Keski-Espoon Sanomat 1 2022

Page 1

Keski-Espoon Sanomat

Maaliskuu 1•2022

Espoon keskus • Tuomarila • Mikkelä • Gumböle • Nuuksio • Pihlajarinne • Ymmersta • Latokaski • Suvela • Kuurinniitty • Kauklahti

Sote tulee- olemme uuden edessä s. 3 Kaavoituksen työohjelma s. 6

Kuvat: Peter Vihra

Kirkko keskellä kylää s. 7

Keski-Espoo -seuran sääntömääräinen vuosikokous

Keski-Espoo -seura pitää sääntömääräisen VUOSIKOKOUKSEN torstaina 28.4.2022 klo 17.30 Osoite: Lagstadin kotiseututalo, Vanha Lagstadintie 4, 02770 Espoo Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle ja syyskokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat. Kokouksen alussa käsitellään ajankohtaisia asioita. Kahvitarjoilu! Tervetuloa


2

Keski-Espoon Sanomat

Päätoimittajan terveiset

Keski-Espoo -seuran kuulumiset

Espoossa on juhlavuosi Keski-Espoo -seuran kuulumisia

Espoon kaupunki täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja merkkipäivää juhlistetaan monilla tavoilla. Elokuussa vietetään ensimmäistä kertaa Espoo juhlii! -viikkoa 23.27.8.2022. Espoo-päivä järjestetään 27.8. Vuosi 2022 on myös valtakunnallisesti merkittävä vuosi, koska tammikuussa järjestettiin aluevaalit ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Suomessa tuli voimaan vuoden alusta 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus (SOTE), jonka toiminnasta vastaavat tulevaisuudessa alueneuvostot. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho on kirjoittanut aiheesta sivulla kolme. Jaana Leppäkorpi kartoitti Keski-Espoon Sanomien levikkialueen valtuutettujen näkemyksiä alueemme kehittämistarpeisista ja myös alueemme voimavaroista. Seppo Holste on tehnyt yhteenvedon Espoon keskuksessa ja lähialueilla meneillään olevista kaavoitushankkeista. Kauppalanvaltuusto päätti vuonna 1965, että Espoon kauppalan keskus sijoitetaan Espoon kirkon lähelle Muuralan kylään. Kaupungiksi tulon jälkeen alueella alkoi mittava, vuosia kestänyt virastokeskuksen rakentaminen. Vuonna 1971 rakennetusta kauppalantalosta tuli Espoon kaupungintalo. Kauppalantalon ja vuonna 1979 valmistuneen valtuustotalon suunnitteli arvostettu Arkkitehtitoimisto Castren-Jauhiainen-Nuutila (CJN). Viime vuosina Espoon virastokeskusta on uudistettu kovalla kädellä ja virastotaloja on purettu. Virastokeskuksen alueen uudistamista suunnitellaan arkkitehtikilpailun avulla. Espoolaistentalo tulee palvelemaan päättäjiä, kaupunkilaisia ja kaupungin työntekijöitä. Alueelle suunnitellaan myös asumista. Kaavan valmisteluaineisto tulee nähtäville kevätkaudella 2022. Espoon virastokeskuksen pohjoispuolella sijaitsevat huonokuntoiset asuinrakennukset korvataan uusilla. Maankäyttöä tehostetaan lisäämällä rakennusoikeutta. Suunnittelu liittyy Espoon keskuksen alueen uudistamiseen. Suunnittelu etenee virastokeskuksen alueen aikataulun mukaan. Kaavaehdotus saadaan nähtäville ensi vuonna. Keski-Espoo-seuran luentosarjassa saimme kuulla Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihän luennon Kirstinharjun tämänhetkisestä rakennusvaiheesta sekä Espoon keskuksen ja ympäristön rakennushankkeita esitteli Espoon keskuksen kehittämisprojektin projektijohtaja Mikko Kivinen Espoon kaupungilta. Espoon keskuksen rakennuskanta ja palvelut muuttuvat valtavasti lähivuosina. Iloista kevättä ja pääsiäisen odotusta Pirkko Sillanpää päätoimittaja

Keski-Espoo -seuran kuten kaikkien muiden yhdistysten toimintaa on vaikeuttanut koronaepidemia. Helmikuussa tilanne helpottui ja yhdistykset voivat taas suunnitella ja järjestää tapahtumia. Espoon kotiseutuliiton taholta tullutta hanketta kotikaupunkipolkujen päivittämisestä on jatkettu. Seura on mukana myös Suvelan Basaari -tapahtuman järjestämisessä. Suvelan basaari -tapahtuma järjestetään 11. päivänä syyskuuta Suvelan asukaspuiston ja Suvelan kappelin alueella. Suvelan basaari -tapahtuma valittiin vuoden espoolaiseksi järjestöteoksi 2020. Espoon perinneseura on kutsunut kaupunginosayhdistykset perinteenkeruutalkoisiin. Keruukohteena on Espoon kaupunki 50 vuotta eli minkälainen oma kaupunginosa oli vuonna 1972. Keski-Espoo-seura osallistuu keruuseen ja hankkii Espoon keskukseen liittyvää aineistoa ensi sijassa 1970-luvulta. Seura on tehnyt aiheesta jo haastatteluita. Perinnetalkoiden sivuille kirjoitetaan myös artikkeleita Espoon hallinnollisen keskuksen kehityksestä ja kantatilojen muuttumisesta lähiöiksi. Seura ottaa mielellään vastaan valokuvia ja muistelmia tästä ajasta sekä myös kaikista mielenkiintoisista tapahtumista Espoon keskuksessa. Juttuja ja ehdotuksia voi lähettää päätoimittajalle. Johtokunnan jäsenten yhteystiedot ovat tämän sivun alaosassa olevassa tunnuslaatikossa. Keski-Espoo-seuran omat kotisivut ovat tärkeässä asemassa tiedottamisessa. Siellä on lehtiarkisto, jossa on luettavissa vanhoja Keski-Espoon Sanomia ja myös aina uusin lehti. Kotisivuilla on myös jäsentiedote seuran jäsenille ja Keski-Espoon alueen historiaa. Keski-Espoo-seura ottaa ilolla vastaan uusia jäseniä. Jäseneksi liittymiseen tarvittavat tiedot ja jäsenmaksulomake ovat seuran kotisivuilla. Seuran kotisivut osoitteessa www.keskiespooseura.fi. Keski-Espoon Sanomista tehdään myös digiversio, joka on luettavissa osoitteessa https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/docs/1_2021. Iloista kevättä ja pääsiäistä Keski-Espoo -seuran johtokunta

TULE MUKAAN KESKI-ESPOO-SEURAN TOIMINTAAN JA VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN Keski-Espoon Sanomat

www.keskiespooseura.fi

Jäsenmaksu 15 €/vuosi Eläkeläiset 10 €/vuosi Saman perheen jäseniltä 5 €/vuosi Kannatusjäseniltä 50 €/vuosi Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1807 58 Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi

Keski-Espoon Sanomat 1/2022 34. vuosikerta Painosmäärä 30 000 kpl Seuraava lehti ilmestyy: 22.05.2022 ja DL on 08.05.2022 Keski-Espoon asukkaiden yhteinen puolueisiin sitoutumaton tiedotuslehti Julkaisija: Keski-Espoo -seura ry ISSN 0788- 6128 Sivunvalmistus: Luova Ratkaisu Oy 040 8216473 marika@luovaratkaisu.fi Painopaikka: Lehtisepät Oy

Ilmoitukset: Ilmoitushinta: 1.20e/pmm + alv. Tarkemmat tiedot ilmoitusmyyjiltä Johtokunta/Toimituskunta Puheenjohtaja/Päätoimittaja: Pirkko Sillanpää Blominkuja 6, 02780 Espoo 044 046 6002 pirkko.h.sillanpaa@gmail.com Varapuheenjohtaja/ Myynti- ja markkinointipäällikkö Kari Räty p. k. 050-491 3991 kari.t.raty55@gmail.com

Seppo Holste seppo.holste@kolumbus.fi 05067301 Jaana Leppäkorpi p. 040 531 8214 jaana.leppakorpi@kotiportti.fi Sirkka-Liisa K. Suvanto 0503092726 Sihteeri: Sisko Vihra puh. +358 452495 600 sisko.vihra@elisanet.fi

Keski-Espoo -seuran postiosoite: Blominkuja 6, 02780 Espoo Keski-Espoo -seuran tili on Nordea FI82 1428 3000 1807 58 Keski-Espoo -seuran kotisivut: www.keskiespooseura.fi https://issuu.com/ keski-espoon-sanomat/docs/1_2021 https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/ docs/2_2021


Keski-Espoon Sanomat

3

Sote tulee- olemme uuden edessä

Teksti: Mia Laiho, Kansanedustaja, LT Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Kuva: Mikko Mäntyniemi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto starttasi käyntiin 7.3. Ensi vuonna Espoon kaupunki ei enää järjestä kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita, pelastuspalveluita eikä oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluita vaan vastuu siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Kaksikieliseen länsi-Uudenmaan alueeseen kuuluvat Espoo, Kauniainen,

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti, Inkoo, Raasepori, Hanko ja Karkkila. Alueen palvelujen piiriin kuuluu 470 000 asukasta. Alue on neljänneksi suurin hyvinvointialue Suomessa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) muutoksessa on huolehdittava, että pystymme tarjoamaan yhdenvertaiset palvelut koko alueelle. On ensiarvoisen tärkeää, että teemme muutosta yhdessä kuntarajoista riippumatta hyvässä vuorovaikutuksessa asukkaiden, asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Henkilöstön työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen on kiinnitettävä erityinen huomio, jotta saamme pidettyä kaikki yli 8500 osaavaa sote-

ja pelastusalan ammattilaista mukana tässä isossa muutoksessa. Olemme kaikki uuden edessä. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa työnsä haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Valtion rahoitus on monelta osin vajavainen eikä alueemme tarpeita ole huomioitu rahoituksessa riittävästi. Saamme valtiolta suhteellisesti vähemmän rahaa kuin mitä nykyään alueella käytetään. Käytettävissä olevan rahan käyttö onkin suunniteltava huolella ja käytettävä se järkevästi niin, että ihmisten palvelut voidaan turvata koko hyvinvointialueella. Valtion rahoituskriteereitä on kuitenkin välttämätöntä muuttaa jat-

kossa niin, että kasvavien kaupunkien tarpeet, kuten vieraskielisen väestön, mielenterveys- ja päihdeongelmien palvelutarpeet tulevat siinä paremmin huomioiduksi. Sote-muutosta tehdään Suomessa tilanteessa, jossa koronan aiheuttama hoitovelka vaatii merkittäviä toimenpiteitä. Ihmisten hoitoonpääsyä on parannettava, jotta sairaudet voidaan myös löytää ja aloittaa niihin hoito. Mielenterveysongelmat ja yksinäisyys ovat kasvaneet ja hampaat jääneet hoitamatta. Näihin ongelmiin on tartuttava. Hyvinvointialueiden ja kuntien välillä on tärkeää tehdä jatkossakin yhteistyötä. Liikunnalla ja kulttuurilla on tärkeä merkitys sairauksien ehkäisyssä ja mielenterveyden kannalta iästä riippumatta. Erityisen tärkeänä pidän toimivan yhteistyön ja toimintamallien luomista sote-palvelujen ja koulujen välillä. Syrjäytymisen, väkivallan sekä päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi sujuvat toimintamallit ja yhteistyö eri viranomaisten välillä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön on löydettävä toimivat väylät. Mikä sitten muuttuu? Alkuun asukkaat tuskin huomaavat juuri muutosta. Terveysasemat ja muut käytössä olevat nykyiset tilat siirtyvät hyvinvointialueelle. Kuluvan vuoden aikana rakennamme hyvinvointialueen välttämättömät rakenteet, jotta asukkaiden palvelut voidaan turvallisesti siirtää hyvinvointialueen hoidettavaksi ensi vuoden alusta. Turvallisen siirtymän varmistamiseksi tulemme tekemään tulevina kuukausina paljon töitä. Edessämme on paljon haasteita, mutta samalla myös monia mahdollisuuksia kehittää ja luoda paremmin toimivia palveluita jatkossa asukkaiden parhaaksi.


4

Keski-Espoon Sanomat

Valtuutettujen näkemyksiä Espoon kehittämisestä Teksti: Jaana Leppäkorpi Kuva: Pirkko Sillanpää Lähetimme muutaman kysymyksen Sanomien levikkialueen valtuutetuille. Tavoitteenamme on näin kiinnittää valtuutettujen ja lukijoiden huomiota alueemme kehittämistarpeisiin ja myös alueemme voimavaroihin. Julkaisemme saamamme vastaukset kokonaisuudessaan. Kysyimme valtuutetuilta seuraavia asioita: 1. Mihin asioihin Keski-Espoon alueella aiot kuluvalla vaalikaudella vaikuttaa? 2. Mikä asia sinua huolestuttaa eniten Keski-Espoon alueella? 3. Mikä asia tuo sinulle eniten iloa Keski-Espoon alueella? Valtuutettujen vastauksista näkyy, että heillä on omanlaisiaan painopisteitä vaikuttamistyössään, kuten myös meillä äänestäjillä. Yhteisymmärrystä näyttää olevan siitä, mikä alueellamme tuo iloa ja on hyvin. Alueen luonto ja viheryhteydet sekä hyvä yhteishenki saavat kiitosta.

Mika Poutalan vastaukset: 1. Lasten ja perheiden hyvinvointiin. Kouluissa kiusaamisen vähentämiseen ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tarjoamiseen. Yrittäjyyden helpottamiseen ja työpaikkojen luomiseen. 2. Hoitojonot pitkittyvät. Kouluissa ei ole tarpeeksi psykologeja / kuraattoreita. 3. Upea luonto, sekä iloinen ilmapiiri ihmisten kesken. Jouni Särkijärven vastaukset: 1. Toimin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana, ja tehtävässä pyrin terveellisen ja viihtyisän elinympäristön luomiseen. Olen usein joutunut vastustamaan sekä maanomistajien että kaupungin ahneutta, joka johtaa liian tiiviiseen rakentamiseen. Me luottamushenkilöt edustamme kuntalaisia, ja siksi pidän esillä asukkaiden kuulemisen parantamista. Nyt pitäisi erityisesti kehittää keinoja saada keskusteluun mukaan se viidesosa espoolaisista, jonka äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi.

2. Pohjois- ja keski-Espoon yleiskaavaa käsiteltäessä meidän yleiskaavoittajamme yrittivät muuttaa pientaloalueet kaavassa kerrostaloalueiksi. Tämä perustui vanhentuneisiin käsityksiin liikenteen ja pientalojen hiilijalanjäljestä; pian käytämme kaikki puhdasta energiaa autoissamme ja kotiemme lämmitykseen. Pientaloasuminen on espoolaisten suosiossa, joten mahdollisuuksia siihen tulee parantaa, ei heikentää. 3. Harrastan mm. suunnistusta, sienestystä ja marjastusta sekä lenkkeilen. Muualla asuessani tähän ei ole koskaan ollut yhtä hyviä mahdollisuuksia kuin mitä täällä nyt on. Kylässä, jossa asun, on myös hyvä yhteishenki. Ali Abdirahmanin vastaus: Sanoisin siis integrointiin panostusta, työllistyminen! Espoo on kaupunki, jossa olen viettänyt suurimman ajan elämästäni ja lapsenikin ovat syntyneet täällä ja olen kasvattanut heidät täällä. Espoo on antanut meille hyvää ja haluamme antaa Espoolle hyvää takaisin. Eniten huolestuttaa

Bembölen koulun historiasta

Teksti ja kuva: Pirkko Sillanpää Bembölen koulu – Bemböle skola valmistui syksyllä 1923. Bembölen ruotsinkielinen kansakoulu edusti silloin uutta vaihetta Espoon koulurakentamisen historiassa. Punatiilestä rakennettu kaksikerroksinen koulurakennus näyttävine pylväineen oli ki-

vikirkon (nyk. tuomiokirkko) ohella Espoon pitäjän komein rakennus ja tavallaan vaurastumisen symboli. Koulurakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Borg-Sirén-Åberg. Koulun ulkoasu lienee kuitenkin Johan Sigfrid Sirénin käsialaa. Hän oli aikaisemmin suunnitellut eduskuntatalon, joka on tyyliltään pohjoismaista

klassismia. Bembölen koulun arkkitehtuurissa on vaikutteita 1920-luvun klassismista, joista esimerkkinä pääsisäänkäynnin molemmilla puolilla olevat koko seinäpinnan korkuiset pilarit. Bembölen koulurakennuksen julkisivussa on lainauksia myös ruotsalaisesta barokkiarkkitehtuurista. Siinä on lanterniinikatto, toista kerros-

nuorten hyvinvointi ja heidän tulevaisuutensa. Nuoria pitää kuunnella enemmän ja ajaa heidän asioitaan myös! Inka Hopsun vastaukset: 1. Olen tehnyt aloitteen mm. Kansallisesta kaupunkipuistosta yhdessä Risto Nevanlinnan kanssa, sen ajatus on, että luontoalueita olisi yhtenäisesti meren rannasta Nuuksioon, oleellista olisi säilyttää Keskuspuiston kokonaisuus. Myös luonnonarvopuistojen avulla voisi luontoarvoja saada säilymään. Toisen aloitteen tein kirsikkapuistosta Espoon

ta on korostettu, seinäpinnat ovat massiivisia, ikkunoissa on käytetty pieniruutuista puitejakoa ja rakennuksessa on pyörökaariset portaalit kuten lähellä sijaitsevassa muutamaa vuotta vanhemmassa Träskändan kartanossa. Koulutalo rakennettiin Bembölen kantatiloihin kuuluneen Makasin päärakennuksen paikalle, historiallisen kuninkaantien varrelle. Rakennusvuosi on merkitty ankkuriraudoin päätyyn. 1980-luvulla koulutaloa suunniteltiin Espoon kaupunginmuseon tulevan koulumuseo-osaston sijoituspaikaksi. Koulua tarvittiin kuitenkin jatkuvasti opetuskäytössä ja sitä ei ollut mahdollisuus ottaa koulumuseorakennukseksi. Myöhemmin Espoon kaupunginmuseo sai mahdollisuuden perustaa koulumuseon vuonna 1873 rakennettuun Lagstadin entiseen ruotsinkieliseen kansakouluun. Museon perustamisen aikoihin koulurakennuksessa toimi jo Esbo hembygdsförening rf:n ylläpitämä Hembygdsgård-Kotiseututalo. Vuonna 2022 koulumuseon toiminta on päättynyt tässä entisissä kansakoulun tiloissa. Bembölen ruotsinkielinen kansakoulu on historiansa aikana kokenut monia suu-

keskuksen alueelle esimerkiksi Kirkkojärvelle. Aion yhä jatkaa työtä myös koulujen ja päiväkotien tasa-arvorahoituksen puolesta, jotta alueilla, joissa tukea tarvitaan enemmän riittää myös resurssia. 2. Eniten olen huolissani, että Keskuspuiston yhtenäistä metsäaluetta nakerretaan ja luontoyhteyksiä katkotaan käsittelyyn tulevissa kaavoissa, kuten Bosmalm, Söderskogin aukea ja suunnitteilla oleva Kaupunginkallionrinne. 3. Tutut metsät, kaunis Espoonjoki ja kirkkomaisema, rento tunnelma.

ria muutoksia. Tällä hetkellä Bemböle skola on ruotsinkielinen peruskoulu joka tarjoaa opetusta vuosiluokille 1-4. Koulussa on noin 40 oppilasta. Kaupunginhallitus päätti, että Bemböle förskola ja Bemböle skola lakkautetaan 31.7.2022 ja oppilaille osoitetaan kotiosoitteen mukainen lähikoulu 1.8.2022 alkaen. Päätös kumosi Svenska rum -lautakunnan päätöksen 17.2.2022. Koulun lopettaminen oli ollut keskustelussa jo vuosia. Bembölen arvokas koulurakennus Kuninkaantien varressa on edelleen edustava ja näyttävä rakennus maalaismaisessa ympäristössä. Toivottavasti sille tulee uudenlaista, rakennuksen historialliselle arvolle sopivaa käyttöä. Rakennus sopisi hyvin esimerkiksi kokous- ja toimintatiloiksi yhdistyksille.

Lähteet Härö Erkki 1991, Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema – Byggnadskulturen och kulturlandskapet i Esbo. Toinen painos. Miettinen, Petra: Stadsstyrelsen stänger Bemböle skola med rösterna 11–4. Hufvudstadsbladet 7.3.2022.


5

Keski-Espoon Sanomat

Tavallista parempi ruokakauppa EN BÄTTRE MATBUTIK

Tavallista parempi ruokakauppa • En bättre matbutik GRANI

MYYNNISSÄ Talomuseo Glims, Glimsintie 1, 02740 Espoo

Kauniaistentie/Grankullavägen 7, 02700 KAUNIAINEN/GRANKULLA, puh./tel. 09 2310 3600, jesper.lindqvist@k-supermarket.fi Palvelemme MA-LA 7-22 ja SU 9-22/vi betjänar MÅN.-LÖR. 7-22 och SÖN. 9-22.

Facebook “f ” Logo

Tiesithän KATOLLA LISÄÄ PARKKITILAA

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo


6

Keski-Espoon Sanomat

Kaavoituksen työohjelma 2022 https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022532-3

Kaavoitus Espoon keskuksessa ja Vanha-Espoossa ”Junaradan varrella sijaitseva Espoon keskus on Espoon uudistuva sydän, jossa yhdistyvät erinomaiset liikenneyhteydet, monipuoliset ja kehittyvät palvelut sekä suomalainen kulttuurimaisema.” 1.Virastokeskus 610502 Alueen uudistamista suunnitellaan arkkitehtikilpailun avulla. Espoolaistentalo palvelee päättäjiä, kaupunkilaisia ja kaupungin työntekijöitä. Alueelle suunnitellaan myös asumista. Samalla kehitetään kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. -> OAS ja kaavan valmisteluaineisto nähtäville kevätkaudella 2022.

Teksti: Seppo Holste Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Suunnittelussa ovat seuraavat kokonaisuudet ja kohteet: Kävelyn edistäminen Pyöräilyn tavoiteverkko Joukkoliikenteen edistäminen Lähijunaliikenteen varikko Espoo–Salo-oikorata Turunväylän kehittäminen ja aluevaraussuunnitelma välillä Tuomarila ja Vt 2

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan 19.1.2022 §3 kaupunkisuunnittelun työohjelmaa vuodelle 2022 ja hyväksyi sen useiden muutosesitysten ja äänestysten jälkeen. Vuosittain laadittavassa kaupunkisuunnittelun työohjelmassa esitetään Espoon yleis-, ja asemakaavoituskoh- Maankäytön tarkastelut teet, liikennesuunnittelun työkohteet Maankäytön tarkastelut muodostaja maankäytön tarkastelut. Kaavoituskohteet on esitetty suunnittelualueit- vat yhtä asemakaava-aluetta laajemtain ja tässä kirjoituksessa esitetään pia kokonaisuuksia. Niitä käytetään suunnittelualueen Vanha-Espoo- eri tarkoituksiin. Maankäytön tarkasKauklahti -kohteita yleispiirteisesti ja telut palvelevat yleiskaavoitusta ja painottaen Vanhaa-Espoota sekä siel- niiden avulla voi arvioida myös yleislä Espoon keskusta. Samoin esitetään kaavojen ajantasaisuutta. Histan alueen maankäytön kehityslautakunnan antamat lähtökohdat mahdollisuuksien tarkastelu esimersuunnittelualueella valmisteilla olekiksi aloitetaan huomioiden Espoon viin asemakaavoihin. Työohjelma toteuttaa Espoo-­pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tarinan, MAL-sopimuksen (maankäyt- tavoitteet. Tarkastelu liittyy Espoo– tö, asuminen ja liikenne), Espoon kaa- Salo-oikoradan suunnitteluun, jossa voitusohjelman 2018–2021 ja Asun- varaudutaan maankäytön kehittäto-ohjelman 2018–2021 asettamia miseen Histan aseman ympäristössä. tavoitteita. Kaupunkisuunnittelun Histan alueen suunnittelu ja toteutus työohjelma on ennen kaikkea kau- on sidoksissa uuden raideliikenneyhpunkisuunnittelukeskuksen sisäistä teyden ja aseman sitovaan toteuttatyöskentelyä ohjaava työväline. Työ- mispäätökseen. ohjelmaa voi pitää kaavoitusohjelman vuosittaisena tarkistuksena.

Yleiskaavoitus

Liikennesuunnittelu Liikennesuunnittelun yleistavoitteena on liikenteen eri kulkumuotojen ja eri käyttäjäryhmien tarpeiden tasapainoinen huomioiminen osana kaupungin kestävää kehitystä. Maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelussa ohjaavina tavoitteina ovat liikenneturvalliset ratkaisut, liikenteen sujuvuus ja toimivuus sekä liikenteen

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

Yleiskaavassa varaudutaan Espoon kasvuun ja panostetaan täydennysrakentamiseen olemassa olevien palvelujen läheisyydessä ja luomalla edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle. Kaavalla mahdollistetaan valtakunnallisesti tärkeän Turun suunnan ”Tunnin junan” eli Espoo–Salo-oikoradan toteuttaminen sekä uusien lähiliiken-

teen asemanseutujen rakentaminen Espoon Histaan ja Myntinmäkeen. Yleiskaava hyväksyttiin kesällä 2021, jolloin hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle jätettiin osa yleiskaavaalueesta. Espoon keskus lähialueineen sekä Histan uloin lähialue ja Myntinmäki johtuen mm. Uusimaa-kaava 2050 maakuntakaavan valitusten käsittelyyn liittyvästä täytäntöönpanokiellosta. Hyväksytystä yleiskaavasta jätettiin 9 kaavavalitusta sekä Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotus. Oikaisukehotuksen johdosta yleiskaavasta tehtiin valtuustossa uusi hyväksymispäätös marraskuussa 2021. Yleiskaavaa koskevien valitusten käsittelyn hallinto-oikeudessa arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2022.

Asemakaavoitus Asemakaavoitus painottuu Espootarinan mukaisesti kaupunkikeskusten kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen länsimetron, metron jatkeen, kaupunkiradan ja Raide-Jokerin ympäristössä. Kaupunkirakennetta tiivistämällä luodaan edellytyksiä uusien asuntojen ja työpaikkojen syntymiselle sekä palvelujen sijoittumiselle. Espoon keskuksessa tiivistetään asemanseudun kaupunkirakennetta täydennysrakentamishankkeilla ja parannetaan asuinalueiden kulkuyhteyksiä. Kauklahdessa varaudutaan kaupunkiradan jatkamiseen ja kehitetään Lasihytin aluetta radan eteläpuolella monipuolisena keskusta-alueena. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tullessa lainvoimaiseksi varaudutaan pientalokaavoituksen vauhdittamiseen. Yleiskaavan pohjalta etenevien asemakaavojen aikataulutusta on tehty sillä oletuksella, että yleiskaava saa lainvoiman keväällä 2022.

2. Espoon keskus I B 610104 Tavoitteena on Espoon virastokeskuksen pohjoispuolella sijaitsevien huonokuntoisten asuinrakennusten korvaaminen uusilla. Maankäyttöä tehostetaan lisäämällä rakennusoikeutta. Suunnittelu liittyy Espoon keskuksen alueen uudistamiseen. Suunnittelu etenee Virastokeskuksen alueen aikataulun mukaan. -> Kaavaehdotus nähtäville 2023. 4. Jokisilta 613900 Kaavoitustyö on päättynyt 4.1.2022. Asemakaavoituksen tavoitteena oli mahdollistaa asuinrakentaminen Itäisen Jokitien lähiympäristöön. 6. Espoontori 613802 Tavoitteena on Espoontorin kauppakeskuksen laajentuminen. Alueelle suunnitellaan uutta hypermarketia ja muuta liike-, palvelu- ja työtilaa sekä asuinrakentamista. Suunnittelussa huomioidaan pyöräily ja kävely, joukkoliikenneterminaali ja liityntäpysäköinti. Asemakaavan muutosehdotus palautuu sopimusneuvotteluista uudelleen valmisteluun. -> Kaavaehdotus uudelleen nähtäville syyskaudella 2022. 7. Kaupunginkallionrinne 613700 Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Espoon keskuksen tuntumassa sijaitsevan mäkialueen muuttaminen kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Asemakaavaan otetaan mukaan myös Keskuspuiston aluetta ja varmistetaan sen säilyminen rakentamattomana alueen luontoarvojen säilyminen sekä uudisrakentamisen sovittaminen ympäröivään pientaloasutukseen ja laajemmin maisemaan. -> Kaavaehdotus nähtäville 2023. 8. Kiltaveljenmäki 610600 Tavoitteena on mahdollistaa päiväkodin ja uusien asuntojen rakentaminen Sunantien länsipuoliselle metsäiselle mäelle. -> OAS ja kaavan valmisteluaineisto nähtäville kevätkaudella 2022. 10. Suvelanristi 614100 Yksityinen maanomistaja suunnittelee asuinrakentamista mäelle Siltakadun jatkuu s. 8


Keski-Espoon Sanomat

7

Kirkko keskellä kylää Konsertit Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy, voidaan kerätä vapaaehtoinen kolehti Yhteisvastuukeräykselle tai ohjelmamaksu. Poikkeuksena 3.4. Candominin hyväntekeväisyyskonsertti Ukrainan hyväksi.

Espoon tuomiokirkossa:

Kevät on auringosta ja valkeista hangista huolimatta saanut tänä vuonna tummia sävyjä. Ihmisen pahimmat puolet ovat nousseet esiin. Paha ei ole kadonnut maailmasta. Mutta sille on vain aikansa. Elämä, rakkaus ja kesä voittavat lopulta. Hyvää pääsiäisen aikaa! - Ari Paavilainen, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra

Pääsiäinen Palmusunnuntain messu su 10.4. klo 10 Espoon tuomiokirkko. Pääsiäisen vauvakirkko ma 11.4. klo 14 Suvelan kappeli. Pääsiäiskertomus ke 13.4. klo 18 ja 19 Laaksolahden kappeli. Koe pääsiäiskertomus Marian ja Pietarin matkassa. Ehtoollinen. Kesto 30 min. Kiirastorstain ehtoollinen to 14.4. klo 8 Espoon tuomiokirkko klo 15 Suvelan kappeli klo 18 Auroran, Kauklahden ja Viherlaakson kappeli klo 19 Kalajärven kappeli Kiirastorstain messu klo 20 Espoon tuomiokirkko Pitkäperjantai 15.4. Espoon tuomiokirkossa klo 10 Jumalanpalvelus klo 15 Kristuksen kuolinhetken sävelhartaus. Divoti Affetti – G.A. Ristorin kymmenen Vapahtajamme kärsimysajan duettoa. Pääsiäisyön messu la 16.4. klo 23 Espoon tuomiokirkko. 1. Pääsiäispäivän messu su 17.4. klo 10 Espoon tuomiokirkko klo 12 Auroran ja Kauklahden kappeli klo 15 Suvelan kappeli 2. Pääsiäispäivä ma 18.4. Espoon tuomiokirkko: klo 10 messu klo 15 Perheiden pääsiäiskirkko

CandoMini-kuoron hyväntekeväisyyskonsertti: ”Rukous” su 3.4. klo 18. Joht. Viena Kangas. Ukrainan ja maailmanrauhan puolesta. Osia Pergolesin Stabat Materista ja hengellistä a cappella -musiikkia. Liput 15/10 e: candomino.fi. Tuotto KUA:n kautta Ukrainan perheille, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan sodan keskellä. Kreeta-Maria Kentala & Tea Polso: Polska Pandolfi ma 4.4. klo 19. Kreeta-Maria Kentala, barokkiviulu; Tea Polso, cembalo. Yhdistelmä eteläpohjalaisia polskia ja Giovanni Antonio Pandolfi Meallin barokkisonaatteja. JuuriJuhla RotFest -festivaali. Palmusunnuntain konsertti - Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri su 10.4. klo 18. MGRENsemble; Espoon tuomiokirkon kanttorit sekä solistit Helianna Herkkola, Nina Kronlund, Juho Punkeri ja Juhana Kotilainen. Markus Malmgren, urut ja musiikinjohto. Hiljaisen viikon lauluilta ma 11.4. klo 19. Yhteislaulua. Kärsimysajan virsiä, lauluja ja tekstejä. Jorma Niinikoski ja Sheldon Ylioja. Hiljaisen viikon kantaattikonsertti 12.4. klo 19. J.S. Bach. Lauluyhtye Virta sekä barokkiyhtye, joht. Matias Lahti. Kristuksen kuolinhetken sävelhartaus: ”Divoti Affetti – G.A. Ristorin kymmenen Vapahtajamme kärsimysajan duettoa” pe 15.4. klo 15. Tiia Maria Saari, sopraano, Teppo Lampela, altto, Mikko Ikäheimo, teorbi, Petri Arvo, barokkifagotti. Joachim von Burck: Passio nach dem Evangelisten Johannes (1568) pe 15.4. klo 21. MGRENsemble, joht. Markus Malmgren. Vox Silentii: Laulumeditaatio pe 22.4. klo 17. Johanna Korhonen ja Hilkka-Liisa Vuori. Ilon ja kiitoksen laulut, Chants of joy. Lepoa ja virkistystä väsyneille. www.voxsilentii.fi.

Kappeleilla:

Pysäkkimessut Espoon tuomiokirkossa su 27.3. klo 18 ”Älä pelkää, usko ainoastaan” su 24.4. klo 18 ”Rakkaus on…” su 15.5. klo 18 ”Minä olen sinun kanssasi” Hallelujamessu su 22.4. ja 13.5. klo 18 Suvelan kappeli. Sateenkaarimessu pe 6.5. klo 18 Laaksolahden kappeli. Englanninkielinen jumalanpalvelus su klo 16.30 Espoon tuomiokirkon srk-talo.

Yhteisvastuukonsertti la 2.4. klo 15 Kauklahden kappeli. muistokonsertti, esiintyjinä Suomen Laulu ja Chorus Domus. Pääsiäiskonsertti la 9.4. klo 14 Kauklahden kappeli. Musiikkiopisto Avonian piano- ja viuluoppilaat. Suvelan lauluryhmän konsertti su 10.4. klo 15 Suvelan kappeli. Jouko Mäki-Lohiluoma – ”Huugon kalsarit” to 21.4. klo 18.30 Laaksolahden kappeli. Laulu & laulun tarina - musiikista keskusteleva konserttisarja. www.facebook.com/lauluntarina. Kevätkonsertti ma 2.5. klo 19 Kauklahden kappeli. Esbo Arbiksen laulajat.

Älä jää yksin! Keskusteluapua ma–pe klo 9–15 perhetyönohjaajat: kirsi.kanerva@evl.fi, 050 5110 165 ja outi.wenell@evl.fi, 040 5474 146. Keskusteluryhmä sateenkaariaikuisille ke 20.4. klo 18 Kirkonkymppi. Aiheina mm. turvallinen hengellisyys, yhdenvertaisuus, hengellinen väkivalta. Tied. ani.iivanainen@evl.fi, 040 5725 344. Silta - paikka pysähtyä hetkeksi huojentamaan huolia Suvelan kappelissa. Ajanvaraus: 050 5110 165, kirsi.kanerva@evl.fi. Papin puhelin joka päivä klo 9–21, 09 8050 3501. Yhteys diakoniatyöntekijään: www.espoonseurakunnat.fi/ tuomiokirkkoseurakunta/apua-ja-tukea.

Somessa ja verkossa: www.espoontuomiokirkkoseurakunta.fi facebook.com/EspoonTuomiokirkkoseurakunta/ facebook.com/Espoontuomiokirkko/ Instagram: @espoontuomiokirkkoseurakunta Twitter: Espoon tuomiokirkko espoonseurakunnat.fi/tapahtumat

espoontuomiokirkkoseurakunta.fi

www.lujakallio.fi

Walk in -terapiaa nuorille ja nuorille aikuisille. Yhden tapaa misen keskusteluapua 16–29 -vuotiaille nuorille ratkaisukeskeisen terapian menetelmin. Walk in -terapia pyrkii helpottamaan oloa ja löytämään ratkaisusuunnan. Se on anonyymiä ja ilmaista. Lähetettä tai ajanvarausta ei tarvita. Vastaanotot perjantaisin klo 13–16 Viherlaakson kappelissa. Ks. www.espoonseurakunnat.fi/walk-in-terapia. Vapputapahtuma la 30.4. klo 12–15 Kauklahden kappeli. Myynnissä munkkeja, makkaraa, lapsille Onnenpyörä. Osoitteita: Espoon tuomiokirkko, Kirkkopuisto 5. Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo, Kirkkoranta 2 Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1. Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3. Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1. Kirkonkymppi, Kirkkokatu 10. Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16. Suvelan kappeli, Kirstintie 24. Unelman kammari, Kaivomestarinkatu 8. Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2

espoonseurakunnat.fi

facebook

Instagram ja Twitter


8

Keski-Espoon Sanomat

Keski-Espoo -seura Trapesan johtaja vaihtuu osallistuu perinteenkeruutalkoisiin Teksti: Pirkko Sillanpää

Tänä vuonna Espoon kaupunki täyttää 50 vuotta. Espoon perinneseura kutsui espoolaiset kaupunginosayhdistykset mukaan perinteen ja muisteloiden keruutalkoisiin otsikolla Millainen kaupunginosanne oli vuonna 1972? Tammikuussa pidettiin ensimmäinen kokous ja mukana on useita yhdistyksiä eri puolilta Espoota. Yhdistykset voivat osallistua projektiin julkaisemalla aineistoaan omilla sivuillaan ja ilmoittamalla linkin perinneseuralle tai lähettämällä julkaistavaksi projektille avatuilla sivuilla. Perinnetalkoissa kerätään tietoja oman asuinalueen elämästä, ihmisistä, ympäristöstä ja ihmisistä 50 vuotta sitten. Keruuaineisto koostuu valokuvista teksteineen, haastatteluista ja artikkeleista. Yhdistykset ovat kokoontuneet kaksi kertaa ja työ on lähtenyt hyvin liikkeelle. Yhdistykset järjestävät 11.5. ”Espoo 1972-seminaarin”, jossa käydään läpi aineistoa. Keski-Espoo -seuran anti talkoissa on artikkeleiden kirjoittaminen ajalta, jolloin Espoon keskus valittiin hallinnolliseksi keskukseksi ja virastokeskuksen rakentaminen alkoi. Vuoden 1972 jälkeen Espoon keskuksen kantatilat muuttuivat lähiöiksi ja maaseudun aika oli ohi. Keski-Espoo -seura julkaisi historiikin Keski-Espoo 45 vuotta osana kaupunkia vuonna 1917. Tässä teoksessa voi tutustua miten kaupungiksi muuttuminen muutti maaseudun Keski-Espoossa. Aineistoa täydennetään myös haastatteluilla. Perinneseura on luonut perinnetalkoita varten oman sivuston Espoo 1972 – Espoo 50 vuotta kaupunkina. Sivustolla on jo juttuja, ja koko hanke on saanut arvostusta ja näkyvyyttä myös Espoon kaupungilta. Sivustoilla on lomake, jolla voit lähettää muistoja julkaistavaksi Espoo 1972 -teemasivustolla. Muistoja ja valokuvia voit lähettää myös Keski-Espoo -seuran hallitukselle, jonka yhteystiedot ovat lehden tunnuslaatikossa sivulla 2.

Unelman kammari on avoinna

Martta Pietarinen, uusi pääsihteeri 1.4.2022 alkaen Teksti ja kuva: Raisa Lindroos Filoksenia ry:n hallitus on valinnut yhdistyksen uudeksi pääsihteeriksi Martta Pietarisen. Martta toimii Kotimajoitusverkoston tukiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja hänellä on vahva kokemus turvapaikanhakijoiden, vähemmistöryhmien sekä yhdenvertaisuuden kysymysten parissa työskentelystä. ”Odotan innolla että pääsen osaksi Trapesan toimintakulttuuria ja muita espoolaisia yhteisöjä. Olen kiinnostunut Filoksenian tavasta lähestyä moninaisuuden kysymyksiä.” Pietarinen toteaa. Trapesaa vuodesta 2016 luotsannut Raisa Lindroos kiittää keskiespoolaisia asukkaita sekä toimijakumppaneita: ”Jätän kiitollisin mielin intensiiviset työvuodet taakseni. Olen iloinnut mo-

nikielisen, -kulttuurisen ja -uskontoisen Trapesan kasvusta ja kehittymisestä osana Espoon kansainvälistymistä ja monimuotoistumista. Martta on tervetullut tuomaan oman raikkaan panoksensa toiminnan kehittämiseen.” Ihmisiä yhdistävä kulttuuri- ja juhlatoiminta ja epäluulojen hälventäminen on ollut Raisalle sydämen asia: ”Musiikin, taiteen, tanssin, ruuan ja dialogin keinoin olen halunnut esitellä Suomen perinteiset kielivähemmistöt, uudet kulttuuriryhmät sekä rikkaan ja rauhaisan suomalaisen heimokulttuurin toisilleen. Ihmisinä olemme enemmän samankaltaisia kuin erilaisia, ja kaikki ovat persoonallisia yksilöitä.” Viranomaisten monet auttamisverkostot ovat ylikuormittuneita, joten järjestöjen työtä ja kumppaanuutta tarvitaan. ”Trapesan erityisosaamista on monikielinen psykososiaalinen ja psykoedukatiivinen yksilöllinen keskusteluapu ja vertaistukiryhmät, joissa autetaan maahanmuuton sopeutumishaasteissa, elämän vaikeuksien aiheuttamissa ahdistuksissa ja kriisitilanteissa.” Nykyaika kuormittaa kaikkien meidän muistia, keskittymiskykyä, tunnetaitoja ja mielenterveyttä. Myös sota Euroopassa haastaa meitä pitämään huolta toisistamme ja hyvinvoinnistamme, mihin Trapesa vastaa avoimella toiminnallaan.

Kaavoituksen työohjelma 2022 jatkuu ja Kirkkojärventien risteyksen viereen. Sijainti on palveluiden ja liikenneyhteyksien kannalta keskeinen, mutta alueen maastonmuodot ja ympäröivät liikennealueet luovat suunnitteluun haasteita. Suunnittelussa huomioidaan ratakuilun leventämisen tarve kaupunkiradan myötä sekä luonto - ja virkistysyhteyksien jatkuvuus.-> OAS ja kaavan valmisteluaineisto nähtävil­ le kevätkaudella 2022.

Unelman kammarin kirpputori ja kahvila on avoinna maanantaisin klo 11—15 ja torstaisin 11-16 Kaivomestarinkatu 8:ssa Kirkkojärvellä. Hartaushetki pidetään kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 11.30. Unelman kammaria ylläpitää tuomiokirkkoseurakunta ja sen tuotto menee yhteisvastuukeräykselle. Kirpputorille otetaan vastaan lahjoituksina puhtaita vaatteita ja kodintekstiilejä sekä ehjiä leluja ja kodin pienesineistöä. Kirpputorilla työskentely on vapaaehtoista ja toimintaan tarvitaan lisää innokkaita vapaaehtoisia työntekijöitä. Lähde mukaan toimintaan.

Tervetuloa tekemään löytöjä ja kahville!

12. Söderskoginaukea 432300 Espoon kaupunki suunnittelee Espoonväylän eli Kehä III:n ja Länsiväylän yhdistävän pääkadun keskiosaa. Tavoitteena on mahdollistaa Espoonväylän rakentaminen. Alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä Keskuspuisto ja siihen liittyvät virkistys- ja luontoarvot huomioidaan suunnittelussa. Lautakunta on vuonna 2013 asettanut erityisiä tavoitteita ja lähtökohtia kaavoitukselle -> Hyväksymiskäsittelyyn kevätkaudella 2022.

Sokinsuonkujan asuin- ja liikerakentaminen Suvelassa Nykyisten liike- ja palvelurakennus-

ten tilalle suunnitellaan asuinrakentamista ja uusia palveluita. Kaavoituksessa tarkastellaan myös Kirstin koulun tonttia osana alueen kehittämistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä vuonna 2019 ja kaavaan liittyen on järjestetty asukastilaisuuksia sekä vuonna 2019 että 2020. Kaavan suunnitteluryhmä laatii saadun palautteen ja maanomistajien tavoitteiden perusteella uuden kaavan valmisteluaineiston ja pyytää siitä asukkaiden viralliset mielipiteet. Sen jälkeen laaditaan asemakaavaehdotus. Työohjelmassa on erikseen listattu Espoon keskuksen 32 ja Kauklahden 28 vireillä olevaa kaavoituskohdetta. Listaukset ovat osittain päällekkäisiä, mutta niissä on myös hankkeita, jotka tosiasiallisesti eivät ole vireillä, vaikka ovatkin luetteloissa esimerkiksi Jokisilta, Sokinsuonkujan asunto- ja liikerakentaminen tai Lindholmin kolmio ja Kotikyläntien uudistaminen. Kaavoituksen työohjelma 2022 on lyhennetty ja on kokonaisuudessaan luettavissa seuran kotisivuilta, www. keskiespooseura.fi.


Keski-Espoon Sanomat

Suviniitty, Kirstinharju ja Espoolaistentalo

9

Nimismiehenpelto 4B 02770 Espoo puhelin (09) 859 881

Osaavaa isännöintiä Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla vuodesta 1971 • Huolto- ja korjaustyöt • Siivous • Ulkoalueiden hoito

Teksti: Pirkko Sillanpää Kuvat: Peter Vihra Espoon keskus on ollut mittavien rakennushankkeiden kohteena viime vuosikymmenenä. Ensimmäisten kerrostalojen rakentaminen Suviniityn itäreunalla alkoi kymmenen vuotta sitten. Suviniitty on rakentunut asuinkortteliksi pala palalta ja asuinrakentaminen jatkuu edelleen. Eteläosan asuinrakennukset valmistuvat vaiheittain 2022. Uusia asukkaita saadaan lisää noin 500. Toinen merkittävä rakennushanke Espoon keskuksessa on Kirstinharjulla meneillään oleva suurisuuntainen rakennustyö. Suvelan Onni -nimellä aluksi tunnettu kiinteistökehityshanke lähti liikkeelle 2012. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 16.10.2017. Hanke käsittää noin 3 hehtaaria ja asemakaavan mukaan päätettiin rakentaa uudelleen Sunantien ja Kirstintien rajaama Suvelan Kirstinharjun kortteli. Alueelta päätettiin purkaa uusien kerrostalojen tieltä neljä 1970-luvun alussa rakennettua kaupungin vuokrataloa, joissa oli yhteensä 253 asuntoa.

Kirstinharjun suurkortteliin on rakenteilla 14 pistetaloa, joiden rakennusoikeudet ja asuntomäärät jakautuvat seuraavasti: Espoon asunnot 215 asuntoa, Asuntosäätiö 68 asuntoa, NAL -asunnot 59 asuntoa ja vapaarahoitteiset asunnot (Avara)179 asuntoa, yhteensä 521 asuntoa. Asukkaiden yhteisöllisyyttä tukevat yhteinen korttelipiha, kerhotila ja pihakannen alainen pysäköinti kahdessa tasossa. Syksyllä valmistuu Kirstintie 2:ssa Espoon Asuntojen 3 taloparia yhteensä 190 asuntoa. NAL-nuorisoasunnot 59 asuntoa valmistuu syksyllä 2022 ja Asuntosäätiön asumisoikeusasunnot 68 asuntoa marraskuussa 2022. Avaran vapaarahoitteisista vuokrataloista osa on jo valmistunut tänä vuonna. Kirstinharjun asuinrakentaminen on edistynyt nopeasti ja suurin osa uusista asunnoista valmistuu vuoden 2022 aikana. Samassa yhteydessä parannetaan alueen jalankulku- ja polkupyöräreitistöä. Suvelanrinteen reittiä ja Entressen takaista Valapolkua on kunnostettu. Mäet yhdistävä ja Sunantien ylittävä kevyen liikenteen silta, nk. Kirstinsilta, on suunnitteilla. Silta muodostaa esteettömän reitin

Skipa Kiinteistöpalvelut Oy -se tuttu ja paikallinen

Tarjoamme osaavaa isännöintiä ja monipuolista kiinteistöhuoltoa ja siivousta Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla. Uusittu palvelukonsepti ja hyvä toimialueen ja sen rakennuskannan tuntemus antavat tukevan selkänojan tarjota nykyaikaista ja laadukasta palvelua kustannustehokkaasti. Kun etsit osaavaa ja joustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne soita (09) 859 881 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@skipa.fi, ja pyydä tarjous.

www.skipa.fi juna-asemalta kohti Suvelaa ja siten helpottaisi merkittävästi jalan liikkumista. Espoolaistentalon tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.12.2021. Taloon tulee hallinnollisia tarpeita varten valtuustosali, toimistotiloja, sekä asukkaiden tilatarpeille kokoustiloja, tiloja yleisötilaisuuksille, palvelutori ja asiakaspalvelu.

Pandemian seurauksena käytäntöön tullut etätyö on pienentänyt toimistotilojen tarvetta arviolta viidenneksellä. Tämän seurauksena tilantarve pienenee ja mahdollistaa kaupungille lisää säästöjä sekä rakentamiskustannuksissa että käyttökustannuksissa. Parhaimmillaan toimistotilojen monikäyttöisyys mahdollistaa puolet pienemmät toimistotilat kuin aiemmin. Espoolaistentalon tarkistetut tavoitteet esitellään kaupunginhallitukselle lähiaikoina. Espoolaistentalon on arvioitu olevan valmis vasta vuonna 2028. Hankesuunnittelu ja rahoitusratkaisu tehdään vuosina 2022-23, suunnittelu vuosina 2023-25 ja rakentaminen vuosina 2026-27. Espoon keskus tulee olemaan pitkään ilman asukkaille tarkoitettuja yhteisiä kokoontumistiloja. Lähteet Luento 8.2.2022, Suvelan uudistuvat kasvot. Pirjo Räihä, rakennuttamisjohtaja, Espoon Asunnot. Keski-Espoo-seuran luentosarja Luento15.2.2022, Espoon keskuksen ja ympäristön rakennushankkeita. Espoon keskuksen kehittämisprojektin projektijohtaja Mikko Kivinen, Tekninen ja ympäristötoimi. Keski-Espooseuran luentosarja Keski-Espoon Sanomat 2/2020. Seppo Holste, Suvelan Onni -kiinteistöhanke etenee. www.keskiespooseura.fi Keski-Espoon Sanomat 4/2021. Mikko Kivinen, Espoon keskuksen ja ympäristön kuulumisia. www.keskiespooseura.fi


10

Keski-Espoon Sanomat

Vanhaa, uutta ja entistä ehompaa ja kuulluksi tulemista. Oma yhdistyksemmekin sai uuden hallituksen, tosin puheenjohtajana jatkaa allekirjoittanut ja sihteerinä Reijo Rossi. Maaliskuu 2022 on erittäin merkityksellinen meidän jokaisen ja etenkin ikäihmisen elämässä. Aluevaalit pidettiin, aluevaltuusto piti ensimmäisen kokouksen ja LänsiUudenmaan hyvinvointialue aloitti valmistautumisen kohti 1.3.2023, josta alkaen se järjestää alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Hyvinvointialueen valmisteluun liittyviä infotilaosuuksia asukkaille on luvassa, ensimmäinen toukokuun alussa.

Sitä vanhaa ja uutta Kahvitauko yhdistyksen kevätkokouksessa Valtuustotalolla 8.3.2022. Teksti: Tuula Nordström Kuva: Teuvo Siivonen

Keski-Espoon seniorit ry kohti uutta kymmenvuotiskautta Vuosi 2022 on kulkenut maaliskuuhun ja Keski-Espoon seniorit ry:n jo kertaalleen siirretty 22.3. pidetty

10-vuotisjuhlakin on onnellisesti takanapäin. Seuraava kymmenvuotiskausikin on jo hyvällä alulla, koska pandemiarajoituksista johtuen 17.1.2011 perustettu yhdistys ehti jo täyttää 10+1 vuotta. Yhdistyksemme on yksi 19:sta Uudenmaan senioripiirin jäsenyhdistyksestä. Porvoossa pidetyssä syyskokouksessa valittiin piirin uudeksi

puheenjohtajaksi Jorma Niinistö Nurmijärveltä. Väistyvä puheenjohtaja Päiviö Salo on huolissaan digitaidottomien mahdollisuudesta hoitaa asioitaan ja tähän huoleen on hyvä yhtyä. Keski-Espoon edustajaksi piirihallitukseen seuraavaksi nelivuotiskaudeksi tuli valituksi Reijo Rossi. Hän painottaa senioritoiminnassa yhteisöllisyyttä, vertaistukea

Koronarajoitukset vaikuttivat vielä jäsentilaisuuksiin ja vasta helmikuussa päästiin vauhtiin. Vinkkejä kännykän ja tabletin hankintaan saatiin ”diginä” Enterin Jukka Hanhiselta, mutta Pertti J.Rosilan esityksestä ”Eduskunnan Naiset – vallan kahvassa” nautittiin ihan livenä. Maaliskuu meni sääntömääräisen kevätkokouksen ja kymmenvuotisjuhlan parissa. Myös taidenäyttely ”Moderni Nainen” Ateneumissa väritti

maaliskuuta. Huhtikuun 5. päivänä paneudumme puutarha-asioihin. Puutarhaliiton toiminnanjohtaja Timo Taulavuori kertoo mikä on ”Ajankohtaista puutarhan keväästä”. Huhtikuu 19. päivä on ohjelmassa ”Vanhuspalvelut Espoossa”. Niistä puhuu meille asiakkuuspäällikkö Laura Euramo Espoon kaupungilta. Huhtikuulle on varattu myös teatteriretki, 28.4. Menemme katsomaan Arena-näyttämön esitystä ”Näytelmä, joka meni pieleen”. Vapun jatkoja vietetään 3.5. ja paneudutaan evp. everstiluutnantti Pekka Kourin johdolla ”Marskin ryypyn” saloihin. Ulkoilupäivä 24.5. päättää kevätkauden. Yhdistyksemme vilkas ja monipuolinen kerhotoimintakin pääsi vauhtiin maaliskuussa, tosin keilaajat ovat olleet vauhdissa koko ajan.

Ja entistä ehompaa Senioriliiton 50-vuotisjuhlaristeilylle suunnataan joukolla 17.-18.5. Kesäkuussa on listalla ”Ahvenanmaa – saaristomeren risteily”. Heinäkuussa meitä odottavat ”Hamina Tattoo marssishow” sekä Savonlinnan oopperajuhlat ja Carmen.

Psychosocial support for Immigrants

Written by: Anisha Raj There are many overlapping problems that affect the mental well-being of immigrants in Finland. Individuals who escape from a crisis situation are often in a very vulnerable psychological position and have to go through psychological adjustment in the Finnish social setting, which is alien to

them. The crisis may be normative or non-normative, so the support that is required is also specific to an individual. In Finland, even immigrants who have faced severe volition of human dignity, often remain untreated, because of language barriers, religious values, and unmet social conditions, according to mental health expert Irina Preis. Irina Preis is a psychosocial support development specialist at Trapesa and works for the Mielen portti project. She is a certified Gestalt Therapist from Latvia and certified social worker (sosionomi) with Valvira licence here in Finland. She provides short-term counseling, provides psychosocial support in Finnish, English, Russian and Estonian. She also runs peer support groups. Irina says that at Trapesa they decided to start the Mielen portti project to provide psychosocial support to immigrant communities. “Psychosocial support basically brings together Psychology about socialization. It’s a support given to help meet mental, emotional, and social needs, of clients and their families.”

Mielen portti provides short-term counseling services. People typically come in with small assistance needs, like help with Kela paperwork. Their work does not end here, more often it only begins. We also listen to their stories. As clients see and feel that someone has a friendly ear and is truly interested in their story, they gradually open up and much deeper issues find means to come to the surface. Mielen portti sessions are at least 1 hour long and can extend if needed. Trapesa’s purpose is not just to help clients with their immediate needs but also to evaluate the need for psychosocial support. Official councilors and social workers have a lot of work, they may only have 20 minutes per client for example, and some clients are referred to Mielen portti if support need is extensive. And in turn Trapesa is indirectly supporting Espoo City’s and other officials’ work. Irina says that at Mielen portti, we appreciate client’s willingness to talk. Then depending on what we observe, we decide how to help client, to get an appointment with a general practitioner for example. If the situation is very bad, for example, client’s

personality or dignity is already crushed, then we connect the client with a professional who comes from the same background and shares the same language. For this Mielen portti is building a network of immigrant physiologists or psychotherapists, who are qualified but not eligible to practice in Finland as they are not certified by Valvira. One of the important aspect of support work is to form communities. There is a lack of social supportive communities in society. Communities form the basis of peer support groups. Through these groups, people develop social and emotional skills. Over time a peer support group becomes the channel of communication, that helps one understand oneself and own needs. It is not uncommon that people find their best friends in these groups. Irina says ”we are all social creatures first and then biological creatures; being part of a community promotes positive emotional response in us”. Irina’s email is irina.preis@trapesa. com. Trapesa’s office address is Kirkkojärventie 1, 02770 Espoo (Espoon asema, asemasilta, 2nd floor).


11

Keski-Espoon Sanomat

Oy TNT-Putki Ab • Huolto- ja putkiasennukset • Lämmitysratkaisut • Putkisaneeraukset • Lattialämmitysratkaisut Ystäväksi maahanmuuttajalle

LVI-työt Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Kirkkonummella Luotettavasti ja asiantuntemuksella

SUOMIKAMU-KOULUTUS 9.5.22 klo 17-20 Entressen kirjasto, Siltakatu 11, 02770 Espoo Koulutuksen aikana saat tietoa SuomiKamu-toiminnasta, kotoutumisesta ja ystävän roolista. Saat valmiudet aloittaa SuomiKamuna ja voit ilmoittautua mukaan toimintaan. Etsimme sinulle sopivan maahanmuuttajaystävän tai ystäväperheen yhteistyössä Espoon maahanmuuttajapalveluiden kanssa.

PUTKI

Toivomme, että olet täysi-ikäinen ja voit sitoutua toimintaan vähintään kuuden kuukauden ajaksi. Suosittelemme Punaisen Ristin ystäväkurssin käymistä, mutta se ei ole edellytyksenä SuomiKamu-kurssille osallistumiseen.

PUTKI

www.tntputki.fi

punainen: 100 magenta 100 yellow, pms 186C tumma harmaa: 75K, pms cool gray 11C

PUTKI

huolto@tntputki.fi

punainen: 100 magenta 100 yellow, pms 186C tumma harmaa: 75K, pms cool gray 11C

punainen: 100 magenta 100 yellow, pms 186C tumma harmaa: 75K, pms cool gray 11C

Kurssi on maksuton. Tule mukaan avoimin mielin.

Oy TNT-Putki Ab

Ilmoittaudu Oma Punaisessa Ristissä, linkki https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14473 viimeistään 5.5.22.

Vanha Muuralantie 37 02770 Espoo

Asiakas: TNT Putki Oy - pvm. 30.9.2009

Asiakas: TNT Putki Copyrights by: Oy - pvm. 30.9.2009 Suomalaistentie 7 02270 Espoo Puh. 09-4540422, fax 09-4540433, GSM 0500-445 319 myynti@aikamainos.fi, www.aikamainos.fi

Lisätietoja saat SuomiKamu-yhteyshenkilöiltä osoitteesta suomikamusprespoo@gmail.com Punaisen Ristin Espoon osastojen järjestämä koulutus

KEVÄTRIENTOJA

Kauppakeskus Entresse Siltakatu 11 02770 Espoo Aukioloajat: Tiistai-keskiviikko ja perjantai 11-19, torstai 11-20, lauantai 12-18 ja sunnuntai 12-16 Museoon ilmainen sisäänpääsy. Lue lisää osoitteessa www.helinamuseo.fi Henkilökunta pitää maskeja – pidäthän sinäkin! Nyt voit tutustua Helinä Rautavaaran museon kokoelmiin myös digitaalisesti.

Helinä Rautavaaran museon uusi vaihtuva näyttely avautuu huhtikuussa!

Kestävät kaupungit ja yhteisöt– Rauli Virtasen matkassa maailmalla 23.4.2022-29.01.2023

Asiakas: TNT Putki Copyrights by: Oy - pvm. 30.9.2009

Suomalaistentie 7 02270 Espoo Puh. 09-4540422, fax 09-4540433, GSM 0500-445 319 myynti@aikamainos.fi, www.aikamainos.fi

Huolto: 050 5689345 Urakat: 0400-827771

Copyrights by:

Suomalaistentie 7 02270 Espoo Puh. 09-4540422, fax 09-4540433, GSM 0500-445 319 myynti@aikamainos.fi, www.aikamainos.fi

Huhtikuussa avautuvassa vaihtuvassa näyttelyssä ulkomaantoimittaja Rauli Virtasen kuvat ja tarinat viidestä eri maasta johdattavat kävijän pohtimaan kestävää kehitystä, kaupungistumista, kulttuurien moninaisuutta sekä vaikuttamista. Millaisessa maailmassa elämme? Miltä näyttää tulevaisuus? Rauli Virtasen kuvat kuljettavat meidät Nepaliin, Afganistaniin, Keniaan, Etiopiaan ja Myanmariin. Näyttelyn tekstit on kirjoitettu helpolla kiellellä, sillä selkosuomi ja saavutettavuus ovat osa tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta ja linkittyvät vahvasti kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kannattaa seurata Helinämuseosta somessa: näyttelyyn on tulossa kaikille avoimia tapahtumia, opastuksia, paneelikeskusteluja sekä työpajoja! Voit seurata meitä: Instagram, Facebook, Twitter sekä nettisivuilta löydät lisää tietoa museon monipuolisesta toiminnasta. Kommer i vår 2022: Städer, kollektiver och hållbar utveckling - runt världen med Rauli Virtanen. I temporäre utställningen som öppnas i vår journalisten Rauli Virtanen ledar os att tänka på hållbar utveckling, urbanisering och kulturel mångfald. Bilder och berättelser från fem olika länder driver os at fråga: I vilken sort världen bor vi? Rauli Virtanens bilder ledar os till Afganistan, Myanmar, Nepal, Kenia och Etiopien. jatkuu 12


12

Keski-Espoon Sanomat

KEVÄTRIENTOJA Coming up in spring 2022: Cities, Communities and Sustainable Development - travel the globe with Rauli Virtanen. In the temporal exhibition opening next spring, the reporter of foreign affairs Rauli Virtanen leads the viewer to reflect upon issues of sustainable development, urbanization and cultural diversity. Through photos and stories from five different countries arises the question: What kind of a world are we living in? Images by Rauli Virtanen take the viewer to Afganistan, Myanmar, Nepal, Kenya and Ethiopia

tamisen osioita. Opastukset voidaan toteuttaa myös etänä, livestriimattuna museon oppaan johdolla. Museon nettisivuilta löydät tarkemmat tiedot eri ikäryhmien opastuksista. Sukella kansamme kulttuurien maailmaan! Kaikki varaukset ja tiedustelut: info@helinamuseo.fi Muista myös museon senioritreffit! Kerran kuussa kokoonnumme museolla yhteen erilaisten opastuksien, pajojen ja luentojen sekä tietenkin pullakahvien merkeissä. Ilmoittaudu mukaan senioritoimintaan: info@helinamuseo.fi

Helinä Rautavaaran museon maksuttomat opastukset! Museolla on tarjolla laaja valikoima erilaisia opastuksia ja pajoja aina varhaiskasvatuksen ryhmistä aikuisryhmiin saakka. Opastukset ovat oppilaitoksille maksuttomia ja tukevat monialaisesti varhaiskasvatuksen sekä peruskoulun opintosuunnitelmia, painottaen erityisesti katsomuskasvatuksen, laaja-alaisen oppimisen, monilukutaidon, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun sekä osallistumisen, vaikuttamisen ja tulevaisuuden raken-

Talomuseo Glims Glimsintie 1, 02740 Espoo +358 9 816 27337 Espoon kaupunginmuseo espoonkaupunginmuseo.fi Talvikauden aukioloajat (1.9.–30.4.) ti–pe 10–16 ja su 11–16 maanantaisin ja lauantaisin suljettu

Kesäkauden aukioloajat (2.5.–31.8.) ti–pe klo 10–17 la–su klo 11–17 maanantaisin suljettu pe 15.4. pitkäperjantai / suljettu su 1.5. vapunpäivä / suljettu Museokäynti on maksuton kaikille alle 18-vuotiaille. Museossa noudatetaan koronaepidemiaan liittyviä määräyksiä. Talomuseo Glims on vanha espoolainen maatila Karvasmäen kylässä. Glims on toiminut maatilana ainakin 1500-luvulta 1900-luvun alkuun saakka. Alue muutettiin museoksi 1958. Museoalueeseen kuluu 11 alkuperäisillä paikoillaan olevaa rakennusta, joista vanhimmat ovat peräisin 1700-luvulta. Glimsin päärakennuksessa sijaitsee museopuoti, jossa on pääsylippujen lisäksi myynnissä kirjoja, kortteja, leluja ja monenlaisia käyttö- sekä koriste-esineitä. Puodin valikoima vaihtelee vuodenajan mukaan. Museopuotiin voi poiketa ilman pääsymaksua. Espoon kaupunginmuseo kehittää jatkuvasti uusia historiasisältöjä verkkoon. KAMUn Historiaa verkossa -sivulta löydät kootusti kaikki museon digisisällöt ja verkkopalvelut. Virtuaalimuseoiden ja -näyttelyjen avulla voit tutustua Espooseen viidellä

eri aikakaudella ja viidessä eri paikassa, astua Glimsin sydämeen eli tunnelmalliseen vanhaan tupaan tai vierailla entisajan kalastajatilalla espoolaisella Pentalan saarella. Mobiilioppaiden avulla voit uppoutua erilaisiin historiasisältöihin ja KAMUn Youtube -kanavalta löydät mm. näyttelyihin liittyvät opastukset ja luennot. Digipalveluihin on helppo tutustua joko omalla tietokoneella tai mobiililaitteella.

Näyttelyt Tutkijat kotieläinten jäljillä 14.4.2022–27.2.2023 Talomuseo Glimsissä avautuu 14.4.2022 toiminnallinen Tutkijat kotieläinten jäljillä -näyttely, jossa päästään kurkistamaan DNA-tutkijan kammioon. Näyttely kertoo mielenkiintoisia, uusimpia tutkimustuloksia suomenhevosen perimästä. Näyttelyssä ja siihen tiiviisti liittyvässä ohjelmassa tutustutaan myös muihin suomalaisen maaseudun eläimiin sekä pohditaan ihmisten ja kotieläinten yhteiselon muuttumista.

Glimsin käsityökerho 30.3. klo 13.30-15.00 06.4. klo 12.30-14 13.4. klo 12.30-14.00 20.4. klo 12.30-14.00 27.4. klo 12.30-14.00

Tehdään yhdessä käsitöitä Pikkutuvassa! Tuo oma käsityö mukanasi, saat neuvoja ja ohjeita tarpeesi mukaan. Sopii hyvin niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin tekijöille. Tekniikalla ei ole väliä. Vapaa pääsy.

Työpajat 10.4. klo 11-13 Askarrellaan tupsulammas 17.4. klo 11-13 Pääsiäismunien maalausta Talomuseo Glimsin näyttelyihin ja toimintaan liittyviä opastuksia voi tiedustella museolta.

Bodomintie 35, 02740 Espoo puh. 09-855 7178 e-mail info@espoonautomuseo.com Avoinna kevätkaudella Pääsiäislauantaista 16.4. alkaen toukokuun loppuun asti viikonloppuisin klo 11-17 8.5.2022 Perinteinen Äitienpäivärompetori museolla Espoon Automuseo on Suomen suurimpia automuseoita – näytteillä on yli 200 ajoneuvoa sekä pienesineistöä.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.