Page 1


TOMMY FJELDHEIM

TENK SOM EN KRIGER NÅ DINE MÅL MED MENTAL STYRKETRENING


© 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke Papir: Holmen Book Cream 80 g Boken er satt med: Adobe Caslon Pro 12/15 Trykk og innbinding: ScandBook AB, Falun 2014 ISBN: 978-82-7201-562-5

J.M. Stenersens Forlag Stortingsg. 12 0161 Oslo www.jms.no post@jms.no Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).


Innhold

FORORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 KAPITTEL 1 - FUNDAMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 KAPITTEL 2 - REFERANSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 KAPITTEL 3 - OPPDRAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 KAPITTEL 4 - KLAR TIL STRID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 KAPITTEL 5 - TRYGGHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 KAPITTEL 6 - AV OG PÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 KAPITTEL 7 - HOT WASH UP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 TAKK!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214


FORORD

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets spesialkommando. Like viktig var prinsippet om at en kriger lar hodet kontrollere handlingene og kroppen. Han lar aldri kroppen styre tankene. Det kan høres lett ut. Det er det ikke, men det kan trenes opp. Å ta kontroll over tankene er teknikker alle kan lære seg. For å mestre disse holder det ikke å tenke positivt. Å tenke som en kriger krever hardt arbeid, målrettet innsats og vilje til å yte det som kreves. Jeg har 14 års erfaring som elitesoldat i de norske spesialstyrkene, inkludert befalsutdanning fra Forsvarets spesialkommando og militær profesjonsutdanning fra Krigsskolen. Gjennom disse årene har jeg hatt ulike roller som spesialist, instruktør, leder og operasjonsoffiser. Jeg har deltatt i en rekke krevende utenlandsoppdrag. Disse erfaringene, kombinert 7


med min rolle som mental trener for folk i næringslivet, toppidrettsutøvere samt ansatte i Forsvaret og politiet de senere årene, ligger til grunn for denne boken. Jeg har valgt å skrive om de metodene som har fungert for meg og menneskene jeg har jobbet for. Dersom du som leser kan bruke noen av mine teknikker og implementere dem i ditt eget liv, ville det være fantastisk. Sjansen er nok stor for at de aller fleste som leser denne boken bare vil lese boken og legge den bort. For det vil koste å jobbe med den kunnskapen jeg gir deg. Kunnskapen alene er lite verdt om du ikke omsetter den til handling og gjør den til en ferdighet. Jeg utfordrer deg derfor til å bruke boken. Skriv notater i margen og les boken med jevne mellomrom for å repetere det som står her. Som Aristoteles sa: «Vi er hva vi gjentatte ganger gjør. Perfeksjon er derfor ikke en handling, men en vane.» Mine erfaringer har gitt meg en identitet. Jeg er en kriger. Å være en kriger handler ikke om å gå i strid. Å være en kriger handler om å være så godt forberedt og tro så sterkt på saken din at du aldri gir deg. Som en kriger bruker du kunnskap og ferdigheter til å knuse frykten, redusere tvil og usikkerhet og nå de resultater og mål du setter deg – uansett situasjon. Mitt ønske er at Tenk som en kriger skal inspirere deg til å gå imot uviljen vi alle føler i forskjellige situasjoner, tørre å utfordre hverdagsfrykten og de store utfordringene vi møter. Jeg vil at du skal finne krigeren i deg og ta opp kampen når du hører den indre stemmen fortelle deg at du ikke kan, at du ikke klarer eller at du ikke er god nok. Du skal ta opp kampen når du kjenner frykten for det ukjente, og når du 8


kjenner at du vil flykte fra de utfordringene du står overfor. På et nivå har du drømmen og troen på at du kan få det til. Når stress og utmattelse er en realitet, vokser likevel den indre stemmen seg sterkere og planter demobiliserende tanker i bakhodet ditt. Tankene begynner å jobbe mot deg. På dette tidspunktet dukker tvilen og usikkerheten opp. Du begynner å nøle, føler deg usikker og utilstrekkelig. Du kjenner verken mestring eller progresjon på din vei mot målet. Den indre konflikten er i gang. Du er i krig med dine tanker. Denne situasjonen kan alle kjenne seg igjen i, men det er få som prater om det. Det er nå vi skal hente opp krigeren i oss selv. Du skal tenke – og handle – som en kriger. Når du klarer å nedkjempe dine egne tanker og endre dine handlinger, vil du være i stand til å vinne krigen. Seieren er at du når dine mål. Hva kjennetegner en kriger? Hvem er han? Hva skiller ham fra alle andre? Krigeren er et normalt menneske med en unormal vilje og lidenskap til å løse oppdraget. Vilje og lidenskap gir ham evnen til å møte sin indre motstand, trosse ubehaget og utfordre frykten, for å nå målet. Krigeren tar det første skrittet. Så fortsetter han. Evnen til å gjøre de riktige forberedelsene og ta med seg lærdom underveis, gjør krigeren i stand til å løse oppdraget, uavhengig av forutsetningene og innenfor de verdier og normer han lever etter. Med makt kommer ansvar. Ansvar for å søke kontroll, ansvar for å være fysisk og mentalt forberedt til å bruke den styrken som ligger i kunnskap, og ansvar for de ferdigheter og våpen han er blitt tildelt. Krigeren aksepterer ansvaret og makten han har.

9


Krigeren tar kontroll over sine handlinger med ydmykhet. Han er nysgjerrig og ønsker utvikling, og han er ydmyk overfor at mange andre er dyktigere enn ham selv. Krigeren respekterer sine fiender, men er kompromissløs når de møtes på arenaen. Krigeren minnes og ærer også dem som har gått foran – den innsats andre har lagt ned, erfaringer som er gjort og dem som har ofret mye for å løse oppdraget. Å kunne kontrollere følelser og handlinger uavhengig av omstendighetene skiller krigeren fra andre. Kompromissløs integritet er hans standard. Et grunnleggende element er krigerens ærlighet. Ærligheten skaper krigerens karakter. For han vet at fornektelse vil rive ham i filler, to ganger. Først mentalt, deretter fysisk. Krigeren vil lede og kan bli ledet. Han vil reagere og handle når han ser det er nødvendig. Det forventes at han er fysisk robust og tøff, og det forventes at han er mentalt sterkere enn sine fiender. Krigeren reiser seg når han faller. Alltid. Han vil fortsette når han føler for å gi opp. Han tar en beslutning. Han handler for å gjenvinne kontroll. Og han opprettholder evnen til å ta initiativ. Derfor vil han søke å forstå situasjonen nok til å kunne handle deretter. Krigeren står løpet ut. Han vil gjøre det som skal til for å løse oppdraget og ta vare på sine menn og kvinner. Han vet at dette koster, og at det krever selvdisiplin, innovasjon, nytenkning og kontinuerlig utvikling, og at han stiller høye krav til seg selv. Krigeren blir litt bedre for hver dag. Dette innebærer at han kontinuerlig søker kunnskap og informasjon, trener på å opprettholde og forbedre sine ferdigheter, og evner å lære av sine handlinger og dem rundt seg.

10


Krigeren trener og forbereder seg til kamp. Han kjemper for å vinne. Krigeren gir seg aldri, men han vet også at det er lov med en kontrollert retrett. Krigeren vil bruke den makt han er tildelt og de ressurser som er tilgjengelige for å løse oppdraget, vel vitende om at det til tider kan bli brutalt. Han vil likevel aldri gå utenfor sine rammer, hvem han er og hva han tror på. For krigeren vet at han skal leve med sine beslutninger resten av sitt liv. Gjennom mine år som spesialsoldat har jeg fått et annet perspektiv på hva som er mulig å få til, hvordan jeg kan trene meg opp til å bli tøffere mentalt, redusere tvil og usikkerhet, ta beslutninger og iverksette handlinger. I denne boken vil jeg dele kunnskapen og innsikten jeg tilegnet meg som elitesoldat. Jeg vil lære deg hvordan du kan forberede deg optimalt foran krevende oppgaver, både fysisk og psykisk. Du vil få veiledning i hvordan du kan motivere deg selv, hvordan sette deg et bra mål, og hvordan du kan gjøre ditt mål til en mission – et oppdrag du skal løse. Underveis skal jeg se nærmere på hva som definerer viljestyrke og gjennomføringsevne. Jeg vil fortelle deg hvordan du kan lære av det du har gjort riktig og galt. Å evaluere egne prestasjoner handler ikke bare om å finne ut hva som ikke fungerte. Det er vel så mye lærdom å hente når du lykkes, for å finne ut hva som gir suksess. Jeg vil lære deg hvordan du kan ta med deg dine erfaringer videre, og vise hvordan mentale barrierer kan hindre deg fra å utvikle deg og prestere optimalt. Sentralt i dette arbeidet står kommunikasjon. Hvordan kommuniserer du med andre, og hvordan kommuniserer du med deg selv? Ved å bruke riktige ord til rett tid kontrollerer 11


du hvordan tankene dine tolker en situasjon. Du kan faktisk bli i stand til å programmere underbevisstheten din. Jeg vil redegjøre for hvordan du kan redusere stress og frykt, og lære deg en effektiv teknikk for å slappe av på kommando. Noe av hemmeligheten er at det er mulig å påvirke psyken ved å endre fysikken. Ved å tilegne deg et ønsket kroppsspråk, kan du hente frem helt spesifikke mentale tilstander. Idet angsten, frykten eller andre ukontrollerbare følelser tar overhånd, handler det om å stoppe tankene og gjenvinne kontrollen. For en kriger er det alltid hodet som skal kontrollere handlingene. Ikke omvendt. For meg handler mental råskap om å kjenne min identitet, være godt forberedt og å sette en standard for mine valg og handlinger. Det handler om guts, hvordan jeg håndterer stress, og hva jeg gjør når det oppstår tvil og usikkerhet. I krig er denne kunnskapen livsviktig. I det sivile liv kan du bruke denne kunnskapen til å oppnå akkurat det du vil. Modige menn og kvinner har gitt sitt liv for at vi skulle ha muligheten til å leve det livet vi har i dag. Vis disse krigerne respekt og anerkjennelse ved å ta kontroll over ditt eget liv. Du er blitt tildelt friheten til å ta gode valg. Ikke la muligheten til å ha makt over ditt eget liv gå til spille. Sett deg mål, og hev standarden og kvaliteten for ditt eget liv. Utfordre dine mentale barrierer og møt frykten. En kriger vet at han aldri kan løse et oppdrag alene. Det kan ingen. Menneskene rundt oss er våre ressurser og våre nøkler til suksess. De vil guide og støtte oss underveis. Vi trenger våre nærmeste, våre kolleger og våre samarbeidspartnere for å løse oppdraget. Når vi evner å hente opp krigeren 12


i oss selv og samtidig ber om støtte og hjelp, kan vi spille pü hverandre. Da er det umulige mulig. Tommy Fjeldheim


KAPITTEL 1

FUNDAMENT

Et endeløst mørke omslutter oss. Havet er iskaldt og nattstille. Jeg har sluttet å kjenne på ubehaget. Jeg lytter ikke lenger til stemmen i hodet som hveser av smerte. Det eneste jeg registrerer er padleåren som treffer vannskorpen. Overkroppen jobber uavbrutt. Armene kverner i en monoton takt. Kajakken skyves fremover. Sakte. Målrettet. Nesten lydløst. Torstein sitter bak meg. Dagen før padlet vi i 17 timer, før vi krysset et fjell til fots, med kajakken mellom oss. Nå har vi snart padlet i 11 timer til. Ingen av oss har fått hvile. Vi passerte det vi trodde var våre fysiske begrensninger for lenge siden. Fornuften har koblet ut. Viljen har overtatt. Det kommer alltid til et punkt hvor naturen innhenter deg. Denne gangen er det søvnen som tar igjen Torstein. Han sovner. Uten at han slutter å padle. Den eneste forskjellen er

14


at årene ikke lenger treffer vannflaten. Torstein sover, mens padleåren går taktfast over hodet hans. Jeg slår borti ham med åren. Det rykker i kroppen hans. Han er taus. Et øyeblikk senere fortsetter han å padle. Som om ingenting har hendt. Senere er det jeg som våkner av å få en åre i siden. Kroppen min padler fortsatt, mens øynene og hjernen har koblet ut og sovnet. Denne historien er bare ett eksempel på hvor hardt det er mulig å presse seg selv fysisk. Det viser hva kroppen er bygget av. Den kan tynes lenger enn du tror. Fysikken fortsetter selv om du er mentalt utslitt. Jeg har opplevd å sovne mens jeg har gått. Beina fortsatte å bære meg selv om bevisstheten var sluknet.

Bryte barrierer I løpet av en opptaksprøve for å bli elitesoldat blir du utsatt for utfordringer du ikke har forutsetninger for å løse. Når du likevel klarer å finne en utvei, skapes nye referanser på hva som er mulig. Både fysisk og psykisk. Ofte er det tankene våre som holder oss igjen fra å pushe oss maksimalt. Vi tar utgangspunkt i dagens forutsetninger for å definere våre muligheter. Dermed etableres «sannheter» for hva som er mulig å få til. Det holder oss igjen i vår utvikling. Selv kunne jeg ikke svømme da jeg var yngre. Jeg kunne ha brukt det som en unnskyldning for ikke å bli marinejeger. Selv har jeg aldri drevet med salg. Jeg kunne ha brukt det som unnskyldning for ikke å starte for meg selv. Når barn skal prøve noe for første gang, sier vi ikke at det er umulig fordi de aldri har gjort det før. I stedet anstrenger 15


vi oss for å motivere dem og gir barna et dytt for at de skal prøve noe nytt. Slik lærer de å sykle. Til å begynne med er de usikre og vinglete. Etter hvert sykler de med stor selvsikkerhet og større fart. Til slutt suser de av gårde uten å holde seg fast. På et eller annet tidspunkt snur dette. Motivasjonen opphører. Troen på hva som er mulig svikter. Når vi blir eldre sier vi plutselig: «Nei, det har jeg aldri gjort før. Det kan jeg ikke.» Vi skylder på forutsetningene våre i dag for å la være å gjøre noe i morgen. Jeg har aldri skrevet bok før. Jeg kunne ha brukt det som unnskyldning for å la være å skrive denne.

Hva er ditt høydepunkt? Når jeg som mentaltrener møter mennesker jeg skal jobbe med for første gang, spør jeg dem ofte om hva som er høydepunktene i livet. Mange svarer bryllupsdagen eller den dagen de fikk barn. Utover det forteller de færreste om hendelser etter at de var ferdige med å studere. Det bør være en tankevekker. Det er lett å tenke at barn gir livet ditt mening. Det gjør de jo. Men du kan ikke leve ditt liv gjennom dine barn. Selv vil du alltid være dine foreldres barn. Like fullt er du et selvstendig individ. Hva ønsker du å fylle ditt liv med? Å tenke gjennom hva som er høydepunktene i ditt liv er en nyttig øvelse. Det sier mye om hvordan du velger å se på ting. Ved å analysere dine høydepunkter kan du også få nyttig lærdom om hvordan du kan skape flere. I tilbakeblikket over livet vil du også oppdage alt som ikke har vært like bra. Det kan være sykdom, tap av nære familiemedlemmer, mobbing eller andre ting. Ved å tenke konstruktivt kan du si til 16


deg selv: «Jeg har vonde sår i min historie, men jeg kom meg faktisk videre. Det har kostet litt, men jeg er ikke der lenger nå.» Til tross for de sterke følelsene du opplevde, evnet du å komme deg videre. Det innebærer at du har opplevd et vendepunkt i ditt liv. Hva gjorde at du klarte å reise deg og komme deg videre? Ved å reflektere over livets høydepunkter – og vendepunkter – er det mulig å identifisere hva som gjorde at det begynte å snu. Et eller annet sted begynte du å kjenne på hvem du vil være og hvilken retning du ønsket at livet ditt skulle ta. Ved å undersøke disse hendelsene og prosessene kan du bli mer bevisst på hva som må til for å skape nye høydepunkter og leve det livet du vil ha i dag. Hvilke valg av betydning har ført deg dit du er i dag? Hva førte til at du tok akkurat de valgene, hva påvirket valget ditt? Vi tar tusenvis av valg hver eneste dag. Mental trening handler ikke om at vi skal endre alle valgene vi gjør, men endre de som påvirker retningen vi utvikler oss i. Hvilke av de gode valgene du tok, og det du la til grunn for dem, kan du bruke om igjen? Uansett hvilken situasjon du står i, har du valgmuligheter. Du vil møte på tøffe perioder i livet, det gjør vi alle. Det er kontrastene i følelsene som gjør livet verdt å leve, derfor er det et mål å skape høydepunkter. Det er ikke nødvendigvis gjort i en fei, og det koster litt å få det til. Likevel er det verdt det. I Norge har vi det så godt at vi kan leve gode liv og være fornøyde uten å ta bevisste valg. Ved å ta kontroll over livet ditt og ta tydeligere og mer bestemte valg, kan du oppnå store resultater. Hvis du i tillegg evner å sette pris på

17


endringer du foretar i livet ditt, lover jeg deg at du vil få en spennende reise. For at du skal nå dine mål, må du føle et eierskap til det du skal oppnå. Hvis du ikke forstår hvorfor du holder på med noe, vil du ikke være villig til å gjøre det som må til for å nå målet på en best mulig måte. Det gjelder uansett om du er idrettsutøver, medarbeider eller leder. Målet må være noe som gir verdi og mening utover akkurat ditt ego. Det må være noe du kan være stolt over, kjenne glede i eller noe som er meningsfylt på andre måter.

Alle drømmer Jeg kjenner en mann som bestemte seg for å kjøre drosje i ett år etter videregående for å spare penger til pilotutdannelsen. 15 år senere eier han to drosjer og kjører fremdeles rundt i byen hver dag, selv om han har sluttet med natt- og helgekjøring. Det er ingenting i veien med å være taxisjåfør, hvis du trives med det og har det bra. Men hvis du etter 15 år fremdeles tenker at det kunne vært spennende å være pilot, har du kanskje prioritert feil et sted på veien. Det finnes likevel alltid en mulighet til å realisere en drøm, hvis du virkelig vil. Da drosjesjåføren ble konfrontert med sin gamle drøm, tok han et valg. I dag har han tatt sivillappen for småfly. Svært ofte er det andre som påvirker drømmene og valgene våre. Vi lar oss styre av hva omgivelsene tenker og mener. Dine nærmeste har lett for å mene hva du bør og ikke bør gjøre. Det kan være familie, gode venner eller kolleger. Som oftest ønsker de deg vel, og deres råd til deg er basert på kjærlighet og egne erfaringer, fordi de er redde for at du skal 18


bli skuffet, såret eller føle deg mislykket hvis du ikke når dine mål. Det mange glemmer er at på seg selv kjenner man ingen andre. Dermed kan dem rundt deg hindre deg i å nå det du egentlig drømmer om. Alle har vi drømt om noe. Det kan handle om å bli oppfinner, lege eller ingeniør, eller om store prestasjoner på idrettsarenaen. Ofte tør vi ikke å forfølge drømmen fordi vi får beskjed om at det er vanskelige studier å komme inn på, at veldig få blir verdensmestre eller at det er krevende å starte opp for seg selv. Selv hadde jeg, i tillegg til håpet om å kunne bli marinejeger, en drøm om å bli stuntmann. Jeg elsket å rulle og falle, og ble ganske god på å gjøre akkurat det. Å leke at jeg var stuntmann syntes jeg var kjempegøy. I løpet av videregående gikk jeg til studieveilederen og spurte hva som skulle til og hvilke muligheter jeg hadde for å bli stuntmann. Han begynte bare å le, før han lente seg tilbake i stolen sin. – I løpet av alle mine år som veileder har jeg aldri hørt om noen som vil bli stuntmann, sa han, og lo enda mer. Hans reaksjon gjorde noe med meg. Piffen forsvant helt. – Og jeg aner heller ikke hva som skal til, la han til. Uten å ha gjort det minste forsøk på å hjelpe meg, klarte han å punktere drømmen min, der og da. Motivasjonen og initiativet ble borte. Jeg husker at jeg gikk fra kontoret hans uten håp. Jeg visste ikke engang hva jeg måtte foreta meg for å finne ut mer, eller om det var mulig å bli stuntmann i det hele tatt. Tankene mine vekket trollene i meg, som fortalte at jeg ikke ville lykkes. Min indre dialog jobbet mot meg, og jeg begravde drømmen. Det jeg kunne ha trengt var en som ga meg litt støtte, en som kunne ha pushet meg videre og hjulpet meg til å ta det neste skrittet. Troll tåler ikke lys. 19


Veilederen kunne gitt meg konstruktive innspill og belyst hva jeg faktisk måtte gjøre. Da ville trollene ha sprukket, og jeg ville ha fått det jeg trengte for å komme meg videre. Hvis du kan kjenne igjen og beskrive trollene dine, kan du lettere ta opp kampen og bekjempe dem. Noen beslutninger er tøffe å ta alene. Det å ha noen å prate med og dele drømmer med, som faktisk lytter og ikke kommer med egne tanker og meninger med en gang, er verdifullt. Det kan være den oppmuntringen du trenger for å finne ut hva som skal til, så kan du heller ta virkelighetssjekken etterpå. Er dette virkelig noe du vil bruke tid og krefter på? Er du villig til å yte det som kreves? Eller har det bare vært en morsom tanke? Senere fant jeg ut at det fantes stuntmannutdanninger i flere land, deriblant England, USA og Australia. Jeg gjenopplivet aldri drømmen min, men føler på mange måter at jeg ble stuntmann likevel. Da jeg fortalte folk rundt meg at jeg ville bli spesialsoldat, fikk jeg mange negative reaksjoner. «Åh, det har jeg hørt er vanskelig» eller «Det er det ikke mange som får til, da skal du være tøff». Den gangen tenkte jeg: «Hva har jeg å tape?» Egentlig ingenting, det var bare en mulighet. Hvis jeg turte å gå for det, kontra å la være, kunne jeg oppnå noe. Det som ofte holder oss tilbake er frykten for å mislykkes. Tenk hvis jeg ikke får det til? Hva skjer hvis jeg ikke klarer opptakskravene? Eller hvis jeg får en oppgave jeg ikke fikser? Hva om jeg ikke er god nok? Hva skjer hvis jeg går for det og blir kastet ut? Eller hvis jeg ikke får det til og gir opp? Til slutt er det bare ett spørsmål som står igjen: Hva er det verste som kan skje?

20

Tenk som en kriger  

Nå målene dine, uansett forutsetninger!

Tenk som en kriger  

Nå målene dine, uansett forutsetninger!

Advertisement