Keski-Espoon Sanomat

Page 1

Keski-Espoon Sanomat

Muistoja Espoonjoelta ja Espoonjokilaaksosta s. 8

Espoon yleiskaava etenee s. 4.

Kirkko keskellä kylää s. 7

Espoo-päivän ohjelma

lauantaina 26.8.2023

klo 12-15

Keski-Espoo -seura järjestää Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa luennon ja esineiden tunnistustilaisuuden.

Osoite: Entressen kirjasto, Siltakatu 11, 02770

• Klo 12.00–13.00 Keski-Espoon historiasta, Pirkko Sillanpää, Keski-Espoo-seuran puheenjohtaja

• Klo 13.15–15.00 Antiikkikauppias Bernt Morelius tunnistaa ja kertoo esineistä. Frågorna kan göras också på svenska.

Sinisen huoneen edustalla Paja-alueella on esillä Keski-Espoo -seuran toteuttama rollup-näyttely Espoon keskuksen julkisista rakennuksista.

torsdag 7.9.2023

Det har gått 150 år sedan den första kommunala skolan inledde sin verksamhet. Det firar vi tillsammans med Lagstads skola

Program ordnas i skolan och Lagstad hembygdsgård. Dagen avslutas med konsert i Esbo domkyrka. Detaljerat program utkommer senare.

Följ med annonseringen. https://ehf.lagstad.fi/ eller https://www.facebook.com/ lagstadinkotiseututalo

Espoon keskus • Tuomarila • Mikkelä • Gumböle • Nuuksio • Pihlajarinne • Ymmersta • Latokaski • Suvela • Kuurinniitty • Kauklahti
Toukokuu
2•2023
Kuva Peter Vihra Kuva Peter Vihra

Päätoimittajan terveiset

Kaupunkisuunnittelua ja kulttuuria

Espoon keskuksessa

Espoon yleiskaava 2060 etenee Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja kaavaluonnos valmistuu 2024. Kyseessä on ensimmäinen koko Espoota koskeva yleiskaava, joka hahmottaa kaupungin kehitystä vuosikymmenien ajan. Siihen sisällytetään kaikki ajantasaiset nykyiset osayleiskaavat. Sivulla neljä on Kaupunkisuunnittelukeskuksen selvitys kaavan nykyvaiheesta. Asukasyhdistykset ovat olleet mukana keskustelemassa tulevasta yleiskaavasta ja tuoneet suunnitteluun alueellisista näkökulmaa.

Kirkkojärven ja Sunan kouluissa on vireää toimintaa opetustyön lisäksi. Sunan koulussa on toiminut kuoro lähes 15 vuotta ja Kirkkojärven koulussa toteutetaan kansainvälistä toimintaa, joista lähemmin sivuilla kuusi ja yhdeksän. Perinteistä Espoo-päivää vietetään 25.–26.8. Keski-Espoo-seura järjestää ohjelmaa lauantaina Entressen kirjaston Sinisessä huoneessa. Tietoa tapahtumasta etusivulla. Keski-Espoon alueella toimivat yhdistykset järjestävät tapahtumia päivien aikana.

Urkuyö ja Aaria -festivaali järjestetään Espoon tuomiokirkossa 1.6. – 31.8.2023. Vuonna 1986 perustettu tapahtuma on kasvanut seurakunnan musiikkityön piirissä syntyneestä urkumusiikkisarjasta nykyiseen muotoonsa perinteikkääksi ja arvostetuksi koko kesän musiikkitapahtumaksi. Espoon Tuomiokirkkoseurakunta järjestää kirkossa myös musiikkitapahtumia kesän aikana.

Espoolaistentalon suunnittelusta oli arkkitehtuurikilpailu yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa. Kilpailuehdotuksista jatkoon valittiin neljä työryhmää, joiden laatimat ehdokastyöt olivat asukkaiden nähtävillä ja kommentoitavana 28.3. saakka. Saatua palautetta hyödynnetään kilpailuehdotuksia arvioitaessa. Valinta tehdään kesäkuuhun mennessä, jolloin järjestetään myös kilpailutöistä näyttely Entressen kirjastossa. Kilpailualue sijaitsee Espoon juna-aseman pohjoispuolella vanhan virastokeskuksen alueella ja on merkittävä osa Espoon keskuksen toiminnallista ja kaupunkirakenteellista ydintä.

Aurinkoista Kesää Kaikille!

Pirkko Sillanpää päätoimittaja

Oikaisu

Oikaisu Keski-Espoon Sanomissa 1/2023 olleeseen artikkeliin ”Kurkistus Keski-Espoon kulttuuripalveluihin- näkymiä nykytilaan ja tulevaisuuteen”.

Sivu 9, kohta 8: Esitelmässä mainittiin, että Espoolaistentalon tilakysymys on vasta alkuvaiheessa eikä tilojen vuokraamisesta tai omistussuhteista ole vielä olemassa päätöksiä. Tällä hetkellä suunnitelmissa on, että noin puolet tiloista tulisi kaupungin käyttöön. Artikkelissa esitetty toteamus, että kaupunki omistaa puolet talosta, josta vuokrataan esim. kokoustiloja, on virheellinen.

TULE MUKAAN

KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTAAN JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN

Keski-Espoon Sanomat www.keskiespooseura.fi

Keski-Espoon Sanomat

2/2023

34. vuosikerta

Painosmäärä 30 000 kpl

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Keski-Espoo -seuran

kuulumisia

Keski-Espoo -seurasta on myös osallistuttu Yleiskaava 2060 liittyviin kyselyihin ja keskusteluihin.

Keski-Espoo -seura järjestää ohjelmaa Espoo-päivänä lauantaina 26.8. 2023. Entressen kirjastossa Sinisessä huoneessa. Luennon aiheena on Espoon keskuksen historia. Espoon keskukseen muuttaa runsaasti uusia asukkaita ja on tärkeää, että heillä on mahdollisuus tutustua asuinalueensa historiaan. Keski-Espoo -seura saa pystyttää Espoo-päivänä kirjastoon myös Espoon julkisia rakennuksia esittelevän rollup-näyttelyn. Päivän ohjelmassa on myös esineiden tunnistamista. Asiantuntijana on tunnettu antiikkikauppias Bernt Morelius.

Keski-Espoo -seurassa seurataan alueella meneillään olevia suuria hankkeita kuten Espoolaistentalon ja kaupunkiradan suunnittelutyön edistymistä. Espoonjoen kunnostaminen ja käyttösuunnitelmat kiinnostavat asukkaita.

Keski-Espoo -seura lähettää jäsenmaksulomakkeen joko sähköpostilla tai postitse jäsenilleen vielä toukokuun aikana. Jäsenmaksu on 15 €, saman perheen muilta jäseniltä 5 €, eläkeläisiltä 10 € ja kannattajajäseniltä 50 €. Kirjoitathan tilisiirron VIESTIkohtaan nimesi, osoitteesi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi. Näin voimme lähettää seuran tiedotteita jäsenelle. Jäsenasioista on tietoa seuran kotisivuilla. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin maaliskuussa.

Keski-Espoo -seura kerää jatkuvasti alueen historiaa omille kotisivuille ja julkaistavaksi Keski-Espoon Sanomissa. Juttuja ja haastattelupyyntöjä voi lähettää päätoimittajalle tai johtokunnan jäsenille. Yhteystiedot ovat tämän sivun alaosassa olevassa tunnuslaatikossa. Kotisivuilla on myös ajankohtainen jäsentiedote sekä Keski-Espoon alueen historiaa ja tapahtumia. Seuran kotisivut osoitteessa https://www.keskiespooseura.fi/. Keski-Espoo-seuran omat kotisivut ovat tärkeässä asemassa tiedottamisessa. Siellä on lehtiarkisto, jossa on luettavissa vanhoja Keski-Espoon Sanomia ja myös aina uusin lehti. Keski-Espoon Sanomista tehdään myös digiversio, joka on luettavissa osoitteessa. https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/docs/1_2023.

Muiden digiversioiden osoitteet tunnuslaatikossa.

Aurinkoista kesää Kaikille!

Keski-Espoo -seuran johtokunta

Jäsenmaksu 15 €/vuosi

Eläkeläiset 10 €/vuosi

Saman perheen jäseniltä 5 €/vuosi

Seuraava lehti ilmestyy 10.9.2023 ja DL on 27.8.2023

Ilmoitukset: Ilmoitushinta: 1.20e/pmm + alv

Kannatusjäseniltä 50 €/vuosi

Tarkemmat tiedot ilmoitusmyyjiltä

Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1807 58

Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi

Keski-Espoon asukkaiden yhteinen puolueisiin sitoutumaton tiedotuslehti

Julkaisija:

Keski-Espoo -seura ry

ISSN 0788- 6128

Sivunvalmistus:

Luova Ratkaisu Oy

040 5322 907

Painopaikka: Lehtisepät Oy

Johtokunta/Toimituskunta Puheenjohtaja/Päätoimittaja:

Pirkko Sillanpää Blominkuja 6, 02780 Espoo 044 046 6002 pirkko.h.sillanpaa@gmail.com

Varapuheenjohtaja/ Myynti- ja markkinointipäällikkö

Kari Räty p. k. 050-491 3991 kari.t.raty55@gmail.com

Jäsen Henri Korhonen                        henri.m.korhonen@gmail.com

0405847134 Sirkka-Liisa Suvanto,  0503092726

Sihteeri: Sisko Väyrynen-Hämäläinen            siskovayrynenhamalainen@gmail.com

Keski-Espoo -seuran postiosoite: Blominkuja 6, 02780 Espoo

Keski-Espoo -seuran tili on Nordea FI82 1428 3000 1807 58

Keski-Espoo -seuran kotisivut:

https://www.keskiespooseura.fi

https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/ docs/1_2023

https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/ docs/4_2022

https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/ docs/3_2022

https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/ docs/2_2022

Keski-Espoon Sanomat 2

Pilke päiväkodit avaa pienen luontopäiväkodin Lystimäkeen Espooseen

Pilke avaa luontopainotteisen, 44-paikkaisen päiväkoti Unikon Lystimäkeen Espooseen elokuussa 2023. Päiväkotia rakennetaan Ylismäenkujalla.

Unikko on luontopainotteinen päiväkoti 0–5-vuotiaille lapsille, jotka oppivat päiväkodissa myönteistä asennetta luontoon sekä kestävään elämäntapaan. Päiväkodissa ulkoillaan paljon säästä riippumatta. Toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen ja ihmettely, säännöllinen retkeily ja luonnossa liikkuminen.

”Varhaiskasvatuksen toteuttamisessa koemme tärkeänä lasten leikin, oivaltamisen ja osallisuuden toteutumisen lämpimässä vuorovaikutuksessa kasvattajien kanssa. Lasten päivään sisältyy luontopainotteisuuden lisäksi monipuolista toimintaa uuden päiväkodin sisätiloissa, pihalla ja retkillä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.” kertoo Pilkkeen asiakkuusjohtaja Riikka Mattsson.

Päiväkotiin haetaan palveluseteliä Espoon kaupungilta. Unikko on Pilkkeen 23. päiväkoti Espoossa.

Monissa Pilke-päiväkodeissa on mahdollisuus valita eri tavoin painotettua varhaiskasvatusta. Pilke-päiväkotien painotteisuudet ovat kielet, tiede, luonto, liikunta, musiikki, taide ja ilmaisu.

• Huolto- ja korjaustyöt

• Siivous

• Ulkoalueiden hoito

Nimismiehenpelto 4B 02770 Espoo puhelin (09) 859 881

Osaavaa isännöintiä Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla vuodesta 1971

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy

-se tuttu ja paikallinen

Tarjoamme osaavaa isännöintiä ja monipuolista kiinteistöhuoltoa ja siivousta Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla.

Uusittu palvelukonsepti ja hyvä toimialueen ja sen rakennuskannan tuntemus antavat tukevan selkänojan tarjota nykyaikaista ja laadukasta palvelua kustannustehokkaasti.

Kun etsit osaavaa ja joustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne soita (09) 859 881 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@skipa.fi, ja pyydä tarjous.

www.skipa.fi

Avaamme pienen luontopäiväkoti Unikon Lystimäkeen elokuussa 2023. Hae nyt!

ww.pilkepaivakodit.fi

TULE MUKAAN

KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTAAN

JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN

Keski-Espoon Sanomat www.keskiespooseura.fi

Jäsenmaksu 15 €/vuosi

Eläkeläiset 10 €/vuosi

Saman perheen jäseniltä 5 €/vuosi

Kannatusjäseniltä 50 €/vuosi

Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1807 58

Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi

Kirkkojärven matonpesupaikka

Yhteystiedot:

Kaivomestarinniitty 6,02770 Espoo+358 9 8162 5100

Aukioloajat:

• Matonpesupaikat ovat kaikkien kuntalaisten vapaasti käytettävissä ja niiden käyttö on maksutonta.

• Matonpesupaikoilla on pesualtaita, mattomankeli sekä kuivauspuomit. Vesi altaille johdetaan kunnan vesijohtoverkosta ja jätevedet johdetaan kunnan viemäriverkostoon.

• Matonpesupaikat on tarkoitettu vain mattojen pesuun, ja ne ovat avoinna vuosittain viikoilla 18–38.

Keski-Espoon Sanomat 3

Espoon yleiskaava 2060 etenee

dennysrakentamista silmällä pitäen. Lisäksi osallistujat esittivät palvelutarpeita ja korostivat, että pitäisi olla myös paikkoja, joista löytyisi mukavaa yhdessä tekemistä asukkaille.

Kaupunkiympäristön laatuun toivottiin kiinnitettävän huomiota ja asuntokannasta toivottiin monipuolista. Osallistujat toivat esille, että suuralueella on säilytettäviä arvo- ja pientaloalueita. Asukasyhdistysten edustajat kokivat, ettei Kehä II:sta ole tarpeellista jatkaa. Melunsuojaustarpeet, joukkoliikenteen parantaminen sekä Sellon ja Kilon asemien turvattomuuden tunne nousivat myös esille keskusteluissa.

Kauklahden ja Vanha-Espoon suuralueilla toivotaan maltillista tiivistämistä, asemaseuduilla voi olla mittavampaakin. Rakentamismahdollisuuksia kaivataan koko alueelle. Osallistujat tunnistivat palvelutarpeita ja he näkivät että, mm. Histan ESArataan liittyvä uusi asemaseutu tarjoaa paremmat mahdollisuudet monipuolisille palveluille myös ympäröiville alueille. Työpaikka-alueita voisi rakentaa väylien varsille meluesteeksi. Kauklahteen osallistujat kaipaavat pienyrittäjiä.

Teksti: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Kuva: Patrik Fagerström

Kaupunginhallitus hyväksyi maaliskuussa 2023 kaavalle tavoitteet. Nyt yleiskaavan suunnittelusta vastaavassa kaupunkisuunnittelukeskuksessa laaditaan tavoitteiden pohjalta kaavaluonnosta. Asukasyhdistyksille järjestetyssä keskusteluillassa suunnittelijat saivat paikallista arvokasta tietoa yleiskaavatyön tueksi. Espoon yleiskaava 2060 on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, jossa kaupunkia ja sen kehitystä tarkastellaan kokonaisuutena. Yleiskaava ohjaa yhdyskunnan eri toimintojen kuten asutuksen, palveluiden, virkistysalueiden, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittumista ja yhteensovittamista.

-Kyseessä on ensimmäinen koko Espoota koskeva kaava, joka hahmottaa kaupungin kehitystä vuosikymmenien ajan. Siihen sisällytetään kaikki ajantasaiset nykyiset osayleiskaavat, kertoo Espoon yleiskaavapäällikkö Essi Leino.

Yleiskaavatyössä tavoitellaan toimivaa kokonaisuutta ohjaamalla ja varautumalla kaupungin kasvuun. Yleiskaava ohjaa asemakaavoituksen kaltaista tarkempaa ja lyhyemmän aikavälin suunnittelua.

-Kaupungin kasvun rinnalla suunnittelutyössä meitä haastavat erityisesti ilmastonmuu-

toksen vastainen työ ja siihen varautuminen sekä kaupunkiympäristön laadun korkeat tavoitteet, jatkaa Leino.

Yleiskaavatyö on pitkäjänteinen prosessi

Yleiskaavatyö käynnistyi syksyllä 2022, kun kaava kuulutettiin vireille. Kaupunginhallituksen maaliskuussa 2023 hyväksymissä tavoitteissa korostuvat kaupungin kestävä kasvu, ilmastoviisaus ja liikenneyhteyksien parantaminen sekä viihtyisyys ja luonnonläheisyys. Monen eri alan osaamista ja näkökulmien yhteensovittamista siis tarvitaan.

Yleiskaavan kaavaluonnos valmistuu 2024. Päättäjien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien palautteen pohjalta kaavaluonnos muokataan kaavaehdotukseksi vuosina 2025–2026.

Tavoitteena on, että yleiskaava hyväksytään vuonna 2027. Hyväksymisestä päättää lopulta kaupunginvaltuusto.

Asukasyhdistyksille järjestettiin oma keskusteluilta

Yleiskaavan suunnittelusta vastaava kaupunkisuunnittelukeskus järjesti asukasyhdistyksille keskusteluillan 14.3. Espoon yleiskaavan 2060 alueellisista näkökulmista. Tilaisuuteen kutsuttiin kaikki Espoon asukasyhdistykset ja paikalle saapui lähes 50 asukasyhdistysten edustajaa

kaikilta Espoon suuralueilta.

Illan aikana asukasyhdistysten edustajat keskustelivat pienryhmissä omien suuralueidensa näkökulmista suunnittelijoiden kanssa. Keskustelujen pohjana olivat asukasyhdistysten yhdessä kokoamat näkemykset suuralueittain. Keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa, tunnelma hyvä ja suunnittelijat saivat asukasyhdistyksiltä runsaasti paikallista arvokasta tietoa yleiskaavatyön tueksi.

Millaisia näkökulmia asukasyhdistykset nostivat esille?

Espoonlahden keskusteluissa nostettiin esille, että asukasennuste on liian suuri. Osallistujat toivoivat lisää lähipalveluja, enemmän työpaikkoja ja joustavia yritys- ja työskentelytiloja. Asukasyhdistysten edustajat korostivat, että pohjavesialueet eivät kestä lisärakentamista. Osallistujat pitivät myös lähiluontoa tärkeänä. Keskusteluissa toivottiin nykyisen kaupunkirakenteen säilymistä ja asukaslähtöistä täydennysrakentamista. Myös laadukkaita jalankulku- ja pyöräilyteitä pidettiin olennaisina tulevaisuuden Espoonlahdessa.

Leppävaaran ryhmässä osallistujat tunnistivat tärkeitä virkistysreittejä, järviympäristöjä, säilytettäviä näkymiä ja viljelypalstoja. Myös täydennysrakentamisen alueelliset rajat tarkennettiin ja tunnistettiin uusia paikkoja mahdollista täy-

Tapiolan suuralueella täydennysrakentaminen huoletti asukasyhdistysten edustajia. Kaupunkia tiivistäessä tulee osallistujien mielestä huolehtia pienipiirteisestä rakentamisesta ja suuralueen identiteetistä. Osallistujat pohtivat, että viheralueiden merkitys korostuu kaupunkiympäristössä entistäkin enemmän tulevaisuudessa, ja siksi niitä voisi olla Tapiolan suuralueella enemmän. Eri alueiden väliset yhteydet koettiin tärkeiksi. Myös jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä toivottiin lisää. Osallistujat korostivat lasten ja vanhusten liikkumiselle sopivaa kaupunkia, ”5 minuutin kaupunkia”, missä kaikki tarpeelliset palvelut ja toiminnot ovat saavutettavissa viidessä minuutissa.

Matinkylässä osallistujat toivoivat suuralueen kehittämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Osallistujat kannattivat viheralueiden ja viheryhteyksien vahvistamista sekä toivoivat alueelle lisää rakennettuja puistoja. Asuntorakenne haluttiin pitää korkeatasoisena ja monipuolisena. Asumisen mittakaavaa ei pitäisi muuttaa. Henttaan ja Friisilän pientaloalueet tulee säilyttää.

Asukasyhdistysten edustajat haluavat vahvistaa työpaikkaomavaraisuutta ja työpaikkoja toivotaankin erityisesti Suurpeltoon parantamaan palveluja. Kuitinmäen ostoskeskus on asukkaille tärkeä paikka, jonka kehittämistä osallistujat pitivät olennaisena.

Asukkaat odottavat ratikkaa innolla ja toiveena olisi, että se ulottusi Matinkylän rantaan saakka. Liikenteen rauhoittamiseksi ehdotettiin Kuunkadun läpikulun rauhoittamista Olarissa sekä työpaikkarakentamista suojaamaan Suurpeltoa Kehä II:n melulta.

Osallistujat kokivat, että Vanha-Espoon seudullisesti merkittävät virkistys- ja luontoalueet ovat saavutettavissa lähtökohtaisesti autolla. Osallistujat toivovatkin julkisen liikenteen kehittämistä vähentämään lisääntynyttä autoilua. He toivoivat raideliikenneyhteyksiä Vantaalle Vihdintietä ja Kehä III:sta pitkin.

Pohjois-Espoossa alueen vetovoimana nähtiin väljyys ja ympärillä oleva luonto. Alueen toivottiin säilyvän tulevaisuudessakin omakotitalomaisena asuinalueena. Tiivis, korkea ja sekoittunut rakenne sopisi kuitenkin Kalajärven ja Viiskorven paikalliskeskuksiin. Osallistujat tunnistivat tärkeitä virkistysreittejä erityisesti järvien ympärillä. Laajat viheralueet ovat asukkaiden mielestä arvokkaita, ja niitä tulee säilyttää.

Mitä Espoon kaupunkisuunnittelussa tapahtuu nyt?

Tilaamalla Vaikuta nyt -uutiskirjeen saat tiedon, mitä lähialueellasi tapahtuu ja mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Uutiskirje ilmestyy kahden viikon välein ja se on helppo tilata Espoon kaupungin verkkosivujen pääsivulta osoitteesta espoo.fi kirjoittamalla siniseen hakukenttään sana uutiskirje.

Tutustu ja osallistu kaupunkisuunnitteluun -sivustolta voi lukea tarkemmin muun muassa osallistumisesta ja kaavoituksen eri vaiheista sekä mielenkiintoisista kaupunkisuunnittelun teemoista kuten esimerkiksi nimistö, kulttuuriympäristöt ja ilmastoviisas kaupunkisuunnittelu.

Yleiskaavan omilla sivuilla osoitteessa espoo.fi/yleiskaava on runsaasti tietoa yleiskaavan taustoista, valmistelusta ja osallistumisesta.

Keski-Espoon Sanomat 4
Vanhaa maalaismaisemaa ja uutta rakentamista Espoon Fallåkerissa.
Keski-Espoon Sanomat 5 KULINAARI
Noutopiste

Sunan koulun kuoron kuulumisia

pahtumissa on jo vuosien ajan ollut aluepäällikkömme Kaisa Alaviiri.

Kuoro esiintyi Sellosalissa monissa konserteissa. Ida Elinan 10-vuotisjuhlakonserttikiertueen juhlakonsertissa

Sunan koulun kuoro esiintyi 6. luokan laulajien kanssa. Kanteleensoittaja Ida Elina on kuoron yhteistyökumppani. Joulukuussa kuoron 5.-6.-luokkalaisilla

laulajilla oli ilo ja kunnia esiintyä yhteistyökumppanien Jannike Sandströmin,  Niklas Rosströmin, Jore Marjarannan ja Olli Ahvenlahden  kanssa tunnelmallisessa kaksikielisessä ”I Jultiden”

sa Sunan koululla. Tiina kertoi, että perinteiseen tapaan leirillä laulettiin, leikittiin, askarreltiin, tanssittiin, syötiin ja nautittiin yhdessä olosta sekä hitaasta ajasta. Leirin kokonaisvahvuus oli 120/3.

Sunan koulun kuoro

kasvattajana

Tässä iloisessa tapahtumassa esiintyivät kuoron 3.–5.-luokkalaiset.

Perinteinen Hösmärpluus, järjestettiin syksyllä. Tapahtuma on Keski-Espoon alueella pienille oppilaille tarkoitettu koulunaloitustapahtuma, joka on järjestetty jo yli 10 vuoden ajan ja useana vuonna Helsingin Poliisisoittokunnan Nallekoplan kanssa. Tapahtumassa kantavina teemoina on ystävyys, liikenneturvallisuus ja muut koululaisuuteen liittyvät asiat. Tapahtuma päätetään aina koulurauhanjulistukseen.

-konsertissa. Kahden vuoden tauon jälkeen toteutui myös joulukonsertti Juvenalian Jupopuhallinorkesterien kanssa Sellosalissa perinteisen perheiden joulukonsertin merkeissä.

Sunan koulun kuoron 3.–4.-luokkalaisilla kuorolaisilla ja viidennen luokan kuorokummeilla oli suuri ilo ja kunnia esiintyä kahtena päivänä Espoon kaupungin Osaamisen messuilla Opinmäessä. Yleisönä messuilla kaupunkimme opettajia ja rehtoreita. Kuoro lauloi messuilla kappaleen ”Yhdessä ollaan enemmän”.

Teksti: Pirkko Sillanpää

Kuvat: Tiina Raula ja Jonna Aalto

Sunan koulun kuorolla on ollut useita esiintymisiä kuluneena lukuvuonna koronapandemian jälkeen. Sunan koulun kuoro perustettiin 2009. Kuoro syntyi musiikinopettaja Tiina Raulan ja silloisen rehtorin Pentti Miettisen ideoimana. Kuorosta on ajan saatossa tullut tunnettu koko maassamme. Sunan koulussa jokainen oppilas voi tulla mukaan kuoroon, johon kuuluu tällä hetkellä yli 140 oppilasta. Kuorolaisia on nykyisin niin paljon, että lauletaan kahdessa ryhmässä ja välillä koko kuoron voimin. Kuoro esiintyy ryhmissä tai koko kuoron voi-

min. Koulussa on oppilaita noin 270. Solisevantiellä sijaitsevan Sunan alakoulun peruskorjaus ja laajennus todennäköisesti alkaa ensi vuonna ja hankkeen on arvioitu valmistuvan 2026. Koulu tarvitsee rakentamisen ajaksi väistötilat.

Sunan koulun kuoron

esiintymisiä

kuluneena

lukuvuonna

Kuoro esiintyi ensimmäisen kerran koronapandemian jälkeen syyskuussa Suvelan Asukaspuistossa toteutetussa kyläyhteisöllisessä tapahtumassa, Suvelan basaarissa.

Kirkkojärven koulu

luo toivoa

Erasmus-projektilla

Teksti: Seija Uuspelto, englannin ja ruotsin kielen lehtori, kansainvälisyyshankkeista vastaava opettaja

Kirkkojärven yhtenäiskoulu on mukana Euroopan Unionin rahoittamassa Erasmus+ -projektissa yhdessä espanjalaisen koulun la Pobla de Segurin

kanssa. Projektin nimi on HOPE (Toivo) ja aiheenamme kestävä kehitys ja ympäristöasiat sekä tasa-arvo ja eri kulttuurien välinen kunnioitus. Näillä nuorilla on ollut kolme kouluvuotta, johon ovat osuneet koronavuodet ja etäkoulu, ympäristöahdistus, sähkökriisi sekä Ukrainan sota, joten halusimme projektin kaut-

Vuoden tärkeitä esiintymisiä ovat myös syksyllä ja keväällä Espoon Kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa järjestetyt ”Kutsu Poliisi 112” -konsertit. Ne järjestetään koko kaupunkimme lapsille yhteistyössä Espoon kaupungin ja Helsingin Poliisisoittokunnan kanssa. Viime vuoden neljässä konsertissa esitettiin espoolaisille lapsille Onni Lonkan säveltämä teos ”Yhdessä ollaan enemmän”. Näissä konserteissa teemat olivat samat kuin Hösmärpluusissa. Konsertit täyttyvät vuosittain ennätysajassa. Alueellisessa Hösmärpluusissa ja Kutsu Poliisi 112-konserteissa kuoro tekee yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa ja suojelijana näissä ta-

Ystävänpäivänä Sunan koulun kolmosilla oli ikimuistoinen retkipäivä Musiikitalossa.

Osa luokan oppilaista oli yleisössä ja luokan kuorolaisilla oli suuri ilo ja kunnia esiintyä ensi kertaa Sanoma Pron ”Ystävien aapinen” -konsertissa Kaveriorkesterin, Vuokko Hovattan ja Maija Sariolan kanssa. Yleisönä noin 200 lasta ja ruutujen takana streamin kautta tuhansia silmäpareja. Konsertti sai valtavasti hyvää palautetta ympäri Suomea. Kuoro esiintyi myös ensi kertaa ”Innokas2023 Robotiikka”-tapahtuman avajaisissa.

Odotettu, perinteinen ja aina ikimuistoinen kuoroleiri pidettiin tänä vuonna kahden vuoden tauon jälkeen maaliskuus-

kuussa meiltä oli vastavierailulla La Poblassa 13 oppilasta (8. ja 9. luokkalaisia) ja 4 opettajaa. Oppilaat majoittuvat paikallisissa perheissä ja käyvät koulussa isäntäoppilaidensa kanssa.

Tiina Raula on luotsannut ja kehittänyt kuoroa tarmokkaasti lähes 15 vuotta. Tiina kertoi, että Sunan koulun kuorossa jokainen tulee näkyväksi. Hänen mukaansa kuorolaisten yhteisöllisyyttä on vaikeaa määritellä. Se on jotain suurta, arvokasta ja näkymätöntä. Laulajat kokevat, että on tärkeää kuulua joukkoon, on tärkeää olla osa suurta tarinaa, jossa jokaisella on oma paikkansa. Yhdessä menimme ohi korona-ajan turvallisuusohjeita noudattaen ja tänään Sunan koulun kuoro seisoo tukevasti yhdessä vahvana valmiina kohtaamaan vanhoja ja uusia seikkailuja. Tärkeää on ollut koulun rehtorin ja opettajien ja erityisesti vanhempien tuki. On suurenmoista huomata miten isosti vanhemmat ovat mukana kuoroilussamme. On ihana asia, että kuoro on tärkeä koko perheelle, ei vain laulajille. Tässä yhteydessä on myös mainittava kuoro-opet Henna Vertanen ja Kirsi Mikkola, jotka ovat uskollisesti olleet kaikilla keikoilla mukana. He ovat kuoron tarinassa mukana suurella sydämellä.  Tiina kertoi, että kuoro täyttää ensi vuonna 15 vuotta ja se tuo mukanaan yllätyksellisiä juhlavuoden juttuja.  Kuoro tekee paljon yhteistyötä vanhempien, Espoon kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lähteet:

Musiikinopettaja Tiina Raulan haastattelu 3.5.2023 Kaupunginhallituksen pöytäkirja 8.5.2023

dessä runokirjan ”Hope”, jossa on oppilaiden runoja englanniksi, kataloniaksi ja suomeksi. Kirjan kuvituksessa ovat olleet mukana myös Kirkkojärven koulun alakoulun oppilaat. Runokirja julkistettiin juhlallisesti omassa arvokkaassa tilaisuudessaan La Poblassa.

ta luoda toivoa ja uskoa tulevaan tälle ikäluokalle, joka on kuullut lähinnä vain ikäviä uutisia tulevaisuudesta.

Meillä oli helmikuussa koulussamme vieraana viikon ajan 12 oppilasta ja 3 opettajaa Kataloniasta Espanjasta ja huhti-

Molemmissa kouluissa on työskennelty yhdessä työpajoissa, joissa pienilläkin arjen teoilla on luotu uskoa siihen, että kaikkea ei vielä ole menetetty esim. ympäristön suhteen, vaan voimme vaikuttaa omilla teoillamme ja arjen valinnoillamme tulevaisuuteen. Olemme tehneet kierrätysmateriaalista ympäristöystävällisiä kauppakasseja, aiheeseen liittyviä julisteita ja rintanappeja sekä luoneet yh- jatkuu s. 9

Espanjan vierailulla mukana ollut ja itsekin isäntäoppilaana Suomessa toiminut Kirkkojärven koulun oppilas Liis-Loreen Hanimagi (9G) kirjoittaa kokemuksistaan Espanjassa: ”Koulussa pääsimme mukaan seuraamaan oppitunteja

Keski-Espoon Sanomat 6
Matkalla ekalle keikalle  koronan jälkeen Suvelan Basaari -tapahtumaan Tiinan johdolla.

Kirkko keskellä kylää

Hengähdystauko & musiikkia Tuomiokirkossa

Espoon tuomiokirkko on kesällä Tiekirkko, jonne voi poiketa hetkeksi hengähtämään ja vilvoittelemaan. Kirkossa voi hiljentyä ja kuulla kirkon historiasta nuorten kesäoppaidemme kertomana. Viereisessä Tapulikahviossa on tarjolla kahvia ja virvokkeita sekä pientä purtavaa. Kahvilan tuotto ohjataan Yhteisvastuukeräykselle. Tiekirkko ja Tapulikahvila ovat avoinna arkisin klo 12–16, ma 12.6. alkaen koko kesän elokuulle asti. Kaiken kaikkiaan Tuomiokirkko on auki kesä-elokuussa joka päivä klo 10–18 hetkittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Sunnuntaisin klo 19 kutsumme sinut Tuomiokirkkoon nauttimaan korkeatasoisista ja maksuttomista Suvisunnuntain iltamusiikki -konserteistamme. Ensimmäinen konsertti kuullaan jo 4.6. ja konsertit jatkuvat läpi kesän. Maksulliset Urkuyö & Aaria -konsertit ovat Tuomiokirkossa torstaisin klo 21; ohjelman ja lippujen hinnat löydät: www.urkuyofestival.fi.

Messua vietämme joka sunnuntai klo 10. Olet sydämellisesti tervetullut!

- Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Pursuavatko kaapit?

Pursuavatko kaapit tavaraa, jota et enää tarvitse, mutta joka voisi ilahduttaa jotakuta toista? Varaa myyntipöytä yksin tai yhdessä Suvelan kappelin kevätkirpparille la 27.5. klo 10–14. Pöytämaksu menee Yhteisvastuu -keräykselle. Tarkemmat tiedot: www.suvelankappeli. fi ja FB Suvelan kappeli.

Suvelan kesäilta

Musiikkia, sanaa, ilta-ateria (á 4 e) ja mukavaa yhdessäoloa ke 7.6. klo 18–20 Suvelan kappelissa.

Juhannus kaupungissa

Urkuyö & Aarian juhannusiltamat to 22.6. klo 21 Espoon tuomiokirkossa. Kesäillan tunnelmassa kuullaan suomalaisen laulumusiikin helmiä. Vapaa pääsy. www.urkuyofestival.fi.

Lasten & perheiden kesä

Tervetuloa nauttimaan kesäpäivistä ulkoillen, leikkien & laulaen, kaiken ikäisille lapsille perheineen!

Kesäinen karuselliperhekerho - Espoon tuomiokirkon srk-talo: ma 5.6., ke 7.6., ma 12.6. ja ke 14.6. klo 9.30–12.30. Pientä välipalaa á 1,5 e. Ei ilmoittautumista. Viherlaakson kappeli: ti 6.6., to 8.6., ti 13.6. ja to 15.6. klo 9.30–12.30. Ilmoittautuminen lounaalle: Viikolle 23 ti 30.5. ja viikolle 24 ti 6.6. mennessä, marika.laakkonen@evl.fi.

Lounas á 1,5– 3 e.

Perheiden kesäpäivä ti 20.6. klo 10–13 Suvelan kappeli. Kasvislounas ja jätskijälkkäri klo 11; hinta 1,5-3 e. Ilmoittaudu 13.6. mennessä: marika.laakkonen@evl.fi.

Retkiperhekerho - Luonnon helmassa aistit avautuvat, ruoka maistuu ja mieli rauhoittuu. Pakkaa eväät reppuun ja tule tutustumaan Espoon helppoihin retkikohteisiin ja toisiin perheisiin. Retkiperhekerhot ma 19.6. klo 10–13 Nuuksion Kattilassa ja ke 21.6. klo 10–13 Pirttimäessä. Ks. espoonseurakunnat.fi.

Kummipäivänä su 4.6. kummille ja kummilapselle maksutonta ohjelmaa. Ks. hakusanalla ”kummipäivä” osoitteesta www.espoonseurakunnat.fi.

Suvisunnuntain iltamusiikki

Ilmainen kesäkonserttisarjamme sunnuntaisin klo 19 Espoon tuomiokirkossa, vapaaehtoinen ohjelmamaksu musiikkityölle.

4.6. Cantabile. Elja Puukko, laulu; Tommi Niskala, urut. Merikanto, Kuula, Bach.

11.6. Vocale. Vino Ensemble, joht. Viena Kangas; Johannes Elfving, sello. Pärt, Kreek, Madetoja, Beach, Kostiainen, Cassadó.

18.6. Prelude. Anders Johnsson (Ruotsi), urut. Bach, Beethoven, Wright, Debussy, Saint-Saëns, Vierne.

25.6. Pianissimo. Aaron Ahola, piano. Merikanto, Palmgren, Chopin.

2.7. Improvisando. Sanna Vuolteenaho, laulu ja moninaiset soittimet; Eero Savela, trumpetti; Petri Koivusalo, urut. Virsi-improvisaatioita, joihin kuulijatkin saavat osallistua.

9.7. Medievale. Keskiaikayhtye Amor Céu: Aino Peltomaa, laulu, keskiaikainen harppu ja perkussiot; Eira Karlson, laulu ja fiideli; Anna Oramo, laulu ja clavisimbalum. Musiikkia keskiaikaisista Cantigas d’Amiga ja Cantigas de Santa Maria -kokoelmista.

16.7. Duetto. Auroora Perttunen, sello; Juho Lepistö, piano. Bach, Schumann, Debussy.

23.7. Nordic Journey. James Hicks (USA), urut. Haapalainen, Mattsson, Hovland, Takle, Karlsen, Lindberg, Dubra.

30.7. Guitarra. Patrik Kleemola, kitara. Villa-Lobos, Ponce, Sor.

6.8. Flötenorgel. Olivier Eisenmann, urut; Verena Steffen, huilu (Sveitsi). Muffat, Gade, Besozzi, Jensen, Hiller, Eisenmann, Huber.

13.8. Trio. Trio Arkada: Kasmir Uusitupa, viulu; Artturi Aalto, sello; David Munk-Nielsen (Tanska), piano. Schubert. Yhteistyössä Radalla -kamarimusiikkifestivaalin kanssa.

www.espoonseurakunnat.fi/suvisunnuntain-iltamusiikki.

Ilmastokonsertti

Ilmastokonsertti la 27.5. klo 18 Laaksolahden kappeli. Natura-kvartetti, kuoro, esiintyjiä. Vapaa pääsy. Vapaaehtoisen ohjelmamaksu WWF:n kautta ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

SyysMatin Markkinat

Espoon suosituin ja suurin koko kansan tapahtuma la-su 16.–17.9. Espoon tuomiokirkonmäellä.

Vapaaehtoisten ilmoittautumislinkit ovat auki: www.espoonseurakunnat.fi/syysmatinmarkkinat.

Pieni luontopyhiinvaellus

Juhannusjuhla juhannusaattona pe 23.6. klo 18–21 Tuomiokirkossa ja seurakuntatalolla. Lipunnosto, kesäistä ohjelmaa ja musiikkia; Huokeahintaista tarjottavaa. Lapsille omaa ohjelmaa

Juhannuspäivän messu la 24.6. klo 10 Espoon tuomiokirkossa.

Ma 5.6. klo 18–20 Nuuksiossa. Pyhiinvaellus on jalkojen rukousta ja mielen lepoa. Varusteiksi jalkaan hyvät kengät, päälle sään mukainen vaatetus, reppuun vesipullo ja pienet eväät. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: marja.malvaranta@evl.fi, 0405311040.

Älä jää yksin!

Keskusteluapua parisuhteen, eron, perheen ja kasvatuksen kysymyksissä ma–pe klo 9–15 perhetyönohjaajat: kirsi.kanerva@evl.fi, 050 5110 165 ja kristiina.hannula@evl.fi, 040 547 4146. Papin puhelin joka päivä klo 9–21, 09 8050 3501. Yhteys diakoniatyöntekijään: www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/apua-ja-tukea.

Somessa ja verkossa:

Olemme toistemme arjessa vahvasti läsnä. Seuraa meitä! Facebook.com/EspoonTuomiokirkkoseurakunta/ Instagram: @ espoontuomiokirkkoseurakunta www.espoonseurakunnat.fi

Osoitteita: Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5. Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo, Kirkkoranta 2 Auroran kappeli, Heiniemenpolku

1. Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3. Kauklahden kappeli, Kauppamäki

1. Kirkonkymppi, Kirkkokatu 10. Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16. Suvelan kappeli, Kirstintie 24. Unelman kammari, Kaivomestarinkatu 8. Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2

Keski-Espoon Sanomat 7 espoontuomiokirkkoseurakunta.fi www.lujakallio.fi espoonseurakunnat.fi facebook Instagram ja Twitter

Muistoja Espoonjoelta ja Espoonjokilaaksosta

kokaukaloita. Mailat tehtiin usein itse ja Espoossa oli mailatehdas Kilossa. Luistimet olivat vanhoja ”hokkareita” tai Nurmeksia. Harvalla lapsella oli tuohon aikaan kunnon ”skrinnarit”.

Espoonjoesta nostettiin talvella karjataloutta varten myös jäitä. Karjatiloja oli joen lähettyvillä Kirkkojärvelle mentäessä kymmenkunta.

Ensimmäisen kosketukseni Espoonjokeen koin kevättalvella 1953, kun perheemme muutti Bensulsin tilalle Vanttilaan. Joki tulvi keväällä uomassaan ja kala nousi kevätkudulle. Lähdimme jäiden lähdettyä heti ongelle ja saatiin ns. jääsärkiä vanhan kivisillan alapuolelta. Säynäviä pyydettiin haavilla.

Kauklahden lasitehtaan koski oli paras pyyntipaikka. Kaksi ja jopa kolmekin säynävää saattoi uida samalla kerralla

haaviin. Säynävät ja hauet nousivat Kirkkojärveen saakka kutemaan. Sain kuulla, että kalojen lisäksi Espoonjoessa oli ennen myös piisameita, joita oli pyydetty aikoinaan nahan vuoksi. Espoonjoessa oli myös runsas jokirapukanta.

Kesällä käytiin ongella Espoonjoen suussa ja silloin käytettiin syöttinä heinäsirkkoja. Joella suorastaan kuhisi perhosia sekä sudenkorentoja ja joki tuoksui kesältä. Espoonjoessa myös uitiin monissa paikoissa Kauklahdessa ja ylempänä. Kävin itse uimassa Kauklahden maan-

Tarina

Haapatyttöperhosesta

Tarina alkaa Kannunsillan perhosniittyjen ennallistamisesta v.2002, jolloin Espoon tuomiokirkon viereisen Espoonjoen eteläpuolelta löydettiin vuoden aikana yhteensä 551 eri perhoslajia, joista otin tarinan kertojaksi Haapatyttöperhosen (Archiearis notha), vaarantuvana lajina arvioidun yksilön. Perhonen liitelee entisen v. 2021–22 puretun kaupungintalon ja vielä jäljellä seisovan valtuustotalon yläpuolella ihmetellen kaupunkitalon puretun talon alta löytyvää massiivista graniittimassoista koostuvaa kalliomuodostelmaa. Tulevaisuuden ystävät yrittivät viimeiseen asti säilyttää 50-vuotiasta kaupungintaloa siinä kuitenkaan onnistumatta. Luonnon ennallistaminen julkisessa keskustelussa synnytti salamaniskun tapaisesti ajatuksen, ”ehdottakaamme puretun kaupungintalon peruskallion ennallistamista” ja samalla nykyiselle peruskorjatulle Valtuustotalolle suojelumerkintää tulevien kaavamuutosten yhteydessä.

Kaupugintalon perustukset ovat tiukasti paikalla rakennettujen betonibrutaalien rakenteiden tiheä verkosto, mutta mielenkiintoinen mielenmaisema ulkotanssilavoille, kansantorin kokouksille ja alas johtavien portaikkojen verkostolle. Graniittikalliota saataisiin paljolti koskemattomana näkyviin ja sokkeloiset kolot voisi hyödyntää puiden, pensaiden ja luonnonkukkien istutuksiin. Kaupunkitalon tilalle ennallistettu monimuotoinen kalliomassa toimisi kesällä ja talvella. Kalliomaisema suunniteltaisiin ja rakennettaisiin espoolaisten asukkaiden, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten  kanssa yhteistyössä kauniiksi ja mielenkiintoiseksi katsella sekä turvalliseksi käyttää. Uusi Kallio liittyisi luontevasti viereisen Lakelanpuiston maisemaan ja olisi luonnollinen jatke Espoon Tuomiokirkon kulttuurihistoriallisten arvokkaiden alueiden kanssa.

tiesillan yläpuolella Stor-Bassin puolella. Nykyisen Kannusillan alapuolella oli kaksi uimapaikkaa, ns. Pikku-uima ja Iso-uima. Pikku-uima oli vähän sillan alapuolella ja Iso-uima lähempänä Espoonväylän siltaa molemmin puolin jokea. Iso-uimassa käytiin uimassa kauempaankin. Nykyisen Kirkkokadun sillan alapuolella käytiin uimassa Muuralasta silloista Savipellonkujaa pitkin.

Espoonjoen leveimpiin kohtiin ainakin Kauklahdessa avattiin vuosina 1954-55-talvella luistinratoja ja jääkiek-

Ihastuin 1954 Espoonjoen virtaamaan Sunan vanhan saunan kohdalla olleeseen kahlaamoon. Joki oli sillä kohdalla melko kapea, hiekkapohjainen ja vain 18 senttiä syvä. Virtaus oli hyvä ja vesikasveja oli paljon. Kahlaamoon johti lähitieltä kaksi polkua. Paikka oli kaunis ja rauhallinen. Autoilla ei silloin sinne päässyt. Paikalla oli usein lapsia leikkimässä ja aikuisia pesemässä pikkupyykkiä. Suuri rantatie, Kuninkaantie on vuosisatoja seuraillut Espoonjoen rantoja Pellossa, Espoon kirkon lähellä ja Espoon Pitkäjärvellä. Turun moottoritien rakentaminen oli Espoonjoelle pakollinen, mutta kova kokemus. Vanhaa jokea ruopattiin ensimmäistä kertaa tienpohjan kuivattamisen takia rankasti vuonna 1956. Voi sanoa, että joki ”kuoli” ja jäi elämään hiljaiseloa vuosikymmenten ajaksi. Glimsin ja Glomsin joet virtaavat entiseen malliin ja niissä on kalaa. Onkijat ovat siirtyneet niiden varsille kalastamaan ja odottavat ”alajuoksun paranemista”.

Keski-Espoon Sanomat 8
Teksti ja kuva: Toivo Kalliomäki Toivo Kalliomäki 2023. Näkymä Espoonjoelle vuoden 1955 muistikuvien pohjalta, diptyykki. Teksti ja piirros: Raimo Volanen, Pro Espoonjoki ry

jatkuu sivulta 6

Kanjonivaellus

ja huomasin, että Espanjassa ei ole koululounasta vaan oppilaat ottavat kotoa mukaansa lounaan (yleensä patongin) ja ruokailuajat ovat myöhäisempiä kuin Suomessa. Koulupäivät ovat aina saman pituisia (klo 8.45-15.15) ja päivän aikana on vain kaksi välituntia. Espanjassa myös välitunneilla kännykän käyttö on kielletty ja oppilaat ja opettajat puhuvat niin tunneilla kuin koulun ulkopuolellakin enemmän toistensa kanssa ja kyselevät kuulumisia.

Isäntäperheeni oli todella avulias ja hyväntahtoinen. Ensimmäisinä päivinä oli hieman koti-ikävä, mutta viimeisinä päivinä itkimme, koska meidän piti palata kotiin. Ruoka oli hyvää ja oli kiinnostavaa saada uusia makuelämyksiä ja kokeilla uusia ruokia.

Viikon aikana opin sanomaan hyvää huomenta (bon dia) ja hyvää yötä (bona nit) ja monia muita sanontoja katalaaniksi sekä espanjaksi.

Mieleeni jäivät erityisesti Katalonian pääkaupunki Barcelona nähtävyyksineen, upeat retket vuoristoon ja kanjonivaellus, vierailu Ljeidan historialliseen kaupunkiin sekä St. Georgen päivän juhlallisuudet ja läksiäisjuhla. Jäin kaipaamaan lämmintä säätä ja uusia ystäviämme, joiden kanssa kokoonnuimme pelaamaan jalkapalloa, syömään ja katsomaan auringonlaskua vuorilla. Huomasin, että vaikka asumme hyvin erilaisissa maissa ja eri ympäristössä, niin ajattelemme silti samalla tavoin monista asioista. Suosittelen lämpimästi kaikille Erasmus- projektiin tai muihin kansainvälisyysprojekteihin osallistumista, jos

sellainen mahdollisuus on. Tällaisissa projekteissa pääsee harjoittelemaan kielitaitoa ja sosiaalisia taitoja sekä saa

lisää rohkeutta ja monia uusia ystävyyssuhteita ja yhteyksiä, joita ehkä tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa. Meissä heräsi toivon kipinä!”

Perusterveydenhuolto on pelastettava nyt

Teksti: Pirjo Toivonen

Kuva: Mia Laihon arkisto

”Kun nuori lääkäri tulee terveyskeskukseen, jossa hän joutuu heti ”syvään päähän”, tekemään liian itsenäisesti vaativaa työtä suuren työpaineen alla, ei ole ihme, että terveyskeskustyö ei houkuttele”, kansanedustaja Mia Laiho kuvaa terveyskeskusten lääkäripakoa.

”Terveyskeskustyö on tosi kivaa, monipuolista ja motivoivaa, jos työolosuhteet ovat inhimilliset, potilasmäärät ovat kohtuulliset ja tukea saa tarvittaessa ”, korostaa Mia Laiho, koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja sisätautien erikoislääkäri. Kansanedustajan työn lisäksi hän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja ja Espoon kaupunginvaltuutettu.

Pitkät hoitojonot ovat perusterveydenhuollossa terveyskeskuksissa arkipäivää. Mia Laihon mukaan ongelma voidaan kestävästi ratkaista vain toimintatapoja ja rakenteita muuttamalla. Hän on vetänyt eduskunnassa työryhmää, jossa on etsitty tähän ratkaisua.

Perusterveydenhuollon on oltava sellainen, että asiakas voi luottaa, että hoitoon pääsee tarvittaessa ja joku vastaa hänen hoidostaan. Henkilöstölle taas on tärkeää, että on rauha tehdä työnsä hyvin

ja sieltä saa tarvittaessa tukea ja työssä on mahdollisuus kehittyä.

Mia Laihon teesit terveyskeskusten toiminnan

muuttamiseksi

Oma tiimi -malli

Uuden ajattelun ytimenä on moniammatillinen tiimi, joka ottaa potilaan heti hoitoonsa. Tällainen on toiminut puolitoista vuotta Kilossa ja aloittanut toimintansa Kalajärvellä ja Leppävaarassa. Laiho korostaa, että onnistunut tiimityöskentely vaatii jatkuvaa oman toiminnan seurantaa ja valmiutta muuttaa vanhaa toimintakulttuuria. Riski palata vanhaan toimintatapaan on muuten suuri.

Mia Laiho kertoo, että tiimi -mallia on tavoitteena laajentaa koko Länsi-Uudenmaan alueelle. Sen saaminen valtakunnalliseksi toimintamalliksi voi vaatia muutoksia lainsäädäntöön.

Itsenäiset ammatinharjoittajat

Mia Laiho muuttaisi terveyskeskuksia niin, että esimerkiksi lääkärit voisivat toimia siellä myös itsenäisinä ammatin-

Keski-Espoon Sanomat 9 Jatkuu s. 11
Ennen eduskuntaa Mia Laiholla on pitkä työkokemus lääkärinä niin potilastyössä kuin johtotehtävissä. Sagra di Familia

Kesää kohti

Teksti ja kuva: Tuula Nordström, Keski-Espoon seniorit ry:n puheenjohtaja

Keski- Espoon senioreiden kevätkausi on ollut täynnä aktiviteetteja. Jäsentilaisuudet joka toinen tiistai keräsivät ennätysmäärän jäseniä, keskimäärin 80-100. Eija Ahvo veti Valtuustotalon kahvilan jopa niin täyteen, että jouduttiin hakemaan lisää tuoleja ja kahvipullia. Saldo yli 130 henkilöä.

Ohjelmassa on ollut mm. hyvinvointia, muistia, ravitsemusta, ruokahuoltoa, edunvalvontaa, Hyte- aluetta ja vanhuspalveluita käsitteleviä aiheita. Kevennystä ohjelmaan toi Eija Ahvon ”Elämän soimaan sain” -tilaisuus ja ”Vapun jatkot”. Liikuntaakaan ei olla unohdettu, sillä ulkoilupäivä Pirttimäessä on vielä edessäpäin. Jäsentilaisuudet ovat vain osa toimintaa. Tusinan verran kerhoja on tuonut oman lisänsä toimintaan. Valinnan varaa löytyy laidasta laitaan. Liikuntaa kaipaavat ovat voineet valita mieltymyksensä mukaan joko golfia, minigolfia, keilausta tai kuntosalia. Kirjallisuuskerho ja luku- ja kirjoituspiiri ovat palvelleet kulttuurinälkäisiä. Itsensä kehittämistä varten meillä on aktiivisesti toimivat digi-, käsityö- ja pelikerho sekä aivojumppa. Ja kerran kuussa on nautittu yhteisestä lounaasta Henricuksessa.

Eikä tässä kaikki, tätä kaikkea edellä kuvatun lisäksi on saatu nauttia monipuolisesta kulttuuri- ja matkatarjonnasta. On käyty teatterissa Helsingissä, Tampereella ja Hämeenlinnassa. On vierailtu museoissa Tampereella, taidemuseoissa Helsingissä ja käyty operettigaalassa Musiikkitalossa, jossa myös nautittiin ”Tähtien Vappu” -konsertista. On tutustuttu Grand Central Hotelliin Helsingissä ja tehty kartanokierros Espoossa. Unto Monosen musiikkinäytelmä Lohjan Tanhuhovissa oli matka nuoruuden tanssilavoille.

Tämä kaikki saattaa tuntua kehumiselta ja sitä se onkin. Olemme mielestämme onnistuneet tarjoamaan jäsenkunnallemme monipuolisen kevään. Yhdistyksen hallitus ja kaikki aktiiviset toimijat ansaitsevat mielestäni kiitoksen siitä panostuksesta, jota ovat vapaaehtoisesti antaneet jäsenistön hyväksi. Toivottavasti Espoon päättäjät arvostavat senioreiden eteen tekemäämme työtä ja muistavat meitä jakaessaan avustuksia.

Kesäloma koittaa meillekin

Teksti: Paula Ruokola, Punainen Risti, Keski-Espoon osasto paularuokola(at)gmail.com , keski-espoo.punainenristi.fi

Punaisen Ristin Keski-Espoon osaston vapaaehtoiset kielikerhojen ohjaajat pääsevät kohta koululaisten tavoin ansaitulle kesälomalle. Lukuvuosi on ollut työntäyteinen ja vähän raskaskin, ja loma tulee tarpeeseen.

Juuri kun toiminta alkoi koronan jälkeen normalisoitua, tuli Ukrainan sota, joka aiheutti pakolaisten tulvan ja siitä johtuvan auttamistarpeen. Osastomme vapaaehtoiset ovat pitäneet läksykerhoa ja opettaneet suomen kieltä monenlaisille ryhmille monin eri tavoin.

Uusi LäksyHelppi

Uutena LäksyHelppinä tänä keväänä aloittanut Hansakallion koulun läksykerho lähti hyvin käyntiin, mutta toukokuun viimeisille tunneille tuli ohjaajapula. Keskellä päivää vapaana olevia apukäsiä etsittiin "kissojen ja koirien” kanssa. Tarpeellinen määrä ohjaajia saatiinkin, eikä tunteja tarvinnut peruuttaa.

Suomea oppimaan – kielikerho Teamsissä

Omnia Osaamiskeskuksen kanssa vuosi sitten aloitettu keskustelu- ja kielikerho sai innokkaat aikuisopiskelijansa ja uskolliset ja tunnolliset ohjaajat. Kerho toimii Teamsetäyhteydellä kerran viikossa tunnin ajan. Keskustelemme ja opetamme kielioppia opiskelijoiden toiveiden mukaan. Etäyhteydellä keskustelukerhon pitäminen ei ole ollut helppoa. On ollut teknisiä vaikeuksia, eikä tieto kerhosta ole aina tavoittanut kohderyhmää.

Yhteistyö Suomi-Syyria ystävyysseura ry:n kanssa Olemme jo korona-keväästä lähtien auttaneet Suomi-Syyria ystävyysseura ry:n lapsia läksyjen teossa. Tämäkin tapahtuu etäyhteydellä Google Meetissa ja WhatsAppissa. Oppilaat tulevat pääasiassa pääkaupunkiseudun kouluista ja ohjaajat asuvat ympäri Suomea.

Syksyllä taas jatkamme erilaisissa vapaaehtoistoiminnoissa. Toivottavasti silloin taas ilmoittautuu runsaasti vapaaehtoisia mukaan.

SPR Keski-Espoon osaston hallituksen puolesta kiitän vapaaehtoisia ja jäseniä kuluneesta lukuvuodesta ja toivotan heille, kuten myös tämän lehden lukijoille, hyvää

Keski-Espoon Sanomat 10
Eija Ahvon tilaisuus 18.4., tässä suurin osa 130 seniorista.
aurinkoista
ja
kesää
Kuva: SPR Meilahden osasto
Seuraava Keski-Espoon Sanomat ilmestyy 10.9.

Jatkuu sivulta 9

harjoittajina. Se voisi osaltaan parantaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja lisätä terveyskeskusten houkuttelevuutta ammattilaisten keskuudessa.

Laihon mukaan tarvitaan yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, jotta palvelut ihmisille voidaan turvata. Hoitoonpääsyn nopeuttamisen lisäksi on varmistettava hoidon jatkuvuus. Siitä hyötyy sekä asiakas että henkilöstö.

Laihon mukaan nykyisinkin käytössä oleva palveluseteli sopii hyvin jonojen purkuun. Jotta palvelut voidaan turvata kestävällä tavalla ja pitkäjänteisesti tarvitaan kuitenkin rakenteellisia ja uudenlaisia ratkaisuja. Siinä voidaan hyödyntää julkisia, yksityisiä sekä kolmannen sektorin palveluja. Omatiimimallin hyödyntä-

KESÄRIENTOJA

minen olisi oiva toimintatapa saada hoitoonpääsy ja hoidon jatkuvuus kuntoon sekä lisätä perusterveydenhuollon houkuttelevuutta.

Töiden karsinta

”Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa käyttää lääkäreitä ja sairaanhoitajaa muuhun kuin heidän koulutustaan vastaavan työhön. Terveyskeskuksiin on saatava riittävästi avustavaa henkilökuntaa.”

Mia Laiho uskoo, että Länsi-Uudellamaalla päästään terveysasemilla tarjoamaan vielä iltavastaanottoja. Hän korostaa, että useisiin vaivoihin ei tarvita päivystystä, jos vain hoitoonpääsy muuten on hyvin hoidettu.

Talomuseo Glims

Glimsintie 1, 02740 Espoo

+358 9 816 27337 Espoon kaupunginmuseo, espoonkaupunginmuseo.fi

Kesäkauden aukioloajat (2.5.–31.8.) ti–pe klo 10–17 la–su klo 11–17 maanantaisin suljettu 23.–25.6. juhannus / suljettu

Museon pääsymaksut 6/3 €, alle 18-v. ja yli 70-v., vapaa pääsy. Kaikukorttikohde, museokorttikohde.

Talomuseo Glims on vanha espoolainen maatila Karvasmäen kylässä. Glims on toiminut maatilana ainakin 1500-luvulta 1900-luvun alkuun saakka. Alue muutettiin museoksi 1958. Museoalueeseen kuluu 11 alkuperäisillä paikoillaan olevaa rakennusta, joista vanhimmat ovat peräisin 1700-luvulta.

Talomuseo Glimsin näyttelyihin ja toimintaan liittyviä opastuksia voi tiedustella museolta.

Glimsin päärakennuksessa sijaitsee museopuoti, jossa on pääsylippujen lisäksi myynnissä kirjoja, kortteja, leluja ja monenlaisia käyttö- sekä koriste-esineitä. Puodin valikoima vaihtelee vuodenajan mukaan. Museopuotiin voi poiketa ilman pääsymaksua. Espoon kaupunginmuseo kehittää jatkuvasti uusia historiasisältöjä verkkoon. KAMUn Historiaa verkossa -sivulta löydät kootusti kaikki museon digisisällöt ja verkkopalvelut.

Taidenäyttelyitä

Kuninkaantien taiteilijoiden näyttely ”Kuninkaantiellä”13.8.-9.9.2023, Jorvin sairaalan pääaula, osoite Karvasmäentie 8, 02740 Espoo.

Kuninkaantie Taiteilijat ry – Kungsvägens Konstnärer rf on vuonna 1998 perustettu yhdistys, jonka toiminta kietoutuu vanhan Kuninkaantien ja sen historian ympärille. https//kuninkaantientaiteilijat.com

Näyttelyt

Hurmaavat huonekasvit –Kaukomailta koteihin

28.4.2023-3.3.2024

Ulkomaiden kasvit toivat aikoinaan tuulahduksen eksotiikkaa Suomen kartanoihin, ja niistä ne hiljalleen siirtyivät maaseudun tupiin. Näyttelyn tekstit on kirjoittanut kasvibiologi ja tietokirjailija Teija Alanko. Näyttely kertoo kuinka nykyisin tutut kotiemme viherkasvit ovat ennen olleet haluttuja harvinaisuuksia, joita ovat omistaneet vain kartanoiden säätyläiset. Kalliit, ulkomaalaiset kasvit herättivät ihmetystä ja ihastusta. Aikojen kuluessa kasvit alkoivat yleistyä ja niistä tuli tavallisempia myös köyhempien ihmisten kodeissa. Näyttelyssä selviää mistä kasvit ovat kotoisin, mitkä ovat milloinkin olleet muotia ja mitä kulttuurihistoriaa niihin liittyy. Millaiset ihmiset ovat kasveja pitäneet ja miksi?

Työnäytöksiä ja työpajoja

Kesän aikana järjestetään erilaisia työpajoja ja työnäytöksiä mm. kasveihin liittyen. Työnäytökset ovat keskiviikkoisin klo 11-13 ja työpajat torstaisin samaan aikaan. Keskiviikkoisin meillä on myös museoon aina ilmainen sisäänpääsy. Kesän aikana järjestämme myös opastuksia näyttelyyn.

Laidunvierailut alkavat viikolla 23 ja niitä järjestetään keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15.30. Laitumelle pääsee rajattu määrä ihmisiä kerrallaan, vuorolippuja aletaan jakamaan laitumen portilla klo 15.15 alkaen. Eli suosittelemme olemaan ajoissa paikalla. Laidunvierailun ajan museoon on ilmainen sisäänpääsy.

Tapahtumat

Lasten sunnuntai

28.5.2023 klo 10.00–17.00

Koko perheen tapahtuma tarjoaa paljon tekemistä ja kokemista.

Ohjelma:

Klo 10-12 Karstataan yhdessä

Klo 10-12 Jousiammuntaa: Ohjattua jousiammuntaa.

Klo 10-12 Työnäytös: Kehräystä

Klo 10-12 Espoon Pitsinnypläys ry: Kuinka sujuu pitsinnypläys? Tule kokeilemaan nypläystä

Klo 11-12 Laidunvierailu 4H -kotieläinpihalla: Rapsuttele lampaita ja vuohia laitumella.

Klo 12-14 Työnäytös: Munankuorimosaiikkia

Klo 13-15 Mehiläistarhaaja Stan Jas vierailee museolla: Tutustu mehiläisten ihmeelliseen maailman ja Glimsin mehiläistarhoihin.

Klo 13-15 Museon työpaja: Askarrellaan yhdessä

Klo 13-15 Museon työpaja: Huovutusta

Klo 13-15 Jättisaippuakuplien puhaltamista: Tule kokeilemaan kuinka ison saippuakuplan saat puhallettua

Klo 13.15-14.15 Laidunvierailu 4H -kotieläinpihalla: Rapsuttele lampaita ja vuohia laitumella

Klo 14-16: Jousiammuntaa: Ohjattua jousiammuntaa

Klo 15.30-16.30 Laidunvierailu 4H -kotieläinpihalla: Rapsuttele lampaita ja vuohia laitumella

Keski-Espoon Sanomat 11 • Huolto- ja putkiasennukset • Lämmitysratkaisut • Putkisaneeraukset • Lattialämmitysratkaisut Oy TNT-Putki Ab LVI-työt Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella Luotettavasti ja asiantuntemuksella PUTKI punainen: 100 magenta 100 yellow, pms 186C tumma harmaa: 75K, pms cool gray 11C Suomalaistentie 02270 Espoo Puh. 09-4540422, fax 09-4540433, GSM 0500-445 319 myynti@aikamainos.fi, www.aikamainos.fi Copyrights by: www.tntputki.fi PUTKI punainen: 100 magenta 100 yellow, pms 186C tumma harmaa: 75K, pms cool gray 11C Suomalaistentie 02270 Espoo Puh. 09-4540422, fax 09-4540433, GSM 0500-445 319 myynti@aikamainos.fi, www.aikamainos.fi Asiakas: TNT Putki Oy pvm. 30.9.2009 Copyrights by: PUTKI punainen: 100 magenta 100 yellow, pms 186C tumma harmaa: 75K, pms cool gray 11C Asiakas: TNT Putki Oy pvm. 30.9.2009 huolto@tntputki.fi Oy TNT-Putki Ab Vanha Muuralantie 37 02770 Espoo Huolto: 050 5689345 Urakat: 0400-827771
Glimsin kahvila on avoinna joka päivä klo 10-17

KESÄRIENTOJA

Kauppakeskus Entresse

Siltakatu 11

02770 Espoo

Aukioloajat:

Tiistai-keskiviikko ja perjantai

11-19, torstai 11-20, lauantai 12-18 ja sunnuntai 12-16

Museoon ilmainen sisäänpääsy. Lue lisää osoitteessa www.helinamuseo.fi

Juhannus 22.6.-25.6.2023 suljettu

Nyt voit tutustua Helinä Rautavaaran museon kokoelmiin myös digitaalisesti.

Näyttelyt

Kokoelmanäyttely

Kasvokkain, pysyvä näyttely

Askelia ihmisyyteen

-näyttely

31.3.2023.- 29.10.2023

Katsomuskasvatusaiheisen

näyttelyn taiteilijoina ovat kuvataiteilijat Erno Enkenberg ja Sini Pelkki. Näyttely on syntynyt

kiinnostavien vaiheiden kautta.

Suomen evankelisluterilainen

kirkko ja Step-opintokeskus

kutsuivat syksyllä 2021 yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen, Espoon kaupungin ja Espoon seurakuntayhtymän kanssa 10

varhaiskasvatuksen asiantuntijaa osallistumaan uudenlaiseen taidevälitteisen yhteisajattelun eli taiteen läpi katsomisen menetelmään. Tämän pohjalta taitelijat Ekenberg ja Pelkki työstivät näyttelyn taideteokset, ja kokonaisuus on keskustelunavaus ihmisyyden kohtaamisesta ja sen ymmärtämisestä. Elokuvafestivaalit Espoon keskuksessa 23.-24.5.2023.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä SunFlower Film and Photo -festivaali rakentuu rauhan teeman ympärille. Elokuvat tuovat esille näkymiä Lähi-idän maissa asuvien tai sieltä lähteneiden arkipäivään ja kulttuurimaisemaan. Ne kertovat elämästä sotien ulkopuolella.

Festivaalin tuotannosta vastaa toimittaja Rasoul Khorram yhdessä Helinä Rautavaaran museon kanssa. Festivaali järjestetään Kannusalissa (Kannusillankatu 4) Espoon keskuksessa. Kaikissa elokuvissa on englanninkielinen tekstitys. Festivaali on maksuton.

Tapahtuma järjestetään Espoon kaupungin tuella.

Tutustu ohjelmaan: sunfilm. fi/elokuvat

Tuottaja Rasoul Khorram, sunfilm.fi@gmail.com

Yleisömanageri Helka Saarinen, helka.saarinen@helinamuseo.fi

Urkuyö ja Aaria -festivaali järjestetään kesätorstaisin

1.6. – 31.8.2023 klo 21 Espoon tunnelmallisessa tuomiokirkossa. Saamme kuulla korkeatasoisia solisteja sekä orkesteri- ja kuorovieraita. Tässä on otettu mukaan vain muutamia konsertteja kesän ajalta.

Lisätietoja:

URKUYÖ JA AARIA RY info(at) urkuyofestival.fi www.urkuyofestival.fi

AvajaiskonserttiMozart: Requiem

1.6. klo 21

Avajaiskonsertissa Tapiola Sinfoniettan ja Tapiolan kamarikuoron solisteina esiintyvät tämän hetken merkittävimpiin suomalaisiin ooppera- ja barokkilaulajiin lukeutuvat sopraano Tuuli Takala, kontratenori Teppo Lampela, tenori Tuomas Katajala ja basso Mika Kares. Kapellimestarina toimii Topi Lehtipuu ja kuoronjohtajana Hannu Norjanen.

Urkuyö ja Aarian perinteikkäät Juhannusiltamat järjestetään juhannusaaton aattona Espoon tuomiokirkossa

Jaakko Kortekangas juhannusiltamat

22.6. klo 21.00, Vapaa pääsy

Jaakko Kortekangas, baritoni

Jukka Nykänen, piano

Niko Kumpuvaara, harmonikka Maija Linkola, viulu

Timo Mustakallio -laulukilpailun voittajat

20.7. klo 21

Juho Alakärppä

Savonlinnan Oopperajuhlien

yhteydessä järjestettävän Timo Mustakallio -laulukilpailun voittajia päästään kuulemaan

heti tuoreeltaan Urkuyö ja Aaria -festivaalilla! Voittajiksi valittava laulajakaksikko esiintyy pianisti Juho Alakärpän kanssa.

Savonlinnassa vuosien mittaan palkittujen joukossa on monia

Suomen lahjakkaimpiin laulajiin lukeutuvia taiteilijoita. Heitä on kuultu Urkuyö ja Aaria -festivaalilla säännöllisesti.

Ylioppilaskunnan Laulajat

24.8. klo 21 Ylioppilaskunnan laulajat   Pasi Hyökki, kuoronjohtaja Ylioppilaskunnan Laulajat on mieskuorotaiteen suomalainen edelläkävijä. Maamme vanhin suomenkielinen kuoro,

140-vuotias YL on kysytty artisti, joka konsertoi aktiivisesti sekä Suomessa että ympäri maailmaa. Juhlavuottaan kuoro viettää kiertueella ympäri Suomea. Juhlavuoden ohjelmisto päästään kuulemaan pääkaupunkiseudulla ainoastaan Urkuyö ja Aaria -festivaalilla. Monipuolinen ja värikylläinen ohjelmisto koostuu mm. Robert Kajanuksen, Jean Sibeliuksen, Juuso Vanosen, Selim Palmgrenin, Machael Ostrzygan, Eero Grundströmin, Toivo Kuulan, Gösta Sundqvistin ja Leevi Madetojan lauluista. Konsertti toteutetaan videokuvalla maustettuna.

Benjamin Britten: Kuovijoki-ooppera to 31.8. ja  la 2.9. klo 21.00 Urkuyö ja Aaria -festivaalin kesä huipentuu oopperaan! Benjamin Brittenin kirkko-ooppera Kuovijoki (alkup. Curlew River, 1964) on koskettava teos poikaansa etsivästä äidistä. Japanilaista Noh-näytelmää mukaillen Britten sävelsi teoksen kirkkoon soveltuvaksi kirkkoparaabeliksi, jossa satojen vuosien takainen tarina herää henkiin vaikuttavan solistijoukon, kuoron ja soitinryhmän esittämänä. Ohjauksesta ja visuaalisuudesta vastaa visionäärinen Aleksi Barrière ranskalaisen taiteilijakollektiivinsa kanssa.

Keski-Espoon Sanomat 12
9
70324
ASIAKAS ANSSI PLUSSA-KO 324 LUSSA-KO 123 TTI PLUSSA-KORT
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.