Klaverbledtsje editie 6 jaargang 43 2019

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

6 APRIL

Ladies Night Dorpshuis 19:00-23:00

LOCATIE DORPSHUIS IN LANGEZWAAG

9

Nr. 6 - jaargang 43 - 2019

Nieuws van Kinderwoud

11

Peutergym Succes

21

3,Entree â‚Ź R VERLOTING! INCLUSIEF LOT

VOO

LadiesNight

ALLES OP GEBIED VAN /1&' )'<10&*'+& .+('56;.' '0 7+6'4.Ä?-

MODESHOWS VERLOTING GOODIE BAGS: Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 1

GOUD twv

ZILVER twv

BRONS twv â‚Ź 25,-

17-03-19 (week11) 11:04


Planning seizoen 2018 – 2019 Editie 7: Kopijdatum: Maandag 6 mei 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 17 mei 2019 Editie 8: Kopijdatum: Maandag 17 juni 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 28 juni 2019 Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

Dorpsagenda Zaterdag 23 maart De Koffer in het dorpshuis

Zondag 31 maart Kerkdienst ds. Y Slik

Woensdag 3 april 20.00 uur Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Zaterdag 6 april 19.00 uur Lady’s Night in het dorpshuis

Zondag 14 april Kerkdienst ds. Sietske Blok – Palmpasen

Zaterdag 27 april Koningsdag i.s.m. Kinderspelweek

Zondag 28 april Kerkdienst ds. P. Crom

Zondag 12 mei Kerkdienst ds. Sietske Blok

Zondag 26 mei Kerkdienst ds. Sietske Blok

‘t Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 2

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

17-03-19 (week11) 11:04


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

3

Nummer 6 - Jaargang 43, maart 2019

Geachte lezer, Ik ben erg blij te melden dat het weer goed gaat

Colofon

met ’t Klaverbledtsje. Dat ‘t Klaverbledtsje zo

Bestuur:

maar bij iedereen op de mat valt, is zeker niet van

Wietse Bosma, Mattie Homsma en vacature

vanzelfsprekend. Er moet veel voor gebeuren om dit te bewerkstelligen. Niet alleen door onze bezorgers, de verenigingen, maar ook door de redactie en het bestuur. Leuk om te weten dat we eindelijk - na lang zoeken- een nieuw bestuur hebben gevonden die vol goede moed naar de toekomst kijkt. Wietse Bosma en Mattie Homsma hebben besloten het nieuwe bestuur te

Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers Uilkje de Jong, Oege de Jong, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de

vormen en hier zijn wij als redactie erg blij mee.

Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

We hebben een mooie donatie mogen ontvangen

E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com

van het Plaatselijk Belang, waarmee we in financieel

E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

opzicht wat lucht hebben gecreëerd. Het waren best even spannende tijden, zullen we maar zeggen.

Inhoudsopgave Goed om alvast in de agenda te zetten, is onze

Dorpsagenda ..........................................................2

uitdeelavond op vrijdag 17 mei. Ook dit jaar zijn we

Voorwoord en inhoud ..............................................3

weer afhankelijk van uw bijdrage, als lezer van ons

Sport .......................................................................5

prachtige dorpsblad. Op vrijdagavond overhandigen we u persoonlijk de een-na-laatste editie van dit seizoen

Kerk ........................................................................ 9 Even voorstellen ...................................................13 Column Hielke ......................................................15

en komen we de vrijwillige bijdrage ophalen. De

Dorpshuis .............................................................17

buitenwijken zullen we doen in de dagen opvolgend.

Dorpsspiegels .......................................................19

We kunnen immers niet het hele dorp in één avond

Sport .....................................................................21

lopen. Let op: we vragen altijd om een bijdrage van 10 euro per huishouden en zouden het erg op prijs stellen

Pensioen voor kosters ..........................................23 Overig nieuws .......................................................27

als u dit klaar heeft liggen voor ons.

Belangrijke contactgegevens Ook hebben we besloten om bij de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang aanwezig te zijn op woensdagavond 3 april. Dus heb je vragen en/

Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000 Huisarts SPOED: ......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112

of opmerkingen, dan verwelkomen we je graag

(voor avond en weekend)

daar. Later in het siezoen gaan we nog om tafel met de

Gemeente Opsterland: .............................0512 386222

verenigingen, stichtingen en andere organisaties die

Dorpshuis: ................................................0513 436268

ons voorzien van kopij.

Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021

Met vriendelijke groet,

Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag

Hans Dekker

............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 3

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 4

17-03-19 (week11) 11:04


Kerknieuws

5

Vasten Het is carnaval geweest en nu is in de kerk de veertigdagentijd of de vastentijd begonnen. Een uitnodiging om wat eenvoudiger te leven. Sommige mensen laten in deze tijd koffie staan, of gaan niet op Facebook. Een soort pas op de plaats. Kan ik er ook zonder? En wat gebeurt er dan? Misschien ontstaat er dan wat ruimte voor iets anders, iets nieuws. Misschien kom je iets dichterbij jezelf te staan, wanneer je zo geconfronteerd wordt met je gewoontes en (kleine) verslavingen. Van oudsher is het vasten ook bedoelt als solidariteitsactie. Als je iets laat staan is er meer over om van te delen. Ik doe in deze tijd mee met de actie IkPas, een landelijke actie om 40 dagen geen alcohol te drinken. Alcohol wordt wel het smeermiddel van onze maatschappij genoemd. Het maakt het sociale verkeer wat makkelijker, en je wordt er wat losser en ontspannen van. En het is gewoon lekker! Maar onderzoek laat steeds meer zien dat alcohol echt niet goed is voor je lichaam. Bewust alcohol drinken of dus niet drinken is helemaal niet zo gek. De website ikpas.nl coacht deelnemers door deze periode heen. Goede week De speciale diensten van witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en paasochtend vieren we dit jaar in Lippenhuizen. Volgend jaar vinden al deze diensten plaats in Langezwaag. Een experiment om zo stabiel op één plek te zijn in deze bijzondere week. ds. Sietske Blok

Palmpasenstok maken Ook dit jaar gaan we weer Palmpasen-stokken maken. Stokken en versiermateriaal zijn aanwezig. Graag deze keer zelf voor groene takjes zorgen, zoals buxus, klimop of conifeer. Als jullie nog stokken hebben van vorig jaar dan deze graag meenemen. Ouders, pake’s, beppe’s of oudere broers/zussen zijn van harte welkom om de jongste kinderen te komen helpen met het maken van hun paasstok. Jullie zijn welkom op zaterdag 13 april om 14.00 uur in de kerk van Langezwaag. Opgeven is niet nodig.

Samen ontdekken. Samen vieren. Samen eten. Protestantse gemeente Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân

Welkom bij Kliederkerk! Wanneer?

Zaterdag 23 maart 2019 van 16:00-18:00 uur

Waar?

Het dorpshuis in Langezwaag

Voor wie?

Basisschoolleerlingen, met hun ouders.

Waarover?

Over herders en schapen. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 5

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 6

17-03-19 (week11) 11:04


Overig nieuws

7

Column

Klimaat: gekte of wijsheid Radio of televisie, krant of verjaardag , iedereen praat tegenwoordig over het klimaat. Is het nu rampspoed wat ons staat te wachten door de klimaatverandering en is dat (mede) onder invloed van de mens of is het een autonoom proces van ijstijden en perioden van opwarming. De geschatte leeftijd van de aarde is plusminus 4.500.000.000 jaar oud ,het kan een jaartje meer of minder zijn. De moderne mens is ongeveer 200.000 jaar geleden ontstaan als soort. De geregistreerde weerwaarneming is ongeveer 400 jaar oud. Nu constateren we dat de laatste decennia de gemiddelde temperaturen gevoelsmatig is gestegen. De “ one million dollar question “ vraag is, komt de temperatuurstijging door de CO2 en de andere broeikasgassen of is er sprake van een autonome temperatuurstijging en is er daardoor een verhoogde concentratie van CO2 en andere broeikasgassen in de lucht. In ieder geval steekt elke redenatie wat schraal af in de leeftijd van de aarde en de weerwaarnemingen van de mens. Voer voor wetenschappers die dan ook over elkaar heen struikelen om de aandacht te krijgen voor hun gesubsidieerde conclusies , dat ‘hel en verdoemenis’ ons als mensheid staat te wachten als we niet als de ‘wiedeweerga’ bezig gaan met de energietransitie van onze huishoudingen , vervoer en bedrijfsleven zonder te kijken naar haalbaarheid en betaalbaarheid voor u en mij .Opvallend is dat juist de onafhankelijke en groeiend aantal meestal gepensioneerde wetenschappers vraagtekens zetten bij deze klimaathype en wijzen op hele andere conclusies waar de toon is dat de mensheid maar voor een (heel) klein deel verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Het wordt er niet helderder op om enig zicht te krijgen op een waarheid omtrent dit onderwerp. De filosoof Spinoza vond dat waarheid subjectief was. “De mens loopt achter die waarheid aan die hem het beste uitkomt voor zijn toekomst”. Nuchter bekeken en dat past wel bij ons als noorderlingen lijkt de meest voor de hand liggende conclusie, dat klimaatverandering een autonoom proces is waar de invloed van de mens marginaal is. Dat houdt niet in om niks te doen aan onze levensstijl . Zeker is dat onze nodige grondstoffen op den duur op raken of schaars worden. Dus het tegengaan van verspilling van energie (isolatie) en grondstoffen (kringloop-economie) kunnen hoog op de levensstijl-agenda. De energietransitie van kolen, gas en olie naar zon en wind en mogelijke thorium of kernfusie energie vraagt veel meer tijd en geld, dan nu op korte termijn is te overzien. Plus het feit hoe krijgen wereldwijd de regeringen dat ‘tussen de oren’ van haar naar welvaart hunkerende inwoners. In ieder geval kunnen we in Langezwaag beginnen of doorgaan met het goed isoleren van onze woningen. De beste groene energie is de energie die je niet meer nodig hebt. Hergebruik van grondstoffen verder doorvoeren en als het elektrisch netwerk zwaar genoeg (?) is zal de goedkopere elektrische auto er op den duur ook wel komen. Is het klimaat een gekte of een wijsheid? Iedereen zoekt maar naar zijn eigen waarheid.

Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 7

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 8

17-03-19 (week11) 11:04


Dorpshuis

9

Nieuws uit het dorpshuis Zondagmiddag 3 maart zouden wij een Bingo met aansluitend een stamppotbuffet organiseren. Vorig jaar bleek dit een succes met ongeveer 30 deelnemers en velen gaven toen aan: “voor herhaling vatbaar�. Dit jaar bleek er helaas toch minder animo voor te zijn. Wij vonden het erg jammer deze activiteit door te weinig aanmeldingen op het laatst te moeten annuleren. Neemt niet weg dat wij alweer druk bezig zijn met nieuwe activiteiten. Als u dit leest hebben wij voor het eerst een wijnproeverij op vrijdagavond 15 maart gehouden. De animo hiervoor is erg groot gebleken gezien de vele aanmeldingen.

6 APRIL 19:00-23:0

0

Komt allen en geniet bij de volgende activiteiten:

23 maart: De Koffer Na het succesvolle optreden van vorig jaar en op veler verzoek komt de uitstekende TOP 100 band ook dit jaar weer in het dorpshuis. De kaartverkoop is ondertussen gestart. Reserveer snel via e-mail (info@dorpshuislangezwaag. nl), want; vol = vol. Voor het betalen van de entreegelden en consumptiemunten is PINNEN mogelijk.

LOCATIE DORPSHU

LadiesNigh IS IN LANG

t

ALLES OP GEBIED V '<10&* AN '+& .+('5 6;.' '0 7 +6'4.

/1&' )

Ä?-

MODESHOWS VERLOTIN

Vanaf 19 uur. Zie voor meer informatie de website van het dorpshuis, poster in deze editie, facebook en reclamedoeken.

In samenwerking met Kinderspelweek

Entree â‚Ź 3,-

INCLUSIEF LOT VOOR VERLOTING!

6 april: Lady’s Night

27 april: Koningsdag

EZWAAG

GOUD twv â‚Ź125,-

G GOODIE ZILVER twv â‚Ź 75,-

BAGS:

BRONS twv â‚Ź 25,-

Let op: nie t elk lke standh heeft een ouder pin! Neem genoeg contant ge ld mee. Hoofdst

raat 65, 84 Te l . 0 5 1 0 1 B X G o r r e d ijk 3-4 w w w. h i e 6 6 2 7 5 sie.nl

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 9

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 10

17-03-19 (week11) 11:04


Redactie

11

Nieuws van Kinderwoud Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud, de peuters zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het thema Muziek. Dit thema stond bij alle vestigingen van Kinderwoud centraal. Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, op zowel taal, sociaal en creatief gebied. We hebben dan ook veel liedjes gezongen, verhaaltjes over muziek gelezen, gedanst op muziek en geschilderd op muziek. En natuurlijk hebben we ook nog een mooi muziekinstrument gemaakt. En wat was het gezellig want tijdens één van deze weken mochten de opa’s en oma’s op bezoek komen. Zo konden zij eens ervaren wat hun kleinkind zoal doet op de peuteropvang. En het werd helemaal gezellig toen een oma en opa allerlei bijzondere muziekinstrumenten hadden meegenomen. De kinderen konden genieten van een klankschaal, een regenpijp, windgong etc.

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema’s “Hatsjoe!” en “Lekker yn myn liif”. Puk en Tomke zijn verkouden en ziek; wat kunnen we voor ze doen. Waarmee en hoe snuiten we onze neus? En pleisters plakken blijkt best nog wel lastig te zijn. Dit zijn onderdelen die oa. bij dit thema aan bod komen. Momenteel is Puk (onze handpop) weer aan het logeren bij de peuters. Elke peuter krijgt Puk 1 of 2 nachtjes mee te logeren. Puk heeft een eigen koffertje met pyjama, tandenborstel en een boekje. In dit boekje kunnen de ouders de belevenissen van Puk noteren zodat we deze samen met het betreffende kind in de kring kunnen bespreken. Over het algemeen zijn de kinderen erg enthousiast en mag Puk overal mee naar toe. Op dit moment zijn we tevens druk met het verder uitwerken van het Fries op de peuteropvang. Als het goed is kunnen we binnenkort de stap naar een hoger niveau maken. We zijn er best wel trots op dat we deze stap nu al kunnen maken. Bent u nieuwsgiering en wilt u een keertje komen kijken? Loop gerust eens binnen! Met vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u ook terecht bij onze afdeling Planning & Plaatsing: T 0513 610 825 – planning@Kinderwoud.nl – www.kinderwoud.nl

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 11

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 12

17-03-19 (week11) 11:04


Redactie Vacature bestuurslid Plaatselijk Belang Plaatselijk Belang zoekt nieuwe bestuursleden! Het bestuur dat momenteel uit een groep enthousiaste en betrokken ‘Langsweagsters’ bestaat zet zich in om het dorp aantrekkelijk en leefbaar te houden. Enkele bestuursleden nemen binnenkort afscheid. Dit betekent dat er meer taken bij minder bestuursleden komen te liggen. Daarom vragen we jullie aandacht voor onderstaande vacature: Algemeen bestuurslid Plaatselijk Belang Langezwaag Ben jij op de hoogte van wat er in Langezwaag gebeurt (of lijkt het je leuk om dat te zijn)? Zet je je graag in voor het dorp waarin je woont? Lees dan hieronder verder en meld je aan! Onze taken verdelen we in overleg. Je doet vooral datgene wat bij je past. Samen krijgen we het voor elkaar!

Plaatselijk Belang nodigt via deze weg alle leden uit om bij de jaarlijkse ledenvergadering aanwezig te zijn. Deze vindt plaats op woensdag 3 april, om 20.00 uur in het Dorpshuis.

LOCATIE: Dorpshuis ’t Paradyske te Langezwaag, Paradys 8. Aanvang: 20.00 uur Agenda: Opening en huishoudelijke mededelingen Mededelingen vanuit het dorpshuis

Voorbeelden van taken zijn: • bijhouden van regionale/plaatselijke media • (mede-)aanspreekpunt zijn voor dorpsgenoten • eenvoudige informatieverzoeken sturen naar de gemeente e.d. • lezen van ingekomen mailtjes • 1x per maand vergaderen in het dorpshuis (vakantie uitgezonderd) • bijwonen van leerzame workshop of bijeenkomsten buiten het dorp • meedenken over zaken in het dorp; de straten, de buurten, de school, enz. • heeft een onderwerp jouw interesse: het opstarten of begeleiden van een project groep (bijv. zonnepanelen-project)

Mededelingen van de Floralia

Wat wij bieden: Henk Klok: de ontspannen voorzitter (m) Renee Jetten: de precieze secretaris (v) Gerda Tuinstra: de bekwame penningmeester (v) Alie Cnossen: betrokken ‘insider’ Floralia en Wjukslach (v) Thijs Oud: enthousiaste muziek- en cultuurliefhebber (m) Fulco Hoekstra: geïnteresseerd in taal, onderwijs en politiek (m) Suzanne Dekker-de Heer: ons tekst schrijvende organisatietalent (v)

Verantwoording dorpsbudgetten

… en een duidelijke agenda met ruimte voor vragen, eigen inbreng en overleg om het PB-werk voor iedereen prettig en leerzaam te laten zijn! Ben je benieuwd wat we doen? Kom dan naar de Algemene Ledenvergadering op 3 april om 20:00 uur in het dorpshuis, of schuif eens aan bij één van onze reguliere vergaderingen. Iets voor jou? Of ken je iemand? Meld je bij een van bovenstaande leden of mail naar pb@langezwaag.com.

13

Mededelingen van 't Klaverbledtsje Notulen ledenvergadering 14 maart 2018 (zie Plaatselijk Belang op www.langezwaag.com) Jaarverslag 2018 (zie Plaatselijk Belang op www.langezwaag.com) Financieel verslag Benoeming kascommissie: Hans de Jong / Evert vd Werf (aftredend)

Werving en contributie Nieuwe bestuursleden gezocht. Renée Jetten aftredend en niet herkiesbaar. Henk Klok aftredend en herkiesbaar. Suzanne de Heer aangemeld als nieuw lid. Projecten: a. Woningbouw b. Boomgaard / moestuin c. 4G Vodafone antennemast d. Zonnepanelen e. Nieuwbouw school Rondvraag, Sluiting Informeel gedeelte

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 13

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 14

17-03-19 (week11) 11:04


Redactie

15

Vrijwillige bijdrage Ook dit jaar komen onze vrijwilligers weer huis-aan-huis

om een vrijwillige bijdrage voor het Klaverbledtsje op te ha-

len. Zonder de vrijwillige bijdragen kunnen er niet 8 nummers per seizoen worden gedrukt.

Vaak wordt ons gevraagd om een richtlijn voor de vrijwilli-

ge bijdrage. Als we van elk adres waar het Klaverbledtsje in de brievenbus wordt gedaan â‚Ź 10,00 ontvangen hebben wij

ruim budget om het Klaverbledtsje in de huidige uitvoering te blijven uitgeven. Als â‚Ź 10,00 voor u een bezwaar is zijn wij, uiteraard, heel erg blij met elk ander bedrag.

Het voorlaatste nummer van dit seizoen wordt, net als voorgaande jaren, weer persoonlijk bij u afgegeven en dan vragen

wij u om uw bijdrage. Wij komen langs de deuren op vrijdagavond 17 mei 2018 tussen 18.00 en 21.00 uur. Als wij u niet

thuis treffen laten wij een briefje achter met het bankrekeningnummer waar u uw bijdrage naar over kunt maken. Bestuur en redactie

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 15

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 16

17-03-19 (week11) 11:04


Afdeling Sport

17

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 17

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 18

17-03-19 (week11) 11:04


Afdeling Sport Van de bestuurstafel

Nieuwe hoofdsponsor Installatiebedrijf Hoekstra uit Heerenveen treedt, naast AH Gorredijk en Schokker Producties, toe tot de hoofdsponsors van SV Langezwaag. Het bedrijf wil graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen, verbeteren en continueren van onze sportvereniging. Daarnaast levert het ook expertise op het gebied van technische vraagstukken. De reclame uitingen zijn in ontwikkeling en worden binnenkort zichtbaar op ons sportcomplex. Wij zijn Installatiebedrijf Hoekstra zeer erkentelijk voor hun bijdrage! Toegang en alarm Samen met het dorpshuis werken we aan een nieuw toegangssysteem en ook aan een nieuw alarmsysteem. Beide huidige systemen zijn gedateerd en met deze vernieuwing zijn weer helemaal up-to-date. De komende weken vinden er besprekingen plaats met mogelijke leveranciers. Het is de bedoeling een en ander komende zomerperiode in gebruik te nemen.

19

Hallo tennisliefhebbers, Het voorjaar komt eraan en daarmee start het tennisseizoen ook weer. Zoals jullie in de flyer kunnen lezen, starten we op 3 april weer met het tennis/gym uurtje van de scholen in Langezwaag en Luxwoude. Op woensdag 10 april beginnen de tennislessen weer. Dit is een wekelijks gebeuren en van ongeveer 15.00 tot 21.00 uur zijn beide tennisbanen in gebruik en kan er niet vrij getennist worden. Lijkt het je leuk om ook te tennissen, geef je op! Ook dit jaar is er weer “Maak Kennis Met Tennis”. Zie flyer! Op dinsdag 9 april start het dames team met hun eerste wedstrijd ‘s avonds om 19.00 uur. Dit is een uit-wedstrijd tegen Oudehorne. De dinsdagavonden dat zij thuis spelen (en de banen dus bezet) zijn; 16 april, 7 mei en 14 mei.

Upgrade accommodatie Inmiddels is een werkgroep (Frans Kloosterman, Jan ten Hage, Jouke Brouwer, Berend van der Molen, Johannes de Jong en Henk de Vries) gestart met de voorbereidingen op de upgrade van onze accommodatie. De plannen zijn ambitieus, we willen komende zomer de warmwatervoorziening verduurzamen en ook de kleedkamers moderniseren. Denk hierbij aan nieuw tegelwerk, verlichting met beweegsensoren, aansturing douches per tappunt, ventilatie en gietvloeren. Er heeft al verkennend gesprek met de gemeente Opsterland plaatsgevonden en zij reageerden niet onwelwillend op onze plannen.

Op de donderdag spelen 2 heren teams, dit houdt in dat er elke week 1 team thuis speelt. Van donderdag 11 april t/m 6 juni is deze avond bezet. Je bent altijd welkom om ze aan te moedigen

Violenactie Zaterdag 23 maart is het zover: Kleur in je tuin! Dan komen we ’s middags langs in Langezwaag en Jonkerslân met violen en potgrond. De prijzen zijn: Violen per tray van 6 stuks € 4,= / per 3 trays €10,= Potgrond per zak van 70 liter €5,= Graag contact en gepast betalen!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 19

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 20

17-03-19 (week11) 11:04


Overig nieuws

21

Nijntje beweeglessen: een groot succes Op vrijdag 1 maart zijn we begonnen met de beweeglessen voor kinderen van 3 tot 6 jaar in de sporthal van Langezwaag. De eerste 5 beweeglessen geven we samen met buurtsportcoach Geerte Kwant. Na deze 5 lessen gaan we verder met het Nijntje beweegdiploma.

Wil je ook een keer meedoen of komen kijken of het ook iets voor jou is? Dat kan nog 3 weken. Even mailen naar gymnastiek.advendo@gmail.com. En daarna gaan we door met het Nijntje Beweegdiploma. Hartelijke groet, Wietske, Monica, Wesley, Froukje en Maria Namens afdeling Gymnastiek van SV Langezwaag

Hoewel het begon met voorzichtige aanmeldingen, mochten we op 8 maart al 32 kinderen begroeten. En er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. De eerste les hadden we ervaren dat het leeftijdsverschil groot is tussen 2 en 6 en ook dat de groep te groot was. Dus hebben we de 2e les de groep gesplitst: - (2) 3 en 4 jaar van 14.30 uur tot 15.15 uur - vanaf 5 jaar van 15.15 uur tot 16.00 uur Dit werkte perfect. Al vóór half 3 kwamen de jongste kinderen binnen, allemaal super enthousiast en trots op de sportkleren. En erg fanatiek! Iedere week wordt er een parcours gemaakt, van 3 of 4 onderdelen. Elke week een ander parcours. Zo komt er een grote afwisseling in wat we aanbieden. Er is altijd wel iets bij dat het kind leuk vindt. Daar waar de jongere kinderen alles doen met onbevangenheid, komt er bij de grote kinderen het goed presteren om de hoek kijken. Natuurlijk heeft lekker bewegen de hoogste prioriteit. Het is leuk te ontdekken hoe het is om te rennen, te ballen of iets te proberen waarvan je dacht dat je het niet zou kunnen. Na 2 keer durven we best te stellen dat er aan een behoefte wordt voldaan met deze beweeglessen. Wij (Wesley en Monica) doen het in ieder geval met veel plezier en genieten volop van de activiteiten.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 21

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 22

17-03-19 (week11) 11:04


Afdeling Sport

23

JUBILEUM 25e Stratenvolleybaltoernooi Op 19 april wordt het 25e recreatieve Bouwbedrijf De Jong Langezwaag stratenvolleybaltoernooi gehouden. Deze jubileumeditie zal o.a. in het teken staan van terugkijken en feest vieren. Het toernooi begint om 18.30 uur.

Sportiviteit, feest en gezelligheid zullen deze editie meer dan ooit hand in hand gaan. Mede om dit invulling te geven zal er dit jaar wederom voor muzikale ondersteuning in de kantine worden gezorgd. De muzikale invulling zal worden verzorgd door DJ RenZound uit Terwispel.

De finale - met aansluitend prijsuitreiking - zal om ongeveer 23.00 uur plaats vinden. Welk stratenteam zal deze jubileumeditie als winnaar worden gehuldigd en de wisselbeker winnen? Dit geldt natuurlijk ook voor de poedelprijs. Autobedrijf Klaassen heeft een nieuwe (wissel) Poedelprijs beschikbaar gesteld.

Ter informatie: in de sportkantine kan tegenwoordig ook gepind worden. Klein bedrag, pinnen mag.

We verwachten zeker deze jubileumeditie weer een groot aantal stratenteams uit Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân. Daarnaast hopen we vele sponsoren en adverteerders uit het heden maar ook uit alle afgelopen 25 jaren te mogen ontvangen. Zonder hen hadden we er nooit zo’n mooi en bestendig evenement van kunnen maken. Supporters van de straten (dorpsbewoners) zijn natuurlijk ook nu meer dan welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd; komt allen.

Uitslagen: klaverjassen 24-11-2018 1. W. Hofstra sr. 7077 punten 2. H. de Jong 6873 3. C. de Jong 6594 4. H.B. v.d. Ende 6586 5. J. Bosga 6525 6. B. v.d. Meer 6507 7. S. Venema 6407 8. K. Bareman 6202 L. de Jong 5249 (Poedel) Uitslagen: klaverjassen 22-12-2018 1. W. Hofstra sr. 7097 punten 2. W. Brinkhof 6710 3. N. de Jong 6475 4. K. Bareman 6313 5. E. v.d. Sluis 6154 6. G. v.d. Bij 6115 H. Scheepstra 5694 (Poedel)

Uitslagen: klaverjassen 19-01-2019 1. H. de Jong 7116 punten 2. H.B. v.d. Ende 6814 3. W. Hofstra sr. 6617 4. W. de Jong 6518 5. G. v.d. Bij 6476 6. B. v.d. Meer 6466 7. G. Meijer 6446 8. C. Merkuur 6445 J. Bosga 4995 (Poedel) Uitslagen: klaverjassen 23-02-2019 1. A. v.d. Bos 7091 punten 2. H. Scheepstra 6791 3. J. Bosga 6775 4. C. Merkuur 6720 5. N. de Jong 6406 6. H.B. v.d. Ende 6393 7. W. Hofstra sr. 6361 8. G. Meijer 6126 L. de Jong 4911 (Poedel)

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 23

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 24

17-03-19 (week11) 11:04


Overig nieuws Verslag van de bijeenkomst van “Vrouwen van Nu” afdeling Langezwaag e.o. van 12 februari 2019 in het Dorpshuis te Langezwaag. Om 19.30 opent voorzitter Sijke de Jong de bijeenkomst. In het bijzonder verwelkomt ze Romke Oosterbaan, die ons iets zal vertellen over IJsland. Wat deze avond opvalt, is het ontbreken van ons tafelkleed. Deze zal tentoongesteld worden samen met andere verenigingskleden in het Landbouwhuis te Leeuwarden, deze tentoonstelling vanwege het 100 jarig bestaan is van april tot eind juli. Ons kleed is jaren geleden gemaakt o.l.v. mevr. Joke van Dam met een handreiking van hogerhand. Twee leden, Trienke Postma en Hiltsje Kramer die nu nog lid zijn hebben hieraan mee gewerkt. Op 16 april is de viering van het 100 jarig bestaan in de Harmonie. Kosten € 30,00 De voorzitter doet verslag van de vergadering voor besturen in Leeuwarden. Provinciaal hebben we 4300 leden. Landelijk 43000. “Vrouwen van Nu” is aangesloten bij de ACWW, deze bestaat uit 70 landen, met elkaar 90 miljoen leden. Successen van Vrouwen van Nu zijn o.a. de invoering van de glasbakken. De afdeling Gaasterland heeft indertijd geprotesteerd tegen het stoppen naar onderzoek naar baarmoederhalskanker. Dit is gelukt en het onderzoek is er nog steeds. Deze avond is tevens onze jaarvergadering. Het jaarverslag van de secretaresse en de jaarverslagen van de commissies worden goedgekeurd. Het financieel verslag van de penningmeester wordt door de kascommissie goedgekeurd. We nemen deze avond afscheid van ons bestuurslid Trienke van der Molen. Zij heeft de 6 jaar erop zitten en is niet herkiesbaar. Maaike Bijker is ons nieuwe bestuurslid. Op 8 mei is ons gezamenlijk reisje met onze buurtverenigingen. Deze keer o.a. naar Hattem naar het

25

bakkerijmuseum. Vertrek 8.30 en thuiskomst ong. 20.45. Kosten € 58,00. In de pauze is er gelegenheid brei- en haakwerk te bekijken en te kopen van de vrouwen van het breicafé. Eén keer in de maand komen zij in het Dorpshuis bij elkaar. Gezellig met elkaar breien onder genot van een kopje koffie en ook belangrijk elkaar bij te praten. Wie hier belangstelling voor heeft kan contact met hen maken. Er kunnen wel een paar bij. Dan is het de beurt aan Romke Oosterbaan. Dhr. Oosterbaan is drie keer in IJsland geweest. De laatste keer als reisleider. IJsland is twee en een half keer groter dan Nederland en heeft 300.000 inwoners. Reykjavik is de hoofdstad met 200.000 inwoners. Het binnenland is ontoegankelijk. Langs de kust ligt een verharde ringweg van 1340 km. Er komen veel toeristen o.a. veel cruiseschepen en het is een heel duur land. Het heeft milde winters met korte dagen en zachte zomers met lange dagen. IJsland staat bekend om zijn heet waterbronnen en geisers. Er zijn ook veel gletsjers, kliffen, lavavelden, maar er zijn geen bossen. Na de pauze heeft hij nog verteld, ook weer ondersteund door beelden over de fauna en flora van het land. Er was ook nog gelegenheid informatiemateriaal te bekijken. Na afloop bedankt de voorzitter Romke Oosterbaan voor de lezing en sluit de bijeenkomst. Froukje Oosterdijk

SPAAR MEE EN STEUN UW CLUB!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 25

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 26

17-03-19 (week11) 11:04


Overig nieuws

27

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 27

17-03-19 (week11) 11:04


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 28

17-03-19 (week11) 11:04


Overig nieuws

29

KOFFIECONCERT Zondag 14 april Dorpshuis Jonkerslân Zaal open om 10.00 uur Aanvang 10.30 uur Entree gratis Zangkoor Nim it sa’t is o.l.v. Marcia van Eldik Begeleiding Geke Boerrigter Volksdansgroep Fleurich yn’t rûn o.l.v. Sijke de Jong Muziekvereniging O.K.K. o.l.v. Geertje Sybesma

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 29

17-03-19 (week11) 11:04


Overig nieuws

30

n e s a P t e m n e l e Knuts

Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 30

17-03-19 (week11) 11:05


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 31

17-03-19 (week11) 11:05


Klaverbledtsje ed_6-43-2019.indd 32

17-03-19 (week11) 11:05


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.