JobMagazín 2018

Page 14

JAK USPĚT?

NEBÁT SE, BÝT AKTIVNÍ A ZÍSKÁVAT KONTAKTY Jak probíhá první den v zaměstnání? Co všechno se očekává od absolventů na pohovoru? A proč se vám vyplatí osobní seznámení se zástupci firem? To vám prozradí úspěšná absolventka MENDELU a zároveň osobní bankéřka v Komerční bance, a. s. Iva Čáslavová. Ta je důkazem, že i bez dlouholetých zkušeností v oboru, díky vlastnímu úsilí, můžete získat práci snů. Třeba přímo v Paříži. Když se ohlédnete zpátky, jak vás VŠ připravila na nástup do práce? Zejména tím, že mě zahltila informacemi. Musela jsem se v nich naučit orientovat, rozpoznat důležité a nedůležité a taky se neustále učit. To mě naučilo zkoušet nové věci a být člověkem zvídavým, rozumějte neustále dychtivým po nových informacích. Mnoho mi také dalo časté prezentování vlastních seminárních prací, především v angličtině, protože díky nim jsem získala větší sebedůvěru při vystupování před klienty či na týmových prezentacích.

práce v cizině jsem se vrátila do Brna. Když jsem si šla vybrat eura z brigády na pokladnu do Komerční banky, potkala jsem bývalou spolužačku, která mi řekla, že někoho hledají. Byla to práce v oboru, já hledala zaměstnání a navíc jsem si uvědomovala, že je to francouzská banka a že by se mi díky této zkušenosti mohlo podařit vyjet do Francie. Tak jsem se rozhodla poslat CV. A vyšlo to.

Snažila jste se při studiu dělat něco navíc? Prošla jsem si spoustou brigád, protože věřím, že všechny zkušenosti se hodí. A zejména ty negativní, které vás mentálně posunou ještě rychleji. V rámci školní stáže jsem se dostala do dotační firmy, se kterou jsem nakonec spolupracovala dál i po konci praxe. Měla jsem tak možnost zažít situace, se kterými bych se ve škole nesetkala. Získala jsem sebedůvěru při obchodních jednáních s významnými partnery, kterými byli například zástupci firem či starostové municipalit. Naučila jsem se tak „prodávat“ služby.

Na jaké pozici jste začínala a kam směřujete dál? Začínala jsem na základní pozici v klientském servisu, ale od konce školy mě zajímaly více investice. A protože se nebojím zeptat, tak když se otevřela pozice investičního poradce, řekla jsem si, že to zkusím, že nemám co ztratit. Ta pozice mi nakonec nevyšla, ale dostala jsem jinou – pozici osobního bankéře, kde můžu komunikovat se zahraničními klienty.

Vyjela jste během studia do zahraničí? Nejsem typ Erasmáka a studijně jsem do zahraničí nejela. K jazykům jsem měla ale vždy velkou náklonnost, a protože moje francouzština byla ještě při studiu na VŠ na základní úrovni, rozhodla jsem se vyrazit dvě léta po sobě na letní brigádu do Francie. A toužila jsem si najít práci v oboru. Jenže jsem po čase zjistila, že najít uplatnění v oboru bude pro mě, jakožto cizinku, velmi náročné. Co se týče jazyků, s nimi mi hodně pomohla i škola, nebo spíše její prostředí. Odchytávala jsem si zahraniční studenty na chodbách, potkávala se s nimi a poslouchala je. Třeba jsem jednou na zahraničním oddělení potkala dva Francouze, kteří potřebovali poradit, nakonec jsme si vyměnili čísla a jsme v kontaktu doteď. Příležitosti k seznámení samozřejmě byly i na hodinách, které jsme měli se zahraničními studenty, anebo když jsem navštěvovala kamarády, kteří vyjeli na Erasmus. Jak vypadala vaše cesta do Komerční banky? Po státnicích, letní brigádě ve Francii a marném hledání 14 | www.jobch.cz

Je to o tom se nebát, zkusit to a přinejhorším to nevyjde.

Pozice osobního bankéře mě velmi baví a měla bych na ní i zajištěn další posun, včetně většího využití jazyků, např. v Praze. Jenomže ta Francie byla pořád někde v pozadí. Toužila jsem po tom, ale zároveň jsem v přesun moc nevěřila, protože mobilita jako taková funguje spíše pro pozice, které jsou stejné po celém světě, což jsou především ty z centrály nebo manažerské. Ale já jsem se nevzdala. V rámci programu Talent, do kterého jsem byla vybrána, jsem měla jedinečnou příležitost setkat se přímo se CEO. Jeho slova v závěru setkání zněla takto – kdokoliv budete mít o mobilitu zájem, neváhejte se ozvat! A já jsem ho vzala za jeho slova – sebrala jsem veškerou odvahu a s plnou kuráží jsem se mu „ozvala“. A ono to vyšlo. Díky neuvěřitelné akceschopnosti našeho CEO se po 3 letech v KB přesouvám do Paříže. A to přímo do mateřské společnosti – Société Générale. Přinejhorším to nevyjde, a pokud zůstanete, stále je prostor růst i interně v Čechách, či naopak v zahraničí i díky cenným zkušenostem z KB najít pracovní příležitost. Jak vypadalo vaše výběrové řízení do KB? Bylo standardní. Po zaslání životopisu mě pozvali na pohovor, na kterém byly pro mě výzvou modelové situace, se kterými jsem se předtím nesetkala. Zpětně si myslím, že jsem je


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.