Page 1

Kristdemokraterna bör bli ledande parti för en hållbar utveckling Opinionsundersökningarna talar sitt tydliga språk. Vi kristdemokrater når inte fram till väljarna. För att möta dagens stora samhällsutmaningar är det hög tid för Kristdemokraterna att på allvar lyfta sin politik för en hållbar utveckling. Det finns många fördomar om Kristdemokraterna, även bland kristdemokraterna själva. En är att vi saknar miljöpolitik. Detta är både förvånande och tråkigt. Kristdemokraterna har den bästa ideologiska grunden av alla partier för en hållbar utveckling och dessutom ett miljöprogram som tar ett brett grepp även om internationella och ekonomiska frågor. Det är alltför få som idag känner till att hållbar utveckling, så som den formulerats och fastställts av FN, är ett uttalat mål i Kristdemokraternas principprogram. Långsiktigt hållbara lösningar, som tar hänsyn till människan, miljön och nationalekonomin, är ett kristdemokratiskt kännetecken. Enligt FN tillgodoser en hållbar utveckling ”dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Detta synsätt är fundamentalt för oss kristdemokrater. Hållbar utveckling som begrepp lanserades år 1987 genom den banbrytande FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” som togs fram under ledning av Gro Harlem Brundtland. För första gången i historien konstaterades det nära sambandet mellan människors fattiga levnadsvillkor och världens försämrade miljötillstånd. Hållbar utveckling, som beaktar tre dimensioner, den sociala, ekonomiska och miljömässiga, får idag anses som världens mest progressiva synsätt. Detta helhetsperspektiv är ständigt närvarande i kristdemokratisk ideologi. Förvaltarskapet är ett centralt begrepp för kristdemokratin och det innebär, i likhet med perspektivet om hållbar utveckling, ett ständigt beaktande av våra mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser. Vi förespråkar en ansvarsfull marknadsekonomi som tar hänsyn till dessa tre aspekter och vi vänder oss emot de ohållbara konsumtionsmönster som alltmer utarmar våra naturresurser. Tyvärr har vi kristdemokrater varit dåliga på att framhärda i detta. När det gäller socialt hållbar utveckling ligger Kristdemokraterna långt före. Barns - och ungdomars uppväxtvillkor är partiets huvudfråga inför valet 2014 och är ett exempel på vår genuint hållbara politik. Genom att ge våra barn omsorg av högsta kvalitet samt uppmuntra ungdomars hälsa, utbildning och sysselsättning föder vi en välmående generation och motverkar social utsatthet i form av missbruk, kriminalitet och arbetslöshet, vilket är samhällsbördor som även ekonomiskt och miljömässigt går emot en hållbar utveckling. Det finns de som påstår att kristdemokratisk familjepolitik är förlegad och att vi förespråkar en omodern familjekonstellation. Vi kristdemokrater behöver lyssna till detta. Inte för att backa i vår familjepolitik utan för att förstå varför vi blivit så feltolkade. Vår familjepolitik utgår från barnets perspektiv med den kompetens och vägledning som finns i


kristdemokratiska värderingar och som förvissar oss om att föräldrar är oersättliga. Genom att ständigt stödja familjen – ofullkomlig eller ensamstående – främjar kristdemokratisk familjepolitik en hållbar utveckling. När vi kampanjar för tid med barnen och närvarande föräldrar förebygger vi även yrkesarbetande föräldrars hälsa. Att trasiga uppväxtförhållanden är regel och inte undantag för alla former av social utsatthet bekräftas i oräkneliga forskningsrapporter. Att det krävande livspusslet där det gäller att kombinera familjeliv med yrkeskarriär har ett högt pris – allt som oftast mammas hälsa – är ohållbart och här går vår radikala familjepolitik i linje med den samhällsomställning som en hållbar utveckling förutsätter. På samma sätt som vår miljöpolitik tar hänsyn till det känsliga samspelet i naturen beaktar vår familjepolitik det oersättliga samspelet mellan föräldrar och barn. När andra partier driver en gränslös familjepolitik där föräldrars självförverkligande tycks vara ledstjärna, varför förskolepedagogen snart ska axla förälderns roll, behöver vi kraftfullare än någonsin framhålla förälderns överlägsna betydelse för sina barn. Trygga barn som växer upp med jämställda och närvarande föräldrar föder ett gott och hållbart samhälle. I tider av ekologisk utarmning, föräldrakaos och ekonomisk oreda är tiden inne för oss kristdemokrater att på allvar placera vår politik där den hör hemma: som den mest progressiva och främjande för en hållbar utveckling. Vår politik är alltför stor för att förminskas. Det är dags att börja tillämpa vårt program genom att löpa linan ut av förvaltarskapet och ta ledningen för att bygga ett hållbart samhälle.

Maria Fälth Kommunalråd (KD) Upplands Väsby ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Lars Thunberg Kommunalråd (KD) Helsingborg ordförande Sveriges Ekokommuner

Debattartikel kl hållbar utveckling slutversion  
Debattartikel kl hållbar utveckling slutversion  
Advertisement