__MAIN_TEXT__

Page 1


Jessica Lönn-Stensrud

Vi må snakke om bakterier – DINE VIKTIGSTE VENNER


© 2019 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Layout: Akzidenz as | Dag Brekke Omslagsillustrasjon: dr. Eleanor Jameson, mikrobiolog Papir: Holmen Book Cream 80 g 1,8 Boka er satt med Garamond 12,5/15 Trykk og innbinding: Livonia Print ISBN: 978-82-489-2425-8 Forfatteren har mottatt støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Det faglitterære fond. Omslagsillustrasjonen viser Escherichia coli-bakterier. Akvarellen er malt av mikrobiologen dr. Eleanor Jameson. Hun arbeider ved University of Warwick i England og forsker på bakteriofager, små virus som angriper og dreper bakterier. Forskningen hennes handler om hvordan bakteriofager påvirker tarmens normalflora. Kagge Forlag AS Tordenskiolds gate 2 0160 Oslo www.kagge.no


Innhold Forord 9 1. Bakteriene og jeg 15 Blant de første på jorda 18 Bakterienes verden 22 2. En oversett verdens­borger 27 Bakteriene blir oppdaget 29 Miasme – historisk teori om sykdomssmitte 32 Medisinsk mikrobiologi 35 Utfordringer i laboratoriet 37 Nye metoder gir nye muligheter 41 3. Mennesket – en oppbevaringsboks for bakterier 45 Normalfloraen47 Den første bursdagsgaven 49 Tarmens normalflora 50 Probiotika – mat med levende bakterier 53 Huden 57 Bakteriefritt 60 4. Balanse på godt og vondt 67 Førstelinjeforsvar 70 Overvekt og normalvekt 71 Bakteriene og psyken vår 74 Infeksjoner, fortidens plager 78 Nåtidens plager 81 Tarmtrøbbel 85


5. Bakteriene forteller historien om oss Historiske spor Forskjeller og tilpasninger Et puslespill 6. Sosiale bakterier Lysende bakterier Se hvem som snakker Bakteriene bygger samfunn Dugnad eller snylting 7. Ny kunnskap gir nye ­løsninger Forsvar mot antibiotikaangrep Å stoppe kommunikasjonen 8. ­Bakterier og mennesker, sammen står vi ­sterke 

93 95 98 101 105 108 109 111 115 119 121 123 127

Takk133 Referanser139 Stikkordregister167


Under vüre overfladiske forskjeller er vi alle vandrende bakteriesamfunn. Lynn Margulis (1938–2011), amerikansk professor i biologi


Forord


KROPPEN DIN ER GANSKE SÅ snedig. Et hjerte pumper

blodet rundt til hver eneste lille krik og krok, et komplekst system av immunceller forsvarer kroppen din og holder den frisk, og hjernen din er senter for et nettverk av nerveceller som gjør at du kan kjenne et kyss eller et kjærtegn. Da jeg var liten, hadde jeg en bok om kroppen som viste hvor finurlig og smart den er satt sammen. Jeg husker at jeg leste om skjelettet, musklene, blodkarene, huden, hjertet, lungene og alle de andre organene. Det jeg ikke husker, er bakteriene. De var ikke med i boka, og de var heller ikke med når vi snakket om kroppen på barne­ skolen. Bakteriene var stort sett fraværende gjennom hele skoletiden og langt opp i mitt voksne liv, samtidig har de jo vært der hele tiden. Hver av oss er dekket av bakterier fra topp til tå. De er våre viktigste venner, og uten dem kan vi ikke leve. De gangene vi snakker om bakterier, er det oftest fordi de har gjort oss syke, så når jeg forteller at jeg jobber med bakterier, og at jeg er skikkelig glad i bakterier, pleier folk å se litt rart på meg. Men bakteriene er livsviktige for oss mennesker, det er ikke bare jeg som er rar. Det er ikke 11


vi må snakke om bakterier

slik at bakteriene lever i vår verden, det er heller sånn at vi lever i bakterienes verden, derfor bør vi gjøre oss bedre kjent med dem. De første menneskene utviklet seg for over 300 000 år siden. Dette er relativt kort tid sammenlignet med at liv oppsto på jorda for omtrent 3,5 milliarder år siden. På denne korte tiden har mennesket lært å mestre ild, lage verktøy av stein, dyrke jord, trykke bøker og finne opp datamaskiner som kan utføre både enkle og kompliserte operasjoner. Vi har klart å reise til månen, og nå har vi også en romstasjon svevende rundt planeten vår der forskere lever og arbeider. Romstasjonen har en atmosfære som er lik den på jordkloden, og de som bor der, får vannet sitt fra renset og filtrert spillvann, sin egen rensede urin og fukt fra den kunstige atmosfæren. Det er forståelig at mange mennesker mener vi er de smarteste og mest utviklede organismene på planeten vår i dag, med tanke på alt vi har fått til. Men vi har ikke klart alt dette alene. Hele tiden har våre små, usynlige venner bakteriene vært med på veien. På godt og vondt har de fulgt og påvirket utviklingen vår, helt fra menneske­slektens begynnelse frem til dem vi er i dag. Fortsatt er det få, utenom bakteriologene, som vet noe særlig om bakterier og deres liv. Det er på høy tid at bakteriene får et bedre rykte enn de hittil har hatt, og derfor har jeg skrevet denne boka. Hovedtemaet for boka er alle bakteriene våre. Vi begynner ved livets opprinnelse. I de to første kapitlene kan du finne ut hva bakterier er, og hvordan vi oppdaget dem 12


og deres intrikate verden. I kapittel tre bruker jeg historiske spor etter bakteriene for å fortelle historien om oss mennesker. De neste to kapitlene handler om bakteriene i kroppen vår. I kapittel fire kan du lese om bakteriene som lever sammen med oss, og samspillet dem og oss imellom. Hele menneskekroppen er dekket av bakterier, og uansett hvilken del av kroppen det er snakk om, har bakteriene en funksjon. Noen ganger vet vi hva de gjør, andre ganger gjetter vi, iblant har vi ingen anelse. Vi skal også se på hvordan bakteriene flytter inn i kroppen vår. Dessuten kan du lese om hva som skjer når noe går galt i samspillet mellom bakteriene og oss, i kapittel fem. I kapittel seks beveger vi oss inn i bakterienes verden og tar for oss deres intrikate samspill. Her får du vite hvordan de kommuniserer og samarbeider med hverandre, og i kapittel syv skal vi diskutere hvordan vi kan bruke det vi vet om bakteriene, til å holde oss friske. Til slutt retter vi blikket mot fremtiden. Sammen med bakteriene står vi sterkt, men uten dem er vi fortapt.

Profile for Kagge Forlag

Vi må snakke om bakterier  

Vi må snakke om bakterier  

Advertisement