Bomagasinet nr. 2 2017

Page 1

BO magasinet NR.2

/

2017

ATTRAKTIVT I GÅGATA SIDE 36 Medlemsblad for

KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

NY I DRAGATOPPEN BORETTSLAG SIDE 32

Sommeridyll i

Måseveien 20 Borettslag SIDE 18


BO Neste utgivelse kommer i september! Mer informasjon eller bestille annonse?

MRmedia Tlf: 901 20 033 Fax: E-post: post@mrmedia.no


SPAR PENGER SOM KBBL-MEDLEM! Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er også totalleverandør av komplette bad og våtrom. Hos oss finner du rørlegger og butikk på samme sted! La oss hjelpe deg med installasjon av varmepumper, gulvvarme, utstyrsmontering og serviceoppdrag. Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring. Kom innom, eller kontakt oss for et godt tilbud.

DINE MEDLEMSFORDELER: • Inntil 7% rabatt på timesats dagtid • Inntil 15% rabatt på synlige produkter baderom og sanitærutstyr • 20% rabatt på rør og deler • 3% bonus (med aktivert medlemskort)

MEDL EMSK ORT Jan Jo hanse n Medle msnr: 180 Gyldig til: 03 5 2 4 /18

Kortnr:

505 6 00 88 7

VELKOMMEN TIL VÅR NYE BUTIKK I INDUSTRIVEIEN 4B Du finner oss også på Facebook og bademiljo.no

BADEMILJØ ØIVIND LYSTAD AS 71 57 25 10

firmapost@olystad.no Industriveien 4B, 6517 Kristiansund


DU HAR FREMDELES TID TIL Å REDDE LIV! SEND SMS «FLUKT» TIL 2434 OG GI 200 KRONER! Vi står overfor den største humanitære katastrofen i Europa siden krigen. Barna på flukt lider. Mange er sultne, redde og syke.Vi møter fortvilte foreldre som er redd for at barna deres ikke skal klare seg en dag til. Redd Barna er tilstede og redder liv, men vi trenger din hjelp til å redde flere.

4


tema i dette nummeret: uterommet nummer 2 juni

2017

www.kbbl.no

Visste du at? KBBL har sterk fokus på at de ansatte skal ha god og riktig kompetanse - til det beste for boligselskapene.

Leder

anders marthinussen

Innhold

Vipps, så var våren over......

faste spalter Tema: Uterommet ................................... 13 Mattipset .................................................... 20

DeLillos synger fint om våren, men det er vanskelig å si om vi har hatt en lang, mild vinter og mistet våren i år. Det har uansett ikke vært fristende å finne frem rive og hagesaks med en til tider isende kald nordavind utenfor stuevinduet. Da kan det heller være mer lystbetont å gå seg en tur for å se på havet og ruskeværet.

bygårder og uterommet i Skolegata. Vi har blant annet. Narvesenkiosken og Pop Up Cafe i Skolegata. Vi registrerer med glede at flere og flere setter pris på sentrum og håper at dette vises gjennom å benytte butikker og serveringssteder i byen. Styret i KBBL hadde nylig en strategisamling hvor vi hadde en byvandring gjennom ulike deler av bykjernen. Det er mange borettslag i sentrum og de fremstår svært velholdte i forhold til annen bebyggelse. Dette vitner om at det jobbes aktivt blant medlemmer og styrer for å skape gode bomiljø. Det synes jeg dere har all grunn til å være stolte over.

De som har flyttet inn i Dragatoppen borettslag, trenger ikke å gå ut for å se på havet. Her finner vi luftig beliggenhet med utsikt over by og hav, og inneliv frister kanskje mer når det rusker som verst. På våren økes aktiviteten i byen. Lekeplassene og ballbingene som stod tomme i vinter fylles opp av barn rundt omkring. Mange borettslag har prioritert å skape trivelige fellesområder med grøntareal og møteplasser. Med dette på plass kan det være hyggelig å ta med kaffekoppen ut for å slå av en prat med naboen.

Når vinteren ikke ble vinter og våren ikke ble vår får vi håpe på at sommeren kommer plutselig og for fullt.

Reisetipset ................................................ 22 Kryssord & Sudoku ................................ 25 Jusspalten ................................................... 27 Personlig økonomi ................................. 28 nyheter Brannsikkerhet............................................. 6 Nytt fra administrasjonen ................... 8 Full fart for Skaget og co. ................... 10 Grønne Havgapet ...................................... 11 Medlemsoversikt ................................... 29 Medlemsfordel: Intersport................ 30 Medlemsfordel: Flisforum .................. 31 Dragatoppen Borettslag .................... 32 Boligsalget i medvind ........................... 34

God sommer! KBBL jobber for å skape liv og røre også i sentrum. Vi tror på et levende sentrum gjennom å legge til rette for aktiviteter og oppgradering av

KBBL, tribunesponsor av KBK .......... 35

Anders Marthinussen, Styreleder i KBBL

Ildsjeler for attraktiv gågate ............ 36

» DET JOBBES AKTIVT BLANT MEDLEMMER OG STYRER FOR Å SKAPE GODE BOMILJØ

kristiansund boligbyggelag

Langveien 16, 6509 Kristiansund.

nr. 2, 2017

Tlf: 71 58 74 00 Fax: 71 58 74 01

ansvarlig redaktør

E-post: firmapost@kbbl.no Hjemmeside: www.kbbl.no

Adm. Dir. Vidar Solli, Kristiansund Boligbyggelag AL

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

medarbeidere i dette nummeret

TIBE Reklamebyrå AS Liv Berit Bach, Tina Helen R. Postadr.: Postboks 473, 6400 Molde Sakshaug og Ove Rødal. Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01

utgitt av

E‑post: bomagasinet@tibe.no

BS Media AS Postboks 452 Sentrum. 0104 Oslo

annonser MRmedia Storgata 11, 6413 Molde Tlf: 901 20 033 Fax: 71 21 06 82 Mail: post@mrmedia.no

trykk

M

Ø M E R KE T ILJ

Ålgård Offset, Ålgård 24

1

Bomagasinet

8 Trykksak 6

4

MEDLEMSBLAD FOR KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

5


STYRENE I BORETTSLAG,

STORT ANSVAR FOR BRANNSIKKERHET KBBL har sterk fokus på kompetanse, og tilbud om kurs for sine ansatte. ove rødal

jens lyngstad

Godt kursmateriell, med oppdaterte forsikringsvilkår.

Nylig var Pål Sæther og Roger Storsæther, begge takstmenn og byggmestre i KBBL, på årlig seminar om Totalforsikring for boligselskaper. Det ble både informert om oppdateringer, justeringer og endringer av forsikringsvilkårene. – Det var et interessant seminar. Det ble en del fokus på hvordan man best kan redusere brannspredning i rekkehus og flerbolig-hus. I mange eldre bygg av denne typen, spesielt i rekkehus, er ofte ikke brannsikkerheten ivaretatt. Det mange ikke er klar over er at huseier/styret i boligselskapet har ansvaret for å ivareta brannsikkerheten. Huseier har ansvaret for at boligenes sikkerhet er minst like høy som byggekravene fra 1984. Det anbefales derfor at eldre boligselskap tar kontakt med KBBL for å få satt i gang tiltak, så langt det er praktisk mulig. Det var også informert om viktigheten av gode rømningsrutiner og kartlegging av beboernes behov og hvem, som trenger hjelp ved evakuering. Borettslagenes styrer har et stort ansvar for gode rutiner når brann oppstår, og godt HMS-arbeid er et nøkkelord her, sier Sæther og Storsæther.

6

På seminaret gjennomgikk kurslederne også sikkerhetsrabatter det gis ved gjennomføring av følgende tiltak (utover forskriftskrav): • Vannsjekk i alle leiligheter og fellesrom - feil og mangler utbedret 10 % • Vannstopper i alle leiligheter der det ikke er forskriftskrav (Godkjent type: Viwa Watersafe, Waterguard o.a) 15 % • Vannstopper i alle leiligheter, men ikke komplett anlegg 5 % • El-sjekk i alle leiligheter og fellesrom - feil og mangler utbedret 10 % (Gjelder el-sjekk påbegynt før 1.1.2018) • El-sjekk i alle leiligheter og fellesrom - feil og mangler utbedret 5 % (Gjelder el-sjekk påbegynt etter 1.1.2018) • Sprinkling i alle leiligheter og fellesrom der det ikke er forskriftskrav 10 % • Brannvarsling døgnbemannet sentral, alle leiligheter og fellesrom 5 % • Avtale om vedlikeholdsplan inngått eller periodefornyet etter 1.5.2017, og som utarbeides innenfor normert tid 5 %

nytt av året er: ingen øvre rabattgrense

For vannsjekk og el-sjekk gjelder rabattperiode fra innmeldingsår + 4 år. Rabatt slettes ved utgangen av 5. år dersom det ikke er dokumentert ny kontroll. Teknisk avdeling v/KBBL kan bistå borettslaget med dette arbeidet. Det er utarbeidet en helt ny håndbok for vedlikeholdsansvaret til styrene, og denne kan bestilles og koster kr 200,-. Den gir mange gode tips til styrene om hvordan den verdifulle bygningsmassen de har ansvar for best kan ivaretas. Andre punkt under seminaret var konsekvensene av forsikringssvik, svik som økonomisk kan ramme mange. Ca 500 millioner kr. blir årlig avdekket som forsikringssvindel i Norge. Det utgjør nesten 2000 kr. pr. år i ekstra forsikringspremie! Man gikk også inn på hva nye TEK 17 inneholder, og hvordan man best kan håndtere skadedyr i borettslagene. Det siste blir et stadig mer aktuelt tema etterhvert som folk oftere reiser utenlands. ••


Fra venstre: KBBLs Roger Storsæther og Pål Sæther er førnøyd med kurset. Her holder de frem ulikt kursmateriell som går på brannsikring og vedlikehold.

FAKTA OM TOTALFORSIKRINGEN For å lette arbeidet for styret og for å unngå faren for å "glemme" viktige forsikringer, har boligbyggelagene i samarbeid med If laget en egen forsikring for borettslag og sameier som er tilknyttet et boligbyggelag. Man har i dag ca. 220.000 boliger forsikret med Totalforsikring for boligselskaper. Hva inneholder Totalforsikring for boligselskaper? Forsikringen dekker mye mer enn de vanligste forsikringsbehov (som vann-, brann- og innbruddskader) i en kombinert bygningsforsikring. Med Totalforsikring for boligselskap får man også hjelp til skadeforebyggende arbeid både i sitt hjem og i boligselskapet.

Bomagasinet

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

7


nytt fra administrasjonen

Ledelse, stab og utvikling

vidar l. solli Administrerende direktør Tlf. 902 04 259 vidar@kbbl.no

liv berit bach Tlf. 926 03 616 livberit@kbbl.no

Regnskap

AKTIVER MEDLEMSKORTET DITT

OG SPAR MANGE EKSTRA KRONER ove rødal

mari sandbakk

inger øksenvåg Leder regnskap og forvaltning Tlf. 71 58 74 04 inger@kbbl.no

brynjar jacobsen Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 19 brynjar@kbbl.no

karianne h. strand Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 07 karianne@kbbl.no

iren gimnes Regnskapsmedarbeider Tlf. 71 58 74 13 iren@kbbl.no

Forvaltning og medlem

britt stokke Teamleder forvaltning Tlf. 971 77 679 britt@kbbl.no

anita larsen Kunderådgiver forvaltning Tlf. 71 58 74 24 anita@kbbl.no

mali ørbog Kunderådgiver forvaltning Tlf. 71 58 74 22 mali@kbbl.no

tina helen r. sakshaug Kunderådgiver forvaltning Tlf. 71 58 74 02 tinahelen@kbbl.no

8

Du kan spare mye penger på blant annet forsikring, strøm, alarm, elektronikk, oppussing og interiør ved å ta i bruk medlemsfordelene dine. Med et aktivert medlemskort får du også bonus på toppen hos en del av våre samarbeidspartnere. – Hvordan skal man aktivere kortet? – Dette er enkelt og fort gjort om man har tilgang til internett og har en fungerende e-postadresse, forteller kunderådgiver Tina Helen R. Sakshaug i KBBL. På nettsiden til KBBL finner du opplysninger om aktiveringsprosessen, og trenger du ytterligere hjelp er det bare å ta kontakt med henne på tlf. 71587402 eller sende mail til

Prosjektutvikling

joakim øksenvåg Tlf. 71 58 74 11 joakim@kbbl.no

tinahelen@kbbl.no. – Jeg vil bistå alle som trenger informasjon og råd om aktiveringsprosessen, sier hun. Tina Helen understreker at du som medlem kun trenger å aktivere kortet én gang, selv om du årlig får nytt medlemskort i posten. Ved å aktivere kortet er den årlige kontingenten på 300 kroner raskt spart inn etter få kjøp. Du kan også bruke ditt vanlige debetkort når du handler i stedet for medlemskortet, bonus blir da automatisk registrert på din medlemskonto om du har registrert bankkortet ditt på «min side». Alle transaksjoner kommer også frem på «Min side» og gir deg full oversikt over kjøp og hva du har spart. ••


nytt fra administrasjonen

Eiendomsmegling

heidi sæther Fagansvarlig/eiendomsmegler MNEF Tlf. 952 04 699 heidi@kbbl.no

TRAINEE I KBBL

karen heggset monge

Besøkende som har vært innom KBBL de siste ukene har sikkert lagt merke til et nytt ansikt i Langveien 16. Mari Sandbakk (32) er trainee i KOM Kultur og har nylig innledet et 8 måneder langt opphold hos KBBL.

Eiendomsmegler MNEF Tlf. 481 53 306 karen@kbbl.no

rune johansen Megler Tlf. 478 58 541 rune@kbbl.no

ove rødal

ansgar løvold Eiendomsmegler Tlf. 901 12 045 ansgar@kbbl.no

randi kvisvik hansen Eiendomsrådgiver Tlf. 988 18 506 randi@kbbl.no

gunnar andreas kjønnøy Eiendomsmegler MNEF Tlf. 452 77 617 gunnar@kbbl.no

Tekniske tjenester Mari Sandbakk kommer til å jobbe mye med utviklingsprosjekter i KBBL.

johan h. grønvik Traineeperioden inneholder tre moduler over to år. Hun startet hos Varde AS, og etter perioden i KBBL skal Mari Sandbakk til Undine AS. Så vil fremtiden vise om hun vil få tilbud om fast jobb i en av de tre bedriftene når modulene er gjennomført. – Jeg vil i løpet av de neste månedene bruke metoder innenfor tjenestedesign i diverse utviklingsprosjekter i KBBL. Dette kan være innenfor megling, nye boligprosjekter og -konsepter, markedsføring og annet sier Sandbakk, som kommer fra Ålesund og er glad hun er nærmere hjembyen etter jobb i Oslo. Der var hun ansatt i Frelsesarmeens kommunikasjonsavdeling i fire år. Hun har også vært praktikant i

Tandberg/Cisco og K8 Industridesign. Sandbakk har en bachelor innen produktdesign og har tatt årsstudium i Kunst og håndverk og fransk. – Jeg ser med stor glede frem til utfordringene i KBBL. Førsteinntrykket av bedriften er meget godt, sier Sandbakk, som regner med at hun får en del nytte av sin bakgrunn som designer i de oppgavene hun skal utføre hos KBBL. Sandbakk er glad for muligheten hun har fått gjennom Kom Kultur. – Det er en unik utveksling av kompetanse og kunnskap, sier hun. I alt er det seks traineer innen Kom Kultur i øyeblikket, fem kvinner, en mann. ••

Teknisk sjef Tlf. 952 48 631 johan@kbbl.no

pål sæther Byggmester og takstmann Tlf. 922 43 567 pal@kbbl.no

roger storsæther Byggmester og takstmann Tlf. 480 05 744 roger@kbbl.no

kåre gjengstø

eivind gjerde

Prosjektleder Tlf. 902 07 530 kaare@kbbl.no

Byggmester Tlf. 414 60 453 eivind@kbbl.no

Bomagasinet

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

9


nytt fra administrasjonen

Sameiet KBBL Servicesentral

odd-erik skaget Driftsleder Tlf. 971 35 975 firmapost@kbblservicesentral.no

paul hovde Servicemedarbeider Tlf. 901 36 638

per gunnar iversen Servicemedarbeider Tlf. 907 36 654

FULL FART FOR SKAGET & CO. Sommersesongen er en særdeles hektisk tid for driftsleder Odd-Erik Skaget og hans kolleger i KBBL Servicesentral. Det er nesten ingen begrensning for hva de kan bistå borettslagene med for å forenkle hverdagen.

nils tormod tyrhaug Servicemedarbeider Tlf. 917 09 643

jan erik dahle ove rødal

Sommersesongen i fjor var travel. I år blir det enda mer å gjøre på grunn av flere oppdrag. Servicesentralen er en garantist for at sommervedlikeholdet følges opp jevnt og trutt helt til vinteren nærmer seg. Ved eventuelt fravær av faste ansatte, blir vikarer satt inn for å utføre de tjenestene som er avtalt. Mange borettslag har vaktmestertjenester som blir utført på faste dager i uken. Sesongen varer fra 1. april til 30. september. – Mange lag har sine årlige dugnader. Det er godt for miljøet i lagene. Med avtale om periodisk vedlikehold i regi av servicesentralen får de i tillegg et trygt og effektivt vedlikehold hele året, fastslår Skaget. mange oppgaver

KBBL Servicesentral har tre faste vaktmestere som tar seg av alle avtalefestede oppgaver for lagene i sameiet. En fast tømrer gjennomfører mindre snekkeroppgaver, blant annet bygging av trapper, uteboder, terrasser og hus for bossdunker etc. _ Vi har i tillegg to vikarer som utfører malingsoppdrag denne sommeren. De har veldig mye å gjøre, der den ene av dem har jobbet som fast ansatt i Servicesentralen tidligere

10

og som kjenner arbeidsoppgavene godt i de ulike lagene. Vi har i tillegg en fast ferievikar fra uke 26. Han var også her som ferievikar i fjor og kjenner derfor godt til rutene som de faste vaktmestrene har. Siden det er ekstra mye å gjøre fremover, kan det bli ansatt enda flere vikarer for å ta unna toppene. har ledig kapasitet

Men tross mange arbeidsoppgaver understreker Skaget at de har fortsatt kapasitet til enda mer. – Det er viktig at borettslagene har fokus på uteområdene sine. Det er av stor betydning at det ser fint og ryddig ut rundt boligene og at plener klippes regelmessig. Vi har alt nødvendig utstyr, og våre bioklippere gjør at plenene blir både grønnere og penere, sier Skaget. Vaktmestrene tar også på seg oppgaver som takvask, sjekk av tak, vask av fasader og vindusvask, slik at bygningsmassen utvendig ser velstelt ut. – Mange lag ønsker også at vi trimmer busker og hekker, og vi har utmerket utstyr tilgjengelig for slikt arbeid. Vi tar i tillegg på oss å fjerne ugress med midler som fungerer godt. Et annet tilbud fra Servicesentralen er spyling

Servicemedarbeider Tlf. 905 00 103

av belegningsstein og terrasser, terrassevask og fjerning av mose og grønske, som ofte er et problem i et fuktig kystklima. – Vi er også behjelpelig med å sette ut containere slik at beboerne kan rydde bodene og uteområdet. Mange gjennomførte dette arbeidet før 17. mai, men det er like aktuelt utover sommeren. Når vi kommer utpå høsten rydder vi rundt borettslagene slik at alt er klart til vintersesongen starter 1. november og utfører service av klippere og annet sesongutstyr. tett kontakt

Skaget har allerede hatt møter med en del av de nye styrelederne i borettslagene, og vil møte enda flere fremover. – Det er viktig å ha et tett og godt samarbeid med lagenes styrer. Det bidrar til at vi får god oversikt og en fin flyt i det viktige arbeidet som skal utføres av våre vaktmestere og tømrere, understreker han. ••


tema: uterommet

Asbjørn trives i

grønne Havgapet

Han har vært skipper på de store, blå hav i en mannsalder. I dag trives Asbjørn Hansen best på landjorda i Kristiansund, i det grønne og frodige Havgapet Borettslag. Som styremedlem ivrer han, sammen med resten av styret og beboere, for å forskjønne lagets uteareal og uterom. ove rødal

– Felles for beboerne er ønsket om å holde områdene rundt laget fint. Det er alltid god innsats når det er dugnader, sier Hansen. savner ikke sjøen

I dag er både han og kona for lengst pensjonister. Selv har han lagt bak seg 32 år som skipper i utenrikstjeneste, i stykkgodsfart og tankfart, senere på bergingsbåt før han avrundet sin sjøkarriere for Statoil med Ormen Lange-kabel mellom Aukra og Easington i England. – Da arbeidet der var ferdig, rundet jeg 62 år og innledet pensjonistlivet. I dag savner jeg

ikke jobben som sjømann. Det er blitt et helt annet miljø enn da jeg jeg var aktiv, sier han. Det var tilbud om skipperutdannelse som dro Asbjørn til Kristiansund og kjærligheten som fikk ham til å bli. Kona er fra byen og paret giftet seg i 1965. 75-åringen kommer opprinnelig fra Alta, men har bodd i Kristiansund siden 1960, mange av årene i enebolig i Härnösandveien. Det var ønsket om en lettere botilværelse som gjorde at han og kona flyttet til Havgapet Borettslag da de tre barna hadde forlatt «redet», et valg de aldri har angret på. I dag har ekteparet også fire barnebarn.

fokus på utearealet

Havgapet Borettslag gjennomførte en stor utvendig oppgradering av blokken for en del år siden, med etterisolering av fasader og nye vinduer. Det siste året har utearealet vært i fokus, og med god økonomi har laget hatt mulighet for en del nye investeringer. Det er satt ut nye flotte utemøbler, kjøpt fra Varde, impregnerte trapper er montert og det er foretatt en del beplantning, blant annet av vakre rododendron. Med en god sommer vil trolig også mange benytte seg av det 15 år gamle grillområdet nord for blokken, der kommunen eier grunnen.

Det er et grønt og fint område som omkranser blokka. KBBL Servicesentral sørger for klipping av plenene og andre vaktmesteroppgaver. 3Styremedlem Asbjørn Hansen i Havgapet Borettslag koser seg ute. Laget har investert i nye utemøbler.

Bomagasinet

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

11


Utsikten fra grillplassen er fantastisk flott. – Vi har planer om å friske opp uteområdet enda mer utover sommeren. Vi skal blant annet fjerne ugress, sier Hansen og tar oss med på nordsiden (baksiden) av blokken. Der er utearealet asfaltert og ryddig, det samme er parkeringsområdene, med malte striper så bilene kan stå sirlig på rekke og rad utendørs. Populært for mange å bruke når KBK spiller kamp! Sju andelseiere i laget har egen garasje i et anlegg øst for blokken. Før stod beboerne selv for mye av utearbeidet gjennom året, men i dag er dette overlatt til KBBL Servicesentral. Det fungerer ifølge Hansen meget bra, og gjør at de som bor i borettslaget med god samvittighet kan låse døra til leilighetene og dra bort når de ønsker det uten å tenke på utvendig vedlikehold. trives som lite lag

– Dere er naboer til byens største borettslag, Makrellsvingen Borettslag, har dere diskutert sammenslåing? – Ja, det har vært tatt opp en gang. Men vi greier oss bra som et lite lag og folk trives her. Mange har bodd her like lenge eller lenger enn jeg, det vil si over 12 år, sier Hansen. Han og kona betalte 760.000 kroner i innskudd da de flyttet dit høsten 2004, for en femroms leilighet på ca. 100 kvm. Nå har ekteparet solgt hytta, så fokus er fullt og helt på Havgapet Borettslag og et godt liv der, inkludert besøk av barn og barnebarn som alle bor i Kristiansunds-området. •• Beboerne i Havgapet Borettslag har tilgang til en stor grillplass nær blokken, med nydelig utsikt. 6Baksiden av blokken er asfaltert, det samme er parkeringsplassene utendørs.

12


tema: uterommet

Uteplass i ny drakt Endelig er sommeren her, og det er på tide å sette ut hagemøblene. Hvorfor ikke gi dem nytt liv med et strøk maling, og gi uteplassen et personlig uttrykk? bettina bjørn

Når sommerværet kommer, flytter vi måltider, lesestunder – ja, det meste av tilværelsen ut på uteplassen. Men når du endelig skal finne frem og ta i bruk utemøblene slår det deg kanskje at de ikke ser spesielt innbydende ut lenger. I stedet for å kjøpe nytt kan du enkelt og rimelig gi utemøblene nytt liv med et strøk maling. en modig og morsom måte å skape en personlig

stil på utemøblene er å velge markante farger. Bryt med det tradisjonelle og gi den klassiske dekkstolen en kraftig blåfarge eller en drakt i burgunder. Mal barnas møbler i fargene de liker best, og piff opp grillplassen med en sprek farge. dristige fargevalg føles ikke like naturlig for

alle, og vil du ha en mer dempet stil, kan du velge klassiske farger i den skandinaviske stilen, som grå og sandfargede nyanser, perlemor og havblå. Det viktigste er å finne farger du trives med, slik at du kan sette et personlig preg på utemøblene og møte sommeren med stil og fornyet energi. Boligbyggelaget ditt har samarbeidspartnere som gir deg rabatt og bonus på kjøp av maling og hagemøbler. Se hjemmesiden. ••

Måltidene kan nytes ute: Her er det skapt en hyggelig atmosfære ved hjelp av lune farger og friske planter.

13


1 tema: uterommet

- UTEOMRÅDET ER VIKTIG – Det er uteområdet som binder folk sammen. Det er der vi treffes og slår av en prat, og vi møtes ute til sommerfest og andre samlinger i borettslaget, sier Lise Gram Dokka. Hun ledet borettslaget da fellesarealene for noen år siden ble kraftig oppgradert.

ole bjørn ulsnæs

14


2

Borettslaget Plassen i Skien satset nær fire millioner kroner på en omfattende renovering av uteområdene mellom rekkehusene. Etter oppgraderingen, som også omfattet en ny lekeplass for de minste ungene, har det praktisk talt bare flyttet barnefamilier inn i laget. – Dette har virkelig vært viktig for oss, sier Gram Dokka. – Nå ser vi stadig at det kommer besteforeldre og barnebarn fra andre borettslag hit til oss for å leke og kose seg sammen. for unger og voksne

– Vi har fått hyggelige tilbakemeldinger etter at prosjektet stod ferdig, sier den avgåtte borettslagslederen. – Vi har lykkes i å tilrettelegge området for alle. Her er det lekeplasser for ungene og møteplasser for oss voksne. Det betyr mye for trivselen. Uteområdene i borettslaget fikk et kraftig løft. En del veier ble lagt om, området er drenert, og masser er byttet ut. Alle de 46 inngangspartiene er belagt opp med smågatestein, heller og beplantning, og de interne veiene er utvidet med tanke på barnevogner og rullestoler. Alt arbeidet ble gjort etter kravene til universell utforming. Alle leilighetene og fellesområder kan nås med rullestol.

brukte landskapsarkitekt

– Prosessen startet med at Feste Landskap/ Arkitektur ble engasjert til å tegne et forslag basert på ønskene vi hadde. – Vi ønsket å bruke eksperter for å få en god helhet på uteområdene. Jeg var med i starten av prosessen. Det var viktig slik at vi fikk fram ønskene vi hadde for uteområdene. Landskapsarkitektene la fram et forslag som var kostnadsberegnet til 2,5 millioner kroner. Med alle tilleggsarbeidene kom sluttsummen på ca. fire millioner. – Resultatet er blitt veldig bra. Det var dyrt, men verdt hver krone. Vi ønsket at Plassen skulle bli et flott borettslag. Folk skulle være stolte av å bo her, forteller Lise Gram Dokka. – Landskapsarkitektene hjalp oss til å komme i mål med den ambisjonen. Vi fikk profesjonell

hjelp og gode forslag til busker, trær og plener. Nå bærer eple- og plommetrærne frukter. Det er gøy. feste

Feste Landskap/Arkitektur styrte arbeidsprosessen på vegne av borettslaget. – Det var viktig for oss, sier Gram Dokka. – Vi hadde ikke verken kompetanse eller tid til å følge opp en så stor og omfattende prosess. Det er så krevende at det var helt riktig av oss å sette bort jobben til en profesjonell aktør. – Bomiljø og trivsel er med på å skape god helse. Beboerne liker at det er pent rundt dem, og vi ser tydelig at folk følger opp og holder det ordentlig rundt omkring i borettslaget. Det at vi har valgt kvalitetsløsninger hele veien, har vært viktig for at resultatet har blitt så bra, avslutter Lise Gram Dokka. ••

1. Inngangsparti - Alle leilighetene fikk nye inngangspartier med gatestein, heller og beplantning. Her er det flott å ta seg en prat over en kopp kaffe, sier Lise Gram Dokka og Anne Vigdis Ødegård. 2. Vask - Ann-Mari Johansen vasker gjerdet mens Kari Løvsletten Mikalsen rydder opp i gammelt rusk og rask.  Kvalitet - Vi har satset på kvalitet hele veien, forteller tidligere borettslagsleder Lise Gram Dokka og nestleder Johnny Gudbrandstuen.

15


tema: uterommet

Uteområdene er viktige sosiale møteplasser, sier senior landskapsarkitekt Trond Endresen hos Feste Landskap/Arkitektur.

– VI ØNSKER Å SKAPE GODE MØTEPLASSER – Det er på utsiden av dørene sine folk treffes. Tilhørighet og et godt naboskap blir til utendørs, påpeker senior landskapsarkitekt Trond Endresen hos Feste Landskap/Arkitektur. – Når vi jobber med et prosjekt, er vi ikke først og fremst opptatt av kantsteiner, plener og beplantning. ole bjørn ulsnæs

– Det er noen av midlene for å nå et mål om bedre omgivelser. Vi jobber med mennesker og omgivelser, og hovedmålet er å skape gode møteplasser. Du kan si at vi har et sosialt aspekt over arbeidet vårt. Vårt mål er å hjelpe borettslag, kommuner, eiere av eneboliger og andre kunder med å skape gode og funksjonelle uteområder, understreker Endresen. Feste Landskap/Arkitektur har kontor i Porsgrunn, på Kapp og i Tolga og jobber for private, borettslag, entreprenører og offentlig virksomhet over det meste av landet. kunnskap og forståelse

– Nøkkelen til et godt uteområde er kunnskap og god kommunikasjon, forklarer landskapsarkitekten. – Jeg starter alltid prosessen med å finne ut hva som er brukernes ønsker og behov. Budsjettet er også avgjørende. Vi må ha en god dialog med oppdragsgiveren for å kartlegge ønskene og se hva vi kan få til, innenfor de økonomiske rammene som gjelder. Prosessen starter ofte med at Endresen bruker noen timer ute i felt for å se hvilke kvaliteter som er i området.Han tar bilder og jobber fram en nå-status i etterkant før han starter jobben med endringer og utbedringer. – Når en planlegger et uteområde, er det viktig å tenke over framtidig bruk og vedlikehold. Alt skal stelles og holdes i orden. Om en er glad i å jobbe ute, eller om borettslaget har entusiaster

16

som gjør den jobben, kan en velge løsninger som krever mer vedlikehold enn om arbeidet skal settes bort til eksterne leverandører. nye utfordringer på grunn av klima

– Jeg leter etter det som er spesielt og eksisterende kvaliteter ved uteområdet vi skal utvikle. Hvilke utfordringer møter vi, og hva er oppdragsgiverens behov? Vi må også ta hensyn til vann- og avløpsledninger og annen infrastruktur, sier Endresen. Værforholdene har endret seg dramatisk på få år. Nedbøren kommer oftere som store regnskyll, og det bør vurderes åpne overvannsløsninger som for eksempel fordrøyningsdammer, permeable dekker og andre løsninger for å handtere overvann. – Vi jobber med det meste utenfor veggene og tar selvfølgelig hensyn til alle aktuelle forhold for å tegne et funksjonelt og pent uteområde. økt verdi på leilighetene

Feste Landskap/Arkitektur har jobbet med uteområdet til Plassen borettslag i Skien. Prosessen startet med enkle, håndtegnede skisser av nå-situasjonen og av et forslag til utforming. – Vi jobbet med fellesarealene og fant sammen med styret fram til gode løsninger for områdene mellom boligene. Vi tegnet inn møteplasser, lekeplasser, nye gangveier, uteplasser til leilig-

hetene og kom med forslag til oppgradering av inngangspartiene til leilighetene. Etter at styret hadde sagt ja til skisseforslaget, begynte Feste Landskap/Arkitektur å utarbeide situasjonsplaner, byggeplaner og planer for utforming av detaljer som f.eks. trapper. Det ble laget beplantningsplaner og alt annet som måtte til for at borettslaget skulle få et fint uteområde. Noen år etter er erfaringen at boligene har steget bra i verdi, og at satsingen på møteplasser og lekeområder har ført til at flere barnefamilier har flyttet inn.– Uteområdene er viktige når det gjelder både økt trivsel og verdiøkning, sier Endresen. – Det er en erfaring vi har fra flere prosjekter. avslutter med vedlikeholdsplan

– Vi tegner planteplan for busker, stauder og andre grønne vekster. Sommerblomster er det sjelden at vi kommer med forslag til, for det ordner folk selv, sier Endresen. Jobben kan avsluttes med en skjøtselsveileder - et arbeidsverktøy for vaktmester eller andre som skal stå for vedlikeholdet. – Er det mulig å gjøre selve jobben selv etter at dere har tegnet og beskrevet alt som skal gjøres? – Det anbefales ikke for et borettslag eller andre som har så store prosjekter. Men en huseier kan i prinsippet gjøre jobben selv, sier Endresen. ••


Medlemsdager hos Flügger farve 22. - 24. juni

13454 18/17

40% på alle Flügger produkter + 5% bonus*

*

Tilbudet gjelder Flügger produkter i perioden 22. - 24. juni 2017. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Tilbudet gjelder så langt lageret rekker.

17


tema: uterommet

Samarbeidet har gitt sommeridyll Det er fruktbart med nært samarbeid mellom kommune og borettslag for å skape et aktivt uterom. Det er Måseveien 20 Borettslag et godt eksempel på. ove rødal

Samarbeid om oppgraderinger har gjort at uteområdet er blitt en perle både for beboerne i laget, familier og andre i nærområdet og fra andre steder. Det er en yndet rekreasjons- og badeplass gjennom sommeren. vinn - vinn - situasjon

– Vi har ryddet vår tomt og på kommunal grunn nede ved sjøkanten det siste tiåret, og det har gitt resultater. Kommunen har stilt opp på en positiv måte. Det som før var villniss og mye rot, er blitt fint og ryddig. Ned til stranden er det kommet en fint muret adkomst som gjør tilgangen dit mye lettere, behageligere og tørrere. Nye gjerder og forstøtningsmurer pynter opp rundt blokken, sier styreleder Steinar Angell. Han ser frem til sommerukene, med glade barn og voksne nede ved sjøen og på borettslagets fellesområde med plen og en flott grillplass med sitteplasser. Mange barnehager og skoleklasser tar turen ned til stranden når det er fint og varmt vær. – Da er det virkelig lyden av sommer her. Man kjenner duften av fersk kaffe og grill-lukt - og folk bader og soler seg, smiler han. stor innsats

Angell forteller at det ligger svært mye arbeid bak de positive endringene av uteområdene og badeplassen. Resultatet har kun vært mulig med god deltagelse av beboere i laget og positiv holdning fra kommunen. – Det er Kristiansund kommune som eier grunnen ved badeplassen, men vi rydder området hvert år på dugnad. Det er heldigvis mange ildsjeler i laget vårt. Kommunen stiller med containere og frakter bort det som ryddes, sier han og anbefaler lignende samarbeidsordninger for andre borettslag i landet som har mulighet for det.

1. Det er en fantastisk utsikt fra 7. etasje i boligblokken! Bildet er tatt for stranddugnaden. 2. Styreleder Steinar Angell (t.v.) og styremedlem Per Olav Weiseth ser frem til lyden av sommer rundt Måseveien 20. 3. Uterommet er forskjønnet med nye gjerder og forstøtningsmurer. 4. Måseveien 20 sett fra ytterste del av badeplassen - i en liten idyllisk vik ved havet.

18

kveldssol

– Og når vi ønsker det, kan vi trekke oss tilbake til en av de de ni etasjene i blokken og nyte en fantastisk utsikt og kveldssol fra balkongene våre, helt til sola går ned i havet, sier Steinar, som har bodd i laget siden 1973 og opplevd oppgradering både av bygg og uterom fra starten av. Styremedlem Per Olav Weiseth, også han en stor ressurs for laget, har bodd der i ti år og stortrives blant trivelige naboer. – Vi har mange pensjonister i borettslaget, og de står på. I tillegg har det kommet noen barnefamilier. Det synes vi er veldig kjekt, sier Weiseth.

1


3

2

4

lys

Laget har en vakker lyssetting rundt blokken som varmer alle som opplever den. Da er det stille og rolig, ingen gjennomgangstrafikk i området. Borettslaget består av to- tre- og fireromsleiligheter og bomiljøet er stabilt. Folk trives. Mange av beboerne har solgt eneboligen for å få en lett og god botilværelse helt nede ved havkanten og oppleve den vidunderlige kontrasten mellom vinterro og glade sommerlyder. En variasjon som beriker! ••

19


SOMMERENS BESTE

Grillburger

w

us

ken

ski

ok

e

20

Det sier kokken Mateus Wesolowski. Han lærte grillhemmelighetene av en kjøkkensjef fra Florida. I Jacob&Gabriels burger legger han til passion&love og lokale råvarer. Mitt råd er: Lag alt fra scratch. Gjør litt som førstemann på månen, utforsk og sjekk. Da blir det bra! Wolowskis passion for gode råvarer startet med bestemor Sabina i Polen. – For meg var bestemor den beste kokka. Vi hadde masse tid og moro på kjøkkenet og mye god mat. Etter bestemor kom Mateus til et annet «kjøkken for lykkelige folk», grillrestauranten Jeff’s i Warsawa. – Der fikk jeg alle grilltriksa i høyt tempo og høy temperatur. Jeg ble bokstavelig talt «grillet» i Jeff’s løfte til gjester, 100% fornøyd eller pengene tilbake!

m at

– Bruk mye passion & love og naturlige råvarer. Det er viktig når du skal servere enkel mat og lage det godt!

ole bjørn ulsnæs

k

siri k. fagervoll

wesolo


mattipset

INGREDIENSER

• Kjøttdeig • Bacon • Ost • Salat, • Tomat, • Rød løk • Majones • Salt, pepper • Burgerbrød • Pommes frites

SLIK GJØR DU

1

Kvern din egen kjøttdeig Her kommer kjøttkverna til heder og verdighet igjen. Bruk bibringe og høyrygg okse. Fettinnholdet må være minst 20 prosent, ellers blir det tørt. Salte og pepre.

2

Lag crispy bacon i ovn Legg på bakepapir og stek på 170 grader. Det tørker ut baconet litt. Crisp opp baconet med grill tilslutt, bare kort tid. (Pass på så det ikke brenner).

3

Bland din egen majones Bland eggeplomme og olje (soya eller solsikke). Har du stekefett fra okse, er det enda bedre! Smak til med 1 ts eple edikk, sitron, salt og pepper.

4

5

6

Server Del brioche-brødet, legg på smør, og grill sidene i 10 sekunder. Legg på majones på begge grillsidene av burgerbrødet, så lagvis, salat, tomat, rødløk. Ha burger med ost og bacon i midten, og topp med burgerbrød. Server med pommes frites. 100% fornøyd. Garantert! ••

Bak brioche burgerbrød 500 g hvetemel, 75 g sukker, 15 g gjær (fersk el. tørr), 7 egg, 225 g smør. Bland mel, sukker, gjær, egg og kjør tilslutt inn smør i terninger. Lag emner à 80-90 g, og hev over natten. Bak ut, og hev til dobbel størrelse. Pensle med egg, og stek på 165-170 grader i ovn til brødet får en lysebrun, gylden farge.

Grilltips

Hjemmelaget pommes frites Bruk grillpoteter. Kutt i 1 cm staver. Stek i frityr eller kjele med olje, eller ovn. Trikset er å steke i 3 omganger. Første steking til lys potetfarge, ta ut og la hvile litt. Neste til lys gylden farge, ta ut og hvile, og tilslutt til ferdigstekt pommes frites.

Fyr med ved Fyr opp grillen med bjørkeved. Da får burgeren en fantastisk røyksmak.

Burgeren - forme og grille Form burgere i passelige størrelser, ca. 200 g kjøttdeig per burger. Grilles og vendes på samme plass. Skyv ut på sidene burgere som skal være medium-rå, fortsett steking av de som skal være godt stekt. Legg på ost, og topp med crispy bacon til slutt.

Temperatursjekken Hold hendene 20 centimeter over grillvarmen og tell til fire. Når du må ta vekk hendene på 4, da er grillen varm nok.

21


MAROKKO Har du lest «1001natt?» Eller sett filmen «Casablanca?» Nesten garantert har du lest Thorbjørn Egners bok «Kardemommeby?» Fellesnevneren er at inspirasjonen er hentet fra eventyrlandet Marokko, et land som har inspirert mangfoldige kunstnere med sitt mangfold av farger, lukter og smaker.

myriam h. bjerkli

Vår rundtur i Marokko starter i UNESCObyen Marrakech. Som flere tradisjonelle byer i Marokko er medinaen omgitt av en festningsvoll. Hele medinaen er som en reise til fordums tider, med livlige souker, myldrende gater og basarer, fylt med folkeliv og orientalsk atmosfære. Bugnende av skinnvarer, silkeskjerf, spennende krydder, te og mye annet som vi slett ikke visste at vi ønsket oss. Djemaa el Fna-plassen er selve hjertet i medinaen. Hen vandrer vi mellom boder som tilbyr alt fra medisinske urter til konditorvarer, nytende på en leskende, nypresset appelsinjuice. Plassen er oppført på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv og å vandre her, er som en reise i 1001 natt. Etter en rundtur i markedets mange irrganger, besøker vi en restaurant som hevder å være en av de tre beste marokkanske restaurantene i Marrakech. Restauranten er en gammel riad, et tradisjonelt marokkansk hus/palass med en innvendig «hage», som ligger i den sjarmerende medinaen (den gamle bydelen). Her får vi en smakfull introduksjon til det smakfulle marokkanske kjøkkenet, underholdt av folkloremusikk og magedans. atlasfjellene

I horisonten, sør for Marrakech reiser de mektigste Atlasfjellene seg, og med NordAfrikas høyeste fjelltopp på 4165 m.o.h. er den et imponerende skue. Jeepsafarien dagen etter, tar oss med forbi store vannreservoarer,

22

gjennom pittoreske landsbyer, og langs frodige daler. Dette er en del av «berberriket», et område som er kjent for sitt flotte og fargerike håndverk. Berberne er også kjent for sin gjestfrihet, og en teseremoni i et privat berberhus gir et fint innsyn i en tradisjon som er en viktig del av hverdagen for de fleste marokkanere. kardemommebyen essaouira

Langs den over 3500 km lange kystlinjen til Marokko ligger Essaouir, kjennetegnet av sterke kontrastfarger, kalkhvitt og lapisblått. På den travle havnen klargjøres agn og fiskebåter, og med mer enn 240 forskjellige fiskearter er utvalget upåklagelig. En spasertur fra havnen til souken, via sqalaen er som å gå i fotsporene til kjendiser som Jimi Hendrix, Leonard Cohen, Orson Welles og Thorbjørn Egner. casablanca

Casablanca, er Marokkos økonomiske sentrum og eneste metropol, og i dag langt mer moderne enn hva vi husker fra den romantiske filmklassikeren med samme navn. Casablanca er et viktig knutepunkt mellom øst og vest, og her er det gode shoppingmuligheter. Mot havet ruver Hassan II-moskéen, det nest største religiøse byggverket i verden, bare forbigått av moskeen i Mekka. Moskeen, som er åpen for turister, er rikt utsmykket med zellij-mosaikk, marmor, granitt, onyks, sedertre, messing og titan. ••


reisetipset

Kardemommebyen Essaoiura

1

2

1. Marokkanske tepper er populære å kjøpe med seg hjem. 2. Båter i Essaoira. Marokkansk bakhage, Riad i Marrakech.

23


Spisestuestol Skandia Junior Design: Hans Brattrud

www.fjordfiesta.com

24


kryssord og sudoku

Kryssord

&

Det er sommer og sol og tid for å sette seg ut på balkong eller terrasse og kose seg med Bomagasinets kryssord og sudoku. Det er ingen bedre hjernetrim enn disse hobbyene! Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. Merk konvolutten med Kryssord 2-2017 eller Sudoku nr. 2-2017. Sendes til TIBE, postboks 473, 6401 Molde.

Innsendingsfrist: 1. august 2017

LØSNING KRYSSORD NR. 1, 2017

Vinnere kryssord: Anne M. Harberg, 6510 Kristiansund N Jorunn Follaug, 3719 Skien Aslaug Lyngstad, 6412 Molde Vinnere sudoku: Gretha Olsen, 4824 Bjorbekk Cathrine Henriksen, 3716 Skien Odd M. Holmsnes, 5515 Haugesund

Lett

Middels

Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord

sudoku

25


26


jusspalten

NABOTRÆR

- KILDE TIL IRRITASJON? Busker og trær kan være kilde til stor irritasjon naboer imellom. Ett og samme tre kan være til glede for naboen fordi det skjermer mot sol og innsyn, samtidig som du sjeneres fordi det hindrer utsikt og fører til skygge på uteplassen.

Mange kjenner til nabolovens regler om trær mellom to eiendommer, men hvilke regler gjelder innad i boligselskapet?

vil nok, alt etter omfanget, også kunne anses for å være til urimelig ulempe. hvem kan bestemme at et tre skal fjernes?

naboloven gjelder ikke

Naboloven gjelder for rettsforholdet mellom to grunneiendommer, og kan derfor ikke brukes for trær innad i et borettslag eller sameie. Spørsmål rundt trær og busker må da løses på grunnlag av de reglene som gjelder i boligselskapet. Det kan vedtas egne regler for trær, mest hensiktsmessig i husordensreglene. Dersom boligselskapet ikke har fastsatt regler for trær og busker, må spørsmålet om et tre er lovlig løses på bakgrunn av bestemmelsene i borettslagsloven eller eierseksjonsloven. reglene i borettslags- og eierseksjonsloven

Ingen av lovene inneholder regler som konkret omhandler trær, men det gjelder et generelt prinsipp om at bruken av boligen og fellesarealene ikke må være til urimelig eller unødvendig ulempe for de andre eierne (borettslagsloven § 5-11 første ledd og eierseksjonsloven § 19 første ledd). Dersom et tre på boligselskapets område er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for de andre eierne, vil det være i strid med loven. Hva som skal til for at et tre anses for å være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Mindre ulemper må man som nabo finne seg i, men er treet for eksempel i en slik stand at det står i fare for å velte, og dermed er til fare for skade på personer eller eiendom, så vil det være ulovlig. Et tre som medfører store skyggevirkninger for en bolig, mye nedfall av blader o.l.

Styret må i utgangspunktet ha myndighet til å beslutte hvorvidt et tre som befinner seg på fellesareal skal fjernes. Dette må anses som alminnelig vedlikehold og forvaltning av eiendommen og således være en del av styrets oppgaver, jf. borettslagsloven § 8-8 og eierseksjonsloven § 40. Dette kan imidlertid stille seg annerledes dersom det gjelder fjerning av mange trær, eller det er snakk om et tre som er av stor estetisk betydning for eiendommen, for eksempel et stort tuntre. Da kan en fjerning innebære en så stor endring av tomten at det krever to tredjedels flertall på generalforsamlingen/sameiermøtet, jf. borettslagsloven § 8-9 andre ledd bokstav a og eierseksjonsloven § 30 andre ledd bokstav a. Det skal uansett understrekes at generalforsamlingen og sameiermøte på vanlig måte kan instruere styret. Mener et flertall at treet skal fjernes eller få stå, så må styret rette seg etter det. Befinner treet seg inne på tilleggsdelen til den enkelte seksjon, eller areal andelseieren har fått eksklusiv bruksrett til, står nok ikke styret eller generalforsamlingen/sameiermøtet like fritt. Men er treet til en slik skade eller ulempe som loven legger ned forbud mot, eller i strid med vedtatte husordensregler, har fellesskapet grunnlag for å kreve at det fjernes. ••

av elisabeth aas nilsen advokat, nbbl

27


personlig økonomi

SEKS GRUNNER TIL AT

BOLIGPRISVEKSTEN DEMPES Boligmarkedet har vært hett det siste året, hovedsakelig drevet av lav rente og bedring i norsk økonomi. Oppgangen er forsterket av flere år med lav boligbygging i pressområder.

NBBL forventet ved inngangen til året at boligprisene på landsbasis vil stige med om lag fem prosent i 2017, og vi ser ingen grunn til å endre denne prognosen basert på utviklingen i første kvartal. I løpet av året forventer vi også at de regionale forskjellene vil avta. Tidligere har det vært liten variasjon i prisveksten (prosent) rundt om i landet, men det siste året har vi hatt et tredelt boligmarked; svak utvikling i oljetunge Rogaland og andre områder tilknyttet oljenæringen, høy vekst de fleste andre steder og eksplosiv boligprisvekst i hovedstaden. Nå er det imidlertid flere faktorer som taler for et taktskifte i boligmarked og at prisveksten vil dempes til et mer bærekraftig nivå. 1. Renten. Rentebunnen er sannsynligvis nådd, til tross for at Norges Bank ikke utelukker ytterligere rentekutt. Uansett er muligheten for lavere boliglånsrente begrenset, mens det ikke kan utelukkes en betydelig høyere boli-

28

glånsrente i løpet av noen år. Én risikofaktor er imidlertid at renten allerede er på et så lavt nivå, at nivået i seg selv fortsatt øker presset på realaktiva som eiendom. 2. Boligbygging. Boligbyggingen har økt kraftig de siste to årene og har ikke vært høyere siden tidlig på 80-tallet. De siste tolv månedene har det blitt gitt 38.080 igangsettingstillatelser til nye boliger. Samtidig blir befolkningsveksten stadig lavere sammenlignet med rekordveksten fra noen år tilbake. I 2016 økte Norges befolkning med 44.302 personer. Sett i lys av at det i gjennomsnitt bor 2,2 personer per husholdning kan vi i dag si at boligtilbudet er på et bra nivå. 3. Etterspørselssiden. Det er mye som tyder på at boligprisveksten på Østlandet har blitt drevet av psykologi og forventninger om sterk prisvekst. Psykologien endrer seg raskt, senest for ett år siden var det «ingen» som forventet at boligmarkedet skulle ta fullstendig av fra påsketider. Tvert imot var den rådende oppfatningen at boligprisveksten skulle «flate ut» på et moderat nivå. Dette illustrerer hvor raskt psykologien kan snu og hvor vanskelig det er å

forutsi etterspørselen i markedet på kort sikt. 4. Norsk økonomi. Norsk økonomi bedres stadig i etterkant av oljeprisfallet, men veksten er fortsatt kun moderat. Det fører til måtehold i lønnsoppgjøret og kan dempe betalingsviljen og evnen til potensielle boligkjøpere. 5. Boliglånsforskriften. En strammere boliglånsforskrift fra nyttår kan gjøre det vanskeligere å få boliglån og dermed dempe etterspørselen etter bolig. 6. Høyt gjeldsnivå. Sist, men ikke minst så er boligprisene og husholdningenes gjeldsbyrde kommet opp på et høyt nivå, historisk sett. Det tilsier en mer moderat boligprisvekst de kommende årene. ••

christian f. bjerknes rådgiver, nbbl


MEDLEMSFORDELER

Medlemsfordeler i KBBL 2017 Som medlem får du tilgang til en rekke gode medlemsfordeler. Det skal lønne seg å være medlem i KBBL! Medlemskortet må være aktivert for å få bonus og rabatt. Her er en oversikt over lokale medlemsfordeler. Se oversikt over alle dine fordeler på www.kbbl.no/fordel

atlanterhavsbadet

odin

malia

10 % rabatt på badebutikken Klor 15 % rabatt på enkeltbilletter og klippekort 20 % rabatt på halvårs- og årskort

20% rabatt på leie av alle våre maskiner og personløftere, inkl. alt annet småutstyr i vår utleiepark

18-25% rabatt på alle varer, for eksempel maling, tapet, gulv og annet nødvendig oppussingsutstyr

maxbo kristiansund

glassmester solbjør

scandic markiser

Inntil 25 % rabatt på veiledende leverandørpriser. Ved kampanjer gis KBBLs medlemmer alltid beste pris. Borettslag tilbys proffkunderabatt.

15 % rabatt på speil/interiørglass 20 % rabatt på balkonginnglassing 25 % rabatt på isolerglass, vinduer og dører

20 % rabatt på hele vårt innvendige og utvendige solskjermingssortiment 5 % bonus*

neas

flisforum

jon sæter as

Jevnlig tilbud på strømavtaler med gode rabatter. Innenfor bredbånd får medlemmer rabatt på både etableringer og bredbåndsrelaterte produkter

5 % rabatt på alle kjøp – gjelder også på kampanjer og tilbudsvarer. Unntatt bestillingsvarer 12 % rabatt på timepriser

10 % rabatt på bygningsventiler, sentralstøvsugere, takstiger, snøfangere, pipeplattformer, ventilasjon, takrenner og nedløp 20 % rabatt på beslag og takhatter

west elektro

advokatfirmaet øverbø gjørtz

nordmørskafeen

10% rabatt på elektromontør + svakstrøm 15% rabatt på belysning 20% rabatt på standardmateriell 3% bonus*

15 % rabatt på timepris nå første «konsultasjonstime» til KBBLs medlemmer. Borettslag tilbys 10% rabatt

10% rabatt på catering - kald mat 15% rabatt på catering - varm mat

kbbl eiendomsmegling

montér røsand

expert

20% rabatt på meglerprovisjon

Inntil 35% rabatt og 4% bonus*

5% Bonus*

tilbords

lampehuset

sparebank 1 nordvest

10% rabatt 5% bonus*

5 % bonus* Gjelder også nettbutikk

Gunstig rente på lån til bil og bolig. Søk elektronisk via www.kbbl.no/fordel

dekkteam

bademiljø øyvind lystad

hth kjøkkenforum

Min 42 % rabatt på lagerførte dekk og felger Medlemmene får den beste rabatten som er oppnåelig under kampanjeperioder. 10 % rabatt på dekkhotell 10 % rabatt på bilpleie

Inntil 7% rabatt på timesats dagtid Inntil 15% rabatt på synlige produkter, baderom og sanitærutstyr Inntil 20% rabatt på rør og deler 3% Bonus*

10% rabatt på Spekva, Stein, Marbré, Ka, Skyvedører 15% rabatt på HTH gruppe 5, 6, 7 + Implast 20% rabatt på HTH gruppe 1, 2, 3 og 4 2% bonus*

intersport 10% rabatt 5% bonus*

Alle rabatter gjelder på ordinære priser. * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert. Bomagasinet

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

29


NY KBBBL-SAMARBEIDSPARTNER,

NY MEDLEMSFORDEL

INTERSPORT

10% rabatt 5% bonus*

Intersport er en av «veteranbutikkene» på Futura i Kristiansund. Sportsbutikken ble etablert i senteret for over 20 år siden, og i 17 av årene har daglig leder, Linda Kvernstad, jobbet der.

ove rødal

jens lyngstad

KBBLs nye samarbeidspartner har butikklokaler på 850 kvm. som bugner av kvalitetsvarer for folk som ønsker å komme i bedre form! I tillegg kommer et lager på 150 kvm. – Vi har lagt bak oss et meget bra år. I 2016 opplevde vi stor økning i omsetningen, forteller Kvernstad. Hun er veldig glad for avtalen med KBBL og har store forhåpninger til at medlemmene i boligbyggeklaget vil benytte seg av gode rabatt-tilbud og 5 prosent bonus i tillegg. Normalt er rabatten på 10 prosent, men i perioder øker den til 15 prosent. – I tillegg planlegger vi spesialtilbud til medlemmene og events, blant annet er medlemskvelder aktuelt å tilby, sier hun. Butikklokalene inneholder på denne tiden av året et stort utvalg av sykler og utstyr for løping og trening både ute og inne. Svært mange liker å sykle, og legger vekt på god kvalitet.

Sykler er en stor salgsartikkel for Intersport.

– De siste par årene har vi også begynte med salg av elsykler og salget økte mye i fjor. Vi regner med at denne utviklingen fortsetter denne sesongen. Mange kunder er ifølge Kvernstad meget motebevisste når det gjelder sportsbekledning og fottøy, og følger gjerne trendene. De ansatte har stor kompetanse innen produktene som selges og gir gode råd både til de som er ute etter fornyelse av treningsgarderoben eller ønsker gode treningstips. Intersport er verdens største sportskjede. Kjeden ble etablert i 1968. I dag finnes ca. 5 300 butikker i 39 land. I Norge drives Intersport av Gresvig, og er den nest største sportskjeden i Norge med en markedsandel på ca. 15%. Intersport i Kristiansund er en av ca. 115 butikker spredt utover hele landet. Kjedens hovedkontor ligger på Helsfyr i Oslo, med sentrallager i Askim. I 2008 åpnet Intersport nettbutikk i Norge. ••

Tina Helen R. Sakshaug i KBBL og daglig leder Linda Kvernstad i Intersport i Kristiansund gratulerer hverandre med samarbeidsavtalen. I bakgrunnen en av sommerens heteste salgsprodukter, løpesko i alle prisklasser.

30


25 ÅRS FLISERFARING I 25 år har Flisforum i Kristiansund levert kvalitetsvarer til sine kunder, i hovedsak flis fra Spania, Italia og Tyrkia. ove rødal

MEDLEMSFORDEL 5 % rabatt på alle kjøp – gjelder også på kampanjer og tilbudsvarer, unntatt bestillingsvarer. 12 % rabatt på timepriser

jens lyngstad

Firmaet har vært en trofast samarbeidspartner for KBBL i 15 år, og innehar kompetanse innen faget som få andre kan matche. Det de ansatte ikke vet om flis og dens egenskaper og skjønnhet, er ikke verdt å vite! Firmaet har siden 1992 vært et av de ledende firma innen leveranser av keramisk flis, lim og fugemasser i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane og har i en bransje i endring fortsatt mange forhandlere med utstilling. – Jeg tror vi var blant de aller første som inngikk samarbeidsavtale med KBBL, og vi gir gode rabatter til medlemmene, sier gründer Alfred Blomsø, i dag aktiv pensjonist og stadig å se i de fine, lyse lokalene på Løkkemyra hvis han ikke er på kunde- eller leverandørbesøk. Han har en stor kontaktflate mot de ledende flisprodusentene. Firmaet importerer sine produkter direkte fra fabrikk. Firmaet som i dag holder til på Løkkemyra er minst like oppegående og aktivt som i starten.

Alfred Blomsø har opplevd en sterkt økende interesse for flis til bruk både inne og ute på disse årene. – Det var ikke vanlig med flis i vårt distrikt for 25 år siden, men nå er situasjonen helt annerledes. Flis er da også noe av det beste og vakreste som kan brukes i og utenfor et hus, sier Blomsø. Han husker at Husbanken sa nei til husbyggere som ønsket flis da han startet firmaet i 1992. Det var et for fint og dyrt materiale! På bad er flis nesten obligatorisk på alle gulv, og på vegger er flis og veggplater mest aktuelt. Mange bruker også flis på kjøkkenet, stuen, entreen, og bruk av flis ute er stadig økende. Det mest spennende produktet vi jobber med for tiden, er flis brukt på tak, som et rimeligere alternativ til skifer. – Vi har utstilling av rundt 30 bad i butikken. Totalt har vi et lager på hele 1.000 kvm. - som sikrer rask levering og god service, sier Blomsø. Kundene er blitt dristigere i valg av farger, og de

har mange ulike varianter å velge mellom. Men mange velger likevel fortsatt hvite flis til vegg. Det oppleves som sikkert og noe som er varig, tidløst og alltid trendy. Gjerne i kombinasjon med mørke gulvfliser. Reglene for bad/våtrom i Norge er meget strenge. Vi har egne krav til fall på gulvet mot sluk, samt bruk av membran med tilhørende produkter. – Flis er både et vakkert og trygt materialvalg og mange legger gjerne på en 100-lapp pr. flis for å få den aller beste kvaliteten og kompetente, erfarne fagfolk anbefales til å utføre jobben, sier Blomsø. Flisforum tilbyr flisleggere til kunder som ønsker det. Datter Hanne og svigersønn Sindre har overtatt den daglige driften etter Alfred Blomsø og han er meget fornøyd med neste generasjons innsats, med en fremoverlent holdning til nyskaping og hele tiden å være oppdatert om materialutvikling og trender innen faget. ••

Tina Helen R. Sakshaug i KBBL er meget fornøyd med samarbeidet med Flisforum. Her sammen med gründer Alfred Blomsø.

Bomagasinet

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

31


NYOPPFØRT BORETTSLAG:

Dragatoppen er innertier! Dragatoppen Borettslag er bokstavelig toppen – ikke bare i beliggenhet, men også i bolykke! Samboerparet Morten Parelius (28) og Stine Roksvåg (25), Linus på fire og ett år gamle Alina stortrives i den nye eneboligen med sin unike utsikt både mot by og hav!

ove rødal

32

– I Kristiansund er det ofte at man enten har hav eller byutsikt, sjelden begge deler. Vi har byens flotteste utsikt, ser både Hustadvika og det meste av byen. Familien har bodd på Dragatoppen siden desember i fjor, og er allerede klar på at her vil de bo livet ut. Selv om boligen består av to etasjer, kan de senere godt bo på kun ett plan - med universell utforming. – Vi er svært fornøyd med boligen, utformingen, romløsninger og utsikt, sier Morten Parelius, som er kaptein i Fjord1. Friperiodene benyttes i mest mulig grad sammen med samboer og de to barna. Den eldste går i draget barnehage like ved boligen, den yngste starter i barnehage

i august, og alt av ulike fasiliteter som skole, butikk og kjøpesenter finnes i rimelig avstand fra borettslaget. personlig stil

Morten, oppvokst på Gomalandet og med skipperutdannelse fra hjembyen, og samboer Stine opprinnelig fra Flekkefjord, er spesielt imponert over utformingen av stuen. Rommet store glassflater både mot sør, vest og nord som skaper et jevnt og behagelig lys. Samtidig gir utsikten unike opplevelser av værets mange kontraster. På ene veggen har de limt en særpreget og kostbar «steintapet», som gir minner fra huset


 Samboerparet Stine Roksvåg og Morten Parelius er kjempefornøyd med utsikten i sin nye enebolig på Dragatoppen.

de flyttet fra på Storbakken på Frei. De har vært aktive i en lang prosess for å få en mest mulig personlig stil i sitt nye hus, og er svært fornøyd med mulighetene de fikk til å endre løsninger på stue, kjøkken, bad og andre rom og å kunne velge gulv og flis etter eget ønske. – Vi har lagt vekt på løsninger, spesielt flisene, som kan vare lenge og som ikke går av moten, sier paret og legger til: – Vi har faktisk ikke noe å klage på etter denne bolighandelen. Og vi er meget fornøyd med Rune Johansen, megleren vår! I stuen er det montert en flott vedovn til kos og hygge når det blåser og er kaldt utendørs, og i 1.etasjer har de en varmepumpe som gir komfort i hele boligen. – En mye bedre løsning enn å ha panelovner på veggene, sier samboerparet, som allerede har tatt i bruk grillen ute på balkongen og fått nyte god mat, sol og praktutsikt i tre retninger.

boligene. Med god plass er dette en bolig som både appellerer til barnefamilier og eldre par som har solgt en tungstelt enebolig og som ikke ennå er klar for en mindre leilighet. Megleren sender skryt tilbake til Morten og Stine. – Vi har hele tiden opplevd en god og konstruktiv prosess, med mange glimrende innspill og ideer underveis, sier Rune Johansen, som har arbeidet med prosjektet på Dragatoppen fra starten av. Han er glad at man til slutt landet på en løsning med et borettslag bestående av kompakte eneboliger. ••

5 Godt samarbeid har vært gjennomgangstonen mellom KBBL-megler Rune Johansen (t.v.) og samboerparet Stine Roksvåg og Morten Parelius, her sammen med barna Linus og Alina i den lyse og åpne stuen i 2. etasje. 6 Dragatoppen Borettslag sett forfra.

Familien kommer til å bruke sin romslige balkong mye i sommer, og kan nyte sola til den går i havet.

solgte før kjøp

Familien bodde tidligere i et vertikaldelt hus. Morten forteller at de lenge kikket på planene til KBBL på Dragatoppen. Det endte med at han ringte KBBLs megler Rune Johansen om han kunne vise området. Tre boliger var da innflyttet. – Jeg husker at vi stod i en grushaug med en gravemaskin ved siden av, i snøvær. Stine var høygravid, megleren fryktet å bli jordmor! Men vi bestemte oss den dagen, at hit ville vi flytte. Kontrakt ble underskrevet i mai etter at vi hadde sikret oss økonomisk gjennom salg av huset på Frei. Etter råd fra banken kjøpte vi ikke nytt hus før den andre var solgt, og med det slapp vi usikkerhet og mulig mellomfinansiering. to ledige boliger

Megler Rune Johansen i KBBL eiendomsmegling forteller at interessen for boligene har vært bra. I skrivende øyeblikk er seks eneboliger i borettslaget solgt, og med mange fornøyde kjøpere tror han det ikke er lenge før også de to siste boligene har fått eiere. Boligene er på 146 kvm. BRA, og består av to etasjer. Det er kjøkken, stue, bad og et soverom oppe, bad, stue, to soverom og vaskerom nede. – Vi har fått mange gode tilbakemeldinger om de arkitektoniske løsningene for ene-

Bomagasinet

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

33


BOLIGSALGET I MEDVIND

Eiendomsmeglerne Karen Heggset Monge og Gunnar Andreas Kjønnøy i KBBL eiendomsmegling har tro på et godt år i boligmarkedet.

Det nærmer seg for alvor sommer, men hos KBBL eiendomsmegling er det langt fra sommerstille. ove rødal

jens lyngstad

– Nei, vi merker større aktivitet på markedet, sier eiendomsmeglerne Karen Heggset Monge og Gunnar Andreas Kjønnøy. Tallene over omsetninger hittil i år viser at det går kun en vei, oppover. – Det ble solgt 48 borettslagsleiligheter i byen fra 1.januar til 1. mai i fjor. På samme tid i år har det blitt solgt 57. Det vil si en økning på 16%. Alt tyder på at 2017 blir et bra år, sier de. stort utvalg

De to eiendomsmeglerne påpeker at det har vært

34

mye medieomtale om oljenedgangen det siste året, men dette er noe man har lagt mindre merke til i salget av borettslagsleiligheter. – Vi har mange flotte prospekter i våre hyller. Vi oppfordrer alle på boligjakt til å komme innom oss for en prat, da vi kan ha boliger som enda ikke er lagt ut i markedet. to kontorer

Både Heggset Monge og Kjønnøy oppfordrer alle til å ta en tur innom kontoret/utstillingen i Langveien 16 eller avlegge et besøk på Futura. Som den eneste megler i byen har KBBL eiendomsmegling to salgskontor. – Vi har byens beste profileringssteder. Vi har vært sju-åtte år på Futura. Satsingen på kjøpesenteret har vært en suksess, og vi har åpent der hver dag fra kl.12 til kl. 16, også lørdager fra kl.11 til kl. 15.

følger opp

KBBL eiendomsmegling har gjennom en stor database god oversikt over hvem som er på jakt etter bolig og hvilken boligtype de ønsker. Disse får melding fra meglerne straks det er boliger ledig for salg som kan passe for vedkommende. – Det er alltid viktig å være proaktiv. Akkurat nå er det en del boliger til salgs, så det kan lønne seg å besøke oss. Det er noe for enhver smak. Mange er ute etter en lettstelt bolig. Faktisk er det stadig flere som flytter fra ene-bolig i yngre alder enn før, og ikke noe er bedre da enn en borettslagsleilighet hvor de slipper å slå plener og måke snø, sier Heggset Monge og Kjønnøy og legger til: – Våre meglere er spesialister på borettslagsboliger. Ingen kjenner lagene og boligene bedre enn oss. Å bruke vår kompetanse og kunnskap er derfor et godt valg! ••


KBBL ER STOLT TRIBUNESPONSOR AV KBK KBBL har satset stort på KBK og Kristiansund Stadion og har kjøpt navnet på tribune sør, som nå heter KBBL-tribunen. liv berit bach

5 Den nye KBBL-tribunen 4 Her er det barn av KBBL-ansatte med venninner som hjelper til med ansiktsmaling i Fanzone. Fra venstre Sigrid Aspehaug Kjøl, Alida Bach, Inger Helene Pettersen, Sandra Malene Ramsevik Bjerknes og Jenny Heggset Monge.

– For oss i KBBL er det å utvikle og skape engasjement i lokalsamfunnet viktig for oss som bedrift og for vår rolle som en aktiv samfunnsaktør. Å øke vårt engasjement for KBK i år er helt naturlig, sier daglig leder Vidar Solli i KBBL. Derfor inngikk vi et samarbeid med KBK før sesongen hvor vi skal være en langsiktig tribunesponsor på det som tidligere het Familietribunen. Vår ambisjon er at vi også skal være en bidragsyter til KBK for å videreutvikle arrangementer og utvide supporterkulturen, primært for barn og unge og med utgangspunkt i «vår» tribune. fanzone

KBBL ønsker også å bidra til at det blir flere tiltak for barn og unge på stadion, og er med som en medarrangør av Fanzone som arrangeres før

kampstart på utvalgte hjemmekamper. Fanzone er et helt nytt tiltak fra klubbene i Eliteserien. Dette er et område som retter seg mot alle supportere; familier, barn og unge, eldre og alle midt i mellom. Her kommer du i den rette stemningen før kamp! Det er mulig å møte spillere og trenere fra A-laget før kamp, kanskje få signert en skjorte eller spurt om tanker for dagens kamp. I Fanzone er det familievennlige priser på mat, flere ulike arrangementer og stands, maskot, og ikke minst mye moro! – Arrangementsbiten er veldig i tråd med KBBL sin ånd. Det å skape engasjement og utvikling er mye artigere enn å bare være en passiv sponsor, selv om det i seg selv også er en viktig verdi, sier Solli. Det er klart vi er entusiastisk for å være med å støtte Nordmørsflaggskipet KBK i denne spennende tiden i Eliteserien, sier han. ••

Bomagasinet

KBK arrangerer Fanzone før utvalgte hjemmekamper i år. KBBL er med som medarrangør og sørger bl.a. for ansiktsmaling av barn.

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

35


ILDSJELER FOR

attraktiv gågate KBBL og gode støttespillere som Nedre Enggate 13 Borettslag, næringsdrivende og kommunen legger ned et stort arbeid med en krystallklart mål: Få liv og røre i Gågata i Kristiansund, i sentrumsområdet og i «Byen oss» igjen. ove rødal

jens lyngstad

Cathrine Elde Husby (t.v.) i Nedre Enggate 13 Borettslag og Liv Berit Bach i KBBL jobber iherdig for en Gågate som syder av liv, tilbyr arrangementer og har mye å by på.

Liv Berit Bach i KBBL forteller om mange positive resultater av innsatsen som allerede er lagt ned og er glad for all aktivitet som skjer i sentrum og i Gågata for tiden. Butikker, restauranter, og kafeer har flyttet ut i gatene – og det har vært og er planlagt mange publikumsvennlige aktiviteter i Skolegata og Gågata i vår og sommer. vil ha kvalitet

Den samme optimismen finner vi hos styreleder Cathrine Elde Husby i Nedre Enggate 13 Borettslag, Laget eier sju butikklokaler på gateplan. – I gode, gamle dager var det alltid venteliste på våre butikklokaler. De siste årene har vi hatt

36

ledige lokaler, men nå er nesten alle utleid. Vi er kritisk til hvem vi leier ut til. Det skal ha et konsept som vil være en stimulans for Gågata, for eksempel kolonialbutikker og kafelokaler som kan utnytte arealer utenfor lokalet sitt og skape atmosfære også på gatenivå, og vi er fokusert på at det skal være lokal handelsvirksomhet, sier Husby. Hun håper det kan bli lengre åpningstider i alle butikkene i Gågata og sentrum, at de ikke stenger kl. 17. må samarbeide

Både Liv Berit Bach og Husby understreker viktigheten av at alle aktører som vil gjenskape det gode sentrumsmiljøet i byen må arbeide i samme retning. Godt samarbeid vil løfte

hele området. – Vi håper virkelig vi kan greie å få til en positiv og god utvikling fremover. Det tar nok noe tid, men vi kan ikke utsette å prøve å få til at det skjer mer i sentrum. Det er viktig å fremsnakke Gågata og sentrum, ikke motsatt. Negativitet blir bare en selvoppfyllende profeti som skaper et sentrum uten liv. superveteran

En av borettslagets trofaste leietakere er skobutikken A. Næsje. Elisabeth Lystad er 4. generasjons driver og har holdt til i dagens lokaler siden 1997 og har jobbet i familiebedriften siden 1978. – Da var jeg 16 år, sier hun med et smil. Og


5 Elisabeth Lystad er 4. generasjons driver i dagens lokaler hos A. Næsje. 6 Venninner som er fornøyd med nye og gode tilbud i Gågata; Trine Hovland og Anne Mari Grotli, her på T.O.M. Kaffe og Vinbar.

5 Forbipasserende kikker nysgjerrig på sko.

smil er det mye av i butikken. Både trofaste kunder og andre er innom og kjøper sko og tonen er hyggelig og lite høytidelig. Elisabeth forteller at driften går godt, og ser frem til mange nye trivelige år i skobutikken, som har et stort utvalg både for de som vil handle tradisjonelle sko og de som følger trendene. Fagkunnskapen hos de ansatte i butikken er stor. Kundene får gode råd og tips, noe våre føtter alltid trenger. – Vi har som en rød tråd å ha et stort utvalg og gi god service, sier skoveteranen før hun må hjelpe en eldre dame – en fast kunde – med et nytt skopar. – Det er litt rart å tenke på, A. Næsje har drevet butikk i 129 år, helt siden 1888, sier Elisabeth. Hun håper at det igjen blir god, gammeldags stemning i hele gågate-området. Det er viktig for byutviklingen og trivselen. mye vil skje fremover

KBBL har iverksatt mange positive tiltak i Skolegata, og boligbyggelaget ønsket at mye mer skal skje på aksen fra Festiviteten til østenden av Skolegata - og i Nedre Enggate. Utenfor restauranten Boteco har driveren tatt opp hansken som gjør at man i dag – i stedet for å møte en tom sidegate til Langveien – kommer i nærkontakt med en utestaurant på turen inn i gata. Her finner du behagelige bord og stoler og hyggelig personell som tar imot kunder som setter seg ned for noe å drikke og spise. – Vårt mål er å tilføre gata noe nytt og positivt. I godt vær er det fullt av folk her, sier

Bomagasinet

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

37


5 Tyrkiske Hasan Khalaf stortrives med sin kolonialbutikk i Nedre Enggate.

driver Marcos Thorsen. blid tyrker

I Nedre Enggate driver tyrkiske Hasan Khalaf med kolonialvarer. Det er fullt av kunder i butikken og utenfor da Bomagasinet er på besøk. Han har et bredt utvalg av kolonialvarer. Mye frukt og grønnsaker, men også spennende te- og kaffesorter og mange kryddervarianter. En del av varene finner du bare i butikken til Hasan. Han flyttet i mai litt lenger opp i Gågata, til et ledig lokale som borettslaget hadde. Der var arealet større og mulighetene

Kopien av en gammel Narvesen-kiosk er en attraksjon i Skolegata og leies til lag og foreninger av eier KBBL, noe som raskt kan gi penger i klubbkassa. Ta kontakt med KBBL hvis ditt idrettslag vil låne kiosken gratis. Foto: KBBL

38


5Kjekt på kafe, synes Tormod Nerdal og Leif O. Nerdal. De er glade for at det endelig ble liv i lokalene på hjørnet mot Kaibakken igjen, med den flotte kafeen «Plan:A». 3Marcos Thorsen pynter bordene i uterestauranten i Skolegata med vakre blomster. 6Michael Probst og Hüseyin Albayrak fra Tyskland i T.O.M. Kaffe og Vinbar, nytt og trendy tilbud i Gågata.

for å ha en enda større vareutvalg gode. Og varene, de er ikke bare førsteklasses, men også billige! god mat

Helt nederst i Gågata er det hektisk ved disken og stor omsetning av god mat hos kafeen Plan:A. Her er det både mulighet for å sitte inne og ute. Da Bomagasinet var der hadde Tormod Nerdal og vaktmester for bygget Leif O. Nerdal tatt seg tid til en hyggelig kaffestund

i fint vårvær. trendy bar

På andre siden av gata traff vi to hyggelige karer; Michael Probst fra Berlin og Hüseyin Albayrak fra Hamburg. Probst er styreformann i Gågateforeningen, optiker av yrke og har drevet med egen butikk i gata i mange år. Han hviler ikke på sine laurbær, men har også tatt over et ledig nabolokale og skapt en trendy kafe, T.O.M. Kaffe og Vinbar.

Bomagasinet

– Det begynner virkelig å skje noe i gata. At det igjen blir nyskaping og aktiviteter er viktig for byen. Det er ikke noe kjekt å se gråpapir i butikkvinduer! Jeg er optimist, byens sentrum livner til igjen! Det er bare å ta seg en tur til Gågata, så ser man at mangfoldet begynner å bli bra. Gata byr på mye spennende i etablerte og nye butikker fra nederst til øverst og i Skolegata er det bokstavelig talt blomstringstid for mat og drikke i friluft - og god, gammel Narvesen-stemning. ••

nr. 2, 2017 medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

39


Puss opp med MALIA! Nå også på facebook : facebook.com/MaliaKristiansund

SPAR PENG

ER!

MEDLEMSKORT

Jan Johansen 024 Medlemsnr: 185 8 Gyldig til: 03/1

370 Kortnr: 505 600

– Inntil 25% rabatt for KBBL medlemmer.

«Byens største utvalg i parkettgulv, laminatgulv, vinylgulv med mer. Og med KBBLs medlemskort, så sparer du masse penger hos MALIA» Hos oss får du alt du trenger av maling, interiør og verktøy! Besøk oss på Storkaia.

Vi forblir i sentrum - hjertet av Kristiansund!

Kristiansund, Arnulf Øverlandsgt. 14 Tlf. 71 67 25 40 Man-Fre: 9-18 (9-15)