Keski-Espoon Sanomat 3 2022

Page 1

Espoon keskus • Tuomarila • Mikkelä • Gumböle • Nuuksio • Pihlajarinne • Ymmersta • Latokaski • Suvela • Kuurinniitty • Kauklahti Syyskuu3• 2022SanomatKeski-EspoonEspoonkeskuksenmuutostenvuosikymmen s. 6 ja 8. Kuvat: Peter Vihra EntressenOsoite: kirjasto, Sininen huone, Siltakatu 11, 02770 KokouksessaEspoo. käsitellään syyskokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat. Kokouksen alussa käsitellään ajankohtaisia asioita. TervetuloaKahvitarjoilu! Kirstinharju Suviniitty. Keski-Espoo -seura pitää 11.10.2022KaraokekiertuekeskiviikkonaSYYSKOKOUKSEN/VUOSIKOKOUKSENsääntömääräisen26.10.2022kello18.00Entressenkirjastossaklo17-19s.11

Päätoimittajan terveiset Keski-Espoo -seuran kuulumiset Keski-Espoon Sanomat Painosmäärä34.3/2022vuosikerta30

Ilmoitukset: 1.20e/pmmIlmoitushinta:+ alv. Tarkemmat tiedot ilmoitusmyyjiltä Puheenjohtaja/Päätoimittaja:Johtokunta/Toimituskunta Pirkko BlominkujaSillanpää6,02780 Espoo 044 046 pirkko.h.sillanpaa@gmail.com6002

Kirja 02740GlimsintieTalomuseomyynnissäGlims1Espoo

Keski-Espoo -seuran kuulumisia

Keski-Espoo -seuran postiosoite: Blominkuja 6, 02780 Espoo Keski-Espoo -seuran tili on Nordea FI82 1428 3000 1807 58

Keski-Espoon Sanomat www.keskiespooseura.fi

TULE KESKI-ESPOO-SEURANMUKAANTOIMINTAAN VAIKUTTAMAAN KEHITYKSEN SUUNTAAN Jäsenmaksu 15 Kannatusjäseniltä€/vuosi50€/vuosi Maksa liittymismaksu tilille (Nordea) FI82 1428 3000 1807 58 Kirjoita lisätietoihin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi Eläkeläiset 10 €/vuosi Saman perheen jäseniltä 5 €/vuosi

Kirja on saatavilla myös puheenjohtajan kautta. Yhteystiedot tämän sivun tunnuslaatikossa Tänä vuonna Espoon kaupunki täyttää 50 vuotta ja sitä juhlittiin elokuussa Espoo-päivän yhteydessä koko nainen viikko. Kaupunki on järjestänyt juhlaan liittyvää ohjelmaa jo vuoden alusta lähtien ja ohjelmatarjonta huipentui juhlaviikon aikana. Koronarajoitusten pois tuttua yhdistykset ovat myös järjestäneet runsaasti tapahtumia kesän aikana. Keski-Espoon tärkeisiin ta pahtumiin on kuulunut vuodesta 1986 lähtien koko kesän kattava Urkuyö ja Aaria -musiikkitapahtuma Es poon tuomiokirkossa. Keski-Espoon alueella toimivat yhdistykset järjestävät syksyn aikana runsaasti erilaisia tilaisuuksia, joista tarkemmin lehden sivuilla 10–12. Espoon keskuksessa jatkuu Suviniityn ja Kirstinharjun rakennushankkeiden toteuttaminen. Alueella valmistuu jatkuvasti uusia asuntoja, jotka tuovat uusia asukkaita Keski-Espooseen. Espoon keskuksen projektijohtaja Mikko Kivinen on kirjoittanut artikkelissaan meneillään olevista hankkeista. Espoon keskuksessa myös puretaan jatkuvasti rakennuksia ja vuorossa on Arkkitehtitoimisto Castrén-Jauhiainen-Nuutilan suunnitelma vuonna 1971 valmistunut Espoon kaupungintalo. Sen purkamisesta on väännetty kättä vuodesta 2008 lähtien. Espoon kaupunki järjestää ajalla 23.9.2022-23.1.2023 arkkitehtuurikilpailun Espoon keskukseen sijoittuvasta korttelikokonaisuudes ta, johon kuuluu kaupungin hallinnon ja palveluiden tiloja sisältävä Espoolais tentalo, asuinkortteleita ja pysäköintilaitos.

000 kpl Seuraava lehti ilmestyy 11.12.2022 ja DL 20.11.2022 Keski-Espoon asukkaiden yhteinen puolueisiin sitoutumaton tiedotuslehti Keski-EspooJulkaisija: -seura ry ISSN 0788LehtisepätPainopaikka:040LuovaSivunvalmistus:6128RatkaisuOy5322907Oy

Keski-Espoon Sanomat2

JA

Jäsen Seppo jaana.leppakorpi@kotiportti.fip.Jaana05067301seppo.holste@kolumbus.fiHolsteLeppäkorpi0405318214Sirkka-LiisaK.Suvanto0503092726

Myynti-Varapuheenjohtaja/jamarkkinointipäällikkö Kari Räty p. k. 050-491 3991 kari.t.raty55@gmail.com

Sihteeri: Sisko Vihra puh. +358 452495 600 sisko.vihra@elisanet.fi

odotellessaParempaa

Keski-Espoo -seura on osallistunut kesän aikana moniin yhdistysten järjes tämiin tapahtumiin. Afton vid Esboån -tapahtumassa seuralla oli esillä Espoon historiaa esittelevä rollup-näyttely Kotiseututalossa (Lagstad hembygdsgård). EKYLin (Espoon Kaupunkiosayhdistysten Liitto) 40-vuotisjuhlassa oli myös mahdollisuus esitellä seuran toimintaa. Keski-Espoo -seura on ollut mukana järjestämässä 10.9. toteutettavaa Suvelan basaari -tapahtumaa Suvelan asu kaspuistossa. Seura esittelee toimintaansa ja kappelin tiloissa on esillä KeskiEspoon historiaa esittelevä rollup-näyttely. Siinä teksti on kolmella kielellä ja antaa mahdollisuuden Keski-Espoon historian opiskeluun myös alueelle muista maista muuttaneille. Espoo-päivänä seuran jäseniä oli esittelemässä toimin taansa Entressen kirjastossa. Keski-Espoo -seurasta osallistutaan myös Espoon kaupungin yhdistyksille järjestämiin työpajoihin ja koulutukseen. Seura osallis tuu myös Espoon tuomiokirkonmäellä järjestettävään SyysMatin Markkinoihin 17.–18.9. Markkinat järjestetään jo 15. kerran. Espoon perinneseuran sivuille on jo saatu haastatteluja Keski-Espoosta ja haastattelutyötä jatketaan vielä tämän vuoden aikana. Aineisto on luettavissa osoitteessa: Espoo 1972 – Espoo 50 vuotta kaupunkina (espoonperinneseura. net). Seurassa otetaan vastaan tietoja ja muistelmia tästä ajasta. Johtokunnan jäsenten yhteystiedot ovat tämän sivun alaosassa olevassa tunnuslaatikossa. Keski-Espoo -seuran omille kotisivuille viedään myös muistitietoa. Seura ottaa asukkaiden kirjoittamia juttuja ja valokuvia mielellään vastaan ja julkaisee niitä lehdessä tai kotisivuilla. Juttuja ja ehdotuksia voi lähettää päätoimittajalle Keski-Espoo -seura on mukana myös Espoon keskuksen kotikaupunkipol kujen päivittämisessä. Kohteiden kuvaaminen on käynnissä. Päivittäminen valmistuu kuluvan vuoden aikana. Keski-Espoo -seura on toiminut vuodesta 1989 lähtien ja arkistoon on kertynyt aineistoa kuten vanhoja Keski-Espoon Sanomia, jotka yritetään saada digitoitua kotisivuille. Keski-Espoon asukkailta on tullut myös omaan asuinalueeseen liittyviä ehdotuksia kuten toivomus Suvelan suurikokoisen kuusen saamiseksi suoje lukohteeksi. Seura saa myös yhteydenottoja Keski-Espoon ja Keskuspuiston kaavahankkeissa.Kotisivuillaon myös jäsentiedote seuran jäsenille ja Keski-Espoon alueen historiaa. Seuran kotisivut osoitteessa www.keskiespooseura.fi. Keski-Espooseuran omat kotisivut ovat tärkeässä asemassa tiedottamisessa. Siellä on leh tiarkisto, jossa on luettavissa vanhoja Keski-Espoon Sanomia ja myös aina uusin lehti. Keski-Espoon Sanomista tehdään myös digiversio, joka on luettavissa osoitteessa Keski-EspooHyvääkuttamaan26.10.2022Keski-Espoo-seurahttps://issuu.com/keski-espoon-sanomat/docs/1_2022.pitääsääntömääräisensyyskokouksenkeskiviikkonaklo18EntrsessenkirjastonSinisessähuoneessa.TulemukaanvaiSyksyäKaikille!-seuranjohtokunta

Keski-Espoo -seuran kotisivut: docs/2_2022https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/docs/1_2022https://issuu.com/keski-espoon-sanomat/www.keskiespooseura.fi

Omnian kudonta-asema lopetti toimintansa Espoon keskuksessa Suviksessa elokuun lopussa. Tämä herätti runsaasti kannanottoja toiminnan jatkamisen puolesta. Kudonta-asema oli suosittu ja käyttäjät ovat ihmeissään paikan sul kemisesta. Espoossa toimii enää vain yksi kudonta-asema ja se on Tapiolassa. Matkan pituus tuottaa monille vaikeuksia ja täällä ihmetelläänkin, miksi näin tärkeä hyvinvointipalvelu lopetetaan. Espoon kaupunki sulki asiointipisteen Espoontorilla heinäkuussa. Asiointi piste siirrettiin Kauppakeskus Entressen kolmanteen kerrokseen arkiston ja kirjaamon aulatilaan. Tämä Espoo-info on palveluvalikoimaltaan suppeampi ja siellä annetaan neuvontaa sekä opastusta sähköisiin palveluihin. Siellä ei ole päätoimittajaPirkkoVärikästäkassapalvelua.syksyäKaikilleSillanpää

Toimintaalue on Espoon keskus lähialueineen ja palvelukohteita on myös mm. Muuralassa, Kauniaisissa, Tuomari lassa, Nöykkiössä, Vanttilassa , Kauk lahdessa, Saunalahdessa ja Leppävaa rassa. Kiinteistöyhtiö on perinteinen aluehuoltoyhtiö, jonka omistajakunta muodostuu alueen asunto-osakeyhti öistä, kiinteistöosakeyhtiöistä ja kiin teistöjä suoraan omistavista yhteisöis tä, kuten Espoon Asunnot Oy, Kojamo Oyj, SATO jne. Omistajina on yhteensä 25 eri yhteisöä. Tällä hetkellä asiak kaanamme on yli 250 asiakasyhtiötä. Vakituista henkilökuntaa on noin 40 henkeä. Kiinteistöhuollossa työsken telee huoltomestarin alaisuudessa kaksi huoltotyönjohtajaa sekä kausit tain vaihdellen 25 peltoneyhteyksienSkipanISA-auktorisoituPAyhteisömiiSiivoustyönjohtajankiinteistönhoitajaa.alaisuudessatoikuusipäätoimistasiivoojaa.Välilläkonsernimuotoisenatoiminutsulautuiv.2008nykyiseksiSKIKiinteistöpalvelutOy:ksi.Skipaonisännöitsijätoimisto.toimistosijaitseehyvienliikenvarrella,Nimismiehen4B,02770Espoo

Nimismiehenpelto 4B 02770 Espoo puhelin (09) 859 881 www.skipa.fi

Skipan toiminnasta Skipa Kiinteistöpalvelut Oy pe rustettiin vuonna 1971 ja se tarjoaa asiakkailleen isännöinti-, kiinteistö huolto- ja siivouspalveluita.

Skipassa aloitti Pia Myllymäki uu tena toimitusjohtajana kesällä. Hän kertoi, että yhtiössä uudistetaan or ganisaatiota, parannetaan yhteis työtä yhtiön eri toimintojen välillä ja panostetaan henkilöstön hyvin vointiin. Yhtiön nettisivut uusitaan ja parannetaan tiedonkulkua esimer kiksi huoltopyyntöjen osalta. Skipas sa panostetaan tällä hetkellä laadun varmistamisen toimenpiteisiin ja sen saavuttamiseksi johtoportaassa on myös tehty uudistuksia. Henkilöstön hyvinvointiin tullaan myös panos tamaan jatkossa mm. hankkimalla matalan kynnyksen palveluja työssä jaksamisen tueksi. Asiakkaille Skipa pyrkii tuottamaan palveluja kokoajan laadukkaammin ja ripeämmin. Skipa on saanut uusia asiakkaita ja mielen kiinto yhtiön palveluja kohtaan on lisääntynyt.Huoltoyhtiön tarjoamia palvelu toimintoja on laajennettu. Huollossa on rakennustekninen osasto, josta

Teksti: Pirkko Sillanpää Kuvat: Jyri Laitinen

Tony Hagerlund luennoi Espoon keskuksen historiasta

Keski-Espoon Sanomat 3 Saumaniloksissa valmistetaan vaatteita, sinun mittojesi mukaan. TMI Saumaniloks • Puh.BlominmäkiSiskopäällisetkorjausompelutPalvelut:facebook.com/saumanilokssauman.fi•pihakalusteiden•kodintekstiilit•kirjontaMaunula10•02780Espoo0405720845 Mikäli olet sinunrajoitteinen,liikunta-tulenluoksesi! Ammattilainen palveluksessasi vuodestajakeskuksessaEspoonisännöintiäOsaavaasenlähialueilla1971 • Huoltokorjaustyötja • Siivous • Ulkoalueiden hoito Skipa Kiinteistöpalvelut Oy -se tuttu ja paikallinen Tarjoamme osaavaa isännöintiä ja monipuolista kiinteistöhuoltoa ja siivousta Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla. Uusittu palvelukonsepti ja hyvä toimialueen ja sen rakennuskannan tunte mus antavat tukevan selkänojan tarjota nykyaikaista ja laadukasta palvelua Kunkustannustehokkaasti.etsitosaavaajajoustavaa kumppania huolehtimaan kiinteistöstänne soita (09) 859 881 tai lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@skipa.fi, ja pyydä tarjous.

taloyhtiöt voivat saada korjausapua pieniin korjaustarpeisiin. Yhtiössä on myös puutarhuri ja taloyhtiöt voivat saada palveluja viheralueidensa hoi dossa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen käyttöön myös teknisen isännöitsijän palvelut, joka pyrkii antamaan esi tyksiä kunnossapidon osalta proak tiivisesti. Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä Pia kertoi, että henkilöstön hyvin vointi on merkittävä voimavara yhti ölle.Henkilöstön koulutus on tärkeä ja työntekijöitä kannustetaan kehittä mään omaa ammattitaitoaan ja käy mään koulutuksissa. Työntekijöille järjestetään virkistysmatkoja ja tapah tumia. Skipan tiloissa on valmisteilla kuntosali ja työntekijöillä on lounase tu. Yritys haluaa pitää kiinni ammat titaitoisesta ja hyvistä työntekijöistä. Skipa pyrkii myös kehittymään hyväksi ja halutuksi Ammattitaitoisiatyönantajaksi.työntekijöitä hae taan jatkuvasti ja esimerkiksi tällä hetkellä etsitään uutta isännöitsijää helpottamaan isännöitsijöiden työ taakkaa. Töiden sujuvuuden kannalta työnjakoa ja vastuita eri työtehtävissä on parannettu. Skipan 50-vuotisjuhla Skipan 50-vuotisjuhla järjestettiin 17.6.2022 Villa Junghansissa Kauni aisssa. Juhlissa oli mukana työntekijöi tä ja omistajakunnan edustajia. Juhla ohjelmineen ja tarjoiluineen oli onnis tunut. Parasta antia kuitenkin lienee ollut se, että omistajat pääsivät kes kustelemaan suoraan työntekijöiden kanssa.Haastattelu: Skipan toimitusjohtaja Pia Myllymäen haastattelu 16.8.2022

Skipassa toimintatapojauudistetaan

Timo Taikuri taikatemppuatekemässä

SKIPA on 50-vuotias

Espoon 1960-luvullakeskus

Keski-Espoon Sanomat4 Seurakuntien luottamus henkilöiden nelivuotinen toimikausi on tulossa pää tökseen ja Sanomien ilmesty misen aikaan tulevien vaalien ehdokasasettelu on päätty mässä. Seurakuntavaalit pi detään marraskuussa, jolloin valitaan uudet luottamushen kilöt ja vaikutetaan kirkon tu Olenkausiseurakuntaneuvostonlevaisuuteen.Tuomiokirkkoseurakunnantoimionollutkiinnostava.uutenaluottamushen

Teksti: Jaana Leppäkorpi Kuva: Peter Vihra kilönä oppinut paljon ja ar vostukseni sekä seurakunnan henkilöstöä, työntekijöitä et tä vapaaehtoisia kohtaan on kasvanut. Seurakuntaneuvos ton tehtävänä on johtaa seu rakunnan toimintaa, päättää varojen käytöstä ja edistää hengellistä toimintaa. Neu vosto päättää myös työnte kijöiden rekrytoinnista. Kulu neella kaudella merkittävin päätös oli uuden kirkkoher ranKirkonvalinta.jäsenmäärä on las kussa ja se näkyy seurakun nissa taloudellisena niukkuu tena. Tästä syystä neuvostos sa olemme useaan otteeseen joutuneet pohtimaan tiloista luopumisia ja mm. Rinnekap peli päätettiin purkaa. Mui takin ratkaisuja joudutaan tekemään, vaikka neuvos tossa olemmekin pitäneet tärkeänä ajatusta siitä, että seurakunnan tulisi olla lähel lä ihmisten vaikutustenvänänilapsiasiahenkilönä.säilyminenkeäälaajakoseurakunnanarkea.Tuomiokirkalueonvarsinjatästäsyystäolisitärmahdollistaatoiminnankappeleilla.OlentoiminutseurakunnanTehtäonollutedistäälapsiarviointiapäätök

MuistojakaupunginmuseoEspoon keskuksesta

Espoon keskus 1960-luvulla

Opetusneuvos Lasse Hoffmanin ko titila sijaitsi nykyisen Suviniityn asuin alueen läheisyydessä Espoon keskuk sessa. Hän syntyi talvisodan aikana joulukuussa 1939 Kauniaisissa vasta valmistuneen Elannon kaupan tilois sa, jonne Kätilöopiston synnytysosasto

kes

Teksti: Pirkko Sillanpää Kuva: Espoon

oli siirretty sodan aikana Helsingistä. Hänen nuorin veljensä Kai vuorostaan syntyi vuonna 1944 Lagstadin koulun tiloissa eli nykyisessä Kotiseututalos sa (Hembygdsgård), jonne oli siirretty synnytyssairaala Helsingistä. Isoveli Harri oli syntynyt vuonna 1936. Lassen perhe muutti Vaasaan vuon na 1946, koska AGA:n kaasutuotanto yhtiössä työskennelleen isän, Ragnar Hoffmanin työpaikka siirtyi sinne. Las se pääsi ylioppilaaksi Vaasassa ja jatkoi opiskelua opettajanvalmistuslaitok sessa Tammisaaressa. Hän muutti ta kaisin Espooseen ja aloitti opettajana Lagstadin koulussa 1961. Hän toimi opettajana Lagstadissa viisi vuotta ja asui Lagstadin koulun vieressä si jainneessa opettajille rakennetussa talossa. Sen jälkeen hän oli seitsemän vuotta opettajana Kauniaisissa, Lasse opiskeli yliopistossa maisterik si ja teki elämäntyönsä virkamiehenä Opetushallituksessa. Hän oli mukana mm. maahanmuuttoa koskevissa se lonteoissa ja lainsäädännössä. Lasse kertoi, että koska hän on espoolainen niin hän toi Opetushallituksen vieraita tutustumaan Espoon kaupunkiin, jos sa koululaitos oli edistyksellinen ja sitä oli ilo esitellä. Espoossa myös otettiin delegaatiot lämminhenkisesti vastaan ja mielellään esiteltiin toimintaa.

Seurakuntaan valitaan uudet päättäjät

Lasse muisteli, että 1960-luvulla Es poon keskus oli vielä täysin maaseu tua. Alueella oli muutama kauppa, pankki ja Lindholmin Saha. Alueen muuttuminen lähiöiksi oli kuitenkin jo alkamassa, koska alueen kantatilat olivat myyneet maitaan Espoon kaup palalle. Vuonna 1965 Espoon kaup pala osti Södrikin kylän kantatiloista Sunan ja Kirstin maat. Varsinainen rakentaminen ja Espoon keskuksen muuttuminen alkoi 1970-luvulla. Espoon keskuksesta kuljettiin Hel sinkiin joko bussilla tai junalla. Lasse totesi, että Wickströmin busseilla pää si nopeammin kuin junalla Helsinkiin. Lasse kertoi, että hän harrasti urheilua ja sai koulussa myös oppilaat innostu maan urheilusta. Espoon keskuksessa toimi Esbo Idrottsförening ja Fallåke rin urheilukentällä harrastettiin mo nenlaista liikuntaa. Tuomarilan VPK:n talossa toimi elokuvateatteri, jossa käytiin katsomassa elokuvia. Kauk lahdessa järjestettiin tansseja Björk hageninEspoonlavalla.keskuksessa ei ollut ravinto laa, vaan lähin oli Kauniaisissa. Siellä nykyisen kauppakeskuksen alueella toimi ”Rälssin kellari” -niminen ra vintola, jossa oli tarjolla vain viiniä ja Lähteet:olutta.

Lasse Hoffmanin haastattelu Keski-Espoo25.8.2022 – Kivikauden kylästä kau punkikeskukseksi 1998, Kantatilat muuttuvat lähiöiksi 1970-luvulla.

senteossa ja vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta. Olen osallistunut koulutuksiin ja välittänyt tietoa lapsivaikutus ten arviointiin liittyen, mutta Espoossa ei vielä ole kehit tynyt selkeää -tilaisuuksia.käynnistyvääjamassakappelillaehtoisia.seensuunnitteluunjavoitätamaanemmekädiakoniatyöntaneuvostossadeta,arvostetaan.jonkakirkoltareettisesti.lähimmäisenolevientä.konissan150vuotta,kirkontulevaisuustyötä.rakunnanjaTyölapsivaikutustentoimintamalliaarviointiin.onkuitenkinkäynnissälapsiystävällisemmänseurakentaminenonTänävuonnavietetäändiakoniatyönjuhlakunsyyskuussatuleevuottaensimmäisendiavirkaanvihkimisesDiakoniatyövaikeuksissaihmistenauttamista;rakkauttakonkSeontyötä,jotaodotetaanjatyötä,vuoksikirkkoamyösOnhienoatoettäolemmeseurakunhuolehtineetresursseistasuostuneetlakkautyhtävirkaaesitykseshuolimatta.Jottaseurakunnantoimintaollamonipuolista,rikastaeläväätarvitaantoiminnanjatoteuttamiyhäuseamminvapaaItsekinolenSuvelanollutsuunnittelepieniäpyhiinvaelluksianaistenpäiviäsekäsyksylläsafkaajaseuraaKeväälläpidim me myös vapaaehtoisten kusteluillan, missä taanjatärkeäksi;heilleespoolaisetMuutoksiakunnissatavoinpientäesityslistoiltansatilanteitama,valmiiseensevalittavattulevatmisestatoimeenpanostauudestaasioinaerikoisena.kerralla,strategiaa.tenpäättäjillemästelin,vaatoimimisessaettäon.toisaakokemuksiakuullasistatehnyttämistä.vapaaehtoistoiminnanpohdimmekehitAikaisemminolenesittelyjävapaaehtoiFacebookiin,jolloinsainhienojatarinoitajasiitä,mitenantoimiminenkappelillaOnkuitenkintodettava,vapaaehtoistenkanssaonvieläopittapuolinjatoisin.NeljävuottasittenhämettäjuurivalituilleesiteltiinedellispäättäjienhyväksymääNäinkäytälläkinvaikkapidänkinsitäLähesviimeisinätulemmepäättämäänstrategiasta,jonkajamuuttakäytännönteoiksivastaamaansyksylläpäättäjät.Vaikkaosintarkoittaakinistumistapöytään,olenvaretteihaasteitajakiperiätuleheidänkäänpuuttumaan.Uudistumisentarvettajaravisteluamonellakinnähdäkseniolisiseurajakirkossatarpeen.tarvitaan,jottakokisivatkirkonmerkitykselliseksijaosaksiomaaarkeajuhlaa.Tähäntyöhöntarvimeitä.

na lähialueiden asukkailta. Lahjoituksina otetaan hyvä kuntoista kodin pientavaraa, puhtaita ja ehjiä lasten ja ai kuisten vaatteita sekä kodin tekstiilejä ja tietenkin leluja. Kirpputorilta saattaa löytää laadukastakin tavaraa, joka taas kestää pitkään uudes sa käytössä. Kirpputorilla on runsas valikoima ja paljon leluja.Unelman kammari saa koko ajan lisää lahjoituksia. Kirpputorilla on pula vapaa ehtoisista työntekijöistä ja asi akkaitakin voisi käydä enem män. Toiminta ei pysy pystys sä itsestään. Seurankunnan puolelta toimintaa pyörittää diakonissa Eeva Einola. Hän on meidän vanvapaaehtoisinottaisivaaliehdokkaistaToivon,sialemaansiamekirpputorilla.työntekijöidenvapaaehtoistentukijaturvaToivotaan,ettäjoukkoomsaadaanlisäävapaaehtoijanäinpystyisimmepalveentistäparemminuujavanhojaasiakkaitamme.ettäjokuseurakuntatänäsyksynävaaliteemaansatäysinvoimintoimiUnelmankammarin. Tervetuloa tekemään löytöjä ja kahville.

levy jä ja musiikki kuului jo kau kaa kuusikosta. Tanssit olivat jo alkaneet möykkyisen polun päässä sijainneella pienellä Arvidin tanssilavalla. Toivo ta pasi siellä Pellon koulua käy neen koulukaverinsa Onervan ja hänen siskonsa Helenan. Toivo ei ollut tavannut Hele naa aikaisemmin, mutta saat toi hänet jo sinä iltana kotio velle. Tämä ilta muutti Toivon Teksti: Pirkko Sillanpää Kuva: Peter VieläköVihra

Keski-Espoon Sanomat 5 GRANI Kauniaistentie/Grankullavägen 7, 02700 KAUNIAINEN/GRANKULLA, puh./tel. 09 2310 3600, jesper.lindqvist@k-supermarket.fi Palvelemme MA-LA 7-22 ja SU 9-22/vi betjänar MÅN.-LÖR. 7-22 och SÖN. 9-22. Tavallista parempi ruokakauppa • En bättre matbutik Tiesithän KATOLLA PARKKITILAALISÄÄ Tavallista ruokakauppaparempi EN BÄTTRE MATBUTIK Espoon Tuomiokirkkoseu ran kirpputori on toiminut jo vuodesta 1998. Sen toi minta alkoi täviäselle.tokirkkoseurakuntakammariatorstainakitorillatorstaisinmaanantaisinmestarinkatunykyäänvuosisataa.meonKirkonkulmanvaatimattomastialakerrastajajatkunutmeidänpäiviimsaakka,lähesneljännesKirpputoritoimiiosoitteessaKaivo8jaonavoinnaklo11–15jaklo11-16.Kirppupidetäänhartaushetkuukaudenensimmäisenäklo13.00.UnelmanpitääyllätuomiojasentuotmeneeyhteisvastuukeräykKirpputorillesaadaanmyytavaroitalahjoituksi

Teksti: Maija

ja myös Helenan elämän. He alkoivat seurustella syksyn aikana. Helena ja hänen sis konsa Onerva tulivat usein elokuviin Tuomarilan VPK:n talolle, jossa Toivo työsken teli elokuvien koneenkäyttä jänä. Toivo ja Helena meni vät naimisiin elokuussa 1962. Toivo kertoi, että he tekivät retkiä ensin moottoripyörällä sittemmin autolla. He retkei livät paljon Nuuksiossa sekä Lapissa ja harrastivat yhdessä valokuvausta ja taiteen teke mistä. Helena maalasi Arvidin tanssilavasta taulun, joka lie nee ainoa lavasta jäänyt kuva. Työ on vahvasti tyylitelty ja to teutettu vesiväreillä, liiduilla ja kynällä.Toivomuisteli Tuomarilan VPK:n talon elokuvatoimin taa 1950- luvulla. ”Pestauduin Tuomarilan Kinoon elokuvakonemestarinatamossa,telintulisiaavistaa,lupakirjan.kuukaudentuntiaTeinkoneenhoitajaoppilaaksi.elokuvavaaditut500harjoitusjavuonna1957suoritinkurssinjaniinsainEnsilloinvoinutettäelokuva-alastaelämäntyöni.TyöskenValtionelokuvatarkasjostajäineläkkeellevuon na 2001”. Tuomarilan Kinos sa esitettiin elokuvia vuoteen 1963 asti, jolloin elokuvateat tereiden kannattavuus laski television yleistymisen myötä nollaan. Elokuvia näytettiin aikaisemmin kolmena iltana viikossa, tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Elokuvissa käytiin innokkaasti pitkienkin matkojen päästä. Toivo on harrastanut maa laamisen lisäksi valokuvausta ja kuulunut Soukan Kamerat ry:hyn. Toivo kertoi, että yh distyksen työryhmissä kult tuuritoimiston tuella teimme kolme suurta valokuvanäyt telyä: ”Elävä joki” -näyttely kertoi Espoon kaupungin juomavesireitistä ja sen var rella olevasta asutuksesta. Toinen näyttely, ”Kuninkaan tie vanha valtaväylä” käsitteli vanhaa ja 1980-luvun Kunin kaantietä ja kolmas näyttely ”Kamera Espoon taivaalla” kuvattiin ilmapalloon kiinni tetyllä kuvawww.keskiespoo.seura.fivunki,1/2008.17.7.2022.kirjoittamatLähteet:kameralla.ToivoKalliomäenmuistelutKeski-EspoonSanomatToivoKalliomäMuistelmia1950-luKeski-Espoosta.,Arvidintanssilavasta ja Toivo Kalliomäen muistelut.

tervehdys

Toivo Kalliomäki (s.1938) muisteli vanhaa, jo unohduk siin jäänyttä Arvidin tanssila vaa Muuralassa. Tanssilavan nykyinen osoite olisi Vanha Muuralantie 8. Toivolle kesä 1957 Arvidin tanssilavalla oli kohtalokas. Hän tapasi siellä 19-vuotiaana tulevan vaimon sa Helenan. Toivo oli päättä nyt lähteä ”pikkulauantai na” (keskiviikko) heinäkuun 17. päivänä ystävänsä kanssa tutustumaan Gumbölentien varrella sijainneeseen Arvidin tanssipaikkaan. Pojat olivat jättäneet hienot moottori pyöränsä kotiin ja suuntasivat tanssilavalleTanssilavallakävellen.soitettiin

muistatte vanhan tanssilavan?

UnelmanHaatajakammarin

jälkeen Es poon vanhaa kaupungintaloa ollaan purkamassa. Kaupungintalo ehti olla tyhjänä yli vuosikymmenen. Säilyttä misestä kiisteltiin useassa eri vaihees sa aina asemakaavasta purkulupaan saakka. Suojeluesityksiä rakennuk sesta tehtiin peräti kolme, joista vii meisen käsittely päättyi korkeimman hallinto-oikeuden hylätessä valitus mahdollisuuden keväällä. Päätökset eri oikeusasteista tule

Kuva: Noora Nilsén vat varottamatta, tällä kertaa jopa ennakoitua nopeammin. Päätöksen myötä purkaminen aloitettiin no pealla tahdilla. Kesän aikana alkanut purku-urakka jatkuu loppuvuoteen ja alueen maisemointi tehdään lumien sulamisenPurkumateriaalijälkeen. lajitellaan ja vie dään kierrätykseen. Joitakin raken nusosia pyritään kierrättämään ko konaisina. Kaupungintalon takana sijaitseva Valtuustotalo säilyy, sen osal ta käyttötarkoitusta tai mahdollista purkamista selvitetään osana entisen virastoalueen suunnittelua. Entisen virastoalueen arkkitehtikil pailun käynnistyy. Tavoitteena on löy tää Espoolaistentalon lisäksi suunni telma korttelikokonaisuudelle, johon liittyy myös asumista. Tavoite on saada alueelle keskustamaista laadukasta ympäristöä ja toimintaa, joka näkyy myös iltaisin ja antaa turvallisuuden tunnetta liikkujalle. Suunnitteluteh tävään kuuluvat entiset virastokort telit, mutta kilpailijat saavat ehdottaa ideoita myös entisen kaupungintalon paikalle.Espoolaistentalo yhdistää asukkai den, päättäjien sekä Espoon työnteki jöiden tiloja. Tavoitteena on lähentää eri tahoja, parantaa palvelujen saavu tettavuutta, lisätä toimintamahdolli suuksia ja toisaalta tuoda säästöjä kaupunginKilpailuunvuokramenoihin.osallistuuneljäeri suun nittelijoista koostuvaa työryhmää, jot ka valitaan hakuun ilmoittautuneiden työryhmien joukosta. Arkkitehtikilpai lun kilpailutyöt annetaan myös ylei sön arvioitaviksi alkuvuoden aikana. Kilpailun tuloksen perusteella jatke taan alueen asemakaavoittamista ja Espoolaistentalon hankesuunnittelua. Vaikka päähuomio julkisuudessa on keskittynyt radan pohjoispuolisiin asi oihin, etenevät hankkeet myös radan eteläpuolella. Espoontorin laajenta misen mahdollistava asemakaavaeh dotus tulee loppuvuodesta nähtäville. Suunnitelma mahdollistaa liiketiloja, asumista ja päivittäistavarakauppaa. Espoon keskuksen kaupalliset palvelut keskittyvät tulevaisuudessa Siltakadun ympärille.Espoontorin laajennussuunnitel

Keski-Espoon Sanomat6 Lisää tietoa juhlavuodelta löytyy #EspooCelebratesSometunnukset:espoo.fi/50osoitteesta:#EspooJuhlii#EsboFirar#72Espoo22#72Esbo22

Kehittyvä kaupunkimme 50 vuotta

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Espoon keskus yhdessä muiden kau punkikeskusten kanssa on herännyt pandemian jälkeiseen aikaan. Kriiseis tä huolimatta kehitystyötä tehdään ja kriisien yli ponnistellaan, mutta katse onVuosienkauempana.odottamisen

Espoon keskuksen muutoksen vuosikymmen

mat, yhdessä kaupunkiradan ja mat kakeskuksen rakentamisen kanssa, tarkoittavat muutoksia keskusta-alu een ympäröiviin liikennejärjestelyihin. Espoon keskuksen linja-autoliikenne ohjataan pääosin Espoontorin ja radan väliselle alueelle. Vaihto liikenneväli neestä toiseen tulee sujuvoitumaan ja Espoontorin ja Entressen väliseltä Siltakadulta bussit siirtyvät pois lähes kokonaan. Kaukana tulevaisuudessa toteutettavaksi suunniteltuun pikarai tioverkostoon varaudutaan tilavara uksilla. Kaupunkiradan ja Espoontorin laajennusten arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 Asuinrakentaminentienoilla. on jatkunut Suviniityssä ja Suvelassa. Uudet kau pat avaavat näillä näkymin syksyn ai kana. Bembölessä avautuu ensin Lidl ja myöhemmin Mikkelässä K-market. Molemmat helpottavat päivittäisos tosten tekemistä lähialueilla. Kirkko järven kevyen liikenteen reittien ja au kioiden parannustyöt ovat käynnissä. Siltakadun radan suuntainen osuus siirretään kaupunkiradan rakentami sen tieltä ensi vuonna. Espoon keskuksen muutos tulee olemaan merkittävä tämän vuosikym menen aikana. Sekä aseman etelä- et tä pohjoispuolisilla alueilla rakenta misen on arvoitu alkavan lähivuosien kuluessa. Espoon keskus on rakentu nut vaiheittain vähän kerrallaan aina kirkon rakentamisesta lähtien. Alueen osista koostuu muuttuva, elävä, oma leimainen ja viihtyisä kaupunkikeskus.

Teksti: Mikko Kivinen, Espoon keskuksen projektinjohtaja, Kaupunkiympäristön toimiala/Espoon kaupunki 29.8.2022

Suvelan uudet asuintalot ovat lähes valmiit.

tuotteita tarjoavat markkinakojut ovat avoinna kello 10-16 molempina päivinä. Tuomiokirkossa voi rauhoittua, kuunnella ja laulaa keskiaikaista rukouslaulua. Einestä on tarjolla markkinakojuissa ja järjestäjän kahvipisteissä. Ikoninäyttely, teemapolkuja, enkelikierroksia lapsille, rippikou lulauluja, kalastusta jokivarressa, kaarnaveneiden veistämistä, kaikkea tätä ja paljon muuta koettavaa ja aistittavaa, myös ripaus menneiden vuosisatojen elämää!Markkina-alue on kävelyalue. Suosittelemme julkisia liikennevälineitä. Jos tulet autolla, liikenteenohjaajat opastavat pysäköintipaikoille. Haluaisitko kokea markkinamenoa vapaaehtoisena? Katso www.syysmatinmarkkinat.fi -sivulta ja tule mukaan! Markkinakojut avoinna molempina päivänä la-su klo 10-16. Järjestäjän tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. SyysMatin Markkinoiden kartta ja ohjelma verkkosivuilla: www.syysmatinmarkkinat.fiEspoontuomiokirkko,Kirkkopuisto 5Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo, Kirkkoranta 2. Markkinoilla tavataan! Poimintoja:Messu joka sunnuntai klo 10 Espoon tuomiokirkossa. Keskiaikaista kirkkolaulua - Tule kuulemaan ja laulamaan hyvin vanhaa kirkkomusiikkia suomeksi la 17.9. klo 16 Espoon tuomiokirkkoon. Latinalaissuomalaisen hymnikokoelman toimittamisesta kertovat rovasti, director musices Osmo Vatanen sekä lehtori ja pastori Pekka Kivekäs. Iloinen musiikillinen perhemessu su 18.9. klo 10 Espoon tuomiokirkko. Colourful Espoo -kaksikielinen messu - Coulurful Christian Worship Ser vice su 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12. klo 15 / 28 Aug, 11 Sep, 9 Oct , 13 Nov, 11 Dec at 3 pm at Suvela Chapel/ Suvelan kappeli, Kirstintie 24. Sunday school for children. Safkaa ja seuraa Suvelassa ke 28.9., 26.10., 16.11. ja 7.12. klo 17-19.30 Suvelan kappeli. Lämmin ilta-ateria (2 e) kaikille kokoonpanoille. Voit viipyä hetken tai koko illan. Mm. lautapelejä, lapsille omaa puuhaa. Jos ideoida iltoja, ota yhteyttä marja.malvaranta@evl.fi, 040 5311 040. Mediamissio ”Se löytyi”. Seurakuntamme missiovapaaehtoiset järjestävät ”Se löytyi” -tapahtumia mm. Suvelan kappelissa: su 25.9. klo 15 ja to 29.9. klo 18 sekä Kauklahden kappelissa: la 24.9. 12–17.30. Musiikkia Suvelan kappelissa: Vapaa pääsy, ohjelma 5 e. Ennen konserttia kahvit 2,50 e musiikkitoiminnan hyväksi. Kaksi suurta urkuria- Bach ja Frank la 15.10. klo 16. Anna Pulli-Huomo, urut. Retoriikan mestarit su 23.10. klo 15 Mika Orava, piano. Bach, Schubert. Musiikkiopisto Avonian jousisoittajat to 10.11. klo 18. Preludes vol. 1 – Jukka Kaakkumäen sävellyskonsertti la 12.11. klo 17. Musiik kiopisto Avonian opettajat. Prinsessa ja sikopaimen näytelmällinen konsertti su 20.11. klo 15. Erityisesti lapsiperheille. Anni Elonen, barokkiviulu, Louna Hosia barokkiviulu ja jouhikko, Julia Tamminen, urut. Älä jää Keskusteluapuayksin!

TIESITKÖ, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenen kotiseurakunta määräytyy asuinpaikan perusteella? Tiedätkö mihin seurakuntaan kuulut? Katso: https://evl. /seurakunnat Nykyisten kirkkovaltuustoon.Espoonnan2023henkilöttavaaleillavaihteessa.nelivuotiskausiluottamushenkilöidenpäättyyvuodenEspoossaseurakun-valitaanluottamus-nelivuotiskaudeksi2026paitsikotiseurakun-seurakuntaneuvostoonmyösseurakuntienyhteiseenJOSsinuakiinnostaisiollapäättäjä, ilmoittaudu ehdokkaaksi 15.9. mennessä: https://www. espoonseurakunnat. /vaalit/asetuehdolle Saadessaan riittävästi ääniä, ehdokas tulee valituksi luottamushenkilöksi kotiseurakuntaansa. ÄÄNESTÄ mieleistäsi ehdokasta ennakkoon ti la 8. 12.11. tai varsinaisena vaalipäivänä su 20.11. Tuomiokirkkoseurakunnan jäsen saa kirjeen äänestysalueesta, jolla hän voi äänestää varsinaisena vaalipäivänä. Lisätietoja: espoonseurakunnat. /vaalit, #seurakuntavaalitSEURAKUNTAVAALITmarraskuussa ENNAKKOÄÄNESTYS 8.–12.11.2022 VAALIPÄIVÄ 20.11.2022 rakastettutoivottuuskottu 2022

UnelmanKirpputori-kahvilakammari on avoinna ma klo 11–15 ja to klo 11–16. Os. Kaivomes tarinkatu 8. Tervetuloa edullisille ostoksille ja kahvikupposelle! Haluaisitko tulla vapaaehtoiseksi? Ota yhteyttä: eeva.einola@evl.fi, 050 438 0189. Lapsiperheiden kirkonkirje Tilaa ilmainen info lapsiperheiden ajankohtaisista tapahtumista suoraan sähköpostiisi. Tilausosoite: lapsetjaperheet.espoontuomiokirkkoseurakun ta@evl.fi. Tietoa nettisivuillamme: koseurakunta/lapset-ja-lapsiperheet.www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirk SyysMatin Markkinat la–su 17.-18.9.

Espoon tuomiokirkonmäellä järjestetään jo 15. kerran suosittu, tuhansia markkinavieraita yhteen kokoava kaiken väen ja koko perheen tapahtuma, SyysMatin Markkinat. Markkinoiden juuret ulottuvat keskiaikaan, jolloin jo oli tapana kokoontua Espoon Tuomiokirkonmäelle viettämään sadonkorjuu markkinoita. Tervetuloa siis viettämään aikaa, vaikka vain katselemaan ja ta paamaan tuttuja ja nauttimaan ainutlaatuisesta markkinatunnelmasta! Kannattaa tulla kauempaakin! Markkinoille on vapaa pääsy ja tarjolla on paljon maksutonta ihmeteltävää. Katsottavaa riittää niin lapsille kuin aikuisil lekin, mm. kotieläimiä; kanoja, kaneja, alpakoita, poneja, vetokoiria. Poneja voi silitellä ja vetokoirat vetävät pienimpiä kärryissä. Seppä takoo esineitä, ja käden vakautta voi testata jousiammunnalla. Mukana myös aina suosittu keppihevospaja.Käsitöitäjasatokauden

Kotieläimiä, myyntikojujen uniikkeja käsitöitä, puuhaa lapsille. Hautausmaan, urkujen ja kirkon opastuksia. Ilmaista tekemistä ja ihmeteltävää. Juomia ja hiukopalaa ja paljon, paljon muuta. Voit tulla myös talkoisiin parin tunnin jaksoin. Katso verkkosivuiltamme! Varaa käteistä, kaikissa kojuissa ei ole korttimaksua. Järjestäjän myyntipisteissä käy myös MobilePay, tuotto Yhteisvastuu-keräykseen. Tapahtumia myös Pappilantien VPK:lla. Vapaa pääsy. Päihteetön tapahtuma. Markkina-alue on kävelyalue! Löydät kartan ja ohjelman verkkosivuilta. Lue QR-koodi kännykällä.

facebook.com/lauluntarinaespoonseurakunnat. Musiikista konserttisarjamme...keskusteleva Laaksolahden kappeli, Ylänkötie 16, 02730 Espoo Laaksolahden kappelissa torstaisin klo 18.30. Keskustelemme illan sanoittajamestarin lauluista ja laulamme niitä yhdessä. Asiantuntijana muusikko, dokumentaristi ja radiotoimittaja Pekka Laine. Juontajina Jouni Liimatainen ja Anne Elovaara. Säestys Teemu Suominen, piano. Tarjoilu klo 18.00. Vapaa pääsy. Reino15.9.”Repe”Helismaa Juha6.10.”Watt”Vainio Veikko10.11.”Vexi”Salmi

SyysMatin Markkinat 17. 18.9. klo 10 16– 10–

Keski-Espoon Sanomat 7 espoontuomiokirkkoseurakunta.fi www.lujakallio.fi espoonseurakunnat.fi facebook Instagram ja Twitter Kirkko keskellä kylää

parisuhteen, eron, perheen ja kasvatuksen kysymyksissä perhetyönohjaajat: outi.wenell@evl.fi 040 547 4146 tai kirsi.kanerva@evl.fi, 050 511 0165. Silta – paikka pysähtyä hetkeksi huojentamaan huolia Suvelan kappelissa. Varaa aika: kirsi.kanerva@evl.fi, 050 5110 165. Papin puhelin joka päivä klo 9–21, 09 8050 3501. Vaikeassa elämäntilanteessa, ota yhteys diakoniatyöntekijään: www.espoonseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/apua-ja-tukea.

Somessa ja verkossa - Olemme toistemme arjessa vahvasti läsnä: Instagram:@espoontuomiokirkkoseurakuntaFacebook.com/EspoonTuomiokirkkoseurakunta/

JÄRJESTÄÄ ESPOON TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA 2022 Joko olet käynyt perinteisillä wanhan ajan markkinoillamme? Tervetuloa leppoisaan tunnelmaan Espoon tuomiokirkonmäelle! syysmatinmarkkinat.fi Kirkkopuisto 5– Kirkkoranta 2

Kauniina syysaamuna 58 reipasta senioria Uudeltamaalta pelasivat Hyvinkään Golfin kauniilla, mutta korkeuseroistaan vaativalla kentällä. Gita Laitinen voitti naisten sarjan, tuloksella 87 lyöntiä, 36 pb. Yhdistyksen golfkerhon joukkue Leena Haavisto, Johannes Huhtala, Gita Laitinen ja Risto Sipilä sijoittui joukkuekisassa kolmanneksi.Golfonterveellistä liikuntaa!

sen koristelussa opasti taide ohjaaja Jenni Vilander. Malja Espoolle -tapah tumaan toivat lisää taideelämyksiä nuori muusikko duo Aino Raula, pasuuna, ja Matias Talvioja, konsertti kantele, sekä Ruffle edelleenmyösasutaankyinentänäänkehitykseen.tenkaupungiksiettälenala-seuranjättisaippuakuplaesitys.ArmynMaljapuheessaanTuomaripuheenjohtajaHeAnderssonmuistutti,Espoonmuuttuminen50vuottasitvaikuttipaljonTuomarilanPuheenjohtajatotesi,ettämeilläontämänyTuomarila,jossapientalojenlisäksikerrostaloissa,muttaturvallisesti,lähellä

Keski-Espoon seniorit Hyvinkäällägolftapahtumassavoitokkaina30.8.2020

Keski-Espoon Sanomat8 Espoon juhlavuoden kun niaksi Espoon perinneseura kutsui kaupunginosayhdistyk set kälainenkaupunkiKeruukohteenaperinteenkeruutalkoisiin.onEspoon50vuottaeliminomakaupungin EspoonKuvat:jatketaanKeski-Espoo-seurassaperinteenkeruutaPeterVihrajakaupunginmuseo

Kuva:Teksti:yhteisötaidettajaTuomarilassaHelenaAndersson,Tuomarila-seurapjPeterVihra

Ohikulkijat ovat saattaneet miettiä, mitä Tuomarilassa Pitkännotkon leikkipaikalla on tekeillä, kun sen aitaan al koi ilmestyä koristeluja. Siinä syntyi Aitaprojektinviimeisteltiinteluaitaaalunsianoinjakomarila-seuranleikkipaikallaluluokatmuttakutsuttiinEspoolle.onnitteluaitayhteisötaideteoksena50-vuotiaalleAitaakoristelemaankaikkiasukkaat,erityisestialueenkoujapäiväkotiryhmät.Torstai-iltana25.8.samallapidettiinTuojärjestämäkoperheentapahtumaMalEspoolle,johonosallistui130tuomarilalaista,lapjaaikuisia.Tapahtumantaidetyöpajassaonnittäydennettiinjaluonnonkukilla.suunnittelija Malja Espoolle

luontoa ja hyviä ulkoilumah dollisuuksia. Vaikka tuoma rilalaisilla olisi kaupungille paljonkin toivomuksia, joilla alueesta tehtäisiin entistä toimivampi ja turvallisempi, niistä ei puhuttu juhlassa, vaan kohotettiin alkoholiton onnittelumalja synttärisanka rille.Kaupungin tervehdyksen toi kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi. Hän kiitti Tuomarilaseuraa yhteisöllisen tapah tuman järjestämisestä. Kau pungin strategiaan eli Espootarinaan on kirjattuna yhtenä päämääränä, että kaupungin asukkaat ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien it sestään, läheisistään ja lä hiympäristöstään. Kaupun ginjohtaja Jukka Mäkelä on todennut ytimekkäästi, että Espoo menestyy kaikessa siinä, mihin kaupunki saa asukkaansa mukaan. Kasvi kertasi Tuomarila-seuran ta voitteen: olla mukana raken tamassa Tuomarilaa, jossa arki sujuu ja jossa kaikkien on hy vä asua, oppia, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa. Nämä sa mat asiat ovat myös Espoon kaupungin linjaamia, aivan keskeisiä tavoitteita. Yhdessä onnistumme!

osa oli vuonna 1972. KeskiEspoo-seura on osallistunut hankkeeseen ja haastatellut asukkaita sekä kirjoittanut artikkeleita, jotka ovat luetta vissa osoitteessa Espoo 1972 – Espoo 50 vuotta kaupunki na Keski-Espoon(espoonperinneseura.net)Sanomissajul kaistaan myös jatkuvasti muis telmia Espoon keskuksesta. Juhlavuosi on kohta ohi, mutta muistot alueesta säily vät. Haastattelutyö on myös koronaepidemian jälkeen hel pottunut. Keski-Espoon alu eella on meneillään monien merkkirakennusten purkutyö ja sen vuoksi on tärkeätä ke rätä talteen kohteisiin liittyviä muistelmia. Espoon kaupun gintalossa työskenteli mittava määrä kaupungin työtekijöi tä ja sieltä kuntalaiset sai vat myös palveluja. Edelleen Tuomarilan VPK:n talo oli oikeastaan alueen huvittelu keskus, koska siellä toimi Kino Tuomarila ja siellä järjestettiin tansseja sekä juhlia. Raken nuksiin liittyy varmasti monil la asukkailla mielenkiintoisia muistoja. Asukkaisen haastat teleminen on ajankohtaista, jotta saadaan tallennettua tietoja jälkipolville. KeskiEspooseen liittyviä valokuvia otetaan myös vastaan ja ku vat voidaan tarvittaessa myös kopioida. Yhteyttä voi ottaa johtokunnan jäseniin, yhteys tiedot ovat sivun 2 alaosassa olevassa tunnuslaatikossa.

This year Trapesa, as an internatio nal living room and the place for in tercultural encounters invites you to participate in many interesting sup port- and training groups. We will be assisting you to follow through the au tumn times with a good mood. We ha ve arranged groups in different langu ages. For example, “Arabiankielinen naisten hyvinvointi- ja terveyskurssi”, that gives you the insights into proper learning of healthy lifestyle. With our worker, Sura Zubaidi, as a facilitator of the group, it will be possible to ex plore the healthy habits, discuss the individual plan for developing one’s personal goals and approaches in in dividual weight regulation. The cour se “Conscious Parenting” continuing its meetings. The group is aiming to provide the support for families, es pecially parents, who are eager to learn more about their parenthood styles and challenges. This autumn the course is organised for the fami ly- and social work practitioners and specialists. It is easy to get in contact with Clara Vazquez, neuropsycholo gist, family expert, and developer of psychosocial work in the Mielen Port ti project. Trapesa continues working with children and adults throughout art activities with Irina Rebnitskaya, talented artist, and attentive teach er, who organizes water-colour work shops on Thursdays, starting from the 8th of September. Please, check the timetable of events and groups on our new website on www.trapesa. com. You can easily find us and all the contact information about our living room. Welcome to visit Trapesa!

Nytvalokuvaustoimintaaonlaajennettujaliikkeenyhteyteenonavattu valokuvausstudio,jossavalokuvaajaSharvanKurkiottaahenkilökuvia lapsistasekäaikuistajatekeemyöscv-kuvauksia. Valokuvausstudio sopiierittäinhyvinkampaamoliikkeenyhteyteen,koskahiustenlaiton jälkeenonmahdollisuusmyösotattaakuvia.Hair&BeautyHousetarjoaa myösmeikkauspalveluakuvaukseenmeneville.Varauksetstudioon onnistuumyösTimmankautta.

Espoontorilla Kampaamo-japarturiliike Hair&BeautyHouseon avannutvalokuvausstudion liikkeenyhteyteen Espoontorilla.Kampaamojaparturipalvelujenlisäksi liikkeessäonmonipuolinen kampaamoalantuotteiden kuten hiustenhoitotuotteiden tukkumyynti.Liikemyy myösitalialaisiaja espanjalaisenMirplayn valmistamia kampaamokalusteita.Niitä toimitetaanasiakkaille tilauksesta.Hair&Beauty Housemyytuotteitaan myösverkkokaupassa. Liikeontoiminut Espoontorillavuodesta 2015lähtienjaaloittanut toimintansaEspoon keskuksenalueellajo vuonna2001.Liikkeessä työskenteleeneljästä viiteentyöntekijää. Liikkeessäonollut mahdollisuusotattaa passikuvia jojonkinaikaa.

Text: Irina Preis, specialist of psychosocial work, Mielengestalt-therapist,Porttihanke

Hair&BeautyHouseavasivalokuvausstudion

Tervetuloahyvänpalvelunjaedullistenhintojenvalokuvausstudioonsekä kampaamo-japarturinliikkeeseen.

ones. Still, some of us got sick. We all experienced loss, some different and some similar to each other. We acqui red new Autumnhabits.2022 is coming, and as usu al we are enjoying the last days and the aromas of the summer. However, not so rarely, for some of us, autumn is associated with the beginning of a new school year, the looming stress of holiday season, or any other changes. The autumn season is often accompa nied by a deterioration of the emo tional state, and a decrease in vital energy. For some of us autumn has a taste of possible regrets from not having achived desired goals over the summer.So,what can you do with these emotions when you are having a hard time? How about making some room for them? Is it possible to stay in them, even if they make you feel uncomfor table? Just as we all experience the transition from summer to autumn differently, there isn’t any single way to experience difficult feelings. We are all unique, and so is the way we experience emotions. It can be helpful to tell yourself that your feelings are welcome, without any judgment and with compassion. Singing, dancing, exercising, meditating or engaging with art are all good ways to release your feelings. Sometimes, you might not feel like doing anything or just can’t find the strength to start somet hing new. Sometimes, you can show yourself some compassion by brewing yourself a cup of tea or watching your favourite TV show. It’s also a good idea to remember that you can get support from a mental health profes sional to help you through this chan ge. Experts also say that changes in diet, daily exercise, and increased ex posure to daylight are all ways people can minimize the effects of autumn emotional distresses.

Keski-Espoon Sanomat 9

Hello friends, you are welcomed and invited by Trapesa! We are situa ted in the Espoo centre, and are open already. As usual, our organization ca res about social life of everyone who feels lonely or who is looking for new activities and friends. Since the beginning of 2020, all of humanity has been going through an ambiguous and difficult time. We have been–and still are–experiencing many changes. Do you remember how many uncertainties there were at the beginning of the pandemic? We were faced with a virus we were not familiar with and it has affected the way we relate to our entire lives. Our routines, family life, school life, activities, travel–they all changed. We had to wear masks all the time outsi de the house. We tried to follow the measures we were told to. While some were easy to follow, some required more time and effort. We tried not to get sick. We tried to protect our loved Welcome to the Autumn!

VÄRIPAKETIT alk. 89€ 22€ alk.35€ hairhouse.fi Puh.0407365553 TÄLLÄKUPONGILLA Kamreerintie3,02770Espoo

In the frames of project called Mie len Portti, Trapesa suggest our clients to visit our professionals in case if the emotional life is difficult, or person or family undergoes changes or various crisis situations. We offer professional supportive conversations, that put you think of “being human” as something you can get better at, and your skill level is the biggest determining fac tor in how good your life is. Getting better at being human comes down to how good you are at a set of skills that schools don’t teach: managing your moods and reactions, stopping your mind from talking so much, lo sing your self-consciousness and shy ness, getting over the past, setting up a life that makes use of your talents, quitting habits that drain you, dealing with problems without getting mad, or even enjoying ordinary moments like waiting for the bus. Welcome to talk with mental health professional! We speak different languages.

Oopperaa Savonlinnassa Toisenlaista musiikkia tarjosi meil le Carmen. Kaksipäiväinen ooppe ramatka 19.-20.7. eteni Mikkelin Kenkäverosta jatkuen Punkaharjun Kruunupuistoon. Majoittumisen, pie nen lepohetken ja päivällisen jälkeen jatkoimme varsinaiseen kohteeseen Olavinlinnaan Carmenin äärelle. Musiikkinautinto ja Kruunupuiston yöpala siivittivät meidät unten mail le. Aamupäivä vierähti Metsämuseo Lustossa ja kotimatkalla lounastimme Juvalla ”Punaisen piipun kievarissa”. Syksyllä tapahtuu Jäsentilaisuudet alkavat 6.9. Aihee na ”Vinkkejä kotisiivoukseen”, yrit täjä Mari Kilponen, Topakka Emäntä nimisestä yrityksestä. Syyskuun toisen tilaisuuden 20.9. otsikkona on ”Rikok set faktana ja fiktiona”. Aiheesta pu huu MTV:n rikostoimituksen päällikkö Pekka Lehtinen. 4.10. Pertti J. Rosilan aiheena on ”Sauli Niinistö – puhe miehestä Tasavallan presidentiksi”. Perinteinen syntymäpäiväjuhla kulu vana vuonna ”pyöreitä tai puolipyö reitä vuosia” täyttäneille /täyttäville on 18.10. Vieraaksi on lupautunut kaupunginhallituksen puheenjohta ja Henrik Vuornos. Heti marraskuun alussa 1.11. europarlamentaarikko Henna Virkkunen puhuu aiheesta ” Tilannepäivitys Europarlamentista”. Marraskuussa on vielä ”Syyskokous” 15.11., jossa lisäksi ”Arkiystävä” diako ni Tiina Hietaniemen esittelemänä. Ja viimeisenä 29.11. ”Arjen turvallisuus” aiheesta tulee meille puhumaan Kati Sinervä Länsi-Uudenmaan pelastus laitoksesta. Joulujuhla pidetään tänä vuonna Hotelli Nuuksiossa 13.12. Matkoja ja kulttuuria on myös syk syn ohjelmassa. Tällä hetkellä ovat tiedossa: Itä-Suomen kierros on 12.14.9., Fredin muistokonsertti ”Puhu hiljaa rakkaudesta” 9.10., Espoon teatterissa ”Huomenna hän tulee” 15.11. ja Kansallisteatterin Oma poh jassa 23.11. ”Suomifilmin salaiset kan siot”. Tarkempia tietoja kotisivuilta ja matka- ja kulttuurivastaavilta. Kaikki kerhot käynnistyvät syys kuun aikana, tosin keilakerho ja golfkerho ovat olleet aktiivisia kesälläkin. Keilakerho kokoontunut normaalisti Markku Malmin vetämänä ja golfkerhon joukkue (Leena Haavisto, Gita Laitinen ja Risto Sipilä) osallistui Pati nan Golfmestaruuskilpailuihin Vieru mäellä 9.6. Menestystäkin tuli, Leena Haavisto ylsi Suomen mestariksi peli muodossa SCR sarjassa naiset yli 70v. Aloituspäivät löytyvät kotisivuilta ja ohjelmalehtisestä. Myös kerhon vetä jiltä voi tiedustella puhelimitse.

aloitti ensimmäisenä koulutuksen, jos sa vapaaehtoisille järjestettiin kurssi. Sen käytyään on mahdollista saada Ukrainasta pakenemaan joutunut ys tävä. Punaisen Ristin vapaaehtoinen toimii arjen apuna, tukee maahan so peutumisessa ja on ystävä, jonka kans sa voi puhua ja tehdä yhdessä asioita.

Punaisenosasto@sprkeskiespoo.fiRistin

Teksti: Paula Ruokola Kuva: SPR Kuvapankki, Paula Ruokola keski-espoo.punainenristi.fi,

oltiin. Autoimme pakolaisten vastaan otossa mm. Helsinki-Vantaa lentoken tällä, pidimme kielikerhoa Entressessä ja aloitimme kielenopetusryhmiä Es poon Help Centerissä Leppävaarassa (linkki Help Centerin ohjelmakalen teriin: jayhteistyössämu36pinkielenovatKesälläkintoimiidestahelppilentoasemalla.vastaanottamassakanavapaaehtoisetmukaan,muotoutuupakolaistenUkraineHelpCenterEspoohttps://www.facebook.com/).UkrainanauttaminenmuuttuujaajankuluessajatarpeenmuttaKeski-Espoonosastonovatsiinävahvastimujatkossakin.UkrainastasaapuneitapakolaisiaHelsinki-VantaaKorona-keväänäalkanutetäläksysujuujorutinoidustilukukautoiseen.YhteistyökumppaninaSuomi-Syyriaystävyysseurary.vapaaehtoisetohjaajattavanneetoppilaitaannetissäopiskelunmerkeissä.Läksyhelosaltasyyslukukausialkaaviikollanoin10ohjaajanvoimin.KeväälläkäynnistettiinSuomiKa-ystäväksiukrainalaiselle-projektiPunaisenRistinVantaanHelsinginosastojenkanssa.Espoo

Jokasyksyinen Keski-Espoon osas ton paperinen jäsenlehti julkaistaan uudessa muodossa sähköisenä uu tiskirjeenä, joka jäsenille menee au tomaattisesti, mutta jota muutkin voivat tilata osoitteesta uutiskirje@ sprkeskiespoo.fi.PunaisenRistin vuoden suurin ke räyskampanja Nälkäpäivä järjestetään torstaista 22.9. lauantaihin 24.9. Ke rääjäksi voi ilmoittautua osoitteessa nalkapaiva.fi. Keski-Espoon osaston keräyskeskus on jo useana vuonna ollut kauppakeskus Entressen S-Mar ketin aulatilassa. Sieltä saa keräysliivit ja -lippaan.Kaikillevapaaehtoistyö ei käy, mut ta apunsa ja kannanottonsa voi antaa myös liittymällä jäseneksi punainenristi.fi/liity-jaseneksiosoitteessa Laivaston soittokunta

Keski-Espoon osaston kuulumisia syyskauden alkaessa

– syksy edessä

Viking Gracella vierailimme museolai va Pommern´lla ja Merimuseolla. ”kehdossa”Marssimusiikin Hamina Tattoo ja mahtava ”mars sishow” 14.7. ei jättänyt ketään kyl mäksi. Bastioni täyttyi mahtavasta musiikista, aplodeista, värikkäistä uniformuista ja upeista koreografi oista. Kaikkea tätä meille tarjosivat: Kuningas Willemin edustussoitto kunta Alankomaista, Steel rumpuja soittava sotilassoittokunta Trinidad ja Tabagosta, Saksan armeijan vuoristo soittokunta Baijerista, Kuninkaallisten rykmenttien legendaariset ylämaan säkkipillinsoittajat Skotlannista, Lai vaston soittokunta, Rakuunasoitto kunta ja Puolustusvoimien varusmies soittokunta Suomesta.

KesäNordströmtakana

Keski-Espoon Sanomat10 Keski-Espoon senioreiden jäsenti laisuudet ja osa kerhoista olivat ke sätauolla. Kulunut kesä oli kuitenkin matkojen ja kulttuuritapahtumien osalta poikkeuksellisen monipuolinen ja antoisa. Helteistä huolimatta retkil le ja kulttuuri-tapahtumiin riitti osal listujia. Syksyn monipuolinen ohjelma on valmis ja jaossa ensimmäisessä jä sentapaamisessa 6.9. sekä SyysMatin markkinoilla 17.-18.9. Ahvenanmaa antoi mitä lupasi Matkasimme 3.6. bussilla Espoosta Kustaviin. Sieltä lautalla Ahvenan maan pohjoisimpaan saaristokuntaan Teksti: Tuula Nordström Kuva: Svante

Kuuman, ihanan kesän jälkeen

Punaisen Ristin Keski-Espoon osasto aloittelee taas virkistäytyneenä syksyn toimintaansa. Ensiapuryhmän johtaja on vaihtunut, mutta ryhmän toiminta

jatkuu normaalisti uuden vetäjän joh dolla. Syksyn harjoitusohjelma on jul kaistu nettisivustolla. Keväällä alkanut Ukrainasta paenneiden auttaminen jatkui läpi kesän, vaikka lomallakin

Brändöhön. Kiertoajelulla saimme esi makua ulkosaariston karusta, mutta upeasta luonnosta. Ensimmäiseksi yöksi majoituimme hotelli Gullviva niin. Hotellin pihapiiri oli ainutlaa tuinen. Seljakämmekät Adam ja Eva herättivätAamullaihastusta.matkajatkui toisella lau talla Hummelvikin kautta pääsaari Manner-Ahvenanmaalle. Bomarsund, Kastelholma, Micke Björklundin ravin tola Smakby ja hotelli Cikada tulivat tutuiksi. Vielä ennen kotimatkaa 5.9.

Hyr fest- eller mötesrum i Lagstad hembygdsgård. Från och med augusti har vi tagit i bruk mötesrummet Kirsti i andraSalarnavåningen.inedre våningen (Lag stad) kan hyras för bröllop och andra familjetillställningar. Även mindre konserter, utställningar, mö ten, seminarier och andra liknande evenemang är lämpliga i denna Mötesrummetmiljö. Kirsti i övre våningen lämpar sig för möten med ca 20–25 personer. Intill mötesrummet finns ett litet kök med möjlighet att koka kaffe och te åt mötesdeltagarna. Mera information via våra websidor och https://lagstad.fi/FB , https://ehf.lag stad.fi/ lagstadinkotiseututalo/https://www.facebook.com/ViärocksåmedunderSyysmatinmarkkinat–Höstmattsmarknaden17-18.9!Välkommentillhembygdsgårdenkl.10-16.00!DragspelsvirtuosernaMariaKalaniemiochPekkaPentikäinenunderhållerosspålördag17.9kl.13-15.00.Viharöppethus,café,bokförsäljningochfotoutställning.Tagärnamedkontanter.

Haitarivirtuoosit Maria Kalaniemi ja Pekka Pentikäinen viihdyttävät meitä lauantaina 17.9 klo 13–15.00. Meillä on kahvila, kirjamyynti ja valokuva näyttely. Varaa mielellään käteistä ostoksia varten.

Tervetuloa laulamaan vuoden 1972 listahittejä Espoon 50-vuotisjuh lavuoden kunniaksi. Illan kokeneena karaokeisäntänä toimii Timopekka Sillantaus.Vuoden 1972 listahitit. Valitse listalta oma lempikappaleesi ja uppoudu 50 vuoden takaisiin tunnelmiin. Voit myös pukeutua 1970-luvun tyyliin. Kiertue jatkuu pitkin syksyä syyskuusta marraskuuhun aina tiistai-iltaisin Espoon eri kirjastoissa. Tule mukaan jokaiseen karaokeiltaan. Kiertue toteutetaan yhdessä paikallisten asukasyhdistysten kanssa. Ka raoke 72 -kiertueen idea on peräisin Matinkylä-Seuralta. Karaokekiertueen aikataulu: 20.9. klo 17-19 Ison Omenan kirjasto Stage 4.10. klo 17-19 Tapiolan kirjasto, tapahtumatila Kaija 11.10. klo 17-19 Entressen kirjasto, Estradi 25.10. klo 17-19 Sellon kirjasto, lava 1.11. klo 17-19 Lippulaivan kirjasto, Monitoimitila Salonki

Vuokraa juhla- tai kokoustila Lagstadin kotiseututalosta. Elokuun alusta on otettu käyttöön kokous huone Kirsti, joka sijaitsee yläkerrassa. Kotiseututalon alakerran salit (Lagstad) soveltuvat erinomaisesti kokous- ja juhlatilaksi. Kotiseututa lon tiloissa voit järjestää juhlia, ku ten häitä, syntymäpäiviä ja muita perhejuhlia sekä seminaareja, koko uksia ja muita vastaavia tilaisuuksia. Kokoushuone Kirsti yläkerrassa sovel tuu noin 20–25 henkilön kokouksille. Kokoushuoneen vieressä on pieni keittiö missä on mahdollista keittää kahvia ja teetä kokousosallistujille. Lisää infoa webbisivuilla ja FB https://lagstad.fi/ , https://ehf.lagstad. fi/ dinkotiseututalo/https://www.facebook.com/lagsta Olemme kotiseututaloon17.-18.9.!SyysmatinmukanamarkkinoillaTuletutustumaanklo10-16.00.

Pitkännotkontie Sunankaari KULOVALKEA Tuomarilan asema SUNA SUVELA O Tuomarilankat PPalotie u s t ot i e TUOMARILAN KOULU Tapahtumapaikka: Estradi (Entressen kirjasto Tapahtuma-aika:11.10.2022 klo 17.00 - 19.00

Karaoke-kiertue72

Lisätietoja: Timopekka Sillantaus, p. 050 326 4095

Kirstintie Turunväylä

Keski-Espoon Sanomat 11 • Huolto- ja putkiasennukset • Lämmitysratkaisut • Putkisaneeraukset • LVI-työtOyLattialämmitysratkaisutTNT-PutkiAbEspoossa,Helsingissä,Vantaalla,KauniaisissajaKirkkonummellaLuotettavastijaasiantuntemuksella PUTKI punainen: 100 magenta 100 yellow, pms 186C tumma harmaa: 75K, pms cool gray 11C Suomalaistentie 7 02270 Espoo Puh. 09-4540422, fax 09-4540433, GSM 0500-445 319 myynti@aikamainos.fi, www.aikamainos.fi Copyrights by: www.tntputki.fi PUTKI punainen: 100 magenta 100 yellow, pms 186C tumma harmaa: 75K, pms cool gray 11C Suomalaistentie 02270 Espoo Puh. 09-4540422, fax 09-4540433, GSM 0500-445 319 myynti@aikamainos.fi, www.aikamainos.fi Asiakas: TNT Putki Oy pvm. 30.9.2009 Copyrights by: PUTKI punainen: 100 magenta 100 yellow, pms 186C tumma harmaa: 75K, pms cool gray 11C Asiakas: TNT Putki Oy pvm. 30.9.2009 0400-827771Urakat:050Huolto:02770Vanhahuolto@tntputki.fiOyTNT-PutkiAbMuuralantie37Espoo5689345

Tuomarilan Elokuvapäivä la 1.10. Perinteisenä Tuomarilan Elokuvapäivä nä esitetään kolme tuoretta elokuvaa uudistetun Tuomarilan koulun tilavassa liikunta-/juhlasalissa, jossa on huomat tavasti aiempaa paremmat katsomoti lat ja esitystekniikka. Paikalle kutsutaan myös elokuvien tekijöitä kertomaan töistään. Aika 1.10.2022 klo 12-18 Paikka Tuomarilan koulun juhlasali, Puistotie 13, Espoo KloOHJELMA12.15lastenelokuva (Tuomarilan koulun oppilaat valitsevat elokuvan) Klo 14 dokumentti Klo 16 draamaelokuva Leffapuffetti klo 12-16 (Tuomarilan koulun oppilaat järjestävät; tuotot leirikoulun järjestämiseen) Esitettävien elokuvien nimet ja haastateltavat tekijät julkaistaan lähempänä tapahtumaa Tuomarila-seuran Facebook-sivulla: www.facebook.com/TuomarilaSeuraRy Elokuvapäivän järjestää Tuomarila-seura Espoon kaupungin tuella. Vapaa pääsy!

Yhteistyössä: Keski-Espoo -seura ry Kirsti

Esbo hembygdsförening och LagstadLagstadinhembygdsgårdkotiseututalo

tutkimustuloksia suomenhe vosen perimästä. Näyttelys sä ja siihen tiiviisti liittyvässä ohjelmassa tutustutaan myös muihin suomalaisen maaseu dun eläimiin sekä pohditaan ihmisten ja kotieläinten yh teiselon Kauppakeskusmuuttumista.EntresseSiltakatu1102770EspooVapaapääsy

teella.tietokoneellahelppoluennot.telyihin-kanavaltasältöihinuppoutuaMobiilioppaidenpoolaisellaentisajanvanhaandämeenerieritutustuajapalvelut.museonvultaMUntoriasisältöjäkehittääEspoonaukioloaikoina.kaupunginmuseojatkuvastiuusiahisverkkoon.KAHistoriaaverkossa-silöydätkootustikaikkidigisisällötjaverkkoVirtuaalimuseoiden-näyttelyjenavullavoitEspooseenviidelläaikakaudellajaviidessäpaikassa,astuaGlimsinsyelitunnelmalliseentupaantaivieraillakalastajatilallaesPentalansaarella.avullavoiterilaisiinhistoriasijaKAMUnYoutubelöydätmm.näytliittyvätopastuksetjaDigipalveluihinontutustuajokoomallataimobiililait

Aukioloajat: Tiistai-keskiviikko ja perjantai 11-19, torstai 11-20, lauantai 12-18 ja sunnuntai 12-16 Museoon ilmainen sisään pääsy. Lue lisää osoittees sa miinRautavaaranNytwww.helinamuseo.fivoittutustuaHelinämuseonkokoelmyösdigitaalisesti.

Näyttely 29.1.2023 saakka Kestävät kaupungit ja yh teisöt. Rauli Virtasen kanssa maailmalla.Legendaarisen ulkomaan toimittajan kuvia Nepalista, Afganistanista, Myanmarista, Keniasta ja Etiopiasta. Teema na kestävä kehitys. Näyttely tekstit on muokattu helpolle Suomelle. Senioritreffit Helinä Rautavaaran muse on maksuttomat senioritreffit

Keski-Espoon Sanomat12 14.4.2022–27.2.2023jäljilläTutkijatNäyttelytkotieläinten Talomuseo Glimsissä avau tui 14.4.2022 toiminnallinen Tutkijat kotieläinten jäljil lä -näyttely, jossa päästään kurkistamaan DNA-tutkijan kammioon. Näyttely kertoo mielenkiintoisia, uusimpia Talomuseo Glims SYYSRIENTOJA Glimsintie 1, 02740 Espoo +358 9 816 27337 Espoon kaupunginmuseo janissäpääsylippujensijaitseemuseolta.opastuksialyihinräisinta,paikoillaanseenmuseoksikuun1500-luvultatoiminutvasmäenhakaikillesuljettu,maanantaisinti–pe(1.9.–30.4.)Talvikaudenkaupunginmuseo.fiespoon-aukioloajat10–16jasu11–16jalauantaisinmuseokortti-kohdeMuseokäyntionmaksutonalle18-vuotiaille.TalomuseoGlimsonvanespoolainenmaatilaKarkylässä.Glimsonmaatilanaainakin1900-luvunalsaakka.Aluemuutettiin1958.Museoalueekuluu11alkuperäisilläolevaarakennusjoistavanhimmatovatpe1700-luvulta.TalomuseoGlimsinnäyttejatoimintaanliittyviävoitiedustellaGlimsinpäärakennuksessamuseopuoti,jossaonlisäksimyynkirjoja,kortteja,lelujamonenlaisiakäyttö-sekä koriste-esineitä. Puodin vali koima vaihtelee vuodenajan mukaan. Museopuotiin voi poiketa ilman pääsymaksua. Museon kahvila on avoinna museon

kokoontuvat kerran kuukau dessa maanantai-aamupäivi sin. Ohjelmassa on yhteinen kahvihetki, opastus, luento tai paja; joka kerta vähän eri laista!Helinä Rautavaaran mu seon senioritreffeillä viihdy tään. Tule Ilmoittaudumukaan!mukaan säh köpostilistalle, niin saat lisää tietoa!Lisätietoja: info(at)helina museo.fi tai helka.saarinen (at)Vinkki:helinamuseo.fiVoitmyös varata opastuksen omalle seniori ryhmällesi? Laita viestiä info@ helinamuseo.fi TaiteilijatKuninkaantien Auroratalo Träskända, Kunin kaantie 43 Espoo to-su27.8.–18.9.Syysnäyttely2022,klo12–18 Kuninkaantien Taiteilijat ry on Kauklahdessa v.1998 re kisteröity taideyhdistys. Tällä hetkellä jäseniä on parisen kymmentä ja parhaillaan on käynnissäTaidetekniikoitavuosinäyttely.löytyy mo nipuolisesti ja jäsenistön tai detaustat ovat erilaisia Meille on jäseniksi terve tulleita niin aloittelevat kuin kokeneemmatkin taiteen te kijät.Toiminta koostuu kursseis ta, yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnasta sekä vuo sittaisesta näyttelystä. Ava simme Espoo-päivänä 27.8. näyttelymme Auroratalossa, Träskändan puiston tunnel missa. Näyttely on avoinna 27.8.–18.9. torstai-sunnuntai kloVuosinäyttelyymme12-18. osallis tuu tällä kertaa 12 taiteilijaa. Aina saamme rakennettua niin upean näyttelyn yhdessä ja tänä vuonna saimme raken taa sen historialliseen Träs kändan puiston kupeeseen. Auroratalo on nyt muutenkin käytössä ja toivoisinkin, että ensi vuoden 25-vuotisjuhla näyttelymme olisi Kauklah dessa toteaa vuodesta 2018 puheenjohtajan tehtävää hoitanut Heidi p.050-3204313heidi@valgieloitsu.fiHeidikuninkaantientaiteilijat.comHatakka.Hatakka Tervetuloamukaan! Suvelanasukaspuistossa Suvelaactivitypark Suvelan Basaari 2022 Lavaohjelma Onstage Kirstintie20 Tapahtumanavauspuhe,MikkoKivinen(projektinjohtaja) 12.10 12.20 Tapahtumanesittely,MariaTiilikkala(järjestökoordinaattori) 13.00 13.15 Sunankoulunkuoro Kiinalaisiatansseja,KaixinDancingGroup 15.15 16.00 MaxLilja,elektronisensellonmestari Avonianjousisoittajienkonsertti 14.40 15.00 Arabiankielisiälauluja,Rauhankuoro Kahvilaklo13–15.15(kappelinaula) SPR:nensiapupiste Kappelinesittelyklo13,alkaakappelisalista Suvelankappelissa Suvelachapel Kirstintie24 Asukaspuistossatapahtuu! Happeningsintheactivitypark! Kaikkiintapahtumiinvapaapääsy Instagram: suvela_basaari FB: SuvelanBasaari2022 Kirstintie kujaKirstinKirstinpolku Kirstinkenttä Kirstinharju Joupinmäensyrjä Kirstinsyrjä La10.9.2022klo12.00 16.00 Martat–Kotivarainfo,teemana”Onkokotivarasikunnossa” SPRKeskiEspoonosasto,teemanatapaturmienehkäisy Eläkeliitto,Yhtäköyttävetämässä-hanke Espoontuomiokirkkoseurakunta Keski-Espoo-seura EspoonmielenterveysyhdistysEMYry MusiikkiopistoAvonia Espoonsirkus-jateatterikouluESKO TuomarilanMartat SPRKeski-Espoonosasto Me-talo Eläkeliitto Manna-Apury Espoonmonikulttuurisetlapsetjanuoretry