Nuus vir die Kleinfonteiner - September 2017

Page 1

SEPTEMBER 2017

KOM LENTE LIEWE LENTE!

- Álet Erasmus

Terwyl daar gewag word op die eerste lentereën, het die kinders van Kleinfontein soos gebruiklik hul lenteboodskap oorgedra aan die gemeenskap!

Dit is opgevolg deur die Kleinfontein Perdrygroep olv Michelle Berrington, wat stappers, perderuiters en fietsryers uitgedaag het om op Saterdag 2 September te kom deelneem… te perd, te voet, per fiets!

‘n Groep belangstellendes het by Die Pos opgedaag om deel te neem aan die Lentepretloop……………. en dit is aangepak, per fiets, te perd en te voet. Dankie aan almal wat kom deelneem het! Terwyl ons vir die eerste reën wag …………. geniet die ontluiking van tuin en veld om u, ………… bewaar dit, koester dit!

Foto’s Michelle Berrington en Dannie de Beer 1


REDAKTEURSBRIEF Tydens die afgelope Jaarlikse Algemene Vergadering van Kleinfontein, het een van die jong lede van Kleinfontein, Henk Stander, die gehoor uit sy hart toegespreek. Die redaksie het besluit om dit deel te maak van hierdie weergawe omdat dit elkeen, vir wie Kleinfontein ‘n saak van erns is, raak. Ander hoogtepunte in die uitgawe, is Cyle Wilcocks se 21ste verjaarsdag, mooi oomblikke hier in Kleinfontein, terugvoer oor die Wildsfees en lentepretloop asook skoolgaande Kleinfonteiners wat presteer met perdespring kompetisies. Baie dankie aan ons gereelde adverteerders en welkom aan nuwe adverteerders. Meld gerus wanneer u van ‘n adverteerder se dienste gebruik maak, dat u reageer op die advertensie in Nuus vir die Kleinfonteiner. Dit is ons dankie!

Die jaar is behoorlik met ‘n spoed op pad na Desember, wanneer ons laaste uitgawe van die jaar gaan wees. Neem intussen deel aan bedrywighede in Kleinfontein en gee interessante brokkies deur vir die laaste uitgawe van die jaar! Lentegroete! - Álet Erasmus

REDAKSIESPAN:

REDAKTEUR: Álet Erasmus MEDEWERKERS: Marietjie Fourie ADVERTENSIES: Elisabeth Malan (083 486 5040/eamalan@kleinfontein.net) BLADUITLEG: Chantelle Erasmus Foto’s: Die Redaksie behou die reg voor om artikels af te keur, te redigeer of te verkort. Stuur enige bydraes asseblief aan alete@kleinfontein.net

Ondersteun ons adverteerders en maak melding daarvan dat u hul inligting in die Nuus vir die Kleinfonteiner gekry het.

2


3


OORDENKING

- Ds.Tom Carpenter

Ons lees in Matt 16 dat die Here Jesus aan Sy dissipels vra: “Wie sê die mense is die Seun van die mens? ”Hulle antwoord: “ Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete”. Die Here maak die vraag toe baie meer persoonlik. Hy vra vir hulle: “Wie sê julle is Ek?” Petrus antwoord: “U is die Christus die Seun van die lewende God”(vvl 13-16). Ek het aan hierdie vraag van die Here Jesus gedink toe ek onlangs deur die preekbundel van ds.J.M. Blignaut geblaai het. Ek het in een van sy preke ‘n baie interessante uiteensetting gevind van die Bybelse name wat na die Here Jesus verwys, en waarop dit betrekking het. Ek het gedink dat dit ‘n geestelike sinvolle stukkie Bybelstudie sou wees om met die vraag van die Here Jesus: “Wie...is Ek” in die Nuwe testament rond te blaai en te besluit wat op jouself betrekking het. Ek het die volgende gevind: Vir die dorstige die lewende water (Joh. 4:10) Vir die hongerige die brood wat lewe gee (Joh. 6:48) Vir die sieke die Groot geneesheer (Matt. 8:17) Vir die afgedwaalde die weg en die lewe (Joh. 14:6) Vir die bedroefde die vertrooster (Filip. 2:1) Vir die sondaar die verlosser (1 Tim. 5:15)

Vir die hulpelose die beskermer (Joh. 17:12) Vir die blinde die lig van die wêreld (Joh. 8:12) Vir die sterwende die bron van die ewige lewe (Joh. 11:25) Vir die skuldenaar die voorspraak by die Vader (1 Joh. 2:1) Vir die eensame as Vriend (Joh. 15:14) Vir die twyfelaar die bron van waarheid (Joh. 1:14,17) Vir die verdwaalde die helder môrester (Opb. 22:16)

Vir die geestelike arme die bron van rykdom (2 Kor. 9:9) Vir die ongelukkige die bron van blydskap (Joh. 17:13)

4


ONS VIR JOU...KLEINFONTEIN! Mede Christen gelowiges, volksgenote en vriende, ons is almal terdeë bewus van die aanslag teen die Afrikaner. Ons moet besef dat die aanslag nie teen die Afrikaner as sulks is nie, maar eerder teen die konsep wat deur die Afrikaner verteenwoordig word. Vir ons is die Afrikaner ‘n volk wat in sy denke, deur sy geloof en sy begrip van die Bybel, gevorm word. Ons kenmerke waarop ons so trots is; eerlikheid, opregtheid en lojalitiet, is die produk van ons soeke na God se wil en hoe, om uit dankbaarheid sy beeld na te streef. Die aanslag wat ons ervaar gaan nie noodwendig oor ons velkleur, of ons taal, of ons kultuur nie, maar eerder omdat ons God nastreef. Die wêreld haat dit en wil hierdie leefwyse met alle mag verwoes. Ons moet besef: Kleinfontein dien as een van die laaste bakens van lig in ń snel verduisterende wêreld. Hier -saamgetrek- soos in tye in die verlede, staan ons weer op ‘n koppie, weer omring! Maar… ons skyn steeds ons lig, helder vir die land, meer as dit, ……. vir die wêreld om te sien. So baie van ons volksgenote tas blind rond in ‘n wêreld wat nie hulle waardes begryp of aanhang nie. Rondom ons en in die wêreld, word ons manier van leef en doen histeries verwoes. Ons plig hier op Kleinfontein is nie net om aan my en jou behoeftes te voorsien nie, maar meer: om te bou aan ‘n werklikheid, aan ‘n toekoms, waarin ons kinders en hulle kinders, onbeskaamd en onbevrees hulle geloof kan uitleef. As ons kies om hierdie roepstem te antwoord, dan besef ons dat Kleinfontein as ‘n konsep baie groter is as net die grondgebied wat ons beslaan, of net die inwoners wat hier bly. Ek en jy het hierheen gekom, nie om te bly nie, maar om te werk! Ons het ‘n plig opgeneem die dag toe ons hier ingetrek het. "Om te handhaaf en te hou - Dat die erwe van ons vad're vir ons kinders erwe bly: Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry". Hierdie is nie net ‘n gebed nie, maar ook ‘n besef van plig. Ons is een van die laaste vestings van ‘n ideologie, (ń sisteem van idees en ideale wat die basis van ‘n teologiese en politieke teorie vorm.) ‘n Leefwyse, wat deur dapper manne en vroue, met bloed en sweet uitgekap is en nou deur die wêreld verbrysel wil word. Die Afrikaner se voorsate het uit Duitsland, Frankryk en ander Europese land gevlug na nuwe beloofde lande, waar hulle juis hierdie ideologie wat ons vandag nog voor veg, wou laat leef en voortbestaan. In hierdie ewigdurende stryd het ons ‘n amper heilige plig om nie te wankel nie, om nie op te gee nie, om nie te verdwyn nie, stryd is lewe ……. ons moet oorwin! Ons tyd vir foute maak, is eenvoudig verby, ons tyd vir halfgebakte planne en ondeurdagte aksies is verby. Ons is vindingryk en intelligent, nou moet ons die lesse, in bloed geweek, uiteindelik leer en toepas. Ons moet besef: Dit is God se genade wat ons tot op hierdie punt gebring het, geen man se dade of denke het ons hier geplaas nie. Geen mens se geld of sukses het ons gespaar, sodat ons vandag die vreugde van God se skepping hier op Kleinfontein mag geniet nie. Die Afrikaner het duidelik gesien dat die enorme finansieële sukses wat ons na die middel 60’s geniet het, op absoluut niks uitgeloop het nie. As volk was ons so vasgevang in die gejaag na sukses, dat ons vergeet het om met ons kinders en ons mense se verstand en gees te woeker. Ons het sowaar’n huis op sand gebou, ‘n baie mooi huis, maar nogtans op sand. Ons het onself blind gehou vir dit wat ons geweet het verkeerd was, want dit was winsgewend. Het ons maar eerder baie minder finansieële sukses geniet, maar ons ideologie suiwer gehandhaaf. (Vervolg op bl. 6) 5


Ons moet nie streef om ryk mense te wees nie, maar liewer om volwaardige en opregte kinders van God te wees. Hiermee bedoel ek geensins dat ons nie finansieële sukses moet nastreef nie, maar dat dit absoluut en totaal gebaseer moet wees op ons geloof en die implikasies van ons geloof. ‘n Ryk man is net so uitgelewer aan die giere van die volkere om hom, ja hy kan bekostig om te vlug na ander weivelde, maar hoe lank kan mens vlug, waar gaan jy wegkruip dat jy nie gevind word nie? Hoe ver sal jy op jou eie kragte voortbeur? Ons vrede, veiligheid en vesting vind ons alleen op een plek en dit is die onwrikbare rots wat ons God is. Uit nederige dankbaarheid soek ons aller eers na Sy wil! Ons leiers vir vandag en môre moet manne en vroue wees wat dit besef en volkome aanneem. ‘n Leier is nie noodwendig die rykste man, of die slimste nie. Dit is ‘n man wat die wysheid van God met ‘n hartstog uitgrawe, wat soos Salomo delf, tot ryke stof. Dit is ‘n man wat na sy volk se welstand hunker en dit bewerk vir hulle. ‘Noblesse oblige’ is ‘n Fraanse term, wat beteken dat die adelstand van ’n volk ‘n verantwoordlikheid het teenoor sy volksgenote. Nie almal is gelyk geseën deur ons Skepper nie ……. die adelstand beskik oor die intelektuele vermoeë om die werklikheid te vervorm vir homself, maar ook vir sy volksgenote …….. om leiding te neem waar nodig, maar nie leiding na sy eie wil nie, maar na God se wil. Laastens wil ek ‘n gedagte deel wat deur my skoonpa geplant is: As ons kyk na die jong volk Israel, sien ons dat elke keer as die volk homself voor God verootmoedig (om jouself te verneder, van jouself min te dink, om nederig en afhanklik te wees) dan seën God hom met ‘n leier. Dit is so belangrik om dit te besef: Die leier bring nie die uitkoms nie. God seën die volk met ‘n leier as die volk homself bekeer. Dit is God wat die uitkoms gee, die leier is bloot die verteenwoordiger hier op aarde. Wees gegroet vriende en seën vir julle. Henk Stander

Missie van Kleinfontein Om die eiendom in sy besit in ‘n leef-ruimte vir vryheidsliewende lede van die Boere-Afrikanervolk te ontwikkel, waar hulle alle fasette van hulle eie-soortige volksbestaan, waarvan hulle Christelike geloof, taal en kultuur, die belangrikste is, vrylik, onbedreig en onverhinderd kan uitleef in ‘n plaaslike welvarende ekonomie wat op volkseie

arbeid gevestig is. 6


7


Ontmoet Carel & Trudie Breytenbach van Kwartelsingel 16 - Marietjie Fourie Hulle kom van Louis Trichardt af. Hennie hul oudste seun is ‘n siviele ingeneur, Carel hou S A. se naam hoog in Amerika en Kobus is in Kaapstad. Gerhard hul jongste woon in Meyerspark. As ‘n mens in hul huis instap besef jy dat jy hier met natuurliefhebbers te doen het. Die mooiste landskap skilderye verfraai die mure ..mens kyk sommer met nuwe oë na soveel skoonheid. Hulle woon alreeds meer as ‘n jaar hier en geniet elke oomblik. Hulle is lede van die NG kerk in Rayton. Carel het ook aan Tukkies kursusse in Bybel en Godsdienskunde, en Prediking geloop. Carel was as Landbou konsultant in die Soutpansberg gebied en westelike bosveld ‘n bekende in Landbou kringe en het die Landbou Kollege in Nelspruit ontwikkel. Mettertyd het hy sy eie besigheid op die been gebring en skryf steeds spuit- en bemestingprogramme vir oud kliënte. Tans bestuur hy ‘n kweekhuis met soetrissies vir ‘n boer in ons omgewing. Hy het belowe om mettertyd grepe uit sy wye natuurkennis met ons te deel. Trudie was vir jare sekretaresse by Louis Trichardt Hoërskool. Tans is sy sekretaresse by CVO Kleinfontein waar sy fluks help om die wa deur die drif te trek. Baie dankie Trudie!

Dinsdae gesluit

8


95 JAAR OUD! Sedert 2004 bly Willemien Wierenga in Wag ‘n Bietjie 16, immer vrolik, immer besig, sonder bril, sonder gehoor apparaat, bestuur nog self en doen haar eie huis-en tuinwerk. Lees nog en is op hoogte met nuusgebeure en ander wetenswaardighede. Wat hou haar aan die gang? Dis nou buiten koffie… duidelik haar geesdrif vir die lewe! Wat sou sy as ‘n hoogtepunt in haar lewe beskou? Die feit dat, uit al die duisende mans en meisies in die wêreld, sy en Claus mekaar moes vind. Dít bly vir haar ‘n heerlike wonder. Hulle was 49 jaar getroud toe hy aan spierdistrofie gesterf het. Wat was die moeilikste besluit wat sy moes neem? Om na Suid Afrika te immigreer en al wat bekend is vaarvwel toe te roep. Hulle het in 1952 in Pretoria gevestig. Wat is vir haar die lekkerste op Kleinfontein? Die mense op Kleinfontein wat vir haar soos familie geword het siende dat sy geen ander familie in RSA het nie. Wat wil sy nog graag doen? Sy wil graag ouer word met kwaliteit van lewe. ‘n Boodskap vir mede Kleinfonteiners? Geniet die voorreg om in Kleinfontein te mag woon!

Willemien met Emma en Claus tydens haar verjaardag 9


ONTMOET JACQUES NAUDÈ VAN DAGBREEK 47 - Marietjie Fourie

Hy het aan CBC Mount Edmunt in Silverton gematrikuleer. Daarna het hy Elektroniese ingeneurswese en later Inligtingstegnologie studeer. Hy het by Tukkies aangebly in die IT Departement waar hy nog steeds werksaam is . Hy is lid van die NG kerk. Hy is ook ‘n motorfiets entoesias met ‘n Superfiets en is lid van die “Usual Suspects”. Op een van hul verkenningstogte het hul Anglo-Boereoorlog veldslae landwyd besoek. So het hul ook op Kleinfontein by die oorlogsbegraafplaas aangedoen. Dit was sy eerste kennismaking met Kleinfontein. Toe een van sy kollegas op Kleinfontein kom vestig het , het hy Kleinfontein beter leer ken. Soveel so dat hy nou die gelukkige inwoner van die knus klein huisie no 47 in Dagbreek is. Jacques mag jy nog vele mooi en gelukkige jare met ons deel!

AGTER ‘N KOPPIE KOFFIE AAN....TYRON EN MILLIE ABDO VAN KIEWIETLAAN 2 - Marietjie Fourie Hierdie twee koffieliefhebbers het op ‘n Saterdagmiddag die pad gevat om hier by die eertydse “Koöperasie” ‘n koppie koffie te kom drink. Hier aangekom vind hul die koffieplek gesluit, maar na ‘n bietjie rondkyk het Kleinfontein hul so bekoor dat hul binnekort die eienaars van Kiewietlaan 2 geword en in Sept. 2010 hul nuwe huis aldaar betrek het. Hul is lede van die “Choose Life” kerkgemeenskap in Moreletta Park. Hul het ses kinders en spog met dertien kleinkinders. Tuinmaak is ‘n groot liefhebbery. Tyron het sy drukkersambag in 1971 by die Staatsdrukkery in Pretoria voltooi. Hy is in 1978 na die Poskantoordrukkery in Silverton waar hy vir 16 jaar Binderybestuurder was. Dit was ‘n hartseer dag toe hierdie netjiese kompakte drukkery met ‘n uiters lojale werkerskorps die deure moes sluit omdat die regering besluit het om te privatiseer. Hierna het Tyron by Tukkies se naslaan biblioteek as binderybestuurder gaan werk en later sy eie drukkery begin. Tans doen hy sy eie boekbindery en restourasie in Kiewietlaan 2. As jy ‘n kosbare boek het wat soebat om weer sy vergane glorie te herwin, hier is die antwoord. Tyron is ‘n boekentoesias en Millie is ‘n skilderes in eie reg… maar haar storie is ‘n storie vir ‘n volgende uitgawe.

10

Boek voor en na restourasie


BRIEWE ‘n Dankie so uit die hart Hiermee wil ons Kleinfontein Gemeenskap asook ons bure, hartlik bedank vir hul hulp, bystand, bemoediging en gebede deur die maand Augustus wat Rancis onverwags drie keer deur ernstige siekte (hartaanval, beroerte en hartversaking) getref is en in die hospitaal laat beland het. In besonder aan Johan Foley wat dadelik sy motor beskikbaar gestel het en ons hospitaal toe geneem het, Irene Groenewald wat dadelik met die Sorgsentrum geskakel het, waarna die suster suurstof gebring het en gereël het dat ‘n verpleegkundige saamry hospitaal toe. Kleinfontein gemeenskap het ons deurentyd gedra deur die moeilike maand! Ons dank ons hemelse Vader Rancis is nog met ons en weer tuis besig om aan te sterk! Rancis en Bubbles Enslin. (brief verkort …. Red) Dankie! Boet Pretorius is op Dinsdag 22 Augustus na n siekbed na ons Hemelse Vader. Godsdiens en sy familie was sy lewe. Mees bedagsaamste en vriendelikste mens. Ek wil my opregte dank aan elkeen gee vir die ondersteuning en boodskappe, oproepe en besoeke gedurende die laaste 6 weke tydens Boet se hospitalisasie en met sy afsterwe. Elk word opreg waardeer. Dankie, Nicolene Pretorius Ondersteuning tydens skielike oogoperasie Baie dankie aan almal in Kleinfontein en in besonder by Wag ‘n Bietjie, wat vir my en Tannie Anna Oelofse so wonderlik ondersteun en steeds bystaan nadat ek skielik vir ‘n ernstige oogoperasie moes gaan. Dit beteken vir ons so baie! Ons waardeer dit opreg! Betsie Steyn

LESERSKRING

- Marietjie Fourie

28 Junie 2017

Wilhelmina: Kampkind op Java ... ‘n ware verhaal soos vertel aan Mariël le Roux. Voorgedra deur Marié Venter. Wilhelmina: Kampkind op Java, is ‘n merkwaardige ware verhaal van Will van Halewijn, haar moeder en twee jonger sussies tydens en net na die Tweede Wêreldoorlog. Weens die resessie in Nederland word Will se vader gedwing om as skeepsbouer in Roemenië te gaan werk. Toe die oorlog uitbreek moet die gesin vlug en beland so in Soerabaja op die eiland Java in Indonesië. Aanvanklik is hul betreklik veilig, maar nadat Japan die eiland beset, word die vrouens en kinders in konsentrasiekampe opgeneem. Hier beleef hul bykans ondraaglike ellende. Die Nederlandse vroue bewys hier van watter stoffasie hulle gemaak is. Die Van Halewijns oorleef die kampe en ook die Indonisiese burgeroorlog wat net na die oorlog uitbreek. 11


Aanpassing na die oorlog is egter baie moeilik en die gesin emigreer uiteindelik na Suid-Afrika, waar Will haar ervarings aan die skryfster toevertrou en Mariël le Roux daarvan ‘n meesleurende verhaal maak. Die uiters moeilike omstandighede, die hartseer en ook die ligter oomblikke word in genoeg besonderhede geskets, sodat ‘n mens jou daarin kan inleef. Dit is voorwaar ‘n boek wat nie maklik neergesit kan word as ‘n mens eers begin lees het nie.

26 Julie 2017 Beyond Desire deur Pierre la Mure bekend gestel deur Elisabeth Malan. Die boek handel oor die lewe van Felix Mendelssohn en sy drie liefdes nl. sy liefde vir die operasangeres Maria Salla, sy vrou Cècile Jeanrenaud en sy passie vir die herontdekte musiek van Johann Sebastian Bach...Mendelssohn het dit as sy lewenstaak gesien om die Mattheuspassie van Bach weer bekend te stel. Hy het dit ook gedoen teen geweldige weerstand in. Mense kon nie aanvaar dat hy, wat ‘n Jood is, musiek wat ‘n deur en deur Christelike strekking het, bekendstel nie.

Woensdag 30 Augustus

Afrikaner Joernaal deur J.C.Steyn voorgedra deur ds. Lood v.d. Merwe. Prof. Jaap Steyn is die skrywer van verskeie taalhistorieseasook prosawerke en digbundels, waarvoor hy talle toekennings ontvang het. Die boek “Afrikaner Joernaal” is ‘n dagstukkie boek waarin die Afrikaner se ontstaan en geskiedenis en alles wat daarmee gepaard gaan, vanaf Jan van Riebeek tot en met die huidige stand van die nuwe Suid Afrika, beskryf word. Dit bestaan uit 365 -‘n jaar se dagstukkies. Die boek is geskryf in storietrant en bly getrou aan die geskiedenis van ons volk. Dit is ‘n boek wat met vrug deur oud en jonk geniet kan word. Terselfdertyd is dit veral vir die jeug, wat nie meer op skool in kontak met ons geskiedenis kom nie, leersaam en tot versterking van kennis van ons volksverlede. 14 Mei bv. volg die hartroerende verhaal van ‘n gesin as volg. “In ons vyf-en-twintigjarige huweliksverbinding het ons sestien van ons kinders na die graf gedra. Ons vertrou op die Herder wat lammers in sy arms vergader.” 9 Junie word die verhaal vertel hoe daar gepoog is om die kerk te verengels 30 Aug. roep die stigting van die ANC in gedagte. 24 Sept. kom die verlange na ‘n republiek na vore. 16 Des. roep die verlies van ons selfbeskikking in herinnering. So word ons geskiedenis in 365 dae op ‘n boeiende wyse vertel. Dit is ‘n waardevolle boek wat sy weg tot in elke Afrikanerhuis behoort te vind. Uitgewers: Die FAK 012 301 1777 12


13


OP ‘N GALLOP…

- Mariolette Bekker

So het die jaar vir ‘n paar Kleinfontein kinders begin. Harde oefening en groot deursettingsvermoë was nodig vir die jaarlikse perd- en ruiter skoleskou. Minstens vier skoue moes aan deelgeneem word om te kon kwalifiseer vir die Nasionale Kampioenskappe. Deana en Ingrid Cilliers (11) het meegeding in die kategorië Working Hunter, Handy Hunter en Working Riding. Saam behaal hulle A -span met die 2de plek by Handy Hunter. Deana behaal B-span met Working Riding en Ingrid C-span met Working Hunter. Hulle gaan in hul onderskeie spanne Gauteng verteenwoordig by die Nasionale Kampioenskappe in Oktober.

Ingrid en Deana Cilliers

Minke en Dandre

Grovè en Dutches

Nog Kleinfonteiners, Grovè Loubser (7), Johannes (9) en Jean-Emile (12) Steyn, het vroeër die jaar deurgedring in die A-span vir Handy Hunter na die Gauteng finale eindrondtes. Minke Bekker (16), ‘n ruiter vanaf driejarige ouderdom, het hierdie jaar weer aan die SANESA Eventing perd-en ruiter skoleskou deelgeneem. Haar vier skoue het bestaan uit drie kategorieë elk: Dresseer, (spring) 80cm en veldhindernis. Minke behaal B-span vir Gauteng en gaan vir die tweede jaar in ‘n ry weer na die Nasionale Kampioenskappe wat ook in Oktober plaasvind. Verlede jaar het sy in die top- 10 vir Gauten geeindig. Baie geluk aan hierdie ruiters met hul pragtige prestasies en ons wens hulle sterkte toe. Ons weet hulle gaan sommer baie goed doen. Is daar ‘n ruskansie na die kampioenskappe?............ Nooit gesien nie! Daar word alreeds nou geoefen vir ‘n perdekonsert by Ankie Stalle en dan lê volgende jaar se skole skoudatums en wag …

TER NAGEDAGTENIS

- Marietjie Fourie

Die Here het Boet Pretorius op 22 Augustus 2017 in die ouderdom van 86 jaar na Hom geneem. Die huis in Kiewietlaan is nou sonder die sorgsame liefdevolle eggenoot vader en geloofsman, wat alles vir sy gesin feil gehad het. So bedagsaam soos hy was sou hy graag vir Nicolene hierdie hartseer wou spaar. Maar dit is nie soos die Here dit wou nie. Nicolene jy en die kinders het vir hom so baie beteken , mag jy daarin vertroosting vind.

Yvonne Britz het op Vrydag 1 September op 84 jarige ouderdom na die hemel gegaan. Sy was in Kareepark woonagtig waarna sy na die Sorgsentrum verhuis het. Sy het die pad van Prediker 9 geloop. Ook vir haar het die “lied van die voëltjies dof geword” maar temidde van dit alles het sy waardig en vriendelik en rustig en mooi gebly. Tillie en Joop het haar liefdevol bygestaan. Vir die Sorgsentrum was sy ‘n “dierbare en lieflike mensie”. Nou is sy opgeroep tot Hoër diens en dit is goed so. 14


CYLE WILCOCKS – 21

- Ria Pretorius

Cyle Wilcocks, ‘n stil jongman, het op 20 Mei 2017 sy 21ste verjaardag saam met familie en vriende in Kleinfontein se Gemeenskapsaal gevier! Die saal, so feestelik versier, het gespreek van Cyle se belangstellings. Op hierdie dag was dit veral sy bewondering vir veteraanmotors wat sterk uitgestaan het. Oupa Carl het ‘n paar gevleuelde gedagtes gespreek. Dit het mens laat besef dat Cyle se lewe, tot nou, toe nie met rose besaai was nie, MAAR met sý blymoedigheid en absolute deursettingsvermoë, was hy bereid om elke tree van sy lewenspad aan te pak. Cyle was ‘n gesonde seuntjie en het op skool aan atletiek en swem deelgeneem totdat hy as 9-jarige in ‘n rolstoel beland het a.g.v. ‘n aftakelende progressiewe mediese toestand, wat egter nie sy verstandsvermoë beïnvloed het nie. Na 2 groot voetoperasies, 6 maande in die bed en harde oefening, kan hy tans op sy eie in die huis beweeg. Hy het ook na katkisasie, belydenis van geloof afgelê.

Cyle, die vriendelike, gemoedelike klein knapie

Cyle is baie musikaal en het ghitaar gespeel wat hy met hoogste lof geslaag het. Dus pronk sy naam op ‘n ererol. Hy het ook ‘n musiekteorie-eksamen in 1998 met 100% geslaag. Hy moes dit alles vaarwel toeroep a.g.v. sy hande. Nou speel hy egter nog mondfluitjie op sy eie besonderse manier. Hy is egter baie lief vir musiek en het ‘n wye musieksmaak. Ook is hy knap met die rekenaar en elektroniese toerusting. Cyle is versot op die buitelug en bring heelwat tyd in sy eie tuinhoekie deur. Met sy spesiale driewiel, wat ook voorsiening maak vir sy klein hondjie om saam te kan ry, het ons hulle al gesien in die baan rondom die rugbyveld! Wat ‘n voorreg vir sy vriende (wat nie bestuurslisensies had!) om met Cyle as chauffeur, in sy golfkarretjie, Kleinfontein se paaie te verken.

Cyle 10 jr op die bankie in sy tuinhoekie met sy trofee wat hy vir musiek verwerf het.

Oupa Carl verklap so ‘n bietjie frustrasie toe hy meld dat Cyle hulle soms met sy terglustigheid omtrent moedeloos maak, maar dit eindig darem gewoonlik in lekker lag – vir mekaar of saam met mekaar! Sy humorsin word egter terdeë geniet. Die pragtige verhouding wat tussen hom en sy sussie, Carli, bestaan, is werklik noemenswaardig. Vir Cyle en sy huismense bestaan daar geen twyfel oor die Here se leiding in hulle lewe nie.

Cyle saam met sussie Carli, ouma Sylvia, mamma Vanessa en oupa Carl

15


Verrassing van die dag! Die man van min woorde se toespraak: “Baie dankie dat julle gekom het, ook vir almal wat die dag so 100% gemaak het en netnou gaan skottelgoed was. Gerrit en Tereza, ek is lief vir julle. Carli jy is my beste maat.”

Gerrit en Tereza Myburgh (Cyle se “Kleinfontein peetouers”) saam met Cyle Cyle op die dag van belydenisaflegging

Cyle en sy Pappa wat hulle reeds in sy kleuterjare ontval het.

Baie geluk Cyle! Mag ons Hemelse Vader jou dra en seën op jou pad vorentoe. Jy is voorwaar ‘n inspirasie vir Kleinfontein se gemeenskap.

WIE EN WAT IS DATONET? Datonet (Edms) Bpk is begin deur Tobie Erasmus en Daniël Goosen vroeg 2017. Hulle het voorheen saam gewerk by Wipronet, voordat die maatskappy oorgekoop was in 2015. Saam het hulle 14 jaar se ervaring in die industrie. Tobie en Daniël was ook saam op skool en het albei gematrikuleer by CVO Skool Pretoria. Die maatskappy lewer internet- en telefoondienste op Kleinfontein en die omliggende areas. Kleinfontein op sy eie is ‘n ongelooflike plek waar mens as volksgenote saam kan woon en jou kultuur kan uitleef as Afrikaners. Daarom lewer Datonet goeie en betroubare diens teen bekostigbare pryse vir Kleinfonteiners. (Gaan kyk gerus na die agterblad) Daniël Goosen

Tobie Erasmus 16


17


18


REËNVALVERSLAG -Ds. Lood v.d.Merwe

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Januarie

184

90

78

95

105

150

130

Februarie

29

31

51

141

25

34

112

Maart

117

70

50

276

89

142

15

April

66

100

96

10

58

18

107

Mei

0

0

28

0

0

70

29

Junie

8

0

0

2

0

20

0

Julie

0

0

0

0

6

4

0

Augustus

22

0

4

2

0

2

0

September

2

118

11

1

78

2

Oktober

114

138

146

65

16

100

November

76

112

128

139

87

293

Desember

192

208

156

256

94

107

810

867

748

987

565

942

TOTAAL

WAG ‘N BIETJIE ERESKULD

- Marietjie Fourie

Wag ‘n Bietjie bak en verkoop elke Juniemaand jaffels. Die geld word aan die Sorgsentrum geskenk. Dit is ‘n welwillendheids gebaar omdat die Sorgsentrum se personeel altyd met ‘n glimlag gereed staan om die inwoners van Wag-‘n- Bietjie te hulp te snel, as hulp gevra word. Of dit nou drie-uur in die nag of helder oordag is, die versorgers en susters is altyd bereid om te help . Dit is so ‘n gerusstellende feit. Daar word altyd met uiterste professionaliteit opgetree en hulp verleen. Dankie aan elkeen wat by ons jaffels koop. Dankie aan elkeen wat help met die jaffels. Of jy loop en bestellings neem, of broodsmeer of vulsel maak of bak of verkoop of gaan aflewer. Ek wens ek kon van elkeen ‘n foto plaas want elkeen is ‘n skakel in ‘n goue ketting wat ons heg saamsnoer en deel van iets mooi maak.

19


MOOI OOMBLIKKE OP KLEINFONTEIN - Marietjie Fourie

Eenvoudige mensekinders wat weet waar hul heil te vinde is. Sondagoggende nege uur as die AP Kerk aan die begin van die erediens die Onse Vader sing. Aangrypend die gebed wat opstyg na Bo, hoog die lugruim in tot by die Hemeltroon

Mense wat trots is op hul handewerk. Die adel lê in die arbeid. Dit bring vrede vreugde en selfvoldoening. Mense wat die uitdagings van die lewe vat. Toe sy verneem dat haar sig in so ‘n mate verswak het dat sy nie meer sal kan bestuur nie het Shirley (82) terstond vir haar hierdie “Harley fiets” aangeskaf met genoeg pakplek vir wat ookal sy by die inkopie sentrum wil gaan koop. Anna (88) met haar karretjie en gepantser teen die stof en wind, trotseer ook die grondpad en baan so haar weg winkel toe. Celia (92) vorm die ander been van die vrolike drietal. Die drie is die vrolikheid self as hul die “reis” aanpak. By die Minimark word kruideniers en kos gekry, by die hardewarewinkel word Abie gegroet en by die bank banksake afgehandel. Dan word ‘n vleisie by die slaghuis gekoop en alles word afgerond met ‘n melkskommel of koffie by Die Lekkerbek. Daarna word die pad weer huistoe aangedurf.

Shirley Harmse

Celia Erasmus

20

Anna Klaassen


Mense wat hul wêreld mooi maak. Regs: Machiel se aronskelke wat rein wit oopkelk na bo. Links: Annetjie se orgidië koester in die skadu van ‘n hibiskus.

Regs: Danie se sagte pienk speldekussings wat met sorg deur die winter vertroetel is en nou in volle prag blom.

Links: Tyron se bonkige aalwyne, ‘n kleure vlam teen die groen sipresse

21


22


Uit Álet se Kleinfonteinkombuis - Álet Erasmus

Een van ons Kleinfonteiners, Andries Smit, bring so ‘n tyd gelede vir my twee botteltjies ingemaakte pikante rissies, keurig met ‘n materiaal doilie oor elkeen se dekseltjie. Met die uittoets van die onderstaande resep, trek ek die botteltjie met die pikanterissiesnippers nader...en die eindresultaat was lip-lek-lekker! Boeliebiefgereg met pikante rissies 4 Snye brood liggies gesmeer met botter Bietjie olie 1 Groot ui, gekap 250 g ontbyt speksnippers ½ kop ingemaakte pikante rissie repies 300 g (1 blikkie) goeie gehalte soutvleis, fyn gemaak (of gesny in klein blokkies) 5ml kerrie 5 ml borrie 30 ml vars pietersielie, gekap 45 ml vrugte/perske blatjang 4 eiers 125 ml melk 250 ml cheddarkaas, grof gerasper (helfte in die beslag) Metode: ** Voorverhit die oond tot 180°C en smeer of bespuit met kleefwerende middel ‘n vierkantige oondvaste bak. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Verhit die olie in ‘n swaarboompan en soteer die gekapte ui tot sag en deurskynend. Voeg spek by en roerbraai tot gaar. Voeg ingemaakte pikante rissie repies by en roerbraai verder. Verwyder pan van hitte en roer soutvleis, kerrie, borrie, pietersielie, helfte van die kaas en blatjang by. Plaas 'n laag gesnyde brood in gesmeerde oondbak en skep soutvleis bo-op. Maak bokant gelyk. Klits melk en eiers en giet dit oor die gereg. Versprei die res van die gerasperde kaas bo-oor. Bak 30 min of totdat die kaas bo-op goudbruin is.

Garneer met gesnipperde vars pietersielie en bedien dit saam met wortel en beetslaai. ‘n Heerlike ligte maaltyd!

23


ONS SÊ DANKIE...MET ‘N VLEISIE OP DIE KOLE! - Marietjie Nell

Op Woensdag 21 Junie, het KBK bestuur die manne van Sekerheid getrakteer met ‘n vleisie op die kole om dankie te sê vir die opoffering wat hulle maak.

Sel: 082 850 9880

GRATIS aflewering daagliks tussen 10:00 en 12:00

Ma tot Vr : 08h00 - 17h00 Sat : 08h00 - 13h00 24


KERSMARK SATERDAG 2 DESEMBER!!!! Bring interessante geskenkies Ons houtspeelgoedmaker bring jou speelgoed Ons Turkish Delight prinsessie bring jou mooi pakkies Bring al die mooi goed: serpe, juwele, piesanghandsakke, breigoed, kleregoed - jou wit olifante!! Die stalletjies is gratis en die inkomste net vir jou! Die gewone markdag goeters en katoeters sal almal daar wees Hannes Swanevelder se beroemde kerrie-en rys ook!! ’n lekker kleinkoekie verrassing wag op jou!! Leonie Kruger 012 940 8205

Vervoer van:

Skoonmaak van persele

Meubels - Rommel - Tuinvullis

Eienaar drywer & toesig

Skakel Marlene by 072 989 3680 vir ‘n kwotasie

25


TAAL AAND - 11 AUGUSTUS

- Marietjie Fourie

Die program is voorafgegaan deur ‘n gesellige ete van sop en broodjies. Koos Erasmus, Annatjie Coetzee en Magdeld du Toit het die program ingelui met ‘n paar vrolike orkesnommertjies. Na die opening het Theuns de Wet die DVD ‘Die wonder van Afrikaansdeel 1”, uitgegee deur Kraaluitgewers, vertoon. Dit het begin by die landing van Jan van Riebeek. Die inisieerder van die Afrikaanse taalbeweging was die skeepsdokter Arnoldus Pannevis. Daarna het die Here deurlopend mense voorsien wat die taalstryd gevoer en die nuwe taal gekoester het. Afrikaans is voorwaar ‘n genadegawe. Mag ons in ons dag hierdie “gawe” met die respek en trots bejeen.

WELKOM AAN DIE TWEE NUWE DIREKTEURE BY KBK

Mnr Louis Berrington sakeman en Geoloog van beroep. Hy is ook voorsitter van bewarea en woonagtig in die Wildpark.

Mnr Gerhard Kotze is die voormalige bestuurder van KSK. Gerhard het 'n sterk finansiele agtergrond en MBA kwalifikasie

26


27


OOMBLIK VAN GROOT DANKBAARHEID!!!! - Marietjie Fourie

Die beloofde addisionele tenks is by die tweeling resevoirs opgesit en sal 20,000 liter addisionele water aan die nedersetting besorg. Omdat Bergakker, Wag ‘n Bietjie, Goueakker, Gouegerf en Goedehoop die hoogste lê, was hierdie inwoners altyd aan die kortste end as daar ‘n waterkrisis ontstaan het. As die weerlig ’n pyplyn raakslaan of ‘n pyplyn weens ouderdom vervang moet word, of iets anders met ‘n pyplyn gebeur, is daar nou steeds water! Die nedersetting as geheel sal ook hierby baat. Ja, 20,000 liters klink nie danig baie nie, maar op Kleinfontein gebeur die dinge so. Bietjie vir bietjie kry ons droom gestalte. Elke projek wat afgehandel word, is ‘n mylpaal. Vir ons ’n bewys dat die Here met ons is.

28


Raymedsentrum, Treurnichstraast,

Oaklaan 112, Cullinan

Rayton Tel: (012) 734 4800

Tel: (012) 734 0557

Faks: (012) 734 5647

Faks: (012) 734 1624

Weeksdae:

Weeksdae:

08:00 - 18:00

08:00 - 18:00

Saterdae:

Saterdae:

08:00 - 13:00 en 17:00 - 18:00

08:00 - 13:00

Sondae en vakansiedae:

Sondae en vakansiedae:

10:00 - 12:00 en 17:00 - 18:00

11:00 - 12:00

29


WILDSFEES 2017

Foto’s: Michelle Berrington

Op Saterdag 1 Julie het Kleinfontein hul deure oopgemaak vir gaste van oral om te kom deel in die jaarlikse geselligheid. Reeds twee maande vooruit, het gereelde gaste al gebel om uit te vind wanneer die Wildsfees hierdie jaar gaan plaasvind. Buiten vir al die interessante stalletjies, het daar ook kunstenaars opgetree, Daar is gekuier, perdgery ……………… en soos altyd aan ‘n keurige middagete gesmul. Baie dankie aan almal wat die dag kom ondersteun het, dankie aan die uitstallers en kunstenaars en dankie aan almal wat by die reëlings betrokke was! Die tafels met slaaie en brood staan gereed vir inskep

So word daar gekuier

Die ry is lank, maar die wag werd!

Nizone was ‘n ster. So geduldig met die kinders. Hier kry Cadens ‘n beurt om saam met sy Ouma, Michelle Berrington te ry!

30


Oom Blackie en Oom Chris maak die wenpotjie so van die bakkie af

Een van die kleurryke stalletjies

31


32