Page 1


DE KAAI ABO’S > KLEIN ABO: –25%! Je kiest 4 of meer verschillende voorstellingen en krijgt 25% reductie op de basisprijs. > GROOT ABO: –50%! Je kiest 10 of meer verschillende voorstellingen en krijgt 50% reductie op de basisprijs. > NIEUW: THEMA-ABO’S: –25%! Wij selecteerden 4 à 5 voorstellingen. Je krijgt 25% reductie op de basisprijs. Selecties: zie p. 10–11. NIEUW: BESTEL JE ABONNEMENT ONLINE! Een papieren bestelbon wordt op verzoek toegezonden.

LES ABONNEMENTS KAAI > PETIT ABONNEMENT : –25% ! Vous choisissez 4 spectacles différents ou plus et vous obtenez 25 % de réduction sur le prix de base. > GRAND ABONNEMENT : –50% ! Vous choisissez 10 spectacles différents ou plus et vous obtenez 50 % de réduction sur le prix de base. > NOUVEAU : ABONNEMENTS THÉMATIQUES : –25% ! Nous avons sélectionné 4 à 5 spectacles. Vous obtenez 25 % de réduction sur le prix de base. Sélections : voir p. 10–11. NOUVEAU : COMMANDEZ VOTRE ABONNEMENT EN LIGNE ! Un bon de commande sur papier vous sera envoyé à votre demande.

THE KAAI SEASON TICKETS > STANDARD SEASON TICKET: –25%! You choose 4 or more separate performances and get a 25% discount on the standard price. > SUPER SEASON TICKET: –50%! You choose 10 or more performances and get a 50% discount on the standard price. > NEW: THEMATIC SEASON TICKETS: –25%! We have selected 4 or 5 performances. You get a 25% discount on the standard price. Selections: see p. 10–11. NEW: BOOK YOUR SEASON TICKET ONLINE! A paper order form will be sent on request.

WWW.KAAITHEATER.BE/ABO


KAAITHEATER 2013–2014 INHOUD | SOMMAIRE | CONTENTS

INDEX

INLEIDING | INTRODUCTION 2–4 ME, MYSELF & WE 5–8 ME, MYSELF & WE – THE PERFORMANCES 8–9 THEMA-ABONNEMENTEN 10–11 ABONNEMENTS THÉMATIQUES 10–11 THEMED SEASON TICKETS 10–11 PROGRAMMA | PROGRAMME 13–98 PUBLIEKSWERKING 95–98 MÉDIATION VERS LE PUBLIC 95–98 AUDIENCE DEVELOPMENT 95–98 TICKETS 99–102 INFO 99–102 AGENDA 103–107 COLOFON 112 PARTNERS 113

ABATTOIR FERMÉ 82 ACKER CINDY VAN 27 AMSTERDAM TONEELGROEP 89 AVDAL HEINE 15 BAL MODERNE LE 37 BARBER BENJAMIN 8, 9, 10 BAUER ELEANOR 18, 19, 94 BEL JÉRÔME 64 BERGMAN FC 55 BL!NDMAN 16 BLOET 31 BOSSCHERE SARA DE 26 BOUCKAERT DOLORES 72 BRUN DOMINIQUE 36 BULOURDE GAËTAN 84 BURROWS JONATHAN 76 BUYSSER PIETER DE 66 CAMPO 29 CASSIERS GUY 43, 89 CHAMBLAS DIMITRI 80 CHARMATZ BORIS 80, 81 CHÉTOUANE LAURENT 35 CHICO GIUSEPPE 61 CLERCQ ANOUK DE 20 DAMAGED GOODS 34, 90 DECORTE JAN 31 DIETVORST ELS 23, 88 DIMCHEV IVO 39, 60, 94 DISCORDIA MAATSCHAPPIJ 57 DOLRON LAURA VAN 50, 51 DOOD PAARD 57 DORSEN ANNIE 73 DORVILLIER DD 53 EDVARDSEN METTE 58 ERCIYAS BEGÜM 54 EYNAUDI ALIX 21, 41 EYNDE CHARLOTTE VANDEN 72 FARGION MATTEO 76 FAURA PÈRE 74 FIELDWORKS 15 GLOBE AROMA 48 GREFFE COMPAGNIE 27 GUILLOTEAU ETIENNE 40 HARING ABKE 38 HASSABI MARIA 86 HAUERT THOMAS 75 HUMAN FUTURE DANCE CORPS 53 ICTUS 30, 49, 65, 78 INGVARTSEN METTE 62, 63, 94

KAAI SPECIALS BURNING ICE 79 DANSAND! 93 MATINEE KADEE 95 NACHT VAN DE KENNIS OVER BRUSSEL 37 NUIT DU SAVOIR SUR BRUXELLES 37 SOUL FOOD 97 THEATERFESTIVAL HET 14 WE HAVE A DREAM 70 WOWMEN! 71

JUREN ANNE 73 KALEIDOSKOP 55 KOE DE 57, 77 KUNST/WERK 46, 47 LANOYE TOM 89 LAUWERS JAN 32 LOD MUZIEKTHEATER 43 MALPERTUIS THEATER 85 MARIUS COMP. 31 MATIJEVIĆ BARBARA 61 MCINTOSH KATE 28 MEIERHANS CHRISTOPHE 68 MÜLLER IVANA 69 MUSÉE DE LA DANSE 80–81 NEEDCOMPANY 32 OLYMPIQUE DRAMATIQUE 42 PARTS 92 PAUWELS DOMINIQUE 43 QUESNE PHILIPPE 67 RENZ ARCO 46, 47 RODRIGUES LIA 87 ROOVERS DE 26 ROSAS 24, 30, 49 SACRE COLLOQUIUM 36 SANCHIS SALVA 46–47 SCHWALBE 52 SEHGAL TINO 81 SHINOZAKI YUKIKO 15 SLEICHIM ERIC 16 SOULIER NOÉ 59 SPIN 17 STAN TG 42, 57, 83 STUART MEG 34, 90 TONEELHUIS 38, 42, 43, 55, 89 TRANSPARANT MUZIEKTHEATER 55 TRISTERO 22, 91 TSULUKIDZE NADIA 25 TWO DOGS COMPANY A 41 VANDECASTEELE JOOST 56 VANDEWALLE BENJAMIN 29 VANRUNXT MARC 46–47 VARDAROU GEORGIA 46–47 VERDONCK KRIS 41, 94 VIENNE GISÈLE 45 VIVARIUM STUDIO 67 WARME WINKEL DE 33 WORKING TITLE PLATFORM 44 ZOO 75

1


INTRO ‘Die wet van zelfvernietigende financiële berekening heerst in elk aspect van het leven. We verwoesten de schoonheid van het platteland omdat de ontaxeerbare wonderen van de natuur geen economische waarde vertegenwoordigen. We zijn ertoe in staat de zon en de sterren uit te zetten omdat ze geen dividend uitbetalen.’ — JOHN MAYNARD KEYNES, ‘NATIONAL SELF-SUFFICIENCY’, THE YALE REVIEW, JUNI 1933 DWARS OP DE TIJD Tachtig jaar geleden waarschuwde de econoom John Maynard Keynes voor het gebrek aan langetermijnwaarden in onze ‘blinde economische vergelijking’. Dat we zijn waarschuwing in de wind hebben geslagen hoeft geen betoog. Het begrip ‘kort’ in ‘kortetermijnwinst’ is vandaag in nanoseconden uit te drukken. Iets bestaat maar als het zijn onmiddellijke bijdrage aan de economische groei heeft bewezen. Ook cultuur doet amechtig zijn best om dat te doen. Maar is het wel verstandig om als cultuursector ons bestaansrecht te gaan zoeken in een ‘manke vergelijking’. Is het niet veel meer onze taak om te tonen hoe essentieel het is de vergelijking zélf te corrigeren? Dat komt neer op fundamentele systeemkritiek en dus op politieke stellingname. In dit seizoen, dat zal worden afgesloten met de Verkiezing Der Verkiezingen, is dat misschien niet zo’n slecht idee. We kunnen ons toch geen heel jaar alleen maar bezighouden met de vraag of Vlaanderen XXS beter werkt dan België XS? Ons komende seizoen staat deels in het teken van die verkiezingen. Onder de noemer Me, Myself & We presenteren we, gespreid over het hele seizoen, werk van kunstenaars die zich uiteenlopende vragen stellen over de spanning tussen individuele verlangens en de collectieve zaak. Wat willen we nog met elkaar? En hoe ging dat ook alweer, dat ‘met elkaar’? Een pleidooi voor het overwegen van echte alternatieven.

Honderd jaar geleden ging in Parijs Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky en Vaslav Nijinsky in première. De nieuwe wildheid die uit deze offerdans sprak, het verwoestende ervan voor bestaande vormen, het nieuwe dat uit de chaos werd geboren, dat alles symboliseerde op een ongeëvenaarde manier de krachtige impuls van moderniteit die de wereld in 1913 onderging. Een impuls van vooruitgangs- en vernieuwingsdenken waarvan we vandaag vooral de overshoot ervaren en die in retrospect als geen ander de nakende catastrofe van WO I aankondigde. Maar over dat laatste volgend jaar meer. Om dit eeuwfeest gepast te herdenken tonen we het prachtige Sacré Sacre van de Franse choreograaf Laurent Chétouane, geven we een speciale opdracht aan de FransBrusselse kunstenaar Gaëtan Bulourde en organiseren we, in samenwerking met Charleroi Danses, een Sacre-colloquium. Van 2013 tot 2016 zijn Eleanor Bauer, Kris Verdonck, Mette Ingvartsen en Ivo Dimchev onze artists in residence (zie p. 94). Eleanor Bauer opent het seizoen met haar nieuwe creatie Midday and Eternity en met BauerHour start ze vanaf september een maandelijks talkshow. Ivo Dimchev komt met twee nieuwe creaties: Masterplay in november en een voorlopig titelloze productie eind januari. In februari hernemen we vier recente producties van Mette Ingvartsen en wijden we een colloquium aan de centrale thematiek van haar werk. Kris Verdonck tot slot houdt het, na twee schitterende creaties in 2012–2013, bij een herneming van Exit (2011).

Zoals steeds zitten er in het programma enkele nieuwe namen. De Georgische theatermaakster Nadia Tsulukidze gaat in Me & Stalin in op de horrors en trauma’s van de voormalige Sovjet-Unie. De Turkse choreografe Begüm Erciyas probeert in A Speculation geld in al zijn bewegingen in kaart te brengen. De Franse Anne Juren en de Amerikaanse Annie Dorsen onderzoeken in Magical wat zes feministische performances uit de jaren zestig en zeventig vandaag nog kunnen betekenen. En van de BritsDuitse kunstenaar Tino Sehgal tonen we de laatste solo die hij dertien jaar geleden voor het theater creëerde alvorens over te stappen naar de beeldende kunst. Opvallend in het nieuwe seizoen is ook de aanwezigheid van heel wat Franse kunstenaars. De choreografen Jérôme Bel en Boris Charmatz brengen allebei heel vroeg werk terug op de planken. De theatermakers Gisèle Vienne en Philippe Quesne komen dan weer met gloednieuwe creaties. Tot slot nog twee thematische festivals. Tussen Internationale Vrouwendag en Equal Pay Day in organiseren we een tweede editie van WoWmen!, onze focus op gender, maatschappij en kunst. In de laatste week van maart is er de zevende editie van Burning Ice, dit keer volledig gewijd aan genetische manipulatie. Trouw aan onze filosofie is ook dit seizoen er een geworden met voorstellingen die dwars op hun tijd staan, die u, toeschouwer, niet meteen naar de mond praten en die van u zelfs een actieve betrokkenheid verwachten. Maar Aristoteles zei het al: ‘Happiness is a state of activity.’

GUY GYPENS & KATLEEN VAN LANGENDONCK 2


INTRO « La même règle de calcul financier, autodestructrice, régit chaque moment de la vie. Nous détruisons la beauté de la campagne parce que les splendeurs d’une nature qui n’appartient à personne n’ont aucune valeur économique. Nous sommes capables d’éteindre le soleil et les étoiles parce qu’ils ne rapportent aucun dividende. » — JOHN MAYNARD KEYNES, ‘NATIONAL SELF-SUFFICIENCY’ (‘DE L’AUTOSUFFISANCE NATIONALE’), THE YALE REVIEW, JUIN 1933 À CONTRE-COURANT DU TEMPS Il y a quatre-vingts ans, l’économiste John Maynard Keynes nous mettait en garde contre l’absence de valeurs à long terme dans notre « comparaison économique aveugle ». Que nous avons choisi de n’en avoir cure va sans dire. La notion de « court » dans le « bénéfice à court terme » s’exprime aujourd’hui en nanosecondes. Une chose n’existe qu’à partir du moment où elle a démontré sa contribution immédiate à la croissance économique. La culture aussi s’efforce avec fébrilité d’en faire de même. Mais est-ce bien raisonnable en notre qualité de secteur culturel d’aller chercher notre droit d’existence dans une « comparaison bancale » ? N’est-ce pas plutôt notre tâche de démontrer à quel point il est important de nous-mêmes corriger cette comparaison ? Cela revient à une critique fondamentale du système et donc des prises de position politiques. En cette saison, qui s’achève par les « élections ultimes », ce n’est peutêtre pas une si mauvaise idée. Nous ne pouvons tout de même pas passer toute l’année à seulement nous demander si la Flandre XXS fonctionne mieux que la Belgique XS ? Notre prochaine saison s’inscrit en partie sous le signe de ces élections. Sous le dénominateur Me, Myself & We, nous présentons, réparties sur toute la saison, des œuvres d’artistes qui se posent diverses questions sur les tensions entre les désirs individuels et la chose collective. Que souhaitons-nous encore réaliser ensemble ? Et comment fonctionne le vivre ensemble ? Un plaidoyer pour la prise en compte de véritables alternatives.

Il y a cent ans, à Paris, avait lieu la première du Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky et Vaslav Nijinsky. La nouvelle sauvagerie qui se dégageait de cette danse sacrificielle, sa nature anéantissante pour toutes les formes existantes, la nouveauté qui émergeait du chaos, tout cela exprimait de manière inégalée le puissant élan de modernité qui soufflait sur le monde en 1913. Pour célébrer comme il se doit ce centenaire, nous présentons le magnifique Sacré Sacre du chorégraphe français Laurent Chétouane, nous avons passé une commande spéciale à l’artiste franco-bruxellois Gaëtan Bulourde, et en partenariat avec Charleroi Danses, nous organisons un colloque Sacre. De 2013 à 2016, Eleanor Bauer, Kris Verdonck, Mette Ingvartsen et Ivo Dimchev sont artistes en résidence au Kaaitheater. Eleanor Bauer ouvre la nouvelle saison avec sa nouvelle création Midday and Eternity, et avec le BauerHour, elle lance dès septembre un talkshow mensuel. Ivo Dimchev nous offre deux créations : Masterplay en novembre et une production qui n’a pas encore de titre à la fin du mois de janvier. En février, nous reprenons quatre productions récentes de Mette Ingvartsen et nous consacrons un colloque à la thématique centrale de son œuvre. Et pour finir, après deux créations éblouissantes en 2012–2013, Kris Verdonck s’en tient à une reprise d’Exit (2011). Comme chaque année, vous trouverez quelques nouveaux noms au programme. Dans Me & Stalin, la créatrice géorgienne de théâtre Nadia Tsulukidze se plonge dans l’horreur et les traumatismes de l’ancienne Union soviétique.

La chorégraphe turque Begüm Erciyas tente dans le spectacle A Speculation de mettre en lumière l’argent dans tous ses mouvements. La Française Anne Juren et l’Américaine Annie Dorsen examinent dans Magical ce que six performances féministes des années 60 et 70 peuvent encore signifier aujourd’hui. Et l’artiste germano-britannique Tino Sehgal présente son dernier solo de danse, créé il y a treize ans, avant de se tourner résolument vers les arts plastiques. Ce qui frappe dans cette nouvelle saison, c’est la présence de très nombreux artistes français : les chorégraphes Jérôme Bel et Boris Charmatz reprennent chacun des pièces anciennes. Les créateurs de théâtre Gisèle Vienne et Philippe Quesne nous préparent quant à eux de toutes nouvelles créations. Et pour finir, nous organisons deux festivals thématiques. Entre la Journée internationale de la Femme et la Journée de l’Égalité salariale, nous proposons la deuxième édition de WoWmen!, qui se focalise sur des questions d’égalité des sexes, de société et d’art. Et au cours de la dernière semaine de mars s’ouvrira la septième édition de Burning Ice, entièrement consacrée cette fois aux manipulations génétiques. Fidèles à notre philosophie, cette saison réunit à nouveau des productions à contre-courant de leur temps, qui ne vous caressent pas toujours dans le sens du poil, cher spectateur, et qui parfois même attendent de vous un engagement actif. Mais Aristote ne disait-il pas que : « Le bonheur est un état d’activité. »

GUY GYPENS & KATLEEN VAN LANGENDONCK 3


INTRO ‘The same rule of self-destructive financial calculation governs every walk of life. We destroy the beauty of the countryside because the unappropriated splendors of nature have no economic value. We are capable of shutting off the sun and the stars because they do not pay a dividend.’ — JOHN MAYNARD KEYNES, ‘NATIONAL SELF-SUFFICIENCY’, THE YALE REVIEW, JUNE 1933

AT ODDS WITH THE TIMES Eighty years ago the economist John Maynard Keynes warned of the lack of long-term values in our ‘blind economic comparisons’. It is self-evident that we have not heeded his advice. The notion of ‘short’ in ‘short-term profit’ can nowadays be expressed in nanoseconds. A thing only exists if it has proven its immediate contribution to economic growth. Culture too is breathlessly doing its best to achieve the same. But would it be prudent for the cultural sector to seek our right to existence in a ‘false comparison’? Is it not much more our task to show how essential it is to correct this comparison? This comes down to fundamental criticism of the system and thus to adopting a political position. It is perhaps not such a bad idea for this season, which will be rounded off with the Election of All Elections. After all, we cannot spend a whole year wondering whether Flanders XXS works better than Belgium XS. The coming season is in part linked to these elections. In the course of the whole season, under the heading Me, Myself & We, we are presenting work by performing artists who ask themselves a whole range of questions about the tension between individual desires and the collective cause. What do we still want to do together? And that ‘together’, how did we do that before? A plea for the consideration of real alternatives.

A hundred years ago Le Sacre du Printemps by Igor Stravinsky and Vaslav Nijinsky opened in Paris. Together, the new ferocity expressed by this sacrificial dance, its devastating effect on existing forms, the new things that were born out of the chaos, all were unparalleled symbols of the powerful impulse of modernity that the world was subject to in 1913. To commemorate this centenary in a suitable fashion, we are showing the superb Sacré Sacre by the French choreographer Laurent Chétouane, we are giving a special commission to the French-Brussels artist Gaëtan Bulourde and, in association with Charleroi Danses, are organising a Sacre colloquium. From 2013 to 2016 Eleanor Bauer, Kris Verdonck, Mette Ingvartsen and Ivo Dimchev will be our artists in residence. Eleanor Bauer opens the season with her new creation Midday and Eternity and as from September starts a monthly talkshow called BauerHour. Ivo Dimchev will be presenting two new creations: Masterplay in November and a production — so far untitled — in January. In February we will be reviving four recent productions by Mette Ingvartsen and are devoting a colloquium to the main theme of her work. Lastly, Kris Verdonck, after two marvellous creations in the 2012–2013 season, will be restricting himself to a revival of Exit (2011).

As always, there will be several new names on the programme. In Me & Stalin, the Georgian theatre-maker Nadia Tsulukidze examines the horrors and traumas of the former Soviet Union. In A Speculation, the Turkish choreographer Begüm Erciyas tries to map all the ways money moves. In Magical, the French Anne Juren and the American Annie Dorsen investigate what significance six feminist performances from the sixties and seventies might still have today. And we are showing the last monologue the British-German artist Tino Sehgal created for the stage thirteen years ago before moving on to to visual art. A striking element of the new season is the presence of a great many French artists. Choreographers Jérôme Bel and Boris Charmatz are both reviving some of their very early work. Theatre-makers Gisèle Vienne and Philippe Quesne will by contrast be presenting brand new productions. Finally, there are two thematic festivals. In between International Women’s Day and Equal Pay Day we are organising the second WoWmen!, which focuses on gender, society and art. In the last week of March there is the seventh Burning Ice, this time devoted entirely to genetic manipulation. In line with our philosophy, this season will also include productions that are at odds with the times, that do not play up to you, the spectator, but which in fact even expect some active involvement from you. But as Aristotle said: ‘Happiness is a state of activity.’

GUY GYPENS & KATLEEN VAN LANGENDONCK 4


ME, MYSELF & WE EEN REEKS OVER DE SPANNING TUSSEN INDIVIDUELE VERLANGENS EN DE COLLECTIEVE ZAAK ‘Er is iets fundamenteel mis met de manier waarop wij vandaag de dag leven. Dertig jaar lang hebben we de jacht op materieel eigenbelang als een deugd beschouwd; die jacht is tegenwoordig zelfs het laatste restant van ons gevoel voor een collectieve zaak. We weten wat dingen kosten, maar we hebben geen idee wat ze waard zijn. Van een rechterlijk oordeel of een juridische stap vragen we ons niet meer af of die terecht, eerlijk, rechtvaardig of juist is, en al helemaal niet of die zal bijdragen aan de totstandkoming van een betere maatschappij of een betere wereld. Hoe moeilijk de antwoorden soms ook konden zijn, ooit waren dat dé politieke vragen. We moeten opnieuw leren die vragen te stellen.’ — TONY JUDT, ‘HET LAND IS MOE’, 2010

De jaren tachtig. Thatcher en Reagan. De geboortejaren van het neoliberalisme. De Koude Oorlog woedde nog en als reactie op de communistische maakbaarheidsutopie werd ons een samenleving voorgespiegeld waar de staat de grote vijand was en het vrije individu de maat van alle dingen. Deregulering was het ordewoord. ‘There is no alternative’, declameerde Thatcher. In 1989 viel de Berlijnse muur en kon de triomftocht van het vrije, ongereguleerde kapitalisme echt beginnen. De begrippen maakbaarheid en solidariteit werden steeds meer geassocieerd met gevaarlijke utopieën en een alles controlerende staat. Die moderne natiestaat was nochtans een poging in een niet zo ver verleden om menselijk samenleven anders vorm te geven en te baseren op een meer solide en rationelere basis dan voorheen. Het streven naar zo’n natiestaat noemden we het civilisatieproject. Macht en politiek vormden hiertoe een onafscheidelijk koppel. Na 1989 werd het steeds duidelijker hoe de macht meer en meer naar boven verdampte in een soort extraterritoriaal niemandsland vol met ‘global economic players’. Het politieke lekte dan weer naar het onderliggende niveau van de individuele ‘life-politics’. De ‘macht’ creëerde zich een plaats ‘vrij’ van de politiek. Het politieke installeerde zich op het niveau van het individuele leven maar dan zonder de macht om zich te laten gelden. In het midden het halflege huis van de natiestaat. Thatcher en Reagan zagen het graag gebeuren. Staten werden steeds minder politiek gestuurd maar gemanaged. Management is ook maakbaarheid maar dan zonder maakbaarheidsideaal.

Het individu liet zich in de decennia na 1989 verleiden door een verlangen naar ‘steeds meer, sneller en goedkoper’. Van een ‘rationeel’ egoïsme, dat door neoliberale ideologen als Ayn Rand werd gepropageerd, was weinig sprake. Dat de ecologische grenzen van dit verlangen werden overschreden scheen het individu weinig te kunnen schelen. De enige echte grenzen aan al deze verlangens werden bepaald door ‘de markt’, die vrije, gedereguleerde markt, zogenaamd gestuurd door een ‘onzichtbare hand’. De blindheid voor de gevolgen van ons individuele handelen leidde ook tot de historische opzegging van het generatiecontract. Het op lange termijn vormgeven van samenlevingen werd altijd al aangevuurd door de zorg voor en de bezorgdheid over toekomstige generaties. Deze bezorgdheid wordt vandaag nog wel verwoord maar uit onze daden blijkt ze al lang niet meer. We weten donders goed dat het voortzetten van onze huidige, individualistische, naar eindeloze groei strevende levenswandel de toekomstige generaties zal opzadelen met een onoplosbaar probleem. We weten dat ‘busines as usual’ geen optie meer is. En toch doen we voort. De vraag is al lang niet meer of er verandering moet komen. De vraag is of die verandering er komt door ‘verval’ of door ‘vormgeving’, door ‘frivole verwaarlozing’ of door ‘gezamenlijke, politieke verantwoordelijkheid’.

er adequaat op te reageren zorgen voor steeds meer verzetshaarden die niet langer aanvaarden dat de vrije markt ons de mogelijkheden ontzegt om de onevenwichten die ze zelf veroorzaakt te contesteren. Fundamentele vragen dringen zich op. Kunnen mensen niet meer zijn dan eenzame actoren in de utopie van de hebzucht? Is een ander evenwicht tussen markt, overheid en civiele maatschappij mogelijk? Kan de neoliberale utopie van het ‘ik’ vervangen worden door andere idealen zonder meteen te vervallen in marxistische of andere twintigste-eeuwse utopische alternatieven? Zijn andere maakbaarheidspraktijken mogelijk? Het antwoord op die laatste vraag is in ieder geval ja! Rondom ons zien we steeds meer van dat soort andere praktijken de kop op steken. In Nederland plaatste journalist Pieter Hilhorst, momenteel wethouder in Amsterdam, zulke praktijken onder de noemer samenredzaamheid. In Duitsland verzamelt de sociaal-psycholoog Harald Welzer honderden verhalen over alternatieve praktijken op zijn website Futurzwei. In Vlaanderen doet Het ministerie van Ideeën iets gelijkaardigs.

De hernieuwde vraag naar de maakbaarheid van de samenleving moeten we vooral zien in het licht van de ecologische crisis die met de dag zichtbaarder en voelbaarder wordt en van de uitwassen van het casinokapitalisme die aan het licht kwamen bij de kredietcrisis in 2008. De ernst van deze crisissen en het onvermogen van politieke overheden om 5


ME, MYSELF & WE

Het gaat om Doe-burgers die het heft in eigen handen nemen, niet als individuen maar als gemeenschappen. Simpele vragen: ‘Wat willen we nog met elkaar doen?’ en ‘Hoe ging dat ook alweer, dat samen?’ leidden tot concrete, inspirerende praktijken. Deze praktijken vormen samen geen eenduidig geheel maar ze opereren wel binnen een gezamenlijke horizon. Die horizon is er in de eerste plaats één van ‘herpolitisering’. There are plenty of alternatives!! Onder de noemer Me, Myself & We presenteren we een reeks voorstellingen van kunstenaars die zich uiteenlopende vragen stellen over de spanning tussen individuele verlangens en ‘de collectieve zaak’. We presenteren deze projecten niet in festivalvorm maar verspreid over het hele seizoen met daar doorheen geweven een aantal lezingen en debatten. We beginnen in september met Midday and Eternity, de nieuwe creatie van Eleanor Bauer, waarin ze zich afvraagt hoe je een heden vormgeeft op basis van mogelijke toekomsten. De eerste lezing wordt op 29 september gegeven door de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. Hij komt zijn gloednieuwe boek If Mayors Ruled the World voorstellen waarin hij pleit voor een doorgedreven rol voor steden en hun burgervaders in de verdere ontwikkeling van globale democratische structuren. Hierna vindt u een overzicht van alle voorstellingen met telkens een verwijzing naar de bladzijde in deze brochure met meer informatie. GUY GYPENS

HET LOGO VAN ME, MYSELF & WE IS GEBASEERD OP MICHIEL SCHWARZ & JOOST ELFFERS, ‘SUSTAINISM IS THE NEW MODERNISM: A CULTURAL MANIFESTO FOR THE SUSTAINIST ERA’ — ZIE WWW.THEBEACH.NU 6


ME, MYSELF & WE UNE SÉRIE SUR LES TENSIONS ENTRE LES DÉSIRS INDIVIDUELS ET LA CHOSE COLLECTIVE A SERIES ABOUT THE TENSION BETWEEN INDIVIDUAL DESIRES AND THE COLLECTIVE CAUSE FR Les années 80. Thatcher et Reagan. L’avènement du néolibéralisme. La guerre froide sévit encore et en réaction à l’utopie communiste de l’accomplissement social, on nous fait miroiter une société dont l’État est le grand ennemi et l’individu est la mesure de toute chose. La dérégulation est le mot d’ordre. En 1989, le Mur de Berlin tombe et la marche triomphale du capitalisme libre, dérégulé peut vraiment démarrer. Des concepts comme l’accomplissement et la solidarité sont de plus en plus associés à de dangereuses utopies et un État qui contrôle tout.

EN The eighties. Thatcher and Reagan. When neoliberalism was born. The Cold War was still raging and, in reaction against the communist utopia of social engineering we were shown a society where the state was the great enemy and the free individual was the measure of all things. Deregulation was the order of the day. In 1989 the Berlin Wall fell and the triumphal march of free and unregulated capitalism was really able to begin. The concepts of social engineering and solidarity were increasingly associated with dangerous utopian ideas and an all-controlling state.

Dans la décennie qui suit la chute du Mur, l’individu se laisse séduire par le « toujours plus, plus vite et moins cher ». Que les limites écologiques de ce désir soient foulées aux pieds ne semble pas le moins du monde affecter l’individu. La seule véritable limite imposée à tous ces désirs est déterminée par le « marché ». Nous savons que faire comme si de rien n’était n’est plus une solution. Et pourtant nous continuons allègrement. La question n’est depuis longtemps plus s’il faut un changement, mais si ce changement viendra à cause du « déclin » ou par « remodelage », par « négligence frivole » ou grâce à une « responsabilité politique collective ».

In the decades following 1989, the individual allowed himself to be seduced by a desire for ‘ever more, faster and cheaper’. The individual seemed not to care that the ecological limits of this desire had been exceeded. The only true limits to all these desires was determined by ‘the market’. We know that business as usual is no longer an option. And yet we still carry on. The question is no longer whether there has to be change. The question is whether this change will come about as a result of ‘decline’ or ‘design’, of ‘frivolous neglect’ or ‘collective political responsibility’.

Il faut considérer la question renouvelée de l’accomplissement social à la lumière de la crise écologique toujours plus apparente et plus tangible et des excès du capitalisme casino que la crise des crédits a mis en évidence en 2008. La gravité de ces crises et l’incapacité politique à les juguler engendrent toujours plus de foyers de résistance qui n’acceptent plus que le marché libre leur dénie toute possibilité de contester les déséquilibres qu’il a lui-même provoqués. L’utopie néo-libérale du « je » peutelle être remplacée par d’autres idéaux sans aussitôt sombrer dans le marxisme ou autres utopies du XXe siècle ? D’autres pratiques de potentialité sont-elles possibles ? La réponse à cette dernière question est en tout cas : oui ! Sous le dénominateur de Me, Myself & We, nous présentons une série de spectacles d’artistes qui se posent diverses questions sur les tensions entre les désirs individuels et « la chose collective ». Nous ne présentons pas ces projets sous forme de festival, mais les répartissons tout au long de la saison, entrelacés de conférences et de débats. La première conférence sera animée le 29 septembre prochain par le politologue états-unien Benjamin Barber qui présentera son tout nouveau livre If Mayors Ruled the World dans lequel il plaide pour un rôle prépondérant des cités et de leurs bourgmestres dans le développement futur des structures démocratiques globales. Sur la page suivante vous trouverez un aperçu de tous les spectacles réunis sous ce dénominateur commun avec une référence à la page de cette brochure qui vous présente le projet en détail.

We have to see the renewed question of whether social engineering is possible chiefly in the light of both an ecological crisis that is becoming more and more visible and tangible by the day and of the excrescences of the ‘casino capitalism’ that came to light in the 2008 credit crisis. The seriousness of these crises and the political authorities’ inability to react to them adequately is leading to the growth of more and more of centres of resistance that no longer accept that the free market denies us the possibility of questioning the imbalances it has brought about. Can the neoliberal utopia of the ‘ego’ be replaced by other ideals without at the same time lapsing into Marxist or other twentieth-century utopian alternatives? Are there any other possible social engineering practices? The answer to the last question is in any case ‘yes’! Under the title Me, Myself & We, we are presenting a series of productions by artists who ask a varied range of questions about the tension between individual desires and ‘the collective cause’. We are not presenting these projects in the form of a festival, but spread over the whole season, with a number of talks and debates interwoven with them. The first talk will be on 29 September, by the American political scientist Benjamin Barber. He will be introducing his new book If Mayors Ruled the World, in which he argues for a much greater role for towns and cities and their mayors in the further development of global democratic structures. On the next pages is a list of all the performances, with in each case a reference to the page in this magazine that provides more information on it.

GUY GYPENS

GUY GYPENS

>>> TEXTE INTÉGRAL SUR WWW.KAAITHEATER.BE

>>> FULL TEXT AT WWW.KAAITHEATER.BE 7


ME, MYSELF & WE — THE PERFORMANCES © ROBIN JUNICKE

BENJAMIN BARBER If Mayors Ruled the World

KATE McINTOSH All Ears

29/09 >>> P.6

23, 24 & 25/10 >>> P. 28

19, 20 & 21/09 >>> P. 18

3/10 >>> P. 23

14, 15 & 16/11 >>> P. 33

SPIN Imagine Work

NADIA TSULUKIDZE Me and Stalin

SCHWALBE Schwalbe zoekt massa

21/09 >>> P. 17

11 & 12/10 >>> P. 25

16 & 17/01 >>> P. 52

‘SCHWALBE ZOEKT MASSA’ © WILLEM WEEMHOFF

DE WARME WINKEL We are your friends

NADIA TSUKULIDZE © SALLY DE KUNST

ELS DIETVORST Art-Coeur-Merci

SPIN ‘IMAGINA WORK’

8

© DE WARME WINKEL

‘ART-COEUR-MERCI’ © ELS DIETVORST

ELEANOR BAUER © DANNY WILLEMS

ELEANOR BAUER Midday and Eternity (the time piece)


CHOOSE 4 PERFORMANCES = –25% ON THE STANDARD PRICE CHOOSE 10 PERFORMANCES = –50% ON THE STANDARD PRICE

The Artificial Nature Project/ The Extra Sensorial Garden/ Speculations/Evaporated Landscapes 6,7 & 8/02 >>> P. 62–63

1/03 >>> P. 70

‘SKETCHES/NOTEBOOK’ © IRIS JANKE

‘THE ARTIFICIAL NATURE PROJECT’ © JAN LIETAERT

METTE INGVARTSEN

WE HAVE A DREAM

MEG STUART/ DAMAGED GOODS Sketches/Notebook 11, 12, 13 & 14/06 >>> P. 90

THEATER MALPERTHUIS © SVAN VAN ROSSEN

CHRISTOPHE MEIERHANS © G.U. OTTIKER

27 & 28/02 >>> P. 68

29/04 >>> P. 85

IVANA MÜLLER We are still watching/ In Common

LIA RODRIGUES Pindorama

28/02 >>> P. 69

10, 11, 12 & 13/05 >>> P. 87

‘PINODRAMA’ © SAMMY LANDWEER

THEATER MALPERTUIS Recht zal zijn wat ik zeg!

‘IN COMMON’ © SANNE PEPER

CHRISTOPHE MEIERHANS Some use for your broken claypots

9


THEMA-ABONNEMENTEN | ABONNEMENTS THÉMATIQUES | THEMED SEASON TICKETS ••• U vindt het moeilijk kiezen uit de ruim 80 producties die we dit seizoen aanbieden? U kreeg graag enkele tips? We hebben voor u vijf thema-abonnementen samengesteld. Ze bieden u vijf voorstellingen met een korting van 25% op de basisprijs. ••• Vous avez du mal à choisir parmi les quelque 80 productions que nous vous proposons cette saison ? Vous aimeriez des conseils ? Nous avons composé cinq abonnements thématiques qui vous offrent chacun cinq spectacles avec une réduction de 25 % sur le prix de base. ••• Having trouble choosing from the 80 or more productions we are offering this season? Would you like a few tips? If so, we have put together five themed season tickets for you. They offer you five performances at a 25% discount on the standard price.

NEDERLANDSTALIG TEKSTTHEATER IN HET KAAITHEATER

NEDERLANDSTALIG TEKSTTHEATER IN DE KAAISTUDIO’S

••• Een middeleeuwse fabel, Shakespeare, Ibsen… ze hebben ons vandaag nog véél te vertellen.

••• Teksttheater over Virginia Woolf, over ‘de man’, over Europa en het Westen, over dat alles en veel meer.

••• Une fable médiévale, Shakespeare, Ibsen … Tous ont encore beaucoup à nous dire aujourd’hui. En néerlandais.

••• Du théâtre de texte à propos de Virginia Woolf, de « l’homme », de l’Europe et de l’Occident, et de bien plus encore… En néerlandais.

••• A mediaeval fable, Shakespeare, Ibsen etc. Even now they still have a lot to tell us. In Dutch.

JAN DECORTE/BLOET & COMP. MARIUS Shylock 7, 8 & 9/11 20:30 KAAITHEATER >>> P. 31

••• Spoken theatre on Virginia Woolf, on ‘men’, on Europe and the West, and on many other things. In Dutch.

SARA DE BOSSCHERE/DE ROOVERS Ik, in het blauw

TG STAN & TONEELHUIS/OLYMPIQUE DRAMATIQUE Creatie 2013

17, 18 & 19/10 20:30 KAAISTUDIO’S >>> P. 26

FC BERGMAN, TONEELHUIS, MUZIEKTHEATER TRANSPARANT & KALEIDOSKOP Van den vos

14, 15 & 16/11 20:30 KAAISTUDIO’S >>> P. 33

24 & 25/01 20:30 KAAITHEATER >>> P. 55

9 & 10/01 20:30 KAAISTUDIO’S >>> P. 50

TG STAN JDX – A Public Enemy

PIETER DE BUYSSER Landschap met springwegen

23, 24 & 25/04 20:30 KAAITHEATER >>> P. 83

20, 21 & 22/02 20:30KAAISTUDIO’S >>> P. 66

TONEELHUIS & TONEELGROEP AMSTERDAM/ GUY CASSIERS & TOM LANOYE Hamlet vs Hamlet

DE KOE De Wederopbouw van het Westen, WITROODZWART

5 VOORSTELLINGEN = € 66 IN PLAATS VAN € 88 (= –25% OP DE BASISPRIJS)

5 VOORSTELLINGEN = € 57 IN PLAATS VAN € 76 (= –25% OP DE BASISPRIJS)

6 & 7/12 20:30 + 8/12 15:00 KAAITHEATER >>> P. 42

DE WARME WINKEL We are your friends LAURA VAN DOLRON Ode aan de man

22/03 19:00 + 23/03 15:00 KAAISTUDIO’S >>> P. 67

28, 29, 30 & 31/05 20:30 KAAITHEATER >>> P. 89

NIEUW! BESTEL JE ABONNEMENT ONLINE! >>> WWW.KAAITHEATER.BE/ABO

Een papieren bestelbon wordt op verzoek toegezonden.

NOUVEAU ! COMMANDEZ VOTRE ABONNEMENT EN LIGNE ! >>> WWW.KAAITHEATER.BE/ABO Un bon de commande sur papier vous sera envoyé à votre demande.

NEW! BOOK YOUR SEASON TICKET ONLINE! >>> WWW.KAAITHEATER.BE/ABO A paper order form will be sent on request.

10


RESIDENT ARTISTS

DOUCE FRANCE

••• Onze artiesten in residentie met hernemingen van recent werk en de creatie van nieuwe producties.

••• Een fijne keuze dans en theater uit Frankrijk. Bij de theatervoorstellingen stelt de taal geen probleem.

••• Nos artistes en résidence avec des reprises d’œuvres récentes et de nouvelles créations.

••• Une sélection raffinée de danse et théâtre de France. Lors des représentations de théâtre, la langue n’est pas une barrière.

••• Our artists in residence revive recent work and create new productions.

ELEANOR BAUER Midday and Eternity (the time piece) 19, 20 & 21/09 20:30 KAAITHEATER >>> P. 18

••• A fine selection of dance and theatre from France. The plays present no language problem.

LAURENT CHÉTOUANE Sacré Sacre du Printemps

KRIS VERDONCK/A TWO DOGS COMPANY & ALIX EYNAUDI Exit

20/11 19:00 + 21/11 20:30 KAAITHEATER >>> P. 35

IVO DIMCHEV Creation 2014

PHILIPPE QUESNE/VIVARIUM STUDIO Swamp Club

METTE INGVARTSEN The Artificial Nature Project

BORIS CHARMATZ & DIMITRI CHAMBLAS/ MUSÉE DE LA DANSE À bras-le-corps

5 & 6/12 13:00!!! + 20:30!!! KAAISTUDIO’S >>> P. 41 31/01 + 1/02 20:30 KAAITHEATER >>> P. 60 6 & 7/02 20:30 KAAITHEATER >>> P. 62

4 SHOWS = € 45 INSTEAD OF € 60 (= –25% ON THE STANDARD PRICE) + 8 BAUERHOUR’S FOR FREE!!!

DANCE

GISÈLE VIENNE The Pyre

13 & 14/12 20:30 KAAITHEATER >>> P. 45 21 & 22/02 20:30 KAAITHEATER >>> P. 67

1 & 2/04 19:00 KAAITHEATER >>> P. 80

BORIS CHARMATZ/MUSÉE DE LA DANSE Aatt enen tionon 1 & 2/04 20:30 KAAITHEATER >>> P. 80

5 SHOWS = € 54 INSTEAD OF € 72 (= –25% ON THE STANDARD PRICE)

••• Dans in al zijn vormen, van solo tot groepswerk, van verstild tot uitbundig. ••• La danse sous toutes ses coutures, du solo à la chorégraphie de groupe, de la sérénité à l’extravagance. ••• Dance in all its forms, from solo to group, from tranquil to exuberant.

CINDY VAN ACKER/COMPAGNIE GREFFE Drift 18 & 19/10 20:30 KAAITHEATER >>> P. 27

LAURENT CHÉTOUANE Sacré Sacre du Printemps 20/11 19:00 + 21/11 20:30 KAAITHEATER >>> P. 35

ROSAS & ICTUS Drumming Live

9, 10 & 11/01 20:30+ 12/01 15:00 KAAITHEATER >>> P. 49

TINO SEHGAL (untitled) (2000)

4 & 5/04 20:30 KAAITHEATER >>> P. 81

LIA RODRIGUES Pindorama

10, 12 & 13/05 20:30 + S 11/05 15:00 KAAITHEATER >>> P. 87

5 SHOWS = € 66,75 INSTEAD OF € 89 (= –25% ON THE STANDARD PRICE)

STEL ZELF JE ABO SAMEN! KIES 4 OF 10 VOORSTELLINGEN, JE KRIJGT 25 OF 50% REDUCTIE. >>> WWW.KAAITHEATER.BE/ABO — ZIE OOK P. 99 COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE ABONNEMENT ! CHOISISSEZ 4 OU 10 SPECTACLES ET OBTENEZ 25 % OU 50 % DE RÉDUCTION. >>> WWW.KAAITHEATER.BE/ABO — VOIR AUSSI P. 100 MAKE UP YOUR OWN SEASON TICKET! CHOOSE 4 OR 10 PERFORMANCES AND GET A 25 OR 50% DISCOUNT. >>> WWW.KAAITHEATER.BE/ABO — SEE ALSO P. 101 11


12


PROGRAMMA | PROGRAMME

13


AUG/SEP HET THEATERFESTIVAL 2013 29/08>7/09 IN EN ROND HET KAAITHEATER, DE KAAISTUDIO’S & BRONKS NL Het Theaterfestival stuurde ook in het voorbije seizoen een fijne jury op pad: Jan Hautekiet (Radio 1), Natali Broods (De Koe), Cees Vossen (CC Berchem), Evelyne Coussens (De Morgen) en Robbert van Heuven (Trouw, De Theatermaker). Tussen 1 mei 2012 en 30 april 2013 prospecteerden zij 511 voorstellingen in Vlaanderen en Nederland, waarvan 214 premières. Ze keken ruim: van jeugdtheater tot dans, van theatrale installaties tot muziek- en teksttheater. Ze selecteerden twaalf producties, die u nog één keer kan zien, net voor de start van het nieuwe theaterseizoen. De jury koos ook twee voorstellingen uit de selectie van het Nederlands Theaterfestival en vijf producties voor Circuit X, een reeks voorstellingen van jonge theatermakers die, na hun passage op Het Theaterfestival, op tournee gaan langs de cultuurcentra in Vlaanderen. Voor het eerst maakte ook een kinderjury een selectie uit het aanbod van het voorbije seizoen. Zij kregen een wildcard om een extra jeugdvoorstelling te selecteren, naast de door de volwassen jury gekozen jeugdvoorstellingen. TICKETS De prijzen vermeld bij de voorstellingen zijn de basisprijs, de reductieprijs (zie Kaaitheater) en — anders dan bij het Kaaitheater — de prijs voor wie jonger is dan 19 (op vertoon van identiteitskaart). Bestellen & betalen: zie Kaaitheater p. 99–101. FESTIVALBROCHURE? Mail uw postadres naar: info@theaterfestival.be

FR Le jury du Theaterfestival 2013 a prospecté 511 spectacles en Flandre et aux Pays-Bas, dont 214 premières. Ils ont ratissé large : du théâtre jeune public à la danse, d’installations théâtrales à du théâtre musical ou de texte. Ils ont sélectionné douze productions, que chacun pourra revoir juste avant le début de la saison prochaine. En outre, le jury a choisi deux spectacles de la sélection du Nederlands Theaterfestival et cinq productions pour Circuit X, une série de spectacles de créateurs émergents. Un jury d’enfants a choisi une production jeune public en plus de la sélection du jury. EN The group of experts of the 2013 Theatre Festival watched 511 performances in Flanders and the Netherlands, 214 of them premieres. They took a broad view: from children’s theatre to dance, from theatrical installations to musical and spoken theatre. In the end they selected twelve productions. In addition, they chose two performances from the selection for the Dutch Theatre Festival and five productions for Circuit X, a series of pieces by young theatremakers. A panel of children chose one youth production in addition to the selection of the jury. SELECTIE HET THEATERFESTIVAL 2013 TG STAN Nora DO 29/08 20:30 BRONKS | 125 MIN. | € 16/12/8 LOD/JOSSE DE PAUW & KRIS DEFOORT An Old Monk DO 29 & VR 30/08 20:30 KAAITHEATER | 75 MIN. | € 16/12/8 TRISTERO/KRISTIEN DE PROOST Toestand DO 29, VR 30, ZA 31/08 20:30 KAAISTUDIO’S | NL, SURTITRÉ EN FR | 70 MIN. | € 16/12/8 ABATTOIR FERMÉ A Brief History of Hell ZA 31/08 & ZO 1/09 20:30 KAAITHEATER | 95 MIN. | € 16/12/8 ONTROEREND GOED & LAIKA All That Is Wrong ZO 1 & MA 2/09 20:30 KAAISTUDIO’S | 16+ | 65 MIN. | € 12/10/8

14

ZONZO COMPAGNIE Starend Meisje DI 3/09 19:00 + WO 4/09 16:00 BRONKS | 8+ | 60 MIN. | € 12/10/8 PIETER DE BUYSSER & HANS OP DE BEECK Book Burning WO 4, VR 6/09 (NL) & DO 5/09 (EN), 20:30 KAAITHEATER| 95 MIN. | € 16/12/8 LOTTE VAN DEN BERG/OMSK Pleinvrees DO 5/09 17:00 (FR) + 19:00 (NL), VR 6/09 16:00 (NL) + 19:00 (FR), OP LOCATIE (N.T.B.) | 50 MIN. | GRATIS, RESERVERING VERPLICHT DE WARME WINKEL Jandergrouwnd KAN HELAAS NIET HERNOMEN WORDEN STUDIO ORKA & THEATER ANTIGONE Duikvlucht DO 5, VR 6/09 19:00, ZA 7, ZO 8/09 15:00 + 19:00 OP LOCATIE (N.T.B.) | 8+ | 80 MIN. € 12/10/8 NTGENT Platonov ZA 7/09 20:30 KAAITHEATER | 105 MIN. | € 20/16/8 DAMAGED GOODS/MEG STUART Built to Last KAN HELAAS NIET HERNOMEN WORDEN SELECTIE UIT HET THEATERFESTIVAL NEDERLAND MIGHTYSOCIETY/ERIC DE VROEDT Mightysociety 10 VR 30/08 21:00 BRONKS | 130 MIN. | € 16/12/8 TROUBLE MAN/SADETTIN KIRMIZIYÜZ Somedaymyprincewill.com ZA 07/09 20:30 BRONKS | 85 MIN. | € 16/12/8 KINDERJURY THEATER FROEFROE Tropoi ZA 31/8 + ZO 01/09 16:00 BRONKS | 12+ | 75 MIN. | € 12/10/8 CIRCUIT X SUZANNE GROTENHUIS Zwarte Woud Forever MA 02, DI 03, WO 04/09 22:00 OP LOCATIE IN EEN KERK (N.T.B.) | 70 MIN. | € 12/10/8 TOM STRUYF Vergeetstuk DI 03/09 20:30 KAAISTUDIO’S | 75 MIN. | € 12/10/8 HAIDER AL TIMIMI (KLOPPEND HERT) Ich bin wie du WO 04/09 20:30 KAAISTUDIO’S| 80 MIN. | € 12/10/8 LISA VERBELEN, SANNE VANDERBRUGGEN, BENJAMIN MOEN, JUDITH DE JOODE BOG DO 05/09 20:30 KAAISTUDIO’S | 75 MIN. | € 12/10/8 JAN MARTENS Sweat baby sweat VR 06/09 20:30 KAAISTUDIO’S| 65 MIN. | € 12/10/8


SEP EXTRA MUROS

HEINE AVDAL & YUKIKO SHINOZAKI/ FIELDWORKS[BE] Borrowed Landscape – Brussels TH 5 & FR 6/09 14:00–16:30 CONTINUOUSLY, LOCATION T.B.C.

PERFORMANCE | EN | CA. 30 MIN. | FREE – PLEASE BOOK YOUR FREE TICKETS AT KAAITHEATER AS PART OF THE COLLOQUIUM ON ART IN PUBLIC SPACES, BY VTI & HET THEATERFESTIVAL

LA POÉSIE DU SUPERMARCHÉ Heine Avdal et Yukiko Shinozaki se plaisent à présenter leurs spectacles dans des lieux inattendus. Ainsi, Borrowed Landscape se donne dans un centre commercial, dans le foyer d’un centre d’art, dans un supermarché, une maison-témoin … Le titre est dérivé de la technique japonaise traditionnelle d’architecture de jardin appelée shakkei (paysage emprunté), dans laquelle le projet est intégré dans le paysage environnant.

© ILSE JOLIET

DE POËZIE VAN DE SUPERMARKT Heine Avdal en Yukiko Shinozaki brengen hun performances bij voorkeur op onverwachte locaties. Borrowed Landscape speelden zij eerder al in een winkelcentrum, de foyer van een kunstencentrum, een supermarkt en een modelwoning. De titel is afgeleid van het Japanse shakkei, een techniek in de traditionele Japanse tuinarchitectuur waarbij het ontwerp geïntegreerd wordt in het omliggende landschap. Op dezelfde manier brengen Avdal en Shinozaki verschillende realiteiten samen in de locaties die ze onderzoeken. De performers en de performance worden één met de ruimte die ze innemen. Ze nemen de gewoontes en de gebruiken over, perverteren ze lichtjes en dwingen zo de toevallige passanten om ze wat nauwkeuriger te bekijken. Met inventieve en humoristische ingrepen, uitvergrote bewegingen, ongerijmde acties en een verrassende soundscape van Fabrice Moinet, leggen Avdal en Shinozaki poëzie in die ruimtes die ons leven definiëren. Borrowed Landscape stelt onze routines scherp en maakt ons bewust van onze dagelijks omgeving en hoe we er doorheen bewegen.

Avdal et Shinozaki se servent de la même technique pour réunir différentes réalités dans les lieux qu’ils étudient. Les perfor-meurs et le spectacle se fondent avec le lieu qu’ils occupent. Ils en adoptent les us et coutumes, les pervertissent légèrement, et forcent de la sorte les passants fortuits à les observer avec plus d’attention. Par le biais d’interventions humoristiques et inventives, de mouvements agrandis, d’actions insolites et d’un paysage sonore surprenant de Fabrice Moinet, Avdal et Shinozaki insufflent de la poésie aux espaces qui nous définissent. Borrowed Landscape rend nos routines plus nettes et nous fait prendre conscience de notre environnement quotidien et de la manière dont nous évoluons à travers lui. THE POETRY OF THE SUPERMARKET Heine Avdal and Yukiko Shinozaki prefer to present their performances in unexpected locations. They have already performed Borrowed Landscape in a shopping mall, a supermarket, a show house and other places. The title is derived from the Japanese shakkei, a technique in traditional Japanese landscape gardening in which the design is integrated into the surrounding landscape. In the same way Avdal and Shinozaki bring different realities together in the locations they explore. The performers and the performance become one with the space they occupy. They adopt the habits and customs, warp them slightly and so force passersby to examine them more closely. Using inventive and humorous interventions, magnified movements, absurd actions and a surprising soundscape by Fabrice Moinet, Avdal and Shinozaki introduce poetry into the spaces that define our lives. Borrowed Landscape focuses on our routine behaviours and makes us aware of our everyday surroundings and how we move through them.

‘Exquisitely in between raw reality and theatrical fiction.’— Korean dance magazine MOMM CONCEPT & DIRECTION HEINE AVDAL, YUKIKO SHINOZAKI | SOUND DESIGN & ELECTRONICS FABRICE MOINET | PERFORMED BY HEINE AVDAL, DOLORES HULAN, KAYOKO MINAMI, MICHIEL REYNAERT, SOFIE SALLER, YUKIKO SHINOZAKI, ADAM WEIG | PRODUCTION FIELDWORKS VZW (BRUSSELS) & HEINE AVDAL (NORWAY) | CO-PRODUCTION KUNSTENCENTRUM STUK (LEUVEN), BIT-TEATERGARASJEN (APAP NETWORK) 15


SEP JUBILEUM BL!NDMAN 25 YEARS | KLARAFESTIVAL & KAAITHEATER PRESENT

EXTRA MUROS

ERIC SLEICHIM & BL!NDMAN [SAX][BE] Go Crystal Tears

PREMIERE

SU 8/09 20:00!!! FLAGEY, PLACE FLAGEYPLEIN 1050 BRUSSELS MUSIC | 65 MIN. + INTERMISSION | € 20/15

© BART DEWAELE

PROGRAMME J. Dowland Go Crystal Tears

© GUY KOKKEN

J.S. Bach Pedal-Exercitium in G Minor Passacaglia & Fugue in C Minor Choral: Meine Seele erhebet den Herren Trio a 2 Clav. e Pedale in D Minor Toccata in C Major

EEN GROOT MENSELIJK ORGEL De saxofoons van BL!NDMAN brengen monumentale orgelwerken van Johan Sebastian Bach. In Bachs tijd had het orgel orkestrale proporties aangenomen, wat door de componist ten volle werd benut. Door verdubbeling met tubax (een soortement combinatie van tuba en sax) en elektronica genereert BL!NDMAN de extra lage tonen die eigen zijn aan de 32-voeters van de grote orgels. Het opsplitsen van de stemmen accentueert des te meer het briljante van de composities. BL!NDMAN wordt één groot menselijk orgel, bewogen door adem. ••• Sinds 1991 is BL!NDMAN te gast in het Kaaitheater. Het ensemble viert zijn 25-jarig bestaan met een gloednieuwe Bach-cd en de heruitgave van de meest memorabele cd’s van de vroege dagen tot nu. UN GRAND ORGUE HUMAIN Les saxophones de BL!NDMAN interprètent des œuvres monumentales pour orgues de Johann Sebastian Bach. À son époque l’orgue avait adopté des proportions orchestrales, ce que le compositeur a su pleinement mettre à profit. En dédoublant l’effectif avec un tubax (une sorte de combinaison de tuba et de saxophone) et de l’électronique, BL!NDMAN génère les tons extra-graves propres au jeu de 32 pieds des grandes orgues. La scission des voix accentue d’autant plus le brio des compositions. BL!NDMAN se métamorphose en un grand orgue humain animé par le souffle. ••• BL!NDMAN est l’hôte régulier du Kaaitheater depuis 1991. Pour fêter ses 25 ans d’existence, l’ensemble sort un nouveau CD de compositions de Bach et réédite ses albums mémorables, de ses débuts à nos jours.

J.S. Bach Choral: Aus tiefer Not schrei ich zu dir Prelude & Fugue in G Minor Choral: Ach Wie Nichtig, Ach Wie Flüchtig Concerto in D Minor nach Vivaldi

ONE BIG HUMAN ORGAN BL!NDMAN’s saxophones play monumental organ compositions by Bach. In Bach’s time the organ had acquired orchestral proportions, which the composer used to the full. By doubling up with Tubax (a sort of combination of tuba and sax) and electronics, BL!NDMAN generates the extra-low notes that are characteristic of the 32-foot pipes of large organs. The division of the voices accentuates the brilliance of the composition even more. BL!NDMAN becomes one big human organ, set in motion by breath. ••• BL!NDMAN has been a guest at Kaaitheater since 1991. The ensemble will be celebrating its 25th anniversary with a brand new Bach CD and a reissue of its most memorable CDs from the early days to the present.

ARTISTIC DIRECTION & ARRANGEMENTS ERIC SLEICHIM | SOPRANO SAX KOEN MAAS | ALTO SAX ROELAND VANHOORNE | TENOR SAX PIET REBEL | BARITONE SAX RAF MINTEN | TUBAX & ELECTRONICS ERIC SLEICHIM | CO-PRODUCTION FESTIVAL OUDE MUZIEK (UTRECHT), FESTIVAL VAN VLAANDEREN BRUSSEL & FLAGEY 16


SEP SPIN NIGHT

SPIN[BE] Imagine Work SA 21/09 18:00 KAAISTUDIO’S

LECTURE/DEBATE/PERFORMANCE | EN | FREE DE FLEXWORKER VOOR HET VOETLICHT Onze werkomgeving is de jongste decennia steeds competitiever geworden en nagenoeg volkomen geïndividualiseerd. Eén vaste job voor het leven klinkt als iets uit een vergane wereld. Vandaag spreken we over flexicurity, flexworking, freelancing, lifelong learning, etc. De grenzen tussen leven en werk, tussen vrienden en collega’s, tussen vrije tijd en werktijd worden steeds vager. ‘Zijn’ en ‘werken’ als synoniem. In Imagine Work stelt het collecief SPIN de vraag in hoeverre de flexibele en onafhankelijke ondernemer-kunstenaar van vandaag — die van het ene project naar het andere sprint, die werkt in kantoren, cafés en studio’s ergens ter wereld, die op elk uur van de dag beschikbaar is — een blueprint vormt voor de zogenaamde flexworker? Imagine Work wordt een oefening in het verbeelden van een mogelijk alternatief. Kan er kunst gemaakt worden in een radicaal andere werkomgeving en onder andere voorwaarden? Waar liggen de mogelijkheden om het anders aan te pakken? LE TRAVAILLEUR FLEXIBLE SOUS LES FEUX DE LA RAMPE Ces dernières décennies, notre environnement professionnel est devenu de plus en plus compétitif et quasi totalement individualisé. Un emploi fixe pour la vie paraît être l’apanage d’un monde révolu. Aujourd’hui, il est question de « flexi-sécurité, de flexibilité du travail, de free-lance, de formation permanente, etc. » La frontière entre la vie et le travail, entre les amis et les collègues, entre le temps libre et le temps de travail s’estompent toujours plus. « Être » et « travailler » sont synonymes. Dans Imagine Work, le collectif SPIN se demande dans quelle mesure l’artisteentrepreneur indépendant et flexible d’aujourd’hui – qui passe d’un projet à l’autre, travaille dans des bureaux, des cafés, et des studios quelque part dans le monde, et est disponible à chaque heure du jour – est un prototype du travailleur dit flexible. Imagine Work est un exercice d’imagination pour chercher une possible solution de substitution. Peut-on créer de l’art dans un environnement radicalement différent et sous d’autres conditions ? Où se situent les possibilités d’une approche différente ?

THE ‘FLEXWORKER’ IN THE SPOTLIGHT In recent decades our working environment has become increasingly competitive and almost completely individualised. A permanent job for life sounds like something from a lost world. Today we speak of flexicurity, flexworking, freelancing, lifelong learning, etc. The boundaries separating life and work, friends and colleagues, and leisure and work time are becoming increasingly blurred. ‘Being’ and ‘working’ are synonymous. In Imagine Work, the SPIN collective asks to what extent today’s flexible and independent entrepreneur-artist — who sprints from one project to another, works in offices, cafés and studios somewhere in the world and is available at all hours of the day — is a blueprint for the so-called ‘flexworker’. Imagine Work is an exercise in imagining a possible alternative. Can you create art in a radically different environment and under different conditions? Where are the possibilities for a new approach?

SPIN IS AN ARTIST-RUN PRODUCTION AND RESEARCH PLATFORM INITIATED BY THE BRUSSELS-BASED ARTISTS HANS BRYSSINCK, DIEDERIK PEETERS, KATE MCINTOSH & ART WORKERS ELS SILVRANTSBARCLAY & INGRID VRANKEN A HOUSE ON FIRE PROJECT; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 17


SEP A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

ELEANOR BAUER[US/BE] Midday and Eternity (the time piece)

PREMIERE ARTIST IN RESIDENCE

TH 19, FR 20 & SA 21/09 20:30 KAAITHEATER DANCE | € 16/12/8 © DANNY WILLEMS

MOGELIJKE TOEKOMSTEN Met Midday and Eternity (the time piece) creëert Eleanor Bauer het sluitstuk van haar verleden-heden-toekomst-trilogie die begon met A Dance for the Newest Age (the triangle piece) en Tentative Assembly (the tent piece). In dit deel buigt ze zich over de meest onzekere van de drie: de toekomst. Zij vraagt zich af hoe je een heden kan creëren op basis van mogelijke toekomsten. De toekomst heruitvinden door het verleden te herpositioneren en mogelijkheden in het heden bloot te leggen. Midday and Eternity (the time piece) is een stuk over fantasie, nieuwtjes en onmogelijkheid, over wat getest en betrouwbaar is, over wat waar is en altijd terugkeert. Deze trilogie heeft het over dans als een daad van synthese die vele facetten van ervaring en manieren van weten samenbrengt. In Midday and Eternity staat de overgang tussen het eindige en het oneindige voortdurend op het spel, worden ogenblikken en details gelinkt met het grotere plaatje. FUTURS POSSIBLES Avec Midday and Eternity (the time piece), Eleanor Bauer clôture sa trilogie passéprésent-avenir commencée par A Dance for the Newest Age (the triangle piece) suivie de Tentative Assembly (the tent piece). Dans ce dernier volet, elle se penche sur l’élément le plus incertain : l’avenir. Elle se demande comment créer le présent à partir de futurs possibles. Réinventer l’avenir en repositionnant le passé et en mettant à nu les possibilités du présent. Midday and Eternity (the time piece) traite à la fois de fantaisie, d’innovations et d’impossibilités, de ce qui est testé et fiable, vrai et récurrent. Cette trilogie parle de la danse comme d’un acte de synthèse et de coordination de plusieurs facettes de l’expérience et diverses manières de savoir. Sans cesse mise en jeu dans Midday and Eternity, la transition entre le fini et l’infini relie instants et détails à la vision d’ensemble.

POSSIBLE FUTURES With Midday and Eternity (the time piece) Eleanor Bauer creates the closing piece of the past-present-future trilogy that started with A Dance for the Newest Age (the triangle piece) and Tentative Assembly (the tent piece). In this part she deals with the most unknown of the three tenses: the future. She asks how to create a present out of possible futures. Reinventing the future by repositioning the past and opening up potentials in the present. Midday and Eternity (the time piece) is as much about novelty, fantasy, and impossibility as it is about the tried and true, reliable, and recurring. In a trilogy that deals with dancing as an act of synthesis and coordination of many facets of experience and ways of knowing. In Midday and Eternity, the passage between the finite and infinite is constantly at play, connecting instants and details to the big picture.

CONCEPT & DIRECTION ELEANOR BAUER | CHOREOGRAPHY & PERFORMANCE ELEANOR BAUER, REBECKA STILLMAN, CECILIA LISA ELICECHE, NAIARA MENDIOROZ | MUSIC CHRIS PECK | SCENOGRAPHY 88888 | LIGHTING BARDIA MOHAMMAD | COSTUMES ADA RAJZSYS | PRODUCTION CARAVAN PRODUCTION FOR GOODMOVE (BRUSSELS) | CO-PRODUCTION KAAITHEATER, BUDA (KORTRIJK) 18


SEP ARTIST IN RESIDENCE

ELEANOR BAUER[US/BE] BauerHour TU 24/09, 22/10, 19/11, 17/12, 14/01, 11/02, 11/03 & 8/04 20:30 KAAISTUDIO’S VARIETY SHOW | EN | € 5, ONE DRINK INCLUDED

CHACUN A UNE HISTOIRE Eleanor Bauer est danseuse et chorégraphe. Par moments, elle puise sans réserve dans la tradition de la variété, ce dont elle vous fera une démonstration extensive cette saison. De septembre à avril, elle tient une fois par mois une BauerHour aux Kaaistudio’s ; huit mardis soirs à d’ores et déjà inscrire dans vos agendas. BauerHour est un « talk show, variety show, shit show, parlor show and cabaret show », annonce-t-elle. Un lieu pour discuter de tout ce qui est ou semble urgent aujourd’hui (et ne le sera peut-être plus demain). L’occasion d’expérimenter des choses, de les pratiquer, d’y réfléchir, de s’en amuser et de les démystifier afin qu’elles ne nous causent plus d’insomnie ; un lieu où « l’on entend des choses pour la première fois ». Les soirées ne s’articulent pas autour de Bauer, mais de ses convives. Chacun a une histoire, alors racontez-la ! Les hôtes peuvent faire leur récit sur tous tons et dans tous les registres : conte, démonstration, bavardage, jacasserie, plaisanterie, discours, prédiction, diva-gation, raisonnement … Ou ne rien dire. Voilà certainement une option pour les hôtes qui préfèrent s’exprimer par la danse ou le mime. BauerHour n’est pas une conversation d’après spectacle, ni une rencontre avec l’artiste, mais peut-être tout cela à la fois. Limité dans la durée, mais sans limite de qualité.

© DANNY WILLEMS

IEDEREEN HEEFT EEN VERHAAL Eleanor Bauer is een danseres en choreografe die bij momenten met grote gretigheid put uit de traditie van het variété. Dit seizoen krijgt u daarvan een uitbundige demonstratie. Van september tot april houdt zij één keer per maand BauerHour in de Kaaistudio’s, acht dinsdagavonden om nu al in uw agenda te noteren. BauerHour kondigt zij aan als ‘talk show, variety show, shit show, parlor show and cabaret show’. Een plek voor alles wat vandaag superurgent is of lijkt (en morgen misschien niet meer). Een gelegenheid om dingen uit te proberen, om te prakkiseren en te amuseren, om het te hebben over dingen waarvan je anders toch maar wakker zou liggen, zo een plek waar je de dingen ‘voor het eerst hoort’. Het gaat ‘m niet om la Bauer maar om haar gasten. Iedereen heeft een verhaal, voor de dag ermee! De gasten kunnen hun verhaal doen in alle toonaarden: vertellen, betogen, kletsen, kwekken, grappen, oreren, orakelen, raaskallen, redeneren,… Niks zeggen moet ook kunnen, zeker voor gasten die een stukje willen dansen of een mime-nummertje ten beste willen geven. BauerHour is geen nagesprek, geen meet the artist, maar dat alles tegelijk. Eén uur quality time. Beperkt in tijd, niet in kwaliteit.

EVERYONE HAS A STORY Eleanor Bauer is a dancer and choreographer who at times avidly draws on the tradition of the variety show. You will be given an exuberant demonstration of this in the current season. From September to April she will be putting on a BauerHour in the Kaaistudio’s once a month: eight Tuesday evenings worth noting in your diary. BauerHour is talk show, variety show, shit show, parlor show and cabaret show. A space and time for whatever seems most important now and not later. An occasion to practice the unknown, to share the musings and amusings that decorate life and need a place to go at night so they don’t cause insomnia, a container for the things that end with “you heard it here first.” BauerHour is not about Bauer, it’s all about the guests… within the ruckus frame of Bauer, of course. Everybody has a story so let’s hear it, and talk is cheap so let’s spend it. Small talk, medium talk, big talk, trash-talk, pillow talk, hard talk, shop talk, walk talk, fake talk, real talk, straight talk, curly talk, sideways talk, and backwards talk. No talk is also an option for special guests who prefer dance or pantomime. BauerHour is not an after talk nor an artist talk but perhaps everything everyone wishes both would actually ever be. BauerHour is a fixed quantity aimed at maximum quality — quality time, of course, of an hour. 19


SEP A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

ANOUK DE CLERCQ[BE] Thing

PREMIERE

WE 25/09 20:30 KAAITHEATER

VIDEO & BOOK PRESENTATION | EN | € 8 © ANOUK DE CLERCQ

••• Anouk De Clercq (°1971) a fait des études de cinéma à l’institut Sint Lukas, à Bruxelles. On a pu voir ses réalisations à la Tate Modern, au Centre Pompidou, et dans bien d’autres lieux. Elle est actuellement chercheuse artistique reliée au KASK à Gand.

DENKBEELDIGE STEDEN Een architect vertelt over de stad die hij heeft gebouwd. Gaandeweg blijkt dat die stad denkbeeldig is. Dat is het verhaal van Thing, een boek en een video van kunstenaar Anouk De Clercq. Anouk De Clercq: ‘Ik ben gefascineerd door niet-gerealiseerde gebouwen, zoals die van de Franse architect Etienne-Louis Boullée, of Terragni’s Danteum, de architectuur van de Futuristen, Kenzo Tanges masterplan voor Skopje, enz. Die suggesties van gebouwen zijn te vergelijken met de virtuele ruimtes in mijn video’s. Ik vond ook inspiratie in steden als Rome, Firenze en Berlijn. Ze herinneren aan verloren plaatsen, verloren gebouwen, verloren levens en suggereren een parallelle, denkbeeldige stad. Thing gaat precies daarover: het geheugen van een plek, architectonische spoken uit het verleden die het heden besmetten, denkbeeldige gebouwen.’ ••• Anouk De Clercq (1971) studeerde film aan Sint Lukas Brussel. Haar werk was te zien in Tate Modern, Centre Pompidou en vele andere plaatsen. Zij is als artistiek researcher verbonden aan de KASK in Gent. VILLES IMAGINAIRES Un architecte parle de la ville qu’il a construite. Chemin faisant, il s’avère qu’il s’agit d’une ville imaginaire. Telle est l’histoire de Thing, un livre et une vidéo de l’artisteplasticienne Anouk De Clercq. Anouk De Clercq : « Je suis fascinée par des projets architecturaux jamais réalisés, comme ceux de l’architecte français Étienne-Louis Boullée, ou le Danteum de l’architecte futuriste Terragni, le plan d’ensemble de Kenzo Tange pour Skopje, etc. Ces propositions de bâtiments sont comparables aux espaces virtuels de mes vidéos. J’ai aussi puisé mon inspiration dans des villes comme Rome, Florence et Berlin. Elles rappellent des lieux, des édifices et des vies perdus et suggèrent une ville imaginaire, parallèle. Thing traite précisément de cela : de la mémoire d’un lieu, de fantômes architectoniques du passé qui hantent le présent, de bâtiments imaginaires. »

IMAGINARY CITIES An architect talks about the city he has built. Gradually we realise that the city is imaginary. This is the story of Thing, a book and video film by artist Anouk De Clercq. Anouk De Clercq: ‘I am fascinated by buildings that have not been built, such as those of the French architect EtienneLouis Boullée, Terragni’s Danteum, the architecture of the Futurists, Kenzo Tange’s master-plan for Skopje, and so on. These suggestions for buildings are similar to the virtual spaces in my video films. I also found inspiration in cities like Rome, Florence and Berlin. They remind me of lost places, lost buildings and lost lives, and suggest a parallel, imaginary city. This is precisely what Thing is about: the memory of a place, architectural ghosts from the past that infect the present, imaginary buildings.’ ••• Anouk De Clercq (b. 1971) studied film at Sint Lukas in Brussels. Her work has also been exhibited at Tate Modern and Centre Pompidou. She is artistic researcher for KASK in Ghent.

BY ANOUK DE CLERCQ | DRAMATURGY MARIANNE VAN KERKHOVEN | TEXT EDITING & TRANSLATION MARI SHIELDS | SOUND SCANNER | ANIMATION YVES MARQUILLIE | EDITING FAIRUZ | FINAL SOUND MIXING CHRISTIAN CARTIER | PRODUCTION AUGUSTE ORTS | EXECUTIVE PRODUCER MARIE LOGIE | CO-PRODUCTION FLANDERS AUDIOVISUAL FUND, CERA PARTNERS IN ART, KAAITHEATER, ACADEMIA BELGICA (IT), NOMAS FOUNDATION (IT), IMAGE (IT), LE FRESNOY (FR), KASK SCHOOL OF ARTS UNIVERSITY COLLEGE GHENT 20


SEP A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

ALIX EYNAUDI[FR/BE] Monique

BELGIAN PREMIERE

TH 26 & FR 27/09 20:30 KAAISTUDIO’S DANCE PERFORMANCE | 60 MIN. | € 16/12/8

PINCER, TRAÎNER, TIRER Pour le spectacle Monique, la chorégraphe Alix Eynaudi s’est inspirée du bondage. Eynaudi abstrait la pratique érotique et en conserve l’essence : la restriction de la liberté de mouvement. Elle l’applique parfois à la danse, mais aussi à la lumière, la musique et la création de costumes. Aux côtés de Mark Lorimer, elle met en scène des « techniques de torture douce » : pincer, traîner, tirer,

© ALEXANDER MEEUS

KNIJPEN, SLEPEN, TREKKEN Voor Monique vond choreografe Alix Eynaudi inspiratie bij bondage. Eynaudi abstraheert de erotische praktijk en houdt de essentie ervan over: beperking van de bewegingsvrijheid. Die past zij toe op de dans, maar ook op licht, muziek en kostuum-ontwerp. Samen met Mark Lorimer ensceneert zij ‘zachte marteltechnieken’: knijpen, slepen, trekken, dragen... Ze werken en voelen en doen alsof ze voelen. De kostuums dienen als decor, ze worden ‘bewoond’ en gaan soms ook aan het dansen. Monique wordt een dans vol aanraking, manipulatie en direct contact maar ook vol zorg, aandacht, observatie en verantwoordelijkheid. ••• Alix Eynaudi volgde een balletopleiding aan de Opera van Parijs en bij PARTS. Van 1996 tot 2002 danste ze bij Rosas. Ze maakt eigen werk, zoals Supernaturel (2007) en Long Long Short Long Short (2008, samen met Agata Maszkiewicz). Als performer was ze o.a. te zien bij Superamas en bij Kris Verdonck. Monique is een voortzetting van haar onderzoek in domeinen die haar praktijk als performer en choreografe hebben gekleurd. Daarin hertaalde zij telkens therapieën voor lichaam en psyche naar performance: in Supernaturel en Long Long Short Long Short fungeerden Body Mind Centering en Authentic Movement als startpunt.

semblant de ressentir. Les costumes font office de décor, ils sont « habités » et se porter… Ils travaillent, ressentent et font mettent parfois à danser. Monique est une chorégraphie dans laquelle on ne cesse de se frôler, se toucher et se manipuler avec sollicitude, attention, observation et sens de la responsabilité. ••• Alix Eynaudi a suivi une formation de ballet à l’Opéra de Paris et ensuite à PARTS. De 1996 à 2002, elle a dansé avec la compagnie Rosas. Dès 2007, elle crée ses propres œuvres : Supernaturel (2007) et Long Long Short Long Short (2008, avec Agata Maszkiewicz). En tant que performeuse, on a pu la voir dans des spectacles de Superamas et de Kris Verdonck. Monique est le prolongement de sa recherche dans des domaines qui influencent sa pratique de performeuse et de chorégraphe, dans laquelle elle transpose des thérapies pour le corps et la psyché ; dans Supernaturel et Long Long Short Long Short les techniques du Body Mind Centering et de l’Authentic Movement ont servi de points de départ. PINCHING, DRAGGING, PULLING For Monique, the choreographer Alix Eynaudi was inspired by bondage. Eynaudi abstracts this erotic practice so that only its essence remains: the restriction of freedom of movement. She applies this to the dance, but also to the lighting, music and costume design. Together with Mark Lorimer she stages ‘soft torture’ techniques: pinching, dragging, pulling, carrying... They work and feel and pretend to feel. The costumes serve as a backdrop, they are ‘inhabited’ and sometimes also begin to dance. Monique becomes a dance full of touch, manipulation and direct contact, but also full of care, attention, observation and responsibility. ••• Alix Eynaudi studied ballet at the Paris Opera and at PARTS. From 1996 to 2002 she danced with Rosas. She has created works of her own, such as Supernaturel (2007) and Long Long Short Long Short (2008, together with Agata Maszkiewicz). As a performer she also appeared with Superamas and Kris Verdonck. Monique is a continuation of her research into fields that have influenced her practice as a performer and choreographer. In it she transposes therapies for the body and the psyche into performance: in Supernaturel and Long Long Short Long Short her starting point was Body Mind Centering and Authentic Movement.

CONCEPT ALIX EYNAUDI | PERFORMED BY ALIX EYNAUDI & MARK LORIMER | LIGHTING DESIGN KRIS VERDONCK | ARTISTIC ADVICE LARS KWAKKENBOS – AS PART OF THE COLLABORATION WITH WORKSPACE BRUSSELS | MUSICAL ADVICE JEAN-LUC PLOUVIER | COSTUMES AN BREUGELMANS | TECHNICAL DIRECTION HERMAN VENDERICKX | PRODUCTION MARGARITA PRODUCTION FOR THE OTHER VZW (BRUSSELS) | CO-PRODUCTION KAAITHEATER (BRUSSELS), KUNSTENCENTRUM BUDA (KORTRIJK), TANZQUARTIER WIEN (VIENNA), WORKSPACE BRUSSELS 21


OCT A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

TRISTEROBE] Reset WE 2, TH 3, FR 4 & SA 5/10 20:30 KAAISTUDIO’S

THEATRE | RERUN | NL & FR, SURTITLED IN FR & NL | 75 MIN. | € 16/12/8 © MIRJAM DEVRIENDT

‘Het spel is onderkoeld zoals alleen Tristero dat kan. […]. Alleen al met een opgetrokken mondhoek kunnen deze spelers de lach opwekken.’ HHHH — DE STANDAARD ‘Tristero heeft, als altijd, een slim idee lekker uitgewerkt, om toch ook een nekslag uit te delen, en dat is prettig om naar te kijken.’ HHHH — DE MORGEN

HET LEVEN ZOALS HET IS Op de scène staat een waarheidsgetrouwe kopie van een krantenwinkel zoals men die tegenwoordig aantreft in bijna alle stations, winkelstraten en luchthavens. In de goedgevulde rekken ligt alles lekker overzichtelijk op een rijtje. Gedurende de hele voorstelling wisselen de klanten elkaar af, achteloos en zonder dramatiek. Achter de kassa rekent de winkeljuffrouw routineus af. Een hilarische inkijk in het leven zoals het is in een krantenkiosk. Maar op het eind deelt Tristero een mokerslag uit die alles in een wrang daglicht stelt. ••• Het Brusselse theatercollectief Tristero staat voor intelligente en veelal komische voorstellingen met een scherp randje: puntige komedies of intrigerende ‘well made plays’, eigen bewerkingen van proza, sfeervol bewegingstheater of een mix van dat alles. Tristero is associated artist van het Kaaitheater. LA VIE TELLE QU’ELLE EST Sur scène, une copie fidèle d’un magasin de journaux comme on les trouve aujourd’hui dans quasi toutes les gares, rues marchandes, et aéroports. Sur les étagères bien remplies, tout est disposé de manière synoptique. Tout au long du spectacle, les clients défilent avec nonchalance et sans trame dramatique. Derrière la caisse, une jeune femme encaisse et rend la monnaie. La routine. Un regard désopilant sur la vie telle qu’elle est dans un magasin de journaux. Mais à la fin, Tristero assène le coup de massue et jette une lumière crue et âpre sur le tout. ••• Le collectif bruxellois de théâtreTristero propose du théâtre intelligent et drôle, avec une pointe de causticité : comédies étonnantes et bien ficelées, adaptations de textes en prose réalisées par le collectif lui-même, mais aussi du théâtre de mouvement ou des formes hybrides. Tristero est « artiste associé » du Kaaitheater.

LIFE AS IT IS On stage we see a lifelike reconstruction of the sort of newspaper shop we find in almost every station, high street and airport. Everything is neatly arranged on the shelves. Throughout the performance customers heedlessly come and go without any fuss. Behind the cash register the shopkeeper routinely rings up the sales. A hilarious insight into life as it is in a newspaper kiosk. However, at the end things Tristero surprises us with a dramatic twist, putting everything in a harsh light. ••• The Tristero theatre collective from Brussels presents intelligent and generally comical performances with a sharp edge: pointed comedies and intriguing, well-made plays, their own adaptations of prose, atmospheric movement theatre or a mixture of everything. Tristero is an associated artist at Kaaitheater.

WITH KRISTIEN DE PROOST, YOURI DIRKX & PETER VANDENBEMPT | SCENOGRAPHY MARIE SZERSNOVICZ | CONSTRUCTION SET KOEN RAES | COSTUMES LIES VAN ASSCHE, ASSISTED BY HANNE VANDERSTEEN | LIGHTS HARRY COLE | TECHNIQUE JITSKE VANDENBUSSCHE | TEXT TRISTERO & PETER VAN UHM | PRODUCTION TRISTERO & KAAITHEATER 22


OCT PREMIERE

ELS DIETVORST[BE] Art-Coeur-Merci TH 3/10 20:30 KAAITHEATER

MULTI SCREEN PROJECTION & PERFORMANCE | € 8

UN CHASSEUR-CUEILLEUR URBAIN L’artiste et documentariste Els Dietvorst est fascinée par les personnes qui vivent en marge de la société. Ainsi, le conflit social est un thème récurrent dans son œuvre. Il en va de même dans le projet Art-Coeur-Merci, inspiré de la vie du Camerounais ACM. ACM survivait dans un taudis le long du canal Bruxelles-Charleroi, aux abords de la ville. En tant que chasseurcueilleur urbain, il grappillait de-ci de-là sa nourriture et s’habillait avec les vêtements que nous abandonnons dans les conteneurs d’Oxfam. Bien qu’il ne fût pas une charge pour son environnement et ne causât aucun ennui, on l’a chassé et

© ELS DIETVORST

EEN URBANE JAGER-VERZAMELAAR Documentairemaakster en kunstenaar Els Dietvorst is gefascineerd door mensen die in de marge leven. Dat sociale conflict is een thema dat in haar werk steeds terugkeert. Zo ook in ArtCoeur-Merci, dat geïnspireerd is door het leven van de Kameroenees ACM. ACM overleefde in een krot langs het kanaal Brussel-Charleroi, aan de rand van de stad. Als een urbane jagerverzamelaar scharrelde hij zijn eigen voedsel bijeen en maakte hij zijn kleren van wat wij achterlaten in de kledingcontainers van Oxfam. Hij was zijn omgeving niet tot last maar werd wel weggejaagd en zijn krot werd platgegooid. De multiscreen filmprojectie plus de bijhorende performance doen ons stilstaan bij essentiële dingen van het leven, maar ook bij thema’s als de globalisering van de markt en het toenemend individualisme. ••• In Burning Ice #5 (2012) en #6 (2013) toonden we van Els Dietvorst The Black Lamb, een website en filmproject waarvan we eind dit seizoen de ‘finale’ tonen tijdens het Kunstenfestivaldesarts. Van 15/09 tot 15/10 toont Argos (i.s.m. het Kaaitheater) een installatie over The Black Lamb.

rasé son taudis. La projection de film sur plusieurs écrans et la performance qui l’accompagnent nous invitent à faire une halte face aux choses essentielles de la vie, mais aussi face à des thèmes comme la mondialisation du marché et l’individualisme croissant. ••• Lors de Burning Ice #5 (2012) et #6 (2013), nous avons présenté The Black Lamb, un projet de film et de site internet dont nous montrerons à la fin de cette saison le résultat « final », dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts. Du 15/09 au 15/10, Argos présente (en partenariat avec le Kaaitheater) une installation autour de The Black Lamb. AN URBAN HUNTER-GATHERER Documentary maker and artist Els Dietvorst is fascinated by people who live on the fringes. This social conflict is a recurring theme in her work. As in Art-Coeur-Merci, inspired by the life of the Cameroonian man ACM. ACM survived in a shack on the Brussels-Charleroi Canal on the outskirts of the city. An urban hunter-gatherer, he foraged for his food and made his clothes from what we leave behind in Oxfam clothing containers. He was not a burden to his environment, but he was driven away and his shack demolished. The multi screen film projection and the accompanying performance make us reflect on the essential things in life as well as issues like the globalisation of the market and increasing individualism. ••• In Burning Ice #5 (2012) and #6 (2013) we presented Els Dietvorst’s The Black Lamb, a website and film project which we will be giving their final showing at the Kunstenfestivaldesarts at the end of this season. From 15/09 to 15/10, Argos (in collaboration with Kaaitheater) will be presenting an installation on The Black Lamb.

>>> THE BLACK LAMB FINAL, P. 88 23


OCT DE MUNT/LA MONNAIE, ROSAS & KAAITHEATER PRESENT

ROSAS[BE] Rosas danst Rosas TU 8, WE 9, TH 10 + SA 12/10 20:30 KAAITHEATER

DANCE | RERUN | 105 MIN. | € 25/20/12,50 (CAT. 1), € 20/16/8 (CAT. 2) © JEAN-LUC TANGHE

partie est accompagnée de la musique que Thierry De Mey et Peter Vermeersch ont composée en concomitance avec la création de la chorégraphie. Dans Rosas danst Rosas, on voit apparaître pour la première fois les thèmes qui deviendront caractéristiques de l’œuvre de De Keersmaeker : le contraste entre la structure rationnelle et une émotion non dénuée de sens, la dialectique entre agression et tendresse, l’interaction entre unisson et contrepoint, entre uniformité et individualité.

VIER VROUWEN Rosas danst Rosas ging in 1983 in wereldpremière tijdens het vierde Kaaitheaterfestival. Dit jaar worden dus dertig kaarsjes uitgeblazen. In 1982 was Fase al een openbaring geweest omwille van de repetitieve postmoderne bewegingstaal. Een jaar later verbaasde de piepjonge Anne Teresa De Keersmaeker nog meer met het compositorisch uitgekiende Rosas danst Rosas. De productie was ook de start van de groep Rosas. Bij de aanvang staan vier vrouwen achteraan op de scène met hun rug naar het publiek: hun eerste beweging is rugwaarts vallen en tegelijkertijd omrollen. In het eerste deel is de enige muziek die van het menselijk lichaam: het hijgen, het schuren over de vloer. In het tweede deel start de muziek die Thierry De Mey en Peter Vermeersch componeerden parallel aan het creëren van de choreografie. In Rosas danst Rosas komen voor het eerst thema’s aan de oppervlakte die karakteristiek zullen worden voor het werk van De Keersmaeker: het contrast tussen rationele structuur en betekenisvolle emotie, de dialectiek tussen agressie en tederheid, de interactie tussen unisono en contrapunt, tussen eenvormigheid en individualiteit. QUATRE FEMMES La première mondiale de Rosas danst Rosas remonte à 1983, dans le cadre du quatrième Kaaitheaterfestival. Le spectacle souffle donc ces trente bougies cette année. En 1982, Fase était déjà une révélation par son vocabulaire gestuel répétitif postmoderne. Un an plus tard, la toute jeune Anne Teresa De Keersmaeker a surpris avec une composition encore plus élaborée. La production a également donné le coup d’envoi à sa compagnie, Rosas. Au début du spectacle, quatre femmes se tiennent au fond de la scène, le dos tourné au public : leur premier mouvement consiste à tomber en arrière et faire en même temps une culbute. Pendant la première partie, la seule musique que l’on entende est celle des corps : les halètements, le frottement contre le sol. La deuxième

FOUR WOMEN In 1983 Rosas danst Rosas had its world premiere at the fourth Kaaitheater Festival. So this year it will therefore be celebrating its thirtieth anniversary. In 1982 Fase had already been a revelation because of its repetitive postmodern movement idiom. A year later the very young Anne Teresa De Keersmaeker surprised audiences even more with the sophisticated composition of Rosas danst Rosas. The production also signalled the start of the Rosas company. At the beginning four women stand at the back of the stage with their backs to the audience: their first movement is to fall backwards and roll over. In this first part the only music is that of the human body: the panting and dragging across the floor. In part two the music starts; it was composed by Thierry De Mey and Peter Vermeersch in parallel with the creation of the choreography. In Rosas danst Rosas we see the emergence of the themes that have continued to characterise De Keersmaeker’s work: the contrast between rational structure and meaningful emotion, the dialectic between aggression and tenderness, the interaction between unison and counterpoint, and between uniformity and individuality.

CHOREOGRAPHY ANNE TERESA DE KEERSMAEKER | DANCED BY 8, 9 & 10.10.13: TALE DOLVEN, SANDRA ORTEGA BEJARANO, ELIZAVETA PENKOVA, SUE-YEON YOUN, 12.10.13: ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, CYNTHIA LOEMIJ, SARAH LUDI, SAMANTHA VAN WISSEN | CREATED WITH ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, ADRIANA BORRIELLO, MICHÈLE ANNE DE MEY, FUMIYO IKEDA | MUSIC THIERRY DE MEY, PETER VERMEERSCH | MUSICIANS (RECORDING) THIERRY DE MEY, WALTER HUS, ERIC SLEICHIM, PETER VERMEERSCH | LIGHT DESIGN REMON FROMONT | COSTUMES 1983 ROSAS, RERUN ANNE-CATHERINE KUNZ | REHEARSAL DIRECTORS FUMIYO IKEDA, MURIEL HÉRAULT | PRODUCTION 1983 ROSAS & KAAITHEATER | PRODUCTION EARLY WORKS SADLER’S WELLS (LONDON), LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG 24


OCT A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

NADIA TSULUKIDZE[GE] Me and Stalin

BELGIAN PREMIERE

FR 11 & SA 12/10 20:30 KAAISTUDIO’S

DOCUMENTARY PERFORMANCE | EN | € 12/10/8 © SALLY DE KUNST

BIJ DE DOOD VAN STALIN De Georgische danseres, choreografe en muzikante Nadia Tsulukidze is gefascineerd door Stalin. ‘Ik was geschokt toen mijn oma me vertelde dat ze had geweend toen Stalin stierf,’ zegt ze, ‘want oma had verschrikkelijk geleden onder Stalins dictatuur. Oma was religieus noch communiste, en toch weende ze bij de dood van Stalin, al begreep ze niet waarom. Toen ik vele jaren later beelden zag van Stalins begrafenis, gefilmd door diens favoriete cineast Mikheil Chiaureli, betrapte ik mezelf erop dat ook ik aan het wenen was. En ik begrijp evenmin waarom.’ Tsulukidze verdiepte zich in Stalin, de mens, de historische figuur, het Gesamtkunstwerk. Livecamera en o.m. beelden van Mikheil Chiaureli uit The Great Farewell mengt ze met haar familieverhaal tijdens het Sovjet-tijdperk en het actuele Georgië. Stef van Alsenoy levert soundscapes. Dirk Verstockt schrijft mee en regisseert. Ze vraagt zich of de kunstenaar uiteindelijk ook een totalitarist blijkt te zijn. À LA MORT DE STALINE La danseuse, chorégraphe et musicienne géorgienne Nadia Tsulukidze est fascinée par Staline. « Quand ma grand-mère m’a avoué avoir pleuré à la mort de Staline, j’étais choquée, parce qu’elle avait terriblement souffert sous sa dictature », raconte Tsulukidze. « Ma grand-mère n’était ni religieuse ni communiste, pourtant elle a pleuré à la mort de Staline, même si elle ne comprenait pas pourquoi. Des années plus tard, j’ai vu des images des funérailles de Staline filmées par son cinéaste favori Mikheil Chiaureli, et je me suis surprise à pleurer. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi. » Tsulukidze s’est penchée sur Staline, l’homme, le personnage historique, l’œuvre d’art totale intitulée URSS. Elle marie des images d’une caméra en direct, des images de Mikheil Chiaureli du documentaire The Great Farewell et de l’histoire de sa famille sous l’ère soviétique et dans la Géorgie d’aujourd’hui. Stef van Alsenoy assure le paysage sonore. Dirk Verstockt a co-écrit et met en scène. Tsulukidze pose la question : l’artiste se révèle-t-il aussi un être totalitaire ? ON THE DEATH OF STALIN The Georgian dancer, choreographer and musician Nadia Tsulukidze is fascinated by Stalin. ‘I was shocked when my grandmother told me she wept when Stalin died,’ she says, ‘because grandmother had suffered terribly under Stalin’s dictatorship. Grandmother was neither religious nor a communist, and yet she wept when Stalin died, even though she did not understand why. Then, many years later, when I saw pictures of Stalin’s funeral, filmed by his favourite film-maker Mikheil Chiaureli, I caught myself crying. And I don’t understand why either.’ Tsulukidze studied Stalin the man, the historical figure, the Gesamtkunstwerk. She mixes live camera and images by Mikheil Chiaureli from The Great Farewell, among other things, with the story of her family during the Soviet era and presentday Georgia. Stef van Alsenoy creates soundscapes. Dirk Verstockt is co-writer and director. Tsulukidze wonders whether the artist ultimately turns out to be totalitarian too.

CONCEPT & PERFORMANCE NADIA TSULUKIDZE | DIRECTION & DRAMATURGY ADVICE DIRK VERSTOCKT | SOUNDSCAPE STEF VAN ALSENOY A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 25


OCT A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

SARA DE BOSSCHERE/DE ROOVERS[BE] Ik, in het blauw

PREMIERE

TH 17, FR 18 & SA 19/10 20:30 KAAISTUDIO’S THEATER | NL | € 16/12/8 © GEORG TAPPERT

••• Peter Verburgt est connu pour avoir écrit le légendaire Wittgenstein Incorporated, que Jan Ritsema a monté au Kaaitheater en 1990. Étudiante, Sara De Bosschere a joué dans Die Räuber de Schiller du collectif néerlandais Discordia, sous la direction artistique de Jan Joris Lamers. Plus tard, elle a recroisé Lamers à plusieurs reprises sur les planches, avec Discordia et avec De Vere. Elle est membre fondatrice du collectif anversois De Roovers.

VIRGINIA WOOLF RECONSTRUEERT HAAR LEVEN Op 28 maart 1941 pleegde de schrijfster Virginia Woolf zelfmoord. Ze kon niet anders, schreef ze in een briefje aan haar naasten, omdat ze voelde dat ze weer gek aan het worden was. Peter Verburgt is al jaren geboeid door Woolfs werk en de tragische wijze waarop ze aan haar einde is gekomen. Wat ging er in haar om tijdens deze wanhoopsdaad? Welke herinneringen had ze, welke gedachten? In een stream of consciousness reconstrueert ze haar leven, haar relaties. Gedachten over schrijverschap en vrouw-zijn worden afgewisseld met herinneringen. ••• Peter Verburgt is bekend als auteur van het legendarische Wittgenstein Incorporated, in 1990 voor het Kaaitheater geënsceneerd door Jan Ritsema. Sara De Bosschere speelde als studente in Die Räuber van Schiller bij het Nederlandse collectief Discordia, met Jan Joris Lamers als artistieke leider. Later zou ze nog verschillende keren samenwerken met Lamers, bij Discordia en De Vere. Zij is een van de oprichters van het Antwerpse collectief De Roovers.

VIRGINIA WOOLF RECONSTRUCTS HER LIFE On 28th March 1941 the writer Virginia Woolf committed suicide. In a note to her family she said she had no choice because she felt her madness returning. For years Peter Verburgt has been fascinated by Woolf’s work and her tragic death. What was going through her mind when she committed this desperate act? What were her memories, her thoughts? In a stream of consciousness she reconstructs her life, her relationships. Her ideas on writing and being a woman are interspersed with memories. ••• Peter Verburgt is known as the author of the legendary Wittgenstein Incorporated, staged for Kaaitheater by Jan Ritsema in 1990. While still a student, Sara De Bosschere acted in Schiller’s Die Räuber with the Dutch collective Discordia, with Jan Joris Lamers as artistic director. Later on she worked with Lamers, with Discordia and De Vere several times. She is a founding member of the Antwerp collective De Roovers.

VIRGINIA WOOLF RECONSTITUE SA VIE Le 28 mars 1941, l’écrivaine Virginia Woolf se suicide. Dans une note laissée à son mari, elle lui explique qu’elle se sent devenir folle et ne voit pas d’autre issue. Peter Verburgt s’intéresse depuis des années à l’œuvre de Virginia Woolf et à la façon tragique dont elle a mis fin à ses jours. Quel était son état d’esprit au moment de ce geste de dés-espoir ? Quels souvenirs, quelles pensées lui sont passés par la tête ? Dans un courant de conscience, elle reconstitue sa vie, ses relations. Des pensées autour de l’écriture et sa condition de femme alternent avec des souvenirs.

TEKST PETER VERBURGT | SPEL SARA DE BOSSCHERE (DE ROOVERS) & JAN-JORIS LAMERS (MAATSCHAPPIJ DISCORDIA) | COPRODUCTIE DE ROOVERS (ANTWERPEN) & KAAITHEATER 26


OCT A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

CINDY VAN ACKER/COMPAGNIE GREFFE[BE/CH] Drift

PREMIERE

FR 18 & SA 19/10 20:30 KAAITHEATER DANCE | € 16/12/8

© LOUISE ROY

VELE BETEKENISSEN Het woord ‘drift’ verwijst zowel naar ‘afdrijven’ en ‘op drift slaan’ als naar ‘woede’ en ‘ijver’. Cindy Van Acker laat zich in dit nieuwe duet inspireren door de vele betekenissen van het woord. Eerst wordt de lichaamstaal gedicteerd door ‘drift’ als een veeleisende en mechanische kracht. Daarna evoceert Drift het primaire van het lichaam en van de zintuigen en brengt het ons naar de lichamelijkheid van de ander: zich vereenzelvigen met of helemaal opgaan in de ander. Uiteindelijk loopt Drift uit op een compositie die uitput door haar fataliteit, een soort van beheerste chaos: drift als woede. In het werk van Van Acker gaan lichaamstaal, licht- en geluidsontwerp een nauwe relatie aan. Voor de scenogafie van Drift werkt zij opnieuw samen met Victor Roy. ••• Cindy Van Acker danste o.a. bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. In de jaren ’90 ging zij haar eigen weg in de hedendaagse dans. In 2005 nodigde Romeo Castellucci haar uit op de biënnale van Venetië. Haar werk was o.a. te zien op het Festival van Avignon. In het Kaaitheater was ze eerder al te gast met Diffraction en Nixe + Obtus.

MULTIPLES SIGNIFICATIONS Le terme néerlandais de drift fait à la fois référence à la « dérive » ou la « déroute » et à la « colère » ou « l’ardeur ». Cindy Van Acker se laisse inspirer par les multiples significations du terme dans ce nouveau duo. Dans un premier temps, le vocabulaire gestuel est dicté par une force exigeante et mécanique. Ensuite Drift évoque les pulsions primaires du corps et des sens et nous mène à la dimension charnelle de l’autre : s’identifier à l’autre ou entièrement fusionner avec lui. Au final, Drift aboutit à une composition qui épuise par sa fatalité, un chaos maîtrisé : place à la colère. Dans l’œuvre de Van Acker, le vocabulaire gestuel est toujours étroitement lié à la conception du son et de la lumière. Pour Drift, elle renouvelle sa collaboration scénographique avec Victor Roy. ••• Cindy Van Acker a dansé au Ballet Royal de Flandre, entre autres. Dans les années 90, elle a suivi sa propre voie dans la danse contemporaine. En 2005, Romeo Castellucci l’a invitée à la Biennale de Venise. Elle s’est également produite au Festival d’Avignon. Elle était à l’affiche du Kaaitheater avec Diffraction et Nixe + Obtus. MANY MEANINGS The Dutch word ‘drift’ is found in phrases meaning ‘to float off’ and ‘to be cast adrift’, and it also refers to ‘anger’ and ‘zeal’. Cindy Van Acker makes use of the word’s many meanings in this new duet. First, body language is dictated by ‘drift’ as a demanding and mechanical force. Then Drift evokes the fundamental nature of the body and the senses and brings us to the physicality of the other: identifying with or completely immer-sing oneself in the other. Ultimately, Drift ends as a composition that exhausts by its fatality, a sort of control-led chaos: ‘drift’ as anger. In Van Acker’s work, body language, lighting and sound design are closely related. For the scenography of Drift she once again works with Victor Roy. ••• Cindy Van Acker has danced with the Royal Ballet of Flanders and other companies. In the 90s she began her own career in contemporary dance. In 2005 Romeo Castellucci invited her to the Venice Biennale. Her work has also been staged at the Avignon Festival. She has previously appeared at Kaaitheater with Diffraction and Nixe + Obtus.

CONCEPT, CHOREOGRAPHY CINDY VAN ACKER | DANCERS TAMARA BACCI, CINDY VAN ACKER | MUSIC T.B.C. | SCENOGRAPHY VICTOR ROY | LIGHTING DESIGN LUC GENDROZ, VICTOR ROY, CINDY VAN ACKER | COSTUMES VRAC | CO-PRODUCTION ADC (GENÈVE), KAAITHEATER, RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES DE SEINE-SAINT-DENIS ET CENTRE NATIONAL DE LA DANSE (PARIS), THÉÂTRE LES HALLES (SIERRE), ARSENIC (LAUSANNE) 27


OCT A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

KATE McINTOSH[NZ/BE] All ears WE 23, TH 24 & FR 25/10 20:30 KAAISTUDIO’S PERFORMANCE | 90 MIN. | € 16/12/8 © ROBIN JUNICKE

HEERLIJKE MIX Het werk van Kate McIntosh is een heerlijke mix van alle mogelijke genres: theater, variété, stand up comedy, soms een snuif wetenschap of een scheut filosofie — ze brengt het allemaal met een ontwapenende flair en présence — zie voorstellingen als DARK MATTER of Untried Untested die we de jongste seizoenen met veel plezier presenteerden. In All Ears ziet het toneel er uit als een laboratorium annex opnamestudio. Geluiden worden opgenomen, afgespeeld, teruggespoeld. McIntosh vertelt over het gedrag van mensen en dieren, over crowd control en linguïstiek, over systemen en sociale interactie, maakt grappen over politiek en groepsdynamiek, dansjes over bijen en verkeersfiles... En ze stelt vragen: wie zijn we als we alleen zijn, hoe functioneren we in groep, wat is er nodig om een cultuur te veranderen, wat lopen we mis in onze drang naar zelfverwezenlijking? Een voorstelling die geestig en lucide is en balanceert tussen experiment en entertainment. DÉLICIEUX COCKTAIL L’œuvre de Kate McIntosh est un délicieux cocktail de tous les genres possibles : théâtre, variété, stand up comedy, parfois agrémentée d’une pincée de science ou d’un zeste de philosophie. Elle présente le tout avec un flair et une présence désarmants, comme en témoignent les spectacles DARK MATTER ou Untried Untested que nous avons programmés avec jubilation au cours des saisons récentes. Dans All Ears, la scène ressemble à un laboratoire faisant office de studio d’enregistrement. Les sons sont enregistrés, joués, rembobinés. McIntosh aborde le comportement humain et animal, le contrôle des foules et la linguistique, les systèmes, les sociétés et l’interaction sociale, elle plaisante à propos de la politique et de la dynamique de groupe, chorégraphie des essaims d’abeilles et des embouteillages… Et pose des questions : qui sommes-nous lorsque nous sommes seuls ? Comment fonctionnons-nous en groupe ? Comment changer une culture ? Qu’est-ce qui nous fait défaut dans notre aspiration à nous réaliser pleinement ? Un spectacle spirituel et lucide qui oscille sur la ligne ténue entre l’expérimental et le divertissement. DELICIOUS MIXTURE Kate McIntosh’s work is a delicious mixture of all sorts of genres: theatre, cabaret, stand-up comedy, sometimes a pinch of science or a dash of philosophy — she presents it all with a disarming flair and presence — see performances such as DARK MATTER and Untried Untested which we were pleased to present in recent seasons. For All Ears Kate McIntosh sets up the stage as a laboratory cum recording studio. Sounds are gathered, recorded and played back. There are parables of human and animal behaviour, fragments on crowd control and linguistics, stories about systems and social interaction, jokes about politics and group dynamics, dances about bees and traffic jams… And she asks pertinent questions, about who we are when we are alone and how we are together, about what it might take to change a culture and what we could be missing in the push for individual self-sufficiency. A witty and lucid performance that balances between experiment and entertainment.

CONCEPT & PERFORMANCE KATE McINTOSH | ARTISTIC ADVICE PASCALE PETRALIA, TIM ETCHELLS & GARY STEVENS | SOUND DESIGN JOHN AVERY | PRODUCTION CO-ORDINATION INGRID VRANKEN | PRODUCTION SPIN (BRUSSELS) | CO-PRODUCTION PACT ZOLLVEREIN (D), KAAITHEATER (B), KÜNSTLERHAUS MOUSONTURM (D), LES SPECTACLES VIVANTS – CENTRE POMPIDOU (F) A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 28


OCT A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

BENJAMIN VANDEWALLE/CAMPO[BE] Point of View FR 25 & SA 26/10 20:30 KAAITHEATER DANCE | € 16/12/8

© PHILE DEPREZ

EEN UNIVERSUM VOL PARADOXEN Choreograaf Benjamin Vandewalle is gefascineerd door alles wat met waarneming te maken heeft. Ook in Point of View, zijn jongste installatievoorstelling, wil hij onze vertrouwde manier van kijken doorbreken. Wat gebeurt er wanneer we beweging waarnemen vanuit verschillende invalshoeken tegelijk? In een choreografie van dansers, camera’s en projectie ontstaat een bezwerende feedback loop die onze klassieke blik op een dansvoorstelling volledig openvouwt. Als parallelle werelden verstrengelen echte en virtuele lichamen zich tot een universum vol paradoxen. Bestaat er wel een eenduidige werkelijkheid als elke waarneming persoonlijk wordt ingevuld? ••• Van Benjamin Vandewalle toonden we eerder Birdwatching, een voorstelling die hij maakte met beeldend kunstenaar Erki De Vries. Een duizelingwekkende choreografie van dansende wanden en dansers die in een andere wereld leken te bewegen. De voorbije zomer maakte Vandewalle er een straatversie van, Birdwatching 4x4. Voor Festival Kanal 2012 trok hij ermee door hartje Molenbeek, een van de mooiste projecten van het festival.

UN UNIVERS TRUFFÉ DE PARADOXES Le chorégraphe Benjamin Vandewalle est fasciné par la perception. Dans Point of View, son nouveau spectacle-installation, il cherche à nous faire rompre avec notre manière habituelle de regarder. Que se passe-t-il lorsqu’on perçoit le mouvement à partir de perspectives différentes ? Dans une chorégraphie qui réunit danseurs, caméras et projections apparaît une boucle ensorcelante de renvoi d’images qui nous écarquille les yeux et étend le champ du regard que l’on porte sur un spectacle de danse. Comme des mondes parallèles, des corps réels et virtuels s’imbriquent dans un univers truffé de paradoxes. Peut-il exister une réalité univoque dès lors que chaque perception relève d’une interprétation individuelle ? ••• De Benjamin Vandewalle, nous avons présenté Birdwatching, un spectacle réalisé avec l’artiste-plasticien Erki De Vries. Une chorégraphie étourdissante de parois dansantes et de danseurs qui paraissaient se mouvoir dans un autre monde. L’été passé, Vandewalle l’a adaptée en spectacle de rue, Birdwatching 4x4, qu’il a joué au cœur de Molenbeek lors du Festival Kanal 2012, et ce fut l’un des plus beaux projets du festival. A UNIVERSE FULL OF PARADOXES Choreographer Benjamin Vandewalle is fascinated by everything to do with perception. In Point of View, his latest installation performance, he wants to break away from our traditional way of looking. What happens if we obser-ve movement from different angles simultaneously? In a choreography for dancers, cameras and projection, he creates an invocatory feedback loop that completely opens up our traditional view of a dance performance. Like parallel worlds, real and virtual bodies intertwine to form a universe full of paradoxes. Is there really any unambiguous reality in a world in which every perception is given a personal interpretation? ••• We have previously presented Benjamin Vandewalle’s Birdwatching, a performance he created with the artist Erki De Vries, a dazzling choreography of dancing walls and dancers who seemed to move in another world. Last summer Vandewalle created a street version called Birdwatching 4x4. For Festival Kanal 2012 he took it through the centre of Molenbeek and it was one of the best projects of the festival.

CONCEPT BENJAMIN VANDEWALLE | DANCE KIM CEYSENS, TALE DOLVEN, ZOLTÁN VAKULYA & BENJAMIN VANDEWALLE | DRAMATURGY MARNIX RUMMENS | COACH SCENOGRAPHY ERKI DE VRIES | MUSIC SELECTION ALAIN FRANCO | EXECUTIVE PRODUCER CAMPO | CO-PRODUCTION CAMPO, VOORUIT, DÉPARTS & KAAITHEATER 29


NOV DE MUNT/LA MONNAIE, ROSAS & KAAITHEATER PRESENT

EXTRA MUROS

ROSAS & ICTUS[BE] Vortex Temporum

BELGIAN PREMIERE

WE 6, TH 7, FR 8 & SA 9/11 20:00!!! + SU 10/11 15:00!!! DE MUNT/LA MONNAIE!!! DANCE & MUSIC | 80 MIN. | € 20 (CAT. 3) – NO KAAI-ABO © ANNE VAN AERSCHOT

HOE TIJD SAMENTREKT EN UITZET Anne Teresa De Keersmaeker werd als choreografe altijd al geboeid door de complexiteit van de hedendaagse muziek. Vortex Temporum, een laat werk van de Franse componist Gérard Grisey (1946–1998), is een stuk dat haar al jaren fascineert. Het is een strakke compositie met een verfijnd timbre. Het vertoont een spectrale harmonie die gebaseerd is op natuurlijke akoestische klankkwaliteiten, en getuigt van een groot gevoel voor cirkel- en spiraalvormige beweeglijkheid — patronen die in de voorstellingen van Rosas alomtegenwoordig zijn. In Vortex Temporum gaan dansers en muzikanten samen aan de slag om ons de tijd op verschillende wijzen te laten beleven. De Keersmaeker onderzoekt hoe tijd samentrekt en uitzet, wervelt en zich splitst, in een choreografisch contrapunt van klanken, gebaren van muzikanten, bewegingen van dansers en ruimtelijke dynamiek. Met Vortex Temporum werken Rosas en het muziekensemble Ictus voor de tiende keer samen. COMMENT SE DILATE OU SE CONTRACTE LE TEMPS Anne Teresa De Keersmaeker, une des rares chorégraphes à faire ses délices des subtilités de la musique contemporaine, tenait à l’oeil Vortex Temporum depuis près de dix ans. Cette grande œuvre de maturité du compositeur français Gérard Grisey, dont la puissante architecture le dispute au raffinement des timbres, déploie une harmonie “spectrale”, basée sur la nature acousti-que du son. Sa haute qualité motrice invite au tournoiement et à la spirale — figure récurrente dans les spectacles de Rosas. Les danseurs de Rosas et les musiciens d’Ictus sont ici réunis dans une quête commune : tresser différentes qualités de temps. Comment se dilate ou se contracte le temps perçu, comment il semble se tordre ou se feuilleter, voilà ce qu’explorera De Keersmaeker en un contrepoint où tout fera chorégraphie, mouvements des danseurs et gestes des musiciens, sons et tensions dans l’espace.

HOW TIME CONTRACTS AND EXPANDS For Anne Teresa De Keersmaeker as one of the few distinguished choreographers who delights in intricacies of contemporary music, Vortex Temporum has been the piece around which her attention gravitated in the last decade. Rigorously constructed and refined in timbre, this mature work of the French composer Gérard Grisey offers, on the one hand, spectral harmony based on natural acoustic properties of sound, and on the other, a high sense of motility in circles and spirals — patterns in which performances of Rosas abound. Dancers of Rosas and musicians of Ictus pair up in a shared quest for composing various experiences of time. De Keersmaeker will search for how time contracts and expands, swirls and foliates in a choreographic counterpoint of sound, musicians’ gestures, and dancers’ movements and spatial dynamics.

CHOREOGRAPHY ANNE TERESA DE KEERSMAEKER | CREATED WITH AND DANCED BY BOSTJAN ANTONCIC, CARLOS GARBIN, MARIE GOUDOT, CYNTHIA LOEMIJ, MARK LORIMER, JULIEN MONTY, CHRYSA PARKINSON, MICHAEL POMERO | MUSIC ‘VORTEX TEMPORUM’, GÉRARD GRISEY (1996) | MUSIC DIRECTOR GEORGES-ELIE OCTORS | MUSICIANS ICTUS: PIANO JEAN-LUC PLOUVIER, FLUTE MICHAEL SCHMID, CLARINET DIRK DESCHEEMAEKER, CELLO GEERT DE BIÈVRE, VIOLA JEROEN ROBBRECHT, VIOLIN IGOR SEMENOFF | MUSICAL DRAMATURGY BOJANA CVEJIĆ | COSTUMES ANNE-CATHERINE KUNZ | PRODUCTION ROSAS | CO-PRODUCTION DE MUNT/LA MONNAIE (BRUSSELS), RUHRTRIENNALE, LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, THÉÂTRE DE LA VILLE (PARIS), SADLER’S WELLS (LONDON), OPÉRA DE LILLE, IMPULSTANZ (VIENNA), HOLLAND FESTIVAL (AMSTERDAM), CONCERTGEBOUW BRUGGE (BRUGGE) 30


NOV A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

JAN DECORTE/BLOET & COMP. MARIUS[BE] Shylock

PREMIERE

TH 7, FR 8 & SA 9/11 20:30 KAAITHEATER THEATER | NL | € 16/12/8

L’ARGENT, LE POUVOIR ET L’AMOUR Une livre de chair, à prélever sur le propre corps du débiteur, et trois coffrets — d’or, d’argent et de plomb. Voilà les éléments de départ de Shylock, un nouveau texte de théâtre de Jan Decorte. Decorte s’est inspiré de la pièce Le Marchand de Venise, dans laquelle Shakespeare raconte l’histoire du noble désargenté Bassanio, amoureux de la belle et fortunée Portia. Pour l’impressionner, il emprunte de l’argent à son ami Antonio. Comme tout le capital d’Antonio est en mer, il emprunte à son tour de l’argent chez l’usurier juif Shylock. Mais Bassanio n’est pas le seul à demander la main de Portia… ••• Avec Shylock, Jan Decorte écrit un texte de théâtre incisif sur les préjugés et l’humanité, l’argent, le pouvoir et l’amour, à la croisée de la poésie frêle et du pur rock’n’roll. Sur scène, le spectacle réunit Jan Decorte, Waas Gramser, Herwig Ilegems, Kris Van Trier et Sigrid Vinks. Cette petite « ligue shakespearienne » n’est est pas à son premier coup d’essai, mais a déjà deux créations à son actif : Wintervögelchen (d’après Le Conte d’hiver) et Niks of niks (d’après Beaucoup de bruit pour rien).

© GEORGE ARLISS ALS SHYLOCK (1928), BEWERKT DOOR DANNY WILLEMS

GELD, MACHT EN LIEFDE Een pond vlees, te snijden uit het eigen lichaam, en drie kistjes, van goud, zilver en lood. Deze merkwaardige elementen worden het vertrekpunt van Shylock, een nieuwe theatertekst van Jan Decorte. Decorte laat zich inspireren door The merchant of Venice. In dit stuk vertelt Shakespeare het verhaal van de adellijke, maar arme Bassanio die verliefd is op de mooie, rijke Portia. Om indruk op haar te maken, vraagt hij geld aan zijn vriend Antonio. Antonio’s kapitaal staat uit op zee, dus leent hij bij de joodse woekeraar Shylock. Maar Bassanio is niet de enige die dingt naar de hand van Portia… ••• Met Shylock schrijft Jan Decorte een scherpe theatertekst over vooroordelen en menselijkheid, over geld, macht en liefde. Hij doet dit op de kruising van frêle poëzie en pure rock-‘nroll. De voorstelling wordt gespeeld door Jan Decorte, Waas Gramser, Herwig Ilegems, Kris Van Trier en Sigrid Vinks. Deze kleine ‘Shakespeare-liga’ is niet aan haar proefstuk toe. Samen maakten zij eerder Wintervögelchen (naar The Winter’s Tale) en Niks of niks (naar Much Ado About Nothing).

MONEY, POWER AND LOVE A pound of flesh, to be cut from the person’s own body, and three caskets made of gold, silver and lead. These remarkable components are the starting point of Shylock, a new play by Jan Decorte. Decorte’s inspiration is The Merchant of Venice. In this play Shakespeare tells the story of the noble but poor Bassanio, who is in love with the beautiful and wealthy Portia. He wants to impress her, so asks his friend Antonio for a loan. As Antonio’s capital is invested at sea, he borrows from the Jewish moneylender Shylock. However, Bassanio is not the only contender for Portia’s hand. ••• Shylock is Decorte’s incisive play about prejudice and humanity, money, power and love. He has set the tone to where delicate poetry and pure rock ‘n’ roll meet. The cast consists of Jan Decorte, Waas Gramser, Herwig Ilegems, Kris Van Trier and Sigrid Vinks. This small ‘Shakespeare league’ has already earned its spurs. Together they have previously performed Wintervögelchen (after The Winter’s Tale) and Niks of niks (after Much Ado About Nothing).

TEKST & REGIE JAN DECORTE | MET JAN DECORTE, SIGRID VINKS, WAAS GRAMSER, KRIS VAN TRIER, HERWIG ILEGEMS | DECOR JAN DECORTE, JOHAN DAENEN | KOSTUUMS JAN DECORTE, SIGRID VINKS, SOFIE D’HOORE | LICHT JAN DECORTE, LUC SCHALTIN | PRODUCTIE JAN DECORTE/BLOET, KAAITHEATER & COMP. MARIUS 31


NOV JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY[BE] Marketplace 76 TU 12 & WE 13/11 20:30 KAAITHEATER

THEATRE | RERUN | FR, EN, SURTITLED NL, FR, EN | 2H30 | € 20/16/8 © MAARTEN VANDEN ABEELE

••• La première a eu lieu dans le cadre de la Ruhrtriënnale 2012. Place du Marché 76 était ensuite à l’affiche du Kaaitheater la saison passée et a été sélectionné pour le Festival d’Avignon 2013. Une reprise à ne pas manquer !

REDDINGSBOOT Marktplaats 76 vertelt het verhaal van een dorp dat wordt opgeschrikt door een ontploffing. Vierentwintig mensen laten het leven, onder wie zeven kinderen. De tragedie weegt zwaar op de achterblijvende dorpelingen. Verdriet overheerst. Op een dag valt een reddingsboot uit de hemel. Jan Lauwers schreef met Marktplaats 76 een episch en caleidoscopisch verhaal, opgebouwd uit vier seizoenen. Nauwkeurig brengt hij verslag uit over de dorpelingen die op een heldhaftige manier weten te overleven. Hij rijmt donkere thema’s als rouw en verdriet, bloedschande en ontvoering, pedofilie en zelfmoord, met overdadige liefde, vriendschap, geluk en overleven. Lauwers en zijn groep allroundperformers slagen erin om van dit beklemmende en tegelijk bevrijdende verhaal een ‘feestvoorstelling met veel livemuziek en spektakel’ te maken. ••• Marktplaats 76 ging in première tijdens de Ruhrtriënnale 2012 en stond vorig seizoen al in het Kaaitheater. De voorstelling werd geselecteerd voor het Festival van Avignon 2013. Een herneming die u niet mag missen! BATEAU DE SAUVETAGE Place du Marché 76 raconte l’histoire d’un village frappé par une explosion qui coûte la vie à vingt-quatre personnes, dont sept enfants. La tragédie traumatise les villageois survivants. Le chagrin règne. Jusqu’au jour où un bateau de sauvetage tombe du ciel. Avec Place du Marché 76, Lauwers a écrit une histoire épique et kaléidoscopique, articulée sur quatre saisons. Il rend compte avec minutie du sort de ces villageois qui parviennent malgré tout à survivre de manière héroïque. Il concilie des thèmes obscurs comme le deuil et le chagrin, l’inceste et l’enlèvement, la pédophilie et le suicide avec l’amour effréné, l’amitié, le bonheur et la survie. Lauwers et son groupe de performeurs polyvalents réussissent à en faire ‘une production musicale à grand spectacle’.

LIFEBOAT Marketplace 76 is the story of a village that is startled by an explosion. Twentyfour people lose their lives, including seven children. The tragedy weighs heavily on the surviving villagers. Grief dominates their lives. Until one day a lifeboat falls from the sky. In Marketplace 76 Jan Lauwers has written an epic, a kaleidoscopic story composed of four seasons. It is a meticulous report on the villagers who in spite of everything are able to survive heroically. It reconciles dark themes such as mourning and sorrow, incest and abduction, paedophilia and suicide with excessive love, friendship, happiness and survival. Lauwers and his group of all-round performers made it a ‘festive performance with lots of live music and spectacle’. ••• Market Place 76 premiered at the RuhrTriennale 2012, was on at the Kaaitheater last season and was selected for the Festival d’Avignon 2013. Don’t miss this rerun!

‘Een ontluisterend wrang, pervers en al even hilarisch portret van onze westerse samenleving.’ — DE STANDAARD « Un tableau de notre monde absurde peint aux couleurs les plus éclatantes. » — DE MORGEN ‘Exceptionally exciting theatre’ — WIENER ZEITUNG

TEXT, DIRECTING, SET DESIGN JAN LAUWERS | WITH GRACE ELLEN BARKEY, ANNEKE BONNEMA, HANS PETTER DAHL, JULIEN FAURE, YUMIKO FUNAYA, BENOÎT GOB, SUNG-IM HER, ROMY LOUISE LAUWERS, EMMANUEL SCHWARTZ, MAARTEN SEGHERS, CATHERINE TRAVELLETTI, JAN LAUWERS & ELKE JANSSENS | COMPOSERS HANS PETTER DAHL, MAARTEN SEGHERS, ROMBOUT WILLEMS | COSTUMES LOT LEMM | CHOREOGRAPHICAL ASSISTANCE MISHA DOWNEY | DRAMATURGY ELKE JANSSENS | SOUND SAM SERRUYS | LIGHTS KEN HIOCO/MARJOLEIN DEMEY | PRODUCTION NEEDCOMPANY (BRUSSELS) | CO-PRODUCTION RUHRTRIËNNALE, BURGTHEATER (VIENNA), HOLLAND FESTIVAL (AMSTERDAM) | SUPPORT VLAAMSE OVERHEID 32


NOV A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

DE WARME WINKEL[NL] We are your friends

PREMIERE

TH 14, FR 15 & SA 16/11 20:30 KAAISTUDIO’S THEATER | NL | € 16/12/8

© DE WARME WINKEL

DE HOUDBAARHEIDSDATUM VAN EUROPA De Warme Winkel heeft een grote liefde voor geschiedenis en een fascinatie voor onze onoverzichtelijke en veelvormige tijd. In 2011 leerden we de groep kennen met hun serie De Weense Herfst waarin ze schrijvers van de vroeg-twintigste eeuw op hun eigenzinnige wijze portretteerden. Deze keer zetten ze hun tanden in de crisis die nu door Europa waait. Naar analogie met de Arabische Lente vecht De Warme Winkel voor een Amsterdamse Lente. Met hun vorige voorstellingen mengden ze zich in de ‘war of cultures’ en rekenden ze af met de crisis. Nu testen ze de houdbaarheidsdatum van Europa. De Warme Winkel maakt deze voorstelling op vraag van Brussel, Praag, Lissabon, Toulouse, Amsterdam en Berlijn, maar weet niet welk land hun empathie (en triple-A rating) het hardst nodig heeft. De groep toont zijn solidariteit en test de uwe, op jacht naar originele perspectieven en pan-Europese vergezichten. In een speelse, geestige en zware strijd proberen ze de essentie en schoonheid van hun onderwerp voor het voetlicht te brengen.

LA DATE DE PÉREMPTION DE L’EUROPE De Warme Winkel a une prédilection pour l’histoire et une fascination pour notre époque indéchiffrable et protéiforme. En 2011, nous avons découvert le groupe avec leur série De Weense Herfst dans laquelle ils brossaient, à leur manière très singulière, le portrait d’auteurs du début du XXe siècle. Cette fois, ils s’attaquent à la crise qui secoue l’Europe en ce moment. Par analogie avec les printemps arabes, De Warme Winkel milite pour un printemps amstellodamois. Dans leurs précédents spectacles, ils se mêlaient de la « guerre des cultures » et pourfendaient la crise. À présent, ils vérifient la date de péremption de l’Europe. De Warme Winkel crée ce spectacle à la demande de Bruxelles, Prague, Lisbonne, Toulouse, Amsterdam et Berlin, mais ignore quel pays nécessite le plus leur empathie (une notation triple A). Le groupe montre sa solidarité et met la vôtre à l’épreuve dans sa recherche de perspectives originales et de nouveaux horizons paneuropéens. Dans un combat ludique, spirituel, mais difficile, ils tentent de braquer les projecteurs sur la beauté et la quintessence de leur sujet. EUROPE’S USE-BY DATE De Warme Winkel has a great love of history and a fascination with our era, which is both complex and polymorphous. In 2011 we got to know the group and their series De Weense Herfst, in which they portrayed early twentieth-century writers in their own, unique way. This time they are getting their teeth into the crisis that is now sweeping through Europe. By analogy with the Arab Spring, De Warme Winkel is fighting for an Amsterdam Spring. In their previous performances they became involved in the ‘war of cultures’ and dealt with the crisis. Now they are testing Europe’s use-by date. De Warme Winkel was invited to create this production by Brussels, Prague, Lisbon, Toulouse, Amsterdam and Berlin, but they do not know which country needs their empathy (and triple-A rating) most. The group shows its solidarity and tests yours, in search of original perspectives and pan-European long-views. In a struggle that is playful, witty and tough, they try to convey the essence and beauty of their subject to the audience.

CONCEPT & SPEL MARA VAN VLIJMEN, MARIA KRAAKMAN, WARD WEEMHOFF & VINCENT RIETVELD | EINDREGIE MARIEN JONGEWAARD | COMPOSITIE & GELUIDSONTWERP BO KOEK | LICHTONTWERP PREM SCHOLTE ALBERS | PRODUCTIE DE WARME WINKEL (UTRECHT) A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 33


NOV A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

MEG STUART/DAMAGED GOODS[US/BE] Violet FR 15 & SA 16/11 20:30 KAAITHEATER

DANCE | RERUN | 80 MIN. | € 20/16/8 + EXTRA: SOUL FOOD WITH MEG STUART SA 16/11 18:00>20:00 KAAITHEATER, SEE P. 96 | € 12 INCL. DINNER © DYLAN PIASER

WERVELSTORM In VIOLET keert Meg Stuart terug naar beweging als de eerste drijfveer van haar werk en paart zij abstractie aan het persoonlijke in een alchemie van zintuigen. Een ensemble van vijf dansers begeeft zich op een trip van ruim een uur. Muzikant Brendan Dougherty begeleidt de stroom van gebeurtenissen live op elektronische instrumenten en percussie. VIOLET is een wervelstorm, waarvan de energie zowel de dans als de verbeelding oppookt. ••• De Amerikaans-Brusselse choreografe Meg Stuart is een sleutelfiguur in de hedendaagse dans. Haar voorstellingen leunen sterk aan bij beeldende kunst en theater. Het zijn ‘fysieke sculpturen’ die in gebaar en beweging een intens beeld tekenen van een broze ‘condition humaine’. Haar werk toert uitgebreid in theaters wereldwijd, maar was bijvoorbeeld ook te zien op Documenta X (1997) in Kassel en Manifesta7 (2008) in Bolzano. Meg Stuart is sedert jaar en dag huisartieste van het Kaaitheater.

TOURBILLON Dans VIOLET, Meg Stuart revient au mouvement comme premier moteur de son œuvre, et associe l’abstraction à l’individuel dans une alchimie des sens. Un ensemble de cinq danseurs s’embarque dans un voyage de plus d’une heure. Le musicien Brendan Dougherty accompagne en direct le flot des événements sur des instruments électroniques et des percussions. VIOLET est un tourbillon, dont l’énergie attise à la fois la danse et l’imagination. ••• La chorégraphe bruxello-états-unienne Meg Stuart est une figure clé de la danse contemporaine. Ses spectacles avoisinent les arts plastiques et le théâtre ; ce sont des « sculptures physiques » qui dessinent en gestes et mouvements l’image intense d’une fragile condition humaine. Si ses productions tournent dans les théâtres du monde entier, on peut également les retrouver dans de grandes expositions d’art contemporain comme Documenta X (1997) ou Manifesta 7 (2008) à Bolzano. Meg Stuart est depuis longtemps une artiste maison du Kaaitheater. WHIRL-DANCE In VIOLET, Meg Stuart turns to movement as the primary motor of her work, pairing abstraction with the personal in an alchemy of the senses. Five dancers reveal simultaneously and singularly an energetic landscape, a charged terrain of options, partnered live on stage by musician Brendan Dougherty on electronics and percussion. VIOLET is a whirl-dance whose energetic currents stir the wavelengths of both dance and imagination. ••• The Brussels-based American choreographer Meg Stuart is a key figure in contemporary dance. Her pieces lean very much towards visual art and theatre. They are ‘physical sculptures’ whose gestures and movement draw an intense image of a frail ‘condition humaine’. Her work has toured extensively to theatres all over the world and was also presen-ted at Documenta X (1997) in Kassel and Manifesta7 (2008) in Bolzano. Meg Stuart has been a resident artist at the Kaaitheater for many a year.

‘Une immersion dans les puissances déchaînées du monde.’ — MOUVEMENT ‘Simultaneously startling, liberating and harrowing.’ — THE BULLETIN ‘Trancelike and quite unforgettable.’ — THALO MAGAZINE CHOREOGRAPHY MEG STUART | CREATED WITH & PERFORMED BY ALEXANDER BACZYNSKI-JENKINS, VARINIA CANTO VILA, ADAM LINDER, KOTOMI NISHIWAKI, ROGER SALA REYNER | RERUN PERFORMED BY VARINIA CANTO VILA, MARCIO KERBER CANABARRO, TODD MCQUADE, KOTOMI NISHIWAKI, ROGER SALA REYNER | LIVE MUSIC BRENDAN DOUGHERTY | DRAMATURGY MYRIAM VAN IMSCHOOT | SCENOGRAPHY JANINA AUDICK | LIGHT DESIGN JAN MAERTENS | COSTUMES NINA KROSCHINSKE | PRODUCTION DAMAGED GOODS | CO-PRODUCTION FESTIVAL D’AVIGNON (AVIGNON), LA BÂTIE – FESTIVAL DE GENÈVE (GENEVA), FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS (PARIS), LES SPECTACLES VIVANTS – CENTRE POMPIDOU (PARIS), KAAITHEATER (BRUSSELS), PACT ZOLLVEREIN (ESSEN) >>> MEG STUART/DAMAGED GOODS, ‘SKETCHES/NOTEBOOK’ – P. 86 34


NOV CHARLEROI DANSES & KAAITHEATER PRESENT

LAURENT CHÉTOUANE[FR] Sacré Sacre du Printemps

A KAAITHEATER CO-PRODUCTION BELGIAN PREMIERE

WE 20/11 19:00!!! + TH 21/11 20:30 KAAITHEATER DANCE | € 16/12/8

SACRIFICE DU SACRE Pour son spectacle Sacré Sacre du Printemps, Laurent Chétouane prend pour point de départ l’une des œuvres les plus influentes de l’histoire de la danse et de la musique moderne. Contrairement à Maurice Béjart ou à Pina Bausch, il fait passer le rituel du sacrifice du printemps à un sacrifice visuel et chorégraphique de l’œuvre elle-même. Il se demande pourquoi la société tient tellement à assimiler l’étranger ; en voulant permettre son intégration, elle le prive de son « être étranger » intrinsèque. Chétouane se focalise sur notre incapa-cité à laisser l’étranger exister dans son altérité. Dans Sacré Sacre du Printemps, il examine avec son groupe de danseurs la possibilité d’opter pour une communauté qui ne sacrifie personne. ••• Après des études d’ingénieur, Laurent Chétouane bifurque vers des études théâtrales à la Sorbonne et part se former à la mise en scène à Francfort. Depuis 2000, il a réalisé de nombreuses mises en scène, entre autres, à Hambourg, Munich, Cologne, Athènes et Oslo. Depuis 2006, il a réalisé quatre projets de danse : Tanzstück #1–#4. Le solo O dansé par Mikael Marklund était à l’affiche du festival d’Avignon 2012. SACRIFICING THE SACRIFICE For his Sacré Sacre du Printemps, Laurent Chétouane has chosen as his starting point one of the most influential works in the history of modern dance. Unlike Maurice Béjart and Pina Bausch, he shifts the topic of ritual spring sacrifice to a visual, choreographed ritual sacrifice of Le sacre du printemps itself. He asks himself why we as a community wish to assimilate the foreign; we want to make integration possible but in doing so make the ‘intrinsic otherness’ disappear. Chétouane focuses on how we fail to allow the outsider to exist in his ‘otherness’. In Sacré Sacre du Printemps Chétouane

© OLIVIER FANTITSCH

OFFER VAN HET OFFER Voor zijn Sacré Sacre du Printemps kiest Laurent Chétouane één van de meest invloedrijke werken uit de geschiedenis van de moderne dans en muziek als uitgangspunt. Anders dan Maurice Béjart of Pina Bausch verschuift hij het onderwerp van ritueel lenteoffer naar een visueel, gechoreografeerd ritueel offer van Le Sacre du Printemps zelf. Hij vraagt zich af waarom we als gemeenschap het vreemde willen assimileren; we willen integratie mogelijk maken maar doen zo het intrinsieke ‘anders zijn’ verdwijnen. Chétouane focust op hoe we er niet in slagen om de buitenstaander te laten bestaan in zijn ‘anders zijn’. In Sacré Sacre du Printemps onderzoekt Chétouane met zijn groep dansers de mogelijkheid om toch te kiezen voor een gemeenschap waar geen slachtoffers gemaakt worden. ••• Laurent Chétouane studeerde eerst voor ingenieur en koos daarna voor een dramaopleiding aan de Sorbonne in Parijs. Daarna studeerde hij regie in Frankfurt en sinds 2000 schreef hij verschillende producties op zijn conto in o.a. Hamburg, München, Keulen, Athene en Oslo. Sinds 2006 ontwikkelde hij vier dansprojecten, Tanzstück #1–#4. De solo O, met Mikael Marklund, was te zien op het festival van Avignon. and his group of dancers examine the possibility of nevertheless opting for a community without victims. ••• Laurent Chétouane first studied to be an engineer and then opted for a drama course at the Sorbonne in Paris. He went on to study directing in Frankfurt and since 2000 has directed several productions, in Hamburg, Munich, Cologne, Athens, Oslo and elsewhere. Since 2006 he has developed four dance projects, Tanzstück #1–#4. O, a solo with Mikael Marklund, was performed at the Avignon Festival.

‘Vaslav Nijinsky’s erstwhile epochmaking and eruptive break with ballet tradition is most captivatingly mirrored in Chétouane’s experimental arrangement.’ — SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

CHOREOGRAPHER LAURENT CHÉTOUANE | COMPOSITION IGOR STRAVINSKY, LEO SCHMIDTHALS | DANCE JOSÉPHINE EVRARD, KATHRYN ENRIGTH, AN KALER, SENEM GÖKCE OGULTEKIN, MATTHIEU BURNER, JORIS CAMELIN, CHARLIE FOUCHIER | SET DESIGN PATRICK KOCH | COSTUME DESIGN SOPHIE REBLE | DRAMATURGY LEONIE OTTO | ARTISTIC COLLABORATION ANNA MELNIKOVA & SIGAL ZOUK | VIDEO TOMEK JEZIORSKI | LIGHT STEFAN RICCIUS | PRODUCTION SACRÉ GBR | CO-PRODUCTION RUHRTRIENNALE 2012, PACT ZOLLVEREIN (ESSEN), TANZQUARTIER (VIENNA), THEATER BREMEN, RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS, KAAITHEATER (BRUSSELS), KAMPNAGEL (HAMBURG) 35


NOV AS PART OF THE BIENNALE DE CHARLEROI DANSES (12>30/11)

EXTRA MUROS

DOMINIQUE BRUN[FR] Sacre 197 WE 20/11 21:00 LA RAFFINERIE, RUE DE MANCHESTERSTRAAT 21 1080 BRUSSELS

DANCE | € 12/8 | GROUPS & PARTNER CARDS 5 € | TICKETS AS FROM OCTOBER: WWW.CHARLEROI-DANSES.BE

© IVAN CHAUMEILLE

UNE 197E VERSION Si la composition de Stravinsky a inspiré une profusion de chorégraphies, quasi rien n’a été conservé de l’originale de Vaslav Nijinski. La chorégraphe française Dominique Brun, spécialiste de la conjonction de la danse contemporaine avec son analyse historique, part de ce paradoxe pour réaliser une 197e version du Sacre du Printemps. Ses danseurs s’y attaquent par le biais de 14 dessins retrouvés de Valentine Gross-Hugo pour la dernière partie du ballet. Le compositeur Juan Pablo Carreño nous fait en outre redécouvrir la musique de Stravinsky à travers la nouvelle composition qu’il a écrite pour une mezzosoprano.

EEN 197STE VERSIE Er zijn vele choreografieën gemaakt op de muziek van Stravinsky, maar van de oorspronkelijke choreografie van Vaslav Nijinsky is zo goed als niets bewaard. De Franse choreografe Dominique Brun, specialiste in het combineren van hedendaagse dans met danshistorisch onderzoek, vertrekt van deze contradictie om een mogelijk 197ste Sacre-versie te maken. Haar dansers gaan aan de slag met veertien teruggevonden tekeningen die Valentine Gross-Hugo maakte van het laatste deel van het ballet. Bovendien laat componist Juan Pablo Carreño ons de muziek van Stravinsky herontdekken door een nieuwe compositie te schrijven voor mezzosopraan.

A 197TH VERSION Many choreographic works have been created to the music of Stravinsky, but very little of Vaslav Nijinsky’s original choreography has been preserved. The French choreographer Dominique Brun, a specialist in combining contemporary dance with historical dance research, starts out from this contradiction to create a possible 197th version of the Sacre du Printemps. Her dancers set to work with fourteen drawings that Valentine Gross-Hugo made of the last part of the ballet and which were found having been lost. Moreover, composer Juan Pablo Carreño allows us to rediscover Stravinsky’s music by writing a new composition for mezzo soprano.

CHARLEROI DANSES & KAAITHEATER PRESENT

EXTRA MUROS

SACRE COLLOQUIUM TH 21/11 14:00>18:00 LA RAFFINERIE, RUE DE MANCHESTERSTRAAT 21 1080 BRUSSELS ?? | € ?? | TICKETS AS FROM OCTOBER: WWW.CHARLEROI-DANSES.BE NL Naar aanleiding van de Sacrevoorstellingen van Laurent Chétouane en Dominique Brun organiseren het Kaaitheater en Charleroi Danses een colloquium rond de Sacre. Deelnemers zijn o.a. Dominique Brun, Juan Pablo Carreño, Emmanuelle Hynh, Laurent Chétouane en Christel Stalpaert. Het volledige programma vanaf half september op kaaitheater.be.

36

FR À l’occasion des deux nouvelles chorégraphies du Sacre, celle de Laurent Chétouane et celle de Dominique Brun, le Kaaitheater et Charleroi Danses organisent un colloque autour du Sacre auquel participeront, entre autres, Dominique Brun, Juan Pablo Carreño, Emmanuelle Hynh, Laurent Chétouane et Christel Stalpaert. Vous pourrez consulter le programme complet dès la mi-septembre sur notre site internet : kaaitheater.be.

EN As part of the Sacre performances by Laurent Chetouane and Dominique Brun, Kaaitheater and Charleroi Danses will be holding a colloquium on the Sacre. Participants include Dominique Brun, Juan Pablo Carreño, Emmanuelle Hynh, Laurent Chétouane and Christel Stalpaert. The full programme will be available from mid-September at kaaitheater.be. IN COLLABORATION WITH GHENT UNIVERSITY’S S:PAM RESEARCH GROUP (STUDIES IN PERFORMING ARTS & MEDIA)


NOV BRUSSELS ACADEMY & BRUSSELS STUDIES INSTITUTE PRESENT

2DE NACHT VAN DE KENNIS OVER BRUSSEL 2ÈME NUIT DU SAVOIR SUR BRUXELLES FR 22/11 19:00>02:00 KAAITHEATER LECTURES | NL, FR, EN | € 5

DICHTER BIJ DE WERELD Voor de tweede editie van de Nacht van de kennis over Brussel verzamelen de Brussels Academy en het Brussels Studies Institute enkele tientallen onderzoekers en denkers om hun kennis over Brussel met u te delen. U krijgt opnieuw snedige presentaties (van 14 minuten!) en pittige discussies over controversiële onderwerpen, gelardeerd met korte optredens van Brusselse artiesten. En dat alles zes uur lang! Coole kennis uit de universiteiten en onderzoekscentra, in de talen van Brussel en voor de verschillende publieken uit Brussel. Dichter bij de wereld kan je niet komen.

AU PLUS PRÈS DU MONDE Pour la deuxième édition de la Nuit du savoir sur Bruxelles, la Brussels Academy et le Brussels Studies Institute réunissent quelques dizaines de chercheurs et de penseurs pour partager leur connaissance sur Bruxelles avec le public. Vous aurez de nouveau droit à des exposés succincts et pertinents (de 14 minutes !) et des discussions enflammées sur des sujets controversés. Le tout sera émaillé d’interventions d’artistes bruxellois. L’événement dure six heures, parce que le savoir, c’est cool ! Du savoir provenant d’universités et de centres de recherche, dans les langues de la ville et pour les divers publics bruxellois. Au plus près du monde tel qu’il est !

LE BAL MODERNE – 20 YEARS

CLOSER TO THE WORLD For the second Night of Knowledge about Brussels the Brussels Academy and the Brussels Studies Institute will be bringing together several dozen researchers and thinkers to share their knowledge of Brussels with you. Once again there will be incisive presentations (14 minutes long!) and spirited discussions on controversial topics, larded with short performances by Brussels artists. And all this goes on for six hours. Because knowledge is cool, knowledge from the universities and research centres, in the languages of Brussels and for Brussels’ various audiences. You cannot get any closer to the world than this.

EXTRA MUROS

SA 23/11 20:00 LA TENTATION, LAKENSESTRAAT 28 RUE DE LAEKEN DANCE | € 10

LE DANSEUR QUI SOMMEILLE EN VOUS Vingt ans après le premier Bal Moderne à Paris, ce projet unique fait encore le tour du monde. La liste des chorégraphes y ayant participé au fil des années est impressionnante. Mais personne n’a touché à la recette de ce succès : trois chorégraphies brèves que l’on enseigne au public en trois quarts d’heure. Il ne faut aucune expérience en matière de danse, juste un peu de concentration et y prendre plaisir. Du plaisir pour tous, jeunes et moins jeunes. À l’occasion du vingtième anniversaire de Bal Moderne, Eleanor Bauer, Sidi Larbi Cherkaoui et le duo José Paulo dos Santos et Nanya Eslava concoctent trois nouvelles chorégraphies. Venez donc découvrir le danseur qui sommeille en vous !

© IVAN PUT

U BENT EEN DANSER Twintig jaar na het eerste Bal Moderne in Parijs reist dit unieke project nog steeds de wereld rond. De lijst van choreografen die er in de loop der jaren aan meewerkten is indrukwekkend. Aan het succesrecept werd nooit geraakt: drie korte choreografieën worden elk in 45 minuten aan het publiek aangeleerd. Danservaring is niet vereist, wel enige concentratie en vooral veel plezier. Fun voor alle leeftijden! Voor de twintigste verjaardag werden drie splinternieuwe dansjes gecreëerd door Eleanor Bauer, Sidi Larbi Cherkaoui en het duo José Paulo dos Santos en Nanya Eslava. Kom en ontdek de danser in u!

YOU ARE A DANCER Twenty years after the first Bal Moderne in Paris, this unique project is still travelling the world. The list of choreographers who have worked on it over the years is impressive. The successful recipe has never been changed: three short choreographic episodes are each taught to the public in 45 minutes. Although dance experience is not required, a certain amount of concentration and lots of fun is to be had. Fun for all ages! Three brand new dances have been created by Eleanor Bauer, Sidi Larbi Cherkaoui and the duo José Paulo dos Santos and Nanya Eslava for the twentieth anniversary. Come and discover the dancer in you! 37


NOV ABKE HARING/TONEELHUIS[BE] TRAINER SA 23/11 20:30 KAAITHEATER

THEATER | NL, SURTITRÉ EN FR | € 16/12/8 © FRIEKE JANSSENS

LA MACHINE EST L’HOMME Le décor de TRAINER est une usine. Gestes répétitifs et discipline enracinée y déterminent le rythme. Trois hommes, une femme et une jeune fille constituent l’équipe de nuit. Ils construisent un décor, puis le démontent. Ils sont à la fois dans la machine et la machine elle-même. La machine est l’homme. Avec TRAINER, Abke Haring crée un spectacle visuel avec des comédiens, des objets et du texte dans lequel le rythme, la répétition et la sensualité jouent un rôle important. Elle poursuit le travail sur le langage développé dans FLOU. Elle écrit, met en scène et interprète. Elle s’entoure de personnes avec lesquelles elle a collaboré de manière fructueuse : des comédiens comme Marlies Heuer, Ruud Gielens et Jonas Vermeulen, le concepteur sonore Senjan Jansen et l’artiste Jean Bernard pour la scénographie. ••• Abke Haring a achevé ses études au Studio Herman Teirlinck à Anvers et réalise depuis quelques années ses propres pièces. Au Kaaitheater, on a pu la voir sur scène dans différentes productions de la Toneelhuis, mais elle était également à l’affiche avec ses spectacles Hout et FLOU. TRAINER est son premier spectacle pour une grande salle.

DE MACHINE IS DE MENS Het decor van TRAINER is een fabriek. Herhaling en ingesleten discipline bepalen er het ritme. Drie mannen, een vrouw en een meisje vormen de nachtploeg. Zij bouwen het decor op en breken het weer af. Ze staan in de machine en zijn tegelijk de machine zelf. De machine is de mens. Abke Haring maakt met TRAINER een beeldende voorstelling met spelers, objecten en tekst waarin ritme, herhaling en sensualiteit een grote rol zullen spelen. Zij gaat verder aan de slag met de taal die ze voor FLOU ontwikkelde. Ze schrijft, regisseert en speelt zelf. Rond zich verzamelt ze mensen met wie ze eerder succesvol samenwerkte: acteurs als Marlies Heuer, Ruud Gielens en Jonas Vermeulen, geluidsontwerper Senjan Jansen en Jean Bernard Koeman voor het decorontwerp. ••• Abke Haring studeerde af aan Studio Herman Teirlinck in Antwerpen en maakt sinds een aantal jaren ook eigen werk. In het Kaaitheater stond ze op de scène in verschillende Toneelhuisproducties, maar we toonden ook van haar Hout en FLOU. TRAINER is haar eerste productie voor de grote zaal.

THE MACHINE IS MAN The setting for TRAINER is a factory. Here repetition and ingrained discipline determine the rhythm. The night shift consists of three men, a woman and a girl. They assemble the set and then dismantle it. They are in the machine and are also the machine itself. The machine is man. In TRAINER, Abke Haring will create a visual performance with actors, objects and text in which rhythm, repetition and sensuality play a major role. She continues to work with the language she developed for FLOU. She writes, directs and also acts. She gathers around her people with whom she has previously worked together successfully: actors like Marlies Heuer, Ruud Gielens and Jonas Vermeulen, sound designer Senjan Jansen and stage designer Jean Bernard Koeman. ••• Abke Haring graduated from Studio Herman Teirlinck in Antwerp and over the past few years has also created her own work. She has appeared at Kaaitheater in various Toneelhuis productions, and her productions Hout and FLOU have also been staged here. TRAINER is her first production for the larger stage.

TEKST & REGIE ABKE HARING | MET RUUD GIELENS, ABKE HARING, MARLIES HEUER, JONAS VERMEULEN, MISHA DOWNEY | SCENOGRAFIE JEAN BERNARD KOEMAN | GELUIDSONTWERP SENJAN JANSEN | PRODUCTIE TONEELHUIS (ANTWERPEN) 38


NOV A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

IVO DIMCHEV[BG/BE] Masterplay

BELGIAN PREMIERE ARTIST IN RESIDENCE

TH 28 & FR 29/11 20:30 KAAISTUDIO’S PERFORMANCE | EN | € 16/12/8

© IVO DIMCHEV

VOS DIALOGUES Depuis janvier 2013, l’artiste bulgare de performance Ivo Dimchev est l’un de nos artistes en résidence. Dans ses productions, il mélange avec la plus grande aisance les concepts, les genres, les styles et les formes. Dans Concerto, sa voix pénétrante de ténor remplissait tout l’espace. Dans X-on et I-on, il activait des œuvres du plasticien Franz West, et dans P project, il mettait le public à l’œuvre. Lui-même dit de la multiplicité de ses formes et styles : « Les concepts sont comme les êtres humains, la meilleure manière de les comprendre c’est de les mettre en relation les uns avec les autres. » Son nouveau spectacle Masterplay poursuit l’interaction avec le public. Là où dans P project on était payé pour écrire des textes de chanson, Dimchev invite cette fois les spectateurs à rédiger des dialogues. Trois acteurs professionnels reçoivent ces textes en direct sur scène et s’y attaquent d’emblée. Les personnages qu’ils jouent sont fixes — la femme, l’homme, l’enfant — mais l’évolution de leur relation dépend du public.

© IVO DIMCHEV

UW DIALOGEN Sinds januari 2013 is de Bulgaarse performancekunstenaar Ivo Dimchev één van onze artiesten in residentie. In zijn werk mixt hij concepten, genres, stijlen en vormen met het grootste gemak door elkaar. Tijdens Concerto vulde zijn indringende tenorstem de volledige ruimte. In X-on en I-on activeerde hij de werken van beeldend kunstenaar Franz West en in P project zette hij het publiek aan het werk. Zelf zegt hij over die veelheid aan vormen en stijlen: ‘Concepten zijn als mensen, de beste manier om ze te begrijpen is om ze in een relatie met elkaar te plaatsen.’ Zijn nieuwe voorstelling Masterplay gaat verder in de interactie met het publiek. Waar men in P project betaald werd om songteksten te schrijven, nodigt Dimchev nu de toeschouwers uit om dialogen op papier te zetten. Drie professionele acteurs krijgen deze teksten live op scène voorgeschoteld en gaan er onmiddellijk mee aan de slag. De personages die ze spelen liggen vast — de vrouw, de man en het kind — maar hoe hun relatie zich ontwikkelt, zal afhangen van het publiek.

YOUR DIALOGUES Since January 2013, Bulgarian performance artist Ivo Dimchev has been one of our four artists-in-residence. In his work he mixes together concepts, genres, styles and forms with the greatest of ease. In Concerto his penetrating tenor voice filled the whole theatre. In X-on and I-on he brought the works of the artist Franz West to life and in P project he put the audience to work. Talking about this multitude of forms and styles he says: ‘Concepts are like people, and the best way to understand them is to put them into a relationship.’ His latest production, Masterplay, furthers the interaction with the audience. Whereas in P project people were paid to write lyrics, here Dimchev invites the audience to write dialogues on paper. Three professional actors are handed these texts live on stage and immediately get to work. The characters they play are fixed — the woman, man and child — but how their relationship develops depends on the audience.

39


NOV CHARLEROI DANSES & KAAITHEATER PRESENT

ETIENNE GUILLOTEAU[BE] Synopsis of a Battle

A KAAITHEATER CO-PRODUCTION PREMIERE

FR 29 & SA 30/11 20:30 KAAITHEATER DANCE | € 16/12/8 © DAVID BERGÉ

ERIK SATIE EN SOCRATES In zijn nieuwste creatie verbindt de Franse choreograaf Etienne Guilloteau muziek, tekst en dans tot één geheel. De basis voor Synopsis of a Battle is de driedelige symfonie Socrate van Erik Satie uit 1918 en de figuur van de Griekse filosoof Socrates. Guilloteau werkt opnieuw samen met pianist Alain Franco die zijn live pianospel mixt met eerdere gemaakte opnames. Naast Franco nemen twee dansers de ruimte in, Claire Croizé en Guilloteau zelf. Ze gaan in dialoog en bewegen zich zowel met elkaar als apart door ruimte, tekst en muziek. De tekst vertelt geen concrete geschiedenis, maar legt een spoor bloot dat openheid laat voor verbeelding. Gesproken, gezongen en geprojecteerd is ze het koor uit de Griekse tragedies. Al deze elementen maken van Synopsis of a Battle een synopsis van een opera, een nieuwe stap in het oeuvre van Guilloteau. ••• Etienne Guilloteau stond in het Kaaitheater al eerder in werk van Rosas en Marc Vanrunxt. Daarnaast werkt hij als choreograaf ook samen met Nada Gambier en Claire Croizé.

ERIK SATIE ET SOCRATE Dans sa nouvelle création, le chorégraphe français Étienne Guilloteau fait fusionner le texte, la musique et la danse en un ensemble. Le point de départ de Synopsis of a Battle est la symphonie en trois mouvements d’Erik Satie, Socrate (1918), et le philosophe grec. Guilloteau collabore de nouveau avec le pianiste Alain Franco qui mixe son interprétation en direct avec quelques enregistrements préalables. Outre Franco et son piano, deux danseurs occupent la scène, Claire Croizé et Guilloteau en personne. Ils entrent en dialogue et se meuvent à la fois ensemble et séparément à travers l’espace, le texte et la musique. Le texte ne raconte pas d’histoire concrète, mais dévoile une trame qui laisse libre cours à l’imagination. Parlée, chantée et projetée, l’histoire — non pas le récit en tant que tel, mais l’énergie du texte — renvoie aux chœurs des tragédies grecques. Tous ces éléments font de Synopsis of a Battlee le synopsis d’un opéra : une nouvelle étape dans l’œuvre de Guilloteau. ••• En sa qualité de danseur, Étienne Guilloteau était à l’affiche du Kaaitheater dans des productions de Rosas et de Marc Vanrunxt. Parallèlement, il travaille aussi en tant que chorégraphe avec Nada Gambier et Claire Croizé. ERIK SATIE AND SOCRATES In his latest creation, the French choreo-grapher Etienne Guilloteau links music, words and dance to form a whole. The inspiration for Synopsis of a Battle is Erik Satie’s 1918 three-part symphony Socra-te and the Greek philosopher Socrates. Once again, Guilloteau works together with pianist Alain Franco, who mixes his live piano playing with previous recordings. Apart from Franco, the space is occupied by two dancers, Claire Croizé and Guilloteau himself. They enter into dialogue and move through space, words and music both together and separately. The words do not tell a concrete story but reveal a trail that leaves room for the imagination. It is spoken, sung and projected; it is the chorus of Greek tragedies. All these elements make Synopsis of a Battle into the synopsis of an opera and a new step in Guilloteau’s work as a whole. ••• Etienne Guilloteau has already appeared in Kaaitheater in performances by Rosas and Marc Vanrunxt. He also works as a choreographer with Nada Gambier and Claire Croizé.

CHOREOGRAPHY ETIENNE GUILLOTEAU | DANCE CLAIRE CROIZÉ, ETIENNE GUILLOTEAU | LIGHTING DESIGN HANS MEIJER | MUSICAL ADVICE ALAIN FRANCO | PRODUCTION ACTION SCÉNIQUE (ANTWERPEN) | CO-PRODUCTION KAAITHEATER (BRUSSELS), CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE, KUNSTENCENTRUM BUDA (KORTRIJK),… 40


DEC KRIS VERDONCK/A TWO DOGS COMPANY & ALIX EYNAUDI[BE/FR] EXIT

ARTIST IN RESIDENCE

TH 5 & FR 6/12 13:00!!! + 20:30!!! KAAISTUDIO’S

DANCE/PERFORMANCE | RERUN | 60 MIN. | € 12/10/8 LUNCHTIME PERFORMANCES! SNACKS AVAILABLE! ENJOY AN ARTISTICALLY CORRECT POWER NAP!

QUÊTE DE QUIÉTUDE Le droit à la paresse ! Dès 1880, Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx, tenait un plaidoyer en ce sens. Plusieurs philosophes l’ont précédé. Mais il reste du pain sur la planche pour la faire reconnaître comme un droit de l’homme. Ces dernières années, notre monde devient au contraire toujours plus nerveux et plus trépidant. Quelle valeur ont la détente, le repos, le silence, le sommeil, la paresse dans notre société ? Plus que jamais, nous sommes pris dans l’étau de la production et la consommation compulsive ! Ce dont nous avons réellement besoin pour nous apaiser, écrivait Heiner Müller, c’est du temps dispensé de consommation. La quête de quiétude est au cœur du projet EXIT. Kris Verdonck et ses compagnons examinent quelle influence la lumière, le son, le mouvement, l’image, la scénographie, etc. exercent sur la perception sensorielle du spectateur et sur son état d’esprit. Dans quelle mesure ces moyens théâtraux permettent-ils aux artistes de jouer sur l’(in)conscient et le système nerveux du spectateur ? Un spectacle à l’effet bénéfique d’une cure de repos !

© HENDRIK DE SMEDT

ZOEKTOCHT NAAR RUST Het recht op luiheid! Paul Lafargue, schoonzoon van Karl Marx, hield er in 1880 al een pleidooi voor. Menig filosoof is hem voorgegaan. Maar er zal nog veel werk aan te pas komen om het als mensenrecht te laten erkennen. Onze wereld is er de jongste jaren namelijk alleen maar nerveuzer en hectischer op geworden. Welke waarde hebben ontspanning, rust, stilte, slaap, luiheid in onze maatschappij? We zitten meer dan ooit gevangen in de dwangmatigheid van produceren en consumeren! Wat wij écht nodig hebben om tot rust te komen, zo schreef Heiner Müller, is een tijd die ‘frei ist von Konsum’. De zoektocht naar rust staat centraal in EXIT. Kris Verdonck en kompanen gaan na welke invloed licht, klank, beweging, taal, beeld, scenografie enz. uitoefenen op de zintuiglijke waarnemingen van de toeschouwer en op zijn mentale ingesteldheid. In hoeverre zijn kunstenaars in staat om met deze theatrale middelen het (onder)bewustzijn of het zenuwstelsel van de toeschouwer te bespelen? Een voorstelling als een weldoende rustkuur !

QUEST FOR REST The right to be lazy! Paul Lafargue, son-in-law of Karl Marx, was already advocating this in 1880. He was preceded by many philosophers. However, it will still take a lot of effort to have this recognised as a human right. In recent years our world has become even more agitated and hectic. What is the value of relaxation, rest, peace, sleep and laziness in our society? More than ever we are caught up in the compulsion of producing and consuming! Heiner Müller wrote that what we really need to unwind is a time that ‘frei ist von Konsum’ (free from consumption). The quest for rest plays a central role in EXIT. Kris Verdonck and his companions examine how light, sound, movement, language, image, stage design etc. influence the spectator’s sensory perceptions and his mental attitude. To what extent are artists able to manipulate the spectators (sub)conscious or nervous system using these theatrical means? A performance that is like a beneficial rest cure!

‘Doet je stilstaan bij de ratrace waarin we onszelf voortdurend dwingen.’ — DE MORGEN ‘Een middelvinger naar de prestatiemaatschappij.’ — DE STANDAARD ‘Un spectacle hypnotique, en forme de manifeste pour le droit à la paresse.’ — LE SOIR CONCEPT KRIS VERDONCK & ALIX EYNAUDI | DANCE ALIX EYNAUDI | DRAMATURGY MARIANNE VAN KERKHOVEN | MUSIC RUTGER ZUYDERVELT/MACHINEFABRIEK | LIGHT DESIGN, TECHNIQUE LUC SCHALTIN | PRODUCTION A TWO DOGS COMPANY (BRUSSELS) | CO-PRODUCTION ÜBER LEBENSKUNST (BERLIN) 41


DEC TG STAN & TONEELHUIS/OLYMPIQUE DRAMATIQUE[BE] Creatie 2013 FR 6 & SA 7/12 20:30 + SU 8/12 15:00 KAAITHEATER

THEATER | NL, SURTITRÉ EN FR | € 16/12/8 + EXTRA: MATINEE KADEE SU 8/12 15:00 KAAITHEATER, SEE P. 95 © FRIEKE JANSSENS

••• La compagnie tg STAN a vu le jour en 1989 — il y a bientôt 25 ans ! Leur approche orientée sur les comédiens et non dogmatique demeure garante d’un théâtre débordant de fraîcheur et d’effervescence, avec lequel ils font fureur bien au-delà des frontières nationales. De dix ans leur cadette, Olympique Dramatique présente toutefois beaucoup d’analogies avec STAN. La compagnie fait partie de l’équipe artistique de la Toneelhuis.

GEZAMENLIJKE TONEELDROMEN In het najaar van 2013 nemen Olympique Dramatique en tg STAN een repertoirestuk onder handen, een toneelklassieker. Er liggen heel wat stukken uit de late negentiende en vroege twintigste eeuw op de leestafel, o.a. Maxim Gorki en Henrik Ibsen. Een definitieve keuze maken de gezelschappen pas later maar u kan ervan op aan dat zij deze stukken tot op het bot zullen onderzoeken, grondig toetsen aan hun relevantie en screenen op hun potentie aan spelplezier. En ze zijn alvast razend nieuwsgierig naar hoe zij die gezamenlijke toneeldromen zullen aanpakken en vormgeven. ••• Tg STAN werd opgericht in 1989 — straks 25 jaar geleden! Hun ‘acteurgerichte’ en ondogmatisch aanpak blijft garant staan voor fris en levendig theater waarmee zij ook in het buitenland furore maken. Olympique Dramatique zag tien jaar later het levenslicht, is anders dan en tegelijk ook zeer verwant met STAN. De groep maakt deel uit van de artistieke ploeg van het Toneelhuis. RÊVES THÉÂTRAUX COMMUNS À l’automne 2013, Olympique Dramatique et tg STAN s’attaquent à un classique du répertoire théâtral. À l’heure actuelle, bon nombre d’œuvres de la fin XIXe et du début du XXe siècle traînent sur la table de lecture, entre autres, des pièces de Maxim Gorki et de Henrik Ibsen. Les deux compagnies opéreront leur choix définitif ultérieurement, mais soyez assurés qu’elles décortiqueront ces pièces, qu’elles en mesureront la pertinence et en sonderont le potentiel de plaisir à les jouer. Tous brûlent d’ores et déjà de curiosité quant à la façon dont ils aborderont leurs rêves théâtraux communs et leur donneront corps.

SHARED THEATRE DREAMS In the autumn of 2013, Olympique Dramatique and tg STAN will be tackling a play from the repertoire, a theatre classic. At present they are reading through a whole range of late nineteenth- and early twentieth-century pieces, including works by Maxim Gorki and Henrik Ibsen. Although the companies will only be making a definitive choice later, you can be sure that they will examine these works very closely, test them for relevance and screen them for the acting pleasure they offer. And they are already very curious as to how they will tackle and give shape to these shared theatre dreams. ••• Tg STAN was founded in 1989 — almost 25 years ago! Their ‘actor-oriented’ and undogmatic approach continues to guarantee fresh and lively theatre and has made them very successful abroad. Olympique Dramatique was born ten years later and, although very different, nevertheless has a great affinity with STAN. The group is a part of the Toneelhuis artistic team.

VAN EN MET KOEN DE GRAEVE, JOLENTE DE KEERSMAEKER, DAMIAAN DE SCHRIJVER, SARA DE ROO, CHARLOTTE VANDERMEERSCH, STIJN VAN OPSTAL, GEERT VAN RAMPELBERG | PRODUCTIE TONEELHUIS, TG STAN 42


DEC THÉÂTRE NATIONAL & KAAITHEATER PRESENT

EXTRA MUROS

TONEELHUIS & LOD|MUZIEKTHEATER/ GUY CASSIERS & DOMINIQUE PAUWELS[BE] MCBTH WE 11, TH 12, FR 13, SA 14, TU 17 & TH 19/12 20:15!!! + WE 18/12 19:30!!! THÉÂTRE NATIONAL, BD E. JACQMAINLAAN 111 1000 BRUSSELS

MUSIC THEATRE | NL, SURTITRÉ EN FR | € 19/15/10/8 (NO KAAI-ABO!) | BOOK YOUR TICKETS AT THEATRENATIONAL.BE

LES MÉANDRES OBSCURS Avec MCBTH, le metteur en scène Guy Cassiers prolonge son « anatomie du pouvoir ». Si Macbeth est l’une des pièces les plus sombres et les plus sanglantes de Shakespeare, le personnage est aussi l’un des plus poétiques, éloquents et imaginatifs qu’il n’ait jamais créé. Son introspection dramatique est une analyse acérée de la manière dont un être humain se perd dans les méandres les plus obscurs de sa personnalité et entraîne le monde entier dans l’anéantissement. MCBTH souhaite aller à l’essentiel de la pièce. En réduisant radicalement le nombre de personnages, Guy Cassiers se concentre sur celui de Macbeth et quelques proches. Ces dernières années, la musique et le chant ont joué un rôle toujours plus important dans les spectacles de Cassiers. Avec le compositeur Dominique Pauwels, Cassiers franchit une nouvelle étape : la musique et le chant deviennent des acteurs à part entière. Ils représentent le décalage permanent entre réalité et hallucination. Par le biais de l’interaction profonde entre parole, image et chant, MCBTH tend à dévoiler une part de la poésie cruelle dont la pièce est porteuse.

© FRIEKE JANSSENS

DE DUISTERE KANT Met MCBTH zet regisseur Guy Cassiers zijn ‘anatomie van de macht’ verder. Macbeth is een van Shakespeares bloedigste en donkerste stukken. Maar Macbeth is tegelijk ook een van de meest poëtische, verbale en verbeeldingsrijke figuren die Shakespeare gecreëerd heeft. Zijn dramatische introspectie is een messcherpe analyse van hoe iemand terechtkomt in de duistere kant van zichzelf, daar volledig in verdwaalt en een hele wereld met zich mee in de vernietiging trekt. MCBTH wil naar de kern gaan van het stuk. Door het aantal personages ingrijpend te reduceren concentreert Guy Cassiers zich op de figuur van Macbeth en zijn naaste omgeving. Muziek en zang zijn de voorbije jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in Cassiers’ voorstellingen. Samen met componist Dominique Pauwels zet Cassiers in MCBTH een nieuwe stap: muziek en zang worden medespeler. Ze vertegenwoordigen de voortdurende verschuiving tussen realiteit en hallucinatie. MCBTH wil met de intense interactie van woord, beeld en muziek iets blootleggen van de wrede poëzie die het stuk draagt.

In recent years music and song have played an increasingly important role in Cassiers’ productions. Together with composer Dominique Pauwels, Cassiers takes a new step in MCBTH: music and song become co-players. They represent the constant shift between reality and hallucination. Through the intense interaction of word, image and music, MCBTH tries to reveal something of the cruel poetry essential to this play.

THE DARK SIDE In MCBTH, director Guy Cassiers continues his ‘anatomy of power’. Macbeth is one of Shakespeare’s bloodiest and darkest plays. But Macbeth is also one of the most poetic, verbal and imaginative characters Shakespeare ever created. His dramatic introspection is a razor-sharp analysis of how someone is drawn into his dark side, becomes hopelessly lost and then drags down a whole world with him into his own destruction. The aim of MCBTH is to go to the very essence of the play. By drastically reducing the number of characters Guy Cassiers focuses on the figure of Macbeth and those closest to him.

TEKST WILLIAM SHAKESPEARE | MUZIKALE COMPOSITIE DOMINIQUE PAUWELS | REGIE GUY CASSIERS | MET KATELIJNE DAMEN, VIC DE WACHTER, TOM DEWISPELAERE, KEVIN JANSSENS, JOHAN VAN ASSCHE, FRANCINE VIS (MEZZO), ELS MONDELAERS (MEZZO), EKATERINA LEVENTAL (ALT/MEZZO), FANNY ALOFS (ALT/MEZZO), JAN VERCRUYSSE (FLUIT), KRIS DEPREY (KLARINET), FRANK VAN EYCKEN (PERCUSSIE), PIETER JANSEN (VIOOL), BRAM BOSSIER (ALTVIOOL), JAN SCIFFER (CELLO) | DIRIGENT FILIP RATHÉ | KOSTUUMS TIM VAN STEENBERGEN | VIDEO FREDERIK JASSOGNE (VZW HANGAAR) | LICHTONTWERP STEFAN ALLEWEIRELDT | PRODUCTIE TONEELHUIS, LOD MUZIEKTHEATER | COPRODUCTIE VOCAALLAB (NL), SPECTRA ENSEMBLE (BE), MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS (FR) 43


DEC WORKSPACEBRUSSELS[BE] Working Title Platforms #7 & #8 WTP #07: 12>14/12/2013 | WTP #08: 12>14/06/2014 @ KAAISTUDIO’S © GIANNINA URMENETA OTTIKER

GRAADMETER Tijdens Working Title Platform (WTP) kan het publiek kennismaken met de resultaten van de residentiewerking van Workspacebrussels. Binnen deze werkplaats zijn per jaar een vijftigtal beginnende podiumkunstenaars of -collectieven in residentie. Zij kunnen er werken in een professioneel uitgeruste studio en krijgen financiële, dramaturgische en productionele omkadering op maat. WTP vindt tweemaal per jaar plaats, in juni en december, zodat de kunstenaars regelmatig hun werk kunnen delen met een publiek. WTP heeft geen thematische insteek, maar doordat het een overzicht biedt van het werk van jonge makers en een inkijk geeft in hun werk- en denkproces, is elke editie een graadmeter van wat artistiek en/of maatschappelijk aan de orde van de dag is. Qua stijl, discipline of genre laten de projecten van Workspacebrussels zich evenmin onder één noemer brengen. Workspacebrussels is een werkplaats voor hedendaagse dans en performance, maar wat er te zien is tijdens WTP grenst niet zelden aan theater (zowel fysiek theater als experimenten met tekst) of beeldende kunst.

BAROMÈTRE Au cours de Working Title Platform (WTP), le public peut découvrir le résultat des résidences à Workspacebrussels. Ce lieu de travail consacré aux arts de la scène accueille chaque année une cinquantaine d’artistes et de collectifs émergents. Pendant leur résidence, ils peuvent travailler dans un studio équipé professionnellement et bénéficient d’un encadrement sur mesure au niveau financier, dramaturgique et productionnel. WTP a lieu deux fois par an, en juin et en décembre, afin que les artistes puissent régulièrement partager leur travail avec le public. WTP n’a pas d’approche thématique, mais comme le rendez-vous offre un panorama de l’œuvre de jeunes créateurs ainsi que de leur processus de réflexion et de création, chaque édition est un baromètre de ce qui est à l’ordre du jour sur le plan artistique et/ou sociétal. En matière de discipline, de style ou de genre, les projets ne peuvent pas être regroupés sous le même dénominateur commun. Workspacebrussels est un lieu de travail pour la danse contemporaine et la performance, mais ce que l’on peut voir pendant WTP s’apparente souvent au théâtre (tant du théâtre physique, que des expériences avec du texte) ou aux arts plastiques. INDICATOR During Working Title Platform (WTP) the public can see the results of Workspacebrussels’ residence work. In this workplace around fifty budding performing artists and collectives are in residence every year. Here they can work in a professionally equipped studio and receive financial, dramaturgical and production facilities to meet their individual needs. WTP takes place twice a year, in June and December, so that the artists can regularly share their work with an audience. WTP does not take a thematic approach, but because it provides an overview of the work of young artists and gives an insight into their work and thought processes, each one is an indicator of the artistic and/or social order of the day. As far as style, discipline and genre is concerned, it is difficult to identify any common denominator in the projects. Workspacebrussels is a workplace for contemporary dance and performance, but what there is to see at WTP often borders on theatre (both physical theatre and experiments with text) and visual art.

TO IMPLEMENT ITS RESIDENCE PROGRAMME, WORKSPACEBRUSSELS COLLABORATES WITH KAAITHEATER, ROSAS, LES BRIGITTINES & ULTIMA VEZ. THE WTPS ARE PRESENTED IN THE KAAISTUDIO’S, LES BRIGITTINES & THE BEURSSCHOUWBURG. 44


DEC DE MUNT/LA MONNAIE & KAAITHEATER PRESENT

GISÈLE VIENNE[FR] The Pyre FR 13 & SA 14/12 20:30 KAAITHEATER

DANCE, THEATRE, VISUAL ART, MUSIC | LANGUAGE NO PROBLEM; BOOKLET FR, EN | € 16/12/8 + EXTRA: SOUL FOOD WITH GISÈLE VIENNE SA 14/12 18:00>20:00 KAAITHEATER, SEE P. 96 | € 12 INCL. DINNER

UNE VILLE, LA NUIT Les spectacles et installations de l’artiste Franco-Autrichienne Gisèle Vienne déplacent les frontières entre apparence et réalité, jouent des illusions de la représentation pour ouvrir l’accès à un « autre » monde : celui de nos peurs, de nos fantasmes, de nos secrets. Si Vienne a transformé la scène du Kaaitheater en une grande forêt avec de

© MAARTEN VANDEN ABEELE

NACHTELIJKE METROPOOL De voorstellingen en installaties van de Frans-Oostenrijkse kunstenares Gisèle Vienne verleggen de grenzen tussen schijn en realiteit, spelen met onze waarneming en openen zo een ‘andere’ wereld, die van onze angsten, droombeelden en geheimen. Bouwde Vienne de scène van het Kaaitheater twee seizoenen geleden om tot een groot bos met echte bomen (This is how you will disappear), nu kiest ze voor een bewegend decor van ledlampen. Een lichttunnel die verschillende plekken suggereert: een nachtelijke metropool, een club... In dit decor: een danseres (Anja Rötgerkamp) en een jongen. Een moeder en een zoon? Ze maken deel uit van een door Dennis Cooper geschreven verhaal. Een verhaal dat het derde deel van de voorstelling vormt, om na de voorstelling te lezen of mee naar huis te nemen. In The Pyre gaat expressie over in abstracte dans, in een tableau vivant, in een theatrale vertelling. Een fascinerend spel dat onze zintuigen en ons gevoel voor zingeving uitdaagt, mede dankzij de fascinerende soundscape van KTL (Stephen O’Malley and Peter Rehberg).

véritables arbres il y a deux saisons (This is how you will disappear), elle opte cette fois pour une installation lumineuse, un tunnel de lumière qui peut suggérer une ville, la nuit, un club... Dans ce décor : une danseuse (Anja Rötgerkamp) et un jeune garçon. Une mère et son fils ? Ce sont les protagonistes d’une histoire écrite par Dennis Cooper qui constitue le troisième volet du spectacle, la partie à lire après le spectacle ou à emporter sous forme de nouvelle. Dans The Pyre (Le Bûcher), l’expression devient abstraction chorégraphique, tableau vivant, narration théâtrale. Un jeu fascinant qui met notre perception sensorielle et notre quête de sens au défi, entre autres, grâce au paysage sonore ensorcelant des fidèles partenaires musicaux de KTL (Stephen O’Malley et Peter Rehberg). A METROPOLIS AT NIGHT The performances and installations of the Franco-Austrian artist Gisèle Vienne shift the boundaries between appearance and reality, play with our perceptions and so open up an ‘other’ world of our fears, dreams and secrets. Whereas only two seasons ago Vienne transformed the Kaaitheater stage into a large forest with real trees (This is how you will disappear), now she has opted for one big light installation, a moving set of LED lamps. A tunnel of light, a metropolis at night, a club. In this setting we see two mute characters, a dancer (Anja Rötgerkamp) and a boy. A mother and son? They are part of a story written by Dennis Cooper. A story that is the third part of the performance, a part to read after the performance or to take home with you in the form of a novel. In The Pyre expression develops into abstract dance, a tableau vivant and a theatrical narration. A fascinating game that challenges our senses and sense of meaning, also thanks to the fascinating soundscape by KTL (Stephen O’Malley and Peter Rehberg).

CONCEPT, DIRECTION, CHOREOGRAPHY & SCENOGRAPHY GISÈLE VIENNE | MUSIC WRITTEN BY, LIVE PERFORMANCE & DIFFUSION KTL (STEPHEN O’MALLEY & PETER REHBERG) | PERFORMED BY & CREATED IN COLLABORATION WITH ANJA RÖTTGERKAMP & LOUNÈS PEZET & LÉON RUBBENS | TEXT DENNIS COOPER | LIGHTS PATRICK RIOU I VIDEO ROBIN KOBRYNSKI IN COLLABORATION WITH PATRICK RIOU & GISÈLE VIENNE I SET & LEDS PRODUCER DESIGNGROUP PROFESSIONAL GMBH | LED LIGHTDESIGN PRODUCER I OTHER SET’S ELEMENT ESPACE ET CIE I MAKE UP MÉLANIE GERBEAUX A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 45


DEC KUNST/WERK WEEK[BE] SALVA SANCHIS The Phantom Layer WE 18/12 20:30 KAAISTUDIO’S DANCE | € 16/12/8

GEORGIA VARDAROU, SALVA SANCHIS, MARC VANRUNXT Trigon TH 19/12 20:30 KAAISTUDIO’S DANCE | 70 MIN. | € 16/12/8

MARC VANRUNXT & ARCO RENZ Discografie FR 20/12 20:30 KAAISTUDIO’S DANCE | € 16/12/8

SCHOONHEID DIE RAAKT Kunst/Werk, de dansorganisatie van choreografen Marc Vanrunxt en Salva Sanchis, is drie avonden te gast in de Kaaistudio’s met drie producties, een mooie staalkaart van hun werk. THE PHANTOM LAYER Tweeëneenhalf jaar na de groepsvoorstelling now h e r e creëert Salva Sanchis The Phantom Layer. Waar now h e r e een focus op vorm in zich droeg, is The Phantom Layer gefocust op fictie in dans. Het dansvocabularium, ontwikkeld door de dansers, wordt gecombineerd met fictie uit de literatuur. Zo slaat de voorstelling een brug tussen het abstracte en het concrete. Sanchis gebruikt de tekst ook om via de taal muzikaliteit te genereren. De beelden van videast Pablo Castilla, gefilmd tijdens het creatieproces, brengen eveneens een fictieve context binnen. TRIGON Eind 2011 presenteerde danseres en choreografe Georgia Vardarou haar Hardcore Research on Dance. Salva Sanchis en Marc Vanrunxt reageren nu beiden met een choreografisch voorstel op haar solo. Vanuit de affiniteit voor elkaars werk ontstond het idee om Hardcore Research on Dance uit te bouwen tot een drieluik: Trigon. Drie verschillende schrifturen voor één danseres, drie maal Georgia Vardarou! ‘ Wie de Griekse danseres Georgia Vardarou ziet dansen, blijft kijken.’ schreef De Standaard. DISCOGRAFIE Marc Vanrunxt en Arco Renz schrijven elk een solo voor danser Rob Fordeyn. Dat materiaal vervlechten zij tot één creatie waarin de twee schrifturen met elkaar in dialoog gaan. Vanrunxt en Renz delen in hun werk de aandacht voor verstilling en mysterie, een volgehouden radicaliteit en precisie, met als doel: ‘schoonheid’ die raakt. Voor Discografie ontmantelt klankontwerper Daniel Vanverre popmuziek uit de jaren ’80 tot een geheel eigen sound die refereert aan de vroege elektronische muziek.

46

SEE 2 NIGHTS OF THE KUNST/WERK WEEK & PAY ONLY € 25/20/12,5 BEAUTÉ TOUCHANTE Kunst/Werk, l’organisation de danse des chorégraphes Marc Vanrunxt et Salva Sanchis, est trois soirs l’hôte des Kaaistudio’s avec trois productions, un bel échantillon de son œuvre. THE PHANTOM LAYER Deux ans et demi après le spectacle de groupe now h e r e, Salva Sanchis crée The Phantom Layer. Là où now h e r e se concentrait sur la forme, The Phantom Layer se focalise sur la fiction dans la danse. Le vocabulaire gestuel développé par les danseurs est combiné avec des éléments de fiction de la littérature. Le spectacle jette ainsi un pont entre l’abstrait et le concret. Sanchis utilise le texte aussi pour générer une musicalité verbale. Parallèlement, le vidéaste Pablo Castilla, présent dès le premier jour des répétitions pour filmer, a introduit un contexte fictif durant le processus de création. TRIGON Fin 2011, la danseuse et chorégraphe Georgia Vardarou a présenté son spectacle Hardcore Research on Dance. Salva Sanchis et Marc Vanrunxt réagissent à présent tous deux par une proposition chorégraphique à son solo. À partir des affinités pour leur œuvre respective, l’idée a germé de développer Hardcore Research on Dance en une trilogie : Trigon. Trois écritures différentes pour une danseuse, trois fois Georgia Vardarou ! « Qui voit la danseuse grecque Georgia Varadou à l’œuvre ne peut s’empêcher de continuer à la regarder. » — De Standaard. DISCOGRAFIE Marc Vanrunxt et Arco Renz créent chacun un solo pour le danseur Rob Fordeyn et en distillent ensuite une seule chorégraphie dans laquelle les deux écritures entrent en dialogue. Les productions de Vanrunxt et de Renz partagent un goût de la quiétude et du mystère, une précision et une radicalité continues, et cherchent à atteindre une beauté touchante. Pour Discografie, le concepteur sonore Vanverre décompose de la musique pop des années 80 et lui donne une sonorité tout à fait personnelle qui renvoie aux débuts de la musique électronique.


DEC TRIGON © STANISLAV DOBAK

THE PHANTOM LAYER

© DAVID BERGÉ

POIGNANT BEAUTY Kunst/Werk, the dance organisation headed by Marc Vanrunxt and Salva Sanchis, will be our guest with three productions in the Kaaistudios on three evenings, providing a fine sample of their work. THE PHANTOM LAYER Two and a half years after the group performance now h e r e, Salva Sanchis created The Phantom Layer. Whereas now h e r e focused on form, The Phantom Layer focuses on fiction in dance. The dance vocabulary, developed by the dancers, is combined with fiction from literature. The performance consequently builds bridges between the abstract and the concrete. Sanchis uses the text also to generate musicality through language. The video artist Pablo Castilla was present from the first day of rehearsals to start filming, thereby introducing a fictional context into the creative process. TRIGON In December 2011 dancer and choreographer Georgia Vardarou showed her Hardcore Research on Dance. Both Salva Sanchis and Marc Vanrunxt respond now with a choreographic proposal to her solo. From an affinity for each other’s work came the idea to turn Hardcore Research on Dance into a triptych: Trigon. Three writings for one dancer, 3 x Georgia Vardarou. ‘Once you see the Greek Georgia Varadrou dancing you can’t stop watching.’ — De Standaard. DISCOGRAFIE Marc Vanrunxt and Arco Renz each create a solo for dancer Rob Fordeyn. They interweave this material into one creation in which their styles enter into a dialogue with one another. In their work Vanrunxt and Renz share a focus on stillness and mystery, a sustained radicalism and precision aimed at achieving a poignant ‘beauty’. For Discografie, the sound designer Daniel Vanverre dismantles 80s pop music to create a unique sound that refers to early electronic music.

THE PHANTOM LAYER CHOREOGRAPHY SALVA SANCHIS | CREATED & PERFORMED BY STANISLAV DOBAK, MANON SANTKIN, PETER SAVEL | VIDEO PABLO CASTILLA | PRODUCTION KUNST/WERK (ANTWERPEN) | CO-PRODUCTION STUK (LEUVEN) | TRIGON CHOREOGRAPHY SALVA SANCHIS, MARC VANRUNXT, GEORGIA VARDAROU | DANCE GEORGIA VARDAROU | MUSIC GAŠPER PIANO, DON PRESTON | PRODUCTION KUNST/WERK | CO-PRODUCTION TAKT DOMMELHOF | DISCOGRAFIE CONCEPT MARC VANRUNXT | CHOREOGRAPHY ARCO RENZ, MARC VANRUNXT | DANCE ROB FORDEYN | SOUND DESIGN DANIEL VANVERRE | ADVICE MARIE-ANNE SCHOTTE | LIGHTS, TECHNIQUE STEF ALLEWEIRELDT | PRODUCTION KUNST/WERK | CO-PRODUCTON KOBALT WORKS 47


DEC A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

GLOBE AROMA[BE] Brussel Noord/Bruxelles Nord

PREMIERE

TU 17/12 20:30 KAAITHEATER FILM | NL, FR | € 5 © FREDERIC VAN ZANDYCKE

EEN BETERE TOEKOMST In de Brusselse Noordwijk, in de schaduw van de Manhattan-torens, kruisen migranten, wijkbewoners en toevallige passanten elkaar. Kruisende levens. Arman Arasjan, een nieuwe Brusselaar die in de wijk woont, en Thijs Verbist, een Vlaming uit de Westhoek, dromen ervan hun gezin een betere toekomst te geven. Beiden willen ze een eigen tuinbouwbedrijf opzetten. Ze offeren er alles voor op maar al snel blijkt hun droom niet meer dan een luchtbel. Een bikkelharde confrontatie met sociale onrechtvaardigheid. ••• De sociaal-artistieke werkplaats Globe Aroma, opgericht in 2002, wil ontmoetingen in de stad stimuleren. Ze laat mensen kennismaken met de rijkdom van andermans cultuur en wil kansen creëren voor vluchtelingen en nieuwkomers met artistieke capaciteiten. Samen met bewoners en bezoekers van de Brusselse Noordwijk maakt Globe Aroma de korte sociale fictiefilm Brussel Noord. Jan Geers en Jamal Boukhriss regisseren, Dominique Van Malder coacht.

A BETTER FUTURE In North Brussels, in the shadow of the Manhattan Towers, migrants, residents and passers-by cross paths. Intersecting lives. Arman Arasjan, a new resident in the area, and Thijs Verbist, a Fleming from the Westhoek, dream of giving their families a better future. Both would like to start up their own horticultural business. They sacrifice everything to achieve this, but soon their dreams become no more than a bubble. A bitter confrontation with social injustice. ••• Founded in 2002, the aim of the Globe Aroma social-artistic workshop is to stimulate encounters in the city. It allows people to experience the richness of another culture, and creates new opportunities for refugees and newcomers with artistic abilities. Together with residents and visitors to North Brussels, Globe Aroma made the short socialfiction film Brussel Noord. Jan Geers and Jamal Boukhriss are the directors, and Dominique Van Malder is the coach.

UN AVENIR MEILLEUR Dans le Quartier Nord à Bruxelles, à l’ombre des tours Manhattan, se croisent des immigrés, des riverains et des passants fortuits. Des vies qui se croisent. Arman Arasjan, un nouveau Bruxellois qui habite le quartier, et Thijs Verbist, un Flamand venu du Westhoek, rêvent de pouvoir offrir un avenir meilleur à leur famille. Ensemble, ils souhaitent créer leur propre entreprise de jardinage. Ils sacrifient tout, mais leur rêve se révèle rapidement une chimère. Un affrontement impitoyable avec l’injustice sociale. ••• L’atelier socio-artistique Globe Aroma, fondé en 2002, veut stimuler les rencontres dans la ville, faire découvrir aux gens la richesse de la culture de l’autre, et créer des opportunités pour les réfugiés et primo arrivants dotés de talents artistiques. En partenariat avec les habitants et les passants du Quartier Nord, Globe Aroma réalise le court-métrage de fiction Brussel Noord. Jan Geers et Jamal Boukhriss mettent en scène, Dominique Van Malder coache.

SCENARIO, DIRECTION JAN GEERS & JAMAL BOUKHRISS | COACHING DOMINIQUE VAN MALDER | PRODUCTION GLOBE AROMA (BRUSSELS) | CO-PRODUCTION KAAITHEATER, LANDVOGEL 48


JAN DE MUNT/LA MONNAIE, ROSAS & KAAITHEATER PRESENT

ROSAS & ICTUS[BE] Drumming Live TH 9, FR 10 & SA 11/01 20:30 + SU 12/01 15:00 KAAITHEATER

DANCE & MUSIC | RERUN | 60 MIN. | € 25/20/12,50 (CAT. 1), 20/16/8 (CAT. 2) + EXTRA: CONCERT DRUMMING BAND: FR 10 AFTER THE PERFORMANCE | FREE + EXTRA: MATINEE KADEE: SU 12/01 15:00 KAAITHEATER, SEE P. 95

UN TOURBILLON D’ÉNERGIE DE VIE Drumming (1998) est l’un des spectacles les plus fascinants d’Anne Teresa De Keersmaeker, un coup d’éclat chorégraphique à partir de la puissante partition pour percussions de Steve Reich. La musique du minimaliste new-yorkais était déjà le fil conducteur de son premier spectacle Fase (1982). La partition manipule un seul motif rythmique obsédant, qui se multiplie et se déploie en une riche variété de textures. Reich y pousse à bout les techniques de Piano Phase (la musique de Fase) : les musiciens décalent leurs unissons par d’insensibles accélérations, produisant de la sorte une infinité de canons miroitants. Ictus donne vie à cette partition ensorcelante avec une précision stupéfiante. La complexité chorégraphique germe d’une seule phrase dansée soumise à une infinité de mutations dans le temps et l’espace. Ce n’est qu’après que les percussions se sont tues et que les corps se sont immobilisés que le spectateur réalise ce qu’il vient de vivre : un voyage étourdissant, une vague de sons et de danse à l’état pur, un tourbillon d’énergie de vie.

© HERMAN SORGELOOS

DRAAIKOLK VAN LEVENSENERGIE Drumming (1998) is een van Anne Teresa De Keersmaekers meest fascine-rende choreografieën: een wervelende dans op een krachtige percussieparti-tuur van Steve Reich. De muziek van de New Yorkse minimalist was ook al bij haar eerste voorstelling Fase (1982) de leidraad. De partituur vertrekt vanuit één enkel obsederend ritmisch motief : dit vermenigvuldigt zich en ontplooit zich in een rijke variëteit aan texturen. Reich gaat hier tot het uiterste van de techniek die hij reeds in Piano Phase (een deel van Fase ) toepaste: door te versnellen ‘ontwrichten’ de muzikanten bijna onmerkbaar hun unisono waardoor er een eindeloos spel van zich spiegelende canons ontstaat. Die bezwerende partituur brengt het Ictus ensemble met een adembenemende precisie tot leven. De choreografische complexiteit ontstaat net als de muziek uit één enkele bewegingszin waarop eindeloze variaties in tijd en ruimte worden toegepast. Wanneer de trommels zwijgen en de lichamen tot stilstand komen, beseft de toeschouwer pas wat hij heeft meegemaakt: een bedwelmende tocht, een golf van pure dans en pure klank, een draaikolk van levensenergie.

A VORTEX OF LIFE ENERGY Drumming (1998) is undoubtedly one of Anne Teresa De Keersmaeker’s most fascinating choreographic works: a dazzling dance set to a powerful score for percussion by the American minimalist Steve Reich. Reich’s work had provided De Keersmaeker with a guiding musical thread ever since Fase (1982), her debut as a choreographer. The score is based on a single obsessive rhythmic motif: it multiplies and develops into a rich variety of textures. Reich takes to the extreme the technique he had previously applied in Piano Phase (a part of Fase): by accelerating, the musicians almost imperceptibly ‘disrupt’ their unison playing, which gives rise to an endless interplay of canons, each reflecting the other. The Ictus Ensemble bring this compelling score to life with breath-taking precision. Just as in the music, the complexity of the choreography arises out of a single phrase of movement to which endless variations in time and space are applied. It is only when the drums fall silent and the bodies come to a standstill that the spectator realizes what he has witnessed: a stunning journey, a wave of pure dance and pure sound, a vortex of life energy.

CHOREOGRAPHY ANNE TERESA DE KEERSMAEKER | DANCED BY BOSTJAN ANTONCIC, LINDA BLOMQVIST, MARTA CORONADO, TALE DOLVEN, CARLOS GARBIN, FUMIYO IKEDA, CYNTHIA LOEMIJ, VALENTINA NELISSEN, SANDRA ORTEGA, ELIZAVETA PENKOVA, IGOR SHYSHKO, JAKUB TRUSZKOWSKI, SAMANTHA VAN WISSEN, SUE-YEON YOUN | CREATED IN 1998 WITH IRIS BOUCHE, BRUCE CAMPBELL, MARTA CORONADO, ALIX EYNAUDI, FUMIYO IKEDA, MARTIN KILVÁDY, OLIVER KOCH, CYNTHIA LOEMIJ, ROBERTO OLIVÁN DE LA IGLESIA, URSULA ROBB, TAKA SHAMOTO, ROSALBA TORRES | MUSIC STEVE REICH ‘DRUMMING’ | MUSIC DIRECTION GEORGES-ELIE OCTORS | MUSICIANS ICTUS | PERCUSSIONS GEORGES-ELIE OCTORS, GERRIT NULENS, GÉRY CAMBIER, MIQUEL BERNAT, TOM DE COCK, MICHAEL WEILACHER, JESSICA RYCKEWAERT, FRANK VAN EYCKEN, ALEXIS BOURDON | FLUTES MICHAEL SCHMID | VOICE SOETKIN BAPTIST, LORE BINON | SET & LIGHT DESIGN JAN VERSWEYVELD | COSTUMES DRIES VAN NOTEN | PRODUCTION 1998 ROSAS, DE MUNT/LA MONNAIE (BRUSSEL/BRUXELLES/BRUSSELS), LA BÂTIE – FESTIVAL DE GENÈVE | CO-PRODUCTION 2012 DE MUNT/LA MONNAIE (BRUSSEL/BRUXELLES/BRUSSELS), SADLER’S WELLS (LONDEN/LONDRES/LONDON), LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG 49


JAN LAURA VAN DOLRON[NL] Ode aan de Man TH 9 & FR 10/01 20:30 KAAISTUDIO’S

THEATER | NL | € 12/10/8 + EXTRA: DO 9/01: NAGESPREK MET LAURA VAN DOLRON EN PRESENTATIE VAN HET PROGRAMMA VAN WOWMEN!, ZIE P. 71–74 © CARLI HERMÈS

HET STERKE GESLACHT Niet alleen vrouwen verdienen tips and tricks uit glossy magazines. Ook mannen hebben recht op antwoorden op hun vragen over hoe ze man, geliefde, vader, vriend of mens moeten zijn. Waarom bestaan er internationale vrouwendagen, maar hebben de mannen er geen? Waarom wordt steeds het vrouw-zijn geproblematiseerd, terwijl het toch ook niet gemakkelijk moet zijn om als man door het leven te gaan? Waarom worden de vrouwen steeds bezongen in de kunst en krijgen de mannen zo weinig lof toebedeeld? Vanuit een grote liefde voor het sterke geslacht, waagt Laura van Dolron zich als vrouw aan een inhaalbeweging. Ze brengt een ode aan de man, en wel iedere avond aan een andere. Zo verschilt de voorstelling avond na avond en kan het zowel uitdraaien op een brute battle of the sexes, een dromerig duet of een romantische komedie. ••• De Nederlandse stand-up filosoof Laura van Dolron schrijft, regisseert én speelt haar eigen voorstellingen, waarin een spitsvondige humor hand in hand gaat met dieperliggende, grote vragen over de wereld waarin wij leven. LE SEXE FORT Il n’y a pas que les femmes qui méritent les « trucs et astuces » des magazines sur papier glacé. Les hommes ont aussi droit à des réponses aux questions qui les taraudent : comment être un homme, un amant, un père, un ami, un être humain ? Portée par son grand amour pour le « sexe fort », Laura van Dolron s’aventure, en sa qualité de femme, à entreprendre une opération de rattrapage. Elle adresse une ode à l’homme, chaque soir à un autre toutefois. THE STRONGER SEX It is not only women who should be given tips and tricks in glossy magazines. Men too have a right to answers to their questions about how to be a man, lover, father, friend or human being. Based on her great love for the stronger sex, Laura van Dolron, as a woman, takes on the challenge of remedying this situation. She pays tribute to men, but to a different man every evening.

‘Ik houd van hun schouders, hun heupen, het feit dat ze wel altijd ergens een litteken hebben in hun gezicht. Ik houd ervan als er kleine druppels water in hun wimpers zitten... Ik houd ervan als ze doen alsof ze luisteren als ik over gevoelens praat. Ik houd ervan hoe zij van ons vrouwen kunnen houden, eigenlijk veel beter dan wij dat van onszelf kunnen of laat staan van elkaar.’ — LAURA VAN DOLRON

COPRODUCTIE HET NATIONALE TONEEL (DEN HAAG) & LAURA VAN DOLRON 50


JAN BELGIAN PREMIERE

LAURA VAN DOLRON[NL] Mijn naam is Rachel Corrie SA 11/01 20:30 KAAISTUDIO’S THEATER | NL | € 12/10/8

© KAREL ZWANEVELD

LEVEND SCHILD Rachel Corrie reisde in 2003 naar de Gazastrook om er als vrijwilliger de Palestijnse burgers bij te staan in het conflict met Israël. Ze stierf in Rafah, Palestina, toen ze zich als levend schild voor een bulldozer van het Israëlisch leger wierp. Het leger klasseerde dit als een ongeluk maar omstanders spraken dit tegen. De Britse acteur Alan Rickman en toneelschrijfster Katherine Viner schreven aan de hand van Corries dagboeken en correspondenties My name is Rachel Corrie. Het stuk veroorzaakte in Engeland (première 2005) en Amerika veel commotie vanwege de politieke lading en uitgesproken stellingname. Nu zet Laura van Dolron er haar tanden in. Ze geeft een krachtige en oprechte stem aan de 23-jarige Amerikaanse vredesactiviste en geeft een plaats aan de twijfels en paradoxen waar iedereen wel eens mee geconfronteerd wordt: wat is onze positie in deze wereld waar grote groepen mensen zichzelf niet kunnen beschermen? Moet iedereen op de barricade gaan staan of zijn er nog andere manieren om je stem te laten horen? BOUCLIER HUMAIN En 2003, Rachel Corrie s’est rendue en tant que bénévole dans la bande de Gaza pour y soutenir la population palestienne lors du conflit avec Israël. Elle est morte à Rafah en se jetant comme bouclier humain sous un bulldozer de l’armée israélienne. My name is Rachel Corrie a suscité l’émoi en Angleterre (première en 2005) et aux États-Unis à cause de sa charge politique et la prise de position résolue de ses auteurs. À présent, Laura van Dolron s’y attaque. HUMAN SHIELD In 2003 Rachel Corrie travelled to Gaza to work as a volunteer giving aid to Palestinian civilians in the conflict with Israel. She died in Rafah when she threw herself, as a human shield, in the path of an approaching Israeli army bulldozer. My name is Rachel Corrie caused a great deal of commotion in England (premiere 2005) and America because of its political overtones and outspoken stance. Now Laura van Dolron too is taking the bit between her teeth.

‘Diep ontroerend politiek pamflet’ — TROUW VERTALING & SPEL LAURA VAN DOLRON | TEKST ALAN RICKMAN, KATHERINE VINER 51


JAN SCHWALBE[NL] Schwalbe zoekt massa TH 16 & FR 17/01 20:30 KAAISTUDIO’S

THEATRE | LANGUAGE NO PROBLEM | € 12/10/8 © WILLEM WEEMHOFF

EEN GROTER GEHEEL Schwalbe zoekt massa toont de tweestrijd die schuilgaat in de mens. Enerzijds de euforie die een individu kan voelen op het moment dat het opgaat in de menigte, bij een concert, een bedevaart of een demonstratie. En anderzijds de angst voor de ongecontroleerde kracht van de massa. De massa die destructief kan zijn. Die in paniek om zich heen slaat. Die vertrapt, en die in alles wat zich buiten haar begeeft een vijand ziet. Schwalbe zoekt massa gaat over het verlangen en de angst om onderdeel te zijn van een groter geheel. ••• Schwalbe is een theatercollectief bestaande uit zeven spelers en makers. Hun werk bevindt zich op de grens van theater en performance. Iedere voorstelling vertrekt vanuit het lichaam. Het lijfelijke wordt op de spits gedreven en toont zich in extreme omstandigheden grillig en onvoorspelbaar. Het live aspect en het onverwachte wordt gevangen in een theatrale setting. Schwalbe speelt vals werd door het Nederlandse tijdschrift Theatermaker uitgeroepen tot de beste mimevoorstelling van 2012. UN PLUS GRAND ENSEMBLE Schwalbe zoekt massa montre le duel intérieur qui se cache en l’homme. D’une part, l’euphorie qu’un individu peut ressentir au moment où il se fond dans la foule, lors d’un concert, d’un pèlerinage, ou d’une manifestation. Et d’autre part, la peur de la force incontrôlée de la foule. La masse qui peut être destructive. La panique qui la gagne. Qui piétine, et considère tout ce qui lui est extérieur comme un ennemi. Schwalbe zoekt massa parle du désir et de la peur d’être un élément d’un plus grand ensemble. ••• Schwalbe est un collectif de théâtre qui se compose de sept joueurs et créateurs. Leur œuvre se situe à la frontière du théâtre et de la performance. Chaque spectacle part du corps. Le charnel est mis en exergue et se montre capricieux et imprévisible dans des circonstances extrêmes. L’aspect direct et inattendu est saisi dans un décor théâtral. La revue néerlandaise Theatermaker a proclamé Schwalbe speelt vals le meilleur spectacle de mime de l’année 2012.

A LARGER WHOLE Schwalbe zoekt massa reveals the dilemma inherent in man. On the one hand there is the euphoria an individual may feel when he merges with the crowd, at a concert, a pilgrimage or a demonstration. On the other hand there is the fear of the uncontrolled power of the masses. Schwalbe zoekt massa is about the desire to be and fear of being part of a larger whole. ••• Schwalbe is a theatre collective consisting of seven actors and theatremakers. Their work lies on the boundary between theatre and performance.

SCHWALBE ZOEKT

60 enthousiaste vrijwilligers om mee te spelen in Schwalbe zoekt massa. Leeftijd en ervaring spelen geen rol. Je moet wel een paar uur fysiek kunnen werken. Je kan je vrijmaken op 15/01 tussen 20 en 22 uur, op 16/01 vanaf 15 uur tot einde voorstelling (inclusief maaltijd) en op 17/01 van 19 uur tot einde voorstelling. >>> EXTRAS@KAAITHEATER.BE

CONCEPT & SPEL: CHRISTINA FLICK, MELIH GENÇBOYACI, MARIE GROOTHOF, FLOOR VAN LEEUWEN, KIMMY LIGTVOET, ARIADNA RUBIO LLEÓ, DAAN SIMONS | DECOR, TECHNIEK JOOST GIESKEN, DAVE STARING | DRAMATURGIE ANOEK NUYENS | PRODUCTIELEIDING JOOST ALLEMA | PRODUCTIE PRODUCTIEHUIS ROTTERDAM | COPRODUCTIE DE COPRODUCERS & HEBBEL AM UFER (BERLIN) A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 52


JAN DD DORVILLIER/HUMAN FUTURE DANCE CORPS[US] Danza Permanente FR 17 & SA 18/01 20:30 KAAITHEATER DANCE | € 16/12/8

Ils proposent de regarder le spectacle dans le même silence que celui qui régnerait dans une pièce à l’éclairage tamisé où l’on écouterait cette musique. La chorégraphe DD Dorvillier et la musicienne Zeena Parkins ont transposé la partition en collaboration avec les danseurs Fabian Barba, Nuno Bizarro, Walter Dundervill et Naiara Mendioroz. L’environnement acoustique de Zeena Parkins et la conception lumière de Thomas Dunn suivent la partition et cadrent cette musique visuelle. ••• DD Dorvillier était l’hôte du Kaaitheater en 2010 avec le magnifique Choreography, a Prologue for the Apocalypse of Understanding, Get Ready!.

MUSIQUE VISUELLE La chorégraphie de Danza Permanente a été écrite il y a deux siècles à Vienne, par un homme quasi sourd, Beethoven. À l’origine, la partition était destinée à quatre instruments à cordes, mais dans Danza Permanente elle est transposée en chorégraphie pour quatre danseurs. Ceux-ci incarnent la structure musicale, la conduite, la dynamique et les émotions ; ils agissent comme le son et visualisent la musique. Chaque danseur suit « son » instrument du Quatuor à cordes n° 15 en la mineur.

VISUAL MUSIC The choreography of Danza Permanente was written two centuries ago in Vienna by an almost deaf man, Beethoven. The score was originally composed for four string instruments, but in Danza Permanente it is made into a choreographic work for four dancers. They embody the musical structure, the behaviour, the dynamics and the emotions, they behave like sounds and visualise the music. Each dancer follows ‘his’ instrument in the String Quartet no. 15 in A minor. The audience is invited to watch the performance in the same near-silence as when you listen to music in a dimly-lit room. The score was transposed by choreographer DD Dorvillier and musician Zeena Parkins in collaboration with the dancers Fabian Barba, Nuno Bizarro, Walter Dundervill and Naiara Mendioroz. The acoustic surroundings by Zeena Parkins and lighting design by Thomas Dunn follow the score and create a setting for this visual music. ••• DD Dorvillier has appeared at the Kaaitheater in 2010 with the beautiful Choreography, a Prologue for the Apocalypse of Understanding, Get Ready!.

© THOMAS DUNN

VISUELE MUZIEK De choreografie van Danza Permanente werd twee eeuwen geleden geschreven in Wenen door een bijna dove man, Beethoven. De partituur was oorspronkelijk gecomponeerd voor vier snaarinstrumenten maar wordt in Danza Permanente omgezet tot een choreografie voor vier dansers. Zij belichamen de muzikale structuur, het gedrag, de dynamiek en de emoties, zij gedragen zich als geluid en visualiseren de muziek. Elke danser volgt ‘zijn’ instrument uit het Strijkkwartet nr 15 in la-klein. Zij stellen voor om naar de voorstelling te kijken met dezelfde bijnastilte als wanneer je naar muziek luistert in een halfdonkere kamer. De partituur werd omgezet door choreografe DD Dorvillier en musicus Zeena Parkins, beiden uit New York, in samenwerking met de dansers Fabian Barba, Nuno Bizarro, Walter Dundervill en Naiara Mendioroz. De akoestische omgeving van Zeena Parkins en het lichtontwerp van Thomas Dunn volgen de partituur en kaderen deze visuele muziek. ••• DD Dorvillier was in 2010 te gast in het Kaaitheater met het prachtige Choreography, a Prologue for the Apocalypse of Understanding, Get Ready!.

PRODUCTION HUMAN FUTURE DANCE CORPS | CO-PRODUCTION/COMMISSION RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES SEINE-ST. DENIS (BAGNOLET), THE KITCHEN (NEW YORK), FRENCH INSTITUTE ALLIANCE FRANÇAISE (FIAF), CROSSING THE LINE FESTIVAL (NEW YORK), STUK KUNSTENCENTRUM (LEUVEN), CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE (ANGERS), PACT ZOLLVEREIN (ESSEN) 53


JAN A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

BEGÜM ERCIYAS[TR/DE] A Speculation

BELGIAN PREMIERE

TH 23 & FR 24/01 20:30 KAAISTUDIO’S DANCE | € 12/10/8 © BEGÜM ERCIYAS

GELD IN AL ZIJN BEWEGINGEN Geld is in onze geglobaliseerde economie een abstractie geworden. Wat is de betekenis ervan in een wereld van kredieten, speculaties en virtuele transfers? A Speculation wil geld in al zijn bewegingen in kaart brengen en stelt vragen die even zinvol als absurd lijken. Hoe maak je een choreografie voor iets dat op elk moment geruild kan worden voor iets anders? Hoe breng je iets zonder lichaam aan het dansen? Is de dynamiek van de markt weer te geven op een scène? En kan een performatieve discussie over de mogelijkheden van het lichaamloos zijn een kader bieden voor een economische discussie? ••• Terwijl ze moleculaire biologie en genetica studeerde in Ankara, raakte Begüm Erciyas betrokken bij talrijke dansprojecten in Turkije. Ze maakte deel uit van [laboratuar], een research- en projectgroep rond podiumkunsten. Later studeerde ze in Oostenrijk en in 2006 werd ze lid van Sweet and Tender Collaborations. Werk van haar was te zien op Tanz im August (Berlijn), op iDANS (Istanbul), in Hamburg, Rotterdam, Zurich… en nu ook in Brussel! L’ARGENT DANS TOUS SES MOUVEMENTS L’argent est devenu une abstraction dans notre économie mondialisée. Quel en est le sens dans un monde de crédits, de spéculations, et de transferts virtuels ? A Speculation souhaite mettre en lumière l’argent dans tous ses mouvements et pose des questions qui paraissent aussi sensées qu’absurdes. Comment créer une chorégraphie pour quelque chose qui peut être échangé à chaque moment contre autre chose ? Comment faire danser une chose sans corps ? Peut-on reproduire la dynamique du marché sur scène ? Une discussion performative à propos des potentialités de l’état dépourvu de corps peut-elle constituer un cadre pour une discussion économique ? ••• Alors qu’elle étudiait la biologie moléculaire et la génétique à Ankara, Begüm Erciyas a participé à de multiples projets de danse en Turquie. Elle faisait partie de [laboratuar], un groupe de recherche et de projet autour des arts de la scène. Ensuite, elle a étudié en Autriche et en 2006, elle est devenue membre de Sweet and Tender Collaborations. On a pu voir ses productions à Tanz im August (Berlin), iDANS (Istanbul), à Hambourg, Rotterdam, Zurich… et à présent à Bruxelles ! MONEY IN ALL ITS MOVEMENTS Money has become an abstraction in our globalised economy. What meaning does it have in a world of credit, speculation and virtual transfers? A Speculation attempts to chart money in all its movements and asks questions that seem both meaningful and absurd. How do you create a choreography for something that can always be exchanged for something else? How can you make something dance when it has no body? Can the dynamics of the market be shown on stage? Can a performative discussion about the possibilities of being body-less provide a framework for an economic discussion? ••• While studying molecular biology and genetics in Ankara, Begüm Erciyas became involved in numerous dance projects in Turkey. She was a member of [laboratuar], a research and project group around the performing arts. Later on she studied in Austria, and in 2006 became a member of Sweet and Tender Collaborations. Her work has been presented at Tanz im August (Berlin), iDANS (Istanbul), in Hamburg, Rotterdam, Zurich… and now also in Brussels! CONCEPT, CHOREOGRAPHY BEGÜM ERCIYAS | PERFORMANCE, CHOREOGRAPHY EWA BANKOWSKA, GEORG HOBMEIER, ANTÓNIO PEDRO LOPES | ARTISTIC ADVICE DIEGO AGULLÓ, CECILIE ULLERUP SCHMIDT, IRINA MÜLLER, MESUT ARSLAN | PRODUCTION MANAGEMENT BARBARA GREINER | ASSISTENT ANNE SCHUH | PRODUCTION BEGÜM ERCIYAS & PLATFORM 0090 | CO-PRODUCTION KAAITHEATER (BRUSSELS), HEBBEL AM UFER (BERLIN), KUNSTENCENTRUM BUDA (KORTRIJK), WP ZIMMER (ANTWERPEN) A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION

54


JAN FC BERGMAN, TONEELHUIS, MUZIEKTHEATER TRANSPARANT & KALEIDOSKOP[BE] Van den vos FR 24 & SA 25/01 20:30 KAAITHEATER MUZIEKTHEATER | NL | € 20/16/8

ACCOMPLISSEMENT & SATISFACTION Après l’adaptation radicale de, entre autres, La Divine Comédie et L’Ancien Testament, le collectif FC Bergman s’attaque cette fois à un autre classique de la littérature, l’épopée animalière Le Roman de Renart. Cette fable populaire du Moyen Âge constitue la source d’inspiration du spectacle qui — comme il se doit — présente l’être humain comme une créature fondamentalement angoissée, hésitante dans sa quête d’accomplissement et de satisfaction, tentant en permanence de se maintenir en équilibre au bord du ravin qui mène à l’éternité. Liesa Van der Aa et l’ensemble de solistes Kaleidoskop mettent cette quête en musique. Josse De Pauw assure le texte. Dirk Roofthooft, Viviane De Muynck et Gregory Frateur co-interprètent le spectacle. ••• Le collectif FC Bergman a rejoint la Toneelhuis pour quatre ans. Leur théâtre est aventureux et grandiose. Ils savent évoquer la fragilité humaine à travers des images scéniques impressionnantes, majestueuses. La saison passée nous avons présenté leur impressionante Terminator Trilogy sur les terrains de Tour & Taxis.

© FRIEKE JANSSENS

VERVULLING & BEVREDIGING Na radicale bewerkingen van o.a. La Divina Commedia en Het Oude Testament pakt FC Bergman deze keer een andere literatuurklassieker aan, het epische dierdicht Van den vos Reynaerde. Deze middeleeuwse volksvertelling vormt de inspiratiebron voor een voorstelling die — naar goede gewoonte — een licht werpt op de mens als fundamenteel angstig, twijfelend wezen, in zijn zoektocht naar vervulling en bevrediging constant balancerend op de rand van het ravijn dat naar de eeuwigheid leidt. Liesa Van der Aa en Solistenensemble Kaleidoskop zetten deze zoektocht op muziek. Josse De Pauw zorgt voor woorden. Dirk Roofthooft, Viviane De Muynck en Gregory Frateur spelen mee. ••• FC Bergman werd bekroond met de Jong Theater Prijs op Theater Aan Zee in 2009. Nu is het collectief voor vier jaar onder dak in het Toneelhuis. Hun werk is avontuurlijk en groots. In indrukwekkende, majesteuze scènebeelden weten ze iets te vertellen over de broosheid van de mens. Vorig seizoen toonden we hun indrukwekkende Terminator Trilogy op de terreinen van Tour & Taxis.

FULFILMENT & SATISFACTION Following radical adaptations that include The Divine Comedy and The Old Testament, FC Bergman now turns to another literary classic, the epic animal poem Van den vos Reynaerde (Reynard the Fox). This medieval folk tale is the inspiration for a performance which — traditionally — shows man to be a fundamentally fearful, doubt-filled creature who, in his quest for fulfilment and satisfaction, constantly balances on the edge of the chasm that leads to eternity. Liesa Van der Aa and Solistenensemble Kaleidoskop put this quest to music. Josse De Pauw provides the words. Dirk Roofthooft, Viviane De Muynck and Gregory Frateur also participate. ••• The collective FC Bergman is part of Het Toneelhuis for a period of four years. Their work is adventurous and on a grand scale. In impressive, majestic stage settings, they tell us something about the vulnerability of man. Last season we presented their overwhelming Terminator Trilogy on the waste land of Tour & Taxis.

TEKST JOSSE DE PAUW | MUZIKALE COMPOSITIE LIESA VAN DER AA, SOLISTENENSEMBLE KALEIDOSKOP | VAN FC BERGMAN | VAN & MET STEF AERTS, JOÉ AGEMANS, VIVIANE DE MUYNCK, GREGORY FRATEUR, BART HOLLANDERS, DIRK ROOFTHOOFT, MATTEO SIMONI, THOMAS VERSTRAETEN, MARIE VINCK | LIVE MUZIEK SOLISTENENSEMBLE KALEIDOSKOP | PRODUCTIE TONEELHUIS, MUZIEKTHEATER TRANSPARANT, SOLISTENENSEMBLE KALEIDOSKOP (DE) | GEFINANCIERD MET DE STEUN VAN DE EUROPESE COMMISSIE 55


JAN PREMIERE

JOOST VANDECASTEELE[BE] In onaanvaardbare staat SA 25/01 20:30 KAAISTUDIO’S STAND-UP COMEDY | NL | € 16/12/8 © JOOST VANDECASTEELE

OVER EEN MAN EN DINGEN Na Otaku — de eerste comedyshow ooit die geselecteerd werd voor Het Theaterfestival! — keert Joost Vandecasteele terug met een comedyshow waar zowel comedy als show in vraag worden gesteld. Iets anders dus. Iets tussen het politieke en het persoonlijke, het perverse en het poreuze. Een voorstelling over de periode tussen de gemeenteraadsverkiezingen en de Vlaamse ontvoogding, een one man ding over een man en dingen. ••• Zijn drie visionaire boeken over de stand van onze wereld (Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij, Opnieuw en opnieuw en opnieuw en Massa) leverden Joost Vandecasteele een debuutprijs en meerdere nominaties op. Hij haalde de longlist van de Libris Literatuurprijs (2013) en de shortlist van de BNG Literatuur Prijs (2010 én 2012). Momenteel werkt hij aan Vel, een nietsontziende en lijfelijke roman die in het hart van het opgehitste debat over mannen en vrouwen staat. Vandecasteele schrijft columns voor De Standaard. Samen met Joris Van den Brande realiseerde hij in het voorbije seizoen voor Bronks de veelgeprezen productie Sorry voor alles. SUR UN HOMME ET DES CHOSES Après Otaku — la première stand-up comedy jamais sélectionnée pour le Theaterfestival ! —, Joost Vandecasteele nous revient avec un spectacle qui remet à la fois en question la notion de stand-up et de pièce de théâtre. Quelque chose de différent donc. Entre le politique et le personnel, le pervers et le poreux. Un spectacle sur la période entre les élections communales et l’émancipation flamande, une « one man chose » sur un homme et des choses.

ABOUT A MAN AND THINGS Following Otaku — the first comedy show ever to be selected for the Theatre Festival! — Joost Vandecasteele returns with a comedy show that questions both comedy and show. Something different, in other words. Something between the political and the personal, the perverse and the porous. A performance about the period between the elections and Flemish emancipation, a one man thing about a man and things.

‘De intelligentste humor die Vlaanderen momenteel te bieden heeft. Als Vandecasteeles comedy al een label behoeft, laat het dan “apocalyptische humor” zijn.’ — DE MORGEN ‘Vandecasteele lardeert zijn beschouwingen met een handvol messcherpe grappen, maar hem simpelweg een komiek of stand-up comedian noemen zou afbreuk doen aan de ernst en de kracht van wat deze man te vertellen heeft. Laat zijn stem alstublieft gehoord worden…’ — DE STANDAARD

56


JAN/FEB DISCORDIA, DE KOE, TG STAN, DOOD PAARD[BE/NL] Beroemden TU 28, WE 29, TH 30 & FR 31/01 + SA 1/02 20:30 KAAISTUDIO’S THEATER | NL | CA. 60 MIN. | € 16/12/8

© DAMIAAN DE SCHRIJVER

EEN DADAÏSTISCHE LADING Maatschappij Discordia, De Koe, tg STAN en Dood Paard hebben alle vier een bijna legendarische status met hun eigen theaterwerk. En samen hebben ze, in wisselende configuraties, voorstellingen gemaakt die behoren tot onze all time favourites. Om er vier te noemen: deschrijverdekoning, my dinner with andré, vandeneedevandeschrijvervandekoningendiderot (het Franse theatermonument Diderot vanonder het stof gehaald), en we hebben een/het boek (niet) gelezen. Dit laatste was de theaterbewerking van De Toverberg van Thomas Mann. (‘Het stuk was beter dan het boek!’) In de voorbije zomer hebben ze hun achtste ‘polycoproductie’ op de mensheid losgelaten: Beroemden (krediet opgeëist op basis van beweringen van verworvenheden of kunde). Aan de productie is liefst vijf jaar gewerkt. Het begon met Die Berühmten van Thomas Bernhard maar uiteindelijk sneuvelde die tekst en werden de meest merkwaardige zinnen uit de documentaire Leven in Afrika van Hans Fels (VPRO, 2003) in de voorstelling verwerkt, waardoor die een vreemde, dadaïstische lading kreeg.

ORIENTATION DADAÏSTE Au cours de l’été 2012, Maatschappij Discordia, De Koe, tg STAN et Dood Paard ont lâché leur huitième « polycoproduction » sur l’humanité : Beroemden. Un étrange spectacle dadaïste résultant de cinq années de travail, dans lequel sont intégrées les phrases les plus remarquables du documentaire Leven in Afrika (Vivre en Afrique) de Hans Fels (VPRO, 2003). A DADAIST FEEL In the summer of 2012, Maatschappij Discordia, De Koe, tg STAN and Dood Paard unleashed their eighth ‘poly-coproduction’ on mankind: Beroemden. They had spent no fewer than five years working on the production, incorporating the most noteworthy sentences from Hans Fels’ documentary Leven in Afrika (Living in Africa) – VPRO, 2003.

‘Een van de meest bijzondere voorstellingen van dit theaterseizoen.’ — NRC ‘Als je alles uit ‘Beroemden’ de tijd geeft tot bezinken, kom je er gesloopt maar gelouterd uit.’ — DE GROENE AMSTERDAMMER

VAN & DOOR VANDENEEDE | DEWOLF | DEROO | DESCHRIJVER | BIESHEUVEL | DEKONING 57


FEB A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

METTE EDVARDSEN[NO/BE] well then there now

PREMIERE

DOUBLE BILL WITH NOÉ SOULIER

TU 4 & WE 5/02 20:30 KAAISTUDIO’S

DANCE PERFORMANCE | INTERMISSION | € 16/12/8 | DOUBLE BILL WITH NOÉ SOULIER, SEE NEXT PAGE © LILIA MESTRE

••• Toutes les productions de la chorégraphe et performeuse bruxello-norvégienne Mette Edvardsen étaient à l’affiche des Kaaistudio’s. Avec Heine Avdal, Liv Hanne Haugen et Lawrence Malstaf, elle a monté le formidable Sauna in Exile que nous avons présenté en 2002 dans une piscine désaffectée à Forest.

WAT IS EN WAT NIET IS Diepzinnig en geestig, sober en rijk aan details, dat is het werk van Mette Edvardsen. In de voorbije tien jaar heeft ze een coherente reeks performances gemaakt, waarin ze af en toe ook media als video en boeken exploreerde. Het begon met Private collection (2002). Over hoe we de dingen organiseren door ze te verzamelen en te ordenen. In Black (2011) liet ze op het lege toneel onzichtbare objecten verschijnen door ze te ‘verbeelden’. Het nieuwe well then there now vertrekt waar Black eindigde. Ze kijkt naar wat niet is, om zo gedachten en fantasieën op gang te brengen. Ze heeft het over wat is door het te negeren. Als je achter je laat wat niet is, krijg je zicht op al wat is. En opnieuw speelt Edvardsen met de mogelijkheden en de beperkingen van taal, tijd en ruimte. ••• De Noors-Brusselse choreografe en performer Mette Edvardsen was met al haar voorstellingen te gast in de Kaaistudio’s. Met Heine Avdal, Liv Hanne Haugen en Lawrence Malstaf zette ze het geweldige Sauna in Exile op dat we in 2002 presenteerden in een leegstaand zwembad in Vorst. CE QUI EST ET CE QUI N’EST PAS Profonde et spirituelle, sobre et riche en détails, voilà comment on pourrait définir l’œuvre de Mette Edvardsen. Au cours des dix dernières années, elle a réalisé une série de spectacles cohérents, dans lesquels elle explore aussi des médias comme la vidéo ou les livres. Tout a commencé par Private collection (2002), ou notre mode d’organisation des objets à travers la collection et le rangement. Dans Black (2011), elle faisait apparaître des objets invisibles sur la scène vide en les « imaginant ». La nouvelle production, well then there now, commence là où Black s’est achevé. Edvardsen observe ce qui n’est pas pour ainsi générer idées et fantaisies. Elle parle de ce qui est en l’ignorant. Quand on laisse derrière soi ce qui n’est pas, on ouvre une perspective sur tout ce qui est. Une fois de plus, Edvardsen joue avec les possibilités et les restrictions du langage, du temps et de l’espace.

WHAT IS AND WHAT IS NOT Mette Edvardsen’s work is both profound and humorous, and simple and rich in detail. Over the past ten years she has created a coherent series of performances in which she occasionally also explores media such as video films and books. It started with Private collection (2002). About how we organise things by collecting and ordering them. In Black (2011) she made invisible objects appear on the empty stage by ‘naming’ them. The new well then there now starts where Black ended. She looks at what is not, as a way of activating and producing thoughts and imagination. She addresses what is by negating it. Once you leave behind what is not, you get a view of all there is. And once again Edvardsen plays with the possibilities and limitations of language, time and space. ••• The Norwegian-Brussels choreographer and performer Mette Edvardsen has staged all of her performances in the Kaaistudio’s. Together with Heine Avdal, Liv Hanne Haugen and Lawrence Malstaf she presented the wonderful Sauna in Exile which we staged in an empty swimming pool in Vorst in 2002.

CREATED & PERFORMED BY METTE EDVARDSEN | PRODUCTION HELGA DUCHAMPS/DUCHAMPS VZW & METTE EDVARDSEN/ATHOME | CO-PRODUCTION KAAITHEATER, KUNSTENCENTRUM BUDA (KORTRIJK) 58


FEB A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

NOÉ SOULIER[FR] Movement on Movement

PREMIERE

DOUBLE BILL WITH METTE EDVARDSEN

TU 4 & WE 5/02 20:30 KAAISTUDIO’S

DANCE PERFORMANCE | INTERMISSION | € 16/12/8 | DOUBLE BILL WITH METTE EDVARDSEN, SEE PREVIOUS PAGE

CONTREPOINT Dans sa nouvelle lecture-performance, Noé Soulier examine la manière dont le mouvement peut faire référence à son exécutant plutôt qu’à un élément extérieur. Il reproduit pour cela des séquences d’Improvisation Technologies de William Forsythe. Dans ces brefs extraits en vidéo, Forsythe présente la méthode qu’il a développée pour générer des mouvements. Ces derniers ne composent pas la chorégraphie, mais la commentent. Ils apparaissent au moment où Forsythe explique comment il en vient à ces mouvements. En s’en servant comme matériau de danse, Soulier leur confère un statut différent : que se passe-t-il quand l’exposé sur le mouvement devient

© NOÉ SOULIER

CONTRAPUNT In zijn nieuwe lecture performance onderzoekt Noé Soulier het kantelpunt tussen verwijzende gebaren en autonome beweging. Hij reproduceert daarvoor sequenties van de Improvisation Technologies van William Forsythe. In deze korte videofragmenten demonstreert Forsythe zijn methode om bewegingen te creëren. De bewegingen die hij daarbij maakt, zijn geen deel van de choreografie, ze zijn een commentaar erop, ze ontstaan wanneer hij uitlegt hoe hij tot beweging komt. Door ze als dansmateriaal te gebruiken verleent Soulier ze een andere status: wat gebeurt er wanneer de uiteenzetting over beweging zelf dansmateriaal wordt? De beweging en Souliers beschouwende discours worden elkaars contrapunt, soms bijna harmonisch, dan meer dissonant. Zo belichten ze de relaties tussen intentie, handeling en betekenis. ••• Noé Soulier studeerde dans (PARTS, Brussel) en filosofie (Sorbonne, Parijs). In 2011 toonden we van hem Ideography. Movement on movement gaat in première tijdens het Festival d’Automne 2013 in Parijs.

lui-même le vocabulaire gestuel d’une chorégraphie ? Mouvement et discours deviennent le contrepoint l’un de l’autre, parfois avec une certaine harmonie, d’autres fois dans la dissonance. Ainsi, ils mettent en lumière les relations entre intention, action et signification. ••• Noé Soulier a étudié la danse à PARTS (Bruxelles) et la philosophie à la Sorbonne (Paris). En 2011, le Kaaitheater a présenté Ideography. La première de Movement on Movement se déroule lors du festival d’Automne à Paris, en 2013. COUNTERPOINT In his new lecture performance Noé Soulier investigates the transition from referential gestures to autonomous movement. Soulier physically reproduces sequences from the Improvisation Technologies by William Forsythe in which Forsythe demonstrates his method of generating movements; he makes movements that comment on other movements by underlining specific elements. These movements are not Forsythe’s choreography, they are what happens when he explains his approach to movement. By using them as dance material, Soulier gives them another status: what happens when an explanation of the material becomes the material itself? The movements in combination with Soulier’s reflexive discourse create a counterpoint, sometimes almost in unison, sometimes more dissonant, on the relationships between intention, action and meaning. ••• Noé Soulier studied dance (PARTS, Brussels) and philosophy (Sorbonne, Paris). In 2011 we presented his Ideography. Movement on movement will premiere at the Festival d’Automne 2013 in Paris.

CONCEPT & DANCE NOÉ SOULIER | PRODUCTION WPZIMMER (ANTWERP) | CO-PRODUCTION FESTIVAL D’AUTOMNE (PARIS), KAAITHEATER (BRUSSELS), CONCERTGEBOUW (BRUGES) 59


JAN/FEB A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

IVO DIMCHEV[BG/BE] Creation 2014

PREMIERE ARTIST IN RESIDENCE

FR 31/01 + SA 1/02 20:30 KAAITHEATER PERFORMANCE | € 16/12/8 © DANNY WILLEMS

SPELEN MET NORMEN EN CONVENTIES Festivals, ze zijn van alle tijden maar misschien vooral toch van deze tijd. Bundel een reeks activiteiten in tijd en ruimte, zorg voor een specifieke vorm of inhoud, en hopsa: u hebt een festival! Wij doen er zelf ook graag aan mee, sla er dit seizoensmagazine maar op na! Er zijn theaterfestivals, performancefestivals, rockfestivals, oudemuziekfestivals, klimaatfestivals, you name it… Ze zijn het resultaat van verschillende intenties en interesses van verschillende groepen mensen. Het is een spel volgens bepaalde conventies waarin men duidelijke rollen speelt volgens gangbare tradities. In zijn nieuwste voorstelling speelt Ivo Dimchev met deze normen en conventies. Wat gebeurt er als ze in een fictieve omgeving worden opgevoerd? ••• Sinds januari 2013 is de Bulgaarse performanceartiest Ivo Dimchev één van de vier artiesten in residentie bij het Kaaitheater. Met zijn werk plaatst hij zich in de traditie van de ‘echte’ performance art. Elke voorstelling is een ware happening en laat het publiek meer dan eens verbijsterd en/of verrukt achter.

© IVO DIMCHEV

JOUER AVEC LES NORMES ET CONVENTIONS Les festivals, ils sont de tous les temps, mais peut-être surtout de notre époque. Réunissez une série d’activités dans le temps et dans l’espace, veillez à une forme ou un contenu spécifique, et voilà : vous avez un festival ! Nous ne sommes d’ailleurs pas en reste, il suffit de consulter ce magazine de la saison. Il y a des festivals de théâtre, de performance, de rock, de musique ancienne, autour du climat… Tous les thèmes possibles et imaginables. Ils résultent de diverses intentions et des intérêts de différents groupes de personnes. Il s’agit d’un jeu qui suit certaines conventions et dans lequel on tient un rôle précis en fonction des traditions ayant cours. Dans son nouveau spectacle, Ivo Dimchev joue avec ces normes et conventions. Que se passe-t-il quand elles sont interprétées dans un environnement fictif ? ••• Depuis janvier 2013, l’artiste bulgare de performance Ivo Dimchev est l’un des quatre artistes en résidence au Kaaitheater. Son œuvre s’inscrit dans la tradition du « véritable » art de la performance. Chaque spectacle est un vrai happening et laisse plus d’une fois le public stupéfait et/ou enchanté. PLAYING WITH NORMS AND CONVENTIONS Festivals are timeless but are perhaps mainly associated with our era. Bring together a series of activities in time and space, provide them with a specific form or content and hey presto: you have a festival! We too are happy to join in, you only have to look at this season’s magazine! There are theatre festivals, performance festivals, rock festivals, early music festivals, climate festivals, you name it… They are the result of the different intentions and interests of different groups of people. A festival is a game based on certain conventions in which people play clear roles according to accepted traditions. In his latest performance, Ivo Dimchev plays with these norms and conventions. What happens if they are performed in a fictional setting? ••• Since January 2013 the Bulgarian performance artist Ivo Dimchev has been one of Kaaitheater’s four artists-in-residence. In his work he places himself in the tradition of ‘real’ performance art. Each performance is a true happening and often leaves the audience bewildered and/or elated.

60


FEB A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

BARBARA MATIJEVIĆ & GIUSEPPE CHICO[HR/FR] Creation 2014

PREMIERE

TH 13 & FR 14/02 20:30 KAAISTUDIO’S PERFORMANCE | € 12/10/8

METAFOREN Het oog van de wet, de onzichtbare hand van de markt, het rad van de tijd,… In hun nieuwe performance nemen Barbara Matijević en Giuseppe Chico het allemaal heel letterlijk. Ze transformeren deze en andere metaforen tot verhalende acties. Zelfs de moeilijkst uit te wisselen ideeën zetten zij in scène. Metaforen zijn voor hen veel meer dan stijlfiguren uit de poëzie. Ze zitten ook ingebed in ons bewustzijn: we gebruiken ze om ervaringen te categoriseren en onze waarnemingen te structureren. Wat Matijević & Chico in deze voorstelling willen nagaan, is hoe we metaforen gebruiken om ons te verhouden tot de werkelijkheid. ••• Het duo Barbara Matijević & Giuseppe Chico staat al voor het vijfde seizoen op rij in het Kaaitheaterprogramma (I am 1984, Forecasting, Tracks, Speech!) en speelde intussen ook op het festival van Avignon. In hun slimme en speelse performances gaan ze telkens weer aan de haal met de architectuur van ons denken. MÉTAPHORES L’œil de la loi, la main invisible du marché, la circulation des idées … Dans leur nouveau spectacle, Barbara Matijević et Giuseppe Chico abordent les métaphores de manière très littérale et les transforment en événements narratifs. Les notions les plus difficiles à partager deviennent ainsi accessibles à la représentation. Les métaphores sont bien plus que des figures de style poétiques pour le duo. Elles sont ancrées dans notre conscience : on les utilise pour cataloguer des expériences et structurer nos perceptions. Dans ce spectacle, Matijević & Chico souhaitent vérifier la manière dont nous nous servons des métaphores pour exprimer notre relation à la réalité. ••• Le duo Barbara Matijević & Giuseppe Chico est au programme du Kaaitheater pour la cinquième saison d’affilée (I am 1984, Forecasting, Tracks, Speech!) et était entretemps également à l’affiche du festival d’Avignon. Leurs spectacles intelligents et ludiques décortiquent chaque fois l’architecture de notre pensée. METAPHORS The eye of the law, the invisible hand of the market, the wheel of time... In their new performance, Barbara Matijević and Giuseppe Chico take it all quite literally. They transform these and other metaphors into narrative actions. They even stage ideas that are the most difficult to exchange. For them, metaphors are much more than just the stylistic devices of poetry. They are also embedded in our consciousness: we use them to categorise experiences and to structure our perceptions. What Matijević & Chico try to ascertain in this performance is how we use metaphors to relate to reality. ••• This is already the fifth successive season that the duo of Barbara Matijević & Giuseppe Chico will be appearing in the Kaaitheater programme (I am 1984, Forecasting, Tracks, Speech!) during which time they have also performed at the Avignon Festival. In their clever and playful performance they always run away with the architecture of our thinking.

CONCEPT GIUSEPPE CHICO & BARBARA MATIJEVIĆ | PERFORMERS TBC | PRODUCTION 1ER STRATAGÈME | CO-PRODUCTION KAAITHEATER 61


FEB ARTIST IN RESIDENCE

METTE INGVARTSEN The Artificial Nature Project [DK/BE]

TH 6 & FR 7/02 20:30 KAAITHEATER | DANCE/PERFORMANCE | RERUN | 70 MIN. | € 16/12/8

The Extra Sensorial Garden

SA 8 & SU 9/02 15:00 16:00 17:00 18:00 KAAISTUDIO’S | PERFORMANCE | RERUN | EN | 45 MIN. | € 5

Speculations

SA 8/02 19:00 KAAISTUDIO’S | PERFORMANCE | € 5

Evaporated Landscapes

SA 8/02 20:30 21:30 KAAISTUDIO’S | PERFORMANCE | RERUN | 30 MIN. | € 5 !!! ON SA 8/02 YOU CAN COMBINE 3 INGVARTSEN PERFORMANCES AT THE KAAISTUDIO’S VAN MENSEN EN DINGEN In Making Things Public (2005) stelde de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour zijn visie op een ‘politiek van de dingen’ voor. Hoe kan in onze representatieve democratie het begrip representatie worden uitgebreid zodat het zijn exclusief menselijke invulling verliest? Politiek gaat over de wereld en daarom worden in het parlement niet alleen het volk maar ook de ‘dingen’ gerepresenteerd. Mette Ingvartsen werkte de voorbije jaren, geïnspireerd door Latours ideeëngoed, aan een reeks voorstellingen waarbij de vraag naar het ‘niet-menselijk handelen’ in een choreografie centraal stond. Ze zette niet langer alleen het lichaam van de performer op de scène maar liet ook objecten en materialen optreden als volwaardige spelers. We hernemen de vier voorstellingen die voortkwamen uit dat onderzoek. ••• Evaporated landscapes was Ingvartsens eerste choreografie voor materialen als schuim, mist, licht en geluid. De choreografie neemt hier de vorm aan van een relatie tussen efemere elementen die rondzweven en in de ruimte oplossen. Alles baadt in een sfeer van rust en kalmte, fascinatie en impressies die we voelen bij een natuurwonder. ••• The Extra Sensorial Garden is een uitnodiging om een fictionele tuin binnen te stappen. Alle zintuigen van de bezoeker worden gestimuleerd en samen met de eigen verbeelding zorgt dit voor een sterke fysieke ervaring. Er is niet altijd veel te zien, maar des te meer te voelen. Wijzigingen in licht, kleur, temperatuur en geluid creëren een sensitief weefsel in dit kunstmatige natuurexperiment. ••• In Speculations benadert Ingvartsen het genre van de lecture performance via fictie en verhalen. Het lichaam op de scène maakt wel deel uit van de voorstelling, maar de choreografie bestaat op het terrein van de taal en in het hoofd van de toeschouwer. Verbeelding, speculatie en beschrijvingen worden ingezet om het publiek met ideeën te voeden. ••• The Artificial Nature Project is de laatste voorstelling uit de serie. Het is een nieuwe ontmoeting tussen mensen en dingen. De scène wordt gevuld met allerlei objecten en materialen, in beweging gezet door de dansers die zo deel uitmaken van een wervelende massa van dingen die lijken te leven maar niet menselijk zijn.

62

DES HUMAINS ET DES CHOSES Dans l’exposition Making Things Public (2005) et le livre qui l’accompagne, le philosophe et sociologue français Bruno Latour donne sa vision d’une « politique des choses ». Comment étendre le concept de la représentation au-delà de sa dimension exclusivement humaine dans notre démocratie représentative ? La politique traite du monde dans son ensemble : par conséquent, le Parlement ne représente pas seulement le peuple, mais des « choses » aussi. Au cours des dernières années, inspirées par les travaux et la pensée de Bruno Latour, Mette Ingvartsen a travaillé à une série de spectacles dont la chorégraphie s’articule autour de « l’action non humaine ». Ainsi Ingvartsen ne porte pas que le corps du performeur à la scène, mais fait aussi intervenir des objets et du matériel en tant qu’acteurs à part entière. Nous reprenons les quatre spectacles qui ont découlé de cette recherche. ••• Evaporated landscapes, la première chorégraphie d’Ingvartsen pour des matières telles que la mousse, le brouillard, la lumière, et le son. Celle-ci adopte la forme d’une relation entre les éléments éphémères qui flottent dans l’espace et s’y dissolvent. L’ensemble baigne dans une atmosphère de sérénité et de calme, de fascination et d’émerveillement comme face à un miracle de la nature. ••• The Extra Sensorial Garden est une invitation à entrer dans un jardin fictionnel où tous les sens sont stimulés. Accentuée par l’imagination du visiteur, cette déambulation assure une expérience physique intense. S’il n’y a pas toujours beaucoup à voir, il y a d’autant plus à ressentir. Les modulations de la lumière, des couleurs, de la température, et des sons génèrent un tissu sensoriel au cœur de cette expérience artificielle. ••• Dans Speculations, Ingvartsen aborde le genre de la lectureperformance par le biais de la fiction et de la narration. Si le corps qui évolue sur scène fait partie du spectacle, la chorégraphie se déploie toutefois sur le terrain du langage et dans l’esprit du spectateur. Imagination, spéculation, et description sont mises en jeu pour nourrir le public d’idées. ••• The Artificial Nature Project est le dernier spectacle de la série. Une nouvelle rencontre entre humains et choses. La scène est jonchée d’objets et de matériaux divers que les danseurs mettent en mouvement. L’ensemble donne ainsi l’impression de former une masse étourdissante de choses qui semblent vivantes, mais ne sont pas humaines.


FEB SPECULATIONS

THE ARTIFICIAL NATURE PROJECT © JAN LIETAERT

EVAPORATED LANDSCAPES

PEOPLE AND THINGS In the exhibition Making Things Public (2005) and in the accompanying book, the French philosopher and sociologist Bruno Latour presented his vision of a ‘politics of things’. How can the concept of representation be extended in our representative democracy so that it loses its exclusively human interpretation? Politics is about the world and therefore it is not only people who are represented in parliament, but also ‘things’. In recent years, Mette Ingvartsen, inspired by Latour’s ideas, has worked on a series of performances in which the question of ‘nonhuman actions’ in a choreography play a central role. It is no longer the performer’s body alone that she brings to the stage; she also allows objects and materials to act as full participants. This is a repeat of the four performances that resulted from that research. ••• Evaporated landscapes was Ingvartsen’s first choreography for such materials as foam, fog, light and sound. Here the choreography takes the form of a relationship between ephemeral elements that float around and dissolve in space. Everything is bathed in an atmosphere of peace and tranquillity, fascination and impressions that we experience with a natural wonder. ••• The Extra Sensorial Garden is an invitation to enter a fictional garden. All the visitor’s senses are stimulated and, together with his own imagination, this produces a strong physical experience. There is not always much to see, but all the more to feel. Changes in light, colour, temperature and sound create a sensitive fabric in this artificial nature experiment.

••• In Speculations Ingvartsen approaches the genre of the lecture performance through fiction and stories. The body on stage is part of the performance, but the choreography is in the field of language and in the spectator’s mind. Imagination, speculation and descriptions are used to feed ideas to the audience. ••• The Artificial Nature Project is the last performance in the series. It is a new encounter between people and things. The stage is filled with all kinds of objects and materials, set in motion by the dancers as part of a swirling mass of objects that seem to be alive but are not human.

EVAPORATED LANDSCAPES CONCEPT METTE INGVARTSEN | LIGHTING DESIGN MINNA TIIKKAINEN | SOUND DESIGN GERALD KURDIAN | PRODUCTION METTE INGVARTSEN/GREAT INVESTMENT | CO-PRODUCTION STEIRISCHER HERBST FESTIVAL (GRAZ), FESTIVAL BALTOSCANDAL (RAKVERE), PACT ZOLLVEREIN (ESSEN), KAAITHEATER, HAU HEBBEL AM UFER (BERLIN) | THE EXTRA SENSORIAL GARDEN CONCEPT METTE INGVARTSEN | REALIZATION METTE INGVARTSEN & MANON SANTKIN | SOUND ASSISTANCE GÉRALD KURDIAN | PRODUCTION METTE INGVARTSEN/GREAT INVESTMENT | CO-PRODUCTION MELLEMRUM FESTIVAL (DENMARK), KAAITHEATER | SPECULATIONS SUPPORT SUMMER INTENSIVE 2011, ORGANIZED BY CHRISTINE DE SMEDT/LES BALLETS C DE LA B & DOCH (UNIVERSITY OF DANCE AND CIRCUS, STOCKHOLM) | THE ARTIFICIAL NATURE PROJECT CONCEPT & CHOREOGRAPHY METTE INGVARTSEN | PERFORMANCE FRANZISKA AIGNER, SIDNEY LEONI, MARTIN LERVIK, MAUD LE PLADEC, GUILLEM MONT DE PALOL, MANON SANTKIN, CHRISTINE DE SMEDT | LIGHT MINNA TIIKKAINEN | MUSIC PETER LENAERTS | DRAMATURGY BOJANA CVEJIC | TECHNICAL DIRECTOR HANS MEIJER | PRODUCTION METTE INGVARTSEN/GREAT INVESTMENT | CO-PRODUCTION PACT ZOLLVEREIN (ESSEN), FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS, LES SPECTACLES VIVANTS – CENTRE POMPIDOU (PARIS), THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE (RENNES), KAAITHEATER 63


FEB JÉRÔME BEL[FR] Jérôme Bel par Jérôme Bel FR 14 & SA 15/02 20:30 + SU 16/02 15:00 KAAITHEATER

DANCE | RERUN | 50 MIN. | € 16/12/8 + EXTRA: MATINEE KADEE: SU 16/02 15:00 KAAITHEATER, SEE P. 95 © HERMAN SORGELOOS

avec les objets dans Nom donné par l’auteur, à savoir tester toutes leurs possibilités d’usage et autres, les danseurs le font avec leur propre corps dans Jérôme Bel par Jérôme Bel. Dans le quotidien De Morgen, la critique de danse Myriam Van Imschoot qualifia Jérôme Bel de « croisement entre Woody Allen et Jan Fabre ». Vous auriez déjà dû réserver vos billets !

ER ZIJN TWEE SOORTEN LICHAMEN De Franse choreograaf Jérôme Bel debuteerde in 1994 met Nom donné par l’auteur. Een fascinerende, dadaïstische voorstelling was dat, ‘een objectengedicht’. Bel kreeg toen de vraag een tweede voorstelling te maken om de eerste ‘uit te leggen’. Dat werd Jérôme Bel par Jérôme Bel (1995). Daarin vertrok hij van de vraag: wat is dans? Aan welke minimale codes moet een dansvoorstelling beantwoorden? Er moet een lichaam zijn. En muziek. En licht. Lichaam: er zijn twee soorten lichamen, man en vrouw; in hun ‘nulvorm’: naakt. De nulgraad van de muziek ligt in de menselijke stem: een vrouw zal in de voorstelling de hele partituur van Stravinsky’s Le Sacre du Printemps neuriën, terwijl een andere het licht in zijn meest elementaire vorm (aan)draagt: een gloeilamp. Wat in Nom donné par l’auteur met de voorwerpen gebeurde, nl. het uittesten van al hun gebruiks- en andere mogelijkheden, doen de naakte dansers met hun eigen lichamen... In De Morgen omschreef danscritica Myriam Van Imschoot Bel als ‘een kruising tussen Woody Allen en Jan Fabre’. U had uw tickets al moeten besteld hebben! IL Y A DEUX SORTES DE CORPS Le chorégraphe français Jérôme Bel a fait ses débuts en 1994 avec Nom donné par l’auteur, un spectacle fascinant, dadaïste, une « poésie d’objets ». Ensuite, Bel a reçu la demande de réaliser un deuxième spectacle pour « expliquer » le premier. Cela a donné Jérôme Bel par Jérôme Bel (1995). Il y part de la question : qu’est la danse ? À quels codes minimaux un spectacle de danse doit-il répondre ? Il faut un corps. De la musique. Et de la lumière. Corps : il y a deux sortes de corps, l’homme et la femme et leur degré zéro, la nudité. Le degré zéro de la musique se situe dans la voix humaine : une femme fredonne toute la partition du Sacre du Printemps de Stravinsky durant le spectacle, tandis qu’une autre porte la lumière sous sa forme la plus élémentaire, une ampoule. Ce que les acteurs faisaient

THERE ARE TWO KINDS OF BODY The French choreographer Jérôme Bel made his debut in 1994 with Nom donné par l’auteur. It was a fascinating Dadaist performance, ‘a poem of objects’. Bel was then asked to create a second performance to ‘explain’ the first. This was Jérôme Bel par Jérôme Bel (1995). In it he started out from the question: what is dance? What are the minimal codes a dance performance must comply with? There has to be a body. And music. And light. Body: there are two kinds of body, male and female; in their ‘minimal form’: naked. The musical zero point lies in the human voice: in the performance a woman hums the whole score of Stravinsky’s Le Sacre du Printemps, while another introduces light in its most elementary form: a light bulb. In Nom donné par l’auteur the naked dancers use their own bodies to test the objects for all their uses and other possibilities. In De Morgen, dance critic Myriam Van Imschoot described Bel as ‘a cross between Woody Allen and Jan Fabre’. You should have ordered your tickets by now!

A PERFORMANCE BY JÉRÔME BEL | WITH ERIC LAMOUREUX, CLAIRE HAENN, YSEULT ROCH, GISÈLE PELOZUELO, FRÉDÉRIC SEGUETTE | PRODUCTION R.B. JÉRÔME BEL (PARIS) 64


FEB KAAITHEATER & BOZAR PRESENT

ICTUS[BE] This Is Not A Pop Song (II) TU 18/02 20:30 KAAITHEATER MUSIC | € 16/12/8

EXERCICE PÉRILLEUX Après la première édition de This Is Not A Pop Song, créée en 2012 aux Kaaistudio’s lors du festival Ars Musica, Ictus remet le couvert sans changer la formule : une série de commandes d’oeuvres aussi courtes qu’un 45 tours, pour un ensemble de chambre incontestablement “orienté” : basse et guitare électriques, saxophone, synthétiseur, batterie et voix. Que peut-on bien faire de cela en puisant dans les ressources de

© ICTUS

EVENWICHTSOEFENING Na de eerste editie van This Is Not A Pop Song, in de Kaai-studio’s tijdens het festival Ars Musica 2012, stelt Ictus een tweede aflevering voor. De formule blijft ongewijzigd. Ictus geeft een reeks opdrachten voor composities die niet langer mogen duren dan een modale 45-toerenplaat, te spelen door een kamerensemble met een nogal specifieke samenstelling: bas, elektrische gitaar, saxofoon, synthesizer, drums en stem. Hoe gaat een componist om met zo een rockbezetting, hoe zet hij tegelijk zijn ervaring met genoteerde muziek in, zonder dat hij gaat lijken op een overijverige student die muziek maakt voor zijn eerste fuif? Laat hij zich voluit meesleuren of schurkt hij er diametraal tegenaan? Het is een keuze die Ictus aan iedereen afzonderlijk overlaat. Michaël Levinas, Georges Aperghis, Eva Reiter en Jean-Luc Fafchamps, voor geen kleintje vervaard, wagen zich aan deze delicate evenwichtsoefening. Hun nieuw werk zal geflankeerd worden door hernemingen van de eerste editie.

la musique écrite, sans ressembler à l’élève studieux qui fait tapisserie à sa première surprise party? Avec ou contre la musique pop, ou tout contre, c’est à la guise de chacun. Michaël Levinas, Georges Aperghis, Eva Reiter et Jean-Luc Fafchamps, qui jamais n’ont froid aux yeux, se livreront au périlleux exercice. Leurs créations seront accompagnées de quelques reprises de la première édition. BALANCING ACT Following the first This Is Not A Pop Song in the Kaaistudio’s at the Ars Musica 2012 festival, Ictus will propose a sequel. With the same formula. Ictus commissioned a series of compositions lasting no longer than a 45-rpm record, to be played by a rather special chamber ensemble: bass, electric guitar, saxophone, synthesizer, drums and voice. How does a composer deal with these rock instruments and how does he deploy his experience in notated music, without resembling an overzealous student who is composing music for his first party? Does he allow himself to be completely carried away or does he adopt a diametrically opposite position? As far as Ictus is concerned it is a choice everyone must make for themselves. Michaël Levinas, Georges Aperghis, Eva Reiter and Jean-Luc Fafchamps, who are not easily daunted, take on the challenge of this delicate balancing act. Their new work will be flanked by revivals from the first festival.

PROGRAMME Alexander Schubert, Bird Snapper Benjamin De La Fuente, Bypass Georges Aperghis, Creation Eva Reiter, Creation Michaël Levinas, Creation Jean-Luc Fafchamps, Creation

VOICE MICHAEL SCHMID | VOICE ELEANOR BAUER | SOPRANO SAX, CLARINET DIRK DESCHEEMAEKER | ELECTRIC GUITAR TOM PAUWELS | BASS GUITAR PIETER LENAERTS | DRUMS GERRIT NULENS | SYNTHESIZER, FENDER RHODES JEAN-LUC PLOUVIER 65


FEB A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

PIETER DE BUYSSER[BE] Landschap met springwegen

PREMIERE

TH 20, FR 21 & SA 22/02 20:30 KAAISTUDIO’S THEATER | NL | € 16/12/8

HISTORISCHE OBJECTEN Voor Landschap met springwegen legt Pieter De Buysser momenteel een verzameling historische objecten aan. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: het mes van de guillotine gebruikt tijdens de Belgische revolutie, de schoenen waarmee Bart De Wever zijn mars op het stadhuis inzette, één van de bellen die Pavlov gebruikte in zijn experiment... Met historische objecten bedoelt De Buysser objecten die concreet aan de geschiedenis hebben deelgenomen. Objecten die ons mee gekneed hebben tot wat we zijn. In Landschap met springwegen krijgen ze een nieuwe rol, om tegelijk recht te doen aan de feitelijke geschiedenis en de geschiedenis te verdraaien, open te breken, te verleggen. Daar ligt, aldus De Buysser, vandaag het belang van een verhalenverteller. In het ‘openspreken’ van de geschiedenis tot een ‘landschap met springwegen’. ••• Pieter De Buysser is theatermaker, schrijver en filosoof. In 2012 presenteerden we samen met het Kunstenfestivaldesarts zijn Book Burning (De Buysser & Hans Op de Beeck), dat werd geselecteerd voor het Theaterfestival 2013. Vorig jaar verscheen zijn roman De keisnijders bij De Geus.

HET UNIFORM WAARIN FRANZ FERDINAND IS NEERGESCHOTEN OP 28 JUNI 1914 IN SARAJEVO — COLLECTIE SPAARNESTAD

OBJETS HISTORIQUES Pour Landschap met springwegen, Pieter De Buysser réunit en ce moment une collection d’objets historiques. Par exemple, le couperet de la guillotine utilisée pendant la Révolution belge, les chaussures que portait Bart de Wever lors de sa marche sur l’hôtel de ville, l’une des sonnettes que Pavlov a utilisées pour ses expériences … Par objets historiques, De Buysser entend des objets ayant concrètement participé à l’Histoire. Des objets qui ont contribué à nous façonner et à faire de nous ce que nous sommes. Dans Landschap met springwegen, ces objets endossent un nouveau rôle, à la fois pour rendre justice aux faits historiques et pour déformer l’histoire, la déconstruire et la déplacer. C’est précisément là que se situe aujourd’hui l’intérêt d’un conteur, dixit De Buysser. ••• Pieter De Buysser est créateur de théâtre, auteur et philosophe. En 2012, nous avons présenté en partenariat avec le Kunstenfestivaldesarts son projet Book Burning (De Buysser & Hans Op de Beeck). L’année passée, il a publié le roman De keisnijders aux éditions De Geus. HISTORIC OBJECTS For Landschap met springwegen Pieter De Buysser is currently compiling a collection of historic objects. Possibilities include: the blade of the guillotine used during the Belgian Revolution, the shoes Bart De Wever wore when he set out on his march to the town hall, one of the bells Pavlov used in his experiments, etc. For De Buysser, historical objects are those that have played a concrete role in history. Objects that have helped mould us into what we are. In Landschap met springwegen they acquire a new role, to do justice to the factual history and at the same time to twist, break open and displace it. This, says De Buysser, is the importance of a storyteller today. ••• Pieter De Buysser is a theatre-maker, writer and philosopher. In 2012, in collaboration with the Kunstenfestivaldesarts, we presented his book Book Burnin (De Buysser & Hans Op de Beeck). Last year his novel De keisnijders was published by De Geus.

TEKST & SPEL PIETER DE BUYSSER & DE OBJECTEN | SCENOGRAFIE HERMAN SORGELOOS | DRAMATURGIE MARIANNE VAN KERKHOVEN | PRODUCTIE MARGARITA PRODUCTION (BRUSSEL), KAAITHEATER, STUK (LEUVEN), BIT TEATERGARASJEN (BERGEN, NORWAY) A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 66


FEB A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

PHILIPPE QUESNE/VIVARIUM STUDIO[FR] Swamp Club

BELGIAN PREMIERE

FR 21 & SA 22/02 20:30 KAAITHEATER

THEATRE | 100 MIN. | LANGUAGE NO PROBLEM | € 16/12/8 + EXTRA: SOUL FOOD WITH PHILIPPE QUESNE SA 22/02 18:00>20:00 KAAITHEATER | € 12 INCL. DINNER

RÊVE ET RÉALITÉ Philippe Quesne annonce son nouveau spectacle comme une fable urbaine fantastique. Elle se déroule dans un marais isolé, habité par des créatures étranges. Dans ce paysage marécageux se dresse une construction sur pilotis : le Swamp Club, un centre d’art et une résidence d’artistes. Un vieil homme idéaliste en est le gardien et le commissaire d’expositions. Il y vit avec des animaux

© MARTIN ARGYROGLO

DROOM EN REALITEIT Philippe Quesne kondigt zijn nieuwe voorstelling aan als een fantastische, muzikale stadsfabel. Ze speelt in een geïsoleerd moeras, bevolkt door vreemde creaturen. In dat drassige landschap staat een gebouw op palen: de Swamp Club. Het is een kunstencentrum en een residentieruimte voor artiesten. Een oude idealist is er huisbewaarder en curator. Hij woont er samen met dieren uit het water en het woud. Hij ontvangt er artiesten uit Polen of IJsland, maar ook een kamerorkest waarmee hij klassieke muziek opneemt. De Swamp Club wordt bedreigd, de kleine gemeenschap die er woont moet haar verdediging organiseren... ••• Philippe Quesne creëert een universum waarin hij droom en realiteit, muziek en taal met elkaar verweeft. Hij vertrekt van rituelen uit het dagelijkse leven en transformeert ze tot kleine ceremonies, soms melancholisch, soms grappig. Werk van Quesne was eerder te zien in het Kaaitheater, in Avignon en van New York tot Hong Kong.

aquatiques et forestiers. Il y accueille des artistes venus de Pologne ou d’Islande, mais également un orchestre de chambre avec lequel il enregistre des morceaux de musique classique. Mais le Swamp Club sera bientôt menacé et la petite communauté devra réfléchir à organiser sa propre défense ... ••• Philippe Quesne crée un univers dans lequel rêve et réalité, musique et langage s’entrelacent. Il part de rituels de la vie quotidienne qu’il transforme sur scène en de petites cérémonies, parfois mélancoliques, parfois comiques. Les productions de Vivarium Studio ont été régulièrement présentées à Bruxel-les (Kaaitheater), à Avignon, et de New York à Tokyo. DREAM AND REALITY Philippe Quesne describes his new performance as a fantastic, musical urban fable. It is set in an isolated swamp inhabited by strange creatures. In this marshy landscape stands a building on stilts: the Swamp Club. It is an arts centre and residential space for artists. An old idealist is caretaker and curator. He lives here together with animals of the water and the forest. He receives artists from Poland or Iceland, as well as a chamber orchestra with which he records classical music. The centre is threatened. The Swamp Club has to come up with a defence strategy... ••• Philippe Quesne creates a world in which he interweaves dream and reality, music and language. Quesne’s work has been staged all over, in Brussels (Kaaitheater) and Avignon, from New York to Hong Kong.

CONCEIVED, DIRECTED & DESIGNED BY PHILIPPE QUESNE | WITH ISABELLE ANGOTTI, SNÆBJÖRN BRYNJARSSON, OLA MACIEJEWSKA, ÉMILIEN TESSIER, GAËTAN VOURC’H (CAST IN PROGRESS) AND A STRING QUARTET | ARTISTIC CO-OPERATIONS YVAN CLÉDAT, CYRIL GOMEZ-MATHIEU | ASSISTANT MARIE URBAN | PRODUCTION VIVARIUM STUDIO | CO-PRODUCTION KAAITHEATER, WIENER FESTWOCHEN, THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE CRÉATION CONTEMPORAINE, FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS, FOREIGN AFFAIRS – BERLINER FESTSPIELE, FESTIVAL D’AVIGNON, LA MÉNAGERIE DE VERRE, LE FORUM SCÈNE CONVENTIONNÉE DU BLANC-MESNIL, LA FILATURE SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, INTERNATIONALES SOMMERFESTIVAL HAMBURG, FESTIVAL THEATERFORMEN HANNOVER BRAUNSCHWEIG, LA BÂTIE – FESTIVAL DE GENÈVE A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 67


FEB A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

CHRISTOPHE MEIERHANS[CH/BE] Some use for your broken claypots

PREMIERE (O.V.)

TH 27 & FR 28/02 20:30 KAAISTUDIO’S THEATRE | EN | € 12/10/8 © GIANNINA URMENETA OTTIKER

WAT ALS … ONZE DEMOCRATIE ER FUNDAMENTEEL ANDERS ZOU UITZIEN? Some use for your broken claypots verwijst naar de stemprocedure in de Atheense stadstaat waarbij een politiek leider die te machtig werd, kon worden verbannen. De Griekse burger kon de naam van de politicus in kwestie op een potscherf schrijven. Christophe Meierhans vertrekt van dit zogenaamde ostracisme om ons huidige democratische systeem aan een fundamentele bevraging te onderwerpen. Het script van de voorstelling is niets anders dan een nieuwe grondwet voor een radicaal andere democratische staat. Meierhans werkt het uit in samenwerking met specialisten van verschillende Belgische universiteiten. Als we ervan uitgaan dat onze identiteit als ‘Westers burger’ reflecteert wat er in ‘onze’ grondwet staat, dan is de vraag welk nieuw soort burger er zal ontstaan als we de grondwettelijke regelgeving grondig omgooien. Zet uw verbeelding aan het werk! ••• De Zwitserse kunstenaar Christophe Meierhans woont en werkt in Brussel. Hij werkt met en binnen performances, publieke ruimtes, theater, installaties, geluid, muziek en video.

ET SI NOTRE DÉMOCRATIE… ÉTAIT TOTALEMENT DIFFÉRENTE ? Some use for your broken claypots fait référence au vote par lequel l’assemblée des citoyens athéniens pouvait prononcer le bannissement d’un dirigeant politique devenu trop puissant. Le nom du dirigeant était alors inscrit sur un tesson de poterie. Christophe Meierhans part de cette procédure, appelée ostracisme, pour soumettre notre démocratie actuelle à une interrogation fondamentale. Le scénario du spectacle n’est rien d’autre qu’une nouvelle constitution pour un État démocratique radicalement différent. Meierhans l’a élaborée en collaboration avec des spécialistes de différentes universités belges. Si nous partons du principe que notre identité de « citoyen occiden-tal » reflète ce que contient « notre » constitution, la question est de savoir quel nouveau citoyen naîtra d’une constitution bouleversée en profondeur. À vous de faire preuve d’imagination ! ••• L’artiste suisse Christophe Meierhans vit et travaille à Bruxelles. Il réalise des performances ou y participe, travaille dans l’espace public, au théâtre, produit des installations, du son, de la musique, des vidéos. WHAT IF… OUR DEMOCRACY WERE FUNDAMENTALLY DIFFERENT? Some use for your broken claypots refers to the voting system in the Athenian city state in which a political leader who became too powerful could be banished. Greek citizens could write the name of the politician in question on a shard of pottery. Christophe Meierhans starts out from this form of ostracism to fundamentally question our current democratic system. The script of his performance is nothing but a new constitution for a radically different democratic state. Meierhans developed it in collaboration with specialists at several Belgian universities. If we assume that our identity as a ‘Western citizen’ reflects what is written in our constitution, then the question arises of what new type of citizen will emerge if we overturn the constitutional regulations. Put your imagination to work! ••• The Swiss artist Christophe Meierhans lives and works in Brussels. He works with and in the context of performances, public spaces, theatre, installations, sound, music and video.

CONCEPT AND REALIZATION CHRISTOPHE MEIERHANS | ACTRESS CARLY WIJS | DRAMATURGY BART CAPELLE | CONCEPTUAL ADVISOR RUDI LAERMANS | ADVISING TEAM: ANNE-EMMANUELLE BOURGAUX (ULB), RUDI LAERMANS (KUL), JEAN-BENOÎT PILET (ULB), DAVE SINARDET (VUB) | CONSTITUTIONAL JURIST ANNE-EMMANUELLE BOURGAUX | SCENOGRAPHY SOFIE DURNEZ | COMMUNICATION DESIGNER MIRIAM HEMPEL | CONCEPTION & GRAPHIC DESIGN PUBLICATION: MANUELA DECHAMPS OTAMENDI | ILLUSTRATION: RINAH LANG | PRODUCTION MOKUM (BRUSSELS) | CO-PRODUCTION KAAITHEATER, WORKSPACE BRUSSELS, VOORUIT IN COLLABORATION WITH CAMPO (GENT) A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 68


FEB IVANA MÜLLER[HR] We are still watching/In Common WE ARE STILL WATCHING FR 28/02 19:00 + 22:00 KAAITHEATER PERFORMANCE | EN | 60 MIN. IN COMMON FR 28/02 20:30 KAAITHEATER PERFORMANCE | EN | 60 MIN.

IN COMMON € 12/10/8 | IN COMMON + WE ARE STILL WATCHING € 16/12/8

QUAND DES PERSONNES SE RÉUNISSENT Dans le cadre de notre programme autour du « collectif », nous présentons deux productions de la chorégraphe et performeuse Ivana Müller, auxquelles vous pouvez assister le même soir. La question fondamentale qu’elles posent est : que se passe-t-il quand des person-

© SANNE PEPER

ALS MENSEN SAMENKOMEN In het kader van ons programma rond ‘het collectieve’ tonen we van choreografe en performer Ivana Müller twee producties — u kan ze op één avond zien. Ze hebben als basisvraag : wat gebeurt er als mensen samenkomen, hoe verhouden we ons tot en in een groep? In de grotezaalproductie In common is het publiek observator, in We are still watching deelnemer. IN COMMON Tien performers gaan op zoek naar een unisono beweging, een consensus tussen al die verschillende lichamen. Ze raken verzeild in posities en problemen die herkenbaar zijn voor elk democratisch systeem. Kan een groep mensen samen één idee vertegenwoordigen? WE ARE STILL WATCHING Een uitgeschreven script leidt de toeschouwers langs onverwachte scènes en situaties. Door een uur samen door te brengen, alleen en gemeenschappelijk beslissingen te nemen, wordt een gemeenschap gevormd en gespeeld. Iedereen krijgt langzaam maar zeker zijn eigen rol toebedeeld. ••• Ivana Müller studeerde literatuur in Zagreb, dans en choreografie in Amsterdam en beeldende kunst in Berlijn. Ze woont en werkt in Amsterdam en Parijs.

nes se réunissent, quelle attitude adoptons-nous dans un groupe et par rapport au groupe ? Dans le spectacle de grande salle In Common, le public est observateur, dans We Are Still Watching, il participe. IN COMMON Dix performeurs partent en quête d’un mouvement à l’unisson, d’un consensus entre tous ces corps différents. Ils se retrouvent dans des situations et des problèmes identifiables à tout système démocratique. Un groupe de personnes peut-il représenter collectivement une seule idée ? WE ARE STILL WATCHING Un scénario écrit fait assister les spectateurs à des scènes et des situations inattendues. En passant une heure ensemble, en prenant des décisions individuelles et communes, une communauté se forge et se joue. Dans cette société en miniature, chacun se voit lentement mais sûrement attribuer son propre rôle. ••• Ivana Müller a étudié la littérature à Zagreb, la danse et la chorégraphie à Amsterdam, et les arts plastiques à Berlin. Elle vit et travaille à Amsterdam et à Paris. WHEN PEOPLE COME TOGETHER As part of our programme on ‘the collective’, we present two productions by the choreographer and performer Ivana Müller – and both on the same evening. The fundamental question they ask is what happens when people come together, how do we relate to and in a group? In the production In common the audience is the observer and in We are still watching it is the participant. IN COMMON Ten performers seek a movement in unison, a consensus between all these different bodies. They get caught up in positions and problems that are found in any democratic system. Can a group of people represent one idea? WE ARE STILL WATCHING A written script guides the audience through unexpected scenes and situations. By spending an hour together and making only joint decisions, a community is formed and acted out. Slowly but surely everyone acquires his own role. ••• Ivana Müller studied literature in Zagreb, dance and choreography in Amsterdam and art in Berlin. She lives and works in Amsterdam and Paris.

IN COMMON CONCEPT, CHOREOGRAPHY & DIRECTION IVANA MÜLLER | PERFORMERS SARAH VAN LAMSWEERDE, PERE FAURA, KAREN RØISE KIELLAND, KATJA DREYER, PEDRO INES, STEPHEN LIEBMAN, YANNICK GREWELDINGER, CLARA AMARAL, NOHA RAMADAN, BAS JILESEN | ARTISTIC & TEXTUAL ADVICE BILL AITCHISON | ADVICE JONAS RUTGEERTS | SOUND DESIGN VILJAM NYBACKA | COSTUME DESIGN LIZA WITTE | LIGHT DESIGN & TECHNICAL DIRECTION MARTIN KAFFARNIK | PRODUCTION MELS KROON WE ARE STILL WATCHING CONCEPT & TEXT IVANA MÜLLER IN COLLABORATION WITH ANDREA BOZIC, DAVID WEBER-KREBS & JONAS RUTGEERTS | LIGHT DESIGN & TECHNICAL DIRECTION MARTIN KAFFARNIK | PRODUCTION MELS KROON A HOUSE ON FIRE CO-PRODUCTION; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 69


MAR WE HAVE A DREAM SA 1/03 20:30 KAAITHEATER

SPEECHES | NL, FR, EN, SIMULTAANVERTALING/TRADUCTION SIMULTANÉE | € 5 TIEN BRUSSELAARS Tien Brusselaars uit alle hoeken van de stad en van de wereld en van alle leeftijden (9–99) nemen het woord. Hoe leef je samen in het Brussel van vandaag? Brussel, stad van culturele superdiversiteit en van bestuurlijke supercomplexiteit, met een pijlsnel groeiende bevolking. Een Brussel dat kreunt onder hoge jeugdwerkloosheid, een mobiliteitsindigestie en alarmerende luchtverontreiniging. Maar ook een Brussel dat zich optrekt aan een jonge en creatieve bevolking en aan zijn internationale status. Voor We have a dream schrijven tien Brusselaars een speech over de dromen die ze koesteren voor het samenleven in deze stad. Waar kunnen we samen aan beginnen werken? Hoe overstijgen we de verschillen en hoe gebruiken we het potentieel? Hoe verhouden verschillende generaties zich tot elkaar? Welke taboes moeten dringend bespreekbaar worden gemaakt? Brussels theatermaker Dirk Verstockt coacht schrijven en spreken van deze Brusselaars om hun boodschap helder en krachtig over te brengen. DIX BRUXELLOIS Dix Bruxellois de tous les coins de la ville et du monde et de tous âges (9–99) prennent la parole. Comment se déroule le vivre ensemble à Bruxelles à l’heure actuelle ? Bruxelles, une ville d’une formidable diversité culturelle, d’une tout aussi formidable complexité administrative et à la croissance démographique éclair. Si Bruxelles croule sous le chômage des jeunes, la congestion du trafic, et une pollution alarmante de l’air, elle est portée par une population jeune et créative et son statut international. We have a dream, ce sont dix Bruxellois qui prononcent le discours qu’ils ont écrit sur les rêves qu’ils caressent pour le vivre ensemble dans leur ville, sur le chantier auquel on peut commencer à travailler ensemble, sur la meilleure façon de dépasser ses différences et de mettre à profit son potentiel, sur les rapports intergénérationnels, sur les tabous qu’il faut briser de toute urgence … Le créateur bruxellois de théâtre Dirk Verstockt accompagne ses « concitoyens » (au sens étymologique du terme) auteurs et orateurs afin de rendre leur message limpide et puissant.

A HOUSE ON FIRE PROJECT; WITH THE SUPPORT OF THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION 70

TEN BRUSSELS INHABITANTS Ten locals from all corners of Brussels and the world and of all ages (9–99), take the floor. How do you live together in today’s Brussels? This is a city of huge cultural diversity and administrative complexity with a rapidly growing population. A city that is groaning under the burden of high youth unemployment, traffic congestion and an alarming pollution level. But a city that can also rely on a young and creative population and its international status. For We have a dream, ten Brussels inhabitants will write a speech about the dreams they cherish for living together in this city. What projects can we start working on together? How do we transcend the differences and how do we use the potential? How do different generations relate to each other? Which taboos do we urgently need to open up for discussion? The Brussels theatre-maker Dirk Verstockt will be coaching these Brussels inhabitants in writing and speaking so that they are able to get their message across both clearly and powerfully.

OPROEP

Ben jij een Brusselaar met dromen? Heb jij een geëngageerde mening over waar het met onze stad naartoe moet? Heb je een uitnodiging voor je buren om samen de stad aan te pakken? Deel dromen en woorden met ons en schrijf je in voor dit Speak up-project. INSCHRIJVEN & INFO VIA EXTRAS@KAAITHEATER.BE

APPEL

Vous êtes un(e) Bruxellois(e) avec des rêves ? Vous avez une opinion tranchée sur l’orientation que devrait prendre la ville ? Vous souhaitez inviter vos voisins à prendre la ville en main, tous ensemble ? Partagez vos rêves et vos paroles avec nous et inscrivez-vous pour le projet Speak up. INSCRIPTION & INFO : EXTRAS@KAAITHEATER.BE

APPEAL

Are you a Brussels inhabitant who has dreams? Do you have a committed opinion about what should happen in our city? Would you like to invite your neighbours to work together and tackle the city? Share your dreams and words with us and register for this Speak up project. ENROLMENT & INFO AT EXTRAS@KAAITHEATER.BE


MAR

10>15/03 KAAITHEATER & KAAISTUDIO’S © MARIE LOSIER & BERNARD YENELOUIS

EEN KRITISCHE ROZE BRIL Tussen Internationale Vrouwendag en Equal Pay Day in organiseren we een tweede editie van WoWmen!, onze focus op gender, maatschappij en kunst. Omdat het nog altijd nodig is om de wereld door een kritische roze bril te bekijken, zonder meteen een Femen-actie te ondernemen. Dat doen we in theater- en dansvoorstellingen, films, debatten en onderzoek. Op de volgende bladzijden een voorproefje. ONDERZOEK: GENDERVERDELING IN DE KUNSTENSECTOR Vier jaar geleden voerden het Kaaitheater en het VTi, steunpunt voor de podiumkunsten, een klein onderzoek uit: is de podiumsector wel zo vrouwelijk als doorgaans wordt aangenomen? Nou, dat viel tegen! Om maar één cijfer te geven: van de 32 directeurs bij stadstheaters en kunstencentra waren slechts zeven vrouw. Vier van hen werkten in jeugdtheaters. Samen met het VTi vergelijken we de steekproef van toen met de huidige situatie in de hele kunstensector. DEBAT: CASE STUDY: TURKIJE EN FEMINISME In een debat met artistieke interventies zoomen we, samen met organisatie 0090, in op Turkije. Dat land lijkt een dubbele moraal te hanteren: democratisch en recent erg meegaand op de UN-conferentie over vrouwen en huishoudelijk geweld, maar conservatief in de praktijk. Is de tweedeling tussen traditioneel en vernieuwend die je voelt in Oost- en West-Istanbul exemplarisch voor wat er op gendervlak gebeurt ? VOORSTELLINGEN: HYSTERIE, EROTIEK EN RE-ENACTMENT Charlotte Vanden Eynde en Dolores Bouckaert vertrekken van de zogenaamd vrouwelijke, negentiende-eeuwse ziekte hysterie om het te hebben over bedrieglijke lichamen. Anne Juren en Annie Dorsen bekijken een aantal feministische performances uit de jaren zestig vanuit een heel andere hoek. Eleanor Bauer neemt in haar performatieve talkshow BauerHour het hedendaags feminisme onder de loep met een aantal gasten onder wie Emily Roysdon. In zijn performance bevestigt én ondergraaft choreograaf Pere Faura de voyeuristische blik van u, de toeschouwer. Het volledige programma van WoWmen! wordt voorgesteld op donderdag 9 januari, na de voorstelling van Ode aan de man van Laura van Dolron. Zie p. 50.

UN PRISME ROSE CRITIQUE Entre la Journée internationale de la Femme et la Journée de l’Égalité salariale, nous organisons la deuxième édition de WoWmen!, notre gros plan sur les questions d’égalité des sexes dans la société et dans le monde de l’art. Puisqu’à ce jour il faut encore et toujours observer le monde à travers un prisme rose critique, nous n’entreprenons pas d’emblée une action Femen, mais nous l’examinons par le biais du théâtre, de la danse, du cinéma, des débats et de l’analyse. Un avant-goût du programme figure sur les pages qui suivent. Le programme complet sera présenté le jeudi 9 janvier 2014, après le spectacle Ode aan de man de Laura van Dolron. Voir p. 50. A CRITICAL LOOK THROUGH ROSE-TINTED GLASSES Between International Women’s Day and Equal Pay Day we will be presenting a second edition of WoWmen!, our focus on gender, society and art. Because it is still necessary to take a critical look at the world through rose-tinted glasses without immediately undertaking a Femen action. We do this in theatre and dance performances, films, debates and research. The following pages will give you a taste of what is to come. The full programme will be presented on Thursday 9th January after Laura van Dolron’s performance Ode aan de man. See p. 50.

IN COLLABORATION WITH VTI, 0090 AND ?? 71


MAR A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

CHARLOTTE VANDEN EYNDE & DOLORES BOUCKAERT[BE] Deceptive Bodies

PREMIERE

WE 12, TH 13 & FR 14/03 20:30 KAAISTUDIO’S DANCE PERFORMANCE| € 12/10/8 © MAYA WILSENS

DE TAAL VAN HET LICHAAM Vroeger dacht men dat hysterische aanvallen een gynaecologische aandoening waren (het Griekse ‘hystera’ betekent baarmoeder). Later werd het als een psychische ziekte beschouwd, vandaag wordt de term medisch niet meer gebruikt. Eind 19de eeuw ontpopte dokter Jean-Martin Charcot in het Parijse Salpêtrière-ziekenhuis zich tot een regisseur van de hysterie. Tijdens publieke demonstraties liet hij patiënten op commando hysterische aanvallen krijgen. Vele hysterica bleken wonderlijke actrices, in staat om hysterische aanvallen op te roepen of te simuleren. Als voedingsbodem voor Deceptive Bodies (bedrieglijke lichamen) bestuderen choreografe en danseres Charlotte Vanden Eynde en theatermaakster en actrice Dolores Bouckaert het verloop van een hysterische aanval. Die heeft veel weg van een choreografie. Zij nemen hun eigen en elkaars lichaam onder de loep en gaan na hoe de taal van het lichaam geïnterpreteerd, maar ook gemanipuleerd kan worden. Hoe het lichaam vertaalt wat in ons leeft, maar ons tegelijkertijd misleidt, alsof het een eigen leven leidt.

‘UNE LEÇON CLINIQUE À LA SALPÊTRIÈRE’, ANDRÉ BROUILLET (1887)

LE LANGAGE DU CORPS Autrefois, on pensait que les crises d’hystérie étaient imputables à une affection gynécologique (le mot grec hystera désigne l’utérus). Plus tard, on l’a considérée comme une maladie psychique. Aujourd’hui, le terme n’est plus usité dans le vocabulaire médical. À la fin du XIXe siècle, le docteur Jean-Martin Charcot mettait en scène l’hystérie à l’hôpital parisien de la Salpêtrière. Lors de démonstrations publiques, il commandait une crise d’hystérie à des patientes. Bon nombre de ces femmes se sont révélées d’excellentes comédiennes, parfaitement capables d’évoquer ou de simuler l’hystérie. L’étude du déroulement d’une crise d’hystérie a servi de substrat à la chorégraphe et danseuse Charlotte Vanden Eynde et la metteure en scène et comédienne Dolores Bouckaert pour leur spectacle Deceptive Bodies (corps trompeurs). Elles passent au crible leur propre corps et celui de l’autre et examinent la manière dont son langage peut être interprété, mais manipulé aussi. Comment le corps traduit-il notre vécu intérieur ? Mais comment nous induit-il tout autant en erreur, comme s’il menait une existence autonome ? THE LANGUAGE OF THE BODY Previously it was thought that attacks of hysteria were a gynaecological disorder (the Greek word ‘hystera’ means womb). Later it was considered a mental illness, but today the medical term is no longer used. In the late 19th century Dr. Jean-Martin Charcot emerged as a director of hysteria at Salpêtrière Hospital in Paris. During public demonstrations he made patients have attacks of hysteria at his command. Many hysterics turned out to be wonderful actresses who were able to evoke or simulate attacks of hysteria. As the source of material for Deceptive Bodies, choreographer and dancer Charlotte Vanden Eynde and theatre-maker and actress Dolores Bouckaert examine the course of an attack of hysteria. It is very similar to a choreography. They scrutinize their own and each other’s bodies and examine how the language of the body can be interpreted and manipulated. How the body translates what goes on inside us but also misleads us as if it were living a life of its own.

CREATED & PERFORMED BY CHARLOTTE VANDEN EYNDE & DOLORES BOUCKAERT | OUTSIDE-EYE MAYA WILSENS | COSTUME DESIGN AN BREUGELMANS | PRODUCTON MARGARITA PRODUCTION (BRUSSELS) | CO-PRODUCTION KAAITHEATER, KUNSTENCENTRUM BUDA (KORTRIJK) 72


MAR BELGIAN PREMIERE

PERE FAURA[ES] Striptease + Bomberos con grandes mangueras STRIPTEASE TH 13/03 19:30 KAAISTUDIO’S THEATRE/PERFORMANCE | 40 MIN. | EN | € 5

© RAFAEL GAVALLE

BOMBEROS CON GRANDES MANGUERAS TH 13/03 22:00 KAAISTUDIO’S

THEATRE / PERFORMANCE | 15 MIN. | EN | FREE WITH A TICKET FOR DECEPTIVE BODIES DANS EN EROTIEK Humor is een essentieel element in het werk van de Catalaanse danser en choreograaf Pere Faura. Op provocatieve wijze mengt hij complexe concepten met de meest grove nonsens. Faura studeerde dans aan de Amsterdam School of the Arts en werkte met choreografen als Jérôme Bel en Ivana Müller voor hij ermee begon zich in zijn danssolo’s (letterlijk) bloot te geven. Hij is gefascineerd door de mechanismes van de seksuele opwinding; het verband tussen dans en erotiek ligt aan de basis van het dubbelprogramma dat hij in WoWmen presenteert. In Striptease vergelijkt hij de kunst van het strippen met theater. De voorstelling gaat over kijken en bekeken worden, over de rol van de performer en de verwachtingen van het publiek dat uiteindelijk bepaalt of het lichaam een seksobject is of het object van een artistieke ervaring. En natuurlijk is Demi Moore van de partij! In Bomberos con grandes mangueras (Brandweerlui met lange brandspuiten) spelen een hoelahoep en Vivaldi’s Vier seizoenen een centrale rol. Pornografische beeldtaal wordt deel van de choreografie.

DANCE AND EROTICISM Humour is a central aspect of the work of the Catalan dancer and choreographer Pere Faura. He teasingly fuses complex concepts with the coarsest nonsense. After studying dance at the Amsterdam School of the Arts he worked with choreographers like Jérôme Bel and Ivana Müller before starting to undress during dance solos. He is fascinated by the mechanisms of sexual arousal; the connection between dance and eroticism is the basis of the twofold programme that he will be presenting during WoWmen. In Striptease, Faura compares the art of stripping with theatre. The performance deals with the gaze and being gazed at, the role of the performer and the expectations of the audience, which decides in the end whether the body is a sex object or an object of artistic experience. Demi Moore, naturally, has to feature!

© ANDREÜS DE GABRIEL

LA DANSE ET L’ÉROTISME L’humour est un élément essentiel dans l’œuvre du danseur et chorégraphe catalan Pere Faura, qui mélange de manière provocatrice des concepts complexes et de grossiers non-sens. Faura a étudié à l’Amsterdam School of the Arts et a travaillé avec des chorégraphes comme Jérôme Bel et Ivana Müller, avant de commencer à se mettre à nu (littéralement) dans ses propres solos. Fasciné par les mécanismes de l’excitation sexuelle, le lien entre la danse et l’érotisme est à l’origine du double programme qu’il présente dans le cadre de WoWmen. Dans Striptease, il compare l’art de l’effeuillage à celui du théâtre. Le spectacle s’articule autour du fait de regarder et d’être regardé, du rôle du performeur, et des attentes du public qui détermine en fin de compte si le corps est un objet sexuel ou le sujet d’une expérience artistique. Demi Moore est bien entendu de la partie ! Dans Bomberos con grandes mangueras (Pompiers aux grandes lances d’incendie), un cerceau et Les quatre Saisons de Vivaldi jouent un rôle crucial. Le langage visuel pornographique est intégré à la chorégraphie. A hula hoop and Vivaldi’s The Four Seasons play a central role in Bomberos con grandes mangueras (Firemen with long hoses). Pornographic imagery becomes part of the choreographic practice.

STRIPTEASE IS A PRODUCTION OF FRASCATI THEATER (AMSTERDAM) | BOMBEROS CON GRANDES MANGUERAS IS A PRODUCTION OF CUVO, A PROJECT BY ALEX BRAHIM & MATADERO (BARCELONA/MADRID) 73


MAR BELGIAN PREMIERE

ANNE JUREN WITH ANNIE DORSEN[AU/US] Magical SA 15/03 20:30 KAAITHEATER

THEATRE / PERFORMANCE | LANGUAGE NO PROBLEM | 55 MIN. | € 12/10/8 + EXTRA: POST-PERFORMANCE TALK WITH THE ARTISTS © CHRISTOPH LEPKA

HET VROUWELIJK LICHAAM Marina Abramovic danste ooit gedurende zes uur naakt voor een publiek, haar gezicht bedekt met een doek. Yoko Ono liet toeschouwers haar kleren van haar lijf knippen. Carolee Schneemann trok een tekst uit haar vagina en hield een dionysisch ritueel met naakte lichamen en rauw vlees. Martha Rosler parodieerde een vrouw in de keuken. En Valerie Export presenteerde haar Aktionshose: Genitalpanik. Deze zes invloedrijke performances uit de feministische performancekunst van de jaren 60 en 70 zijn het vertrekpunt van Magical. Choreografe en performer Anne Juren en regisseuse Annie Dorsen bekijken wat deze performances vandaag nog kunnen betekenen. Pleitten de originele werken voor de bevrijding van het vrouwelijk lichaam, voor authenticiteit en transparantie, Juren en Dorsen trekken een heel andere kaart: die van de illusie, de constructie en de virtuositeit. Via de verpakking van een magieshow, onderzoeken ze de contradicties in het feminisme vandaag en in de perceptie van het vrouwelijk lichaam. Is Magical performance, magie of pornografie? Het is niets van dat alles en dat alles tegelijk.

© RONALD RAUSCHMEIER

LE CORPS FÉMININ Marina Abramovic a un jour dansé six heures durant nue devant le public, la tête recouverte d’un voile. Yoko Ono a invité les spectateurs à venir découper les vêtements qu’elle portait. Carolee Schneemann a tiré un texte de son vagin et a accompli un rituel dionysien avec des corps nus et de la viande crue. Martha Rosler a parodié une femme dans la cuisine. Et Valerie Export a présenté son Aktionshose: Genitalpanik. Ces six performances féministes marquantes, réalisées dans les années 60 et 70, constituent le point de départ de Magical. La chorégraphe et performeuse Anne Juren et la metteure en scène Annie Dorsen se demandent ce que ces performances peuvent encore signifier aujourd’hui. Si les performances originales revendiquaient la libération du corps de la femme, l’authenticité et la transparence, Juren et Dorsen jouent sur un aspect totalement différent : celui de l’illusion, de la construction et de la virtuosité. Par le biais de l’habillage d’un spectacle de magie, elles examinent les paradoxes du féminisme actuel et de la perception du corps féminin. Performance, magie ou pornographie ? Magical n’est rien de tout cela et tout cela à la fois. THE FEMALE BODY Marina Abramovic once danced naked for six hours in front of an audience, her face covered with a cloth. Yoko Ono allowed spectators to cut the clothes from her body. Carolee Schneemann pulled a text from her vagina in Interior scroll and held a Dionysian ritual with naked bodies and raw meat in meat joy. And Martha Rosler parodied a woman in the kitchen, while Valerie Export produced Aktionshose: Genitalpanik. These six influential performances from the feminist performance art of the 60s and 70s are the starting point for Magical. Choreographer and performer Anne Juren and director Annie Dorsen examine what relevance they may still have today. While the original work advocated the liberation of the female body, authenticity and transparency, Juren and Dorsen adopt a very different approach: that of illusion, construction and virtuosity. By way of the packaging of the rituals of a magic show, they examine the contradictions in feminism today and in the perception of the female body. Is Magical performance, magic or pornography? It is none of these things and yet it is all of them. REALISATION ANNIE DORSEN & ANNE JUREN | PERFORMANCE ANNE JUREN | MAGICIAN STEVE CUIFFO | MUSIC CHRISTOPHE DEMARTHE | STAGE ROLAND RAUSCHMEIER | STAGE ASSISTANT SEBASTIAN BAUER | LIGHT BRUNO POCHERON WITH RUTH WALDEYER | COSTUME MIRIAM DRAXL | PRODUCTION ASSISTANT RUTH RANACHER | PRODUCTION WIENER TANZ- UND KUNSTBEWEGUNG | CO-PRODUCTION IMPULSTANZ

74


MAR ZOO/THOMAS HAUERT[BE] Creation 2013 TU 18 & WE 19/03 20:30 KAAITHEATER DANCE | € 16/12/8

UN KALÉIDOSCOPE D’ÉVÉNEMENTS Dans sa nouvelle production, Thomas Hauert explore la conscience humaine. Nous sommes sans cesse exposés à une myriade de stimulations sensorielles, dont une sélection inconsciente compose ce que nous appelons notre « conscience ». Celle-ci n’est donc pas autonome. Le « soi » émerge de cet organisme merveilleusement complexe qu’est le corps. Hauert désire traduire certaines choses en mouvements individuels, collectifs et supra-collectifs, un kaléidoscope d’événements scéniques apparemment indépendants qui sont cependant imbriqués de façon insaisissable et génèrent du sens.

© ZOO/THOMAS HAUERT

EEN CALEIDOSCOOP VAN GEBEURTENISSEN Voor zijn nieuwe productie gaat Thomas Hauert op verkenning in het menselijk bewustzijn. We worden constant blootgesteld aan ontelbare zintuiglijke prikkels. Een onbewuste selectie daarvan is wat we ons ‘bewustzijn’ noemen. Het is dus niet autonoom. Het ‘zelf’ komt bovendrijven uit dat schitterende, complexe organisme dat het lichaam is. Een en ander wil Hauert vertalen in individuele, collectieve en supracollectieve bewegingen, een caleidoscoop van gebeurtenissen op de scène die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben maar die op een ongrijpbare manier met elkaar verweven zijn en betekenis genereren. Op de scène staan acht dansers en één muzikante. Het publiek wordt ondergedompeld in een ruimtelijke, auditieve ervaring, een reis door ruimte en tijd waarvoor Hauert samenwerkt met de Colombiaanse componist Fredy Vallejos die hij ontmoette aan het Ircam in Parijs.

Sur scène, huit danseurs et une musicienne. Le public est immergé dans une expérience auditive spatialisée, un voyage dans le temps et dans l’espace pour lequel Thomas Hauert collabore avec le compositeur colombien Fredy Vallejos, rencontré à l’Ircam, à Paris. A KALEIDOSCOPE OF EVENTS For his new production Thomas Hauert explores human consciousness. We are constantly exposed to countless sensory stimuli. An unconscious selection of them is what we refer to as our ‘consciousness’. It is therefore not autonomous. The ‘self’ emerges from that wonderfully complex organism that is our body. Hauer wishes to translate all this into individual, collective and supra-collective movements, a kaleidoscope of events on stage which initially appear to be unrelated but which in an elusive way are intertwined and generate meaning. On stage we see eight dancers and one musician. The audience is immersed in a spatial, auditory experience, a journey through space and time in which Hauert works with Columbian composer Fredy Vallejos, whom he met at Ircam in Paris.

CONCEPT & DIRECTION THOMAS HAUERT | CREATED & PERFORMED BY THOMAS HAUERT, FABIÁN BARBA, SARAH LUDI, ALBERT QUESADA, GABRIEL SCHENKER, MAT VOORTER, SAMANTHA VAN WISSEN, LIZ KINOSHITA | MUSIC & SOUND COMPOSITION FREDY VALLEJOS | VIOLA NOÉMIE BIALOBRODA | PRODUCTION ZOO/THOMAS HAUERT | CO-PRODUCTION CHARLEROI DANSES, CENTRE POMPIDOU–SPECTACLES VIVANTS, IRCAM, CCN DE RILLIEUX-LA-PAPE, STUK LEUVEN 75


MAR A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

JONATHAN BURROWS & MATTEO FARGION[GB] Show And Tell + Creation 2014 WE 19 & TH 20/03 20:30 KAAISTUDIO’S

DANCE & LECTURE PERFORMANCE | EN | 75 MIN. | € 16/12/8

SHOW AND TELL

DE ROL VAN MIMICRY Jonathan Burrows, danser en choreograaf. Matteo Fargion, muzikant en componist. Heren van stand. Zijn al ruim tien jaar bezig met het maken van duetten die een ondertussen legendarische status hebben verworven. Strakke dans- en muziekcomposities met een speelse, geestige toets. Monty Python meets John Cage, zoiets, maar dan anders. Een eerste versie van Show And Tell presenteerden ze in 2009 in het onvolprezen cultureel centrum van Maasmechelen. Dit jaar brachten ze een herwerkte en uitgebreide versie in het Sadler’s Wells Theatre in Londen. In deze lecture performance hebben ze het over wat hen bij het maken van hun duetten en ander werk inspireerde, over de rol van mimicry in het creatieve proces; ze tonen de aanzetten van beelden en composities en hoe ze die verwerken of verwerpen, herwerken en opnemen in de uiteindelijke voorstelling. Een unieke inkijk in het creatieve werk van twee geweldige kunstenaars. Als extraatje brengen ze een nieuw werk voor piano en twee stemmen. LE RÔLE DU MIMÉTISME Jonathan Burrows, danseur et chorégraphe. Matteo Fargion, musicien et compositeur. Des hommes de qualité. Voilà dix ans qu’ils créent des duos au statut entre-temps légendaire. De sobres compositions de danse et de musique avec une touche ludique et beaucoup d’esprit. Du genre « John Cage revisité par les Monty Python », mais différemment. En 2009, une première version de Show And Tell était à l’affiche de l’incomparable centre culturel de Maasmechelen. Cette année, ils en ont présenté une version retravaillée et étendue au Sadler’s Wells Theatre à Londres. Dans cette lecture-performance, ils abordent ce qui leur a inspiré la réalisation de leurs duos et d’autres œuvres, le rôle du mimétisme dans le processus créatif, ils montrent les amorces d’images et de compositions et la manière dont ils les intègrent au spectacle final ou les en éliminent. Une perspective unique sur l’œuvre créative de deux artistes formidables. Et en supplément, ils présentent une nouvelle œuvre pour piano et deux voix.

76

THE ROLE MIMICRY PLAYS Jonathan Burrows, dancer and choreographer. Matteo Fargion, musician and composer. These are men of standing. For more than ten years they have been creating duets which in the meantime have become legendary. Austere dance and music compositions with a playful, witty touch. A bit like Monty Python meets John Cage, only different. In 2009 they presented a first version of Show And Tell at the incomparable cultural centre at Maasmechelen. This year they staged a revised and extended version at Sadler’s Wells Theatre in London. In this lecture performance they talk about what inspired them in creating their duets and other work, revealing the vital role mimicry plays in creative process; they compose a presentation of formative images and sounds, and examine what is absorbed and transformed, buried and disclosed, engaged and appropriated in the making of performance works. A unique insight into the creative work of two great artists. As a bonus they present a new work for piano and two voices.


MAR DE KOE[BE] De Wederopbouw van het Westen, WITROODZWART SA 22/03 19:00 + SU 23/03 15:00 KAAISTUDIO’S

THEATER | NL | 4U30, INCL. PAUZE | WE VOORZIEN SOEP & SNACKS | € 16/12/8

‘ZWART’ © KOEN BROOS

A CHEERFUL MEANDERING STREAM Where do we stand and how did we get here? And where do we go from here? These are important questions! Does the superb company de KOE perhaps have an answer? Come and see the Grand Finale of their majestic yet also light-hearted history of the West, a cheerful meandering stream of personal memories, political anecdotes, historical events and unexpected philosophical insights.

‘ROOD’ © KOEN BROOS

UN LONG FLEUVE SINUEUX Où en sommes-nous et comment en sommes-nous arrivés là ? Et que faire à présent ? Questions préoccupantes ! L’excellente compagnie de KOE aurait-elle par hasard une réponse ? Venez donc voir la Grande Finale de leur histoire de l’Occident aussi grandiose que légère. Un long fleuve sinueux, émaillé de souvenirs personnels, d’anecdotes politiques, d’événements historiques et de conceptions philosophiques inattendues.

‘WIT’ © KOEN BROOS

EEN VROLIJK MEANDERENDE STROOM Waar staan we en hoe is dat zo gekomen? En hoe moet het nu verder met de wereld? Prangende vragen! Heeft het fijne gezelschap de KOE misschien een antwoord? Kom kijken naar de Grande Finale van hun even grootse als lichtvoetige geschiedenis van Het Westen. In Wit keken de spelers terug op de wereld van hun jeugd, vol persoonlijke en maatschappelijke idealen. In Rood stond het stormachtige maar vluchtige leven van Elisabeth Taylor model voor de moderne westerse levenshouding. Zwart richtte zich op de hoopvolle culturele wedergeboorte van de renaissance. In deze finale vervlechten de spelers de drie delen nog eenmaal tot een vrolijk meanderende stroom vol persoonlijke herinneringen, politieke anekdotes, historische gebeurtenissen en onverwachte filosofische inzichten. ••• de KOE heeft van bij haar oprichting in 1989 voorstellingen gemaakt die getuigen van ‘een vrolijk pessimisme en een messcherpe analyse van de menselijke ziel’. Het gezelschap kleedt de mens uit en zet hem te kijk, weliswaar vol mededogen, en met naïeve, ontwapenende zelfspot en poëzie.

‘Wat The Big Lebowski van de Coen Brothers is voor de cinema, is de KOE voor het theater.’ — DE MORGEN

‘Zwart is, ondanks het onderwerp, bovenal geestig. […]. Dat cultuurgeschiedenis nog eens zo leuk kon zijn.’ — DE VOLKSKRANT ‘de KOE op haar best: absurd, komisch, tragisch, filosofisch, maatschappijkritisch en heerlijk grotesk.’ — KNACK

WIT VAN STEFAAN VAN BRABANDT, NATALI BROODS, WILLEM DE WOLF & PETER VAN DEN EEDE | MET NATALI BROODS, WILLEM DE WOLF & PETER VAN DEN EEDE | SCENOGRAFIE & LICHTONTWERP MATTHIAS DE KONING | ROOD VAN EN MET NATALI BROODS, WILLEM DE WOLF & PETER VAN DEN EEDE | KLANKDECOR POL GEUSENS | LICHTDECOR BRAM DE VREESE | ZWART VAN EN MET NATALI BROODS, WILLEM DE WOLF & PETER VAN DEN EEDE | LICHT-EN KLANKDECOR BRAM DE VREESE & POL GEUSENS | LIVEMUZIEK BRAM DE VREESE & POL GEUSENS| WITROODZWART PRODUCTIE DE KOE (ANTWERPEN) 77


MAR KAAITHEATER, ARS MUSICA, BOZAR & KLARA FESTIVAL PRESENT

ICTUS[BE] Liquid Room V (Subtilior) SU 23/03 15:00 KAAITHEATER

MUSIC | € 16/12/8 + EXTRA: MATINEE KADEE SU 23/03 15:00 KAAITHEATER, SEE P. 95 © ICTUS

créent une atmosphère lunaire. La soirée est longue, variée, les enchaînements sont souples et inattendus. Pour sa cinquième édition, Ictus invite l’étonnante compositrice Eva Reiter, également spécialiste de musique ancienne et virtuose de la flûte, de la gambe, de la vielle, ainsi que ses complices Thomas List (flauto dolce) et Theresa Dlouhy (soprano). Des créations d’oeuvres nouvelles alterneront avec la polyphonie sophistiquée du XIVe siècle, parfois appelée Ars Subtilior. En fraternisant avec les sortilèges médiévaux, la musique contemporaine dévoilera ici son versant le plus méconnu, pourtant totalement constitutif de son histoire : lorsque l’extrême douceur de l’expression, le raffinement des timbres, les entrelacements de la polyphonie, la variété infinie de l’ornementation, fusionnent en quelque “paix du soir”. L’écouteur aux aguets, oubliant les tapages du jour, redécouvre la musique comme art du mi-dire et discipline du Secret. MUZIEK HERONTDEKKEN De Liquid Room-formule van Ictus is ondertussen welbekend: de grote zaal van het Kaaitheater wordt ontmanteld en ingenomen door een archipel van vier podia, waartussen de luisteraar kan flaneren, gewapend met een kartonnen zitje. Uitgekiende belichting en versterking zorgen voor de juiste late night-sfeer. De avond is lang en gevarieerd, de podiumwissels gebeuren soepel en onverwacht. Voor deze vijfde editie is de wonderlijke componiste Eva Reiter de centrale gast, samen met haar Weense collega’s Thomas List (blokfluit) en Theresa Dlouhy (sopraan). Reiter is ook een specialiste oude muziek en een virtuoze blokfluitiste, gambiste en vedelspeelster. Nieuwe werken en gesofisticeerde polyfone muziek uit de 14de eeuw (de zogenaamde Ars Subtilior) wisselen elkaar af. In harmonie met deze mysterieuze middeleeuwse composities, laat de hedendaagse muziek zich hier van een onbekende zijde zien, die nochtans bepalend is voor haar geschiedenis: de extreme zachtheid van expressie, het raffinement van de klankkleuren, de verweving van de verschillende stemmen, de oneindige variatie van de versiering, smelten samen in een soort van avondlijke verstandhouding. Luisteren zonder oorkleppen, met aandacht voor het detail, weg van de drukte van de dag. Muziek herontdekken als een kunst van de suggestie en van het geheim. REDÉCOUVRIR LA MUSIQUE La formule des Liquid Room d’Ictus est désormais connue : la grande salle du Kaaitheater est transformée en archipel de quatre podiums, entre lesquels l’auditeur circule avec son petit tabouret de carton. Eclairage et sonorisation soignées

ICTUS, EVA REITER, THOMAS LIST, THERESA DLOUHY 78

REDISCOVERING MUSIC By now Ictus’ Liquid Room formula is well known: the main Kaaitheater theatre is dismantled and taken over by an archipelago of four stages between which the listener can stroll, armed with a cardboard seat. Sophisticated lighting and amplification create a true late-night atmosphere. The evening is long and varied, and the transitions are smooth and unexpected. The main guest is the marvellous composer Eva Reiter, along with her Viennese colleagues Thomas List (recorder) and Theresa Dlouhy (soprano). Reiter is also a specialist in early music and a virtuoso player of the recorder, gamba and viol. New works are alternated with sophisticated 14th-century polyphonic music (so-called Ars Subtilior). In harmony with these mysterious medieval compositions, the contemporary music reveals a side that is unknown yet plays a defining part in its history: the extreme softness of expression, the delicacy of the timbres, the interweaving of the different voices and the infinite variations of the ornamentation fuse together into a sort of evening calm. Listen without ear plugs, with attention to detail, away from the hustle and bustle of everyday life. Rediscovering music as the art of suggestion and the secret.

PROGRAMME Franck Yeznikian, Creation Christophe Guiraud, Creation Francesco Landini, Aquila altera Philippotto de Caserta, En attendant Johannes Ciconia, Sus une fontayne Antonello de Caserta, Amour má le cuer mis et autre oeuvres modernes et médiévales


MAR BURNINGICE#7 Genetic engineering, better than nature? TU 25>SA 29/03 GENTECHNOLOGIE, BETER DAN DE NATUUR? Gentechnologie of genetische manipulatie is het isoleren van DNA van een bepaald organisme om dat dan via een zogenaamde vector over te brengen naar een ander organisme. Het is m.a.w. een menselijke poging om in te grijpen in de natuurlijke, genetische basisstructuur van een plant, een dier of de mens zelf, om deze in een bepaald opzicht te ‘verbeteren’. Maar kunnen genen en omgeving van elkaar gescheiden worden? Zijn levende organismen opgebouwd uit legoblokjes die we naar believen kunnen uitwisselen? De langetermijn-effecten van genetische manipulatie zijn onvoorspelbaar. Er bestaat dringend nood aan een nieuwe verbeelding, aan nieuwe concepten, een nieuw beleid ook om te kunnen inspelen op de zeer pertinente vraagstelling rond gentechnologie. De controverse rond het aardappelexperiment in Wetteren toont vooral de eenzijdigheid van het dominante discours aan, een discours dat blijft uitgaan van de neutraliteit van deze technologie en de mogelijk gevaarlijke impact op ons ecosysteem minimaliseert. De zevende editie van Burning Ice blikt terug op 40 jaar gentechnologie en kijkt vooruit naar mogelijke alternatieven. Het festival brengt wetenschappers, kunstenaars, ngo’s, activisten en landbouwers uit verschillende delen van de wereld bij elkaar. LE GÉNIE GÉNÉTIQUE, MEILLEUR QUE LA NATURE ? Le génie génétique ou les manipulations génétiques sont des techniques qui permettent d’isoler l’ADN d’un organisme précis pour le transférer dans un autre organisme par le biais d’un dit vecteur. Il s’agit en d’autres mots d’intervenir dans la structure de base naturelle d’une plante, d’un animal ou même d’un être humain, afin de l’« améliorer ». Mais les gènes peuvent-ils être séparés de leur environnement ? Les organismes vivants sont-ils des briques de lego que l’on peut intervertir à souhait ? Les effets à long terme de la manipulation génétique sont imprévi-sibles. Nous avons un besoin urgent d’un imaginaire nouveau, de concepts nouveaux, et d’une nouvelle politique qui nous permettent de répondre de manière extrêmement pertinente aux questions que soulève la transgénèse. La controverse autour de la culture expérimentale de pommes de terre génétiquement modifiées à Wetteren démontre surtout l’unilatéralité du discours qui s’obstine à s’appuyer sur la neutralité de cette technologie et à en minimaliser l’impact possiblement nocif sur l’écosystème. La septième édition de Burning Ice porte un regard rétrospectif sur 40 ans de manipulation génétique et tente de prévoir de potentielles solutions de substitution. Le festival réunit des scientifiques, des artistes, des ONG, des militants, et des agriculteurs de différents coins du monde.

GENETIC ENGINEERING, BETTER THAN NATURE? Genetic technology or genetic manipulation is the isolation of the DNA of a particular organism and then transferring it to another organism by way of a so-called vector. In other words, it is a human attempt to intervene in the natural genetic structure of a plant, animal or man himself, to ‘improve’ them in a certain way. However, can you separate genes from their environment? Are living organisms made up of Lego blocks that we can simply switch around at will? The long-term effects of genetic manipulation are unpredictable. There is an urgent need for a new imagination, new concepts, as well as new policies if we are to respond to the very pertinent questions concerning gene technology. The controversy surrounding the potato experiment in Wetteren mainly shows the one-sidedness of the ‘official discourse’, a discourse that continues to rely on the neutrality of this technology and minimises its potentially dangerous impact on our ecosystem. The seventh edition of Burning Ice looks back at 40 years of genetic technology and looks ahead to possible alternatives. The festival brings together scientists, artists, NGOs, activists and farmers from different parts of the world.

79


APR BORIS CHARMATZ & DIMITRI CHAMBLAS/MUSÉE DE LA DANSE[FR] À bras-le-corps TU 1 & WE 2/04 19:00 KAAITHEATER DANCE | RERUN | 35 MIN. | € 12/10/8

BORIS CHARMATZ/MUSÉE DE LA DANSE[FR] Aatt enen tionon TU 1 & WE 2/04 20:30 KAAITHEATER

DANCE | 40 MIN. | € 12/10/8 | SEE BOTH PERFORMANCES & PAY ONLY € 20/16/8 AATT EENEN TIONON © MARC DOMAGE

AATT ENEN TIONON Drie dansers op een metalen toren, elk op één verdieping, kleine plateaus van waar ze mekaar niet kunnen zien, laat staan aanraken. De dansers zijn naakt, op een T-shirt na. Het publiek loopt om de toren heen en verkent de dans vanuit alle mogelijke gezichtshoeken. Een radicaal stuk bewegingstheater! ••• In de voorbije jaren ontwikkelde Boris Charmatz zich tot een toonaangevend choreograaf. Het voorbije seizoen was hij een van de hoofdgasten van Performatik en danste hij naast Anne Teresa De Keersmaeker in Partita 2.

HEFTIG, SNEL EN VIRTUOOS In 1993 debuteren twee jonge dansers, Boris Charmatz en Dimitri Chamblas, met À bras-le-corps. In 1998 staan ze ermee in de Kaaistudio’s. Twintig jaar na de creatie, presenteren we opnieuw À bras-le-corps, samen met een ander vroeg werk van Charmatz, Aatt enen tionon. À BRAS-LE-CORPS Een heftige, snelle en virtuoze choreografie, af en toe doorsneden door momenten van totale duisternis waarin u flarden Paganini hoort. Charmatz en Chamblas laten de klassieke danstaal achter zich en banen zich een eigen weg in het avontuur van de moderne dans.

INTENSE, RAPIDE ET VIRTUOSE En 1993, deux jeunes danseurs, Boris Charmatz et Dimitri Chamblas, font leurs débuts avec le spectacle À bras-le-corps. En 1998, ils l’interprètent aux Kaaistudio’s. Vingt ans après la création, ils le présentent à nouveau, parallèlement à une autre production de Charmatz, Aatt enen tionon. À BRAS-LE-CORPS Une chorégraphie intense, rapide, et virtuose, entrecoupée de moments d’obscurité totale pendant lesquels résonnent des extraits de Paganini. Charmatz et Chamblas abandonnent le vocabulaire gestuel classique et se fraient un chemin personnel à travers l’aventure de la danse contemporaine. AATT ENEN TIONON Trois danseurs sur une tour en métal, chacun à un niveau différent, un petit plateau d’où ils ne peuvent pas se voir, et donc certainement pas se toucher. Outre leur T-shirt, les danseurs sont nus. Le public se promène autour de la tour et explore la danse à partir de toutes les perspectives. Du théâtre de mouvement radical ! ••• Au cours des dernières années, Boris Charmatz s’est révélé un chorégraphe éminent. La saison passée, il était parmi les têtes d’affiche de Performatik et a également dansé avec Anne Teresa De Keersmaeker Partita 2. INTENSE, FAST AND VIRTUOSO In 1993 two young dancers, Boris Charmatz and Dimitri Chamblas, made their debut with À bras-le-corps. In 1998 they presented it in the Kaaistudio’s. Now, twenty years after its creation, we will once again be staging À bras-le-corps, together with another early work, Aatt enen tionon. À BRAS-LE-CORPS An intense, fast and virtuoso choreography, occasionally intersected by moments of total darkness in which we hear snatches of Paganini. Charmatz and Chamblas abandon the classical dance idiom and follow their own path in the adventure of modern dance. AATT ENEN TIONON Three dancers on a metal tower, each at a different level, small platforms from which they can neither see nor touch one another. The dancers are naked except for a T-shirt. The audience walks around the tower and explores the dance from every possible angle. A radical piece of movement theatre! ••• In recent years Boris Charmatz has developed into a leading, radical choreographer. Last season he was one of the principal guests in Performatik and danced alongside Anne Teresa De Keersmaeker in Partita 2.

À BRAS-LE-CORPS (1993) CHOREOGRAPHY DIMITRI CHAMBLAS & BORIS CHARMATZ | DANCERS DIMITRI CHAMBLAS & BORIS CHARMATZ | LIGHT RENAUD LAPPEROUSAZ | LIGHT TECHNICIAN YVES GODIN | MUSIC PAGANINI, CAPRICI N°1, 10 AND 16; ITZHAK PERLMAN, VIOLIN; EMI CLASSICS CDC 7 471 71 2 | PRODUCTION MUSÉE DE LA DANSE – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE | COPRODUCTION VILLA GILLET/LYON AATT ENEN TIONON (1996) CHOREOGRAPHY BORIS CHARMATZ | DANCERS LENIO KAKLEA, MATTHIEU BURNER, BORIS CHARMATZ | LIGHTS YVES GODIN | VOICE HUBERTUS BIERMANN | SOUND OLIVIER RENOUF | MUSIC PJ HARVEY | TECHNIQUE ERIK HOULLIER OR FRÉDÉRIC VANNIEUWENHUYSE | PRODUCTION ASSOCIATION EDNA, MUSÉE DE LA DANSE – CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE | CO-PRODUCTION LA HALLE AUX GRAINS – SCÈNE NATIONALE DE BLOIS, LA FERME DU BUISSON – SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE, LA BÂTIE – FESTIVAL DE GENÊVE, LES HIVERNALES – AVIGNON 80


APR TINO SEHGAL/MUSÉE DE LA DANSE[GB/DE/FR] (untitled) (2000)

A KAAITHEATER CO-PRODUCTION BELGIAN PREMIERE

FR 4 & SA 5/04 20:30 KAAITHEATER DANCE | 45 MIN. | € 16/12/8

HOE ZOU DE WERELD ER UITZIEN ALS… Dertien jaar na de première danst Boris Charmatz (untitled) (2000), het laatste werk dat Tino Sehgal voor het theater creëerde, voor hij de overstap maakte naar de beeldende kunst. De voorstelling lijkt deze overgang tussen de twee kunstvormen samen te vatten. Als in een museum van de dans legt Sehgal het medium dans bloot en interpreteert hij de verschillende stijlen van de 20e eeuw. Maar hij gaat verder dan het vertellen van een dansgeschiedenis en trekt de vragen verder open. Kunnen we de samenleving organiseren zoals een choreografie geproduceerd wordt, door een voortdurende verandering van bewegingen, de simultaneïteit van productie en het verbreken van een handeling. Hoe zou de wereld er uitzien als de waarden en de systemen van de samenleving voortkwamen uit dans? ••• Sinds hij niet langer in theaters werkt, creëert de BritsDuitse kunstenaar Tino Sehgal ‘live-situaties’ in musea en galeries die veranderen en ontwikkelen afhankelijk van de bezoekers. Sehgal stelde tentoon in o.a. het Guggenheim en de Turbine Hall van Tate Modern.

WHAT WOULD THE WORLD LOOK LIKE IF... Thirteen years after its premiere, Boris Charmatz dances (untitled) (2000), the last work that the British-German artist and Turner Prize candidate Tino Sehgal created for theatre before he moved to visual art. The performance seems to sum up this transition between the two art forms. As in a museum of dance, Sehgal explains the medium of dance in a very personal way and interprets the different styles of the 20th century. However, he goes beyond narrating a history of dance and opens up the questions even more. Can we organise society in the same way as the creation of choreo-graphy, through a constant change of movements, the simultaneity of production and the interruption of an action. What would the world look like if the values and systems of society originated in dance? ••• Since he no longer works in theatres, the British-German artist Tino Sehgal creates ‘live situations’ in museums and galleries that change and develop according to the visitors. Sehgal has exhibited at the Guggenheim, in the Turbine Hall at Tate Modern and elsewhere.

À QUOI RESSEMBLERAIT UN MONDE QUI … Treize ans après la création, Boris Charmatz reprend (untitled) (2000), la dernière production pour la scène de Tino Sehgal avant sa transition vers les arts plastiques. Le spectacle semble résumer ce passage d’une expression artistique à l’autre. Comme dans un musée de la danse, Sehgal met à nu la danse et interprète les différents styles du XXe siècle. Mais il va au-delà de la seule histoire de la danse et ouvre les questions : peut-on organiser la société comme la production d’une chorégraphie, par le biais d’un changement perpétuel de mouvements et la simultanéité de la production et de l’annulation d’une action ? À quoi ressemblerait un monde dont les valeurs de la société proviendraient de la danse ? ••• Depuis qu’il n’est plus actif dans le milieu du spectacle, l’artiste germano-britannique Tino Sehgal crée « en direct » des situations qui évoluent et se développent en fonction des visiteurs. Sehgal a exposé, entre autres, au Guggenheim et au Turbine Hall de la Tate Modern.

CONCEPT TINO SEHGAL | PERFORMED BY BORIS CHARMATZ | PRODUCTION MUSÉE DE LA DANSE/CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE – DIRECTION BORIS CHARMATZ | CO-PRODUCTION TANZ IM AUGUST (BERLIN), KAAITHEATER, LES SPECTACLES VIVANTS CENTRE POMPIDOU – PARIS, LA BÂTIE – FESTIVAL DE GENÈVE, BONLIEU SCÈNE NATIONALE ANNECY, AS PART OF THE PROJECT PACT 81


APR ABATTOIR FERMÉ[BE] Grey Gardens TH 3, FR 4 & SA 5/04 20:30 KAAISTUDIO’S

THEATER | NL | € 16/12/8 + EXTRA: SOUL FOOD MET STEF LERNOUS SA 5/04 18:00>20:00 KAAISTUDIO’S | € 12 INCL. DINNER © STEF LERNOUS

QUAND LE RIRE DEVIENT DOULOUREUX Mère et fille Beale habitent une villa délabrée dans le quartier très chic d’East Hampton, à New York, avec pour seule compagnie des puces, des chats sauvages et un couple de ratons laveurs. Elles repensent à des amours non partagées et s’asticotent sur le passé et le présent, au point que le rire devient douloureux. Avec Chiel van Berkel dans le rôle de la mère et Gène Bervoets dans celui de la fille !

WAAR HET LACHEN PIJN DOET In 1975 stoten de documentaire filmmakers Albert & David Maysles op een door de natuur overwoekerd huis in het chique East Hampton, New York. De vervallen villa blijkt bewoond door moeder Edith Beale en haar dochter Edith — ofte Big Edie en Little Edie. Intimi van de Beales zijn er nauwelijks, hoewel ze naaste familie zijn van presidentsvrouw Jackie Kennedy! Hun enige gezelschap bestaat uit vlooien, zwerfkatten en een koppel wasberen dat zich een weg vreet door muren en plafonds. Little Edie blijkt bovendien getekend door het trauma van een gefnuikte showbizz-carrière — gedwarsboomd door de moeder. Ze mijmeren over onbeantwoorde liefdes en treiteren mekaar over vroeger en nu, tot op het punt waar het lachen pijn doet. ••• Abattoir Fermé heeft een toneelbewerking al een paar jaar op het verlanglijstje staan. Met Chiel van Berkel en Gène Bervoets in de rol van moeder en dochter vond het gezelschap de juiste spelersconstellatie.

WHERE LAUGHING BECOMES CRYING Edith Beale and her daughter Edith live in a dilapidated villa in the chic suburb of East Hampton in New York. Their only companions are fleas, cats and a couple of raccoons. They reminisce about unrequited love and taunt each other about the past and present to the point where they laugh until they cry. Chiel van Berkel is the mother and Gène Bervoets the daughter!

“We better check on mother and the cats. She’s a lot of fun, I hope she doesn’t die. I hate to spend another winter here though. Oh God, another winter…” — EDITH BOUVIER BEALE

BEWERKING & REGIE STEF LERNOUS | SPEL GENE BERVOETS & CHIEL VAN BERKEL | DECOR & LICHT SVEN VAN KUIJK | PRODUCTIE ABATTOIR FERMÉ I.S.M. KC NONA 82


APR TG STAN[BE] JDX – A Public Enemy

25 JAAR TG STAN!

WE 23, TH 24 & FR 25/04 20:30 KAAITHEATER THEATER | NL | HERNEMING | CA. 120 MIN. | € 16/12/8

© BERT NIENHUIS (1993)

EEN ‘VIJAND VAN HET VOLK’ JDX – A Public Enemy vertelt het verhaal van een enkeling die tegenover een maatschappelijke en politieke meerderheid staat. Een dokter ontdekt dat het water in het nieuwe kuuroord van de stad ernstig vervuild is. Zijn broer, de burgemeester, weigert op te treden omwille van de zware financiële gevolgen die dat zou hebben. Uiteindelijk wordt de dokter als een ‘vijand van het volk’ gebrandmerkt, want de bevolking denkt dat haar welvaart bedreigd wordt. JDX – A Public Enemy gaat terug op Henrik Ibsens Een vijand van het volk, een vlijmscherpe komedie die vandaag niets aan relevantie heeft ingeboet. In agitpropstijl stelt de voorstelling het totaal gebrek aan oprechtheid in een democratie aan de kaak, het gesjoemel, de leugens, de intimidaties, het bedriegen van de bevolking, de onverdraagzaamheid... De rol van de media en de valkuilen van de democratie worden uitvoerig belicht. Aan de vooravond van de federale verkiezingen en naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan, speelt tg STAN opnieuw JDX – A Public Enemy, een voorstelling die de vier STAN-spelers creëerden in 1993.

UN « ENNEMI DU PEUPLE » JDX – A Public Enemy raconte l’histoire d’un individu face à une majorité sociale et politique. Un médecin détecte que l’eau d’une nouvelle station thermale de la ville est contaminée. Son frère, le bourgmestre, refuse d’intervenir à cause des lourdes conséquences financières que cela entraînerait. À la fin, le médecin est stigmatisé comme « l’ennemi du peuple », parce que la population estime que sa prospérité est menacée. JDX – A Public Enemy s’inspire de la pièce d’Henrik Ibsen Un ennemi du peuple. Tg STAN a créé le spectacle en 1993. Une comédie politique acerbe sur la corruption, l’abus de pouvoir, et le rôle des médias, qui n’a pas perdu une once de pertinence. A ‘PUBLIC ENEMY’ JDX – A Public Enemy tells the story of an individual who opposes a social and political majority. A doctor discovers that the water in the city’s new spa is seriously polluted. His brother, the mayor, refuses to take action because of the severe financial consequences this would have. In the end the doctor is branded ‘a public enemy’ as the population believes its welfare is threatened. JDX – A Public Enemy goes back to Henrik Ibsen’s An Enemy of the People. Tg STAN created this production in 1993. A razor-sharp comedy of politics, corruption, the abuse of power and the role of the media that is still very relevant today.

‘Een van de meest bijtende en tegelijk komische voorstellingen van STAN’ — TIJD CULTUUR (1999)

TEKST HENRIK IBSEN | VAN EN MET JOLENTE DE KEERSMAEKER, SARA DE ROO, DAMIAAN DE SCHRIJVER & FRANK VERCRUYSSEN | PRODUCTIE& TECHNIEK TG STAN 83


APR COMMISSIONED BY KAAITHEATER

GAËTAN BULOURDE[FR/BE] Spoiled spring: There are no more seasons

PREMIERE

TH 24 & FR 25/04 20:30 KAAISTUDIO’S DANCE/PERFORMANCE | € 12/10/8

EEN ‘ARME’, HUMORISTISCHE SACRE Om honderd jaar Sacre du Printemps te vieren, hebben we een nieuwe versie van dit grandioze werk besteld bij Gaëtan Bulourde. Hij situeert het ballet van Stravinsky terug in zijn tijd en vraagt zich af wat de resonantie ervan op de huidige tijd zou kunnen zijn. Met zelfgemaakte instrumenten uit recuperatiemateriaal brengt hij een getrouwe interpretatie van de originele partituur. Het resultaat is een ‘arme’, humoristische versie. Zijn libretto is een collage van teksten die commentaar leveren op Le Sacre bij het ontstaan ervan in 1913. Voor de choreografie ging hij aan de slag met volks- en etnische dansen: van de Nederlandse klompendans tot de Zuid-Afrikaanse gumboot dance, enz. Deze collage van muzikaal materiaal, tekst en dans is, aldus Bulourde, te vergelijken met het kubistisch karakter van het werk van Stravinsky. ••• Gaëtan Bulourde is wiskundige en muzikant van opleiding. Sinds 1998 initieert hij projecten op de grens tussen dans, theater, geluidskunst en performance. Als performer was hij te zien in het werk van ondermeer Meg Stuart, Xavier Le Roy, e.a. In Burning Ice #5 (2012) toonden we zijn performance Robert Plant. UN SACRE « PAUVRE » ET HUMORISTIQUE Pour célébrer les cent ans du Sacre du Printemps, nous avons passé commande à Gaëtan Bulourde d’une version de cette œuvre magistrale. Pour répondre à cette commande Gaëtan Bulourde resitue le ballet de Stravinsky dans son époque et s’interroge sur la résonance qu’il pourrait avoir aujourd’hui. Avec des instruments de fortune en carton et autres matériaux de récupération, il tente d’interpréter le plus fidèlement possible la musique originale. Le résultat en est une version « pauvre » et humoristique. Le livret qu’il nous propose dans sa version, est un collage de textes commentant Le Sacre original de 1913. Pour la chorégraphie, il a opté pour des danses folkloriques et ethniques : de la danse néerlandaise des sabots à la gumboot dance sud-africaine, etc. Cet assemblage de matériaux musicaux, textuels et chorégraphiques est, selon Bulourde, l’écho du caractère cubiste de l’œuvre de Stravinsky. ••• Gaëtan Bulourde est mathématicien et musicien de formation. Depuis 1998, il réalise des projets à la croisée de la danse, du théâtre, de l’art acoustique et de la performance. En tant que performeur, on a pu le voir, entre autres, dans des pièces de Meg Stuart, Xavier Le Roy, etc. Lors de Burning Ice #5 (2012) nous avons présenté sa performance Robert Plant. A ‘POOR’ BUT HUMOROUS SACRE To celebrate the centenary of the Sacre du Printemps we commissioned Gaëtan Bulourde to write a new version of this impressive work. He positions Stravinsky’s ballet back in the composer’s era and wonders how it will resonate in the present time. With homemade instruments made from recycled material, he brings us a faithful interpretation of the original score. The result is a ‘poor’ but humorous version. His libretto is a collage of writings that commented on Le Sacre when it first appeared in 1913. For the choreo-graphy he used folk and ethnic dances: from the Dutch clog dance to the South African gumboot dance, etc. It is a collage of musical material, words and dance which Bulourde says is similar to the cubist character of Stravinsky’s work. ••• Gaëtan Bulourde is an accomplished mathematician and musician. Since 1998 he has been initiating projects on the borderline between dance, theatre, sound art and performance. He has performed in the work of Meg Stuart, Xavier Le Roy and others. In Burning Ice #5 (2012) we presented his performance Robert Plant. CONCEPT GAËTAN BULOURDE | PERFORMED BY SARA MANENTE & CHRISTOPHE ALBERTIJN | SCENOGRAPHY MERYEM BAYRAM | LIGHTS SYLVIE GAROT | PRODUCTION VILLA LOBOS | CO-PRODUCTION KAAITHEATER, FESTIVAL UZES DANSE, FABRIK POTSDAM 84


APR THEATER MALPERTUIS[BE] Recht zal zijn wat ik zeg! TU 29/04 20:30 KAAITHEATER THEATER | NL | € 16/12/8

ACTUALITÉ BRÛLANTE Les candidats attrape-voix ont-ils du succès parce qu’ils communiquent bien ? Qui légitime les politiciens ? Les journalistes, le peuple, la télévision, les sondages ? Recht zal zijn wat ik zeg! s’inspire d’une assemblée du peuple qui s’est réellement tenue dans la Grèce antique. Le texte original qui relate l’événement est d’une actualité brûlante et soulève des questions sur la gauche et la droite, sur le pourquoi et le comment de la démocratie, sur les responsabilités des politiciens, et sur celles des citoyens aussi. À l’occasion des élections fédérales du 25 mai 2014, Malpertuis part en tournée à travers plusieurs villes avec ce spectacle très apprécié. Chaque représentation est suivie d’un débat, tempéré par un modérateur, entre le public et un politicien différent tous les soirs. Les éditions Lannoo publient quant à elle un ouvrage dans lequel ces politiciens et d’autres exposent leurs réponses aux questions les plus pressantes du spectacle.

‘Knetterend toneel. Boeiend en knap vormgegeven.’ — KNACK ‘Woordkunst van de bovenste plank.’ — DE MORGEN ‘Misschien kunnen politici wat meer naar theater gaan?’ — THEATERMAGGEZIEN

© SVEN VAN ROSSEN

BRANDEND ACTUEEL Zijn stemmenkanonnen succesvol omdat ze het zo goed kunnen zeggen? En wie honoreert de politici? Zijn het de journalisten, het volk, de televisieprogramma’s, de peilingen? Recht zal zijn wat ik zeg! is gebaseerd op een volksvergadering die echt heeft plaatsgevonden in het oude Griekenland. De Oud-Griekse tekst is nog brandend actueel en roept vragen op over links en rechts, over het hoe en waarom van de democratie, over de verantwoordelijkheid van de politicus maar zeker ook die van de burger. Naar aanleiding van de federale verkiezingen op zondag 25 mei 2014 trekt Malpertuis met deze veelgeprezen voorstelling langs een aantal steden. Na elke voorstelling volgt een gemodereerd gesprek tussen telkens een andere politicus en het publiek. Bij Lannoo Uitgeverij verschijnt een boek waarin dezelfde en andere politici een antwoord formuleren op de meest prangende vragen uit de voorstelling. Het boek wordt te koop aangeboden na de voorstelling, inclusief de Oud-Griekse tekst van Recht zal zijn wat ik zeg!

VERY TOPICAL Are the vote attractors successful because they are able to speak so well? And who gives the politicians their credit? Is it the journalists, the people, the television programmes or the ratings? Recht zal zijn wat ik zeg! is based on a people’s assembly that actually took place in ancient Greece. The Ancient Greek text is still very topical and raises questions about the left and right wing, about the how and why of democracy, and the responsibility of the politician as well as that of the citizen. Following the federal elections on Sunday 25th May 2014, Malpertuis will be touring several towns and cities with this acclaimed performance. Each performance will be followed by a moderated discussion between a different politician and the audience. Lannoo Uitgeverij will be publishing a book in which these same and other politicians formulate an answer to the most pressing questions in the performance.

‘Verdomd goede acteurs.’ — TROUW VAN EN DOOR THOMAS JANSSENS & MATTHIAS MEERSMAN | REGIE PIET ARFEUILLE | PRODUCTIE THEATER MALPERTUIS (TIELT) 85


MAY KUNSTENFESTIVALDESARTS & KAAITHEATER PRESENT

MARIA HASSABI[US] PREMIERE

A KAAITHEATER CO-PRODUCTION BELGIAN PREMIERE

SA 3, SU 4 & MO 5/05 20:30 KAAITHEATER DANCE | € 16/12/8 © MARIA HASSABI

RUW EN BREEKBAAR Maria Hassabi zet voor haar derde voorstelling in het Kaaitheater de stap naar de grote zaal. Vijf solo’s ontwikkelen zich tegelijkertijd op de scène. Hassabi rekt de tijd van de bewegingen zodanig uit dat elk lichaam een levende sculptuur wordt. PREMIERE onderzoekt de betekenis van een eerste voorstelling: de overgang van privé naar publiek, van breekbaar naar prestigieus, van ‘proces’ naar ‘product’. Voor Hassabi is elke opvoering als een eerste voorstelling: ze daagt de dansers fysiek zozeer uit dat een ruwe, niet-theatrale, breekbare vorm zichtbaar wordt. Dat wordt nog geaccentueerd door het gebruik van het licht. In deze voorstelling is het licht een even belangrijk ‘lichaam’ als de dansers. ••• De Cypriotisch-New Yorkse danser en choreograaf Maria Hassabi was eerder in het Kaaitheater te zien met SoloShow en Counter-relief (Kaai) – 2013. Ze neemt deel aan de biënnale van Venetië 2013 (paviljoen van Cyprus). PREMIERE gaat in première in New York tijdens het Performa-festival.

ROUGH AND FRAGILE For her third production at the Kaaitheater, Maria Hassabi is creating a piece for a larger stage. Five solos develop simultaneously on stage. Hassabi stretches the time of the movements so much that each body becomes a living sculpture. PREMIERE examines the significance of a first performance: the transition from private to public, from fragile to prestigious, from ‘process’ to ‘product’. For Hassabi, every performance is like a first performance: she physically challenges the dancers to such an extent that a rough, non-theatrical, fragile form emerges. This is accentuated further by the use of light. In this performance light is as important a ‘body’ as the dancers. ••• The New York-Cypriot dancer and choreographer Maria Hassabi has already appeared at the Kaaitheater with SoloShow and Counter-relief (Kaai) – 2013. She is taking part in the 2013 Venice Biennale (Cyprus Pavilion). PREMIERE will premiere at the Performa Festival in New York.

BRUT ET VULNÉRABLE Pour sa troisième production au Kaaitheater, Maria Hassabi s’empare de la grande salle. Cinq solos évoluent simultanément sur scène. Hassabi ralentit le temps des mouvements au point que chaque corps devient une sculpture vivante. PREMIERE examine le sens d’un premier spectacle : la transition du privé au public, du fragile au prestigieux, du « processus » au « produit ». Pour Hassabi, chaque spectacle est une première : elle lance un tel défi physique aux danseurs que l’aspect brut, non théâtral, vulnérable devient apparent et l’usage de la lumière l’accentue. Dans ce spectacle, la lumière est un « corps » aussi important que les danseurs. ••• La danseuse et chorégraphe new-yorkaise d’origine chypriote Maria Hassabi était l’hôte du Kaaitheater avec SoloShow et Counter-relief (Kaai) – 2013. Elle participe à la 55e Biennale de Venise en 2013 (pavillon de Chypre). La première de PREMIERE a lieu à New York, pendant le festival Performa.

WITH ANDROS-ZINS BROWNE, HRISTOULA HARAKAS, PAIGE MARTIN, ROBERT STEIJN & MARIA HASSABI | SOUND-DESIGNER ALEX WATERMAN & VISUAL ARTIST/DRAMATURG SCOTT LYALL | CO-PRODUCTION THE KITCHEN & PERFORMA 13 IN NEW YORK CITY; ALSO CO-PRODUCED BY KUNSTENFESTIVALDESARTS (BRUSSELS), KAAITHEATER, STEIRISCHER HERBST (GRAZ) AND DANCE4 (NOTTINGHAM) 86


MAY KUNSTENFESTIVALDESARTS & KAAITHEATER PRESENT

A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

LIA RODRIGUES[BR/FR] Pindorama

BELGIAN PREMIERE

SA 10, MO 12 & TU 13/05 20:30 + SU 11/05 15:00 KAAITHEATER DANCE | € 16/12/8 + EXTRA: MATINEE KADEE SU 11/05 15:00 KAAITHEATER, SEE P. 95

L’INDIVIDU ET LE GROUPE Comment repenser le vivre ensemble ? En mêlant les individus dans un creuset ? En affirmant les limites et les singularités ? Quels rituels, sacrifices ou pactes nous faudrait-il ? Voilà les questions qu’aborde la chorégraphe Lia Rodrigues dans sa nouvelle production, Pindorama. Il s’agit du troisième volet d’un triptyque sur la relation entre l’individu et le groupe, entamé avec Pororoca, une référence au lieu où l’Océan atlantique pénètre les eaux fluviales de l’Amazone. Ensuite a suivi Piracema, un terme qui désigne les poissons nageant à contrecourant du fleuve. Les deux spectacles étaient à l’affiche du Kaaitheater, respectivement en 2010 et 2011. Pindorama est le nom original du Brésil avant l’arrivée des Européens. ••• Lia Rodrigues, l’une des figures de proue de la danse contemporaine au Brésil, est renommée pour son vocabulaire gestuel très physique et énergique. Elle a fondé le centre culturel La Casa de Cultura à Maré, l’une des plus grandes favelas de Rio. Depuis 1990, elle y travaille avec sa Companhia de Danças et marie création artistique et engagement social auprès des habitants de la favela.

© SAMMI LANDWEER

HET INDIVIDU EN DE GROEP Samenleven, hoe doen we dat? Door individuen te mengen tot ze versmelten? Door grenzen en eigenheden te erkennen? Welke rituelen, offers en akkoorden zijn ervoor nodig? Met deze vragen gaat choreografe Lia Rodrigues aan de slag voor haar nieuwe productie, Pindorama. Het is het derde deel van een triptiek over de relatie tussen het individu en de groep. Het drieluik begon met Pororoca, een titel die verwijst naar de plek waar de Atlantische oceaan tegen de Amazone in landinwaarts stroomt. Nadien volgde Piracema, een woord dat de vissen beschrijft die tegen de stroom van de rivier in zwemmen. Beide delen kon u zien in het Kaaitheater, in resp. 2010 en 2011. Pindorama is de oorspronkelijke naam van Brazilië vóór de komst van de Europeanen. ••• Lia Rodrigues is één van de boegbeelden van de hedendaagse dans in Brazilië, geprezen om haar fysieke, energieke danstaal. In Maré, een van de grootste favela’s van Rio, richtte zij het cultureel centrum La Casa de Cultura op. Zij werkt er met haar Companhia de Danças en combineert er artistieke creatie met artistiek en sociaal werk met de bewoners van de favela.

THE INDIVIDUAL AND THE GROUP How do we manage to live together? By mixing individuals until they all merge together? By recognizing boundaries and identities? Choreographer Lia Rodrigues examines these questions in her new production, Pindorama. This is part three of a triptych about the relationship between the individual and the group. The trilogy began with Pororoca, a title that refers to the place where the Atlantic travels inland upstream on the Amazon River. It was followed by Piracema, a word that describes the fish that swim against the current of the river. Parts one and two were staged in Kaaitheater in 2010 and 2011. Pindorama was the original name of Brazil before the arrival of the Europeans. ••• Lia Rodrigues is one of the figureheads of contemporary dance in Brazil, praised for her physical and energetic dance idiom. In Maré, one of the biggest favelas in Rio, she founded the cultural centre La Casa de Cultura. Here she works with her Companhia de Danças and combines artistic creation with artistic and social work with the inhabitants of the favela.

CREATION LIA RODRIGUES | DANCERS T.B.C. | DRAMATURGY SILVIA SOTER | ARTISTIC COLLABORATION GUILLAUME BERNARDI | LIGHTING DESIGN NICOLAS BOUDIER | PHOTOGRAPHY SAMMI LANDWEER | ASSISTANT TO THE CHOREOGRAPHER AMALIA LIMA | CO-PRODUCTION FESTIVAL D’AUTOMNE (PARIS), THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT, THÉÂTRE JEAN VILAR DE VITRY-SUR-SEINE, LA BRIQUETERIE/CDC DU VAL-DE-MARNE, KING’S FOUNTAIN, KUNSTENFESTIVALDESARTS IN CO-REALISATION WITH KAAITHEATER, HELLERAU – EUROPEAN CENTER FOR THE ARTS (DRESDEN), SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO & REDES DE DESENVOLVIMENTO DA MARÉ | CO-REALISATION FESTIVAL D’AUTOMNE (PARIS), THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT, THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE 87


MAY KUNSTENFESTIVALDESARTS & KAAITHEATER PRESENT

A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

ELS DIETVORST[BE] The Black Lamb Final

PREMIERE

TH 15/05 20:30 KAAITHEATER FILM | EN, ONDERTITELD IN NL | € 8 © TJ BUDLER/ELS DIETVORST

HET DAGELIJKSE (OVER)LEVEN Documentairemaakster en kunstenaar Els Dietvorst verhuisde twee jaar geleden van Brussel naar Ierland. Vanuit een schapenboerderij in Duncormick werkt zij aan een film- en internetproject waarvoor zij enkele van haar buren volgt in hun dagelijkse (over)leven. De vorderingen ervan kan men volgen op haar website. The Black Lamb Final schetst een beeld van de huidige condition humaine in Ierland maar ook van mens en natuur in de 21ste eeuw. Het project borduurt verder op de vaak anti-utopische thema’s uit Dietvorsts eerdere filmwerk: sociaal-maatschappelijk conflict en het gevecht dat het leven is. Ze vertrekt opnieuw bij haar fascinatie voor outsiders, mensen die hun leven radicaal omgooien en in de marge belanden. The Black Lamb Final is de vierde en laatste update. In Burning Ice #5 (2012) en #6 (2013) toonden we eerdere versies. LA (SUR)VIE QUOTIDIENNE L’artiste et documentariste Els Dietvorst a quitté Bruxelles il y a deux ans pour s’installer en Irlande. Dans une ferme de moutons à Duncormick, elle travaille à un projet de film et de site internet pour lesquels elle suit certains de ses voisins dans leur (sur)vie quotidienne. On peut suivre l’évolution du projet sur son site internet. The Black Lamb Final brosse le tableau de la condition humaine actuelle en Irlande, mais aussi la situation de l’homme et de la nature au XXIe siècle. Le projet brode ensuite sur des thèmes souvent anti-utopiques d’œuvres filmiques précédentes de Dietvorst : le conflit social et la lutte qu’est la vie. Elle part une fois de plus de sa fascination pour les personnes hors sérail, qui ont radicalement changé de vie et atterri dans la marge. The Black Lamb Final est la quatrième et dernière mise à jour. Lors de Burning Ice #5 (2012) et #6 (2013) nous avons présenté des versions précédentes.

>>> ART-COEUR-MERCI, P. 19 88

THE DAILY LIVE AND SURVIVAL Two years ago documentary maker and artist Els Dietvorst moved from Brussels to Ireland. From a sheep farm in Duncormick she has worked on a film and internet project in which she follows the daily lives and survival of some of her neighbours. Their progress can be followed on her website. The Black Lamb Final paints a picture of the current human condition in Ireland today, as well as of man and nature in the 21st century. The project develops the often antiutopian themes in Dietvorst’s previous film work: social-societal conflict and the struggle that is life. Once again she starts out from her fascination with outsiders, people who radically change their lives and end up on the fringes. The Black Lamb Final is the fourth and last update. We presented earlier versions in Burning Ice #5 (2012) and #6 (2013).


MAY KAAITHEATER & THÉÂTRE NATIONAL PRESENT

TONEELHUIS & TONEELGROEP AMSTERDAM/ GUY CASSIERS & TOM LANOYE[BE/NL] Hamlet vs Hamlet WE 28, TH 29, FR 30 & SA 31/05 20:30 KAAITHEATER THEATER | NL, SURTITRÉ EN FR | € 20/16/8

FACE À LUI-MÊME Guy Cassiers et Tom Lanoye poursuivent leur collaboration fructueuse. Après Mefisto for ever, Atropa et Bloed & rozen, ils se penchent à présent sur « la pièce des pièces » : Hamlet de Shakespeare. Pour son adaptation d’Hamlet, Tom Lanoye se plonge dans la psychologie de l’adolescence. Hamlet et Ophélie sont au seuil de l’âge adulte. Hamlet est assez âgé pour détecter le machiavélisme de son entourage. Mais il est toujours habité par son aspiration juvénile à la pureté. Le doute et le trouble que suscite cette quête génèrent une grande paralysie : Hamlet oscille entre haine de soi et orgueil, mépris de soi et dégoût du monde « impur ». Il est en proie aux tourbillons de la folie et de la théâtralité avec laquelle il se met en scène. Dans la poursuite de ses ambitions et la lutte contre ses angoisses, il se retrouve face à lui-même : Hamlet vs Hamlet. ••• Cassiers met cette adaptation en scène avec des comédiens de la Toneelhuis et du Toneelgroep Amsterdam. Il s’agit du premier partenariat d’une série de quatre, que les deux maisons ont prévue entre 2014 et 2016.

© JAN VERSWEYVELD

OOG IN OOG MET ZICHZELF Guy Cassiers en Tom Lanoye zetten hun succesrijke samenwerking verder. Na Mefisto for ever, Atropa en Bloed & rozen, buigen ze zich nu over ‘het stuk der stukken’: Shakespeares Hamlet. Voor zijn bewerking duikt Tom Lanoye in de psychologie van de adolescentie. Hamlet en Ophelia staan op de drempel van de volwassenheid. Hamlet is oud genoeg om het machiavellisme in zijn omgeving te detecteren. Maar hij bezit nog steeds de jeugdige drang tot zuiverheid. De twijfel en verwarring die dat oplevert, leidt tot grote verlamming. Hij weifelt tussen zelfhaat en zelfoverschatting, tussen minachting voor zichzelf en minachting voor de ‘onzuivere’ wereld. Hij raakt verstrikt in de netten van de waanzin en in die van de theatraliteit waarmee hij zichzelf ensceneert. In het nastreven van zijn ambities en in het bestrijden van zijn angsten komt hij oog in oog te staan met zichzelf: Hamlet vs Hamlet. ••• Cassiers regisseert deze bewerking met acteurs van Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam. Het is de eerste samenwerking van beide huizen in een reeks van vier, gepland tussen 2014 en 2016.

FACE TO FACE WITH HIMSELF Guy Cassiers and Tom Lanoye are continuing their successful collaboration. Following Mefisto for ever, Atropa and Bloed & rozen, they are now focusing on ‘the play of all plays’: Shakespeare’s Hamlet. For his adaptation, Tom Lanoye delves into the psychology of adolescence. Hamlet and Ophelia are on the threshold of adulthood. Hamlet is old enough to detect the Machiavellian moves going on around him. But he still cherishes the youthful desire for purity. The doubt and confusion this generates lead to major paralysis. He vacillates between self-hatred and an inflated ego, and between contempt for himself and disdain for the ‘impure’ world. He becomes entangled in the nets of madness and of the theatricality with which he presents himself. In pursuing his ambitions and fighting his fears he comes face to face with himself: Hamlet vs Hamlet. ••• Cassiers directs this adaptation with actors from the Toneelhuis and Toneelgroep Amsterdam. This is the first of four collaborative projects by the two companies, planned for between 2014 and 2016.

TEKST WILLIAM SHAKESPEARE | REGIE GUY CASSIERS | BEWERKING TOM LANOYE | MET KATELIJNE DAMEN, ABKE HARING, JOHAN VAN ASSCHE, MARC VAN EEGHEM, CHRIS NIETVELT, GAITE JANSEN, EELCO SMITS, ROELAND FERNHOUT E.A. | KOSTUUMS TIM VAN STEENBERGEN | GELUID DIEDERIK DE COCK | DRAMATURGIE ERWIN JANS | PRODUCTIE TONEELHUIS, TONEELGROEP AMSTERDAM 89


JUN BELGIAN PREMIERE

MEG STUART/DAMAGED GOODS[BE] Sketches/Notebook WE 11, TH 12, FR 13 & SA 14/06 20:30 KAAITHEATER DANCE | 120 MIN. | € 16/12/8 © IRIS JANKE

Un tas de vêtements et un tas de gens empilés. Des panneaux en bois qui se transforment en toboggan. Des mouvements giratoires. On est sans cesse emporté par l’image, le mouvement et la musique, mais on en voit aussi la construction. En même temps, on regarde un groupe d’individus en quête de ce qui les relie, de ce qui les met en mouvement, d’une énergie partagée. On l’observe de très près et l’on est immanquablement absorbé par ce rituel bizarre et intime.

EEN VREEMDE MOEDERFIGUUR Meg Stuart zoekt graag het experiment op, in nauwe samenwerking met andere artiesten. In Sketches/Notebook gaan de acties van dansers, acteurs, muzikanten, scenografen, lichtontwerpers en costumières gelijkwaardig in dialoog met elkaar. Iedereen wordt performer. Het lijkt alsof de voorstelling telkens weer op het moment zelf ontstaat, wanneer de lichtontwerper het licht laat circuleren, uitdoven en reflecteren, de costumière kleren uitprobeert op dansende lichamen,… Sterke beelden volgen elkaar op. Meg Stuart als een vreemde moederfiguur, gewikkeld in een groot wit donsdeken, roze plakband op de lippen. Een cirkel bewegende handen. Een hoop kleren en een hoop mensen over elkaar heen. Houten panelen die glijbanen worden. Draaiende bewegingen. Telkens word je meegenomen door beeld, beweging en muziek, maar zie je ook de constructie ervan. Tegelijk kijk je ook naar een groep individuen op zoek naar wat hen bindt, wat hen doet bewegen. Op zoek naar een gedeelde energie. Je kijkt er van heel nabij naar en wordt onvermijdelijk mee opgezogen in dit bizar, intiem ritueel. UNE ÉTRANGE FIGURE MATERNELLE Pour sa recherche expérimentale, Meg Stuart aime travailler en collaboration étroite avec d’autres artistes. Dans Sketches/Notebook, les actions des danseurs, des acteurs, des musiciens, des scénographes, des concepteurs lumières, et des créateurs de costumes entament un dialogue mutuel d’égal à égal. Chacun devient performeur. On a l’impression permanente que le spectacle naît dans l’instant : quand le concepteur fait circuler ou réfléchir la lumière, la filtre ou l’éteint, quand la créatrice de costumes les essaie sur des corps dansants … Des images fortes se succèdent. Meg Stuart en tant qu’étrange figure maternelle, enveloppée dans une grande couette blanche, du ruban adhésif rose sur les lèvres. Un cercle de mains en mouvement.

A STRANGE MOTHER FIGURE Meg Stuart likes experiment, and especially in close collaboration with other artists. In Sketches/Notebook the actions of dancers, actors, musicians, set, lighting and costume designers enter into dialogue with one another as equals. It is as if the performance were being created as you watch it over and over again, when the lighting designer allows the light to circulate, fade out and reflect, the costume designer tries out clothes on dancing bodies, etc. One powerful image succeeds another. Meg Stuart is like a strange mother figure, wrapped in a large white duvet, pink tape on her lips. A circle of moving hands. A pile of clothes and a lot of people tangled up together. Wooden panels that turn into slides. Revolving movements. You are repeatedly swept along by the image, movement and music, but you also see its construction. At the same time you are watching a group of individuals looking for what unites them, what makes them move. Looking for a shared energy. You watch them from very close by and are inevitably drawn into this bizarre and intimate ritual.

A PROJECT BY MEG STUART | CREATED IN COLLABORATION WITH PERFORMERS JORGE RODOLFO DE HOYOS, ANTONIJA LIVINGSTONE, LEYLA POSTALCIOGLU, MARIA F. SCARONI, JULIAN WEBER | MUSICIAN BRENDAN DOUGHERTY | SCENOGRAPHER & VIDEO DESIGNER VLADIMIR MILLER | COSTUME DESIGNER CLAUDIA HILL | LIGHT DESIGNER MIKKO HYNNINEN | PRODUCTION DAMAGED GOODS (BRUSSELS) | COPRODUCTION HAU HEBBEL AM UFER (BERLIN) | 90


JUN/JUL EXTRA MUROS

TRISTERO[BE] De verbouwing

PREMIERE

WE 25 & TH 26/06 + WE 2, TH 3, FR 4 & SA 5/07 20:30 ADOLPHE LAVALÉESTRAAT 41–43 RUE ADOLPHE LAVALÉE 1080 BRUSSELS THEATER | NL | € 16/12/8

BRICOLAGE INUTILE Ylka et Thomas font rénover leur maison. Deux ouvriers s’affairent depuis des mois, mais les plans ne cessent d’être modifiés. Jusqu’où faut-il dresser ce mur ? Ylka peut-elle voir Thomas quand elle descend l’escalier ? Qui a décidé où devait se trouver cette porte ? Pourquoi n’est-elle pas à sa place ? Si la collaboration se fissure de toutes parts entre Ben, l’entrepreneur, et Mike son assistant, Ylka et Thomas — en pleine crise de la quarantaine — battent sérieusement de l’aile. Les travaux deviennent la métaphore du bricolage inutile entrepris pour raccommoder un mariage qui se délite.

© MIRJAM DEVRIENDT

VERGEEFS GEKNUTSEL Ylka en Thomas laten hun huis verbouwen. Twee verbouwers zijn al maanden in de weer, maar de plannen worden steeds opnieuw gewijzigd. Tot waar moet dat muurtje lopen? Mag Ylka Thomas kunnen zien als zij de trap afkomt? Wie besloot waar dat deurtje moest komen? En waarom staat het dan niet op zijn plaats? Er komen steeds meer barsten in de samenwerking, tussen baas Ben en zijn handlanger Mike, maar vooral tussen de in een midlifecrisis verkerende Ylka en Thomas. Echt fout gaat het als Thomas het deurtje terug wil op de oorspronkelijk afgesproken plaats. De verbouwing groeit uit tot een metafoor voor al het vergeefse geknutsel aan een niet-werkend huwelijk. ••• De verbouwing (1998) is een tekst van de Nederlandse theatergroep Carver. De naam van de groep verwijst naar de Amerikaanse auteur Raymond Carver (1938–1988), de meester van het dirty realism. De dialogen in De verbouwing zijn ijzersterk: ze lijken onschuldig, maar zitten vol insinuaties, verkapte aanklachten, doortrapte wraaknemingen. Blootliggende zenuwen! De verbouwing mengt humor en tristesse op een sublieme manier.

••• De verbouwing (1998) est un texte de la compagnie néerlandaise de théâtre Carver, dont le nom fait référence à l’auteur états-unien Raymond Carver (1938–1988), le maître du dirty realism. Les dialogues de De verbouwing (La rénovation) sont particulièrement percutants : innocents en apparence, ils sont truffés d’insinuations, de réquisitoires camouflés, de revanches malicieuses. Des nerfs à vif ! De verbouwing conjugue de manière sublime humour et tristesse. FUTILE TINKERING Ylka and Thomas are having their house renovated. Two renovators have been at work for months, but the plans keep changing. How far should that wall extend? Should Ylka be able to see Thomas when she comes down the stairs? Who decided where to place that door? So why isn’t it where it should be? More and more cracks appear in the cooperation between the boss Ben and his helper Mike, but especially between Ylka and Thomas, who are in the middle of a midlife crisis. Things go really wrong when Thomas wants the door put back in its original position. The renovation becomes a metaphor for all the futile tinkering on a marriage that isn’t working. ••• De verbouwing (1998) is a play by the Dutch theatre group Carver. The name refers to the American writer Raymond Carver (1938–1988), the master of dirty realism. The dialogues in De verbouwing are very powerful: they seem harmless but are full of innuendo, hidden accusations and cunning revenge. Exposed nerves! De verbouwing is a sublime blend of humour and sadness.

MET PETER VANDENBEMPT, YOURI DIRKX, KRISTIEN DE PROOST, DAVID DERMEZ | TEKST THEATERGROEP CARVER | PRODUCTIE TRISTERO (BRUSSEL) 91


JUN P.A.R.T.S. JUNE, DATES TO BE CONFIRMED | KAAITHEATER & KAAISTUDIO’S © BART GRIETENS

VISITEKAARTJES De vierdejaarsstudenten van PARTS zullen in juni 2014 hun afstudeerwerk presenteren in het Kaaitheater en de Kaaistudio’s. Zesentwintig studenten uit vijftien landen beëindigen daarmee hun opleiding aan de dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker. In de laatste twee jaar van de opleiding ligt de nadruk op creatief onderzoek en het creëren van eigen werk. Gastchoregrafen maken nieuwe creaties voor de studenten. Een selectie van dit werk wordt aan het publiek getoond in een internationale tour. In het Kaaitheater zijn verschillende programma’s te zien met eigen creaties van de studenten en een repertoireproject. Een groep studenten werkt gedurende drie maanden aan een creatie op basis van Anne Teresa De Keersmaekers The Song. Vanuit de basisdansfrasen en de belangrijkste parameters van de compositie creëren ze een nieuwe choreografie. Een andere groep werkt in diezelfde periode aan hun eigen werk, waaruit verschillende duetten, trio’s en kwartetten voortkomen. Over de inhoud, de aanpak en de vorm van het resultaat doen voorlopig enkel wilde speculaties de ronde. Wees erbij als deze jonge artiesten hun visitekaartje komen afleveren! CARTES DE VISITE Les étudiants de quatrième année de PARTS présenteront en juin 2014 leur projet de fin d’études au Kaaitheater et aux Kaaistudio’s. Vingt-six étudiants originaires de quinze pays achèvent ainsi leur formation à l’école de danse fondée et dirigée par Anne Teresa De Keersmaeker. Pendant les deux dernières années de la formation, l’accent est mis sur la recherche créative et la conception d’œuvres personnelles. Des chorégraphes invités réalisent de nouvelles créations pour les étudiants. Une sélection de ces œuvres est présentée au public au cours d’une tournée internationale. Le Kaaitheater présente différents programmes de créations des étudiants et un projet de répertoire. Un groupe d’étudiants travaille en effet trois mois durant à une création inspirée de la production The Song d’Anne Teresa De Keersmaeker. À partir des phrases essentielles et des paramètres principaux de la composition, ils créent une nouvelle chorégraphie. Un autre groupe d’étudiants conçoit entre-temps de propres créations, ce qui donne lieu à différents duos, trios, et quatuors. Les rumeurs qui circulent déjà autour de la teneur, de l’approche, et de la forme du résultat ne sont que de folles spéculations à l’heure actuelle. Soyez présents au moment où ces jeunes artistes remettent leur carte de visite ! SHOWPIECE The fourth-year students of PARTS will be presenting their graduation projects in Kaaitheater and Kaaistudio’s in June 2014. Twenty-six students from fifteen countries will thereby complete their studies at Anne Teresa De Keersmaeker’s dance school. In the last two years of training, the emphasis is on creative research and students creating their own work. Guest choreographers make new creations for the students. A selection of this work is shown to the public on an international tour. At Kaaitheater, various programmes are presented consisting of the students’ own creations and one with a repertoire project. A group of students have worked for three months on a creation based on Anne Teresa De Keersmaeker’s The Song. They have created a new choreography based on basic dance phrases and the key parameters of the composition. Another group has spent the same period working on their own projects, resulting in several duets, trios and quartets. In the meantime, there is a lot of wild speculation about the content, the approach and the form of the results. Be there and see these young artists deliver their showpiece!

92


JUL VRIJSTAAT O & KAAITHEATER PRESENT

EXTRA MUROS

DANSAND! FR 4>SU 6/07 OOSTENDE PARTS & DAVID HERNANDEZ © TON VAN TIL

ZAND & STRAND Dansen met het zand en creëren op het strand. Dat is Dansand!, het festival voor hedendaagse dans op het strand van Oostende. Voor de vierde keer brengt het kunstencentrum VRIJSTAAT O., in samenwerking met het Kaaitheater, het beste uit de actuele dans naar Oostende. Vorige keer maakten heel wat Kaaitheater-artiesten er het mooie weer: Meg Stuart, Benjamin Vandewalle, Charlotte Vanden Eynde, Needcompany,... De vierde editie is volop in de maak: verwacht nog meer onverwachte speelplekken, creaties en ontmoetingen tussen dansers en muzikanten. Katleen Van Langendonck, programmator van het Kaaitheater en ook nu weer curator van het festival: ‘Voor de dansers is het zeker niet evident om een relatie aan te gaan met krachtige natuurelementen als opwaaiend zand, sterke wind, wisselende wolkenformaties, een soms woelige zee en een ondergaande zon. Maar als de krachtmeting tussen bewegende lichamen, muziek — bij vele voorstellingen is er live muziek — en de omgeving lukt, levert het wondermooie voorstellingen op.’ LE SABLE & LA PLAGE Danser avec le sable et créer sur la plage. Voilà la formule de Dansand!, le festival de danse contemporaine sur la plage d’Ostende. Pour sa quatrième édition, le centre d’art VRIJSTAAT O. présente à Ostende, en partenariat avec le Kaaitheater, ce que la danse actuelle a de meilleur à offrir. L’édition précédente a fait la part belle aux artistes du Kaaitheater : Meg Stuart, Benjamin Vandewalle, Charlotte Vanden Eynde, Needcompany, etc. La quatrième édition est encore en pleine composition : attendez-vous à plus de lieux, de créations, et de rencontres inattendues entre danseurs et musiciens.

Katleen Van Langendonck, programmatrice au Kaaitheater, est à nouveau la commissaire du festival : « Il n’est certainement pas évident pour les artistes de faire face aux puissants éléments naturels comme le sable soulevé par le vent, la mer houleuse ou le soleil couchant. Mais lorsque l’épreuve de force entre les corps en mouvements, la musique — bon nombre de spectacles sont accompagnés en direct — et l’environnement réussit, le résultat est magique. » SAND & BEACH Dancing with the sand and creating on the beach. That’s Dansand!, the festival of contemporary dance on the beach at Ostend. For the fourth time, the Vrijstaat O. arts centre, in association with the Kaaitheater, will be hosting the best of contemporary dance in Ostend. On the previous occasion, a lot of Kaaitheater artists added to the allure of the event: Meg Stuart, Benjamin Vandewalle, Charlotte Vanden Eynde, Needcompany and others. The fourth festival is currently being put together: you can expect even more unexpected venues, new creations and encounters between dancers and musicians. Katleen Van Langendonck, programme-compiler at Kaaitheater and once again curator of the festival, says: ‘It is by no means easy for the dancers to enter into a relationship with such powerful natural elements as gusting sand, strong winds, changing cloud formations, a sometimes turbulent sea and a setting sun. But if the contest between the moving bodies, music (lots of the performances have live music) and the surroundings works out well, it makes for marvellous shows.’

93


ARTISTS IN RESIDENCE © DANNY WILLEMS

ELEANOR BAUER

94

IVO DIMCHEV

METTE INGVARTSEN

KRIS VERDONCK

Kris Verdonck, Mette Ingvartsen, Eleanor Bauer en Ivo Dimchev zijn tot 2016 onze artiesten in residentie. Ze maakten de afgelopen jaren sterk werk, zowel voor de Kaaistudio’s als voor het Kaaitheater. De komende jaren proberen we hen bij te staan waar nodig en gaan onze coproductiemiddelen in de eerste plaats naar hen. En ze krijgen een bijzondere plaats in ons programma. Zo is er dit seizoen één keer per maand, telkens op dinsdagavond, BauerHour, een wel heel speciale talkshow met Eleanor Bauer als gastvrouw. Bij Kris Verdonck kan je een artistiek verantwoorde siësta doen tijdens Exit. Ivo Dimchev creëert zowel voor de grote als de kleine zaal en Mette Ingvartsen groepeert haar vier laatste werken tijdens één weekend. Om niets te missen raden we je ons residentenabonnement aan.

Jusqu’en 2016, le Kaaitheater accueille Kris Verdonck, Mette Ingvartsen, Eleanor Bauer et Ivo Dimchev en résidence. Au cours des saisons précédentes, tous ont réalisé des productions remarquables, tant pour les Kaaistudio’s que pour le Kaaitheater. Dans les années à venir, nous tentons de les soutenir là où le besoin s’en fait ressentir et nos moyens de coproduction leur sont attribués en priorité. En outre, nous leur offrons une place particulière dans notre programmation. Ainsi, cette saison, Eleanor Bauer anime une fois par mois, le mardi soir, son propre talk-show très spécial. Kris Verdonck vous invite à une sieste artistique pendant Exit. Ivo Dimchev crée pour la grande et la petite salle. Et Mette Ingvartsen présente ses quatre dernières productions en un week-end. Pour ne rien rater, nous vous conseillons notre abonnement « résidents ».

Kris Verdonck, Mette Ingvartsen, Eleanor Bauer and Ivo Dimchev are our artists in residence until 2016. Over the last few years they have done some powerful productions, for both the Kaaistudio’s and the Kaaitheater. In the next few years we shall try to assist them when necessary and our coproduction resources will in the first place be devoted to them. They are also given a special place in our programme. This season, for example, one Tuesday evening a month, we are presenting BauerHour, a very special talkshow with Eleanor Bauer as host. In Kris Verdonck’s case, you can have an artistically valid siesta during Exit. Ivo Dimchev is doing productions for both the large and small theatres, and Mette Ingvartsen is grouping her four most recent works into a single weekend. If you don’t want to miss anything, we recommend our ‘residents’ season ticket.

– ZIE P. 10–11

– VOIR P. 10–11

– SEE P. 10–11


PUBLIEKSWERKING | MÉDIATION VERS LE PUBLIC | AUDIENCE DEVELOPMENT MATINEE KADEE Voor het zesde seizoen op rij organiseren we Matinee Kadee: terwijl de ouders genieten van de matineevoorstelling, volgen de kinderen een creatieve workshop; kleinere broertjes en zusjes maken het gezellig in de speelkamer. > workshops voor kinderen van 4 tot 12 jaar > opvang voor broertjes en zusjes tussen 0 en 4 jaar > op voorhand reserveren is noodzakelijk; de plaatsen voor de workshop zijn beperkt; deelname is gratis, op voorwaarde van een betaalde reservering voor de matineevoorstelling.

APRÈS-MIDI POUR TOUTE LA FAMILLE

© KAAITHEATER

NAMIDDAGEN VOOR HET HÉLE GEZIN

MATINEE KADEE

> ateliers pour enfants de 4 à 12 ans > garderie pour les tout petits de 0 à 4 ans > il faut impérativement réserver ; les places disponibles dans les ateliers sont limitées ; la participation est gratuite, à condition d’avoir une réservation payante pour le spectacle en matinée.

AFTERNOONS FOR THE WHOLE FAMILY

> workshops for children from 4 to 12 years > crèche for younger brothers and sisters between 0 and 4 years old > advance booking is required; there are a limited number of places available for the workshop; participation is free, provided there is a paid booking for the matinee performance.

PROGRAMMA

PROGRAMME

PROGRAMME

ZONDAG 8/12 ••• VOOR DE OUDERS: STAN + OLYMPIQUE DRAMATIQUE, ZIE P. 42 ••• VOOR DE KINDEREN: WORKSHOP FANTASIE DOOR KAMO We sluiten onze ogen en trekken met een koffer vol fantasie op reis. Onderweg vullen we onze koffer met alle klanken, kleuren en vormen die we tegenkomen.

DIMANCHE 8/12 ••• POUR LES PARENTS : STAN + OLYMPIQUE DRAMATIQUE, VOIR P. 42 ••• POUR LES ENFANTS : ATELIER FANTAISIE PAR KAMO On ferme les yeux et on part en voyage avec une valise remplie de fantaisie. En cours de route, on remplit la valise des sons, des couleurs et des formes qu’on rencontre.

SUNDAY 8/12 ••• FOR PARENTS: STAN + OLYMPIQUE DRAMATIQUE, SEE P. 42 ••• FOR KIDS: FANTASY WORKSHOP BY KAMO We close our eyes and set out on a journey with a suitcase full of fantasy. Along the way we fill our suitcase with all the sounds, colours and shapes we encounter.

ZONDAG 12/01 ••• VOOR DE OUDERS: ROSAS, ZIE P. 49 ••• VOOR DE KINDEREN: WORKSHOP CIRCUSTECHNIEKEN DOOR CIRCUSATELIER ZONDER HANDEN We leren jongleren, bordjes draaien, diabolo, ton lopen,... zoals echte circusartiesten! ZONDAG 16/02 ••• VOOR DE OUDERS: JÉRÔME BEL, ZIE P. 64 ••• VOOR DE KINDEREN: FILMNAMIDDAG Programma nader te bepalen. ZONDAG 23/03 ••• VOOR DE OUDERS: ICTUS, ZIE P. 78 ••• VOOR DE KINDEREN: MUZIEKWORKSHOP DOOR MOOSS Een namiddag met muziek vol klanken en geluiden, op de meest gekke instrumenten. ZONDAG 11/05 ••• VOOR DE OUDERS: LIA RODRIGUES, ZIE P. 87 ••• VOOR DE KINDEREN: WORKSHOP FANTASIE DOOR KAMO We toveren het Kaaitheatergebouw om tot een land dat niet bestaat. De kinderen verzinnen een verhaal vol avonturen en samen brengen we het tot leven. Klaar? Daar gaan we!

DIMANCHE 12/01 ••• POUR LES PARENTS : ROSAS, VOIR P. 49 ••• POUR LES ENFANTS : APPRENTISSAGE DE TECHNIQUES DE CIRQUE PAR L’ATELIER DE CIRQUE ZONDER HANDEN On apprend à jongler, faire tourner des assiettes, jouer au diabolo, marcher sur des tonneaux … Comme de véritables artistes de cirque ! DIMANCHE 16/02 ••• POUR LES PARENTS : JÉRÔME BEL, VOIR P. 64 ••• POUR LES ENFANTS : APRÈS-MIDI CINÉMA Programme à déterminer ultérieurement. DIMANCHE 23/03 ••• POUR LES PARENTS : ICTUS, VOIR P. 78 ••• POUR LES ENFANTS : ATELIER DE MUSIQUE PAR MOOSS Une après-midi de musique pleine de sons et de bruitages sur les instruments les plus insolites. DIMANCHE 11/05 ••• POUR LES PARENTS : LIA RODRIGUES, VOIR P. 87 ••• POUR LES ENFANTS : ATELIER FANTAISIE PAR KAMO On transforme le bâtiment du Kaaitheater en un pays qui n’existe pas ! Les enfants imaginent une histoire pleine d’aventures et puis tous ensemble, on lui insuffle vie ! Prêts ? Partons !

SUNDAY 12/01 ••• FOR PARENTS: ROSAS, SEE P. 49 ••• FOR KIDS: CIRCUS SKILLS WORKSHOP BY ZONDER HANDEN CIRCUS STUDIO We learn how to juggle, spin plates, use a diabolo, walk on a barrel etc... like real circus artists! SUNDAY 16/02 ••• FOR PARENTS: JÉRÔME BEL, SEE P. 64 ••• FOR KIDS: FILM AFTERNOON Programme to be announced. SUNDAY 23/03 ••• FOR PARENTS: ICTUS, SEE P. 78 ••• FOR KIDS: MUSIC WORKSHOP BY MOOSS An afternoon of sounds and noises, played on the craziest of instruments. SUNDAY 11/05 ••• FOR PARENTS: LIA RODRIGUES, SEE P. 87 ••• FOR KIDS: FANTASY WORKSHOP BY KAMO We transform the Kaaitheater building into a land that does not exist! The kids make up a story full of adventure and together we bring it to life. Ready? Here we go!

95


PUBLIEKSWERKING | MÉDIATION VERS LE PUBLIC | AUDIENCE DEVELOPMENT K-TEAM NL Het K-Team bestaat uit Brusselse jongeren met goesting in theater en dans. Elke maand kijken we samen naar voorstellingen en maken we andere jongeren warm voor de podiumkunsten van vandaag. FR L’équipe K se compose de jeunes bruxellois ayant envie de théâtre et de danse. Chaque mois, l’équipe assiste ensemble à un spectacle et tente de transmettre son enthousiasme pour les arts de la scène contemporains à d’autres jeunes de leur âge. EN The K-Team consists of young inhabitants of Brussels who are keen on theatre and dance. Every month we watch performances together and arouse other youngsters interest in today’s performing arts. ‘Het K-team is voor mij synoniem geworden van nieuwe verrassende ontdekkingen.’ — Alice Paris ‘Alles wat we al gezien hebben was echt goed, ook dingen waarvan ik dacht dat ik ze minder leuk zou vinden. Het verbaast me dat ik niet meer naar het theater ging voordien. We zagen al voorstellingen in het Kaaithea-ter en in de kleinere Kaaistudio’s en telkens was het weer genieten.’ — Lisa Pleysier

GEZOCHT! Ben je tussen 16 en 26 jaar en woon je in Brussel? Ben je nieuwsgierig naar wat er zich zoal op onze scène afspeelt? Maak je graag je vrienden enthousiast voor een ontdekkingsavond in het Kaaitheater? Kom dan bij het K-Team, stuur een mailtje naar: publiekswerking@kaaitheater.be

96

‘Bij “(M)imosa” zat ik vooraan op de derde rij, helemaal in het midden. De zaal was uitverkocht en er was geen lijn te trekken in het soort publiek, alle leeftijden en natio-naliteiten naast elkaar. De performance omvatte wel een rode draad maar geen echte verhaallijn. Van het begin tot het einde werd ik van mijn stoel geblazen, FANTASTISCH! Wat ik zo geweldig vind aan het programma van het Kaaitheater, is de variëteit van voorstellingen. Geen enkel stuk is hetzelfde, ze zijn allemaal mooi of leuk op hun eigen manier.’ — Leen Van den Bogaert ‘Ik kijk elke maand uit naar het programma en noteer dat dan vol ongeduld in mijn agenda. Als sommige dagen al bezet zijn, durf ik stilletjes te vloeken.’ — Tom Hallet ‘Wat zo verfrissend is in dit stuk van Schwalbe is de spontaniteit van het spel waarbij improvisatie de leidraad is.’ — Maurane Colson ‘Wie het Kaaitheater kent, weet dat de voorstellingen er vaak speciaal en onverwacht zijn, maar daarom ook leuk!’ — Kahina Bouzar ‘De voorstellingen van het Kaaitheater zijn zo leuk en geestverruimend! Elke keer is het weer iets anders, en (bijna) elke keer kon ik er van genieten. Er was overal wel een (soms kleinere, soms grotere) hoek af. (Ze weten daar trouwens ook heel goed hoe ze moeten feesten!)’ — Arno Boey ‘Onverwachte voorstellingen meepikken in het bruisende Brussel. Fijne avonden beleven in een frisse en enthousiaste sfeer. Nieuwe ideeën, beelden, woorden ervaren en daar nog lang mee rondlopen in je hoofd.’ — Yelena Schmitz

SCHOLEN & GROEPEN ECOLES & GROUPES SCHOOLS & GROUPS NL Wil je graag met je klas of groep naar een voorstelling in het Kaaitheater? Wij helpen je graag verder met tips, meer uitleg, een inleiding of een rondleiding. > e-mail publiekswerking@kaaitheater.be FR Vous souhaitez assister à un spectacle au Kaaitheater avec votre classe ou un groupe ? Nous sommes à votre disposition pour des conseils, des explications, une introduction ou une visite guidée. > e-mail publiekswerking@kaaitheater.be EN Would you like to see a performance at the Kaaitheater with your class or group? We will be pleased to help you with tips, more information, an introduction or a guided tour. > e-mail publiekswerking@kaaitheater.be

RONDLEIDINGEN VISITES GUIDÉES GUIDED TOURS NL Benieuwd hoe onze theaterzaal eruit ziet vanop het podium? Kom dan met je vereniging of klas eens kijken achter onze schermen, wij geven je een gratis rondleiding op maat. > enkel op afspraak, overdag (van maandag tot vrijdag) > e-mail publiekswerking@kaaitheater.be FR Vous êtes curieux de l’aspect de notre salle vue de la scène ? Venez donc avec votre association ou votre classe jeter un coup d’œil dans les coulisses, nous vous offrons une visite guidée sur mesure gratuite. > uniquement sur rendez-vous, en journée (du lundi au vendredi) > e-mail publiekswerking@kaaitheater.be EN Would you like to know how our theatre looks from the stage? Then pay us a visit with your club or class and take a look behind the scenes; we will give you a free, tailor-made guided tour. > by appointment only, during the day (from Monday to Friday) > e-mail publiekswerking@kaaitheater.be


PUBLIEKSWERKING | MÉDIATION VERS LE PUBLIC | AUDIENCE DEVELOPMENT SOUL FOOD © MARTIN ARGYROGLO

PHILIPPE QUESNE/ VIVARIUM STUDIO Swamp Club

SOUL FOOD W/ MEG STUART | EN SA 16/11 18:00>20:00 KAAITHEATER SHOW STARTS AT 20:30 >>> P. 34

SOUL FOOD W/ PHILIPPE QUESNE | FR SA 22/02 18:00>20:00 KAAITHEATER SHOW STARTS AT 20:30 >>> P. 67 © STEF LERNOUS

GISÈLE VIENNE The Pyre

ABATTOIR FERMÉ Grey Gardens

SOUL FOOD W/ GISÈLE VIENNE | FR SA 14/12 18:00>20:00 KAAITHEATER SHOW STARTS AT 20:30 >>> P. 45

SOUL FOOD W/ STEF LERNOUS | NL SA 5/04 18:00>20:00 KAAISTUDIO’S SHOW STARTS AT 20:30 >>> P. 82 © JONAS MAES

EN Art is all very well, but who is the artist who thinks it all up, where does he get his inspiration from and how does he translate this into a gripping scene, a haunting text, a meaningful movement? Questions major and minor, answers profound and light-hearted, these will be dished up to you at Soul Food, together with a tasty bite and a good glass of wine. Afterwards you plunge into the performance in a satisfied and happy mood. Your hostess for the Soul Food evenings is the journalist Anna Luyten. > Price of dinner: €12 (not including performance ticket).

MEG STUART/ DAMAGED GOODS VIOLET

© MAARTEN VANDEN ABEELE

FR L’art, la belle affaire, mais qui est l’artiste qui imagine ce qui nous est donné à voir, quel est son moteur, quelles sont ses sources d’inspirations, comment les traduit-il — ou elle — en une scène émouvante, un texte marquant, un mouvement significatif ? De grandes et de petites questions, des réponses profondes et légères, elles vous sont toutes servies pendant Soul Food, avec un casse-croûte appétissant et un bon verre de vin. Ensuite, satisfait(e) et repu(e), vous vous plongez dans le spectacle. L’hôtesse des soirées Soul Food est la journaliste Anna Luyten. > Prix du repas : 12 € (billet du spectacle non inclus).

© DYLAN PIASER

NL Kunst, allemaal mooi en wel, maar wie is die kunstenaar (m/v) die dat allemaal bedenkt, wat drijft hem, waar haalt hij zijn inspiratie vandaan en hoe vertaalt hij dat in een pakkende scène, een beklijvende tekst, een betekenisvolle beweging? Grote en kleine vragen, diepzinnige en luchtige antwoorden, u krijgt ze geserveerd tijdens Soul Food, samen met een lekkere hap en een goed glas wijn. Nadien duikt u voldaan en welgemutst de voorstelling in. Gastvrouw van de Soul Food-avonden is journaliste Anna Luyten. > Prijs van het avondmaal: € 12 (voorstellingsticket niet inbegrepen).

97


LANGUAGE NO PROBLEM! LA LANGUE N’EST PAS UNE BARRIÈRE Spectacles accessibles aux francophones ou autres allophones : LANGUAGE IS NO BARRIER Productions perfect for speakers of English and other languages: FIELDWORKS BORROWED Landscape – Brussels PERFORMANCE | P. 15 BL!NDMAN Go Crystal Tears MUSIC | P. 16 ELEANOR BAUER Midday and Eternity (the time piece) DANCE | P. 18 ELEANOR BAUER BauerHour VARIETY SHOW | EN | P. 18 SPIN Imagine Work LECTURE/DEBATE/PERFORMANCE | EN | P. 17 ANOUK DE CLERCQ Thing VIDEO & BOOK PRESENTATION | EN | P. 20 ALIX EYNAUDI Monique DANCE PERFORMANCE | 60 MIN. | P. 21 BENJAMIN BARBER If Mayors Ruled the World LECTURE | EN | P. 5–7 TRISTERO Reset THEATRE | NL & FR, SURTITLED IN FR & NL | P. 22 ELS DIETVORST Art-Coeur-Merci MULTISCREEN PROJECTION & PERFORMANCE | P. 23 ROSAS Rosas danst Rosas DANCE | P. 24 NADIA TSULUKIDZE Me and Stalin DOCUMENTARY PERFORMANCE | EN | P. 25 CINDY VAN ACKER Drift DANCE | P. 27 KATE McINTOSH All Ears PERFORMANCE | P. 28

PHILIPPE QUESNE/VIVARIUM STUDIO Swamp Club THEATRE | LANGUAGE NO PROBLEM | P. 67

LE BAL MODERNE – 20 YEARS DANCE | P. 37

CHRISTOPHE MEIERHANS Some use for your broken claypots THEATRE | EN | P. 68

ABKE HARING/TONEELHUIS TRAINER THEATER | NL, SURTITRÉ EN FR | P. 38 IVO DIMCHEV Masterplay PERFORMANCE | EN | P. 39 ETIENNE GUILLOTEAU Synopsis of A Battle DANCE | P. 40 KRIS VERDONCK & ALIX EYNAUDI Exit DANCE/PERFORMANCE | P. 41 TG STAN & TONEELHUIS/OLYMPIQUE DRAMATIQUE Creatie 2013 THEATER | NL, NL, SURTITRÉ EN FR | P. 42 TONEELHUIS & LOD MCBTH MUSIC THEATRE | NL, SURTITRÉ EN FR | P. 43 GISÈLE VIENNE The Pyre DANCE, THEATER, VISUAL ART, MUSIC | P. 45 GLOBE AROMA Brussel Noord/Bruxelles Nord FILM | NL, FR | P. 48 KUNST/WERK, SALVA SANCHIS, GEORGIA VARDAROU, MARC VANRUNXT, ARCO RENZ DANCE | P. 46–47 ROSAS & ICTUS Drumming Live DANCE & MUSIC | P. 49 SCHWALBE Schwalbe zoekt massa THEATRE | LANGUAGE NO PROBLEM | P. 52 DD DORVILLIER Danza Permanente DANCE | P. 53 BEGÜM ERCIYAS A Speculation DANCE | P. 54 IVO DIMCHEV Creation 2014 PERFORMANCE | P. 60

BENJAMIN VANDEWALLE Point of View DANCE | P. 29

METTE EDVARDSEN well then there now NOÉ SOULIER Movement on Movement DANCE PERFORMANCE | P. 58–59

ROSAS & ICTUS Vortex Temporum DANCE & MUSIC | P. 30

METTE INGVARTSEN PERFORMANCES | P. 62–63

JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY Marketplace 76 THEATRE | FR, EN, SURTITLED NL, FR, EN | P. 32

BARBARA MATIJEVIĆ & GIUSEPPE CHICO Creation 2014 PERFORMANCE | P. 61

MEG STUART/DAMAGED GOODS VIOLET DANCE | P. 34 LAURENT CHÉTOUANE Sacré Sacre du Printemps DANCE | P. 35 DOMINIQUE BRUN Sacre 197 DANCE | P. 36

98

NUIT DU SAVOIR SUR BRUXELLES LECTURES | NL, FR, EN | P. 37

JÉRÔME BEL Jérôme Bel par Jérôme Bel DANCE | P. 64 ICTUS This Is Not A Pop Song (II) MUSIC | P. 65

IVANA MÜLLER We are still watching + In Common PERFORMANCE | P. 69 WE HAVE A DREAM SPEECHES | NL, FR, EN, TRADUCTION SIMULTANÉE | P. 70 CHARLOTTE VANDEN EYNDE & DOLORES BOUCKAERT Deceptive Bodies DANCE PERFORMANCE| P. 72 PERE FAURA Striptease + Bomberos con grandes mangueras THEATRE/PERFORMANCE | EN | P. 74 ANNE JUREN WITH ANNIE DORSEN Magical THEATRE/PERFORMANCE | LANGUAGE NO PROBLEM | P. 73 ZOO/THOMAS HAUERT Creation 2013 DANCE | P. 75 JONATHAN BURROWS & MATTEO FARGION Show And Tell + Creation DANCE & LECTURE PERFORMANCE | EN | P. 76 ICTUS LIQUID Room V (Subtilior) MUSIC | P. 78 BORIS CHARMATZ À bras-le-corps + Aatt enen tionon DANCE | P. 80 TINO SEHGAL (untitled) (2000) DANCE | P. 81 GAËTAN BULOURDE Spoiled spring: There are no more seasons DANCE/PERFORMANCE | P. 84 MARIA HASSABI PREMIERE DANCE | P. 86 LIA RODRIGUES Pindorama DANCE | P. 87 ELS DIETVORST The Black Lamb Final FILM | EN, ONDERTITELD IN NL | P. 88 TONEELHUIS & TONEELGROEP AMSTERDAM Hamlet vs Hamlet THEATER | NL, SURTITRÉ EN FR | P. 89 MEG STUART/DAMAGED GOODS Sketches/Notebook DANCE | P. 90


TICKETS 2013–2014 BASISPRIJS | REDUCTIEPRIJS | JONGERENTARIEF De prijzen vermeld bij de voorstellingen zijn de basisprijs, de reductieprijs en de prijs voor wie jonger is dan 26. Op een basisprijs van 10 euro of minder wordt geen reductie toegekend Wie jonger is dan 26: even verder lezen! REDUCTIE: VOOR 65+, WERKZOEKENDEN & MENSEN MET EEN HANDICAP Je krijgt de reductieprijs op vertoon van een legitimatie. Reducties zijn niet cumuleerbaar. JONGER DAN 26 = ALLES AAN € 8 Ben je jonger dan 26, kan je — op vertoon van je identiteitskaart — elke voorstelling zien à € 8. De tickets worden niet opgestuurd. KAAI ABO’S KLEIN ABO: je kiest 4 of meer verschillende voorstellingen en krijgt 25% reductie op de basisprijs. Boek je later extra voorstellingen, krijg je dezelfde reductie. GROOT ABO: je kiest 10 of meer verschillende voorstellingen en krijgt 50% reductie op de basisprijs. Boek je later extra voorstellingen, krijg je dezelfde reductie. NIEUW: THEMA-ABO’S: wij selecteerden 4 à 5 voorstellingen, per thema of genre. Je krijgt 25% reductie op de basisprijs. Selecties: zie p. 10–11. NIEUW: bestel je abonnement via onze site. TICKETS ZELF PRINTEN OF LATEN OPSTUREN? NIEUW: je kan je tickets thuis printen. Da’s handig en goedkoop. Wil je je tickets via de post krijgen? Dat kan, mits een toeslag van € 2,50 voor de verzendingskosten. ARTICLE 27 Het Kaaitheater aanvaardt Article 27. BESTELLEN ••• via internet: www.kaaitheater.be (24/24 u); ••• via telefoon: 02 201 59 59 (uren: zie ticketshop); ••• in de ticketshop van het Kaaitheater (zie hierna). BETALEN ••• online: via Bancontact, Visa, Mastercard of overschrijving; ••• Kaaitheater: contant of via Bancontact, Visa of Mastercard; ••• Kaaistudio’s: contant of via Bancontact; ••• rekening 432-9192433-80, IBAN: BE47 4329 1924 3380, BIC: KREDBEBB NB: minder dan 5 dagen voor de voorstelling kan u enkel online of aan de balie betalen. TICKETSHOP KAAITHEATER: SAINCTELETTESQUARE 20 ••• seizoen: di-vr, 11-18 u; za, vanaf 18 u; ••• schoolvakanties: di-vr, 11-17 u; za gesloten; ••• gesloten van 9 tot en met 30 juli.

AVONDKASSA’S Vanaf 1 uur voor aanvang van de voorstelling, in de zaal waar deze plaatsheeft. Enkel tickets voor de voorstelling van die avond. GERESERVEERDE TICKETS Gereserveerde maar nog niet betaalde tickets vervallen een half uur voor aanvang van de voorstelling. ANNULERING Tickets worden alleen terugbetaald wanneer een voorstelling wordt afgelast en enkel per overschrijving. GOED OM WETEN... LAATKOMERS Na aanvang van de voorstelling worden geen toeschouwers meer toegelaten, tenzij er een pauze is waar dat kan zonder dat het stoort. KINDEREN TOEGELATEN? Wil je met je kinderen naar de voorstelling, check dan telefonisch de aanbevolen minimumleeftijd. Baby’s en kleuters mag je niet meenemen in de voorstellingen. MATINEE KADEE (ZONDAGMATINEES) U gaat naar de voorstelling, ondertussen halen uw kinderen (4–12 jaar) hun hart op in gratis workshops. Er is gratis opvang voor de allerkleinsten. Je moet wel reserveren! Zie p. 95.

ADRESSEN & VERVOER KAAITHEATER Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel ••• te voet: op 20’ van het Noordstation ••• per fiets: fietsenstalling voor het theater; Villo-station Saincteletteplein (overkant kanaal) ••• metro IJzer (lijnen 2 & 6; uitgang 6) ••• MIVB tram 51, bus 47, Noctis N18 (HeizelDe Brouckère) ••• De Lijn bussen 129, 190, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 235, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 260 en 355; ••• auto: Kleine Ring, Leopold II-tunnel tussen Rogier en Basiliek, uitritten Sainctelette & IJzer KAAISTUDIO’S Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel ••• te voet: op 5’ van de Dansaertstraat, 10’ van de Beurs ••• per fiets: fietsenstalling in het theater; Villo-station Ninoofsepoort ••• metro: Sint-Katelijne (lijnen 1 & 5) ••• MIVB tram 51, bus 86 ••• De Lijn bussen 126, 127, 128 ••• auto: Kleine Ring, nabij de Ninoofsepoort, aan het kanaal; Parking Dansaert (Nieuwe Graanmarkt 2) en Parking Lepage (Léon Lepagestraat 23–31): voordeeltarief € 5 per avond

SCHOLEN Studenten genieten van het -26-tarief (zie hoger). Voor programmatips, extra info, uitnodigingen voor try-outs of een inleiding, mail naar publiekswerking@kaaitheater.be

TICKETSHOP Sainctelettesquare 20, B-1000 Brussel T 02 201 59 59 | F 02 201 59 65 tickets@kaaitheater.be vervoer: zie Kaaitheater

GROEPEN Sociaal-culturele verenigingen vanaf 10 personen krijgen hun tickets aan reductieprijs. We kunnen ook een speciaal arrangement samenstellen. Info: publiekswerking@kaaitheater.be

ADMINISTRATIE KAAITHEATER VZW Akenkaai 2, B-1000 Brussel T 02 201 58 58 | info@kaaitheater.be vervoer: zie Kaaitheater

MENSEN MET EEN HANDICAP Meld je komst vooraf (graag 1 week voor datum), dan zorgen wij voor een goede plaats en zo gewenst ook voor begeleiding. Het Kaaitheater en de Kaaistudio’s zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers; er is een rolstoel beschikbaar.

KAAICAFÉ Sainctelettesquare 18, 1000 Brussel ••• free wifi, free press ••• T 02 427 87 72 | info@kaaicafe.be ••• www.kaaicafe.be ••• bar: ma-vr, vanaf 11:00, en voor en na de voorstellingen ••• keuken: van 12:00 tot 20:30

VESTIAIRE De vestiaire is gratis en blijft open tot een half uur na de voorstelling. GSM, FOTO’S, OPNAMES Schakel uw gsm uit tijdens de voorstelling. Het is niet toegelaten foto’s, klank- of beeldopnames van de voorstelling te maken. PRIVACY Adresgegevens komen terecht in het bestand van het Kaaitheater. Je hebt inzage- en correctierecht conform de wet op de privacy van 8/12/1992.

99


BILLETS 2013–2014 PRIX DE BASE | PRIX RÉDUITS | TARIF JEUNE Les prix mentionnés à côté des spectacles sont les prix de base, les prix réduits et les prix pour les jeunes de moins de 26 ans. Nous n’octroyons pas de réduction sur les billets de moins de 10 euros. RÉDUCTION : 65+, DEMANDEURS D’EMPLOI & PERSONNES HANDICAPÉES Vous obtenez un prix réduit sur présentation d’une légitimation. Les réductions ne sont pas cumulables. MOINS DE 26 ANS = TOUT À 8 € Vous avez moins de 26 ans ? Sur présentation de votre carte d’identité, chaque spectacle est à 8 €. Les billets ne vous sont pas envoyés. ABONNEMENT KAAI PETIT ABONNEMENT : vous choisissez 4 spectacles ou plus et vous obtenez 25 % de réduction sur le prix de base. Si vous réservez par la suite d’autres spectacles, vous bénéficiez de la même réduction. GRAND ABONNEMENT : vous choisissez 10 spectacles différents ou plus et vous obtenez 50 % de réduction sur le prix de base. Si vous réservez par la suite d’autres spectacles, vous bénéficiez de la même réduction. NOUVEAU : ABONNEMENTS THÉMATIQUES : nous avons sélectionné 4 à 5 spectacles, par thème ou par genre. Sélections : voir p. 10–11. NOUVEAU : réservez votre abonnement sur notre site internet. IMPRIMER SES BILLETS OU LES FAIRE ENVOYER ? NOUVEAU : vous pouvez imprimer vos billets chez vous. C’est pratique et moins cher. Vous préférez recevoir vos billets par la poste ? Pas de problème, moyennant un supplément de 2,50 € pour les frais d’envoi. ARTICLE 27 Le Kaaitheater accepte Article 27. RÉSERVER ••• par internet : www.kaaitheater.be (24/24 h) ; ••• par téléphone : T 02 201 59 59 (heures : voir billetterie) ; ••• à la billetterie du Kaaitheater (voir plus loin) ; PAYEMENT ••• en ligne : par Bancontact, Visa, Mastercard ou virement bancaire ; ••• Kaaitheater : en espèce ou par Bancontact, Visa ou Mastercard ; ••• Kaaistudio’s : en espèce ou par Bancontact ; ••• compte 432-9192433-80, IBAN: BE47 4329 1924 3380, BIC: KREDBEBB NB: moins de 5 jours avant le spectacle, vous pouvez uniquement payer en ligne ou à l’accueil.

100

BILLETTERIE DU KAAITHEATER : 20, SQUARE SAINCTELETTE ••• en saison : mar-ven, 11–18 h ; sam à partir de 18 h ; ••• vacances scolaires : mar-ven, 11–17 h ; sam fermé ; ••• fermé du 9 au 30 juillet. BILLETTERIE DU SOIR La billetterie ouvre une heure avant le spectacle, dans la salle où celui-ci se déroule. Uniquement pour les billets du spectacle de la soirée. BILLETS RÉSERVÉS Les réservations qui ne sont pas encore payées sont annulées une demi-heure avant début du spectacle. ANNULATION Les billets ne sont remboursés que si le spectacle est annulé, et exclusivement par virement bancaire. BON À SAVOIR ... RETARDATAIRES Une fois que le spectacle a commencé, les spectateurs ne sont plus admis dans la salle, sauf s’il y a une pause, où vous pouvez accéder à la salle sans déranger. ENFANTS ADMIS ? Vous souhaitez emmener vos enfants au spectacle ? Vérifiez. MATINEE KADEE (MATINÉES DU DIMANCHE) Vous venez au spectacle, entre-temps vos enfants (4-12 ans) s’en donnent à cœur joie dans les ateliers gratuits organisés pour eux. Pour les tout petits, nous prévoyons une garderie gratuite. Il faut cependant réserver ! Voir p. 95. ÉCOLES Les étudiants bénéficient du tarif moins de 26 ans (voir plus haut). Pour des conseils, de l’information supplémentaire, des invitations à des essais, ou une introduction, veuillez envoyer un courriel à publiekswerking@ kaaitheater.be GROUPES Les associations socio-culturelles bénéficient de tarifs réduits à partir de 10 personnes. Nous pouvons composer des arrangements spéciaux. Information : publiekswerking@ kaaitheater.be PERSONNES HANDICAPÉES Veuillez annoncer votre venue (de préférence une semaine avant la date) et nous vous assurons une place adéquate et un accompagnement si nécessaire. Le Kaaitheater et les Kaaistudio’s sont accessibles aux usagers de fauteuils roulants ; un fauteuil roulant est disponible.

VESTIAIRE Le vestiaire est gratuit et reste ouvert une demi-heure après la fin du spectacle. GSM, PHOTOS, ENREGISTREMENTS Nous vous savons gré d’éteindre vos téléphones portables pendant le spectacle. Il est interdit de prendre des photos, d’enregistrer ou de filmer les spectacles. ADRESSEN & VERVOER KAAITHEATER 20, square Sainctelette, 1000 Bruxelles ••• à pied : 20’ de la Gare du Nord ••• à vélo : range-vélos devant le théâtre ; station Villo place Sainctelette (autre côté du canal) ••• métro Yser (lignes 2 & 6 ; sortie 6) ••• STIB tram 51, autobus 47, Noctis N18 (Heysel–De Brouckère) ••• De Lijn autobus 129, 190, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 235, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 260 et 355 ; ••• en voiture : petite ceinture, tunnel Léopold II entre Rogier et Basilique, sorties Sainctelette & Yser KAAISTUDIO’S 81, Notre-Dame du Sommeil, 1000 Bruxelles ••• à pied : 5’ de la rue Dansaert, 10’ de la Bourse ••• à vélo : range-vélos à l’intérieur du théâtre ; station Villo Porte de Ninove ••• métro : Sainte-Catherine (lignes 1 & 5) ••• STIB tram 51, autobus 86 ••• De Lijn autobus 126, 127, 128 ••• en voiture : petite ceinture, à proximité de la Porte de Ninove, à hauteur du canal ; Parking Dansaert (Nouveau Marché aux Grains 2) et Parking Lepage (rue Léon Lepage 23–31) : tarif avantageux 2 h gratuit BILLETTERIE 20, square Sainctelette, B-1000 Bruxelles T 02 201 59 59 | F 02 201 59 65 tickets@kaaitheater.be transport : voir Kaaitheater ADMINISTRATION KAAITHEATER VZW 2, quai des Péniches, B-1000 Bruxelles T 02 201 58 58 | info@kaaitheater.be transport : voir Kaaitheater KAAICAFÉ 18, square Sainctelette, 1000 Bruxelles ••• free wifi, free press ••• T 02 427 87 72 | info@kaaicafe.be ••• www.kaaicafe.be ••• bar: lu-ve, à partir de 11:00, et avant et après les représentations ••• cuisine: de 12:00 à 20:30 RESPECT DE LA VIE PRIVÉE Vos coordonnées sont reprises dans le fichier du Kaaitheater. Vous avez un droit de regard et de correction, conforme à la loi sur la vie privée du 8/12/1992.


TICKETS 2013–2014 STANDARD PRICE | WITH CONCESSIONS | UNDER-26 PRICE The prices shown for each production are the standard price, the price with concessions and the price for under-26s. No concessions are given on a standard price of € 10 or less. CONCESSIONS: FOR OVER-65S, JOBSEEKERS & THE DISABLED The concession will be given on display of proof. Concessions cannot be combined. UNDER-26 = EVERYTHING AT € 8 If you are under 26, you can, on showing your identity card, attend any performance for €8. The tickets will not be sent in the post. KAAI SEASON TICKETS STANDARD SEASON TICKET: you choose 4 or more performances and get a 25% discount on the standard price. If you book for more performances later, you get the same discount. SUPER SEASON TICKET: you choose 10 or more performances and get a 50% discount on the standard price. If you book for more performances later, you get the same discount. NEW: THEMATIC SEASON TICKETS: we have selected 4 or 5 performances per theme or genre. You get a 25% discount on the standard price. Selections: see p. 10–11. NEW: order your season ticket on our website. PRINT THE TICKETS YOURSELF OR HAVE THEM SENT TO YOU? NEW: you can print out your tickets at home. It’s handy and cheap. If you want to receive your tickets by post, there is a € 2.50 charge for postage. ARTICLE 27 The Kaaitheater accepts Article 27. ORDERING ••• on the internet: www.kaaitheater.be (24/7) ••• by phone: T 02 201 59 59 (times: see ticket shop) ••• in the Kaaitheater ticket shop (see below) PAYMENT ••• online: Bancontact, Visa, Mastercard or bank transfer; ••• Kaaitheater: cash or Bancontact, Visa or Mastercard; ••• Kaaistudio’s: cash or Bancontact; ••• account no. 432-9192433-80, IBAN: BE47 4329 1924 3380, BIC: KREDBEBB NB: If it’s less than five days before the performance, you can only pay online or at the box office. KAAITHEATER TICKET SHOP: 20 SAINCTELETTESQUARE ••• during the season: Tue-Fri, 11–6, Sat, from 6 pm; ••• school holidays: Tue-Fri, 11–5, closed Sat; ••• closed from 9 to 30 July.

EVENING BOX OFFICES Open from 1 hour before the show, at the relevant venue, only for tickets for that show. BOOKED TICKETS Tickets that have been booked but not yet paid for expire half an hour before the show starts. CANCELLATION Tickets are only refunded when a performance is cancelled, and only by bank transfer. WORTH KNOWING... LATECOMERS Once the performance has started no one is admitted to the theatre, except during the interval if there is one.

ADDRESSES & TRANSPORT KAAITHEATER Sainctelettesquare 20, 1000 Brussels ••• walk: 20 minutes from North Station ••• by bike: cycle racks in front of the theatre; Villo stand on place Sainctelette (other bank of the canal) ••• metro to IJzer/Yser station (lines 2 & 6; exit 6) ••• STIB tram 51, bus 47, Noctis N18 (HeizelDe Brouckère) ••• De Lijn buses 129, 190, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 235, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 260 and 355; ••• car: Inner Ring, Leopold II-tunnel between Rogier and Basilique, exits Sainctelette & Yser

SCHOOLS Students benefit from the under-26 discount (see above). For programme tips, extra info, invitations to try-outs or an introductory talk, mail publiekswerking@kaaitheater.be

KAAISTUDIO’S Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81 rue Notre-Dame du Sommeil, 1000 Brussels ••• walk: 5 min. from rue Dansaert, 10 min. from place de la Bourse (Stock Exchange) ••• by bike: cycle parking inside theatre; Villo stand at Porte de Ninove ••• metro to Sint-Katelijne/Sainte-Catherine station (lines 1 & 5) ••• STIB tram 51, bus 86 ••• De Lijn buses 126, 127, 128 ••• car: Inner Ring, near Ninoofsepoort, close to the canal; Parking Dansaert (Nouveau Marché aux Grains 2) and Parking Lepage (rue Léon Lepage 23–31): reduced fare 2 hours free parking

GROUPS Socio-cultural club groups of 10 people or more can get their tickets at a discount. We can also put together special packages. Info: publiekswerking@kaaitheater.be

TICKETSHOP Sainctelettesquare 20, B-1000 Brussels T 02 201 59 59 | F 02 201 59 65 tickets@kaaitheater.be transport: zie Kaaitheater

DISABLED PEOPLE Please advise us of your attendance in advance (preferably one week beforehand), and we shall provide a good place and assistance if desired. The Kaaitheater and Kaaistudio’s are accessible to wheelchair-users; a wheelchair is available.

KAAITHEATER VZW OFFICES Akenkaai 2, B-1000 Brussels T 02 201 58 58 | info@kaaitheater.be transport: zie Kaaitheater

CHILDREN ADMITTED? If you want to bring your children to the show, check the recommended minimum age by phone. You are not permitted to take babies and toddlers into the show. MATINEE KADEE (SUNDAY MATINEES) You go to a show, and in the meantime your children (4–12) have fun in the free workshops. There is free care for the very youngest kids. But you have to book! See p. 95.

CLOAKROOM The cloakroom is free and remains open until half an hour after the end of the performance. MOBILE PHONES, PHOTOS, RECORDINGS Switch off your mobile during the performance. It is forbidden to take photos or make sound or video/film recordings of performances.

KAAICAFÉ Sainctelettesquare 18, 1000 Brussels ••• free wifi, free press ••• T 02 427 87 72 | info@kaaicafe.be ••• www.kaaicafe.be ••• bar: Mo-Fr, as from 11:00, and before & after the performances ••• kitchen: from 12:00 till 20:30

PRIVACY Your details are entered in the Kaaitheater database. You have the right to examine and correct the information in compliance with the law on privacy of 8/12/1992.

101


KAAITHEATER.BE NL ••• Alle info over de producties, met foto’s, recensies, audio- en beeldfragmenten, extra tekstmateriaal, links, etc. ••• TICKETS ONLINE: > Veilig en snel reserveren, 24/24 > Betaal met VISA/Eurocard/Bancontact > Kies je zitplaats op het zaalplan > Nieuw: je kan je tickets thuis printen > Nieuw: bestel je abonnement via onze site > Je ontvangt een bevestiging per mail en krijgt je tickets met de post ••• Online bookshop ••• Blijf op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief ••• Like us on facebook: www.facebook.com/kaaitheater ••• Join us on twitter: www.twitter.com/kaaitheater FR ••• Toutes les informations à propos des productions, avec photos, critiques, extraits audiovisuels, textes supplémentaires, liens, etc. ••• BILLETS EN LIGNE : > Réservation rapide et sécurisée, 24/24 > Payement avec les cartes VISA/Eurocard/ Bancontact > Choisissez votre siège sur le plan de la salle > Nouveau : vous pouvez imprimer vos billets chez vous > Nouveau : réservez votre abonnement sur notre site internet > Vous recevez une confirmation par courriel et vos billets vous parviennent par la poste ••• Librairie en ligne ••• Restez au courant à travers notre lettre d’information mensuelle ••• Rejoignez-nous sur facebook : www.facebook.com/kaaitheater ••• Rejoignez-nous sur twitter : www.twitter.com/kaaitheater EN ••• All the info you need about the productions, with photos, reviews, audio- and video excerpts, extra written material, links, etc. ••• Tickets online : > Book quickly and securely, 24/24 > Pay by VISA/Eurocard/Bancontact > Choose your own seat on the plan > New: you can print out your tickets at home > New: order your season ticket on our website > You will receive confirmation by e-mail and your tickets in the post ••• Online bookshop ••• Keep up to date with our newsletter ••• Like us on facebook: www.facebook.com/kaaitheater ••• Join us on twitter: www.twitter.com/kaaitheater 102

SITE

NEWSLETTER

FACEBOOK

TWITTER


AGENDA 2013–2014

09/2013 HET THEATERFESTIVAL 2013

29/08>7/09 TH 5 FR 6 SU 8

14:00>16:30 HEINE AVDAL & YUKIKO SHINOZAKI Borrowed Landscape 14:00>16:30 HEINE AVDAL & YUKIKO SHINOZAKI Borrowed Landscape 20:00!!! ERIC SLEICHIM & BL!NDMAN [SAX] Go Crystal Tears

TH 19 FR 20 SA 21

20:30 20:30 20:30 18:00

ELEANOR BAUER Midday and Eternity (the time piece) ELEANOR BAUER Midday and Eternity (the time piece) ELEANOR BAUER Midday and Eternity (the time piece) SPIN Imagine Work

KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S

TU 24 WE 25 TH 26 FR 27 SU 29

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

ELEANOR BAUER BauerHour ANOUK DE CLERCQ Thing ALIX EYNAUDI Monique ALIX EYNAUDI Monique BENJAMIN BARBER If Mayors Ruled the World

KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

TRISTERO Reset TRISTERO Reset ELS DIETVORST Art-Coeur-Merci TRISTERO Reset TRISTERO Reset

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S

TU 8 WE 9 TH 10 FR 11 SA 12

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

ROSAS Rosas danst Rosas ROSAS Rosas danst Rosas ROSAS Rosas danst Rosas NADIA TSULUKIDZE Me and Stalin NADIA TSULUKIDZE Me and Stalin ROSAS Rosas danst Rosas

KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER

TH 17 FR 18

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

SARA DE BOSSCHERE/DE ROOVERS Ik, in het blauw SARA DE BOSSCHERE/DE ROOVERS Ik, in het blauw CINDY VAN ACKER/COMPAGNIE GREFFE Drift SARA DE BOSSCHERE/DE ROOVERS Ik, in het blauw CINDY VAN ACKER/COMPAGNIE GREFFE Drift

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAITHEATER

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

ELEANOR BAUER BauerHour KATE McINTOSH All Ears KATE McINTOSH All Ears KATE McINTOSH All Ears BENJAMIN VANDEWALLE/CAMPO Point of View BENJAMIN VANDEWALLE/CAMPO Point of View

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER

20:00!!! 20:00!!! 20:30 20:00!!! 20:30 20:00!!! 20:30 15:00!!!

ROSAS & ICTUS Vortex Temporum ROSAS & ICTUS Vortex Temporum JAN DECORTE & COMP. MARIUS Shylock ROSAS & ICTUS Vortex Temporum JAN DECORTE & COMP. MARIUS Shylock ROSAS & ICTUS Vortex Temporum JAN DECORTE & COMP. MARIUS Shylock ROSAS & ICTUS Vortex Temporum

LOCATION T.B.C. LOCATION T.B.C. FLAGEY

10/2013 WE 2 TH 3 FR 4 SA 5

SA 19 TU 22 WE 23 TH 24 FR 25 SA 26

11/2013 WE 6 TH 7 FR 8 SA 9 SU 10

DE MUNT/LA MONNAIE DE MUNT/LA MONNAIE KAAITHEATER DE MUNT/LA MONNAIE KAAITHEATER DE MUNT/LA MONNAIE KAAITHEATER DE MUNT/LA MONNAIE 103


TU 12 WE 13 TH 14 FR 15 SA 16

TU 19 WE 20 TH 21 FR 22 SA 23 TH 28 FR 29 SA 30

20:30 NEEDCOMPANY Marketplace 76 20:30 NEEDCOMPANY Marketplace 76 20:30 DE WARME WINKEL We are your friends 20:30 DE WARME WINKEL We are your friends 20:30 MEG STUART/DAMAGED GOODS VIOLET 18:00>20:00 SOUL FOOD WITH MEG STUART 20:30 MEG STUART/DAMAGED GOODS VIOLET 20:30 DE WARME WINKEL We are your friends

KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S

20:30 ELEANOR BAUER BauerHour 19:00!!! LAURENT CHÉTOUANE Sacré Sacre du Printemps 21:00!!! DOMINIQUE BRUN Sacre 197 20:30 LAURENT CHÉTOUANE Sacré Sacre du Printemps 14:00>18:00 SACRE COLLOQUIUM 19:00>02:00 2DE NACHT VAN DE KENNIS OVER BRUSSEL 20:00 LE BAL MODERNE – 20 YEARS 20:30 ABKE HARING/TONEELHUIS TRAINER

KAAISTUDIO’S KAAITHEATER LA RAFFINERIE KAAITHEATER LA RAFFINERIE KAAITHEATER LA TENTATION KAAITHEATER

20:30 20:30 20:30 20:30

IVO DIMCHEV Masterplay IVO DIMCHEV Masterplay ETIENNE GUILLOTEAU Synopsis of A Battle ETIENNE GUILLOTEAU Synopsis of A Battle

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER

13:00!!! 20:30 13:00!!! 20:30 20:30 20:30 15:00 15:00

KRIS VERDONCK & ALIX EYNAUDI Exit KRIS VERDONCK & ALIX EYNAUDI Exit KRIS VERDONCK & ALIX EYNAUDI Exit KRIS VERDONCK & ALIX EYNAUDI Exit TG STAN & OLYMPIQUE DRAMATIQUE Creatie 2013 TG STAN & OLYMPIQUE DRAMATIQUE Creatie 2013 TG STAN & OLYMPIQUE DRAMATIQUE Creatie 2013 MATINEE KADEE

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER

12/2013 TH 5 FR 6 SA 7 SU 8 WE 11 TH 12 FR 13 SA 14

TU 17 WE 18 TH 19 FR 20

104

TONEELHUIS & LOD/CASSIERS & PAUWELS TONEELHUIS & LOD/CASSIERS & PAUWELS WORKING TITLE PLATFORM #7 20:15!!! TONEELHUIS & LOD/CASSIERS & PAUWELS 20:30 GISÈLE VIENNE The Pyre WORKING TITLE PLATFORM #7 18:00>20:00 SOUL FOOD WITH GISÈLE VIENNE 20:15!!! TONEELHUIS & LOD/CASSIERS & PAUWELS 20:30 GISÈLE VIENNE The Pyre WORKING TITLE PLATFORM #7 20:15!!! 20:15!!!

20:15!!! 20:30 20:30 19:30!!! 20:30 20:15!!! 20:30 20:30

MCBTH MCBTH MCBTH

MCBTH

TONEELHUIS & LOD/CASSIERS & PAUWELS MCBTH ELEANOR BAUER BauerHour GLOBE AROMA Brussel Noord/Bruxelles Nord TONEELHUIS & LOD/CASSIERS & PAUWELS MCBTH SALVA SANCHIS The Phantom Layer TONEELHUIS & LOD/CASSIERS & PAUWELS MCBTH VARDAROU, SANCHIS, VANRUNXT Trigon MARC VANRUNXT & ARCO RENZ Discografie

THÉÂTRE NATIONAL THÉÂTRE NATIONAL KAAISTUDIO’S THÉÂTRE NATIONAL KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAITHEATER THÉÂTRE NATIONAL KAAITHEATER KAAISTUDIO’S THÉÂTRE NATIONAL KAAISTUDIO’S KAAITHEATER THÉÂTRE NATIONAL KAAISTUDIO’S THÉÂTRE NATIONAL KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S


01/2014

20:30 20:30 20:30 15:00 15:00

ROSAS & ICTUS Drumming Live LAURA VAN DOLRON Ode aan de man ROSAS & ICTUS Drumming Live CONCERT DRUMMING BAND LAURA VAN DOLRON Ode aan de man ROSAS & ICTUS Drumming Live LAURA VAN DOLRON Mijn naam is Rachel Corrie ROSAS & ICTUS Drumming Live MATINEE KADEE

KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

ELEANOR BAUER BauerHour SCHWALBE Schwalbe zoekt massa SCHWALBE Schwalbe zoekt massa DD DORVILLIER Danza Permanente DD DORVILLIER Danza Permanente

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

BEGÜM ERCIYAS A Speculation BEGÜM ERCIYAS A Speculation FC BERGMAN Van den vos FC BERGMAN Van den vos JOOST VANDECASTEELE In Onaanvaardbare Staat

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

DISCORDIA, DE KOE, TG STAN, DOOD PAARD DISCORDIA, DE KOE, TG STAN, DOOD PAARD DISCORDIA, DE KOE, TG STAN, DOOD PAARD DISCORDIA, DE KOE, TG STAN, DOOD PAARD IVO DIMCHEV Creation 2014

Beroemden Beroemden Beroemden Beroemden

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER

SA 1

20:30 20:30

DISCORDIA, DE KOE, TG STAN, DOOD PAARD Beroemden IVO DIMCHEV Creation 2014

KAAISTUDIO’S KAAITHEATER

TU 4 WE 5 TH 6 FR 7 SA 8

20:30 20:30 20:30 20:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:30 21:30 15:00 16:00 17:00 18:00

METTE EDVARDSEN + NOÉ SOULIER METTE EDVARDSEN + NOÉ SOULIER METTE INGVARTSEN The Artificial Nature Project METTE INGVARTSEN The Artificial Nature Project METTE INGVARTSEN The Extra Sensorial Garden METTE INGVARTSEN The Extra Sensorial Garden METTE INGVARTSEN The Extra Sensorial Garden METTE INGVARTSEN The Extra Sensorial Garden METTE INGVARTSEN Speculations METTE INGVARTSEN Evaporated Landscapes METTE INGVARTSEN Evaporated Landscapes METTE INGVARTSEN The Extra Sensorial Garden METTE INGVARTSEN The Extra Sensorial Garden METTE INGVARTSEN The Extra Sensorial Garden METTE INGVARTSEN The Extra Sensorial Garden

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 15:00 15:00

ELEANOR BAUER BauerHour BARBARA MATIJEVIĆ & GIUSEPPE CHICO Creation 2014 BARBARA MATIJEVIĆ & GIUSEPPE CHICO Creation 2014 JÉRÔME BEL Jérôme Bel par Jérôme Bel JÉRÔME BEL Jérôme Bel par Jérôme Bel JÉRÔME BEL Jérôme Bel par Jérôme Bel MATINEE KADEE

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER

TH 9 FR 10 SA 11 SU 12 TU 14 TH 16 FR 17 SA 18 TH 23 FR 24 SA 25 TU 28 WE 29 TH 30 FR 31

20:30 20:30 20:30

02/2014

SU 9

TU 11 TH 13 FR 14 SA 15 SU 16

105


TU 18 TH 20 FR 21 SA 22

TH 27 FR 28

20:30 ICTUS This Is Not A Pop Song (II) 20:30 PIETER DE BUYSSER Landschap met springwegen 20:30 PIETER DE BUYSSER Landschap met springwegen 20:30 PHILIPPE QUESNE/VIVARIUM STUDIO Swamp Club 18:00>20:00 SOUL FOOD WITH PHILIPPE QUESNE 20:30 PHILIPPE QUESNE/VIVARIUM STUDIO Swamp Club 20:30 PIETER DE BUYSSER Landschap met springwegen

KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S

20:30 20:30 19:00 20:30 22:00

C. MEIERHANS Some use for your broken claypots C. MEIERHANS Some use for your broken claypots IVANA MÜLLER We are still watching IVANA MÜLLER In Common IVANA MÜLLER We are still watching

KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER

20:30

WE HAVE A DREAM

KAAITHEATER

03/2014 SA 1

MO 10>SA 15 TU 11 20:30 WE 12 20:30 TH 13 19:30 20:30 22:00 FR 14 20:30 SA 15 20:30

WOWMEN! #2 KAAITHEATER & KAAISTUDIO’S ELEANOR BAUER BauerHour KAAISTUDIO’S VANDEN EYNDE & BOUCKAERT Deceptive Bodies KAAISTUDIO’S PERE FAURA Striptease KAAISTUDIO’S VANDEN EYNDE & BOUCKAERT Deceptive Bodies KAAISTUDIO’S PERE FAURA Bomberos con grandes mangueras KAAISTUDIO’S VANDEN EYNDE & BOUCKAERT Deceptive Bodies KAAISTUDIO’S ANNE JUREN WITH ANNIE DORSEN Magical KAAITHEATER

TU 18 WE 19

ZOO/THOMAS HAUERT Creation 2013 ZOO/THOMAS HAUERT Creation 2013 BURROWS & FARGION Show And Tell + Creation BURROWS & FARGION Show And Tell + Creation DE KOE WITROODZWART DE KOE WITROODZWART ICTUS Liquid Room V (Subtilior) MATINEE KADEE

TH 20 SA 22 SU 23

20:30 20:30 20:30 20:30 19:00 15:00 15:00 15:00

KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAITHEATER

BURNING ICE #7

TU 25>SA 29

04/2014 TU 1 WE 2 TH 3 FR 4 SA 5

106

19:00 BORIS CHARMATZ & DIMITRI CHAMBLAS À bras-le-corps 20:30 BORIS CHARMATZ/MUSÉE DE LA DANSE Aatt enen tionon 19:00 BORIS CHARMATZ & DIMITRI CHAMBLAS À bras-le-corps 20:30 BORIS CHARMATZ/MUSÉE DE LA DANSE Aatt enen tionon 20:30 ABATTOIR FERMÉ Grey Gardens 20:30 ABATTOIR FERMÉ Grey Gardens 20:30 TINO SEHGAL (untitled) (2000) 18:00>20:00 SOUL FOOD MET STEF LERNOUS (ABATTOIR FERMÉ) 20:30 ABATTOIR FERMÉ Grey Gardens 20:30 TINO SEHGAL (untitled) (2000)

KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAISTUDIO’S KAAITHEATER

TU 8

20:30

ELEANOR BAUER BauerHour

KAAISTUDIO’S

WE 23 TH 24

20:30 20:30 20:30

TG STAN JDX – A Public Enemy TG STAN JDX – A Public Enemy GAËTAN BULOURDE Spoiled spring

KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S


SU 27

20:30 TG STAN JDX – A Public Enemy 20:30 GAËTAN BULOURDE Spoiled spring 11:00>20:00 HET GROENE BOEK #4

TU 29

20:30

THEATER MALPERTUIS Recht zal zijn wat ik zeg!

KAAITHEATER

SA 3 SU 4

20:30 20:30

MARIA HASSABI PREMIERE MARIA HASSABI PREMIERE

KAAITHEATER KAAITHEATER

MO 5 SA 10 SU 11

20:30 20:30 15:00 15:00

MARIA HASSABI PREMIERE LIA RODRIGUES Pindorama LIA RODRIGUES Pindorama MATINEE KADEE

KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER

MO 12 TU 13

20:30 20:30

LIA RODRIGUES Pindorama LIA RODRIGUES Pindorama

KAAITHEATER KAAITHEATER

TH 15

20:30

ELS DIETVORST The Black Lamb Final

KAAITHEATER

WE 28 TH 29 FR 30 SA 31

20:30 20:30 20:30 20:30

TONEELHUIS & TG AMSTERDAM TONEELHUIS & TG AMSTERDAM TONEELHUIS & TG AMSTERDAM TONEELHUIS & TG AMSTERDAM

Hamlet vs Hamlet Hamlet vs Hamlet Hamlet vs Hamlet Hamlet vs Hamlet

KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER KAAITHEATER

WE 11 TH 12

20:30 20:30

Sketches/Notebook Sketches/Notebook

FR 13

20:30

SA 14

20:30

MEG STUART/DAMAGED GOODS MEG STUART/DAMAGED GOODS WORKING TITLE PLATFORM #8 MEG STUART/DAMAGED GOODS WORKING TITLE PLATFORM #8 MEG STUART/DAMAGED GOODS WORKING TITLE PLATFORM #8

KAAITHEATER KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAITHEATER KAAISTUDIO’S

WE 25 TH 26

20:30 20:30

TRISTERO De verbouwing TRISTERO De verbouwing

A. LAVALLÉESTRAAT 41–43, 1080 BRU A. LAVALLÉESTRAAT 41–43, 1080 BRU

WE 2 TH 3 FR 4

20:30 20:30 20:30

SA 5

20:30

TRISTERO De verbouwing TRISTERO De verbouwing TRISTERO De verbouwing DANSAND! TRISTERO De verbouwing DANSAND! DANSAND!

A. LAVALLÉESTRAAT 41–43, 1080 BRU A. LAVALLÉESTRAAT 41–43, 1080 BRU A. LAVALLÉESTRAAT 41–43, 1080 BRU OOSTENDE A. LAVALLÉESTRAAT 41–43, 1080 BRU OOSTENDE OOSTENDE

FR 25

KAAITHEATER KAAISTUDIO’S KAAITHEATER

05/2014

06/2014

Sketches/Notebook Sketches/Notebook

07/2014

SU 6

107


Wij zijn er voor jou! In een huisvandeMens ben je steeds welkom: als je je hart wil luchten, een vrijzinnig humanistische plechtigheid wilt of als je op zoek bent naar info of activiteiten. Verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid staan bij ons centraal. De huizenvandeMens vind je overal in Vlaanderen en B russel. Onze dienstverlening is kosteloos. J e kan bij ons terec ht voor: Informatie B ij ons vind je informatie over ethische en maatschappelijke thema’s zoals vrijzinnig humanisme, euthanasie, abortus, mensenrechten… Vrijzinnig humanis tis c he plec htigheden Wil je even stilstaan bij een belangrijke gebeurtenis in je leven? Wij ondersteunen je als je een plechtigheid wenst voor een geboorte, huwelijk, jubileum, afscheid of als je gaat samenwonen… Vrijzinnig humanis tis c he begeleiding Zit je met iets, wil je je hart luchten en zoek je professionele hulp? B ij ons kan je terecht voor een luisterend oor en een goed gesprek. Waardig levens einde Wij bieden informatie omtrent euthanasie, patiëntenrechten, palliatieve zorg… en helpen je met het opstellen van een wilsverklaring. Ac tiviteiten

E en huisvandeMens werkt als vrijzinnig humanistische draaischijf. BE93-2930-5481-5967

J e kan bij ons terecht voor info over initiatieven en activiteiten van de lokale vrijzinnig humanistische verenigingen. Vrijwilligers werk Zin om het vrijzinnig humanistisch netwerk te versterken? Vrijwilligers zijn bij ons meer dan welkom. Wij zorgen voor begeleiding en geven je alle kansen. Zo kan je onder andere plechtigheden verzorgen of meewerken aan activiteiten.

P raktis c h J e kan gewoon even binnenspringen in een huisvandeMens of je telefoneert voor een afspraak.

Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw

Voor meer informatie: huisvandeMens Brussel Sainctelettesquare 17 1000 Brussel T 02 242 36 02 E brussel@demens.nu www.brussel-demens.nu De huizenvandeMens zijn een initiatief van deMens.nu

deM ens .nu M agazine Voel je je betrokken bij mens en maats c happij? Om de drie maanden werpt het deMens.nu Magazine een vrijzinnig humanis tis c he blik op de s amenleving. E this c he en maats c happelijke thema’s komen daarbij aan bod, en de mens s taat c entraal. E en magazine voor en over jou, dus .

YOUR RENDEZ-VOUS BEFORE & AFTER THE PERFORMANCES Hoe? > SNACKS, SOUPS, PLAT DU JOUR & MORE S tuur een mailtje naar: info@deMens .nu OF s c hrijf naar: deMens FROM .nu-UV V 12:00 vzw > KITCHEN: TILL 20:30 B rand Whitlocklaan 87 – 1200 S int-Lambrechts-Woluwe OF telefoneer naar: 02 735 81 92 PRESS > FREE WIFI, FREE

J e kan een gratis proefnummer aanvragen of je gratis abonneren.

Met vermelding van je naam en adres .

SAINCTELETTESQUARE 18, 1000 BRUSSELS T 02 427 87 72 | INFO@KAAICAFE.BE WWW.KAAICAFE.BE 108


We houden van cultuur. Cultuur is adembenemend. Schreeuwt het uit. Of maakt je stil. Cultuur brengt leven in de maatschappij. En KBC leeft graag mee. Met culturele initiatieven. En met u. Want als grote bankverzekeraar geven we graag iets terug. Daarom helpen we culturele projecten vooruit: muziek, theater, dans, tentoonstellingen, kunst, ... Kortom, cultuur waar u van houdt. KBC, trotse sponsor van het Kaaitheater.

kbc.be/sponsoring

Wij spreken uw taal.

4474_Cultuur_110x170_Q_NL.indd 1

18/04/11 16:01

Speciaal voor iedereen die niet élke avond naar een live concert kan: élke avond een live concert. Geniet elke avond van een live concert met ‘In de loge’, elke weekdag om 19 uur op Klara. Klara. Alles voor de kunst.

109


Share your experience AGENDA magazine Went to one of our activities recently? Share your opinion on our Facebook page and join the conversation. facebook.com/AGENDAmagazine Like

110

Comment

Share

6•


TOI TOI TOI

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang een proefabonnement op MO magazine

AAN ONZE

AUTEURS

www.MO.be/nieuwsbrief

OB55498

= 3 maanden gratis leesplezier!

© Istock

THEATER contact : SaBaM-aRtES - aaRLEnStRaat 75-77 1040 BRUSSEL WERnER.StRoUVEn@SaBaM-aRtES.BE t. 02 / 286 82 82 > WWW.SaBaM-aRtES.BE

KAAITHEATRE_80x110_03A_BL.indd 1

24/04/13 14:27

Al het stadsnieuws in 3 talen Toute l’info régionale en 3 langues The local news in 3 languages

111


COLOFON | COLOPHON KAAITHEATER VZW RAAD VAN BESTUUR | CONSEIL D’ADMINISTRATION | BOARD OF MANAGING DIRECTORS Chantal Pattyn, voorzitter/président/chairman; Peter De Jonge, voorzitter dagelijks bestuur/président du comité de direction/ chairman of executive committee; Bart Claes, secretaris/secrétaire/secretary; Eddy Van Gelder, penningmeester/trésorier/treasurer; Sarah Avci, Ton Broeders, Joachim Declerck, Bart Decoster, Guido Fonteyn, Bénédicte Lobelle, Olivier Onghena, Mia Vaerman, Dirk Vanoverbeke, Marleen Wynants, bestuurders/ administrateurs/directors; Kaat Exterbille, Gert Nys, regeringscommissarissen/commissaires d’état/government commissioners. ALGEMENE VERGADERING | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | GENERAL ASSEMBLY Karel Anthierens, Claude Blondeel, Sigrid Bousset, Herman Croux, Annie Declerck, Farida Lamkanfi, Peter Maenhout, Marc Ooms, Peter Thomas, Piet Van Waeyenberge, leden/membres/members ADMINISTRATIE | ADMINISTRATION Hugo Vanden Driessche, algemeen directeur/ directeur général/general director; Miriam Rottiers, boekhouding/comptabilité/bookkeeper; Tanja Wentzel/ personeelsadministratie/ administration du personnel/personnel administration ARTISTIEKE WERKING | ACTIVITÉS ARTISTIQUES | ARTISTIC ACTIVITIES Guy Gypens, artistiek directeur/directeur artistique/artistic director; Katleen Van Langendonck, programmator/programmatrice/ programmer; Lana Willems, project manager; Marianne Van Kerkhoven, dramaturge; Myriam Drabs, planning; Valerie Vernimme, administratie & productie/administration & production COMMUNICATIE | COMMUNICATION Katelijne Meeusen, persrelaties/relations de presse/press officer, coördinatie/coordination; Johan Wambacq, redactie publicaties/ rédaction/editor; Jonas Maes, marketing, digital communication; Karen De Cooman, publiekswerking/développement des publics/ audience development TECHNIEK | TECHNIQUE Mark Bisaerts, leiding/directeur/manager; Inne Box, adjunct/assistante/assistant; Piet De Koster, Peter Fol, Guy Peeters, Luc Schaltin, Chris Segers, Frank Vandezande, Herman Venderickx, podiumtechniek/techniciens de plateau/stage technicians TICKETSHOP | BILLETTERIE Wanda Horemans, Wati Koesharto, Geertje Terlaeken ONTHAAL | RECEPTION Lus Baleci, Safahatou Roufai

112

INFRASTRUCTUUR & COÖRDINATIE/ INFRASTRUCTURE & COORDINATION Paul Van Santvoort, preventieadviseur, verantwoordelijke/conseiller de prévention, responsable /safety advisor, manager; Ann De Ridder, adjunct/assistante/assistant; Lieselot Vanhoof, coördinatie Kaaistudio’s/coordination Kaaistudio’s; Jonas Maes, beheer horeca/ gestion restauration/catering manager; Nelson Polfliet, coördinatie voorstellingen/coordination des représentations/coordination performances; Emeterio Temino, Mohammad Amini, technisch onderhoud/entretien technique/ technical maintenance; Erna De Raes, verantwoordelijke onderhoud/responsable entretien/ maintenance manager; Serpil Akgün, Gus De Winter, Fatima Raklih, onderhoud/entretien/ maintenance ENSEMBLES & VERENIGINGEN IN HET KAAITHEATERCOMPLEX | ENSEMBLES & ASSOCIATIONS DANS LE COMPLEXE DU KAAITHEATER | ENSEMBLES & ASSOCIATIONS IN THE KAAITHEATERCOMPLEX ••• Akenkaai 2 quai des Péniches: A Two Dogs Company/Kris Verdonck Performance company Mokum vzw Artists management & production office Theaterfestival Vlaanderen ••• Sainctelettesquare 17 square Sainctelette: SFP Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten ••• Sainctelettesquare 19 square Sainctelette: BKO Brussels Kunstenoverleg BL!NDMAN Muziekensemble CJP Cultureel Jongeren Paspoort Dēmos Kenniscentrum voor participatie en democratie IETM International network for contemporary performing arts Kaaitheater Kunstencentrum voor dans, theater en muziek Karuur ondersteunt lokale jeugdparticipatie Kunstenloket Aanspreekpunt voor zakelijk advies Lasso Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling oKo Overleg Kunstenorganisaties Pearle Performing Arts Employers Associations League Europe Taaluniecentrum NVT Steunpunt voor docenten van Nederlands als Vreemde Taal Upwards Training advies en consultancy op maat van culturele en creatieve organisaties VTi Steunpunt voor de podiumkunsten ENSEMBLES IN HET COMPLEX VAN DE KAAISTUDIO’S | ENSEMBLES DANS LE COMPLEXE DES KAAISTUDIO’S | ENSEMBLES IN THE KAAISTUDIO’S COMPLEX ••• Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 rue Notre-Dame du Sommeil: Tristero Theatergezelschap Meg Stuart/Damaged Goods Dansgezelschap ZOO/Thomas Hauert Dansgezelschap WorkSpaceBrussels Werkplaats

MET STEUN VAN | AVEC LE SUPPORT DE | SUPPORTED BY de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel SPONSORS HOOFDSPONSOR | SPONSOR PRINCIPAL | MAIN SPONSOR KBC Bank & Verzekeringen MEDIASPONSORS | SPONSORS MÉDIAS | MEDIA SPONSORS Brussel Deze Week Klara TV-Brussel FM Brussel MAGAZINE REDACTIE | RÉDACTION | EDITORS Guy Gypens, Katleen Van Langendonck, Karlien Vanhoonacker, Johan Wambacq, Lana Willems, Katelijne Meeusen; Johan Wambacq, eindredactie FRANSE VERTALING | TRADUCTION FRANÇAISE | FRENCH TRANSLATION Isabelle Grynberg ENGELSE VERTALING | TRADUCTION ANGLAISE | ENGLISH TRANSLATION Gregory Ball BEELD COVER | IMAGE COUVERTURE | IMAGE COVER Hal Kaye, Pigeon convention VORMGEVING | DESIGN Paul Boudens — www.a-g-i.org/paulboudens DRUK | IMPRESSION | PRINTED BY Arteprint, Brussels VERZENDING | EXPÉDITION | MAILING Etiket, Brussels, etiket@ateliergrooteiland.be WETTELIJK DEPOT/DÉPÔT LÉGAL/LEGAL REGISTRATION D/2013/2871/1


KAAITHEATER 2013–2014 SUBSIDIES | SUBVENTIONS

STEUN | SUPPORT

EUROPEAN IMAGINE 2020 NETWORK THE IMAGINE 2020 NETWORK BRINGS TOGETHER EUROPEAN PERFORMING ARTS ORGANISATIONS TO CONSIDER THE ISSUE OF CLIMATE CHANGE. THE NETWORK BELIEVES IN THE POWER OF THE ARTISTIC IMAGINATION TO COME UP WITH NEW AND DIFFERENT FUTURE SCENARIOS. IMAGINE 2020 IS RECOGNISED BY THE EUROPEAN COMMISSION FOR A PERIOD OF FIVE YEARS (2010–2015) IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN CULTURE PROGRAMME AND HAS RECEIVED A SUBSIDY OF €2.2 MILLION FOR ITS ACTIVITIES. THE PARTNERS IN THE NETWORK ARE KAAITHEATER (BRUSSELS), LE DOMAINE D’O (MONTPELLIER), ARTSADMIN (LONDON), KAMPNAGEL (HAMBURG), BUNKER (LJUBLJANA), TRANSFORMA (TORRES VEDRAS), LONDON INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE (LONDON), THÉÂTRE LE QUAI (ANGERS), DOMINO (ZAGREB), STICHTING ROTTERDAMSE SCHOUWBURG (ROTTERDAM), NEW THEATRE INSTITUTE OF LATVIA (RIGA). SUPPORTED BY THE EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EU)

HOUSE ON FIRE NETWORK THE PARTNERS OF THE HOUSE ON FIRE NETWORK PURSUE AN INTERNATIONAL PROGRAMMING AND CO-PRODUCTION POLICY, BASED ON THE CONVICTION THAT THE ARTS HAVE AN ESSENTIAL ROLE TO PLAY BOTH IN THE COMMUNICATION BETWEEN PEOPLES AND IN THE DEVELOPMENT OF THOUGHT AND DEBATE ABOUT PROBLEMS AND CHALLENGES THAT OUR SOCIETIES AND THE WORLD ARE FACING. THE PARTNERS OF HOUSE ON FIRE ARE LIFT (LONDON), HAU (BERLIN), KAAITHEATER (BRUSSELS), BRUT (VIENNA), ARCHA THEATRE (PRAGUE), TEATRO MARIA MATOS (LISBON), FRASCATI (AMSTERDAM), MALTA FESTIVAL (POZNAN), THÉÂTRE GARONNE (TOULOUSE) & BIT (BERGEN). SUPPORTED BY THE CULTURE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION.

PARTNERS | PARTENAIRES ARS MUSICA | BOZAR | BRUSSELS ACADEMY | BRUSSELS STUDIES INSTITUTE | CHARLEROI DANSES | DE MUNT/LA MONNAIE | HET GROENE BOEK | HET THEATERFESTIVAL | KLARAFESTIVAL | KUNSTENFESTIVALDESARTS | LE BAL MODERNE | MO* | THÉÂTRE NATIONAL | VLAAMS THEATER INSTITUUT | VRIJSTAAT O OOSTENDE | WORKSPACEBRUSSELS LOCATIES | LOCATIONS FLAGEY PLACE FLAGEYPLEIN 1050 BRUSSELS LA RAFFINERIE RUE DE MANCHESTERSTRAAT 21 1080 BRUSSELS LA TENTATION LAKENSESTRAAT 28 RUE DE LAEKEN THÉÂTRE NATIONAL BD E. JACQMAINLAAN 111 1000 BRUSSELS


BELGIË – BELGIQUE P.B.–P.P. BRUSSEL X BC 6407

MAGAZINE 6 EDITIES PER JAAR VERSCHIJNT IN FEBRUARI, APRIL, JUNI, AUGUSTUS, OKTOBER, DECEMBER AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P3A9139 | JUNI 2013

KAAITHEATER SAINCTELETTESQUARE 20 20 SQUARE SAINCTELETTE B-1000 BRUSSELS

KAAISTUDIO’S ONZE-LIEVE-VROUW VAN VAAKSTRAAT 81 81 RUE NOTRE-DAME DU SOMMEIL B-1000 BRUSSELS

TICKETSHOP SAINCTELETTESQUARE 20 20 SQUARE SAINCTELETTE B-1000 BRUSSELS T 02 201 59 59 F 02 201 59 65 TICKETS@KAAITHEATER.BE INFO & TICKETS 24/24H: WWW.KAAITHEATER.BE

V.U.—BART CLAES, C/O AKENKAAI 2, 1000 BRUSSEL | WETTELIJK DEPOT D/2013/2871/1 | PHOTO COVER—HAL KAYE, ‘PIGEON CONVENTION’ | GRAPHIC DESIGN—PAUL BOUDENS, WWW.A-G-I.ORG/PAULBOUDENS

Seizoensmagazine 2013-14  

Overzicht van het programma van het Kaaitheater (Brussel) voor het seizoen 2013-14. Alle info op http://www.kaaitheater.be

Seizoensmagazine 2013-14  

Overzicht van het programma van het Kaaitheater (Brussel) voor het seizoen 2013-14. Alle info op http://www.kaaitheater.be

Advertisement