Záleskautky 5: Na stejné vlně / ukázka

Page 12 | Záleskautská příručka

Záleskautky – LumberjanesTM Na stejné vlně Z anglického originálu Lumberjanes Vol. 5—Band Together, vydaného nakladatelstvím BOOM! Box v Los Angeles roku 2016, přeložila Martina Knápková Redakce Barbora Klimtová Lettering a grafická adaptace Eva Nečasová Vydalo Nakladatelství Paseka s. r. o. v Praze roku 2021 jako svou 2289. publikaci Odpovědný redaktor Lukáš Růžička Výtvarný a technický redaktor Vojta Sedláček Vytiskla tiskárna FINIDR, s. r. o., Český Těšín Vydání první. 112 stran ISBN 978-80-7637-230-6

paseka.cz facebook.com/pasekanakladatelstvi instagram.com/knihypaseka

LUMBERJANESTM Vol. 5—Band Together BOOM! Lumberjanes is ™ & © 2021 Shannon Watters, Grace Ellis, Noelle Stevenson & Brooklyn Allen. All rights reserved. BOOM! Box™ and the BOOM! Box logo are trademarks of Boom Entertainment, Inc. All characters, events, and institutions depicted herein are fictional. Any similarity between any of the names, characters, persons, events, and/or institutions in this publication to actual names, characters, and persons, whether living or dead, events, and/or institutions is unintended and purely coincidental.

TATO ZÁLESKAUTSKÁ PŘÍRUČKA PATŘÍ JMÉNO: ODDÍL: DATUM SLOŽENÍ SLIBU:

OBSAH Vzkaz od Ústřední rady Záleskautek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Záleskautský slib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seznam spolupracovnic z řad vedoucích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 5

PROGRAMOVÉ KATEGORIE Kapitola sedmnáctá: Bobřík „Jdi štěstíčku naproti“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kapitola osmnáctá: Bobřík „Šaty dělají člověka“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kapitola devatenáctá: Bobřík „Jak se dělá kapela“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Kapitola dvacátá: Bobřík „Chybičky, chybičky, lovte se“. . . . . . . . . . . . . . . 78 Galerie obálek: Bobřík „Psanec“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101


30 | Záleskautská příručka

ZÁLESKAUTSKÁ PŘÍRUČKA

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Kategorie „Literatura“

BOBŘÍK „ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA“ „Kostkou rozhodně nic nepokazíte.“

Jakožto moderní Záleskautka budeš ve světě mimo tábor čelit novým a lákavým výzvám, které si při psaní této příručky jen stěží dovedeme představit. Časy se neustále mění, každá Záleskautka se musí vypořádat s jinými zkouškami a trápeními, ale některé skutečnosti zůstávají stále stejné. Jednou ze starostí, jež bude každá Záleskautka řešit během každodenního života na táboře i ve světě mimo tábor, je, jak se prezentovat. Bobřík „Šaty dělají člověka“ je pýchou každé Záleskautky, jelikož se při jeho lovení naučí, jak důležité je nejen mít funkční šatník, ale také využít každou vrstvu oděvu co nejlépe. Hodí se ta pletená vesta k těm punčochám, které sis s sebou vzala na tábor, až budeš trávit volný den s přáteli? Zvládnou Ti posloužit také jako lano, které unese Tebe i ostatní spolubydlící z chatky, když se rozhodnete vyšplhat na Nekonečný strom? Výborně. Oblečení je hezké a na tom, chtít vypadat hezky, není nic špatného. To nejlepší, co Tě na tomhle táboře můžeme

naučit, je oblékat se, jak se Ti zlíbí, a pokud Ti ten náramek nakonec poslouží taky jako palná zbraň, tím lépe. Aby získala bobříka „Šaty dělají člověka“, musí být Záleskautka schopná vymyslet tři různé úbory na celonoční výpravu. Bude putovat nejrůznějšími typy terénu, na něž nemůže být předem připravena, jelikož terény mají ve zvyku proměňovat se dle své libosti, a tak bude na Záleskautce, aby si s sebou vzala dokonale sladěné ošacení, které jí pomůže poradit si s jakoukoliv eventualitou. Jedinou radou, kterou našim mladým tábornicím během přípravy plnění tohoto bobříka můžeme dát, je, aby se oblékly co nejpohodlněji a pamatovaly na to, že kostka nás ještě nikdy nezklamala. Jakmile ulovíš bobříka „Šaty dělají člověka“, nebude pro Tebe nijak těžké pustit se do bobříka následujícího, tedy pokud sis správně zvolila obuv na daný den. Měj na paměti, že máš po ruce kamarádky, které Ti s plněním tohoto bobříka vždycky rády pomohou.
Hm... tak to se nepovedlo.

To se ale VŮBEC nepovedlo.

No co je? Copak jsem mohla vědět, že to takhle dopadne?


„Jen jsem jim chtěla pomoct!“ Ať už tu podivnou sněhovou vánici mělo na svědomí cokoliv, jsem fakt ráda, že je to za náma.

Co třeba TOHLE? Teplo, na jezeře ani vlnka, kačenky atd.

Kačenky a potenciální časový paradox, prostě normálka.

Já nevím, jestli bych ji nazývala „podivnou“.

Co je na tomhle táboře NORMÁLNÍ?

Pojď do vody, Jen, je to super!

Á!

Jen... není ti nic?


Ale ne... Jen těch posledních pár týdnů musím nějak zpracovat.

To bude dobrý, Jen. Máš přece nás.

Já vím, že jo, Rip.

My tě ochráníme!

Svatá Sylvie Earleová, něco jsem chytla!


Zasekni, Jo!

ECH TOHLE SE MI JEŠTĚ NIKDY NESTALO

NA DRUHOU FÁZI TÉHLE OPERACE NEJSEM PŘIPRAVENÁ

UVĚDOMUJETE SI VŮBEC CO PŘIJDE TEĎ VŽDYŤ JSME SI NEVZALY ANI KAPESNÍ NŮŽ

Zaber, Jo! Neboj se!

UCHHH

To je... vesta?

PARÁDNÍ vesta!

Rockerská vesta! Umm, lidi...?


Nazdárek! Jak to šlape, dvounožci?! Ta vesta je MOJE!

MOŘSKÁ PANNA?!

MĚ. SNAD. OMEJOU.

Škoda že taky nejsem mořská panna...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.