Klaverbledtsje 2018 editie 3

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Sinterklaas in het dorp

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 1

7

Nr. 3 - jaargang 43 - 2018

Glasvezel Opsterland

11

Jarno Bosma Kampioen

13

05-11-18 (week45) 12:10


Dorpsagenda Zaterdag 10 november ..............................DJ’s Two Below Zero Dorpshuis

Zondag 18 november 10.00 uur ..............Kerkdienst, ds. E. Kronemeijer

Woensdag 21 november ...... Algemene ledenvergadering SV Langezwaag

Zaterdag 24 november 10.00 uur ............... Bliksemloterij IJsbaan aan huis 14.30 uur .......................Intocht Sinterklaas in dorp 15.00 uur ..........................Sinterklaas in Dorpshuis 16.30 uur ............... Trekking bliksemloterij IJsbaan in Dorpshuis 19.30 uur ...................Klaverjassen in Sportkantine

Dinsdag 27 november 19.30 uur ...Jaarvergadering TVL in Sportkantine

Zaterdag 8 december 19.0 uur .................................. Kerstfair dorpshuis

Zaterdag 5 januari 2019 ....................................................Snertwandeltocht Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

Planning seizoen Jaargang 43 - 2018/2019 Editie 4 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 3 december 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 14 december 2018 Editie 5 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 4 februari 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 15 februari 2019 Editie 6 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 11 maart 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 22 maart 2019 Editie 7 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 6 mei 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 17 mei 2019 Editie 8 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 17 juni 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 28 juni 2019 *Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 2

05-11-18 (week45) 12:10


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

3

Nummer 3 - Jaargang 43, November 2018

Op de dag dat ik dit voorwoord schrijf is weer een (jaar)record gebroken. Wij hadden vanochtend in Nederland de meeste kilometers file op de rijkswegen tijdens een ochtendspits in 2018. In ons dorp raakt dat waarschijnlijk geen grote aantallen mensen, maar toch je zult maar in de file hebben gestaan. In het nieuwe Klaverbledtsje wat voor u ligt, editie 3 van jaargang 2018/2019, zijn berichten opgenomen die u als dorpsbewoner ongetwijfeld meer interesseren dan een file record. Er zijn weer interessante bijdragen binnengekomen van geslaagde activiteiten in de afgelopen maanden, waaronder Haren in de Wind. Daarnaast zijn er geplande activiteiten voor de komende weken aangekondigd. Er zijn activiteiten in het dorpshuis, een activiteit van de ijsclub, klaverjassen in de sportkantine,

Colofon Bestuur: Hylke de Vries, Berend van der Molen, vacature Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers Uilkje de Jong, Oege de Jong, Wiesje Elzinga, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Wietze Jonker, Marijke Hornstra, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

vergaderingen, etc. Een opsomming daarvan vindt

E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com

u in de agenda op pagina 2. Daarnaast zijn er o.a.

E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

bijdragen uit de sport, van de kerk, en ook bijdragen die van organisaties komen die gemeente breed

Inhoudsopgave

bestuur. U kunt contact opnemen met één van de

Dorpsagenda ...........................................................2 Inhoud en colofon ....................................................3 Dorpshuis nieuws ....................................................5 Haren in de Wind en Sint.........................................7 Kerknieuws ..............................................................9 Glasvezel in Opsterland ........................................ 11 Peuteropvang en BSO...........................................15 Vacatures Plaatselijk Belang .................................17 Column Hielke .......................................................19 Bericht van wijkagent.............................................21 Vrouwen van Nu ....................................................23 SV Langezwaag ....................................................25 Toen en nu .............................................................27 Tennis en ijsbaan ...................................................29

bestuursleden of redactieleden, per telefoon of in

Overig nieuws ........................................................30

een persoonlijk gesprek. Een e-mail sturen naar

Belangrijke contactgegevens

werkzaam zijn. Helaas is er op de oproep in het vorige Klaverbledtsje geen enkele aanmelding per e-mail binnengekomen voor de bestuursvacatures. Daarover maken wij ons als redactie wel ernstig zorgen. Een Stichting kan niet zonder bestuur en zonder een bestuur heeft het Klaverbledtsje geen bestaansrecht. Misschien heeft u zich al persoonlijk gemeld bij één van de huidige bestuursleden. Zo niet, hierbij nogmaals de oproep om zitting te nemen in het

redactieklaverbledtsje@outlook.com kan ook. Laat ons en de inwoners van Langezwaag niet in de steek! Heeft u iets interessants te melden dan kunt u als inwoner van Langezwaag ook vragen of er ruimte is om dat op te nemen in het Klaverbledtsje. U kunt uw bijdrage mailen naar redactieklaverbledtsje@outlook.com. Ik wens u veel leesplezier. Namens de redactie, Wietse Bosma

Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000 Huisarts SPOED: ......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112 (voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: .............................0512 386222 Dorpshuis: ................................................0513 436268 Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021 Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag ............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 3

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 4

05-11-18 (week45) 12:10


Dorpshuis Nieuws

5

Nieuws van Dorpshuis In de achter ons liggende weken zijn er weer diverse activiteiten in het dorpshuis georganiseerd. Toneelvereniging Nut en Genoegen oefent wekelijks alweer voor de jaarlijkse toneelvoorstellingen. Daarnaast zijn er weer diverse feestjes van en voor dorpsgenoten geweest en is het kunstproject Haren in de Wind feestelijk afgesloten op zondag 21 oktober.

Op zaterdagavond 10 november verwelkomen we de talentvolle DJ’s van Two Below Zero. Dit belooft weer een mooie, spectaculaire muziekavond te worden, waarbij jong en oud zal kunnen genieten. Noteer 8 december ook alvast in uw agenda, want dan organiseren we weer een Kerstfair van 19.00 tot 22.00 uur.

Tot ziens in het dorpshuis!

Middei of the Proms

Nu het herfstweer ons volop in de greep heeft, kijken we terug op een lange zomer. Vele mooie momenten zullen in onze herinneringen naar boven komen. De zomer begon op zondag 24 juni met de Middei of the Proms. Helaas geen prachtig weer, maar wel een ontzettend leuke middag. Fryske muziek met Agnes Sambrink, Griet Wiersma, Country Wietske en Gaatze Bosma. En natuurlijk onze lokale helden de Sweagemer Klompkesilers, de Nachtegaaltjes en Silke Pastoor. Goed georganiseerd door een aantal enthousiaste dorpsbewoners met prima medewerking van het dorpshuis. Ondanks de regen kwam er toch een grote groep mensen op af. Zij hebben genoten van de muziek en de horecavoorzieningen. Het zou mooi zijn hiervan een jaarlijks terugkerend evenement te kunnen maken. Om dat voor elkaar te krijgen zoeken we een aantal enthousiaste mensen die mee willen helpen met de organisatie. Heb je hart voor je dorp en wil je graag meehelpen, meld je dan aan bij Benno van den Akker, tel. 0683991145. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 5

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 6

05-11-18 (week45) 12:10


Redactie

7

Wij zijn trots! Haren in de Wind - een interactieve kunstinstallatie – is na 27 weken afgesloten. Een succesvolle en unieke manifestatie in Langezwaag waar nog jarenlang over wordt nagepraat als voorbeeld en inspiratie om je dromen te verwezenlijken!

Bedankt... Voor de 107 prachtige gouden paardjes gemaakt door de basisschoolkinderen; een entree die indruk maakte.

Bedankt... Alle inwoners van Langezwaag die zich ingezet hebben

rondom de bouw van de replicakerk, de fotoportretten, de objecten met paardenhaar, het Mariabeeld en de krukjes óf als ambassadeur.

Bedankt... Alle ruim 4.000 bezoekers voor de lovende, enthousiaste en vaak ontroerende reacties.

Haren in de wind

Bedankt! Monique Jansma (initiatiefnemer en projectcoördinator) en Wietske Lycklama à Nijeholt (idee, regie en artistieke leiding)

#harenindewind www.harenindewind.nl

Sinterklaas in Langezwaag Ook dit jaar is het gelukt om te regelen dat Sinterklaas ons dorp bezoekt! Op zaterdag 24 november zal hij met zijn pieten een ronde maken door het dorp en vervolgens naar het dorpshuis gaan om alle kinderen uit het dorp te ontmoeten. De verwachting is dat Sinterklaas en de pieten vanaf 14.30 uur een ronde maken door het dorp. We gaan er vanuit dat de creatieve pieten weer een te gek vervoersmiddel hebben kunnen regelen. Dit kun je niet missen! Vanaf 15.00 uur is de sint in het dorpshuis te vinden, waar de kinderen met de pieten kunnen dansen

op muziek van het korps uit Jonkersland. Ook zal Sinterklaas een verhaal voorlezen en als alle kindjes lief zijn geweest, krijgen zij misschien nog wel een klein cadeautje…. PS: Wist u dat het mogelijk is om bezoek te krijgen van Sinterklaas en zwarte piet? Tegen een kleine vergoeding (€10 per 15min) komen zij graag bij u thuis om uw pakjesavond nóg magischer te maken. Vraag naar de mogelijkheden via de Facebookpagina @sinterklaaslangezwaag. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 7

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 8

05-11-18 (week45) 12:10


Kerknieuws

9

Van de predikant We trekken langzaam op naar advent en kerst! Een bijzondere tijd van verwachten en verlangen. Uitkijken naar iets nieuws. Een klein kind dat de wereld zal veranderen. Hoop op vrede, niet opgeven. Stilte, inspiratie en ontmoeting in Casella voor mensen van 18 tot 35 jaar Een weekend opladen, inspiratie zoeken, uitrusten, stil zijn en bidden, anderen ontmoeten, samen geloven en genieten? Kloostergemeenschap Casella in Hilversum heet jonge mensen van harte welkom voor een retraite. Het is een plek waar even niets hoeft, waar de stilte heerst en je dichtbij de natuur leeft. Vragen over jouw weg, geloof of zingeving kunnen hier ruimte vinden. Ik ben er meerdere keren geweest en wil jullie graag kennis laten maken met deze prachtige en inspirerende plek. Er zijn drie (korte) vieringen per dag, daarnaast is er ruimte om te wandelen, voor gesprek, voor meditatie, voor een workshop etc. Ik maak een programma waarin ook tijd is voor jezelf en alleen zijn als je dat wilt. De gastenboerderij biedt ruimte voor maximaal 10 gasten. Interesse? Kijk dan even op www.casella.nl. Aanmelden voor 1 december 2018 bij ds. Sietske Blok, predikant van Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân en LippenhuizenHemrik. Weekend: vrijdag 1 februari 2019 (eind van de middag/ begin van de avond) tot zondag 3 februari 2019 (vertrek na de lunch). Locatie: Casella, Soestdijkerstraatweg 145, 1213 VZ Hilversum.(Zie onderstaande foto) Contactpersoon: ds. Sietske Blok tel. 0513 856183 dssietskeblok@gmail.com

Bij ontvangst op vrijdagavond krijgen we een korte rondleiding door het klooster en de kapel. Op zaterdag staan er staan twee workshops op het programma. In de eerste workshop gaan we in gesprek met een broeder van het klooster en leidt hij ons in een meditatie van een Bijbeltekst. In de tweede workshop gaan we zingen. Liederen van inkeer, van vasten, en van uitkijken naar Pasen. Meerstemming zingen verbindt, we maken samen muziek! Dagelijks is er om 08.00 uur een ochtenddienst (Lauden) en om 18.30 uur een avonddienst (Vespers). Op zondagmorgen viert de gemeenschap om 10.00 uur samen met de gasten en de bezoekers de eucharistie, waarin de Kloostercantorij zingt. Na afloop van de zondagsviering is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie. Opgave voor 1 januari 2019 bij mij, dssietskeblok@gmail.com of tel. 0513-856183. Weekend: vrijdag 1 maart 2019 (eind van de middag/begin van de avond in overleg) tot en met zondag 3 maart 2019 (vertrek na de lunch). Locatie: Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen Kosten: €182,-p.p. Inclusief alle maaltijden, koffie en thee, exclusief (fris)dranken. Ik heb gereserveerd voor 15 individuele gasten. De warme (middag)maaltijd in het klooster is vegetarisch. Hebt u een speciaal dieet op medische gronden of heeft u allergieën, laat dit dan weten bij opgave. Het keukenteam van het klooster heeft veel ervaring met diëten en allergenen. Iedereen (wel of geen lid van de kerk) is van harte welkom bij deze kloosterweekenden. ds. Sietske Blok

Kosten: € 75,- p.p. (normaal tarief), €45,- p.p., (studenten, mensen met een laag inkomen) Te gast bij de Dominicanen in Huissen 1-3 maart 2019 organiseer ik een weekend in het Dominicanenklooster in Huissen. We zullen vieren, we zullen samen stil zijn, we gaan in gesprek met een Dominicaan en we gaan zingen. Een prachtig begin van de veertigdagentijd. Die gaat namelijk van start op woensdag 6 maart 2019.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 9

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 10

05-11-18 (week45) 12:10


Overig nieuws

11

Glasvezel in Opsterland en Langezwaag Veel woningen in het buitengebied hebben niet de beschikking over snel internet en ook niet de gelegenheid om aangesloten te worden op “de kabel”. De provincie onderkent het belang van snel(ler) internet in het buitengebied en heeft voor de realisatie hiervan de nodige financiële middelen vrijgemaakt. Tezamen met Kabelnoord is het plan van aanleg uitgerold.

De provincie heeft een inventarisatie gedaan van het aantal adressen in Opsterland welke in aanmerking komen voor aansluiting op het glasvezelnetwerk. Men komt in aanmerking voor aansluiting wanneer de snelheid van het aanwezige internet langzamer is dan 30Mbit/s (traag internet) en er ook geen mogelijkheid tot aansluiting op “de kabel” is. In dit geval bent u een “wit adres”. Aldus komt de provincie in eerste instantie uit op een aantal van 2.347 adressen. Voor al deze adressen heeft de provincie reeds een principeakkoord gegeven voor mogelijke aansluiting. De realisatie hiervan is verder aan Kabelnoord. Bent u zo’n door de provincie gelabeld wit adres, dan heeft u vrij recentelijk de nodige informatie ontvangen zoals een glasvezelinformatiekrant, een aanmeldformulier en een brief. Tevens kon u middels de postcodecheck op www. glasvezel.frl bekijken of u een wit adres bent en zich gelijk aanmelden. De provincie gebruikt voor de aanwijzing van een wit adres tevens de bestanden van Ziggo. Nu wil het geval dat deze bestanden van Ziggo niet volledig betrouwbaar zijn. Er zijn zeker een aantal adressen (hoeveel is mij niet bekend, maar ben er zelf ook één..) welke na de postcodecheck bij Ziggo de melding krijgen dat ze zich kunnen aansluiten op de kabel (terwijl er geen kabel beschikbaar is..). In dat geval besluit de provincie om dit niet als wit adres te labelen, en kom je niet in aanmerking voor glasvezel omdat je in principe de beschikking kan krijgen over internet etc. via de kabel. Dus: Heeft u traag internet en geen mogelijkheid tot kabel, en heeft u geen bericht gehad van Kabelnoord, dan bent u volgens de provincie geen wit adres en kan u geen glasvezel krijgen. Dit is dan dus ten onrechte!. Gelukkig kan dit nog anders, maar u moet dan zelf wel actie ondernemen door u aan te melden via https://www. glasvezelvankabelnoord.nl/contact/ . Na invulling van dit formulier zal Kabelnoord u laten toevoegen op de lijst van witte adressen van de provincie. Na goedkeuring door de provincie ontvangt u vervolgens van Kabelnoord de hierboven genoemde informatie. In alle gevallen is het belangrijk dat u zich aanmeldt vóór 19 nov 2018. Ook al bent u ten onrechte niet aangewezen als wit adres, maar meld u zich wel aan voor deze datum, dan bent u op tijd. Hieronder nog wat weetjes over de glasvezel: De provincie stimuleert de aanleg van glasvezel en heeft

Kabelnoord gevraagd om de buitengebieden in de provincie aan te sluiten. De kosten van een aansluiting bedragen zo’n € 4.500, maar door subsidie van de provincie betalen de afnemers een veel kleiner bedrag. U komt in aanmerking voor de aanleg van glasvezel als u “traag internet” hebt van minder dan 30 Mbit/s en geen mogelijkheid hebt tot aansluiting op “de kabel”. U bent dan een wit adres. In 1e instantie zijn er Opsterland 2.347 witte adressen Als op 19 november 2018, 60% van deze 2.347 witte adressen zich heeft aangemeld, dan kan het project starten. Wordt de 60% niet gehaald, dan legt Kabelnoord de glasvezel niet aan binnen Opsterland De 60% geldt dus voor de gehele gemeente, en dus niet voor Langezwaag als dorp of voor uw eigen straat. Wordt de 60% norm in Opsterland gehaald, en u bent de enige in de straat, krijgt u gewoon glasvezel. Als bekend is dat de 60% norm is gehaald, dan wordt de aanleg gestart in voorjaar 2019 en afgerond medio 2019 De kosten van de aansluiting (netwerkvergoeding) bedragen € 15/mnd incl. BTW. In principe is dit eindig. Hoeveel maandtermijnen uiteindelijk verschuldigd zijn is niet duidelijk. Dit hangt mede af van hoeveel van de 2.374 adressen zich aanmelden. Hoe hoger het aantal inschrijvingen, hoe korter de looptijd. De kosten van de aansluiting kunnen ook in 1 maal worden voldaan ad € 1.800 incl. BTW. Heeft u gekozen voor maandbetaling, en wilt u het later alsnog “afkopen”, betaald u echter nog steeds € 1.800…. Is besloten dat de glasvezel er komt, en u meldt zich hierna aan (na 19 nov 2018) , maar vòòr de aanleg begint, dan betaald u € 500 extra. Wilt u glasvezel nadat het project is afgerond en heeft u zich niet aangemeld, dan kan dat, maar kost dan wel ruim € 4.500. De provincie heeft daar dan geen subsidie meer voor, en ook de maandregeling (€15) geldt dan niet meer. De glasvezel wordt gebracht tot in de woning. Dit ongeacht de afstand tot de weg. Voor € 50 wordt u ook in de woning aangesloten op computer/TV/bellen. Meldt u zich aan vòòr 19 nov, dan is deze aansluiting gratis. (Vervolg zie pagina 13) www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 11

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 12

05-11-18 (week45) 12:10


Overig nieuws Heeft u een provider gebonden emailadres (ziggo.nl, KPN. nl etc) dan werkt dat niet meer bij Kabelnoord en moet u een nieuwe emailadres aanmaken. De hotmails.nl en gmails.nl etc. en eigen domeinnamen blijven wel werken. De standaard internetsnelheid wordt (download/upload) 100/100, maar ook 200/200 en 500/500 is mogelijk. Dit kan lang niet op alle glasvezelnetwerken!.. De huidige snelheid in het buitengebied is 5/1.. (heel erg traaaaaaag..) Naast de kosten van de glasvezel (€ 1.800 of € 15/mnd) moet u verplicht bij Kabelnoord direct een abonnement afnemen voor internet en/of TV en/of bellen. (internet 100/100 vanaf € 42,50/mnd. Standaard TV € 10/mnd) De contractduur is minimaal 12 maanden. Daarna per maand opzegbaar. U betaald dan niks (€ 0) meer. Dus geen abonnementskosten meer en geen netwerkvergoeding meer. Wel kan u later alsnog weer makkelijk en (bijna) zonder kosten weer worden aangesloten. Dit is wellicht van belang als u denkt van “ik hoef het nu eigenlijk niet”, maar later of bij verkoop (nieuwe eigenaar) wel weer. U heeft dan nu voor een absoluut gering bedrag glasvezel in uw woning!! (zie 11) De totale kosten van de netwerkverbinding en abonnement bij glasvezel zijn vergelijkbaar (of lager) met wat men nu vaak kwijt is aan een totaalpakket voor internet, TV en bellen. De kwaliteit van alles ligt bij glasvezel wel vele en vele malen hoger. Bovendien wordt er in het huidige

13

netwerk van KPN (koper/ADSL) niet meer geïnvesteerd en wordt het eerder afgebouwd.. (ISDN lijnen verdwijnen al in 2019) Ik hoef u allen er volgens mij niet op te wijzen wat de voordelen zijn van een aansluiting op het glasvezelnetwerk: Supersnel internet en gemakkelijk, probleemloos en superscherp TV Voor ondernemers een must om bij te blijven met de toekomstige ontwikkelingen Ook voor ouderen van groot belang. Veel zorgtaken gaan nu en in de toekomst nog vaker via internet.. Meerwaarde woning, toenemend (toekomstig) belang van domotica en aansturing van diverse huishoudelijke apparaten en installaties, Etc. Dus wacht niet langer en meld u aan!! In ieders belang…!! Bovenstaande info is verkregen uit de informatiekrant van Kabelnoord en tijdens 1 van de informatiebijeenkomsten (alles onder voorbehoud). Evert van der Werf evert@vanderwerfonline.nl

Jarno Bosma Kampioen 50CC VTBM

Het zal niemand ontgaan zijn dat we een nieuwbakken kampioen in ons midden hebben. Jarno Bosma wist op zondag 7 oktober de titel Kampioen 50CC VTBM 2018 op zijn naam te zetten. Bij thuiskomst van de spannende manche stond in de tuin een heuse kampioenskar op hem te wachten. Als kers op de taart volgde ook nog een huldiging in De Knipe, tijdens de Knypster Merke.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 13

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 14

05-11-18 (week45) 12:10


Overig nieuws

15

Peuteropvang en buitenschoolse opvang Langezwaag Zoekt u opvang voor uw kind voor of na schooltijd? Kinderwoud Kinderopvang verzorgt op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang op De Wjukslach in Langezwaag. Kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken, krijgen leuke en gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse talentgebieden worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. Kom gerust eens kijken! Openingstijden Maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur. Op woensdag en vrijdag wordt de buitenschoolse opvang op locatie De Barte in De Knipe verzorgd. Op maandag verzorgt Kinderwoud vanaf 7:30 uur ook voorschoolse opvang. De kinderen hebben hierbij de mogelijkheid om op school te ontbijten. In overleg kan de voorschoolse opvang ook op andere dagen gebruikt worden of zelfs eerder dan 7.30 uur. Peuteropvang Boartlik Begjin Naast de buitenschoolse opvang wordt ook peuteropvang Boartlik Begjin in De Wjukslach verzorgd door Kinderwoud. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

Voor- en vroegschoolse educatie Op peuteropvang Boartlik Begjin wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. Meertaligheid De peuteropvang is een gecertiďŹ ceerde peuteropvang voor meertaligheid, er wordt actief Fries en Nederlands gesproken met kinderen en ouders. Voor meer informatie over meertaligheid kunt u kijken op: www.sfbo.nl/frysk/ Openingstijden Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Kosten De kosten voor de opvang zijn voor iedereen anders. Bent u benieuwd wat de opvang u kost? Bereken het zelf met de kostencalculator op de website: www.kinderwoud.nl Of neem contact op met de afdeling Plaatsing & Planning van Kinderwoud. Zij helpen u graag met het bereken van de kosten en het invullen van toeslagen. Aanmelden Wilt u uw kind aanmelden voor de buitenschoolse opvang of de peuteropvang? Dat kan via de aanmeldformulieren op onze website: www.kinderwoud.nl Bent u nieuwsgierig en wilt u een keertje komen kijken? Loop gerust eens binnen! Met vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u ook terecht bij onze afdeling Planning & Plaatsing. T: (0513) 610 825 - planning@kinderwoud.nl www.kinderwoud.nl

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 15

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 16

05-11-18 (week45) 12:10


Overig nieuws

17

Vacatures Plaatselijk Belang Plaatselijk Belang zoekt nieuwe bestuursleden! Het bestuur dat momenteel uit een groep enthousiaste en betrokken ‘Langsweagsters’ bestaat zet zich in om het dorp aantrekkelijk en leefbaar te houden. Enkele bestuursleden nemen binnenkort afscheid. Dit betekent dat er meer taken bij minder bestuursleden komen te liggen. Daarom vragen we jullie aandacht voor onderstaande vacature:

ALGEMEEN BESTUURSLID PLAATSELIJK BELANG LANGEZWAAG Ben jij op de hoogte van wat er in Langezwaag gebeurt (of lijkt het je leuk om dat te zijn)? Zet je je graag in voor het dorp waarin je woont? Lees dan hieronder verder en meld je aan! Onze taken verdelen we in overleg. Je doet vooral datgene wat bij je past. Samen krijgen we het voor elkaar! Voorbeelden van taken zijn: • bijhouden van regionale/plaatselijke media • (mede-)aanspreekpunt zijn voor dorpsgenoten • eenvoudige informatieverzoeken sturen naar de gemeente e.d. • lezen van ingekomen mailtjes • 1x per maand vergaderen in het dorpshuis (vakantie uitgezonderd) • bijwonen van leerzame workshop of bijeenkomsten buiten het dorp • meedenken over zaken in het dorp; de straten, de buurten, de school, enz.

• heeft een onderwerp jouw interesse: het opstarten of begeleiden van een project groep (bijv. zonnepanelenproject) Wat wij bieden: • Henk Klok: de ontspannen voorzitter (m) • Renee Jetten: de precieze secretaris (v) • Gerda Tuinstra: de bekwame penningmeester (v) • Alie Cnossen: betrokken ‘insider’ Floralia en Wjukslach (v) • Thijs Oud: enthousiaste muziek- en cultuurliefhebber (m) • Fulco Hoekstra: geïnteresseerd in taal, onderwijs en politiek (m) ... en een duidelijke agenda met ruimte voor vragen, eigen inbreng en overleg om het PB-werk voor iedereen prettig en leerzaam te laten zijn! Iets voor jou? Of ken je iemand? Meld je bij een van bovenstaande leden of mail naar pb@langezwaag.com.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 17

05-11-18 (week45) 12:10


HELPT U MEE? Dr. Erik Klok van het LUMC staat aan de vooravond van een grote doorbraak. Met uw hulp heeft dit trombose-onderzoek een goede kans van slagen!

Ga naar www.trombosestichting.nl

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 18

05-11-18 (week45) 12:10


Column

19

Column: Bewegen is goed …gezondheid….en leefstijl! Regelmatig komen er een slogans voorbij dat bewegen goed is voor je gezondheid. Meestal volgen er dan een hele trits aan positieve bijwerkingen van het bewegen. Bewegen is goed voor het hart, verlaagt de bloeddruk, gewichtsverlies, botontkalking, vermindering van stress, depressie en angst, voorkoming van verkoudheid, vermindert de ernst van astma,

huishoudelijke machines aanschaffen en op het werk robots het werk laten doen, fysieke arbeid wordt steeds vaker vervangen door controle arbeid. We laten ons graag vervoeren per auto, wat we vroeger lopend of per fiets deden. Dus aan de ene kant proberen we lichamelijke arbeid te vervangen door controle die we zittend uitvoeren en aan de andere kant

vermindert diabetische complicaties, bevordert gezonde zwangerschap, gaat veroudering tegen!?, bewegen speelt een rol ter voorkoming kanker, is goed voor de hersenen, voordelen voor het seksleven, bestrijdt impotentie, verbetert het slaappatroon, kan het risico op een beroerte verkleinen en als laatste: bewegen is goed voor spieren en gewrichten. Als dit allemaal waar zou zijn zouden onze kosten van gezondheidszorg drastisch lager kunnen zijn. De kans om nog dood te kunnen gaan, wordt wel erg klein, zo lijkt het. Nu is de mens wel al lang bezig met de begrippen bewegen en gezondheid. De oude Grieken waren 2500 jaar terug hiermee al bezig. Dit citaat is uit de vierde eeuw voor het begin van de jaartelling van Griekse arts Hippocrates: “Lopen is het belangrijkste medicijn, eten alleen is niet voldoende, je moet ook bewegen”. “De juiste hoeveelheid voeding en lichamelijke oefening, niet te veel en niet te weinig, zijn de veiligste weg naar een goede gezondheid”. Heden ten dage is dit citaat nog steeds valide. Wat we om ons heen zien, is dat we allerlei

gaan we dat compenseren door meer te gaan bewegen/sporten, want een goede gezondheid is ons heilig. Bij de collega zoogdieren zit bewegen en leefstijl ineen. Om eten te zoeken moeten ze bewegen en om niet gegeten te worden, moeten ze vluchten dus bewegen. Nu is bewegen bij de mens, door middel van sporten één facet van een gezonde leefstijl de andere is een goede voeding en de hoeveelheid in balans. Gelukkig is er qua voeding veel ruimte om een goede balans te vinden en ruimte voor persoonlijke voorkeur. De winkelschappen liggen vol keuzemogelijkheden. Om te bewegen/sporten is ook veel keus, je kunt met een wandeling en of een fietstocht je nodige beweging doen maar ook met sporten, individueel of in teamverband. Het bewegen in teamverband heeft als extra voordeel dat het goed is voor de sociale contacten voor diegenen die daar ‘ferlet’ van hebben. Kortom: bewegen is leven, genderneutraal en op generlei wijze leeftijdsgebonden. Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 19

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 20

05-11-18 (week45) 12:10


Redactie

21

Bericht van de wijkagent: Beste bewoners van Langezwaag, In de afgelopen jaren zagen we in de maanden november en december een forse toename van het aantal woninginbraken in Opsterland. Dit jaar willen we dat niet weer! De politie is de komende weken dan ook extra alert op verdachte situaties. Maar ook u kunt hierbij helpen. Als wijkagent wil ik u daarom een aantal tips geven die eraan kunnen bijdragen dat inbrekers uw woning ‘met rust laten’. Tips om een inbraak te voorkomen: Zorg voor goede buitenverlichting. Alleen licht aan als er iemand zicht erop heeft Zorg voor zichtlijnen vanaf het openbare gebied naar uw prive gebied Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren Het aanbrengen van een alarminstallatie is het overwegen waard Sluit ramen en deuren af, ook als u ‘even’ weggaat. Laat ‘s avonds een lamp aan, zodat het lijkt alsof iemand thuis is. Registreer uw eigendommen(dit kan eenvoudig via de Stopheling app) Laat zo weinig mogelijk kostbaarheden (laptop, pc, tablet, mobiel) in het zicht liggen

• • • • • • •

Word lid van een WhatsApp groep Veilige Buurt U weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Of welke plekken logisch zijn om stil te staan met een auto. Afwijkend gedrag kan betekenen dat een inbreker op onderzoek uit is. Via een WhatsApp-groep kunt u dit soort verdachte situaties delen met uw buurtgenoten. U kunt op deze manier de politie helpen bij het signaleren van verdachte situaties. Bel 112 bij een verdachte situatie Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet of hoort, ook al is de situatie niet levensbedreigend. Noteer hoe de personen eruit zien. Noteer eventueel ook het merk, type en kenteken van de auto of bromfiets/scooter. Als politie betrappen wij inbrekers regelmatig op heterdaad op basis van tips van buurtbewoners. Tot slot Voor meer informatie over hoe u uw huis inbraakveiliger kunt maken, kunt u kijken op www. maakhetzeniettemakkelijk.nl. Uw wijkagent, Ron Leicht - Tel. 0900-8844 (Spreekuur: elke dinsdagmiddag van 14-17 in bureau Gorredijk) www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 21

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 22

05-11-18 (week45) 12:10


Overig nieuws

23

Verslag van de bijeenkomst van “Vrouwen van Nu” afdeling Langezwaag e.o. van 9 oktober in ‘t Trefpunt te Luxwoude. Om half 8 opent onze voorzitter de bijeenkomst. Ze heet Hendrik Liemburg (Henkie van de Polderdyk) en trekzakspeler Sieb van Lingen van harte welkom toe en nog 3 andere gasten. De notulen van 17 april en 11 september worden voorgelezen en goedgekeurd. Mededelingen: Men kan zich opgeven voor de TOP- dag (Thuis Op het Platteland) op 6 november rond Leeuwarden met o.a. bezoek aan Dairy Campus en het (nieuw) Fries Landbouwmuseum. De bus wereldkinderen gaat rond. Na de pauze is het woord aan Henkie van de Polderdyk. Hendrik woont in Britsum. Sieb komt uit Stiens. Hendrik zal deze avond verhalen vertellen over zijn leven aan de Polderdyk met dia’s over die tijd, afgewisseld met het spelen op de trekzak van Sieb. Na de pauze zijn er ook verhalen van deze tijd. Hendrik is geboren in de boerderij bij Damsslûs aan de Polderdyk in Langezwaag in 1948. Het sluisje Damslûs is gebouwd in 1850 in opdracht van het 6de en 7de veendistrict. Ruim honderd jaar later (1957) bij de demping van het “KlidzeRak” werd de sluis overbodig en afgebroken. Hij woonde er samen met zijn ouders en oudere broer en zuster. Zij waren iets meer gericht op Terwispel, maar kwamen ook wel in Langezwaag. Winkelier Fedde Bakker, slager van der Zee, smid Houman, fietsenmaker Hans Bruinsma, Doekele Bosma, houtbewerking, maakte o.a. boerenharken en dokter Rinkes konden hen tot hun klantenkring rekenen. Verder hadden ze nog 2 bakkers, maar die kwamen van Terwispel. Nadat Hendrik in de Vut kwam is hij verhalen gaan schrijven, veelal over de tegenwoordige tijd, maar ook veel over zijn kindertijd. In 2011 kwam zijn eerste boekje uit met als titel “Henkie fan de Polderdyk” Koarte ferhalen oer minsken en dingen fan eartiids en no. In 2013 het tweede en 2015 het derde boekje. De laatste twee zijn nog beperkt verkrijgbaar. Zie ook www.henkiefandepolderdyk.nl. Hij schrijft iedere maand een column in de Stienser en zo nu en dan in de Sa!. Na afloop bedankte de voorzitter Hendrik Liemburg voor de mooie verhalen en Sieb van Lingen voor het spelen van liedjes op de trekzak. Reiscommissie: Men kan zich deze avond opgeven voor een bezoek aan fruitkwekerij Verhage in Luttelgeest. Nadat de voorzitter Willy had bedankt voor de gastvrijheid van het dorpshuis, sloot ze de vergadering. Volgende bijeenkomsten, 13 november: Peter Laan (Pieterpikzaden) neemt ons mee in de wereld van zaden en activiteiten van zijn bedrijf. (locatie, Dorpshuis, Langezwaag). 19.30 uur. 22 november: Burgemeester Ellen van Selm komt vertellen over haar werk als burgemeester. ( Us Doarpshûs, Jonkerslân). Koffiemorgen 9.30 uur. Froukje Oosterdijk

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 23

05-11-18 (week45) 12:10


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 24

05-11-18 (week45) 12:10


Afdeling Sport

25

Van de bestuurstafel SV Langezwaag Het bestuur is volop bezig met verschillende zaken binnen de vereniging. Zo zorgen ze er samen met de vele vrijwilligers, commissies en kader voor dat de trainingen en wedstrijden prima verlopen. Verschillende groepen, zoals Koersbal, smallgym, badminton, de scholen en een aantal tennisgroepen sporten weer in de zaal en daar zorgt het bestuur voor een goede planning/afstemming. Volgens ons wordt er met heel veel plezier gesport op de velden en in de zaal en dat vinden we erg belangrijk. In het vorige Klaverbledtsje is al vermeld dat op 21 november de ledenvergadering wordt gehouden. De ledenvergadering is het formele moment waar bestuur verantwoording aflegt, maar ook met de leden in gesprek gaat over de toekomst. Kom allemaal, want het bestuur wil graag van de leden horen hoe men vindt dat het gaat en we willen graag zaken vertellen/ uitleggen. We moeten met z’n allen zorgen voor een mooie vereniging en dat is niet alleen een feestje van het bestuur. We werken nu een aantal weken met het nieuwe kassasysteem en na een paar aanloop problemen kunnen we zeggen dat het goed loopt. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de pinoptie en ook het “aanslaan” van de producten op de kassa gaat de vrijwilligers goed af. Het hele gebouw is ondertussen buiten om geschilderd. Zoals te zien is, is er samen met het Dorpshuis gekozen voor witte kozijnen en donkere blauwe deuren. Volgens ons geeft dit ons gebouw weer een mooie en frisse uitstraling. Zoals in eerdere Klaverbledstjes door ons al is gemeld heeft de sportvereniging twee nieuwe sponsors gevonden. Dit is de start van nieuwe sponsorbeleid waarbij we werken pakketten van bijvoorbeeld shirtsponsoring en reclameborden rond het veld/in de zaal. Verder is er sprake van sponsoring van de sportvereniging en niet sponsor van “het 1e voetbalteam of dames 1 volleybal”. Voordelen zijn: 1 nota in plaats

van 2 of meer, duidelijkheid, betere coördinatie en we presenteren ons als één grote vereniging. Ondertussen zijn er met een volgende sponsor gesprekken over deze invulling van sponsoring omdat de B-jeugd van de volleybal nieuwe tenues moet hebben. Hierbij wordt ook een nieuw tenue voor de hele volleybal ontworpen, zodat in de toekomst bij volleybal sprake is van een clubtenue met logo. Verder is het bestuur is bezig met een totaal plaatje van noodzakelijk onderhoud van het gebouw waarbij wordt gekeken naar het volledig duurzaam maken van het hele gebouw. De warmwatervoorziening, isolatie en verwarming zijn zaken die verouderd zijn en niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Daardoor zijn er klachten over onder andere de douches en temperatuur. Verder zijn de energiekosten hierdoor onnodig hoog en kan hierop veel worden bezuinigd. Er wordt aan een plan op hoofdlijnen gewerkt en daarbij gaan we uit van het ideaal plaatje. Dit plan willen we met de gemeente bespreken zodat we een beeld krijgen welke ondersteuning de gemeente kan bieden. Daarnaast gaan we kijken naar subsidie mogelijkheden. Hierna zullen er beslissingen moeten worden genomen over wat wel of niet kan en wanneer. Dit zal, denken we, een aantal jaren gaan lopen en de nodige inspanningen vergen. Van iedere vereniging wordt verwacht dat deze een vertrouwenspersoon heeft. Wij vinden het belangrijk dat dit goed geregeld is en de leden weten dat ze bij een onafhankelijk persoon terecht kunnen, wanneer ze daar behoeft aan hebben. Wij hebben Sietske Blok hiervoor gevraagd en zij wil dit graag op zich nemen. We hebben ondertussen met elkaar kennis gemaakt en gesproken. Sietske gaat een ééndaagse training volgen en daarna zal er een procedure worden uitgewerkt. Die zal daarna natuurlijk worden bekend gemaakt, zodat duidelijk is hoe we als vereniging hiermee omgaan. Tot slot nogmaals de oproep: Kom naar de ledenvergadering op 21 november. Het bestuur van de sportvereniging Langezwaag.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 25

05-11-18 (week45) 12:11


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 26

05-11-18 (week45) 12:11


Toen en Nu De Idskeleane

In lyts stikje skiednis oar de leane dy’t hjoed de dei tusken de iisbaan en ‘t Hou 20 noch altiid bestiet. De bron fan dit stik komt by de famylje Van der Ende wei. Ik hie it alris yn de bus krigen en op de ien of de oare manier is it lizzen blieuwn. Dochs is it in moai stikje skiednis wat krekt past yn ús doarpsblêd. Yn Langsweagen kenne wy net alline de Idskeleane, mar der binne ek noch 2 wiken dy’t beide Idskewyk hjitte. Dizze nammen binne einliks net mear sa bekend, mar sy wurde noch wol neamd op de kaart fan Eekhoff fan omtrint 1850 en de topografyske kaert fan 1864. Dizze beide wiken rinne fan de Skoatterlânske Kompagnonsfeart yn de rjochting van Langsweagen. De iene hâldt sawat op by it earste paad, dat tusken de Bonteboksleane en it Lang Ein (Lytse Wyngaerden) rûn. De oare wyk rûn oan it Hou ta troch (krekt eastelik fan ’t Hou 22). It lêste ein liket my no de eastlike rânde fan de iisbaan ta. Fan de beide wiken kinne wy sûnder mis oannimme dat dy nammen fanút Boppeknipe foarme binne. Fan oarsprong wienen it wiken dy’t fanút de Kompagnonsfeart groeven binne foar de ôffier fan de (heechfean)turf. Mar wy kinne wol stelle dat de Idskeleane dêr ek mei ferbûn is.

By it begjin fan de kadatrale registraasje yn 1832 hie in sekere Klaas Idskes Beeltje in pleats oan de Kompagnonsfeart yn Boppeknipe mei it lân yn Opsterlân oan it eader neamde paad ta. Derfoar hie syn heit Idske it ek al yn besit. De westlike grins rint yn it ferlingde fan de Idskeleane. De eastlike grins wurdt foarme troch de meast eastlike Idskewyk. Dizze wyk is dan ûnder oaren eigendom fan Pier Harmans van der Meulen. De oare Idskewyk leit wat westlik fan it midden van de eigendommen van Klaas Idskes Beeltje. It is frjemd dat dizze twa wiken deselde namme hawwe, mar it docht bliken dat dizze beide wiken neffens de kadastrale kaarten fan sawol 1832 as fan 1887 meiinoar ferbûn wienen op de hichte fan it earste paad. Dêrom hawwe se wierskynklik ek de selde namme. Op in luchtfoto fan de 80-er jierren fan de tweintichste ieuw blykt dat de yn 1957 oanleinde tochtsleat fan dat dwerkse stikje gebrûk makket. De tochtsleat hat op dat plak in knik yn syn loop. It lân, in stik bosk en de Idskeleane tusken de besittings fan dizze Klaas Idskes Beeltje en it Hou wienen by de ynfiering fan it Kadaster yn hannen fan Gerrit Tammes de Jong, Lyckle Merks van Terwisga en Aeble Germens de Jong. Klaas Idskes Beeltje ferkeapet syn

27

pleats yn Boppeknipe foar 1841 oan de Keapman Ids Wytzes Idsinga. Utgeande fan de namme soe it famylje wêze kinne. Mar hy ferkeapet lykwols in pear jier letter al wer troch oant de houtkeaper Hendrik Andries Siebinga. De pleats bliuwt dan blykber wol yn de famylje Siebinga. Der buorkje dan in Douwe Hendriks en letter in Andris Douwes Siebenga. Letter wurdt der ek it lân bykocht oan op ‘e hichte fan de Idskeleane. Dat stik lân tusken dat twadde paad en it ein fan de Idskeleane is noch lang bosk west. Omtrint 1890 wurdt it ta greide makke. Troch in erfenis komt de pleats mei it lân yn 1957 yn hannen fan skoalmaster Sieger Bruinsma út Ljouwert (letter Oldemarkt). Dy sil de pleats dan ferhierd hawwe oan in Bruinsma, ek bekent as de “wonderboer”. Fanôf 1973 is de pleats (neamd op it adres Ds. Veenweg 139) eigendom fan Bauke van der Wal. Ek de Idskeleane, dy’t by de ynfiering fan it Kadaster yn hannen wy fan feanbaas Aebele Germens de Jong út Koartsweagen wurdt foar 1852 ferkocht oan de famylje Hendrik Andris Siebinga. Sa hie de famylje Siebinga dus in mooglikheid om oer eigen lân yn Langsweagen te kommen. Oft der ek rjocht fan reed foar oaren oerleit is fia it Kadaster net nei te gean. (Derfoar matte keapaktes trochwraksele wurde). Al mei al kin men wol stelle dat it toponym Idskeleane en ek dy fan de beide wiken ôfkomstich binne út de famylje Beeltje It lân tjin it Hou oan is lang eigendom fan de erven fan notaris Gerrit Tammes de Jongh. Yn 1908 wurdt dêrfan in stik as bouterrein kocht troch Izaak Wieberens de Haan, dy’t dêr dan in hûs op bouwe lit (no bekend as ’t Hou 22) Bareld van der Meer

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 27

05-11-18 (week45) 12:11


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 28

05-11-18 (week45) 12:11


Afdeling Tennis

29

Jaarvergadering Tennis Beste tennisleden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden, Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van de afdeling tennis op dinsdag 27 november in de sportkantine van ’t Paradyske. Aanvang 19.30 uur. Op de agenda staan de notulen van vorig jaar, het jaarverslag van 2018, update voortgang nieuwe organisatie SV Langezwaag, evaluatie tennislessen, indeling bondscompetitie voorjaar 2019, onderhoud van de tennisbanen en winterklaar maken van de banen.

Nieuws van de ijsbaan Nu de zomer voorbij is, is het bestuur weer druk bezig met alle voorbereidingen om de ijsbaan weer gereed te maken voor de komende winter. Wij hopen uiteraard, dat er deze winter weer geschaatst kan worden.

U kunt zich aanmelden bij Oege de Jong (06-10970375) of bij Linda Hakze ( 06-30103327) De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op: Maandag 10 December a.s om 20.00 uur in het clubgebouw van de ijsbaan!

Eerst staan er een paar activiteiten op het programma: Op zaterdag 24 november a.s. houden wij onze bliksemloterij. Vanaf c.a. 10.00 uur komen wij langs om loten te verkopen. U bent van harte welkom om bij de trekking hiervan aanwezig te zijn. Deze vindt dezelfde dag plaats om 16.30 uur in het dorpshuis. Ook hebben we een Rad van Fortuin, waarmee leuke prijzen zijn te winnen! Tevens doen we een oproep om mensen te vragen om mee te helpen om op 24 november loten te verkopen,

Tevens zijn wij op zoek naar mensen die ons bestuur willen versterken. Heb je interesse‌.meld je dan aan bij Jappie Hakze (06-20468311) of een half uur voor aanvang van de vergadering! Namens het bestuur, Linda Hakze.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 29

05-11-18 (week45) 12:11


Overig nieuws

Opera Samson et Dalila Een opera van Never Ending Orchestra met Carina Vinke als Dalila en Albert Bonnema als Samson. ‘Samson et Dalila’ is een grand-opera van Camille Saint-Saëns. De opera wordt opgevoerd in de boekenhal van Steven Sterk in Gorredijk. De hal waar 1,5 miljoen boeken liggen opgeslagen, heeft een zeer goede akoestiek en leent zich uitstekend voor theatrale effecten. De opera gaat over het bekende Bijbelverhaal van Samson. De sterke held Samson, aanvoerder van de Israëlieten, wordt verleid door de beeldschone Dalila een priesteres uit het kamp van de vijand, de Filistijnen. Samson is gevreesd vanwege zijn bovenmenselijke kracht. Waarom hij zo sterk is blijft een raadsel. Naast de twee solisten is er een groot koor en een orkest. Locatie: Hellingbaas 1, 8401 JH Gorredijk Data: Donderdag 22 november 2018,

30

20:15 - 22:30 uur Zaterdag 24 november 2018, 20:15 - 22:30 uur Zondag 25 november 2018, 15:30 - 17:45 uur Tickets:Ticketprijs: € 22,50 Ticketverkoop via www.vanplan.nl

Kindpakket: vergoeding voor schoolkosten, sport, muziekles en andere activiteiten Jelmer (8) wil heel graag op voetbal. Al zijn vriendjes spelen bij de plaatselijke voetbalvereniging. Als Jelmer voor de zoveelste keer verdrietig uit school komt, neemt moeder Ilse een vriendin in vertrouwen. Ze vertelt dat ze de contributie niet kan betalen, waardoor Jelmer niet op voetbal kan. Ilse en haar man Jaap moeten elke maand te eindjes aan elkaar knopen. Door een faillissement is Jaap ontslagen en Ilse heeft een nul-uren contract. De weinige inkomsten en de maandelijkse lasten zorgen ervoor dat

er net voldoende geld overblijft voor eten en kleding. Geld voor contributie van de voetbalvereniging is er niet. Vriendin Miranda schrikt van het verhaal. Ze wil graag helpen en ontdekt dat Jaap en Ilse misschien gebruik kunnen maken van het Kindpakket. Eén op de acht kinderen in Nederland kan door financiële beperkingen niet meedoen aan voor het kind belangrijke activiteiten. Het Kindpakket laat kinderen (4 tot 18 jaar) toch meedoen aan sport, muziekles, een schoolreisje of verjaardag. Soms vergoedt het Kindpakket ook een fiets. Jaap en Ilse doen op www.kindpakket. nl online een aanvraag voor vergoeding voor de contributie van de plaatselijke sportvereniging. Binnen een paar dagen neemt een vrijwilliger van Stichting Leergeld Friesland Oost contact met hen op. Samen bespreken ze de mogelijkheden van het Kindpakket. Een paar weken later komt er bericht dat het Kindpakket de voetbalcontributie gaat betalen. Jelmer is dolblij als hij hoort dat hij op voetbal mag! www.kindpakket.nl.

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 30

05-11-18 (week45) 12:11


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 31

05-11-18 (week45) 12:11


Klaverbledtsje ed_3-43-2018.indd 32

05-11-18 (week45) 12:11