__MAIN_TEXT__

Page 1

Keceli Hírek Helyi termelők bemutatása

INGYENES www.kecel.hu

Látogató konténer érkezett

Összefogás Lénáért

Változás az adózásban

KECEL VÁROS KÖZÉLETI LAPJA 2020. december - 2021. január

DECEMBERI CSILLAGKÉPEK Fotó: Kocsis Norbert


SOK BOLDOGSÁGOT!

KEDVES IFJÚ HÁZASOK! Küldjétek el esküvői fotótokat e-mail címünkre, s mi díjmentesen közzétesszük a Keceli Hírekben! Orban Viola és Orban Ferenc

Flaiszné Bokor Bernadett és Flaisz Zsolt

Bányásziné Flaisz Éva és Bányászi Gábor

TISZTELT SZÉPKORÚAK ÉS HOZZÁTARTOZÓK! Értesítjük Önöket, hogy a szépkorú köszöntések – a járványügyi helyzetre tekintettel – szünetelnek. Kérésüknek megfelelően emléklapjukat köszöntő levél kíséretében kipostázzuk, vagy a látogatást a járványügyi helyzet enyhülésével pótoljuk. Információs telefonszám: 20/96-56-888. Köszönjük megértésüket!

FÉLELEM HELYETT Január első napjaiban Kecel minden háziorvosa és legtöbb munkatársuk megkapta a koronavírus elleni védőoltást. Az alábbi pontokban felsorolva szeretnék eloszlatni városunk lakosságában az oltással kapcsolatos félelmet, illetve választ adni az oly sok fórumon fellelhető kérdésre, hogy miért érdemes élni a lehetőséggel. 1. Mert ez egy hatékony eszköz, amivel csökkenthetjük saját magunk és a rendelőben velünk találkozók veszélyeztetettségét. 2. Mert tudjuk, hogy sokkal egészségesebb bízni a tudományban, mint kételkedni a megbízhatóságában. 3. Mert megítélésünk szerint sokkal nagyobb gondatlanság lenne késlekedni egy hatékony oltás elkezdésével, mint ilyen biztató eredmények mellett elkezdeni oltani. 4. Mert társadalmunknak alapvető szükséglete, hogy minél nagyobb arányú védettség megszerzése által ősszel ne kelljen ismét életveszélyt, bezártságot, békétlenséget, gazdasági vissza­esést megszenvednie.

5. Addig is kérünk mindenkit, hogy közösségi felelősségünk tudatában légúti panasszal senki ne menjen emberek közé, még a rendelőbe se. Kérjük, hogy a járvány végéig legyünk türelemmel, tartsuk be az ajánlásokat, a szabályokat, zárt és forgalmas helyen használjuk szabályosan a maszkot, tartsunk távolságot, kerüljük a közös tárgyakat. 6. Közösségi érdekünk, hogy az ajánlások betartásával és az oltás által megszerzett „nyájimmunitás” elérésével vírusmentessé tehessük életünket, mindennapjainkat. Ha egyetért velünk és bízik véleményünkben, akkor kérjük, hogy Ön is oltassa be magát!

Dr. Bárdos Klára Dr. Dvorácskó Béla Dr. Percs Ágnes

Dr. Percs Endre Dr. Suhajda János Dr. Zsember Katalin

2

(media@kecel.hu)

A DAKK – Dél-Alföldi Közlekedési Zrt. aktuális buszmenetrendje elérhető a könyvtárban.


Keceli Hírek

Aktuális

KEDVES KECELIEK!

2021 első újságjának hasábjain köszöntöm Önöket. Az új év egyben új kezdetet is jelent: terveket, fogadalmakat, célkitűzéseket, melyeket „tiszta lappal kezdve” válthatunk valóra. Reményekkel telve állunk a változás küszöbén, bizakodóan, hogy ez az esztendő jobb

és szebb lesz, mint a tavalyi. Mind magánéletünkben, mind munkánkban, közösségi életünkben összegezzük az elmúlt évet. 2020-ban a rendkívüli járványügyi intézkedések mellett is építettük, újítottuk a várost. A képviselők nem csupán döntöttek, hanem saját javaslatokkal éltek. Nemcsak javasoltak, de meg is valósították ötleteiket. Sok esetben felajánlások gyűjtésével, össze­ fogásban vittünk végig egy-egy projektet, és fizikai munkát is végeztünk. Bár a rendezvények elmarad-

tak, a rájuk szánt összeget, energiát is beruházásokra fordítottuk. Televíziós újévi köszöntőmben Böjte Csaba szavait idéztem: „Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba a feladatainkat, fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk terveket! Dolgozzuk ki azokat részletesen, és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jó végre vinni!” A mi terveink készen állnak, megvalósításra várnak. Ígérem Önöknek, hogy 2021-ben is folytatjuk a járványügyi védekezést, töretlen

hittel. Egészen addig, amíg tart, amíg szükséges. Gondoskodunk a rászorulókról, segítséget nyújtunk minden segítséget kérőnek, segítségre szorulónak. A megkezdett munkát, a beruházásokat önerőből és pályázatokból folytatjuk. Szerencsére az idézetben említett kitartó akaraterőnek sem vagyunk híján. A képviselők, bizottsági tagok, intézményeink, partnereink, civil szervezeteink nevében is ígérem, hogy 2021-ben is mindent megteszünk Kecel város lakosságáért. Haszilló Ferenc polgármester

VERS-, RIPORT- ÉS RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK Kecel Város Önkormányzata riport- és versíró pályázatot hirdet a keceli általános iskola tanulói számára. Riport készíthető bármely témában, így például ismert vagy bemutatásra érdemes emberekkel munkájukról, hobbijukról, általuk szervezett eseményekről, helyi közösségek tevékenységéről. Vers szabadon választott témában küldhető. A pályázatokat jeligével kérjük ellátni, mellé zárt borítékban csatolva a pályázó nevét, osztályát. A helyi óvodások és általános iskolások rajzpályázatra is jelentkezhetnek, szabadon választott technikával az alábbi témákban: 1.) Élet a bölcsődében 2.) Szeretem a kutyákat – Vigyázzunk rájuk! 3.) Schwarzenbrucki pillanatok 4.) Iparosok Kecelen A min. A/4, max. A/2 méretű pályaműveket a Városi Könyvtár és Művelődési Házban személyesen lehet leadni, hátoldalán

feltüntetve a pályázó nevét, osztályát, valamint a pályamunka címét. Rajzok esetében személyenként legfeljebb 2 pályamű, képzőművészeti alkotások esetében egy témára készült sorozatban maximum 4 pályamű adható be. Benyújtási határidő: 2021. március 17. (szerda) Valamennyi évfolyamon az első három helyezett díját Kecel Város Önkormányzata biztosít-

ja. Különdíj felajánlásokat keceli intézményektől, szervezetektől elfogadunk. Azok jelzésének határideje szintén március 17. Tel.: 20/96-56-888. Az eredményhirdetés – amen�nyiben a járványhelyzet lehetővé teszi – a magyar költészet napja alkalmából, április 12-én (hétfő) 15 órakor lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében. Ha a rendezvényt nem valósíthatjuk meg, akkor a nyereményeket eljuttatjuk az óvodákba, iskolába.

A díjazottak névsorát a Keceli Hírekben és internetes felületeinken tesszük közzé. Információ: RAJZPÁLYÁZAT: 78/420-344 (művelődési ház) VERS- ÉS RIPORTPÁLYÁZAT: 20/96-56-888 (önkormányzat) A teljes pályázati kiírás a www. kecel.hu honlapon olvasható. A pályázati anyagok elkészítésében a pedagógusok nyújtanak segítséget.

„ERRE IS EMLÉKEZEM…” Kecel Város Önkormányzata „Erre is emlékezem…” címmel 2021ben is meghirdeti hagyományos pályázatát, amelyen részt vehet minden – 18. életévét betöltött – keceli és volt keceli lakos. Pályázni lehet irodalmi és tudományos írással, az alábbi témákban: - teljes önéletírással, - életünk egy-egy sorsfordító, az utókor számára különösen tanulságos szakaszának bemutatásával, - az emberi élet természetes fordulóinak bemutatásával, - ipari, mezőgazdasági, egyéb munkák leírásával, - a pályázó hozzátartozója életét befolyásoló események emlékeinek megörökítésével, - egyletek, vendéglők, egykori

üzletek, műkedvelő csoportok, közösségi hagyományok ismertetésével, - helyi hiedelmek, mondák, történetek feldolgozásával, - a 2020. évi helyi járványügyi intézkedések leírásával és az azokban való személyes részvétel ismertetésével: hogyan hatott a pályázóra, családjára, közösségeire, és hogyan változott ezek által az élete, - egyéb, Kecelhez kötődő munkával. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elmúlt években beadott művek

ismételten nem küldhetők be! A pályamunkákat két példányban, postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalba (6237 Kecel, Fő tér 1.) Haszilló Ferenc polgármester úrnak címezve, továbbá – amennyiben a pályázónak lehetősége van rá – Word csatolmányként a rendezveny@ kecel.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a pályázók – írásuk mellett – tüntessék fel nevüket, telefonszámukat és lakáscímüket! Díjazás: első díj: 10.000 Ft értékű keceli ajándéktárgyakat tartalmazó csomag és 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, második díj: 7.000 Ft értékű keceli ajándék-

tárgyakat tartalmazó csomag és 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, harmadik díj: 4.000 Ft értékű keceli ajándéktárgyakat tartalmazó csomag és 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány. Beküldési határidő: 2021. március 17. (szerda) Az eredményhirdetés – amen�nyiben a járványhelyzet lehetővé teszi – a magyar költészet napja alkalmából, április 12-én (hétfő) 15 órakor lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében. Ha a rendezvényt nem valósíthatjuk meg, akkor a nyereményeket eljuttatjuk a díjazottaknak, valamint nevüket a Keceli Hírekben és internetes felületeinken tesszük közzé. 3


A város hírei

Keceli Hírek

2020. december - 2021. január

EGY „SZUPERCSAPAT” A KECELI LAKOSOK SZOLGÁLATÁBAN Városunkban az elmúlt évben sem adódott ok panaszra a városi környezetet illetően, hiszen egy lelkes munkáscsapat szüntelenül dolgozik azon, hogy igényes, virágzó városkép fogadja az utcára lépőket. A Városgazdálkodási Csoport fő feladata a városkarbantartás, melyet mintegy 40 hektáros területen végez az 5 női és 9 férfi munkaerővel bíró gárda, esetenként közmunkások bevonásával. A csoport vezetője, Radva Zoltán elmondta, hogy igyekeznek mindent megtenni az épített környezet kialakításáért. Az alapfeladatok mellett minden évben újabb célokat is kitűznek maguk elé, melyek megvalósításában az önkormányzat nyújt támogató hátteret. A 2020-as évben is számtalan feladatuk akadt, melybe a teljesség igénye nélkül nyújtott bepillantást Radva Zoltán: „Az elmúlt évben 15 000 tő egynyári és 9000 tő őszi virágpalánta, valamint 200 db cserje és 45-50 db fa került kiültetésre. Az áramszolgáltató által lenye-

sett, több mint 55-60 m3 gallyat összeszedtük és feldolgoztuk, a közterületen lévő, kb. 250 db veszélyessé vált fát pedig visszavágtuk. A polgármesteri hivatal udvarán kertet alakítottunk, illetve a celtis fákat igazítottuk meg. A temető szépítéséből is kivettük a részünket a mintegy 80 fa vissza­vágásával, valamint a sírkert fő útjainak karbantartásával és a ravatalozó homlokzati festésével. Felújítási munkáink közül a legnagyobb feladatok közé tartozott a forgógömbös szökőkút és az Ősök parkja szökőkútjának

teljes renoválása és épített környezetének kialakítása. Az OTP feletti önkormányzati bérlakás teljes korszerűsítésen esett át, és a központi buszmegálló is megújult belső festéssel várja az utazókat. A festőecseteink előkerültek még az Újfalusi Óvodában is, ahol 1000 m2-en hasznosítottuk piktori képességeinket. A Központi Óvodában kialakítottunk egy kültéri színpadot, továbbá még a könyvtár melletti szabadtéri színpad burkolására is futotta az energiánkból. Az 1956-os emlékmű környezete – munkánk eredményeként – már újabb, méltóbb környezettel várta a megemlékezőket az őszi ünnepen. Fontos cél volt számunkra, hogy praktikusabb és biztonságosabb legyen a városi közlekedés, ezért városszerte kihelyeztünk 40 db infótáblát, 20 db közlekedési táblát és 2 db közlekedési tük-

röt. Belterületi földes utakat kavicsoztunk a Mókus, a Szegfű, a Móra Ferenc és a Fehérvári utcákban. A Tüskösi út 1,6 km-nyi szakaszán lekavicsoztuk a padkát, a Kossuth L. utca vízelvezető árkait kitisztítottuk és padkáztuk. A könyvtár szennyvízhálózatát cseréltük és felújítottuk. Munkáink nagy része tehát harc az idő vasfogával, és a természeti csapások, valamint az emberi garázdaság eredményeink helyrehozása. Így a csapatunk telephelyén található műhely, üvegház tetőszerkezetét is megjavítottuk, valamint a zsidó temető megrongált síremlékeit is helyreállítottuk. A viharkárokat mindig a lehető leghamarabb igyekszünk felszámolni és helyreállítani. A Városgazdálkodási Csoport 2021-ben ugyanezzel a buzgósággal végzi majd munkáját a keceli lakosok jólétéért.”

VÁROSGAZDÁK KARÁCSONYI AJÁNDÉKA Haszilló Ferenc polgármester Bányászi Gábor és Agócs Ákos önkormányzati képviselők, valamint Dobos Károly magánszemély segítségével új munkagép beszerzéséről intézkedett de­ cemberben. Hetekig tartó kutatómunka után, december 19-én Kiskunfélegyházán a polgármester és egy – a fenti személyekből álló – küldöttség a Városgazdálkodási Csoport dolgozóinak bevonásával szemlélte meg az O&K F105 típusú földgyalut. Az állapotfelmérést követően tárgyalások kezdődtek a munkagép megvásárlása érdekében, melynek eredményeként az önkormányzat az eredeti vételárhoz képest közel 400 000 Ft árengedménnyel vásárolta meg a járművet. Az eladók 4

még karácsony előtt leszállították és átadták azt a Városgazdálkodási Csoportnak, a felderítésben és tárgyalásban résztvevők, illetve Fekete Szabolcs plébános atya jelenlétében. Haszilló Ferenc elmondta, hogy a beruházás megvalósításával

közel tízéves lemaradást sikerült pótolni, hiszen a gép birtokában az önkormányzat maga lesz képes elvégezni az útjavítások földmunkáit. A géppark erősítésével nagyban nőni fog a Városgazdálkodási Csoport tevékénységének költség- és

munkaerő-hatékonysága. Sajnos elvesztegetett idő volt az elmúlt 9 év, mert ezt a beruházást már az előző képviselő-testületeknek is meg kellett volna, és meg is lehetett volna valósítania. Legyen előttünk példa Orbán Viktor miniszterelnök úr hasonlata, amely a kiskőrösi országzászló-avatáson hangzott el 2004-ben: „Ha nemzetünk repülőgépe meghibásodik és sül�lyedni kezd, nem a motort kell kidobni, hogy a súly kisebb legyen, mert akkor úgyis lezuhanunk. Ilyenkor a motort meg kell javítani, meg kell erősíteni, hogy még magasabbra szárnyalhassunk, nemzetünk repülőgépének motorja pedig gazdaságunk.”


2020. december - 2021. január

Keceli Hírek

Önkormányzat

BABAKÖSZÖNTŐ Hosszú évek óta hagyomány Kecelen, hogy az új év első kislány és kisfiú újszülöttjét otthonában köszönti Haszilló Ferenc polgármester. A koronavírus-járvány miatt idén sajnos a személyes látogatás elmaradt, de a köszöntőlap és az ajándék a védőnők közreműködésével célba ért. Néhány sor és egy-egy fotó erejéig bemutatjuk városunk legfiatalabb polgárait. Nyirő Izabella január 3-án este látta meg a napvilágot Kecskeméten. 3500 gramm súllyal és 50 centiméteres hosszal született. Édesanyja, Bodor Tünde laborasszisztensként dolgozik Kiskőrösön, édesapja, Nyirő Csaba vállalkozó. Izabellát négyéves bátyja, Attila is nagyon várta már. A család a Kecskeméti utcában él.

Az első kisfiú, Turcsán Edvin picit többet váratott magára, január 16-án érkezett. Kecskeméten született, 3750 gramm súllyal és 51 cm hosszal. Édesanyja, Hegedűs Anita és édesapja, Turcsán Bertold Ferenc vállalkozók. Két testvére, a 10 éves Bertold és a 6 éves Armand várta haza az Ady Endre utcába.

Hosszú, boldog életet kívánunk a kisgyermekeknek, és jó egészséget mindkét családnak!

RENDELET A HELYI KÖZUTAKRÓL A helyi közút tulajdonosa és kezelője az önkormányzat. A szakmai szabályoknak megfelelően végzett közútkezelés a közlekedés biztonsága mellett a közutak állagának megóvását és használhatóságát is szolgálja. A Keceli Hírek 2020. novemberi számában megjelent „Közutak – magánérdekek” című cikkben felhívtam a lakosság figyelmét arra, hogy az önkormányzat a 2021-es évben kiemelt figyelmet fog fordítani a helyi közutak minőségét hátrányosan érintő cselekményekre. Az ezzel kapcsolatos első intézkedések a következők: A polgármester a veszélyhelyzetre figyelemmel a képviselőtestület hatáskörében eljárva megalkotta a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendeletet, melynek egyik lényegi eleme az egyes útkategóriákon belül a külterületi utak használatának szabályozása. A külterületi utak jelentős része földút, melyek járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak megfelelően kell gondoskodni. A földutak fenntartását a csapadékos időjárás elmúltával tavasszal, a talaj részleges kiszáradása után célszerű elvégezni. A földutak járófelületét, a profil kialakítását rendezni kell. A földutak fő hibái a gödrösödés, az elsárosodás, amelyet a

nem megfelelő talajszerkezet javításával az útfelület egyenletessé tételével, megfelelő oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával lehet megszüntetni. Fontos új szabály, hogy az ingatlanhasználó a területe művelése során köteles az út mellett a gépi műveléshez szükséges fordulási területet az ingatlana területén belül biztosítani, az út területére a gépekkel kifordulni tilos, amennyiben a gépi műveléshez szükséges fordulási terület az ingatlanon belül nem biztosított, az a fenti rendelet vonatkozásában a közút nem közlekedési célú igénybevételének minősül és eljárást von maga után. Amennyiben az ingatlant szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban hasznosítják és a növénykultúra-sorvég és a közút között

nem kerül elhagyásra legalább 8 méter, vélelmezni kell, hogy az ingatlanhasználó a közutat veszi igénybe a művelés során a mezőgazdasági géppel történő fordulásra. A helyi közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához – átruházott hatáskörben – a jegyző hozzájárulása szükséges (közútkezelői hozzájárulás). Azon ingatlantulajdonos – amennyiben az ingatlanhasználó személye eltér a tulajdonostól, ingatlanhasználó –, kinek ingatlanán a helyi közút természetes nyomvonala már a rendelet hatálybalépésekor az ingatlan-nyilvántartástól eltérően halad, vagy az ingatlan

művelése, használata során az ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út területét is igénybe (művelésbe, használatba) vette, köteles e tényt a jegyzőnek a rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti adatokkal bejelenteni legkésőbb 2021. július 31-ig. Tudomásom van arról, hogy számos közút nyomvonala eltér az ingatlan-nyilvántartásban foglaltaktól, ennek rendbetétele nem várhat tovább, hangyaszorgalommal kell nekilátni az elvégzéséhez, hiszen már az útállapotok felmérése sem kis feladat. Tavaly decemberben egy talajgyaluval bővült a Városgazdálkodási Csoport gépparkja annak érdekében, hogy a jogi keret megteremtése és eljárások megindítása mellett a szükséges földmunka elvégzése is mihamarabb megtörténjen. Számítok az érintett lakosok együttműködésére és önkéntes jogkövetésére, de a mezőőrök és a hivatali útellenőrök szükség esetén ezek hiányában is végrehajtják a rendeletben foglaltakat és a későbbiekben igénybevételi díj, valamint pótdíj kiszabására is sor kerül. A kihirdetett rendelet, további információk, részletszabályok a www.kecel.hu honlapon érhetők el. Keceli Közös Önkormányzati Hivatal fotó: hargitanepe.eu 5


Válaszok

Keceli Hírek

2020. december - 2021. január

TISZTELT ADÓZÓK! Tájékoztatjuk a tisztelt gépjárműtulajdonosokat, hogy a gépjárműadóban 2021-ben bekövetkező változást, mentességet a „GJADO Adat és változásbejelentés a gépjárműadó mentesség/ kedvezmény/ szüneteltetés igénybevételéhez” című dokumentumon kell beküldeni online nyomtatványkitöltő alkalmazás használatával (https://onya. nav.gov.hu/#!/login), valamint ügyfélkapuval rendelkezők esetében az ÁNYK programban vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatán benyújtani. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Fontos, hogy a fenti bekezdés akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye,

telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a nyilatkozatban azt nyilvánítja ki, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adóés vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára. Adócsoport

LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 2021 Vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető már meglévő lakás felújítására januártól. A 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit, legfontosabb személyi és jogosultsági feltételeit az alábbiakban foglaljuk össze: - a pályázat egyik alapfeltétele, hogy a támogatást igénylő családok legalább egy gyermeket neveljenek a felújítandó háztartásban, - a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzá­tartozója vagy élettársa, - minden család egyszer élhet a támogatással, a támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint, - a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet. 6

Lakásra, lakóhelyre vonatkozó feltételek: - az érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkezni, kivéve az újonnan vásárolt vagy épített lakásokat és az egy év alatti gyermekre igénybe vett támogatást, - több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az előírt tulajdoni feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni, - a korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető. Szülőkre vonatkozó feltételek: - házaspárok és élettársak mellett egyszülős családok és különélők, elváltak is élhetnek a lehetőséggel, - a különélők esetében az a fél jogosult, aki neveli a gyermeket, de ha például 1-1 gyermeket ne-

velnek, akkor 1,5-1,5 millió forintot vehetnek igénybe, - az egyik fél dönthet úgy, hogy átadja a támogatásra a jogot a másik szülőnek. Köztartozás, társadalombiztosítás - a támogatásigénylőnek amellett, hogy nem büntetett előéletű, még rendelkeznie kell legalább 1 év folyamatos (legfeljebb 30 nap megszakítású) társadalombiztosítási jogviszonnyal - ne legyen köztartozása a felvevőnek - amennyiben az egyik szülő külföldön dolgozik, akkor is élhetnek a lehetőséggel. Benyújtás Az adminisztratív ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása érdekében az igénybevétellel és elszámolással kapcsolatos ös�szes dokumentáció elektronikus úton is intézhető. A felújítás során keletkező számlákat gyűjteni kell, és a támogatási igény benyújtását követő 60 napon belül (az utolsó számla ki-

fizetésétől 60 nap!) kell benyújtani. Az elbírálási időnek - beérkezés sorrendjében - 30 napon belül kell megtörténnie. Pozitív döntés esetén pedig 5 napon belül kiutalásra kerül a támogatási összeg. Ha az igénylő a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek nem felel meg, akkor a Kincstár tájékoztatja az igénylőt a kérelem elutasításáról és annak indokáról. Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel. További részletek: http:// www.allamkincstar.gov.hu/hu/ lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_ tamogatas_altalanos_tajekoztato Forrás: Solargroup.hu


2020. december - 2021. január

Keceli Hírek

Gazdaság

HELYI TERMELŐK BEMUTATÁSA – BÓRA KÁROLY MÉHÉSZ A Keceli Hírek ezen rovatának célja a helyi termékek népszerűsítése, helyi termelők bemutatása. Elsőként Bóra Károly helyi méhész kistermelő gazdasága, előállított termékei, célkitűzése kerül prezentálásra. Bóra Károly ismertetése szerint méhészetének története 2008ig nyúlik vissza, az eltelt évek során pedig eszköz- és gépparkját folyamatosan korszerűsítette. Kezdetben a méhek szorgos munkája, a természet iránti elköteleződése motiválta tevékenységének kialakítására, majd megtapasztalva a méhészetben rejlő lehetőségeket, immáron főállásban végzi méhészeti tevékenységét. A beszerzett méhészeti konténerek által könnyedén tudja mézlelőhelyeit módosítani a minél változatosabb termékstruktúra kialakítása céljából. Ideiglenes telephelyet alakított ki Kecel külterületén lévő helyi védett természeti területen is, így az általa előállított termékek hűen tükrözik a természeti és táji sajátosságok jegyeit.

Elmondása szerint a méhészeti termékek fogyasztását jelen pandémiás helyzetben is fontos kihangsúlyozni, hiszen az egészségtudatos táplálkozásnak igen

jelentős szerepe van az immunrendszer megfelelő működésében. Kiemeli, hogy a termékek egészségmegőrző hatása mellett a méheknek kétségtelen a gazdasági és ökológiai szerepe is. A különböző fajtamézek (akác, napraforgó, repce, vegyes virágméz) mellett egyik sajátos terméke a virágpor. A virágpor-

szedős higiénikus aljdeszkák segítségével gyűjtött nyers virágpor Bóra Károly tájékoztatása szerint vitaminokban a leggazdagabb méhészeti termék, melyet fagyasztóban szükséges tárolni, fogyasztásánal nem kell várakozni, hiszen a virágpor alacsony nedvességtartalmának köszönhetően nem fagy össze. A nyers virágpor mint élő táplálék kiválóan hat a keringési és vérellátási zavarokra, javítja a vérképet, valamint az anyagcsere folyamatokat, csökkenti a vérnyomást, óv a cukorbetegségtől, tökéletesen hozzájárul az idegrendszer megfelelő működéséhez. Bóra Károly annak ellenére, hogy tájékozottsága szakmailag igen magas szintű - a már megszerzett szakirányú képesítésének köszönhetően -, folyamatosan képezi szakmai jártasságát. Célkitűzése, hogy termékeivel segítsen fogyasztóinak minél egészségesebb, teljesebb életet élni. Szőke Judit

MEZŐGAZDASÁGI AKTUALITÁSOK 2021 ELSŐ FÉLÉVÉBEN VÁRHATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: A 2026/2020. (XII.24.) Kormányhatározat értelmében jelen átmeneti év első felében az alábbi pályázati felhívások jelennek meg. 2021 januárjában várható az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című felhívás 2,3 milliárd forint keretösszeggel, mely által legfeljebb 250 000 euró támogatás vehető igénybe meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére, új öntözési beruházások előkészítésére. Ezt követi az év második havában a Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 30 milliárd forintos kerettel. Várhatóan márciusban kerül kihirdetésre a Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége című pályázati felhívás 8,7 milliárd forintos keretösszeggel. Az Állattartó telepek megújításának támogatása felhívás áprilisban jelenik meg, 10 milliárd

forintos kerettel. Szintén április hónapra valószínűsíthető, hogy 15 milliárd forintos keretösszeggel megjelenik a Kertészet-ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása című felhívás. A pályázati felhívások sorát a Terménytárolók, szárítók, tisztítók és vetőmag-előállító üzemek fejlesztése című felhívás megjelenése zárja május hónapban, 30 milliárd forint keretösszeggel. NITRÁT-ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak, valamint az ország egész területén a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart, a naptári évre vonatkozóan (január 1.-december 31.) adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie gazdálkodási naplóban, vagy annak adattartalmával megegyező egyéb nyilvántartásban. A gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján kell az adatszolgál-

tatást teljesíteni. A nyomtatvány elektronikus kitöltéséhez a NÉBIH honlapján elérhető a nyomtatványkitöltő keretprogram, illetve az aktualizált nyomtatvány. A 2020. naptári évre vonatkozó nitrát-adatszolgáltatást 2021. január 1-től 2021. március 31-ig szükséges megtenni. Az adatszolgáltatást abban az esetben is szükséges megtenni, ha a trágyázásra vonatkozó sorok „0” értékkel szerepelnek. ÚJ KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER Az új kockázatkezelési rendszer ötvözi a biztosítás és a támogatás elemeit, mely segítséget nyújthat az időjárási káresemények kezelése mellett a mezőgazdasági termelőnek fel nem róható olyan kockázatokból fakadó jövedelemcsökkenés enyhítésére, mint az állat- és növénybetegségek, a piaci árak csökkenése, jelentős értékesítési lehetőségek elvesztése, a devizaárfolyamok változása vagy éppen a termelés során felmerülő költségek növekedése. A mezőgazdasági krízisbizto-

sítási rendszerhez 2021. február 1. és 28. között lehet csatlakozni elektronikus formában benyújtott csatlakozási kérelem beküldésével a Magyar Államkincstárhoz mint krízisbiztosítási szervhez. A hozzájárulási díj befizetésével a termelők egy kölcsönös kockázatkezelési alap kedvezményezettjei lesznek. A kockázatkezelési alapból a termelő automatikus krízisbiztosítási kompenzációra tarthat igényt, ha jövedelme 30%-ot meghaladó mértékben esik vissza az előző három év átlagos jövedelméhez képest. Az átlagos jövedelem megállapításához csatlakozáskor a termelőnek az előző három év gazdálkodási adatait kell megadnia. A termelő jövedelemkiesésének legfeljebb 69,9%-a kompenzálható. A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működéséről a 68/2020. (XII.23.) AM rendelet, míg az egyes mezőgazdasági tevékenységek esetében fizetendő krízisbiztosítási hozzájárulások egységdíjait az 542/2020. (XII.2.) Kormányrendelet tartalmazza. Szőke Judit 7


Diákélet

Keceli Hírek

TEHETSÉGPROGRAM Az Egyházi Oktatásért Alapítvány újabb pályázatot nyert tehetséggondozásra. A tavalyi évben a művészetek területén tehetséges tanulóknak szerveztek programokat, idén pedig a természettudományok területén kívánják fejleszteni a keceli diákokat. A Nemzeti Tehetségprogram keretében az NTP-MTTD-20-0162

azonosítószámú „Csillagok között” című pályázatuk 1 195 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Miniszterelnökség részéről. A projektben 30 órás tehetséggondozó program, egynapos csillagászati kirándulás, valamint háromnapos tehetséggondozó tábor és eszközbeszerzés szerepel.

MICRO:BIT Az ELTE Informatikai Kara 2020 decemberében pályázatot hirdetett micro:bit készletek beszerzésére a tanulók informatikai készségeinek fejlesztésére. A pályázat eredményeként iskolánk 2 készletet, 20 darab micro:bitet kap egy teljes tanévre. A digitális kultúra (informatika) tantárgy mellett egyéb tárgyakban is lehetőség nyílik a készletek felhasználására.

8

Ezáltal új tanórán kívüli tevékenységeket is tudunk kínálni tanulóinknak.

2020. december - 2021. január

ISKOLASZENTELÉS „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!” Vízkereszt ünnepét követően iskolánkban Tóth Tibor lelkivezető atya és Pap József diakónus minden termet és he-

lyiséget felszentelt és megáldott. Az adventi időszakra iskolánk egy – a névadónkat ábrázoló – festménnyel is gazdagodott, amely szintén megáldásra került. A festmény Kő Ferenc festőművész alkotása.


2020. december - 2021. január

Keceli Hírek

Közösség

AKÁR GYERMEK, AKÁR IDŐS, A KECELIEK SZÁMÍTHATNAK A GONDOSKODÁSUKRA Az elmúlt évben is bizonyította szakértelmét és precizitását a kiterjedt szolgáltatási körrel rendelkező Csendes Ősz Idősek Otthona Kecelen. A pandémiás helyzetben körültekintően, de maximális odaadással álltak rendelkezésére a helyieknek az alapvető szükségletek biztosításában és segítségnyújtásban. Gombkötőné Dr. Sendula Judit intézményvezető összefoglalta az elmúlt esztendő kihívásait és előremutató fejlesztéseit: „Intézményünk látja el Kecelen a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását – ezen belül demens személyek nappali ellátását, Kecelen és Imrehegyen a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, a szakosított ellátá-

sok közül pedig országos ellátási területtel idősek otthona szolgáltatást működtet. Az intézmény konyhája biztosítja a településen a közétkeztetést is. 2020-ban e feladatokat 50 fő látta el. Az intézmény konyháján az év nagy részében naponta 750-800 adag ebédet készítünk, az iskolai, óvodai szünetek idején valamen�nyivel kevesebbet. Az óvoda és a bölcsőde részére az ebéden kívül a konyha biztosítja a tízórait és az uzsonnát is. Szociális étkeztetés keretében átlagosan 140-150 igénybevevőnk van, nagy részük kiszállítással kéri az ebédet. A bentlakásos ellátásban 57 fő ellátására van működési engedélyünk, az itt lakó idősekről 22 munkatárs gondoskodik. A nappali ellátást 40 fő veszi igénybe,

ezt a feladatot 3 ápoló, gondozó látja el. Az elmúlt évben a legnagyobb kihívást – mint ahogyan az élet minden területén – a Csendes Ősz Idősek Otthonában is a járvány jelentette. Március 18-tól június 18-ig, illetve december 4-től a mai napig az étkeztetés esetén a helyben fogyasztást és az étel elvitelének lehetőségét meg kellett szüntetni, minden esetben kiszállítással kellett és kell megoldani, a nappali ellátás esetén az épületben nyújtott szolgáltatást teljesen fel kellett függeszteni, az ellátottakkal infokommunikációs eszközökön tartottuk és tartjuk a kapcsolatot. Mivel tavasszal az iskolában digitális oktatásra tértek át, illetve az óvodai nevelés szünetelt, sokkal kevesebb ételt kellett főzni.

A fejlesztések közül megemlítendő, hogy a múlt évben tavasszal lehetett használatba venni az iskolánál elkészült tálalókonyhát és étkezőt. A beruházást az önkormányzat valósította meg. Az önkormányzat a tulajdonában lévő épületet működtetésre a Csendes Ősz Idősek Otthonának adta át, így a berendezés egy részét az intézmény finanszírozta. Így például az asztalokat, székeket, a hűtőt, az öltöző berendezését, a tűzhelyet, a melegen tartó szekrényt az intézmény vásárolta. Ezen kívül az intézménynél lévő főzőkonyha is kifestésre került. 2021-ben a régi épület lebontásra kerül és új étkező fog épülni az idősek részére is. A beruházásra az önkormányzat pályázott sikeresen TOP-os pályázat keretében”.

LÁTOGATÓ KONTÉNER ÉRKEZETT Szeptember eleje óta ismételten látogatási és intézményelhagyási tilalom van érvényben a szakosított szociális intézményekben. Azóta a keceli idősek otthonában élő gondozottak sem tudtak találkozni személyesen a hozzátartozóikkal. Az országos tiszti főorvos ezért javaslatot dolgozott ki az ezen

intézményekben élők kapcsolattartására. Ezek között sze-

repel az ún. látogató konténer lehetőségének a biztosítása is. Kecelen Lehőcz József ajánlotta fel az intézmény részére, hogy vállalja a konténer kihelyezésével járó költségeket és a szervezőmunkát. A konténer bérlése további finanszírozást igényel, ezért ehhez segítséget kért Kecel Város Önkormányzatától, vállalkozóktól, hozzá­ tartozóktól. A látogató konténer január közepére el is készült, két külön bejárattal rendelkezik a látogató és a gondozott részére, középen légmentesen pedig elválasztásra került. A kapcsolattartásra vonatkozó eljárásrendet a népegészségügyi szakigazgatási szerv is jóváhagyta, így január

végétől itt történik a kapcsolattartás szigorúan szabályozott keretek között. Amennyiben más is hozzá szeretne járulni a költségekhez, az alábbi helyeken teheti meg: Greksa bolt (Temető bolt) Kovács és Társa Gazdabolt Borvirág Virágbolt (Trepák Máriánál) Csendes Ősz Idősek Otthona A Csendes Ősz Idősek Otthona ezúton mond köszönetet Lehőcz Józsefnek, Kecel Város Önkormányzatának és valamennyi támogatónak, hogy megteremtették ezt a lehetőséget az idősek számára, akik közel öt hónap után láthatják szeretteiket. Gombkötőné Dr. Sendula Judit

CSOMAGOK A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTÓL A veszélyhelyzetre tekintettel decemberben elmaradt az évek óta hagyományos karácsonyi ünnepség a Csendes Ősz Idősek Otthona Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál. Ennek ellenére a szolgálatnál idén sem feledkeztek el a velük kapcsolatban álló, rászoruló családok gyermekeiről és 43 karácsonyi csomagot állí-

tottak össze a hozzájuk érkezett adományokból. A csomagok többek között játékokat, írószereket, édességet tartalmaztak. Az ajándékokat a családsegítők személyesen juttatták el a családoknak. Összesen 13 keceli család 36 gyermeke és 3 imrehegyi család 7 gyermeke örülhetett a meglepetésnek. 9


Összefoglaló

Keceli Hírek

2020. december - 2021. január

LÓHÁTON, GÉPJÁRMŰVEL ÉS GYALOG 2020 a sikeres pályázatok és a sokrétű segítségnyújtás éve volt a polgárőrök számára Kecelen. Orcsik István, az egyesület elnöke számolt be szerkesztőségünknek arról, hogy az elmúlt évben milyen területeken dolgoztak városunkban.

„A Keceli Polgárőr Egyesület feladatai közé tartozik a közbiztonság javítása, a személy- és vagyonvédelem, mely tevékenységeket 1992 óta látja el. Az egyesület feladatait a 2020-as év során 71 fő szolgálatot teljesítő tag önkéntesen végezte, ebből a lovas polgárőrséget az év során 8 fő egysége alkotta. A polgárőrök Kecel illetékességi területén az elmúlt évben több mint 1000 alkalommal teljesítettek szolgálatot, melyből közel 300-at lovas polgárőrök vittek véghez. Munkatársaink a rendőrséggel karöltve éjszakai szolgálatban dolgoztak, továbbá a települési rendezvényeken felügyeltek, vigyáztak a közbiztonságra, és a külterületeken is jelen voltak. A Keceli Polgárőr Egyesület a járványhelyzetet megelőzően Kecel Város Önkormányzatával és a keceli rendőrséggel együttműködésben stratégiai célokat tűzött ki. A pandémia során az egyesület önkéntesei karitatív tevékenységet is elláttak. Külterületi tevékenységükhöz

10

hozzájárul a lovas polgárőrség. Ezen szolgálatok minőségét növeli 1 db Suzuki Vitara terepjáró is. Az egyesület az önkormányzattal együtt, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetőjének támogató nyilatkozatával támogatási kérelmet nyújtott be az Országos Polgárőr Szövetséghez a Polgárőr Város cím pályázatra. A kitüntető cím átvételére 2020. június 26-án került sor. Az Év Polgárőre cím elismerést 2020-ban Szebenyi Ferencné és Zsemberi Ádám vehette át. A Polgárőr Egyesület 2020. október 6-án megtartotta tisztújító közgyűlését, melynek keretében - a lejárt mandátumokra tekintettel - jelöléseket követően a közgyűlés nyílt szavazással jóváhagyta a korábbi tisztségviselőket. Az elmúlt időszak pályázati kérelmek esetében is igen sűrű és eredményes volt. A Vidékfejlesztési Program szerinti LEADER jogcím alapján kiírt „Nonprofit szervezetek ismertségét, céljai elérését szolgáló fejlesztések megvalósítása” című

pályázati felhívás szerint kettő darab támogatási kérelem került benyújtásra eltérő célokkal, beszerzésre kerülő eszközökkel. Ezen pályázatok keretében a polgárőr tagok formaruházata újult meg, lovas polgárőrök részére nyeregalátétek, hőkamera, esetfelvételt lehetővé tevő digitális eszközök, számítástechnikai gépek kerültek beszerzésre. A releváns LEADER pályázatokon összesen több mint 5,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az egyesület. A Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség Lovas Tagozatához benyújtott támogatási kérelem szerint a lovas polgárőrök 335 ezer Ft támogatásban részesültek, melyet lótakarmányra, állatorvosi ellátásra fordíthattak. Ugyanebből a forrásból 350 ezer Ft működési céltámogatásban részesült az egyesület, melyet az alapszabálya szerint végzett tevékenységek végzése során felmerült költségek finanszírozására fordíthatott. A pandémiás

helyzetben végzett szolgálatokért azon megtiszteltetésben részesült a csapat, hogy a korábbi összeghez póttámogatás révén további 90 ezer Ft támogatást kapott. A Kecel Város Önkormányzata által kiírt civil szervezetek működését célzó pályázati felhívás szerint 400 ezer Ft támogatásban részesültek a polgárőrök 2020 során, melyet szintén működési célú kiadásaira fordíthatott. A korábbiakban említett Kecel Polgárőr Város kitüntetés az egyesület 100 ezer Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből működési költségeit finanszírozhatta. S végül, de nem utolsó sorban a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott támogatási kérelem szerint 200 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az egyesület, melyet gépjárműveinek fenntartására költött” - foglalta össze éves tevékenységüket Szőke Judit


2020. december - 2021. január

Keceli Hírek

Összefoglaló

2020 A KÁRELHÁRÍTÁSOK ÉS A SIKERES PÁLYÁZATOK ÉVE VOLT Az elmúlt évben ugyanazzal a lendülettel, de ünnepélyesebb hangulatban szolgálta a helyi lakosságot a Keceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Travnik János tűzoltóparancsnok foglalta össze a lánglovagok 2020-as esztendőben végzett sokrétű tevékenységét. „Állományunkat érintően an�nyiban történt változás, hogy két társunk más munkahelyre távozott. Helyükre 1 főt vettünk fel, akit beiskoláztunk az alapfokú tűzoltóképzésre, melyet sikerrel végzett el Budapesten. A 12 személyt számláló fizetett állomány mellett nagy szükség volt az önkéntes tűzoltók munkájára mind készenlétben, mind a beavatkozások esetén. Összesen 90 alkalommal riasztották tűzoltóinkat: 8 esetben vonultunk lakás- vagy kéménytűzhöz, szintén 8-szor balesethez, 39 esetben kárelhárítás, viharkár miatt, 15 alkalommal téves riasztás okán. Mindezeket jórészt önállóan végeztük, mindössze 10 magasabb szintű káresemény volt az évben, amelyet a hivatásos tűzoltóság segítségével tudtunk felszámolni. Tömeges eseményeknél mi kaptunk segítséget a környező tűzoltóságoktól, 10 alkalommal pedig mi is besegítettünk a szomszédos településeken. Többször égett a DVCS-parton száraz fű, nádas, és sok esetben kellett az egységnek gépjárműtűzhöz vonulni. Egy érdekes esetünk is volt a múlt év elején. Január 31-én 04 óra 17 perckor kaptunk egy jelzést, miszerint Kecelen a Viola utcában egy melléképület ég. Kecel I-es rövid időn belül a helyszínre érkezett, és meg-

kezdte a beavatkozást. A fokozat II-es – kiemelt – szintben lett meghatározva, ezért a káresethez vonult a KMSZ, Kőrös I-es, Halas I-es és a kiskőrösi vízszállító is. Az esettel azonos időben az Új utcában is történt egy tűzeset, ahol egy kisteherautó kereke és tűzifa égett. Ez 50-60 méteres távolságban volt légvonalban, ide a keceli önkéntesek vonultak a kalocsai hivatásos tűzoltókkal együtt. Furcsa egybeesés ugyan, de a vizsgálat végül nem talált kapcsolatot a két tűzeset keletkezésében. Fejlesztések terén sikeresnek mondható az év, hiszen nyertes pályázataink lehetővé tették a megújulást. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságunk 4 millió forint támogatásban részesült. Ebből 1,8 millió forintot gépjármű-karbantartásra fordítottunk, 2 millió forintot pedig egyéni védőfelszerelések beszerzésére. Így lehetőségünk nyílt 12 öltözet gyakorlóruhát vásárolni. Ugyancsak pályázaton nyertünk még 3 db védőruhát és 3 db légzőkészüléket is, álarccal és a hozzávaló palackokkal. Ezekhez tudtunk venni 8 pár védőkesztyűt és 4 pár tűzoltó védőcsizmát is. Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk szintén pályázatot nyújtott be

az OKF-hez, mely ugyancsak sikerrel zárult. Ez lehetővé tette a szertár szigetelését és tatarozását 1,1 millió forint értékben. Kiemelt esemény volt számunkra az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 150 éves évfordulója. Az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozatot a hagyományos tűzoltóbálunkkal nyitottunk meg év elején. Történelmünk méltó összefoglalásaként egy tartalmas és igényes könyvet adtunk ki. E kötet bemutatója, valamint az egyesületünk múltját és jelenét megidéző kiállítás nyitóünnepsége sokakat vonzó élmény volt augusztusban. Ennek megvalósításában is segítségünkre volt egy nyertes pályázatunk. Október 18-án rendeztük az ünnepségsorozat következő programját. Ennek keretében a Szentháromság-templomban a tűzoltókért celebrált szentmisét Fekete Szabolcs atya, majd a Városi Sportcsarnokban ünnepi állománygyűlést tartottunk. Végül a Tűztoltóság épülete előtt plébánosunk felszentelte az áthelyezett Szent Flórián-szobrot.

A hivatásos tűzoltóság is 2020ban ünnepelte 150 éves fennállását. Ennek ünnepi állománygyűlését Baján tartotta meg a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, melyen 3 fővel mi is képviseltük egységünket. Az ünnepség keretében a kitüntetéseket is átadták. Az önkormányzati és az önkéntes tűzoltóink összesen 30 kitüntetést kaptak tavaly. Ebből a Magyar Tűzoltó Szövetség 27 db-ot adományozott: 2 db 30 éves, 1 db 25 éves, 6 db 20 éves, továbbá 8 db 10 éves szolgálatért járó kitüntetést, valamint 10 db jutalomérmet. Az ÖTOSZ-tól is kaptunk 3 db érdemkeresztet: 1 db bronz érdemkereszt polgári tagozat, 1 db ezüst érdemkereszt tűzoltó tagozat, és 1 db arany kiskereszt tűzoltó tagozat fokozatát. A járvány megnehezítette a felhőtlen ünneplést és a kapcsolódó rendezvényeket. Elmaradt egy tavaszra tervezett I. fokozatú járási verseny, valamint a téli meghívásos évzáró tűzoltóverseny is. Jövőbeni terveinket illetően a 2021-es esztendőben szeretnénk megtartani a Szent Flórián-napi ünnepséget, a kismotor fecskendő -szerelő versenyt, továbbá a már hagyományossá vált évzáró meghívásos tűzoltóversenyünket. Mindezen túl pedig becsülettel, szakértelemmel szeretnénk tovább szolgálni és támogatni a keceli lakosság életét. Travnik János tűzoltóparancsnok”

11


Interjú

ÖSSZEFOGÁS LÉNÁÉRT A 6 éves Rutka Léna neve már sokaknak ismerősen csenghet váro­ sunkban, hiszen az autizmussal diagnosztizált kislány gyógykezelése érdekében már több fórumon is összefogás valósult meg. Édesanyja elmondása szerint Léna ép intellektusú, eleven gyermek, tünetei leginkább a beszédközpontot érintik. A számtalan fejlesztő foglalkozás mellett őssejt-transzplantációt javasoltak az orvosok, melynek költségeihez részben a keceli lakosság is hozzájárult – pl. kupakok gyűjtésével, jótékonysági süteményvásárral, koncerttel. A kislány édesanyja, Rutka Márta számolt be szerkesztőségünknek Léna állapotáról és a kezelés eredményéről. • Milyen módon segítettek és álltak mellétek az emberek? Amikor elindultunk az őssejtterápia útján, a soltvadkerti Tündérkéz Közhasznú Jótékonysági Egyesület támogatásával tettük meg az első lépéseket, és hamarosan hatalmas összefogást tapasztaltunk az emberek részéről. Név szerint nem szeretnék, és nem is tudnék

kiemelni senkit, ki-ki a maga lehetőségeihez mérten támogatott minket – akár csak egy jó szóval is – mindezért nagyon hálásak vagyunk. • Mennyibe került a kezelés? Milyen további terápia szükséges a jövőben? Léna 2020. november 26-án kapta meg az őssejtbeültetést, ami 11 ezer euróba került, és

természetesen az ott tartózkodás is költségekkel járt. Az őssejt fokozatosan épül be Léna szervezetébe, még nem tudjuk pontosan, hogy meddig tudunk eljutni a fejlődésben. Ahogy az eddigiekben is, most is folyamatos Léna fejlesztése, melybe beletartozik a kognitìv képességfejlesztés, a logopédia és a gyógytorna is. A bécsi kezelőorvosunk, dr. Georg Kobinia felmérte Léna állapotát, mely alapján úgy tájékoztatott minket – az állapota súlyosságából adódóan – még egy kezelés szükséges lesz, kb. egy év múlva. Ennek megvalósítása tehát az újabb célunk, melynek érdekében

jelenleg is folyik a kupakgyűjtés. A keceli Spar áruház elé kihelyeztünk egy gyűjtőt, melybe várjuk a Lénának szánt kupakokat. • A kezelés után hogyan változott Léna állapota? Léna figyelme sokat javult a kezelés óta. Sokkal érdeklődőbb, olyan feladatokban is sikeresen részt vesz, amit azelőtt meg sem próbált volna. A beültetés hatására több szót is elkezdett használni, egyre gyakrabban tud teljes talpon közlekedni egy speciális cipő segítségével. Ez az állapot mindennapi kihívást jelent számára, amelyben mi igyekszünk minden erőnkkel támogatni őt.

AZ ÚJ RÁDIÓCSATORNÁN NYILATKOZOTT HASZILLÓ FERENC POLGÁRMESTER December 1-jén elindult Kiskőrös és a térség új rádiócsatornája, a Rádió 97. Az új műsorokkal és változatos zenei kínálattal rendelkező csatorna munkatársai küldetésüknek tekintik, hogy beszámoljanak ezen a felületen is a városban és a térségben zajló eseményekről, rendezvényekről, valamint folyamatosan helyet kaphassanak a nyilvánosságban a térség civil szervezetei, vállalkozásai, valamint a szerveződő kezdeményezések is. A napindító, reggeli Latte című műsorban 2021. január 12-én a vendég Haszilló Ferenc polgármester volt. A műsorvezetők, Lantos Zita és Tóth Imi az elmúlt évről kérdezték a polgármestert: • Hogyan néztek szembe a koronavírus-járvánnyal Kecelen? A koronavírus-járvány éppen a költségvetésünk megszavazása idején érkezett, mikor már azt hittem, hogy tudunk egy kis lélegzetvételnyi levegőhöz jutni. Azonnal összefogásra szólítottam fel a képviselőket, és első körben adománygyűjtést szerveztünk. A varrónőket megkértük, hogy segítsék a várost maszkvarrással, ennek eredményeként több ezer maszkot tudtunk szétosztani a háztartásokba. Az adománygyűjtést a Spar parkolójánál szinte minden héten megtartottuk, több mint 100 családnak és rászorulónak vittünk ki csomagot. Azokról az idősekről, betegekről, akik 12

nem hagyhatták el otthonaikat, és családjuk is távol él, az önkormányzat gondoskodott. A rászoruló családoknak átmeneti támogatást biztosítottunk: közel 200 család kapott 15 ezer forintos támogatást, továbbá a gyermek- és családvédelmi támogatás keretében gyerekenként 25 ezer forintot tudtunk kiosztani. • Hogyan alakultak az éves rendezvények? A nyári időszakban megpróbáltuk tartani a lelket a keceli lakosokban, és a környékbeli településekkel is – különböző összefogások révén – próbáltuk erősíteni egymást. A szüreti fesztivált és a felvonulást nem tartottuk meg, a hagyományos rendezvények zöme elmaradt, de a törvényi előírásokat szem előtt tartva tudtuk megrendezni például a 150 éves tűzoltóság ünnepségét. Fájó, hogy a virágkiállítást is el kellett halasztanunk.

• A rendezvényekkel ellentétben a beruházások nem álltak le. Milyen fejlesztéseket emelne ki? 380 milliós beruházás keretében elkészült és átadásra került a kerékpárút Imrehegy és Kecel között. A csapadékvíz-elvezetésre nyertünk 300 millió forintot, melyet március végéig fogunk átadni. Energetikai korszerűsítéssel kapcsolatban a polgármesteri hivatalra, a Kalocsai utcai két óvodára nyertünk több mint 180 millió forintot, melyek kivitelezése már lezárult. A jövőt tekintve elmondható, hogy a Csendes Ősz Idősek Otthonában történő étteremépítésre nyert az önkormányzat 180 millió forintot.

A közbeszerzése már lezajlott, a kivitelező kiválasztása is megtörtént. Ez azt jelenti, hogy jövő év végéig az étteremnek el kell készülnie. Szeretnénk folytatni a kerékpárutak építését is: tervben van a Császártöltés Kecel között való bicikliút megépítése is. Pályázaton nyertünk a polgármesteri hivatal tetőhéjazatának cseréjére, mely 35 millió forintból valósul meg. Szintén pályázati forrásból kicseréltük a Flora Vendégház ablakait, klímákat szereltünk fel, és bútorokat is vásárolunk. A rádió műsorai a 97 MHz-en illetve online is hallgathatóak a www.radio-97.hu honlapon keresztül.


2020. december - 2021. január

Keceli Hírek

Hitélet

KATOLIKUS SOKSZÍNŰSÉG KECELEN Jelen cikksorozat célja, hogy bemutassa a keceli katolikus imaélet színes palettáját, az élő katolikus hit helyi megéléseit, a katolikus közösségen belül működő imacsoportokat, lelkiségi mozgalmakat, vallási szervezeteket. Ebben a hónapban a Házas Hétvégéről írunk. A Házas Hétvége egy lelkiségi mozgalom, mely 1952-ben indult Spanyolországból, és az egész világon elterjedt. A Házas Hétvége a szentségi házasságban élő párok számára nyújt

megújulási lehetőséget. Ez a mozgalom nem a házassági válságok kezelésének eszköze. Abban segít, hogy a pár férjfeleségként közelebb kerüljön egymáshoz, a kapcsolat felfrissüljön és elmélyüljön. A Házas Hétvégéhez csatlakozás az első hétvégével indul, ami valójában egy két és fél napos közös lelkigyakorlat a pár részére, ahol Krisztus szeretetének megélését érzik át együtt. Jelmondatuk – a Jóistent beengedve

házasságukba – így hangozhat: „Ketten– Hármasban”. Megközelítőleg 1213 keceli pár tartozik a Házas Hétvége ajándékában részesültek közé, akik az átélt lelki élmény által közösséget alkotnak. Ezek a házaspárok imacsoportokban – egy részük Kecelen, másik részük a kalocsai csoporthoz csatlakozva – együtt imádkoznak, havonta találkoznak. Az imaalkalom során egy párkapcsolati témát beszélnek át a

Szentírási szakasz tükrében. Az egy csoportot alkotó házaspárok támogatják és segítik megtartani egymást az örök szeretet irányába, a Krisztus felé vezető úton. A Házas Hétvége mozgalom házaspárjai számára vannak régiós és országos találkozók minden ősszel és nyár elején, családos nyári tábor, kirándulások, ünnepekhez köthető alkalmak, özvegyek szentmiséje az egyedülállókért. Ezek a találkozások mind lehetőséget nyújtanak a lelki elmélyülésre. Benedeczki Éva

ZENEI KÖZPONT A VÁROS SZÍVÉBEN Aki Kecelen a Fő téren sétál, gyakran lehet fültanúja az Életforrás Ifjúsági Zenei Központ ajtói mögül kiszűrődő dallamoknak. Csiszér László keresztény dalszerző és előadóművész évekig tartott gitárórákat a helyi általános iskolában. Ennek adott új és kibővült keretet egy megvalósult pályázat. László e projekt vezetőjeként a program részleteiről és jövőbeli terveiről beszélt szerkesztőségünknek. • Mikor és milyen céllal alakult az Ifjúsági Zenei Központ Kecelen? 2019 végétől béreljük a városközpontban a helyet, ahol azóta élénk zenei élet kezdett kibontakozni. A helyi fiatalokban ugyanis felmerült az igény arra, hogy a gitáron kívül más könnyűzenei hangszereken (pl. dob, gitár, billentyű stb.) is tanulhassanak játszani. Ehhez adatott egy lehetőség a budapesti Új-Jeruzsálem Katolikus Közösség és a Szent András Evangelizációs Iskola közösen megnyert pályázata által, hogy munkánkhoz új helyszínt is biztosítsunk hangszerekkel felszerelve. A pályázat magában foglalja, hogy elsősorban keresztény ihletésű kön�nyűzenei műveket dolgozunk fel. A projekt célja tehát, hogy a fiatalok minél több hangszer kipróbálása után megtalálják a saját útjukat a zene és a hangszerek világában. Emellett fontosnak tartjuk, hogy szembesüljenek azzal, hogy a különböző zenei irányzatok milyen szellemi hatást gyakorolnak az életükre, így tudatosabban tájékozódhatnak majd e téren is. • Mi történik egy zeneórán, és milyen rendszerességgel látogathatják a gyerekek?

Egy zeneóra 3 részből épül fel. Az óra elején (és végén is) elénekeljük azt a dalt, amelyet szeretnénk megtanulni játszani. Majd mindenkivel a saját szintjén, a maga által választott hangszeren gyakorolunk. A technikai tudást pedig zeneelmélettel is igyekszem alátámasztani, hogy ne csak érezhető, de érthető is legyen a gyerekek számára, amit tanultak. A foglalkozások rendszeressége leginkább a tanulók egyéni időbeosztásától és lelkesedésétől függ. • Kik és milyen feltételekkel jelentkezhetnek? Bárki jelentkezhet, aki kedvet érez ahhoz, hogy kipróbálja a zenekari hangszereket. Elsőként egy személyes találkozó keretében elbeszélgetünk arról, hogy mi a lényege az Életforrás Zenei Projektnek, illetve, hogy milyen formában és milyen hangszeren szeretne játszani a jelentkező. Továbbá felmérem a gyermek zenei hallását és a ritmusérzékadottságát, hogy lássam, pontosan honnan is kell indulnunk. A www.csiszer.hu honlapon található elérhetőségek bármelyikén jelentkezhetnek, vagy személyesen is felkereshetnek a Fő tér 7. sz. alatt (a BestBite Műszaki Áruház mellett). A projekt zárásáig a

tandíjat illetően önkéntes alapú a hozzájárulás. • Milyen egyéb programoknak adott otthont nyitása óta a Zenei Központ? Nyáron tartottunk egy zenei tábort, amely az ország távolabbi részeiről is vonzott fiatalokat. Havonta egyszer - a zenekarom tagjaival közösen - tartunk egy mindenki számára nyitott alkalmat, ahol imádságos jellegű, zenés estre várjuk az érdeklődőket. Jelenleg - a vírushelyzet alatt - ez a hely ad otthont a heti online keresztény zenei programnak is, amelyet élőben követhet bárki a Csiszér László Youtube-csatornán, szerda esténként 18:00-tól. • Milyen visszajelzések érkeznek hozzád a szülők és gyerekek részéről? A tapasztalataik általában nagyon pozitívak az itt történő zenei oktatásról, hiszen személyesen foglalkozom velük,

figyelembe véve adottságaikat. A fiatalok is egyre inkább megtapasztalják, hogy bizonyos zenei stílusok és irányzatok milyen hatást gyakorolnak rájuk, és konkrét élményeik vannak azzal kapcsolatban, hogy egy-egy dal örömet vagy szomorúságot okoz, tehát építheti vagy rombolhatja is őket lelkileg. • A pályázatnak milyen határideje van, illetve vannak-e ezen túlnyúlóan is terveid a Központtal? A pályázat 2021 márciusában lezárul, de szeretnénk ezt a programot tovább folytatni, ezért keressük a lehetséges megoldásokat. Terveink között szerepel, hogy kis zenekarokat hozunk létre, amelyekkel a jövőben koncertezhetünk, és akár felvételeket is készíthetünk. Továbbá a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye arra nyitott plébániáin tervezzük előadni az általunk kidolgozott zenei műveket, dalokat.

13


Sport

Keceli Hírek

2020. december - 2021. január

AZ ÉLET NEM ÁLLT MEG A ZÁRT KAPUK MÖGÖTT Kecelen a Hatvani Lovastanya évek óta festői környezetben várja a lovas sportok szerelemeseit. A kiemelkedő szintű lovasokatatói- és tenyésztői munkát az elmúlt év nehézségei nem befolyásolták számottevően. A 2020-as év eseményeit a lovastanya szakmai vezetője, Hatvani Csilla foglalta össze szerkesztőségünknek. • A Hatvani Lovastanya életét milyen szempontból befolyásolta a vírushelyzet? A tavaszi időszakban a Lovassport Szövetség ajánlására a lovas szolgáltatással foglalkozó létesítmények is bezárásra kerültek. Így sajnos nálunk sem voltak edzések, elmaradt a tavaszi kétnapos lovasversenyünk, a szokásos májusi nyílt napunk és a tavaszi lovas táboraink és lovas túráink is. Az élet azonban nem állt meg, zárt kapuk mögött napi szinten lovagoltuk az iskolalovakat, képeztük a csikókat, folyt a tenyésztési munka. Igyekeztünk kihasználni ezt az időszakot is, így új téli szállások és terepakadályok is készültek. • Melyek voltak a fő tevékenységek az elmúlt évben a tanyán? A fő tevékenységünk évek óta a hozzánk érkező lovasok oktatása. Itt a teljesen kezdő lovasok futó-

száras oktatásától, a haladó lovasok osztálylovalásán keresztül, a különböző szintű egyéni edzésekig elég változatos a skála. Emellett a néhányórás terep­lovaglások és 1-7 napos lovastúrák, elméleti képzések, az iskolai szünetekben lovastáborok is elérhetők nálunk. A tenyésztés fő vonalát magyar sportló és trakehneni fajtájú lovak adják, általánosságban 3-6 csikót vállalunk egy évben, de saját fedezőménünkhöz további 10-15 kanca érkezik egy szezonban. • Hány csikó született nálatok? A tavalyi évben három csikó született, két sportló fajtájú a saját fedezőménünktől és egy kisbéri félvér. Közülük kettő már értékesítésre is került, egy pedig marad nálunk és 3 éves korban belovaglásra kerül. • Hány fő látja el a lovastanya körüli munkát és az oktatást?

A családunk életvitelszerűen a lovastanyán él, így mi folyamatosan részesei vagyunk az állatok ellátásának. Rajtunk kívül 1 fő teljes-, és 1 fő részmunkaidős alkalmazottal dolgozunk. • Mi volt a legnagyobb öröm számotokra az elmúlt évben? Zalán lovastusában elért eredményei: Déva Kíra nevű kisbéri kancánkkal amatőr-pótló kategóriában második, Mokka nevű kancánkkal pedig amatőr-kezdő ló kategóriában harmadik helyezést ért el októberben. Illetve elkészült egy külön vizsgálóhelységünk a lovardában, ahol állítható méretű kalodában, biztonságos körülmények között

tudom elvégezni a saját és a hozzánk érkező kancák szaporodásbiológiai vizsgálatait. • Milyen célok, fejlesztések szerepelnek a terveitek között 2021-re? Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, idén 3 éves trakehneni kancánkkal készülünk egy németországi tenyészszemlére. Célunk egy amatőr lovastusa verseny megrendezése a lovardában, illetve terveink szerint elkészül tavasz végére a fedeles lovardánk is, így egész évben időjárási viszonyoktól függetlenül tudunk edzéseket, lovas rendezvényeket, képzéseket tartani.

fotó: Hatvani Csilla

NEM PEZSEG AZ ÉLET A mostani helyzet teljesen felborította az emberek mindennapi életét, nemcsak a sportban, hanem azon kívül is. Igen kevés eseményt, programot tudtunk megtartani, de tudomásul kell venni, hogy most az egészség a legfontosabb. Megpróbálunk napi szinten alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, és nagyon remélem, hogy hamarosan vis�-

A korlátozó intézkedések miatt a keceli sportcsarnok működése is jelentősen megváltozott az utóbbi hónapokban. Jelenleg csak az iskola felső tagozatos diákjai használják a sportcsarnokot. A csarnok vezetője, Verba József összegezte a tavalyi évet és a jelen helyzetet. Jelenleg három fő látja el a sportcsarnok üzemeltetési feladatait, akikkel a karbantartási munkálatokat hajtjuk végre. Ameddig engedélyezett volt az edzések, tornák megtartása és a mérkőzések lejátszása a sportcsarnokban, addig rendszeresen végeztük a lázméréseket. Minden zártkapus körülmények között kerülhetett megrendezésre, és csak a hivatalos személyek, a versenyigazolással rendelkező sportolók jöhettek be az ajtón. Kiemelten figyeltünk a fertőtlenítésre, és 30 percenként áttöröltük a kispadokat, korlátokat, valamint az öltözőket is tisztítottuk, ami az 14

iskolai használat miatt most is érvényben van. Reggel, amikor a gyermekek beérkeznek az iskolába, akkor a testnevelés órát tartó tanár végzi el a diákok lázmérését. Az önkormányzat vásárolt a sportcsarnok számára három lázmérőt, amivel az ilyen jellegű ellenőrzéseket el tudjuk végezni. Sok sportbaráthoz, sportvezetőhöz, intézményvezetőhöz hasonlóan én is nagyon el vagyok keseredve, hogy a járványhelyzet ilyen mértékben beleszól a működésünkbe.

szarendeződik minden a normál viszonyok közé. A rendelkezések értelmében február 1-ig marad a sportcsarnok korlátozott keretek közötti iskolai működése, de nagy várakozással, valamint felkészülten várjuk a vírus utáni időszakot. Az új évre mindenkinek sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánok! Filus Tibor


2020. december - 2021. január

Keceli Hírek

Múltidéző

RÉSZLETEK EGY KECELI HONVÉD 2. VILÁGHÁBORÚ ALATTI LEVELEZÉSÉBŐL - 2. RÉSZ „KINCSEK” A MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL A novemberi újságszámban megjelent első rész azzal fejeződött be, hogy Dudás Ferenc keceli honvéd értesíti szüleit az 1943. december 8-án kelt levelében, miszerint felavatták tüzérnek Szegeden Borbála napján, és viszonylag jól telnek napjai a laktanyában. Most innen folytatjuk az idézeteket levelezéséből szemelgetve. 1943. dec. 14. Dudás Ferenc édesanyja levelezőlapja: „…Kedves fiam tudatom veled hogy kaptunk fahányást nagyon szeretnénk ha haza jönnél segíteni, hogy már karácsony előtt rendben volna…” 1944. febr. 17. Dudás Ferenc levele haza: „… Még azt mondhatom hogy az első hetekbe illetve karácsony előtt jobb volt mert akkor csak volt egy kis időnk jobban, levelet irni vagy mást csinálni, de mostan az egész időt az istálóban töltjük el, különössen most mikor levoltunk zárva, mindég már dél elmul fél 1 mikor fölmegyünk az istálóbol akkor az ebédet meg esszük még a szánkat se érünkrá megtörülni már sorakozó. és megyünk az istálóba, akkor este megvan a zabolás fölmegyünk vacsorázni utána megint sorakozó és megyünk lovat ápolni és majdnem takarodóig eszt csináljuk, vasárnap is ugyanezvolt. A lezárást csak azé kaptuk mert vesztek el derék szíjak meg kesztyűk,

eggyik a másikától ellopták és ezért a századosúr 2 hétre lezárta az üteget, még a szakaszvezetők se mehettek sehova sehétköznap se vasárnap, vasárnap egész délután fegyelmező gyakorlatot csináltunk …” 1944. ápr. 3. Dudás Ferenc levele haza: „…Hát valószínű hogy azért nemszabadságolnak még bennünket mert a mozgósítást várjuk mindennap, hát mostmár beisfog következni rövidesen. A multkor mikor jöttem vissza az eltávozásrol, hát nagy változásra értem be a laktanyába, mert német katonák szállták meg az egész várost akkor éjszaka nemtudom hogy arra magukfelé vannak-e, ahogy mentem hazafelé az államástól akkor már láttam én hogy minden sarkon németkatonák vannak és sok autók, mikor a laktanyába értem már ottis német katonaság volt, az egész laktanyákat mind a német katonaság vette át. Itt nálunk is itt voltak egy hétig, beálltak autókkal a laktanya udvarba, még a laktanya őrség is fele németkatona vólt fele magyar. Mink pedig készűltségbe voltunk egy hétig fölmálházva minden teljessen menetkésszen nekünk is kivolt adva minden fölszerelés. Mostmár tőlünk elmentek a németek a laktanyában nincsenek. A légiriadó is gyakran elő fordul most egy párnapóta, hétfőn éjszaka is éppen 12. órakor volt légi riado azt

monták hogy talán még ejtő ernyősök is szálltak le szeged környékén, még nekünk is kikellet menni bisztosításra hogy bene jöhessenek, de alig voltunk kint félnap már az volt a parancs hogy vonuljunk be, hát valószínű hogy már valahol elfogták őket….” 1944. jún. 20. Dudás Ferenc levele haza: „…Továbbá tudatom magukkal hogy már orgoványról eljöttünk, amit hát igazán nemsirattunk meg, mert nagyon rosszhelyünk volt. Onnant bejöttünk a laktanyába 12-én decsak egynapig voltunk bent, másnap már mentünk Magyarkanizsára, úgy volt hogy majd ott maradunk két hétig de sajnos csak egy hetet bírtunk ott tőlteni mert nagyon jó sorunk volt a kosztunk is jó volt meg a szálásunk is jó volt, nagyon jó éreztük magunkat. Szombaton 17-én reggel sürgössen parancsba jött hogy bevonulni a laktanyába Szegedre. Vasárnap hajnalban 4 órakor már indultunk is pedig nagyon sajnáltuk otthagyni, sokkal jobb volt mint orgoványon ott nagyon sokat szenvettünk éheztünk mert a gyalogosokkal voltunk egy kosztom, volt úgy hogy 3-hetes kenyeret kaptuk penészes volt meg kemény is volt meg mindég a száritott káposztával kínosztak bennünket de magyarkanizsán szép fehér kenyeret ettünk meg főzelék is volt ha a kenyerünk kevés volt még a péknél is kaptunk amennyi köllött csak pénz lett

volna. Most itt vagyunk a laktanyában készenlétbe hogy milesz velünk azt nem tudjuk, az bisztos hogy valamere megyünk, úgy hallottuk hogy Munkács felé felvidékre megyünk egy párnapot bent leszünk a laktanyába azután bevagonérozunk és megyünk, hogy meddig leszünk azt nem nemtudjuk állítólag talán egy hónapra megyünk de hát hogy mégis meddíg leszünk azt nemtudjuk… Kedves szüleim most pedig az a helyzet hogy parancsba fölvolt olvasva hogy július 1-től agusztus 1-ig mezőgazdasági munkára szabacság lesz engedélyezve a legénység 50%kának, decsak abban az esetbe hogyha kösségi igazolványt tudunk beszerezni, és igazoljuk hogy igenis munkára megyek haza. Tehát magukis hogyha megkapják a levelem mennyenek be a kösségházára és kérjenek igazolványt az elöljáróságtól hogy énrám szükség van otthon maguknak segíteni, és ha meg lesz minél hamarabb küldjék el, lehet hogy nem fog sikerülni a szabadcság, hogyha elmegyünk felvidékre gyakorlatra akkor biztos nem lesz, hapedig sikerülne akkor jóvolna legalább kéthetet otthon tölteni, mert az egyhónap kétrészre lesz osztva mert az első felében az eggyik fele menne a másik felében pedig a másik fele…” Folytatás a következő lapszámban… Benyák Ferenc múzeumvezető

15


Elmúlás

16

Keceli Hírek

2020. december - 2021. január


2020. december - 2021. január

Keceli Hírek

Közérdekű

BÚCSÚZUNK KÓKAI ISTVÁNNÉTÓL a Csendes Ősz Idősek Otthona nyugalmazott intézményvezetőjétől, aki több évtizeden keresztül szolgálta a keceli idős és rászoruló embereket. Annuska 1976-ban került az intézmény élére, ahonnan 1996-ban ment nyugdíjba. Vezetése alatt folyamatosan bővültek az intézmény szolgáltatásai és az ellátottak köre. Hivatásgyakorlása nem nélkülözte az alázatot és a másik ember iránti tiszteletet. Szakmai és vezetői munkájában mindig következetes, lelkiismeretes és segítőkész volt. Szeretettel és tisztelettel emlékezünk rá. Nyugodjék békében! Családja fogadja őszinte részvétünket! Kecel Város Önkormányzata Kecel Időseiért Közalapítvány Csendes Ősz Idősek Otthona

ANYAKÖNYVI HÍREK

2020. november 20. – 2021. január 20.

APRÓK

SZÜLETTEK Vancsik Soma (a.n. Kovács Kitti) Szarka-Kovács Panka (a.n. Árvai Enikő) Bán Simeon (a.n. Kiri Edit) Kővári Nikolasz (a.n. Kolompár Heléna) Almási Tamás (a.n. Bolla Brigitta) Kolompár Laura (a.n. Györgye Aliz) Mintál Benett (a.n. Kállai Erzsébet) Szvetnyik Szofia (a.n. Tóth Éva) Oláh Dominik (a.n. Kovács Márta)

Panczi Botond (a.n. Kolompár Anasztázia) Nyirő Izabella (a.n. Bodor Tünde) – 2021 első lány babája Bolla Mia (a.n. Márkus Andrea) Turcsán Edvin (a.n. Hegedűs Anita) – 2021 első fiú babája Vinklárik Luca (a.n. Farkas Viktória) Frisenhan Anna (a.n. Flaisz Emőke)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Lakic Jelenko - Benyó Viktória Flaisz Zsolt - Bokor Bernadett Orban Ferenc - Kálo Viola

Bányászi Gábor - Flaisz Éva Baski Norbert - Csontos Nikolett Gelencsér József - Kállai Jenifer

ELHUNYTAK Dr. Fikker Ferenc Mátyás 79 éves Dana László 39 éves Dobos Zsófia 10 hónapos Hemző Istvánné (szül. Kovács Jolán) 92 éves Kolompár Zsolt 32 éves Kolompár Ferenc 66 éves Noska Sándorné (szül. Herczeg Julianna) 97 éves Borbényi Miklósné (szül. Janó Rozália) 77 éves Tósaki Sándorné (szül. Németh Amália) 89 éves Dr. Soós Károlyné (szül. Dr. Fáy Piroska Mária) 90 éves Kecskés László 72 éves Kovács Mihályné (szül. Gunics Margit) 92 éves Bakacsi Lászlóné (szül. Meiczinger Teréz) 75 éves Király Józsefné (szül. Németh Klára) 80 éves Lajkó Imre Lajos 80 éves Rákóczi Józsefné (szül. Németh Mária) 84 éves Árendás András 72 éves Hugyecz Jánosné (szül. Kákonyi Erzsébet) 86 éves Borbényi János 84 éves Harkai Imre 70 éves Tusák István 83 éves Kisa Sándor Józsefné (szül. Kanczler Rózsa) 70 éves

Turán Jánosné (szül. Frei Rozália Erzsébet) 68 éves Darázs Istvánné (szül. Gubik Margit) 79 éves Faragó Attiláné (szül. Árvai Gizella) 79 éves Juhász Istvánné (szül. Andrási Ilona) 93 éves Vancsik Ferenc József 73 éves Drenkovics Andrásné (szül. Pápai Mária) 84 éves Grúber Menyhért Péterné (szül. Steinmetz Mária) 72 éves Márton Imréné (szül. Boromissza Ilona) 86 éves Balczer János 79 éves Hunyadi Jánosné (szül. Flaisz Margit) 86 éves Kókai Istvánné (szül. Lehoczki Anna Erzsébet) 77 éves Csizovszki Gyula József 56 éves Hunyadi Józsefné (szül. Varga Erzsébet Mária) 68 éves Cserni Károly 86 éves Barabás Jánosné (szül. Vörösváczki Ágnes) 84 éves Lakatosné Tóth Ildikó (szül. Tóth Ildikó) 32 éves Melkvi András 74 éves Fekete Rozália 89 éves Vargyas Mihályné (szül. Fábián Margit) 85 éves

Csatlakozz csapatunkhoz KISKŐRÖSÖN! 

Alkotmány u. 19. szám alatti családi ház eladó. Tel.: 70/339-3985 Fűrészpor továbbra is kapható Szilosban. Tel.: 20/808-7661 Házhoz szállítás Kecelen belül: 20/434-9339 12 ha bekerített termő gyümölcsös, locsolórendszerrel, erdővel, tóval, hűtőházzal a Tüskösi kövesút mellett eladó. Tel.: 70/450-8606, +43/676-413-3690 2,5 ha bekerített, locsoló­ rendszerrel ellátott gyümölcsös Imre­hegy előtt eladó. Tel.: 70/450-8606, +436764133690 Az Életháza mellett Imrehegyen kb. 3 ha erdő eladó. Tel.: 70/450-8606, +436764133690 Imrehegyen 3,5 ha legelő eladó. Tel.: 70/450-8606, +436764133690 Kecel Öreghegyen 4,8 ha fiatal AKG-s szőlő eladó. Tel.: 20/253-4111

  

Beke tanyánál 2 rekó eladó. Tel.: 70/339-5290 0,8 ha kiszedett szőlőterület eladó vagy bérelhető. Tel.: 20/468-6876 Újkút dűlőben 0,5 ha ötéves bodzás, a tőzeglejárónál a főút mellett 0,33 ha Chasselas szőlő eladó. Tel.: 20/218-8538 Tűzifa értékesítés: fűzfa 1800 Ft/q, akácfa: 3200 Ft/q, száraz akácfa (támoszlop) 3600 Ft/q. Tel: 30/205-9109 telefonszámon Munkatársakat keresünk: Pályakezdők jelentkezését is várjuk! - asztalos - betanított munkás Dobosi-Fenster Kft. - Dobosi Gábor info@dobosifenster.hu Tel.: 30/4158-159

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! Jó egészséget kívánunk ezzel a fotóval BENEDECZKI JÁNOSNAK 86. és BENEDECZKI JÁNOSNÉNAK 80. születésnapja alkalmából. Sok szeretettel köszöntik: lánya, fia, veje, menye, unokái, unokavejei, unokamenyei, dédunokái és rokonok, szomszédok.

17


Közérdekű

Keceli Hírek

ADNI ÖRÖM! A Magyar Máltai Szeretetszolgálat keceli csoportja és a helyi SPAR Áruház 2020. december 16. és 21. között tizedik alkalommal rendezte meg az „Adni öröm!” akciót. A karácsonyi adománygyűjtés során idén adománykártyák megvásárlásával lehetett támogatást nyújtani a rászoruló embereknek, illetve a plébániára behozott tartós élelmiszeradományokat munkatársaink egységcsomagokká alakították. A csoportgyűlésen lelki vezetőnk, főtisztelendő Fekete Szabolcs plébános gondoskodott a lelki táplálékról. Az élelmiszercsomagokat a szeretetszolgálat

által támogatott rászoruló családok, egyedül maradt idősek kapták meg. Az adományt előzetesen összeállított címlista alapján a pedagógus kollégák és a máltai önkéntesek segítségével osztottuk szét. A koronavírus-járvány alapvetően írta át a mindennapjainkat és új kihívások elé állított bennünket. Ugyanakkor ez a nehéz helyzet rávilágított arra is, milyen nagy szükség van arra, hogy az emberek a lehetőségeikhez mérten segítsenek egymásnak. Köszönjük a rászoruló családok nevében a lakosság adományait! Pap József

Kecel város jövő évi rendezvénynaptára olvasható a www.kecel.hu honlapon, bal oldali Rendezvények 2021 menüpontban. A dokumentum tervezet, kérjük, időszakosan visszatérve kísérjék figyelemmel!

2020. december - 2021. január

KEDVES HORGÁSZTÁRSAK! Az alábbi információkra és határidőkre szeretnénk felhívni a figyelmüket:

A 2020-as fogási naplók 2021. 01. 31-ig érvényesek, leadási határidejük 2021. 02. 28. Kérjük a fogási napló összesítését! A napló leadható a Műszaki Áruházban, munkanapokon 8–18-ig. Megérkeztek a 2021-es fogási naplók! Elérhetőség: Kecel, Fő tér 7. Tel.: 20/803-0832 Sporthorgász Egyesület – Kecel

Impresszum Keceli Hírek

Kecel város közéleti havilapja Kiadó: Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 6237 Kecel, Fő tér 1. Ügyvezető: Kiss Tamás Felelős szerkesztő: Csiszér Erika Ágnes E-mail: media@kecel.hu Állandó munkatársaink: Kecskés Tamás, Gyalogné Klajkó Eszter, Ridegné Szilágyi Bettina, Szőke Judit Hirdetésszervező: Dúcz Annamária E-mail: hirdetes@vira.hu Telefon: +36-70/617-9945 Tördelés: BI-Design Reklámstúdió 6237 Kecel, Rákóczi Ferenc utca 56. Nyomdai munkák: DRUK-KER Kft. 6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47. Megjelenik havonta 3450 példányban. ISSN 2062-7300 Újság, képújság hirdetésfelvétel: Városi Könyvtár és Művelődési Ház hétfő, kedd, péntek: 09.00 – 12.00 szerda: nincs ügyfélfogadás csütörtök: 09.00 – 16.00 Tel.: 78/420-344 E-mail: hirdetes@vira.hu Lapzárta: minden hónap 20-án

18


Profile for Keceli Hírek

Keceli Hírek - 2020. december - 2021. január  

Keceli Hírek X. évfolyam - 12. szám 2020. december - 2021. január

Keceli Hírek - 2020. december - 2021. január  

Keceli Hírek X. évfolyam - 12. szám 2020. december - 2021. január

Advertisement