Keceli Hírek - 2023. február

Page 1

Keceli Hírek

Papp Nándor-Zsolt Katáng c. fotója

FLORA FOTÓPÁLYÁZAT

INGYENES www.kecel.hu
Petőfi élete képeslapokon Épülhet a kerékpárút Irány Lengyelország KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2023. február Tánc, zene és jó hangulat

A HÓNAP VERSE

Pintérné Farkas Csilla TAVASZVÁRÓ

Madarak csicsergése nyomja el a csendet, öreg fűzfánk ágain az élet jelei is megjelennek. Távolodó kutyák ugatása hallatszik felém, gurroró galambok szólama szerelemről mesél. Orgonák ágain a rügyecskék pattogni kezdtek, fűzfaág lombja koronát növesztget. Napocskánk még el-el bújik egy-egy felhőcske mögé, várhatjuk verőfényed május dereka felé. Árvácskánk bársonyos szirma mind feléd integet, büszkén emelik fel színpompás fejüket.

2 A KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. KECELI ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTJAI: MÁRCIUS 9., 23., ÁPRILIS 6., 20. CSÜTÖRTÖKI NAPOKON 08.00-15.00 ÓRÁIG A KECELI VÁROSHÁZÁN.

FELHÍVÁS BORVERSENYRE

Kecel Város Önkormányzata, a Keceli Patachich Gábor Borrend és Kecel Város Hegyközsége 2023. április 14-én (pénteken) 31. alkalommal rendezi meg hagyományos városi borversenyét szőlőtörköly-pálinka és borpárlat bírálatával együtt, melyre várja nemcsak a keceli, hanem a térségi termelők, borászok, borászatok jelentkezését is.

Nevezési határidő: 2023. április 12. (szerda) 12:00

Mintaleadás: bor 2 db 0,75 l-es palackban pálinka 1 db 0,5 l-es palackban

Kérjük, a palackon tüntessék fel a nevező nevét, a bor fajtáját és az évjáratot! A minták leadása a Hegyközség irodájában (Kecel, Császártöltési u. 2/C. Tel.: 78/421-308), ügyfélfogadási időben történik.

Egyszeri nevezési díj: cégeknek 5000 Ft, kistermelőknek 2000 Ft. (A díj nem mintánként, hanem nevezőnként értendő, és tartalmazza a díjkiosztó vacsora költségét is 1 fő részére.)

A díjak átadására május 5-én (pénteken) 19 órakor a Városi Múzeumban kerül sor.

KEDVES KECELI LAKOSOK!

Újságunk várhatóan március első napjaiban kerül a postaládákba, így megragadom az alkalmat, hogy hölgy olvasóinknak ezúton kívánjak boldog nőnapot. Isten áldja és tartsa meg mindannyiójukat sokáig, hogy mosolyukkal, gondoskodásukkal, szeretetükkel vidámíthassák életünket.

Márciusban, Böjtmás havában vagyunk. A régi elnevezés utal arra, hogy a böjt második hónapjában járunk, hamarosan itt a tavasz kezdete és közeledik a húsvét is. A keceli bálok, farsangok, disznóvágások után március 14-én és 15-én a nemzeti ünnep programjaira várjuk Önöket, de jelen lapszámunkban – sok más tartalmas ajánló mellett – megtalálják a városi borverseny pályázati kiírását is. Intézményeink mellett a civil szervezetek is kiveszik a részüket a rendezvények tartalmas sorából: ismét lesz például jótékonysági élményautózás a KecelRingen az autocrossosok jóvoltából. Életünk a beruházások, fejlesztések terén legalább ilyen mozgalmas. Február közepén elfogadtuk a város költségvetését, melyről a 4. oldalon olvashatnak. TOP Plusz pályázatnak köszönhetően pedig 200 millió forintot fordíthatunk

TAVASZI PÁLYÁZATOK

Kecel Város Önkormányzata januárban a következő pályázatokat hirdette meg: vers- és riportíró pályázat a keceli általános iskola tanulói részére,

rajzpályázat keceli óvodások és iskolások részére, „Erre is emlékezem…” pályázat keceli és hajdan keceli lakosok (felnőttek) részére.

A részletes kiírások olvashatók

a www.kecel.hu honlapon, valamint az óvodások és iskolások a pedagógusoktól kapnak útmutatást, segítséget az intézményekben.

Benyújtási határidő: március 16.

a Kossuth utcai, belterületi kerékpárút kialakítására.

Soraim zárásaként hírül adhatom: testvérvárosunkból, Schwarzenbruckból delegáció érkezik az április 22-23-án tartandó városévfordulós eseményekre. Markus Holzammer polgármester első alkalommal látogat el hozzánk, hogy az ünnepet és a nyugdíjas napot német barátainkkal együtt ünnepelhessük.

Mindenkinek kívánok szép tavaszt, jó egészséget, a gazdáknak pedig sok energiát, kitartást a tavaszi munkákhoz!

Haszilló Ferenc polgármester

Az eredményhirdetés a magyar költészet napja alkalmából április 11-én (kedd) 13 órakor a művelődési házban lesz.

Vendégünk lesz Petőfi Sándor –Bánföldi Szilárd színművész.

3
Keceli Hírek 2023. február
A város hírei

MEZŐŐRI KÖZLEMÉNY

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2023. évben is kivetésre kerül a mezőőri hozzájárulás. Az 1000 Ft alatti hozzájárulások több évre vonatkozóan, összevontan kerülnek kiküldésre. Felkérünk minden mezőgazdasági terü -

lettel rendelkező lakost, hogy a területével kapcsolatos adatváltozás bejelentését annak bekövetkezésekor – vagy azt követően mihamarabb – tegye meg! A hivatal a nyilvántartásában lévő adatok alapján küldi ki a határozatot, és a vál-

tozásokat kizárólag a tulajdonos bejelentése alapján tudja átvezetni.

Adatváltozás bejelentés: Városháza II. emelet Bleszák Margit Tel.: 420-211/115

ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST

Kecel Város Képviselő-testülete 2023. február 14-én ülésezett. A keceli képviselők elsőként Imrehegy Község Képviselő-testületével együttesen megszavazták a hivatal 2023. évi költségvetési határozatát, majd megalkották a város 2022. évi költségvetésének módosításáról, valamint a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletet.

A város ez évi költségvetése nehéz gazdasági időszakban kerül elfogadásra: az előző években a koronavírus járvány, most a szomszédunkban zajló háború és az azt kísérő energiaválság, valamint az elszabadult infláció nehezíti.

A települési önkormányzatok működési támogatása Kecel esetében nominálisan csak 2%-kal, a szociális, gyermekétkeztetési, gyermekjóléti feladatok támogatása 0%-kal növekedett, ami reálértéken visszaesést jelent. A helyi adó erőképességi mutató mindössze 4% emelkedést mutat.

Az önkormányzat és intézményei – alkalmazkodva mindezekhez –

a rezsikiadásokat takarékosságiés nyitvatartási intézkedésekkel, az egyéb kiadásokat racionális létszám- és költséggazdálkodással hidalják át, aktívan keresve a többletfinanszírozás lehetőségeit, pl. rendkívüli önkormányzati támogatás, a megemelkedett rezsi kiadások fedezetére biztosított többlet támogatás közvilágítás, óvodai nevelés, bölcsődei ellátás feladatkörökben.

Saját bevételekből történő emelt finanszírozás mellett tud csak működni szinte valamennyi intézmény, de a Csendes Ősz Idősek Otthona és a Tűzoltóság is komoly önkormányzati források felhasználásával működik.

Kiemelten kezelt fejlesztési céljaink: újabb belterületi csapadékvíz-elvezetési pályázat, közvilágításfejlesztési pályázat, ivóvízhálózat-fejlesztés, gépvásárlás LEADER pályázatból, múzeumtörténeti állandó kiállítás felépítése. Megkezdődnek a TOPPlusz pályázatok tervezési munkái: épületenergetikai fejlesztés. Mindezek mellett önerős városi fejlesztések: gépvásárlások, ön-

tözőrendszer, gyalogosátkelő, bérlakás-felújítás, infrastruktúra-fejlesztés, felhalmozási támogatások nyújtása 17 fejlesztési céllal.

A sokrétű feladatok megoldása és a gazdasági helyzet miatt a költségvetés működési- és felhalmozási hiánnyal került előterjesztésre, mindkét hiány finanszírozása belső tartalékok felhasználásával történik

A város gazdálkodásához külső forrást, hitelt továbbra sem vettek igénybe, stabil és kiegyensúlyozott működés jellemzi az új 2023. évi költségvetést is.

A képviselők elfogadták a középtávú tervezésről szóló határozatot, melynek lényege, hogy az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből fakadó tartozása nincs, és nem is tervezi hitel felvételét.

Technikai módosításokat hajtottak végre a szociális ellátásokról szóló rendeletben, jóváhagyták a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét, és döntöttek az óvodai jelentkezések időpontjáról, heti és éves nyitvatartási rendjéről.

Jóváhagyták a polgármester 2023. évi szabadságütemezését és cafetériájának éves keretöszszegét.

Módosították a Kecel-Imrehegy kerékpárúttal összefüggő 52/2022. határozatot.

Megtárgyalták és elfogadták városunk jegyzőjének a Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Újraválasztották a Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Molnár Elvirát. Elfogadták a Városi Könyvtár és Művelődési Ház könyvtári, valamint közművelődési beszámolóját és munkatervét.

Felvetődött ipari park létesítésének terve, melyhez a testület elvi hozzájárulását adta és pályázati lehetőséget keres.

Végezetül a testület zárt ülés keretében – egyebek mellett –döntött a városi kitüntetések adományozásáról, melyek Kecel újratelepítésének 289. és várossá nyilvánításának 30. évfordulóján, április 22-én 16 órakor, ünnepi képviselő-testületi ülés keretében kerülnek átadásra.

Önkormányzat Keceli Hírek
2023. február

BEMUTATKOZIK A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

ként végeztem, majd két évet tanultam Kalocsán, a Dózsa György Szakgimnáziumban közszolgálati ügyintézőnek. Ezt követően másfél évet dolgoztam Foktőn, a Viterra Növényolajgyártó Kft-nél mint a Criterion biztonsági szolgálat munkatársa. Amennyiben közterülettel kapcsolatos problémát, történést tapasztalnak a városban, kérem, valamely elérhetőségemen értesítsenek.

A NEMZETI ÜNNEP PROGRAMJAI KECELEN

Március 14-én (kedden) 12.30-kor iskolai és egyben városi ünnepség lesz a Városi Sportcsarnokban.

Beszédet mond Haszilló Ferenc polgármester, műsorral közreműködnek az iskola tanulói. Az ünnepséget követően koszorúelhelyezésre kerül sor a Szabadság-szobornál, melyhez a koszorúkat a délelőtt folyamán a Városi Könyvtár és Művelődési Ház előcsarnokába várjuk.

Mórocz László vagyok, négy éve keceli lakos. Békés vármegyéből költöztem ide családommal.

A középiskolában informatikus-

Várom önöket ügyfélfogadási időben a keceli városháza első emeletén, a 17-es irodában.

E-mail: kozteruletfelugyelo@ kecel.hu

Telefonszám: 20/94-40-599

FALUGAZDÁSZ KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a területalapú támogatást igénylő gazdálkodókat, hogy a falugazdász iroda 2022 novemberétől elköltözött a városi könyvtár emeletén lévő kiselőadó terembe.

Ügyfélfogadási idő: Csak előre, telefonon egyeztetett időpont alapján személyesen, hétfőtől szerdáig 8.00 órától 16.00 óráig, csütörtökön 10.00 órától 16.00 óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás.

Falugazdászok elérhetősége: Kovács László

telefonszám: 06-30/817-5309

Kornóczi János

telefonszám: 06-30/298-5212

A támogatások igényléséhez szükséges meghatalmazások lejártak, ezért minden támogatást igénylő gazdálkodó figyelmét

felhívjuk, keressék március közepéig falugazdászukat az új meghatalmazások elkészítése céljából, mert egy menetben nem végezhető el a meghatalmazás és a támogatás benyújtása.

Felhívjuk a Tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy a 2023. évben április hónaptól induló területalapú támogatás igénylése továbbra is zavartalanul működik, ennek személyes elvégzéséhez időpont-egyeztetés szükséges. Kérjük, továbbra is keressék falugazdászaikat bizalommal az új irodában is!

Március 15-én (szerdán) 15 órakor ünnepi szentmise lesz a Szentháromság-templomban, majd 16 órakor kiállításmegnyitó a Városi Múzeumban.

5
Keceli Hírek Közösség
2021. május 2023. február

A szabadtéri égetést annak megkezdése előtt az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) írásban be kell jelenteni a bacs.titkarsag@katved.gov. hu e-mail címre vagy a 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. postacímre. (Postai küldés esetén figyelembe kell venni a posta kézbesítésének

A SZABADTÉRI ÉGETÉS TUDNIVALÓI

idejét, ami akár 4-5 nap is lehet.) Kecel város esetében avar és kerti hulladék égetése belterületen és külterületen is – vasárnap kivételével – 10-16 óráig, szélcsendes időben lehetséges.

A katasztrófavédelem égetési tájékoztatója – bejelentési nyomtatvánnyal együtt – teljes terjedelmében a www. kecel.hu honlapon olvasható.

65 ÉV FELETT INGYENESEN IGÉNYELHETŐ A GONDOSKODÁS

Magyarország Kormánya 2022ben indította el a Gondosóra programot, mely a digitális idősgondozás mérföldköve. Célja, hogy a saját otthonukban élő idős emberek egészségügyi vagy életvitelbeli probléma esetén egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek a diszpécserközponttal, majd

a megadott kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, barát, gondozó) bevonása, értesítése is megtörténik.

A Gondosóra alanyi jogon járó, minden 65 éven felüli magyar állampolgárt megillető ingyenes jelzőeszköz, mely csuklóra rögzíthető vagy nyakba akasztható, és amelyhez az ország-

ÉPÜLHET A KERÉKPÁRÚT

Kecel Város Önkormányzata 200 millió forint támogatást nyert a TOP Plusz (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázat keretén belül. Bács-Kiskun vármegye települései összesen több mint 8 milliárd forint támogatásban részesültek a TOP Plusz programból. A támogatási szerződések ünnepélyes aláírására február 13-án került sor Kecskeméten, a Vármegyeháza közgyűlési termében, mely ünnepélyes eseményre a települések polgármestereit és az érintett szervezetek képviselőit is várták.

Városunkat Haszilló Ferenc polgármester képviselte. A megjelenteket Rideg László, a vármegyei önkormányzat elnöke köszöntötte, majd elmondta: a 7 éves uniós költségvetési ciklusban összesen több mint 100 milliárd forint terület- és településfejlesztési forrás érkezik a vármegyébe. A települési projektek lebonyolításában a vármegyei önkormányzat főszerepet vállal majd, ahogy az az előző ciklusban, a TOP pályázatok esetében is történt. Kecel városvezetése az elnyert 200 millió forintot a

Kossuth utcai kerékpárút kialakítására fordítja. Hamarosan megkezdődik a részletes

ban mindenhonnan elérhető, 0-24 órás diszpécserszolgálat tartozik. A tavaly sikeresen regisztráltak már használják vagy hamarosan használatba vehetik eszközeiket, de várják a további igényléseket is www. gondosora.hu oldalon. Információ ugyanott vagy a 06 1 445 0080 telefonszámon.

tervek kidolgozása, a projekt befejezése várhatóan 2025 szeptembere.

6 Közösség Keceli Hírek
2023. február

Mindig akad tennivaló a város közterületein, parkjaiban a Városgazdálkodási csoport számára. Az elmúlt időszakban, mintegy 27 hektáron zajlottak lombozási munkálatok. A Kecel központjában található, közel 200 db celtiszfa minden évben gondos metszést igényel, mely munkálatra idén is sor került.

SZÉPÜL A VÁROS

A balesetmegelőzés érdekében a Tüskösi út mentén lévő, veszélyessé vált fák visszavágása is szükséges volt. Az évszakhoz képest szokatlan viharos időjárás sok gondot okozott. Az erős szél több fát kidöntött a város területén, és sok helyen ágakat tört le, melyek eltakarítását ugyancsak el kellett végezni. Megkez-

HARMINC ÉVVEL EZELŐTT INDULT ÚTJÁRA AZ „ERRE IS EMLÉKEZEM...” PÁLYÁZAT

Az akkori Polgármesteri Hivatal az első „Erre is emlékezem...”

pályázati felhívását a Kopogtató 1992. augusztusi számában tette közzé. A pályamunkák beadási határideje 1993. január 31. volt, a beérkezett munkák eredményhirdetésére a városavató ünnepségen került sor. A pályázaton minden keceli és volt keceli lakos részt vehetett és részt vehet napjainkban is.

A harminc év alatt több mint száz írás érkezett be, melyekből többek között megismerhetjük a XX. század elejének keceli történelmét, szembesülhetünk eleink küzdelmes életével, a mindennapok történéseivel. Az önéletírások mellett, többek között olvashatunk a parasztság nehéz sorsáról, mezőgazdasági és iparos munkákról, a háború borzalmairól, a kuláküldözésről és a beszolgáltatás éveiről is. Érkeztek írások a tanyasi iskolákról, a keceli cigányság életéről, a Szentháromság-templom történetéről,

a mentatelepről, a posta történetéről. Felsorolhatatlan számú a téma, melyeket a pályázók papírra vetettek. Az írások stílusát mindenki maga választhatta meg: volt, aki az irodalmi formát választotta a visszaemlékezése során, volt, aki tudományosabb munkát nyújtott be. Ami minden alkotásban közös, hogy Kecelről, a városban élők múltjáról osztanak meg ismert és kevéssé ismert momentumokat, eseményeket, és sok esetben nemcsak egy-egy személyre, hanem a közösségre kiható élethelyzeteket mesélnek el.

A pályaműveket minden esetben független szakemberekből álló csoport bírálta, bírálja el immár harminc éve.

A pályamunkák közérdeklődésre számot tartó részletei megjelentek az akkori Kopogtató című lapban, illetve jelenleg is megtalálhatóak a Városi Könyvtár és Művelődési Ház helyismereti gyűjteményében.

dődött az 5 hektár nagyságú, ún. villanyszérű rendberakása és megtisztítása. A közeljövőben játszóteret és mini sportpályát alakítanak ki a területen, valamint facsemetéket ültetnek majd. A kis- és nagygépek karbantartása elengedhetetlen feladat, melyre a téli időszak remek lehetőséget biztosított. A kinti munkálatok mellett az önkormányzat által fenntartott intézményekben is akadt tennivaló: a Városi Könyvtár és Művelődési Ház emeleti aulájának hidegburkolata meglazult és veszélyessé vált, így ennek javítását is el kellett végezni. Márciustól kezdődően a Takarékbank mögötti 270 m2-es parkoló rendbetételét és a központi buszmegállónál újabb parkolók kialakítását is folyamatosan végzik. A számos mindennapos feladat mellett a tavasz és a húsvét közeledtével készülnek az ünnepi dekorációk, hogy szebbé varázsolják a várost.

7 Keceli Hírek Önkormányzat
2021. május 2023. február

UTÁNPÓTLÁS TORNÁN JÁRTAK AZ ALSÓS KÉZISEK

A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség szervezésében az U9-es korosztály január 29-én Solton, egy jó hangulatú kupán vett részt. Az Aranyhomok Kupa elnevezésű eseményen iskolánkat és a Keceli Kézilabda Klubot két fiú- és egy lánycsapat képviselte. A kis kézisek edzőik megelégedésére nagyszerű teljesítményt nyújtottak. A mérkőzések közötti időben kézi-

labdát előkészítő kisjátékokat is játszhattak a gyerekek. A torna végén, a sportolók nagy örömére, éremmel a nyakukban térhettek haza. A játék mellett a szülők is tartalmas napot tölthettek el kézis gyermekeikkel. Ezúton is köszönjük a segítségüket és támogatásukat. Jól szolgálta ez a felkészülési torna a tavaszi Kisiskolás Bajnokságon való részvételt.

FARSANG AZ ALSÓ TAGOZATBAN

Február 17-én, pénteken délután megrendezésre került rendhagyó farsangi bálunk, ahol a gyerekek különleges, szebbnél szebb jelmezt öltöttek magukra. A mulatság az osztálytermekben kezdődött, ahol a gyerekek kézműveskedtek, táncoltak. A bálozók a magukkal hozott finomságokat jóízűen fogyasztották. A tanító nénik is jelmezbe öltöztek, ezzel is fokozták a han-

gulatot. Az utolsó órát fergeteges közös tánccal zártuk a szépen feldíszített tornateremben. Itt kapták meg a Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat ajándékát, 1-1 Kinder csokit és osztályonként 1-1 labdát, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk.

Remekül sikerült a délután, melyen így minden kisgyermek részt tudott venni.

MASKARÁSOK, BOLONDOK RÁZZÁTOK A KOLOMPOT…

FARSANGI MULATSÁG AZ IMREHEGYI OVIBAN

Hagyományainkhoz híven az idei nevelési évben is megrendeztük az óvodások farsangi mulatságát, mégpedig február 11-én (péntek) délután. Az általános iskola tornaterme adott otthont a bálnak, melyet a szülők és az óvoda dolgozói már az előző napon ünnepi díszbe öltöztettek. Nagyon sok szülő, nagyszülő és hozzátartozó jelent meg a vigasságon, hogy kö-

zösen űzzük el a telet. Jó hangulatban telt el az egész délután. Az intézménybe járó gyermekek már egész héten farsangi lázban égtek, a mindennapi tevékenységeket is eköré építettük, álarcok, színes forgók, bohócok készítése, illetve farsangi hagyományokhoz kapcsolódó szokások megbeszélése, eljátszása, versek, énekek elsajátítása zajlott. Ezen alkalom-

ból az intézmény dolgozói is beöltöztek, mindannyian dominó jelmezt öltöttek magukra. A gyerekek körében nagy sikert aratott, boldogan számolták kin mennyi pötty található. Mindkét csoport nagy örömmel készült a farsangi mulatságra, hogy elkápráztassák a szülőket. Elsőként a Katica csoport lépett a színpadra, akik verses, táncos műsorral készültek, ezt követően a Maci csoport gyermekei verseltek, farsangi csúfolódókat, népi körjátékokat adtak elő. A gyermekek produkcióját követően vendégfellépőnk a szegedi Habakuk zenekar volt, akik interaktív műsorral szórakoztatták a nagyérdemű publikumot.

A gyermekek egyenként felvonultak és bemutatkoztak, megismerhette a közönség, kit rejt a jelmez. Már az izgalom a tetőfokán volt, mindenki várta a tombolák sorsolását. Nagyon sok szép, értékes nyereményt vihetett haza mindenki. A büfé kínálatáról a szülők gondoskodtak, üdítők, sütemények és természetesen a szalagos fánk sem maradhatott ki a finomságok sorából. Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak és a szülőknek mindennemű segítséget, melynek köszönhetően eredményesen zárult bálunk.

8 Diákélet Keceli Hírek
2023. február
Bozó Andrea

ÚSZÓSIKEREK

Január 28-án került megrendezésre Hódmezővásárhelyen az úszó diákolimpia dél-alföldi régiójának versenye. Benyák Kolos 100 m háton első, míg ugyanebben a számban Polgár Bence a második lett. Kolos emellett 50 m pillangón

FELSŐHÁZBAN A LÁNYCSAPAT

ezüstérmet, Schaffer Balázs pedig 100 m háton bronzérmet szerzett. A dobogós helyezettek jutottak tovább az országos döntőbe. Edzőjük Polgár Tibor.

Gratulálunk, fiúk! Sok sikert a döntőben!

Februárban az U15-ös lánycsapatunk az országos utánpótlás-bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában lépett pályára Solton. A lányok mindkét mérkőzésüket megnyerték (Komló és Dunaföldvár ellen),

így hat forduló után összesítésben a csoport harmadik helyen végzett. Ezzel a tavaszi folytatásban a felsőház rájátszásába kerültek, ahol kiváló ellenfelekkel mérhetik össze majd tudásukat.

PALACSINTA-NAP

Angliában a farsangi időszak a palacsinta-nappal ér véget. Ami nálunk húshagyó kedd, náluk Pancake Day. Február 10-én, pénteken tartottuk az iskolában

már hagyományosnak mondható Palacsinta-partit. Izgalmas versenyekkel készültünk. Lehetett palacsintát díszíteni, kerestük a leggyorsabban evő gyerekeket és palacsintadobálásban is összemérhették ügyességüket tanulóink. A győzteseket természetesen palacsintával jutalmaztuk. A parti alatt tombola, büfé, arcfestés, hajfestés, csillámtetoválás üzemelt. Szeretnénk megköszönni a szülőknek a tombola felajánlásokat, a segítséget, a rengeteg palacsintát, illetve Szabadiné Kovács Edinának az önzetlen felajánlását, mellyel nagyban hozzájárult a délután sikeréhez. A jó hangulatról a „dj pult” mögül Grúber Balázs gondoskodott. A rendezvénynek ismét nagy sikere volt. Aki eljött, mindenki jóllakott palacsintával.

9 Keceli Hírek
Iskola 2021. május 2023. február

A covid járvány okozta kényszerpihenő után ismét megnyílt a lehetőség a bálozni vágyók előtt. Január 28-án a Keceli Lovas Klub szervezésében újra megrendezésre került a Lovas bál, melynek a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagyterme adott otthont.

A hagyományokhoz híven az érkezőket most is itallal kínálták, és a hölgyeknek egy-egy szál virággal kedveskedett a Lovas Klub vezetősége. A lovak szeretete az ország számos pontjáról idecsábította a résztvevőket: más lovas klubok, egyesületek tagjai és a lovas szakma kiválóságai is részt vettek a mulatságon.

„Külön öröm volt számunkra, hogy a Négy Láb Kesely

TÁNC, ZENE ÉS JÓ HANGULAT

Lovasakadémia Sportegyesületen keresztül rengetegen eljöttek” – emelte ki Hatvani Gáborné, a rendezvény egyik szervezője.

A svédasztalos vacsoráról a Fürtös Vendéglő, míg a talpalávalóról idén is a The End zenekar gondoskodott. Az együttes már több mint egy évtizede szolgáltatja a zenét a Keceli Lovas Klub báljain.

A szerencsések sok értékes tombolatárgyat nyerhettek. Ezúton is köszönet a felajánlásokért.

A jó hangulatú estén kétszáz fő vett részt. A szervezők ezúton köszönik mindenkinek a segítséget, és jövőre is sok szeretettel várják a vendégeket.

Fotók: Dr. Hatvani Csilla

SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA 2023.

Két év szünet után hatalmas érdeklődés várta a hagyományosan február első hétvégéjén megrendezésre kerülő bálat. A jegyek két héttel korábban el-

fogytak, így telt ház, több mint 350 fő várta az estét. Mucsiné Pálinkás Anita, a Szülői Munkaközösség elnöke, az est főszervezője és Berger József

igazgató gondolatait követően egy zenés program következett, melyben Illésné Márin Éva tanítványainak, a Musical Stúdió növendékeinek műsorát a pedagógusok, majd a szülők fergeteges zenés-táncos előadása követte. Az előbbit Tusori Tibor, az utóbbit Hugyiné Sendula Marika tanította be. A bál nyitótánca Pintér Józsefné Ica néni védnökségével – már több mint tíz éve – a nyolcadikosok keringője volt. A táncot Orcsik Attila tanította be, illetve hosszú heteken át Ridegné Szilágyi Bettina gyakoroltatta a gyerekekkel. A vacsora előtt Fekete Szabolcs

atya, az iskola lelki vezetője gondolatait is meghallgathatta az ünneplő közönség. Számos adomány és segítség érkezett az est sikeres lebonyolításához, melyért a szervezők nagyon hálásak. Csodálatos díszítés, a Fürtös Vendéglő jóvoltából finom ételek, nagyszerű zene (Soundwitch Zenekar) és több mint 800 tombolanyeremény tette még gazdagabbá az estét. A befolyt összegből a tanulók számára programokat valósítanak meg és eszközöket vásárolnak a közeljövőben. Köszönet mindenkinek a jó hangulatért, az együttlétért és a támogatásért!

Közösség Keceli Hírek
2023. február

ISMÉT ÉLMÉNYAUTÓZÁS A KECEL RINGEN

ÖNZETLENÜL MÁSOKÉRT

A Bács-Kiskun Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató és a Magyar Vöröskereszt közös szervezésében véradásra hívták a segíteni kész embereket február 22-én, a Városi Könyvtár és Művelődési Házba.

Ez alkalommal 119 fő jött el, közülük 10 főt első véradóként köszönthettek. Irányított véradásra is lehetőség volt Imre Zsolt részére, melyen 57 fő vett részt. Az előző évekhez hasonlóan az idén is járt a roppanós virsli és az ital, ame -

lyet ezúttal Hatvani Gáborné, az Integrál-Hat Kft. ügyvezetője ajánlott fel. Az ételt a már megszokott helyszínen, a Kókusz Kávézóban fogyaszthatták el az önkéntesek. Zsolt családja finom süteményeket, pogácsákat és csokoládékat ajánlott fel a résztvevőknek. Köszönet mindenkinek az önzetlen segítségnyújtásért. Imre Zsoltnak mielőbbi gyógyulást kívánunk. A következő véradásra május 24-én (szerdán) várják a segítőkész polgárokat. Adj vért és ments meg 3 életet!

2023. március 25-26-án (szombat, vasárnap) – rossz idő esetén április 1-én (szombat) – ismét lehetőség nyílik egy igazi autocrossos versenyautót kipróbálni utasként. Idén a Kiskőrösi Mentő Alapítvány javára ajánljuk fel a teljes befolyt összeget (5 kör 3000 Ft). A pályán találkozhattok az alapítvány munkatársaival,

akik ingyenes vércukor- és vérnyomásmérést végeznek, valamint az Egészségsziget program keretein belül kipróbálhattok életmentő technikákat, eszközöket. Várunk minden kedves érdeklődőt szeretettel. Vár benneteket a Kecel Ring, hogy segíthessünk egy jó ügy érdekében!

FARSANGOLÓ, FARSANGI FÁNKKÓSTOLÓ

A farsangi időszak január 6-át követően, vízkereszt után veszi kezdetét és hamvazószerdával ér véget. Ezen időszak a télvégi mulatságok, lakomák időszaka.

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház a hagyományok felidézésével, február 16-án egész napos farsangi programmal várta az érdeklődőket. Az egyéni látogatók mellett érkeztek óvodás csoportok, általános iskolások, a Csendes Ősz Idősek Otthonának klubtagjai és lakói. Farsangi fánkkal, az ünnepkörhöz kapcsolódó kiállítással – mely a keceli szokások ismertetése mellett bemutatta a világ farsangi szokásait –, hagyományokat felelevenítő kisfilmek vetítésével

várták mindazokat, akik ellátogattak az intézménybe. A fánkok hagyományos recept szerint, kelesztett tésztából készültek és házi lekvárral kerültek a tálcákra. A zsiradékban sült finomságokat Morvai Miklósné, Steinmetz Istvánné és Takács Jánosné készítették. A rendezvényen több mint háromszázan vettek részt, ami bizonyítja, hogy az ünnephez kapcsolódó szokások gyökerei a régmúltban keresendők.

A Magyar Néprajzi Lexikonban olvashatjuk, hogy a farsang bajor-osztrák jövevényszó: a „vaschang”-ból származik. Első írásos megjelenését 1283-ból bajor-osztrák adatokból ismerjük. Magyarországon a farsang kialakulása a középkorra tehető,

elsősorban német szokás követésének eredményeként. Elterjedése valószínűleg három fő területen történt: a királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében. A királyi udvarban jelentős volt az itáliai hatás, míg a másik két szinten német behatás figyelhető meg. Ezt az is bizonyítja, hogy a karnevál – amely olasz jövevényszó –, bár számos európai nyelvben megtalálható, nálunk a farsangra nem honosodott meg. A karácsonyi ünnepkör után az egyik leggazdagabb szokáshagyomány kapcsolódik ehhez az időszakhoz. A farsangi mulatságok legjellemzőbb eleme az álarcos, jelmezes alakoskodás, amely majdnem minden farsangi szo-

kásban előfordul. A busójárás a Mohács környéki délszlávok alakoskodó felvonulása. Erdély több helyén húshagyókedden adtak elő a maszkos alakoskodók dramatikus játékát, a felvonulások mellett fontos esemény volt az evés-ivás, tánc, mulatozás. A vigadalom gyakran elkülönült nemenként és korcsoportonként. Néhol a hamvazószerdát követő napon az egynapos böjt után a koplalást felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák. Ennek a napnak torkosvagy tobzódócsütörtök a neve. A farsangot a húsvéti ünnepkör követi. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház április 6-án, egész napos Húsvétolójára szeretettel vár kicsiket és nagyokat.

11 Közösség Keceli Hírek
2021. május 2023. február

DÍSZOKLEVELET VEHETETT ÁT

A magyar ápolók napja alkalmából szakmai elismeréseket adtak át Budapesten a Magyar Ápolási Egyesület országos ünnepségén. Kimagasló szakmai munkájáért díszoklevelet vehetett át Hugyi Józsefné, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház csecsemő- és gyermekosztályának ápolója.

Szívből gratulálunk!

Forrás: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Facebook oldala

A LOVASTANYÁN TERVEZETT, ILLETVE

A LOVARDA ÁLTAL SZERVEZETT

PROGRAMOK 2023-BAN

Április 1-2. Kétnapos tavaszi lovasverseny

Április 6-8. Tavaszi lovastábor

Április 30. Egynapos lovastúra

Május 20. Nyílt nap a lovastanyán

Június 19-25. I. lovastábor

Július 3-9. II. lovastábor

Július 11-16. Haladó edzőtábor

Augusztus 1-5. III. lovastábor (ötnapos, napközis is)

Augusztus 8-15. Egyhetes lovastúra

Szeptember 16-17. Military verseny (Ak-Ao kategória)

Október 14-15. Kétnapos őszi lovasverseny

Október 22. Egynapos őszi lovastúra

Szeretettel várunk benneteket: A Hatvani Lovastanya csapata

SZAVAZTAK A TAGOK

Az idei év első gyűlését tartotta február 14-én a mozgáskorlátozottak keceli csoportja. Az öszszejövetelnek a Városi Könyvtár és Művelődési Ház adott otthont.

Az esemény kezdetén Fang Jánosné, a csoport vezetője köszöntötte a tagokat, majd elmondta a gyűlés napirendi pontjait. Elsőként a négyévente kötelező választásokat tartották meg, melynek menetét és szabályosságát Varjú Józsefné, a mozgáskorlátozottak kecskemé-

ti csoportjának elnökhelyettese ismertette és ellenőrizte. Titkári posztra – a következő négyéves intervallumra – egyöntetűen, is-

mételten Fang Jánosnét szavazták meg a tagok, míg helyettesi pozícióra Palásti Józsefnét. Küldöttségi kinevezéséről lemondott

Matos Józsefné, valamint Minda Jánosné. Megüresedett tisztségeikre Laki Károlynét – mint küldött – és Király Józsefnét – mint pótküldött – választották meg. Ezt követően a csoport titkára beszámolt a 2022-es év költségvetéséről és a megvalósult eseményekről. Szó esett az ez évi tervezett programokról, kirándulásokról, valamint lehetőség nyílt az éves tagdíjak rendezésére is. A csoport idén 10 éves, melynek megünneplését szintén tervezik.

AZ IDŐSGONDOZÁS TÖRTÉNETE KECELEN

A közelmúltban Földes Ferencné, a Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke tartott előadást a Csendes Ősz Idősek Otthonában. Előadásának címe: Idősgondozás Kecelen a kezdetektől napjainkig, mely időtartam közel 60 évet ölel fel. 1966-ban szerény körülmények között indult e nemes cél, a megyén belül egyedülállóként akkori községünkben. Még nem képzett gondozónőkkel, de annál nagyobb figyelemmel, szeretettel a gondoskodásra szoruló idős emberekért. A kezdeti viszonyokat, az úgynevezett „Mari néni kocsmájában” lévő helyiségeket fényképekkel tudtuk bemutatni. Sok fotó őrzi a hajdani eseményeket. Eszter néni minden fényképről és az azon szereplőkről megosz-

tott egy-egy kedves történetet. Elmondta, hogyan fűtöttek, a máshonnan szállított ételeket saját maguk hogyan szolgálták fel, mennyi örömet tudtak már akkor is szerezni a bejáró, „napközis” idős emberek számára. Voltak Balatonmáriafürdőn, ahol szinte az is elfelejtette a betegségét, aki más napokon csak betegeskedett. Az

akkori farsangokról, a táncmulatságokról, a beszélgetésekről, a pillanatnyi emlékekről, a régi disznóvágásokról – ahol kivette részét az idős gondozott is –, az együtt töltött időkről, sok-sok fénykép adott igazolást a hallgatóság számára. Valamint a már megrendezett jubileumi ünnepségekről, 25 és 50 éves évfordulókról is.

Az otthon munkatársai körükben üdvözölhették néhány régi kollégájukat, akik szívesen idézték fel emlékeiket. A közös imádkozásokról, az éves ünnepségekről, ahová a helyi iskolások megannyi szeretetet hoztak. A schwarzenbrucki testvérvárosról, melynek lakóival a mai napig jó a kapcsolat. Sok mindent köszönhet az otthon az ottaniaknak, akik segédeszközöket, betegágyakat, textíliákat adományoztak. Földes Ferencné a szép emlékek mellett beszélt a kezdeti nehézségekről is, és arról, mennyi minden jött létre az elmúlt közel hatvan évben. A megvalósult nagy volumenű építkezésekről és múltunk apró darabkáiból egy nagyon összefogott, érdekes előadást hallhattunk.

12
Közösség
Keceli
Hírek
2023. február

A Petőfi 200 emlékév programjaiba bekapcsolódva tartotta idei első kiállítását a Keceli Helytörténeti Gyűjtemény. „A szabadság apostola” című időszaki kiállítás képeslapokon igyekszik bemutatni hazánk egyik legmeghatározóbb költőjének,

PETŐFI ÉLETE KÉPESLAPOKON

Petőfi Sándornak életét, munkásságát és kultuszát. Ehhez településünk gyűjtőpárosa, Turnai Ágnes és Kiss Csaba volt kedves a Városi Múzeum számára kölcsönözni a magángyűjteménye egy részét. A február 4-én, szombat délután tartott kiállításmegnyitón köszöntőt mondott Haszilló Ferenc polgármester, illetve kistérségünk neves történésze, Krámer Iván tartott megnyitó előadást. Megismerhettük magának a képes levelezőlapnak a történetét, annak magyar vonatkozásait. Iván kitért Petőfi Sándor életére, hatására és kultuszának megjelenésére a kiadványokon. Körbevezette a jelenlévőket a bemutatott gyűjtemény kuriózumain, minden tablóhoz külön érdekességet fűzve. Az előadást követően kötetlen beszélgetésre

A Városi Múzeum ezúttal nem kiállítással vagy előadással várta a látogatókat, hanem városunkban először egy közös disznóvágásra hívta az érdeklődőket. A február 18-án tartott rendezvényre bárki kedvére becsatlakozhatott.

A disznóvágás mindig is szerves része volt a magyar vidék kultúrájának, a szervezők ezt a hagyományt felelevenítve szervezték programjukat. Már kora reggeltől várták egy tradicionális disznóvágásra Kecel város lakóit. Mint nagyszüleink idejében, pirkadattól elkezdődtek a munkálatok. A hajnali időszakban a bölléri feladatokat Sendula

Csaba látta el, a további feldolgozási teendőket pedig dr. Agócs

volt lehetősége a jelenlévőknek. Ehhez Maszlik Károlyné, Szöllősi Ilona, Stenczelné Szabó Erika és Turnai Ágnes süteményekkel, a Fresh Fruit TÉSZ gyümölcsökkel és rostos italokkal,

DISZNÓTOROS A MÚZEUMBAN

Ákos, Kiss Csaba, valamint Kosóczky Tibor együttes vezetésével végezték. A disznótorra szánt két disznót Flaisz Ferenc ajánlotta fel. Erre az alkalomra a város kemencéjét is befűtötték, hogy a Morvai Ferenc által ajándékozott két konyhakész kecskét is megsüthessék, ezzel is bővítve a finomságok sorát. A kölcsönkapott sparhelten készült a hagymásvér, főtt a hurkához a rizs. A kültéri munkálatok a Városgazdálkodási csoport által felállított sátrak alatt folytak. Kicsik és nagyok kedvük szerint bekapcsolódhattak a feldolgozási munkálatokba, vagy a pincében a terített asztal mellett falatozhattak, beszélgethettek.

A betérő vendégek közül szinte mindenki hozott kínálniva-

lót, így sok remek pálinkát, bort, édes és sós süteményt ízlelhettek meg a jelenlévők.

A Keceli Patachich Gábor Borrend támogatásának köszönhetően a finom falatok mellé forralt bort is fogyaszthattak a látogatók. Keresztúri Imre és Vulman

a Keceli Patachich Gábor Borrend pedig finom borokkal járult hozzá. Hálás köszönet a megjelenteknek és a hozzájárulóknak! Balázs Ferenc intézményvezető

József gondoskodott arról, hogy minden betérő vendégnek frissen sütött pecsenye és kolbász kerüljön a tányérjára.

A szervezők ezúton köszönnek minden segítséget. Az ingyenesen látogatható rendezvényen több mint 150 fő vett részt.

13
Közösség Keceli Hírek 2021. május 2023. február

IRÁNY LENGYELORSZÁG

Újabb megmérettetésen vannak túl a Bács-Team versenyzői. Február 11-én UWW Grappling Válogató Versenyen vettek részt Budapesten. A csapat tagjai most sem okoztak csalódást szurkolóiknak, ugyanis három arany, öt ezüst és két bronzéremmel tértek haza, így valamennyi résztvevőjük a dobogóra állhatott.

A verseny célja most nem csupán az éremszerzés volt, hanem annál jóval több. Ezen a megmérettetésen dőlt el, hogy ki csatlakozhat a Magyar Grappling Válogatott csapatához, hogy összemérhesse tudását az ellenfelekkel, az augusztusban megrendezésre kerülő UWW Grappling Világbajnokságon Lengyelországban. Farkas Ferenc és Babenyecz Bence junior, va-

lamint Vancsik Domán Kadet korosztályban, No-Gi és Gi kategóriában egyaránt sikeresen vette az akadályokat, ezzel sikeresen kvalifikálva magukat a világbajnokságra. A megmérettetésen négy kezdő versenyző, Albert Áron, Balogh Máté, Nagy András, valamint Volák Vencel is megmutathatta tudását, és összemérhette erejét a többi sportolóval.

„Nehéz ellenfeleink voltak, de

összességében tudtuk, hogy miért is lépünk szőnyegre, hiszen itt dőlt el, hogy bekerülhetünk-e a válogatottba vagy sem. Egy évben csak egyszer rendeznek ilyen versenyt. A fiúk rendezetten, felkészülve, a szabályokat betartva sikeresen teljesítették a célt, amit kitűztünk eléjük” – tette hozzá Vancsik Nándor, a Bács-Team vezetője.

Vancsik Dománra februárban egy másik küzdelem is várt még. Az MH Altiszti Akadémia és a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület által szervezett bajnokságon vett részt, ahol az MMA sza-

GYŐZELMET ARATTAK A FIATALOK

Futsal tornán vett részt a Kecel FC U17-es csapata, melyről aranyéremmel térhettek haza. A vármegyéből öt csapat érkezett megmérettetésre – Kecelről, Kerekegyházáról, Kiskunfélegyházáról, Kiskunhalasról, valamint Soltról.

Az idei évben az U17-es korosztály számára elmaradt a megszokott futsal bajnokság. A magas energiaárak következtében számos sportcsarnok kényszerült bezárásra. Sok helyen a csapatoknak nehézséget okozott az edzések megtartása, valamint a verseny lebonyolításának időpontját is megváltoztatták a szervezők, mely sok esetben ütközött a szabadtéri labdarúgó-bajnokság dátumával. Ezen okok miatt a heteken át tartó, többfordulós bajnokságra nem sikerült kellő számú csapatot regisztrálni. A keceli U17-esek így egy egész napos futsalkupa keretében mérték össze tudásukat a többiekkel. „Jó előjelekkel indultunk, ami-

kor neveztünk a kupára ezzel a korosztállyal, mivel ugyanezzel a csapattal egy U15-ös bajnokságot már korábban megnyertünk. Sajnos voltak csapattagok, akik eligazoltak tőlünk, és olyanok is, akik valamilyen sérülés miatt nem tudtak játszani. Kiskőrösről igazoltunk futsaljátékosokat, így részt tudtunk venni a tornán. A felkészülésünk nagyon nehézkes volt, a sportcsarnokba nem tudtunk bemenni edzést tartani december közepétől január közepéig. Ennek ellenére nagyon jól kezdtünk, az első két mérkőzést megnyertük. Ha utána a kiskunhalasiak ellen játszott meccsen is győzelmet aratunk, garantált lett volna az első helyezés az utolsó

mérkőzés eredményétől függetlenül is. De itt sajnos döntetlen lett az eredmény. Az utolsó mérkőzésünk nagyon kiélezett volt, a játék vége előtt 13 másodperccel szereztük meg a döntő gólt, amivel az aranyérmet is elnyertük. Nagyon jól játszottak a fiúk, iszonyatosan nagy akaraterő volt bennük

bályrendszerén belül zajlottak a küzdelmek. Domán – Kadet korosztályban – minden mérkőzésén időn belül végzett, így a dobogó legfelső fokára léphetett. Gratulálunk nekik!

Bence és Domán grappling edzésekre várja az érdeklődőket minden szerdán és pénteken 18.00-20.00-ig a „kék iskola” tornatermében.

és hatalmasat küzdöttek az első helyért. Most az ifi csapattal a szabadtéri bajnokságra fogunk edzeni. A felkészülés egyelőre még itt is nehézkes lesz, csak benti edzéseket tudunk tartani, mivel a futballpályát felújítják, locsolórendszert telepítenek – számolt be Sendula Attila edző.

14 Sport
Keceli Hírek 2023. február
Álló sor balról: Nagy Kristóf, Vörös Ákos, Rácz Olivér, Simon Kornél, Sendula Attila (edző) Alsó sor: Bobek Gergő Péter, Vancsik Zsombor, Györgye Zalán Nikolász, Györgye Richárd Ádám További csapattagok: Fejes Máté, Sendula Norbert, Horváth Gábor, Répás Gábor

KECELI ÉRTÉKTÁR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

KECELI VISELET

Egy közösség tagjainak öltözködése tükre mindennapi életüknek. A régi keceliek jellegzetes paraszt-polgári viselete az ún. „brüssvirágos, pucokselymes, maszatos, bácskai rózsás” brokát, bársony anyagból varrott öltözet volt. Az élő népviselet és a hozzá kialakult öltözködési, viselési szokások településünkön 1960-ra fokozatosan megszűntek, csak a legidősebbek körében éltek még a ’80-as évekig.

A „bűszoknyábul kivetkőztek” a lányok, asszonyok. A megőrzött, sublótok mélyéről előkerült hajdani öltözetet ma már csak az asszonykórus, s a néptánc

csoport tagjai viselik, ezzel is kifejezve hovatartozásukat, s az öltözködéssel megadva a tiszteletet ünnepeinknek, így

gondoskodva arról, hogy a hagyomány tovább éljen. Az értéket javasolta: Varga Józsefné

SZILBERHORN GÁBOR ÉS FELESÉGE VARRÓGÉP GYŰJTEMÉNYE ÉS GYŰJTŐI TEVÉKENYSÉGE

Szilberhorn Gábor és felesége egy szokatlan gyűjtői szakág keceli képviselői. Varrógépek iránti érdeklődésük 15 éve kezdődött. A világ különböző pontjairól származó gyűjteményük – melyben

ipari varrógépek, háztartási varrógépek, gyermek- és játék varrógépek egyaránt találhatók - ma már több száz darabot számlál. Gyűjtői tevékenységük – mind szakmai színvonalában, mind a

és értékes varrógépgyűjtemény létezéséről. Magángyűjteményük nemzeti érték is, mely oltalmat, megbecsülést érdemel. Az értéket javasolta: Widnerné Fenyvesi Bernadett

A finom kalácstésztából készült kuglóf az 1910-es évek újdonsága volt, mely a húszas évek keceli lakodalmaiból már nem hiányozhatott. A kuglófsütés

LAKODALMAS KUGLÓF

közös munka volt: az ízesítés a szakácsné tudása, a sütés a pékmester felelőssége.

A hozzávalókat már pénteken a pékségbe készítették, a fogadott

szakácsné és a segítő asszonyok szombaton hajnali két-három órára mentek a Kosóczky pékhez. Időben el kellett kezdeni a munkát, hogy az ebédnél már felszolgálhassák a diós, cimetes - mazsolás és kakaós finomságot.

Elkészítése, sütése eleink tudománya volt, de napjainkban is családi, közösségi élmény egy kalácsos, kuglófos ebéd. Az értéket javasolta: Varga Józsefné

15
Értéktár Keceli Hírek
gyűjtemény nagysága, tartalma és gondozásának módja tekintetében – kiemelt értéke településünknek. De túl is mutat városunk határain, hiszen egész Magyarországon sem tudunk ilyen gazdag 2023. február
16 Elmúlás Keceli Hírek 2023. február

PROGRAMAJÁNLÓ

Kalap Jakab

Gyermekkoncert

Ideje: március 18. (szombat) 10.00

Helye: Városi Könyvtár és

Művelődési Ház

Utolsó vacsora szentmise

Ideje: április 6. (csütörtök) 18.00

Helye: Szentháromság-templom

Gubik atya keresztútja

Ideje: április 7. (péntek) 9.00

Helye: Újfalusi templom

Ünnepi szentmise

Ideje: április 7. (péntek) 18.00

Helye: Szentháromság-templom

Szentmise, körmenet

Ideje: április 8. (szombat) 18.00

Helye: Szentháromság-templom

Ünnepi szentmise

Ideje: április 9. (vasárnap) 9.00

Helye: Szentháromság-templom

ANYAKÖNYVI HÍREK

2023. január 20. – február 20.

Györgye Dominik (a. n. Györgye Beáta)

Nehéz Sára (a. n. Mezei Virág)

Murzsicz Benett Keve (a. n. Szojka Márta)

Tamás Odett (a. n. Köller Orsolya)

Benedek Emili (a. n. Brunner Gabriella)

Rácz Anita Piroska (a. n. Tímár Anita Beatrix)

Csanádi Bálint (a. n. Árvai Klára Gyöngyi)

Jenei Olívia (a. n. Orcsik Diána)

Kovács Erik István - Rudics Jennifer

Ünnepi szentmise

Ideje: április 10. (hétfő) 9.00

Helye: Szentháromság-templom

A magyar költészet napja

Ideje: április 11. (kedd) 13.00

Helye: Városi Könyvtár és

Művelődési Ház

Borverseny

Ideje: április 14. (péntek)

Helye: Fürtös Vendéglő

Aranyosi Péter

és Vida Péter estje

Ideje: április 20. (csütörtök) 18.00

Helye: Városi Könyvtár és

Művelődési Ház

Városévforduló ünnepség

Ideje: április 22. (szombat) 16.00

Helye: Városi Könyvtár és

Művelődési Ház

Nyugdíjas nap

Ideje: április 23. (vasárnap) 9.00

Helye: Városi Sportcsarnok

Martalics Tamás 49 éves

Flaisz Mihály 81 éves

Szabadi László 71 éves

Haszilló Mihályné szül. Morvai Erzsébet 86 éves

Tóth Ferenc 61 éves

Árvai István 68 éves

Kollár István 83 éves

Csóti Imre 92 éves

Miklai László 74 éves

Farkas Ignácné szül. Slonszki Erzsébet 91 éves

Kolompár Zsoltné szül. Kolompár Ibolya 41 éves

Kolompár János 58 éves

Szegedi Erzsébet 63 éves

APRÓK

Eladó gyerekágy, tollasütő szettben, függönykarnisok.

Tel.: 20/537-0951

Juhász dolgozót azonnali kezdéssel, kiemelt fizetéssel felveszünk. Gyakorlattal rendelkezők előnyben. Tel.: 30/310-6907

Eladó bodzavessző. Tel.: 30/529-9368

Eladó kakasok. Tel.: 30/529-9368

A város szélén eladó: egy 11000 m2 területű szőlő és rajta 20x5 m-es beton építésű árutároló pince. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 20/341-6614

17 Közérdekű Keceli Hírek 2021. május 2023. február

KECELI KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, szerda: 08.00 – 12.00

kedd, péntek:

nincs ügyfélfogadás

csütörtök: 08.00 – 12.00

és 13.00 – 17.00

Tel.: 78/420-211

POLGÁRMESTER FOGADÓNAPJA

csütörtök: 08.00 – 12.00

és 13.00 – 17.00

JEGYZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSA

szerda, csütörtök: 08.00 – 12.00

KORMÁNYABLAK NYITVATARTÁSI IDEJE

Okmányiroda

hétfő: 07.00 – 17.00

kedd, szerda, péntek:

08.00 – 12.00

csütörtök: 08.00 – 18.00

Gyámügy

hétfő: 08.00 – 16.00

kedd, szerda, péntek:

08.00 – 12.00

csütörtök: 12.00 – 16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Valamennyi állatorvos saját praxisa részére biztosítja a munkaszüneti napokon való ellátást. Távollét esetén helyettesítő állatorvos dolgozik, akinek elérhetősége a rendelő bejáratánál kifüggesztve olvasható.

Dr. Almási Zsolt: 20/262-2255

Dr. Beke József: 20/971-8180

Dr. Flaisz Csilla: 70/702-5394

EBRENDÉSZET

Tel.: 20/4949-705

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVATARTÁSI IDEJE

Kristály Gyógyszertár

Vasút u. 3.

Tel.: 78/422-740

hétfő-péntek: 08.00 – 16.00,

Páratlan szombatokon:

08.00 – 12.00

Ügyelet nincs.

Szent György Gyógyszertár

Rákóczi F. u. 1.

Tel.: 78/420-150

hétfő-péntek: 08.00 – 12.00,

14.00 – 18.00

Páros szombatokon:

08.00 – 12.00

Készenlét: hétfő-péntek

19.00 – 21.00

VÁROSI KÖNYVTÁR

ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, kedd: 08.00 – 16.00

csütörtök: 08.00 – 17.00

szerda, péntek: 08.00 – 12.00

szombat: 09.00 – 12.00

vasárnap: zárva

Tel.: 78/420-344

POSTA NYITVATARTÁSI IDEJE

hétfő, kedd, szerda, péntek:

08.00 – 16.00

csütörtök: 08.00 – 17.00

szombat, vasárnap: zárva

Tel.: 78/420-630

FÖLDHIVATAL NYITVATARTÁSI IDEJE

Kiskőrös, Kossuth L. u. 16. Tel.: 78/795-059

hétfő, kedd, szerda:

08.00 – 11.30 és 13.00 – 15.00

pénztár 17.30-ig

csütörtök, péntek:

08.00 – 11.30

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA

Kiskőrös, Kossuth L. u. 40. Tel.: 78/795-044

hétfő, szerda, csütörtök:

08.00 – 16.00

kedd: 08.00 – 12.00

péntek: nincs ügyfélfogadás

KISKUN-VÍZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

Hétfő, szerda: 8:00-14:00

Kedd: 6:30-12:30

Csütörtök: 8:00-20:00

Péntek: 6:30-12:30

Tel.: 20/942-1622

FALUGAZDÁSZ

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő-csütörtök:

08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00

péntek:

08.00 – 12.00

HEGYKÖZSÉG

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

hétfő, szerda, péntek:

08.00 – 12.00

kedd, csütörtök: 08.00 – 12.00

és 13.00 – 16.00

Tel.: 78/421-308

HULLADÉKUDVAR

NYITVATARTÁSI IDEJE

kedd, szerda: 07.00 – 16.00

szombat: meghatározott

napokon 8.00 – 12.00

A befizetésről igazolást kell

vinni. Tel.: 30/345-54-23

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

Városháza portaszolgálata

Tel.: 78/420-211

HELYI RENDŐRSÉG

Tel.: 78/420-207, 20/539-83-71

HELYI TŰZOLTÓSÁG

Tel.: 78/420-056, 70/3392-733

POLGÁRŐRSÉG

Tel.: 70/3329600

II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Tel.: 78/420-253, 70/983-94-08

KECEL VÁROS ÓVODÁJA

ÉS BÖLCSŐDÉJE

Tel.: 78/521-030, 06-70/379-2001

CSECSEMŐ TANÁCSADÁS:

Dr. Zsember Katalin

kedd: 10.00 – 12.00

Dr. Percs Ágnes

szerda: 10.00 – 12.00

ORVOSI ÜGYELET

Vezetékes telefonszáma:

78/421-000

Mobil: 30/859-66-70

Ügyeleti idő: naponta 16.00 – 08.00

CSENDES ŐSZ IDŐSEK OTTHONA

Cím: Szabadság tér 11. Intézményvezető

Tel.: 78/521-850

Bentlakásos ellátás

Tel.: 78/521-852

Konyha, pénztár, nappali ellátás

Tel.: 78/521-851

Család- és

Gyermekjóléti Szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás

Tel.: 78/420-092

TERÜLETI VÉDŐNŐI

TANÁCSADÁSI REND

1. körzet:

H 08.00-10.00

Kovácsné Veréb Gabriella

2. körzet:

K 08.00-10.00

Fejesné Kókai Judit

3. körzet:

Sze 08.00-10.00

helyettesített körzet

4. körzet:

Cs 08.00-10.00

Grúberné Kirschner Erika

VÁRANDÓS TANÁCSADÁS:

Minden csütörtökön 08.00-11.30

Tel.: 78/420-555

Keceli Hírek

Kecel város közéleti havilapja

Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Fő tér 1.

Ügyvezető és felelős szerkesztő: Molnár Elvira

E-mail: media@kecel.hu

Állandó munkatársaink: Ferró Zsófia, Gyalogné Klajkó Eszter, Kecskés Tamás, Ridegné Szilágyi Bettina

Hirdetésszervező: Dúcz Annamária

E-mail: hirdetes@vira.hu Telefon: +36-70/617-9945

Tördelés: BI-Design Reklámstúdió 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 56.

Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.

Megjelenik havonta 3450 példányban.

ISSN 2062-7300

Újság, képújság hirdetésfelvétel:

Városi Könyvtár és Művelődési Ház

hétfő, kedd, péntek: 09.00 – 12.00

szerda: nincs ügyfélfogadás

csütörtök: 09.00 – 16.00

Tel.: 78/420-344

E-mail: hirdetes@vira.hu

Lapzárta: minden hónap 20-án

18
Impresszum Keceli Hírek 2023. február
Közérdekű