Bomagasinet nr 1, 2017

Page 1

BO magasinet NR.1

/

2017

NYE LEILIGHETER PÃ… NORDLANDET

Medlemsblad for

SIDE 35

KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

NORDIC LIGHT 2017: GRATIS ADGANG FOR KBBLs MEDLEMMER SIDE 32

Skorpa prosjektet

SIDE 36

ENDELIG I GANG
DU HAR FREMDELES TID TIL Å REDDE LIV! SEND SMS «FLUKT» TIL 2434 OG GI 200 KRONER! Vi står overfor den største humanitære katastrofen i Europa siden krigen. Barna på flukt lider. Mange er sultne, redde og syke.Vi møter fortvilte foreldre som er redd for at barna deres ikke skal klare seg en dag til. Redd Barna er tilstede og redder liv, men vi trenger din hjelp til å redde flere.

4


tema i dette nummeret: ny teknologi nummer 1 mars

2017

www.kbbl.no

Visste du at? KBBL har fått flere nye samarbeidspartnere.

Leder

anders marthinussen

Innhold

Teknologi og utvikling

faste spalter Tema: Ny teknologi ................................. 13

I år er det 25 år siden jeg startet studiene på Norges veterinærhøgskole. Samtidig med vår immatrikuleringsfest avholdt «veterinærfruenes forening» sin siste samling. Som lim i mennenes kall om å hjelpe dyr som led nød hadde disse fruene i oppgave å holde kontroll på mannens reiserute i grisgrendte strøk. Dersom noen ringte etter at arbeidsdagen hadde begynt kunne fruen forsøke å få kontakt med en av gårdbrukerne som var på mannens rute og varsle om at det var kommet en til på lista eller at han måtte endre planen på bakgrunn av alvorlighetsgraden til det etteranmeldte tilfellet. Årsaken til at fruene valgte å legge ned virksomheten kunne kanskje komme av at studentene på den tiden bestod av 90 % kvinner og av den grunn måtte avløses av «veterinærherrenes forening», men neida, deres eksistens opphørte da mobiltelefonene ble introdusert. Selv om mobiltelefonen på den tiden omtrent måtte fraktes på en tilhenger var dette et så stort fremskritt for veterinæren (og dyrehelsen) at en hjemmeværende telefonvakt ble for «dødkjøtt» og regne. Tilbake til 2017 ser vi på samme måte at både arbeidsplasser og livet generelt påvirkes av teknologiske fremskritt. Mobilen har «overtatt» livene våre. Vi er våre egne banksjefer, vi shopper, leser aviser, vi åpner husdøra, styrer alarm og varslingssystem i husene, vi

har direkte adgang til våre venner og bekjentes personlige publikasjoner for å nevne noe. Det er utvilsomt utfordrende for mange å kjenne på at deres rolle i arbeidslivet kan risikere å bli byttet ut med en app. Å tviholde på gamle prinsipper og løsninger er oppskriften på fiasko i nær eller i beste fall fjern fremtid. Stikkordet for suksess er utvikling. Utvikling er det mye av i KBBL, I dette nummeret får dere lese mer om muligheter for å få heis. Mange gode støtteordninger for eksisterende borettslag uten heis å vurdere. Kanskje dette luftes på de mange generalforsamlingene som avholdes utover våren. Siden sist har det også kommet mange nye medlemsfordeler og ikke minst så er det mange boligprosjekt som er i gang eller under planlegging. Innlandet brygge dekkes spesielt i denne utgaven. I en kommentar til KBBL sitt prosjekt med omsorgsboliger i Skolegata kom det frem fra en «frustrert frue (?) at «KBBL ikke er det de en gang var». På vegne av styret og hele KBBL velger jeg å ta det som et kompliment. Hadde vi vært det vi en gang var så hadde vi havnet i samme bås som veterinærfruene!

Mattipset .................................................... 20 Reisetipset ................................................ 22 Tanker over kaffekoppen ................... 24 Kryssord & Sudoku ................................ 25 Jusspalten ................. .................................. 27 Personlig økonomi ................................. 28

nyheter Søknad om bygging av heis .................. 6 Nytt fra administrasjonen ................... 8 "Nye" trappeoppganger ...................... 10 Fokus på evakuering ............................... 12 Medlemsoversikt ................................... 29 Maxbo, meldlemsfordel tilbake ...... 30 Fotofestivalen Nordic Light ............. 32 Øverbø Gjørtz ............................................ 33 Rabatt på solskjerming ....................... 34

Med vennlig hilsen,

Nye leiligheter på Nordlandet ........ 35

Anders Marthinussen, Styreleder i KBBL

Skorpa - endelig i gang ......................... 36 Innlandet brygge ..................................... 38

» STIKKORDET FOR SUKSESS ER UTVIKLING

kristiansund boligbyggelag

Langveien 16, 6509 Kristiansund.

nr. 1, 2017

Tlf: 71 58 74 00 Fax: 71 58 74 01

ansvarlig redaktør

E-post: firmapost@kbbl.no Hjemmeside: www.kbbl.no

Adm. Dir. Vidar Solli, Kristiansund Boligbyggelag AL

redaksjonell produksjon og grafisk utforming

medarbeidere i dette nummeret

TIBE Reklamebyrå AS Liv Berit Bach, Tina Helen R. Postadr.: Postboks 473, 6400 Molde Sakshaug og Ove Rødal. Tlf: 71 20 12 00 Fax: 71 20 12 01

utgitt av

E‑post: bomagasinet@tibe.no

BS Media AS Postboks 452 Sentrum. 0104 Oslo

annonser MRmedia Storgata 11, 6413 Molde Tlf: 901 20 033 Fax: 71 21 06 82 Mail: post@mrmedia.no

trykk

M

Ø M E R KE T ILJ

Ålgård Offset, Ålgård 24

1

Bomagasinet

nr. 1, 2017

8 Trykksak 6

4

MEDLEMSBLAD FOR KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

5


ove rødal

jens lyngstad

HUSBANKENS KRAVTIL HEISTILSKUDD

SEKS KBBL-LAG HAR SAGT SEG INTERESSERT:

SØKNAD OM BYGGING AV HEIS Boligkjøperes krav og behov endrer seg gjennom tidene. De fleste eldre boliger er oppført uten heis, men nå finnes det gode tilskuddsordninger gjennom Husbanken for å oppgradere med heis i borettslagene – noe mange har fått opp øynene for. ove rødal

Dagens nye boliger som bygges med heis er foretrukket av og er attraktive for både gamle og unge. Å bli gammel i sin vante bolig er noe de fleste eldre ønsker, men ofte begrenses dette bl.a. pga mangel på heis. Statistikken sier at andelseiere kan bo i sin bolig 7 år lengre hvis det er installert heis. Myndighetene har sett konsekvensen av dette og tilbyr derfor gode støtteordninger for at det kan bygges heis i eksisterende boliger. Heis letter tilkomst til boligen og dette er til fordel både for eldre, rullestolbrukere og barnefamilier. Det er også en klar verdiøkning ved anskaffelse av heis, og dette har betydning for samtlige andelseiere. Seks lag sa seg interessert i å se på muligheten for heis i starten, og KBBL har nå sendt søknad på vegne av de to første lagene. Grindalsenga Borettslag og Sameiet Freiveien 79 har styrebehandlet saken, med positivt resultat. – Det er en egen gruppe som jobber med prosjektet, for å se på økonomiske og tekniske muligheter for å bygge heis i eksisterende bygg. Husbanken gir inntil 50 prosent støtte.

6

Tilskudd til heis kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Det kan gis tilskudd til konsulentbistand til prosjektering av heis og kostnadsoverslag for installering av heis, samt tilskudd til installering av heis. Får lagene prosjektmidler fra NAV Hjelpemidler – f.eks. stolheis, vil de prioriteres. Det må også være minst 6 boliger i hver oppgang.


 Prosjektleder Kåre Gjengstø og teamleder forvaltning Britt Stokke i KBBL dokumenterer at det er mye papirarbeid i forbindelse med søknadsprosessen i heissaken.

Søker om heistilskudd: Grindalsenga Borettslag.

Søker om heistilskudd: Sameiet Freiveien 79.

nav

Lag med andelseiere som har behov for heis kan søke støtte hos NAV i samarbeid med hjelpemiddelsentralen. Tilskuddet fra NAV er på Kr 200 000,- pr. oppgang, sier prosjektleder Kåre Gjengstø og Britt Stokke som er leder på forvaltningen i KBBL. Et av lagene har ni oppganger, og behov for ni heiser. NAVs støtte kan der komme opp i 1,8 mill.Dette vil være et godt supplement til midlene fra Husbanken. – Staten har foreslått å bevilge opp til 75 millioner kroner på landsbasis til heisprosjekt, og da sier det seg selv at søknadene må fordeles over flere år, fordi den årlige potten raskt kan gå tom, påpeker Gjengstø og Stokke. Men det er uansett viktig å søke for å synliggjøre behovet, mener de. håper på ny giv

– I KBBL er det bare H. Brinchmannsvei Borettslag som har bygd heiser av våre eksisterende lag. Men kun i den ene blokken, og den gang tilskuddsbeløpet var 70 prosent. Nå håper vi på en ny giv. Søknadene ble sendt inn i god tid før fristen 1. mars. Tre av de fire andre lagene som har sagt seg interessert i heis har ikke behandlet sakene i sine styrer ennå, så det jobbes videre med disse. Ett lag har takket nei til å gå videre i søknadsprosessen. – De to lagene det nå er søkt for skal behandle heissakene i ekstraordinær generalforsamling når de vet kostnad og hva de oppnår i støtte fra Husbanken og NAV. Stemningen blant beboerne er positiv for tiltaket. Heis vil bety et kvalitetsløft for lagene, fastslår Gjengstø og Stokke. ••

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

7


nytt fra administrasjonen

Ledelse, stab og utvikling

vidar l. solli Administrerende direktør Tlf. 902 04 259 vidar@kbbl.no

liv berit bach Tlf. 926 03 616 livberit@kbbl.no

joakim øksenvåg

TEMAKVELD Mandag 6. februar ble det avholdt temakveld i Kafé Kristiansund for tillitsvalgte i KBBL sine boligselskap. ove rødal

tina helen r. sakshaug

Tlf. 71 58 74 11 joakim@kbbl.no

Regnskap

inger øksenvåg Leder regnskap og forvaltning Tlf. 71 58 74 04 inger@kbbl.no

brynjar jacobsen Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 19 brynjar@kbbl.no

karianne h. strand Aut. regnskapsfører Tlf. 71 58 74 07 karianne@kbbl.no

iren gimnes Regnskapsmedarbeider Tlf. 71 58 74 13 iren@kbbl.no

Forvaltning og medlem

Programmet for kvelden var gjennomgang av regnskap, gjøremål før og under en generalforsamling og det var mulig for deltagerne å stille spørsmål som var relevante fra sine borettslag. Det ble en hyggelig kveld, med nyttig informasjon og under kaffepausen ble det mulighet for å utveksle erfaringen med andre tillitsvalgte. De fremmøtte virket godt fornøyd med samlingen. Neste kurs vil bli avholdt den 22. mai, dette er et kurs som er beregnet på nye tillitsvalgte. Informasjon og påmelding om dette vil vi sende ut til alle styrene. ••

britt stokke Teamleder forvaltning Tlf. 971 77 679 britt@kbbl.no

GENERALFORSAMLING 12. JUNI Kristiansund Boligbyggelag har lagt årets generalforsamling til Thon Hotell på Innlandet. Dato for å sende inn saker til behandling er 1. april.

anita larsen Kunderådgiver forvaltning Tlf. 71 58 74 24 anita@kbbl.no

mali ørbog Kunderådgiver forvaltning Tlf. 71 58 74 22 mali@kbbl.no

8

tina helen r. sakshaug Kunderådgiver forvaltning Tlf. 71 58 74 02 tinahelen@kbbl.no


nytt fra administrasjonen

Eiendomsmegling

heidi sæther Fagansvarlig/eiendomsmegler MNEF Tlf. 952 04 699 heidi@kbbl.no

MALI FRA MEGLING TIL FORVALTNING

karen heggset monge Eiendomsmegler MNEF Tlf. 481 53 306 karen@kbbl.no

rune johansen

Etter en lang periode som eiendomsmegler og oppgjøransvarlig i KBBL eiendomsmegling har Mali Ørbog gått løs på nye oppgaver, nå innen KBBLs avdeling for forvaltning og medlem. Hun startet 1. januar og stortrives allerede.

Megler Tlf. 478 58 541 rune@kbbl.no

ansgar løvold Eiendomsmegler Tlf. 901 12 045 ansgar@kbbl.no

ove rødal

randi kvisvik hansen Eiendomsrådgiver Tlf. 988 18 506 randi@kbbl.no

gunnar andreas kjønnøy Eiendomsmegler MNEF Tlf. 452 77 617 gunnar@kbbl.no

Tekniske tjenester

johan h. grønvik Teknisk sjef Tlf. 952 48 631 johan@kbbl.no Mali Ørbog på plass i KBBLs avdeling for forvaltning og medlem.

pål sæther

– Det hele har sammenheng med en intern omlegging. Mali tar over Joakim Øksenvåg sine 35 boligselskap, siden han har tatt fatt på prosjektoppgaver i KBBL. – Jeg får mye nytte av kompetansen fra jobben i megleravdelingen, men det er også mye nytt å sette seg inn i. Så det er travle tider, med generalforsamling og regnskap for alle lagene. Det er full fart med møter på kveldstid framover, og ut april. Men jeg er innstilt på å ta en skikkelig arbeidsøkt. Motivasjonen er på topp, sier den sympatiske KBBL-medarbeideren. ••

Byggmester og takstmann Tlf. 922 43 567 pal@kbbl.no

roger storsæther Byggmester og takstmann Tlf. 480 05 744 roger@kbbl.no

kåre gjengstø

eivind gjerde

Prosjektleder Tlf. 902 07 530 kaare@kbbl.no

Byggmester Tlf. 414 60 453 eivind@kbbl.no

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

9


GALEAS/SKONNERTGATE BORETTSLAG – ET FORBILDE:

"NYE" TRAPPEOPPGANGER Mange av KBBLs tilknyttede borettslag har gjennom de siste tiårene vært svært flinke til å gjennomføre ytre vedlikehold på en god måte. Omfattende rehabiliteringer er gjennomført. Flere glemmer da ofte fellesarealene inne i bygningene, blant annet trappeoppgangene. Byggmester og takstmann Roger Storsæther oppfordrer alle lag til å følge Galeas/Skonnertgate Borettslags oppgradering.

ove rødal

– Borettslaget har i tillegg til rekkehus og to 2-mannsboliger, fire 4-mannsboliger, med en trappeoppgang i hver 4-mannsbolig. Borettslaget utførte en betydelig rehabilitering med energioppgradering utvendig av samtlige bygninger i 2015, og ville nå sette fokus på trappeoppgangene i 4-mannsboligene. Resultatet har blitt veldig flott, sier Storsæther. Storsæther var prosjektleder for oppussingen som ble avsluttet i mars, knappe tre måneder etter oppstart. Kristiansund Betongsaging var entreprenør, som har utført et meget godt arbeid. To yngre damer fra borettslaget fikk den ærefulle jobben med å velge gulv, farge på rekkverk, vegger og tak og styrelederen er veldig fornøyd med valgene de gjorde. – Samtidig som trappeoppgangene er blitt

som ny, ble det valgt å beholde noe av det originale uttrykket, blant annet med frontlister av eik i trappene. Oppgangene er lysere, og trappene har strukturbelegg som gir et mer eksklusivt preg, sier han. Vegger og tak er malt med lys oljemaling. Håndlistene er beholdt, men pusset og lakkert og det er satt opp ekstra håndlist på andre siden i trappene slik at man har bedre muligheter for å holde seg fast. De gamle trestigene er erstattet med aluminiumsstiger. – Jeg håper andre kan tenke som de har gjort i dette borettslaget. Trappeoppgangene er det første folk møter når de kommer inn i en 4-mannsbolig og et godt førsteinntrykk er viktig. Både for beboerne selv, gjester og ved et eventuelt salg. ••

Galeas/Skonnertsgate Borettslag FØR Slik så inngangspartiene i Galeas/Skonnertgate Borettslag på St.Hanshaugen ut før oppgradering.

Flott beliggenhet på St. Hanshaugen, med kort vei til sentrum, og nærhet til skole, barnehage, butikk, busstopp og lekepark. Rekkehus og fire 4-mannsboliger, til sammen 26 leiligheter.

ETTER 4 I dag er inngangspartiene moderne, lyse og mer brukervennlige. Det nye, andre rekkverket var ikke montert da bildet ble tatt.

10

Rehabilitert med energioppgradering 2015.


GRATIS UTSTILLINGSPASS for deg som er KBBL-medlem

VÆRSÅGOD!

Endelig ny festival! I KBBL er vi opptatt av gode opplevelser, og derfor er vi både medeier, støttespiller og sponsor til Nordic Light. Men aller viktigst: vi er bruker av festivalen – nettopp fordi vi får så gode opplevelser! Vi håper også våre medlemmer vil benytte seg av årets festival, og få både fortellinger, utstillinger, foredrag og vitamininnsprøytninger. Gå på et foredrag i år, det er verdt det!

Foto: French Cowboy

– opplevelser til deg fra KBBL

Ta med ditt medlemskort i KBBL til Nordic Lighs festivalkontor i Konsul Knudtzonsgate 4B etter at utstillingene er åpnet. Der vil du få utlevert et gratis utstillingspass. Passet er personlig og kan ikke overdras til andre. KBBL oppforder alle sine medlemmer til å bruke festivalen og opplevelsen Nordic Light!

3.mai–7.mai 2017 For mer info om programmet:

www.nle.no

For flere fordeler som KBBL-medlem: se www.kbbl.no/fordel

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

11


nytt fra administrasjonen

Sameiet KBBL Servicesentral

odd-erik skaget Driftsleder Tlf. 971 35 975 firmapost@kbblservicesentral.no

paul hovde Servicemedarbeider Tlf. 901 36 638

per gunnar iversen

Illustrasjonsfoto

Servicemedarbeider Tlf. 907 36 654

FOKUS PÅ EVAKUERING Godt brannvern for sameiets tilknyttede medlemslag er en prioritert oppgave for KBBL Servicesentral fremover. Gode varslingsrutiner, slokkeutstyr som er godt vedlikeholdt og hva hvert enkelt lag kan gjøre for å forebygge brann er viktige stikkord. ove rødal

– Vi kommer til å ha hovedfokus på gjennomføring av evakueringsøvelser for beboere i borettslag, da i samarbeid med eventuelt brannvesenet. Mange vet ikke hvordan de skal bruke slukkeutstyret de har tilgjengelig. Etter en øvelse skal alle ha god kunnskap om dette, sier driftsleder Odd-Erik Skaget. I første omgang har Servicesentralen fått forespørsel om å bistå med dette i ett borettslag. Skaget regner med at dette skjer før sommerferien. – Det er ikke krav om slike øvelser, men vi anbefaler alle å gjennomføre det. Under øvelsene vil vi få avdekket hvordan evakueringen fungerer. Her vil vi kunne rette feil og sikre at evakuering i en reell situasjon forløper best mulig og der alle vet hva de skal gjøre i tilfelle en brann oppstår. Beboerne får også prøve utstyr som brukes til brannslukking. Servicesentralen samarbeider også nært med brannvesenet, og er med på deres inspeksjoner, blant annet til omsorgsboliger. Dette sikrer at brannvesenet har stor kunnskap om lagene når de må rykke ut og gir også godt utbytte for Skaget og hans medarbeidere. – Det er god læring for begge parter, sier han.

12

oso-beredere

nils tormod tyrhaug Servicemedarbeider Tlf. 917 09 643

jan erik dahle Servicemedarbeider Tlf. 905 00 103

Det er ekstra travle tider i servicesentralen både vinter og vår. Nylig tok driftsleder Skaget opp problemer med feil på OSO varmvannsberedere som kunne føre til brann. De siste månedene har feil blitt rettet på 55 beredere. En del lag har sjekket selv og funnet ut at alt er OK eller de har annen type bereder. – Det gjelder beredere som ble installert i perioden 2006-2009 av typen OSO Super Serien. Vi stiller fortsatt opp dersom noen finner feil eller ikke har sjekket berederne.

så det er viktig med god dialog med eiere for å få til dette, sier Skaget. Servicesentralen fant totalt ca. 300 avvik under brannkontrollen i slutten av fjoråret ca. 230 av disse er er nå ordnet i løpet av desember og januar og kvittert ut, rundt 70 er ikke reparert ennå. – Jeg vil oppfordre alle som ikke har fått sjekket sin leilighet om å ta kontakt med oss. Gjennom en telefonsamtale kan vi også finne ut om utstyret er godkjent eller ikke og hjelpe til. Dette er viktig forebyggende arbeid, sier Skaget.

brannkontroller med nytt skjema

tre nye hms-kunder

Brannkontrollene ble avsluttet i januar og starter igjen i oktober. – Vi hjelper med å rette feil. Også her stiller vi gjerne på kveld hvis det er nødvendig, sier driftslederen, og peker på et gjentagende problem i forbindelse med brannkontrollene. – Vi hadde ved siste brannkontroll-periode ikke tilgang til halvparten av leilighetene fordi folk ikke er var hjemme eller ikke hadde lagt av nøkkel til oss. Vi kan av privatrettslige hensyn ikke bruke universalnøkkel og ta oss inn uten at eier av leiligheten har gitt sin godkjenning,

23 lag har fått gjennomført internkontroll gjennom servicesentralen, tre av disse er nye kunder. Ved denne kontrollen, som er et bærende element innen HMS-kontrollen, utføres en omfattende sjekk både utendørs og i fellesarealene og avvik utbedres for blant annet å hindre mulighet for branntilløp. – Vi har kapasitet til enda flere kunder, opplyser Skaget og legger til at en medarbeider har tatt kurs og fått kompetanse til sjekk av brannutstyr og dermed kan avlaste driftslederen i HMS-arbeidet. ••


tema: ny teknologi

BRUKER ALARMEN TIL BUTIKKEN – Jeg bruker trygghetsalarmen når jeg skal i butikken. Skulle det skje noe da, kan jeg trykke på knappen og komme i kontakt med noen som kan hjelpe meg, sier Margit Pettersen. ole bjørn ulsnæs

– Heldigvis har jeg ikke hatt bruk for alarmen, men det er trygt for meg å ha den rundt halsen når jeg går på butikken for å handle. to - veis kommunikasjon og gps - teknologi

Pettersen har en mobil trygghetsalarm. Det betyr at hun kan ta den med seg hvor som helst der det er mobildekning. Det gir økt frihet i forhold til tidligere trygghetsalarmer, som var knyttet til fasttelefon. Alarmen har også to-veis kommunikasjon. Trykker hun på knappen, kan hun snakke med den som betjener alarmsentralen og forklare hva henvendelsen gjelder. Alarmen har også GPS-teknologi for lokalisering av brukeren.

Jeg henger trygghetsalarmen rundt halsen. Da er den tilgjengelig om det skulle skje noe. margit pettersen

ut på tur

Den spreke 93 åringen bor på Klyvetunet, en institusjon for eldre. Hun har sin egen leilighet og steller seg selv. – Det betyr at jeg må på butikken. Jeg er ikke redd for å gå ut aleine, men jeg føler meg mye tryggere når jeg har alarmen. Om det er mange folk rundt meg, er det ikke så farlig om jeg har alarmen med. Derfor er jeg ikke like nøye med å ta den med om sommeren. Da er det mange folk på gangveien. Men om vinteren går jeg aldri ut uten alarmen min. Da kan det være lett å gli på glatta. Trygghetsalarm ble tatt i bruk for tre år siden, og erfaringene er gode. – Da jeg fikk alarmen, gikk jeg turer i området her. Vi var en gjeng som gikk tur sammen. Nå er det mest handleturer jeg går, sier Pettersen. Trygghetsalarmen gjør henne i stand til å gjennomføre hverdagslige gjøremål. – Det er viktig for meg å kunne fortsette å gjøre det jeg alltid har gjort, og å være i bevegelse. Det gjør at jeg holder meg i form, sier 93-åringen. ••

TIL BUTIKKEN: Margit Pettersen har alltid med trygghetsalarmen når hun skal i butikken på vinterstid.

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

13


tema: ny teknologi

GPS: Den mobile trygghetsalarmen, som Espen Gottschal holder i hånden, mottar signaler fra GPS-systemet. Når den utløses, sendes en SMS til kartsystemet, som viser hvor brukeren befinner seg. Her kan vi også se på digitale kart hvor alarmene er utløst.

VELFERDSTEKNOLOGI SKAPER TRYGGHET – Vi ønsker at folk skal få leve det livet de ønsker å leve og er vant til. Derfor er bruk av velferdsteknologi et godt hjelpemiddel, sier Anne Lene Heldal.

Hun er koordinator for et prosjekt for uttesting av velferdsteknologi i Skien kommune sammen med Espen Gottschal. Prosjektet er tverrfaglig sammensatt. Gottschal er sivilingeniør med ansvar for tekniske spørsmål, og Heldal har helsefaglig kompetanse. andelen eldre kommer til å øke

ole bjørn ulsnæs

14

For kommunens del handler velferdsteknologi også om økonomi og effektivitet. – Vi kommer til å være like mange hender i helsevesenet framover. Samtidig vet vi at andelen eldre i befolkningen vil øke. Da gjelder det å finne nye løsninger om vi skal klare å ta vare på brukerne på en god måte, sier Heldal.

I prosjektet ser en gode resultater av mobile trygghetsalarmer og GPS-teknologi. – Alarmen er viktig for brukerne. Vår jobb er å rigge tjenesten rundt alarmen. Noen må svare når alarmene utløses og sørge for at personell rykker ut om det skjer noe. I testperioden er mottakssentralen plassert på et omsorgssenter, men i en framtidig drift vil alarmene gå til et eget responssenter. I dag har 3.200 telemarkinger trygghetsalarm. De skal på et eller annet tidspunkt få en ny, digital løsning. Et eksempel på et godt resultat av ny teknologi er en kvinne som ikke kunne dra på hytta lenger. Barna hennes var ikke bekvemme med at hun var der alene. Et møte mellom hjelpe-


 NATT-TILSYN: Digitalt natt-tilsyn benyttes på institusjoner og for hjemmeboende. Det er en løsning med en sensor som oppdager om en beboer er ute av sengen sin på nattestid, eller om det oppstår andre unormale situasjoner. Her er det arrangert en situasjon som viser hvordan spesialsykepleier Kristin Onsrud kan se at en av brukerne har falt ut av senga. Her går alarmen til pleierne som er på jobb i institusjonen, men utstyret kunne like gjerne vært i bruk i en privatbolig med varsling til et felles responssenter.

apparatet, mor og datter, der mobil trygghetsalarm ble demonstrert, førte til at alle parter ble fornøyd. Mor kunne dra på hytta slik hun ønsket, og barna var trygge på situasjonen. også i institusjoner

PERSONLIG: Bruk av velferdsteknolog alene er ikke nok. Personlig kontakt er viktig, understreker Anne Lene Heldal. Her har hun en prat med Margit Pettersen.

Digitale løsninger blir også brukt i institusjoner. Et eksempel er digitalt natt-tilsyn. Det er en løsning med en sensor som oppdager om en beboer er ute av sengen sin på nattestid, eller om det oppstår andre unormale situasjoner. – Digitalt natt-tilsyn erstatter manuelle tilsyn. Det vil si at vi slipper å gå inn på brukernes soverom for å sjekke at alt er OK. Det sikrer privatliv og gjør at vi ikke forstyrrer folk som sover, sier Heldal. – Løsningen har fall-varsling og ute-av-seng-varsling, og vi går bare inn til brukerne dersom det varsles at noe er unormalt. Nå testes dette ut i en omsorgsbolig og på flere institusjoner, men løsningen kan i prinsippet installeres hvor som helst og sende varsler til en vaktsentral. Det essensielle er at sentralen er døgnbemannet og kan varsle personell som følger opp alarmene, for

Bomagasinet

nr. 1, 2017

eksempel ved at sentralen og hjemmetjenesten jobber tett sammen. – Målet er at brukerne skal føle seg trygge i sitt eget hjem og kunne bo hjemme lengst mulig, slik de aller fleste ønsker. Det er også kommunens ønske at innbyggerne skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi vet at eldrebølgen kommer, og det er viktig å finne løsninger for å møte denne utviklingen. personvern og etikk

Når det gjelder personvern, er dette et lite inngrep i en persons hverdag i forhold til gevinsten. Helsevesenets ansvar er å levere tjenester som er så lite inngripende som mulig. – GPS-følging er kan være et mye mindre inngrep i en persons liv enn å måtte låse døra, forklarer Heldal. – GPS'en kan følge en person som ønsker å gå ut. Ser systemet at vedkommende ikke finner hjem igjen, kan vi finne personen og løse situasjonen. Vurdering av hvilke hjelpemidler som skal benyttes, og hvordan utstyret skal brukes, er gjenstand for nøye vurderinger blant annet ut fra et etisk perspektiv. ••

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

15


tema: ny teknologi

– Nå er det DAB+ som gjelder Nå er tiden kommet for å bytte radio. FM-nettet slukkes, og det er DAB+ som gjelder hvis en skal få med seg musikk og nyheter framover.

ole bjørn ulsnæs

– DAB+ åpner en helt ny verden når det gjelder radiolytting, sier varehussjef i Expert-kjeden, Tom Ronny Kongerød. Expert er med i boligbyggelagenes medlemsfordeler. Det betyr at alle som har aktivert medlemskortet sitt får fem prosent rabatt på alle kjøp - også DAB+ radio selvfølgelig. – I DAB+-nettet er det plass til veldig mange flere radiokanaler. Det betyr at tilbudet øker kraftig. I tillegg til de gamle og kjente kanalene

til NRK, P4 og Radio Norge er det plass til en hel haug med nisjekanaler. Det betyr at en kan finne kanaler for akkurat den musikken en liker, som folkemusikk, country, jazz, rock, klassisk og pop.

Nisjekanalene kommer i tillegg til de vante kanalene fra FM-nettet. NRK får 14 ulike kanaler på DAB+ i tillegg til trafikksendingen. 15 kanaler

sender kommersiell radio, og i noen regioner vil en del lokale stasjoner sende på DAB+. Våren 2017 er 44 riksdekkende og lokale kanaler tilgjengelig i det nye nettet, og det er plass til flere. – Det skal godt gjøres å ikke finne en radiokanal en liker på DAB+, sier Kongerød. – Tilbudet er enormt, og hvem vet hvordan det vil utvikle seg framover. Jeg sammenligner dette med overgangen til digital TV-sending. Den teknologiutviklingen åpnet for en rekke

SLUKKEREGION 1: Nordland fylke. FM-sendingene opphørte 11. januar 2017.

SLUKKEREGION 3: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland. FM-sendingene opphører 26. april 2017.

SLUKKEREGION 5: Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus. FM-sendingene opphører 20. september 2017.

SLUKKEREGION 2: Trøndelag og Møre og Romsdal. FM-sendingene opphørte 8. februar 2017.

SLUKKEREGION 4: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agderfylkene. FM- sendingene opphører 21. juni 2017.

SLUKKEREGION 6: Troms og Finnmark. FM-sendingene opphører 13. desember 2017.

stort utvalg av kanaler

Slukking av FM-nettet

16


MEDLEMSFORDEL

Hos Expert får du 5 % bonus på toppen av alle rabatter og tilbud.

Hos Steinspruten Bilglass får du 10 % rabatt og 5 % bonus på adapter til bilradio eller montering av ny radio i bilen.

nye kanaler, som TV2 Nyheter, TV2 Humor og så videre. Det samme vil skje på radiosiden. Tilbudet vil bare vokse framover. ny radio

De gamle FM-radioene kan ikke ta imot DAB+ sendinger. Det er også slik at de som hørte på NRKs råd og kjøpte den første generasjonen DAB-radioer, nå må oppgradere radioapparatet sitt. Dermed er det ingen vei utenom å skaffe

seg nye radioer - slik vi måtte da FM-sendinger overtok for det gamle AM-nettet. – Vi har et stort utvalg DAB+ radioer i prisspekteret fra 279 kroner og oppover til 3.500 kroner, sier varehussjefen. – De rimeligste er små radioer med enkel lyd. Dyrere modeller har bedre lyd, lengre batterikapasitet, har muligheter for flere forhåndsinnstilte stasjoner og er bedre på alle måter. Det finnes DAB+ radioer i ulike varianter fra

små portable enheter til stasjonære bordradioer. Det finnes også adaptere for oppgradering av stereoanlegg, og løsninger for å oppgradere bilradioen til å ta imot digitale radiosignaler. – Utvalget er enormt. Kom til oss for å få hjelp og et godt tilbud på en ny radio, oppfordrer Kongerød. Medlemmer som har aktivert kortet sitt, får fem prosent bonus på alt de handler hos oss. Det er gode penger å ta med seg når en likevel må oppgradere radioen sin. ••

Tips for godt mottak OPPDATER KANALLISTA: Kanallista er kanal-oversikten på skjermen i radioen. Det er flere grunner til at du jevnlig bør oppdatere denne. SJEKK ANTENNA: Alle DAB-radioer trenger antenne. Hvis antenna ikke er montert riktig, kan mottaket bli dårlig.

BRUK SERVICE FOLLOWING I BIL: Dersom du kjører fra en NRK-region til en annen uten å bruke Service Following, kan du miste mottaket av en NRK-kanal. SJEKK KANALPAKKA DER DU BOR: Det finnes to riksdekkende DAB-nett: NRKs nett og et kommersielt nett. Det kommersielle nettet (P4, Radio Norge med flere) har noe mindre dekning enn NRKs nett. Mer info: www.radio.no og www.nrk.no/dab/

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

17


Stilig velkomst Entreen er det siste du ser på vei ut, og det første du ser på vei hjem igjen. Med en praktisk og stilig gang skaper du ro og orden i hjemmet, samtidig som du sørger for at gjestene får en fin velkomst.

stilig preg

En taklampe gir godt oversiktlig lys i gangen. Denne setter også et stilig preg. Foto: Lampehuset

marta holstein-beck

Smarte tips TIL GANGEN

• Bruk skoskap og garderobeskap. Det gir et renere uttrykk enn åpne hyller og garderober. • Utnytt høyden til oppbevaring.

Store fliser i 60x60 cm er populære i både små og store rom. Betonglook er en trend som fortsetter. Foto: Modena Fliser

• Ha nok knagger. Da vil du ikke oppleve at jakker ligger på gulv eller benk. • Kjøp deg et lekkert nøkkelskap. • Bruk alltid minst ett speil i gangen. Dette øker romfølelsen, gjør rommet lysere og er praktisk. • Ha gjerne to lys på hver side av speilet. Det gir et flott uttrykk. • Dersom du ikke har plass til en kommode, kan du feste noen kurver på veggene hvor dere kan oppbevare diverse småting.

18

Heksagonfliser er både svært moteriktig på grunn av mønsteret, og svært praktisk å ha i gangen på grunn av egenskapene til keramiske fliser. Foto: Modena Fliser

Som regel er gangen liten, og kan derfor pusses opp raskt og uten alt for store kostnader. Når du skal pusse opp gangen, er materialvalg noe av det viktigste du tenker på. – Fuktighet, snø og sand blir gjerne med inn i entreen, og derfor er det viktig å ta hensyn til slitestyrke og fuktbestandighet på materialene du velger, råder flisekspert Pål Gundersen. Han sier fliser er et materiale som egner seg meget godt som gulv i gangen. – Keramiske fliser er fuktbestandige, og tåler fint å ligge i et inngangsparti. Fliser som egner seg spesielt godt til en entré, har også høy standard når det gjelder slitestyrke. Det er det viktig at du spør om når du kjøper fliser, sier han. Hvilken stil du skal velge på flisene er helt opp til deg, og enkelte har vanskelig for å velge mellom de utallige designene, fargene og størrelsene. Pål Gundersen sier stadig flere bruker større fliser, også i mindre ganger. – Det er ikke uvanlig å legge 60x60 cm fliser i små rom, men det er også en trend å legge mindre fliser som heksagon eller fliser i fiskebensmønster. Også fliser i betonglook med varme gråfarger er et populært valg til entreen. På veggene er det greit å tenke på om du ønsker lyse eller fargerike vegger. Ta i så fall hensyn til om du har dagslys eller ikke i din gang. Kunstlys gir en annen effekt, og velger du sarte ton-i-ton farger, kan du risikere å ikke se forskjell på disse dersom du ikke har rikelig med dagslys. Skal du ha ulik farge på veggene, er det altså smart å velge noe som gir større kontrast. Uansett om du har dagslys i gangen eller ikke, bør du sørge for god belysning. Dette for å få god oversikt over tingene som du trenger på travle morgener. En taklampe som lyser godt er et bra utgangspunkt. ••


Kom innom og se den nye tapetkolleksjonen Six Senses

Six Senses er en moderne tapetkolleksjon fra Fiona som er designet for å imponere med sine grafiske mønstre. Kolleksjonen består av seks forskjellige designer i flotte farger, som spenner fra det urbane til det moderne med elementer som glitter, korn- og fargeeffekter – og som på sin individuelle måte vil sette et unikt preg på din vegg.

12740 04/17

Husk at du har fast 20% rabatt + 5% bonus hele året

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

19


Oppskrift

STEKT LANGEFILET med bacon, potetkrem, rotgrønnsaker og rekesaus

siri k. fagervoll

ole bjørn ulsnæs

DU TRENGER: • Lange, ryggstykker uten skinn

og bein. Beregn 200-250 gram per person. • Bacon • Meierismør, olivenolje til steking • Grovt havsalt og pepper

Rekesaus • Rekeskall • Sjalottløk • Hvitløk • Tomat • Gressløk

Potetkrem • Mandelpoteter • Hvitløk • Smør • Helmelk

Grønnsaker • Gulerøtter. Prøv regnbuerøtter i flere farger • Rettich (hvit, lang reddiktype) • Grønne erter

Kokken

KEN WESSEL ANDERSEN Kystkokk og lærer

– Det første en spiser med er øynene Ken Wessel Andersen legger lag på lag med nytelse i smaker og farger på tallerken. Kokk og ungdomsskolelærer fra Langesund, Ken Wessel Andersen, er opptatt av å få tak i ferskest mulig fisk, derfor foreslår han lokal lange. – Langesund er jo kjent for lange. Fisken er hvit og fast, perfekt til steking, og den er

20

lett å få tak i hele året, både her og langs hele norskekysten. Jeg blir veldig stolt når jeg bruker lokale råvarer, og det tror jeg gjelder for mange, sier ungdomsskolelæreren som i sommerferien skal pendle som kystkokk over Langesundet til Langøya Hovedgård. Han lærte sine første kokketriks på Hellstrøms Bagatelle i Oslo. – Det er balanse som skaper gode smaks-

opplevelser, for eksempel mellom søtt og surt, i konsistenser, mellom bløtt og crispy og mellom farger, forteller Andersen. Tenk derfor på hvilket smaksbilde du er ute etter. Her bruker jeg crispy bacon sammen med fisken som har en bløt konsistens, og irrgrønne erter sammen med oransjefargede gulerøtter. God fisk!


mattipset

SLIK GJØR DU:

1

Rekesaus Gjenbruk rekeskallene ved å koke dem sammen med sjalott løk, hvitløk, en tomat og vann. Miks med stavmikser. Lages i forkant, og kan også fryses. Rett før servering: Varm opp rekesaus i en kasserolle med litt vann, smør og salt. Siles, og tilsett hakket gressløk.

2

Hvitløkpotetkrem Kok mandelpoteter og hvitløksfedd møre i vann uten salt. Ikke bruk mer kokevann enn at vannet kokes inn i potetene. Da beholder du stivelse, vitaminer og smak. Bruk lokk dersom vannet fordamper for raskt.

4

2

Mos sammen kokte poteter og hvitløk med smør og helmelk. Tilsett salt tilslutt. Avvent ett minutt, så smak til. Liker du en rustikk konsistent, bruk håndmoser.

3

Bacon Stek baconstrimler med grovknust pepper til de blir crispy. Legg til side, og bruk samme panne for steking av fisken.

5

6

4

15 minutter før steking Skjær vekk hinner, så fisken ikke «krøller» seg ved steking. Salt fiskefilétene rikelig med grovt havsalt. La trekke i 15 minutter. Salt trekker ut vann og gjør at fisken beholder smak og flaker fint ved steking. Skyll av saltet i kaldt vann, tørk fileten godt og skjær i passe biter.

5

Steking Stek fiskestykkene i en miks av smør og olivenolje på maks 140 grader. Knus ett hvitløksfedd med skallet på, og legg i pannen. Det gir en god aroma. Når fisken er nærmest gjennomstekt, hell over steke smør fra pannen. Siste finish avsluttes med baking i stekeovn. Tips! Stek fisk med skinnsiden ned, og bare på èn side. Ikke pirk når du tror at fisken har satt seg fast i pannen. Ha is i magen! Når stekeskorpen er satt, slipper fiskestykket fra pannen.

6

Grønnsaker Kutt i fine strimler gulrøtter, regnbuerøtter og rettich. Kort koking av grønnsakstrimlene i vann tilsatt havsalt. Koketid avhenger av tykkelse på strimlene. Bruker du et kutteverktøy som gir deg veldig tynne grønnsaksstrimler, er koketid (blanchering) kun 20 sekunder. Deretter legges strimlene i isvann. Det gir crispy konsistens. Før servering: Grønnsaksstrimler og erter dampes kort i litt vann, smør og salt. Tips! En mandolin er et effektivt hjelpemiddel på kjøkkenet. Vi snakker ikke er et musikkinstrument, men en multikutter som skjærer syltynt og du får jevne biter eller strimler av grønnsaker og frukt.

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

21


POMPEI

- ET ENESTÅENDE VITNESBYRD Av Italias mange attraksjoner, er kanskje Pompeii den som har rørt og imponert meg mest. Under vulkanen Vesuvs utbrudd i år 79 ble oldtidsbyen begravet under et tykt lag aske. Rundt 2000 av byens innbyggere omkom. Allikevel er de bevart for evig. myriam h. bjerkeli

Over to millioner turister besøker Pompei årlig.

Ruinene av Pompeii ble oppdaget for første gang på slutten av 1500-tallet, uten at det ble gjort noe forsøk på å grave ut byen. Først i 1748 ble Pompeii gjenoppdaget, og enda over 100 år senere, i 1860-årene, startet den første seriøse utgravingen av oldtidsbyen. Siden da har arkeologer og historikere gravd fram sten for sten, konservert de utgravde husene og bevart dem som de var, med innbo og løsøre. Lavaen fra Vesuv traff aldri byen, men aske og giftige gasser tok allikevel livet av minst 2000 av Pompeis innbyggere. tragiske menneskeskjebner

Innbyggerne ble begravet under opptil tre meter med aske, og likene hadde selvfølgelig for lengst smuldret bort da utgravningene tok til, men det hadde dannet seg hulrom i asken. Disse hulrommene ble fylt med gips, og man kan derfor se menneskene nøyaktig slik de var i det tragiske dødsøyeblikket. Barn som ligger

Avstøpning av en ung mann som døde da Pompeii ble begravd av aske.

22

Veggmaleriet i bordellet overlater lite til fantasien. Opprinnelig var det over 20 bordeller i oldtidsbyen.

Arkeologenes funn av vinkrukker og en rekke andre bruks og pyntegjendstander, gir et godt inntrykk av hvordan innbyggerne i Pompei levde og døde.


reisetipset

 Pompei hadde flere store teater, der titusenvis av mennesker kunne se alt fra teater og musikkforestillinger til gladiatorkamper og dyrekamper.

inntil foreldrene sine, en ungdom som sitter på huk med hodet i hendene, en mann med armene strakt i været, kanskje i en siste fortvilet bønn til gud. Likene er i så god stand at man kan se detaljer som hår, negler, kjønn og kroppsform. Og redselen i ansiktet deres, hvordan de forgjeves prøvde å beskytte luftveiene mot den kvelende asken … velstand og luksus

Men det er ikke bare menneskeskjebnene som gjør inntrykk i Pompei. Når man rusler langs gatene her, får man et svært realistisk inntrykk av livet i en middelstor og ganske velstående romersk by. Det er vanskelig å ikke la seg imponere av det flotte forumet midt i byen og de solid bygde boligene, mange av dem prydet med store veggmalerier. De fleste privathusene hadde åpent tak og atrium, slik at regnvann kunne

falle ned i et basseng i gulvet. En kunstig kanal gjorde innbyggerne mindre avhengige av oppsamlet regnvann og brønner. Mange av husene hadde også hager, noen omgitt av søyleganger og prydet med statuer og fontener. bordell med

«meny» på veggen

Pompei hadde restauranter, en rekke gatekjøkkener og mer enn 30 bakerier. Innbyggerne kunne besøke både bordeller og offentlige bad, her idrettsanlegg, teatre og amfiteatre. Noen steder står vinkrukkene langsmed veggene, og i den godt bevarte bordellen står steinsengene fremdeles, og på veggene er det malt bilder som viser hvilke tjenestene som ble tilbudt. Den gamle romerske byen er seks dekar stor og en skikkelig rundtur tar flere dager. Allikevel ligger ca 40 % av oldtidsbyen fremdeles begravet under bakken. ••

Reise Pompei ligger bare få hundre kilometer fra Roma. En billig måte å reise til Pompei er derfor å finne noen billige flybilletter til Roma og derfra ta tog eller leie bil.

Pompei med Vesuv i bakgrunnen. Når våkner vulkanen til live neste gang?

Se & gjøre Forum - Pompeis politiske, økonomiske og religiøse senter. Juniper-tempelet - Pompeis viktigste tempel. Bordellet – Man tror at Pompei hadde botimot 25 bordeller. Ett av disse er blitt restaurert. Teatro Grande – det største amfiteateret. “De flyktendes Hage” - en utstilling av mennesker og dyr som ikke rakk å flykte.

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

23


?

?

tanker over kaffekoppen

INGENTING ER UMULIG, DU KAN BLI HVA DU VIL! ... OG JULENISSEN KOMMER MED GAVER HVER JUL To ting vi forteller barna våre, men som alle voksne vet er løgn. Julenissen blir som regel gjennomskuet ganske tidlig. Men at ingenting er umulig? Følg drømmene dine, alt er mulig? Tenk positivt, så får du til alt du vil? myriam h. bjerkeli / ill: kari mette astrup

Det høres flott ut, men i realiteten er det selvfølgelig ikke fullt så enkelt. Er du 152 centimeter høy, er sjansene små for at du noen gang kan bli en verdenskjent modell. Er du fargeblind blir du neppe pilot. Er du barn av fattige foreldre, så skal det godt gjøres å vinne Rally Monte Carlo. Og selv om du er villig til å blø, har talent, gode gener og penger nok, er det allikevel slett ikke sikker at du lykkes. Det kan nemlig fremdeles hende konkurrentene dine har et bedre

24

utgangspunkt. Bedre stemme, bedre fysikk, større nettverk, bedre gener, flere penger, enda litt bedre karakterer. Selv i en tid da det stadig popper opp nye talentkonkurranser og realityserier, er det grenser for hvor mange som kan vinne. Noen er ikke engang i nærheten. Vi ser idoldeltagere som knapt får fram en ren tone. Ungdom som drømmer om å bli norges neste syngende rørlegger, men som isteden havner på forsiden av VG etter

å ha skjemt seg ut for hele Norge. Fordi drømmer alene ikke er nok. Man må faktisk kunne synge også ... Og fungerer det egentlig å tenke positivt? Forskingen viser faktisk at det er motsatt, de som er skråsikre på at de lykkes, i realiteten lykkes litt dårligere enn de som ikke er fullt så optimistiske. Allikevel, lenge etter at julenissen og tannfeen er forkastet som eventyr, fortsetter vi å tro at trua fungerer. Visjon Norge, diverse healere og kvakksalvere tjener seg søkkrike på nettopp det. Og når det ikke virker? Fikk du kreft allikevel? Mistet du jobben? Vant du ikke Lotto-gevinsten denne uka heller? Beklager, men da kan du skylde deg selv. Da har du rett og slett ikke trodd NOK … Misforstå meg rett, det er fint å ha trua, og alle må selvfølgelig få lov til å ønske seg et lykkelig liv. Men livet er nå engang ikke rettferdig. Selv ikke for nordmenn som er født med flere sølvskjeer enn vi har plass til, er det gitt at livet bestandig skal gå på skinner. Du vil bli syk, du vil få kjærlighetssorg, det er ikke sikkert du kan leve av å male fargerike klovnebilder eller synge om rumpa di. Ja, selv dersom du har et såkalt «sikkert» yrke, kan det hende du mister jobben. Det er normalt å «gå på trynet» innimellom, og i de fleste tilfellene går det seg heldigvis til. Du overlever, du finner en ny «den eneste ene», det er ikke verdens undergang å ikke få A på eksamen. Du trenger ikke å være perfekt for å få et godt liv! Du trenger ikke engang ha et perfekt underliv, slik mange unge i dag synes å tro. Ønsker du deg et godt liv, bør du derfor heller strebe etter å bli et helt gjennomsnittlig og uperfekt menneske, med et helt gjennomsnittlig og uperfekt liv. Sånn passe midt på treet, en av mange, omtrent som naboen. Kanskje litt for lubben, med fjorårets puter i sofaen der du sitter og ser på Gullrekka mens du spiser taco og synger skingrende falskt til tonene fra Beat for beat. Du må gjerne ha trua på både det ene og det andre, men allikevel vite at livet må leves her og nå, istedenfor å vente på mirakler der framme. Skjønne at lykken ikke nødvendigvis er lettere å finne på røde løpere eller foran tv-kameraene, enn i en vanlig, travel hverdag. At lykken kan være når du på den helt gjennomsnittlig dårlig betalte jobben, stryker en pasient over håret og får et vakkert smil som takk. At et pent ord fra læreren eller ektemannen, et smil fra en kompis, det å samles med gode venner, kan gjøre deg langt lykkeligere enn beundringen til tusenvis av fremmede. For dersom du verdsetter gledene i hverdagen, har du rett og slett større sjanse til å få et godt liv. De fleste av oss blir nemlig aldri helt perfekte. Og det er hverdager det er flest av. ••


kryssord og sudoku

Kryssord

&

Det går mot lysere tider. Vinteren har vært ganske snøfri mange steder og nå varmer sola skikkelig. Sett deg ut på verandaen eller i stua og la de grå cellene jobbe fram løsninger for kryssord/sudoku. En god hobby som holder tankevirksomheten i gang. Tre vinnere av kryssord får fem Flax-lodd hver, og i tillegg deler vi ut fem Flax-lodd til tre vinnere av sudoku. Merk konvolutten med Kryssord nr. 1-2017 eller Sudoku nr. 1-2017. Sendes til: TIBE, postboks 473, 6401 Molde

Innsendingsfrist: 1. april 2017

LØSNING KRYSSORD NR. 4, 2017

Vinnere kryssord: Kristian Faksvåg, 6415 Molde Laila Holtren, 3726 Skien Petter Gjersvold, 6509 Kristiansund N Vinnere sudoku: Bjarne Paulsen, 6508 Kristiansund N Ken Morten Bjornes, 4836 Arendal Kjell Georg Furdal, 5532 Haugesund

Lett

Middels

Jeg har løst det! Fyll ut kontaktinformasjonen din nedenfor og kryss av. Navn

Adresse

Postnr./Sted

kryssord

Bomagasinet

nr. 1, 2017

sudoku

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

25


Da kan det være lønnsomt å ta en prat med oss!

Behov for å tenke oppussing?

Det er selvfølgelig deilig å sitte på en innglasset balkong og nyte livet. Men Balcos innglassede balkonger har mange flere fordeler. I tillegg til reduserte vedlikeholdskostnader, økt verdi på eiendommen og energibesparing gir Balcos balkongsystem muligheten til å få større balkonger. En hyggeligere investering er vanskelig å tenke seg!

Ramsdalen Borettslag, Haugesund

Spisestuestol Skandia Junior Design: Hans Brattrud

www.fjordfiesta.com

26


jusspalten

BORETTSLAG OG SAMEIERS

ANSVAR FOR SNØ OG IS Is og snø som raser ned fra taket kan føre til katastrofale konsekvenser for den som rammes. Derfor må borettslag og sameier gjøre hva de kan for å forebygge ras.

Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen skader seg som følge av en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder både for personskader og skader på gjenstander, som for eksempel biler. Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt. Det skal lite til før huseieren blir ansett for å ikke ha overholdt sine forpliktelser. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er også straffbart. De lokale politivedtektene inneholder ofte regler om dette, og overtredelse medfører bøter. Det finnes også eksempler på alvorlige saker hvor det er idømt fengselstraff. borettslag og sameier må varsle

Når det er fare for at snø og is faller fra hustak, så må boligselskapet sørge for at forbipasserende er varslet om faren. borettslag og sameier må sørge for rydding

Men det er ikke nok med varselskilt. Taket skal ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet. Om boligselskapet ikke kan gjøre jobben selv og dokumentere at det tar lenger tid å få hjelp fra profesjonelle, kan avviserne stå fremme til jobben er gjort. borettslag og sameier må sørge for forebygging

Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres, for det er ikke tilstrekkelig og fjerne is og snø først når det oppdages. dømt for brudd på inspeksjonsplikten

Høyesterett har uttalt at inspeksjonsplikten er et utslag av en alminnelig plikt om å ikke utsette andres liv og eiendom i fare. Den aktuelle saken gjaldt straffeansvar som følge av at en person ble hardt skadet etter å ha fått en isblokk i hodet. Retten la til grunn at skaden kunne vært unngått dersom boligselskapet hadde sørget for at taket (gesimskassen) var tilstrekkelig undersøkt. Lederen for vedlikeholdsavdelingen i eiendomsselskapet som eide gården ble dømt til fengselsstraff. Tingretten hadde tidligere avgjort at både selskapet som eide gården, selskapets eier og den ansatte var erstatningsansvarlig for skadene den forulykkede var påført. ••

av elisabeth aas nilsen advokat, nbbl

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

27


personlig økonomi

FATTIG, DUM ELLER BLEIK «Binder du renten er du fattig, dum eller bleik», hevdet en finansprofessor jeg hadde på NHH.

Og det er kanskje, om noe karikert, en vanlig oppfatning. Anbefalingene om å binde renten dukker opp med jevne mellomrom – de som har fulgt rådene har imidlertid stort sett «brent seg» og boliglånet har blitt dyrere. Fastrente har dermed fått et dårlig rykte. Henning Kvitnes sang «Evig eies kun et dårlig rykte». Gjelder dette også fastrente? Svaret er nei. Renten kan naturligvis bli enda lavere, men ikke mye. Potensialet for renteoppgang er derimot bortimot ubegrenset … flytende rente ofte billigst

Norges Bank forventer ikke å sette opp styringsrenta før i 2019, det er med andre ord utsikter til lav rente i lang tid. Internasjonalt, og da særlig i USA, så skjer det imidlertid ting som tyder på at renten er på vei oppover. Og når rentene først stiger, så kan de stige mye. Likevel, de fleste bør fortsatt velge flytende rente. Fastrente vil over tid stort sett være noe dyrere enn flytende rente. Dette skyldes terminpremien i rentebanen (lignende en forsi-

28

kringspremie for å binde renten som øker med bindingstiden) - samt at bankene historisk har tatt seg noe bedre marginer på fastrentelån. Historiske sammenligninger av fast og flytende rente overdriver likevel kostnadsforskjellen, ettersom vi har hatt en fallende rentetrend i tre tiår. Flytende renter vil ikke få den drahjelpen det neste tiåret.

velge flytende rente.

fastrente gir forutsigbarhet

Som nevnt så har økonomer i mange år bommet da de har anbefalt fastrente. Samtidig så forutser vi ikke nødvendigvis fremtiden ved å se i bakspeilet. Dagens historisk lave rente øker sannsynligheten for at fast rente vil være gunstig de kommende årene. Og hvis du var i tvil, NHH-professoren harselerte med de som sterkt fraråder rentebinding. ••

Hvis det i ettertid viser seg at fastrente blir dyrere enn flytende rente, betyr ikke det nødvendigvis at fastrente var et feil valg. Vi forsikrer oss også på andre måter. Dersom boligen din ikke brenner ned, så betyr ikke det nødvendigvis at du tok et feil valg da tegnet brannforsikring. Fastrente, som annen type forsikring, gir privatøkonomien din forutsigbarhet. Valget mellom fast og flytende rente bør derfor gjøres ut i fra ditt formål. Har du en stram økonomi og trenger forutsigbarhet, så er det fornuftig å velge fastrente. Tåler økonomien din betydelige svingninger i renten uten at du mister nattesøvnen, så kan det anbefales å

kombiløsning

Et annet alternativ som kanskje glemmes er en kombinert løsning, der du binder deler av boliglånet. Da beholder du mye av fleksibiliteten ved flytende rente samtidig som du reduserer svingningene i rentekostnaden.

christian f. bjerknes rådgiver, nbbl


Medlemsfordeler i KBBL 2017 Som medlem får du tilgang til en rekke gode medlemsfordeler. Det skal lønne seg å være medlem i KBBL! Medlemskortet må være aktivert for å få bonus og rabatt. Her er en oversikt over lokale medlemsfordeler. Se oversikt over alle dine fordeler på www.kbbl.no/fordel

atlanterhavsbadet

odin

malia

10 % rabatt på badebutikken Klor 15 % rabatt på enkeltbilletter og klippekort 20 % rabatt på halvårs- og årskort

20% rabatt på leie av alle våre maskiner og personløftere, inkl. alt annet småutstyr i vår utleiepark

18-25% rabatt på alle varer, for eksempel maling, tapet, gulv og annet nødvendig oppussingsutstyr

maxbo kristiansund

glassmester solbjør

scandic markiser

25 % rabatt på veiledende leverandørpriser. Ved kampanjer gis KBBLs medlemmer alltid beste pris. Borettslag tilbys proffkunderabatt.

15 % rabatt på speil/interiørglass 20 % rabatt på balkonginnglassing 25 % rabatt på isolerglass, vinduer og dører

20 % rabatt på hele vårt innvendige og utvendige solskjermingssortiment 5 % bonus*

neas

flisforum

jon sæter as

Jevnlig tilbud på strømavtaler med gode rabatter. Innenfor bredbånd får medlemmer rabatt på både etableringer og bredbåndsrelaterte produkter

5 % rabatt på alle kjøp – gjelder også på kampanjer og tilbudsvarer. Unntatt bestillingsvarer 12 % rabatt på timepriser

10 % rabatt på bygningsventiler, sentralstøvsugere, takstiger, snøfangere, pipeplattformer, ventilasjon, takrenner og nedløp 20 % rabatt på beslag og takhatter

west elektro

advokatfirmaet øverbø gjørtz

nordmørskafeen

10% rabatt på elektromontør + svakstrøm 15% rabatt på belysning 20% rabatt på standardmateriell 3% bonus*

15 % rabatt på timepris nå første «konsultasjonstime» til KBBLs medlemmer. Borettslag tilbys 10% rabatt

10% rabatt på catering - kald mat 15% rabatt på catering - varm mat

kbbl eiendomsmegling

montér røsand

expert

20% rabatt på meglerprovisjon

Inntil 35% rabatt og 4% bonus*

5% Bonus*

tilbords

lampehuset

sparebank 1 nordvest

10% rabatt 5% bonus*

5 % bonus* Gjelder også nettbutikk

Gunstig rente på lån til bil og bolig. Søk elektronisk via www.kbbl.no/fordel

dekkteam

bademiljø øyvind lystad

hth kjøkkenforum

Min 42 % rabatt på lagerførte dekk og felger Medlemmene får den beste rabatten som er oppnåelig under kampanjeperioder. 10 % rabatt på dekkhotell 10 % rabatt på bilpleie

Inntil 7% rabatt på timesats dagtid Inntil 15% rabatt på synlige produkter, baderom og sanitærutstyr Inntil 20% rabatt på rør og deler 3% Bonus*

10% rabatt på Spekva, Stein, Marbré, Ka, Skyvedører 15% rabatt på HTH gruppe 5, 6, 7 + Implast 20% rabatt på HTH gruppe 1, 2, 3 og 4 2% bonus*

intersport 10% rabatt 5% bonus*

Alle rabatter gjelder på ordinære priser. * Bonus gjelder alle produkter/tjenester som leverandøren tilbyr, også kampanjer og produkter/tjenester som allerede er rabattert. Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

29


MAXBO TILBAKE FOR FULLT FOR KBBLs MEDLEMMER Til glede for boligbyggelagets medlemmer er Maxbo igjen en av samarbeidspartnere til KBBL og tilbyr meget gode rabatter og tilbud. Eierskifte gjorde at byggevaregiganten var ute en periode fra samarbeidet, men er nå for fullt tilbake, bedre enn noen gang! ove rødal

NY MEDLEM SFORDEL

fersk avtale

Varehussjef Irene Haugen og KBBLs Tina Helen R. Sakshaug kunne gratulere hverandre med ny samarbeidsavtale i midten av februar, og Haugen regner med at mange medlemmer vil benytte seg av tilbudene fremover. – Våren er en av våre travleste årstider, da mange skal pusse opp både ute og inne og starte på hagearbeidet. Jeg regner med at mange KBBL-medlemmer stikker innom oss på Løkkemyra. Vi skal ta godt imot dem. Og husk – ta med medlemskortet ditt, sier blide og energiske Haugen med et smil. ny eier

Løvenskiold ble ny eier av Maxbo Kristiansund i 2014, og fra mars 2015 kom man i gang i Kristiansund med en fornyet utgave av Maxbo. Varehuset er totalt forandret interiørmessig. Vegger er fjernet og butikken er mer åpen og lys og dermed også mye mer kundevennlig. – Vi har et bedre vareutvalg, større enn noen gang, sier Haugen. Hennes og Maxbos hovedfokus er fornøyde kunder og de ansatte gjør alt det de kan for å dekke kundenes behov med god fagkompetanse. – Og dette er absolutt ingen mannebutikk. Her har vi et komplett utvalg av alt innen både byggevarer og interiør. Vi har blant annet et bredt sortiment av tapeter og gardiner. KBBLs medlemmer får gjennom den nye avtalen større prisavslag enn før, med inntil 25 prosent rabatt, og gode kampanjepriser. Vi vil også presentere spesielle tilbud kun for KBBLs-medlemmer, sier hun og legger til at avtalen med KBBL er en av de beste boligbyggelagsavtalene i hele Maxbosystemet. Hun har med seg 20 medarbeidere med stor kompetanse på ulike felt, og egen proffavdeling for entreprenører og byggmestre. – Vi har fordelen av å være en del av den største kjeden i landet innen vår bransje med tusenvis av varer, og samtidig framstå med lokal identitet overfor kundene, sier varehussjefen.

30

Klikk og hent – Hos oss kan også boligbyggelaget og de ulike borettslag være viktige kunder. – Proffmarkedet har fått en egen portal som gjør handelen enkel og oversiktlig for storkunder. I tillegg er netthandelen hos oss økende, det vil si «Klikk og hent». Vi pakker og ordner alt før kunden kommer i butikken for å hente de varene han eller hun har bestilt på nettet. Dette benytter både forbruker- og proffkundene seg av, avslutter Haugen. ••

6STÅR PÅ Ledelsen i Maxbo i Kristiansund er glad for å få KBBL og deres medlemmer tilbake som samarbeidspartnere og kan tilby de aller meste av byggevarer og interiørprodukter, for alle, både hobbysnekkere, de med grønne fingre og proffer. Foran: Ellen Angvik og Irene Haugen. Bak: Rune Brevik, Karl Ivan Karlsson og Lars Prestmo


KBBLs Tina Helen R. Sakshaug og varehussjef Irene Haugen gratulerer hverandre med ny samarbeidsavtale.

KBBLs MEDLEMMER FÅR: Inntil 25% rabatt på varer til ordinær pris .

INTROTILBUD

Gratis hengerleie 50% rabatt på verktøyleie 50% rabatt på hjemtransport ved ordrer over kr 5000,Borettslagene tilbys proffkunderabatter

VI GIR 25% RABATT PÅ ALLE GARDINER (METERVARE) I UKE 13 OG 14

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

31


UTSTILLINGENE PÅ NORDIC LIGHT 2017:

GRATIS ADGANG FOR KBBLs MEDLEMMER Fotofestivalen Nordic Light og KBBL har vært nære og gode samarbeidspartnere helt siden starten for 12 år siden, og slik er det også under årets festival, 3. til 7. mai. Også i år kan KBBLs medlemmer få gratis adgang til alle utstillingene. ove rødal

Festivalsjef Ingunn Strand i Nordic Light ser fram til å høre fotografenes historier og formidling. Foto: http://www.studio400.no.

FORDEL Gratis utstillingspass til alle KBBL-medlemmer

Dette er en ordning vi har hatt for våre medlemmer i flere år, sier Tina Helen R. Sakshaug i KBBL. Medlemmene kan komme til vårt lokale i Konsul Knudtzons gate 4B, vise frem medlemskortet og få en flyer som gir tilgang til utstillingene, sier daglig leder for Nordic Light de siste to årene, Ingunn Strand. Årets festival får besøk av – som vanlig – fotograf-legender, unge og fremadstormende fotografer, studenter, andre fotointeresserte, mange publikummere fra by og omland - og vil gjennom festivaldagene markere seg i byen på mange ulike måter. Det blir spennende foredrag av verdenskjente fotografer, der publikum får et nærgående innblikk i historiene bak bildene og kanskje bak suksessen til fotografen. Her er det mye historiefortelling og lite fototeknikk, sier Strand. Hennes eget hovedfokus vil være fortellingene fra og møtene med både de erfarne og unge fotografene og høre hvordan de tenker og har lyktes. Strand ser frem til å høre en norsk motefotografs vei til suksess i utlandet, og to fotografers ulike møter med flyktninger på Lesbos, blant annet med bilder som nylig har vært utstilt på Tate Modern i London. Folk i byen vil føle festivalpulsen de første maidagene, også utendørs. Ikke minst gjenspeilet gjennom det faste festivaltoget gjennom byens sentrum, anført av kunstnerisk leder gjennom alle år, Morten Krogvold, der deltagerne presenteres for alle utstillingene. Hver kveld vil Krogvold være vert for talkshowet «Ansikt til ansikt», det blir morgenfilm i Caroline kino og i tillegg vil folk kunne oppleve de offentlige utstillingene i Gågata og hos Mætt & Go. ••

32

5 En av utstillingene heter SOCK-IT – French Cowboy.


Staben hos Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz sitt kontor i Kristiansund. Fra venstre partner/advokat Runar Wiik, saksbehandler Bente H. Langø, senioradvokat John Marius Dybvik, advokat Lars Erik Grødal, partner/advokat Johan M. Teiseth, advokat Martin M. Williams og advokat Wenche Brandstad.

NY KBBL-SAMARBEIDSPARTNER:

NY MEDLEM SFORDEL

TILBYR BRED KOMPETANSE KBBL er glad for å ha fått på plass en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz i Kristiansund til fordel både for medlemmene, borettslagene og boligbyggelaget. ove rødal

På kontoret i Kristiansund har firmaet i dag seks advokater og en og en halv administrativ stilling. Totalt jobber det 40 personer, av dette 30 advokater, ved de fire avdelingskontorene i fylket; Ålesund, Ørsta, Molde og Kristiansund. I tillegg har avdelingskontoret i Kristiansund kontordager på Sunndalsøra ved behov. størst

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz er i dag det største advokatfirmaet mellom Bergen og Trondheim. Dagens avdelingsstruktur ble etablert i 2013. Selskapet har stor kompetanse innen saker som gjelder familie, arv og skifte, er sterke på arbeidsrett og har bred kompetanse innen fast eiendom og personskadeerstatning. Advokatene påtar seg også mange oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. – Vi representerer alle rettsområder, både innen næring, privat og offentlig sektor. Vi er sterke på hvert sted vi er etablert, men vi benytter oss av advokatkolleger fra våre andre kontorer om nødvendig. Vi kan også sette sammen team med spesialister fra de ulike kontorene ved store, komplekse saker. Dette kommer våre klienter til gode, sier advokatene Johan M Teiseth, Lars Erik Grødal og Martin M. Williams.

– Vi håper KBBL-samarbeidet kan bidra til å redusere terskelen hos private i å benytte seg av advokathjelp. nærhet

Advokatene har stor tro på samarbeidet med boligbyggelaget, både for det enkelte medlem, men også som en ressurs for borettslag og boligbyggelag når det er behov for faglige innspill. Selskapet vil også holde og delta på kurs, seminarer og styremøter. – Vi har advokater som har spesialkompetanse på emner som er av stor interesse for mange, blant annet boligjus, familie, arv og skifterett. Et punkt advokatfirmaet legger stor vekt på i alle sammenhenger er god tilgjengelighet. – Tar et medlem kontakt med oss om en sak de ønsker vurdert, skal de være garantert respons fra oss innen 48 timer. Teiseth, Grødal og Williams påpeker også styrken nærheten til god advokathjelp gir. – Det er mye lettere å møte en lokalkjent person ansikt til ansikt enn å måtte gå via advokatfirmaer langt unna, f. eks. Oslo og Bergen. Nærhet til kundene er noe vi verdsetter høyt. KBBL-medlemmene, borettslag og boligbyggelag er sikret all nødvendig kompetanse hos oss lokalt og gjennom det tette

Bomagasinet

samarbeidet mellom våre fire kontorer. felles identitet

– I tillegg til det faglige er vi sterkt opptatt av å engasjere oss i lokalmiljøene og støtte ulike lag og foreninger gjennom sponsoravtaler og aktiv deltakelse i form av styreverv og engasjement. Det samme er KBBL og med det har vi på mange måter en felles identitet og de samme verdier. Vi har begge et stort samfunnsengasjement! ••

nr. 1, 2017

FORDELER Garantert respons innen 48 timer til KBBLs medlemmer Gratis vurdering av sak – maks 1 time Faste kontaktadvokater 15 prosent på veiledende timepriser.

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

33


NY MEDLEMSBEDRIFT: SCANDIC MARKISER

RABATT OG BONUS PÅ SOLSKJERMINGSPRODUKTER

NY MEDLEM SFORDEL 20% rabatt 5 % b o n us

KBBL utvider stadig sitt allerede store portefølje av medlemsbedrifter som gir gode rabatter og i mange tilfeller bonus på en rekke varer og tjenester. Nå tilbys medlemmene alt innen utvendig og innvendig solskjerming gjennom Scandic Markisers avdeling i Kristiansund. ove rødal

– Jeg ser frem til samarbeidet med KBBL og medlemmene. Jeg har store forventninger, siden boligbyggelaget er et meget sterkt lokalt merkenavn i byen og en naturlig samarbeidspartner for oss, sier Lars Erik Fremstad, som er selskapets representant i Kristiansund, med Nordmøre og Romsdal som dekningsområde. – Jeg håper mange tar kontakt og ber om en gratis og uforpliktende befaring og tilbud hjemme hos seg. Vi foretar alltid grundig måltaking før produktene produseres på vår fabrikk på Gjøvik og monteres av flinke fagfolk, understreker Fremstad. Det var kjærligheten til en kvinne fra Kristiansund som førte ham til Innlandet, der han startet opp med hjemmekontor på franchisebasis i fjor høst etter 20 år i Bergen i andre yrker. – Mange gir rabatter på ulik måte. Det jeg fokuserer på er at det er sluttsummen som teller. Vi gir 20 prosent rabatt til KBBLs medlemmer på veiledende pris samt at de får fem prosent bonus når medlemskortet er aktivert. Tilbudet gjelder hele vårt store varesortiment innen solskjerming. Fremstad er veldig fornøyd med responsen han har fått siden oppstarten, og regner med at salget skyter ytterligere fart i samband med KBBL-avtalen. – Det er viktig med god solskjerming. I lange perioder stor sola lavt og skaper sterk varme og mye lys i rommene, og møbler blir negativt påvirket. Våre produkter hindrer sollyset å nå inn helt eller delvis ut fra behov, og bidrar til en estetisk helhet i rommet, sier han.

34

5TILBYR SOLSKJERMING: Lars Erik Fremstad i Scandic Markiser i Kristiansund, her i samtale med Tina R. Sakshaug i KBBL om produktene firmaet tilbyr.

Fremstad har aldri vært tilhenger av 9-4jobber, og han har ikke noe imot å ha lange dager for å hjelpe kundene med å vurdere vareprøver og måltaking. – Vi har ikke noe showrom ennå i byen, men vi har vareprøver og produktkataloger med ut på befaring hos kunden. Det er viktig å huske at det er skreddersøm på millimetermål vi leverer og alle produkter er forskjellige fra kunde til kunde. Det beste er å komme hjem til folk, der man får en god vurdering av hvilke typer og farger som passer med det eksisterende interiøret og eksteriøret. – Vi har noe for enhver smak, alt fra en enkel rullegardin til komplette uterom i glass. Uansett vil kundene se at det er en del penger å spare på å bruke oss. Vi er absolutt konkurransedyktig på pris, det viser sluttsummen. ••

Foto: Sandatex

5KBBL-PARTNER: Scandic Markiser har et stort utvalg av solskjermingsprodukter.


SEKS NYE LEILIGHETER PÅ NORDLANDET Et nytt boligbygg reiser seg i høyden på Nordlandet. KBBL Mino AS er i gang med å realisere Norddalsveien Borettslag med seks leiligheter, hvor KBBL blir forretningsfører. KBBL eiendomsmegling er godt i gang med salget. ove rødal

Illustrasjonsbilde av prosjektet utvendig.

Det er for lengst «tett bygg» og leilighetene blir innflyttingsklare i september/oktober. Salget er godt i gang, fire av seks leiligheter var solgt i midten av februar. Prosjektleder Kåre Gjengstø forteller at alle leilighetene blir på ett plan. Bygget er på to etasjer pluss parkeringskjeller og det er heis fra kjelleren og opp i etasjene. I kjelleren vil også hver andelseier får hver sin private bod. Arealene på leilighetene varierer fra 83 til 112 kvm. BRA, og det er tre ulike leilighetsutforminger, både treroms og fireroms boliger. TrioHus er totalentreprenør – Beliggenheten er meget flott, sier megler Rune Johansen. – Det blir nydelig utsikt og sydvendt beliggenhet. Leiligheten vil få terrasse mot sydvest og store vindusflater, noe som gir gode solforhold og lysinnslipp i hver leilighet, forteller Johansen. Det snart ferdigstilte borettslaget ligger i nær tilknytning til barnehage, barneskole og ungdomsskole – samtidig som det er kort avstand til både sentrum og Løkkemyra. Det er god standard på gulv, vegger, kjøkken og bad, og de som kjøper kan gjøre endringer/ tilpasninger i leiligheten innen gitte frister, for å få eget særpreg på leiligheten gjennom valg av farger, parkett og fliser. Totalprisen varierer fra 3,49 mill. til 4,89 mill. Innskuddet er 1,39 mill. til 1,95 mill. ••

Illustrasjon av interiøret i det nye borettslaget.

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

35


SKORPA – ENDELIG ER VI I GANG Det neste tiåret vil Skorpa-utbyggingen prege en betydelig del av KBBLs virksomhet i Kristiansund, med 370 nye eneboliger og leiligheter. – Vi har nå tilrettelagt for bygging av den første broa, og vi vil i tiden fremover gjennomføre detaljplanlegging av boligfeltene. sier adm. direktør Vidar Solli i KBBL.

ove rødal

– I fjor solgte vi 25 nye boliger. Dette tallet tror vi vil øke. Jeg har stor tro på at salget vil ta seg opp i årene fremover og nå nye høyder. Vi kommer til å utvikle mange nye utbyggingsprosjekt, blant annet omsorgsboliger i samarbeid med kommunen, samtidig med utbyggingen på Skorpa. 7 boligfelt på øya er på plass før prosjektet der er ferdigstilt, sier han. Boligfeltene vil dekke kun en mindre del av Skorpa. Det er avsatt store arealer til fellesområder, lekeplasser og friareal til bruk for allmennheten. – Det blir mye uberørt natur. Jeg var nylig en tur på Skorpa for å oppleve de ulike stedene. På toppene blåste det godt, mens det nede i området hvor det første feltet skal bygges var helt vindstille. Det viser de verdifulle kontrastene man vil oppleve, fra det værharde i høyden hvor en fantastisk sjøutsikt kommer til sin rett til et mildere klima i boligfeltene. arkitekt i toppklasse

Etter mange års arbeid er Skorpa-prosjektet nå endelig i gang i regi av Skorpa Eiendom AS, der KBBL eier to tredjedeler og Lønnheim Eiendom AS en tredjedel. Arkitekt er kjente Niels Torp, som har store oppdrag på Gardermoen, Tjuvholmen i Oslo og hovedkvarteret til British Airways på sin CV. – Det betyr at dette arbeidet er i gode hender. Han gir utbyggingen et helhetlig preg, både i utforming, farger og materialbruk. Naturperlene ivaretas på en god måte samtidig som det er kort vei til gode bomiljø. Føringene som gis

36


BILDER: Illustrasjonsbilder, og fotografi av Skorpa-området

fra arkitekten dokumenterer at det blir uberørt natur mellom hvert felt og et stort fellesområde med ballplass og andre aktivitetsmuligheter lett tilgjengelig for beboerne på øya, påpeker Solli. Med arkitektens grep vil også kjøperne av boliger vite hvordan nabolaget blir. Hvert felt får sin identitet, samtidig som det vil være en rød arkitektonisk tråd for hele utbyggingen. nye broer bygges i år

Broen til Meløya er nå under bygging i regi av entreprenørselskapet Norwegian Rock Group og vil ifølge Solli stå ferdig til sommeren. Til jul vil bro nr. 2 stå klar, mellom Meløya og Skorpa. – Målet er å ha infrastrukturen til de fire første boligfeltene klar til sommeren 2018, opplyser KBBL-sjefen.

– Vi starter med felt 1 som skal inneholde eneboliger og ett borettslag. Dette lanserer vi for salg i juni i år. Neste felt blir nr. 3, det er enda under planlegging. I hvert felt blir det opparbeidet lekeplass nær boligene. oppgraderte turstier aktuelt

Folk som har gått på Skorpa vet at det finnes en del myr og ulendt terreng på øya. Solli ser for seg at man får en oppgradering av stier på øya gjennom forsiktig grusing. På denne måten legges det godt til rette for de som prioriterer et aktivt turliv og lett fremkommelighet. – Jeg har sett hvordan man har løst dette med fine, små stier i terrenget fram mot fyret på det mye brukte turmålet Farstadsanden i Fræna. Noe lignende kan kanskje bli aktuelt på Skorpa, sier Solli. ••

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

37


INNLANDET BRYGGE BORETTSLAG KLAR FOR INNFLYTTING:

FLOTTE REKKEHUS FOR SALG Et nytt, flott rekkehus-prosjekt står klart på sydsiden av Innlandet (tidligere Smith-eiendommen) for alle som ønsker en bolig med moderne design, god plass, mye lys, store terrasser, gode solforhold og panoramautsikt – helt nede ved sjøkanten. ove rødal

Salget er i gang – og førstemann har allerede flyttet inn. Ut i fra visningene å bedømme, er det ikke få som kunne tenkt seg en ny bolig med denne flotte beliggenheten. Første byggetrinn består av fem rekkehus – over 2 og 3 plan. Infrastruktur er opparbeidet for et større boligområde - og fellesareal med lekeplasser, bord og benker er allerede på plass. Med god respons, kan det over tid bli aktuelt med flere rekkehus og leilig-

38

heter på området. KBBL eiendomsmegling står for salget, og KBBL er borettslagets forretningsfører innholdsrike boliger

Fagansvarlig/eiendomsmegler Heidi Sæther i KBBL eiendomsmegling opplyser at de fem første boligene varierer i størrelse fra 104 til 159 kvm BRA. Det største rekkehuset har hele fem soverom,

og to stuer, det minste har 3 soverom og 1 stue. Megler Rune Johansen legger til at kjøperne får sol fra morgen til kveld. Tre av boligene har store, vestvendte takterrasser, alle har terrasser mot vest og øst. Det er butikk, flotte friområder, skole og barnehage i nærheten - og Innlandet er en bydel som stadig blir mer ettertraktet som bosted både for barnefamilier, og for de som ikke lenger har barn som bor hjemme. ••


5Flotte boliger venter på kjøpere på Innlandet Brygge Borettslag. En indrefilet i en attraktiv bydel! Ta kontakt, oppfordrer fagansvarlig/eiendomsmegler Heidi Sæther og megler Rune Johansen i KBBL eiendomsmegling. Her på en av de store, vestvendte takterrassene i 3. etasje, med fantastisk utsikt og gode solforhold.

Bomagasinet

nr. 1, 2017

medlemsblad for kristiansund boligbyggelag

39


Puss opp med MALIA! Nå også på facebook : facebook.com/MaliaKristiansund

SPAR PENG

ER!

MEDLEMSKORT

Jan Johansen 024 Medlemsnr: 185 8 Gyldig til: 03/1

370 Kortnr: 505 600

– Inntil 25% rabatt for KBBL medlemmer.

«Byens største utvalg i parkettgulv, laminatgulv, vinylgulv med mer. Og med KBBLs medlemskort, så sparer du masse penger hos MALIA» Hos oss får du alt du trenger av maling, interiør og verktøy! Besøk oss på Storkaia.

Vi forblir i sentrum - hjertet av Kristiansund!

Kristiansund, Arnulf Øverlandsgt. 14 Tlf. 71 67 25 40 Man-Fre: 9-18 (9-15)