Magbit Nyt 1 2024

Page 1

Nye betalingsmetoder for kontingent 2024

Chag Pesach Sameach

Kunstauktion til fordel for ofrene

Mød Israels trofaste venner på Færøerne

M AGB IT N Y T KEREN HAYESOD DANMARK 26. ÅRGANG NR. 1 APRIL 2024

MAGBIT NYT

ISSN 1397-4505

Formand: Peter Samrén

Redaktion: Ole Konstantyner

Keren Hayesod DanmarkDen Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2. 1172 København K

Tlf. 3393 2466

Giro: +01 500-1595

Bank: Reg. nr. 4180, konto nr. 4440071139

Mobilepay: 35696

e-mail: info@ddi-indsamling.dk

Hjemmeside: www.ddi-indsamling.dk

Facebook: www.facebook.com/israelind-samling

Instagram: keren_hayesod_DK

Oplag: 2.250

Tryk: Stenby Tryk

Redaktionen af dette nummer er afsluttet d. 27. marts 2024.

De synspunkter, der kommer til udtryk i Magbit Nyt, er ikke nødvendigvis identiske med foreningens officielle holdning. Næste deadline: 11. september 2024.

Fotos: Carsten Dahl, Keren Hayesod UIA, Kasper Kristoffersen, Ole Konstantyner.

Nye betalingsmetoder for kontingent 2024

Vi har modtaget talrige henvendelser fra vores medlemmer vedrørende muligheden for at oprette kontingentbetaling som en fast overførsel. Derudover har mange efterspurgt muligheden for at donere et fast månedligt beløb via f.eks. MobilePay.

Derfor har vi skiftet til et nyt betalingssystem, der giver mulighed for at betale kontingent eller bidrag via bankoverførsel, kortbetaling, MobilePay eller via Betalingsservice. Vi forventer at kunne udsende kontingentopkrævninger i løbet af 4 uger, som vil blive fremsendt via e-mail gennem firmaet Onlinefundrasing. Derfor vil vi gerne bede om din e-mailadresse, hvis vi ikke allerede har den registreret. Hvis du ikke har adgang til e-mail eller MobilePay, kan du stadig betale kontingentet på 150 kr. pr. person for 2024 via bankoverførsel til konto nr. 4180 4440071139. Ved indbetaling bedes du venligst angive ”KT24 og dit fulde navn” som reference.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 3393 2466, så vi sammen kan finde den betalingsform, der passer bedst til dig. Desuden ønsker vi at udfase indbetalinger via Giro, da det er en omkostningstung løsning for os. Dog vil det stadig være muligt at anvende det i en overgangsperiode.

Skiftet til det nye betalingssystem er også med henblik på at reducere vores administrationsomkostninger og sikre, at en størst mulig del af dine donationer går til vores velgørende projekter.

For Keren Hayesod Danmark er det af største betydning at opretholde og bevare vores medlemsbase intakt, hvilket er med til at sikre vores status som en velgørende organisation. Som velgørende organisation giver det vores medlemmer mulighed for at opnå fradragsberettigelse for de bidrag og gaver, de yder til os.

Kender du nogen, der kunne være interesseret i vores forenings velgørende arbejde, er du velkommen til at opfordre dem til at tegne et medlemskab.

Medlemskab og støttemuligheder

Du kan støtte vores arbejde i Israel ved at tegne et medlemskab på kr. 150 pr. person pr. år. Alle medlemmer får foreningsbladet Magbit Nyt tilsendt med post eller elektronisk, alt efter hvad det enkelte medlem foretrækker. Du har mulighed for at øremærke dit bidrag til specifikke projekter eller give en generel donation. Ved afslutningen af et regnskabsår sørger bestyrelsen for at alle generelle donationer fordeles til de projekter KHD støtter i Israel. Keren Hayesod Danmarks projekter og særindsamlinger omtales løbende i Magbit Nyt.

Har du eller nogen du kender rund fødselsdag, bryllup eller anden særlig mærkedag og er du i tvivl om hvorledes dagen skal markeres? Dediker din mærkedag til en indsamling til et projekt efter dit valg eller erstat gaven med et gavebrev til et af vores projekter. Vi sælger også gavecertifikater. Skal du til et selskab, kan dette erstatte blomsten, chokoladeæsken e.l. Du vælger det projekt dit gavecertifikat skal støtte. Kontakt kontoret for at købe et gavecertifikat/gavebrev eller for at få hjælp til arrangere din indsamling.

Du kan ligeledes testamentere et beløb til Keren Hayesod Danmark. Som forening er vi fritaget for boafgift og kan henvise til en advokat, som vederlagsfrit vil hjælpe dig med råd og vejledning i forbindelse med udarbejelse af et testamente. Virksomheder har mulighed for at støtte vores arbejde gennem annoncetegning i Magbit Nyt.

2

Formanden har ordet

Kære Medlemmer & Donorer, Jeg håber, I har haft en dejlig påske og nydt tiden sammen med familien og jeres nærmeste, mens I markerede højtiden. I år falder Pesach, den jødiske påske, efter den kristne påske. Desværre kan vi, ligesom med andre helligdage tidligere omtalt i denne klumme, trække en tråd fra Pesach-historien til den vedvarende forfærdelige situation for de israelske gidsler. Ved denne skrivning har der desværre ikke været nogen positiv udvikling siden sidste gang.

Pesach markerer befrielsen af jøderne, der var slaver i Egypten, og deres vandring til Israel. I år føles Pesach-markeringen anderledes, mere tung og sørgmodig, da vi ved, at der stadig er mange israelere holdt som gidsler i konflikten, og skæbnen for de fleste af dem er ukendt.

Ud fra den positive udgang i Pesachhistorien håber jeg inderligt, at gidslerne snart vil vende tilbage, og at freden kan indtræffe for hele befolkningen.

Tidligere på året havde vi besøg af Ami Ayalon, tidligere chef for Shin Bet og nu blandt andet fredsaktivist. Arrangementet, der måtte udskydes fra efteråret, blev meget velbesøgt, og Ami talte åbent og ærligt samt besvarede mange spørgsmål om sin opfattelse af den nuværende situation i Israel og dets nærområder. En stor tak til alle jer, der deltog i arrangementet.

Af kommende arrangementer kan Jom Ha’atzmaut (Israels uafhængighedsdag) og Jødisk Kulturfestival nævnes. Planerne

for Jom Ha’atzmaut er endnu ikke fastlagt, men mere information følger i kommende nyhedsbreve.

Under Jødisk Kulturfestival vil vi have vores traditionelle informationsbod åben begge søndage. Det er altid en glæde at møde jer, vores medlemmer og bidragsydere. Ud over informationsboderne har vi i år et lidt anderledes arrangement, som vi ser frem til med spænding. Carsten Dahl har meget generøst doneret tre af sine malerier til os, som vil blive bortauktioneret, og indtægterne vil gå til israelske terrorofre, som Carsten ønsker det.

Hvis I ikke allerede modtager vores nyhedsbreve, der udsendes mellem udgivelserne af Magbit Nyt, er I velkomne til at tilmelde jer ved at skrive til info@ddi-indsamling.dk.

Da vi er gået ind i et nyt år, er det også tid til at forny eller tegne medlemskab. Kontingentet for dette år er kr. 150, som blev besluttet ved generalforsamlingen i 2022, da det gamle kontingent havde været uændret i lang tid, samtidig med at omkostningerne er steget.

Vi er i gang med at implementere et nyt automatiseret betalingssystem, der vil gøre det lettere for jer at betale kontingent og donere bidrag på en mere brugervenlig måde, samtidig med at det forenkler vores rutiner.

Jeg vil som altid slutte af med at takke jer for jeres medlemskab og de bidrag, I giver til de forskellige projekter, som Keren Hayesod Danmark støtter. Foreningen og især modtagerne af projektstøtten sætter stor pris på det. Lad os sammen håbe på og bede for, at når jeg skriver næste klumme, er gidslerne vendt tilbage, og der er igen ro i Israel.

Jeg ønsker jer alle og jeres nære og kære Chag Pesach Sameach.

Peter J. Samrén Formand

Henrik

KHD takker de mange annoncører, der i årets løb har støttet vores arbejde gennem annoncetegning.
3
Tel.: (+45) 53 700 724 www.rs-law.dk Finn Schwarz, Advokat (H) Toftebæksvej 21, st. 9, 2800 Kgs. Lyngby Tel.: (+45) 53 700 724 www.rs-law.dk
Schwarz, Advokat (H) Toftebæksvej 21, st. 9, 2800 Kgs. Lyngby 6 .
Finn
Topsøes Allé 1 2800 Kgs. Lyngby
45 3066
45
Magbit-nyt ◊ 11
Bodnia Pensionsmægler / Partner Haldor
www.ensure.dk hbo@ensure.dk +
5595 +
5195 5000
6 . Magbit-nyt 6 . Magbit-nyt ◊ Strandvejen 267 . DK-2920 Charlottenlund . Telefon 39640028 . www.skovshovedhotel.com 6 . Magbit-nyt ◊

Få et evigt minde i Israel

Betænk Keren Hayesods velgørenhedsarbejde gennem tegning af et testamente.

Vælger du at testamentere til os, dækker vi advokatomkostninger til at oprette eller tilrette et normalt testamente.

Mange går rundt med et ønske om, at en del af eller hele deres efterladte formue skal tilfalde en velgørende organisation som f.eks. Keren Hayesod Danmark - Den Danske Israelindsamling. Herved får du mulighed for at få dit eget mindesmærke i Israel.

Et testamente er en beskrivelse af dine ønsker om, hvad der bør ske med din formue efter din død. Formuen kan bestå af kontanter, værdipapirer, løsøre eller fast ejendom.

Alle kan oprette et testamente, og såfremt du har ønsker, der skal ændre arvens fordeling i forhold til lovgivningen, bør du skrive testamente. Hvis man ikke opretter et testamente, vil arven blive fordelt efter lovgivningens regler. Og i fald man ikke efterlader sig arvinger, tilfalder ens formue –stor eller lille – staten.

Du bør udfærdige et testamente, mens du endnu har kræfterne i behold, så der ikke

opstår misforståelser, når testamentet bliver gældende, da der kan melde sig mange spørgsmål om den rette formulering.

Hvis du ønsker at betænke Keren Hayesod, er vi dig gerne behjælpelig med at anvise en advokat som vederlagsfrit vil hjælpe dig med råd og vejledning.

Hvordan opretter man et testamente? Testamentet kan udformes af en advokat eller af dig selv. For at testamentet skal have gyldighed, er der dog en række formelle krav, som skal være opfyldt for at sikre, at testamentets bestemmelser bliver fulgt, når det bliver aktuelt.

Ændring eller tilbagekaldelse af et testamente

Du kan frit ændre eller tilbagekalde dit testamente, medmindre du har gjort dit testa-

mente uigenkaldeligt. Ønsker du at ændre i dit testamente, gøres det på samme måde, som da du oprettede testamentet. Både ved ændring eller tilbagekaldelse er det en god idé at kontakte en advokat.

Fritaget for arveafgift

Keren Hayesod er, som en række andre humanitære organisationer, fritaget for nogle af arveafgifterne. Din arv kan derfor gå til et godt formål uden at påvirke den reelle arv.

Du er altid velkommen til at kontakte Keren Hayesod’s kontor på telefon 3393 2466, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller bistand ved udformningen af dit testamente. Din henvendelse vil naturligvis blive behandlet med fuld diskretion.

4

Jákup Joensen er leder af ”Hjælp jøderne hjem” på Færøerne.

Israels trofaste venner på Færøerne

På de vidtstrakte Færøer har et særligt bånd dannet sig mellem øboerne og Israel, smedet af varme, tro og engagement. I hjertet af denne forbindelse står en række kristne grupper, hvis kærlighed og støtte til Israel er uomtvistelig.

En af de mest bemærkelsesværdige af disse grupper er ”Hjælp jøderne hjem”, der gennem årtier har arbejdet tæt sammen med Keren Hayesod Danmark. Bag denne bevægelse lå den utrættelige Danial Poulsen, hvis passion for at støtte jøderne på deres rejse tilbage til Israel var lige så intens som de vilde vinde, der rammer Færøernes kyster. Som navnet antyder, er formålet med gruppen at støtte jøderne i deres hjemvenden til det forjættede land. Dette formål harmonerer perfekt med Keren Hayesods mission om at støtte jødiske immigranter, kendt som Aliyah, på deres rejse til Israel. Hvert år omfavner tusindvis af jøder Israel som deres nye hjem, og Keren Hayesod ledsager dem støttende på rejsen, både praktisk og moralsk.

Modstand Styrker Troen

Ledelsen af ”Hjælp jøderne hjem” er nu overgået til Jákup Joensen, en ægte søn af Færøerne, hvis egen rejse har været præget af troens styrke og viljestyrke. Jákup har personligt gennemlevet livets prøvelser, der har styrket hans forbindelse til troen. Fra den tragiske trafikulykke, der lammede hans kone for livet, til at kæmpe med alkoholmis-

brug, har Jákup oplevet livets dybe dale. Men midt i disse storme fandt han i Gud en kilde til styrke og begyndte at dykke dybere ned i biblens visdom. Selv da han blev alvorligt såret i en motorcykelulykke, hvor brud på stort set alle knogler i hans venstre side truede hans liv, forblev hans tro urokkelig. Hans overlevelse og de nærdødsoplevelser, han oplevede, har kun styrket hans tro yderligere, hvilket tjener som et levende vidnesbyrd om menneskets uovervindelige ånd.

Støtte til Israel: En Trosakt

De israelvenlige færinger lægger stor vægt på at støtte det israelske samfund gennem fremme af Aliyah - jødernes tilbagevenden til deres hjemland. Dette er forankret i bibelens gamle ords befaling om, at ”landflygtige skal hjem og Jerusalem genopbygges”. ”Hjælp jøderne hjem” har derfor i årevis været trofaste partnere for Keren Hayesod, samler ind og sikrer vigtige donationer for at støtte jødernes immigrationsbølger.

7. Oktober:

Et Vendepunkt for Immigrationen

Verden har været vidne til en bølge af

immigration til Israel, udløst af krigen i Ukraine. Over 75.000 mennesker er flyttet til Israel siden krigens begyndelse. Men den 7. oktober markerede et vendepunkt. Stigende antisemitisme i lande som USA, Frankrig og Storbritannien har drevet en eksplosiv stigning i antallet af ansøgninger om Aliyah. Til trods for udfordringerne og terrorangrebene anser mange jøder stadig Israel for at være det sikreste sted for dem.

Fremtidig Støtte: En Stærk Forbindelse Mange af medlemmerne i ”Hjælp jøderne hjem” har en personlig tilknytning til Israel, enten gennem hyppige rejser eller som frivillig i en kibbutz. Deres kærlighed til Israel er uforandret, og de er dybt bevidste om de aktuelle udfordringer. Derfor har de taget initiativ til at styrke deres støtte yderligere, med en ekstraordinær indsamling for at imødekomme behovet for øget Aliyah.

På Færøerne har Israel troværdige og hengivne venner, hvis engagement ikke kender nogen grænser. Det er tydeligt, at Israel har en særlig plads i deres hjerter, og dette bånd vil fortsætte med at styrkes i årene, der kommer.

5

ALT I TRYK & PRINT

Tlf. 44 94 18 99

Vi trykker for Det Jødiske Samfund

stenbytryk@stenbytryk.dk www.stenbytryk.dk

Nybolig Peter Leander

- Din ejendomsmægler på Nordkysten.

6 GAMMEL STRAND 44 · 1202 KØBENHAVN K. · TELEFON 33 63 74 00
STRANDVEJEN 267 · 2920 CHARLOTTENLUND · TELEFON 39640028 · WWW.SKOVSHOVEDHOTEL.COM BILUDAN IVAN NADELMANN
csl@galst.dk ADVOKATFIRMAET

Kunstauktion til fordel for ofrene for terrorangrebet 7. oktober

Vi har modtaget den flotte donation af 3 store indrammede malerier på 70 x 100 cm fra kunstneren Carsten Dahl.

Carsten Dahl er som autodidakt kunstner drevet af en indre nødvendighed og en åndelig bevidsthed. Både som maler og musiker bevæges han af det i sprækken usagte og skjulte, og alting synes at spejle sig i ham som i et vand. Han blændes af lyset, der skabes ud af mørket, for dersom man kender sit afgrundsdybe mørke, ser man meget klarere i lysets refleksioner. Han ønsker at være en åndens maler og en åndens komponist. For ham er toner farver og farver toner. Akkorderne er landskabernes bund, der veksler mellem skygge og lys; dybde og perspektiv. Fuglene er de mange udtryk og følelser set fra barnets perspektiv. Selve det at være maler og musiker handler om at

kunne skabe en åndelig evighed og bevægelse i øjeblikket for derefter at fastfryse det foran beskuerens eget spejl. På den måde forvandler han det ukendte potentiale fra dødvægt til liv.

Carsten Dahl er kristen og hans hjerte banker for Israel og ønsker derfor at støtte ofrene for terrorangrebet 7. oktober med denne flotte donation.

Malerierne bortauktioneres til højstbydende søndag 9. juni i festsalen i Det Jødiske Hus og går til Terrorofrefonden.

Men inden da er det muligt at selv at se værkerne, da de udstilles selv samme sted fra starten af maj måned. Hold øje med programmet fra Jødisk Kulturfestival.

7

VÆR MED TIL AT STØTTE VORES PROJEKTER

Vær med til at støtte vores projekter

gennem medlemskab og bidrag via Girokort, MobilePay 35696 eller ved bankoverførsel til 4180 4440071139.

Keren Hayesod Danmarks velgørenhedsarbejde er målrettet en række specifikke projekter i Israel, herunder:

Du kan hjælpe og støtte gennem medlemskab og bidrag via Girokort, MobilePay 35696 eller ved bankoverførsel til 4180 4440071139.

Keren Hayesod Danmarks velgørenhedsarbejde er målrettet en række specifikke projekter i Israel, herunder:

Victims of terror projektet

Victims of terror projektet Beredskab til terrorofre Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed. Vi støtter et nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og støtte til israelske ofre for terror og deres familier.

- Beredskab til terrorofre

Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed. Vi støtter et nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og støtte til israelske ofre for terror og deres familier.

NET@ projektet – Teknologisk og social ansvarlighed

NET@ projektet – Teknologisk og social ansvarlighed

Youth at risk – udsatte unge

NET@ projektet tilbyder sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder for vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel. Projektet åbner døre for teenagere og giver dem adgang til nye muligheder for beskæftigelse og uddannelse indenfor IT industrien og hæren.

Youth at risk – Udsatte unge Gennem youth at risk arbejder Keren Hayesod aktivt på at give udsatte børn og unge en chance for at bryde den sociale arv og fattigdomscyklus og ændre risiko til mulighed. Indsatsområderne er bl.a. særlige undervisningsprogrammer, mentorforløb m.m.

Amigour projektet – Alle bør gives en mulighed for en værdig alderdom

NET@ projektet tilbyder sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder for vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel. Projektet åbner døre for teenagere og giver dem adgang til nye muligheder for beskæftigelse og uddannelse indenfor IT industrien og hæren.

Projektet tilbyder ældre borgere i Israel - heraf en del Holocaustoverlevere - adgang til beskyttede boliger samt et vigtigt netværk gennem deltagelse i en bred vifte af sociale og kulturelle tilbud.

Gennem youth at risk arbejder Keren Hayesod aktivt på at give udsatte børn og unge en chance for at bryde den sociale arv og fattigdomscyklus og ændre risiko til mulighed. Indsatsområderne er bl.a. særlige undervisningsprogrammer, mentorforløb m.m.

Giv dit bidraG! vær med til atstøtte Keren Hayesods livsbekræftende projekter

Dediker din mærkedag til en indsamling til et projekt efter dit valg eller erstat gaven med et gavebrev til et af vores projekter. Vi sælger også gavecertifikater. Skal du til et selskab, kan dette erstatte blomsten, chokoladeæsken e.l. Du vælger det projekt dit gavecertifikat skal støtte. Kontakt kontoret for at købe et gavecertifikat/ gavebrev eller for at få hjælp til arrangere din indsamling.

Amigour projektet – Alle bør gives en mulighed for en værdig alderdom Projektet tilbyder ældre borgere i Israel - heraf en del Holocaustoverlevere - adgang til beskyttede boliger samt et vigtigt netværk gennem deltagelse i en bred vifte af sociale og kulturelle tilbud.

benytMobilePay nr.35696 til betaling af kontingentog bidrag

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Sæt X og beløb ved det formål de ønSKer at Støtte:

Kontigent 2022, kr. 100 er erson

Kontingent 2024 kr. 150 per person

Benyt MobilePay nr. 35696 til betaling af kontingent og bidrag per person

Bidrag kr. ...........................

Victims of terror kr. ........... Youth at risk kr. ......................

Amigour kr. ..........................

Kroner

Net@ kr................................

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

KVITTERING GIRO INDBETALING

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark

Den Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark

Den Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

Indbetaler Overførsel fra kontonummer
Øre Dag Måned År Sæt X 4030S 2014.04 DB 1427-0000
Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre . , . . , 8 7
+01< +5001595<
GIV DIT BIDRAG! VÆR MED TIL AT STØTTE KEREN HAYESODS LIVSBEKRÆFTENDE PROJEKTER

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.