Klaverbledtsje editie 7 jaargang 46 2022

Page 1

Nr. 7 - jaargang 46 - 2022

Darttoernooi

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 1

5

Kinderwoud

25

Recept van de maand

29

14-04-2022 15:47


Planning seizoen

2021 – 2022

Editie 8

Kopijdatum

Verschijningsdatum

23 mei 2022

10 juni 2022

Dorpsagenda 24 april 2022 ..................................... 10.00 uur Kerkdienst ds. Frans Willem Verbaas 30 april 2022 ..................................... 20.00 uur Darttoernooi in dorpshuis 8 mei 2022 ........................................ 10.00 uur Kerkdienst de heer T. de Jong 22 mei 2022 ...................................... 10.00 uur Kerkdienst ds. Frans Willem Verbaas 5 juni 2022 ........................................ 10.00 uur Kerkdienst ds. Frans Willem Verbaas 20 – 24 juni Avondvierdaagse

Kijk voor de actualiteit van de kerkdiensten ook op www.kerklangezwaag.nl

Nr. 7 - jaargang 46 - 2022

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 2

14-04-2022 15:48


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

Nummer 7 - april 2022

3

Jaargang 46

Voor u ligt al weer de 7e editie van deze jaargang van ’t Klaverbledtsje. Omdat het weer mogelijk is om bij elkaar te komen kunnen wij ook weer

Colofon

‘echt’ vergaderen. Het bestuur en de redactie van

Bestuur:

’t Klaverbledtsje hebben hun 1e fysieke vergadering

Wietse Bosma, Mattie Homsma

sinds lange tijd weer gehad. Wij hebben gesproken

Redactie:

over de lopende zaken maar ook al vooruit gekeken

Hans Dekker, Bart Boersma en Wietse Bosma

naar het volgende seizoen. Wij hebben afgesproken dat wij binnenkort een vergadering gaan organiseren met de kopijleveranciers. Bij het verschijnen van deze editie zijn de uitnodigingen daarvoor, per e-mail, verstuurd. In deze editie is weer een scala aan kopij geleverd door onze vaste leveranciers. Het zal u ongetwijfeld opvallen dat er deze keer geen bijdrage van de sport bij zit. In een telefonisch contact wat ik met Jan Krist had gaf hij aan dat er op dit moment even geen ‘nieuws’ kon worden gedeeld.

Vrijwilligers: Uilkje de Jong, Oege de Jong, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

E-mail: Redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com Advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

Inhoudsopgave: Voorwoord ...........................................................3

De oproep aan de jeugd wil ik graag extra bij jullie

Dorpshuis ............................................................5

onder de aandacht brengen. Misschien is het goed

Dorpsarchief .......................................................7

om uw huisgenoten in de leeftijdsgroep van 10 tot 17

Kerknieuws .........................................................9

jaar dit te laten lezen. Dit initiatief levert een bijdrage

De Wjukslach ................................................... 10

aan de leefbaarheid in het dorp.

Column ..............................................................15 Toen en nu.........................................................19

Ten slotte vraag ik nog even uw aandacht voor het

Overig nieuws .................................................. 23

volgende. De komende editie is de laatste van dit

Kinderwoud .......................................................25

seizoen. Het 1e nummer van de nieuwe jaargang

Recept................................................................29

verschijnt eind augustus 2022. Heeft u iets wat u graag onder de aandacht wilt brengen van onze dorpsgenoten? Stuur dan tijdig, (ruim) voor 23 mei 2022, uw bijdrage naar redactieklaverbledtsje@outlook.com. Ik wens u veel leesplezier met deze editie. Namens bestuur en redactie, Wietse Bosma

Bezorging van het Klaverbledtsje vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen. Bezorgklachten: Klaverbledtsje niet of (te) laat ontvangen? Mail ons: info@klaverbledtsje.nl of bel: 06 45 63 04 63

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 3

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 4

14-04-2022 15:48


Dorpshuis nieuws De Doarpsbrusdei op zaterdag 12 maart was een groot succes. De basisschooljeugd genoot van 15 tot 17 uur zichtbaar van de kinderdisco. Er waren ongeveer 50 kinderen. Bij het stamppotbuffet waren ook ongeveer 50 mensen aanwezig. Velen hiervan bleven in het dorpshuis achter om te genieten van een erg gezellige muziekavond. De begeleiding hiervan werd gedaan door twee bevlogen dj’s. Het was zo gezellig dat we genoodzaakt waren er een extra uur aan vast te knopen.

5

Het bruist van de initiatieven. Velen hebben er gelukkig weer heel veel zin in: Diverse familiefeestjes. Op 30 april een darttoernooi. Op 14 mei een “afsluitende” feestavond. Zie ook verdere informatie in dit blad. Benno van den Akker, voorzitter dorpshuis

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 5

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 6

14-04-2022 15:48


Dorpsarchief

7

Uit het Dorpsarchief

Hegedyk 12 Café Nieuwe Vaart Uitgever, H. Meester -Kantoorboekhandel Langezwaag

Contactpersoon: Wil Zwanenburg Telefoon 0616895069

E-mail dorpsarchieflangezwaag@gmail.com https://dorpsarchieflangezwaag.jouwweb.nl

Bericht voor de jeugd (10-17 jaar) Een survivalbaan, freerun-plein, pumptrack, of een jongerencafé waar je ‘s avonds gezellig kunt afspreken met je vrienden? Het is er nog niet, maar met jouw hulp kan het er wel komen! • Ben jij tussen de 10-17 jaar oud? • Woon je in Jonkerslân, Langezwaag of Luxwoude? • Ben jij ook toe aan een toffe plek om met je vrienden af te spreken? • En wil je daar wel over meedenken? Meld je dan nu aan! Stuur gewoon even een appje naar Tjarda (0638543701). Ook als je nog twijfelt en/of eerst wat meer wilt weten! Met jullie hulp kunnen we ervoor zorgen dat die plek er komt!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 7

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 8

14-04-2022 15:48


Kerknieuws

9

Even voorstellen: Natalia, Svetlana, Daria en Soniia Zoals al in het kerkblad staat, zijn Natalia, Svetlana, Daria en Soniia komen wonen in het huis van de diaconie aan de Finne. Graag willen zij zich aan u/ jullie voorstellen. Natalia Yermolyuk is 69 jaar oud. Ze woont bij haar dochter en gezin. Samen met haar dochter Svetlana en kleinkinderen Daria en Soniia vluchtte ze naar Nederland. Natalia is al 32 jaar weduwe. Svetlana Parkheta is 46 jaar oud en getrouwd met Oleg. Dit zijn de ouders van Daria en Soniia, die respectievelijk 21 en 13 jaar oud zijn. Voordat ze moesten vluchte, woonden ze in de stad Kiev. Toen de oorlog op 25 februari begon, gingen ze naar hun geboortestad Kryvyi Rih, waar ze eerder hadden gewoond. Aan het begin van de oorlog was het in hun geboortestad rustig. Papa Oleg is 45 jaar oud – een bouwvakker. Hij moest in Oekraïne blijven om tegen de Russen te vechten. Olegs ouders bleven in de stad. Svetlana is moeder en huisvrouw. Ze geven om familie en (t)huis.

Soniia (met ijsje) samen met moeder Svetlana en vader Oleg.

Daria studeert om dermatoloog te worden en zit in haar derde studiejaar. Ze moet nog drie jaar studeren. Zij studeert en woont in Kiev. Daria is verloofd met Stanislav, die politieman is. Stanislav moest ook in Oekraïne blijven. Sonia, de jongste dochter, zit in groep 7 op school. En dan is er nog hun hond Annie, die over twee weken (ongeveer 15 april) jonkies krijgt. Hond Annie is met het gezin meegekomen. De familie houdt van sport en buitenactiviteiten. Voor de oorlog verzamelden ze zich elk weekend in de natuur en bereidden ze lekkers. Alle familieleden en goede vrienden verzamelden zich. De hobby van Svetlana en Natalia is tuinieren, groenten en fruit kweken. De familie is religieus en aanhanger van de Oekraïens-orthodoxe kerk. Voor alle feestdagen gaan ze naar de kerk, Svetlana en Natalia gaan elke zondag. (Dit voorstelstukje is gemaakt met dank aan Daria. De foto’s zijn door de familie uitgekozen.) Daria met haar verloofde Stanislav.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 9

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 10

14-04-2022 15:48


De Wjukslach

11

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 11

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 12

14-04-2022 15:48


De Wjukslach

13

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 13

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 14

14-04-2022 15:48


Column Hielke

15

Stikstof en Oekraïne De coronamaatregelen waren nog maar net afgeschaft of de volgende crisis diende zich al weer aan. Waar deskundigen eigenlijk dachten dat het niet zou gebeuren, viel Poetin toch Oekraïne binnen. Met een verschrikkelijke oorlog als gevolg, inclusief beelden van drama en verwoestingen die elke voorstellingsvermogen te boven gaan. Daaropvolgend kwamen ook nog eens de maatregelen van Provincie en Rijk voor de al jarenlange voortslepende stikstofcrisis. In eerste instantie lijken dat totaal verschillende zaken. Echter, de oorlog in de graanschuur van Europa zou voor een groot deel van Noord-Afrika wel eens grote invloed kunnen krijgen op de voedselzekerheid in de wereld. Oekraïne heeft 40 miljoen hectare vruchtbare landbouwgrond, ter vergelijking Nederland heeft ongeveer 1,8 miljoen hectare landbouwgrond waarvan het meeste grasland is. Van alle graan dat wereldwijd verhandeld wordt, komt 30% uit de Oekraïne. Het is maar de vraag of de Oekraïense boeren op tijd hun zaai en pootgoed in de grond krijgen en of het later in het jaar geoogst kan worden. De onrust en de gevolgen die door de oorlog ontstaan, hebben dan ook wereldwijd enorme prijsstijgingen veroorzaakt op de granenmarkt. Daar komt bij dat door de handelsboycots tegen Rusland de energieprijzen ook nog eens fors zijn verhoogd. De inflatie in Nederland is de 10 % al voorbij, kortom de gezondheidscrisis heeft plaats gemaakt voor een erg onzekere politieke en economische sfeer in Europa. Om de slechtnieuws-reeks aan te vullen, krijgen we nog meer te maken met de invloed van de klimaatverandering , zo laat het laatste onderzoek van het ICPP ons weten. De mensheid wordt dringend verzocht om haast te maken met de energietransitie die moet helpen om de snelle opwarming van de aarde noodzakelijkerwijs te remmen. Ook het nieuwe Europees landbouwbeleid speelt in op verduurzaming van de landbouw. Door de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en de hoge landbouwproductie in dit vruchtbare deltaland, is de uitstoot van stikstof in de lucht te groot voor onze natuurgebieden. Volgens minister Van Der Wal van Natuur en Stikstof zou onze natuur door de opeenstapeling van stikstofemissies worden overwoekerd door brandnetels en bramenstruiken. Het zou onrealistisch zijn om dit alleen te baseren op dubieuze rekenmodellen. Gelukkig zijn er initiatieven om met feitelijke metingen de waarheid beter te benaderen; welke stikstof komt uit de veestallen en welke stikstof komt van de industrie en verkeer. Zo heeft de samenleving genoeg grote en kleine zorgen in dit voorjaar van 2022. Oja, de sneeuwklokjes bloeiden dit jaar extra lang en vooral erg mooi!!

Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 15

14-04-2022 15:48


©kleuteridee.nl Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 16

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 17

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 18

14-04-2022 15:48


Toen en Nu

19

De Boerenleenbank (RABO-bank) in Langezwaag Tot 1989 heeft Langezwaag een zelfstandige ‘Boerenleenbank’ gehad op ’t Hou 20. De Coöperatieve RABO-bank is in dat jaar gefuseerd met de RABO-Gorredijk. Verder gaande automatisering en kostenstijgingen die de zelfstandigheid van de kleine bank op den duur zouden aantasten, waren de belangrijke redenen dat de ledenvergadering heeft besloten om geen nieuwe directeur te benoemen na het vertrek van directeur Ate van der Wal , maar een fusie aan te gaan met RABO-Gorredijk. Tot 2003 heeft het RABO- bijkantoor op ’t Hou 20 nog dienst gedaan voor de inwoners van Langezwaag. Doordat het geldverkeer steeds meer werd geautomatiseerd en zakelijke klanten rechtstreeks contact zochten met het hoofdkantoor in Gorredijk , nam het aantal diensten af. Dientengevolge heeft de ledenvergadering van de RABO-bank besloten om het bijkantoor in Langezwaag in 2003 definitief te sluiten en te verkopen als woonhuis. Hiermee kwam een einde aan een periode van 92 jaar coöperatieve bankzaken in Langezwaag. Namelijk in 1911 werd Coöperatieve Boerenleenbank opgericht door 21 mensen uit het dorp, het

bestuur werd gevormd door vz. R.de Roos (vader van Kameleonschrijver Hotze de Roos), sec. D.J. Hielkema en J.A.Heida. De eerste kassier was dominee Natzijl welke ook namens de kerk de consistorie-kamer ( waar nu de huisartsenpraktijk in is gevestigd) pro deo beschikbaar stelde om de klanten voor bankzaken te kunnen ontvangen. Nadat in 1891 op de Hegedyk een zuivelfabriek werd gebouwd en melk begon te verwerken voor de boeren in de omgeving en er verder veel economische activiteiten ontstonden als gevolg van de komst van de zuivelfabriek, kwam er ook meer geldverkeer. Aan de eene kant vraag naar ‘voorschotten’ om investeringen te doen om mee te gaan in de economische groei en ook om het spaargeld op een veilige plek in ‘bewaring’ te geven. Dat had in het verleden nogal eens geleid tot vervelende situaties bij kleine ondernemers van woeker rentes en dramatische faillissementen. Ondanks enkele pogingen om in Langezwaag een boerenleenbank op te richten stranden die omdat men in eerste instantie huiverig was om hun geldzaken te delen met anderen ( kassier, bestuur en leden van raad van toezicht) in

het dorp. Waarschijnlijk doordat ook in andere dorpen lokale boerenleenbanken werden opgericht en daarmee een goed voorbeeld zijn geweest, is men in Langezwaag ertoe over gegaan tot de oprichting van een boerenleenbank. Dat was bijna 50 jaar nadat de allereerste coöperatieve boerenleenbank het levenslicht zag. Het doel was “ De verbetering van het Landbouwbedrijf, in den ruimsten zin des woords “. Dit trachte men te bereiken door a. het verlenen van een ‘voorschot’ aan hare leden; b. het rentegevend en veilig beleggen van de bij haar gedeponeerde gelden; c. het vormen van een reservefonds. De Duitse burgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen ( 1818-1888) zag dat de boerenbevolking levend in grote armoede , vaak in de greep van woekeraars zaten. Hij zette een boerenleenbank op (1864) en verzamelde spaargelden tegen reële rentevergoeding en verstrekte voorschotten (kredieten) aan boeren/ondernemers op het platteland tegen ook weer een reële rente . Zodoende konden faillissementen worden voorkomen en de spaarders waren zeker van hun uitstaande gelden en de lokale economie floreerde hierdoor. In

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 19

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 20

14-04-2022 15:48


Toen en Nu Nederland kreeg het idee van boerenleenbanken nadien ook steeds meer navolging. Er waren twee centrale coöperatieve banken eentje voor het katholieke zuiden van Nederland , de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank en boven de grote rivieren de protestante Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank in Utrecht. In 1972 zijn de coöperatieve centrale banken samengegaan met de nieuwe naam RABObank in Utrecht. Vanuit Utrecht hielden zij toezicht op de lokale RABO-banken dat de spelregels van geldverstrekking en dat de spaartegoeden gewaarborgd waren bij de lokale bank Langezwaag en dat geldt natuurlijk ook voor alle lokale RABO-banken. Verder waren de lokale banken grotendeels zelfstandig in hun bedrijfsvoering. Het bestuur stelde het beleid vast , de directeur voerde het beleid uit en de raad van toezicht controleerde of het vastgestelde beleid ook zodanig werd uitgevoerd. Eens per jaar was er een ledenvergadering waar de jaarcijfers en het jaarverslag werden gepresenteerd om goedkeuring te vragen en om ze vervolgens vasttestellen. Na de oprichting in 1911 van de boerenleenbank hield men tot 1938/39 zitting in de eerder genoemde consistoriekamer. In dat jaar kon de boerenleenbank verhuizen naar ’t Hou 20. Hier was een jaar eerder het Volkgebouw met woning aangekocht. Het Volkgebouw had eerder dienst gedaan als café met verlof voor alcoholvrije dranken. In de voorgaande decennia was er in Langezwaag een vrij actieve vereniging van geheelonthouders , als gevolg veel drankmisbruik in de armoedige leefomstandigheden die in de turfmakerij voor kwam. Na een grote verbouwing waar ook een grote geldkluis en kantoren moest worden gebouwd waren de

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 21

kosten van de aankoop en verbouwing circa 15.000 gulden. Zodoende kon de opvolger van kassier ds. Natzijl , de heer Jan Wietzes de Jong in 1939 doorgaan om de geldzaken voor de leden en spaarders in Langezwaag ,Jonkerland en Luxwoude op een vertrouwde manier te behartigen. In dat jaar vermeldt het jaarverslag dat er 371 leden waren en het aantal spaarders was 713. De rente op voorschotten bedroeg 4 % en de lopende rekening en de rentevergoeding voor spaarders was 3 % (?) en werden voor een jaar vastgesteld. Na de oorlog ’40-’45 kwam er een geldzuivering op gang met de introductie van het ‘Tientje van Lieftinck’. De bedoeling was daarmee dat geld van zwarthandelaren uit de oorlog uit de roulatie kon worden gehaald. De 94 jarige Ruurdje de Vriesvan Dijk werd als 18-jarig meisje na de oorlog bij boerenleenbank in Langezwaag aangesteld om dit administratief zorgvuldig te

21

verwerken. In 1954 werd kassier De Jong opgevolgd door de heer Tiemen Jissink. Daarna volgden nog de heren Rink van der Meer en Ate van der Wal , die de functie van directeur op de RABO-bank invulden. De titel van kassier werd met de fusie van Boerenleenbank en Raiffeisenbank tot RABO-bank , ingeruild voor de titel directeur. Dat deed meer recht aan het feit dat de diensten van de bank waren uitgebreid met allerhande verzekeringen, beleggingen en reizen waar de bank als tussenpersoon optrad. Toen directeur de heer Ate van der Wal vertrok om directeur te kunnen worden in van de RABO-bank Jubbega is na oriëntatie van het bestuur wat de toekomst nog zou kunnen zijn van een zelfstandige bank , is besloten om de ledenvergadering voor te stellen te fuseren met de RABO-bank in Gorredijk. De bankmedewerkers Albert Sijtsema , Geertje van der BijHijlkema en Klaske van der Sluis konden mee verhuizen naar het RABO-kantoor in Gorredijk . De huidige RABO-bank is gevestigd in Heerenveen en zo langzamerhand verdwijnen ook de bijkantoren in ZuidOost Fryslân. De afstand van de cliënten is steeds groter geworden door verdergaande automatisering en het coöperatieve gevoel van het ‘us bank’ is maar weinig overgebleven. Of het mocht zo nu en dan weer opbloeien door sponsering van lokale initiatieven in de breedste zin vanuit het Coöperatie-fonds. Toch kan de conclusie zijn dat in de transitie van werk in de turfmakerij eind 19e eeuw naar een nieuwe bestaan , de komst van de zuivelfabriek en de coöperatieve boerenleenbank van grote waarde zijn geweest voor het bestaan en de leefbaarheid in Langezwaag . Bron: Archief Langezwaag Bareld van der Meer

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 22

14-04-2022 15:48


Overig nieuws

23

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Langezwaag Zoals wellicht bekend heeft onze gemeente gevraagd of wij vluchtelingen uit Oekraïne kunnen opvangen. Inmiddels heeft de Kerk, Plaatselijk Belang, het dorpssteunpunt, de sportvereniging, het dorpshuis en enkele particulieren de handen ineengeslagen. Met dit schrijven willen we je informeren over de stand van zaken tot nu toe. Zelfstandige woonruimte De Kerk heeft het huis op de Finne ter beschikking gesteld en er zijn al enkele particulieren/ gezinnen die woonruimte aanbieden. Inmiddels is al een gezin uit Oekraïne sinds 18 maart gehuisvest op de Finne. Het zou mooi zijn als we als dorp de komende weken nog meer opvang kunnen aanbieden. Daarom doen we een oproep aan alle dorpsbewoners die zelfstandige woonruimte ter beschikking willen stellen. Zelfstandige woonruimte betekent dat men de beschikking heeft over een toilet, douche of bad, keuken(tje) en slaapgelegenheid. Dat hoeft niet persé in een huis te zijn, het kan bijvoorbeeld ook in een caravan of camper. Heb je deze zelfstandige woonruimte beschikbaar en overweeg je om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen? Laat het dan aan de gemeente weten via: https://www.opsterland.nl/informatie-over-opvangvluchtelingen-oekraine

kunnen begeleiden, waarbij 3 “vaste” begeleiders met andere vrijwilligers veel werk hebben verzet. Daarnaast hebben diverse mensen zich bij ons aangemeld om ook te helpen. Denk aan een bezoek aan het gemeentehuis, vervoer naar de supermarkt, een rondgang door het dorp om te weten waar alles is, hulp bij allerlei administratieve vragen, een gesprek of een eenvoudige wandeling. Heb ook jij nog wat tijd over, ook dat kun je via het dorpssteunpunt laten weten. Vele vragen Op dit moment zijn er nog steeds veel vragen. Via Code Hans wordt geprobeerd alle vragen te beantwoorden. Bijna dagelijks wordt onderstaande website bijgewerkt: www.opsterlandvooroekraine.nl Maar … laten we niet eerst wachten op concrete antwoorden en vooral niet afwachten, maar hulp te bieden door snel een concreet aanbod voor huisvesting doen.

Heb je nog vragen over de opvang, dan kun je contact opnemen met Benno van den Akker (dorpssteunpunt Langezwaag) op 06-8399 1145. Vrijwilligers Ondertussen hebben we de vluchtelingen behoorlijk

Verkeersveiligheid Plaatselijk Belang Luxwoude en Plaatselijk Belang Langezwaag zijn al geruime tijd in gesprek met de gemeente Opsterland over een veilige fietsroute van Luxwoude naar Langezwaag. Op dit moment is zowel de Hegedyk als de oversteekplaats naar De Boenders onveilig voor schoolgaande kinderen en ouders. Op de Hegedyk wordt regelmatig te hard gereden en te laat afgeremd voor het kruispunt. Oplossingen voor dit probleem kunnen niet wachten tot er een nieuwe school wordt gebouwd, de fusie gaat immers vanaf september in! Ondanks dat de gemeente het probleem onderkent willen beide Plaatselijke Belangen er meer werk van maken. Daarom wordt er nu een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de dorpen, Plaatselijk

Belang, de school, Comprix en de gemeente. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt. De werkgroep komt binnenkort voor het eerst bij elkaar en zal nog voor de zomervakantie met een actieplan komen om de situatie vanaf september te verbeteren. Stremmende maatregelen in combinatie met de komst van de bushalte zijn hier een onderdeel van. Daarnaast zal er een plan voor de langere termijn worden bedacht waarbij alle mogelijke opties, waaronder een fietspad en een rotonde, zullen worden meegenomen en onderzocht. Prognoses en beloftes zijn moeilijk te geven, ook gezien de financiële mogelijkheden van de gemeente. Toch hopen we dat een brede samenwerking spoedig voor de eerste oplossingen zal zorgen. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 23

14-04-2022 15:48


Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 24

14-04-2022 15:48


Kinderwoud

25

Peuteropvang Boartlik Begjin in Langezwaag. Het thema waar we deze periode mee hebben gewerkt is: Lekker eten/Lekker ite. We hebben de verjaardag van Puk gevierd en vrolijke ballonnen geplakt om het lokaal te versieren. We hebben allemaal beweegspelletjes gedaan, zaadjes geplant en heerlijk gesmuld van verschillende soorten fruit. Er zijn natuurlijk ook veel boekjes gelezen. Denk maar eens aan het boek van Rupsje nooit genoeg die allemaal lekkere dingen opeet om een mooie vlinder te worden. Binnen dit thema viel ook de nationale pannenkoekendag. Daar moeten we dan natuurlijk ook aan meedoen. Wat hebben we allemaal genoten van de lekkere pannenkoeken!

Bso Langezwaag.

Afgelopen voorjaarsvakantie hadden we voor het eerst de opvang op onze eigen locatie! Wat was dat enorm gezellig en leuk! We deden onder andere verstoppertje, knutselden allerlei leuke dingen, we bakten cake en keken een filmpje. Dit alles paste perfect in het thema van de voorjaarsvakantie namelijk de ontstressexpres. Voortaan is de bso in Langezwaag in de vakanties dus ook open op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en

vrijdag voegen wij nog wel samen met Bso de Barte in de Knipe. Op de bso zijn we nu inmiddels alweer drie weken bezig met het thema we springen het voorjaar in! En wat hadden we een mooi weer de afgelopen dagen. We speelden daarom veel buiten en deden dan spelletjes met ons buitenspelletjes rad. We knutselden van lege melkpakken bloembakken/ vaasjes en hier gaan we nog bloemzaadjes in planten. Vrijdag 18 maart is het nationale pannenkoeken dag en bij ons is het daarom van 14 t/m 18 maart pannenkoeken week. De kinderen mogen in deze week zelf pannenkoekbeslag maken en hun eigen pannenkoek bakken. En daarna versieren met poedersuiker en stroop en natuurlijk lekker opeten.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 25

14-04-2022 15:48


Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 26

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 27

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 28

14-04-2022 15:48


Recept

29

Hete kip met rijst

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

•• •• •• •• •• ••

•• •• •

500 gr kipfilet 1/2 pakje margarine 3 uien 3 theelepels sambal 3 theelepels paprikapoeder 3 eetlepels zoete ketjap (Manis) 5 eetlepels tomatenketchup 1 1/2 eetlepel donkerbruine basterdsuiker 1 beker water 1 flinke scheut koffiemelk maïzena/allesbinder 500 gr snelkookrijst

•• • • •

laat de boter smelten in de pan (geel tot lichtbruin) snij de kipfilet in stukjes en bak deze in de boter snij de uien in halve ringen haal de kipfilet uit de pan als ze gaar is en fruit dan de uien maak het sausje klaar: voeg 3 theelepels sambal, 3 theelepels paprikapoeder, 3 eetlepels ketjap Manis, 5 eetlepels tomatenketchup, 1 1/2 eetlepel donkerbruine basterdsuiker en 1 beker water bij elkaar voeg het sausje bij de gefruite uien en roer deze tot ze begint te koken als deze begint te koken de kipfilet toevoegen als dit geheel begint te koken een flinke scheut koffiemelk toevoegen en goed roeren zodra dit begint te koken op een zacht pitje zetten en de rijst klaar maken wanneer de rijst klaar is, de saus binden (dikker maken) met maïzena of allesbinder Hans Harmelink

Ik geef de po�epel doo� aan Louise Calis www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 29

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 30

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 31

14-04-2022 15:48


Klaverbledtsje ed_7_46_2021.indd 32

14-04-2022 15:48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.