Page 1


PER-ERIK KIRKEBY

DEN STORE NORSKE SYNONYMORDBOKA


Š 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Carina Holtmon Sats: akzidenz AS, Dag Brekke Papir: Amber Graphic 70 g Boka er satt med Times New Roman 9,5/10,5 Trykk og innbinding: Livoniaprint ISBN: 978-82-489-1644-4

Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no


Innhold FORORD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 BRUKERVEILEDNING - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Bokstaven A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 Bokstaven B - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 Bokstaven C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 112 Bokstaven D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 115 Bokstaven E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 142 Bokstaven F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 165 Bokstaven G - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 233 Bokstaven H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 265 Bokstaven I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 302 Bokstaven J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 327 Bokstaven K - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 333 Bokstaven L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 394 Bokstaven M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 428 Bokstaven N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 469 Bokstaven O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 490 Bokstaven P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 524 Bokstaven Q - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 567 Bokstaven R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 568 Bokstaven S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 603 Bokstaven T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 719


Bokstaven U - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 762 Bokstaven V - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 803 Bokstaven W- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 834 Bokstaven X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 835 Bokstaven Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 836 Bokstaven Z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 839 Bokstaven Æ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 840 Bokstaven Ø - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 842 Bokstaven Å - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 846


FORORD Det er med stor glede jeg kan legge frem resultatet av arbeidet mitt med Den store norske synonymordboka. Med sine 50 000 oppslagsord og mer enn 200 000 synonymer representerer den en nødvendig tilvekst i den norske ordbokfloraen. Dette er den største synonymordboka som finnes i Norge. I Danmark og Sverige har man flere store synonymordbøker. Jeg kan nevne Synonymordbog i serien Gyldendals røde ordbøger. Denne tilbyr 35 000 oppslagsord og 190 000 synonymer. I tillegg finnes Politikens synonymordbog. I Sverige har man Norstedts svenske synonymordbok, som inneholder 34 000 oppslagsord og 196 000 synonymer. I Norge har vi ingen slike store synonymordbøker. Vi har Kunnskapsforlagets synonymordbok, som inneholder 29 000 oppslagsord og 130 000 henvisningsord, og vi har Med andre ord, som inneholder 19 000 oppslagsord. Så boka du nå holder i hendene, er den største i Norge i sitt slag. Jeg håper Den store norske synonymordboka vil være til glede og nytte for alle ordelskende nordmenn.

Per-Erik Kirkeby September 2015

7


BRUKERVEILEDNING Den store norske synonymordboka følger den offisielle rettskrivningen for bokmål, men den tilbyr kun én rettskrivingsvariant i tilknytning til oppslagsordet, i de aller fleste er det den konservative bokmålsformen som er valgt. For brukere som ønsker ytterligere informasjon om tillatte former, henvises det til Den store norske bokmålsordboka (2014), Kunnskapsforlagets bokmålsordbok og Tanums rettskrivningsordbok. Et system med henvisningsartikler og hovedartikler, slik som i andre norske synonymordbøker, er forlatt til fordel for en organisering der alle oppslagsordene blir presentert med ett eller flere synonymer. Ord som brukeren kan tenkes å være på jakt etter, føres opp som henvisning mot slutten av artikkelen. Synonymrekkene er alfabetisert. Foran denne vil man ofte finne en forklaring eller definisjon: dekadanse s om kultur el. miljø; forfall og oppløsning; avblomstring; degenerasjon; forfall; forfallsperiode; forfallstid; nedgang; nedgangstid; tilbakegang; utarting Det er lagt stor vekt på etiketter som opplyser om stilnivå. Dette er et vanskelig felt, og det kan i mange tilfeller være vanskelig å avgjøre om et ord skal få etiketten sjelden, gammeldags eller formelt. Disse etikettene må kun forstås som en antydning om i hvilket landskap, stilmessig sett, ordet eller uttrykket befinner seg: diskontinuerlig adj (formelt) avbrutt; bruddstykkeaktig; fragmentarisk; oppstykket; usammenhengende

8


HURTIGNØKKEL 2. Ordklasse 1. Oppslagsord

4. Synonymrekke 3. Forklaring/definisjon 5. Betydningsnummer

6. Stilnivå

7. Indikerer at oppslagsordet gjentas

LISTE OVER ETIKETTER SOM OPPLYSER OM STILNIVÅ ELLER FREKVENS • • • • • • • • •

barnespråk bibelsk dialekt faglig formelt gammeldags historisk ironisk jaktspråk

• • • • • • • •

litterært nedsettende overført poetisk sjelden slang spøkefullt vulgært

BRUKERVEILEDNING 9


LISTE OVER FORKORTELSER adj adv bl.a. ca. el. etc. f.eks. int jf. konj m.a.o. mht. ndf. o.l. ovf. pga. pr. pron s sub. v

adjektiv, tilleggsord adverb blant annet cirka eller et cetera for eksempel interjeksjon, utropsord jamfør konjunksjon med andre ord med hensyn til nedenfor og lignende ovenfor pü grunn av per pronomen substantiv subjunksjon, underordnende konjunksjon verb


A A, a s i uttrykkene har en sagt a, får en si b har man først begynt på noe, får man også fullføre det fra a til å fra begynnelse til slutt à prep som hver inneholder; per stk; per enhet; for hver; til ... stykket; eller A4 adj ensrettet; standard ab prep av; fra abakteriell adj ren; steril abakus s søylehode abalienere v (sjelden) overdra abandon s (sjelden) avståelse abandonere v (sjelden) gi fra seg; forlate; avstå; oppgi abandonering s (sjelden) avkall; avståelse; oppgivelse abandonerklæring s avståelseserklæring abandonert adj avstått; forlatt; oppgitt abbed s gardian; klosterforstander; mandritt; prior abbedi s kloster som blir ledet av en abbed abbedisse s leder for et nonnekloster abbreviasjon s forkorting abbreviatur s forkorting(stegn) abbreviere v forkorte abc s 1 bibel; lesebok; lærebok; stavebok 2 elementærkunnskaper; grunnelementer; grunnlag; grunnsetninger; grunntrekk abdikasjon s om regjerende fyrste; tronfrasigelse; (se også avskjed) abdisere v om regjerende fyrste; gi avkall på

verdigheten sin; si fra seg el. frasi seg tronen; gå av; nedlegge septeret; tre tilbake; (jf. fratre) abdomen s (faglig) 1 buk; mage; underliv 2 hos insekter og leddyr; bakkropp abdominal adj som gjelder abdomen; bukabduksjon s (faglig) utoverføring abelmoskus s gombo aber s 1 uheldig forhold; feil; hake; lyte; ulempe 2 men; (jf. innvending) aberrant adj (faglig) aberrerende; avvikende aberrasjon s (faglig) avvik aberrerende adj (faglig) aberrant; avvikende abjudikasjon s (faglig) fradømmelse abjudisere v (faglig) fradømme abjurere v (faglig) avsverge ablasjon s (faglig) amputasjon; bortoperering ablegøyer s ap; apespill; apestreker; leven; løyer; puss; pussige påfunn; spillopper; skøyerstreker; (jf. moro) ablusjon s (faglig) renselse abnorm adj 1 som avviker fra normen; anomal; anormal; aparte; atypisk; avvikende; defekt; monstrøs; patologisk; pervers; sykelig; unaturlig; unormal; usunn 2 især om legemsdel; deform; forkrøplet; misdannet; misformet; vanskapt abnormitet s 1 det å avvike fra normen; anomali; anormalitet; avvik; monstrositet; noe som avviker fra normen; patologi; perversitet; sykelighet 2 deformitet; misdannelse abnormt adv sykelig

11


abolisjon

abolisjon s 1 avskaffelse; opphevelse

2 straffefritak abolisjonist s (sjelden) person som kjemper for å avskaffe noe abominabel adj (sjelden) avskyelig abominasjon s avsky abonnement s bestilling til regelmessig levering; bestilling; subskripsjon; tinging abonnent s på tidsskrift, telefonabonnement etc.; person som abonnerer på noe; bestiller; kunde; leser; subskribent; tinger abonnere v bestille noe til regelmessig levering; bestille; subskribere; tinge ~ på holde; tinge aborigin s især i Australia; urinnbygger; urinnvåner abort s 1 fødsel av et foster som ikke er fullbåret og levedyktig; misfødsel 2 misfoster 3 abortus (provocatus); fosterfordrivelse; svangerskapsavbrytelse abortere v 1 spontant; føde så tidlig at fosteret ikke er levedyktig; miste et barn 2 ved inngrep; fremkalle et svangerskapsavbrudd 3 især på grunn av feil, om dataprogram; avbryte; (se mislykkes) abortfremkallende adj abortiv I abortiv s abortfremkallende middel; abortivmiddel; abortmiddel II abortiv adj 1 som fremkaller abort; abortfremkallende 2 om fødsel; som kommer for tidlig; prematur 3 om organisme etc.; ufullstendig utviklet; prematur; umoden abortivmiddel s abortiv; abortmiddel abortmiddel s abortiv; abortivmiddel abortpille s pille som fremkaller abort; angrepille abortus s (faglig) abort; svangerskapsavbrytelse abrakadabra s 1 trylleformular 2 (spøkefullt) bullshit; nonsens; tullprat; tøys; vås; visvas; (jf. kokkelimonke) abrasjon s (faglig) nedsliting; slitasje abrodd s ambra abrogasjon s (faglig) avskaffelse abrogere v (faglig) avskaffe abrupt adj (formelt) avbrutt; brå; stakkato; usammenhengende; (se plutselig) abscess s materiefylt byll; kong abscisse s x-verdi; (jf. ordinat) abscisseakse s x-akse absentere v (refleksivt; formelt) ~ seg fjerne seg; forsvinne; gå absentisme s (faglig) fravær abside s (faglig) halvsirkelformet nisje; apsis

12 Den store norske synonymordboka

absint s 1 plante; malurt 2 malurtlikør absolusjon s syndsforlatelse; tilgivelse absolutisme s enevelde; despoti absolutist s tilhenger av absolutisme; eneveldeforkjemper

absolutistisk adj som er uttrykk for absolutisme; despotisk

absolutt adj 1 om væremåte el. styresett;

autokratisk; despotisk; diktatorisk; egenmektig; eneveldig; selvstendig; uavhengig; uinnskrenket 2 som gjelder overalt og i alle sammenhenger; allmenn; allmenngyldig; alminnelig; altomfattende; universell 3 abstrakt; betingelsesløs; definitiv; endelig; evig; kategorisk; uunngåelig 4 i grammatikk; uten bestemmelse 5 aldeles; avgjort; bestemt; diametralt; faktisk; fullendt; fullstendig; fullt og fast; ganske; helt; iallfall; i høyeste grad; ubetinget; ugjenkallelig; uomtvistelig; uten sammenligning; utvilsomt; visst 6 endelig; for all del; for enhver pris; nødvendig; partout; plent; på liv og død; påtrengende; under alle omstendigheter; med vold og makt absoluttere v (sjelden) gjøre absolutt; fullstendiggjøre absolvere v 1 gi absolusjon; frikjenne 2 gammeldags; tilgi 3 gammeldags; ta eksamen; fullføre absorbent adj (faglig) absorberende stoff; væske el. lydabsorberende materiale; absorbator absorbere v tilegne seg; oppta absorberende adj absorptiv; oppsugende absorbering s opptagelse; tilegning absorpsjon s absorbering; oppsuging absorptiv adj absorberende; oppsugende abstensjon s (faglig) avkall abstinens s avhold; avholdenhet abstinenssymptom s bortfallssymptom abstinent adj avholdende; (se edruelig; kysk) abstrahere v trekke fra; skille ut; isolere bestemte trekk; sammenfatte; utskille abstrahering s det å abstrahere; det å skille ut el. isolere bestemte trekk; sammenfatning; utskillelse abstraksjon s 1 det å abstrahere; abstrahering; sammenfatning; utskilling 2 tanke etc. som er resultat av abstrahering; abstrakt begrep I abstrakt s 1 substantiv med abstrakt betydning 2 referat; sammendrag II abstrakt adj 1 som bare kan fattes gjennom tanken; uten forbindelse med livet; teoretisk 2 som stilretning; nonfigurativ; (jf. konkret)


adgang

abstrus adj dunkel; dyp; merkelig; uforståelig absurd adj 1 barokk; besynderlig; fantastisk;

fornufts(s)tridig; forrykt; gal; grotesk; irrasjonell; latterlig; løyerlig; meningsløs; paradoksal; selvmotsigende; sinnssyk; tåpelig; ufornuftig; ulogisk; urimelig; uten mening; vill 2 om stilretning el. kunst; absurdistisk absurditet s absurd påstand; meningsløshet absurdum s redusere ad ~ redusere på en måte som gjør at noe fremstår som urimelig el. absurd abundans s (sjelden) overflod abundant adj (sjelden) overflødig; rikelig abus(us) s (sjelden) misbruk a capella adv synge ~ synge uten tonefølge accent aigu s akutt-tegn accent circonflexe s cirkumflex accent grave s gravistegn accessoirer s (sjelden) tilbehør accouchere v (faglig) forløse accoucheur s (faglig) fødselshjelper aciditet s surhet action s handling actionfilm s spenningsfilm I ad prep gjennom; om; (inn)til; via ~ omveier indirekte; gjennom andre II ad prep angående; vedrørende ad absurdum adv in absurdum; på en måte som gjør at noe fremstår som urimelig el. absurd ad acta adv legge ~ om sak; legge bort; avslutte; henlegge I adagio s adagiotempo II adagio adv langsomt adam s mann i Adams drakt i adamsdrakt; naken adamsdrakt s i ~ naken; i Adams drakt adamsnatur s (sjelden) menneskenatur adamsslekt s (sjelden) menneskeslekt adamssønn s menneskesønn adapsjon s (faglig) adaptasjon; tilpasning adapsjonsevne s (faglig) tilpasningsevne adaptasjon s (faglig) adapsjon; tilpasning adapter s overgang(sstykke); tilpasser; tilslutningsstykke adaptere v (faglig) tilpasse; venne adaptering s (faglig) tilpasning; tilvenning adaptiv adj (faglig) tilpassende; tilvennende adaptivitet s (faglig) tilpasningsevne; tilvenningsevne

addendum s (især i flertall: addenda) tilføyelse; vedlegg; (se etterskrift)

addere v oppregne; (opp)summere; (jf. subtrahere)

addering s oppregning; (opp)summering; (jf. subtrahering)

addisjon s sammenlegging; addering; summering; (jf. subtraksjon)

addisjonsfeil s adderingsfeil; summeringsfeil addisjonsoppgave s adderingsoppgave;

addisjonsstykke; summeringsoppgave addisjonsstykke s addisjonsoppgave; summeringsoppgave additiv s hjelpestoff; tilsetning(sstoff) adekvans s samsvar adekvat adj 1 dekkende; fullgod 2 sannsynlig 3 passende adel s 1 aristokrati 2 adelsbyrd; adelskap; adelsverdighet 3 fornemhet I adelig s adelig person; aristokrat; adelsbåren II adelig adj 1 aristokratisk 2 fornem; høybåren adelighet s fornemhet; høybårenhet adelsbrev s adelsdiplom; adelspatent adelsbyrd s adelskap; adelsverdighet adelsbåren s adelig; aristokrat adelsdiplom s adelsbrev; adelspatent adelsgods s manor adelskap s 1 adelsverdighet; adelsbyrd 2 adelsstand; aristokrati adelspatent s adelsbrev; adelsdiplom adelsskjold s våpenskjold adelsslekt s adelsfamilie; adelsætt adelsstand s adelskap; aristokrati adelsvelde s adelsstyre adelsætt s adelsfamilie; adelsslekt adenitt s (faglig) lymfekjertelbetennelse adenoid adj (faglig) kjertellignende; kjertelformet adenom s (faglig) kjertelsvulst adept s 1 innvidd 2 elev; læregutt 3 alkymist 4 allviter adferd s adferdsmønster; ferd; forhold; fremferd; fremgangsmåte; handlemåte; handlingsmønster; holdning; maner; oppførsel; opptreden; skikk; vandel; vane; vesen; væremåte adferdsmønster s adferd; handlingsmønster adgang s 1 admisjon; aksess; inngangstillatelse 2 bruksmulighet; bruksrett 3 mulighet til å oppnå noe; adkomst; anledning; mulighet; tillatelse 4 vei som fører til et sted; adkomst; dør; entré;

Bokstaven A 13


adgangsbevis inngang; innpass; passasje; port; tilgang; vei nekte ~ bortvise adgangsbevis s adgangsbillett; adgangskort; (inngangs)billett adgangsbillett s adgangsbevis adgangseksamen s opptaksprøve adgangsforbud s klausur adgangskort s adgangsbevis adgangstegn s adgangsbevis; adgangskort adherens s (faglig) vedheng adhesjon s (faglig) det at stoffenheter blir holdt sammen; sammenbinding ad hoc adj (formelt) til dette formålet; i dette tilfellet; særskilt adiafan adj (faglig) ugjennomsiktig ad infinitum adv i det uendelige adjektiv s tilleggsord adjutant s assistent; medhjelper adjutantur s stabsavdeling I adjø s (gammeldags) 1 farvel; ha det (bra); hei; lev vel; på gjensyn 2 avskjed II adjø int (gammeldags) avskjedshilsen; farvel adkomst s 1 vei som fører frem til noe; adkomstvei; passasje 2 adgang; bemyndigelse; berettigelse; fullmakt; grunnlag; hjemmel; krav; lovhjemmel; rett; tillatelse adkomstbrev s adkomstdokument; skjøte adkomstdokument s adkomstbrev; skjøte adkomsthjemmel s hjemmel adkomstvei s adkomst; innkjøring; innkjørselsvei; oppkjørsel adle v 1 gi adelig verdighet; slå til ridder; nobilitere 2 foredle; (se heve; opphøye) adledd s tillegg ad libitum adv (sjelden) etter behag; så mye man ønsker adling s 1 det å adle el. gi adelig verdighet; nobilitering 2 foredling adlyde v danse etter (noens) pipe; etterfølge; etterkomme; etterleve; følge; føye; holde; holde seg etterrettelig; høre etter; høre på; iaktta; la seg lede av; lyde; lystre; oppfylle; overholde; parere; respektere; rette seg etter; ta seg ad notam; ta til etterretning; underkaste seg; underordne seg administrasjon s 1 bestyrelse; direksjon; embetsverk; formynderskap; forvaltning; ledelse; management; regjering; stell; styre; styring(sverk); verk; vesen 2 papirmølle; skjemavelde administrativ adj forvaltningsmessig

14 Den store norske synonymordboka

administrator s leder administrerbar adj som lar seg administrere;

styrbar

administrere v bestyre; disponere over; forestå;

forvalte; greie; ha ledelsen av; lede; ordne; organisere; passe; råde over; skalte og valte med; styre administrerende adj ledende admisjon s (formelt) adgang admonere v (formelt) advare admonisjon s (formelt) advarsel ad notam adv ta seg noe ~ legge seg noe på sinne; merke seg noe; rette seg etter noe adolescens s (formelt) ungdom adonis s vakker og velskapt ung mann; yngling adonisk adj om mann; som ligner en adonis; (ung og) velskapt adopsjon s adoptering adopsjonstillatelse s adopsjonsbevilling adoptere v 1 ta til seg som sitt eget barn 2 ta i bruk; innføre; oppta 3 akseptere; godkjenne; oppta; overta adoptering s 1 adopsjon 2 innføring; opptak 3 akseptering; godkjenning adressant s (av)sender adressat s (vare)mottaker adresse s 1 bo; bolig; boplass; bosted; hjem; hjemsted; oppholdssted 2 henvendelse 3 bestemmelsessted; destinasjon; mål 4 adresselapp; utenpåskrift; (se bolig) adresseetikett s adresse; adresselapp; utenpåskrift adressere v 1 sette adresse på; påføre adresse; merke 2 konsignere 3 sikte til; mynte 4 ta opp; ta tak i; behandle; (se henvende) adskille v 1 danne skille mellom; dekomponere; demontere; oppdele; separere; skille; splitte 2 skille mellom; differensiere; skjelne; sondre adskillelig adj separerbar adskillelse s 1 adskilthet; dekomposisjon; demontering; oppdeling; separasjon; splitting 2 differensiering; skjelning; sondring adskillende s disjunktiv I adskillig adj ikke så lite; diverse; en (hel) del; gjentatte; mange; mangfoldige; (ganske) mye; noe; ymse II adskillig adv betraktelig; betydelig adskilt adj hver for seg; separat adsorbat s (faglig) adsorbent adsorbent s (faglig) adsorbat


affektiv

adsorbere v (faglig) oppsuge adsorpsjon s (faglig) oppsuging adsprede v 1 divertere; forlyste; fornøye; glede;

more; underholde 2 avlede; bortlede; distrahere adspredelse s 1 divertissement; forlystelse; fornøyelse; fritidsbeskjeftigelse; lystighet; løyer; moro; morskap; muntrasjon; oppmuntring; skjemt; tidsfordriv; tidkort; tidtrøyte; underholdning 2 noe som får en til å tenke på noe annet el. som distraherer; det å glemme bekymringer; avledning; bortledning; distraksjon 3 splittelse; spredning adspredt adj distré; fjern; fraværende; i tanker; langt borte; tankespredt; ukonsentrert; åndsfraværende adspredthet s distraksjon; fjernhet; tankeflukt; åndsfraværelse adstadig adj gravitetisk; langsom; rolig; satt; sedat; sindig; stø; stødig; verdig adstadighet s rolighet; sindighet; støhet; stødighet; verdighet adstringens s (faglig) sammensnøring; sammentrekning adstringere v (faglig) sammensnøre; sammentrekke adstringerende adj (faglig) sammensnørende; sammentrekkende adult s (sjelden) voksen ad undas adv gå ~ gå den veien høna sparker; gå i vasken; gå nedad bakke; gå nedover; gå nedenom og hjem; gå nord og ned; gå pokker i vold; ikke bli noe av; gå til grunne; gå til helvete adusering s (faglig) utgløding advare v varsle om uheldige følger; admonere; formane; mane; påminne; true; underrette; vare; varsku; varsle ~ mot fraråde advarende adj formanende advarsel s admonisjon; alvorsord; formaning; hanegal; lærdom; lærepenge; memento (mori); påminnelse; skriften på veggen; varsel; varsku; vekker; (jf. varsel) advent s adventstid; førjulstid adventstid s advent; førjulstid adverb s biord adverbium s adverb advis s (faglig) melding; varsel advisere v (faglig) advare; informere; meddele; varsle advisering s (faglig) advarsel; meddelelse; varsling advokat s 1 juridisk rådgiver; jurist; lovtrekker;

sakfører; prokurator; tingstut; vinkelskriver 2 apologet; defensor; forkjemper; forsvarer; talsmann advokatbistand s juridisk bistand; advokathjelp advokatmat s (dagligtale og spøkefullt) arbeid som blir svært kostbart for oppdragsgiveren; advokatarbeid advokatorisk adj 1 advokatmessig 2 (overført) ensidig; spissfindig advokere v argumentere for; forfekte; fronte; gjøre seg til talsmann for; gå inn for adynamisk adj (faglig) kraft(es)løs aero- i sammensetninger; luftaerob adj (faglig) oksygenkrevende aerobat s linedanser aerobic s mosjonsgymnastikk aerodrom s (sjelden) flyplass aerografi s luftbeskrivelse aerogram s luftpost aeroklubb s flyklubb aerolitt s meteorstein aerologi s (faglig) meteorologi aerometri s (faglig) luftmålingslære aeronaut s flyger aeronautikk s (faglig) flyteknikk aeroplan s (sjelden) fly aerostat s (luft)ballong; luftskip afel s solfjerne affabel adj (sjelden) forekommende; vennlig affabile adj (sjelden) behagelig affeksjon s 1 godhet; hengivenhet; kjærlighet 2 (faglig) sykelig tilstand; sykelighet 3 følelsesmessig tilknytning; bonding; (se lidelse) affekt s egse; emosjon; sinnsbevegelse bringe i ~ hisse opp; opphisse; (se opphisselse) affektasjon s affekterthet; skaperi; tilgjorthet; (se teater) affektere v late som; hykle; simulere affektert adj anstrengt; forloren; forsert; forstilt; geitete; hyklet; høyttravende; jålete; kostbar; kunstig; maniert; oppskrudd; oppstyltet; overdrevet; poserende; presiøs; påtatt; salvelsesfull; skapaktig; snirklete; svulstig; søkt; teatralsk; tilgjort; tillaget; tvungen; uekte; unaturlig affekterthet s hykleri; kunstighet; tilgjorthet; unaturlighet affekthandling s impulshandling affektiv adj emosjonell; følelsesmessig

Bokstaven A 15


affektlabil

affektlabil adj emosjonell; ustabil affektladet adj følelsesbetont; følelsesladet;

følelsespreget affidavit s (sjelden) forsikring affiliere v (formelt) tilknytte affiliert adj (formelt) tilknyttet affinere v (sjelden) forfine affinitet s 1 tilknytning 2 åndelig slektskap; (gjensidig) tiltrekning; åndsbeslektethet; (se kontakt; sympati) affirmasjon s (formelt) bekreftelse affirmativ adj (formelt) bekreftende; positiv affirmere v (formelt) bekrefte affisere v gjøre inntrykk på; anfekte; angripe; berøre; bringe ut av fatning; engste; forstyrre; gjøre inntrykk på; gripe; gå (noen) på nervene; influere (på); innvirke på; påvirke; røre; sjenere; (jf. angå) affliksjon s (sjelden) anfektelse affære s 1 anliggende; begivenhet; episode; forehavende; foretak; forhold; forretning; gjøremål; hendelse; hending; historie; sak; sammenstøt; spekulasjon; syssel; tildragelse; transaksjon; trefning 2 forhold; kjærlighetsaffære; romanse; sidesprang 3 innretning ta ~ handle; foreta seg noe; gripe inn; (jf. tilfelle) aforisme s fyndord; visdomsord aforistisk adj fyndig; knapp afrodisi s unaturlig sterk kjønnsdrift; nymfomani afrofrisyre s afrohår; rastahår aften s 1 aftenstund; kveld; mørkning; vesper 2 aftenforestilling; soaré; (se forestilling) aftenandakt s aftengudstjeneste; vesper aftenantrekk s selskapsantrekk aftenavis s aftennummer; kveldsavis aftenbruk s selskapsbruk aftendemring s aftenskumring; kvelding; skumring aftengudstjeneste s 1 aftenmesse; kveldsgudstjeneste; vesper 2 i katolisismen; kompletorium aftenkjole s selskapskjole aftenmesse s aftengudstjeneste; kveldsgudstjeneste; vesper aftennummer s aftenavis; kveldsnummer aftenrøde s (poetisk) solnedgang aftens s (formelt) aftensmat; kveldsmat; kvelds aftensang s aftengudstjeneste; vesper

16 Den store norske synonymordboka

aftensbruk s selskapsbruk aftenselskap s fest; tilstelning; selskap aftenskole s kveldsskole aftenskumring s aftendemring; kvelding;

skumring

aftensmat s aftens; kvelds; kveldsmat aftensol s kveldssol aftenstemning s kveldsstemning aftenstund s kveldsstund; kveldstid aftentime s kveldstime aftentur s kveldstur aftenunderholdning s kveldsunderholdning after s (faglig) munnsår agam s (faglig) uten befruktning; ukjønnet agape s 1 nestekjærlighet 2 kjærlighetsmåltid

(hos den første kristne menigheten) I age s 1 respekt blandet med frykt; vørdnad 2 disiplin; kustus; lydighet; tukt II age v 1 holde i age; tvinge til respekt og lydighet; beherske; betvinge; disiplinere; kontrollere; tøyle 2 skremme 3 refleksivt; sjelden ~ seg besinne seg agelig adj (sjelden) fryktelig; imponerende ageløs adj (sjelden) 1 respektløs 2 umåtelig; (se ulydig) agenda s dagsorden; program; sakliste agende s alterbok; ritualbok agens s 1 aktivt stoff; virkestoff 2 virkende kraft; pådriver; (se drivkraft) agent s 1 salgsrepresentant; selger 2 speider; spion; rapportør 3 utsending agentur s forretning agere v 1 spille (en rolle); bære seg at som; opptre 2 skape seg; bløffe; filme; fingere; forstille seg; pretendere; simulere agg s (sjelden) 1 avind; motvilje; nag 2 uro; (se nag) agglomerasjon s (faglig) 1 agglomerering 2 byområde agglomere v (faglig) sammenhope agglutinasjon s (faglig) agglutinering agglutinere v (faglig) klumpe seg sammen; sammenklumpe; sammenhope agglutinering s (faglig) sammenklumping; sammenhoping aggregat s 1 samling av enkeltdeler; samling 2 aggregatform; aggregattilstand aggregattilstand s aggregat; aggregatform


akillessene

aggregere v (faglig) samle; sammenkoble aggresjon s 1 sinne 2 væpnet overfall; angrep;

anfall

aggressiv adj angrepslysten; angripende;

anmassende; arrig; bråkete; fiendtlig; i krigshumør; konfliktsøkende; krigersk; krigslysten; nærgående; offensiv; pågående; påtrengende; sabelraslende; stridbar; stridslysten; utfordrende aggressivitet s angrepslyst; arrighet; krigerskhet; pågåenhet; stridbarhet; stridslyst aggressor s angriper; overfallsmann agil adj (sjelden) hurtig; kvikk; lett til bens; rask; smidig agio s kursgevinst; prisforskjell agiotasje s valutahandel agitasjon s kampanje; propaganda; påtrykk; reklame agitator s person som agiterer; demagog; folkeforfører; forkynner; misjonær; oppvigler; misjonær; propagandist agitatorisk adj misjonerende; reklamerende; propagandistisk agitere v arbeide; bearbeide; egge; forkynne; ildne; ivre; kjempe; misjonere; oppagitere; oppegge; oppildne; oppvigle; propagandere; påvirke; reklamere; virke; være på krigsstien; øve påtrykk I agn s lokkemat (for fisk); beite; marktugge; mating; åte bite på -et gå fem på; bli lurt II agn s dekkblad bli spredt som -er for vinden bli borte agnat s på mannssiden; etterkommer; slektning agne v sette agn på; beite; egne agnor s mothake agnostiker s fritenker agnostisk adj fritenkersk; gudløs agone s (faglig) linje agoni s (sjelden) dødskamp agorafobi s plassangst agraff s 1 metallklemme 2 i murbue; sluttstein 3 smykkespenne; spenne agrafon s Jesus-ord; logion agrar s 1 bonde; jordbruker 2 agrarpartimedlem agrar- i sammensetninger; landbruksagrarparti s landbruksparti agrarpolitikk s landbrukspolitikk agreabel adj (sjelden) behagelig agreere v (sjelden) godkjenne

agrement s (sjelden) godkjenning; overenskomst; samtykke agri- i sammensetninger; agro-; jordbruksagrikultur s jorbruk; jorddyrking agro- i sammensetninger; agriagroingeniør s landbruksingeniør agronom s person med landbruksutdanning; landbruksutdannet agronomi s landbrukslære agrotekniker s landbrukstekniker agurk s (sjelden) grinebiter agurktid s sommerferietid (med lite nyhetsstoff i avisene) aileron s (faglig) balanseror aimabel adj (sjelden) 1 behagelig; elskverdig; vennlig 2 nedlatende air s 1 (sjelden) holdning; mine 2 suitesats i barokkmusikk; melodi; vise airbag s kollisjonspute aircondition s klimaanlegg à jour adj 1 i tur; up to date; oppdatert 2 informert; orientert; underrettet ajourføre v 1 føre à jour; modernisere; oppdatere; revidere 2 informere; orientere; underrette ajourføring s oppdatering; orientering; underrettelse ajourført adj oppdatert ajournere v (sjelden) utsette akademi s (høyere) læreanstalt; skole akademiker s 1 person med høyere utdanning; høyutdannet 2 akademimedlem akademisk adj 1 som gjelder universitetet; universitets- 2 formalistisk; formell; kjølig; konvensjonell; lidenskapsløs; teoretisk; vitenskapelig ake v 1 renne; skli; åle 2 (refleksivt) ~ seg bukte seg akebakke s bakke der man kan ake; sklibakke akebane s bobbane; bobsleighbane akebrett s sklibrett akedoning s kjelke akefal adj (faglig) hodeløs akefali s (faglig) medfødt mangel på hode; hodeløshet akekonkurranse s aketevling akesport s akeidrett akilleshæl s ømt punkt; svakhet akillessene s hælsene Bokstaven A 17


akkar

akkar s blekksprut akke v 1 si akk; klage 2 (refleksivt) ~ seg over

noe beklage seg over noe akkedas s (sjelden) akkedering; disputt; drøfting; forhandling; (se krangel) akkedere v diskutere; drøfte; forhandle akkedering s diskusjon; drøfting akking s jamring; klaging; sutring akklamasjon s applaus; bifall; bifallsrop; bifallsytring; hyllest; ovasjon akklimatisere v 1 venne til nye livsvilkår el. nytt klima; tilpasse; tilvenne 2 (refleksivt) ~ seg venne seg til nye livsvilkår; tilpasse seg; omstille seg; tilvenne seg akklimatisering s til nye livsvilkår el. nytt klima; tilpasning; tilvenning akklimatisert adj naturalisert; stedvant; tilpasset; tilvent akkommodasjon s akkommodasjonsevne; tilpasningsevne; tilvenning akkommodasjonsevne s akkommodasjon; tilpasningsevne akkommodere v få til å samsvare; tilpasse akkompagnatør s person som akkompagnerer; støttespiller akkompagnement s komp; musikkledsagelse; tonefølge (overført) under ~ av mens ...; under ledsagelse av ... akkompagnere v 1 i musikk; kompe; ledsage 2 (også overført) eskortere; følge; geleide; konvoiere; ledsage akkord s 1 akkordarbeid; akkordavtale 2 gjeldsordning 3 avtale; forlik; kompromiss; overenskomst 4 av tre el. flere toner; samklang gå på ~ med ... kompromisse når det gelder ... akkordant s akkordsøker akkordberegning s akkordsetting akkordbetaling s akkordlønn akkordeon s trekkspill akkordere v treffe avtale; forhandle; kjøpslå; parlamentere; tinge; (jf. konferere) akkordlønn s akkordbetaling akkordsetting s akkordberegning akkordstyre s gjeldsnemnd akkreditere v gi noen fullmakt til noe; autorisere; bemyndige; gi bemyndigelse el. mandat akkreditering s det å gi noen fullmakt til noe; bemyndigelse akkrediteringsbrev s akkreditiv; fullmaktsbrev; fullmaktsskriv

18 Den store norske synonymordboka

akkreditert adj som har fått fullmakt til noe; bemyndiget

akkreditiv s 1 akkrediteringsbrev; autorisasjon;

bemyndigelse; bevilling; fullmakt; fullmaktsbrev; fullmaktsskriv; mandat 2 kreditiv akkumulasjon s opphopning; oppsamling; samling akkumulator s (faglig) akkumulatorbatteri; batteri akkumulatorbatteri s (faglig) akkumulator akkumulatorpol s (faglig) batteripol akkumulatorvæske s (faglig) elektrolytt akkumulere v oppsamle (og lagre); samle akkumulert adj oppsamlet; samlet I akkurat s nøyaktig beløp II akkurat adj avpasset; eksakt; korrekt; nøyaktig; nøye; omhyggelig; omsorgsfull; presis; punktlig; regelmessig; riktig III akkurat adv 1 aldeles; fullkomment; ganske; granngivelig; just; nettopp; plent; på en prikk; på prikken; på øren; på sekundet 2 så vidt 3 presis; punktlig; regelmessig; riktig akkuratesse s (formelt) nøyaktighet; omhu; omhyggelighet; pertentlighet; presisjon; punktlighet; sirlighet akkusativ s objektskasus; retningskasus akkvirere v (faglig) drive akkvisisjon; få tak i; sikre seg; verve akkvisisjon s (faglig) 1 anskaffelse; fordelaktig ervervelse; erobring; gevinst; utbytte; vinning 2 kjøp 3 av kunder etc.; verving akkvisitør s (faglig) 1 person som skaffer kunder etc.; verver 2 forsikringsagent akme s (sjelden) høydepunkt akne s filipens; kvise akolytt s gudstjenestemedhjelper akondroplasi s (faglig) (medfødt) dvergvekst a konto adv på regning; til avdrag akribi s (litterært) akkuratesse; grundighet; (vitenskapelig) nøyaktighet; omhu; omhyggelighet; presisjon; punktlighet akrobat s person som utfører gymnastiske kunststykker; artist; ekvilibrist; linedanser; luftakrobat; sirkusartist; trapeskunstner; voltigør akrobatikk s 1 utført av akrobat(er); gymnastikkunst 2 ordakrobatikk akrobatisk adj 1 som gjelder akrobatikk 2 spenstig akrofobi s (faglig) (sykelig) høydeskrekk akromatisk adj (faglig) 1 uten kromatisk avvik;


aksjehandel fargeløs 2 diatonisk akromion s (faglig) øverste ytre del av skulderbladet; skulderhøyden akronym s initialord; (se forkortelse) akropolis s (by)borg aks s kornaks aksblom s blodtopp; pimpinellerose aksblomstret adj aksbærende aksbærende adj aksblomstret akse s 1 som noe roterer el. grupperer seg omkring; midtlinje 2 allianse; forbund aksedreining s akselbevegelse I aksel s 1 herd; skulder 2 (sjelden) rundaktig høyde i fjellside; ås II aksel s i maskin el. konstruksjon; aksling; bolt; krank; krumtapp; spindel; tverrstang; åse; (se stang) III aksel s bladhjørne akselbe(i)n s skulderben akselbred adj bred over akslene; akslebred; bredskuldret; skulderbred akselerasjon s det å akselerere; hastighetsøkning akselerasjonsevne s hastighetsøkningsevne akselerere v øke hastigheten el. gi stor hastighet; drive opp; forsere; påskynde; (se øke) akselererende adj hastighetsøkende; forserende; påskyndende akselflens s (faglig) akselkrage akselgang s (faglig) akseltunnel akselhylse s (faglig) propellhylse akselledd s skulderledd akseltrykk s (faglig) akselbelastning aksent s 1 (fremmed) måte å snakke på; intonasjon; tone; tonefall; tonelag; uttalemåte 2 strek over en vokal i et ord for å vise uttalen; aksenttegn 3 fremheving av en enkelt tone, språklyd el. akkord; aksentuering; betoning; emfase; fremhevelse; hovedvekt; klang; ordtone; stavelsestone; stavelsestrykk; trykk aksenttegn s aksent aksentuasjon s aksentuering; betoning aksentuere v 1 uttale med aksent; betone 2 legge vekt på; betone; fremheve; vektlegge aksentuering s 1 det å aksentuere; aksentuasjon; betoning 2 betoning; fremhevelse; vektlegging aksentuert adj 1 betont 2 betont; fremhevet; markert; vektlagt aksept s 1 av tilbud etc.; godkjenning; ja; ok 2 mottagelse 3 akseptert veksel

akseptabel adj 1 som kan aksepteres; anstendig; antagelig; anvendelig; brukbar; godtagbar; holdbar; ikke verst; noenlunde; overkommelig; passabel; plausibel; rimelig; saliggjørende; tilfredsstillende; tolerabel; tålelig 2 som kan tillates; tillatelig akseptant s vekselakseptant akseptasjon s (sjelden) akseptering akseptere v 1 gå med på; slå til; adoptere; anerkjenne; anta; avfinne seg med; etterkomme; finne seg i; forsone seg med; godkjenne; godta; gå inn på; gå med på; honorere; innrømme; si ja til; ta (noen) på ordet; slå til; ta til følge; tillate; tro på; vedta 2 motta akseptering s akseptasjon akseptkontroll s godkjenningskontroll akseptor s akseptormateriale; mottager aksesjon s (faglig) tilvekst; økning aksess s (faglig) adgang; tilgang aksessere v (faglig) oppnå adgang el. tilgang aksessorier s (faglig) tillegg aksessorisk adj (formelt) som kommer i tillegg; som følger med; medfølgende; (se avhengig) aksessorium s (formelt) noe som følger med; tilbehør aksesstid s tilgangstid aksial adj som gjelder en akse; akseaksialklaring s (faglig) aksialspill aksialkulelager s (faglig) trykkulelager aksiallager s (faglig) trykklager aksialspill s (faglig) aksialklaring aksidens s 1 tilfeldig, uvesentlig egenskap 2 mindre, tilfeldig boktrykkerarbeid; aksidensarbeid -er biinntekter; ekstrainntekter aksidensarbeid s mindre, tilfeldig boktrykkerarbeid; aksidens aksiom s utsagn som ikke trenger bevis el. som ikke kan bevises; allmennsannhet; grunnleggende regel; grunnsetning aksiomatisk adj som gjelder aksiomer; som gjelder et aksiom; selvinnlysende; (se innlysende) aksise s bytoll; (se avgift) aksje s 1 del av aksjekapital i et selskap; andel; innskudd 2 aksjebevis; aksjebrev; dokument 3 popularitet; (se sjanse) aksjebok s aksjeprotokoll aksjebrev s ihendehaveraksje aksjebørs s fondsbørs aksjeemisjon s aksjeutvidelse aksjehandel s aksjeforretning Bokstaven A 19


aksjeinnehaver

aksjeinnehaver s aksjeeier aksjejobber s aksjespekulant aksjeleilighet s andelsleilighet;

innskuddsleilighet aksjelovgivning s selskapslovgivning aksjemajoritet s aksjeflertall aksjeplassering s aksjeinvestering aksjon s 1 med et spesielt formål; handling; kamp 2 gjerning; virksomhet aksjonere v gå til aksjon; handle aksjonist s person som aksjonerer; aktivist; demonstrant; handler aksjonsart s verbalkategori aksjonskomité s aksjonsutvalg aksjonsradius s rekkevidde; virkeområde aksjonær s aksjeeier; andelshaver; interessent; parthaver; stakeholder; (se medlem) aksle v 1 ta på el. om akslene; ta på seg 2 (refleksivt) ~ seg frem brøyte seg vei 3 (gammeldags; refleksivt) ~ (på) seg trekke på skuldrene (sjelden) ~ sitt skinn gjøre seg kampferdig akslebred adj som er bred over akslene; bredskuldret; skulderbred aksling s spindel I akt s 1 virksomhet 2 del av skuespill 3 (bilde av) naken modell; nakenmodell II akt s saksdokument III akt s oppmerksomhet gi ~ på bry seg om; lytte til; akte; respektere holde i ~ og ære respektere IV akt s (formelt) ta seg i ~ passe seg; vokte seg aktant s setningsledd akte v 1 anerkjenne; anse; betrakte; estimere; hedre; høyakte; regne; respektere; verdsette; vise aktelse; vurdere; vørde; ære 2 ha til hensikt; ha i sinne; ha i tankene; intendere; omgås med planer om; tenke på; ville; være betenkt på 3 legge vekt på; akte på; bemerke; betenke; ense; forvare; gi akt på; iaktta; legge merke til; legge vekt på; merke seg; passe; sæte; ta hensyn til; ta seg ad notam; vektlegge; vokte (på); være oppmerksom på 4 (refleksivt; formelt) ~ seg for å vokte seg for å; passe seg for å aktelse s estime; høyaktelse; respekt; vørdnad; ærbødighet; ære; (jf. ry; rykte) aktenfor adv og prep 1 bakenfor 2 utenbords 3 innenbords aktenfra adv og prep 1 bakfra 2 utenbords 3 innenbords aktenom adv og prep bakom

20 Den store norske synonymordboka

akter adv 1 innenbords; akterut; bak 2 utenbords akterdel s bakdel akterende s 1 bakerste ende; akterskip; akterskip

2 av ting om bord på et skip; bakre ende; bakende akteretter adv akterover akterfeste s akterfortøyning akterhvelv s gilling akterinn adv bakfra akterkant s bakerste ende el. side; bakende; bakside akterkappe s lugarkappe akterlig adj 1 akterut 2 som kommer aktenfra aktermerke s amningsmerke akterover adv 1 innenbords 2 utenbords akterplikt s aktertofter akterrom s bakerste del av lasterom; bakrom akterskarp s utenbords akterskott s bakskott akterspeil s 1 på et fartøy; (plan) aktervegg 2 bakdel; bakende akterst adj 1 bakerst 2 innenbords 3 utenbords akterstavn s akterende akterstavnsbånd s akterbrok akterut adv 1 innenbords; akter; bak 2 utenbords sakke ~ i seiling og overført; bli akterutseilt; bli hengende etter akterutseile v seile fra bli akterutseilt bli etter; sakke akterut aktet adj verdsatt; respektert -aktig i sammensetninger; -lignende aktiv adj 1 arbeidende; driftig; dynamisk; energisk; foretaksom; handlekraftig; ikke redd for å ta i et tak; initiativrik; travel; virksom; vital 2 om offiser etc.; tjenestegjørende; (jf. passiv) aktiva s flertall av aktivum aktivere v 1 sette i funksjon; aktivisere; igangsette; iverksette; vekke 2 i regnskap; aktivaoppføre aktivering s 1 aktivisering; igangsettelse; iverksettelse; vekking 2 i regnskap; aktivaoppføring aktivisere v få i virksomhet; gjøre aktiv; aktivere; igangsette; iverksette; vekke aktivisering s aktivering; igangsetting; iverksettelse; vekking aktivist s aksjonist aktivistgruppe s aksjonistgruppe; aksjonsgruppe aktivistisk adj aksjonistisk; militant; pågående aktivitet s foretaksomhet; gang; handling; liv;

Per-Erik Kirkeby: Den store norske synonymordboka  
Per-Erik Kirkeby: Den store norske synonymordboka  
Advertisement