Page 1

KVINNOKRAFT NR 1, 2014

KVINNOKRAFT

KRISTDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUNDET

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vår i politiken Det är äntligen vår så nu händer det mycket i både naturen och politiken. I det här numret av kvinnokraft kommer vi fokusera på valet till Europaparlamentet. Huvudfrågan för oss i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är hur Europa ska kunna bli en ”Better world for women”.

Andra frågor vi tar upp är hur en kopp te kan motverka utanförskap. Krönikan och information från kansliet finns naturligtvis också med. Utöver det hittar Ni i tidningen inbjudan till

årskonferensen i Växjö. Anmäl Er! Ju fler som kommer desto roligare blir det. Tillsammans kan vi då utforma en konstruktiv politik. På tal om att ha roligt så kan Ni även läsa om

förbundets QUL-utbildning. Roligt kommer vi också ha på partiets kommun- och landstingsdagar i Göteborg då Kristdemokraterna kommer fira 50 år. Välkomna!

1


KVINNOKRAFT NR 1, 2014

Krönika

Ett bättre Europa för kvinnor, att leva, känna sig trygga och arbeta i!

Att valet till Europaparlamentet är en av vårens viktigaste händelser har väl inte undgått någon. Europa betyder mycket för oss i Sverige, inte minst då det gäller arbetet med gränsöverskridande frågor som jämställdhet, fred och hållbar utveckling. Detta har blivit särskilt tydligt i och med krisen i Ukraina. Kvinnoförbundet har börjat utforma sin strategi. Vi vill redan nu arbeta aktivt för att föra fram Kristdemokratisk politik i valrörelsen till Europaparlamentet. Kvinnoförbundet jobbar med många frågor och har inför det stundande Europaparlamentsvalet antagit en strategi. Vår ledstjärna som kommer styra de frågor vi ska arbeta med är ”A better Europe for women”. Men räcker detta? Räcker det att världen blir bättre att leva i för kvinnor? Många tycker nog att vi har ett bra samhälle för alla, och för många kan detta vara nog. Som ordförande för det bästa kvinnoförbundet i Sverige kan jag både tycka och anse att detta är en bra bit på väg – men vi har inte nått ända fram. Jag är helt enkelt inte nöjd. För mig så finns det flera andra dimensioner att ta hänsyn till. I samband med att förbundet förbereder sig för valet till Europaparlamentet vill vi mer. Vi vill t.ex. att kvinnorna i Europa ska leva i ett samhälle där de kan känna sig trygga. Det innebär att leva i ett Europa med en politik som verkar för att minska och förbjuda det våld kvinnor i alla åldrar utsätts för i nära relationer. För många stannar det inte där utan man blir också utsatt för människohandel och olika typer av hedersvåld. Detta är inget

tryggt samhälle och det vill vi ändra på. Vi vill t.ex. kriminalisera hedersvåld och människohandel i Europa. Kristdemokratiska kvinnor är inte blyga. Vi vill ta chansen att skapa ett samhälle där alla kvinnor som önskar får delta i arbetsmarknaden på samma villkor som männen. Idag är detta för många i Europa bara en dröm. Det måste finnas möjligheter för andra än oss i Sverige att skapa sig ett liv där man inte är helt ekonomiskt beroende av en partner. Vi vill ha ett bättre Europa för kvinnor att arbeta i. Inför valet till Europaparlamentet säger jag, med frimodighet, på ett av dess stora språk. - A better Europe for women to live in, is a Europe for women to work and be safe in! Till sist vill jag uppmana Er alla att rösta den 25 maj. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har flera bra kandidater som kommer kämpa för ett bättre Europa för kvinnor, att leva, känna sig trygga och arbeta i. Maria Fält Förbundsordförande KDK

2


KVINNOKRAFT NR 1, 2014

Får vi bjuda på en kopp te mot utanförskap! Soheila Fors är en kurdisk flicka som växte upp i ett samhälle med så kallad ”hederskultur”, men som fick en bok om ”Pippi Långstrump ” av sin pappa. Den passade henna bra. Senare blev hon gerillasoldat, hamnade i ett olyckligt och förnedrande äktenskap, kom till Sverige, skilde sig senare. På besök i hemlandet hade släkten arrangerat en fest där hon var huvudperson, men som visade sig vara hennes eget bröllop. När detta gick upp för henne flydde hon i sista sekund till flygplatsen, flög hem iförd full bröllopsstass, och omfamnade den första polis hon fick syn på när hon landat på Arlanda! Hon fick en ny familj i Sverige och startade flera år senare sitt första Tehus. Denna spännande berättelse är bakgrunden till föreningen Khatoon (”Självständig”) och de tehus som nu växer upp i på olika orter i Sverige. I Sverige brukar folk gå på café, i Mellanöstern finns tehus för social samvaro – bara för män. Soheilas tehus är bara för kvinnor. Inga män finns närvarande.

Tehuset riktar sig till invandrarkvinnor som lever isolerade i hemmet, som inte har det nätverk de hade i hemlandet, som inte vet vart de ska vända sig och vill ha ett annat alternativ än vad myndigheterna i Sverige kan

erbjuda. Man vill träffas - man knyter kontakter med medsystrar, får utbildning, väver mattor och annat handarbete, lagar mat till försäljning, man tillverkar smycken - och man får vänner.

I tehuset får man inte tala om religion – det vänder sig till invandrarkvinnor med olika etniska och religiösa bakgrunder. Det kvittar om man kommer från Kurdistan, Irak, Somalia, Thailand eller något annat land. Soheila själv hade en djup religiös upplevelse i hemlandet och blev kristen. Hennes uppväxt i ett samhälle med en förkvävande hederskultur har motiverat henne att arbeta vidare med alla kvinnor som är i samma situation. Hederskulturen är utbredd också här i Sverige. Här räknar man med att ca 70000 ungdomar inte får gifta sig med den de själv väljer. För Soheila är det viktigaste att bekämpa hat och sorg med kärleken som vapen. ”Kärleken blev mitt vapen” är också titeln på den bok hon gett ut, och som hon föreläste om på Kristdemokratiska Kvinnoförbundet i Lund och Malmö i februari. Ingen gick hem oberörd. Aase Jönsson och Agneta Lindskog, KDK Skåne 3


KVINNOKRAFT NR 1, 2014

QUL-utbildning för Kristdemokratiska kvinnor Lördagen den 1 februari samlades ett gäng glada kristdemokratiska kvinnor från olika delar av landet i Stockholm för 2 dagars utbildning. Helgen inleddes med att vice förbundsordförande BrittMarie Brynielsson hälsade alla välkomna. Hon berättade att förbundets förhoppning är att den här utbildningen ska få fler kvinnor i partiet att känna sig mogna att ta politiska uppdrag.

Ett sätt att förbereda kvinnorna var att som nästa punkt i programmet informera om partiets ideologi. Det var Ella Bohlin, krisdemokratisk landstingsrådskandidat i Stockholm, som pratade om partiets grundidéer. Deltagarna upptäckte mycket snart vilken hjälp de kan ha av principer som förvaltarskapstanken, personalism, subsidiaritetsprincipen, syskonskapstanken och ofullkomlighetsprincipen, när de ska utforma politik. Efter lunchen tipsade förbundsstyrelseledamoten Madeleine Blom om hur kvinnorna kan använda sig av social medier för att nå ut med sin politik. Hon berörde bl.a. hur de kan använda facebook, twitter och hemsidor för att sprida sitt budskap på ett effektivt och snabbt sätt. Många av årets väljare är osäkra på vad de ska lägga sin röst så det gäller att de hittar oss när de söker information på nätet, poängterade hon för de kristdemokratiska kvinnorna.

främst ska försöka nå ut med sitt budskap till kvinnor över 35. Utbildningen fortsatte med att förbundsordförande Maria Fälth redogjorde för kvinnoförbundets roll i den kristdemokratiska familjen. Hon gav en generell historisk tillbakablick på kvinnors deltagande i det politiska livet. Deltagarna fick även ta del av de rapporter som producerats av förbundet och tips på hur de kan kunna användas i valrörelsen.

Övning i att nå ut med sina buskap fick deltagarna på eftermiddagen då de fick pröva på att skriva insändare. Alla uppmanades skapa bra kontakter med sina lokaltidningar.

Christina Blom Andersson fortsatte sedan med att ge goda råd kring både valstugsarbete och flygbladsutdelning. Hon uppmanade alla att försöka ha kul medan de bedriver sin valrörelse.

Dag 2 inleddes med att Desirée Pethrus informerade om aktuella valfrågor. Hon berättade att fokuset det här valet kommer ligga på frågor som berör barn och unga. Övriga frågor som berördes under punkten valfrågor var att Krisdemokraterna först och

Alla var överens om att det varit en fantastiskt kul helg med mycket bra information. Stämmer det att den som har roligast vinner så kommer Kristdemokraterna, med hjälp av dess kvinnoförbund, få bra valresultat under supervalåret. Ewa-Marie Ås 4


KVINNOKRAFT NR 1, 2014

Inbjudan/Kallelse till Årskonferens i Växjö 25-27 april ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS FÖR ÅRSKONFERENS MED KDK!

Plats: Växjö kommunhus Tema: Vad betyder jämställdhet för generation(Y)? Fredag 25 april: Seminarium Kl 13.00, Vad betyder jämställdhet för generation(Y)? Kvälls mingel/middag med Maria Larsson, 1.v partiordförande/statsråd Lördag 26 april med start kl 10.00. Invigning av årskonferensen med tal av bl.a. förbundsordförande Maria Fälth, förhandlingar, kulturevenemang samt fest Söndag 27 april. Förhandlingar, seminarium om kvinnors psykiska ohälsa med Dr Anders Albinsson. Årskonferensen avslutas med tal av 1 vice förbundsordförande och en gemensam lunch kl 12.00 Förbundet står för alla konferenskostnader, du betalar endast för resa och hotell. Vi har bokat rum på Best Western Royal Corner i Växjö. Kostnad 795: - dubbelrum, 595: - enkelrum inkl frukost och relaxavdelning. Du bokar själv ditt rum och din resa. Tfn nummer till hotellet 0470-70 10 00, Hotellet betalas på plats. För mer info: kontakta Christina Blom Andersson, cba@kristdemokraterna.se, tfn 08-723 2561. Handlingarna skickas efter anmälan med e-post alt snigelpost till den som så önskar.

Mycket varmt välkommen till en intressant årskonferens - detta supervalår!

Hälsar Förbundsstyrelsen

5


KVINNOKRAFT NR 1, 2014

Anmälan till årskonferens: Namn………………………………………………………………………………………… E-post/adress…………………………………………………………………………………. Tfn nummer:…………………………………………………………… Länsavdelning………………………………………………………………………………….

o Jag deltar alla dagar fre- sö o Jag deltar endast lö-sö o Endast festen 285: Ev. matallergi/veg……………………………………………………………………………… OBS! Vi har catering på all mat, så det är viktigt att du redan nu anger ev. allergi/ vegetariskt!

o Jag vill ha handlingarna via e-post o Jag vill ha handlingar via snigel post

____________________________________________________________________________________

Val till Europaparlamentet Första helgen i mars träffades Kvinnoförbundets styrelse. En av frågorna som var uppe på agendan var valet till Europaparlamentet. Huvudpunkten som förbundsstyrelsen beslutade att arbeta för i valet till Europaparlamentet är ”A better Europe for Women”.

Budskapet ”A better Europe for women” är det som Kvinnoförbundets valplan till Europaparlamentet bygger kring. Huvudsyftet med valplanen är att ange den övergripande inriktningen för Kristdemokratiska Kvinnoförbundets valrörelse i valet till Europaparlamentet. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill lyfta jämställdhetsperspektivet i europasamarbetet. Det är därför förbundet, under rubriken ett bättre Europa för kvinnor, vill arbeta för ett Europa där det ska bli bättre för kvinnor leva, känna sig trygga och arbeta i. Ambitionen att arbeta för ett bättre Europa för kvinnor innebär att kvinnoförbundet kommer driva frågor som kvinnligt entreprenörskap, förbud mot hedersvåld och trafficking.

Målsättningen med valplanen är att partiet ska få minst 2 mandat i Europaparlamentet och att andelen kvinnor på politiska toppositioner i Europa ska öka. För att uppnå detta kommer förbundet framför allt vända sig till kvinnor över 35. Det är de som förbundet tror först kan inse behovet av ett bättre Europa för kvinnor och de frågor som behöver lyftas. 6


KVINNOKRAFT NR 1, 2014

Ny politisk sekreterare Ewa-Marie Ås har i februari börjat som politisk sekreterare hos Kristdemokraternas Kvinnoförbund. Hon har varit medlem i både partiet och förbundet sedan 1991 och kommer ursprungligen från Västkusten. Nu bor hon i Stockholm och är ordförande för Kristdemokraternas lokalavdelning på Kungsholmen.

I yrkeslivet har hon arbetat både inom offentlig sektor med t.ex. utvecklingsplanering och med sitt egna företag som sysslar med internationell projektrådgivning. De frågor hon brinner för rör framför allt jämställdhetsfrågor och internationella frågor. Ett intresse som vuxit då hon arbetat, bott och studerat i länder som Nepal, Israel och Palestina, Kina och USA.

De som vill ha stöd med att t.ex. skriva pressmeddelanden och ta fram fakta om hur olika politiska beslut påverkar kvinnor och barn kan kontakta Ewa-Marie. Hon nås via epost på ewa-marie.as@kristdemokraterna.se eller på telefon 08-723 25 60. Ewa-Marie kommer delta i partiets kommundagar i Göteborg och vid förbundets årskonferens i Växjö. Om inte förr så hoppas hon få möjlighet att träffa flera av Er vid dessa tillfällen. Ni är också välkomna att kontakta henne om ni vill diskutera politik och ha besök i era lokalavdelningar. Hon och organisationssekreteraren Christina Blom Andersson planerar under både EU-valrörelsen och höstens val att finnas till hands för lokala föreningar.

- Arbeta för Kristdemokratiska kvinnoförbundet känns väldigt spännande. Frågorna förbundet driver handlar mycket om vikten att stå upp människans unika värde oavsett kön, sexuell läggning, tro, ålder eller etniskt ursprung. Jag känner mig verkligen inspirerad att få delta i det arbetet. Särskilt nu när det är ett supervalår, säger Ewa-Marie. ____________________________________________________________________________________ ________________

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet kommer vara med på partiets kommun- och landstingspolitiska dagar i Göteborg den 28-29 mars.

Dessa dagar är avsatta för att framför allt diskutera barns- och ungas uppväxtvillkor. Temat är ”Sverige – världens bästa land att växa upp i”. En extra höjdpunkt dessa dagar kommer naturligtvis att vara Kristdemokraternas 50-års jubileum som firas fredagen den 28 mars. Dagarna i Göteborg är även startskottet för valrörelsen inför Europaparlamentsvalet. Kvinnoförbundet hoppas därför att så många som möjligt kan komma till de kommun- och landstingspolitiska dagarna i Göteborg. Låt oss träffas där och uppmuntra varandra till att föra ut kristdemokratisk politik.

7


KVINNOKRAFT NR 1, 2014

Information från kansliet I vår är det val till Europaparlamentet och förberedelser inför höstens val. Vi på kansliet ser fram emot detta och ställer gärna upp på olika sätt för att inspirera och stötta Er ute i landet. Kontakta gärna oss om Ni vill ha besök, hjälp med kampanjer, pressmeddelanden eller diskutera politiska ställningstaganden. Vi vet ju att det är de som har roligast som vinner. Låt oss därför tillsammans föra ut vår politik och ha rolig under både vårens och höstens valrörelser.

KALENDARIUM 28-29 mars- Kommunoch landstingspolitiska dagar i Göteborg 25-27 april – Årskonferens i Växjö 9 maj – Europadagen

Kontakta oss gärna:

25 maj – Val till Europaparlamentet 29-6 juli – Politikervecka i Almedalen, (Kristdemokraternas dag den 30 juni)

MARIA FÄLTH Förbundsordförande tfn. 076 527 25 62 maria.falth@kristdemokraterna.se

14 september – Val till riksdag, region och kommun. 11 oktober – Internationella flickdagen

EWA-MARIE ÅS Politisk sekreterare

Box 2373 103 18 STOCKHOLM

tfn. 076 527 25 60 ewa-marie.as@kristdemokraterna.se

CHRISTINA BLOM ANDERSSON Organisationssekreterare

Box 2373 103 18 STOCKHOLM tfn. 076 527 25 61 cba@kristdemokraterna.se

Följ med i vad som händer i Kvinnoförbundet via: Twitter: KDKSverige Facebook: Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Hemsida: www.kd-k.se 8

Kvinnokraft Nr 1 2014  
Kvinnokraft Nr 1 2014  
Advertisement