Page 1

The Green Design City

MÄNTYKUSTANNUS


V Ju alok ho uv Jä at Te pp , g M kst in ra ar it en afi kk • T ne Kä u e n x Ko t M än su s sk ol nö un eh s i ni Pa ill • T tt Co ra el Bo ine u m ns ok ttu •P l m a w ho Co un tio el • P to n ica l O rin Ju py sa ho rig tio y, te nd Po d ns Jä ht Ku gr rv pp © /A M sta ap o in 20 ki o hi en 12 w änt nt 2 M cd 0 w y aj 12 yy ja w ku a es M rä .m s • IS ig än an tan Pub BN n ty t n l yk u ish ku 97 s us O er st 8ta y an 95 nn nu 257 us sO 12 .fi y -9 95


T h e Green Des ign C i t y


Muodon ja vihreyden kaupunki Tervetuloa kuvalliselle kierrokselle Lahteen, muodon ja vihreyden kaupunkiin, luonnon helmaan. Kaupungin ensimmäinen suuri muotoilija oli jääkausi, joka synnytti Salpausseläksi kutsutun muodostelman. Luonnonmaisemaan kasvoi nopeasti vilkas kauppapaikka ja myöhemmin teollisuuskaupunki. Täällä muokattiin ja muotoiltiin maamme rikkaista raaka-aineista ammattitaidolla ja yritteliäisyydellä valmiita tavaroita.

Tänä päivänä lahtelainen taito ja toimeliaisuus ovat palanneet juurilleen. Nyky-Lahden osaaminen liittyy ennen muuta ympäristöön ja muotoiluun. Lahti tunnetaan vesistö- ja maaperäekologian sekä ympäristöbiotekniikan tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä eri tuotteisiin liittyvästä muotoilusta. Ekologisuus on tärkeä arvo. Tämän teoksen myötä pääset sukeltamaan muotoilun ja vihreyden, mutta myös monien tapahtumien ja elämysten Lahteen. Mielenkiintoista matkaa!


The Green Design City Welcome to a visual tour of Lahti, the green design city surrounded by Finnish nature at its best. The first landscape architect of Lahti was the Ice Age, which formed the ridge system called Salpausselk채. A busy market place rose in the beautiful natural setting and grew quickly into an industrial city. In Lahti, the rich raw materials of our land were refined, designed, and manufactured with expertise, entrepreneurial spirit, and craftsmanship into the finest finished products.

Nowadays, the skills and diligence of the Lahti people have returned to their roots. The present-day expertise of Lahti is first and foremost in design and the environment. Lahti is known for its research and development in aquatic and soil ecology, environmental biotechnology, and design. Ecological values are given priority in Lahti. On these pages, you can take a virtual walk through Lahti, the city of design, greenery, events, and experiences. We hope you enjoy our city!


Radiomastot ja hyppyrimäet ovat osa lahtelaista sielunmaisemaa vuodenajoista ja näkökulmasta riippumatta. Radio towers and ski-jumping hills are part of Lahti’s landscape, regardless of the time of year or your viewpoint.


Lahti the green design city  

Tämän teoksen myötä pääset sukeltamaan muotoilun ja vihreyden, mutta myös monien tapahtumien ja elämysten Lahteen. On these pages, you can...

Advertisement