Page 1


ØYSTEIN USTVEDT

MUNCH EN INTRODUKSJON TIL BILDENE OG LIVET


Ljabruchausseen. Mann som lener seg mot et rekkverk, 1891, blyant pĂĽ papir, 23,1 x 30,8 cm.


At forklare et billede er umuligt. Det er netop fordi man ikke kan forklare det pü anden müde at det er malt. Edvard Munch, 1890–92


Innhold

Innledning.................................................................. 9 Kristiania i 1880-årene............................................ 13 Kristiania............................................................... 14 Hjemmet ................................................................ 17 Liten utdannelse.................................................... 17 Grünerløkka og Karl Johan.....................................24 Impresjonismen.................................................... 28 Minnearbeid?......................................................... 31 Jente til kvinne...................................................... 34 Kunstnerportretter................................................ 40 Tegneren.................................................................42 Åsgårdstrand.......................................................... 43 Egen utstilling....................................................... 51 Fra det moderne sjeleliv (1890–1900)..................... 57 Verden på utstilling............................................... 58 Saint Cloud-manifestet ......................................... 60 Fra Aften til Melankoli..............................................65 Igjen på Karl Johan................................................ 67 Skrik........................................................................ 68 Madonna................................................................. 73 Skandale i Berlin.................................................... 78 Berlinbohemer ...................................................... 85 Livsfrisen............................................................... 86 Selvforståelse......................................................... 90 Modernistisk impuls............................................. 96 Grafikk................................................................... 98 Pikene på broen........................................................ 111


Den kunstneriske fornyelsen (1900–1916)........... 115 Gullrekka............................................................... 117 Staute mennesker................................................ 124 Vitalisme.............................................................. 128 Marats død............................................................. 129 Snødekte landskap............................................... 132 Eksperimenter..................................................... 136 Gjennombruddet.................................................. 137 Mot Solen............................................................... 147 Hvorfor?................................................................ 153 Ekely (1916–1944)......................................................155 Markens grøde..................................................... 159 Arbeidere.............................................................. 161 I spanskesyken? .................................................. 166 Mellom krigene.................................................... 168 Nye utgaver.......................................................... 169 «Hestekuren»........................................................ 173 Modellene............................................................. 176 Kunst og liv.......................................................... 182 Nattbilder............................................................. 189 To faser................................................................. 189 Nye veier............................................................... 192 Sen stil? ................................................................ 194 Nazismen............................................................. 196 På terskelen........................................................... 197 Ringvirkninger.................................................... 198 Etterord..................................................................... 205 Takk............................................................................209 Anvendt litteratur og kilder....................................... 211 Illustrasjoner.............................................................218


Selvportrett, 1886, olje pĂĽ lerret, 33 x 24,5 cm.


Innledning

DENNE BOKEN ER ET RESULTAT av et ønske om å forfatte

en lett tilgjengelig introduksjon til Edvard Munch som kunstner. Jeg ønsket meg en oppdatert og etterrettelig publikasjon, men skrevet med tanke på folk flest som lesere. Boken gir mulighet til å bli bedre kjent med en kunstner som har betydd mye for mange, og som fortsatt gjør det. Litteraturen om Munch er riktignok stor og stadig voksende, men den er spesialisert, omfattende og fragmentert. En kortfattet, ajourført fremstilling på norsk og for et bredt publikum mangler. Hva er det ved Munchs kunstnerskap som gjør at det fortsatt i så stor grad engasjerer? De siste tiårene har interessen for Munch nådd nye høyder. Det viser seg i alt fra internasjonale auksjonsrekorder til omfattende doktorgradsavhandlinger. Store utstillinger har blitt vist på steder som Museum of Modern Art (MoMA) og Metropolitan Museum i New York, Tate Modern i London og Centre Pompidou i Paris. I Oslo trakk utstillingen Munch 150 i jubileumsåret 2013 nærmere 500 000 besøkende fordelt på Munchmuseet og

9


Nasjonalmuseet. Hvorfor denne veldige oppmerksomheten? Én ting er at Munch utviklet noen moderne ikoner, visuelt slående enkeltverk med slagkraft langt ut over de innvidde: Skrik, Madonna, Kyss, Vampyr, Melankoli. Dette er bilder mange kjenner godt uten å vite noe om kunstneren, når bildene ble laget eller sammenhengen de fremsto i. Men Munch er så mye mer. Hans kunstnerskap trekker opp i seg tidens sekularisering, overgangen fra et religiøst til et mer verdslig forankret samfunn.Tapet av barnetroen viste seg tidlig, men rester av religiøse tanker og forestillinger lever likevel videre i bildene. I tillegg utviklet han et uvanlig bredt interessefelt og et mangfoldig register. Det er portretter, landskap og folkelivsskildringer, store figurkomposisjoner og små fargeassosiasjoner. Bilder av dyr og tolkninger av barn. Det er tematiseringer av menneskets hjerte og smerte side om side med stemningsmettet naturlyrikk og prosaisk hverdag. Han utfoldet seg som maler, forfatter, dikter, grafiker, tegner og fotograf. Noen skulpturer og filmer ble det også til at han laget.Arbeidene vitner om en sammensatt og dramatisk anlagt kunstner. Han var på samme tid en tradisjonsbunden realist og en eksperimenterende modernist. En internasjonalt orientert kosmopolitt, men også stedbunden. Både borgerlig samfunnsstøtte og opprørsk bohem, konvensjonell og radikal. Observasjon og gjengivelse var viktig hele veien, men omgivelsene og verden ble sett med et blikk som fulgte med på hva som foregikk i tidens kunst, populærkultur, vitenskap og oppfinnelser. Dessuten fornyet han seg kunstnerisk flere ganger. Alt dette treffer ikke alle, men noe treffer åpenbart mange.

10

MUNCH


Møte i verdensrommet, 1898–99, tresnitt, 19 x 25,5 cm.


[Det syke barn, 1885–86, 120 x 118,5 cm Nasjonalmuseet. GW 130]

Det syke barn, 1885–86, olje på lerret, 120 x 118,5 cm.

Profile for Kagge Forlag

Munch  

Munch  

Advertisement