Klaverbledtsje editie 5 jaargang 42 2018

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Nieuws van het Dorpshuis

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 1

7

v.v. Langezwaag

Nr. 5 - jaargang 42 - 2017

17

Even voorstellen

30

11-02-18 (week6) 11:48


Dorpsagenda Zaterdag 17 februari 20.00 ��������������������������� Toneeluitvoering dorpshuis

Zondag 18 februari 10.00 ������������������������������������� Kerkdienst, ds. S. Blok

Vrijdag 23 februari 15.00 ������������������������������Preview Haren in de Wind

Zondag 4 maart 10.00 ������������������������������������ Kerkdienst, ds. S. Blok

Zondag 18 maart 10.00 ����������������������������������� Kerkdienst, ds. P. Crom

Zaterdag 24 maart 21.00 ��������������������������������Top 100 band DE KOFFER

Donderdag 29 maart 19.30 ������������������ Kerkdienst Witte donderdag met avondmaal, ds. S. Blok

Zaterdag 31 maart 22.00 ����������� Kerkdienst Stille zaterdag, ds. S. Blok

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 2

11-02-18 (week6) 11:48


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

3

Nummer 5- Jaargang 42, februari 2017

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf schijnt

Colofon

de zon en is de temperatuur zo rond het vriespunt. Zouden we dan toch nog een keer op de ijsbaan

Bestuur: Hylke de Vries, Berend van der Molen, vacature Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers Uilkje de Jong, Oege de Jong, Wiesje Elzinga, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Wietze Jonker, Marijke Hornstra, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

kunnen deze winter…..??? Zou toch wel mooi zijn als er nog een paar dagen de schaatsen kunnen onderbinden om vervolgens met allerlei mededorpsbewoners wat rondjes op de ijsbaan kunnen maken. De toekomst zal het leren en wie weet hebben we in de volgende editie wat leuke schaatsfoto’s. Dus sta je op de ijsbaan, vergeet niet foto’s te maken en deze op te sturen naar de redactie!

E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

In deze editie blikken we alvast vooruit op het voorjaar, in het dorpshuis komt de band de Koffer, vanuit de sportvereniging uitleg over de nieuwe

Inhoudsopgave

organisatie structuur en het straten-volleybaltoernooi

Dorpsagenda .........................................................2

komt er weer aan. Ook is er nieuws uit de

Voorwoord en colofon ............................................3

huisartspraktijk.

Apotheek Langezwaag ..........................................5

Nieuws van Huisarts & Dorpshuis ..............................................................7

Veel plezier bij het lezen van deze editie! Namens de redactie,

Kerknieuws ............................................................9 Afdeling Sport ......................................................11

Karen Boersman

Overig nieuws ......................................................13

\

v.v. Langezwaag ..................................................17

Zorg in Opsterland ...............................................15 Afdeling Sport ......................................................19 S.V. Langezwaag .................................................21 Afdeling Sport ......................................................23 Overig nieuws ......................................................25

Planning seizoen 2017 – 2018 Editie 6 Kopijdatum: Vrijdag 9 maart 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 23 maart 2018* Editie 7 Kopijdatum: Vrijdag 6 april 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 20 april 2018* Editie 8 Kopijdatum: Vrijdag 25 mei 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 8 juni 2018* *Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

VVD (advertentie) ................................................27 Overig nieuws ................................................ 29-30

Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000 Huisarts SPOED: ......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112 (voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: .............................0512 386222 Dorpshuis: ................................................0513 436268 Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021 Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag ............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 3

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 4

11-02-18 (week6) 11:48


Redactie

5

Nieuws van Huisarts & Apotheek Langezwaag Vakanties Vakantie -en daarmee sluiting- van de praktijk zal altijd aangekondigd worden op de website van de praktijk of worden aangegeven wanneer u de praktijk binnenkomt. Voor spoedgevallen neemt de praktijk in Tijnje waar. De praktijk is gesloten van 26 februari 2018 tot en met 2 maart 2018. Herhaalservice We willen een aantal belangrijke verbeteringen in de apotheek doorvoeren. Een daarvan is de zogenaamde herhaalservice. De komende tijd zullen we uw herhaalmedicatie gaan clusteren en per kwartaal voor u klaarzetten. U krijgt van ons een bericht (dit kan telefonisch, sms, of per email) wanneer het weer zover is en dat ze voor u klaar staan. Dit scheelt u een zorg en uw bestelling is altijd compleet. We hebben daarvoor van u een e-mailadres en of mobiel telefoonnummer nodig. Mocht u dat nog niet hebben doorgegeven dan kan dat via het briefje op de balie, of u kunt deze gegevens invullen op onze website. Uw medisch dossier wordt hiermee aangevuld. Uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om. Medicijnenzakjes Heeft u moeite met het op tijd innemen van uw medicijnen of vergeet u er wel eens eentje? Dan kunnen wij u helpen. Uw medicatie kan wekelijks uitgevuld worden in zogenaamde medicijnzakjes. Dit is een totaal andere manier van geneesmiddelen

verpakken en aeveren. Uw middelen worden per innamemoment (bv ‘s morgens om 08.00 uur) in 1 zakje verpakt. U hoeft op dat moment dus alleen dat zakje te openen en uw geneesmiddelen in te nemen. Dit is voor iedereen die meerdere geneesmiddelen gebruikt. Maar het is vooral een uitkomst voor mensen die veel geneesmiddelen op verschillende momenten gebruiken. Als u het lastig vindt om te onthouden welke middelen u wanneer moet innemen. Of bijvoorbeeld als u soms niet meer weet of u uw middelen vanmorgen nu wel of niet hebt ingenomen. Uw geneesmiddelen zitten per week in zakjes verpakt. Die zakjes zitten allemaal aan elkaar en zijn opgerold tot 1 rol. Die rol gaat in een dispenser (gratis van de apotheek). Het enige wat u hoeft te doen is op het juiste moment het bovenste zakje af te scheuren, het zakje te openen en uw geneesmiddelen in te nemen. Deze service kost niets extra. Uw geneesmiddelen worden per week aan u afgeleverd of u kunt het zelf afhalen in de apotheek. U kunt zich hiervoor aanmelden. Wij zullen dan samen met u kijken wat de beste past in u geval.

Tot zover, Heeft u vragen dan kunt u deze natuurlijk persoonlijk stellen of gebruikmaken van het contactformulier op onze website. Met vriendelijke groet, Sieta Woudstra-Russchen en medewerkers

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 5

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 6

11-02-18 (week6) 11:48


Dorpshuis

7

Nieuws van het Dorpshuis Stamppotbuffet / Bingo De bingo in combinatie met het stamppotbuffet op zondagmiddag 5 november bleek een schot in de roos. Enkele dorpsbewoners wilden graag gehaald en weer thuisgebracht worden. De “taxidienst” deed dit met alle plezier. Ongeveer 25 mensen hebben zich prima vermaakt, speelden met 5 bingo ronden mee en lieten de stamppotten zich uitstekend smaken. De prijzen bij de bingo vielen erg in de smaak en het was iedere keer weer spannend wie de prijswinnaars zouden zijn. De middag begon om 15.30 uur en eindigde ongeveer om 20 uur. De algemene reactie was: ‘dit was erg leuk en kan wel vaker’. Jaarlijkse muziekavond Ook de jaarlijkse muziekavond op 18 november was weer erg gezellig en geslaagd. Jan Nijboer en Reinder Benedictus hadden weer een leuke mix samengesteld van muziek van de jaren 50 van de vorige eeuw tot heden met als thema: Vrouwen in de Popmuziek.Muziek luisteren in combinatie met het kijken naar clips en video’s en een muziekquiz vielen erg in de smaak net als de hapjes, die door het dorpshuis beschikbaar waren gesteld. AED-Cursus De AED- en reanimatie herhalingscursussen hebben weer plaats gevonden. Ook zijn er dit jaar weer 6 nieuwe gecertificeerde dorpsbewoners bijgekomen, waarmee het aantal gediplomeerden in Langezwaag op ongeveer 25 mensen zit. Kerstfair De eerste avondeditie van de Kerstfair op zaterdagavond 16 december was een enorm succes. Er waren weer vele standhouders met een grote veelzijdigheid aan producten. Kidzshow Het dorpshuis heeft het oude jaar voor de basisschooljeugd afgesloten met de Kidzshow van Androïd. Op zondag 31 december hebben ongeveer 40 kinderen zich weer prima vermaakt. Na afloop kon iedereen genieten van een kleine vuurwerkshow. Core-trainiing Een geheel nieuwe activiteit, welke door Klasina Seinstra

wordt verzorgd, is de core training. De afgelopen maanden hebben veel dames hieraan meegedaan. Ook de volgende 10 trainingen zijn al weer gereserveerd. Snertloop Op zaterdag 6 januari konden de sportievelingen zich weer uitleven in de snertloop.Men kon kiezen uit verschillende afstanden met na afloop als traktatie de heerlijke snert klaargemaakt door Berend en Trienke van der Molen; super. Huwelijksfeest Hoe mooi en succesvol een goede samenwerking tussen de sportvereniging (kaartclub) en het dorpshuis kan uitpakken werd op 23 december zichtbaar. Door deze samenwerking kon het dorpshuis een 25-jarig huwelijksfeest voor ongeveer 240 gasten organiseren. Dit feest werd mede een succes, omdat de sportkantine ook beschikbaar was. Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn; prachtig. Sportvereniging en kaartclub, hartelijk dank. Vele mogelijkheden Dat er veel mogelijk is in het dorpshuis blijkt uit bovenstaande, maar ook werd er recent in een tweetal ruimtes een volledige dagcursus voor ruim 30 personen met lunch georganiseerd. Met behulp van onze beamers en schermen kon de cursus uitstekend gegeven worden en onze eigen catering was prima verzorgd. Condoleancebijeenkomsten Omdat enkele dorpsgenoten zijn overleden, zijn er in het dorpshuis de afgelopen maanden ook condoleancebijeenkomsten geweest. Activiteiten De eerstkomende activiteiten, die in het dorpshuis georganiseerd worden zijn: Toneeluitvoeringen op 10, 11 en 17 februari. Preview Haren in de Wind op vrijdag 23 februari van 15 tot 17 uur. Top 100 band DE KOFFER op 24 maart (zaal open 21 uur). Kaarten à € 10,00 zijn vanaf 16 februari te bestellen via: info@dorpshuislangezwaag.nl

• • •

LET OP: vol = vol, dus bestel op tijd.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 7

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 8

11-02-18 (week6) 11:48


Kerknieuws Kerknieuws Het komende jaar zullen de kerkelijke activiteiten voor een belangrijk deel óók in het teken staan van LeeuwardenFryslân als culturele hoofdstad van Europa (LF2018). In het bijzonder natuurlijk bij het project ‘Haren in de Wind’ dat vanuit Langezwaag wordt vormgegeven. Voor alle duidelijkheid: dat is geen kerkelijk project maar de kerk speelt er wel een rol in. Alleen al omdat het project plaatsvindt op het nog ongebruikte deel van de begraafplaats. De reden dat de kerk meedoet aan ‘Haren in de Wind’ is niet dat wij zo nodig een bijdrage moeten leveren aan kunst. Kunst is ten slotte geen doel van de kerk. Kunst kan wel een middel zijn voor de kerk. Dat geldt hier ook. Wij doen graag en overtuigd mee omdat we ‘Haren in de Wind’ als een grote kans zien voor het dorp om te experimenteren met andere vormen van samenwerking. We hopen dat daar blijvende contacten uit voort zullen komen die ook na 2018 helpen om de leefbaarheid in Langezwaag in stand te houden. En de kerk heeft daar simpelweg baat bij. De kerk kan niet vitaal zijn wanneer niet ook het dorp vitaal is. En daaraan willen we dus graag ons steentje bijdragen. We gaan dus niet zomaar een feestje bouwen. Op de begraafplaats nog wel. We merken dat sommigen zich daarover zorgen maken. Of het wel past? Of het wel respectvol is? Of het past? Weten we niet. Deelname aan ‘Haren in de Wind’ past in ieder geval wel in onze pogingen om de kerkelijke gemeenschap in Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân overeind te houden. We kunnen niet achterover leunen en op de oude voet doorgaan. We zullen steeds nieuwe activiteiten moeten zoeken om een passende rol in het dorp te kunnen blijven spelen. Wij denken dat dit er één van is. En of die geslaagd is? Dat kunnen we alleen achteraf beoordelen. Als dat oordeel negatief uitvalt, dan zullen we concluderen dat dit dus niet de manier is en dat we verder moeten zoeken naar beter passende activiteiten. Of het respectvol is? ‘Haren in de Wind’ vindt plaats op een deel van de begraafplaats dat niet als zodanig in gebruik is. Het is bovendien enigszins afgeschermd van het deel dat wel als begraafplaats in gebruik is. De aanwezigheid van kunst op zichzelf lijkt ons eerder meer dan minder respectvol dan de aanwezigheid van de afvalcontainer en het snoeiafval zoals dat tot nu toe steeds het geval was. Het zal (hopelijk) wel veel drukker worden. En niet alleen op de plek waar de installatie van ‘Haren in de Wind’ komt te staan maar ook op de begraafplaats zelf. Gewoon omdat mensen er overheen moeten lopen om bij ‘Haren

9

in de Wind’ te komen. En daarvandaan naar de kerk, het dorpshuis of een andere plek in het dorp. Van hen wordt verwacht dat zij bezoekers van graven niet onnodig zullen storen. Maar omgekeerd mag van bezoekers van graven ook worden verwacht dat zij geen aanstoot nemen aan de aanwezigheid van andere mensen. De begraafplaats bestaat omdat er een kerk is, en de kerk kan alleen blijven voortbestaan wanneer zij de mogelijkheid krijgt om deel uit te maken van het dorp met alle facetten die daar bij horen. We zullen de bezoekers van ‘Haren in de Wind’ erop wijzen dat zij (deels) aanwezig zijn op een begraafplaats en hen vragen daarmee rekening te houden. Veruit de meeste bezoekers zullen dit respect uit zichzelf opbrengen. Ongetwijfeld zal het ook wel eens ‘mis’ gaan maar vermoedelijk vooral uit onnadenkendheid. Het past dan in onze gastvrijheid om dat ruimhartig te accepteren. En ja, aan echt onfatsoen valt helaas weinig te doen. Mocht dat te vaak voorkomen dan rest ons niets anders dat een soortgelijk evenement niet vaker te laten plaatsvinden. Maar dat is dan een oordeel achteraf. Beste mensen, ik hoop dat we komend jaar heel veel bezoekers in Langezwaag mogen verwelkomen. Ook op de begraafplaats. Ik hoop dat we vele nieuwe ideeën van hen mogen opdoen en misschien ook wel dat de locatie van ‘Haren in de Wind’ ertoe zal bijdragen dat we onze gestorvenen weer een meer centraal plekje zullen gaan geven. En als er toch klachten zijn, meldt ze dan graag rechtstreeks bij mij of bij iemand anders van de kerkenraad. Alleen dan kunnen we er iets mee. Peter de Vries Kerkdiensten De plaats en aanvangstijden van de kerkdiensten in Langezwaag staan in de dorpsagenda op de 2e pagina van dit blad. Alle kerkdiensten zijn gezamenlijk met de gemeente van Lippenhuizen-Hemrik. Op de zondagen dat er geen dienst is in Langezwaag, is er dienst in Lippenhuizen of Hemrik. Tijd en plaats kunt u vinden op onze website www.kerklangezwaag.nl. Mocht u geen vervoer hebben, of gewoon gezellig willen carpoolen, dan regelen we dat graag voor u. Belt u dan even met Tjitske de Jong (688021), Geertjan Fekken (688453), Liset Otten (689633), Martine Zwaagstra (615228) of Peter de Vries (688200). Voorafgaand aan iedere dienst kan er van tevoren een kopje koffie of thee worden gedronken. Dat is natuurlijk niet verplicht maar het blijkt wel een goed moment om eens beter met anderen in contact te komen. U bent van harte welkom.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 9

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 10

11-02-18 (week6) 11:48


Afdeling Sport

11

24e Stratenvolleybaltoernooi Op vrijdag 30 maart is het weer zover: sportzaal ’t Paradyske in Langezwaag zal weer het decor vormen voor het jaarlijkse volleybaltoernooi waaraan straten uit Langezwaag, Jonkerslân en Luxwoude kunnen deelnemen. Het toernooi wordt gehouden op Goede Vrijdag 30 maart 2018. De organisatie (Sportvereniging Langezwaag en de volleybalvereniging Advendo) streeft naar een deelname

van 18 teams, verdeeld over 3 poules van 6 teams. We beginnen om 18.30 uur. Deelnemen is mogelijk vanaf het voortgezet onderwijs. Jij doet toch ook mee? Elke straat heeft een contactpersoon waar je je kunt opgeven. Ben je vergeten je op te geven of weet je niet bij wie je je moet aanmelden, neem dan contact op met: Clara de Jong (06-239 26 369) / Clara_hilma@hotmail.com Jetty Haaijer (06-51 81 79 25) / mhaaijer@live.nl

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 11

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 12

11-02-18 (week6) 11:48


Overig nieuws

13

Beste jongens en meisjes Op zaterdag 24 maart om 14.00 uur zijn jullie weer van harte welkom in de kerk van Langezwaag om Palmpasen-stokken te maken. Ook broers en zussen, ouders en pake’s of beppe’s zijn van harte welkom om te komen helpen en te luisteren naar het verhaal van Palmpasen. Nadat alle stokken mooi versierd zijn gaan we in een optocht door het dorp. Opgeven is niet nodig. Je mag wel zelf groene takjes meenemen als je die kunt vinden. Tot dan!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Langezwaag (m.m.v. Vereniging Floraliafeest Langezwaag en Dorpshuis ‘ Paradyske) Op 14 maart houdt Plaatselijk Belang Langezwaag haar jaarlijkse ledenvergadering. Met deze vergadering informeert PB Langezwaag de inwoners over de zaken die spelen in Langezwaag en verantwoordt zij haar beslissingen voor wat betreft het Dorpsbudget. Ook dit jaar organiseren we deze avond in samenwerking met andere belangrijke voorzieningen in ons dorp, zoals Vereniging Floraliafeest en Dorpshuis ‘t Paradyske. Op deze manier hopen we méér mensen bij méér zaken te kunnen betrekken. Deze vergadering is vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. U bent van harte welkom; uw aanwezigheid en reacties worden op prijs gesteld. Wij ontvangen iedereen met koffie/ thee en iedereen ontvangt een munt voor een consumptie. Heeft u vragen of wilt u bijdragen aan de agenda? Stuur een mail naar pb@langezwaag.nl. Oant sjen op deze gezamenlijke ‘dorps’-avond van Langezwaag!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 13

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 14

11-02-18 (week6) 11:48


Redactie

15

Zorg in Opsterland Ook u kunt in de situatie komen dat u het even niet meer weet, of dat u iets niet (meer) zelfstandig kunt. Dit kan door van alles komen. Bijvoorbeeld omdat u ouder wordt of te maken krijgt met een beperking. Misschien heeft u een ingrijpende gebeurtenis, zoals een scheiding of verlies van een dierbare, meegemaakt en wilt u daar graag over praten. Heeft u financiële problemen of maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving? Heeft uw kind, uw partner, ouder, buur of goede vriend ondersteuning nodig? Dan kan het Gebiedsteam u helpen! Het Gebiedsteam Het Gebiedsteam bestaat uit professionals die werkzaam zijn op het gebied van WMO, jeugdzorg, maatschappelijk werk en budgetcoaching. U kunt bij het Gebiedsteam terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij: • opvoeden en opgroeien • naar school gaan • gezins- en relatieproblemen • ouder worden / zelfstandig wonen • leven met een beperking • ondersteuning in uw dagelijkse leven • verwerking van een ingrijpende gebeurtenis • mantelzorg • dagbesteding • budgetadvies en geldzorgen Het Gebiedsteam is er voor iedereen! Hoe klein of groot uw vraag ook is, u kunt deze altijd stellen aan onze medewerkers. Soms heeft u aan een paar tips en adviezen al genoeg en krijgt u daarmee zelf weer grip op de situatie. Soms is er meer nodig en maken we een afspraak, zodat u uitgebreid uw verhaal kunt doen en we samen naar een goede oplossing voor uw situatie kunnen kijken. Gratis en vertrouwd De ondersteuning van de medewerkers van het Gebiedsteam is altijd gratis! Pas als er ondersteuning of zorg van andere partijen nodig zijn, kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Daarover wordt u altijd van te voren geïnformeerd. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is zorg en ondersteuning vrijwel altijd gratis! De medewerkers van het Gebiedsteam hebben

geheimhoudingsplicht en mogen zonder uw toestemming geen informatie met anderen delen. Contact met het Gebiedsteam U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Gebiedsteam: Bellen (0512) 386 222 (op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur) Een e-mail sturen gebiedsteam@opsterland.nl Langskomen bij ons loket in Beetsterzwaag Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) open: op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur in Gorredijk Schansburg 1 (bibliotheek) open: elke maandag van 14.30 tot 16.30 uur in Ureterp Lijteplein 9 (bibliotheek) open: elke woensdag van 14.30 tot 16.30 uur Durf te vragen! Misschien vindt u het lastig om hulp te vragen. Bijvoorbeeld omdat u zich schaamt of vindt dat u het zelf moet oplossen. Weet dat u niet de enige bent en er niet alleen voor staat! De medewerkers van het Gebiedsteam zijn er juist om u te helpen.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 15

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 16

11-02-18 (week6) 11:48


v.v. Langezwaag

17

Veilig en sociaal sporten Na alle commotie rondom de #metoo discussie hebben we binnen het hoofdbestuur gekeken naar de mogelijkheden om er voor te zorgen dat ieder lid zich veilig kan voelen rondom het sporten.

Zaaltoernooien Tijdens de winterstop heeft VV Langezwaag voor alle jeugdcategorieĂŤn zaaltoernooien georganiseerd. Diverse verenigingen uit omliggende dorpen hebben hier aan deel genomen. De organisatie is volledig in handen van onze eigen leden. De laatste jaren is de coĂśrdinatie omtrent de organisatie in handen van Dennis Hakze. Ook dit jaar was het weer een succesvolle editie met gemiddeld per toernooi 6 deelnemende teams. Kabouter team (JO7-1) Na de winterstop begint er ook weer een JO7-1 team in de competitie van VV Heerenveen mee te voetballen. Gedurende het najaar zijn behoorlijk wat jonge kinderen begonnen met voetballen, waardoor we weer een kabouter team hebben kunnen formeren. Hier zijn we natuurlijk hartstikke blij mee en we wensen deze jonge enthousiastelingen veel plezier bij hun wedstrijden! Beker Helaas is ook de JO11-1 uitgeschakeld voor de bekercompetitie. Tijdens de eerste ronde was het Stanfries uit Appelscha net iets te groot voor ze. De wedstrijd werd gespeelde onder winterse omstandigheden en eindigde in 2-4. Lange tijd gingen de beide ploegen gelijk op, maar in de laatste 5 minuten van de wedstrijd kon Stanfries duidelijk langszij komen door hun vierde doelpunt te scoren. Competitie Vanaf 10 februari is de competitie voor de jeugd weer begonnen. Ten opzicht van voorgaande jaren is dit behoorlijk vervroegd. De KNVB heeft dit besloten zodat de weekenden van vakanties niet meer ingepland dienen te worden. De ervaring van de laatste jaren was dat speeldagen in vakanties weer veel leidde tot verplaatsen van wedstrijden. Door deze weekenden niet meer in te plannen, zullen minder wedstrijden verplaatst moeten worden. We hopen dat de voorjaarscompetitie voor alle teams met veel plezier en succesvol zullen verlopen.

Als eerste hebben we daarom ook vertrouwenscontactpersonen aangewezen. Dit zijn Jan Krist, Henk de Vries, Wietske Hoekstra en Harm de Jong. Mocht iemand zich niet veilig voelen of last hebben van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dat bij 1 van de vertrouwenspersonen gemeld worden. Aan de hand van deze melding wordt gekeken wat de noodzakelijke acties zullen zijn binnen de Sportvereniging. Daarnaast zal in de komende maanden nog een aantal richtlijnen en protocollen opgesteld worden voor trainers, leiders en coaches. Als sportvereniging kunnen we natuurlijk nooit garanderen dat er nooit wat zal voorvallen, echter zullen we er alles aan doen zodat ieder lid zich veilig voelt en met plezier kan sporten.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 17

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 18

11-02-18 (week6) 11:48


Afdeling Sport

de

8

19

van

langezwaag

1 7 februari 2018 Afstanden 2 - 5 - 10 - 16,ยน - 21,ยน km Start om 11.00 uur 11 februari start de inschrijving vanaf 9.30 uur Meer info www.8vanlangezwaag.nl B. van der Bij, telefoon 06 22607389 Het evenement vindt plaats bij SV Langezwaag Paradys 8 โ ข 8404 BV Langezwaag

Atletiekunie

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 19

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 20

11-02-18 (week6) 11:48


S.V. Langezwaag

21

Van het Bestuur Vorig jaar heeft het bestuur in een artikel informatie gegeven over de uitkomsten van het onderzoek naar de vereniging dat door René Boeijenga en Margriet Renkema is gedaan. Uit dit onderzoek kwam heel duidelijk naar voren dat de communicatie, duidelijkheid en openheid in de vereniging beter moet. Daarom heeft het bestuur besloten via onder andere het Klaverbledtsje informatie te geven over de ontwikkelingen, activiteiten enz binnen de vereniging. Daarnaast staat veel informatie op onze nieuwe website. Toekomstige structuur/invulling van de sportvereniging. Vanuit het onderzoek is er door René en Margriet een advies over de organisatiestructuur van de vereniging uitgewerkt. Dit advies is in de algemene ledenvergadering met de leden besproken en deze hebben het bestuur de ruimte gegeven dit de komende tijd geleidelijk verder uit te werken en in te vullen. De nieuwe structuur bestaat uit een bestuur voor de gehele vereniging en deze wordt ondersteund door commissies en vrijwilligers. Gezamenlijk moeten zij er voor zorgen dat er beleid wordt gemaakt, dat dit wordt uitgevoerd en dat er besluiten worden genomen. Ieder bestuurslid, vrijwilliger en commissielid heeft daar zijn eigen taak, verantwoordelijkheid en rol in. Dit laatste moet de komende tijd verder worden ontwikkeld en ingevuld. Tot dat dit is ingevuld, blijven de dingen gaan zoals tot nu toe en verandert er niets. Inmiddels heeft het bestuur onderling de aandachtsgebieden verdeeld en gaan zij samen met René, Margriet en vrijwilligers stapsgewijs verder. Samenstelling bestuur In de algemene ledenvergadering die in november is gehouden, zijn Henk de Vries als bestuurslid, Harm de Jong als penningmeester en Jan Krist als voorzitter gekozen. Daarnaast is Wietske Hoekstra bestuurslid gebleven. Op dit moment is er nog een vacature voor de functie secretaris. Verder is de verdeling van aandachtsgebieden in het bestuur als volgt: Voorzitter: Jan Kirst • Vrijwilligerszaken, communicatie en PR. Volleybal en tennis. Secretaris: vacature • Evenementen, acties, sponsoring. Penningmeester: Harm de Jong • Financieën. Bestuurslid: Henk de Vries • Gebouwen, velden, materiaal, kantine, voetbal. Bestuurslid: Wietske Hoekstra • Sportechnische- en jeugdzaken en gym.

Kantinedienst In de algemene ledenvergadering hebben we aangegeven dat de grenzen voor de invulling van de kantinedienst in de huidige vorm zijn bereikt. Het aanbod in de wijze waarop gesport kan worden kent veel variatie. Binnen de huidige wijze van organiseren van de kantinedienst heeft iedere variant ook zijn eigen invulling van de kantinedienst door de leden. Het samenstellen van evenwichtige groepen wordt steeds moeilijker, zo niet onmogelijk. Daarnaast zien we dat nut en noodzaak van kantinedienst niet bij iedereen even duidelijk is en dat daardoor de motivatie voor het draaien van kantinedienst niet altijd even groot is bij de leden. Daarom heeft het bestuur besloten een werkgroep te vormen met daarin leden van alle afdelingen. Deze werkgroep zal proberen met een voorstel te komen omtrent een betere organisatie van de kantinedienst. Bovendien moeten zij gaan adviseren hoe we de leden kunnen motiveren voor de kantinedienst Communicatie. De afgelopen maanden hebben Theo de Jong en studiegenoot Rimmer Riemersma voor hun studie onderzoek gedaan naar de organisatie van de sportvereniging. Ze hebben ondertussen het advies gegeven de communicatie tussen bestuur, commissies en leden te verbeteren. Daar liggen grote kansen de minder goede aspecten van onze vereniging te verbeteren. In een vervolgopdracht zullen ze daar verdere invulling aangeven. Duurzame energie We zijn samen met Plaatselijk Belang en Dorpshuis al enige maanden bezig met de optie Zonnepanelen op het dak van de Sportzaal te onderzoeken. Een commissie heeft het financiële plaatje uitgewerkt, gekeken naar de belastbaarheid van het dak van de Sportzaal en overlegd met de gemeente over nog te plegen onderhoud. De Stichting Sportzaal geeft toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de sportzaal en het bestuur van de sportvereniging heeft besloten over te gaan tot aanschaf van zonnepanelen. De gemeente is bereid het onderhoud van het dak een aantal jaren naar voren te halen. Door deze beslissingen kunnen we de komende maanden over gaan tot concrete acties en de werkzaamheden worden gestart. Door deze investering realiseren we met ingang van volgend seizoen een bezuiniging op onze energiekosten die voor de toekomst van de vereniging belangrijk is. Verder is het aspect duurzaamheid voor de vereniging ook belangrijk. In het verlengde van deze ontwikkeling heeft de sportvereniging een werkgroep opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de warmwatervoorziening. Onderdeel van dit onderzoek is te kijken naar vervanging van oude ketels en geisers en te zorgen voor goede, duurzame en zuinige oplossingen. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 21

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 22

11-02-18 (week6) 11:48


Afdeling Sport NL Doet Evenals vorig jaar hebben we ons aangemeld voor NLDoet. Dit houdt in dat op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart verschillende onderhoudsklusjes worden gedaan door vrijwilligers. De kosten voor materialen enz worden vanuit NL Doet vergoed. Vorig jaar waren de vrijwilligers erg enthousiast over deze actie en iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden bij Jouke Brouwer of Henk de Vries. Gouden Turf/vrijwilligersavond. De sportvereniging was genomineerd voor de Gouden Turf verkiezing en is op een prachtige 3e plaats geĂŤindigd. Een enorm compliment voor al onze vrijwilligers. Op 20

23

januari 2017 hebben we dit resultaat bekend gemaakt op de vrijwilligersavond die we hadden georganiseerd om onze vrijwilligers te bedanken. Zij zorgen er voor dat er in ons dorp gesport kan worden. Deze avond hebben we een sportquiz georganiseerd en genoten van een hapje en drankje. Het bestuur wil op deze manier ieder jaar de vrijwilligers bedanken. Voetbaltrainer Het contract met de hoofdtrainer van de voetbal, AndrĂŠ van der Veen, is met een jaar verlengd. Het bestuur van de sportvereniging Langezwaag.

KLAVERJASSEN 27-01-2018 1. Y. Bodzinga 2. Harm de Jong 3. W. de Jong 4. K. Bareman 5. C. Merkuur 6. J. Bosga N. de Jong

7268 punten 6781 punten 6648 punten 6292 punten 6224 punten 6021 punten 5291 punten (Poedel)

Nieuws van de ijsbaan Na 30 jaar bestuurslid te zijn geweest, heeft Jappie de Haan besloten om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Zijn voorzitterschap wordt overgenomen door Jappie Hakze. Ook heeft Catrinus Kamstra afscheid genomen van het bestuur. Tijdens de ledenvergadering van 12 december j.l. hebben wij Jappie de Haan en Catrinus Kamstra in het zonnetje gezet. Jappie de Haan is tevens benoemd tot ERE- LID van de ijsbaan. Nogmaals willen wij hen hartelijk dank zeggen voor hun inzet! Namens het bestuur, Linda Hakze.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 23

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 24

11-02-18 (week6) 11:48


Overig nieuws

25

Column 60 Jaren oud De weg op de Lytse Wyngaerden is 60 jaren oud. De streek is al vele eeuwen oud maar de weg is pas in 1957 gereedgekomen. Dat had veel voeten in de aarde (!) maar uiteindelijk heeft Plaatselijk Belang het plan gereed gekregen na lange onderhandelingen met de diverse eigenaren. Het volgende ging eraan vooraf. Een rijke familie Van Wijngaarden uit Dordrecht had in de 16e en 17e eeuw een stuk Middelsee gekocht en ingepolderd wat nu bekend is als het Bildt met plaatsen als Sint Annaparochie en Oude Bildtzijl. Nadien heeft de familie Van Wijngaarden ook een stuk oud veenland gekocht wat van de Tjonger tot aan Luxwoude liep (Oranjewoud bestond toen nog niet). Men heeft toen het hoogveen en een stuk laagveen afgegraven voor de turfwinning. De toen gegraven Compagnonvaart met zijn dwarsliggende wijken en sloten (alles met de schop gegraven!) dienden voor de afvoer van de turf naar de steden in Holland. Deze turf had een hoge kwaliteit maar ook de overblijvende grond was erg vruchtbaar. Toen is dan ook besloten om boerderijen te bouwen aan het pad De Wyngaerden. Dit pad liep vanaf tuincentrum De Bontebok door de landerijen naar waar nu Harm Minkema en Bart Brouwer wonen, om daaraan te sluiten op de Lytse Wyngaerden. Uiteindelijk liep dit pad door tot Tjalleberd. Door de vervening in 18e en 19e eeuw is dit laatste stuk vervallen. In 1932 heeft meester C.J. Vos (hoofd van de school) samen met PB Luxwoude ervoor geijverd om de De Wyngaerden (vanaf Benny Arends) te verharden zodat de kinderen uit het buurtschap in de winterdag niet door de modder naar school hoefden te ploeteren. Het lukte niet om de Lytse Wyngaerden te verharden omdat enkele belanghebbenden vaarrechten via de wijken naar de Compagnonvaart in de Knipe, nog gebruikten. Na de Tweede Wereldoorlog verviel de doorvaart op de Compagnonvaart door het opkomend vrachtvervoer met auto’s. Toch heeft tot 1957 geduurd voordat PB van Langezwaag alle seinen op groen kon zetten om de Lytse Wyngaerden te verharden. De aansluitende Ponnereed was tot de eind jaren 60 van de vorige eeuw een zandpad. In het kader van de ruilverkaveling de Veenpolders heeft ook dit pad verharding gekregen. Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 25

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 26

11-02-18 (week6) 11:48


De Gemeente Opsterland is er voor u !

Kies voor Doen !

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. U kunt op 21 maart weer uw stem uitbrengen bij het stembureau in het Dorpshuis. Het gaat weer goed met de economie. Dat betekent meer werk en meer inkomsten bij het Rijk en dus geen bezuinigingen meer. De reserves voor mindere tijden kunnen weer gevuld worden en er kan weer worden geïnvesteerd. Waar ga ik mij onder ander voor inzetten:

• Langezwaag moet zelf met plannen komen voor de nieuwe basisschool De Wjukslach.

• Er moet snel begonnen worden

met aanleg van glasvezel in het buitengebied.

• De bermen langs de wegen in

Langezwaag moeten goed worden onderhouden.

• Duurzame energie opwekking met

zonnepanelen , liefst in combinatie met opslag van energie , stimuleren.

• Bij voldoende belangstelling moet er

weer woningen in Langezwaag gebouwd worden voor starters en de vrije sector.

• De dorpsbudgetten uitbreiden om eigen initiatieven in Langezwaag te kunnen betalen.

• De buslijnen moeten ongehinderd door Langezwaag kunnen blijven rijden.

• Bij gaswinning op de locatie Lange Ein, • De inzet van vrijwilligers bij dorpshuis, moet de er een nulmeting komen voor eventuele schade aan woningen en boerderijen.

sport of mantelzorg niet meer belasten.

• KIES VOOR DOEN !

Stem en vertrouw! Stem Hylke de Vries: lijst 5! U kunt uw stem uitbrengen op woensdag 21 maart in het Dorpshuis op het Paradys 8 in Langezwaag. Het stembureau is open vanaf 07.00 uur tot 21.00 uur.

www.vvdopsterland.nl www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 27

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 28

11-02-18 (week6) 11:48


Overig nieuws

29

n a o Gew k e g te

Mede dankzij alle sponsoren hebben we er een prachtig toneeljaar op zitten! Dit was niet mogelijk geweest zonder jullie! Namens alle spelers en het bestuur bedankt voor jullie bijdrage! Gewoan te gek! Dit toneelstuk is mede mogelijk gemaakt door:

S.

schildersbedrijf

de Jager

Tsjerkeleane 11 Langezwaag T. 06-51177056

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 29

11-02-18 (week6) 11:48


Overig nieuws

Verslag bijeenkomst Vrouwen van Nu afd. Langezwaag e.o. op 12 dec. 2017

Voorzitter Sjoekje heet iedereen welkom op onze Midwinteravond. Om half 6 zijn de leden aangeschoven voor het warm en koud buffet. De tafels zien er gezellig uit met de mooie tafellakens van Jantsje v.d. Lageweg. Ze stelt ze elk jaar weer beschikbaar. Kaarsjes maken het compleet. Iedereen laat zich alle lekkers goed smaken. Na de maaltijd kunnen we genieten van de zang van het koor “Voortvarende Vrouwen” uit Rottevalle. Ons lid en secretaresse Maria van Ginniken is een van de leden van dit koor. Ze trakteren ons op zeemansliedjes en liedjes over en rond de Kerst en wintertijd. Sjoekje bedankt de dames van het koor voor hun bijdrage aan deze gezellige avond. Aan het eind van de avond krijgen alle aanwezigen een klein cadeautje mee naar huis, gemaakt door Chris en Pietsje. Iedereen wordt een wel thuis gewenst. Sijke de Jong

Verslag bijeenkomst Vrouwen van Nu afd. Langezwaag e.o. van 9 jan. 2018 Op de eerste bijeenkomst van 2018 waren weer veel van onze leden present. Sjoekje heet iedereen welkom en wenst ieder een goed en gezond 2018 toe. Een speciaal welkom is er voor de twee “vissersvrouwen” uit Hindelopen. Zij zullen na het zakelijk gedeelte de avond verzorgen. In febr. is de jaarvergadering. De interesse groepen wordt gevraagd een verslag te maken van hun activiteiten. Dit zijn de groepen: leesgroep, volksdansgroep, breicafé, culturele-en reiscommissie, en een kleine groep die pergamano beoefent.

30 Na de koffie een vrolijk programma met sketches vanaf de “Leugenbank”. De lachspieren konden flink gebruikt worden. De twee “Vissersvrouwen” uit Hindelopen hebben ons een mooie avond bezorgd. Ideeën voor het volgend seizoen konden gedeponeerd worden in de ideeënbus. Dan wenst Sjoekje iedereen een wel thuis en onze gasten een goede reis terug. Voor febr. staat een spelletjes avond gepland en in maart komt mevr. Immie de Jong van de Kaasboerderij “De Deelen” onze avond verzorgen. Sijke de Jong

Even voorstellen Wat waren wij verrast met de uitnodiging om iets voor de dorpskrant Klaverbledtsje te schrijven. Wij willen dan ook graag gebruik maken van dit moment om ons voor te stellen. Wij zijn Dennis Louwes en Lyanca de Jong en wonen nu sinds 13 december op de Klamp 3. Dennis: Ik ben 23 jaar, woonde hiervoor in Drachten en werk als vrachtwagenchauffeur bij ActiFood in Oosterwolde. Als hobby’s rijd ik graag op mijn motor en sleutel ik graag met een vriend aan onze auto’s. Lyanca: Ik ben 24 jaar, woonde hiervoor in Gorredijk en werk als leerkracht van groep 7 op O.B.S. Het Slingertouw in Heerenveen. Als hobby zit ik op korfbal en speel ik in het vierde team van LDODK. Langezwaag is dus voor ons allebei nog ‘onbekend’. Maar we genieten nu al volop van de rust en ruimte in het dorp en ons nieuwe huis. Mocht u graag eens kennis willen maken, u bent van harte welkom. Tot ziens in Langezwaag!

2017 druk jaar voor de PlusBus In het jaar 2017 werden ruim 9000 mensen vervoerd met de PlusBus. Ruim 13 jaar rijden de bussen nu in de gemeente Opsterland, en de vraag wordt steeds groter. Van de drie bussen, hebben er twee een voorziening voor rolstoelvervoer. Vervoer van mensen in een rolstoel neemt ook steeds meer toe. De Oranje-gekleurde bussen zijn een bekende verschijning op de Opsterlandse wegen. De organisatie bestaat uit ruim 50 vrijwilligers, die er voor zorgen dat aan de vraag kan worden voldaan. Mensen worden vervoerd naar zieken-verpleegtehuizen, naar de zorgboerderijen, naar de winkel, kapper enz. Nu iedereen gedwongen wordt zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en zichzelf moet redden is de PlusBus een uitkomst om zelf nog acties te ondernemen. Ook worden met de PlusBus uitstapjes georganiseerd. Even een middagje ertussenuit is voor velen een welkome onderbreking in het dagelijkse ritme. Om gebruik te kunnen maken van deze goedkope vervoersmogelijkheid dient men begunstiger te zijn tegen 10,00 euro p.p. per jaar. Daarvoor kan contact worden opgenomen met tel. 06 145 44 377. Zie ook onze website www.pakdeplusbus.nl.

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 30

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 31

11-02-18 (week6) 11:48


Klaverbledtsje ed_5-42-201.indd 32

11-02-18 (week6) 11:49


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.