__MAIN_TEXT__

Page 1

TALRÖR FÖR KÅRBÖLE GILLE R.F. ÅRGÅNG 52 NR 4 DECEMBER 2015


Red. DET HÄR SKRIVS några timmar efter att Lucia gått ner från Domkyrkans trappor. Tidigare på dagen fick jag en konstig fråga: "Borde vi inte snart lyfta in lilla snöspaden i bilen?". Det verkade inte alls aktuellt eftersom det på sin höjd regnade, men redan före 16 hade jag hunnit borsta snö av vindrutan två gånger. Än så länge är det ändå för tidigt att gissa hur det blir (blev) med den vita julen. Finns det snö kan man skida och skotta snö, är det en svart jul kan man hitta på annat att göra. I GN brukar det alltid finnas tips. Temat för 2016 är delaktighet. Dan Pärmbild: Eleverna i åk 3 och 4

Foto: Peter Rehnström

Innehåll 3.......Ordförandens spalt 4.......Verksamhetslpan för 2016 7.......Kårböle Gilles styrelse för år 2016 7.......Talko för Rutiåns firrar 10......Behandlingen av generalplanen inleddes 10......Hänt i närmiljön 11......Huimala öppnade i Kånala 12......Ljus och mörker 15......Familjefest

Gamlas Nyheter

Utgivare:

Kårböle Gille r.f.

Ordförande:

Krisse Rehnström 050 031 771 4, 09-535 997 Näverlursvägen 43 B

Huvudredaktör

Dan Kronqvist 050 362 81 26, Kantelevägen 17 D 19

Layout

Felix Melin, Elias Laaksonen Manusstopp för GN nr 1/2016 är 9.2.2016

Tryckeri

Unigrafia Oy


Ordförandens spalt BÄSTA LÄSARE, vart är vi på väg? Julen närmar sig, det är december och i början på veckan var temperaturen ungefär den samma som senaste midsommar (som nog var kylig). Flyktingkrisen upprör hela Europa och vädrets makter ger oss besvär med stormvindar och mycket högt vattenstånd längs våra kuster. Den åttonde december för 150 år sedan föddes Jean Sibelius. På söndagen den 13 december kommer Finlands Lucia, Sonja Lehto att krönas i Domkyrkan i Helsingfors. Hon kommer att sjunga för oss med luciakören på Familjefesten i Träskolan den 9 januari 2016. Festen börjar kl. 14. Gillets tema för det nya året är delaktighet. På festen kommer vi att få se Clownen Sebastian med en nästan äkta talande fågel och en massa ballonger… Kom alla med på festen! JAG ÖNSKAR ER ALLA ETT GOTT NYTT ÅR 2016! Krisse

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015

3


VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016 Årets tema för Gillet är delaktighet. Kårböle Gille vill främja och stöda uppbyggande fritidsverksamhet i Kårböle bland svensk- och tvåspråkiga familjer, med särskild tonvikt på barn och ungdom. Gillet vill verka för stärkandet av sammanhållningen mellan enskilda personer och grupper i Kårböle med omnejd och främja lokala intressen. Föreningen är medlem i Helsingin kaupunginosayhdistykset r.y. HELKA och i Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU). Föreningen är samverkande medlem i Finlands svenska hembygdsförbund. För Gillet är det mycket viktigt att via HELKA och genom direkt kontakt med stadens myndigheter och i samarbete med den finskspråkiga Kaarela-seura r.y. verka för en positiv utveckling av Kårböle. Verksamheten i Daghemmet Malmgård och Gillebo eftermiddagshem understöds. Gillet ordnar klubbverksamhet på eftermiddagarna för lågstadiets elever främst i årskurs 3-6 i samarbete med skolan och Hem och Skola. Kårböle Gille hyr Drängstugan av Helsingfors stad. Eftisverksamheten i Gillebo kan således fortsätta i Drängstugan. Gillet fortsätter att vid behov i egen regi arrangera kurser i Kårböle och ansöker om stöd för dem av Svenska Studiecentralen.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Betoningen i verksamheten ligger på eftermiddagsklubbsverksamheten för lågstadiebarn. Målsättningen är att minska barnens ensamma eftermiddagar, öka tryggheten och ge barnen möjligheter till fritidssysselsättning på svenska, både i form av sport- och skapande aktiviteter.

4

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015


Klubbverksamhet: För barn i lågstadieålder: Eftermiddagsklubbar för åk 3-6 ordnas i Kårböle lågstadieskola i samarbete med skolan och Hem och Skola (skolan står t.ex. för utrymmet, försäkringar och kopieringskostnader). Det ordnas både idrottsbetonade klubbar och klubbar med skapande verksamhet. En tjejklubb för flickor i åldern 10+ fortsätter. Ordkonstklubb ordnas igen för elever i åk 3 och 4 på vårterminen 2016.

Övrig verksamhet: Övriga aktiviteter för barn och ungdomar ordnas i samarbete med skolan och Hem och Skola, bl.a: fågelskådning för årskurs fyra i Kårböle lågstadieskola i maj till Vik sportverksamhet för barn och föräldrar tillsammans (vår och höst) ”Day of Dance”, WHO:s temadag i maj i Kårböle lågstadieskola MUSIKVERKSAMHET Piano-, kör- och gitarrundervisning i skolan. Gillekören med övningar i Elsebo, Byavägen 15.

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015

5


VERKSAMHET FÖR VUXNA Aerobic och stretching i Kårböle skola. Innebandy för pappor och stora pojkar. Promenadgrupp för seniorer och övriga på dagtid lediga personer. Övriga aktiviteter: Den traditionella familjefesten för hela familjen Kårböle skolas 120-årsfest Kurs ”Välbefinnande genom medveten närvaro och meditation” fortsätter Höst- och vårmöte Teaterbesök Författarafton Handarbetskvällar för alla åldrar (julklappar eller välgörenhetsprojekt) Besök på t.ex. naturcentret Haltia i Noux, någon utställning på Helsingfors stadsmuseum, utflykt till västra- eller östra Nyland… Deltagande i Mätisjuoksu

VERKSAMHET FÖR NÄRMILJÖN Gillet ordnar talko vid månadsskiftet april/maj för att städa bort sopor och miljöfarligt avfall från Rutiåns stränder i Kårböle. INFORMATIONSVERKSAMHET Föreningens tidning Gamlas Nyheter utkommer med 4 nummer, 2016 är årgång 53 för GN. Gillets hemsida finns på adressen www.karbolegille.fi och kan bra användas som kanal för att ge respons till Gillet.

STADSPLANERINGSÄRENDEN Gillet håller kontakt med stadens myndigheter och HELKA beträffande bl.a. stadsplaneringsärenden och trafikarrangemang i Kårböleområdet. Styrelsen tar initiativ och ger vid behov utlåtanden i ärenden som berör Kårböle med omnejd.

6

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015


Kårböle Gilles styrelse för år 2016: ordförande viceordf. skattmästare medlemmar

Kristine Rehnström Nina Simonsen Tony Ahlgren Harriet Fagerholm Barbro Käld Kirsi Lehtoviita Mikael Sjövall Åsa Tallroth Desirée Matsson Virve Hyytiäinen

Talko för Rutiåns firrar ETT TJUGOTAL MILJÖVÄNNER och bygdeaktivister samlades den sista lördagen i september i Kårböle för att återställa fiskarnas lekområden i Rutiån. Arbetet gick ut på att grunda grusbäddar och förbättra flodfåran liksom vattenströmningen vid Rutiåns övre lopp i Malmgård. Strömsatta grus- och stenbottnar är viktiga lekområden för ett flertal fiskarter såsom öring, lax, harr, id och stensimpa. Många bottendjur är också beroende av syrerika grusbottnar. Arbetet organiserades av föreningen Virtavesien hoitoyhdistys som hade införskaffat lekgrus, hinkar, spadar, handskar och stövlar för projektet. Bolaget Teknos, med säte i Sockenbacka, stod för talkots kostnader. Teknos förorsakade år 2013 ett allvarligt utsläpp av toxiskt lösningsmedel i Rutiån, vilket tog död på en stor del av det lokala fiskbeståndet. Teknos har efter denna olycka finansierat en lång rad åtgärder för att återställa artrikedomen och livet i Rutiån. Återställningen av lekområdena i Kårböle ägde rum vid den bro som GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015

7


Här pågår talkot för fullt!

Såhär skapas lekområden för fiskarna.

8

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015


ligger invid odlingsspalterna i Malmgård. Pausen och den tillhörande lunchen förlades till Drängstugan där Mikael Sjövall berättade om byggnadens historia och Kårböle Gilles verksamhet. Då talkoarbetarna återvände till Rutiån fick vi syn på två öringar. ”Det är konstigt nog ganska vanligt att öringen dyker upp strax efter talkot för att granska grusbäddarna”, sade projektets primus motor Mikael A. Manninen. ”Nu får vi bara hoppas att jobbet bär frukt och att fiskarnas lek gynnas av den återställda miljön.”

Mikael Sjövall

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015

9


Behandlingen av generalplanen påbörjades Helsingfors stadsplaneringsnämnd inledde behandlingen av förslaget till ny generalplan den 6 oktober. Förslaget syftar till att bereda plats för 250 000 nya invånare i Helsingfors fram till år 2050. Stadsplaneringsnämndens förslag har nu sänts ut på remiss och finns för påseende på webben. Förslaget kan kommenteras fram till den 29 januari. Trots flera kritiska utlåtanden från lokala föreningar utgår stadsplaneringsnämnden fortfarande ifrån att de grönområden som omger Gårdsbågen ska förstöras och att den anrika herrgårdsparken invid Löjtnantsbostället i Malmgård ska bebyggas. Åsikterna och remissyttrandena behandlas hösten 2016 i nämnden, varefter förslaget går vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för beslut. För generalplanen utarbetas även en handlingsplan och tidsplan som ska styra planläggningen av byggandet. Mikael

Hänt i närmiljön KANTSUN OLOHUONE öppnade 25.10.2015 på Gamlas köpis. Programmet planeras enligt önskemål bl.a. kan man pyssla varannan tisdag kl 18, sticka på lördagar och få hjälp med diverse frågor på onsdagar på Kantsu-Helppi. För att får aktuell information om evenemang lönar det sig att gå med i Kantsun Olohuone Facebook gruppen. Virve

10

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015


Huimala öppnade i Kånala Motions- och äventyrsparken Huimala öppnade en ny anläggning i köpcentret Ristikko (Korsåkern) i Kånala i oktober. Anläggningen, som upptar två våningar, hyser bland annat klätterväggar, linbanor, trampoliner och en 70 meter lång rutschbana. Inträdet till äventyrsparken är 20€ för barn över tre år och 5€ för vuxna.

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015

11


Ljus och mörker Nu är vi mitt inne i den mörkaste tiden och utan snö känns det ännu mörkare. Ifall våra vintrar här i södern blir såhär mörka, gäller det nog att börja motarbeta eventuell nedstämdhet i tid. Det är inte bara det yttre klimatet som är mörkt, hösten har fört med sig mörka nyheter från olika håll i världen. Dessutom späder vår regering på med mörka nyheter om vår ekonomi. Jag brukar ibland betrakta människorna i bussar och tåg och tyvärr syns det i ansiktena, minerna är inte speciellt glada och upplyftande. En utländsk besökare jämförde situationen för tre år sedan, då tyckte hon människorna såg gladare ut än nu. Vi verkar ha tagit till oss det mörka budskapet, vilket är synd. En mörk vinter blir mera tröttande och då om någonsin behöver vi orsaker att bli uppiggade. Positiva möten mellan människor skapar positiva känslor. På lokaltåget sent en fredagskväll fann jag mig sittande mitt i en grupp människor som pratade arabiska och skrattade och pratade högt. De utgjorde en bjärt kontrast till de tystlåtna finländarna. Efter en stund blev jag inbjuden att kommentera jämförelsen av hudfärgen på armarna. Jag skrattade och sa att jag vinner, jag är vithyad som snö. En mamma bärande på ett litet barn dök upp och satte sig bredvid oss och plötsligt uppstod ett vilt högljutt samtal på arabiska, som lät som ett gräl. Efter några stationer och kraftiga ordväxlingar blev de båda kvinnorna som vänner och saken verkade utredd. Jag, som är en socialt lite långsam, om än utåtriktad finländare, hade svårt att hänga med i svängarna. Hur som helst, energinivån steg och vi önskade varandra trevligt veckoslut. Ett sådant mångkulturellt umgänge välkomnar jag nog hit till vårt land. Fakta kvarstår dock, kulturskillnaderna mellan arabiska/irakiska/syriska och finska kulturen är stora och det behövs kunskap och dialog för att öka förståelsen. Vi är tystlåtnare, försiktigare och mera inåtvända och det skall vi inte se som en negativ sak. Vår kultur är av tradition sådan. Huvudsaken att vi kan lära oss att vara öppna och nyfikna över andra kulturer och modigt ge oss in i diskussioner och möten som i bästa fall berikar oss.

12

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015


Kårböle Gille har i höst ordnat en kurs i medveten närvaro. Vi har stillat oss tillsammans, funderat på hur man kan få in lugna stunder i vardagen och funderat på vad om stärker välmåendet. Höstdagjämningen utgjorde tidigare en dag för ritualer att möta vinterns mörker. När det blir mörkt ute så kan man fokusera på ljuset inombords istället. Man kan med gott samvete följa naturens rytmer och lugna ner sig, vila och fokusera på sitt inre. Vårt samhälle ökar i stället farten till vintern och vi ser hur människorna blir mer och mer stressade och faller ihop i influensa till jullovet. Vi verkar ha förlorat kontakten till den naturliga arbetsrytmen. Det konstanta, konstgjorda ljusflödet och alla apparater håller oss vakna och vi har sömnproblem. Efter många år i huvudstaden så minns man inte hur det är vara i beckmörker, att få vila i mörkret utan all ljusförorening är något jag ibland önskar. Jag hoppas du har chans att vila kring jul, sakta ner farten ordentligt och släng fötterna på soffan med chokladasken (choklad är något vi bara behöver i mörkret, anser jag). Allt ordnar sig, på sätt eller annat.

Harriet Fagerholm

Aktiviteter AEROBIC OCH STRETCHING fr.o.m. 13.1.2016 onsdagar 18:30-20:00 i Träskolan ledare: Anne Tuuri kontakt: Krisse Rehnström, krireh@hotmail.com INNEBANDY

fr.o.m. 13.1.2016 onsdagar 20:00-21:30 i Träskolan

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015

13


Dessa fina julgranskulor har eleverna i รฅk 3 och 4 pysslat ihop!

Foto: Peter Rehnstrรถm

14

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015


GAMLAS NYHETER DECEMBER

2015

15


Dan Kronqvist, Kantelevägen 1 7 D 1 9 00420 Helsingfors Medlemsavgiften till Kårböle Gille är 10 euro för vuxna och 2 euro för barn under 18. FSH:s tidning Hembygden ingår i avgiften. Betalningen görs till Aktias konto IBAN FI93 4055 4210 0014 16, BIC HELSFIHH Nyanmälningar och adressförändringar till Krisse Rehnström, krireh@hotmail.com eller via hemsidan www.karbolegille.fi

Profile for Barbro Käld

Gn nr 4 2015webb  

Gn nr 4 2015webb  

Advertisement