__MAIN_TEXT__

Page 1

TÖBB

�int

ACS � Josh McDowell Sean McDowell

CarpenterInt.indd 1

2016.05.31. 20:40:14


CarpenterInt.indd 2

2016.05.31. 20:40:14


TÖBB

�int

ACS � Josh McDowell Sean McDowell

kiakonyvek.hu

CarpenterInt.indd 3

2016.05.31. 20:40:14


Originally published in English as More Than a Carpenter by Josh

McDowell and Sean McDowell, by Tyndale House Publishers, Inc. 352 Executive Drive Carol Stream, IL 60188 USA Copyright © 1977, 2009 by Josh McDowell All rights reserved

Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 www.kiakonyvek.hu Fordította: Novák György

Lektorálta: Janurikné Füstös Erika és Hargitai Róbert Borító és szerkesztés: Zboray Szilárd Felelős kiadó: Monty Taylor A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben.

ISBN 978-615-5446-17-7

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2015

CarpenterInt.indd 4

2016.05.31. 20:40:14


TÖBB S tni�ÖT C A �

�int

ACS

Előszó

ll lle ewo wo D D cM cM h na soJ eS

BB

Tartalom

Történetem Josh McDowell Mitől olyan más Jézus? Sean McDowell Úr, hazug, vagy őrült?

9

01

11

02

19

03

39

04 Mit mond a tudomány?

55

05 Az új ateizmus kihívása

61

06 Megbízhatók-e a bibliai feljegyzések?

83

07 Ki halna meg egy hazugságért?

115

08 Mire jó egy halott Messiás?

133

09 Hallottad, mi történt Saullal?

141

10

Elnyomható-e egy jó ember?

153

11

Kérem, jelentkezzen az igazi Messiás!

173

12

Nincs valami más mód?

185

13

Megváltozott életem

193

CarpenterInt.indd 5

2016.05.31. 20:40:15


CarpenterInt.indd 6

2016.05.31. 20:40:15


Dick és Charlotte Day-nek, akik életükkel bizonyítják, hogy Jézus több volt, mint egyszerű ácsmester.

CarpenterInt.indd 7

2016.05.31. 20:40:15


CarpenterInt.indd 8

2016.05.31. 20:40:15


TÖBB S tni�ÖT C A �

�int

BB

ACS

Több mint ács

A

ll lle ewo wo D D cM cM h na soJ eS

Előszó

mikor 1976-ban tizenkét jegyzettömb, 48 óra szabadidő és sok kávé társaságában nekiültem megírni azt a könyvet, amelyből a Több mint ács lett, abban a reményben tettem, hogy segíteni fog Jézus követőinek, hogy hitükkel kapcsolatos kérdéseikre választ kapjanak, a lelki keresőket pedig Jézus állításainak őszinte megvizsgálására indítja. Álmomban sem gondoltam, hogy személyes utam története, mely a szkepticizmustól a hithez vezetett, végül több mint húszmillió példányban fog elkelni, közel száz nyelvre fordítják le, és világszerte arra ösztönzi majd az olvasókat, hogy közelebbről és mélyebben vegyék szemügyre a hit lehetőségét. Továbbra is megbecsülést és alázatot érzek, valahányszor azt hallom valakitől, hogy könyvem megváltoztatta az életét. Ugyanakkor nem győzök ámulni azon, hogy mennyi minden történt a világban a könyv első megjelenése óta. Jézus Krisztus történetiségét megvilágító felfedezésekre került sor (és egyre újabbak jönnek). „Új ateisták” jelentek meg a tömegkultúrában olyan könyvekkel, amelyek a hit végét és Isten bukását hirdetik. S miközben a mai nemzedéknek

Josh McDowell Sean McDowell

CarpenterInt.indd 9

2016.05.31. 20:40:15


B B ÖT BnBt i TÖ� C S

tni�

A

SCA

ll � owewell cD o M cD sh M Jo ean S

új kérdések és döntések egész seregével kell szembenéznie, továbbra is választ kell adnia az ősrégi kérdésekre: Kicsoda Jézus? Mi � a bizonyíték arra, hogy Isten fia volt? S ha ez igaz is volna, mit változtatna az életemen? llewMindezek oDcM hsoalapján J elhatároztam, hogy ideje korszerűsíllewoDcM naeS tenem a könyvemet a 21. század számára. Ezért felkértem a fiamat, Seant – aki a hitvédelem és a Biblia témakörében neves előadó, tanító és író –, hogy dolgozza át velem a könyvet. Sean magával hozta komoly tudományos felkészültségét (két mesterfokú oklevél filozófiából és teológiából), valamint szerzői tapasztalatát, s ez együtt jó rálátást biztosított a posztmodern hitre. Ketten együtt megírtunk egy vadonatúj fejezetet, átdolgoztuk az anyagot, megbeszélendő kérdéseket fogalmaztunk meg, és új külsőt adtunk a könyvnek. Az eredmény a Több mint ács új kiadása, mely megtartotta a tények erősen kritikus vizsgálatát és az igazság keresését, anélkül hogy hitvédelemre vállalkozna. Sean és én szívből reméljük, hogy ez a könyv átformálja majd a lelki tisztánlátást kereső olvasók újabb nemzedékét. —JM

10

CarpenterInt.indd 10

Josh McDowell & Sean McDowell: Több mint ács

2016.05.31. 20:40:15


TÖBB S tni�ÖT C A �

�int

BB

ACS Első fejezet

A

ll lle ewo wo D D cM cM h na soJ eS

Történetem

quinói (Szent) Tamás, a 13. századi filozófus írja: „Minden lélek a boldogság és az élet értelme után szomjúhozik.” Tinédzser koromban éreztem először ezt a szomjúságot. Boldog akartam lenni. Azt akartam, hogy az életemnek értelme legyen. Három alapvető kérdés nyugtalaní­tott, mely minden emberben felmerül: Ki vagyok én? Miért vagyok itt? Hová tartok? Válaszokat akartam, ezért egyetemi tanulmányaim közben keresésbe fogtam. Ahol felnőttem, mindenki vallásosnak tűnt, ezért azt hittem, hogy a vallás talán választ ad a kérdéseimre. 150 százalékos odaadással kezdtem templomba járni. Valahányszor kinyitották az ajtót, én ott voltam – reggel, délután és este. De valószínűleg nem jó gyülekezetet választottam, mert odabent rosszabbul éreztem magam, mint kint. Miután egy michigani farmon nőttem föl, vidéki gyakorlatiasságot örököltem, ami azt diktálja, hogy ha valami nem működik, attól szabaduljunk meg. Otthagytam tehát a vallást. Azután arra gondoltam, hogy a tanulás révén talán választ kaphatok az élet értelmével kapcsolatos kérdéseimre, így

Josh McDowell Sean McDowell

CarpenterInt.indd 11

2016.05.31. 20:40:15


B B ÖT BnBt i TÖ� C S

tni�

A

SCA

ll � owewell cD o M cD sh M Jo ean S

beiratkoztam az egyik egyetemre. Hamarosan a legkevésbé kedvelt hallgató lettem tanáraim körében. Hosszasan feltartottam � őket az irodában és kérdéseimmel zaklattam őket. Amikor látták, hogy jövök, leoltották a villanyt, lehúzták a llewoés Dcbezárták M hsoJ az ajtót. Sok mindent meg lehet tanulni az rolót llewoDcM naeS egyetemen, de én nem találtam meg a válaszokat, amelyeket kerestem. A többi egyetemista és a tanárok is éppen annyi problémával, zavarodottsággal és megválaszolatlan kérdéssel küszködtek, mint én. Egyszer láttam az egyetemen egy hallgatót, akinek a pólóján a következő felirat volt: „Ne kövess, én is eltévedtem.” Mivel ilyennek láttam mindenkit, megállapítottam, hogy a tanulás nem jelent megoldást. Azon kezdtem gondolkozni, hogy talán a presztízs lesz az, amiben megtalálom a boldogságot és az élet értelmét. Keresek egy nemes ügyet, annak szentelem az életemet, Mit gondolsz? s majd híres leszek. Az egyeEgyetértesz-e a filozófus temen a diákvezetők voltak Aquinói Tamással a legbefolyásosabbak, és ők abban, hogy minden rendelkeztek a pénz fölött lélek a boldogság és is. Megválasztottak hát küaz élet értelme után lönféle hallgatói tisztségekre. Mámorító érzés volt mindenszomjúhozik? kit ismerni, fontos döntéseket hozni, az általam kiválasztott szónokok megszerzésére költeni az egyetem pénzét, és bulikra a diákokét. Ám a presztízs varázsa megkopott, mint minden, amibe belefogtam. Hétfő reggelenként általában az előző éjszaka miatti fejfájással ébredtem, és rettegtem a rám váró újabb öt

TÖBB

�int

ACS �

Josh McDowell Sean McDowell

12

CarpenterInt.indd 12

Josh McDowell & Sean McDowell: Több mint ács

2016.05.31. 20:40:15


siralmas naptól. Hétfőtől péntekig kihúztam valahogy, s csak a péntek, szombat és vasárnap esti bulizásért éltem. Hétfőn azután újból kezdődött az értelmetlen körforgás. Nem árultam el, hogy az Mindenki azt hitte, hogy életem értelmetlen; túl büszke voltam hozzá. Mindenki én vagyok az egyetem azt hitte, hogy én vagyok az legboldogabb embere. De egyetem legboldogabb em- az életem pokol volt. bere. Nem sejtették, hogy mindez csak álca. Boldogságom a körülményektől függött: ha a dolgaim jól mentek, remekül éreztem magam, ha vacakul alakultak, rajtam is ilyen érzés vett erőt, csak nem mutattam. Olyan voltam, mint egy csónak kint az óceánon, melyet ide-oda dobálnak a hullámok. Nem volt kormányom – hiányzott az irányítás, a kontroll. De nem találtam senkit, aki másképpen élt, vagy aki megmondta volna, én hogyan éljek másképpen. Elkeseredtem, sőt mi több, pokol volt az életem. Akkoriban figyeltem föl egy kis csoportra: nyolc hallMit gondolsz? gatóból és két tanárból állt, és Szeretsz szilárd valahogy más volt az életük. meggyőződésű emberek Úgy tűnt, tudják kicsodák, és társaságában lenni? Mitől hogy merre tartanak. Szilárd volt a meggyőződésük. Üdítő olyan erőt adó élmény? dolog meggyőződéses embe- Mi a frusztráló benne? rekre lelni, szeretem a társaságukat. Csodálom azokat, akik hisznek valamiben és ki is állnak érte – akkor is, ha nem értek egyet a nézeteikkel. Egyértelmű volt számomra, hogy ezeknek az embereknek van valamilyük, ami nekem nincs. Felháborítóan boldogok vol-

TÖBB

�int

ACS �

Josh McDowell Sean McDowell

Történetem

CarpenterInt.indd 13

13

2016.05.31. 20:40:15


B B ÖT BnBt i TÖ� C S

tni�

A

SCA

ll � owewell cD o M cD sh M Jo ean S

tak, s boldogságuk nem az egyetemi élet körülményeinek függvényében apadt és áradt, hanem állandó volt. Mintha egy belső örömforrással � bírtak volna, és én kíváncsi lettem erre a forrásra. Valami mást is megfigyeltem bennük: egymás közötti lviselkedésüket lewoDcM hsoés J tetteiket. Őszintén szerették egymást – és llewoDcM naeS nemcsak egymást, hanem a csoportjukon kívüli embereket is. Ezt nem úgy értem, hogy csak úgy beszéltek a szeretetről, hanem be is kapcsolódtak mások életébe, segítve szükségleteik betöltését és problémáik megoldását. Mindez teljesen idegen volt a számomra, ám erősen vonzott. Akárcsak a legtöbb ember; ha látok valamit, amire vágyom, de nekem nincs, törni kezdem a fejem, hogy hogyan szerezhetném meg. Elhatároztam „Ugyan már, tehát, hogy összebarátkozom keresztyénség! ezekkel a különös emberekkel. Nevetséges! Üresfejű Néhány héttel később ott puhányoknak való, ültünk az asztal körül a diáknem pedig értelmes szövetségben e csoport néhány embereknek!” A nagy tagjával együtt. A társalgás hangoskodás leple alatt Istenre terelődött. Igencsak persze nagyon vágytam szkeptikus és bizonytalan volarra, ami nekik volt. tam ebben a témában, ezért nagy mellénnyel álltam hozzá. Hátradőltem a székben, és úgy tettem, mintha egy cseppet sem érdekelne a dolog. „Ugyan már, keresztyénség! Nevetséges! Üresfejű puhányoknak való, nem pedig értelmes embereknek!” A nagy hangoskodás leple alatt persze nagyon vágytam arra, ami nekik volt, de a büszkeségem nem engedte, hogy tudomásukra hozzam, milyen égető szükségét érzem ennek. 14

CarpenterInt.indd 14

Josh McDowell & Sean McDowell: Több mint ács

2016.05.31. 20:40:15


Zavart a téma, de nem tudtam elkanyarodni tőle. Ezért az egyik csinos diáklányhoz fordultam (eddig azt hittem, a keresztyének mind csúnyák), és megkérdeztem: – Mondd csak, miért vagy annyira más, mint a többi diák és tanár? Mi változtatta meg az életedet? Ez a fiatal nő habozás és elfogódottság nélkül egyenesen a szemembe nézett, és halálos komolysággal kimondott két olyan szót, amelyről sohasem hittem volna, hogy értelmes beszélgetés keretében hallani fogom az egyetemen: – Jézus Krisztus. – Jézus Krisztus? – csattantam fel. – Ugyan, az Isten áldjon, ne gyere ezzel a marhasággal! Eddig vagyok a vallással! Elegem van a templomból, és elegem van a Bibliából is! – Nem vallást mondtam, hanem Jézus Krisztust – vágott vissza azonnal. Ezzel olyasmiA keresztyénség re mutatott rá, amit addig nem nem vallás. Vallás az, tudtam. A keresztyénség nem vallás. Vallás az, amikor az amikor az emberek emberek jó cselekedetek révén jó cselekedetek igyekeznek eljutni Istenhez. A révén igyekeznek keresztyénség viszont az, ami- eljutni Istenhez. A kor Isten jön az emberekhez keresztyénség viszont az, amikor Jézus Jézus Krisztuson keresztül. Nem voltam rá vevő. Egy Krisztus által Isten jön az percig sem. Megdöbbentett az emberekhez. ifjú hölgy bátorsága és meggyőződése, úgyhogy bocsánatot kértem a viselkedésemért. – Émelygek a vallástól és a vallásos emberektől, torkig vagyok velük – magyaráztam. – Nem akarom, hogy bármi közöm legyen hozzájuk. Történetem

CarpenterInt.indd 15

15

2016.05.31. 20:40:15


B B ÖT BnBt i TÖ� C S

tni�

A

SCA

ll � owewell cD o M cD sh M Jo ean S

Új barátaim ekkor hihetetlen kihívással álltak elém. Felszólítottak, hogy vizsgáljam meg alaposan értelmi szempontból�Jézus Krisztus állításait – azt, hogy ő Isten Fia; hogy emberi testet öltve valódi emberek között élt, meghalt a kellewoDcaz Memberiség hsoJ reszten bűneiért, eltemették, de három nap llewoDcM naeS múlva feltámadt, s ma is él, és még mindig képes megváltoztatni az emberek életét. Viccnek tartottam ezt a kihívást, mert úgy véltem, minden épeszű ember tudja, hogy a keresztyénség egy mítoszra épül. Úgy gondoltam, hogy csak egy szabadlábon lévő bolond hiheti el azt a mesét, hogy Krisztus visszajött a halálból. Alig vártam, hogy az órán hozzászóljon valaki, hogy aztán ízekre szaggathassam. Azt képzeltem, hogy ha egy keresztyén Mit gondolsz? fejében lenne egy agysejt, az Hogyan határoznád meg belepusztulna a magányosa vallást? ságba. De elfogadtam a kihívást – leginkább büszkeségből, hogy bebizonyítsam: tévednek. Meg voltam róla győződve, hogy a keresztyénség története nem állja ki a bizonyítás próbáját. Jogi pályára készültem, és volt némi fogalmam a bizonyítékokról. Azt terveztem, hogy alaposan megvizsgálom a keresztyénség állításait, s visszatérve kihúzom hamis vallásuk alól a szőnyeget. Elhatároztam, hogy a Bibliával kezdem. Tudtam, hogy ha vitathatatlan bizonyítékokat találok arra, hogy a Biblia megbízhatatlan irat, akkor a keresztyénség egésze összeomlik. A keresztyének persze mondhatták nekem, hogy saját könyvük

TÖBB

�int

ACS �

Josh McDowell Sean McDowell

16

CarpenterInt.indd 16

Josh McDowell & Sean McDowell: Több mint ács

2016.05.31. 20:40:15


szerint Krisztus szűztől született, csodákat tett, és feltámadt a halálból. De mi értelme volt ennek? Ha igazolhatnám, hogy a Biblia történeti szempontból Ha igazolhatnám, megbízhatatlan, akkor bebihogy a Biblia zonyíthatnám, hogy a keresztyénség vallásos ábrándozók történeti szempontból megbízhatatlan, akkor elméjének a szüleménye. Komolyan vettem a ki- bebizonyíthatnám, hogy hívást. Hónapokat töltöttem a keresztyénség vallásos kutatással. Egy időre az egye- ábrándozók elméjének a temről is kimaradtam, hogy szüleménye. Európa gazdag történelmi könyvtárait bújhassam. S találtam is bizonyítékokat – méghozzá bőségesen. Olyan bizonyítékokat, amelyeket nem is hittem volna el, ha nem a saját szememmel látom. Végül Találtam is bizonyítékokat csak egy következtetést von– méghozzá bőségesen. hattam le: ha intellektuálisan El kellett ismernem, hogy tisztességes akarok maradni, az ó- és újszövetségi el kell ismernem, hogy az óés az újszövetségi iratok az iratok az egész ókor egész ókor legmegbízhatóbb legmegbízhatóbb írásai írásai közé tartoznak. De ha közé tartoznak. megbízhatóak, akkor mi a helyzet ezzel a Jézus nevű emberrel, akit azzal intéztem el, hogy csupán egy apró, elnyomott ország eldugott településén élő egyszerű ács, aki a saját fennkölt látomásainak csapdájába esett? El kellett ismernem, hogy Jézus Krisztus több, mint ács. Ő mindaz, akinek mondta magát. Történetem

CarpenterInt.indd 17

17

2016.05.31. 20:40:15


B B ÖT BnBt i TÖ� C S

tni�

A

SCA

ll � owewell cD o M cD sh M Jo ean S

Kutatásom nemcsak a gondolkodásomat változtatta meg gyökeresen, hanem arra a három kérdésre is választ adott, amelyek�elindítottak a boldogság és az élet értelmének keresése útján. Ez azonban Paul Harvey szavaival élve már llew oDcM folytatása”. hsoJ 1 Minderről a könyvem végén fogok „a történet llewoDcM naeS szólni. Először szeretném elmondani a velejét annak, Mit gondolsz? amit kutatásom hónapjai soHa Isten csakugyan rán megtudtam, hogy Te is emberré lenne, hogyan felismerhesd: a keresztyénség tudna a legjobban nem mítosz, nem ábrándozók kommunikálni az általa elméjének a szüleménye, nem teremtett világgal? a hiszékeny embereket megtévesztő csalás, hanem sziklaszilárd igazság. Garantálom, hogy ha megismerkedsz ezzel az igazsággal, akkor már csak egy hajszál fog elválasztani attól, hogy megtaláld a választ a három kérdésre: Ki vagyok én? Mi a célom? Mi a rendeltetésem?

TÖBB

�int

ACS �

Josh McDowell Sean McDowell

1 

 aul Harvey, a legendás hírű rádiós műsorvezető egyik közismert P műsorának címe.

18

CarpenterInt.indd 18

Josh McDowell & Sean McDowell: Több mint ács

2016.05.31. 20:40:15


TÖBB S tni�ÖT C A �

�int

BB

ACS

Második fejezet

E

ll lle ewo wo D D cM cM h na soJ eS

Mitől olyan más Jézus?

gyszer, már a Bibliával és a keresztyénséggel kapcsolatos fölfedezéseim után Londonban ültem egy taxiban, és megemlítettem valamit Jézusról a sofőrnek, mire azonnal rávágta: „Nem szeretek a vallásról beszélgetni, különösen Jézusról nem.” Nem tudtam jól reagálni, de észrevettem, mennyire hasonlít válasza arra, ahogyan én reagáltam a fiatal keresztyén hölgy szavaira, amikor elmondta, hogy Jézus Krisztus változtatta meg az életét. Mintha maga a Jézus név is zavarná az embereket. Feszélyezi, dühíti vagy témaváltásra készteti őket. Beszélhetünk Istenről, és az emberek nem feltétlenül lesznek idegesek, de ejtsük csak ki Jézus nevét: azonnal abba akarják hagyni a beszélgetést. Buddha, Mohamed vagy Konfucius nevének említése miért nem érinti olyan kellemetlenül az embereket, mint Jézusé? Szerintem azért, mert e vallási vezetők egyike sem állította magáról, hogy ő Isten. Ez a nagy különbség Jézus és a

Josh McDowell Sean McDowell

CarpenterInt.indd 19

2016.05.31. 20:40:15


tni�

TÖBB

ACS

SCA �int

Josh McDowell Sean McDowell

B B ÖT

többiek között. Azok, akik Jézust ismerték, hamar rájöttek, hogy ez a názáreti ács megdöbbentő dolgokat állít önmagáról. Kijelentéseiből � világosan kiderült, hogy többre tartja magát egyszerű prófétánál vagy tanítónál. Nyilvánvaló volt, llewoDtart cMigényt. hsoJ Úgy mutatta be önmagát, mint hogy az istenségre llewoDcM naeS az üdvösséghez vezető egyetlen utat és a bűnök bocsánatának egyetlen forrását – s ezzel olyan dolgokat mondott, amelyekről tudták, hogy csak Isten mondhatja magáról. Sok mai ember túlzottan kizáró jellegűnek tartja Jézus állítását arról, hogy ő Isten Fia. Pluralista kultúránkban ez szűklátókörűségnek tűnik, és vallási vakbuzgóságra emlékeztet. Nem akarjuk elhinni. A kérdés viszont nem az, hogy mit akarunk elhinni, hanem inkább az, Mit gondolsz? hogy Jézus kinek mondta önmagát, és igaz-e az állítása. Ennek kideríJézus Isten Fiának mondta magát. Miért téséhez láttam hozzá, amikor fölvettem az egyetemi barátaim által okoz ez gondot odadobott kesztyűt. sokaknak? Miért Először is tőlem telhetően megkevésbé bántó vizsgáltam az újszövetségi iratokat, Istenről beszélni, hogy kiderítsem, mit árulnak el erről az állításról. Elemezni kezdtem mint Jézusról? a „Krisztus istensége” kifejezést, hogy megtudjam, mit is jelent pontosan az a kijelentés, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Augustus H. Strong, a Rochesteri Teológiai Főiskola egykori igazgatója Rendszeres teológiájában így határozza meg Istent: az a „végtelen és tökéletes szellem, akiben mindenek forrása, támasza és célja rejlik”.1

TÖBB

�int

ACS �

Josh McDowell Sean McDowell

1 

 ugustus H. Strong: Systematic Theology (Philadelphia: Judson A Press, 1907), 1:52.

20

CarpenterInt.indd 20

Josh McDowell & Sean McDowell: Több mint ács

2016.05.31. 20:40:16

Profile for KIA

Több mint ács  

Több mint ács  

Profile for kia35
Advertisement