Page 1

HARTKLOP

JESUS SE HARTKLOP Aktiwiteite vir JULIE 2011


op die KALENDER VIR JULIE : maandtema: STUUR MY! 3 Julie - Sondag Eredienste 08:00, 10:00, 18:30 Hippolaan 09:00 Midstream 09:00 H/S Zwartkop 12:00 Doopdiens Geen Kinderdienste Geen Tienerbediening Matlala Uitreik 30+ Koffieaand 4 Julie - Maandag Matlala Uitreik 5 Julie - Dinsdag Matlala Uitreik 30+ DVD-aand 6 Julie - Woensdag Matlala Uitreik Gebedskomitee Vergadering

8 Julie - Vrydag Matlala Uitreik 9 Julie - Saterdag 07:00 Gebedsgeleentheid 10 Julie - Sondag Eredienste 08:00, 10:00, 18:30 Hippolaan 09:00 Midstream 09:00 H/S Zwartkop Geen Kinderdienste Geen Tienerbediening Biker Bediening Uitreik

13 Julie - Woensdag WIP Byeenkoms (Good News Café)

01

17:00 Belydenisklas 18:00 Tienerselgroepe

15 Julie - Vrydag 30+ Kaas en Wyn

25 Julie - Maandag 19:00 Uitreike Bediening Projekte Byeenkoms

16 Julie - Saterdag 07:00 Gebedsgeleentheid 17 Julie - Sondag Eredienste 08:00, 10:00, 18:30 Hippolaan 09:00 Midstream 09:00 H/S Zwartkop Gebed vir herlewing Geen Kinderdienste Geen Tienerbediening

26 Julie - Dinsdag Adam Kursus Sessie 1 18:00 DivorceCare® (reeks 2) 18:00 DivorceCare4Kids™ (reeks 2) 19:00 Silentium 30+ Sprekeraand

19 Julie - Dinsdag 19:00 Silentium

27 Julie - Woensdag Doopregistrasie vir Aug. sluit 08:00 Midstream: Beroepsforum 09:00 MaMs 19:00 40+ Verryking Gemeenteraadvergadering WIP Byeenkoms (Good News Café)

20 Julie - Woensdag 08:00 Midstream: Beroepsforum 19:00 40+ Getuienis 19:00 Hoop-depressiegroep MaMs Komitee-vergadering

28 Julie - Donderdag 14:00 Werkersklasse 19:00 GriefShare® (reeks 2) 19:30 Musiekspan Alpha Kursus

21 Julie - Donderdag 14:00 Werkersklasse 19:30 Musiekspan

29 Julie - Vrydag 08:00 Hippolaan Beroepsforum 19:00 Huweliksvoorbereiding 19:00 Tempo Enkelouerbyeenkoms

18 Julie - Maandag Skole Open

7 Julie - Donderdag 19:30 Musiekspan Matlala Uitreik

12 Julie - Dinsdag 30+ Koffie-aand

14 Julie - Donderdag 19:30 Musiekspan

22 Julie - Vrydag 08:00 Hippolaan Beroepsforum 23 Julie - Saterdag 07:00 Gebedsgeleentheid 24 Julie - Sondag Eredienste 08:00, 10:00, 18:30 Hippolaan 09:00 Midstream 09:00 H/S Zwartkop 08:00 Kinderdienste Hippolaan 9:30 (Gr7’s) & 10:00 Midstream 9:30 & 10:00 (Gr7’s) 17:00 Tieners: Kuierkerk

kerksondermure HARTKLOP

30 Julie - Saterdag 07:00 Gebedsgeleentheid 09:00 Selleierswerkswinkel 09:00 - 13:00 Huweliksvoorbereiding

Julie


Skrifgedeeltes

- Stuur my

JOHANNES 17: 7,8 Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom; want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat Ek waarlik van U gekom het, en hulle het geglo dat U My gestuur het. JOHANNES 15:16 Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. MARKUS 16: 15 Hy het vir hulle gese: “Gaan uit, die hele wereld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom”. JOHANNES 14: 21 Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet.

Al die ouers wat wil doop, let asseblief op die volgende: Doopregistrasies en Doopvoorbereidingkursusse. Doopouers: Kyk na die datums hier onder dat julle vroegtydig registreer vir die doopvoorbereidingkursus wat verpligtend is. Doopregistrasie vir: Augustus 2011 sluit Woensdag, 27 Julie, 2011 September 2011 sluit Woensdag, 24 Aug, 2011 Oktober 2011 sluit Woensdag, 21 September, 2011 November 2011 sluit Woensdag, 26 Oktober, 2011 Desember 2011 sluit Woensdag, 23 Nov, 2011 Doopvoorbereidingkursusse vir 2011 1, 8, 15, 22 September (1ste baba) Spesiale doopvoorbereiding 29 September (2de plus babas) 10, 17, 24 November en 1 Desember (1ste baba) Spesiale doopvoorbereiding 8 Desember (2de plus babas) Navrae: Elize by 012 663 2003 x 215 / elize@ksm.co.za

02

Kontak Belinda by 012 663 2003 x219 of belinda@ksm.co.za Projeknavrae: Indien jy wil inskakel by ‘n projek of meer inligting daaroor benodig, kontak asb. Vir Anne-Marié Cronjé by 082 866 5336 of annemarie@ksm.co.za

Waterval Christelike Sentrum Gevangenisbediening Elkeen van ons is vandag ’n Christen omdat iemand ons van Jesus en sy verlossende genade vertel het. Elkeen van ons maak daagliks foute en kry vergifnis daarvoor, sodat ons elke môre nuut kan begin. Net soos ons, verdien elke gevangene die kans om een- of meermale te hoor dat daar vir hom ook verlossing is, al het hy wát ook al gedoen. kerksondermure se hart strek ook tot binne-in die gevangenis, waar Jesus graag besoek sou aflê. Vir enige navrae oor hoe jy kan betrokke raak by ons revivals, opvolgwerk en gebedsondersteuning, skakel gerus vir Elmine by 012 656 9084, of Wessel by 082 5899 560. Ons het altyd mense nodig om broodnodige opvolgwerk te doen! Ons het ook jou gebede nodig vir spesifieke sake.

Hospitaalbedienings Projek Ons is op soek na ou stoepstelle, plastiese stoele en tafeltjies vir buite gebruik asook blombakke en plante vir stoepe. ‘n Tweeplaat elektriese stofie word ook benodig. Die artikels word benodig vir die Pretoria Akademiese Hospitaal se Stoep Projek by die Kankersaal waar bestralingspasiënte vir 7 weke behandeling ontvang. Kontak asseblief vir Sarita by 084 623 2032 of 012 663 2042.

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Kos benodig by Olievenhoutbosch Christian School Help ons asseblief met kos vir die kinders en behoeftige gesinne, veral met die winter wat nou hier is. Enigiemand wat nie-bederfbare kos vir ons kan skenk (bv. Mieliepap, rys, pasta, koffie, tee, suiker, blikkieskos en smere soos konfyt vir toebroodjies) kan ons kontak by: Ria Wessels (riawessel@gmail.com) – 082 225 6190 Eltina van Vuuren (eltina@vvdt.co.za) – 082 337 8918 Enige kos kan ook vir ons by die kerkkantoor gelos word (gemerk: OLIEVENHOUTBOSCH CHRISTIAN SCHOOL FAMILIE). Laat weet ons net en ons sal dit gaan oplaai. Dankie vir elkeen wat verlede maand ‘n kospakkies gegee het. Julle het gehelp om baie magies en lyfies warm te maak!

Toer na Indië kerksondermure se blik op Indië – verder as die Taj Mahal. Saam met Tertia en die mense naby aan haar. Toerdatum: 18-30 November 2011 Toerprys: R15 000 per persoon Sluitingsdatum: 18 Augustus 2011 Vir meer inligting: Lynne Venter 083 445 8908 / 012 653 2873

Lebone Werksklas Die Lebone werksklas het ‘n dringende behoefte aan komberse, oud of nuut. Ons werk weekliks met baie werklose moeders wat saam met hulle kinders koud slaap, sommige nie eens onder dak nie.

HF skep vir minder bevoorregte leerlinge ‘n kans om hulle gawes, talente en leierskap-potensiaal te ontwikkel deur hulle voor te stel aan ‘n verhouding met Jesus Christus en om hulle te help met skoolwerk in ‘n atmosfeer van hoop en aanmoediging. •  Kontak ons as jy as mentor wil betrokke  raak by hoërskool leerders •  Kom help asb een middag per week met huiswerk of sportafrigting. Ons het jou regtig nodig! •  Dankie aan almal wat reeds bygedra het, maar  die behoefte is groot! Ons vra die volgende vir die vrywilligers wat swaar kry en dit nie self kan aankoop nie: televisie, mikrogolfoond, yskas, vrieskas, rekenaar (en rekenaartafel), dvdspeler, stoof (of tweeplaatstoof ) en meubels soos ‘n bed, laaikas en tafeltjie. Merk asb duidelik THF •  Lopende finansiële bydraes, hoe klein ookal, is  baie nodig vir kos en lopende maandelikse uitgawes. Kontakpersone: Themba 076 871 0383 Frank 082 800 2482

BANKBESONDERHEDE: ABSA Centurion Rek 9131998515, Takkode 632005 Verwysing (belangrik) thf & u naam. Bydraes is belasting aftrekbaar (Geregistreerde NWO). Bid asseblief vir almal wat betrokke is!

Kontak asb. vir Hermien König by 082 367 0089

03

Jacques 082 853 2799 Arina 082 774 7559

kerksondermure HARTKLOP

Julie


KANSA TLC : Nicus Lodge

Dankie dat julle “JA” gese het vir “STUUR MY” op 12 Junie. Jul betrokkenheid, skenking en saam-speel by ons Boeresport dag het kinderharte warm laat klop! Ons huidige wenslysie vir al die betrokke huise sluit in... •  Selgroep betrokkenheid by twee van ons huise. •  Wintersklere:  vir meisies en seuns, ouder domme 7-17 sal kinderlyfies warm hou. •  Eetkamerstoele / Eetkamertafels /  Tuinstelle 12-16 sitplekke (2 of 3, 6 sitplekke sal fantasties wees) •  Hou die KSM blaadjie dop vir die Boeresport dag wat beplan word vir Sondag,12 Julie 2011. Vir meer inligting oor hoe jou bydraes ‘n verskil kan maak in hierdie kinders se lewens, kontak Lezette op 082 467 5475

KANSA se ‘Tough Living with Cancer’ (TLC) program ondersteun kinders en hulle gesinne met tasbare liefde en versorging om sodoende omstandighede rondom kanker beter te hanteer. kerksondermure (wat, deur verskaffing van fondse en deur fisiese bydraes deur individue en selgroepe, aktief meegewerk het in die daarstel van die Nicus Lodge) se TLC taakspan vra graag u voortgesette ondersteuning vir hierdie wonderlike projek. U kan deelneem deur: 1.

Gereelde voorbidding vir kinders en ouers/ voogde, asook vir die hulpwerkers betrokke by Nicus Lodge en God se seën op die landwye projek.

2.

Finansiële bydraes (KANSA ontvang geen staatsondersteunig)

3. Voorsiening van: baba-, kinder- en mammaklere, toiletware, waspoeier, stasoft, weggooibabadoeke - pasgebore tot 18 mde, formule melk, droë voedsel soos tee, poeiermelk, suiker, soya aanvullings, asook grondboontjie botter, marmite – alles in klein verpakkings om saam te kan gee huistoe aan werklose mammas wat dikwels daar opdaag met net die klere aan hul lyf. 4.

Kom word deel van hierdie verrykende KSM-uitreikbediening van: Sondag kuier besoeke … Kuier sommer net ‘n hond-uit-’n-bos-uit saam op ‘n 2-weeklikse basis by die inwoners van Huis Davidtsz. En/of

’n Dag per week of per maand van jou tyd om te help met die ondersteuning van mammas en vir die oordra van vaardighede, sodat hul later inkomste kan genereer. Ons soek ook iemand wat gereeld pasiënte in ander hospitale sal opvolg.

Kontakbesonderhede: Jack en Rina Raath 012 663 5554/ 082 388 0000/ jack@raath.co.za Of Vera van Dalen (van Kansa) : 082 466 4152 vvdalen@mweb.co.za

Huis Davidtsz Bedryfsondersteuning,…ons nuwe aksie. Hiervoor soek ons borgskappe en vrywilligers wat sy of haar talente soos bv, administrasie, bemarking, nutsman en nog wat, wil laat groei. Kontak gerus vir Peet by 083 292 5780 of Anneline by 082 672 8918 en ons vertel jou meer.

04

kerksondermure HARTKLOP

Julie


kamp

Achterbergh Kampterrein

Spreker - Ronel Burger Datum: 29 - 31 Julie 2011 Kostes: R350 pp (sluit verblyf, alle etes en vervoer in) Inskrywingsvorms by toonbank.   

Ons benodig dringend musikante vir ‘n 2de orkes @ Midstream. Bespeel jy dalk ‘n instrument? Kom word asb deel van die 08:00 diens se musiekspan. Ons wil hierdie jaar een massiewe sanggroep vorm. Kom meld aan asb!

Leanda (012) 656 9491 / 082 928 3172 Demo CD-opnames vir beginners (sangers); •  Vir enige begeleiding (klassiek of ligte musiek); •  Klavier trax vir enige tegniese oefeninge of  liedjies / stukke (bv. viool- en fluitleerlinge): Skakel Leanda (012) 656 9491 / 082 928 3172

Kontak Daleen by 012 663 2003 x209 of Anel 083 651 7727

Selle-sake ... Selle-sake ... Selle-sake ... Snaakse plek, kerksondermure - die ‘hier verander lewens’-plek Ons hou NIE lang opleidingsessies vir ons selleiers nie; Ons skryf NIE toetse nie; Ons oorhandig NIE sertifikate nie;

Sjamag

Maar!

Dinsdagaand 17:30 - 19:00, Hoofouditorium. Ons is op soek na nog Lofdansers. Almal is welkom!

Ons leer graag by mekaar – en ons het so baie wat ons met mekaar kan deel. Witwarm-Werkswinkel vir Selleiers (en alle sellede ook welkom) Onderwerp: Watter geselsmateriaal gebruik ons selgroepe deesdae?

Kontak Carla: 083 686 5277

Wild @ Heart - Band of Brothers

Saterdag 30 Julie 2011 van 09:00 tot 13:00 by kerksondermure Skakel 073-662-7304 om te bespreek

Maandagaande, 18:30, Oranjesaal ‘n groep manne wat oop, eerlik en op die man af vir mekaar se harte veg sodat ons alles kan wees wat die Here ons geskep het om te wees Kontak: Karel.JanseVanVuuren@exxaro.com of Lukas.olivier@bt.com

Wild at Heart Kamp Datum: 12-14 Aug 2011 Plek: Kwaggasrus (Brits) Kostes: R500 pp Kontak: Johann van Rensburg 082 335 4759 / johann@rems2.com

05

MaMs se eerste byeenkoms van die kwartaal is op 27 Julie 2011, 9 uur vir 9:30. Alle mammas baie welkom.

Gebed St ories Mobilisasie Dissipelskap Verhoudings

Navrae Cornea 0825741817.

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Funksies 3 Julie Koffie na 18h30 diens Parrot’s, Centurion Mall

Ouer & Kind Kamp Datum: 21-23 Okt 2011 Plek: Kwaggasrus (naby Brits) Koste: R700.00 per ouer (pa of ma) en kind vir die hele naweek (Sluit verblyf, alle etes en alle aktiwiteite in)

5 & 12 Julie DVD-aande - ‘movies’ - Dinsdagaande ons gaan ‘n paar flieks kyk en sekere aspekte van ons geloof daarin bespreek. Oranje saal – 19h00 Kontak Linda by 083 5335 618 / linda@wwwprok.co.za

Vir verdere inligting kontak Dirk by 083 303 2813 of Daleen by daleen@ksm.co.za/ 012 663 2003 x209

15 Julie Moenie dit misloop nie! WYNPROE 2011 - Vrydagaand Daar is ‘n Mardi Gras gevoel in die lug.

Kom deel ‘n naweek met ons en stap ‘n pad van hernuwing, veranderding, genesing en seen. Kom ontdek wat God regtig vir jou en jou gesin beplan het. Kom deel in die salwing wat God vir ons het. Kom speel en ontspan saam met ons en geniet kwaliteit tyd saam met jou gesin.

Kom geniet dit als in Julie maand.... Datum : Vrydag 15 Julie 2011 Tyd: 19 H00 Plek: Lyttelton Sportsentrum, Krugerlaan, Lyttelton Koste: R 175 Per Persoon Navrae: linda@wwwprok.co.za / 083 5353 5618

Gesinskamp Wie is jy? Wat is jou destiny? Waar is jy en jou gesin heen oppad?

Volgende Kamp: 2 – 4 September 2011 Volwassenes R360.00 kinders voorskool R160.00 laerskool R250.00 hoërskool R295.00 Kontak: Ronnie Bornman Tel: 082 385 8503 Epos: rbornman@gmail.com

Julie/Aug Program 6 & 13 Julie Geen byeenkoms agv die Junie/Julie vakansie 20 Julie Getuienis: Bybelstudie met “Verloop die lewe volgens ‘n vaste plan? ...en God se wil dan vir jou!”

WIP 20+ Bediening

27 Julie Verryking: Aktiwiteit sal bekend gemaak word. 3 Augustus Uitreiking: Bybelstudie oor “Hoekom dan nou juis ek Here?” Kontakpersoon: Peet Vermeulen 083 292 5780 “Ek weet dat God my nie enigiets sal gee wat ek nie kan hanteer nie. Ek wens net Hy het nie soveel vertroue in my gehad nie” …Moeder Theressa

06

13 Julie Time management, prioriteite en hoe maak ek tyd om te bid? 27 Julie Hoe om konflik te hanteer met vriende, werkskollegas en metropolisie. Ook hoe om te weet vir wie gee jy. Vir meer inligting kontak Regardt rdeswart@delpius.co.za

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Dis so Lekker om die Here te Dien... Baie Welkom By Kinderssondermure Waar kinders vanaf 0 jr – Gr 7 in afsonderlike bedieninge volgens hulle ouderdomsfases bedien word. Daar is 11 bedieningspanne by Hippolaan wat 11 kinder-eredienste op ’n Sondag aanbied. By Midstream word 3 kinder-eredienste in die tente aangebied. Daar is elke Sondag kindereredienste behalwe met nagmaal, langnaweke en vakansietye!

Wat? Waar? Wanneer? HIPPOLAAN om 8:00 en 10:00: Doekdra vir Jesus (Babas 0-2 jr): Turkooissaal Soldaatjies vir Jesus (Peuters 3-4 jr): Groensaal Koningskleuters (Kleuters 5-6 jr): Blousaal Dapper Stappers (Juniors Gr 1-3): Geelsaal Tweens (Seniors Gr 4-6): Rooisaal Keerpunt (Gr 7): Oranjesaal (erediens om 9:30 – 11:10) MIDSTREAM om 9:00: Kinders 3 jr – Gr 6: Blou en wit tent (erediens begin saam, maar na die lofprysing word die voorskoolse – en skoolgaande kinders afsonderlik bedien) Keerpunt (Gr 7): Bruin tent (erediens om 10:15 – 11:15)

As jy lief is vir die Here en mal is oor kinders is kinderbediening die plek waar jy jou diensbaarheid met groot entoesiasme kan kom uitleef. Word deel van ’n span mense wat glo dat Jesus kinderlewens verander. Vir meer inligting: skakel 012 663 2003 x 214 / 082 802 7853 of jeug1@ksm.co.za / tiesie@ksm.co.za

Gebedsbediening in Kinderbediening Persone met ’n passie vir gebed word uitgenooi om aan te meld by kinderbediening se gebedspan 2011. Ons voorbidders bid tydens kinder-eredienste vir ons kinders, kleingroepleiers en vir die verloop van ons eredienste. Sou u wil deel raak van die Op-jou-kniëe-vir-kinders-gebedspan, is u welkom om ons te kontak (Tiesie 082 802 7853).

Kleingroepleiers vir 2012 Kinderssondermure bestaan om kinders na Jesus toe te lei. As die Here Sy hand op jou lewe lê en jou roep om deel van ’n span mense te word om kinders na Jesus toe te lei, kom meld aan as kleingroepleier in kinderbediening vir 2012. Vir meer inligting skakel vir Charlene in ons kinderbedieningskantoor by 012 663 2003 x 214 of Tiesie by 082 802 7853.

Nuwe Kleingroepleiers... Kom kry jou kinderbedieningshemp @ R50 by:   •  Charlene (jeugkantoor @ Hippolaan)   •  Gerhard / Hezel (blou en wit tent @  Midstream)

Help ons en Registreer! Alle aankope en voorbereiding vir kindereredienste word nav registrasies gedoen. Help ons en registreer u kind vir 2011-kinderkerk:   •  Dmv die internet:  www.kerksondermure.org   •  Skriftelik op ‘n “kleur”karton in die jeugkantoor (Hippolaan) of bruin tent (Midstream)   •  Skakel vir Charlene (012 663 2003 x 214 of jeug1@ksm.co.za)

07

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Kinderkalender vir die Derde Kwartaal Dag:

Datum:

Geleentheid:

Sondag

24 Julie

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: God se gestuurde op woeste waters (Noag) Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

31 Julie

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: Water vir Afrika – verskonings se moses! (Moses) Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

07 Aug

Geen kinderkerk agv die langnaweek

Sondag

14 Aug

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: Water-wonder wys wie’s Baas (Elia) Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

21 Aug

Kinderbediening bied aan Hartklopsonnerophou kinderfees

Sondag

28 Aug

Geen kinderkerk agv Nagmaal

Sondag

4 Sept

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: Water-wonders is God se werk (Doop) Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

11 Sept

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: Wonder-visvangs ’n wow water-wonder (Luk 5-visvangs)Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

18 Sept

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: Wilde woeste westewind-wonder (Jesus maak die storm stil) Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

25 Sept

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: 7 Wow water-wonders in die Woord Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Studentebediening Studentebediening vind plaas Sondagaande na afloop van die eredienste in die Oranjesaal. Navrae kan gerig word aan studente@ksm.co.za 24 Julie

“Movie & Popcorn”

31 Julie

Koffie-kuier

Die belangrikste voorvereiste vir ‘n vriend is ‘n gewillige oor. - Maya Angelou -

08

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Tienerbediening Neem asb kennis van die nuwe Tienerbedieningsmodel (Hippolaan) vir 2011 17:00 - 18:00

Kuierkerk in die Jeugouditorium vir Gr 8 - Gr 10 leerlinge

17:00 - 18:00

Belydenisklas (Gr 11 leerlinge) Gr 8 - Gr 10 Kleingroepe Gr 8’s kom in die Rooisaal bymekaar

18:00 - 19:00

Gr 9’s kom in die Oranjesaal bymekaar Gr 10’s kom in die Jeugouditorium bymekaar

19:00 - 19:30

Koffiekuier na kleingroepe (opsioneel)

Tienerbediening vir gr 8 - 10 (Midstream) vind plaas op Sondagoggende direk na die verloop van die volwassenis se erediens in die wit tent. Gr 8-selgroepleier:

Beverley Bouwer - 082 784 6100

Gr 9-selgroepleier:

Drikus Greyling - 082 450 7084

Gr 10-selgroepleier:

Anton Roux - 083 324 4808

Tienerbediening Kalender vir Julie 2011 Datum:

Tema:

24 Julie

Stuur my

31 Julie

Wie stuur en hoekom? Jeugweek - Die merk van die KERK

18 - 24 Julie

(word aangebied deur kerksondermure by Hoërskool Zwartkop @ 19:00)

Maandag 18 Julie

Spreker: Carel Bosman & Band

Hoërskool Zwartkop

Dinsdag 19 Julie

Thirteen Floor

Hoërskool Zwartkop

Woensdag 20 Julie

GLASKAS

Hoërskool Zwartkop

Donderdag 21 Julie Vrydag 22 Julie

Spreker: Jacques Gombault (Langgras) & Band Jeugkamp R550.00 per persoon Registreer by belinda@ksm.co.za

Hoërskool Zwartkop Camp Discovery (Gr 8-10)

Belydenisaflegging - 25 September @ 18:30 As jy deel was van die Belydenisklas 2010 en van die geleentheid wil gebruik maak, kan ‘n e-pos gerig word aan belinda@ksm.co.za voor of op 10 September 2011. Neem asb kennis dat slegs 40 leerders per geleentheid ge-akkommodeer word, jy moet dus REGISTREER.

09

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Gebedsaksies “The Lord said, I was ready to answer my people’s prayers, but they did not pray…. I was always ready to answer’ Here I am; I will help you’” Isaiah 65:1 VIR U PERSOONLIKE OMSTANDIGHEDE [TYD MET GOD] Stuur ’n epos na gebed@ksm.co.za of VOLTOOI ’N GEBEDSKAARTJIE BY DIE GEBEDSPILAAR BY DIE TOONBANK IN DIE VOORPORTAAL. VIR DIE LIGGAAM VAN JESUS [TYD MET MEKAAR] Registreer as voorbidder en ons stuur vir u die inligting per epos of sms. Inligting beskikbaar op www.ksm.co.za\gebedsbediening.

Tyd In Die Wêreld Elke Woensdag 05:45 tot 07:00 by Thunder Ridge Spur in Rooihuiskraalweg, Wierdapark. Kom luister saam na getuienisse en bid saam vir Centurion. Mans en Vroue Welkom! “When you hear the blast of the trumpet, rush to wherever it is sounding. Then our God will fight for us!” Nehemiah 4:20 Navrae: Andrew Doyle 072 802 3243

NAVRAE: ANDREW DOYLE 072 802 3243

Elke Woensdag Gemeente Gebedsimfonie 19:00 tot 20:00

Elke Saterdag Gemeentegebedsgeleentheid 07:00 tot 08:00

Unitas Hospitaaluitreik Kom en leef Jesus se Hartklop uit Dinsdagaande om 18:30 by Unitas Hospitaal. “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.” Jakobus 5:16 Behoefte aan Voorbidding Het jy dalk ’n behoefte aan voorbidding tydens ons Eredienste? Ons is beskikbaar by die Gebedspilaar regoor die inligtingstoonbank om saam met jou te bid. “Then you will call to me. You will come and pray to me and I will answer you” Jeremiah 29:12.

Gebed

Navrae: Etienne: 083 607 4352

O Here, hervorm die wêreld... en begin by my!

10

kerksondermure HARTKLOP

- Joseph Neesima -

Junie

M


vir Lewe Netwerk Sentrum verbindversterknetwerk BERADINGSDIENSTE

Carl du Preez 012 663-1610 / carl@ksm.co.za Pastorale berading; Volwasse- en Kinderterapie; MIV-Berading Kontak Rita Barnes vir afsprake of vir enige ander hulp en inligting: 012 663 1610/ rita@ksm.co.za Na-Ure Noodnommer vir die Predikant-Op-Roep: 083-489-0180 Elektroniese Ondersteuningshulplyn: eberading@ksm.co.za Pastorale Beraders: Ds Hennie Yzelle 083-255-7617

Navrae: Rita Barnes (012) 663-1610 (012) 663-2003 x222 Na-uurse nr vir Predikant Op-Roep: 083 489 0180 E-beraad eberading@ksm.co.za SMS -bemoediging: 072 104 0001

HUWELIKE

Marietha Graham (012) 663-1610 / huwelike@ksm.co.za Huweliksvoorbereidingseminare; Huweliksverrykingseminare; Huwelikskursusse; Huweliksberading; Huweliksterapie HUWELIKSVOORBEREIDINGSEMINAAR Is jy verloof, verlief of van plan om te trou...? Kom woon hierdie opwindende en gewilde seminaar by op Vrydagaand 29 (van 7:00-9:00) en Saterdagoggend 30 Julie (van 9:00 - 13:00) Aangebied deur Dr Riaan Pienaar! Kostes: R150 per paartjie (MBTI en verversings ingesluit)

Emosionele en geestelike ondersteuning asook bystand en ondersteuning aan persone in finansiële nood en krisis.

Registrasievorms beskikbaar by die inligtingstoonbank of stuur ‘n e-pos aan huwelike@ksm.co.za GESPREKSGROEP VIR SAAMGESTELDE GESINNE Maandagaand 1 Augustus Is dit jou 2de... (of 3de...) huwelik? Kom gesels saam met ander paartjies oor die uitdagings en vreugdes van saamgestelde gesinne! Registrasievorms is beskikbaar by die Inligtingstoonbank of stuur ‘n e-pos aan huwelike@ksm.co.za

SIEKESORG

BEROEPE

Ds Donnie van der Westhuizen 082-711-6745 / (012) 663-3460

MAATSKAPLIKE SORG

Mariki van der Westhuyzen 012 663-1610 / mariki@ksm.co.za

Hennie Yzelle 083 255-7617 / siekesorg@ksm.co.za Siekeberading en -besoeke aan persone in hospitale of tuis, sterftesbegeleiding en berading en ondersteuning aan persone met terminale siektes.

VerhoudingsDissipelskap ories MobilisasieGebed St 11

Inge Nel 084 621-7670 / beroepe@ksm.co.za Ontbytforum en ondersteuingsnetwerk vir persone tussen werke en werkloos, asook ‘n bemarkingsdiens deur die advertering van poste vir werksoekers en werkgewers. Midstreamsessies Woensdagoggende te Doxa Deo, van 08:30 - 10:30 20 & 27 Julie

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Hippolaansessies Vrydagoggende van 08:00 - 10:00 Julie: 22 & 29 Julie

ONDERSTEUNINGSGROEPE

Marietha Graham (012) 663-1610 / marietha@ksm.co.za

DIVORCE CARE EN DIVORCECARE4KIDS

SILENTIUM - VIR VERSLAAFDES Silentium, wat “stillness” beteken, is ‘n bediening vir verslaafdes wat hul lewens wil terugeien en herbou, asook vir hul ondersteuners en/of gesinne. Kom skakel enige tyd in! Byeenkomste is Dinsdagaande van 19:00 - 20:30 by kerksondermure Julie: 19 & 26

‘n Bediening vir volwassenes en laerskoolkinders geraak deur egskeiding. Kom skakel enige tyd in by die reeks! Reeks 2 begin weer op 26 Julie. Moet dit nie misloop nie!

DEPRESSIE-ONDERSTEUNINGSGROEP

Elke Dinsdagaand van 18:00 - 20:00 by kerksondermure te Hippolaan.

‘n Bediening vir elkeen wat gebuk gaan onder depressie - DAAR IS HOOP!

GRIEFSHARE

Byeenkomste is om 19:00 op Woensdae 20 Julie

‘n Bediening vir elkeen wat emosionele pyn ervaar as gevolg van die dood van ‘n geliefde. Kom skakel enige tyd in by die reeks! Reeks 2 begin weer op 28 Julie.

Kontak Grieta van der Walt by 083-381-1027 of stuur ‘n e-pos aan hoop@ksm.co.za

Elke Donderdagaand van 19:00 - 21:00 by kerksondermure, Hippolaan Skakel Hennie by 083-255-7617 vir verdere inligting en registrasie.

TEMPO ENKELOUERS Die nuwe komitee nooi alle enkel ma’s en pa’s om by hierdie bediening vir enkelouers aan te sluit. Kom voel veilig tussen ander enkelouers wat verstaan! Alleenlopers welkom! Opkomende byeenkomste: Vrydagaand 29 Julie - tema: Bring die beste in jou kind se karakter uit met Esmarie Cilliers Verdere inligting sal ook uitgestuur word. Stuur ‘n e-pos aan enkelouers@ksm.co.za om op ons databasis te kom - jy ontvang dan gereeld alle nuus rondom aktiwiteite, ens. Vir verdere inligting skakel: (012) 663-1610 Nou ook op Facebook (kerksondermure Enkelouers en Singles)

MISKRAAM-ONDERSTEUNINGSGROEP Mammas met engeltjies - ‘n Ondersteuningsgroep vir mammas wat die emosionele pyn van ‘n miskraam ervaar het. Kontak Luzanne Nabal by 082-335-3975 of stuur ‘n e-pos aan engeltjies@ksm.co.za

12

Vir verdere inligting skakel Quintin by 083-9439200 of stuur ‘n e-pos aan silentium@ksm.co.za.

Kom luister na ‘n praatjie deur Ado Krige van X-treme Freedom ‘n MOET vir elke ouer, tiener en enige ander belangstellende Maandag 15 Augustus, 18:30 by kerksondermure •  •  •  •  • 

Wat is verslawing? Hoe weet ek, ek is verslaaf? Wat is dit om verslaaf te wees? Hoe ondersteun ek iemand wat verslaaf is? Help, hoe hanteer ek dit as  iemand na aan my verslaaf is?

Kontak Rita Barnes by 012 663-1610 vir verdere inligting

Opleidingsgeleentheid vir almal wat met kinders werk: Die Nuwe Kinderwet - Fondamente, Agtergrond en Oorsig, asook maatreëls vir die beskerming van die kind. Saterdag, 23 Julie 08:30 - 14:00 Koste: R250 pp (kursusmateriaal en ete ingesluit) Vir Navrae en registrasie, kontak Rita Barnes by (012) 663-1610 of stuur epos aan rita@ksm.co.za

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Hulpwerf wil - deur gratis advertensies - ondersteuning bied aan kerksondermure-lidmate wat met geen of swak inkomste aangewese is op generering van inkomste om huis en haard gegom te hou deur hul kundighede/vaardighede aan te bied waar dienste/produkte in die gemeenskap benodig word! (Deur hul te ondersteun, verander ons hul lewens). Hulpwerf bied ook die geleentheid aan die breë kerksondermure-familie om ook hul kleinskaal dienste/ produkte gratis te adverteer. Dit sluit ipso facto al die verskillende groepering binne kerksondermure in wat ‘n aktiwiteit(e) of projek(te) wil adverteer. Bepalings en voorwaardes geld. (Sien aan die einde van hierdie snuffelgids)

KINDERHOEKIE Makadille indoor playpark en party venue! Bied aparte partytjie area, dubbelverdieping klimraam, aparte kleuter area. Ure se pret! Kom kyk self! 079 693 5677. Ambiance Sangstudio: Sing jy met jou borsel voor die spieël of wil jy net graag leer om bietjie wysie te kan hou? Ek bied sangklasse aan vir laerskoolen hoërskoolkinders en dan ook musiekteorie klasse vir laerskoolkinders. Skakel Inamari Pienaar 079 887 2321. Immergroen Ouerskapseminaar ontwikkel deur Hettie Brittz. Ontdek jou unieke ouerskapstyl en jou kind se temperamente. Kom spreek die behoeftes van ouerskap aan. Kontak Nanette 082 772 6257. Moeg gesoek na goeie gehalte verfwerk teen bekostigbare pryse? Ek kan jou kleuter se kamer omskep in enige prenteboek-towerland! Kontak gerus vir Gertie by 078 688 2213. Studiemetodes om Graad 4-12 leerders te help om effektief te studeer! Skakel Melanie: 079 694 0288. 4 x 4 meter Springkasteel en waterwurms te huur vir kinderpartytjies. Kontak Carika 083 560 5164. Made with love: Groot Partytjie-koeke vanaf R200.

13

Edible pictures, Party packs, Cupcakes vanaf R3.50. Skakel Ronelle: 082 920 8605 (Hennopspark) www. ronellescupcakes.blogspot.com vir voorbeelde. Tafeltjies en stoeltjies met oortreksels te huur vir kinderpartytjies. Kontak Zelda 082 945 4099.

DIENSTE Werkverskaffingsburo: Lebone (Sanet) Werkklas. Swartvroue-Alle Kategorieë (Huiswerkers, Bejaardesorg, Kinderoppassers, ens) Volle besonderhede beskikbaar. Geen Kostes, Op Eie Risiko. Skakel Louise 012 654 3737/083 306 8269. Pumba “dogsitters”: Naweke weg, of met vakansie: Ek kyk na woef, woefels en kieter kat in die gemak van hulle eie omgewing teen R60/dag. Skakel Yolandé 083 557 7023. J.S Mobile carwash: Cars & bakkies: Wash & vacuum.Wash, vacuum, engine wash. Boats & Caravans: Wash & vacuum. Polish. Full valets. Contact Johan 074 558 1789 or Sandra 082 707 9108 /012 335 9952/ sandra.mobilecarwash@googlemail.com Pet Sitting, ek sien om na u “viervoetige kinders” asook enige ander troeteldiere, in die veiligheid van hul eie bekende omgewing. Kontak my gerus vir ‘n kwotasie. Retha 082 924 5560 of rs4pr@vodamail.co.za (sien ook www.petsitting.co.za )

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Huisverbeterings/Aanbouings huise en kantore: Dry Walling, waterdigting, verfwerk, plaveisel, teëlwerk, staalwerk, loodgieterswerk, afdakke Skakel Gerhard 082 932 0426/012 653 0120/ dritech68@ gmail.com Strek en versterk studio: As jy nie vir die Gym kans sien nie. Pilates gebaseerde oefenklasse (oggenden aandklasse). Baie bekostigbaar. Skakel Cindy 082 491 4694/012 654 3040. Weeklikse Tuin afval verwydering of eenmalige tuin afval verwydering. Ons plaas ‘n netjiese drommetjie by u huis @ R100pm. Kontak Pieter @ 083 453 6400. Kombuiskaste: Enige kaste – insluitend slaapkamer-, badkamer-, gang-, kombuise, studeerkamer asook muureenhede/boekrakke of spesifieke vereistes. Soliede hout of melamien. Groot en klein werk. Skakel Louis by 083 726 1345 Enige onderhoud, herstelwerk en nuwe installerings by huise of besighede. Enige elektriesewerk, alarmstelsels, elektriesehekke, loodgieterswerk, verf en bouwerk. Beskikbaar 24/7 en gratis kwotasies. Kontak Andre 082 563 2450/ Elsabe 082 374 6598 / ankortech@absamail.co.za Is u Huiswerker of Tuinwerker al geregistreer by die (UIF)? Indien hulle meer as 24uur per maand werk is dit verpligtend om hulle te registreer. Kontak my gerus vir Registrasies en Kontrakte vir bogenoemde/ melinda@ccsol.co.za of Melinda 072 260 1059. Steynies automation: Repairs and installation of Gate Motors, Garage doors and Intercoms. General maintenance. Contact Johan 083 292 0637/ steyies@telkomsa.net Transport needed? Safe! Secure! Affordable! Luxury vehicle. Airports, hospitals, schools, doctors/clinics, shopping. Prior bookings. Contact Dave (ex chauffeur) 079 857 0901/ 072 744 2228. Herstel mikrogolwe, dvd spelers, videomasjiene, playstations, huisbedrading, geysers, stowe, elektriese hekke, krag onderbrekings ens. Skakel Jos 071 134 7540.

14

M&F Treefelling/Boomslopings. Skakel Frans 073 138 1420. Fotograaf te Centurion en Pretoria omgewing vir troues en funksies. Kontak Eidel by 082 8255 498 Webtuiste: www.still-photos.co.za I do Excel, Word and Powerpoint, invoice etc. All document will be handled in confidence. Contact me on peneblount21@gmail.com “Handyman”: Vir al jou klein of groot werkies waarvoor jy nie kans sien of tyd het nie, kontak gerus vir Kobus om te help. 082 563 5694. Dienste: Meubelvervoer: Plaaslik en landwyd skakel ons vir ‘n gratis kwotasie vir vervoer van huisinhoud, kantoormeubels en goedere. Tel 012 756 4191/Willene 083 457 8218. Bio Sculpture Gel Naels: Hande R150 en Voete R125 insluitend ‘’French”. Spesiale aanbieding vir beide hande en voete R250. Kontak Annelie Fouche 082 437 7242 vir ‘n afspraak. Bio sculpture naels: Hennopspark. Kontak Venessa 082 370 7749. Nail studio: Winter special June/July: Acrylic nails – Full set French tips R200; French Fills R150. Nail services available in the Midstream, Midlands and Midfields estate areas. Call Rallie 082 921 1045. Professional C.V’s typed R20 per page as many pages as required, picture included if requested. Contact peneblount21@gmail.com or Pene’ on 083 527 3837. Dare to scrap: Vir enige scrapbooking bestellings: e-mail ansie.scrap@vodamail.co.za of skakel Ansie 072 063 1062. Moeg gesoek na goeie gehalte naaldwerk teen bekostigbare pryse? Ek maak Matriekafskeidrokke en trourokke waaroor jy net kan droom! Kontak gerus vir Gertie by 078 688 2213. Vir enige Herstelwerk, Bou- & Installeringswerk asook Konstruksiewerk, Kontak Pieter 083 925 8452.

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Omskakeling na nuwe tegnologie: Ons kan u VHS Kassette oorskakel na DVD. Ons kan ook LP’s oorskakel na CD. Daardie OU Film Skyf oorskakel na DVD. Ons kantoor ure is vanaf 8 uur tot 16:00. Kontak Thalia 082 450 1629/ horn@vodamail.co.za Sekuriteitstelsels: Installasie en onderhoud van CCTV, alarms, elektriese omheinings, hekmotors en motorhuis motors.Skakel Danie 082 875 5439. Alle bouwerk: Nuwe huise/geboue of aanbouings, verbouings, opgraderings of herstelwerk. Geregistreer by NHBRC. Kontak PW de Jager vir ‘n kwotasie op 083 388 2244/5. Ek doen tikwerk van die huis af teen billike tariewe. Kontak Celeste@ 012 654 8122 / 072 5175 545 of celeste503@yahoo.com Do you want to upgrade your home/garden: More than 10 years’ experience. I deliver quality work in the following fields; Grass, irrigation, rubble removal, paving, Gabion/retaining walls, landscaping, swimming pools, water features. Call Henning 082 958 7785/ 082 675 6714/ henningbritz@gmail.com Installering van “Dry Walls , Moulded Cornices” of Plafonne kontak Piet 083 435 5256/012 653 3393. Installering / Herstel / Diens van Lugverkoelers kontak Roelof 083 267 1584/ 012 653 8622. Alle verf, bouwerk of instandhoudingswerk! Kontak my gerus vir ‘n gratis kwotasie. Pieter 082 551 7388. MultiMusic Entertainment. DJ dienste vir enige geleentheid. Professioneel + Bekostigbaar. Kontak ons vir n gratis kwotasie. 083 2707 825 / www. multimusic.co.za Bekostigbare Boekhoudienste (Pastel). Kontak Elle 083 450 9025 of 012 653 5114. Pluk die vrugte van die groei in jou swaar verdiende inkomste, deur te deel in 12% opbrengs per jaar”. Kontak Dries 082 453 5088 of driesvdberg@ yahoo.com

lisensies. 6jaar ondervinding. Ek kom na jou toe, PTA area. R150 per uur. Skakel Ian van Rooyen by 072 715 5500. Ek is 17 jaar oud en kyk na huise en troeteldiere en sal ook inslaap. Verkies Irene, Southdowns, Highveld, Lyttleton, Clubview, Hennopspark en Zwartkop omgewing. Ondervinding van koi damme, swembaddens ens. Kontak Rina 083 452 9914/ 083 294 3054. Bouplanne: Vir nuwe huise en huisverbeterings. Ek doen self die goedkeuring daarvan en is geregistreer by SACAP. Skakel Talita by 082 631 6189. Arbeidsake: Dienskontrakte, dissiplinêre verhore. Billike tariewe. Skakel Hendri 082 925 6331. Passion photography: Ons bied profesionele foto’s wat u sak sal pas, My pryse is ongelooflik om te glo skakel my vir n vrye kwotasie. Ons verbeter enige geskrewe kwotasie. Ons doen troues, doop, verjaarsdae, en enige ander versoeke. Volledige portfolio beskikbaar. Skakel Henk 082 440 0337. Passion computers supplies: Skakel ons vir ‘n kwotasie, ons skakel die middelman uit en koop direk aan vanaf verskaffers, en installeer by u woning teen geen extra kostes. In besigheid sedert 2004. Skakel Henk 082 440 0337 of Martin 073 780 0893. Sekuriteit & Alarms: Huise, komplekse, plase en geboue. Alle alarms,hekke,motorhuis-deure en CCTV. Beste Pryse. Martin 073 780 0893.

GESOEK Ek is opsoek na gebruikte Palisade teen ‘n billike prys. Kontak Elizabeth by 012 - 663 2003 x 213 / 083 522 3913. Ek is opsoek na Hoërskool Centurion skoolklere vir my dogter grootte 36 teen ‘n billike prys. Kontak 083 522 3913 of 012 663 2003 x 213. We are looking for somebody who has a trivial pursuit game that they are not using preverably in english or afrikaans for a retirement home or if someone would like to donate one. Please contact Dave 079 857 0901.

Privaat K53 instrukteur vir leerling en bestuurders-

15

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Opsoek na kamer te huur/te deel in huis verkieslik met eie badkamer met ander dames persoon. Ek is 67jaar met eie vervoer. Skakel Ida 082 390 6599.

www.uvongokzn.co.za Slaap 7 nagte en betaal vir 6.Skakel asb vir Cecile 082 325 3292 of Dries 082 782 7106.

Gesoek: ‘n een slaapkamer tuinwoonstel/ meenthuis in Centurion vir 1 Julie 2011. Skakel Juanita 079 031 3856.

Vakansie huis te Reebok, Mosselbaai regdeur die jaar beskikbaar vir vakansies. 3 Slaapkamer, 3 Badkamer, Oopplan sit, eetkamer – alle geriewe in huis tot u beskikking. 100 M van lekker strand en naby ‘n Tidal Pool. Kontak Loraine 084 5333 791 of per e-pos na lorainevz@hyundai.co.za

Hulp gevra vir behoeftige gesin. Pas getroud. Besig om huis op te sit. Enige meubels. Yskas/ vrieskas, TV. Mans, vroue, kinder en baba klere. Gordyne en beddegoed. Skakel Christo 073 648 8940. Opsoek na motor in werkende toestand, padwaardig, vir my om te gebruik aangesien my motor gesteel is uit kompleks en ek tussen beroepe is (deel is van Jakob se put) en nie nou oor ‘n betaalstrokie beskik nie en daarom nie finansiering kan kry nie. Dit is dringend. Juanita 079 031 3856. Rustige afetrede egpaar soek 2 slaapkamer meenthuis te huur met tuin en motorhuis enige datum vanaf 1 Julie. Verkieslik in die Zwartkops / Highveld / Southdowns area. Geen diere Skakel asb 083 324 7634. Opsoek na oppasser vir hondjies - Yorkies !!! as ons weg gaan naweke. Kontak Ansie Vlok - 076 964 7822/011 357 3668. Ek is groot opsoek na ’n kano in ‘n goeie kondisie vir ‘n billike prys met spane. Skakel Henry 083 229 1750.

VAKANSIE Paradysstrand (Jeffreysbaai): Seeuitsig vir perfekte wegbreek vakansie. 3 slp, (7 bed & sleeper vir kinders en 1 “Stack” bed vir groter gesinne), 2½ badkamer, sit/eetk, privaat braaigeriewe. Toegang tot alle huishoudelike toerusting. Skakel Tilla 082 578 7903. Colesberg: Meerat Manor gerieflike kamers, beste Linne. Dubbelbed, 2 enkelbeddens, Yskas, Braaipan, breekware, koffie en tee. Eie badkmr, kleutervriendelik. Selfsorg. Gesin van 4 is R400 per nag. Skakel 083 644 0760. 3 slaapkamer woonstel by Uvongo. Puik uitsig sien

16

Hartenbos: Loop afstand na die strand, winkels en aktiwiteite. Skakel 072 227 7270/ marissa_burger@ telkomsa.net Vir ‘n perfekte wegbreek vakansie: Luukse selfsorgeenheid, Slaap 6, Liefllike see uitsig, Stapafstand na strand en winkels, Goeie sekuriteit en veilige parkering, swembad. Bilike pryse Skakel 083 444 6061/ 083 490 2964/ e-pos na: ebotes4@gmail. com Sun City Vacation club van die 19 September 2011 tot die 23 September 2011, self catering unit en slaap plek vir ses mense. Kontak persoon Pieter 082 808 5946, prys R5 000. Keurboomsrivier/Plett: Eendheid 101, The Dunes, 2 slaapkamer self catering duplex, www.dunepark. co.za Beskikbaar reg deur die jaar. Kontak Hein 082 771 8715. Winkelspruit: Selfsorg-woonstel met see-uitsig. Kindervriendelike kompleks direk op strand! Ideaal vir 2 volw & 3 kinders. Buite-seisoen tarief slegs R320 p.n – die perfekte langnaweek wegbreek! Skakel Nadine 073 277 3181 / nadine.vanrooyen7@gmail.com Suidkus woonstel te huur - Le Touessrok Ramsgate: 3 slaapkamers, 2 badkamers, oopplan kombuis, sit en eetkamer. Groot patio met gas braai en toesluit motorhuis. Baie veilig. Reg voor swemstrand (50m), privaat swembad en pragtige tuine. Kontak Salomi 082 577 6567.

HUISE/WOONSTELLE TE KOOP Besigheidperseel in Kroonstad (Vrystaat) te koop: Grond 2082m2 en Gebou 680m2. Perseel en Grond R2.5m, Kafee R500 000. Skakel 084 911 2891.

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Glen Marais, Kempton Park: 3 slaapkamers, twee vol badkamers, sitkamer, braai area (met toevou deure), televisiekamer met `n onderdak patio, studeerkamer (wat kan dien as 4de slaapkamer), dubbel motorhuis in sekuriteitskompleks. Skakel Colin 083 263 9211. Zwartkop – dringende verkoop: Repo woonstel. 2slp, 1 bad, 1 parkeer, 1 leefarea, kombuis. R470 000 of naaste aanbod. Kontak Pieter de Bruyn 082 551 7388. Rooihuiskraal Noord: 2 slaapkmr Meenthuis in sekuriteits kompleks te koop. R640 000. Vol badkmr, sit/eet kmr. Toesluit motorhuis. Huurder in plek. Skakel George 072 062 1157. Geen agente nie. Dubbel verdieping huis by Midstream skool. 3 slk, studier- en bediendekamer. Kombuis, opwas, 3 leefareas, 2 badkamers , gaste toilet en Dubbel garage – Braai area 301m2, erf 1004m2 vir R2,350,000 – Pieter 082 448 9227.

HUISE/WOONSTELLE TE HUUR Op soek na ‘n dame om ‘n 3 slaapkamer eenheid te deel. Die simpleks is binne ‘n kompleks wat binne in ‘n Estate is. Baie veilig. Geen besoekers word toegelaat sonder ‘n bespreking. Daar is ook ‘n swembad met braai geriewe binne in die kompleks. R 2 000 pm. W+L uitgesluit. Vir enige navrae kontak Louanne 084 433 3602.

Rooihuiskraal-Noord: 1 Slaapkamer Tuinwoonstel. Onmiddellik beskikbaar. R 3000 pm, w+l ingesluit. Geen troeteldiere. Geskik vir enkellopende persoon. Kontak Trudie 083 368 9404 vir meer inligting. Amberfield Crest - 3 Bedrooms, 2 Bathrooms, Open Plan Kitchen, Living/Dining room, Swimming pool, Double Garage, Servants’ quarters with bathroom, Electronic Irrigation and rental includes a gardener once a week. R 8 750. Contact Jacques / Leoni 082 855 0618/5.

TE KOOP Iveco 4 Ton Trok, 1996 te koop het lisensie om 5ton te laai, Diesel. R60 000. Eienaar is in Vrystaat. Skakel 084 911 2891. Golf Clubs for Sale: Wilson Staff di7 fatshaft irons, inc. Gap & Lob Wedge, Taylor Made whitehot putter, no.3 rescue club, 3 wood, Ping Raptor Driver, with cart bag. Inc. Pull Cart with Wilson travelbag. Only R 7 500.00 neg. Call Louis 082 411 7758. Meubels te koop: 6 sitplek sitkamerstel en 8 sitplek eetkamerstel met buffet. Skakel Annelie Fouche 082 437 7242. Rekenaar: Cooler Master met Athlon 1.9 GHz, GeForce 6600 videokaart, 2GB RAM, 19” LG monitor, UPS, drukker, 3x HDD, Windows XP SP3 (lisensie). R5000. G Coetzer 083-609-1101

Soek dringend ‘n dame/man om meenthuis mee te deel. R2 700 pm. Centurion, naby KSM. skakel Juanita 079 031 3856.

Handgemaakte kaartjies en sjokolade vir alle geleenthede. Verjaarsdae, troues, doop, geskenke ens. Midstream / Centurion. Skakel 083 680 6836.

Dame gesoek om woonstel in Ecopark te deel. Dubbel slaap- en badkamer asook dubbel toesluit motorhuis. R3 000 p.m. Kontak Lize na 17:00 in die middag by 076 904 9620. (Geen rokers asb.)

“Chocolate fountain” te huur - 20-50 gaste. R350 per dag - 2,5kg sjokolade ingesluit. Ekstra - “Dipping Items” R12 per kop. Midstream/Centurion. Skakel 083 680 6836.

Blyplek om te deel vir ‘n UJ student in Westdene – stil en veilige omgewing! R2 200. Skakel Gert by 072 226 7709.

Hout - Sekelbos, R15 per sak. Kaggelhout - R12 per sak. Gratis aflewering Centurion en Midstream. Skakel Frik 082 829 6361.

Buitekamer (Jeanlaan – naby Wimpy): Enkelpersoon, geen rokers en drinkers. Rustige atmosfeer, Veilig, netjies. R1 750 pm + Deposito w+l ingesluit. Skakel 012 664 4352/ 072 997 6082.

Digital Piano: Yamaha Clavinova 330 - R15 000.00 072 227 7270/ marissa_burger@telkomsa.net

17

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Brianda Mini Doughnuts: Mini doughnuts te koop @ R2 per doughnut. Pakkie van 12 @ R20. Sjokolade, Karamel en Kaneel-suiker. Skakel Manda 076 120 0089. 2de handse Suzuki AN 125 motorfies, rooi van kleur, 2008 model, ongeveer 1200km op die klok, tesame met 2 valhelms en bagasiebak gemonteer op die fiets vir R10 000.00, prys onderhandelbaar. Sakel vir Carin by 083 660 5095. 2005 Opel Corsa lite plus a/c te koop, 53 000km, een dame eienaar, baie goeie kondisie, R55000.00 onderhandelbaar. Kontak Carin 082 850 8363. Honda Beat Scooter (100cc), in baie goeie toestand, 1 maand terug gediens, 7200 km sover gedoen, Helmet ingesluit. R5800. Skakel Jolene 082 392 7059 of na-uurs 012 660 1304. Soek goeie huis vir twee vriendelike slange met ten volle uitgeruste tenk. Heating pad, lig ens. Min onderhoud, veral in winter! R1 000. Skakel Jacques 084 627 7401 (na-ure)/ 012 362 1783 (kantoor ure). Xquisite serpe! Dames - iets nuuts vir die winter. Kombineer jou juwele met ‘n serp. 100% Viscose serpe in enige kleur. Bekostigbaar en verseker uniek! Ideaal vir ‘n geskenk vir iemand spesiaal. Kontak Venessa 082 370 7749. Sleeper wynbottel eenheid, R 5000 ona. Pragtige wynkas vir 60 bottels. Deure voor kiaat, bo sleeper. Gerda @ 082 733 2162. Kits Rooibostee – maklik, gerieflik, gesond. Geen gesukkel met ‘n teesakkie nie! Slegs 2ml oplosbare 100% kits-rooibos poeier in kookwater maak ‘n heerlike koppie tee (maak ongeveer 100 koppies per botteltjie). R50 per botteltjie. Skakel Nadine 073 277 3181 / nadine.vanrooyen7@gmail.com Klavier te koop: Bernard Steiner. Uitstekende toestand. R15 000 onka. Skakel Magda 012 667 3049/ 076 080 3535. 2 bullterrier hondjies teen R2 500 per hondjie. Hulle is 17/3/2011 gebore, ingeent, ontwurm en micro chipped en KUSA geregistreer. Daar is nog 1 tefie en 1 reuntjie oor. Indien jy sou belangstel skakel asb vir Catrien 071 688 7963.

18

Vuka XL110 Scooter (semi-automaties) te koop. Silver van kleur en in uitstekende kondisie.  Slegs R4000 (of naaste aanbod) – sluit alles in.  Helmet en dra rakke.  Kontak Heinrich 0829579440 of Hugo 0827115626. Hyosong 125cc Motorfiets: Lae Km lesing, uitstekende toestand. Prys R5 000. Indien belangstel, Kontak 083 564 7562. Justine velsorg produkte. Midrand Estates. Skakel Arina Pretorius 083 631 8918 of per e-pos by arina.pretorius@mweb.co.za vir bestellings. Panasonic broodmasjien (SD-253) soos nuut met handleiding R500 (waarde ±R1 000) Skakel Marietjie 012 653 7067/082 429 4385. Piekniekmandjie vir 4 persone (Boardmans kwaliteit) soos nuut R160. Ten volle toegerus. Marietjie 012 653 7067/082 429 4385. Verskeidenheid materiaal vir somer en winter. Prys wissel vanaf R6 – R15 per meter. Marietjie 012 653 7067/082 429 4385. Tennisrakette: Pro Kennex L3 metaalraam, Spalding L4½ metaalraam R70 elk. Maxply M4½ houtraam R30. Marietjie 012 653 7067/082 429 4385. Houtwerk masjiene: Tafelmodel bandsagie (met extra lemme); Tafelmodel boormasjien (met boorklamp), Tafelmodel skuurskyf (200mm) met bandskuurder (100 x 930). Te koop vir R350 elk. Skakel Nic 012 653 7067/082 429 4385. Glutenvrye brood, rolletjies, pizza basisse, chelsea buns ens gemaak van sojameel. Kan bevries word. Kontak Rina 083 452 9914. Te koop venter sleepwa (traveller) -Volledig toegerus. 2x groot tente met grondseile/toue/ tentpenne, 1x stewige opslaan dubbel bed + matras. 2x stewige opslaan enkel beddens. 1x klein vrieskas. 1x elek kabel / ligte. Skakel Ben 083 601 3537. Pragtige oop skouers lang aandrok (idiaal vir matriekafskeid) om te koop. Die grootte is Nr 36 en kleur is Ons Konings kleur diep pers.

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Vir besigtiging en meer navrae kontak Jenny by 082 558 7915 of 012 661 8847. 2007 Honda Jazz 1.5 VTEC (handrat), slegs 40000km! Silwer met volledige diensrekord, Damebestuurder wat emigreer. ABS, alarm/immobiliseerder, AC, CL, EW, MFS, PS, radio/CD speler, bestuurs/passasiers lugsak/SRS, 15” sierwiele. R104,900. Kontak Wynand te 076 917 5075. Sluitingsdatum vir die volgende advertensies: 15 Julie 2011 (vir Augustus uitgawe). Stuur advertensies aan: Kantoor@ksm.co.za of faks dit na 086 512 4428 Bepalings en voorwaardes: • Advertensies word gratis geplaas • ‘n Maksimum van 25 woorde per advertensie word toegelaat. • Geen telefoniese versoeke vir plasings word aanvaar nie. • Kerksondermure aanvaar geen verantwoordelikheid vir die kwaliteit van dienste of produkte wat in die advertensies aange bied word nie. • Die plasing van advertensies is onderhewig aan die goedkeuring van ‘n paneel. • Advertensies moet maandeliks hernu word • Besighede moet van kerksondermure se maandblad (ksm) gebruik maak om te adverteer. Dit sal ‘n growwe misbruik wees van ‘n goedbedoelde hulpdiens deur kerksondermure, sou ‘n besigheid van hier die medium gebruik maak om te adverteer.

NOTAS

Het jy dalk ‘n PREEK op CD by kerksondermure bestel? Onafgehaalde CD-bestellings dateer terug tot 2007 Vanaf 1 September 2011 hou ons net 3-maande terug se CD-bestellings. ‘Ou’-bestellings sal dan geskrap word en aan ons Uitreikbedieninge geskenk word. U het kans tot einde Augustus om ‘ou’bestellings af te haal. Vir enige navrae kontak Louis Brittz by 012 663 2003 x229 of multimedia@ksm.co.za

19

kerksondermure HARTKLOP

Julie


‘n Vrou na God SE se HART Hart GOD

Vreugdefees 17 September 2011 Tema: Beleef God Sprekers: Cassie Carstens (Stellenbosch) Marzanne Leroux-van der Boon Elise Bosch R200 per persoon Bespreek jou plek nou!

Kerkkantoor of www.kerksondermure.org

20

kerksondermure HARTKLOP

Julie


Alle eer aan die Here!

Loof, Luister, Leef!

kerksondermure Midstream se bouwerk vorder baie goed. Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning en gebede vir hierdie bedieningspunt van kerksondermure

21

kerksondermure HARTKLOP

Julie


PREEKROOSTER 03 Julie

Julie 2011

10 Julie

17 Julie

Hippolaan

24 Julie

31 Julie

Skole Open 18de

08:00

Christo Woite

André Viljoen

Fanie Venter

Colin Smith

Prof Adrio König

10:00

Christo Woite

André Viljoen

Fanie Venter

Colin Smith

Prof Adrio König

18:30

André Viljoen

Prof Adrio König

Colin Smith

Fanie Venter

André Viljoen

Riaan Pienaar

Prof Adrio König

Colin Smith

Riaan Pienaar

Christo Woite

Herman de Kock

Riaan Pienaar

Herman de Kock

Christo Woite

Herman de Kock

Jeugouditorium 17:00 Zwartkop 09:00 Midstream 09:00

* Neem asb kennis dat die Preekrooster kan verander

NOTAS

22

kerksondermure HARTKLOP

Julie


CD’S van eredienste Bestel by toonbank of kontak multimedia@ksm.co.za Lidmaatskapnavrae: Daleen Lombard by lidmaatadmin@ksm.co.za Elize van Staden by elize@ksm.co.za Finansiële Bydraes: Baie dankie vir u finansiële bydraes vir Koninkrykswerk. Elektroniese oorbetalings kan ook gedoen word aan kerksondermure ABSA Centurion Rek no: 289 058 0095 Tak kode: 630 445 Na-uurse Predikant op-roep: 083 489 0180 E-beraad: eberading@ksm.co.za SMS-bemoediging: 072 104 0001

KONTAKBESONDERHEDE: TEL: (012) 663 2003 FAKS: (012) 663 3121 WEBTUISTE: www.kerksondermure.org KANTOORURE: Maandag: 09:00 - 16:00 Dinsdag-Vrydag 08:00 - 16:00 ADRES: H/v Hendrik Verwoerdlaan en Hippolaan, Zwartkop X4, Centurion POSADRES: Posbus 7545, Centurion, 0046

Hartklop Julie  
Hartklop Julie  

Julie Hartklop

Advertisement