MKB Montferland Magazine 20 - december 2017

Page 1

mm magazine.

#

20

december 2017

in dit nummer MONTFERLAND STEMT

4

Komende activiteiten

7

Afgelopen bijeenkomsten

9

Ledennieuws

14

Het MMagazine is een uitgave van

MKB MONTFERLAND


colofon

Het MKB Montferland Magazine

2 MKB Montferland Magazine verschijnt vier keer per jaar. Het magazine is een uitgave van de ondernemersvereniging MKB Montferland. Het magazine wordt verspreid onder ca. 1700 ondernemers in de gemeente Montferland.

Contact:

Eindredactie:

Lid worden:

Karin van der Velden (Tekst&Co) redactie@mkbmontferland.nl - 06-12022395

via de website www.mkbmontferland.nl

U kunt lid worden van MKB Montferland als uw bedrijf in de gemeente is gevestigd of u er zelf woont. U bent van harte welkom voor een

Advertenties:

kennismaking op een van onze netwerkbijeenkomsten. .

Marion van Sinderen/Debbie van den Dool (Demani Sales) info@demani.nl - 0316-227155

Motto ‘Kom over de bult’

Foto’s bijeenkomsten:

De maandelijkse ondernemersavonden organiseren we beurtelings in

Dies Goorman (Fotografie met Klasse)

één van de gemeentelijke kernen. Zo willen wij het aanbod van MKB Montferland toegankelijk maken voor ondernemers in alle kernen van de gemeente Montferland.

Ontwerp: Addie Thuis (Thuis in Grafische Vormgeving & dtp) info@thuis-vormgeving.nl

Elke maand een ontmoetingsavond Druk: CP Grafimedia Groep - Didam

Elke eerste dinsdag van de maand is onze ondernemersavond. De avond duurt van 19.30 tot 23.00 uur. Wie langer wil blijven is daarin natuurlijk vrij. In de maanden juli en augustus zijn er geen

Bezorging:

netwerkbijeenkomsten.

SB Post

Oplage:

Maandelijks organiseren we de avonden om in een ongedwongen sfeer:

1700 stuks

• kennis en informatie te delen • uw netwerk te onderhouden en uit te breiden • iets over een actueel en inspirerend thema te vernemen (bijv. door

Bestuur MKB Montferland Voorzitter: Edwin Sap (Epco) Secretaris: Nicole Buiting (Lunchroom FF) Penningmeester: Robert Baars (KAB accountants &

belastingadviseurs)

Bestuursleden: Hans Gepkens (Gepkens Groep), Karolien Hupkes (Hippekoeien),

Bas Loeters (Bas Loeters Assurantiën),

een lezing) • een bedrijfspresentatie te zien en te horen


mm magazine. magazine.

Agenda 2018 Dinsdag 9 januari Nieuwjaarsreceptie met Mark Tuitert Jan & Jan Lieve Vrouweplein 4, Didam

Dinsdag 6 februari Ledenvergadering/ Gemeentelijke subsidie Cafe Zalencentrum De Gracht Marktstraat 1, ‘s-Heerenberg

Dinsdag 6 maart Debat gemeenteraadsverkiezingen Partycentrum de Deel Didamseweg 13, Loerbeek

Dinsdag 3 april Bedrijfsbezoek

Dinsdag 10 april B2B de Liemers in Duiven Dinsdag 8 mei Cybercriminaliteit Huifkarcentrum Bergh Doetinchemseweg 9, Loerbeek

Dinsdag 5 juni BBQ Medio juni Lady’s event Dinsdag 4 september Actief! Westernboerderij De Baerle Baarleweg 4, Didam

Dinsdag 2 oktober Maestro Dinsdag 6 november Ledenpresentaties Dinsdag 4 december

3

Voorwoord van de voorzitter Er is eindelijk een nieuw kabinet. Natuurlijk hebben ze veel plannen voor de aankomende 3,5 jaar en sommige daarvan raken ons als ondernemer. Dat verschilt natuurlijk per situatie, of je een ZZP-er, eenmanszaak bent of je een BV hebt. Voor eenieder is er de mogelijkheid om te kijken wat het best voor je is en daarnaast wat voor effect het heeft op je fiscale situatie. We worden de motor van de economie genoemd. Daarom is het niet te begrijpen dat de nieuwe kabinetsplannen vooral voordeel geven aan de multinationals zoals Shell en Unilever. Ik hoor veel MKB-ers met onbegrip reageren op het feit dat deze groep 1,4 miljard minder hoeft te betalen aan belastingen. De motor van onze economie, samen met de ZZP-ers, lijkt hiervoor de rekening te gaan betalen. De VVD, van huis uit de partij voor de ondernemers, lijkt wel een stap gemaakt te hebben naar de lobby van de grote bedrijven en haar traditionele achterban te negeren. Aan het einde van Rutte 2 kregen de ondernemers er weer vertrouwen in en hebben velen op de VVD gestemd. Gaat dit over 3,5 jaar weer gebeuren? Of zullen we ons dan nog steeds herinneren wat er nu gebeurd is? Het is twijfelachtig, want zo gaat het al een paar keer achter elkaar. Maar de gemiddelde MKB-er laat zich niet uit het veld slaan, schouders eronder en door gaan. Deze no-nonsens mentaliteit zit ons in de genen en zorgt ervoor dat een ondernemer altijd blijft doorgaan. U ziet ze overal in Montferland, in de winkels en bij de bedrijven. Ze komen als eerste en gaan als laatste. Sommigen tot ze erbij neervallen. Ook zullen we Rutte 3 weer overleven en meer ons best doen om mee te liften op de economische voorspoed die ons land meemaakt. Dan maar wat minder geld, als we maar gelukkig zijn, is het motto. De CEO’s van Unilever en Shell zijn geen echte ondernemers, die spelen met geld van de aandeelhouders, daarentegen gebruiken de MKB-ers geld van zichzelf. Wat dit op lokaal niveau in de politiek gaat betekenen moeten we nog even afwachten. Nu al is bekend dat zowel Tanja Loeff als ook Rob Visser niet zullen terugkeren als wethouder in Montferland. Beiden kunnen ze, denk ik, terugkijken op een positieve loopbaan bij de gemeente Montferland. Nu afwachten wat hun opvolgers ons ondernemers te bieden hebben. Zal de huidige situatie op landelijk niveau gevolgen hebben voor de lokale politiek? Nog 3 maanden wachten en dan zullen we het weten. Duidelijk is wel dat VVD stemmen voor een ondernemer niet meer zo vanzelfsprekend is. We organiseren in maart een lijsttrekkersdebat om ze eens uitgebreid aan de tand te voelen. Ik wens een ieder fijne feestdagen toe en alvast een goed uiteinde. Edwin Sap

Inhoudsopgave 2 Colofon

7 Komende activiteiten

3 Agenda

9 Afgelopen bijeenkomsten

3 Voorwoord Voorzitter

11 B2B De Liemers

4 Redactioneel

13 Redactioneel Milder Interieurbouw

Op wie moet de Montferlandse

ondernemer stemmen?

Redactioneel Bloem, kaart kleur

14 Ledennieuws 15 Nieuwe leden


mm Op welke partij moet de ond door: Karin van der Velden

4

4 De politieke partijen in Montferland zijn druk met het samenstellen van de verkiezingslijsten. Bij de meeste partijen is al wel bekend wie lijsttrekker wordt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En het verkiezingsprogramma is in ontwikkeling of al samengesteld. Maar op welke partijen moeten ondernemers op 8 maart stemmen? Vooruitlopend op het debat van 6 maart, hebben we op een rijtje gezet wat de Montferlandse partijen ondernemers te bieden hebben.

Het politieke klimaat van Montferland kenmerkt zich niet door hoge pieken en diepe dalen. Als er al eens sprake is van ‘politieke strubbelingen’, is dat hooguit heuvelachtig, net als het Montferlandse landschap. Over veel aspecten zijn de verschillende partijen het eens. Zoals minder regelgeving, een aantrekkelijk centrum en focus op economie en recreatie.

CDA Met elf zetels in de gemeenteraad is het CDA op dit moment met voorsprong de grootste partij van Montferland. De partij maakte al heel vroeg bekend dat Tanja Loeff lijsttrekker zou worden. Maar het liep anders. Het bedrijf van Tanja’s man groeide harder dan verwacht en zij koos voor een nieuwe toekomst bij zijn installatiebedrijf. De nieuwe lijsttrekker heet Oscar van Leeuwen. Hij komt uit Braamt en zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Montferland. Het CDA denkt graag mee met de ondernemer. De omgeving biedt veel kansen voor toerisme en recreatie en daarbij is het zeker belangrijk om Didam en ’s-Heerenberg aantrekkelijk te houden als winkelgebied. In ’s-Heerenberg is het masterplan bijna afgerond

en eind 2018 start de uitvoering van het masterplan in Didam. “Wat blijft is toegankelijkheid met de auto en vrij parkeren in het centrum”, zo belooft Oscar. “We zien ook graag dat supermarkten zich in het centrum vestigen, dat is goed voor de toeloop bij de kleinere lokale winkelier. En ook de ZZP’er moet het brood in onze eigen gemeente kunnen verdienen, daarom willen we zorgen voor een goed ondernemersklimaat en veel werkgelegenheid. Ontwikkeling van Docks NL2 is daarbij belangrijk. Toerisme blijven we stimuleren door te investeren in evenementen.”

LBM Lokaal Belang Montferland heeft nu vijf zetels, en is daarmee in grootte de tweede partij in de gemeente Montferland. “LBM is een brede onafhankelijke middenpartij, die zijn eigen lokale koers in de gemeente Montferland kan bepalen. Dus zonder inmenging van landelijke of provinciale partijen,” aldus Jan van Halteren. “We vinden dat we aantoonbaar oog hebben voor de belangen van de Montferlandse ondernemers en dringen er steeds bij het college op aan dat, daar waar het van toepassing is en de regelgeving het


dernemer in Montferland stemmen? niet verbiedt, de gemeente koopt bij die Montferlandse ondernemers. Onze raadsleden zijn makkelijk toegankelijk voor de ondernemers en de overige inwoners.” Bij LBM is fractievoorzitter Gerrit van Lent vervangen door Wim Sinderdinck. Wie lijsttrekker wordt, was nog niet bekend toen het artikel werd geschreven.

Als gemeente moet je het goede voorbeeld geven. Dus zoveel als mogelijk lokaal inkopen. Dat doen we al door het mantelzorgcompliment uit te keren in loko’s. Bij de armoedebestrijding maken we ook gebruik van de lokale ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van fietsen, witgoed, computerapparatuur en sportkleding.”

PvdA

VVD

““Bij de Partij van de Arbeid staat werk voorop”, zegt Ingrid Wolsing, die lijstaanvoerder blijft van de partij die nu in Montferland drie zetels heeft. “Werk geeft mensen bestaanszekerheid. Dat kan niet zonder een gezond ondernemersklimaat. Want ondernemingen zorgen voor werkgelegenheid. Daarom willen wij ook dat Didam en ’s-Heerenberg aantrekkelijke kernen zijn, waar mensen graag komen. Als sportieve gemeente in een aantrekkelijk landschap richten we ons op toerisme en recreatie. Duurzame ondernemers hebben een streepje voor. We vinden het belangrijk dat de gemeente de verbinding maakt tussen onderwijsinstellingen en het MKB om er zo voor te zorgen dat er voldoende, goed geschoolde mensen zijn. Door regionale samenwerking kunnen we Europese subsidies binnenhalen voor o.a. het omscholen van mensen. Ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden moeten door de gemeente ondersteund worden. Bijvoorbeeld door een loonkostensubsidie en goede begeleiding.

De VVD noemt zich graag de partij voor de ondernemer. De partij heeft nu twee zetels in de Montferlandse gemeenteraad. Ook bij de VVD vertrekt de lijsttrekker. De 53-jarige wethouder Rob Visser vindt het na 16 jaar lokale politiek tijd om ander werk te zoeken. Didammer Martin Som is tijdens de ledenvergadering benoemd als nieuwe lijsttrekker.

“Veel werkgevers hebben te maken met mensen in hun bedrijf die mantelzorger zijn. Mantelzorgers hebben een zware taak en lopen een groter risico uit te vallen. Met name in het MKB kan dit grote gevolgen hebben. De PvdA vindt dat de gemeente moet zorgen voor goede ondersteuning van mantelzorgers zodat ze, naast het bieden van de zorg, gewoon kunnen blijven werken. Mantelzorgondersteuning, bijvoorbeeld door respijtzorg, hulp bij het huishouden, goede informatievoorziening, en het mantelzorgcompliment.

Als echte liberaal vindt Martin het belangrijk dat er minder wet- en regelgeving komt. “We moeten insteken op wat wel kan en niet focussen op wat niet kan. Er moet geld verdiend worden ín de gemeente, we krijgen een sterkere economie door de verdiencapaciteit te verhogen en werkgelegenheid te bevorderen. Daarbij moet voldoende ruimte zijn voor innovatie. Onze geografische locatie biedt kansen en mogelijkheden. Realisatie van Docks NL2 zorgt voor meer werkgelegenheid, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die een beschermde werkplek nodig hebben.” De VVD vindt de visie van het masterplan goed, gedetailleerde invulling moet in overleg plaatsvinden. “Wat betreft de komst van de outlet in Zevenaar, daar moeten we met de ondernemer meedenken”, zegt Martin. “We moeten insteken op de kansen die dat kan bieden.” Op 6 maart hebben leden van MKB Montferland de gelegenheid om met de Montferlandse lijsttrekkers in debat te gaan. Hebben ze hun verkiezingsbelofte van 2014 waargemaakt? Maak gebruik van deze gelegenheid om mee te discussiëren.

5


6

mr. P.A.W. Eskens

mr. A.O.C.A. van Schravendijk

mr. O.J. Ingwersen

mr. J.A. Bruins

Kantoorgebouw “De Enk”, Tivolilaan 205, 6824 BV Arnhem telefoon: 026 - 446 57 57 Pittelderstraat 10, 6942 GJ Didam telefoon: 0316 - 22 70 14 Postbus 2, 6800 AA Arnhem www.stelvioadvocaten.nl e-mail: info@stelvioadvocaten.nl

Arbeidsrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, mediation, erfrecht, faillissementsrecht, onroerende zaken, en strafrecht

SPECIALITEITEN BIJ BAKKERIJ BRAAM

RONDJE MONTFERLAND DDE ENIGE ECHTE EN DOOR ONS ZELF ONTWORPEN BROODSOORT (E-NUMMER VRIJ)

PUUR BRAAM


Elke eerste dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus) is er voor leden van MKB Montferland een netwerkbijeenkomst in een van de kernen van Montferland. Vanaf 19.30 uur is er inloop en de avond begint om 20.00 uur. Na een interessante inleiding door een gastspreker, een bedrijfsbezoek of een activiteit, is er tijdens de borrel na afloop voldoende gelegenheid om te netwerken. Bent u ondernemer en woont u in Monterland of heeft u hier uw bedrijf? Kom dan eens vrijblijvend kennismaken.

komende bijeenkomsten 7

9 januari

Nieuwjaarsreceptie met Mark Tuitert

Topschaatser Mark Tuitert neemt u op 9 januari mee in zijn wereld. Wat heeft hij als topsporter geleerd van wat hij meemaakte? En hoe kun jij ook het maximale uit talent halen. In de schaatswereld is er maar een klein verschil tussen eeuwige roem en een afgang door de zijdeur. Tienden van seconden maken of breken je. Maar verlies lijden betekent niet dat je een verliezer bent. “Zonder strijd geen overwinning”, dat is ook de titel van Marks biografie.

Locatie: Jan & Jan – Lieve Vrouweplein 4, Didam

6 februari Ledenvergadering / Welke subsidies laat u liggen? Er ligt nog genoeg geld op de plank bij allerlei instanties. Zo heeft de gemeente voor ondernemers met meer dan 5 personeelsleden subsidies voor innovatie. Na de traditioneel korte ledenvergadering wijzen verschillende experts u de weg in subsidieland.

Locatie: nog te bepalen

6 maart Debat Gemeenteraadsverkiezingen Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in het vooruitzicht gaan lijsttrekkers van Montferlandse politieke partijen in debat met de ondernemers van MKB Montferland. Hebben ze hun verkiezingsbelofte van 2014 waargemaakt? Maak gebruik van deze gelegenheid om mee te discussiëren en de politici aan de tand te voelen! Op pagina 4 en 5 leest u al welke plannen in de verkiezingsprogramma’s zijn opgenomen. Bent u het daarmee eens of wilt u meer? Ondernemers zijn een belangrijke factor als motor van de Montferlandse economie. Laat niet alleen op 21 maart je stem gelden, maar laat je stem ook in dit debat horen. Partycentrum De Deel – Didamseweg 13, Loerbeek


8


afgelopen bijeenkomsten 9

5 september

Happen en trappen

Na een welverdiende vakantie is er altijd een sportieve activiteit. Dit keer konden de leden van MKB Montferland de vakantiekilo’s eraf fietsen. Alhoewel, de culinaire route langs Beekse en Loerbeekse horeca-ondernemers telde beslist heel wat minder kilometers dan kilocalorieën. Na een kop koffie of thee met een lekkere koffiekoek bij Huifkarcentrum Bergh werd via een binnendoorweg naar Partycentrum De Dèèl gefiets. Hier werden we ontvangen met een bordje verrukkelijke gerookte zalm of ham. Daarna ging de route met een kleine omweg naar ‘t Heuveltje in Beek, waar we een amuse met eendenborst kregen. Het happen en trappen eindigde bij ‘t Peeske en hier wachtte de fietsers een een warme hap. De sportievelingen waren voor de enorme regen binnen, maar wie op de fiets gekomen was, heeft de weg naar huis niet altijd droog afgelegd.

3 oktober

Maestro bij MKB Montferland

Tijdens de netwerkavond van MKB Montferland op 3 oktober, gingen drie leden van de ondernemersvereniging de strijd met elkaar aan om de titel Maestro MKB Montferland 2017. De avond werd verzorgd door Muziekvereniging De Club. Aan de wedstrijd ging een presentatie vooraf die werd gegeven door Pascal Bos, waarbij hij hulp kreeg van dirigent Römanö Mediati en De Club. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een bedrijf en een orkest? Waar bijvoorbeeld een bedrijf een afdeling verkoop en productie kent, vind je in een orkest melodie, tegenmelodie en begeleiding. Na de pauze was eerst John Engelen van Engelen Bouwadvies aan de beurt. Hij dirigeerde met helm op de Radetzky-mars van Johann Strauss. Vervolgens kwam Titus Aaldering van Huifkarcentrum Bergh als koetsier binnen om Hongaarse Dans Nr. 5 van Brahms te dirigeren. Aletta Laarberg van Laarberg Notarissen genoot duidelijk zichtbaar van de

muziek toen ze de Second Waltz van Shostakovich dirigeerde. Na beraad van de jury, die bestond uit Club-dirigent Römanö Mediati, orkestlid en ondernemer Vincent van Vuuren en MKB Montferland bestuurslid Bas Loeters, werd Titus Aaldering tot winnaar uitgeroepen. Hij ontving een ‘gouden’ dirigeerstok, eeuwige roem en een paginagroot interview in het huis-aan-huisblad Club Accoorden.

7 november Uitleg regeerakkoord Martin Som, fractievoorzitter van de VVD Montferland en Maik Steenkamp lid van MKB Montferland en ook actief binnen de lokale VVD gaven een toelichting op het regeerakkoord. Lees hierover meer op pagina 11. Zij vertelden ook over de gemeentelijke begroting 2018. Deze begroting moet elk jaar voor 15 november worden ingediend bij de provincie. De totale begroting van Montferland omvat ongeveer 82 miljoen Euro. De begroting is, met uitgebreide toelichting, voor iedereen inzichtelijk via begroting.montferland.info.


B2B de Liemers

Samenwerken & verbinden De zevende editie van B2B De Liemers wordt een beurs met vertrouwde en verrassende elementen. De dag staat in het teken van samenwerken & verbinden. Op 10 april 2018 kun je bij deze ondernemersbeurs de ideale klant of samenwerkingspartner ontmoeten. Als Montferlandse ondernemer kun je kiezen uit verschillende stands. Van een klein pitchpodium met silent disco-effect (met koptelefoons voor het publiek) tot een vrije standruimte vanaf 6 m2. Daarmee kunnen ondernemers een beursplek kiezen voor elk budget. Wie zich voor 1 januari 2018 aanmeldt, profiteert van het standaardtarief. Inschrijven kan op b2bdeliemers.nl.

kunnen worden opgelost. De dag wordt om 21.00 uur afgesloten met een netwerkborrel. Nieuw: SpeakerCorners Dit is nieuw! Voor korte presentaties / pitches van expertise (aanbod) en wensen (vragen) staan er kleine podia (“zeepkisten�) met daarbij enkele lage zitkrukken en statafels. Headsets voor de toehoorders zorgen ervoor dat de aangrenzende standhouders daarvan geen last hebben. B2B de Liemers wordt georganiseerd door leden van de ondernemersverenigingen: Ondernemend Westervoort, MKB Duiven, MKB Zevenaar, MKB Montferland en Lindus. De catering is in handen van samenwerkende horeca en cateringbedrijven uit de Liemers, met food en drinks uit de regio.

Nieuw: Beursapp Een beursapp brengt je in contact met de voor jou meest relevante aanwezigen. Vraag en aanbod van bezoekers/deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld worden tijdens twee meetingMatch rondes samengebracht. Tijdens workshops en praktijksessies wordt kennis en expertise gedeeld waarmee actuele ondernemerszaken

B2B DE LIEMERS 10 april 2018 van 12.00 uur - 22.00 uur Makro Kerstpakketten, Dijkgraaf 21 in Duiven


mm

Wat betekent het regeerakkoord voor ondernemers? Na lange onderhandelingen werd op 10 oktober jl. het regeerakkoord gepresenteerd. Met een duur van 208 dagen was dit de langste formatieperiode ooit. De verkiezingen waren op 15 maart jl. Met 76 zetels vormen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer een kleinst mogelijke meerderheid. Zij zijn gezamenlijk tot een akkoord gekomen om Nederland de komende 3,5 jaar te regeren. Het kabinet is geïnstalleerd voor de periode tot maart 2021. Om aan te geven hoeveel er in het regeerakkoord terug te vinden is aan zaken en maatregelen die voor ondernemer van toepassing zijn wat getallen: In het regeerakkoord van 70 pagina’s komt tien keer het woord MKB voor, zeven keer bedrijfsleven, zeven keer ZZP en 7x ondernemer. Er wordt een oproep gedaan aan werkgevers en werknemers om cao’s te moderniseren, meer maatwerk en keuzes voor werknemers te bieden en daarnaast te kijken naar ruimte voor loonsverhoging, om de koopkracht te verbeteren en de economie te stimuleren.

langer dan 10 jaar. Het wordt makkelijker om scholingskosten daarop in mindering te brengen. Werkgevers en werknemers zullen blij zijn dat er compensatie voor werkgevers komt als ze transitievergoeding moeten betalen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat voorkomt een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Bovendien gaat de loondoorbetalingsperiode voor werkgevers met minder dan 25 werknemers van twee naar één jaar.

Ontslag moet mogelijk zijn als er een optelsom van redenen gemaakt kan worden, de cumulatiegrond in het ontslagrecht. De rechter kan wel bepalen dat maximaal de helft bovenop de bestaande transitievergoeding kan worden meegegeven.

Als er een cao-regeling van toepassing is, hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het kabinet zal met voorstellen komen om bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte de transitievergoeding onder voorwaarden te compenseren.

Werknemers krijgen voortaan direct recht op een transitievergoeding en niet pas na twee jaar dienstverband. Voor ieder dienstjaar bedraagt de vergoeding eenderde maandsalaris, ook bij dienstverbanden

Voor ZZP’ers komt er een minimumloon van € 15 tot € 18 per uur. De wet DBA wordt vervangen. Er komt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Opdrachtgevers lopen dan geen risico op

naheffingsaanslagen als zij met een ‘dure zzp’er (met een uurloon boven € 75,-)’ afspreken dat zij voor hem geen loonheffingen inhouden en betalen.

Hoofdlijnen van het regeerakkoord 1. Extra geld en menskracht voor veiligheid, onderwijs, en zorg; 2. een nieuwe balans tussen flexwerk en vaste contracten; 3. meer maatwerk in oudedagsvoorzieningen; 4. modernisering van het belastingstelsel en verlaging van de lasten; 5. maatregelen tegen klimaatverandering; 6. borgen van de Nederlandse vrijheden, democratische waarden en identiteit zowel nationaal als internationaal

11


Voor commerciĂŤle communicatie: websites, flyers en brochures, persberichten en correspondentie Karin van der Velden Spoorstraat 26, 6942 ED DIDAM 06-12022395 karinvandervelden@upcmail.nl www.tekstenco.info

Wil je een gratis scan van je website op tekst en inhoud? Neem dan contact op!

Communicatie&Commercie


Altijd verse bloemen Speciaal voor lezers van het MKB Montferland Magazine heeft Marjolein te Brake een leuke aanbieding. Wie voor 2018 een abonnement op verse bloemen afsluit, krijgt 10% korting. Het is mogelijk om voor drie maanden een proefabonnement af te sluiten. Een abonnement bij Bloem, Kaart en kleur betekent elke week of om de week een vers boeket of bloemstuk vanaf € 15,- exclusief BTW, inclusief bezorgkosten. Een vers boeket bloemen of een mooi opgemaakt bloemstuk is voor klanten die bij een bedrijf binnenkomen een vrolijk welkom. Marjolein te Brake begon 9 jaar geleden in Lichtenvoorde om bloemstukken voor bedrijven te maken. Het bedrijf groeide groter en inmiddels is Bloem, Kaart en kleur alweer twee jaar ook in Zeddam gevestigd. Marjolein is er eerlijk in: “Doordat ik veel klanten heb die een abonnement afnemen, heb ik een vast inkomen en kan ik me een winkel in Zeddam veroorloven. Het is een fijne afwisseling en ik vind het contact met inwoners van Zeddam ook erg leuk.”

werk”, zegt Marjolein. “En natuurlijk is de kwaliteit goed. Wie om de week een verse bloemen afneemt, krijgt sterkere bloemen en soms planten in het bloemstuk. Het is ook in mijn belang dat de bloemen er fris uitzien tot ik ze weer kom vernieuwen. De bezorging is altijd gratis en vindt plaats op het tijdstip dat voor de klant het beste uitkomt. Bij kantoren wordt bijvoorbeeld op maandag geleverd, maar restaurants zien de verse bloemen liever vlak voor het weekend komen.

Als je een abonnement afsluit, komt Marjolein graag eerst even kijken naar de ruimte waar de bloemen komen te staan. Met die ruimte houdt ze rekening bij het opmaken ervan. En natuurlijk tellen persoonlijke wensen mee. Een vaas of schaal is bij de abonnementsprijs inbegrepen. “Klanten van Bloem, Kaart en kleur weten dat de boeketten vol bloemen zitten, dat is echt wel een kenmerk van mijn Bloem, Kaart en kleur - Gerrit Varwijkplein 7, Zeddam - bloemkaartenkleur.nl

“Trots dat ik iets moois kan maken!” In 2010 zette Hans Milder zijn baan bij een interieurmontagebedrijf opzij om compleet voor zichzelf te beginnen. In de eerste jaren reisde hij voor grote projecten van verschillende opdrachtgevers bijna de hele wereld over. Twee jaar geleden groeide de zaak door. Milder Interieurprojecten heeft nu een eigen werkplaats, waar op maat gemaakte meubels, inloopkasten en keukens gemaakt worden. Particuliere en zakelijke klanten kunnen bij Milder Interieurprojecten terecht voor een enkel meubelstuk en voor een turn key projectinrichting, van vloer tot plafond.

Milder Interieurprojecten heeft geen showroom, maar wel een geweldige website. Klanten zijn altijd welkom om in de werkplaats het proces te volgen.

Wat Hans’ ogen zien, maken zijn handen. Als iemand hem vraagt iets te maken, ziet hij het eindresultaat ter plekke voor zich. Hij maakt er altijd iets speciaals van, dat de verwachtingen van zijn klanten overtreft. Met als motto ‘Het lijkt onmogelijk tot het gedaan is’, bouwt Hans alles voor de eeuwigheid: “Het verschil zit in details, productie en materiaalkeuze. Ik gebruik bijvoorbeeld plaatmateriaal met een harde persing. Dit is niet te vergelijken met een plaat die je bij de bouwmarkt haalt, dat kun je aan het gewicht al voelen.” De klantenkring groeit en het bedrijf van Hans staat nu op een kantelpunt. Verhuizen naar een grotere locatie en computergestuurde machines aanschaffen? Personeel aannemen of met ZZP’ers werken? Kan hij een geschikte en betaalbare ruimte in Didam vinden? Het zijn vragen waar hij de komende tijd een antwoord op moet vinden. Milder Interieurbouw - De Esdoorn 18, Didam - werkplaats: Parallelweg 5, Didam - milderinterieurprojecten.nl

13


14

ledennieuws

MKB MONTFERLAND

Ambachtelijk gebrouwen brood Ja, u leest het goed. Stadsbrouwerij de Borghman bakt ze wel heel bruin. Als bijproduct na het brouwen verwerken zij de bierbostel in eigen gebakken bierbostelbrood! Het brood is exclusief bij de brouwerij in Bredevoort verkrijgbaar en uiteraard heerlijk als plankje bij één van de Achterhoeks Eigen Wijze Borghmanbieren!

terwijl webshop houthandeldidam.nl 24 uur per dag bereikbaar is. Voor 11 uur besteld uit voorraad veelal dezelfde dag in huis. Houthandel De Graafschap Bieslook 12, Didam - 0316 342007- www.houthandeldidam.nl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Van Halteren Duurzame Installateur

Stadsbrouwerij de Borghman ‘t Zand 25 te Bredevoort - www.deborghman.nl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klant profiteert van verhuizing Houthandel De Graafschap Houthandel De Graafschap is verhuisd van Bieslook 18 naar Bieslook 12 en krijgt een paar deuren verder de beschikking over heel wat meer vierkante meters. “Dat betekent dat er zelf kan worden geïmporteerd en dat we efficiënter kunnen werken. Daarvan profiteren de klanten van Houthandel De Graafschap, dit voordeel kunnen we direct doorberekenen waardoor veel artikelen gunstiger geprijsd worden,” aldus Frank Lucassen. Aan Bieslook 12 komt een drive-in afhaalcentrum waar klanten hun materialen snel kunt afhalen, met een compleet assortiment hout en plaatmateriaal. In de ruim gesorteerde professionele bouwshop zijn o.a. bevestigingsmaterialen, hang en sluitwerk, pvc afvoermaterialen, gereedschappen te koop van gerenommeerde merken. Houthandel De Graafschap is de grootste in de regio voor tuinhout, groen geïmpregneerd, douglas, hardhout, eiken en zelfs bamboe. Aannemers, hoveniers, installateurs, ZZP-ers en particulieren weten dat ze er altijd terecht kunnen als ze nog snel wat nodig hebben,

Sinds september is Van Halteren Installatietechniek aangesloten bij Uw Duurzame Installateur. Dit is een landelijk samenwerkingsverband van middelgrote installatiebedrijven, die met elkaar gemeen hebben dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Door samenwerking houden ze hun kennispeil op een hoog niveau. Heeft u een mooi uitdaging op installatiegebied, dan kunnen zij u zeker helpen! De Duurzame Installateurs leggen ieder jaar samen meer dan 20.000 zonnepanelen, verzorgen voor honderden instanties en bedrijven de overgang naar led-verlichting, plaatsen samen meer dan 500 laadstations voor elektrische auto’s en nog veel meer. Door krachten te bundelen zijn ze ook in staat om scherpe prijzen aan te bieden. Hierdoor vindt u bij Duurzame Installateurs als Van Halteren uit Zeddam de kennis en inkoopkracht van een groot bedrijf, en de persoonlijke benadering en flexibiliteit die u gewend bent. Van Halteren Installatietechniek BV Kilderseweg 14a, Zeddam - vanhalteren.net

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dronecertificaat voor Object&Co René Sloot van ObjectCo is sinds kort voor Nederland en Duitsland gecertificeerd om met een drone te vliegen. Hoewel iedere particulier met een drone de lucht in mag, is er een certificaat nodig voor commerciële vluchten, bijvoorbeeld om voor makelaars de mooie luchtopnames van huizen te maken. Object&co - Kribbe 15, Didam - 06-53164815


MKB MONTFERLAND

ledennieuws

nieuwe leden

Nieuwe website voor Borduurwerkdeal Borduurwerkdeal heeft nieuwe website. Het was al mogelijk om online (werk)kleding te bestellen met een eigen ontwerp daarop

Structuur in cijfers

Kijk voor meer informatie op Borduurwerkdeal.com

Reina Kral brengt structuur aan in jouw cijfers. Zo wordt jouw administratieve zorg haar zorg en kun jij focussen op dat waar jij goed in bent, zoals het uitbouwen van je onderneming. Als nuchtere noordelinge staat Reina met beide voeten op de grond. Nadat ze 12 jaar als boekhouder in vaste dienst was bij kleine, middelgrote en grote bedrijven, werkt ze sinds juni 2012 als zelfstandig ondernemer. Daarbij kan ze volledig jouw administratie verzorgen, maar ze kan ook alleen meekijken om de puntjes op de i te zetten. In beide gevallen is de aanschaf van een boekhoudpakket niet nodig. Speciaal voor starters heeft Structuur in Cijfers een aangepast tarief. Speciaal voor starters heeft Structuur in Cijfers een aangepast tarief. De eerste zes maanden doet Structuur in Cijfers jouw administratie inclusief aangifte omzetbelasting tegen een gereduceerd tarief. Na 5 maanden kijken we waar we staan en spreken we het maandelijkse vaste tarief af. In elke onderneming zijn er pieken in de administratie. Dit kan zijn met de maand- en/of jaarafsluiting maar ook in geval van ziekte, zwangerschapsverlof of vakantie. En dan is het fijn als iemand die pieken voor je opvangt. Ook als je geen vaste administrateur in dienst hebt maar op zoek bent naar iemand die de administratie voor je verzorgt, kan Structuur in Cijfers wat voor je betekenen. Structuur in Cijfers, Vinkwijkseweg 2, 7038 AW Zeddam, 06-12181737, reina@structuurincijfers.nl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

geborduurd. Op de nieuwe website zie je direct het eindresultaat. Het bedrijf uit ’s-Heerenberg loopt daarmee in Nederland voorop! Drukkerijen en mediabedrijven die hun klanten borduurservice aanbieden, kunnen deze website trouwens door Borduurwerkdeal laten integreren in hun eigen website.

Plok goes Wild! Na de succesvolle editie van Dinner@thepark deze zomer organiseert Partycentrum Plok dit jaar voor het eerst de wintervariant: Plok goes WILD! Voor € 65,- p.p. geniet u van een onvergetelijke dineravond, aan een eindeloos lange tafel, met vrienden, familie & een heleboel onbekenden. Deze warme avond start om 17:00 uur met winterse aperitieven, broden, 4-gangen wilddiner, passend wijnarrangement (en we schenken bij!), mineraalwater, brood, koffie/thee en zoete afsluiting omstreeks 21.30 uur. Alleen op reservering. Plok Dijksestraat 52, Didam - www.plok.nl

Rietman Schoonmaakdiensten ‘Wij gaan verder waar een ander stopt’

In veel bedrijven wordt flink schoongemaakt. In weinig bedrijven wordt echt schoongemaakt. De mensen van Rietman glasbewassing & schoonmaakdiensten maken met veel plezier en oog voor detail dagelijks uw kantoorpand schoon. Rietman schoonmaakdiensten wordt geleid door twee jonge ondernemers. Zij onderscheiden zich door net iets verder te kijken dan andere schoonmaakbedrijven. Het schoonmaakbedrijf is gespecialiseerd in reiniging van glas, gevels en zonnepanelen, vloeronderhoud, interieurverzorging en coatings. Door duidelijk te communiceren met klanten weten ze precies wat opdrachtgevers belangrijk vinden. Daarom leveren zij dan ook altijd maatwerk. Geen klus is te groot. Voor elke schoonmaakopdracht levert Rietman een passende oplossing. Klanten komen er vaak pas achter wat een schoon bedrijfspand is als de medewerkers van Rietman zijn geweest. Zij realiseren zich dan dat niets zo lekker werkt en goed is voor de productiviteit als een schone werkplek. Rietman glasbewassing & schoonmaakdiensten Klinkerstraat 18m ‘ s-Heerenberg rietmanschoonmaakdiensten.nl

15