Klaverbledtsje editie 5 jaargang 43

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Nieuw shirts volleybal

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 1

7

Nr. 5 - jaargang 43 - 2019

De Koffer in dorpshuis

17

Onze kosters met pensioen 23

10-02-19 (week6) 14:31


Volgende keer uw advertentie ook in het Klaverbledtsje? Of wilt u uw huidige advertentie actualiseren of uw gegevens vernieuwen, neem dan contact op met de redactie via info@klaverbledtsje.nl of bel 06 30 458 498

Dorpsagenda Woensdag 20 februari Workshop tapas maken – dorpshuis

Woensdag 27 februari Workshop tapas maken – dorpshuis

Zondag 3 maart 15.00 uur Stamppotbuffet en Bingo - dorpshuis

Vrijdag 15 maart 20.00 uur ................... Wijnproeverij - dorpshuis

Zaterdag 23 maart 21.00 uur ...........................De Koffer – dorpshuis

Zaterdag 6 april 19.00 uur ......................Lady’s Night - dorpshuis

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com

‘t Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 2

bezoeken daar staat de agenda online.

10-02-19 (week6) 14:32


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

Nummer 5 - Jaargang 43, Februari 2019

Beste lezer,

Colofon

Na een langdurige zoektocht is het bestuur van

Bestuur:

‘t Klaverbledtsje weer aangevuld. Verderop in dit

Wietse Bosma, Mattie Homsma en vacature

nummer meer informatie hierover. De winter lijkt toch weer voorbij te gaan zonder dat we op de ijsbaan de nodige rondjes hebben kunnen

3

Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers

schaatsen, helaas. Maar ons dorp is toch wel even wit

Uilkje de Jong, Oege de Jong, Wiesje Elzinga, Elly

van de sneeuw geweest en ik zag dat in verschillende

Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong,

tuinen sneeuwpoppen, glijbanen en iglo’s waren gebouw. Toch nog even een beetje winter gevoel. In dit nummer van ‘t Klaverbledtsje kijken we terug op

Henk Sietzema, Wietze Jonker, Marijke Hornstra, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

een aantal gebeurtenissen in de afgelopen maanden

E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com

en kijken we vooruit wat er nog komen gaat.

E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

Vanuit het Dorpshuis is druk programma te melden, we staan even stil bij onze kosters die met pensioen gaan, de column van Hielke is weer te lezen en natuurlijk heeft de kerk en de sport ook weer allerlei nieuws te melden. Als je ‘t Klaverbledtsje uit gelezen hebt, ben je dus weer op de hoogte van allerlei zaken uit ons dorp en aangrenzende dorpen. Veel leesplezier! Namens de redactie,

Inhoudsopgave Dorpsagenda ..........................................................2 Voorwoord en inhoud ..............................................3 Sport .......................................................................5 Kerk ........................................................................ 9 Even voorstellen ...................................................13 Column Hielke ......................................................15 Dorpshuis .............................................................17 Dorpsspiegels .......................................................19 Sport .....................................................................21 Pensioen voor kosters ..........................................23 Overig nieuws .......................................................27

Karen Boersma

Belangrijke contactgegevens Planning seizoen 2018 – 2019 Editie 6: Kopijdatum: Maandag 11 maart 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 22 maart 2019 Editie 7: Kopijdatum: Maandag 6 mei 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 17 mei 2019 Editie 8: Kopijdatum: Maandag 17 juni 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 28 juni 2019 Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000 Huisarts SPOED: ......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112 (voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: .............................0512 386222 Dorpshuis: ................................................0513 436268 Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021 Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag ............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 3

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 4

10-02-19 (week6) 14:32


Afdeling Sport

5

Nieuws van de sportvereniging Even voorstellen: Vertrouwenscontactpersoon. Mijn naam is Sietske Blok en ik ben door het bestuur gevraagd om vertrouwenscontactpersoon (VCP) te worden voor de sportvereniging. Afgelopen december heb ik hiervoor de scholing voor vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het NOC*NSF. Sinds juli 2017 ben ik de dominee van de kerk van Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân. Vorig jaar heb ik een tijdje mee gevolleybald bij de recreanten op maandagavond. Nu heb ik het hardlopen weer opgepakt. Wat is een vertrouwenscontactpersoon? De laatste jaren wordt er via de media steeds meer aandacht besteed aan geweld in en om het veld. Pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie bij sportverenigingen kunnen een grote impact hebben. In dergelijke situaties is het belangrijk te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenscontactpersoon voor hulp en ondersteuning. Mocht je tegen zaken aanlopen waardoor jij je niet prettig voelt bij de sportvereniging van Langezwaag dan kun je bij mij terecht. Bijvoorbeeld als je gepest wordt, je buitengesloten voelt of als je je niet veilig voelt in de kleedkamer of rondom het gebouw. Misschien wil je alleen je verhaal kwijt, maar als je wilt kunnen we ook kijken hoe ik je kan ondersteunen bij het nemen van de juiste stappen. Misschien denk je dat jouw situatie niet ‘ernstig’ genoeg is, maar alles wat je als ongewenst ervaart, is in principe een situatie om te bespreken. Bij een strafbaar feit moet de politie betrokken worden. De naam vertrouwenscontactpersoon zegt het al: je kunt die persoon in vertrouwen iets vertellen. Jij beslist wat er verder met jouw probleem gebeurt, ik help je op weg. Als VCP doe ik een anonieme schriftelijke terugkoppeling aan het bestuur. Bereikbaarheid Je kunt telefonisch of per mail contact met me opnemen. Uiteraard mag je me ook aanspreken in het dorp, we plannen dan samen een geschikt moment om verder te praten. Ik hoop dat jullie me niet of weinig nodig zullen hebben, maar aarzel niet om contact op te nemen als je een vraag, probleem of klacht hebt. Mijn e-mailadres is dssietskeblok@gmail.com, mijn telefoonnummer 0513-856183 of 06-12258453.

Tijnje waagden zich aan Walking Football, een vorm van voetballen waarbij hardlopen en lichamelijk contact taboe is. Na een uitgebreide instructievideo van de KNVB met de spelregels ging het los. Hielke de Vries was een van de deelnemers. “It is wol efkes wennen, mar dan giet it eins ek fansels.” Een splijtende steekpass is echter verleden tijd. “Dan bist altyd te let, want do meist net drave. Je moatte elkoar yn de fuotten spylje.” De proef beviel goed, de mannen hebben afgesproken in februari er nog eens een middag in de sportzaal van Langezwaag aan te wagen. Daarna willen ze naar buiten. “Miskyn wolle wy dan ek wol ris tsjin in oare ploech spylje. It wie in moaie middei en ek de tredde helte wiene wy noch net ferleard.” De ploeg voetballers kan nog wel wat groter. Ze hebben al een paar mannen uit Gorredijk op het oog en andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij voorzitter Henk de Vries: henkhjdevries@ziggo.nl of 06 2952 6972.

Walking Football We hadden er al een paar keer over gesproken. Donderdagmiddag moest het er maar een keer van komen. Acht voetballers op leeftijd uit Langezwaag en www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 5

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 6

10-02-19 (week6) 14:32


Afdeling Sport

Nieuwe shirts Volleybal Maar liefst 2 teams (XB-jeugd en mini’s) van Volleybalvereniging Advendo zijn door sponsor Garage Bosscha in nieuwe shirts gestoken. Met deze nieuwe shirts is tevens een nieuwe huisstijl voor Advendo ontworpen in

Verduurzaming Sportcomplex ’t Paradyske De plannen voor verdere verduurzaming zijn de afgelopen periode in verschillende fases opgeknipt. Fase 1: Modernisering van de kleedkamers. Dit houdt o.a. in verlichting m.b.v. beweegsensoren, aansturing douches per tappunt, aanbrengen van gietvloeren. Fase 2: Vervangen van de oude geisers door een duurzaam warmwatervoorziening. Fase 3: Verbetering van de verwarming van het sportcomplex. Fase 4: Verwarming sportzaal verduurzamen. Parallel aan Fase 1 willen we de isolatieschil in de sportzaal verbeteren en kijken we naar de mogelijkheden voor Ledverlichting op trainingsveld en tennisbaan.

7

samenwerking met kledingleverancier SportsKing. Naast shirtreclame beschikt Garage Bosscha ook over reclameborden langs voetbalveld en sportzaal en een reclamedoek bij het jeugdvoetbalveld. Hiermee is Garage Bosscha subsponsor van Sportvereniging Langezwaag geworden.

De planning van alle verbeteringen is deels afhankelijk van de gemeente, omdat zij eigenaar zijn van de huidige installatie. Dit wordt de komende weken met hen besproken. Met Fase 1 willen we komende zomerperiode van start. In het volgende Klaverbledtsje meer info.

We gaan weer van start met gymlessen Vanaf 1 maart gaan we weer beginnen met gymlessen voor kinderen van 3 – 6 jaar. De eerste 5 lessen worden gegeven door een Buurtsportcoach van gemeente Opsterland, daarna neemt Wesley Bouma het over. Voor meer informatie kijk verderop in deze editie van het Klaverbledtsje.

Koersbal is weer gestart Koersbal is een gezelligheidsspel waarbij je coördinatie/evenwicht en beenspieren ontwikkeld. En … je spreekt nog eens een dorpsgenoot. Heb je interesse, kom dan gerust eens langs op woensdag om 10.30 uur in de sporthal van It Paradyske Langezwaag en speel een aantal keren mee voordat je eventueel beslist te blijven. Iedereen is van harte welkom!!!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 7

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 8

10-02-19 (week6) 14:32


Afdeling Sport

9

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 9

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 10

10-02-19 (week6) 14:32


Kerknieuws Nashville Inmiddels een bekende stad in de VS. Bekend helaas vanwege de verklaring die conservatieve, orthodoxe christenen meenden te moeten uitgeven over de zondigheid van alle andere liefdesrelaties dan die tussen man en vrouw. Dat mogen zij best doen. Zolang zij er anderen maar niet mee lastig vallen. Maar dat doen ze wel. Omdat ze God er bij halen. Doordat te stellen dat Hij het met hen eens zou zijn. Laat ik maar beginnen met voor u het belangrijkste: De Protestantse gemeente van Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân is het principieel oneens met deze Nashville-verklaring. Voor ons zijn alle liefdesrelaties even waardevol zolang wederzijds respect daarin aanwezig is. Dat is geen standpunt dat we nu, onder druk van de publieke opinie, hebben moeten innemen maar een grondhouding die al aanwezig was toen ik 25 jaar geleden in Langezwaag kwam wonen. Het is ook de grondhouding in het overgrote deel van alle Protestantse gemeenten in Nederland. Het is jammer dat het ondertekenen van de Nashville-verklaring door een deel van de predikanten uit de streng orthodoxe en evangelische hoek zoveel aandacht heeft gekregen in de media. Het stoort ons dat daarmee de indruk kan zijn gewekt dat de Nashville-verklaring een standpunt zou zijn dat onder Protestanten in Nederland wijd verbreid zou zijn. Negeren van de verklaring was het beste geweest. Het is de persoonlijke mening van mensen die menen zeker te weten hoe de wereld in elkaar zit, wat God met die wereld wil en hoe het verder met ons zal gaan wanneer we deze wereld verlaten. Als Protestantse gemeente van Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân weten we dat allemaal niet zo precies. Daarover gaan we dus zeker niet andere mensen vertellen wat zij moeten vinden. In dat opzicht was het jammer dat de officiële reactie van de landelijke PKN niet wat krachtiger was. “Het had allemaal wat pastoraler gebracht moeten worden” werd er voorzichtig geformuleerd. Alsof de kern van de verklaring daarmee wel goed zou zijn. Nogmaals, als Protestantse gemeente van Langezwaag, Luxwoude en Jonkerlân hebben we helemaal niets met de Nashville-verklaring. Tegelijkertijd hebben we ook niet zoveel met uitingen om onze geëmancipeerdheid hierin te tonen. Geen roze zondagviering en geen regenboogvlag. Wanneer je echt geëmancipeerd bent, is dat niet nodig. Of het zou een soort steunbetuiging moeten zijn aan mensen die zich gekwetst voelen. Nou ja, wie weet, komt er toch nog zo’n vlag aan onze kerk.

11

Ongestraft mag liefde bloeien In reactie op het Nashville document en alle berichten daarover in de media zou ik graag met u het het volgende lied willen delen: 1.Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. Liefdesloop verdraagt geen boeien: laat haar stromen als een bron! 2. Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht, als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht. 3. Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat. Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat. 4. God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt. Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk. 5. Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft. Wie haar rechten wil beschermen vindt in liefde zelf geloof. 6. Wie voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind. Liefde is het hemels wapen dat de angsten overwint. 7. Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop. Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop! 8. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. liefdes loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron! Een lied van ds. Sytze de Vries

In 2011 geschreven voor het boekje ‘Coming out churches’ en de ondertekening van het anti-geweldtegen-homo’s manifest van de gezamenlijke kerken, in de Domkerk, Utrecht. ds. Sietske Blok, predikant van de Protestantse Gemeente Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân

Peter de Vries www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 11

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 12

10-02-19 (week6) 14:32


Redactie

Even voorstellen! De laatste tijd heeft Langezwaag weer een aantal nieuwe inwoners gekregen. Via deze weg stellen zij zich graag voor. Namens ’t Klaverbledtsje welkom in het dorp!

Wouter en Lisanne

13

windhond of Mik de Kooiker, waar we soms oppassen. Misschien heb je ons al een keer gezien met de hond uitlaten? Of toen we de kat uit de sloot visten.. Nu weet je hoe we heten en waar we wonen, maar wie zijn we? Een jong stel dat gek is op onder andere wandelen en kamperen, skiën en klussen in en om het huis. Verder zijn we druk met natuurlijk ons werk bij AfterPay en de Dokterswacht. Inmiddels wonen we hier nu een half jaar en we hebben het hier erg naar ons zin. Willen jullie meer weten? We zullen elkaar vast zien in en om het dorp! Tot de volgende keer, Harrie en Kim

Hendrik en Tineke

Op een dag was er een bewoner verdwenen uit Langezwaag, maar niet getreurd! Dit jonge stel heeft het betreffende huis, de Klamp 28, al aardig ingericht voor de start van hun zelfstandige leven. De jonge heer en hoofdbewoner heet Wouter, geboren en getogen in Drachten. Misschien is het je al opgevallen, maar Wouter heeft ook een zwart-wit schepsel het dorp binnen gesmokkeld. Dit schepsel, een kat, en de IT behoren tot zijn interesses. Verder vermaakt hij zich uitmuntend met het programmeren van zijn eigen computerspel! Nog niet zo lang geleden heeft deze heer de jongedame genaamd Lisanne aan de haak geslagen. Tot op heden verblijft deze dame nog bij haar vader tot zij een passende baan in deze omgeving heeft gevonden. Ze is geboren in Zaandam maar heeft ook vele woonplaatsen in het noorden van Nederland verkent. Haar passie? Fotograferen, Dungeons & Dragons ansicht, spelletjes en het schrijven van verhalen (Engels). En nu in koor: Aangenaam kennis te maken!

Harrie en Kim

Beste dorpsbewoners, Graag stellen wij Hendrik(35) en Tineke (35) ons even voor. Wij wonen namelijk sinds 30-12-2018 in jullie mooie dorp, we hebben hier een heel mooi nieuw huis gekocht. Er zijn hier en daar nog wel wat dingetjes die nog moeten gebeuren maar als dat klaar is hopen wij hier samen van te mogen genieten.

Hallo Langezwaag, Op 16 juni zijn we van Heerenveen naar Langezwaag verhuisd en we willen ons bij deze nog even voorstellen. Wij zijn Harrie en Kim, samenwonend op Jister 28. Samen met onze kater Elias en soms met Roy, de Spaanse

Wie zijn wij? Hendrik Meester (35) komt oorspronkelijk uit Vegelinsoord en is werkzaam als detailhandel medewerker bij de Gamma. Zijn hobby’s zijn klussen, motorrijden en op z’n tijd barbecueën. Tineke Bekkema (35) komt oorspronkelijk uit Surhuisterveen en is werkzaam als productiemedewerker bij een bedrijf waar voedingssupplementen worden gemaakt en verpakt. Haar hobby’s zijn kaarten maken en straks hopelijk ook motorrijden (oktober 2018 net het rijbewijs gehaald). Verder zijn wij altijd in voor iets gezelligs. Wij hopen dat u via dit even voorstellen bericht in ‘ t Klaverbledtsje een klein beetje over ons te weten bent gekomen. Met vriendelijke groet, Hendrik en Tineke www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 13

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 14

10-02-19 (week6) 14:32


Overig nieuws

15

Column Onderwijs in Langezwaag door de eeuwen heen Hij had graag zijn onderwijscarrière besloten met de realisatie van een nieuwe openbare basisschool in Langezwaag. Meester Jan Nijboer zal het niet meer mee maken door zijn plotseling en veel te vroege overlijden in mei vorig jaar. Toch zal Langezwaag met de gemeente, over niet te lange tijd een keuze moeten maken waar de nieuwe school moet komen. Mogelijk dat er twee opties bespreekbaar zijn. Op de huidige locatie of zoals momenteel in andere dorpen gangbaar lijkt de school te situeren nabij dorpshuis en sportaccommodatie om efficiënt te delen in elkaars ruimten. Echter om keuzes voor de toekomst te maken is het ook goed om het verleden te kennen. Voor zover de bronnen duidelijk maken is onderwijs tot 1850 een zaak geweest van de kerk in Langezwaag. In het kerkboek van 1663 wordt 25 gulden betaalt als loon. Pytter Folkerts is de eerste dorpsschoolmeester in Langezwaag, zover bekend is. Waar precies in Langezwaag is niet duidelijk te achterhalen. Mogelijk is de “camer” waar les werd gegeven de locatie waar nu de huisartsenpraktijk is gevestigd. Dit gebouw was tot voor kort de consistoriekamer van de kerk en werd gebruikt voor vergaderingen en gymnastieklessen. Zoals gezegd toen het onderwijs nog werd georganiseerd en betaald door de kerk was de onderwijzer tevens voorzanger, koster en soms ook nog kerkraadslid. Langezwaag was een langgerekt gebied en derhalve te uitgestrekt om de kinderen helemaal naar de school, naast de kerk te laten lopen. De paden waren in de winterperiode erg modderig en stonden soms onder water. Vandaar dat op de Nijesleat (Jonkerslân) en op het eind van de Wijngaerden winterscholen waren. Zomers moesten de kinderen meehelpen bij de boeren of in de vervening en was er geen tijd voor schoolbezoek. Een droge turf voor de kachel werd beschouwd als ‘lesgeld’. Tot 1835 is er salaris betaald aan de winter-meesters zo is terug te vinden in de kerkboeken, waarschijnlijk heeft de gemeente Opsterland daarna het onderwijs in Jonkerslân en Luxwoude op zich genomen. Vanaf 1806 werd er in Langezwaag het hele jaar rond les gegeven behoudens de vakanties . Napoleon zorgde ervoor dat alle scholen gemeente-instellingen moesten worden, echter de kerk in Langezwaag heeft tot 1850 het onderwijs in eigen handen gehouden. Met de bouw van een nieuwe school tegenover de kerk (nu fam. Weekhout) is het onderwijs onder verantwoordelijkheid van de gemeente gekomen. Het huis waar ruim een eeuw lang de hoofdmeesters woonden wordt nu bewoond door fam. Ten Hage. De school op de huidige locatie op De Klamp werd in 1962 betrokken. Om de verhuiskosten te drukken namen de kinderen hun eigen schriften en lesmateriaal onder de arm mee naar de nieuwe school. De school was gebouwd als driemansschool, maar als het aantal leerlingen onder de 60 kwam moest meester Schulting (de pake van shorttracker Suzanne Schulting) en juf Peti Groen elk 3 klassen onderwijzen! Hielke Bron: Trije yn ien (historie L’zwaag) en familiearchief De Haan

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 15

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 16

10-02-19 (week6) 14:32


Dorpshuis Dorpshuis nieuws De kinderdisco op oudejaarsdag kwam wat langzaam op gang, maar al gauw bracht de diskjockey de sfeer er goed in en konden ongeveer 35 kinderen zich uitleven. Het dorpshuis stelde gratis ranja en chips beschikbaar en na afloop van de disco ook weer een prachtige vuurwerkshow. De organisatie van de snertwandeltocht op 5 januari kan ook weer terugzien op een geslaagd evenement, waarbij de snert na afloop weer prima in de smaak viel. Leuk om te vermelden is ook dat enkele buurtverenigingen dit jaar hun “nieuwjaarsreceptie” in het dorpshuis hebben gevierd. Ook de kooklustigen konden begin januari hun hart ophalen. Er zijn namelijk een tweetal workshops “Tapashapjes maken” gegeven. Op 20 en 27 februari zijn er weer twee avonden waarop dit georganiseerd wordt. Na een kleine winterse periode met sneeuw, ijs en ijzel kunnen we weer terugzien op een drietal prachtige toneelvoorstellingen van “Nut en Genoegen”. Veel dorpsgenoten hebben er weer erg veel plezier aan beleefd. Wist u trouwens dat elke maandagavond het gemengde zangkoor Sjongmar actief is in het dorpshuis?

17

Noteer alvast de volgende activiteiten:

3 maart - Stamppotbuffet en Bingo voor jong en oud. Inloop 15 uur Bingo start 15.30 uur met leuke prijzen. Na afloop lekker stamppot eten. Voor opgave zie de website. Bent u slecht ter been dan kunt u gehaald en weer thuisgebracht worden.

23 maart - De Koffer

Na het succesvolle optreden van vorig jaar en op veler verzoek komt de uitstekende TOP 100 band ook dit jaar weer in het dorpshuis. De kaartverkoop is ondertussen gestart. Reserveer snel via e-mail (info@ dorpshuislangezwaag.nl), want; vol = vol.

6 april - Lady’s Night; vanaf 19 uur 27 april - Koningsdag

Ook willen wij nog vermelden en om misverstanden te voorkomen dat door omstandigheden de traditionele muziekavond in de maand november 2018 helaas geen doorgang kon vinden. Het streven is om deze traditie dit jaar in november wel degelijk weer door te laten gaan.

De Koffer Zaterdag 23 maart Dorpshuis Langezwaag, zaal open om 21 uur Entree €12,50 Kaarten verkrijgbaar via info@dorpshuislangezwaag.nl

Wijnproeverij Vrijdag 15 maart om 20.00 uur In het dorpshuis te Langezwaag Entree € 7,50 U kunt zich opgeven op info@dorpshuislangezwaag.nl

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 17

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 18

10-02-19 (week6) 14:32


Redactie

19

Dorpsspiegels 2017-2018

Wat vinden de inwoners van Langezwaag? Wat vinden inwoners van de Langezwaag van hun dorp? 61 inwoners van het dorp vulden een vragenlijst van de gemeente in over Langezwaag. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten werden de dorpsspiegels ontwikkeld. De dorpsspiegels laten zien wat er leeft in de dorpen in Opsterland. Het uitgebreide rapport is te vinden op dorpsspiegels.nl. Een korte samenvatting: Gegevens Aantal inwoners: 1056 (19 minder dan in 2013) Aantal deelnemers onderzoek: 61 Aantal genodigden onderzoek: 114 In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde hebben in Langezwaag relatief veel inwoners tussen de 45 en 54 jaar aan dit onderzoek meegewerkt. Daarnaast zijn de leeftijdscategorieĂŤn 35-44 jaar en 55-64 jaar relatief sterk vertegenwoordigd met 21 procent. De jongeren zijn ondervertegenwoordigd, uit deze groep komt maar 2 procent van de respondenten. Positieve punten voor Langezwaag - Participatie in het verenigingsleven ligt in Langezwaag over het algemeen zeer hoog. 77% is lid van de buurtvereniging en 61% is lid van Plaatselijk Belang. 56% is lid van een sportvereniging en 35% is lid van de toneelvereniging. - Inwoners zijn (zeer) tevreden over diverse voorzieningen. Dorpshuis (98% vindt het onmisbaar), Peuteropvang (87%), Basisonderwijs (96%), Medische voorzieningen (96%), Dorpskrant (88%), Plaatselijk Belang (87%) en dorpswebsite (90%).

- De respondenten die hebben aangegeven te willen verhuizen, zeggen het liefst in het dorp te willen blijven. Verbeterpunten voor Langezwaag - Eenzaamheid: 5 procent van de respondenten voelt zich vaak alleen. Nog eens 20 procent zegt zich soms alleen te voelen. - Onveiligheidsgevoelens komen voort uit problemen met of het ontbreken van (straat)verlichting, te hard rijdende bestuurders en slecht zicht bij oversteekplaatsen. - Driekwart vindt dat er onvoldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten aanwezig zijn in het dorp om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vooral kwaliteit en aanbod van woningen voor ouderen en gehandicapten ontbreekt. Ook aanbod en kwaliteit van vervoer wordt genoemd. - Men mist een voorziening (63%) in de vorm van een supermarkt/winkel en een geldautomaat. - Respondenten zijn iets minder tevreden over het aantal wandelpaden, men- en ruiterpaden en mountainbikeroutes. De tevredenheid over onderhoud van wegen ligt in Langezwaag boven het Opsterlandse gemiddelde, behalve bij wandelpaden. - Bijna een vijfde van de respondenten in Langezwaag is van mening dat het dorp de afgelopen jaren achteruit is gegaan. 17 procent van de respondenten verwacht dat het dorp de komende jaren achteruit zal gaan. 16 procent verwacht een vooruitgang van Langezwaag.

- De meerderheid van de respondenten is van mening dat Langezwaag een dorp is waar veel saamhorigheid is. Dit percentage is met maar liefst twaalf procent gestegen ten opzichte van 2013 en ligt nu boven het Opsterlands gemiddelde. - In Langezwaag is men positief over de leefomgeving, het gemiddelde rapportcijfer hiervoor is van een 7,5 in 2013 gestegen naar een 7,7. - In Langezwaag is men relatief tevreden over de veiligheid in het dorp. Het percentage respondenten dat zich wel eens onveilig voelt is 18 procent, dit ligt onder het Opsterlandse gemiddelde. De respondenten geven de veiligheid in Langezwaag een 7,1.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 19

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 20

10-02-19 (week6) 14:32


Afdeling Jeugdvoetbal Jeugdvoetbal VV Langezwaag Op het moment dat dit Klaverbledtsje in de bus valt, zijn de eerste competitiewedstrijden op het veld alweer gespeeld. Onze jeugd teams zijn weer goed vertegenwoordigd op het veld in de voorjaarscompetitie. In totaal spelen er 8 teams, waarvan er 7 in de KNVB competitie spelen. Naar aanleiding van de najaarscompetitie, zijn nieuwe poules ingedeeld. Hierdoor zullen hopelijk alle teams gelijkwaardige tegenstanders tegen komen. In de najaarscompetitie kan dat wel eens lastig zijn. Maar op basis van de uitslagen van de najaarscompetitie zijn de teams opnieuw ingedeeld. Voor de meeste teams geldt dat ze in de gelijke klasse blijven spelen. Echter voor de JO11 is een klasse lager ingepland, dus hopelijk gaan ze de komende wedstrijden wat meer punten pakken.

21

Voor de JO12 is een klasse hoger ingepland. Deze jongens en meiden mogen zich dus weer gaan bewijzen in de 2de klasse. De JO14 was tijdens de najaarscompetitie al in de 2de klasse ingedeeld en zullen zich hier nu ook weer gaan verdedigen. Het jongste team JO-07 speelt mee in een onderlinge competitie die door VV Heerenveen elk jaar wordt georganiseerd. We wensen alle teams veel succes, maar vooral ook heel veel plezier bij de wedstrijden. Normaal gesproken worden gedurende de winterstop op verschillende zaterdagen toernooien in de zaal gespeeld. Helaas hebben deze dit jaar niet plaats gevonden, omdat er te weinig tegenstanders zich hadden aangemeld. Wel zijn er een aantal teams geweest, die een onderling toernooi hadden georganiseerd. Op deze manier kon toch een paar leuke partijtjes in de zaal worden gespeeld.

Nieuws van de IJsbaan Op 11 februari start de jeugd sponsoractie van de Poiesz supermarkt. Steun ijsclub Langezwaag met deze actie. Gooi de jeugd sponsor munten die je ontvangt bij je boodschappen in de koker van onze vereniging bij de Poiesz supermarkt in Gorredijk! Namens het bestuur, Linda Hakze.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 21

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 22

10-02-19 (week6) 14:32


Redactie

23

Onze kosters gaan met pensioen Door Martine Zwaagstra en ds. Sietske Blok

Jappie en Antje de Haan nemen na 43,5 jaar afscheid van hun werkzaamheden als kosters.

Het begin in de Goddeloze hoek Jappie en Antje kwamen in juni 1975 vanuit Ferwert naar Langezwaag toe. Piepjong waren ze, 27 en 22 jaar oud. Jappie was op zoek naar werk en schreef van alles aan. Het werd dus uiteindelijk het kosterschap in Langezwaag. Tijdens een feestje in Fertwert stond opeens ouderling Koen op de stoep met zijn vrouw. Na het lezen van de sollicitatiebrief wilden zij wel alvast een indruk van hen krijgen. Blijkbaar was die goed, want na een later gesprek werden ze aangenomen. Dat betekende een verhuizing. In Ferwert zeiden ze: ‘Ga je naar die goddeloze hoek toe?!’ Maar dat viel wel mee. De kerkelijke gemeente bestond wel uit enkel een klein, grijs, groepje. De vrouwen zaten in de rechter-, de mannen in de linkerbanken. En ze zaten helemaal achterin. De dominee stond dus vooral tegen de stoelen aan te praten. Werkzaamheden uitbreiden en organisten ronselen Het werk van de koster betekende zorgdragen voor de kerkdiensten en vergaderingen en het kerkhof onderhouden. Veel kader was er niet. Gewoon uitproberen en doen! Om wat meer te verdienen kon Jappie monsternemer worden van melk, voor verschillende boeren in het dorp en de omgeving. Via dat werk kwam hij in aanraking met uitvaartvereniging ‘De laatste eer’, en zij zochten een grafdelver. Ook dit werk nam Jappie aan, en

breidde zich uit. Het begon in Terwispel, en toen ook in Lippenhuizen, Jubbega… Jappie zat volop in het werk. Via al die bezigheden kwam hij ook organisten op het spoor. En die waren wel nodig in Langezwaag. Bij hun aankomst in 1975 was er geen organist en werd er in de kerk a capella gezongen. Koster zijn is een ‘way of life’ Dochter Rinnie van 1,5 jaar kwam mee met de verhuizing naar Langezwaag. In de jaren die volgden werden Udo, Klara en Jimmie geboren. Er waren volop kinderen in de buurt, bijna alle buren bestonden uit grote gezinnen. In het begin kende je natuurlijk nog niemand, maar andersom kende iedereen jou wel, want je was het nieuwe kostersechtpaar. De kosterswoning werd nog verbouwd en stond in de steigers toen ze verhuisden, en allerlei dorpsmensen kwamen aanwaaien. Het huis breidde zich door de jaren heen ‘van achter’ steeds meer uit, met allerlei dieren en stallen. Koster zijn was eigenlijk geen baan, maar je leven en het hele gezin was er bij betrokken. Bij het begin van het werk is ook nooit gesproken over het aantal uur dat gewerkt moest worden. Of hoeveel vakantie je had. Het werk ‘ging’ gewoon, en vervanging regelde je zelf. Doordat Jappie en Antje met z’n tweeën waren konden ze elkaar wel www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 23

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 24

10-02-19 (week6) 14:32


Redactie

25

elkaar en een programma draaien. Ze begonnen met acht kinderen, maar uiteindelijk waren dat er meer dan dertig! Met kerst werd er dan een kerstspel ingestudeerd en liedjes geleerd. Oudere kinderen hielpen mee. Een intensieve en mooie tijd. Antje was 18 jaar lid van de kerkenraad. Als kosters namen ze het initiatief om de stoelen in de kerk anders neer te zetten. In ieder geval minder stoelen en dichter bij elkaar. Zo ontstond er flexibiliteit, en kon het eens anders dan anders. Vanuit de zondagsschool heeft er wel eens een heel bos in de kerk gestaan en kwam er een pony de kerk in, zo werd het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uitgespeeld. Of het verhaal van Jona, met een bootje voorin de kerk, en ‘de stem van God’ die bulderde vanachter het orgel. Zij hebben altijd ervaren: in Langezwaag is veel vrijheid, er kan veel.

afwisselen. Toen de kinderen groter werden konden die ook mee helpen met kopjes klaar zetten (het oortje rechts!) koffie schenken, koeken uitdelen en opruimen. Antje vond laatst briefjes terug. Briefjes die de kinderen hadden geschreven bij het aannemen van boodschappen aan de telefoon. Zo was er ooit, na een verbouwing van de kerk en alle spullen die weer terug de kerk in moesten worden gedragen, gebeld door iemand die het ‘doopvonnis’ wel wilde sjouwen.

Motto van een koster ‘Wie goed doet, goed ontmoet’, zo zijn ze altijd te werk gegaan. Het vertrouwen naar de gemeente toe, en van de gemeente naar hen toe is door al die jaren heen gegroeid en stevig. Belangrijk is het om open te staan voor de mensen, gastvrij te zijn en ‘gewoon te zijn’, aanwezig, betrokken. Kosterswerk bestaat uit honderden kleine dingetjes. Daarin ben je dienstbaar, maar niet slaafs. Toekomst We zijn op de goede weg! Gewoon doorgaan. Kerk voor en met het dorp zijn. Jappie en Antje zijn blij met opvolger Henk de Vries, een man uit het dorp, heel goed!

Indrukwekkende momenten Als koster ben je de ene dag vrolijk met de feestvierders en de andere dag verdrietig met de verdrietigen. Indrukwekkend en verdrietig was het wanneer kleine kinderen overleden en op het kerkhof begraven werden. Maar ook waren er de bijzondere diensten van bevestiging en afscheid, van huwelijken en doop, of in de pastorietuin. Als koster geeft het je voldoening wanneer je in een periode van rouw en afscheid er voor kunt zorgen dat mensen op een goede manier afscheid kunnen nemen van hun geliefde. Ontwikkelingen Sinds hun aankomst in 1975 is er van alles veranderd. In de kerk, in het dorp, in de maatschappij. Het is een wereld van verschil. De scheiding tussen kerk en dorp werd minder en in de kerk kon er steeds meer. Dat er nu een korps in de kerstnachtdienst speelt was 40 jaar geleden nog ondenkbaar. Al 36 jaar geleden begon de kerk met ‘kerk voor en met het dorp’ te zijn, met ds. Willemien Roobol. Ontwikkelingen laten zich dus zien, niet van de ene dag op de andere, maar wel op de langere termijn. Antje draaide vijf jaar lang de zondagsschool, samen met Trientsje Folkertsma. Elke zondag een groep kinderen bij www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 25

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 26

10-02-19 (week6) 14:32


Overig nieuws

27

Nieuws van OKK De earste pear wiken fan dit nije jier binne al wer foarby, noch efkes en dan kundigt de maitiid har wer oan. OKK hat de lêtste tiid net stilsitten. Yn desimber hienen wy it noch aardich drok mei de Krystnachttsjinst yn Langsweagen. Yn dit nije jier hawwe wy de tried wer oppakt mei de tariedings foar it jierkonsert yn maaie. Dat liket noch in hiel ein fuort, mar op 14 april hawwe wy hjir de try-out fan mei it foarjierskonsert wat wy altyd meitsje yn gearwurking mei ‘fleurich yn it rûn’ en ‘nim it sa’t it is’. En dan moat der fansels al wat stean. OKK hat ek yn dizze earste moannen fan it jier in âld-izer aksje. Miskien hawwe jo hjir al wat oer lêzen yn de Sa! of op ús Facebookpagina. Mochten jo noch âld izer hawwe? Dit kin ynlevere wurdt oant 1 maart. Mocht it jo sels net slagje om dit op te heljen, stjoer ús dan in email en wy rêde ús der mei. Dus alfêst foar it bûsboekje: 14 april: foarjierskonsert mei OKK, Fleurich yn it rûn en Nim it sa’t it is 11 maaie: jierkonsert OKK, OKK gaat op reis!

Wy meitsje by OKK graach musyk, en dat fine wy al hielendal moai om te dwaan by de ferskate evenminten yn de doarpen (freegje ús foaral ferienings!). Mear leden soe noch moaier wêze, dus spylje jo in fanfare-ynstrumint, hawwe jo dit yn it ferline dien of wolle jo dit leare? Nim dan ek kontakt op mei ûndersteand emailadres. Wy repeteare op freedtejûn fan 19:45 oant 21:45 yn it doarpshûs fan Jonkerslân. Hooplik gau oant sjen! Saapke de Groot, Bestjoer OKK, info@okkjonkerslan.nl

Oud ijzer-actie OKK Jonkerslân Een mooie bron van inkomsten voor onze vereniging was altijd de inzameling van oud ijzer. Jarenlang stond er een container op het terrein van het dorpshuis. Graag willen we deze actie 1 of 2 keer per jaar herhalen. Tot 1 maart 2019 staat er een container naast Fûgelsang 19A waar Janke en Sieger Veenema wonen. U kunt zelf de spullen in de container doen. Graag voor ’s avonds 8 uur. Komt u ons helpen de container vol te krijgen? Indien u niet in staat bent de goederen zelf te brengen, of andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met info@okkjonkerslan.nl of 0633566268 (Tineke Vlietstra). We kunnen dan bijvoorbeeld overleggen of we spullen bij u op kunnen halen. Voorbeelden in te leveren metalen en oud ijzer: Koper, Messing, Staal, Aluminium, Roestvast Staal, Brons, Tin, Zink, Lood, Elektronica-schroot Uit de keuken: Vaatwasser, Magnetron, Oven, Pannen, Bestek, Staafmixer, Blikjes, RVS aanrechtblad, Gootsteen, Prullenbakken, Kranen, Waxinelichtjes

Uit de badkamer: Radiatoren, Wasmachine, Handdoekenrek, Haakjes, Droger, Leidingen, Kranen, Boiler Verder binnenshuis: Deurbeslag (sloten, klinken, scharnieren); Handgereedschap (hamer, schroevendraaier en dergelijke); Kantoorartikelen (nietmachine, perforator, stalen boekenkast, stalen bureau); Strijkplank, strijkijzer; Bouten, moertjes, spijkers, schroeven; Kabels, (elektriciteit, audio, video, antenne); Buizen, verwarmingsketels, boilers, radiatoren; Computers (geen monitoren); Printplaten, voedingen, adapters; Radio, DVD/Cd-Spelers (geen televisies); Gordijnrails, aluminium kozijnen In de tuin en in de schuur: Fietsframes, Hekwerk, Kruiwagens, Barbecues, Tuingereedschap, Grasmaaiers, Stalen / alu tuinmeubels, Boormachines, Droogmolens, Balken, Lantaarns, Daklood / dakgoten, Garagedeuren, Snorfietsen / brommers en Schotelantennes MAAR GEEN: Koelkasten / diepvriezers, Autobanden, Gasflessen, Monitoren / televisies, Isolatiemateriaal, Brandblussers Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage aan deze actie!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 27

10-02-19 (week6) 14:32


ZONDAG 3 MAART 2019 Stamppotbuffet Bingo voor jong en oud! Inloop vanaf 15.00 uur Start Bingo 15.30 uur Aansluitend Stamppotbuffet! Bent u slecht ter been? U wordt gehaald en weer thuis gebracht

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 28

10-02-19 (week6) 14:32


Overig nieuws

29

VROUWEN VAN NU Verslagen van “Vrouwen van Nu” afdeling Langezwaag e.o. Op 11 december 2018 en 8 januari 2019 In het Dorpshuis te Langezwaag om 17.30 uur. We beginnen deze avond met een buffet, in deze maand van het jaar is dat een traditie voor onze vereniging. Bij ieder bord een hele mooie kerst en nieuwjaarskaart, gemaakt door 2 van onze leden. Om 19.30 uur opent onze voorzitter Sijke de Jong de bijeenkomst. Ze staat stil bij het overlijden van ons lid Jeanne van Dam. Op 13 november was ze, ondanks haar broze gezondheid nog op onze bijeenkomst. Jeanne is voor onze vereniging altijd heel betrokken en actief geweest. In het krantje van “Vrouwen van Nu” zit de lidmaatschapskaart, deze niet vergeten eruit te halen. De internationale vrouwendag is op 8 maart en 16 april vieren “Vrouwen van Nu” Fryslân hun 100 jarig bestaan. Dan is het de beurt aan Duo Myla. Liedjes uit o.a. Israël, Ierland, Italië staan op het programma Ze bespelen verschillende instrumenten o.a. accordeon, harmonica, fluit, trompet. Ook veel Friese liedjes en meezing liedje staan op het programma. Na afloop bedankt de voorzitter Duo Myla voor de gezellige avond. Dan sluit de voorzitter en wenst ieder fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Verslag van dinsdag 8 januari 2019. Om half 8 opent de voorzitter de vergadering en wenst ieder welkom, in het bijzonder dhr. Dillerop die ons deze avond iets zal vertellen over kunst en poëzie. Ook heeft ze voor iedereen de beste wensen en vooral een goede gezondheid voor 2019. Mededelingen: de contributie moet voor 1 februari betaald worden en ze geeft ons uitleg over de verdeling hiervan. Na de pauze is het de beurt aan dhr. Dillerop, hij was eerder bij ons in oktober 2017, toen vertelde hij over zijn werk als gevangenisdirecteur. Hij vertelt eerst nog iets over Leeuwarden Culturele Hoofdstad en vertelt dat hij het er heel druk mee heeft gehad en kwam ook nog even terug op Haren in de Wind, het Under de Toer- project van Langezwaag. Een zeer geslaagd kunst project. Dan vertelt hij crime verhalen o.a. over de tipgever van het pension van Anjum, over een man in Exmorra, die vermist was en later terug gevonden werd, begraven in de buurt van Spaarnwoude. Deze verhalen werden afgewisseld met zelfgemaakte gedichten o.a. over zijn moeder die de laatste jaren van haar leven aan Alzheimer leed. Na de pauze was er ook gelegenheid vragen te stellen. O.a. Het werk als rechercheur, hoe verwerk je dat? Dit verwerk je om hierover met collega’s te praten en een sterk thuisfront. Na afloop bedankt de voorzitter dhr. Dillerop voor deze bijzondere avond met bijzondere verhalen. Dan volgt nog de rondvraag en sluit voorzitter Sijke de Jong de vergadering en wenst ieder wel thuis. Froukje Oosterdijk

Nieuwe bestuursleden bij ’t Klaverbledtsje Met ingang van het nieuwe jaar kunnen we melden dat het bestuur van ’t Klaverbledtsje nieuw leven in is geblazen. Wietse Bosma wordt de nieuwe voorzitter en Mattie Homsma heeft de rol van penningmeester op zich genomen. De redactie van ’t Klaverbledtsje heet hen van harte welkom en wenst hen veel succes als bestuur van de dorpskrant.

Vacature secretaris De functie van secretaris is nog vacant. Wij zoeken iemand die max. vier keer per jaar de bestuursvergaderingen kan notuleren en zo nu en dan kan aansluiten bij bijvoorbeeld de uitdeelavond op vrijdag. Lijkt het je leuk om op die manier bij te dragen aan het voortbestaan van ’t Klaverbledtsje, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar redactieklaverbledtsje@outlook.com.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 29

10-02-19 (week6) 14:32


Overig nieuws

Dorpsarchief zoekt laptop Beste dorpsbewoners, Het dorpsarchief zoekt een laptop en/of scanner om daarmee alle documenten uit het archief te digitaliseren. Helaas beschikken zij niet over de financiële middelen om de apparatuur zelf aan te schaffen. Daarom dit verzoek: is er iemand in het dorp die nog ergens in een kast een ongebruikte laptop en/of scanner heeft liggen en deze, eventueel tegen een kleine vergoeding, wil afstaan aan het dorpsarchief. Een reactie kan worden verzonden naar pb@langezwaag.com. Alvast bedankt!

BSO-medewerkers stellen zich voor Jildau Rink Ik woon in Hoornsterzwaag en sinds 2 jaar ben ik werkzaam bij kinderwoud kinderopvang. Ik heb ervaring met de Peuteropvang, Buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf. Sinds Januari 2018 ben ik pedagogisch medewerker bij peuteropvang Langezwaag. Ook verzorg ik sinds Februari de Buitenschoolse opvang in Langezwaag. Kinderwoud had een paar aanvragen gekregen voor een Buitenschoolse opvang in Langezwaag. Met die aanvragen zijn wij met een klein groepje kinderen gestart in Februari. Nu we een paar maanden verder zijn blijkt dat een schot in de roos te zijn. De buitenschoolse opvang groeit enorm snel. Het doel van de buitenschoolse opvang is dat we samen met de

30 kinderen van elke dag een mooie dag maken! Mijn passie is het werken met kinderen. Het is en blijft zo bijzonder om alle kindjes te zien opgroeien en ontwikkelen, ieder op hun eigen manier. Ik vind het heel mooi om daar een bijdrage aan te mogen geven. Mindy de Vries-Troost Ik woon in Heerenveen met mijn man en 2 dochters (Yenthe 3 jaar en Jinne 8,5 maand) en mopshondje Bailey. Sinds februari 2008 ben ik werkzaam binnen Kinderwoud. Daar ben ik begonnen als invalkracht voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Sinds april 2008 ben ik vaste medewerker op Bso de Barte. Omdat er in Langezwaag een pedagogisch medewerker extra nodig was op de Bso en ik wel toe was aan een nieuwe uitdaging op een andere locatie ben ik sinds september op maandag en dinsdag werkzaam op Bso Langezwaag en donderdags op Bso de Barte. Ik heb het erg naar mijn zin op beide locaties, ook de samenwerking met beide bso’s (voornamelijk in de vakanties) is erg leuk! Ik vind het werken met kinderen erg leuk, vooral de band die je met ze opbouwt! Samen met mijn collega’s creëren we een huiselijke, gezellige en veilige sfeer. Waar elk kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen maken we van elke dag een mooie dag!

Mogelijk nieuwbouw in Langezwaag Plaatselijk Belang is samen met een groep belanghebbenden in gesprek

met de gemeente Opsterland, om te kijken of in beperkte mate nieuwbouw mogelijk kan worden in Langezwaag. Het is de bedoeling om mensen die binnen het dorp willen doorgroeien naar een andere woning, een mogelijkheid te bieden. Voordat dat dit mogelijk gaat zijn, is er nog een lange weg te gaan. De eerste kleine verkennende stapjes zijn echter gezet. Waarschijnlijk zal het hele proces nog wel 2 tot 3 jaar in beslag gaan nemen. Er is op dit moment een groep van 7 belangstellenden die hun wensen hebben aangegeven en waarmee we dit proces in gaan. De gemeente heeft het beleid om in de kleine kernen alleen nieuwbouw toe staan als er sprake is van een concrete behoefte. Die behoefte hebben wij in kaart gebracht en verstuurd aan de gemeente. Het eerste ambtelijke overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en binnenkort volgt een gesprek met de wethouder. Het is een initiatief voor en door mensen uit eigen dorp of mensen met een binding met Langewaag. Mocht je ook belangstelling hebben om binnen Langezwaag door te groeien, laat het ons dan weten. Hoe groter de behoefte uit eigen dorp, hoe kansrijker het initiatief. Je kunt het dan doorgeven aan PB@langezwaag. com. We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Henk Klok (voorzitter Plaatselijk Belang)

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 30

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 31

10-02-19 (week6) 14:32


Klaverbledtsje ed_5-43-2019.indd 32

10-02-19 (week6) 14:32