__MAIN_TEXT__

Page 1

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

WWW.HELSINKI.CHAMBER.FI

1/2016

TEEMA SUOMI TARVITSEE TYÖPERÄISTÄ MAAHANMUUTTOA 6-9

KASVUYRITYKSET STARTUP SPIRIT – INTOA YRITYSYHTEISTYÖHÖN 18–21

OTA KOPPI! PUHEENJOHTAJA MATTI NIEMI KUTSUU KAIKKI MUKAAN 12–14 STRATEGIATYÖHÖN COME ALOITTI

MONIKULTTUURISUUS

SOTE-VALINNANVAPAUS

KAUPPAKAMARI 1


Kauppakamarin

kevään klubit

–oppimista, oivaltamista ja verkostoitumista

Klubitoiminta perustuu luottamuksellisiin pienryhmätapaamisiin, joissa käydään avointa keskustelua klubilaisten valitsemista, heille itselleen tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista. Klubilaiset sparraavat toisiaan jakamalla keskenään tietoa, kokemuksia ja ideoita. Keskusteluja ohjaa ammattifasilitaattori. Uuden kauden alkaessa klubeihin voi liittyä uusia jäseniä.

Johtajaklubi 1

Johtajaklubi 2

Pk-yritysten toimitusjohtajille suunnatun Johtajaklubin viides klubikausi alkaa 26.4.2016.

Pk-yritysten toimitusjohtajille suunnatun Johtajaklubin neljäs klubikausi alkaa 1.6.2016.

HR-päättäjäklubi Henkilöstötyön päättäjille suunnatun klubin viides klubikausi alkaa 19.4.2016.

Johtajaklubi suuryrityksille Suuryritysten johdolle suunnatun Johtajaklubin kolmas klubikausi alkaa 21.4.2016.

Liity klubiin! www.kauppakamarikauppa.fi/klubit


PÄÄKIRJOITUS

AKTIIVINEN OTE MAAHANMUUTTOON MAAHANMUUTTO ON metropolialueen

menestyksen ydinkysymyksiä. Metropolialueella asuu yli puolet koko maan maahanmuuttajista. Maahanmuuton ansiosta väestön ikärakenne poikkeaa edukseen koko maan keskiarvosta. Tämä on yritysten kannalta merkittävää, sillä metropolialueen työmarkkinat tarvitsevat lisää työvoimaa. Seudun omat nuorisoikäluokat eivät riitä korvaamaan edes poistumaa työmarkkinoilta. METROPOLIALUEELLE SUUNTAUTUVA

maahanmuutto hyödyttää koko Suomea. Siksi valtion ja kuntien on toimittava maahanmuuttopolitiikassa hyvässä yhteistyössä. Nyt yhteistyö on toimivaa tavoitteiden asettamisessa ja ohjelmien laatimisessa. NIIDEN TOTEUTTAMINEN sen sijaan onnahtelee. Erityisesti kielikoulutuksen järjestämisessä, asuntopolitiikan voimistamisessa ja työelämään kotoutumisessa tarvitaan nopeita toimia. Vaikka koulutus aiheuttaakin kustannuksia veronmaksajille, vältetään tehokkaalla kotouttamisella vieraantumisesta aiheutuvat paljon suuremmat menot tulevaisuudessa. Samalla helpo-

KAUPPAKAMARI 1/2016 PÄÄTOIMITTAJA ESSI LINDQVIST TAITTO MARIANNE HOLM JULKAISIJA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI KUSTANTAJA HELSINGIN KAMARI OY PAINOS 10 000 SAVION KIRJAPAINO OY KANNEN KUVA MEERI UTTI

tetaan maahanmuuttajien tietä työelämään – ja saadaan työntekijöitä yrityksiin. KASVANEEN MAAHANMUUTON on arvioitu merkitsevän yli 5 000 asunnon lisärakentamistarvetta Helsingin seudulle vuosittain. Tämä on iso haaste, sillä parhaimmillaankin seudulla on pystytty reilun 11 000 asunnon vuosituotantoon. Asuntotuotannon kasvattaminen edellyttää kaavoituksen vauhdittamista, rakentamista hidastavan sääntelyn tuntuvaa keventämistä ja kustannuksia kasvattavista toisarvoisista rakentamismääräyksistä luopumista.

ottanut aktiivisen roolin metropolialueen maahanmuuton edistämisessä. Lähtökohtanamme ovat yritysten tarpeet ja metropolialueen menestys. Se on paljon avarampi näkökulma maahanmuuttokeskusteluun kuin vänkääminen turvapaikan hakijoiden kohtelusta. Maahanmuutto on paljon nyt nähtyä kansainvaellusta merkittävämpi ilmiö.

KAUPPAKAMARI ON

KAUPPAKAMARI ON OTTANUT AKTIIVISEN ROOLIN MAAHAMUUTON EDISTÄMISESSÄ.

HEIKKI J. PERÄLÄ toimitusjohtaja

SISÄLTÖ 4 AJANKOHTAISTA #nostanainenpäivässä

14 NEUVONTAPALVELUT Muistilista ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen

18-21 KASVUYRITYKSET Helsinki StartUp Spirit synnytti pöhinää

6–9 TEEMA Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa 10–12 HENKILÖ Puheenjohtaja Matti Niemi usuttaa uskaltamaan 8 CM-kauppias Anne Timonen näyttää esimerkkiä.

KAUPPAKAMARI 3


AJANKOHTAISTA

KIRJA

HUIPPUNAISET MENESTYSTARINOITA MAARETTA TUKIAISEN ja Jaana Villasen kirja Huippunaiset tarkastelee kysymystä naisjohtajuuden näkökulmasta ja kokoaa yhteen tekijät, jotka menestyneitten naisten urakehityksestä löytyvät. Kirjaa varten on haastateltu joukko suomalaisen yhteiskunnan menestyneimpiä naisia poliitikoista ja taiteilijoista yritysjohtajiin. Mukana ovat muun muassa Anne Berner, Minna Parikka, Ann Wahlroos-Jaakkola, Nasima Razmyar, Susanna Mälkki, Riikka Kämppi sekä joukko muita inspiroivia naisia. Kirja johdattaa lukijan sankarin

KESKI-IKÄISISSÄ ASIANTUNTIJANAISISSA ON HUOMATTAVA MÄÄRÄ POTENTIAALIA.

matkaan kiinnostavien elämäntarinoiden kautta ja tarjoaa runsaasti konkreettisia toimenpide-ehdotuksia naisten urakehityksen tukemiseen. Niiden avulla kuka tahansa voi edetä kohti unelmiensa uraa. Johtajuuden tulevaisuutta koskevaa tutkimustietoa hyödyntäen kirja tuo myös esiin havainnon, että keski-ikäisissä asiantuntijanaisissa on huomattava määrä potentiaalia, jonka merkitystä yrityselämässä ei tällä hetkellä täysimittaisesti tunnisteta. Yrityksille ja organisaatioille kirja tarjoaa näkökulmia tämän potentiaalin hyödyntämiseen kilpailuetuna. 4 KAUPPAKAMARI

AJANKOHTAISTA

Hienonen palkittiin ansioristillä PELOTON, SITOUTUNUT ja räväkkäkin, luonnehti kauppakamarin puheenjohtajana aloittanut Matti Niemi edeltäjäänsä Jukka Hienosta. Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä luovutti Hienoselle kauppakamarin ansioristin, joka on elinkeinoelämän tunnustus ansiokkaasta toiminnasta kauppakamarissa.

Kasvupolku innosti yritykset liikkeelle TEKSTI MARKO SILEN

Kasvu Open 2016 keräsi Uudellamaalla järjestettyihin starttitilaisuuksiin yli sata yritystä. Seuraavaksi valitaan yritykset, jotka pääsevät Kasvun Kiitoradalle. Lokakuussa Kasvun Karnevaalissa palkitaan valtakunnan parhaat kasvuyritykset. ehtoja sekä antavat oman kontaktiverkostonsa yrityksen käyttöön – maksutta!

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA HAKEMUKSIA

Kiitoradalle saatiin 71, ja Keski-Uudellamaalla 48. Itä-Uudenmaan Kiitoradalle ehtii vielä hakea. Mukaan valitut yritykset aloittavat kasvupolkunsa Kiitoratapäivillä. Sparraajia eli mylläreitä on koko Suomessa lähes tuhat, jotka haastavat, kyseenalaistavat ja auttavat yrityksiä näkemään uusia ratkaisuvaihto-

KASVU OPEN EI OLE VAIN STARTUP-YRITYKSILLE Kyse ei ole pelkästä yrityskilpailusta, vaan kasvuyrittäjyysohjelmasta, johon osallistuvat yritykset pääsevät testaamaan ideoitaan ja vauhdittamaan kasvuaan yhdessä omien alojensa parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Kasvu Open ei ole tarkoitettu vain start up-yrityksille, vaan merkittävä osa osallistujista on jo pitempään toimivia yrityksiä, jotka hakevat uutta kasvuvaihdetta Start Again -sarjassa. Kasvu Openin lisäksi kauppakamari tarjoaa paljon muutakin yritysten kasvua tukevaa toimintaa. Seuraa viestejämme ja kurkista kotisivuille!


NYT PUHUTTAA

Kaupan aukioloajat pääsevät testiin TEKSTI PIA PAKARINEN

Kauppakamareiden yksi pitkäaikainen vaikuttamistyön tavoite toteutui, kun vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajat vapautuivat. Kaupat saavat olla vapaasti auki viikonpäivästä, myymälän koosta tai sijainnista riippumatta. VAPAUTUMISPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN useat

yritykset ilmoittivat saman tien laajentavansa aukioloaan. HOK-Elanto vahvisti uudet, pidennetyt ilta-aukioloajat Prismoille ja S-Marketeille. K-ruokakaupoissa aukioloajoista päättää jatkossa kauppias. Lidl lähti testaamaan laajennettuja aukioloaikoja joissain myymälöissä, samoin Lähikauppa Oy. Stockmann

pidensi viikonlopun aukioloaikojaan helmikuun alusta lähtien. Kivijalkakaupoissa aukioloajat näyttäisivät pysyneen pääsääntöisesti ennallaan. Kaupan aukioloaikojen vapauttaminen antaa kaupoille mahdollisuuden olla auki silloin kun asiakkaat ovat liikkeellä. Asiakkaiden tottumukset mukautuvat vähitellen uusiin asiointimahdollisuuksiin. Tänä vuon-

na testataankin aukioloaikoja. Tarpeet saattavat olla eri paikkakunnilla ja eri vuodenaikoina erilaisia. Kaupalla on nyt mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi erilaisten yleisötapahtumien tuomia poikkeuksellisia asiakasvirtoja. Pidemmän aikavälin työllistämisvaikutukset nähdään, kun optimaaliset aukioloajat ovat löytyneet.

Nosta nainen päivässä TEKSTI ESSI LINDQVIST

Naisen katse suuntautuu yhteiseen onnistumiseen. Arvossa ovat yhteistyö, kumppanuudet sekä jaettu ja yhteinen etu. Ajattelutapaa vahvistaa #nostanainenpäivässä-kampanja. – JOKAINEN nainen voi omassa arjessaan nostaa toisen naisen joka päivä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tekee esimerkiksi näkyväksi toisen tekemää työtä

RATKAISEVINTA ON ROE, RETURN ON EXPERIENCE. LAURA SCHWARTZ

tai kiittää, kannustaa sekä tukee toista naista tämän uralla, kertovat Huippunaiset. Menestystarinoita -kirjan kirjoittajat CEO, muutosvalmentaja, tietokirjailija Maaretta Tukiainen ja erikoisjuristi, kehittäjä, kouluttaja Jaana Villanen. Yrityselämässä on olennaista ymmärtää keski-ikäisten asiantuntijanaisten po-

tentiaalin merkitys – erityisesti yrityksen kilpailuedun luomisen näkökulmasta. Kirjaan haastateltujen huippunaisten mielestä on selvää, että naisjohtajajuus kasvaa tulevaisuudessa ennen muuta siksi, että yhteiskunta tarvitsee myös naisten panosta kehittyäkseen ja kasvaakseen. – Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys. Saavutetut asiat eivät pysy ennallaan ilman työtä. Siksi joka päivä tulisi tehdä asioita, jotka varmistavat naisten aseman vahvistumisen myös tulevaisuudessa, painottaa viestintäkonsultti Riikka Kämppi. Naisen matka huipulle eroaa miehen matkasta, mikä osaltaan selittää, miksi naisten johtamat yritykset menestyvät keskimäärin miesten johtamia paremmin. – On tärkeää että me, jotka olemme päässeet urallamme pitkälle, avaamme ovia muille naisille, muistuttaa yksi haastatelluista, toimitusjohtaja Ann WahlroosJaakkola.

Jos johtopaikoille päässeet naisjohtajat ovat sitä mieltä, että lasikattoja ei ole olemassa, ne jatkavat olemassaoloaan myös tulevaisuudessa, toteavat Maaretta Tukiainen ja Jaana Villanen kirjassaan Huippunaiset. Menestystarinoita.

KAUPPAKAMARI 5


Yrityksissä tarvitaan kansainvälisiä osaajia TEKSTI MARKKU LAHTINEN

Uudellemaalle syntyy parin vuosikymmenen aikana työmarkkinoille 6 000 henkilötyövuoden vaje, mikä johtuu suurten ikäluokkien työmarkkinoilta poistumisesta ja nuorisoikäluokan pienuudesta.

TEEMA

V

iime vuoden alussa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asui 150 000 muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvaa kaupunkilaista. Vieraskielisen väestön kasvu on pääkaupunkiseudun kunnissa ollut vuosina 2012–2014 keskimäärin noin 11 000 henkeä. Ennusteiden mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan työikäisestä väestöstä neljäsosa on vieraskielisiä vuonna 2030. Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee yli 20 000 kansainvälistä tutkintoopiskelijaa, joista vuosittain loppututkinnon suorittaa noin 3 000. Maahanmuuttajien työllistymisastetta ja turvapaikkapäätöksen saaneiden työelämään siirtymistä on nopeutettava. Tehokkaita keinoja on selvittää maahanmuuttajien osaaminen ja koulutus nykyistä tarkemmin, hyödyntää kielen ja työn yhdistäviä malleja, luoda maahanmuuttajille kannustimia yritysten perustamiseen sekä sujuvoittaa maahanmuuttoon liittyvää byrokratiaa.

TYÖPERÄISEN MAAHANMUUTON PALVELUT YHDEN KATON ALLE Ulkomaalaisten työntekijöiden työllistämiseen liittyvä byrokratia on Suomessa liian hajallaan ja hidasta. Se turhauttaa rekrytoivia yrityksiä ja vaikeuttaa valtion, kuntien ja muiden palveluntuottajien vastaamista tämän päivän palveluhaasteisiin erityisesti metropolialueella. Metropolialueelle tarvitaan International House Helsinki, johon keskitetään työelämää lähellä olevien maahanmuuttajien viranomaisasiointi, ulkomaiseen työvoimaan liittyvät työnantajapalvelut ja asettautumista tukevat palvelut. Palvelulla on mahdollista saavuttaa sekä kustannussäästöjä valtiolle, kunnille ja työnantajille että lisätä työllistymistä avoimille markkinoille. International House Helsingin käynnistäminen on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, SAK:n, Moniheli ry:n, Uudenmaan liiton ja kauppakamarin yhteinen tavoite maaliskuussa alkaneessa At Work in Finland -hankkeessa.

AT WORK IN FINLAND ✓ HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARIN,

Helsingin, Espoon, Vantaan, SAK:n, Moniheli ry:n, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan työvoimahallinnon kumppanuushanke. ✓ NOPEUTETAAN MAAHANMUUTTAJIEN

kotoutumista ja työllistymistä. ✓ LISÄTÄÄN YRITYSTEN

mahdollisuuksia monikulttuurisiin rekrytointeihin ja kansainvälistymiseen. ✓ KEHITETÄÄN ULKOMAISEEN

työvoimaan ja työllistymiseen liittyvää palvelutarjontaa.

CHAMBER OF MULTICULTURAL EMPLOYMENTS COME ✓ KAUPPAKAMARIN OMA OSAHANKE

1.3.2016 – 31.8.2018. ✓ YRITYSTEN NEUVOMINEN

ja palveluohjaus ulkomaalaisen työvoiman kysymyksissä. ✓ YRITYSSELVITYKSET ✓ KORKEAKOULUTETUILLE SUUNNATTU

EntryPoint-mentorointiohjelma ✓ SUOMEN PARAS MONIKULTTUURINEN

työnantaja -kilpailu. 6 KAUPPAKAMARI


Suomessa vieraskielisiä on noin 290 000 eli 5 % koko väestöstä.

Vieraskielinen väestö kasvoi pääkaupunkiseudulla 2012 – 2014 keskimäärin

Suomen työikäisen väestön määrä vähenee

+11 000 -10 000 henkilöä/vuosi

henkilöä/vuosi

12% 15%

5%

各 Ø б

各 Ø б

各 Ø б

8%

2014 2013

Pääkaupunkiseudulla vieraskielisiä on noin 14 %, vuonna 2030 osuuden arvioidaan olevan 25 %.

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoita saapui Suomeen 32 500, joista 80 % työikäisiä miehiä.

2012

Jottei työvoiman määrä supistu, Suomeen tarvitaan

+34 000 henkilöä/vuosi

Maahanmuuttajien määrän kasvu edellyttää metropolialueelle lisää

Syy tulla Suomeen (2014)

31 508 kpl +5 100 asuntoa/vuosi

Työ (35 %) Perhe (29 %) Opiskelu (21 %) Suojelu (10 %) Muut (5 %)

50 000

Ulkomaalaiset Suomessa

40 000

(2014)

Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee yli

20 000

20 000

30 000

kansainvälistä opiskelijaa, joista vuosittain loppututkinnon suorittaa noin

10 000

2 800 henkilöä

Viro

Venäjä

Ruotsi

Kiina

Somalia

(48 000)

(30 600)

(8 300)

(7 600)

(7 400)

Maahanmuuttajien osuus työllisistä pääkaupunkiseudulla:

40% Kiinteistöpalvelu

23%

Ravitsemistoiminta

22%

Talonrakentaminen

18% Maaliikenne

KAUPPAKAMARI 7


Edelläkävijäyritykset hyödyntävät monikulttuurisuutta TEKSTI MARKKU LAHTINEN KUVA MEERI UTTI

Monikulttuurisuus on pysyvä ilmiö Suomen työmarkkinoilla. Niiden yritysten, jotka eivät vielä hyödynnä kansainvälisiä osaajia, kannattaa ottaa mallia edelläkävijöistä.

K

Perinteikkäässä Itäkeskuksen K-citymarketissa kansainvälisyys näkyy vahvasti niin asiakkaissa kuin henkilökunnassakin. Joka neljännellä työntekijällä on maahanmuuttajatausta, kertovat Anne Timonen ja Taimaz Shabani.

8 KAUPPAKAMARI

aupan alalla ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ei ole itsestäänselvyys, sillä monilla palvelualoilla pääkaupunkiseudulla on pulaa erityisesti sitoutuvasta työvoimasta. Lisäksi yhä harvemmissa kaupan tehtävissä pärjää ilman soveltuvaa koulutusta. – Olemme tarttuneet haasteeseen kohdentamalla rekrytointia paikalliseen maahanmuuttajaväestöön, josta onkin tullut tärkeä osaavan ja sitoutuneen työvoiman kanava. Samalla voimme olla, kuten yritysten kuuluukin, edelläkävijöitä sekä vastuullisuudessa että kannattavan liiketoiminnan kehittämisessä, sanoo Itäkeskuksen K-citymarketin kauppias Anne Timonen. Työyhteisöissä henkilöstön kansainvälistyminen heijastuu hyvin moneen asiaan. Miten onnistuu kommunikointi kollegoiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa? Mitkä ovat uskontoon, kulttuuriin ja tasa-arvoon liittyvät käyttäytymisnormit? Mikä on työnantajan vastuu erilaisissa lupa-asioissa? Miten lähiesimiehet selviävät monikulttuuristen tiimien kanssa? – Totta kai työnantajan näkökulmasta monikulttuurisuus aiheuttaa yllättäviä sattumuksia, joihin ei ole olemassa valmiita vastauksia henkilöstöjohtamisen käsikirjassa. Näissä tilanteissa lähi- ja tiimiesimiehet, joilla on kyky löytää ratkaisuja käytännön tasolla, ovat kullanarvoisia. Monikulttuurisuudesta kumpuavat konfliktit eivät kuitenkaan ole sen vaikeampia kuin muutkaan esimiestyössä eteen tulevat haasteet, Timonen korostaa.


Helpotetaan saatavuusharkintaa työnantajilta, jotka palkkaavat säännöllisesti työntekijöitä ulkomailta.

1

Teesi

2

Teesi

Perustetaan maahanmuuton työllistymis- ja yrityspalveluja tarjoava International House.

Vapautetaan ulkomaalaiset erityisasiantuntijat saatavuusharkinnasta.

Kannustetaan turvapaikanhakijoita työllistymään ja ryhtymään yrittäjäksi.

3

Teesi

4

Teesi

Tehostetaan työperäisen maahanmuuton, turvapaikanhakijoiden ja maassa olevien maahanmuuttajien taitojen ja osaamistarpeiden tunnistamista.

Luodaan malleja, joilla voidaan yhdistää suomen kielen oppimista ja työn tekemistä.

Suomi tarvitsee lisää yrityksiä ja työpaikkoja

Lisätään mentorointia ja työyhteisövalmennusta yrityksissä ja työyhteisöissä.

5

Teesi

Teesi

6 7

Teesi

KAUPPAKAMARIN TEESIEN TAVOIT TEENA on Suomi, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, luomaan uusia työpaikkoja sekä menestymään hyödyntämällä maahanmuuttajia työelämässä ja kansainvälistyvässä liiketoiminnassa. Jotta työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaavat sujuvasti, yrityksille ja maahanmuuttajille on tarjottava tehokkaita ja selkeitä palveluja. Enemmän työmahdollisuuksia saadaan, kun lievennetään sääntelyä ja nopeutetaan palkkaamiseen tarvittavia lupaprosesseja. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen tehostuu helpottamalla työhön pääsyä ja kannustamalla yrittäjyyteen. Yritysten johdon, lähimiesten ja työyhteisöjen monikulttuurista osaamista lisäämällä helpotetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

KAUPPAKAMARI 9


10 KAUPPAKAMARI


Rohkeasti esiin TEKSTI ESSI LINDQVIST KUVAT MEERI UTTI

Helsingin seudun kauppakamari on monessa asiassa edelläkävijä ja sellaisena haluamme pysyäkin, linjaa vuoden alussa kauppakamarin puheenjohtajana aloittanut Matti Niemi. Tavoite ei kuitenkaan toteudu ilman uskallusta. Rohkeita visioita toivotaan jäsenyrityksiltä ja luottamushenkilöiltä, kun kauppakamarin strategian uudistaminen pian alkaa. HENKILÖ

JÄSENEXTRA 11


U ETUNIMI SUKUNIMI MATTI NIEMI

Kauppaneuvos Kauppakamarin puheenjohtaja 1.1.-2016 – HOK-Elannon toimitusjohtaja 2007 – SOK:n hallituksen jäsen Kauppatieteiden maisteri MOTTO

Älä ikinä anna periksi!

12 KAUPPAKAMARI

– Yhteiskuntamme ei toimi ilman ammattitaiskottavuushan siinä menee, jos vain toista väkeä. Maahanmuuttajien palkkaaminen on opettaa, muttei elä opetustensa mukaan. yrityksille tärkeää ja järkevää, Niemi muistuttaa. Näin ajateltiin HOK-Elannossa, joka Ja yhä vain tärkeämmäksi tulee. 110-vuotisen taipaleensa kunniaksi – Puolet koko Suomen vieraskielisestä väestöstä julkaisi YouTube-sivullaan #joulurauhaa-videon. asuu Helsingin seudulla. Vuonna 2030 pääkaupunkiRohkea veto oli erityisesti siksi, että suomalaisesta seudulla muuta kuin suomea tai ruotsia puhuu mielenlaadusta kertovaa Eppu Normaalin Murheeläidinkielenään joka neljäs asukas. listen laulujen maa -kappaletta tulkitsee videolla monikulttuurinen porukka. – Siinä kohtaa vihreä valo kirkastui, kun Eput STRATEGIAN VASTATTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN antoivat kappaleen käyttöoikeudet. Sitä nimittäin ei Myös kauppakamari on tarttunut rohkeasti työpeyleensä tapahdu, kertoo kauppakamarin puheenjohräisen maahanmuuton edistämiseksi muun muassa taja, HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi. vaatimalla palkkaamisen – Toki meitä mietitytti, helpottamista. lähdemmekö yrityksenä STRATEGIASTA – Ylisääntelyn karsiminen mukaan yhteiskunnalliseen PÄÄTTÄMINEN EI OLE ja jäsenyritysten kannustamikeskusteluun maahanmuutnen kansainvälisyyteen ovat tokysymyksessä. Päätimme VAIN KAUPPAKAMARIN esimerkkejä oikein tehdyistä uskaltaa, sillä liian usein arasHALLITUKSEN HEINIÄ. strategisista valinnoista, tellaan virheiden tekemistä ja Niemi kehuu. pelätään, mitä teosta seuraa. Lisää viisautta tarvitaan Ja seurasihan siitä: sosiaastrategiatyössä. lisessa mediassa videolle on – Strategiaa, johon kaikki sitoutuvat, ei yrityknäytetty niin ylös- kuin alaspäin kääntyvää peukkua. sessäkään tehdä pelkästään toimitusjohtajan päässä. Somelle tyypillisen tapaan mielipiteet asettuvat Haluamme osallistaa prosessiin mukaan niin jäsenäärilaidoille. yritykset, luottamushenkilöt kuin kauppakamarin – Ensin vastaanotto oli todella hyvä ja saimme henkilöstönkin. vain kannustavaa palautetta. Mutta sitten kommenVaikka strategiatyötä tehdään laajasti, lopputuloktointi muuttui. Tuli tunne, että kielteistä palautetta sen ei ole tarkoitus olla puiseva pumaska. tehtailtiin ”samasta kynästä”. – Tavoitteet on tiivistettävä siten, että kaikille on #joulurauhaa-videon kommentoinnin perusteella selvää, miten toimimme päästäksemme visioomme. maahanmuuttoon suhtautuminen jakaa suomalaiset Helsingin seudun kauppakamari on monessa asiassa kahteen leiriin. Silti pitää nähdä tämän päivän ongeledelläkävijä, ja sitä haluamme olla jatkossakin. mien yli ja katsoa eteenpäin. Strategiatyössä päätetään, miten jo olemassa olevia tärkeitä tavoitteita päivitetään ja mitkä ovat MONIKULTTUURISUUS painopisteet jatkossa. Toimialat ovat murroksessa ja OSAKSI YRITYSKULTTUURIA toimintaympäristö muuttuu huimaa vauhtia, joten Suomalaiset yritykset eivät perinteisesti ole osallistuhaasteisiin on tartuttava ripeästi. neet yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yrityskansalai– Meidän on esimerkiksi mietittävä, mitä tarjoamsen rooli on vaikea, varsinkin jos aihe on arka. me kasvuyrityksille. Voimme olla tärkeä välikappale – Elinkeinoelämä on yleensä hiljaa, keskustelua vakiintuneiden yritysten ja startup-yritysten välillä. käydään kansalaisten ja poliitikkojen kesken. Vahvuutena ovat laajat kontaktimme, joten roolimme HOK-Elannossa työperäisen maahanmuuton verkostoijana ja mahdollistajana on luonteva. kysymykset ovat hyvinkin tuttuja. Useasti palkittu kotouttamisohjelma kertoo, että monikulttuurisuus on osa yrityskulttuuria. METROPOLIALUEEN MENESTYSTÄ TUETTAVA – Meidän kuuluukin ymmärtää oman toimialamKauppakamarin toiminta-alueella asuu noin 1,3 milme realiteetit ja takapajuisuuden sijaan olla edeljoonaa ihmistä, ja väkimäärän kasvun ennustetaan läkävijöitä. Sloganimme Uusia työkavereita, uusia jatkuvan ripeänä. asiakkaita voisi soveltua muidekin kauppakamarin – Asuntokysymysten ohella vaikuttamistyön ydinjäsenyritysten ajatusmaailmaan, Niemi vinkkaa. tä on tuoda kuuluviin elinkeinoelämän ja jäsenyritysEnnakkoluulotonta asennetta edellytetään myös ten ääni maankäytön ja liikenteen kysymyksissä. suomalaisiin yrityksiin töihin tulevilta. Onnistunut Tavoitteiden toteuttamisessa puheenjohtaja Matti esimerkki saapuu Filippiineiltä. Niemi luottaa porukkaansa. – Palkkasimme filippiiniläisiä kokkeja, jotka ovat – Kauppakamarissa on töissä ammattitaitoista väammattitaitoisia, sitoutuneita, viihtyvät työssään ja keä, ja jäsenillämme on erinomaiset mahdollisuudet ovat tykättyjä työkavereita. edistää Helsingin seudun menestystä. Puhumattakaan, että heitä todella tarvitaan.


VERKKOKURSSIT

- päivitä osaamisesi milloin ja missä vain! Yrityksen arvonmääritys -webinaaritallenne Webinaarit ja webinaaritallenteet

Kielikurssit

Kirjanpitoa käytännönläheisesti verkossa Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet

Esimiestyö ja johtaminen

Kehityskeskustelu sujuvaksi Sosiaalinen media työkäyttöön

Viestintä

Tietoturvakoulutus Organisaatioblogin päätoimittajuus

Twitter työkäyttöön

Office Tähtipelaaja Markkinointisuunnitelma - miten ja miksi

www.kauppakamarikauppa.fi pp pp


NEUVONTAPALVELUT

KIRJANPITO

TYÖSUHDEASIAT

SOPIMUSASIAT

VEROTUS

YHTIÖOIKEUS

MUU YRITYSJURIDIIKKA

SEURAA NÄITÄ

Muista nämä ulkomaalaista työntekijää palkatessa

VEROVALITUKSET MAKSULLISIKSI vuoden alussa maksullisiksi hallinto-oikeuksissa. Maksu on 250 euroa. KHO:n maksu nousi 500 euroon aiemmasta 220 eurosta. Maksu määrätään vain, jos valitus hylätään kokonaan. Osittainkin hyväksytystä valituksesta ei tarvitse maksaa. Ennakkoratkaisuasioissa maksu määrätään lopputuloksesta riippumatta aina. Maksun määrää ja perii tuomioistuin. VEROVALITUSASIAT TULIVAT

EU:LLE UUSI TAVARAMERKKIASETUS TAVARAMERKKIASETUKSEN JA -direktiivin tarkoituksena on tehdä tavaramerkin rekisteröintiprosessista toimivampi, joutuisampi ja kustannustehokkaampi sekä tehostaa immateriaalioikeudellista oikeusvarmuutta.

HENKILÖYHTIÖIDEN YRITYSJA SIJOITUSTOIMINTA HELPOMMAKSI AVOIMIEN YHTIÖIDEN ja kommandiitti-

yhtiöiden (henkilöyhtiöt) toimintaa koskevilla säännösmuutoksilla helpotetaan sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta. Tämä helpottaa henkilöyhtiöiden käyttämistä pitkäaikaisia investointeja edellyttävään yritys- ja sijoitustoimintaan. Yhtiömiehet voivat sopia joustavammin yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden lunastamisesta.

TYÖSUHDEASIAT

Työnantajan on aina varmistettava, tarvitseeko työntekijä oleskeluluvan. EU ja ETA-maiden sekä Sveitsin kansalaiset saavat työskennellä Suomessa vapaasti, muut tarvitsevat yleensä oleskeluluvan.

LUPAA VARTEN työntekijällä pitää olla työsopimus tai sitova työtarjous. Hakemukseen pitää liittää työnantajan selvitys keskeisistä työehdoista, vakuutus ehtojen lain- ja työehtosopimuksen mukaisuudesta sekä vaadittaessa selvitys työnantajavelvoitteiden hoitamisesta. Tiedot on toimitettava myös TE-toimistolle. Velvoitteet koskevat myös Suomessa toimivaa pääurakoitsijaa tai pääteettäjää, jos ulkomaalainen työntekijä on ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa urakointi- tai aliurakointityössä tai vuokratyövoimana. Luvattoman työvoiman käytöstä tai virheellisten tietojen antamisesta voi seurata sakkoa tai rikostuomio. VEROTUS Yli 6 kuukauden työnteko verotetaan normaalisti. Sen sijaan enintään 6 kuukauden työnteosta työnantaja perii lähdeverona 35 %. Sotu-maksut peritään, ellei työntekijää ole vakuutettu muussa maassa. Jos verokortissa niin todetaan, voidaan palkasta vähentää ennen veron perimistä 17 e/pv. Lähdevero pitää ilmoittaa kausiveroilmoituksella ja maksetut suoritukset vuosi-ilmoituksella. Työsuhteen päätyttyä työntekijälle on annettava tosite maksetuista palkoista ja peritystä

LAKIMIES SINI JÄRVINEN

14 KAUPPAKAMARI

lähdeverosta. TYÖEHDOT Ulkomaalaisen työntekijän työehdot määräytyvät samojen lakien ja työehtosopimusten mukaan kuin suomalaisten työntekijöiden. VAKUUTTAMINEN Ulkomaalaiset

ULKOMAISELLA TYÖNTEKIJÄLLÄ PITÄÄ OLLA TYÖSOPIMUS TAI SITOVA TYÖTARJOUS. työntekijät on vakuutettava tapaturmavakuutuslain mukaisesti. ILMOITUS- JA TIETOJEN SÄILYTYS-

Työntekijän nimi ja sovellettava työehtosopimus pitää ilmoittaa henkilöstön edustajille (ei koske EU-/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisia). Työnantajan on myös säilytettävä tiedot kaikista ulkomaalaisista työntekijöistään ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista neljä vuotta työsuhteen päättymisestä niin, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa.

VELVOLLISUUS


Tuemme yrityksesti kansainvälistymistä yli 50 maassa. KOLME KYSYMYSTÄ

enterprise europe Valinnanvapaudesta MITÄ ON PÄÄTETTY? Hallitus on päättänyt aikaistaa hallitusohjelmassa sovittua sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden toteutusta. Uuden valinnanvapauslainsäädännön myötä asiakas voisi valita palvelun julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamana. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin erityistason sosiaali- ja terveyspalveluissa. MIKÄ ON UUDISTUKSEN AIKATAULU? Valinnanvapauslainsäädäntöä valmistelee selvityshenkilöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii professori Mats Brommels. Hän on erityisesti Ruotsissa toteutetun valinnanvapausjärjestelmän tuntija. Työryhmän tulisi julkistaa esiselvitys 15.3.2016 mennessä ja perusteltu ehdotus toimintamalliksi 31.5.2016 mennessä. Tämän jälkeen alkaisi lainsäädäntötyö ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2019. MITÄ UUDISTUS MERKITSEE YRITYKSILLE? Valinnanvapauden toteuttaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa luo merkittävästi uutta yritystoimintaa tälle sektorille. Jos Suomessa seurataan Ruotsin toimintatapaa, esimerkiksi perusterveydenhuoltoon, ”terveyskeskustoimintaan”, syntyy paljon uusia yrityksiä. Ruotsissa valinnanvapaus synnytti suuren joukon julkisen sektorin henkilökunnan perustamia yrityksiä. Erikoissairaanhoidossa valinnanvapaus tulee todennäköisesti selkeisiin, niin sanottuihin elektiivisiin toimenpiteisiin (lonkat, polvet, kaihi jne.). Tämä lisää yritystoiminnan volyymiä näissä toimepiteissä. Sosiaalipalveluissa todennäköisiä kasvualoja ovat vanhus- ja kotipalvelut.

JOHTAJA MARKO SILEN

Tarjoamme yrityksellesi

maksuttomasti •

PALVELUITA kansainvälisen

yhteistyökumppanin hakuun •

YLEISTÄ kansainvälistymis- ja

lakineuvontaa •

TUKEA sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen

SEMINAAREJA ajankohtaisista

kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista •

PALAUTEKANANAVAN

EU-komissiolle kohtaamistasi sisämarkkinaongelmista •

ANALYYSIN yrityksesi kehittämis-

kohteista – suunnattu erityisesti innovaatiotoimintaan panostaville yrityksille

OTA YHTEYTTÄ

www.EnterpriseEurope.fi


KALENTERI LUE LISÄÄ KOULUTUKSISTAMME WWW.KAUPPAKAMARIKAUPPA.FI

27.4. UUSI DIGITEKNIIKKA, TIETOTURVA JA RISKIENHALLINTA PÄIVITÄ TIETOSI digitekniikan vaikutuksista yrityk-

sen tulevaisuuteen sekä johdon vastuusta, riskien tiedostamisesta ja riskeiltä suojautumiselta. ASIANTUNTIJOINA

Petteri Järvinen, tietokirjailija, PJOY ja Jaana Juutilainen, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Juutilainen & Co Oy HINTA ALK. 490 EUROA (+ ALV 24 %)

Välttämätöntä tietoa jokaisen organisaation johdolle.

HUHTI

15

WEBINAARI: TALOUSRAPORTTIEN SOVELTAMINEN YRITYKSEN

20

CONTROLLERIN VALMENNUSPÄIVÄ

25

ESIMIEHEN

26

ESIMIEHEN OIKEUDET JA

28

RAKENNUSHANKKEIDEN

28

FINANCIAL ASSISTANT

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

JOHTAMISESSA

15

KULUJEN EDELLEENVELOITUS

15

ULKOMAANTYÖSKENTELY

19

TIIMIVASTAAVAN

19

UUDISTUVA

ARVONLISÄVEROTUKSESSA -BRUNSSISEMINAARI

- PALKKAUS

AJOKORTTI®

HANKINTALAKI

16 KAUP KAUPPAKAMARI KAUPPAKA PAKA K MARI

20

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

20

PALKANLASKENTAOSAAJAN

JA SALASSAPITO

VELVOLLISUUDET

UUDISTUVAT TOTEUTUSMUODOT

- TALOUSASSISTENTIN VALMENNUSPÄIVÄ

VALMENNUSKOKONAISUUS

21

LIIKEJURIDIIKKA 2016

22

UUSI TYÖTAPATURMAVAKUUTUSLAKI

29

ARVONLISÄVERON LASKENTA - TULKINNANVARAISET KYSYMYKSET


25.5. HENKILÖSTÖPÄIVÄT 2016 -LAIVASEMINAARI KAUPPAKAMARIN JA HENRY ry:n vuosittainen seminaari henkilöstöhallinnon ja johtamisen teemoista. Varaa paikkasi! ASIANTUNTIJOINA

Pia Aalto ja Minna Kurttila, Pomon Enkelit Oy, Petteri Järvinen, PJOY, Hanno Nevanlinna, Futurice Oy, Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari, Tuula Pohjola, CRNet ”Parasta oli monipuolinen ohjelma ja verkostoituminen.” Asiakaspalaute 2015

HINTA ALK. 690 EUROA ( ALV 0 %)

TOUKO

4 10

KUNNAN TALOUSHALLINNON PERUSTEET

18

KIRJANPITO 2016 TUKHOLMA LAIVASEMINAARI

31

PESÄNSELVITYS JA PERINNÖNJAKO

TYÖSUHTEEN ONGELMA- JA PÄÄTTÄMISTILANTEET

11

SIHTEERI- JA ASSISTENTTI 2016

11

FINANCIAL REPORTING

26

TYÖOIKEUSPÄIVÄT 2016

-LAIVASEMINAARI

19

TYÖNANTAJAN KUSTANTAMAN KOULUTUKSEN VEROTUS

- IN ENGLISH

12

KANNATTAVA MARKKINOINTI

13

YRITYSTOIMINNAN

JA HINNOITTELU

LOPETTAMINEN HUOMIOITAVIA PERUSASIOITA VEROTUKSESSA

17

UUDISTUVA

17

TYÖMATKAKUSTANNUSTEN

HANKINTALAKI

KORVAAMINEN VEROTUKSESSA

19 23 24 25 31

SUURI KILPAILUPÄIVÄ 2016

VUOSILOMALAKI KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI

ASIANTUNTIJASTA

31

MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN 2016

KESÄ

ESIMIEHEKSI

TALOUSLASKELMIEN PERUSTEET HALTUUN

KANSAINVÄLISEN ARVONLISÄVEROTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS

1 9

KEY ACCOUNT MANAGER (KAM) -AJOKORTTI®

KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT KIRJANPIDOSSA JA VEROTUKSESSA

KAUPPAKAMARI 17


Startupeista vauhtia yritysten kasvuun TEKSTI MATTI REMES KUVAT LIISA HUIMA

Nopeasti muuttuvilla markkinoilla menestyminen edellyttää toimintansa vakiinnuttaneelta yritykseltä jatkuvaa uudistumista. Yhteistyö startupyritysten kanssa on hyvä keino kehittää uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja. KASVUYRITYKSET

18 KAUPPAKAMARI


K

auppakamarin Helsinki StartUp Spirit -tapahtumassa kannustettiin hakemaan rohkeasti uudenlaisia kumppanuuksia. Siemensin johtajan Sven Scheublen mukaan globaalille monialayhtiölle startupyhteistyöstä on tullut oleellinen osa innovointia. Siemens on monilla toimialoilla globaali markkinajohtaja, mutta paalupaikan säilyttäminen ei ole itsestään selvää. Esimerkiksi energiantuotannossa on meneillään historiallinen murros, jossa tarvitaan ratkaisuja uusiutuvan energian tuotantoon, sähkönjakeluun ja -varastointiin. – Kyse ei ole vain uudesta teknologiasta. Tarvitsemme kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotta pysymme mukana kilpailussa, Scheuble kertoo. STARTUPEISTA LISÄVAUHTIA INNOVOINTIIN Erityisesti on nopeutettava innovointia, sillä liiketoiminnan perinteinen suunnittelu tai tutkimus- ja tuotekehitys eivät pysy muutoksessa mukana. – Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Keskeistä startup-ajattelussa ovat rohkeat kokeilut. Yhden ison hankkeen sijaan yrityksen kannattaa viedä eteenpäin useita hankkeita. Suuri osa ideoista ei toimi

käytännössä, mutta joukossa on myös lähtöjä, joista voi jalostua uusia menestystarinoita, Scheuble kannustaa. Visio ja tavoitteet kannattaa pitää aina korkealla. – Ajattele isosti, mutta aloita pienestä. JOHDON SITOUTUMINEN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ Head of Industrial Internet Taneli Tikka vetää tietotekniikkayritys Tiedossa sisäistä startupia, joka kehittää teollisen internetin palveluja. Tavoitteena on löytää käänteentekeviä innovaatioita ja niihin perustuvaa uutta liiketoimintaa. – Sisäiset startupit edellyttävät yrityksen johdon ehdotonta tukea. Jos sitoutumista ei löydy, yhteistyön voi unohtaa saman tien. Sisäiset startupit tarvitsevat itsenäisyyttä; niitä ei ole järkevää pakottaa esimerkiksi samaan suunnittelu- ja raportointisykliin kuin muut liiketoimintayksiköt, Tikka neuvoo. Myös espanjalaispankki BBVA:n digitaalisen liiketoiminnan johtaja Teppo Paavola korostaa startupien vapautta, toimivatpa ne sitten ison yrityksen sisällä tai yhteistyökumppanina. – Ison organisaation ei pidä yrittää kontrolloida tai hallita startupeja, mutta tarvittaessa niitä pitää olla valmis auttamaan, Paavola muistuttaa.

VAUHTIA UUSIIN DIGITAALISIIN PALVELUIHIN Aiempien kokemusten perusteella isojen yritysten ja startupien välisen yhteistyön rakentaminen ei ole helppoa. Sisäiset startupit kohtaavat vastarintaa isossa organisaatiossa. Kumppanuudet epäonnistuvat, jos yhteistyön odotukset ovat erilaiset. Myöskään ison yrityksen tekemät startupien ostot ovat usein olleet pettymyksiä. Paavolan mukaan kumppanuudelle ei ole kuitenkaan vaihtoehtoja. BBVA aikoo olla pankkisektorilla kehityksen kärjessä ja se on kerännyt ympärilleen startupeista koostuvan ekosysteemin, jossa kehitetään uusia digitaalisia rahoituspalveluja. – Keskeisiä tavoitteita ovat kustannustehokkuuden ja asiakaskokemusten parantaminen. Asiakkaat ovat tottuneet saamaan laadukkaita palveluja mobiilisti, mikä pätee myös pankkipalveluihin. HENKILÖKEMIAT RATKAISEVAT Suuryritysten ja startupien välille yhteyksiä luovan konsultti-yrittäjä Tapio Peltosen mukaan oikeiden kumppaneiden löytyminen ja tavoitteiden yhteensovittaminen ovat isoja haasteita. Yhteistyön onnistuminen on kiinni ennen muuta ihmisistä. – Molempien osapuolten on ymmärKAUPPAKAMARI 19


Kauppakamari ka k an nn nusta aa yrit ity tyk ks siä si ä ha akemaa an n rohkeas sti t uudenl n ais sia k ku umppa p nu nuuk ksi sia a. Yhteistty yö star artupi pien en kan a s ss sa voi tuod o a yllä l ttäviäki kn kas ka svusy s ys säy ä ksiä s ä.

joht S glob aja Sve iemensi n n aalil le m Scheub o l en n ia y – Ma hteistyö layhtiö mukaan lle rkkin o ajoh n tärke startup ä t kum ajakin t ä. a ppa r v itsee neit a.

Nokia Solution Experience Centerissä järjestetty Helsinki StartUp Sprit -tapahtuma keräsi salin täyteen isojen yritysten, pk-yritysten ja startupien edustajia. Kauppakamarin rooli on verkostojensa avulla yhyttää yritykset yhteen.

20 JÄSENEXTRA


rettävä ja luotettava toisiinsa, Peltonen painottaa. Samaa asiaa korostavat Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila ja CyberLighting-startupin toimitusjohtaja Ville Mickelsson. Yhteistyössä kehitettiin Fortumin Suomenojan-voimalaitokselle Espooseen uusi visuaalinen käyttöliittymä. Kumppanuuden taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt tulevat usein esille vasta hankkeen edetessä. Antila onkin kokenut, että isossa yrityksessä startup-yhteistyötä ei ole aina helppo perustella. – Isossa organisaatiossa on oltava henkilö, joka on sitoutunut viemään yhteistyötä määrätietoisesti eteenpäin. Mickelssonin mukaan keskeistä on molemminpuolinen ymmärrys esimerkiksi hankkeiden nopeudesta. – Isoissa yrityksissä asiat eivät tapahdu niin nopeasti kuin pienessä yrityksessä halutaan. Se on vain ymmärrettävä.

Escrow

on osa yrityksen riskienhallintaa

www.helsinki.chamber.fi/escrow

Tee sopimus kanssamme ja turvaa liiketoimintasi jatkuvuus. Lakimies Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Toimiminen startupien kanssa edellyttää uudenlaista ajattelua myös sopimus- ja IPRasioissa. Yhteinen taival voi hyytyä heti alkuunsa, jos startup-yrityksen eteen isketään allekirjoitettavaksi paksu sopimusnivaska, joka on tarkoitettu isojen yritysten väliseen liiketoimintaan.


KAMARIKUULUMISIA HYVÄ UUTINEN

MISTÄ LÖYTYY SUOMEN PARAS MONIKULTTUURINEN TYÖNANTAJA?

COME ALOITTI KAUPPAKAMARISSA SUOMEN PARAS MONIKULTTUURINEN TYÖNANTAJA -KILPAILULLA ETSITÄÄN YRITYKSIÄ JA TYÖNANTAJIA, JOTKA OVAT ONNISTUNEET LÖYTÄMÄÄN HYVIÄ RATKAISUJA MENESTYVÄN TYÖYHTEISÖN RAKENTAMISESSA.

22 JÄSENEXTRA

PARHAAN MONIKULTTUURISEN työn-

antajan metsästys alkaa syksyllä, kun kilpailu virallisesti käynnistyy. Kilpailu on osa At Work in Finland -hankkeeseen kuuluvaa, kauppakamarissa toimivaa Chamber of Multicultural Employments eli COME-projektia. – Haluamme löytää yrityksiä, jotka ovat monikulttuurisen ja kansainvälistymisen kautta lisänneet kilpailukykyään, löytäneet uusia markkinoita ja kehittäneet palvelujaan, kertoo Project Director, kauppakamarin

koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen. Lisäksi COME:ssa keskitytään muun muassa yritysten neuvomiseen ja palvelemiseen sekä suunnataan kansainvälisille korkeakoulutetuille EntryPoint-mentorointiohjelma. Sitä vetää Mentoring Programme Officer Shania Shin ja yritysten kysymyksiin vastaa Services Development Officer Anniina Mandelin. Myöhemmin tiimiin liittyy Marketing Communication Officer Satu Salonen.


Kevään tuulahdus työpaikoille Jaakko Heinimäki

Arvon porukka Etiikka ja työyhteisö Mistä työn ilo, innostuminen ja sitoutuminen syntyvät? Miten ne tapetaan? Onko arvoilla jotakin tekemistä työn ilon, jaksamisen ja hyvinvoinnin kanssa? On paljonkin, väittää etiikkaan erikoistunut tietokirjailija ja työnohjaaja Jaakko Heinimäki. Hänen mielestään tämän päivän työyhteisöt ja esimiehet voivat oppia paljon antiikin filosofeilta - ja hän myös osoittaa sen tässä käytännönläheisessä kirjassaan. Jäsenetuhinta 32 € Hinta 35 € 4/2016 n. 250 sivua

Jäsenetuhinta 49 € Hinta 59 € 3/2016 n. 200 sivua

Juhani Kauhanen

Henrietta Aarnikoivu

Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä Kehittämisohjelman laatiminen

Aidosti hyödyllinen kehityskeskustelu, 3., uud. painos

Kirjassa tarkastellaan ensisijaisesti työhyvinvoinnin nykytilaa ja kehittämistä tavoitteena parantaa henkilöstön ja organisaation menestystä.

ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET puh. 09 2286 0360 kustannus@helsinki.chamber.fi Hintoihin lisätään alv 10%.

Jäsenetuhinta 35 € Hinta 47 € 3/2016 n. 250 sivua ILMESTYNEET KIRJAT MYÖS NOUTO: Kalevankatu 12, 00100 Helsinki Avoinna: ma-pe klo 9.00–15.00

Teos osoittaa sen, että oikein toteutettuna kehityskeskustelu on mitä parhain johtamisen työkalu, johon kannattaa panostaa. Se on eräänlainen kivijalka, joka luo perustan toimivalle yhteistyölle ja olennaiseen keskittymiselle.SEURAA BLOGIA Ammattikirja.fi

www.kauppakamarikauppa.fi


Kehittämisosaaminen on tulevaisuuden johtajien tärkeimpiä kykyjä. (Future CEO-tutkimus 2016)

Oletko kehittämisen nouseva tähti tai jo kehittäjien kärkijoukkoa? Terävöitä ja jaa omaa osaamistasi kolmatta kertaa käynnistyvässä

Hyväksytty Toiminnankehittäjä - valmennuksessa 12.10.2016–28.3.2017 Kauppakamarin ja Seedin ohjelman tavoitteena on valmentaa Suomen kehityskelpoisimmista toiminnankehittäjistä mustan vyön kehittäjiä. Valmennusohjelma sisältää opit juuri niiltä osa-alueilta, joilla tutkimusten mukaan on merkitystä yrityksen menestykselle.

Laita itsesi likoon ja ilmoittaudu mukaan.

Testaa kehittäjäkykysi maksutta kehittaja.fi

www.kauppakamarikauppa.fi bit.ly/HTK2016

Profile for Kauppakamari

Kauppakamarilehti 1 2016  

Kauppakamarilehti 1 2016  

Advertisement