Kazu Kibuishi: Amulet 3 - Výprava v oblacích / ukázka

Page 1

K nih a tř etí

V Ý PR AVA V OBL AC ÍC H
AMULET: THE CLOUD SEARCHERS Copyright © 2019 by Kazu Kibuishi. All rights reserved. Published by arrangement with Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 10012, USA Translation © Michal Prokop, 2019


KAZU

KIBUISHI

Kniha třetí

V Ý PR AVA V OBL ACÍCH
2


3


LUGERE.

TRE-TRELLISI.

NEMÁM V ÚMYSLU TĚ ZABÍT.

PŘIŠEL JSI MĚ DORAZIT?

PODÍVEJ.

ZNIČIL JSEM KÁMEN.

4


NEZAŽIL JSEM, ABY KÁMEN ZNIČIL NĚKDO JINÝ NEŽ KRÁL.

NE, TY NE. TO PANÍ KAMENE.

TVŮJ OTEC, KRÁL…

TEĎ NÁS ODROVNÁ!

AŽ SE DOZVÍ, ŽE SE VRACÍME BEZ ÚSPĚCHU, NECHÁ NÁS POVĚSIT!

NEVRÁTÍME SE.

ALE – ALE PŮJDOU PO NÁS. UŠTVOU NÁS JAKO DIVOCÍ PSI.

TAK AŤ.

5


TRELLISI. PRO TVOJE DOBRO DOUFÁM, ŽE MÁŠ RADOSTNÉ ZPRÁVY. ZABILS TU HOLKU?

NE.

NÁŠ ÚKOL SI ŽÁDÁ VÍC ČASU.

MĚL JSI POSLEDNÍ ŠANCI. TO PŘECE VÍŠ.

6


POŘÁD DOKOLA JEN SAMÉ ZKLAMÁNÍ. PROČ BYCH TI MĚL POSKYTOVAT VÍC ČASU?

NEVRÁTÍME SE, DOKUD NEDOKONČÍME PRÁCI.

IHNED SE VRAŤ NA ZÁKLADNU.

TU MLADOU PANÍ KAMENE ZABIJU SÁM A PŘINESU TI JEJÍ HLAVU. NEJDŘÍV DOKONČÍM ÚKOL.

VARUJU TĚ, TRELLISI.

OKAMŽITĚ SE VRAŤ, JINAK BUDEŠ TRPĚT.

7


UŽ JE MI Z JEHO HLASU ZLE. CO JSI TO PROVEDL?! TEĎ TO MÁME SPOČÍTANÉ!

ZABIJE NÁS, KDYŽ SE VRÁTÍME. ZABIJE NÁS, KDYŽ NEPOSLECHNEME.

NA ÚTĚKU ASPOŇ MÁME ŠANCI PŘEŽÍT.

VÝCHODNĚ ODSUD LEŽÍ MALÉ MĚSTO.

SNADNO NÁS NAJDOU.

SEŽENEME TI NĚCO K SNĚDKU.

POTŘEBUJEŠ JÍDLO A VODU.

8


NEVÍM. PROSTĚ MÁM POCIT, ŽE MUSÍM.

PROČ TOHLE DĚLÁŠ? PROČ MI POMÁHÁŠ, KDYŽ TĚ JEN ZDRŽUJU?

DĚKUJU TI.

9


PANE GABILANE, DĚKUJI VÁM, ŽE JSTE PŘIJEL TAK SPĚŠNĚ.

A RÁD BYCH DODAL, ŽE JE MI VELIKOU CTÍ.

HLAVNĚ MĚ DOVEĎ KE KRÁLI. ANO, TUDY.

DOSTAVIL SE LOVEC GABILAN, PANE!

VÍTEJ, GABILANE.

10


MÁŠ INFORMACE O KOŘISTI?

PŘIBYL JEŠTĚ JEDEN…

ANO. MLADÁ PANÍ KAMENE A JEJÍ SPOLEČNÍCI.

PRINC TRELLIS?

NAVZDORY VÁŽNÉMU VAROVÁNÍ MĚ ZNOVU ZRADIL. A TRESTEM ZA ZRADU JE SMRT.

ŽÁDÁŠ MĚ, ABYCH ZABIL TVÉHO SYNA?

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.