__MAIN_TEXT__

Page 1


Red. DETTA SKRIVS PÅ Luciamorgonen. Natten har gått sina tunga fjät, men vinden fortsätter att vina kring gård och stuga. Än så länge kan man bara gissa hur det blir med den vita julen i Gamlas. Ska man döma efter de tre senaste vintrarna kommer vi ändå att få all den snö vi behöver innan det blir vår. Under den här mörka tiden finns det ändå en del ljusglimtar i form av fester och kalas. Ett par av dem kan man läsa om i detta nummer av GN som är årets sista. Självständighetsfesten i Träskolan är dokumenterad i bildform, men framför oss är Familjefesten med sedvanligt program. Kom med och träffa de andra, räkna in alla nya barn och lyssna till Luciasången! Dan

Innehåll

Gamlas Nyheter

Utgivare:

3.......Ordförandens spalt 4.......Gamlasbons julvisa

Kårböle Gille r.f.

5.......Självständighetsfest i Kårböle lågstadieskola 8.......Besök från Zimbabwe i Kårböle lågstadieskola 11.....Kårbole Gille r.f:s Verksamheter 14.....Aktiviteter 15.....Kårböle Gilles traditionella familjefest

Manusstopp för GN nr 1 2014 är 10.2.2014

Ordförande:

Krisse Rehnström 050 031 771 4, 09-535 997 Näverlursvägen 43 B

Huvudredaktör

Dan Kronqvist 050 362 81 26, Kantelevägen 17 D 19

Layout

Felix Melin, Elias Laaksonen

Tryckeri

Unigrafia Oy 2

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013


Ordförandens spalt 10.12.2013

DET ÄR EN GAMMAL gilletradition att årets sista nummer av GN kommer mellan jul och nyår. Detta hänger ihop med en ännu äldre tradition att Gillets Familjefest (förr Tretton-dagsfest som firades på Trettondagen) firas den första lördagen efter starten på vårterminen. Alla medlemmar och gillevänner är hjärtligt välkomna till vår fest. Vid Prisma har det varit ivrigt byggande en längre tid och nu har det nya centret Kaari öppnat alla sina affärer och restauranger. Gå in på Aktias kontor och se vad som pryder väggen i mötesrummet längst in till vänster. I verksamhetsplanen ingår bl.a. sticknings- eller handarbetskvällar. Några styrelsemedlemmar testade idén en mörk novemberkväll och konstaterade att det är värt att fortsätta med dylik verksamhet. Ateneum har en Tove Jansson utställning 14.3. – 7.9.2014, vi försöker ordna ett besök med guidning på utställningen. Närmare information i GN nr 1 / 2014. På följande sida kan du läsa gamlasbons julvisa av BEM (Björn-Eric Mattsson), publicerat i GN nr 5 december 1983, årgång 20. Kom alla med på Familjefesten i Träskolan lördagen den 11 januari 2014 kl. 14! GOTT NYTT ÅR 2014 till Er alla! Krisse

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013

3


SJÄLVSTÄNDIGHETSFEST I KÅRBÖLE LÅGSTADIESKOLA TORSDAGEN DEN 5 DECEMBER firade Kårböle lågstadieskola Finlands självständighetsdag med traditionell självständighetslunch. Hela skolan samlades i Kårbölesalen och alla var, som sig bör, festklädda. På programmet stod bland annat Vårt land, dansuppvisning av årskurs 4 och diktläsning. Lunchen avslutades med utdelning av mellanbetyg.

Stiliga elever i åk 4 förbereder sig för dans

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013

5


Dansen bรถrjade med Letkajenkka

Allt klart fรถr fest! 6

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013


Upp med tummen, det h채r 채r gott!

Betyget ser r채tt s책 bra ut GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013

7


Besök från Zimbabwe i Kårböle lågstadieskola PÅ MÅNDAGEN den 9.12. besökte Levita Chenera från Zimbabwe vår skola. Levita arbetar som fältarbetare hos Dzikwa stiftelsen, en organisation som stöder föräldralösa barns skolgång i Harares fattiga förstad Dzivarasekwa. Dzikwa upprätthåller ett verksamhetscentrum för barnen, där de får ett varmt mål mat varje dag. Dessutom har de möjlighet att få hjälp med läxorna, de har en klass för it-utbildning och de har även dans- och musikklubbar verksamma där. Skolgången i Zimbabwe är avgiftsbelagt vilket gör det mycket svårt för föräldralösa barn att gå i skola. Förutom skolavgifterna måste barnen skaffa sig en skoluniform och övrig skolutrustning. Föreningen för Zimbabwes föräldralösa barn samlar i Finland fadderavgifter och annat understöd, som sedan sänds till Zimbabwe. På detta sätt kan 400 faddrar hjälpa 400 föräldralösa barn att få en utbildning, vilken är mycket viktig för att de sedan skall ha möjlighet att få ett arbete.

Skolbarnen i Zimbabwe måste ha skoluniform

8

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013


Arbetslösheten i Zimbabwe är över 70 %. Levita berättade för barnen i åk 5-6 att skolbarnen hemma ofta inte har ett bord och en stol där de kunde läsa sina läxor. Dessutom saknas ofta elektricitet och det blir fort mörkt på kvällen. Skolmat finns inte och därför är det viktigt att barnen får mat så de orkar gå i skolan.

Levita berättade om de föräldralösa barnens skolgång.

I Zimbabwe med ca 13 miljoner innevånare finns det omkring 1 miljon föräldralösa barn. Den främsta orsaken till detta är HIV/AIDS-smittan. Trots allt detta är barnen glada då de får gå i skola. Det är trångt i skolan, en klass kan ha upp till 60 elever. Många skolor går i två skift och ibland hålls lektioner även ute i skuggan av ett träd. Barnens hemspråk är shona, men de lär sig alla engelska i skolan och engelska används allmänt i affärer och kontor. Kårbölebarnen fick ställa frågor till Levita, men kom underfund med att den planerade frågan om hur mycket snö där finns, säkert var dum! Levita har varit på rundresa i Finland tackvare ett stipendium från utvecklingscentralen KEPA. Hon har besökt många skolor under 5 veckor och har säkert många saker att berätta hemma, om det kalla landet i norr och hur fina skolor där finns. GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013

9


Läs mera om verksamheten i Zimbabwe på internet www.zim-orvot.org och www.facebook.com/zimbabwenaidsorvot

På Dzikwas center bjuds på majsgröt (sadza) med grönsaker / kött / fisk

Levita provade på Kårbölebarnens mat tillsammans med Robert

Peter Rehnström 10

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013


Kårböle Gille r.f:s Verksamheter 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 Kårböle Gille vill främja och stöda uppbyggande fritidsverksamhet i Kårböle bland svensk- och tvåspråkiga familjer, med särskild tonvikt på barn och ungdom. Gillet vill verka för stärkandet av sammanhållningen mellan enskilda personer och grupper i Kårböle med omnejd och främja lokala intressen. Föreningen är medlem i Helsingin kaupunginosayhdistykset r.y. HELKA och i Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU). Föreningen är samverkande medlem i Finlands svenska hembygdsförbund. För Gillet är det mycket viktigt att via HELKA och genom direkt kontakt med stadens myndigheter och i samarbete med den finskspråkiga Kaarela-seura r.y. verka för en positiv utveckling av Kårböle. Verksamheten i Daghemmet Malmgård och Gillebo eftermiddagshem understöds. Gillet ordnar klubbverksamhet på eftermiddagarna för lågstadiets elever främst i årskurs 3-6 i samarbete med skolan och Hem och Skola. Gillet fortsätter att vid behov i egen regi arrangera kurser i Kårböle och ansöker om stöd för dem av Svenska Studiecentralen.

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Betoningen i verksamheten ligger på eftermiddagsklubbsverksamheten för lågstadiebarn. Målsättningen är att minska barnens ensamma eftermiddagar, öka tryggheten och ge barnen möjligheter till fritidssysselsättning på svenska, både i form av sport- och skapande aktiviteter. GAMLAS NYHETER DECEMBER 2013 11


Fortlöpande verksamhet: För barn i lågstadieålder: Eftermiddagsklubbar för åk 3-6 ordnas i Kårböle lågstadieskola i samarbete med skolan och Hem och Skola (skolan står t.ex. för utrymmet, försäkringar och kopieringskostnader). Det ordnas både idrottsbetonade klubbar och klubbar med skapande verksamhet. Om det finns intresse bland eleverna i åk 6 kan det eventuellt ordnas en tjejgrupp och en pojkgrupp.

För barn i högstadieålder: Helsingfors stads ungdomscentral fortsätter med verksamheten i utrymmen i Munksnäs högstadieskola. Plock ur verksamheten i Munksnäs: öppen verksamhet klubbverksamhet (bl.a. matlagning, konst/hantverk, innebandy) temaverksamhet: uteliv & äventyr

Övrig verksamhet: Övriga aktiviteter för barn och ungdomar ordnas i samarbete med skolan och Hem och Skola, bl.a: fågelskådning för årskurs fyra i Kårböle lågstadieskola i maj till Vik sportverksamhet för barn och föräldrar tillsammans (vår och höst) ”Day of Dance”, WHO:s temadag i maj i Kårböle lågstadieskola

MUSIKVERKSAMHET Piano-, kör- och gitarrundervisning i skolan samt skolband. Gillekören med övningar i Elsebo, Byavägen 15.

12

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013


VERKSAMHET FÖR VUXNA Aerobic och stretching i Kårböle lågstadieskola. för seniorer och övriga på dagtid lediga personer. tillsammans med Haga svenska förening och Seniorhusets dansgrupp.

Övriga aktiviteter: -

Den traditionella familjefesten Bokcirkel i samarbete med biblioteket Höst- och vårmöte Teaterbesök Författarafton Stickgrupp för alla åldrar (julklappar eller välgörenhetsprojekt) Besök på t.ex Emma, lantbruksmuseum i Vanda, hembygdsmuseum i Helsinge kyrkby, gruvorna i Gruvsta

VERKSAMHET FÖR NÄRMILJÖN Gillet ordnar talko vid månadsskiftet april/maj för att städa bort sopor och miljöfarligt avfall från Rutiåns stränder i Kårböle.

INFORMATIONSVERKSAMHET Föreningens tidning Gamlas Nyheter utkommer med 4 nummer, 2013 är årgång 51 för GN. Gillets hemsida finns på adressen www.karbolegille.fi och kan bra användas som kanal för att ge respons till Gillet.

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013

13


STADSPLANERINGSÄRENDEN Gillet håller kontakt med stadens myndigheter och HELKA beträffande bl,a. stadsplaneringsärenden och trafikarrangemang i Kårböleområdet. Styrelsen tar initiativ och ger vid behov utlåtanden i ärenden som berör Kårböle med omnejd.

AKTIVITETER AEROBIC OCH STRETCHING onsdagar kl. 18.30-20 i Kårböle lågstadieskola, Sorolavägen 2 vårens start 15.1.2014 kontakt: Krisse Rehnström, 535 997, 0500-317714 PROMENADGRUPPEN samlas onsdagar kl. 11 på kyrkans parkeringsplats, Gamlasvägen 6 kontakt: Krisse Rehnström GILLEKÖREN torsdagar kl. 18.30 övningar i Elsebo, Byavägen 15 kontakt: Torbjörn Stark, 0400-555447 Birgitta Selin, (09)241 0607 På gillets hemsida www.karbolegille.fi hittar du mera information. Gamlasgården har mångsidigt program, se närmare på gårdens hemsida www.kanneltalo.fi 14

GAMLAS NYHETER DECEMBER

2013


Dan Kronqvist, Kantelevägen 1 7 D 1 9 00420 Helsingfors

Medlemsavgiften till Kårböle Gille är 10 euro för vuxna och 2 euro för barn under 18. FSH:s tidning Hembygden ingår i avgiften. Betalningen görs till Aktias konto IBAN FI93 4055 4210 0014 16, BIC HELSFIHH. Nyanmälningar och adressförändringar till Krisse Rehnström, krireh@hotmail.com eller via hemsidan www.karbolegille.fi

Profile for Barbro Käld

Gn 4 safecopy  

Gn 4 safecopy  

Advertisement