Page 1

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10 1435 København Danmark

+45 4170 1500 info@kadk.dk www.kadk.dk

KADK

KADK I TAL PR. 1.10.2012

ARKITEKTUR

DESIGN

KONSERVERING

I ALT

Antal ansøgere (BA 2013)

1096

1707

186

2989

Antal optagne (BA 2013)

199

138

50

387

Bachelorstuderende

531

415

44

990

Kandidatstuderende

535

285

50

870

Færdiguddannede bachelorer (2012)

169

109

0

278

Færdiguddannede kandidater (2012)

150

98

10

258

Ph.d.-studerende

38

14

7

59

Master- og diplomstuderende

21

28

0

49

Internationale studerende

354

118

16

488

Studerende i praktik og på udveksling

150

134

4

288

380

25-50

100.000

277 mio. kr.

Antal medarbejdere (årsværk)

Større og mindre værksteder og laboratorier

Bøger om arkitektur, design, konservering og scenekunst på vores bibliotek, som er åbent for alle.

Bevilling

VISION & STRATEGI 2013-2015

Kandidater og viden, der former fremtiden

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering


4

5

KADK – Vision & strategi 2013-2015

Mission “Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering”. – Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, nr. 465 af 8. maj 2013.

Vores værdier

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering bygger på et stærkt bånd af tværgående værdier.

Innovation og udforskning af nye felter

Stærke traditioner

Individuel læring både i teori og praksis

KADK bygger videre på tre historisk velforankrede skoler. Disse har udviklet kulturog naturbevaring og formgivning af fysiske objekter og miljøer til standarder, der er internationalt anerkendte.

Vi udforsker kontinuerligt nye felter, og på tværs af kunst, videnskab og praksis opstår således innovation, som befrugter både kulturbærende og praksisrettede tematikker, der understøtter erhvervsområdets behov for ny viden.

Undervisningen er baseret på en kombination af teori og praksis. En væsentlig del af undervisningen foregår ved tegneborde og på værksteder samt ved fælles fremlæggelser og faglige diskussioner i mindre enheder af undervisere og studerende.

Kvalitet på højeste niveau På KADK stræber vi efter højeste kvalitet i undervisning og vidensproduktion inden for fagfelterne arkitektur, design og konservering.

Kunst og videnskab på lige fod På KADK er udvikling af ny viden både baseret på forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed og samtidig i dialog med professionernes faglige praksis.

Internationalt udsyn På KADK udvikler studerende og medarbejdere kompetencer i dialog med en international omverden for at sikre en stadig højnelse af kvaliteten i vores aktiviteter.

Tydelig ledelse med stor faglig frihed På KADK tror vi på at tydelig ledelse med store frihedsgrader i de faglige miljøer er grundlaget for både trivsel og stor værdiskabelse.


4

5

KADK – Vision & strategi 2013-2015

Mission “Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering”. – Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, nr. 465 af 8. maj 2013.

Vores værdier

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering bygger på et stærkt bånd af tværgående værdier.

Innovation og udforskning af nye felter

Stærke traditioner

Individuel læring både i teori og praksis

KADK bygger videre på tre historisk velforankrede skoler. Disse har udviklet kulturog naturbevaring og formgivning af fysiske objekter og miljøer til standarder, der er internationalt anerkendte.

Vi udforsker kontinuerligt nye felter, og på tværs af kunst, videnskab og praksis opstår således innovation, som befrugter både kulturbærende og praksisrettede tematikker, der understøtter erhvervsområdets behov for ny viden.

Undervisningen er baseret på en kombination af teori og praksis. En væsentlig del af undervisningen foregår ved tegneborde og på værksteder samt ved fælles fremlæggelser og faglige diskussioner i mindre enheder af undervisere og studerende.

Kvalitet på højeste niveau På KADK stræber vi efter højeste kvalitet i undervisning og vidensproduktion inden for fagfelterne arkitektur, design og konservering.

Kunst og videnskab på lige fod På KADK er udvikling af ny viden både baseret på forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed og samtidig i dialog med professionernes faglige praksis.

Internationalt udsyn På KADK udvikler studerende og medarbejdere kompetencer i dialog med en international omverden for at sikre en stadig højnelse af kvaliteten i vores aktiviteter.

Tydelig ledelse med stor faglig frihed På KADK tror vi på at tydelig ledelse med store frihedsgrader i de faglige miljøer er grundlaget for både trivsel og stor værdiskabelse.


6

7

KADK – Vision & strategi 2013-2015

KADK’s DNA

Udvikling af ny vision og strategi

På KADK mødes tre vidensfelter, videnskabelig forskning, kunstnerisk udvikling og den profesionelle praksis, som tre forskellige måder at opdage, opfinde og skabe på. De tre felter spiller tæt sammen i uddannelserne og gør os i stand til at udvikle kandidater og viden, der både matcher erhvervet, og giver forskning i verdensklasse, banebrydende kunstnerisk formgivning og ny eksperimentel forståelse. Vores vidensgrundlag giver KADK en unik position blandt uddannelses- og forskningsinstitutioner i ind- og udland.

I 2012 startede udviklingen af en ny fælles vision og strategi for KADK, og i 2013 godkendte KADK’s bestyrelse “KADK Vision & strategi 2013-2015. Kandidater og viden, der former fremtiden”. KADK’s strategi og vision er resultatet af en proces, der har involveret studerende, medarbejdere og verden omkring os:

KADK’s uddannelser hviler på videnskabelig forskning, der leverer resultater, som gør vores liv og løsninger mere intelligente, oplyste og fremtidssikrede. Vi arbejder med kunstnerisk udviklingsvirksomhed som en integreret kunstnerisk proces, der fører frem til nye resultater, refleksioner og konkrete former, som giver ny viden til verden omkring os. Professionel praksis møder man overalt i vores uddannelser: Vi inddrager vores aftagere direkte i form af erhvervsph.d.’er og undervisere, vi arbejder med projekter og konkret forslagsstillelse, og en stor del af vores studerende opbygger deres kompetencer via praktikophold i ind- og udland.

Opstart Processen sættes i gang af KADK’s nye ledelse. Procesplan og plan for inddragelse af studerende, medarbejdere og aftagere i udviklingen af ny fælles faglig strategi og vision lanceres

2012 1

Research 2

Research

På KADK understøttes de tre tilgange af et unikt læringsmiljø, hvor projektundervisning, teoriundervisning, værksteder og laboratorier alle er væsentlige grundelementer, der er med til at forme fremtidens arkitekter, designere og konservatorer.

Opsamling: En strategibog samler de eksisterende tiltag, og skaber overblik over grundlaget for KADK's strategi: resultater fra workshops, tidligere visionsprojekter på skolerne, interviews med aftagere og brancher, m.m.

Studerende, medarbejdere og interessenter i brancherne inviteres til at bidrage med input til KADK's strategi. Med afsæt i deres bidrag holdes workshops med deltagelse af studerende og medarbejdere

3

Udvikling 4

Bestyrelsen holder strategiseminar om KADK’s nye vision og strategi

Udvikling KADK’s forskellige ledelsesfora, udvalg m.m. behandler og færdigudvikler strategi og vision

VIDENSKAB

5

Implementering 6

KUNST

KADK’S DNA

2013

PRAKSIS

Bestyrelsen vedtager “KADK Vision & strategi 2013-2015”. Kandidater og viden, der former fremtiden


6

7

KADK – Vision & strategi 2013-2015

KADK’s DNA

Udvikling af ny vision og strategi

På KADK mødes tre vidensfelter, videnskabelig forskning, kunstnerisk udvikling og den profesionelle praksis, som tre forskellige måder at opdage, opfinde og skabe på. De tre felter spiller tæt sammen i uddannelserne og gør os i stand til at udvikle kandidater og viden, der både matcher erhvervet, og giver forskning i verdensklasse, banebrydende kunstnerisk formgivning og ny eksperimentel forståelse. Vores vidensgrundlag giver KADK en unik position blandt uddannelses- og forskningsinstitutioner i ind- og udland.

I 2012 startede udviklingen af en ny fælles vision og strategi for KADK, og i 2013 godkendte KADK’s bestyrelse “KADK Vision & strategi 2013-2015. Kandidater og viden, der former fremtiden”. KADK’s strategi og vision er resultatet af en proces, der har involveret studerende, medarbejdere og verden omkring os:

KADK’s uddannelser hviler på videnskabelig forskning, der leverer resultater, som gør vores liv og løsninger mere intelligente, oplyste og fremtidssikrede. Vi arbejder med kunstnerisk udviklingsvirksomhed som en integreret kunstnerisk proces, der fører frem til nye resultater, refleksioner og konkrete former, som giver ny viden til verden omkring os. Professionel praksis møder man overalt i vores uddannelser: Vi inddrager vores aftagere direkte i form af erhvervsph.d.’er og undervisere, vi arbejder med projekter og konkret forslagsstillelse, og en stor del af vores studerende opbygger deres kompetencer via praktikophold i ind- og udland.

Opstart Processen sættes i gang af KADK’s nye ledelse. Procesplan og plan for inddragelse af studerende, medarbejdere og aftagere i udviklingen af ny fælles faglig strategi og vision lanceres

2012 1

Research 2

Research

På KADK understøttes de tre tilgange af et unikt læringsmiljø, hvor projektundervisning, teoriundervisning, værksteder og laboratorier alle er væsentlige grundelementer, der er med til at forme fremtidens arkitekter, designere og konservatorer.

Opsamling: En strategibog samler de eksisterende tiltag, og skaber overblik over grundlaget for KADK's strategi: resultater fra workshops, tidligere visionsprojekter på skolerne, interviews med aftagere og brancher, m.m.

Studerende, medarbejdere og interessenter i brancherne inviteres til at bidrage med input til KADK's strategi. Med afsæt i deres bidrag holdes workshops med deltagelse af studerende og medarbejdere

3

Udvikling 4

Bestyrelsen holder strategiseminar om KADK’s nye vision og strategi

Udvikling KADK’s forskellige ledelsesfora, udvalg m.m. behandler og færdigudvikler strategi og vision

VIDENSKAB

5

Implementering 6

KUNST

KADK’S DNA

2013

PRAKSIS

Bestyrelsen vedtager “KADK Vision & strategi 2013-2015”. Kandidater og viden, der former fremtiden


9

KADK

VISION & STRATEGI 2013-2015 Kandidater og viden, der former fremtiden

Vision KADK ønsker at være internationalt anerkendt som Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og kulturarven, og som udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling. Det skal ske i et internationalt campusmiljø med værksteder, tegnebordsundervisning og projektbaseret uddannelse. KADK’s kandidater skal være kendetegnet ved bevidstheden om, hvordan en særlig nordisk tilgang til formgivning kan udvikles og omsættes i nye kontekster. Vi vil sikre, at vores kandidater går ud i verden med analytiske, metodiske og kunstneriske færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe, forandre og bevare fremtidens samfund og kultur.


9

KADK

VISION & STRATEGI 2013-2015 Kandidater og viden, der former fremtiden

Vision KADK ønsker at være internationalt anerkendt som Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og kulturarven, og som udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling. Det skal ske i et internationalt campusmiljø med værksteder, tegnebordsundervisning og projektbaseret uddannelse. KADK’s kandidater skal være kendetegnet ved bevidstheden om, hvordan en særlig nordisk tilgang til formgivning kan udvikles og omsættes i nye kontekster. Vi vil sikre, at vores kandidater går ud i verden med analytiske, metodiske og kunstneriske færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe, forandre og bevare fremtidens samfund og kultur.


10

KADK – Vision & strategi 2013-2015

KADK

VISION & STRATEGI 2013-2015 Kandidater og viden, der former fremtiden

strategi Mens visionen beskriver den fremtid vi ønsker at skabe, så anviser strategien, hvordan vi kommer derhen. Fokus er på vores kandidater og på tre centrale vidensdomæner, og det opsummeres i strategien: – Vi vil styrke kandidaternes internationale og faglige profiler med en tilgang baseret på videnskab, kunst og praksis. Vi vil udvikle rammer, der fremmer koblingen mellem de tre vidensdomæner. Strategien udfolder vi i 11 strategipakker, som i 2013-15 skal styrke vores DNA – videnskab, kunst og praksis – og skabe de allerbedste rammer for de processer der sikrer, at vi fortsat uddanner kandidater og genererer viden i verdensklasse.


10

KADK – Vision & strategi 2013-2015

KADK

VISION & STRATEGI 2013-2015 Kandidater og viden, der former fremtiden

strategi Mens visionen beskriver den fremtid vi ønsker at skabe, så anviser strategien, hvordan vi kommer derhen. Fokus er på vores kandidater og på tre centrale vidensdomæner, og det opsummeres i strategien: – Vi vil styrke kandidaternes internationale og faglige profiler med en tilgang baseret på videnskab, kunst og praksis. Vi vil udvikle rammer, der fremmer koblingen mellem de tre vidensdomæner. Strategien udfolder vi i 11 strategipakker, som i 2013-15 skal styrke vores DNA – videnskab, kunst og praksis – og skabe de allerbedste rammer for de processer der sikrer, at vi fortsat uddanner kandidater og genererer viden i verdensklasse.


12

13

KADK – Vision & strategi 2013-2015

De 11 strategipakker VIDENSKAB

PRAKSIS

Styrket kernefaglighed og tværdisciplinær synergi i en international kontekst

Uddannelse og forskning i tættere dialog med praksis og erhverv

1

2

3

6

7

Styrket kernefaglighed og robuste forskningsmiljøer

Tværdisciplinær Tværdisciplinær synergi synergierved vedny ny viden viden med med alliancer alliancer

International International viden og viden og kompetencer kompetencer

Tættere dialog med praksis og erhverv

Model for eˆer- og videreuddannelse

• Udvikle og implementere model for øget forskningsaktivitet/kunstnerisk udvikling for at skabe større kritiske masser i fagmiljøerne.

• Udvikling af ny viden og kandidatprogram mellem KADK’s skoler.

• Flere KADK-studerende på udveksling i udlandet.

• Koordinering af forskningsindsatser med andre relevante institutioner.

• Udvikle KADK's internationale programmer.

• Generelt kvalificere forskning og udviklingsarbejde med afsæt i bl.a. forskningsevalueringer.

• Udvikling af ny viden og uddannelsesforløb med relevante institutioner.

• Flere internationalt orienterede undervisere. • Flere internationale betalingsstuderende.

• Integrere innovation og entrepreneurship, så studerende kan befrugte samfund og praksis med nytænkning, metoder, materialer, nye forretningsområder mv. • Øge andelen af studerende i praktik.

• Der bliver behov for livslang læring hos erhvervsaktive inden for KADK’s faglige felter. Derfor foretages en afdækning af området og der udvikles en plan for KADK’s rolle på dette felt.

• Etablere langsigtede videns- og innovationspartnerskaber med virksomheder, hvor forskning og innovation mødes med praksis.

KUNST

NYE RAMMER

Skærpet kunstnerisk profil og kulturbærende forpligtelser

Tre skoler i nye interne strukturer – i et internationalt positioneret KADK

4

5

8

9

10

11

Synlig kunstnerisk profil og kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Levende kunstnerisk/kulturelt campusmiljø

Ny faglig struktur

Styrket synlighed

Kvalitetsudvikling

En samlet administrativ enhed i statslig selveje

• Øge synligheden af de kunstneriske dimensioner i vores fagfelter samt styrke KADK’s profil som kunstnerisk uddannelsesinstitution.

• Videreudvikling af et åbent og levende campusmiljø, der afspejler en kunstnerisk og praksisorienteret kulturinstitution med flere værksteder og materialesamlinger. Det skal være et campus-miljø, der åbner sig mere for omverdenen og inviterer til dialog og vidensudveksling på mange niveauer og platforme.

• Målsætning om at kunstnerisk udviklingsvirksomhed anerkendes på lige fod med videnskabelig forskning. Sammen med andre kulturbærende skoler udarbejdes tydelige definitioner, kriterier og standarder for kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

• Organisering der skaber synergi mellem forskning, kunst og praksis. • Ny uddannelsesstruktur i 3+2+3 og tværgående forskerskole. • Skarpere fagprofiler på kandidatprogrammer.

• Med et mål om institu• Ny visuel identitet og fælles KADK-webplatform. tionsakkreditering og om kontinuerligt at forbedre • Øget synlighed i det vores aktiviteter, impledanske mediebillede. menteres et tværgående kvalitetsudviklingssystem • International positionei forhold til uddannelser ring på udvalgte og forskning/kunstnerisk platforme. udviklingsvirksomhed.

• Implementering af fælles tværgående administrative systemer. • Selveje og taksameter: Uddannelsesministeriet har udmeldt en ambition om selveje for KADK. Tidsplan og nærmere omstændigheder afdækkes.


12

13

KADK – Vision & strategi 2013-2015

De 11 strategipakker VIDENSKAB

PRAKSIS

Styrket kernefaglighed og tværdisciplinær synergi i en international kontekst

Uddannelse og forskning i tættere dialog med praksis og erhverv

1

2

3

6

7

Styrket kernefaglighed og robuste forskningsmiljøer

Tværdisciplinær Tværdisciplinær synergi synergierved vedny ny viden viden med med alliancer alliancer

International International viden og viden og kompetencer kompetencer

Tættere dialog med praksis og erhverv

Model for eˆer- og videreuddannelse

• Udvikle og implementere model for øget forskningsaktivitet/kunstnerisk udvikling for at skabe større kritiske masser i fagmiljøerne.

• Udvikling af ny viden og kandidatprogram mellem KADK’s skoler.

• Flere KADK-studerende på udveksling i udlandet.

• Koordinering af forskningsindsatser med andre relevante institutioner.

• Udvikle KADK's internationale programmer.

• Generelt kvalificere forskning og udviklingsarbejde med afsæt i bl.a. forskningsevalueringer.

• Udvikling af ny viden og uddannelsesforløb med relevante institutioner.

• Flere internationalt orienterede undervisere. • Flere internationale betalingsstuderende.

• Integrere innovation og entrepreneurship, så studerende kan befrugte samfund og praksis med nytænkning, metoder, materialer, nye forretningsområder mv. • Øge andelen af studerende i praktik.

• Der bliver behov for livslang læring hos erhvervsaktive inden for KADK’s faglige felter. Derfor foretages en afdækning af området og der udvikles en plan for KADK’s rolle på dette felt.

• Etablere langsigtede videns- og innovationspartnerskaber med virksomheder, hvor forskning og innovation mødes med praksis.

KUNST

NYE RAMMER

Skærpet kunstnerisk profil og kulturbærende forpligtelser

Tre skoler i nye interne strukturer – i et internationalt positioneret KADK

4

5

8

9

10

11

Synlig kunstnerisk profil og kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Levende kunstnerisk/kulturelt campusmiljø

Ny faglig struktur

Styrket synlighed

Kvalitetsudvikling

En samlet administrativ enhed i statslig selveje

• Øge synligheden af de kunstneriske dimensioner i vores fagfelter samt styrke KADK’s profil som kunstnerisk uddannelsesinstitution.

• Videreudvikling af et åbent og levende campusmiljø, der afspejler en kunstnerisk og praksisorienteret kulturinstitution med flere værksteder og materialesamlinger. Det skal være et campus-miljø, der åbner sig mere for omverdenen og inviterer til dialog og vidensudveksling på mange niveauer og platforme.

• Målsætning om at kunstnerisk udviklingsvirksomhed anerkendes på lige fod med videnskabelig forskning. Sammen med andre kulturbærende skoler udarbejdes tydelige definitioner, kriterier og standarder for kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

• Organisering der skaber synergi mellem forskning, kunst og praksis. • Ny uddannelsesstruktur i 3+2+3 og tværgående forskerskole. • Skarpere fagprofiler på kandidatprogrammer.

• Med et mål om institu• Ny visuel identitet og fælles KADK-webplatform. tionsakkreditering og om kontinuerligt at forbedre • Øget synlighed i det vores aktiviteter, impledanske mediebillede. menteres et tværgående kvalitetsudviklingssystem • International positionei forhold til uddannelser ring på udvalgte og forskning/kunstnerisk platforme. udviklingsvirksomhed.

• Implementering af fælles tværgående administrative systemer. • Selveje og taksameter: Uddannelsesministeriet har udmeldt en ambition om selveje for KADK. Tidsplan og nærmere omstændigheder afdækkes.


14

15

KADK – Vision & strategi 2013-2015

Tidsplan for implementering De 11 strategipakker vil vi realisere trinvis frem mod 2015. Det er vores måde at omsætte de strategiske mål til konkrete operationelle løsninger. Strategien udfoldes, så den understøtter og styrker vores nye institutions helt særlige kendetegn: koblingen mellem videnskab, kunst og praksis. KADK’s strategi skal sikre, at vi i 2015 står endnu stærkere rustet til det, vi er bedst til: at skabe kandidater og viden, der former fremtiden.

2013 Q2 1. Styrket kernefaglighed og robuste forskningsmiljøer

VIDENSKAB

2. Tværdisciplinær synergi ved ny viden med alliancer 3. International viden og kompetencer

KUNST PRAKSIS

4. Synlig kunstnerisk profil og kunstnerisk udviklingsvirksomhed 5. Levende kunstnerisk/kulturelt campusmiljø 6. Tættere dialog med praksis og erhverv 7. Model for efter- og videreuddannelse 8. Ny faglig struktur

NYE RAMMER

9. Styrket synlighed 10. Kvalitetsudvikling 11. En samlet administrativ enhed i statslig selveje

Q3

2014 Q4

Q1

Q2

Q3

2015 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4


14

15

KADK – Vision & strategi 2013-2015

Tidsplan for implementering De 11 strategipakker vil vi realisere trinvis frem mod 2015. Det er vores måde at omsætte de strategiske mål til konkrete operationelle løsninger. Strategien udfoldes, så den understøtter og styrker vores nye institutions helt særlige kendetegn: koblingen mellem videnskab, kunst og praksis. KADK’s strategi skal sikre, at vi i 2015 står endnu stærkere rustet til det, vi er bedst til: at skabe kandidater og viden, der former fremtiden.

2013 Q2 1. Styrket kernefaglighed og robuste forskningsmiljøer

VIDENSKAB

2. Tværdisciplinær synergi ved ny viden med alliancer 3. International viden og kompetencer

KUNST PRAKSIS

4. Synlig kunstnerisk profil og kunstnerisk udviklingsvirksomhed 5. Levende kunstnerisk/kulturelt campusmiljø 6. Tættere dialog med praksis og erhverv 7. Model for efter- og videreuddannelse 8. Ny faglig struktur

NYE RAMMER

9. Styrket synlighed 10. Kvalitetsudvikling 11. En samlet administrativ enhed i statslig selveje

Q3

2014 Q4

Q1

Q2

Q3

2015 Q4

Q1

Q2

Q3

Q4


Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10 1435 København Danmark

+45 4170 1500 info@kadk.dk www.kadk.dk

KADK

KADK I TAL PR. 1.10.2012

ARKITEKTUR

DESIGN

KONSERVERING

I ALT

Antal ansøgere (BA 2013)

1096

1707

186

2989

Antal optagne (BA 2013)

199

138

50

387

Bachelorstuderende

531

415

44

990

Kandidatstuderende

535

285

50

870

Færdiguddannede bachelorer (2012)

169

109

0

278

Færdiguddannede kandidater (2012)

150

98

10

258

Ph.d.-studerende

38

14

7

59

Master- og diplomstuderende

21

28

0

49

Internationale studerende

354

118

16

488

Studerende i praktik og på udveksling

150

134

4

288

380

25-50

100.000

277 mio. kr.

Antal medarbejdere (årsværk)

Større og mindre værksteder og laboratorier

Bøger om arkitektur, design, konservering og scenekunst på vores bibliotek, som er åbent for alle.

Bevilling

VISION & STRATEGI 2013-2015

Kandidater og viden, der former fremtiden

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kadk vision og strategi 2013-2015  
Kadk vision og strategi 2013-2015  

KADKs bestyrelse vedtog i december 2013 en fælles vision og strategi for KADK 2013-15. Visionen og strategien er samlet i en folder, der gi...

Advertisement