Page 1

Augustus/September 2011 Uitgawe 78

In Celebrat ion


van die redaksie

uit jou gemaksone in jou hartsone in!

Augustus/ September 2011 UITGAWE 78

die redaksie

Hugo Weich

Verhoudings een van ons belangrikste waardes by Ons beklemtoon voortdurend ' Verhoudings', as het ons baie geleer oor die belangrikheid kerksondermure. Vir die afgelope paar maande met God. Die bekende Joodse denker van ons verhouding met mense, met die wêreld en elke mens in 'n tweeledige verhouding Martin Buber, het dit verder omskryf en gesê dat g. tot die wêreld staan: 'n ek-dit en 'n ek-jy-verhoudin ouding : die stoel, die blom, die fiets. Tot die dinge rondom my staan ek in 'n ek-dit-verh neem, kan gebruik en bewonder, Dit is almal dinge wat ek na willekeur ter hand kan my mag en ek neem hulle in my diens. weggooi en selfs vernietig. Die dinge kom dus in uding, 'n ek-jy-verhouding. En dit Maar, tot my medemens staan ek in 'n ander verho is. My naaste is geen ding wat ek kan is iets wat totaal anders as die eerste verhouding lewende geheim met wie ek, omdat hy/ beheer en hanteer soos ek wil nie. My naaste is 'n sy my gelyke is, in gesprek kan tree. wees om te sê die sondige – dat ons Maar nou is die tragiese – eintlik sou dit korrekter mense dinge en dinge word mense. My dié verhouding so dikwels omkeer en dan word my werkgewer of my leerling, my leier naaste: my man of my vrou, my kind of my ouer, My gesprek met die ander is eintlik 'n of my volgeling, word 'n ding waaroor ek beskik. nie. Vir sy nood het ek nie tyd nie gesprek oor my met hom en nie oor hom met hom ng met my naaste maak van hom nie en in my denke vir hom ook nie plek nie. My omga ek by hom was, is ek nie ryker nie, en hy 'n beter mens nie, maar eintlik minder mens. Na help nie. ook nie, want by my het hy niks gevind wat hom die begrip 'celebration' aan, en ek hoop Die inhoud van ons Augustus Maandblad spreek is egter nie moontlik om iets van dat u êrens iets sal vind wat met u hart spreek. Dit s skade lei, of verkeerd hanteer word vreugde en blydskap te ervaar, indien ons verhouding udings is die derde en belangrikste nie. Die begin punt of herstelwerk van al ons verho uding met God. As dié verhouding nie verhouding: die ek-U-verhouding. Dit is my verho nie. Soms weet ons niks van Hom nie; in orde is nie, kan al die ander ook nie in orde wees met Hom te deel. Maar soms weet ons soms het ons baie oor Hom te vertel en so weinig Bron is van alle verhoudinge in hierdie ook – en gelukkig is hulle wie dit weet – dat Hy die e ook 'n naaste bly, en die wêreld wêreld. Alleen wanneer God God bly, sal my naast die verhoudinge waarin die mens staan. wêreld. Maar wie dié orde versteur, versteur ook r so die vreugde en blydskap in jou Herontdek weer jou verhouding met God en ervaa lewe, sodat jy ook saam kan 'celebrate'!   •

Hugo

Redakteur

Hugo Weich

Bladuitleg

Nadia Strydom

Taalversorger

Vakant

Finansies

Anne-Retha Smith

Drukkers

MINIT Print

E-pos: info@ksm.co.za Webtuiste: www.kerksondermure.org Tel: 012 663 2003 Faks: 012 663 3121 Die redaksie en uitgewer onderskryf nie noodwendig wat medewerkers en adverteerders in die ksm uitspreek nie. en behou die reg om alle bydraes redaksioneel te versorg.

Indeks Vreugde

bl 2

Opgewonde, Dankbaar & Uitgedaag

bl 3

Busuitreik

bl 4

‘Celebrate’ JY

bl 8

Medelye

bl 8

Viering van Simboliese Handelinge en Rituele

bl 9

Wintermark

bl 10

Gebed: Jesus Genees

bl 11

Matlala Uitreik

bl 12

WIP: The Barbarian Way

bl 13

Watoto

bl 14

kinderssondermure verwelkom...

bl 17

‘Rescue’ 911

bl 18

Kinders vier God se Goedheid

bl 19

Welkom..

bl 20

Captivating Vrouekamp

bl 22

Kerk-op-Wiele

bl 23

Omgeegroepnotas

bl 24

Preek-opnames

bl 24

Vroue Vreugdefees

bl 25

Pretblad

bl 26

Advertensies

bl 27

ksm Aug/ Sept 2011   1   www.kerksondermure.org


kerkwees

Hi daar Augustusmaand is die maand van Feesviering. Ons tema vir die maand is: In Celebration. Feesviering is so deel van ons kultuur, van Suid-Afrikaner wees, nie waar nie? Dink nou maar aan `n onlangse verjaarsdag by jou plaaslike Spur waar die kelners die tafel omsingel en een of ander nuwe weergawe van “happy birthday to you” sing terwyl die verjaarsdagmaatjie die petalje grootoog toekyk. Daar is soveel voorbeelde wat ek graag sou wou opnoem en ek is baie seker jy het `n klomp tans in jou eie gedagtes, nie waar nie? Byvoorbeeld: Troues, braaivleis tydens `n sportfinaal, Kersfees met die hele familie bymekaar, die dag wanneer die lang verwagte vakansie aanbreek, die bereiking van `n doelwit, interhoër, die koop van jou eerste motor, die geboorte van `n baba. Ons hou daarvan om fees te vier. Feesviering is ook deel van gelowig wees. Die eerste gelowiges het mekaar gegroet met die woorde: Christos anesti, waarop die ander een sou antwoord: Amen, aleithos anesti. “Die Heer het opgestaan, amen, Hy het waarlik opgestaan”. Ons vier fees by die doop, by die nagmaal, in die selgroep, in bediening, oral. In Luk.10 kry ons `n wonderlike verhaal. Jesus stuur 72 ander dissipels uit om na die plekke toe te gaan waar Hy van plan was om te gaan. Hulle kry `n direkte opdrag om lig te reis, om nie veel saam te vat nie. Met hul terugkeer is daar `n feestelike atmosfeer in die lug. Hulle is begeesterd na die avontuur. Jesus antwoord hulle in vers 20 met: “En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die heelal opgeskryf staan”. (1983 vertaling). Net daarna lees ons: “By daardie selfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel: Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling.” (Luk.10:21-1983 vertaling).

Die evangelie is Goeie Nuus. Dit is die rede vir blydskap en feesviering. Twee jaar terug het ons `n uitreik na Mooiplaas een Sondagmiddag gehad. Daar het ek vreugde gesien soos ek nog nooit te vore in `n erediens beleef het nie. Pastor Svangirai het tydens `n loflied dit uitgejubel: “Even though we’re in a squater camp we can still celebrate, because Jesus is number one!” Hoendervleisvreugde.

Colin Smith

Tydens ons onlangse uitreik by Matlala het ek dit weer gesien. Vreugde in die lewens van vreemdelinge wat familie word. Een van die meisies op die span se woorde na `n dag se KidsGames was: “Ek was nog nooit so gelukkig soos vandag nie”. Jesus gee vreugde, ewige vreugde. Wanneer gelowiges hul lewens vir Hom gee, ontdek hulle ware vreugde. In Joh.10:10 belowe Jesus `n lewe van oorvloed vir dié wat Hom volg. Mag jy in hierdie maand ware vreugde beleef. `n Vreugde wat nie afhanklik is van `n tydelike gebeure soos sport nie, maar eerder `n innerlike vreugde wat jy IN jou Skepper ervaar,terwyl jy saam met Hom reis na die gebrokenes in dié wêreld. Mag ons as gelowige familie die fees van Christus vier saam met Hom, saam met mekaar en saam met vreemdelinge. Mag ons die ware liefde uitleef in `n samelewing wat dit bitter nodig het.

Vreugde Colin

Groete Smith

www.kerksondermure.org   2   ksm Aug/ Sept 2011 


nuus uit perth

Fanie Venter

opgewonde, dankbaar & uitgedaag

Op 10 Junie het die Venters van OR Tambo lughawe af vertrek na Perth in Wes-Australië. Ek en Lynne is deur Veritas College genooi om die jaarlikse vergadering van hulle Internasionale Raad by te woon. Carla, ons dogter, is saam vir die kuier na die tyd by familie in Adelaide. Ons gemeente werk sedert 1998 in vennootskap met Veritas College in Suid-Afrika en verskeie ander dele van die wêreld. Ek was dus baie opgewonde om vir vier dae, uit die perd se bek, te hoor van suksesse, uitdagings, deurbrake, geleenthede en frustrasies. Wie is Veritas College? Byna 20 jaar gelede het die stigter van Veritas die behoefte aan leierskapsontwikkeling raakgesien en begin met, wat hulle noem, Geïntegreerde Leierskapsontwikkeling. Hierdie benadering behels die toerusting van leiers en lidmate in hulle plaaslike gemeentes, sodat hulle, hulle eie gemeentes kan lei tot geestelike volwassenheid. Tydens die vergaderings van die Internasionale Raad het ek veral drie dinge beleef: ek was rasend opgewonde, nederig dankbaar en radikaal uitgedaag. Ek was opgewonde om te sien hoe iets wat klein begin het, deur die Here se leiding en voorsiening ontwikkel het tot ʼn instrumente wat in kerke wêreldwyd ʼn reuse verskil maak. Die afgelope jaar (geëindig Julie) het ongeveer 12 000 mense in 30 lande die opleiding deurloop! Een van die nuutste verwikkelinge is dat Veritas nou ook geakkrediteerde opleiding aanbied en dat ongeveer 80 persone reeds in opleiding is.

bewerkstellig. Jou en my insette, gebede en geld maak in God se hand ʼn verskil. Om my belewenis van “ek is uitgedaag” te beskryf, haal ek aan uit die brief wat die voorsitter van die Raad na afloop van die vergadering aan die personeel in die verskillende lande gestuur het:

“Veritas is more than a Bible Training College, we are a network of friends and colleagues who have a passion that the Holy Scriptures are correctly taught and understood in each culture and church. We are thrilled with the many stories where folks are being reached and lives changed by your teaching. We are however very concerned by feedback from certain parts of the world where staff are exposed to imminent danger. Currently we are awaiting news of Abdelaziz who has had to flee the conflict in Southern Sudan. Farhan and his family are spending time in Egypt. We know some of you face difficult daily challenges, like Marco and Rosa who live amongst feuding drug gangs. A number of you face frequent shortages of food supply and fuel. As a board we are humbled by your perseverance and obedience to the Lord’s calling”. Ek is verder uitgedaag deur die feit dat die versoeke vir opleiding van oor die hele wêreld die vermoë om daaraan te voldoen, by verre oorskry. Kan ons iets hieraan doen? My oorheersende gewaarwording tydens en na die vergaderings is: kerksondermure se betrokkenheid by Veritas maak sin en maak ʼn verskil.  •

My dankbaarheid is veroorsaak deur die gewaarwording dat kerksondermure (ek en jy) deur ons jarelange vennootskap met Veritas deel is van die lewensverandering wat die Here deur hulle

ksm Aug/ Sept 2011   3   www.kerksondermure.org


betrokkenheid

CANSA

Busuitreik

Die dag het lekker koud begin en die busse het die oggend om 10:00 vertrek vanaf Hippolaan. Twee stampvol busse was oppad en ‘n derde bus het reeds vanaf Midstream vertrek.

Die busse het by die eerste stop gekom waar hul na Kids Paradise kleuterskool kon gaan kyk en sien hoe die kinders se klassies lyk, sien in watter omstandighede hul leer en kon hoor wat die behoefte daar is. Daarna het hulle die Life in Christ-kerk besoek en gesien dat dit verbeter het vanaf die vorige keer toe die kerk ‘n uitreik gehad het – hulle het nou ‘n staaldak waaronder hul in die koelte kan sit en kerk hou. Met ‘n erediens ook aan die gang by Badiramogo Ouetehuis kon die verskil ook raakgesien word sedert die vorige besoek Oktober verlede jaar.

Almal wat deur die bakkery geloop het kon ‘n blik kry op die daaglikse bak en ‘brou’ hier en ook sien dat hul ten spyte van die uitdagings die bedrywigheid geniet. Die toewyding waarmee hulle geleenthede aangryp wil ons graag aanvuur deur meer opleidingsgeleenthede vir hulle en ander in die omgewing te gee. Die basiese beginsels van besigheid, beplanning, begroting, bemarking en vele ander aspekte wat ‘n besigheid ‘n sukses maak, wil ons graag aan hulle oordra. Ons het jou vaardigheid en kennis nodig. Wil jy dit nie oorweeg om twee ure in ‘n maand jou kennis met hulle te kom deel nie?  •

h c s o b t u o h n e v Olie

By die terrein van Olievenhoutbosch Christian School het daar ‘n feestelike atmosfeer geheers. Stalletjies van die verskillende projekte wat van hier af bedryf word, het die prentjie van kerksondermure se betrokkenheid in Olievenhoutbosch beter ingekleur.

Kontak: Alan Rodgers 084 250 3828; of Yolandi Rodgers 079 893 7966.

Besoek aan BOKAMOSA BAKKERY: Tariro en Chantel, twee ware staatmakers, wat tans in die bakkery werk het van 02:30 (die oggend !!) af brood, muffins en koekies gebak vir die groot dag! Ons het koeldrank, skyfies en suiglekkers verkoop om ‘n ekstra geldjie te maak vir die Bakkery. Ons is dankbaar dat die verkope goed verloop het. Die besoekers het die brood, koekies en muffins so geniet, dat alles uitverkoop was teen die tyd dat die busse vertrek het.

www.kerksondermure.org   4   ksm Aug/ Sept 2011 


betrokkenheid

Olievenhoutbosch Christian

Wat ‘n ervaring om kerkso ndermure se gemeenteled e te kon wys waarheen hulle onderste uning (gebede, kos, klere, skr yfbehoeftes, geld) maandeliks gaan! Olievenhoutbosch Chris tian School – ksm se sko oltjie - in uitbreiding 24 van die Ol ievenhoutbosch gemeen skap, verskaf grondslagfase onderrig aan 115 kindertjies in die om gewing. Ten spyte van jaarlikse gro ei en vordering in die sko ol, het ons nog baie hulp nodig met die opknap van die klaska mers en die skoolterrein. Daar is oo k voortdurend behoefte aan skryfbehoeftes, kos, storieboeke en hande en harte wat ne t sal kom lief wees vir die mense in die gemeenskap. Die skoolt jie sou nie bestaan het as dit nie wa s vir die liggaam van Jesus – Sy kerk – wat elkeen sy/haar rol ver vul het nie.

School

Die busuitreik op Sondag, 12 Junie, het ons net weer opnuut laat besef hoe elkeen ‘n rol het in Sy koninkryk: Die tui nier wat daar was sien ‘n blommetuin op die skoolterrein. Die argitek sien die gebou se potensiaal. Die kunstenaar sien die verski l wat verf kan maak. Die ingenieur sie n die sokkerveld wat uitgel ê kan word. Die leesliefhebber sien die behoefte aan ‘n bibliotee k en storieboeke. Die naaldwerkster sien nuwe gordyne vir die klaskamers. Die restaurant eienaar sie n die behoefte aan geson de kos vir die kinders.

Dankie vir elkeen se belan gstelling, bydrae en liefde wat ons ervaar het. Mag die ervari ng ons almal weer opnuut inspireer om Jesus se hande en voete te wees. •

PEN

anderkant. Kan net sê k beleef. Asook ons ‘stad’ Pretoria se wer en pad se PEN ons het er Gist eik. in geboue bedoel vir Dit was my en Inge (7) se tweede uitr op ons stoep! Veertien duisend mense hier r maa s, slum se ilia Bras en ë Indi ste. Laat mens baie wow! Schubart Park laat my dink aan uur verkoop! Geen ligte, of enige dien die by eel tydd soos s den bed wat rs uite vier duisend. Geen dienste. Mafia uitb liteit en regering? of ignoreer ek hulle soos die munisipa se men die vir ek n doe Wat . dink hard en diep opgewonde saam met hulle te drink en te hoor hoe Milo soet er lekk Die ers. kind kry seer vir En dan die huise wat soveel hoop bied dit gee mens hoop. omgewing vir hulle moontlik maak, like huis die wat ies, stud hul hulle is oor ‘eye Definitief aan te beveel as jy ‘n regte

opener’ soek.

Groete Christo

ksm Aug/ Sept 2011   5   www.kerksondermure.org


betrokkenheid

Die Jehova Jireh projek is gevestig in die Hammanskraal omgewing. Die dapperes wat besluit het om die drie uur lange busuitreik te kies, het vol opgewondenheid vanaf Hippolaan vetrek. Die groep het kerksondermure se 30+ groep ingesluit wat toe sommer ’n “urn”, wat die kinderhuis dringend nodig gehad het om hulle drinkwater mee te kook, saam geneem. Die Uitreik-op-Wiele het tydens die rit die bus vergesel, en by die aankoms te Hammanskraal was daar ook ’n aantal lidmate en spanlede wat met eie vervoer soontoe gegaan het. Die verrigtinge het begin met die kinderhuis kinders wat die besoekers met lied en beweging verwelkom het. Daarna het Lucas Teffo, die kinderhuisleier, die geleentheid geopen. Die kinders het daarna getuienis gelewer van wat die projek se ondersteuning vir hulle beteken. Hierna het die kinders nader gestaan vir worsbroodjies, terwyl die besoekers inligting ivm die projek aktiwteite en behoeftes by stalletjies ontvang het.

Jehova Jireh

Die projek het tans twee groot aktiwiteite wat hulle ondersteun: Die Johova Jireh (Die Here sal voorsien) kinderhuis met 16 kinders, en die Besigheidsbediening wat die evangelie in die werkplek aan mense bring (Champions for Christ) op verskillende dorpe in Gauteng, Limpopo en Mpumalanga.

Almal het ook kans gehad het om die kinderhuis se fasiliteite (en ook dit wat ontbreek), te besigtig. Daar is tans ook opgraderings aan die gang wat deur Moreletta Park gemeente onderneem word en wat saam met kerksondermure die projek onderneem. Ons is dankbaar dat kerksondermure se betrokkenheid so goed afgeskop het en vir u verdere betrokkenheid, veral gebede sal van onskatbare waarde wees om Sy liefde uit te dra.  • Kontak Persone: Champions for Christ Besigheidsbediening: Bertus Myburgh 0834696643 Jehova Jireh Kinderhuis: Stefan van der Watt 082 492 4572 die lidmate. Hulle kon van die kinders ontmoet en self sien hoe dit by die kinderhuis lyk en hoor hoe alles werk. Lidmate wie se harte aangeraak is en graag betrokke wil raak, kan dit op die volgende wyses doen. Elkeen kan betrokke raak deur vir die kinders se emosionele, geestelike en fisiese beskerming; voorsiening in hul behoeftes; en opbouende en positiewe invloede in hul lewens te bid.

Op Sondag 12 Junie was daar 'n wonderlike geleentheid vir kerksondermure-lidmate om die kinders van Louis Botha kinderhuis te ontmoet en 'n kykie te kry oor wat by die kinderhuis gebeur. Daar was geleentheid om te ervaar hoe hulle betrokke kan raak in die lewens van hierdie ongeveer 100 getraumatiseerde kinders tussen die ouderdomme van 6 en 19 jaar. Die kinders is meesal deur die Kinderhof van hul ouers weggeneem as gevolg van fisiese en/of emosionele misbruik en verwaarlosing. As deel van kerksondermure se massa-busuitreik is ‘n groep lidmate na Louis Botha kinderhuis waar hulle saam met die kinders aan prettige boeresportaktiwiteite deelgeneem het. Die speletjies het ondermeer driebeenresies, sakresies, eierloop, boontjiesakgooi en hindernisbane ingesluit. Dit was voorwaar ‘n baie genotvolle dag – vir beide KSM-lidmate en die kinders! Behalwe vir die pret was dit voorwaar ook ‘n insiggewende dag vir

Meer praktiese betrokkenheid is •  Selgroep betrokkenheid by twee van ons huise. •  Wintersklere: vir meisies en seuns, ouderdom 7-17   sal kinderlyfies warm hou. •  Eetkamerstoele / Eetkamertafels /   Tuinstelle 12-16 sitplekke Daar is min vreugdes in die lewe soos ‘n kind wat lag! Help om dit vir hierdie kinders moontlik te maak deur betrokke te raak in hul lewens. Vir meer inligting, skakel gerus met Lezette van Niekerk by 082 467 5475.

Louis Botha

www.kerksondermure.org   6   ksm Aug/ Sept 2011 


Huis Davidtsz

betrokkenheid

‘n Besoek aan Huis David tsz is ’n lewensverrykende ervaring wat geen mens getroue kerksondermure eintlik moet misloop nie saam-oppie-bed-sit-en-k , vra maar vir elkeen van uier dissipelspan wat Hu vir die aantal nuuskierige die is Davidtsz elke tweede So kerksondermure dagdiss nd ag besoek. So was dit da ipels wat op 12 Junie saa die bus dat ons op pad is n ook m per bus na Huis David na ’n plek, en veral sy me tsz gegaan het. Met die bel nse, wat jou vandag diep in direkte teenstelling sta ofte op gaan aanraak en groot bly an met die algemene ver dskap by jou gaan verwe wagting dat dit net nog ’n daar weg. k, en wat porsie van baie hartseer trane en verdriet kan we es, is ons Huis Davidtsz, ’n eertydse ouetehuis opgerig gedure nde die laat sestiger jare middestad van Pretoria, wat moes omsien na die is vandag ’n versorgingse behoeftes van bejaardes ntrum vir die armstes van en Schubart straat in Pre in die die armes. Die sentrum toria en word bestuur deu is geleë op die hoek van Pro r ’n Uitvoerende Bestuurd neellede, verder aangevul es er, bygestaan deur so on deur sowat 30 vrywilligers geveer 80 permanente pe en 40 studente. Befondsi minder as 50% van die tot rsong vir Huis Davidtsz kom ale bedryfsbegroting, eie vanuit ’n staatsubsidie van bydraes deur inwoners (va is dat daar vir ongeveer 55 net n die wat kan) en bydrae % van die inwoners geen s vanaf familielede. Die ha inkomste vanaf die familie rtseer s realiseer nie. Daar woon vandag bejaar des en gestremdes by Hu is Davidtsz, so ongeveer groepe, die jongste perso 200 honderd van hulle. Hi on is slegs 20 jaar oud en erdie is mense van alle ras die oudste ’n stewige hond moes van figure, kromm se erd jaar op 14 Augustus es, dunnes, nie-sulke du 20 11. Voorwaar ook ’n me nn es, die regte ronde ouma gesig, al sit daar meer as ngels, almal altyd met een of genoeg van baie swaarkry ander vorm van ‘n gliml en hartseer in elke lyf. We stootwiele en skuifelende ag op die ns jy kan ook die eetsaal-s ledemate, of bene dan, aan tormloop van rolstoele, kru skou. Etenstyd is altyd ’n huiskinders altyd honger kke, groot gebeurtenis, dit wi is. Miskien is dit meer vir l voorkom asof hulle soos die kort tydjie van om by kosiemand anders te wees! Geen fancy dinge was bep lan vir die dag van die 12 de nie, net die kans vir die kuier saam met die mense kerksondermure-dagdiss te ervaar. So het die meest ipels om ook die lekker van e van hierdie dagdissipels tannie maar wat nooit kla ’n dan kennis gemaak met nie; tant Girtie, ’n regte ron tant Dollie, die pyndeurdr de ouma wat altyd ’n pakk wat ook nie skroom om enkte ie biltong en/of peanuts vir jou te sê wat sy dink en rosyntjies waardeer ma sy raaksien nie; boet Fra bal vis verlê het; boet Jac ar ncoise wat ongelukkig vir o aan wie ’n besoek vir elk die da g sy visstok met die tennis e man wat tob oor die verled gunsteling, tannie Madel e ’n noodsaaklikheid is; eine. Haar leer jy ken op en dan seker omtrent alm jou eerste besoek net om die dinge van Genl Jan Sm al se haar nooit weer te vergee uts vertel! Hierdie mense t nie. Sy kan jou immers praat min oor hul pyne, hulle soms baie baie min van al hou nie op om van hul kin of nooit van hulle nie. ders te praat nie, al sien of hoor By Huis Davidtsz leer jy so kuier-kuier baie dinge wat nie in teksboeke staan en dankbaarheid te versta nie, jy kry die ideale kan an. Dit was omtrent die s om die teologie van na get uienis van elkeen van die vanuit hierdie besoek gek asteliefde dagdisipels. So het daar om; ons besoekspan is ver dan ook baie van die positi gro ot; beloftes van voorbidd ploeg van dit wat die He ewe ing en ook onderneming re so mildelik aan elkeen s om by Huis Davidtsz ter gee. Voorwaar ’n opwind ug te ende tyd wat vir ons by Hu is Davidtsz voorlê! Ons beoog groot dinge vir die uitreik na Huis David tsz vir 2011 in navolging waar ons nog baie hande van die KSM jaartema van en voete gaan nodig hê. “Jesus se Hartklop” en dis Hou gerus die KSM se Ha hier rtklop blaadjie dop vir bes on der hede. Weer eens baie dankie aan al die dagdissipels wat saa m gegaan het. Dankie vir vir dit wat nog gaan kom. die ondersteuning reeds Saam glo ek kan ons ges ontvang en sommer ook talte gee aan Jesus se bel geboorte af, wat Ek vasgeh dankie ofte in Jes 46:3-4, “.......jull ou het vandat julle daar e vir wie Ek gedra het van jul is; ook tot in julle ouderdom het julle gemaak en Ek sal le is Ek die Here, tot in julle julle vashou, julle dra en grysheid sal Ek julle dra. julle red”. Maar daarvoor Ek het Hy ons aardse hande en voete nodig!! Indien jy geroepe voel om betrokke te raak, kontak my (Peet) asseblief by 08 32925780 en ek vertel jou hoe jy kan.  •

ksm Aug/ Sept 2011   7   www.kerksondermure.org


As daar een ding is om te ‘celebrate’ vandag is dit

lewe

Marlene Olivier

Sommer net ‘n paar woorde op papier vir van julle, wat soos ek, graag mense wil help en ondersteun. Hier sit ek op ‘n wonderlike, sonskyn Saterdagoggend en lees navorsingsartikels. Soos dit maar gaan met navorsingsartikels dwaal mens se aandag maar vinnig af en ek begin dink aan hoe idealisties al hierdie skrywers se planne is. Die waarde van die probleem, die impak van die studie en die verandering wat dit bring word opgehemel om later maar net te eindig met... “Verdere navorsing is nodig.” Dit het my aan my eie lewe laat dink - aan al my verwagtinge. Met die intrapslag in my loopbaan het ‘n onstuitbare passie vir menseregte, om ander te help en (natuurlik) om ‘n verskil te maak, my elke besluit gedryf. Steeds soek ek daagliks na die één projek wat die wêreld veranderd sal agterlaat. Ek wonder waarom doen ons dit! Soos met die navorsingsprojekte, oortref ons verwagtinge nie dalk realiteit nie? Daardie treffer basaar-bedrag... die uitstekende opkoms by ‘n fondsinsamelingskonsert... die kosbare briefie wat jy hoop jy van ‘n hulpbehoewende gesin gaan kry... Sit ons nie dalk meer hoop in ons dade as wat geregverdig is nie? Is dit vir ons éie sin van belang, óf die delging van ons skuldgevoelens, óf is ons net idealisties ‘onnosel’, óf wil ons rêrig help? Hoe meer ek hieroor dink, hoe meer besef ek die goddelike waarde van – “HOOP”. Ek dink dit is omdat ons glo in die goedheid van die mensdom en die krag van God se genade. Ek glo dit is omdat ons glo dat gestremdheid

Medelye

omgeskakel kan word in glorie, armoede in ‘n rykdom groter as geld. Dat ten spyte van ons eie verborge pyn ons glo in lewe, groei en oorwinning vir onsself en vir ander. Die idealistiese planne is eintlik net opwindende HOOP vir ‘n beter lewe. So, ek droom stééds van idealistiese projekte. Ek weet nie of dit wel ‘n verskil gaan maak nie, of dit selfs ooit gaan gebeur nie, maar dit hou my passievol voor God, geïnspireerd deur Jesus en naby aan mense wat saam met my die lewenspad aandurf. Dit laat my die wonder van HOOP ‘celebrate’, en vashou in die wete dat ééndag sal HOOP al die pyn, seer en selfs alle verwagtinge oorwin. AS DAAR EEN DING IS OM TE ‘CELEBRATE’ VANDAG - IS DIT JY! Jy wat altyd gee eerder as vra, wat pannekoek bak op koue wintersoggende, wat laat bly werk om nog ‘n oproep vir nog ‘n projek te maak. Jy wat altyd bereid is om jou hande vuil te maak en verwagtinge koester van ‘n beter lewe vir jouself en vir ander. Mag jy geseën word in jou drome, maar ook in jou elke dag; by jou werk, en by jou geliefdes.

Mag JY God se HOOP in jou hart en hande voel bruis!  •

Johannes Stephanus Meyer: Amptelike taalversorger van die KSM-maandblad

Ons KSM-tydskrif se taal sal nooit weer so suiwer wees nie. Die grootste poging vir ’n taalkorrekte, foutlose uitgawe van die voorwoord tot die laaste advertensie is nou in gedrang. Ons staatmaker, taalversorger en getroue vriend is skielik van ons weggeneem. Johan het sedert die eerste jare van die KSM-maandblad, getrou die taalversorging met geduld en groot liefde hanteer. Hy het dit as ’n liefdesdiens gedoen en het sy persoonlike program aangepas om ons te help. Hy het vakansies by die kinders rondgeskuif om eers die taalversorging af te handel, voor hy by die kinders gaan kuier. Geen moeite was ooit te veel vir hom nie. Die Here het ons so geseën met Johan se wonderlike bydrae. Ons gaan hom mis as ’n vriend, as ’n toegewyde lidmaat van kerksondermure, en as ’n reisgenoot. Sy plek in ons harte en op ons redaksie gaan beslis leeg wees. Vir sy dogters, Annamarie en Marlise en familielede wens ons alle sterkte en vrede toe. (RED)

www.kerksondermure.org   8   ksm Aug/ Sept 2011 


lewe terwyl hy geleef het, het na sy dood `n nuwe boompie geplant. Die spesiale liefdevolle versorging van hierdie boompie maak die seer van verlang vir haar sagter en die groei van die boom het `n genesende simbool van `n nuwe lewenseisoen wat die Here gee, vir haar geword. Rickus* was lank die slagoffer van drankverslawing. Hy het daarvan vry gekom. Toe het hy `n juk wat van `n swaar en harde hout gemaak is en wat in hul sitkamer as `n ornament gestaan het, in fyn stukke gekap. Hy het dit gedoen as `n simboliese handeling van die vrywording van sý juk. Hierdie stukke hout het hy voor sy gesin, wat hom so ondersteun het, in die kaggelvuur gegooi. Dit het hy gedoen terwyl hulle as gesin `n spesiale feestelike ete, wat hyself voorberei het, saam geëet het. Die spesifieke ete het `n jaarlikse instelling geword en dit gaan elke keer gepaard met die vars reuk van lemoenbloeisels. So herinner dit hulle elke keer aan die wonderlike nuwe tyd wat soos `n verfrissende geur in hulle huisgesin gekom het.

Hennie Yzelle

Die Viering van

Simboliese

Dit is maar twee voorbeelde van baie sulke simboliese rituele wat met dankbaarheid aan die Here opgedra kan word. Wat is die simbole en rituele wat jou aanraak, wat met jou praat en wat jou help om HOOP te celebrate – dink ‘n bietjie...?  •

Handelinge & Rituele

*Skuilname

‘n Deel van Emosionele Genesing

Ons almal leef binne verhale. Omdat ons op-pad mense in `n onvolmaakte en eintlik stukkende wêreld is, gebeur dit dikwels dat ons verhale verstop of probleemversadig raak. Dan is dit goed, ja baie belangrik om by iemand te gaan sit wat vir jou `n goeie gespreksgenoot wil wees. Ek glo `n goeie gespreksgenoot is iemand wat jou ernstig opneem in wat jý beleef in jou moeilike omstandighede, iemand wat ook bereid is om sáám met jou te gaan sit en dink oor hoe dinge weer vir jou beter kan word. Uit die aard van die saak gaan dit daaroor om in `n proses te kom wat weer HOOP gee. Die pad van HOOP het tree-vir-tree met geniet te doen. Die skrywer van die boek Prediker sê mos: Ek besef al wat die mens moet doen, is om gelukkig te wees en die lewe te geniet. Om tussen al die harde werk deur, nog te kan eet en drink en gelukkig wees, is `n geskenk uit die hand van God. Hy sê dus – die lewe is dikwels moeilik, maar dis só `n kosbare geskenk van die Here dat dit ‘ge-celabrate’ (gevier) moet word. Hierdie vieringe het met gewone en eenvoudige dinge te doen. En… die Here het ons sintuie gegee waarmee ons die seer en swaar van die lewe moet ‘wegsien’, ‘weghoor’ en ‘wegtas’. Ons moet ook in die dampkring van nuwe vreugdes kom deur letterlik nuwe geure met die neus in te asem. Deurbrake deur donker fases in ons lewens het in die viering daarvan feitlik deurgaans ook te doen met die proe van heerlike disse uit nuwe resepte. Dit bring my by simboliese handelinge en rituele van emosionele genesing: In my saamdink met mense in die prosesse van swaarkry, verligting en oorwinning het ek al die mees kreatiewe en wonderlikste gedagtes oor ‘celebration’ by hulle gekry.

LEWE? 'N SKADULOSE

geen son, l, skyn mos va ee w u ad nder 'n son.... Waar sk n nie wees so maak, ka ee w u ad die skaduwee maar sk at w n so ie d . voor donker raak Dis die ding aar agter dit w k o bl el ik die stru ie lewe? eekant van d w u ad sk ie d we! aan ja , dáár is le En wat groei ie sonkant, d , s, nt o m ka g en li Aan die sampioene kos.* ukant is net Aan die skad die duiwel se as nd ke be .T.) beter dié goed is = giftige sampioene – sien H.A od

*(duiwelsbro

, we dat mense rstand te bo !" ve se y en m m n e aa ig g Dit gelukk is ns "O : sê n s' lewe ewe braaf ka en liefdeloo at ha n va ee w skewe.... As die skadu rtrek na 'n ve jie ad pa it u hul eens reg skot, aai skans of d k, o bl el ik daai stru van God! Vat tog weg hel; dit kom yn sk n so ie en d Hennie Jooste 18-19 Mei 2004

Erika*, wat saam met haar man die mooiste tuin aangelê het ksm Aug/ Sept 2011   9   www.kerksondermure.org


lewe

Wintermark Wat 'n fees

Inge Nel

Na lank se wik-en-weeg het die Beroepsforum (Jakob se Put) met groot opgewondenheid binne vier weke ‘n Wintermark beplan. Vir die wat nog nie weet nie – die Beroepsforum (Jakob se Put) is ‘n ondersteuningsprogram van die Netwerk vir Lewe Sentrum - vir mense tussen werke en werkloos. Die Wintermark-idee het ontstaan om spesifiek ondersteuning te gee aan die entrepreneurs verbonde aan hierdie bediening. Hierdie bediening beywer hulself om mense en hul gesinne te bemagtig en ondersteun in hul soeke na werk en inkomste. Op hierdie manier is die Beroepsforum (Jakob se Put) rimpelings van Jesus se hartklop! Om terug te kom na die Wintermark - daar was 50 unieke stalletjies, waarvan ‘n derde beman was deur entrepreneurs vanuit die Beroepsforum (Jakob se Put). Dit was wonderlik om te beleef hoe mense, wat tussen werke of werkloos is, deel uitgemaak het van die span wat die hele dag moontlik gemaak het - van oprig tot skoonmaak. Die oggend het koud begin, maar geëindig met bou lug en warm sonskyn. Almal het die dag geniet, en almal het ʼn inkomste verdien.

Dit was fantasties hoe mense se harte aangeraak was deur nie net te koop nie, maar ook finansiële bydraes te gee vir van hierdie mense wat baie swaar kry. Ek wil baie dankie sê aan almal wat uitgestal het en ons kom ondersteun het, veral die lekker saamkuier en saamgesels. Prys die Here! • Ns: As u van iemand weet wat tussen werke of werkloos is, laat hulle ons gerus kontak. Hier word stukkende mense deel van ’n besonderse omgee netwerk (beroepe@ksm.co.za; 0846217670).

www.kerksondermure.org   10   ksm Aug/ Sept 2011 


gebed

JESUS GENEES!

Unitas Bediening

Elke Dinsdag om 18H45 Unitas Dubbel Parkering Jes 53:5 “But He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed” -KJ In hierdie bediening het ons al soveel wonderwerke gesien soos, Jaco(11 mde). Gediagnoseer met Tetrologie (4 gaatjies in sy hart). Hy is geopereer 4 Mei 2011 en in Intensiewesorgeenheid na die operasie het sy niere skade (hoë suiker) opgedoen en infeksie gekry en sy skildklier en longe het ingegee, breinskade was ook ‘n moontlikheid. So eindig hy op met al wat ‘n masjien is aan hom gekoppel!. Daar was geen hoop vir die seuntjie nie. Die Here het wel ‘n ander plan met hom en sy familie gehad. Sy hele familie het tot bekering gekom en is in die agt weke tydperk ook gedoop. Prys ons Vader van genesing (YAHWEHRAPHA) en die werking van die Heilige Gees. Dit is hoe die Here alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet (Rom 8:28). Hy is na agt weke ontslaan en alles het ten volle genees sonder enige newe effekte (22 Jun 2011). ‘n DVD met Joco se verhaal is beskikbaar. Met dié uitreik, is die Here se visie om die liggaam van Jesus te bedien en dissipels te maak uitleef. Met Jaco en sy familie was dit somsommer almal gelyktydig!. Ons het hulle ontmoet as vreemdelinge en ‘n ongelooflike pad van geloof, bediening en getuienis met hulle gestap. Ons wil jou nooi om Jesus te kom leer ken op die gebied van wonderwerke en so ons eie geloof versterk. Ons stap elke Dinsdagaand uit Unitas, versterk en met nuwe krag. Kom wandel in Jesus se voetspore en ervaar sy hartklop daar waar die nood hoog is en die hoop maar skraal. Jakobus 5:15 “En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word.” Geen eer aan ons, maar alle eer aan die Vader.  • Etienne Schmidt ,083 607 4352, virtex@mweb.co.za

Gebedsimfonie

“Jy hoef nie vir God instruksies te gee nie, meld net aan vir diens” – Corrie ten Boom In ons soeke na baie antwoorde en diep bewus van ons roeping as kerk kom ons telkens te staan voor die woord van God wat sê “julle kry nie omdat julle nie bid nie.” Jakobus 4:2 Hoe kan ons as gemeente dan ook ons roeping volbring en wees wat ons moet wees as gebed nie ‘n baie sentrale plek in die gemeente se aktiwiteite inneem nie? Lukas 6:12-19 vertel ons meer daarvan deur tyd met God, tyd met die wêreld en tyd met mekaar deur te bring. Ons jaartema “Jesus se Hartklop” roep God ons om saam te stem in geloof, harmonie en gebed. Ons nooi almal wat die nood besef en die drang om te bid ervaar om deel te word van twee gebeds geleenthede nl, Woensdagaande gebedsimfonie 19:00

en Saterdagoggende om 07:00. Ons probeer om nie langer as een uur besig te wees nie. Ons weet dat die binnekamer van die gemeente ten diepste gesetel is in die gebedstye van elke lidmaat. Tog het daar in die skrif groot dinge gebeur toe gelowiges saam gebid het, dink maar aan Pinkster en so ook dwarsdeur die geskiedenis van die kerk. Ons roep elke lidmaat van die gemeente op om getrou voor God in die binnekamer te wees. Matteus 6:6 Bid vir herlewing vir al die uitreike en vir alles wat die gemeente onderneem. As ons as gelowiges wil groei en in God se koninkryk iets werd wil wees moet die Woord en die gebed ons lewe vul anders sterf ons aan ‘n gebrek aan geestelike suurstof. “Hoe meer jy bid, hoe makliker word dit. Hoe makliker gebed word, hoe meer gaan jy bid.” – Moeder Teresa  • Skakel in die verband enige van die volgende persone: Lappies Labuschagne – 072 188 8740 Andrew Doyle – 072 802 3243

ksm Aug/ Sept 2011   11   www.kerksondermure.org


matlala uitreik

“...Ek het myself oorgegee in die Here se hande, dat Hy my kan gebruik daar waar Hy wil.”

Matlala

"Don't tell them Jesus loves them, if you don't love them"

Matlala “...I love dd and rece eeper than I tho ived mor u e than I ght I could thought I would.”

Matlala

www.kerksondermure.org   12   ksm Aug/ Sept 2011 


the barbarian way se tussen die ig is op men er g at w ep ulself wil ro se wat nog h s is ‘ n fokusg en n m O g . S n R jo E et P is die WIP k, swot of n ons….? Ons stap wat wer is se ie en w m ra g v n et jo ou mo saam met As iemand n Wat die pad . 0 3 ie nuwe en 0 2 an ie lewe van d d u o n ouderdom v ef le se 3:10 “ en van God.” op Kolossen vind. er se a eb g volle kennis is ie d en t ” to ss re en g ork in Pro sy Skepper rting vir “W ie beeld van o d a afk n ie d rd o is w e WIP ernuw l hoe meer v . mense, wat a e jong mense st u er eg to l. a s a ie de, dinam us en Radik m die gaan oor - o Jonk, Toeger od-geïnspreer s G : , ek is te re ie ig ie is er v D g . ie D nskap behandel it die fliek kus op gemee in McManus in aanhaal u rw rw E E s an o v Missie: Gefo o ” S . ay d W el die “tools” e Barbarian ak in die wêr rogress” wat a p Th m ” in d an rk a o g am a “w te en g ‘ n verskil ns is nog ‘n ngs ‘n reeks uit te gaan en your king.” O e f d o Ons het onla en rt o ea d h so e wees, en ight for th Barbarian te Wallis”sê: “F m le il “W ar a w “Braveheart”

enige outbosch en h en ev li O , la word, om e soos Mata il gemaak kan aan na plekk g sk te er v it n u ‘ m ar o het waar da aby aan ons wees.  • ander plek n nder mure te so k er k n ‘ e sodoend tak asb. vir te skakel kon in s n o y b f om gmail.com ons te hoor o of wip.ksm@ a .z co Om meer van s. iu p eswart@del Regardt by rd

Ons is ook op Facebook.

ksm Aug/ Sept 2011   13   www.kerksondermure.org


Watoto

Watoto getuienis was absoluut

ONGELOOFLIK!!!!

e-pos van Rachelle de Beer

V

anaand mooi di e ou makeupies refresh, en weg Brittzz. Hul no geskiet na kerk u die middag op sondermure. V R ian sien gesels mooi gediarise, erwag die laaste oor hul ontber om dit nie mis aand van Louis inge, en hoe on te lo begin lees. Flip op ni en Hettie e! En gelooflik hul ge toe, net lekker pet, daar issit to tuienis was. So mer geirriteerd on s ou e no si u NIE meer Lo tplekkie, halfuur he en koud. Dit er t die dag nou uis en Hettie se te vroeg ingene nstig oorweeg en dink nogals optrede nie, m em om maar my “p , de , God sou my ni ur die boekies aar wel 'n koor ie” te vat en te e vanaand vern Nou ja toe, wat van Uganda. E waai, maar nou iet hiernatoe la ek toe verwag, k was somja, was nou daar at kom het nie, en wat ek toe ge , so sit ek toe no regtig net gevo kry het, RADIK u maar, el, ek MOET, w AAL anders!! Kon die make ou dit rerig nie up maar heelte m is nie. mal, voor die ty soos by 'n begr d afgehaal het afnis van 'n gelie hoor. Vir 'n volle fde wou ruk va uur, soos in he n die huil. Hen eltyd trane afge gse shocker gew Die koor van U vee. Daar was ty ees! ganda, is besig e, wat ek m et Maar soos ek vo 'n toer om die organisasie Wat or die tyd gevo oto bekend te st el het toe ek da ek nog altyd hu ar sit, ag flip, kl el. Doen jousel l entoesiasme ra om f 'n gunsie en so p ke Uganda kinder nde sing geniet Eers net 'n 5min ek hul op die w s wat nou hier , want kyk, ons video clip, bwha eb. gaan rondbons sw ar aa geel of bruin, w t nasie MAG m a, daar grens ek , maar wel, at leas at jou uit haar aar sing!! Gaaf, alreeds! Ek daag t het ei so e m jou uit, luister sit ons in spanni Ek praat van lie ond vertel, sy of na 'n dogtertjie fde, omgee, vers ng en wag. hy het NIEMA of or se N ging. Laat dit so untjie, kyk pien D in hierdie lew hulle kyk? k, pers, swart, reguit uit die pe e nie, dan praa t ek nie eers va rd se bek kom, n kos en klere en vertel my, jy nie. kan dan ooit w Die koor het op eer met dieselle gekom, meestal oe na ba ie baie jonk kind hul ouers verloo r het aan HIV, ertjies, skat hul ho so e game. Ek was bo onder 10, so pa hulle moes grou artjie ouer. Een van my stoel af vir kos, hoe hu vir een vertel hu geslaan van ha l ni danke aan Wat e meer skool to rtseer!!! Die ki lle, hoe hulle oto geplaas is in e kon gaan nie, nd er so s want survival is ge os lewe, hulle kan tuig een vir een, tipe van weesh the name of th en sal suksesvo ui da se t hu ni e, MAAR omda l nou weer 'n le e l wees! Want..... we het, nie oor t hulle weet, hu Jesus het nie va lle hul nou te sa l nooit weer alle n hulle vergeet Hoe beskut lew en wees nie. H nie!!! e ons nie?? Ek ulle het 'n weet flippen go sal nooit verand ed , daar is, ek dink er nie, of of of... honderde wat kr . Ons al ooit stil lewe enige kans ipeer van ellend geraak, en regt gehad het nie. e, want hulle w ig, soos in REG Nie 'n kans om gewys in die ba il mos teel. Of TIG aan die ki te weet wat ouer ba shelter afdelin hulle nders gedink, w liefde is, wat sp g, wat roggel, w gooi word, in as at no ee oit ooit, in hier l en at bitter bitter sw sorgvrye kinder sakke gevind w die ak of gestremd joll is nie? Hulle ord. Ek kyk alty is. Hul praat va d my vas in die het babatjies n 500 babas 'n daad, maar wat Ek is diep geru jaar in SA wat van die baba da k ! Terwyl ek so weggearna? een na die ande miljoene kinder r kind se getuieni s wat nog nie ge s geluister het, vind is nie, nog kon ek nie opho nie gered is nie? u huil oor al di e duisende, Ag Liewe Here, dankie da t ek op so harde harde, see r manier moes wakker skr met ander oë te kyk na me ik om nse om my. My vooroorde le te sluk. Sensitief te raa Dankie vir organisasies wa k. t dit hul mission maak om radikaal mense te help, wat NOOIT self 'n kans ges taan het nie. Liewe Here, laat daai lewenslus , vreugde en opwinding op daai kinders se gesigte hul lei, na groot, wonderlike dinge op hul paaie vorentoe. Dankie dat U in mense se harte werk, om uit te gaan, en hulle na U toe te lei!! Ek glo meer as ooit vanaand , God is GROOT! 

www.kerksondermure.org   14   ksm Aug/ Sept 2011 


Opskrif xxxxxxxxxx


Opskrif xxxxxxxxxx

Watoto W a to to

www.kerksondermure.org   16   ksm Aug/ Sept 2011 


kinderssondermure

kinderssondermure verwelkom lice   leingeld

A K

Alice en haar gesin

Vanaf 1 Julie 2011 is Alice Kleingeld as administratiewe beampte aangestel. Sy lewer reeds ʼn reuse bydrae om die kinderbedieningswiel effektief te laat draai.

Alice se roeping is duidelik in alles wat sy aanpak: sy lewe voluit, sy lag voluit en sy werk voluit! Sy’s mal daaroor om die lewe te lééf! Dit word bevestig deur haar gunsteling sê-ding: “Dit sal nou lekker wees.” Sy is by uitstek ʼn positiewe mens wat in elke saak ʼn positiewe kant en in elkeen iets goeds raaksien.

Alice was vir die afgelope vier jaar kerksondermure se vriendelike ontvangsdame. Haar passie vir kinderbediening en haar hart vir kinders was egter van die begin af duidelik! Sy en haar man, Rynier, is reeds vir die afgelope ses jaar diensbaar as kinderbedieningsleiers in kinderssondermure en hul spore lê diep in die harte van menige kinders.

Dit was vir Alice ʼn droom om deel te word van kinderbediening... en vir kinderbediening is ‘n droom bewaarheid om so ʼn borrelende mensie as deel van die span te kry! Hierdie droom word verder uitgebou deur haar lewensfilosofie wat ook die visie van kinderbediening onderskryf: om aan die Here oorgegee te wees.

Alice en Rynier se tweeling is drie jaar oud: Boeta Christian & Sussa Abigail. Alice se beste tyd van die dag is die tydjie voordat hulle tweeling insluimer en sy die laaste liedjie of drie vir hulle kan sing. Inaggenome die energie van hierdie twee besige bytjies kan dit onomwonde gestel word dat hierdie moedertjie ʼn meester in multi-taakverrigting is - ‘n vaardigheid wat onmisbaar is in kinderbediening!

As jy onlangs ‘n epos van haar ontvang het, sal jy weet watter Skrifgedeelte sy diep in haar hart koester: 1 Kor 13:13: “En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!” Hierdie Skrifgedeelte is ʼn goeie versinnebeelding van wie Alice Kleingeld is: ‘n mens vol geloof, hoop en liefde. Iemand met ʼn groot, warm hart vir kinders!  •

Kinderbediening se beker loop oor!

Vir ‘n kind is daar nie net sewe wonders in die wêreld nie; daar is sewe miljoen. - Walt Streightiff ksm Aug/ Sept 2011   17   www.kerksondermure.org


911

kinderssondermure

RESCUE VAKANSIEPROGAM

JESUS

Ons kinders word vandag groot met natuurrampe, siektes, hartseer en geestelike nood. Die Redding 911 vakansieprogram wat ons tydens die Junie/Julie skoolvakansie aangebied het, was om kinders weer te herinner aan die God wat ons dien, wat baie groter is as ons nood. Hy het ‘n plan vir die noodtoestande van ons lewe en hierdie plan begin by dié Redder, Jesus, wat na hierdie wêreld gestuur word. Hy is sterker as die stormwind, die golwe en die reën; Hy voed duisend honger mense en is die enigste Redder wat vrywillig vir ons sonde boet. Daarom kan ons Jesus aanroep, want Hy weet wat ons nodig het, Hy is die enigste een wat ons lewe kan red. Kinders weet nou dat Jesus hul Lewensredder is en dat Hy hul nou uitstuur in die gemeenskap met ‘n Redding 911opdrag om die goeie nuus van verlossing vir ander te vertel.

www.kerksondermure.org   18   ksm Aug/ Sept 2011 

Charlene Franken

‘Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God, en dié wat genesing nodig gehad het, het Hy gesond gemaak.’ (Lukas 9:11)


kinderssondermure

Kinders vier God se Tiesie de Coning

“Laat die kindertjies na My toe kom” (Luk 18:16). Ek wonder menigmaal hoe warm ons Vader se hart raak wanneer opregte, eerlike, pretensielose kinderstemme Hom heelhartig loof en prys. Dit moet ons Vader soveel vreugde verskaf wanneer kindertjies na Hom toe kom! Die koninkryk van God is dan juis vir mense soos hulle (Mrk 10:14). Hierdie maand prys kinders die Here. Hier kom dit – so uit die perd se bek...

Hoekom prys ons die Here?

Wat van Jesus maak jou bly?

“Want Hy is almagtig en baie goed vir ons” (Anjé, Gr 5) “Omdat ons lief is vir Hom” (Rynhard, Gr 4) “Hy het ons gemaak” (Lara, 5 jaar) “Want Hy is ons Pappa” (Riaan, Gr 1) “Want Hy is lief vir ons” (Anja, 5 jr) “Want Hy is ons Here” (Stefan, 5 jr)

“Hy is ook my pappa en Hy versorg my” (Francois, Gr 1) “Dat dit wow was dat Hy gekruisig is en opgestaan het uit die dood vir ons” (Anjé, Gr 5) “Hy is lief vir my” (Diederick, Gr 3) “Want Hy gee vir my 'n pappa en 'n mamma en 'n boetie en 'n sussie” (Riaan, Gr 1) “Jesus bly in my hartjie” (Anja, 5 jr) “Hy gee vir ons 'n oupa en ouma” (Stefan, 5 jr)

Hoe prys ons die Here? “Mondjies om te sing en handjies om te waai” (Beandri, 5 jr) “Om te sing en bid en ja alles” (Bertu, Gr 3) “Jy druk Hom” (Francois, Gr 1) “Jy bid” (Henro, 4 jr) “Ons bid en ons lees Bybel en ons sing. Ek weet nie wat nog nie” (Dian, Gr 3) “Doen mooi goed” (Stefan, 5 jr)

Hoe prys grootmense die Here? “Hulle bid en sê dankie vir Hom” (Francois, Gr 1) “Hulle sing en hulle is by die kerk en dan klap hulle bietjie en dan dans hulle” (Beandri, 5 jr) “Deur om Bybel te lees en te bid en vir ander mense langs die pad te vertel van Jesus” (Bertu, Gr 3) “Net soos kinders: bid, sing en dans” (Rynhard, Gr 4)

Ons loof God saam met elke kind in die woorde van een van ons onthou-verse in die kinderkerk-kurrikulum van die derde kwartaal: “Laat alles wat asem haal, die Here prys” (Ps 150:6).  •

Goedheid

Waar jy ook al gaan, moet ander mense God se goedheid in jou kan sien.

- Moeder Teresa-

ksm Aug/ Sept 2011   19   www.kerksondermure.org


welkom

m o d y r t S a i d

Na

ontwerp met passie

Vanaf 1 April 2011 het ‘n nuwe Grafiese ontwerper en kommunikasie assistent by kerksondermure se span aangesluit. Nadia Strydom (‘n oud-leerling van Hoërskool Zwartkop), haar suster Elouize en ouers, Hannes en Trudie, is al lidmate in die gemeente sedert 1999. Met kuns en ontwerp wat haar passie is, bring Nadia ‘n nuwe dinamika na die tafel en na drie jaar se werksaamheid in ‘n streng korporatiewe Ingenieurs maatskappy lê sy dieselfde dissipline aan die dag met alles wat sy aanpak, gevul met spontane kreatiwiteit. Nadia leef soos haar gunsteling aanhaling dit duidelik stel: “Die lewe is onvoorspelbaar, eet die nagereg eerste.” Met passie en deernis leef sy met haar voete stewig op die aarde, haar kop in die wolke, en haar lewe geanker in God. Sy is ‘n mens-mens, wat hou van lag en gesels, kuier saam met vriende en leef vir die naby aan haar. Iemand wat haar emosies sterk uitleef en nie skroom om haar sê te sê nie, tog haar plek ken en weet wanneer om haar afstand te hou en ander ruimte te gee. Balans in haar lewe is van uiterse belang veral as dit kom by haar verdere studies in Bemarking by UNISA, waarmee sy tans besig is. Met haar eklektiese styl, warm persoonlikheid en dryfkrag is Nadia ‘n individu wat nog hoë hoogtes gaan bereik.  •

www.kerksondermure.org   20   ksm Aug/ Sept 2011 


welkom

Maryna en haar gesin

aryna Burger: ons nuwe ontvangsdame kerksondermure het ‘n splinternuwe ontvangsdame gekry! Maryna Burger is ‘n mens sonder mure, sonder fieterjasies, sonder aansitterigheid en sonder grense! Dit is dus nie vreemd dat haar droom vir die kerk SENDING is nie – plaaslik en wêreldwyd! Sy bid dat mense in ons wêreld in liefde met mekaar sal leef en omgaan – die liefde wat daar net in Jesus te vind is! Jy hoef haar nie goed te ken om te weet dat haar passie naastediens is, dat geduld een van haar grootste gawes is en dat sy ‘n uitnemende luisteraar is! Iemand wat gevorm is deur die Pottebakker vir die besondere roeping en pos wat sy nou beklee. Maryna is ‘n ou hand in die kinderbediening en is ook diensbaar in ons gasvryheidsbediening. Kyk uit vir haar Sondae by die deure: sy sal jou met warmte laat tuisvoel by ons gemeentelike byeenkomste. Een van Maryna se gunsteling Bybelverse is: “Laat die kindertjies na My toe kom…” Dis is juis hierdie passie wat sy met oorgawe lééf wanneer sy Sondae tydens die kindereredienste saam met kindertjies op die mat sit om Jesus se liefde met hulle te deel. Maryna is getroud met Pieter en hulle het 2 kindertjies: Bertu, (8 jaar) en Beandri (5 jaar). Hulle het twee jaar gelede lidmate van kerksondermure geword toe hulle vanaf Riversdal na Centurion verhuis het agv Pieter se werksverpligtinge. Die gesin word aangevul deur heelparty troeteldiere – ‘n groot liefde en lekkerte vir elkeen in die huis. As jy dus weer deur ontvangs se glasvenster loer of die kerksondermure nommer skakel, behoort die vriendelike glimlag en stem aan Maryna Burger. Sy het reeds haar voete gevind, nesgeskrop en is ingeburger by ons familiesondermure. Ons harte juig oor die Here se seën en guns oor kerksondermure vir ‘n ontvangsdamesondergrense! Maryna, mag Hy jou ingang en jou uitgang bewaar, mag Hy jou seën en tot ‘n seën maak vir elkeen wat oor kerksondermure se drumpel stap en mag jy daagliks Sy liefde lééf in ‘n wêreld wat dit so nodig het! “Laat die kindertjies na My toe kom…”  • ksm Aug/ Sept 2011   21   www.kerksondermure.org


vrouekamp

“Captivating” vrouekamp

– Mei 2011

Die “Captivating” vrouekamp van Mei maand was weereens ‘n besonderse ondervinding vir almal wat bygewoon het. ‘n Groep van 53 kampgangers en 9 fasiliteerders het die “Captivating” naweek by die “Castle Getaway” naby Cullinan meegemaak, en almal het verfris en geïnspireerd teruggekom. Dit was ‘n ideale geleentheid om alle pligte, verantwoordelikhede en al die spanning wat daarmee gepaard gaan, eenkant toe te skuif en tyd maak vir ‘n baie spesiale ontmoeting met die Here. “Captivating” dames-kampe word twee keer per jaar aangebied deur kerksondermure se Eva Bediening. Vir dames, is dit ‘n goeie geleentheid om stil te word, introspeksie te hou, en met die hulp van God se koesterende liefde en genade, elke vroue hart nader aan Hom te bring vir veilige bewaring. Die boek “Captivating - Unveiling the Mystery of a woman’s soul” (ook vertaal as: “Jy is bekoorlik”), is geskryf deur John &

Stasi Eldredge. Dit demonstreer hoe 'n vrou herstel kan word om die vryheid, krag en skoonheid te beleef wat vir haar bestem was. Dit wys ook hoekom God die enigste Een is wat daardie emosionele herstel volmaak kan laat gebeur, deurdat God ’n vrou se hart verstaan! Die “Captivating” kampe skep ’n veilige ruimte vir emosionele herstel en geestelike groei, en die fasilitering van program se onderwerpe word ondersteun deur ’n studiegids, DVD reeks, persoonlike getuienisse en groepbesprekings. Lofprysing en aanbidding is hoog op die prioriteitslys van die kampprogram, en vrouens word bederf met rustigheid en stilte wat meestal ‘n “luuksheid” in ’n vrou se lewe is. Ongelooflik baie positiewe terugvoer oor die kamp, beaam dat dit ’n noodsaaklikheid vir elke vrou is, om hierdie wegbreek vir haarself te gun!  •

www.kerksondermure.org   22   ksm Aug/ Sept 2011 


kerk-op-wiele

So vanuit kerksondermure se aksies het ons Vader weer verskeie deure oopgemaak. Ek het die kerkkantoor geskakel op soek ‘n naam van ‘n ‘biker’ met wie ek kan gesels oor n nuwe projek vir kinderkanker. Ek is na Renate Scheepers verwys, het haar geskakel, myself voorgestel en verduidelik wat die motief van die oproep is. Sy het onmiddelik gesê: “Ek is in”. Dit was amper te maklik. Ek het haar die volgende week persoonlik ontmoet waar ek my saak en doel kon aanbied. Ek het vir amper twee jaar die gedagte om motorfietsryers te kry om ‘n ‘food run’ te doen vir kankergesinne wat erg geaffekteer is. My ander projek in beplanning het gevou en hier is ek nou voor haar deur. Haar antwoord het net weer gewys hoe God dinge vooruit bewerk. Sy het ‘n motorfiets amper twee jaar terug tweedehands gekoop en agter op die nommerplaat is die woord ‘Vera’. Sy het dit gaan opsoek en gekom op Russies vir ‘geloof ’ en Latyn vir ‘waarheid’. Net daar het sy besluit om die nommer te behou en eerder te begin bid dat God haar die geleentheid gee om ‘n projek saam met ‘n ‘Vera’ aan te pak, en daar bel ek - en dis nogal ‘n motorfiets projek! Ons kommittee het onmiddellik gevorm (na Renate verskeie klubs genader het), met professionele mense wat hul tyd aangebied het om ‘n prakties onmoontlike taak aan te pak. ‘n Groot rally word oor ‘n jaar beplan. Ons het twee maande en ‘n bietjie en ons moet soveel moontlik van die klubs laat inkoop om saam te werk. Ons soek ‘n venue, uitstallers, borge en begin naarstigtelik adverteer by elke

store geberg en omdat hy nie hoef te ry nie, bied hy gratis vervoer aan na en van Delmas waar die resies sal plaasvind. Baie mense mag seker dinge as klein of onbenullig afskryf, ons het egter in elke aksie en beplanning gesien hoe die Here reeds vir ons sake vooruit geloop en opgelos het. Alles het in plek geval. Ons kry net ‘n trok wat kos skenkings oplaai en terug na Pta Nicus Lodge. Ons het verskeie hande van vrywilligers en kollegas wat ingestaan het om bewusmaking van kinderkanker op die biker kalender te sit. Almal wat weet het ons ingelig dat ons nie moet hoop om 1000 mense op so kort kennisgewing te kry nie, want “Bikers wil dinge eers dophou en die tweede jaar reageer.” Ons kommittee bid egter vir elke hekkie in ons pad en is reeds die dag voor die tyd by die baan om toe te sien als is in plek. En toe begin die motorfietse se gebrul in al hul glorie aankom, en karre met ma en kiddies kom ook saam. Die wind waai erg maar steeds kom nog en nog. Ten spyte van hewige wind het die mense gebly. Matthys Roets en Kevin Leo het gesing saam met ander opkomende kunstenaars.

CANSA bikers food run

bikersentrum, motorfiets tydskrifte, klubhuise, internet, koerante edm. Alles natuurlik sonder ‘n begroting. Ons het begin met gebed en geloof en die Here het ons nie teleurgestel nie. Hy was volkome in beheer. Ons moet dink aan kosverkope, sekuriteit, bewusmaking van kinderkanker en so vele fassette wat aandag nodig het.

Ek ontvang skielik ‘n oproep van ‘n man wat my twee jaar terug nie kon help nie - onwetend van ons huidige planne; vra hy of ons behoefte het aan 3000 pizzas - gratis geskenk? ‘n Kommittee lid ken iemand wat iewers in JHB werk by koelstore en hy sal hul nader en hoor of ons produkte daar gebêre mag word vir tyd en wyl. Die antwoord is ja, ons moet net laat weet wat en wanneer. Ek bevestig telefonies dat ons nie weet wanneer ons dit kry nie. maar drie voertuie is op bystand om die produkte aan te ry. Die stoor bestuurder bied sy vragmotor as alternatief gratis aan - hy sal gaan haal en gaan stoor. Nog ‘n probleem opgelos. Later bel ek weer en bied die adres aan, net om ‘n kort stilte te beleef gevolg deur gelag. Die pizzas word reeds in die betrokke

Motorfietse het gejaag en geen insidente of ernstige beserings het plaasgevind nie. Matthys en Kevin is bederf met ‘n ere rondte om die baan. Die dag was anders, geopen met gebed en ons as kommittee kon aan die einde saamkom en weer vir die Here dankie sê. Sy seën was op die dag. Ons het 3200 besoekers gehad, ongeveer R30 000 in kosdonasies ontvang wat dadelik opgedeel is in verskeie kantore wat kan uitreik. Al ons rekeninge is betaal en ons is gereed vir volgende jaar. Verskeie mense wat ooglopend ander gelowe aanhang, het kom vertel daar was ‘iets’ anders die dag en hulle wil net dankie sê.  •

ksm Aug/ Sept 2011   23   www.kerksondermure.org


omgeegroepnotas

Wat is die

WAARDE van ‘n VROU Hannes Gildenhuys

Die laaste wat ek Ampie destyds gesien het, was toe hy en Mildred pas ontdek het dat die maan toe nie van geel kaas gemaak is nie en dat daar iets met mens se hartklop skeef-loop as jy direk van die volmaan af in die ander een se oë kyk. “Sy’s vir my, kammie,” het die ou grote gesug. “En ek is vir altyd en ewig hare.”

Dit was half pynlik – dat mens se jongmansplanne so met-ééns kan skeefloop en Antarktika en die Virunga-vulkane se berggorillas en die Skotse Spesmagte alles sommer net so onder huisopsit ingevee word. Later om ’n draai gehoor van die tweeling en die drie ander dogtertjies – dit was net ’n onwerklike prentjie, dié van Ampie en ses vroumensies oral óm hom en op hom en oor hom. Toe, vyftien jaar later, loop ons weer in mekaar vas. Ek was nogal trots op die rustigheid waarmee onse Abraham en PieterLouis hulself handhaaf het tussen die swerm meisiekinders. Miskien was dit die grootte van die oomblik – dat hulle hier uiteindelik die legendariese oom Ampie in lewende lywe sien – wat hulle yster in die pype gegee het. Toe sleep Mildred ons gesinnetjie saam na hulle selgroep toe. En in my oorblufdheid vir die toeval dat ons so uit die bloute mekaar by die kerk se deure raakloop, sit ek my maar bietjie éffens teë en voor ek my kom kry, het die vroumense alles gereël. Ek moet sê dat my eie liewe Jessie al lankal sonder sukses aan my gesit het oor sel-aansluit en ek haar nog altyd kon systap.

Jess en die ander vrouens van die sel het, tipies die dier-bare spesie, by ons mans se verslaenheid verbygebeur en versorg. Soos Ampie so dikwels gesê het, die Here se beplanning was in daardie selgroep ingeweef soos ’n goeie tapisserie. Daar was ’n tannie vir die kruidenierskas en ’n ander een vir die kleertjies. Jess het met die skoolhuiswerk gehelp en stil Maria het ure sit en saamteken aan die twee-ling se mamma-tekeninge met klein gesels oor die diepste dinge. Maar die eintlike wonderwerk was in daardie selgroepie van ons – toe my ou maat sy oop Bybel se blaaie platvryf op sy skoot en sê: “Die Here het met ons gepraat. En ons het mekaar nodig ... om saam te hoor vorentoe ... waarheen Hy met ons elkeen wil gaan ... “Die Here is hier.”  • *’Fiksie uit die lewe, skuilname

k-opname e e r P s Luister

:

Eerste kuier en ek is gehaak. Want my ou groot vriend van die wilde dae van my jeug is toe daardie sel se leier. En watter leier! Ampie was vir my ’n man van God, ’n priester in sy huis, ’n geloofsheld, draer van kinderlike, nederige vreugde, ’n wyse man. Ek het hom onbeskaamd bewonder en gevolg.

Toe kom die groot toets. Mildred voel die knoppie onder haar vel – en na ’n warrelwind-nagmerrie waarvan ek net ’n yl, vaal foto hier en daar in my kop het, staan my maat langs die rou oop mond in die leemgrond, sy meisiekinders aan hom vasgekleefd. Jy kon nie sien wie vir wie regop hou nie.

“Mobilisering” is een van ons fokus-areas vir hierdie jaar. Opnames van preke en ander treffende geleenthede bied aan gemeentelede die geleentheid om uit te reik na ʼn honger gemeenskap. Hierdie bediening bied vir jou die geleentheid om jou dissipelskap uit te brei en spreek baie sterk een van ons fokusareas, "mobilisering", aan. Deur hierdie opnames te bekom kan jy weer versterk word of die geleentheid gebruik om iemand anders te bemoedig. Opnames kan op verskillende wyse bekom word. Een manier is deur die in die voorportaal te bestel. Die ander is om dit van die kerksondermure webwerf af te laai. Bestelling kos R20 per CD en geskied deur koevertjie in die voorportaal in te vul, en die regte bedrag daarin te plaas. Bestelde CD’s sal dan teen die volgende Sondag by die Ontvangskantoor of Inligtingstoonbank (Sondagaande) beskikbaar wees.

met aandag in gerief Hoë kwaliteit MP3-weergawes van die opnames kan direk na geluister word of afgelaai word op die kerksondermure webwerf. Met die beskikbare tegnologie vandag bied hierdie opsie die geleentheid dat jy by elke beskikbare geleentheid deur ʼn treffende boodskap geraak kan word. Vir meer inligting oor die CD-bediening of enige van ons opnames kontak gerus vir Louis by 012 663 2003 x229 of multimedia@ksm.co.za.

www.kerksondermure.org   24   ksm Aug/ Sept 2011 


Vroue Vreugdefees

vroue vreugde fees

2010/2011

Selma Streuders

Dit was met baie bang en hope geloof wat ons bybelstudiegroep, wat op Vrydae bymekaar kom, die eerste Vreugdefees aangepak het. In kort kan ons maar sê dat iets wat so klein begin het en so groots was op die end, ons almal se lewens ten diepste geraak het. Behalwe vir die onuitspreeklike voorreg wat ons beleef het om met mede christene n pad van” saam werk” te stap, het ons geleer wat volle vertroue in God is. Die fees self was n groot sukses en ek kan maar net aan Jesus al die eer daarvoor gee. Ek dink nie daar is een enkele vrou wat die fees bygewoon het wat nie op een of ander manier deur die opregte getuienisse van Wanda Bam en Susan Coetzer geraak is nie. Iemand het vir my gevra wat die beweegrede vir die fees was en ek het baie en lank daaroor gedink. Dit was nie sommer net om nog n fees te hou nie. Nee... ons wou graag antwoord op ‘n behoefte wat in baie vroue se lewens n wesenlike rol speel. Ons het tyd vir ons mans, ons kinders, ons huise, ons vriende en ons werk, maar ons het baie min tyd vir onsself. Die bybelstudie boekie wat ons deur die jaar behandel het se titel was “n Vrou na God se hart” en ons het besef dat daar net een manier is om werklik ‘n vrou na God se hart te wees, en dit is deur by onsself te begin. Na baie selfondersoek, vrae en wroeging het ons tog begin om lig aan die einde van die tonnel te sien. Ons het gaan aanklop by kenners oor hoe om depressie en selfvertwyfeling hok te slaan. Wat om te maak as jou geloofslewe bietjie begin wankel en ons het tot die slotsom gekom dat ons die Vreugdefees ‘n jaarlikse instelling wil maak sodat ons die wonderlike dinge wat ons verlede jaar sien gebeur het weer kan sien en nog meer daarvan. Met sprekers soos Elize Bosch en Cassie Carstens gaan ons hierdie jaar poog om vrae te antwoord oor hoe ek God in my lewe kan beleef. Op my elkedagse pad en ook in trauma situasies. Ek glo ons gaan weer eens stomgeslaan wees oor die impak wat ‘n lewe na aan God op die wêreld kan hê en hoe elkeen van ons ‘n verskil kan maak in ‘n krom en verdraaide samelewing. Marzaan se praatjie belowe eweneens om ons ‘n slag met ander oë na die mense om ons te laat kyk en hopelik ‘n wyer perspektief op ander mense en hul sienings te kry. Kom stap hierdie pad na geestelike groei en volwassewording saam met ons en kom leer aan die groot Meester se voete. Vriendelike groete tot die 17de September

‘n Vrou na GOD SE HART Vreugdefees 17 September 2011 Tema: Beleef God R200 per persoon Bespreek jou plek nou! Kerkkantoor (012 663 2003) of www.kerksondermure.org Sprekers: Cassie Carstens (Stellenbosch), Marzanne Leroux-van der Boon & Elise Bosch ksm Aug/ Sept 2011   25   www.kerksondermure.org


pretblad

Naam: Kontak nommer:

rys P k e o B vir terblad Sien ag ligting meer in

4 6 9 5 8 4 5 8 2 7 9 3 5 1 1 4 9

1 5 2 9 3 8 3 7 7 1 6

Danie Cronje

meester

1

Verbind die nommers

Handig jou antwoord voor 23 Sept 2011 by die kerkkantoor in...

9

www.kerksondermure.org   26   ksm Aug/ Sept 2011 


advertensies

ksm Aug/ Sept 2011   27   www.kerksondermure.org


advertensies

ALERS KLIMRAME

Rudolphstraat 42, Sunderlandridge, Centurion

Baie dankie aan al ons adverteerders vir jul ondersteuning

Verskeie klimraam kombinasies beskikbaar

Vir meer inligting en pryse, kontak: Tel: 012 666 9900 / 012 666 7844 (ook faks) Sel: 082 920 7165 / e-pos: info@klimrame.co.za

Huis & Kantoor: Verbeterings & Aanbouings Loodgieterwerk  Waterdigting  “Dry-walling” Verfwerk  Plaveisel  Teëlwerk  Staalwerk

Skakel: Gerhard: 082 932 0426 012 653 0120 (na ure) e-pos: dritech68@gmail.com www.kerksondermure.org   28   ksm Aug/ Sept 2011 


advertensies

Bambi maak gebruik van gekwalifiseerde onderwysers en ‘n beproefde kurrikulum. Ons het ruim speelterreine en ’n Christelike leer as basis. Ons is nie net ‘n speelgroepie of Kleuterskool waar jou kinders besig gehou word nie, maar die kinders doen werkies spesifiek vir hul ouderdomsgroep. Die skool se opvoedingsfilosofie word weerspieël in die aanbieding van die dagprogram.

Inskrywings vir 2012 is nou reeds oop en plekke is beperk.

BUILDPRO planne   bouwerk   teëls   plaveisel   verf

Beplan u ‘n nuwe woning, onderhoud of ‘n aanbouing?

ksm Aug/ Sept 2011   29   www.kerksondermure.org

Skakel BUILDPRO vir planne, bouwerk, teëls, plaveisel, verf ens. Niks te groot of te klein nie! NHBRC geregistreer met 20 jaar se ondervinding. 012 654 2131 082 418 2878 Carel van Aswegen


advertensies

Cheetah Pools Tel: 012 664 7909 - Fax 012 664 7918 e-mail: cheetah03@netactive.co.za Cell Theuns 082 468 9128 Kenhardt 083 305 3804 20 DF Malan Ave Lyttleton

* Renovating of existing Pool & Spa’s * Electrical & Solar Heating * Salt Chlorinaters * Ponds * Re-marbalite * * Swimming Pool Products and Equipment * Covers & Blankets * Pump & Filter Systems * Total Revamps * Leaks * New Pools * Members of Centurion Business Chambers

www.kerksondermure.org   30   ksm Aug/ Sept 2011 


Krul op met ’n lekker storie dié winter ... Wanneer jy soos Eva, Lea, Naomi en Batseba in Sy voetspore loop, sal die hoop vir jou begin oopbreek…

WEN een van

5

in sy voetspore boeke!

KSM Augustus  
KSM Augustus  

Augustus KSM

Advertisement