Page 1

#

3

september 2013

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In dit nummer

MVO

4

Pompenleveranciers

13

MVO moet uit het hart komen

15

Montferlands MKB

16

Noodzakelijk kwaad of kans?

maken lesboek

Interview Printing Partners

onderneemt maatschappelijk verantwoord

MKB Montferland Kom over de bult!


Wij zijn overal thuis

dus ook in de Liemers

Wat kunnen wij voor u betekenen? Wij zijn u graag van dienst. Dat zit in onze coรถperatieve aard. Daarom gaan wij graag met u in gesprek. Weten wat wij, als vaste waarde in de Liemers, voor u en uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

www.rabobank.nl/deliemers, (0316) 58 55 85 Samen sterker. Dat is het idee van coรถperatief bankieren.


Voorwoord van de voorzitter 3

Agenda Dinsdag 3 september Arbowetgeving in je bedrijf Locatie: Partycentrum De Dèèl Den Hamweg 1a, Loerbeek

De vakantie zit er weer op voor de meesten van ons. Het was de tijd om eens lekker uit te rusten, de ‘accu’ weer op te laden en de dingen te doen waar we normaal niet aan toe komen. Daarnaast was het ook lekker genieten van de zomerse dingen zoals o.a. barbecueën en gezellig samen met vrienden en familie borrelen. Ook is dit normaal gezien de periode waarin we weer nieuwe inspiratie opdoen, dus ik zou zeggen vol gas de laatste maanden van 2013 tegemoet. Helaas hebben ook verschillende ondernemers niet van een welverdiende vakantie kunnen genieten, gewoonweg omdat het er even niet in zat. Voor hen is er weer hoop aan de horizon, er dienen zich altijd

Dinsdag 1 oktober

weer nieuwe kansen en mogelijkheden aan. Ik ben in ieder geval blij dat jullie allemaal weer heelhuids

B2B Beurs

thuis zijn gekomen. Het thema van dit alweer 3de nummer van MKB Montferland Magazine is MVO. Ook

Locatie: Van der Valk

steeds meer iets voor MKB bedrijven, je kunt je hiermee onderscheiden van de rest, het biedt nieuwe

Impuls 2, Duiven

kansen en mogelijkheden. Nu we het toch over nieuwe kansen en mogelijkheden hebben, de adverteerders van ons blad geven alle leden de kans om hun nieuwtjes gratis te melden aan alle ondernemers in de

Dinsdag 8 oktober

gemeente Montferland. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Wij als MKB Montferland gaan ervan uit dat

Bedrijfsbezoek: Kemaru

we dit nog vele jaargangen kunnen blijven doen. We hebben hiervoor uiteraard wel de continuïteit van

Groene alternatieve energie Locatie: Majoraan 9A, Didam Dinsdag 5 november Organisatie, preventie en werving Brandweerkazerne Achterhoek-West

adverteerders nodig, dus meld je aan voor een advertentie in ons blad! De ledenstand is op dit moment 191 leden, we streven ernaar om gedurende de rest van 2013 de grens van 200 leden te halen. Dit doen we door simpelweg door te gaan met het organiseren van leuke en leerzame netwerkbijeenkomsten, maar vooral het bieden van ongedwongen mogelijkheid tot netwerken. Voor het najaar staan er weer een 4-tal bijeenkomsten gepland, kijk elders in dit blad voor data en onderwerpen. Ook staat weer een bezoek aan een kerstmarkt in Duitsland op het programma. Op veler verzoek zullen

Locatie: Zeddamseweg 77,

we dit jaar eerder vertrekken, zodat ook de dames de kans krijgen

‘s-Heerenberg

om de markt daadwerkelijk te bezoeken. Meer informatie volgt hier binnenkort over. Een club van 9 volhouders sport op dit moment elke

Dinsdag 3 december

woensdagochtend bij Aerofitt in Didam. Ook dit is MVO, je eigen fitheid

Workshop Whiskey/Kerststuk

als ondernemer is erg belangrijk. Er is nog plaats voor meer MKB

Locatie: Café De Gracht

collega’s. We hebben al enkele honderden liters zweet daar gelaten.

Marktstraat 1, ‘s-Heerenberg Namens het bestuur wens ik een iedere weer goede zaken en tot ziens. Donderdag 12 december

Edwin Sap

Kerstmarkt Dortmund

Voorzitter MKB Montferland

Inhoudsopgave Voorwoord

3

Agenda

3

Redactioneel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

4

Bijeenkomst Oktober-December

9

Column Betere vitaliteit door MVO

19

BBQ MKB Montferland

11

Ledennieuws

21

Het goede voorbeeld

13

B2B

21

MVO Ondernemers

16

Colofon

25


coverstory

MVO: Noodzakelijk kwaad of kans?

4

Door Karin van der Velden

Het bewustzijn van de effecten van ondernemen op mens en milieu dateert uit de jaren 70 (Club van Rome). De film van Al Gore (An inconvenient truth) uit 2006 zorgde internationaal voor meer focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen grote bedrijven,

Planet

maar ook steeds meer MKB bedrijven zijn zich bewust van de kansen die MVO biedt.

Environmental Protection

People

Corporate Social Responsibility (CSR)

“Bedrijven die niet uit zichzelf verantwoordelijkheid nemen, zullen de komende jaren geconfronteerd worden met internationale richtlijnen en juridische principes”, zegt MVO Nederland.

Profit

Generation of continuous business earnings

Wat is MVO? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat over verantwoordelijkheid nemen voor people, planet en profit. Bij keuzes die een bedrijf maakt, moet rekening gehouden worden met het milieu, mensen (personeel, klanten, leveranciers en andere stakeholders) en de bijdrage aan de samenleving. Niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar in de hele keten. Andere termen die worden gebruikt zijn duurzaam ondernemen of de internationale term sustainability. Daarbij gaat het vooral over de milieukant.

Waarom MVO? Het beperken van de schaarste van grondstoffen, opwarming van de aarde en het respecteren van mensenrechten zijn aspecten die ten grondslag liggen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Aan een leefbare planeet zal iedereen een steentje moeten bijdragen. De ene ondernemer zal daarbij vanuit eigen normen en waarden meer gedreven zijn dan de andere. Stakeholders (belanghebbenden, zoals aandeelhouders en klanten), kunnen aangeven belang te hechten aan MVO. Klanten kunnen zelfs eisen dat een leverancier aan bepaalde normen op dat gebied voldoet. MVO biedt bedrijven ook kansen die in geld kunnen worden omgezet, zoals een efficiënte bedrijfsvoering, tevreden personeel of positieve berichtgeving in de pers.

People Moderne technologie maakt Het Nieuwe Werken mogelijk. Niet langer van 9 tot 5 op een kantoor, met de daarbij behorende reistijd, maar op flexibele tijden werken, vaak vanuit huis. Voor de maatschappij betekent dat minder files en minder kilometers, dus minder CO2-uitstoot. Natuurlijk zijn er randvoorwaarden. Een goede flexibele werkplek en beschikbaarheid over alle relevante bedrijfsgegevens zijn nodig om het werk goed te kunnen uitvoeren. De organisatie moet leren resultaatgericht te denken. Een medewerker is niet langer acht uur per dag aanwezig (met alle bijbehorende onderbrekingen), maar moet een bepaalde hoeveelheid werk voor een bepaalde tijd gerealiseerd hebben. Het gevoel van vrijheid maakt de werknemer gelukkiger. Voor de werkgever betekent het minder ziekteverzuim en een verhoging van de arbeidsproductiviteit van medewerkers.


coverstory

5

Certificering Er zijn diverse keurmerken die duiden op verantwoorde productie. Fairtrade, Milieukeur en ‘Ik kies bewust’ zijn keurmerken die uit het oogpunt van sales/marketing in het leven zijn geroepen, mede als rechtvaardiging en verduidelijking voor een hogere prijs. Steeds meer bedrijven hebben op hun website een tab MVO. Daarmee laten ze zien dat ze een aantrekkelijke werkgever zijn en zich inspannen voor het milieu en goede doelen. Het aantal MVO jaarverslagen neemt toe bij grote bedrijven maar ook steeds meer bij MKB ondernemingen, als aanvulling op het financiële jaarverslag. Bedrijven bepalen hiermee zelf welke informatie wordt gedeeld. Goedkeuring aan dit jaarverslag door een externe partij (een accountant of certificeringsinstelling) geeft hieraan een objectief karakter.

Planet Ongeveer de helft van onze dagelijkse boodschappen bevat palmolie. Op het etiket vaak genoemd als ‘plantaardige olie’. 42% van de gebruikte plantaardige oliën en vetten is palmolie, verwerkt in voedingsmiddelen, zoals margarine, soepen en sauzen, maar ook in cosmeticaproducten en biobrandstof. Tropisch regenwoud maakt plaats voor palmolieplantages. Producenten onteigenen grond van de inheemse bevolking en schenden de rechten van lokale arbeiders. De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie streeft ernaar dat eind 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam geproduceerd wordt. De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) reikt certificaten uit aan palmolie die voldoet aan een aantal voorwaarden op het gebied van milieu, sociale wetgeving en transparantie. Telers, producenten en verwerkers van palmolie werken samen aan een duurzame keten.

Net zoals voor kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid, zijn er ISO richtlijnen voor MVO. Een Quick Scan gebaseerd op internationale MVO-richtlijnen laat zien waar het bedrijf staat. Op basis van deze Quick Scan kan een plan van aanpak worden gemaakt, waarin verdere keuzes en prioriteiten worden vastgelegd. NEN ontwikkelde een zelfverklaring 9026, waarmee organisaties kunnen laten zien dat zij de principes en richtlijnen van ISO 26000 toepassen. De MVO Prestatieladder®, die is opgesteld door enkele certificeringsinstellingen, laat zien op welk niveau een bedrijf zich bevindt. Niveau 1 wil zeggen dat een bedrijf de voorbereidingsfase heeft doorlopen en een nulmeting heeft uitgevoerd. Op niveau 2 is een continu verbeterproces gestart en op niveau 3 voldoet een bedrijf aan een haalbaar niveau voor de bedrijfstak waarbinnen zij werkzaam is. De CO2 Prestatieladder® is ontwikkeld door ProRail en wordt steeds meer gebruikt bij aanbestedingen, om bedrijven te stimuleren hun eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen.


Toegangscontrole Proximity P serie lezers

k

k met Switch2 rd met een wit angende fronn installateurs. maten.

ontrol unit uitachtergronden eekt vanuit het gemakkelijk is

zer te houden. ol unit de toen verleend of oene LED. Als

• • • • •

deursloten Elektrische deursloten systemen Toeganscontrole systemen Zorgsector Cilinder sluitplannen sluitplannen CCTV

Brondool is al jarenlang een begrip op het gebied van elektrische deursloten. Ons bedrijf is sterk op innovatieve ontwikkelingen en technische verbeteringen gericht. Vandaar dat we naast de sloten, nog tal van aanvullende producten en diensten bieden.

84

Bruningweg 11 Postbus 5110 6802 EC Arnhem

tel. +31 (0)26 36 11 220 info@brondool.nl www.brondool.nl

specialiteiten bij bakkerij braam

RONDJE MONTFERLAND De enige echte en door ons zelf ontworpen broodsoort (E-nummer vrij)

PUUR BRAAM


coverstory

MVO: Noodzakelijk kwaad of kans?

Communicatie Bij grote ondernemingen wordt MVO door marketeers gebruikt als onderscheidende factor. Kleinere MKB-bedrijven en zelfs ZZP-ers ondernemen vaak maatschappelijk verantwoord, zonder dit als zodanig te benoemen. Integer zaken doen, zorg voor medewerkers, sponsoring van lokale verenigingen en goede doelen en besparen op energie wordt door deze ondernemers als vanzelfsprekend onderdeel van ondernemen gezien en niet gecommuniceerd. Communicatie over MVO zorgt voor meer betrokkenheid van klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden. Communicatie over MVO als doel op zich heeft echter een averechts effect. Transparantie en oprechtheid zijn sleutelwoorden. En dat helpt de ondernemer dan weer om met een open en kritische blik naar de eigen bedrijfsvoering te kijken.

ProďŹ t MVO wordt eerder geassocieerd met kosten dan met winst. Toch zijn er, door verantwoord te ondernemen, mogelijkheden om al op korte termijn winst te behalen. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiĂŤntere bedrijfsvoering. Bedrijven die actief zijn op het gebied van MVO hebben een streepje voor bij kredietverleners en kunnen voor subsidies in aanmerking komen. Goodwill, betrokkenheid van medewerkers, kwaliteit en trots zijn niet direct in geld uit te drukken, maar dragen bij aan een winstgevende bedrijfsvoering. Het is dus verstandig om MVO-activiteiten intern en extern te communiceren.

7 principes zelfverklaring NEN 9026 1. Verantwoordelijkheid Een organisatie moet verantwoordelijkheid nemen voor de impact van haar bedrijfsactiviteiten op de maatschappij en het milieu

2. Transparantie Een organisatie moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken over haar keuzes en activiteiten en de effecten die ze heeft op de maatschappij en het milieu.

3. Ethisch gedrag Een organisatie moet zich integer en eerlijk gedragen en zorg dragen voor mensen, dieren en het milieu.

4. Respect voor de belangen van stakeholders Een organisatie moet in haar bedrijfsvoering rekening houden met de belangen van stakeholders.

5. Respect voor de wet 6. Respect voor internationale gedragsnormen 7. Respect voor mensenrechten

7


ZONNEN VANAF € 4,50

✲ ✲ ✲ ✲

UW ADRES VOOR

✽ Mobiele ZONNEN VANAF €badkamers 4,50

Zonnestudio

Schoonheidssalon

✽ Mobiele toiletwagens ✽ Plaszuilen ✽ Koelaanhangwagens

✲ Zonnestudio Giftshop ✲ Schoonheidssalon www.beautyandsun.nl www.sanicompany.nl ✲ Nails42b Wilhelminastraat Hogenendseweg 19 6942 BM DIDAM 6942 DS DIDAM ✲ Giftshop 06-20423033 06-22188859 Nails

Openingstijden: Maandag-vrijdag 10.0021.00 Weekenden 10.00-19.00

UW A

✽ ✽ ✽ ✽

Mo

Mo

Pla

Koe

Particuliere en zakelijke

klanten www.beautyandsun.nl www.s Voor privé-feest of evenement Wilhelminastraat 42b Ideaal bij bouw of verbouwingHogen 6942 BM DIDAM 6942 06-20423033 06-22

Openingstijden: UW ADRES VOOR ✲ Zonnestudio Maandag-vrijdag ✽ Mobiele badkamers10.00✲ Schoonheidssalon ✽ Mobiele toiletwagens ✲ Nails 21.00 ✽ Plaszuilen ✲ Giftshop ✽ Koelaanhangwagens Weekenden 10.00-19.00 ZONNEN VANAF € 4,50

Lichtenhorststraat 19 6942 GS Didam

Tel.: 0316 - 224 411 www.buffetservicedidam.nl info@buffetservicedidam.nl

www.beautyandsun.nl Wilhelminastraat 42b 6942 BM DIDAM 06-20423033

www.sanicompany.nl Hogenendseweg 19 6942 DS DIDAM 06-22188859

Openingstijden: Maandag-vrijdag 10.0021.00 Weekenden 10.00-19.00

Particuliere en zakelijke klanten Voor privé-feest of evenement Ideaal bij bouw of verbouwing

Partic klante Voor Ideaa


bijeenkomst 8 oktober - Bedrijfsbezoek

Bijeenkomsten oktober-december

9

Kemaru

Een trotse Eef Scholten zal tijdens deze MKB-bijeenkomst zijn bedrijf laten zien. Acht jaar geleden nam hij de beslissing voor zichzelf te beginnen. Het inventariseren van risico’s, advisering en het installeren van speciale valbeveiligingssystemen voor het werken op hoogte waren toen de kerntaken van Kemaru. Drie jaar geleden werden de activiteiten uitgebreid met verkoop en installatie van zonnepanelen. Nu staat er een bedrijf, met daaronder 6 werkmaatschappijen en met ca. 35 medewerkers, dat zich gespecialiseerd heeft in energiebesparing in de breedste zin van het woord. En het bedrijf groeit nog steeds. Eef werkt nu aan het opzetten van een landelijk servicepunt, waarbij monteurs direct paraat staan bij storingen. Energiebesparing zal ook het thema zijn op 8 oktober. Eef heeft deskundigen uitgenodigd, die zullen vertellen over het verkrijgen van subsidies, MVO in het algemeen en het analyseren van de energierekening. En dat laatste helpt je om te beoordelen waar je kunt besparen. Kemaru - Majoraan 9a - 6942 SB Didam - 0316-291220 - www.kemaru.nl - info@kemaru.nl

5 november -

Brandweer Montferland

Na de MKB-bijeenkomst van december 2012 over veiligheid hadden veel ondernemers nog vragen over brandveiligheid. Hoe kun je risico’s zoveel mogelijk beperken? Tijdens de bijeenkomst van 5 november zullen we een bezoek brengen aan de brandweerkazerne in ‘s-Heerenberg. Daarbij zal nader worden ingegaan op het onderwerp risicobeheersing. Na de gemeentelijke herindeling zijn de korpsen Didam en Bergh samengevoegd in Brandweer Montferland. De nieuwe organisatie zal worden toegelicht. Van de 27.000 brandweerlieden in Nederland werken er slechts 4.500 beroepsmatig, de rest is vrijwilliger. Medewerking van de werkgever is bij deze inzet van groot belang. Maar wat houdt het in en hoeveel tijd kost het? Er wordt antwoord gegeven op deze vragen. En er wordt ook verteld over de voordelen die het voor een bedrijf heeft, als er een brandweerman of -vrouw werkt. Locatie: Brandweerkazerne Achterhoek-West - Zeddamseweg 77 - 7041 CN ‘s Heerenberg - www.brandweermontferland.nl

3 december - Whisky

proeven en Kerstarrangement maken

Met de Kerstdagen in het vooruitzicht staat de netwerkbijeenkomst van 3 december in het teken van gezelligheid. Deze avond kunnen leden en introducees kiezen tussen het maken van een kerstarrangement en het proeven van whisky. Whisky-expert pur sang Henri Goossen laat u de intrigerende wereld van whisky ontdekken. Henri onderwijst, entertaint en vermaakt, zodat u aan het eind van de avond hoe dan ook met een glimlach om de lippen zult vertrekken. Whiskydrinken is emotie gecombineerd met passie. Tijdens zijn betoog zijn historie, humor en kennis van land en volk de rode draad (www.goossenwhisky.com). Onder de creatieve leiding van het team van Bloembinderij De Ank kan deze avond een kerstarrangement gemaakt worden. In een kleur en stijl die in elk interieur past. Met vers kerstgroen als Taxus en Pinus, van het eigen groencentrum van De Ank, zult u er zeker lang van kunnen genieten (www.deank.nl). Locatie: Café en Zalencentrum de Gracht Marktstraat 1 - ‘s-Heerenberg - www.degracht.com


Totaal advies voor:  Bedrijven  Zzp-ers  Particulieren  Verenigingen en Stichtingen

je e do

en m sa

en m Loeters Assurantiën: ne Bas r e  Volledig onafhankelijk nd

O

  

Transparant Professioneel Betrouwbaar

Assurantiebemiddeling & Risicomanagement Haaghweg 5b 6942 GP Didam www.basloeters.nl bas@loeters.nl 0316-241343 06-33636171

Totaal advies voor:  Bedrijven  Zzp-ers  Particulieren  Verenigingen en Stichtingen

je e do

en m sa

en m e Bas Loeters Assurantiën: n r  Volledig onafhankelijk nde

O

Assurantiebemiddeling & Risicomanagement Haaghweg 5b 6942 GP Didam www.basloeters.nl bas@loeters.nl 0316-241343 06-33636171

  

Transparant Professioneel Betrouwbaar


bijeenkomst

11

4 juni - BBQ MKB Montferland De derde barbecue van MKB Montferland was weer erg gezellig. Het weer was mooi genoeg om de hele avond buiten te blijven en er was een enorm grote opkomst. Zoals vanouds was de barbecue prima verzorgd door Gasterije De Heereboer in Zeddam. Bij de veiling van het “eerste vaatje haring” waren de ondernemers zo enthousiast dat er zelfs een tweede vaatje werd geveild. Toon van den Berg uit Didam stelde de haring hiervoor ter beschikking.

Twee winnaars

Haring voor Zorgcentrum Gertrudis

Ondernemers konden gedurende een vooraf bepaalde tijd € 5,- of een veelvoud

Op 20 juni konden de bewoners van Zorgcentrum Gertrudis

daarvan deponeren. Degene die bij het afgaan van de wekker als laatste een

genieten van de haring, die werd uitgedeeld door Jan Willem en

bedrag doneerde was de winnaar. De tijd was te snel voorbij, voor het goede doel

Frank. Door het slechte weer van de laatste

hadden de leden van MKB Montferland meer geld over. Jan Willem Kuster van

maanden, werd de vangst van de

Jawiku Partyverhuur won het eerste vaatje en Frank Gesthuizen van Feest in

eerste Hollandse Nieuwe

Montferland het tweede. In totaal bracht de veiling € 1410,- op.

uitgesteld. De bewoners van Gertrudis weten wat

Opbrengst voor Kolstedeschool in Beek De opbrengst van de veiling gaat naar de Kolkstedeschool in Beek. Met het

uitstel is, want ze wonen langer dan gepland tijdelijk in Ulft.

oog op de fusie met de Martinusschool in Loerbeek en aandacht voor het Techniekpact, dat onlangs tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs werd

Ze hopen in het voorjaar van

gesloten, is de school van plan materiaal aan te schaffen waarmee kinderen

2014 terug te keren naar het

op speelse en leerzame manier in contact kunnen komen met techniek. Er

nieuw gebouwde zorgcentrum

zijn nu maar liefst ruim 63.000 vacatures in technische beroepen, dus het is

in ‘s-Heerenberg.

belangrijk jeugd te interesseren voor techniek.


Gesamt_153x233_NL_4c

11.11.2008

15:07 Uhr

Seite 1

Pompen, ledigen, mengen, circuleren, doseren

Communicatie & Commercie Voor commerciële communicatie; websites, flyers en brochures, persberichten en correspondentie.

Wil je een gratis scan van je website op tekst en inhoud? Neem dan contact op!

Karin van der Velden Spoorstraat 26 | 6942 ED Didam | 0612022395 karinvandervelden@upcmail.nl www.tekstenco.info

i n f o @ f l u x - p o m p e n . n l · w w w. f l u x - p o m p e n . n l

Tel.: 06 - 51 57 93 29

www.vanvurendienstverlening.nl

Van Vuren Schoonmaak Facilitair en Dienstverlening is al sinds 1989 een vakkundige onderneming op het gebied van reguliere schoonmaak, gevelreiniging, vloeronderhoud en facilitaire dienstverlening Wij onderscheiden ons door duidelijke communicatie met onze opdrachtgevers, directe aanpak, hoog werktempo en deskundigheid. Ons doel is het leveren van kwaliteit, afgestemd op de wensen, doelstellingen en het budget van onze opdrachtgevers. Onze specialisten staan klaar om voor u de klus te klaren!! Want goed onderhoud leidt tot behoud!

Diensten die wij leveren: - Reguliere schoonmaak - VSR kwaliteitscontrole - Gevelreiniging - Vloeronderhoud - Glasbewassing - Haccp reinigingen (dieptereinigingen) - Terrein en tuin onderhoud - Interne verhuizingen - Huismeester/handyman - Verhuur Hoogwerker - Reinigen Brand/Roetschade - Graffiti verwijderen Door onze ruime ervaring vinden wij samen met u als opdrachtgever altijd een passende oplossing voor uw onderhoudsvraag.

Demani Sales: een verlengstuk van uw verkoopteam


Pompenleveranciers maken lesboek voor MBO

redactioneel

13

In Nederland zijn meer dan 675.000 mensen werkloos. In de technische sector zijn er op dit moment 64.000 vacatures. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs hebben de handen ineengeslagen en op 13 mei jl. het techniekpact gesloten. Daarmee willen ze ervoor zorgen dat het onderwijs beter bij de vraag op de arbeidsmarkt aansluit. MKB-ondernemer Mario Doornenbal van Flux Pompen nam zelf initiatief om wat aan dit probleem te doen door het maken van flitsend lesmateriaal. Op 5 juni jl. werd het boek “I like Pompen” gepresenteerd. Het boegbeeld van het techniekpact, Paul de Krom, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Toen Mario lesstof voor het MBO over pompen onder ogen kreeg, wist hij dat je daarmee jongeren niet voor het vak zult interesseren. “Als je het met de auto industrie zou vergelijken, zit je met deze stof nog in het tijdperk van het aanslingeren”, was zijn mening. Mario Doornenbal is iemand die altijd in kansen denkt en hij nam direct actie. Samen met MKB-collega Charl Stapelbroek van Speck Pompen stond Mario 5 jaar geleden ook al aan de wieg van een branchevereniging voor pompleveranciers, de Vereniging Contactgroep Leveranciers Pompen (CLP). De vereniging heeft als doel het kennisniveau van de leden te bevorderen en een platform te zijn voor onderlinge contacten. Mario wist zijn CLP-collega’s enthousiast te krijgen voor zijn initiatief om zelf lesmateriaal te maken. Alle leden leverden onafhankelijke informatie aan over pompen en het gebruik ervan en daarmee werd het boek samengesteld. De leden van de Vereniging CLP dragen zelf alle kosten. Van het ontwikkelen tot en met het drukken en verspreiden van het boek. Het boek wordt kosteloos aan het MBO ter beschikking gesteld en is zowel in gedrukte vorm als digitaal verkrijgbaar. De politiek heeft inmiddels enthousiast gereageerd op het initiatief. Ook omdat niet eerst werd aangeklopt voor subsidie. Mario heeft de VVD-fractie in Den Haag inmiddels uitgelegd hoe zijn initiatief vorm kreeg. Diverse MBO-scholen hebben de boeken aangevraagd en starten het nieuwe schooljaar met de nieuwe lesstof. Mario en zijn collega’s bewijzen met dit initiatief nog maar weer eens dat het MKB de draaiende motor is van de Nederlandse economie. Via de link http://www.vereniging-clp.nl/clp-pompenboek.html is het boek te bekijken.


interview

15

MVO moet uit het hart komen Interview met Susan Koenders, algemeen directeur Printing Partners Milieuvriendelijk drukken en werken met FSC-papier gebeurt al jaren in drukkerijen. CO2-neutraal produceren is een belangrijk aspect in het milieubeleid van Printing Partners. Maar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat voor de drukkerij uit Doetinchem verder. Algemeen directeur Susan Koenders vertelt hoe daaraan vorm wordt gegeven

Susan Koenders is directeur van het bedrijf en sinds 1 juli zijn Monique Bruil (adjunctdirecteur key-accounts) en Sylvia Melis (adjunctdirecteur sales) aan het managementteam toegevoegd.

Wat betekent MVO voor Printing Partners? MVO staat ook voor Mens Vriendelijke Organisatie. Medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers maken het verschil bij het ethisch verantwoord zaken doen. Dat geldt voor onze samenwerking met het uitgebreide netwerk van leveranciers en klanten, maar ook voor het klaarstaan voor de medemens. MVO mag niet beperkt blijven tot een sticker op de deur, maar moet uit het hart komen. Terwijl we met iemand in Tokyo chatten, kennen we soms onze eigen buren niet. Daarom kennen we bij Printing Partners vrijwilligersdagen. Elke medewerker krijgt elk jaar een vrije dag, die met werkzaamheden voor een goed doel wordt ingevuld. Activiteiten voor de voedselbank, met senioren of mensen met verstandelijke beperking geven de ontvanger, maar ook onze medewerkers veel plezier. Omdat veelal ouderen en vrouwen vrijwilligerswerk doen, wordt de inzet van onze jongere en mannelijke collega’s als een extra verrassing ervaren.

Hoe toont Printing Partners maatschappelijke betrokkenheid aan? In 2012 werd Printing Partners gecertificeerd volgens de NEN zelfverklaring ISO 26000. Daarmee tonen we aan dat we op 7 belangrijke punten voldoen aan internationaal bepaalde MVO richtlijnen (zie pagina 7).

Drukkerijen zijn zwaar getroffen door de crisis, hoe staat het ervoor bij Printing Partners? In oktober bestaat Printing Partners 25 jaar. We zijn begonnen als enveloppenspecialist, maar mede op verzoek van klanten zijn onze activiteiten de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Door “out of the box” te denken, ontstaan door de crisis juist kansen. Wij bieden nu een complete dienstverlening, van opmaak tot verzending. Dat doet we voor onze grote klanten, zoals Center Parcs, maar ook voor de slager om de hoek. Daarbij is ontzorgen het sleutelwoord en zijn kwaliteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid vanzelfsprekend.


ondernemers 16

Montferlands MKB onderneemt maatschappelijk verantwoord Door Natasja Scheerder

Zorgvuldig en zuinig omgaan met energie, de natuur en met je medewerkers, bewust je inkopen doen en werken met ‘eerlijke’ producten, ondersteuning van verenigingen en goede doelen. Het zijn allemaal voorbeelden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO wordt voor steeds meer bedrijven een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering. Zo ook in Montferland. Willekeurig bezochten we een drietal bedrijven in de gemeente, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Maar we hadden ook zo bij tien andere ondernemers kunnen binnenlopen. Markant Outdoorcentrum in Braamt, Dongelmans Chocolaterie & Banketbakkerij in Zeddam en het Didamse Kemaru laten echter goed zien hoe divers MVO kan zijn.

Kemaru Dat Eef Scholten met Kemaru Beheer BV zeer maatschappelijk verantwoord onderneemt, is voor iedereen duidelijk. Door de verkoop en installatie van onder andere zonnepanelen, -boilers en energiezuinige verlichting stelt het bedrijf niet alleen zichzelf, maar ook anderen in staat om op een duurzame manier om te gaan met energie. Voor Scholten was de uitbreiding van zijn handel met deze producten echter vooral een manier om zijn bedrijf te laten groeien. “Tot zo’n twee en een half jaar geleden was dakveiligheid onze core business”, zegt Scholten. “We maken risico-inventarisaties en zorgen ervoor dat mensen veilig het dak op kunnen. Dat hebben we uitgebreid met activiteiten die hierop goed aansluiten. Met de verkoop, installatie en het onderhoud van zonnepanelen en energiezuinige verlichting hebben we nu een breed pakket aan producten in huis, dat prima bij elkaar past.” Voor Scholten zit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dan ook vooral in het bieden van een arbeidszekere toekomst voor zijn personeel. “Waar het mij vooral om gaat, is dat ik de jongens aan het werk en van de straat houd. Wie wat in zijn mars heeft, krijgt bij mij een kans. Aan wethouder Rob Visser heb ik bijvoorbeeld laten weten dat ik vijf werkplekken wil aanbieden aan mensen die al langere tijd werkloos zijn. Herintreders, jongeren, maar ook mensen op leeftijd”, vertelt Scholten. “Daarbij steek ik ook veel tijd en energie in de groei van mijn personeel. We leiden ze intern op, begeleiden ze in het proces, hebben veel aandacht voor veilig werken, maar zijn ook geïnteresseerd in hun privéleven. Zij zijn immers het hart van mijn bedrijf en alleen samen kunnen we aan de toekomst werken.”

Dongelmans Sinds Marijke en Jos Berntsen in 1994 Dongelmans Chocolaterie & Banketbakkerij in Zeddam overnamen, werken ze alleen maar met eerlijke producten. De chocolade, waar tachtig procent van het bedrijf op draait, wordt ingekocht bij het Belgische Callebaut. “Callebaut heeft in 2012 het Growing Great Chocolate-programma opgestart, waarmee het bedrijf een duidelijke keuze maakte voor de inkoop van duurzaam geteelde cacao”, zegt Jos Berntsen. “Callebaut streeft ernaar om van cacaoteelt een duurzame inkomensbron voor West-Afrikaanse boeren te maken. Door deze boeren te steunen, kunnen ze meer cacaobonen van beter kwaliteit kweken en daarmee hun toekomstige oogst garanderen. Bovendien wordt er een eerlijke prijs voor de cacao betaald, waarmee we de levenskwaliteit van de boerengezinnen verhogen.”


ondernemers

‘Zuinig omgaan met energie, natuur én (je) mensen’

17

Voor Dongelmans is dan ook niet alleen de kwaliteit van de producten van Callebaut belangrijk, maar ook de maatschappelijk verantwoorde manier waarop de cacao is geproduceerd. “Jaarlijks gaan er duizenden kilo’s chocolade door onze vingers. We willen niet dat die uit een land komt waar de boeren er niks aan overhouden”, vertelt Berntsen. “Onze chocolade is daardoor wel wat duurder, maar er zit ook meer cacao in en een andere wereld achter. We willen alleen een product verkopen waar we volledig achter staan.” De chocolade wordt door Dongelmans op geheel ambachtelijke wijze verwerkt tot bonbons en chocolaatjes. De machines zijn er alleen om ervoor te zorgen dat de chocolade op temperatuur blijft. “Ook de productie van onze chocolade proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. We letten onder andere op ons energieverbruik en scheiden zoveel mogelijk ons afval. Tijdens de productie gaat er echter ook wel eens een bonbon stuk. De restjes gooien we niet weg, maar smelten we om. Door melk, wit en pure chocolade samen te voegen en er wat drank bij te doen, maken we bijvoorbeeld een heerlijke walnootwhisky bonbon. Zo maken we van de nood een deugd.”

Markant Outdoorcentrum Voor Michiel Pöpping van Markant Outdoorcentrum hoort Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de aard van zijn bedrijf. De ligging in de natuurlijke omgeving en de dienstverlening in de vorm van outdooractiviteiten, evenementen en zomerkampen zijn onlosmakelijk verbonden met de MVO-gedachte. “We proberen ons bedrijf hier zo goed mogelijk in harmonie met de omgeving neer te zetten”, laat Pöpping weten. “Ons centrum ligt naast een ecologische verbindingszone. Als begrenzing van ons terrein hebben we daar niet gekozen voor een hekwerk, maar voor een sloot. Zo kunnen hier onder andere ook de reeën wateren en zijn we geen blokkade voor de jaarlijkse paddentrek.” Markant Outdoorcentrum is een outdoorlocatie waar allerlei outdooractiviteiten worden georganiseerd in de breedste zin van het woord. Van mountainbike trails en beachgolf tot kano- en GPS-tochten, van bedrijfsuitjes en kinderfeestjes tot theater- en zomerkampen. Daarnaast maakt het centrum gebruik van de omgeving en biedt het ook elders outdooractiviteiten. “We maken bij onze activiteiten gebruik van de natuur en de omgeving, Dan moet je daar ook zo zuinig mogelijk mee omgaan”, vindt Pöpping. Door deze duurzame manier van werken, behoort Markant outdoorcentrum tot de eerste lichting buitensportbedrijven in Nederland die de Gouden Green Key Buitensport heeft ontvangen. Bedrijven komen voor een Gouden Green Key in aanmerking als ze serieus bezig zijn met duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast is zorg voor de natuur en het milieu belangrijk. “De Green Key sluit goed aan bij de ontwikkeling van ons outdoorcentrum”, zegt Pöpping. “Met onze natuurlijke locatie, ecologische gebouwen en het intern managementsysteem op het gebied van veiligheid en duurzaamheid hebben we al veel aandacht voor MVO. In de toekomst willen we dat echter nog verder ontwikkelen. Een wens is bijvoorbeeld om een energieneutraal ontvangstgebouw neer te zetten met zonnepanelen en goede voorzieningen voor het personeel. Maar we willen ook meer samenwerken met scholen en maatschappelijke organisaties. Zodat we ook daar ons steentje kunnen bijdragen aan een betere samenleving.”


v i e r m e t o n s h e t b u i te n l e ve n !

Een bezoek aan onze binnen- en buitenshowroom van maar liefst 500 m2 is een belevenis ®

Henri en Petra Berentsen Wilhelminastraat 116a, 6942 ET Didam Tel: 0316 29 72 00 comfort Tel: 0316 29 72 02 beveiliging

altradi.nl altradi-beveiliging.nl O O K U W PA R N T N E R I N B E V E I L I G I N G

Veiligheidsdeuren Rolluiken/rolhekken Schaarhekken/rampalen Garagedeuren/Maatwerk Somfy draadloos beveiligen

NEW AND MORE...

DOORDACHT BETERE ICT OPLOSSINGEN VOOR HET MKB

COLLECTION

Beheer Onderhoud Beveiliging

NEW SEASON

Cloudoplossingen Hardware

KOOPZONDAGEN; CHECK WWW.JK-ABS.NL

Software Backup online

GRATIS ADVIESGESPREK

Trainingen Bieslook 2e • 6942SG Didam

www.doit.eu

@doit_bv

ONDER DE TOREN 4-6 DIDAM 0316-224844 WWW.JK-ABS.NL


Betere vitaliteit door MVO

column

19

Voor het schrijven van deze column ben ik me nader gaan verdiepen in het fenomeen MVO. Ik had grofweg wel een idee wat het inhield, maar al lezende ging er toch een wereld voor mij open! Welke link valt er te leggen met het thema vitaliteit? Voor mij betekent MVO: alle bedrijfsactiviteiten die ertoe leiden dat de maatschappij er als geheel op vooruit gaat. Dat leidt automatisch tot minder acceptatie van “ikke,ikke-en-laat-de-rest-maar-stikken” consumptiementaliteit. Daarnaast is het ook een basishouding voor duurzaam werken: geen roofbouw op resources en met aandacht en respect voor mens en milieu. Binnen deze kaders blijft het belangrijk om een goed bedrijfsresultaat neer te zetten om de continuïteit voor het bedrijf en haar werknemers te kunnen waarborgen.

Maar wat is dan de link met vitaliteit? Zowel voor ondernemer als werknemer is aandacht hebben voor persoonlijke vitaliteit heel MVO. Voor mij is het logisch dat vitale mensen een positief effect hebben op de maatschappij. Heb je aandacht hiervoor, dan ben je in mijn ogen zeer verantwoord bezig. Aandacht hebben voor je eigen vitaliteit is niet moeilijk. Enkele voorbeelden: • Zorg dagelijks dat er werkzaamheden op je agenda staan waar je energie van krijgt. Hier bedoel ik niet het sporten mee, maar werkzaamheden die boeiend en uitdagend zijn. Dat geeft voldoening en positieve energie! • Verricht je veel werkzaamheden die alleen maar energie kosten? Maak dit dan bespreekbaar en breng veranderingen aan. • Neem regelmatig een pauze. Hier valt niet onder: koffie drinken terwijl je facebook checkt of lunchen achter je bureau. Nee, stop met alle bezigheden. Maak je hoofd leeg en ontspan. Stress zal wegvloeien uit hoofd en lijf. • Begin de dag met een moment voor jezelf. Ontbijt in alle rust, drink koffie en lees de krant, mediteer of doe enkele rustige lichamelijke oefeningen. Het komt je de rest van de dag ten goede! • Eis jij als ondernemer veel van jezelf? Dat is ok, maar zet hier voldoende ontspanning tegenover! • Heb plezier, relativeer en lach. Zorg voor pret! Vitaliteit zorgt dus dat je lekker in je vel en hoofd zit. Dit gaat samen met een goede lichamelijke conditie. Je kijkt positief tegen het leven, kunt goed met stress omgaan en kunt dagelijks veel werk verzetten. Je weerstand neemt toe, ziek zijn neemt af. Kijk, daar ben je niet alleen als ondernemer bij gebaat. Stel je voor wat een positief effect dit heeft op de landelijke ziektekosten als iedereen dagelijks 10% meer aandacht zou besteden aan persoonlijke vitaliteit!

Dat is nog eens MVO!

Marieke Bach

Gilsing Herenmode Didam viert 115-jarig bestaan We schrijven 1898 als Frans Gilsing een kleermakerij in de Spoorstraat in Didam begint. Een maatkostuum kost dan fl. 30,-, kant en klaar. In 1911 is de zaak al zo gegroeid dat het bedrijf naar een groter pand aan de overkant verhuist. Gilsing verkoopt inmiddels confectiekleding voor dames, heren en kinderen. Nog later wordt het bedrijf een herenspeciaalzaak. In 2006 nam Frank Hageman het bedrijf over. Zijn inbreng maakte dat Gilsing nu een eigentijdse herenmodezaak is, waar men goed kan slagen voor trouw-, business en casual kleding. Het 115-jarig bestaan wordt op 15 september gevierd met een feestelijke koopzondag. Door bijgaande bon in te leveren krijgen lezers van het MKB Montferland Magazine bij Gilsing Herenmode tot en met 15 september 15% korting. Gilsing Herenmode - Spoorstraat 11 - 6942 EA Didam - www.gilsingherenmode.nl

bestaat 115 jaar Op vertoon van deze bon krijgt u daarom

15%

jubileumkorting Geldig tot en met 15 september en niet in combinatie met andere acties


Edith: Geweldig! Vanaf vandaag zijn we pas echt een goed team.

Teampr

en

w Vertrou

Vitalitei

t

Fun

Vormgeving: Gelre Design G. DĂŠrop / 12-0001

estatie

Markant Outdoorcentrum is dĂŠ evenementenlocatie van Oost Nederland

Markant Outdoorcentrum Gildeweg 7 7047AR Braamt Tel: 0314-335449 info@markant-outdoorcentrum

Iedere organisatie is verschillend. Markant is partner en inspirator om een event, uitstapje of meeting af te stemmen op de samenstelling en behoefte van uw organisatie en om samen tot een succesvol evenement te komen.

www.markant-outdoorcentrum.nl


ledennieuws

21

Sportief netwerken bij Aerofitt

Nazomerevent bij Altradi

Leden van MKB Montferland kunnen op woensdag van 7 tot 8 uur ‘s mor-

Het assortiment bij Altradi is uitgebreid. Dat willen Henri en Petra Berent-

gens bij Aerofitt gezamenlijk sporten. De activiteiten wisselen en ‘s zomers

sen graag laten zien op 6, 7 & 8 september tijdens het nazomerevent.

vinden ze ook buiten plaats. Daarna douchen, een ontbijtje en om half 9

Kom ervaren hoe de zomer langer duurt onder een veranda van Altradi.

fris en fruitig aan het werk. De kosten bedragen per jaar € 599,- excl. BTW.

Bekijk de nieuwe collectie buitenmeubelen en buitenverlichting. Gemak

Voor dit bedrag kunnen deelnemers naast het wekelijkse uurtje onbeperkt

dient de mens met de afstandbediening van Somfy, waarmee u gordijnen

sporten. De kosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar als onder-

automatisch sluit en opent en uw verlichting bedient.

nemerskosten. Raadpleeg daarvoor wel een fiscaal adviseur! Dit jaar zullen ook gewaardeerde partners van Altradi aanwezig zijn. Cees Door inlevering van bijgaande bon kunnen ondernemers gratis een maand

van Dijk van Schoonwater De Steeg laat zijn collectie vloeren en gordijnen

gebruik maken van deze activiteit. De bon is ook te gebruiken om vrijblij-

zien en Angela Lubbers geeft informatie hoe u leven en sfeer in een ruimte

vend gratis een maand te komen sporten op andere tijden.

brengt door gebruik te maken van verschillende kleuren en materialen.

Aerofitt

Altradi

Hengelderweg 18 6942 NB Didam www.aerofitt.nl didam@aerofitt.nl 0316-221621. Ook vestigingen in Duiven, Hengelo, Zutphen en Zelhem.

Wilhelminastraat 116a 6942 ET DIDAM www.altradi.nl www.schoonwaterdesteeg.nl www.lubbersss.nl

CPGrafimedia Groep

Groot familiedoolhof in Loerbeek

Na een lange carrière in de papierbranche,

Bij Huifkarcentrum Bergh in Loerbeek kunt u nu met de hele familie naar

heeft René Collignon een nieuwe uitdaging

hartenlust (ver)dwalen in het maïsdoolhof van maar liefst twee hectare

gevonden als Commercieel Manager van

groot. Het doolhof is tot eind oktober open en de toegangsprijs is € 3,50 p.p.

de CPGrafimedia (CopyPoint) Groep Didam. Met ruim 1500 m2 productieruimte is de CPGrafimedia Groep het grootste allround grafische bedrijf uit de regio. In de loop der jaren is hun dienstenpakket enorm uitgebreid. 12 professionele medewerkers staan iedere dag voor u klaar. De CPGrafimedia Groep bestaat uit 4 divisies: Drukwerk zakelijk

Van briefpapier, visitekaartjes tot offerte mappen, inclusief ontwerp.

Digital Printing

Online fullcolour brochures en magazines. Geen opstartkosten en iedere oplage is mogelijk.

Large format printing

AO (bouw)tekeningen, rollupbanners, stoepborden, posters, vlaggen, reclameborden, steigerframe banners, etc.

Promo-wear artikelen

Bedrukken en borduren van T-shirts, werkkleding of handdoeken.

CPGrafimedia Groep Lichtenhorststraat 35 - Didam www.cpgrafimedia.nl - rene@cpgrafimedia.nl 06-29772217

Kinderen moeten niet alleen op zoek naar de uitgang maar onderweg ook de oplossing van de puzzel vinden. Ook voor volwassenen zijn er raadsels en puzzels die de zoektocht door het doolhof uitdagend maken. Een avondtocht is natuurlijk extra spannend. De uitkijktoren in sprookjessfeer geeft een fraaie blik over het doolhof. Bij Huifkarcentrum Bergh kunt u ook terecht voor huifkartochten, ponyrijden, boogschieten, koemelken en kazenspellen. De ruime horeca ontvangstruimte is geschikt voor familie-uitjes en grote groepen. Huifkarcentrum Bergh - Doetinchemseweg 9 - Loerbeek - www.huify.nl info@huifkarcentrum.nl - 0316-531151


b2b 22

Op de foto van links naar rechts: Wilfred Hekkers, voorzitter Edwin Sap, Menno Hooijmeijer, Arjan Kruisselbrink, Tjeerd Middelkoop, Eric Raben en Robert Baars. Fotografie: Walter Verwaal

Meer standruimte gecreëerd Dat het met de ondernemerszin in de Liemers helemaal goed zit bewijst de animo voor de derde B2B beurs de Liemers op 1 oktober 2013 in Hotel Duiven. Vanaf de openingsdatum in april jl. blijven de inschrijvingen voor deelname binnenstromen en hebben zich inmiddels 100 deelnemers aangemeld. Door de vele aanmeldingen heeft de organisatie in overleg met het Van der Valk Hotel Duiven de ruimte anders kunnen indelen zodat er nog meer standruimte beschikbaar is. Wilt u nog een zaal, stand of expo ruimte huren tijdens de B2B de Liemers beurs en bent u lid van een van de zes ondernemersverenigingen uit de Liemers? Meldt u dan snel aan via www. b2Bdeliemers.nl.

Dé B2B de Liemers beurs werkt! Ook hebben verschillende sponsoren hun naam en diensten verbonden aan de B2B de Liemers beurs die dit jaar ‘regionale samenwerking’ als thema heeft. Arjan Kruisselbrink (Rabobank De Liemers), Tjeerd Middelkoop (D.J. Middelkoop & Zn.), Eric Raben en Robert Baars (Kab accountants & belastingadviseurs), Wilfred Hekkers (RSD de Liemers) en Menno Hooijmeijer (Sign Match) zijn allemaal sponsor van de derde B2B de Liemers beurs en de Rabobank zelfs hoofdsponsor. Allemaal weten ze het: de B2B de Liemers beurs is een ideale voedingsbodem om zakelijke netwerken op lokaal en regionaal niveau op te bouwen, in stand te houden en verder uit te bouwen, de Liemers als regio naar buiten toe te profileren en een gezamenlijk positief gevoel te creëren. Samen (meer) zaken doen werkt”!

Zoveel kwaliteiten “Deze beurs is dé manier voor ondernemers om de Liemers nog meer op de kaart te zetten. Vanuit onze coöperatieve verantwoordelijkheid willen we daar als bank graag een bijdrage aan leveren. Dit gebied heeft zoveel kwaliteiten. Je moet het alleen wél weten van elkaar,” aldus Arjan Kruisselbrink. Niet voor niets heeft Rabobank De Liemers vorig jaar voor drie jaar bijgetekend als hoofdsponsor van de B2B de Liemers. “Wil je iets neerzetten, dan heb je daar een aantal jaren voor nodig.”

Krachten bundelen Middelkoop geeft met het sponsorschap het belang en het effect van de B2B de Liemers beurs aan. Want nooit eerder ging de Duivense logistieke dienstverlener naar de beurs. “Ook de logistieke branche heeft te lijden onder de economische recessie”, vertelt Tjeerd Middelkoop over zijn beweegredenen om de beurs te sponsoren. “Je moet naar buiten treden en krachten bundelen om de Liemers als logistieke hotspot neer te zetten. De Liemers heeft de ideale ligging, bereikbaarheid en ontsluiting richting Arnhem, de Achterhoek en Duitsland, direct aan de A12.”


Samen (meer) zaken doen, tijdens de B2B de Liemers beurs 1 oktober 2013!

b2b

Groot netwerk Eric Raben van Kab accountants & belastingadviseurs was in 2012 nog deelnemer, nu sponsor. “De Liemers is een ondernemend gebied. We willen onze naamsbekendheid vergroten en we zijn betrokken bij onze omgeving. Met deze beurs bereik je een groot netwerk van Liemerse ondernemers. Menno Hooijmeijer van het jonge bedrijf Sign Match beaamt dat. Zij zijn voor de tweede keer op rij sponsor. “Als we iets doen, dan doen we het goed”. Wilfred Hekkers, manager van de RSD de Liemers is het hier helemaal mee eens; “We hebben elkaar, de RSD-organisatie en de ondernemers, heel hard nodig”. Hij vindt het dan ook belangrijk dat de RSD de Liemers zich kan profileren als sociale onderneming op deze B2B-beurs.

Forum De B2B de Liemers is een gezamenlijk initiatief van de zes ondernemersverenigingen in de Liemers. Eén opvallende verandering ten opzichte van 2012: de vijf burgemeesters krijgen een andere rol. Voorzitter Edwin Sap: “Vorig jaar openden we de beurs met een interview met de burgemeesters, dit jaar kiezen we bewust voor een korte ceremoniële opening en aansluitend een forumdiscussie met als thema regionale samenwerking”. Nog een bijzondere partner van de B2B de Liemers is Omroep Gelderland. De regionale omroep zendt vanaf twee weken voor aanvang van de beurs minstens 35 keer een dertig seconden durende commercial uit. Accountmanager Thijs Holten is er in geslaagd acht partijen – standhouders, gemeenten en RBT KAN – bij elkaar te brengen die de commercial financieren. “Hier komen zoveel ondernemers, overheden en organisaties bij elkaar. Allemaal willen ze samen traffic genereren en de Liemers promoten ”, aldus Holten. “Graag dragen we daar als omroep ons steentje aan bij.” Meer info www.b2bdeliemers.nl

23


ledennieuws 24

Speelfort bij Westernboerderij Herrinnert u zich nog De Speeltuin in Nieuw-Dijk? Na jaren heeft Didam eindelijk weer een speeltuin. Kinderen kunnen lekker spelen terwijl de kinderen van toen ondertussen rustig koffie drinken. Het Speelfort bij de Westernboerderij is een groot succes. De entree bedraagt slechts € 1,50 per persoon en dat is inclusief een mok koffie of ranja voor de kinderen. Een mooi groot terras en snackcorner zorgen voor een aangenaam verblijf. Ook voor een familiemiddag met bbq een prima idee! Ponyritjes, schieten, Rodeostier en huifkar zijn extra bij te boeken. Kijk op onze facebookpagina www.facebook.com/Speelfort?ref=hl voor foto’s en reviews van gasten!

Stok Didam nu ook keuringsbedrijf voor speeltoestellen De speeltoestellen in het Speelfort van De Westernboerderij moeten voldoen aan NEN normen op het gebied van veiligheid. Stok Didam heeft dit traject mogen begeleiden. De werkzaamheden werden zowel bij De Westernboerderij als bij Stok Didam bekroond met het erkende keurmerk TÜV. Meggie Strikkeling van Stok Didam is er trots op dat De Westernboerderij een van de eerste horecagelegenheden in de omgeving is, die zelfgebouwde speeltoestellen met TÜV keurmerk heeft. Voor Stok Didam betekent dit dat ze nu ook als erkend keuringsbedrijf inspecties van speeltuinen en speelgelegenheden in het programma hebben.

Stok Didam Avesaetweg 2 - 6941 RR Didam 0316-220979 - www.stok-didam.nl info@stok-didam.nl

Openingstijden: Woensdag, vrijdag en zaterdag van 12:00 tot 18:00, zondag van 11:00 tot 18:00 uur. In de herfstvakantie zijn we de hele week open van 12:00 tot 18:00 uur. De Westernboerderij - Baarleweg 4 - 6941 RD Didam - www.westernboerderij.nl

Kuster Olie nu ook vol Energie Kuster Olie gaat, onder de naam Kuster Energy, gas en stroom leveren aan klanten en natuurlijk ook aan nieuwe relaties. Dat gebeurt in samenwerking met Budget Energie. Omdat ondernemers niet alleen geld willen besparen,

Haardhout te koop Haardhoutduiven.nl heeft kwaliteitshout van essen, eiken en beuken te koop. Het hout is direct te gebruiken. Levering is mogelijk door heel Nederland. Daarnaast kan het hout afgehaald worden in Duiven. Voor lezers van het MKB Montferland Magazine heeft Marco Berendsen van Haardhoutduiven.nl een leuke actie. Degenen die hem een magazine overhandigen, krijgen bij afname van minimaal 2 kratten hout een xxl zak aanmaakhout gratis en bij afname vanaf 5 kratten een xxl zak haardhout plus een zak aanmaakhout. Haardhoutduiven.nl - Marketing 45 - 6921 RE Duiven - 026-8200323 - www.haardhoutduiven.nl - info@haardhoutduiven.nl

maar ook nadenken over het milieu en de toekomst geeft Kuster Energy advies over het besparen van energie en toepassen van alternatieve energie. Dat is Slim, Groen en Goedkoop. SLIM omdat ondernemers door goede tips daadwerkelijk energie kunnen besparen. GROEN omdat Kuster Energy 100% werkt met stroom die door waterkracht is opgewekt en met CO2-gecompenseerd gas. GOEDKOOP omdat de klant de laagste tarieven betaalt. Kuster Energy Transito 11 - 6909 DA Babberich 0316-247848 - www.kusterenergy.nl info@kusterenergy.nl


Het MKB Montferland Magazine

colofon

25

MKB Montferland Magazine verschijnt vier keer per jaar. Het magazine is een uitgave van de ondernemersvereniging MKB Montferland. Het magazine wordt verspreid onder ca. 1500 ondernemers in de gemeente Montferland. Eindredactie:

Karin van der Velden (Tekst&Co) redactie@mkbmontferland.nl, 06-12022395

Redactie:

Natasja Scheerder (Tekst by Tas)

Foto’s:

Dies Goorman (Fotografie met Klasse)

Ontwerp:

Patrick Koeman (Adfomedia)

Druk:

Adfomedia Duiven

Bezorging:

Sandd

Oplage:

1500 stuks

Advertenties:

Karin van der Velden (Tekst&Co)

Bestuur MKB Montferland Voorzitter:

Edwin Sap (Epco)

Secretaris:

Nicole Buiting (Lunchroom FF)

Penningmeester: Robert Baars (KAB accountants & belastingadviseurs) Bestuursleden:

Hans Gepkens (Gepkens Internet Cosmetics), Bas Loeters (Bas Loeters Assurantiën), Karin van der Velden (Tekst&Co)

Contact via de website www.mkbmontferland.nl Lid worden U kunt lid worden van MKB Montferland als uw bedrijf in de gemeente is gevestigd of u er zelf woont. U bent van harte welkom voor een kennismaking op een van onze netwerkbijeenkomsten. Motto ‘Kom over de bult’ De maandelijkse ondernemersavonden organiseren we beurtelings in één van de gemeentelijke kernen. Zo willen wij het aanbod van MKB Montferland toegankelijk maken voor ondernemers in alle kernen van de gemeente Montferland. Elke maand een ontmoetingsavond Elke eerste dinsdag van de maand is onze ondernemersavond. De avond duurt van 19.00 tot 22.30 uur. Wie langer wil blijven is daarin natuurlijk vrij. In de maanden juli en augustus zijn er geen netwerkbijeenkomsten. Maandelijks organiseren we de avonden om in een ongedwongen sfeer: • kennis en informatie te delen • uw netwerk te onderhouden en uit te breiden • iets over een actueel en inspirerend thema te vernemen (bijv. door een lezing) • een bedrijfspresentatie te zien en te horen


automatisering

Tatelaarweg 19 6941 RB Didam

Tel: 0316 - 22 33 23 Fax: 0316 - 29 43 12

Postbus 192 6940 AB Didam

info@gepkensautomatisering.nl www.gepkensautomatisering.nl

Bezuinigen op uw ICT kosten? Het kan! Gepkens automatisering biedt goede ICT oplossingen tegen betaalbare prijzen.

Gepkens automatisering is uw partner voor al uw computervraagstukken Wij zien computers, mail, netwerken, software, internet en andere IT-gerelateerde onderwerpen als ĂŠĂŠn geheel. Betrouwbaar zijn we ook waar het gaat om uw portemonnee. Bij ons geen verrassingen en een betaalbare prijs!

Onze diensten Complete Kantoorautomatisering Servicecontracten Systeem- & netwerkbeheer Netwerkbekabeling Wat uw vraag of probleem ook is, wij zorgen voor de oplossing. Waar nodig, schakelen WIJ de juiste experts daarvoor in.

Gepkens Internetdiensten: Webdesign Webshops Zoekmachinemarketing Hosting Ontwerp, bouw en onderhoud van websites zijn aan Gepkens toevertrouwd, maar ook alle reclame-uitingen eromheen, zowel online als offline.

Al met al, bij Gepkens zit u altijd goed.

Goede ICT oplossingen tegen betaalbare prijzen


Skinstudio - 210x300 - Uw huidspecialist uit de regio - Concept 1 Drukwerkklaar + 3mm snijrand alle kanten.pdf 1 17-5-2013 9:57:51

Uw huidspecialist in de regio, voor o.a. Gezichts- en lichaamsbehandelingen Bindweefselbehandeling Microdermabrasiebehandeling Afslankbegeleiding, biohcgkuur en eiwitdieet Cavitatie van overtollig vet Permanente make-up C

M

Y

CM

MY

CY

Definitief ontharen Hotstone massage Shellac Nails (nagellak die 14 dagen blijft zitten)

CMY

K

Deze bon kunt u ook online downloaden

â‚Ź 7.50

gen directe kassakorting te n inlevering van deze bo


Overzicht als fundament

Kab lijkt een accountantskantoor zoals er meer zijn. Maar‌ met een aanpak die het verschil maakt. Voor ons is het belangrijk eerst even stil te staan bij wat u echt wilt bereiken. We kennen uw belang bij het snel beschikbaar hebben van heldere cijfers. Dat is voor u het fundament om uw onderneming verder uit te bouwen en daarvoor zetten we graag die stap extra. Neem contact op met Robert Baars, 0316 - 22 15 08, vennoot van Kab accountants & belastingadviseurs in Didam als u een accountant zoekt met overzicht, waar u op kunt bouwen. Barendrecht

Didam

Doetinchem

Gouda

Voorburg

Kab. Daar boekt u meer winst mee.

Warnsveld

www.kabaccountants.nl

Nr 3 mmagazine losse paginas  

MKB Montferland Magazine #3