PETTERI ASUKASLEHTI 2018

Page 1

Kodit P ET T E R I N K U L M A N A S U K A S L E H T I 1 | 2 0 1 8

”Kenellä tärppäsi asukasillassa?”


Pääkirjoitus

Petterinkulmalta

2. Pääkirjoitus ja

Lisää internet-yhteyksiä 3. Ajankohtaista Tilinpäätös vuodelta 2017 4. Asuntojen lämpötilat ja siisteys 5. Lumitöistä ja Uusia kasvoja 6-7. Asukastoimikunta Kesän suurin asukastapahtuma 8. Asukastoimikunta Vierailu vuokralaispäivillä 9. Nuorisolle oma tila Lippuniemessä 10. Infoa asukkaille 11. Remontit ja korjaaminen 12. Petterinkulma Louhenkatupäivässä Kodit P ET T E R I N K U L M A N A S U K A S L E H T I 1 | 2 0 1 8

Kansikuvassa tunnelmia Petterinkulman asukastapahtumasta Pursiseuran majalla.

Kodit

Taitto ja ulkoasu: Mainospalvelu Manti / Marjatta Ollikainen Painopaikka: EcoPrint

Petterinkulma

Kodit

Lisää nopeita internet-yhteyksiä Petterinkulman kiinteistöissä on tänä vuonna jatkettu internet-yhteyksien rakentamista. Heinäkuussa valmistuivat laajakaistayhteydet osoitteisiin Kannelkuja 4, Paloisvuorentie 24 sekä Töyrykadulle taloihin 3, 4 ja 6. Edellisvuonna laajakaistayhteydet rakennettiin Pöllösenlahdenkadulle 3:een ja 7:ään sekä Linkinlahdenkadun, Saunatien, Lohkarekujan ja Pohjoiskaaren kiinteistöihin.

2

rinkulma o e t t Pe Kiinteistö Oy n

Petterinkulman nimi vaihtui keväällä ja se on nyt virallisessa muodossaan Petterinkulma Oy.

a toria his

Anna palautetta ja ehdota juttuaiheita!

jopa suunniteltua enemmän. Taloudellisella puolella pystyimme parantamaan tulosta edelliseen tilikauteen verrattuna. Hyvän tuloksen mahdollisti yleinen alhaisen korkotason jatkuminen sekä pienentyneet rahoituskustannukset. Käyttöaste säilyi hyvällä tasolla, eikä korjaustoiminnasta seurannut merkittävää tyhjäkäyttöä. Meneillään oleva tilikausi näyttää hyvin samankaltaiselta kuin vuosi 2017. Korkotaso on säilynyt edelleen alhaisena Vuosi 2017 oli työntäinen ja varsin meeikä yleisessä kustannustasossa ole tapahtunut nestyksekäs. Normaaleiden korjausten ja merkittäviä muutoksia. Yhtiön talous on tasapaikunnossapitojen lisäksi uudistimme asunoinen ja vakaa. Näin ollen vuoden kasdemokratiaa. Vanhat talo2019 vuokriin ja käyttökorvauksiin ”Aktiivinen kohtaiset toimikunnat väistyiei ole tulossa merkittäviä muutokvät ja tilalle perustettiin neljä asukastoiminta on sia. laadun tae” uutta alueellista toimikuntaa. Tätä juttua kirjoittaessa kesä on jo pitkällä ja alkaa kääntyä syksyksi. Uskomme, että uusilla, entistä isommilla toimiOlemme saaneet nauttia poikkeuksellisen lämpikunnilla on paremmat edellytykset toimia Teidän mistä kesäkeleistä. asukkaiden parhaaksi. Isommalla joukolla aktiiviHaluan kiittää kaikkia asukkaita, henkilökuntaa, sia ihmisiä syntyy enemmän ideoita, mikä aivan hallitusta sekä muita sidosryhmiä kuluneesta varmasti lisää viihtyisyyttä ja parantaa yhteistyövuodesta ja toivottaa kaikille hyvää alkanutta tä. Aktiivinen asukastoiminta on laadun tae. syksyä! Tilikausi oli toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä. Kiinteistöjä kunnostettiin korjausohjelman Mikko Kauppinen mukaisesti, ja huoneistokorjauksia toteutettiin Toimitusjohtaja

Kiinte ist ö

SISÄLTÖ 1/2018

Toimituskunta: Mikko Kauppinen Jukka Kuosmanen Mediatoimisto OK / Tommi Korpihalla

Kodit


Ajankohtaista

Kodit

Tilinpäätös vuodelta 2017 Kiinteistö Oy Petterinkulman liikevaihto vuonna 2017 ja muut kiinteistön tuotot olivat yhteensä 8.076.773 euroa ja kiinteistöjen hoito- ja henkilöstökulut 5.478.985 euroa. Rakentamiseen otettuja lainoja lyhennettiin 1.239.341 eurolla ja rahoitustuotot ja -kulut olivat 322.301 euroa. Poistoja tehtiin EVL:n mukaiset maksimipoistot 1.310.671 euroa. Asuintalovarausten määrä väheni 130.866 euroa. Petterinkulman kaikista tuotoista käytettiin hoitokulujen kattamiseen 67,8 prosenttia (edellisenä vuotena 69,1 %) ja rakentamiseen otettujen lainojen hoitokuluihin (korkokulut, korkojen suojauskulut ja lainojen lyhennys) 19,3 prosenttia (29,4). Luottotappiot olivat 15.922,57 euroa, joka on 0,2 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden voitoksi jäi 12,02 euroa.

Hallinto ja tilintarkastus valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Toppisen ja varsinaisiksi jäseniksi Aarne T. Revon, Marja Lipposen, Kyösti Kauppisen, Tuija Sariolan ja Jarmo Ronkaisen sekä varajäseniksi Hannu Lappalaisen ja Anne Roposen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Katri Hokkanen, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä. Vuoka-asuntojen välitys kasvoi. Tilikauden aikana asuntohakemusten määrä kasvoi 5,7 prosenttia, vuoden lopussa hakemuksia oli 166. Vuoden aikana vaihtui vuokralainen 366 vuokrahuoneistossa.

Sariola. Asukastoimikuntien puheenjohtajina ovat toimineen: Asta Partanen (pohjoinen alue), Taina Kvist (keskinen alue), Hannu Maukonen (kaakkoinen alue) ja Juha Mähönen (eteläinen alue). Kiinteistöjen vuokranmääritysryhmiä oli kaikkiaan 38 kappaletta. Vuokranmääritysryhmät jakautuvat neljään asukastoimikunta-alueeseen. Yhtiön omistamissa kiinteistöissä vuoden 2017 lopussa oli kaikkiaan 1 416 asuntoja, joiden yhteenlaskettu asuin huoneistojen pinta-ala oli 73 040 neliömetriä. Asukkaita yhtiön asunnoissa oli kaikkiaan 2 208. Kiinteistöjä korjattiin tilikauden aikana korjausohjelman mukaisesti. Kunnossapito-osasto teki 25 huoneistoremonttia, urakoitsijat 44 ja asukkaat omatoimisia pienempiä remontteja 69 asunnossa.

Tyhjäkäyttöaste asunnoissa säilyi pienenä. Normaalit vuokrahuoneistot olivat koko vuoden käytössä lähes täysin lukuun ottamatta vuokralaisten vaihtumisesta ja huoVuoden 2017 toiminta neistokorjauksista aiheutuvaa tyhjänä oloa. Asuntojen tyhjäkäytön arvo oli 181.856 eu- Suurempia korjauksia tehtiin tilikauroa, joka on 2,3 prosenttia tavoitevuokrista. den aikana kahdessa paikassa. PöllösenlahHenkilökuntaa denkadulla taloissa 3 DE ja 7 ABC ja DE tehtiin Petterinkulmassa oli vuoden 2017 lopussa 25 kaluste ja käyttövesiremonttia. Taavetinkuja Vuokratalojen yhteishallinnossa vakinaista työntekijää. Henkilökunnan määrässä ei tapahtunut muutoksia tilikauden asukkaiden edustajina yhtiön hallituksessa 3:ssa tehtiin huoneistojen muutostöitä niin, ovat toimineet Marja Lipponen ja Tuija että kiinteistöön saatiin 9 uutta huoneistoa. aikana. Vuokrataso 2015 - 2017: Yhtiön asuntojen keskimääräiset painotetut kuukausineliövuokrat ryhmittäin olivat:

Toimintavuosi 2018 Suunnitelmien mukaan vuoden 2018 merkittävimmät investoinnit ovat seuraavat: Hankinta-arvio Paloisvuorentie 24 ABC, DE - kaluste, ikkuna, katto -ja käyttövesiremontti 1.000.000 €

Vuosi 2015 2016 2017 arava-asunnot 8,73 8,73 9,03 korkotukiasunnot 11,00 11,00 11,26 vapaarahoitteiset asunnot 9,47 9,47 9,66 kaikki asunnot keskim. 8,92 8,92 9,22

Jännekatu 18-22 - piha-alueiden uusiminen Juhonkatu, Pekankatu -lämmönvaihtimien uusiminen

Petterinkulma Oy:n hallitus Puheenjohtaja Jouni Toppinen Jäsenet Kyösti Kauppinen, Aarne T. Repo, Jarmo Ronkainen Asukasjäsenet Marja Lipponen ja Tuija Sariola Varajäsenet Anne Roponen ja Hannu Lappalainen

YHTEENSÄ

3

470.000 € 50.000 € 1.520.000 €


Ajankohtaista

Kodit

Asuntojen lämpötilat pyritään pitämään suositusten mukaisina

Mikä on asunnon oikea lämpötila? Tämä kysymys säilyy kestosuosikkina vuodesta toiseen kaikkialla Suomessa, niin myös meillä Petterinkulmassa.

Kysymykseen ei ole yhtä oikeata vastausta, koska mieltymyksiä yhtä monta kuin on asukkaitakin. On kuitenkin hyvä olla jonkinlaiset raja-arvot, joiden mukaan lämmitystä säädetään. Motivan mukaan suositeltava lämpötila on 20-22 astetta ja makuuhuoneissa 18-20 astetta. Nämä raja-arvot takaavat tutkimusten mukaan terveydelle parhaiten sopivan sisäilman. Huonelämpötila mitataan mistä tahansa oleskeluvyöhykkeeltä noin 1,5 metrin korkeudelta lattiasta ja vähintään 0,6 metrin etäisyydeltä seinistä. Näitä mittausohjeita myös me Petterinkulmassa pyrimme noudattamaan. Välillä meille esitetään kysymyksiä, että kuinka paljon enemmän vuokraa pitäisi maksaa, että lämpötilaa voidaan nostaa pari astetta korkeammaksi. Tutkimusten mukaan yhden asteen nousu huoneiston lämpötilaan aiheuttaa viiden prosentin nousun lämmityskustannuksiin. Meillä tämä tarkoittaisi nykyisillä hinnoilla noin 50 000 euron vuosittaista lisäkulua. Vuokrassa vaikutus olisi 0,68 euroa neliö-

metriä kohden vuodessa. Normaalille 50 neliön kaksiolle tämä tarkoittaisi vuositasolla 34 euron lisälaskua. Todellisuudessa laskeminen ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista. Mikäli lämpötiloja nostettaisiin, osa asukkaista saattaisi tuntea olonsa tukalaksi ja mahdollisesti avaisi ikkunan, jolloin lämpöä todennäköisesti kuluisi laskettua enemmän. Mikäli tuntuu, että asuntosi on kylmä, niin varmista ensiksi, että patterin termostaatti on vapaassa tilassa, eli sen edessä ei ole mitään peittävää kuten esimerkiksi verhoja. Sen jälkeen mittaa huoneistosi lämpötila, ja mikäli lämpötila on yllä mainittujen raja-arvojen alapuolella ota yhteyttä alueesi kiinteistönhoitajaan. Vielä lopuksi vastaus kysymykseen miksi minun patteri tuntuu kylmältä? Tämä johtuu siitä, että huoneistossa on silloin tavoitteeksi asetettu lämpötila ja patterin termostaatti on sulkeutunut, koska lämmitystarvetta ei enää ole. Kun huoneiston lämpötila alkaa pikkuhiljaa laskea, termostaatti aistii jälleen lämmitystarpeen, jolloin se aukeaa ja patterin pinta alkaa taas tuntua lämpimältä.

4

Siisteys lisää viihtyisyyttä

Ei kai kotonasi näytä tältä…? …tai tältä?

Ajoittain meille tulee ilmoituksia sokeritoukista asunnoissa. Lähes aina syy löytyy huonosta siisteydestä: lattiakaivot on unohtunut puhdistaa. Epäsiistit ja putsaamattomat lattiakaivot ovat otollinen pesäpaikka sokeritoukille ja muille ei-toivotuille asukkaille. Onkin suositeltavaa putsata lattiakaivo kuukausittain muun siivouksen yhteydessä. Toisinaan meille valitetaan huonosta ilmanvaihdosta. Monet kerrat huoltomiehemme ovat vikaa selvittäessään törmänneet putsaamattomiin poistoilmaventtiileihin sekä tukkeutuneisiin rasvasuodattimiin. Pöly ja lika ovat tukkineet venttiilit, eikä ilma enää vaihdu. Näiden puhtaanapito kuuluu asukkaan vastuulle ja puhdistus olisikin hyvä suorittavaa ainakin kaksi kertaa vuodessa. Ohjeita puhdistuksiin löydät kotisivuiltamme asukasoppaasta: www.petterinkulma.fi/asukasopas


Ajankohtaista

Kodit

Lumitöistä Talvi tekee taas pikku hiljaa tuloaan ja sitä myöten alkavat myös lumityöt. Lumitöistä ja niiden suorittamisesta riittää puhetta joka talvi. Meillä Petterinkulmassa lumitöitä tekevät kiinteistönhoitajat, asukkaat ja urakoitsijat. Rivitaloissa ja luhtitaloissa asukkaille kuuluu lumityöt oman ovensa edustalta. Kerrostaloissa nämä työt kuuluvat yleensä kiinteistönhoitajalle. Koneella tehtävät lumityöt kuuluvat urakoitsijoille. Meillä on käytössä useita urakoitsijoita eri alueilla. Urakoitsijalle on annettu ohjeet milloin ja miten lumityöt tulee tehdä. Näitä ohjeita sovelletaan normaalitilanteessa. Poikkeuksellisissa tilanteissa, jolloin lunta

tulee huomattavasti normaalia enemmän, ei Pihoja on kuitenkin paljon, ja jos omassa näitäkään ohjeita voida kuitenkaan aina so- pihassa on lunta, niin on sitä yleensä myös veltaa. Onneksi isompia myräköitä ei kuiten- naapurissa. kaan hyvin montaa talvessaan kohdalle satu. Konemies kyllä palaa siistimään jälkensä, Lumityöohjeessamkunhan on ensiksi varmistanut, että kaikki parkkipaikat ovat edes me sanotaan, että ”Jos omassa pihassa lumityöt on tehtävä sellaisessa kunnossa, että liikon lunta, niin on 24 tunnin kuluessa kumaan pääsee. Erityisesti tulee sitä yleensä myös lumisateen alkamihuomioida mahdolliset hälytysnaapurissa” sesta ja lumityöt tulee ajoneuvot. Millaiselle tasolle vaatehdä, mikäli lunta on timukset lumitöiden osalta asetesatanut yli viisi senttiä. Lisäksi ohjeessa sa- taan, vaikuttaa suoraan kustannuksiin. notaan, että parkkialueet ja liittymät ovat pi- Rajat voisivat olla hyvinkin tiukat, mutta dettävä koko ajan liikennöitävässä kunnossa. tämä vaikuttaisi suoraan hintoihin ja sitä Tästä syystä usein tapahtuu niin, että kone kautta myös vuokriin. ajaa vain kulkureitin auki ja poistuu tontilta Me olemme arvioineet, että nykyinen taso on vaikkakin parkkipaikalla olisi ollut tilaa tehdä riittävä ja kustannustehokas, olkoonkin niin että välillä tuntuu, että lunta on haitaksi asti. lumityöt laajemminkin.

Uusia kasvoja Petterinkulmassa Pitkäaikainen palkanlaskijamme Pirjo Kekkonen eläköityi vuodenvaihteessa. Uutena toimistosihteerinä on aloittanut vuoden alusta Riikka Partanen. Riikan tehtäviin kuuluu asiakaspalvelun lisäksi mm. palkanlaskentaa ja tietosuoja-asioita. Remonttiosastomme vahvistui LVI-asentajalla. Henri Koski aloitti työt yhtiön palveluksessa elokuun alussa.

aihtam v n o ine n n u (asunnonvaihtopörssi) n s A Petterinkulman asukkaat voivat

5

vaihtaa keskenään yhtiön sisäisesti asuntoa. Kotisivulla www.petterinkulma.fi on ns. asunnonvaihtopörssi, johon kirjautumalla voi tehdä vaihtohakemuksen. Hakemus näkyy kotisivulla ja Petterinkulman toimiston ikkunassa olevalla näytöllä. Kun sopiva asunto löytyy, on otettava ensin yhteyttä vastapuoleen ja jos vaihtohalukkuutta on, sen jälkeen Petterinkulmaan puh. 020 7439 126.


Asukastoimikunta

Kodit

Kesän suurin asukastapahtuma Pursiseuran majalla Petterinkulman asukkaat pääsivät nauttimaan helteisessä kesäsäässä asukastapahtumia useissa eri paikoissa. Jotkut asukasyhdistykset järjestivät omia pienempiä tapahtumiaan, mutta kaikille Petterinkulman asukkaille avoin asukastilaisuus järjestettiin ennen juhannusta, kesäkuun 13. päivänä Pursiseuran majalla.

Tunnelmia Pursiseuran majan asukastapahtumasta.

Koko kesän kestänyt hellejakso alkoi vasta juhannuksen jälkeen, joten asukastilaisuudessa ei vielä helteestä nautittu. Ilta alkoi ja päättyi aurinkoisissa merkeissä. Kesken illan ripeksi himan vettä, mutta se ei onneksi illanviettäjiä haitannut. Paikalle saapui yli 50 asukasta, jotka pääsivät maistamaan Maija Pääkkösen paistamia herkullisia muurinpohjalettuja ja Mikko Kauppisen paistamia grillimakkaroita. Lisäksi paikalla oli kahvi- ja pullatarjoilu sekä lapsille karkkia, jotkut innostuivat jopa paahtamaan vaahtokarkkeja. Yksi illan kohokohta oli alle 12-vuotiaille lapsille tarkoitettu onkikilpailu, jossa tunnin aikana oli tavoitteena saada mahdollisimman suuri saalis. Vanhan uskomus siitä, että kala syö vesisateella, ei tällä kertaa pitänyt paikkaansa tai vettä satoi liian vähän: kalasaalis jäi suurimmalla osalla varsin pieneksi. Illan suurimman saaliin kalasti Mayana Piddubchenko, jonka kalat painoivat yhteensä 183 grammaa. Pursiseuran rannan olosuhteita kuvaa se, että Mayana voitti myös palkinnon pienimmästä kalasta: se painoi vaivaiset 5 grammaa. Illan suurimman kalan nappasi Tatu Lyytinen, jonka suurimmalla kalalla oli painoa 47 grammaa.

Paahdetut vaahtokarkit maistuivat.

6


Asukastoimikunta

Kodit

VUOKRANMAKSUONGELMAN KOHDATESSA OTA HETI pelkäämättä yhteyttä vuokravalvojaan, niin asiat järjestyvät RÄSTEJÄ ei kannata kerryttää KUN OTAT AJOISSA yhteyttä, se mahdollistaa maksusuunnitelman teon TARKASTA mihin tukiin olet oikeutettu (asumistuki, toimeentulotuki) ja TEE HAKEMUS niihin ajoissa MAKSAMATTOMAT vuokrat aiheuttavat yleensä suurehkot perintäkulut ja luottotietojen menetyksen sekä pahimmassa tapauksessa myös häädön VUOKRAN maksamatta jättäminen on aina sopimusrikkomus Kuvassa suurimman ja pienimmän saaliin voittaja Mayana Piddubchenko.

7

Voit kysellä ja kommentoida asumiseen liittyviä asioita, sekä lähettää risuja ja ruusuja. Käy tykkämäässä! #petterinkulma

sa kis

Erikokoisia saaliita ja onkikilpailuun osallistuivat myös Lenni Repo, Mikko Taskinen, Samuli Kyllönen, Ada Repo, Jade Repo, Taika Lyytinen, Elias Koski, Sante Heikkinen, Ada Martimo ja Venla Martimo.

y Faceb O a m l u oo k @PETTERINKULMA Oy in löytyy myös Facebookista!

Pet ter

Suurin saalis: Mayana Piddubchenko, 183 grammaa. Suurin kala: Tatu Lyytinen, 47 grammaa. Pienin kala: Mayana Piddubchenko, 5 grammaa.


Asukastoimikunta

Kodit

Arvokasta tietoa Itä-Suomen vuokralaispäiviltä

Luento alkaa kohta, ”Oppilaat” tarkkaavaisina. Iisalmea kohti lähdössä vasemmalta: Ulla Karisalmi, Viljo Eskelinen, Kaija Mehtonen, Kaarina Korhonen, Maija Pääkkönen, Anja Kyllönen, Aune Airaksinen, Seija Kumpulainen, Terttu Jeskanen, Olavi Martimo ja kuskimme Hannu Maukonen. Kuvasta puuttuu Tuula Rytkönen, joka kulki omalla kyydillä.

Joukko Petterinkulman edustajia osallistui toukokuussa Kajaanissa järjestetyille Itä-Suomen vuokralaispäiville. Mukana oli kaikkiaan 12 petterinkulmalaista, joista suurin osa oli asukastoimikuntien jäseniä, lisäksi toimistosta oli mukana kaksi henkilöä. Iisalmelaisten aamu alkoi jo varhain, kun osallistujat nousivat Hannu Maukosen ohjastaman pikkubussin kyytiin aamuseitsemältä. Kajaanissa Kainuunjoen tai oikeastaan Sipisen rannalla Scandic Kajanuksessa järjestetyn tilaisuuden avasi Kajaanin Pietari Oy:n

toimitusjohtaja Martti Böhm ja tilaisuuden vetäjänä toimi saman yhtiön sosiaalinen isännöitsijä Jaana Leppänen. Päivän aikana käsiteltiin muun muassa ikääntyvien asumisjärjestelyjä ja ohjausta, erityisnuorten asumisjärjestelyjä ja ohjausta sekä talotekniikkaa ja tietoturvallisuutta. Tiiviin ja asiapitoisen ohjelman välipaloina näyttelijä Topi Mikkola piti mahtipontisilla monologeillaan kuulijajoukon virkeänä. Iisalmelaisten lisäksi mukana Kajaanin Pietarin järjestämässä tilaisuudessa oli lieksalaiset Lieksan Kiinteistön Oy:stä, kuopiolaiset Niiralankulma Oy:stä, kuhmolaiset Kuhmon Terva-asunnoista, mikkeliläiset Mikalo Oy:stä

8

ja varkautelaiset Wartalo Kodit Oy:stä. Kaikkiaan paikalla oli lähes 100 asumisen ammattilaista ja asukasta. Kun osallistujia oli niin monelta paikkakunnalta, oli tapahtuma samalla myös erinomai nen tilaisuus verkostoitua ja vaihtaa ajankohtaisia kuulumisia muiden itäsuomalaisten kiinteistöyhtiöiden kanssa. Petterinkulmalaiset olivat päivän ohjelmassa tiiviisti mukana ja kotona oltiin vasta iltapäivän lopulla. Osallistujat ansaitsevatkin kiitokset innostuneesta osallistumisesta. Seuraavat Itä-Suomen Vuokralaispäivät järjestetään Mikkelissä kahden vuoden kuluttua.


Asukastoimikunta

Kodit

Nuorisolla OMA TILA Lippuniemessä

jä ja va e k k n i iku v Maukonen haluaa, että na nuoriso itse kertoo, mitä muuta

An

Esko Laukkanen ja Hannu Maukonen odottavat, että nuoriso alkaisi käyttää uutta tilaa aktiivisesti.

9

ta

Petterinkulman kaakkoisella alueella on jotain sellaista, mitä muilla ei ainakaan vielä ole: viihtyisä nuorisotila. Alueen asukastoimikunnan puheenjohtaja Hannu Maukonen esittelee tiloja ylpeänä. Tilat on saatu tähän kuntoon kesän aikana ja toiminta alkaa kunnolla syksyn mittaan. -Nyt on vain alueen nuorisosta kiinni, mitä tänne tulee, Maukonen sanoo. Tilojen käytön suunnittelussa ja kalusteiden hankinnassa on tarkoitus kuunnella nuoria. Maukosen mukaan he päättävät, mitä toimintaa helposti kahtia jaettavaan kellaritilaan tulee. -Ajatus on, että toiselle puolelle tulisi pöydät ja penkit, toisesta osasta tulisi pelipuoli. -Siellä voisi olla esimerkiksi biljardi, televisio, tietokonepelejä ja vaikka mitä lautapelejä. Mutta nuorten itsensä pitää sanoa, mitä alamme hankkia, Maukonen sanoo. Idean nuorten tilasta Maukonen sai asuessaan Pielavedellä. Siellä hän huomasi, että nuoret ovat fiksua porukkaa, kun heitä kuuntelee. Töyrykadulla sijaitsevan nuorisotilan Maukonen haluaisi olevan nuorten näköinen. -Idea on, että vanhemmat eivät tule tänne vahtimaan, jos nuoret osaavat kantaa vastuun ja osaavat olla keskenään. Heidän pitää osoittaa se ja hankkia luottamus, Maukonen sanoo. Heinäkuussa tila on upeasti maalattu sisältä, kun kuvataidekoulun projektin avulla eteläranskalainen graffititaiteilija Infoe kävi tilan maalaamassa. Petterinkulma kustansi käytetyt maalit. -Lippuniemen ja Pöllösenlahden alueen nuorilla on nyt erinomainen mahdollisuus osoittaa, kuinka fiksua nuorisoa täällä asuu. Mitään muuta suunnitelmaa tilan käytölle ei toistaiseksi ole. Kuvataidekoulu on ilmoittanut halunsa pitää siellä kerhoa, mutta kaiken muun ajan tila on nuoria varten. Tila voi jatkossa olla myös asukastoimikunnan käytössä, ei pelkästään nuorison.

tilaan halutaan. Vinkkejä ja viestejä voi laittaa Maukoselle sähköpostilla, puhelimitse, messengerillä ja WhatsUpilla. Puh. 040 1787 451 ja e-mail: hannu.maukonen@gmail.com


INFOA asukkaille Toimisto Kirkonsalmentie 12, 74120 IISALMI. Asiakaspalveluaika klo 9.30 – 11 ja 11.30 – 15.00. www.petterinkulma.fi Toimitusjohtaja Mikko Kauppinen puh. 020 7439 125 Asukaspalvelu Jukka Kuosmanen puh. 020 7439 121 Vuokraseuranta Arja Valta puh. 020 7439 122 Kirjanpito Jaana Laakso puh. 020 7439 123 Palkat, tietosuoja Riikka Partanen puh. 020 7439 124 Asuntohakemukset puh. 020 7439 126 Remontit Heikki Mähönen puh. 020 7439 130 Remontit, omatoimiremontit Timo Hytönen puh. 020 7439 131 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajat ovat tavattavissa puhelimitse: ma–pe klo 08–11 ja 12–15 Kiinteistönhoitajien toimipisteet: Kirkonsalmentie 12 (pohjoispääty): Markku Kauhanen puh. 020 7439 142 Juha Reijonen puh. 020 7439 145 Tomi Alatalo puh. 020 7439 144 yhteinen sähköposti: pohjoinen@petterinkulma.fi Pöllösenlahdenkatu 3ABC, parkkialueen puolella: Markus Korolainen puh. 020 7439 140 Jukka Kääriäinen puh. 020 7439 143 Matti Rönkkö puh. 020 7439 141 yhteinen sähköposti: etelainen@petterinkulma.fi Joku kiinteistönhoitajista on aina tavattavissa toimitilassa työaikana klo 12.00 – 12.30. Hälytysluontoiset asiat muuna aikana puh. 020 7439 146.

Kodit

Asunnon hakeminen Asuntoja haetaan aina kirjallisesti. Lomakkeita saa toimistolta. Osoitteessa www.petterinkulma.fi voi tulostaa lomakkeen tai täyttää sähköisen hakemuksen. Sähköisesti lähetetyn hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään asuntoon valinnan yhteydessä. Asunnon irtisanominen Asunto on aina sanottava irti kirjallisesti. Irtisanomislomakkeita saa toimistolta. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi eli asunto vapautuu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Irtisanomisajalta on maksettava vuokra. Noudatamme tiukasti tätä irtisanomismenettelyä. Muista irtisanoa sähkösopimuksesi. Sähkösopimus irtisanotaan aina päättymään vuokrasopimuksen päättymispäivään. Autopaikat ja saunavuorot Autopaikan ja saunavuoron voi varata kiinteistönhoitajalta. Autopaikka maksaa vuonna 2018 10 €/kk/paikka ja saunavuoro 15 €/ kk/vuoro. Autolämmityspaikan käyttöehdot Haluamme muistuttaa, että autopaikan käyttöehtoja tulee noudattaa autopaikan käyttöoikeuden voimassapysymisen varmistamiseksi: -autopaikkaa ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää toiselle. -pistorasian kansi on pidettävä lukittuna eikä liitäntäjohtoa saa jättää pistorasiaan kytkettynä irralleen roikkumaan. -autopaikan voimassaolo edellyttää, että vuokralaisella on hallinnassaan rekisteröity, normaalisti liikennevakuutettuja säännöllisesti käytössä oleva ajoneuvo. - sisätilan lämmittimen käyttö on kielletty. - autopaikan koko on 2,5 x 5,0 m, joten auton ulkomitat saavat olla enintään 2,1 x 5,0m - mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja, on vuokranantajalla oikeus irtisanoa sopimus välittömästi

10

Ovenavausmaksu Ovenavausmaksu on arkisin klo 15 – 08 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 60 €/avaustilaus. Muuna aikana 10 €/avaustilaus. Oven avausmaksu peritään laskulla.

Palovaroitin Niissä huoneistoissa, joihin ei ole asennettu ns. kiinteää palovaroitinta, on vastuu varoittimesta asukkaalla itsellään.

Asuntotarkastus Irtisanomista tehtäessä ilmoitetaan asukkaalle asunnon ennakkotarkastuspäivä, joka on irtisanomisaikana. Tarkastuspäivänä olisi asukkaan hyvä olla paikalla, koska siinä tarkastetaan asunnon kunto ja annetaan tarvittaessa korjaus- ja siivouskehotuksia. Myös asunnon ikkunat on pestävä riippumatta vuodenajasta. Asukkaan aiheuttamat vauriot laskutetaan aina lukuun ottamatta luonnollista kulumista. Myös siivous laskutetaan, mikäli asuntoa ei ole siivottu. Näin turvaamme sen, että seuraava asukas pääsee muuttamaan kunnossa olevaan asuntoon. Lopullisen tarkastuksen (muuttotarkastus) suorittaa kiinteistönhoitaja poismuuttovaiheessa. Hänelle tulee luovuttaa myös asunnon avaimet. Asuntoon muutto ja asunnosta muutto Jos toinen sopimusosapuoli muuttaa pois asunnosta tai asuntoon, tulee vuokrasopimus aina uusia. Mikäli henkilö muuttaa pois asunnosta tai asuntoon muuttaa henkilöitä, tulee tästä ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle (myös lapset). Perheenlisäyksestä tulee ilmoittaa vuokranantajalle viimeistään siinä vaiheessa, kun lapselle on annettu nimi.


Ajankohtaista & Remontit Asuntoja

27 26 27 12 30 18 18 18 27 27 18 24 27 27 27 24 24 44 26 60 27 18 20 42 21 21 24 10 39 10 43 16 28 19 42 13 48 21 15 18 18 18 27 18 20 10 32 17 27 10 10 20 51 42 27 24 1 1 20 36

Korjaaminen Pöllösenlahdenkatu 3 DE ja 7 ABC DE talot olivat korjausten alla. Remontissa uusittiin käyttövesiputket sekä kalusteet. Taavetinkujalla teimme huoneistoihin muutostöitä. Päiväkeskus Purje muutti omiin tiloihinsa ja

tilalle rakennettiin ihan uusia huoneistoja yhdeksän kappaletta. Asunnot ovat esteettömiä ja talossa on hissi! Paloisvuorentie 24:ssa uusimme käyttövesiputket, kalusteet ja ikkunat. Näiden lisäksi myös vesikatot uusittiin. Jännekadulla on käynnissä piharemontti. Rakennekerrokset vaihdetaan ja asennetaan routasuojauseristeet. Lopuksi parkkialueet ja kulkureitit asfaltoidaan.

Paloisvuorentie 24 keittiö remontin keskeltä.

Petteri-remontit pitkäaikaisille asukkaille Me Petterinkulmassa haluamme huomioida pitkäaikaiset asukkaamme huoneistoremonteissa. Mikäli olet asunut asunnossasi yli kymmenen vuotta, voit hakea meiltä remonttia huoneistoosi. Remontti voi olla iso tai pieni, pelkästä tapetoinnista jopa kylpyhuoneremonttiin saakka. Edellytyksenä on, että hakijalla ei ole vuokrarästejä ja että asumisen aikana ei ole ollut häiriöitä. Mikäli tuntuu, että remontille olisi tarvetta, lähetä meille vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksessa tulee esittää perusteluineen, mitä haluaisitte meidän remontoivan.

11

Pystymme toteuttamaan remontteja rajallisen määrän vuodessa. Valitsemme hakijoiden joukosta ne asunnot, joiden katsomme kaipaavan remonttia eniten. Valittujen huoneistojen osalta laadimme yhdessä asukkaan kanssa remonttisuunnitelman sekä sovimme aikataulusta.

monti e r i r e th t t a Pe

mus ke

• Petter Kumpulaisentie 11 ABC • Petter Kumpulaisentie 9 ABC • Paloisvuorentie 16 ABC • Paloisvuorentie 16 DE • Pöllösenlahdenkatu 1 ABC • Pöllösenlahdenkatu 3 ABC • Pöllösenlahdenkatu 3 DE • Pöllösenlahdenkatu 7 DE • Pöllösenlahdenkatu 7 ABC • Paloisvuorentie 24 AB • Paloisvuorentie 24 DE • Kannelkuja 4 AB • Töyrykatu 6 ABC • Töyrykatu 4 CD • Töyrykatu 6 DEF • Pekankatu 10 AB • Pekankatu 12 AB • Juhonkatu 3 ABC • Honkakatu 2 ABCDE rivitalot • Peltosalmentie 3 A-I (JK) rivitalot • Töyrykatu 3 ABC • Jännekatu 18 AB • Jännekatu 18 CD, E • Jännekatu 20 AB, CD • Jännekatu 22 AB • Jännekatu 22 CD • Sotilaskatu 2 - 4 • Mäntymäentie, Runni paritalot • Saunatie 4 rivitalot • Saunatie 1 rivitalo • Kaivokatu 4 AB, C • Sotilaskatu 16 A ja B • Pohjoiskaari 4 rivitalot • Lohkarekuja 2 rivitalot • Kivirannantie 37 • Karjalankatu 27 • Suistamonkatu 99 – 101 • Kirkonsalmentie 14 • Pengerpolku 4 AB • Pengerpolku 4 CD • Harjuntie 2 AB • Otavankatu 7 AB • Juhonkatu 8 ABC • Kuutolankatu 6 • Kauppis-Heikintie 1, 3, 5 rivitalot • Koulutie 4 rivitalot • Taavetinkuja 3 AB • Pihlajakatu 1 rivitalot • Pajukatu 5 rivitalot • Kilpikuja 2 B 2-kr rivitalo • Poskipuronkatu 9 rivitalot • Linkinlahdenkatu 16 rivitalot • Sarvikatu 4 AB, C opisk. asunnot • Sarvikatu 1 AB • Kirkonsalmentie 12 AB • Kivirannantie 39 AB opisk. asun. • Parkatintie 103 • Parkatintie 105 • Salmenrannantie 580 B rivitalot • Oivakuja 1, 2

Lähe tä

Yhtiön kiinteistöt: Osoite

Kodit


Kodit

Pett er i

ssä vä

Louhenkatu a lm pä u k i n

Petterinkulma oli mukana Louhenkatupäivässä 4.8.2018 #petterinkulma #byiisalmi #kotiiisalmessa #minuniisalmeni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.