Issuu on Google+

VUOSIKERTOMUS 2015

›› 24

2016 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT ÄTÖKSE

›› 38

arsaatavuush lpotetaan ka Help He antajilta, jot kintaa työn ännöllisesti att sä va av aa lkka palkk ta. ä ulkomail työntekijöit

1

si essi e ee Te T

2

Teesi

nan maaha Perusteta ymis- ja öllisty muuton ty a av rjo eluja ta elu lve alv pa yritysp al House. IInternation

an ulkoVapauteta erityismaalaiset ijat saataasiantunt nasta. in rk ha vuus

see Suomi tarvitiä ja lisää yrityks työpaikkoja

IT ESIEN TAVO MARIN TE yrityksiä KAUPPAKA houkuttelee Suomi, joka oja on ikk A pa EN TE uusia työ n, luomaan ällä maahan investoimaa än hyödyntäm mä sty ässä ne sekä me nsainvälistyv ka ja ssä elämä muuttajia työ assa. kohliiketoiminn ta ja kysyntä iman tarjon vo työ muutta Jot e ja maahan asti, yrityksill itä ke sel ja taavat sujuv kaita jottava tehok tajille on tar an, a. da luj palve uksia saa mahdollisu peutetaan Enemmän työ ntelyä ja no sää än etä eja. kun lievenn lupaprosess n tarvittavia nen palkkaamisee kotouttami n ide ijo ak ä ja Turvapaikanh työhön pääsy lpottamalla tehostuu he teen. alla yrittäjyy yhtam ja us nn ka iesten työ don, lähiesim älYritysten joh mista lisääm tuurista osaa ult nik en mo teisöjen kansainvälist n yritysten ja aa tet lpo he lä a. n kohtaamist ien osaajie

aan turvaKannustet isijoita työll paikanhak n ryhtymää tymään ja i. yrittäjäks

3

Teessii

4

Teesi

hanmuuäisen maa an työper aassa Tehosteta oiden ja m kij ha an ja aik n taitojen ton, turvap nmuuttajie ha aa m n ist istam a. olevie nn tu en id pe osaamistar

alleja, joilla en Luodaan m distää suom voidaan yh ön mista ja ty kielen oppi ä. tekemist

entorointia Lisätään m almennusöv ja työyhteis ja työä iss ks ta yrity ä. yhteisöiss

Teesi

5 Teesi

6 7

Teesi

JÄSENYRITYKSET S ›› 63


Koteja ja asuinalueita, tiloja yrityksille ja palveluille sekä turvallisia väyliä liikkumiselle Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen verkoston paikallista ja kansainvälistä osaamista. Suomessa Skanska rakentaa koteja ja asuinalueita, tiloja yrityksille, palveluille ja vapaa-aikaan. Palvelemme talonrakentamisen kaikilla alueilla, samoin asuntojen ja toimitilojen projektikehityksessä. Teillä liikkujia palvelemme rakentamalla nopeita ja turvallisia yhteyksiä, teitä ja siltoja.

Lisää tietoa palveluistamme: www.skanska.fi


PUHEENJOHTA JALTA – ADDRESS BY THE CHAIRMAN

Rytminmuutosta edistämässä KAUPPAKAMARIT TEKIVÄT VIIME VUONNA paljon töitä vaikuttaakseen hallitusohjelman tavoitteisiin. Tavoitteena oli antaa eväät rytminmuutoksen toteuttamiseen niin, että yritystoiminnalle luotaisiin hyvät kasvun edellytykset. Vaikuttamistyössä kauppakamarit toimivat tehokkaassa yhteistyössä sekä keskenään että muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Julkisuudessa rytminmuutoksen tarvetta tuotiin esiin muun muassa yritysjohtajien veroadressilla ja velkakellolla. Tässä työssä onnistuttiin varsin hyvin. Hallitusohjelman tavoitteet suomalaisen työn kilpailukyvyn parantamisesta ja julkisen talouden tasapainottamisesta ovat elinkeinoelämän näkökulmasta oikeita. Hallitusohjelman toteutus on edennyt monelta osin onnahdellen, mutta suunta on kuitenkin selkeä. Maan taloutta ollaan nyt kääntämässä kasvuun. Erityisen tärkeää on työ yritysten kasvun

esteiden raivaamiseksi. Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen ja turhan sääntelyn karsiminen onkin käynnissä monella rintamalla. Vähittäiskaupan aikansa eläneistä aukiolorajoituksista on päätetty jo luopua. Maankäytön ja rakentamisen sääntelyä ollaan keventämässä tuntuvasti. Rakentamismääräyksiin tuodaan joustavuutta, viranomaismenettelyjä tehostetaan ja valitusprosesseja karsitaan. Tavoitteiden toteuttaminen on erityisen merkittävää Helsingin metropolialueella, jossa rakennettavaa on paljon ja viranomaisten toiminnan tehostamisella saadaan tehokkuusetuja yrityksille. Siksi kauppakamari vaikuttaa aktiivisesti uusien säädösten valmisteluun. Rytminmuutoksen vieminen tavoitteista käytäntöön edellyttää nyt elinkeinoelämältä aktiivisuutta. Kauppakamari on ottanut tehtävän tosissaan.

Furthering a change in rhythm THE CHAMBERS OF COMMERCE HAVE WORKED arduously over the past year to influence targets included in the government’s programme. Our objective was to provide resources for such a change that would create solid foundations for company growth. The Chambers collaborated efficiently and also joined forces with other economic life organizations to further the change. In public, the need for change was promoted through the tax petition for corporate executives and the debt clock. This work was quite successful. From the perspective of economic life in Finland, the government programme’s objectives that aim to improve Finland’s competitiveness and balance the economy are appropriate. Implementing the programme has been inconsistent at times but the direction is right. The country’s economy is being adjusted for growth. Working to remove obstacles in company growth is particularly important. Operations to

Helsingin seudun kauppakamarin puheenjohtaja

lessen administrative burden on corporations and to eliminate excessive regulations are already being carried out. Outdated regulations for retailer opening hours have already been removed. Regulation on land-use and construction is being lessened significantly. Flexibility is being introduced to regulations concerning construction while authority processes are being improved and appeal processes pruned. Reaching these objectives is particularly important in the Helsinki Metropolitan region where construction is abundant and efficiency in working with authorities brings benefits to companies. This is why the Chamber of Commerce is actively involved in preparing new regulations. Turning the change in rhythm from an objective to reality will require active participation from Finnish economic life. The Chamber of Commerce is most serious about this task.

Matti Niemi

Chairman of the Chamber of Commerce

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

3


TOIMITUSJOHTA JALTA – ADDRESS BY THE CEO

Yritysten asialla HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARIIN kuuluu nyt enemmän yrityksiä kuin koskaan aiemmin. Vuoden alussa jäsenmäärä oli 6812. Laaja kontaktipinta metropolialueen yrityksiin on kauppakamarin tärkein resurssi. Vaikuttamistyö tuottaa tulosta, kun tavoitteiden takana on merkittävä osa metropolialueen yrityksistä. Niin maan hallitus, virkamiehet kuin metropolialueen omatkin päättäjät ottavat yritysten viestin tosissaan vastaan. Tämä näkyy hyvin yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen tähtäävässä valmistelutyössä. Myös metropolialueen maankäytön kehittämisessä ja koulutusta koskevassa päätöksenteossa kauppakamari on saanut viestinsä näkyviin. Suuri jäsenmäärä auttaa myös kehittämään jäsenyrityksille tarpeellisia palveluita. Kauppakamari saa palveluiden käyttäjiltä

varsin kannustavan palautteen. Kaikkein parhaat arvosanat saavat neuvontapalvelut, joita yritykset tarvitsevat erityisesti vaikeina aikoina ja haastavissa tilanteissa. Jäsenyritysten käytössä on tällä hetkellä veroasiantuntijan, kirjanpidon asiantuntijan, kuuden lakimiehen sekä kahden EU-asiantuntijan palvelut. Heidän lisäkseen jäsenyritykset arvostavat kauppakamarin laajaa koulutustoimintaa sekä tieto- ja julkaisupalveluita. Kattava jäsenpeitto auttaa kauppakamaria rakentamaan jäsenyrityksille myös verkostoitumisen mahdollisuuksia. Yhä useampi uusi jäsen kertookin liittyneensä kauppakamariin hakeakseen yritystoimintaansa uusia asiakas-, sidosryhmä- ja vertaiskontakteja. Näitä tarjoamme jäsentilaisuuksien, kauppakamarin Klubien ja verkostoitumispalveluiden avulla. Niistä tämä Vuosikirja on hyvä esimerkki.

Working for companies THE HELSINKI REGION CHAMBER OF COMMERCE now has more member companies than ever. 6812 companies were with the chamber at the beginning of this year. The Chamber of Commerce’s most important resource is contacts with companies based in the metropolitan area. Our lobbying yields results as our objectives are supported by a significant portion of the area’s companies. The government, its agents and the regional politicians hear our message clearly. This can be seen in the preparatory work done to lessen bureaucratic strain on companies. The Chamber of Commerce has also succeeded in being heard in matters regarding the area’s land use and decision-making regarding education. Our great member count also helps us develop necessary services for our member

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja

4

Kauppakamarin Vuosikirja

companies. The Chamber receives quite uplifting feedback from service users. Our advising services for companies facing challenge and difficulty was given the best grades. We currently provide our members advising in taxation and accounting while employing the services of six lawyers and two EU-specialists. Our members also appreciate the chamber’s versatile education services and information and publication services. Our vast number of members also helps the chamber provide networking between companies. More and more members are telling us they joined the chamber to search for new customers, partners and contemporaries. These are some of the things we provide through our member events, chamber clubs and networking events. This Yearbook is one of our services.

Heikki J. Perälä

2016

CEO of the Helsinki Region Chamber of Commerce


SUOMEN SUOSITUIN. Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä yli 40 % hoitaa työeläkevakuutuksensa Elossa. Liity hyvinvoivien asiakkaidemme joukkoon. Elon vakuutukset saat myös kumppaneidemme Fennian, LähiTapiolan ja Turvan kautta.

Katso lisää www.elo.fi


3

3

Puheenjohtajalta, Address by the Chairman Matti Niemi

4

Toimitusjohtajalta, j j Address by the CEO Heikki J. Perälä

7

Helsingin seudun kauppakamarin yhteystiedot

9

Elämyksellistä oppimista ja tehokkuutta digitalisaatiosta

13

Työmarkkinat ja yritykset kansainvälistyvät

20

Ylisääntely näivettää Suomen

29

24 VUOSIKERTOMUS 25

Talousvuosi 2015

26

#Rytminmuutos koko Suomeen

29

Kauppakamarivuosi 2015

31

Kansainvälisyyttä kauppakamarissa

32

Aluetoiminta

33

Helsingin Kamari Oy

38 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT 2016 38

Kauppakamarin luottamushenkilöt

53

Kauppakamarin henkilöstö ja jäsenpalvelut

61

Kauppakamarit Suomessa

33

63 HAKEMISTOT 2016 64

Yrityshakemisto y toimialoittain, sisällysluettelo Index of the classified list

68

Yrityshakemisto y toimialoittain Mukana noin 2 000 jäsenyritystä j y y Members of the Helsinki Region Chamber of Commerce

143 Yrityshakemisto y aakkosittain Helsingin g seudun kauppakamarin pp jäsenyritykset j y y Members of the Helsinki Region Chamber of Commerce in alphabetical order

6

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

38


HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

Yhteystiedot Helsingin seudun kauppakamari Helsingin Kamari Oy Enterprise Europe Network Kalevankatu 12, 00100 Helsinki 09 228 601, faksi 09 2286 0228 kauppakamari@helsinki.chamber.fi etunimi.sukunimi@chamber.fi www.helsinki.chamber.fi www.kauppakamarikauppa.fi

Missio Kauppakamari vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella.

Espoon toimisto Albergan kartano Sokerilinnantie 7 C 02600 Espoo 09 228 601

Visio Kauppakamari on yrityksille tärkeä kumppani, jonka aktiivisen toiminnan tuloksena Helsingin metropoli tarjoaa huippuluokan toimintaedellytykset yrityksille.

Arvot Talouden vapaus Tuloksellisuus Luotettavuus Osaaminen Yhteistyö

Vantaan toimisto Leija Yrityspalvelukeskus Elannontie 3, 01510 Vantaa 09 228 601

Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö Leija Yrityspalvelukeskus Elannontie 3, 01510 Vantaa 09 228 601

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI on yrityksille tärkeä kumppani, jonka aktiivisen toiminnan tuloksena Helsingin metropoli tarjoaa elinkeinoelämälle huippuluokan toimintaedellytykset. Vahvistamme toiminta-alueemme yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä. Vaikuttamistyöllä luodaan elinkeinoelämän ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä maankäytön suunnittelussa, logistisen infrastruktuurin kehittämisessä, asuntopolitiikassa sekä koulutuskysymyksissä ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi. Kauppakamarin useat tapahtumat ja laaja luottamustoiminta tarjoaa vahvan verkoston yhteistyökumppanien ja asiakkuuksien kasvattamisessa. Yritystoimintaan erikoistuneet lakimiehet ja asiantuntijat neuvovat verotukseen, työsuhteisiin, kauppasopimuksiin ja taloushallintoon liittyvissä kysymyksissä. Kauppakamari on monipuolinen yritysten kehittämispalvelujen tuottaja sekä asiantunteva ja tehokas kumppani. Helsingin seudun kauppakamari on jäsenmäärältään pohjoismaiden suurin. Kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 6 800 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä.

Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö Asianajotoimisto Niinimäki & Enroos Oy Tuusantie 1 03100 Nummela 09 222 4522 Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö LPOnet Oy Ab Linnunrata 6 07900 Loviisa 019 529 4427

Julkaisija Helsingin seudun kauppakamari

Mäntsälä Pukkila

Kustantaja Helsingin Kamari Oy

Karkkila

Askola

Järvenpää

Nurmijärvi

Toimituksellisen osuuden layout ja taitto Marianne Holm, Helsingin seudun kauppakamari

Kerava Vantaa

Loviisa

Pornainen

Tuusula

Vihti

Lapinjärvi Myrskylä

Porvoo

Sipoo

Espoo Siuntio

Kauniainen

Helsinki

Kirkkonummi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

7


Kauppakamarin palkitusta koulutustarjonnasta löytyy ajankohtaiskoulutusten lisäksi kymmeniä verkkokursseja ja webinaareja. Tutustu valikoimaan www.kauppakamarikauppa.fi

8

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

KauppakamariTieto-palvelu löytyy osoitteesta www.kauppakamaritieto.fi. Tilaa maksuttomat koekäyttötunnukset ja tutustu palveluun veloituksetta.


#K AMARIKOULUT TAA

ELÄMYKSELLISTÄ OPPIMISTA JA TEHOKKUUTTA DIGITALISAATIOSTA TEKSTI ANTTI-PEKKA HULKKO

|

KUVA SUSANNA KEKKONEN

Organisaatioissa mietitään, miten valjastaa digitaalisuus yrityksen eduksi. Siinä tärkeä näkökulma on henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito. Pitäydytäänkö perinteisessä vai hypätäänkö digi-maailmaan? Kyse ei kuitenkaan ole joko tai -valinnasta. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN ja ylläpito on yritykselle menestystekijä. Mutta miten ottaa haltuun työelämän jatkuvasti kiihtyvä tahti ja monimutkaistuva lainsäädäntö? Kannattaako yrityksen laittaa henkilöstönsä jatkossa webinaareihin ja hankkia käyttöoikeus kaikkiin sähköisiin palveluihin kirjahyllyjen kasvattamisen sijasta? Mitä siinä saavutettaisiin ja mitä menetettäisiin? Sähkökirjojen esiinmarssista on puhuttu ainakin kymmenen vuotta. Kukin visionääri esittää vuorollaan arvion, että painetut kirjat ovat pian

Ammattilaisille suunnatun KauppakamariTietoverkkopalvelun sisältö täyttäisi painotuotteina kokonaisen kirjahyllyn. historiaa. Totuus on kuitenkin yhä uudelleen osoittautunut toisenlaiseksi: kirjojen kokonaismyynti Suomessa

kasvoi pitkästä aikaa viime vuonna, mutta sähkö- ja äänikirjojen osuus kokonaismyynnistä oli edelleen vain kaksi prosenttia. Mistä painetun kirjan vankkumaton suosio johtuu? Kirjan ikiaikainen käyttöliittymä on edelleen lyömätön rauhallisiin lukuhetkiin. Perinteinen kirja miellyttää myös tunto- ja hajuaistia eri tavalla kuin digitaalinen versio. Toisin sanoen vanha kunnon kirja tarjoaa edelleenkin lukijalle otollisessa ympäristössä lyömättömän elämyksen.

Helppokäyttöisiä palveluita digitaalisesti Sähkökirjalla on toki omat vahvuutensa: valtavat tietomäärät mahtuvat olemattomaan tilaan ja tehokkaat hakutoiminnot auttavat seulomaan pienenkin yksityiskohdan esiin suuresta tietomassasta. Esimerkiksi ammattilaisille suunnatun KauppakamariTieto-verkkopalvelun sisältö täyttäisi painotuotteina kokonaisen kirjahyllyn, mutta digitaalisessa muodossa tietokone tai jopa pelkkä älypuhelin riittää koko tietomäärään tutustumiseen, missä ja milloin tahansa. Entä sitten verkkokoulutus? Sähköi-

nen versio tarjoaa niin osallistujalle kuin maksavalle yrityksellekin kiistattomia etuja. Matkustamiseen koulutuspaikalle ei kulu aikaa ja verkkokursseilla voi opiskella silloin kun parhaiten sopii.

Oppimista kaikilla aisteilla Elämys jää kuitenkin vähän vajaaksi perinteiseen koulutustapahtumaan verrattuna, kun kokonaisuuteen ei kuulu innostavia ammatillisia kohtaamisia ja verkostoitumista kahvikupin tai maistuvan lounaan äärellä. Omassa toimistossa voi myös olla turhan paljon ärsykkeitä kilpailemassa koulutukseen osallistujan huomiosta. Ihmisillä on monia aisteja, joihin digitaalinen tarjonta ei pysty ainakaan vielä vetoamaan. Siksi perinteinen koulutus tai kirja tarjoaa vielä pitkään elämyksiä, joita digitodellisuudessa ei ole tarjolla. Samaan aikaan digitalisaatio tekee suurten tietomäärien varastoinnista vaivatonta sekä hävittää ajan ja paikan merkityksen. Siksi kyseessä ei olekaan joko tai -kysymys, vaan digitaalinen tarjonta lisää asiakkaiden valinnanvapautta. z

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

9


Bilia on Volvon koti

Bilia on pääkaupunkiseudulla toimiva Volvo -henkilöautojen jälleenmyyjä. Meiltä löydät aina viimeisimmät mallit, asiantuntevimmat palvelut sekä parhaat edut. Tervetuloa täyden palvelun autotaloon! Löydät meiltä uudet Volvot ja laadukkaat Volvo -vaihtoautot Asiantuntevat Omamekaanikkomme ja huoltopalvelumme säilyttävät autosi arvon pitkään Asiakkaanamme saat myös muita autoilua helpottavia palveluita veloituksetta

BILIA HERTTONIEMI Puusepänkatu 2, 010 8522 886 BILIA OLARI Olarinluoma 8, 010 8522 884 BILIA KAIVOKSELA Vantaanlaaksontie 6, 010 8522 881 AUTOMYYNTI, Ma–pe klo 8-18, La klo 10–16

BILIA.FI

10

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


Vuorokauden merikokous Turusta, Viking Grace, su–ke

alk.

85,50 € hlö, Inside Two -hytti

Helsinki–Tukholmakokous, su–ke

alk.

121,50 € hlö, A2-hytti

Helsinki–Tallinnapäiväkokous, su–ke

alk.

36 € hlö

Hyvän tuulen kokousmatkat Merikokous tarjoaa tiimillesi tai työyhteisöllesi huvin ja hyödyn samassa paketissa. Laivalla on niin kokous-, ravintola-, majoitus- kuin viihdepalvelutkin saman katon alla. Mahdollisuus edullisiin tuliaisostoksiin sekä inspiroiva merinäköala sisältyvät hintaan. Kerro meille toiveesi, me hoidamme loput. Kokouspaketit sisältävät hytin, aterioita ja kokoustilan. Päiväkokouspaketti ilman hyttiä. Sydämellisesti tervetuloa! Varaukset: Helsinki 09 123 571, Turku 02 333 1332 tai ryhma@vikingline.com Pidätämme oikeuden muutoksiin. Paikkoja on rajoitetusti.


Helpotetaan saatavuusharkintaa työnantajilta, jotka palkkaavat säännöllisesti työntekijöitä ulkomailta.

1

Teesi

2

Teesi

Perustetaan maahanmuuton työllistymis- ja yrityspalveluja tarjoava International House.

Vapautetaan ulkomaalaiset erityisasiantuntijat saatavuusharkinnasta.

Kannustetaan turvapaikanhakijoita työllistymään ja ryhtymään yrittäjäksi.

3

Teesi

4

Teesi

Tehostetaan työperäisen maahanmuuton, turvapaikanhakijoiden ja maassa olevien maahanmuuttajien taitojen ja osaamistarpeiden tunnistamista.

Luodaan malleja, joilla voidaan yhdistää suomen kielen oppimista ja työn tekemistä.

Lisätään mentorointia ja työyhteisövalmennusta yrityksissä ja työyhteisöissä.

Suomi tarvitsee lisää yrityksiä ja työpaikkoja KAUPPAKAMARIN TEESIEN TAVOIT TEENA on Suomi, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, luomaan uusia työpaikkoja sekä menestymään hyödyntämällä maahanmuuttajia työelämässä ja kansainvälistyvässä liiketoiminnassa. Jotta työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaavat sujuvasti, yrityksille ja maahanmuuttajille on tarjottava tehokkaita ja selkeitä palveluja. Enemmän työmahdollisuuksia saadaan, kun lievennetään sääntelyä ja nopeutetaan palkkaamiseen tarvittavia lupaprosesseja. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen tehostuu helpottamalla työhön pääsyä ja kannustamalla yrittäjyyteen. Yritysten johdon, lähiesimiesten ja työyhteisöjen monikulttuurista osaamista lisäämällä helpotetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

12

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

5

Teesi

Teesi

6 7

Teesi


AT WORK IN FINLAND

TYÖMARKKINAT JA YRITYKSET KANSAINVÄLISTYVÄT TEKSTI MARKKU LAHTINEN

Uudellemaalle syntyy parin vuosikymmenen ajan työmarkkinoille 6 000 henkilötyövuoden vaje, mikä johtuu suurten ikäluokkien työmarkkinoilta poistumisesta ja nuorisoikäluokan pienuudesta.

SYNKKYYTEEN EI KUITENKAAN OLE SYYTÄ. Suomi on edelleen maailman kilpailukykyisimpiä maita, ja työvoiman tarjontaa voidaan lisätä tehostamalla maahanmuuttajien työelämään siirtymistä ja heidän osaamisensa hyödyntämistä yritysten kansainvälistymisessä. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asuu 150 000 muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvaa kaupunkilaista. Vieraskielisen väestön kasvu on pääkaupunkiseudun kunnissa ollut vuosina 2012–2014 keskimäärin noin 11 000 henkeä. Ennusteiden mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan työikäisestä väestöstä neljäsosa on vieraskielisiä vuonna 2030. Maahanmuuttajien työllistymisastetta ja turvapaikkapäätöksen

saaneiden työelämään siirtymistä on nopeutettava. Tehokkaita keinoja on selvittää maahanmuuttajien osaaminen ja koulutus nykyistä tarkemmin, hyödyntää kielen ja työn yhdistäviä malleja, luoda maahanmuuttajille kannustimia yritysten perustamiseen sekä sujuvoittaa maahanmuuttoon liittyvää byrokratiaa. Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee yli 20 000 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, joista vuosittain loppututkinnon suorittaa noin 3 000. Heistä suuri osa haluaisi jäädä Suomen työmarkkinoille, mutta vain harvat löytävät koulutustaan vastaavia töitä. Kansanvälisissä opiskelijoissa piileekin suuri ja vielä hyödyntämätön potentiaali erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille.

Työperäisen maahanmuuton palvelut yhden katon alle Ulkomaisten työntekijöiden työllistämiseen liittyvä byrokratia on Suomessa liian hajallaan ja hidasta, mikä turhauttaa rekrytoivia yrityksiä ja vaikeuttaa valtion, kuntien ja muiden palveluntuottajien vastaamista tämän päivän palveluhaasteisiin erityisesti metropolialueella. Tavoitteena on perustaa International House Helsinki, johon keskitetään työelämää lähellä olevien maahanmuuttajien viranomaisasiointi, ulkomaiseen työvoimaan liittyvät työnantajapalvelut ja asettautumista tukevat palvelut. Palvelulla on mahdollista saavuttaa sekä kustannussäästöjä valtiolle, kunnille ja työnantajille että lisätä työllistymistä avoimille markkinoille.

Tavoitteena on perustaa International House Helsinki, johon keskitetään työelämää lähellä olevien maahanmuuttajien viranomaisasiointi, ulkomaiseen työvoimaan liittyvät työnantajapalvelut ja asettautumista tukevat palvelut.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

13


K AUPPAK AMARI

Edelläkävijäyritykset hyödyntävät monikulttuurisuutta

– Olemme tarttuneet haasteeseen kohdentamalla rekrytointia paikalliseen maahanmuuttajaväestöön. Heistä onkin tullut tärkeä osaavan ja sitoutuneen työvoiman kanava, kertoo kauppias Anne Timonen vierellään kaupan alan ammattilainen Taimaz Shabani.

14

Kauppakamarin Vuosikirja

Itäkeskuksen K-citymarketin kauppias Anne Timosen näkemyksen mukaan monikulttuurisuus on pysyvä ilmiö Suomen työmarkkinoilla. Perinteikkäässä Citymarketissa kansainvälisyys näkyy vahvasti niin asiakkaissa kuin henkilökunnassa, josta jo neljänneksellä on maahanmuuttajatausta. Kaupan alalla ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ei ole itsestäänselvyys, sillä monilla palvelualoilla pääkaupunkiseudulla on pulaa erityisesti sitoutuvasta työvoimasta. Lisäksi yhä harvemmissa kaupan tehtävissä pärjää ilman soveltuvaa koulutusta. – Olemme tarttuneet haasteeseen kohdentamalla rekrytointia paikalliseen maahanmuuttajaväestöön, josta onkin tullut tärkeä osaavan ja sitoutuneen työvoiman kanava. Samalla voimme olla, kuten yritysten kuuluukin, edelläkävijöitä sekä vastuullisuudessa että kannattavan

2016

liiketoiminnan kehittämisessä, Timonen kertoo. Työyhteisöissä henkilöstön kansainvälistyminen heijastuu hyvin moneen asiaan. Miten onnistuu kommunikointi kollegoiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa? Mitkä ovat uskontoon, kulttuuriin ja tasa-arvoon liittyvät käyttäytymisnormit? Mikä on työnantajan vastuu erilaisissa lupa-asioissa? Miten lähiesimiehet selviävät monikulttuuristen tiimien kanssa? – Totta kai työnantajan näkökulmasta monikulttuurisuus aiheuttaa yllättäviä sattumuksia, joihin ei ole olemassa valmiita vastauksia henkilöstöjohtamisen käsikirjassa. Näissä tilanteissa lähi- ja tiimiesimiehet, joilla on kyky löytää ratkaisuja käytännön tasolla, ovat kullanarvoisia. Monikulttuurisuudesta kumpuavat konfliktit eivät kuitenkaan ole sen vaikeampia kuin muutkaan esimiestyössä eteen tulevat haasteet, Timonen korostaa. z


Tutustu monipuoliseen koulutustarjontaamme ja toteuta unelmasi.

LIITY JOUKKOOMME JA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN #haagahelia @haagahelia haaga-helia.fi

OPISKELE JOUSTAVASTI ERI ELÄMÄNTILANTEISSA – ALSO IN ENGLISH LIIKETALOUS / TIETOTEKNIIKKA / JOURNALISMI / LIIKUNTA / HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALA / JOHDON ASSISTENTTITYÖ / MATKAILUALA / FINANSSI- JA TALOUSASIANTUNTIJA / MYYNTITYÖ / AVOIN AMK / eMBA / AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU


SEMINAARIT JUHLAT KOKOUKSET BANKETIT MESSUT

ART OF BUSINESS Paikkasi suuriin kohtaamisiin ja inspiroiviin tilaisuuksiin

AVANTI-SALI 560-800 hlÜä, 800 m² TEHDASSALI 80-300 hlÜä, 320 m²

KULTTUURI- JA KONGRESSIKESKUS. LĂ„NTINEN ALEKSANTERINKATU 1, PORVOO. MYYNTIPALVELU@TAIDETEHDAS.FI TAI +358 50 564 8776

Joka

Arjessa

mukana. Pääkaupunkiseudulla käytÜssäsi on 200 marketia, myymälää, liikennemyymälää sekä yli 100 ravintolaa. Tutustu palveluihimme VCTMGOOKPJQMGNCPVQƂ

Suomalainen yritys, jonka sinä omistat.

16

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

AUDITORIOT, 4 KPL 50-258 hlÜä KOKOUSHUONEET, 5 KPL 10-80 hlÜä

TAIDETEHDAS.FI

päivä.


LÖYDÄ UUSIA TAPOJA TEHDÄ JA AJATELLA Meri on kiehtonut ihmisiä kautta aikojen. Se on voiman, vapauden ja uusien mahdollisuuksien symboli. Se toimii yhä näyttämönä uusien asioiden löytämiselle. Nykyään uusien mantereiden sijasta mereltä voi löytää inspiraatiota ja uusia ideoita. tallink.fi/kokous | silja.fi/kokous

IDEAS

O P P O RT U N I T I E S

WORKSHOP S

STRATEGIE S


Näy ja kuulu oikein.

Onninen lähelläsi

Yrittäjä ei pärjää yksin. Meissä on voimaa yhdessä.

Ilmanvaihtotuotteet Tietoliikennetuotteet Lämpö, vesi ja energiaratkaisut

Kaapelit ja linjatarvikkeet Kylpyhuone- ja keittiötuotteet Sähköasennustarvikkeet Voimansiirto ja voiteluaineet Työkalut, kiinnitystarvikkeet ja suojaimet

Ilmastoinnin jäähdytys- ja kylmätuotteet Maa- ja vesirakentaminen Teräkset ja metallit

Rento, mutta asiallinen asenne ratkaisee.

Oikea työkalut oikeaan kohteeseen.

Idea lähtee siemenestä ja kasvaa isoksi. Tietoturvalliuus ei ole liioiteltua.

Valaistus

Perusasiat kuntoon ja maailmalle.

Jokainen kasvutarina on tärkeä.

Prosessiputkistotuotteet

www.onninen.fi

Mainontaa ja markkinointia tässä ajassa.

www.grapica.fi

JKE SANEERAUSPALVELUT OY Pohjolankatu 2, 00610 Helsinki Puh. 020 720 9200 www.jke.f

18

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


A K T I A Y R I T Y S P A LV E L U T

”Kasvua henkilökohtaisella neuvonannolla”

Tarjoamme neuvoja ja pankkipalveluja, jotka edesauttavat yrityksesi ja perheesi arkea. Otamme vastuun siitä, että asiat etenevät sovitusti. Haluatko kuulla lisää? Sovi tapaaminen. Tavoitat meidät sähköpostitse (yritys@aktia.fi) tai soittamalla yritysasiakaspalveluun puh. 010 247 6700. Tervetuloa Aktia Pankkiin!

LAIVA ALLE JA KOKOUS PÄÄLLE. Suomalaisen m/s Finlandian tyylikkäässä Kokouskeskus & Loungessa järjestät onnistuneet kokoukset sekä monenlaiset työ- tai yksityistapahtumat 8–110 hengen ryhmille kuuden tunnin miniristeilyllä päivällä virkaaikaan tai illalla. Samalla reissulla hoituvat kätevästi tuliaiset ja muut ostokset. Huom. Ei maissakäyntiä. Tai kun aikaa on enemmän, niin valitse Päivä Tallinnassa -risteily tai hotellikokousmatka. Lue lisää ja varaa matka: eckeroline.fi/ryhmat

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

19


Ylisääntelyn vastaisia joukkoja johtaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. – Meillä ole varaa nykyiseen tehottomuuteen. Ylisääntelyn purun on muututtava todelliseksi toiminnaksi korulauseiden sijaan.

Vuoden alusta toteutui kauppakamarien pitkään ajama kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen.

20

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


#RY TMINMUUTOS KOKO SUOMEEN

YLISÄÄNTELY NÄIVETTÄÄ SUOMEN TEKSTI ESSI LINDQVIST

|

KUVA RONI REKOMAA, STT

Pykälämyrsky, sääntelytsunami, lupabyrokratia, normiviidakko, säädössuma – näiden sanahirviöiden purkutalkoissa kauppakamarit ovat ahertaneet vuosia. KUTEN KAIKKI VAIKUTTAMISTYÖ, ylisääntelyn purku on pitkäjänteistä ja vaativaa työtä. Sitä makeammalta tuntuvatkin saavutukset, joiden eteen on tehty töitä periksi antamatta. Vuoden alusta toteutui kauppakamarien pitkään ajama kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen. – Myös muihin konkreettisiin toimiin investointien sujuvoittamiseksi, työvoiman palkkaamisen helpottamiseksi ja pörssin pelastamiseksi on ryhdyttävä välittömästi, vaatii Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa. – Uudistusten osalta on noussut huoli, että tyydytään kosmeettisiin muutoksiin. Vastuuvirkamiehet ministeriöissä ovat tottuneet säätämään lisäpykäliä, ei purkamaan niitä.

Lupaprosessit saatava sujuviksi Kaavoitus sekä rakennus- ja ympäristölupaprosesseja on nopeutettava siirtymällä yhden luukun periaatteeseen, rajattava valitusoikeuksia sekä asetettava lupien käsittelylle ja valitusprosesseille selkeät määräajat. – Lupaprosessien sujuminen on otettava osaksi johtamista, prosessien kestoa seurattava ja palvelulupauksesta pidettävä kiinni. Nykytilanteessa järjettömintä on, että viranomaiset valittavat toistensa

antamista luvista ja käsittelyajat venyvät. Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmässä kauppakamareita edustaa Helsingin seudun kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri. – Jos työ onnistuu, byrokratian purku ottaa ison harppauksen eteenpäin. Huolena on kuitenkin se, että jotkut viranomaistahot ryhtyvät neliraajajarrutukseen nykytilan säilyttämiseksi, ja todellinen rytminmuutos jää tapahtumatta, Linnainmaa murehtii.

Eduskunta siunasi Suomi-lisän Suoranainen sääntelytsunami on iskenyt finanssialan toimijoihin ja pörssiyhtiöihin finanssikriisin jälkeen. Lisää velvollisuuksia pörssiyrityksille luodaan kotimaisin voimin. Hallitusohjelman lupauksista huolimatta pörssiyhtiöitä sääntelevän avoimuusdirektiivin muutoksen täytäntöönpanossa hallitus sai läpi Suomi-lisänsä. Esitys sisälsi uuden johdonmukaisuusvaatimuksen pörssiyhtiön raportoinnille. – Eduskunta siunasi Suomi-lisän, vaikka direktiivimuutoksen tarkoitus oli nimenomaan keventää sääntelyä. Arvopaperimarkkinat ovat kansainväliset, eikä niitä ole tarpeen säännellä Suomessa tiukemmin kuin muissa EU-maissa,

Linnainmaa sanoo.

EU huudetaan apuun Julkisessa keskustelussa syntipukin leiman saa usein EU ja sen määräämät direktiivit. EU:n selän taakse meneminen, kun Suomi on itse ollut ensimmäisten joukossa kannattamassa uusia velvoitteita ja byrokratiaa, on kuitenkin epäreilua. – Keskuskauppakamari teki viime syksynä Euroopan komissiolle aloitteen, että komissio kehottaisi jäsenmaita pidättymään EU-lainsäädännön päälle asetettavasta kansallisesta lisäsääntelystä. Maakohtaista lisäsääntelyä pitäisi säätää vain perustellusta syystä, ja siitä olisi tehtävä erillinen ilmoitus, Linnainmaa kertoo. Paremmasta sääntelystä vastaavan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kabinetista on vastattu aloitteeseen myönteisesti: aloitteen mukainen ilmoitus lisäsääntelystä lisäisi avoimuutta, selkeyttäisi sääntelyn tilannetta ja torjuisi sääntelytaakkaa. – Kun Suomi-lisän torjunta ei ole hallitusohjelman lupauksista huolimatta edistynyt Suomessa, on tärkeää saada asiassa tukea Brysselistä. Odotamme mielenkiinnolla komission jatkotoimia asiassa, Linnainmaa sanoo. z

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

21


Kauppakamarin Koulutus

Helppoa henkilöstön osaamisen kehittämistä Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta tai hanki rahanarvoinen Kauppakamarikortti.

Tuomme koulutukset sinne minne haluat ja sellaisena kuin haluat

Kauppakamarikortti tukee budjetointia ja koulutusten suunnittelua ja seurantaa

Yrityksen tarpeiden mukaisesti suunniteltu koulutus on helppo tapa huolehtia henkilöstön osaamisen päivittämisestä. Laadukkaan koulutuksen takaavat omat asiantuntijamme ja kokenut kouluttajaverkostomme.

Kauppakamarikortille voit ladata arvoa, joka on käytettävissä kaikissa kauppakamarin koulutustilaisuuksissa sekä klubeissa* ja Kauppakamaritieto.fi- palvelun paketeissa.

Yrityskohtainen koulutus voidaan toteuttaa intensiivisenä työpajana, verkko-opintoina, lyhytkestoisena esim 1. päivän koulutuksena tai laajempana valmennuskokonaisuutena. *1. klubikauden maksamiseen

www.kauppakamarikauppa.fi

Kortilla saat jopa 10% lisäalennuksen jäsenetuhinnoista. Saat selkeän yhteenvedon kortin käytöstä, joten kortti on myös erinomainen apu koulutusvähennystä haettaessa. Kysy lisää! myynti@chamber.fi kimmo.sallinen@chamber.fi, puh. 09 2286 0310


Helsingin seudun kauppakamarin

VUOSIKERTOMUS 2015


SISÄLLYS

25 TALOUSVUOSI 2015 25

Helsingin seudun aluetalouden suunta oli kaksijakoinen

26 #RYTMINMUUTOS KOKO SUOMEEN 26

Kauppakamarin tavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa

26

Yritysverokantaan ei koskettu

26

Kauppojen aukiolo vapautettiin rajoituksista

26

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä kevennetään

26

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus etenee

26

Liikennejärjestelmän rahoitus epävarmaa

27

Kehärata parantaa poikittaisia liikenneyhteyksiä

27

Helsingin yleiskaavan kaupunkibulevardit arveluttavat

27

Pitkän tähtäimen maankäyttöä suunnitellaan

27

Raskaan liikenteen levähdyspaikkoja tarvitaan lisää

27

Työvoima- ja osaamistarpeita ennakoidaan yhteistyössä

28

Kohtaanto-ongelma vaikeuttaa rekrytointeja

28

Kauppakamari julkaisi maahanmuuttoteesit

28

Päättäjät tutustuivat teollisuuteen

28

Yritysten varautumista kyberuhkiin parannettava

29 KAUPPAKAMARIVUOSI 2015 Jäsenmäärä nousi uuteen ennätykseen – 6821

29

Kauppakamarin kokoukset

32

Espoossa kerrottiin länsimetron mahdollisuuksista

29

Digitaalisuus synnyttää uutta liiketoimintaa ja kasvua

32

Kehärata valmistui Vantaalla

29

Alueen yritykset menestyivät Kasvu Open -kilpailussa

32

29

Naisjohtajat tapasivat Johtajuuden Naiskamarissa

Keski-Uudellamaalla p petyttiin y kuntaliitoksen kariutumiseen

30

Kotisivut ja Jäsentiedote uusivat ilmeensä

32

Yritystoimintaansa y kehittäneet palkittiin Itä-Uudellamaalla

30

Asiantuntijat ja lakimiehet neuvoivat tuhansia kertoja

32

30

Tilintarkastuksen valvonta päättyi

Luoteis-Uudellamaalla käsiteltiin vaihemaakuntakaavaa

30

Mäkelän koulun tilat vuokrattiin

30

Lausunnot ja kommentit 2015

33 HELSINGIN KAMARI OY

31 KANSAINVÄLISYYTTÄ KAUPPAKAMARISSA

24

32 ALUETOIMINTA

29

31

Enterprise p Europe p Network tukee yritysten kansainvälistymistä

31

Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin 33 000

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

33

Helsingin Kamari kouluttaa, julkaisee ja verkostoi

33

Koulutuspalvelut arvostetaan korkealle

33

Tietoa tarjolla verkossa ja painettuna

33

Jäsenyrityksille y y mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja riskienhallintaan

33

Escrow-toiminta kasvatti suosiotaan


TALOUSVUOSI 2015

Helsingin seudun aluetalouden suunta oli kaksijakoinen

lisääntyi muuttoliikkeen seurauksena. Helsingin seudulla oli vuoden 2015 aikana keskimäärin 712 500 työllistä ja 749 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työpaikkojen määrä kasvoi informaatio- ja viestintäaloilla, liike-elämän palveluissa sekä julkisissa hyvinvointipalveluissa. Muilla toimialoilla työpaikat vähenivät. Helsingin seudun 14 kunnassa väestö kasvoi vuoden aikana noin 17 500 asukkaalla, 1,3 % väestöstä. Väestönkasvu hidastui jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Väestökehityksen suurin tekijä oli aiempien vuosien tapaan muuttovoitto, jota kertyi kuitenkin vähemmän kuin edellisenä vuonna sekä ulkomaisessa että kotimaisessa muutossa. Helsingin seudun asukasluku oli viime vuodenvaihteessa ennakkoarvion mukaan 1 438 000 henkeä. Helsingin seudulla asuu 26 % Suomen koko väestöstä ja 53 % vieraskielisestä väestöstä. Seudulla sijaitsee 31 % maan työpaikoista ja tuotetaan 36 % maan bruttokansantuotteesta. Tuottavuudeltaan Helsingin seutu on maan kärjessä: asukasta kohti laskettu arvonlisäys on puolitoistakertainen muuhun maahan verrattuna. Maan tutkimuspanostuksesta yli 40 % tehdään Helsingin seudulla.

Helsingin seudun talouden kasvu oli edelleen hidasta viime vuonna. Tuotanto kasvoi Helsingin seudulla ennakkoarvion mukaan noin prosentin vuonna 2015. Koko maassa tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Talouden suunta oli toimialoittain kaksijakoinen. Teollisuudessa, kaupassa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa liikevaihdon ja työllisyyden lasku jatkui aiempien vuosien tapaan. Sen sijaan informaatioalat kasvoivat vahvasti. Myös rakentamisessa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa ja kotitalouksien palveluissa suunta oli kasvava. Rakentamisen korkeaa tasoa ylläpiti voimakas asuntokysyntä sekä käynnissä olevat suuret infrahankkeet, kuten länsimetro, Kehärata, Helsinki-Vantaan lentoaseman investoinnit, Kehä I:n ja III:n parantaminen sekä Pasilan ja Helsingin entisten satama-alueiden kehittäminen. Matkailu piristyi Helsingin seudulla, sillä hotelliyöpymisten määrä lisääntyi 4 % edellisvuodesta. Matkustajamäärät kasvoivat sekä lentoasemalla että Helsingin satamassa. Helsingin seudun työllisyys pysyi edellisvuoden tasolla. Työttömyys kasvoi tuntuvasti, sillä työikäisen väestön määrä

Tuotanto ja työllisyys Helsingin seudulla ja koko maassa 2011–2015

Tuotanto

Helsingin seutu

Työllisyys

Muu Suomi

3

Helsingin seutu

Muu Suomi

1,5

1

2

0,5 1

0 0

-0,5 -1

-1 -2

2011

2012

2013

2014

2015

Kokonaistuotannon muutosprosentti edellisestä vuodesta

-1,5

2011

2012

2013

2014

2015

Työllisyyden muutosprosentti edellisestä vuodesta

Lähde: Tilastokeskus ja KaupunkitutkimusTA

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

25


#RY TMINMUUTOS KOKO SUOMEEN

Kauppakamarien tavoitteet näkyvät hallitusohjelmassa Kesäkuussa julkistettu pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma vastaa kauppakamarien hallitusohjelmatavoitteiden näkökulmasta hyvin elinkeinoelämän huutoon. Hallitusohjelman mukaan ylisääntelyä puretaan, kokonaisveroastetta ei nosteta ja julkisen sektorin velkaa suhteessa BKT:hen taitetaan säästöillä ja rakenneuudistuksilla. Erityinen ilonaihe oli kauppakamarin pitkään ajama kaupan aukioloaikojen vapauttaminen, joka toteutui jo vuoden lopussa. Hallitusohjelmassa oli myös pettymyksiä: veroaste ei käänny laskuun eikä kilpailukykyä edistäviin liikennehankkeisiin löydy rahaa. Metropolialueen kehittämisen kannalta myönteistä on erityisesti rakennusmääräysten lieventäminen ja asuntorahoituksen uudet ehdot, jotka lisäävät asuntotuotantoa.

Yritysverokantaan ei koskettu Kauppakamarien keskeinen tavoite hallitusohjelmassa oli yritysverotuksen kilpailukyvyn säilyttäminen ja kokonaisveroasteen kääntäminen laskuun. Erityisen tärkeätä oli säilyttää edellisen hallituksen toteuttama yritysverokannan alentaminen. Lisäksi hallitusohjelmaan ajettiin useita yritysverojärjestelmän toimivuuden kannalta olennaisia asioita kuten tulolähdejaosta luopumista, verosopimusverkoston laajentamista ja sukupolvenvaihdosten helpottamista. Yritysverotukseen liittyvät asiat toteutuivat hallitusohjelmassa kohtuullisen hyvin; yritysverokanta säilyi kilpailukykyisenä, tappioiden vähentämisoikeutta laajennettiin, perintöveroa luvattiin keventää ja saatiin ns. yrittäjävähennys. Sen sijaan näyttää siltä, ettei hallitusohjelman kirjaus kokonaisveroaste nousun pysäyttämisestä toteudu.

Kauppojen aukiolo vapautettiin rajoituksista Eduskunta hyväksyi lakiesityksen kauppojen sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukiolon vapauttamisesta. Laki astui voimaan 2016 alussa. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on ollut kauppakamareiden vaikuttamistyön listalla jo vuosia. Kauppakamarit huolehtivat alueellisten poikkeuslupien hakemisesta yritysten puolesta lain voimassa ollessa ja kritisoivat voimakkaasti aluehallintovirastojen toisistaan poikenneita ja yrityksiä eriarvoiseen asemaan asettaneita poikkeuslupakäytäntöjä. Vuonna 2015 kauppakamari haki poikkeusluvan Ihana Helsinki -festivaalille 22.5., helatorstaille 14.5., helluntaille 24.5. sekä loppiaiselle 6.1.2016. Lisäksi seudun kampaamojen vaivan ja kulujen säästämiseksi haettiin poikkeuslupaa niiden aukiololle itsenäisyyspäivänä.

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä kevennetään Sääntelyn keventäminen oli kauppakamareiden keskeisimpiä hallitusohjelmatavoitteita, ja ohjelmaan saatiinkin useita kaa-

26

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

voitus- ja rakentamisprosessiin liittyviä kirjauksia. Nopeimmin eteni maakuntakaavojen vahvistamismenettelystä luopuminen, jota koskeva lainmuutos astui voimaan 1.2.2016. Eduskunnan käsiteltävänä on lakiesitys ELY-keskusten poikkeamistoimivallan siirtämiseksi kokonaan kunnille. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016. Vuoden 2017 loppuun mennessä uudistetaan Suomen rakentamismääräyskokoelma, joka sisältää muun muassa rakennusten esteettömyyssäännökset. Valmistelussa on myös kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvän valitusoikeuden rajoittaminen. Tavoitteena on antaa sitä koskeva esitys eduskunnalle syyskuussa 2016. Ympäristöministeriö käynnisti syksyllä lainvalmistelun, jolla on tarkoitus toteuttaa kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamiseen tähtäävät toimenpiteet hallitusohjelman mukaisesti. Siinä yritysten kannalta merkittävimpiä asioita ovat ELY-keskusten roolin muuttaminen ja niiden valitusoikeuden rajoittaminen kaavoituksessa, kaavoitus- ja lupaprosessien lyhentäminen, kaupan laatuluokituksesta luopuminen kaavoituksessa ja suuryksikkösääntelyn keventäminen keskusta-alueilla sekä rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittaminen. Kauppakamari on edustettuna lakiesitystä valmistelevassa työryhmässä. Esitys on määrä saada valmiiksi toukokuun 2016 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus etenee Kauppakamari on useita vuosia pyrkinyt tuomaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Asiakkaan valinta nähdään mahdollisuutena lisätä yksityisen ja kolmannen sektorin osuutta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa. Edellisvuonna kauppakamari teetti Sitran kanssa laajan selvityksen Ruotsin valinnanvapausmallin toiminnasta. Selvityksen avulla katalysoitiin julkista keskustelua suomalaisesta valinnanvapausmallista. Vuoden 2015 lopulla hallitus päätti aikaistaa hallitusohjelmassa sovittua valinnanvapausmallin valmistelua, ja se päätettiin toteuttaa yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tämä avaa yrityksille merkittäviä uusia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajina.

Liikennejärjestelmän rahoitus epävarmaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 hyväksyttiin maaliskuussa. Suunnitelman tavoitteena on saada valtio sitoutumaan seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen ja liikennehankkeiden rahoittamiseen. Uusi valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeva MAL-aiesopimus oli tarkoitus solmia vuoden aikana, mutta neuvotteluja vaikeutti hallituksen vetäytyminen Pisara-radan ja muiden suurten liikenneinvestointien rahoittamisesta. Sopimusneuvotteluja jatketaan tänä vuonna. Elinkeinoelämän näkökulmasta huolestuttavaa on liikenne-


#RY TMINMUUTOS KOKO SUOMEEN

järjestelmän rahoituksen perustaminen osittain ajoneuvoliikenteen hinnoittelun varaan. HLJ 2015:n hyväksymisen yhteydessä päätettiin selvittää tarkemmin hinnoittelun teknisiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Selvitys valmistuu alkuvuodesta 2016. Kauppakamari vastustaa liikennejärjestelmän rahoittamista alueellisella ruuhkamaksulla. Kauppakamarissa HLJ 2015:n valmistelua seurasi ja kommentoi yritysedustajista ja Helsingin seudun liikenne HSL:n edustajasta koostuva seurantaryhmä.

Kehärata parantaa poikittaisia liikenneyhteyksiä Kehärata avautui liikenteelle heinäkuussa. Rata yhdistää Vantaankosken radan ja pääradan muodostaen tärkeän poikittaisyhteyden Helsingin seudulla. Radan myötä avautui myös yhteys Helsingin keskustan, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja muun Suomen välille. Seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä on kuitenkin edelleen parannettava työmatka- ja asiointiliikenteen sujuvoittamiseksi. Kauppakamarin hallitus linjasi elokuussa seudun tärkeimpiä liikennehankkeita elinkeinoelämän näkökulmasta. Kiireellisimpinä tiehankkeina pidetään Hakamäentien täydentämistä Pasilanväyläksi Turunväylä-Lahdenväylän välillä, Kehä I:n parantamista edelleen sekä Sörnäisten tunnelia. Pidemmän aikavälin tärkeimmiksi tiehankkeiksi listattiin keskustatunneli ja Keski-Uudenmaan logistiikan yhteystarve Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän välillä. Kiireellisimpinä ratahankkeina pidettiin Pisara-rataa, Espoon kaupunkirataa välillä Leppävaara-Espoon keskus ja Raide-Jokeria. Pidemmällä aikavälillä merkittävinä hankkeina mainittiin pääradan kääntämistä kulkemaan lentoaseman kautta eli Lentorataa sekä Helsinki-Tallinna-rautatietunnelia.

Helsingin yleiskaavan kaupunkibulevardit arveluttavat Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditaan uutta yleiskaavaa, jota koskeva ehdotus valmistui vuoden lopulla. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden yleiskaavan loppuvuodesta 2016. Yleiskaavatyön valmistelussa on noussut esille useita elinkeinoelämän kannalta tärkeitä asioita, kuten teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, yritysalueiden säilyttäminen ottaen kuitenkin huomioon asuntorakentamisen tarpeet ja keskustatunnelin säilyttäminen yleiskaavavarauksena. Ylivoimaisesti eniten huolta ja vastustusta on herättänyt aikomus muuttaa kaikki Helsingin moottoritiemäiset sisääntuloväylät kaupunkibulevardeiksi Kehä I:n sisäpuolella. Kauppakamarissa yleiskaavan valmistelua seuraa ja kommentoi yritysten ja kaupunkisuunnitteluviraston edustajista koostuva yleiskaavaryhmä. Kauppakamari on yleiskaavan valmistelun yhteydessä ja antamassaan lausunnossa korostanut erityisesti kaupunkibulevardien uhkaavan Helsingin keskusta-alueen saavutettavuutta sekä koko seudun liikennejärjestelmän sujuvuutta. Yleiskaavan vaikutuksia keskusta-alueen vetovoimaan seurasi yleiskaavan seurantaryhmän lisäksi keskusta-alueen

vetovoimaryhmä, johon kuuluu ydinkeskustan kaupan ja palvelujen alan toimijoita ja joka seuraa muitakin Helsingin keskusta-alueen kehittämiseen liittyviä hankkeita.

Pitkän tähtäimen maankäyttöä suunnitellaan Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan valmistelua jatkettiin. Kaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat muun muassa elinkeinojen ja logistiikan osalta. Erityistä huomiota on kiinnitetty tavaraliikenteen yhteystarpeeseen Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän välillä Keski-Uudellamaalla. Kaavassa käsitellään myös muita ajankohtaisia aiheita, kuten Malmin lentokenttää sekä pääradan uusia asemanseutuja Tuusulan Ristikytöä ja Hyvinkään Palopuroa. Kaava kattaa koko maakunnan ja täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja. Valmisteilla on niin ikään Östersundomin aluetta koskeva maakuntakaava sekä Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava. Östersundom on seudun merkittävin uusi rakentamisalue, jonne kaavaillaan noin 70 000 uutta asukasta ja 15 000–30 000 työpaikkaa vuoteen 2060 mennessä. Kaavoitusta on vaikeuttanut aluetta koskevat Natura-säännökset. Maakuntakaavatyön valmistelua seurasi ja kommentoi yritysten ja maakuntaliiton edustajista koostuva seurantaryhmä.

Raskaan liikenteen levähdyspaikkoja tarvitaan lisää Helsinkiin ennustettu asukas- ja työpaikkamäärän runsas kasvu haastaa jakeluliikenteen ja jätehuollon kuljetukset. Kauppakamari on mukana pääkaupunkiseudun jakelutyöryhmässä, joka pyrkii parantamaan huolto- ja jakeluliikenteen sujuvuutta sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä. Alkuvuodesta 2015 Helsingissä aloitettiin kokeilu, jossa sallitaan kantakaupungin rajatulla alueella sekajäteastioiden tyhjentäminen aiempaa aikaisemmin aamulla ja myöhemmin illalla. Loppuvuodesta alkoi kantakaupungin kivijalkakauppojen yöjakelua koskeva pilotti. Helsingin kaupunki valmistelee kokeilua sähköisestä jakelupaikan varaamisjärjestelmästä. Lisäksi valmisteilla on kuljettajille tarkoitettu jakeluliikenteen opas. Helsingin seudulla on jo pitkään ollut pulaa raskaan liikenteen levähdyspaikoista. Kauppakamari on vaikuttamistyössään kiinnittänyt asiaan toistuvasti huomiota. Levähdysalueisiin liittyvä selvitystyö käynnistyi Uudenmaan ELY:n alueella. Asiaa koskevissa sidosryhmätilaisuuksissa pohdittiin toimintamalleja uusien raskaan liikenteen taukopaikkojen luomiseksi ja nykyisten alueiden kehittämiseksi. Tavoitteena on kehittää vastuunjako- ja toteutusmalleja julkisen ja yksityisen sektorin kesken.

Työvoima- ja osaamistarpeita ennakoidaan yhteistyössä Ennakointikamarin ja PKS Ennakoinnin toiminta on vahvistanut entisestään yritysten ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta. Toiminnalla on parannettu oppilaitosten valmiuksia vastata yritysten osaamistarpeisiin ja vaikutettu osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

27


#RY TMINMUUTOS KOKO SUOMEEN

Ennakointikamari on tuottanut erityisesti laadullista ennakointitietoa osaamistarpeista yhteistyössä Uudenmaan liiton ja Uudellamaalla toimivien ammatillisten oppilaitosten kanssa. PKS Ennakointi on ollut pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen määrällisiin työvoima- ja koulutustarpeisiin keskittyvä yhteistyöhanke. Toiminnan kehittämistä ja jatkoa koskevat neuvottelut käytiin syksyllä, ja jatkossa kaikki kauppakamarin koordinoima ennakointitoiminta tapahtuu Ennakointikamarissa. Ennakointikamari-tilaisuuksia järjestettiin vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan toimialoilta. Lisäksi järjestettiin maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä sekä myyntiä käsittelevät Ennakointikamarit. Vuoden aikana yli 500 henkilöä osallistui aktiivisesti Ennakointikamarin verkoston toimintaan. PKS Ennakoinnin Pääkaupunkiseudun koulutus ja osaaminen – kohti vuotta 2030 määrällinen selvitys julkistettiin syksyllä.

Kohtaanto-ongelma vaikeuttaa rekrytointeja

Päättäjät tutustuivat teollisuuteen

Uudenmaan alueella työttömyys jatkoi kasvuaan. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojen mukaan vuoden lopulla Uudellamaalla oli työttömiä työnhakijoita 11,9 %, koko maassa 14,4 %. Työelämän toimialojen rakennemuutos, kansainvälinen kilpailu ja digitalisaatio vaikuttavat kaikkiin ammatteihin, työtehtäviin ja työaikoihin. Muutos vaikuttaa erityisesti korkeakoulutettuihin toimihenkilötehtäviin. Hallituksessa uudistetaan ammatillista koulutusta, ja rahoituksesta leikataan pysyvästi ensi vuodesta alkaen lähes 200 miljoonaa euroa. Kauppakamari painottaa ammatillisen, koulutusrahoituksen tulosperusteisuutta, tutkintorakenteiden yksinkertaistamista ja yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä. Koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö on koottava yhden kokonaisuuden alle. Lisäksi on laajennettava yrityslähtöisten koulutustapojen, kuten oppisopimuskoulutuksen ja uuden koulutussopimusmallin käyttöä. Tavoitteena on saada ammatillisen koulutuksen järjestämiseen selkeä palvelumalli. Yritys saisi yhdestä paikasta tietoa erilaisista tavoista, joilla se voi osallistua ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen työnantajana ja työpaikkana. Yhteistyötä tehdään oppilaitoksen tai sen kautta avautuvan verkoston kautta.

Kauppakamari julkaisi maahanmuuttoteesit Suomeen saapui viime vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa, joista noin kolmanneksen arvioidaan jäävän maahan. Kauppakamari julkaisi teesinsä maahanmuuttoon liittyvistä yrityspalveluista, työllistymisestä ja kotoutumisesta. Niissä ehdotetaan muun muassa erityisasiantuntijoiden vapauttamista saatavuusharkinnasta, turvapaikkahakijoiden nopeaa työllistymispolkua, yritysten byrokratian vähentämistä ja International Housen perustamista. Uudellamaalla saatavuusharkinnasta vapaita ammatteja/ tehtäviä ovat terveydenhuollon ammattilaiset ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, kotitalouksiin palkattavat kotiapulaiset ja lastenhoitajat ja toimisto-, hotelli-, laitos- ja kotisiivoojat. Tarve-

28

Kauppakamarin Vuosikirja

harkinta koskee EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevia työntekijöitä. Vapaita ammatteja pitäisi olla mahdollisimman paljon, jotta yritysten rekrytointitarpeisiin voidaan vastata nopeasti. Kauppakamari on valmistellut yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan, SAK:n, Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY:n/ TE-toimiston ja Moniheli ry:n kanssa At Work in Finland/Töissä Suomessa -hankekokonaisuutta, joka on saanut rahoittajalta myönteisen periaatepäätöksen. Kaksi ja puolivuotinen hanke alkaa maaliskuussa 2016. Tavoitteena on saada Helsingin seudulle valtakunnallisesti palveleva one-stop-shop International House, josta yritykset ja ulkomaalaiset työnhakijat saisivat samasta paikasta kaikki viranomaispalvelut. Kauppakamarin COME-osahanke keskittyy yritysten neuvontaan ja palveluohjaukseen työperäisen maahanmuuton ja monikulttuurisuuden kysymyksissä, työvoiman tarjontaan ja kysyntään sekä yritysten kansainvälisen liiketoiminnan edistämiseen.

2016

Teollisuus tutuksi -tilaisuuksiin kutsutaan kuntien päättäjiä, jotka voivat tutustua oman alueensa tuotannollista toimintaa harjoittaviin yrityksiin. Vuonna 2015 tilaisuuksia järjestettiin Helsingin Herttoniemessä ja Vuosaaressa sekä tutustuttiin Meriteollisuuden alan yrityksiin Hernesaaressa. Vantaan kaupungintalolla esiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa Vantaan päättäjille kymmenen vantaalaista high-tech-yritystä. Kauppakamari painotti myös Helsingin yleiskaavaehdotusta koskevissa kommenteissaan teollisuuden toimintaedellytysten turvaamista kaupungissa.

Yritysten varautumista kyberuhkiin parannettava Yritysten tiedon turvaaminen on noussut keskeiseksi yritysturvallisuuden tekijäksi. Kauppakamari teki kyselytutkimuksen Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015, johon vastasi yli 700 yritysjohtajaa Suomessa. Tutkimuksessa selvisi, että yritysten tietoisuutta kyberuhista on lisättävä sekä parannettava niiden valmiutta tunnistaa kyberhyökkäykset. Kauppakamari järjesti digitaaliseen liiketoimintaan ja tiedon turvallisuuteen käsitteleviä seminaareja, jossa korostettiin yritysten valmiutta tiedon suojaamiseen. Kauppakamari on osallistunut turvallisuusyhteistyöhön ja järjestänyt turvallisuusviranomaisten kanssa kauppakeskusten poikkeustilanneharjoitukset sekä Helsingissä että Espoossa. Lisäksi ostoskeskusten turvallisuuteen ja viihtyvyyteen on etsitty ratkaisuja Helsingin kaupungin kanssa. Kauppakamari on osallistunut sisäministeriön kansallisen yritysturvallisuuden yhteistyöryhmän toimintaan, jolla esitetään elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyötä yritystoiminnan turvallisuuden varmistamiseksi.


K AUPPAK AMARIVUOSI 2015

Jäsenmäärä nousi uuteen ennätykseen – 6821

Alueen yritykset menestyivät Kasvu Open -kilpailussa

Kauppakamarin jäsenmäärä nousi uuteen ennätykseen, 6821 yritykseen ja yhteisöön. Vuoden aikana kauppakamariin liittyi 697 ja erosi 589 jäsentä. Jäsenmäärällään Helsingin seudun kauppakamari on Pohjoismaiden suurin ja Euroopan suurimpia vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvia kauppakamareita. Vuonna 2015 kaikissa kauppakamarin toiminnoissa otettiin käyttöön yhtenäinen asiakastyytyväisyyden seuranta. Kaikissa keskeisissä palveluissa asiakastyytyväisyyskyselyiden keskiarvo ylitti arvon 4 asteikolla 1–5. Tyytyväisimpiä olivat neuvontapalvelujen asiakkaat, joiden antamien arvosanojen keskiarvo oli 4,5.

Yritykset osallistuivat aktiivisesti valtakunnalliseen Kasvu Open -kilpailuun ja Kasvupolulle. Helsingin seudulta kilpailun valtakunnalliseen finaaliin ylsi kahdeksan yritystä. Avaustilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 600 henkeä, lisäksi 45 yritystä valittiin Kasvupoluille, joita järjestettiin pääkaupunkiseudulla, Keski-Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Kasvu Openiin osallistuneet yritykset pääsivät testaamaan suunnitelmiaan, saamaan ideoita sekä verkostoitumaan ja vauhdittamaan kasvuaan oman alansa parhaiden asiantuntijoiden ohjauksessa.

Kauppakamarin kokoukset

Vuoden alussa järjestettiin Elinkeinoelämän keskusliitossa valtuuskunnan kokous, ja kokouksen jälkeen ensimmäistä kertaa EK-foorumi. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies piti kokousesitelmän aiheesta Eduskunta vaihtuu, muuttuuko elinkeinoelämän toimintaympäristö? Johtaja Jussi Mustosen esitelmän aiheena oli Talouden näkymät: joko vihdoin irti taantumasta? Kevätkokous pidettiin 5.5.2015 Pörssisalissa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä piti esitelmän Talouden näkymät ja talouspolitiikan mahdollisuudet. Syyskokous järjestettiin 17.11.2015 Pörssisalissa. Paroc Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen luopui kauppakamarin puheenjohtajan tehtävästä johtosäännön mukaisen toimikauden päätyttyä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos Matti Niemi, HOK-Elanto. Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa esitelmöi aiheesta Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen – joko päästään puheista tekoihin?

Digitaalisuus synnyttää uutta liiketoimintaa ja kasvua Kauppakamari osallistui Keskuskauppakamarin Digitaalinen Polku -ohjelmaan, jonka tavoitteena on saada pk-yritykset hyödyntämään digitaalisuutta nykyistä paremmin liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvun moottorina. Digitaalisen Polun kautta yritykset ovat voineet arvioida omia valmiuksiaan Digimittarin avulla, jonka on Suomessa tehnyt yli tuhat yritystä. Lisäksi yrityksille on tarjottu maksuttomia liiketoiminnan digi-konsultointisessioita sekä tuotu esiin digitalisaatioon liittyvää palvelutarjontaa sekä parhaita käytäntöjä. Tekesin ja Tulos Oy:n kanssa pidettiin erityisesti kaupan ja palvelualojen yrityksille suunnattu Digi-ABC-koulu. Sen teemoina olivat muun muassa verkkokauppa, sosiaalinen media asiakaspalvelukanavana, kannattava markkinointi ja uudet työskentelytavat verkkoympäristössä. Lisäksi kauppakamari järjesti digi-teemaisen Leirinuotio-kasvuyritystapahtuman.

Kasvu Open 2015 Start Again -yrityssarjan voittaja: Fourdeg Oy, y pääkaupunkiseutu, Energia Kasvupolku, kunniamaininta

Finalistit: •

Eve-Tech Oy, pääkaupunkiseudun Kasvupolun voittaja

Kuninkaankylän puurakentajat, Itä-Uudenmaan Kasvupolun voittaja

Motocut Oy, y Keski-Uudenmaan Kasvupolun kunniamaininta

Pentisol Oy, y Keski-Uudenmaan Kasvupolun voittaja

Hellewi, Keski-Uusimaa

Kasvu Open 2015 Start Up ja Spin Off -ideasarjan finalistit: •

Controlthings Oy Ab, Itä-Uudenmaan Kasvupolun kunniamaininta

Nordsafety, y pääkaupunkiseudun Kasvupolun kunniamaininta

Lukoton Experience, Keski-Uusimaa

Kasvuyrityksille ja kasvuhakuisille yrityksille järjestettiin muun muassa kansainvälistymisen rahoittamiseen ja digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyviä tapahtumia. Lisäksi kauppakamari teetti selvityksen Uudenmaan kasvuyrityksistä.

Naisjohtajat tapasivat Johtajuuden Naiskamarissa Kauppakamarit työskentelevät vahvasti naisjohtajien määrän lisäämiseksi Suomessa. Johtajuuden Naiskamari aloitti toimintansa kokoontumalla viime vuonna kahdesti. Osallistujina oli erityisesti nuoria naisjohtajia, joilla oli tilaisuus verkostoitumisen lisäksi kuulla johtajien rekrytointiin erikoistuneiden konsulttien puheenvuoroja ja kokeneiden naisjohtajien kokemuksia omista urapoluistaan.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

29


K AUPPAK AMARIVUOSI 2015

Kotisivut ja Jäsentiedote uusivat ilmeensä

Tilintarkastuksen valvonta päättyi

Kauppakamarin kotisivut julkaistiin vuoden alussa uudella ilmeellä. Myös sähköistä Jäsentiedotetta, joka ilmestyi 16 kertaa, uudistettiin kauppakamarien graafisen ilmeen mukaisesti. Uudistuksen ansiosta kotisivuja ja Jäsentiedotetta voi lukea kaikilla päätelaitteilla. Neljä kertaa vuodessa ilmestyneen Jäsenextra-lehden nimi muutettiin nimeksi Kauppakamari. Lisäksi aloitettiin verkkolehden suunnittelu ja hyödynnettiin sosiaalisen median kanavia. Toimittajiin oltiin yhteydessä niin henkilökohtaisesti kuin tiedotustilaisuuksissakin. Lisäksi medioihin lähettiin useita tiedotteita ja mielipidekirjoituksia.

Asiantuntijat ja lakimiehet neuvoivat tuhansia kertoja Jäsenyritysten käytössä on maksuton lakimies- sekä vero- ja kirjanpidonneuvonta. Neuvoja antavat työsuhde-, verotus-, sopimus- ja EY-asioihin erikoistuneet lakimiehet sekä kirjanpidon ja taloushallinnon asiantuntijat. Neuvonnassa käsiteltiin yli 7 000 asiakastapahtumaa. Eniten kysyttiin työsuhde-, verotus- ja sopimusasioista sekä taloushallinnosta. Lisäksi hoidettiin Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan kauppakamareiden jäsenyritysten juridista neuvontaa yhteistyösopimusten mukaisesti.

Kauppakamarit ja Keskuskauppakamari hoitivat viimeistä vuottaan lakisääteistä HTM- ja KHT-tilintarkastajien hyväksymis- ja valvontajärjestelmää. Vuonna 2016 tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta siirtyivät Patentti- ja rekisterihallituksen hoidettavaksi. Vuoden lopussa kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan valvonnassa oli 202 HTM-tilintarkastajaa ja 12 HTM-yhteisöä. Kauppakamari hoiti myös Hämeen kauppakamarin hyväksymien tilintarkastajien valvonnan.

Mäkelän koulun tilat vuokrattiin Kauppakamari omistaa Kiinteistö Oy Mäkelän Koulun koko osakekannan sekä osuudet Haaga-Helian ammattikorkeakoulua ylläpitävästä Haaga-Helia Oy:stä ja Suomen Liikemiesten Kauppaopistoa ylläpitävästä Helsinki Business College Oy:stä. Haaga-Helia muutti kesällä pois Mäkelän koulusta ja vapautuneet tilat vuokrattiin Stadin ammattiopistolle. Kauppakamarin kaupallisen koulutuksen rahastosta tuettiin Helsinki Business College Oy:n TRIO-hanketta 300 000 eurolla. Hankkeen avulla pyritään kehittämään aikuiskoulutusta, lisäämään LEAN-ajattelun käyttöä oppilaitoksen kehittämisessä sekä modernisoimaan oppimisympäristöjä. Kauppakamari myi omistamansa Rastor Oy:n osakkeet Markkinointi-Instituutin Kannatusyhdistykselle ja liittyi samalla kannatusyhdistyksen jäseneksi.

Lausunnot ja kommentit 2015

30

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle

Helsingin uuden yleiskaavan luonnos

Uudenmaan liitolle

• •

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alueen kaavaehdotus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos

Östersundom-toimikunnalle

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus

Ympäristöministeriölle

• • • •

Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskeva selvitys Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti Luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisessa Luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Ylijohtaja Hannu Rossilahti

Uusi kymmenen vuoden välimalli vuokra-asuntotuotantoon

Kommentit

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle: Hämeentien liikennesuunnitelma

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


K ANSAINVÄLISY Y T TÄ K AUPPAK AMARISSA

Enterprise Europe Network tukee yritysten kansainvälistymistä Kauppakamarissa toimiva EEN Enterprise Europe Network -yksikkö on osa Euroopan komission yrityspalveluverkostoa, joka toimii yli 50 maassa. Kauppakamarin lisäksi Suomen toiminnassa ovat mukana Finpro ja Turku Science Park. Palvelu on kytketty Team Finland -yhteistyöhön. EEN neuvoo ja tiedottaa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa ja EU-rahoituksessa sekä auttaa yrityksiä ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa. Vuonna 2015 kauppakamarin yksikkö järjesti 13 maksutonta tilaisuutta, joissa kävi noin 700 osallistujaa ja vastasi koko Suomen verkoston juridisesta neuvonnasta. Palvelut ovat maksuttomia ja kaikkien yritysten käytettävissä.

Ulkomaankaupan asiakirjoja myönnettiin 33 000 Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat yrityksille vientiä varten tarvittavia asiakirjoja lain ja kansainvälisen käytännön nojalla. Kauppakamari myöntää muun muassa ulkomaankaupassa tarvittavat ATA carnet -tulliasiakirjat, Euroopan yhteisön yleiset alkuperätodistukset, Force majeure -todistukset ja muut erikoistodistukset. Kauppakamari myönsi 20 788 alkuperätodistusta ja 235 ATA carnet -tulliasiakirjaa. Lisäksi vahvistettiin muita viennissä tarvittavia asiakirjoja ja annettiin yrityksille eri tarpeisiin räätälöityjä erikoistodistuksia. Yhteensä käsiteltiin noin 33 000 ulkomaankaupan asiakirjaa.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

31


ALUETOIMINTA

Espoossa kerrottiin länsimetron mahdollisuuksista Espoon seudulla teemoja olivat yritysten kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä liikenne ja maankäyttösuunnitelmat. Vaikuttamistyötä tiivistettiin länsimetron kehityskäytävän mahdollisuuksien ympärille ja järjestettiin muun muassa tiedotustilaisuuksia länsimetron mahdollisuuksista alueen yrityksille. Espoon aluejohtokunta keskittyi Espoon, Kirkkonummen, Siuntion ja Kauniaisten alueen yritysten edunvalvontaan. Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestetyssä Suomen talous ja tulevaisuus metsässä? -seminaarissa keskusteltiin biotalouden mahdollisuuksista. Perinteisillä Syystreffeillä Älyä muutos ja mahdollisuus -teemalla pohdittiin miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Kirkkonummen Elinkeinofoorumissa esiinnyttiin omalla ständillä ja Espoon kaupungin hankintoja käsittelevä Hankintainfo järjestettiin yhdessä kaupungin ja Espoon Yrittäjien kanssa. Kauppakamari oli myös mukana järjestämässä Espoon ja Kauniaisten 9-luokkalaisille Millainen on hyvä yritys -kilpailua sekä toteuttamassa Startup Cahllenge -kilpailua uusille yrityksille yhdessä Leppävaaran Rotareiden kanssa.

Kehärata valmistui Vantaalla Vantaan aluejohtokunta järjesti Ministerilounas Vantaalla -tilaisuuden, jossa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori tapasi vantaalaisia yritysjohtajia. Lisäksi pidettiin yhteistyökumppaneiden kanssa perinteiset Finanssilounas-tilaisuudet, tulevaisuuden ennakointiin keskittynyt Tulevaisuusnavigointi -tilaisuus sekä tiedotustilaisuus Aviapolis-alueen turvallisuuteen kohdistuvista haasteista. Kaupungintalolla järjestettiin Laurea Ammattikorkeakoulun kanssa Teollisuus esittäytyy Vantaan päättäjille -minimessut, jossa oli esillä merkittäviä vantaalaisia tuotannollisen toiminnan yrityksiä. Kehä III:n toisen vaiheen työt valmistuivat ja järjestelyt paransivat merkittävästi lentokenttäalueen ja Aviapolis-alueen yritysten toimintaedellytyksiä. Kehärata otettiin käyttöön, mikä mahdollistaa uusien työpaikka-alueiden ja asuntojen rakentamisen radan varteen. Kauppakamari osallistui Vantaan elinvoimaohjelman ohjausryhmään. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja kehittää kaupungin yrityspalveluita palvelemaan entistä paremmin yrityksiä. Kauppakamari oli myös mukana lentoliikennestrategian mukaisessa Etelä-Suomen alueellisen yhteistyöryhmän työssä. Ryhmä tukee Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämistä kansainvälisen liikenteen kohtaamispaikkana. Kauppakamari tutustutti kaupungin johtoa alueen yrityksiin

32

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

järjestämällä vierailuja vantaalaisiin jäsenyrityksiin. Lisäksi toteutettiin Vantaan kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa Vantaan 39. elinkeinopäivä teemalla Tulevaisuus 2025. Tilaisuuden pääpuhujana oli pääministeri Juha Sipilä.

Keski-Uudellamaalla petyttiin kuntaliitoksen kariutumiseen Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallitus seurasi kuntien ponnetonta yritystä yhdistyä Keski-Uudenmaan kaupungiksi. Huolimatta laajasta selvitystyöstä ja siitä, että talouden mittarit puolsivat kuntien yhdistämistä, kunnat irtaantuivat yksitellen yhdistämishankkeesta. Kauppakamariyksikön hallitus kokoontui viisi kertaa. Yksikön hallitus vieraili alueen yrityksissä ja tutustui kokouksissaan muun muassa Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan elinkeinopolitiikan keskeisiin tavoitteisiin. Kauppakamari oli järjestämässä alueen muiden toimijoiden kanssa Keski-Uudenmaan Kasvu Open 2015 -kasvuyrittäjyyskilpailua. Kasvu Open -kilpailu onnistui erinomaisesti Keski-Uudellamaalla ja sieltä valittiin neljä yritystä valtakunnalliseen Kasvu Open - finaaliin. Kauppakamariyksikkö järjesti perinteisten Finanssilounaiden lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa Keski-Uudenmaan Elinkeinoseminaarin. Sen teema oli Suomi nousuun yrittämällä ja siihen osallistui noin 90 yritysedustajaa.

Yritystoimintaansa kehittäneet palkittiin Itä-Uudellamaalla Itä-Uudenmaan elinkeinoaamussa kuultiin, miten Reima Oy on muuttunut globaaliksi brändiksi. Tilaisuudessa luovutettiin myös Itä-Uudenmaan yrityspalkinto, jonka teemana oli Yritystoiminnan kehittäminen Itä-Uudellamaalla 2010–2014. Kilpailun voitti Porvoon Autopalvelu Oy ja kunniamaininnan sai Neste Jacobs Oy. Syksyllä järjestettiin talous- ja veroaiheinen aamukahvitilaisuus.

Luoteis-Uudellamaalla käsiteltiin vaihemaakuntakaavaa Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallitus kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin muun muassa Uudenmaan neljättä vaihemaakuntakaavaa, hallitusohjelmaa, talouskysymyksiä, matkailu- ja ravitsemistoiminnan ajankohtaisia kysymyksiä sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä koulutustarpeiden ennakoimiseksi. Hallitus tutustui lisäksi Martela Oyj:n monitilatoimistoon. Nummelassa järjestettiin verotuksen ajankohtaistilaisuus ja talousnäkymiä koskeva aamukahvitilaisuus.


HELSINGIN K AMARI OY

muassa johtamisesta ja esimiestyöstä, henkilöstöhallinnosta, palkka- ja taloushallinnosta, juridiikasta sekä julkisen sektorin erityiskysymyksistä.

Tietoa tarjolla verkossa ja painettuna Kauppakamari tarjoaa ammattilaisille laajan valikoiman jatkuvasti päivitettäviä verkkopalveluja ja kansioita KauppakamariTieto-tavaramerkillä. Verkkopalvelut löytyvät osoitteesta www.kauppakamaritieto.fi. Kauppakamari julkaisee myös ajankohtaisia ammattikirjoja painettuina ja sähköisinä versioina. Viime vuonna julkaistiin 30 kirjaa etenkin johtamisen, henkilöstöhallinnon, talous- ja palkkahallinnon sekä juridiikan aihealueilta.

Jäsenyrityksille mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja riskienhallintaan Helsingin Kamari kouluttaa, julkaisee ja verkostoi Helsingin Kamari Oy vastaa kauppakamarin maksullisesta palvelutoiminnasta. Yhtiö tarjoaa ajankohtaiskoulutusta, julkaisee sähköisiä tietopalveluja ja ammattikirjoja sekä avaa verkostoitumismahdollisuuksia kauppakamarin jäsenyrityksille. Toiminta-ajatuksena on tuotteistaa kauppakamariorganisaation osaamista jäsenyritysten tarvitsemiksi palveluiksi. Toiminnot on organisoitu kahteen yksikköön, palveluliiketoimintaan ja asiakkuusyksikköön. Erityisesti on kiinnitetty huomiota asiakaslähtöiseen toimintatapaan sekä digitaalisten palveluiden parantamiseen. KauppakamariTieto-verkkopalvelun uudistus valmistui, webinaarien ja verkkokoulutusten tarjontaa kasvatettiin huomattavasti sekä kehitettiin sähköistä ammattikirjastoa. Lisäksi www.kauppakamarikauppa.fi-verkkokauppa uudistettiin ja siellä otettiin käyttöön uusia ominaisuuksia, kuten asiakaspalvelu-chat. Vuoden lopussa Helsingin Kamari Oy:n palveluksessa vakinaisessa työsuhteessa työskenteli 31 henkilöä.

Kauppakamarin jäsenyritysten johdolle ja päättäjille suunnattuja, 5 kertaa vuodessa kokoontuvia johtaja- ja päättäjäklubeja oli vuoden lopussa toiminnassa yhdeksän. Jäsenyritysten avainhenkilöille järjestettiin verkostoitumistilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. www.kauppakamariverkko.fi -palvelu tarjoaa kauppakamarien jäsenyrityksille valtakunnallista näkyvyyttä ja kontakteja. Vuosikirja 2015 kokosi samoihin kansiin kaikki jäsenyritykset.

Escrow-toiminta kasvatti suosiotaan Helsingin seudun kauppakamari on johtava suomalainen escrow-lähdekoodipalvelujen tarjoaja. Kauppakamari toimii escrow-agenttina, joka ottaa vastaan tietokoneohjelmien lähdekoodeja ja muuta asiakirjamateriaalia yritysten suoritushäiriöiden varalta. Escrow-toiminnan suosio jatkoi kasvuaan.

Koulutuspalvelut arvostetaan korkealle Kauppakamarissa järjestettiin ammattilaisille 214 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 4561 asiakasta. Kauppakamari saavutti Taloustutkimuksen Yrityskuvat 2015 -tutkimuksessa yleisarvosanan 8,18 (toimialan keskiarvo 7,69) ja arvostettiin markkinoiden parhaaksi koulutusorganisaatioksi muun muassa hintatasossa ja palveluiden laadussa. Kauppakamari tarjoaa käytännönläheistä koulutusta muun

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

33


.DXQLDLQHQ *UDQNXOOD ZZZNDXQLDLQHQIL ZZZJUDQNXOODIL

LOOKING FOR OFFICE PREMISES IN THE MOST RESPECTED ADDRESSES IN THE CITY CENTRE OR AT THE AIRPORT?

tulevat Eilakaislalta

HenkilÜstÜvuokrauksella ja rekrytoinnilla ammattilaisia esimies- ja asiantuntijatehtäviin! Varmista vastuullinen ja laadukas kasvusi osaajiemme avulla. Tutustu PALVELUIHIMMEWWWEILAKAISLAlTAI soita 030 60900.

World Trade Center Helsinki, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki, Finland

World Trade Center Helsinki Airport, Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa, Finland

Mikonkatu 8 00100 Helsinki


Asiakasomistajuus kannattaa Lönsamt att vara ägarkund

www.varuboden-osla.fi

Merenherkkujen tukkuliike, toimitukset ympäri Suomen.


ELÄMÄNTYÖ – yhtä ainutkertainen kuin taideteos

Jokainen elämäntyö on uniikki, aito ja korvaamaton. Ei ole olemassa kahta samanlaista. Elämäntyö on omistautumista, johon liittyy elämänaikaisia saavutuksia, joita oman elämäntyönsä taiteilija ei välttämättä itse edes huomaa. Onneksi on Keskuskauppakamarin elämäntyömerkki.

Katso lisää ansiomerkit.fi »


Helsingin seudun kauppakamarin

LUOTTAMUSHENKILÖT JA HENKILÖKUNTA 2016


HALLITUS 2016

Puheenjohtaja

Muut jäsenet

Niemi, Matti, kauppaneuvos, Helsingin Osuuskauppa Elanto

Estovirta, Tero, johtaja, eQ Varainhoito Oy

I varapuheenjohtaja

Fredman, Peter, toimitusjohtaja, Eskimo Finland Oy

Kalliokoski, Terho, rauta- ja erikoiskaupan toimialajohtaja, Rautakesko Oy

Huuhtanen, Riitta, toimitusjohtaja, Kalevala Koru Oy

II varapuheenjohtaja

Kovanen, Heikki, toimitusjohtaja, Kovanen Yhtiöt Oy

Järvinen, Erkki, toimitusjohtaja, Tikkurila Oyj

Mella, Sara, varatoimitusjohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj

III varapuheenjohtaja

Mettälä, Kirsi, henkilöstöjohtaja, Skanska Oy

Niemistö, Leena, toimitusjohtaja, Dextra Oy

38

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Nordström, Anders, talousjohtaja, ABB Oy Rinta-Kartano, Juhani, toimitusjohtaja, Keski-Uudenmaan Osuuspankki Silfverberg, Jori, tuotantojohtaja, Martela Oyj Sjöholm, Mika, Vice President, Metso Flow Control Inc. Teir, Björn, johtaja, Stockmann Oyj Abp Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy


VALTUUSKUNTA 2016 Puheenjohtaja: Niemi, Matti, kauppaneuvos, Helsingin Osuuskauppa Elanto

Horo, Pekka, toimitusjohtaja, Microsoft Oy

I varapuheenjohtaja:

Huber, Satu, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Kalliokoski, Terho, rauta- ja erikoiskaupan toimialajohtaja, Rautakesko Oy

Huuhtanen, Riitta, toimitusjohtaja, Kalevala Koru Oy

II varapuheenjohtaja:

Hyvärinen, Esa, johtaja, Fortum Oyj

Järvinen, Erkki, toimitusjohtaja, Tikkurila-konserni III varapuheenjohtaja: Niemistö, Leena, toimitusjohtaja, Dextra Oy Jäsenet: Aarnio, Tarmo, kunnanjohtaja, Kirkkonummen kunta Ahdekivi, Sakari, talousjohtaja, Ahlstrom Oyj Ahlholm, Riitta, toimitusjohtaja, Oy Fountain Park Ltd Aho, Heimo J., kauppaneuvos, SKS Group Oy Alamiekkaoja, Timo, toimitusjohtaja, Onvest Oy

Hyökyvaara, Jarmo, hallituksen puheenjohtaja, Smartum Oy Isoaho, Minna, toimitusjohtaja, Stratebility Oy Jungner, Mikael, toimitusjohtaja, Kreab Oy Kaasalainen, Kai, toimitusjohtaja, Tamro Oyj Kaira, Peppi, toimitusjohtaja, SOLEMO Oy Kairesalo, Esko, kunnanjohtaja, Mäntsälän kunta Kaisla, Tom, toimitusjohtaja, Eilakaisla Oy

Lehtoranta, Timo, toimitusjohtaja, Pusulan Kaivuu ja Sora Oy

Ritakallio, Timo, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Lepistö, Timo, toimitusjohtaja, Nordic Morning

Rytkönen, Irmeli, toimitusjohtaja, Gigantti Oy

Lehtilä, Olli, johtaja, OP Pohjola Ryhmä

Savolainen, Harri, toimitusjohtaja, NCC Rakennus Oy

Leppälä-Nilsson, Anne, johtaja, Kesko Oyj Luttinen, Kari, Vice President, Global Blue - ACN Oy Luukkainen, Timo, toimitusjohtaja, Ensto Oy Malinen, Heikki, konsernijohtaja, Posti Group Oyj Murto, Risto, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ry Mäkelä, Jukka, kaupunginjohtaja, Espoon kaupunki Nenonen, Kari, kaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki Nieminen, Jani, toimitusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj

Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy Plastics

Kapanen, Heikki, Group Executive Vice President, Nets Finland Oy

Aro, Paavo, yrittäjäneuvos, Sähkö-Aro Oy

Kivikoski, Kari, toimitusjohtaja, A-Katsastus Oy

Nurmio, Jussi, hallituksen puheenjohtaja, N2 Helsinki Oy

Bachmann, Jari, toimitusjohtaja, Kaso Oy

Kockberg, Mats, toimitusjohtaja, Oy Interpersona Ab

Närhinen, Yrjö, toimitusjohtaja, Terveystalo Oyj

Björklund, Elina, toimitusjohtaja, Reima Oy

Kopola, Nina, toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj

Caspers, Anja, toimitusjohtaja, Novametor Oy

Koponen, Juha, toimitusjohtaja, Veikkaus Oy

Ojanpää, Pekka, toimitusjohtaja, Lassila&Tikanoja Oyj

Castrén, Kirsti, toimitusjohtaja, Oy Porvoon Lääkärikeskus – Borgå Läkarcentral Ab

Korpiniemi, Antti, toimitusjohtaja, Berner Osakeyhtiö

Fallenius, Pertti, toimitusjohtaja, Saga Furs Oyj

Korsisaari, Antti, toimitusjohtaja, Korsisaari Yhtiöt

Forsén, Kjell, toimitusjohtaja, Vaisala Oyj

Kuljukka, Antti, toimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Hackselius-Fonsen, Riikka, CEO, Brand Agency Punda Oy Hakala, Erkki, toimitusjohtaja, Catella Property Oy Heikkilä, Taavi, pääjohtaja, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Kuokka, Esa, toimitusjohtaja, Esa Kuokka Oy Kurki, Tapani, toimitusjohtaja, Marja Kurki Oy Laid, Valdur, toimitusjohtaja, TeliaSonera Finland Oy

Heinola, Tauno, toimitusjohtaja, ABB Oy

Laitinen, Jussi, toimitusjohtaja, Aktia Abp

Helaniemi, Erkki, Partner, Alexander Group Oy

Lappalainen, Timo, toimitusjohtaja, Orion Oyj

Hienonen, Jukka, hallituksen puheenjohtaja, Paroc Group Oy

Lappi, Timo, toimitusjohtaja, Heltti Oy

Holmlund, Ralf, toimitusjohtaja, Suomen Lähikauppa Oy

Lehtimäki, Maunu, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj

Nieminen, Pasi, toimitusjohtaja, Autoliitto

Pajuharju, Tapio, toimitusjohtaja, Oy Hartwall Ab Parmasuo, Tomi, liiketoimintajohtaja, Meconet Oy Partanen, Antti, johtaja, Oy International Business Machines Ab Pauna, Ari, toimitusjohtaja, Suomen Hypoteekkiyhdistys Perkiö, Sanna, hallituksen puheenjohtaja, Insinööritoimisto ECOBIO Oy Pelkonen, Heikki, johtaja, LähiTapiola-ryhmä Piha, Kirsi, hallituksen puheenjohtaja, Ellun Kanat Oy

Savolainen, Kari, toimitusjohtaja, Finavia Oyj Schalin, Kiuru, toimitusjohtaja, Oy Lautex Ab Schults, Margus, toimitusjohtaja, Tallink Silja Oy Sipponen, Lauri, toimitusjohtaja, Lidl Suomi Ky Sirkka, Olli, toimitusjohtaja, Oy LM Ericsson Ab Särkilahti, Tuomas, toimitusjohtaja, Skanska Oy Tenhunen, Pauliina, Managing Partner, Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy Timonen, Heikki, kauppaneuvos, Machinery Oy Tolvanen, Marja, toimitusjohtaja, Marja Tolvanen Oy LKV Ujula, Jukka-Pekka, kaupunginjohtaja, Porvoon kaupunki Vainionpää, Katja, toimitusjohtaja, L’Oréal Finland Oy Vepsäläinen, Anni, toimitusjohtaja, Suomen Messut Osuuskunta Vertanen, Janne, hallituksen puheenjohtaja, Oy Verman Ab Vesala, Mikko, toimitusjohtaja, H Vesala Oy Viertola, Juha, toimitusjohtaja, Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy Viiala, Harry, teollisuusneuvos, HyXo Oy Votkin, Veijo, hallituksen puheenjohtaja, Lihatukku Veijo Votkin Oy Vuoristo, Veikko, hallituksen puheenjohtaja, Vuoristo-yhtiöt Oy

Pitkäkoski, Juhani, johtaja, Caverion Oyj

Wakkola, Marjariitta, toimitusjohtaja, BPS Consulting Finland Oy

Puntila, Leena, toimitusjohtaja, Bauer Media Oy

Yrjänen, Satu, toimitusjohtaja, TNS Gallup Oy

Reinikkala, Sarianne, toimitusjohtaja, Finncontainers Oy

Åberg, Göran, toimitusjohtaja, Schenker Oy

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

39


Kauppakamarin

klubit –oppimista, oivaltamista ja verkostoitumista Klubitoiminta perustuu luottamuksellisiin pienryhmätapaamisiin, joissa käydään avointa keskustelua klubilaisten valitsemista, heille itselleen tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista. Klubilaiset sparraavat toisiaan jakamalla keskenään tietoa, kokemuksia ja ideoita. Keskusteluja ohjaa ammattifasilitaattori.

HR-päättäjäklubi

Johtajaklubit

Myyntijohtajaklubi

Henkilöstötyön päättäjille suunnatussa klubissa työskennellään ja opitaan yhdessä - oivallukset syntyvät ryhmässä.

Johtajaklubit tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden saada uusia näkökulmia ja inspiraatiota johtamiseen.

Myynnin johdolle suunnatun klubin teemoja käsitellään koko ryhmän viisautta ja eri menetelmiä hyödyntäen, käytännönläheisesti.

Naisjohtajaklubi Naisjohtajaklubi on erityinen foorumi osaamisen ja kokemuksen jakamiseen ja tehokkaaseen verkostoitumiseen.

Talouspäättäjäklubi Talouspäättäjäklubi tarjoaa jäsenilleen innostavan, kokemusten vaihtoon ja yhteiseen oppimiseen pohjautuvan verkoston.

Liity klubiin! www.kauppakamarikauppa.fi/klubit


VALIOKUNNAT 2016

Alue- ja asuntoasiat Puheenjohtaja:

Karjalainen, Jyrki, kiinteistöjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto

Tasa, Aija, johtaja, RAKLI ry

Varapuheenjohtaja:

Korhonen, Sami, verkostopäällikkö, Ruokakesko Oy

Tomperi, Ilkka, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hakala, Erkki, toimitusjohtaja, Catella Property Oy

Lassila, Tero, toimitusjohtaja, Oy Nortecon Ab

Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy

Muut jäsenet:

Metsälä, Juha, hallituksen puheenjohtaja, Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Asiantuntijajäsenet:

Aarnio, Antti, johtaja, Sato Oyj Aspholm, Kimmo, varatoimitusjohtaja Rakennusosakeyhtiö Hartela

Mäkiaho, Markku, toimitusjohtaja, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy

Hannukkala, Heikki K., yksikönjohtaja, YIT Rakennus Oy

Nieminen, Jani, toimitusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj

Hietala, Markku, toimitusjohtaja, Realprojekti Oy

Nieminen, Timo, varatoimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj

Hynynen, Ossi, liiketoimintajohtaja, Sponda Oyj

Pesu, Heikki, toimitusjohtaja, Are Oy

Kairesalo, Esko, kunnanjohtaja, Mäntsälän kunta

Pohjonen, Arto, toimitusjohtaja, Lujatalo Oy

Estovirta, Tero, johtaja, eQ Varainhoito Oy

Aho, Mikko, virastopäällikkö, Helsingin kaupunki Pääkkönen, Satu, johtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vikman-Kanerva, Merja, johtaja, Uudenmaan liitto Valiokunnan sihteeri: Pasuri, Tiina, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Tavoitteemme on seurata alueen maankäyttöön, liikenteeseen ja rakennettuun ympäristöön liittyvää kehitystä ja prosesseja sekä vaikuttaa niihin. Lähtökohtana on parantaa toimintaympäristöä, kilpailukykyä ja yhteistyötä.

ICT Puheenjohtaja: Mykkänen, Heikki, tietohallintojohtaja, SKS Group Oy Varapuheenjohtaja: Hiltunen, Arto, tietohallintojohtaja, Kesko Oyj

Halme, Anu, asiakkuusjohtaja, W3 Group Finland Oy Laitinen, Jarmo, toimitusjohtaja, Trimico Oy Lampela, Ari, Sales Lead, Google Finland Oy

Seppälä, Antti, Program Manager, Strategy and Corporate Planning, Tieto Finland Oy Sääksjärvi, Hemminki, johtaja, Fujitsu Finland Oy Valli, Tapio, johtaja, Soprano Commerce Oy

Muut jäsenet:

Lattu, Matti, toimitusjohtaja, Heeros Systems Oy

Virkkunen, Jukka, toimitusjohtaja, Convino Oy

Alén, Reijo, kehitysjohtaja, Oy International Business Machines Ab

Nyroos, Marko, partner, ITaito Oy

Ylihurula, Anna-Mari, Vice President, Elisa Oyj

Annala, Jari, Vice President, OpusCapita Group Oy Forsberg, Gustaf, toimitusjohtaja, LPOnet Oy Ab

Ojala, Oskari, Account Director, Mediaosakeyhtiö Frantic Pulkkinen, Markku, johtaja, Microsoft Oy

Valiokunnan sihteeri: Äikäs, Saija, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Autamme yrityksiä ja johtoa oivaltamaan digitalisaation mahdollisuudet sekä onnistumaan sähköisessä liiketoiminnassa. Digitaalisuus, toimijoiden verkostoituminen ja kilpailukykyinen tietoyhteiskuntaympäristö tukevat kasvua.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

41


VALIOKUNNAT 2016

Kauppa ja palvelut Puheenjohtaja: Teir, Björn, Real Estate -liiketoimintayksikön johtaja, Stockmann Oyj Abp Varapuheenjohtaja: Koponen, Juha, toimitusjohtaja, Veikkaus Oy Muut jäsenet: Holma Pekka, toimitusjohtaja, Krapihovi Oy Johansson, Henrik, toimitusjohtaja, Forum Capita Oy

Krook, Hannu, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Saranpää, Minna, toimitusjohtaja Wilhelmiina Palvelut Oy

Liimatainen, Veli-Matti, varatoimitusjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto

Sutelainen, Esko, johtaja, Suomen Lähikauppa Oy

Mähönen, Juha, toimitusjohtaja, Vuoristo-Yhtiöt Oy

Sääksmäki, Ari, ketjujohtaja, Ruokakesko Oy

Pennanen, Kari, palvelujohtaja, Alko Oy

Tirkkonen, Heikki, Managing Director, Mkaksi Oy

Punkka, Jari, kiinteistöjohtaja, A-Katsastus Group Oy

Tiuraniemi, Juha, johtaja, kauppakeskustoiminnot, Realprojekti Oy

Ristola, Jaakko, toimitusjohtaja, Wereldhave Finland Oy

Vikström, Aku, toimitusjohtaja, Royal Ravintolat Oy

Stenholm, Elena, kaupallinen johtaja, Finavia Oyj

Koskinen, Toni, kiinteistötoimiston päällikkö, Lidl Suomi Ky

Valiokunnan sihteeri: Pakarinen, Pia, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Vahvistamme kaupan ja palvelualojen toimintaedellytyksiä ja kasvun mahdollisuuksia vaikuttamalla kaavoitukseen, työvoiman saamiseen ja ostopalvelujen lisäämiseen julkisissa hankinnoissa sekä lisäämällä tietämystä kuluttajatrendeistä ja digitalisaatiosta.

Koulutus- ja työvoima-asiat Puheenjohtaja:

Kokko, Teemu, rehtori, HAAGA-HELIA

Mettälä, Kirsi, henkilöstöjohtaja, Skanska Oy

Lehtola Taija, henkilöstöjohtaja, Kone Oyj

Varapuheenjohtaja:

Loukola, Antti, toimitusjohtaja, Helsinki Business College Oy

Huuskonen, Sirpa, henkilöstöjohtaja, ISS Palvelut Oy

Malinen, Hilkka, henkilöstöjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Muut jäsenet:

Martikainen, Arja, Senior Consultant, Barona Group Oy

Ek-Petroff, Sari, henkilöstöjohtaja, Sanofi-aventis Oy

Nevanlinna, Hanno, Director of Culture, Futurice Oy

Forsblom-Korsi, Tarja, palvelujohtaja, Eilakaisla Oy

Piiroinen, Sirpa, henkilöstöpäällikkö, Attendo Oy

Jokinen, Jaana, henkilöstöjohtaja, Posti Group Oyj

Rolig, Tiina, henkilöstöjohtaja, Canon Oy

Rommi, Santeri, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, Kreate Oy Soikkanen, Kaarina, henkilöstöjohtaja, Finavia Oyj Svensk, Ari, henkilöstöjohtaja, Ruokakesko Oy Taivainen, Outi, henkilöstöjohtaja, OP-Pohjola Takanen, Anu, HR Director, Fazer Food Services Finland Valiokunnan sihteeri: Lahtinen, Markku, koulutusasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Vaikutamme kysyntälähtöisen koulutuksen puolesta, ennakoimme toimialakohtaisia osaamis- ja työvoimatarpeita, edistämme maahanmuuttajien työllistymistä avoimelle sektorille ja ulkomaisen työvoiman käyttöä helpottavien yrityspalveluiden saatavuutta.

42

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


VALIOKUNNAT 2016

Liikenne Puheenjohtaja: Kovanen, Heikki, toimitusjohtaja, Kovanen Yhtiöt Oy Varapuheenjohtaja: Linnamäki, Markku, kiinteistöpäällikkö, Stockmann Oyj Abp Muut jäsenet: Björklund, Magnus, toimitusjohtaja, Volvo Finland Ab Bäckström, Juhani, toimitusjohtaja, Trafix Oy Eskola, Mika, johtaja, strategiset kumppanuudet, Ramirent Finland Oy Heikkala, Risto, Business Process Expert, Neste Oyj

Heinonen, Minna, tulosyksikön johtaja, Destia Oy Kaukonen, Jari, johtaja, WSP Finland Oy Kerppola, Antti, toimitusjohtaja, HYY Yhtymä Leppänen, Mikko, tekninen johtaja, Ramboll Finland Oy Mäkinen, Aapo, myynti- ja kehitysjohtaja, SE Mäkinen Logistics Oy Nurmi, Petteri, Director, Schenker Oy Närhi, Jani, hallituksen puheenjohtaja, Esa Kuokka Oy Palomäki, Antti, aluejohtaja, Kesko Oyj

Piirainen, Rita, ylijohtaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Putkonen, Reetta, liikennesuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki Salminen, Karri, hallituksen puheenjohtaja, ITS Finland ry Vainio, Jari, Senior Advisor, UAB Guriola Valiokunnan sihteeri: Pasuri, Tiina, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Pihlajamäki, Olli, logistiikkapäällikkö, Lassila & Tikanoja Oyj

Vaikutamme alueen kaavoitukseen ja liikennejärjestelmäsuunnitelmiin huomioiden alueen vetovoiman säilymisen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on hyvä asia, mutta samalla on huolehdittava kaikkien liikennemuotojen sujuvuudesta.

Satama- ja logistiikka Puheenjohtaja: Herlin, Staffan, johtaja, Finnlines Oyj Varapuheenjohtaja: Salovaara, Mikko, avainasiakasjohtaja, Containerships Ltd. Oy Muut jäsenet: Haapasalmi, Maritta, tullipäällikkö, Helsingin tulli

Keronen, Taru, toimitusjohtaja, Eckerö Line Ab Oy

Reinikkala, Sarianne, toimitusjohtaja, Finncontainers Oy

Koljonen, Kari, kuljetusvakuutuksen osastopäällikkö, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Salmijärvi, Mika, toimitusjohtaja, Keslog Oy

Lehtinen, Mikko, Vice President, Sales & Product Development and Transformation, DHL Global Forwarding Melasniemi, Tero, varatoimitusjohtaja, SA-TU Logistics Oy

Schults, Margus, toimitusjohtaja, Tallink Silja Oy Takala-Valtonen, Tarja, myyntijohtaja, Barona Logistiikka Oy Toivanen, Matti, toimitusjohtaja, Oy Kuehne+Nagel Ltd.

Henttinen, Markku, toimitusjohtaja, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

Mäki, Kimmo, toimitusjohtaja, Helsingin Satama Oy

Herrala, Elina, Head of Harbours and Terminals, Neste Oil Oyj

Piri, Perttu, toimitusjohtaja, Assistor Oy

Valiokunnan sihteeri:

Jussila, Harri, toimitusjohtaja, Geodis Wilson Finland Oy

Rautanen, Markus, toimitusjohtaja, OS-Agency Oy Ltd

Pasuri, Tiina, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö, Helsingin seudun kauppakamari

Åberg, Göran, toimitusjohtaja, Schenker Oy

Korostamme työssämme niin vienti- ja tuontikuljetusten kuin logistiikankin merkitystä Suomen kilpailukyvylle. Seutumme valttina on vahva ulkomaankaupan synergiapotentiaali, jonka hyödyntämistä edistämme vaikuttamalla meriliikenteen ja logistiikan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

43


VALIOKUNNAT 2016

Talous- ja veroasiat Puheenjohtaja: Nordström, Anders, talousjohtaja, ABB Oy

Korander, Iiro, Yrityspankin johtaja, Nordea Uusimaa, Nordea Oyj

Seipäjärvi, Jyrki, veroasiantuntija, Kesko Oyj TalviOja, Tuomas, talousjohtaja, Space Systems Finland Oy

Varapuheenjohtaja:

Koukkari, Johanna,Financial Manager TeliaSonera Finland Oyj

Talari, Pekka, Senior Tax Manager, Ernst & Young Oy

Kääriäinen, Santeri, veroasiantuntija, Lemminkäinen Oyj

Muut jäsenet: Alhola, Kari, toimitusjohtaja, Profiducia Oy

Lang, Tuomas, Managing Partner, Intera Partners Oy

Asiantuntijajäsenet:

Arpalahti Jouni, johtaja; yritysverotus, Wärtsilä Oyj Abp

Lehtosalo, Kari, talousjohtaja, Oy IBM Finland Ab

Kemell, Ann-Mari, johtaja, Keskuskauppakamari

Caspers, Anja, toimitusjohtaja, Novamentor Oy

Malin, Liisa, toimitusjohtaja, Diafora Oy

Salokoski Jari, ratkaisutoiminnan johtaja, Verohallitus

Mäkikuutti, Kirsi, Group Financial Controller, Terveystalo Oyj

Valiokunnan sihteeri:

Ohvo, Timo, Director, veroasiantuntija, Nokia Oyj

Silén, Marko, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Fieandt, Sini, talousjohtaja, Suomen Lehtiyhtymä Oy Haavisto, Sirpa, johtaja, Visma Services Oy

Viiala, Harry, teollisuusneuvos, HyXo Oy Väätäinen, Tapio, osakas, asianajaja, Asianajotoimisto Merilampi Oy

Kauppakamarin talous- ja veroasiainvaliokunta kokoaa yhteen jäsenyritysten talousjohdon ja yritysverotuksen asiantuntijat. Valiokunta keskittyy yritysverotuksen ja verotusmenettelyn ajankohtaisiin kysymyksiin, hyvään hallintotapaan sekä yritysrahoituksen haasteisiin.

Teollisuus Puheenjohtaja Sjöholm, Mika, Vice President, Metso Flow Control Inc. Varapuheenjohtaja: Pöyhönen, Kimmo, Vice President, Production and Purchasing, Planmeca Oy Muut jäsenet: Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy Blomberg, Kari, toimitusjohtaja, SKS Group Oy

Kauttu, Tuomo, asianajaja, Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy

Punkka, Teemu, toimitusjohtaja, Vallilan Takomo Oy

Malmström, Risto, toimitusjohtaja, Seu-La Oy

Rinkineva, Marja-Leena, elinkeinojohtaja, Helsingin kaupunki

Miettinen, Petri, Group Vice President, Tikkurila Oyj

Schalin, Kiuru, toimitusjohtaja, Oy Lautex Ab

Mustamäki, Esko, toimitusjohtaja, Arctech Helsinki Shipyard Oy

Töyräs, Jarmo, toimitusjohtaja, Aro Systems Oy

Mäkelin, Lasse, Senior Vice President, ABB Oy Drives

Viiala, Harto, toimitusjohtaja, HyXo Oy

Nybäck, Pia, SVP, Animal sourcing and producer services Quality & CR, HKScan Oyj

Grönmark, Tom, johtaja, Onninen Oy Huuhtanen, Riitta, toimitusjohtaja, Kalevala Koru Oy

Ylänen, Jukka, toimitusjohtaja, Geomachine Oy Valiokunnan sihteeri: Pakarinen, Pia, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Haluamme turvata tuotannollisen toiminnan edellytykset ja teollisuuden kilpailukyvyn sekä varmistaa ammattitaitoisen teollisen työvoiman saatavuuden Helsingin seudulla.

44

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


VALIOKUNNAT 2016

Yritysturvallisuus Puheenjohtaja

Kairinen, Petri, toimitusjohtaja, Nixu Oyj

Käyhkö, Petri, turvallisuuspäällikkö, Kesko Oyj

Kankkunen, Hannu, toimitusjohtaja, Rollock Oy

Varapuheenjohtaja

Kinnunen, Jani, turvallisuusjohtaja, Luona Oy

Rajamäki, Markku, turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja, Posti Group Oyj Muut jäsenet: Arnell, Jani, turvallisuuspäällikkö, OP-Pohjola ryhmä

Koskinen, Mikko, riskienhallintayksikön päällikkö, SOK Kurppa, Kari, hotellinjohtaja, Scandic Hotels Oy

Ekdahl, Hanna, lakiasiainjohtaja, Onvest Oy

Lahtivirta, Tapani, Security Manager, Vaisala Oyj

Hammarberg, Rauno, turvallisuusjohtaja, Wärtsilä Oyj Abp

Markkula, Kimmo, apulaispoliisipäällikkö, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Heljaste, Juha-Matti, tietoturva-asiantuntija, F-Secure Corporation

Mustonen, Juha, turvallisuuspäällikkö, Stockmann Oyj

Pirhonen, Jari, turvallisuusjohtaja, Oy Samlink Ab Sallinen, Sami, riskienhallintapäällikkö, LähiTapiola Teittinen, Kirsi, turvallisuuspäällikkö, Helsingin kaupungin pelastuslaitos Yrjölä, Erkki, turvallisuuspäällikkö, Vantaan Energia Oy Asiantuntijajäsen: Hilve, Aku, yksikön päällikkö, kyberturvallisuus ja infrastruktuuri, Valtiovarainministeriö Valiokunnan sihteeri: Tulensalo, Ari, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Työmme tavoitteena on turvata jäsenyritystemme liiketoimintoja ja varmistaa yritystoiminnan jatkuvuus poikkeustilanteissa. Teemme työtämme ottamalla huomioon erityisesti pk-yritysten tarpeet.

Verkostoidu maksuttomissa tapahtumissamme! Aamukahvitilaisuudet ō Elinkeinoseminaarit ō Ennakointikamarit ō Finanssilounaat ō Johtajuuden naiskamarit ōJulkistustilaisuudet ō Jäsentapaamiset ō KasvuOpen ō Verkostoitumistilaisuudet ō Yritysturvallisuustilaisuudet ō Muut tapahtumat

www.helsinki.chamber.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

45


ALUEJOHTOKUNNAT 2016

Espoo Puheenjohtaja:

AGA Oy Ab

Fredman, Peter, toimitusjohtaja, Eskimo Finland Oy

Kankaanranta, Marjo, kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Sello

Varapuheenjohtaja:

Koski, Jouni, rehtori, Laureaammattikorkeakoulu

Leppänen, Mikko, vt. toimitusjohtaja, Ramboll Finland Oy Muut jäsenet:

Laitinen, Harri, pankinjohtaja, Helsingin OP Pankki Oyj, Espoon OP-Private

Huotari, Olli, johtaja, Orion Oy

Mattila, Karol, Head of Government Relations, Nokia Oyj

Hyvärinen, Esa, yhteiskuntasuhdejohtaja, Fortum Oyj

Mikkola, Jussi, toimitusjohtaja, Intersport Finland Oy

Häsä, Sami, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola

Mäkelä, Jukka, kaupunginjohtaja, Espoon kaupunki

Lampinen, Timo, kiinteistöjohtaja,

Nikkilä, Hanna, johtaja, Microsoft Oy

Palmio, Mika, Area Director, Regus Finland Ristaniemi, Juhani, Senior Vice President, Kone Oyj Seristö, Hannu, vararehtori, Aalto-yliopisto Tiirinen, Marko, elinkeinotoimen johtaja, Kirkkonummen kunta Vasara, Antti, toimitusjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Johtokunnan sihteeri: Äikäs, Saija, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Espoon aluejohtokunta painottaa liikennehankkeiden toteuttamista ja seuraa länsimetron kehityskäytävän suunnittelua, jotta elinkeinoelämän tarpeet huomioidaan.

Vantaa Puheenjohtaja Järvinen, Erkki, toimitusjohtaja, Tikkurila Oyj Varapuheenjohtaja Laukkanen, Pertti, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy Muut jäsenet Ala-Heikkilä, Antti, toimitusjohtaja, Lentoasemakiinteistöt Oyj Alamiekkaoja, Timo, toimitusjohtaja, Onvest Oy

Fallenius, Pertti, toimitusjohtaja, Saga Furs Oyj

Lindblad, Tom, toimitusjohtaja, Fazer Makeiset Oy

Himberg, Matti, kauppias, Matti Himberg Oy/Citymarket Jumbo

Mäkinen, Tapio, hallituksen puheenjohtaja, SE Mäkinen Logistics Oy

Kaasalainen, Kai, toimitusjohtaja, Tamro Oyj

Nummelin, Erik, hallituksen jäsen, Mako Osakeyhtiö

Karjalainen, Elina, toimitusjohtaja, Jetflite Oy

Palomäki, Antti, aluejohtaja, Kesko Oyj

Karjalainen, Jyrki, kiinteistöjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto

Parmasuo, Tomi, liiketoimintajohtaja, Meconet Oy

Karvinen, Arno, toimitusjohtaja, Mobile Spa Oy

Anderson, Tom, hallituksen puheenjohtaja, Oy Elfving Ab

Koponen, Juha, toimitusjohtaja, Veikkaus Oy

Uusitalo, Kaija-Riitta, hotellinjohtaja, Sokotel Oy/ Break Sokos Hotel Flamingo ja Original Sokos Hotel Vantaa Johtokunnan sihteeri: Tulensalo, Ari, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Vantaan aluejohtokunta tukee Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikan linjauksia rakentaa kaupungista osa sujuvaa metropolialuetta yhteistyössä kaupungin ja kumppaneiden kanssa.

46

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


K AUPPAK AMARIYKSIKÖT 2016

Itä-Uusimaa (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukila ja Sipoo)

Puheenjohtaja: Volanen, Risto, toimitusjohtaja, Pasi Volanen Oy Varapuheenjohtaja:

Enholm, Katarina, toimitusjohtaja, Brunberg Oy

Ollila, Antti, ketjujohtaja, Rautakesko Oy

Forsström, Lena, johtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj

Ujula, Jukka-Pekka, kaupunginjohtaja, Porvoon kaupunki

Grannas, Mikael, kunnanjohtaja, Sipoon kunta

Molander, Mauri, toimitusjohtaja, Porvoon Osuuspankki

Haapala, Minna, logistiikkajohtaja, Neste Oil Oyj

Muut jäsenet:

Kaleva, Olavi, kaupunginjohtaja, Loviisan kaupunki

Aarttila, Marko, talousjohtaja, Ensto Oy Areva, Reijo, toimitusjohtaja, Meltex Oy Plastics Castrén, Kirsti, toimitusjohtaja, Oy Porvoon Lääkärikeskus Ab

Wackström, Patrick, toimitusjohtaja, Porvoon Energia Oy Wilkman, Kari, toimitusjohtaja, Porvoon Autotarvike Oy Ab

Krook, Hannu, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Österman, Bo, Executive Chairman, Eltete TPM Ltd

Luoto, Hannu, location leader, Borealis Polymers Oy

Hallituksen sihteeri:

Mähönen, Juha, toimitusjohtaja, Vuoristo-yhtiöt Oy

Forsberg, Gustaf, asiamies, Helsingin seudun kauppakamari

Yksikkö parantaa yritysten toimintaedellytyksiä lisäämällä yritysten ja kuntien välistä vuorovaikutusta sekä edistäen koulutusta. Yksikkö järjestää yrityspalkintokilpailun sekä ajankohtaisia seminaareja ja osallistuu alueellisiin tapahtumiin.

Keski-Uusimaa (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) Puheenjohtaja: Rinta-Kartano, Juhani, toimitusjohtaja, Keski-Uudenmaan Osuuspankki Varapuheenjohtaja: Korsisaari, Antti, toimitusjohtaja, Korsisaari Yhtiöt

Kukkonen, Erkki, kaupunginjohtaja, Järvenpään kaupunki

Sjöblom, Ilmari, toimitusjohtaja, Riisula Oy

Lehto, Jussi, toimitusjohtaja, Keravan Energia Oy

Tuominen, Tuukka, hallituksen puheenjohtaja, Mäkelän Auto Oy

Peltonen, Kaj, liiketoimialapäällikkö, osakas, Vepe Oy Peltonen

Muut jäsenet:

Pietilä, Antti-Pekka, toimitusjohtaja, Etelä-Suomen Media Oy

Behm, Kimmo, kunnanjohtaja, Nurmijärven kunta

Ropponen, Antti, toimitusjohtaja, Kokoushotelli Gustavelund

Heikkilä, Timo, johtaja, Kesko Oyj

Saks, Fred, Senior Adviser, MEZ Crafts Finland Oy

Iivonen, Pia, konttorinjohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj Kairesalo, Esko, kunnanjohtaja, Mäntsälän kunta

Seppänen, Tommi, hankekehityspäällikkö, Helsingin Osuuskauppa Elanto

Vertanen, Janne, allituksen puheenjohtaja, Oy Verman Ab Viiala, Harry, teollisuusneuvos, HyXo Oy Ylänen, Jukka, toimitusjohtaja, Geomachine Oy Hallituksen sihteeri: Tulensalo, Ari, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Yksikkö valvoo yritysten ja alueen etuja sekä lisää yritysten ja kuntien yhteistyötä. Yksikkö järjestää verkostoitumistilaisuuksia ja seudullisen elinkeinoseminaarin.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

47


K AUPPAK AMARIYKSIKÖT 2016

Luoteis-Uusimaa (Karkkila ja Vihti) Puheenjohtaja:

Isokangas, Mikko, toimitusjohtaja, Novus Suomen Energiapalvelut Oy

Silfverberg Jori, tuotantojohtaja, Martela Oyj

Jokinen, Timo, toimitusjohtaja, Sabora Pharma Oy

Varapuheenjohtaja:

Jokisuu, Tiina, asiakasvastuullinen johtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj

Vesala, Mikko, toimitusjohtaja, H. Vesala Oy Muut jäsenet:

Lehtoranta, Timo, toimitusjohtaja, Pusulan Kaivuu ja Sora Oy

Ali-Mattila, Tapani, vakuutusmeklari, Meklari-Matti Oy Eerola, Erkki, vt. kaupunginjohtaja, Karkkilan kaupunki

Meri, Seppo, hallituksen puheenjohtaja, Meri-Met Oy

Eiro, Jari, toimitusjohtaja, Dicro Oy

Nikander, Seppo, toimitusjohtaja, Muotolevy Oy

Helander, Timo, toimitusjohtaja, Kiinteistövälitys Timo Helander Ky

Nummela, Hannu, kunnanjohtaja, Vihdin kunta

Peltonen, Heleena, toimitusjohtaja, Tilipaikka Oy Schalin, Kiuru, toimitusjohtaja, Oy Lautex Ab Sillanaukee, Markus, pankinjohtaja, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki Vottonen, Heikki, toimialajohtaja, Suur-Seudun Osuuskauppa, SSO Hallituksen sihteeri: Niinimäki, Jari, asiamies, Helsingin seudun kauppakamari

Kauppakamariyksikkö vaikuttaa alueen kehittämishankkeisiin ja kuntarakenteen uudistustyöhön. Verkostoitumista edistetään järjestämällä aamukahvi- ja seminaaritilaisuuksia.

#ka

a a t t u l u o k i r a m

@K2HE

L

www.kauppakamarikauppa.fi

48

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


Temporent Oy Mestarintie 14, 06150 PORVOO Tel. 0400 840 880 www.temporent.fi info@temporent.fi

Elfving Opasteet ja Tielinja on nyt Elfving Signum. Saat kaikki tuotteet ja palvelut saman katon alta. LIIKENTEEN OPASTUS • IHMISTEN OPASTUS • TURVALLISUUS

Elfving Signum, Vanha Valtatie 24, 12100 OITTI puh. 0207599600, info@elfvingsignum.fi, www.elfvingsignum.fi

KONSULTOIVA TILITOIMISTO 

Yrityksen ja aktiivisen tilitoimiston yhteistyö antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä oman ydinosaamisensa ja yritystoimintansa kehittämiseen. Auktorisoidun tilitoimiston monipuoliset taloushallinnon palvelut peruspalveluista aina vaativiin konsultointipalveluihin asti. Työtä tekeville - yrityksille tekijöitä

TYÖT LUISTAVAT JA TULOSTA SYNTYY, KUN KUMPPANISI ON:

   

kirjanpito, tulosseuranta ulkomaiset veropalvelut palkanlaskenta yhtiöiden perustamiset tilinpäätös, verokonsultointi tilintarkastus (KHT, HTM) yhtiömuodon muutokset

 Toimintamme kulmakiviä ovat hyvä asiakaspalvelu ja asiakaslähtöiset ratkaisut. 

Puh. 010 841 6670 Fax. 010 841 6690 

ordent@ordent.fi Keravalla Palokorvenkatu 2,PL 52 04251 Kerava

www.ordent.fi Helsingissä Fredrikinkatu 34 A 8 00100 Helsinki


LAADUKKAAT JA KESTÄVÄT MOCCAMASTERKAHVINKEITTIMET YRITYSKÄYTTÖÖN.

.

VUODEN TAKUU

P A

R V E

M

YRITYSKÄYTÖSSÄ

K K U O K A

P

MOC

ASTER

CO

M CA

TOIMITUKSET SUORAAN YRITYKSESI OVELLE:

www.moccamaster.com

LAATUA VUODESTA 19 69


AMMATTIOPISTO AIKUISOPISTO

Ratkaisuja liikennesuunnittelun haasteisiin

OPPISOPIMUS

OPISKELUSTA UUSI SUUNTA URALLE JA ELÄMÄÄN Keudasta lÜydät sopivan ammatillisen koulutuksen vaihtoehdon, olit sitten nuori tai aikuinen, koulussa, tyÜssä, yrittäjänä tai tyÜtä etsimässä. Tervetuloa opiskelemaan! Tarjoamme tutkintoon johtavaa sekä täydennyskoulutusta kaikilla ammatillisen koulutuksen aloilla. LÜydät meidät Järvenpäästä, Keravalta, Mäntsälästä, Nurmijärveltä, Sipoosta, Tuusulasta ja Helsingin Pasilasta.

www.trafix.fi www.tienaatyomatkalla.com

www.keuda.fi

/LLNNHHQMRKGRQVXRUDKDNX MDNRQVXOWRLQWL

ZZZKHLGULFNFRP

Tervetuloa tutustumaan! ÉÉÉ¢½²€ÂŠ¢o Trium Arkkitehdit TÜÜlÜntorinkatu 2 B 00260 Helsinki

        

                  '+,()%' !    %& %($$*&$ 


I

KIRJOJA

www.kauppakamarikauppa.fi


JÄSENPALVELUT 2016

Edunvalvonnan ammattilainen – Helsingin seudun kauppakamari HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARIN VAIKUTTAMISTYÖN päämääränä on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin metropolialueella. Meitä kuunnellaan Helsingin seudun maankäyttöön, liikennejärjestelmän kehittämiseen, asuntotuotannon edellytysten parantamiseen ja työvoiman saatavuuteen liittyvissä asioissa. Pyrimme nopeuttamaan kuntien ja valtionhallinnon valmistelua ja päätöksentekoa sekä vähentämään yritystoimintaa haittaavaa ylisääntelyä. Ennakointikamarissamme varmistamme, että nuoria ja aikuisia koulutetaan yritysten tulevien työvoimatarpeiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä 2286 0211

Toimitusjohtajan assistentti Kirsi Koivisto 2286 0212

Johtaja Pia Pakarinen vaikuttamistyö 040 529 4989

Maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri 2286 0215

Johtaja Marko Silen Laki- ja veroasiat, kansainväliset asiat 2286 0233

Projektipäällikkö Mari Korpiola Ennakointikamari 2286 0317

Edunvalvonnan assistentti Miitta Hyvämäki 2286 0214

Johtaja Ari Tulensalo Vantaan toimisto Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 2286 0371

Yhteystiedot

Johtaja Saija Äikäs Espoon toimisto 2286 0333

Löydät meidät nimellä @K2HEL

Sähköposti

etunimi.sukunimi@chamber.fi

www

www.helsinki.chamber.fi www.kauppakamarikauppa.fi

Puhelin

09 228 601 vaihde 09 2286 0360 asiakaspalvelu

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

53


JÄSENPALVELUT 2016

ANKE 016 COME H TYI 1.3.2 KÄYNNIS

Chamber of Multicultural Employments (COME) KOLMEVUOTISEN COME-HANKKEEN TAVOITTEENA ON LISÄTÄ YRITYSTEN VALMIUKSIA MONIKULTTUURISIIN REKRYTOINTEIHIN ja menestymiseen kansainvälisissä liiketoimintaympäristössä, parantaa kansainvälisten osaajien työmarkk kinavalmiuksia kiinnittyä avoimille markkinoille ja tehostaa julkisten palveluiden käyttöä ja vaikuttavuutta perustamalla Helsingin seudulle International House, johon kootaan yhden luukun periaatteella keskeiset työperäiseen maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvät yritys- ja rekrytointipalvelut. Hanke on osa At Work in Finland -kumppanuusprojektia.

Project Director, Koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen 050 571 3564

Services Development Officer Anniina Mandelin 045 773 33005

Mentoring Programme Officer Shania Shin 040 922 1023

Marketing Communication Officer Satu Salonen 040 9221 021

Jäsenasiat

Viestintä

HALUATKO LISÄTIETOJA KAUPPAKAMARIN JÄSENYYDESTÄ? Ota yhteyttä meihin. Oikeat jäsenrekisteritiedot varmistavat sen, että yrityksesi saa hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla jäsenetumme. Ilmoita yhteystietojen muutokset, jotka koskevat sekä yrityksen että henkilöiden muuttuneita tietoja.

KAUPPAKAMARIN JÄSENET SAAVAT 11 kertaa vuodessa sähköisen Jäsentiedotteen. Lisäksi jäsenetuihin kuuluu neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Kauppakamari-lehti. Seuraa meitä somessa http://facebook.com/K2HEL http://twitter.com/K2HEL http://www.youtube.com/K2HEL http://instagram.com/K2HEL http://linkedin.com/K2HEL

Jäsenasiamies Pekka Launiainen 2286 0257

Koordinaattori, jäsenpalvelut Tytti Luoto 2286 0220

Jäsenyritysten y y tiedot päivitetään

www.kauppakamariverkko.fi –palveluun.

54

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Viestintäpäällikkö, päätoimittaja Essi Lindqvist 040 565 1835

Viestinnän suunnittelija Marianne Holm 2286 0236


JÄSENPALVELUT 2016

Lakiasiain ja taloushallinnon neuvonta KAUPPAKAMARIN JÄSENETUIHIN KUULUU MAKSUTON LAKIASIAIN, VEROTUKSEN JA KIRJANPIDON NEUVONTA. Yhteyttä voit ottaa puhelimitse tai sähköpostitse. Verkkosivuiltamme www.helsinki.chamber.fi löydät runsaasti ajankohtaisia juridisia artikkeleita ja useimmin kysyttyjä kysymyksiä. Helsingin seudun kauppakamari on Suomen johtava escrow-agentti. Yrityksesi liiketoiminnan kannalta strategisten tietokoneohjelmien lähdekoodit kannattaa tallettaa puolueettoman escrow-agentin haltuun. Lähdekoodin talletus perustuu ohjelmiston toimittajan ja sen asiakkaan sekä escrow-agentin väliseen luottamukselliseen sopimukseen.

Johtaja Marko Silen Sopimus- ja yhtiöoikeus, escrow-asiat 2286 0233

Lakimies Sini Järvinen 2286 0229 Työsuhde- ja yritysjuridiikka

Kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs Käytännön kirjanpito, taloushallinto 2286 0469

Veroasiantuntija Jukka Koivumäki Veroneuvonta 2286 0303

Päällikkö, lakimies Maija Kärkäs EU-oikeus, pk-yritysten palautepalvelu 2286 0301

Lakimies Kati Mattinen Työsuhdeasiat, escrow-asiat 2286 0313

Lakimies Kirsi Parnila Työsuhdeasiat 2286 0231

Neuvonnan assistentti Satu Dahl 2286 0232

Lakimies Mika Lahtinen EU- ja kansainväliset asiat, sopimus- ja immateriaalioikeus, 2286 0316

Escrow on osa yrityksen riskienhallintaa www.helsinki.chamber.fi/escrow

Tee sopimus kanssamme ja turvaa liiketoimintasi jatkuvuus. Lakimies Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

55


JÄSENPALVELUT 2016

Enterprise Europe Network ENTERPRISE EUROPE NETWORK ON EUROOPAN KOMISSION YRITYSTUKIVERKOSTO, joka toimii yli 50 maassa ja käsittää yli 3000 asiantuntijaa. Verkosto tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluita erityisesti pk-yrityksille. Helsingin seudun kauppakamarin Enterprise Europe Network -yksikkö järjestää ajankohtaisia infoseminaareja kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista ja neuvoo yrityksiä mm. EU-oikeudessa ja sen täytäntöönpanossa eri maissa, kansainväliseen kauppaan liittyvissä tilanteissa, etabloitumisessa toiseen maahan ja EU-rahoituksessa. Tarjolla on myös maa- ja markkinatietoa sekä tukea ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa.

Päällikkö, lakimies Maija Kärkäs EU-oikeus, pk-yritysten palautepalvelu 2286 0301

Lakimies Mika Lahtinen EU-oikeus 2286 0316

www.EnterpriseEurope.fi

Asiantuntija Johanna Marin-Hyppönen Maa- ja markkinatieto, EU-rahoitus, kansainväliset yrityskontaktihaut 2286 0306

Asiantuntija Johanna Niemistö Maa- ja markkinatieto, kansainväliset yrityskontaktihaut 2286 0238

Ulkomaankaupan asiakirjat KAUPPAKAMARIT MYÖNTÄVÄT JA VAHVISTAVAT YRITYKSILLE vientiä varten tarvittavia asiakirjoja. Viranomaispalveluina käsitellään muun muassa ulkomaankaupassa tarvittavat ATA carnet -tulliasiakirjat, Euroopan yhteisön yleiset alkuperätodistukset, Force majeure -todistukset ja muut erityistodistukset.

Palvelupäällikkö Heidi Ikonen 2286 0216

56

Palveluneuvoja Olga Fabritius 2286 0339 Espoon toimisto

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Asiakirjat sähköisesti

www.e-vientiasiakirjat.fi

Palveluneuvoja Riitta Nikula 2286 0218

Vantaan toimisto 2286 0372


JÄSENPALVELUT 2016

Espoon ja Vantaan toimistot

Johtaja Saija Äikäs 2286 0333 Espoo

Johtaja Ari Tulensalo 2286 0371 Vantaa Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Kauppakamariyksiköt

Asiamies Gustaf Forsberg 019 505 8250 Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Asiamies Jari Niinimäki 222 4522 Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö

Palvelutoiminta – Helsingin Kamari Oy HELSINGIN KAMARI OY TUOTTEISTAA kauppakamariorganisaation osaamista jäsenyritysten tarvitsemiksi koulutus-, kustannus- ja verkostoitumispalveluiksi.

Palveluista ja tuotteista löydät lisätietoa osoitteesta

www.kauppakamarikauppa.fi

Toimitusjohtaja Risto Sundell 2286 0221 (resurssijohtaja, Helsingin seudun kauppakamari)

Talous ja ICT

Talouspäällikkö Heidi Ilves-Leppänen 2286 0224

Kirjanpitäjä Noora Hörkkö 2286 0361

Kirjanpitäjä Anu Laine 2286 0319

IT-päällikkö Max Moiseev 2286 0239

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

57


JÄSENPALVELUT 2016

Palveluliiketoiminta KAUPPAKAMARI JÄRJESTÄÄ VUOSITTAIN YLI 200 AJANKOHTAISTA, KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ KOULUTUSTILAISUUTTA. Koulutukset tarjoavat tuoretta ja luotettavaa tietoa yritystoiminnan kehittämisen tueksi. Tilaisuuksissa kouluttavat alansa parhaat asiantuntijat. KAUPPAKAMARIN KLUBEISSA osallistujat jakavat kokemuksia, kuulevat alustuksia ja kehittävät osaamistaan sekä verkostoituvat. Myös kauppakamariverkko.fi auttaa yritystä löytämään uusia yhteistyökumppaneita sekä metropolialueelta että valtakunnallisesti.

Palveluliiketoiminnan johtaja Antti-Pekka Hulkko 2286 0304

Asiantuntija, koulutus (talous, verotus, myynti) Petra Edman 2286 0314

Suunnittelija, klubitoiminta Christiane Eriksson 2286 0251

Asiantuntija, koulutus (julkiset palvelut) Janne Kettunen 2286 0354

Suunnittelija, digitaalinen kehitys Miira Kolehmainen 2286 0308

Asiantuntija, koulutus (HR, palkka, sihteerit) Kirsi Lönnroos 2286 0309

Tuottaja, juridiikka Seija Ruohonen 2286 0359

Asiantuntija, koulutus (johto ja hallitustyö) Tuija Sjöblom 2286 0222

Toimittaja, kirjat Satu-Marja Mynttinen 2286 0282

Asiantuntija, kirjat Piia Similä 2286 0254

Kustannustoiminnan toimitustiimi KAUPPAKAMARITIETO.FI -verkkopalvelu tarjoaa laajan joukon jatkuvasti päivittyviä sisältöjä muun muassa palkkaan ja työsuhteeseen, taloushallintoon ja yhtiöoikeuteen liittyen. Useimmat sisällöt ovat saatavilla myös kansiomuodossa. KAUPPAKAMARI JULKAISEE vuosittain kymmeniä ammattikirjoja muun muassa taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, juridiikan ja johtamisen tuoreista teemoista.

58

Päätoimittaja, Kauppakamaritieto Taina Parviainen 2286 0315

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


JÄSENPALVELUT 2016

Asiakkuusyksikkö Ilmoittaudu tilaisuuksiimme, tilaa tuotteitamme tai ota yhteyttä jäsenasioissa:

Asiakkuusjohtaja Riitta Salmi 2286 0230

 Verkkokaupastamme www.kauppakamarikauppa.fi

 Jäsenpalvelut jasenasiat@helsinki.chamber.fi

 Lähettämällä sähköpostia

 Soittamalla meille, p. 09 2286 0360

 Ilmoittautumiset asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi Tuotetilaukset kustannus@helsinki.chamber.fi

 Poikkea myös ostoksille Kauppakamarikauppa -myymäläämme Kalevankadulla 2. kerroksessa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelupäällikkö Anne Ailama 2286 0223

Koordinaattori, asiakaspalvelu Terhi Ristilä 2286 0217

Koordinaattori, asiakaspalvelu Emmi Hausalo 2286 0252

Koordinaattori, asiakaspalvelu Meeri Teder 2286 0357

Koordinaattori, jäsenasiat Tytti Luoto 2286 0220

Koordinaattori, asiakaspalvelu Sinikka Varjoluoto 2286 0353

Koordinaattori, ICT, jäsenasiat Laura Rausku 2286 0311

Annamme mielellämme lisätietoja tilaisuuksistamme ja tuotteistamme.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

59


JÄSENPALVELUT 2016

Myynti ja markkinointi AKTIIVINEN MARKKINOINTI- JA MYYNTIRYHMÄMME INFORMOI Sinua kaikista kauppakamarin palveluista. Hyödynnä jäsenetusi ja tule koulutukseen tai tilaa tuotteita vähintään 25 % edullisempaan jäsenetuhintaan!

Markkinointipäällikkö Hilkka Vainio 2286 0352

Koordinaattori Anne Latvasalo 2286 0318

Koordinaattori Maarit Mattila 2286 0365

Koordinaattori Mikko Mattila 2286 0249

Koordinaattori Johanna Nihti 2286 0235

Myyntipäällikkö, jälleenmyyjät Katariina Suominen 2286 0259

Myyntineuvottelija Anne Koivulainen 2286 0210

Myyntineuvottelija Kati Paakkunainen 2286 0312

Henkilökohtainen myynti ja asiakastapaamiset YRITYKSEN TARPEIDEN MUKAISESTI RÄÄTÄLÖITY KOULUTUS ON HELPPO TAPA HUOLEHTIA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN PÄIVITTÄMISESTÄ. Yrityskohtainen koulutus voidaan toteuttaa esimerkiksi intensiivisenä työpajana, verkko-opintoina, lyhytkestoisena, esimerkiksi päivän mittaisena, koulutuksena tai laajempana valmennuskokonaisuutena. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta henkilöstösi tarpeisiin sopivasta koulutuksesta. KAUPPAKAMARIKORTTI on kauppakamarin jäsenille tarkoitettu jäsenetu, jolla saa jopa 10 % lisäalennuksen kauppakamarin tuotteiden jäsenetuhinnoista. Kortille voi ladata arvoa yrityksen tarpeen mukaan 2000–10 000 euroa. Tulemme myös mielellämme kertomaan yritykseesi jäseneduistamme, kumppanuuspaketeistamme ja muista palveluistamme. Yhteyspäällikkö Kimmo Sallinen 2286 0310

60

Kauppakamarin Vuosikirja

2016


K AUPPAK AMARIT SUOMESSA 2016

Etelä-Karjalan kauppakamari Toimitusjohtaja Mika Peltonen Raatimiehenkatu 20 A, 53100 Lappeenranta 040 351 8480 etunimi.sukunimi@chamber.fi ekarjala@kauppakamari.fi www.etela-karjalankauppakamari.fi

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Toimitusjohtaja Pertti Kinnunen Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki 06 429 8100, fax 06 429 8120 etunimi.sukunimi@chamber.fi ep@kauppakamari.fi www.southostro.chamber.fi

Etelä-Savon kauppakamari Toimitusjohtaja Markku Kakriainen TUMA-talo, Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli 044 732 1180 etunimi.sukunimi@chamber.fi mikkeli@chamber.fi www.eskauppakamari.fi

Helsingin seudun kauppakamari Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä Kalevankatu 12, 00100 Helsinki 09 228 601 etunimi.sukunimi@helsinki.chamber.fi kauppakamari@helsinki.chamber.fi www.helsinki.chamber.fi Espoon toimisto Johtaja Saija Äikäs Albergan kartano, Sokerilinnantie 7 C, 02600 Espoo 09 2286 0333 espoo@helsinki.chamber.fi Vantaan toimisto Johtaja Ari Tulensalo Leija Yrityspalvelukeskus, Elannontie 3, 01510 Vantaa 09 2286 0371

Hämeen kauppakamari Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen etunimi.sukunimi@hamechamber.fi www.hamechamber.fi puh. 075 7566 700, fax 075 7566 701

Lahden toimisto Niemenkatu 73, 15140 Lahti Hämeenlinnan toimisto Visamäentie 33, 1. krs, 13100 Hämeenlinna

Keski-Suomen kauppakamari Toimitusjohtaja Uljas Valkeinen Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä 010 322 2380 etunimi.sukunimi@chamber.fi info@centralfinlandchamber.fi www.centralfinlandchamber.fi

Kemin toimisto Palvelupäällikkö Taru Mäkimartti Digipolis, Tietokatu 3, 94600 Kemi 020 754 5498, fax 020 754 5495

Länsi-Uudenmaan kauppakamari Toimitusjohtaja Eero Hettula PL 34, 10301 Karjaa 019 233 222, 040 551 0416 etunimi.sukunimi@chamber.fi office@lansiuusimaa.chamber.fi www.lansiuusimaa.chamber.fi

Oulun kauppakamari Keskuskauppakamari Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL 1000 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@chamber.fi www.keskuskauppakamari.fi

Toimitusjohtaja Jari Tuovinen Uusikatu 53, 90120 Oulu, 050 562 9933 etunimi.sukunimi@chamber.fi info.oulu@chamber.fi www.oulu.chamber.fi

Pohjanmaan kauppakamari Kuopion alueen kauppakamari Toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi Microkatu 1, 70210 Kuopio 017 266 3800 etunimi.sukunimi@kuopiochamber.fi kauppakamari@kuopiochamber.fi www.kuopiochamber.fi

Kymenlaakson kauppakamari Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta 05 229 6100 etunimi.sukunimi@chamber.fi kymichamber@kauppakamari.fi www.kymichamber.fi Kotkan toimisto PL 83, (Heikinkatu 7), 48101 Kotka Kouvolan toimisto Vartiotie 3, 45100 Kouvola

Toimitusjohtaja Juha Häkkinen Vaihde 06 318 6400 fax 06 318 6490 etunimi.sukunimi@chamber.fi info@ostro.chamber.fi www.ostro.chamber.fi Vaasan toimisto Raastuvankatu 20, 65100 Vaasa Pietarsaaren toimisto Runeberginkatu 11, 68600 Pietarsaari Kokkolan toimisto Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola

Pohjois-Karjalan kauppakamari Toimitusjohtaja Anne Vänskä Torikatu 21 C, 80100 Joensuu 050 366 4888 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi www.nk.chamber.fi

Lapin kauppakamari

Rauman kauppakamari

Toimitusjohtaja Timo Rautajoki etunimi.sukunimi@chamber.fi www.lapland.chamber.fi Rovaniemen toimisto Maakuntakatu 29–31 B, 96200 Rovaniemi 020 754 5499, fax 020 754 5496

Toimitusjohtaja Marko Mikkola Sinkokatu 11, 26100 Rauma 02 822 1199 etunimi.sukunimi@rauma.chamber..fi www.rauma.chamber.fi

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Toimitusjohtaja Anne Pevkur Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää 019 871 2350 etunimi.sukunimi@kauppakamari.fi kauppakamari@kauppakamari.fi www.rihychamber.fi

Satakunnan kauppakamari Toimitusjohtaja Juhani Saarikoski Valtakatu 6, 28100 Pori 02 634 0700 etunimi.sukunimi@sata.chamber.fi kauppakamari@sata.chamber.fi www.sata.chamber.fi

Tampereen kauppakamari Toimitusjohtaja Antti Eskelinen Kalevantie 2 B, 33100 Tampere 03 230 0555 etunimi.sukunimi@chamber.fi info@tampereenkauppakamari.fi www.tampere.chamber.fi

Turun kauppakamari Toimitusjohtaja Minna Arve Puolalankatu 1, 20100 Turku 02 274 3400 etunimi.sukunimi@turku.chamber.fi kauppakamari@turku.chamber.fi www.turku.chamber.fi

Ålands handelskammare Verkställande direktör Anders Ekström Nygatan 6, 22100 Mariehamn 018 29 029 fornamn.efternamn@naringsliv.ax info@naringsliv.ax www.chamber.ax

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

61


Haikossa kokous onnistuu! PALKITTU KARTANO- JA KONGRESSIHOTELLI

t kokoukset t koulutukset ttyÜhyvinvointi tjuhlat Haikon Kartano sijaitsee vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä ja Helsinki-Vantaan lentokentältä. t Tyylikkäitä johtoryhmän kabinetteja ja toimivia kokousja ryhmätyÜtiloja kongressikeskuksessa.

t Upea, merihenkinen juhlatila Villa Haikko jopa yli 150 hengen tilaisuuksiin. t Majoituskapasiteettia Kartano- ja Kylpylähotellissa jopa 400 henkilÜlle. Uutta! Haikon uusittu kylpylä aukeaa maaliskuussa 2016.

)PUFMMJ)BJLPO,BSUBOP4QBt1PSWPP QtNZZOUJ!IBJLLPm

www.haikko.ďŹ HOTELLIT TOIMISTOT LIIKERAKENNUKSET KAUPUNKISUUNNITTELU

SOINIHORTO.FI ARKKITEHDIT SOINI & HORTO OY

Cortex Oy Kutojantie 5, 02630 ESPOO Tel. 09 759 0770 Fax 09 7590 7799 cortex@cortex.fi etunimi.sukunimi@cortex.fi www.cortex.fi Pakkauskoneiden ja -tarvikkeiden, leipomokoneiden ja merkintälaitteiden myynti, sekä niihin liittyvä huolto.

YRITYSTĂ„ PERUSTAMASSA? -ME AUTAMME SINUA Ĺ˜sÉ OĹ¸ĂŒsÄśÇŁĂžĹ˜Ä¨ĂžĘłĘŠ


YRITYSHAKEMISTO TOIMIALOITTAIN HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARIN

JÄSENET

KUVA SUSANNA KEKKONEN

MEMBERS

OF THE HELSINKI REGION CHAMBER OF COMMERCE CLASSIFIED LIST


TOIMIALAHAKEMISTO

TOIMIALAHAKEMISTO Agentuuritoimintaa............................................................. 68 Aitoja ......................................................................................... 68 Akkuja ja paristoja ................................................................ 68 Akustiikkasuunnittelua ...................................................... 68 Alkoholijuomia ...................................................................... 68 Alumiiniprofiileita................................................................. 68 Ammattialajärjestöjä........................................................... 68 Apteekkeja .............................................................................. 68 Apuvälineitä ........................................................................... 69 Arkkitehtipalvelu .................................................................. 69 Arkkitehtitoimistoja............................................................. 69 Asiakaspalvelujärjestelmät ............................................... 69 Asianajotoimistoja ............................................................... 69 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen .......... 72 Asuntojen ja kiinteistöjen vuokrausta ja hallintaa .. 72 Atk-suunnittelua, -ohjelmointia ja konsultointia .... 72 Autojen varaosia ................................................................... 72 Autokorjaamoja .................................................................... 73 Autokouluja ............................................................................ 73 Autoleasingpalvelua ........................................................... 73 Autoliikkeitä............................................................................ 73 Automaatiopalveluja ja -laitteita.................................... 73 Autopesuloita ........................................................................ 75 Autovuokraamoja ................................................................ 75 Av-laitteita, -tarvikkeita ja -palvelua ............................. 75 Av-tarvikkeita ......................................................................... 75 Ballistista suojausta.............................................................. 75 Biotekniikkaa .......................................................................... 75 Cateringpalveluita................................................................ 75 CFO- ja controller palvelua ............................................... 75 Elektroniikan sopimusvalmistusta ................................ 75 Elektroniikkaa ja komponentteja ................................... 75 Elementtiasennuksia........................................................... 75 Elintarviketeollisuuden koneita ja laitteita ................ 76 Elintarviketeollisuuden logistiikkapalveluja.............. 76 Elintarviketeollisuuden raaka-aineita........................... 76 Elintarviketeollisuutta......................................................... 76 Elintarvikkeiden valmistusta............................................ 76 Elokuva- ja videotuotantoa .............................................. 76 Eläinlääkintäpalveluja......................................................... 76 Eläinten ruokia....................................................................... 76 Eläke- ja työttömyysvakuutus ......................................... 76 Eläkelaitospalvelua .............................................................. 77 Energiaa.................................................................................... 77 Energiatekniikka ................................................................... 77 Erikoisalarakentaminen ..................................................... 77 Esitystekniikkaa ..................................................................... 77 Fysikaalista hoitoa ................................................................ 77 Golf-kenttiä ............................................................................. 77 Graafisen alan koneita ja laitteita................................... 77 Graafisen teollisuuden laitteet ja -materiaalit........... 78 Graafista suunnittelua ........................................................ 78 Halleja........................................................................................ 78 Hammaslääkintälaitteiden valmistusta....................... 78 Hautauspalvelua ................................................................... 78 Henkilöstövuokrausta ........................................................ 78 Hinauspalvelua...................................................................... 78 Hissejä ja hissihuoltoa ........................................................ 78 Hotelleja ................................................................................... 78 Huolintaa ja rahtausta ........................................................ 79 Huoltoasemia ......................................................................... 79 Huonekaluja ........................................................................... 79 Huutokauppapalveluja ...................................................... 79 Hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa ..................................... 79 Hygieniatuotteita ................................................................. 81 ICT-suunnittelua, -ohjelmointia ja konsultointia ..... 81 Insinööritoimistoja ............................................................... 81 Internet-palvelua .................................................................. 81 Investointipankkeja ............................................................. 81 Isännöintipalveluja .............................................................. 81 Isännöintiä............................................................................... 81 Isännöintiä ja kiinteistönhoitoa ...................................... 82 IT-konsultointia...................................................................... 82 IT-palvelua ja -ratkaisuja .................................................... 82 Johtimia ja johdinsarjoja ................................................... 82 Julkishallinto........................................................................... 82 Julkisivurakentamista ......................................................... 82

64

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Julkisten tilojen kalusteita ................................................ 82 Juomateollisuutta ................................................................ 83 Jälkivahinkojen torjuntaa.................................................. 83 Järjestöt, yhdistykset........................................................... 83 Järjestötoimintaa .................................................................. 83 Jäteveden käsittelyä ............................................................ 84 Jäähdytyslaitteet ja lämpöpumput............................... 84 Kaasuja ja kaasulaitteita..................................................... 84 Kahviloita ................................................................................. 86 Kahvin valmistuslaitteita ................................................... 86 Kaluste- ja huonekalumateriaalit ................................... 86 Kansainvälistä kuljetusta ................................................... 86 Kansainvälistä veroneuvontaa ........................................ 86 Katsastusta .............................................................................. 86 Kattaustarvikkeita ja ruokailuvälineitä ........................ 86 Katto- ja vedeneristysrakentamista .............................. 86 Kattotöitä ................................................................................. 86 Kauneudenhoitopalveluja ................................................ 86 Kauppakeskuksia .................................................................. 86 Kaupunkeja ja kuntia .......................................................... 87 Kehitysyhtiöitä ....................................................................... 87 Keittiökalusteiden valmistusta ja myyntiä ................. 87 Kemiallisten tuotteiden tukkukauppaa ...................... 87 Kemianteollisuutta............................................................... 87 Keräilyrahoja ja mitaleja..................................................... 87 Kierrätystä................................................................................ 88 Kiinnikkeitä ............................................................................. 88 Kiinteistöalan palveluja ...................................................... 88 Kiinteistöautomaatiota ...................................................... 88 Kiinteistöjen arviointia ....................................................... 88 Kiinteistöjen huolto ............................................................. 88 Kiinteistöjen ja asuntojen välitystä................................ 88 Kiinteistökehityksen konsultointia ................................ 89 Kiinteistönhoitoa ja kiinteistönhoitotuotteita .......... 89 Kiinteistösijoitustoimintaa ................................................ 89 Kirjakauppoja ......................................................................... 89 Kirjansitomoja ........................................................................ 89 Kiviä ja kiviasennusta .......................................................... 89 Kodinkoneiden huoltoa, korjausta ja valmistusta... 90 Kodintekniikkaa .................................................................... 90 Kokous- ja kongressipaikkoja .......................................... 90 Kokouspalvelut...................................................................... 90 Kompressoreiden myyntiä ja huoltoa.......................... 90 Kone- ja prosessisuunnittelua ......................................... 90 Koneet ja laitteet ympäristön hoitoon ja rakentamiseen ....................................................................... 90 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta.................. 90 Koneiden ja laitteiden myyntiä ja vuokrausta .......... 90 Koneiden ja laitteiden tukkukauppaa ......................... 91 Koneiden ja laitteiden valmistusta ................................ 91 Koneistamoja ......................................................................... 91 Konepajateollisuutta ja metallitöitä ............................. 91 Konevuokrausta .................................................................... 91 Konservointia ......................................................................... 91 Konsultointia .......................................................................... 91 Konttipalvelua ....................................................................... 92 Korjausrakentamista ........................................................... 92 Koruja ........................................................................................ 92 Kosmetiikan tukkukauppaa ............................................. 92 Kosmetiikka ja hygieniatuotteita ................................... 92 Kosmetiikkaa ja kosmeettisia laitteita.......................... 92 Kotipalveluja........................................................................... 93 Kotisivujen suunnittelua ja toteutusta ........................ 93 Koulutusta ............................................................................... 93 Kuivaus- ja vahinkopalvelua ............................................ 94 Kukkakauppoja ..................................................................... 94 Kuljetusliikkeitä ..................................................................... 94 Kuljetusvälitystä .................................................................... 95 Kulttuuri- ja viihdepalveluja ............................................. 95 Kumituotteita ......................................................................... 95 Kuntoutuspalveluja ............................................................. 95 Kustantamoja ......................................................................... 95 Kuvatoimistoja....................................................................... 96 Kylmäkoneasennuksia ja -huoltoa ................................ 96 Kylpyhuonekalusteita ja -tuotteita................................ 96 Käännös- ja tulkkauspalvelua.......................................... 96 Köysiradat ja hiihtohissit.................................................... 96

Laakereita, hammaspyöriä ja voimansiirtolaitteita 96 Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa .......................................................................... 97 Laboratoriotutkimuksia ..................................................... 97 Laboratoriotutkimuslaitteita ........................................... 97 Laivaliikennettä ..................................................................... 97 Laivameklareita ..................................................................... 97 Laivasisustusta ....................................................................... 97 Lakiasiaintoimistoja ............................................................. 97 Langatonta tiedonsiirtoa .................................................. 98 Lasiliikkeitä .............................................................................. 98 Lasin ja lasituotteiden valmistusta ................................ 98 Lastinkäsittelyä ja varastointia ........................................ 98 Lattian ja seinien päällystystä.......................................... 98 Lattiapäällysteitä................................................................... 98 Lehtiä ja aikakausjulkaisuja .............................................. 98 Leipomoita .............................................................................. 98 Lentoliikennettä .................................................................... 98 Lihanjalostusta ja lihatuotteita ....................................... 98 Liike-elämän palveluja ....................................................... 98 Liikenteenohjausjärjestelmiä .......................................... 98 Liiketilojen vuokrausta ....................................................... 98 Liikkeenjohdon ja henkilöstön koulutusta ................ 99 Liikkeenjohdon konsultointia ......................................... 99 Liikkeenjohdon konsultointia ja henkilöstövalmennusta ..................................................... 99 Liikuntapalveluja ................................................................100 Liukkaan kelin ajoharjoitteluratatoimintaa .............100 Logistiikkapalvelua ............................................................100 Louhintaa...............................................................................101 Lukkoliikkeitä .......................................................................101 Luottotietoja.........................................................................101 Lvi-alan palveluja ................................................................101 Lvi-asennustarvikkeita......................................................101 Lvi-laitteiden tukkukauppoja ........................................101 Lvis-materiaaleja ja -tarvikkeita ....................................101 Lvis-urakointia......................................................................101 Lvi-teknistä suunnittelua.................................................101 Lvi-urakointia .......................................................................101 Lämmönsiirtimien valmistusta .....................................102 Lämpö- ja kuivauslaitteistoja.........................................102 Lääketeollisuutta ................................................................102 Lääketieteellistä tutkimusta ...........................................102 Lääkintäkojeiden, kirurgisten sekä ortopedisten kojeiden valmistusta ja huoltoa ...................................102 Lääkkeiden tukkukauppaa .............................................102 Lääkkeitä ................................................................................102 Lääkäripalveluja ..................................................................102 Maa- ja vesirakentamista.................................................103 Maahantuontia ....................................................................103 Maalausta ..............................................................................104 Maalien ja lakan valmistusta ..........................................104 Maarakennus- ja maansiirtotöitä .................................104 Maataloutta sekä siihen liittyviä palveluja ...............105 Mainos- ja liikelahjoja .......................................................105 Mainospalvelua ...................................................................105 Mainostoimistoja ................................................................105 Majoitustoimintaa..............................................................105 Maksupäätteet ja rahakortinlukijat .............................105 Maksupäätteet, verkko- ja mobiilimaksaminen.....105 Markkinatutkimuksia ........................................................105 Markkinointipalveluja.......................................................105 Matkailupalvelua ................................................................106 Matkapuhelimia ja -huoltoa...........................................106 Matkatoimistoja ..................................................................106 Mediatoimistoja ..................................................................106 Messut ja näyttelyt .............................................................106 Metallialakatot ja ohutlevyrakenteet .........................106 Metallialan sopimusvalmistusta...................................106 Metallialan tukkukauppaa ..............................................106 Metallin pintakäsittelyä ja karkaisua ..........................106 Metallintyöstökoneita ......................................................106 Metallirakenteiden valmistusta ....................................107 Metallituotteiden valmistusta .......................................107 Metsäsektorin asiantuntijapalvelut ja metsätalous ..........................................................................107 Metsätaloutta sekä siihen liittyviä palveluja ...........107


TOIMIALAHAKEMISTO Rakentamisen viimeistelytöitä......................................116 Rakentamista........................................................................116 Raskaan kaluston huoltoa ja korjausta ......................117 Raskaan kaluston varaosia ja varusteita....................117 Raudoitusta ja rautarakenteita .....................................117 Rauta- ja rakennustarvikkeita ........................................117 Rautarakenteita ...................................................................118 Ravintoloita ...........................................................................118 Rekrytointia...........................................................................118 Rekrytointipalvelua ...........................................................118 Renkaita..................................................................................118 Sairaalakalusteita ja -tarvikkeita ...................................119 Sairaalatarvikkeita ..............................................................119 Sairaaloita ..............................................................................119 Sanasto- ja ontologiatöitä...............................................119 Saneerausta ..........................................................................119 Satamia ...................................................................................119 Satelliittiyhteyksiä ja -laitteita........................................119 Saumausta ja saumaustarvikkeita ...............................119 Savupiippuja ja hormeja .................................................119 Seripainoja ............................................................................119 Seurakuntia ja hengellisiä järjestöjä ...........................119 Siivousliikkeitä .....................................................................119 Siivousta ja siivousalan palveluja .................................120 Siivousta ja siivoustarvikkeita........................................120 Sijoitustoimintaa.................................................................120 Sisustussuunnittelua .........................................................120 Sisustustuotteita .................................................................121 Sora- ja kiviainesten jalostus ja myynti......................121 Sosiaalipalveluja .................................................................121 Suodattimia ..........................................................................121 Suora- ja ulkomainontaa .................................................121 Suoramainontaa .................................................................121 Suunnittelutoimistoja.......................................................121 Suurkeittiökalusteita ja -laitteita ..................................121 Sähköasennusta..................................................................122 Sähkölaitteiden valmistusta ja huoltoa .....................122 Sähkölämmitysvastuksia .................................................122 Sähkön myyntiä, tuotantoa ja jakelua .......................122 Sähkönjakokeskuksia........................................................122 Sähkötarviketeollisuutta .................................................122 Sähköteknisiä tuotteita ....................................................122 Sähköteknisten tuotteiden valmistusta ....................122 Sähköteknistä suunnittelua ...........................................122 Sähköurakointia ..................................................................123 Säätiöitä..................................................................................123 Taidelogistiikka, konservointipalvelut, muuttologistiikka ...............................................................123 Taideteollista muotoilua ja suunnittelua ..................123 Takseja.....................................................................................123 Taloja ja talopaketteja.......................................................123 Talotekniikkaa ......................................................................123 Taloushallinnon järjestelmiä ja palveluja..................123 Taloushallinnon palveluja ...............................................124 Taloustavaroita ....................................................................124 Taontaa ...................................................................................124 Tapahtumajärjestäjiä.........................................................124 Tapahtumatekniikkapalveluita .....................................124 Tarrapainamista...................................................................124 Tavarantarkastajia ..............................................................124 Tavoitettavuuspalvelut.....................................................124 Teattereita..............................................................................124 Teiden rakentamista ..........................................................124 Teknistä palvelua ................................................................124 Teknistä tarkastusta ja testausta ..................................124 Teknistä tukkukauppaa....................................................125 Teknokemian teollisuutta ...............................................126 Teleliikennettä .....................................................................126 Telemarkkinointia...............................................................126 Televisio- ja radiotuotantoa ...........................................126 Teollista muotoilua ............................................................126 Teollisuuden kunnossapitoa ..........................................126 Teollisuuskoneita ja -laitteita .........................................126 Terveydenhoitokalusteita, -laitteita ja -tarvikkeita........................................................................127 Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita ..................127 Terveydenhuollon ohjelmistoja ...................................127

Terveydenhuoltopalveluja..............................................127 Teräksiä ja terästuotteita..................................................127 Teräs agentuuritoimintaa................................................128 Tie- ja kuviomerkintöjä ....................................................128 Tietoliikennevälineitä ja -palvelua ...............................128 Tietopalvelua........................................................................128 Tietotekniikkaa ....................................................................128 Tietovarastointi....................................................................128 Tietoverkkopalvelua ja -suunnittelua.........................128 Tiivisteitä ................................................................................128 Tilausliikennettä ..................................................................128 Tilintarkastuspalvelua.......................................................129 Tilitoimistoja .........................................................................129 Timanttiporaus- ja sahausyrityksiä..............................134 Toimilaitteita ja venttiilejä...............................................134 Toimistopalvelua ................................................................134 Toimistotarvikkeita ............................................................134 Toimistotekniikan myyntiä ja vuokrausta ................134 Toimitilakalusteita ..............................................................135 Toimitilojen vuokrausta ...................................................135 Toimitilojen välitystä .........................................................135 Tukkukauppaa .....................................................................135 Tukkuliikkeitä .......................................................................135 Tuotekehitys ja tutkimus .................................................136 Turkiksia ja nahkavaatteita .............................................136 Turvallisuuspalveluja.........................................................136 Turvallisuustuotteita, -järjestelmiä ja -palveluja ....137 Tyhjiötekniikkaa ..................................................................137 Työ- ja ammattiasusteita .................................................137 Työhyvinvointipalvelua....................................................137 Työkalujen myyntiä ...........................................................137 Työkalujen valmistusta.....................................................137 Työnantaja- ja ammattijärjestöjä .................................137 Työsuojelua ...........................................................................137 Työttömyyskassoja ............................................................137 Työturvallisuuskoulutusta ..............................................138 Työvoimapalvelua ..............................................................138 Ulkomaankaupan palveluita..........................................138 Urheilu- ja ulkoiluvälineitä ..............................................138 Urheilu ja vapaa-aika.........................................................138 Urheilukenttiä ja urheiluhalleja ....................................138 Uusmediapalvelua .............................................................138 Vaatetusliikkeitä ..................................................................138 Vaatteiden ja asusteiden valmistusta.........................138 Vahinkosaneeraus ..............................................................138 Vakuutusmeklaritoimintaa .............................................139 Vakuutusta palvelevaa toimintaa ................................139 Vakuutustoimintaa ............................................................139 Valaisimia ...............................................................................139 Valomainoksia......................................................................139 Vanhusten palveluja ja hoitokoteja ............................139 Varainhoitoa .........................................................................139 Vedenkäsittelylaitteita......................................................139 Veneilyvarusteita ja -tarvikkeita ...................................140 Verhoomoja ..........................................................................140 Verokonsultointia ...............................................................140 Vesirakentaminen ..............................................................140 Vientiä .....................................................................................140 Viestintälaitteiden valmistusta......................................140 Viestintätoimistoja .............................................................140 Viherrakentamista ..............................................................140 Viihde-elektroniikkaa........................................................140 Väestönsuojelua..................................................................140 Vähittäiskauppaa ................................................................140 Värien valmistusta ..............................................................140 Yhdyskuntasuunnittelua .................................................140 Yleiset talonrakennustyöt ...............................................141 Ympäristöhuoltoa ..............................................................141 Ympäristösuojelua .............................................................141 Ympäristötutkimukset ja ympäristöpalvelut ..........141 Yritysjärjestelyt ....................................................................141 Yrityspalvelua.......................................................................141 Äänentoisto- ja valaistuspalvelua ................................141 Öljyntorjuntakaluston myyntiä ja huoltoa...............141 Öljypolttimien asennusta ja huoltoa ..........................141

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

TOIMIALAHAKEMISTO

Mittaus-, säätö- ja tutkimuslaitteet .............................107 Mittaus-, tarkkailu- ja ohjauslaitteita ja -palveluja 107 Mittauslaitteiden valmistusta ........................................107 Monialayrityksiä ..................................................................108 Moottoriajoneuvojen maahantuontia.......................108 Moottoriajoneuvojen tukkukauppaa.........................108 Moottoriajoneuvojen varaosia ja varusteita ...........108 Muotoilua ..............................................................................108 Muoviraaka-aineita ............................................................108 Muovituotteiden valmistusta ........................................108 Museoita, kirjastoja ja arkistoja.....................................109 Musiikkikauppoja ...............................................................109 Muuttoja ................................................................................109 Myymäläkalusteita.............................................................109 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistusta ja huoltoa ....109 Nosto-ja siirtolaitteita .......................................................109 Nuohousta ja ilmanvaihdon puhdistusta.................109 Ohjelmatoimistoja ja -palveluja ...................................109 Ohjelmistojen suunnittelua, valmistusta ja konsultointia.........................................................................110 Opasteita ja kilpiä ...............................................................110 Optiikkaa ja optisia välineitä ..........................................110 Optista tukkukauppaa......................................................110 Painamista ja sitä palvelevaa toimintaa ....................110 Paineilmalaitteita ................................................................111 Pakkauksia .............................................................................111 Pakkauskoneita ja -tarvikkeita ......................................111 Palkka- ja henkilöstöhallinnon ulkoistaminen ja konsultointi ...........................................................................111 Paloturvallisuus- ja pelastusvälineitä .........................111 Palveluasumista ..................................................................111 Palvelutaloja .........................................................................111 Pankkitoimintaa ..................................................................111 Paperi- ja kartonkituotteiden myyntiä ......................112 Paperi- ja kartonkituotteiden myyntiä ja valmistusta ............................................................................112 Paperinjalostuskoneita.....................................................112 Patenttitoimistoja...............................................................112 Pelastussuunnitelmia ja turvallisuuskoulutusta ....112 Peltiä ja peltitöitä ................................................................112 Perintätoimistoja ................................................................112 Perävaunuja, -kärryjä ja trailereita ...............................112 Piharakentamista ................................................................112 Pito- ja juhlapalvelua.........................................................112 Poltto- ja voiteluaineita ....................................................112 Portaita ...................................................................................113 Postimyyntiä .........................................................................113 Postituslaitteita....................................................................113 Postituspalvelut...................................................................113 Projektinhallintaa ...............................................................113 Psykologipalvelua ..............................................................113 Puhelinjärjestelmiä ja -laitteita .....................................113 Pumppuja ..............................................................................113 Puolustusväline- ja ilmailuteollisuutta ......................113 Puusepäntuotteita .............................................................113 Puutavaran ja puutuotteiden myyntiä ja valmistusta ............................................................................113 Pysäköinti- ja paikoitustiloja ..........................................113 Päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa.......................113 Päiväkotitoimintaa .............................................................113 Pääkonttorien toimintaa .................................................113 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelua ................................113 Rahoituspalvelua ................................................................114 Rahoitusta ja luottotoimintaa .......................................114 Rahoitusta palvelevaa toimintaa .................................114 Rakenneteknistä suunnittelua ......................................114 Rakennusasiantuntijapalveluita ...................................114 Rakennuskonevuokrausta ja -myyntiä ......................114 Rakennuspalvelua ..............................................................114 Rakennussaneerausta.......................................................115 Rakennustarvikkeita..........................................................115 Rakennusteknisiä palveluja............................................116 Rakennustuoteteollisuus ................................................116 Rakennustöiden valvontaa.............................................116 Rakennuttajapalveluja .....................................................116 Rakennuttajapalveluja ja rakennusvalvontaa.........116 Rakentaminen, remontointi, saneeraus ....................116

65


TOIMIALAHAKEMISTO

INDEX OF THE CLASSIFIED LIST Accommodation .................................................................105 Accountants..........................................................................129 Accumulators and batteries ............................................. 68 Activities of head offices..................................................113 Actuators and valves .........................................................134 Acustics designing ............................................................... 68 ADP design, programming and consulting services ..................................................................................... 72 Advertising ............................................................................105 Advertising agencies.........................................................105 Advertising and business gifts ......................................105 Advertising: posters, billboards, brochures .............121 Agency trade .......................................................................... 68 Agency trade of machinery and equipment............. 90 Agriculture and related services...................................105 Alcoholic beverages ............................................................ 68 Aluminium profiles .............................................................. 68 Animal feeds........................................................................... 76 Architect´s offices ................................................................. 69 Architectural activities........................................................ 69 Art logistics and conservation services .....................123 Asset management ...........................................................139 Auctioneering services....................................................... 79 Audiovisual accessories ..................................................... 75 Audiovisual equipment, accessories and services ..................................................................................... 75 Auditing services ................................................................129 Automation services and equipment .......................... 73 Bakeries .................................................................................... 98 Ballistic protection ............................................................... 75 Banking services .................................................................111 Beauty care services ............................................................ 86 Beverage industry ................................................................ 83 Biotechnology ....................................................................... 75 Boating accessories ...........................................................140 Bookbinderies........................................................................ 89 Booking agencies and services.....................................109 Bookshops ............................................................................... 89 Building caretaking services and related equipment .............................................................................. 89 Building engineering ........................................................123 Building managers............................................................... 81 Building materials ..............................................................115 Building renovation...........................................................115 Building services .................................................................116 Building services and building surveying ................116 Building services and renovating ................................116 Building surveying .............................................................116 Building technology services ........................................116 Business and management consultants ..................... 99 Business and management consultants ..................... 99 Business premises rentals ...............................................135 Business services ................................................................141 Cable cars and ski lifts......................................................... 96 Cafes .......................................................................................... 86 Call center services ............................................................124 Car dealers............................................................................... 73 Cargo handling and storage ............................................ 98 Car leasing services.............................................................. 73 Car rentals................................................................................ 75 Car spare parts ....................................................................... 72 Car washeries ......................................................................... 75 Catering services................................................................... 75 Catering services.................................................................112 CFO- and controller services ............................................ 75 Charter transportation .....................................................128 Chemical industry ................................................................ 87 Chimneys and chimney flues ........................................119 Chimney sweeping and cleaning of ventilation systems ...................................................................................109 Churches and religious associations ..........................119 Cities, towns and municipalities..................................... 87 Civil defence .........................................................................140 Civil engineering.................................................................103 Civil engineering.................................................................140 Cleaning and related services .......................................120 Cleaning companies .........................................................119 Cleaning services and cleaning equipment ............120 Clothing shops ....................................................................138 Coffee makers ........................................................................ 86 Collectible coins and medals ........................................... 87

66

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Colour manufacturers.......................................................140 Commercial aviation ........................................................... 98 Commercial services ........................................................... 98 Community planning .......................................................140 Conference centres.............................................................. 90 Conference services ............................................................ 90 Conservation .......................................................................... 91 Construction.........................................................................116 Construction expertise services ...................................114 Construction of buildings ................................................. 72 Construction of buildings ...............................................141 Construction sealants and seaming ...........................119 Construction services .......................................................114 Consultancy ............................................................................ 91 Container handling.............................................................. 92 Contract manufacturing for metal industry ............106 Cooling equipment and heat pumps .......................... 84 Corporate transfer arrangements ................................141 Cosmetics and hygiene products .................................. 92 Cosmetics and related equipment ................................ 92 Credit information agencies ..........................................101 Culture and entertainment services ............................. 95 Customer service systems ................................................ 69 Data Services ........................................................................128 Data warehousing ..............................................................128 Daycare services..................................................................113 Debt collecting ....................................................................112 Defence industry ................................................................113 Demolition and earth moving agricultural raw materials and livestock.....................................................104 Dentistry equipment manufacturers ........................... 78 Designing services .............................................................108 Design services....................................................................121 Development companies ................................................. 87 Diamond drilling and cutting........................................134 Direct advertising ...............................................................121 Diversified companies ......................................................108 Domestic appliance maintenance, repairs and manufacturing....................................................................... 90 Driver training tracks.........................................................100 Driving schools ...................................................................... 73 Drugs .......................................................................................102 Drying and damage repair service ................................ 94 Education................................................................................. 93 Electrical contracting ........................................................123 Electrical engineers............................................................122 Electrical heating resistors ..............................................122 Electricity distibution centres........................................122 Electronics and related components ........................... 75 Electrotechnical manufacturing...................................122 Electrotechnical products ...............................................122 Employers´ organisations and trade unions ...........137 Energy ....................................................................................... 77 Energy technology............................................................... 77 Engineering industry and manufacture of metal products ................................................................................... 91 Engineering offices .............................................................. 81 Entertainment electronics ..............................................140 Environmental conservation .........................................141 Environmental services and maintenance...............141 Environmental studies and services ...........................141 Event organisers..................................................................124 Event technology services ..............................................124 Exporters ................................................................................140 Facade construction ............................................................ 82 Fastenings................................................................................ 88 Fences ....................................................................................... 68 Filters .......................................................................................121 Financial and credit services ..........................................114 Financial management services ...................................124 Financing services ..............................................................114 Finishing services for construction sites ...................116 Fire safety and life-saving devices ...............................111 Fixing and furniture materials ......................................... 86 Floor and wall coverings.................................................... 98 Flooring materials ................................................................ 98 Florists ....................................................................................... 94 Food and drink industries ................................................. 76 Forest management and economy ............................107 Forestry and related services .........................................107 Forging....................................................................................124

Forwarding and freighting ............................................... 79 Foundations..........................................................................123 Fuels and lubricants...........................................................112 Funeral services ..................................................................... 78 Furnishings for public premises ..................................... 82 Furniture................................................................................... 79 Furs and leather clothing ................................................136 Gambling and betting services ....................................113 Glass and glassware manufacturers ............................. 98 Golf courses ............................................................................ 77 Goods inspectors................................................................124 Graphic art: machines and equipment........................ 77 Graphic art: machines, equipment and materials... 78 Graphic design ...................................................................... 78 Hardware stores ..................................................................117 Health care equipment ....................................................127 Health care fixtures and equipment...........................127 Health services ....................................................................127 Heating and drying equipment ...................................102 Heating, plumbing, air conditioning and electrical contractors ........................................................101 Heating, plumbing, air conditioning and electrical materials and equipment ............................101 Heating, plumbing, air conditioning installation equipment ............................................................................101 Heating, plumbing and air conditioning contractors ............................................................................101 Heating, plumbing and air conditioning engineers ...............................................................................101 Heating, plumbing and air conditioning services 101 Hoisting and moving equipment ................................109 Home services........................................................................ 93 Hospitals.................................................................................119 Hospital supplies ................................................................119 Hospital units and supplies ............................................119 Hotels ........................................................................................ 78 Household appliances........................................................ 90 Household goods ...............................................................124 Houses and prefabricated houses ...............................123 Housing and real estate agencies.................................. 88 Hydraulics and pneumatics.............................................. 79 Hygiene products................................................................. 81 ICT design, programming and consulting services ..................................................................................... 81 Importers ...............................................................................103 Import of motor vehicles.................................................108 Industrial art and design .................................................123 Industrial design .................................................................126 Industrial kitchens and appliances..............................121 Industrial maintenance ....................................................126 Information network services and design ...............128 Information technology ..................................................128 Installation and maintenance of oil burners ...........141 Installation and service of refrigeration equipment .............................................................................. 96 Installation of building units ............................................ 75 Installing electrical wiring and equipment..............122 Institutions and services for the elderly ....................139 Insurance brokerage .........................................................139 Insurance offices .................................................................139 Interior decorating shops................................................121 Interior design .....................................................................120 International tax consultancy.......................................... 86 International trade services............................................138 International transport....................................................... 86 Internet services.................................................................... 81 Investment banks ................................................................. 81 Investment services ...........................................................120 Iron constructions ..............................................................118 Iron reinforcements and iron constructions............117 IT consultation ....................................................................... 82 IT services and solutions.................................................... 82 Jewelry ...................................................................................... 92 Joinery products .................................................................113 Laboratory examinations .................................................. 97 Laboratory instruments ..................................................... 97 Labour rental services.......................................................138 Law firms .................................................................................. 69 Law firms .................................................................................. 97 Letting and management of real estate ..................... 72 Letting of offices .................................................................135


INDEX OF THE CLASSIFIED LIST Optical supplies...................................................................110 Optical wholesale ...............................................................110 Organisations ......................................................................... 83 Organisations ......................................................................... 83 Packaging ..............................................................................111 Packaging materials and equipment .........................111 Painting ..................................................................................104 Paper processing machines ...........................................112 Park construction ...............................................................140 Parking lots and parks ......................................................113 Patent offices ........................................................................112 Payment terminal, online and mobile payments ..105 Payment terminals and money card readers ..........105 Payroll and staff administration outsourcing services ...................................................................................111 Pension and unemployment insurance ...................... 76 Pension Provider Services ................................................. 77 Pharmaceutical companies ............................................102 Pharmacies.............................................................................. 68 Photography agencies ....................................................... 96 Physical exercise .................................................................100 Physical therapy .................................................................... 77 Plastic raw materials ..........................................................108 Ports .........................................................................................119 Presentation techniques ................................................... 77 Prevention of after-accident losses ............................... 83 Printing and related services .........................................110 Product research and development ...........................136 Professional associations................................................... 68 PR offices ................................................................................140 Project management ........................................................113 Psychological services ......................................................113 Public administration.......................................................... 82 Publishing companies ........................................................ 95 Pumps .....................................................................................113 Pumps and compressors .................................................111 Quarrying...............................................................................101 Raw materials for food industry ..................................... 76 Real estate assessment ...................................................... 88 Real estate automation ...................................................... 88 Real estate consulting ........................................................ 89 Real estate investments ..................................................... 89 Real estate maintenance ................................................... 88 Real estate services .............................................................. 88 Recruitment services.........................................................118 Recruitment services.........................................................118 Recycling.................................................................................. 88 Rehabilitation services ....................................................... 95 Renting and selling of construction machinery ....114 Repair construction ............................................................. 92 Repairs and renovation ....................................................119 Restaurants ...........................................................................118 Retail food shops ................................................................113 Retail shops ...........................................................................140 Road construction..............................................................124 Road markings.....................................................................128 Roof and moisture isolation construction.................. 86 Roofing ..................................................................................... 86 Rubber products................................................................... 95 Rubber seals .........................................................................128 Sale of building materials................................................116 Sales and leasing of office equipment.......................134 Sales and maintenance of compressors ..................... 90 Sales and maintenance of oil disposal equipment ............................................................................141 Sales of paper and cardboard products....................112 Sales, production and distribution of electricity ...122 Satellite connections and equipment........................119 Screen printing ....................................................................119 Secretarial and translation services ............................134 Security equipment and services ................................137 Security services .................................................................136 Security training and rescue planning ......................112 Service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying ...................................... 84 Service blocks ......................................................................111 Services related to financing .........................................114 Services related to insurance offices ..........................139 Service stations ..................................................................... 79 Sewage treatment ............................................................... 84 Sheetmetal and sheetmetal work ...............................112

Sheltered homes.................................................................111 Ship interior decorations ................................................... 97 Shipping agents .................................................................... 97 Shipping companies ........................................................... 97 Shop furnishings.................................................................109 Shopping centers ................................................................. 86 Signs ........................................................................................110 Social services ......................................................................121 Software for health care ..................................................127 Sound reproduction and lighting services ..............141 Spare parts and supplies for heavy vehicles ...........117 Specialty building ................................................................ 77 Sport arenas and sports halls ........................................138 Sports and leisure goods.................................................138 Sports and recreation .......................................................138 Staff and management training ..................................... 99 Stairs ........................................................................................113 Steel agencys .......................................................................128 Steel and steel products ..................................................127 Sticker printing ....................................................................124 Stones and stone fitting manufacture of household appliances ........................................................ 89 Structural engineers ..........................................................114 Suppliers of glass .................................................................. 98 Systems and services for financial administration 123 Tableware ................................................................................ 86 Tax consultancy...................................................................140 Taxi services ..........................................................................123 Technical aids ......................................................................... 69 Technical chemical industry...........................................126 Technical inspection and testing .................................124 Technical services ...............................................................124 Telecommunication equipment and services ........128 Telecommunications.........................................................126 Telemarketing ......................................................................126 Telephone systems and equipment ...........................113 Television and radio production ..................................126 Temporary employment agencies ................................ 78 Terminology and ontology work .................................119 Theatres ..................................................................................124 Towing and recovery services ......................................... 78 Trade fairs and exhibitions..............................................106 Traffic control systems ........................................................ 98 Trailers .....................................................................................112 Translation and interpretation services....................... 96 Transport services ................................................................ 94 Transport services ................................................................ 95 Travel agencies ....................................................................106 Travel services ......................................................................106 Tyre sales ................................................................................118 Unemployment funds ......................................................137 Upholstery work .................................................................140 Vacuum technology ..........................................................137 Wash basins and sanitary fittings .................................. 96 Water damage renovating..............................................138 Water treatment equipment..........................................139 Website design and implementation........................... 93 Vehicle inspections .............................................................. 86 Wellness-at-work services ...............................................137 Veterinary services ............................................................... 76 Wholesale businesses .......................................................135 Wholesale of diagnostic instruments and medical and orthopaedic equipment.......................... 97 Wholesale of drugs ............................................................102 Wholesale suppliers ..........................................................135 Wholesale suppliers of chemicals.................................. 87 Wholesale suppliers of cosmetics.................................. 92 Wholesale suppliers of heating, plumbing and air conditioning equipment...........................................101 Wholesale suppliers of machinery and equipment .............................................................................. 91 Wholesale suppliers of motor vehicles ......................108 Wholesale suppliers of office furniture......................135 Wholesale suppliers of technical machinery ..........125 Wholesale suppliers of tools ..........................................137 Wireless data communications....................................... 98 Wires and wire harnesses .................................................. 82 Work clothes .........................................................................137 Work safety training ..........................................................138 Yard building ........................................................................112

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

TOIMIALAHAKEMISTO

Lifts and lift maintenance ................................................. 78 Lighting fittings...................................................................139 Locksmiths ............................................................................101 Logistic services ..................................................................100 Logistics services for the food industry ....................... 76 Machine and process design ........................................... 90 Machinery and equipment for environmental maintenance .......................................................................... 90 Machinery and equipment rentals................................ 91 Machinery and equipment rentals and sale.............. 90 Machines and equipment for food industry ............. 76 Machining................................................................................ 91 Mailing equipment ............................................................113 Mailing services...................................................................113 Mail order...............................................................................113 Maintenance and repair of heavy vehicles ..............117 Maintenance and repair of motor vehicles ................ 73 Management of real estate and combined facilities support activities ...................................................82 Management of real estate on a fee or contract basis ........................................................................................... 81 Manufacture and maintenance of electrical appliances .............................................................................122 Manufacture and maintenance of hoisting and moving equipment............................................................109 Manufacture and maintenance of medical, surgical and orthopaedic equipment ........................102 Manufacture and sales of paper and cardboard products .................................................................................112 Manufacture and sales of wooden products ..........113 Manufacture of communication equipment ..........140 Manufacturers and designers of software; consulting services ............................................................110 Manufacturers and sales of kitchen furniture........... 87 Manufacturers of bearings, toothed gears and transmission units ................................................................ 96 Manufacturers of boilers and temperature transferers..............................................................................102 Manufacturers of clothes and accessories ...............138 Manufacturers of electrical equipment, e.g. fuses, plugs, cables ....................................................122 Manufacturers of electronic components ................. 75 Manufacturers of fabricated metal products ..........107 Manufacturers of food products .................................... 76 Manufacturers of furnaces and furnace burners ...126 Manufacturers of halls ........................................................ 78 Manufacturers of machinery and equipment .......... 91 Manufacturers of measuring instruments and equipment ............................................................................107 Manufacturers of metal structures..............................107 Manufacturers of paints and varnishes .....................104 Manufacturers of plastic products ..............................108 Manufacturers of tools .....................................................137 Marketing services .............................................................105 Market research...................................................................105 Measuring, adjustment and research equipment 107 Measuring, monitoring, control equipment and related services....................................................................107 Meat processing and meat products ........................... 98 Media companies ...............................................................106 Medical research .................................................................102 Medical services ..................................................................102 Metal finishing and tempering .....................................106 Metal wholesalers ..............................................................106 Metal working machinery...............................................106 Metalworking roofs and sheet metal structures ...106 Mobile phones and maintenance of mobile phones ....................................................................................106 Motion picture and video production ......................... 76 Motor vehicle spare parts and accessories ..............108 Moving services ..................................................................109 Museums, libraries and archives ..................................109 Music stores ..........................................................................109 Neon advertisements .......................................................139 New media services...........................................................138 News agents ........................................................................... 98 Occupational safety...........................................................137 Office space rental ............................................................... 98 Office stationery..................................................................134 Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin ...................................................................121

67


AGENTUURITOIMINTAA Tel. 09 877 9090 Fax 09 877 9092 pekka.johansson@processinvest.fi Koneet ja laitteet.

Agentuuritoimintaa Agency trade Christian Berner Oy PL 12 01741 VANTAA Tel. 09 276 6830 Fax 09 890 920 infofi@christianberner.com www.christianberner.com/fi

Septor Oy Laurinmäenkuja 3 00440 HELSINKI Tel. 0207 209 630 septor@septor.fi www.septor.fi

Brainwood Oy

Techli Oy Istomin

TOIMIALAHAKEMISTO

Välimerenkatu 4 00220 HELSINKI Tel. 0400 104 371 www.brainwood.fi info@brainwood.net BRAINWOOD OY on designiin panostava, sisustus- ja akustiikkapaneeleihin sekä pintamateriaaleihin erikoistunut yritys joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa. Harjoitamme myös vientiä.

Taavinsuo 6 B 02180 ESPOO Tel. 09 455 4208 Fax 09 452 5525 stefan.istomin@techli.fi www.techli.fi Tekniset kankaat, lämpökalibrointi, fluidizedbed, kumimerkkaus ja kumietiketit. 3D-kankaat. Baltex.

Brink Consulting Oy Ab

Oy Unilink Ab

PL 593 00101 HELSINKI Tel. 0400 306 900 info@brink.fi www.brink.fi www.salona.fi Salona-veneet

Vattuniemenkatu 15 A 00210 HELSINKI Tel. 09 686 6170 Fax 09 694 0449 unilink@unilink.fi www.unilink.fi Kohderyhmämme ovat raskas ja kevyt teollisuus sekä liikkuvan kaluston valmistajat

Finntrepo Oy Hietalahdenranta 15 A 8 00180 HELSINKI Tel. 09 6126 0200 Fax 09 630 870 finntrepo@trepo.fi www.finntrepo.fi Scantrepo Oy scantrepo@trepo.fi www.scantrepo.fi Puutavaran agentuuri

Ky R. Österlund Kb Laippatie 19 B 00880 HELSINKI Tel. 09 586 8170 contact@osterlund.com www.osterlund.com

Aitoja Fences

John W. Halla Oy

GPP Perimeter Protection Oy

Tallberginkatu 2 B 00180 HELSINKI Tel. 010 324 3420 Fax 010 324 3429 etunimi@jwhalla.fi www.jwhalla.fi Elintarvikealan agentuuri ja markkinointi

Juurakkokuja 4 01510 VANTAA Tel. 010 617 1700 Fax 010 617 1701 info@perimeter.fi www.perimeter.fi

Akkuja ja paristoja Accumulators and batteries

Kevra Oy Ylästöntie 121 A 01740 VANTAA Tel. 09 612 6820 Fax 09 6126 8220 kevra@kevra.fi www.kevra.fi Komposiittimateriaalien maahantuonti

Exide Technologies Oy Takkatie 21 00370 HELSINKI Tel. 09 4154 5590 Fax 09 4154 5581 etunimi.sukunimi@eu.exide.com www.exide.fi www.gnb-nordic.com

Levania Oy Rapparintie 7 C-D 00660 HELSINKI Tel. 09 7246 021 Fax 09 7243 170 aimo.viitala@dlc.fi www.dlc.fi/~aviitala

Akustiikkasuunnittelua Acustics designing Temppelikatu 6 B 00100 HELSINKI Tel. 020 711 8590 etunimi.sukunimi@helimaki.fi www.helimaki.fi

Villanella 3 00890 HELSINKI

Kauppakamarin Vuosikirja

Beverage Partners Finland Oy Vilhonvuorenkatu 11 A 00500 HELSINKI Tel. 09 622 9190 info@bpf-finland.fi etunimi.sukunimi@bpf-finland.fi www.bpf-finland.fi

Oy Hartwa-Trade Ab Hiomotie 32, PL 250 00380 HELSINKI Tel. 020 717 111 etunimi.sukunimi@hartwall.fi www.hartwa-trade.fi

Pernod Ricard Finland Oy Fabianinkatu 8 00130 HELSINKI Tel. 0207 212 200 info@pernod-ricard-finland.com www.pernod-ricard-finland.com www.juomavinkki.fi

Alumiiniprofiileita Aluminium profiles CoverGlobal Oy Yrittäjäntie 16 B4 01800 KLAUKKALA Tel. 010 666 4610 info@cover.fi www.coverglobal.com Alumiiniprofiilien ja lasituotteiden valmistus

Ammattialajärjestöjä Professional associations Aito HSO ry Eerikinkatu 20 C 37 00100 HELSINKI Tel. 09 586 5020 www.aitohso.fi hso@aitohso.fi

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto Meritullinkatu 33 A 32 00170 HELSINKI etunimi.sukunimi@sktl.fi www.sktl.fi Katso yhteystiedot kotisivuilta.

Apteekkeja Pharmacies Erottajan Apteekki Mannerheimintie 1 00100 HELSINKI Tel. 09 622 9930 Fax 09 654 849 erottaja@apteekit.net www.erottajanapteekki.com

Etelä-Haagan apteekki, Apoteket i Södra Haga Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy

Oy Processinvest Ab

68

Alkoholijuomia Alcoholic beverages

2016

Kauppalantie 26 00320 HELSINKI Tel. 09 587 2600 etela-haaga@apteekit.net www.etela-haaganapteekki.fi www.avainapteekit.fi


APTEEKKEJA Herttoniemen apteekki Hiihtomäentie 14 00810 HELSINKI Tel. 09 759 4780 Arkisin 8.00-20.00 La 9.00-17.00 www.herttoniemenapteekki.fi

Loviisan Kruunu-apteekki

Martinlaakson apteekki Kivivuorentie 4 01620 VANTAA Tel. 09 855 31400 Fax 09 855 31410 www.martinlaaksonapteekki.fi martinlaakson.apteekki@apteekit.net

Pasilan Apteekki Ratapihantie 6 00520 HELSINKI Tel. 09 868 9240 Fax 09 8689 2430 pasilan.apteekki@apteekit.net www.pasilanapteekki.fi LÄNSI-PASILAN SIVUAPTEEKKI Pasilanraitio 3, 00240 Helsinki puh. 09 148 1221

Pharmac Finland Oy Rajatorpantie 41 E 01640 VANTAA Tel. 09 8520 2721 pharmac@pharmac.fi www.pharmac.fi Koneellinen annosjakelu

Vantaan 4. Tikkurilan uusi apteekki Talvikkitie 37 01300 VANTAA Tel. 09 823 5040 Fax 09 857 3535 tikkurilan.uusiapteekki@ tikkurilanuusiapteekki.fi www.tikkurilanuusiapteekki.fi Lentoaseman sivuapteekki

Yliopiston Apteekki Valimotie 7, PL 17 00381 HELSINKI Tel. 09 542 046 etunimi.sukunimi@yliopistonapteekki.fi www.ya.fi

Apuvälineitä Technical aids GN ReSound Finland Oy/Ab PL 7 02211 ESPOO Tel. 09 4777 9700 Fax 09 4777 9777 kuulo@gnresound.com www.gnresound.fi www.kuulo.fi Helsingin toimipiste, kuuloalan erikoisliike ja vastaanotto: Pohjoinen Rautatiekatu 15 00100 HELSINKI, Puh. 09 4777 9790

Arkkitehtipalvelu Architectural activities Arkkitehtitoimisto CJN Oy Tietäjäntie 4 02130 ESPOO Tel. 09 435 5300 www.cjn.fi etunimi.sukunimi@cjn.fi

Arkkitehtitoimistoja Architect´s offices Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Tel. 09 684 4510 Fax 09 680 1201 info@a-konsultit.fi www.a-konsultit.fi

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen Komonen Oy Pursimiehenkatu 26 C 00150 HELSINKI Tel. 010 321 0400 Fax 010 296 1773 markku.puumala@heikkinen-komonen.fi www.heikkinen-komonen.fi

Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy PL 1333 00101 HELSINKI Tel. 020 757 7800 Fax 020 757 7801 www.helinco.fi

Arkkitehtitoimisto HKP Oy Bulevardi 44 00120 HELSINKI Tel. 09 680 3210 hkp@hkp.fi www.hkp.fi Toimistossamme pitkäaikainen kokemus ja osaaminen vaativista projekteista yhdistyy ajanmukaisiin suunnittelumenetelmiin sekä uusiin ajatuksiin.

Arkkitehdit Soini & Horto Oy Malminkatu 30 00100 HELSINKI Tel. 09 5842 2103 info@soinihorto.fi www.soinihorto.fi

Arcteam, Risto Kaakko, Arkkitehti & Co

Parviainen Arkkitehdit Oy Tekniikantie 4 A 02150 ESPOO Tel. 09 4174 1400 Fax 09 4174 1440 juha.posti@parviainenark.fi www.parviainenark.fi

PES-Arkkitehdit Oy/ PES-Architects Ison-Antintie 8 00930 HELSINKI Tel. 09 3417 340 architects@pesark.com www.pesark.com

TOIMIALAHAKEMISTO

Kuningattarenkatu 15 07900 LOVIISA Tel. 019 533 882 Fax 019 531 831 kruunuapteekki.loviisa@salnet.fi www.kruunuapteekki.fi

Espoon toimipiste, konttori ja vastaanotto: Koronakatu 1 B, 02210 ESPOO Puh. 09 4777 9700 Kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet sekä kuulontutkimukset ja kuulokojesovitukset jonottamatta.

Trium arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Kari Hyvärinen Töölöntorinkatu 2 B, 9. krs 00260 HELSINKI Tel. 09 241 0833 ilkka@trium.fi www.trium.fi

Arkkitehtitoimisto Timo Viikari & Co. Oy Lastenkodinkatu 5, 7. krs 00180 HELSINKI Tel. 010 321 2240 timo.viikari@ark-viikari.com www.ark-viikari.com

Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co Oy Tallberginkatu 9 00180 HELSINKI Tel. 09 5860 7711 Fax 09 5860 7766 etunimi.sukunimi@virkkunenco.fi www.virkkunenco.fi

Workspace Oy Kasarmikatu 36 00130 HELSINKI Tel. 09 621 7070 Fax 09 621 7072 etunimi.sukunimi@workspace.fi www.workspace.fi Työympäristön kehittäminen ja sisustussuunnittelu.

Asiakaspalvelujärjestelmät Customer service systems ProVAD Oy Itsehallintokuja 6 02600 ESPOO Tel. 020 755 9770 www.provad.fi

Asianajotoimistoja Law firms Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos, avoin yhtiö

Niittykatu 8 02200 ESPOO Tel. 09 7001 9610 arcteam@arcteam.fi

Fredrikinkatu 61, 6. krs 00100 HELSINKI Tel. 09 586 2230 toimisto@focuslaw.fi www.focuslaw.fi

KVA Arkkitehdit Oy

Asianajotoimisto Astrea Oy

Mechelininkatu 1a 00180 HELSINKI Tel. 09 6841 1200 etunimi.sukunimi@kva.fi www.kva.fi

Pieni Roobertinkatu 11, 4. krs 00130 HELSINKI Tel. 09 681 8290 Fax 09 6818 2910 helsinki@astrea.fi www.astrea.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

69


TOIMIALAHAKEMISTO

ASIANAJOTOIMISTOJA Asianajotoimisto Backström & Co Oy

Asianajotoimisto Kari Jaatinen

Asianajotoimisto Lex Partners Ky

Kasarmikatu 44 00130 HELSINKI Tel. 09 668 9940 Fax 09 6689 9410 info@backstrom.fi www.backstrom.fi

Kaisaniemenkatu 4 A 00100 HELSINKI Tel. 0207 850 230 Fax 0207 850 231 toimisto@jaatinenlaw.fi www.jaatinenlaw.fi

Kalevankatu 28 00100 HELSINKI Tel. 050 571 2319 Fax 09 752 0587 etunimi.sukunimi@lexpartners.fi www.lexpartners.fi

Asianajotoimisto Borenius Oy

Asianajotoimisto Juridicus Oy

Asianajotoimisto Linninen Oy

Eteläesplanadi 2 00120 HELSINKI Tel. 020 713 33 Fax 020 713 3499 info@borenius.com www.borenius.com

Korkeavuorenkatu 30 A 00130 HELSINKI Tel. 09 684 4060 Fax 09 6844 0644 info@juridicus.fi www.juridicus.fi

Vernissakatu 8 A, 6. krs 01300 VANTAA Tel. 09 507 1466 etunimi.sukunimi@linninen.fi www.linninen.fi

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Asianajotoimisto Justeria Oy

PL 233; Eteläesplanadi 14 00131 HELSINKI Tel. 020 776 5765 Fax 0207 765 001 viestinta@castren.fi www.castren.fi

Lars Sonckin kaari 10 02600 ESPOO Tel. 09 593 593 jussi.jarvensivu@justeria.fi www.justeria.fi

Lönnrotinkatu 5 00120 HELSINKI Tel. 09 686 481 Fax 09 6864 8484 law.offices@merilampi.com www.merilampi.com

Asianajotoimisto Justitum Oy

Asianajotoimisto Muukkonen & Soikkeli Oy

Korkeavuorenkatu 30, 2. krs 00130 HELSINKI Tel. 010 231 1500 info@justitum.fi www.justitum.fi

Tel. 09 452 1711 jukka.soikkeli@muukkonenlaw.net www.muukkonenlawnet.fi

Asianajotoimisto Merilampi Oy

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Bulevardi 1 A 00100 HELSINKI Tel. 09 47 421 Fax 09 474 2222 etunimi.sukunimi@hpplaw.fi www.hpplaw.fi info@hpplaw.fi

Asianajotoimisto Juutilainen & Co. Oy PL 800 00101 HELSINKI Tel. 09 682 9140 www.jlaw.fi jaana.juutilainen@jlaw.fi

Asianajotoimisto Hedman Partners Oy Tehtaankatu 10 00140 HELSINKI Tel. 09 177 060 Fax 09 629 759 info@hedman-attorneys.com www.hedman-attorneys.com Sopimukset Yritysjärjestelyt Rahoitusjärjestelyt Immateriaalioikeudet ja teknologia Työlainsäädäntö Riidanratkaisu ilmailu Kansainväliset asiat

Hermannin rantatie 12 B, 6 krs. 00580 HELSINKI Tel. 09 278 6220 Fax 09 2786 2230 www.kalasatama.net info@kalasatama.net

Asianajotoimisto Poutiainen Oy

Alberga Business Park, 6. krs. Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Tel. 09 452 5054 www.kristiinaheimonen.fi kristiina.heimonen@kristiinaheimonen.fi 040 540 0966

Asianajotoimisto Mikko Hunnakko Mäntytie 4 00270 HELSINKI Tel. 09 454 3088 www.hunnakko.fi mikko.hunnakko@kolumbus.fi Toimiston toiminnan painopistealueet ovat yleisjuridiikassa ja yritysjuridiikassa sekä perhe- ja perintöasioissa ja sukupolvenvaihdoissa.

Kauppakamarin Vuosikirja

Erottajankatu 5 00130 HELSINKI Tel. 09 682 9340 Fax 09 6829 3420 info@nordiclaw.fi www.nordiclaw.fi

Asianajotoimisto Norros Oy Asianajotoimisto Kalasatama Oy

Asianajotoimisto Kristiina Heimonen

70

Nordic Law Oy Ab

Sibeliuksenkatu 23 C 26 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 291 1922 Fax 09 271 5789 teemu.poutiainen@ asianajotoimisto.inet.fi www.karjapoutiainen.fi

Lakiasiaintoimisto Legalex Suursuontie 36 04130 SIPOO Tel. 040 720 8952 minna.salli@legalex.fi www.legalex.fi

Asianajotoimisto Pertti Lehtoruusu Oy Fredrikinkatu 61 A 6 00100 HELSINKI Tel. 09 454 2740 Fax 09 4542 7444 www.aatsto-lehtoruusu.com Sopimusoikeus, Yhtiöoikeus, Vahingonkorvausoikeus, Pankki- ja vakuusoikeus, Rikosoikeus Insolvenssimenettelyt

2016

Runeberginkatu 37 A 3 00100 HELSINKI Tel. 09 477 0680 Fax 09 408 718 www.norros.com

Asianajotoimisto Leena Partanen Oy Kasarmikatu 23 A 18 00130 HELSINKI Tel. 09 454 7901 leena.partanen@leenapartanen-law.fi www.leenapartanen-law.fi

Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy Fabianinkatu 23 00130 HELSINKI Tel. 09 4176 030 Fax 09 4176 0417 office@peltonenlmr.fi www.peltonenlmr.fi

Asianajotoimisto Project Law Oy Museokatu 8 A 8, 5 krs. 00100 HELSINKI Tel. 09 2522 2200 etunimi.sukunimi@projectlaw.fi www.projectlaw.fi

Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy Sibeliuksenkatu 15 B 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 271 5507 Fax 09 271 0523 asianajotoimisto@rajamakico.fi www.asianajotoimistorajamaki.fi


YRITYKSEN VARASTOLLE KESKITTÄMISTARVETTA? TAVARANSÄILYTYKSELLE TARVETTA? Vuokraa tila juuri sopivaan tarpeeseesi ja niin joustavaksi ajaksi kuin tarvitset. Pientavaralle omat lukittavat tilat. Meillä järjestyy! Tavaraparkki Vantaa. www.tavaraparkki.fi Asiakaspalvelu: 010 322 8000 7$9$5$3$5.., 7DYDURLGHQQRRDQ DUNNL

Läntinen teollisuuskatu Espoo Tiilenpolttajankuja 5, 17, Vantaa | www.asfalttikulma.fi | info@asfalttikulma.fi I www.asfalttikulma.fi I info@asfalttikulma.fi

Asfaltointipalvelua pienille ja suurille asiakkaille

Asfaltilla saat helppohoitoisen ja näyttävän päällysteen parkkipaikoille ja kulkuväylille. Meiltä myös: t Viherrakennus t Salaojatyöt t Viemärikorjaukset t Pihavalojen asennus t Autolämmitystolppien vaihdot ja asennukset t Maansiirto t Kaivonkansien uusiminen

Matti Häkkilä puh. 0400 437 153 Teppo Stellberg puh. 0400 933 758

SOPIMUSPYSÄKÖINNILLE TARVETTA? Moottoriparkki Helsinki ja Vantaa tarjoavat sopimuspysäköintiä yrityksille ja yhteisöille Asiakaspalvelu: 010 322 8000

Vakaasti väylällä Finnpilot Pilotage Oy www.finnpilot.fi

^ŝŶƵůůĂŝĚĞĂͲŵĞŝůůćƚŽƚĞƵƚƵƐ͘ ͻDĂŝŶŽƐƚŽŝŵŝƐƚŽƉĂůǀĞůƵƚͻ'ƌĂĂĮŶĞŶƐƵƵŶŶŝƩĞůƵͻDĂŝŶŽŶƚĂͻDĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟǀŝĞƐƟŶƚć ͻ^ćŚŬƂŝƐĞŶǀŝĞƐƟŶŶćŶũĂŵĞĚŝĂŶƚŽƚĞƵƚƵŬƐĞƚͻ/ŶƚĞƌŶĞƚͲƐŝǀƵƐƚŽƚũĂͲũćƌũĞƐƚĞůŵćƚ ͻDƵůƟŵĞĚŝĂŶƐƵƵŶŶŝƩĞůƵͻ^ŝƐćůůƂŶƚƵŽƚĂŶƚŽũĂŵƵŽŬŬĂƵƐͻ<ŽƉŝŽƚũĂƚƵůŽƐƚĞĞƚ;DsͬϰsͿ ͻŝŐŝƉĂŝŶŽƉĂůǀĞůƵƚͻZĂŬĞŶŶƵƐƉŝŝƌƵƐƚƵƐƚĞŶƚƵůŽƐƚƵƐ͕ŬŽƉŝŽŝŶƟũĂƐŬĂŶŶĂƵƐ;DsͬϰsͿ ͻ/ͲͬŚĞŶŬŝůƂŬŽƌƟƚͻ^ƵƵƌŬƵǀŝĞŶǀćƌŝƐŬĂŶŶĂƵƐͻ:ƵůŝƐƚĞĞƚĞƌŝŵĂƚĞƌŝĂĂůĞŝůůĞ ͻdĂƌƌĂƚ͕ƚĞŝƉŝƚũĂƚĞŝƉƉĂƵŬƐĞƚͻDĂƌŬŬŝŶŽŝŶƟƚĞŬƐƟŝůŝƚͻ<ĞǀLJƚŵĞƐƐƵƌĂŬĞŶƚĞĞƚ ͻZŽůůhƉͲƚĞůŝŶĞĞƚͻWŽƉhƉͲƐĞŝŶćƚͻDĞƐƐƵƚĂƵůƵƚͻĂŶĚĞƌŽůůŝƚͻdĂƌƌĂƚƵůŽƐƚĞĞƚ ͻhůŬŽŵĂŝŶŽŶƚĂͻĂŶǀĂƐƚĂƵůƵƚͻWĂŝŶŽƉĂůǀĞůƵƚ͕LJŵ͘LJŵ͘

sŝŚĚŝŶƟĞϱ͕ϮŬƌƐ͕͘ϬϯϭϬϬEhDD>ͮWƵŚ͘;ϬϵͿϮϮϮϲϱϰϰͮŝŶĨŽΛŽĂƐŝƐŵĞĚŝĂ͘Į ǁǁǁ͘ŽĂƐŝƐŵĞĚŝĂ͘Įͮǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬKĂƐŝƐDĞĚŝĂ&ŝŶůĂŶĚ

KUN HALUATTE TEHDÄ KALENTERIN HELPOMMIN JA EDULLISEMMIN ON SE PARASTA TEHDÄ MEIDÄN KANSSAMME KATSO www.kalenteri.fi

V

JO A EST UO D

6 199

CC kalenterit NEXIA OY, KHT-yhteisö ƒ TILINTARKASTUSPALVELUT ƒ VEROPALVELUT ƒ ERITYISPALVELUT WWW.NEXIA.FI HELSINKI – VANTAA – RIIHIMÄKI Ä - TURKU – JYVÄSKYLÄ Ä Ä – LAPPEENRANTA – IMATRA - KUOPIO


ASIANAJOTOIMISTOJA Asianajotoimisto Rinkinen & Simola Ay

Wrede & Co. Ab

Anygraaf Oy

Simonkatu 12 B 17 00100 HELSINKI Tel. 09 434 2660 Fax 09 454 0634 www.sci.fi/~rets

Kasarmikatu 27 00130 HELSINKI Tel. 09 696 2400 Fax 09 602 595 www.wredeco.fi

Hiomotie 10 00380 HELSINKI Tel. 0424 22 171 Fax 0424 221 7217 helsinki@anygraaf.fi www.anygraaf.fi

Asianajotoimisto Ryti & Hemmo Oy

Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen Construction of buildings

TOIMIALAHAKEMISTO

Pieni Roobertinkatu 11 A 00130 HELSINKI Tel. 09 633 832 Fax 09 629 041 rytihemmo@ryti-hemmo.fi www.ryti-hemmo.fi Tekijän- ja mediaoikeus, rakennusja sopimusoikeus

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa Televisiokatu 4 00240 HELSINKI Tel. 044 751 0100 kim.bono@pohjolarak.fi www.pohjolarak.fi Toimitilarakentaminen Kilpailu-urakointi Asuntorakentaminen Pohjola Seniorikoti

Asianajotoimisto Sandström & Koulu Oy Annankatu 29 4. kerros 00100 HELSINKI Tel. 010 235 5040 Fax 09 694 0168 etunimi.sukunimi@sandstromkoulu.fi www.sandstromkoulu.fi Sivutoimisto Vuosaaressa: Ulappasaarentie 4, 00980 Helsinki

Asuntojen ja kiinteistöjen vuokrausta ja hallintaa Letting and management of real estate

Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co. Oy Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS

Mannerheimintie 15 A 00260 HELSINKI Tel. 09 530 6760 Fax 09 5306 7699 info@sisulaw.fi www.sisulaw.fi

PL 799 00101 HELSINKI Tel. 09 549 901 etunimi.sukunimi@hoas.fi www.hoas.fi

Hannes Snellman Advokatbyrå Ab Kruunuasunnot Oy

PL 333, Eteläesplanadi 20 00131 HELSINKI Tel. 09 228 841 Fax 09 177 393 etunimi.sukunimi@hannessnellman.com www.hannessnellman.com

Elimäenkatu 25 - 27 00510 HELSINKI Tel. 020 743 1610 Fax 020 743 1611 etunimi.sukunimi@kruunuasunnot.fi www.kruunuasunnot.fi

Asianajotoimisto Sorsa Oy TA-Yhtymä Oy

Mikonkatu 18 A 4 00100 HELSINKI Tel. 010 328 0500 asianajotoimisto@sorsa.fi www.sorsa.fi

Sinikalliontie 14 02630 ESPOO Tel. 045 7734 3911 Fax 09 5491 9320 www.ta.fi Asumisoikeus, osaomistus ja vuokra-asunnot.

Asianajotoimisto Susiluoto Oy Uudenmaankatu 16 B 00120 HELSINKI Tel. 09 686 9110 Fax 09 6869 1169 etunimi.sukunimi@susiluoto.com www.susiluoto.com

VVO-yhtymä Oyj Mannerheimintie 168a, PL 40 00301 HELSINKI Tel. 020 508 3300 Fax 020 508 3290 etunimi.sukunimi@vvo.fi info@vvo.fi www.vvo.fi

Asianajotoimisto Teperi & Co Oy Kalevankatu 3 A 46 00100 HELSINKI Tel. 09 686 6100 Fax 09 6866 1066 etunimi.sukunimi@teperi-law.fi www.teperi-law.fi

Atk-suunnittelua, -ohjelmointia ja konsultointia ADP design, programming and consulting services

Asianajotoimisto Voutilainen Oy

Acando Oy

Tapiolan keskustorni, 8 krs, Tapiontori 1 02100 ESPOO Tel. 010 439 4440 Fax 010 439 4449 info@voutilainenlaw.fi www.voutilainenlaw.fi

72

Kauppakamarin Vuosikirja

Äyritie 12 B 01510 VANTAA Tel. 042 47231 www.acando.fi etunimi.sukunimi@acando.com myynti@acando.com

2016

IFS Finland Oy Ab Metsänneidonkuja 12 02130 ESPOO Tel. 010 217 9300 info@ifsworld.com www.ifsworld.com IFS kehittää ja myy komponenttipohjaisia liiketoimintasovelluksia keskisuurille ja suurille yrityksille

Mepco Oy Nuijamiestentie 3 C, 00400 HELSINKI Tel. 020 742 2700 www.mepco.fi etunimi.sukunimi@mepco.fi Operatiiviset yritysohjelmistot asiakkuuden hallintaan, toiminnanohjaukseen sekä henkilöstö- ja palkkahallintoon.

Oracle Finland Oy PL 47 02201 ESPOO Tel. 09 5494 1000 Fax 09 3296 1100 etunimi.sukunimi@oracle.com www.oracle.com/fi

BLC Protie Oy Revontulenkuja 1 02100 ESPOO Tel. 010 408 4000 Fax 010 408 4040 myynti@protie.fi www.protie.fi

SAS Institute Oy PL 85 02151 ESPOO Tel. 09 525 571 Fax 09 5255 7200 etunimi.sukunimi@ssf.sas.com www.sas.com/fi Ohjelmistomyynti

Autojen varaosia Car spare parts Nousurakenne Oy Meijerintie 1 A 17 04600 MÄNTSÄLÄ Tel. 040 583 8500 Fax 09 2790 0820 www.nousurakenne.fi Opel-varaosat ja moottoriöljyt korjaamoille


AUTOKORJAAMOJA Autokorjaamoja Maintenance and repair of motor vehicles Aallon Auto Oy

Tampereen Tuulilasimyynti Oy Lokomonkatu 25 D 33900 TAMPERE Tel. 0400 623 533 Possijärvenkatu 2 33400 Tampere

Vallilan Takomo Oy Arinatie 5 00370 HELSINKI Tel. 09 561 7880 info@vallilantakomo.fi www.vallilantakomo.fi

Autokouluja Driving schools Ajotaito Oy Autokoulu Hämeentie 54 00500 HELSINKI Tel. 010 424 9500 Fax 09 5868 3878 toimisto@ajotaito.fi www.ajotaito.fi

Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy Rahtarinkatu 1 00980 HELSINKI Tel. 010 279 0600 www.liikenneakatemia.fi info@liikenneakatemia.fi Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy on joustava ja luotettava koulutuksen asiantuntija. Tarjoamme laajan valikoiman työelämän koulutuksia monille eri toimialoille.

Autoleasingpalvelua Car leasing services Arval Oy Äyritie 8 D 01510 VANTAA Tel. 09 8254 1234 info@arval.fi www.arval.fi

Autoliikkeitä Car dealers Bilia Oy Ab Vantaanlaaksontie 6 C 01610 VANTAA Tel. 010 852 211

Kabe-Adria Oy Sahaajankatu 24 00880 HELSINKI Tel. 020 741 4481 www.kabeadria.com info@kabeadria.com Kabe-Adria Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2000 ja on johtava maahantuoja matkailuautoissa ja -vaunuissa.

Länsiauto Oy Laivalahdenkatu 8 B 00880 HELSINKI Tel. 010 52 520 etunimi.sukunimi@lansiauto.fi www.lansiauto.fi

Mäkelän Auto Oy Salpatie 1-3 04410 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 5495 2200 Myynti ja huolto: Opel, Skoda, Citroén Huolto: Saab, Chevrolet, Seat Mäkelän Kone Oy Kielokatu 1, 04430 Järvenpää 09 5495 2500 Myynti ja huolto: Ford, Peugeot, Seat Huolto: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge,Jeep Lancia, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Fiat Alfa Romeo, Lancia ja Mercedes-Benz. Mäkelän korikorjaamo Alhotie 10, 04430 Järvenpää 09 5495 2200 Kaikki merkit. etunimi.sukunimi@makelan.fi www.makelan.fi

Secto Automotive Oy Näsintie 27 06100 PORVOO Tel. 0207 924 300 etunimi.sukunimi@secto.fi Leasing, vaihtoautot. www.secto.fi

Veho Oy Ab Mäkituvantie 3, PL 1006 01511 VANTAA Tel. 010 56 912 www.veho.fi www.vehotrucks.fi www.mercedes-benz.fi www.smart.fi www.citroen.fi www.peugeot.fi www.sixt.fi www.assistor.fi

Vihdin Autotalo Oy Ratastie 2 03100 NUMMELA Tel. 09 225 2070 www.vihdinautotalo.fi

VV-Autotalot Oy Tikkurilantie 123 01530 VANTAA Tel. 010 533 700 www.audicenter.fi

www.volkswagencenter.fi www.seatcenter.fi www.vv-auto.fi

Automaatiopalveluja ja -laitteita Automation services and equipment Adconsys Oy Uudenmaantie 7 04410 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 292 2011 Fax 09 291 1921 adconsys@adconsys.fi www.adconsys.fi William Ruthin Katu 1, 48600 KOTKA Tel. (05) 260 1100 Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA Tel. 040 585 0863 Fax (05) 412 0949 Rasulankatu 9 B, 33730 TAMPERE Tel (03) 265 6222 Fax (03) 265 6202

TOIMIALAHAKEMISTO

Mekaanikonkatu 25 00880 HELSINKI Tel. 010 423 9550 korjaamo@aallonauto.com www.aallonauto.com Arinatie 4, 01520 VANTAA Puh. 09 755 5550 Lautamiehentie 2, 02770 ESPOO Puh. 010 205 3350 Mekaanikonkatu 25, 00880 HELSINKI Puh. 010 423 9550 Laivalahdenkatu 8 A, 00880 HELSINKI Puh. 010 423 9555

Fax 09 5044 1645 etunimi.sukunimi@bilia.fi www.bilia.fi Myynti ja huolto

Endress+Hauser Oy Robert Huberin tie 3 B 01510 VANTAA Tel. 020 1103 600 www.fi.endress.com info@fi.endress.com Prosessiteollisuuden mittaus- ja säätölaitteita ja palveluja.

Klinkmann Oy PL 38 00371 HELSINKI Tel. 09 540 4940 etunimi.sukunimi@klinkmann.fi www.klinkmann.fi

Endress+Hauser Oy Robert Huberin tie 3 B 01510 VANTAA Tel. 020 1103 600 info@fi.endress.com www.fi.endress.com Prosessiteollisuuden mittaus- ja säätölaitteita ja palveluja.

Optiscan Oy Laturinkuja 6, PL 20 02601 ESPOO Tel. 09 476 6766 Fax 09 4766 7689 info.fi@optiscangroup.com www.optiscangroup.com Toimitamme ratkaisuja tuotannon, varaston ja kuljetuksen tavaravirtojen ohjaamiseen viivakoodi-, RFID- ja puheohjaustekniikalla.

PJ Control Oy Koivuvaarankuja 2 C 01640 VANTAA Tel. 010 591 5330 pjc@pjc.fi www.pjc.fi

Sähkölehto Oy Holkkitie 14 00880 HELSINKI Tel. 09 774 6420 office@sahkolehto.fi www.sahkolehto.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

73


DialOk Communications Finland Oy HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5 00180 HELSINKI Tel. 09 5766 9870 Fax 09 5766 9850 info@dialok.fi www.dialok.fi

ZKWZd^>K'/^d/^KzͲ s,s<hDWWE/>K'/^d//<^^

Merkonomiksi MERCURIAsta Liiketalouden perustutkinto, merkonomi nuorille (pk ja yo) aikuisille (näyttötutkintona) Lisätietoa: mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Martinlaaksontie 36, 01620 Vantaa puh. 09 895 581, opinto@mercuria.fi

Oy Vitalfysio Ab Tehtaankatu 28, 00150 HELSINKI Tel. 09 162 0656 Eiran sairaala / ajanvaraus, Tel. 09 162 0570 www.vitalfysio.fi info@vitalfysio.fi


AUTOMAATIOPALVELUJA JA -LAITTEITA Tecalemit Flow Oy Tiilitie 6 01720 VANTAA Tel. 029 006 5105 etunimi.sukunimi@tecaflow.fi asiakaspalvelu@tecaflow.fi www.tecaflow.fi

Autopesuloita Car washeries Juhlapesu

Verseidag Ballistic Protection Oy PL 139 01511 VANTAA Tel. 09 825 501 Fax 09 8255 0200 info@ballisticprotection.fi www.ballisticprotection.fi

AB Enzymes Oy

Elfa Distrelec Oy

Sixt Autovuokraamo

Oy Medix Biochemica Ab

Työpajankatu 2, 2. krs 00580 HELSINKI Tel. 0200 111 222 rent@sixt.fi tuomas.valta@sixt.fi www.sixt.fi

Klovinpellontie 3 02180 KAUNIAINEN Tel. 09 547 680 Fax 09 505 3441 etunimi.sukunimi@ medixbiochemica.com www.medixbiochemica.com Diagnostiikka, biotekniikka

Mankkaantie 32, PL 22 02631 ESPOO Tel. 010 525 8000 myynti@noretron.fi www.noretron.fi Audio- ja musiikkilaitteet

Pro Av Art Oy Otakuja 2 02150 ESPOO Tel. 020 742 8700 Fax 020 742 8701 www.proav.fi myynti@proav.fi

Red Green Blue RGB Oy Harkkoraudantie 10 00700 HELSINKI Tel. 09 225 2950 www.rgb.fi office@rgb.fi Yritystapahtumien kuvatekniset toteutukset.

Av-tarvikkeita Audiovisual accessories Qualitron Oy Ab Vitikka 4 02630 ESPOO Tel. 010 328 7500 Fax 09 2510 1690 sales@qualitron.tv www.qualitron.tv

Arrow Finland Oy

Biotekniikkaa Biotechnology

Autovuokraamoja Car rentals

Noretron Palvelut Oy

Elektroniikkaa ja komponentteja Electronics and related components Lars Sonckin kaari 16 02600 ESPOO Tel. 09 476660 www.arroweurope.com myynti@arroweurope.com

Tykkimäentie 15 B, PL 26 05201 RAJAMÄKI Tel. 09 290 2250 Fax 09 290 22550 etunimi.sukunimi@abenzymes.com www.abenzymes.com Industrial enzymes for baking food and beverage textile pulp & paper and detergent industries

Av-laitteita, -tarvikkeita ja -palvelua Audiovisual equipment, accessories and services

Fax 09 298 7456 Johdinsarjat ja liitäntäkaapelit www.fintall.fi

Cateringpalveluita Catering services Royal Catering Oy Hämeen Härkätie 742 13500 HÄMEENLINNA Tel. 040 564 5477 jani.blad@tasolounas.fi www.tasolounas.fi Onko juhlien järjestämisen oltava aina stressaavaa? Loppuvatko aika ja ideat kesken? Millä mittakaavalla ruokkia isompikin juhla/kokousseurue? Mistä tilat, anna ammattilaisen auttaa. Hämeenlinnasta käsin toimiva Tasolounas toimii 200 kilometrin säteellä. Lisätietoja verkkosivuiltamme.

CFO- ja controller palvelua CFO- and controller services

TOIMIALAHAKEMISTO

PL 176 00101 HELSINKI Tel. 0400 500 564 www.juhlapesu.fi Huolto ja päivystys 020 491 2643 Pese autosi aina kun haluat edulliseen, kiinteään kuukausihintaan. Ei hankalia ohjelmavalintoja. Ei jonottamista. Ei poletteja.

Ballistista suojausta Ballistic protection

Pitäjänmäentie 14 00380 HELSINKI Tel. 09 560 500 Fax 09 5605 0100 tilaukset@elfa.se Verkkokauppa www.elfaelektroniikka.fi

Omron Electronics Oy Bertel Jungin aukio 7 talo b 02600 ESPOO Tel. 0207 464 200 Fax 0207 464 250 info.fi@eu.omron.com www.industrial.omron.fi Ohjauskomponentit ja -järjestelmät, taajuusmuuttajat ja servot.

Powernet Oy Martinkyläntie 43 01270 VANTAA Tel. 010 289 0700 marketing@powernet.fi www.powernet.fi Tehoelektroniikka ja teholähteet

Scanditron Finland Oy Kylvöpolku 6 00680 HELSINKI Tel. 020 752 8700 Fax 020 752 8770 order@scanditron.fi www.scanditron.fi sales@egelectronics.fi www.egelectronics.com

Yleiselektroniikka Oyj PL 73, Luomannotko 6 02201 ESPOO Tel. 010 289 1200 info@yeint.fi www.yeint.fi

OmaTalousjohtaja Oy ESPOO Tel. 040 756 4843 tanja.alanen@omatalousjohtaja.fi www.omatalousjohtaja.fi

Elektroniikan sopimusvalmistusta Manufacturers of electronic components Fintall Oy

Elementtiasennuksia Installation of building units Oy Röpö Ab Oppipojantie 11 04500 KELLOKOSKI Tel. 040 580 3564 ropo@kolumbus.fi www.elementtiropo.fi Betonielementtien asennusta Betoniparvekkeiden purkuja

Jorvas Hitech Center 02420 JORVAS Tel. 09 299 6640

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

75


ELINTARVIKETEOLLISUUDEN KONEITA JA LAITTEITA www.chipsters.fi info@chipsters.fi Ahvenanmaalainen Ab Chipsters Food Oy on yksi Suomen johtavista kalan jalostajista ja markkinoijista. Yrityksen juuret ulottuvat aina vuoteen 1934.

Elintarviketeollisuuden koneita ja laitteita Machines and equipment for food industry Bedika Oy

TOIMIALAHAKEMISTO

Hiekkakiventie 7 00710 HELSINKI Tel. 09 413 55100 Fax 09 413 55320 info@bedika.fi www.bedika.fi Postiosoite: PL 92, 00701 HELSINKI Pakkauskoneet ja materiaalit

Starfood Finland Oy Tikkurilantie 140 A 01530 VANTAA Tel. 09 818 2500 www.starfood.fi Leipomopalvelut, elintarviketoimitukset ja takeaway -tuotteet

Paulig Oy PL 15 00981 HELSINKI Tel. 09 31 981 etunimi.sukunimi@paulig.com www.paulig.fi www.pauliggroup.com

Koneteollisuus Oy PL 49 01801 KLAUKKALA Tel. 09 878 9220 Fax 09 8789 2233 akrenius@koneteollisuus.fi www.koneteollisuus.fi

Pikkupurontie 4-6 00880 HELSINKI Tel. 09 755 6577 Fax 09 788 800 info@orat.fi www.orat.fi Koneet ja laitteet, materiaalit raaka-aineet, tarvikkeet.

Elintarviketeollisuuden logistiikkapalveluja Logistics services for the food industry HAVI Logistics Oy Tiilitie 9 01720 VANTAA Tel. 09 8545 0419 Fax 09 8545 0444 etunimi.sukunimi@havilog.com www.havi-logistics.com Vaativaan elintarvike- ja ravintolalogistiikkaan erikoistunut yritys. Kokonaisvaltaista tilaustoimitusketjun ohjausta sekä kylmäketjun hallintaa. Varastointia ja kuljetusta.

Eläinlääkintäpalveluja Veterinary services Oy Eläinlääkäriasema Mevet Veterinärstation Ab Höyläämötie 5 00380 HELSINKI Tel. 09 565 5600 Fax 09 552 570 riitta.kankaala@mevet.fi lotta.axelson@mevet.fi www.mevet.fi

Elintarvikkeiden valmistusta Manufacturers of food products

Eläinten ruokia Animal feeds

Arla Oy

Biofarm Oy

PL 33, Kotkatie 34 01151 SÖDERKULLA Tel. 09 272 001 Fax 09 272 1724 www.arla.fi etunimi.sukunimi@arlafoods.com

Yrittäjäntie 20 03600 KARKKILA Tel. 09 225 2560 Fax 09 2252 5610 biofarm@biofarm.fi www.biofarm.fi Vitamiinit ja hoitotuotteet

Valimotie 27 01510 VANTAA Tel. 09 774 6200 Fax 09 554 316 etunimi.sukunimi@halva.fi www.halva.fi

Royal Canin Finland Oy Soidinkuja 4 - 6 C, PL 73 00701 HELSINKI Tel. 0207 479 600 Fax 0207 479 619 asiakaspalvelu@royalcanin.fi www.royalcanin.fi

Lagerblad Foods Oy Hermannin Rantatie 20 00580 HELSINKI Tel. 010 832 7000 lagerblad@lagerbladfoods.fi www.lagerbladfoods.fi Kokkien tekemää ruokaa vuodesta 1998

Cargill Nordic Oy Piispansilta 9 B, 3 krs 02230 ESPOO Tel. 020 755 8370 Fax 020 755 8760 tom_karlsson@cargill.com www.cargill.com

Ab Rowenbranch Food Oy Itätuulentie 6 06150 PORVOO Tel. 040 560 5741 rbf@rbf.fi www.rowenbranchfood.fi

Elintarviketeollisuutta Food and drink industries

Suomen Nestlé Oy PL 50, Keilasatama 5 02151 ESPOO Tel. 010 39 511 Fax 010 395 1955 etunimi.sukunimi@fi.nestle.com www.nestle.fi

Ab Chipsters Food Oy PL 2, Jäspilänkatu 29 04261 KERAVA Tel. 020 773 8200

Kauppakamarin Vuosikirja

Asemapäällikönkatu 3 C 00520 HELSINKI Tel. 0207 551 470 Fax 0207 551 471 etunimi.sukunimi@werne.fi www.werne.fi Tuotantotekniset kokonaisratkaisut TV- ja video-ohjelmiin, studio- ja ulkotuotanto monikameratekniikalla, jälkikäsittelypalvelut ja laitevuokraus. Elokuvien ja TV- ohjelmien jälkiäänityspalvelut.

Oy Halva-Trading Ab

Elintarviketeollisuuden raakaaineita Raw materials for food industry

76

Tuotantotalo Werne Oy

Meijeritie 6 00370 HELSINKI Tel. 010 381 121 Fax 010 381 2880 www.valio.fi etunimi.sukunimi@valio.fi

Valio Oy

Orat Oy

Elokuva- ja videotuotantoa Motion picture and video production

2016

Eläke- ja työttömyysvakuutus Pension and unemployment insurance Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Revontulentie 7 02100 ESPOO Tel. 020 703 50 Fax 020 703 5100 www.elo.fi etunimi.sukunimi@elo.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Palkkatilanportti 1, PL 20 00241 HELSINKI Tel. 010 553 300 Fax 010 553 3242 etunimi.sukunimi@etera.fi www.etera.fi


ELÄKE- JA TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 00018 ILMARINEN Tel. 010 28411 etunimi.sukunimi@ilmarinen.fi www.ilmarinen.fi

Merimieseläkekassa

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 1 00098 VARMA Tel. 010 2440 Fax 010 244 4752 www.varma.fi

Santsilantie 7 C 03250 OJAKKALA Tel. 050 527 1049 www.suomenenergiapalvelut.fi suomenenergiapalvelutoy@gmail.com Novus Suomen Energiapalvelut Oy toimittaa ja asentaa joustavia ja räätälöityjä lähienergiaratkaisuja.

Pohjolan Voima Oy PL 40, Töölönkatu 4 00101 HELSINKI Tel. 010 478 5000 etunimi.sukunimi@pvo.fi www.pohjolanvoima.fi

Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab

Eläkelaitospalvelua Pension Provider Services

Mannerheiminkatu 24, PL 95 06101 PORVOO Tel. 019 661 411 mail@porvoonenergia.fi etunimi.sukunimi@porvoonenergia.fi www.porvoonenergia.fi

Porasto Oy

Höyrytys Oy

Larin Kyöstin tie 8 00650 HELSINKI Tel. 09 752 771 Fax 09 728 2514 etunimi.sukunimi@porasto.fi www.porasto.fi

PL 16 04261 KERAVA Tel. 010 417 4600 Fax 010 417 4601 hoyrytys@hoyrytys.fi www.hoyrytys.fi

Energiaa Energy

Vantaan Energia Oy

Helen Oy Kampinkuja 2 / Malminrinne 6 00100 HELSINKI Tel. 09 6171 www.helen.fi etunimi.sukunimi@helen.fi energiatori@helen.fi helen@helen.fi

Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B, 5. krs., PL 100 00101 HELSINKI Tel. 09 530 520 info@energia.fi www.energia.fi

Gasum Oy PL 21 02151 ESPOO Tel. 020 4471 Fax 020 447 8629 etunimi.sukunimi@gasum.fi www.gasum.fi Gasum Oy tuo maakaasua siirtää ja toimittaa sitä suomalaisille energiaksi. Gasum kehittää biokaasun tuotantoa ja hyödyntämistä Suomessa.

Kaasupörssi Oy PL 21 02151 ESPOO Tel. 020 447 8613 www.kaasuporssi.com Kaasupörssi ylläpitää maakaasumarkkinoilla Internet-markkinapaikkaa, jossa kaasun teollisuus- ja voimalaitoskäyttäjät käyvät pörssimuotoista maakaasukauppaa edistyksellisillä kaupankäyntimenetelmillä.

PL 95, Peltolantie 27 01301 VANTAA Tel. 09 82 901 www.vantaanenergia.fi

Energiatekniikka Energy technology Eneron Oy Tekniikantie 12 02150 ESPOO Tel. 010 281 5000 info@eneron.fi www.eneron.fi Eneron Oy on suomalainen, vuonna 2011 toimintansa aloittanut, kiinteistöjen energiankäytön vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen erikoistunut yritys. Toimintamme perustuu ainutlaatuiseen energiajohtamisen ja olosuhdemonitoroinnin pilvipalveluohjelmistoon, Eneronlineen ja energiakonsultointiin.

Naps Solar Systems Oy Ruosilankuja 4 00390 HELSINKI Tel. 020 754 5666 Fax 0207 545 660 sales@napssystems.com www.napssystems.com Aurinkosähköjärjestelmät

Erikoisalarakentaminen Specialty building Tekmur Oy Jokisentie 167 05200 RAJAMÄKI Tel. 09 8386 4300

Fax 09 871 3448 info@tekmur.fi www.tekmur.fi Teknistä muurausta

Esitystekniikkaa Presentation techniques Welldone Solutions Oy Puutarhatie 24 D 01300 VANTAA Tel. 029 193 9000 www.wdsol.fi asiakaspalvelu@wdsol.fi Esitys- ja kokoustekniikka

TOIMIALAHAKEMISTO

Uudenmaankatu 16 A 4. kerros 00120 HELSINKI Tel. 010 633 990 Fax 010 633 9938 www.merimieselakekassa.fi info@merimieselakekassa.fi

Novus Suomen Energiapalvelut Oy

Fysikaalista hoitoa Physical therapy Teramus Oy Kadetintie 5 B 29 00330 HELSINKI Tel. 0500 206 638 info@teramus.fi www.teramus.fi

Oy Vitalfysio Ab Tehtaankatu 28 00150 HELSINKI Tel. 09 162 0656 Eiran sairaala / ajanvaraus Tel. 09 162 0570 www.vitalfysio.fi info@vitalfysio.fi

Golf-kenttiä Golf courses Oy Kurk Golf Ab Kuperkeikantie 20 02550 EVITSKOG Tel. 09 819 0480 kurk@kurkgolf.fi www.kurkgolf.fi

Vuosaari Golf Oy Eteläreimarintie 9 00980 HELSINKI Tel. 0600 550 986 www.vgh.fi toimisto@vgh.fi

Graafisen alan koneita ja laitteita Graphic art: machines and equipment Oy Bitpress Ab Hirsalantie 11 02420 JORVAS Tel. 020 198 5150 etunimi.sukunimi@bitpress.fi www.bitpress.fi

Oy Graphic Metal Ab Melkonkatu 24 00210 HELSINKI Tel. 09 6150 5600 Fax 09 6150 0625 www.graphicmetal.fi ogm@graphicmetal.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

77


GRAAFISEN ALAN KONEITA JA LAITTEITA Seri-Deco Oy Jusslansuora 10 04360 TUUSULA Tel. 09 612 2580 myynti@seri-deco.fi www.seri-deco.fi sd-blogi: www.serideco.blogspot.fi Twitteruutiset: @seri_deco YouTube-kanava: www.youtube.com/serideco

TOIMIALAHAKEMISTO

Graafisen teollisuuden laitteet ja -materiaalit Graphic art: machines, equipment and materials Kodak Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Tel. 046 712 2280 etunimi.sukunimi@kodak.com www.kodak.com

Piispankatu 28 06100 PORVOO Tel. 019 574 6600 Fax 019 574 6624 www.hautausnyman.fi

Hautauspalvelu Painilainen Oy Tilkankatu 14 B 20 00300 HELSINKI Tel. 040 540 7577 pauli.painilainen@hautauspalvelupainilainen.fi

Suomen Palveluapu Oy Lönnrotinkatu 17 B 3 00120 HELSINKI Tel. 09 685 0540 Fax 09 6850 5410 etunimi.sukunimi@palveluapu.fi www.palveluapu.fi

Suunnittelu- ja muotoilutoimisto Ilona Törmikoski Tmi Katariina Saksilaisen katu 6 A Th 1 00560 HELSINKI Tel. 040 583 3860 www.polkuconsulting.fi ilona@polkuconsulting.fi

Transval Henkilöstöpalvelut Oy

Halleja Manufacturers of halls

Pakkasraitti 2 04360 TUUSULA Tel. 09 565 8520 etunimi.sukunimi@transval.fi www.transval.fi

Best-Hall Oy

VPS Henkilöstöpalvelu Ky

Yhdystie 3-7 68300 KÄLVIÄ Tel. 06 832 5000 info@besthall.com www.besthall.com

PL 743 00101 HELSINKI Tel. 09 684 4310 Fax 09 6844 3110 www.vps.fi Henkilöstövuokraus Rekrytointi Ulkoistaminen Soveltuvuusarviointi

Hammaslääkintälaitteiden valmistusta Dentistry equipment manufacturers

Hinauspalvelua Towing and recovery services

Planmeca Oy Asentajankatu 6 00880 HELSINKI Tel. 020 7795 500 Fax 020 7795 555 Vienti 020 7795 565 Johto etunimi.sukunimi@planmeca.com www.planmeca.com

Inter-Hinaus Oy Varusmiehentie 12 02660 ESPOO Tel. 0800 122 333 www.inter-hinaus.fi tiedustelut@inter.fi

Hautauspalvelua Funeral services

Hissejä ja hissihuoltoa Lifts and lift maintenance

Hautaustoimisto Autio Oy

KONE Oyj

Runeberginkatu 42 00260 HELSINKI Tel. 09 448 346 Fax 09 449 841 info@hautaustoimistoautio.fi www.hautaustoimistoautio.fi

Kone Building, Keilasatama 3 02150 ESPOO Tel. 0204 751 Fax 0204 75 4496 etunimi.sukunimi@kone.com www.kone.com Hissien ja liukuportaiden myynti, valmistus, asennus, huolto ja modernisointi sekä rakennusten automaattiovien huolto.

Hautauspalvelu P.Borg & Co Rauhankatu 25 06100 PORVOO

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Onelift Oy Kalliotie 2 A 04360 TUUSULA Tel. 020 766 9766 christian@onelift.fi www.onelift.fi

Hautaustoimisto Nyman & Co. Oy

Henkilöstövuokrausta Temporary employment agencies

Graafista suunnittelua Graphic design

78

Tel. 010 322 00 80 Sipoon kukka- ja hautauspalvelu P.Borg & Co Isokyläntie 27, 04130 Sipoo Puh. 09 239 2882

ThyssenKrupp Hissit Oy Metsäläntie 20 00320 HELSINKI Tel. 010 2711700 asiakaspalvelu@thyssenkrupp.com www.thyssenkrupp.fi ThyssenKrupp Hissit Se snadisti parempi hissifirma.

Hotelleja Hotels Hotel Degerby Bravotels Oy Brandensteininkatu 17 07900 LOVIISA Tel. 050 511 2466 www.degerby.com reception@degerby.com Hotel Degerby on vuonna 1992 avattu majoitus- ja ravitsemusalan palvelukokonaisuus. Palveluyrityksemme koostuu monista viehättävistä ja omaperäisistä majoitusravintola- ja kokoustiloista, joita voit käyttää sellaisenaan tai sopivasti yhdistellen.

Hotelli Katajanokka Oy Merikasarminkatu 1 00160 HELSINKI Tel. 09 686 45132 www.hotellikatajanokka.fi reception@bwkatajanokka.fi sales@bwkatajanokka.fi

Kiljavanranta Oy Kotorannantie 49 05250 KILJAVA Tel. 09 276 251 kiljavanranta@kiljavanranta.fi www.kiljavanranta.fi Kokous,majoitus- ja ravintolapalvelut

Hotel Seaport Tel. 02 283 3000 www.hotelseaport.fi seaport@seaport.fi

Majatalo Onnela Oy Rantatie 34 04310 TUUSULA Tel. 09 258 821 myynti@onnela.com www.onnela.com Onnela tarjoaa kattavat kokous-, ravintola- ja majoituspalvelut kauniissa puitteissa luonnon keskellä.


HOTELLEJA Sokotel Oy PL 68 00088 S-RYHMÄ Tel. 010 768 2800 Fax 010 768 2875 www.s-kanava.fi Myyntipalvelu: Radisson Blu Hotels 020 1234 700 www.radissonblu.fi Sokos Hotels 020 1234 600 www.sokoshotels.fi Ravintola- ja kokouspalvelut 020 1234 800

www.freja.fi Mestarintie 17, 01730 Vantaa Yrittäjänkatu 13, 65380 Vaasa

www.st1mankki.fi Myös autonvuokrausta Scanburger ravintola

Oy Helsinki Chartering Ab

Huonekaluja Furniture

Fabianinkatu 8 A 00130 HELSINKI Tel. 09 612 6750 Fax 09 612 3162 chartering@hecha.fi www.hecha.fi Rahtausta

KP Purkauspalvelu Oy

Haikkoontie 06400 PORVOO Tel. 019 57601 Fax 019 576 0399 hotelli.haikko@haikko.fi www.haikko.fi Kylpylä-Kongressikeskus

Sahratie 1 D 13 01630 VANTAA Tel. 0500 424 202

Huolintaa ja rahtausta Forwarding and freighting Oy Beweship Ab Nuolikuja 8 01740 VANTAA Tel. 020 785 7500 etunimi.sukunimi@beweship.com www.beweship.com

C & C Port Agency Finland Oy Ltd Hietalahdenranta 5 C/B 00120 HELSINKI Tel. 010 346 7820 roland.forssell@portagency.fi www.portagency.fi

Damco Finland Oy Airside Center, Rahtitie 3 01530 VANTAA Tel. 09 4250 5413 salesfinland@damco.com www.damco.com

DHL Global Forwarding (Finland) Oy Katriinantie 14 01530 VANTAA Tel. 020 53 311 etunimi.sukunimi@dhl.com www.dhl.fi

Exclusive Logistics Finland Oy Vantaankoskentie 14 01670 VANTAA Tel. 010 279 7900 www.exclusivelogistics.fi info@exclusivelogistics.fi

FinnFreight Oy Niittytie 25 B 8 01300 VANTAA Tel. 010 322 5220 info@finnfreight.fi www.finnfreight.fi

FREJA Transport & Logistics Oy Linnankatu 90 20100 TURKU Tel. 020 712 9850 Fax 020 712 9851 etunimi.sukunimi@freja.fi

Maersk Finland Oy Teollisuuskatu 21, PL 11 00511 HELSINKI Tel. 09 4250 510 www.maerskline.com Konttivarustamo, Meriliikenteen tavarankuljetusta

Navigator Logistics Oy Vanha Porvoontie 231A 01380 VANTAA Tel. 050 357 6180 sales@navigatorlogistics.fi www.navigatorlogistics.fi

Oy Niklashipping Ltd. Itätuulentie 1, PL 20 02101 ESPOO Tel. 09 4782 9300 Fax 09 4782 9305 info@niklashipping.fi www.niklashipping.fi

OS-Agency Oy Ltd Lautatarhankatu 6 00580 HELSINKI Tel. 09 622 0890 Fax 09 6220 8925 www.os-agency.com

Panalpina Ab filial i Finland Tahkotie 1 F 01530 VANTAA Tel. 010 820 5900 www.panalpina.com Kansainväliset kuljetukset

Oy Scan-Shipping Ab Itämerenkatu 1 00180 HELSINKI Tel. 09 4150 5425 Fax 09 4150 5495 info@scan-shipping.com www.scan-group.com

Huoltoasemia Service stations ST1 Espoo Mankki Lapinkyläntie 5 02780 ESPOO Tel. 09 811 199 Fax 09 811 189 st1.mankki@elisanet.fi

Martinkyläntie 45 01720 VANTAA Tel. 09 477 0320 Fax 09 4770 3250 HELSINKI: Fabianinkatu 29 tel. 09 4770 3240 ESPOO: Martinsillantie 10 tel. 0400 909 686 www.boknas.fi boknas@boknas.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Hotelli Haikon Kartano

Boknäs Huonekalut Oy

Huutokauppapalveluja Auctioneering services Saga Furs Oyj Martinkyläntie 48 01720 VANTAA Tel. 09 84 981 Fax 09 849 8319 www.sagafurs.com Kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö

Hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa Hydraulics and pneumatics Hydac Oy Kisällintie 5 01730 VANTAA Tel. 010 773 7100 hydac@hydac.fi www.hydac.fi

Hydromarket Oy Tapulikaupungintie 6 00750 HELSINKI Tel. 09 346 4200 hydromarket@hydromarket.fi www.hydromarket.fi Hydrauliikka, pneumatiikka, komponentit tekniset letkut ja teollisuustarvikkeet.

Parker Hannifin Oy Koivupuistontie 18-22 01510 VANTAA Tel. 020 753 2500 Fax 0207 532 200 www.parker.fi www.parker.com etunimi.sukunimi@parker.com myynti@parker.com Hydrauliikkaa, pneumatiikkaa, Automaatiotekniikka

Specma Oy Vantinmäentie 1 02780 ESPOO Tel. 020 750 9200 Fax 0207 509 201 mail@specma.fi www.specma.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

79


Point on nyt

Uudistamme ilmeemme, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä laadukkaammin ja monipuolisemmin kaikissa maksamisen ratkaisuissa. Tutustu tuotteisiimme ja WDUMRXNVLLPPHRVRLWWHHVVDZZZYHULIRQH¿


HYGIENIATUOTTEITA Hygieniatuotteita Hygiene products Cederroth Oy Piispansilta 9 B 02230 ESPOO Tel. 020 700 9200 Fax 020 700 9246 info.fi@cederroth.com www.cederroth.fi

Attido Oy Keilaranta 8 02150 ESPOO Tel. 09 47762100 Fax 09 6224 7101 etunimi.sukunimi@attido.com www.attido.com Ohjelmistoratkaisut

Nitor Creations Oy Kalevankatu 3 A 45 00100 HELSINKI Tel. 045 656 3001 www.nitor.fi sales@nitor.fi etunimi.sukunimi@nitor.fi

PCP Partner Oy Sinikalliontie 5 A 02630 ESPOO Tel. 010 836 0300 etunimi.sukunimi@pcp.fi www.pcp.fi

Insinööritoimistoja Engineering offices EHMP-Engineering Oy Vaahteranmäentie 7 04150 MARTINKYLÄ Tel. 020 775 6250 Fax 09 272 6434 www.ehmp.fi Rakennusvalvontaa Tulityö- ja turvallisuusvalvonta Rakennusalan tavarantarkastukset LVI-tarviketukku

Energico Oy Lastenkodinkuja 1 00180 HELSINKI Tel. 09 686 6150 Fax 09 6866 1510 energico@energico.fi www.energico.fi

Insinööritoimisto R J Heiskanen Oy Kirvuntie 22 02140 ESPOO Tel. 09 8621 0200 Fax 09 8621 0244 etunimi.sukunimi@heiskanen.fi www.heiskanen.fi

sentnerikuja 2 00440 HELSINKI Tel. 010 289 3802 Fax 010 289 3810 Rakennetekninen palvelu etunimi.sukunimi@kaitila.fi

Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy Asemamiehenkatu 2 00520 HELSINKI Tel. 020 743 7400 Fax 0207 437 401 kalliotekniikka@kalliotekniikka.fi www.kalliotekniikka.com

LVIS-insinööritoimisto Karlsson, Karves & Co Oy Sahatie 4 A 01650 VANTAA Tel. 0103 206 380 Fax 0103 206 389 toimisto@lvitsto-karlsson.fi www.lvitsto-karlsson.fi sture.karlsson@.lvitsto-karlsson.fi Sture Karlsson 050 571 6240

Insinööritoimisto Nurmi Oy Luutnantintie 5 F 00410 HELSINKI Tel. 09 530 8010 Fax 09 563 4783 etunimi.sukunimi@inststonurmi.fi www.inststonurmi.fi

Saanio & Riekkola Oy Laulukuja 4 00420 HELSINKI Tel. 09 530 6540 saanio.riekkola@sroy.fi www.sroy.fi

Internet-palvelua Internet services Evianet Solutions Oy Malminraitti 17 00700 HELSINKI Tel. 040 500 9886 erkki.ruuska@evianet.fi www.evianet.fi Rakennusalan verkkopalvelut, mobiilisovellukset

Investointipankkeja Investment banks Merasco Oy Mannerheimintie 8 00100 HELSINKI Tel. 09 612 9670 etunimi.sukunimi@merasco.com www.merasco.com Omistusjärjestelyt, rahoitusjärjestelyt, strateginen neuvonanto ja muut investointipankin corporate finance -palvelut

Isännöintipalveluja Management of real estate on a fee or contract basis Matinkylän Huolto Oy Gräsantörmä 2 02200 ESPOO Tel. 09 804 631 Fax 09 8046 3200 etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.fi www.matinkylanhuolto.fi

Isännöintiä Building managers

TOIMIALAHAKEMISTO

ICT-suunnittelua, -ohjelmointia ja konsultointia ICT design, programming and consulting services

Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy Castreninkatu 8 00530 HELSINKI Tel. 09 272 7350 Fax 09 2727 3555 www.2727350.fi

Oy Estlander & Co. Annankatu 24 00100 HELSINKI Tel. 010 837 0800 Fax 010 837 0801 etunimi.sukunimi@estlander.fi www.estlander.fi

Isännöintiverkko Oy Meriusva 5 02320 ESPOO Tel. 09 819 0550 etunimi.sukunimi@isannointiverkko.fi www.isannointiverkko.fi Itälahdenkatu 15-17, HELSINKI Kirkkotallintie 4, KIRKKONUMMI

Isännöitsijäpalvelu Oy ISA Bulevardi 3 B 31 00120 HELSINKI Tel. 09 4733 0200 asiakaspalvelu@isp.fi etunimi.sukunimi@isp.fi www.isp.fi

Espoon Isännöinti Tinurinkuja 4 02650 ESPOO Tel. 09 540 4350 Fax 09 5404 3535 toimisto@espoonisannointi.fi www.espoonisannointi.fi

Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy ISA Vernissakatu 6 01300 VANTAA Tel. 0207 862 150 asiakaspalvelu@maikoski.fi www.maikoski.fi

Isännöitsijätoimisto Erkki Oksanen Oy Ristolantie 14 00320 HELSINKI Tel. 09 477 7940 Fax 09 587 2178 erkki.oksanen@eo.fi www.eo.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

81


ISÄNNÖINTIÄ Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy

TOIMIALAHAKEMISTO

Unioninkatu 18 00130 HELSINKI Tel. 0207 756 640 etunimi.sukunimi@rantamaki.com www.rantamaki.com

IT-palvelua ja -ratkaisuja IT services and solutions

PRmarvila Oy Laitatuulenkaari 3 G 53 00850 HELSINKI Tel. 0400 414 843 pentti.markkanen@prmarvila.fi www.prmarvila.fi Henkilöstön hyvinvointi.

Isännöitsijätoimisto Siljander Oy

Affecto Oyj

Läkkisepänkuja 2 A 13, 3. krs 02650 ESPOO Tel. 09 512 2121 Fax 09 541 5942 asiakaspalvelu@siljanderoy.fi www.siljanderoy.fi

Atomitie 2 00370 HELSINKI Tel. 0205 77 711 Fax 0205 777 199 www.affecto.com info.fi@affecto.com

Samex Solutions Oy

Isännöitsijä Reijo Taipale Oy

Atea Finland Oy

Itäinen Brahenkatu 13 E 112 00510 HELSINKI Tel. 09 774 4480 info@isannoitsijareijotaipale.com www.isannoitsijareijotaipale.com

Jaakonkatu 2, PL 39 01621 VANTAA Tel. 010 613 611 customercare@atea.fi www.atea.fi It-infrastruktuuriratkaisut ja niihin liittyvät palvelut.

Johtimia ja johdinsarjoja Wires and wire harnesses

Tili-Kiinti Oy Haarniskatie 6 D 00910 HELSINKI Tel. 09 325 6221 isannointi@tili-kiinti.inet.fi www.tili-kiinti.fi Auktorisoitu isännöitsijätoimisto

Cygate Oy

Isännöintiä ja kiinteistönhoitoa Management of real estate and combined facilities support activities Myyrmäen Huolto Oy Patotie 2 01600 VANTAA Tel. 09 530 6140 Fax 09 5306 1460 asiakaspalvelu@myyrmaenhuolto.fi www.myyrmaenhuolto.fi Isännöintiä, kiinteistönhuoltoa ja kirjanpitoa laadukkaasti jo yli 40 vuoden ajan Vantaan Myyrmäessä ja Helsingin Pihlajistossa.

Tapulin Huolto Oy

ITaito Oy Rahtitie 3 01530 VANTAA Tel. 010 841 8100 myynti@itaito.fi www.itaito.fi Korkean käytettävyyden IT-järjestelmät ja ulkoistuspalvelut.

Joccon Oy Länsirinne 10 01940 PALOJOKI Tel. 0500 763 771 jarmo.jokela@kolumbus.fi

Vanha Talvitie 11 C 00580 HELSINKI Tel. 020 142 4200 Fax 020 142 4201 etunimi.sukunimi@nsf.fi info@nsf.fi www.nsf.fi

IT-konsultointia IT consultation

Pagero Oy Metsänneidonkuja 12 02130 ESPOO +358 400 845 963 (Toni Pihamaa) +358 40 827 1018 (Martti From) +358 50 304 9500 (Jusa Koski) www.pagero.fi etunimi.sukunimi@pagero.com

Apex Communications Finland Oy Kappelitie 6 A 02200 ESPOO Tel. +358 50 537 8 hannu.peltola@apexcommunications.fi www.apexcommunications.fi

D7C8 Consulting Oy

Perigeum Oy

Malminkatu 5 C 29 00100 HELSINKI Tel. 0400 668 783 pekka.hanninen@d7c8.com

Valkjärventie 7 D 02130 ESPOO Tel. 050 317 6654 simo.kauppinen@perigeum.fi www.perigeum.fi Toimitusjohtaja Simo Kauppinen

Invenco Oy Airport Plaza Business Park, Hehku-talo 3. krs Äyritie 18 01510 VANTAA

Kauppakamarin Vuosikirja

Perkiöntie 2 00620 HELSINKI Tel. 09 613 8911 sales@cygate.fi www.cygate.fi

Network Services Finland Oy

Maatullinaukio 10 A, 4. krs. 00750 HELSINKI Tel. 09 350 7720 Fax 09 3507 7230 etunimi.sukunimi@tapulinhuolto.fi www.tapulinhuolto.fi

82

Tel. 010 229 0830 etunimi.sukunimi@invenco.fi www.invenco.fi

2016

Köydenpunojankatu 2 aD 00180 HELSINKI Tel. 020 764 1000 etunimi.sukunimi@samex.fi www.samex.fi

Virjosvuo Yhtiöt Oy Mestarintie 3 04500 KELLOKOSKI Tel. 09 282 100 Fax 09 282 644 virjosvuo.yhtiot@saunalahti.fi www.virjosvuoyhtiot.fi

Julkishallinto Public administration Suomen Kuntaliitto ry PL 200 00101 HELSINKI Tel. 09 7711 Fax 09 771 2291 info@kuntaliitto.fi www.kunnat.net

Uudenmaan liitto Esterinportti 2 B 00240 HELSINKI Tel. 09 476 7411 toimisto@uudenmaanliitto.fi www.uudenmaanliitto.fi

Julkisivurakentamista Facade construction Consti Julkisivut Oy Hopeatie 2, 5 krs. 00440 HELSINKI Tel. 010 2886 000 Fax 010 2886 200 www.consti.fi/julkisivut

Pentti Mähönen Oy Metsätie 11 B 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 0400 826 246 www.penttimahonen.fi info@penttimahonen.fi

Julkisten tilojen kalusteita Furnishings for public premises Isku Interior Oy Kuitinmäentie 26, 2. krs 02240 ESPOO Tel. 029 086 4100 www.iskuinterior.fi interior.hki@isku.fi


JUOMATEOLLISUUTTA Juomateollisuutta Beverage industry Oy Sinebrychoff Ab Sinebrychoffinaukio 1 04250 KERAVA Tel. 09 294 991 Fax 09 2949 9464 info@sff.fi www.sinebrychoff.fi

PS-Palosaneeraus Oy Moreenitie 11 04250 KERAVA Tel. 020 743 2300 Päivystys 24 h 020 743 2302 ps@ps-palosaneeraus.fi www.ps-palosaneeraus.fi Palo, vesi ja ympäristövahinkojen korjaukset.

Kopiosto ry.

Hämeentie 105 A, 4. krs, PL 35 00551 HELSINKI Tel. 09 7258 4400 autoliitto@autoliitto.fi www.autoliitto.fi

Hietaniemenkatu 2 00100 HELSINKI Tel. 09 431 521 Fax 09 4315 2377 kopiosto@kopiosto.fi www.kopiosto.fi

FiCom ry Lintulahdenkatu 10 00500 HELSINKI Tel. 09 6812 1010 etunimi.sukunimi@ficom.fi www.ficom.fi

Helsingin Ekonomit ry Ratavartijankatu 2 00520 HELSINKI Tel. 0201 299 262 Fax 0201 299 241 heko@heko.fi www.heko.fi

Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry

Simonkatu 12 B 24 00100 HELSINKI Tel. 09 868 9680 www.skillsfinland.fi skills@skillsfinland.fi

Helsingin Klubitalo: Hämeentie 54 00500 HELSINKI Tel. 09 728 8550 www.helsinginklubitalo.org Itä-Helsingin Klubitalo: Myllypurontie 1 B 1, 00920 Helsinki www.itahelsinginklubitalo.org Tikkurilan klubitalo: Lehdokkitie 2 B, 01300 VANTAA www.tikkurilanklubitalo.org

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö r.y.

Helsingin Lihakauppiasyhdistys ry

Järjestöt, yhdistykset Organisations Skills Finland ry

Mäkelänkatu 2 C, 4. krs 00500 HELSINKI Tel. 09 774 4000 etunimi.sukunimi@tyj.fi www.tyj.fi

Järjestötoimintaa Organisations Aalto-yliopiston ylioppilaskunta PL 69 02151 ESPOO Tel. 050 520 9415 etunimi.sukunimi@ayy.fi www.ayy.fi Pääsihteeri Janne Koskenniemi

Allergia- ja Astmaliitto ry. Paciuksenkatu 19 00270 HELSINKI Tel. 09 473 351 etunimi.sukunimi@allergia.fi www.allergia.fi

Sienitie 35 B 00760 HELSINKI Tel. 040 520 3653 matti.granlund@a-kasten.fi www.helsinginlihakauppiasyhdistys.fi

Pakarituvantie 4-5 00410 HELSINKI Tel. 09 53 041 etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi www.kuntoutussaatio.fi Kuntoutussäätiö on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja.

Logistiikkayritysten Liitto ry. Eteläranta 10 00130 HELSINKI Tel. 09 4202 3389 logistiikkayritykset@logistiikkayritykset.fi www.logistiikkayritykset.fi

Lääkäripalveluyritykset ry Eteläranta 10, PL 30 00131 HELSINKI etunimi.sukunimi@lpy.fi www.lpy.fi Toiminnanjohtaja Ismo Partanen Puh. 040 518 5799 Järjestösihteeri Tarja Vehmas-Issi Puh. 040 656 2601 (ti,ke,to)

Maanpuolustuskoulutusyhdistys Töölöntorinkatu 2 B, 8. krs. 00260 HELSINKI Tel. 040 552 6690 toimisto@mpk.fi www.mpk.fi

Helsingin Taksiautoilijat ry. Asesepänkuja 2 00620 HELSINKI Tel. 09 587 9088 Fax 09 587 9166 anssi.roitto@taksihelsinki.fi www.taksihelsinki.fi

MARK Suomen Markkinointiliitto r.y. Fabianinkatu 4 B, 4. krs, PL 119 00131 HELSINKI Tel. 010 666 7040 info@mark.fi www.mark.fi www.iskulauserekisteri.fi

Hengitysliitto ry. Oltermannintie 8, PL 40 00621 HELSINKI Tel. 020 757 5000 Fax 020 757 5100 tiedotus@hengitysliitto.fi www.hengitysliitto.fi

Muistiliitto ry Pasilanraitio 9 B 00240 HELSINKI Tel. 09 622 6200 toimisto@muistiliitto.fi etunimi.sukunimi@muistiliitto.fi www.muistiliitto.fi

INFRA ry

Runeberginkatu 5 00100 HELSINKI Tel. 09 5844 4218 www.atl.fi

Unioninkatu 14, 4. krs 00130 HELSINKI Tel. 09 12 991 infra@infra.fi etunimi.sukunimi@infra.fi www.infra.fi

Autoalan Keskusliitto ry.

Kauppapuutarhaliitto ry.

Mikonkatu 8 A, 10 krs 00100 HELSINKI Tel. 010 504 5000 etunimi.sukunimi@akl.fi www.akl.fi

Larin Kyöstin tie 6 00650 HELSINKI Tel. 09 7288 210 Fax 09 7288 2111 www.kauppapuutarhaliitto.fi info@kauppapuutarhaliitto.fi jyrki.jalkanen@kauppapuutarhaliitto.fi

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry.

Kuntoutussäätiö

TOIMIALAHAKEMISTO

Jälkivahinkojen torjuntaa Prevention of after-accident losses

Autoliitto ry.

Nuorisotutkimusseura ry. Asemapäällikönkatu 7 00520 HELSINKI Tel. 020 755 2662 Fax 020 755 2627 toimisto@nuorisotutkimus.fi www.nuorisotutkimusseura.fi

Päivittäistavarakauppa ry PL 340 00131 HELSINKI Tel. 09 172 860 Fax 09 1728 6120 etunimi.sukunimi@pty.fi www.pty.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

83


JÄRJESTÖTOIMINTAA Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry.

Rahakamarinportti 3 B 00240 HELSINKI Tel. 09 877 0650 Fax 09 147 080 rakennusmestarit@rkl.fi etunimi.sukunimi@rkl.fi www.rkl.fi

Nuijamiestentie 7 00400 HELSINKI Tel. 09 478 999 Fax 09 587 8520 skal@skal.fi www.skal.fi

Ratamestarinkatu 12 00520 HELSINKI Tel. 09 272 7910 Fax 09 2727 9120 etunimi.sukunimi@superliitto.fi www.superliitto.fi

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry.

Tradenomiliitto TRAL ry

Hallituskatu 1, PL 259 00171 HELSINKI Tel. 020 113 1231 sks@finlit.fi www.finlit.fi

Eteläranta 12 00130 HELSINKI Tel. 09 621 6339 etunimi.sukunimi@sculptors.fi galleria.sculptors@sculptors.fi www.sculptors.fi

Ratavartijankatu 2 (A-porras, 6.krs) 00520 HELSINKI Tel. 020 155 8800 Fax 020 155 8809 toimisto@tral.fi www.tral.fi

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Mielenterveysseura ry.

Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y.

PL 194 00101 HELSINKI Tel. 09 686 6120 Fax 09 6866 1299 info@asianajajaliitto.fi www.asianajajaliitto.fi

Maistraatinportti 4 A, 7. krs 00240 HELSINKI Tel. 09 615 516 etunimi.sukunimi@mielenterveysseura.fi www.mielenterveysseura.fi

Lönnrotinkatu 9 D 18 00120 HELSINKI Tel. 09 684 4380 etunimi.sukunimi@yt-ry.fi www.yt-ry.fi

Suomen Pakkausyhdistys ry

Jäteveden käsittelyä Sewage treatment

TOIMIALAHAKEMISTO

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry

Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer RY Ratavartijankatu 2 00520 HELSINKI Tel. 020 129 9279 info@ekonomit.fi www.ekonomit.fi

Ritarikatu 3 b A 2 00170 HELSINKI Tel. 09 684 0340 info@pakkaus.com www.pakkaus.com

Suomen Palomiesliitto SPAL ry Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry.

Vernissakatu 6 01300 VANTAA Tel. 09 867 8880 toimisto@palomiesliitto.fi www.palomiesliitto.fi

Nuijamiestentie 5 B 00400 HELSINKI Tel. 010 279 3300 Fax 09 477 2314 www.fysi.fi fysi.info@fysi.fi Ammattialajärjestöt

Suomen Sydänliitto ry. PL 50 00621 HELSINKI Tel. 09 752 7521 www.sydanliitto.fi Terveyden edistäminen

Suomen Isännöintiliitto ry Runeberginkatu 5, 5. krs 00100 HELSINKI etunimi.sukunimi@isannointiliitto.fi www.isannointiliitto.fi

Suomen Teatterit ry Meritullinkatu 33 00170 HELSINKI Tel. 09 2511 2150 Fax 09 2511 2155 info@suomenteatterit.fi www.suomenteatterit.fi

Suomen Kiinteistöliitto ry. Annankatu 24 00100 HELSINKI Tel. 09 1667 6216 Fax 09 1667 6400 etunimi.sukunimi@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoliitto.fi

Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry. Hämeentie 157, 6 krs 00560 HELSINKI Tel. 029 007 4920 ona@lukkoliikkeet.fi mikael@lukkoliikkeet.fi www.lukkoliikkeet.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Finlands Fastighet Annankatu 24, 4. krs 00100 HELSINKI Tel. 09 530 8500 Fax 09 5308 5050 etunimi.sukunimi@skvl.fi liitto@skvl.fi www.skvl.fi

Suomen Vesilaitosyhdistys ry Ratamestarinkatu 7 b 00520 HELSINKI Tel. 09 868 9010 Fax 09 8689 0190 www.vvy.fi osmo.seppala@vvy.fi

Suomen Kotiseutuliitto Ry Kalevankatu 13 A 5 00100 HELSINKI Tel. 09 612 6320 Fax 09 6126 3250 etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi www.kotiseutuliitto.fi

84

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Oy Slamex Ab Asentajankatu 4 15520 LAHTI Tel. 09 343 6200 Fax 09 3436 2020 slamex@slamex.fi www.slamex.fi

Jäähdytyslaitteet ja lämpöpumput Cooling equipment and heat pumps Chiller Oy Louhostie 2 04300 TUUSULA Tel. 09 274 7670 Fax 09 2747 6777 chiller@chiller.fi www.chiller.fi

Kaasuja ja kaasulaitteita Service activities incidental to oil and gas extraction excluding surveying Oy FinnFlame Ab Luomanportti 3 02200 ESPOO Tel. 09 525 9360 Fax 09 5259 3636 tilaus@finnflame.fi www.finnflame.fi Kaasutyökalut, -grillit, ja -lämmittimet.

Wilhtom Oy Olarinluoma 16 F 02200 ESPOO Tel. 09 420 8075 Fax 09 4124 4040 wilhtom@wilhtom.fi www.wilhtom.fi Kaasulaitteiden maahantuonti, asennukset - huollot - varaosat


HYVÄSTI HAKUAMMUNTA. TERVETULOA TÄYSOSUMAT.

Asianajotoimisto Juutilainen & Co. Oy PL 800, 00101 HELSINKI Tel. 09 682 9140 www.jlaw.fi jaana.juutilainen@jlaw.fi

Miten parannat asiakaspalvelua ja kustannustehokkuutta?

Oletko harkinnut verkkolaskutukseen siirtymistä?

Rahaliikenteen sujuminen on yritykselle ensiarvoisen tärkeää. Neopostin ePalvelulla laskuista voidaan toimittaa verkkolaskuina noin 75%.

Cleanosol Oy Karhutie 1 C, 01900 NURMIJÄRVI Tel. 040 551 5547 www.cleanosol.com info@cleanosol.fi

Älä mieti enää. Aika on rahaa – ota heti yhteyttä asiantuntijaamme!

KATSO YHTEYSTIEDOT TÄÄLTÄ. www.neopost.fi


KAHVILOITA Tel. 09 731 0130 Fax 09 7310 1320 etunimi.sukunimi@votg.de www.votg.de Kansainväliset säiliökuljetukset.

Kahviloita Cafes Lottavakka Oy

TOIMIALAHAKEMISTO

Mannerheimintie 93 00270 HELSINKI Tel. 09 274 1077 lottamuseo@lottamuseo.fi www.lottamuseo.fi Kahvila- ja museopalvelut Lottamuseossa. www.lottasaatio.fi etunimi.sukunimi@lottasaatio.fi Lotta Säätiö tarjoaa: Kuntoutusta, avustusta Lotille ja pikku-Lotille.

Tel. 0400 442 799 Vesikatot mantyla@katot.fi www.katot.fi

Porvoon Vaskisepät Oy

Kansainvälistä veroneuvontaa International tax consultancy ACP Auditing & Consulting Oy PL 52 04251 KERAVA Tel. 044 035 4434 info@acp.fi www.acp.fi

Kahvin valmistuslaitteita Coffee makers

Katsastusta Vehicle inspections

Oy Moccamaster Nordic Ab A-Katsastus Group Oy

Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Tel. 020 759 7730 info.fi@moccamaster.com www.moccamaster.com

PL 200, Valimotie 9-11 00380 HELSINKI Tel. 075 323 2000 www.a-katsastus.com etunimi.sukunimi@a-katsastus.fi

Kaluste- ja huonekalumateriaalit Fixing and furniture materials Hahle Group Oy Hyttimestarinkuja 3 02780 ESPOO Tel. 020 180 9300 Fax 0201 809 301 www.kabinetti.fi www.hahle.com hahle@hahle.com Saranat, liukukiskot,laatikot ja mekanismit. Työtasot, laminaatit,reunanauhat sekä JOSADOOR-ovet, Kabinetti-säilytysjärjestelmät, keittiö- ja kylpyhuone altaat sekä kylpuhuonekalusteet. www.otsoson.com

Kattaustarvikkeita ja ruokailuvälineitä Tableware Duni Oy Elimäenkatu 29 00510 HELSINKI Tel. 09 8689 8125 Fax 09 146 2133 etunimi.sukunimi@duni.com www.duni.com Kattaus- ja kertakäyttötuotteet ja -tarvikkeet, elintarvikerasiat ja ruoan pakkauslaitteet.

Katto- ja vedeneristysrakentamista Roof and moisture isolation construction

Kansainvälistä kuljetusta International transport

Emäsalontie 271 06950 EMÄSALO Tel. 020 769 8830 porvoo@vaskisepat.fi www.vaskisepat.fi

Protan Oy Koivuhaantie 18 01510 VANTAA Tel. 0207 410 400 Fax 0207 410 410 etunimi.sukunimi@protan.fi www.protan.fi Katot ja katteet, Tekniset tekstiilit

Suomen Saneerauspalvelu Oy Lahnuksentie 215 01800 KLAUKKALA Tel. 050 465 4196 info@ulkoremontit.fi etunimi.sukunimi@ulkoremontit.fi www.ulkoremontit.fi

Uudenmaan KattoTeam Oy Halmetie 6 B 10 00700 HELSINKI Tel. 040 555 9485 uudemaan.kattoteam@elisanet.fi www.ukt.fi Kattopeltiasennukset

Kauneudenhoitopalveluja Beauty care services Elegia Day Spa Oy Fredrikinkatu 20 00120 HELSINKI Tel. 09 666 050 info@elegiadayspa.fi www.elegiadayspa.fi

Nordic Waterproofing Oy DSV Road Oy

Äyritie 12 b 01510 VANTAA Tel. 010 851 1000 etunimi.sukunimi@kerabit.fi www.kerabit.fi

PL 142 01511 VANTAA Tel. 020 738 8388 Fax 020 738 8800 info@fi.dsv.com www.dsv.fi

Kattotöitä Roofing

JF Hillebrand Finland Oy Seilorinkatu 1 A 00980 HELSINKI Tel. 09 565 7830 m.maaranto@hillebrandgroup.com www.jfhillebrand.com

Aito Peltikatto MT Oy

DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy

Kattotutka Oy

Pursimiehenkatu 17 B 00150 HELSINKI Tel. 0400 438 092 www.aitopeltikatto.fi

PL 173 01511 VANTAA Tel. 09 825 561 Fax 09 8255 6500 dachser.finland-asl@dachser.fi www.dachser.fi

Äyritie 12 A 01510 VANTAA Tel. 010 680 4000 www.kattotutka.fi helsinki@kattotutka.fi

Rakennuspalvelu Jarmo Mäntylä Oy

VOTG Finland Oy

Uomatie 11 01600 VANTAA

Telitie 3 04300 TUUSULA

86

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Ihoakatemia/ Helsinki Day Spa Mannerheimintie 5 C, 6 krs 00100 HELSINKI Tel. 010 616 8989 puh. 010 616 8986 Kauneuskeskus puh. 09 685 0630 Day Spa www.ihoakatemia.fi www.antiage.fi www.ihonet.fi www.dayspa.fi Esteettinen ihonhoito, plastiikkakirurgia ja ihonhoitotuotteet.

Kauppakeskuksia Shopping centers Forum Capita Oy Mannerheimintie 20 A 1 00100 HELSINKI Tel. 09 565 7450 etunimi.sukunimi@forum.fi www.forumcapita.fi www.forum.fi


KAUPPAKESKUKSIA Kauppakeskus Sello Leppävaarankatu 3-9 02600 ESPOO Tel. 010 424 6700 kauppakeskustoimisto@sello.fi www.sello.fi

Kaupunkeja ja kuntia Cities, towns and municipalities Espoon kaupunki

Helsingin kaupunki PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Tel. 09 3103 6306 elinkeinopalvelu@hel.fi www.hel.fi/elinkeinopalvelu YritysHelsinki Kaisaniemenkatu 6 A www.yrityshelsinki.fi

Karkkilan kaupunki PL 50 03601 KARKKILA Tel. 09 4258 3600 etunimi.sukunimi@karkkila.fi www.karkkila.fi

Kauniaisten kaupunki PL 1 02701 KAUNIAINEN Tel. 09 50 561 Fax 09 505 6535 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi www.kauniainen.fi www.grankulla.fi

Keravan kaupunki PL 123 04201 KERAVA Tel. 09 29 491 kerava@kerava.fi www.kerava.fi Elinkeinoasiat: tel. 040 318 2588

Loviisan kaupunki PL 77 07901 LOVIISA Tel. 019 5551 Fax 019 535 791 kaupunki@loviisa.fi www.loviisa.fi

etunimi.sukunimi@imcd.fi www.imcd.fi Erikoiskemikaalit

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.

Nynas Oy

Salomonkatu 17 A, 10. krs 00100 HELSINKI Tel. 09 4763 0400 tieke@tieke.fi www.tieke.fi Riippumaton ja puolueeton tietoyhteiskunnan kehittäjä.

Oy Sika Finland Ab

Keittiökalusteiden valmistusta ja myyntiä Manufacturers and sales of kitchen furniture

PL 49 02921 ESPOO Tel. 09 511 431 Fax 09 5114 3300 sukunimi.etunimi@fi.sika.com www.sika.fi

Menon Oy

SNF Finland Oy

Runeberginkatu 43 B 9 00100 HELSINKI Tel. 0400 227 213 www.puustelli.com saneerausprojektit@puustelli.com

Mannerheimintie 40 A 36 00100 HELSINKI Tel. 09 4365 3370 Fax 09 4365 3371 www.snf-finland.fi info@snf-finland.fi

Kemiallisten tuotteiden tukkukauppaa Wholesale suppliers of chemicals

Kemianteollisuutta Chemical industry

Bang & Bonsomer Group Oy

Kemira Oyj

Itälahdenkatu 18 A 00210 HELSINKI Tel. 09 681 081 company@bangbonsomer.fi www.bangbonsomer.com

PL 330, Porkkalankatu 3 00101 HELSINKI Tel. 010 8611 Fax 010 862 1124 www.kemira.com etunimi.sukunimi@kemira.com

BASF Oy Tammasaarenkatu 3 00180 HELSINKI Tel. 09 615 981 www.basf.com

Candor Oy Hiojankuja 3 02780 ESPOO Tel. 09 819 0720 Fax 09 811 916 info@candor.fi www.candorsweden.com

Oy Celego Ab Eteläinen salmitie 1 02430 MASALA Tel. 09 348 6900 Fax 09 853 2100 www.celego.fi info@celego.fi

Finnoleum Oy

Hyryläntie 16, PL 60 04301 TUUSULA Tel. 09 87 181 kirjaamo@tuusula.fi www.tuusula.fi

Äyritie 8 A 01510 VANTAA Tel. 09 3540 1140 Texaco-virallinen edustaja suomessa. Texaco-voiteluaineet ja jäähdytinnesteet. www.finnoleum.fi

Vantaan kaupunki

IMCD Finland Oy

Asematie 7 01300 VANTAA Tel. 09 839 2728 www.vantaanleija.fi www.yritysvantaa.fi

Keilaranta 19 02150 ESPOO Tel. 09 2515 1615 Fax 09 2515 1699

Tuusulan kunta

Äyritie 12 B 01510 VANTAA Tel. 020 743 3310 Fax 0207 433 320 www.nynas.com

TOIMIALAHAKEMISTO

PL 660 02070 ESPOON KAUPUNKI Tel. 09 81 621 Fax 09 8163 8003 etunimi.sukunimi@espoo.fi www.espoo.fi

Kehitysyhtiöitä Development companies

ROAL Oy Valta-akseli 6 (tehdas) 05200 RAJAMÄKI Tel. 09 290 420 Postiosoite: Tykkimäentie 15b (Biotalo) 05200 Rajamäki etunimi.sukunimi@roal.fi www.roal.fi ROAL valmistaa entsyymejä teollisuuden käyttöön.

Teknos Group Oy PL 107 00371 HELSINKI Tel. 09 506 091 etunimi.sukunimi@teknos.fi www.teknos.com Korkealuokkaisia maaleja ja pinnoitteita teollisuudelle, ammattimaalareille ja kuluttajille.

Keräilyrahoja ja mitaleja Collectible coins and medals Oy Nordic Moneta Ab PL 770 00101 HELSINKI Tel. 010 808 040 www.suomenmoneta.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

87


KIERRÄTYSTÄ Kierrätystä Recycling Onni Forsell Oy Jussilantie 5 05200 RAJAMÄKI Tel. 09 276 6980 Fax 09 290 3138 etunimi.sukunimi@onniforsell.fi www.onniforsell.fi Myös varastotilan vuokrausta.

TOIMIALAHAKEMISTO

Lintulahdenkatu 5 A, PL 237 00531 HELSINKI Tel. 0205 8111 www.senaatti.fi www.senaattimyy.fi

Rahtitie 3, PL 190 01531 VANTAA Tel. 020 708 000 Fax 020 708 3995 etunimi.sukunimi@lak.fi www.lak.fi Toimitilojen vuokrausta

Kisällintie 7 04500 KELLOKOSKI Tel. 09 274 4580 Fax 09 2744 5850 reijo.ketola@paketo.com www.paketo.com Nestekonttien ja tynnyreiden kunnostus ja myynti.

Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy Kuntokuja 4 01280 VANTAA Tel. 09 342 4210 www.lansimaenkiinteistopalvelu.fi

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy Mikonkatu 15 B 00100 HELSINKI Tel. 09 6162 3500 info@rinkiin.fi www.rinkiin.fi Pakkausten hyötykäytön tilastointi ja pakkausalan yritysten rekisteröinti

Perkkaan Huolto Oy Miekka 2 02600 ESPOO Tel. 09 540 4910 Fax 09 5404 9114 www.perkkaanhuolto.fi Myös isännöintipalvelut Huoltopäivystys 0400 443 344

Stena Recycling Oy Äyritie 8 C 01510 VANTAA Tel. 010 802 323 Fax 09 827 5461 asiakaspalvelu@stenarecycling.fi www.stenarecycling.fi Vantaa palveluyksikkö Hakintie 2, 01380 Vantaa puh. 010 778 0122

Pähkinähoito Oy Koivuvaarankuja 2 01640 VANTAA Tel. 0600 550 745 asiakaspalvelu@pahkinahoito.fi www.pahkinahoito.fi

Rata ja Talohuolto RTH Oy Suopolku 1 00240 HELSINKI Tel. 09 726 0470 rth@rthoy.com www.rthoy.com

Suomen Palautuspakkaus Oy PL 119 (Pasilanraitio 9 B) 00241 HELSINKI Tel. 09 868 9860 www.palpa.fi www.ekopullo.fi www.pantilliset.fi Pantillisten juomapakkausten palautus ja kierrätys.

RTK-Palvelu Oy

Kiinnikkeitä Fastenings fischer Finland Oy

Kiinteistöalan palveluja Real estate services Asme Tiimi Oy Gyldenintie 10 E 70 00200 HELSINKI Tel. 09 4789 0400 ame@co.inet.fi www.asmetiimi.fi

Vartimar Oy Martinkyläntie 39 a 01720 VANTAA Tel. 09 754 2345 Fax 09 754 4299 www.kolumbus.fi/vartimar Kiinteistökehitys

Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy Tyynylaavantie 20 00980 HELSINKI Tel. 010 821 3500 Fax 09 586 2137 info@vuo-kiinteistopalvelut.fi www.vuo-kiinteistopalvelut.fi

Kiinteistöautomaatiota Real estate automation HK-Säätö Oy Kilonkallio 3 A 02610 ESPOO Tel. 020 778 0880 kari.malinen@hksaato.fi www.hksaato.fi

Kiinteistöjen arviointia Real estate assessment Maanomistajien Arviointikeskus Oy Revontulentie 8 A 02100 ESPOO Tel. 020 741 1050 asiakaspalvelu@arviointikeskus.fi www.arviointikeskus.fi

Kiinteistöjen huolto Real estate maintenance LSH-Yhtiö Oy

Heikkiläntie 7 A 00210 HELSINKI Tel. 029 029 4000 www.rtkpalvelu.fi Siivous- , kiinteistö ja kiinteistötekniset palvelut.

Hietalahdenkatu 12 00180 HELSINKI Tel. 09 694 7451 paavo.vahatiitto@saunalahti.fi www.lsh-yhtio.fi 0400 601822

Secon Oy

Kiinteistöjen ja asuntojen välitystä Housing and real estate agencies

PL 61, Opastinsilta 12 00521 HELSINKI Tel. 010 421 1900 etunimi.sukunimi@secon.fi www.secon.fi -Kulunvalvonta- ja turvajärjestelmien pääkäyttöpalvelut -Kiinteistöjen tukipalvelut -Turvallisuuspalvelut -Vartiointipalvelut -Tilanhallintapalvelut -Muuttopalvelut -Kalusteasennukset -Henkilökorttipalvelut

Suomalaistentie 7 B 02270 ESPOO Tel. 020 741 4660 Fax 020 741 4669 etunimi.sukunimi@fischerfinland.fi www.fischerfinland.fi Kiinnitystarvikkeita

Kauppakamarin Vuosikirja

Senaatti-kiinteistöt

Aleksanterinkatu 15 B, 8. krs. 00100 HELSINKI Tel. 010 522 0100 info@catella.fi www.catella.fi Kiinteistöjen välitystä ja arviointia.

Lentoasemakiinteistöt Oyj

Paketo Oy

88

Catella Property Oy

Asumaan.fi - Area m2 Oy LKV Ilmarinkatu 10 00100 HELSINKI Tel. 010 622 4000 Hannu Vaahtio Gsm 0400 555 311 hannu.vaahtio@asumaan.fi www.asumaan.fi Vuokrauspalvelu: Tel. 010 622 4030

Céline Oy Ab Yrjönkatu 32 E 46 00100 HELSINKI Tel. 050 352 2996 peter.stenberg@celine.fi www.celine.fi

2016


KIINTEISTÖJEN JA ASUNTOJEN VÄLITYSTÄ Kiinteistönvälitys Timo Helander Ky Pisteenkaari 4 01300 NUMMELA Tel. 09 222 7007 timo.helander@helanderlkv.fi www.helanderlkv.fi

Huoneistomedia LKV, HM-Group Oy Käenkuja 8 A 00500 HELSINKI Tel. 040 300 4301 www.huoneistomedia.fi hallinto@huoneistomedia.fi

Aku Korhosen tie 8 00440 HELSINKI Tel. 09 584 6100 info@intermediator.fi etunimi.sukunimi@intermediator.fi www.intermediator.fi Instagram: intermediator_toimitilat

LKV Kauko Koskinen Oy Malminkaari 5 00700 HELSINKI Tel. 09 351 1155 Fax 09 351 1153 etunimi.sukunimi@lkvkaukokoskinen.fi www.lkvkaukokoskinen.fi Ammattitaitoista ja luotettavaa kiinteistövälitystä ja arviointia yli 30 vuoden kokemuksella

Stina Poutiainen Oy Puistokatu 11a A 2 00140 HELSINKI Tel. 09 7518 3511 stina@stinapoutiainen.fi www.stinapoutiainen.fi

Scasi Oy LKV Mannerheiminkatu 1 06100 PORVOO Tel. 010 270 1900 scasi@scasi.fi www.scasi.fi

Ailecon Oy Huvilakatu 25 00150 HELSINKI Tel. 040 500 3022 aj.lehti@ailecon.fi www.ailecon.fi Kokonaisvaltaista neuvontaa kiinteistösi kehittämiseen ja uusimiseen.

Kiinteistönhoitoa ja kiinteistönhoitotuotteita Building caretaking services and related equipment Cosci-tuning Oy Levytie 6 C 00880 HELSINKI Tel. 09 321 5952 Fax 09 340 5952 asiakaspalvelu@coscituning.com www.coscituning.com Päivystys 24h 0500 931 113

Kiinteistö- ja talonhoito Oy Lauttasaarentie 47 00200 HELSINKI Tel. 020 755 8670 kiinteisto.talonhoito@saunalahti.fi www.kiinteistohuoltolauttasaari.fi

Martinlaakson Huolto Oy Kukintie 3 01620 VANTAA Tel. 09 878 051 asiakaspalvelu@martinlaaksonhuolto.fi www.martinlaaksonhuolto.fi

Soukan Huolto Oy Soukantie 13 02360 ESPOO Tel. 09 801 3044 asiakaspalvelu@soukanhuolto.fi www.soukanhuolto.fi

Anu Siekkeli Lkv Oy Minervankatu 2 A 10 00100 HELSINKI Tel. 0400 481 380 anu.siekkeli@gmail.com

Kiinteistösijoitustoimintaa Real estate investments Genesta Property Nordic Oy

Leankatu 3 00240 HELSINKI Tel. 020 161 2280 etunimi.sukunimi@asokodit.fi www.asokodit.fi

Merimiehenkatu 36 D 00150 HELSINKI Tel. +358 9 611 28 Fax +358 9 611 281 etunimi.sukunimi@genesta.fi www.genesta.fi Kiinteistösijoitus sekä vuokraustoiminta

Marja Tolvanen Oy LKV

Kiinteistökomppania Oy

Westendintie 99-101 02160 ESPOO Tel. 09 435 5120 Fax 09 4355 1212 info@marjatolvanen.fi www.marjatolvanen.fi

Veneentekijäntie 14 00210 HELSINKI Tel. 040 310 0003 www.kiinteistokomppania.fi www.fastighetskompagniet.fi

Asokodit / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

Fax 020 431 3303 etunimi.sukunimi@sponda.fi www.sponda.fi Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liikeja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytyksiä asiakkaiden menestykselle.

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj

TOIMIALAHAKEMISTO

Intermediator Oy

Kiinteistökehityksen konsultointia Real estate consulting

Suomalaistentie 7 02270 ESPOO Tel. 020 742 0720 Fax 0207 420 739 etunimi.sukunimi@tallberg.fi www.kiinteistot.tallberg.fi Kiinteistösijoitusta.

Valad Finland Oy Salomonkatu 17 A 00100 HELSINKI Tel. 010 387 6000 Fax 010 387 6009 etunimi.sukunimi@valad.fi www.valad.fi Toimitilavuokraus, kiinteistömanageeraus

Kirjakauppoja Bookshops Booky.fi Oy Hermannin Rantatie 12 A, 5.krs 00580 HELSINKI Tel. 075 756 3609 Pikakirjakauppa Booky.fi asiakaspalvelu@booky.fi

Kirjansitomoja Bookbinderies Kirjastamo Oy Sienitie 52 00760 HELSINKI Tel. 09 388 1661 kirjastamo@saunalahti.fi

Kiviä ja kiviasennusta Stones and stone fitting manufacture of household appliances Kiviveistämö Levander Oy Pihlajamäentie 32 A 00710 HELSINKI Tel. 09 387 6284 Fax 09 387 1541 www.kivilevander.fi

Seler Clean Oy Isonkiventie 21 04250 KERAVA Tel. 040 310 0140 www.seler.fi Kivi- ja betonilattioiden korjaus- ja hiontatyöt

Sponda Oyj PL 940 00101 HELSINKI Tel. 020 43 131

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

89


KODINKONEIDEN HUOLTOA, KORJAUSTA JA VALMISTUSTA Kodinkoneiden huoltoa, korjausta ja valmistusta Domestic appliance maintenance, repairs and manufacturing Whirlpool Nordic Oy Tel. 09 61336 11 www.whirlpool.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

B&W Group Finland Oy Uudenmaankatu 4-6 00120 HELSINKI Tel. 020 743 0075 Fax 020 743 0077 info@bwgroup.fi www.bwgroup.fi

Sannäsin Kartano Oy

Koneet ja laitteet ympäristön hoitoon ja rakentamiseen Machinery and equipment for environmental maintenance

Union Catering Oy Unioninkatu 33 00170 HELSINKI Tel. 010 548 6200 myynti@union.fi www.union.fi Kokouspalvelut Juhlapalvelut Saunatilat ja uima-allas

Candy Hoover Oy Tietäjäntie 2, 4. krs 02130 ESPOO Tel. 09 439 3000 Fax 09 4393 0030 myynti@candyhoover.fi www.candyhoover.fi

Kokouspalvelut Conference services

Kokous- ja kongressipaikkoja Conference centres

Kokouspiste Oy

Visit Espoo Innopoli 2, Tekniikantie 14 02150 ESPOO Tel. 09 8164 7230 kokousespoo@espoo.fi www.kokousespoo.fi www.visitespoo.fi Ideat ja vinkit kokous- ja kongressijärjestelyihin sekä vapaa-ajan matkailuun Espoossa.

Finlandia-talo Oy Mannerheimintie 13 E 00100 HELSINKI Tel. 09 40241 sales@finlandiatalo.fi www.finlandiatalo.fi www.finlandiahall.fi

Amerintie 1 04320 TUUSULA Tel. 040 450 8855 www.kokouspiste.fi toimisto@kokouspiste.fi Palvelemme kokousten, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjiä yhdessä luotettavien yhteistyökumppaniemme kanssa.

Kompressoreiden myyntiä ja huoltoa Sales and maintenance of compressors Oy Atlas Copco Kompressorit Ab Itäinen Valkoisenlähteentie 14 A 01380 VANTAA Tel. 020 718 9200 www.atlascopco.fi kompressori.fi@fi.atlascopco.com

Hotelli Gustavelund Kirkkotie 36 04310 TUUSULA Tel. 09 273 751 reception@gustavelund.fi sales@gustavelund.fi www.gustavelund.fi

Helsingin Painehuolto HPH Oy

Taidetehdas Porvoo Event Factory Oy Ab Läntinen Aleksanterinkatu 1 06100 PORVOO Tel. 010 231 8200 www.taidetehdas.fi myyntipalvelu@taidetehdas.fi Taidetehdas on kansainvälinen kulttuuri- ja kongressikeskus suuriin kohtaamisiin ja inspiroiviin tilaisuuksiin ripauksella taidetta.

Jäähdytintie 4 00770 HELSINKI Tel. 09 388 3800 Fax 09 388 3844 www.hph.fi etunimi.sukunimi@hph.fi

Kone- ja prosessisuunnittelua Machine and process design Elomatic Oy Vernissakatu 1 01300 VANTAA Tel. 010 395 7600 Fax 010 395 7620 henrik.bacher@elomatic.com www.elomatic.com

Kroksnäs Kokouskartano Kroksnäsintie 319 06200 PORVOO

Kauppakamarin Vuosikirja

Sirius Engineers Oy

Sannaistentie 540 07310 SANNAINEN Tel. 0800 555 115 etunimi.sukunimi@sannaskartano.fi www.sannaskartano.fi Monipuolinen ja tasokas kokoushotelli

Kodintekniikkaa Household appliances

90

Tel. 050 65255 www.kokouskartano.fi info@kokouskartano.fi Stor-Kroksnäs Kokouskartano tarjoaa kokoustilat, majoitusta ja ruokailua Porvoon sisäsaaristossa tunnin matkan päästä Helsingistä.

2016

Vapaalantie 2 B 19 01650 VANTAA Tel. 0400 845 835 etunimi.sukunimi@siriusengineers.com www.siriusengineers.com Projektinjohtopalvelut

Oy J-Trading Ab Kuriiritie 15 01510 VANTAA Tel. 0207 458 600 Fax 0207 458 650 etunimi.sukunimi@j-trading.fi www.j-trading.fi Myymme ja markkinoimme ympäristön hoito- ja kunnossapitokoneita sekä laitteita. Suoritamme myös asennuksia ja turvatarkastuksia.

Woodsman Oy- Motorcenter Espoonlahti Sillankorva 15 02300 ESPOO Tel. 09 810 088 www.woodsman.fi asiakaspalvelu@woodsman.fi Woodsman Oy on vuonna 2004 perustettu metsä- ja puutarhakoneiden erikoisliike Espoossa.

Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta Agency trade of machinery and equipment Kiertopaine Oy Koivulehdontie 17 01510 VANTAA Tel. 010 424 4300 petri.peltola@kiertopaine.fi www.kiertopaine.fi

Koneiden ja laitteiden myyntiä ja vuokrausta Machinery and equipment rentals and sale Koillisen Villa&Baukammer Oy Reserviläisentie 14 C 4 02660 ESPOO Tel. 0400 518 689 timo.palosaari@baukammer.fi www.baukammer.fi

Lainapeite Oy Kiilaniityntie 2 02920 ESPOO Tel. 010 809 900 mail@lainapeite.fi www.lainapeite.fi Halleja, suojapeitteitä, telttoja, telttavuokrausta, vuokrakalusteita, sääsuojia.


KONEIDEN JA LAITTEIDEN TUKKUKAUPPAA Koneiden ja laitteiden valmistusta Manufacturers of machinery and equipment

Diamond Power Finland Oy

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy

Ohtolankatu 1 01510 VANTAA Tel. 020 198 3550 etunimi.sukunimi@diamondpower.fi www.diamondpower.co.uk

Hiomotie 32 00380 HELSINKI Tel. 020 779 0180 jaakko.savisaari@atlas-elektronik.com www.finland.atlas-elektronik.com

Laakeri-Center Oy Ab

Ensto Enervent Oy Ab

Laippatie 7 00880 HELSINKI Tel. 010 346 6690 Fax 010 346 6680 etunimi.sukunimi@laakeri-center.fi www.laakeri-center.fi Avoinna: Arkisin klo 8-16

Kipinätie 1 06150 PORVOO Tel. 020 752 8800 etunimi.sukunimi@ensto.com enervent@ensto.fi www.enervent.fi Ilmastointilaitteiden valmistus

Machinery Oy

Geomachine Oy

Ansatie 5, PL 560 01741 VANTAA Tel. 020 163 0427 Fax 020 163 0490 www.machinery.fi company.mail@machinery.fi etunimi.sukunimi@machinery.fi

Hiekkakuopantie 4, PL 131 04301 TUUSULA Tel. 09 274 6710 office@geomachine.fi www.geomachine.fi Kallio- ja maaperätutkimuskairakoneet sekä malminetsintä- ja lämpökaivoporakoneet.

J K Pajarinen & Co

Koneistamoja Machining

Veneentekijäntie 6, PL 49 00211 HELSINKI Tel. 09 681 8880 Fax 09 681 88810 BaltControl Oü BaltControl SIA mikes@jkpajarinen.fi www.jkpajarinen.fi Nesteiden ja kaasujen mittausja siirtolaitteita

SPX Flow Technology Finland Oy PL 119 01601 VANTAA Tel. 0400 206 437 etunimi.sukunimi@spxflow.com www.spx.fi SPX 24h päivystävä asiakaspalvelu vastaa numerosta +45 70 278 278

Oy Telva Ab Arentitie 3 00410 HELSINKI Tel. 0207 939 300 Fax 0207 939 399 info@telva.fi www.telva.fi

Oy Tomra Ab Elannontie 5 01510 VANTAA Tel. 09 825 4820 myynti@tomra.com huolto@tomra.com www.tomra.fi

Vestek Oy Ab Martinkuja 4, 02270 ESPOO Tel. 09 887 0120 Fax 09 8870 1291 vestek@vestek.fi www.vestek.fi

Corvilla Oy Ahertajantie 5 01800 KLAUKKALA Fax 09 2766 6066 www.corvilla.fi Toimintamme keskittyy asiakkaidemme yksilöllisten piensarjojen ja yksittäistuotteiden koneistukseen ja pintakäsittelyyn.

Konepajateollisuutta ja metallitöitä Engineering industry and manufacture of metal products Componenta Oyj Panuntie 4 00610 HELSINKI Tel. 010 40 300 Fax 010 403 2832 fi.sales@componenta.com www.componenta.com

Helsingin Hammaspyörä Oy Akkutie 20 00770 HELSINKI Tel. 010 292 3150 Fax 010 292 3159 myynti@hammaspyora.fi www.hammaspyora.fi

Oy Jarmax Ab Ltd Kuninkaantie 44 02940 ESPOO Tel. 0400 706 156 Fax 09 863 2434 markus.savunen@jarmax.inet.fi www.jarmax.fi

Metalliasennus Kemell Oy Sienitie 27 00760 HELSINKI Tel. 0400 662 960 etunimi.sukunimi@kemell.fi www.kemell.fi Olemme erikoistuneet teräsrakentamiseen

Maillefer Extrusion Oy Ensimmäinen savu, PL 176 01511 VANTAA Tel. 09 8866 5600 Fax 09 8866 5771 info.finland@maillefer.net www.maillefer.net Kaapelikoneet

TOIMIALAHAKEMISTO

Koneiden ja laitteiden tukkukauppaa Wholesale suppliers of machinery and equipment

Metso Oyj PL 1220, Fabianinkatu 9 A 00101 HELSINKI Tel. 020 484 100 Fax 0204 84 101 etunimi.sukunimi@metso.com www.metso.com Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-,öljyja kaasu- sekä kivenmurskausalalla.

Metallityöliike Tom Nyberg Ky Tolkkistentie 807 06750 TOLKKINEN Tel. 020 741 9090 etunimi.sukunimi@nybergs.inet.fi

Konevuokrausta Machinery and equipment rentals Minikone Oy Vasamakuja 1 01740 VANTAA Tel. 0400 402 084 seppo.patama@minikone.com www.bobcat-rent.com Maansiirtokoneiden vuokrausta.

Konservointia Conservation Konservointi T.Sonninen Oy ESPOO Tel. 0400 482 977 konservointi@sonninen.fi www.sonninen.fi

Konsultointia Consultancy Atao Oy Business Park Kehämylly, Vantaankoskentie 14 01670 VANTAA Tel. 010 231 0080 info@atao.fi www.atao.fi Atao Oy on asiantuntijayritys, joka tuottaa ISO-standardin mukaisia hallintajärjestelmiä.

webCRM Kukkumäenrinne 1 D 02280 ESPOO Tel. 040 777 2361 juhani.lamminmaki@webcrm.com www.webcrm.fi Asiakkuuden hallinnan ratkaisut

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

91


KONSULTOINTIA Expericon Oy

Ramse Consulting Oy

Eteläranta 12 00130 HELSINKI Tel. 09 4540 0540 auli.antila@expericon.fi www.expericon.fi Ammattilaisten etsintätoimisto.

Bertel Jungin aukio 7 02600 ESPOO etunimi.sukunimi@ramse.fi www.ramse.fi Katso kaikki yhteystiedot kotisivuilta!

Rapal Oy Foex Indexes Oy

Hevosenkenkä 3 02600 ESPOO Tel. 09 612 2522 Fax 09 6122 5289 etunimi.sukunimi@rapal.fi www.rapal.fi Rakennetun ympäristön taloudenhallinta ( toimitilat ja infra ).

TOIMIALAHAKEMISTO

Mannerheimintie 40 D 85 00100 HELSINKI Tel. 09 439 1030 Fax 09 4391 0340 info@foex.fi www.foex.fi Pulp and Paper packaging and bio-Index Provider

Sematnetworks Oy Lynton & Mead Oy Jokiniementie 19 C 00650 HELSINKI Tel. 040 356 4590 www.lyntonmead.com Lynton & Mead offers high quality business and IT consultancy services to its clients on telecom, , finance and health care field.

Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Tel. 010 322 8890 jani.rathgeber@sematgroup.com www.sematgroup.com Projektinjohtopalvelut Projektivalmennukset Projektitoiminnan kehittäminen Projektiresurssit

Mirafor Associates Oy

Vuokra Johtamisen Erikoispalvelut

Poutamäentie 7 F 00360 HELSINKI Tel. 040 557 6997 rainer.ketola@mirafor.com www.mirafor.com Yritysarkkitehtuuri Tiedon mallinnus

Koivumäentie 1 J 06450 PORVOO Tel. 0400 893 963 info@vjep.fi www.vjep.fi Johtaminen palveluna

Konttipalvelua Container handling

Nordic Source Osk Hiirakkotie 6 01200 VANTAA Tel. 040 5300 381 www.nordicsource.fi info@nordicsource.fi Yhteishankintapalvelut

Arctic Container Oy Komentosilta 1 00980 HELSINKI Tel. 0400 408 054 www.arcticcontainer.fi lotta.roos@arcticcontainer.fi Konttien myynti, korjaus ja muunnostyöt

Oy Nortecon Ab Kaisaniemenkatu 4 A, 7. krs 00100 HELSINKI Tel. 09 622 6210 www.nortecon.fi Kaupan ja kauppakeskusten suunnittelua ja kehittämistä. Toimitusjohtaja Tero Lassila

Finncontainers Oy Satamakaari 27 00980 HELSINKI Tel. 029 123 4300 www.finncontainers.fi Verkkokauppa: www.kontti.fi Konttien myynti ja vuokraus, konttikuljetukset.

Logisticar Oy Niittytie 13 A 01300 VANTAA Tel. 09 7749 2170 etunimi.sukunimi@logisticar.fi www.logisticar.fi Olemme toimitusketjun hallintaan, konsultointiin, valmennukseen ja ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut yritys.

Oy Marine Container Yard Ab Satamakaari 27 00980 HELSINKI Tel. 0207 698 070 Fax 0207 698 099 www.mcy.fi mcy@mcy.fi Myymme uusia ja käytettyjä merikontteja eri käyttötarkoituksiin. Suoritamme tarpeidenne mukaiset varustelu- ja muutostyöt, esimerkiksi vaihtolavakiskot, koukkuvetolaitteet, sähköistykset, eristykset, maalaukset ym.

Qvalia Oy Bulevardi 6 C 19 00120 HELSINKI Tel. 09 737 4000 info@qvalia.com www.qvalia.com Taloushallinnon konsultointipalveluja

92

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Korjausrakentamista Repair construction Rakennus Oy Isotalo Kaupintie 8 00440 HELSINKI Tel. 010 617 6000 www.rakennus-isotalo.fi etunimi.sukunimi@royi.fi Toimitilojen ja toimistorakennusten saneeraukset ja uudisrakentaminen

Vihdin Rakennusurakointi Oy Huhdanmäentie 11 03100 NUMMELA Tel. 050 511 0777 Fax 09 222 5956 Jorma Ratilainen Gsm 040 5117661 Korjaus- ja erikoisrakentaminen Timanttiporaus- ja sahaus

Koruja Jewelry Ibero Yhtiöt Oy Höyläämötie 11 A, PL 102 00381 HELSINKI Tel. 020 156 0600 etunimi.sukunimi@ibero.fi www.ibero.fi Korut, aurinkolasit, kauneudenhoitotarvikkeet ja muut asusteet.

Kosmetiikan tukkukauppaa Wholesale suppliers of cosmetics Sothys Salonki Kaisaniemenkatu 6 00100 HELSINKI Tel. 09 6229 4515 www.sothys-salonki.fi Sothys Bernard Cassiere Ma-Pe klo 10-18 (-20 sopimuksen mukaan) Lauantaisin 10-14 (-16 sopimuksen mukaan)

Kosmetiikka ja hygieniatuotteita Cosmetics and hygiene products Nordic Cosmetics Ltd Oy Kappelitie 6 D 02200 ESPOO Tel. 09 4155 3373 kuluttajapalvelu@nordiccosmetics.fi www.nordiccosmetics.fi

Kosmetiikkaa ja kosmeettisia laitteita Cosmetics and related equipment EH Tuonti Finland Oy Rynnästie 4 00870 HELSINKI Tel. 09 698 9629 Fax 09 698 3799 janne.hellgren@eh-import.fi www.eh-import.fi


KOSMETIIKKAA JA KOSMEETTISIA LAITTEITA Nordic BioCosmetic Production AB, Suomen sivuliike PL 12, Kutomotie 4 00381 HELSINKI Tel. 010 327 8440 Fax 010 327 8459 www.nordbiocos.fi Ihonhoitotuotteet, shampoot yms. Myös ECOCERT-sertifioidut

Amiedu PL 151 00381 HELSINKI Tel. 0207 461 200 asiakaspalvelu@amiedu.fi www.amiedu.fi Vaikuttavaa osaamista. Asiakaspalvelu 010 80 80 90

Suomen Coaching Instituutti SCI Keilaranta 4 02150 ESPOO Tel. 010 231 6930 hannu@suomencoachinginstituutti.fi liisa@suomencoachinginstituutti.fi www.suomencoachinginstituutti.fi Koulutus ja coaching.

Kotipalveluja Home services

Berlitz Language Services

Unelmaworks Oy Luotsikatu 16 A 00160 HELSINKI Tel. 050 322 9388 www.unelmaworks.com asiakaspalvelu@unelmaworks.com Kotisiivoukset, ikkunanpesut , muut kotipalvelut sekä toimistosiivoukset.

Väestöliiton Kotisisar Oy PL 849 00101 HELSINKI Tel. 020 799 5656 www.kotisisar.fi Väestöliiton Kotisisar Oy on kotipalvelu lapsiperheille, erikoisuutenamme on, että meillä on noin sata monitaitoista työntekijää, joista valitsemme sinulle ja perheellesi sopivimman.

Kotisivujen suunnittelua ja toteutusta Website design and implementation Sydweb Ab Raaseporintie 9 10600 Tammisaari Tel. 019 278 8100 info@sydweb.fi www.sydweb.fi

Mannerheimintie 5 C 00100 HELSINKI Tel. 09 668 9460 info@berlitz.fi www.berlitz.fi Kielikoulutuspalvelut yrityksille

Ab Connectare Oy PL 34 00301 HELSINKI Tel. 040 562 9642 christer.granlycke@connectare.com www.connectare.com

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PL 21210 00076 AALTO Tel. 09 47 001 Fax 09 4703 8512 etunimi.sukunimi@aalto.fi viestinta-biz@aalto.fi www.aalto.fi yrityssuhteet@aalto.fi

AEL Oy Kaarnatie 4 00410 HELSINKI Tel. 09 53 071 asiakaspalvelu@ael.fi www.ael.fi Johtava henkilöstön kehittämisen ja tekniikan alan kouluttaja.

Kaisaniemenkatu 4 A 00100 HELSINKI Tel. 020 779 2409 info@kesayliopistohki.fi www.kesayliopistohki.fi Avointa yliopistollista ja ammattikorkeakouluopetusta, kielikursseja, abiturienttikursseja, tietotekniikkaa, suomea ulkomaalaisille ja täydennyskoulutusta.

Kokona Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Tel. 040 716 6816 info@kokona.fi www.kokona.fi

Henkilöstöjohdon Ryhmä - HENRY ry. Pohjoisesplanadi 33 A, 3. krs 00100 HELSINKI Tel. 09 682 9020 www.henry.fi Yritysten ja yhteisöiden henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä vastaavien ammattilaisten yhdistys. HR-asiantuntijapalveluita

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Corellia Helsinki Oy Vilhonkatu 5 A 00100 HELSINKI Tel. 040 171 3360 Markkinoinnin, viestinnän ja julkaisutyön koulutus ja konsultointi. Adobe authorised training centre juha@corellia.fi www.corellia.fi

Espoon Esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys ry Pappilantie 2 02770 ESPOO Tel. 09 855 2859 etunimi.sukunimi@esko.fi www.esko.fi Teatteri- ja sirkustaiteen perusopetus

Goethe-Institut

Koulutusta Education

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

TOIMIALAHAKEMISTO

Tammasaarenkatu 3 00180 HELSINKI Tel. 09 3158 6399 asiakaspalvelu@oriflame.fi www.oriflame.fi

Oriflame Oy

Tel. 09 350 9210 opintotoimisto@liiketalousopisto.fi www.liiketalousopisto.fi

Salomonkatu 5 B 00100 HELSINKI Tel. 044 722 2710 info@helsinki.goethe.org www.goethe.de/finnland

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ratapihantie 13 00520 HELSINKI Tel. 09 229 611 etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi www.haaga-helia.fi Liiketalouden-, hotelli-, matkailu- ja ravintola-alan koulutus, tietotekniikan-, toimittaja-, johdon assistentti- sekä liikuntakoulutus, myyntityö, finanssi- ja talousalan koulutus.

Helmi Liiketalousopisto

Martinlaaksontie 36 01620 VANTAA Tel. 09 895 581 Fax 09 8955 8200 etunimi.sukunimi@mercuria.fi www.mercuria.fi

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda Sibeliuksenväylä 55 A 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 27 381 info@keuda.fi www.keuda.fi

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Malmin asematie 6 00700 HELSINKI Tel. 09 350 9290 Fax 09 351 1380 etunimi.sukunimi@kiinko.fi www.kiinko.fi

Kiljavan opisto Kotorannantie 49 05250 KILJAVA Tel. 09 276 251 www.kio.fi kiljavan_opisto@kio.fi Työelämän kehittämiseen erikoistunut kansanopisto

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Ratatie 22 01300 VANTAA Tel. 09 8868 7150 Fax 09 8868 7200 www.laurea.fi viestinta@laurea.fi

PL 87, Latokartanontie 12 00019 SSC

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

93


KOULUTUSTA Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 METROPOLIA Tel. 09 7424 5000 www.metropolia.fi etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

TOIMIALAHAKEMISTO

PL 77704, Lehtimäentie 1 D 02070 ESPOON KAUPUNKI Tel. 09 231 999 etunimi.sukunimi@omnia.fi www.omnia.fi

info@sovelto.fi Johtava suomalainen ICT-osaamisen keskus.

Tel. 09 754 4255 pakilan.kukkatalo@elisanet.fi www.pakilankukkatalo.fi

Helsingin Business College Oy Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

Seitlahden Kukkatalo Oy/ Porvoon Kukkatalo

Rautatieläisenkatu 5 00520 HELSINKI Tel. 09 1489 0200 www.businesscollege.fi

Puutarhakatu 9 06100 PORVOO Tel. 019 582 948 info@porvoonkukkatalo.fi www.porvoonkukkatalo.fi Aukioloajat: arkisin klo 8-19, la klo 8-19, su klo 9-17 Kukat ja kasvit toimi-ja asiakastiloihin, vihersisustussuunnitelmat, toimitukset sekä viherkasvien hoitosopimukset.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry Nuijamiestentie 3 A 00400 HELSINKI Tel. 044 336 7083 yhdistys@logy.fi www.logy.fi Näyttelyt, seminaari- ja koulutustapahtumat, Logistiikka-lehden julkaisu.

Optimi Training Oy Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7 00260 HELSINKI Tel. 09 680 2338 www.optimitraining.fi optimi@optimitraining.fi

Suomen Puheopisto Oy PI-johtamiskoulu/ Pellervo-Instituutti Oy Simonkatu 6, PL 77 00101 HELSINKI Tel. 020 413 2500 asiakaspalvelu@johtamiskoulu.fi www.johtamiskoulu.fi Jukka Suvitie 041 466 6026 Hanna Muukka 040 176 9998 Osuustoiminta, luottamushallinnonkoulutus, ajankohtaisseminaarit, yrityskohtainen koulutus ja hallituskoulutus.

Kalevankatu 54 00180 HELSINKI Tel. 09 434 2310 marsa.baeck@puheopisto.fi www.puheopisto.fi Suomen Puheopisto on viestintäosaamisen kehittäjä. Valmennamme tuloksellisuutta vuorovaikutukseenne.

Tekmil Oy WTC, Aleksanterinkatu 17, 6. krs 00100 HELSINKI Tel. 050 538 6243 www.tekmil.com info@tekmil.com Kieli- ja kulttuurikoulutusta

Oy Porvoo International College Ab Opistokuja 1 06100 PORVOO Tel. 019 529 9200 info@pointcollege.fi www.pointcollege.fi

Väestöliiton Familia Oy Rastor Oy Sturenkatu 21 00510 HELSINKI Tel. 0207 798 300 www.rastor.fi rastor@rastor.fi

PL 849 00101 HELSINKI Tel. 09 228 050 www.vaestoliitto.fi Julkaisutoimintaa Kondomikauppa

Ratekoulutus Oy

Vantaan ammattiopisto Varia

Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 HELSINKI Tel. 041 510 6466 www.ratekoulutus.fi Johtaminen ja esimiestyö, esiintyminen, tuotannonohjaus, tuotekehitys, laadunvarmistus, asiakashallinta, kehittäminen, myynti ja markkinointi, Viestintä ja sosiaalinen media, Ympäristö- ja turvallisuusasiat

Tennistie 1 01370 VANTAA Tel. 09 8392 3630 Fax 09 8392 4287 varia@vantaa.fi www.varia.fi

Kuivaus- ja vahinkopalvelua Drying and damage repair service Polygon Finland Oy Lyhtytie 22, PL 36 00741 HELSINKI Tel. 020 748 402 finland@polygongroup.com www.polygongroup.com/fi

Snellman-korkeakoulu Puuskakuja 14 00850 HELSINKI Tel. 09 621 1060 www.snellman-korkeakoulu.fi info@snellman-korkeakoulu.fi

Kukkakauppoja Florists

Sovelto Oyj Ratapihantie 11 00520 HELSINKI Tel. 042 422 121 www.sovelto.fi

94

Kauppakamarin Vuosikirja

Pakilan Kukkatalo/ Flos Edelweiss Oy Pakilantie 69 00660 HELSINKI

2016

Vehemar Oy Sinikalliontie 1-3 02630 ESPOO Tel. 09 502 3995 info@vehemar.fi www.vehemar.fi

Kuljetusliikkeitä Transport services Kuljetusrinki Oy Veikko Aro Kytkintie 45 00770 HELSINKI Tel. 0400 252 140 etunimi.sukunimi@kuljetusrinki.com www.kuljetusrinki.com

Espoon KTK Oy Palomiehentie 4 02750 ESPOO Tel. 09 512 3100 etunimi.sukunimi@espoonktk.fi www.espoonktk.fi Tarjoamme monipuolisia kuljetus- ja logistiikkapalveluja sekä yritysasiakkaille että yksityisille. Toimimme myöskin palveluntuottajana useille kaupungeille ja kunnille sekä julkisyhteisöille.

Helsingin Kaukokiito Oy - Helsingfors Fjärr-Express Ab Nuolikuja 2 01740 VANTAA Tel. 010 510 9000 Fax 010 5101 099 www.kaukokiito.fi

Ibertrans Oy Vanha Porvoontie 231 A-talo E 1 01380 VANTAA Tel. 09 7742 820 Fax 09 7742 8210 info@ibertrans.fi www.ibertrans.fi Maantiekuljetukset Espanjaan ja Portugaliin.

JM-Alltrans Oy Hvittorpinpolku 14 B 02430 MASALA Tel. 0400 421479 jukka.mattila@jm-alltrans.fi www.jm-alltrans.fi Käytettyjen kuorma-autojen myynti, vaihtolavat.


KULJETUSLIIKKEITÄ Satusepeli Oy

Amerintie1 04300 Tuusula Tel. 09 4289 9722 Elintarvikekuljetukset etunimi.sukunimi@jarvimaki@com www.jarvimaki.com

Urpiaisentie 1 A 01450 VANTAA Tel. 0400 458 505 info@satusepeli.fi www.sepeli.fi Maa-ainekset

Kiitosimeon Oy

TB International Transport Ltd Oy

Yrityspuistontie 2 05200 RAJAMÄKI Tel. 040 351 2500 kiitosimeon@simeon.fi www.simeon.fi Kuljetamme polttoaineet ja teollisuuskemikaalit.

Ylästöntie 121 A 01740 VANTAA Tel. 09 276 90 630 www.transbros.net Maantiekuljetukset Suomessa ja Euroopassa

Kilon Osuus-Auto Mänkimiehentie 14 02780 ESPOO Tel. 010 836 7000 Fax 010 836 7049 info@koa.fi www.koa.fi

Kuljetusliike R.V. Lehtonen Oy Rahtarinkatu 1-3 00980 HELSINKI Tel. 09 686 6820 Fax 09 6866 8210

Telitie 1 04300 TUUSULA Tel. 020 755 8210 Fax 020 755 8220

Kuljetus Lilja Oy Toivikinkatu 35 03600 KARKKILA Tel. 0400 472 187 jari.lilja@kuljetuslilja.fi www.kuljetuslilja.fi

Kuljetus Nupponen Oy Kaskelantie 687 04430 JÄRVENPÄÄ Tel. 0400 411 294 kuljetusnupponen@kolumbus.fi www.kuljetusnupponen.fi

Polar Logistics International Oy Öljytie 10 01530 VANTAA Tel. 029 193 3900 Fax 029 193 3901 info@fi.polarlog.com www.polarlog.com Meri- , lento- ja maakuljetukset.

Sauli Rodas Oy SR-Logistiikka Vitikka 4 E 02630 ESPOO Tel. 0400 445 007 info@srlogistiikka.fi www.srlogistiikka.fi Varastointipalvelua

Kuljetusliike T & J Rönkkö Oy Kastetie 67 01810 Luhtajoki Tel. 09 852 2937 www.kuljetusliiketjronkko.fi

Kulttuurituotanto Päivi Rajakari Oy Eerikinkatu 28, 5 krs. 00180 HELSINKI Tel. 040 708 4469 pr@rajakari.fi www.rajakari.fi Kulttuuri- ja konsulttipalvelut

Kumituotteita Rubber products Stowe Woodward Finland Oy

Tiori-Kuljetus Oy Rautahatuntie 20 00920 HELSINKI Tel. 0400 937 404 info@tiori-kuljetus.com www.tiori-kuljetus.com

Rahtikeskus Oy Kalliosolantie 4 01740 VANTAA Tel. 09 8955 6210 tilaukset@rahtikeskus.fi www.rahtikeskus.fi Hinaus- ja tiepalvelut puh. 0400 966 89

Kuljetus Team Virtanen Oy Kuljetusliike Erkki Lepistö Oy

etunimi.sukunimi@hanaholmen.fi www.hanaholmen.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Kuljetus Arto Järvimäki Oy

Juvan teollisuusalue 21 A 02920 ESPOO Tel. 09 854 5840 Fax 09 8545 8454 www.teamvirtanen.fi/ Gsm 0400 311 307 Tieliikenteen säiliökuljetukset, öljysäiliöiden tarkastus ja puhdistus.

Kuljetusvälitystä Transport services Oy Multiwheels Ltd. Messeniuksenkatu 9 00250 HELSINKI Tel. 010 583 1131 erja.mononen@multiwheels.fi

Vantaan Taksi Oy Rahtitie 3 01530 VANTAA Tel. 09 838 6630 Fax 09 857 3886 www.vantaantaksi.fi

Kulttuuri- ja viihdepalveluja Culture and entertainment services Espoon Musiikkifestivaalit yhdistys ry PL 205 02101 ESPOO Tel. 050 385 1623 www.emfy.fi www.vocalespoo.fi www.pianoespoo.fi www.kamarihelmi.fi www.kuoroespoo.fi

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Ludviginkatu 6 00130 HELSINKI Tel. 09 435 020

PL 7 04261 KERAVA Tel. 0207 299 400 Fax 0207 299 480 etunimi.sukunimi@stowewoodward.eu www.xerium.com Telapäällysteet

Teknikum-Sekoitukset Oy PL 15, Sementtitehtaankuja 12 04261 KERAVA Tel. 09 274 6550 Fax 09 2746 5599 etunimi.sukunimi@teknikum.com www.teknikum.com

Kuntoutuspalveluja Rehabilitation services Niemikotisäätiö Pasilankatu 2 00240 HELSINKI Tel. 09 587 8155 Fax 09 587 5408 etunimi.sukunimi@niemikoti.fi www.niemikoti.fi Mielenterveyskuntoutuspalveluja. Lisäksi yrityksille pakkaus- ja pussituspalvelut sekä erilaiset alihankintatyöt.

Kustantamoja Publishing companies Aller Media Oy Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 HELSINKI Tel. 09 8621 7000 etunimi.sukunimi@aller.fi www.aller.fi

CC kalenteripalvelu Oy Suvilahdenkatu 10 C 00500 HELSINKI Tel. 010 567 3940 www.kalenteri.fi asiakaspalvelu@kalenteri.fi CC Kalenteripalvelu Oy on vuonna 1996 perustettu kotimainen kalenterikustantamo, mutta historiamme juontaa vuoteen 1985. Kattavassa mallistossamme on yli sata erilaista kalenterivaihtoehtoa.

Kustannus Oy Duodecim PL 874, Kaivokatu 10 A 00101 HELSINKI Tel. 09 618 851 Fax 09 6188 5400 etunimi.sukunimi@duodecim.fi www.duodecim.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

95


KUSTANTAMOJA Kotimaa Oy

Kylmäkoneasennuksia ja -huoltoa Installation and service of refrigeration equipment

Hietalahdenranta 13, PL 279 00181 HELSINKI Tel. 0207 542 000 Fax 0207 542 344 etunimi.sukunimi@kotimaa.fi www.kotimaa.fi Kristillinen mediatalo

Suomen Kylmäpiste Oy Kiilleliuskeenkuja 2 04300 TUUSULA Tel. 0440 785 462 kristian.stenman@kylmapiste.fi www.kylmapiste.fi

Metsäkustannus Oy

TOIMIALAHAKEMISTO

Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 HELSINKI Tel. 040 709 3168 Fax 09 315 49 879 etunimi.sukunimi@metsakustannus.fi www.metsakustannus.fi

Rakennustieto Oy

Sanoma Oyj

Ostnor Finland Oy

LocalEyes Suomi Oy

Johtajantie 1 07900 LOVIISA Tel. 019 517 730 Fax 019 532 227 sale@sanka.fi www.sanka.fi

Sley-Media Oy

Käännös- ja tulkkauspalvelua Translation and interpretation services

Malminkatu 12 A, 5. krs, PL 184 00181 HELSINKI Tel. 09 251 390 hannu.kippo@sley.fi www.sley.fi

Aakkosto Oy

Valitut palat / CIL Suomi Oy PL 106, Pitäjänmäentie 14 00381 HELSINKI Tel. 09 503 441 Fax 09 503 4499 www.valitutpalat.fi

Kalevankatu 4 00100 HELSINKI Tel. 09 6188 7300 Fax 09 608 087 etunimi.sukunimi@veronmaksajat.fi www.veronmaksajat.fi

Yrjönkatu 8 A 00120 HELSINKI Tel. 020 743 1389 Fax 020 743 1388 info@delingua.fi www.delingua.fi Kielikoulutus

Kuvaliiteri Oy Soittajantie 1 00420 HELSINKI Tel. 09 587 7301 liiteri@kuvaliiteri.fi www.kuvaliiteri.fi

96

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Semantix Finland Oy Kuortaneenkatu 1 00520 HELSINKI Tel. 010 3467 500 info@semantix.fi www.semantix.fi

Köysiradat ja hiihtohissit Cable cars and ski lifts

Delingua Oy

Kuvatoimistoja Photography agencies

Tiistilänkuja 5 D 02230 ESPOO Tel. 050 528 7903 nomalux@nomalux.fi www.nomalux.fi

Bellcrest Käännökset Oy

Unioninkatu 20-22, PL 32 00131 HELSINKI Tel. 024 80 90 121 info@cometconsular.fi www.cometconsular.fi Viisumi laillistamis- ja käännöspalvelu yrityksille ja yksityisille

PL 440, Simonkatu 6 00101 HELSINKI Tel. 020 413 2155 Fax 020 413 2209 www.koneviesti.fi www.maaseuduntulevaisuus.fi www.suomalainenmaaseutu.fi www.aarrelehti.fi www.viestilehdet.fi

Nomalux oy

TietoTaitoTurva RAM+MORE

Comet Consular Services Oy

Viestilehdet Oy

Linnoitustie 4A 02600 ESPOO Tel. 09 862 002 00 info_fi@localeyes.com www.localeyes.fi

Kavaljeerintie 10 A 1 01520 VANTAA Tel. 040 757 9254 info@aakkosto.fi www.aakkosto.fi

Sörnäisten rantatie 27 C, 4. krs 00500 HELSINKI Tel. 09 681 8140 info@bellcrest.fi www.bellcrest.fi

Verotieto Oy

Käännös-Aazet Oy

Kylpyhuonekalusteita ja -tuotteita Wash basins and sanitary fittings

Sanka Oy

PL 20 00089 SANOMA Tel. 010 519 99 etunimi.sukunimi@sanoma.com viestinta@sanoma.com www.sanoma.com

Klaneettitie 6-8 A 00420 HELSINKI Tel. 020 741 5660 info@fintranslations.com www.fintranslations.com

PL 232, Annankatu 16 B 00121 HELSINKI Tel. 09 612 2900 Fax 09 6122 9011 kaannos@aazet.fi www.aazet.fi Kielen, kulttuurin ja monikielisen viestinnän asiantuntija

Sahaajankatu 24 00880 HELSINKI Tel. 020 7411 960 Fax 09 755 5248 www.ostnorfinland.fi info@ostnorfinland.fi

Malminkatu 16 A 00100 HELSINKI Tel. 020 747 6400 rakennustieto@rakennustieto.fi www.rakennustieto.fi

Fintranslations Ltd. Oy

Rastilantie 20 A 4 00980 HELSINKI Tel. 040 502 8050 Käännöstyöt, oikoluku ja editointi

Doppelmayr Finn Oy Luotsikatu 5 00160 HELSINKI Tel. 09 684 4300 Fax 09 624 120 etunimi.sukunimi@doppelmayr.fi www.doppelmayr.com Köysiratoja ja hiihtohissejä

Laakereita, hammaspyöriä ja voimansiirtolaitteita Manufacturers of bearings, toothed gears and transmission units Schaeffler Finland Oy Lautamiehentie 3 02770 ESPOO Tel. 020 736 6204 Fax 0207 366 205 www.schaeffler.fi Schaeffler Finland Oy edustaa sekä INAettä FAG-tuotemerkkejä.


LABORATORIO- JA SAIRAANHOITOVÄLINEIDEN TUKKUKAUPPA Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa Wholesale of diagnostic instruments and medical and orthopaedic equipment Biomet Finland Oy

Dentsply Ih Oy

PL 307 00181 HELSINKI Tel. 0600 04300 www.eckeroline.fi ryhmat@eckeroline.fi

Finnlines Oyj Komentosilta 1 00980 HELSINKI Tel. 010 343 50 Fax 010 343 5200 info.fi@finnlines.com www.finnlines.com Finnlines is a leading shipping operator of ro-ro and passenger services in the Baltic Sea and the North Sea.

Suomenlinnan Liikenne Oy

Kir-Fix Oy

Oy Transfennica Ab

Laboratoriotutkimuksia Laboratory examinations Genoscoper Oy Tukholmankatu 8 00290 HELSINKI Tel. 050 367 8282 www.genoscoper.com tuomas.poskiparta@genoscoper.com Eläinten DNA-diagnostiikkaa

Laboratoriotutkimuslaitteita Laboratory instruments Thermo Fisher Scientific Oy Ratastie 2, PL 100 01621 VANTAA Tel. 010 329 200 etunimi.sukunimi@thermofisher.com www.thermoscientific.com

Laivaliikennettä Shipping companies Containerships Ltd. Oy Mannerheimintie 15 A 00260 HELSINKI Tel. 020 744 1441 Fax 09 407 107 sales@containerships.fi www.containershipsgroup.com

Espoon Laki- ja yrityspalvelut Oy Hannuksenpelto 3 02270 ESPOO Tel. 040 138 8606 www.espoonlaki.fi info@lakiespoo.fi

Lakiasiaintoimisto Legal Lounge Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 7 00260 HELSINKI Tel. 010 505 2652 info@legallounce.fi www.legallounge.fi

Neptun Juridica Oy

PL499 00026 Basware Tel. 09 867 6160 Fax 09 804 4128 www.dentsplyimplants.fi www.wellspect-healthcare.fi Laboratorio- ja sairaalahoitovälineet

Elannontie 5 01510 VANTAA Tel. 010 400 6120 Fax 010 400 6129 info@kirfix.fi www.kirfix.fi Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Lisäksi tuet ja ortoosit tule-sairauksien hoitoon. Erikoisalaamme ovat ortopedia- ja traumatologia, fysiatria sekä suu- ja leukakirurgia. Kir-Fix Oy on edelläkävijä elimistössä liukenevien tuotteiden asiantuntijana.

Lakiasiaintoimistoja Law firms

TOIMIALAHAKEMISTO

Koivuhaantie 2-4 01510 VANTAA Tel. 010 424 6800 Fax 010 424 6899 etunimi.sukunimi@zimmerbiomet.com www.zimmerbiomet.fi Ortopedisiä tuotteita

Eckerö Line Ab Oy

PL 1480, Toinen linja 7 A 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Tel. 09 3102 1000 Fax 09 3103 5692 toimisto@slloy.fi www.slloy.fi

Uudenmaankatu 7 B 00120 HELSINKI Tel. 09 696 2630 Fax 09 628 797 www.neptunjuridica.com contact@neptunjuridica.com

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy PL 398 00101 HELSINKI Tel. 09 13262 Fax 09 652 377 info@transfennica.com www.transfennica.com

Yrjönkatu 29 A 2 00100 HELSINKI Tel. 09 686 9080 Fax 09 6869 0811 info@nordlex.fi www.nordlex.fi

Osakeyhtiö Opus

Laivameklareita Shipping agents Oy Finnshipping Ltd. Vuorikatu 6 A 10 00100 HELSINKI Tel. 09 613081 Fax 09 626 375 chartering@finnshipping.fi www.finnshipping.fi

Laivasisustusta Ship interior decorations Merima Oy Tatti 10 00760 HELSINKI Tel. 09 350 9300 Fax 09 388 2133 etunimi.sukunimi@merima.fi www.merima.fi Myös konversio-projektit.

Seaking Oy Valimotie 13 b B 00380 HELSINKI Tel. 09 350 8840 Fax 09 3508 8422 etunimi.sukunimi@seaking.net www.seaking.net Matkustajalaivakeittiöt

Humalistonkatu 15 A 10 00250 HELSINKI Tel. 09 495572 opus@opus.fi

Asianajotoimisto Salonen Oy LSL legal Temppelikatu 4 A 1 00100 HELSINKI Tel. 09 454 2880 Fax 09 494 113 etunimi.sukunimi@lsl-legal.fi www.lsl-legal.fi

Suomen Työsuhdeneuvonta Oy Fredrikinkatu 61 A, 6. krs 00100 HELSINKI Tel. 010 581 1710 www.tyosuhdeneuvonta.fi neuvonta@tyosuhdeneuvonta.fi

Lakiasiaintoimisto Trast Oy Tapiontori 1, 5 krs 02100 ESPOO Tel. 040 503 5574 outi.trast@trast.fi www.trast.fi Verosuunnittelu, Yritysjärjestelyt

Villa Lex Oy Vanha Talvitie 11 C 00580 HELSINKI Tel. 010 219 5590 asiakaspalvelu@villalex.fi www.villalex.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

97


LANGATONTA TIEDONSIIRTOA Langatonta tiedonsiirtoa Wireless data communications Silicon Laboratories Finland Oy Bertel Jungin aukio 3 02600 ESPOO Tel. 09 435 5060 etunimi.sukunimi@silabs.com www.silabs.com

Fax 09 870 2939 etunimi.sukunimi@scanwings.fi www.scanwings.fi

Lattian ja seinien päällystystä Floor and wall coverings

Lihanjalostusta ja lihatuotteita Meat processing and meat products

Lattiakolmio Oy Hermannin rantatie 10 00580 HELSINKI Tel. 010 835 7400 etunimi.sukunimi@lattiakolmio.fi www.lattiakolmio.fi

Lasiliikkeitä Suppliers of glass TOIMIALAHAKEMISTO

Tel. 05 23 231 www.steveco.fi Ahtaus, huolinta ja varastointi.

Itä-Helsingin Lasi Oy

Työpajankatu 2 00580 HELSINKI Tel. 09 761 470 heikkihaaksi@hotmail.com www.heikinlihaoy.com

Sahaajankatu 39 00880 HELSINKI Tel. 09 755 7979 Fax 09 759 1771 etunimi.sukunimi@ita-helsinginlasi.fi www.ita-helsinginlasi.fi

Tekstiililattiat Kalevi Sääski Oy Tulppatie 22 00880 HELSINKI Tel. 020 741 9810 etunimi.sukunimi@tekstiililattiat.com www.tekstiililattiat.com

HKScan Oyj

Nykylasi Oy

Lattiapäällysteitä Flooring materials

Lihatukku Veijo Votkin Oy/ Chef Wotkin´s

Mestarintie 2 04500 KELLOKOSKI Tel. 040 760 3410 nykylasi@kolumbus.fi www.nykylasi.fi

Esla Lasi Oy Lintukorpi 8 02660 ESPOO Tel. 020 741 8428 Fax 020 741 8429 etunimi.sukunimi@eslalasi.fi www.eslalasi.fi Lasituotteet, lämpölasitarvikkeet, lasikiinnikkeet ja saranat, lasityökalut ja oheistuotteet

Help-Lasi Oy Kantelettarentie 11 00420 HELSINKI Tel. 09 507 2101 Fax 09 563 4125 helplasi@kolumbus.fi www.helplasi.fi

Billskogintie 31 02580 SIUNTIO Tel. 010 843 9200 etunimi.sukunimi@torginol.fi www.torginol.fi Lattiapäällysteet Teollisuuden massalattiat Laivojen kansipäällysteet Valmistus, myynti ja asennus

Lehtiä ja aikakausjulkaisuja News agents

Liike-elämän palveluja Commercial services

Kirkkonummen Sanomat Oy

Oy Inreviso Ab

Munkinkuja 4, PL 28 02401 KIRKKONUMMI Tel. 09 221 9200 Fax 09 2219 2020 toimitus@kirkkonummensanomat.fi www.kirkkonummensanomat.fi

Energiakuja 3 00180 HELSINKI Tel. 044 545 1813 Gsm 044 545 1813 matti.mikola@theiia.fi www.theiia.fi sisaisettarkastajat@theiia.fi

Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy Porkkalankatu 20 A 00180 HELSINKI Tel. 020 741 8600 mediapalvelu@rakennuslehti.fi www.rakennuslehti.fi Twitter: @Rakennuslehti

Lastinkäsittelyä ja varastointia Cargo handling and storage

Leipomoita Bakeries

Oy Kantvik Shipping Ltd Sokeritehtaantie 20 02460 KANTVIK Tel. 050 555 6470 kari.sjoberg@kantvikshipping.fi www.kantvikshipping.fi

VAASAN Oy Salmisaarenaukio 1, PL 315 00181 HELSINKI Tel. 020 446 111 etunimi.sukunimi@vaasan.com www.vaasan.com

Oy KWH Freeze Ab Viinikankaari 6 01530 VANTAA Tel. 020 778 6211 etunimi.sukunimi@kwhfreeze.fi www.kwhfreeze.fi

Lentoliikennettä Commercial aviation Scanwings Oy

Steveco Oy Vuosaari

Tullimiehentie 4-6 01530 VANTAA Tel. 09 870 3939

Kirkkokatu 1, PL 44 48101 KOTKA

Kauppakamarin Vuosikirja

PL 50 20521 TURKU Tel. 010 570 100 www.hkscan.com

Tukkumyynti ja ravintolapalvelu: Vanha Talvitie 8 00580 HELSINKI Tel. 09 774 3344 lihatukku@votkin.fi www.votkin.fi Tehtaanmyymälä palvelee ma-pe 7-21, la 7-18, su 11-18 Palvelutiskit: Prisma Itäkeskus avoinna ma-la 7-22, su 10-22 S-Market Sokos Helsinki avoinna ma-la 7-20

Torginol-Teollisuuslattiat Oy

Lasin ja lasituotteiden valmistusta Glass and glassware manufacturers

98

Heikin Liha Oy

2016

Liikenteenohjausjärjestelmiä Traffic control systems LKJ-Palvelut Oy Vanha Talvitie 10 C, 2 krs 00580 HELSINKI Tel. 044 555 6658 info@lkj-palvelut.fi LKJ-Palvelut on tilapäisiin liikennejärjestelyihin erikoistunut palveluyritys www.lkj-palvelut.fi

Liiketilojen vuokrausta Office space rental Spektri Business Park Oy Metsänneidonkuja 10 02130 ESPOO Tel. 09 4357 7500 Fax 09 4357 7501 spektri@spektri.fi www.spektri.fi Liike-ja kokoustilat


LIIKKEENJOHDON JA HENKILÖSTÖN KOULUTUSTA Liikkeenjohdon ja henkilöstön koulutusta Staff and management training Aivokunto Oy

Business Model Helsinki Aurorankatu 9 B 12 00100 HELSINKI Tel. 0400 408 336 www.businessmodelhelsinki.fi Business Model Helsinki on asiantuntijayritys, joka on erikoistunut kasvattamaan asiakkaidensa liiketoimintaymmärrystä. Sparraamme ja visualisoimme businekseesi ankkuroituvia suunnitelmia sekä esitämme ne koko organisaatiolle helposti omaksuttavassa muodossa.

EASEL Training Oy Luolaistentie 201 03430 JOKIKUNTA Tel. 040 827 3452 www.easeltraining.fi info@easeltraining.fi EASEL Training on ammatillisen kehittymisen ja ihmissuhdetaitojen sekä henkisen työhyvinvoinnin palveluyritys.

Eloinn Oy Lyyranpolku 5 B 01480 VANTAA Tel. 0400 347 070 www.eloinn.fi info@eloinn.fi

Indigonic Kotitontunkuja 1 B 4 02400 KIRKKONUMMI Tel. 050 573 6974 www.indigonic.fi contact@indigonic.fi Palvelumuotoilu Asiakaskokemuksen suunnittelu Liiketoiminnan suunnittelu

Mind Avenue Oy Puistokatu 9 B 17 00140 HELSINKI Tel. 050 303 8263 www.mindavenue.fi pirkko.aminoff@mindavenue.fi -Yksilöcoaching & Executive Coaching -Tiimicoaching ja ryhmäcoaching -Organisaatiokulttuuri & johtaminen -Johtoryhmien kehittäminen -Strateginen HR ja HR-tiimien kehittäminen

Bynfo Oy

Kalevankatu 30 00100 HELSINKI Tel. 09 135 7775 Fax 09 135 6394 www.procom.fi Viestinnän koulutusta, tapahtumia ja palveluita. Yhtiön omistaa Suomen suurin viestijöiden järjestö ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

Bulevardi 12 00120 HELSINKI Tel. 0400 563 481 kysy@bynfo.com www.bynfo.com

Romana Management Oy - Helsinki Museokatu 8 A 00100 HELSINKI Tel. 020 198 0000 www.romana.fi Romana Management on vuonna 1997 johtamisen, organisaatioiden ja inhimillisten resurssien kehittämiseen erikoistunut yritys. Osaamisessamme yhdistyy sekä vankka johtamis- että HR-kokemus liike-elämän eri toimialoilta.

Liikkeenjohdon konsultointia Business and management consultants Synergy Group Europe SGE Ltd Bulevardi 5 A 10 00120 HELSINKI Tel. 09 686 0900 etunimi.sukunimi@synergy.fi synergy@synergy.fi www.synergy.fi

Accenture Oy Porkkalankatu 5 00180 HELSINKI Tel. 020 572 5000 etunimi.sukunimi@accenture.com www.accenture.fi Liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys.

Adeptus Partners Oy Hämeentie 19 00560 HELSINKI Tel. 03 343 9944 myynti@adeptus.fi Myyntivalmennus www.adeptus.fi

Andumus Oy Mannerheimintie 113 00280 HELSINKI Tel. 050 596 6630 www.andumus.fi info@andumus.fi Andumus on ennakoivaan analytiikkaan ja tiedonlouhintaan keskittyvä yritys. Autamme asiakkaitamme tehostamaan liiketoimintaa analysoidun datan avulla

Business Rooster Oy Honskbyntie 112 02420 JORVAS Autamme yritystäsi saavuttamaan suurempia ja parempia tavoitteita Kehitämme yrityksesi liiketoimintaa, brändia ja yrityskulttuuria. www.businessrooster.com Juha Wikström, 0500 609 097 juha@businessrooster.com

Expec Information Systems Oy Itälahdenkatu 21 00210 HELSINKI Tel. 050 563 6467 www.expec.fi expec@expec.fi Energia- ja ympäristöjuridiikkaan liittyvä konsultointi

TOIMIALAHAKEMISTO

Hiilikatu 3 00180 HELSINKI Tel. 040 531 4647 www.aivokunto.fi etunimi.sukunimi@aivokunto.fi Aivokunto on aivotyön kehittämiseen erikoistunut valmennusyritys, jonka juuret ovat tieteessä, visio maailmalla ja sydän yksilöiden ja ryhmien tukemisessa kohti viisaampaa työarkea.

ProCom Oy

FinnController Oy Laaksokatu 16 04410 JÄRVENPÄÄ Tel. 040 760 0528 info@finncontroller.fi www.finncontroller.fi Myös tilitoimistopalvelut.

Innovation Norway Helsinki office Mannerheimintie 5 C 00100 HELSINKI Tel. 020 755 1210 www.innovationnorway.no

Hannu Krogerus Oy Isokaari 48 M 1 00200 HELSINKI Tel. 0500 888 650 www.hannukrogerus.com

Kari Öhrnberg Oy Parivaljakonkuja 2 L 30 00410 HELSINKI Tel. 0400 312 259 kari.ohrnberg@gmail.com

Liikkeenjohdon konsultointia ja henkilöstövalmennusta Business and management consultants The Boston Consulting Group Nordic AB, filial i Finland Kluuvikatu 3 a 00100 HELSINKI Tel. 09 8568 6000 sukunimi.etunimi@bcg.com www.bcg.com

Completo Consulting Oy Tähdenlennonkuja 1 02240 ESPOO Tel. 050 344 4133 info@completo.fi www.completo.fi

Fenix Consulting Oy Äyritie 12 B 01510 VANTAA Tel. 09 8194 6420 fxc@fxc.fi www.fxc.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

99


LIIKKEENJOHDONKONSULTOINTIAJAHENKILÖSTÖVALMENNUSTA palvelut, asiakkuudet, päätös-/ tunnehierarkiat; HENKILÖSTÖ, ihminen, ura, henkinen kasvu, yrittäjyys; Vahvuudet ja Vaikuttamistasot, Menetelminä mm. koulutus, ideointi, ilmettely, bisnesmallinnus, innovaatio rakentaminen.

Oy Fountain Park Ltd Hämeentie 153 B 00560 HELSINKI Tel. 010 424 3000 Fax 010 424 3001 fountainpark@fountainpark.com www.fountainpark.com Fountain Park on liikkeenjohdon asiantuntijayritys joka tuo joukkojen viisauden johtamisen arkeen verkkoaivoriihimenetelmällä.

TOIMIALAHAKEMISTO

Maistraatinportti 2 00240 HELSINKI Tel. 09 6132 9600 Fax 09 6132 9675 www.globalblue.com info.fi@globalblue.com

Toivolankuja 2 02820 ESPOO Tel. 040 522 7506 reijo.kortejarvi@reiconsult.fi www.reiconsult.fi

Oy Suomen Rbam Ab Kasarmikatu 1 D 69 00140 HELSINKI Tel. 040 555 9889 rbam@netti.fi

Gordion-talousohjaus Oy

Teamcon Valmennus Ky

Kaupintie 11 A 00440 HELSINKI Tel. 09 4134 3611 Fax 09 506 3121 www.primavista.com Primavista ohjelmistoperhe, jota käytetään liiketoiminnan johtamisen työkaluna.

Länsiportti 1 Ee 02210 ESPOO Tel. 0207 590 790 Fax 09 859 7909 timo.valvio@teamcon.fi www.teamcon.fi

Heidrick & Struggles

Pohjoisranta 2 00170 HELSINKI Liikkeenjohdon suorahaku ja konsultointi. jaana.toppari@topco.fi www.topco.fi

Jaana Toppari Consulting Oy

Kasarmikatu 46-48 B 00130 HELSINKI Tel. 09 251 1250 Fax 09 2511 2511 www.heidrick.com Liikkeenjohdon suorahaku ja konsultointi.

World of Management Oy Erottajankatu 11 B 11 00130 HELSINKI Tel. 09 6813 9080 info@wom.fi www.wom.fi Olemme erikoistuneet tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskoulutukseen sekä konsultointiin.

MINT Management Intelligence Consulting Oy Äyritie 12 01510 VANTAA Tel. 020 144 2940 Fax 020 144 2949 info@mintconsulting.fi www.mintconsulting.fi

Liikuntapalveluja Physical exercise

Profiles International Finland Oy

ProTulos Oy Keilaranta 16 02150 ESPOO Tel. 050 514 5617 protulos@protulos.fi www.protulos.fi

Schenker Oy Tikkurilantie 147, PL 29 01531 VANTAA Tel. 010 520 00 etunimi.sukunimi@dbschenker.com www.schenker.fi

SE Mäkinen Logistics Oy PL 133, Lamminsuontie 1 01511 VANTAA Tel. 09 6155 8631 Fax 09 6155 8670 etunimi.sukunimi@se-makinen.fi www.se-makinen.fi

Storemen Logistics Oy Konetie 8 04300 TUUSULA Tel. 040 824 4661 info@storemen.fi www.storemen.fi

Suomen Messulogistiikka Oy

Vantaco Oy

Logistiikkapalvelua Logistic services Oy Hacklin Logistics Ltd Lars Sonckin kaari 10 02600 ESPOO Tel. 02 628 2111 www.hacklin.fi info.logistics@hacklin.fi 2016

Turvalaaksonkuja 2 01740 VANTAA Tel. 010 849 31 www.geodiswilson.fi aftersales@fi.geodiswilson.com

Liukkaan kelin ajoharjoitteluratatoimintaa Driver training tracks Myllykyläntie 1 01760 VANTAA Tel. 09 894 61300 info@uar.fi www.uar.fi

PL 59 02321 ESPOO Tel. 09 412 3224 rl-koulutus@rl-ideointi.fi www.rl-ideointi.fi Tunnetaan myös nimellä: RL-koulutus. Apuja liiketoiminnan kehittämiseen: TUOTTEET ja tuotteisto, tavarat ja

Geodis Wilson Finland Oy Huolinta ja rahtaus

Vitikka 4 E 02630 ESPOO Tel. 010 309 6600 Fax 010 309 6611 info@smlog.fi www.smlog.fi Näyttelylogistiikka

UAR Finland Oy

RAIMOLAMPI

PL 520, Kansakoulukuja 3, 4. kerros 00101 HELSINKI Tel. 029 52 53000 www.finnpilot.fi info@finnpilot.fi etunimi.sukunimi@finnpilot.fi Luotsauspalvelua Suomen aluevesillä ja Saimaalla.

Korsontie 7 01450 VANTAA Tel. 09 8513191 www.liikuntakeskusvida.fi info@liikuntakeskusvida.fi

Liikuntakeskus Vida

Hiilikatu 3 00180 HELSINKI Tel. 050 381 8000 www.profilesinternational.fi Profiles International on ihmisten suorituskyvyn ja tuottavuuden asiantuntija, joka palvelee kaiken tyyppisiä organisaatioita tekemään parempia päätöksiä Henkilöstöhallinnon alueella.

Kauppakamarin Vuosikirja

Ristipellontie 1 A 00390 HELSINKI Tel. 020 54 771 www.aro.fi/partslogistics

Finnpilot Pilotage Oy ReiConsult Oy

Global Blue - Administration Center North Oy

100

Aro Parts Logistics Oy

Malmarintie 20 01380 VANTAA Tel. 020 750 1500 Fax 0207 501 502 www.vantaco.fi Vaarallisten ja palavien aineiden logistiikka- ja tuotantopalvelut

Varova Oy PL 18, Lautatarhankatu 6 00501 HELSINKI Tel. 09 773 961 info@varova.fi www.varova.fi


LOUHINTAA Louhintaa Quarrying Louhinta-Nikkarit Oy Siltalantie 13 04500 KELLOKOSKI Tel. 040 8200751 www.louhintanikkarit.fi louhintanikkarit@louhintanikkarit.fi

Porausliike Ryth Oy

Kallionporaus Arto Soininen Oy Rullakuja 13 A 01450 VANTAA Tel. 040 730 6800 a.soininen@hotmail.com www.kallionporaussoininen.fi

Lukkoliikkeitä Locksmiths

Xylem Water Solutions Suomi Oy

Olarinluoma 7 02200 ESPOO Tel. 09 4241 3630 info@stravent.fi www.stravent.fi Vedotonta ja äänetöntä ilmastointia

Mestarintie 8 01730 VANTAA Tel. 010 320 8500 Fax 09 852 4910 www.xylemwatersolutions.com myynti@xyleminc.com

Insinööritoimisto Vesi & Watti Oy

Lvis-materiaaleja ja -tarvikkeita Heating, plumbing, air conditioning and electrical materials and equipment

Papintie 14 04600 MÄNTSÄLÄ Tel. 040 843 0188 toimisto@vesiwatti.fi www.vesiwatti.fi LVI-asiantuntijapalvelut

Lvi-asennustarvikkeita Heating, plumbing, air conditioning installation equipment Kahipa Oy Lepolantie 4 03600 KARKKILA Tel. 09 225 8190 info@kahipa.fi Talotekniikan kannakkeita. www.kahipa.fi

Herttoniemen Lukko Oy Hitsaajankatu 9 00810 HELSINKI Tel. 09 3487 0288 Fax 09 3487 0280 myynti@herttoniemenlukko.fi www.herttoniemenlukko.fi

Järvenpään Lukko Oy Alhotie 14 04430 JÄRVENPÄÄ Tel. 020 743 7560 myynti@jarvenpaanlukko.fi www.jarvenpaanlukko.fi Mäntsälä: Keskuskatu 7 04600 Mäntsälä Puh. 020 743 7567 mantsala@jarvenpaanlukko.fi

Keravan Lukko Oy

Lvi-laitteiden tukkukauppoja Wholesale suppliers of heating, plumbing and air conditioning equipment Evac Oy Sinimäentie 14 02630 ESPOO Tel. 020 763 0205 Fax 020 763 0222 evac.marine@evac.com www.evac.com Alipaineviemärijärjestelmät Ympäristöystävälliset kuivaja märkäjätteiden keräily- ja käsittelyjärjestelmät laivateollisuudelle.

Oy Gustavsberg Ab

Seunalantie 14 04200 KERAVA Tel. 09 294 1919 jouni.parkkonen@kolumbus.fi

Laippatie 14 b 00880 HELSINKI Tel. 09 3291 8811 myynti@gustavsberg.com www.gustavsberg.com

Luottotietoja Credit information agencies

Hydropress Huber Ab - Suomen sivuliike

Bisnode Finland Oy Kumpulantie 3 00520 HELSINKI Tel. 09 7511 9100 asiakaspalvelu@bisnode.fi www.bisnode.fi Informaatio- ja luottotietopalvelut

Lvi-alan palveluja Heating, plumbing and air conditioning services

Hankasuontie 9 00390 HELSINKI Tel. 0207 120 620 Fax 0207 120 625 info@huber.fi www.huber.fi

Systemair Oy Nietostie 2 01390 VANTAA Tel. 0207 920 520 Fax 0207 920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.fi

Jokakanava Oy Tietotaajamankehä 21 04300 TUUSULA Tel. 09 275 2353 jokakanava@kolumbus.fi www.jokakanava.fi

Taniplan Oy Kylätie 18 B 20 00320 HELSINKI Tel. 09 458 3120 Fax 09 458 3119 info@taniplan.fi www.taniplan.fi

LVI-Trio Oy Laurintie 136 01400 VANTAA Tel. 09 838 6450 Fax 09 8386 4518 www.lvi-trio.fi info@lvi-trio.fi

Lvis-urakointia Heating, plumbing, air conditioning and electrical contractors Porvoon Lvi-Service Oy

TOIMIALAHAKEMISTO

Niemeläntie 59 05430 NUPPULINNA Tel. 0400 675 373 posti@porausliikeryth.fi www.porausliikeryth.fi

Stravent Oy

PL 149, Kisällintie 4 A 06151 PORVOO Tel. 020 752 9880 henry.hallfors@porvoon-lvi-service.fi

UVL Talotekniikka Oy Levysepänkaari 8 04440 JÄRVENPÄÄ Tel. 075 756 5600 www.uvl.fi

Lvi-teknistä suunnittelua Heating, plumbing and air conditioning engineers Insinööritoimisto Livair Oy Valkjärventie 1 02130 ESPOO Tel. 09 863 4580 Fax 09 8634 5810 www.livair.fi kari.ruottinen@livair.fi

Vantaan Talotekniikka Oy Aulikinkuja 3 01420 VANTAA Tel. 050 555 3275 pekka.nieminen@vantaan-talotekniikka.fi www.vantaan-talotekniikka.fi

Insinööritoimisto Ventac Oy PL 34, Pähkinätie 8 01711 VANTAA Tel. 09 221 1000 etunimi.sukunimi@ventac.fi

Lvi-urakointia Heating, plumbing and air conditioning contractors Helsingin Lämmönsäätö Oy Läkkisepäntie 17 00620 HELSINKI Tel. 010 327 0550 kalle.matilainen@helsinginlammonsaato.fi www.helsinginlammonsaato.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

101


LVI-URAKOINTIA www.hyksinstituutti.fi Lääketieteelliset tutkimuspalvelut

Putkiset Oy Terästie 24 04220 KERAVA Tel. 0207 689 720 Fax 0207 689 721 etunimi.sukunimi@putkiset.fi www.putkiset.fi

Smerud Medical Research Finland Ab Oy Pihatörmä 1 C 02240 ESPOO Tel. 09 452 0780 Fax 09 4520 7874 etunimi.sukunimi@smerud.com www.smerud.com

TOIMIALAHAKEMISTO

Putkiwuorio Oy Pikkupurontie 2 00880 HELSINKI Tel. 09 755 2800 Fax 09 7552 8050 www.putkiwuorio.fi Myös huoltopalvelut

Lääkintäkojeiden, kirurgisten sekä ortopedisten kojeiden valmistusta ja huoltoa Manufacture and maintenance of medical, surgical and orthopaedic equipment

Stadin vakioputkitus Oy Miekkatie 44 01700 VANTAA Tel. 040 827 1242 info@stadinputkitus.fi www.stadinputkitus.fi

Nordic Service Group Finland Oy Taivaltie 4 01610 VANTAA Tel. 010 397 5400 ato@nordicservicegroup.com www.nordicservicegroup.com Lääkintä- ja laboratoriolaitteiden päivitys, ylläpito ja huolto.

LVI-E. Uusimaa Oy Sireenitie 32 01390 VANTAA Tel. 09 8273 578 lvi-e.uusimaa@kolumbus.fi www.lvi-euusimaa.fi

Lääkkeiden tukkukauppaa Wholesale of drugs

Lämmönsiirtimien valmistusta Manufacturers of boilers and temperature transferers

Amgen AB, sivuliike Suomessa, Amgen Aktiebolag, filial i Finland Keilaranta 16 02150 ESPOO Tel. 09 5490 0500 www.amgen.fi

Alfa Laval Vantaa Oy Ansatie 3 01740 VANTAA Tel. 09 89 443 44 Fax 09 894 4318 www.alfalaval.com csc@alfalaval.com

Novartis Finland Oy Metsänneidonkuja 10 02130 ESPOO Tel. 010 613 3200 etunimi.sukunimi@novartis.com www.novartis.fi

Lämpö- ja kuivauslaitteistoja Heating and drying equipment

Sanofi Pasteur MSD AB, sivuliike Suomessa

Loval Oy

Keilaranta 3 02150 ESPOO Tel. 09 565 8830 infofi@spmsd.com www.spmsd.fi

Linnunrata 4, PL 112 07901 LOVIISA Tel. 019 51 731 etunimi.sukunimi@loval.fi loval@loval.fi www.loval.fi Sähkölämmityselementtien suunnittelu, valmistus ja markkinointi

Lääkkeitä Drugs Abbott Oy

Lääketeollisuutta Pharmaceutical companies

Linnoitustie 4 02600 ESPOO Tel. 09 7518 4120 Fax 09 7518 4150 www.abbott.com

AbbVie Oy Pihatörmä 1 B 02240 ESPOO Tel. 09 7518 4120 www.abbvie.fi info@abbvie.fi

Lääketieteellistä tutkimusta Medical research

102

Kauppakamarin Vuosikirja

Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Tel. 020 762 5300 Fax 020 762 5301 www.novonordisk.fi

Ratiopharm Oy Keilaranta 10 E, PL 67 02631 ESPOO Tel. 020 180 5900 Fax 09 452 1300 info@ratiopharm.fi www.ratiopharm.fi Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.

Roche Diagnostics Oy Klovinpellontie 3, 5.krs, PL 160 02181 ESPOO Tel. 010 554 500 etunimi.sukunimi@roche.com www.roche.fi

Oy Verman Ab Prisma-keskus, 3 krs. Kauppakaari 2 04200 KERAVA Tel. 09 279 8020 info@verman.fi www.verman.fi

Lääkäripalveluja Medical services Dextra Oy Raumantie 1 a 00350 HELSINKI Tel. 09 560 160 Fax 09 565 3030 etunimi.sukunimi@dextra.fi www.dextra.fi

Oy Femeda Ab Kalevankatu 9 A 00100 HELSINKI Tel. 09 7510 1000 Fax 09 7510 1075 tiina.helenius@femeda.fi www.femeda.fi

Oy Porvoon Lääkärikeskus - Borgå Läkarcentral Ab Näsin koulukatu 2 06100 PORVOO Tel. 019 5211 500 www.porvoonlaakarikeskus.fi

Suomen Radiologikeskus Oy

Vaisalantie 2 02130 ESPOO Tel. 0207 531 300 jacfi@its.jnj.com www.janssen.com www.janssen.fi

Lars Sonckin kaari 12 02600 ESPOO Tel. 020 728 9982 Fax 020 728 9983 myynti@radiologikeskus.fi www.radiologikeskus.fi Lääkäripäivystyspalvelut, lääkärija hoitohenkilökunnan henkilöstövuokraus, radiologiset konsultaatiot, röntgen- ja magneettitutkimukset.

Takeda Oy Paciuksenkatu 21, PL 1406 00101 HELSINKI

2016

Novo Nordisk Farma Oy

Janssen-Cilag Oy

HYKS-instituutti Oy PL 700 00029 HUS Tel. 09 4711

Tel. 0207 465 000 Fax 0207 465 090 infoposti@takeda.com etunimi.sukunimi@takeda.com www.takeda.fi


MAA- JA VESIRAKENTAMISTA Maa- ja vesirakentamista Civil engineering Terramare Oy PL 14 00441 HELSINKI Tel. 09 613 621 Fax 09 6136 2700 terramare@boskalis.com www.terramare.fi Ruoppaukset, vedenalaiset louhinnat sekä satamarakentaminen.

Amazon Oy Koskelontie 16 B 02920 ESPOO Tel. 09 756 2050 info@amazonpet.fi www.amazonpet.fi Lemmikkitarvikkeiden tukkukauppa

Amo Oy Ansatie 5, PL 740 01741 VANTAA Tel. 020 163 0500 www.amo.fi Lelujen ja pelien maahantuonti ja markkinointi.

Oy Baritec Ab Särkiniementie 3 00210 HELSINKI Tel. 09 696 3767 antti.puotila@baritec.fi www.baritec.fi

Calderys Finland Oy Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Tel. 09 854 5060 Fax 09 852 1641 finland@calderys.com www.calderys.com Tulen- ja haponkestävien materiaalien myynti- ja asennuspalvelut.

Oy Caldomix Ab PL 118 00201 HELSINKI Tel. 010 397 5100 Fax 09 679 944 etunimi.sukunimi@caldomix.fi www.caldomix.fi Ilmankostutusjärjestelmät, hätä- ja turvasuihkut, silmänhuuhtelulaitteet, turvasekoittimet sekä suurkeittiöhanat, painonappihanat, mikrokuplaerottimet, ilmakellot.

Carlo Casagrande & Co. Oy Liikkalankuja 6 00950 HELSINKI Tel. 09 755 131 Fax 09 7551 3355 carlocasagrande@carlocasagrande.fi www.carlocasagrande.fi Elektroniikka ja huonekalukomponentit.

Ekonia Oy Ohrahuhdantie 4 00680 HELSINKI

Esbecon Oy PL 74 03101 NUMMELA Tel. 09 225 2260 Fax 09 2252 2610 sales@esbecon.fi www.esbecon.fi Sähkötarvikkeet

Grefinn Oy Immersbyntie 395 01150 SÖDERKULLA Tel. 010 322 2900 info@grefinn.fi www.grefinn.fi

Oy Hako Ground & Garden Ab Tekniikkakuja 7 04300 TUUSULA Tel. 09 8700 733 hako@hako.fi www.hako.fi Siivouskoneet, kiinteistönhoitokoneet ja viheralueiden hoitokoneet.

Haugen-Gruppen Oy Tiilitie 6 B 2 01720 VANTAA Tel. 010 309 0700 Fax 010 309 0711 info@haugen-gruppen.fi www.haugen-gruppen.fi Elintarvikkeiden ja viinien maahantuonti ja kauppa.

Oy Hedengren Ab (konserni) PL 110 00201 HELSINKI Tel. 0207 638 000 Fax 09 673 019 www.hedengren.fi Hedengren Kodintekniikka Oy Ab Hedengren Security Oy Ab Hedtec Oy Ab Hedcom Oy Ab Hedengren Direct Oy Ab Neptolux Oy Ab AS Hedengren Eesti Hedengren Security AB Ruotsi Hedengren Security AS Norja

Imerys Minerals Oy Porkkalankatu 24 00180 HELSINKI Tel. 020 757 7704 etunimi.sukunimi@imerys.com www.imerys.com Valkoisten mineraalien maahantuonti ja myynti.

Import Numero 1 Oy Lautamiehentie 1 02770 ESPOO Tel. 010 321 4000 Fax 010 321 4009 noproblem@nro1.com www.nro1.com

Metrohm Nordic Oy Koskelontie 19 B 02920 ESPOO Tel. 010 778 6800 Fax 09 8190 5855 mail@metrohm.fi www.metrohm.fi Laboratoriolaitteiden maahantuonti, myynti ja huolto.

Orient-Occident Oy Ab Ruukinkuja 2 02330 ESPOO Tel. 09 260 660 Fax 09 801 1227 info@orientoccident.fi www.orientoccident.fi Sisustustekstiilien ja lattianpäällysteiden maahantuonti ja tukkumyynti

TOIMIALAHAKEMISTO

Maahantuontia Importers

Tel. 09 756 2110 Fax 09 7562 1111 info@ekonia.fi www.ekonia.fi www.ekostore.fi

Oryx Oy Vellamonkatu 30 B 00550 HELSINKI Tel. 09 774 3540 Fax 09 726 1399 oryx@dlc.fi www.oryx.fi Sähkötarvikkeiden maahantuonti.

Oy Osmag Trading Ab Sammontie 1 06150 PORVOO Tel. 050 440 0183 myynti@osmag.fi Sähkökeskusten valmistus.

A. Palojoki Oy Sienitie 17 00760 HELSINKI Tel. 09 3508 110 Fax 09 3508 1118 asiakaspalvelu@a-palojoki.fi www.a-palojoki.fi Mekaanisen, kemiallisen ja sähkökemiallisen pintakäsittelyn koneet, laitteet ja tarvikkeet.

Qicraft Finland Oy Perintötie 2 B 01510 VANTAA Tel. 020 789 0901 info@qicraft.fi www.qicraft.fi Maahantuontina: kuntosalivälineet ja -laitteet.

Sealed Air Oy Eliel Saarisen tie 2 00400 HELSINKI Tel. 020 747 4400 etunimi.sukunimi@sealedair.com www.sealedair.com Elintarvike- ja suojapakkausmateriaalit ja laitteet.

Semtu Oy PL 124 04201 KERAVA Tel. 09 274 7950 mailbox@semtu.fi www.semtu.fi Käyntiosoite: Martinkyläntie 586 04240 Talma

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

103


MAAHANTUONTIA SKS Group Oy

Maalaus-Cederberg Oy

PL 122 01721 VANTAA Tel. 020 76461 Fax 020 764 6809 www.sks.fi Teollisuuden komponentteja

Tähtimötie 1 A 7 02620 ESPOO Tel. 040 547 6940 kim.cederberg@kolumbus.fi www.maalataan.fi

Maalaamo MTW Oy

TOIMIALAHAKEMISTO

Suomen Iglu Oy

Karvaamokuja 4, 4. krs 00380 HELSINKI Tel. 040 535 0401 etunimi.sukunimi@mtw.fi www.mtw.fi Maalaus ja remonttipalvelut.

Hermannin rantatie 20 00580 HELSINKI Tel. 09 2709 2990 Fax 09 7318 0990 timo.ahlberg@suomeniglu.fi www.suomeniglu.fi www.lineaverde.fi Pakaste-elintarvikkeiden maahantuonti ja edustus

A. Niemisen Maalausliike Oy Kuussillantie 16 01230 VANTAA Tel. 09 440 799 Fax 09 440 750 www.anm.fi Myös saneeraukset

Suomen Unipol Oy Karapellontie 8 02610 ESPOO Tel. 09 6823 260 Fax 09 6823 2626 markku.ekholm@unipol.fi www.unipol.fi Teollisuuskemikaalien ja muovien maahantuontia.

Esko Nurmisen Maalaamo Oy Läkkisepänkuja 4 00620 HELSINKI Tel. 09 728 8570 etunimi.sukunimi@enm.fi tarjous@enm.fi rekry@enm.fi www.enm.fi Pintakäsittelyt Korjausrakentaminen

Valbruna Nordic Oy Lappersintie 675 02590 LAPPERS Tel. 0400 795 490 Ruostumattomat muototeräkset ja -langat. www.valbruna.fi

Maalien ja lakan valmistusta Manufacturers of paints and varnishes

Zenitel Finland Oy Olarinluoma 14 02200 ESPOO Tel. 020 779 2270 info.finland@zenitel.com www.zenitel.com Turvaviestinnän asiantuntija. Maahantuonti, myynti ja huolto

Eskaro Oy Vanha Porintie 1890 03400 VIHTI Tel. 020 785 6635 Fax 0207 856 631 www.eskaro.fi info@eskaro.fi

Maalausta Painting

Maarakennus- ja maansiirtotöitä Demolition and earth moving agricultural raw materials and livestock

Maalausliike E. Hinkka Oy Sienitie 7 00760 HELSINKI Tel. 09 389 4344 Fax 09 389 2067 hinkka@ehinkka.fi www.ehinkka.fi

Koneurakointi Ahlfors Oy Santaharjuntie 7 02920 ESPOO Tel. 0400 316 508 fredi.ahlfors@gmail.com

JPS Maalaus Oy Puusepäntie 25 04360 TUUSULA Tel. 040 756 6335 040 756 6335 www.jpsmaalaus.fi/ Maalaus- ja tasoitetyöt, rappaustyöt. Kylpyhuoneremontit.

Haapaniemen Maansiirto Oy Marjalantie 145 04350 NAHKELA Tel. 040 521 7296 hms@elisanet.fi Maanrakennustöitä, maansiirtopalveluja

Maanrakennusliike P. Helin Oy

Juhakari Maalaus Oy

Jokipellontie 16 A 00720 HELSINKI Tel. 09 350 7160 Fax 09 345 5465 Gsm 0400 421 068 anterra.oy@elisanet.fi

Keihääntie 5 B 04320 TUUSULA Tel. 0500 451 501 Kari 0400 451 501 posti@juhakarimaalaus.fi www.juhakarimaalaus.fi

104

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Maanrakennustyöt, pihatyöt, kunnallistekniikka, salaoja- ja vesieristyssaneeraukset, metsäautoteiden järeämmät raivausniitot.

JB-Kuljetus Oy Liljasaarentie 2 F 00340 HELSINKI Tel. 0400 502 386 jb-kuljetus@welho.com www.jb-kuljetus.fi Maanrakennus ja -kuljetuspalvelut, konepalvelu, maarakennusurakointi. Maa- ja kiviainesmyynti, viemäri- ja vesijohtotyöt, salaojitus, purkutyöt, hoito- ja kunnossapitotyöt, avolouhinta, saastuneen maan käsittely ja kuljetus, lumen auraus, kuormaus ja kuljetus, betonin ja kiven timanttisahaukset

Kylmäojan Kuljetus Oy Kulloonmäentie 27 02940 ESPOO Tel. 09 863 1800 www.kylmaoja.fi Kuljetukset ja maansiirrot ammattitaidolla.

Rakennustoimisto Lehtoranta Oy Tuulensuunkuja 20 03430 JOKIKUNTA Tel. 09 224 5619 tapio.lehtoranta@rtl-maanrakennus.fi www.rtl-maanrakennus.fi Myös viherrakentaminen

NHP-Yhtymä Oy Kääpätie 2 00760 HELSINKI Tel. 09 347 8110 Fax 09 3478 1150 sari.suotula@nhp.fi timo.paananen@nhp.fi www.nhp.fi Gsm 0400 468 350 Maanrakennus-, maansiirto- ja louhintatöitä.

E.M. Pekkinen Oy Juvan teollisuuskatu 17 02920 ESPOO Tel. 09 849 4070 Fax 09 852 1890 toimisto@empekkinen.fi www.empekkinen.fi Perustettu 1960

J Peltomäki Ky Myllykujantie 70 07150 LAUKKOSKI Tel. 0400 841 351 jpeltomaki@pp.inet.fi

Maanrakennus T Salomaa Oy Vuorilinnakkeentie 10 00430 HELSINKI Tel. 0400 421881 Kaapelityöt, kunnallistekniikka, lumityöt.

Tsaari Oy Alapiha 1 05100 RÖYKKÄ Tel. 0400 913 302 risto.saari@tsaari.fi www.tsaari.fi


MAARAKENNUS- JA MAANSIIRTOTÖITÄ Mainos-Oilio Oy

Rantakulmantie 366 05450 NUKARI Tel. 050 587 1094 Fax 09 879 2377 tlk@tuusulanl-kone.fi www.tuusulanl-kone.fi Maakaapelointi Kaapelikaivu Kaapeliauraus Putkiauraus Kaapelien vedot Pylvästystyöt Maakaasu- sekä kaukolämpökaivut

Hernepellonkuja 6 00560 HELSINKI Tel. 09 777 1880 mainosoilio@mainosoilio.fi www.mainosoilio.fi

Maataloutta sekä siihen liittyviä palveluja Agriculture and related services Oy Forsby Gård Ab Askolinintie 62 07700 KOSKENKYLÄN Tel. 020 785 1350 ralf.sjodahl@forsbygard.fi Maa- ja metsätalous

Mainos- ja liikelahjoja Advertising and business gifts Mainoslahja-Team Oy PL 113 00151 HELSINKI Tel. 010 838 6200 Fax 010 838 6201 www.mainoslahjateam.fi etunimi.sukunimi@mainoslahjateam.fi

Suomen Lintuvaruste Oy

Woodpecker Film Oy Korkeavuorenkatu 2 B 00140 HELSINKI Tel. 0400 802 211 etunimi.sukunimi@woodpeckerfilm.fi www.woodpeckerfilm.fi

Mainostoimistoja Advertising agencies Mainostoimisto EastStreet Oy Fredrikinkatu 45 A 1 00100 HELSINKI Tel. 020 775 6460 Fax 0207 756 469 www.eaststreet.fi

Grapica Oy Pöytäalhontie 31 04430 JÄRVENPÄÄ Tel. 040 833 6993 pia.kauppinen@grapica.fi www.grapica.fi

Hasan & Partners Oy Pursimiehenkatu 29-31 B 00150 HELSINKI Tel. 042 46711 Fax 09 177 055 etunimi.sukunimi@hasanpartners.fi www.hasanpartners.fi

Koetilantie 1 B 3 00790 HELSINKI Tel. 09 386 7856 Fax 09 777 4134 lintuvaruste@birdlife.fi www.birdlife.fi/lintuvaruste

Mainonnan Vuolas Vastavirta Oy

Mainospalvelua Advertising

Mainostoimisto Suhde Oy

Fenix Sign Oy Kivikontie 1 05460 HYVINKÄÄ Tel. 019 426 2500 Fax 019 426 2550 myynti@fenixsign.fi www.fenixsign.fi Myymälä- ja yritysilmeen valmistus Suurkuvatulosteet Myymälän hintaopasteet

M & M Mainosopasteet Oy Lyhtytie 13 00750 HELSINKI Tel. 044 043 2225 www.mainosopasteet.com info@mainosopasteet.com Opasteet ja kyltit Mainosteippaukset suurkuvatulosteet Akustointi Ikkunakalvotukset Digitaalimainonta

Etelä Esplanadi 18 00130 HELSINKI Tel. 050 490 3069 www.vastavirta.fi etunimi.sukunimi@vastavirta.fi

Arkadiankatu 2 00100 HELSINKI Tel. 050 389 4646 etunimi.sukunimi@suhde.fi www.suhde.fi Kanavariippumaton asiakassuhdemarkkinointi.

Zerren Design Oy Käenkuja 8 B 33 00500 HELSINKI Tel. 09 694 3590 www.zerren.fi etunimi.sukunimi@zerren.fi

Majoitustoimintaa Accommodation Kymen vuokraus ja Puhdistus Oy/KVP Group Oy

Maksupäätteet ja rahakortinlukijat Payment terminals and money card readers Nets Finland Oy Teollisuuskatu 21 00510 HELSINKI Tel. 09 69 641 etunimi.sukunimi@nets.eu www.nets.fi

Maksupäätteet, verkko- ja mobiilimaksaminen Payment terminal, online and mobile payments Verifone Finland Oy Vantaankoskentie 14 C 01670 VANTAA Tel. 09 477 4330 Fax 09 436 2490 myynti@verifone.fi www.verifone.fi

Markkinatutkimuksia Market research

TOIMIALAHAKEMISTO

Tuusulan L-Kone Oy

Gartner Finland Oy Niittykatu 8 02200 ESPOO Tel. 09 251 5500 Fax 09 2515 5250 etunimi.sukunimi@gartner.com www.gartner.com ICT-alan tutkimus- ja konsultointipalvelut

Markkinointipalveluja Marketing services Markkinointitoimisto Johdin Oy Malminkaari 5, 4. krs 00700 HELSINKI Tel. 010 229 2960 info@johdin.fi www.johdin.fi JOHDIN-Aktivoi ostamaan

MicroMedia Oy Insinöörinkatu 3 00880 HELSINKI Tel. 0800 05 055 etunimi.sukunimi@micromedia.fi www.micromedia.fi Tarjoamme koko palveluketjun markkinointiviestinnän suunnittelusta toteutukseen saakka niin perinteisissä kuin uusissakin medioissa.

Suomalaisen Työn Liitto Mikonkatu 17 A, PL 429 00101 HELSINKI Tel. 09 696 2430 Fax 09 6962 4333 www.avainlippu.fi stl@avainlippu.fi

Yrittäjänkatu 15 04440 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 2709 1440 www.kvp-group.fi keijo.mantynen@kvp-group.fi Työsuhdeasuntoja yrityksille

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

105


MARKKINOINTIPALVELUJA Superson Oy

Messut ja näyttelyt Trade fairs and exhibitions

TOIMIALAHAKEMISTO

Tehtaankatu 27-29 A 00150 HELSINKI Tel. 010 271 7878 etunimi.sukunimi@superson.fi www.superson.fi Viestintä, markkinointi ja mainonta.

Arvelin International Oy

Lankapaja Oy Kalkkimäentie 2 03100 NUMMELA Tel. 09 819 0020 Fax 09 809 1229 myynti@lankapaja.fi www.lankapaja.fi

Matkailupalvelua Travel services

Spektri Business Park ”Duo”, Metsänneidonkuja 6 02130 ESPOO Tel. 09 251 1110 Fax 09 2511 1150 expo@arvelin.fi www.arvelin.fi

LSS-Long Special Services Ltd.

Exposol Oy

Matkustajaterminaali K 8 00160 HELSINKI Tel. 010 440 5160 Fax 09 622 1844 long@lss.fi www.lss.fi

Äyritie 20 01510 VANTAA Tel. 0400 665 560 etunimi.sukunimi@exposol.fi www.exposol.fi

Helsingin Messut Oy

Beijer Oy

Matkapuhelimia ja -huoltoa Mobile phones and maintenance of mobile phones

PL 121, Pikku Satamakatu 3-5 00161 HELSINKI Tel. 040 450 3180 Fax 09 142 358 info@wanhasatama.com www.wanhasatama.com Myös kokous- ja juhlatilat.

Elannontie 5 01510 VANTAA Tel. 09 6152 0550 Fax 09 6152 0555 etunimi.sukunimi@beijers.fi www.beijers.fi Terästeollisuus Valimoteollisuus Pintakäsittelyteollisuus

Mobile Spa Vantaa Oy Tasetie 8 01510 VANTAA Tel. 09 822 099 www.mobilespa.fi etunimi@mobilespa.fi Lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus takaa laadukkaan ja asiantuntevan huollon.

Pure Design Oy Telakkakatu 6 00150 HELSINKI Tel. 040 511 0802 www.puredesign.fi etunimi@puredesign.fi Sisustusarkkitehtuuri ja tuotemuotoilu

Matkatoimistoja Travel agencies

Osuuskunta Suomen Asuntomessut

Matkatoimisto Detur Finland Oy

Pasilankatu 2 00240 HELSINKI Tel. 020 743 7700 www.asuntomessut.fi

Eerikinkatu 24 00100 HELSINKI Tel. 020 785 0850 Fax 0207 850 870 etunimi.sukunimi@detur.fi www.detur.fi Detur- Siellä missä aurinko paistaa

Metallialakatot ja ohutlevyrakenteet Metalworking roofs and sheet metal structures

HRG Nordic Elimäenkatu 28 A, 6.krs 00520 HELSINKI Tel. 09 685 850 customersupport.fi@hrgworldwide.com www.hrgworldwide.com Liikematkatoimisto Ryhmä-, kokous- ja tapahtumajärjestäjä.

Oy Lautex Ab Ojakkalantie 13 03100 NUMMELA Tel. 09 224 8810 Fax 09 222 5447 sales@lautex.com www.lautex.com Oy Lautex Ab valmistaa ja markkinoi metallisia alakattoja sekä talorakennus- että laivanrakennusteollisuudelle. Lautex toimii myös teollisuuden alihankkijana.

Oy Tumlare Corporation Ab Kalevankatu 20 00100 HELSINKI Tel. 09 622 6650 hel@tumlare.com www.tumlare.com

Metallialan sopimusvalmistusta Contract manufacturing for metal industry

Mediatoimistoja Media companies

Ojakärsämöntie 2 04300 TUUSULA Tel. 010 229 6030 myynti@jousiteos.fi www.jousiteos.fi Puristusjouset, vetojouset, vääntöjouset, jousisokat, pienet koukut. jousilangat 0,1-28mm Metajousi Oy Kangastie 7, 52550 Hirvensalmi Tel. 010 397 2970

Vihdintie 5, 2 krs, PL 146 03101 NUMMELA Tel. 09 222 6547 info@oasismedia.fi www.oasismedia.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

Valuraudantie 25 00700 HELSINKI Tel. 09 350 9380 info@laserle.fi www.laserle.fi

Metallialan tukkukauppaa Metal wholesalers

Metallin pintakäsittelyä ja karkaisua Metal finishing and tempering Amoila Oy Pieni teollisuuskatu 6 02920 ESPOO Tel. 09 853 2355 Fax 09 853 1886 amoila@kolumbus.fi www.amoila.fi Pintakäsittelyä ammattitaidolla. Niklaukset, sähkösinkitys, kuparointi, kromaus, tinaus, kultaus ja hopeointi.

FSP Finnish Steel Painting Oy Kalliosolantie 3 01740 VANTAA Tel. 09 278 6270 fsp@fspcorp.com www.fspcorp.com

Metallintyöstökoneita Metal working machinery Cron-Tek Oy PL 122 00701 HELSINKI Tel. 09 549 4660 etunimi.sukunimi@crontek.fi www.crontek.fi Myynti-, asennus-, koulutus ja jälkihuoltopalvelut.

Jousiteos Oy

Oasis Media Finland Oy

106

Laserle Oy

2016

Oy Maanterä Ab Keinumäenkuja 2 01510 VANTAA Tel. 029 006 130 Fax 029 006 1130 maantera@maantera.fi www.maantera.fi Metalli- ja konepajateollisuuden työkalujen maahantuonti. Kokonaispalvelut metalliteollisuudelle.


METALLIRAKENTEIDEN VALMISTUSTA Metallirakenteiden valmistusta Manufacturers of metal structures Urakointiasennus M. Rautio Oy Vierivainiontie 5 85100 KALAJOKI Tel. 08 462 412 www.mrautio.fi Urakointiasennus M. Rautio Oy on vaativiin teräsrakenteisiin, liittopalkkisiltoihin ja meluseiniin erikoistunut, vuonna 1983 perustettu yritys.

Uranuksenkuja 5-11 01480 VANTAA Tel. 09 838 64 20 www.rautarakennekauppinen.fi

Vepe Oy Peltonen PL 69 04301 TUUSULA Tel. 09 274 7220 Fax 09 2747 2231 info@vepe.fi www.vepe.fi

Oy Steelpro Ltd Kylänpääntie 4 01750 VANTAA Tel. 0400 815 452 Fax 09 547 2055 jouko.rahikka@steelpro.fi www.steelpro.fi Rakennusten lasi- ja metallirakenteiden valmistusta ja myyntiä.

Metallituotteiden valmistusta Manufacturers of fabricated metal products Oy Combinent Ab Kipinätie 3 06150 PORVOO Tel. 020 731 1330 Fax 020 731 1348 combinent@combinent.com www.combinent.com Liukurenkaat, suunnittelu, valmistus ja huolto.

K. Hartwall Oy Ab Kay Hartwallin tie 2 01150 SÖDERKULLA Tel. 09 413 1833 Fax 09 272 1484 contact-khw@k-hartwall.com www.k-hartwall.com Rullakot, kennolevyt, meijerirullakot, alustavaunut, adapterilavat ja häkit.

Meconet Oy Honkanummentie 8 01260 VANTAA Tel. 020 769 9300 Fax 0207 699 330 www.meconet.net etunimi.sukunimi@meconet.net Jousituotteet, meistotuotteet, syvävetotuotteet ja kokoonpano.

Kyttäläntie 8 B 00390 HELSINKI Tel. 020 755 8100 seula@seula.fi www.seula.fi Vankalla ammattitaidolla jo vuodesta 1951

Tekopa Oy PL 30, Valtatie 26 03601 KARKKILA Tel. 09 225 2280 Fax 09 2252 2880 etunimi.sukunimi@tekopa.fi www.tekopa.fi www.switchblade.fi Monipuolista koneistuspalvelua !

Tuusulan Hitsauspalvelu Oy Mestarintie 7 04500 KELLOKOSKI Tel. 09 291 9091 myynti@tuusulanhitsauspalvelu.fi www.tuusulanhitsauspalvelu.fi GSM 0400 886 882

Metsäsektorin asiantuntijapalvelut ja metsätalous Forest management and economy Tapio Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B 00100 HELSINKI Tel. 029 432 6000 Fax 029 432 6001 tapio@tapio.fi www.tapio.fi Metsäbiotalouden asiantuntijapalvelut

Metsätaloutta sekä siihen liittyviä palveluja Forestry and related services Metsäteho Oy Vernissakatu 4 01300 VANTAA Tel. 040 570 4777 etunimi.sukunimi@metsateho.fi www.metsateho.fi

Mittaus-, säätö- ja tutkimuslaitteet Measuring, adjustment and research equipment Oy Ag-Me Ab Järvihaantie 10, Halli C 01800 KLAUKKALA Tel. 09 849 2410 Fax 09 8492 4120 info@agme.fi www.agme.fi Mittaus, säätö- ja tutkimuslaitteet Teollisuus, Tukut, Varustamot ja Sairaalat

Mittaus-, tarkkailu- ja ohjauslaitteita ja -palveluja Measuring, monitoring, control equipment and related services Geotrim Oy Perintötie 2 C 01510 VANTAA Tel. 0207 510 600 Fax 0207 510 699 info@geotrim.fi www.geotrim.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Rautarakenne E. Kauppinen Oy

Seu-La Oy

Metric Industrial Oy PL 14, Piispantilankuja 4 02241 ESPOO Tel. 09 476 1600 Fax 09 476 16700 sales@metric.fi www.metric.fi Automaatiokomponentteja, mittaus- ja testauslaitteita sekä niistä rakennettuja kokonaisratkaisuja eri teollisuudenalojen tarpeisiin.

Oy Mitaten Finland Ab PL 6, Venevalkamantie 5 02701 KAUNIAINEN Tel. 0102 866 070 Fax 0102 866 075 sales@mitaten.fi www.mitaten.fi

Murata Electronics Oy PL 27 01621 VANTAA Tel. 09 879 181 Fax 09 8791 8791 communication@murata.com www.murata.com

Sparklike Group Oy Kaivokatu 8 B 00100 HELSINKI Tel. 010 387 7701 sparklike@sparklike.com www.sparklike.com. Lasiteollisuuden mittauslaitteet ja -palvelut

Wika Finland Oy Melkonkatu 24 00210 HELSINKI Tel. 09 682 4920 Fax 09 6824 9270 info@wika.fi www.wika.fi Mittaus- ja kalibrointilaitteiden myynti ja huolto

Mittauslaitteiden valmistusta Manufacturers of measuring instruments and equipment Avatron Oy Kivipyykintie 6, PL 219 01301 VANTAA Tel. 020 741 8770 Fax 020 741 8789 avatron@avatron.fi www.avatron.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

107


MITTAUSLAITTEIDEN VALMISTUSTA www.tallberg.fi info@tallberg.fi Liiketilojen vuokrausta: Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Puh. 0207 420 720

Vaisala Oyj

TOIMIALAHAKEMISTO

PL 26 00421 HELSINKI Tel. 09 89 491 etunimi.sukunimi@vaisala.com www.vaisala.com

Monialayrityksiä Diversified companies

Moottoriajoneuvojen maahantuontia Import of motor vehicles

Aspo Oyj

Scania Suomi Oy

PL 70 00501 HELSINKI Tel. 09 5211 Fax 09 521 4999 www.aspo.fi ESL Shipping Oy Leipurin Oyj Telko Oy Kaukomarkkinat Oy

PL 59 00391 HELSINKI Tel. 010 555 010 Fax 010 555 2009 etunimi.sukunimi@scania.fi www.scania.fi

Moottoriajoneuvojen tukkukauppaa Wholesale suppliers of motor vehicles

Flexo-Power Oy Mestarintie 12 06150 PORVOO Tel. 019 521 6500 www.flexopower.fi Puutarhan- ja metsänhoidon käsikoneet ym. vapaa-ajan kulkuneuvot, mönkijät, moottoripyörät, mopot ja skootterit.

General Motors Finland Oy Perintötie 2 d 01510 VANTAA Tel. 09 615 881 etunimi.sukunimi@opel.com www.opel.fi

Inchcape Motors Finland Oy

Helsingin Osuuskauppa Elanto

Ansatie 6 A C 01740 VANTAA Tel. 020 770 4200 Fax 020 770 4308 etunimi.sukunimi@inchcape.fi www.mazda.fi www.jaguar.fi www.landrover.fi

PL 53 00441 HELSINKI Tel. 010 76 600 Fax 010 766 0409 etunimi.sukunimi@sok.fi www.hok-elanto.fi Vähittäiskauppa, Ravintolatoiminta Polttonestekauppa

Toyota Auto Finland Oy

Palkkiyhtymä Oy

PL 12 01451 VANTAA Tel. 09 85 181 Fax 09 8518 2469 www.toyota.fi

PL 98 00101 HELSINKI Tel. 09 681 1010 Fax 09 603 747 operator@palkki.fi

Moottoriajoneuvojen varaosia ja varusteita Motor vehicle spare parts and accessories

Rettig Capital Oy Ab PL 115, Bulevardi 46 00121 HELSINKI Tel. 09 618 831 Fax 09 6188 3397 www.rettig.fi

Oy Kaha Ab

Ahventie 4 B, 6 krs 02170 ESPOO Tel. 09 4128 855 etunimi.sukunimi@gws.fi www.gws.fi

Ansatie 2, PL 117 01511 VANTAA Tel. 09 615 6800 Fax 09 615 68301 info@kaha.fi www.kaha.fi Autojen varaosat ja autotarvikkeet.

STOCKMANN Oyj Abp

Southwest Trade Oy

PL 220 00101 HELSINKI Tel. 09 1211 asiakaspalvelu@stockmann.com www.stockmann.com

Pietiläntie 1-3 13130 HÄMEENLINNA Tel. 03 615 0511 Fax 09 2210 0025 www.southwesttrade.fi Uudet ja käytetyt varaosat amerikkalaisiin Avoinna: Hämeenlinna-Tampere ma-pe 8.30 - 16.30 Vantaa ma-pe 8.30 - 17.30

Oy G.W. Sohlberg Ab

Oy Julius Tallberg Ab Suomalaistentie 7 02270 ESPOO Tel. 0207 420 700 Fax 0207 420 719

108

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Muotoilua Designing services Design Reform Oy Töölönkatu 7 00100 HELSINKI Tel. 0400 439 365 reijo.markku@designreform.fi www.designreform.fi

Muoviraaka-aineita Plastic raw materials Ashland Finland Oy PL 370 06101 PORVOO Tel. 09 228 420 Fax 09 2284 2324 etunimenalkukirjainsukunimi@ ashland.com www.ashland.com Lujitemuovien raaka-aineita

Muovituotteiden valmistusta Manufacturers of plastic products Asoma Oy Itälahdenkatu 23 A, 3.krs 00210 HELSINKI Tel. 09 696 2600 Fax 09 6962 6060 asoma@asoma.fi www.asoma.fi

ASV -Jarex Oy Marttila-Yhtymä Oy Teollisuuskuja 11 04300 TUUSULA Tel. 09 275 7322 Fax 09 275 7323 asv@asv-jarex.fi www.asv-jarex.fi

Hokkiplast Oy Hamarintie 35 06650 HAMARI Tel. 019 576 6311 Fax 019 576 6330 hokki@hokkiplast.fi www.hokkiplast.fi

Eino Korhonen Oy Teollisuustie 25 06150 PORVOO Tel. 019 5410 400 etunimi.sukunimi@ekoy.fi www.ekoy.fi

Muovikilpi Oy Hämeentie 155 C 00560 HELSINKI Tel. 09 791 897 Fax 09 792 827 muovikilpi@muovikilpi.fi www.muovikilpi.fi Erikoisosaaminen akryylija pc-työstöissä.

Plastservice Oy Kerava Yhteystie 2 04220 KERAVA Tel. 020 712 1480 www.plastservice.fi jouni.gronroos@plastservice.fi Kestomuovituotteiden suunnittelu, valmistus ja korjaus.


MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUSTA Serres Group Oy Metsänneidonkuja 8, Trio 02130 ESPOO Tel. 020 746 4400 serres@serres.fi www.serresgroup.com

Sulmu Oy

Museoita, kirjastoja ja arkistoja Museums, libraries and archives Taideteollisuusmuseon säätiö Korkeavuorenkatu 23 00130 HELSINKI Tel. 09 622 0540 Fax 09 6220 5455 www.designmuseum.fi

Musiikkikauppoja Music stores Woodwinds Ky Albertinkatu 17 00120 HELSINKI Tel. 09 681 2150 Fax 09 681 21555 www.woodwinds.fi aila.helin@woodwinds.fi matti.helin@woodwinds.fi Salon toimipiste: Salontie 1 B, 25500 PERNIÖ Puh. 0400 205 526

Muuttoja Moving services Oy Kuljetusliike Forsman Ab Sienikuja 8 00760 HELSINKI Tel. 09 350 5840 Fax 09 350 58 450 info@kuljetusforsman.fi www.kuljetusforsman.fi Yritys- ja kotimuutot

Expedit A/S Filial i Finland Mestarintie 8 B 01730 VANTAA Tel. 020 743 3640 Fax 020 743 3649 expedit@expedit.fi www.expedit.fi

TJT-Kaluste Oy Vehmaankuja 1 03100 NUMMELA Tel. 09 225 2820 info@tjt-kaluste.fi www.tjt-kaluste.fi Mittatilaustyönä korkealaatuiset toimitilakalusteet, myymäläkalusteet ja kiintokalusteet.

Nosto- ja siirtolaitteiden valmistusta ja huoltoa Manufacture and maintenance of hoisting and moving equipment Algol Technics Oy, Materiaalinkäsittely (MAOS) Karapellontie 6, PL 13 02611 ESPOO Tel. 09 50 991 www.algoltechnics.com Liiketoimintakriittiset materiaalinkäsittelyratkaisut ja tuotannon käyttövarmuuspalvelut. Nostimet ja komponentit, nostotarvikkeet, kuljettajan istuimet, metallit, erikoistuotteet. Rautatietekniikka

Cargotec Oyj

Teollisuusmuutot Oy Teollisuusneuvoksenkatu 6 00880 HELSINKI Tel. 09 755 2660 info@teollisuusmuutot.fi www.teollisuusmuutot.fi Yritys- ja teollisuusmuutot

MN-Lifttek Oy Pihkalantie 4 01480 VANTAA Tel. 09 8516 5820 www.lifttek.fi info@lifttek.fi

Nosto-ja siirtolaitteita Hoisting and moving equipment J.R. Rental Oy PL 152 00181 HELSINKI Tel. 09 2316 4480 Fax 042 016 6959 jussiristo@crane.fi www.crane.fi

Toyota Material Handling Finland Oy PL 12 01451 VANTAA Tel. 010 575 700 Fax 010 575 7999 etunimi.sukunimi@fi.toyota-industries.eu www.toyota-forklifts.fi Maailman suurimman trukkivalmistajan valikoimasta saat kaikki materiaalinkäsittelyn ratkaisut.

Nuohousta ja ilmanvaihdon puhdistusta Chimney sweeping and cleaning of ventilation systems

Porkkalankatu 5 00180 HELSINKI Tel. 020 777 4000 Fax 020 777 4036 communications@cargotec.com www.cargotec.com Lastinkäsittelyratkaisujen valmistus ja -huolto.

Euro-Service Oy

Erikkila Oy

Ohjelmatoimistoja ja -palveluja Booking agencies and services

Masalantie 225 02430 MASALA Tel. 09 2219 0530 www.erikkila.com sales@erikkila.com

Suomen Lainalaatikko Oy PL 4 00371 HELSINKI Tel. 09 512 3123 etunimi.sukunimi@lainalaatikko.fi www.lainalaatikko.fi

Autotalli- , palo- ja teollisuusovet, turvatekniikka, kuormauslaitteet, ja ilmasulku. Portti- ja puomikoneistot. Asennus ja huolto. Huolto: 010 836 3100

Fantuzzi Noell Baltic Oy Metsälammentie 5 07910 VALKO Tel. 019 515 900 etunimi.sukunimi@fantuzzi.fi www.fantuzzi.fi Vesa Yrjölä 0400 611 453

Mesvac Oy Jorvaksen Myllytie 5 02420 JORVAS Tel. 010 836 3000 Fax 010 836 3199 www.mesvac.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

PL 19, Työpajatie 38 06101 PORVOO Tel. 019 576 7300 Fax 019 576 7325 info@sulmu.fi www.sulmu.fi Muoviputkistot, -säiliöt, pesurit, pinnoitukset, savupiiput ja savukanavat, projektitoimitukset

Myymäläkalusteita Shop furnishings

Sorvaajankatu 9 A 00880 HELSINKI Tel. 09 755 6794 Fax 09 755 6794 angelvuo@euro-service.fi www.euro-service.fi

Stepup Oy Kaikukatu 4 A 00530 HELSINKI Tel. 09 7746 1740 agency@stepup.fi www.stepup.fi Show- ja mallitoimisto StepUp Agency sekä tanssikoulu StepUp School.

Yucca Oy PL 121, Lauttasaarentie 50 00151 HELSINKI Tel. 050 511 3744 yucca.fi etunimi.sukunimi@yucca.fi OHJELMAPALVELUT TAPAHTUMATEKNIIKKA ASENNUS JA HUOLTO

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

109


OHJELMISTOJENSUUNNITTELUA,VALMISTUSTAJAKONSULTOINTIA Questback Oy

Ohjelmistojen suunnittelua, valmistusta ja konsultointia Manufacturers and designers of software; consulting services

Keilaranta 1 02150 ESPOO Tel. 020 743 1550 info@questback.fi www.questback.com/fi Questback rakentaa rahan arvoisen dialogin yrityksen ja sen tärkeimpien sidosryhmien välille.

Add-in Oy Suvannontie 2b A4 00510 HELSINKI Tel. 0500 543 543 jouko.lindfors@add-in.fi

Softability Group Oy Jaakonkatu 2 01620 VANTAA Tel. 010 217 6150 etunimi.sukunimi@softability.fi www.softability.fi Pilvipalvelut, ohjelmistokehitys, Windows mobile, Big Data-ratkaisut, sulautetut järjestelmät, laadunvarmistuspalvelut.

TOIMIALAHAKEMISTO

AE Partners Oy Laurintie 16 A 2 02180 ESPOO Tel. 09 2316 5085 info@aepartners.fi www.aepartners.fi Markkinointi ja viestintä ohjelmistot

Comptel Oyj PL 1000 00181 HELSINKI Tel. 09 700 1131 Fax 09 7001 1375 etunimi.sukunimi@comptel.com www.comptel.com

SoftOne Oy Perintötie 2 b 01510 VANTAA Tel. 09 350 77540 softone@softone.fi www.softone.fi

EmCe Solution Partner Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy

Jämsänkatu 2 00520 HELSINKI Tel. 0424 9841 emce@emce.fi www.emce.fi

Vänrikinkuja 2 02600 ESPOO Tel. 0600 301 339 asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi Yritys tuottaa ja ylläpitää verkkopalveluita tilaajavastuulain ja rakennusalan ilmoitusvelvoitteiden hoitamista varten.

Fifth Element Oy Niittykatu 8 A 02200 ESPOO Tel. 0207 420 600 Fax 0207 420 620 info@fifthelement.fi www.fifthelement.fi Jyväskylä: Kauppakatu 31 B 40100 JYVÄSKYLÄ Kouvola: Käsityöläiskatu 4 45100 KOUVOLA Paikannuksen ja paikkatiedon hyödyntäminen mobiiliratkaisuilla

Tietotarha Oy

Keilasatama 5 02150 ESPOO Tel. 0400 406 547 www.kilosoft.fi info@kilosoft.fi

Pasilanraitio 9 B 00240 HELSINKI Tel. 09 477 1466 etunimi.sukunimi@tietotarha.fi www.tietotarha.fi Tietotarha on toiminut vuodesta 1986 terveydenhuollon järjestelmäintegraatiossa. Ydinosaamisalueemme on terveydenhuollon HL7-standardiperheeseen liittyvät määritykset ja HL7:n soveltaminen todellisissa integraatioissa sekä niiden toteuttaminen Microsoft Biztalk & Intersystems Ensemble-alustoilla.

MN-Ohjelmisto Oy

Trimico Oy

Kuokkalantie 2 01900 NURMIJÄRVI Tel. 010 239 2070 myynti@koodiavain.fi www.koodiavain.fi Verkkomedia ja mobiilisovellukset.

Vernissakatu 4 01300 VANTAA Tel. 020 710 5050 www.trimico.fi myynti@trimico.fi Joustavia ohjelmisto- ja järjestelmäratkaisuja kuljetusten, tilausten sekä liikkuvan työn hallintaan

Kilosoft Group Oy

Movenium Oy Kutojantie 11 02630 ESPOO Tel. 020 7866 390 tuki@movenium.com www.movenium.com Työajanseurannan ratkaisut

110

Kauppakamarin Vuosikirja

Vianova Systems Finland Oy Vaisalantie 6 02130 ESPOO Tel. 09 2313 2100 etunimi.sukunimi@vianova.fi vianova@vianova.fi sales@vianova.fi www.vianova.fi

2016

Opasteita ja kilpiä Signs Oy Sabik Ab PL 19 06151 PORVOO Tel. 019 560 1100 www.sabik.com Meri-, maantie- ja raideliikenteen turvalaitteet.

Optiikkaa ja optisia välineitä Optical supplies Essilor Oy Lämmittäjänkatu 2 A, PL 43 00811 HELSINKI Tel. 09 3480 800 Fax 09 3480 8430 www.essilor.fi www.varilux.fi info@essilor.fi

Hoya Lens Finland Oy Pitäjänmäentie 14 00380 HELSINKI Tel. 09 7288 4100 Fax 09 7288 4150 etunimi.sukunimi@hoya.fi www.hoya.fi

Optista tukkukauppaa Optical wholesale Scandinavian Eyewear Oy PL 98 02631 ESPOO Tel. 09 502 1033 Fax 09 502 1080 office@scandinavianeyewear.fi www.scandinavianeyewear.fi

Painamista ja sitä palvelevaa toimintaa Printing and related services Espoon Painovoima Oy Kavallinpelto 5 02710 ESPOO Tel. 010 666 4250 www.painovoima.fi info@painovoima.fi LOMAKKEISTOT, KÄYNTIKORTIT, KIRJEET JA KUORET, VARASTOINTI MAINOSPAINATUKSET, KÄYNTIKORTIT ESITTEET, JULISTEET, SUORAKAMPANJAT ERIKOISPAKKAUKSET, PERSONOINTI PAKKAAMINEN, POSTITUS

aDigi Oy Josafatinkatu 15 00510 HELSINKI Tel. 09 737 001 www.adigi.fi aineisto@adigi.fi

Bookwell Oy Teollisuustie 4 06100 PORVOO Tel. 019 21 941 etunimi.sukunimi@bookwell.fi www.bookwell.fi Meiltä monipuoliset painopalvelut, pyydä tarjous!


PAINAMISTA JA SITÄ PALVELEVAA TOIMINTAA Dolk Oy Sorvaajankatu 11 A b 00880 HELSINKI Tel. 09 4765 6600 info@dolk.fi www.dolk.fi Painotuotteiden jälkikäsittelyyn erikoistunut yritys Helsingistä.

Edita Publishing Oy

Libris Oy Kontulantie 12 00940 HELSINKI Tel. 09 478 330 www.libris.fi info@libris.fi Valmistamme moniväripainotuotteita yrityksille ja yhteisöille

Lomakepainatus Oy Hankasuontie 4 00390 HELSINKI Tel. 09 622 0960 lomakepainatus@lomakepainatus.fi www.lomakepainatus.fi

asiakaspalvelu@presto.fi www.presto.fi

Kaeser Kompressorit Oy

Palveluasumista Sheltered homes

Tiilitie 18 01720 VANTAA Tel. 09 4132 0400 Fax 09 4132 0450 info.finland@kaeser.com www.kaeser.com

Pakkauksia Packaging Helsingin Puupakkaus Oy Isonkiventie 5 04250 KERAVA Tel. 020 198 6920 www.helsinginpuupakkaus.fi myynti@helsinginpuupakkaus.fi

Pakkauskoneita ja -tarvikkeita Packaging materials and equipment Oy K.G. Öhman Ab Teerikukontie 10-12 00700 HELSINKI Tel. 09 351 790 Fax 09 345 2339 www.pakkausohman.com

Merkopaino Oy Haukilahdenkatu 2 F 00550 HELSINKI Tel. 09 774 5030 merkopaino@merkopaino.com www.merkopaino.com

Painojussit Oy Terästie 26 04220 KERAVA Tel. 09 274 4240 Fax 09 2744 2418 info@painojussit.fi www.painojussit.fi

Painomerkki Oy Rajavartijankatu 2 00520 HELSINKI Tel. 010 271 7000 info@painomerkki.fi www.painomerkki.fi Alan työt edullisesti.

Premedia Helsinki Oy Laivalahden puistotie 10 00810 HELSINKI Tel. 010 420 7880 ilpo.sormunen@premediahelsinki.fi www.premediahelsinki.fi Painatusta, tulostusta ja painamista edeltävää toimintaa.

Savion Kirjapaino Oy Aleksis Kiven tie 19 04200 KERAVA Tel. 09 274 5210 Fax 09 294 4914 myynti@savionkirjapaino.fi posti@savionkirjapaino.fi www.savionkirjapaino.fi

Palkka- ja henkilöstöhallinnon ulkoistaminen ja konsultointi Payroll and staff administration outsourcing services Zalaris HR Services Finland Oy Arabiankatu 12 00560 HELSINKI Tel. 09 777 1440 etunimi.sukunimi@zalaris.com www.zalaris.com Palkanlaskentapalvelua Henkilöstöhallinto

Eedi Asumispalvelut Oy Kilonkallio 7 02610 ESPOO Tel. 029 009 0910 etunimi.sukunimi@eedi.fi www.eedi.fi www.espoondiakoniasaatio.fi Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen

Palvelutaloja Service blocks Validia Asuminen Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI Tel. 020 33 1200 etunimi.sukunimi@validia.fi www.validia.fi

Pankkitoimintaa Banking services Aktia Pankki Oyj PL 207 00101 HELSINKI Tel. 010 247 5000 www.aktia.fi Pankki- ,vakuutus- ja kiinteistönvälitystoimintaa

Carnegie Investment Bank Ab, Finland Branch Eteläesplanadi 22 A, 5. kerros 00130 HELSINKI Tel. 09 618 711 etunimi.sukunimi@carnegie.fi www.carnegie.fi Osakevälitys ja yritysjärjestelyt.

Danske Bank Oyj

Paloturvallisuus- ja pelastusvälineitä Fire safety and life-saving devices

Hiililaiturinkuja 2 00075 DANSKE BANK Tel. 010 546 0000 www.danskebank.fi

Meksport Oy

Itä-Uudenmaan Osuuspankki

Ristikiventie 14 04300 TUUSULA Tel. 0207 121 222 Fax 0207 121 220 www.meksport.fi

PL 61 06101 PORVOO Tel. 010 256 3110 Fax 019 584 122 etunimi.sukunimi@op.fi www.op.fi

PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy Huurrekuja 7 04360 TUUSULA Tel. 010 386 9801 harri.korpela@paloilmoitinliike.fi www.paloilmoitinliike.fi Sivutoimipiste: Tornio puh. 010 386 9830 jari.lappalainen@paloilmoitinliike.fi

Keski-Uudenmaan Osuuspankki

Presto Paloturvallisuus Oy

Unioninkatu 30 00100 HELSINKI Tel. 09 6162 8000 www.seb.fi

Teerisuonkuja 7 00700 HELSINKI Tel. 010 387 7200 Fax 010 387 7249

TOIMIALAHAKEMISTO

PL 700 00043 NORDIC MORN Tel. 020 450 00 Fax 020 450 2437 www.nordicmorning.fi

Paineilmalaitteita Pumps and compressors

Sibeliuksenkatu 17 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 010 254 2504 keski-uudenmaan@op.fi www.op.fi

SEB/Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin sivukonttori

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

111


PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN MYYNTIÄ Leitzinger Oy

Paperi- ja kartonkituotteiden myyntiä Sales of paper and cardboard products

Tammasaarenkatu 1 00180 HELSINKI Tel. 09 685 9920 Fax 09 6859 9210 palei@leitzinger.fi etunimi.sukunimi@leitzinger.fi www.leitzinger.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Price & Pierce Oy Lönnrotinkatu 19 A 00120 HELSINKI Tel. 09 6818 7399 Fax 09 6818 7390 marika.saukkonen@price-pierce.com www.price-pierce.fi Kansainvälinen kauppahuone Selluloosa, paperi- ja kartonkituotteet

Papula Oy PL 981 00101 HELSINKI Tel. 09 348 0060 Fax 09 3480 0630 papula@papula-nevinpat.com www.papula-nevinpat.com

Paperi- ja kartonkituotteiden myyntiä ja valmistusta Manufacture and sales of paper and cardboard products Stora Enso Oyj

APS Safety-Point Oy

PL 309 00101 HELSINKI Tel. +358 2046 131 www.storaenso.com

Kuusmiehenkaari 8 00670 HELSINKI Tel. 09 8860 1864 www.safetypoint.fi

Paperinjalostuskoneita Paper processing machines

Peltiä ja peltitöitä Sheetmetal and sheetmetal work

Voith Paper Oy

Pelti- ja Rautatyö E. Salminen Oy

Äyritie 8 E 01510 VANTAA Tel. 010 218 4400 etunimi.sukunimi@voith.com www.voith.com www.finland.voithpaper.com Koneita ja laitteita paperiteollisuudelle

Kyläsaarenkatu 10 D 00580 HELSINKI Tel. 09 761 933 info@rautatyo.fi www.rautatyo.fi Kiinteistöjen julkisivurakenteet, metallirakenteet, rakennuspeltityöt, puusepänkalusteiden metallirakenteet ja ruostumattomat kiinteistöjen koriste-ja suojakulmat ym. suojapellitykset.

Patenttitoimistoja Patent offices Heinänen Oy Patenttitoimisto

Perintätoimistoja Debt collecting

Äyritie 8 D 01510 VANTAA Tel. 09 4130 2500 Fax 09 4130 2550 patent@heinanen.com www.heinanen.com

PRA Suomi Oy PL 274 00101 HELSINKI Tel. 020 749 0300 www.pragroup.fi asiakaspalvelu@pragroup.fi

Kolster Oy Ab PL 148 00121 HELSINKI Tel. 020 137 0500 Fax 09 602 244 kolster@kolster.fi www.kolster.fi Turku: 020 137 0640 Tampere: 020 137 0650 Seinäjoki: 020 137 0670 Vaasa: 020 137 0670 Oulu: 020 137 0680 Kolster Oy Ab on immateriaalioikeuksiin ja IPR-juridiikkaan erikoistunut yritys. Kolsterilta saat kaikki keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut. Autamme myös sopimuksissa, lisensoinnissa ja IPR-riita-asioiden ratkaisussa niin Suomessa kuin ulkomailla.

112

Kauppakamarin Vuosikirja

Pelastussuunnitelmia ja turvallisuuskoulutusta Security training and rescue planning

Svea Perintä Oy Atomitie 2 C 00370 HELSINKI Tel. 09 424 2300 www.svea.fi etunimi.sukunimi@svea.fi myynti@svea.fi

Perävaunuja, -kärryjä ja trailereita Trailers ELG-yhtiöt Oy Sisutie 7 01900 NURMIJÄRVI Tel. 020 741 3541

2016

Fax 09 250 6194 www.elg.fi Valmistamme Elg -lavoja kuorma-autoihin ja perävaunuihin.

PNO Trailer Oy Keravantie 507 04150 MARTINKYLÄ Tel. 09 343 4480 Fax 09 3434 4810 pno@pno.fi www.pno.fi Raskaan kaluston perävaunuvuokraus

Piharakentamista Yard building Asfalttikulma Oy Läntinen tellisuuskatu 17 02920 ESPOO Tel. 0400 437 153 info@asfalttikulma.fi www.asfalttikulma.fi

Partnerline Oy Iivisniemenkatu 2 LH 02260 ESPOO Tel. 0400 563 440 www.partnerline.fi Partnerline Oy on kiinteistösi kokonaisvaltainen kumppani pihojen, teiden ja pysäköintialueiden korjaamisessa sekä rakentamisessa.

Pito- ja juhlapalvelua Catering services Puistokulma ry Talkootie 4 01350 VANTAA Tel. 010 420 2620 puistokulma@puistokulma.fi www.puistokulma.fi Juhlatalo

Juhlapalvelu Ville Vammelvuo Lammastie B 12 01710 VANTAA Tel. 050 587 4092 info@vammelvuo.fi www.vammelvuo.fi

Poltto- ja voiteluaineita Fuels and lubricants Crudex Oy Westendintie 99-101 A 27 02160 ESPOO Tel. 010 320 5320 operations@crudex.fi Öljy- ja petrokemiantuotteet

Telenoil Oy Haukantie 16 D 43 04320 TUUSULA Tel. 09 273 3336 050 404 8122 raili.savolainen@telenoil.fi www.telenoil.fi


PORTAITA Psykologipalvelua Psychological services

Tähtiporras Oy

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Nuijamiestentie 5 A, 3. krs 00400 HELSINKI Tel. 065 572 886 pasi.alanen@tahtiporras.fi www.tahtiporras.fi Tehdas: Tähtiporras Oy Kelatie 2 62900 Alajärvi

Malmin kauppatie 8 B 00700 HELSINKI Tel. 040 590 9385 www.vastaamo.fi tuki@vastaamo.fi

Puhelinjärjestelmiä ja -laitteita Telephone systems and equipment Savox Communications Oy Ab

Postimyyntiä Mail order Ellos Finland Oy Tiilitehtaankatu 7, PL 157 04201 KERAVA Tel. 09 476 611 etunimi.sukunimi@ellos.fi www.ellos.fi www.jotex.fi

Sinikalliontie 3 B 02630 ESPOO Tel. 09 4174 1100 savox@savox.com www.savox.com Radiopuhelinlisälaitteet

Pumppuja Pumps KSB Finland Oy

Postituslaitteita Mailing equipment Pitney Bowes Oy PL 109 00211 HELSINKI Tel. 09 682 4060 Fax 09 692 6227 finsales@pb.com www.pitneybowes.fi Postin- ja paperinkäsittelylaitteet ja -tarvikkeet

Postituspalvelut Mailing services Mailhouse Oy Hyttimestarintie 6 B 02780 ESPOO Tel. 010 321 3630 asiakaspalvelu@mailhouse.fi www.mailhouse.fi

Pro Mail Oy Hyttimestarintie 6 02780 ESPOO Tel. 09 819 0500 postitus@promail.fi etunimi.sukunimi@promail.fi www.promail.fi Markkinointi- ja verkkokauppalogistiikan palvelutalo.

Projektinhallintaa Project management Selltracon Oy Ratatie 17 02400 KIRKKONUMMI Tel. 0103 094 250 info@selltracon.fi www.selltracon.fi

Savirunninkatu 4 04260 KERAVA Tel. 010 288 411 www.ksb.fi Myös venttiilit

Puutavaraliike T. Vainio Oy Aavasaksantie 5 04410 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 279 7340 www.puutavaraliiketvainio.fi myynti@puutavaraliiketvainio.fi

Pysäköinti- ja paikoitustiloja Parking lots and parks Lentoparkki Oy Vuorenpeikontie 4 01820 KLAUKKALA Tel. 050 527 4495 www.lentoparkki.fi info@lentoparkki.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Portaita Stairs

Q-Park Holding Finland Oy Kuortaneenkatu 7, 6. krs. 00520 HELSINKI Tel. 0207 812 400 info@q-park.fi www.q-park.fi T. +358 20 781 2418 M. +358 400 839 146

Päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa Retail food shops Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Puolustusväline- ja ilmailuteollisuutta Defence industry Cojot Oy PL 59 02271 ESPOO Tel. 09 452 2334 Fax 09 452 3696 contact@cojot.com www.cojot.com

Puusepäntuotteita Joinery products Idea-Puu Oy Ratastie 4, PL 90 03101 NUMMELA Tel. 09 4258 4200 www.ideapuu.com ideapuu@ideapuu.com Idea-Puu Oy on suomalainen Julkistentilojen sisustaja sekä mekaaniseen puuntyöstöön ja jatkojalostukseen erikoistunut puusepäntehdas.

Puutavaran ja puutuotteiden myyntiä ja valmistusta Manufacture and sales of wooden products Puumerkki Oy Porvoontie 9 04220 KERAVA Tel. 020 745 0500 www.puumerkki.fi puumerkki@storaenso.com

PL 35 01531 VANTAA Tel. 010 76 26 000 etunimi.sukunimi@sok.fi www.varuboden-osla.fi

Päiväkotitoimintaa Daycare services H&S International School Oy Joupinpuisto 2 02760 ESPOO Tel. 040 561 1015 henna.stojanov@hsis.fi www.hsischools.com Esiopetusta ja koululaisten iltapäivätoimintaa Lounas- ja pitopalvelua

Pääkonttorien toimintaa Activities of head offices SOLEMO Oy Vanha talvitie 19 A 00580 HELSINKI Tel. 020 5705 etunimi.sukunimi@sol.fi www.sol.fi

Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelua Gambling and betting services Veikkaus Oy Karhunkierros 4 01009 VEIKKAUS Tel. 0207 50 750 etunimi.sukunimi@veikkaus.fi www.veikkaus.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

113


RAHOITUSPALVELUA arvato Finance

Rahoituspalvelua Financing services

Kaisaniemenkatu 13 A 00100 HELSINKI Tel. 020 722 9440 asiakaspalvelu.fi@arvato.com finance.arvato.com Verkkokaupparatkaisut Reskontrapalvelut Kuluttajasaatavien rahoitus Laskut heti rahaksi Perintä

Linnea Advisors Oy

TOIMIALAHAKEMISTO

Aleksanterinkatu 15 B 00100 HELSINKI Tel. +358 40 504 3 www.linneaadvisors.fi Yritysten ja yhteisöjen pääoma- ja rahoitusjärjestelyjen asiantuntija

Rahoitusta ja luottotoimintaa Financial and credit services

Collector Credit AB, filial i Finland

Eteläesplanadi 8, PL 1010 00101 HELSINKI Tel. 029 460 11 etunimi.sukunimi@finnvera.fi www.finnvera.fi

Porkkalankatu 20 A 00180 HELSINKI Kuluttaja 09 3158 9900 Yritys 09 3158 9909 Fax 09 3158 9901 info@collector.fi www.collector.fi

Kuntarahoitus Oyj

Euroclear Finland Oy

Finnvera Oyj Etelä-Suomen alue

PL 1110, Visitors: Urho Kekkosen katu 5C 00101 HELSINKI Tel. 020 770 6000 info.finland@euroclear.eu www.euroclear.com Kansallisena arvopaperikeskuksena vastaamme halutessanne myös teidän yhtiönne osakkeiden sekä muiden erilaisten rahoitusinstrumenttien luotettavasta käsittelystä arvo-osuusjärjestelmässä.

PL 744 00101 HELSINKI Tel. 09 6803 5666 Fax 09 6803 5669 info@kuntarahoitus.fi www.kuntarahoitus.fi

Nordea Rahoitus Suomi Oy Nihtisillantie 3 G 00020 NORDEA Tel. 09 1651 www.nordearahoitus.fi

Rakenneteknistä suunnittelua Structural engineers

Suomen Hypoteekkiyhdistys Yrjönkatu 9 A, 2.krs 00120 HELSINKI Tel. 09 228 361 Fax 09 647 443 hypo@hypo.fi www.hypo.fi Postiosoite: PL 509, 00101 HELSINKI

KK-Palokonsultti Oy Piispantilankuja 4 02240 ESPOO Tel. 0293 500 000 info@kk-palokonsultti.com www.kk-palokonsultti.com Aluekonttorit: Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Patruunantie 4 B, 60200 Seinäjoki Sannanrannantie 3, 95970 Kolari

VFS Finland Ab Vetotie 3 01610 VANTAA Tel. 010 655 7500 Fax 010 655 7599 arto.taipola@vfsco.com www.vfsco.com

Rakennusasiantuntijapalveluita Construction expertise services

PL 9 00016 KESKO Tel. 010 5311 www.vahittaiskaupantakaus.fi Käyntiosoite: Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki

Rahoitusta palvelevaa toimintaa Services related to financing

Lars Sonckin kaari 10, Nova talo 02600 ESPOO Tel. 09 2516 8800 Fax 09 2516 8810 etunimi.sukunimi@mittaviiva.fi www.mittaviiva.fi Rakentamisen, tuotannonsuunnittelun ja kouluttamisen asiantuntija

UVM yhtiöt Oy Paulankatu 2 C 00240 HELSINKI Tel. 050 565 8531 www.uvm.fi Rakennuttamis- ja kiinteistöalan asiantuntijapalvelut

ALM Partners Oy PL 681 00101 HELSINKI Tel. 010 279 6800 etunimi.sukunimi@almpartners.fi www.almpartners.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

Janneniska Oy Tiilipojanlenkki 6 01720 VANTAA Tel. 09 8553 8553 Fax 09 8553 8550 asiakaspalvelu@janneniska.com www.janneniska.com

Skanska Rakennuskone Oy Hirvitie 5 01900 NURMIJÄRVI Tel. 0207 19 211 www.skanskarakennuskone.fi

Telinekataja Oy PL 1 02241 ESPOO Tel. 0207 932 500 www.telinekataja.fi Rakennustelineitä ja sääsuojia

Vuokraava Oy Ahertajantie 6 E 02100 ESPOO Tel. 09 455 3600 Fax 09 466 382 vuokraava@vuokraava.fi www.vuokraava.fi KIRKKONUMMI Munkinmäentie 13 02400 KIRKKONUMMI Puh. 09 849 3340 LOHJA Seisaketie 3 08680 LOHJA Puh. 019 322 393

Rakennuspalvelua Construction services Destia Oy PL 206, Heidehofintie 2 01301 VANTAA Tel. 020 44 411 etunimi.sukunimi@destia.fi www.destia.fi

Mittaviiva Oy

Vähittäiskaupan Takaus Oy

114

Rakennuskonevuokrausta ja -myyntiä Renting and selling of construction machinery

2016

Fenster Oy Kelatie 14 F 01450 VANTAA Tel. 040 511 7353 www.fenster.fi Teräsovet/ikkunat Alumiiniovet/ikkunat Valokatot Lasijulkisivut Kevytelementti asennukset Julkisivuverhoukset

Forone Oy Maapadontie 5 b 00640 HELSINKI Tel. 0400 454 123 www.forone.fi etunimi.sukunimi@forone.fi - Remontit - Erikois-ratkaisut - Kosteuskartoitukset ja kosteusmittaukset (PKM)


RAKENNUSPALVELUA VASA Palvelut Oy

Läkkisepäntie 20 B 00620 HELSINKI Tel. 050 524 9991 mikko.p.hartikainen@kolumbus.fi www.harke-pelti.fi konesauma- ja profiilikatot, kattosaneeraukset, sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet kattojen huoltotyöt, kattojen kuntoarvioinnit, peltikattojen maalaustyöt, lumenpudotukset

Vapaalantie 8 A 01650 VANTAA Tel. 050 44 00415 teijo.niinimaki@vasapalvelut.fi www.vasapalvelut.fi Vahinkosaneeraus Erikoispuhdistukset Sokkeli- ja alapohjakunnostukset Hajunpoisto ja sisäilmapalvelut

Helsingin Katto ja Kaide Oy

Ginola Oy

Kaasutintie 25 00770 HELSINKI Tel. 0400 697 939 www.kattojakaide.fi Rautarakennetyöt, peltityöt, kattoturvatyöt

Juornaankyläntie 24 A 07580 TIILÄÄ Tel. 0400 493 395 timo.peltonen@ginola.inet.fi www.ginola.fi

Rakennussaneerausta Building renovation

Rakennuspalvelu Hagelin Oy Jokarak Oy Sotatuomarintie 8 C 00370 HELSINKI Tel. 050 409 1009 josu.schauman@gmail.com www.jokarak.fi Kattoremontit, peltikatot, huopakatot, tiilikatot, ulkoverhousremontit, ulkomaalaukset ja ulkoremontit. Kauttamme myös LVIS-työt ja -asennukset.

KaiRamix Oy Jäspilänkatu 28 C 18 04250 KERAVA Tel. 040 569 7838 kai.lehto@kairamix.fi www.kairamix.fi Kiinteistön irtaimiston sekä kaluston purku-puhdistuspesu. Saneeraus- ja jälleenrakennustöihin sekä konsultointipalveluihin erikoistunut yritys, myös kosteuskartoitukset ja kuivaukset.

Tulisuontie 5 D 28 00820 HELSINKI Tel. 040 579 5544 Korjaustyöt www.rakennushagelin.fi

Rakennus Haverinen Oy Kajavankatu 6 A 5 04230 KERAVA Tel. 0400 868 919 rakennus.haverinen@pp.inet.fi 040 506 8114 Arto Haverinen 0400 868 919 Aapo Haverinen Rakennussaneeraus, rakennuskuivaus.

JKE Saneerauspalvelut Oy Pohjolankatu 2 00610 HELSINKI Tel. 020 720 9200 jukka.eerola@jke.fi www.jke.fi

Kauko Kajolinna Ky Mittaus-Pesonen Oy Merivalkama 4 E 50 02320 ESPOO Tel. 0400 616 110 Fax 09 8364 4731 mittaus-pesonenoy@kolumbus.fi www.mittauspesonen.fi

Siippoontie 363 01940 PALOJOKI Tel. 09 250 3587 Fax 09 250 3697 jari.kajolinna@kolumbus.fi www.kaukokajolinna.fi

Rakennus Kankainen Oy Suomela & Kalke Rakennus Oy Sudenkuja 6 04230 KERAVA Tel. 0400 462 551 seppo.suomela@kolumbus.fi www.sallakeittio.fi Sallakeittiö Kytömaantie 2 B, 04320 Kerava

PL 83 00931 HELSINKI Tel. 040 545 7212 www.rakennuskankainen.fi etunimi.sukunimi@rakennuskankainen.fi Rakennus Kankainen Oy on perustettu 1995 ja on erikoistunut väliseinä- ja alakattorakenteisiin.

Sisustus- ja Rakennuspalvelu Tamminen Oy

Rakennusyhtiö Muhonen Oy

Peltomäenkatu 10 B 04250 KERAVA Tel. 0400 485 550 Toimistopuhelin ja fax: 09 237 3747 tamminen@co.inet.fi www.muuttopalvelutamminen.fi Rakennuspalvelut ja saneerauspalvelut.

Eliel Saarisen tie 2 00400 HELSINKI Tel. 010 838 3200 jouni.jarvenpaa@pylon.fi www.pylon.fi

Veljekset Nuutinen Oy Ormuspellontie 14 00700 HELSINKI Tel. 010 778 0400 www.olive.fi

liiketilaremontit keittiölinjasaneeraukset korjausrakentaminen kalustetoimitukset talotekniikka profiililistat

OP Saneeraus ja Maalaus Oy Juvan teollisuuskatu 8 02920 ESPOO Tel. 010 327 3880 www.opsaneeraus.fi op@opsaneeraus.fi

R&A Maalaus- ja Saneeraus Oy Rattitie 2 00770 HELSINKI Tel. 041 548 1192 jarkko.apell@r-a.fi www.r-a.fi Toimitilojen ja julkisten tilojen saneeraaja

Rakmaster Oy Säästöpankinranta 8 B 12 00530 HELSINKI Tel. 050 550 5933 Fax 09 454 7472 etunimi.sukunimi@rakmaster.fi www.rakmaster.fi Putkiremontit

TOIMIALAHAKEMISTO

Harke-Pelti Oy

Rakennus Simoinen Oy Yrittäjäntie 2 07170 PORNAINEN Tel. 0400 873 771 Gsm 0400 861 831 www.rakennussimoinen.fi Julkisten tilojen saneeraukset

Sipoon Insinöörirakentajat Oy Peltomäenkatu 8 A 04250 KERAVA Tel. 0400 461 047 www.sipooninsrak.fi toimisto@sipooninsrak.fi

Suur-Honka Saneeraus Oy Kala-maija 2 D 88 02230 ESPOO Tel. 040 754 9673 info@suurhonkasaneeraus.fi www.suurhonkasaneeraus.fi

Rakennustarvikkeita Building materials Knauf Oy Lars Sonckin kaari 14, PL 18 02601 ESPOO Tel. 09 476 400 Fax 09 476 40 300 info@knauf.fi www.knauf.fi

Lektar Oy Hiekkakiventie 7, PL 92 00701 HELSINKI Tel. 09 4135 5100 Fax 09 4135 5120 info@lektar.com www.lektar.com Rakentamisen tarvikkeet Koti ja sisustus Tekniikan tuotteet

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

115


RAKENNUSTEKNISIÄ PALVELUJA Rakennusteknisiä palveluja Building technology services Helsingin kuivaustekniikka Oy Lyhtytie 13 00750 HELSINKI Tel. 044 777 0297 markus.honkasalo@hekutek.fi www.hekutek.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Rakennustuoteteollisuus Sale of building materials Wienerberger Oy Ab Strömberginkuja 2 00380 HELSINKI Tel. 020 748 9200 Fax 020 748 9201 office@wienerberger.fi www.wienerberger.fi

Opar Rakennuttajapalvelut Oy

BCM-rakenne Oy/Ab

Suonotkontie 3 F 81 00630 HELSINKI Tel. 0400 422 965 aaro.parttimaa@opar.fi www.opar.fi puh myös 050 555 4745

Mestarintie 21 06150 PORVOO Tel. 0400 493 093 Fax 019 578 792 bcm@co.inet.fi www.bcmrakenne.fi

Procofin Oy

Temporent Oy

Porkkalankatu 13 J 00180 HELSINKI Tel. 0207 811 680 www.procofin.fi Rakennuttajapalvelut Arkkitehtisuunnittelu

Mestarintie 14 06150 PORVOO Tel. 0400 840 880 www.temporent.fi info@temporent.fi

Fira Oy Rovatex Rakenne Oy Kaj Franckin katu 1 00560 HELSINKI Tel. 050 517 9483 paavo.tikka@rovatex.fi

Rakennustöiden valvontaa Building surveying

Rakentaminen, remontointi, saneeraus Building services and renovating

Planosol Oy Vesimiehentie 10 00740 HELSINKI Tel. 050 520 1835 kimmo.pahti@kolumbus.fi

Uudenmaan Rakennus- ja Maalauspalvelu Oy Lyhtytie 6 B 00750 HELSINKI Tel. 0400 887 825 www.urm.fi etunimi.sukunimi@urm.fi Keskitymme saneeraukseen ja peruskorjaukseen, erityisosaamistamme ovat kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset

Rakennuttajapalveluja Building services ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy Pasilan puistotie 2 A 00240 HELSINKI Tel. 0400 610 062 info@arttuasunnot.fi www.arttuasunnot.fi Tuki- ja palveluasumisyksiköiden rakennuttaminen

Rakentamisen viimeistelytöitä Finishing services for construction sites LTQ-Partners Oy

Genpro Talotekniikka Oy

Kirvesmiehenkatu 4 00880 HELSINKI Tel. 020 741 7150 Fax 020 741 7159 www.ltq.fi Työmaalogistiikkapalvelut. Työmaan puhtaanapito ja järjestyksen valvonta. Ylläpitosiivoukset, pölytön rakennusja korjaussiivous, homesiivoukset sekä allergiasiivoukset.

Nuijamiestentie 3 C 00320 HELSINKI Tel. 09 755 5100 Talotekniikan rakennuttamispalvelut www.genpro.fi

Rakennuttajapalveluja ja rakennusvalvontaa Building services and building surveying

Rakentamista Construction

Genpro Solutions Oy Nuijamiestentie 3 C, 4.krs 00400 HELSINKI Tel. 09 755 5100 www.genpro.fi etunimi.sukunimi@genpro.fi Rakennus- ja talotekniikkavalvonta.

A-KUMPPANIT OY Turvalaaksonkuja 2 01740 VANTAA Tel. 010 386 8700 Fax 09 586 5662 myynti@akumppanit.fi www.akumppanit.fi Kosteuskartoitukset, kuivaus- ja saneerauspalvelut, desinfiointi. Päivystys 040 517 0300

Haahtela-rakennuttaminen Oy Bulevardi 16 B 00120 HELSINKI Tel. 0201 101 200 Fax 0201 101 201 rakennuttaminen@haahtela.fi www.haahtela.fi

116

Kauppakamarin Vuosikirja

Tom Allen Oy Hitsaajantie 10 06450 PORVOO Tel. 020 773 7300 info@tomallen.fi www.tomallen.fi

2016

Teknobulevardi 3-5 01531 VANTAA Tel. 020 198 4510 info@fira.fi etunimi.sukunimi@fira.fi www.fira.fi Rakennushankkeiden kehittäminen ja toteuttaminen.

GAHA Consulting Oy Kirjokiventie 4 00430 HELSINKI Tel. 0400 871 015 mattiholopainen1@luukku.com

JM Suomi Oy Sinimäentie 8 B 02630 ESPOO Tel. 09 4730 2610 Fax 09 4730 2616 etunimi.sukunimi@jmoy.fi asuntomyynti@jmoy.fi www.jmoy.fi

MM-Yritysrakentaja Oy Vapaalantie 2 A, 4 krs 01650 VANTAA Tel. 010 328 4180 info@mmyr.fi www.mmyr.fi

MN-Rakennus- ja Kiinteistöpalvelu Oy Paimenhuilunpolku 7 00420 HELSINKI Tel. 09 530 1990 Fax 09 530 1992 mnrake@mnrakennuspalvelu.fi www.mnrakennuspalvelu.fi

Neliskulma Oy Erätie 2 A 00730 HELSINKI Tel. 050 500 4143 www.neliskulma.fi Kovabetonilattiat, design-betonilattiat, kuitubetonilattiat, sirotelattiat, timanttihionnat, raudoitukset, liikuntasaumat, elastomeeripinnoitteet, epoksipinnoitteet, lattioiden korjaukset.

Rakennustoimisto Nousiainen Oy Sementtitehtaankatu 2 04260 KERAVA Tel. 09 274 72622 Fax 09 2747 2690 myynti@raktsto-nousiainen.fi www.raktsto-nousiainen.fi


RAKENTAMISTA Suomen Lähiökunnostajat Oy

Nilsiänkatu 10-14 B 00510 HELSINKI Tel. 09 7251 2402 Fax 09 7251 2410 etunimi.sukunimi@pakrak.fi www.pakrak.fi

Ahjonkulma 1 04220 KERAVA Tel. 020 741 0041 etunimi.sukunimi@ lahiokunnostajat.fi www.lahiokunnostajat.fi

Rakennustoimisto Piipponen Oy

Ultivista Oy

Ankkapurontie 12 04440 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 279 1882 www.rakennustoimistopiipponen.fi rakennustoimisto@rakennustoimistopiipponen.fi Gsm 0400 493 359

Ukonvaaja 2 B 02130 ESPOO Tel. 010 850 3400 sami.alatalo@ultivista.fi www.ultivista.fi

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy Rakennus- ja Maalausliike Esa Raita Oy Tumppi 5 02400 KIRKKONUMMI Tel. 0400 465 647 esa.raita@esaraita.fi www.esaraita.fi

Valimotie 1 A, 4 krs. 00380 HELSINKI Tel. 09 413 77000 etunimi.sukunimi@umr.fi www.umr.fi

Westpro cc Oy Rakennusliike Tekson Oy Raalantie 353 01900 NURMIJÄRVI Tel. 050 330 0792 tekson@tekson.fi www.tekson.fi

Haukilahdenkatu 5 A 02170 ESPOO Tel. 09 3158 1100 Fax 09 3158 1199 info@westpro.fi www.westpro.fi

Oy Rakennuspartio

YIT Rakennus Oy

Suvilahdenkatu 7 00500 HELSINKI Tel. 020 792 8810 Fax 020 792 8811 Helsingintie 1 A 49460 HAMINA Puh. 020 792 8815 Faksi 020 792 8816 etunimi.sukunimi@rakennuspartio.fi www.rakennuspartio.fi

Panuntie 11, PL 36 00621 HELSINKI Tel. 020 433 111 Fax 020 433 3700 etunimi.sukunimi@yit.fi www.yit.fi

Rakennus-Tamminen Ky Ravikuja 4 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 271 5855 Fax 09 271 5855 rakennus.tamminen@co.inet.fi

Ralicon Oy Koivikkotie 3 H 00630 HELSINKI Tel. 09 796 850 Fax 09 7289 6731 www.ralicon.fi Peruskorjaus- ja vesieristystyöt.

Saumasters Oy Puusepänkatu 6 D 00880 HELSINKI Tel. 09 8622 0800 www.saumasters.fi info@saumasters.fi Puuikkunoiden ja -ovien peruskunnostus ja maalaus TEMA A 13 -menetelmällä.

Skanska Oy PL 114 00101 HELSINKI Tel. 020 719 211 Fax 020 719 2271 etunimi.sukunimi@skanska.fi www.skanska.fi Rakentamis- ja projektikehityspalvelut

Raskaan kaluston huoltoa ja korjausta Maintenance and repair of heavy vehicles Korihuolto Moksi Oy Juvantasku 7 02920 ESPOO Tel. 0207 209 898 Fax 0207 209 899 info@korihuoltomoksi.fi www.korihuoltomoksi.fi

Teokon Oy Hyttitie 5 00700 HELSINKI Tel. 09 374 3641 Fax 09 374 3642 teokon@kolumbus.fi

Vantaan Kone ja Laite Oy Mukulakuja 3 04300 TUUSULA Tel. 010 836 8700 Fax 010 836 8701 www.vantaankonejalaite.com Työkoneiden ja lisälaitteiden korjaukse Engcon, Hyundai, Indexator, Rammer, Sandvik ja Steelwrist.

Volvo Construction Equipment Finland Oy Kärkikuja 2 01740 VANTAA Tel. 020 125 611 www.volvoce.fi etunimi.sukunimi@volvo.com Myös käytetyt koneet.

Raskaan kaluston varaosia ja varusteita Spare parts and supplies for heavy vehicles Kentek Oy Riihikuja 5, PL 18 01720 VANTAA Tel. 09 849 4200 Fax 09 8494 2059 etunimi.sukunimi@kentek.fi kentek@kentek.fi www.kentek.fi Raskaan kaluston suodattimet ja komponentit.

Onnin Auto Oy Malmin Kauppatie 46 00730 HELSINKI Tel. 0102 817 000 Fax 010 281 7099 myynti@onninauto.fi www.onninauto.fi Raskaan kaluston varaosien erikoisliike.

Raudoitusta ja rautarakenteita Iron reinforcements and iron constructions

TOIMIALAHAKEMISTO

Pakrak Group Oy

AK-Raudoitus Oy Ilmarintie 7 04600 MÄNTSÄLÄ Tel. 019 677 0335 kari.jokinen@ak-raudoitus.fi anssi.jokinen@ak-raudoitus.fi Kaikki raudoitusalan työt ammattitaidolla.

BM Raudoitekonsultit Oy Puurtajankatu 32 04440 JÄRVENPÄÄ Tel. 0207 437 900 Fax 0207 437 909 juha.backman@bmraudoite.fi www.bmraudoite.fi

Rauta- ja rakennustarvikkeita Hardware stores Bauhaus & Co. Ky Valimotie 19 01510 VANTAA Tel. 09 5841 1100 www.bauhaus.fi

Kaitos Oy Karapellontie 8 02610 ESPOO Tel. 09 350 7060 Fax 09 3507 0601 kaitos@kaitos.fi www.kaitos.fi Tarjoamme laadukkaita ratkaisuja maa- ja vesirakentamiseen, ympäristörakentamiseen, talorakentamiseen, sekä silta- ja betonirakentamiseen.

Maalarimestarien Oy Niittyläntie 4 00620 HELSINKI Tel. 020 786 1020 etunimi.sukunimi@mestarit.fi www.maalarimestarien.fi Rakennustarvikkeiden tukkukauppa

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

117


TOIMIALAHAKEMISTO

RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKKEITA Kiinnikeyhtiö Naulankanta Oy

Zum Beispiel

iSearch Group Oy

Takkatie 7 B 00370 HELSINKI Tel. 020 741 6080 myynti@naulankanta.fi www.naulankanta.fi

Rihkamakatu 2 06100 PORVOO Tel. 050 439 6066 zum@zum.fi www.zum.fi

Itätuulenkuja 10 B , 2.krs 02100 ESPOO Tel. 040 745 7854 santtu.vehosalmi@isearch.fi Pirkanmaa Satakunta: Ville Mäkinen puh. 0500 825 804

Rautamalmi Peltonen Oy, Rautia Malmi

Royal Ravintolat Oy

Kankiraudantie 6 00700 HELSINKI Tel. 020 753 0500 www.rautiamalmi.com

Pormestarinrinne 5 00160 HELSINKI Tel. 09 6128 6000 etunimi.sukunimi@royalravintolat.com www.royalravintolat.com

Steni Finland Oy Sling In Oy

Teollisuuskatu 21 00510 HELSINKI Tel. 09 855 3420 Fax 09 8553 4260 myynti@steni.fi www.steni.fi

Mikonkatu 8, Aikatalo, 2. krs 00100 HELSINKI Tel. 050 366 5299 kalle@slingin.fi www.slingin.fi Drinkkibaari Drinkkikurssit Yksityistilaisuudet

Rautarakenteita Iron constructions

Rekrytointia Recruitment services

Peltisepänliike Hyvönen Oy Henry Fordin katu 5 d 00150 HELSINKI Tel. 09 638 559 info@pslhyvonen.fi www.pslhyvonen.fi Peltiä- ja peltitöitä. Lumiesteet ja kattolumien pudotusta

Search & Selection - S & S Consulting Oy Ab Itälahdenkatu 15-17 00210 HELSINKI Tel. 09 686 0570 www.ssconsulting.fi info@ssconsulting.fi

Ravintoloita Restaurants

Rekrytointipalvelua Recruitment services

Ravintola Alberga Oy

Adecco Finland Oy

Leipurinkuja 2 02650 ESPOO Tel. 09 512 3600 Fax 09 512 1066 alberga@ravintolaalberga.fi www.ravintolaalberga.fi RAVINTOLA ALBERGASSA KOHTAAVAT KULINAARISET NAUTINNOT JA ILOISET TEATTERIELÄMYKSET

Itämerenkatu 1 00180 HELSINKI Tel. 046 710 2500 adecco@adecco.fi www.adecco.fi

Businesslike Oy Henkilöstöpalvelu Mikonkatu 19 B 8 00100 HELSINKI Tel. 09 655 881 asiakaspalvelu@businesslike.fi www.businesslike.fi

KITCH Eat&Drink Yrjönkatu 30 00100 HELSINKI Tel. 09 666 001 kalle@totalgroup.fi www.kitch.fi

Gastonen Herkut Oy Stenbergintie 12 B 02700 KAUNIAINEN Tel. 09 666 116 ristorante@gastone.fi www.gastone.fi

Ravintola Karljohan Oy Yrjönkatu 21 00100 HELSINKI Tel. 050 542 1567 karljohan@ravintolakarljohan.fi www.ravintolakarljohan.fi

118

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA Töölönkatu 11 A, PL 1100 00101 HELSINKI Tel. 020 122 4400 info@mma.fi www.mma.fi

Oy Nordic Progress Ab Itälahdenkatu 22 b 00210 HELSINKI Tel. 020 769 8880 erkki.lumme@nordicprogress.fi Erkki Lumme Mobile 0400 916 999 www.nordicprogress.fi

Pd Personnel Helsinki Oy Salomonkatu 17 B, 11 krs 00100 HELSINKI Tel. 010 820 1800 helsinki@personnel.fi www.personnel.fi Henkilöstöhaku ja -arviointi

Temp-Team Finland Oy Pasilankatu 2 00240 HELSINKI Tel. 0207 414 850 info@temp-team.fi www.temp-team.fi Rekrytointi ja työvoiman vuokraus.

Renkaita Tyre sales Continental Rengas Oy

Sibeliuksenkatu 18-22 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 0400 286 877 susanna.winha-vahtera@citywork.fi www.citywork.fi Henkilöstövuokrausta ja rekrytointia. Tunneista tuloksiin.

PL 2 02661 ESPOO Tel. 09 329 900 etunimi.sukunimi@conti.de www.continental.fi

Mikonkatu 2 00100 HELSINKI Tel. 020 741 5380 etunimi.sukunimi@cresco.fi www.cresco.fi Soveltuvuusarviointi, työyhteisön ja tiimien kehittäminen, johdon kehittämispalvelut, työnohjaus ja coaching. Arviointi- ja haastattelupalvelu muutostilanteisiin

Pohjolankatu 2 00610 HELSINKI Tel. 09 757 2299 ravintola@nyyrikki.fi www.nyyrikki.fi

Asiakkaankatu 3, 2 krs. 00930 HELSINKI Tel. 044 794 1400 www.kairest.fi Kairest Oy on luotettava ja osaava henkilöstöpalveluyritys.

CityWork Uusimaa Oy

Psykologitoimisto Cresco Oy Teatteriravintola Nyyrikki

Kairest Oy

Konalan Rengas Oy Hankasuontie 4 00390 HELSINKI Tel. 09 548 6562 Fax 09 510 2986 www.konalanrengas.fi konalanrengas@kolumbus.fi TÄYDEN PALVELUN RENGASLIIKE KONALASSA

Rengasmaailma Oy Kärkikuja 2 01740 VANTAA keskus@rengasmaailma.fi www.rengasmaailma.fi


SAIRAALAKALUSTEITA JA -TARVIKKEITA Sanasto- ja ontologiatöitä Terminology and ontology work

Savupiippuja ja hormeja Chimneys and chimney flues

Articular Ab

Sanastokeskus TSK ry

Eskon Oy

Vattuniemenranta 2, 2. krs 00210 HELSINKI Tel. 09 4153 5555 Fax 09 4153 5553 www.articular.fi

Albertinkatu 23 A 12 00120 HELSINKI Tel. 09 2709 1060 tsk@tsk.fi www.tsk.fi

Endomed Oy

Saneerausta Repairs and renovation

Ajomiehentie 13 00390 HELSINKI Tel. 09 863 4161 Fax 09 8673 8271 0400 707 976 eskon@eskon.fi www.eskon.fi Betonirakenteiden injektointi, korjaus, valmissavupiiput ja hormien kunnostukset

Itälahdenkatu 18 C 00210 HELSINKI Tel. 09 668 9820 Fax 09 6689 8210 mail@endomed.fi www.endomed.fi Kirurgiset instrumentit.

Fresenius Medical Care Suomi Oy Valimotie 13 b B 00380 HELSINKI Tel. 09 561 650 Fax 09 670 761 etunimi.sukunimi@fmc-ag.com www.freseniussuomi.fi

UpViser Oy Perintötie 8 C 6 01510 VANTAA Tel. 010 835 4500 www.upviser.fi etunimi.sukunimi@upviser.fi

Uudenmaan Sairaalapesula Oy Isonkiventie 8 04250 KERAVA Tel. 09 2746 750 Fax 09 2710 059 etunimi.sukunimi@ uudenmaansairaalapesula.fi www.uudenmaansairaalapesula.fi Sairaalatekstiilien vuokraus ja huolto

Sairaalatarvikkeita Hospital supplies Risto Vesalainen Oy Kutomotie 6 B, 4. krs 00380 HELSINKI Tel. 010 420 5030 myynti@ristovesalainen.fi

Sairaaloita Hospitals Helsinki Hospital Oy Bulevardi 22 A 00120 HELSINKI Tel. 09 4170 0100 Fax 09 417 00110 www.helsinkihospital.com info@helsinkihospital.com Helsinki Hospital on kokeneiden suomalaisten kirurgien perustama yksityissairaala, jossa maailman huipputason kirurgia ja teknologia yhdistyvät inhimilliseen, lämpimään hoitokokemukseen.

Presto-Maalaus Oy Tullivuorentie 11 D 00700 HELSINKI Tel. 040 500 0810 www.prestomaalaus.fi Korjausrakentaminen

Schiedel Savuhormistot Oy Sinikalliontie 9 02630 ESPOO Tel. 020 155 2603 www.schiedel.fi customerservice@schiedel.fi

Saneerausruutu Oy Granbackantie 115 04170 PAIPPINEN Tel. 0500 665 323 Salaojat, maanrakennus, pohjatyöt, rakennuspalvelut. saneerausruutu@gmail.com www.saneerausruutu.fi

Satamia Ports

Seripainoja Screen printing Paavo Savander Oy Vattuniemenkatu 23 A 00210 HELSINKI Tel. 045 6399 733 Fax 09 698 1066 asiakaspalvelu@paavosavander.fi www.paavosavander.fi Seripaino ja brodeeraamo

TOIMIALAHAKEMISTO

Sairaalakalusteita ja -tarvikkeita Hospital units and supplies

Helsingin Satama Oy PL 197, Satamatalo, Olympiaranta 3 00141 HELSINKI Tel. 09 310 1621 www.portofhelsinki.fi port.hankinta@portofhelsinki.fi etunimi.sukunimi@portofhelsinki.fi

Euroports Finland Oy Hakunintie 23 26100 RAUMA Tel. 02 83121 info@euroports.fi www.euroports.fi Satamaoperaattori

Seurakuntia ja hengellisiä järjestöjä Churches and religious associations Espoon seurakuntayhtymä Kirkkokatu 1, PL 200 02771 ESPOO Tel. 09 80 501 info.espoo@evl.fi www.espoonseurakunnat.fi

Kirkkohallitus/Kirkon tiedotuskeskus

Satelliittiyhteyksiä ja -laitteita Satellite connections and equipment

Eteläranta 8, PL 210 00131 HELSINKI Tel. 09 18 021 Fax 09 180 2350 etunimi.sukunimi@evl.fi www.evl.fi

Telemar Oy Ab

Kirkkopalvelut ry.

Hernesaarenranta 13 00150 HELSINKI Tel. 020 741 8820 Fax 020 741 8821 etunimi.sukunimi@telemar.fi www.telemar.fi

Järvenpääntie 640 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 020 754 2000 Fax 0207 542 102 etunimi.sukunimi@kirkkopalvelut.fi www.kirkkopalvelut.fi

Saumausta ja saumaustarvikkeita Construction sealants and seaming

Siivousliikkeitä Cleaning companies

Joint-Nauha Oy

Sinikalliontie 10 02630 ESPOO Tel. 010 279 4010 www.kuurapalvelut.fi info@kuurapalvelut.fi Myös hoiva- ja kotipalvelut

Jäähdytintie 6 00770 HELSINKI Tel. 09 388 2528 joint-nauha@kolumbus.fi www.joint-nauha.fi Saumaustarvikkeiden erikoisliike, pe-sauman pohjanauhan valmistusta.

Siivouspalvelu Kuura Oy

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

119


TOIMIALAHAKEMISTO

SIIVOUSLIIKKEITÄ Arsedel Oy

Pikkunoita Siivouspalvelu Oy

Neilikkatie 8 01300 VANTAA Tel. 09 838 7910 Fax 09 851 1144 Neilikkatie 8 01300 VANTAA info@arsedel.fi www.arsedel.fi Rakennussiivoukset, raivaustyöt, rakennusapumiehet, loppusiivoukset ja ikkunanpesut, kokous- ja harjakaistarjoilut, työturvallisuuskorttikoulutus.

Elimäenkatu 20 00510 HELSINKI Tel. 020 743 3780 etunimi.sukunimi@pikkunoita.com www.pikkunoita.com

Clean Club Oy

Smile & Clean Oy

Kirstinkatu 9 00510 HELSINKI Tel. 010 421 2100 Gsm 0400 482 710 kirsi.uitto@cleanclub.fi www.cleanclub.fi

Kuminatie 16 A 01300 VANTAA Tel. 040 777 9762 www.smileclean.fi Sopimussiivoukset Erikoissiivoukset Asiantuntijapalvelut Laadunseuranta

Siskon Siivous Oy Pukinmäenaukio 4 00720 HELSINKI Tel. 0400 725 474 Fax 09 374 1375 siskon.siivous@siskonsiivous.fi www.siskonsiivous.com

Fresh House Oy Nilsiänkatu 10-14 00510 HELSINKI Tel. 010 322 0010 www.freshhouse.fi Toimistosiivoukset

Sportclean Oy Kolamiilunkuja 3 01730 VANTAA Tel. 09 4242 7510 tero.lehtosaari@sportclean.fi www.sportclean.fi

H&A Team Oy Kiitoradantie 11 01530 VANTAA Tel. 0207 694 370 Fax 0207 694 379 info@ha-team.fi www.ha-team.fi

Siivousta ja siivousalan palveluja Cleaning and related services Q Clean Oy Vattuniemenkatu 15 b, 2. krs. 00210 HELSINKI Tel. 050 360 0063 info@qclean.fi www.qclean.fi

Jaslec Oy Saarniraiviontie 3 D 02770 ESPOO Tel. 09 859 7002 myynti@jaslec.fi www.jaslec.fi

Jet-Yhtiöt Oy Havukuja 5 04440 JÄRVENPÄÄ Tel. 0400 838 490 www.jet-yhtiot.fi -Suursiivoukset -Kertasiivoukset -Loppusiivoukset -Kotisiivoukset -Ikkunoiden pesu

120

Kauppakamarin Vuosikirja

MB Rahastot Oy Bulevardi 1 A 00100 HELSINKI Tel. 09 131 011

2016

Aleksanterinkatu 15 B 00100 HELSINKI Tel. 09 251 0250 www.suomenpankkiiriliike.fi Sijoitusneuvonta Sijoitustuotteiden välitys Verotehokkaat vakuutusratkaisut Sijoitussalkun analysointi ja toimenpide-ehdotukset

Suomen Teollisuussijoitus Oy PL 685 00101 HELSINKI Tel. 09 680 3680 Fax 09 612 1680 etunimi.sukunimi@teollisuussijoitus.fi www.teollisuussijoitus.fi Pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua.

Taaleri Oyj Kluuvikatu 3 00100 HELSINKI Tel. 046 714 7100 Fax 09 278 5529 www.taaleri.com info@taaleri.com

Riihitontuntie 1 01720 VANTAA Tel. 09 548 5438 info@mondosisustus.fi www.mondosisustus.fi

Tekniikantie 12 02150 ESPOO Tel. 050 520 2163 etunimi.sukunimi@koronainvest.fi www.koronainvest.fi Vesa Lehtomäki 050 337 6969 Pasi Lehtinen 050 387 3196 Mammu Kaario 050 523 5843 Tuula Enberg 050 520 2163

Viidakkokuja 7 A 10 01400 VANTAA Tel. 044 349 1122 www.cleanteam.fi etunimi.sukunimi@cleanteam.fi

Suomen Pankkiiriliike Oy

OR-Clean Oy

Korona Invest Oy

M. cleanteam

Mannerheimintie 4, 8. krs 00100 HELSINKI Tel. 09 680 3300 Fax 09 643 252 www.sponsor.fi

Sisustussuunnittelua Interior design

Sijoitustoimintaa Investment services

Larin Kyöstin tie 6 00650 HELSINKI Tel. 0107 735 350 www.ktn.fi asiakaspalvelu@ktn.fi Yksilöllistä ja laadukasta siivouspalvelua

Sponsor Capital Oy

Siivousta ja siivoustarvikkeita Cleaning services and cleaning equipment PL 8, Kyläsaarenkatu 9A 00511 HELSINKI Tel. 010 231 5600 or@or-clean.fi www.or-clean.fi

KTN-Kiinteistöpalvelut Oy

Fax 09 1310 1310 etunimi.sukunimi@mb.fi www.mb.fi

Soffatalo Haapamäki/Suomen Soffatukku

Mkaksi Oy Tähdenlennonkuja 1 02240 ESPOO Tel. 0400 309 000 myynti@mkaksi.fi www.mkaksi.fi Aukioloajat: Ma-Pe klo 09-17 Sisustussuunnittelu, verhokankaat, tapetit, sisustustarrat matot ja mittatilaushuonekalut.

Tilassa Oy Loft Helsinki / Radiokatu 5 A 00240 HELSINKI Tel. 050 562 0152 www.tilassa.fi Muotoilemme yritys- ja oppimisympäristöjä. Tarjoamme myös toteutuspalveluita.


SISUSTUSTUOTTEITA Sisustustuotteita Interior decorating shops Groundstroem Design Products Oy Ab

Sora- ja kiviainesten jalostus ja myynti Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin Seepsula Oy Sulantie 19 04300 TUUSULA Tel. 010 391 1900 www.seepsula.fi seepsula@seepsula.fi Kiviainesten valmistus ja myynti

Sosiaalipalveluja Social services Autismisäätiö Jämsänkatu 2, 4. krs 00520 HELSINKI Tel. 044 765 4300 info@autismisaatio.fi etunimi.sukunimi@autismisaatio.fi www.autismisaatio.fi

RE-Suunnittelu Oy

Keilaranta 6 02150 HELSINKI Tel. 020 305 645 etunimi.sukunimi@merckgroup.com www.merck.fi Kattavat Life Sciences tuotteet. Suodatin ja vedenkäsittelyalan tuotteita laitteita.

Sentnerikuja 3 00440 HELSINKI Tel. 09 560 7000 Fax 09 5607 0080 etunimi.sukunimi@re-suunnittelu.fi www.re-suunnittelu.fi

Suora- ja ulkomainontaa Advertising: posters, billboards, brochures JCDecaux Finland Oy Mekaanikonkatu 11, PL 53 00881 HELSINKI Tel. 0207 758 200 Fax 0207 758 399 myynti@jcdecaux.fi www.jcdecaux.fi Mediamyynti: 0207 758 360

Amiraalintie/Amiralsvägen 6 01150 SÖDERKULLA Tel. 09 278 6210 palvelutalolinda@palvelutalolinda.fi www.palvelutalolinda.fi Vanhusten ja vammaisten palvelutalo Servicehus för seniorer och funktionshindrade Palvelutalo Linda ja Elsie sekä senioritalo Sofie Servicehusen Linda och Elsie samt seniorhuset Sofie

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö PL 1005, Oikotie 7 C 2 04401 JÄRVENPÄÄ Tel. 040 304 7902 etunimi.sukunimi@uvps.fi www.uvps.fi

Suodattimia Filters Industri-Textil Job Oy Kumitehtaankatu 5 04260 KERAVA Tel. 020 740 1880 Fax 0207 401 889 job@industritextil.fi www.industritextil.fi Pölynpoistojärjestelmiä

Yrjönkatu 23 A 00100 HELSINKI Tel. 09 686 6280 etunimi.sukunimi@retailflow.fi www.retailflow.fi Kauppakeskusten ja kaupunkikeskustojen konsultointipalvelut.

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Suoramainontaa Direct advertising

Asemamiehenkatu 2 00520 HELSINKI Tel. 09 8689 0300 Fax 09 8689 0330 etunimi.sukunimi@rockplan.fi www.rockplan.fi Kaikki maanalaisen kalliorakentamisen suunnittelutehtävät

SSM Suomen Suoramainonta

Sähköinsinööritoimisto Seppo Räsänen Oy

Hankasuontie 3 00390 HELSINKI Tel. 09 561 56400 info@suoramainonta.fi www.suoramainonta.fi www.suora.net

Suunnittelutoimistoja Design services

Tammelantie 8 03600 KARKKILA Tel. 010 321 4420 sahkorasanen@sahkorasanen.fi www.sahkorasanen.fi

Sipti Oy

Ratapihantie 11, PL 114 00521 HELSINKI Tel. 09 8565 3800 etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi www.finnmap-infra.fi Yhdyskuntatekniikka. Pohjarakennesuunnittelu ja geotekniikka.

Paasikiventie 13 04200 KERAVA Tel. 050 569 0991 etunimi.sukunimi@sipti.fi www.sipti.fi Sipti Oy on asiantuntijaorganisaatio joka toimii rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun toimialoilla. Henkilökunta on erikoistunut rakenne-, geotekniikka- ja kalliosuunniteluun sekä rakennuttamistehtäviin.

Planicon Oy

Sito Oy

Haukilahdenkatu 4 00550 HELSINKI Tel. 0207 515 880 Fax 0207 515 899 info@planicon.fi www.planicon.fi Kone- ja laitesuunnittelu Laitos- ja tehdassuunnittelu Laivasuunnittelu Rakennus- ja arkkitehtisuunnittelu Suunnittelun avustavat tehtävät Dokumenttien hallintapalvelut Tuotannon kehittämiskonsultointi Työmaavalvonta

Tuulikuja 2 02100 ESPOO Tel. 0207 476 000 Fax 0207 476 111 etunimi.sukunimi@sito.fi www.sito.fi Infra- ja liikennesektorin suunnittelu ja konsultointi.

Finnmap Infra Oy Sipoon palvelutalosäätiö Servicehusstiftelsen i Sibbo

Retail Flow Finland Oy

Pluto Finland Fabianinkatu 4 B 11 00130 HELSINKI Tel. 0400 640 090 mikko.leisti@plutofinland.fi www.plutofinland.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Pohjoisesplanadi 23 00100 HELSINKI Tel. 010 440 4300 Fax 010 4404309 info@lauraashley.fi www.lauraashley.fi Laura Ashley sisustustuotteet, sisustus palvelu, verhojen ompelu ja asennus. Naisten muoti. Lahjatavaraa.

Merck Life Science Oy

Suurkeittiökalusteita ja -laitteita Industrial kitchens and appliances Metos Oy Ab Ahjonkaarre 2 04220 KERAVA Tel. 0204 39 13 metos.finland@metos.com www.metos.com

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

121


SÄHKÖASENNUSTA Sähköasennusta Installing electrical wiring and equipment

Sähkölämmitysvastuksia Electrical heating resistors

Sähköteknisiä tuotteita Electrotechnical products

Heatterm Oy

ALSTOM Grid Oy

Sähkötalo-Asennus Oy

Pohjoinen Tullitie 16 07900 LOVIISA Tel. 0207 311 331 Fax 0207 311 341 info@heatterm.fi www.heatterm.fi

PL 85 01721 VANTAA Tel. 010 303 7363 Fax 010 303 7710 etunimi.sukunimi@alstom.com www.alstom.com/finland/ Sähkönsiirron ja jakelun tuotteet ja järjestelmät.

TOIMIALAHAKEMISTO

Laurilantie 4 04410 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 279 7020 www.sahkotalo.fi etunimi.sukunimi@sahkotalo.fi myynti@sahkotalo.fi nettikauppa@sahkotalo.fi

Sähkön myyntiä, tuotantoa ja jakelua Sales, production and distribution of electricity

Arial-Sähkö Oy Muuttolinnuntie 14 D 27 00780 HELSINKI Tel. 040 592 6448 arialsahko@gmail.com

220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15 C, 5 krs. 00580 HELSINKI Tel. 09 171 0050 Fax 09 171 00 54 asiakaspalvelu@220energia.fi www.220energia.fi

Oy Devilux Ab Takkatie 10 C 00370 HELSINKI Tel. 0400 443 268 devilux.esko@pp2.inet.fi www.devilux.fi

Sähkönjakokeskuksia Electricity distibution centres

E-Sähkö Oy Mannerheimintie 160 B 00300 HELSINKI Tel. 09 870 3678 info@e-sahko.fi www.e-sahko.fi Asennukset, kunnossapito ja huolto. Kiinteistöjen sähkö- ja ATK-asennukset

Oy A.Urho Ab Lauttasaarentie 16 00200 HELSINKI Tel. 09 682 9370 www.urhooy.fi urhooy@urhooy.fi Perustettu 1917

Helsingin Talotekniikka Oy

Sähkötarviketeollisuutta Manufacturers of electrical equipment, e.g. fuses, plugs, cables

Harkkoraudantie 7 00700 HELSINKI Tel. 044 587 4868 www.helsingintalotekniikka.fi

Ensto Group JT-Sähkötekniikka Oy

Ensio Miettisen katu 2, PL 77 06101 PORVOO Tel. 0204 7621 ensto@ensto.com www.ensto.fi

Ensimmäinen Savu 2 B 01510 VANTAA Tel. 040 752 5330 posti@jt-sahkotekniikka.fi www.jt-sahkotekniikka.fi

Ensto Finland Oy Takuusähkö Oy

PL 77 06101 PORVOO Tel. 020 476 21 ensto@ensto.com www.ensto.com

Uranuksentie 6 01480 VANTAA Tel. 010 778 4300 www.takuusahko.fi etunimi.sukunimi@takuusähkö.fi Takuusähkö on sähköurakoinnin -asennusten ja -kunnossapidon ammattilainen.

Fibox Oy Ab Keilaranta 19 02150 ESPOO Tel. 020 778 5700 info@fibox.fi www.fibox.fi

Sähkölaitteiden valmistusta ja huoltoa Manufacture and maintenance of electrical appliances

WAGO Finland Oy Vellamonkatu 30 B 00550 HELSINKI Tel. 09 774 4060 Fax 09 7744 0660 www.wago.fi info@wago.fi

Nestor Cables Oy Äyritie 12 c 01510 VANTAA Tel. 020 791 2785 etunimi.sukunimi@nestorcables.fi www.nestorcables.fi Tietoliikennekaapeleiden valmistusta Pääkonttori: Mittarikuja 5, 90620 Oulu

122

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Eaton Power Quality Oy PL 54, Koskelontie 13 02921 ESPOO Tel. 09 452 661 Fax 09 4526 6568 myynti@eaton.com www.eaton.fi UPS-alan markkinajohtaja Suomessa

Makita Oy Teilimäki 4 01530 VANTAA Tel. 09 857 880 Fax 09 8578 8211 info@makita.fi www.makita.fi Sähkötyökalut

Sähköteknisten tuotteiden valmistusta Electrotechnical manufacturing Delta Energy Systems (Finland) Oy Juvan teollisuuskatu 15, PL 63, 02921 ESPOO Tel. 09 849 660 Fax 09 8496 6100 info.finland@delta-es.com www.deltaenergysystems.com Virransyöttölaitteet sekä palvelut

Katko Oy Karhunkierros 6, PL 12 01641 VANTAA Tel. 09 849 600 katko@katko.com www.katko.com

Sähköteknistä suunnittelua Electrical engineers Insinööritoimisto E-PLAN Oy Liesikuja 4 01600 VANTAA Tel. 050 594 1640 www.e-plan.fi Suunnittelualueemme käsittää rakennusten sähköteknisten järjestelmien suunnittelun kokonaisuudessaan.

Insinööritoimisto Havukorpi Oy Ratastie 9 03100 NUMMELA Tel. 09 224 2970 www.havukorpi.fi


SÄHKÖTEKNISTÄ SUUNNITTELUA Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy

Lasten Päivän Säätiö

Holkkitie 14 B 00880 HELSINKI Tel. 09 777 1550 janne.yliluoma@sirconsulting.fi www.sirconsulting.fi

PL 37 00101 HELSINKI Tel. 010 572 2200 etunimi.sukunimi@linnanmaki.fi www.linnanmaki.fi

Insinööritoimisto Stacon Oy

Taidelogistiikka, konservointipalvelut, muuttologistiikka Art logistics and conservation services

Lepolantie 14 00660 HELSINKI Tel. 09 720 6660 Fax 09 7206 6655 www.stacon.fi

Halttusen Sähkö Oy Huvilakatu 9 00150 HELSINKI Tel. 09 653 049 Fax 09 651 272 yhteys@halttusensahko.fi www.halttusensahko.fi Yli 50-vuoden kokemuksella.

Saipu Oy Arentitie 5 00410 HELSINKI Tel. 010 561 3500 Fax 010 561 3601 saipu@saipu.fi www.saipu.fi Sähkö- ja teleurakoinnin asiantuntija

R.J. Kinnunen Oy Asemapäällikönkatu 3 C 00520 HELSINKI Tel. 050 383 5522 rjkoy@kolumbus.fi www.rjkinnunen.fi

PRH-Sähkö Oy PL 18, Hämeentie 157 00561 HELSINKI Tel. 09 777 3282 www.prhsahko.com liikekiinteistöjen saneeraustyöt

PT-Sähkötekniikka Oy Atomitie 5 D, 3. krs 00370 HELSINKI Tel. 075 753 0850 palvelu@pt-sahkotekniikka.fi www.pt-sahkotekniikka.fi

Sähkö-Wathen Oy Vanajantie 13-15 C 9 00510 HELSINKI Tel. 0400 305 414 jukka-jaakkola@elisanet.fi Monipuolista sähköalan palvelua vankalla ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella.

Säätiöitä Foundations Helsingin Konservatorion Säätiö Ruoholahdentori 6 00180 HELSINKI Tel. 09 5860 5810 Fax 09 5860 5868 etunimi.sukunimi@konservatorio.fi www.konservatorio.fi

Crown Worldwide Oy Vanha Porvoontie 231 01380 VANTAA Tel. 010 545 8200 finland@crownww.com www.crownfineart.com

Taideteollista muotoilua ja suunnittelua Industrial art and design OTTOBRE Design/ Studio Tuumat Oy Rantavitikantie 33 96300 ROVANIEMI Tel. 016 425 0850 ottobre@ottobre.fi www.ottobredesign.com Julkaisee kansainvälistä OTTOBRE design lehteä kahdeksalla kielellä

Takseja Taxi services Taksipalvelu Simonen Oy Lappeentie 14 00950 HELSINKI Tel. 0400 540 000 Taksi- ja tilausliikenne Päivystys 24 h 0400 433 555 Myös edustusajoa sekä KELA-kyytiajot. www.taksipalvelusimonen.com info@taksipalvelusimonen.net

Taloja ja talopaketteja Houses and prefabricated houses Pohjolan Design-Talo Oy Petikonkatu 4 01720 VANTAA Tel. 020 746 3940 Fax 020 746 3941 etunimi.sukunimi@designtalo.fi www.designtalo.fi

Talotekniikkaa Building engineering

Aro Systems Oy Kaupintie 5 00440 HELSINKI Tel. 010 835 6200 Fax 010 835 6201 www.arosystems.fi etunimi.sukunimi@arosystems.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Sähköurakointia Electrical contracting

etunimi.sukunimi@are.fi www.are.fi Are on 100-vuotias talotekniikkatalo. Koko elinkaaren kattavat talotekniikkaurakoinnin ja kiinteistön ylläpidon palvelut takaavat asiakkaidemme tilojen energiatehokkuuden ja miellyttävät sisäolosuhteet.

ClimaConsult Finland Oy Piispanportti 7 02240 ESPOO Tel. 09 867 8120 www.climaconsult.fi climaconsult@climaconsult.fi LVIA-suunnittelu Sisäilmastoselvitykset Kunto- ja energiakatselmukset Erikoisilmanvaihtoratkaisut Sisäilmastotutkimusprojektit Luonnonmukainen ilmanvaihto Puhdas ilmanvaihto ja sisäilmasto LVIA-valvonta

ES-Projektit Oy Veneentekijäntie 2 00210 HELSINKI Tel. 020 757 1600 Fax 020 757 1601 etunimi.sukunimi@espoy.fi www.espoy.fi Talotekniikkaurakointia

Oy Teknocalor Ab Sinikellonkuja 4 01300 VANTAA Tel. 010 820 1100 teknocalor@teknocalor.fi www.teknocalor.fi

Taloushallinnon järjestelmiä ja palveluja Systems and services for financial administration OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 ESPOO Tel. 029 156 5000 Fax 020 452 9271 information.fi@itella.com www.opuscapita.fi Taloushallinnon ulkoistuspalveluja

Kaunisto-Yhtiöt Etelä-Suomi Oy Olarinluoma 14 02220 ESPOO Tel. 040 561 8008 www.kaunisto-yhtiot.fi etunimi.sukunimi@kaunisto-yhtiot.fi

Are Oy

Procountor Oy Keilaranta 8 02150 ESPOO Tel. 0207 879 840 Fax 020 436 2500 info@procountor.com www.procountor.com

PL 160, Kaivokselantie 9 01611 VANTAA Tel. 020 530 5500

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

123


TALOUSHALLINNON PALVELUJA Taloushallinnon palveluja Financial management services Arkadian Laki- ja Yrityspalvelu Oy Ukonvaaja 2 A 02130 ESPOO Tel. 09 444 455 camilla.komonen@alyp.fi www.alyp.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Navigator Partners Oy Erottajankatu 11 A 00130 HELSINKI Tel. 040 528 1700 Kirkonummen Liikeportti Luostarinportti 2 02400 Kirkkonummi www.navigatorpartners.fi jan.haglund@navigatorpartners.fi

Olemme joka vuosi mukana yli 500:ssa tilaisuudessa perhejuhlista suurtapahtumiin. Markkinajohtajan kokemuksella palvelemme niin yrityksiä, tapahtumanjärjestäjiä kuin yksityishenkilöitäkin. Toimintaamme on telttojen vuokraus ja myynti, sekä niihin liittyvät oheispalvelut.

info@espoonteatteri.fi www.espoonteatteri.fi Näyttämöt: Revontulihalli, Revontulentie 8 Louhisali, Espoon kulttuurikeskus

Welldone L.R. Oy

Star-Asfaltti Oy

Sorvaajankatu 11 A, 5. krs. 00880 HELSINKI Tel. 09 3487 1100 markku.pesonen@wdlr.fi wdlr@wdlr.fi www.wdlr.fi

Linnanrakentajantie 6-8 00880 HELSINKI Tel. 050 432 4132 tarjous@star-asfaltti.fi www.star-asfaltti.fi

Tapahtumatekniikkapalveluita Event technology services

Visma Services Oy

Karjalankatu 2 C 00520 HELSINKI Tel. 09 666 690 info@peltomaki.eu www.peltomaki.eu Messu-, tapahtuma- ja kokoustekniikkapalvelut

Taloustavaroita Household goods

Tarrapainamista Sticker printing

Freudenberg Household Products Oy Ab (FHP)

Paperityö Oy Sirrikuja 2, PL 5 00941 HELSINKI Tel. 010 230 8350 Fax 010 230 8373 paperityo@paperityo.fi www.paperityo.fi Tarrat ja etiketit

Hämeentie 3, 5. krs. 00530 HELSINKI Tel. 0424 2861 Fax 09 8545 6130 juha.salin@fhp-ww.com tuija.koivuniemi@fhp-ww.com www.vileda.fi www.wileda-protessional.fi

Tavarantarkastajia Goods inspectors

Taontaa Forging

Jouko Lindgren Oy Hernesaarenranta 13 00150 HELSINKI Tel. 09 622 5322 Fax 09 622 2652 Gsm 0400 489 337 www.joukolindgren.fi

Raution Aika Tapolantie 2 01760 VANTAA Tel. 050 545 9940 Sepän työt rautionaika@kolumbus.fi www.rautionaika.fi

Tavoitettavuuspalvelut Call center services

Tapahtumajärjestäjiä Event organisers

DialOk Communications Finland Oy HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5 00180 HELSINKI Tel. 09 5766 9870 Fax 09 5766 9850 info@dialok.fi www.dialok.fi

Factor Nova Oy Salmisaarenranta 7 L 00180 HELSINKI Myynti: Pauliina Kuokka: 0400 70 8787 Jarno Siitonen: 050 5885617 www.factornova.fi etunimi.sukunimi@factornova.com Tapahtumat, messut ja promootiot.

Teattereita Theatres

Stopteltat Oy

Espoon Kaupunginteatterisäätiö

Perämiehenkatu 11 00150 HELSINKI Tel. 020 747 9454 www.stopteltat.fi

PL 10665 02070 ESPOON KAUPUNKI Tel. 09 439 3388

Kauppakamarin Vuosikirja

Teknistä palvelua Technical services Bureau Veritas Branch Office Finland

Jaakko Peltomäki Oy

Elielinaukio 5 00100 HELSINKI Tel. 010 75 640 etunimi.sukunimi@visma.com www.visma.fi Kansainvälinen laskentatoimi www.visma.fi/services

124

Teiden rakentamista Road construction

2016

Hermannin Rantatie 10 00580 HELSINKI Tel. 010 830 8630 www.bureauveritas.fi www.bureauveritas.com www.veristar.com Laivojen luokituksia, johtamisjärjestelmien sertifiointia, koulutusta ja teknistä palvelua.

Finn Remote Bernt Hoffren Ky Kurutie 1 02810 ESPOO Tel. 050 537 1223 bernt.hoffren@finnremote.com www.finnremote.fi Modelrockets- pienoismalliraketit Hitsaus- ja palonestotuotteet

Motiva Oy Urho Kekkosen katu 4-6 A, 4 krs. 00100 HELSINKI Tel. 09 6122 5000 etunimi.sukunimi@motiva.fi www.motiva.fi Energian ja materiaalien käytön tehostamiseen ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

TÜV NORD Finland Oy Tillinmäentie 3 02330 ESPOO Tel. 09 290 0175 etunimi.sukunimi@tuv.fi www.tuv.fi Maahantuotujen autojen vastaavuustodistukset.

Teknistä tarkastusta ja testausta Technical inspection and testing SGS Inspection Services Oy Särkiniementie 3, PL 128 00211 HELSINKI Tel. 09 696 3701 www.sgs.fi


TEKNISTÄ TUKKUKAUPPAA Teknistä tukkukauppaa Wholesale suppliers of technical machinery Sondex Tapiro Oy Ab

Spinea Ltd Oy Lyhtytie 14 00750 HELSINKI Tel. 09 374 1066 www.spinea.fi spinea@spinea.fi

AT-Marine Oy Uranuksenkuja 10 01480 VANTAA Tel. 09 5494 2600 Fax 09 5494 2700 sales@atmarine.fi www.atmarine.fi Palveluksessasi maalla ja merellä ! Toimipiste Turussa: Rautatehtaankatu 4 20200 TURKU

Bufab Finland Oy PL 222, Manttaalitie 5-7 01301 VANTAA Tel. 0207 931 200 Fax 0207 931 202 www.bufab.com Kiinnitystarvikkeet ja teollisuustuotteet Logistiikkapalvelut

Certex Finland Oy Juvan teollisuuskatu 25 C 02920 ESPOO Tel. 020 155 0220 Fax 020 155 0230 sales@certex.fi www.certex.fi

Colly Company Oy Ab PL 103 (Hankasuontie 3 A) 00391 HELSINKI Tel. 029 006 150 Fax 029 006 1150 sales@colly.fi etunimi.sukunimi@colly.fi www.colly.fi

Cortex Oy Kutojantie 5 02630 ESPOO Tel. 09 759 0770 Fax 09 7590 7799 cortex@cortex.fi etunimi.sukunimi@cortex.fi www.cortex.fi Pakkauskoneiden ja -tarvikkeiden, leipomokoneiden ja merkintälaitteiden myynti, sekä niihin liittyvä huolto.

Kontram Oy

Sähkötie 8 01510 VANTAA Tel. 09 7518 0500 Fax 0 9 751 80 550 info@widni.fi www.widni.fi

PL 74, Tuupakantie 32 a 01741 VANTAA Tel. 09 8866 4500 Fax 09 8866 4599 etunimi.sukunimi@kontram.fi www.kontram.fi

Oy Elfving Ab

Oy Kontutek Ab

PL 63 01511 VANTAA Tel. 0207 599 860 Fax 09 8708 7800 etunimi.sukunimi@elfving.fi www.elfving.fi

Atomitie 5 C 00370 HELSINKI Tel. 010 219 5540 Fax 09 726 0405 myynti@kontutek.fi www.kontutek.fi

Oy Flinkenberg Ab

KTR Finland Oy

PL 69 (Mikkelänkallio 3) 02771 ESPOO Tel. 09 859 911 Fax 09 8599 1305 etunimi.sukunimi@flinkenberg.fi www.flinkenberg.fi

Tiistinniityntie 4 02230 ESPOO Tel. 020 741 4610 Fax 020 741 4619 ktr-fi@ktr.com www.ktr.com Voimansiirtoa, automaatiota, hydraulisia laitteita ja tarvikkeita.

Gycom Finland Oy Larin Kyöstin tie 4 00650 HELSINKI Tel. 09 2525 2100 www.gycom.com Teollisuusautomaatio, sähkötarvikkeita

HyXo Oy PL 16 04261 KERAVA Tel. 010 417 4500 www.hyxo.fi Teollisuuden teknistä tukkukauppaa.

Oy Insalko Ab Niittyläntie 5 00620 HELSINKI Tel. 09 685 0920 Fax 09 685 3870 etunimi.sukunimi@insalko.fi www.insalko.fi Viestintälaitteet

Klüber Lubrication Nordic A/S Hämeentie 3 00530 HELSINKI Tel. 020 749 7970 Fax 020 749 7971 klueber.fi@sk.klueber.com www.klueber.com Erikoisvoiteluaineet teollisuuden käyttöön.

Knorring Oy Ab Mestarintie 4 01730 VANTAA Tel. 09 56 041 Fax 09 565 2463 knorring@knorring.fi www.knorring.fi

Konaflex Oy Pyymosantie 4 01720 VANTAA Tel. 09 2532 3100 Fax 09 2532 3177 konaflex@konaflex.fi www.konaflex.fi Ketju- ja hihnakäytöt Kytkimet ja jarrut Käyttölaitteet Kunnallistekniset tuotteet

TOIMIALAHAKEMISTO

Sinikellontie 10 A 01300 VANTAA Tel. 09 755 981 www.sondextapiro.fi etunimi.sukunimi@sondextapiro.fi Toimitamme lämpö- ja virtausteknisiä tuotteita voimalaitoksille, öljynjalostamoille ja erilaisille teollisuuslaitoksille.

Eigenbrodt Widni Oy

E.M. Leino Oy PL 17, Särkiniementie 3 00211 HELSINKI Tel. 09 4150 4100 Fax 09 5840 0474 www.emleino.fi Laitetoimitukset ympäristöhuoltoalan sekä muovi-, metalli-, prosessija rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Brammer Oy Hernepellontie 11 00710 HELSINKI Tel. 09 342 4300 Fax 09 3424 3099 www.lonne.com Sähkökäytöt, sähkömoottorit ja voimansiirto

Oy Machine Tool Co Teerikukonkuja 4 00700 HELSINKI Tel. 09 351 951 Fax 09 3519 5200 myynti@machinetool.fi www.machinetool.fi

Masino Oy Kärkikuja 3 01740 VANTAA Tel. 010 834 5500 Fax 010 834 5501 info@masino.fi www.masino.fi Voimansiirto, suodatustekniikka, hydrauliikka, putkistotuotteet, LVI-tarvikkeet, kierre- ja liitostekniikkaa, hitsaustekniikkaa, juotostekniikkaa

Movetec Oy Ab Hannuksentie 1 02270 ESPOO Tel. 09 525 9230 Fax 09 5259 2333 info@movetec.fi www.movetec.fi Mekatroniikan komponentteja ja järjestelmiä.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

125


TEKNISTÄ TUKKUKAUPPAA info@sarlin.com www.sarlin.com Teknistä tukkukauppaa, paineilma, biokaasu, lämpökäsittely, kalibrointi ja huolto

MRC Transmark Finland Oy Viinikankaari 7 01530 VANTAA Tel. 010 830 7500 www.mrcglobal.com finland@mrcglobal.com teollisuusventtiilit ja oheislaitteet teollisuustiivisteet myös asennus-, muutos- ja testaustyöt

Sesoma Oy Mittalinja 5 01260 VANTAA Tel. 020 745 9630 Fax 0207 459 631 etunimi.sukunimi@sesoma.fi www.sesoma.fi Erikoispainaminen ja suurkuvatulostaminen

TOIMIALAHAKEMISTO

Oy Nylund-Group Ab Masalantie 375 02430 MASALA Tel. 010 217 0300 asiakaspalvelu@nylund.fi www.nylund.fi Tarjoamme asiakkaillemme tietoverkko- ja valaistusratkaisuja, elektroniikan komponentteja, nesteiden annostelulaitteita, teknisiä hartseja ja liimoja.

Tecalemit Oy Ruosilantie 18 00390 HELSINKI Tel. 029 006 200 etunimi.sukunimi@tecalemit.fi www.tecalemit.fi

Onninen Oy PL 109 01301 VANTAA Tel. 020 485 5111 Fax 020 485 5500 etunimi.sukunimi@onninen.com www.onninen.fi www.onninen.com

TOOLS Finland Oy

Ota-Tuote Oy

Tiilenlyöjänkuja 9 B 01720 VANTAA Tel. 029 006 230 ytm.info@ytm.fi www.ytm.fi

NIITTYVILLANKUJA 4 01510 VANTAA Tel. 010 585 0550 info@tools.fi www.tools.fi

YTM-Industrial Oy

Hämeentie 155 B, 5.krs, PL 10 00561 HELSINKI Tel. 09 5499 2400 info@otatuote.fi www.otatuote.fi

Teknokemian teollisuutta Technical chemical industry

Feerdi Hiomatarvikkeet Oy Vitikka 1 D 026310 ESPOO Tel. 09 5499 8700 Fax 09 5499 8710 info@feerdi.fi www.feerdi.fi Hiomatarvikkeet

Oy Soft Protector Ltd. PL 100, Nupurintie 4 02761 ESPOO Tel. 09 887 0430 www.softcare.fi info@.softcare.fi Softcare suojaus- ja hoitotuotteet,

Roltex Oy Kalliosolantie 3 01670 VANTAA Tel. 020 750 5000 Fax 020 750 5030 roltex@roltex.fi www.roltex.fi Roltexin ominta aluetta ovat lastaussillat ja muut kuormausalueen tuotteet, teollisuusovet ja nostopöytätuotteet.

Teleliikennettä Telecommunications LPOnet Oy Ab PL 69 07901 LOVIISA Tel. 019 505 8400 Fax 019 535 109 Porvoo Lundinkatu 10 Tel. (019) 534 000 fax (019) 534 8050 www.lponet.fi

Sapa Profiilit Oy Sinikalliontie 18 A 02630 ESPOO Tel. 09 8678 2855 Fax 09 8678 2820 sapaprofiilit.fi@sapagroup.com Alumiiniprofiilien maahantuonti ja myynti. www.sapagroup.com/fi/sapa-profiilit-oy/

Telemarkkinointia Telemarketing Gainer Oy Korkeavuorenkatu 28 00130 HELSINKI Tel. 09 231 70700 sales@gainer.fi www.gainer.fi

Sarlin Group Oy Ab PL 750 00101 HELSINKI Tel. 0105 504 000 Fax 0105 504 201

126

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Televisio- ja radiotuotantoa Television and radio production FremantleMedia Finland Oy Televisiokatu 4 00240 HELSINKI Tel. 0207 567 800 etunimi.sukunimi@fremantlemedia.com www.fremantlemedia.fi STUDIO: Ruosilantie 1, 00390 HELSINKI

Teollista muotoilua Industrial design Creadesign Oy Telakkakatu 6-8 00150 HELSINKI Tel. 044 717 7744 info@creadesign.fi www.creadesign.fi

Teollisuuden kunnossapitoa Industrial maintenance CNC Maint-Tech Oy Myllynummentie 5 04250 KERAVA Tel. 020 785 1570 Fax 0207 851 571 info@cncmt.fi etunimi.sukunimi@cncmt.fi www.cncmt.fi

Mahro Oy Nybyntie 96 06850 KULLOO Tel. 019 653 599 www.mahro.fi

TPH-Saneeraus Asemakuja 3 02770 ESPOO Tel. 045 805 2200 etunimi.sukunimi@tph.fi tph@tph.fi www.tph.fi Teollisuuden ja energiayhtiöiden huolto, tarkastus ja kunnossapito.

Uudenmaan Huoltotekniikka Oy Moreenitie 8, PL 20 04261 KERAVA Tel. 020 794 0980 info@uht.fi www.uht.fi

Teollisuuskoneita ja -laitteita Manufacturers of furnaces and furnace burners Oy Atlas Copco Ab Tuupakankuja 1 01740 VANTAA Tel. 020 718 9200 etunimi.sukunimi@fi.atlascopco.com www.atlascopco.fi Kompressorit tel. 020 718 9200 Louhintatekniikka tel. 020 718 9300 Tools tel. 020 718 9400


TEOLLISUUSKONEITA JA -LAITTEITA Axflow Oy

Medtronic Finland Oy

Sairaala Eira Oy

Jokisuunkuja 3 00560 HELSINKI Tel. 010 836 9900 Fax 010 836 9950 etunimi.sukunimi@axflow.fi www.axflow.fi Pumppuja

Hitsaajankatu 20, PL 230 00811 HELSINKI Tel. 020 728 1200 Fax 020 728 1201 etunimi.sukunimi@medtronic.com www.medtronic.fi

Laivurinkatu 29 00150 HELSINKI Tel. 09 16201 etunimi.sukunimi@eiransairaala.fi www.eiransairaala.fi

JADE Trading Oy

Northern Automation Oy

OneMed Oy PL 10 00321 HELSINKI Tel. 020 786 6800 etunimi.sukunimi@onemed.com www.onemed.fi Asiakaspalvelu / tarvikkeet 020 786 681 Asiakaspalvelu / laitteet 020 786 6830

PaloDEx Group Oy

Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Tel. 0400 952 108 www.na-oy.com Energiasektori, varavoima projektointi, sähköistykset, voimalaitokset, automaatio

PL 64, Nahkelantie 160 04301 TUUSULA Tel. 010 270 2000 etunimi.sukunimi@palodexgroup.com www.palodexgroup.com Pään alueen kuvantaminen. Digitaalinen hammaskuvantaminen.

Spirax Oy

Suomen Terveysmaailma Oy

Niittytie 25 A 24 01300 VANTAA Tel. 09 4136 1611 www.spiraxsarco.com etunimi.sukunimi@fi.spiraxsarco.com

Suomen Teknohaus Oy PL 172, Ojakärsämöntie 5 04301 TUUSULA Tel. 09 274 7210 info@teknohaus.fi www.teknohaus.fi Teknohaus tunnetaan luotettavana hitsaus- ja leikkausjärjestelmien valmistajana ja toimittajana. Samoin olemme tunnustettu erikoiskaasu-, laboratoriokaasu- ja puhdasvesiputkistojen rakentaja. Meiltä saat myös erikoiskaasut.

Terveydenhoitokalusteita, -laitteita ja -tarvikkeita Health care fixtures and equipment B. Braun Medical Oy Huopalahdentie 24 00350 HELSINKI Tel. 020 177 2700 Fax 020 177 2720 etunimi.sukunimi@bbraun.com www.bbraun.fi www.bbraun.com

Dual Laser Ltd. Oy Hitsaajankatu 22 00810 HELSINKI Tel. 09 878 9000 Fax 09 8789 0027 etunimi.sukunimi@duallaser.fi www.duallaser.fi Suomalainen lääketieteen laser- ja diagnostiikka tuotteita myyvä yritys.

Metsänneidonkuja 10 02130 ESPOO Tel. 09 4241 1200 Fax 09 4241 1209 asiakaspalvelu(at)terveysmaailma.fi www.terveysmaailma.fi Terveysmaailma on luotettava suomalainen kumppani terveydenhoitoalan toimijoille

Terveydenhuollon ohjelmistoja Software for health care IMS Health Oy Kuortaneenkatu 5 02150 ESPOO Tel. 09 4241 3800 www.imshealth.com Lääketeollisuuden asiakasrekisterit Asiakashallintajärjestelmät Suorapostitukset ja suoramarkkinointi

Mediconsult Oy Henry Fordin katu 5 K/M 00150 HELSINKI Tel. 09 684 0860 Fax 09 6840 8610 mediconsult@mediconsult.fi www.mediconsult.fi

Terveydenhuoltopalveluja Health services FinnHEMS Oy WTC Airport, Lentäjäntie 3 01530 VANTAA Tel. 010 292 2911 hems@finnhems.fi www.finnhems.fi Lääkärihelikopteripalvelua

Vastaanotot: Pohjoisesplanadi 35, 6. krs 00100 HELSINKI Tel. 09 2525 4242 Fax 09 2525 4299 www.siluetti.fi info@siluetti.fi etunimi.sukunimi@siluetti.fi Sairaala: Keskuskatu 6 E, 8. krs 00100 HELSINKI Sairaala Siluetti on esteettiseen kirurgiaan erikoistunut yksityissairaala.

VitalMed Oy Valimotie 21 00380 HELSINKI Tel. 010 231 1480 Fax 09 440 260 www.vitalmed.fi ajanvaraus@vitalmed.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Iiluodontie 9 A 117 00980 HELSINKI Tel. 050 374 6777 www.indmachinery.com info@indmachinery.com JADE Trading Oy on käytettyjen teollisuuden koneiden ja laitteiden myyntiin, markkinointiin ja siirtoon erikoistunut yritys. Lisäksi toimialaamme kuuluu energia-alan laitteiden hankintaan liittyvä konsultointi.

Sairaala Siluetti Oy

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita Health care equipment

YTA Oy Nuijamiestentie 7 00400 HELSINKI Tel. 020 735 2460 www.yta.fi aino.gostowski@yta.fi

Teräksiä ja terästuotteita Steel and steel products Mainosteline Oy Sienikuja 4 00760 HELSINKI Tel. 09 3505 7550 Fax 09 3505 7562

Metal Express Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Tel. 0400 984 849 etunimi.sukunimi@metalexpress.fi www.metalexpress.fi FORSTER teräksiset ovi- ja ikkunaprofiilit.

Normek Oy Pakkalankuja 7 01510 VANTAA Tel. 020 420 7000 asiakaspalaute@normek.fi etunimi.sukunimi@normek.fi www.normek.fi

Polarputki Oy PL 103 00811 HELSINKI Tel. 09 755 900 info@polarputki.fi www.polarputki.fi saumattomat putket, pyöröteräkset, hydrauliikkatuotteet, prosessiputkistotuotteet ja ruostumattomat teräkset.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

127


TERÄKSIÄ JA TERÄSTUOTTEITA Stén & Co Oy Ab

Welcom Net Oy

Ilvesvuorenkatu 4 01900 NURMIJÄRVI Tel. 0207 434 610 Fax 0207 434 629 www.sten.fi

Atomitie 5 B 00370 HELSINKI Tel. 020 7614 633 Myös puheratkaisut info@welcomnet.fi www.welcomnet.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Ovako Metals Oy Ab Atomitie 5 A 00370 HELSINKI Tel. 020 152 155 Fax 020 152 1510 etunimi.sukunimi@ovako.com www.ovako.com

Tietopalvelua Data Services Intellia Oy Panuntie 6 00620 HELSINKI Tel. 09 61593340 www.intellia.fi info@intellia.fi Intellia tuottaa laadukasta ja monipuolista asiakastietoa myyntiin, markkinointiin ja asiakasriskien hallintaan. Tuotamme lisäksi laadukkaita liidejä ja päivitämme asiakasrekisterit kuntoon

Uddeholm Oy Ab Ritakuja 1, PL 57 01741 VANTAA Tel. 010 841 4900 Fax 010 841 4980 info@uddeholm.fi www.uddeholm.fi

Teräs agentuuritoimintaa Steel agencys

Tietotekniikkaa Information technology

Oy Stahlacier S.A.

Rauhala Yhtiöt Oy

Mannerheimintie 43 B 20 00250 HELSINKI Tel. 0400 442 921 stahlacier@kolumbus.fi

Insinöörinkatu 3 B 00880 HELSINKI Tel. 0201 210 200 Fax 0201 210 222 etunimi.sukunimi@rauhala.fi www.rauhala.fi Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki Puh. 0201 201 200, Fax 0201 210 222

Tie- ja kuviomerkintöjä Road markings Cleanosol Oy Karhutie 1 C 01900 NURMIJÄRVI Tel. 040 551 5547 www.cleanosol.com info@cleanosol.fi Tie-ja kuviomerkinnät Liikenneturvallisuus

Tele Scope Oy Uutiskatu 2 00240 HELSINKI Tel. 050 584 9939 www.telescope.fi

Aku Korhosen tie 2-6, PL 38 00441 HELSINKI Tel. 020 72010 www.tieto.fi etunimi.sukunimi@tieto.com

Tietovarastointi Data warehousing

Enkom Active Oy Upseerinkatu 1 02600 ESPOO Tel. 09 6855 0550 www.enkom-active.fi info@enkom-active.fi

Tricons Oy Maapallonkuja 1 A 02210 ESPOO Tel. 020 741 8480 Fax 020 741 8499 Itäkatu 1-5 A 32 00930 Helsinki tricons@tricons.fi www.tricons.fi

Orbis Oy Vanha Kaarelantie 9 01610 VANTAA Tel. 020 478 830 Fax 020 478 8011 www.orbis.fi

Tietoverkkopalvelua ja -suunnittelua Information network services and design

Suomen Erillisverkot Oy PL 357 02151 ESPOO Tel. 029 444 0500 etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi www.erillisverkot.fi erveuutiset.erillisverkot.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

Santa Monica Networks Oy Tarvonsalmenkatu 15-17 02600 ESPOO Tel. 09 4259 9400 Fax 09 8562 0999 info@smn.fi www.smn.fi Liiketoimintaa edistäviä tietoturvallisia konesali- ja verkkoratkaisuja sekä niihin liittyviä palveluja. Käytössänne alan parhaat osaajat, koulutukset ja teknologiakumppanit.

Tiivisteitä Rubber seals Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy Perintötie 2 C 01510 VANTAA Tel. 0207 121 350 Fax 0207 121 369 www.tss.trelleborg.com/fi

Tilausliikennettä Charter transportation Tilausliikenne Blue Cart Oy Manniksentie 69 04130 SIPOO Tel. 0500 814 545 www.bluecart.fi info@bluecart.fi Tilausliikenne Blue Cart Oy on edustustason kuljetuksiin erikoistunut henkilökuljetusyritys pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme tilausajokuljetuksia sekä yritys- että yksityisille asiakkaille.

Tieto Finland Oy

Tietoliikennevälineitä ja -palvelua Telecommunication equipment and services

128

Tel. 09 727 4871 jarmo.rouvinen@airo.fi www.airo.fi Lähiverkot

Airo Finland Oy Airoranta 7 A 00830 HELSINKI

2016

Helsingin Vesibussit Oy Hitsaajankatu 22 00810 HELSINKI Tel. 020 759 8393 myynti@helsinginvesibussit.fi www.helsinginvesibussit.fi

Linjaliikenne Kivistö Oy Teollisuuskatu 20 30420 FORSSA Tel. 03 4246 2600 Tilausajoa info@kivistobus.com www.kivistobus.com Tilausliikenne Helsinki 09 6831 7360

Korsisaari Yhtiöt PL 49 01901 NURMIJÄRVI Tel. 09 878 9900 Gsm 050 387 2611 myynti@korsisaari.fi www.korsisaari.fi Laadukkaita ja luotettavia kuljetuspalveluita


TILAUSLIIKENNETTÄ Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat

Nexia Tilintarkastus Oy

Albertinkatu 22-24 A 2 00120 HELSINKI Tel. 09 444 774 Fax 09 477 1331 www.vihdinliikenne.fi myynti@vihdinliikenne.fi Nummelan matkatoimisto, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela Puh. 09 225 2250 myynti@nummelanmatkatoimisto.fi

Töölönkatu 15 E 88 00100 HELSINKI Tel. 0207 419 270 Fax 0207 419 289 etunimi.sukunimi@nexia.fi www.nexia.fi Myös konsultointia ja veroneuvontaa

Aaltonen & Co. Ky Fredrikinkatu 61 A 00100 HELSINKI Tel. 09 7599 2020 Fax 09 685 1514 jukka.silvo@aaltonenco.fi 040 717 8500

BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 HELSINKI Tel. 020 743 2920 Fax 020 743 2935 info@bdo.fi www.bdo.fi Turun toimipiste: Linnankatu 10 A, 20100 TURKU Tampereen toimipiste: Lapintie 6, 33100 TAMPERE

Hilkan Laskenta Oy Isonniitynkatu 7 A 1 00520 HELSINKI Tel. 09 795 159 hilkka@tarkastus.com www.tarkastus.com

KPMG Oy Ab Töölönlahdenkatu 3 A, PL 1037 00101 HELSINKI Tel. 020 760 3000 contact@kpmg.fi www.kpmg.fi KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus- , vero- ja neuvontapalveluita.

Tilintarkastus Tarja Lindroth Oy Kankurinkatu 4 - 6 B 2 05800 Hyvinkää Tel. 0400 483 937 Helsinki: Haapaniemenkatu 3 C 00530 Helsinki tilintarkastus@tarjalindroth.fi www.tarjalindroth.fi

MS-Revisor Oy Annankatu 25 00100 HELSINKI Tel. 010 470 2910 info@ms-revisor.fi www.ms-revisor.fi

PL 1015, Itämerentori 2 00101 HELSINKI Tel. 020 787 7000 Fax 020 787 8000 etunimi.sukunimi@fi.pwc.com www.pwc.com/fi Lakipalvelut Liikkeenjohdon konsultointi Veroneuvonta Yritysjärjestelyt

Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL 18 00271 HELSINKI Tel. 09 512 3330 etunimi.sukunimi@fi.gt.com www.grantthornton.fi

Taloushallinto Oy Helena Sinisalo PL 5 00721 HELSINKI Tel. 040 595 5708 taloushallinto.oy@welho.com helena.sinisalo@helenasinisalo.fi Kumitehtaankatu 5 04260 KERAVA

Aallon Tilitoimisto Oy PL 350 00521 HELSINKI Tel. 020 770 1600 myynti@aallon.fi www.aallon.fi

Aarre-tilit Oy Adjutantinkatu 5 A 12 02650 ESPOO Tel. 045 265 9610 aarre.tilit@gmail.com

Tilitoimisto Ac Laurens Oy Eskolantie 12-14 00720 HELSINKI Tel. 09 389 4613 ac@aclaurens.fi Anne Kallio 040 730 1775 www.aclaurens.fi Ac Laurens tarjoaa täydellisten taloushallintopalvelujen lisäksi yritysten perustamis- ja veroneuvontaa, palkanlaskentaa sekä laskutuspalvelua.

TOIMIALAHAKEMISTO

Tilintarkastuspalvelua Auditing services

PricewaterhouseCoopers Oy

Tel. 010 328 4800 www.faktacount.fi info@faktacount.fi Kirjanpito, Laskutus, myyntireskontra ja perintä Maksatus ja ostoreskontra Palkanlaskenta ja palkkahallinto Uusien yritysten perustaminen Veroneuvonta ja -konsultointi Liiketoiminnan neuvonta ja konsultointi

Accodome Oy Tili-Momentti Oy Pasuunakuja 3 A 1 00420 HELSINKI Tel. 050 432 1570 Veroneuvonta jarmo.uusitalo@kolumbus.fi

Huoltotie 4 04300 TUUSULA Tel. 040 506 4022 toimisto@accodome.fi http://accodome.nettikomeetta.com

Accounting Services Tilimatic Oy Siltasaarenkatu 12 C 00530 HELSINKI Tel. 09 774 3840 info@tilintarkastusrengas.fi www.tilintarkastusrengas.fi

Malminkatu 16, 6 krs 00100 HELSINKI Tel. 09 618 881 Fax 09 6188 8228 contact@ast.fi www.ast.fi

Oy Tuokko Ltd

AccountOn Oy

PL 13 00331 HELSINKI Tel. 09 436 6140 Fax 09 4366 1440 www.tuokko.fi

Tilitoimistoja Accountants

Koroistentie 8 Lt 1 00280 HELSINKI Tel. 040 580 4196 www.accounton.fi Kirjanpito Yrityksen perustamis- ja muutostoimet Palkanlaskenta Taloushallinto

AK Accounting Oy

AH Analyst Oy

Väinö Auerin katu 7 D 2 t 00560 HELSINKI Tel. 050 305 9302 www.ak-accounting.fi aija@ak-accounting.fi

Opastinsilta 2 B 3 00520 HELSINKI Tel. 044 528 4150 Fax 09 143 802 etunimi.sukunimi@pc-toimisto.com info@pc-toimisto.com www.pc-toimisto.com

Tilintarkastusrengas Oy

Tilitoimisto FaktaCount Oy Kaupintie 11 A 00440 HELSINKI

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

129


TILITOIMISTOJA Tilitoimisto Anttinen Ky Merivalkama 2 A 8 02320 ESPOO Tel. 09 810 540 Fax 09 810 396 tilitoimisto.anttinen.ky@kolumbus.fi

www.debetjakredit.fi info@debetjakredit.fi

etunimi.sukunimi@tilitoimistoesse.fi www.tilitoimistoesse.fi

Debex Oy Ab

Euromite Ky

Puolikuu 3 E 02210 ESPOO Tel. 09 804 4583

Arentipolku 3 LT 2 00410 HELSINKI Tel. 0400 900 655 www.euromite.fi customer@euromite.fi

Apti Oy Diafora Oy

TOIMIALAHAKEMISTO

PL 365 00121 HELSINKI Tel. 010 229 9550 lars.bjorklof@apti.fi www.apteekkientilipalvelu.fi

Haapaniemenkatu 7-9 B 00530 HELSINKI Tel. 020 742 4200 etunimi.sukunimi@diafora.fi www.diafora.fi

Arkadia Accounting Oy Dito Yrityspalvelut Oy

Eteläinen Hesperiankatu 10 00100 HELSINKI Tel. 040 580 4865 posti@arkadiaaccounting.fi www.arkadiaaccounting.fi

Ludviginkatu 3-5 B 17 00130 HELSINKI Tel. 010 320 3680 www.dito.fi Taloushallinnon ohjelmistot: Sonet ja Basware

Oy Arosell Ab Pornaistentie 6 07110 HINTHAARA Tel. 040 511 6969 kristiina.arokari@arosell.inet.fi

Laskentapalvelu Oy Ecotax Agricolankatu 11 LH 5 00530 HELSINKI Tel. 09 774 4650 Fax 09 701 7866 etunimi.sukunimi@ecotax.fi www.ecotax.fi

Ay-Tilipalvelu Oy Kaisaniemenkatu 10 (5. krs.) 00100 HELSINKI Tel. 010 320 5670 Fax 010 296 0899 www.ay-tilipalvelu.fi

Kiskontie 7 00280 HELSINKI Tel. 09 345 5261 Fax 09 345 5265 seppo.salminen@eyp.fi www.eyp.fi

Jokiniementie 5 I 94 00650 HELSINKI Tel. 045 316 9898 ariruohosniemi@gmail.com

Erca Tilit Oy Sirrikuja 3 00940 HELSINKI Tel. 09 565 1026 ercatilit@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/ercatilit Kirjanpito Tilinpäätökset Verotus Palkkalaskenta Laskutus Konsultointi

Contable Oy Tammasaarenkatu 5 00180 HELSINKI Tel. 020 703 2700 info@contable.fi www.contable.fi

Count Deal Oy Hermannin rantatie 10, 5. krs 00580 HELSINKI Tel. 010 821 6500 erkki.virkkumaa@countdeal.fi www.countdeal.fi

Tilitoimisto Eri tilit Oy Päivöläntie 31 00730 HELSINKI Tel. 09 350 5090 Fax 09 3505 0910 pirkko.juntunen@eritilit.com www.eritilit.com

Dacta Oy Ruosilankuja 3 00390 HELSINKI Tel. 010 583 2150 toimisto@dacta.fi

Espoon Tili ja Tilintarkastus Oy Datacleric Oy

Päiväperhontie 5 02210 ESPOO Tel. 09 803 6629 Fax 09 803 6884 hille.lindroth@elisanet.fi Myös tilintarkastuspalvelut

Valimokuja 1 01510 VANTAA Tel. 09 838 7740 Fax 09 8387 7440 www.datacleric.fi Auktorisoitu tilitoimisto datacleric@datacleric.fi

Kb Bokföringsbyrå Esse Tilitoimisto Ky Mästarvägen 30 06150 BORGÅ Tel. 019 546457 Fax 019 546 437

Tilitoimisto Debet & Kredit Punttikuja 6 00730 HELSINKI Tel. 09 346 2340

Kauppakamarin Vuosikirja

Sointutie 4 A 18 00730 HELSINKI Tel. 050 529 1174 Fax 09 554 466 eila.farid@ewissa..fi

Oy Tilitoimisto Fabricius Räkenskapsbyrå Ab Tunnelitie 15 00320 HELSINKI Tel. 09 684 4630 Fax 09 612 3210 tilitstofabricius@kolumbus.fi

Faktucon Oy Eteläinen Hesperiankatu 10 A 2 00100 HELSINKI Tel. 09 454 2700

FinTax Ltd Oy Ekonomien Yrityspalvelu Oy

Callatus Oy

130

Ewissa-Tilit Oy

2016

Kalevankatu 18 A 3 00100 HELSINKI Tel. 09 7510 4300 Vilppulantie 10 A 00700 HELSINKI puh. 09-7510 4300 info@fintax.fi www.fintax.fi

Fintax Pitäjänmäki Oy Kalevankatu 18 A 3 00100 HELSINKI Tel. 09 7510 4310 Vilppulantie 10 A 00700 HELSINKI puh.09 7510 4300 www.fintax.fi

F-Tili Oy Vellamonkatu 30 B 00550 HELSINKI Tel. 050 585 7337 info@f-tili.fi www.f-tili.fi Yksilöllinen ja joustava palvelu!

Gradateam Oy Myyrmäentie 2 B 01600 VANTAA Tel. 050 597 9737 www.gradateam.fi tuula.mustonen@gradateam.fi jaana.mustonen@gradateam.fi

Tilitoimisto Helenius Oy Lansantie 23 02630 ESPOO Tel. 09 435 5400 Fax 09 4355 4055 etunimi.sukunimi@ tilitoimistohelenius.fi www.tilitoimistohelenius.fi


TILITOIMISTOJA Helpit Oy Vallikallionkuja 2 02650 ESPOO Tel. 0207 551 305 helpit@helpit.fi www.helpit.fi Tilitoimistopalvelut Palkanlaskenta Talouspäällikköpalvelu Yritysten perustamiset ja muutokset Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden isännöintipalvelut

Mikonkatu 22 D 41 00100 HELSINKI Tel. 020 766 1734 Fax 09 345 1264 www.kiteytys.fi

Helsingin Tilitoimisto n:o 1 Oy PL 172 00701 HELSINKI Tel. 09 347 8830 Fax 09 222 5048 posti@helsingintilitoimisto.fi www.helsingintilitoimisto.fi

Helsingin Yrityspalvelu Oy Kaarlenkatu 1 00530 HELSINKI Tel. 09 7744 7020 www.hyp.fi

Tilipalvelu Joustava Oy Kalkkimäentie 2 03100 NUMMELA Tel. 09 222 2226 Fax 09 222 2688 www.tilipalvelujoustava.fi raija.joutseno@tilipalvelujoustava.fi

JP-Tilit Takoraudantie 2 00700 HELSINKI Tel. 010 292 0910 posti@jptilit.fi www.jptilit.fi

Juca Accounting c/o Wilander, Kompassikatu 9 A 19 02330 ESPOO Tel. 09 340 4010 Gsm 045 6511 408 www.juca.fi juca.accounting@elisanet.fi

KV-Tili Oy Kesätie 4 A 1 01690 VANTAA Tel. 040 831 5660 info@kv-tili.fi www.kv-tili.fi

TalousTeam Laakkonen Oy Töyrytie 8 00630 HELSINKI Tel. 020 757 9520 henna.laakkonen@talousteam.fi www.talousteam.fi

Lady Balance Oy Ajurinkatu 4 C 02650 ESPOO Tel. 010 420 5800 Fax 010 420 5808 ladybalance@saunalahti.fi

Larsen & Co. Tilitoimisto Oy

Kansakoulukuja 3 A, 3. krs 00100 HELSINKI Tel. 020 748 8419 Fax 020 748 8501 etunimi.sukunimi@kansallispalvelu.fi www.kansallispalvelu.fi

Mikonkatu 17 B 00100 HELSINKI Tel. 09 4131 5501 Fax 09 4131 5510 etunimi.sukunimi@larsen-co.fi www.larsen-co.fi Mikonkatu 17 B, 00100 HELSINKI Puh. 09 4131 5500 Fax. 09 4131 5510 Tallberginkatu 2 A, 00180 HELSINKI Puh. 010 239 5000 Fax. 010 239 5010

Tilitoimisto Kate

Tilitoimisto Pentti Lavanko Ky

Pohjoinen Hesperiankatu 37 C 50 00260 HELSINKI Tel. 09 492 474 Fax 09 454 6621 tilitoimisto.kate@saunalahti.fi

Pikalähetintie 6 B 00620 HELSINKI Tel. 09 728 3834 Fax 09 754 3226 Gsm 0500 405 093 www.lavanko.fi

Kansallispalvelu Oy

TOIMIALAHAKEMISTO

Helsingin Kiteytys Oy

Fax 09 755 7122 hannaleena.lehtinen@josma.fi www.josma.fi

Tilitoimisto Eva Hyvönen Oy Koroistentie 4a A 5 00280 HELSINKI Tel. 040 558 9809 www.tilitoimistoevahyvonen.fi eva.hyvonen@welho.com

Kirjanpito M. Häkkinen Ky Katajatie 8 02360 ESPOO Tel. 09 801 1381 Fax 09 802 5381 meeri.hakkinen@pp.nic.fi

Tilitoimisto Leila Illi Ky Laukkaniementie 1 E 00200 HELSINKI Tel. 050 559 7130 info@tilitoimistoilli.fi www.tilitoimistoilli.fi

IncomeTili Pihatörmä 1 A, 3. krs 02240 ESPOO Tel. 050 3443 723 www.incometili.fi info@incometili.fi

Jade Consulting Oy Kalliokaivonmäki 1 B 00570 HELSINKI Tel. 0400 284 169 mikael@jadeconsulting.fi www.jadeconsulting.fi

Josma Oy Laippatie 5 00880 HELSINKI Tel. 09 856 95003

Tili- ja markkinointitoimisto Katetuotto Oy Elimäenkatu 20 00510 HELSINKI Tel. 09 773 851 Fax 09 773 2014 www.katetuotto.com katetuotto@katetuotto.com

Tilitoimisto Lehtinen Oy

Keravan Tili

Firma Charlotta Lemström

Kuparisepänkatu 3 A 04250 KERAVA Tel. 09 273 2626 info@keravantili.fi www.keravantili.fi Myös tilintarkastuspalvelut.

Laaksotie 3 02700 KAUNIAINEN Tel. 040 569 0798 Kirjanpito ja tilinpäätöspalvelu www.brunabyran.fi charlotta@brunabyran.fi

Tili & Talous Kettunen Oy

Leppävaaran Laskenta Oy

Lauttasaarentie 5 00200 HELSINKI Tel. 09 692 3489 Fax 09 678 746 www.tilitalous.fi reet.luht@tilitalous.fi

Lars Sonckin kaari 14 02600 ESPOO Tel. 09 541 7275 Fax 09 512 7275 etunimi.sukunimi@leppavaaranlaskenta.fi www.leppavaaranlaskenta.fi

Kirjanpito Kirsi Oy

Tilitoimisto Pekka Lieppinen

Kuormakuja 2 03100 NUMMELA Tel. 040 728 3838 kirsi@kirjanpitokirsi.fi www.kirjanpitokirsi.fi

Itälahdenkatu 20 A 00210 HELSINKI Tel. 09 852 3800 www.lieppinen.fi Mob. 050 502 2100

PL 609 00101 HELSINKI Tel. 020 728 0530 etunimi.sukunimi@tilitstolehtinen.fi www.tilitstolehtinen.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

131


TILITOIMISTOJA Fax 09 6831 4200 jukka.eskola@norm-esko.com www.norm-esko.com

LJR-Accounting Oy PL 18 00271 HELSINKI Tel. 09 512 3322 etunimi.sukunimi@ljr-accounting.fi www.ljr.fi

Oma-Tili Oy Krister Juutin polku 4 B 42 00790 HELSINKI Tel. 09 278 1196 Fax 09 278 1196 kirjanpito@oma-tili.fi www.oma-tili.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Tilipalvelu T & K Loukia Oy Fredrikinkatu 51-53 A 00100 HELSINKI Tel. 010 617 9200 Fax 010 617 9209 tilipalvelu@loukia.com www.loukia.com Yli kolmen vuosikymmenen kokemus takaa varman osaamisen kaikessa tarjoamissamme palveluissa.

PL 52 04251 KERAVA Tel. 010 841 6670 Fax 010 841 6690 www.ordent.fi

Isonjärvenkuja 10 02940 ESPOO Tel. 040 762 5032 liisa.sivonen@talousverkko.fi www.lskirjanpito.fi

Osakesäästäjien Tietopalvelu OTP Oy

Kirjanpito- ja Tilintarkastustoimisto Marja Lukkarinen

Paperless Oy

PL 102 02211 ESPOO Tel. 09 888 2860 Fax 09 8817 7280

Turkkurinkatu 29 06100 PORVOO Tel. 019 524 9212 Fax 019 582 711

Lyhtykuja 6 00750 HELSINKI Tel. 040 530 4664 www.paperless.fi paperless.fi

Tilitoimisto Melco Oy

Laskenta ja sijoitus Paula & Kari Oy

Pohjantie 3 02100 ESPOO Tel. 020 155 3026 Fax 0201 553 027 etunimi.sukunimi@tilimelco.fi www.tilimelco.fi

Mikkolantie 20 00640 HELSINKI Tel. 09 7231 6920 Fax 010 296 2736 kari.viitanen@laskentajasijoitus.fi www.laskentajasijoitus.fi

MKJ-Tilipalvelut Oy

Tili-, Vero- ja Lakiasiaintoimisto Eero Pesonen Oy

Laskentapalvelut Kari Pulkkinen Oy Laivanvarustajankatu 9 B 53 00140 HELSINKI Tel. 09 660280 www.redlask.fi

Tili- ja yrityskonsultointi PV Oy Jönsaksenpiha 3 01600 VANTAA Tel. 09 2686 1100 terja.paananen@tilipv.fi www.tilipv.fi

Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy Urttilantie 1 05200 RAJAMÄKI Tel. 09 2766 6257 Fax 09 2766 6222 toimisto@poystico.fi Taloushallintoliiton jäsen

Tilikartta Oy Rannisto Löydöspolku 2 C 01600 VANTAA Tel. 020 743 4827 Fax 09 566 2816 vantaa@tilikartta.fi www.tilikartta.fi Tampere: Uotilantie 3, 33800 Tampere tampere@tilikartta.fi

Tilipalvelu Sirpa Ranta

Kaskenkuja 1 as 5 07920 KERAVA Tel. 050 420 0068 Fax 09 342 6642 mia.juhola@kolumbus.fi

Hämeentie 111 D 2 00560 HELSINKI Tel. 09 774 4940 Fax 09 7744 9411 etunimi.sukunimi@pesonen.fi www.pesonen.fi Myös vero- ja lakiasiat

Tilipalvelu Eija Mäyrälä Ky Peräsimentie 8 03100 NUMMELA Tel. 09 222 2130 www.tilipalveluem.fi Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu Auktorisoitu tilitoimisto

JelouPalvelut / Oy Petitra Ltd Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI Tel. 0440 905 583 info@jelou.fi www.jelou.fi Auktorisoitu tilitoimisto Taloushallinnon ohjelmistot ja palvelut

Tilipalvelu P. Niinikoski Oy Ilvesvuorenkatu 5 B 01900 NURMIJÄRVI Tel. 0102 310 780 pertti.niinikoski@niinikoski.fi www.niinikoski.fi

Väinö Auerinkatu 7 00560 HELSINKI Tel. 041 504 4420 www.nobleservices.fi info@nobleservices.fi

Oy Norm - Esko Consulting Ab Lapinlahdenkatu 31 B 45 00180 HELSINKI Tel. 09 686 6000

2016

Hunajakuja 7 01420 VANTAA Tel. 050 565 9917 Fax 09 230 2670 sirpa.ramanen@kolumbus.fi

Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy Postikatu 10 A 04400 JÄRVENPÄÄ Tel. 010 321 6500 www.rekola-nieminen.fi Porvoon toimipiste: Mannerheiminkatu 20, 4.krs 06100 PORVOO Tel. 010 321 6570

Rantalainen & Rosling Oy

Meteorinkatu 3 B 02210 ESPOO Tel. 09 867 8800 Fax 09 8678 8010 tilitoimisto@pietarila.com www.pietarila.com

Morokiventie 3 04300 TUUSULA Tel. 010 320 2551 Fax 010 320 2569 etunimi.sukunimi@rantalainen.fi www.rantalainen.fi Rantalainen Oy Helsinki Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki p. 0207 307 070

Pike-Yrityspalvelut Oy

Reilu Hallinto Oy

Temppelikatu 19 D 43 00100 HELSINKI Tel. 050 558 6151 info@pikeyrityspalvelut.net www.pikeyrityspalvelut.net

Sinikalliontie 10 02630 ESPOO Tel. 09 256 6450 kysy@reiluhallinto.fi www.reiluhallinto.fi

Tilitoimisto Pietarila Oy

Oy Noble Services Ltd

Kauppakamarin Vuosikirja

Raiviontie 13 00670 HELSINKI Tel. 050 460 2056 juha.puoskari@positiveway.fi www.positiveway.fi

Ordent Oy

LS Kirjanpito Oy

132

Positive Way Ky


TILITOIMISTOJA Riekkinen & Pojat Oy

Speratus Oy

Tili Profiili Oy

Metsäpirtintie 1 02230 ESPOO Tel. 010 315 3080 Fax 010 752 0088 riekkinen@rp.fi www.rp.fi

Castreninkatu 8 00530 HELSINKI Tel. 09 272 1211 Fax 09 8775 6999 joel.wasiljeff@speratus.fi www.speratus.fi

Siltavoudintie 9 00640 HELSINKI Tel. 050 525 4364 markku.vayrynen@tiliprofiili.fi www.tiliprofiili.fi

RJ-Tili Oy

Stylman Oy

Soidinkuja 4-6 A 00700 HELSINKI Tel. 0400 913 823 Fax 09 873 1767 www.rj-tili.fi info@rj-tili.fi

Kaisaniemenkatu 3 B 26 (6. krs) 00100 HELSINKI Tel. 010 239 7650 etunimi.sukunimi@stylman.fi www.stylman.fi Taloushallinnon suunnittelu ja talouspäällikköpalvelut. Avustamme julkisen rahoituksen hankkimisessa.

Tili Soila Oy

Messitytönkatu 8 B 30 00180 HELSINKI Tel. 0400 421 473 acpro@welho.com

Ruotsinkylän Tilitoimisto Oy Ruotsinkyläntie 90 04360 TUUSULA Tel. 09 773 3761 anne.heino@rtili.fi www.rtili.fi

Tilitoimisto Safe Oy Veneentekijäntie 4 a 8 00210 HELSINKI Tel. 050 463 0821 info@tilitoimistosafe.fi www.tilitoimistosafe.fi Kaikki taloushallinnon palvelut.

Oy Saldopiste Ab Sturenkatu 43 00550 HELSINKI Tel. 09 715 142 rainer.soderholm@saldopiste.fi

Tilitoimisto Eija Seitz Ky PL 93. Eestinkallio 1 B 02321 ESPOO Tel. 09 801 7741

SemiTilit Oy Ab Kirkkotori 2 tl 8 02400 KIRKKONUMMI Tel. 040 700 0901 info@semitilit.fi

Tilikuusikko Työpajankatu 10 A, 6. krs 00580 HELSINKI Tel. 0400 402 976 Yrityksen perustaminen, kirjanpidot, vero. www.tilikuusikko.fi

Tilitoimisto Smart Office Oy Pukinmäenaukio 4 B 00720 HELSINKI Tel. 040 531 8055 marko.salo@smartoffice.fi www.smartoffice.fi

Tilitoimisto Heini Sorsa Oy Soidintie 12 00700 HELSINKI Tel. 09 347 2194 Fax 09 347 2193 heini.sorsa@elisanet.fi

Talenom Consulting Oy Töölönlahdenkatu 3 b 00100 HELSINKI Tel. 020 752 5000 info@talenom.fi www.talenom.fi

TOIMIALAHAKEMISTO

Ruoholahden Tili- ja Isännöintipalvelu Oy

Mannerheimintie 62 C 00260 HELSINKI Tel. 010 838 5301 Fax 010 838 5309 soila.rantavaara@tilisoila.fi www.tilisoila.fi

Tiliala Oy Sörnäisten rantatie 33 C 00500 HELSINKI Tel. 0207 209 110 Fax 0207 209 111 tiliala@tiliala.fi

TiliAnne Oy Kiitoradantie 11 01530 VANTAA Tel. 0440 403 637

Taloushallinta Uniikki Oy Karjalankatu 2 00520 HELSINKI Tel. 040 507 7052 etunimi.sukunimi@taloushallinta.fi www.taloushallinta.fi

Tilibic Oy Lastenkodinkuja 1 00180 HELSINKI Tel. 09 886 02556 info@tilibic.fi www.tilibic.fi

Tili- ja veroasiaintoimisto P. Tarhonen Oy Laurintie 140 01400 VANTAA Tel. 09 874 9093 Fax 09 8517 1170 toimisto@kirjanpitoja.fi www.kirjanpitoja.fi www.tarhonen.fi

Tilihelsinki Oy

Tasemylly Oy

Tilitoimisto Tilikor Oy

Vanha Myllytie 113 01840 KLAUKKALA Tel. 0400 350 603 vesa.wuorinen@tasemylly.fi www.tasemylly.fi

Pohjantie 2 C 02100 ESPOO Tel. 09 466 642 tilitsto.tilikor@kolumbus.fi

Tehotilit Oy

Peltomäenkatu 10 B 04250 KERAVA Tel. 050 548 7222

Malminkaari 23 A, 2. krs 00700 HELSINKI Tel. 09 586 8410 Fax 09 701 1816 contact@tehotilit.fi www.tehotilit.fi Toimistot myös Baltiassa ja Venäjällä

T & H Palvelut Oy Kalevankatu 12 00100 HELSINKI Tel. 09 612 9360 Fax 09 659 821 etunimi.sukunimi@thpalvelut.fi www.thpalvelut.fi

Tietotili Consulting Oy Mannerheimintie 105 00280 HELSINKI Tel. 09 7253 0800 asiakaspalvelu@tietotili.fi www.tietotili.fi

Liiketie 17 00730 HELSINKI Tel. 09 386 3349 Fax 09 386 1020 etunimi.sukunimi@tilihelsinki.fi www.tilihelsinki.fi

Tili-Marke Oy

Tilimerkono Oy Kolmas linja 11 B 00530 HELSINKI Tel. 09 716 533 Fax 09 763 313 jorma.sten@tilimerkono.fi paivi.sten@tilimerkono.fi heikki.sten@tilimerkono.fi www.tilimerkono.fi

Tilineuvo Oy Kolmas linja 11 B 00530 HELSINKI Tel. 09 737 763 Fax 09 763 313 www.tilineuvo.fi mikko@tilineuvo.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

133


TILITOIMISTOJA Tel. 09 799 811 Fax 09 799 129 risto.turtiainen@tilitsto-turtiainen.com www.tilitsto-turtiainen.com

Tmi Tili-Orava Envallinkuja 4 A 01900 NURMIJÄRVI Tel. 050 548 2391 tili.orava@kolumbus.fi

Tel. 020 741 7180 Fax 09 870 3153 info@vantaantimanttiporaus.fi www.vantaantimanttiporaus.fi www.terasnyrkki.fi

Upsi Oy Horsmakuja 8 A 4 01300 VANTAA Tel. 09 838 6350 Fax 09 8386 3522 www.upsioy.fi etunimi.sukunimi@upsioy.fi

TalousAdvisor Oy Hermannin rantatie 12 B 00580 HELSINKI Tel. 09 774 4360 www.talousadvisor.com

TOIMIALAHAKEMISTO

Tilipositiiva Ay WaBuCo Financial Services Oy

Kaivomestarinkatu 3 02770 ESPOO Tel. 09 81906730 rhea.tornwall@tilipositiiva.fi www.tilipositiiva.fi

Energiakuja 3 00180 HELSINKI Tel. 09 684 4950 Fax 09 6844 9585 info@wabuco.fi www.wabuco.fi

Tilirex Oy Ab Sorvaajankatu 15 00880 HELSINKI Tel. 0207 879 660 Fax 0207 879 675 matti.vainio@tilirex.fi www.tilirex.fi

Tili- ja Kirjanpito Oy Birgit Wallenius Mannerheimintie 40 D 87 00100 HELSINKI Tel. 09 434 2800 Fax 09 4342 8014

Laskentapalvelu Oy Vantaa

Walmaco Oy

Koivupuistontie 28 01510 VANTAA Tel. 09 8386 6630 www.tilitoimisto.org etunimi.sukunimi@tilitoimisto.org

PL 23 00351 HELSINKI Tel. 050 538 0345 valma.nakki@walmaco.fi

Tilitoimisto WinWin Oy Kartanontie 12 LH 1 04410 JÄRVENPÄÄ Tel. 010 425 0190 Vilppulantie 10 LH 2, 00700 HELSINKI winwin@winwin.fi www.winwin.fi

Tilistar Oy Tel. 019 460 1500 Fax 09 3487 7575 Riihimäenkatu 87 05880 HYVINKÄÄ Tel. (019) 460 1500 fax (019) 460 1515 Vapaalantie 2 B 21 01650 Vantaa. Te. 09 34877500 Viipurintie 36 b 132100 Hämeenlinna Tel. (03) 6790 3030 fax (03) 6790 3035 www.tilistar.fi tilistar@tilistar.fi

Yrityspalvelu Visiotili Oy Ahertajantie 6 C 02100 ESPOO Tel. 09 466 093 Fax 09 466 293 www.visiotili.com

Tiliyhtymä Oy Timo Heikkinen / KLT

Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy

Harjutie 14 F 03100 NUMMELA Tel. 09 256 8181 info@tiliyhtyma.com www.tiliyhtyma.com

Satamakatu 3 00016 KESKO Tel. 010 5311 Fax 09 176173 www.kesko.fi www.vahittaiskaupantilipalvelu.fi etunimi.sukunimi@kesko.fi

Toptase Oy Hyttipojankuja 2 02780 ESPOO Tel. 050 526 0642 tarja.reponen@talousverkko.fi http://www.talousverkko.fi/tilitoimistot/toptase-oy/ espoo-saunalahti

Tulosnurkka Oy Kuunkehrä 2A, 3 krs. 02210 ESPOO Tel. 010 271 2060 etunimi.sukunimi@tulosnurkka.fi www.tulosnurkka.fi

Vantaan Timanttiporaus Oy

PL 24 00521 HELSINKI

Kauppakamarin Vuosikirja

Horsmakuja 10 01300 VANTAA Tel. 09 836 2120 Fax 09 8362 1220 etunimi.sukunimi@yli-rahko.fi www.yli-rahko.fi Taloushallinnon palveluja jo vuodesta 1977

Timanttiporaus- ja sahausyrityksiä Diamond drilling and cutting

Tilitoimisto R. Turtiainen Oy

134

Tilitoimisto Yli-Rahko Oy

Linjatie 5 01260 VANTAA

2016

Toimilaitteita ja venttiilejä Actuators and valves Fluidcontrol Oy Vanha Porvoontie 229 A 7 01380 VANTAA Tel. 09 350 7410 etunimi.sukunimi@fluidcontrol.fi www.fluidcontrol.fi

Toimistopalvelua Secretarial and translation services Libella Oy Metsänneidonkuja 10 02150 ESPOO Tel. 040 531 7081 office@libella.fi www.libella.fi

Toimistotarvikkeita Office stationery HH Group Oy Sienitie 56 00760 HELSINKI Tel. 09 350 8210 hhgroup@hhgroup.fi www.hhgroup.fi Myös ATK- tarvikkeet, mainos- ja liikelahjat

Staples Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 HELSINKI Tel. 010 681 681 asiakaspalvelu@staples.fi www.staplesadvantage.fi Helsingin myymälät: Ruoholahti, Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Puh. 010 681 6300 Sörnäinen, Vanha Talvitie 8 B 00580 Helsinki Puh. 010 681 6350

Toimistotekniikan myyntiä ja vuokrausta Sales and leasing of office equipment Document House Oy Itsehallintokuja 6 02600 ESPOO Tel. 020 788 8200 www.documenthouse.fi myynti@documenthouse.fi -Liiketoiminnan asiakirjat -Tulostuksenhallinta -Automaattinen laserkasettien hallinnointi -Ulkoistaminen -Tulostinpalvelimien ja ajureiden ylläpito


TOIMISTOTEKNIIKAN MYYNTIÄ JA VUOKRAUSTA Neopost Finland Oy Konalantie 47 00390 HELSINKI Tel. 09 2532 0200 Fax 09 2532 0230 www.neopost.fi asiakaspalvelu@neopost.fi Postitus- ja paperinkäsittelysekä tulostusautomaatiolaitteet.

Ricoh Finland Oy

Toimitilakalusteita Wholesale suppliers of office furniture Oy AJ-Tuotteet Ab Sinimäentie 10 B 02630 ESPOO Tel. 010 328 8850 www.ajtuotteet.fi info@ajtuotteet.fi Yli 15 000 tuotetta Toimistoon, Kouluun Varastoon & Teollisuuteen. Yllättävän paljon kaikkea työpaikallesi.

EFG Toimistokalusteet Oy Hämeentie 135 A 00560 HELSINKI Tel. 09 2534 4300 Fax 09 2534 4330 efg.markkinointi@efg.fi www.efg.fi

Kinnarps Oy Rälssintie 2 00720 HELSINKI Tel. 0207 561 200 kinnarps@kinnarps.fi www.kinnarps.fi

Martela Oyj Takkatie 1, PL 44 00371 HELSINKI Tel. 010 345 50 Asiakaspalvelu 010 345 7000 asiakaspalvelu@martela.fi www.martela.fi Martela on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden designtalo,sekä tilamuutoksia toteuttava palveluyhtiö. Martelan tuotteet ja palvelut parantavat tilojen toimivuutta ja viihtyvyyttä työympäristöjen lisäksi oppimis- ja hoivaympäristöissä.

Modeo Oy Hämeentie 157 00560 HELSINKI Tel. 0207 920 270

Toimitilojen vuokrausta Business premises rentals Ab Medd Oy Kulmakatu 6 A 13 00170 HELSINKI Tel. 0400 831 458 Fax 09 135 2356 medd@welho.com

World Trade Center Helsinki Oy PL 800 00101 HELSINKI Tel. 010 287 1515 info@wtc.fi www.wtc.fi

asiakaspalvelu@pamark.fi Pehmopaperit ja annostelijat Siivoustarvikkeet Pesuaineet ja puhdistusaineet Jätehuolto, Kiinteistötarvikkeet Ensiaputarvikkeet ja haavanhoito Käsineet, työvaatteet ja suojaimet Pakkaus- ja postitustarvikkeet Toimistotarvikkeet

Tukkuliikkeitä Wholesale businesses TOIMIALAHAKEMISTO

Niittytaival 13 02200 ESPOO Tel. 020 737 0300 Fax 020 737 0377 www.ricoh.fi Turku 0207 370 300 Tampere 03 455 2555 Jyväskylä 0207 370 300 Oulu 0290 009 025 myynti Oulu 0207 370 300 huolto Ricoh on johtava toimistoautomaatiolaitteiden valmistaja ja digitaalisten kopiokoneiden markkinajohtaja Euroopassa.

Design- ja toimistokalusteita sekä sisustussuunnittelua etunimi.sukunimi@modeo.fi www.modeo.fi

E. Ahlström Oy Elimäenkatu 29 00510 HELSINKI Tel. 09 1488 998 Fax 09 1488 9265 asiakaspalvelu@eahlstrom.fi www.eahlstrom.fi

Baxter Oy

Toimitilojen välitystä Letting of offices Helsingin Liiketeollinen Kiinteistönvälitys Oy Eskolantie 1 A 00720 HELSINKI Tel. 010 231 9800 info@liiketeollinen.com www.liiketeollinen.fi Toimitilat yrityksille

Tuloskiinteistöt Oy LKV Erottajankatu 5 A 4 00130 HELSINKI Tel. 09 684 1620 www.tkoy.fi hki@tuloskiinteistot.fi Real estate solutions in a professional manner.

Tukkukauppaa Wholesale suppliers Algol Oy Karapellontie 6, PL 13 02611 ESPOO Tel. 09 509 91 Fax 09 595 006 info@algol.fi www.algol.fi Teollisuuskemikaalit, teollisuuden nostoja siirtoratkaisut, lääkkeet, itsehoitotuotteet ja farmaseuttiset palvelut. Liikuntarajoitteisten kuntoutus- ja apuvälineet.

ASTQ Supply House Oy Tillinmäentie 3 A127-A128 02330 ESPOO Tel. 020 778 0793 Fax 09 524 509 asko.seppala@astq.fi www.astq.fi IV- kanavien puhdistus ja kuvaaminen Kuivauslaitteet ja teollisuusimurit Tekninen tukkukauppa

Pamark Oy Robert Huberin tie 2 01510 VANTAA Tel. 020 155 5660 www.pamark.fi

Tammasaarenkatu 1, PL 119 00181 HELSINKI Tel. 09 862 1111 etunimi_sukunimi@baxter.com www.baxter.fi Lääkkeet ja sairaalatarvikkeet, verenkäsittely- ja säilytyslaitteet

Berner Oy Eteläranta 4B 00130 HELSINKI Tel. 020 791 00 info@berner.fi www.berner.fi

Bä-Ro Finland Oy Koulutanhua 6 00840 HELSINKI Tel. 09 755 7559 Fax 09 755 7519 baro@baro.fi www.baro.fi Myyntiä edistävien valaisinratkaisujen suunnittelu ja toteutus, maahantuonti

Oy Combi Cool Ab Ruosilantie 12-14 E 00390 HELSINKI Tel. 09 777 1230 Fax 09 790 935 etunimi.sukunimi@combicool.fi www.combicool.fi Lakalaivankatu 10 B, 33840 TAMPERE Niitunniskantie 18 A 6, 20320 TURKU Kallisenhaara 4, 90400 OULU Kylmäalan tukkuliike

Ekval Oy Engineering Järvihaantie 1 01800 KLAUKKALA Tel. 010 436 0200 Fax 09 879 3844 ekval@ekval.fi www.ekval.fi

Europicnic Oy Itälahdenkatu 27 A 00210 HELSINKI Tel. 020 753 0620 Fax 0207 530 630 etunimi.sukunimi@europicnic.fi www.europicnic.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

135


TOIMIALAHAKEMISTO

TUKKULIIKKEITÄ Finnbakels Oy

Satotukku Oy

Koivunoksa 15 04200 KERAVA Tel. 010 424 9700 www.finnbakels.fi Leipomoalan raaka-aineet bakels@finnbakels.fi

Tuupakantie 32 01740 VANTAA Tel. 09 2515 9100 Fax 09 2515 9110 satotukku@satotukku.fi www.satotukku.fi

Finnfrost Oy

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

PL 200 04301 TUUSULA Tel. 09 838 561 Fax 09 8385 6220 etunimi.sukunimi@finnfrost.fi www.finnfrost.fi Pakasteet ja jäätelöt

PL 1 00088 S-RYHMÄ Tel. 010 768 011 www.s-kanava.fi

Lihatukku Harri Tamminen Oy Itäinen Valkoisenlähteentie 21 01260 VANTAA Tel. 09 868 9000 Fax 09 278 8050 lihatukku@tamminen.fi www.tamminen.fi

Hovila Oy Sinimäentie 8 02630 ESPOO Tel. 09 525 9750 Fax 09 5259 7530 myynti@hovila.fi www.hovila.fi Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppaa

K.A. Weiste Oy Kalle Weisteen katu 4 00720 HELSINKI Tel. 09 351 800 Fax 09 345 4339 legend@weiste.fi www.weiste.fi, www.weisteshop.fi villa Weiste ja sisustustuotteet

Arvo Kokkonen Oy PL 12 00771 HELSINKI Tel. 09 278 6070 Fax 09 2786 0711 arvo.kokkonen@arvokokkonen.fi www.arvokokkonen.fi Tuoreet kalat ja äyriäiset Avattu tehtaanmyymälä Kuussilantie 16 Vantaa Avoinna To-Pe klo 12-18

Tuotekehitys ja tutkimus Product research and development Espotel Oy

Lejos Oy Finland Keilaranta 10 E 02150 ESPOO Tel. 020 741 3800 etunimi.sukunimi@lejos.fi www.juuranto.com www.lejos.fi Myös agentuuritoimintaa.

Oreatec Oy Keksijänkatu 8 A 1 04440 JÄRVENPÄÄ Tel. 010 321 3100 info@oreatec.fi www.oreatec.fi Oreatec Oy on nopeasti kasvava suomalainen yritys, joka on erikoistunut vaativiin teollisuustekstiileihin ja suodatinkankaisiin.

T.M. Palojoki Oy Fashion Forum, Mikkolantie 1 A 00640 HELSINKI Tel. 09 684 0940 Fax 09 629 074 www.palojoki.com Tekstiilien maahantuonti- ja tukkuliike sekä yritysprofiilituotteet.

136

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Bulevardi 5 00120 HELSINKI Tel. 09 673 176 ayfer.hakimcan@kolumbus.fi www.bulevardi5.fi Laadukkaita kansainvälisiä vaatemerkkejä, asessuaareja ja lifestyle -tuotteita.

Turvallisuuspalveluja Security services Oy EVB Trading Ltd/ EVB Security Isokaari 24 A 3 00200 HELSINKI Tel. +358 500 306 evb.security@welho.com www.evbsecurity.com Turvallisuus- ja Etsiväpalvelut luottamuksella Suomessa, Espanjassa ja Baltiassa.

Responda 113 Oy Esterinportti 2 00240 HELSINKI Tel. 029 1511300 www.113.fi info@responda113.fi Tarjoamme 24/7 hälytyskeskuspalveluja ja johtokeskustoimintaa sekä yksityisille että julkisen sektorin toimijoille.

Sam-Sec Oy

Kaupunkitutkimus TA Oy

Turvatiimi Oyj

Paciuksenkatu 19 00270 HELSINKI Tel. 09 561 2493 etunimi.sukunimi@kaupunkitutkimusta.fi www.kaupunkitutkimusta.fi Taloustieteellinen tutkimustoiminta

Tasetie 8 01510 VANTAA Tel. 0207 363 200 info@turvatiimi.fi www.turvatiimi.fi www.turvatiimi.verso.fi www.palvelutiimi.fi

PL 1000 02044 VTT Tel. 020 722 111 Fax 020 722 7001 info@vtt.fi etunimi.sukunimi@vtt.fi www.vtt.fi VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja.

PL 40 00721 HELSINKI Tel. 09 4780500 Fax 09 4780 5420 info@perkko.fi www.perkko.fi Toimistotekniikka, kellot ja korut

A. Hakimcan Oy

Kappelitie 6 02200 ESPOO Tel. 09 8565 8600 Fax 09 8565 8601 etunimi.sukunimi@espotel.com www.espotel.com Asiantuntijapalvelut ja konsultointi Projektitoimitukset Kokonaiset tuoteprojektit Procket testausjärjestelmät On-site konsultointisopimukset Laboratoriopalvelut tuotetestaukseen Industrial Internet -ratkaisut Käyttöliittymäsuunnittelu

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Oy Perkko

Turkiksia ja nahkavaatteita Furs and leather clothing

Riihipellonkuja 3 00390 HELSINKI Tel. 040 717 4314 info@samsec.fi myynti@samsec.fi www.samsec.fi

Tapahtumapalvelu PARISTO Oy Sonera Stadium Urheilukatu 5 00250 HELSINKI Tel. 040 503 2049 asiakaspalvelu@paristo.fi www.paristo.fi

Visanka Yhtiöt Oy PL 106 (Petter Wetterin tie 3 A lh) 00811 HELSINKI Tel. 09 876 8766 info@visanka.com etunimi.sukunimi@visanka.com www.visanka.com Järjestyksenvalvontapalvelut


TURVALLISUUSTUOTTEITA, -JÄRJESTELMIÄ JA -PALVELUJA Turvallisuustuotteita, -järjestelmiä ja -palveluja Security equipment and services Ab Alarm Control Alco Oy Huurrekuja 9 04360 Tuusula Tel. 010 821 2121 alco@alco.fi www.alco.fi Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen lakisääteiset tarkastukset.

Ropakkotie 10 C 01800 KLAUKKALA Tel. 050 400 6497 helpdesk@b-ware.fi www.b-ware.fi Asiantuntijapalvelut Suunnittelupalvelut Turvallisuuspäällikköpalvelut

Finnprotec Oy Kilonkallio 3 B 02610 ESPOO Tel. 09 554 334 Fax 09 548 3344 sales@finnprotec.fi www.finnprotec.fi

Flexim Security Oy Tietäjäntie 14 02130 ESPOO Tel. 010 700 700 Fax 010 700 7299 www.flexim.fi Suomen johtavia oviympäristön, lukituksen, turvatekniikan ja työajanhallinnan kokonaisratkaisujen tuottajia.

iLOQ Oy Valkjärventie 7 02130 ESPOO Tel. 040 317 0244 www.iloq.com info@iLOQ.com SUOMALAINEN iLOQ ON MAAILMAN ENSIMMÄINEN JA AINOA elektroninen lukitusjärjestelmä, joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä.

Lukko-Tiimi Oy Unikkotie 9 01300 VANTAA Tel. 020 763 9450 www.lukko-tiimi.fi myynti@lukko-tiimi.fi

PSG Turva Oy Ulkoniitynkuja 6 01660 VANTAA Tel. 010 235 7800 www.psgturva.com asiakaspalvelu@psgturva.com

Safeit Oy Kylänpääntie 4 B 01750 VANTAA Tel. 09 2905 4798 Fax 09 2905 4797 info@safeit.fi www.safeit.fi

Oy Suomen EDM Ab

Rajavoudinkuja 5 01740 VANTAA Tel. 045 111 8343 etunimi.sukunimi@finsecpro.com www.finsecpro.com

Yrittäjänkatu 20 06150 PORVOO Tel. 019 521 1400 Fax 019 669 765 myynti@suomenedm.fi www.suomenedm.fi

Tyhjiötekniikkaa Vacuum technology Busch Vakuumteknik Oy Sinikellontie 4 01300 VANTAA Tel. 09 774 6060 Fax 09 7746 0666 info@busch.fi www.busch.fi

Työ- ja ammattiasusteita Work clothes Kwintet Finland Oy Elimäenkatu 9 A 00510 HELSINKI Tel. 020 150 5200 Fax 010 286 8707 kwintetfi@kwintet.com www.kwintet.fi Käyntiosoite: Satelliittikatu 5 57210 Savonlinna Puh. 015 475 0500

Työhyvinvointipalvelua Wellness-at-work services Lepolife Oy Merivalkama 3-5 f 66 02320 ESPOO Tel. 09 8817 0017 www.lepolife.fi maili.lepola@lepolife.fi Lepolife Oy palvelee työyhteisöjä ja yksilöitä tarjoamalla valmennusta, konsultointia, ohjausta ja seurantaa tuloksellisuuteen, työhyvinvointiin ja elämänlaatuun vaikuttavilla alueilla.

Työkalujen myyntiä Wholesale suppliers of tools Atlas Copco Louhintatekniikka Oy Ab Itäinen Valkoisenlähteentie 14 01380 VANTAA Tel. 020 718 9300 Fax 0207 189 301 etunimi.sukunimi@fi.atlascopco.com louhinta@fi.atlascopco.com www.atlascopco.fi

Hilti (Suomi) Oy PL 164, Virkatie 3 01511 VANTAA Tel. 020 799 9200 asiakaspalvelu@hilti.com www.hilti.fi

Seco Tools Oy Äyritie 18 01510 VANTAA Tel. 09 2511 7200 asiakaspalvelu@secotools.com www.secotools.com Työkalut konepajateollisuuteen

Työkalujen valmistusta Manufacturers of tools Oy C.E. Lindgren Ab Teollisuustie 15, PL 18 06151 PORVOO Tel. 019 536 010 Fax 019 524 6618 info@celindgren.fi www.celindgren.fi Maalaustyövälineet, maalit, erikoisharjat ja muovimäkituotteet.

Työnantaja- ja ammattijärjestöjä Employers´ organisations and trade unions Maaseudun Työnantajaliitto ry.

TOIMIALAHAKEMISTO

b-ware Oy

Suomen Turvaprojektit Oy

Annankatu 31-33 C 48 00100 HELSINKI Tel. 09 7250 4500 Fax 09 7250 4511 info@tyonantajat.fi www.tyonantajat.fi

Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry Unioninkatu 14 00130 HELSINKI Tel. 09 129 9207 Fax 09 129 9420 etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi www.rakennusteollisuus.fi

Työsuojelua Occupational safety Työturvallisuuskeskus Lönnrotinkatu 4 B 00120 HELSINKI Tel. 09 616 261 info@ttk.fi www.ttk.fi

Työttömyyskassoja Unemployment funds Työttömyyskassa Finka Kutomotie 18 B 00380 HELSINKI Tel. 09 8689 400 www.finka.fi jasenyys@finka.fi ansioturva@finka.fi Olemme kaikille toisen asteen tutkinnon suorittaneille avoin palkansaajakassa, joka on erikoistunut myös luovien alojen (näyttelijät, muusikot, journalistit) työttömyysturvaan.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

137


TYÖTTÖMYYSKASSOJA Puualojen työttömyyskassa

Nordic Export Groups Oy

Haapaniemenkatu 7-9 B-talo 00530 HELSINKI Tel. 09 615 161 tk@puuliitto.fi www.puuliitto.fi/puukassa

Teknobulevardi 3-5, Technopolis HelsinkiVantaa 01530 VANTAA Tel. 040 560 3914 www.nordicgroups.fi etunimi.sukunimi@nordicgroups.net

Työturvallisuuskoulutusta Work safety training

Urheilu- ja ulkoiluvälineitä Sports and leisure goods

TOIMIALAHAKEMISTO

Forepro Oy

Oy Patrol Ab

PL 55 00251 HELSINKI Tel. 045 639 6081 forepro@forepro.fi www.forepro.fi

Nimismiehenpelto 4 B 02770 ESPOO Tel. 0207 524 500 patrol@patrol.fi etunimi.sukunimi@patrol.fi www.patrol.fi Oy Patrol Ab on Suomen johtava vapaa-ajanvälineiden maahantuonti ja tukkuliike.

Työvoimapalvelua Labour rental services VMP Group Arkadiankatu 4-6, 2. krs 00100 HELSINKI Tel. 040 307 5100 www.vmp.fi helsinki@vmp.fi Rekrytointi, henkilöstövuokraus, ulkoistus, koulutus, yritysvalmennus, kansainvälinen rekrytointi.

Urheilu ja vapaa-aika Sports and recreation Tapiolan Tennispuisto Oy Tuulikuja 1 02100 ESPOO Tel. 09 867 6530 www.tennispuisto.net

Vaatetusliikkeitä Clothing shops Oy Marmani Margaretha Aittokoski Ab Pohjoisesplanadi 2 00130 HELSINKI Tel. 09 260 0265 Fax 09 260 0337 margaretha.aittokoski@dellamarga.com www.dellamarga.com Kansainvälisten designereiden huippumuotia naisille ja miehille. CHANEL shop in shop ainoana skandinaviassa.

Cybershop Oy Atomitie 5 F 00370 HELSINKI Tel. 046 546 1019 pia.cyber@hotmail.fi www.cybershop.fi

Vaatteiden ja asusteiden valmistusta Manufacturers of clothes and accessories Marimekko Oyj

Urheilukenttiä ja urheiluhalleja Sport arenas and sports halls

Puusepänkatu 4 00880 HELSINKI Tel. 09 758 71 etunimi.sukunimi@marimekko.com info@marimekko.com www.marimekko.com

Helsingin Tennisstadion Oy

Mondelin Oy

Kutomokuja 4 00381 HELSINKI Tel. 09 565 6050 talintenniskeskus@ talintenniskeskus.fi www.talintenniskeskus.fi

Tikaskallio 6 02200 ESPOO Tel. 09 455 7779 maija.luostarinen@mondelin.fi www.mondelin.fi Women’s fashion for Nordic retailers

HVS-tennis

Reima Oy

Ulkomaankaupan palveluita International trade services

Kutomokuja 4 00380 HELSINKI Tel. 09 561 2766 Fax 09 551 533 hvs@talintenniskeskus.fi www.hvs-tennis.fi

Pakkalankuja 6 01510 VANTAA Tel. 020 759 5800 etunimi.sukunimi@reima.com asiakaspalvelu@reima.com www.reima.fi Vaatteiden myynti, valmistus ja markkinointi.

Buslink Oy

Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit

Amiraali Cronstedtin ranta 7 B 11 00810 HELSINKI Tel. 09 621 1040 Fax 09 621 1040 www.buslink.fi

Sarvastonkaari 23 00840 HELSINKI Tel. 09 6987654 info@laajasalonpalloiluhallit.fi www.laajasalonpalloiluhallit.fi Urheilutilojen ja tennishallien ylläpito ja vuokraus.

Eilakaisla Oy PL 283 00101 HELSINKI Tel. 030 60900 Fax 030 6090 636 www.eilakaisla.fi Hyväntyöntekijät tulevat Eilakaislalta

HR Yhtiöt Oy Asematie 2 01300 VANTAA Tel. 0207 209 150 Fax 09 611 240 Työvoima- ja henkilöstövuokrausta. etunimi.sukunimi@hryhtiot.fi www.hryhtiot.fi

Oy China Partners Ltd Kaunisharju 20 A 01230 VANTAA Tel. 040 544 3140 en.oychinapartners.com

Uusmediapalvelua New media services e21 Solutions Oy

K&K kauppa ja konsultointi Oy

Tallberginkatu 2 B 00180 HELSINKI Tel. 09 4243 1100 etunimi.sukunimi@e21.fi info@e21.fi www.e21.fi B2B Verkkokaupan ratkaisut

Albertinkatu 27 B 00180 HELSINKI Tel. 045 809 4242 www.kauppajakonsultointi.fi info@kauppajakonsultointi.fi K&K on suomalainen yritys, joka on erikoistunut avustamaan suomalaisia vientiyrityksiä Venäjän markkinoilla.

138

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Vahinkosaneeraus Water damage renovating E-S Kuivaus Oy Timpurinkuja 3 06150 PORVOO Tel. 020 798 820 www.eskuivaus.fi toimisto@eskuivaus.fi Kosteusmittaukset, Kartoitukset, Kuivaukset, Irtoveden poisto Otsonointi / Hajunpoisto Viemärikuvaus, Lämpökamerakuvaus


VAKUUTUSMEKLARITOIMINTAA Vakuutusmeklaritoimintaa Insurance brokerage

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Vakuutustoimintaa Insurance offices

Valaisimia Lighting fittings

Atradius Credit Insurance N.V

Eglo Finland Oy

Mikonkatu 9 00100 HELSINKI Tel. 09 681 1240 Fax 09 6811 2424 asiakaspalvelu.fi@atradius.com takaukset.fi@atradius.com www.atradius.fi Luotto- ja takausvakuutukset

Malmin raitti 17 A 00700 HELSINKI Tel. 0207 649 820 Fax 0207 649 821 info-finland@eglo.com www.eglo.com

Marsh Oy Kerilaranta 10 E 02150 ESPOO Tel. 09 867 74200 Fax 09 8677 4299 etunimi.sukunimi@marsh.com www.marsh.fi Riskienhallintatoimintaa

Vakuutusta palvelevaa toimintaa Services related to insurance offices Howden Colemont Finland Oy

AIG Europe Limited sivuliike Kasarmikatu 44 00130 HELSINKI Tel. 0207 010 100 www.aig.com asiakaspalvelu@aig.com etunimi.sukunimi@aig.com

Globelux Oy Vihertie 44 B 01620 VANTAA Tel. 09 276 6810 Gsm 040 546 3451 info@globelux.fi www.globelux.fi

Louis Poulsen Finland OY

Vanhusten palveluja ja hoitokoteja Institutions and services for the elderly Elämäntalo Oy PL 44 02701 KAUNIAINEN Tel. 09 512 7127 www.elamantalo.fi

Hoitokoti Päiväkumpu Oy Pasilankatu 2 00240 HELSINKI Tel. 050 433 2275 info@hoitokotipaivakumpu.fi www.hoitokotipaivakumpu.fi

Varainhoitoa Asset management Aberdeen Asset Management Finland Oy Kaivokatu 6, 7.krs 00100 HELSINKI Tel. 010 304 0100 www.aberdeen.fi aberdeen.helsinki@aberdeen-asset.com Kiinteistösijoittaminen kiinteistö- ja toimitilavuokraus

FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A 00100 HELSINKI Tel. 09 613 4600 Fax 09 6134 6360 www.fim.com asiakaspalvelu@fim.com

Vedenkäsittelylaitteita Water treatment equipment Fenno Water Ltd Oy

Valomainoksia Neon advertisements

Karjalankatu 2 A 17 00520 HELSINKI Tel. 09 446 972 www.fennowater.fi etunimi.sukunimi@fennowater.fi -KVR- ja kokonaisurakointi -Saneerausurakat -Huoltopalvelut -Koneistourakat -Varaosat -Automaatio

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Junnu Neon Oy

Bauer Watertechnology Oy

00017 FENNIA Tel. 010 50 31 Fax 010 503 5300 www.fennia.fi

Puusepänkaarre 7 06150 PORVOO Tel. 0400 611 616 Opasteet, mainosteippaukset valomainokset tekstiilipainatukset markiisit www.junnuneon.fi

Jaakonkatu 2 01620 VANTAA Tel. 09 276 99556 info@bauer-wt.com www.bauer-wt.com Kemikaaliton veden käsittely Pitkää ikää putkillesi

Euler Hermes Suomi Mannerheimintie 105 00280 HELSINKI Tel. 010 850 8500 Fax 010 850 8511 etunimi.sukunimi@eulerhermes.com www.eulerhermes.fi Luotto- ja takausvakuutukset sekä perintäpalvelut maailmanlaajuisesti

Folksam Vahinkovakuutus Oy Tammasaarenlaituri 3 00180 HELSINKI Tel. 010 550 2000 Fax 010 550 2050 etunimi.sukunimi@folksam.fi www.folksam.fi

Hämeentie 135 A 00560 HELSINKI Tel. 09 6226 760 info.fi@louispoulsen.fi www.louispoulsen.com Valaisimien maahantuonti, myynti ja neuvonta.

TOIMIALAHAKEMISTO

Malminkaari 9 B, 3 krs 00700 HELSINKI Tel. 09 5420 2400 Fax 09 5420 2440 colemont@colemont.fi www.colemont.fi

Niittyportti 4 02200 ESPOO Tel. 010 19 15 15 etunimi.sukunimi@if.fi www.if.fi If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö ja suomalaisen Sampo-konsernin tytäryhtiö, joka palvelee noin 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. If ja sen 6800 työntekijää tarjoavat täyden valikoiman vakuutusratkaisuja yksityishenkilöille, yrityksille ja julkisyhteisöille. Siksi tyytyväisimpiä asiakkaitamme ovatkin ne, joille on sattunut vahinko. If on Pohjoismaiden ja Baltian johtava vahinkovakuutusyhtiö. 6300 työntekijäämme tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle.

Kaiko Oy PL 171 00151 HELSINKI Tel. 09 684 1010 Fax 09 6941 0120 kaiko@kaiko.fi www.kaiko.fi Välinehuollonlaitteita, Vedensuodatuslaitteita ja vesimittareita.

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

139


VEDENKÄSITTELYLAITTEITA Insinööritoimisto Oy Rictor Ab

Vientiä Exporters

Sibeliuksenkatu 9 B 00250 HELSINKI Tel. 09 440 164 Fax 09 445 912 www.rictor.fi rictor@rictor.fi

Oy Egico Trading Ltd. Hitsaajankatu 4 00810 HELSINKI Tel. 09 174 166 Fax 09 174 994 www.egicotrading.fi egico@egicotrading.fi Sahatavaran vientiä

Veneilyvarusteita ja -tarvikkeita Boating accessories TOIMIALAHAKEMISTO

Oy Maritim Ab

Viestintälaitteiden valmistusta Manufacture of communication equipment

Verhoomoja Upholstery work

Viestintätoimistoja PR offices

Verhoilu ja Sisustus Lehto Oy

Brunnen Communications Oy

Vantaanpuistontie 29 01730 VANTAA Tel. 09 878 5442 Fax 09 891 394 myynti@verhoilujasisustuslehto.com www.verhoilujasisustuslehto.com

Hämeentie 153 B 00560 HELSINKI Tel. 050 325 7347 info@brunnen.fi www.brunnen.fi

Aerial Oy PL 22, Pietolankatu 9 A 04401 JÄRVENPÄÄ Tel. 09 279 0120 Fax 09 291 0210 aerial@aerial.fi www.aerial.fi Aerial Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat antennit, antennitarvikkeet, kaapelit, mastot ja muut teräsrakenteet, sekä näiden kaikkien suunnittelu, valmistus, asennus ja huolto.

Hill+Knowlton Strategies / Hill and Knowlton Finland O

Verokonsultointia Tax consultancy Fiscales Oy Lönnrotinkatu 5, 4. krs 00120 HELSINKI Tel. 020 7205 480 Fax 09 698 0175 Maariankatu 6 B, 4. krs, 20100 Turku Puh 02 251 9000 www.fiscales.fi Fiscales Oy on verotuksen, yhtiöoikeuden ,laskentatoimen ja yrityskauppojen osaava ja vastuullinen asiantuntija.

Vesirakentaminen Civil engineering Suomen Vesityö Oy Suolakivenkatu 12 00810 HELSINKI Tel. 020 741 6350 www.suomenvesityo.fi Suomen Vesityö Oy on vedenalaisiin maansiirtotöihin ja laiturivalmistukseen erikoistunut yritys.

Kauppakamarin Vuosikirja

Wavulinintie 4 00210 HELSINKI Tel. 020 722 9340 myynti@viherviisikko.fi www.viherviisikko.fi Vihersisustusta ja -rakentamista.

Viihde-elektroniikkaa Entertainment electronics Quadriga Finland Oy

Veneentekijäntie 1 00210 HELSINKI Tel. 0207 651 80 Tel. MaritimShops 0207 651 81 maritim@maritim.fi www.maritim.fi www.maritimshops.fi (verkkokauppa auki 24/7) Lauttasaaren myymälään voit saapua myös veneellä! Aukioloajat Arkisin 09:00-17:00 Arkisin 09:00-18:00 (touko-kesäkuu) Lauantaisin 10:00-15:00 (huhti-syyskuu) Kaikkea Veneilyyn For The Boating People

140

Viherviisikko Oy

Väestönsuojelua Civil defence Karanttia Oy Perusturva Katariina Saksilaisen katu 6 B TH4 00560 HELSINKI Tel. 09 7568 320 Fax 09 7555 503 antti.kairinen@karanttia.com www.karanttia.com Elementtiväestönsuojat laitteineen ja-varusteineen. Avaava Oy Ratkaisut esteettömään rakentamiseen. www.avaava.fi

Vähittäiskauppaa Retail shops Glitter Oy

Ludviginkatu 6 00130 HELSINKI Tel. 09 3486 111 info@hkstrategies.fi www.hkstrategies.fi Myös liikkeenjohdon konsultointia.

Kaivokatu 10 D, 3. krs 00100 HELSINKI Tel. 09 2311 3770 info@glitter.se finance@glitter.fi Asusteet, korut.

Viherrakentamista Park construction

Värien valmistusta Colour manufacturers

Pohjolan Ykkösraivaus Oy

Sun Chemical Oy

Nordbo 369 04660 NUMMINEN Tel. 010 327 2220 asiakaspalvelu@ykkosmyynti.fi www.ykkosmyynti.fi Sorajalosteet suursäkeissä ja irtotavarana

Pieni Teollisuuskatu 2 02920 ESPOO Tel. 0207 509 700 www.sunchemical.com Painovärien valmistus ja myynti

Viher- ja ympäristörakentajat r.y. Viljatie 4 C 00700 HELSINKI Tel. 0400 419 085 seppo.narhi@vyra.fi www.vyra.fi www.puutarhaunelma.fi

2016

Äyritie 16 01510 VANTAA Tel. 020 758 9540 Fax 0207 589 554 etunimi.sukunimi@quadriga.com www.quadriga.com Hotellihuoneteknologian toimitus, vuokraus ja myynti

Yhdyskuntasuunnittelua Community planning Golder Associates Oy Ruosilankuja 3 E 00390 HELSINKI Tel. 09 561 7210 www.golder.fi ympäristö- ja geotekniikkaa


YHDYSKUNTASUUNNITTELUA Trafix Oy Hevosenkenkä 3 02600 ESPOO Tel. 020 749 7711 www.trafix.fi Liikennesuunnittelu Liikenteen hallinta Kävely ja pyöräily Simuloinnit Joukkoliikenne Pysäköinti Liikennekeskukset

Ympäristötutkimukset ja ympäristöpalvelut Environmental studies and services MetropoliLab Oy Viikinkaari 4 00790 HELSINKI Tel. 010 391 350 etunimi.sukunimi@metropolilab.fi www.metropolilab.fi Elintarvike-, vesi-, ympäristötutkimus. Analyysit, mittaukset, näytteenotto.

Nordic Working Men Oy

Midventum Oy

Vanha Porvoontie 27 B 1 04600 MÄNTSÄLÄ nordicworkingmen@pp.inet.fi www.telinepalvelu.com

Ludviginkatu 3-5 B 16 00130 HELSINKI Tel. 050 598 0047 marko.roukkula@midventum.fi www.midventum.fi Neuvonantopalvelut yritys-, rahoitus- ja pääomajärjestelyissä sekä yrittäjäsukupolvenvaihdoksissa.

Ympäristöhuoltoa Environmental services and maintenance Eerola-Yhtiöt Oy Läntinen Teollisuuskatu 15 C 02920 ESPOO Tel. 09 855 3040 Fax 09 8553 0420 etunimi.sukunimi@eerolayhtiot.fi www.eerolayhtiot.fi

Nordic Envicon Oy Huopalahdentie 24 00350 HELSINKI Tel. 0400 489 361 etunimi.sukunimi@nordicenvicon.fi www.nordicenvicon.fi

SITA Suomi Oy Linjatie 6 01260 VANTAA Tel. 010 5400 asiakaspalvelu@sita.fi www.sita.fi

Ympäristösuojelua Environmental conservation Uudenmaan Virkistysalueyhdistys ry Esterinportti 2 B 00240 HELSINKI Tel. 050 594 2745 www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

Äänentoisto- ja valaistuspalvelua Sound reproduction and lighting services

Yrityspalvelua Business services Helsingin Uusyrityskeskus ry Ensi linja 1, PL 4500 00099 HELSINGIN K Tel. 09 3103 6360 yrityshelsinki@hel.fi www.newcohelsinki.fi

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Puuvalonaukio 2 D 04200 KERAVA Tel. 050 341 3210 keuke@keuke.fi www.keuke.fi

Novago Yrityskehitys Oy Nummentie 12-14 08100 LOHJA Tel. 019 369 1865 www.novago.fi info@novago.fi Hanko, Inkoo, Lohja, Raasepori, Siuntio

Posintra Oy Rihkamakatu 4 a 06100 PORVOO Tel. 010 836 7700 info@posintra.fi www.posintra.fi Itäisen Uudenmaan pk-yritysten kehityspalvelut, kehittämishankkeet

TOIMIALAHAKEMISTO

Yritysjärjestelyt Corporate transfer arrangements

Neilikkatie 5 B 01300 VANTAA Tel. 09 838 6500 etunimi.sukunimi@sisarakennustekniikka-srt.fi info@sisarakennustekniikka-srt.fi www.srt-oy.fi

Elannontie 3 01510 VANTAA Tel. 010 423 2320 info@yritysvantaa.fi www.yritysvantaa.fi Toimivien sekä alkavien yritysten neuvontaa.

Sound Engine

Yleiset talonrakennustyöt Construction of buildings

Sisärakennustekniikka SRT Oy

Vantaan Uusyrityskeskus ry.

Lämpökuja 1 00640 HELSINKI Tel. 09 2721 300 erkki.castren@soundengine.fi www.soundengine.fi Gsm 040 507 3227

Ideafix Oy Malminkaari 9 00700 HELSINKI Tel. 0207 545 060 info@ideafix.fi www.ideafix.fi

Noise House Oy PL 55 01901 NURMIJÄRVI Tel. 0400 551 026 kimmo.kemppainen@noisehouse.fi www.noisehouse.fi DJ -palvelut Valaistuspalvelut

Öljyntorjuntakaluston myyntiä ja huoltoa Sales and maintenance of oil disposal equipment Lamor Corporation Ab Urakoitsijantie 12 06450 PORVOO Tel. 020 765 0100 Fax 020 765 0129 www.lamor.com/fi

Öljypolttimien asennusta ja huoltoa Installation and maintenance of oil burners Laivapoltin Oy Tarjantie 5 01400 VANTAA Tel. 050 558 2100 Fax 09 563 1472 laivapoltin@elisanet.fi www.laivapoltin.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. PL 130 (Malminkatu 34, Kamppi) 00101 HELSINKI Tel. 09 149 9331 Fax 09 146 4925 etunimi.sukunimi@sfs.fi sfs@sfs.fi www.sfs.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

141


a a t t u l u o k i r a m a k # @K2HE L

www.kauppakamarikauppa.fi


AAKKOSELLINEN HAKEMISTO HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARIN

KUVA SUSANNA KEKKONEN

JÄSENET

MEMBERS

OF THE HELSINKI REGION CHAMBER OF COMMERCE ALPHABETICAL ORDER

Aakkostamisessa on noudatettu Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n standardia SFS 4600. Huomattavaa: , henkilönimi toiminimen yhteydessä on aakkostettu ensisijaisesti sukunimen mukaan , toiminimen yhteydessä olevat yhtiömuotoa osoittavat sanat (esim. Oy) eivät vaikuta aakkostukseen.


09–Adm 09 Helsinki Human Rights säätiö Helsinki 045 117 6819

* O. Aaltonen Oy Helsinki 0400 701 581

Abkati Rotoman Oy Helsinki 09 548 6230

Accurate Accounting Oy Espoo 050 373 0315

1Up Media Oy Espoo 040 506 3506

Tilintarkastus Pauli Aaltonen Oy Helsinki 0500 152 568

Aboma Control Oy Helsinki 050 374 8366

ACD Consulting Ky Helsinki 040 595 4621

* 220 Energia Oy Helsinki 09 171 0050

* Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos, avoin yhtiö Helsinki 09 586 2230

AC Artesan Ky Helsinki 09 622 4393

Acer Finland Oy Helsinki 09 225 2690

* Tilitoimisto Ac Laurens Oy Helsinki 09 389 4613

ACO Pharma Oy Espoo 020 763 1600

A.C. Nielsen Finland Oy Espoo 09 430 030

* ACP Auditing & Consulting Oy Kerava 09 2316 5548

AC Pikahuolto Oy Kirkkonummi 040 592 8004

Acquit Oy Helsinki 020 793 1590

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Espoo 09 468 2102

Oy Academic Work Suomi Ab (Academic Work) Helsinki 010 680 5600

AC-Sanafor Oy Helsinki 040 840 6368

Aamos Oy - Tietotekniikan koulutus Myrskylä 0400 972 142

Acando Oy Vantaa 042 47 231

Aapos oy Tuusula 040 556 9381

ACC Orlando Oy Vantaa 010 239 0590

Aarbike Oy Sipoo 050 556 6829

Accado Oy Espoo 09 454 2770

Aarikka Oy Helsinki 09 770 440

Accenture Oy Helsinki 020 572 5000

Rakennus Johan Aarnio Oy Helsinki 050 324 6548

AccessPoint Oy Helsinki 050 452 3335

Lahjatavaraliike Aarreaitta Oy Helsinki 0500 422 195

Oy Accnor Ab Kirkkonummi 040 544 2324

Aarreoptiikka Oy Helsinki 0400 973 952

* Accodome Oy Tuusula 040 506 4022

* Aarre-tilit Oy Espoo 045 265 9610

Accon Oy Helsinki 0400 222 676

Aarsleff Oy Nurmijärvi 09 290 2280

Account Officer Oy Järvenpää 040 525 7677

Aava & Bang Oy Helsinki 020 786 1861

Accountdata HS Oy Espoo 040 523 5959

Lääkärikeskus Aava Oy Helsinki 010 380 3800

Accounting Rocks Oy Espoo 040 701 1250

Aava Ohjelmistot Oy Espoo 040 778 2876

* Accounting Services Tilimatic Oy Helsinki 09 618 881

Aavi Technologies Oy Helsinki 010 271 6470

Tilitoimisto Accountix Oy Vantaa 045 633 9715

Abaton Oy Tohmajärvi 040 522 8008

* AccountOn Oy Helsinki 050 362 1330

ABB Oy Helsinki 010 2211

Accountor Espoo Oy Espoo 020 744 2540

Abbott Oy Espoo 09 7518 4120

Accountor Etelä-Suomi Oy Helsinki 020 744 2360

* AbbVie Oy Espoo 09 7518 4120

Accountor Helsinki Oy Helsinki 020 744 2400

* Aberdeen Asset Management Finland Oy Helsinki 010 304 0100

* Accountor Pohjois-Helsinki Oy Helsinki 09 8621 0300

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

3gamma Oy Helsinki 050 374 8371 3Step IT Group Oy Vantaa 010 525 3200 3Step IT Oy Vantaa 010 525 3200 3T Ratkaisut Oy Kerava 010 231 0340 3XO Oy Helsinki 050 321 2460 4finance Oy Helsinki 09 3157 7577 4Safe Oy Vantaa 09 282 280 9Lives Oy Helsinki 020 700 8000 A 4 Com Service Finland Oy Helsinki 010 425 6400 A & I Tili Oy Vantaa 040 530 1684 * A-Kumppanit Oy Vantaa 010 386 8700 A21 Helsinki Oy Helsinki 050 339 3209 Aaba Kotikentät Oy Helsinki 045 121 4221 AAC Global Oy Helsinki 09 4766 7800 Aada Sisustus Helsinki 040 708 2968 Aadatilit Oy Vantaa 040 836 7222 AAF International Oy Vantaa 010 229 0700 * Aakkosto Oy Vantaa 040 757 9254 Aallon Auto Oy Helsinki 010 423 9550 Aallon Tilitoimisto Oy Helsinki 020 770 1600 Aallos Oy Espoo 09 773 2805 Aalto University Executive Education Oy Helsinki 010 837 3700 Hautauspalvelu Aaltonen Oy/ Viipurin Hautauspalvelu Helsinki 09 805 5200

144

Aaltonen & Co. Ky Helsinki 09 7599 2020 Aalto-yliopisto Helsinki 09 47 001 Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Espoo 09 439 0060

Kielimaailma Abetum Oy Helsinki 045 134 6019

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Accountor Uusimaa Oy Järvenpää 020 744 7380

Action Group 3 Oy Helsinki 050 526 7707 Oy Actire Ab Helsinki 09 271 0204 Actival Oy Helsinki 0500 405 386 Asianajotoimisto Activatus Oy Helsinki 09 2516 6216 Oy ActiveInspire Ltd Helsinki 040 506 4646 Actors in Scandinavia Helsinki 0400 540 640 ActPro Oy Helsinki 010 322 8350 AD FIN Oy Hyvinkää 020 720 9470 ADA Drive Oy Helsinki 040 746 9662 Adage Oy Helsinki 020 749 7410 Adato Energia Oy Helsinki 09 5305 2700 Adconsys Oy Järvenpää 09 292 2011 * Add-in Oy Helsinki 0500 543 543 * Adecco Finland Oy Helsinki 046 710 2500 Adensy Oy Helsinki 020 734 4402 * Adeptus Partners Oy Helsinki 03 343 9944 * aDigi Oy Helsinki 09 737 001 Adita Oy Helsinki 020 778 9789 Aditro Shared Services Oy Espoo 020 717 7000 Admico Oy Helsinki 09 894 6670

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi


Adm–Ala AGIS Fire & Security Oy Helsinki 09 755 2880

Air Dice Oy Helsinki 050 539 6128

* A-Katsastus Group Oy Helsinki 075 323 2000

Administer Oy Helsinki 020 703 2000

* Oy Ag-Me Ab Nurmijärvi 09 849 2410

Airam Electric Oy Ab Kerava 09 476 600

AKAVA ry. Helsinki 020 748 9400

Admisol Oy Helsinki 020 761 4440

AG-Partners Corporate Finance Oy Helsinki 09 681 1360

Airbus Defence and Space Oy Helsinki 010 408 0000

Akavan Erityisalat ry Helsinki 020 123 5340

Admiwin Oy Vantaa 040 504 4095

Agronomiliitto ry Helsinki 09 251 1160

Airmodus Oy Helsinki 044 544 5694

Aker Arctic Technology Oy Helsinki 010 670 2000

AD-Office Oy Lohja 019 311 611

AH Analyst Oy Helsinki 044 528 4150

Aila Airo Kauneuspalvelut Ky Kauniainen 09 505 0737

Asianajotoimisto AKG Oy Espoo 020 781 1890

Tilitoimisto Adolfsson Ky Espoo 09 541 7169

A.H. Rauta Oy, K-Rauta Espoon keskus Espoo 09 348 381

Airo Finland Oy Helsinki 09 727 4871

Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Akileija Oy Porvoo 040 522 2293

ADP Employer Services Sweden AB Helsinki 040 707 0851 Adrian Matkat Finland Oy Ab Helsinki 050 326 2184 ADS Finland Oy Espoo 044 049 0094 Advancetec Oy Vantaa 020 719 9430 Adven Oy Vantaa 010 344 5000

Ahaa-Kiinteistöt Oy Helsinki 040 522 1328 Tilitoimisto Ahjoniemi Oy Vantaa 09 871 3031 Koneurakointi Ahlfors Oy Espoo 0400 316 508 Ahlstrom Oyj Helsinki 010 8880

Airola & Luokkamäki Oy Helsinki 040 558 1560

AKK Sports Oy Vantaa 020 721 9400

* Aito HSO ry Helsinki 09 586 5020

Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Helsinki 09 684 4510

Aito Peltikatto MT Oy Helsinki 0400 475 954

Akordi Oy Helsinki 050 441 2863

Aitta-Tilit Oy Vantaa 09 852 1358

AKR Betoni Oy Espoo 0400 283 173

Ahlström Capital Oy Helsinki 010 88 818

Oy Marmani Margaretha Aittokoski Ab Helsinki 09 260 0265

E. Ahlström Oy Helsinki 09 148 8998

* Aivokunto Oy Helsinki 040 531 4647

Akro Mats & Matting Oy Vantaa 09 876 1722

Hitsaus ja Rakennustyö Aho Oy Karkkila 09 224 2740

Konsulttitoimisto Aivoriihi Oy Espoo 09 597 001

Akselera Finland Oy Espoo 040 552 4676

* AE Partners Oy Espoo 040 730 4812

Jari Ahola Oy Helsinki 020 787 0750

AJ Asunnot Oy Kirkkonummi 0400 625 951

* Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö Espoo 09 849 2340

AE Thinking Business Group Oy Helsinki 040 733 6670

Ahlsell Oy Vantaa 020 133 4130

AJ Eurolämpö Oy Vantaa 09 350 7700

Aksios Corporation Oy Helsinki 050 60 345

* AEL Oy Helsinki 09 53 071

Ahvenkosken Savu Oy Loviisa 0400 932 871

AJAN Consulting Oy Helsinki 010 387 4750

* Aktia Pankki Oyj Helsinki 010 247 5000

Aerial Oy Järvenpää 09 279 0120

Ai & Ri Siivouspalvelut Oy Porvoo 0400 911 138

Ajan-Avain Oy Helsinki 09 454 2460

Aerzen Finland Oy Ab Kirkkonummi 09 819 4720

AIESEC-Suomi ry. Helsinki 09 612 9160

Ajantieto Oy Helsinki 020 741 1080

Aktia Pankki Oyj Vantaa Tikkurilan konttori Vantaa 010 247 6100

* Affecto Oyj Helsinki 020 577 711

* AIG Europe Limited sivuliike Helsinki 09 686 0380

Ajasto Paperproducts Oy Helsinki 020 787 2710

AG Alarm Group Oy Vantaa 020 760 0910

Aikakauslehtien Liitto ry. Helsinki 09 2287 7280

Ajat Oy Ltd Espoo 09 5840 0427

AGA Oy Ab Espoo 010 2421

Ailecon Oy Helsinki 09 4247 3201

AGC Flat Glass Suomi Oy Vantaa 09 436 6310

Aimocon Oy Vantaa 050 547 7689

Oy AJK-Jatkokoulutus - YFBFortbildning Ab Vantaa 09 566 9078

Agenssi Oy Helsinki 010 229 1390

Aimoyhtiö Oy Helsinki 050 528 6907

Agentit Finland Oy Helsinki 040 500 5067

AIMS Finland Vantaa 010 778 9600

Agilent Technologies Finland Oy Espoo 010 855 2465

AinaCom Oy Espoo 075 755 2000

Oy Agility Logistics Ab Vantaa 09 618 750

A-Insinöörit Suunnittelu Oy Espoo 020 791 1777

Advicon Oy Kauniainen 040 840 8780 Asianajotoimisto ADVOCARE Patrick Lindgren Oy Helsinki 010 666 5680

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi

* AK-Raudoitus Oy Mäntsälä 019 677 0335

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Admincontrol Finland Oy Helsinki 040 770 3322

Akukon Oy Helsinki 010 320 0700 Akvila Oy Helsinki 09 782 044 Akzo Nobel Finland Oy Vantaa 020 751 5500 A’la Carhu Oy Helsinki 050 572 1531

AJM Kuljetus Oy Helsinki 050 360 7481

Pauli Alajoki Helsinki 010 532 2251

* Ajotaito Oy Autokoulu Helsinki 010 424 9500

Ala-Malmin Hammaslääkärit Oy Helsinki 09 350 7050

* Oy AJ-Tuotteet Ab Espoo 010 328 8850

Tilintarkastus Jorma Alanko Oy Espoo 0400 656 981

* AK Accounting Oy Helsinki 050 305 9302

Ab Alarm Control Alco Oy Vantaa 010 821 2121

AK-Toimistoapu Tmi Helsinki 041 431 9015

A-Laskenta Oy Espoo 09 541 8480

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

145


AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Ala–Anr * Alastaron Moottoriparkki Oy Helsinki 010 322 8000

Algol-Trehab Oy Espoo 09 50 991

A-Market Oy Helsinki 040 504 1680

Amutek Oy Vantaa 09 8387 7100

Ilkka Alatarvas Oy Espoo 09 389 1459

Alice Labs Oy Kirkkonummi 050 483 5094

* Amazon Oy Espoo 09 756 2050

Albatross Päiväkodit Oy Espoo 040 733 4485

Alipa Oy Helsinki 09 347 8480

Ambertec Oy Espoo 09 2709 1780

Amway Scandinavia (America), LLC, sivuliike Suomessa Helsinki 09 5420 1800

Ravintola Alberga Oy Espoo 09 512 3600

AL-Katot Oy Vantaa 09 777 1480

Ambientia Group Oy Hämeenlinna 02 9001 0500

ALD Automotive/Axus Finland Oy Vantaa 09 851 861

Alko Oy Helsinki 020 71 111

AMD-Palvelut Oy Helsinki 010 322 2666

Aleksi-paino Oy Helsinki 09 586 0250

Alkuasunnot Oy Helsinki 09 774 5366

Amelar Oy Helsinki 045 133 7246

Alektum Oy Helsinki 09 2313 4850

Alkuvoima East Finland Oy Helsinki 040 761 1349

Amer Sports Oyj Helsinki 09 725 7800

Alen Oy Karkkila 09 3434 3180

All De Systeme Oy Espoo 050 406 2384

AL-Engineering Oy Espoo 09 599 677

* Tom Allen Oy Porvoo 020 773 7300

American Express Services Europe Ltd., filial - sivuliike Helsinki 09 613 2030

Alere Oy Ab Vantaa 09 8520 2400

Aller Media Oy Helsinki 09 8621 7000

Alertum Oy Espoo 010 320 5772

Allergia- ja Astmaliitto ry. Helsinki 09 473 351

Alexander Group Oy Helsinki 09 622 6000

ALM Partners Oy Helsinki 010 247 6530

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Helsinki 020 010 100

Alma 360 Oy Helsinki 010 665 106

Alfa Laval Nordic Oy Espoo 09 804 041

Alma Media Oyj Helsinki 010 665 000

Alfa Laval Vantaa Oy Vantaa 09 89 441

Alrekry Oy Helsinki 09 851 4466

Alfa Visio Oy Helsinki 0500 665 511

Also Starring Oy Helsinki 09 684 0200

Ab Alfaintek Oy Helsinki 0400 633 084

ALSTOM Grid Oy Vantaa 010 303 7418

Alfame Systems Oy Helsinki 044 076 1340

Altervic Oy Helsinki 09 4247 3331

AlfaRoc Oy Lahti 020 778 9792

Altia Oyj Helsinki 020 701 3013

Alfmix Oy Helsinki 09 350 8500

* Altilia Oy Espoo 0400 352 359

Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Helsinki 09 228 321

Altitude Innovations Oy Helsinki 040 754 5275

Algeco Oy Nurmijärvi 020 793 1893

GBC Networks Oy Helsinki 09 3478 3600

Algol Diagnostics Oy Espoo 09 50 991

A-Luottoisännöinti Oy Kerava 040 745 6313

Algol Oy Espoo 09 50 991

Alupro Oy Tuusula 020 742 1700

Algol Pharma Oy Espoo 09 50 991

Amadeus Finland Oy Helsinki 010 773 7945

Algol Technics Oy, Materiaalinkäsittely (MAOS) Espoo 09 50 991

Amak Oy Helsinki 09 350 7880

146

Amara Collaboration Oy Helsinki 040 514 7353

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Anaconda Visual Oy Vantaa 020 734 3380 Analog Devices (Finland) Oy Vantaa 09 5259 1500 Analyse Solutions Finland Oy Helsinki 010 439 3040 Andante Consulting Oy Helsinki 040 522 4320 Anders Innovations Oy Turku 050 589 5018 Hautaustoimisto Begravningsbyrå Andersson & Co Oy Ab Loviisa 019 532 850

Ameril Oy Helsinki 040 177 1771

Hans Andersson Recycling Oy Järvenpää 010 820 6500

Oy Amfa Finans Ab Helsinki 010 841 0080 Amgen Aktiebolag, filial i Finland Espoo 09 5490 0500 * Amin Puu & Muu Oy Pukkila 0400 494 903 Amina-Siivouspalvelut Avoin yhtiö Pornainen 050 463 4341 Aminissima, Lumoavan tanssin keskus Helsinki 050 327 6454

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa Helsinki 09 2535 3100

A-most Ky - Autovuokraamo Espoo Scandia Rent Espoo 09 464 181

Amuletti Asunnot Oy Helsinki 09 436 3500

Angel Films Oy Helsinki 09 759 4770 Oy Anglo-Nordic Ab Espoo 09 4153 5300

Anima Fortis Oy Helsinki 040 839 1380

* Amoila Oy Espoo 09 853 2355

Amsense Oy Ltd. Espoo 044 281 7062

Kauneushoitola Andzinska Oy Espoo 09 888 4904

Anident Oy Kirkkonummi 0500 100 714

* Amo Oy Vantaa 020 163 0500

Amsel Oy Hämeenlinna 09 239 3239

Andumus Oy Helsinki 050 596 6630

Oy Ango Ab Helsinki 010 219 0930

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Helsinki 020 144 1850

* A.M.S. Bokföring Oy Ab Porvoo 019 523 1366

Oy Asianajotoimisto Stefan Andersson Loviisa 019 501 128

Aneral Oy/Helsingin Autokeskus Helsinki 09 346 4500

Ami-säätiö Helsinki 020 746 1200

* Ampko Oy Helsinki 09 2587 6060

Mainos Andersson Vantaa 0400 377 518

Oy Anima Vitae Ltd. Helsinki 020 774 9810 Tilitoimisto Anla Oy Helsinki 09 278 7150 Rakennuskonsultointi ANN Oy Helsinki 050 599 3209 Annensoppi Oy Helsinki 09 445 823 Annexus Oy Espoo 040 554 4061 Annuelli Oy Helsinki 09 7268 9170 Anritsu AB Filial Finland Vantaa 020 741 8100

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi


Ans–Ast Rakennustoimisto Anssi Oy Vantaa 050 528 1044

Arabian Taideosastoyhdistys ry Helsinki 040 740 7853

Tilipalvelu Arnomark Oy Helsinki 09 3436 2460

ASG - Advanced Solutions Group Oy Vantaa 020 746 6000

Anticimex Oy Vantaa 09 774 2540

Arazzo Oy Vantaa 020 754 5777

* Aro Parts Logistics Oy Helsinki 020 54 771

Ashland Finland Oy Porvoo 09 228 420

Anttila Logistics Oy Lapinjärvi 040 730 5266

Arbuusi Oy Askola 0400 667 113

* Aro Systems Oy Helsinki 010 835 6200

* Taksikuljetus Petrus Anttila Oy Kerava 040 547 2835

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Helsinki 020 769 9699

Kuljetusrinki Oy Veikko Aro Helsinki 0400 252 140

Asianajotoimisto Ferenda Helsinki Oy Helsinki 020 778 9592

Arctech Helsinki Shipyard Oy Helsinki 010 62 220

VIPARO - Viittomakieliset Palvelut Aro Oy Helsinki 040 300 3333

Arctest Oy Espoo 09 859 2522

Aro Yhtiöt Oy Helsinki 010 835 6200

Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy Helsinki 09 696 2220

Arctic Container Oy Helsinki 0400 408 054

* Oy Arosell Ab Porvoo 040 511 6969

Askalon AB, filial i Finland Vantaa 020 741 6200

Arctic Myynti Oy Vantaa 040 069 1474

Aro-Yhtymä Oy Helsinki 020 54 771

Asko Anttila Oy Karkkila 010 835 5800

Arctinar Oy Helsinki 010 296 1300

Arpre Oy Nurmijärvi 09 276 6460

Askolan kunta Askola 019 529 100

* Are Oy Vantaa 020 530 5500

Arrow ECS Finland Oy Espoo 020 765 6600

Askolan Tili Oy Askola 019 643 911

Area m2 Oy Helsinki 0400 555 311

* Arrow Finland Oy Espoo 09 476 660

Askur Oy Helsinki 040 553 1678

Ares Oy Nikotips Espoo 09 854 5520

* Arsedel Oy Vantaa 09 838 7910

ASM Microchemistry Oy Helsinki 09 525 540

Tilitoimisto A-Palvelu Oy Helsinki 09 680 1368

Aresman Oy Vantaa 09 4257 9880

Artegrafica Oy Helsinki 09 442 072

Asmark Oy LKV Lohja 050 525 2122

* Apex Communications Finland Oy Espoo 050 537 8333

Arffman Consulting Oy Helsinki 08 615 1500

Artek oy ab Helsinki 010 617 3420

Asme Tiimi Oy Helsinki 09 8860 1744

Apix Messaging Oy Espoo 09 4289 1324

Arial-Sähkö Oy Helsinki 040 592 6448

Artfull Oy Helsinki 09 340 4450

* Asoma Oy Helsinki 09 696 2600

Aplcomp Oy Helsinki 09 135 7266

Tilitoimisto Ariluoma Oy Nurmijärvi 09 250 9595

Articular Ab Helsinki 09 4153 5555

ASPA Palvelut Oy Helsinki 09 347 8430

Apocalyptica-yhtymä Helsinki 050 467 3269

Arinso Finland Oy Helsinki 09 251 0450

Arts & Minds Oy Espoo 09 591 5050

Aspicore Oy Espoo 09 6219 1045

Applied Numerics Oy Helsinki 050 362 7125

* Arkadia Accounting Oy Helsinki 09 8564 7060

* Arval Oy Vantaa 046 813 9803

Aspo Oyj Helsinki 09 5211

Applimed Oy Vantaa 044 596 0082

* Arkadian Laki- ja Yrityspalvelu Oy Espoo 09 444 455

* Arvelin International Oy Espoo 09 251 1110

Asqella Oy Helsinki 040 736 9717

APS Safety-Point Oy Helsinki 040 532 9494

Arkkitehtitoimisto Konkret Oy Helsinki 09 344 1700

Optikko Arvola Oy Helsinki 040 545 7978

* ASR-Palvelu Avoin yhtiö Kerava 010 830 3555

Apteekkien Eläkekassa Helsinki 09 612 6270

* Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry. Helsinki 09 5844 4218

Arvolukko Oy Helsinki 010 821 1300

Apti Oy Helsinki 010 229 9550

Arkkitehtuuritoimisto Pekka Hornamo Ky Porvoo 019 524 6603

Arvostamo Helsinki 050 338 6509

Assa Abloy Entrance Systems Finland Oy Espoo 010 386 9000

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Helsinki 050 360 2465 * Tilitoimisto Anttinen Ky Espoo 09 810 540 Anvia Hosting Oy Helsinki 020 776 8205 Anvia Securi Oy Vantaa 02 9001 3000 * Anygraaf Oy Helsinki 042 422 171 Aon Finland Oy Helsinki 020 126 6200 Asianajotoimisto Apajalahti, Etelämäki, Pelkonen & Niemi Oy Helsinki 020 741 1640

Aqua Clean Oy Espoo 09 887 0510 Aqua Trio Oy Vantaa 040 510 0051 A&R Works Oy Ab Järvenpää 09 279 0550 * ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy Helsinki 040 557 3592

Arla Oy Sipoo 09 272 001 Arlave Consulting Espoo 050 588 0440 Oy Arlit Ab Helsinki 09 759 1975 Arme Oy Vantaa 010 217 0000

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi

ASAN Security Technologies Oy Espoo 09 8817 1607 A.S.A.P-Yhtiöt Oy Vantaa 09 838 7600 Kiint. Oy Asemamiehenkatu 4 Helsinki 09 155 2571 * Asfalttikulma Oy Espoo 09 870 3252

Asianajotoimisto Poutiainen Oy Järvenpää 09 291 1922

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy Helsinki 09 622 6050

Asianajotoimisto MK-Law Oy Kirkkonummi 040 741 6808

Assistor Oy Ab Vantaa 010 569 2955 Astanga Jooga Helsinki Oy Helsinki 09 870 2921 Astellas Pharma A/S, filial i Finland Espoo 09 8560 6000 Tilitoimisto Asterix Oy Kerava 040 910 4004 Tilitoimisto S. Astola Oy Vantaa 040 729 3329

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

147


AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Ast–Bal ASTQ Supply House Oy Espoo 020 778 0790

ATP-trading Oy Helsinki 09 325 0055

Oy Autocarrera Ab Helsinki 09 439 1140

Avenis Oy Helsinki 010 239 8350

Astra Zeneca Oy Espoo 010 23 010

* Atradius Credit Insurance N.V Helsinki 09 681 1240

Auto-Lahela Oy Vantaa 09 759 9640

Aventra Oy Espoo 09 4251 1251

Asianajotoimisto Astrea Oy Helsinki 09 681 8290

Atria Suomi Oy Seinäjoki 020 472 8111

Autoliitto ry. Helsinki 09 7258 4400

Averfin Oy Pori 040 733 5780

Astute Consulting Ky Järvenpää 040 556 3556

Ats-Ammattityökalut Oy Porvoo 020 144 2020

Automatia Pankkiautomaatit Oy Helsinki 09 13 361

Aviana Ky Helsinki 09 646 404

Asuntoleijonat Oy Helsinki 09 4780 2464

Attendo Terveyspalvelut Oy Helsinki 020 747 4700

Automotive Group Oy Vantaa 050 411 8672

Aviator Airport Services Finland Oy Vantaa 0400 980 041

Asuntorengas Oy Helsinki 0400 933 595

* Attido Oy Espoo 09 4776 2100

Auto-Outlet Helsinki Oy Vantaa 010 292 2880

AVID Nordic AB, Sivuliike Suomessa Helsinki 09 229 0160

Asuntosäätiö Espoo 09 809 3210

Hoivakoti Atzalea Oy Vantaa 050 563 4086

Autopiste K&M Oy Porvoo 0400 427 475

Avida Finans AB, filial i Finland Espoo 075 755 0060

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Helsinki 020 161 2230

NOTARIAATTI AUCTOR Helsinki 050 68 621

Autovahinkokeskus Oy Espoo 010 773 7500

Tilitoimisto Avion Oy Helsinki 020 140 7130

Asuntoverstas Yhtiöt Oy Helsinki 09 4257 9299

Audico Systems Oy Helsinki 010 569 4610

Oy Autrol Ab Espoo 09 439 1120

Aviterra Oy Helsinki 044 294 5593

ASV -Jarex Oy Tuusula 09 275 7322

Audio Riders Oy Nurmijärvi 09 276 6820

AUVCO Oy Helsinki 044 500 6115

AV-Komponentti Oy Espoo 09 867 8020

Aswel Oy Tuusula 0400 709 378

* Audio-Kaluste Oy Karkkila 09 225 5303

AVAIN Asumisoikeus Oy Helsinki 020 762 4700

Avnet Nortec Oy Espoo 020 749 9200

AT COMPLEX OY Vantaa 045 863 7284

Audirek Oy Helsinki 050 344 1197

Avainapteekkien Markkinointi Oy Helsinki 040 508 3398

Avoine Oy Helsinki 010 309 0980

aTalent Recruiting Oy Helsinki 050 599 0623

Audit Team Finland Oy Helsinki 0400 439 070

Avain-Asema Oy Helsinki 09 701 1611

Avoline Oy Helsinki 020 741 0820

* Atao Oy Vantaa 010 231 0080

August Associates Oy Helsinki 09 681 2560

Avainmedia Lähetysjärjestö ry Kerava 020 741 4530

AWR-APLAC OY Espoo 010 834 5900

* ATEA Finland Oy Vantaa 010 613 611

AUMA Finland Oy Espoo 09 584 022

AVAIN rakennuttaja Oy Helsinki 050 66 169

Avrimont Oy Lohja 050 1290

Atexor Oy Espoo 020 734 3250

Aura Light Oy Vantaa 09 855 3640

Avalon Rubber Oy Vantaa 0400 322 015

AVS-Yhtiöt Oy Espoo 010 613 7100

* Oy Atlas Copco Ab Vantaa 020 718 9200

Auramo Oy Järvenpää 09 82 931

Avanade Finland Oy Helsinki 020 743 3380

Axel Group Logistic Systems Oy Kerava 010 425 5500

* Oy Atlas Copco Kompressorit Ab Vantaa 020 718 9200

Asianajotoimisto Aurejärvi Oy Helsinki 010 322 4360

Avara Oy Helsinki 020 177 4500

* Axflow Oy Helsinki 09 777 1930

Atlas Copco Louhintatekniikka Oy Ab Vantaa 020 718 9300

Aureolis Oy Espoo 020 741 2790

Avarea Oy Helsinki 040 538 9231

Axpo Finland Oy Vantaa 0500 837 893

OY Atlas Copco Tools AB Vantaa 020 718 9400

Aurinkolahden Rakennuspalvelut Oy Helsinki 020 785 6480

Avarko Oy Helsinki 050 573 8528

Ay-Tilipalvelu Oy Helsinki 010 320 5670

ATLAS ELEKTRONIK Finland Oy Helsinki 020 779 0180

Oy Aurinkomatkat-Suntours Ltd Ab Vantaa 010 446 441

Avatron Oy Vantaa 020 741 8770

B1G Finland Oy Helsinki 044 046 8999

ATL-Rakennushuolto Oy Espoo 09 591 5520

Auronic Oy Helsinki 040 565 2119

Avaus Marketing Innovations Oy Helsinki 020 150 0300

Babyidea Oy Vantaa 09 4110 8520

ATN-Engineering Oy Vantaa 020 741 6280

Ab Ausweg Oy Helsinki 0400 300 745

AVCONCEPT OY Espoo 050 566 0933

Babylonia Oy Kirkkonummi 040 727 3347

Atol Avion Oy Nurmijärvi 040 501 4156

* Hautaustoimisto Autio Oy Helsinki 09 448 346

Eläinklinikka Avec Oy Porvoo 050 467 2501

Aton Oy Helsinki 09 566 4511

* Autismisäätiö Helsinki 075 32 911

Avecra Oy Helsinki 030 714

* Asianajotoimisto Backström & Co Oy Helsinki 09 668 9940

Atop-Tieto Oy Helsinki 020 786 1100

Autoalan Keskusliitto ry. Helsinki 09 680 3200

Avena Nordic Grain Oy Espoo 010 40 202

Atoy Oy Helsinki 09 68 271

Autobodyparts Oy Espoo 09 852 1140

AW-Energy Oy Vantaa 0400 681 061

148

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Bahiwera Oy Tuusula 09 274 6880 Balance-Team Oy Helsinki 020 720 9720

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi


Bal–Bla BCC Business Coaching Center Oy Helsinki 010 421 3600

Kiviveistämö Berglöf Oy Porvoo 040 513 9741

BF Conveyor Oy Ab Helsinki 09 759 3162

Balart Oy Vantaa 09 872 3165

BCI Business Coaching International Oy Ltd Helsinki 010 235 3976

Asianajotoimisto Bergmann Oy Helsinki 09 696 2070

BF Integ Oy Espoo 040 500 9505

* Berlitz Language Services Helsinki 09 668 9460

BIGBANK AS Suomen sivuliike Helsinki 09 2525 5406

Christian Berner Oy Vantaa 09 276 6830

Biisoni Oy Helsinki 010 386 9300

Berner Oy Helsinki 020 79 100

Biit Oy Espoo 09 2316 5200

BES Built Environment Services Oy Helsinki 050 550 1234

Bilfinger Industrial Services Finland Oy Porvoo 010 327 7900

Baltic Bolt Finland Oy Vihti 09 225 2100 Baltic Innovation Helsinki 044 080 4560 Bang & Bonsomer Group Oy Helsinki 09 681 081 Banijay Finland Oy Helsinki 09 4174 4700 Oy Banmark Ab Vantaa 09 476 500 Banssi Helsinki Oy Helsinki 040 536 6881 Banzai Marketing Oy Helsinki 09 586 8320 * Baransu Oy Espoo 010 231 6931 Barfix Oy Nurmijärvi 010 422 9980 Oy Baritec Ab Helsinki 09 696 3800 Barona Henkilöstöpalvelut Oy Helsinki 020 198 3460 Barona Logistiikka Oy Vantaa 020 198 3460 Barona Teollisuus Oy Helsinki 020 198 3460 BaseN Oy Helsinki 09 4282 4200 BASF Oy Helsinki 09 615 981 Basic-Fashion Oy Helsinki 09 5849 8600 BasWare Oyj Espoo 09 879 171 Batofin Oy Ab Helsinki 010 271 0120 Batta Oy Espoo 09 502 2718 Bauer Media Oy Helsinki 020 747 4000 * Bauer Watertechnology Oy Vantaa 09 2769 9556 Bauhaus & Co. Ky Vantaa 09 5841 1100 Bava Ky. Helsinki 040 545 7979 Baxter Oy Helsinki 09 862 1111 B&B Advisors Finland Oy Porvoo +862 161 036883

* BCM-rakenne Oy/Ab Porvoo 0400 493 093 BDO Audiator Oy Helsinki 020 743 2920 BDO Consulting Oy Helsinki 020 743 2920 BDO Oy Helsinki 020 743 2920 BDO Yhtiötarkastus Oy Helsinki 020 743 2920 Beaconsim Oy Helsinki 050 514 9705 Beckman Coulter Finland Oy Vantaa 010 616 8000 Becton Dickinson Oy Vantaa 09 887 0780 * Bedika Oy Helsinki 09 4135 5100 Beibamboo Oy Helsinki 040 835 0500 Beijer Oy Vantaa 09 6152 0550 BELIMO Finland Oy Helsinki 020 763 9500 Bellacara Oy Helsinki 0400 818 277 * Bellcrest Käännökset Oy Helsinki 09 681 8140

Bestgoods, Finland Oy Porvoo 040 538 8007

* Bilia Oy Ab Vantaa 010 852 211

* Best-Hall Oy Kokkola 06 832 5000 Bestseller Retail Finland Oy Espoo 09 341 7510 Bestseller Wholesale Finland Oy Helsinki 020 747 4600 Beta Neon Oy Kerava 09 274 2656 Betesdan Vuokra-asunnot Oy Vantaa 09 56 391 * Bet-Man Oy Vantaa 050 343 0575

Bilot Consulting Oy Helsinki 010 548 4800 * Bilto Oy Lohja 09 548 5656 Biobe Oy Helsinki 09 774 3270 * Biofarm Oy Karkkila 09 225 2560 Biohit Oyj Helsinki 09 773 861 Biolin Scientific Oy Espoo 09 5497 3300

Betomik Oy Vantaa 044 505 0504

Oy Biomar Ab Vantaa 09 852 2177

Betomix Oy Vantaa 050 369 0838

bioMérieux Suomi Oy Espoo 09 854 5600

Betonivuori Oy Tuusula 0400 816 354

BioNordika Oy Helsinki 020 741 0270

Bemecon Solutions Oy Espoo 010 397 8000

Better Business international Communication Finland Oy Helsinki 010 820 4200

Benefit Brokers Oy Helsinki 010 436 0600

Beup Automation Oy Helsinki 09 417 4840

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Helsinki 09 622 6670

Benify Oy Helsinki 044 546 5482

* Beverage Partners Finland Oy Helsinki 09 622 9190

* Bisnode Finland Oy Helsinki 09 7511 9100

Benemen Oy Helsinki 046 714 9900

Beveric Oy Helsinki 09 222 4416

Bitmill Oy Helsinki 09 351 2004

Beneq Oy Espoo 09 759 9530

Oy Beweship Ab Vantaa 020 785 7500

Oy Bitpress Ab Kirkkonummi 020 198 5150

Beoman Oy Espoo 09 479 001

Bevi Finland Oy Espoo 09 2709 1210

BJ Services Oy Kerava 09 294 7630

Berendsen Textil Service AB filial i Finland Tuusula 020 788 9200

Bewi Styrochem Oy Porvoo 020 762 0200

Black Box Finland Oy Helsinki 020 188 8860

Bevista Oy Helsinki 09 728 8180

Blackout Lighting Finland Oy Helsinki 0400 844 450

Bework Oy Turku 040 307 5101

Blanc Consulting Oy Helsinki 045 171 6196

Bevpak Oy Helsinki 09 273 2510

Blancco Oy Ltd. Helsinki 020 743 3850

Beretta Palvelut Oy Helsinki 041 523 9808 Oy G.W. Berg & Co Ab Vantaa 020 125 5255 Berggren Oy Ab Helsinki 010 227 2000

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Balanus Oy Mäntsälä 020 757 9810

Oy Bios Agricorp Ltd Helsinki 09 4159 0334

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

149


AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Blc–Bwa BLC Protie Oy Espoo 010 408 4000

Bookers Finland Oy Helsinki 09 773 821

Brave Company Oy Helsinki 040 751 1872

BSH Kodinkoneet Oy Helsinki 020 751 0700

Blickle Oy Vantaa 09 540 7520

* Bookwell Oy Porvoo 019 21 941

Muototalo Bravoo Oy Helsinki 040 720 2881

BTG Instruments AB, filial i Finland Espoo 09 229 3010

Blom Jari Juhani, JB-Turvatekniikka Pornainen 040 418 0303

* Booky.fi Oy Helsinki 075 756 3600

* Bravotels Oy Loviisa 050 511 2466

BTI Studios Oy Helsinki 09 4133 7700

Blom Kartta Oy Helsinki 010 322 8940

Boomeranger Boats Oy Loviisa 019 515 805

Brenntag Nordic Oy Vantaa 09 549 5640

BTJ Finland Oy Helsinki 09 584 0440

M. Blomster Consulting Oy Helsinki 040 755 7745

Borealis Polymers Oy Porvoo 09 394 900

Brevini Finland Oy Espoo 020 743 1828

Buenaventura Oy Helsinki 0400 419 544

Blond Accounts Oy Helsinki 09 444 904

Asianajotoimisto Borenius Oy Helsinki 09 615 333

Bridge Partners Helsinki 020 759 7160

* Bufab Finland Oy Vantaa 020 793 1200

* Tilausliikenne Blue Cart Oy Sipoo 0500 814 545

Sipoon Hautauspalvelu P.Borg & Co Porvoo 0500 473 557

Bridgestone Finland Oy Vantaa 020 793 6200

Bukowski Oy Ab Helsinki 09 668 9110

Blue Files Oy Helsinki 040 725 7121

Borgå folkakademi Ab Porvoo 019 576 9500

Bright Finland Oy Espoo 010 841 4150

Bulls Press Oy Helsinki 09 612 9650

BlueCielo ECM Solutions Oy Espoo 09 229 171

Bosch Rexroth Oy Vantaa 010 344 1000

Briim Center Oy Helsinki 020 835 8358

BlueFors Cryogenics Oy Helsinki 09 5617 4800

Robert Bosch Oy Vantaa 010 48 080

Bring Express Suomi Oy Helsinki 09 650 650

* Bureau Veritas Branch Office Finland Helsinki 010 830 8630

Blue-Team Oy Helsinki 0400 870 239

The Boston Consulting Group Nordic AB, filial i Finland Helsinki 09 8568 6000

Brink Consulting Oy Ab Helsinki 0400 306 900

Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy Helsinki 09 682 1102 * BM Raudoitekonsultit Oy Järvenpää 09 417 1758 Boardman Oy Espoo 010 680 8000 Bob the Robot Oy Helsinki 020 765 9779 Bocap Finance Oy Helsinki 040 515 5893 Otto Bock Scandinavia Ab, filial i Finland Helsinki 010 400 6940

Suunnittelutoimisto BOTH Oy Helsinki 045 341 8787 Oy Bowling Ab Helsinki 09 251 4440 Boyden Oy Helsinki 09 622 6860

* Busch Vakuumteknik Oy Vantaa 09 774 6060

Brione Oy Porvoo 019 582 291 Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab Espoo 09 2512 1230 British American Tobacco Finland Oy Helsinki 09 731 311

Business Angels Finland Oy Helsinki 050 340 6452 Business Center Papula Oy Helsinki 010 271 0670 Business Edge Oy Espoo 040 450 4032

BPF-Systems Ltd Oy Helsinki 09 512 4191

Broad Scope Management Consulting Oy Helsinki 040 556 8266

BPS Consulting Finland Oy Espoo 09 5761 6100

Broadius Partners Oy Helsinki 09 6817 8258

* Business Model Helsinki Helsinki 0400 408 3336

BPW Kraatz Oy Espoo 020 793 6700

Brother Finland, Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike Suomessa Vantaa 09 875 921

* Business Rooster Oy Kirkkonummi 0500 609 097

Boco IP Oy Ab Helsinki 09 686 6840

BPW Kraatz Finance Oy Espoo 020 793 6700

Boehringer Ingelheim Finland Ky Helsinki 010 310 2809

* Brainwood Oy Helsinki 0400 104 371

* Boknäs Huonekalut Oy Vantaa 09 4770 3230

* Brammer Oy Helsinki 09 342 4300

Bom Oy Helsinki 044 -508 9717

* Brand Factory Finland Oy Espoo 010 344 200

Bombardier Transportation Finland Oy Helsinki 09 561 960

* Brandkind Marketing Communications Finland Oy Helsinki 09 341 1311

BoMentis Oy Espoo 040 503 3110

Brandsense Oy Vantaa 050 514 8660

Bonamer Oy Sipoo 09 877 9188

Brandt Group Oy Ltd. Kirkkonummi 010 836 3270

Bond Creative Agency Oy Helsinki 040 556 0247

BrandWorxx Oy Helsinki 09 684 4540

Bonnier Kirjat Suomi Oy Helsinki 09 693 7641

* B. Braun Medical Oy Helsinki 020 177 2700

150

Bürkert Oy Helsinki 020 741 2550

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Business Meeting Park Oy Helsinki 09 682 2768

Brown-Forman Finland Oy Helsinki 020 720 0500

BusinessForum Oy Espoo 09 584 422

Bruce Campbell Ltd Oy Helsinki 09 759 4410

* Businesslike Oy Henkilöstöpalvelu Helsinki 09 655 881

Brunberg Oy Porvoo 019 548 4200

* Buslink Oy Helsinki 09 621 1040

* Brunnen Communications Oy Helsinki 050 325 7347 Brunswick Marine in Finland and the Baltic States Oy Espoo 09 439 0150 Brushpainters Oy Helsinki 09 496 443 Bruun Audit Oy Helsinki 040 550 7957 Bränn & Bränn Oy Helsinki 010 239 5900 BS Bestones Oy Sipoo 09 7599 2433

Business Science Helsinki Oy Helsinki 09 6184 2330

Busmo Oy Helsinki 0400 488 008 Buusteri Oy Espoo 09 8567 4700 Buying Service Oy Helsinki 09 490 120 * B&W Group Finland Oy Helsinki 020 743 0075 * b-ware Oy Nurmijärvi 050 554 3359

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi


By–Cit Capgemini Finland Oy Espoo 09 452 651

Cash Back Finland Oy Ab Helsinki 09 477 8040

Cermetal Oy Helsinki 050 917 5845

Byggnadsekonomi Oy Espoo 050 466 0907

Oy Capilar Group Ab Helsinki 02 9000 9140

Cashless Association Finland rf Turku 040 728 8292

Certex Finland Oy Espoo 020 155 0220

* Bynfo Oy Helsinki 0400 563 481

CapMan Oyj Helsinki 020 720 7500

Casmo Oy Vantaa 020 775 6600

CGM Consulting Ltd Oy Helsinki 040 500 6163

Oy Byvax Ab Helsinki 09 612 9040

Oy Cap-Net Finland Ab Joensuu 0400 882 000

CastorIT Oy Espoo 040 566 8905

Ch5 Finland Oy Helsinki 020 765 5500

Merja Bäckman Helsinki 050 523 8992

Caporex Oy Helsinki 020 147 4747

* Castrén Engine Osakeyhtiö Helsinki 09 272 1300

Tilitoimisto CH-Account Oy Ab Helsinki 09 2905 4000

* Bä-Ro Finland Oy Helsinki 09 755 7559

CapWell Oy Helsinki 040 553 0883

The Change Group Helsinki Oy Helsinki 09 2707 0071

CA Software Finland Oy Espoo 020 741 1680

Car Renters Finland Oy/ Autovuokraamo FiRENT OULU 0400 110 553

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Helsinki 020 776 5765

Cabing Oy Helsinki 0400 407 507

Casvu Group Oy Helsinki 050 462 3300

Change Line Oy Ab Vantaa 050 500 2310

Oy Carat Finland Ab Helsinki 09 622 0230

Catalina Oy Helsinki 09 680 1227

CHANGE of Scandinavia Finland Oy Ab Helsinki 020 749 6700

CardPlus Oy Espoo 075 756 1200

Catella Asset Management Oy Helsinki 010 522 0100

Checkpoint Systems Finland Oy Helsinki 020 759 0000

Cargill Nordic Oy Espoo 020 755 8370

Catella Property Oy Helsinki 010 522 0100

Chemitec Consulting Oy Espoo 09 502 1034

Cargo Fix Oy Vantaa 045 137 1877

Caverion Oyj Helsinki 010 4071

Cheos Oy Espoo 020 198 6464

CAJ Oy Vantaa 09 530 8840

Oy Cargomasters Group Ltd Helsinki 09 726 2771

Caves Oy Järvenpää 0400 813 443

Oy Chic Catering Ab Helsinki 09 823 4832

Calderys Finland Oy Vantaa 09 854 5060

Cargotec Oyj Helsinki 020 777 4000

Cavotec Finland Oy Espoo 09 887 0200

Chiller Oy Tuusula 09 274 7670

* Oy Caldomix Ab Helsinki 010 397 5100

Tilitsto Carinan Tilit ja Taseet Oy Espoo 09 455 5939

CBOSS Oy Helsinki 040 483 5660

* Oy China Partners Ltd Vantaa 040 544 3140

Camfil Oy Espoo 09 819 0380

Carital Oy Helsinki 09 274 6800

CBRE GWS Finland Oy Helsinki 020 761 2300

Chinaman Oy Helsinki 09 4110 7110

Camp Scandinavia Ortopedi Oy Helsinki 09 350 7630

Carl Zeiss Oy Vantaa 020 794 0890

* CC kalenteripalvelu Oy Helsinki 040 507 0737

* Ab Chipsters Food Oy Kerava 020 773 8200

Bruce Campbell Group Oy Helsinki 09 759 4410

Carmeik Oy Espoo 040 526 3303

* C & C Port Agency Finland Oy Ltd Helsinki 010 346 7820

Parfums Christian Dior Oy Helsinki 020 743 3550

Canal Digital Finland Oy Espoo 020 718 1290

* Carnegie Investment Bank Ab, Finland Branch Helsinki 09 618 711

Oy CC-COMPANY Teknokemia Ltd. Nurmijärvi 09 878 9980

Chromaflo Technologies Finland Oy Vantaa 020 718 8000

Mainostoimisto C.Diem Oy Helsinki 09 726 0199

CHS Logistics Oy Vantaa 020 766 9402

CD-Yhtiöt Oy Helsinki 09 343 6380

ChyronHego Finland Oy Helsinki 0400 700 823

Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy Helsinki 040 845 2159

CIBER Oy Espoo 020 729 0700

Ceesta Oy Helsinki 040 177 9003

* CIL Suomi Oy Helsinki 09 503 441

Oy Celego Ab Kirkkonummi 09 348 6900

Cimson Koulutuspalvelut Oy Espoo 020 791 2970

Céline Oy Ab Helsinki 09 6855 5850

Circo Aereo ry Helsinki 050 349 2079

Cellit Invest Ltd Oy Helsinki 0400 403 776

City Lights Oy Helsinki 09 341 7650

Celltech Oy Helsinki 020 799 9640

Citycon Oyj Helsinki 020 766 4400

Café Cabriole Oy Porvoo 040 583 5761 Cadworks Oy Järvenpää 010 835 7300 Cafe Viinikanat Oy, Ravintola Old Story Vantaa 09 873 6630

* Candor Oy Espoo 09 819 0720 * Candy Hoover Oy Espoo 09 439 3000 Candyking Finland Oy Helsinki 09 8561 5000 Canon Oy Helsinki 010 544 4500 Canter Oy Espoo 020 765 7810 Capacent Oy Helsinki 020 775 6000 Capase Oy Espoo 040 578 2411 Oy Capful Ltd Helsinki 09 2517 8320

Carnero Oy Espoo 050 581 0832 Ab Carolin Oy Espoo 010 666 7300 Carpentum Oy Espoo 09 867 6510 Carpet Team LTD Oy Porvoo 0400 783 322 Oy Casa Buena Ab Tuusula 040 512 3272 Casa Gusto Oy Vantaa 09 2513 7777 Casa tilitoimisto-CTY Oy Helsinki 020 786 2880 * Carlo Casagrande & Co. Oy Helsinki 09 755 131

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

By Pia’s Oy Espoo 041 501 4737

151


AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Cit–Cox Citymac Travels Oy Vantaa 09 329 4800

* Coating Tech Oy Vantaa 020 779 8790

Competence Design Oy Vantaa 045 160 6460

Continental Foods Finland AB Vantaa 020 768 1400

CityPortal Ab Helsinki 09 3153 1018

Coca-Cola Finland Oy Kerava 09 3485 4300

* Completo Consulting Oy Espoo 040 511 9135

Continental Rengas Oy Espoo 09 329 900

CityWork Helsinki Oy Helsinki 020 791 9540

Cocomms Oy Ltd Helsinki 09 668 9690

* Comptel Oyj Helsinki 09 700 1131

Contract Deco Oy Helsinki 050 576 2600

CityWork Uusimaa Oy Helsinki 020 791 9553

Co-Create Solutions Oy Helsinki 050 376 1139

Comptus Oy Vantaa 09 855 3840

Conventus Lakiasiaintoimisto Oy Helsinki 010 836 0500

Arkkitehtitoimisto CJN Oy Espoo 09 435 5300

Codecon Oy Helsinki 09 5840 0484

Oy Comset Ltd. Helsinki 0400 551 471

Convino Oy Espoo 050 67 047

Clariant SE, Branch in Finland Vantaa 010 680 8500

Codemate Oy Helsinki 020 755 1050

Concrete Urakointi Oy Vantaa 045 844 7005

Convion Oy Espoo 010 328 7370

Classic Pizza Restaurants Espoo 0400 408 421

Codemenders Oy Lempäälä 050 480 1560

Conect Oy Helsinki 09 681 2000

Cool Company Oy Helsinki 09 531 405

Clean Club Oy Helsinki 010 421 2100

Cofko Oy Helsinki 09 755 3290

Cone-Ware Oy Helsinki 040 519 5563

Coolpint Oy Helsinki 09 346 2872

Clean Import Oy Espoo 09 849 4910

* Cojot Oy Espoo 09 452 2334

Confidence m2 Oy Espoo 09 2310 1200

Coor Service Management Oy Espoo 010 234 3400

Clean Key Oy Helsinki 010 322 0200

Collector Bank AB, Suomen sivuliike Helsinki 09 3158 9900

Ab Connectare Oy Helsinki 040 562 9642

Copertura Oy Vantaa 09 5494 2610

CleanMarin Oy Helsinki 010 326 3030

Collex Oy Espoo 040 557 7868

Connection House Oy Tampere 010 820 5600

Copy Shop Oy Espoo 09 7510 5400

* Oy Cleanosol Ab Nurmijärvi 040 551 5547

* Colly Company Oy Ab Helsinki 02 900 6150

* Conorin Oy Espoo 09 730 835

Cora Refinish Oy Vantaa 010 821 0100

Clear Channel Suomi Oy Helsinki 020 731 2000

Colmec Oy Nurmijärvi 040 136 7500

ConRes Oy Vantaa 010 320 6600

Corbel Oy Vantaa 020 719 1210

Clear Edge Finland Oy Espoo 09 812 7470

Coloplast Oy Vantaa 09 894 6750

Consilium Marine Oy Vantaa 010 819 100

* Corellia Helsinki Oy Helsinki 040 171 3360

Clenix Oy Tuusula 050 352 5081

ColorNet Oy Tuusula 09 870 0360

* Consista Oy Helsinki 09 622 5715

Cormet Oy Vantaa 09 566 0950

Clever Girl Oy Helsinki 0400 897 887

Colorsep Oy Espoo 09 8816 2600

Consmet Oy Helsinki 09 436 2310

Coroke Oy Helsinki 045 843 2265

* ClimaConsult Finland Oy Espoo 09 867 8120

Insinööritoimisto Comatec Oy Vantaa 02 9000 2020

* Consti Julkisivut Oy Helsinki 010 28 860

Corporate Advisor Group Oy Helsinki 09 476 4600

Climber Finland Oy Vantaa 040 512 8495

Comax Oy Helsinki 09 177 377

Const-Mac Oy Helsinki 0500 608 404

* Cortex Oy Espoo 09 759 0770

Clinmed Oy Espoo 050 409 8330

Combat Academy Oy Helsinki 020 155 3550

Constra Group Oy Helsinki 09 4259 8880

Corvilla Oy Nurmijärvi 09 276 6600

Cloudator Oy Helsinki 050 364 8650

Oy Combi Cool Ab Helsinki 09 777 1230

Constructor Finland Oy Lohja 019 36 251

* Cosci-tuning Oy Helsinki 09 321 5952

Clover Bonum Oy Porvoo 0400 411 050

* Oy Combinent Ab Porvoo 020 731 1330

Consulting 719 Espoo 040 500 1576

Cosfim Oy Helsinki 010 4132 8802

CM & HR Consulting Oy Espoo 040 772 2150

Combitech Oy Espoo 020 796 0600

Consulting Union Ltd. Oy Espoo 0400 873 367

Costo Oy Helsinki 040 739 5811

CM Tools Oy Porvoo 020 743 4656

ComCraft Solutions Oy Helsinki 040 555 5667

Consultor Finland Oy Vantaa 050 532 1689

* Count Deal Oy Helsinki 010 821 6500

Oy CMA CGM Finland Ab Helsinki 09 685 0188

* Comet Consular Services Oy Helsinki 0800 114 600

Contable Oy Helsinki 020 703 2700

Count Zero Oy Kirkkonummi 040 521 4834

CN Center Oy Helsinki 09 755 2650

ComGate Oy Helsinki 09 777 650

Containerships Ltd. Oy Helsinki 020 744 1441

CoverGlobal Oy Vantaa 010 666 4610

CNC Maint-Tech Oy Kerava 020 785 1570

Asianajotoimisto Commercium Oy Helsinki 010 281 4299

Content Union Oy Kauniainen 010 668 8866

Covidien Finland Oy Vantaa 09 622 6840

Coach E Espoo 040 761 4295

Comodo Asunnot Oy Helsinki 010 470 4380

Oy Contextia Ab Helsinki 010 525 8800

Cox Consulting Oy Espoo 09 4251 3000

152

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi


Cra–Des Cubior Consulting Oy Turku 040 596 7878

Danone Finland Oy Helsinki 020 142 7700

Deep Lead Oy Lahti 010 281 5590

Craftworks Oy Helsinki 040 522 7432

Cublin Pornainen 041 539 8001

Danske Bank Oyj Helsinki 010 546 0000

Oy Degerby Constructor Ab Helsinki 019 50 561

Cramo Oyj Vantaa 010 661 100

Cumasa Oy Ab Espoo 09 587 4313

Darwin Oy Helsinki 050 376 1269

Dekomarkkinointi Oy Helsinki 09 272 7590

Cramo Finland Oy Vantaa 010 66 110

Curato Partners Oy Vantaa 044 061 0925

Dasys Oy Helsinki 09 7279 0717

Delcon Oy Vihti 09 777 1180

Crayon Oy Helsinki 010 440 8300

Oy Custone Ltd Helsinki 040 582 3183

Delete Finland Oy Helsinki 010 656 1000

CRD Systems Oy Helsinki 010 309 8101

Cuuma Communications Oy Helsinki 09 4241 9700

Data Monitor Communication Finland Oy Helsinki 09 225 2270

Crea Television Helsinki 020 713 1240

CxO Mentor Oy Vantaa 044 306 3949

Creadesign Oy Helsinki 044 717 7744

Cybershop Oy Helsinki 046 546 1019

Oy CreAnno Ab Helsinki 09 622 3344

Cygate Oy Helsinki 09 613 8911

Credicon Oy Espoo 040 528 2138

Oy Cyklop Ab Helsinki 020 722 9010

Crédito Cobro Oy Helsinki 010 286 0002

D.E. Prego Oy Espoo 0400 512 513

Cremcon Oy Vantaa 020 729 0710

* D7C8 Consulting Oy Helsinki 0400 668 783

* Psykologitoimisto Cresco Oy Helsinki 020 741 5380

* DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy Vantaa 09 825 561

CRF Box Oy Helsinki 020 170 070 CristalliTalous Oy Helsinki 0400 911 376 * CRM Finland Oy Kirkkonummi 040 777 2361 * Crnet Oy Helsinki 050 511 3703 Cron-Tek Oy Helsinki 09 549 4660 Crop Agency Oy Helsinki 020 719 9910 CR-Tukku Oy Helsinki 09 374 2507 * Crudex Oy Espoo 010 320 5320 CS Control Software Oy Espoo 0400 602 506 CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy Espoo 09 457 2001

Delifox Ravintolat Oy Helsinki 09 3508 3732

Datafisher Oy Helsinki 044 593 2337

* Delingua Oy Helsinki 020 743 1389

Data-Mate Oy Helsinki 09 540 4360

Delipap Oy Kirkkonummi 09 2606 2206

Datapartner Oy Porvoo 019 541 0100

Dell Oy Ab Espoo 020 753 3533

Datasilta Oy Vantaa 010 219 4900

Deloitte & Touche Oy Helsinki 020 755 500

Datium Oy Helsinki 040 300 0100

* Delta Energy Systems (Finland) Oy Espoo 09 849 660

Davinor Oy Helsinki 09 728 8640

Oy Deltaelementti Ab Espoo 050 337 9541

Day Medical Oy Helsinki 010 841 1600

Dae-Tek Oy Kerava 010 841 2600

Dayton Oy Vantaa 010 820 5800

Oy Dahlberg & Co. Ab Kirkkonummi 010 686 0300

Dazzle Oy Helsinki 050 341 2901

Dahlblom & Sparks Oy Helsinki 050 563 6927

DB Pro Oy Espoo 044 035 3637

Daigo Oy Espoo 050 310 0603

DB-yksi Oy Helsinki 0400 448 307

Damados Oy Vantaa 0400 974 999

DCity Stations Oy Helsinki 0400 422 069

Damico Oy Helsinki 050 527 2465

D & E Trading Oy Lohja 020 711 8670

Damicon Kraa Oy Helsinki 09 586 5870

* Pohjois-Helsingin tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki 09 346 2340

Dammega Oy Vantaa 0400 977 711 Danbrit Oy Espoo 09 591 5300 Oy Danfoss Ab Espoo 020 761 9683

CSolutor Oy Espoo 09 6124 6750

Dangerous Goods Management Finland Oy Vantaa 010 424 0500 Danisco Sweeteners Oy Kotka 010 431 030

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi

Delficon Oy Espoo 09 2906 7506 DeliDeli Oy Helsinki 040 552 3158

* Datacleric Oy Vantaa 09 838 7740

* Dacta Oy Helsinki 09 434 2770

CSI Helsinki Oy Helsinki 09 7562 2710

Cubiks Finland Oy Helsinki 09 695 240

DataCenter Finland Oy Espoo 010 397 8000

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Crafthouse Oy Helsinki 010 837 0100

Deltagon Group Oy Helsinki 09 685 0320 Sähköinsinööritoimisto Delta-KN Oy Helsinki 010 820 3400 Delta-Sky Oy Vantaa 09 4114 0080 DENCON Foods Oy Espoo 09 876 7232 Deniss Ceylan Oy Nurmijärvi 050 514 9331 Dental-Systems Oy Helsinki 020 745 0350

Debex Oy Ab Espoo 09 804 4583

Dentarium Oy Helsinki 09 622 1533 Dentsply Ih Oy Helsinki 09 867 6160 Dentsu Aegis Network Oy Helsinki 050 595 5366

Debora Oy Helsinki 010 320 8833

Oy Design studio Muotohiomo Ab Helsinki 09 5658 2813

Decem Pharma Oy Vantaa 050 363 2643

Design3 Oy Helsinki 041 433 1579

Decens Oy Espoo 020 709 9300 Decor Sisustus Helsinki Ky Helsinki 09 442 670

Destamatic Oy Vantaa 09 4241 3700

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

153


AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Des–Eco * Destia Oy Vantaa 020 44 411

Dieta Oy Helsinki 09 755 190

Doctagon Oy Helsinki 020 700 700

DT-Link Oy Vantaa 09 855 3710

Det Norske Veritas Oy/Ab Espoo 010 292 4200

Digaten Oy Helsinki 09 7250 3200

Doctor Design Oy Helsinki 050 564 5673

DTM Oy Diamond Team Member Nurmijärvi 09 879 8775

Matkatoimisto Detur Finland Oy Helsinki 020 785 0850

Digia Oyj Helsinki 010 313 3000

* Document House Oy Espoo 020 788 8200

* Dual Laser Ltd. Oy Vantaa 09 878 9000

Devcons Oy Ab Espoo 020 741 4340

Digimates Oy Helsinki 040 585 4150

Documentus Oy Espoo 09 4393 5610

Dubberman Finland Oy Helsinki 040 903 0142

Devexor Water Treatment Oy Vihti 09 224 7011

Digisähkö Oy Kirkkonummi 041 530 3010

Documill Oy Espoo 050 408 1839

Duliatum Oy Espoo 040 745 3221

Deviation Finland Oy Helsinki 050 336 4056

Digita Oy Helsinki 020 411 711

Doka Finland Oy Vihti 09 224 2640

* Duni Oy Helsinki 09 868 9810

Oy Devilux Ab Helsinki 0400 443 268

Digital Engineering Group DEG Oy Helsinki 09 224 4144

Dolk Oy Helsinki 09 4765 6600

Dunlop Hiflex Oy Vantaa 020 762 5600

DevResult Oy Kauniainen 050 60 949

Digital Media Finland Oy Oulu 050 584 6818

Domax Oy Espoo 044 347 0300

* Kustannus Oy Duodecim Helsinki 09 618 851

Dexinvest Oy Helsinki 0500 602 260

Digitase Oy Helsinki 09 586 8710

DoMedi Oy Helsinki 09 4131 5501

Duolog Oy Vantaa 020 719 9730

Dexor Oy Vantaa 0400 158 781

Ky Dimora Helsinki 09 684 0100

Dometic Finland Oy Vantaa 020 741 3220

Oy Duroy Ab Helsinki 09 449 608

* Dextra Oy Helsinki 09 560 160

Dinair Clean Air Oy Helsinki 020 792 2550

Dominet Oy Espoo 020 756 9390

Dust Control Systems Oy Kouvola 044 730 8100

Df Kukkatukku Oy Helsinki 0500 667 508

Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB Helsinki 09 693 991

* Doppelmayr Finn Oy Helsinki 09 684 4300

Duuri Oy Helsinki 09 351 050

Doser Oy Helsinki 09 6831 7100

dynamo&son Oy Helsinki 020 768 1800

Dosfil Oy Helsinki 042 494 7800

Dynasty Helsinki Oy Helsinki 09 727 4009

Dj Double K Helsinki 045 319 0990

Dynawatt Power Systems Oy Espoo 020 743 7500

Dovecot Oy Espoo 040 450 4003

* e21 Solutions Oy Helsinki 09 4243 1100

Doventus Oy Espoo 09 348 9211

* EASEL Training Oy Vihti 040 827 3452

DR Consulting Oy Espoo 050 530 6647

* Mainostoimisto EastStreet Oy Helsinki 020 7756 4601

Dr. Oetker Suomi Oy Helsinki 09 681 8830

* Eaton Power Quality Oy Espoo 09 452 661

DRA Consulting Oy Vantaa 09 8256 4200

eBalance Talouspalvelut Oy Espoo 040 580 2236

Drivetec Oy Nurmijärvi 09 250 109

ebm-papst Oy Espoo 09 887 0220

Druid Oy Helsinki 040 735 5733

* Eckerö Line Ab Oy Helsinki 0600 04 300

Dräger Suomi Oy Helsinki 020 711 9600

Insinööritoimisto Ecobio Oy Helsinki 020 756 9450

DS Nordic Graafinen Oy Helsinki 09 684 1770

Oy Ecolab Ab Espoo 020 756 1400

DS Smith Packaging Finland Oy Vihti 010 245 2111

Ecolution Oy Vihti 0400 701 558

* DSV Road Oy Vantaa 020 738 8388

Ecome Finland Oy Vantaa 02 9370 0170

DT Systems Oy Helsinki 0400 455 446

Ecomill Oy Nurmijärvi 050 548 1919

D-Fence Oy Helsinki 09 623 1418 DHL Freight (Finland) Oy Vantaa 020 5333 DHL Global Forwarding (Finland) Oy Vantaa 020 53 311 DH-Pesut Oy Karkkila 0400 242 644 DHS Oy Audit Partners Helsinki 020 700 7200 Diacor terveyspalvelut Oy Helsinki 09 775 088 * Diafora Oy Helsinki 020 742 4200 Diagonal Mental Structure Oy Helsinki 040 560 4828 Dialab Oy Helsinki 040 831 3000 * Oy DialOk Communications Finland Espoo 09 5766 9870 DiaMed Fennica Oy Helsinki 09 759 7500 * Diamond Power Finland Oy Vantaa 020 198 3550 Dicro Oy Vihti 09 224 8820 Diesel Denmark ApS, sivuliike Suomessa Espoo 09 452 0855

154

Dingle Oy Helsinki 044 749 1000 Oy Dinos Investment Ltd. Espoo 020 796 9490 Dinworks Oy Helsinki 09 561 7710 Dircost Oy Espoo 0400 708 162 Discovery Networks Finland Oy Helsinki 020 787 0850 Distri-Consulting Oy Kirkkonummi 0500 445 586 * Dito Yrityspalvelut Oy Helsinki 010 320 3680 Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto OY Helsinki 09 681 700 Diversey Suomi Oy Turku 020 747 4200 * Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy Helsinki 09 417 6030 DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab Espoo 09 681 691 Doberman Consulting Oy Helsinki 040 553 0331 Docrates Oy Helsinki 010 773 2000

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi


Eco–Em Efkava Oy Helsinki 010 424 9100

Ekonia Oy Helsinki 09 756 2110

Eliko Oy Espoo 09 561 7670

Econova Finland Oy Ab Espoo 040 820 8180

Efla Oy Porvoo 020 47 621

Ekonomien Yrityspalvelu Oy Helsinki 09 345 5261

Elina Pankkiiriliike Oy Helsinki 020 740 4777

Oy Econtact Ab Helsinki 09 6150 7515

Efore Oyj Espoo 09 478 466

Ekonrak Oy Espoo 050 552 0663

* Elintarviketeollisuusliitto ry. Helsinki 09 148 871

eControllers Oy Helsinki 020 155 3410

Oy Egico Trading Ltd. Helsinki 09 174 166

Oy Ekotekno Ab Helsinki 09 555 320

Elisa Oyj Helsinki 010 26 000

Eco-Paronen Oy Vantaa 040 501 4391

* Eglo Finland Oy Helsinki 020 764 9820

EK-Tammi Oy Karkkila 040 705 7876

Elisa Appelsiini Oy Helsinki 09 2530 2630

* Laskentapalvelu Oy Ecotax Helsinki 09 774 4650

Egon Zehnder International Oy Helsinki 09 684 0030

* Ekval Oy Engineering Nurmijärvi 010 436 0200

Elisa Videra Oy Helsinki 010 322 6200

eCraft Etima Oy Ab Espoo 020 741 3470

EH Tuonti Finland Oy Helsinki 09 698 9629

Ekvalita Ab Helsinki 045 128 9878

Hoivakoti Elisabet ja Eemil Tuusula 010 830 3500

edec Oy Helsinki 020 765 9410

* EHMP-Engineering Oy Sipoo 050 495 1472

EL & SITE OY Helsinki 09 455 5588

Elite Varainhoito Oy Helsinki 020 775 0500

EDEL City Oy Helsinki 044 588 5209

Eigenbrodt Widni Oy Vantaa 09 7518 0500

Electrolux Professional Oy Helsinki 09 39 611

Apteekki Elixir Espoo 09 512 9080

Edelex Oy Espoo 09 8815 1850

* Eilakaisla Oy Helsinki 030 60 900

Electromatts Oy Ab Espoo 09 298 1649

Elker Oy Helsinki 010 249 1700

Eden Accounts Oy Helsinki 050 382 0281

* Eiran Isännöitsijätoimisto Oy Helsinki 09 272 7350

Elkomit ry. Helsinki 09 431 560

Edit Room Oy Helsinki 0400 860 006

EJ-Sport Toivanen Oy Järvenpää 045 133 9155

Electronic Innovations & Consulting Lohja Oy Lohja 050 382 0936

* Edita Publishing Oy Helsinki 020 45 000

EJT Espoon Jupiter-tili Oy Espoo 040 732 4539

Ed-Mark Oy Helsinki 09 682 2420

Ekahau Oy Helsinki 020 743 5910

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Edupoli Porvoo 020 51 311

Ekasalongit Avoin yhtiö Vantaa 050 353 2828

Eedi Asumispalvelut Oy Espoo 029 009 0910 Eera Oy Helsinki 020 158 8588 Eerikinkadun kulttuuriravintola Oy Helsinki 09 7517 5621 * Eerola-Yhtiöt Oy Espoo 09 8553 0445 EF Education Oy Helsinki 09 6869 2311

Fredr. Edv. Ekberg Oy Helsinki 09 681 1860 Helmer Ekblad Oy Ab Espoo 040 900 3998 EKE-Elektroniikka Oy Espoo 09 6130 3308 EKE-Finance Oy Espoo 09 613 030 EKE-Rakennus Oy Espoo 09 613 030

* Elegia Day Spa Oy Helsinki 09 666 050 Elekta Oy Helsinki 09 756 2400 Elektrokem Oy Helsinki 09 7206 5620

Ellexe Oy Ab Espoo 050 367 3976 ELLUN KANAT OY Helsinki 045 878 6557 Elmotion Oy Helsinki 040 160 8070

Elena Solutions Oy Espoo 010 400 5700

* Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Helsinki 020 70 350

Elenkhos Oy Kirkkonummi 044 330 1474

* Eloinn Oy Vantaa 0400 347 070

Eleta Talotekniikka Oy Espoo 09 5479 1141

* Elokuu Luonnontuote Oy Loviisa 019 530 153

* Elfa Distrelec Oy Helsinki 09 560 500

* Elomatic Oy Vantaa 010 395 7600

Elfa Kirena Oy Lahti 010 778 4210

Elopak Oy Järvenpää 09 415 5510

Elfhill Oy Espoo 050 64 631

Elpac Oy Vantaa 09 870 1144

* Oy Elfving Ab Vantaa 020 759 9860

EL-Parts Oy Tuusula 010 830 3000

Efecte Oy Espoo 09 2535 0400

Arkkitehtuuritoimisto Vesa Ekholm & Antero Syrjänen Oy Helsinki 010 271 0870

Henkilöstöpalvelu Efectivo Oy Helsinki 010 420 7051

Matti Eklund Oy Kerava 0400 463 820

Elgood Oy Helsinki 020 798 1140

Eltete TPM Oy Loviisa 019 51 031

Efetto Oy Helsinki 040 735 7252

Kari Eklund - DM Oy Helsinki 09 612 2720

ELG-yhtiöt Oy Nurmijärvi 020 741 3540

Eläketurvakeskus Helsinki 02 9411 2428

Efficase Oy Espoo 040 772 2129

Eko-Expert KH Oy Järvenpää 040 900 7932

Oy Eli Lilly Finland Ab Helsinki 09 854 5250

* Elämäntalo Oy Kauniainen 09 512 7127

* EFG Toimistokalusteet Oy Helsinki 09 2534 4300

Oy Eko-Form Ab Helsinki 010 239 2000

Eliaps Consulting Oy Helsinki 040 902 2485

EM Group Oy Helsinki 020 476 3550

Efima Oy Helsinki 010 470 5450

Ekomans Oy Vantaa 020 742 1850

Julkaisuosakeyhtiö Elias Helsinki 040 507 4754

EM Nordic Finland Oy Helsinki 020 728 2200

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Econocap Software Oy Vantaa 09 292 030

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

155


AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Emb–Esp EmblaCom Oy Helsinki 042 410 101

Engplan Oy Espoo 020 718 8648

Ergo-Forum Oy Helsinki 09 2522 3200

* Espoo Marketing Oy Espoo 09 8164 7230

EMC Computer-Systems Oy Espoo 020 120 2200

B. Engström Textile Agency Oy Ab Helsinki 09 685 0230

Ergorej Oy Vantaa 09 877 0970

Espoo Ringside Golf Oy Espoo 010 501 3100

EMC Talotekniikka Oy Helsinki 020 198 4640

Enior Oy Helsinki 040 861 0789

* Tilitoimisto Eri tilit Oy Helsinki 09 350 5090

Espoon Asunnot Oy Espoo 09 816 5800

EmCe Solution Partner Oy Helsinki 042 49 841

Eniram Oy Helsinki 010 843 3800

Oy L M Ericsson Ab Kirkkonummi 09 2991

Emeri Oy Kerava 09 350 5150

Oy Eniro Finland Ab Helsinki 02 9010 0100

Erikkila Oy Kirkkonummi 09 221 9050

Espoon Esittävän taiteen koulun kannatusyhdistys ry Espoo 09 855 2859

Emerson Process Management Oy Vantaa 020 111 1200

* Enkom Active Oy Espoo 09 6855 0550

Håkan Eriksson Transport Oy Ab Porvoo 019 654 595

Oy Emi Finland Ab Helsinki 09 615 4677

T.Enkovaara Tmi Helsinki 09 635 992

Eripro Oy Espoo 09 853 1225

Tilitalo Emma Oy Järvenpää 010 422 1640

Enoro Oy Helsinki 09 2532 0300

EMS Consulting Oy Vantaa 0400 896 363

Ensiferum Co Avoin Yhtiö Nurmijärvi 044 338 5055

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry Helsinki 09 613 231

Emtec Oy Espoo 0400 200 135

Ensto Oy Porvoo 020 47 621

Tilitoimisto EMU Oy Helsinki 050 530 5471

* Ensto Enervent Oy Ab Porvoo 020 752 8800

Enalte Oy Espoo 040 544 9634

Ensto Finland Oy Porvoo 020 47 621

Endeas Oy Espoo 09 8196 0110

Enter Tilit Oy Helsinki 040 518 9074

* Ende-Hitsi Oy Kirkkonummi 09 221 9370

Enterprixe Software Oy Helsinki 09 7231 6500

Endemol Shine Finland Oy Helsinki 020 741 0500

Entria Oy Helsinki 050 338 4922

* Endomed Group Oy Helsinki 09 668 9820

Envimetria Oy Lohja 019 334 565

Endotec Oy Kerava 09 274 5110

Enviroburners Oy Vantaa 020 787 1520

* Endress+Hauser Oy Vantaa 020 103 600

* AB Enzymes Oy Nurmijärvi 09 290 2250

Enease Oy Helsinki 0400 760 077

Epicor Software Finland Oy Vantaa 020 741 0850

Enercotek Oy Sipoo 09 2210 0230

* Insinööritoimisto E-PLAN Oy Vantaa 0500 594 1640

Energel Oy Vantaa 09 540 7130

EP-Logistics Oy Helsinki 09 134 4531

Energia Hoito JPS Oy Helsinki 0400 300 433

eQ Varainhoito Oy Helsinki 09 6817 8777

* Energiateollisuus ry Helsinki 09 530 520

EQT Partners Oy Helsinki 09 696 2470

Energico Oy Helsinki 09 686 6150

Oy ER Finland Ab Vantaa 09 424 2900

* Eneron Oy Espoo 044 760 0410

* Erca Tilit Oy Helsinki 09 565 1026

Enfo Oyj Espoo 020 54 321

Ergi Oy Helsinki 09 753 8005

* ENG Technology Oy Helsinki 0400 572 809

Ergo Terveyspalvelut Oy Loviisa 019 517 2000

156

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Espoon Helvi Oy LKV Espoo 040 588 800 Espoon HT-Teknocenter Oy Espoo 02 9120 0150 * Espoon Kaupunginteatterisäätiö Espoo 09 439 3550 * Espoon kaupunki Espoo 09 81 621 Espoon Keskuksen Hammaslääkärit Oy Espoo 09 805 6422

Asianajotoimisto Erlex Oy Helsinki 050 352 7712 Ernst & Young Oy Helsinki 020 728 0190

Espoon kihlakunnan taksit EKT Oy Espoo 09 813 3944

Eromanga Oy Helsinki 09 639 978

Espoon Kodit Oy Kiinteistömaailma Espoo 010 622 3200

Erottajan Apteekki Helsinki 050 367 1111

* Espoon KTK Oy Espoo 09 512 3100

Ervasti Consulting Oy Helsinki 09 8860 1756

* Espoon Laki- ja yrityspalvelut Oy Espoo 040 138 8606

* E-S Kuivaus Oy Porvoo 020 798 820

* Espoon Musiikkifestivaalit yhdistys ry Espoo 050 385 1623

Esbau Oy Espoo 09 887 0110

* Espoon Painovoima Oy Vantaa 010 666 4250

* Esbecon Oy Vihti 09 225 2260

Kiinteistö Oy Espoon palvelukartano Espoo 09 2606 4200

* Esecom Oy Vantaa 09 4130 5311 Lakiasiaintoimisto Eskelinen & Co Oy Järvenpää 09 282 001 Eskimo Baby Entertainment Oy Espoo 0400 199 881 Eskimo Finland Oy Espoo 09 477 7060 * Eskon Oy Helsinki 09 863 4161

Espoon seurakuntayhtymä Espoo 09 80 501 Espoon taidemuseosäätiö Espoo 09 8165 7512 Espoon Tennistuki ry Espoo 09 502 4700 Espoon Tili ja Tilintarkastus Oy Espoo 09 803 6629

* Esla Lasi Oy Espoo 09 541 6033

Espoon työ- ja elinkeinotoimisto HRV-palvelut Espoo 010 604 0100

Esmara Oy Espoo 040 416 7028

Espoon Yrittäjät ry Espoo 010 422 1400

Esoy Erikoissuojaus Oy Vantaa 09 879 5597

Espoonlahden Lukko ja Lasi Oy Espoo 09 819 0830

ESPA Systems Oy Espoo 040 700 2222

* Espotel Oy Espoo 09 8565 8600

Espina Oy Espoo 09 5866 0200

ES-Projektit Oy Helsinki 020 757 1600

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi


Esr–Far * Eversheds Asianajotoimisto Oy Helsinki 010 684 1300

Expeditors Finland Oy Vantaa 09 870 0880

Oy Euro Capsi Ltd Helsinki 040 723 6181

Yvonne Evertson BokföringsbyråKirjanpitotoimisto Loviisa 019 616 430

Expense Reduction Analysts Helsinki 010 548 7700

Esselte Office Products Oy Espoo 09 7510 4200

Eurobiker Oy Helsinki 09 565 6040

Evet Design Oy Vantaa 020 778 9800

Essentra Components Espoo 09 2522 1500

* Euroclear Finland Oy Helsinki 020 770 6000

Eve-Tili Oy Sipoo 050 339 5862

* Essilor Oy Helsinki 09 348 0800

Oy Eurocontact Ab Helsinki 09 135 1832

* Evianet Solutions Oy Helsinki 040 500 9886

Estacon Oy Helsinki 0400 432 432

* Eurocosmetics Oy Helsinki 09 622 9450

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy Vantaa 020 175 0170

Estek Oy Ab Espoo 010 321 1120

Euroduo Oy Helsinki 050 348 2394

Oy Evidentum Ab Porvoo 0400 714 748

* Oy Estlander & Co. Helsinki 09 612 2710

Eurohostel Oy Helsinki 09 622 0470

Evimex Oy Kerava 0400 933 699

Oy Estrella Vantaa 020 789 3680

* Euromite Ky Helsinki 0400 900 655

Ewissa-Tilit Oy Helsinki 050 529 1174

* E-Sähkö Oy Helsinki 09 870 3678

EuroPark Finland Oy Helsinki 020 790 7300

Evli Pankki Oyj Helsinki 09 476 690

Etelä-Haagan apteekki, Apoteket i Södra Haga Helsinki 09 587 2600

European Communications Engineering Oy Espoo 046 712 1130

EW-Liner Oy Espoo 09 8553 0472

* Oy Tilitoimisto Fabricius Räkenskapsbyrå Ab Helsinki 09 684 4630

Etelä-Helsingin Habita Oy Helsinki 010 585 5430

Europicnic Oy Helsinki 020 753 0620

Evolvit Oy Helsinki 020 763 1750

Isännöitsijätoimisto T. Fabritius Oy Helsinki 09 477 2511

Etelän Kirjanpitotalo Oy Helsinki 09 344 2519

Europort Oy Helsinki 09 177 071

EVRY Business Solutions Oy Vantaa 020 754 4200

* Factor Nova Oy Helsinki 010 835 8000

Etelän Rakennus Oy Vantaa 050 408 3535

* Euroports Finland Oy Rauma 02 83 121

Ecaxt AIP-Mittaus Oy Tuusula 010 617 0300

Fagerhult Oy Helsinki 09 777 1580

Etelä-Suomen Imubetoni Oy Helsinki 0400 841 158

Euroquest Oy Ltd Helsinki 040 545 2434

Exact Tools Oy Helsinki 09 4366 7520

@Fair Oy Helsinki 050 385 5472

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry. Helsinki 09 587 9800

Eurosec Oy Espoo 020 741 4680

Exchange & Broker Law Services Oy Kirkkonummi 040 708 5762

Fair Factory Oy Helsinki 09 876 1122

Etelä-Suomen Media Oy Tuusula 020 610 0100

* Euro-Service Oy Helsinki 09 755 6794

* Exclusive Logistics Finland Oy Vantaa 010 279 7900

Fair Partner Oy Lohja 019 375 7100

Etelä-Suomen Peltipojat Oy Helsinki 0400 664 974

Euro-Teli Oy Helsinki 09 389 5200

Exener Oy Helsinki 09 759 1511

* Tilitoimisto FaktaCount Oy Helsinki 010 328 4800

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry Helsinki 09 696 2110

Euro-Westhouse Oy Espoo 09 435 5100

Exide Technologies Oy Helsinki 09 4154 5590

Faktor Oy Helsinki 09 686 0960

Etelätuonti - Southimport Oy Helsinki 09 672 121

Evac Oy Espoo 020 763 0200

Exidio Oy Helsinki 09 439 3600

* Faktucon Oy Helsinki 09 454 2700

* Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Helsinki 010 553 300

Tilitoimisto Evakando Vantaa 040 439 5531

Exomi Oy Espoo 09 8568 9200

Falck Oy Helsinki 010 02 400

* Exova Metech Oy Vihti 0400 356 050

Fanax Oy Espoo 09 439 3240

Exove Design Oy Helsinki 040 592 6218

Fanny Wredes Stiftelse rs Helsinki 050 500 4773

Exove Oy Helsinki 040 558 1796

* Fantuzzi Noell Baltic Oy Loviisa 019 515 900

* Expec Information Systems Oy Helsinki 050 563 6467

Farenta Oy Vantaa 010 439 8222

Expedit A/S Filial i Finland Vantaa 020 743 3640

Markkinointitoimisto Farkas Oy Espoo 0400 566 468

ESRI Finland Oy Espoo 050 -442 0511 Kb Bokföringsbyrå Esse Tilitoimisto Ky Porvoo 019 546 457

Etiproducts Oy Ab Espoo 09 819 4440 Etola Oy Helsinki 020 76 511 ET-Pelti Oy Helsinki 0400 406 278 ET-Taloushallinto Espoo 040 844 8856

Evalua International Ltd. Oy Espoo 020 728 9080 Evantia Oy Helsinki 040 712 5060 Oy EVB Trading Ltd Helsinki 0500 306 800 Eventforum Finland Oy Ab Espoo 020 155 2990 Evermade Oy Helsinki 044 506 9891

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi

* Expericon Oy Helsinki 09 4540 0540 Experiri Oy Turku 020 155 5620 Expoin Trading Oy Helsinki 010 400 6200

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

E-Tilipalvelut Oy City Helsinki 09 612 2420

* Euler Hermes Europe S.A., Suomen sivuliike Helsinki 010 850 8500

* Exposol Oy Espoo 09 4369 3317 Express-Tilit Oy Helsinki 09 870 3255 Extra Profit Oy Espoo 044 799 2962 FA Solutions Oy Helsinki 020 711 8510 FABA Osk Vantaa 020 747 2020

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

157


AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

Far–Fin Farmasian oppimiskeskus ry Helsinki 09 612 9430

Fenno-Merec Industrial Oy Vantaa 09 350 8580

Fimentum Oy Tampere 040 703 5191

Finnair Technical Services Oy Vantaa 09 81 881

Farmcomp Oy Tuusula 09 774 4970

Fennovoima Oy Helsinki 020 757 9200

Fimet Oy Askola 019 521 6600

Finnatom Oy Helsinki 044 700 6010

Faros Finland Oy Helsinki 050 363 5659

Fenovi Oy Helsinki 020 4911

Fimmic Oy Helsinki 020 734 9130

* Finnbakels Oy Kerava 010 424 9700

Fastcon Oy Espoo 09 8520 2220

Fenser Oy Vantaa 044 500 4420

FIMX Oy Helsinki 09 6813 8640

Finn-Brit Language Centre Oy Helsinki 09 687 7020

Tili Favore Tmi Helsinki 050 534 9050

* Fenster Oy Vantaa 040 511 7353

Oy Fin Excavator Ab Vihti 040 840 7677

* Finncontainers Oy Helsinki 02 9123 4330

Fazer Food Services Oy Helsinki 020 729 6000

Ferag Suomi Oy Helsinki 09 682 4030

Fin Scan Oy Espoo 044 213 6018

FinnController Oy Järvenpää 040 760 0528

Oy Karl Fazer Ab Helsinki 020 555 3000

Fermater Oy Espoo 09 801 9144

Finanssialan Keskusliitto ry Helsinki 020 793 4200

Finncrespo Oy Helsinki 09 321 1636

Fazer Konserttitoimisto Oy Helsinki 010 422 3420

Ferrimex Engineering Oy Tuusula 09 2709 2490

Finastor Oy Vantaa 045 657 7608

Finndebet Oy Vantaa 09 851 4534

Fazer Makeiset Oy Helsinki 09 87 621

Ferring Lääkkeet Oy Espoo 020 740 1440

Finavia Oyj Vantaa 020 708 000

Finnelma Engineering Oy Helsinki 09 142 803

* Fb-Group Oy Vantaa 09 276 4640

FF-Automation Oy Vantaa 010 219 0500

Finceptum Oy Espoo 040 756 7929

Finnet-liitto ry. Vantaa 09 315 315

FCG Datawell Oy Espoo 09 571 2050

FG Finland Oy Vantaa 020 741 2222

Finepress Oy Helsinki 020 795 9730

Oy FinnFlame Ab Espoo 09 525 9360

FCG Finnish Consulting Group Oy Helsinki 010 4090

FIANT Consulting Oy Helsinki 041 458 1467

Fin-Est Accounting Oy Helsinki 040 523 3118

FinnFreight Oy Vantaa 010 322 5220

FD Group Oy Vantaa 09 825 6000

Fiare Oy Helsinki 09 586 2007

FinEst Tili Oy Espoo 045 313 8800

Finnfrost Oy Tuusula 09 838 561

Federal Express Corporation, Suomen sivuliike Vantaa 010 800 515

Fibox Oy Ab Espoo 020 778 5700

Finflo Oy Espoo 046 712 1061

FinnHEMS Oy Vantaa 010 292 2911

* FiCom ry Helsinki 09 681 2100

Finfoods.fi Oy Helsinki 09 588 5900

Finnish Freshfish Oy Kalamesta Helsinki 09 774 4110

Fidelix Oy Vantaa 09 250 1288

Fingrid Oyj Helsinki 030 395 5000

Finnish Safety Consulting Oy Helsinki 044 927 7373

Fidetron Oy Espoo 050 540 9527

Finha Trading Oy Porvoo 010 322 6950

Finnish Specialglass Oy Espoo 09 801 8450

* Fifth Element Oy Espoo 020 742 0600

Finib Oy Helsinki 09 7517 0700

Finnkino Oy Vantaa 09 131 191

Figurecraft Espoo 09 859 2707

Finital Gourmet LTD Inc Oy Espoo 040 504 9656

Finnlift Materiaalinkäsittely Oy Vantaa 09 8520 2740

Fikos Oy Vantaa 045 134 0442

Finjapro Oy Helsinki 040 167 9500

* Finnlines Oyj Helsinki 010 34 350

Filha ry Helsinki 09 454 2120

* Työttömyyskassa Finka Helsinki 09 8689 4017

Finnmap Infra Oy Helsinki 09 8565 3800

Filmark Oy Porvoo 0400 316 746

FinKo Edu Consulting Helsinki 040 250 3927

Oy Finnmatkat Ab Helsinki 030 360 300

Oy Filmkompaniet Alpha Ab Helsinki 09 562 2123

F.I.N.Konto Oy Sipoo 040 910 5596

Finn-Mesco Oy Vantaa 09 849 2700

Filterit Oy Helsinki 09 221 5560

Finland Relocation Services Oy Espoo 09 502 1220

* Finnoleum Oy Vantaa 09 3540 1140

* FIM Varainhoito Oy Helsinki 09 613 4600

Finlandia Group Oy Helsinki 020 710 7720

Finn-Opasteet Oy Järvenpää 09 279 0800

Fimatic Oy Vantaa 050 527 0627

* Finlandia-talo Oy Helsinki 09 40 241

Finnopta Oy Helsinki 09 692 2255

Fimeko Oy Helsinki 09 6962 2820

Finnair Oyj Vantaa 0600 081 881

Finnpanel Oy Helsinki 020 751 5441

Feedback Oy Helsinki 010 229 1670 Feedbackdialog Oy Helsinki 045 137 5007 * Oy Femeda Ab Helsinki 09 7510 1000 Fenestella Oy Helsinki 041 537 1758 Fenix Consulting Oy Vantaa 09 8194 6420 Fenix Sign Oy Hyvinkää 0400 604 676 Fenix Solutions Oy Turku 02 880 0180 * Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Helsinki 010 5031 Silmäasema Fennica Oy Helsinki 09 695 220 Fenno Medical Oy Vantaa 09 276 360 * Fenno Water Ltd Oy Helsinki 09 446 972 Fenno Way Oy Helsinki 010 778 9117

158

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi


Fin–Fra * Fiscales Oy Helsinki 09 682 9670

FM-International Oy FINNMAP Helsinki 09 2522 1700

FOREX BANK Itäkeskus Helsinki 020 751 2540

Finnpneumatic Oy Ltd. Helsinki 0500 501 345

* fischer Finland Oy Espoo 020 741 4660

FNE-Finland Oy Vantaa 09 4257 9202

FOREX BANK Jumbo Vantaa 020 751 2530

Finnprotec Oy Espoo 09 554 334

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy Helsinki 050 574 5099

Focus Neon Oy Kirkkonummi 040 702 0158

FOREX BANK Stockmann Helsinki Helsinki 020 751 2550

Focused Energy Oy Helsinki 050 377 5977

FOREX BANK Tapiola Espoo 020 751 2570

Focusoiva Oy Espoo 050 408 5474

FOREX Mikonkatu Helsinki 020 751 2520

Foex Indexes Oy Helsinki 09 439 1030

FOREX Nettivaluutta Vantaa 020 751 2620

K. Fogelberg Oy Helsinki 050 521 3273

Forma Casa Oy Ab Helsinki 050 501 1616

Foibe Oy Vantaa 09 851 851

Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy Vantaa 09 878 4500

Foilpak Oy Kirkkonummi 010 836 7800

Formi Oy Mäntsälä 040 567 7242

Foiltek Oy Vantaa 020 741 6580

* Formlek Oy Espoo 050 554 9149

Folk Finland Oy Helsinki 040 484 0454

* Forone Oy Hyvinkää 0400 454 123

Folksam Vahinkovakuutus Oy Helsinki 010 550 2000

Oy Forsby Gård Ab Loviisa 020 785 1350

Fondia Oy Helsinki 020 720 5400

* Onni Forsell Oy Nurmijärvi 09 276 6980

Fontana Media Ab Oy Helsinki 09 6126 1543

Aaro Forsman Oy Vantaa 09 836 6100

Food Catering Oy DDH/Kakkukeisari Helsinki 09 684 1160

* Oy Kuljetusliike Forsman Ab Helsinki 09 350 5840

Foodtec Oy Kerava 09 274 4750

Fortum Oyj Helsinki 010 4511

Footbalance System Oy Vantaa 044 016 8406

* Ab Forum Capita Oy Helsinki 09 565 7450

Footlight Ky Helsinki 09 647 225

Forum Nexi Oy Helsinki 0400 697 676

Foral Design Oy Järvenpää 09 2794 8320

Fostek Oy Nurmijärvi 040 900 4930

Forbo Flooring Finland Oy Helsinki 09 8623 0300

Foto Manner Helsinki 044 294 1157

Foreca Oy Espoo 09 668 9640

Studio Fotonokka Oy Helsinki 09 586 8200

Majoituspalvelu Forenom Oy Helsinki 020 198 3420

* Oy Fountain Park Ltd Helsinki 010 424 3000

Forepro Oy Helsinki 045 639 6081

Fourdeg Oy Espoo 040 543 0582

Foreship Oy Helsinki 020 730 9090

Foxley Consulting Oy Espoo 040 707 7286

* FOREX Bank Aktiebolag filial i Finland Helsinki 020 751 2500

FP Finance Plan Oy Helsinki 045 636 6115

Oy Finnrock Ab Helsinki 010 832 1300 Oy Finnshipping Ltd. Helsinki 09 613 081 Oy Finnstaples Ab Helsinki 09 4762 2400 FinnSweet Oy Porvoo 019 523 2294 Finn-Tips Oy Nurmijärvi 09 852 3527 * Finntrepo Oy Helsinki 09 6126 0200 FINNTYR Group Oy Helsinki 09 8563 4540 Finnvacum Oy Ab Helsinki 09 2786 2534 Finnvera Oyj Helsingin aluekonttori Helsinki 020 46 011 Finnvox Studiot Oy Helsinki 09 225 2130 Finpremium Oy Espoo 020 741 6690 Finsoffat Oy Kerava 09 279 7220 Asianajotoimisto Finsta Oy Helsinki 010 470 4004 Finstec Oy Helsinki 010 470 1470 * Fintall Oy Kirkkonummi 09 299 6640 * FinTax Ltd Oy Helsinki 09 7510 4300 * Fintax Pitäjänmäki Oy Helsinki 09 7510 4310 Fintoto Oy Espoo 020 760 500 * Fintranslations Ltd. Oy Helsinki 020 741 5660 Fioca Oy Helsinki 09 229 0020 Oy Fiocco Ab Nurmijärvi 020 752 8510 * Fira Oy Vantaa 020 198 4510 First 100 Days Solutions Oy Espoo 040 778 4589 First Rent A Car Finland Oy Ab Vantaa 020 555 2000

Fisher King Production Oy Helsinki 044 757 3000 Fiskarsin Suklaa Ky Porvoo 040 416 3827 Fitelnet Oy Vantaa 09 239 3400 Fixus Oy Vantaa 09 774 6400 F-Kustannus Oy Helsinki 020 743 9570 FL Consalting Oy Espoo 010 666 6680 Flamingospa Oy Vantaa 020 778 5200 Fleet Innovation Oy Espoo 050 495 2684 Fleet Logistics Finland Oy Helsinki 050 535 1212 Fleetlogis Oy Vantaa 044 062 2710 Flexim Security Oy Espoo 020 765 5655 * Flexo-Power Oy Porvoo 019 521 6500 Flexound Systems Oy Espoo 010 567 1770 Flextek Finland Oy Nurmijärvi 075 756 0310 Flextron Oy Vantaa 09 870 0200 Flint Group Finland Oy Helsinki 020 775 9200 Flos Edelweiss Oy Vantaa 09 754 4255 Flow Catering Oy Helsinki 040 700 8808 * Fluidcontrol Oy Vantaa 09 350 7410 Fluido Oy Espoo 06 781 2121 Fluke Finland Oy Vantaa 0800 111 862 FM Mattsson Mora Group Finland Oy Helsinki 020 741 1960 FM Talouskonsultit Nurmijärvi 050 335 0575

* Kts.lisätietoja www.kauppakamariverkko.fi

FOREX BANK Helsingin rautatieasema Helsinki 020 751 2510

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

* Finnpilot Pilotage Oy Helsinki 02 9525 3000

Framco Chemicals Oy Helsinki 044 347 2947 Franck Media Oy Helsinki 09 260 0310

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

159


Fre–Glo Freda Laskenta Helsinki 040 764 1233 Fredex Oy Sipoo 09 720 6780 Fredko Oy Ab Sipoo 010 839 1200

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

* FREJA Transport & Logistics Oy Turku 02 214 1120 * FremantleMedia Finland Oy Helsinki 020 756 7800 Fremling Oy Vantaa 0400 933 035 Fresenius Kabi AB, sivuliike Suomessa - filial i Finland Helsinki 09 428 1550 * Fresenius Medical Care Suomi Oy Helsinki 09 561 650 Fresh Fitness Oy Helsinki 050 566 3611 * Fresh House Oy Helsinki 010 322 0010 * Oy Fresta-Ravintolat Ab Espoo 0400 665 366 * Freudenberg Household Products Oy Ab (FHP) Helsinki 042 42 861

Full Time Oy - Ravintola Merimakasiini Helsinki 09 607 299 Ay Paula Funck Espoo 09 541 3072 Furuno Finland Oy Espoo 09 435 5670 FusionLayer Oy Espoo 040 824 5706 Futura Marketing - kansainvälisen markkinoinnin palvelut Oy Helsinki 02 272 7480 Future CAD Oy Helsinki 09 478 5400 Future-Port Oy Espoo 040 539 5989 Futurice Oy Helsinki 020 747 9210 * Oy Futurnova Ab Nurmijärvi 050 527 4495 Fysi Partners Finland Oy Helsinki 010 327 5220 Fysioline Fressi Oy Tampere 050 323 0341 Fyyri Oy Espoo 040 765 9933

Frictape Net Oy Vantaa 09 879 3878

Gaala Kodit Oy Helsinki 09 625 130

Friday Digital Design Oy Helsinki 040 703 1719

Gabrin Oy / GT-Auto Tuusula 050 910 0895

Ky Tilitupa Henry Friman Kb Loviisa 019 532 003

Gadlab Engineering Oy Helsinki 041 524 7171

Frivolous Oy Espoo 010 548 3800

* GAHA Consulting Oy Helsinki 0400 871 015

Fromm Pakkaus Oy Espoo 020 712 1520

* Gainer Oy Helsinki 09 2317 0700

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy Helsinki 09 278 8788

Galimatias Concept Oy Ab Helsinki 09 590 001

F-Secure Oyj Helsinki 09 2520 0700 FSM Oy Fonel Security Marketing Vantaa 020 755 9500 FSP Finnish Steel Painting Oy Vantaa 09 278 6270 * F-Tili Oy Helsinki 050 585 7337 Fuga Oy Helsinki 09 7001 8251 Fuji Finland Oy Vantaa 09 825 951 Fujitsu Finland Oy Helsinki 02 930 2302

160

Asianajotoimisto E. Galle Oy Kerava 09 274 4040 GameBook Oy Espoo 040 842 3660 Oy Gamecluster Ltd Espoo 040 767 8964 Gammadata Finland Oy Turku 044 773 1100 Gapps Oy Helsinki 045 679 4533 Garam & Vermiglio Catering Oy Helsinki 0400 980 250 Vakuutusosakeyhtiö Garantia Helsinki 020 747 9800 Oy Gard Baltic Ab Helsinki 030 600 3400

Kauppakamarin Vuosikirja

2016

Garmin Nordic Finland Oy Lohja 019 311 001

Oy Genetrade Wood Products Ab Helsinki 020 835 5196

Gartner Finland Oy Espoo 09 251 5500

Genisys Oy Helsinki 041 536 2252

GAS Systems, Finland Oy Askola 019 663 0314

Genoscoper Oy Helsinki 050 367 8282

Gasmet Technologies Oy Helsinki 09 7590 0400

* Genpro Solutions Oy Helsinki 09 755 5100

Gasolin Oy Helsinki 040 756 7042

Genpro Talotekniikka Oy Helsinki 09 755 5100

Gasre Oy Kerava 040 554 6355

* Geodis Wilson Finland Oy Vantaa 010 84 931

Gastonen Herkut Oy Kauniainen 0400 111 002

* Geomachine Oy Tuusula 09 274 6710

Gasum Oy Espoo 020 4471

Geotek Oy Espoo 075 754 1300