__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Brf On Track Sidan 46.

NR 1|2019 Pris 39:50 kr

BOSTADSRÄTTSTIDNINGEN MED DET STYRELSEN BEHÖVER VETA

Glöm inte bort taket TEMA: RENOVERING Sidan 22.

Så ökar värdet på fastigheten TEMA: BALKONG Sidan 32.

Stor intervju med bostadsministern Per Bolund om framtidens bostadspolitik. Sidan 9.

Solcellerna ger egen el Sidan 39.

Avfallskvarn:

Juristen:

Föreningens ansvar för säkerheten

Vad händer med badrummet vid stambytet?

Sidan 14.

Sidan 60.

Sidan 58.

Bekvämt och bättre miljö


Vi förvaltar och utvecklar bostadsrättsföreningar – för ett hållbart imorgon.

Styrelsearbete kan innebära mycket. Som tur är behöver man inte vara proffs på allt. På SBC har vi erfarenhet av all�från teknisk och ekonomisk förvaltning �ll projektledning vid ombyggna�on och fas�ghetsjuridik. Ta hjälp av oss för en hållbar förvaltning av er bostadsrä�sförening och för a� effek�visera styrelsearbetet. En specialist på förvaltning helt enkelt. Välkommen �ll SBC! Visste du att SBC är en av Sveriges ledande bostadsrättsförvaltare? Med expertkunskap inom såväl teknisk förvaltning och utveckling som ekonomi och juridik sedan 1921. Vill du veta mer, besök oss på www.sbc.se


OBEROENDE INFORMATIV AKTUELL

22

TEMA: Renovering Väder och vind sliter hårt på en fastighet. Tak och gårdsbjälklag är ofta hårt utsatta. När skador är svåra att upptäcka gäller det att ligga steget före! Brf Lyckebo i Skene valde att tidigarelägga takrenoveringen. När Brf Fågelsången i Järfälla renoverade gårdsbjälklagret upptäcktes gammalt byggfusk

www.bobattre.se Chefredaktör och ansvarig utgivare Gunnar Wesslén, gunnar.wesslen@bobattre.se Redaktör Karin Urbina Rutström 08-556 963 10, karin.rutstrom@bobattre.se Administrativ redaktör Gunilla Welin gunilla.welin@bobattre.se Redigering och layout ETC Kommunikation Fasta medarbetare Göran Olsson Jörn Liljeström Inger Evertsson Peter Forsman

32

TEMA: Balkong och inglasning Balkong och inglasning Att renovera eller bygga balkong är ett stort åtagande för föreningen, men i gengäld ökar fastighetens värde. Brf Berget 12 i Stockholm tog utmaningen och byggde balkonger. Bra idé glasa balkonger i samband med en renovering.

Produktion Mediabolaget AB Swedenborgsgatan 7 118 48 Stockholm red@bobattre.se Tryck V-TAB Annonser Recta Media AB www.rectamedia.se Säljare Mie Karlsson 08-410 644 94 mie@rectamedia.se

40

TEMA: Gården Våren närmar sig och de börjar bli dags att se över gården. Experten Johan Lundin på SBC bjuder på tips och råd om förvaltning och skötsel av gården. Nya gården en solskenhistoria för Brf Solgårdarna i Masthugget. Brf On track – nås på 60 blankt! Gratis lånecyklar för medlemmarna – cykelpoolen blev en succé i Haninge.

Prenumeration Helår (4 nr), 189 kronor Specialerbjudande Stora styrelsepaketet 545 kr/år, fem utvalda styrelsemedlemmar får årsprenumeration. Prenumerationsärenden Titeldata AB, Kundtjänst, 112 86 Stockholm 0770-457 119 www.prenservice.se

Bo bättre tar pulsen på nya bostadsministern Per Bohlund 9

Bo bättre trycks i 28 000 ex med TSkontrollerad upplaga på 26 800 ex. De övriga exemplaren delas ut bland annat på Bygg­centrum, mässor, Marknads­respons fastighetsseminarier runt om i landet samt ett flertal mäklarföretag.

Avfallskvarnen – miljövännernas och latmaskarnas älskling!  14

Bo bättre är en oberoende, informativ och aktuell tidning till för styrelseledamöter och boende i bostadsrätter. Allt redaktionellt material lagras digitalt. Materialet lagras och används också av vår samarbetspartner, hittaBrf, på vår gemensamma hemsida. Skribenter och fotografer som medverkar i Bo bättre förutsätts medge elektronisk lagring/publicering. Utbetalt arvode inkluderar Bo bättres och hittaBrf:s rätt till elektronisk publicering.

– Krävde återställande av badrum vid stambyte

Brf Skytteskogen tog hem energipriset 

21

Solceller på fasaden ger Brf Aspnäs egen fastighetsel 

39

Aktuellt rättsfall Juristen reder ut – Vad är föreningens säkerhetsansvar?5860

Vill du boka annons i Bo bättre

RECTAMEDIA

kontakta Mie Karlsson på Recta Media AB, 08-410 644 94, 070-725 66 77 mie@rectamedia.se Rak och tydlig kommunikation Nr 2 – utg.dag 16 Maj Nr 3 – utg.dag 19 september Nr 4 – utg.dag 7 november

rectamedia Rak och tydlig kommunikation

BO BÄTTRE 1/2019 | 3


Dragkampen är över – nu ska jobbet göras!

N

u har den nya bostadsministern Per Bo­lund tillträtt. Det ska bli spännande att se i vilken riktning han som ”kapten på skutan” kom­ mer att kunna styra bostadspolitiken. Det finns många frågor som är intressanta när det gäller bostadsrätten. Några exempel är problemet med högt skuldsatta nya bostadsrättsföreningar och reavinstbeskattningen. En av de mest uppmärk­ sammade frågorna är räntan på bolånen och framför allt avdragsrätten för den som lånar. Bo bättres cheferedaktör Gunnar Wesslén passade på att träffa ministern kort efter att han tillträtt, hela intervjun finns att läsa på våra nyhets­ sidor (s.9). Vid sidan av politiken rullar arbetet

FOTO: PETER ENGMALM

på i många av landets bostadsrättsför­ eningar och de flesta har säkerligen en hel del att göra nu när våren är i antågande. Det har varit en hård vinter vilket betyder i vanlig ordning att arbetslistan fylls på. Snö, is och regn sliter hårt på fastig­ hetens tak som är husets viktigaste fuktskydd. Skador uppstår ofta i samband med att det röjs snö och is. Därför gäller det, så fort vintern är över och snön är borta, att kontrollera och rengöra taket, täppa till hål, byta ut trasiga tegelpannor eller måla på ny skyddsfärg om den gamla har börjat flaga. I detta nummer gör vi en ordent­ lig genomgång av takunderhåll och tak­ målning (s.22). Kanske något som är värt att ägna några minuter åt för att fräscha upp kunskaperna och få lite inspiration. Skador i betongkonstruktionen har vi också tittat närmare på (s.28). Det är något som ofta glöms bort såvida det inte sitter någon med expertkunskaper i styrelsen. Det tar dessutom tid innan skador på balkonger, gårdsbjälklag och fasad visar sig. Vatten som läcker in i underjordsgarage, betongbitar som släpper eller rostfläckar under balkongplat­ tor kan vara en larmsignal om att det finns skador som behöver åtgärdas.

4 |

BO BÄTTRE 1/2019

När vintern är över och solen är tillbaka spenderar de flesta boende allt mer tid på balkongen och gården. Saknas balkonger blir längtan alltid stor bland före­ ningens medlemmar desto närmare vi kommer som­ maren. Något som ofta kan resultera i att det dimper ned en motion eller kommer ett förslag till styrelsen om att bygga balkonger. Inglasning brukar också finnas med på önskelistan. Under senare år har kommunerna blivit allt mer öppna för att ge bygglov, vilket resulterat i många lyckade projekt (s.32). Går det inte att bygga balkong kan gården bli platsen där medlemmarna kan njuta av solen. En välskött fin gård, där det finns möjligheter att fika, grilla, motio­ nera och plats för barnen att leka ökar trivseln. När människor träffas och lär känna varandra ökar enga­ gemanget. Nya idéer poppar upp och ofta kommer det fram om det finns personer bland medlemmarna som har värdefulla sakkunskaper inom olika områden. Brf Solgården i Masthugget är ett exempel på en förening som satsat och lyckats bra med sitt gårdsprojekt (s.44). Miljöarbete är också sådant som skapar intresse och en­ gagemang. Ett bra exempel är Brf Skytteskogen, vinnare av bostadsrättsmässans energipris i Göteborg. De valde utöver satsningar på exempelvis solceller och elbils­ pool även att arrangera föreläsningar om miljö, vilket visade sig både intressera och engagera medlemmarna. En utmärkt idé som kan locka deltagare och väcka engagemang bland de boende när antalet deltagare på stämmorna är oroväckande lågt. Vi bjuder som vanligt, även i detta nummer på ett an­ tal valda läsarfrågor med svar från våra experter under rubriken Lag & Rätt, liksom ett rykande hett rättsfall (s.59). Har du själv frågor eller finns det något du vill att vi ska skriva om? Vi får många mail till vår frågelåda, vilket är både kul och inspirerade för oss. Så tveka inte att maila oss på bbfraga@bobattre.se.

Trevlig läsning! Red


BRANDGASTÄTHET

LJUDISOLERING

BRANDSKYDD INBROTTSSKYDD

EN SÄKER DÖRR ÄR EN RÄTT INSTALLERAD DÖRR. Det finns två delar som måste samverka för att en säkerhetsdörr ska hålla vad den lovar. Det ena är dörren i sig, dess funktion och konstruktion, och det andra är installationen. Köper du din dörr från Secor kan du vara helt lugn. På några timmar får du en ny Daloc-dörr, installerad på ett korrekt sätt med inbrottsskydd och alla andra funktioner säkerställda. Dessutom tar vi hand om och forslar bort din gamla dörr till återvinning. Läs mer på daloc.se/tryggthem

Secor säljer och installerar Daloc säkerhetsdörrar i hela landet. För mer information och beställning kontakta Secor på 020-440 450 eller läs mer på secor.se


Välkommen till

SKORSTENSBOLAGET ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG SOM UNDER 40 ÅR UTVECKLAT PATENTERAD TEKNIK SOM MINSKAR VÄRMEKOSTNADER SAMT ÖKAR KOMFORT OCH FASTIGHETSVÄRDE.

Clean-Air24 FTX VÄRMEVÄXLING OCH RENAD TILLUFT I BEFINTLIGA KANALER

”Vi är extra stol ta över vår inst allation på Slot som vid injuster tet, ing den 22 febr uari 2018 gav drygt 80 % verk ningsgrad då til luften var +17, grader vid –11, 4 3 graders yttert emperatur.” Carl-Henrik Vi nberg, vd på Sk orstensbolaget

• Sänker värmekostnaderna med upp till 50%* • Ventilerar bort radon. • Systemet använder befintliga kanaler • 3 gånger renare tilluft och inomhusklimat • Värme på vintern och svalka på sommaren • Minimerar risken för fuktproblem och mögel * På installationen på slottet

Clean-Air24 FTX

Systemet som återvinner värmen i frånluften och återför den som förvärmd ren tilluft till bostaden. Tilluften värmeväxlas i befintliga kanalsystem, inga nya schakt eller skrymmande installationer erfordras.. Systemet är helt automatiskt, inga komplicerade styrsystem eller sensorer som kan gå sönder.

Energimyndigheten & BeBo

Energimyndigheten och BeBo har efter ett års mätstudier vid två fastigheter kommit fram till att med Clean-Air24 FTX installerat kan du spara drygt 30 % av uppvärmningskostnaden. Inneklimat och komfort har förbättrats märkbart jämfört med utgångsläget som var dåligt med bl.a. fukt och luktproblem. Fastighetsägarna av båda utvärderingsbyggnaderna är mycket nöjda med utfallet. Läs hela rapporten vår hemsida www.skorstensbolaget.se

Kök24 – patenterad marknadsledande köksventilation Med patenterad teknik bygger vi om era gamla kolfilterfläktarna till Kök24. Med direktkopplade köksfläktar blir ni kvitt matos och skadliga stek och nanopartiklar och får en hälsosam bostad med ökat värde och inte minst enastående komfort. Patenterad OVK-godkänd X-24 ventil ingår och reglerar automatiskt mellan grundventilation 24/7 och forsering. Fastigheteförvaltare Ingrid Pers rekommenderar Kök24 med orden ”Äntligen av med matoset Skillnad som natt och dag


Safe-Seal

UNDERHÅLL SAMT RENOVERING AV VENTILATION- OCH RÖKKANALER UTAN HÅLTAGNING I BOSTÄDER

• Ingen håltagning i lägenheter • Infraljusfilmning vid besiktning • Fräsning och rensning av kanaler • 40 år utan reklamationer • Gjutning av nya skiljeväggar • Trygghetsgaranti

Före och efter renovering med Safe-Seal

Safe-Seal – kanalrenovering Safe-Seal är en metod som möjliggör kanalrenovering utan smutsig och kostsam håltagning i bostadsutrymmen. En glidform lodas ner från skorstenen på taket till källan, t.ex ett kök, badrum eller eldstad. Tack vare formens följsamhet kan vi gjuta ett mycket slätt och jämnt foder med bibehållen kanalstorlek.

Safe-Seal – kakelugn Med hjälp Safe-Seal-tekniken kan vi utföra en renlig och säker renovering av otäta kakelugnar utan att dessa behöver demonteras till ca: halva priset av en traditionell renovering.

Safe-Seal förstärkningsgjutning Är ett renligt och säkert underhåll av själva skorstenen som hindrar bruk och lösa tegel att falla ned mot gata/gård eller täppa till i ventilationskanaler. Med förstärkningsgjutning sparas mycket pengar som en ommurning annars kostar.

Öka mysfaktorn, värmen och värdet på ditt hem Det är få saker som kan mäta sig med den känsla och stämning en levande eld erbjuder. Innan du väljer eldstad är det bra att tänka igenom hur stor yta som ska värmas upp och var eldstaden ska placeras. Vi hjälper dig gärna att hitta den perfekta eldstaden och självklart även med installationen

Skorstensbolaget – certifierad inom taksäkerhet Vi är certifierade inom taksäkerhet enligt de senaste kraven från Arbetsmiljöverket 2015. Anlita oss för att kontrollera att ni har rätt taksäkerhet så går styrelsen ansvarsfri från åtal vid tillbud med snöskottare, plåtslagare eller annat takarbetare. Vid installation av Kök24 eller Clean-Air24 lämnar vi ett kostnadsfritt förslag.

Skorstensbolaget– certifierad inom entreprenadsäkerhet Vi övertar ert beställaransvar för entreprenaden.

SKY

WALK

TAKSÄKERHETSUTRUSTNING

BAS U C E R T I F I K AT

BAS P C E R T I F I K AT

Fridhemsgatan 27, Stockholm, 08-756 69 69 • info@skorstensbolaget.se • www.skorstensbolaget.se VENTILATION - ENERGIOPTIMERING - SKORSTENSRENOVERING - ELDSTÄDER - KAKELUGNSRENOVERING


Betalar er BRF för mycket för återvinning och avfallshantering? Vi hjälper er att sänka kostnaderna och öka servicen. Det bästa av allt? Det är gratis och tar inte mer än 5 minuter! Utvecklingen inom återvinningsområdet går snabbt och många nya aktörer slåss om att erbjuda Sveriges bostadsrättsföreningar bra alternativ. Vi vet att det lönar sig att göra upphandlingar med jämna mellanrum - och att vända sig till fler än en eller två aktörer. Recycla.se har hjälpt tusentals bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare att spara genom att hitta den mest miljö- och kostnadseffektiva lösningen inom återvinning och avfallshantering. På mindre än fem minuter skapar du en kostnadsfri förfrågan för er BRF. Vi samlar sedan in upp till fyra prisförslag från fler än 800 godkända återvinningsföretag. Snabbt, enkelt och gratis!

Gå in på Recycla.se och försäkra dig om att inte ni också betalar för mycket


Aktuellt

Ränteavdrag, reavinst, skatt och stora skulder

Bostadsminister Per Bolunds tankar om framtiden Efter det långvariga strulet med att bilda regering fick Sverige en nygammal bostadsminister den 21 januari. Då utsågs Per Bolund, som också är finansmarknadsminister, till posten: – Det är positivt att jag har en bred portfölj; bostad och finans påverkar varandra i hög grad, säger han till Bo bättre. TEXT OCH FOTO GUNNAR WESSLÉN

● Det är inte första gången Per Bolund är bostadsminister, efter att Mehmet Kaplan tvingades avgå 2016 tog Bolund över under 37 dagar innan han ersattes av Peter Eriksson. Frågorna som Per Bolund i dag får ta tag i gäller i hög grad finansiering; det handlar om räntan, ränteavdragen, högt skuldsatta nya bostadsrättsföreningar och reavinstbeskatt­ ningen. När det gäller just nybildade bostadsrätts­ föreningar i nybyggda fastigheter menar Per Bolund att man ska öka kraven på redovis­ ningarna av skulderna: – Jag tycker absolut att man ska kräva en större transparens. När vi ska fatta beslut om en bostadsaffär, som ofta är det största ekonomiska beslutet som en familj tar, ska vi absolut ha rätt att veta under vilka ekonomis­

ka villkor vi gör det. Då måste vi få informa­ tion om hur stor del av föreningens skuld som ligger på den enskilda lägenheten. – Vi har gjort stora insatser för att öka in­ formationen, bl a en ny bolånelagstiftning för att minska risken att det finns en dold skuld som man inte är medveten om som köpare. Då kan man verkligen få en negativ överrask­ ning om ekonomin börjar gå i fel riktning. En av de mest uppmärksammade frågorna

för Per Bolund är räntan på bolånen och där framför allt avdragsrätten för den som lånar. I dag har en låntagare rätt att dra av 30 procent av den inbetalade räntan i deklarationen, men många vill i dag trappa ned avdragen. – Mitt parti, miljöpartiet, vill trappa ned ränteavdragen och jag menar att vi har goda

möjligheter till det nu när räntorna är så låga. Dessutom kan vi kompensera hushål­ len med andra skattelättnader om vi mins­ kar ränteavdragen, säger Per Bolund. Men jag vill understryka att det inte finns någon överenskommelse med de andra partierna om detta. – Det finns också en rättviseaspekt i detta, de som har de högsta inkomsterna har också de största avdragen. Det gäller dock att ge hushållen god tid att anpassa sig till en sådan förändring. Frågan om ränteavdragen har hittills varit partiskiljande och många ekonomer varnar för att förändra dem. Tillsammans med amorteringskrav och bankernas hårdare regler menar de att detta ytterligare skulle försvåra för unga och nyinflyttade att komma in på bostadsmarknaden. Per Bolund menar att han har stor respekt för ränteavdragens betydelse för många hushåll: – Man måste dock se att de är en av många pusselbitar som måste sättas ihop i den skat­ tereform som vi signalerat. Det finns dessut­ om bittra erfarenheter från finanskrisen på 90-talet där tyvärr ett stort antal människor var tvungna att sälja sina bostäder i en myck­

BO BÄTTRE 1/2019 | 9


Aktuellt

skatten på de intäkter man får i sparandet och att man där igenom ger ett incitament till att spara mer.

et dålig marknad samtidigt som man satt kvar med sina stora lån. – Det finns fortfarande i dag människor som sitter kvar med skul­ der från den tiden. Vi behöver bygga upp kraft i hushållens ekonomi och när det blir sämre tider tror jag att både samhällsekonomin och hushållen kommer att vara glada för att vi byggt upp större mot­ ståndskraft. Men hur en ung människa eller en nyinflyttad ska kunna komma in på bostadsmarknaden har Per Bolund inte något allmänt recept för: – Det finns möjligheter att göra det lättare att komma in på bo­ stadsmarknaden, vi har föreslagit ett bosparande där man också har goda skattefördelar och då kan bygga upp en kapitalinsats. Det är dock enligt Per Bolund för tidigt att säga hur och om det ska subventioneras: – Det finns olika system, ett sätt kan vara att man helt enkelt sänker

Men två problem med detta är dels att räntorna är så låga att det knappt ger någon skatteeffekt för sparandet och dels att sparandet i så fall måste vara mycket stort om det ska påverka situationen för en familj som söker bostad i till exempel Stockholm. – Ja, det beror naturligtvis på i vilken omfattning man sparar och hur man prioriterar och jag har verkligen stor respekt för att det är svårt att bygga upp ett kapital som räcker för en insats i en bostad. En åtgärd som finns med i januariöverenskommelsen är att räntorna på uppskov av reavinstskatten efter en bostadsförsäljning slopas. Reavinstskatten, som ofta kallas flyttskatten, infördes efter att fastighetsskatten avskaffades. Om detta är ett första steg i att justera reavinstbeskattningen, som från borgerligt håll kritiserats, vill inte Per Bolund spekulera i utan konstaterar att en skattereform ska förhandlas fram där detta blir en del. Att idag införa fastighetsskatten är politiskt omöjligt trots att många ekonomer ser det som nödvändigt: – Inget av partierna har gått till val på att återinföra fastighetsskatt och det är ett tydligt tecken på att den frågan inte ligger för handen. Frågan nu är väl vilka nivåer vi ska ligga på och var tyngdpunkten på olika skattebaser ska ligga. Per Bolund vill inte uttala sig om det kommer att blir en högre beskattning av bostadsmarknaden efter skattereformen eller inte. Det enda han slår fast är att det kommer att bli justeringar av beskatt­ ningen. På Bo bättre har vi dock svårt att se att justeringen av beskattningen

Sveriges enda specialist på revision

av Bostadsrättsföreningar

Konsultation Revision Utbildning

Tel 08–737 90 30 • www.borevision.se

10 |

BO BÄTTRE 1/2019

inte skulle leda till en totalt sätt högre beskattning än idag, speciellt med tanke på att alliansregeringen tog bort fastighetsskatten och is­ tället införde en betydligt lägre kommunal fastighetsavgift och att den nya röd/gröna regeringen nu skapat lättnader i reavinstskatten. Detta gör att utrymmet för ytterligare minskningar i skattebördan för bostäder är svåra att se. Per Bolund är också inne på att något kanske borde göras av ”generationsrättviseskäl”: – Det finns nu generationer som ägt sitt boende och sett stora prisstegringar, fått sänkta skatter och kostnader för boendet och att då ensidigt ta bort skatten när man säljer och realiserar det här kapitalet – då för man över ännu mer resurser till en grupp som ända har det gott ställt. – Detta är frågor som vi behöver ta hänsyn till och fundera över i den skatteöversynen som vi ska göra och vi är inte klara över exakt hur det ska göras.

Men Per Bolund håller fast vid att det är för tidigt att säga något om

den totala beskattningen av bostadssektorn. Det kommer att bli myck­ et intressant att se vad de olika intressena kan komma överens om. En annan nöt att knäcka blir hur man ska få fart på byggandet av förhållandevis billiga hyresrätter. De fyra partierna är idag överens om att behålla det investeringsstöd som den rödgröna regeringen införde för de som bygger hyresrätter med en viss maxhyra. Per Bolund hänvisar till att det finns ett stort intresse för stödet, men många som följer hyresmarknaden har svårt att se att det kommer att räcka för att täcka behovet. Man menar att det kommer att behövas ytterligare subventioner. Det kommer med all sannolikhet bli hårda diskussioner. n


Hur mår din fjärrvärmecentral? Visste du att vi på Stockholm Exergi inte bara är leverantör av fjärrvärme och fjärrkyla utan även av en mängd olika tjänster? Det kanske är dags att bygga om eller uppgradera din fjärrvärmecentral? En ny fjärrvärmecentral kan frigöra mer yta, bidra till en effektivare uppvärmning och spara föreningens pengar. Med ny teknik kan du nu även koppla upp din fastighet och sköta uppvärmningen digitalt. Smart, enkelt och kostnadseffektivt. Vill du veta mer? Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller rådgivning, kundservice@stockholmexergi.se Läs mer på stockholmexergi.se/tjanster


Färre ska välja bilen till jobbet i Rosengård Hållbart. Rosengård Fastighets AB i Malmö tar nu tillsammans med åtta andra företag initiativ för schyssta jobbresor. Pro­ jektet som kallas Malmö Works drivs med stöd från Malmö stad och Skånetrafiken. Målet är att färre ska välja bilen till förmån för mer hållbara transportmedel, liksom att minska antalet jobbrelaterade resor överlag. År 2030 ska Malmö stad ha växt med 100 000 medborgare utan att öka antalet bilresor. Företaget tar gemensamt fram, utvecklar och testar idéer som kan förändra de anställdas resvanor. Det förs även en dialog med staden och andra aktörer för att göra det lättare att resa hållbart. De nio företag som deltar i Malmö Works är Ro­ sengård Fastighets AB, Castellum, Giv Akt, Hövding, IKEA Hubhult, Massive Enter­ tainment, Skanska, Stratiteq och Wihlborgs Fastigheter AB.

Ett tiotal byggprojekt stoppas Bostadsbygge. Fastighetsnämnden beslu­ tade den 22 januari att stoppa åtta plane­ rade byggprojekt i Västerås tätort, samt kraftigt minska två. Anledningen till att nämnden återkallar markanvisningar är att den nya politiska ledningen inte vill förtäta Västerås genom att bygga på grönområden. Sammanlagt är det cirka 700 bostäder som stoppas. – Staden har fort­ Jesper Brandberg. satt som mål att öka bostadsbyggandet, men istället för att för­ täta på grönområden ska vi nu öka takten i andra större exploateringsprojekt, tex Sätra, Kopparlunden, Ängsgärdet och stations­ området, som inte ligger på grönområden. Vi ska även bygga staden mera utåt, säger Jesper Brandberg, kommunalråd (L) och fastighetsnämndens ordförande.

Mariefred växer med ytterligare lägenheter från BoKlok I Marielundsviken i Mariefred ska det byggas ytterligare 36 lägenheter. De nya bostäderna blir fjärde etappen i det omtyckta området, där det tidigare byggts både lägenheter och radhus. Inflyttning är beräknad till sommaren 2020.

● De nya lägenheterna kommer att ha ett, två, tre eller fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm. Bostäderna byggs som bostadsrätter och den övervägande delen av lägenheterna kommer att ha egen balkong eller altan med gräsyta. Enligt Marina Gore, projektledare på BoKlok som

står bakom projektet, beskriver upplägget. Genom att vi tänker i stora volymer, bygger husen på fabrik och använder rationella till­ verkningsprocesser kan vi hålla låga priser utan att tumma på kvaliteten. Det nya kvarteret, som kommer att kallas BoKlok Lillgården, kommer att ligga i Marielundsviken. Bostäderna kommer att fördelas genom offentlig turordningsdrag­ ning längre fram i vår. Det innebär att en turordningslista upprättas vid försäljnings­ starten och att kunder får välja den bostad som passar dem bäst utifrån det turord­ ningsnummer de tilldelats.

Fönster för generationer H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd. Unik konstruktion! www .h f o n s t r et .s e

12 |

BO BÄTTRE 1/2019

H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74


Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat. Våra värmepumpar är utvecklade för att klara det nordiska klimatet. Vi tillverkar dem i vår fabrik i Småland. Och vi låter bara certifierade specialister installera dem. Människor som kan värme och värmepumpar utan och innan. Så fortsätt att lägga din tid på det du helst vill. Välkommen till oss. www.ivt.se


FOTO: INSINKERATOR

Avfallskvarnen

– miljövännernas och latmaskarnas älskling! TEXT KARIN URBINA RUTSTRÖM

● Allt fler bostadsrättsföreningar väljer numera att installera kvarnar om kommu­ nerna tillåter det, för att minska andelen hus­ hållssopor. Under de senaste åren har allt fler kommuner börjat tillåta att enskilda hushåll installerar avfallskvarn. Surahammar är en kommun som under många år gått i brä­ schen, vilket gjort att 50 procent av hushållen där använder avfallskvarn. I Stockholms stad och Huddinge har man också tagit stora steg. Sedan 2008 krävs i dessa kommuner ingen anmälan eller särskilt tillstånd för hushåll att

göra en installation eller anmäla innehav av en installerad avfallskvarn. En förening som valt att ta steget är Brf Bostaden i Nacka. – Det började med att vi fick höra att kommunen planerade att börja med taxor

”Det har fungerat bra sedan vi drog igång och vi har fått mycket positiv respons från de boende.”

som baserades på sopornas vikt. Det gjorde oss oroade eftersom det skulle kunna inne­ bära rejält ökad kostnader för oss, säger Åsa Mitzell Brf Bostadens ordförande. En av våra ledamöter i styrelsen kom då med idén. Ef­ tersom han är rörmokare visste han mycket om det här både om hur installationen går till och hur de fungerar. För att göra det så enkelt som möjligt tog styrelsen efter noga övervägande, beslut att det skulle installeras avfallskvarnar i alla lägenheter och att föreningen skulle stå för kostnaden.

Kommuner som tillåter matavfallskvarn I listan här bredvid finns samtliga svenska kommuner som tillåter installation av matavfallskvarnar. Det är alltid viktigt att kontakta kommunen innan avfallskvarn installeras. Vissa kommuner anger att tillstånd måste sökas. Det kan även vara så att de tar ut en avgift. Kontakta ALLTID kommunen direkt med en förfrågan innan en installation påbörjas.

14 |

BO BÄTTRE 1/2019

Alingsås kommun Bjuvs kommun Bollebygds kommun Bollnäs kommun Botkyrka kommun Dals-Eds kommun Degerfors kommun Emmaboda kommun Essunga kommun Gällivare kommun Hagfors kommun Hallstahammars kommun Hammarö kommun Huddinge kommun

Hudiksvalls kommun Hässleholms kommun Järfälla kommun Jönköpings kommun Katrineholms kommun Kumla kommun Kungsörs kommun Landskrona kommun Lidingö kommun Linköpings kommun Mullsjö kommun Munkfors kommun Nacka kommun Norrköpings kommun Nybro kommun

Nyköpings kommun Ovanåkers kommun Oxelösunds kommun Pajala kommun Perstorps kommun Piteå kommun Ragunda kommun Sjöbo kommun Skara kommun Skellefteå kommun Smedjebackens kommun Sollentuna kommun Stockholms kommun Sunne kommun Surahammars kommun

Säters kommun Sävsjö kommun Södertälje kommun Tibro kommun Tingsryds kommun Tjörns kommun Trollhättans kommun Trosa kommun Tyresö kommun Vara kommun Vilhelmina kommun Vingåkers kommun Vännäs kommun Åstorps kommun


– Det har inte varit någon oro eller några frågetecken när vi drog igång eftersom vi hade mycket sakkunskap i styrelsen. Det har fungerat bra och vi har fått mycket positiv respons från de boende. Då föreningen totalt har 96 lägenheter i sina fastigheter, vilket innebar att det skulle bli ett ganska omfattande projekt. Därför valde man att lägga upp installationerna etappvis. – Det har fungerat otroligt bra, varje in­

stallation tog cirka 1,5 timme och vi har haft mycket lite driftstopp. Eftersom vi gjorde stambyte 1993 så fungerar det bra när det gäller måtten i diskhoarna. Nu cirka fyra år efter starten har alla hushåll en egen avfallskvarn och andelen hushållssopor minskat rejält. – Visst har det blivit skillnad, vi har exem­ pelvis kunnat minska antalet sopkärl vid två av husen, vilket naturligtvis ger minskade kostnader. n

Fakta om matkvarnar

••Allt som går att äta kan man köra i av-

fallskvarnen dock INTE mangokärnor, råa fiskskinn, kronärtskockor, rosstjälkar, hårda skal från exempelvis ägg och musslor tepåsar, deg, jord, vaxade servetter, hela majskolvar. 1 000 kg matavfall kan omvandlas till biogas som motsvarar 110 liter bensin, man kan alltså köra 10 mil på biogasen som kan utvinnas av 1 000 bananskal. Energibehovet för en motor som driver en avfallskvarn är cirka 5 kWh per hushåll och år om kvarnen används två minuter per dygn. Om elkostnaden är 1 krona per kWh (exkl. fasta avgifter) ökar energikostnaden med 5 kronor per år per hushåll. Spolvattenbehovet som behövs för att transportera bort det malda avfallet är beräknat till 3-6 liter per hushåll och dygn, samma som en extra toalettspolning, vilket innebär en ökad kostnad med cirka 10 kronor per år och hushåll. Malningen fungerar genom att matavfal-

let slungas mot kvarnkammarens sidor där avfallet rivs ner till små partiklar. Det finns INTE några knivar i kvarnen och det är en myt att en arm kan sugas ner i kvarnen.

•• ••

••

••

FOTO: INSINKERATOR

TRASIG HISS – IGEN? Det finns ett bättre sätt. Med förutseende underhåll kan du komma hem på ett tryggt och säkert sätt. KONE 24/7 Connected Services gör din hiss så intelligent att den upptäcker fel innan de hinner skapa problem.

Läs mer på: info.kone.se/24-7

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 15


Kommuner får 108 miljoner kronor till grönare städer Ekonomi. Boverket har beviljat över 108 mil­ joner kronor till 43 projekt runt om i landet. Bidraget har bland annat beviljats för nyan­ läggning och utveckling av befintlig stads­ grönska. Syftet är att främja ekosystemtjäns­ ter som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Många av de beviljade åtgärderna förbättrar städernas motstånds­ kraft mot framtida klimatutmaningar. Ett flertal av projekten innebär att på olika sätt omhänderta dagvatten. Öppna lösningar, som dammar, slingrande vatten­ drag och regnvattenbäddar integreras med stadsgrönska såsom perennplanteringar, buskar, gräsmattor och ängsmark, för att beri­ ka den urbana miljön. Av de åtgärder som beviljats bidrag märks flera som gynnar djurlivet. – Några projekt sticker ut som lite mer nytänkande. Yteffektiv grönska anläggs i form av gröna tak i förtätningsprojekt, växtbeklädda bullerskärmar uppförs och parkeringshus förses med gröna fasader, säger utredare Sarah Damberg på Boverket. Boverket har bland annat prioriterat de ansökningar som bedömts ha bäst förut­ sättningar att uppfylla syftet med bidraget.

Mäklare varnas för återanvändning av egna bilder Bostad . Både förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att en mäklare brutit mot god fastighetsmäklarsed efter att ha återanvänt gamla bilder av en bostad när den såldes av vid ett senare tillfälle. Bägge rättsinstanserna ansåg att mäklaren som fått i uppdrag att sälja samma bostad igen borde ha frågat den tidigare ägaren innan bilderna användes eftersom de var av privat karaktär. Mäklaren som varnades av Fastig­ hetsmäklarinspektionen valde att överklaga beslutet då han ansåg sig ha rätt att använda sina egna bilder. Men oavsett detta ansåg förvaltningsrätten och kammarrätten att han brutit mot god fastighetsmäklarsed.

- när det gäller fastigheter -

16 |

BO BÄTTRE 1/2019

Bussdepå i Lund omvandlas till bostäder ● Det nya bostadskvarteret som kallas Aromalund växer har inte alltid fungerat som bussdepå. Historiskt var området en del av norra Lunds plantager och fruk­ todlingar. Platsens historia tillsammans med Aromaäpplet, Skånes landskapsäpp­ le, ligger till grund för namnet Aroma­ lund och den atmosfär som är tänkt att genomsyra området. Bakom projektet står

fastighetsutvecklingsbolaget Sjöson i nära samarbete med Fojab Arkitekter i Skåne. I april 2017 godkändes detaljplanen. Totalt planeras 165 bostäder uppdelat i två bostadsrättsföreningar, samt en tredje fastighet avsedd för kommersiell verk­ samhet. Säljstart för bostäderna var under hösten 2018 och inflyttning beräknas till december 2019.

specialistbyrån inom Välkommen till fullservicebyrån inomfastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt ochbostadsrätt arrenderätt!och arrenderätt! fastighetsrätt, hyresrätt, Tel 08-663 97 96 info@steinmann.se www.steinmann.se


Brf Sjöstaden 1 väljer lokal förnybar energi istället för fjärrvärme & fjärrkyla ● Satsningen innebär att Brf Sjöstaden installerat ett energisys­ tem för värmeproduktion med värmepumpar, Det gör att energi återvinns energi ur frånluftsventilationen samt energi från föreningens hyresgäst. Totalt har även i00 kW solceller installe­ rats på föreningens tak. Arbetet med att energieffektivisera har gjorts i samarbete med företaget Enstar. AB som skräddarsyr effektiva energisystem som tar tillvara på all förnybar energi. - Vi är väldigt spända på nästa steg i vårt energiprojekt och vårt samarbete med Enstar som vi känner ett stort förtroende för. Föreningens ambition är att skapa ett hållbart, energismart boende för våra medlemmar, nuvarande som kommande gene­ rationer, säger Carl Gustav Sjömark, Brf Sjöstaden 1 Nästa steg i samarbetet innebär att energisystemet komplette­ ras med ytterligare värmepumpseffekt samt borrhål för geoe­ nergi. Det nya energisystemet kommer att sänka föreningens energiförbrukning till ca 1 200 MWh/år för fastighetsel, värme, varmvatten och kyla. Detta innebär att den specifika energian­ vändningen går från ca 160 kWh/m²/år vid samarbetets början till ca 50 kWh/m²/år när denna installation är klar.

Fönsterbyte? Svensktillverkade fönster med totalentreprenad löser det smidigt och tryggt.

WHO vill sänka referensvärdet för radon i hemmiljö ● Radonets hälsofarliga effekter understryks i WHO:s senaste rapport Guidelines on Housing and Health. Nu vill WHO sänka referensvärdet för radon i hemmiljö till 100 Bq/m³. Det är en tredjedel av nuvarande direktiv där gränsvärdet är satt till 300 Bq/m³. Radon är ett globalt hälsoproblem som varje år beräknas orsaka omkring 230 000 fall av lungcancer, en cancerform med hög dödlighet. Enligt företaget Radonovas mätexpert José-Luis Gutiérrez Villanueva visar den senaste WHO-rapporten att det är viktigt att radon inte särbehandlas utan räknas som ett föro­ renande ämne bland andra. I det avseendet är WHO:s rapport tydlig och viktig. – Rapporten beskriver radonets hälsofarliga effekter men också hur man kan arbeta med förebyggande åtgärder och för att sänka radonhalter som är hälsofarliga.

enomic.se


Att ha med er på BRF-mötet Frågor om service och reparationer kan dra ut på styrelsemöten. Någon som känner igen sig? Med oss kan ni göra mötena kortare. Vi är alla företag som gillar att jobba med bostadsrättsföreningar, och har gjort det länge. Här kommer några punkter som hjälper er att fatta beslut.

Med oss vet ni exakt vad ni betalar för. Vi lovar er tydliga offerter, avtal och fakturor. Med vår moderna fastighetsservice kan ni följa samtliga ärenden via er egen kundportal.

Vi kompletterar varandra.

Ingen kan vara bäst på allt. Men var och en av oss är experter på vårt område. Därför gillar vi att samarbeta med varandra. Det gör att ni får bästa möjliga service.

Om något ändå skulle gå fel... Ni kan vara trygga med att vi är väldigt bra på det vi gör. Men vi är självklart inte felfria. Händer det något så gör vi om och rätt. Det kan ni lita på.

Alla kontakter Humidus AB VID FUKT & VATTENSKADOR www.humidus.se Kontakt: Niklas Sundin niklas@humidus.se 0708-23 20 00 Driftia Förvaltning AB MODERN FASTIGHETSSERVICE www.driftia.se Kontakt: Peter Almroth peter.almroth@driftia.se 070-412 19 41

GR-Avloppsrensning

www.gr-avloppsrensning.nu Kontakt: Rolf Pettersson rolf.pettersson@gr-avloppsrensning.nu 08-795 75 10

PO Erikssons Rör

www.poeror.se Kontakt: Stefan Fröling stefan@poeror.se 08-510 120 10

AW Jonæson Bleck & Plåtslageri AB www.jonaeson.se info@jonaeson.se 08-640 52 38

SKFM Ulf Öberg AB

www.uffesotare.se Kontakt: Ulf Öberg uffe@uffesotare.se 0702-12 72 10

Städpoolen Scandinavia TRAPPSTÄD FÖR BRF www.stadpoolen.se Kontakt: Lovisa Lindén lovisa@stadpoolen.se 0708-88 49 99

Carpeting ENTRÉ OCH INTERIÖRMATTOR

www.carpeting.se Kontakt: Danne Kalström danne@carpeting.se 0704-20 20 50

Visst är det skönt att hitta servicelösningarna för er bostadsrättförening på ett enda uppslag? Här har ni det. Vi som annonserar här kommer leverera. Det gör vi över hela Storstockholm. Tillsammans ger vi er det mesta ni behöver.


• Skadebesiktningar • Fuktutredningar • Avfuktningsuppdrag • Jour www.humidus.se Kontakta oss för mer information info@humidus.se eller jour 0708-23 20 09.

Trappstädning i bostadshus sedan 1989 Vi erbjuder kvalificerade städtjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

info@stadpoolen.se 08-556 701 50 www.stadpoolen.se

Vi tar hand om hela ditt tak Trygghet, service och kvalitet sedan 1918.

jonaeson.se 08-640 52 38

VI HAR HJÄLPT BRF:ER SEDAN 1979

Entrémattor • Logomattor Skrapmattor info@carpeting.se 08-448 31 80


PLOCK

Håll gårdens blommor och kryddor levande – hela sommaren Nu går det att satsa på att ha en vacker utegård som växer och frodas även när gårdens trädgårdsentusiaster är på semester. Det nya droppbevattningssystemet MicroDrip som sköter sig självt och gör arbetet mindre tidskrävande. Det går att ställa in exakt dosering av vatten för varje växt och systemets höga precision gör att vattnet alltid hamnar där det gör som mest nytta - vid växternas rötter. Går att kombinera med bevattningstimer för automatiserad bevattning Märke: Gardena, MicroDrip-set finns i olika storlekar för balkongodling, odlingsbäddar och häckplanteringar, Cirkapris 200 kronor.

Kaffedoftande kvalité och design – fin sommargåva till vårstädningen! Den klassisk snygga termosmuggen, är en perfekt liten gåva som kan locka flera att delta på föreningens vårstädning. Bara att fylla med gott nybryggt kaffe och sedan låta deltagarna få varsin. Inga problem att förbereda i god tid. Termosen har dubbla väggar med vakuumeffekt som håller drycker varma i upp till sex timmar. Muggen håller dessutom helt tätt och kan hanteras med en hand tack vare den praktiska klickfunktionen. Märke: EvaSolo, Material: rostfritt stål, silikon och plast. Rymmer 0,35 l. Tål maskindisk. Cirkapris: 300 kronor.

Tadé olja och handgjord tvål från Aleppo Inspirerade av den tusenåriga hammam-traditionen, tillverkas olja och tvål med ingredienser från naturen, för hand av lokala hantverkare i Aleppo i Syrien. I serien ingår Aleppo-tvålen ”Pain d’Alep” som fortfarande görs på samma sätt som under antiken med oljor från oliv och lagerblad. Mjukgörande, skyddande, återfuktande och utmärkt även för den som har känslig hy. Den växtbaserade ekologiska hudvårdsoljan innehåller solros-, kokosnöt- och arganolja. Oljan lämpar sig precis som tvålen såväl för kropp, ansikte som hår. Märke: Sufraco, Cirkapris: tvål 140 kronor, olja 300 kronor.

20 |

BO BÄTTRE 1/2019

Hållbart för föreningen och miljön! Uttjänt plast från våra hem och industrier har blivit till nya användbara bruksprodukter i form av praktiska förvaringslådor, vackra korgar, krukor och balkonglådor. Alla tillverkade i 100 procent återvunnen plast. När de slittåliga sakerna gjort sitt – då kan de återvinnas en gång till! Förvaringsserien heter SmartStore Classic Recycled. Serien Botanica med balkonglådor och krukor som tål att stå utomhus året runt är även den tillverkad av återvunnen plast. Märke: Orthex ,Korgarna, höjd: 10, 15 och 20 cm. Cirkapris: 40 kronor. Krukorna, storlek: 30, 40, 45 och 60 cm, Färg: terrakotta och svart, Cirkapris: 40 kronor (Fatet i återvunnen plast, finns i fyra storlekar).


Herman Sahlin och Daniel Hårdfeldt från HSB Brf Skytteskogen tog emot förstapriset på Bostadsrättsmässan i Göteborg.

Brf Skytteskogen tog hem energipriset i Göteborg Det blev HSB Brf Skytteskogen som vann Bostadsrättsmässans energipris i Göteborg. Priset delades ut under mässdagarna i november. – Vi är lite överraskade och förstås jätteglada, säger Daniel Hårdfeldt på Brf Skytteskogen. Det finns ju många duktiga föreningar.

en går att göra enkelt via en app. Det finns även p-plats med laddstolpe, vilken drivs med egenproducerad el. – Att det finns laddplats gör nog att många som står i valet att köpa bil väljer att satsa på elbil. Man kan ju också välja att avstå eftersom det är enkelt att boka bil när man behöver.

TEXT OCH FOTO KARIN URBINA RUTSTRÖM

● Något som skiljer Brf Skytteskogen från många andra föreningar är att de kombine­ rar tekniska åtgärder med utbildningar för de boende om hållbarhet. – Vi har haft föreläsningar i samarbete med energi- och klimatrådgivningen och medlemsaktiviteterna är något vi kommer att fortsätta med, säger Daniel Hårdfeldt. Några av de åtgärder föreningen gjort för att minska energiförbrukningen har varit att installera solceller på en av tre fastighe­ ter. Dessa producerar numera, på årsbasis,

lika mycket energi som de tidigare köpt in. Övrig el föreningen köper är endast sådan som är märkt med Bra Miljöval. – Vi håller på och ser över möjligheterna att installera solceller på resterande fastig­ heter, säger Daniel Hårdfeldt. Just nu tittar vi på möjligheten att installera individuell mätning och gemensam el. På så sätt kan vi se till att alla använder Bra Miljöval. Föreningen har även ordnat en bilpool där medlemmarna kan hyra elbil. Bokning­

Andra åtgärder föreningen valt att göra

är också att installera en ny ventilationsan­ läggning med värmeåtervinning i de lokaler som hyrs ut liksom i tvättstugorna. De har även bytt cirkulationspumpar, gjort injuste­ ring av värmesystemet och bytt termostater på samtliga radiatorer. – När man väl kommit i gång med att arbeta med de här frågorna då jobbar man vidare, säger Daniel Hårdfeldt. Vi ser också att engagemanget ökat och väldigt många ser miljösatsningarna som ett mervärde i deras boende. n B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 21


Smart matavfallshantering Miljövänligt – Bekvämt – Ekonomiskt

Nu installerat hos mer än 50 nöjda föreningar

Så funkar det: Matkvarnen monteras under diskbänken där den maler ditt matavfall som sedan spolas med spillvattnet i avloppssystemet. I reningsverket skiljs matavfallet från vattnet och rötas till biogas. Miljö: • Minskad mängd transporter • Skadedjur och gnagare minskar

Ekonomi: • Sophämtningsavgifterna minskar • Minskat underhåll • Frigör yta till annan verksamhet • Billig i drift • Minskad påväxt i avloppsrören

Bekvämt: • Enklaste sättet att sortera • Slipp dålig lukt och ohyra • Mängden soppåsar minskar med cirka 50 procent

Testa en matavfallskvarn i din BRF – gratis! Boka på www.matkvarn.se EN DEL AV MATAVFALLSSYSTEM AB Telefon: 08-25 90 30


Renovera mera Väder och vind sliter hårt på en fastighet särskilt på taket. Det gäller även betongkonstruktionerna som balkonger och gårdsbjälklag vilar på. När skadorna är svåra att upptäcka gäller det att ligga steget före! TEXT KARIN URBINA RUTSTRÖM

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 23

FOTO: HAGMANS NORDIC

Tema: Renovering


FOTO: ISTOCK

Taket den femte fasaden S

nö, is, sol, regn och föroreningar sliter hårt på ett tak. Eftersom det är husets viktigaste fuktskydd bör det med jämna mellanrum besiktigas. Uppstår en skada och det börjar rinna in vatten sprider det sig snabbt eftersom kapillärkraften gör att vattnet vandrar. När det sedan uppstår fuktskador på innertak eller vägg beroen­ de på att det läckt in vatten från taket är det ofta mycket svårt att i efterhand hitta skadan som orsakat problemen. – En inspektion bör göras en gång per år helst på våren, säger Bengt Johansson expert på Hagmans Nordic. Alla skador bör åtgärdas så fort som möjligt. Rensop­ ning och rensning av häng- och ståndrän­ nor, ränndalar och stuprör bör göras varje år. Enklaste sättet för att se till att regel­ bundna kontroller görs är att teckna ett underhåll­ skontrakt med en entreprenör, exempelvis den som genomfört takmålningen. n Bengt Johansson.

24 |

BO BÄTTRE 1/2019


Tema: Renovering

Tegel, betong, papp eller plåt De vanligaste typerna av takmaterial på flerfamiljshus är tegel- eller betongpannor, plåt eller asfaltspapp. Tak med tegelpannor bör regelbundet tvättas. De kan även ytbehandlas för att minska uppkomst av mossa och algbildning. Tegelpannor har längre hållbarhet än betongpannor som är ett billigare material, men för att förlänga livslängden kan de istället ytbehandlas, de kan även målas. ● – Det går utmärkt att måla på betong­ pannor, säger Bengt Johansson. Det är också mer miljövänligt jämfört med att riva när det gäller betong. Innan betongpannorna målas är det viktigt att underlaget kontrolleras liksom att det görs en noggrann rengöring.

”När en fastighet ska målas är det viktigt att anlita en opartisk besiktningsman som gör besiktningar.”

Papptak förekommer ofta på miljonpro­

grammets fastigheter eftersom det är ett material som lämpar sig för tak med låg lutning. – Papptak är hållbara och går ofta bra att renovera om det inte finns för stora skador, säger Bengt Johansson. När skador och blåsor åtgärdats grundas takytan med en asfaltsprimer och därefter läggs det på svart takmassa. Det

går även att lägga på färg på papptak, men det kräver bygglov. Plåttak är vanligt på äldre fastigheter

särskilt i större städer som exempelvis Gö­ teborg. Plåt är ett lättare och mer formbart material än tegel eller betong. När takplå­ tens skyddsfärg börjar flaga måste plåttaket målas om. Görs det inte ökar risken för

rostangrepp, vilket kan leda till kostsamma vattenskador på fastigheten. Förbehandlingen av ytan liksom kvalitén på målningen är avgörande för slutresul­ tatet. Misslyckade målningar beror ofta på dålig förbehandling eller för tunna färg­ skikt. Innan taket målas ska det rengöras och påväxt av alger, smuts och löst sittande färg måste tas bort. Därefter behandlas hela ytan med en rostskyddsfärg, en primer. – Om takmålningen görs på rätt sätt hål­ ler det 10–15 år säger Bengt Johansson. Men det betyder inte att det går att avstå från att göra kontroller. När en fastighet ska målas är det viktigt att anlita en opartisk besiktningsman som gör besiktningar och även kan göra en slutbesiktning. – Man kan vända sig till plåtkonsulter som är specialiserade, de har ofta entrepre­ nörer de kan rekommendera. Det går även bra att vända sig till oss, säger Bengt Jo­ hansson på Hagmans Nordic. Vi arbetar för att man ska använda produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt och informerar även gärna om lämpliga produkter. n

Tioårig garantiförsäkring Nyligen lanserades även en tio-årig garantiförsäkring som entreprenörer auktoriserade av Hagman Nordic kan erbjuda sina kunder. Försäkringen kan tecknas vid målning av både tak och fasader i plåt. – Föreningen är skyddade och om det uppstår skador i ytskiktet, följdskador eller om entreprenören gjort fel kan de få ersättning för hela entreprenaden, även kringkostnader såsom ställningar, liftar och avspärrningar, säger Bengt Johansson. Den gäller även om måleriföretaget skulle ha gått i konkurs när skadan upptäcks, vilket kan vara en stor trygghet för kunden. Detta då det handlar om stora investeringar för en bostadsrättsförening.

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 25


Betongpannor och plåt – ovanlig kombo Bostadsrättsföreningen Lyckebo i Skene är en av de föreningar som passade på att renovera taken under sommaren. ● – När det började falla ned flagor på terrasserna hos de som bor på översta vå­ ningen bestämde vi oss för att tidigarelägga det, säger ordförande Ingrid Mattson på Brf Lyckebo. Målning av taket fanns visserligen med i vår underhållsplan. Men är det något som behöver göras, tidigarelägger vi det. Vi tror inte på att lappa och laga Arbetet inleddes med att det gjordes en okulär besiktning av taket av förvaltaren samt en sakkunnig fackman. – Vi anlitade Nyströms Måleri eftersom de hade många bra referenser och gjort många bra jobb, säger Inger Mattsson. Vi har en bra förvaltare och det var en entreprenör som även han kunde rekommendera. Förarbetet är en viktig del som måste gö­ ras grundligt innan själva målningen av ta­ ket startar. Det innebär bland annat att det görs en grundlig rengöring av taket samt att skador åtgärdas. Eftersom föreningens fast­ ighet har olika typer av takmaterial krävdes det flera typer av åtgärder. Vissa delar av taken är belagda med betongpannor medan andra är belagda med takplåt. – Det som var lite speciellt med det här jobbet är att föreningen har tak med både betongpannor och plåt, säger Mathias Nyström på Nyströms Måleri. Det är inte särskilt vanligt. Utöver tvättningen byttes 15- 20 betong­ pannor som var skadade. – Vi impregnerade även sektionerna med betongpannor. Det ger en yta som gör att vatten inte kan tränga in och effektivt mot­

verkar att smuts, alger och mossa fastnar. De taksektioner som var belagda med plåt tvättades, underbehandlades och målades. Totalt tog åtgärden av taket cirka två veckor. – Den mest tidskrävande delen i arbetet är tvättningen, säger Mathias Nyström. När sedan den är klar och så fort taket torkat är det viktigt att sätta igång med målningen. Dröjer det mer än två veckor måste taken tvättas igen eftersom det annars hinner bli smutsigt. Första tvättningen görs med högtryck. Ibland måste det även göras en sköljning innan man börjar måla, om det fallit ned grenar och skräp. – Det fanns ingen rost på plåttaket på Brf Lyckebos fastighetslänga, säger Mathias Nyström. Det var bara färgen som släppt, så vi vattenblästrade, besiktigade och sedan målades taket. Det är viktigt att göra ett bra underarbete och att man sedan lägger på tillräckligt med färg enligt tillverkarens riktlinjer så man uppnår rekommenderad tjocklek. Då ska det normalt hålla bra. Under tiden arbetet pågick var det fint väder och hela entreprenaden fungerade utan problem. – Vi är väldigt nöjda, säger Ingrid Matt­ son. Allt har fungerat bra och det tog ju bara två veckor. Vår förvaltare har varit kon­ taktperson och skött det mesta. Vi valde att informera medlemmarna på stämman och vi satte upp informationslappar. Det har inte varit några klagomål från de boende, tvärt­ om är alla glada över att det blev gjort. n

”Det som var lite speciellt med det här jobbet är att föreningen har tak med både betongpannor och plåt, det är inte särskilt vanligt.” 26 |

BO BÄTTRE 1/2019


FOTO: HAGMANS NORDIC

Sverige har 10 000-tals läckande tak Inget av dem är levererat och monterat av oss • Tak Compagniet är väl etablerat sedan 1983. • Vi har lagt mer än 4 500 000 m2 tak i Sverige

FOTO: HAGMANS NORDIC

Tema: Renovering

• Med över trettiofem års erfarenhet av utveckling, renovering och projektledning av takarbete, ger det våra kunder ett tryggt val vid renovering av deras tak. • Vi är specialister på tegeltak och betongtak. • Vi levererar kompletta tak med taksäkerhet, taktvättning, plåtarbeten, takfönster med mera. Vi vågar påstå att Tak Compagniet är det tryggaste och lönsammaste alternativet.

”På ni HSB Brf Fjäder pagniet m Co k Nacka lade Ta rdes 2 tak. Det är utfö om 9.000 m utan lt he sionellt och mycket profes ssutom fullt färdigt och de anmärkningar r väldigt . Personalen va dning på 5 månader or sk de en fantasti trevliga och ha ” sen. på arbetsplat ordförande – Dusko Susnjar a Brf Fjädern Nack

Vi täcker hela Sverige!

www.takcompagniet.se • 08-667 07 20 info@takcompagniet.se Artillerigatan 26 • 114 51 Stockholm


Betongens svagheter och skador På 1800-talet i Sverige började stål användas för att armera betong, bland annat för att ökad hållbarheten och minska risken för sprickbildning. Under många år ansågs betong vara ett byggmaterial som länge ansågs vara helt oföränderligt. Men det har visat sig inte stämma. Betong kan brytas ned och det är vanligtvis den ingjutna armeringen i stål som orsakar skador.

● – Klorider kan orsaka kraftiga skador på betongkonstruktioner, säger Niklas Ham­ merfeldt expert på Stockholm Betongkon­ sult AB. I Sverige är skador på balkonger, garage, gårdsbjälklag och andra utomhuskonstruk­ tioner ganska vanliga eftersom betongen utsätts för fukt, som med tiden kan få den ingjutna armeringen att börja rosta (kor­ rodera). Betongkonstruktioner från tidigt 1900-tal har ofta bärverk av stålbalkar eller gammal järnvägsräls. Börjar dessa rosta kan de innebära bärighetsrisker för konstruk­ tionen. – Det kan vara svårt att upptäcka skad­ orna i tid, varför det är viktigt att göra en tillståndsbedömning så att fastighetsägaren

Niklas Hammerfeldt.

kan planera in underhåll och undvika om­ fattande renoveringar. Problem med skadade betongkonstruk­ tioner finns överallt, oavsett byggår. – Det går inte att peka ut några särskilda årgångar, säger Niklas Hammerfeldt. Äldre konstruktioner kan vara välbyggda men sakna rätt underhåll. Nya hus kan vara felbyggda från början eller så handlar det helt enkelt om slarv under byggtid som resulterar i skador i tidigt skede. n

”Problem med skadade betongkonstruktioner finns överallt, oavsett byggår.”

Besiktningen avslöjar vad som döljer sig under ytan De tar ofta tid innan skador i en betongkonstruktion blir synliga även om de är allvarliga.

● – Många gånger när föreningar kontak­ tar oss för en besiktning har man tyvärr väntat för länge. Skadorna har blivit för omfattande för att enklare åtgärder ska vara tillräckliga. En besiktning är ett utmärkt sätt att ta reda på om det kan finnas skador som måste åtgärdas. Upptäcks skador tidigt går det ofta att göra enkla mindre kostsamma åtgärder istället för stora omfattande reno­ veringar. – Vid våra undersökningar utförs prov­ 28 |

BO BÄTTRE 1/2019

tagning utöver okulära kontroller för att få reda på betongens skick , säger Nik­ las Hammerfeldt på Stockholm Betongkon­ sult AB. I rapporten redovisas skador och vi lämnar även åtgärdsförslag för att förlänga den tekniska livslängden om möjligt. Men ibland krävs att konstruktionen rivs och gjuts om för att skadorna är för stora. Typiska tecken som indikerar att det finns

skador som behöver åtgärdas på exempelvis ett gårdsbjälklag eller i ett garage kan vara genomträngande fukt, färg som släpper, lös betong eller synlig, rostig armering.   – När det gäller balkonger är det är inte

ovanligt att grannen under upptäcker att det släpper betong från eller finns rostfläck­ ar på balkongplattan ovanför, säger Nik­ las Hammerfeldt. I garage brukar skador på pelare vara vanligt förekommande. Det är viktigt att korrekta åtgärder utförs för att en reparation ska bli beständig. Att lappa och laga är vanligt förekommande men inget som Niklas Hammerfeldt rekom­ menderar. – En kvickfix kan ofta bli en dyrköpt lösning sett över tid eftersom det sällan förlänger den tekniska livslängden. Det är viktigt att ursprungsproblemet fastställs och åtgärdas. n


Tema: Renovering

Dolt fuskbygge upptäcktes vid renovering Läckage och skador på gårdsbjälklagret gjorde att Brf Fågelsången för fyra år sedan drog igång arbetet med en omfattande renovering. Det blev ett lyckat projekt som också ledde till att gammalt byggfusk upptäcktes och kunde åtgärdas. ● – När vi höll på med ett fasadprojekt och grävde upp en del asfalt upptäckte vi att det saknades tätskikt i gårdsbjälklagret, säger ordförande Tom Ekman på Brf Fågelsång­ en. Vi kontaktade då Stockholms betong­ konsult och beställde en grundlig utredning eftersom vi förstod att det troligtvis kunde dölja sig s ännu fler skador.

En väl genomförd utredning ger ett underlag till vilka åtgärder som kan vara nödvändiga att göra. Men det finns alltid en risk att det döljer sig skador som sedan dyker upp när betong rivs upp.   – När vi rev gården visade det sig att 3800 kvadratmeter helt saknade tätskikt, trots att det enligt ritningarna skulle finnas.

FOTO: TOM EKMAN

FOTO: NIKLAS HAMMERFELDT

Fundament med spricka och vid sidan av pelare i garage.

Vi misstänkte även att det skulle finnas frostavskalning dvs. att betongen vittrat på grund av frost. Men det hade som tur inte gått så djupt. En stor fördel för Brf Fågelsången är att det

finns en hel del kompetens i styrelsen. Tom Ekman har själv en yrkesbakgrund och erfarenheter inom betongkonstruktion:   – När jag flyttade hit såg jag direkt att det underliggande garaget var ett kom­ mande renoveringsprojekt. När vi star­ tade processen med att genomföra större renoveringar fick vi in en person i styrelsen som var kunnig inom IT. Han började gå

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 29


Tema: Renovering

hela garaget var tömt. Det innebar att det måste ordnas evakueringsplatser till de som önskade det. Föreningen förberedde sig även väl för att undvika juridiska tvister. – Det är viktigt att man är noga med juridiken. Det handlar om mycket pengar och då gäller det att göra rätt. Vi var väldigt noggranna och hade hjälp från HSB jurister med utskick av rekommenderade brev. Det ordnades temporära p-platser utom­ hus. – Personer med särskilda behov fick platser nära fastigheten, säger Tom Ekman. Vi hade en del befintliga asfaltytor som vi kunde disponera. När man ordnar evaku­ eringsplatser är det viktigt att tänka på att det kan vara bygglovspliktigt.

Halvt omgjuten lagning på pelare i garage.

Vid pelarens fot syns det att armeringen rostat, vilket är på grund av vägsalt.

FOTO: NIKLAS HAMMERFELDT

Föreningen ordnade även visningar i garaget under tiden arbetet pågick för att de boende skulle få en inblick i projektet. Foton som beskrev vad som pågick lades

FOTO: TOM EKMAN

Innan arbetet startade var det viktigt att

även upp kontinuerligt på hemsidan. – Vi hade öppet hus vid två tillfällen på kvällstid då boende fick komma in och titta, säger Tom Ekman. Vi kom överens med entreprenören och platschefen så det fanns kunniga personer på plats. Det kom mycket folk och intresset var stort. De kunde då se hur stort projektet var och även förstå varför det kostade så mycket. Totalt tog renoveringsarbetet ett år. Un­ der hela entreprenaden har arbetet fungerat bra. – Vi har alltid varit två från styrelsen som deltagit på byggmötena och det kan vara viktigt att snabbt kunna fatta beslut, påpekar Tom Ekman. Vi tog alla frågor direkt när de dök upp. Så här i efterhand kan jag säga att det blev ett fantastiskt bra projekt. n

”Finns en långsiktig likviditetsplanering vet man att föreningen klarar av kommande kostander och ha kontroll över vad som behöver göras.”

FOTO: TOM EKMAN

igenom vår långsiktiga likviditet och la in alla siffror i ett kalkylprogram. Vi kunde sedan lyfta in både stambyte och garagere­ novering i planeringen. – Finns en långsiktig likviditetsplanering vet man att föreningen klarar av kommande kostnader och att ha kontroll över vad som behöver göras.

Garaget efter renovering.

30 |

BO BÄTTRE 1/2019


Välskötta balkonger ökar fastighetens

värde

32 |

BO BÄTTRE 1/2019


Tema: Balkong

Att bygga balkong är ett stort åtagande för föreningen, men i gengäld ökar fastighetens värde och därmed också lägenheternas priser. Vi har besökt Brf Berget 12 i Stockholm, där man bygger balkonger på sin fastighet, som är ungefär 75 år gammal. Renovering av balkongerna blir ett måste förr eller senare, speciellt om man har balkonger som har betong eller trä som bjälklag. Att glasa in sin befintliga balkong kan också vara en god idé, kanske i samband med en renovering. Även inglasningen kan höja värdet på lägenheterna. En stor fördel med inglasning är att man stänger ute störande ljud från gatan. Nybyggnation av balkonger och inglasning kräver alltid bygglov. Om balkongerna utökas eller på annat sätt förändras utseendemässigt vid en renovering krävs också lov från byggnadsnämnden. Vi ger också en liten rapport från Brf Aspnäs, som valde att sätta solceller på fasaden, därför att taket inte alls var lämpligt för detta. TEXT INGER EVERTSON

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 33


Arkitekt Sture Frölén ritade huset på Dalagatan 6 i Stockholm på 1940-talet. I dag, cirka 75 år senare, har huset försetts med balkonger.

Bygger balkong och renoverar fasad i ett svep Hos Brf Berget 12 på Dalagatan i Stockholm, håller man just nu på att bygga nya balkonger. Huset är byggt på 1940-talet och ritat av Sture Frölén. Förutom balkongerna har huset genomgått en omfattande renovering. Fasadbeklädnaden har bytts ut, från vit plåt till en vacker rappad och ljust crèmefärgad ytterväggsbeklädnad. Balkongerna som valts är stålbalkonger av galvaniserat och svartlackerat stål. TEXT OCH FOTO INGER EVERTSON

● – I föreningen har man funderat på att bygga balkonger i mer än 20 år, berättar Ernst Brodin, som är styrelseledamot i Brf Berget 12 på Dalagatan i Stockholm. Av de 82 bostadsrättsägarna har 50 nu 34 |

BO BÄTTRE 1/2019

bestämt sig för att bygga balkong eller uteplats. Samtidigt som balkongerna byggs har också huset rustats upp. – Vi är huvudentreprenörer både för

fasadrenoveringen och för balkongbygget, förklarar Benny Björk, Balcona, som är projektledare. På fasaden sätts balkongerna upp efter

konstens alla regler. Först monteras golv­ plattan i fasaden med hjälp av rejäla rostfria skruvar, som förankras med injekterings­ massa. När det gäller systembalkonger av galvaniserad och lackad plåt, som i detta fallet, hålls balkonggolvet i rätt vinkel mot fasaden med hjälp av ett dragstag. Efter det sätts räcken fast på golvplattan. Själva gångytan är trätrall. Vissa balkonger är fyrkantiga, andra tre­ kantiga och åter andra är stora och vinkel­ formade. De sistnämnda visar sig vara två balkonger, där det ska sättas upp ett räcke


Tema: Balkong

Det var snö och kallt när vi var på besök hos Brf Berget 12 i Stockholm. Ernst Brodin (tv) är ledamot i styrelsen och Benny Björk är projektledare från huvudentreprenören Balcona.

Uteplats eller balkong byggs åt de 50 bostadsrättsinnehavare, som har önskat detta. Samtidigt som balkongbygget rustades också hela husets fasad upp.

verksamheter under tiden som vi har renoverat, säger Ernst Brodin. Ett råd han gärna vill skicka med till andra föreningar som planerar att bygga balkong är att ta hjälp av en konsult som kan fungera som projektledare och företrä­ dare för föreningen. Utseendet på fastigheten påverkas i hög grad av just balkonger. Därför är det viktigt att en arkitekt gör ritningar, som skickas med bygglovshandlingarna.

mellan de båda lägenheternas uteplatser. Ef­ tersom det rör sig om nya balkonger måste också balkongdörrar inifrån lägenheterna monteras. – Dörrarna måste anpassas efter lägenhe­ tens förutsättningar och även efter bostads­ rättsinnehavarnas önskemål, säger Benny Björk. Vid en eventuell lägenhetsförsäljning är en balkong ett tungt vägande argument och det finns goda chanser att få tillbaka de satsade pengarna. – Vi tog beslutet att inte anlita någon konsult utan göra allt förarbetet själva. Men eftersom vi inte har erfarenhet av så här stora byggprojekt borde vi nog ha anlitat någon som hade gjort allt i rätt ordning, säger Ernst Brodin.

Underhålls räcken och gångyta har en balkong förutsättningar att hålla länge. Den kommer dock att behöva renoveras med jämna mellanrum, speciellt om man väljer balkonger med betong- eller träbjälklag. Ett balkongbygge innebär ett stort åtag­ ande och det gäller att ha fokus på kvalitet och säkerhet. Därför är det viktigt att noga välja ut en entreprenör med dokumenterad erfarenhet av just balkongbygge. Ett sätt att hitta en entreprenör är att ta reda på vilka utbildningar och eventuella certifikat som företaget och hantverkarna har. Bjud in flera entreprenörer och tag referenser. Kostnaden? Varje balkong kostar sin ägare ungefär 100 000 kronor inklusive håltagning för och montering av dörrar ut till balkongerna. Något rotavdrag ges inte för byggande av balkong. n

”Ett balkongbygge innebär ett stort åtagande och det gäller att ha fokus på kvalitet och säkerhet.” Under arbetets gång med fastighetsrenove­ ring och balkongbygge blev det periodvis ett högt ljud, på grund av att väggarna på vissa ställen bestod av betong och inte av tegel.  – Därför har vi varit tvungna att kompen­ sera flera lokalhyresgäster som har har fått problem med att hålla igång sina närings­

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 35


CCJ

LIVSKVALITET FRÅN WINDOOR

Med marknadsledande design, kvalitativa materialval och innovativa lösningar är våra produkter inte bara trevliga att se på, utan också mycket hållbara och snabba att montera. Det gör Windoor till en trygg, engagerad partner som du kan känna förtroende för – från idé till färdigt utförande.

TRIVSEL OCH KOMFORT

ENERGIBESPARING

VÄRDEÖKNING

Din boendekvalitet blir väsentligt högre med en inglasad, väderskyddad balkong som stänger ute trafikbuller och föroreningar.

En inglasad balkong bidrar till minskad energiförbrukning vilket gynnar både din egna plånbok och vår gemensamma miljö.

Genom att investera i en balkong­ inglasning med marknadsledande design och kvalitativa materialval ökar värdet på din bostad.

BALKONGINGLASNING • RÄCKEN • UTERUM • FASADPARTIER Windoor är en ledande specialiserad aktör i byggsektorn med kunden i fokus. Sedan 1985 utvecklar, tillverkar och marknadsför vi balkongsystem, uterum och fasadpartier för bostadshus samt fasader, glastak, fönster och dörrar för kommersiella fastigheter. Våra produkter förbättrar kvaliteten på boendet och ökar värdet på fastigheten för våra kunder. Se mer på www.windoor.se


Tema: Balkong

Underhålla och renovera balkonger för säkerhets skull Att underhålla sin balkong är A och O. Det händer också att balkongen måste renoveras för att den ska vara säker. TEXT INGER EVERTSON FOTO BALTERRA

● Balkonger med balkar, som är ingjutna i en betongplatta är en av de vanligaste modellerna, tillsammans med lättbalkonger, som består av en bärande stålram. – Den vanligaste anledningen till att man måste renovera sin betongbalkong är att det har blivit frostskador i betongen och att armeringen har korrosionsskador, säger Michael Svensson, teknisk chef på Sika Sverige. – Ett tips är att se till att betongplattan har en lutning på 2 procent från huskrop­ pen. Lutningen är till för att vattnet ska rinna av, antingen till en brunn eller till en hängränna, säger han. Många väljer att lägga trägolv, plastplat­ tor eller utomhusmattor, till exempel en grön matta som ser ut som konstgräs. Ibland väljer man att lägga keramiska plattor på balkongen. Problemet med detta är att de kan frysa sönder med tiden när betongen spricker på grund av frysskador. – Det finns i dag ett relativt nytt sätt att tackla problemet med keramiska plattor utomhus, nämligen genom ett system som heter SCHÖNOX Balterra, berättar Michael Svensson. Det nya med detta system är att man,

ovanpå betong och tätskikt, lägger ett åtta millimeter tjockt skikt av sand blandat med epoxi, vilket utgör dränering. På så sätt kan man lägga plattor på en balkong utomhus, utan att riskera att plattorna lossnar på grund av frostspräng­ ningar. Betongen skyddas av ett tätskikt. Vatten som kommer in under de keramiska plattorna leds bort i det dränerade skik­

Säkerheten är a och o, så därför gäller det att renovera balkongen i tid. Under de här plattorna finns en dränering, som gör att vatten inte förorsakar frostsprängningar i keramikplattorna.

tet. På så sätt kan inga frostskador eller korrosionsskador uppstå, förklarar Michael Svensson. Detta underlag för plattor är dyrare än andra jämförbara metoder, men det utlovas i gengäld att resultatet håller i många år. När det gäller reparation av betongbal­ kongerna kan kvalitén på betongen ha blivit dålig och då måste de skadade partierna knackas loss, detsamma gäller andra lösa delar. Tryckluft kan med fördel användas för att blåsa bort kvarblivet damm, men det är ock­ så viktigt att spola med högtryckstvätt och

att borsta balkongen noga innan renovering. Fem centimeter är lämpligt betongdjup om det är stora lagningar, eventuellt bör lagningarna göras i flera etapper. Det finns också balkonger som är till­ verkade helt och hållet i stål. I fasaden kan bärande ståldelar vara inmurade och här kan det bli rostskador. Men det kan också bildas rost på andra ställen i konstruktio­ nen. Om stålet är varmförzinkat är risken för rostangrepp mindre. Har man så kallade stålramsbalkonger, där en betongplatta ligger i en stålram, behöver kontroll av stålramen göras vid renovering. För att kunna kontrollera stålramen måste betongplattan tas bort. Rostskydd görs sedan innan man gjuter en ny platta. Träbalkonger behöver kontinuerlig tillsyn och underhåll. Har balkongen träbjälklag, behöver den inspekteras med jämna mellanrum så att balkongen är säker och så att alla krav uppfylls. Detta bör göras av en sakkunnig person. Infästningarna i väggarna är viktiga att kontrollera, liksom träbalkongens tätskikt. Fronterna på balkongerna är ibland så dåliga att de måste bytas ut. Tänk på att det behövs bygglov om utseendet eller kon­ struktionen på balkongens front ändras på något sätt. När bör man då renovera sin balkong?

Skador brukar man kunna se under balkongen. Om det har blivit missfärg­ ningar där kan det vara dags att tänka på renovering. Det är oftast bostadsrättsförening­ en som svarar för reparation av själva balkongkonstruktionen. Ytskiktet, till exempel plattor, trätrall eller matta är det för det mesta bostadsrättsinnehavaren som har ansvar för. n B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 37


Inglasad balkong kan vara ett effektivt bullerskydd – Inglasade balkonger ger en tystare inomhusmiljö, eftersom gatubruset hålls ute. Det säger Lars Manfredsson på Windoor. Just buller är ofta ett tungt vägande skäl för att glasa in sin balkong. Dessutom kan man på detta sätt förlänga sommaren, både på vår- och höstkanten. TEXT INGER EVERTSON

● Däremot är Lars Manfredsson tveksam till argumentet att använda den inglasade balkongen som ett extra vardagsrum, efter­ som balkongen är oisolerad: – Vi brukar använda i första hand tre oli­ ka flexibla system vid inglasning. Vilket vi väljer beror, dels på vad beställaren önskar och dels på fastighetens förutsättningar. Valet av inglasningssystem är olika bero­ ende på i vilken del av landet man bor. – I Stockholm gäller nästan enbart ramfria inglasningar, för det är svårt att få bygglov för inglasningar med ram där, säger Lars Manfredsson. I Norrland, till exempel Umeå eller Luleå, gäller nästan enbart inglasningar med ramar. – Det beror till stor del på att glas med ram är tätare än inglasning utan. Något som också kan påverka valet av system är om alla lägenheter i fastigheten ska ha inglasning eller ej. – Vissa Brf-föreningar väljer att låta föreningen glasa in samtliga balkonger, medan andra låter bostadsrättsinnehavarna själva välja. En del inglasningssystem har glas som kan vikas, vilket gör att dörrarna och luckor kan öppnas på ett sätt som gör det lätt att putsa glasen. Andra system har glas som skjuts bakom varandra när de öppnas, vilket gör att de tar liten plats. – Det talas mycket om att spara el i dag.

38 |

BO BÄTTRE 1/2019

Man kan säkert spara lite genom att glasa in en balkong, men man bör inte göra det enbart av den anledningen, säger Lars Manfredsson. En inglasad balkong bör inte användas som ett extra vardagsrum. – Det är fortfarande en balkong. Det blir lätt kondens på insidan. Däremot är det ett sätt att förlänga sommaren, eftersom man kan njuta av sin balkong både tidigare på

På höstkanten kan man sitta i sin inglasade balkong och njuta av solen trots att sommarvärmen inte riktigt infinner sig. Denna bild visar ett integrerat, flexibelt system med räcke och inglasning i ett.

våren och senare på hösten än man kan med en balkong som inte är inglasad, säger han. Det inte ovanligt att man glasar in sina

balkonger vid en samtidig renovering av fasaden. Dessutom kan husfasader, som är trista, bli mer attraktiva med en inglasning. Boen­ demiljön blir mer ombonad och en inglas­ ning kan bli en investering , som förstärker husets karaktär. Fördelarna kan också bli av ekonomisk natur. Balkongen kan få betydligt läng­ re livstid och man räknar också med att lägenheternas värde ökar med en balkong­ inglasning. – Förutsättningarna hos byggnaden är olika från projekt till projekt och balkongen bör designas efter detta. För att glasa in balkonger krävs alltid byggnadslov, säger Lars Manfredsson avslutningsvis. n


Tema: Balkong

Karisman har ökat hos Brf Aspnäs. På denna gavel sitter 100 solceller och det finns ytterligare en gavel som har lika många solceller.

Solceller på fasaden ger Brf Aspnäs egen fastighetsel Brf Aspnäs i Järfälla, ett par mil norr om Stockholm, har blivit ett landmärke. På två stora gavlar sitter 200 solceller, vilket ger husen lite extra karisma. TEXT INGER EVERTSON

● Sol-el är något som föreningen Brf Asp­ näs funderat på under många år. Det blev föreningens elleverantör, E.ON, som fick uppdraget att utröna om det var möjligt att förse fastigheten med solceller. – Förutsättningarna för att sätta upp sol­ celler hos vår bostadsrättsförening var inte de bästa. På taket finns stora röranläggning­ ar och där kommer dessutom hisschakten upp, berättar Morgan Jemtsveden, tidigare ordförande i Brf Aspnäs i Järfälla. Men tillsammans med sin elleverantör fann man en bra lösning. I mars i år har solcellerna prytt sin plats på

Brf Aspnäs söderfasader under ett år. – Föreningen Aspnäs satsning på solcel­

”Förutsättningarna för att sätta upp solceller hos vår bostadsrättsförening var inte de bästa.” ler är ett exempel på ett växande intresse bland bostadsrättsföreningar att vilja göra något för miljön. En solcellsanläggning utmed en fasad är ett spännande exempel på en kundanpassad lösning, säger Lena Berglund, regionchef på E.ON. Anläggningen kostade totalt 1,6 miljoner kronor. Av det fick man en halv miljon i

bidrag, vilket gör att föreningen fick stå för 1,1 miljoner kronor. Man räknar med att break-even nås om drygt 15–20 år. Brf Aspnäs förbrukar totalt tre miljoner kilowattimmar per år och man beräknar att nästan 60 000 av dem kommer från solcellerna. – Sedan maj i fjol till januari i år har vi fått 40 000 kronor lägre fakturor från vår elleverantör tack vare våra solceller, säger Morgan Jemtsveden. Föreningen har flera boende som är

intresserade av solcellsanläggningen, så därför har man appar som visar tillskottet från solcellerna i realtid. Dessa är tillgängli­ ga för alla boende. Han säger också att cellerna är väldigt snyggt uppsatta i en ram. Förutom att ha installerat solceller har föreningen också bytt alla hissar under de senaste åren. Brf Aspnäs består av 530 lägenheter. n B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 39


FOTO: SB C

Det våras för gården På våren vaknar gården upp och de boende börjar leta sig ut efter den kalla och mörka årstiden. Det börjar bli dags för vårstädning och frågor uppstår i bostadsrättsföreningen om skötsel av gården. Även intresset och tankar på olika förbättringar av gården ökar. Vad är det då som behöver göras på föreningens gård? TEXT PETER FORSMAN

40 |

BO BÄTTRE 1/2019


B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 41

FOTO: SBC

Tema: Gård


Ä

mnet är komplext och det är svårt att tala om skötsel av gårdar i generella termer. Nästan ingen gård är den andra lik. Man måste se till den specifika fastighe­ ten. Olika gårdar har olika förutsättningar beroende på var de ligger och när fastig­ heterna är byggda. De är till exempel stor skillnad på innerstadsgårdar från 1900-ta­ lets början och ytterstadsgårdar från 60och 70-talet. Det säger Johan Lundin som är marknadsområdeschef för SBC Västra regionen med erfarenhet som förvaltare och projektledare vid upprustning av gårdar. Johan Lundin betonar att man måste skilja på ren förvaltning och olika för­ bättringsåtgärder, som ofta kräver större investeringar. Det gäller samtidigt att inte ta för enkelt på skötseln och väga kostna­ derna mot att ha en trevlig boendemiljö på gården. Normalt är det den som har förvaltningsuppdraget från brf som ser till att driften fungerar och vilka åtgärder och intervaller som gäller. Årstiderna påverkar vad som behöver göras. Efter vintern gäller exempelvis att få bort grus från hårda ytor. Ett sätt är att göra en checklista över vilka åtgärder som be­ hövs. Men för att kunna göra detta behövs till att börja med en ordentlig inventering, som normalt görs vid upphandling av skötsel av utemiljön. När inventeringen är gjord och dokumenterad så är det möjlighet att fastställa en plan för skötseln med rätt intervaller, förklarar Johan Lundin.

Hårdgjorda ytor behöver hållas rena och eventuellt ogräs rensas bort beroende på om det är asfalt eller markplattor. Skräp­ korgar etc. behöver tömmas och skötas. Brunnar och lövsilar från vattenavrinning ska kontrolleras och vid behov rengöras. Gräsmattor ska klippas, trimmas och un­ derhållas under växtsäsongen. Generellt bör rondering av utemiljön ske veckovis och för övriga delar ska skötselin­ tervall baseras på inventering, behov och årstid. Vid en rondering gäller det också att kolla att belysningen fungerar. Den är

42 |

BO BÄTTRE 1/2019

viktigt både för tryggheten och trivseln. Eventuellt höga och vildvuxna häckar bör klippas så att det är fritt synfält. En eventuell lekplats och skicket på sand­ lådor behöver kontrolleras regelbundet. Här är det viktigt att komma ihåg att brf som fastighetsägare har ett särskilt ansvar för lekplatsens skick. Det betyder att lekplatsen ska besiktigas en gång om året av en certi­ fierad besiktningsman. För rabatter, buskar och träd ska skötsel och beskärning anpassas efter vilken sort och årstid. Det är lämpligt att rådfråga en trädgårdsmästare vid osäkerhet. Normalt bör rabatter rensas 3-6 gånger per år för att ge ett trevligt intryck.

”Det behövs ofta inte mer än att man grillar lite korv och bjuder på fika för att öka samhörigheten mellan medlem­ marna i föreningen.” möjligt av föreningen. Är det större gårdar så ökar givetvis möjligheterna att tillgodose olika önskemål.

Det gäller även att tänka på hur den närmaste omgivningen reagerar. Kan det bli Ett tips från Johan Lundin är att bostads­ störande ljud från en populär grillplats? Var rättsföreningen försöker anordna både vårär egentligen den lämpligaste placeringen och höststädning. Det behövs ofta inte mer med hänsyn till grannar men också till var än att man grillar lite korv och bjuder på solen finns på eftermiddagen, då de flesta fika för att öka samhö­ kommer hem. Kanske kan det righeten mellan med­ finnas två mindre grillplatser? lemmarna i föreningen. På en större gård fungerar Vid behov så beställs en kanske en basketplan. Men eller flera containrar till kan studsande basketbollar städdagen för sortering som avger ljud skapa onödig av avfall. irritation bland de kringbo­ När det gäller olika ende? Det finns mycket att förbättringsåtgärder för tänka på. Dessutom ska de nya att öka trivseln på gården anläggningarna underhållas, är det bra att ta extern vilket också kostar pengar, hjälp av en trädgårdsmäs­ konstaterar Johan Lundin. tare eller landskapsarki­ Det gäller att göra rätt åtgär­ tekt för att hitta lämpliga der för att skapa engagemang lösningar. Det är även och social samvaro. En bou­ Johan Lundin är marknadsområbra om styrelsen gör en lebana kan vara en träffplats deschef för SBC Västra regionen med erfarenhet både som behovsanalys och önske­ för flera åldrar samtidigt som förvaltare och projektledare vid lista, som är förankrad en lekplats står högt upp på upprustning av gårdar. bland medlemmarna i brf önskelistan för småbarnsfa­ lämpligtvis genom enkä­ miljerna. ter. Vid väsentlig förändring av föreningens En annan framkomlig väg är att se över hus eller mark krävs stämmobeslut. Fören­ vilka eventuella lokaler eller utrymmen ingarna har alla olika behov och önskemål i fastigheten som kan lämpa sig för till som attraherar medlemmarna. Det skiljer exempel cykelförvaring eller för att inrätta sig så klart mellan en förening med enbart ett gym. Det finns utmärkta lösningar för 55+ och en med många barnfamiljer. att förvara cyklar på ett säkert sätt antingen Många föreningar önskar ytor för social på gården eller i själva fastigheten. Det­ samvaro, grillplatser, uteplatser med möb­ samma gäller miljöhus för sopsortering. ler, boulebana, lekplatser som är anpassade Bygger man nytt på gården går det också efter behov och rätt placerade. Är det min­ bra att kombinera ett miljöhus med cykel­ dre gårdar så är ofta ytan begränsad och då parkering. Sådana byggnader kräver dock gäller att åtgärderna gynnar så stor del som bygglov.


Tema: Gård

Johan Lundin konstaterar att när gårdar och utemiljö rustas upp är det många som drar sig för att använda naturmaterial och istället kompromissar med betongbaserade produkter. Betongplattor, kantsten är bra produkter men vid val av exempelvis granit så har det en helt annan hållbarhet. Ofta blir en mix av olika material en bra lösning, asfalt på ytor som skottas med maskin, gatsten på gångvägar och betongmaterial där det inte saltas. Ett viktigt medskick är att det vid större

upprustningar i ett tidigt skede fundera på kommande skötsel av det som utförts. Om det tidigare har varit gårdsytor utan större mängd av vegetation som sedan rustas upp med fina rabatter, träd och gräsytor så ska detta skötas och finansieras. Därför är det viktigt att se hela investeringen med såväl entreprenad som kommande skötsel. När det är fastställt vad som önskas ska en kalkyl göras för att se om projektet är ge­ nomförbart utifrån föreningens ekonomiska förutsättningar. Projektet ska besättas med rätt kompetens, projektledare, markkonsult och trädgårdsmästare eller landskapsar­ kitekt. Därefter påbörjas projektering där förfrågningsunderlag med rambeskrivning, administrativa föreskrifter samt ritningar utformas. Där framgår också vilka markar­ beten som ska utföras i form av dränering, bärlager, hårdgjorda ytor, stenläggningar, murar, kantsten och vegetationsytor.

Utrustning för området ska beskrivas, skräpkorgar, belysning, lekplatser, grillplat­ ser, el, räcken, staket, trappor, skyltar etc. En växtplan och förteckning ska utformas för området. När dessa delar är gjorda så är ett förfrågningsunderlag för upphandling av åtgärder skapat. Därefter sker upphandling och val av entreprenör och tecknande av kontrakt med förfrågningsunderlaget som grund. – Många blir med rätta hänförda när de ser ritningarna på hur det kan bli och förhoppningsvis blir även det slutgiltiga resultatet därefter. Det gäller bara att inte glömma att den nya fräscha gården också behöver skötas och tas om hand regelbun­ det när den väl är på plats, påpekar Johan Lundin. n

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 43


Nya gården blev en solskenshistoria – Vi är jättenöjda med resultatet av gårdsupprustningen. Gården används numera flitigt av både barnfamiljer och andra boende. Det säger Amanda Rydenstam som är ordförande i Brf Solgårdarna i stadsdelen Masthugget i Göteborg. TEXT PETER FORSMAN FOTO JOHAN LUNDIN/SBC

● Bostadsrättsföreningen Solgårdarna Stigberget bildades 2005 och föreningen gränsar till Slottsskogen. Föreningen består av fyra trevåningshus. Husen är byggda 1937 och består av 92 lägenheter. Innan upprustningen var gårdarna gan­ ska nedgångna och bestod egentligen inte av något annat än asfalt och berg. Gårdarna utgörs av en större och två mindre gårdar, alla i östläge med husfasaderna i bakgrun­ den. Planerna på gårdsupprustning drog igång för cirka nio år sedan. Förankringspro­ cessen inleddes med att de boende kunde lägga förslag i en brevlåda i tvättstugan där styrelsen tog emot förslag och önskemål. Det bildades också en gårdsgrupp. – När jag kom med 2013 hade det hela egentligen startat. Men vi fick göra en omstart eftersom det visade sig att kalkylen inte riktig höll och att det skulle bli alldeles för dyrt. Dessutom motsvarade det inte förväntningarna. Då bestämde vi oss för att börja om från början med ett nytt förslag, berättar Amanda Rydenstam. Både en ny projektledare och en ny landskapsarkitekt anlitades. Valet som projektledare föll på Johan Lundin från SBC och landskapsarkitekten blev John Tizzard. Amanda Rydenstam arbetar dessutom själv som arkitekt. – Jag var rätt ny som arkitekt då, men jag lärde mig mycket under processen. Vi tittade på olika referenser innan vi bestäm­ de oss. Tillsammans hittade vi lösningar och en stil som vi är jättenöjda med, säger Amanda Rydenstam.

44 |

BO BÄTTRE 1/2019

En lärdom är att det är viktigt att hitta en bra och engagerad projektledare och att ta in flera olika anbud från entreprenörer för att kunna hitta den rätta prisnivån, menar Amanda Rydenstam. Gårdarnas utformning idag är att det finns en mindre lekyta med sandlåda och gott om sittplatser i solläge. Materialvalet en mix där det finns stensättning med granit på de mer synliga ytorna och enklare material som betongplattor på andra ytor. Räcken är i svartlackad metall och runt de upphöjda planteringarna finns Cortenplåt. Det finns numera också växtlighet på gårdarna be­ stående av både gräs och planteringar med

Amanda Rydenstam är ordförande i Brf Solgårdarna som genomfört en lyckad gårdsupprustning. Foto: privat.

gröna växter samt träd. Föreningen har nyligen fått en ny leve­ rantör av fastighetsskötseln via SBC. Där har föreningen tidigare skött vissa delar när det gäller gården men ambitionen är att det ska tas över av den nya fastighetsskötaren. – Vi har kommit fram till att det räcker med att vi i föreningen ansvarar för vår- och höstsstädningen säger Amanda Rydenstam. Ett nytt projekt för 2019 är att skapa en

cykelparkering på gården i en egen byggnad med tak och lås. Det finns en tom yta som passar för det och föreningen ska söka bygglov och har kontakt med stadsbygg­ nadskontoret. Nuvarande cykelrum ligger i källaren. – I och med att det har blivit allt populä­ rare att cykla så har antalet cyklar ökat även bland oss boende i föreningen. Vi försöker nu hitta en bra lösning på detta med ett fristående hus för cyklar på gården. Men det är en känslig miljö med kulturhistoriska värden där hänsyn måste tas till stadsbil­ den, förklarar Amanda Rydenstam. n


Tema: Gård

Solgården möter våren med blommande träd och spirande rabatter.

Så här såg det ut när gårdsarbetena påbörjades.

”Tillsammans hittade vi lösningar och en stil som vi är jättenöjda med.”

Den färdig gården efter att gårdsarbetena blivit klara.

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 45


I Brf On Track finns det en cykelpool med bland annat en lådcykel som föreningens medlemmar kan låna. Foto:Bonava

Brf On Track – nås på 60 blankt! Bostadsrättsföreningen On track är ett boende som inriktar sig till unga. Det är byggt med tanken att medlemmarna ska kunna ha en aktiv livsstil. Här finns både löparbana och ett mindre utegym på gården. Den som väljer att avstå från egen bil och parkering får istället ett årskort som gäller i lokaltrafiken. TEXT PETER FORSMAN

● – Genom att erbjuda möjligheter till friskvårdaktiveter med gym och löparbana på gården vill vi bidra till att öka samhörig­ heten och trivseln i föreningen. Det säger Nina Linell på Bonava som varit projekt­ chef för bygget av Brf On Track i Älvsjö i södra Stockholm. Brf On track som består av 157 lägenheter överlämnades till de boende under hösten 2018. Det är något av ett livstilboende för i första hand yngre personer där flertalet av lägenheterna består av 1:or och 2:or. Lägenheterna är yteffektiva och smart pla­ nerade. Den minsta ettan är 27 kvm, sedan följer större ettor, tvåor samt några treor på 80 kvm. Alla har stora ljusinsläpp och

46 |

BO BÄTTRE 1/2019

Nina Linell på Bonava har varit projektchef för Brf On Track.


Tema: Gård

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 47


Löparbanan som är 60 meter lång löper längs den långsmala gården. Foto: Bonava

”De som avstår från att ha egen bil och parkeringsplats får dessutom ett årskort som gäller i lokaltrafiken SL.”

balkong eller uteplats in mot gården. Området ligger cirka 200 meter från Älvsjö pendeltågsstation och kan nås på 60 blankt som det heter i marknadsföreningen. Brf On Track har dessutom fått sitt namn från de närliggande spåren som leder mot staden och ut i världen. På gården finns en löparbana som är 60 meter lång och ett mindre utegym med redskap där man kan göra situps, step up och andra fysövningar. I samband med invigningen under hösten 2018 anordnades det friskvårdsaktiviteter på gården under lättsamma former för de nyinflyttade. – Vi ville skapa en gemensam aktivitets­ gård och vi funderade på vad vi kunde göra av den ganska smala och trånga gården. Resultatet blev löparbanan och utegymmet, förklarar Nina Linell. Eftersom det är ett boende som främst riktar sig till yngre personer och första­

48 |

BO BÄTTRE 1/2019

gångsköpare har man även utformat olika mobilitetstjänster för att göra det möjligt för de boende att ha en aktiv livsstil utan att behöva äga egen bil. I föreningen finns både bil- och cykelpool med elcyklar. Cykel­ rummen ligger dessutom i gatuplan direkt ut mot gatan för att underlätta cyklandet i vardagen. De som avstår från att ha egen bil och parkeringsplats får dessutom ett årskort som gäller i lokaltrafiken SL. David Malmberg är ordförande i den nystartade bostadsrättsföreningen. Han tycker tanken med konceptet för On Track är jättebra, men det återspeglar sig inte riktig i verklig­ heten ännu. – Det är fortfarande ganska nytt och det tar en tid innan folk har landat. Vi behöver också bli fler aktiva i styrelsen. Men vår ambition är att vi ska bli bäst och vara en attraktiv förening för de boende och som man dessutom vill engagera sig i, säger David Malmberg. n


Tema: Gård

Bilden är från invigningen av cykelpoolen i Haninge vid Poseidons torg. I en gul metallbur, placerad utanför Haninge kulturhus, finns en lådcykel, fem vuxencyklar och två barncyklar att låna helt gratis. Planerna är att fortsätta med verksamheten 2019, med start under våren. Foto: Riksbyggen

Gratis lånecyklar i Haninge Hösten 2018 började inflyttningen i Brf Blicken och de sista flyttar in i början på 2019. Brf Blicken består av 85 lägenheter som fördelar sig på 1-4 rum och kök. Brf Blicken är den första etappen i Riksbyggens nya bostadsområde Haningeterassen som ligger intill Haninge centrum och pendeltågsstationen. TEXT PETER FORSMAN

● Brf Blicken är också en del av pilotprojek­ tet ”Innovativ parkering”, som Riksbyggen bedriver tillsammans med bl.a. KTH. Projek­ tet går ut på att underlätta för människor att bo och leva utan egen bil. Det bygger både på en bilpool kopplad till Brf Blicken och närheten till allmänna kommunikationer

som pendeltåget och bussar, men också på cykelrum i gatuplan gör cyklarna lätta att möjligheten att förflytta sig med cykel både använda. till vardags och för rekreation. Samtidigt deltar Riksbyggen tillsammans Att cykla har blivit allt mer populärt och med Haninge kommun sedan ett par år många har egna cyklar, tillbaka i projektet ”Orten men inte alla. Brf Blick­ i rörelse- jämställdhet och ”Cykelpoolen har ens cykelpool erbjuder cykling” där cyklar lånas blivit en succé två lådcyklar: en större ut gratis via bibliotekets och nu ser vi fram el-assisterad, för de som lånekort. inte gillar att svettas i – Cykelpoolen har blivit emot den komuppförsbacken på väg en succé och nu ser vi mande säsongen.” fram emot den kommande hem, och en mindre samt två damcyklar. Cyklarna säsongen. Vi kommer också står parkerade i anslutning till entrén och att samarbeta med cykelfrämjandet för att bokas enkelt och kostnadsfritt via mobilen få fler att cykla säger Veronica Persson, dagtid klockan 06–23. Föreningen står för sälj- och marknadsansvarig för Stockholm reparation, försäkring och däckbyte. Synliga Söderort på Riksbyggen. n B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 49


Ny kartläggning: Studentstäder där det är billigast att köpa bostad

Ny handbok om energideklaration Bok. Boverket har tagit fram en ny digital

handbok om energideklaration. Den vänder sig i första hand till de som äger, ska sälja eller köpa en byggnad samt de som söker allmän information om energideklaration. Handboken riktar sig även till energiex­ perter som en vägledning och stöd i deras arbete. Den innehåller vägledande och stödjande information till lagstiftningen om energideklarationer för byggnader. Hand­ boken innehåller information om vad en energideklaration är, när den ska upprättas och av vem. Den är uppdelad i fyra olika huvudavsnitt; Energideklaration, Hitta energiexpert, Hämta energideklaration och För energiexperter. De olika avsnitten finns att ladda ned på: www.boverket.se/sv/ener­ gideklaration/

SBC efterlyser landets bästa årsredovisning Bostad. Drygt varannan svensk uppger i Sveriges Bostadsrättsrapport att de har mindre eller ingen koll alls på bostadsrättsfören­ ingens ekonomi. Nu vill SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB råda bot på ointresset och lyfta fram de bostadsrättsför­ eningar i landet som lyckats göra årsre­ dovisningen intressant. Därför efterlyser SBC nu Sveriges bästa årsredovisning i en landsomfattande tävling. – Som medlem i en bostadsrättsförening är det precis lika viktigt att ha koll på för­ eningens ekonomi som det är att ha koll på sin egen, säger Markus Pålsson, Affärsom­ rådeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Tävlingen startade den 24 januari och pågår fram till april. Anmälan görs till arsredovisning@sbc.se.

50 |

BO BÄTTRE 1/2019

Linköping är den studentstad där priset på lägenheter med ett rum sjunkit mest det gångna året. Den det är i Sundsvall där köparna får flest kvadratmeter för pengarna. Dyrast är ettorna i Stockholm. Det visar kartläggningen av bostadsrättspriser i svenska universitetsstäder som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

● För den som ska studera i Stockholm kan bostadsaffären bli betydligt dyrare. Här

har bostadsrätter med ett rum nämligen ett genomsnittspris på hela 2,7 miljoner kronor eller 84 700 kronor per kvadratmeter. Även i Göteborg och Uppsala ligger priserna på höga nivåer jämfört med övriga studentstä­ der. Genomsnittspriset för en enrummare i riket som helhet ligger på 1,6 miljoner kro­ nor eller 47 500 kronor per kvadratmeter.  Studentstäderna där köparna får flest kvadratmeter för pengarna (stigande ord­ ning): 

Stad

Genomsnittspris

Medelpris (kr/kvm)

Prisutveckling (12 mån)

Riket

1 618 000 kr

47 500 kr

- 3%

Sundsvall

508 000 kr 

14 100 kr

- 7%

Västerås

670 000 kr 

24 700 kr

+ 4%

Luleå

868 000 kr

25 300 kr

- 2%

Karlstad

960 000 kr

25 800 kr

+ 8%

Malmö

1 067 000 kr

31 100 kr

- 4%

Örebro

1 108 000 kr

31 100 kr

- 1%

Växjö

1 231 000 kr

33 100 kr

+ 9%

Umeå

1 295 000 kr

34 600 kr

- 12%

Jönköping

1 328 000 kr

37 400 kr

+ 2%

Linköping

1 371 000 kr

40 700 kr

- 15%

Lund

1 607 000 kr

48 200 kr

+ 7%

Uppsala

1 730 000 kr

48 700 kr

± 0%

Göteborg

2 174 000 kr

59 900 kr

- 1%

Stockholm

2 736 000 kr

84 700 kr

+ 1%

Hissförbundet och DHR välkomnar återinförandet av investeringsstödet för hyresbostäder ● Samtidigt som återinförandet av inves­ teringsstödet för hyresbostäder välkom­ nas uppmanar Hissförbundet och DHR regeringen att konkretisera vad ett förändrat investeringsstöd innebär och att ta hänsyn till stödets positiva effekt för tillgängliga och användbara bostäder. Uppskattningsvis saknar idag ca 70 000 trapphus i Sverige hiss. Enligt en tidigare be­ räkning av Hissförbundet kan hissar bespara samhället stora kostnader för bostadsanpass­ ning eller särskilt boende: mellan 76-124 mdkr om hiss skulle installeras i samtliga hisslösa flerbostadshus med tre våningar och högre. – Investeringsstödet behövs inte bara för

nybyggandet av hyres­ rätter, utan även för att öka tillgängligheten till befintliga bostäder. All investering i tillgänglig­ het och användbarhet är också en investering Rasmus Isaksson. i hållbart bostadsbyg­ gande, säger förbundsordförande i DHR Rasmus Isaksson. Investeringsstödet avskaffades när Riksda­ gen antog Moderaternas och Kristdemokra­ ternas statsbudget för 2019, men ska enligt Januariöverenskommelsen nu göras om, koncentreras och effektiviseras.


Midnattssolen tändes över Gällivare inför byggstarten av 40 nya bostäder

Re-form den nya mötesplatsen i Gällivare – En resa i tiden. Information. Genom bland annat film

I stället för ett traditionellt ”spadtag” för att inviga bostadsprojektet Brf Midnattssolen i Gällivare återkallades solen med en lysande heliumballong i minus 28 grader. En ballong, utrustad med elkabel och lampor på 16.000 watt och med en diameter på fem meter, lyftes med 65 kubikmeter av ädelgasen helium till 30 meters höjd. Jättelampan lyste sedan upp området Repisvaara där Brf Midnattssolen med 40 lägenheter ska byggas.

● – Bostadsmarknaden här i norr är jättes­ tark och försäljningen går mycket bra. Så vi ville manifestera vår satsning på Gällivare och Malmfälten på ett annorlunda sätt, säger Mathias Sandberg, regional sälj- och marknadschef på Riksbyggen Alla invånare i Gällivare var inbjudna till invigningen som skedde på kvällen den 31 januari. Kommunstyrelsens leda­ mot Karl-Erik Taivalsaari i Gällivare höll invigningstal tillsammans med Riksbyggens Mårten Lilja.

– Det var en magisk upplevlese att få vara med byggstarta ett nytt bostadsprojekt en gnistrande kall kväll som denna, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen.

och en interaktiv sagovägg tas besökare på mötesplatsen RE-form i Gällivare med på en resa från förtid och nutid till framtida scenarion. Eftersom kommunen genomgått stora förändringar sedan järnvägen invigdes i slutet av 1880-talet och transporten av järn­ malmen löstes. Orten Malmberget som växte fram ovanför malmkroppen, blev i mitten av 1900-talet Sveriges Klondike. I takt med att nya malmfyndigheter påträffats och bryt­ ningen expanderat har människor och hus fått flytta. Tusentals nya bostäder planeras nu att byggas, på kort tid, vilket kommer att leda till en stor samhällsomvandling. Syftet med det nya informationscentret är att ge besökaren möjlighet att överblicka samhällets förändringar. Den nya mötesplatsen riktar sig till såväl medborgarna som besökare och po­ tentiella investerare eller etablerare på orten. – Jag tror det kan vara svårt för många att förstå hur omfattande samhällsomvandling­ en är. Med Re-form ger vi en överblick till besökaren, säger kommunalrådet Birgitta Larsson.

Räntekollen Erfarna räntehandlare som bl a hjälper bostadsrättsföreningar som inte riktigt litar på att bankerna erbjuder dem sina lägsta låneräntor.

Räntekollen i Sverige AB bravillkor@rantekollen.com www.rantekollen.com


VI TACKAR FÖR FÖRTROENDET Skidstaven - Tre hus i HSBs egna fastighetsbestånd

Skidstaven har precis genomgått en renovering med SmartFont-metoden och 50-talshusen har återfått sin forna glans. Förutom en lägre energiförbrukning, brandsäker fasad och bättre inomhusklimat har de valt till nya balkonger, putsade fönstersmygar och fönsterbänkar i sten.

Brf Fogdetorp - Södertäljes största bostadsrättsförening

Brf Fogdetorp är en förening med 378 lägenheter och har påbörjat sin renovering med SmartFrontmetoden. Utöver installationen kommer solceller monteras, balkonger förstoras och glasas in, tak byggas om, samt tvättstugor renoveras. Vill ni veta mer? Är er förening nyfiken och vill veta mer om SmartFront-metoden och renoveringsprocessen, boka gärna ett studiebesök med fika på Brf Fogdetorp. Kontakta oss på info@smartfront.se för tider och anmälan. Välkomna!

EXPERT PÅ ENERGISPARLÖSNINGAR I FLERFAMILJSHUS

75%

SmartFront-metoden sparar mycket pengar, skapar behagligare inomhusklimat och bidrar till att EU:s krav på växthusgasutsläpp kan uppfyllas. SmartFront-metoden är en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. I den patenterade SmartFront-metoden används alltid 100 % brand- och fuktsäker mineralullsisolering. Du kan spara upp till 75 % av uppvärmningskostnaden. För fastighetsägare är SmartFront en trygg investering som ökar värdet på byggnaden med mellan 10-15 %. Bättre inomhusklimat Metoden gör inomhustemperaturen mindre känslig för plötsliga yttre temperatursvängningar och ger ett högre luftflöde med renare luft och minskad energiåtgång. Tilläggsisolering och nya fönster ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar trafikljud och buller utifrån. Sammantaget får de boende en behagligare boendemiljö.

UPP TILL

Förbättra avkastningen, boendemiljön & naturen

LÄGRE

VENTILERAR BORT

RADON 15%*

ENERGIFÖRBRUKNING

VÄRDEÖKNING

PÅ FASTIGHETEN Enligt Svensk fastighetsförmedling

*

ENERGIEFFEKTIVA

FÖNSTER

100% BRANDSÄKER

ISOLERING

www.smartfront.se info@smartfront.se 016-17 11 30


Läsarfrågor och Lag&rätt Under temat Lag&rätt presenterar vi experternas svar på några av de frågor som kommer till vår redaktion. Vi tar också upp intressanta och aktuella rättsfall med kommentarer och råd från våra experter.  tämmobeslut för inglasning S krävs trots bygglov n Upplåta tilläggsavtal för mark i efterhand n Styrelsen svarar inte – vad ska vi göra? n Renovering av golvbrunn– vem ansvarar? n Medlem krävde återställande av badrum vid stambyte n

B O B Ä T T R E 1 / 2 0 1 9 | 53


Läsarfrågor

Styrelsen svarar inte på mail Har du frågor som rör föreningen och styrelsearbetet? Frågor om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara. Vi försöker svara på alla frågor som kommer in men kan tyvärr inte garantera att vi svarar på alla beroende på att frågeanhopningen är stor under vissa perioder. Skriv ner din fråga och mejla till red@bobattre.se. Stämmobeslut för inglasning trots bygglov Hej! Har en fråga gällande balkong­ inglasning som vi håller på att ordna med i vår relativt nya förening. Enligt förra ordföranden behövs det ett stämmobeslut på inglasningen av balkonger, stämmer detta? Det skulle tagits upp på en extrastämma som hölls innan inflyttning men tydligen missades detta. Sen ”försvann” bygglovet för inglasning när vi fick slutbeskedet från kommunen på huset. Då sökte företaget som byggde huset nytt bygglov vilket nu blivit godkänt. Så min fråga är alltså om vi måste ha ett stämmobeslut för att kunna låta folk börja glasa in sina balkonger? Mvh Christoffer Även om ni har bygglov så krävs det stämmobeslut om inglasning av balkonger, ni kan alltid ansöka om extra stämma igen för att fatta det beslutet. Lagen anger att åtgärder som innebär en väsentlig förändring av föreningens hus ska beslutas av föreningsstämma. Dessutom har många föreningar stadgar

som kräver stämmobeslut för varje form av ombyggnad och då kan man inte vidta ens en obetydlig ombyggnad utan stäm­ mobeslut. Karin Urbina Rutström

Upplåta tilläggsavtal för mark i efterhand Hej! Vi är sju stycken radhus i en bostadsrättsförening. Vi har upplåtelse­ avtal på bostäderna. Marken är föreningens men det står i våra stadgar att marken som ligger i anslutning till föreningens hus får upplåtas av medlemmarna om den ska användas som komplement till bostadsrätt. I dagläget sköter varje bostadsrättshavare om den markbit som finns vid radhuset. En del har även byggt verandor, lekställningar, blomspaljéer med mera på marken runt sina hus. Behövs det ett avtal på marken till respektive hus och i så fall vilket sorts avtal? Med vänlig hälsning - Liz Det är svårt att svara på din fråga utan att känna till mer om hur det är reglerat i avtalen mellan föreningen och respektive medlem samt vad som exakt anges i era stadgar.

Men om det är så att marken kan upp­ låtas till respektive bostadsrättshavare som en del av bostadsrätten så är det möjligt att upprätta ett tilläggsavtal till det befintliga upplåtelseavtalet. Jag rekommenderar att föreningen gör så, det ger trygghet och rättssäkerhet. Bostads­ rättshavarna kan då räkna med att marken tillhör bostadsrätten för alltid och riskerar inte att nyttjanderätten till marken upphör. Jörn Liljeström

Styrelsen svarar inte Hej! Bor i en bostadsrättsförening som håller på att bygga 19 lägenheter på taket. Bygget startade förra året. Styrelsen har nu en tvist med byggbolaget. Vi har problem med att styrelsen inte sva­ rar på mail sen i höstas. Vad ska man göra? Tacksam för svar Med vänlig hälsning Britt Det finns inget lagkrav men en av styrelsens viktiga uppgifter är att regelbundet informera medlemmarna om vad som händer i föreningen. Finns det stor oro bland medlemmarna är ett sätt att komma tillrätta med problemen att kontak­ ta revisorn. Dennes uppgift är att se till att allt går rätt till i föreningen.  Styrelsens har dock fått förtroende att sköta den löpande förvaltningen och det är inte alltid praktiskt möjligt att informera medlemmarna om alla enskilda förvalt­ ningsfrågor. Exempelvis såsom i det här fallet där det pågår en tvist och det finns risk för att man röjer information som motparten kan ha nytta av. Karin Urbina Rutström

Bo bättres kunniga ex­perter är redo att svara på dina bostads­ rättsfrågor

Jörn Liljeström Advokat 54 |

BO BÄTTRE 1/2019

Karin Urbina Rutström Bostadsjournalist

Göran Olsson Jurist

Johan Ehrenberg Miljö- och energiexpert


PERGOLA PRISMA TILLSAMMANS MED MÖBELSERIEN BOTAN Med integrerad LED-belysning

Besparing

Besparing

www.blidsbergs.se

Besparing

1 500 - 2 500kr Lgh/år

500 - 1 500kr Lgh/år

500 - 1 300kr Lgh/år

Individuell mätning och debitering av El ger lägre el- och abonnemangskostnader för alla i er fastighet. Alla elabonnemang på lägenhetsnivå ersätts med ett fåtal fastighetsabonnemang och föreningen förhandlar själv fram ett fördelaktigt elpris.

Vid individuell mätning och debitering Vatten (kall- och/eller varmvatten) mäter vi vatten på lägenhetsnivå, vilket ökar de boendes medvetenhet, som i sin tur ger lägre förbrukning och lägre kostnad. Rättvis kostnad för olika förbrukning.

Med Referenstemperaturmätning mäter vi rumstemperatur för att få ”ögon” i fastigheten. Sedan kan fastigheten styras med hjälp av den uppmätta medeltemperaturen.

Med siktet inställt på framtiden levererar Home Solutions Sveriges mest kompletta och skalbara lösning för individuell mätning och debitering (IMD) av EL, VATTEN, VÄRME och TEMP. Ger stora besparingar för både medlem och förening. Allt automatiserat och besvärsfritt.

Vi släpper vårt nya ECO-system, gå in på www.homesolutions.se för att se våra nyheter 026-18 41 40

www.homesolutions.se


Läsarfrågor

En del fick betalt bredband andra inte! Hej Vi har köpt en bostadsrätt. I den ekonomiska planen står det att bostadsrättsinnehavare ombesörjer bredbandsanslutning själv, anslutningsmöj­ lighet finns i gatan. Det har byggts både parhus och minivillor. Det visar sig nu att parhusen har fått bredbandsanslutningen betald av byggföretagets styrelse medan vi som köpt minivillorna får bekosta bred­ bandsanslutningen själv. Har de rätt att göra så? Det verkar mycket orättvist att vi som köpt minivillorna får stå för hela kostnaden själva. Leif I en brf är det likabehandlingsprinci­ pen som gäller. Om någon eller några medlemmar fått en fördel som inte andra fått strider det mot den principen. Däremot är det svårt att ge något absolut svar eftersom det inte framgår vad som har ändrats kostnadsmässigt för er. Har föreningen stått för denna kostnad eller är det endast byggföretaget som ”gav” åtgärderna? Föreningen kan självfallet besluta att stå för kostnaderna för anslutning även för ”minivillorna” för att sätta alla i samma läge. Jörn Liljeström

Juridiska personer kan nekas medlemskap Hej. I våra stadgar står det ”En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en

bostadslägenhet”. Nu ägs en lokal av en fysisk person. Den personen vill överlåta bostads­ rättslokalen till ett aktiebolag. Det finns inga anmärkningar på aktiebolaget. Kan aktiebo­ laget beviljas medlemskap i föreningen? Styrelsen tolkar stadgarna som att en juridisk person inte kan förvärva bostadsrätt som är bostadslägenhet men att det går bra med bostadsrätt som är lokal, är det ok? Med vänlig hälsning - Kristina Utgångspunkten är att juridiska personer enligt bostadsrättslagen alltid kan nekas medlemskap. Ni får alltså neka medlemskap. Allmänt råd är att inte bevilja juridisk person medlemskap. Det är mycket trassligt med juridisk person vid störningar, förverkande m m. Citatet från era stadgar visar att ni behöver reformera era stadgar. Överlåtelseförbud av det slaget kan vara ogiltiga. Jag föreslår att ni tar bolagsverkets normalstadgar, de är utmärkta. Om ni behöver specialanpassa; ta hjälp av någon juridisk sakkunnig. Jörn Liljeström

Renovering av golvbrunn – vem ansvarar? Hej! För några år sedan relinades avloppsledningarna i fastigheten. Några bostadsrättsinnehavare renoverade då sina badrum och bytte golvbrunn i samband med stamrenoveringen. En del hade redan renoverat sina badrum innan reliningen gjordes. I övriga badrum byttes inga golvbrunnar. Nu ska en bostadsrättsin­ nehavare renovera sitt badrum och vi undrar vem som ska stå för kostnaden för

relining av avloppsledningen och byte av golvbrunn. Enligt försäkringsbolag och branschorganisationer så ska golvbrunnen bytas vid badrumsrenovering. I våra stadgar står det att bostadsrättshavaren ej svarar för underhåll av radiatorer och vattenarmatu­ rer eller av de anordningar för avlopp och för lägenhetens förseende med värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten. Styrelsen Enligt era stadgar svarar inte bostadsrättshavaren för ”underhåll av … anordningar för avlopp ..med vilka föreningen försett lägenheten.” Det betyder att ni har ett undantag från vad som annars gäller enligt lag. I ert fall ansvarar alltså föreningen för golvbrunn och avloppsled­ ningen (om det inte är så att bostadsrättsha­ varen bytt ut dessa) när dessa behöver underhållas eller repareras. Föreningen har ingen skyldighet att göra något då bostadsrättshavaren renoverar om inte det behövts underhåll av det som fören­ ingen ansvarar för. Det är primärt föreningen som bedömer behovet och kan neka bostads­ rättshavaren att göra ingrepp i ledningarna. Föreningen kan även bevilja tillstånd med villkoret att arbetet sker fackmässigt och stå för alla kostnader. Ni behöver sannolikt juridisk hjälp för att undvika att göra fel. Det är besvärligt för er att ha stadgar som avviker från bostadsrättslagen. Min allmänna rekommendation är att anpassa stadgarna till bostadsrättslagen och göra så få avvikelser som möjligt. Bolagsverkets stadgar är bra, ni hittar dem på deras hemsida. Jörn Liljeström

n brf på

Hemsida och smarta tjänster för din brf

Över 250 brf:er använder Egrannar idag! De gillar sajten för att den ger en bättre grannsämja, är enkel att använda, ger föreningen en snygg mobilanpassad hemsida och minskar styrelsens arbetsbörda. Det tar mindre än 15 minuter innan ni är igång. Frågor? Kontakta gärna vår support på support@egrannar.com

Registrera di

ar.se www.egrann s! ti ra g Det är

”Att börja använda Egrannar var bland det bästa vi har gjort”

”Vi valde Egrannar eftersom att det är ett färdigt koncept som gör det enkelt att komma igång”

Caroline Silverudd Lundbom, ordf Brf Mallen 9, Stockholm

Göran Häägg, ordf Brf Helge, Uppsala

Snygg hemsida 56 |

BO BÄTTRE 1/2019

Bokningsfunktion

Anslagstavlor

Medlemsregister www.egrannar.se


Gratisappen Boappa förenklar arbetet för hundratals styrelser till bostadsrättsföreningar över hela landet. Med Boappa är det enkelt att kommunicera med medlemmarna och man vet att informationen verkligen blir läst.

SEDAN 2015 HAR BOAPPA förenklat och effektiviserat styrelsearbetet, skapat tryggare boenden och förbättrat grannsämjan.

- Kunderna märkte direkt hur medlemmarna blev mer engagerade då de fick nyheterna från styrelsen direkt i mobilen. Flera styrelser har vittnat om medlemmar som börjat visa uppskattning för styrelsens arbete, berättar Boappas grundare Mats Isenberg.

- Boappa har skapat en inkluderande plattform där medlemmarna har tillgång till all information om föreningen via en mobilapp, webbapp på datorn, hemsida och mejl.

KOSTNADSFRI HANTERING AV ÖVERGIVNA CYKLAR

- Alla föreningar finns redan i Boappa så styrelsen behöver bara aktivera sin förening så är de igång och kan testa tjänsten.

- Det har varit en spännande resa med otroligt engagerade styrelseledamöter som kommenterat och gett förslag på hur appen kan utvecklas.

- Och det är just så vi arbetar

berättar Mats, vi utvecklar ständigt

tjänsten för att bättre tillfredställa de Boappa 2 behov som finns. Över 1200

föreningar har redan aktiverats och fler tillkommer varje dag. Läs mer på boappa.com

Har ni övergivna cyklar som ska bort efter en cykelrensning? Låt Easy ReCycling sköta hanteringen av cyklarna helt kostnadsfritt! Vi kommer när ni önskar och transporterar bort alla cyklar och cykeldelar, oavsett skick. Därefter rustar vi upp cyklarna och ser till att de kan återanvändas. En smidig, klimatsmart och kostnadsfri tjänst helt enkelt! Tjänsten är helt kostnadsfri, klimatsmart och smidig. Slipp dyra och onödiga avgifter för att skicka cyklar till skroten. Vi hämtar alla övergivna cyklar och cykeldelar, oavsett skick. Upp till 90% av alla insamlade övergivna cyklar kan återanvändas.

För bokning och mer information besök oss på www.easyrecycling.nu eller ring 08-400 259 77 Annons_BoBättre_Halvsida_Ny.indd 1

2018-04-26 13:24


Lag&rätt

Färska rättsfall från våra domstolar Något av det svåraste en bostadsrättsförening har att hantera är de juridiska frågorna. Det är också ett område som väcker stort intresse bland aktiva ledamöter. Här presenterar Bo bättre fall från landets domstolar med kommentar från vår sakkunnige expert, advokat Jörn Liljeström. Medlem krävde åter­ ställande av badrum vid stambyte En bostadsrättsförening beslutar efter att ha fått återkommande problem med vattenskador att det ska göras ett stambyte i föreningens fastigheter, samtliga badrum ska helrenoveras. Det tas även fram tre olika basförslag för renoveringen av badrummen som medlemmarna kan välja mellan. Frågan tas upp på en stämma och 309 av 333 röstar JA till förslaget. En del av de medlemmar som röstat NEJ hävdar att de några år tidigare fått information att det endast skulle göras relining och därför själva valt att renovera sina badrum. Eftersom det inte är ett enhälligt beslut vänder sig föreningen till hyresnämnden för att få stämmobeslutet godkänt. Hyresnämn­

den godkänner stämmobeslutet. En av de medlemmar som motsatt sig renoveringen överklagar ärendet vidare till hovrätten. Hen har själv två år innan beslutet togs på stämman renoverat sitt badrum. I sitt överklagande yrkade hen också på kompen­ sation för att den egna genomförda renoveringen alternativt att hantverkaren skulle montera tillbaka den nuvarande befintliga inredningen.

I sådana här ärenden bedöms åtgärdernas omfattning, nödvändig­ het och om det är den bästa lösningen ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Föreningen ansvarar för att underhålla vatten- och avloppsledningar och hovrätten kom fram till att stambyte av detta slag var nödvändigt och att det inte var en liten betydelse för de boende. Syftet med åtgärderna kunde heller inte göras på annat sätt. Det är nästan alltid så att fastighetsäga­ rens bedömning av vad som behöver göras godtas vid bedömningen. Oavsett om en boende tidigare har reno­ verat eller gjort förändringar i sin lägenhet kan det inte stoppa en nödvändig åtgärd av detta slag som sker i hela huset. Bostadsrättshavaren försökte få kompen­ sation men det avvisades eftersom sådan talan skulle ha väckts i mark- och miljö­ domstolen. Det går alltså inte att pröva allt som rör åtgärderna i samma instans, vilket är en smula opraktiskt. Men oavsett utfallet hos hyresnämnden och hovrätten så hindrar inte det att entre­ prenören använder det material som går att återanvända av inredningen i respektive badrum. Det skulle parterna kunna komma överens om.

ANNO 1994

4

FÖNSTER OCH FASADMÅLNING år

MÅLERIET SO

58 |

BO BÄTTRE 1/2019

R SIG M BRY

www.andresmaleri.se Tel. 0200 58 02 20


Brf. Astern, Linköping, 600 fönster i 5 fastigheter

”Jag kan bara lyfta på hatten för en väl genomförd fönsterombyggnation!” ”Jag öppnade varje fönster, besiktningen tog två dagar. Jag kan bara lyfta på hatten för en väl genomförd fönsterombyggnation. Inga avvikelser som krävde efterbesiktning. iwa21 är rakt igenom seriösa och har kompetenta montörer som är både serviceminded och ambitiösa.” Bert Granberg, Byggnadsingenjör SBR, BRA Besiktningar AB, av föreningen anlitat besiktningsman.

7

PS

KTIGA TI VI

Vad är bäst för er? Bygga om eller byta fönster! TÄ

Bygga om med iwa21

      

NK PÅ

Byta fönster

Flexibilitet med skräddarsydda lösningar Vi har inget emot att bygga om fönster på olika sätt: Bullerdämpande, inbrottssäkert, självrengörande etc.

Behåller fastighetens karaktär Vid ombyggnad är det enklare att bevara fastighetens utseende även om man bygger om med aluminium.

Miljövänligt/Hållbart Ur ett hållbarhetsperspektiv är det ett oacceptabelt resursslöseri att köpa helt nya fönster. 100-tals kilo metall, glas, plast, trä och kemikalier skickas till återvinningen. Dessutom är ofta originalfönstren av bättre kvalité än de nya.

Energibesparing och låga u-värden Vid ombyggnad av fönster får man ofta större energibesparing jämfört med montage av helt nya fönster.

Bullerdämpning OBS! Många fönstertillverkare tilläggsdebiterar för att montera bullerdämpande glas och annat utanför deras standardlösning. Vi har ingen standardlösning utan hittar en unik lösning för varje fastighet vi arbetar med.

Fabriksbyggda isolerrutor

En isolerruta måste vara fabrikstillverkad. Undvik platsbyggda isolerrutor.

  

Ekonomi, kostnader & aluminium Det kostar inte mer att bygga om med aluminium än att renovera på ett traditionellt sätt. Med aluminium förlängs fönstrens livslängd ca 3 gånger. Dessutom försvinner problemen med ojämn förslitning i olika väderstreck.

energiisolerar bullerdämpar renoverar fönster iwa21 AB Sjövägen 16, 746 31 Bålsta Telefon 08-21 36 21 E-post info@iwa21.se www.iwa21.se


Juristen reder ut

Vad är föreningens säkerhetsansvar? Månader med snö, sol, regn, is och varmt och kallt om vartannat, så plötsligt smäller det till och blir vinter på riktigt. Men vad spelar årstiden för roll för bostadsrättsföreningen och styrelsen? En hel del faktiskt. Föreningen ansvarar för att ingen skadar sig runtom fastigheten.

N

är vädret växlar mellan milt och riktigt kallt så fryser det till is på gångstigar och vid entréerna till trapphus, garage eller tvättstuga. Då gäller det att föreningen och inte minst den som är styrel­ seledamot ser till att risker i och kring fastigheten förebyggs med både förutseende och fantasi. Det ska grusas. Det ska skottas. Is ska tas bort från tak och stuprör innan det faller ned och skadar någon. Det kan låta som en omöjlig uppgift att göra allt som krävs för att förhindra olyckor. Det kan kanske framstå som orättvist att föreningen blir skadestånds­ ansvarig, eller du själv som styrelseledamot rentav riskerar bli åtalad, om någon skadas till följd av brister i fastighetsägar­ ansvaret. Men poängen med fastighetsägaransvaret är att den som har kontrollen över situationen, fastighetsägaren, också ska ha ansvaret för att se till att onödiga risker tas bort.

det bästa sättet att utöva fastighetsägaransvaret är att jobba preventivt. Beställ jobb i tid. Skriv bra avtal med plåt­ slagare som rensar taken och entreprenörer som röjer, sandar och grusar snabbt. Det är inte bara en lyx, eller för att undgå ansvar. Det är också en fråga om att visa hänsyn. Vintertid kan det hända att äldre inte vågar sig ut och att människor som aldrig har några problem i övrigt ramlar och bryter handleder, slår skallen och råkar illa ut på olika sätt. Man kan inte tvinga människor att lära sig fallteknik eller alltid använda isbroddar. Men det går att undvika de flesta skador med ett bra förebyggande arbete. När våren kommer kan man tro att riskerna är över, men fastighetsägaransvaret gäller hela året. På balkongen kanske det uppstår risker på grund av dåligt uppsatt parabol, blomlådor på utsidan av balkongen istället för inåt, skärmväggar som kan lossna eller rentav en inglasning. Det handlar om sådant som med tidens gång och bristande underhåll blivit en risk. en bostadsrättshavare får inte göra något ingrepp i för­ eningens hus på utsidan. Det är inte ok att exempelvis skruva i fasad, fönster, balkongräcke utan tillstånd. Det här har de flesta koll på. Men de ”gamla” riskerna märks inte på samma

sätt. Föreningen behöver fortlöpande se över föreningens hus och allt yttre ur ett riskperspektiv. Kan skjutbara glaspartier i inglasningen lossna och ramla ned? Ta en tyst minut och tänk på vad som händer om någon går förbi nedanför och blir träffad av en fallande glasskiva som kommer med den stora kraft som kommer med fallhöjd. Styrelseledamöterna bär ett personligt ansvar för om något ramlar ned från huset och skadar något, i regel oavsett om det kommer från något som gjorts med föreningens tillstånd eller utan. Det rör sig inte om problem som kan lösas med förbud och sanktioner. Se över fastighetens yttre och försök att få hjälp av medlemmarna att hålla ett vakande öga på om något sitter löst, inte fungerar som det ska eller kanske inte klarar en storm.

”Styrelseledamöterna bär ett personligt ansvar för om något ramlar ned från huset och skadar något.” försök också få alla med på att det är självklart att inte göra ingrepp utanför lägenheten annat än undantagsvis och med föreningens tillstånd. Problem och friktion kan minskas genom att man skickar ut ett ”vårbrev” med nyheter och en på­ minnelse om trivselreglerna. Bygg in sådant som är viktigt för fastighetsägaransvaret i reglerna. Men undvik samtidigt att vara för ”petig”. Man får tåla en del i ett flerfamiljshus, intolerans kan vara värre än att folk lever sina liv en smula stökigt. Det är svårt att stoppa någon från att röka på sin balkong, det är också svårt att stoppa en elgrill eller en fest ibland. Men de flesta för­ står att hänsyn är viktigt när man är många som lever rätt tätt inpå varandra. Det är effektivare att jobba med information, förståelse och samförstånd än med tvångsmedel.

Jörn Liljeström, advokat på Creo Advokater, specialiserad på och med stor erfarenhet av bostadsrättsjuridik. Tidigare jurist på HSB riksförbund.

60 |

BO BÄTTRE 1/2019


VARFÖR BYTA TAK? FÖRNYA DET GAMLA!

FÖRE

FÖRE

EFTER

EFTER

Vi erbjuder en unik försäkring för våra auktoriserade takmålare vid målning på tak och fasader i plåt. Läs mer om försäkringsvillkoren på hagmans.

Hagmans takbehandling Vi erbjuder marknadens bästa produkter för:

• Impregnering • Rengöring • Målning

av plåttak, betongpannor m.m. Kontakta vår takexpert Bengt Johansson på 070-766 64 80 för mer information eller för att boka in ett informationsmöte hos er förening. Se våra instruktionsfilmer på hagmans.com

Solskydd till fönster och inglasad balkong I dagens hem blir rymd och ljus allt vanligare. Vi efterfrågar stora fönster, inglasade balkonger och altaner. Det gör behovet av gardiner med bra skydd mot både sol, värme och insyn allt viktigare. Nyhet! - Plisségardin Flex® Smart flexibel gardin som kan regleras både nerifrån/ upp samt uppifrån/ner. Våra vävar finns med olika egenskaper, vill ni kunna mörklägga i sovrummet? Välj då bland våra mörkläggande vävar. Vill ni behålla utsikten men samtidigt effektivt reflektera bort värmen så väljer ni bland våra populära screentyger. Ring oss eller beställ snabbt och enkelt online. Just nu erbjuder vi fri frakt!

www.plisseexperten.se Plisséexperten | Bruksgatan 36 | 263 39 Höganäs info@plisseexperten.se | 042 - 22 22 44


Tala med oss som kan

Vi är Sveriges ledande byggare av vindsvåningar och har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla råvindar och platt tak. Ni kan lita på oss! 08-662 84 84

www.savana.se


Prenumerera på kvarn

Avfalls

– Nu är

llskvarn

era avfa

t install

m at t fritt fra

de

till alla i styrelsen

.

dan 35

olm. Si

i Stockh

2016 NR 1| kr 50 Pris 39:

ELSEN

T STYR

MED DE

n 25.

för föreningarna. Sida

Flitiga

r ö f p p Sto b Airbn NINGEN

TID SRÄTTS

latsen – ny trend

Utegym på lekp

TA

VER VE

BEHÖ

Nr 2|2016 Pris 39:50 kr

BOSTAD

BOSTADSRÄTTSTIDN

7.

BOSTADS

RÄTTS

risen – enda Experter om bostadsk 9. byggandet. Sidan lösningen är att öka

28.

Fönstret kan styra hela lägenheten

a e värm Dyrar i Skåne d a t bos te n orrbot än i N Sidan

gan u t s t t ä v Låt t t mysrum bli et GEMEN

TEMA

SAMT

: Juristen

ed Håll fr ugan st i tvätt

22 Sidan

.

n: xperte Miljöe alla

r Nu tala n le om so

D

FASA der: kostna Undvik e att

40.

en: expert Styrelse ed

lla m Möt a spekt stor re Sidan 64

.

. Sidan 60

. Sidan 58

16.indd

tre 1-20

TIDNIN

GEN ME

D DET

STYRELSE

stan.

N BEHÖV

ER VETA

Spara pengar på ventilationen Sidan 18.

skrivni ngarnoam Råvind e – en gu n ld för före gruva ningen Tema: Vi ndso

Sidan 25

: Juristen201

6-02-25

13:41

a Problem att hyr i andra hand

: Styrelseexperten

Ta in hjälp i styrelsearbetet Sidan 64.

Miljöexperten:

Sidan 60.

Juristen:

Luriga rättsfal l

Sidan 58 . dd 1

Bo Bättre nr 2-2016.in

Bo Bättr

Fem utvalda styrelsemedlemmar får var sin årsprenumeration om 4 nummer.

BRF­ MÄSSAN MALMÖ

2016-05-09 10:31

Sidan 17.

Styrelse ex

Måste vi perten: ny ekon göra en omisk Sidan 64 plan? .

Samord försäkri na ngarna .

Sidan 52

Miljöexp erten:

Solcelle r­ en ny folk rörels

Sidan 60 .

e nr 3-20

STORA STYRELSEPAKETET, 545 kr/år

Sidan 37 .

Städerna klarar inte fler bilar

1

Välj erbjudande:

Tema: Va ttenskado r.

X xxxx

Sidan 52.

16.indd

Mejla till supportforlag@titeldata.se och beställ en prenumeration eller fyll i och skicka in kupongen.

Brf:

Tel:

Bo bättre

c/o Titeldata Svarspost 20728477 168 20 Bromma

E-post:

9 08:41

PORTO

(Bifoga separata uppgifter om namn och adress för lilla och stora styrelsepaketet)

Postadress:

2016-09-0

❏ Enkel prenumeration, 189 kr/år. ❏ Stora styrelsepaketet, 545 kr/år.

Adress:

e

1

Ja, tack! Namn:

mbyggna d

.

Vattens kostar kador miljard er

rar att Vår medlem väg mnskylt sätta upp sin na & rätt. Juristen svarar på Lag

NR 3|2016 Pris 39: 50 kr

I en stor in Peter Eri tervju med Bo bä ksson om tt sin bostad re berättar bostad sministe spolitik. r Sidan 9.

Sidan 38.

Sidan 58.

Bo Bät

de mitt i

för borättinvestering erna Sida n 28.

Den moderna förvaltaren

int Glöm saden kolla fa Sidan

tivt boen

Satsa på belysnin g Lönsam

Sidan 26.

9.

TEMA

med attrak

BEHÖVER VETA

der. av bostä rbyten GI emeste s r A ENER M fö s TE räv som emet stånd k t ll s ti y h S c a –o k n ä s ka n notan värme procent 0 6 d me Sidan

– och nu

att Det hjälper intea straff Inge låntagare av n ändring STYRElSEN INGEN MED DET

Sidan

som bin


Styrelseskolan

Hur ska man få föreningen att fungera? Jag sitter i en del brf-styrelser vars fastigheter byggs och lägenheterna ska upplåtas till de kommande medlemmarna. Man gör mycket intressanta iakttagelser vad gäller styrelsearbetet vid det skede när boende kommer in i styrelsen.

D

et sker vanligtvis vid den tidpunkt när huset är nästan klart då slutbesiktningar och inflyttning pågår. Flertalet av de medlemmar som kommer in i styrelsen har ingen egen erfarenhet av att sitta ledamot i en bostadsrättsförening. Men de har den kloka ut­ gångspunkten att det ger dem en möjlighet att kunna påverka sitt boende då de gjort en stor privatekonomisk investering. De är motiverade och intresserade. För oss som i den byggan­ de styrelsen är det bra att snabbt få in boende i styrelsen efter­ som det ger direkta intryck av hur det fungerar i huset. Man är också mån om att det, även i fortsättningen kommer att finnas en fungerande styrelse. Det märks också ganska snabbt vilka som är lämpliga för ordförandeskap eller andra poster i föreningen. Lagen ställer endast krav på att en funktion utses, nämligen ordföranden. En klok styrelse fördelar lämpligtvis arbetsuppgifterna så att ordföranden inte jobbar ihjäl sig.

den som ska sitta ledamot i styrelsen måste vara villig att lägga ner tid och arbete. I början kan det kännas lite rörigt att hitta formerna för arbetet. Hur styrelsen fungerar beror i hög grad givetvis på ledamöterna själva samt hur ordföranden själv ser på sin roll. En ordförande är inte en verkställande direktör som bestämmer allt. Styrelsen är ett kollektiv med i första hand ett gemensamt ansvar. Därför bör ordföranden förstå och ta till vara synpunkter från ledamöterna. En dominant och högljudd ordförande reducerar snabbt lusten att delta. Risken finns också att relevanta synpunkter från styrelseledamöter­ na inte förs fram av rädsla för ett hånfullt bemötande. Alla förstår nog vad jag menar!

”En klok styrelse fördelar lämpligtvis arbetsuppgifterna så att ordföranden inte jobbar ihjäl sig.”

Många har nog erfarenheten att det är ordföranden som gör det mesta arbetet, men är det så då arbetar styrelsen på fel sätt. Det är styrelsen, inte ordföranden som ska delegera arbetsuppgifterna inom sig. Ordförandens roll är att vara den sammanhållande som ser till att sammanträdena är menings­ fulla och väl förberedda samt se till att utdelade uppgifter följs upp. Ordföranden bör också noga fundera över beslutsförhet och eventuella jäv som kan uppstå på grund av ledamöters egna intressen i en fråga. Det är också ordföranden som öppnar stämman och syns mest utåt och mot medlemmarna. Man brukar tala om ordföranden som den främste bland likvärdiga ledamöter. en annan nödvändig funktion är sekreteraren. Då handlar det inte enbart om att skriva protokoll, utan också om att hålla ordning på dessa liksom andra dokument. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att ha ordning på detta. En annan traditionell roll är kassören som vanligtvis har till uppgift att hålla kontakt med förvaltaren och revisorn samt se till att årsredovisningen upprättas. Bevakning av låneom­ sättning, resultatuppföljning och analys av läget brukar även kassören göra. Även här bör även övriga ledamöter bidra med klokskap. Styrelsen får inte heller glömma hanteringen av lägen­ hetsförteckningen med uppgifter om bostadsrättshavare och pantsättningar som är en av de viktigaste uppgifterna. Detta delegeras klokt nog oftast ut till förvaltaren. de nu uppräknade arbetsuppgifterna är endast ett axplock. Omfattningen varierar i hög grad på föreningens storlek och komplexitet. Uthyrda lokaler, nyckelsystem, garage- och garageköer, tekniskt avancerade värme- och ventilationssys­ tem kräver också stora insatser. Man gör klokt i att fördela arbetsuppgifter på huvudansvariga som sköter kontakterna med eventuella underentreprenörer. Vore det inte enklare att avstå från styrelsearbete? Jo, men man missar sin chans till personlig utveckling, nyttiga erfarenheter och möjligheten att kunna påverka.

Göran Olsson tidigare vd för bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna. Med sina dryga 20 år inom organisationen (tidigare SBC) har han stor erfarenhet av bostadsrättsjuridik.

64 |

BO BÄTTRE 1/2019


Sex av tio är beredda att betala mer för miljövänligt byggmaterial

Prisutdelning: (från vänster) Kicki Nilsson. Marie Kuhler, konferencier, Jeanette Berggren Örebroporten, Lennart Lundkvist Örebroporten, Karin Öhrström, E.ON, Björn Persson, E.ON och Mikael Karlsson Örebroporten.

Örebroporten vann Örebros energipris 2019 ● Örebros energipris går i år till Örebro­ porten. Bland företagets energilösningar återfinns bland annat effektstyrning av värmeanläggningar, unik LED-belysning på fotbollsarenan i Örebro och återvinning av spillvärme från kylmaskinerna på Behrn Arena ishall. De innovativa energilösningar­ na har rönt stor uppmärksamhet; inte minst återvinningen av spillvärme som täcker årsbehovet av fjärrvärme för 200 villor. –Vi är stolta över att ha tilldelats Årets

energipris 2019 och fortsätter arbeta vidare med klimat- och miljöfrågorna för att skapa ännu större nytta för våra kunder och för Örebro, säger Jeanette Berggren, vd Örebro­ porten. Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 360 000 kvm.

Miljö. Svenska bostadsägares betalningsvil­ ja för miljövänligt är fortfarande hög. Cirka sex av tio är beredda att betala mer om byggmaterialet är svenskt eller har fram­ ställts med metoder som ger lägre miljöpå­ verkan. Det framgår av Bygmabarometern som tagits fram av YouGov på uppdrag av Bygma. För sjätte året i rad har 1 000 perso­ ner som äger sitt boende intervjuats. En av frågorna rör betalnings­ viljan för olika bygg­ material. De tillfrågade har fått ange om de skulle vara villiga att betala mer för byggmaterial som de vet är svenskt eller som framställts med mindre miljöpåverkan. Cirka sex av tio svenska bostadsägare uppger att de är beredda att betala mer för detta. – Fantastiskt bra och nödvändigt att intresset för hållbara byggmaterial ökar. Byggmaterialindustrierna är väl rusta­ de inom såväl forskning som i tillverk­ ningsprocesserna och utvecklingen för mer miljöanpassade produkter är en ren affärsmässig överlevnad, kommenterar Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialin­ dustrierna.

KOMMER SÄKERHETSFRÅGORNA UPP PÅ ERT ÅRSMÖTE? Vi hjälper er säkerställa säkerheten i era garagelängor och utför allt från underhåll och service - till montage av nya portar eller tilläggsmontage av motorer.


FOTO: ISTOCK

Nästa nummer av Bo bättre kommer 17 maj Tema: Fönster och fasad l Renovering av fönster och fasad kan sänka värmekostnaderna rejält och skapa bättre inomhusklimat. Vi tittar närmare på olika fönstermodeller och fasadtyper. Tips på åtgärder som kan göras samtidigt som fasaden renoveras – bygga ut balkongen eller sätta på solceller?

Tema: Tvättstuga l Den miljövänliga, effektiva och självförsörjande tvättstugan. Det finns olika typer av modeller på tvättmaskiner och utrustning. Bo bättre guidar föreningen – välj rätt utrustning – tvätta utan tvättmedel-går det – boka med app eller elektroniskt.

Tema: Stammar och vattenskador l Vi låter experterna reda ut - när måste stammarna bytas och när lämpar det sig för relining. Vilka rör finns det i huset – vi gör en rundtur i ledningssystemet. Vattenlarm i lägenheterna för en billig peng - superenkla att installera och en bra försäkring.

Vill du marknadsföra dina produkter/tjänster mot styrelsen i Brf För annonsbokning kontakta Mie Karlsson tel.08-410 644 94 / 070-725 66 77 eller maila mie@rectamedia.se Välkommen som annonsör!

Har styrelsen frågor? Finn svaren på bobattre.se Bobattre.se är den heltäckande webbplatsen för dig som är intresserad av bostadsrätt. Säkert var det något i detta nummer som inspirerade dig, bobattre.se hjälper dig att komma vidare. l Våra experter ger tips och råd och svarar på frågor från våra läsare. Ämnesområdena varierar. På bobattre.se finns styrelseskolan där vår styrelseexpert Göran Olsson tar upp vilka regler som gäller och hur föreningen ska arbeta. Här finns även en rad juridiska frågeställningar som vår expert, advokat Jörn Liljeström, besvarar. l Styrelseguiden En avdelning för bostadsrättsförening med nyttofunktioner, dokument och dokumentmallar.

66 |

BO BÄTTRE 1/2019

l Nyhetsartiklar som gäller bostadsrätten inom, ekonomi, energi, lag och Rätt, miljö och nya bostadsrättsprojakt. l Våra experter svarar på dina frågor om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din fråga till oss på www.bobattre.se l Bo bättre finns nu även på Facebook / Gilla oss på Facebook


Här är den bekymmersfria gemensamma tvättstugan Nu finns det äntligen en gemensam tvättstuga som har allt. Det är specialisterna på professionell tvättstugeutrustning som har skapat den. PODAB har alla produkter som krävs för att optimera tvättstugan: tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning, manglar och tillbehör. Med kvalitetsprodukter, specialistkompetens och engagerad service gör vi gärna din gemensamma tvättstuga bekymmersfri. Vill du bli riktigt nöjd ska du prova oss. Vi har en unik garanti som vi kallar Supernöjd Kundgaranti. Är du som ny kund inte supernöjd inom 12 månader får du helt enkelt pengarna tillbaka. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar för att skapa bekymmersfria tvättstugor och hur vi gör för att våra kunder ska bli supernöjda. Ring 031-752 01 00 eller läs mer på www.podab.se/kundgaranti.

KUND GARAN TI

SUPER

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

NÖJD


Bo bättre

c/o Titeldata Box 5010 167 15 Bromma

Brandkontoret försäkrar Brandkontoret har i närmare 300 år försäkrat fastigheter i Stockholms län. Vi ägs av våra kunder som består av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Vår verksamhet kännetecknas av förstklassig kundservice och professionell skadehantering. Brandkontoret vänder sig till fastighetsägare som värdesätter en personlig kontakt med sitt försäkringsbolag. Om en skada inträffar får våra kunder en egen handläggare som följer ärendet genom hela processen. Vi ger också bonus vid skadefria år och värnar om långsiktiga relationer med våra kunder. TEL 08-545 286 00 • WWW.BRANDKONTORET.SE

Profile for Karin Urbina Rutström

Bobättre nr 1, 2019  

Brf, bostadsrätt, fastigheter, flerfamiljshus, balkongrenovering, inglasning, takrenovering, gårdsrenovering, bostadsministern

Bobättre nr 1, 2019  

Brf, bostadsrätt, fastigheter, flerfamiljshus, balkongrenovering, inglasning, takrenovering, gårdsrenovering, bostadsministern

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded