__MAIN_TEXT__

Page 1

TALRÖR FÖR KÅRBÖLE GILLE R.F. ÅRGÅNG 52 NR 2-3 SEPTEMBER 2015


Red. HUR KOMMER VI att minnas sommaren 2015? Trots en tämligen kylig juni och en likadan juli kom augusti som en kompensation. Troligen är det de sista minnena som fastnar på hårdskivan, så vi kan väl komma överens om att det var en riktigt bra sommar. Men hösten närmar sig, och Kårböle Gille ser som vanligt till att det finns något att göra på kvällarna. Torsdag 24.9 i Drängstugan kan man till exempel få vet mera om Aiboland, svenskbygderna i Estland, om man inte läst Mikael Sjövalls bok. Har man redan läst den kan man passa på att diskutera den. Dan

Innehåll 3.......Ordförandens spalt 4.......Aiboland på tapeten 6.......Ett lyckligt liv att kunna välja 7.......Det frågtes blott men gav ej svar 9.......Sökes: laptop-nomad 10......Vandalism i vanda 13......Seniornätverkets program

Pärmbild: Peter Rehnström Manusstopp för GN nr 4/2015 är den 20.11.2015

Gamlas Nyheter


Ordförandens spalt BÄSTA LÄSARE, TREVLIG SENSOMMAR! Du har för första gången ett sensommarnummer av GN, nr 2-3 / 2015, årgång 52 i handen. Höstterminen har redan börjat och småningom startar olika höstaktiviteter igen. En liten tillbakablick: Den 29 april ordnade SeniorVäst i Gamlasgården en temaeftermiddag med rubriken "Minne och glömska". Eftersom nätverket ville ha någon lokal aktör med bland arrangörerna blev jag uppringd. I årets första nummer av GN fanns det en sidas puff om evenemanget, som sedan lockade 43 deltagare varav över hälften var kårbölebor. Jag måste erkänna att jag inte kände till Seniornätverket innan jag kontaktades av Nina Gran, stadens svenska kultursekreterare. Följande händelse som ordnas är "Morjens Forsby!" I detta nummer mera om Seniornätverket och höstens program, delta och sprid informationen vidare. I början av maj gjorde vårens fyror en mycket lyckad fågelskådningsutfärd till Vik. Detta är redan en gammal tradition för fyrorna i vår skola, att stiga upp tidigt och åka till Vik, med start från skolan kl.05.30! Kallelsen till Gillets höstmöte den 5.11. finns i detta nummer av GN, kom med! Vi har ofta inom styrelsen tänkt att vi borde kunna nå medlemmarna även på annat sätt än via GN eller hemsidan. Om du vill att informationen når dig via e-post vid behov, meddela då din e-postadress antingen via Gillets hemsida eller skicka e-post till mig, adresserna hittar du på bakpärmen. Nu önskar jag Er alla en bra höst! Då nr 4 / 2015 av GN når era postluckor är detta år nästan slut, ha det så bra!

Krisse

GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015


Aiboland på tapeten TORSDAGEN DEN 24 SEPTEMBER kl. 18.00 presenterar Gillets styrelsemedlem Mikael Sjövall sin reportagebok "På strövtåg i Aiboland" i Drängstugan på Sorolavägen 4. Vi får höra vad som återstår av den svenska minoriteten och det svenska språket i Estland. Därtill stiftar vi bekantskap med Patrik Rastenbergers fotografier från de estländska svenskbygderna. Samkvämet bjuder också på en diskussion om det som kan göras för att revitalisera och gjuta nytt liv i utrotningshotade kulturer. Gillet bjuder på kaffe och tilltugg. Hjärtligt välkomna!

Välbefinnande genom medveten närvaro och meditation Kurs hösten 2015 Måndagar 21.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11 och 7.12.2015 kl. 19.00 – 20.30 i Drängstugan, Sorolavägen 4. Medveten närvaro utövas med hjälp av meditativa övningar, som hjälper dig att lindra stressen i din vardag. Det har i undersökningar påvisats att hjärnans struktur påverkas positivt, immuniteten stärks och förmågan att hantera känslor förbättras. Det blir lättare att godkänna det som vardagen för med sig och att göra medvetna val som ökar det personliga välbefinnandet. Ledare: Harriet Fagerholm, coach som jobbar med medveten närvaro Pris: 15€/gång, tillsammans 90€ Anmälan till harrietfagerholm@gmail.com senast 18.9.2015 GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015


Ett lyckligt liv är att kunna välja DEN 9 APRIL 2015 hade Kårböle Gille besök i drängstugan av Mathias Rosenlund som berättade om sin självbiografiska debutbok Kopparbergsvägen 20. Boken fick stor uppmärksamhet och väckte debatt i finländska och rikssvenska massmedier. Handlingen utspelar sig till stora delar i Myrbacka där Mathias bodde tidigare. Mathias blev tidigt pappa och hans fru led av psykisk ohälsa. Familjen kämpade mycket med sin ekonomi och Mathias jobbade hårt för att få det att gå ihop, men var fattig och kände sig utanför. Han blev intresserad av varför man inte pratade om fattigdom i dagens Finland. Vad är relativ fattigdom i ett välfärdskontext? Han fann inga beskrivningar av situationen. Han kände också en stor frustration och ilska över att behöva känna skam över sin situation. Mathias Rosenlund studerar litteratur och är intresserad av sociala missförhållanden och fattigdom. Han funderade länge över hur han skall närma sig temat och testade att skriva noveller, men som visade sig inte vara ett tillräckligt kraftigt uttrycksmedel. Han behövde hitta rätten att uttrycka sig i eget namn. Författaren Christer Lundbergs självbiografiska böcker i Sverige hjälpte honom att ta sig den rätten. Ingen i Finland hade skrivit självbiografiskt om fattigdom förrän Mathias. Mathias kände att han inte hörde till i samhället som fattig, han upplevde sig vara i marginalen. Bokens innehåll vällde ur honom på en månad och reaktionerna var starka. Boken upplevdes för självutlämnande. Mathias understryker att alla som medverkar i boken har fått kommentera texten. Det finns en rädsla att fattigdom nedärvs, liksom en rädsla att inte lyckas. Mathias poängterar att fattigdom inte är deterministiskt, även om mönstren finns i tidigare generationer. För honom blev skrivandet livsviktigt, som visade att all kamp inte är förgäves. Svåraste i situationen var inte penningbristen, utan att inte ha möjlighet att göra sitt liv till det man längtar efter. Livet

Mathias Rosenlund

GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015


formas av yttre omständigheter. Jag har inte valt det liv jag levt. Mathias anser också att man inte nödvändigtvis blir lycklig av pengar. Viktigt att förstå är att självbilden i upplevd fattigdom påverkas negativt och vardagen blir lätt monoton med lite valfrihet. Man präglas av fattigdomen. Den inre världen blir utsikstlös. Det är viktigt att se möjligheter. Litteratur och bildning är viktigt liksom förebilder. Det hjälper att se möjligheter. Mathias har fått mycket respons på sin bok och han håller på att skriva följande bok, som handlar om ensamhet. Ett nog så aktuellt tema i dagens Finland, tyvärr. Att vara nöjd med livet innebär, enligt Mathias, att du har valt det du vill. Den givande kvällen avslutades med diskussion med 7 gillemedlemmar närvarande. Harriet Fagerholm


Det frågtes blott men gavs ej svar OMKRING 20 PERSONER bänkade sig i Drängstugan den tredje juni för att diskutera den nya generalplanen som hotar flera värdefulla grönområden i Kårböle. Arkitekt Tapani Rauramo från stadsplaneringskontoret vågade sig in i lejongapet för att grillas av bygdens aktivister som bombarderade honom med kritiska frågor i ett par timmars tid. Diskussionen, som hade utannonserats i flera Facebookgrupper och på Twitter, alternerade mellan svenska och finska. Några nyfikna själar från Malminkartanon asukasyhdistys dök också upp för att ta del av stadens planer och stifta bekantskap med Gillet och Drängstugan. Enligt Rauramo behövs fler bostäder för att Helsingfors ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft och trygga den ekonomiska tillväxten i huvudstadsregionen. Han tillade att Helsingfors har den lägsta invånartätheten per kvadratkilometer ifall vi jämför med Stockholm, Köpenhamn och Paris. ”Det är hur lätt som helst att ljuga med hjälp av statistik! Till exempel Stockholms stadskärna är rätt liten men staden är omgiven av gröna och lummiga kranskommuner som har en luftigare stadsstruktur”, invände Hans Lille. ”Låt våra grannkommuner erbjuda bostäder till dem som flyttar hit. Det måste väl finnas en gräns för hur tätt man kan bygga Helsingfors stad utan att det tär på trivseln och den gröna profilen”, sade Peter Rehnström som också ställde oroliga frågor om stadens planer på att bygga ut skärgården i sydöstra Helsingfors. ”Vad kommer att hända med herrgårdsskogen i Malmgård? Som det nu är, hotar den att stryka med i stadens förtätningsiver. Ska den skyddas eller inte?”, frågade undertecknad men fick inget svar. Rauramos verbala flöde på svenska kompletterades av en hel uppsjö av power point-plåtar som även de uppvisade en svensk språkdräkt, vilket genererade goodwill. Då debattens vågor gick höga och Rauramo satt stadigt i GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015


skottgluggen, kände en del debattörer sig nödgade att försvara den utsände tjänstemannen. ”Staden har blivit så mycket bättre på att informera om detaljplaneringen och berätta om alla planerade nybyggen”, inflikade Kerstin Muinonen och Astrid Nurmivaara med en mun i ett försök att återställa ordningen och den goda stämningen. Stadsplaneringskontoret har fått över ettusen utlåtanden om utkastet till ny generalplan. Utöver respons från föreningar, organisationer och privatpersoner har staden också fått utlåtanden från myndigheter som berörs av den nya generalplanen. Salla Sieranen från Malminkartanon asukasyhdistys frågade hur dessa utlåtanden ska beaktas i planeringen och när vi får veta hur detaljplaneringen går vidare. Hon fick nöja sig med svaret att stadsplaneringskontoret bereder frågan till stadsfullmäktige och att det inte finns anledning att informera om processen under arbetets gång innan den politiska behandlingen tar vid i stadsplaneringsnämnden, fullmäktige och stadsstyrelsen. De frågor som engagerade publiken mest och som handlade om den lokala närmiljön trillade mellan stolarna och bemöttes med tystnad. Vi fick inte veta vad som kommer att hända med den vackra herrgårdsparken invid Löjtnantsbostället och vi fick se oss i månen efter svar på alla frågor om herrgårdsskogens öde. Likaså förblev det oklart hur nära Rutiån man planerar att bygga nya hus och vilka grönområden som kommer att förskonas. ”Det där är säkert intressant för dem som bor här, men vi måste förstå helheten och ’the big picture’ då vi diskuterar den nya generalplanen”, konstaterade Tapani Rauramo grötmyndigt och tittade medlidsamt på publiken. Mikael Sjövall

GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015


Sökes: Laptop-nomad Det finns för tillfället två lediga arbetsplatser i Gillets kontorshotell i Drängstugan. Vi erbjuder trådlös uppkoppling, hög mysfaktor, tillgång till kontoret 24/7, kokvrå med alla rackerier, fenomenal belysning och allt det där som du behöver för att hitta en fast punkt i tillvaron som kringflackande laptop-nomad. Hyran för arbetsutrymmet är 200 euro i månaden.

Kontakta Mikael Sjövall på e-postadressen mikael@sjovall.fi eller pingla på mobilen 050 3535 045 ifall du är intresserad.

GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015


Vandalism i Vanda DEMOLERINGEN AV KULTURBYGDEN i Kårböle framskrider snabbare än ögat. Först var det den vackra ängsmarken och det rogivande friluftsområdet i Husbacka som strök med. Vi friluftsmänniskor har med sorg och bedrövelse bevittnat hur det vackra grönområdet har transformerats till en byggplats och en malplacerad urban styggelse.

Höghusen omgärdar Abrahams gård i Kårböle

De vida vyerna till Rutiån och den agrara prägel som kännetecknade området har nu omvandlats till ett betonghelvete där parkeringshallarna är upplysta dygnet runt. Sedan gav sig vandalerna och beslutsfattarna i Vanda i kast med den 500 år gamla bondgården Abrahams idylliska och pittoreska näromgivningar. Med mammons, girighetens och det historielösa vansinnets assistans har man smulat sönder hela den gårdsmiljö och den vackra natur som omgav Abrahams GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015


karaktärsbyggnad. Nu bygger man höghus på 50 meters avstånd från Abrahams gård. Byggföretaget Skanska marknadsför området med devisen ”asetu asumaan perinnemaisemaan”. Hur kan man bo i en traditionell miljö om ingenting kvarstår av den miljön? När lär sig 2010-talets beslutsfattare att kombinera gammalt och nytt i en respektfull omfamning där det gamla bejakar det nya och vice versa? Mikael Sjövall

Aktiviteter AEROBIC OCH STRETCHING onsdagar kl. 18.30-20 i Kårböle skola, Sorolavägen 2 kontakt: Krisse Rehnström, 09-535 997, 0500-317714

INNEBANDY onsdagar kl. 20-21.30 spelar pappor och pojkar innebandy i skolan, Sorolavägen 2 kontakt: Mikael Sjövall, mikael@sjovall.fi eller 050-3535 045

PROMENADGRUPPEN samlas onsdagar kl. 11 vid kyrkan, Gamlasvägen 6 kontakt: Krisse Rehnström

GILLEKÖREN torsdagar kl. 18.30 övningar i Elsebo, Byavägen 15 kontakt: Birgitta Selin, (09)241 0607 Torbjörn Stark, 0400-555447

På Gillets hemsida www.karbolegille.fi hittar du ytterligare information.

För att få information och påminnelser om olika program: Gå in på www.karbolegille.fi och anmäl din e-postadress.

Gamlasgården har mångsidigt program, se närmare på www.kanneltalo.fi

Kom ihåg att följa med Gillets hemsida! GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015


GAMLAS NYHETER MARS

2014


Delar av Seniornätverkets program, hösten 2015 SeniorVäst & SeniorNord Morjens Forsby! torsdag 10.9 kl. 13.00-15.00 på Forsby servicecentral, Kottbyvägen 11, N-huset, fritt inträde och ingen förhandsanmälan. Kom och bekanta dig med Forsby servicecentral samt olika organisationers utbud. Evenemanget baserar sig på motion, allsång och information om social- och hälsovård, församlingar, lokala föreningar, HRT transportmedel och mycket annat! SenioRöst Pentti Hildén Trio: Ur Lasse Mårtensons sångbok tisdag 13.10 kl. 14.00-15.30 i Nordhuset, Mosaiktorget 2, fritt inträde och ingen förhandsanmälan. Pentti Hildén har arrangerat sina favoriter ur Lasse Mårtensons rika produktion för gitarr. Vi får höra Lasses mest älskade låtar jämsides med mera sällan framförda pärlor. Efter konserten erbjuds pausgymnastik, seniordans, kaffeservering och infotorg. Folkhälsan erbjuder skjuts inom östra Helsingfors med invataxi t/r med hjälp av luciamedel från tidigare år. Bokning av skjuts senast 8.10 via Emma Lunabba per tfn 044-7883 696.

GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015


SeniorVäst Boklycka onsdag 18.11 kl. 13.00-15.00 på Munksnäs servicecentral, Bredviksvägen 30, fritt inträde och ingen förhandsanmälan. En träff på Munksnäs servicecentral för att diskutera om dina favoritböcker och för att höra om andras! Författaren Anna Lena Bengelsdorff medverkar i evenemanget. Pausgymnastik, kaffeservering och infotorg. HelsingforsMission erbjuder skjuts med invataxi t/r inom västra Helsingfors. Bokning av skjuts senast 11.11 via Tamara Bergkvist per tfn 045-881 9743.

Så här fint kan det vara i september, i alla fall i Sibbo!

GAMLAS NYHETER SEPTEMBER

2015

Bild: Peter Rehnström


Medlemsavgiften till Kårböle Gille är 10 euro för vuxna och 2 euro för barn under 18. FSH:s tidning Hembygden ingår i avgiften. Betalningen görs till Aktias konto IBAN FI93 4055 4210 0014 16, BIC HELSFIHH referens 1009. Nyanmälningar och adressförändringar till Krisse Rehnström, krireh@hotmail.com eller via hemsidan www.karbolegille.fi

Profile for Barbro Käld

Gn nr 2 3  

Gn nr 2 3  

Advertisement