Page 1

HARTKLOP

JESUS SE HARTKLOP

Aktiwiteite vir AUGUSTUS 2011


op die KALENDER VIR AUGUSTUS : maandtema: IN CELEBRATION 7 Aug - Sondag Eredienste 08:00, 10:00, 18:30 Hippolaan 09:00 Midstream 09:00 H/S Zwartkop 12:00 Doopdiens Geen Kinderdienste Geen Tienerbediening 8 Aug - Maandag Skoolvakansiedag

17:00 Belydenisklas 18:00 Tienerselgroepe Biker Bediening Uitreik 30+ Koffie-aand Wild at Heart Mannekamp 15Aug - Maandag 19:00 Lenteselle Indelingsaand 1 16 Aug - Dinsdag Adam Kursus sessie 3 18:00 DivorceCare® (reeks 2) 18:00 DivorceCare4Kids™ (reeks 2) 19:00 Silentium

9 Aug - Dinsdag Vrouedag

10 Aug - Woensdag 08:00 Midstream: Beroepsforum 09:00 MaMs 17 Aug - Woensdag 19:00 40+ Getuienis 08:00 Midstream: Beroepsforum WIP Filmfees 09:00 MaMs 19:00 40+ Verryking 11 Aug - Donderdag WIP Filmfees 08:30 Oppikoppie Seniors uitstappie 18 Aug - Donderdag 09:00 & 19:15 Bybelskool 09:00 & 19:15 Bybelskool 14:00 Werkersklasse 14:00 Werkersklasse 19:00 Griefshare® (reeks 2) 19:00 Griefshare® (reeks 2) 19:30 Musiekspan 19:30 Musiekspan Alpha Kursus Alpha Kursus

17:00 Tieners: Kuierkerk 17:00 Belydenisklas 18:00 Tienerselgroepe 22 Aug - Maandag 19:00 Huwelikswerkswinkel 19:00 Lenteselle Indelingsaand 2 23 Aug - Dinsdag Adam Kursus sessie 4 18:00 DivorceCare® (reeks 2) 18:00 DivorceCare4Kids™ (reeks 2) 19:00 Silentium 24 Aug - Woensdag Doopregistrasie vir Sept. sluit 08:00 Midstream: Beroepsforum 09:00 MaMs 19:00 40+ Verryking WIP Filmfees 25 Aug - Donderdag 09:00 & 19:15 Bybelskool 14:00 Werkersklasse 19:00 Griefshare® (reeks 2) 19:30 Musiekspan Alpha Kursus

12 Aug - Vrydag Wêreld Jeugdag 08:00 Hippolaan Beroepsforum Wild at Heart Mannekamp

19 Aug - Vrydag 08:00 Hippolaan Beroepsforum 18:30 Tempo Enkelouerbyeenkoms

26 Aug - Vrydag 08:00 Hippolaan Beroepsforum 18:30 Tempo Enkelouerbyeenkoms

13 Aug - Saterdag 07:00 Gebedsgeleentheid 30+ Uitreik Wild at Heart Mannekamp

20 Aug - Saterdag 07:00 Gebedsgeleentheid Wild at Heart Mannekamp

27 Aug - Saterdag 07:00 Gebedsgeleentheid Gebedsopleiding

21 Aug - Sondag Eredienste 08:00, 10:00, 18:30 Hippolaan 09:00 Midstream 09:00 H/S Zwartkop 08:00 Kinderdienste Hippolaan 9:30 (Gr7’s) & 10:00 Midstream 9:30 & 10:00 (Gr7’s) 16:00 Tienerbediening Groepleiersessie

28 Aug - Sondag Eredienste 08:00, 10:00, 18:30 Hippolaan 09:00 Midstream 09:00 H/S Zwartkop NAGMAAL Geen Kinderdienste 17:00 Tieners: Kuierkerk

14 Aug - Sondag Eredienste 08:00, 10:00, 18:30 Hippolaan 09:00 Midstream 09:00 H/S Zwartkop 08:00 Kinderdienste Hippolaan 9:30 (Gr7’s) & 10:00 Midstream 9:30 & 10:00 (Gr7’s) 17:00 Tieners: Kuierkerk

01

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


29 Aug - Maandag 19:00 Lenteselle Indelingsaand 1 30 Aug - Dinsdag 18:00 DivorceCare® (reeks 2) 18:00 DivorceCare4Kids™ (reeks 2) 19:00 Silentium 31 Aug - Woensdag 08:00 Midstream: Beroepsforum 19:00 40+ Byeenkoms Gemeenteraadvergadering WIP Filmfees

Skrifgedeeltes

- In Celebration

Lukas 10:21 By daardie selfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel: "Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling.” Psalm 35:28 My tong sal nie stil word oor U trou nie, dag vir dag sal ek U loof. Jesaja 29:19 Die mense in nood sal weer bly wees oor die Here, die arm mense sal juig oor die heilige God van Israel. Habakuk 3:17 - 18 Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde meer wees nie, al sou die oelyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig oor God my Redder.

Kontak Belinda by 012 663 2003 x219 of belinda@ksm.co.za Projeknavrae: Indien jy wil inskakel by ‘n projek of meer inligting daaroor benodig, kontak asb. Vir Anne-Marié Cronjé by 082 866 5336 of annemarie@ksm.co.za

Waterval Christelike Sentrum Gevangenisbediening Elkeen van ons is vandag ’n Christen omdat iemand ons van Jesus en sy verlossende genade vertel het. Elkeen van ons maak daagliks foute en kry vergifnis daarvoor, sodat ons elke môre nuut kan begin. Net soos ons, verdien elke gevangene die kans om een- of meermale te hoor dat daar vir hom ook verlossing is, al het hy wát ook al gedoen. kerksondermure se hart strek ook tot binne-in die gevangenis, waar Jesus graag besoek sou aflê. Vir enige navrae oor hoe jy kan betrokke raak by ons revivals, opvolgwerk en gebedsondersteuning, skakel gerus vir Elmine by 012 656 9084, of Wessel by 082 5899 560. Ons het altyd mense nodig om broodnodige opvolgwerk te doen! Ons het ook jou gebede nodig vir spesifieke sake.

OM-Projekspan Christo Venter en 5 van sy OM vriende gaan vanaf 6 Augustus tot 9 September 2011 op ‘n uitreik op die treine van Europa. Hulle gaan 100% in afhanklikheid en vertrou op die Here om vir hulle te lei en te voorsien van geleenthede en ook daaglikse behoeftes. Ons het asb nodig om vir hulle veiligheid te bid. Ook vir die vermoë om werklik God se wil vir hulle te ken, en dat die boodskap wat hulle gaan uitdra sy bydra tot ‘n herlewing in Europa.

02

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


2.

Kom word deel van hierdie verrykende KSM-uitreikbediening van: Sondag kuier besoeke … Kuier sommer net ‘n hond-uit-’n-bos-uit saam op ‘n 2-weeklikse basis by die inwoners van Huis Davidtsz. En/of

Kontak gerus vir Peet by 083 292 5780 of Anneline by 082 672 8918 en ons vertel jou meer.

Indië Projekspan •  Daar het ‘n groot behoefte ontstaan om nog  werkers aan te stel. Die proses van onder houde is reeds voltooi en 10 moontlike kandidate is geïdentifiseer. Tree asseblief in dat die regte werkers aangestel sal word •  Die kantoor dien op die oomblik ook vir huis vesting vir een van die werkers. As gevolg van die nuwe werkers sal hy en sy gesin ander huisvesting moet kry voor 1 Augustus •  Studiemateriaal vir die studente wat as groepe  opleiding kry. Indien jy daarby wil betrokke raak, kontak gerus vir Lynne Venter of Dorothea Whittle •  Behoefte vir wysheid vir een van die werkers  wat swanger is. Sy doen ongelooflike werk maar die pad vorentoe is nog nie duidelik nie. Tree asseblief in hiervoor.

KANSA TLC : Nicus Lodge kerksondermure se TLC taakspan vra graag u voortgesette ondersteuning vir hierdie wonderlike projek. U kan deelneem deur: 1.

Gereelde voorbidding vir kinders en ouers/ voogde, asook vir die hulpwerkers betrokke by Nicus Lodge en God se seën op die land wye projek.

03

3. Voorsiening van: baba, kinder en mammaklere, toiletware, waspoeier, stasoft, weggooibabadoeke - pasgebore tot 18 mde, formule melk, droë voedsel soos tee, poeiermelk, suiker, soya aanvullings, asook grondboon      botter, marmite – alles in klein verpakkings  om saam te kan gee huistoe aan werklose mammas wat dikwels daar opdaag met net die klere aan hul lyf. 4.

Huis Davidtsz Bedryfsondersteuning,…ons nuwe aksie. Hiervoor soek ons borgskappe en vrywilligers wat sy of haar talente soos bv, administrasie, bemarking, nutsman en nog wat, wil laat groei.

Finansiële bydraes (KANSA ontvang geen staatsondersteunig)

’n Dag per week of per maand van jou tyd om te help met die ondersteuning van mammas en vir die oordra van vaardighede, sodat hul later inkomste kan genereer. Ons soek ook iemand wat gereeld pasiente in ander hospi tale sal opvolg.

Kontakbesonderhede: Jack en Rina Raath 012 663 5554 / 082 388 0000 / jack@raath.co.za Of Vera van Dalen (van Kansa): 082 466 4152 / vdalen@mweb.co.za

Ons huidige wenslysie vir al die betrokke huise sluit in... •  Selgroep betrokkenheid by twee van ons  huise. •  Wintersklere:  vir meisies en seuns, ouderdomme 7-17 sal kinderlyfies warm hou. •  Eetkamerstoele / Eetkamer – tafels / Tuinstelle  12-16 sitplekke (2 of 3, 6-sitplekke sal fantasties wees) Vir meer inligting oor hoe jou bydraes ‘n verskil kan maak in hierdie kinders se lewens, kontak Lezette op 082 467 5475

Gebed St ories Mobilisasie Dissipelskap Verhoudings

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Ons benodig dringend musikante vir ‘n 2de orkes @ Midstream. Bespeel jy dalk ‘n instrument? Kom word asb deel van die 08:00 diens se musiekspan. Ons wil hierdie jaar een massiewe sanggroep vorm. Kom meld aan asb!

HF skep vir minder bevoorregte leerlinge ‘n kans om hulle gawes, talente en leierskap-potensiaal te ontwikkel deur hulle voor te stel aan ‘n verhouding met Jesus Christus en om hulle te help met skoolwerk in ‘n atmosfeer van hoop en aanmoediging.

Behoeftes:

Leanda (012) 656 9491 / 082 928 3172 Demo CD-opnames vir beginners (sangers);

•  Julle gebede vir alle betrokke persone •  Mentors vir Hoërskool leerders •  Hulp met huiswerk of sportafrigting vir die  Gr.1 - 3 leerders •  Alle huishoudelike toebehore en meubels.

 

•  Vir enige begeleiding (klassiek of ligte musiek); •  Klavier trax vir enige tegniese oefeninge of  liedjies / stukke (bv. viool- en fluitleerlinge):

Merk asb duidelik THF •  Lopende finansiële bydraes

Skakel Leanda (012) 656 9491 / 082 928 3172

Kontakpersone: Themba 076 871 0383 Frank 082 800 2482

Dinsdagaand 17:30 - 19:00, Hoofouditorium. Ons is op soek na nog Lofdansers. Almal is welkom!

Jacques 082 853 2799 Arina 082 774 7559

Sjamag

Kontak Carla: 083 686 5277

HF Oggendtee - 27 Augustus 2011 Ons Vader bring groei mee waar Sy wil gedoen word. Hierdie woorde is ook waar by HF, maar dit bring ook groter uitdagings. As u nog nie deur ‘n gasvrou gevra is nie, word u hartlik genooi om ons Oggendtee op Saterdag 27 Augustus 2011 om 10h00 teen R100 per persoon te ondersteun en daar ook die glimlaggies te ontmoet wat u help skep het. Jaco Strydom sal u vir 'n oomblik laat stilstaan by Faith is a daring adventure or nothing Ina 082 441 5609

Sanra 084 500 4495 Kerk-Op-Wiele

Dis meer as net jou moeite werd - en hoe meer jy insit, hoe meer word dit vir jou werd As jy al lankal wik en weeg As jy dit al amper gedoen het As jy vir jouself sê: “Myself!” “Hoekom soek ek nie vir my ’n Selgroep nie?” Doen dit net nou. Bel: Hannes 073-662-7304 of Daleen 012-663-2003x209

Kerk-Op-Wiele het soveel om voor dankbaar te wees, daarom gaan ons op 14 Augustus in dankbaarheid teenoor die Vader, 'n gebed-Sondag reël vir Bikers Datum: Sondag 14 Augustus 2011 Tyd: Ontmoet 07:30 - vertrek stiptelik om 08:00 Navrae: 083 650 9913

04

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Funksies Wild @ Heart - Band of Brothers Maandagaande, 18:30, Oranjesaal ‘n groep manne wat oop, eerlik en op die man af vir mekaar se harte veg sodat ons alles kan wees wat die Here ons geskep het om te wees Kontak: Karel.JanseVanVuuren@exxaro.com of Lukas.olivier@bt.com

Ouer & Kind Kamp Datum: 21-23 Okt 2011 Plek: Kwaggasrus (naby Brits) Koste: R700.00 per ouer (pa of ma) en kind vir die hele naweek (Sluit verblyf, alle etes en alle aktiwiteite in) Vir verdere inligting kontak Dirk by 083 303 2813 of Daleen by daleen@ksm.co.za/ 012 663 2003 x209

kerksondermure Gesinskamp Wie is jy? Wat is jou destiny? Waar is jy en jou gesin heen op pad?

14 Augustus Eers die tweede naweek van die maand agv langnaweek

30 PLUS - GESINNE “LUNCH” MIDDAG 11H30 – SPUR ROOIHUISKRAAL WEG Bring die kinders en kom geniet ʼn lekker kuier by die Spur. RSVP – by linda@wwwprok.co.za / 083 5335 618 voor 2 Jun 2011 14 Augustus Koffie na 18:30 diens Parrot's, Centurion Mall 2 Augustus Tema: Success or Significance aangebied deur Carel Bosman Oranjesaal - 19:00 Kontak: Linda by 083 5353 5618 / linda@wwwprok.co.za

9 - 11 September 30+ Kamp

Kom deel ‘n naweek met ons en stap ‘n pad van hernuwing, verandering, genesing en seën. Kom ontdek wat God regtig vir jou en jou gesin beplan het. Kom deel in die salwing wat God vir ons het. Kom speel en ontspan saam met ons en geniet kwaliteit tyd saam met jou gesin. Volgende Kamp: 2 – 4 September 2011 Volwassenes R360.00 kinders voorskool R160.00 laerskool R250.00 hoërskool R295.00

Augustus is fliekmaand WIP 20+ Bediening

Kontak: Ronnie Bornman Tel: 082 385 8503 Epos: rbornman@gmail.com

10 Augustus The Blindside 17 Augustus As it is in heaven

Prettige ma en kind lente-oggend met 'n spesiale Jesus Hartklop 3 September 2011 R20 per persoon (kaartjies by kerkkantoor beskikbaar) Navrae - Freda 079 875 7808 of Daleen 012 663 2003 x209

05

24 Augustus Uitreik - ontmoet by kerksondermure 31 Augustus Invictus Vir meer inligting kontak Regardt rdeswart@delpius.co.za

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Tienerbediening Neem asb kennis van die nuwe Tienerbedieningsmodel (Hippolaan) vir 2011 17:00 - 18:00

Kuierkerk in die Jeugouditorium vir Gr 8 - Gr 10 leerlinge

17:00 - 18:00

Belydenisklas (Gr 11 leerlinge) Gr 8 - Gr 10 Kleingroepe Gr 8’s kom in die Rooisaal bymekaar

18:00 - 19:00

Gr 9’s kom in die Oranjesaal bymekaar Gr 10’s kom in die Jeugouditorium bymekaar

19:00 - 19:30

Koffiekuier na kleingroepe (opsioneel)

Tienerbediening vir gr 8 - 10 (Midstream) vind plaas op Sondagoggende direk na die verloop van die volwasse erediens in die wit tent. Gr 8-selgroepleier:

Beverley Bouwer - 082 784 6100

Gr 9-selgroepleier:

Drikus Greyling - 082 450 7084

Gr 10-selgroepleier:

Anton Roux - 083 324 4808

Tienerbediening Kalender vir Julie 2011 Datum:

Tema:

14 Augustus

Dans - "In Celebration"

21 Augustus

Sing - "In Celelbration"

28 Augustus

Eet - "In Celebration"

Hykie Berg @ Kuierkerk - 4 September om 17:00

Hykie wil graag sy storie met die res van Suid-Afrika deel. Hy wil graag vir almal vertel hoe die Here sy lewe verander het, en hoe sy familie en vriende hom gedra het in moeilike tye. Moet nie hierdie ongelooflike getuienis mis nie

Belydenisaflegging - 25 September @ 18:30

As jy deel was van die Belydenisklas 2010 en van die geleentheid wil gebruik maak, kan ‘n e-pos gerig word aan belinda@ksm.co.za voor of op 10 September 2011. Neem asb kennis dat slegs 40 leerders per geleentheid ge-akkommodeer word, jy moet dus REGISTREER.

Jeugkamp - 4 - 6 Oktober @ Camp Discovery

Indien jy wil gaan saam kamp kontak asb. Vir Belinda by 012 663 2003 of belinda@ksm.co.za Registrasies noodsaaklik

Studentebediening Studentebediening vind plaas Sondae aande na afloop van die die Erediens in die Oranjesaal. (Navrae kan gerig word aan studente@ksm.co.za) 14 Augustus

"Movie" aand

21 Augustus

Uitstappie - Gautrain

28 Augustus

"Teaching"

06

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


jou roep om deel van ’n span mense te word om kinders na Jesus toe te lei, kom meld aan as kleingroepleier in kinderbediening vir 2012.

Welkom by ons Kinder Eredienste HIPPOLAAN om 8:00 en 10:00: Doekdra vir Jesus (Babas 0-2 jr): Turkooissaal Soldaatjies vir Jesus (Peuters 3-4 jr): Groensaal Koningskleuters (Kleuters 5-6 jr): Blousaal Dapper Stappers (Juniors Gr 1-3): Geelsaal Tweens (Seniors Gr 4-6): Rooisaal Keerpunt (Gr 7):  Oranjesaal (erediens om 9:30 –  11:10) MIDSTREAM om 9:00: Kinders 3 jr – Gr 6:  Blou en wit tent (erediens  begin saam, maar na die lofprysing word die voorskoolse – en skoolgaande kinders afsonderlik  bedien) Keerpunt (Gr 7):  Bruin tent (erediens om 10:15 –  11:15)

Vir meer inligting skakel vir Alice in ons kinderbedieningskantoor by 012 663 2003 x 211 of kinder@ksm.co.za

Gebedsbediening in Kinderbediening Persone met ’n passie vir gebed word uitgenooi om aan te meld by kinderbediening se gebedspan 2011. Ons voorbidders bid tydens kinder-eredienste vir ons kinders, kleingroepleiers en vir die verloop van ons eredienste. Sou u wil deel raak van die Op-jou-kniëe-vir-kinders gebedspan, is u welkom om ons te kontak (Retha 083 412 6920 of Rosa 072 062 1157)

7 WOW Water-Wonders in die Woord

Nuwe K leingroepleiers...

Die kinderkerk-kurrikulum vir die 3de kwartaal is: “7 Wow water-wonders in die Woord”. Daar is nie hierdie kwartaal ’n CD vir kinders nie. Kinders ontvang elke Sondag ’n briefie / boekmerk waarin die volgende versoek word: ’n Skrifgedeelte om te lees, ’n onthou-vers om aan te leer, ’n saak om oor te bid en ’n opdrag wat uitgevoer moet word. Ouers word versoek om hul kinders hierin te begelei. Suksesvolle kinderbediening vereis dat die kerk en die ouerhuis vennote moet wees, sodat ons saam kinders by die Here Jesus kan uitbring. Ouers, weet dat kinderssondermure jul grootste ondersteuners is!

Kom kry jou kinderbedieningshemp @ R50 by:

Kleingroepleier Midjaarfunksie

  •  Charlene (jeugkantoor @ Hippolaan)   •  Gerhard / Hezel (blou en wit tent @  Midstream)

Alle kleingroepleiers in kinderbediening en hul gesinne word uitgenooi na die midjaarfunksie op Vrydag, 12 Augustus, om 18:30 in die jeugouditorium. Leon Ferreira is die gaskunstenaar wat sommer baie luister aan die geleentheid sal verleen.

Kontaknommers vir Kinderbediening Tiesie de Coning - kinderbedieningsleier 082 802 7853 Charléne Franken - kinderbedieningskoördineerder 012 663 2003 x214 / charlene@ksm.co.za Alice Kleingeld - kinderbediening administratiewe beampte 012 663 2003 x211 / kinders@ksm.co.za

Help ons en Registreer! Alle aankope en voorbereiding vir kindereredienste word nav registrasies gedoen. Help ons en registreer u kind vir 2011-kinderkerk:   •  Dmv die internet:  www.kerksondermure.org   •  Skriftelik op ‘n “kleur”karton in die jeugkantoor (Hippolaan) of bruin tent (Midstream)   •  Skakel vir Alice 012 663 2003 x211 of kinders@ksm.co.za

Lente Lofprysingsaand Ons Lente lofsprysingsaand vir Gr 1-7 kinders vind plaas op Vrydagaand, 2 September, om 18:00 – 19:00 in die jeugouditorium.  Sou kleuters en  peuters hierdie geleentheid bywoon, moet hul ouers asseblief teenwoordig sal wees.

Kleingroepleiers vir 2012 Kinderssondermure bestaan om kinders na Jesus toe te lei. As die Here Sy hand op jou lewe lê en

07

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Kinderkalender vir die Derde Kwartaal Dag:

Datum:

Geleentheid:

Sondag

14 Aug

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: Water-wonder wys wie’s Baas (Elia) Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

21 Aug

Kinderbediening bied aan Hartklopsonnerophou kinderfees

Sondag

28 Aug

Geen kinderkerk agv Nagmaal

Sondag

4 Sept

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: Water-wonders is God se werk (Doop) Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

11 Sept

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: Wonder-visvangs ’n wow water-wonder (Luk 5-visvangs)Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

18 Sept

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: Wilde woeste westewind-wonder (Jesus maak die storm stil) Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Sondag

25 Sept

Kinder-eredienste (3jr - Gr 6) Tema: 7 Wow water-wonders in die Woord Hippolaan & Midstream: Gr 7 Keerpunt bediening

Al die ouers wat wil doop, let asseblief op die volgende: Doopregistrasies en Doopvoorbereidingkursusse. Doopouers: Kyk na die datums hier onder dat julle vroegtydig registreer vir die doopvoorbereidingkursus wat verpligtend is. Doopregistrasie vir: September 2011 sluit Woensdag, 24 Aug, 2011

OESFEES 2011

Sondag, 30 Oktober gaan baie spesiaal wees en vind weer plaas op die sportgronde van Hoërskool Zwartkop. Hou die blaadjie dop vir meer besonderhede

Oktober 2011 sluit Woensdag, 21 September, 2011 November 2011 sluit Woensdag, 26 Oktober, 2011 Desember 2011 sluit Woensdag, 23 Nov, 2011 Doopvoorbereidingkursusse vir 2011 1, 8, 15, 22 September (1ste baba) Spesiale doopvoorbereiding 29 September (2de plus babas) 10, 17, 24 November en 1 Desember (1ste baba) Spesiale doopvoorbereiding 8 Desember (2de plus babas) Navrae: Elize by 012 663 2003 x 215 /  elize@ksm.co.za

08

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Gebedsaksies “The Lord said, I was ready to answer my people’s prayers, but they did not pray…. I was always ready to answer’ Here I am; I will help you’” Isaiah 65:1 VIR U PERSOONLIKE OMSTANDIGHEDE [TYD MET GOD] Stuur ’n epos na gebed@ksm.co.za of VOLTOOI ’N GEBEDSKAARTJIE BY DIE GEBEDSPILAAR BY DIE TOONBANK IN DIE VOORPORTAAL. VIR DIE LIGGAAM VAN JESUS [TYD MET MEKAAR] Registreer as voorbidder en ons stuur vir u die inligting per epos of sms. Inligting beskikbaar op www.ksm.co.za\gebedsbediening.

Tyd In Die Wêreld Elke Woensdag 05:45 tot 07:00 by Thunder Ridge Spur in Rooihuiskraalweg, Wierdapark. Kom luister saam na getuienisse en bid saam vir Centurion. Mans en Vroue Welkom! “When you hear the blast of the trumpet, rush to wherever it is sounding. Then our God will fight for us!” Nehemiah 4:20 Navrae: Andrew Doyle 072 802 3243

Navrae: Andrew Doyle 072 802 3243 Lappies Labuschagne 072 188 8740

Unitas Hospitaaluitreik

Elke Woensdag Gemeente Gebedsimfonie 19:00 tot 20:00

Elke Saterdag Gemeentegebedsgeleentheid 07:00 tot 08:00

Kom en leef Jesus se Hartklop uit Dinsdagaande om 18:30 by Unitas Hospitaal. “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.” Jakobus 5:16 Behoefte aan Voorbidding Het jy dalk ’n behoefte aan voorbidding tydens ons Eredienste? Ons is beskikbaar by die Gebedspilaar regoor die inligtingstoonbank om saam met jou te bid. “Then you will call to me. You will come and pray to me and I will answer you” Jeremiah 29:12.

Gebed

Navrae: Etienne: 083 607 4352

Werk asof jy honderd jaar gaan word, bid asof jy more sal sterwe.

09

kerksondermure HARTKLOP

- Benjamin Franklin -

Augustus


vir Lewe Netwerk Sentrum verbindversterknetwerk BERADINGSDIENSTE

Carl du Preez 012 663-1610 / carl@ksm.co.za Pastorale berading; Volwasse- en Kinderterapie; MIV-Berading Kontak Rita Barnes vir afsprake of vir enige ander hulp en inligting: 012 663 1610/ rita@ksm.co.za Na-Ure Noodnommer vir die Predikant-Op-Roep: 083-489-0180 Elektroniese Ondersteuningshulplyn: eberading@ksm.co.za Pastorale Beraders: Ds Hennie Yzelle 083-255-7617 Ds Donnie van der Westhuizen 082-711-6745 / (012) 663-3460

MAATSKAPLIKE SORG

Mariki van der Westhuyzen 012 663-1610 / mariki@ksm.co.za Emosionele en geestelike ondersteuning asook bystand en ondersteuning aan persone in finansiële nood en krisis.

SIEKESORG

Hennie Yzelle 083 255-7617 / siekesorg@ksm.co.za Siekeberading en -besoeke aan persone in hospitale of tuis, sterftesbegeleiding en berading en ondersteuning aan persone met terminale siektes.

Navrae: Rita Barnes (012) 663-1610 (012) 663-2003 x222 Na-uurse nr vir Predikant Op-Roep: 083 489 0180 E-beraad eberading@ksm.co.za SMS -bemoediging: 072 104 0001

HUWELIKE

Marietha Graham (012) 663-1610 / huwelike@ksm.co.za Huweliksvoorbereidingseminare; Huweliksverrykingseminare; Huwelikskursusse; Huweliksberading; Huweliksterapie HUWELIKSKURSUS Maandagaand 22 Augustus van 19:00 - 21:00 kerksondermure Hippolaan Tema: My geld, Jou geld, Ons geld! Hoekom baklei ons oor geld? Hoe werk ons ons begroting uit? Wat is finansiële verantwoordelikheid? Aanbieder - Inge Nel (Finansiële adviseur en skuldberader.) Navrae en registrasies: Netwerk vir Lewe Sentrum

BEROEPE

Inge Nel 084 621-7670 / beroepe@ksm.co.za Ontbytforum en ondersteuingsnetwerk vir persone tussen werke en werkloos, asook ‘n bemarkingsdiens deur die advertering van poste vir werksoekers en werkgewers. Midstreamsessies Woensdagoggende te Doxa Deo, van  08:30 - 10:30 10, 17, 24 & 31 Augustus Hippolaansessies Vrydagoggende van 08:00 - 10:00 12, 19 & 26 Augustus

St ories Mobilisasie Dissipelskap Verhoudings Gebed 10

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


ONDERSTEUNINGSGROEPE

Marietha Graham (012) 663-1610 / marietha@ksm.co.za

DIVORCE CARE EN DIVORCECARE4KIDS ‘n Bediening vir volwassenes en laerskoolkinders geraak deur egskeiding. 18:00 Elke Dinsdagaand te Hippolaan, en elke Donderdagaand te Doxa Deo, Midstream

GRIEFSHARE ‘n Bediening vir elkeen wat emosionele pyn ervaar as gevolg van die dood van ‘n geliefde. Kom skakel enige tyd in by die reeks! Elke Donderdagaand van 19:00 - 21:00 by kerksondermure, Hippolaan Skakel Hennie by 083-255-7617 vir verdere inligting en registrasie.

TEMPO ENKELOUERS Enkelouerbyeenkoms! Oud, jonk, single, met of sonder kids, of sommer net alleen... maak jouself reg vir VET PRET! Wanneer: Vrydag 26 Augustus, 18:30 in die Rooisaal Bring jou bordspeletjies en dansmusiek - ons voorsien die eet- en drinkgoed - on the house, gratis en verniet! RSVP noodsaaklik... op facebook (kerksondermure enkelouers en singles) of stuur 'n epos aan rita@ksm.co.za

SILENTIUM - VIR VERSLAAFDES Silentium, wat “stillness” beteken, is ‘n bediening vir verslaafdes wat hul lewens wil terugeien en herbou, asook vir hul ondersteuners en/of gesinne. Kom skakel enige tyd in! Byeenkomste is Dinsdagaande van 19:00 - 20:30 by kerksondermure Vir verdere inligting skakel Quintin by 083-9439200 of stuur ‘n e-pos aan silentium@ksm.co.za. Kom luister na ‘n praatjie deur Ado Krige van X-treme Freedom ‘n MOET vir elke ouer, tiener en enige ander belangstellende Maandag 15 Augustus, 18:30 by kerksondermure •  •  •  •  • 

Wat is verslawing? Hoe weet ek, ek is verslaaf? Wat is dit om verslaaf te wees? Hoe ondersteun ek iemand wat verslaaf is? Help, hoe hanteer ek dit as  iemand na aan my verslaaf is?

Registrasievorms beskikbaar by Ontvangs of laai af by www.kerksondermure.org/ Persoonlike Hulp/Silentium Kontak Rita Barnes by 012 663-1610 vir verdere inligting

MISKRAAM-ONDERSTEUNINGSGROEP Mammas met engeltjies - ‘n Ondersteuningsgroep vir mammas wat die emosionele pyn van ‘n miskraam ervaar het. Kontak Luzanne Nabal by 082-335-3975 of stuur ‘n e-pos aan engeltjies@ksm.co.za

DEPRESSIE-ONDERSTEUNINGSGROEP ‘n Bediening vir elkeen wat gebuk gaan onder depressie - DAAR IS HOOP! Colgende byeenkoms is om 19:00 op Woensdag 17 Augustus Kontak Grieta van der Walt by 083-381-1027 of stuur ‘n e-pos aan hoop@ksm.co.za

11

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Hulpwerf wil - deur gratis advertensies - ondersteuning bied aan kerksondermure-lidmate wat met geen of swak inkomste aangewese is op generering van inkomste om huis en haard gegom te hou deur hul kundighede/vaardighede aan te bied waar dienste/produkte in die gemeenskap benodig word! (Deur hul te ondersteun, verander ons hul lewens). Hulpwerf bied ook die geleentheid aan die breë kerksondermure-familie om ook hul kleinskaal dienste/ produkte gratis te adverteer. Dit sluit ipso facto al die verskillende groepering binne kerksondermure in wat ‘n aktiwiteit(e) of projek(te) wil adverteer. Bepalings en voorwaardes geld. (Sien aan die einde van hierdie snuffelgids)

KINDERHOEKIE Makadille indoor playpark en party venue! Bied aparte partytjie area, dubbelverdieping klimraam, aparte kleuter area. Ure se pret! Kom kyk self! 079 693 5677. Ambiance Sangstudio: Sing jy met jou borsel voor die spieël of wil jy net graag leer om bietjie wysie te kan hou? Ek bied sangklasse aan vir laerskoolen hoërskoolkinders en dan ook musiekteorie klasse vir laerskoolkinders. Skakel Inamari Pienaar 079 887 2321. Immergroen Ouerskapseminaar ontwikkel deur Hettie Brittz. Ontdek jou unieke ouerskapstyl en jou kind se temperamente. Kom spreek die behoeftes van ouerskap aan. Kontak Nanette 082 772 6257. Moeg gesoek na goeie gehalte verfwerk teen bekostigbare pryse? Ek kan jou kleuter se kamer omskep in enige prenteboek-towerland! Kontak gerus vir Gertie by 078 688 2213. Studiemetodes om Graad 4-12 leerders te help om effektief te studeer! Skakel Melanie: 079 694 0288. 4 x 4 meter Springkasteel en waterwurms te huur vir kinderpartytjies. Kontak Carika 083 560 5164. Made with love: Groot Partytjie-koeke vanaf R200.

12

Edible pictures, Party packs, Cupcakes vanaf R3.50. Skakel Ronelle: 082 920 8605 (Hennopspark) www. ronellescupcakes.blogspot.com vir voorbeelde. Tafeltjies en stoeltjies met oortreksels te huur vir kinderpartytjies. Kontak Zelda 082 945 4099.

DIENSTE Werkverskaffingsburo: Lebone (Sanet) Werkklas. Swartvroue-Alle Kategorieë (Huiswerkers, Bejaardesorg, Kinderoppassers, ens) Volle besonderhede beskikbaar. Geen Kostes, Op Eie Risiko. Skakel Louise 012 654 3737/083 306 8269. Pumba “dogsitters”: Naweke weg, of met vakansie: Ek kyk na woef, woefels en kieter kat in die gemak van hulle eie omgewing teen R60/dag. Skakel Yolandé 083 557 7023. J.S Mobile carwash: Cars & bakkies: Wash & vacuum.Wash, vacuum, engine wash. Boats & Caravans: Wash & vacuum. Polish. Full valets. Contact Johan 074 558 1789 or Sandra 082 707 9108 /012 335 9952/ sandra.mobilecarwash@googlemail.com The Appliance Workshop. We collect repair instore or onsite. 012-643-1949 M&F Treefelling/Boomslopings. Skakel Frans 073 138 1420. Mighty Watchman

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Enige onderhoud, herstelwerk en nuwe installerings by huise of besighede. Enige elektriesewerk, alarmstelsels, elektriesehekke, loodgieterswerk, verf en bouwerk. Beskikbaar 24/7 en gratis kwotasies. Kontak Andre 082 563 2450/ Elsabe 082 374 6598 / ankortech@absamail.co.za Kombuiskaste: Enige kaste – insluitend slaapkamer-, badkamer-, gang-, kombuise, studeerkamer asook muureenhede/boekrakke of spesifieke vereistes. Soliede hout of melamien. Groot en klein werk. Skakel Louis by 083 726 1345 Enige onderhoud, herstelwerk en nuwe installerings by huise of besighede. Enige elektriesewerk, alarmstelsels, elektriesehekke, loodgieterswerk, verf en bouwerk. Beskikbaar 24/7 en gratis kwotasies. Kontak Andre 082 563 2450/ Elsabe 082 374 6598 / ankortech@absamail.co.za “Handyman”: Vir al jou klein of groot werkies waarvoor jy nie kans sien of tyd het nie, kontak gerus vir Kobus om te help. 082 563 5694. Alle bouwerk: Nuwe huise/geboue of aanbouings, verbouings, opgraderings of herstelwerk. Geregistreer by NHBRC. Kontak PW de Jager vir ‘n kwotasie op 083 388 2244/5. Moeg gesoek na goeie gehalte naaldwerk teen bekostigbare pryse? Ek maak Matriekafskeidrokke en trourokke waaroor jy net kan droom! Kontak gerus vir Gertie by 078 688 2213. Ek doen tikwerk van die huis af teen billike tariewe. Kontak Celeste@ 012 654 8122 / 072 5175 545 of celeste503@yahoo.com Bouplanne: Vir nuwe huise en huisverbeterings. Ek doen self die goedkeuring daarvan en is geregistreer by SACAP. Skakel Talita by 082 631 6189. Kunsklasse vir oud en jong : Skakel Silvia Rebel : 012-667-2972 / 084-503-6720 Sukkel u met u belasting vir 2011? Bel vir my ‘n gratis kwotasie by 0828848674. Landi Koekemoer Rhapsody Vocal Coaching : Ons maak sing lekker. 0789 117 115 / 012 751 6473 / Jacky (kunste bediening)

13

Paint : Winter special : Roof Seal & Paint, R38.00/ square metre, SABS certifide, 5 Year Guarantee, Free Quotes. Jaques Horn : 079-931-8379 As u ‘n Korttermynversekeringsmakelary bedryf en aan FAIS voldoeningsvereistes wil voldoen kontak Coetsee 073 760 1486. Soft-Call het die beproefde S.I.M.S.S. program vir u. FINCALL: vir u maandelikse boekhouding, UIF en BTW. Skakel Coetsee op 073 760 1486 of admin@ fincc.co.za vir 'n kwotasie. Clarissa Fernandez Moreno Cell: 083 410 1899 Kontak IT-Call vir al U ondersteuning op Pastel, rekenaar herstelwerk en sagteware. Die opstel en beplanning van netwerke en enige ander I.T. konsultasies wat U mag benodig. Coetsee 073 760 1486/ coetsee@itcall.co.za Persoonlike belasting opgawes : Indien en opvang van jaarlikse en agterstallige opgawes. Opstel van Persoonlike Finansiele State. Kontak Emile: 072 1739 218, E-pos: strydomemile@yahoo.com Vir alle boekhou werk: Rekonsiliasies, sars,salarisse,pastel, besigheidsplanne ens. skakel Stemmet Accountants 072 389 1651 Negcal Mobile Personal Training : Oefen in die privaatheid van jou tuiste met ‘n persoonlike instrukteer!!! Enige gesondheid/fiksheids doelwitte welkom. Apparate word verskaf! Skakel Johan Viljoen 082 491 3282 Email: johan. negcal@gmail.com Tae-bo/Taekwando klasse, Ma en Wo aande 18hoo - 19h00, Voortrekkersaal, Gloverstr, Deon Coetzee 082 663 6005 of Helen van Zyl 082 418 4353 Raak ontslae van ou skrootmetaal by u huis Ek laai enige skrootmetaal op, bv stowe, strykysters,wasmasjiene, blikke, staalwerk ens. Skakel Hannes @ 0825432412 Arbeidsake: Dienskontrakte, dissiplinêre verhore. Billike tariewe. Skakel Hendri 082 925 6331. Verfwerk. Baie netjies. Billik. Skakel Kobus 083407-8733 of Herman direk by 076-074-0967

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Christen Vroue: Grimeerwerkswinkel 20 Augustus 2011. Koste R250-00. Ingesluit: Geskenk terwaarde van R100-00+, Verversings. Plek: Shelanti, Jeanlaan. 10:00-13:00. Vir meer inligting kontak Hester 083 415 0317 – www.AnniqueEstore.co.za

Herstel mikrogolwe, hifi’s, dvd spelers, videomasjiene, playstations, huisbedrading, geysers, stowe, elektriese hekke, krag onderbrekings, TV’s, pompe, ens. 3 Maande waarborg op werk. Skakel Jos 071 134 7540.

Caught in the ACT! Gespesialiseerde drama klasse. Stem, Beweging, Toneelspel, die Oscars en meer VETPRET!! *Volwassenes. *Hoërskool- en Laerskool leerlinge. *Kleuters. Kontak: Michelle 074 453 9414.

Fotograaf te Centurion en Pretoria omgewing vir troues en funksies. Kontak Eidel by 082 8255 498 Ek kan ook gekontak word deur my webblad te besoek by www.still-photos.co.za

Neem foto’s van enige funksie. Kontak Maryn de Beer 082-579-5424 Rekeningkundige dienste aangebied vir besighede. Maandstate, LBS, BTW, belasting en meer. Geoktrooieerde rekenmeester, internasionale ervaring, persoonlike diens. Kontak Anita by 079 884 8247. Dienste: Meubelvervoer: Plaaslik en landwyd skakel ons vir 'n gratis kwotasie vir vervoer van huisinhoud, kantoormeubels en goedere. Tel 012 756 4191/Willene 083 457 8218. Sekuriteitstelsels: Installasie en onderhoud van CCTV, alarms, elektriese omheinings, hekmotors en motorhuis motors. Skakel Danie: 082 875 5439 I do Excel, Word and Powerpoint, invoice etc. All document will be handled in confidence. Contact me on peneblount21@gmail.com Professional C.V's typed R20 per page as many pages as required, picture included if requested. Contact peneblount21@gmail.com or Pene' on 083 527 3837. Privaat K53 instrukteur vir leerling en bestuurderslisensies. 6jaar ondervinding. Ek kom na jou toe, pta area. R150per uur. Skakel Ian van Rooyen by 072 715 5500. Parents who need assistance in research for their childrens school projects. Please contact me, I will do the research and email it back to you. Contact peneblount21@gmail.com

14

Is u Huiswerker of Tuinwerker al geregistreer by die Werkloosheidsversekeringsfonds (UIF)? Indien hulle meer as 24uur per maand werk is dit verpligtend om hulle te registreer. Kontak my gerus vir Registrasies en Kontrakte vir bogenoemde/ melinda@ccsol.co.za of Melinda 072 260 1059. Maak SKULD jou moeg? Kontak my betyds sodat ons kan probeer om jou bates, en jou waardigheid te red. Kontak Inge @ 012 6440545 of solutions. inge@gmail.com. Kyk ook na www.sleeplessaboutdebt.co.za Weeklikse Tuin afval verwydering of eenmalige tuin afval verwydering. Ons plaas ‘n netjiese drommetjie by u huis @ R100pm. Kontak Pieter @ 083 453 6400. Nail problems solved! Nail beauty comes your way with NAIL WISE, all occasions, nail art available. Let me help you to have beautiful nails and hands..... rulainelindie@gmail.com / 072066859 Complete mobile wash, tick and flea treatment programme at your home for your dogs when it suite you. Contact Anton 0832837372 Planning that special event contact me for flowers, decor and that special touch you want. Tobias 0847956569 Grafiese Ontwerp & Illustrasies. Kontak Nadia 082 833 3929 / nadjastrydom@mweb.co.za Pet Sitting, ek sien om na u “viervoetige kinders” asook enige ander troeteldiere, in die veiligheid van hul eie bekende omgewing. Kontak my gerus vir ‘n kwotasie. Retha 0829245560 of rs4pr@vodamail.co.za (sien ook www.petsitting.co.za)

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Vir enige Verfwerk binneshuis of buite asook kleinherstelwerkies in en rondom die huis. Skakel Gert 0833247635. Scrapbook klasse kontak Ansie Cell 0720631062. Beginnersklasse R100 / Gevorderde klasse R190 / Cuttlebug klasse R250-R290. Scrapbook items ook beskikbaar. Justine velsorg produkte. Midrand Estates. Skakel Arina Pretorius 083 631 8918 of kontak my op epos by arina.pretorius@mweb.co.za vir bestellings. Arina Pretorius Fax:+27 (0)866 844 520 Cell: +27  (0)83 631 8918 Tuindienste: Is jy moeg gesukkel? Laat Ambitious Tuindienste jou tuin omskep in ‘n ‘paradys’! Eienaarstoesig. Kontak vandag nog vir Andries op 012 664 3094 of op 072 335 3807. Strek en versterk studio : As jy nie vir die ‘gym’ kans sien nie / Pilates-gebaseeerde oefenklasse (oggend en aand klasse) / Baie bekostigbaar. Skakel Cindy 082-491-4694 / 012-654-3040 Klavierlesse in Midstream!! Oggend en middagklasse beskikbaar Maandae tot Donderdae. Kontak Wilna Niemand / Tel: 072 658 6794 / lwn@vodamail.co.za VERSORGING VAN TROETELDIERE: My 17-jarige seun kyk graag na u troeteldiere. Kontak Rina 083 452 9914 of Carlo 083 294 3053. (het verwysings) Onafhanklike Finansiële Dienste en Beleggingsadvies! Chris@indefin.co.za of 087 805 5242. CHRIS COETZEE KANTOOR:083 817 7074 FAKS:086 625 0951 SEL:082 925 5520 E-POS:chris@indefin.co.za AANBOUINGS / VERBETERINGE / HUISE / KANTORE. Verfwerk / Waterdigting / Afdakke / Drywalling / Teelwerk / Plaveisel / Staalwerk / Loodgieter werk. Kontak Gerhard : 082-932-0426 / 012-653-0120 / epos : dritech68@gmail.com

GESOEK Kleuterskool benodig pensionaris/werklose betroubare persoon met gepaste vervoermiddel om kinders elke middag (slegs tydens skoolkwartale) vanaf Heritage Hill estate na Midstream Estate te vervoer. Persoon moet verkieslik openbare rybe-

15

wys hê en hierdie diens onafhanklik kan aanbied aan kleuterskool. Ouers bereid om maandeliks te betaal. Op die stadium is daar 10 kinders wat vervoer moet word, maar daar is groot kans dat dit verder kan uitbrei na 2 ritte per dag asook oggende indien beskikbaar. Skakel asb Anéll by 084 515 3755 Op soek na gebruikte Palisade teen ‘n billike prys. Kontak Elizabeth by 012 - 663 2003 x 213 /083 522  3913. Op soek na bakkie en sleepwa, is bereid om paaiment oor te vat! Frans 0731381420 Reslappies: Ek is op soek na oorskiet lap (klein / groot) vir die maak van kinderspeelgoed. Kontak Christa 083 425 8731 Student soek ou plate om geskenkies mee te maak. Monique 084-674-1620 Soek werk by regsfirma. 2010 gematrikuleer. 2011 gap/werk. 2012 wil regte studeer. Chantelle 072157-0930 Dringend opsoek na ‘n 2-slaapkamer woonstel in die Rooihuiskraal area vir minder as R4000 pm. Skakel asb op 0828848674 indien u kan help. Enkel man soek 2de handse goedkoop betroubare Motorfiets 125cc Scrambler benodig staatmaker vir werk toe en terug. afbetaling. padwaardig. dringend kontak 074 3288 789 Opsoek na mat van 5x5m of groter.  074 453 9414.   Michelle le Roux. Op soek na ‘n dagmoeder/speelgroepie vir my dogtertjie wat so pas ‘n kogliêre inplanting gekry het. Sy is doof gebore maar die inplanting “skakel” haar gehoorsintuig weer aan. Sy moet nou leer om al die klanke om haar te verwerk en sy moet leer praat. Die gewone kleuterskool waarin sy nou is, is nie die regte omgewing vir haar om al hierdie nuwe klanke te verwerk nie. Sy is nou 2 jaar oud en ons wil net die beste vir haar hê. Skakel asb vir Marli 083 481 6521. Gesoek: Saamry geleentheid vir Gr 2 leerling. [seun] Vanaf The Hangar woonstelle [of daar naby] na [en van] Louis Leipoldt Laerskool. Al is dit net soggens dan kan ek plan maak om hom smiddae met 'n ander geleentheid tuis te kry.. Skakel asb 079-177-2047

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Ek is dringend op soek na ‘n bediende so 2-3x ‘n  week. Ek woon in Wierda Park. Bernice de Beer. 071 673 0284 Gesoek : Ek is ‘n Christen dame met 2 kinders oorsee. Ek ry soms Kaap toe vir so 3 maande, dus soek ek verblyf/kamer van R1,100 want ek betaal al is ek nie daar nie. Ek het my eie TV, oondjie en yskassie, ek kan dit stoor ook. Veilige parkering ‘n vereiste. Skakel gerus : Emmie : 083-360-5185 Jong dame verlang verblyf in Midstream. Werksaam in Midstream, en buitemuurse regs student. Verwysings beskikbaar. Skakel Lucy 0790663173

VAKANSIE 3 slaapkamer woonstel by Uvongo. Puik uitsig sien www.uvongokzn.co.za Slaap 7 nagte en betaal vir 6.Skakel asb vir Cecile 082 325 3292 of Dries 082 782 7106. Sun City Vacation club van die 19 September 2011 tot die 23 September 2011, self catering unit en slaap plek vir ses mense. Kontak persoon Pieter 082 808 5946, prys R5 000. Margate : 2 slaapkamer woonstel, slaap 5. Volledig toegerus met goeie sekuriteit, ongeveer 300m vanaf Hoofstrand. Billike tariewe. Skakel Johan by 082-784-9174 Breek weg vanaf die koue winter weer en kom geniet ‘n heerlike somervakansie!!! Op Amanzimtoti se hoofstrand is ‘n luukse privaat selfsorgeenheid beskikbaar. Veilige parkering, swembad en lieflike see uitsig. Billike tariewe vanaf slegs R300 per nag. Bespreek 10 dae en langer en kry 2 nagte gratis. Skakel 083 444 6061 / 083 490 2964 / E-pos ebotes4@gmail.com

HUISE/WOONSTELLE TE KOOP Dubbel verdieping huis by Midstream skool. 3 slk, studier- en bediendekamer. Kombuis, opwas, 3 leefareas, 2 badkamers , gaste toilet en Dubbel garage – Braai area 301m2, erf 1004m2 vir  R2,350,000 – Pieter 082 448 9227.

HUISE/WOONSTELLE TE HUUR Flat to share : Cat lover & Non drinker : Fully furnished flat in security complex : own bedroom /  maid once a week for cleaning and ironing / DSTV / water & lights / swimming pool, squash court, braai area / secure parking / 24 hours security guards. Phone Ian 072-108-0217 or 083-459-9656 Gemeubileerde kamer met eie badkamer, R2 200pm water en ligte ingesluit. Skakel Helen van Zyl 082 418 4353 Onmiddelike okkupasie! Kamer te huur R1800.00 Per maand Enkel gemeubuleerd / ongemeubuleerde kamer beskikbaar in ‘n huis in Doringkloof Centurion. Sluit in skoonmaak, water, elektrisiteit en 1 ete per dag (aand) Maandae Tot Donderdae vakansie dae en naweke uitgesluit. Wasgoed en stryk werk kan gereel Word met die huishoudster teen ‘n addisionele R200.00 per maand. Skakel Quintin by 083 943 9200 vir inligting 2slaap/1bad woonstel agter die Mall@Reds Te huur vir R3900 sonder moterhuis en R4300 met motorhuis. Beskikbaar 1ste Julie 2011 – Vir meer  inligting skakel Pieter – 0824489227 Stoorplek te huur in die vorm van ‘n kamer of ‘n motorhuis binne ‘n sekuriteits kompleks R300 tot R600. Vir meer inligting skakel Pieter – 0824489227 Besigheid-geleentheid Winkelspasie (42m2) vir ‘n Bloemiste is beskikbaar by ‘n gevestigde Tuinsentrum en Restourant in sentraal Centurion. Huur onderhandelbaar. Skakel 082-783-7478 Slaapkamer te huur. Eie badkamer, parkering, braaigeriewe in Celtis Centurion. R2 700 W/ L uitgesluit. Beskikbaar 1 Augustus. Nie-rokende dames vanaf 28-35 kontak Marise by marise@parkdev.co.za of 084 502 7914 Beskikbaar: 1 Augustus Geskik vir een persoon. Naby Unitas Hospitaal. R2900.00 pm Dep vooruit betaalbaar. W&L ingesluit. Skakel Fred 0721766595 Geen troeteldiere. Nie-rokers. Kamer te huur: In groot privaat woning in Wierdapark vir nie-roker Christendame vanaf 1 Aug. 2011. R1900 per maand VOORDELE: Christelike lewenstyl Ruim kamer

16

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Wasgoed Water en ligte Swembad DSTV Pooltafel Veilige onderdakparkering. Kontak Jan vir besonderhede:   012x6546624/0834008397 Huis te huur: 3 slaapkamer, 2 badkamer, sitkamer, eetkamer, studeerkamer, kombuis met pragtige kaste, “laundry”, dubbel motorhuis en lapa met ingeboude braai in The Reeds. Koopkrag. Onmiddellik beskikbaar. R7000 per maand, water ingesluit. Skakel Willene 083 4578 218 Tuinwoonstel te huur: 1 slaapkamer, 1 badkamer, baie groot wooneenheid met onderdak parkering te huur. Onmiddellik beskikbaar. R3000 per maand, water ingesluit. Koopkrag. Skakel Willene 083 4578 218 Kamer te huur Clubview. Private ingang. Wasgoed, gabalanseerde etes, skoonmaakdienste, wireless internet, DSTV, swembad, braaigeriewe, veilige parkering. Naby hoofweë. R3200.00 per maand + R2000.00 deposito. Wilna Smit 082 4403671 / 012 654 2927

TE KOOP Dare to scrap: Vir enige scrapbooking bestellings: e-mail ansie.scrap@vodamail.co.za of skakel Ansie 072 063 1062. Pragtige oop skouers lang aandrok (ideaal vir Matriek afskeid) om te koop. Die grootte is Nr 36 en kleur is Ons Konings kleur diep "Purple". Vir besigtiging en meer navrae Kontak Jenny by 082 558 7915 of 012 661 8847.

Salon toerusting: Bed met gat vir gesig / Salon stoeltjie / Stomer / Vergrootlig / “High Frequency” / Depileve Parafien verwarmer vir pedikeurs en manikeurs / “Skinscanner”. Elmarie 0827747088 LG clothing groothandelaars aan boetiek! Kwalifiserende boetieks om voorraad opsig te neem!!! Lg clothing bied geleenthede om ekstra inkomste te genereer! Alle dames welkom! LG clothing 50% afslag op alle wintersvoorraad! Geleentheid om u eie winsgewende bedryf te begin! Kontak Cecile - LG CLOTHING, Tel nr/Fax: 012 6531254  Ontwerpers trourok te koop met lang kant moue. Pragtig, nuut en uniek, no 36. R2,000 onderhandelbaar. Hanlie 074-999-1466 of 082-873-9320 Franse parfuum te koop. Olies kom direk vanaf Grasse Frankryk en word in Suid-Afrika gebottel. Gratis parfuum analiese. 30ml bottle @ R115. Skakel Carol 072-508-6381 / 012-653-5630 Te koop: Vlekvrye staalreling 5 x 1m (Vanderbiljpark) so te se nuut, te koop vir slegs R2,500-00. Gypsey Raven D Karavaan in uitstekende kondisie, vir slegs R53,000. Ingesluit : Rally- en sytent, mikrogolfoond, Tando stab., Droë perskes : Nuwe voorrad – geskilde A-graad  perskes, asook pruimedante (Montagu) nou beskikbaar en te koop teen R38/500g.

BMW 1200GS 2005(75000 KM) FULL SERVICE HISTORY AT BMW. Extra’s include:Heated Grips,ABS,Oversized  Screen,Crash Bars,Xeon Light Set,New Set of TKC 80 Off-road Tires,Throttle Lock,Over Sized Foot Pegs,Handle Bar Raisers,Price: R 75000,Contact Otto: 0834542496

DSTV-skottel volledig met sensor. Slegs 2 maande in gebruik. Te koop teen R150-00. Skakel Abrie by 082-564-1890 / 083-236-8981

Lamsvleis direk van die boer se plaas @ R65.00 p/ kg. Gewig wissel van 15 -24 kg. Opgesny, verpak en afgelewer. Ons voorsien alle plekke binne ‘n 250km radius vanaf Parys. Vir bestellings skakel Wesson Botha 082 323 1514 of Jonette Botha 082 591 5510 wjbotha1@lantic.net

Golf Clubs for Sale : Wilson Staff di7 fatshaft irons, inc. Gap & Lob Wedge, Taylor Made whitehot putter, no.3 rescue club, 3 wood, Ping Raptor Driver, with cart bag. Inc. Pull Cart with Wilson travelbag. Only R 7 500.00 neg. Call : Louis - 082 411 7758

17

TE KOOP: Uit die hart van Borneo! 'n Stel van 2 uitgekerfde houtdeure en 'n stel (2) totem pale. Weggee prys van R1000.00 per stel. Kontak Marsha by 083 4262369.

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Classic Movies for sale on DVD : action, drama, war, documentary, cartoons, westerns, musicals, comedy. Contact : Sarel Snyman, Email : oupasarel@ gmail.com / Cell : 082-719-1646. Health Walker te koop. R300-00. Kontak asb Marisa by 0842403699. Glutenvrye brood, rolletjies ens: Kontak Rina 083 452 9914. Brood word gebak van sojameel. ANNIQUE - Kontak Rina 083 452 9914 Kant toppies en jassies vir die somer 083 452 9914 - Rina Homemade Pies : Beef & Onion,Ham & Cheese,Pepper steak,Steak & Kidney,Steak & Mushroom,Sausage Roll,Spinach & Feta, Chicken May ,Chicken,Corninsh. R108 per Dozen (R9,00 each) Contact Sune @ 0823463954. Parfuum :Bestel jou gunstelling parfuum teen ‘n baie spesiale prys , Dames 30ml R110.00 en Mans 50ml R120.00 Parfume beskikbaar Dames: DUNE, Dolce & Gabbanna, RED DOOR, BE DELICIOUS, Mans :Diesel, 212, Tuscany Dolce & Gabbanna en nog vele meer. Skakel Charmaine vir meer inligting 082 8893418 bandskuurder (100 x 930). Te koop vir R350 elk.  Skakel Nic 012 653 7067/082 429 4385.

Sluitingsdatum vir die volgende advertensies: 15 Augustus 2011 (vir September uitgawe). Stuur advertensies aan: Kantoor@ksm.co.za of faks dit na 086 512 4428 Bepalings en voorwaardes: • Advertensies word gratis geplaas • ‘n Maksimum van 25 woorde per advertensie word toegelaat. • Geen telefoniese versoeke vir plasings word aanvaar nie. • Kerksondermure aanvaar geen verantwoordelikheid vir die kwaliteit van dienste of produkte wat in die advertensies aange bied word nie. • Die plasing van advertensies is onderhewig aan die goedkeuring van ‘n paneel. • Advertensies moet maandeliks hernu word • Besighede moet van kerksondermure se maandblad (ksm) gebruik maak om te adverteer. Dit sal ‘n growwe misbruik wees van ‘n goedbedoelde hulpdiens deur kerksondermure, sou ‘n besigheid van hier die medium gebruik maak om te adverteer. Het jy dalk ‘n PREEK op CD by kerksondermure bestel? Onafgehaalde CD-bestellings dateer terug tot 2007 Vanaf 1 September 2011 hou ons net 3-maande terug se CD-bestellings. ‘Ou’-bestellings sal dan geskrap word en aan ons Uitreikbedieninge geskenk word.

NOTAS

U het kans tot einde Augustus om ‘ou’bestellings af te haal. Vir enige navrae kontak Louis Brittz by 012 663 2003 x229 of multimedia@ksm.co.za

18

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


‘n Vrou na God SE se HART Hart GOD

Vreugdefees 17 September 2011 Tema: Beleef God Sprekers: Cassie Carstens (Stellenbosch) Marzanne Leroux-van der Boon Elise Bosch R200 per persoon Bespreek jou plek nou!

Kerkkantoor of www.kerksondermure.org

19

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Preekspan van kerksondermure Vanuit ons Strategiese beplanning as "Een-Gemeente-op-Verskillende-Plekke" bedien ons tans vanuit drie verskillende bedieningspunte; kerksondermure Hippolaan, kerksondermure Zwartkop & kerksondermure Midstream. Hippolaan en ons Midstreambedieningspunt het ook aparte kinderdienste wat deur ons kinderbedieningsleier, Tiesie de Coning en haar span, bestuur word. Die Preekspan vir hierdie verskillende bedieningspunte bestaan uit die volgende predikers, asook aflosspan:

Fanie Venter

Christo Woite

Adrio König

Riaan Pienaar Colin Smith

Stephan Joubert Greta Serfontein

Ons aflosspan bestaan uit André Viljoen en Herman de Kock;

André Viljoen

20

Greta is deel van die preekspan vir die volgende 5-maande

Herman de Kock

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


Om met die mond dinge te sĂŞ help niks. Dis wanneer die liefde bewys word dat dit sin kry. - Ena Murray -

21

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


PREEKROOSTER

Augustus 2011

7 Aug

14 Aug

21 Aug

28 Aug

08:00

Fanie Venter

Prof Adrio Kรถnig

Colin Smith

Fanie Venter

10:00

Fanie Venter

Prof Adrio Kรถnig

Colin Smith

Fanie Venter

18:30

Prof Adrio Kรถnig

Stephan Joubert

Stephan Joubert

Colin Smith

Colin Smith

Johan Jansen van Rensburg

Louis Hager

Greta Serfontein

Fanie Venter

Christo Woite

Riaan Pienaar

Christo Woite

Colin Smith

Fanie Venter

Herman de Kock

Hippolaan

Jeugouditorium 17:00 Zwartkop 09:00 Midstream 09:00

* Neem asb kennis dat die Preekrooster kan verander

NOTAS

22

kerksondermure HARTKLOP

Augustus


CD’S van eredienste Bestel by toonbank of kontak multimedia@ksm.co.za Lidmaatskapnavrae: Daleen Lombard by lidmaatadmin@ksm.co.za Elize van Staden by elize@ksm.co.za Finansiële Bydraes: Baie dankie vir u finansiële bydraes vir Koninkrykswerk. Elektroniese oorbetalings kan ook gedoen word aan kerksondermure ABSA Centurion Rek no: 289 058 0095 Tak kode: 630 445 Na-uurse Predikant op-roep: 083 489 0180 E-beraad: eberading@ksm.co.za SMS-bemoediging: 072 104 0001

KONTAKBESONDERHEDE: TEL: (012) 663 2003 FAKS: (012) 663 3121 WEBTUISTE: www.kerksondermure.org KANTOORURE: Maandag: 09:00 - 16:00 Dinsdag-Vrydag 08:00 - 16:00 ADRES: H/v Hendrik Verwoerdlaan en Hippolaan, Zwartkop X4, Centurion POSADRES: Posbus 7545, Centurion, 0046

Hartklop Augustus  
Hartklop Augustus  

Jesus se Hartklop Augustus

Advertisement