__MAIN_TEXT__

Page 1

TALRÖR FÖR KÅRBÖLE GILLE R.F. TALRÖR FÖR KÅRBÖLE GILLE R.F. ÅRGÅNG 52 NR 1 MARS 2015

ÅRGÅNG 52 NR 1 MARS 2015


Red. NU ÄR ETT BRA TILLFÄLLE att vandra runt i omgivningarna och föreställa sig hur det kommer att se ut om alla nya planer för vår stadsdel genomförs. Hur ser vyerna ut mellan Kaari och Gamlasgården om det ska bli mycket tätare och effektivare bebyggelse? Hur ser området vid gamla köpcentret ut i framtiden om alla de låga byggnaderna rivs och ersätts med höga bostadshus? Vad betyder det att förstöra Kårböleparken? Att minska ytan för grönområden är aldrig bra, och så verkar det bli om allt rullar på enligt den nya generalplanen. Det gamla köpcentret kommer jag säkert att sakna en tid sedan det väl rivits, men det har faktiskt länge varit ganska luggslitet. Egentligen är det också lika bra att vi får lite färre lågprispubar i området, nya affärslokaler brukar inte ha hyror i deras budgetklass. Dan Gamlas Nyheter

Innehåll 3 4 7 9 10 11 13 13 14 16 18

Ordförandens spalt Det äldsta huset i Kårböle Ny generalplan Städtalko Författarafton i Drängstugan Tanotorvi bjuder på bök Gillets vårmöte Möteslokal till salu Välmående i vardagen Aktiviteter Tack till donatorerna

Manusstopp för GN nr 2/2015 är den 5 maj Pärmbild: Skolpojkar 1979, Peter Rehnström

2

GAMLAS NYHETER MARS

2015

Utgivare:

Kårböle Gille r.f.

Ordförande:

Krisse Rehnström 050 031 771 4, 09-535 997 Näverlursvägen 43 B

Huvudredaktör

Dan Kronqvist 050 362 81 26, Kantelevägen 17 D 19

Layout

Felix Melin, Elias Laaksonen

Tryckeri

Unigrafia Oy


Ordförandens spalt DET BLEV INGEN RIKTIG VINTER för oss den här gången. Snöskottningsmotionen har varit obefintlig, tyvärr. De här två satserna skrev jag för ett år sedan i GN nr 1 2014. I dag kan jag lägga till ett ord till detta konstaterande, nämligen i slutet på första raden- heller. Året har börjat som det brukar: Vi har firat familjefesten den 10 januari med Sirkus Magenta samt Finlands Lucia Vanessa Eriksson och luciakören. Den 29 januari samlades nästan 40 gillemedlemmar i Drängstugan för att lyssna på hur man levde på Malmgårds löjtnantsboställe för länge sedan. Läs mera om vår kväll i denna tidning. En mörk natt i slutet av januari avreagerade sig någon eller några personer med att slänga in föremål genom flere matsalsfönster i skolan. Det var kallt i skolan på morgonen och eleverna var rätt så upprörda av händelsen. Det är igen dags att betala medlemsavgiften till Gillet för detta år. Betalning utan referens, tack! Skriv som meddelande antal vuxna och barn som du betalar för. Gillets vårmöte hålls i Drängstugan den 9 april kl. 18.30, se närmare på kallelsen i detta nummer av GN. Om ett par veckor vinner ljuset igen och dagen blir längre än natten. I väntan på den varma vårsolen, ha det så bra! Krisse

GAMLAS NYHETER MARS

2015

3


Människorna kring det äldsta huset i Kårböle INVID DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN på Sorolavägen 4 står en gammal röd byggnad som går under namnet drängstugan. Som vi i förra numret av GN berättade, har Gillet sedan senaste höst hyrt den för att trygga barnens eftisverksamhet. Stugan har i tiden hört till Malmgårds löjtnantsboställe och har därför en intressant historia, som vi tyvärr inte känner till mycket av. Men vad allt vet vi om den tiden och Malmgård? Den 29.1. hade Gille inbjudet historikern Peter Ragnvaldsson för att redogöra för hur Kårböle såg ut i slutet av 1790. På plats var närmare 40 personer, så det var trevligt men trångt i stugan. Malmgård var redan på 1500-talet en av gårdarna i Kårböle, de övriga hette Abrams, Husbacka, Tolfmans, Gamlas och Jönsas. År 1579, under kung Johan III:s tid, fick amiral Bengt Söffringsson Juusten hela Kårböle by som tack för sina tjänster bl.a. som slottsfogde vid Åbo slott. År 1683 bildades ett löjtnantsboställe på Malmgård. Bostället var en del av en officers lön. Han kunde själv bruka gården eller arrendera ut den. Den första innehavaren historikerna känner till är löjtnant Giert von Glahn som tjänade vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Vi antar att drängstugan är byggd kring år 1790 då Gustaf III var kung av Sverige och Finland. Då innehades Malmgård av kapten Robert Carl Gripenberg som tjänade vid Nylands dragonregemente. År 1810 avslutades löjtnantsbostället och gården arrenderades i stället åt överste Johan Wenzel Rotkirch. Under åren 1822 - 1881 var Malmgård arrenderad av släkten ReuterskiöldBecker. År 1825 firades bröllop på Malmgård då Christina Fredrika Reuterskiöld gifte sig med stabskapten Gabriel Wilhelm Julian Becker. En av deras söner, Waldemar Becker född 1840, blev en verklig kosmopolit. Han gick kadettskolan i Fredrikshamn, vistades i St Petersburg och begav sig sedan till Afrika för att kämpa i de spanska trupperna mot Marocko. Senare rymde han tillsammans med en rysk officers fru till New York. Därifrån fortsatte han till

4

GAMLAS NYHETER MARS

2015


Waldemar Becker

Mexiko där han kämpade i kejsar Maximilians trupper. Han konverterad till katolicism och tjänade en tid vid påvens livgarde i Vatikanstaten. Därefter reste han till Grekland för att kriga mot turkarna. 1871 gick han i Egyptiska arméns tjänst i ett krig mot Turkiet. Här fick han hedersnamnet Becker-Bey. Han var även en tid stabschef vid militärstaben i Serbien. Därefter verkade han som tidningskorrespondent, gifte sig med änkan till en grekisk bankdirektör, bodde i Spanien, Frankrike och Italien till sin död 1907. Han gav även ut en bok, där han framförde tanken på Finlands självständighet, vilket inte godkändes av den tidens finska politiker. Hans grav flyttades till Helsingfors 1931. Den gamla huvudbyggnaden på Malmgård revs någon gång i början av 1800talet. Kvar står ett bostadshus som på 1830-talet har ombyggts från en drängstuga, som är byggd år 1796. Jämfört med livet hos gårdens innehavare var livet bland pigor och drängar helt säkert rätt så enkelt. Eftersom Kårböle hörde till Helsinge socken (nuvarande Vanda) skulle gårdsfolket ta sig till St Lars kyrka i Helsinge, dit det är ca 9 km från drängstugan, en promenad på närmare 2 timmar om man inte hade turen att få hästskjuts. Berget invid huvudbyggnaden har det vackra namnet Midsommarberget, vilket berättar att gårdsfolket firade midsommar där. GAMLAS NYHETER MARS

2015

5


Gårdens innehavares namn återfinner vi i vägnamnen bl.a. Beckervägen Juustensvägen och Jägerhornsvägen. Pigorna och drängarna blir kollektivt omnämnda i Pigstigen och Drängstigen. Pigorna var inhysta i gårdsbyggnaden medan drängarna fick bo i skilda drängstugor, liksom den vid Sorolavägen. Deras namn kan man finna i kyrkans kommunionsböcker där det antecknades bl.a. då församlingsmedlemmarna tog nattvarden. Här finner man t.ex. pigorna Anna Eklund, Stina Valman, Anna Lisa Holm och drängarna Johan Byström, Gustaf Kullbäck och Anders Byman. Tänk vilka intressanta historier väggarna i drängstugan kunde berätta åt skolbarnen som nu har sin eftis där. Ta en noga titt på detta hus som uppenbarligen är det äldsta i Kårböle! Peter Rehnström

Källa: Risto Kautto: Malminkartano - Luutnantin puustelli, Helsingin kaupunginmuseo 2003

Trevligt men trångt i drängstugan

6

GAMLAS NYHETER MARS

2015

Foto: Peter Rehnström


Ny generalplan hotar värdefulla grönområden i Kårböle HELSINGFORS GENERALPLANEBYRÅ har utarbetat ett utkast till ny generalplan som underlag för den förestående detaljplaneringen av Helsingfors stads markanvändning. Syftet med den nya planen är att bana väg för en massiv inflyttning av omkring 250 000 personer till Helsingfors före år 2050. – För att öka stadens produktivitet behövs mer plats för företag nära stadskärnan och fler bostäder för att möta efterfrågan på det ökade urbana boendet, säger generalplanechefen Rikhard Manninen från Helsingfors stadsplaneringskontor. För Kårböles del innebär den nya generalplanen en smärre katastrof då en lång rad grönområden och kulturellt värdefulla miljöer hotar att försvinna på grund av byggnads- och förtätningsraseriet. I Malmgård skulle bland annat den unika växtligheten i Kårböleparken, som omger löjtnantsbostället från 1734, stryka med ifall stadens arkitekter får som de vill. Enligt den nya generalplanen skulle även herrgårdsskogen norr om Malmgårdsvägen mejas ned och

Karta över de nya planerade husen(i blått). Uppe till vänster syns Klondike-området, nere till höger Kaari. GAMLAS NYHETER MARS

2015

7


omvandlas till ett kompakt bostadsområde. Likaså får vi säga ajöss till de vida vyerna och rekreationsområdena mellan Rutiån och Gårdsbågen ifall generalplanen blir verklighet.

Vad gäller Gamlas vill stadsplaneringskontoret förtäta bebyggelsen i synnerhet kring järnvägsstationen och ”urbanisera” området mellan köpcentret Kaari och Gamlasgården. Tavastehusleden ska enligt Gröna förbundets förebilder omvandlas till en gatuboulevard med tillhörande spårvagnstrafik. Den nya generalplanen har fått hård kritik av stadens miljöorganisationer som ser planen som ett försök att skrota det nuvarande nätverket av ekologiskt värdefulla skogs- och grönområden. Bland andra Finlands naturskyddsförbund och Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringa har riktat skarp kritik mot generalplanen. Gillet lämnade 27 februari sitt utlåtande om den nya generalplanen till Helsingfors stadsplanekontor. Utlåtandet kan läsas i sin helhet på Gillets hemsida. Mikael Sjövall

Ibland ändras stadsplanen helt oplanerat. 1975 brann Malmgårds ladugård.

8

GAMLAS NYHETER MARS

2015


Ytterligare en karta. Kaari i bakgrunden.

Städtalko i Kårböle ÅRETS UPPLAGA AV GILLETS STÄDTALKO kommer att ha ett annat upplägg än tidigare år. Gillet kommer denna gång att samordna städningen tillsammans med aktivister från områdets finskspråkiga föreningar för att garantera en tillräckligt bra uppslutning och en bättre koordinering av arbetet. Enligt preliminära uppgifter från Malminkartanon asukasyhdistys kommer talkot att ordnas i början av maj. Exakt information om datum och plats kommer att publiceras på Gillets hemsida. Kontakta städmajor Mikael Sjövall på mobilen 050 3535 045 eller på mejladressen mikael@sjovall.fi ifall du vill hänga med.

GAMLAS NYHETER MARS

2015

9


Författarafton i Drängstugan FÖRFATTAREN MATHIAS ROSENLUND gästar Drängstugan torsdagen den nionde april kl. 19.00 för att berätta om sin självbiografiska debutbok Kopparbergsvägen 20 som kom ut hösten 2013 och rönte stor uppmärksamhet och debatt i finländska och rikssvenska massmedier. ”Mathias beskriver hur det är att vara fattig i Välfärdsfinland i dag; han gör det rättframt, naket och utan skam. Det är läsning som gör fysiskt ont och som synliggör den fattigdom som finns mitt ibland oss idag, närmare än många kanske vill tro”, skriver förlaget Schildts & Söderströms på sin sajt. Boken utspelar sig till stora delar i Myrbacka i närheten av Kårböle där Mathias bodde tidigare. Gillet bjuder på kaffe och tilltugg. Reservera kontanter ifall du vill köpa ett signerat exemplar av boken. Välkommen!

Mathias Rosenlund

10

GAMLAS NYHETER MARS

2015


Tanotorvi bjuder på bök i Kårböle DEN LOKALA GRATISTIDNINGEN Tanotorvi har sedan januari publicerat en nygrundad spalt på svenska med överrubriken ”Bök i Kårböle”. Spalten är vikt för Gillets krönikörer som får fria händer att kåsera och orera en gång i månaden på tidningens sista mittuppslag. Gillets krönikörer i Tanotorvi för 2015 är Harriet Fagerholm, Peter Rehnström och Mikael Sjövall. Tanotorvis samarbete med Gillet har intensifierats på flera fronter. I tidningens nummer den 21 januari 2015 ingick en artikel om Gillets nya fastighetsförvärv och verksamheten i Drängstugan. Till mars-numret utlovas ett personporträtt med Gille-medlemmen Astrid Nurmivaara, som är född och uppvuxen i Kårböle. Tanotorvi har en upplaga på 28 000 exemplar och utkommer tolv gånger per år. Tidningen delas gratis ut till alla hushåll i Gamlas, Håkansåker, Magnuskärr, Malmgård, Kånala, Sockenbacka, Lassas, Haga, Myrbacka och Gruvsta.

GAMLAS NYHETER MARS

2015

11


Barnverksamhet inom ”Huffen” våren 2015 Danslek 1 för 3–4 åringar Danslek 2 för 5–6 åringar Dans och rytmik för 7–10 åringar Knattedans 6 mån–2 år med föräldrar

måndag kl.17.00–17.30 måndag kl.17.35–18.10 måndag kl.18.15–19.00 tisdag kl. 16.15–16.45

DANSLEK är dansverksamhet för de yngre barnen, på Huffen är det frågan om barn i 3–6-års-ålder. På Danslek-timmarna förenar vi dansens och lekens möjligheter och erbjuder barnet dans i lekform. Det innebär sånglekar, enkla danser och musikaliska och rytmiska lekar där vi tränar grundfärdigheter som behövs i all dans och rörelse. Verksamheten anknyts till barnets egen föreställningsvärld. Vi försöker ta fram det lustfyllda i dansen och låta barnen uppleva gemenskap utan tävlan. På DANS OCH RYTMIK-timmarna tar vi steget vidare från Danslekens innehåll och målsättningar. Vi kommer att bekanta oss med rytmikens grunder via dansen (och tvärtom), bekantar oss med olika sorters danser och dansstilar med betoning på sällskaps-, folk- och pardanser. Det centrala i verksamheten ligger i det sociala dansandet och vid sidan av det tränar man även allmän dansteknik. Verksamheten är främst riktad för 7–10- åringar. Att vara med kräver ingen tidigare danserfarenhet: kom som du är och ta dessutom kompisen med så blir vi ännu fler! Ju flera vi är desto roligare är det! På KNATTEDANS får du dansa, leka och sjunga tillsammans med ditt barn/dina barn (ålder 6 mån–2 år). Verksamheten stärker förälderns och barnets relation och barnet blir samtidigt bekant med rytmer och rörelser men också andra barn och vuxna. Danserna, lekarna och sångerna utgår från barnet och är anpassade till barnets utvecklingsnivå. Till Föräldra-barndansen skall barnet komma tillsammans med en vuxen till skillnad från Danslek där barnet redan skall klara av timmen utan föräldern. Ledare är Danslärare YH Heidi Palmu

12

GAMLAS NYHETER MARS

2015


Möteslokal till salu Är ditt husbolag eller din förening på jakt efter en möteslokal i Kårböle? Gillet erbjuder en trivsam möteslokal i Drängstugans största och äldsta rum, den så kallade bagarstugan, med utrymme och sittplatser för 15-20 personer. Kaffetraktering ordnas enligt beställning. Utrymmet är ledigt kl. 18-22 på vardagar. Priset för kvällshyra av Drängstugan är 60 euro. Kontakta Mikael Sjövall på 050 3535 045 eller mikael@sjovall.fi ifall du är intresserad.

GAMLAS NYHETER MARS

2015

13


Välmående i vardagen Må 13.4.2015 kl. 19.00 – 21.00 i Drängstugan, Sorolavägen 2 Gillet planerar att ordna kvällar om olika teman kring välmående i vardagen för hösten 2015. Kom med och planera med oss och berätta vad som intresserar dig. Den första kvällen bekantar vi oss med meditation och medveten närvaro och diskuterar hur utövandet påverkar välbefinnandet. Facilitator är Harriet Fagerholm, coach och frigörare av kreativ potential www.cocreatelife.fi

14

GAMLAS NYHETER MARS

2015


GAMLAS NYHETER MARS

2015

15


Aktiviteter

AEROBIC OCH STRETCHING

PROMENADGRUPPEN

onsdagar kl. 18.30-20 i Kårböle skola, Sorolavägen 2 kontakt: Krisse Rehnström, 09-535 997, 0500-317714

samlas onsdagar kl. 11 vid kyrkan, Gamlasvägen 6 kontakt: Krisse Rehnström

GILLEKÖREN

På Gillets hemsida www.karbolegille.fi hittar du ytterligare information.

torsdagar kl. 18.30 övningar i Elsebo, Byavägen 15 kontakt: Birgitta Selin, (09)241 0607 Torbjörn Stark, 0400-555447

GILLEKÖRENS BASAR 29.3 Gillekörens traditionella påskbasar är på palmsöndagen den 29 mars 2015 kl. 13 – 15 på Elsebo, Byavägen 15 Kom och lyssna på sång och träffa vänner samt göra fynd på basaren.

Gamlasgården har mångsidigt program, se närmare på www.kanneltalo.fi

GILLEKÖRENS VÅRKONSERT 5.5 på Villa Hagasund kl. 18.30

För att få information och påminnelser om olika program: Gå in på www.karbolegille.fi och anmäl din e-postadress. Kom ihåg att följa med Gillets hemsida!

16

GAMLAS NYHETER MARS

2015


Välkommen med på en timme med utomhusmotion! Som inspiratör för oss fungerar Eva-Lotta Backman-Winquist från Finlands Svenska Idrott. Vi samlas den första tisdagen varje månad kl. 19 vid Gamlasvägens vändplats. De ledda timmarna som ännu är kvar på våren är tisdagen den 7 april och 5 maj. Programmet för april och maj (anpassas enligt våra önskemål!): - Stavgång och töjningar (april) - Stationsträning i naturen, vi avslutar med töjningar (maj) kontakt: Nina Simonsen nina.simonsen-rehn@helsinki.fi tel. 0400 948123

Utomhusmotion modell 1977

GAMLAS NYHETER MARS

2015

17


18

GAMLAS NYHETER MARS

2015


Lucia besรถkte รฅter Gillets familjefest

GAMLAS NYHETER MARS

2015

19


Dan Kronqvist, Kantelevägen 1 7 D 1 9 00420 Helsingfors Medlemsavgiften till Kårböle Gille är 10 euro för vuxna och 2 euro för barn under 18. FSH:s tidning Hembygden ingår i avgiften. Betalningen görs till Aktias konto IBAN FI93 4055 4210 0014 16, BIC HELSFIHH Nyanmälningar och adressförändringar till Krisse Rehnström, krireh@hotmail.com eller via hemsidan www.karbolegille.fi

Profile for Barbro Käld

Gn nr 1 2015 färdig  

Gn nr 1 2015 färdig  

Advertisement