Klaverbledtsje editie 4 jaargang 43

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Nr. 4 - jaargang 43 - 2018

Uitneembaar Toneel Boekje

Gouden Turf

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 1

11

Snerttocht

13

Wil je ons helpen?

21

07-12-18 (week49) 16:29


Dorpsagenda Maandag 24 december 22.00 uur ������������� Viering Kerstnacht in de kerk

Dinsdag 25 december 15.30 uur Samen zingen en kerstspel in de kerk

Maandag 31 december 14.30 uur ����������������������� Kidzshow in Dorpshuis 19.00 uur ���������������������� Jaarafsluiting in de kerk

Zaterdag 5 januari 2019 ������������������������������� ’s Middags Snertwandeltocht

Woensdag 9 januari 19.30 uur ��� Workshop Tapas maken Dorpshuis

Woensdag 16 januari 19.30 uur ��� Workshop Tapas maken Dorpshuis

Zaterdag 16 februari �������������������������������������������������8 van Langezwaag

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

Planning seizoen 2018 – 2019 Editie 5: Kopijdatum: Maandag 4 februari 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 15 februari 2019 Editie 6: Kopijdatum: Maandag 11 maart 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 22 maart 2019 Editie 7: Kopijdatum: Maandag 6 mei 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 17 mei 2019 Editie 8: Kopijdatum: Maandag 17 juni 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 28 juni 2019 Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 2

07-12-18 (week49) 16:29


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord De nachten worden langer en de temperatuur daalt.

3

Nummer 4 - Jaargang 43, december 2018

Colofon

Wat zou het een mooi vooruitzicht zijn als we dit jaar toch ook weer gebruik mogen maken van de ijsbaan. Hopen dat de voorspelling van Piet Paulusma toch uitkomt. Binnen het dorp hebben we een aantal leuke

Bestuur: Hylke de Vries, Berend van der Molen, vacature Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma

dingen op de agenda staan voor het najaar. De viering

Vrijwilligers

kerstnacht in de kerk, het samen zingen in de kerk, de

Uilkje de Jong, Oege de Jong, Wiesje Elzinga, Elly

Kidzshow in het dorpshuis en zelfs in het nieuwe jaar

Henk Sietzema, Wietze Jonker, Marijke Hornstra,

de snertwandeltocht, de 8 van Langezwaag, Tapas maken en de toneeluitvoering. Het is toch geweldig om

Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

in een dorp te mogen wonen waar zoveel georganiseerd wordt.

Veel vrijwilligers zijn hiervoor nodig en ik wil hen dan ook via deze weg bedanken voor al hun inzet. We hebben veel vacatures binnen verschillende besturen. Dus de mensen die nu een functie uitoefenen, daar moeten we zuinig op zijn. Denk jij nou ik doe nog niks en zou je wel wat voor het dorp willen betekenen, dan kun je je aanmelden bij het Klaverbledstje. Wij kunnen je dan een overzichtje sturen met leuke vacatures. Ik

E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

Inhoudsopgave Dorpsagenda ...........................................................2 Voorwoord en inhoud...............................................3 Dorpshuis ................................................................5 Kerknieuws en IJsbaan ...........................................7 Overig nieuws ..........................................................9 Column Hielke de Vries ......................................... 11 Sinterklaas .............................................................13 Toneel boekje ........................................................15 SV Langezwaag ....................................................23 Overig nieuws ........................................................27

zelf zit in meerdere besturen en kan zeggen dat het altijd erg gezellig is. Het zorgt voor binding met het dorp en het is tevens erg leerzaam. Eigenlijk is er bijna geen reden om geen vrijwilliger te worden.

Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000 Huisarts SPOED: ......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112

Voor nu bedankt en alvast ďŹ jne feestdagen, tot volgend jaar!

(voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: .............................0512 386222 Dorpshuis: ................................................0513 436268 Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021 Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com

Namens de redactie, Hans Dekker

Dorpssteunpunt Langezwaag ............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 3

07-12-18 (week49) 16:29


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 4

07-12-18 (week49) 16:29


Dorpshuis In het vorige Klaverbledtsje schreven wij o.a. over de komst op 10 november van Two Below Zero. Twee talentvolle DJ’s, die een spectaculaire avond zouden verzorgen. Helaas is hier door nihile opkomst weinig van terecht gekomen. De Dj’s waren er klaar voor en hadden onder andere mooie lichteffecten bij hun show. Zij hebben de avond maar gebruikt om te oefenen voor nog een optreden later in de nacht. Samen met de dorpshuis crew en enkele bezoekers was het wel gezellig. Het bleek dat er op deze avond meerdere feestjes waren en dat heeft ons parten gespeeld. Enfin, niet alles lukt altijd en we gaan met volle inzet verder om weer andere evenementen te organiseren. Onlangs hebben wij samen met de besturen van de dorpshuizen van Jonkerlan en Luxwoude vergaderd. Dit met het doel om van elkaar te leren, weten hoe zaken zijn georganiseerd en waar we als besturen tegen aan lopen. Ieder dorp heeft zo zijn eigen aanpak. Deze avond is als zeer nuttige ervaren met als leuk resultaat dat we samen een fietstocht te organiseren waarbij Langezwaag initiatiefnemer is.

5

Inmiddels zijn we al december en is de goedheiligman weer in Langezwaag gearriveerd. Met een 70-tal kinderen werd zijn bezoek aan het dorphuis goed bezocht. Dank aan het organisatiecomité. Later op deze middag vond de trekking van de bliksemloterij plaats. Deze was ten bate van de ijsclub Langezwaag. Wanneer u dit leest heeft inmiddels ook de kerstfair weer plaats gevonden. Het lukt Tonie en Petra altijd prima om veel standhouders te enthousiasmeren. Het geheel was weer sfeervol aangekleed en zorgde voor een gezellig samenzijn. Kinderdisco oudejaarsdag Wederom gaat het dorpshuis het oude jaar voor de peuteren basisschooljeugd afsluiten met de Kidzshow van Android. Na het succesvol optreden van vorig jaar kijken we hier nu al weer naar uit. Op maandagmiddag 31 december van 14.30 uur tot 16.30 uur vind deze show plaats met aansluitend een kleine vuurwerkshow. Op zaterdagmiddag 5 januari wordt de snertwandeling gehouden. Hou nadere berichtgeving via facebook en onze website in de gaten.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 5

07-12-18 (week49) 16:29


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 6

07-12-18 (week49) 16:29


Kerknieuws

7

Kerstgroet Zal er ooit een dag van vrede zal er ooit bevrijding zijn voor wie worden doodgezwegen levenslang gebroken zijn? Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn? Vier met ons kerst in de kerstnacht op 24 december om 22:00 in de Mattheßskerk in Langezwaag. Samen met muziekkorps OKK uit Jonkerslân verwelkomen we het licht dat de duisternis doorbreekt.

Zie de takken aan de bomen waar het jonge groen ontluikt tot een stralend nieuwe zomer

Op 25 december 15:30 is de kerk opnieuw open voor een middag van samen zingen en het kerstspel dat voorbereid wordt met de kinderen. Een gelegenheidskoor onder leiding van Jan Andries Dijkstra doet mee.

waar de vredesbloesem ruikt. Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht

Ook dit jaar wordt er een kerststal bij de kerk opgebouwd, met dieren en Jozef en Maria en het kindje Jezus.

door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht. Een groet vanuit de kerkelijke gemeente voor iedereen die verlangt naar het licht en naar vrede.

Op 31 december 19:00 sluiten we het jaar af en worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Nabestaanden krijgen hiervoor een uitnodiging. Voor iedereen is er de gelegenheid een kaarsje aan te steken.

Nieuws van de ijsbaan De bliksemloterij van 24 november j.l was weer een groot succes! Alle mensen hartelijk dank voor het kopen van de loten. Iedereen die een prijs heeft gewonnen, heeft deze inmiddels thuis bezorgd gekregen. Wij willen nogmaals alle vrijwilligers en Sint en zijn pieten hartelijk dank zeggen voor hun hulp! Er waren 27 prijzen, waarvan de eerste 10 hier worden vermeld: 1e prijs: Hegedyk 3 2e prijs: de Jong `t Hou 20A 3e prijs: De Wyngaerden 13 4e prijs: Marinus de Jong 5e prijs: de Kroon De Klamp

6e prijs: Bos Hegedyk 122 7e prijs: ten Hage Paradys 1 8e prijs: v.d Wal Hegedyk 60 9e prijs: Oege en Uilkje 10e prijs: Tiesema Hegedyk 188 Namens het bestuur, Linda Hakze.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 7

07-12-18 (week49) 16:29


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 8

07-12-18 (week49) 16:29


Overig nieuws

Van de huisarts Zo kort voor de komende feestdagen nog een berichtje van ons. 2018 was een roerig jaar met veel veranderingen. Dit geldt voor zowel de praktijk als de apotheek. Apotheek Iets waar we niet aan gewend waren is de slechte leverbaarheid van bepaalde medicijnen. Een schrale troost is dat alle apotheken hierdoor getroffen worden en we hopen dan maar dat hier landelijk snel een oplossing voor wordt gevonden. Vandaar onze oproep: geef tijdig aan hoe het zit met uw herhaalmedicatie, dan kunnen we eventueel naar alternatieven zoeken. In het begin van dit jaar hebben we ingezet op de automatische herhaling van herhaalmedicatie. Mede gedwongen door ‘software-foutjes’ en de beperkte medicatie voorraden bij de leveranciers, moeten we dit voorlopig stopzetten. Voorlopig herhalen we alleen op aanvraag. Medicatierollen Wanneer u meerdere soorten geneesmiddelen gebruikt, heeft u vaak een hele voorraad aan doosjes in huis. Het is echt niet verwonderlijk als u soms het overzicht kwijtraakt. Daarentegen is het erg belangrijk dat u uw geneesmiddelen op het juiste tijdstip en in de juiste dosering gebruikt. Dan werken geneesmiddelen namelijk het best en geven ze het minste risico op bijwerkingen en ongewenste wisselwerkingen. Om u overzicht te bieden en te helpen bij het juiste gebruik van uw geneesmiddelen, willen we u de medicatierol aanbieden. Een medicatierol bestaat uit een strip van plastic zakjes. In elk zakje zitten precies die medicijnen die u op dat moment moet innemen. Het verkrijgen van medicatie op rol is mogelijk vanaf 4 soorten en wordt op doktersadvies vergoed. Medewerkers Sinds 1 oktober hebben we binnen de praktijk een extra verpleegkundige: Grethe Heida, zij is praktijkondersteuner GGZ. Zij beantwoordt vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. De poh-ggz biedt patiënten met psychische en/of psychosociale problemen snel de juiste zorg, op een vertrouwde plek en dichtbij, namelijk in onze eigen praktijk. Als er doorverwezen moet worden, zorgt de poh-ggz ervoor dat u sneller op de juiste plek terecht komt. Grethe Heida werkt (op woensdagen) onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Deze maakt de verwijzing voor de poh GGZ binnen de praktijk. Naast Tineke hebben we inmiddels een tweede doktersassistente aangenomen: Helga Vos. Zij heeft een ruime ervaring in verschillende dokterspraktijken. Tezamen met deze dames gaan we de komende tijd de praktijk verder uitbouwen.

9

Tenslotte Aan de belastbaarheid van mensen zit een beperking. Zo kent een ogenschijnlijk eenvoudige vraag naar een verwijzing voor het ziekenhuis al een behoorlijk administratief traject. We moeten deze dus inpassen in werkschema’s en dat betekent soms vertraging en wat meer geduld. We gaan uit van uw begrip. Dit geldt ook voor de telefonische bereikbaarheid van de praktijk. Het kan zijn dat tijdens de vroege ochtenduren de praktijk moeilijker telefonisch bereikbaar is. We proberen zorg te bieden en dat houdt zich (helaas) niet altijd aan vaste tijdstippen. Probeert u het daarom later nog eens op ons praktijknummer. Of stuur een berichtje via de mail. Ideeën of klachten/complimenten over de praktijk en/ of medewerkers kunt u kwijt via de website: www. huisartslangezwaag.nl, of anders direct aan ons: mocht er iets zijn dan kunnen we het samen oplossen. Fijne feestdagen gewenst!!! namens de medewerkers Praktijk/Apotheek Langezwaag Sieta Woudstra-Russchen

OldStars/Walking Football ‘Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren.’ Het zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn.’ Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen dat je je voetbalstreken nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te raken bij een vereniging. Ook VV Langezwaag wil samen met VV Gorredijk, Tijnje en Wispolia met behulp van sc Heerenveen deze variant van het voetbalspel aanbieden. Heb je belangstelling, wil je meer informatie of weet je iemand die dit leuk vindt, neem dan contact op met Henk de Vries (henkhjdevries@ ziggo.nl).

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 9

07-12-18 (week49) 16:29


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 10

07-12-18 (week49) 16:29


Overig nieuws

11

Column Cultuur ‘Alles wat de mens onder zijn invloed voortbrengt is cultuur’. Met deze zeer ruime omschrijving kunnen we een lezer niet inspireren om aan de volgende zin te beginnen. Cultuur bepaalt onze identiteit, waar ons senang in voelen. Wereldburger, Europeaan, Nederlander en uiteindelijk F(V)ries. Laten we ons deze keer beperken tot Culturele Hoofdstad Fryslân 2018 ( CHF’18). Dit initiatief is een gevolg van Europees beleid om elk jaar een stad in Europa aan te wijzen die een specifiek cultureel thema voor het voetlicht brengt. Gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân hebben het thema ‘Mienskip’ als speerpunt in gebracht bij de Europese Commissie. Dat sluit ook naadloos aan bij de doelstelling van het zijn van Culturele Hoofdstad: “Het doel is de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen en ertoe bij te dragen dat de burgers van de Europese Unie elkaar beter laten kennen”. Nu het culturele jaar 2018 bijna geschiedenis aan is het worden, kunnen we ook er ook wat van vinden, of de doelstelling is gehaald en… ‘hat ut wol wat opsmieten’. We kunnen dicht bij huis vaststellen dat Langezwaag met zijn cultuur-project ‘Haren in de wind’ in ieder geval een schot in de roos heeft gedaan. Bedacht en uitgevoerd door de Mienskip van Langezwaag en een illustratie van de historische rol die de ‘Sint Matteús tsjerke’ in de mienskip heeft. Het grote aantal bezoekers (4000) en spontane ontmoetingen die Haren in de wind heeft opgeleverd, passen dan ook naadloos in de Europese doelstelling. In Beetsterzwaag was in het kader van Culturele Hoofdstraat 2018 tijdens de zomermaanden de Tinco Lycklema tentoonstelling te zien. Deze geboren en getogen Sweachster was de eerste Nederlandse Oriënt reiziger. Hij was een kleurrijk persoon, wereldreiziger, onderzoeker, muzikaal talent, kunstverzamelaar, vreemde vogel en levenskunstenaar. Wel, als je over zoveel talenten beschikt hebt, nodigde dat uit om dat te laten zien en te laten bewonderen. Afsluitend van het cultuurjaar 2018, was in Gorredijk de operavoorstelling over Samson & Dalila, een bijbels verhaal uit het oude testament. De voorstelling werd opgevoerd in en tussen boekenstellingen van het pakhuis van Steven Sterk. Vier keer een uitverkocht huis met even zo vaak een dolenthousiast publiek. Onvermeld blijven nog alle andere cultuur uitingen dit jaar in Opsterland en Fryslân van openluchtspelen, fonteinen, musea, de ‘Stormrûter’,’ Onder de Toer’ verhalen in Friese kerken en ga zo maar door. Waren er aanvankelijk bij de aanloop naar Culturele Hoofdstad Fryslân 2018 nog vaak kritische verwachtingen, nu is er toch veel waardering en lof hoe de Mienskip van Fryslân zijn culturele gezicht heeft gewend naar Europa en soms zelfs daarbuiten. Elfstedentocht-waardig(!) en ‘wat hat ut opsmieten, lit him net betelje’. Hielke Noflike Kriistdagen tawinske en een lokkig Nij Jier 2019

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 11

07-12-18 (week49) 16:29


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 12

07-12-18 (week49) 16:29


Overig nieuws

13

Hoor wie klopt daar kinderen…

“Het is een vreemdling zeker, die verdwaalt is zeker”. De tekst van het bekende sinterklaasliedje was dit jaar niet van toepassing op de pieten die Sinterklaas had meegenomen naar Langezwaag. Die wisten de weg meer dan goed, opvallend! Op hun supersnelle karts maakten ze de straten onveilig en nodigden de kinderen uit om naar het dorpshuis te komen. Sinterklaas waagde zich niet in een kart. Dat stuurt ook wel wat onhandig, met zo’n staf. Gelukkig mocht hij meerijden in de legertruck. Maar liefst 70 kinderen stonden de goedheiligman op te wachten bij het dorpshuis. Wat een gezellige boel, mede dankzij het OKK korps uit Jonkersland. Alle kindjes werden bij binnenkomst onthaald met een bakje pepernoten en die smaakten erg goed. Sinterklaas las een verhaal voor en het korps speelde de bekendste liedjes. Er was ook nog een pakketje voor Sinterklaas bezorgd bij het dorpshuis. Hij maakte het open en er zaten échte Pietenplaatjes in. Dat was wel heel bijzonder… Deze werden uitgedeeld en daarna was het tijd voor de cadeaus. Ieder kindje keerde huiswaarts met een grote glimlach én een klein huisje vol snoepgoed. Het was weer een geslaagde intocht!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 13

07-12-18 (week49) 16:29


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 14

07-12-18 (week49) 16:29


n e t n û b e r e o n B e p m a l e d a Re Sneon 26 jannewaris: jûns 8 oere (oanslútend muzyk) Snein 27 jannewaris: middeis 2 oere Sneon 2 febrewaris:

jûns 8 oere (oanslútend muzyk)

Lokaasje: Doarpshûs ‘t Paradyske yn Langsweagen Tagong:

8 euro – Stipers fergees

Wolle jo dit sjen? Reservearje dan in plakje by Gea Bergsma-Brander fia e-mail: nutlangezwaag@gmail.com of mei de tillefoan 06 15 04 81 84

Blijspul fan Carl Slotboom

Dit toneelstuk is mede mogelijk gemaakt door:

schildersbedrijf

S.

de Jager

Tsjerkeleane 11 Langezwaag T. 06-51177056

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 15 Voorzijde Toneelavond 2019.indd 1

16:29 07-12-18 (week49) 15:45


Personaazjes: Namme Hindrik Bûtendyk Klaske Westra Mefrou Westra Betty Dolly Wim Kees

Karakter knaap fan boere-komôf faam van Hindrik mem fan Klaske in hoerke in hoerke in klant in klant

Rezjy Rezjy-assistent & Ynstekster Grime Ljocht en lûd

Gerrit Arends Boukje Hogendorp Kim Woudstra & Anita Talman Andries van der Molen, Berend van der Molen, Laurens Sierdsma, Jan Henk van der Werf Jimmie de Haan & Andries van der Molen Hans Dekker & Rianne Bosma-de Haan

Dekôrbouw Programma blêd

Spiler Jan de Vries Linda Hakze Hennie Brander Akke Fekken Karin Otter Bodisco Woudstra Hans Harmelink

Fan de bestjoerstafel It ôfrûne jier ha der in oantal wikselingen west yn ús bestjoer. Sa ha wy nei in oantal jierren ôfskied naam fan sawol Bodisco as Bareld. As bestjoer wolle we harren tanke foar de ynset. Om de kommende jierren it bestjoer foltallich te hâlden, bliuwe wy op syk nei nije bestjoersleden. Wolle jo hjir mear oer witte, dan kinne jo mei ûndersteande persoanen kontakt sykje. Graach stelle wy ús bestjoer oan jimme foar: Hans Dekker Foarsitter Rianne Bosma Skriuwster Jan Henk van der Werf Ponghâlder Andries van der Molen Bestjoerslid Gea Bergsma-Brander Bestjoerslid Gerrie Daanen Bestjoerslid It bestjoer is fia de mail te berikken: nutengenoegen@hotmail.com en fia tillefoan 0513-850979. Ek binne wy te finen op facebook as: Nutengenoegen.langezwaag

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 16

07-12-18 (week49) 16:30


Foarsitters praatsje Moai dat jo ús toaniel boekje lêst. Op it earste plak wol ik mysels foarstelle as de nije foarsitter fan toanielferiening Nut en Genoegen. Ofrûne jiergearkomste haw ik de foarsittershammer oernommen fan Bodisco Woudstra. Gelokkich is Bodisco noch altyd belutsen by it toaniel, hy spilet dit seizoen ek mei. Ik bin yn’e tuskentiid al acht jier belutsen by de feriening en ha al in mannich útfiering meimakke. De stikken dy ‘ t ik sjoen ha, binne ûnder oare Susters yn saken en Leafde, moard en miljoenen. Nei it lêzen fan dit stik kin ik jo ferklappe dat ik dit persoanlik ien fan de aardichste stikken fyn oant no ta. Wy hawwe in tige belutsen spilersploech, dy’t der in soad nocht oan hat en net alhiel net fan belang: in soad wille hat by it repetearjen! Njonken de werkenbare gesichten sjogge wy dit jier Akke Fekken foar it earst op de planken. Wy binne hiel bliid mei har as spiler by ús toanielferiening. Ek kinne wy Boukje Hogendorp as rezjy-assistent/ynstekster wolkom hjitte. Sy hat earst in sit yn de lêsploech nommen en is dêrnei ek belutsen by it stik. Boukje hat kreative ideeën oer de oanklaaiïng fan it toaniel, wat jo bewûnderje kinne tidens ús útfiering. Graach wol ik oanjaan dat wy dit jier wer in moai stik op ‘ e planken sette kinne troch al ús stipers en sponsors. Sûnder harren soe der gjin toaniel mooglik wêze! Android sil, lyk as foargeande jierren, de muzikale neisit op ‘ e sneonen fersoargje. Ik sjoch jimme graach op 26 en 27 jannewaris of 2 febrewaris. Ferjit net jo kaartsjes op ‘ e tiid te reservearjen, want fol is spitigernôch fol. Mei freonlike groetnis, Hans Dekker Foarsitter Nut en Genoegen

Regisseurspraatsje Dolly en Betty wenje yn in te grut hûs en fiere it âldste berop fan de wrâld út. As Hindrik Bûtendyk, in boerejonge, in keamer by harren hiert komme se yn in lestich parket fanwege har berop. Ek de reden dat Hindrik by harren ynlûkt hat sa syn gevolgen. Al mei al genôch reden om der even goed foar sitten te gean. Doe’t wy dit stik ûnder eagen krigen, wiene wy ek sa entûsjast. De spilers en spylsters hiene der nocht oan, wy binne dan ek fuort nei it feestweekend begûn mei repetysjes. Op it stuit dat ik dit skriuw, binne wy ein novimber en hawwe it stik foar it grutste part delset. No noch ris de tekst goed eigen meitsje, sadat wy der yn jannewaris klear foar binne. Wy geane op dit stuit oer nei 2x yn’e wike repetere en wol op tiisdei- en tongersdeitejûn. Wy hawwe der meielkoar in soad nocht oan, dat jim begripe wol, dat beloofd wat. Wy sjogge jo graach werom by ien fan ús útfierings fan: Boerenbûnt en reade lampen De Regisseur Gerrit Arends

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 17

07-12-18 (week49) 16:30


Sponso�lijst Bedrijf Adm. en fiscaal adviesbureau Van der Werf Anbro home and work relaxing Android Online Autobedrijf Klaassen Autoland Van den brug Bloemendaal Consultancy Bouwbedrijf Hans de Jong Bouwkern Hamstra Bureau 88 Cor’s Car Center Creatief Kapper aan huis De Schiffart Yachtcharter Drenth Bouw EP van der Molen Flowers for Feelings Fraxinus Hoveniers-Boomverzorging Garage Bosscha Hoveniersbedrijfs de Wyngaerd Hylkema Peugeot Dealer Inst.bedr. A.H. de Jong Inst.bedrijf H. Altena Jan Haanstra Hoveniersbedrijf Kim’s Kapsalon Krekt & Dijksma Reklame Las- en montagebedr. Van Es Laurents Bosma Leo Veldman Loonbedrijf T. van der Spoel Mulder Schoonmaak Heerenveen Pedicure Akke Fekken Pedicure Map Huisman Pedicure Trijntje RDG satellietsystemen Schildersbedrijf S. de Jager Schokker Producties Vertaalbureau Jetten Villa Brongbong Willy Dijkmeijer Uitvaartzorg Wooden Boat Service

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 18

Plaats Langezwaag Langezwaag Langezwaag Langezwaag Heerenveen Heerenveen Langezwaag Gorredijk Langezwaag Langezwaag Langezwaag Terherne Luxwoude Gorredijk Langezwaag Langezwaag Langezwaag Langezwaag Heerenveen Langezwaag Tijnje Langezwaag Langezwaag Gorredijk Langezwaag Langezwaag Langezwaag Langezwaag Heerenveen Langezwaag Langezwaag Langezwaag Gorredijk Langezwaag Jonkerslan Langezwaag Langezwaag Langezwaag Heeg

07-12-18 (week49) 16:30


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 19

07-12-18 (week49) 16:30


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 20

07-12-18 (week49) 16:30


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 21

07-12-18 (week49) 16:30


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 22

07-12-18 (week49) 16:30


SV Langezwaag

23

Van de bestuurstafel Ledenvergadering Op woensdag 21 november heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Naast de gebruikelijke formaliteiten heeft het bestuur daar de volgende fase van verduurzaming gepresenteerd. We willen o.a. graag de warmwatervoorziening verbeteren, de verwarming per zone/ vertrek kunnen regelen, de isolatieschil in de sportzaal verbeteren en ventilatie aanbrengen in de kleedkamers. In de komende tijd wordt een plan van aanpak opgesteld. De voortgang van de herstructurering van de organisatie is ook besproken. De nieuwe structuur, waarbij de afdelingen worden omgevormd tot commissies, moet worden vastgelegd in nieuwe statuten. Hiervoor wordt in februari/ maart 2019 een speciale ledenvergadering gehouden. Gesprekken over de taken en werkzaamheden van de diverse commissies zijn reeds opgestart en daarmee gaan we de komende periode verder. Naast de statuten komt er dan een huishoudelijk reglement als waarin allerlei praktische afspreken worden vastgelegd. Gymnastiek We willen graag de gymnastiek in Langezwaag weer opnieuw opzetten. We willen beginnen met de peuters en kleuters. In deze leeftijd vindt namelijk de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Dit is een belangrijke basis voor een goede fysieke en cognitieve ontwikkeling. En een goede basis voor andere sporten. Om deze reden organiseren wij als SV Langezwaag samen met de buurtsportcoaches van de gemeente Opsterland 5 beweeglessen voor kinderen van Âą 4 tot 6 jaar. Dit zal begin maart 2019 zijn. Als deze lessen een succes zijn willen we verder gaan met het aanbieden van lessen in het kader van het Nijntje beweegdiploma.

De coaches hadden ook allemaal een mooie sticker op de jas om aan te geven dat ze hieraan meededen. Ook de coaches van de tegenstanders werd gevraagd mee te doen. Heel mooi om te zien dat iedereen hierop meteen enthousiast ja zei. Doel was op een luchtige, ludieke manier aandacht te vragen voor een positief sportklimaat.. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier en op zijn eigen niveau kan sporten. Tijdens de wedstrijden zijn een aantal bestuursleden met de stickers het publiek langsgegaan met de vraag of ze deze actie wilden steunen door ook een sticker op hun jas te plakken. Gezien de vele positieve reacties en het feit dat iedereen met een sticker op zijn jas liep, was deze actie zeker geslaagd te noemen.

De eerste 5 lessen worden gegeven door een buurtsportcoach van gemeente Opsterland. Daarna neemt Wesley Bouma het over. Voor Wesley zoeken we nog een assistent. Weet je iemand of heb je zelf belangstelling neem dan contact op met Wietske Hoekstra. Tel. 06 5733 4217 of wietske.hoekstra69@gmail.com. Meer info in het volgende Klaverbledtsje. Positief Coachen Challenge In het kader van de campagne positief Coachen die wij als SV Langezwaag voeren, hebben we op zaterdag 3 november een positief coachen challenge gehouden. We hebben alle jeugdcoaches-trainers van de afdeling voetbal gevraagd hieraan mee te doen. We hebben deze dag alle mooie acties overdreven positief toegejuicht en de negatieve zaken achterwege gelaten. Er werd niet gescholden of geschreeuwd, wel complimenten over de dingen die goed gingen. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 23

07-12-18 (week49) 16:30


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 24

07-12-18 (week49) 16:30


Afdeling Sport

de

8

25

van

langezwaag

1 6 februari 2019 Afstanden 2 - 5 - 10 - 16,ยน - 21,ยน km Start om 11.00 uur 16 februari start de inschrijving vanaf 9.30 uur Meer info www.8vanlangezwaag.nl B. van der Bij, telefoon 06 22607389 Het evenement vindt plaats bij SV Langezwaag Paradys 8 โ ข 8404 BV Langezwaag

16-02-2019.indd 1

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 25

Atletiekunie

20-11-18 (week47) 16:43

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

07-12-18 (week49) 16:30


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 26

07-12-18 (week49) 16:30


Overig nieuws

27

Bonteboksleane up to date De Bonteboksleane is weer OK. Mooi op tijd voor de oliebollenloop op 31 december is het slechte deel van het pad voorzien van nieuwe bedekking. De Bonteboksleane is daarmee weer ideaal parcours voor hardlopers en wandelaars. Nieuw wegdek Met name het smalle pad aan de zijde van de Hegedyk werd snel slechter. De organisatie van de Oliebollenloop en de Acht van Langezwaag hebben zich daarom ingespannen voor aanpassingen. Vorig jaar voerden ze zelf nog onderhoudswerkzaamheden uit. Dit jaar was de Gemeente Opsterland bereid groot onderhoud voor haar rekening te nemen. De gemeente voerde dat in november uit. Top van de Gemeente! Ook Natuur Bijna tegelijkertijd werd de strook naast de Bonteboksleane onder handen genomen. Dit gebeurde door It Fryske Gea, sinds een aantal jaar eigenaar van die natuurstrook. Eerder schreven ze hierover al in het Klaverbledtsje. Inmiddels werd er flink aangepakt. Bosrandenbeheer Aan de oostkant is bosrandenbeheer toegepast. Doel hiervan is een meer geleidelijke overgang tussen de naastgelegen graslanden en de hoger opgaande bomen. Bij het bosrandenbeheer werd ruimte gecreëerd voor struiken als hazelaar, meidoorn, sleedoorn, krentenboompje en lijsterbes.

Aan de zuidkant van het bos is wat rigoureuzer gekapt, nodig omdat hier enkele bomen waren aangetast. Op termijn hadden deze een gevaar kunnen vormen voor weggebruikers. Aan de noordkant zijn op last van het Waterschap enkele bomen opgeruimd. Daarnaast is er ruimte gemaakt om de ongewenste begroeiing van Kaukasische berenklauw en Japanse duizendknoop te verwijderen. Dit is nu ingeplant met bloeiende struiken en enkele hoog opgaande bomen. De verwachting is dat dit ook positief uitwerkt voor de diversiteit van de vogelpopulatie. Meer wensen De uitstraling van de Bonteboksleane als mooie hardlooproute kan nog verder worden versterkt. Dat kan bijvoorbeeld door plaatsing van een outdoor fitnesstoestel. Sponsoring daarvan lijkt haalbaar, een plekje vinden om die te plaatsen is lastiger. Ideeën daarvoor zijn welkom. Uitnodiging De Bonteboksleane ligt er weer mooi bij. Het is uitnodigend om daarvan volop gebruik te maken. Niets houdt inwoners van Langezwaag meer tegen om mee te lopen met de Oliebollenloop op 31 december. Op 16 februari is er weer de Acht van Langezwaag. De Bonteboksleane is er klaar voor, u ook? Wietze Jonker, Bonne van der Bij, Berend Pastoor en Michel Krol (Districtshoofd Súd It Fryske Gea)

Vanuit de Wjukslach Als interim-directeur van obs De Wjukslach is mij gevraagd om af en toe een stukje te schrijven in uw dorpskrant. Dat doe ik graag omdat de school in het dorp een belangrijke rol speelt, vanwege de (ex)leerlingen maar ook voor (ex)ouders en anderen. Het is als kennismaking misschien wel goed om eerst te melden hoe mijn eerste indrukken op school waren. Drie zaken wil ik graag benoemen. Allereerst is de ontspannen sfeer en gemoedelijkheid op school erg plezierig. Ook de contacten met de ouders verlopen in die goede sfeer. De fijne samenwerking is een prima basis voor onze leerlingen, mede daardoor kunnen ze zich daarom op school op een prettige wijze zo goed

mogelijk ontwikkelen. De aanwezigheid van Kinderwoud binnen de school prettig voor kinderen en ouders. Niet alleen voor de peuters, maar ook de opvang voor en na schooltijd binnen de schoolmuren is voor alle deelnemers prettig. Als laatste benoem ik de samenwerking tussen de speeltuinvereniging en de school. Dat het schoolplein ook direct de speeltuin is voor de kinderen in Langezwaag (e.o.) is prachtig en is zeker het gevolg van harmonie tussen alle dorpsbewoners. En we zijn erg blij dat het speelhuisje op het plein er weer prima uit ziet!

samen met het schoolteam vorm zal geven aan het onderwijs op De Wjukslach. Vriendelijke groet, Peter Leiseboer (interim-directeur De Wjukslach)

Mijn rol op de school zal tijdelijk zijn. Begin 2019 gaat de school samen met het schoolbestuur op zoek naar een directeur die de komende schooljaren www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 27

07-12-18 (week49) 16:30


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 28

07-12-18 (week49) 16:30


Overig nieuws

29

VROUWEN VAN NU Verslag van de bijeenkomst van Vrouwen van Nu afdeling Langezwaag e.o. op dinsdag 13 november in het Dorpshuis te Langezwaag.

Verslag van de koffiemorgen op donderdag 22 november in “Us Doarpshûs” te Jonkerslân.

Half 8 opent voorzitter Sijke de Jong de vergadering en heet in het bijzonder welkom Peter Laan van Pieter Pik zaden, deze neemt ons mee in de wereld van zaden en activiteiten van zijn bedrijf. Ook een bijzonder welkom aan Trienke Elgersma die ons wenskaarten gaat verkopen ten behoeve van de Ronald Mac Donald hoeve in Beetsterzwaag.

Om half 10 opent de voorzitter de bijeenkomst en verwelkomt in het bijzonder onze gast Burgemeester Ellen van Selm, zij komt ons iets vertellen over haar werk als burgemeester. Mededelingen: De leesgroep heeft via de Bibliotheek een uitnodiging van een film in het Filmhuis te Gorredijk op 12 december 13.30 uur. Het is Les Gardiennes , een Franse film over de 1 ste wereldoorlog vanuit het perspectief van vrouwen.

Men kan zich alvast opgeven voor de kerstmaaltijd op 11 december en kerststukjes maken op 18 december. Er gaat een kaart naar een van onze leden, die tijdelijk is opgenomen in de Marwyk te Drachten. Na de koffiepauze is het woord aan Peter Laan. De omgeving van Enkhuizen/ Hoorn is van oorsprong de zadenwereld. Het bedrijf Pieter Pik zaden is in 1969 vanuit Enkhuizen verhuisd naar Luinjebert en is gevestigd in de voormalige zuivelfabriek. Pieter Pik zaden Holding bestaat uit meerdere bedrijven, de tuin ,productie, buitendienst, grafische gedeelte, de hele keten hebben ze in eigen huis . Van Tuinplus, een handelsbedrijf is Peter Laan directeur. Vroeger ging de verkoop via catalogi , werd 1 x per jaar ingeleverd ,nu via internet. Er worden nu zaden geleverd aan Albert Heijn en postorderbedrijven, oranjeband zaden. Ook zijn er zaden van hun te koop bij bouwmarkten en tuincentra en Groenwinkels. Een nieuw merk is “Buzzy Seeds”. Proeftuinen zijn tegenover het bedrijf in Luinjebert. Testen worden gedaan bij Tuinplus, deze is gevestigd in Heerenveen (I.B.F. terrein) . Peter Laan heeft ons heel veel informatie en interessante dingen verteld, van dingen waar we heel weinig van af weten en soms ook een heel andere kijk op dingen krijgen o.a. dat biologisch vaak niet duurzaam is. Na afloop bedankt de voorzitter Peter Laan voor deze informatieve lezing. Na afloop was er de gelegenheid een zakje zaad mee te nemen.

Na een kop koffie is het woord aan de burgemeester. Zij vertelt eerst iets over het ambtsketen. Die zij draagt als ze de gemeenteraad voorzit, en als ze de gemeente vertegenwoordigd op eigen grondgebied en bij branden en rampen. Op het ambtsketen staan 16 schildjes voor elk dorp een. Onderaan het wapen van Opsterland en aan de achterkant daarvan het rijkswapen , dan vertegenwoordigt ze de kroon o.a. bij een lintjesuitreiking en bij een naturalisatie. De burgemeester is ook hoofd van de openbare orde. Politie en brandweer. Met de politie heeft zij wekelijks overleg en met de brandweer 1 x in de 4 weken. Verder heeft ze nog allerlei dingen over de gemeente en haar zelf verteld. Ook was er gelegenheid vragen te stellen. Na afloop bedankt de voorzitter de burgemeester voor haar informatieve en fijn verhaal. Dan sluit ze de vergadering en wenst ieder wel thuis. Volgende bijeenkomsten: 11 december, midwinteravond met een gezamenlijke maaltijd en optreden van duo Myla. 8 januari : Henk Dillerop komt ons iets vertellen over kunst en poëzie. Ook over de connectie van kunst en misdaad. Froukje Oosterdijk-Bouma

Commissies: 19 december is er een gelegenheid een kerstshow te bezoeken, dit wordt geregeld door de reiscommissie. Rondvraag: Trienke Elgersma bedankt ons, ze heeft deze avond 140 kaarten verkocht. Een lid bedankt voor het gekregen bloemetje na haar operatie. Dan sluit de voorzitter de vergadering en wenst ieder wel thuis.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 29

07-12-18 (week49) 16:30


Overig nieuws

Kinderwoud maakt van elke dag een mooie dag! Zoekt u opvang voor uw baby, dreumes of peuter? Of zoekt u opvang voor uw kind na schooltijd? Kinderwoud Kinderopvang biedt door heel Friesland kleinschalige, geborgen kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onze pedagogisch medewerkers en gastouders zorgen voor een veilige, stabiele en kleurrijke omgeving, waar kinderen nieuwe dingen ontdekken en spelen met leeftijdsgenootjes. Kinderwoud Kinderopvang Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is. Het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten is gebaseerd op het ‘spinmodel’, waarin alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast kan met een gevarieerd aanbod makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste

30 begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven. Ons aanbod Kinderwoud biedt kinderdagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kinderwoud heeft locaties in de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Dus ook bij u in de buurt! U vindt ons in: Langezwaag POV/ BSO Langezwaag De Knipe KDV/ POV/ BSO De Barte Gorredijk POV/BSO ’t Centrum KDV/ POV/ BSO Loevestein POV/ BSO De Librije Wilt u meer informatie over deze opvanglocaties? Neem dan een kijkje op de website: www.kinderwoud.nl Vragen en contact Bent u nieuwsgierig en wilt u een keertje komen kijken? Loop gerust eens binnen! Met vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u ook terecht bij onze afdeling Planning & Plaatsing. T: (0513) 610 825 E: planning@kinderwoud.nl I: www.kinderwoud.nl

Uitslagen: Klaverjassen 22-09-20118 1. Sj. Meijer - 7273 2. K. Bareman - 6944 3. L. de Jong – 6422 4. G. Meijer - 6336 5. J. Bosga - 6080 6. A. v.d. Bos – 6065 H. de Jong - 4940 (Poedel) Uitslagen: Klaverjassen 27-10-2018 1. N. de Jong - 7029 2. A. v.d. Bos - 6781 3. S. Venema - 6736 4. J. Bosga - 6503 5. H. Scheepstra - 6408 6. C. Merkuur - 6073 Y. Bodzinga - 5133 (Poedel) Eindstand Klaverjassen seizoen 2017/2018 1. Harm de Jong - 45100 2. A. v.d. Bos - 44862 3. J. Bosga - 44675 4. N. de Jong - 43608 5. S. Venema - 43530 6. Y. Bodzinga - 43391 7. C. Merkuur - 42489 8. H. Scheepstra - 42042 9. W. de Jong - 41731 10. W. Hofstra - 38522 11. K. Bareman - 36910 12. P. Kip - 34837 13. H.B. v.d. Ende - 32226 14. Sj. Meijer - 30898 15. G. Meijer - 29188 16 G. v.d. Bij - 25110 17. L. de Jong - 23696 18. W. Brinkhof - 19331 19. B. de Jong - 12755 20. G. Lukassen - 12427 21. Clara de Jong - 11577 22. H. Klijnstra - 6849 23. E. v.d. Sluis - 5833 24. B. v.d. Meer - 5303

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 30

07-12-18 (week49) 16:30


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 31

07-12-18 (week49) 16:30


Klaverbledtsje ed_4-43-2018.indd 32

07-12-18 (week49) 16:30