Page 1

WWW.HELSINKI.CHAMBER.FI

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

3/2015

TEEMA VAIKUTTAMISTYÖ Vahvistamme yritysten menestystä Helsingin seudulla ›› 6–7

BYROKRATIA PÄNNII Konsernijohtaja Juha Metsälä, Pohjola Rakennus Oy

KAUPPAKAMARIKAUPPA UUDISTUI

KEITTIÖMESTARIT KEHUVAT

›› 8–9

AT WORK IN FINLAND JÄSENEXTRA 1


Pomo, lue kirja. Tai kolme. Minna Kurttila, Pia Aalto

Pomon parhaat ratkaisut – Valmentava käsikirja tiukkoihin tilanteisiin

Tämä ei ole tavallinen esimiestyökirja. Tämä kirja ei neuvo eikä juutu ongelmiin, vaan valmentaa oman ajattelun johtamiseen, antaa vinkkejä valmentavan johtamisotteen käyttöön ja kertoo tarinoita elävästä arjesta. Kirja on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa haastaa ja kehittää johtamistaitojaan konkreettisesti ja aikaa säästäen, omaan arkeen soveltaen. Jäsenetuhinta 39 € normaalihinta 49 € n. 200 sivua, ilm. 10/2015

Marjo Huhtala

Anneli Valpola

Asennejohtaja – Arjen työkalut esimiehille

Johtajuuden salat Todellisia tilanteita ja havaintoja siitä, mistä johtajuus kasvaa ja miten johtajien kasvuun voi vaikuttaa.

Tunnettujen henkilöiden tarinoita siitä, millaisten vallitsevien asenteiden kanssa he ovat painineet ja onnistuneet haastavissa tilanteissa. Jäsenetuhinta 49 €

Jäsenetuhinta 49 €

normaalihinta 59 € n. 200 sivua, ilm. 10/2015

normaalihinta 59 € 239 sivua

ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET puh. 09 2286 0360 kustannus@helsinki.chamber.fi Hintoihin lisätään alv 10%.

ILMESTYNEET KIRJAT MYÖS NOUTO: Kalevankatu 12, 00100 Helsinki Avoinna: ma-pe klo 9.00–15.00

SEURAA BLOGIA Ammattikirja.fi

www.kauppakamarikauppa.fi


PÄÄKIRJOITUS

HALLINNOLLINEN TAAKKA KEVYEMMÄKSI YRITYSTEN HALLINNOLLISEN taakan purkaminen vapauttaisi huomattavasti voimavaroja lomakkeiden täyttämisestä ja toisarvoisten selvitysten tekemisestä varsinaiseen yritystoimintaan. Samalla se keventäisi julkista hallintoa ja suuntaisi viranomaisten työpanosta ihan oikeisiin asioihin. Kauppakamarit ovat vuosien ajan koonneet esityksiä, miten yritystoimintaa kahlitsevia säädöksiä purkamalla saataisiin enemmän kasvua aikaan. USEAT YRITYSTEN byrokratiareppua keventävistä ehdotuksista ovat päätyneet pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelmaan. Monet niistä ovat edenneet jo lakiluonnoksiksi. Erityisesti työ- ja elinkeinoministeriö on kiitettävällä ripeydellä valmistellut kaupan aukiolorajoitusten vapauttamista, koeaikojen pidentämistä, määräaikaisten työsuhteiden käytön helpottamista, irtisanottujen henkilöiden takaisinottovelvollisuuden joustavoittamista ja vuosilomien aikaisten sairaspäivien omavastuuta koskevia esityksiä. Syksyllä odotetaan myös selvityshenkilön ehdotuksia paikallisen sopimisen lisäämisestä. VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ VALMISTELLAAN monia kuntien velvoitteiden

JÄSENEXTRA 3/2015 PÄÄTOIMITTAJA ESSI LINDQVIST TAITTO MARIANNE HOLM JULKAISIJA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI KUSTANTAJA HELSINGIN KAMARI OY PAINOS 10 000 SAVION KIRJAPAINO OY KANNEN KUVA MEERI UTTI

keventämiseen liittyviä ehdotuksia. Kuntaliitosten viiden vuoden irtisanomissuojan purkaminen on jo luonnosvaiheessa. Kuntien toiminnan tehostaminen on erittäin tärkeää yritysten verorasituksen, paikallisen päätöksenteon sujuvuuden ja palvelutuotannon kehittämisen kannalta. MAANKÄYTÖN JA rakentamisen kohdalta

hallitusohjelma on selkeä. Viranomaismenettelyjä kevennetään ja niille asetetaan määräajat. Päällekkäisiä vahvistus- ja valitusmenettelyjä nopeutetaan. Kaavojen esteettömyys-, väestönsuojelu- ja pysäköintimääräyksiä muutetaan joustavammiksi. Näiden muutosten valmistelu ympäristöministeriössä on lähtenyt kuitenkin liikkeelle muita ministeriöitä hitaammin. Hallituksen on pantava siihen lisää puhtia.

SÄÄNTELYN PURKAMISESTA on puhuttu jo aivan tarpeeksi. Nyt on toimenpiteiden aika.

SÄÄNTELYN PURKAMISESTA ON PUHUTTU TARPEEKSI. NYT ON TOIMENPITEIDEN AIKA.

HEIKKI J. PERÄLÄ toimitusjohtaja

SISÄLTÖ 4 AJANKOHTAISTA Paperisota ja tarveharkinta rasittavat yrityksiä

18–19 NEUVONTAPALVELUT Mitä uusi harkintalaki tarkoittaisi yrityksille?

22 HYVÄ UUTINEN Uusittu Kauppakamarikauppa on avattu

6–12 TEEMA Kirveellä töitä – sääntelyviidakkoa karsittava

14–15 KEHU KAVERIA Sami Garam ja Veijo Votkin

20–21 Syyskauden avajaisissa otettiin maalipurkki käteen.

KAUPPAKAMARI 3


AJANKOHTAISTA

KIRJA

AJANKOHTAISTA

JÄSENEXTRA ON NYT

KAUPPAKAMARI Kannesta ehkä huomasitkin, että lehden Jäsenextra-nimi on vaihtunut nimeksi Kauppakamari. ONNISTU KASVUYRITTÄJÄNÄ TUNNISTA YRITTÄJÄN tutkitusti suurimmat sudenkuopat ja menesty! Miksi yksi yritys löytää paikkansa markkinoilta ja asiakkaiden sydämistä mutta toinen ei? Miten kahdella kohtalaisesti pärjäävällä yrittäjällä on täysin erilaiset kokemukset arjen yrittämisestä: yksi raahautuu uupuneena päivästä toiseen, kun taas toinen ei innostuksissaan malttaisi pitää paussia tai lomaa. Miksi yksi yritys pystyy veloittamaan

TUNNISTA YRITTÄJÄN SUDENKUOPAT JA MENESTY!

jatkuvasti kannattavalla tavalla, kun taas toinen ei? Näiden – ja monien muiden - kysymysten takaa löytyy psykologisia mekanismeja. Nämä yrittäjyyden taustalla vaikuttavat ”psykologiset painovoimalait” ovat luonteeltaan usein paljaalla silmällä näkymättömiä, ajallisesti pysyviä ja valintoihin vaikuttavia. Pitkän linjan ansioituneet yrittäjät ovat usein oppineet tuntemaan kokemuksen kautta nämä viisaudet, mutta yleensä tapauskohtaisten tarinoiden muodossa – usein hekään eivät tunne vaikuttavia aines­osia, yleistettävissä muodoissa. Kirjassa yhdistyy käytännönläheisellä tavalla yrittäjyyden, myynnin ja markkinoinnin psykologia – sekä monet muut menestyksen kannalta merkittävät teemat päätöksenteon vinoumista itsensä johtamiseen. Kirjan avulla yrittäjä tai yrittäjyyttä harkitseva voi muuttaa oman ainutkertaisuutensa yrityksen ainutkertaisuudeksi yhdistäen omat valttikorttinsa ja markkinan mahdollisuudet. 4 JÄSENEXTRA

– Nimenmuutoksella haluamme viestittää selkeämmin jäsenillemme ja sidosryhmillemme, että kyseessä on Helsingin seudun kauppakamarin julkaisema lehti, kertoo lehden päätoimittaja Essi Lindqvist. Kauppakamari-lehti ilmestyy jatkossakin neljä kertaa vuodessa ja se sisältyy jäsenmaksuun.

Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta haittaa yrityksiä Hallitusohjelmassa EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden tarveharkinta päätettiin pitää pääosin ennallaan. Se on suuri pettymys yrityksille, jotka haluavat rekrytoida kolmansista maista tulevia ammattiosaajia. KAKSIVAIHEISESSA SAATAVUUSHARKINTAMENETTELYSSÄ TE-toimisto

päättää ensiksi työlupahakemuksen aiheellisuudesta, minkä jälkeen maahanmuuttovirasto Migri tekee lopullisen päätöksen. Pahimmillaan lupamenettely voi kestää kuukausia. – Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta turhauttaa yrityksiä ja työnhakijoita, kuormittaa viranomaisia ja vähentää sekä työn tarjontaa että kysyntää, sanoo kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen.

PALKKAAMISTA HELPOTETTAVA LIEVENNYKSILLÄ Vaikka linjaus on tehty vaalikaudeksi, samaan aikaan pitää hakea ratkaisuja, miten olemassa olevia lupa-, hallintoja rekrytointiprosesseja joustavoite-

taan. Hallitusohjelmassa luvataan saatavuusharkinnan lieventämisestä, jos se on työllisyyden ja julkistalouden kannalta perusteltua ja jos se mahdollistaa yrityskohtaisesti erityisosaajien työllistämisen nopeuttamisen, alueellisen ja alakohtaisten työvoiman turvaamisen sekä käytännön prosessien helpottamisen. – Käytännön toimi olisi vapauttaa ulkomaalaisia säännöllisesti palkkaavat yritykset ja työnantajat toistuvasta saatavuusharkinnan soveltamisesta. Lievennetyn menettelyn piirissä voisivat olla alat, joilla ovat paljon ulkomaalaista työvoimaa ja yritykset, jotka ovat osoittaneet hoitavansa työnantajavelvoitteensa asianmukaisesti. Samaa helpotettua käytäntöä voisi soveltaa myös työpaikkaa vaihtaviin ulkomaalaisiin, Lahtinen ehdottaa.


NYT PUHUTTAA

Kansainvälisen osaajan

palkkaaminen helpottuu Yritysten kansainvälisiä rekrytointeja rasittaa tällä hetkellä melkoinen paperisota. TEKSTI MARKKU LAHTINEN

TÄTÄ HALLINNOLLISTA taakkaa kaup-

ja vientiponnistuksia.

pakamari aikoo vähentää työnantajia helpottavalla palveluhankkeella. Lisäksi yritykset saavat apua etsiessään sopivia osaajia ja palveluita. Kauppakamari on hakenut Helsingin, Espoon, Vantaan, SAK:n, Uudenmaan TE-toimiston, Uudenmaan liiton ja Moniheli ry:n kanssa rahoitusta Töissä Suomessa -hankkeeseen vuosille 2016–2018. Hanke on edennyt jatkoon ja rahoitusneuvotteluja käydään parhaillaan. Yhteishankkeella parannetaan työnantajien valmiuksia hyödyntää Suomessa olevaa kansainvälistä ja maahanmuuton kautta Suomeen tulevaa osaamista. Täten vahvistetaan metropolialueen talouskasvua, työllisyyttä, pk-yritysten kansainvälistymistä

INTERNATIONAL HOUSE – YHDEN LUUKUN PALVELUPISTE Tavoitteena on myös tehostaa julkisten palveluiden vaikuttavuutta perustamalla Helsingin seudulle International House. Sinne kootaan yhden luukun periaatteella keskeiset työperäiseen maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvät yritys- ja rekrytointipalvelut. Suomen työikäinen väestö vähenee 10 000 henkilöllä vuosittain. Uudellamaalla se tarkoittaa vuosittain noin 5 600 henkilötyövuoden vajetta. Jottei työvoiman määrä lähivuosikymmeninä supistuisi, Suomeen tarvitaan vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa.

VALMISTEILLA OLEVA KAUPPAKAMARIN AT WORK IN FINLAND -HANKE PALVELEE YRITYKSIÄ 1. YRITYSTEN neuvonta työperäisen maahanmuuton ja ulkomaisen työvoiman kysymyksissä, 2. YRITYSTEN info-tilaisuudet, 3. YRITYS­TARPEIDEN selvittäminen, 4. REKRYTOINTI- ja matching-verkoston luominen, 5. MENTOROINTI­­­OHJELMAN toteutus ja 6. PR- ja asenne­vaikuttaminen.

JÄSENEXTRA 5


Vaikuttavaa

työtä TEKSTI PIA PAKARINEN KUVA MEERI UTTI

Helsingin seudun kauppakamarin missiona on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella. TEEMA

KÄYTÄNNÖN VAIKUTTAMISTA: Terveen kilpailun edistäminen on kauppakamarin ydintoimintaa: Palmian yhtiöittäminen lähti kauppakamarin ja Mara ry:n kantelusta EU:n komissioon. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on ollut kauppakamarin pitkän aikavälin tavoite. Merkittävä saavutus on, että se on nyt kirjattu hallitusohjelmaan ja lakiehdotus etenee ripeästi eduskuntaan. Metropolialueella tarvitaan yrityksille tilaa kasvaa ja työntekijöille kohtuuhintaista asumista. Ennakointikamarissa työskennellään sen hyväksi, että oppilaitoksissa koulutetaan tulevaisuuden tarpeita varten ja yritykset saavat jatkossakin riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Kauppakamarilta pyydetään lausuntoa lähes kaikkeen aluetta koskeviin asioihin. Seuraammekin herkeämättä kaikkea, mitä Helsingin metropolialueella tapahtuu.

6 JÄSENEXTRA


Vaikuttamistyötä tehdään isolla porukalla. Ylärivissä vasemmalta: vaikuttamistyön johtaja Pia Pakarinen, assistentti Satu Dahl, viestinnän suunnittelija Marianne Holm ja päällikkö (EEN) Maija Kärkäs. Keskirivi vasemmalta: koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri, johtaja (Espoo) Saija Äikäs, media-assistentti Omar El Mrabt. Alarivi vasemmalta: johtaja (neuvontapalvelut) Marko Silen, projektipäällikkö (Ennakointikamari) Mari Korpiola, viestintäpäällikkö Essi Lindqvist ja assistentti Miitta Hyvämäki. Kuvasta puuttuvat johtaja (Vantaa) Ari Tulensalo ja yhteyskoordinaattori Anniina Mandelin.

K

auppakamari haluaa olla yrityksille tärkeä kumppani, jonka aktiivisen toiminnan tuloksena Helsingin metropoli tarjoaa huippuluokan toimintaedellytykset yrityksille. Vaikuttamistyö on pitkäjänteistä, ja tuloksia joudutaan toisinaan odottamaan vuosiakin. Toisaalta pitää pysyä ajassa kiinni. Mitä yritysten

menestykseen juuri nyt tarvitaan, sitä suunnitellaan myös yhdessä kauppakamarin luottamushenkilöiden sekä virkamiesten ja muiden päätöksentekijöiden kanssa. Vaikuttamistyötä tehdään alueen kaupunkien ja kuntien suuntaan sekä maakuntatasolla, mutta myös valtakunnan tasolla yhdessä muiden kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin kanssa.

JÄSENEXTRA 7


– Yleensä kaikki osapuolet ovat kaavoituksen pääasioista yksimielisiä. Silti aikaa tuhlataan selvityksiin, vaihtoehtojen hakemiseen ja selvästi rakennussuunnittelussa ratkaistavaksi kuuluviin asioihin kuukausi- tai jopa vuosikaupalla, Pohjola Rakennus Oy:n konsernijohtaja Juha Metsälä harmittelee.

Byrokratia

ja pykäläviidakko pännii asuntorakentajaa TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVA MEERI UTTI

Hallitus on asettanut tavoitteekseen yleisen viiden prosentin tuottavuusloikan. Rakennusalalla siihen päästäisiin helposti selkiyttämällä säädösviidakkoa ja nopeuttamalla päätöksentekoprosesseja. Samalla syntyisi miljardisäästöjä, vakuuttaa Pohjola Rakennus Oy:n konsernijohtaja Juha Metsälä.

8 JÄSENEXTRA


PILKUNVIILAUKSESTA JOPA VUOSIEN VIIVE Lisäkiusana ovat kulloisetkin kaavatrendit, joissa yhtenä vuonna korostuu energiatehokkuus, toisena hulevesien käsittely ja viherkatot, kolmantena vaikkapa polkupyörien säilytyspaikat. Kaavan pitäisi Metsälän mielestä antaa vain reunaehdot, ei tarkkoja määräyksiä rakennusmateriaaleista tai yksityiskohdista. Samalla hän muistuttaa, että monet vanhat hienot kaupunginosat on aikanaan toteutettu yksinkertaisella asemakaavalla, jossa on määritelty vain tontin rajat ja rakennusoikeus. – Useimmiten kaikki osapuolet ovat kaavoituksen pääasioista yksimielisiä. Silti aikaa tuhlataan selvityksiin, vaihtoehtojen hakemiseen ja selvästi rakennussuunnittelussa ratkaistavaksi kuuluviin asioihin kuukau-

si-, jopa vuosikaupalla, Metsälä huokaa. Myös kuntien viranomaistulkintojen pitäisi olla yhteneviä. Lisäksi kunnat pitäisi pakottaa kaavoittamaan riittävästi tonttimaata. – Jos pääkaupunkiseutu ei pysty tarjoamaan kohtuuhintaisia asuntoja , niin joidenkin alojen työpaikkoja siirtyy vääjäämättä edullisemmille alueille. Myös pääkonttoritoimintoja sirpaloitetaan, Metsälä varoittaa. KUMPPANUUKSILLA NOPEAMMIN ETEENPÄIN Toisaalta myös kaavoituksen prioriteetit voivat olla kunnilta hukassa eikä infran ja kunnallisten palvelujen rakentamiskustannuksia mietitä riittävän pitkäjänteisesti. – Esimerkiksi Espoon Suurpeltoa ja Helsingin Östersundomia on kaavoitettu hartaasti vuosia, vaikka tarve olisi pikemminkin aluekeskusten kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen, Metsälä toteaa. Hänen mielestään Vantaalla onnistuneesti käytetty kumppanuuskaavoitus olisi monessa kohtaa paras ratkaisu. Pelko siitä, että malli johtaa julkisen vallan siirtoon yksityiselle taholle on Metsälän mukaan turha, sillä lopulliset päätökset tekee kaikissa tapauksissa kunta. Metsälä näyttää vihreää valoa myös kauppakamarien vaatimukselle lyhentää rakennus- ja ympäristölupien käsittelyaikoja. Pienillä rakennushankkeilla se olisi korkeintaan kolme kuukautta, isoilla yhdeksän. Toimitusjohtaja olisi valmis vieläkin tiukempiin aikatauluihin. Myös valitusoikeuksien rajaaminen, valitusmaksun periminen ja viranomaisten keskinäisten valitusten kielto saavat kannatusta. – Eräässä kohteessa kaavoitusta oli pyöritelty jo vuodesta 2005, eikä oltu vielä edes osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Rakennusalalla on varmasti petrattavaa omassa tuottavuudessa, mutta vielä nopeammin ja vaivattomammin noita kaivattuja miljardisäästöjä syntyy purkamalla turhia säädöksiä ja nopeuttamalla päätöksentekoa.

ESSI LINDQVIST

O

nhan tämä hullu tilanne, että Vantaalla lupahakemuksesta töiden aloittamiseen menee kolme kuukautta, mutta monessa muussa pääkaupunkiseudun kunnassa moninkertaisesti pidempään. Kyllä käytäntöjä olisi yhtenäistettävä ja käsittelyprosesseja nopeutettava, vaatii Pohjola Rakennus Oy:n konsernijohtaja Juha Metsälä. Mies tietää mistä puhuu, sillä hänen luotsaamansa tamperelainen perheyhtiö on viime vuosina hakenut jalansijaa myös pääkaupunkiseudulta. Kauppakamarien vaatimus ylettömän yksityiskohtaisten rakennusmääräysten purkamisesta saakin häneltä selkeää kannatusta. – Asuntomarkkinat eivät toimi aidosti kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti. Nykyisten normien, asemakaava- ja rakentamismääräysten lopputuloksena rakennetaan samanlaisia asuntoja kaikkialle, Metsälä harmittelee. Yksityiskohtaisista rakennusmääräyksistä tinkimistä ja niiden kustannusvaikutuksia neliöhintoihin kannattaisi hänen mielestään kokeilla, sillä selvitysten mukaan tarjolla olisi helposti yli tuhannen euron säästöt asuinneliötä kohden.

– Annetaan kauppiaiden ja asiakkaiden itse päättää, milloin heille kaupanteko sopii eikä holhota kaikessa, sanoo SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.

LOPETETAAN HOLHONTA KAUPPOJEN AUKIOLOA RAJOITTAVAT SÄÄDÖKSET SIIRTYVÄT TOIVOTTAVASTI PIAN HISTORIAAN. TYÖVOIMA- JA elinkeinoministeriö on lähettänyt kauppakamareillekin lausuntopyynnön aukiolorajoitusten muutosehdotuksista. TEM:n ehdotus on kuin suoraan kauppakamarien tavoitteista ylisääntelyn purkamiseksi. – On erittäin myönteinen asia, että kaupat saisivat vihdoin päättää aukiolostaan juhlapyhinäkin. Kauppa kyllä sopeutuu siihen, että kuluttajien valinnanmahdollisuus kasvaa, sanoo SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä. Hänen mukaansa S-ryhmässä on pelkästään myönteisiä kokemuksia poikkeusluvalla saatujen pyhäpäivien aukiolosta. – Eivät kaupat pitäisi oviaan auki pyhäpäivinä, jos se ei kannata. Joten tuskin kaupat jatkossakaan ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa, Heikkilä ennustaa.

VÄHITTÄISKAUPAN SÄÄNTELYÄ HÖLLENNETTÄVÄ SUOMI ON NOUSSUT VÄHITTÄISKAUPAN

sääntelyn tiukkuudessa OECD-maiden kärkipäähän. INDEKSI 0-5, OECD-MAIDEN KESKIARVO: 1,8

Belgia 4,6, Israel 4,0, Italia 3,6, Espanja 3,4, Suomi 3,4, Saksa 3,2, Ranska 3,1, Kreikka 3,1, Kanada 3,0, Itävalta 2,9, Slovakia 2,8, Unkari 2,1, Norja 2,0, Portugali 1,8, Iso-Britannia 1,7, Tanska 1,7,

Tsekki 1,6, Irlanti 1,5, Viro 1,5, Islanti 1,4, Sveitsi 1,2, Chile 1,0, Alankomaat 0,8, Uusi-Seelanti 0,7, Slovenia 0,7, Ruotsi 0,6. Lähde: OECD (2013) SÄÄNTELYN KIREYS HEIKENTÄÄ

suomalaisten yritysten tuottavuutta, kasvumahdollisuuksia sekä jarruttaa uudistumista ja investointeja. JÄSENEXTRA 9


Tule, tule hyvä normi

Älä tule ylisääntely TEKSTI ESSI LINDQVIST KUVAT KESKUSKAUPPAKAMARI

Pykälämyrsky, sääntelytsunami, lupabyrokratia, normiviidakko, säädössuma – näiden sanahirviöiden purkutalkoissa kauppakamarit ovat ahertaneet vuosikausia. Ylisääntelyn vastaisia joukkoja johtaa väsymätön Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. – Emme me sääntelyä vastusta, mutta hengiltä sääntelyä kylläkin. HENKILÖ

10 JÄSENEXTRA


YLISÄÄNTELY LEIKKAA YHTEISTÄ KAKKUAMME.

JÄSENEXTRA 11


K LEENA LINNAINMAA KUKA?

Varatuomari, 52-vuotias. Koulut ja opiskelut pääosin Turussa. MITÄ?

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja. Edunvalvontatyön kärjessä erityisesti ylisääntelyn torjunta. Yritysjuridiikka ja naisjohtajuuden edistäminen erityisosaamisalueita. Keskuskauppakamarin naisjohtajaohjelma voitti kauppakamarien maailmankongressissa parhaan yhteiskuntavastuuprojektin kilpailun Torinossa viime kesäkuussa. MITEN?

Johdan tulevaisuutta luotaamalla, heikkoja signaaleja tunnistaen rohkeasti eteenpäin. Henkilöstöjohtamisessa motivointi ja kuuleminen on keskeistä, omaa esimerkkiä unohtamatta. MOTTO?

Missä on tahto, siellä on tie.

12 JÄSENEXTRA

keen. Ylisääntely näivettää Helsingin pörssiä. uten kaikki vaikuttamistyö, ylisäänteHallitusohjelman lupauksista huolimatta lyn purku on pitkäjänteistä ja vaativaa pörssiyhtiöitä sääntelevän avoimuusdirektiivin työtä. Sitä makeammalta tuntuvatkin muutoksen täytäntöönpanossa hallitus esittää saavutukset, joiden eteen on tehty töitä jälleen kerran Suomi-lisää. Hallitus ei myöskään periksi antamatta. ole ottanut askelia entisen Suomi-lisän poistamiVaalikevään jälkeen Keskuskauppakamarissa seksi. Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan luetaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelmaa käsiteltävänä. voittajafiiliksissä; uusi hallitus lupaa purkaa byro– Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikratiaa. Tuore hallitus on kuullut kauppakamarien keuttaa yritysten toimintaa -raportissamme ehdoja elinkeinoelämän huolen. timme 15 toimenpidettä pörssiyhtiöiden sääntelyNormitalkoisiin täytyy kuitenkin sitoutua tosistaakan purkamiseksi. Silti pörssiyhtiöitä kurittavia saan, eikä aikaa ole tuhlattavaksi. raportointimääräyksiä on – Konkreettisiin toimiin tulossa lisää, eikä loppua näy, investointien sujuvoittami­ YLISÄÄNTELYN PURUN Linnainmaa huokaa. seksi, työvoiman palkkaaJulkisessa keskustelusON MUUTUTTAVA misen helpottamiseksi ja sa syntipukin leiman saa pörssin pelastamiseksi on TOIMINNAKSI usein EU ja sen määräämät ryhdyttävä välittömästi, KORULAUSEIDEN direktiivit. On tapana syyttää vaatii Keskuskauppakama­ SIJAAN. EU:ta lisääntyvästä säänrin varatoimitusjohtaja telystä, vaikka Suomi voisi Leena Linnainmaa. aktiivisesti toimien vaikuttaa Yhdessä asiassa on säännöksiin. edetty ripeästi: kauppakamarien pitkään ajaman kauppojen aukioloaiEU:TA TURHA SYYTTÄÄ kojen vapauttamista koskevan lakiehdotus on nyt Linnainmaan mielestä EU:n selän taakse menemilausuntokierroksella. Kierroksen jälkeen hallitus nen, kun Suomi on itse ollut ensimmäisten joukosvie esityksensä eduskunnan päätettäväksi. sa kannattamassa uusia velvoitteita ja byrokratiaa, Kauppakamarien On rytminmuutoksen aika on epäreilua ja ruokkii EU-vastaista ilmapiiriä -hallitusohjelmatavoitteissa peräänkuulutettiin perusteettomasti. vähemmän, mutta parempaa sääntelyä. Esimerkiksi – Suomi näyttää ottaneen sen linjan, että Eurookaavoitus sekä rakennus- ja ympäristölupapropan komission byrokratiaa lisääviä ehdotuksia kansesseja on nopeutettava siirtymällä yhden luukun natetaan lähes poikkeuksetta. Poliittista uskallusta periaatteeseen, rajattava valitusoikeuksia sekä ei löydy hallinnollisen taakan purkuun. asetettava lupien käsittelylle ja valitusprosesseille – Suomen onkin aktivoiduttava EU-sääntelyn selkeät määräajat. valmistelussa siten, että torjumme kilpailukykyämme haittaavat ja tarpeetonta sääntelyä lisäävät EUTSUNAMI ISKI FINANSSIALAAN direktiivit. EU:sta tulevan ylisääntelyn torjumisen Yritysvaikutusten arviointi on jäänyt sivuseikaksi lisäksi on sanouduttava irti EU-sääntelyn päälle sääntelysumassa. Lasku lasketaan miljardeissa säädettävästä Suomi-lisästä, Linnainmaa vaatii. euroissa, kun yritysten investoinnit seisovat virkamieskäsittelyssä tai valitusprosessissa. PERIKSI EI ANNETA Linnainmaa muistuttaa, että investointieurot Heitäkin on, jotka lukevat kauppakamarien yliovat pois talouden kierrosta ja työllisyydestä. Eikä säätelyteesejä siten, että Suomen elinkeinoelämä Suomella ole varaa tyrehdyttää yritysten laajentahaluaa säännöistä vapaan toimintaympäristön. Siitä mishaluja. ei ole kuitenkaan kyse. Toinen asia, johon yhteiskunnassamme ole –Haluamme sääntelyä, mutta parempaa. Toimimyöskään ole varaa, on hankaloittaa pitkäaikaisva sääntely on toimivan, tehokkaan ja oikeudentyöttömien työllistämistä monimutkaisella tukijärmukaisen yhteiskunnan perusta. Ylisääntely sen jestelmällä. Hallinnollista taakka onkin kevennettäsijaan leikkaa yhteistä kakkuamme, kun kasvua ja vä ja työllistämistukia kehitettävä yritysten kanssa. työllisyyttä edistäviä investointeja ei saada käyntiin. -Järjestelmän kehittämiseen on saatava käytVaikka mahdollisuudet hallinnollisen taakan täjänäkökulma eli on kuunneltava työnantajien helpottamiseksi ovat otolliset, työlle sääntelysuman asiantuntemusta. Viranomaisnäkökulma ei riitä, karsimisessa ei näy loppua. vaan lainvalmistelussa on oltava realistinen käsitys – Byrokratian purkutalkoot jatkuvat edelleen, yritysten arjesta, Linnainmaa muistuttaa. Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Suoranainen sääntelytsunami iski finanssialan Linnainmaa lupaa. toimijoihin ja pörssiyhtiöihin finanssikriisin jäl-


23.–24. syyskuuta 2015 | Messukeskus, Helsinki

2015

Esimies & Henkilöstö

RATKAISUJA JOHTAMISEN JA HR-TYÖN HAASTEISIIN

TERVETULOA YRITYSJOHTAJIEN JA –PÄÄTTÄJIEN VUODEN TÄRKEIMPÄÄN KOHTAAMISPAIKKAAN! Tervetuloa verkostoitumaan, tutustumaan alan uusimpiin ratkaisuihin ja kuuntelemaan korkeatasoista seminaariohjelmaamme 23.-24. syyskuuta Messukeskukseen!

2015

Meetings

&Events

Organised by EASYFAIRS

MANUEL KNIGHT International inspirational speaker

MONA RIABACKE Professional speaker, researcher and decision making expert

“The art of creating high performance”

“Information changes nothing, decisions change everything”

Organised by EASYFAIRS

JUHANI “TAMI” TAMMINEN inspiraatiopuhuja

”Häiritsevät käytöstavat ja käyttäytymiset työpaikalla – Mitä rekrytointitilanteessa kannattaa huomioida?”

JARNA SAVOLAINEN asiantuntija, Työturvallisuuskeskus TTK ”Työhyvinvointi: työuriin pituutta työkaarijohtamisella”

“Kymmenen askelta voittajaksi”

KATARIINA TIRRI-NUOTTO työsuhdelakimies ”Johtajasopimukset”

ENNAKKOREKISTERÖIDY AMMATTITAPAHTUMAN KÄVIJÄKSI: Käytä rekisteröityessäsi koodia 2898

www.easyfairs.com/esimies

Henkilöstö Organised by EASYFAIRS

Organised by EASYFAIRS

Päämediayhteistyökumppanina:

Yhteistyökumppanit:

KIMMO FELDT Ph.D, Assession asiantuntija

Esimies &

2015

Neljättä kertaa järjestettävä Esimies & Henkilöstö – ammattitapahtuma kokoaa eri toimialojen yritysjohtajat, esimiehet ja HR-päättäjät saman katon alle kahdeksi intensiiviseksi päiväksi.


KEHU KAVERIA

GARAM & VERMIGLIO CATERING OY SAMI GARAM TOIMITUSJOHTAJA

Herkkusuut kiittävät, kun keittiömestareiden Veijo Votkinin ja Sami Garamin ymmärrys toistensa ajatuksenjuoksuun, intohimo yrittämiseen ja vaatimus laadukkaisiin tuotteisiin yhdistyvät. Kimpassa luodaan makuelämyksiä ja kehitetään uusia tuotteita sekä samalla ravistellaan asiakkaiden ruokatottumuksia. Yhteistyön ansiosta molempien brändit ovat vahvistuneet ja yritykset menestyneet.

MIKÄ OLI PAINAVIN SYY ALOITTAA YHTEISTYÖ?

Votkinin tuotteet ovat loistavia. Yritys on lisäksi stadilainen, vaikka Veijo Votkin onkin Karjalan poikia, Iisalmessa syntynyt. Palvelu toimii erinomaisesti, myös silloin kun tarvitsemme jotain nopeasti. MITÄ HYÖTYÄ KUMPPANUUDESTA ON TEILLE?

Voimme tarjota asiakkaillemme paikallisesti tuotettuja lihatuotteita tinkimättä laadusta hiukkaakaan. Tiukan paikan tullen saamme myös moneen suuntaan joustavaa palvelua, mikä tällä alalla ei ole lainkaan itsestäänselvyys. Veijo Votkiniin voi luottaa aina - silloin omakin asiakaspalvelumme helpottuu. MITÄ OLETTE OPPINEET YHTEISTYÖN MYÖTÄ?

Aina ei tarvitse tuijottaa vain hintalappuun. Viime kädessä kannattaa katsoa raaka-aineen hinta-laatusuhdetta, joka on Veijolla kohdallaan. KENELLE SUOSITTELISIT KUMPPANIA?

Suosittelen yhteistyötä Lihatukku Veijo Votkin Oy:n kanssa kaikille ravintolatoimijoille. Yhtiön tuotteita myydään myös kaupoissa ja omassa Helsingin Sörnäisissä sijaitsevassa Chef Wotkin´s -tehtaanmyymälässä, jonne voi piipahtaa kuka vain.

GARAM & VERMIGLIO CATERING OY TOIMIALA, TUOTTEET, PALVELUT

KUVAT MEERI UTTI

Ravintola ja catering PERUSTETTU 2010 HENKILÖSTÖÄ Yrittäjät 2, vakituiset 3, extrat 3–10 LIIKEVAIHTO 600 000 euroa www.cafeteria.fi

14 KAUPPAKAMARI


Keittiömestari suosittelee MIKÄ OLI PAINAVIN SYY ALOITTAA YHTEISTYÖ?

Niin kauan kuin muistan, olemme tehneet yhteistyötä. Se alkoi normaalin asiakassuhteen kautta eli heillä oli tarve, me saimme vastata siihen. MITÄ HYÖTYÄ KUMPPANUUDESTA ON TEILLE?

Garam & Vermiglio Catering Oy on meille tärkeä ja arvokas asiakas, sillä he osaavat vaatia laatua. Toki hintakin on tärkeä, mutta aina ei mennä hinta edellä. Sami Garam on joustava ja avarakatseinen persoona sekä kokenut ammattilainen, joka tietää mitä haluaa. Yhdessä voimme myös ”ravistella” asiakkaitamme kokeilemaan uutta. Meidän keittiömestareiden pulma on, että toisaalta asiakas haluaa kokeilla uutta ja erilaista, mutta kuitenkin turvaudutaan tuttuihin ja turvallisiin tuotteisiin. MITÄ OLETTE OPPINEET YHTEISTYÖN MYÖTÄ?

Luovuutta ja kykyä uudistua. Sami kertoo meille, mitä on nähnyt ja maistanut maailmalla muun muassa ruokamessuilla sekä mitä ravintola-asiakkaat toivovat. Tällöin voimme kehittää asiakkaiden toiveiden mukaisia tuotteita. Samin vinkeistä jää myös alitajuntaan ideoita, joita voimme hyödyntää tulevaisuudessakin. On hienoa, ettei meidän tarvitse lähteä rautalangasta vääntämään, sillä keittiömestareina ymmärrämme toisiamme erinomaisesti. KENELLE SUOSITTELISIT KUMPPANIA?

Aivan kaikille, niin kuluttajille kuin yritysasiakkaillekin.

LIHATUKKU VEIJO VOTKIN OY TOIMIALA, TUOTTEET, PALVELUT

lihanjalostus, lihatukkukauppa, vähittäiskauppa PERUSTETTU 1978 HENKILÖSTÖÄ 90 LIIKEVAIHTO 19,6 milj. euroa www.votkin.fi

LIHATUKKU VEIJO VOTKIN OY VEIJO VOTKIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA


KALENTERI LUE LISÄÄ KOULUTUKSISTAMME WWW.KAUPPAKAMARIKAUPPA.FI

9.11

HUIPPUNAISET. MENESTYSTARINOITA

Koulutuksen tavoitteena on herättää miettimään, kuinka luomme itsellemme ja muille mielekkäämpää työyhteisöä, joka edistää menestymistä ja synnyttää kaikille lisäarvoa. Ohjelmassa muun muassa • • • • Avaimia lisäarvoon, itsetuntemukseen ja arvostukseen.

Arvot ohjaavat ja synnyttävät menestystä Tunnusta itsellesi, missä olet parhaimmillasi Työn merkityksellisyyden löytäminen Konkreettinen muutostavoite omalle uralle

JÄSENETUHINTA 580 € + ALV 24 % NORMAALIHINTA 780 € + ALV 24 %

MARRASKUU

LOKAKUU

5 7

SOSIAALISEN MEDIAN MENESTYSRESEPTIT -WEBINAARI

HANKINTAMENETTELYPÄIVÄ

16 20 21

7 8

TYÖPAIKAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT

KIELENHUOLLON KERTAUSPÄIVÄ

21 22 26 29

12

ARVONLISÄVEROTUKSEN AJOKORTTI® (PERUSKURSSI)

16 JÄSENEXTRA

30

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS -WEBINAARI

PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN

TIETOSUOJA VIESTINNÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUS JA VERO -LAIVASEMINAARI

KUNTIEN LAKIMIEHET 2015

UUSI TILAAJAVASTUULAKI

TIIMIVASTAAVAN AJOKORTTI ®

ARVOPAPEREIDEN KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA JA VEROTUKSESSA

3 4 5 5 10 10 11

JOHTAMISEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

TYÖNJOHTO-OIKEUS KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI

ASIANTUNTIJASTA ESIMIEHEKSI

LEAN - PAREMPAA TUOTTAVUUTTA JA KANNATTAVAA KASVUA

NAISJOHTAJA-KLUBI

HAASTAVAT ASIAKASTILANTEET

YT-NEUVOTTELUIDEN NUOTITTAMINEN


17.11.

SUURI KIRJANPIDON AJANKOHTAISSEMINAARI

Seminaarissa tutustutaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen viimeaikaisimpiin muutoksiin sekä ennakoidaan tulevia muutoksia. Ohjelmassa muun muassa • • • • Varmista muuttuvien käytäntöjen oikean soveltaminen!

12 17 17

HTK - HYVÄKSYTTY TOIMINNANKEHITTÄJÄ

PALVELUMUOTOILUA KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI

25 25 26 27 1

19 24 24

SALLITTUA VAI KIELLETTYÄ TYÖELÄMÄSSÄ?

MAINOSKIELEN PERUSTEET - MAINOSLAUSEISTA YRITYSTARINOIKSI

KIINTEISTÖRAHOITUKSEN AJANKOHTAISBRUNSSI

JÄSENETUHINTA 455 € + ALV 24 % NORMAALIHINTA 655 € + ALV 24 %

JOULUKUU

HELMI

VARHAISKASVATUSSEMINAARI

Uusi kirjanpitolaki Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotuskysymyksiä Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot Kirjanpitolautakunnan uusimmat lausunnot

2 2 3

TASAPUOLINEN KOHTELU JA SYRJIMÄTTÖMYYS TYÖSSÄ

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN AJOKORTTI ® (PERUSKURSSI)

SIHTEERI JA ASSISTENTTI - VAPAUDU KAHLEISTA

TILINPÄÄTÖS JA VEROPÄIVÄ

YRITYKSEN JA LIIKETOIMINNAN ARVONMÄÄRITYS

3 8 9 15 16

MENESTYKSEN AVAIMET UUSASIAKASHANKINNASSA

JULKISTEN HANKINTOJEN SYVENTÄVÄ KURSSI II

TYÖOIKEUDELLISTEN RIITOJEN PROSESSIT

KANSAINVÄLISEN ARVONLISÄVEROTUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

MITÄ VOIT LUKEA TILINPÄÄTÖKSESTÄ?

VAIKUTTAVA VIESTINTÄ -BRUNSSISEMINAARI

AVIOLIITTOVARALLISUUDEN AJANKOHTAISBRUNSSI

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SIHTEERIT JA ASSISTENTIT

17

TILINPÄÄTÖS, VEROILMOITUS JA VEROTUKSEN TOIMITTAMINEN

JÄSENEXTRA 17


NEUVONTAPALVELUT

KIRJANPITO

TYÖSUHDEASIAT

SEURAA NÄITÄ

SOPIMUSASIAT

TÄSMENNYKSIÄ TULI esimerkiksi

TYÖPAIKKOJEN TURVAMERKIT UUSIKSI TYÖPAIKALLA ON oltava työn

turvallisen tekemisen kannalta tarpeelliset turvamerkit. Uusi asetus täydentää työsuojelulainsäädäntöä ja säätää työpaikkojen turvamerkeistä ja vähimmäisvaatimuksista.

VIIVÄSTYSKOROT LOPPUVUODEKSI viitekorko 1.7.–31.12.2015 on 0,5 %. Viivästyskorko on 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla). KORKOLAIN MUKAINEN

KAUPALLISIIN SOPIMUKSIIN

sovellettava viivästyskorko on 8,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 %-yksikön lisäkorolla). Korkolain 4 a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.

18 JÄSENEXTRA

YHTIÖOIKEUS

MUU YRITYSJURIDIIKKA

Talousarvioesitys muuttaa vain vähän ensi vuoden verotusta

TILAAJAVASTUULAKI MUUTTUI

laiminlyöntimaksuihin sekä tilaajanMUU YRITYSJURIDIIKKA selvitysvelvollisuuksiin koskien työterveyshuoltoa. Ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta säädetään yksityiskohtaisesti. Tilaaja voi hyödyntää julkista verovelkarekisteriä selvittäessään sopimuskumppanista tarvittavia veronmaksutietoja.

VEROTUS

VEROTUS

Yritysverotukseen ei ensi vuonna ole tulossa merkittäviä muutoksia. Yhteisöverokanta pysyy 20 prosentissa. Tulojen veronalaisuuteen tai menojen vähennyskelpoisuuteen ei ole tulossa muutoksia.

ENSI VUONNA arvonlisäveron

alarajaa nostetaan 8 500 eurosta 10 000 euroon, ja arvonlisäveron alarajahuojennus nousee 22 500 eurosta 30 000 euroon. Lisäksi kuitin tarjoamisvelvollisuus koskee jatkossa yrittäjiä, joiden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Valtion tuloveroasteikkoon tehdään inflaatiotarkistus kaikkiin tuloluokkiin eli ansiotason nousu ei kiristä verotusta. Työtulovähennystä korotetaan pieni- ja keskituloisia painottaen. Yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemät 850–500 000 euron lahjoitukset voidaan vähentää. Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan aiemmin sovitun 5 %-yksikön lisäksi 5 %-prosenttiyksiköllä eli kaikkiaan 10 %-yksiköllä. Asuntolainan koroista vähennyskelpoista on enää 55 %. Luovutustappio säädetään vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta. Tällä hetkellä luovutustappiot ovat vähennettävissä vain luovutusvoitoista. Ensi vuodeksi otetaan käyttöön määräaikaisena mahdollisuus ns. tehokkaaseen katumiseen verotuksessa. Määräaikaisen lain mukaan

luonnollinen henkilö tai kuolinpesä välttyisi verorikosoikeudellisilta seurauksilta ilmoittaessaan omaaloitteisesti verotuksesta puuttuneita tuloverolain mukaan verotettavia tuloja tai perintö- ja lahjaverolain mukaan verotettavia varoja.

ARVONLISÄVERON ALARAJA NOUSEE 10 000 EUROON.

Ilmoitettavat tulot verotettaisiin normaalisti kunakin vuonna voimassa olleiden säännösten mukaisesti, ja verolle määrättäisiin viivästysseuraamuksena jäännösveronkorko sekä hallinnollisena sanktiona veronkorotus. Autoverotusta kevennetään, mutta ajoneuvoveroa korotetaan. Lämmitykseen käytettävien sekä voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroja korotetaan, kuten myös tupakka- ja jäteveroa. Nestekaasun verottomuus poistuu ja turpeen veroa alennetaan.

VEROASIANTUNTIJA JUKKA KOIVUMÄKI


Kolme kysymystä uudesta hankintalaista MITÄ TARKOITTAA YRITYKSILLE? Yritysten kannalta merkittäviä muutoksia olisivat esimerkiksi: – hankintalain soveltamisraja eli kansallinen kynnysarvo nousisi tavara-ja palveluhankinnoissa 60 000 euroon (nyt 30 000 euroa) ja sosiaali- ja terveyspalveluissa 300 000 euroon (nyt 100 000 euroa) – avoin ja rajoitettu hankintamenettely pysyisi lähes ennallaan, mutta neuvottelumenettelyä kehitettäisiin ja uutena tulisi vieläkin joustavampi menettely, innovaatiokumppanuus – koska kansalliset kynnysarvot nousisivat, pitäisi hankintayksikön perustella, jos osatarjoukset eivät ole mahdollisia – lakiehdotuksen mukaan tarjoajien ei tarvitsisi toimittaa selvityksiä ja todistuksia soveltuvuudestaan vielä tarjousvaiheessa, vaan ne tarkastettaisiin vain tarjouskilpailun voittajalta – hankintayksikölle annettaisiin mahdollisuus pyytää tarjoa­ jilta tarjouksen tai osallistumishakemuksen puutteiden tai virheiden korjaamista (lähinnä muotovirheet) – jatkovalitukselle markkinaoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi valituslupa MISTÄ LISÄTIETOA? Yritysten, jotka osallistuvat julkisiin tarjouskilpailuihin, kannattaa osallistua tänä syksynä ja ensi vuoden keväällä pidettäviin koulutuksiin uudesta hankintalaista. Hankintalakia koskevat ohjeet ja kirjallisuus päivitetään, kun eduskunta on hyväksynyt uuden hankintalain.

e-Vientiasiakirjat

KOLME KYSYMYSTÄ

MIKÄ ON VALMISTELUTILANNE? Työ- ja elinkeinoministeriön asettama valmisteluryhmä luovutti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi 13.5.2015. Syynä hankintalain uudistamiseen ovat EU-direktiivin muutokset, jotka on saatettava kansallisesti voimaan ensi vuoden keväällä. JOHTAJA MARKO SILEN

Sähköinen

vientiasiakirjapalvelu


KAMARIKUULUMISIA

Hyvää ruokaa, hyvää juomaa ja ennen kaikkea hyvää seuraa – näistä nautittiin kauppakamarin perinteisessä syksyn aloituksessa Taiteiden Yön lämmössä. Kauppakamarin syksy tarjoaa monipuolista koulutusta, hyödyllisiä kirjoja sekä maksuttomia verkostoitumis- ja tiedotustilaisuuksia.

KAUPPAKAMARIN CATERING-PALVELUISTA HUOLEHTIVA GARAM & VERMIGLIO OLI LOIHTINUT JÄLLEEN MAUKKAAT RUUAT, RUOKAJUOMANA OLI CHÂTEAU CARSININ RAIKAS ROSÉVIINI.

20 JÄSENEXTRA


Kauppakamarin

klubeissa luot vaivattomasti pitkäkestoisia verkostoja.

Myyntijohtajaklubi 6.10.2015–5.10.2016

Johtajaklubi 4 29.10.2015–28.10.2016

Talouspäättäjäklubi LUOVUUS KUNNIAAN. AVAJAISIIN OSALLISTUNEET PÄÄSIVÄT SISÄPIHALLE KOKEILEMAAN GRAFFITIN TEKOA – TAITOA, INTOA JA HAUSKUUTTA RIITTI!

19.11.2015–18.11.2016

Naisjohtajaklubi 10.11.2015–9.11.2016

Hallitusklubi 11.11.2015–1.9.2016

Liity klubiin! www.kauppakamarikauppa.fi/klubit


KAMARIKUULUMISIA HYVÄ UUTINEN

UU

SI

TT

KAUPPAKAMARIKAUPPA

UN

on avattu

Tutustu ja tilaa sujuvasti pöytäkoneella, tabletilla tai puhelimella. Kaikki kauppakamarin maksulliset ja maksuttomat palvelut yhdestä paikasta. KANNATTAA REKISTERÖITYÄ REKISTERÖITYMISEN JÄLKEEN OSTAMINEN, TILAUSTEN TARKASTELU JA ASIAKASTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN ON HELPPOA JA NOPEAA.

TUTUSTU VALIKOIMAMME AJANKOHTAISIIN SUOSITUKSIIN.

SEURAA KIRJABLOGIAMME

A M M AT T I K I R J A . F I BLOGGAAJINA KUSTANNUSTOIMITUKSEMME JA JOUKKO VIERAILEVIA TÄHTIÄ MUUN MUASSA KIRJAILIJOITAMME.

W W W.

KAUPPAKAMARIKAUPPA.FI OLETKO TUTUSTUNUT UUSITTUUN KAUPPAAN? 22 JÄSENEXTRA

AJANKOHTAISIA UUTISIA JA TIEDOTTEITA TUOTTEISTA, KIRJAKAUPAN AUKIOLOAJOISTA, ALENNUSMYYNNEISTÄ, JULKISTAMISTILAISUUKSISTA JNE.

A


KauppakamariTieto Uudistunut palvelu ammattilaisille KauppakamariTieto on verkkopalvelukokonaisuus, joka tarjoaa käyttäjälleen ajantasaisen tiedon lakimuutoksista ja uusista viranomaisohjeista. Koska tarvitsemasi tieto on aina helposti saatavilla, voit keskittyä työn tekemiseen työlään tiedonhaun sijasta. - Toimii verkossa, kaikilla päätelaitteilla - Luotettava tieto yhdessä paikassa - Asiantuntijoina alansa erityisosaajat - Säännölliset päivitykset sähköpostiin - Jo tuhansia käyttäjiä eri aloilla

setta! k u it o l e v e il Koke ritieto.fi a m a k a p p u a www.k


Kauppakamarin & Seedi Oy:n

HYVÄKSYTTY TOIMINNANKEHITTÄJÄ –ohjelma valmentaa menestyksentekijäksi ”Olen saanut HTK-ohjelmasta erittäin paljon käytäntöön heti vietäviä ideoita ja toimintamalleja. Osaa toimintamalleista on voinut soveltaa suoraan työpaikalle ja osa on tukenut asiakkaiden osallistamista omaan kehitystyöhön. Suosittelen ohjelmaa kaikille yrityksille/ henkilöille, joilla on kehityshaasteita edessä.”

”HTK-ohjelmassa tutustuu hyvin muihin kehittäjiin ja oppii huomaamaan miten eri taustoista ja näkökulmista huolimatta on mahdollista saada samankaltaista kehitystä aikaiseksi.

Päivi Pitkänen, HTK-osallistuja, toimitusjohtaja , Monetra

Niilo Rautionmaa, HTK-osallistuja, toimitusjohtaja, R’n D Universal

HTK-ohjelman suorittaneet ovat yrityksen takuuhenkilöitä menestykselle. Ilmoittaudu mukaan! http://bit.ly/htk215

Maksuton Kehittäminen nyt! -aamiaistilaisuus 22.9. Lue lisää ja ilmoittaudu www. kauppakamarikauppa.fi http://bit.ly/extra315

Seuraava kausi käynnisty y 17.11.

www.kauppakamarikauppa.fi • asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi • Puh. 09 2286 0360

Profile for Kauppakamari

Kauppakamarilehti 3 2015  

Kauppakamarilehti 3 2015  

Advertisement