Keceli Hírek - 2022. szeptember

Page 1

Újabb mérföldkő

Festmény a házfalon

Fényben úszva

Kossuth-díjas énekesnő városunkban

Keceli Hírek INGYENES www.kecel.hu

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2022. szeptember

t e l z ö Üdv

! l ó b y n é Lup


SOK BOLDOGSÁGOT! KEDVES IFJÚ HÁZASOK!

Tóthné Farkas Vivien és Tóth Kornél

Küldjétek el esküvői fotótokat e-mail címünkre, s mi díjmentesen közzétesszük a Keceli Hírekben! (media@kecel.hu)

Drenkovicsné Tóth Henrietta és Drenkovics Gábor

Rákóczi Lilla Szandra és Zlatniczki Ádám

Molnár-Flaisz Nóra és Molnár Ádám

2

A

H Ó N A P

V E RS E

P I N T É R N É FA R K A S C S I L L A

Őszi kép Színeiddel megjöttél, ősz, lenge szellő lengedez, madarak még örömmel csivitelnek, fűzfa, bólogató ágaid felett. Gesztenyefa rozsdabarnás leveleid közül kandikálnak zöld tüskés termések, várják idejüket, mikor hagyhatják el óvó védelmedet. Kergetőző lepkepár száll ide meg oda, kihasználják, Nap, jótékonyságodat, nyugalom vesz körül, szellő melegen simogat, jól érzem magam a természet hangjai alatt. Fűzfa, lengedező ágaid, mint hajfürtök – intenek dúsan, zölden, leomlón kedvesen jeleznek.


2022. szeptember

Keceli Hírek

TISZTELT LAKOSOK! Bizonyára mindannyian értesültek már róla, hogy október 1-től népszámlálás vette kezdetét hazánkban. Október 16-ig online módon lehet kitölteni a kérdőívet, majd azt követően, november 20-ig számlálóbiztosok keresik fel azon háztartásokat, amelyektől online kérdőív nem érkezett be. November 21. és 28. között Kecel város jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek mindazok, akik november 20-ig sem válaszoltak. A KSH minden magyarországi lak-

címre postai felkérő levelet küldött, mely tartalmazza az online kérdőív kitöltéséhez szükséges 12 jegyű belépési kódot. A kitöltés egy átlagos háztartásban kb. 30 percet vesz igénybe. A népszámlálás a tényleges élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki, ezért a felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe szerepel a címzésben. Kérdőívet kell kitölteni mindenkiről, aki Magyarországon él; aki átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb

ideig külföldön tartózkodik és azon külföldi állampolgárokról is, akik legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak. A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Összeírásra kerül az ország területén minden lakás, lakott üdülő és egyéb lakóegység, valamint közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény. Kérdőívet az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni. További információk: https://nepszamlalas2022.hu/ Kérem Önöket, hogy a népszám-

lálásban mindannyian vegyünk részt, mely egyben törvény szerinti kötelességünk is. Haszilló Ferenc polgármester

JÓ KAPCSOLAT A TESTVÉRVÁROSSAL A Hunyad Megyei Magyar Napok alkalmából kapott meghívást városunk erdélyi testvértelepülésére, Lupényba. Szeptember utolsó hétvégéjén Haszilló Ferenc polgármester vezetésével egy kisebb létszámú küldöttség képviselte Kecelt. Érkezés után a péntek estét a lupényi magyar közösség szüreti bálján töltötték, melyet Benedekfi Dávid és Antal Amália, a testvérvárosi kapcsolat legfőbb mozgatói szerveztek. A bált Cristian Resmerita szenátor is megtisztelte jelenlétével. Az önkormányzati képviselőkből, bizottsági tagokból, hivatali dolgozókból álló delegáció tagjai szombaton lupényi magyarok kíséretében a Retyezáthegységben túráztak, majd este ünnepségen vettek részt, ahol – a helyi polgármester hivatalos távollétében – Jakob Mesaros alpolgármester, Széll Lőrincz, Hunyad megye alprefektusa és Cristian Resmerita szená-

tor mellett Haszilló Ferenc polgármester is beszédet mondott. Utóbbi kiemelte: 2009-ben, a testvérvárosi kapcsolat megkötésekor fontos szempont volt részéről, hogy szórvány magyar településsel társuljunk, és ott segítsük az anyanyelv ápolását és a magyar közösség ös�szefogását. Lupényban példásan végzi ezt a feladatot Benedekfi Dávid, akit a közelmúltban EMKE (közművelődés-szervezés) és Barcsay Ákos-díjjal (szórványközösségekben dolgozó, a közösségépítő munkában kiemelkedő teljesítményt elérő személyek elismerése) is kitüntettek. Az ünnepség után a kézdivásárhelyi Pittyes2es és Gyufa humorista trió szórakoztatta a közönséget. Vasárnap a küldöttség tagjai a Strázsa-hegyen 1868 méter magasan lévő trianoni határkőhöz túráztak, mely Havasalföld és Erdély határán áll. Az út egy rövidebb szakaszát libegővel

tették meg. Este román tánccsoport előadásával kedveskedtek a vendéglátók, melyen ismét részt vett az alpolgármester és Marius Baloui jegyző is, valamint azok a lupényi magyarok, akik túrázni kísérték el a kecelieket. A látogatást mindkét részről pozití-

van értékelték a városok vezetői. Úgy látják, hogy fontos a kapcsolat aktív ápolása, a rendszeres időközönkénti találkozások. Ennek jegyében Haszilló Ferenc polgármester a jövő augusztusi szüreti napra hívta vendégségbe a lupényi delegációt.

3


A város hírei

Keceli Hírek

2022. szeptember

ISTEN ÉLTESSE ŐKET SOKÁIG! Szeptemberben két keceli szépkorú hölgyet is köszönthetett 90. születésnapja alkalmából Haszilló Ferenc polgármester. A hónap első felében Jenovai Mátyásné Mayer Máriát látogatta meg a Móra Ferenc utcában, aki 15 éve él Kecelen. Korábban császártöltési lakos volt, költözése óta lánya és annak férje gondoskodik róla. Marika néninek 2 gyermeke, 4 unokája és 2 dédunokája van. Örömmel mesélte, hogy nemsokára Pesten élő családtagjai is meglátogatják, a közös ünneplésre a születésnapját követő hétvégén került sor. Szeptember második felében Vancsik Jánosné Szvetnyik Mária ünnepelte 90. születés-

napját. Marika néni a Mókus utcában, családjával él, és a látogatáskor éppen a Csendes Ősz Idősek Otthona napközijébe készülődött, hogy ott is megünnepeljék a jeles napot. Marika néni Kecelen született és háztartásbeliként dolgozott pék férje mellett. Az évek során 5 gyermeke, 5 unokája és 3 dédunokája született. Mint mondja, szép időt megért, és nagyon várta polgármester úr részéről a köszöntést. A napköziben, társaságban jól érzi magát, de a teraszon is szívesen üldögél, élvezi családja gondoskodását. Mindkét Marika néninek kívánunk jó egészséget és szép napokat hozzátartozóik körében!

EGYÜTT KÖNNYEBB Újabb közösségi összefogásban végzett munkára került sor szeptember 16-án délután a Városi Múzeumban. Településünk több szervezete és magánszemélye közreműködésével a múzeum bejáratának térkövezése és a szomszédos szelektív hulladékgyűjtő betonalapzatának kialakítása valósult meg. Hálás köszönet Györgye Zalánnak és a Zali-Szan Kft. munkatársainak, valamint Radva Zoltánnak és a Városgazdálko-

dási csoport munkatársainak a felajánlott alapanyagokért, eszközökért és a kivitelezésben való segítségükért, valamint a megjelent önkénteseknek – közöttük Haszilló Ferenc polgármesternek és Fekete Szabolcs plébános atyának – segítségükért. Továbbá köszönet a munkások megvendégeléséért és annak támogatásáért Greksa Zoltánnak, Hatvani Gábornénak és Herczeg Jánosnak.

AJÁNDÉKOT KAPTAK A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ajándékait vehette át szeptember 2-án Kecel Város Önkormányzata, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Kecel Város Óvodája és Bölcsődéje, valamint a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A Császár Levente által írt és szerkesztett Legendás út című kötet 50 megyei legendát dolgoz fel, melyből megismerhető az itt élők őseinek hiedelemvilága, történelmi eseményei, és megmagyarázza a már nehezen értelmezhető, furcsa szokásokat, kifejezéseket. A kötet tartalmában és megjelenítésében is a fiatal, illetve felnőtt korosztályt célozza meg. Pósik Olga festőművész végtelen érzékenység4

gel, ugyanakkor bátorsággal és eleganciával illusztrálta a történeteket. A Legendás út című mesekönyv szereplői jelennek meg a Merre

vagy Tóbiás? társasjátékban. A 4 éves kortól ajánlott játék a megyénkhez köthető mesék és legendák szereplőit eleveníti meg kooperatívan, miszerint a játéko-

sok csak akkor nyerhetnek, ha együttműködnek. A Boróka című társasjáték 12 éves kortól ajánlott, ennek célja BácsKiskun megye természeti kincseinek megismerése, valamint a környezettudatos magatartás erősítése. Az ajándékok abból a célból érkeztek az intézményekbe, hogy segítségükkel a felnövekvő gyerekek megismerjék, mindennapjaik részeként őrizzék a Bács-Kiskun megyében élők hagyományait, történeteit, természeti értékeit. Bárki elolvashatja a kötetet vagy a társasjátékokkal kipróbálhatja tudását, játékos kedvét a Városi Könyvtár és Művelődési Házban. Az ajándékokért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.


2021. május 2022. szeptember

Keceli Hírek

A város hírei

INDUL A TŰZIFAPROGRAM A MAGYAR CSALÁDOK RÉSZÉRE Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható, de van lehetőség a maximális mennyiségnél kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is. A tűzifaprogramban kemény lombos, lágy lombos és fenyő tűzifa vásárolható az állami erdőgazdaságoknál (térségünkben http://kefag.hu/index.php/hu/) az adott területre jellemző fajösszetétel szerint.

Hengeres tűzifa vásárolható, melynek egységes maximált forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként (1,7*1*1 m, ami kb. 8-10 q):

kemény lombos: 30 000 Ft, lágy lombos: 19 000 Ft, fenyő: 19 000 Ft. Keceli lakosoknak a császártöltési erdészetnél lehet érdeklődni az

543-010 telefonszámon. További információk a vásárlás feltételeiről és menetéről: kormany.hu/agrarminiszterium/ tuzifaprogram2

FÓRUM A CIVIL SZERVEZETEKNEK Kecel Város Önkormányzata tájékoztató fórumot tartott szep­ tember 8-án a keceli székhel�lyel rendelkező egyesületek, alapítványok, klubok, vadásztársaságok, köztestületek részére, Haszilló Ferenc polgármester, valamint Sendula Anita önkormányzati képviselő szervezésében. A városban összesen 35 civil szervezet tevékenykedik, melyből 29 egyesület, 4 közalapítvány

és 2 köztestület. A fórum célja az volt, hogy ezen szervezetek átfogóbb képet kapjanak a helyes működésről, valamint a pályázati lehetőségekről. Szó esett továbbá a működtetéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekről is. Molnár Elvira a Bács-Kiskun Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetője, előadásában részletesen kitért a dokumentációs problémákra, miként kell a szervezeteken belüli változásokat bejelenteni, hogyan lehet a

jogszabályi előírásoknak megfelelni. Mely szempontokra kell fokozottan figyelni egy-egy irat elkészítésénél, mi az, amit ellenőrzések során vizsgálhatnak a hatóságok. Az előadó felhívta a figyelmet a pályázatok benyújtásánál leggyakrabban elkövetett hibákra, és tanácsokkal segítette a résztvevőket mindezek kikü­ szöbölésére. Valamint mindenkit arra bíztatott, ha bármilyen felmerülő kérdésük, problémájuk adódik, keressék bizalommal

irodájukat a 78/415-165-ös telefonszámon vagy a civilbacs@ gmail.com e-mail címen.

KÖLTSÉGVETÉSI DÖNTÉSEK A nyári szünetet követő első testületi ülését városunk képviselő-testülete szeptember 19én tartotta meg. Első napirendi pontként módosította a 2022. évi költségvetési rendeletet, átvezetve az év folyamán már külön-külön megszavazott pénzügyi döntéseket. Rendkívüli költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtásáról döntött, napelemrendszer kiépítését támogatta a Csendes Ősz Idősek Otthonánál, valamint két közbeszerzési tárgyú határozatot hozott az Önkormányzat földgázszükségleteinek gazdaságos biztosítása céljából. Ezt követően hozzájárult a bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagnormák és rezsiköltségek emeléséhez, melyet nem terhelt át a lakosságra, mivel a térítési díjakat változatlanul hagyta. A képviselő-testület a használatbavételi engedély végleges-

sé válásának napjával a Kecel Időseiért Közalapítvány ingyenes használatába adta a TOP-os pályázat keretében megvalósult nappali ellátó és szociális étkeztető épületszárnyat, csatlakozott a Bursa Hungarica 2023. évi fordulójához, majd áttekintette és módosítás nélkül helybenhagyta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

5


Közösség

Keceli Hírek

2022. szeptember

ÚJABB MÉRFÖLDKŐ Idén 30. évfordulóját ünnepelte a Keceli Polgárőr Egyesület, melynek alkalmából szeptember 7-én díjakat vehettek át a kitüntetettek. Az egyesület 1992. szeptember 3-án kezdte meg működését. Akkor még csak 17 taggal, mely mára már 66 főre nőtte ki magát. A kitüntetések átadása előtt Haszilló Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, valamint beszédében háláját fejezte ki minden polgárőrnek a szüntelen szolgálatáért, továbbá a városért és a lakosokért végzett tevékenységéért. Ezt követőén az Év polgárőre díj került kiosztásra, melyet Gubicza Zoltán és Skropkó Nándor vehetett át 2021. évi kimagasló munkájáért. A folytatásban az 5-10-1525 és 30 éves szolgálatért járó kitüntetések kerültek kiosztásra. 5 éves munkájáért Harkainé Villányi Ibolya, Sendula Attila és Senduláné Lavati Éva kapott díjat, 10 éves szolgálatáért Zsemberi Ádám. 15 éves szolgálatáért emléklapot és vázát vehetett át Bleszák Gábor. 25 éves szolgálatáért kitüntetésben részesült – amely emléklapból és arany pecsétgyűrűből állt

6

– Flaisz Nándor, Tóth Ferenc és Sendula Zoltán. Többen is a kezdetek óta tagjai az egyesületnek, ennek elismeréseképpen 30 éves szolgálatáért jutalmat kapott Grúber Károly, Orcsik István, Pásztor János, Pásztor Márton János és Takács János. Szintén idén vehette volna át a 30 éves munkájáért járó díját Szabián Ferenc, de sajnálatos módon az ünnepség előtt nemsokkal elhunyt. Emléke előtt polgárőrtársai egyperces néma csenddel és főhajtással tisztelegtek. Az egyesület megalakulása óta mindig közösen végzik feladatukat Grúber Károly és Takács János, nekik külön ajándékkal kedveskedtek, valamint virággal köszöntötték születésnapja alkalmából Haskó Noémit. A díjak átadásában segítséget nyújtott Haszilló Ferenc polgármester, Pintér Csaba, valamint Városi Ferenc.

A 30 éves jubileum alkalmából az egyesület ajándékkal kedveskedett tiszteletbeli tagjainak, támogatóinak: Bokor Csabának és nejének, Fekete Szabolcs plébánosnak, Fejes Györgynek és feleségének, Haszilló Ferencnek és feleségének, Hatvani Gábornak és feleségének, Juhos Csabának és feleségének, Kelemen Lászlónak és feleségének, Molnár Jánosnak és feleségének, Pintér Csabának és feleségének, Pintér Józsefné-

nek, Rózsa Attilának és feleségének, Szentgyörgyi Alajosnak, továbbá Városi Ferencnek és feleségének. Külön köszönet Hatvani Gábornak és feleségének az ünnepség helyszínéért, valamint önzetlen támogatásukért, melyért az egyesület vázát ajándékozott számukra. A díjátadó után Fekete Szabolcs plébános mondta el áldását, majd egy jó hangulatú vacsorával zárult a rendezvény, melyről a Fürtös Vendéglő gondoskodott.


2021. május 2022. szeptember

Keceli Hírek

Közösség

FESTMÉNY A HÁZFALON A Barcika Art Nonprofit Kft. képzőművészeti falfestménytervező pályázatot hirdetett az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében Kazincbarcikán. Ide nyújtotta be Megfordult helyzet című festményét Szentgyörgyi Erika festőművész is, melyet az ítészek a legjobbak közé választottak. A falfelületekre többféle technikával készült egyedi terveket vártak, melyek figyelemfelkeltő hatásúak. A beküldött művek közül a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt hármat egy-egy

ötemeletes társasház tűzfalára festettek fel. Erika alkotása a Babits Mihály úton látható. A díjátadó ünnepségre augusz-

tus 16-án került sor, a jutalmat Klinkó Zoltán, a BorsodChem Zrt. kommunikációs specialistája és Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere adta át, a nyertesek pénzjutalomban részesülhettek. A pályázat Kazincbarcika Város Önkormányzatának megbízásából, Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BorsodChem Zrt. által működtetett Klíma Alap támogatásával, a LIFE19 CCA/ HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP azonosítójú, VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT

című projekt keretein belül valósult meg. Gratulálunk!

AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA KECELEN Magyarországon 1992 óta augusztus 1-én ünnepeljük az anyatej világnapját, augusztus első 7 napját pedig a szoptatás heteként tartjuk nyilván. Kecelen augusztus 27-én, a Szüreti nap programjainak sorában került megrendezésre az esemény a Városi Múzeum udvarán. A délelőtt folyamán megismerhették az anyukák Kogler Kingát, Kókainé Richter Jennifert és Kókainé Béleczki Helgát, akikhez bizalommal fordulhatnak, ha gyermekük fejlődése során eltérésre gyanakodnak. A szakmai programot az óvónők Hétszínvirág bábcsoportjának előadása, majd Grúber Noémi éneke színesítette. A rendezvény ideje alatt a BácsKiskun Megyei Önkormányzat Meseföld Mesebusza várta a szülőket és a gyermekeket egyaránt,

akik szép élményekkel és kedves ajándékokkal gazdagodhattak. Számunkra is fontos az anyatejes táplálás szorgalmazása, hiszen az anyatejnél nincs egészségesebb táplálék a babák számára. A természet évszázadok óta tökéletesíti az anyatej összetételét. A szoptatott babák kevésbé fogékonyak a bakteriális és vírusos eredetű fertőzésekre és más – a gyerekek körében gyakori – megbetegedésekre. Megfelelő arányban tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat, szénhidrátokat, enzimeket, sőt még esszenciális zsírsavakat is, valamint hozzájárul az agy és az idegrendszer kiegyensúlyozott fejlődéséhez. Az anyatej megfelelő arányban olyan intelligens táplálék, amelynek az összetétele folyamatosan változik a szoptatás során. Mindig pontosan azt nyújtja, amire a babának szüksége van.

Az anyatej több, mint táplálék. A szoptatás olyan, mint egy gombolyag fonal, amellyel körbe tekered a gyermeked. Minél többet tekersz rá, annál messzebb mehet el tőled, hiszen a fonal mentén biztosan visszatalál hozzád.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon intézményeknek és személyeknek, akik munkájukkal, közreműködésükkel segítették ünnepségünket. Köszönettel: Védőnők Fotók: Varga Eszter

7


Iskola

Keceli Hírek

2022. szeptember

„FÖLD ALATT ÉS FÖLD FELETT” Öt napi izgalomban, felejthetetlen élményben, vidámságban és életre szóló tapasztalatban részesült iskolánknak azon 44 tanulója, aki 2022. szeptember 2 - 6. között részt vett a Határtalanul! kiránduláson Erdélyben. A kirándulás a HAT-KP-1-2021/1-000074 pályázati azonosítószámú, „Föld alatt és föld felett” - betekintés Erdély természeti és történelmi kincseibe című támogatás segítségével valósult meg. Utunk kezdetén Aradon szakadó esőben megkoszorúztuk a 13 vértanú emlékművét, és elénekeltük a Himnuszt. Temesváron megtekintettük a középkori végvárrendszer egyik legnagyobb várának fennmaradt Mária Terézia nevű bástyáját, majd körbesétáltuk a város főterét. A barokk, illetve szecesssziós stílusú felújított épületek csodás látványát a szemerkélő eső sem tudta elrontani. Ezután Marosillyén Erdély aranykorának uralkodója, Bethlen Gábor szülőházában jártunk. A Böjte atya ferences alapítványa által felújított és karbantartott háznak nagyon különös kisugárzása van. A házba belépve a látogatót különös érzés keríti hatalmába. Egyszerűség, erő és nyugalom árad a vastag falakból. Érződik, hogy e falak között a nemes és befolyásos család Erdély sorsát befolyásoló döntéseket hozott. Ez a nyugalom diákjainkra is átragadt, és figyelmesen, érdeklődve hallgatták az idegenvezetést. Ezután Déván meglátogattuk a Böjte atya vezette gyermekmentő alapítvány központját. Itt tájékoztatást kaptunk az alapítvány működéséről, majd átadtuk pénzadományunkat. Diákjaink egy tíz éve az alapítvány védelmében nevelkedő fiatallal is elbeszélgettek. Fá-

8

rasztó első napunk után Hátszegen, egy hegy tetején elfoglaltuk csodás szállásunkat, ahol már meleg vacsorával vártak minket. Vendéglátóink nem fukarkodtak az adagokkal, így a desszert almáspitébe sok gyerekünk már csak belekóstolt. Második napunk bőséges reggelivel és egy rövid utazással indult Őraljaboldogfalvára. Itt egy rendkívül érdekes, sztorizgatós, de sok tanulsággal szolgáló előadást hallgattunk meg Bódis Miklóstól, aki a templom lelkésze 26 éve. Nem csak a XIII. századi templom gyönyörű freskóiról informálódtunk, hanem az erdélyi magyarság múltjába és jövőjébe is betekintést kaptunk. Ezután pedig jött a kaland Petrozsényban. A Bolii-barlangot létrehozó patak vize- mielőtt a barlangba ér- egy szurdokon halad keresztül és az idők során létrehozott egy szurdokvölgyet. A patak mellett haladva, kifeszített kötelekbe kapaszkodva szinte a patak felett lógva fedeztük fel a völgyet. Amikor pedig elfogyott a kötél, a kíváncsiságtól és a felfedezés vágyától hajtva nem álltunk meg. A bátrabbak a patakba gázolva derítették fel a gyönyörű szurdok többi részét. A látvány önmagáért beszélt. Ez örök élmény marad. Ezután persze a barlangot is megtekintettük, ahol az idegenvezetés révén a barlang kialakulásáról szereztünk ismereteket. A túrázásba annyira belejöttünk, hogy az 1700 méteres Strázsa hegy megmászása már gyerekjáték volt. A hegyen elfoglaltuk második szállásunkat, ahol szintén bőséges vacsorával vártak minket. Harmadik napunkat a Lupényi iskola meglátogatásával kezdtük, és megismerkedtünk az ott tanuló magyar diákokkal. Majd

a lupényi diákok és tanárok vezetésével egy újabb kirándulás során a Retyezát-hegységben megcsodáltuk a Mária-vízesést. Kései ebédünket egy lupényi étteremben fogyasztottuk el, majd a lupényi katolikus plébános - csak nekünk - celebrált egy délutáni misét. Itt a templom előtt megkoszorúztuk az emlék kopjafát. Jóleső fáradtsággal érkeztünk vissza szállásunkra. A vacsora után egy játékos kvízversenyen mérték össze tanulóink, hogy ki emlékszik jobban az út eddigi részén szerzett információkra. Ezután egy fergeteges táncos-zenés estet tartottunk. A hangulat frenetikus volt, erről a közös éneklés is gondoskodott. Negyedik napunkat Gyulafehérváron kezdtük, ahol megtekintettük Erdély egyik rejtett kincsét, a Gróf Batthyány Ignác püspök alapította könyvtárat. A könyvtár nagyon sok értékes kódexet és ősnyomtatványt rejt. Jelenleg a könyvtár nem látogatható, csak kutatási célokat szolgál, de kirándulásunk szervezői külön engedélyt szereztek számunkra, hogy láthassuk ezt a csodát. Ezután a székesegyház-

ban megkoszorúztuk Hunyadi János sírját, és megtekintettük Márton Áron püspök nyughelyét. A Tordai-sóbánya is igazi élmény volt. A föld alatti hatalmas, 120 méter mély nagyterem impozáns látvány volt. Utolsó szálláshelyünkön, Fehérvölgyben érkezésünk tiszteletére megfújták a hegyi emberek által használt nagy havasi kürtöt is. Itt levessel, főétellel, fagyival és palacsintával vártak bennünket. Megvastagodott derékkal feküdtünk le este. Utolsó napunkon két különleges barlangot látogattunk meg. Először az Aranyosfőijégbarlangot, ahol a barlangban a 3800 éves jég látványa megdöbbentő volt. Majd Kiskohon a Medve-barlangot, ami egy csodás cseppkőbarlang. Hazafelé még megálltunk és megkoszorúztuk Nagyszalontán Arany János szülőházát és elszavaltunk egy részt a Toldiból. Késő este értünk haza fáradtan, de lelkünkben megújulva. Kirándulásunk legnagyobb eredménye, hogy minden gyermekünk Erdélyt örökre a szívébe zárta. Hátránya, hogy mostantól mindannyian állandóan visszavágyunk e mesés csodás vidékre. A kirándulást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 4 699 990 Ft vis�sza nem térítendő összeggel támogatta.


2021. május 2022. szeptember

BECSENGETTEK… 2022. szeptember elsején Veni Sancte szentmisével és tanévnyitó ünnepséggel kezdődött el a 2022/2023-as tanév. A szentmisét Fekete Szabolcs plébános atya, intézményünk új lelki vezetője mutatta be. A zenei szolgálatot Csiszér László és az iskolai énekkar látta el Illésné Márin Éva tanárnő vezetésével. A szertartásban sor került

az iskolatáskák megáldására is. Szentmise után a 2. b osztály műsora nyitotta meg a tanévet. Felkészítőjük Himerné Komáromi Helga tanító néni volt. A műsor után Berger József igazgató úr szólt a vendégekhez, és tette hivatalossá a tanévkezdést. Ezután fogadalmat tettek az új elsősök. Egyszerre mondták az igazgató úr után a szöveget: a ke-

celi II. János Pál Katolikus Általános Iskolás tanulója fogadom… Majd átvették az osztályok kép-

viselői az emléklapokat. Az ünnepség Himnusszal és zászlókivitellel zárult.

FÉNYBEN ÚSZVA A „Fényben úszva” pályázat záró kiállítására szeptember 26-án került sor, ahol újra rádöbbenhettünk, hogy Kecel rendkívül sok tehetség otthona. A tárlaton a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai mutatták be az NTPINNOV-21-0369 számú pályázat keretében végzett munkájukat. A pályázat keretében készült alkotásokat, modelleket, pályázati termékeket állították ki egy kiállítás keretében. A projekt célja volt, hogy komplexen, több tudomány és művészeti területen is egy témakört dolgozzanak fel. A „fény” volt minden részterület témája. Ezt járták körbe a gyerekek, az egyes területeket ös�szekapcsolva. A részterületek - csillagászat, irodalom, sakk, képzőművészet, 3D modellezés, robotika, zene - tanulmányozása révén sok új ismeretet szereztek, motivációjukat erősítették, tehetségüket kibontakoztathatták. A csillagászat foglalkozásokon távcsöves megfigyeléseket végeztek, előadásokat hallgattak, Naprendszer-makettet ké-

szítettek. A 3D modellezés foglalkozás résztvevőivel közösen elkészítették a Föld belső szerkezetét bemutató modellt. Az irodalom foglalkozásokon a felvilágosodás korának műveit tanulmányozták, és egy könyv igloot építettek. A 3D-s foglalkozásokon megismerkedtek a jövő technikájával. A 3D modellezés és nyomtatás lehetőségeivel saját maguk is sok terméket hoztak létre, amit a kiállításon meg is tekinthettünk. A robotika foglalkozások résztvevői robotokat építettek és programoztak. A kiállítás vendégei maguk is irányíthatták ezen robotokat. A sakk szerelmesei is részt vettek a projektben. Ők a sakkelméletek tanulmányozása közben a 3D nyomtatásban résztvevőkkel elkészítettek egy ezzel a technikával készült sakk készletet, amit a kiállításon ki is lehetett próbálni. A zenei projektben résztvevők a kiállításmegnyitón két zenemű bemutatásával, valamint furulya­számokkal mutatták meg tehetségüket. A képzőművészet másik ága is helyt kapott a pro-

jektben. Árnybábjáték bemutatót tartottak a gyerekek. Több különböző technikával készült, a fény-árnyék problematikát feldolgozó műveket készítettek. Használtak papír, karton, üveg, fényrajz és fényfestéses technikákat is. A kiállítás megtekintésével újra

megbizonyosodhattunk róla, hogy gyermekeink tehetségesek, iskolánk pedagógusai pedig minden lehetőséget megragadnak, hogy ez a tehetség kibontakozhasson. Köszönjük mindenkinek a kiállítás berendezésében és lebonyolításában nyújtott segítséget.

9


Birkafőző verseny

Keceli Hírek

2022. szeptember

ESŐBEN IS VÍGAN RO 32 főzőcsapattal és 500 vendéggel – az esős, hűvös idő ellenére is – sikeresen zajlott a 13. Birkafőző verseny, melynek a Hatvani Szabadidőpark adott otthont. Vulman József és Paplanos István szervezők szerint a nap folyamán megközelítőleg 800 fő látogatott ki a rendezvényre, melynek bográcsai reggel 8 órakor kezdtek rotyogni. A zsűri tagjai – Haszilló Ferenc és Domonyi László polgármesterek, valamint Gyuricza Tibor – a délelőtt folyamán szorgalmasan végiglátogatták a főzőhelyeken a versenyző csapatokat, majd a dél körüli kós-

10

tolás után az alábbi eredmények születtek: 1. helyezett: Haskó Noémi, 2. Grúber-Répási Holding, 3. Pintér Művek, különdíj: Hőenergia Kft., Víz-ízű csapat (Cegléd), Balogh István Ferenc emlékdíj: Gyergyói tesók. A nagyközönség szórakoztatására a színpadi műsorok 11 óra után kezdődtek. Fellépett a V&K Strong Fitness Team, a Kéknefelejcs népdalkör, Mizser Réka és Sendula Jázmin Fit-Kid versenyzők, Vancsura Csaba, a Pandora Pole & Hoop és a Bogárzó citeraegyüttes. A rendezvény területén lehetőség volt


2021. május 2022. szeptember

Keceli Hírek

Birkafőző verseny

OTYOGTAK A BIRKÁK kipróbálni az íjászatot, a jurta sátorban pedig gyermekeknek szóló programokon részt venni a Városi Könyvtár és Művelődési Ház, valamint a Varázserdő Családi Központ jóvoltából. A nagykoncertek késő délután kezdődtek: elsőként Varga Miklós és gyermekei, Vivien és Szabolcs, majd az Érzés és a Tattos zenekar szórakoztatta az eső ellenére is kitartó közönséget. A Rock Fanatic együttes koncertjére ezúttal nem került sor, de a szervezők és a közönség szeretettel várják őket legközelebb. A rendezvény fővédnöke és támo-

gatója Pintér Csaba és a Pintér Művek, támogatói Kecel és Kiskőrös városok önkormányzatai, a Hatvani család, Bács-Generál Kft., Vanex Kft., Műszaki Pont – Soltvadkert, Műszaki áruház – Kecel, Csúzi-Ker Kft., Dr. Csapi Bence, Koch Borászat, BIDesign Reklámstúdió, Lakatos Gábor és Palástiné Vörösváczki Erika voltak. Buci és Pityu köszönik a segítséget valamennyi támogatónak, segítőnek, fellépőnek, helyszíni közreműködőnek. Fotók: Gyalogné Klajkó Eszter További képek Kecel város Facebook oldalán

11


Kultúra

Keceli Hírek

2022. szeptember

CSENDEMBE TAKARLAK A Csendes Ősz Idősek Otthona új közösségi termében Tóth Lászlóné Fitó Ica új, tavasszal megjelent „Csendembe takarlak” c. kötetének bemutatóját tartottuk szeptember 6-án. A nagy létszámmal megjelent közönség előtt az alkotó bemutatkozott, beszélt eddig megjelent köteteiről, verseiről, prózáiról. Elmondta az otthon lakóinak, a klubtagoknak és meghívott vendégeinknek, ho-

gyan kezdte pályafutását, hogyan merített ihletet az életéből, pedagógusi pályájából, családjából, baráti kapcsolataiból, a természet szépségeiből. Kecel lokálpatriótájaként a keceli emberek küzdelmeiről, a mindennapok szépségeiről is szólt hozzánk, valamint írói pályájának kezdetéről és azóta folytatott tevékenységéről is. Hogyan fogalmazódtak meg benne a gondolatok, amiket versbe sze-

dett, s miként születtek meg prózai költeményei. Műveiből felolvastak: Pecznyik Lajosné Erzsike, Bata Lászlóné Erzsike és az Idősek Otthona két dolgozója: Stencelné Borbényi Ildikó és Baranyai Margó. Örömmel fogadtuk Fitó Icát, aki az elmúlt négy évben már másodszor tisztel meg bennünket jelenlétével. Gombkötőné dr. Sendula Judit intézményvezető

NÉGY KERÉKEN A KULTÚRA Városunk is helyet adott a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából létrehozott tárlatnak. Szeptember 1-jén indult útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum új vándorkiállítása, amely a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából jött létre. A múzeum-busz első állomása a költő szülővárosa, Kiskőrös volt, majd Orgovány, Izsák és szeptember 7-én Kecel. A nap során több mint kétszázan tekintették meg a különleges, interaktív tárlatot. A tervek szerint közel egy éven át számtalan további település következik majd. Az utazó kiállítás kiemelt célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több honfitársunkhoz juttassa el élményszerűen Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját. A tárlat a haladás, sebesség, út, utazás fogalmaiból indul ki, és az aktuális kutatásokra alapozva, egyedi megközelítésből mutatja be Petőfi személyiségét, munkásságának ismert darabjait. A kiállítás címét adó mottó „Átröpűlök hosszában hazámon” a Dalaim című vers részlete, amely nemcsak az utazás iránti szenvedélyét és költői ambícióit fejezi ki, de utal a tárlat nem mindennapi jellegére is. A kiállítás képzeletbeli utazásra hívta közönségét: 1845-ben felszállhattunk a gyorsszekérre Petőfi mellé, hogy a költő a „változó szerencse szekerén” felidézze számunkra múltjának meghatározó állomásait, és velünk együtt fürkéssze jövőjét. A tárlat nem a költő életrajzát helyezte fókuszba, sokkal inkább az alkotói attitűdöt meghatározó döntési helyzeteket mutatta be, mint például a költővé válás, a társadalmi mobilitás, az életpálya megválasztása, a közéleti szerepvállalás, az irodalmi élet szervezése vagy a családalapítás. A kiállítás gerince a tíz kiemelt gyűjteményi darab, mely a 12

képzeletbeli utazás egy-egy állomását jelzi: ilyen az édesapa Petrovics István mészárosbárdja, a Szendrey Júliától kapott gyöngyhímzéses pénztárca, vagy éppen egy biliárddákó, amelyet Petőfi a törzshelyén, a Pilvax kávéházban használhatott. Minden relikviához tartozik egy-egy kiemelt vers, valamint számos idézet, kézirat, művészeti alkotás és irodalomtörténeti érdekesség, amelyek együttesen egy-egy meghatározó élethelyzetet vagy témakört tárgyalva mutatták be a költő életének legfontosabb állomásait. Ezek a változatos módon elrejtett tartalmak önálló felfedezésre, kutatásra ösztönözték a látogatót, több érzékszervet is bevonva a tapasztalatszer-

zésbe. A kiállítás egységei önmagukban is értelmezhető, zárt egységeket alkottak, amelyeket többféle narratívába fűztek össze a látogatókat és Petőfit egyaránt megszólító kérdések, az Úti jegyzetek Patkós Márton színművész által megszólaltatott sorai és a János vitéz fordulatai. Az első tematikus kiállítási egységben Petőfi első publikált arcképe (Barabás Miklós, 1845) és a helykeresést, a költői önmeghatározást fókuszba helyező Sors, nyiss nekem tért című költemény kapcsán megismerkedhettünk a képet közlő Pesti Divatlappal, megtudhatjuk, mit jelentett a korban egy ilyen folyóirat, hogyan alakult Vahot Imre és Petőfi kapcsolata, s milyennek látta Jókai Mór barátja arcképét. Az utolsó állomáson pedig az 1847ben megjelent Petőfi összes költeményei című kötet jelent meg, így Petőfi szándékától, hogy az irodalmi élet meghatározó szereplőjévé váljon, a megvalósulásig, azaz a verseiben örökké élő költő alakjáig vezet a képzeletbeli uta-

zás. Az egyes állomások során izgalmas formai és vizuális megoldások jelenítették meg többek között az Egy estém otthon, a Szeptember végén és Az alföld című verseket. A tárlat záró részében írók, költők Petőfiről szóló idézeteit olvashatta az érdeklődő, a busz hátsó üléssorán a PIM-ben őrzött Petőfi-relikviákból egy digitális kollázst alkothattak a látogatók próbára téve a kiállításon megszerzett tudásukat. A busz a tervek szerint 2022 szeptemberétől 2023 augusztusáig járja az országot és a Kárpát-medencét. A projekt kurátora Molnár Eszter Edina, Sóki Diána, grafikai arculat és tipográfia Mezei Ildikó munkája, látványterveket és a belsőépítészetet Nyirán Márton készítette, a kivitelezést a New Edge Kft. végezte. A kiállítás megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatása tette lehetővé. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház köszöni a remek lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeumnak és lelkes csapatának!


2021. május 2022. szeptember

Keceli Hírek

Interjú

KOSSUTH-DÍJAS ÉNEKESNŐ VÁROSUNKBAN A Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében a Köszönjük Magyarország! program keretében városunkban adott koncertet a Romengo, a Cigány Hangok és a Romanimo énekesnője és gitárosa, Lakatos Mónika és Rostás Mihály „Mazsi”. Mónika 2020ban WOMEX Életműdíjat vehetett át, ami a világzene legnagyobb kitüntetésének számít. 2022. március 15-én Kossuth-díjjal ismerték el kiváló művészi tevékenységét. „Mónikát az oláh cigány zenei hagyomány képviselői közül is kiemeli varázslatos énekhangja és lenyűgöző jelenléte, valamint a zene iránti végtelen alázatossága” olvashatjuk róla a Hangvető zenei terjesztő Facebook oldalán. A koncert után az énekesnőt kérdeztük.

• Honnan indult a zenei pályafutásod? Mikor vált egyértelművé, hogy a zenével szeretnél foglalkozni? Azt hiszem, igazából gyerekkoromban. 5-6 éves lehettem, amikor elmentem Budapesten a Holdvilág Kamaraszínházba az unokatestvéreim unszolására. Mindig kérték, hogy alapítsunk egy zenekart, mi gyerekek. Családon belül többen voltak, akik tudtak zenélni, teljesen autodidakta módon tanultam én is, mi nem is tudunk kottát olvasni. Félrevonultunk a felnőttektől és utánoztuk őket, táncoltunk, éne-

keltünk. Aztán Malgot István volt az, aki felfigyelt erre a gyerektársaságra, hogy ez több is lehetne, mint csak így magunkban zenélgetünk. Később ő nevezett be minket az 1996-os „Ki mit tud?” versenyre, amit kategóriánkban megnyertünk. Itt lehetett minket először megismerni. Közben én férjhez mentem Rostás Mihályhoz, és mondhatom, hogy a mi zenei pályánk közösen itt kezdődött el igazán. Ő is szeretett nagyon zenélni, és én is énekelni. Miután nekifogtunk együtt zenélni, megalapítottuk a Romengo zenekart. Adta magát az élet, nem szándékosan, nem terveztük, hogy zenészek leszünk, sem a férjem, sem én, hanem egyszerűen csak így alakult. • Számos elismerést tudhattok a magatokénak, de mind közül talán a legnagyobb a 2020-ban elnyert WOMEX-díj, valamint a Kossuth-díj, melyet 2022-ben kaptál. Mit jelentenek ezek számotokra, hogyan befolyásolja ez a munkásságotokat? Rengeteg mindent jelent egyszerre. Nagyon nagy öröm, hogy elismerik a munkánkat és mindazt, amit mi képviselünk. Első-

sorban azt gondolom, hogy ezek a díjak a kultúránknak szólnak, a közösségünknek, az országunknak. Valamint az, hogy méltányolnak minket, sok pluszt ad ahhoz, hogy érdemes tovább folytatni azt az utat, amit mi elkezdtünk. 25 év munkája van mögöttünk, ezt kitartással még tovább kell vinni, és ezáltal óriási felelősséggé válik. Mert ha elérünk egy szintet, akkor abból lejjebb nem adhatunk. Figyelni kell arra, hogy milyen felelősséggel mit adunk elő, hogyan tesszük azt, és ezek nagyon fontos dolgok. A közösségnek, a fiataloknak, önmagunknak és a hazánknak is. • Énekeltek táncosabb dalokat és mélyebb érzésű balladákat is. Melyik áll hozzátok közelebb? Mindegyik. Mert mi otthon egy élő kultúrában vagyunk benne, és így mindkettő előjön a hétköznapokban. A balladák is – ezeket mi úgy hívjuk, hogy hallgatók –, valamint a tánc is. Bármikor, bármilyen formában előfordulnak. De én azt

szoktam mondani, hogy a cigányok lelke igazán a hallgatókban van. Merthogy ezekkel sok mindent kifejezünk, nem csak bánatot, örömöt is. Amit egymás között nem mondanánk el, vagy nem illik kimondani, ezeket a dalokban mégis lehet, és sokszor egyszerűbb is így megtenni. Mindezt a sok érzelmet valahogy könnyebb a hallgatókban megélni, de természetesen fontos a másik fele is, a táncos dalok. • Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ilyen elismert előadóművészt köszönthettünk városunkban. Hol láthatunk titeket a közeljövőben fellépni? Azt javasolnám, hogy kövessetek minket Facebookon, vagy a honlapunkon keresztül. Ide felkerülnek az aktuális fellépések helyszínei és dátumai. Kívánom a városnak, a művelődési háznak, hogy sok előadóművész jöhessen, mert nekünk is nagy élmény volt a kellemes helyszínen fellépni, jó hangulatban, jó közönséggel.

13


Sport

KARATE SIKER Vancsik Nándor a Bács-Team vezetője szeptember 11-én, Szolnokon az I. Shihan Furkó Kálmán emlékversenyen vehette át 4. dan fokozatát. Az esemény színvonalát még inkább növelte, hogy idén 50 éves a Magyar Kyokushine Karate hazánkban. 1998-ban szerezte meg első, 2002-ben második és 2006-ban harmadik dan fokozatát. Ezután más irányokba is kezdett érdeklődni, többek között a thai box, a K-1, a jiu jitsu és az MMA világa felé. Azonban a kyokushine karatét sosem hagyta abba. E hos�szabb kitérő után idén érkezett

ÚJABB FOKOZAT Kovács László önkormányzati képviselő szeptember 18-án sikeres dan vizsgát tett Kalocsán, a „Furkó Branch” központjában. Sikeres próbatétel után a 3. dan övfokozat büszke birtokosa. el az alkalom, hogy újabb szintet léphessen. Eredményéhez gratulálunk, sok sikert a továbbiakhoz!

Az egyes dan fokozatok megszerzése komoly felkészülést igényel. A karatésoknak bizonyítaniuk kell, hogy valóban megérdemlik-e a címet. Iga-

zolniuk kell munkásságukat, eredményeiket, továbbá szemináriumokon vesznek részt, melyek erőnléti, technikai és küzdelmi részeket tartalmaznak. Ezt követően vizsgát tesznek, hogy megkaphassák a fáradtságos és kitartó munkájukért járó diplomát. Gratulálunk és további jó egészséget, eredményes munkát kívánunk!

VERESÉGGEL INDULT A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban vereséggel kezdte az őszi szezont a Kecel FC gárdája. A fiúk Kiskunfélegyházán szenvedtek 3-2 arányú vereséget úgy, hogy a második félidőben 0-3-ról jöttek vissza és közel álltak az egyenlítéshez. A bajnokság második fordulójában a keceliek hazai környezetben léptek pályára és a Kiskunfélegyházán a második félidőben mutatott játékot szerették volna folytatni. A szeptember 4-én lejátszott találkozón a keceliek ellenfele a Kalocsai FC gárdája volt, akik ellen 2-0-ra (0-0) nyertek: Borka – Bányai, Gavula, Doszpod, Sendula P., Patai B., Torma (Sajdik), Brindza, Sendula J. (Dulai), Döbrentei (Gyenizse), Herczeg P. A találkozót a vendégek kezdték jobban és már az 1. percben a kalocsai Matos Martin beadása után a labda a felső lécről hagyta el a játékteret. A 9. percben a keceli Bányai János lövését védte bravúrral a vendégek kapusa, Vatai Adrián. A 26. percben ismét a kalocsaiak előtt adódott lehetőség, de Tóth Levente 18 méteres lövése után a labda a felső lécről pattant vissza a mezőnybe. Az első játékrészben a kalocsaiak álltak közelebb a gólszerzéshez. A szünet után frissebben, gyorsabban mozogtak a pályán a keceli labdarúgók és sorra alakították ki a helyzeteket az „öltözőben maradt” kalocsaiak ellen. A 46. percben Gavula Levente lövését hárította bra14

vúrral a vendégek kapusa, majd Gavula Levente beadása után Patai Balázs hagyott ki ziccert, szinte a gólvonalról. A 49. percben gólt eredményezett a hazaiak támadójátéka, amikor Gavula Levente bal oldali beadása után a középen tisztán álló Patai Balázs, mintegy 5 méterről helyzete a labdát lapos lövéssel a kapuba (1-0). A kalocsaiak pár perccel később egyenlíthettek volna, de Tóth László a kapuval szemben üresen állva, mintegy 10 méterről fölé lőtte a labdát. Az 57. percben Gavula Levente szánta el lövésre magát a tizenhatos vonal körüli részről és a bal sarokba tartó lapos lövését bevédte a vendégek kapusa. A találkozó hátralévő részében

több alkalommal is szerezhetett volna gólt a kontratámadásokból a keceli csapat, de a támadók a végjátékban pontatlanok voltak. A kalocsaiak a 87. percben álltak a legközelebb a szépítéshez, amikor Kerekes Krisztián közelről az oldalkapufát találta el. A 90. percben egy újabb kapufa zárta a mérkőzést, de ekkor a védőket lefutó Gavula Levente lövése után vágódott vissza a mezőnybe a labda az oldalkapufáról. Az összesen négy kapufát hozó mérkőzésen a szervezettebben focizó és a helyzeteit jobban kihasználó keceli csapat megérdemelten nyert. Nagyon örülök, hogy a Kiskunfélegyházán mutatott második félidei teljesítményünkből tudtunk építkezni. A mai első félidőt el kell felejtenünk, mert nagyon pontatlanok voltunk és sok hibával játszottunk. Ebben az időszakban vezethettek volna

a kalocsaiak, de két esetben is a kapufánkról kifelé pattant a labda. A második félidőben már jól járattuk a labdát, pontosabbak voltak a passzaink és veszélyes támadásokat tudtunk indítani. A helyzeteink alapján akár nagyobb arányban is nyerhettünk volna, de a kalocsaiakról is el kell mondani, hogy voltak lehetőségeik a gólszerzésre. Ma egy nagyon jól küzdő ellenfelet tudtunk legyőzni, olyan kontrajátékkal, amelyben mindig benne volt a gólveszély. Bebizonyosodott, hogy vannak gyors és kapura veszélyes csatáraink, akik közül kiemelném Gavula Leventét, mert gólt szerzett, gólpasszt adott és még egy kapufája is volt. Természetesen egy ilyen szép győzelem után minden játékosunknak gratulálni kell – emelte ki Pandúr László, a Kecel FC szakmai igazgatója. Forrás: vira.hu


2022. szeptember

Keceli Hírek

Múltidéző

AZ EMBERI ÉLET FORDULÓI IV. RÉSZ HALÁL ÉS TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK A régi kor emberét a halál nem érhette készületlenül. Lelkiekben és a halál körüli teendők reális felmérésében is praktikusan gondolkodtak. A szekrényben össze volt készítve a „halálos ruha”. Asszonyoknak főkötő, fekete selyemkendő, selyemblúz, fekete selyemszoknya, hosszú fehér ing. Lábbeli nincs, csak harisnyát készítettek. A férfiakat fehér ingbe, gatyába, mándliba temették. A betegek ágya mellett imádkoztak, valamint gondoskodtak arról is, hogy meggyónjon és felvegye az utolsó kenetet. Az asztalra készítették a feszületet, és a szertartáshoz szükséges dolgokat. A halálesetet először a plébánián jelezték, utána mentek orvosért, majd a temetkezési vállalkozóhoz. A templomban a kisharangot húzták meg, ez volt a híradás, hogy valaki meghalt. Lélekváltságot húztak a legkisebb haranggal. Gyerek halottra egyszer húzták meg, nő esetében egy szünetet tartottak, férfinál kettőt. A hozzátartozók a halál beállta után bezárták az ablakokat, és megfordították vagy letakarták a tükröt, attól való félelmükben, hogy nehogy meglássák a halottat a tükörben. A halott mosdatását, öltöztetését a hozzátartozók csinálták,

ha idegenkedtek ettől, akkor egy szomszédasszony. A mosdatást cseréptálból végezték, melyet utána nem használtak, hanem a lemosó vízzel együtt elásták. A férfiakat a borbély megborotválta. Az áll felkötésére használt kendőt régen nem temették el, mert úgy gondolták, hogy ha náluk van, akkor nem éri baj őket, ha mennek valahova. A halott kezét összekulcsolták, ráfűzték az olvasót és mellé tették a gyerekkorban kapott első imakönyvet. A nők mellé zsebkendőt tettek még, a férfiak mellé pedig kalapot. Az 1950-es évekig otthon, a tisztaszobában ravatalozták fel a halottat. A tanyákról is bevitték a falusi házba kocsival, ha nem volt bent háza, akkor valamelyik rokonánál volt felravatalozva. A házban a ravatalt a mestergerenda alatt állították fel, két székre két szál deszkát fektettek, amelyet fekete lepellel takartak le, vagy egy asztalt terítettek le, s arra rakták a koporsót, melyet a temetkezési vállalkozótól vettek. Kisgyereknek fehéret, fiataloknak világoskéket, idősebbeknek szürkét vagy barnát. A szobában a koporsót úgy helyezték el, hogy a halott az ajtó felé nézzen. Ha nagyon meleg volt, a ravatal alá egy dézsába jeget raktak. A koporsó alját szurokkal kenték be, e fölött forgács volt, erre lepedőt helyeztek. A fejpárna forgáccsal volt kitömve, erre egy vánkost

tettek, amit a koporsó lezárása előtt kivettek, s 8 napig nem mosták ki, mert úgy gondolták, hogy addig még hazamegy a halott, és így tud pihenni. A halott fejénél rózsás szentelt gyertyát gyújtottak, amit valamelyik búcsúban szereztek be, s Gyertyaszentelőkor megszenteltették. A halottas házat is szokás volt felékesíteni. Az udvarra nyíló ajtóra gyászfüggönyt akasztottak, az udvaron az ajtó mellett egy asztal volt leterítve fehér damaszt abrosszal, erre rakta a pap a feszületet és a szenteltvíz tartót. A temetés általában a haláleset másnapján volt, addig virrasztottak a halott mellett. A ministránsok vitték a szobába a füstölőt, a pap pedig megszentelte a koporsót. Ezután lezárták, majd lábbal kifelé kivitték az udvarra, ahol már összegyűltek a gyászolók, akik részt vettek a temetési menetben. A koporsó két oldalán a legközelebbi hozzátartozók álltak, a másik végén jobb kéz felöl a pap, bal kéz felől pedig a kántor, aki búcsúztatta a halottat. A harangozó tudta, hogy hol tart a búcsúztató, s mikor megindult a temetési menet a temetőbe, minden harangot megszólaltatott. A gyászmenet elején vitték a feszületet, utána a két „esküdt lámpát”, ezek után ment a pap, a kántor és a ministránsok. A XX. század elején a koporsót még „lócán” vitte a rokonságból négy vagy hat férfi. Az 192030-as években vált általánossá a gyászkocsi a temetéseken, amivel a halottasháztól a sírig

szállították a halottat a fakereszttel és a család koszorújával együtt. A gyászkocsi kerekeivel egy sorban haladtak a lámpavivők, és a lobogóvivők. Utána ment a gyászoló rokonság, középen az asszonyok haladtak, két oldalt a férfiak. A temetési menet a kiásott sír körül vett részt a temetési szertartáson. Amikor a koporsót tették a földbe, mind a három harang szólt. A sírt a távolabbi rokonok közül néhányan temették be, majd beletűzték a keresztet. A pap beszentelte a sírt, ezután a Rózsafüzér társulat tagjai rövid ideig énekeltek a sír mellett. A hozzátartozók mikor hazaértek a temetésről, bementek az első szobába és imádkoztak a halottért. Régen szokás volt halotti tort tartani. Az étrend többnyire bableves volt buktával, birkapaprikás üres kalác�csal. Beszélgettek, de az sem volt ritkaság, hogy táncoltak. A halottak emlékét a hozzátartozók ápolták. A haláluk évfordulóján misét szolgáltattak, névnapján virágot vittek a sírjára. Mindszent előtti héten az asszonyok koszorúkat fontak, őszirózsából, ezeket a fakeresztre tették, amit befestettek. Mindszentkor gyertyát gyújtottak a síron. Halottak napján a mise résztvevői a pap vezetésével kimentek a temetőbe. Felhasznált irodalom: Bárth János: Kecel története és néprajza, 1984. Összeállította: Stenczel Lívia helyismereti könyvtáros

Kedves Olvasóink! Az emberi élet fordulóinak felidézéséhez forrásként kizárólag a Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyismereti gyűjteményében lévő – a lakosság által behozott – fotókat, és a könyvtár állományában megtalálható dokumentumokat használjuk. A helyismereti gyűjteményünk anyagának bővítéséhez, teljesebbé tételéhez továbbra is várjuk segítségüket. A behozott írásos emlékeket, fényképeket szkennelés után a továbbiakban is visszajuttatjuk a felajánlónak. Együttműködésüket előre is köszönjük!

15


Elmúlás

Keceli Hírek

KEDVES OLVASÓINK! Amennyiben más településen elhunyt keceli hozzátartozójuk nevét szeretnék közzétenni anyakönyvi híreink között, kérjük, hogy a KecelMédia ügyfélszolgálatán jelezzék!

16

2022. szeptember


2022. szeptember

Keceli Hírek

Közérdekű

ANYAKÖNYVI HÍREK 2022. augusztus 20. – 2022. szeptember 20.

Dobos László (a. n. Varga Ildikó) Szász Tifani Alina (a. n. Szász Brigitta Andrea) Szőke Levente (a. n. Márkus Csilla) Benedeczki Dominik (a. n. Iván Eszter) Németh Lara (a. n. Duzmath Edina) Schaffer Marcel (a. n. Schaffer Vivien) Makay Boglárka (a. n. dr. Hegedűs Kinga) Rekter Elizabet (a. n. Rekter Veronika Anikó)

Lei Csaba - Gerstner Anasztázia Dobos Dávid - Lovasi Anna Drenkovics Gábor - Tóth Henrietta Tóth Kornél - Farkas Vivien Csúzi András - Kovács Tímea

Filus István 87 éves Szabián Ferenc 64 éves Supka József 87 éves Hanus József 67 éves Keszthelyi Krisztián 34 éves Flaisz István 84 éves Tompai Józsefné (szül. Kecskés Margit) 99 éves Dr. Bakó Géza 95 éves Kapitányné Lajkó Mária 50 éves Kollár Károly 75 éves

APRÓK Gyökeres bodzavessző eladó. Tel.: 30/529-9368

A város szélén eladó: egy 11000 m2 területű szőlő és rajta 20x5 m-es beton építésű árutároló pince. Tel.: 20/341-6614

Tisztelt Kutyabarátok! ANTÓNI GYÖRGY vezetésével

HOBBI KUTYAISKOLA indul.

Az érdeklődőket október 15-én 14 órakor a könyvtár előterében várjuk megbeszélésre. Információ: Palástiné Haszilló Enikő Tel.: 70/453-0524 17


Közérdekű

KECELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, szerda: 08.00 – 12.00 kedd, péntek: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 Tel.: 78/420-211

POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJA

csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Keceli Hírek

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, kedd: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szerda, péntek: 08.00 – 12.00 szombat: 09.00 – 12.00 vasárnap: zárva Tel.: 78/420-344

POSTA NYITVATARTÁSI IDEJE

2022. szeptember

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

Városháza portaszolgálata Tel.: 78/420-211

HELYI RENDŐRSÉG

Tel.: 78/420-207, 20/539-83-71

HELYI TŰZOLTÓSÁG

Tel.: 78/420-056, 70/3392-733

POLGÁRŐRSÉG

Tel.: 70/3329600

szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00

hétfő, kedd, szerda, péntek: 08.00 – 16.00 csütörtök: 08.00 – 17.00 szombat, vasárnap: zárva Tel.: 78/420-630

KORMÁNYABLAK NYITVATARTÁSI IDEJE

FÖLDHIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

KECEL VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE

JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSA

Okmányiroda hétfő: 07.00 – 17.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 08.00 – 18.00 Gyámügy hétfő: 08.00 – 16.00 kedd, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 csütörtök: 12.00 – 16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Valamennyi állatorvos saját praxisa részére biztosítja a munkaszüneti napokon való ellátást. Távollét esetén helyettesítő állatorvos dolgozik, akinek elérhetősége a rendelő bejáratánál kifüggesztve olvasható. Dr. Almási Zsolt: 20/262-2255 Dr. Beke József: 20/971-8180 Dr. Flaisz Csilla: 70/702-5394

EBRENDÉSZET

Tel.: 20/4949-705

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVATARTÁSI IDEJE

Kristály Gyógyszertár Vasút u. 3. Tel.: 78/422-740 hétfő-péntek: 08.00 – 16.00, Páratlan szombatokon: 08.00 – 12.00 Ügyelet nincs. Szent György Gyógyszertár Rákóczi F. u. 1. Tel.: 78/420-150 hétfő-péntek: 08.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 Páros szombatokon: 08.00 – 12.00 Készenlét: hétfő-péntek 19.00 – 21.00 18

Kiskőrös, Kossuth L. u. 16. Tel.: 78/795-059 hétfő, kedd, szerda: 08.00 – 11.30 és 13.00 – 15.00 pénztár 17.30-ig csütörtök, péntek: 08.00 – 11.30

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

Kiskőrös, Kossuth L. u. 40. Tel.: 78/795-044 hétfő, szerda, csütörtök: 08.00 – 16.00 kedd: 08.00 – 12.00 péntek: nincs ügyfélfogadás

KISKUN-VÍZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Hétfő, szerda: 8:00-14:00 Kedd: 6:30-12:30 Csütörtök: 8:00-20:00 Péntek: 6:30-12:30 Tel.: 20/942-1622

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő-csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 péntek: 08.00 – 12.00

HEGYKÖZSÉG ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő, szerda, péntek: 08.00 – 12.00 kedd, csütörtök: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 Tel.: 78/421-308

HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE

kedd, szerda: 07.00 – 16.00 szombat: meghatározott napokon 8.00 – 12.00 A befizetésről igazolást kell vinni. Tel.: 30/345-54-23

II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Tel.: 78/420-253, 70/983-94-08

Cím: Szabadság tér 11. Intézményvezető Tel.: 78/521-850 Bentlakásos ellátás Tel.: 78/521-852 Konyha, pénztár, nappali ellátás Tel.: 78/521-851 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás Tel.: 78/420-092

TERÜLETI VÉDŐNŐI TANÁCSADÁSI REND

Tel.: 78/521-030, 06-70/379-2001

CSECSEMŐ TANÁCSADÁS:

Dr. Zsember Katalin kedd: 10.00 – 12.00 Dr. Percs Ágnes szerda: 10.00 – 12.00

ORVOSI ÜGYELET

CSENDES ŐSZ IDŐSEK OTTHONA

Vezetékes telefonszáma: 78/421-000 Mobil: 30/859-66-70 Ügyeleti idő: naponta 16.00 – 08.00

1. körzet: H 08.00-10.00 Kovácsné Veréb Gabriella 2. körzet: K 08.00-10.00 Fejesné Kókai Judit 3. körzet: Sze 08.00-10.00 helyettesített körzet 4. körzet: Cs 08.00-10.00 Grúberné Kirschner Erika VÁRANDÓS TANÁCSADÁS: Minden csütörtökön 08.00-11.30 Tel.: 78/420-555

Impresszum Keceli Hírek

Kecel város közéleti havilapja Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Fő tér 1. Ügyvezető és felelős szerkesztő: Molnár Elvira E-mail: media@kecel.hu Állandó munkatársaink: Ferró Zsófia, Gyalogné Klajkó Eszter, Kecskés Tamás, Ridegné Szilágyi Bettina Hirdetésszervező: Dúcz Annamária E-mail: hirdetes@vira.hu Telefon: +36-70/617-9945 Tördelés: BI-Design Reklámstúdió 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 56. Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47. Megjelenik havonta 3450 példányban. ISSN 2062-7300 Újság, képújság hirdetésfelvétel: Városi Könyvtár és Művelődési Ház hétfő, kedd, péntek: 09.00 – 12.00 szerda: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 09.00 – 16.00 Tel.: 78/420-344 E-mail: hirdetes@vira.hu Lapzárta: minden hónap 20-án