Magbit Nyt 3 2023

Page 1

MAGBIT NYT KEREN HAYESOD DANMARK 25. ÅRGANG NR. 3 DECEMBER 2023

Til sidste kugle En udfordrende evakuering Hvorfor støtte Israel? Ordinær generalforsamling

1


MAGBIT NYT

Foreningens arbejde

ISSN 1397-4505

Keren Hayesod Danmark (KHD) er en del af en international organisation, der arbejder med at indsamle midler til at fremme den israelske befolknings velfærd gennem projekter, der:

Formand: Peter Samrén Redaktion: Ole Konstantyner Keren Hayesod Danmark Den Danske Israelindsamling Krystalgade 12, 2. 1172 København K Tlf. 3393 2466 Telefontider: Mandage og torsdage 10-14 Send også gerne mail. Giro: +01 500-1595 Bank: Reg. nr. 4180, konto nr. 4440071139 Mobilepay: 35696 e-mail: info@ddi-indsamling.dk Hjemmeside: www.ddi-indsamling.dk Facebook: www.facebook.com/israelind-samling Instagram: keren_hayesod_DK Oplag: 2.250 Tryk: Stenby Tryk Redaktionen af dette nummer er afsluttet d. 15. november 2023. De synspunkter, der kommer til udtryk i Magbit-nyt, er ikke nødvendigvis identiske med foreningens officielle holdning. Næste deadline: 1. marts 2024. Fotos: Keren Hayesod UIA, The Jewish Agency for Israel, Flash90, Michal Ravhav samt Eldad Shovat, Ibim.

2

• Styrker det israelske samfund ved at forbedre livsbetingelserne for socialt udsatte og geografisk marginaliserede befolkningsgrupper • Reagerer på nødsituationer, der påvirker den israelske befolkning • Styrker og forbedrer Aliyah (indvandring) og integration i Israel • Skal bryde den sociale arv gennem uddannelse

Medlemskab og støttemuligheder Du kan støtte vores arbejde i Israel ved at tegne et medlemskab på kr. 100 pr. person pr. år. Alle medlemmer får foreningsbladet Magbit Nyt tilsendt med post eller elektronisk, alt efter hvad det enkelte medlem foretrækker. Du har mulighed for at øremærke dit bidrag til specifikke projekter eller give en generel donation. Ved afslutningen af et regnskabsår sørger bestyrelsen for at alle generelle donationer fordeles til de projekter KHD støtter i Israel. Keren Hayesod Danmarks projekter og særindsamlinger omtales løbende i Magbit Nyt. Har du eller nogen du kender rund fødselsdag, bryllup eller anden særlig mærkedag og er du i tvivl om hvorledes dagen skal markeres? Dediker din mærkedag til en indsamling til et projekt efter dit valg eller erstat gaven med et gavebrev til et af vores projekter. Vi sælger også gavecertifikater. Skal du til et selskab, kan dette erstatte blomsten, chokoladeæsken e.l. Du vælger det projekt dit gavecertifikat skal støtte. Kontakt kontoret for at købe et gavecertifikat/gavebrev eller for at få hjælp til arrangere din indsamling. Du kan ligeledes testamentere et beløb til Keren Hayesod Danmark. Som forening er vi fritaget for boafgift og kan henvise til en advokat, som vederlagsfrit vil hjælpe dig med råd og vejledning i forbindelse med udarbejelse af et testamente. Virksomheder har mulighed for at støtte vores arbejde gennem annoncetegning i Magbit Nyt.

Har du husket at betale kontingent for 2023 til Keren Hayesod Danmark? Det er meget vigtigt for Keren Hayesod Danmark at opretholde og bevare vores medlemsskarre intakt. Det gør at vi kan beholde vores status som velgørende forening. Som velgørende forening, giver det mulighed for, at vores medlemmer kan få fradrag for de bidrag og gaver de betænker os med. Kender du nogen, der kunne tænkes at have interesse i vores forenings velgørende arbejde, er du velkommen til at opfordre vedkommende til at tegne et medlemsskab. Er du i tvivl om du har betalt endnu, kan du kontakte Keren Hayesod Danmarks (KHD) kontor telefonisk på 3393 2466 eller pr. e-mail info@ddi-indsamling.dk. Kontingent på kr. 100,- kan betales via MobilePay 35696 eller ved bankoverførsel til konto nr. 4180 4440071139. Mærk gerne kontingentindbetaling med ”KT23 og navn”.


Formanden har ordet

Kære Medlemmer & Donorer, Det er med meget blandede følelser og tanker til Chanukah ”lysets/miraklernes tid”, jeg nu sidder i november mørket og skal til at skrive denne klumme, og se tilbage på 2023. Jeg skrev til sidste Chanukah at nu så vi frem til lysere tider efter Covid 19 og krigsudbruddet i Ukraine og frem til Jom Ha’atzmaut, Israels 75. uafhængighedsdag, og håbet om bedre/lysere tider Det fik vi også indtil alt ændrede sig den 7. oktober hvor Israel blev udsat for et ubegribeligt forfærdeligt terrorangreb. Når jeg skriver disse linjer, er der stadig omtrent 240 gidsler hvis skæbne er ukendt og mange sårede. Vi påbegyndte straks en indsamling til økonomisk støtte til terrorofrene og deres pårørende, lad mig her sende dig der har doneret hertil en stor og dybfølt tak. Alle donationer, små som store, fra mangeårige medlemmer/donorer og helt nye er meget værdsatte. For at jeres bidrag vil gøre størst mulig gavn, sendes de alle videre til vores ”Funds for Victims of Terror” projekt, du kan læse mere herom i bladet hvor vi har et interview med Michal Rahav fra Kibbutz Nirim. Nogle vil genkende Michal fra vores virtuelle møde afholdt i begyndelsen af november hvor hun meget indlevende fortalte om hendes og hendes families oplevelser den 7. oktober. Vi havde også Kobi Marom, en af Israels bedste forsvarseksperter, der gav et overblik over den politiske og sikkerhedsmæssige situa-

tion. Dette arrangement var en erstatning for vores fysiske planlagt arrangement med Ami Ayalon, hvilket vi ser frem til at kunne tilbyde på et kommende tidspunkt. Tak til alle der deltog. Michals historie er meget emotionel, men et vigtigt vidnesbyrd, bland mange, om hvad der skete den 7. oktober. Det viser også at behovet for hjælp er og vil forblive meget stort i lang tid frem. Del gerne Michals historie og muligheden for at hjælpe i dit Israelvenlige- og sindede netværk. Et bidrag til ofrene er en oplagt måde at bruge dele af jule og Chanukah gave budgettet på. Jeg vil benytte lejligheden til at påminde om indbetaling af kontingent for 2023 til dem der ikke har haft mulighed for det endnu, vores samlede antal medlemmer betyder en del, dels ift. at vi fortsat kan tilbyde skattefradrag for donationer (selve medlemskontingentet er ikke fradragsberettiget) samt at jo flere vi kommer ud til, jo flere af dem i Israel der har behov for hjælp kan få det. Hvis du som medlem, kommende medlem har spørgsmål hertil eller vil høre mere om vores forskellige projekter og støtte muligheder så er du meget velkommen til udover at besøge vores SoMe platforme at kontakte os på info@ddi-indsamling.dk eller 33 93 24 66. Lad os håbe på at vi længe inden næste Chanukah igen ser ind i lysere tider. Jeg håber at selv om vi lige nu er i meget mørke tider at du vil benytte samværet med nære og kære i de kommende helligdage til trods alt at få (lidt) lys ind i tilværelsen. Samt at vi i fællesskab kan se frem til, håbe på bedre tider. Jeg vil traditionen tro runde af med at på foreningens, modtagerne af dine bidrag og personlige vegne sige dig en stor tak for dit bidrag, og håbe at du også i det kommende år har mulighed for at støtte op om vores forskellige projekter. God Chanukah Peter J. Samrén

ALT I TRYK & PRINT Tlf. 44 94 18 99

Vi trykker for Det Jødiske Samfund

stenbytryk@stenbytryk.dk www.stenbytryk.dk

Nybolig Peter Leander

- Din ejendomsmægler på Nordkysten.

Finn Schwarz, Advokat (H) Toftebæksvej 21, st. 9, 2800 Kgs. Lyngby

Finn Schwarz, Advokat (H) Toftebæksvej 21, st. 9, 2800 Kgs. Lyngby

Tel.: (+45) 53 700 724 www.rs-law.dk

Tel.: (+45) 53 700 724 www.rs-law.dk

3


Til sidste kugle Den 7. oktober 2023 vil for altid være mejslet i Michal Rahav og hendes families erindringer om den dag, hvor livet på Kibbutz Nirim forandrede sig på et splitsekund. Michal deler sine hjerteskærende oplevelser af den tragiske massakre, der rystede deres fredelige samfund i dets grundvold. Vi har haft mulighed for at tale med Michal om den 7. oktober. Michal er gift med Lee og sammen har de børnene Yuval på 15, Noam på 13, Itamar på 10 og to hunde. Lee er politibetjent i en operativ enhed. Han gør også tjeneste som reservist i en særlig enhed i Gaza Divisionen. De flyttede til Nirim for ca. 5 år siden, og de holder meget af området, de kalder det et af de smukkeste områder i Israel. Deres kibbutz ligger blot 1.500 meter fra Gaza striben. Michal Rahav fortæller: Jeg kan sige, at indtil den 7. oktober havde vi en 100% følelse af sikkerhed, både hvad angår den generelle sikkerhed i området, vores personlige sikkerhed, og mine børns sikkerhed. Jeg vidste altid, hvad mine børn lavede, og hvor de var på vej hen. De var trygge, glade og frie. 4

Netop fordi vi bor i et kibbutz-samfund, var vi af vi den opfattelse, at vi var sikre, fordi hæren her er tilgængelig konstant, der er altid et stort antal soldater og al tænkelig tilgængelig teknologi. Vi var klar over tunnelerne fra Gaza, og det var faktisk min største frygt ved at bo her. Tunnelerne, ikke raketterne eller morterbomberne eller at bo så tæt på grænsen, kun tunnelerne, fordi det er skræmmende, at du aldrig ved, hvornår terrorister kan dukke op. Men historien har lært os, at hvis og når de kommer, er det kun i en meget lille gruppe, og de orienterer sig mest efter soldater, fordi soldater er mere værdifulde at tage til fange end civile. Den 7. oktober ændrede alt sig Klokken 6:30 om morgenen vågnede vi op til

alarmer på vores telefoner. Og skud. Vi kan høre missilerne, der bliver affyret bag vores hus, i retning mod Tel Aviv-området. Når du bor i vores område, udvikler du en sjette sans, ikke altid, men du ved, du kan føle, når en eskalering er på vej, når tingene er lidt spændte, når du skal være lidt mere forsigtig. Vi følte ingenting den weekend overhovedet. Da det hele bryder løs, løber vi hen til sikkerhedsrummet, vi er alle hjemme, fordi det er helligdag, og vi forstår straks, at dette er noget større. Det her var anderledes end de andre eskalationer, vi har oplevet, for eksplosionerne stoppede ikke; der er ingen pauser. Der er eksplosioner hele tiden, og luftalarmerne fortsætter uden ophold. Min ældste datters værelse er vores


sikkerhedsrum. Så vi løber derind med vores hunde. Min mand er i reserven. Han tager uniform på, og han tager sine våben, og er klar at blive kaldt i tjeneste. Han prøver forgæves at ringe til sin kommandant; der er ingen kontakt. På dette tidspunkt ved vi endnu ikke, at der er terrorister i kibbutzen. Vi tænker kun at det er raketter og morterbomber. Jeg har lavet en oversigt på en tavle, hvor jeg fortæller mine børn, hvad de hver især skal pakke, når og hvis vi skal evakueres. Men denne gang har vi ikke tid, og jeg når kun at sige: ”Klæd jer på, tag jeres sko på”. Min mand prøver at finde ud af, hvad der foregår. På et tidspunkt forlader jeg sikkerhedsrummet igen for at gå ind i vores soveværelse, for at begynde at tage tøj til mig selv og min mand. Vi hører skud virkelig tæt på os. Vi kigger på hinanden og prøver at forstå, hvad det er. Måske er det hæren, men hvorfor ville hæren skyde sådan her i kibbutzen? Så der går et par sekunder, og så hører vi råb på arabisk, og vi forstår, at vi nu har terrorister i kibbutzen. Jeg handler fuldstændig pr. refleks. Jeg løber til sikkerhedsrummet. Min mand, har fordi han er politibetjent, alt udstyr herhjemme. Vi har flere våbenlagre i huset. Jeg giver min ældste datter peberspray, jeg giver min anden datter en kølle, og jeg giver min søn en hjelm. Jeg fortæller dem ikke, at der er terrorister her, men jeg fortæller dem, at hvad der end sker, bliver vi nødt til at kæmpe imod, og vi vil kæmpe.

rejser mig, min mand giver mig en pistol. Vi kigger på hinanden, og vi ved, at vi er nødt til at kæmpe. Jeg fortæller børnene, at hvad der end kommer ind af døren, er det noget der ude efter os. Vi kæmper. Enten dør vi, eller også kommer vi ud herfra i live. Men vi vil ikke være gidsler. Og min mand siger; Hvis vi ikke klarer den, så ved du, at jeg elsker dig. Men vi skal klare den og at dø er ikke en mulighed. Børnene er helt stille, de bevæger sig ikke. De ligger på gulvet med deres skudsikre veste på. Min mand og jeg siger til hinanden, at nu kæmper vi. Der er et ordsprog ”Til den sidste kugle”. Det har jeg nu tatoveret på min hånd. Det står på hebraisk ”Til den sidste kugle” og så med datoen. I sikkerhedsrummet er der et vindue der er afblændet med et metalskodde. Pludselig hører vi skud mod vinduet. Senere forstår vi, at det var en slags taktik, terroristerne brugte, fordi de vidste, at folk så ville løbe ud for at flygte, og så skød de dem der forsøgte. Men vi blev. Terroristerne går videre Lige så pludseligt som det er startet, så slutter det. Terroristerne besluttede sig til at gå videre af en eller anden grund. Og det bliver

helt stille, og jeg tager min telefon, og jeg åbener kibbutz’ gruppe-WhatsApp, og jeg fortæller folk, at vi har haft terrorister ved vores hus, de skød og fyrede panserværnsgranater mod vores hus, derfor vi har brug for hjælp. Send nogen. Hvor er hæren? Ingen ved det. Vi forstår ikke, hvad der foregår. Og vores venner, vores naboer siger bare; vi hører dem her, vi hører råb her, vi hører skydning, vent, vi hører dem i huset. Vent. Mit hus er i brand. Der kommer røg ind i sikkerhedsrummet, min mand og jeg har nu siddet i 8 timer og peget vores våben mod døren, fordi vi ikke ved, om terroristerne kommer tilbage eller ej. Man føler sig så magtesløs. Min mand får konstant mange beskeder fra folk i kibbutzen, der beder, ”kom og hjælp os, kom og hjælp os”. Og han kan jo ikke, fordi vi ikke ved, hvad der venter ude foran døren. Befriet af hæren Dette fortsætter indtil ved 15-tiden om eftermiddagen, da kommer IDF endelig og befrier os. De siger, at folk begynder at blive reddet af hæren, og at de vil råbe vores familienavn op, og vi genkender sikkerhedschefen for kibbutzen stemme, da han er sammen med dem.

Til sidste kugle Vi hører nu skyderi inde i vores hus, lige uden for sikkerhedsrummet, min mand kommer ind, han lukker døren, og han siger, han lige har skudt en terrorist, der forsøgte at komme ind i huset. Mens han afslutter denne sætning, begynder terroristerne at skyde, og så kommer der en eksplosion. Vi bliver kastet tilbage, og hele rummet er fyldt med røg. Selvfølgelig er strømmen gået. Jeg 5


græder, ryster, krammer, prøver at forstå, hvad der er sket. På et tidspunkt fortæller de os, at vi skal opdeles, fordi vi er for mange samlet et sted. Der er jo stadig konstante raketangreb fra Gaza. Ved middagstid om søndagen samler de os igen, og de fortæller os, at alle har 10 minutter til at tage hjem for at samle nogle ting, fulgt af soldaterne. Min mand og jeg går også hjem, men der er intet at redde. Jeg tænker bare på de to billeder, min svigerfar lavede af min mand og min datter, inden han døde. Så jeg tog dem ud af rammerne. Det var det eneste vi fik med.

Total ødelæggelse Vi forlader rummet, og jeg ser, at hele huset er ødelagt, det er faktisk min søns værelse, der er værst ramt, fuldstændig ødelagt, han er meget chokeret. Han elsker at male, og alle væggene er dekoreret med hans malerier. Alt ligger på gulvet og er ødelagt. Soldaterne siger at vi ikke har tid til at blive. Vi er nødt til at gå nu, fordi vi ved ikke, om terroristerne stadig er her. Soldaterne har endnu ikke ryddet kibbutzen helt. Så jeg har ikke tid til at forstå, hvad der er foregået i mit hus. Jeg giver bare soldaterne vand. Jeg samler min bedstemors Eloquii og Kiddush-kopper op fra gulvet, som hun købte til os. Jeg tager mine børn og hundene, og vi går. Min mand er også med os, og soldaterne fører os til fællescenteret, som er lidt mere beskyttet. Naboer hårdt ramt Min mand slutter sig til hæren og går rundt i kibbutzen og hjælper folk med at komme 6

ud. Og han må i mange tilfælde overbevise folk om, at det er ham, og at det er sikkert at komme ud. Det er nu aften, og det viser sig, at der er ofre. Vi har genboer, som bor to rækker huse foran os. De er blevet myrdet, en far og en datter i deres hjem. En anden genbo dræbte en terrorist i sit hus. Naboerne til højre, de blev kidnappet. Der er mange nedbrændte huse. Vi begynder at forstå, at dette er noget omfattende. Det er sket over hele Gaza lommen. Vi erfarer, at terroristerne har overtaget to byer, der ligger blot 10 - 15 minutter fra os, hvilket er uforståeligt. Hvordan kunne det lykkedes dem? Men hvor var hæren henne? Det blev klart, at det var første angrebsbølge der satte hæren ud af spillet. Det forklarer, at min mand ikke kunne få kontakt til nogen. Som timerne går, er der flere og flere mennesker der slutter sig til os. Alle er stille,

Evakuering i konvoj Efter et par timer bliver vi evakueret i en lang konvoj med biler og busser. Mange har ikke deres biler, da de var blevet stukket i brand af terroristerne. Min bil havde også masser af skudhuller men kunne køre. Vi beslutter at tage den, fordi vi har hundene. Det er lidt svært at få dem med bussen, da det er store hunde. Jeg må lægge et tæppe på bagsædet, fordi det er fyldt med glasskår, og børnene får at vide de skal sidde stille, så de ikke skærer sig. Vi tager de skudsikre veste på igen og ved siden af mig, har jeg min bevæbnede mand. Området er ikke helt sikret endnu og det viser sig også efterfølgende, at der er lommer af terrorister rundt omkring. Da vi kører, ser vi biler i brand, biler gennemhullet af skud, med lig der hænger ud af halvåbne døre, og lig der bare ligger på vejen. Alt er brændt. Og der er den her lugt af krig i luften. Der affyres raketter og bomber konstant. Det stopper ikke. Vi når til Be’er Sheva og gør holdt, nu er vi er langt nok væk. Vi stopper bilen, og så bryder vi begge sammen. Jeg krammer mine børn, og vi kan ikke forstå noget. Det er helt vanvittigt. På hotel i Eilat Vi begynder at køre igen, til Eilat. Kibbutzledelsen fortæller os, at alle skal på bo hotel i Eilat. På vejen ringer vi til vores familier, og vi


Keren Hayesod Danmark indsamler midler ind til fordel for de israelske terrorofre som ex. Michal og hendes familie. Det sker gennem Terrorofre fonden (Victims of Terror Fund) der udmøntes fra vores hovedkontor i Jerusalem. De berørte ofre og deres familier vil allerede inden 48 timer efter et angreb, modtage bevilliger, tilskud og psykologbistand. På sigt ydes også langsigtet rehabilitering og posttraume behandling. Hele indsatsen koordineres mellem sociale myndigheder, hospitaler og kommuner. Du kan hjælpe med bidrag på: MobilePay: 35696 eller bankkonto: reg. 9570 konto 13227950

fortæller dem, at vi er i sikkerhed. Og selvfølgelig bryder vores familier også sammen. De har været utrolig bekymrede. Siden da har vi været i Eilat på et hotel, som flygtninge i mit eget land. Her på hotellet har vi to værelser, men vi sover sammen, sådan føler vi os mere trygge. Min mand har været nødsaget til at tage tilbage til sin enhed, men kommer kortvarigt på besøg. Mest om natten. Hernede i det sydligste Israel er der også luftalarmer. Det er raketter der kommer fra Yemen og Det røde hav. Allerede dagen efter vores ankomst til Eilat, er der socialarbejdere, psykologer og terapeuter, der kommer til hotellet, og de har været her lige siden. De behandler selvfølgelig alle i starten og efterfølgende dem der føler, at de har brug for lidt mere.

7. oktober traumet Når alt dette er slut vil vi gerne vende tilbage til kibutzen. Jeg tænker særligt på min datter der er bekendt med Holocaust Mindedagen. Der hører vi altid overlevende fortælle deres historie om Holocaust, men om ti år vil jeg være en af de overlevende fra den 7. oktober, der fortæller min historie. Hvordan kunne det ske? Vi håbede det aldrig ville ske igen. Vores børn har mistet noget af deres barnetro. De skulle begrave deres klassekammerater og lærere fra skolen. De ved, at vi var nødt til at have våben for at beskytte os selv. De troede, de skulle i kamp for deres liv. Ja, det er en meget, meget usædvanlig situation. Det er krig. Det er en massakre. Det er mere end en massakre.

KEREN HAYESOD DANMARK - Den Danske Israelindsamling

Indkalder til ordinær generalforsamling der afholdes d. 20. marts 2023 kl. 19.00 i Krystalgade 12, 1172 København K Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. A Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig på e-mail: info@ddi-indsamling.dk eller på telefon 3393 2466. Deadline for tilmelding er d. 1. marts 2023.

Hvorfor støtte Israel? – et kristent perspektiv Af Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab (DJV) Der er mange grunde til at støtte Israel, historiske og kulturelle for blot at nævne nogle. I mit korte svar på spørgsmålet ’hvorfor støtte Israel?’ vil jeg pege på den teologiske grund, vi som kristne har. Jøder er i århundreder blevet forfulgt i kristne lande, en forfølgelse, der kulminerede i Holocaust. I dag er der en selvransagelse blandt kristne og en anden holdning. Når jeg og mange andre kristne i Danmark og ud over jorden støtter folket og landet Israel, skyldes det primært, at det gør Bibelen, både Tanach og Det nye Testamente. Som kristne er vi derfor dybt forbundet med det jødiske folk, og deraf følger vores engagement. Dette engagement udmøntes i bøn for Israel og konkret støtte i form af donationer til gavn for Israel. Jeg vil blot citere et afsnit fra DJV’s formålserklæring, hvor der står: ”Vi opfordrer til bøn for Israel og vort eget folk, ligesom vi vil modarbejde antisemitisme og støtte Israel”. Og fra Apostolsk Kirke, der i deres Israel-erklæring skriver: ” På grund af den helt unikke forbindelse, vi som kristne har til det jødiske folk, opfordrer vi alle kristne til at bede for Israel og yde omsorg og støtte (Salme. 122,6; Esajas 49,22). Nu, hvor Israel angribes af Hamas, er det helt naturligt for os at gå sammen med Keren Hayesod i en hjælp til terrorens ofre. Vi arbejder på samme sag, og vi har samme mål: Israel skal leve. Am Israel chai. Men vi er også enige om, at støtte til Israel ikke betyder modstand mod andre, for som G-d siger i Tanach: ”Hele jorden tilhører mig” (2. Mosebog 19,5). 7


En udfordrende evakuering Efter begivenhederne den 7. oktober, har vi talt med direktøren af Ibim immigrationscenter, Eldad Shovat. Centeret ligger lige uden for Sderot i det sydlige Israel, mindre end 4 km fra den nord-østlige ende af Gaza-striben. I centret bor der 85 familier, alle immigreret fra Etiopien, i alt 650 mennesker. Ibim immigrationscenter er et ud af de 21 immigrationscentre Keren Hayesod støtter i Israel.

pien kommet fra en krigstilstand og de har oplevet at krigen rykkede tættere og tættere på. Vi har en nyligt ankommen familie der ankom hertil i starten af september. De flygtede fra krigen i Etiopien. Og nu er de midt i krigen igen. For at lindre deres traumer, må vi give både psykologbistand og terapi.

Eldad Shovat fortæller: Normalt kommer de nye immigranter direkte fra Ben Gurion (lufthavnen red.) hertil. Og så bliver de i omkring 3 år her i centret. I løbet af den tid handler det ganske enkelt om at de ny immigranter skal tilpasse sig til de store forskelle der er på det etiopiske og israelske samfund. Det er helt basale ting som at de skal vende sig til at bo i et moderne hus med rindende vand og el. Hvordan gør man rent? Hvordan smører man en sandwich til sine børn? På daglig basis er der 21 medarbejdere der arbejder med immigranterne og det omfatter både socialarbejdere, uddannelseskonsulenter og personlige mentorer. Samt skolelærere der hjælper børnene med lektier efter skole. De sidste fire år er immigranterne fra Etio-

Alarmerende telefonopkald Om morgen den 7. oktober var der en række alarmer, men vi vidste ikke helt hvad der skete. Så modtog jeg et telefonopkald fra en af mine ansatte der bor i Sderot. ”Der holder ladvogne med terrorister neden for hvor jeg bor og de skyder folk! Der ligger lig på gaden!” Jeg kunne ikke tro hende og hun tryglede så meget om hjælp, at jeg forstod alvoren. Og jeg modtog også et opkald fra sikkerhedschefen i Ibim. Han bor der. ”Vi er omringet af terrorister og jeg har været i ildkamp med dem! Du må komme og hjælpe med at forsvare os”. Jeg bor et kvarters kørsel fra Ibim og kunne af små omveje nå sikkert frem. Men det var noget skræmmende, da jeg ikke kunne være sikker på ikke at møde

8

terrorister. Jeg kørte noget af vejen off-road og var nervøs for at nogen ville antage mig for at være terrorist. Klar til forsvar af Ibim og dets beboere Da jeg ankom til Ibim, samlede vi et lille hold bestående af soldater der var hjemme på orlov, sikkerhedschefen, en sikkerhedsagent fra Jewish Agency (dem der driver immigrationscentrene red.) og mig. Vi placerede os så i hold rundt omkring, hvor man ville kunne forvente mulig indtrængen af terrorister. Sderot ligger kun 200 meter væk og på den modsatte side ligger der et lille skovområde. Det blev nat og vi kunne tydeligt høre kampene og skyderiet fra Sderot. Der var kun meget få ophold. Vi kunne løbende følge med i nyhederne og se at vi var omringet af terrorister. Vi lå og var klar indtil næste dag ved solopgang. Om morgen stilnede det hen. Det var et mirakel, at vi ikke havde haft besøg af terroristerne. Den eneste episode var da en vognfuld af terrorister var på vej ned af vejen mod os. I det fjerne kom et israelsk køretøj til syne og terroristerne fortrak sig igen.


Ny Ny kollega kollega søges søges til til en en deltidsstilling deltidsstilling

Projektmedarbejder inklusive marketing, medlemskontakt & administration. Projektmedarbejder inklusive marketing, medlemskontakt & administration. På hotel i Natanya og Nir Etzion i udgangs- Da det er en varieret deltidsstilling, kan EnArbejdsopgaver: udfordrende evakuring Stillingen er en deltidsstilling, (H) Da det er varieret kan Stillingen er 50 en deltidsstilling, i udgangsArbejdsopgaver: Vi er nu fordelt påtimer to hoteller og har genAllerede tidligt søndag var Jewisher Agency i til en jobbet væredeltidsstilling, meget bred. Den punktet op pr måned. Dvs. (H) 1,5 profilen Projektmedarbejderstillingen en stilling (H) profilen til jobbet være meget bred. Den punktetdeopfleste 50 uge timer prframåned. Dvs. 1,5 Projektmedarbejderstillingen er er enaf rutiner centret. Vi har gang med at planlægge evakueringen hele kan i princippet spænde i mellem en stukontordage pr dette kan tilpasses inmed varierende opgaver: Da det enstilling slags optaget (H) kan i princippet spænde i mellem stukontordage pr uge kan in- derende med varierendestilling, opgaver: Da det er en slags ogdette de større aftilpasses børnene(H) immigrationscentret. Detvil blev til aktiv pensionist. Synes duenovendividuelt inden tiltrædelse. Forventningen ”blæksprutte” detbesluttet blive forat om- sprogundervisning (H) derende til aktiv pensionist. Synes du ovendividuelt inden tiltrædelse. Forventningen ”blæksprutte” stilling, vil det blive for omer blevet fordelt i de omliggende skoler. De indlogere alle beboere på to hoteller. Det var stående lyder spændende men er usikker er minimum en fuld dags tilstedeværelse fangsrigt at beskrive den her i detaljer. (H) (H) stående lyder imellem spændende men er er fuldI perioder dagspåtilstedeværelse at beskrive den her i Vi detaljer. mindre børn er i børnehave hotellerne. enfangsrigt meget anspændt evakuering. havde 10 (H)(L) på en match din profil ogusikker stillinpå minimum kontoret pren uge. med megen (H) på en match imellem din profil og stillinpå kontoret pr uge. I perioder med megen (L) er nogen fundetensmåjobs. På ho- gen, kontakt os gerne for en uforpligtende busser til alle beboerne. Af sikkerhedshenaktivitet kander derhar kræves ekstra indsats. De overordnede arbejdsområder, er mar- Der (L) gen, kontakt oseventuelle gerne for en uforpligtende aktivitet der kræves ekstra De overordnede er marsamtale om de muligheder. Stillingen referer til KHDs bestyrelse, i det(L) keting, medlemskontakt & administration. erkan der dagligt ogsåen en læge ogindsats. sygesyn kørte de to og toarbejdsområder, ad gangen. Og selve det tellerne (L) samtale om de eventuelle muligheder. Stillingen referer til KHDs bestyrelse, i det keting, medlemskontakt & administration. daglige formanden. plejersker. Uden hjælpen fra Keren Hayesod (L) med at få 50 mennesker ind i en bus mens daglige formanden. Ansøgningsfrist & starttidspunkt: Blandt opgaverne er f.eks. redaktionelt arog Jewish Agency havde alt dette ikke været (L) der er konstante luftalarmer, er en meget (L) Ansøgningsfrist starttidspunkt: Blandt opgaverne er f.eks. redaktionelt arTil dig der ønsker& at søge stillingen, skal vi Profil: bejde omkring vores medlemsblad, Magbit (L) muligt. De påtog sig øjeblikkeligt ansvar for risikofyldt operation. Tænk på at vi skulle

Ole Stohn Ole Stohn Ole Stohn Finn Altschuler & Ole Stohn Finn Altschuler & Ole Stohn Finn Altschuler & Ole Stohn Finn Altschuler Allan Stohn & Ole Stohn & Allan Stohn & Allan Stohn & Allan Stohn & Allan Stohn Allan Allan Stohn Stohn

bejde omkring vores medlemsblad, Magbit Nyt, projektbeskrivelser & informationsbrokunne nå at evakuere en bus, hvor der også Nyt, projektbeskrivelser & informationsbroVedligeholdelse og input tilMidt fremerchurer. ældre og børn, indenforaf, 15 sekunder. churer. Vedligeholdelse af, og input til fremtidig brugsstrategi af, vores SoMe platforme, under evakueringen, fik vi nys om at der var tidig af, vores SoMe platforme, i dag brugsstrategi hjemmeside, & Instagram. terrorister på vej modFacebook centret. Vi var derfor i dag hjemmeside, Facebook & Instagram. nødsaget til at flytte, alle dem fra busserne er der indendørs tale om telefon ogAdministrativt, alle dem der ventede, igen. Vi og Administrativt, er der med tale om telefon og e-mailkorrespondance primært vores • låste dørene og forskansede os var klar til • e-mailkorrespondance primært vores medlemmer, men ogsåmed samarbejds••med kamp. Heldigvismen blev terroristerne afskåret af medlemmer, også med samarbejds• partnere både lokalt, •såvel som Keren politiet og det kom lokalt, til ildkamp foran centret. partnere både som Hayesod Jerusalem. Samt•••såvel deltagelse iKeren planTerroristerne blev nedkæmpet og vi kunne Hayesod Jerusalem. Samt deltagelse i plan• lægning og gennemførsel • af foreningens herefter fuldføre evakueringen. lægning og gennemførsel •• af foreningens arrangementer. • arrangementer.

Profil: Vi hjælpe forventer at dukrisesituation har et positivt og let at i denne ogsind vi har Vi at du har etforskellige positivt sind og let forforventer at tale mange personer løbende tætmed kontakt. Vi har været meget for at tale med mange forskellige personer og kan håndtere attilbage skulle til løse flere opganervøse for at skulle immigratiog kan håndteretilattider skulle løse flere opgaver ad gangen, indenfor onscentret, nu hvor krigen raser. Så stramme at vi kan ver ad gangen, til tider indenfor stramme deadlines. få lov til at blive på hotel og at vi modtager deadlines. støtten, er afgørende for alle immigranterne. Kendskab e-mail, Office pakken, grund •• endetil ••vores nye IKendskab sidste handler det om at til e-mail, Office pakken, grund forståelse af SoMe samt engelsk i tale og •• •• i deres medborgere fårSoMe den bedste start nyeog forståelse af samt engelsk i tale • • skrift• er en god forudsætning.• Kendskab til land Jeg vilforudsætning. takke mange•gange for altil ••Israel. skrift er enAcces god Kendskab Microsoft database en••kærkommen • den støtte vi har modtaget. Microsoft database en••som kærkommen •• tilføjelse tilAcces din profil, såvel et godt tilføjelse til din profil, såvel som et godt • • netværk • indenfor det jødiske •liv i Danmark. • indenfor det jødiske •liv i Danmark. netværk

Til dig der at søge stillingen, skal vi havde din ønsker ansøgning senest mandag den havde din ansøgning senest mandag den 25. april 2021. Jobsamtaler kan foregå in25. 2021. Jobsamtaler kan individuelt foregå inden april da. Tiltrædelse kan aftales den da. Tiltrædelse kan aftales individuelt men i løbet af maj måned er foretrukket. men i løbet af maj måned er foretrukket.

Kontakt: Kontakt: Hvis du ønsker at søge stillingen, eller blot •• Hvis du ønsker at søge stillingen, eller blot høre mere om dets og muligheder. •• om dets indhold høre mere indhold og muligheder. • Skriv til Peter Samrén, KHD Bestyrelsesfor• •• Skriv Samrén, KHD Bestyrelsesformandtil påPeter info@ddi-indsamling.dk mrk. ”kon• mand på info@ddi-indsamling.dk mrk. ”kon• tor”. Peter • vil hurtigst muligt efterfølgende tor”. Peter vil hurtigst muligt efterfølgende • kontakte •dig pr. e-mail og/eller telefon. kontakte •dig pr. e-mail og/eller telefon.

Biludan Gruppen Biludan Gruppen Biludan Gruppen Biludan Gruppen Ivan Nadelmann Biludan Gruppen Ivan Nadelmann Ivan Nadelmann Biludan Gruppen Ivan Nadelmann Ivan Nadelmann Ivan Ivan Nadelmann Nadelmann

.. 6 6 6 6. 6 . 6 6.

Magbit-nyt ◊ ◊ 55 Strandvejen 267 . DK-2920 Charlottenlund . Telefon 39640028 . www.skovshovedhotel.com Magbit-nyt Magbit-nyt . . . Magbit-nyt ◊ ◊ 555 ◊ Strandvejen 267 DK-2920 Charlottenlund Telefon 39640028 www.skovshovedhotel.com Magbit-nyt Magbit-nyt ◊ 5

Magbit-nyt ◊ 5 Magbit-nyt ◊ 5

.. 5 5

9


Israel kan undvære Danmark, men Danmark kan ikke undvære Israel Af Anny Ellgaard Brobygger, Betania Kirkecenter Blåhøj

Den 8. september havde vi den glæde at deltage ved fejringen af 80 året for jødernes redning. Den 4. november fejring af Israels 75. års jubilæum. At, sammenhold er vigtigt, ja. - at, hjælpe dem som gør noget, ja! Det blev vigtigt for os at stå sammen om at hjælpe det sårbare folk i Israel, det gør en forskel! Tak til DanskJødisk Venskab og til Keren Hayesod, som har et aktivt og upolitisk program. Jesus siger; det vi gør mod én af hans mindste brødre dér (er jøderne) det har vi gjort mod ham. Vi kan vælge mellem velsignelse eller forbandelse. At gøre en forskel, praktisk som åndeligt, bringer velsignelse. Jeg vil gerne have Guds velsignelse over mit og min families liv, derfor vælger jeg at stå sammen med jer som gør en forskel. Der står skrevet, at frelsen udgår fra jøderne. Det gør mig taknemmelig, at jeg får del i denne frelser som er Kristus Messias. Han kom til os fra Jerusalem, derfor er det kun rimeligt at vi bringer stor tak tilbage til jøderne, materielt. Krigen 7. oktober gør mig ondt men; Israels Gud sover ikke og blunder ikke, Han er i fuld kontrol. Og ved at stå sammen, styrker vi det eksisterende netværk. Israel kan undvære Danmark; men Danmark kan ikke undvære Israel, for så har vi ingenting!

Dit bidrag betyder meget - og giver fradrag Husk at du kan benytte dig af de skattemæssige regler for gaver til almennyttige foreninger. For 2023 gælder at der kan doneres et samlet beløb op til kr. 17.700,- til Keren Hayesod Danmark, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. For at få glæde af skattefradraget har SKAT pålagt foreninger, herunder KHD, at indberette alle indkomne bidrag med cpr. nr. Selvom Keren Hayesod Danmark indberetter indkomne bidrag er det den enkelte bidragyders egen pligt at kontrollere, om det beløb, der er indbetalt, står korrekt angivet på selvangivelsen. Hvis der er uoverensstemmelse, så kontakt os og vi vil tage hånd om sagen.

MAJA FOODS INTERNATIONAL A/S Bredgade 36c 1260 København K Tlf.: 33 32 71 70 • Fax: 33 32 71 80 E-mail: majafoods@maja.dk

10


6. 6. 6.

Strandvejen 267 . DK-2920 Charlottenlund . Telefon 39640028 . www.skovshovedhotel.com

Magbit-nyt ◊ Magbit-nyt ◊ Magbit-nyt ◊

ADVOKATFIRMAET

Henrik Bodnia Pensionsmægler / Partner

Haldor Topsøes Allé 1 2800 Kgs. Lyngby hbo@ensure.dk www.ensure.dk

GAMMEL STRAND 44 · 1202 KØBENHAVN K. · TELEFON 33 63 74 00 csl@galst.dk

+ 45 3066 5595 + 45 5195 5000

6. Keren Hayesod Danmark siger tak til alle annoncører,der gennem annoncetegning i Magbit Nyt i løbet af 2023, har støttet foreningens velgørenhedsprojekter i Israel. Alle ønskes Chag Chanukah Sameach.

KHD takker de TAG EJERSKAB mange annoncører, OVER DIN ØKONOMI der i årets løb har RÅDGIVNING OM PENSION OG INVESTERING støttet vores arbejde John Rosenbaum FINANSIEL RÅDGIVER john@penly.dk Telefon 9383 1058

gennem annoncetegning.

Magbit-nyt ◊ 11

11


VÆR MED TIL AT STØTTE VORES PROJEKTER

medlemskab og bidrag via Girokort, MobilePay 35696 eller Værgennem med tilbankoverførsel at ved til 4180 4440071139. støtte vores projekter

Keren Hayesod Danmarks velgørenhedsarbejde er målrettet en række specifikke projekter i Israel, herunder:

Du kan hjælpe og støtte gennem medlemskab og bidrag via Girokort, MobilePay 35696 eller ved bankoverførsel til 4180 4440071139. Victims of terror projektet Beredskab til terrorofre Keren Hayesod Danmarks velgørenhedsarbejde målrettet en række projekter i Israel, Vi herunder: Terrorofre, der overlever et terrorangreb, er skal tit forholde sig tilspecifi en nykke barsk virkelighed. støtter et

nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og støtte til israelske ofre for terror og

Amigour projektet Youth at risk – Udsatte unge NET@ projektet – Teknologisk Victims of terror projektet deres familier. – Alle bør gives en mulighed for Gennem youth at risk arbejder og social ansvarlighed - Beredskab til terrorofre en værdig alderdom Keren Hayesod aktivt på at give NET@ projektet tilbyder sociale, Terrorofre, der overlever et terNET@ projektet – Teknologisk og social ansvarlighed Projektet tilbyder ældre borgere rorangreb, skal tit forholde sig til økonomiske og uddannelsesmu- udsatte børn og unge en chance NET@ projektet tilbyderligheder sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder for vanskeligt stillede unge i Israel - heraf en del Holofor at bryde den sociale arv og for vanskeligt stillede en ny barsk virkelighed. Vi støtjøder, arabere, kristne og drusere i Israel. Projektet åbner døre for teenagere og giver dem adgang til caustoverlevere - adgang til befattigdomscyklus og ændre ter et nødvendigt beredskab, der unge jøder, arabere, kristne og nye muligheder for beskæftigelse og Projektet uddannelse IT industrien og hæren. skyttede boliger samt et vigtigt risiko til mulighed. Indsatsomdrusere i Israel. åbner indenfor til enhver tid er klar til handling råderne er bl.a. særlige undervis- netværk gennem deltagelse i en døre for teenagere og giver dem og støtte til israelske ofre for Youth atfamilier. risk – udsatte unge ningsprogrammer, mentorforløb bred vifte af sociale og kulturelle adgang til nye muligheder for terror og deres Gennem youth at risk arbejder Keren Hayesod aktivt på at give udsatte børn og unge en chance for tilbud. m.m. beskæftigelse og uddannelse at bryde den sociale arv indenfor og fattigdomscyklus og ændre risiko til mulighed. Indsatsområderne er bl.a. IT industrien og hæren.

Giv dit bidraG! GIV DIT BIDRAG! vær med til at støtte Keren Hayesods

særlige undervisningsprogrammer, mentorforløb m.m.

Dediker din mærkedag til en indsamling til et projekt efter dit valg eller erstat gaven med et gavebrev til et af vores projekter. Vi sælger– også gavecertifi kater. Skal du for til eten selskab, dette erstatte blomsten, chokoladeAmigour projektet Alle bør gives en mulighed værdigkan alderdom æsken e.l. Du vælger det projekt dit gavecertifi kat skal støtte. Kontakt kontoret for at- købe et gavecertifi kat/ Projektet tilbyder ældre borgere i Israel - heraf en del Holocaustoverlevere adgang til beskyttede gavebrev foretatvigtigt få hjælp til arrangere din deltagelse indsamling.i en bred vifte af sociale og boligereller samt netværk gennem

VÆR MED TIL AT STØTTE KEREN HAYESODS LIVSBEKRÆFTENDE PROJEKTER livsbekræftende projekter benyt MobilePay nr. 35696 til betaling af kontingent og bidrag kulturelle tilbud. Benyt MobilePay nr. 35696 til betaling af kontingent og bidrag Overførsel fra kontonummer

8

Indbetaler

GIRO INDBETALING

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark Den Danske Israelindsamling Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

KVITTERING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark Den Danske Israelindsamling Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

eller

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

Dag

År

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Sæt X og beløb ved det formål de ønSKer at Støtte:

Bidrag

person Kontigent 2022, kr. 100 per er erson

kr. ...........................

Victims of terror kr. ...........

Youth at risk kr. ......................

Amigour kr. ..........................

Net@ kr......................................

Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

+5001595<

Måned

Betales nu

Sæt X 4030S 2014.04 DB 1427-0000

.

.

Øre

,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.