Klaverbledtsje editie 2 jaargang 43 2018

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Haren in de wind

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 1

7

Fris schoolplein

Nr. 2 - jaargang 43 - 2018

9

Terugblik Floralia

15

28-09-18 (week39) 11:16


Dorpsagenda Zondag 14 oktober 10.00 uur ........................... Kerkdienst, ds. S. Blok

Woensdag 17 oktober 13.30 ..............Griepvaccinatie patiĂŤnten huisarts Langezwaag

Zondag 21 oktober Laatste openingsdag Haren in de Wind 16.00 uur .....................Sluiting Haren in de Wind

Dinsdag 23 oktober ....................................................................BreicafĂŠ

Zondag 4 november 10.00 uur............................ Kerkdienst, ds. S. Blok

Zaterdag 10 november ....................................Two Below Zero Dorpshuis

Zondag 18 november 10.00 uur ..............Kerkdienst, ds. E. Kronemeijer

Woensdag 21 november ..... Algemene ledenvergadering SV Langezwaag

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 2

28-09-18 (week39) 11:16


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

3

Nummer 2 - Jaargang 43, September 2018

Dit is alweer de 2de editie van de 43ste jaargang van het Klaverbledtsje. In deze editie een korte terugblik op een geweldig dorpsfeest en de uitslagen van alle activiteiten tijdens het dorpsfeest. Maar ook is er nieuws vanuit allerlei andere dorpsactiviteiten. Vanuit de sportvereniging aandacht voor het nieuwe kassasysteem en AVG wetgeving. Op de pagina van de kerk weer allerlei nieuws en een bijdrage van onze dominee. Vanuit ‘Haren in de wind’ wordt alweer gekeken naar de afsluiting van het project. Plaatselijk Belang wil onderzoeken of er genoeg draagvlak voor nieuwbouw is. Het dorpshuis blijkt terug en vooruit op een aantal activiteiten die plaats vonden/vinden. Ook de vertrouwde column is weer te lezen. Vanuit ‘t klaverbledstje doen we weer een oproep om ons bestuur te komen versterken. Graag willen we in de toekomst het blijven mogelijk maken dat dit leuke “dorpskrantje” nog steeds bij iedereen in de brievenbus valt. Maar daar hebben we nog wel wat hulp bij nodig. Namens de redactie, Karen Boersma.

Planning seizoen Jaargang 43 - 2018/2019 Editie 3 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 29 oktober 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 9 november 2018 Editie 4 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 3 december 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 14 december 2018 Editie 5 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 4 februari 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 15 februari 2019 Editie 6 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 11 maart 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 22 maart 2019 Editie 7 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 6 mei 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 17 mei 2019 Editie 8 - Jaargang 43 Kopijdatum: Maandag 17 juni 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 28 juni 2019 *Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

Colofon Bestuur: Hylke de Vries, Berend van der Molen, vacature Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers Uilkje de Jong, Oege de Jong, Wiesje Elzinga, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Wietze Jonker, Marijke Hornstra, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter. E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

Inhoudsopgave Dorpsagenda ...........................................................2 Inhoud en Colofon ..................................................3 Dorpshuis en huisarts .............................................5 Haren in de Wind ....................................................7 Berichten van school ..............................................9 Kerknieuws ........................................................... 11 Terugblik Floralia ..................................................15 ’t Klaverbledstje zoekt bestuur ..............................19 Afdeling sport ........................................................21 Nieuwbouw in Langezwaag ..................................23 SV Langezwaag ...................................................25 Column Hielke ......................................................27 Uitslagen Floralia Bloemen ...................................29 Overig nieuws ...................................................... 30

Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000 Huisarts SPOED: ......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112 (voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: .............................0512 386222 Dorpshuis: ................................................0513 436268 Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021 Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag ............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 3

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 4

28-09-18 (week39) 11:16


Dorpshuis

5

Het nieuwe dorpshuisseizoen is weer begonnen We gingen gelijk feestelijk van start in augustus en begin september, met twee huwelijksfeesten. In de zomerperiode heeft sc Heerenveen naar alle tevredenheid het dorpshuis weer gebruikt als krachthonk en besprekingsruimte. Tijdens het floraliafeest heeft de bloemencommissie het dorpshuis weer omgetoverd tot een mooie expositieruimte. Elke keer lukt het hen weer om er iets prachtigs van te maken. Inmiddels zijn de diverse verenigingen weer gestart en een nieuwe gebruiker dit seizoen is het koor Sjongmar, die op maandagavond repeteert. Wanneer u dit leest hebben we inmiddels weer grote schoonmaak gehouden. Hierbij moet u denken aan schoonmaak achter kasten en keukenapparatuur, spinrag en stof van de plafonds en muren verwijderen en poetsen.

Alle vrijwilligers en bestuursleden die hebben meegeholpen zijn we hier zeer erkentelijk voor. Dat geldt ook voor de ramenploeg die voor het floraliafeest al in touw waren. Eind september maakt de Tjongerskotsploeg gebruik van het dorpshuis om vooraf en later na hun optreden bij het Flaeijelfeest zich om te kleden en te eten en drinken. Aankomende evenementen: 21 oktober afsluitingceremonie Haren in de Wind, 10 november Two Below Zero en op een nader te bepalen datum in november/december de muziekavond verzorgd door Reinder en co. Tot ziens in het dorpshuis!

Griepvaccinatie Griep Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus, ook wel influenzavirus genoemd. Griep gaat gemakkelijk over van de ene mens op de andere, bijvoorbeeld door hoesten, niezen of praten of door elkaar een hand te geven. Griep kan bij sommige mensen ernstige gevolgen hebben. De griepprik beschermt u tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Voor wie is de griepprik gratis? Sommige mensen lopen extra risico als zij griep krijgen. De volgende groepen mensen krijgen de griepprik aangeboden, omdat zij extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep: • mensen van 60 jaar en ouder, ivm verminderde weerstand; • mensen met hart en vaatziekten; • mensen met longziekten; • mensen met diabetes (suikerziekte); • nieraandoeningen weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling, zoals chemotherapie.. Voor deze groepen geldt dat de gevolgen van griep ernstiger kunnen zijn dan voor mensen jonger dan 60 jaar die deze ziektes niet hebben. Hun ‘eigen’ ziekte kan ook erger worden. De jaarlijkse griepprik helpt dit voorkomen. Wanneer? Voor patiënten van huisartsenpraktijk Langezwaag e.o. op: Woensdag 17 Oktober van 13.30-16.30 uur Hoe werkt de griepprik? Als u een griepprik krijgt, dan gaat uw lichaam afweerstoffen maken tegen het griepvirus. De griepprik werkt na twee weken. Als u daarna besmet wordt met het griepvirus, kunnen de afweerstoffen in uw lichaam het griepvirus onschadelijk maken. Als u de jaarlijkse griepprik heeft gehad, dan is de kans dat u griep krijgt kleiner. Ook de kans op complicaties zoals een longontsteking is kleiner. Door de griepprik is de kans ook kleiner dat uw ‘eigen’ ziekte erger wordt door griep. Waarom elk jaar een griepprik? Het griepvirus verandert regelmatig. Daardoor kunt u elk jaar opnieuw griep krijgen. Daarom heeft u ook elk jaar een nieuwe griepprik nodig. Zo kan uw lichaam nieuwe afweerstoffen aanmaken. De samenstelling van het vaccin is elk jaar anders. Deze wordt afgestemd op de virussen die naar verwachting de komende winter veel voor gaan komen. Haal dus elk najaar tussen half oktober en half november de griepprik.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 5

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 6

28-09-18 (week39) 11:16


Overig nieuws

7

Laatste dag Haren in de Wind In september 2016 startte dit hele avontuur met een mailtje van Monique aan Wietske met de opmerking of het niet prachtig zou zijn voor Langezwaag om een project in te dienen voor Under de Toer. Inmiddels zijn we 25 maanden verder en is ons mienskipsproject Haren in de Wind uitgegroeid tot een ongekend succes, maar wel bijna ten einde. Zondag 21 oktober 2018 is dan echt de allerlaatste dag dat er een bezoek aan de replicakerk gebracht kan worden. Wij nodigen alle betrokkenen graag uit om op zondag 21 oktober 2018 bij onze sluiting aanwezig te zijn en vervolgens het glas met elkaar te heffen op dit grote succes! Programma volgt. Save the date: zondag 21 oktober 2018 vanaf 16.00 uur Nieuwe bestemming replicakerk? Na de sluiting op zondag 21 oktober moet de replicakerk weg worden gehaald. We zijn nog op zoek naar een nieuwe bestemming voor deze kerk of een deel van deze kerk. Misschien leven er ideeĂŤn onder de inwoners van Langezwaag: laat het ons vooral weten via info@harenindewind.nl.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 7

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 8

28-09-18 (week39) 11:16


Overig nieuws

9

Opgefrist schoolplein

Voor de zomervakantie heeft de Speeltuinvereniging het schoolplein van de Wjukslach een inke schoonmaakbeurt gegeven. Het vele gras, de hopen bladeren en de hobbelige rubberen matten gaven een rommelige aanblik. Vele handen maken licht werk, maar een oproep voor vrijwilligers gaf helaas maar een extra mankracht. Na een paar werksessies lag het plein er echter weer netjes bij en zat het speelzand weer in de zandbak.

Doordat de BSO nu ook gebruik maakt van het plein zullen er nog enkele aanpassingen gedaan worden. Binnenkort wordt het speelhuisje onder handen genomen.

Ettie de Wit, Henk Sietzema, Eddie van der Tuin, Liset Otten, Fulco Hoekstra (op de foto Awelker Edris)

Dankwoord van familie Nijboer

Overweldigd waren we en zijn we eigenlijk nog steeds door de grote belangstelling tijdens de condoleance van mijn man, onze (schoon)vader en pake, Jan Nijboer. Alle lieve woorden, mooie herinneringen en herkenbare anekdotes zijn voor ons erg waardevol en tot grote steun gebleken. Het maakt het gemis niet minder, maar helpt ons wel in het verder gaan. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven die we hebben mogen ontvangen.

Anny, Malou, Inger, Jorrit, Amedee en Djura

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 9

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 10

28-09-18 (week39) 11:16


Kerknieuws Protestantse bisschop Ik loop nu een groot risico om mijn nieuwe baas direct tegen me in het harnas te jagen. Op 15 september is Wim Beekman benoemd als classispredikant van Fryslân. Maar ja, de term classispredikant zegt u natuurlijk niets. Classis vermoedelijk ook niet. Het zit ongeveer zo. In de protestantse kerk is de gecombineerde classicale vergadering de hoogste baas. Vroeger waren er 77 classes in Nederland, sinds kort nog maar 11, waarvan Fryslân er één is. Omdat je een vergadering lastig kunt aanspreken is er voor elk van deze classes nu iemand benoemd die als ‘gezicht’ van de classis gaat optreden. Dit is de classispredikant. De classispredikant is dus niet de baas maar spreekt wel namens de (provinciale) kerk en treedt namens de (provinciale) kerk naar buiten. Om die reden is de classispredikant wel eens ‘de protestantse bisschop’ genoemd. Handig dus in het spraakgebruik wanneer de kerk naar buiten treedt, maar onjuist wanneer daarmee de suggestie wordt gewekt van iemand met dezelfde bevoegdheden als een rooms-katholieke bisschop. Onze nieuwe classispredikant is Wim Beekman. Mogelijk kent u hem van zijn columns in de Leeuwarder Courant op zaterdag. In mijn beleving zijn dat prettig leesbare stukjes. Ook toegankelijk voor niet-kerkelijken en altijd met een milde toon. Gewoon van iemand die het, net als wij, ook niet allemaal zo precies weet. Ik kan ze iedereen aanbevelen. Peter de Vries

11

Een drukke zomer Een drukke zomer dit jaar. ‘Haren in de Wind’ zorgde niet alleen voor veel bezoekers maar ook voor veel werk. In de eerste plaats natuurlijk voor Wietske en Monique als organisatoren. Er moest aan pr worden gedaan want hoe mooi een kunstwerk ook is, mensen komen niet vanzelf. Je moet ze wel vertellen dat het er is, hoe je er komt, wanneer je er terecht kunt. En dat moet je ook nog eens blijven herhalen. En nog eens. En nog eens. Er zijn heel veel folders gedrukt. En bijgedrukt. En nog eens bijgedrukt. Neergelegd op strategische plekken. Bij de grote ontvangstplekken in Leeuwarden: de Blokhuispoort, het infocentrum bij het station, bij It Lân fan Taal op het Oldehoofsterkerkhof, het Fries Museum. Maar ook in de buurt: Museum Belvedère, Museum Opsterlân, Museum Drachten en Willem van Haren. Bij alle campings en minicampings, bij de meeste hotels en veel B&B’s en galleries in het gebied Joure-Akkrum-DrachtenDonkerbroek-Wolvega. Er zijn advertenties geplaatst en media zijn langs geweest om zelf te kijken en erover te schrijven. Er heeft zelfs een maand lang een Arrivabus door de provincie rondgereden met reclame voor ‘Haren in de Wind’. Het is succesvol geweest. Er zijn veel bezoekers geweest. Die kwamen weliswaar op eigen gelegenheid, en hoefden in principe niet persoonlijk te worden ontvangen maar er moest wel voor worden gezorgd dat ze allemaal konden vinden wat ze wilden zien en dat het er allemaal een beetje uitnodigend bij lag. Dat er informatiemateriaal lag en dat ook de Mattheuskerk open was. Voor dat laatste is het ons goed bevallen om de deur gewoon open te zetten. Met twee vlaggen uit. Eén van LF2018 en één van Tsjerkepaad. Daar hoefde gelukkig niemand bij te zijn om toezicht te houden. Vooral met het warme weer waren er veel fietsende toeristen die dankbaar gebruik maakten van de koelte van de kerk. En dáár tot de ontdekking kwamen dat het er prettig vertoeven was. Dat er water en limonade voor ze klaar stond. Dat er een wc was. Dat er een tafel stond waaraan ze hun lunchpakket konden opeten. Dat er een piano stond waarop ze konden spelen. Hoe simpel kan het zijn. Er zijn dan ook veel dankbare reacties geschreven in het gastenboek. En dat de kerk altijd open zou moeten zijn… Daarover moeten we het in de kerkenraad nog maar eens hebben. Belgen Nee, het was geen bus met chinezen die Giethoorn toevallig voorbij reden en toen in Langezwaag terecht kwamen. Dat was ooit de hoop van Wietske. Het werd een bus met Belgen die Langezwaag niet toevallig aandeden maar bewust als doel hadden gekozen als onderdeel van hun excursie voor kunstcursisten. Veel beter, lijkt me.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 11

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 12

28-09-18 (week39) 11:16


Kerknieuws Het werd een leuke namiddag. Op de zaterdag van ons dorpsfeest. En het ging dan ook over méér dan alleen ‘Haren in de Wind’. Het ging ook over onze cultuur van dorpsfeesten. Over onze begrafeniscultuur, met Friese teksten op de grafstenen. En over de verschillen tussen de diverse protestantse stromingen en of we nu calvinistisch waren of luthers. En jazeker. Het ging óók over ‘Haren in de Wind’. Wietske verzorgde een rondleiding waar zeer aandachtig naar werd geluisterd. En na afloop een hapje en een drankje in de Mattheuskerk. Langezwaag met ‘Haren in de Wind’ tussen de Escher tentoonstelling in Leeuwarden, het Groninger Museum, het Belvedère en Kröller-Muller…. Welke van deze vijf zal het beste bijblijven in de herinnering van de deelnemers?

Van de predikant Groei en bloei De tentdienst stond in het teken van de parabel van het mosterdzaadje. Iets wat je bijna niet ziet groeit uit tot een kleine boom waarin de vogels kunnen nestelen. Wat zou die boom echt kunnen zijn? Wie of wat zouden de vogels echt kunnen zijn? Daar ging het over. En over wat je graag tot bloei wil laten komen, dit nieuwe seizoen van school, werk en sport. Waar verlang je naar? ‘Groei en bloei’ verwijst ook naar de plannen voor een dorpsboomgaard/moestuin. Het idee is er, nu kijken er genoeg draagvlak is. De kerk en plaatselijk belang trekken hierin samen op, een mooie samenwerking! Kloosterweekenden Stilte en ontmoeting in Casella: 1-3 februari 2019 organiseer ik een weekend van stilte, ontmoeting en inspiratie in Casella voor mensen van 18 tot 35 jaar. Kloostergemeenschap Casella in Hilversum heet jonge mensen van harte welkom voor een retraite. Het is een plek waar even niets hoeft en waar de stilte heerst. Kijk voor meer informatie op www.casella.nl. Opgave voor 1 december 2018 bij mij, dssietskeblok@gmail.com, of tel. 0513-856183.

13

de veertigdagentijd. Opgave voor 1 januari 2019 bij mij, dssietskeblok@gmail.com of tel. 0513-856183. Weekend: vrijdag 1 maart 2019 (eind van de middag/begin van de avond in overleg) tot en met zondag 3 maart 2019 (vertrek na de lunch). Locatie: Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen Kosten: €166,50/€200,- p.p. (precieze prijs moet nog worden overeengekomen ivm workshopleiders). Ik heb gereserveerd voor 15 gasten. Iedereen is van harte welkom bij deze kloosterweekenden. Heel vriendelijke groet, ds. Sietske Blok Kerkdiensten De plaats en aanvangstijden van de kerkdiensten in Langezwaag staan in de dorpsagenda op de 2e pagina van dit blad. Alle kerkdiensten zijn gezamenlijk met de gemeente van Lippenhuizen-Hemrik. Op de zondagen dat er geen dienst is in Langezwaag, is er dienst in Lippenhuizen of Hemrik. Tijd en plaats kunt u vinden op onze website www.kerklangezwaag.nl. Mocht u geen vervoer hebben, of gewoon gezellig willen carpoolen, dan regelen we dat graag voor u. Belt u dan even met Tjitske de Jong (688021), Geertjan Fekken (688453), Liset Otten (689633), Martine Zwaagstra (615228) of Peter de Vries (688200). Voorafgaand aan iedere dienst kan er van te voren een kopje koffie of thee worden gedronken. Dat is natuurlijk niet verplicht maar het blijkt wel een goed moment om eens beter met anderen in contact te komen. U bent van harte welkom.

Weekend: vrijdag 1 februari 2019 ( eind van de middag/ begin van de avond in overleg) tot en met zondag 3 februari 2019 (vertrek na de lunch). Locatie: Casella, Soestdijkerstraatweg 145, 1213 VZ Hilversum. Kosten: € 75,- p.p. (normaal tarief), €45,- p.p., (studenten, mensen met een laag inkomen) De gastenboerderij heeft ruimte voor 10 gasten. Te gast bij de Dominicanen in Huissen: 1-3 maart 2019 organiseer ik een weekend in het Dominicanenklooster in Huissen. We zullen vieren, we zullen samen stil zijn, we gaan in gesprek met een Dominicaan en we gaan zingen. Een prachtig begin van www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 13

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 14

28-09-18 (week39) 11:16


Overig nieuws

15

Terugblik op een geslaagde Floralia 2018 Hoewel de Floralia op donderdagavond begon, was het al lang onrustig in het dorp. De tuinen werden weer druk versierd, alle buurten waren druk bezig met ‘buurt op ‘e kaart’ en het instuderen van de buurtact en stekjes werden van oudsher vertroeteld om het beste resultaat op te leveren. Toch was de donderdagavond helaas niet echt een succes, want daar bleven de grote aantallen bezoekers helaas weg. Jammer, maar niet te lang getreurd, want we kijken terug op een wel heel geslaagde Floralia 2018. Op de vrijdag zijn voor de onderbouw en bovenbouw weer allerlei leuke spelletjes geweest. Nieuw was, dat er ook specifiek voor de peuters wat was georganiseerd. En dan anderhalf uur gratis zweven voor de kids, dat gretig aftrek vond. De avond begon traditiegetrouw met Langezwaag got’s talent. Weliswaar maar vier aanmeldingen, maar wel vier bijzonder leuke acts. Op de 1e plaats eindigden Tieme en Jelke Huisman, 2e plaats was voor Jelte, Jenna en Jarno en de gedeelde 3e plaats was voor een act van Myrddin Hoekstra (met hulp van broer Ylwar) en de dans van Bente, Dunja, Eva, Harrie, Hinke, Ianthe, Sanne en Tije (groep 6) met choreografie van Noortje en Rianne.

Ook enkele volwassenen hebben zich er aan gegeven, knap hoor. Voor de kids was er ook nog laser game en archery tag waar ook een aardige groep aan meedeed. We merken wel dat het moeilijk blijft om de ‘oudere jeugd’ te vermaken en te enthousiasmeren. We blijven hier ons best voor doen.

Zaterdagmiddag ging het feest door met spelletjes in de tent. Iedereen kon meedoen en er deden dan ook heel veel teams mee. De pingpongballetjes vlogen in het rond, een oreo koekje zonder handen laten glijden van het voorhoofd naar de mond’, blaasvoetbal, enzovoorts. Veel hilariteit en plezier was het gevolg. Voor de kids was niet alleen de grote stormbaan een succes, maar ook de 9 meter hoge klimmuur.

Toch zijn er helaas ook een paar mensen geweest die we hebben moeten teleurstellen. Op het laatst kwamen nog diverse verzoeken voor kaartjes. Vanuit buiten het dorp, van sponsors en van medebewoners. Zeker voor medebewoners vinden we dat erg jammer, want graag hadden we iedereen tevreden willen stellen. Verzekering en regels maken echter dat we bij een bepaald aantal moesten stoppen met de verkoop van kaarten.

Fotografie: Viona Wilstra

Dan het avondgedeelte, de foute landen sjow met de buurten er doorheen. Wat een gezellige en geslaagde potpoourri van landen, verklederij en creativiteit. Het idee zoals we dat voor ons hadden, is helemaal tot zijn recht gekomen. Acht buurten hadden hun beste beentje voor gezet en een act opgevoerd die super was. Hulde aan de buurten en de teams die mee hebben gedaan.

Dan de zaterdagavond, de hoofdact. Vangrail, een band van formaat in zo’n ‘lyts doarp’. Een gok, want het kost veel geld en wie komt er op af? We hadden dit jaar bewust een tent die 5 meter groter was, want we wilden graag zoveel mogelijk mensen uit Langezwaag binnen kunnen laten. Dat is grotendeels gelukt. Door de kaartjes in de ‘stille’ voorverkoop te doen en dit uitsluitend in het dorp mede te delen, hebben we weinig mensen van buitenaf gekregen en waren de kaarten toch uitverkocht. De tent zat niet ‘nokkievol’, maar dat was ook de bedoeling en werd door velen gewaardeerd. En wat was het een topavond! Weinig tot geen wanklanken, iedereen gedroeg en vermaakte zich voortreffelijk en de sfeer was heerlijk. Niet alleen de bezoekers hebben van Vangrail genoten, ook het hele bestuur van de Floralia heeft van de bezoekers genoten!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 15

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 16

28-09-18 (week39) 11:16


Overig nieuws

17

Tenslotte de zondag. Als je het hebt over traditie, dan is het de zondag wel. Kerkdienst in de ochtend, een hapje en een drankje in de middag op de Langsweachster Merke en weer genoeg vertier. Tenslotte The Bounty Hunters die de – grotere – tent ook vol en gezellig mee kreeg. Wederom een genot. EHBO en beveiliging – waartoe we verplicht zijn vanuit de regels – hadden ook nu weer een bijzonder rustige avond. Elke keer weer krijgen we complimenten van hen hoe keurig en vriendelijk het er aan toe gaat. Er waren ook twee minder traditionele elementen op de zondag. Ten eerste de buurtpubquiz waar de laatste punten te verdelen waren, belangrijke punten. Vier rondes met vragen waarvoor elke keer de ‘experts’ uit de buurt werden opgetrommeld. We hebben er veel leuke reacties op gekregen. En het afscheid van Tea van der Spoel bij de bloemencommissie. Afscheid hoort er bij, maar Tea was al 15 jaar actief in deze commissie die een rode draad is van de Floralia. Als bestuur hebben we Tea daarom erelid mogen maken van de Floralia. Voor zover we dat hebben kunnen nagaan, het eerste vrouwelijke erelid in 106 jaar bestaan van de Floralia. Dan nog enkele woorden over de buurten en de buurtspelen. Wat hebben heel veel buurten zich toch ongelooflijk ingezet en wat mogen we daar trots op zijn! Als Floralia hebben we geen aandacht besteed aan de Kulturele Hoofdstad, maar het centrale thema hiervan – Mienskip – mag toch ook wel als centraal thema van Floralia 2018 worden benoemd. Naar ons idee is de voorbereiding van de Floralia met zoveel mensen op de buurt nog nooit zo vroeg begonnen en zo intensief geweest. Met de onderdelen ‘buurt op ‘e kaart’ en de buurtact van vrijdag, waren al veel mensen langere tijd druk bezig. Bijzonder leuk en fantastisch om te zien dat het Floraliafeest niet alleen verbroedering in de tent tot gevolg heeft, maar ook in en binnen de buurten. Een belangrijk doel van het Floralia bestuur.

De buurt van 2018 is overigens geworden ‘De Finne’! Gefeliciteerd en knap gedaan. Tenslotte een kort woord van dank. Op de zondagmiddag is het in de tent al gezegd, maar zonder alle vrijwilligers zouden we dit feest natuurlijk niet met 7 bestuursleden kunnen organiseren. Vrijwilligers en dorpsgenoten die wat extra hebben gedaan, tige dank! Voor het mee-organiseren van alle buurtonderdelen danken we de buurtcoaches graag. Laten we ook onze sponsors zeker niet vergeten. En natuurlijk Viona Wilstra, die gedurende het hele weekend fantastische foto’s heeft geschoten. En tenslotte zeggen we in het bijzonder dankjewel tegen Petra Kip die alle dagen voor ons natje en droogje heeft gezorgd maar ook voor iedereen zorgde dat de toiletten schoon waren, Bouke Krist die de bar helemaal ‘in control’ had en alle dagen er voor gezorgd heeft dat het lekker soepel liep en Rob Klaassen die weer een hele week druk is geweest met opbouw, afbouw en in het bijzonder de elektriciteit. Super bedankt! Wij zijn inmiddels begonnen met de evaluatie en om na te denken over volgend jaar. Met de buurtcoaches hebben we al een avond geprikt om hun ervaringen en ideeën te horen. Als u als lezer van het Klaverbledtsje nog ideeën heeft of wat kwijt wil, laat het ons graag weten! Dat kan via info@floralia.frl of spreek iemand van ons aan.

Fotografie: Viona Wilstra

Alie, Amarens, Bart, Bennie, Evert, Folkert, Wietske

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 17

28-09-18 (week39) 11:16


HELPT U MEE? Dr. Erik Klok van het LUMC staat aan de vooravond van een grote doorbraak. Met uw hulp heeft dit trombose-onderzoek een goede kans van slagen!

Ga naar www.trombosestichting.nl

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 18

28-09-18 (week39) 11:16


Redactie

19

Dit is de laatste uitgave van ons Dorpsmagazine ‘Het Klaverbledtsje’ Dit zou binnenkort zo maar de waarheid kunnen zijn! Het Klaverbledtsje heeft namelijk dringend bestuursleden nodig, anders houdt het op te bestaan. ‘t Klave

Dorpsb

lad vo or Langez

rbledt s

waag

Nr. 4 -

je

jaarga

ng 39

- 2014

Vacatures ’t Klaverbledtsje is met spoed op zoek naar minstens twee nieuwe bestuursleden, die de taak als voorzitter en penningmeester op zich willen nemen.

Sijwer 7

Wegens omstandigheden is het huidige bestuur genoodzaakt de taken per direct neer te leggen. Zonder bestuur kan ’t Klaverbledtsje echter niet voortbestaan!

Klaverbled

Leafde . Moard

en Miljoe nen

ble ‘t Klaver

tsje ed_4

-39-2014.

indd 1

Do

De taken, te verdelen tussen de bestuursleden: • Aanspreekpunt voor dorpsbewoners en -partijen • 8 keer per jaar bijwonen uitdeelavonden op vrijdagavond in het dorpshuis • Administratie (facturen in- en uitgaand en de jaarlijkse inzameling) • Coördinatie jaarlijkse inzamelingsactie • Gemiddeld twee keer per jaar overleg met redactie • Gemiddeld een keer per jaar overleg met dorpspartijen in het kader van de samenwerking. • Acquisitie adverteerders

ngezwa vo or La rpsblad

16

Pietengym bij

dt sje argang

ja Nr. 3 -

ag

Advend o

15

40 - 20

13-12-14

(week50)

14:07

n en nu eke toe De Ho

13 waag Langez laas in Sinterk

7

25

25

oom Wensb

07-11-15

‘t Klave

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de redactie via redactieklaverbledtsje@outlook.com.

de De 8 van

Afstande

lad vo or Langez

16:48

rbledt s

waag

Nr. 4 -

jaarga

je

ng 41

- 2016

van Lan lagez ngwa ezagwa

ag x

1 1 febr

ndd 1

-40-2015.i

tsje ed_3

Klaverbled

Dorpsb

(week45)

uari 20

Nieuw s van

de IJsb aan

x

Uitneem midden baar blad Oproe p Kledin gconta iner

x

17

n 2, 5, 10 Start om , 16,1 en 21,1 11 febru km 11.00 uur ari start de

Meer info

Klaverbled

-41-2016.

inschrijvin

www.s vfriesla

Het evenem

tsje ed_4

indd 1

nd.nl •

B. van

g vanaf

der Bij,

9.30 uur

tel. 06 ent 226073 Paradys vindt plaats 89 bij SV Langezw 8 • 8404 BV Langezw aag aag

Atletieku nie

12-12-16

(week50)

16:31

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 19

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 20

28-09-18 (week39) 11:16


Afdeling Sport

21

In de topsport coachen ze ook positief! Als club draaien we een campagne om aan een positief klimaat te werken. Misschien heb je de poster zien hangen, de filmpjes op onze website gezien of de artikeltjes gelezen! Daarbij laten we ons inspireren door topcoaches. Want er zijn allerlei topcoaches die hebben het positief coachen toegepast op het allerhoogste niveau (WK’s, Olympische Spelen) en hebben daar ongelooflijk veel succes mee behaald. Zoals Foppe de Haan in het voetbal, Europees kampioen geworden met Jong Oranje. Henk Gemser in het schaatsen, hij heeft destijds al die grote schaatshelden begeleid. En Robin van Galen in het waterpolo, Olympisch kampioen geworden.

Marc Lammers, voormalig hockeybondscoach, zegt zelfs: “Dit is het kantelpunt geweest tussen altijd maar tweede of derde worden, en de allerbeste van de hele wereld!”. Al deze topcoaches hebben input geleverd voor het programma Positief Coachen, dat aan onze campagne ten grondslag ligt. Wat zouden wij kunnen doen om het bij onze club nog positiever te krijgen? Geef jouw ideeën door aan de ambassadeurs Positief Sportklimaat bij onze club: Wietske Hoekstra of Karen Boersma. Met z’n allen werken we aan een positief klimaat!

Zelfverdediging voor meiden Vanaf 12 jaar (dus ook volwassen meiden), KOM VOOR JEZELF OP! Ik wil graag een zelfverdedigingscursus organiseren voor de meiden in het dorp. Een cursus waarin je kan leren fysiek, verbaal en non-verbaal voor jezelf op te komen. Deze cursus richt zich op het versterken van het zelfvertrouwen, omgaan met groepsdruk, grenzen aangeven, voor jezelf opkomen en fysieke training op en met stoot kussens. Dit zou gaan om 8 keer een uur (op de maandag, donderdag of vrijdag avond) in de gymzaal of het dorpshuis van

Langezwaag. Ik heb een zeer ervaren trainer gevonden die dit wil doen. Wat betreft de kosten moet je ongeveer denken aan 20 tot 30 euro voor de acht lessen.(afhankelijk van het aantal deelnemers en of we een sponsor kunnen vinden). Wie heeft hiervoor interesse? Er kunnen maximaal 20 meiden meedoen (ik heb inmiddels al 5 opgaven). Voor een voorlopige opgave kan je een mailtje sturen naar: jmpijlman@home.nl. Wil je dan ook aangeven welke avond je voorkeur heeft? www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 21

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 22

28-09-18 (week39) 11:16


Overig nieuws

23

Onderzoek naar interesse nieuwbouw in Langezwaag Plaatselijk Belang en een paar dorpsbewoners onderzoeken de mogelijkheid om een klein aantal nieuwbouwwoningen te realiseren in Langezwaag. Vooralsnog is er niets bekend over de details zoals locatie of soort woningen. Eerst moet onderzocht worden of er voldoende draagkracht is voor dit initiatief. Aanleiding hiervoor is de gekte op de huizenmarkt, die ook in Langezwaag begint door te dringen. Huizen staan kort te koop, worden verkocht na slechts een enkele bezichtiging

en biedingen gaan de vraagprijs al snel te boven. Wil jij graag binnen het dorp blijven, maar lukt het niet een andere woning te bemachtigen? Wil jij je steentje bijdragen aan en meedenken over een nieuwbouwproject? Droom jij van een energieneutraal huis? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Laat het ons weten! GeĂŻnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een informatieavond door een mail te sturen naar het Plaatselijk Belang: pb@langezwaag.com.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 23

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 24

28-09-18 (week39) 11:16


Afdeling Sport

25

Van de bestuurstafel SV Langezwaag

Nieuw kassasysteem We gaan dit seizoen werken met een nieuw kassasysteem incl. pinbetaling. Hiervoor is gekozen om het de kantinedienst gemakkelijker te maken en een stukje service naar onze leden en gasten te bieden in de vorm van pinbetaling. Elke kantinedienstploeg krijgt op maandagavond, voorafgaand aan hun week kantinedienst, uitleg over de werking van het systeem.

Nieuwe invulling kantinedienst Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is er afgesproken een werkgroep op te richten vanuit de verschillende afdelingen, om na te denken over een beter en breder gedragen systeem voor de kantinedienst. Deze werkgroep heeft inmiddels een opzet gemaakt, waarbij wordt overgegaan op een groep Voetbal, een groep Volleybal en een groep Schoonmaak. Iedere groep krijgt een eigen coördinator. Voor volleybal en schoonmaak hebben we deze al gevonden. Voor voetbal zoeken we nog iemand. Verder zoeken we nog een barcoördinator. Heb je interesse in één van deze rollen, neem dan contact op met één van de bestuursleden. De komende maanden zullen we gebruiken om samen met de werkgroep kantinedienst het nieuwe systeem verder uit te werken en het is de bedoeling dan vanaf 1 januari 2019 hierop over te gaan. AVG-wetgeving Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. We zijn druk bezig met het inventariseren van alle persoonsgegevens die we registreren en het opstellen van een privacyverklaring. Zodra deze klaar zijn worden ze op de website vermeld. Ook moeten we van elk lid een toestemmingsverklaring hebben voor het publiceren van foto’s op website, spelerspassen en sociale media. Het verstrekken van deze formulieren gebeurt ook op de maandagavond als de leden toch aanwezig zijn voor de uitleg over de werking van het kassasysteem. Voor de leden onder 16 jaar wordt dit via de ouders geregeld.

Nieuwe sponsors SV Langezwaag Het zal niemand ontgaan zijn dat we met ingang van het nieuwe seizoen 2 nieuwe hoofdsponsors hebben voor SV Langezwaag. AH Gorredijk en Schokker Producties uit Jonkerslân zijn goed zichtbaar op ons sportcomplex door diverse reclame uitingen langs voetbalveld, sportzaal, tennisbaan en de kleding van ons eerste voetbalteam. Wij zijn beide bedrijven enorm dankbaar voor deze sponsoring! AH Gorredijk is daarnaast ook leverancier geworden voor de kantineproducten. Hiermee is ons assortiment flexibeler geworden en uitgebreid.

Algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering van SV Langezwaag staat gepland op woensdag 21 november. Alle leden en ouders van jeugdleden tot 16 jaar zijn welkom. Zet deze datum alvast in de agenda.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 25

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 26

28-09-18 (week39) 11:16


Column

27

Column: Vooruit schouwen De scholen zijn weer begonnen, het Sweachemer dorpsfeest is weer bedronken en befeest en de politiek schouwt vooruit op het komende jaar 2019. Wellicht kunnen we ook ons dorp aan een schouwing onderwerpen. Wat hebben we eigenlijk aan ingrediënten die Langezwaag zijn leefbaarheid geven en wat willen we in 2019 daar graag van zien verbeteren of zeggen we “ laten we het zo maar houden” . Vierjaarlijks wordt er in elk dorp aan

Krapte op de huizenmarkt leidt er toe dat starters die voor het eerst een huis willen kopen uitwijken naar de grotere plaatsen. Hier en daar is de wens om ook in Langezwaag weer huizen te gaan bouwen en zou een initiatief uit de Mienskip, voor realisatie van woningbouw weer mogelijk zijn. Wel dient vooraf de vraag beantwoord te zijn aan wat voor type woning behoefte is. Demografische tendensen laten duidelijk zien dat de gezinnen kleiner worden.

inwoners gevraagd om mee te werken aan de invulling van een lange lijst met vragen over wat men belangrijk vindt voor een leefbaar dorp en wat de eventuele wensen zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Op deze wijze kunnen initiatieven worden gemobiliseerd en kan de mienskip zijn kracht tonen om de politiek te overtuigen. De kracht van de Mienskip in Langezwaag kan ook zelf actief een belangrijke rol vervullen om de leefbaarheid te verbeteren. In 2019 zal ook in het buitengebied , alles wat buiten de bebouwde kom ligt, een peiling worden gehouden naar de belangstelling van de aanleg van glasvezel om snel internet mogelijk te maken. Voor de toekomst erg nuttig voor onze boeren maar niet minder belangrijk voor thuiswerkers, particulieren en kleine zelfstandigen. Kortom om bewoning in het buitengebied aantrekkelijk te houden zou de aanleg van glasvezel mee helpen. Een belangrijk criterium om glasvezel aan te leggen is dat 60% deelname vereist is. Dus Mienskip schouders eronder. Jonkerslân heeft laten zien dat het kan!

(eengezins- en levensloopbestendigewoningen) Een andere schouwing is nodig op de vraag waar de nieuwe openbare basisschool moet komen. Meester Jan Nijboer was al reeds met een inventarisatie bezig om een aantal opties in beeld te brengen in Langezwaag. Helaas heeft meester Jan, door zijn veel te vroege overlijden zijn laatste grote project niet kunnen afmaken. Maar ook hier liggen kansen voor de Mienskip in Langezwaag om het “nieuwe school initiatief“, weer voortvarend op te pakken. Er zijn vast nog meer items te noemen die om schouwing en initiatief vragen om de leefbaarheid in Langezwaag te bevorderen of op zijn minst in stand te houden. De tijd dat dat alleen op het gemeentehuis in Beetsterzwaag werd beslist ligt achter ons. De belangrijke rol van de Mienskip is reeds onderkent, om draagvlak en participant te worden over wie, wat en hoe ,het dorp Langezwaag wil zijn in de toekomst van 2019 en daarna… Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 27

28-09-18 (week39) 11:16


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 28

28-09-18 (week39) 11:16


Floralia

29

Uitslagen feest :

Plant school: Groep 1 en 2: 1e prijs: Mirthe de Beer

Groep 3 en 4: 1e prijs: Tieme H 2e prijs: Tim Nijenhuis 3e prijs: Sara Werkstukkenschool: Groep 1: Groep 2: 1e prijs: Pieke 1e prijs: 2e prijs: Lars 2e prijs: 3e prijs: Marise 3e prijs: Groep 5: Groep 6: 1e prijs: Yinthe 1e prijs: 2e prijs: Ramon 2e prijs: 3e prijs: Tjesse 3e prijs: Bloemstukken: Groep 1 - 8: 1e prijs: Sanne Calis 2e prijs: Hendriëtte Bosma 3e prijs: Allard Ijsselstein Landkaarten: Groep 2: 1e prijs: Tjhijmen Dijkstra 2e prijs: Rienk 3e prijs: Arvid Hoekstra Stel: 1e prijs: Tjeerd de Vries 2e prijs: Bertha Hoekstra 3e prijs: Wietske Huisman Calibrachoa Kabloom 1e prijs: Bertha Hoekstra 2e prijs: Hinke Minkema 3e prijs: Hennie Brander Landkaarten volwassenen: 1e prijs: Joke vd Akker 2e prijs: Klasina Ijsselstein 3e prijs: Hennie brander 4e prijs: Inneke Bouma

Groep 5 en 6: 1e prijs: Jelke H 2e prijs: Hinke Boersma 3e prijs: Taro Groep 7 en 8 en 8+ 1e prijs: Mats Eekhof 2e prijs: Kyan 3e prijs: Iris Streekstra

Groep 4: Floris 1e prijs: Lara Mads 2e prijs: Jildou Samantha 3e prijs: Jikke Groep 8: Harrie Jelte 1e prijs: Wybe, Kima,Hylke Eva Ian 2e prijs: Hidde,Wybren,Rienk Dounia Jenna 3e prijs: Amara,Jelko,Ankie Foto's 12-16 jaar: Groep 1-8: 12-16 jaar: 1e prijs: Jort Eekhof 1e prijs: Brent Meijer 1e prijs: Jorryt Meijer 2e prijs: Allard Ijsselstein 2e prijs: Jort Eekhof 3e prijs: Mats Eekhof 3e prijs: Meike Hijlkema Fimke Rienk Thymen

Groep 3: 1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: Groep 7: 1e prijs: 2e prijs: 3e prijs:

Groep 3 - 4: 1e prijs: Tygo Delfstra 2e prijs: Gerke

Groep 5-6: 1e prijs: Marten 2e prijs: Jarno vd Meer 3e prijs: Myrddin

Zilverblad: 1e prijs: Sanne Calis 2e prijs: Mirthe Calis 3e prijs: Esmee Calis

Fuchsia: 1e prijs: 2e prijs: 3e prijs: 4e prijs: Bloemstukken Volwassenen Thema: 1e prijs: Clara Ytsma 2e prijs: Tine de Jong 3e prijs: Louise Calis 4e prijs: Alida Haaijer Foto's volwassenen: 1e prijs: Map Huisman 2e prijs: Nanda Meijer 3e prijs: Klasina Ijsselstein

Schatten:20 landkaarten na loting : Tellen: 16 vlaggetjes na loting: Raden: Alle Foto's goed geraden:

Uilkje de Jong Tonie van Es Hinke Minkema Hennie Brander

Versierde tuinen: 1e prijs: Fam. Fekken 2e prijs: Fam. De Vries 3e prijs: Fam. De Jong 4e prijs: Fam. Calis 5e prijs: Fam. Oud Nieuwe Horne

Mevr. A de Vries Oege de Jong Karin Eekhof en Akke Fekken

Best omschreven dus winnaar: Karin Eekhof

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 29

28-09-18 (week39) 11:16


Overig nieuws

Vrouwen van Nu

Verslag van de bijeenkomst op dinsdag 11 september van “Vrouwen van Nu” afdeling Langezwaag, Jonkerslân en Luxwoude. Om half 8 opende voorzitter Sijke de Jong de vergadering en heette ieder welkom in het bijzonder onze gastspreker Imke Gerritsen, die ons iets zou vertellen over ons culinair erfgoed. Van ons jaarprogramma heeft Hieke Postma een prachtig boekje gemaakt. Veel leden hebben hiervoor ideeën geleverd, maar niet ieder idee kon gehonoreerd worden. Dit komt misschien volgend jaar. Verschillende leden die een emailadres hebben en dit nog niet hebben doorgegeven kunnen dit op deze avond doen. Dan krijgen ze een nieuwsbrief, dit is belangrijk om op de hoogte te blijven omdat ons ledenblad minder vaak uitkomt. Na de pauze was het de beurt aan Imke Gerritsen. Zij heeft een cateringbedrijf en kookt op natuurlijke wijze zonder toevoegingen van pakjes. Heel vroeger waren er midwinter feesten , die duurden van 25 december tot 6 januari. In die tijd hadden ze al vruchtbrood, nu kerstbrood. Kniepertjes ( platte wafeltjes) zijn een symbool van het oude jaar en opgerold voor het nieuwe jaar. Als je vroeger een kopje koffie of thee in een blauw kopje kreeg aangeboden, dan was je niet welkom. Een kop en schotel wat niet bij elkaar paste, dan ook niet. Vroeger mocht je niet wecken of huisslachting doen als je menstrueerde. Dit is een fabel. Imke heeft nog vele dingen verteld over de gebruiken bij gebruiken bij geboorte ,trouwen en rouw. Na afloop bedankte de voorzitter haar voor deze interessante en mooie lezing. Verder was er weinig nieuws van de commissies. Er zijn deze zomer

30 niet veel fietstochten gemaakt op de maandagmiddag. Dit is vast te wijten aan de hete zomer. Met de rondvraag bedankten enkele leden voor het bezoek en kaart vanwege ziekte en voor een kaart gekregen vanwege hun verjaardag. Daarna sloot de voorzitter de bijeenkomst. De volgende keer is het in het “Trefpunt” in Luxwoude op 9 oktober. Hendrik Liemburg ( Henkie van de Polderdyk) komt samen met een trekzakspeler. Hij komt verhalen vertellen over zijn geboortestreek. Dit is tussen Langezwaag en Terwispel. Froukje Oosterdijk

Koersbal Langezwaag

Koersbal is weer gestart op woensdag 5 september j.l. Koersbal is een gezelligheidsspel waarbij je coördinatie/evenwicht en beenspieren ontwikkeld. En … je spreekt nog eens een dorpsgenoot. Heb je interesse, kom dan gerust eens langs op woensdag om 10.30 uur in de sporthal van It Paradyske Langezwaag en speel een aantal keren mee voordat je eventueel beslist te blijven. Iedereen is van harte welkom!!!

Meiinoar ús doarp better meitsje? Dat jout enerzjy!

de toekomst van onze planeet. En dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal wel. En toch komt het er vaak niet van. Als we er met het hele dorp de schouders er onder zetten, dan lukt het wel. Samen besparen loont Als we het samen doen, profiteren we van elkaars kennis en ervaring. En het is dan ook nog eens makkelijker en voordeliger. Onze huizen zijn vaak niet of nauwelijks geïsoleerd. Dit heeft als gevolg dat er veel energie verloren gaat en bij elkaar opgeteld, kost ons dit meer geld dan we in de gaten hebben. Hier liggen dus flinke bespaar kansen. Ook met zonnepanelen kan de energierekening flink omlaag. Buurkracht Wij, Jesseca, Giliam en Abe, zijn onlangs naar een bijeenkomst in Tjalleberd geweest en zijn enthousiast. Het idee is om samen met elkaar een collectief te vormen en samen zonnepanelen te regelen of samen isoleeracties te organiseren. We gaan daarbij gebruik maken van de expertise en ondersteuning van ‘Buurkracht’. Versterking We willen ons initiatief graag tot een succes maken en zoeken daarom versterking van onze groep. Heb jij zin om je in te zetten voor ons dorp, neem dan contact op met ons en sluit aan. De werkzaamheden bestaan uit het bezorgen van uitnodigingen, het bedenken van leuke acties rondom duurzaamheid en ook technische kennis is welkom…kortom zet je talent in voor de buurt. Enthousiast? Heb je vragen, opmerkingen of ideeën, spreek ons aan of mail ons gerust via langezwaagvolenergie@ gmail.com. We zijn benieuwd waar jij mee aan de slag wilt. Wij hebben er zin in! Met energieke groet van het dorpsteam, Jesseca Pijlman, Giliam Hellinga, Abe Glazema

Energie besparen is goed voor onze portemonnee. Voor het milieu. Voor

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 30

28-09-18 (week39) 11:17


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 31

28-09-18 (week39) 11:17


Klaverbledtsje ed_2-43-2018.indd 32

28-09-18 (week39) 11:17