MKB Montferland Magazine 21 / 2018 - Trots op Montferland

Page 1

mm magazine.

#

21

april 2018

in dit nummer TROTS OP MONTFERLAND

4

Komende activiteiten

7

Afgelopen bijeenkomsten

8

Ledennieuws

11

Het MMagazine is een uitgave van

MKB MONTFERLAND


colofon

Het MKB Montferland Magazine

2 Het MKB Montferland Magazine verschijnt eenmaal per jaar in gedrukte versie en driemaal digitaal. Zie hiervoor de Facebookpagina MKB Montferland of de website www.mkbmontferland.nl

Contact:

Verspreidingsdata 2018: • 1 juni • 1 september • 1 december

Lid worden:

Eindredactie:

is gevestigd of u er zelf woont. U bent van harte welkom voor een

Karin van der Velden (Tekst&Co),

kennismaking op een van onze netwerkbijeenkomsten.

via de website www.mkbmontferland.nl

U kunt lid worden van MKB Montferland als uw bedrijf in de gemeente

redactie@mkbmontferland.nl, 06-12022395

Motto ‘Kom over de bult’ Advertenties: Marion van Sinderen/Debbie van den Dool (Demani Sales)

De maandelijkse ondernemersavonden organiseren we beurtelings in

info@demani.nl, 0316-227155

één van de gemeentelijke kernen. Zo willen wij het aanbod van MKB Montferland toegankelijk maken voor ondernemers in alle kernen van

Foto’s bijeenkomsten:

de gemeente Montferland.

Dies Goorman (Fotografie met Klasse)

Elke maand een ontmoetingsavond

Ontwerp: Addie Thuis (Thuis in Grafische Vormgeving & dtp) info@thuis-vormgeving.nl

De avond duurt van 19.30 tot 23.00 uur. Wie langer wil blijven is daarin natuurlijk vrij. In de maanden juli en augustus zijn er geen

Druk: CP Grafimedia Groep - Didam

Bezorging:

netwerkbijeenkomsten.

Maandelijks organiseren we de avonden om in een ongedwongen sfeer:

SB Post

• kennis en informatie te delen • uw netwerk te onderhouden en uit te breiden

Oplage:

• iets over een actueel en inspirerend thema te vernemen (bijv. door een

1700 stuks

lezing)

Bestuur MKB Montferland Voorzitter: Edwin Sap (Epco) Secretaris: Nicole Buiting (Lunchroom FF) Penningmeester: Robert Baars (KAB accountants &

Elke eerste dinsdag van de maand is onze ondernemersavond.

belastingadviseurs)

Bestuursleden: Karolien Hupkes (Hippekoeien),

Bas Loeters (Bas Loeters Assurantiën),

Marcel Menting (Aannemersbedrijf Marcel Menting)

• een bedrijfspresentatie te zien en te horen


mm magazine. magazine.

Agenda 2018 Dinsdag 3 april Privacywetgeving Uitspanning ‘t Peeske Peeskesweg 12, Beek

Dinsdag 15 mei Insights Discovery Markant Outdoorcentrum Gildeweg 7, Braamt

Dinsdag 5 juni BBQ Havezathe Carpe Diem Langeboomsestraat 5, Vethuizen

Medio juni Lady’s event

Dinsdag 4 september Actief! Westernboerderij De Baerle Baarleweg 4, Didam

Dinsdag 2 oktober Maestro met De Club Jan&Jan eten en drinken Lieve Vrouweplein 4, Didam

Dinsdag 6 november

Dinsdag 4 december

3

Voorwoord van de voorzitter U leest nu de enige papieren uitgave van het MKB Montferland Magazine in 2018. MKB Montferland heeft besloten om het magazine nog maar eenmaal per jaar in gedrukte vorm uit te geven. Op deze manier is het mogelijk om u blijvend een blad aan te bieden met informatie over het ondernemen in Montferland. Dat wij een mooie gemeente hebben weten we al, maar wij willen dat ook via ons blad aan u laten weten. Naast een mooie gemeente hebben wij ook zeer veel mooie bedrijven in onze gemeente en een paar daarvan zijn in dit blad te bewonderen. Vandaar ook de naam van deze uitgave “Trots op Montferland”. Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest en er zal dus een nieuwe raad komen die de aankomende vier jaar samen met het college van B&W vorm mag geven aan de uitbouw van dat mooie Montferland. We hebben veel te bieden, een veelzijdigheid aan allerlei mooie bedrijven in diverse sectoren. De toeristische sector is in Montferland goed vertegenwoordigd, er zijn veel mogelijkheden om te recreëren voor een of meer dagen. De ondernemers die in de sector actief zijn, zijn ook in woord en daad actief. Stilstand is achteruitgang, daarom staat innovatie hoog in het vaandel. Je ziet om je heen de resultaten daarvan langzaam verschijnen. De vlag kan uit deze zomer, Montferland staat in het zonnetje. Wielergemeente, Kasteelstad. Zo maar twee termen die de mensen naar Montferland moet lokken. Dat lukt want beide zorgen voor meer bekendheid van Montferland in Nederland maar ook zeker in andere landen. Dit zorgt dan weer voor werkgelegenheid. Goed voor onze jongeren, dan hoeven ze niet weg te trekken naar de grote stad. Dat is een goede basis voor de vele kernen die we rijk zijn. Het verenigingsleven is belangrijk en blijft daarmee in stand. De samenwerking tussen de drie O’s is hierin wel erg belangrijk. Goede aansluiting van het onderwijs naar de ondernemers, zeker nu de economie aantrekt is van levensbelang. De jeugd heeft de toekomst. Ik heb al een paar keer horen zeggen dat er een nieuwe wind waait in het gemeentehuis, laten we er met z’n allen voor zorgen dat die ook blijft waaien en dat het mooie Montferland in de top blijft meedoen als het gaat om het aantrekken van de economie en het creëren van banen voor onze inwoners. Hoe meer mensen aan het werk, hoe vrolijker en mooier worden we allemaal. Veel succes in 2018 en geniet er vooral van. Edwin Sap Voorzitter MKB Montferland

Inhoudsopgave 2 Colofon

9 Afgelopen bijeenkomsten

3 Agenda

1o Column Michiel Pöpping

3 Voorwoord Voorzitter

11 Ledennieuws

4 Redactioneel

13 Redactioneel ‘t Heuveltje / Peeske

Trots op Montferland

7 Komende activiteiten

15 Nieuwe leden

Redactioneel Hansen Aaldering


mm Trots op Mon door: Karin van der Velden

4

4 Het leven in het Montferlandse land is best goed. We wonen, werken en leven er over het algemeen met veel plezier. In elke prijsklasse betaalbare woningen, zeker als je dat met het westen vergelijkt. Bedrijven willen zich hier graag vestigen en dat kan als we DocksNL2 kunnen realiseren. Dat betekent werkgelegenheid en groei, ook voor toeleveranciers. Toeristen weten ons steeds meer te vinden. Waren het enkele jaren geleden vooral ouderen die rust zochten, nu komen sportievelingen om te fietsen of te wandelen.

Op bijna 110 vierkante kilometer wonen ruim 35.000 inwoners. Montferland telt twaalf kernen en tien buurtschappen. De saamhorigheid in de kleine kernen is groot. Daardoor is het mogelijk verenigingen in stand te houden en dorpshuizen zelf te beheren. Carnaval, schuttersfeest en kermis zijn drukbezochte feesten. Wie Montferland verlaten heeft, komt er graag voor terug.

Wonen in Montferland Ondanks de landelijke vergrijzing en krimp in een aantal Nederlandse regio’s, groeit Montferland. Op verschillende plekken in de gemeente wordt nieuw gebouwd. Dat zijn woningen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Nieuwe wijken, zoals de Kerkwijk in Didam of kleinschalige projecten op plaatsen waar oude panden zijn gesloopt en zelfs in het buitengebied. In allerlei prijsklassen zijn woningen te koop. Het goedkoopste huis in Montferland is te koop voor nog geen ton, het duurste voor 2,5 miljoen. Het centrum van Zeddam kreeg een opknapbeurt, in ‘s-Heerenberg werd het centrum opnieuw ingericht en in Didam zal eind dit jaar of

begin volgend jaar met de uitvoering van het Masterplan worden gestart. In Didam en ‘s-Heerenberg is een ruime variatie aan winkels te vinden, in andere kernen kunnen de dagelijkse boodschappen worden gedaan. En parkeren is overal gratis.

Werken in Montferland De ligging tussen het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, Doetinchem en de Duitse grens maakt van Montferland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Vanuit Montferland rijd je zo de A3 (Dld), A12 en A18 op. Als de A18 eenmaal tot aan Enschede is verlengd en de aansluiting op de A15 een feit is, maakt de centrale ligging het nog aantrekkelijker voor bedrijven om zich in Montferland te vestigen. Vooral voor logistieke bedrijven en daarop wordt fors ingezet. Ook de Rijn Waal Terminal in Emmerik is dichtbij. Er zijn ruim 1700 bedrijven in Montferland te vinden, die behalve in de logistieke sector actief zijn in dienstverlening, zorg, (detail)handel en (schone) industrie. De werkgelegenheid steeg de afgelopen jaren met zo’n 150 tot 200 banen per jaar. In 2017 waren er zo’n 14.280 werkplekken in Montferland. Ruim 9000 mensen werken buiten de gemeente,


ntferland vooral in Doetinchem en Arnhem. Er komen ongeveer 5500 mensen van andere gemeenten naar Montferland om te werken, vooral uit Doetinchem en Oude IJsselstreek.

Leven in Montferland Montferland heeft een actief verenigingsleven. Carnaval en schuttersfeest wordt fanatiek gevierd en er zijn bloeiende sport- en muziekverenigingen. In kleine kernen is de saamhorigheid groot, waardoor er veel bereikt kan worden. In Zeddam, Kilder en NieuwDijk zijn dorpshuizen ‘overgenomen’ door inwoners. En in Beek zijn er plannen om het Gildehuis nieuw leven in te blazen. Wijkraden hebben zich samen sterk gemaakt voor glasvezel in het buitengebied en binnenkort wordt begonnen met de aanleg. Zulke initiatieven laten zien hoe je door samenwerking sterk bent!

Vakantie in Montferland Montferland eet sinds de samenvoeging van Didam en Bergh eigenlijk van twee walletjes. Didam ligt in de Liemers en ‘s-Heerenberg hoort bij De Achterhoek. De bossen en heuvels vormen een unieke natuur, waar wandelaars en fietsers zich kunnen uitleven. Bijzondere monumenten als het kasteel in Bergh, de stuwwal en motte zijn cultuurhistorische trekkers. Een visiegroep presenteerde in januari een plan om Montferland de komende tien jaar tot een toeristisch en recreatief bolwerk te vormen. Daarbij wordt op diversiteit en kleinschaligheid ingezet, met focus op vaker en korter verblijf. Het organiseren van grote evenementen moet daarbij zorgen voor nationale of internationale uitstraling. Inwoners maken een gemeente. Door als gemeenschap op allerlei gebieden samen te werken vergroten Montferlanders de leefbaarheid. En daar mogen we met z’n allen best trots op zijn!

5


6

SPECIALITEITEN BIJ BAKKERIJ BRAAM

RONDJE MONTFERLAND DDE ENIGE ECHTE EN DOOR ONS ZELF ONTWORPEN BROODSOORT (E-NUMMER VRIJ)

PUUR BRAAM


Elke eerste dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus) is er voor leden van MKB Montferland een netwerkbijeenkomst in een van de kernen van Montferland. Vanaf 19.30 uur is er inloop en de avond begint om 20.00 uur. Na een interessante inleiding door een gastspreker, een bedrijfsbezoek of een activiteit, is er tijdens de borrel na afloop voldoende gelegenheid om te netwerken. Bent u ondernemer en woont u in Monterland of heeft u hier uw bedrijf? Kom dan eens vrijblijvend kennismaken.

komende bijeenkomsten 7

3 april

De nieuwe privacywet AVG, lang zo eng niet!

Je hebt er ongetwijfeld al veel over gehoord, op 25 mei 2018 is het zover. Dan vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet, de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Wees gerust! Ja, er verandert het een en ander, maar er blijft ook veel hetzelfde! Op dinsdag 3 april 2018 zal Joost Bruins, partner bij Stelvio advocaten | mediators, je op een heldere en begrijpelijke manier uitleggen wat er van jou als ondernemer wordt verwacht (wat moet ik doen?), welke rechten de betrokkenen hebben (met wie heb ik te maken?) en wat er gebeurt als je het niet goed doet (hoe zit het met de boete?). Hij zal je ook uitleggen dat dit het moment is om toch echt met deze regels aan de slag te gaan, dan ben je op tijd klaar voor de nieuwe privacywet en kun je je weer richten op wat je het leukst vindt, ondernemen!

De berichten die tot nu toe in de media verschijnen, schetsen een somber beeld. Het is ingewikkeld, we moeten zo meteen van alles en mogen straks niets meer. En voor je het weet heb je een geweldige boete aan je broek. Maar klopt dat wel?

Uitspanning ‘t Peeske - Peeskesweg 12, Beek

15 mei

Insights Discovery

Ontdek tijdens deze MKB bijeenkomst wat jouw kwaliteiten zijn. Wij nemen je mee in de wereld van Insights Discovery.

in je onderneming of het ondernemerschap gebruikt, maakt het je sterker in ondernemen. We sluiten de bijeenkomst af met een hapje en een drankje.

Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat inzicht geeft in de unieke psychologische voorkeuren van mensen. Met deze inzichten kunt je individuen, teams en organisaties effectiever laten functioneren. Het Insights Discovery kleurenmodel geeft inzicht in jezelf en de mensen om je heen. Dat kan vervolgens als basis dienen voor een training waarmee je communicatie versterkt, conflicten beter begrijpt en het zelfbewustzijn van een team verbetert. De methode geeft ook handvatten om je klanten beter te begrijpen. Met opdrachten (voor iedereen te doen, niet moeilijk en niet fysiek!) en feedback leggen we deze basismethode uit. Voor ZZP’ers en kleine ondernemers is het een goed model om inzicht te krijgen in je kwaliteiten en je zwakke punten. Als je deze methode Markant Outdoorcentrum - Gildeweg 7, Braamt

5 juni

Foodmarket

De jaarlijkse barbecue is dit jaar bij Havezathe Carpe Diem. Bart Wijnands gaat het even helemaal anders doen. Buiten op het terras en op het gras staan marktkraampjes met lekkere hapjes en een bar voor de drankjes. Lokale leveranciers zullen hun specialiteiten presenteren. Er is vlees en vis bereid op een barbecue of in een grote pan. Carpe Diem laat hier weer even zien wat ze in huis hebben. Geniet op 5 juni van lekker eten en drinken, het fantastische uitzicht op de Montferlandse heuvels en veel gezelligheid. Havezathe Carpe Diem - Langeboomsestraat 5, Vethuizen


afgelopen bijeenkomsten 8

12 december Whisky proeven en kerststukjes maken Op speciaal verzoek was de netwerkavond van 12 december een herhaling van geslaagde activiteiten. Onder leiding van Mariel en Nancy van Bloemsierkunst Horsting maakten zo’n 30 dames een kerststuk. Eerst werd de basis neergezet, met veel groen en daarna kon ieder met allerlei ingrediënten een eigen draai aan het werkstuk geven. Het was de eerste keer dat de dames van Horsting buiten de deur voor zo’n grote groep een workshop hielden. Er waren alleen maar enthousiaste reacties!

9 januari

Henri Goossen liet ruim 80 aanwezigen verschillende whisky’s proeven. Dat liep volledig uit de hand, qua tijd... Toen de dames klaar waren met hun kerststuk, was Henri Goossen - the whiskyteacher ongeveer halverwege. Hij nam iedereen mee op reis en vertelde boeiende en hilarische verhalen over whisky, de landen waar de whisky vandaan komt en gebruiken en eigenaardigheden van whiskydrinkers. Iedereen bulderde van het lachen. Wat kan de man vertellen!

Nieuwjaarsreceptie met Mark Tuitert

Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert was speciale gast bij de Nieuwjaarsreceptie van MKB Montferland op 9 januari 2018. Tuitert won in 2010 de 1500 meter. Het koningsnummer op de olympische spelen. Hij vertelde dat het verschil tussen eeuwige roem en roemloos ten onder gaan 1.49 seconde is. Letterlijk het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 11.

Voor de winnaar betekent het gehuldigd worden in je woonplaats, aan tafel bij talkshows en een lintje krijgen van de koningin. Nummer elf loopt teleurgesteld de catacomben in en hoopt daar nog familie en vrienden te treffen voor een troostend woord. Topsport is een kwestie van talent en doorzettingsvermogen. Leren van je verliezen en je persoonlijke omstandigheden. Een mindset die ook menig ondernemer winst oplevert.


afgelopen bijeenkomsten 9

6 februari

Ledenvergadering / Welke subsidies laat u liggen?

De ledenvergadering van MKB Montferland is meestal snel afgelopen. Dat was ook nu weer het geval. Er werd afscheid genomen van bestuurslid Hans Gepkens, die 7 jaar geleden een van de oprichters was. Marcel Menting neemt zijn functie over. Na de ledenvergadering werden de aanwezige leden geïnformeerd over subsidies. Aan het woord kwamen Harold Vulink van ACT, Wouter van der Kleij van Oost. NL en Werner van Dinther van de gemeente Montferland.

6 maart

Heeft u als ondernemer interesse in de mogelijkheden, kijk dan voor meer informatie op een van de volgende websites: • www.act-nu.nl • oostnl.nl/nl • www.ondernemengelderland.nl • www.montferland.info/wonen-en-leven/ innovatiefonds-gemeente-montferland_45638

Debat Gemeenteraadsverkiezingen

Net als vier jaar geleden organiseerde MKB Montferland een verkiezingsdebat. Lijsttrekkers van alle partijen waren aanwezig, maar ook veel kandidaten. De rode jasjes van de PvdA en de groene dasjes van het CDA vielen behoorlijk op. Steeds werd aan twee politici een stelling voorgelegd, nadat zij allebei hun standpunt uiteengezet hadden, mochten andere politici mee debatteren. Inge de Jager hield als debatleider de touwtjes strak in handen.

Het eerste discussiepunt was meteen een speerpunt in de verkiezingen, althans voor de ondernemers en inwoners van Didam. Oscar van Leeuwen (CDA) en Dini Burgers (Nummer 2 van de PvdA) gingen de discussie aan. De PvdA vindt dat burgers meer inspraak moeten hebben, het CDA zegt dat de details van het plan nog niet in beton gegoten zijn. Henk Groote discussieerde met Martin Som over veiligheid. Het blijkt dat de ondernemers zich over het algemeen best veilig voelen in de gemeente

Voor vervolg zie pagina 10


Stadskanaal, Giethoorn en Montferland Lang geleden kwam ik een recreatie-visionair tegen tijdens een bijeenkomst van mensen uit de toeristische sector. Hij gaf een spreekbeurt over het in de markt zetten van een gebied, gemeente of stad. Ik kwam met hem aan de praat en hij vertelde dat hij een opdracht van een gemeente had afgeslagen omdat hij zich niet kon voorstellen dat dat gebied zich zou kunnen ontwikkelen tot een toeristisch trekpleister. Ik vroeg hem om welke plek dat dan ging en zijn antwoord was “Stadskanaal”! Ik moest denken aan de spontane actie met het levensgrote spandoek bij alle voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal met daarop STADSKANAAL. Laat dat nu net de plaats zijn waar ik ben geboren en getogen. Toch was ik het stilletjes wel met hem eens. Een plek als Stadskanaal, daar ga je niet voor je lol heen

10

Jaren daarna, in het begin van de crisistijd, volgde ik de ontwikkelingen in Giethoorn. Een toeristisch stadje met oudhollandse uitstraling. Een Nederlands erfgoed dat niet verlegen zit om de vele toeristen die Giethoorn bezoeken. Ondanks de bekendheid liepen de revenuen terug en moest er wat gebeuren. Een onderneemster had deelgenomen aan een handelsmissie in China. Na wat folders, flyers en ander prullaria aldaar te hebben uitgegeven, werd Giethoorn ontdekt. Het kreeg zelfs een plek op de wereldeditie van het monopolyspel en inmiddels is Giethoorn voor Chinese toeristen een niet meer weg te denken bestemming in Nederland. Hotels, restaurants, bootjesverhuurders en zelfs de frietzaak op de hoek hebben gouden handel gekregen met de vele Chinese bezoekers. De bevolking van Giethoorn is verdeeld enthousiast. Die Chinese mensen zijn immers ook vregge mensen en ze staan zo bij je in de tuin een kiekje te maken door het voorraam van de woning. Montferland is zo’n plek waar je “graag naar toe gaat”, maar nooit lang blijft. Ze zeggen dat er vroeger heel veel hotels waren, wat ook zo is, en dat het nu allemaal anders moet. Ik zie nog de vele bussen met toeristen, veelal oudere mensen, bij meerdere Hotels staan met legendarische arrangementen om te Bridgen en te Klaverjassen. Het Montferland was het decor om op uit te kijken, niet om erin te gaan. Ondertussen is toerisme en recreatie geen toerisme en recreatie meer. De gastvrij-

Vervolg van pagina 9 Montferland. Het onderwerp verlegde zich naar de rol van de gemeente. Waar Henk Groote vindt dat er een grotere rol is weggelegd voor de overheid, vindt Martin Som dat er ook een beroep gedaan mag worden op de burger. Ruth Mijnen van D66 wil graag dat op alle basisscholen Duits gegevens wordt. Door de ligging van Montferland is Duits een belangrijke taal in onze regio. Juist deze week werd bekend dat leerlingen van een school in Emmerik op vrijwillige basis Nederlandse les kunnen volgen. Opponent Jan van Halteren van LBM vindt dat we jeugd er wel op attent moeten maken dat Duits belangrijk is. Onze burgemeester gaat nu zelfs naar de nonnetjes om Duits te leren. Is schaalvergroting een vloek of een zegen? Die vraag wordt voorgelegd aan Martin Som en Ruth Mijnen. Martin Som is niet tegen schaalvergroting, maar vindt dat de consument het uiteindelijk het voor het zeggen heeft. Wil die consument voldoende wil betalen, dan is het voor boeren niet noodzakelijk. Ruth Mijnen vindt dat schaalvergroting boeren een slechte onderhandelingspositie. Als gemeente kun je wel met de boeren praten over duurzaamheid en verdienmodellen. DocksNL2 is natuurlijk ook een belangrijk voor ondernemers. Lijst Groot Montferland is absoluut tegen op uitbreiding. Henk Groote ziet het niet gebeuren dat zich veel bedrijven vestigen. Oscar van Leeuwen van het CDA zou het toch erg jammer vinden als bedrijven kiezen voor vestiging verder weg, bijvoorbeeld in Venlo of Oldenzaal. Volgens Henk Groote levert het alleen banen op mensen met auto’s met witte kentekens, waar de letters KLE of PL op staan. Na een korte plenaire discussie eindigde de avond met een netwerkborrel, waar politici met ondernemers in gesprek konden.

heidssector is een nieuw begrip dat veel meer de tijdsgeest vertegenwoordigd waarin we nu leven. Alles wat kleiner is, wordt groter en wat groter is, wordt kleiner. Waarin kunnen wij als Montferland meer gastvrij zijn dan andere regio’s? Hoe bereik je dat? En met wat? Als je al onderdeel bent van een gastvrije regio zoals de Achterhoek en daar onderscheid kunt maken, dan zijn we al een eind op weg. Te beginnen met de inwoners van Montferland; vriendelijke gastvrije mensen en de plek waar je ook graag terugkomt na je studietijd …… toch? Actieve gastvrijheidsondernemers met een goed product, Niet te groots maar wel oké. Een gemeente die erg graag wil en nu moet doorpakken in een goede strategie voor deze bijzonder mooie sector. De facebookpagina “Mooi Montferland” doet het goed, ik mis nog Montferlanders die AirBnB omarmen en we moeten nog werken aan een duurzame gastvrijheidssector want dat is een must en een trend! Maar ook droom ik stiekem van een Spandoek bij het Nederlands elftal met daarop “MOOI MONTFERLAND” of die toevalstreffer van een ondernemer op handelsmissie in een ander continent. Want uiteindelijk moeten we het toch zelf doen! Michiel Pöpping Gastvrijheidsondernemer


mm ledennieuws

Taxusafval voor medicijn tegen kanker

In de jonge naalden van taxus zit een stof die baccatine heet. Deze stof wordt gebruikt in medicijnen tegen kanker, met name borst,maag,- slokdarm,- prostaat,- long,- eierstok en huidkanker. Er is veel taxussnoeisel nodig om voldoende medicijnen te kunnen produceren. In 2017 werd 278.500 kilo taxussnoeisel ingezameld. Dat is goed voor circa 2.200 chemotherapieën. Het snoeiafval van de taxus wordt in de zomermaanden ingezameld. Wacht daarom nog even met het snoeien van uw taxus totdat de actie begint en zorg dat uw afval een goede bestemming krijgt.

MKB MONTFERLAND 11 bubbels, broden, 4-gangen diner, witte en rode wijn (en de vinoloog schenkt bij), water, brood, koffie/thee en zoets. Voor € 65,00 p.p. kunt u er bij zijn! Alleen op reservering via info@plok.nl of 0316-226058

Koffiebier bij Stadsbrouwerij de Borghman Tijdens de Paasdagen lanceerde Stadsbrouwerij de Borghman hun nieuwste, zelf gebrouwen, speciaalbier: de Starckeborgh. Een speciaal bier dat ontwikkeld werd in samenwerking met ondernemer Roy Stammers van Starckeroode koffie uit Winterswijk. Mede-eigenaar van de Borghman, Gerco Honders noemt zijn nieuwste zelf gebrouwen bier het beste van twee werelden: koffie en bier. Het is een heerlijk donker biertje met tonen van koffie, mokka en karamel. Door de zoete smaak zeer geschikt is als dessertbier. De Starckeborgh wordt alleen maar in een fles van 0,75 liter aangeboden. Een zogenaamde shared bottle. Ervoor gemaakt om samen te drinken. Stadsbrouwerij de Borghman ‘t Zand 25 te Bredevoort - www.deborghman.nl

De Ank art & design tuinen groencentrum in Zeddam is inzamelpunt voor taxussnoeisel, zodra deze actie weer begint. Dan wordt het snoeisel elke opgehaald door de Taxustaxi. U kunt bij De Ank gratis zakken en een snoeizeiltje halen. Let op de Facebookpagina De Ank Zeddam als u wilt weten wanneer de actie begint. De Ank art & design tuin- en groencentrum, Kilderseweg 2A, Zeddam - www.deank.nl

Dinner in the Park 2018

Na het succes van Dinner in the Park 2017, kon De Plok niet wachten om een datum voor 2018 te prikken. Op zondag 8 juli is het zover. Dinner in the Park is een onvergetelijke dineravond, aan een eindeloos lange tafel, met vrienden, familie & een heleboel onbekenden. Het buitendiner wordt op zondag 8 juli 2018 op het buitenterrein van Plok georganiseerd, van 17:30 uur tot 22:00 uur. Ontvangst met

Huifkarcentrum Bergh CO2 neutraal

Het is Titus Aaldering, zijn familie en de medewerkers van Huifkarcentrum Bergh gelukt. Het bedrijf wordt helemaal CO2 neutraal gerund. Met een elektrische auto, 130 zonnepanelen op het dak en met een kachel op houtsnippers, die ook voor warm water zorgt. En er is geen enkel vervoersmiddel dat het schadelijke broeikasgas uitstoot. Niet de 16 elektrische scooters en al zeker niet de 16 (milieu)vriendelijke paarden. Zelfs alle gereedschappen zijn elektrisch aangedreven. Wat ook nieuw is: sinds kort verhuurt het recreatiecentrum twee CO2 neutrale vierpersoons fietsen met elektrische ondersteuning. Leuk voor een gezellige dag met familie of vrienden. Huifkarcentrum Bergh Doetinchemseweg 9, Loerbeek - www.huifkarcentrum.nl13

Hansen Aaldering adviseert zakelijke markt Jurgen Jansen en Alwin Aaldering zien de laatste tijd de behoefte aan goed financieel advies bij zakelijke klanten toenemen. Hansen Aaldering, met vestigingen in Beek en Didam, voorziet ondernemers uit de regio van advies op het gebied van hypotheken en verzekeringen. Het is voor ondernemers op dit moment niet alleen interessant om een bedrijfspand voor eigen gebruik te kopen, maar de aanschaf van bedrijfspanden als investering neemt ook toe. Als onafhankelijke bemiddelaar kan Hansen Aaldering voor zakelijke en particuliere klanten altijd de meest passende oplossing kiezen uit het ruime aanbod van hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen. Zij werken samen met partijen als ABN AMRO, ING, Rabobank, Handelsbanken, Aegon, Nationale Nederlanden, Munt etcetra……... Ten onrechte wordt gedacht dat Hansen Aaldering alleen maar RegioBank hypotheken verstrekt, maar als onafhankelijke partij kunnen zij uw hypotheek bij vrijwel alle geldverstrekkers onderbrengen. Dit geldt voor zowel particulieren als zakelijke klanten. Toets voorwaarden bij fusies De laatste tijd zijn er weer enkele verzekeraars en tussenpersonen gefuseerd. Jurgen en Alwin willen ondernemers waarschuwen dat het kan betekenen dat voorwaarden zijn gewijzigd: “Laat even toetsen of u aan de nieuwe voorwaarden en clausules voldoet, anders kan het zijn dat de verzekering bij schade niet uitkeert!” Een ander advies geldt vooral startende ondernemers: “We zien helaas dat ondernemers zich vaak niet goed verzekeren. Arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal en aansprakelijkheid zijn enkele risico’s die we graag samen met u in kaart brengen.

Dan bespreken we vervolgens samen wat u zelf kunt dragen en welke risico’s u wilt afdekken.” Zonder kosten geld storten en opnemen De combinatie die het Financieel Adviesbureau vormt met de RegioBank, wordt door veel ondernemers als prettig ervaren. Vooral de detailhandel is blij dat er geen extra kosten worden berekend bij het storten of opnemen van contanten. Het is bovendien veilig omdat het geld niet buiten in een automaat afgestort moet worden, maar binnen in een kantoor wordt geteld. Het kopje koffie is de extra service. De klant bepaalt zelf hoe persoonlijk de service van de Regiobank is. Ook digitaal bankieren, via internet of app, zijn mogelijk. Of zoals Jurgen graag zegt: “Bij ons vindt u nog de ouderwetse service, maar dan in een modern jasje. Kantoor in Beek gaat verhuizen Hansen Aaldering gaat in Beek verhuizen. De Peeskesweg 1 wordt medio oktober het nieuwe adres. Ook daar kan men terecht voor hypotheken, verzekeringen of bankzaken. Ons team van deskundigen bestaatuit 13 personen en staat u graag te woord.

Hansen Aaldering Financieel Advies / Regiobank - Lockhorststraat 4A, Didam - St. Martinusstraat 11, Beek - www.hansenaaldering.nl


14

ledennieuws

MKB MONTFERLAND

Bestratings- en Hoveniersbedrijf Haico Elshof Bestratings- en Hoveniersbedrijf Haico Elshof is gevestigd in Kilder. Haico werkt samen met zijn medewerkers door heel Gelderland. De werkzaamheden variëren van tuinontwerp, tuinaanleg, tuinhuisjes, terrasoverkappingen, (sier)bestrating, tuinonderhoud, vijvers, waterpartijen, bomen zagen, etc. In een vrijblijvend gesprek kunt u samen met Haico uw speciale wensen bespreken. Om een impressie te krijgen van projecten die zijn gedaan verwijzen we naar de website www.haicoelshof.nl. Hier kunt u een contactformulier invullen en Haico zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Het motto van Haico is “Van een beetje werken ben ik niet vies”.

• Duurzaam betekent dat er slechts beperkt tot geen gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen en kunstmatige toevoegingen. • Milieubewust: de CO2 uitstoot bij productie en transport dient tot een minimum beperkt te blijven; er wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke verpakkingen. • Sociaal: de lokale bevolking moet optimaal meeprofiteren van de productie van de lokale wijnen; medewerkers krijgen een eerlijk loon. • Bij Wijnhuis Kraus vindt u dan ook kwaliteitswijnen tegen scherpe prijzen. Wijnhuis Kraus - Kribbe 10, Didam - www.wijnhuiskraus.nl

Bescherm uw oren op tijd! Geluid maakt deel uit van ons leven. Muziek, geluiden op de werkvloer, vervoer.. geluid is overal en je went er snel aan. Ook als het eigenlijk te hard is. En daar ontstaat het gevaar voor gehoorverlies.

In februari was Haico Prins Carnaval in Kilder met als motto “Wat maak ie now dan?”

Bestrating en hoveniersbedrij Haico Elshof, www.haicoelshof.nl 06-22610750

Audiform heeft jarenlange ervaring op het gebied van gehoorbescherming. Wij leveren zowel universele gehoorbescherming als op maat aan bedrijven als particulieren. Denk aan zwem-en slaapdoppen, bescherming tijdens muziekfestivals, industrie en voor muzikanten.

Wijnhuis Kraus Wijnhuis Kraus is de exclusieve verkoper van de ’Azienda Agricola Bottarelli’ wijnen uit Italië. Betaalbare huiswijnen én exclusieve topwijnen. Voor particuliere klanten én horeca. Met gratis s chenkadvies en tips voor w ijn/spijs combinaties. R egelmatig organiseert Wijnhuis Kraus wijnproeverijen: thuisproeverijen of op de locatie die u kiest. Ook voor cadeaus en relatiegeschenken kunt u bij Wijnhuis Kraus terecht. Een mooie fles in g eschenkverpakking of een uniek cadeau dat u zelf samenstelt.

De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in Decibel, afgekort dB. De veiligheidsgrens voor het toegestane aantal dB ligt bij 80. Dat is te vergelijken met de radio of tv op vol volume. Bij een concert is de blootstelling al snel 90 tot 130 dB. Worden uw oren regelmatig met deze aantallen decibel geconfronteerd? Voorkom gehoorbeschadiging en bescherm uw oren met gehoorbescherming op maat van Audiform.

Audiform - Kelreweg 4, Kilder - www.audiform.nl

Wat?!

In de visie van Wijnhuis Kraus dient een wijn niet alleen goed gemaakt te zijn en lekker te smaken maar de wijn moet ook duurzaam, milieu-bewust en sociaal geproduceerd zijn. Stilletjes de beste gehoorbescherming

Kelreweg 4 • Kilder Tel: 0314-684696 www.audiform.nl info@audiform.nl audiform


ledennieuws Ambachtelijk gebrouwen brood Ja, Stadsbrouwerij de Borghman ‘t Zand 25 te Bredevoort - www.deborghman.nl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MKB MONTFERLAND nieuwe leden

15