Klaverbledtsje editie 8 jaargang 46 2022

Page 1

Nr. 8 - jaargang 46 - 2022

Dorpsarchief

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 1

7

Kerknieuws

9

Overig nieuws

23

29-05-2022 12:07


Planning seizoen

2022 – 2023 Kopijdatum

Verschijningsdatum

Editie 1

18 augustus 2022

2 september 2022

Editie 2

22 september 2021

7 oktober 2022

Editie 3

27 oktober 2022

11 november 2022

Editie 4

1 december 2022

16 december 2021

Editie 5

5 januari 2023

20 januari 2023

Editie 6

16 februari 2023

3 maart 2023

Editie 7

6 april 2023

21 april 2023

Editie 8

18 mei 2023

9 juni 2023

Nr. 8 - jaargang 46 - 2022

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 2

Dorpsagenda 18 juni 2022 ............................... v.a. 14.15 uur Seizoensafsluiting V.V. Langezwaag 20 t.e.m. 24 juni 2022 ...................... 18.30 uur Avondvierdaagse 19 juni 2022 ...................................... 10.00 uur Kerkdienst in Langezwaag Ds. Frans Willem Verbaas 26 juni 2022 ...................................... 19.30 uur Kerkdienst in Lippenhuizen 3 juli 2022 ......................................... 10.00 uur Kerkdienst in Langezwaag 17 juli 2022 ....................................... 11.00 uur Kerkdienst in Tijnje Ds. P. Hulshof 24 juli 2022 ....................................... 10.00 uur Kerkdienst in Langezwaag Da. Christine Schlette 31 juli 2022 ......................................... 9.30 uur Kerkdienst in Tijnje Ds. Frans Willem Verbaas 7 augustus 2022 ............................... 10.00 uur Kerkdienst in Langezwaag Ds. Frans Willem Verbaas 14 augustus 2022 ............................... 9.30 uur Kerkdienst in Terwispel Ds. Frans Willem Verbaas 21 augustus 2022 ............................. 10.00 uur Kerkdienst in Langezwaag Ds. Frans Willem Verbaas 24,25 en 26 augustus .........Vakantiespelweek 2 t.e.m. 4 september.................... Floraliafeest 4 september 2022 ............................. 10.30 uur Tentdienst in Langezwaag Ds. Frans Willem Verbaas

Kijk voor de actualiteit van de kerkdiensten ook op www.kerklangezwaag.nl

29-05-2022 12:07


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

Nummer 8 - juni 2022

3

Jaargang 46

Inmiddels ben ik mijn 8e voorwoord van dit seizoen aan het schrijven. De editie die nu voor u ligt is de laatste van de jaargang 2021/2022. Eind augustus 2022 verschijnt de 1e editie van het nieuwe seizoen.

Enkele zaken voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels al weer plaats gedaan: De planning is gemaakt en

Colofon Bestuur: Wietse Bosma, Mattie Homsma

Redactie: Hans Dekker, Bart Boersma en Wietse Bosma

staat op bladzijde 2 in deze editie Er is overleg geweest met de vaste leveranciers van kopij.

In deze editie weer een breed aanbod aan informatie, zowel terugkijkend als vooruitblikkend.

Van de Wjukslach de, bijna gebruikelijke bijdrage van groep 8, activiteiten in het dorpshuis, een bijdrage

Vrijwilligers: Uilkje de Jong, Oege de Jong, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

E-mail: Redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com Advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

van OKK, en nog (veel) meer. Uiteraard ontbreekt de column van Hielke niet. De dorpsagenda biedt

Inhoudsopgave:

een overzicht van de activiteiten die de komende

Voorwoord ...........................................................3

maanden plaats gaan vinden.

Zo aan het einde van het seizoen is het een goed

Dorpshuis ............................................................5 Dorpsarchief .......................................................7 Kerknieuws .........................................................9 De Wjukslach ....................................................10

moment om alle leveranciers van kopij dank te

Column Hielke...................................................15

zeggen voor hun bijdragen. Zonder deze bijdragen is

Kinderwoud .......................................................17

het niet mogelijk om 8 edities van ’t Klaverbledtsje uit

Overig nieuws ...................................................19

te geven.

SV Langezwaag ...............................................27 Recept................................................................29

Bestuur en redactie van ’t Klaverbledtsje wensen u een genoeglijke zomerperiode.

Ik wens u veel leesplezier met deze editie. Namens bestuur en redactie Wietse Bosma

Bezorging van het Klaverbledtsje vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen. Bezorgklachten: Klaverbledtsje niet of (te) laat ontvangen? Mail ons: info@klaverbledtsje.nl of bel: 06 45 63 04 63

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 3

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 4

29-05-2022 12:07


Dorpshuis nieuws

5

Het bruist weer echt van de initiatieven momenteel. We hopen hiermee voor het nieuwe seizoen, dat vanaf september gaat beginnen, een volwaardig en succesvol programma te kunnen samenstellen. Op dit moment zijn er al weer een aantal (familie) feestjes geweest en ook gepland. Het darttoernooi op 30 april kan zeker als erg succesvol worden gezien. Ongeveer 40 darters hebben een mooie avond gehad en na afloop gezellig nagezeten.

Op de “afsluitende” feestavond, met als thema: Tropical Summer Party op 14 mei bleek helaas minder belangstelling. De meeste bezoekers waren uitgedost in erg kleurrijke outfits en de zaal was mooi versierd. De DJ creëerde met zijn opzwepende (latin) muziek een prima sfeer en het was erg gezellig in het dorpshuis. Naast de ongeveer 40 bezoekers hadden we gehoopt op toch wat meer belangstelling. Het dorpshuisbestuur is momenteel druk in gesprek met de gemeente om al voor de zomer enige richting te geven aan het Koersplan voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat hierin o.a. aangegeven wordt waar we ons de komende jaren op richten en met welke (duurzame) plannen we ons bezig gaan houden. We zullen jullie hierover zeker informeren en er de komende maanden op terug komen.

Op zondag 22 mei 2022, na 3 jaar, eindelijk weer een jaarlijkse uitvoering van OKK. Het korps had er zin in en het plezier straalde er van af. Ruim 50 bezoekers waren getuige van diverse mooi uitgebrachte stukken. Er werden enkele nieuwe jeugdleden verwelkomd en diverse jubilarissen werden in het zonnetje gezet. Kortom; geweldig. Benno van den Akker, voorzitter dorpshuis

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 5

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 6

29-05-2022 12:07


Dorpsarchief

7

Uit het Dorpsarchief

Spanning en spektakel bij autocross Langezwaag 11 september 1986 Bestuurders met hun oude weinig luxe auto’s probeerden het eerst de zwart/wit geblokte vlag te passeren, als hun vehikel al niet uit elkaar viel voor de finishlijn. De grote menigte toeschouwers vermaakten zich in ieder geval met het spektakel dat zich voor hen afspeelde. Bron: IMG 0037 Contactpersoon: Wil Zwanenburg Telefoon 0616895069

E-mail dorpsarchieflangezwaag@gmail.com https://dorpsarchieflangezwaag.jouwweb.nl

Fit en Vitaal 60+ 'Beweeggroep Langezwaag e.o.' Even voorstellen: Wij zijn een gezellige groep mensen die van september tot en met mei iedere dinsdagmorgen in de sporthal van Langezwaag een uurtje sporten onder begeleiding van een gediplomeerd docent, Henryke de Vries. Wilt u in september a.s. ook eens kennismaken met verantwoord bewegen voor 60+ dan bent u van harte welkom voor 2 gratis proeflessen. We starten ons nieuwe sportseizoen op 20 september 2022 Adres: De Sporthal aan het Paradyske te Langezwaag Tijd: Op dinsdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in de sportkantine. Voor vragen kunt u ons altijd bellen, Jacob v.d. sluis: 06 2296 4153 Wil Zwanenburg: 06 1689 5069

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 7

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 8

29-05-2022 12:07


Kerknieuws Oekraïense vluchtelingen en Pinksterbloemen

Ons kerkelijke leven staat sinds twee maanden in het teken van Natalya, Swetlana, Daria en Sonya, die in het huis van de diaconie aan de Finne in Langezwaag zijn getrokken. We spreken vaak over vluchtelingen uit Oekraïne, en dat zijn ze natuurlijk ook, maar ze zijn zoveel meer. Ze zijn ook: moeder, of grootmoeder, of dochter, of vriendin, of student, of scholier, of liefhebber van tuinieren, of keukenprinses, of op zoek naar werk. En ze zijn moedig! Daria, die een opleiding als verpleegkundige heeft gevolgd en nu geneeskunde studeert, heeft inmiddels gehoor heeft gegeven aan een oproep om terug te keren naar Oekraïne en in een ziekenhuis te gaan helpen met de verzorging van zieken en gewonden. Inmiddels is ze daar aan de slag en gelukkig maakt ze het naar omstandigheden goed. Ondertussen is er ook in het voormalige dorpshuis van Jonkerslân een Oekraïense moeder met haar twee tienerkinderen opgevangen. En ik hoor berichten over een oudere Oekraïense man die in onze omgeving onderdak heeft gevonden. Al die nieuwe gezichten en namen fleuren onze streek op als pinksterbloemen in een weiland in het voorjaar. En door hun aanwezigheid is de oorlog in Oekraïne geen ver-vanons-bed-show meer. Want we horen hun verhalen uit eigen mond, lezen het verdriet in hun ogen, voelen hun worsteling van dichtbij. Aan grootmoeder Natalya kan ik het zien wanneer ze een nacht amper heeft geslapen. ‘Slechte berichten uit Oekraine?’ vraag ik dan via de vertaal-app van mijn telefoon. Ze knikt en via de app hoor ik haar zeggen: ‘In mijn stad zijn de sirenes weer de hele nacht afgegaan.’

Een verse dosis gemeenschapszin

Als kerk werken we in de opvang van onze Oekraïense gasten samen met dorpsgenoten die minder of helemaal niet gewend zijn de kerk te bezoeken. Dat is iets wat onze gasten aan ons teruggeven: een besef van gezamenlijkheid, het inzicht dat we elkaar nodig hebben als we in onze dorpen iets voor elkaar willen krijgen. De een heeft woonruimte in de aanbieding. Een ander kent in de buurt iemand die Russisch spreekt, en diezelfde week nog krijgen onze gasten hun eerste lessen Nederlands. Nieuwe buren stellen zich gastvrij op. Iemand neemt de tijd om de families wegwijs te maken in het winkelbestand van Gorredijk, of in de bureaucratische doolhof van gemeentehuizen

9

en verzekeringsinstanties. Weer een ander heeft goede contacten met regionale zorginstellingen en biedt hulp bij het zoeken naar werk. Iemand die net buiten Langezwaag woont, stelt een stukje tuin ter beschikking waar Natalya en Swetlana hun eigen groenten kunnen verbouwen. En zo kan ik wel even doorgaan. Wat mijzelf betreft: ik ben hier als dominee een nieuwkomer, ik woon hier amper drie maanden. Maar dankzij die andere nieuwkomers uit Oekraïne heb ik al veel dorpsgenoten van binnen maar ook van buiten de kerk leren kennen. Het is alsof onze Oekraïense gasten ons een verse dosis ‘gemeenschapszin’ toedienen.

Geschilderde pinkstervlammen

De gang van zaken in onze zondagse kerkdiensten hebben we een beetje aangepast, zodat onze Oekraïense medegelovigen zich wat meer thuis kunnen voelen. In april, tijdens het orthodoxe paasfeest dat een week later valt dan ons Europese paasfeest, hebben we in de kerk van Tijnje samen met omliggende kerken een aparte paasviering georganiseerd voor Oekraïners uit de hele regio. Met zo’n vijftig Oekraïners en een stuk of dertig Nederlanders luisterden we naar prachtige Oekraïense liederen, en deelden we na de dienst de meegebrachte gerechten. Als een echte orthodoxe ‘pope’ heb ik met een wijwaterkwast, die ik geleend had van de pastoor uit Gorredijk, na de dienst buiten op straat alle etenswaar en aanwezigen met een flinke plens water gezegend. In aanloop naar het pinksterfeest hebben we op dinsdagavond 24 mei, met onze Oekraïense dorpsgenoten ‘inspiratievlammen’ geschilderd, waarmee we met Pinksteren (zondag 5 juni) de kerk zullen versieren. We vieren dit jaar trouwens in Langezwaag pinksteren samen met onze (protestantse) buren uit Tijnje en Terwispel. De voorganger die zij uitgenodigd hadden, zegde opeens af. Een vervanger bleek niet makkelijk te vinden. Dus: kom maar hier, de dienst begint om 10:00 uur, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Het taalwonder van Pinksteren Tot slot: op het pinksterfeest vieren we dat de Geest van God begon te waaien over de wereld, met als gevolg dat mensen van verschillende nationaliteiten elkaar opeens konden verstaan. In Jonkerslân en Langezwaag slagen Friezen en Hollanders en Oekraïners er de laatste tijd aardig in dat kunststukje te herhalen, dankzij veel goede wil en met hulp van allerlei moderne vertaalapps. Heel inspirerend!

Met hartelijke groet, dominee Frans Willem Verbaas www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 9

29-05-2022 12:07


Beste inwoners van Langezwaag, De afgelopen weken was het gezellig druk bij ons op school. De leerlingen hebben volop genoten van allerlei activiteiten die weer ‘gewoon’ georganiseerd konden worden. Zo waren er de schoolreisjes en de uitstapjes met ouders/ verzorgers, maar ook bijzondere activiteiten zoals een concert in Sneek, een vlottenrace bij de Spokeplas en natuurlijk de fusie activiteiten met de Hoekstien. Voor wat betreft het laatste merken we dat de kinderen elkaar steeds beter leren kennen door de verschillende activiteiten

Mijn tijd op de Wjukslach

Groep 1 Je gaat naar de basisschool. In het begin ga je een paar keer proefdraaien. Daarna fulltime. als je fulltime bezig bent merk je al snel dat het super leuk is en ik voelde me erg op mijn gemak, dat kwam ook door juf Klaske. Het eerste jaar vloog daarom ook voorbij. Groep 2 Wij blijven gewoon in hetzelfde lokaal. Het enige wat verandert is de knutselopdrachten. Wij krijgen een iets andere variant van de knutselopdrachten. Groep 3 In deze klas beginnen we de letters te leren, onze juf was juf Anneke. Na de Meivakantie begonnen we met groep 8 te lezen, zodat we de letters in ons hoofd stampten. Groep 4 Hier gaan we verder met woorden leren en hier beginnen we ook met de tafels. Ook dit jaar vloog voorbij. We hadden een hele leuke tijd. Er bleef helaas iemand zitten en sindsdien zitten er nog maar 2 meisjes in onze groep. Groep 5 Dit jaar gaan we verder met de tafels. We leren nu alle tafels van 0 tot en met 10. We hadden aan het eind van het jaar een

en dat stemt ons hoopvol voor de nieuwe start straks na de zomervakantie. Ook de invulling (en overeenstemming) tussen beide teams verloopt goed en we werken toe naar het moment dat we -startklaar- zijn. We kijken er naar uit! Met de verhalen van groep 8 zijn we alweer toe aan de laatste bijdrage voor de dorpskrant van dit schooljaar. Zij nemen u mee in de beleving van hun tijd bij ons op school. Veel leesplezier! Het team van de Wjukslach

afscheidsfeestje van juf Klaske en juf Anneke. Groep 6 In deze klas kwam corona opdagen, dus zaten we een hele tijd thuis te werken het is een voordeel voor mij, want ik werkte tussen 8:30 en 10:00 en dan had ik het werk af. Groep 7 In het begin zitten we nog een tijdje thuis, later niet meer.Na de Kerstvakantie lijkt het weer de verkeerde kant op te gaan. En dat gaat het ook en we moeten weer thuis werken. Gelukkig kunnen we net voor de zomervakantie weer naar school. Groep 8 In groep 8 is alles als laatste, de laatste vakantie, het laatste jaar. Na dit jaar is een grote stap. Dus we gaan rondkijken naar welke middelbare school ik wil. Corona helpt in het begin niet mee. Gelukkig wordt het in de lente rustiger met corona en kunnen we alsnog op allerlei scholen kijken. Uiteindelijk heb ik een keuze kunnen maken, het wordt Bornego. We kregen daarna de I.E.P toets [eindtoets] nog. Daar kwam niet iets verrassends uit. We zijn nog naar kamp geweest in Bakkeveen. Toen was het laatste jaar helaas voorbij. Hylke de Haan

Mijn tijd op de Wjukslach

Mijn tijd op de Wjukslach was heel leuk. In groep 1 begon ik vrienden te kennen. In groep 2 lekker lekker spelen. In groep 3 begon ik te lezen. In groep 4 vond ik het leuk te vinden op school. In groep 5 werd ik gepest. In groep 6 werd ik ook gepest. In groep 7 kwam Wytze in onze klas en gingen we voor het eerst op kamp. In groep 8 moesten we kiezen naar welke middelbare school ik ging. Ik ga naar de BHS in Gorredijk Groetjes, Tjesse van Dijk

Mijn tijd op OBS de Wjukslach

In groep 1/2 gingen we naar Flippies pretpaleis op schoolreisje. Juf Janine kregen we 1 keer per week. Van haar hadden we geleerd hoe we gevuld ei moesten maken en dat was super lekker. En de rest van de week hadden we juf Sietske en die was ook altijd aardig. In groep 3 hadden we juf Anneke en zij had ons geleerd hoe je moest schrijven. We gingen op schoolreisje naar Duinenzathe. In groep 4 leerde ik eindelijk hoe je moest klokkijken, voor de rest gingen we naar Hellendoorn op schoolreisje en dat was het

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 10

29-05-2022 12:07


De Wjukslach leukste schoolreisje ooit!. In groep 5 kregen we juf Anke en dat was een hele leuke juf, maar zij werd zwanger. Toen kregen we vaak een andere juf of invalmeester. En we kregen voor het eerst een leeshoek en dat vond Ramon heel fijn. In groep 6 hadden we juf Jesler en met haar deden we Just Dance en dat was echt super leuk. Maar toen kwam de covid-19 crisis en we moesten thuiswerken. In groep 7 kregen we juf Vronie opnieuw. We begonnen 2021 met quarantaine en dat was niet echt plezant. Maar toen kwam Kamp en dat was echt megacool, we gingen namelijk op zeilkamp. We gingen naar het Stekelbaarsje in Elahuizen en we hebben daar gevaren met de pico’s. Groep 8 was het laatste jaar en dat was echt leuk. We gaan over een paar dagen op kamp naar de Harmsdobbe in Bakkeveen. En we hebben net de eindfilm gemaakt die je kan/kon zien in de Feestelijke ouderavond. Ik heb zelf corona gehad in Februari 2022, dus dat was wat minder. Ik ga nu naar OSG sevenwolden KIIM, (kiim is het nieuwe Jenaplan) en ik heb VWO advies gekregen, dus ik doe Atheneum. Met vriendelijke groet, Jitze Sietzema

Mijn tijd op deze school:

Ik ben in groep 1 hier op school gekomen. Het was altijd een feest met juf Klaske. Aan het begin van de week het weerbord maken. Altijd knutselen, tekenen en in de keuken spelen. Groep 2: Weer aan het begin van de week het weerbord maken. Lekker spelen en en tekenen. Hetzelfde als in Groep 1. Groep 3: met juf Anneke leerden we lezen en schrijven. We zijn toen ook op schoolreisje geweest dat was toen heel leuk. En we kregen Jort bij ons in de klas.

En toen ging ik naar groep 4 met juf Vronie: we leerden nog mooier en beter schrijven en lezen. Het was een heel erg leuk jaar. Toen kwamen Sem en Ramon bij ons in de klas. En Lara bleef zitten. En dus bleven Yinthe en ik alleen over. Groep 5: Met juf Anke en juf Janine, het was een heel erg leuk jaar met deze juffen. We zijn toen op schoolreisje geweest naar Kameleondorp. We kregen Marten bij ons in de klas. Groep 6: We hadden juf Jesler en toen kwam de corona. We gingen toen met halve klassen naar school. We konden toen tenminste een paar kinderen van onze klas zien. En later konden we weer met de hele klas naar school. Het was een heel leuk jaar Groep 7: We kregen juf Vronie voor de 2e keer en meester Jochem voor de HVO. We gingen voor de eerste keer op school/zeilkamp. Dat kamp was toen heel erg leuk, ik was toen als enige in het water gevallen. We zijn toen niet op schoolreisje geweest. Het was altijd heel leuk en creatief met juf Vronie. Groep 8: Het leukste jaar is groep 8. Je gaat leuke maar ook minder leuke dingen doen. Leuke dingen zijn: Je gaat op kamp en de feestelijke ouderavond. Maar er zijn ook minder leuke dingen: je moet een school kiezen, dus dat betekent dat je ook als klas uit elkaar moet gaan. We zijn naar Bornego, OSG Sevenwolden, BHS Gorredijk en Aeres geweest voor een rondleiding. Ik heb voor Aeres in Heerenveen gekozen, je hebt er dieren en heel veel praktijkvakken. Dat was mijn interesse. Die school leek mij heel erg leuk en dat is ook mijn keuze geworden. Ik ben heel blij met deze keuze. En nu is het aftellen tot de zomervakantie, en dan wordt het heel lang fietsen. Ik vind het wel jammer om van deze school af te moeten maar het is leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

11

Mijn tijd op de Wjukslach

Ik weet eigenlijk niks meer over groep 1, 2, 3, 4, 5 en 6 dus ik kan daar niks over vertellen. Ik kan wel wat vertellen over groep 7 en daarna over groep 8. Groep 7 was een minder leuk jaar, want ik had niet een goede klik met de juf. Dat vond ik wel stom. In groep 8 is het super leuk, we hebben nu 4 dagen in de week juf Geeske en op vrijdag juf Martine. We gaan bijna op kamp en ik heb superrrrrrrrrrrrrrrrrr veel snoep verzameld. Ik ga volgend jaar naar Kiim, een hele leuke middelbare school, ik doe havo. Groeten, Tonnis Veldhuijzen

Mijn tijd op deze school:

Toen ik in groep 4 op deze school kwam werd ik direct aangestaard en zaten ze te spelen met Knex. In groep 5 was onze juf zwanger dus we hadden heel vaak een andere juf en we kregen een leeshoek. In groep 6 deden we super vaak Just Dance met juf jesler. In groep 7 hadden we kamp. Op kamp hebben we het leuk gehad,we hebben buiten gespeeld, verstopt in kasten en gepingpongd en we hebben gebarbecued. Groep 8 we gingen eerst naar een voorstelling in de Skans en we zijn in Hellendoorn geweest en we gingen in super leuke attracties en ik ga nu naar Kiim, een middelbare school. Ik heb er super veel zin in. Groeten, Sem Hosseini Moraveji

Groetjes, Fardau Zwaga. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 11

29-05-2022 12:07


De Wjukslach

Mijn tijd op de basisschool de

Ik heb een hele leuke tijd gehad. Ik ben in groep 1 op school gekomen, en ik ben 9 jaar op de Wjukslachgeweest. Groep 3 heb ik 2 keer gedaan bij juf Anneke. We waren eerst bij BHS geweest, daar was het leuk. Toen ging ik naar Aeres daar was het heel leuk en dus heb ik voor Aeres gekozen. Ik heb veel zin in volgend schooljaar. Groeten, Jort Bosma

Mijn tijd op de Wjukslach

Mijn eerste dag op de basisschool moest ik huilen, alleen toen zag ik Taro en toen was ik helemaal blij. Van groep 2 weet ik niet zoveel meer, dus toen ging ik naar groep 3 en dat vond ik wel spannend, maar juf Anneke was hartstikke lief voor ons. Daarna ging ik naar groep 4, maar daar weet ik niet meer zoveel van, dus we gaan snel naar groep 5 en dat was heel leuk want ik voelde me heel groot want we zaten helemaal achterin de school afgezonderd van de rest en we hadden een heel leuk boek waar juf uit voorlas “De steen der wijzen”. Toen ging ik naar groep 6 en toen had ik juf Jesler, maar dat was ook het jaar dat corona kwam, dus veel online les. Dat hadden we in groep 7 ook, dus snel naar groep 8. Dat is heel leuk, want we mochten een nieuwe middelbare school uitkiezen. Ik heb voor het Bornego College gekozen in Heerenveen, mede omdat ik het een fijne school vind en omdat ik daar naar de plusklas ga. Nou dit was mijn stukje voor het Klaverbledtsje. Groeten, Thijs Sierdsma

Wjukslach.

Ik kwam op deze school in groep 2 en zat bij juf Klaske in de klas en bij de leukste kinderen ooit. Toen ging ik naar groep 3, daar zat ik bij juf Anneke. Het was leuk in groep 3, ik mocht voor het eerst in een boek werken. We hadden een leuke tijd daar toen gingen we naar groep 4.Daar hadden we juf Vronie.Ridde ging naar een andere school. Toen gingen we naar groep 5. Bij juf Anke en juf Nynke, dat was een leuke tijd. Daarna ging ik weer naar groep 5, want ik was blijven zitten. Dat vond ik niet leuk, want ik vond de andere klas leuker. Het 2de jaar in groep 5 vond ik niet heel leuk. Toen gingen we naar groep 6 met juf Jesler en juf Margriet. Dat was een leuk jaar. Daarna gingen we naar groep 7 dat was het eerste halfjaar niet altijd leuk, maar gelukkig de andere helft wel. En toen gingen we naar groep 8, dat is het een van de leukste jaren ooit.Nu zijn we alweer waar ik nu zit: op mijn stoel dit verhaal aan het schrijven. Volgende week gaan we op kamp. Op kamp ben ik ook jarig. Ik hoop dat kamp gezellig wordt. We hebben voor de meivakantie de Iep toets gemaakt dat ging bij mij wel goed. Groetjes Marten Vrijburg

Mijn tijd op school

Groep 1, 2 en 3 weet ik nog vrij weinig van. In groep vier weet ik alleen nog dat ik moest huilen omdat ik naar groep 5 moest. Groep 5 was onze juf Anke maar zij was zwanger dus kregen we juf Janine. bij juf Janine leerde ik harder werken en vlotter werken. Bij groep 6 hadden we juf Jesler het was een erg leuk jaar en ik vond het jammer dat we weg moesten naar groep 7. Groep

7 was wat minder, omdat we veel werk kregen en het eerste huiswerk maar de eerste keer kamp was heel leuk, toen we naar groep 8 gingen vond ik het erg spannend. Groep 8, we zijn naar veel open dagen geweest ik vond Aeres het leukst en het zit ook op mijn advies. We gaan over een paar dagen op kamp, ik heb er erg zin in. Ik heb ook zin in alle andere activiteiten die we nog gaan doen. Groetjes, Taro Burger

Mijn tijd op de Wjukslach

Mijn tijd op de Wjukslach begon bij de peuters daar was niet zoveel speciaals behalve dat ik mijn vinger en keer diep heb gesneden toen we zelf appelmoes aan het maken waren. Groep 1 en 2 weet ik ook niet meer zoveel van, behalve dat ik steeds van een soort van klimding steeds afsprong. In groep drie hadden we een hele aardige juf waar ik de naam van ben vergeten en we mochten toen voor het eerst BLOON doen en ons wachtwoord was koekjebakker. Van groep 4 weet ik niets meer, behalve dat Ramon ooit ons aan het begin van het schooljaar de wc’’s liet zien. Ik weet echt niks meer van groep 5. Groep 6 vond ik een stom jaar, geen idee waarom. In groep 7 gingen we op kamp en ik had heimwee, dus ik heb daar niet geslapen. Mijn school advies daar toen was HAVO. in groep 8 ben ik naar heel veel open dagen gegaan bijvoorbeeld BHS, Bornego college, AERES en OSG sevenwolden. Mijn advies was toen HAVO-VWO en ik vond OSG het leukst dus ik ga naar OSG en VWO proberen. Ik ga nog op kamp dit jaar en toen was de basisschool op de Wjukslach al klaar. Groetjes, Brendjan Tuinstra

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 12

29-05-2022 12:07


De Wjukslach

Mijn tijd op de Wjukslach

Mijn tijd op deze school.

Na 8 jaar op school hier ga ik nu weg. Ik heb een hele fijne tijd hier gehad. Soms vond ik het saai, maar ik kreeg snel weer pluswerk dan was ik weer even zoet. In groep 5 ging ik elke woensdag naar Comprix College een soort plusklas en in groep 8 naar Bornego 8+ en nu nog steeds. in groep 4 overleed meester Jan en ik vond hem een heel goede meester we deden heel leuke dingen met hem. Mijn broertje Arvyd zit hier nog en ik hoop dat hij net zo’n leuke tijd heeft als ik hier had. We gaan nu nog op kamp en dan is het bijna klaar hier. Dan ga ik naar het gymnasium op het Bornego College met Wytze en Thijs. Ik ben de juffen en meesters heel dankbaar.

Ik ben in groep 1 op school gekomen en ik heb het daar super leuk gehad bij juf Klaske in de klas. Ik kon daar lekker spelen, knutselen en nog veel meer. Dat was in groep 2 wel een beetje hetzelfde verhaal maar werd alles al ietsje moeilijker. Toen ging ik naar groep 3. Daar had ik juf Anneke daar leerden we van alles zoals lezen, schrijven en rekenen. Ik heb daar dus veel geleerd.

groeten, Myrddin Hoekstra

Mijn tijd op de Wjukslach

Ik kwam in groep 7 pas op de Wjukslach, en we gingen meteen de eerste dag op kamp. We waren nog geen uur op kamp en Jort vroeg mij: ´Wat is de beste trekker?´ Dus ik, fris uit het vrij stadse Heerenveen antwoordde: ´John Deere?´en hij antwoordde geïrriteerd ´Nee Fendt!´ Vanaf dat moment voelde het alsof ik al 7 jaar op deze school zat. Ik heb hier maar anderhalf jaar op school gezeten, maar het was een hele leuke tijd. Dit jaar heb ik elke maandag Bornego plusklas, wat echt super leuk is en na de zomervakantie ga ik samen met Myrddin & Thijs elke dag naar Bornego waar ik super veel zin in heb. Dit was denk ik mijn verhaal: DOEI! Groeten, Wytze van der Meer

Ik ging dus het volgende jaar naar juf Vronie, daar heb ik het ook prima gehad, daar leerde ik ook van alles. Helaas is daar een hele goeie vriendin blijven zitten :( Toen ik in groep 5 bij juf Anke kwam zijn we veel met de tafels bezig geweest en was het super gezellig. Ik zou daar zo nog wel een keer in de groep willen zitten. Toen ik in groep 6 kwam had ik juf Jesler en kwam het Corona virus. Dus zaten we thuis achter een Chromebook en moesten thuis de lessen maken en dat heeft wel even geduurd. Uiteindelijk zijn we op het eind van het jaar wel weer even op school geweest dus was dat nog wel even gezellig.

13

in te halen en toen zijn we naar Hellendoorn geweest dat was echt super leuk. Voor de rest van het jaar hebben we volgens mij niet heel veel meer gedaan maar toen kwamen de cito’s en heb ik tl dus Mavo advies gekregen. En hebben we weer een tijdje gewoon aan het werk geweest en heb ik voor de school aeres gekozen (de naam is veranderd het heette eerst Nordwin) Maar nu hebben we de iep toets gehad dat is de eindtoets en nu heb ik daar een havo advies gekregen en dat hebben ze dus op Aeres niet dus nu moet ik kiezen of ik met mavo naar Eares ga of met havo naar een andere school, dat wordt dus een moeilijke keuze. Maar we gaan volgende week ook al op kamp dus daar heb ik ook heel veel zin in en daarna ga ik naar de camping dus dat is ook echt supper leuk. Binnenkort komt de feestelijke ouderavond ook al dus daar zijn we ook al druk voor aan het oefenen. En als dat allemaal geweest is. Moet onze klas dus afscheid nemen van onze school en gaan we ook nog van alles leuks doen. Dus de komende weken gaat het nog super leuk worden. Groetjes, Yinthe Woudstra.

Ik kwam uiteindelijk in groep 7 met juf Vronie en dat was ook wel gezellig. Maar toen kwamen we weer in lockdown, dus zaten we weer thuis. We zijn gelukkig nog wel weer op school gekomen en het einde van het jaar nog gewoon naar school gegaan. Dat was heel erg fijn. En zijn we ook nog op zeilkamp geweest dat was heel erg leuk. En toen… Waren zijn we in groep 8 aangekomen. We zijn in het begin van het jaar nog op schoolreisje geweest om volgens mijdie van groep 6 nog www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 13

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 14

29-05-2022 12:07


Column Hielke

15

Alleen of samen “Een samenleving die steunt op individualisering en competitiedrift ziet een stijging in mensen die kampen met sociale angst en depressies”. Deze quote van Paul Verhaeghe vond ik toepasselijk na een discussie over de toekomst van ’t Klaverbledtsje: “Is er nog een behoefte aan een dergelijk dorpskrant of kan elk individu alle informatie die hij of zij nodig denkt te hebben, vinden via internet?” Dat kan! Of de opmerking van een bekende Nederlander die haar mening over de ‘kaarsrel’ van VI niet durfde te geven uit angst voor mores van de social media, als Twitter en Instagram. Volgens Paul Verhaeghe is de individualisering na de periode van verzuiling (verdeling van een samenleving op levensbeschouwelijke of sociaaleconomische basis) in de vorige eeuw goed gelopen, alleen schiet de individualisering nu erg door. Naast teamsporten zijn de individuele sporten sterk in opkomst: hardlopen, fietsen in allerlei vormen, sportscholen die 24/7 open zijn enzovoorts. Veel reclame-uitingen zijn gericht op de ideale vrouw of man en vooral om mooi en gezond te kunnen zijn. We komen op voor onze rechten en eisen dat die ook verwezenlijkt worden. We hebben gelijk omdat we toch de waarheid in pacht hebben. We maken van iedereen winnaars, prinsen en prinsessen. ‘Met de mensenrechten in de hand gaan we door het ganse land’ om ons gelijk te halen. De individuele mens wordt op een voetstuk gezet. Maar is de werkelijkheid toch niet wat weerbarstiger. Lukt het iedereen om aan alle hoge verwachtingen te voldoen en blijft er wel aandacht voor de afhakers? Of is iets minder streberig ook goed? En toch, “Elke maatschappij creëert zijn eigen stoornissen” (wederom Paul Verhaeghe). We hoeven de krant maar open te slaan om dat te kunnen waarnemen. Verwarde mensen, eenzaamheid, eetstoornissen, psychische problemen bij de jeugd enzovoort enzovoort. Ondanks ons welvarend en veilig land, lijkt het, dat de groep met problemen in onze samenleving steeds groter wordt. De zorgkosten van onze overheid stijgen jaarlijks en dat lijkt voorlopig nog niet te stoppen. Kunnen we hier wat aan doen, is dan de vraag? Is ons ‘hoge welvaartsstreven’ niet het ‘welzijn-gevoel’ aan het verdringen? Moeten we de burgerrechten en plichten nog eens gaan oppoetsen? In de Griekse en Romeinse oudheid gebruikte men al burgerrechten en die hielden in dat je bepaalde privileges alleen kon verkrijgen als je ook iets voor een ander deed of maatschappelijk diensten vervulde. Dus minder individu, minder alleen, en méér sámen iets oppakken. Minder méér op het bordje overheid en méér in eigen omgeving oplossen. Terug bij de discussie over ’t Klaverbledtsje. Hierin worden de initiatieven in Langezwaag, om samen iets te gaan organiseren vermeld. School, sport, ijsbaan, ooievaarsnestclub, kerk, ouderen en alle andere verenigingen en initiatieven geven verbinding in de samenleving van Langezwaag. ‘t Klaverbledtsje is het cement voor het totaal en helpt de burgerrechten en plichten overeind te houden. Daar kan het, op het individu gerichte Twitter of Instagram, niet voor zorgen.

Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 15

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 16

29-05-2022 12:07


Kinderwoud Peuteropvang Boartlik Begjin

We hebben met de peuters meegedaan aan Koningsdag. Het was prachtig weer en we mochten meedoen met de spelletjes van de basisschool. We zijn samen met de kleuters naar de gymzaal gelopen en daar waren allemaal leuke spelletjes te doen. We gingen zaklopen, met water spelen en ook in de gymzaal was van alles te doen. Voor een aantal kinderen was het wel een beetje spannend, maar wat hebben we er met zijn allen van genoten! In de afgelopen periode hadden we ook nog een feestje. Denyk is 4 jaar geworden en is na de Meivakantie naar de basisschool gegaan. Wij wensen Denyk heel veel plezier bij de kleuters!

17

Bso Langezwaag

Op de bso zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het thema “zig zag door de zoo”. Binnen dit thema hebben we verschillende activiteiten gedaan. Zo hebben we dieren geknutseld, spelletjes gedaan rondom het thema dieren en ook leerden we dierenweetjes. We hebben onze guppy’s ook volop bestudeerd. Zo zijn de kleine visjes alweer iets groter geworden en kunnen we bij sommige zelfs al zien of het een mannetje of vrouwtje is. We hebben ook weer nieuwe babyvisjes erbij gekregen en die zijn weer veel kleiner. De kinderen vinden het erg leuk om die verschillen te zien. Ook in de meivakantie werkten we aan het thema “zig zag door de zoo”. Sinds de voorjaarsvakantie zitten we tijdens de vakanties ook op onze eigen locatie in Langezwaag. ( op maandag, dinsdag en donderdag) Wat de kinderen ook erg fijn vinden, zo kun je op het plein met vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp spelen en als de omstandigheden het toelaten ook eens een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de vakantie bso. Super gezellig! In de meivakantie knutselden we onder andere met piepschuim! En maakten we daarvan boten en vliegtuigen en andere mooie kunstwerken. Ook gingen we lekker naar het bos en speelden we daar verstoppertje. We speelden ook veel spelletjes. De meivakantie was weer erg gezellig!

Vanaf 23 mei starten we met ons nieuwe thema Beroepen. Dit thema is bedacht door een clubje kinderen van de bso. De kinderen hebben ook zelf de activiteiten bedacht voor dit thema. Van 7 t/m 10 juni hebben we de Kinderwoud beweegweek. In deze week gaan we allerlei sportieve activiteiten doen!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 17

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 18

29-05-2022 12:07


Overig nieuws

19

Versterking gezocht! Sin en wille, kin folle tille Al een aantal jaren wordt de zomervakantie afgesloten met de spelweek voor alle basisschoolkinderen. Een groot succes! Maar nu is de nood hoog. Er zijn momenteel slechts 3 vrijwilligers over om de spelweek te organiseren en na deze zomer zal één ervan stoppen. Met slechts 2 vrijwilligers is een spelweek niet meer haalbaar. Dat zou echt jammer zijn! Daarom zijn wij dringend op zoek naar enthousiastelingen die ons team willen versterken! Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het bedenken van spelletjes/activiteiten, het regelen van materialen, vrijwilligers werven, opbouwen van het terrein en weer opruimen na afloop. We komen ongeveer 4x per jaar samen om te overleggen en de taken te verdelen. Interesse? Wij kijken uit naar alle reacties! Neem contact op met Mirjam van der Wal (0618140051), Maria Sierdsma (0647056256) of Tjarda Kanters (0638543701).

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 19

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 20

29-05-2022 12:07


Overig nieuws

21

OKK Voor het eerst sinds 2019 heeft OKK weer haar jaarconcert kunnen geven, deze keer in Langezwaag. Op zondag 22 mei hebben zij een flink aantal nummers ten gehore kunnen brengen voor een goed gevuld dorpshuis. Een centraal thema was er deze keer niet, maar stiekem was alles toch weer terug te leiden tot ‘een nieuw begin’. Tijdens het concert mochten de nieuwe jeugdleden Benthe Hielkema en Arvyd van Grootel een medley ten gehore brengen. Tot slot mochten ze ook aansluiten bij het afsluitende nummer Wellerman. Jeugdleden Myrddyn van Grootel en Hylke de Haan hebben zelfs het hele programma meegespeeld. Het jaarconcert is ook altijd een moment om een aantal leden in het zonnetje te zetten. Evelien

Stoelwinder mocht een speld in ontvangst nemen voor 25 jaar OKK lidmaatschap, Jacob de Haan vierde zijn 40e jubileumjaar, Janke Veenema was 60 jaar lid bij OKK en Klaas Akkermans heeft zelfs 65 jaar lidmaatschap er op zitten. Allemaal kregen ze ook een plaat ter herinnering aan dit heugelijke feit en werden ze in de bloemen gezet. Naast de jubilarissen werden er ook twee nieuwe ereleden benoemd: Gooitzen Meijer stopte in 2021 na 67 jaar actief lidmaatschap en Suze Stoelwinder speelt sinds 1949 bij OKK en is na 73 jaar nog altijd actief lid. Beiden ontvingen een ingelijste oorkonde en ook een bos bloemen. Na afloop mocht de muziekvereniging enthousiaste reacties ontvangen vanuit de zaal. Het korps stond ook deze ochtend weer onder leiding van dirigente Geertje Sybesma.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 21

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 22

29-05-2022 12:07


Overig nieuws

23

Vogelwacht Langezwaag, Luxwoude 75 jaar! Zaterdag 23 april werd dit heuglijke feit in en rond dorpshuis ´t Trefpunt in Luxwoude gevierd. Het dorpshuis was geheel in stijl aangekleed. `Nesten` met nestbeschermers, opgezette dieren, vogellectuur uit heden en verleden, informatie van de BFVW, oorkondes, foto’s en bijbehorende trofee uitgereikt bij het vinden van het eerste kievitsei van de gemeente, een film met informatie over de nazorg, jubileumvlaggen, een melkbus voor eventuele vrije gaven, een informatiestand van Elan en later ook rietvlechter Gjalt de Groot met eendenkorven. Kortom, een sfeervol geheel. De vlag was gehesen, de koffie gezet… iedereen was er klaar voor. Tegen negen uur waren ook de fotograaf en verslaggever van de Sa! en Doede Kooistra, bestuurslid van

de BFVW gearriveerd. Kort daarna begonnen de deelnemers aan het veldbezoek. Naast een aantal nazorgers waren er ook een paar jongelingen die graag meegingen. In totaal gingen rond de twintig personen het veld in. Bij terugkomst werd er onder het genot van een kopje koffie en glaasje fris nog even nagepraat. Daarna werden de jongelingen op een patatje getrakteerd. Nadat het bestuur, samen met de verslaggever en Doede Kooistra (die namens de Bond de felicitaties overbracht) een heerlijke kop soep en broodjes hadden verorberd, was het tijd voor de valkenier. Hiervoor hadden zich een kleine 60 personen aangemeld. Lars ten Veen van het Valkeniersbedrijf Jubbega gaf uitleg over de inhoud van de werkzaamheden. Het natuurlijk gedrag van de dieren wordt ingezet ter bestrijding van vogeloverlast. Na zijn uitleg kon een ieder met een prachtig exemplaar op de foto en konden de kinderen in het dorpshuis een ijsje halen. Om drie uur het startsein van de receptie. Zo’n dertig personen hadden zich hiervoor aangemeld. Het werd een gezellig en ongedwongen samenzijn. In zijn toespraak schetste voorzitter Catharinus Post het ontstaan en verder verloop van gebeurtenissen en werkzaamheden van de vogelwacht tot nu toe. Een ieder kon zich tegoed doen aan koffie en thee met een – van

het nieuwe logo voorzien – stuk oranjekoek, gevolgd door een hapje en een drankje. Tot slot dan nog het stamppotbuffet. Hiervoor waren de nazorgers en boeren uitgenodigd. In totaal schoven 29 personen aan. Vanuit café Overwijk was dit prima verzorgd! Nadat de gasten huiswaarts waren gekeerd werd de vlag gestreken en kon worden teruggekeken op een zeer geslaagde dag. Op naar een volgende jubileum!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 23

29-05-2022 12:07


Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 24

29-05-2022 12:07


Overig nieuws

25

Hallo dorpsgenoten, Hierbij even een berichtje van de bloemencommissie. Zoals jullie misschien hebben gemerkt zijn we, door diverse omstandigheden, dit jaar niet langs geweest voor de verkoop van de stekjes.

Floralia 2022 Vorig jaar waren we als bestuur van het Floraliafeest al blij dat we twee avonden wat konden organiseren, maar dit jaar gaan we weer helemaal los. Uiteraard komt in het augustus-katern van het Klaverbledsje het volledige programma, maar in deze editie delen wel al enige informatie zodat je je goed kunt voorbereiden.

Dit houdt niet in dat er niks wordt ondernomen door ons. Integendeel! We zetten een aantal activiteiten voor jullie op een rijtje waar jullie alvast mee aan de slag kunnen. • Dit jaar mag een ieder een vrije inzending van een door u zelf opgekweekte plant inleveren met een potmaat tussen de 20 tot 30 cm. • Voor de handwerkers in het dorp: jullie mogen iets breien, haken of van vilt maken dat niet groter is dan een a4 formaat. • Of maak een mooie dromenvanger die ook niet groter is dan een a4 formaat. DIT ALLES HOEFT NIET IN HET THEMA FILM, MAAR MAG NAAR EIGEN KEUZE.

De buurtcoaches zijn inmiddels al volledig geïnformeerd en dus kan elke buurt al aan de slag.

Deze activiteiten kunnen door zowel de kinderen al volwassenen gemaakt worden. Kijk voor inspiratie op pinterest enz.

Het thema is ‘film’. Dat betekent dat de vrijdagavond-act in dit thema plaatsvindt, maar ook is er een extra onderdeel, namelijk het maken van een vlog. Alle mogelijkheden dus om je creativiteit te laten gaan. Op de vrijdag hopen we ook iedereen in het thema ‘film’ op de rode loper te begroeten. Denk alvast na hoe je helemaal de blits kunt maken!

Ook zullen er natuurlijk de oude vertrouwde onderdelen terugkomen zoals bloemstukken maken en plantje voor de schoolkinderen.

Zaterdag hebben we ’s-avonds de band Vangrail weer. We zullen de kaarten eerst ‘in het dorp’ in de voorverkoop doen, zodat iedereen in en van het dorp een kaartje kan bemachtigen. Op zondag hebben we naast alle andere onderdelen ‘Septemberfest’, hopelijk met zoveel mogelijk dorpsgenoten gekleed in lederhosen en dirndl. Heb je er nog één nodig, schaf deze dan tijdig aan! Oja, ’s-avonds komt trouwens ‘Straight on stage’, dus ook de zondag wordt top! Tenslotte is het goed om te weten dat het feestterrein alleen nog maar vanaf het Paradys aan de kant van de sportvelden toegankelijk is. Vanuit ’t Hou is er geen ingang, behalve voor de band en nooddiensten. Wij hebben er zin in! Nog even de grote vakantie door en dan is het zover.

Voor de kook- en baktalenten in Langezwaag komt er ook nog een onderdeel tijdens het dorpsfeest. In de laatste week van de schoolvakantie zullen wij alle activiteiten en inlever/openingstijden duidelijk op papier zetten voor jullie en deze deur aan deur langsbrengen. We hopen op veel mooie opgekweekte planten en leuke knutselwerken van jullie als dorpsgenoten. Groetjes van de dames van de bloemencommissie

FLORALIA

SCENE

A THEM FILM !

2022

TAKE

09

ROLL

0

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 25

29-05-2022 12:07


Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 26

29-05-2022 12:07


sv Langezwaag Genieten op ‘t Paradyske!

Een weekje rondlopen op ons prachtige sportpark ’t Paradyske geeft ons als bestuursleden veel energie. Er wordt weer enthousiast gesport door onze leden. Trainingen worden goed bezocht en de wedstrijden worden gespeeld. Voetbal zit in de eindfase van de competitie en de dames 7-tallen hebben op vrijdagavonden toernooitjes gespeeld. De volleybalcompetitie is geëindigd en ook de binnen trainingen zijn gestopt. In de maanden mei en juni wordt er op dinsdagavond op het beachvolleybalveld getraind. De tennissers hebben vanaf april weer buiten lessen en spelen competitie. Buurtvereniging Kinea speelt ook dit jaar op de woensdagavond met een team competitie bij ons. Op zaterdagmiddag 21 mei is een groep van 12 leden druk bezig geweest met onderhoudsklussen op het complex. Handdoekhaakjes in de kleedruimtes, deuren beter laten sluiten, terras met meubilair schoon, reclameborden schoon, zonnepanelen schoon, de goals op hoofdveld weer wit, met bosmaaier onder de reclameborden en ballenvangers en schoenborstels vervangen. Deze klussen zijn allemaal weer gedaan. Geweldig! Verder hebben we de afgelopen periode geïnvesteerd in ons materiaal en faciliteiten. De oude kleine doelen waren niet meer veilig en zijn door 4 nieuwe vervangen. Verder is de veldverlichting ondertussen vervangen door Ledverlichting. Dit zijn behoorlijk grote investeringen, maar waren nodig voor veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Ledenvergadering

Woensdag 20 april hebben we eindelijk de ledenvergaderingen van de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 kunnen houden. Er waren 4 leden aanwezig en dat is jammer, want op een ledenvergadering legt het bestuur

toch verantwoording af en wordt er vooruit gekeken naar de toekomst. In deze vergadering zijn de nieuwe statuten definitief vastgesteld, zijn de penningmeester Harm de Jong en bestuurslid Wietske Hoekstra herkozen en is Henk de Vries als secretaris gekozen. Er is naar de financiën gekeken en er werd geconcludeerd dat het ondanks de 2 moeilijke seizoenen prima is gegaan. Dit was ook de conclusie van de kascommissie. Het bestuur heeft in een overzicht laten zien wat de opbrengst van de zonnepanelen is en hoeveel dit ons aan besparing oplevert. Na 5 jaar hebben we onze investering in de zonnepanelen al terugverdiend. Verder hebben we een beeldpresentatie laten zien over het grootonderhoud en verduurzaming van de kleedkamers en installaties. Daarna is een financieel overzicht getoond en besproken. Dit project is keurig binnen de begroting gebleven. Het bestuur heeft verslag gedaan van de gesprekken met de gemeente over de “privatisering” van de gebouwen. Deze gesprekken worden samen met het bestuur van het Dorpshuis gevoerd. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over wíe wát betaalt bij groot onderhoud. Voor het bestuur is het een feit dat de sportvereniging dit zeker niet alleen kan bekostigen en er een financiële bijdrage van de gemeente nodig is om de sportvoorziening in Langezwaag in stand te houden. Als laatste wordt de vrijwilligersorganisatie besproken. Het bestuur is heel blij met de inzet van de vele vrijwilligers, die ervoor zorgen dat er elke week gesport kan worden. Dat is fantastisch. Maar voor de toekomst van de sportvereniging

27

zullen we op een aantal terreinen meer vrijwilligers nodig hebben. Het begint bij de vacature in het bestuur die al jaren open staat. Verder zullen we meer vrijwilligers nodig hebben om de kosten te beperken en meer inkomsten uit sponsoring, acties en evenementen te verkrijgen. Lukt dit niet dan zal in de toekomst de contributie wellicht verhoogd moeten worden.

Onderhoud complex en materiaal

Om kosten te besparen, doen we het klein onderhoud van gebouwen, velden en materiaal zoveel mogelijk zelf. Tot nu toe is het na coronatijd te veel “hap snap”. Door het bestuur is met de commissies tennis, voetbal en volleybal hierover gesproken en samen werken we een plan uit over een nieuwe invulling van deze vrijwilligersklussen. Volgens ons heeft ieder lid hier voordeel (lage contributie) bij en dus wordt van ieder senior lid verwacht dat hij/zij hieraan mee doet. Voor de zomervakantie zal het voorstel worden gepresenteerd.

Zomerabonnement tennis

In de zomermaanden juni, juli en augustus bieden we weer een zomerabonnementen aan. De voetbal- en volleybal-leden kunnen deze 3 maanden voor € 30,- een abonnement aanschaffen. Nietleden kunnen deze maanden een abonnement voor € 25,- per maand aanschaffen. Neem hiervoor contact op met onze penningmeester Harm de Jong.

Hanos actie

Ten slotte hebben we nog een actie met de Hanos. Ben je ouder dan 17 en zoek je een baantje voor de zomer? Solliciteer eens bij Hanos en verdien ook nog € 100,voor je club.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 27

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 28

29-05-2022 12:07


Recept

29

Chinese tomatensoep geserveerd in een Italiaanse bol Ingrediënten

•• • •• •• •• •• • •• •• •• •

1 liter water 1 liter gezeefde tomaten +/- 200 gram kipfilet 2 bouillon blokjes Wokolie +/- 125 gram gesnipperde ui 2 teentjes knoflook 1 blikje tomatenpuree 4 eetlepels suiker 4 eetlepels ketjap manis 2 eetlepels azijn 1 flinke dessertlepel sambal manis of sambal brandal 150 gram fijn gesneden prei 1 flinke dessertlepel djahé Handje vol mihoen Verse bieslook Paprika poeder Oude geraspte kaas Italiaanse bol

Bereidingswijze

•• • •• • •• •

Verhit de wokolie in een soeppan. Snij de kipfilet in kleine stukjes en bak deze gaar in de olie. Voeg de gesnipperde ui toe en laat deze even mee fruiten. Pers de teentjes knoflook en voeg deze toe. Meng nu de tomatenpuree door de substantie en voeg na goed roeren 1 liter water toe. Breng nu het geheel aan de kook en voeg de bouillon blokjes toe. Voeg nu 1 liter gezeefde tomaten toe. Laat het geheel nu op een laag vuurtje pruttelen en roer af en toe. Meng de suiker, ketjap manis, azijn, sambal, djahé en fijn gesneden prei in een kom goed door elkaar en voeg toe aan de soep.

• • • • •

Laat dit wederom zachtjes pruttelen, hierna is de soep klaar. Verwarm de oven voor op 180 graden en maak op een bakplaat kleine ronde koeken van oude geraspte kaas en bestrooi deze met paprika poeder Doe de kaaskoeken +/- 3 minuten in de oven, totdat deze krokant zijn. Snij een stuk van de bovenkant van de Italiaanse bol en bewaar deze als deksel. Hol de bol van binnen uit en vul deze met de Chinese tomatensoep Steek het kaaskoekje aan de zijkant van de Italiaanse bol en garneer met verse bieslook Eet smakelijk! Louise Calis

Ik geef de po�epel doo� aan Wietske Lycklama - Nijehol� www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 29

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 30

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 31

29-05-2022 12:07


Klaverbledtsje ed_8_46_2021.indd 32

29-05-2022 12:07


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.