Page 1

JAN>FEB 2012 JAN>FéV


agenda 1/2012 th 12 fr 13

20:30 18:00 20:30 20:30 20:30 20:30

Jan decOrte/BlOet, cOmp. mariuS & Kaaitheater niKs of niKs marianne van KerKhoven over Jan decorte Jan decOrte/BlOet, cOmp. mariuS & Kaaitheater niKs of niKs Salva SanchiS anGle Jan decOrte/BlOet, cOmp. mariuS & Kaaitheater niKs of niKs Salva SanchiS anGle

Kaaitheater Kaaitheater Kaaitheater Kaaistudio’s Kaaitheater Kaaistudio’s

fr 20 sa 21

20:30 20:30

meg Stuart & philipp gehmacher maybe forever meg Stuart & philipp gehmacher maybe forever

Kaaitheater Kaaitheater

We 25 th 26 fr 27

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

triSterO reset triSterO reset triSterO reset Jérôme Bel cédric andrieux triSterO reset Jérôme Bel cédric andrieux

Kaaistudio’s Kaaistudio’s Kaaistudio’s Kaaitheater Kaaistudio’s Kaaitheater

sa 14

sa 28

SingerS & dancerS wanted! the nature theatre of Oklahoma is looking for 11 singers and dancers to take part in their production ‘life and times – episode 2’ for its dates in flanders at the Kaaitheater (brussels), desingel (antwerp) and vooruit (Ghent). auditions are at the vooruit in Ghent on January 28th, 2012. info and enrolment at www.kaaitheater.be.

We Wensen u vele Woorden en vele Werelden voor 2012 | nous vous souhaitons bien des mot 2


agenda

folloW us on tWitter and facebooK!

2/2012 We 1 th 2 fr 3 sa 4 su 5

We 8 th 9 fr 10 sa 11 th 16 fr 17

sa 18

su 19

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 15:00 15:00

thOmaS hauert & ScOtt herOn liKe me more liKe me thOmaS hauert & ScOtt herOn liKe me more liKe me thOmaS hauert & ScOtt herOn liKe me more liKe me tg Stan & ntgent decemberhonGer thOmaS hauert & ScOtt herOn liKe me more liKe me tg Stan & ntgent decemberhonGer tg Stan & ntgent decemberhonGer matinee Kadee: WorKshop poppen maKen

Kaaistudio’s Kaaistudio’s Kaaistudio’s Kaaitheater Kaaistudio’s Kaaitheater Kaaitheater Kaaitheater

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

BurrOwS & FargiOn cheap lecture + the coW piece giSèle vienne this is hoW you Will disappear BurrOwS & FargiOn countinG to one hundred giSèle vienne this is hoW you Will disappear BurrOwS & FargiOn countinG to one hundred

Kaaistudio’s Kaaitheater Kaaistudio’s Kaaitheater Kaaistudio’s

20:30 19:00 20:30 21:30 19:00 20:30 21:30 15:00 19:00

FaBián BarBa a personal yet collective history crew terra nova (nl) FaBián BarBa a personal yet collective history crew terra nova (nl) crew terra nova (nl) FaBián BarBa a personal yet collective history crew terra nova (fr) crew terra nova (nl) crew terra nova (en)

Kaaistudio’s Kaaitheater Kaaistudio’s Kaaitheater Kaaitheater Kaaistudio’s Kaaitheater Kaaitheater Kaaitheater A work by Tim Etchells (2011) on display at the Kaaitheater; photo Jonas Maes

s mots et bien des mondes pour 2012 | We Wish you lots of Words and lots of Worlds in 2012 3


4


A KAAITHEATER CO-PRODUCTION WORLD PREMIERE

Jan decOrte/BlOet, cOmp. mariuS & Kaaitheater[Be] niKs of niKs th 12, Fr 13 & Sa 14/01/2012 20:30 Kaaitheater theater | nl | € 16/12 cursus: marianne van KerKhoven over Jan decorte, 13/01, 18:00 (€ 5, incl. brood en soep) Tekening van Pisanello (1395–1455)

nl In zijn reeks ‘verdichtingen’ van klassieke teksten schrijft Jan Decorte een nieuw hoofdstuk: Niks of niks, zeer vrij naar Shakespeares ‘romantische’ komedie Much ado about nothing. Deze komedie over de onbenulligheid van het menselijk gedoe leek Decorte een logisch vervolg op het succesvolle Wintervögelchen (2008). Ook hier sterft ogenschijnlijk één van de personages en zal deze doodgewaande aan het einde terug onder de levenden verschijnen. De twee liefdesparen in het verhaal om wie alles draait zijn jonge mensen die alle rijkdom en geluk in de schoot geworpen krijgen en hun tijd verdrijven met elkaar het leven zuur te maken. Het beeld van de voorstelling toont drie hertjes die ons de rug toekeren. We kijken recht in hun donzige achterwerk: het zijn dus ‘assholes’, maar het blijven bambi’s die tegen beter weten in onze vertedering opwekken.

••• De volledige cast van Wintervögelchen treedt aan in Niks of niks, nl. Waas Gramser, Kris Van Trier en Herwig Ilegems van Comp. Marius en uiteraard Sigrid Vinks en Jan Decorte zelf. Zij zullen, zoals gebruikelijk, de talrijke rollen onder elkaar verdelen en in een oogwenk van het ene personage in het andere kruipen. Fr Dans la série « condensation » de textes classiques, Jan Decorte écrit un nouveau chapitre : Niks of niks, une adaptation très libre de la comédie romantique de Shakespeare Much ado about nothing. Decorte a considéré cette comédie sur la futilité du comportement humain comme une suite logique à son spectacle à succès Wintervögelchen (2008). Cette fois à nouveau, l’un des personnages semble mourir, mais réapparaît parmi les vivants à la fin du spectacle. Les deux couples d’amoureux autour desquels toute l’histoire tourne sont de jeunes gens

à qui la fortune et le bonheur sont assurés dès le berceau et qui passent leur temps à se faire enrager les uns les autres. en Jan Decorte is writing a new chapter in his series of ‘compression’ of classical plays, called Niks of niks (‘Nothing or Nothing’), a very loose adaptation of Shakespeare’s ‘romantic’ comedy Much ado about nothing. This comedy on the inanity of human goings-on appeared to Decorte to be a logical sequel to his successful Wintervögelchen (2008). Here too, one of the characters appears to die but returns to the land of the living at the end of the play. The two loving couples in this story, around whom everything revolves, are young people into whose laps fall all the wealth and happiness they could desire and who spend their time making each other’s lives miserable.

teKSt & regie JAN DECORTE | met JAN DECORTE, SIGRID VINKS, WAAS GRAMSER, KRIS VAN TRIER, HERWIG ILEGEMS | decOr JAN DECORTE, JOHAN DAENEN | KOStuumS JAN DECORTE, SIGRID VINKS, SOFIE D’HOORE | licht JAN DECORTE, LUC SCHALTIN (KAAITHEATER) | prOductie JAN DECORTE/ BLOET (BRUSSEL), COMP. MARIUS (ANTWERPEN) & KAAITHEATER >>> www.mariuS.Be 5


While approaching the Rotating Tilted Line Illusion (Gori & Hamburger, in press), the radial lines appear to rotate in counter-clockwise direction, whereas when receding from it, they appear to rotate clockwise. It presumably represents the simplest form of apparent motion illusions where selfmotion is required for perceiving circular rotation.

6


A KAAITHEATER CO-PRODUCTION WORLD PREMIERE

Salva SanchiS[Be] anGle Fr 13 & Sa 14/01/2012 20:30 KaaiStudiO’S dance | € 16/12 extra: post-performance talK on 14/01 nl Na het kwartet now h e r e (2011) creëert Salva Sanchis een solo voor zichzelf. Hij wordt daarbij live begeleid door pianist Yutaka Oya, die korte composities speelt van György Ligeti, John Cage, Luciano Berio, Jo Kondo en Keiko Harada. Angle gaat over perceptie. Wat we zien, is afhankelijk van hoe we kijken. Sanchis injecteert de open ervaring van de dans met muziek en tekst. Hij kiest voor een model waarin alle elementen onderling verbonden zijn, maar toch hun autonomie en gelijkwaardigheid bewaren. Angle streeft naar een gelaagde structuur die ons als kijker uitdaagt verbanden te leggen tussen de verschillende componenten en onze perceptie rijker maakt. Het uiteindelijke objectief voor de dans en voor de kijker is om elkaar te ontmoeten vanuit een gelijkwaardig perspectief. En net zoals geluid door de ruimte reist en pas in onze geest muziek wordt, zal ook de dans onze geest ten dans vragen.

Fr Après le quatuor now h e r e (2011), Salva Sanchis crée un solo qu’il interprète lui-même. Il est accompagné en direct par la pianiste Yutaka Oya, qui joue de brèves compositions de György Ligeti, John Cage, Luciano Berio, Jo Kondo et Keiko Harada. Angle traite de la perception : ce que nous voyons dépend de la manière dont nous regardons. Sanchis instille l’expérience ouverte de la danse à la musique et au texte. Il choisit de relier tous les éléments, tout en maintenant leur autonomie et leur pied d’égalité. Angle tend à être une structure stratifiée qui lance au spectateur le défi d’établir des liens entre les différentes composantes du spectacle et enrichit de la sorte notre perception. Pour la danse ainsi que pour le spectateur, l’objectif final est de se rencontrer à partir d’une perspective d’égalité. De même que le son se déplace à travers l’espace et ne devient musique que dans notre tête, la chorégraphie sur scène invite notre esprit à danser.

en Following the now h e r e (2011) quartet, Salva Sanchis has created a solo for himself. In it he is accompanied live by the pianist Yutaka Oya, who plays short compositions by György Ligeti, John Cage, Luciano Berio, Jo Kondo and Keiko Harada. Angle is about perception. What we see depends on how we look. Sanchis injects the open experience of dance with music and words. He chooses a model in which all the elements are interconnected but still retain their autonomy and equality. Angle aims for a layered structure that challenges the spectator to make connections between the various components and enrich his perception. The ultimate objective of both the dance and the spectator is to meet on the basis of a similar perspective. And just as sound travels through space and only becomes music in our minds, so the dance invites our minds to dance.

chOreOgraphy & dance SALVA SANCHIS | pianO YUTAKA OYA | muSic GYÖRGY LIGETI, JOHN CAGE, LUCIANO BERIO, JO KONDO, KEIKO HARADA | prOductiOn KUNST/WERK (ANTWERP) | cO-prOductiOn KAAITHEATER | SuppOrt CONCERTGEBOUW BRUGGE, VLAAMSE GEMEENSCHAP >>> www.KunSt-werK.Be 7


A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

meg Stuart & philipp gehmacher[Be/at] maybe forever

DERNIÈRE

Fr 20 & Sa 21/01/2012 20:30 Kaaitheater dance | 80 min. | € 16/12 © Eva Würdinger

nl Een man en een vrouw op de scène. Zijn het toevallige passanten of minnaars? Ze vechten, met zichzelf, met elkaar, met de eindigheid der dingen, met de eeuwigheid. Meg Stuart en Philipp Gehmacher laten hun artistieke werelden in elkaar vloeien. De Brusselse singersongwriter Niko Hafkenscheid, die samen met hen op de scène staat, nodigt hen uit om te walsen op ballads en wiegeliedjes. MAYBE FOREVER ging in juni 2007 in wereldpremière in het Kaaitheater en krijgt hier nu ook zijn feestelijke dernière.

Fr Un homme et une femme sur scène. Passants fortuits ou amants ? Ils se battent, avec eux-mêmes, entre eux, avec la finitude des choses, avec l’éternité. Les univers artistiques de Meg Stuart et Philipp Gehmacher se fondent. Sur scène, le compositeur et interprète bruxellois Niko Hafkenscheid les invite à valser sur des ballades et des berceuses. La première mondiale de MAYBE FOREVER a eu lieu en juin 2007 au Kaaitheater et c’est ici qu’en sera donnée la dernière festive.

en A man and a woman on stage. Are they chance passers-by or lovers? They fight, with themselves, with each other, with the finiteness of things, with eternity. Meg Stuart and Philipp Gehmacher let their artistic worlds merge. The Brussels singer-songwriter Niko Hafkenscheid, who joins them on stage, invites them to waltz to ballads and lullabies. MAYBE FOREVER premiered at the Kaaitheater in June 2007 and is now having its final and festive performances here too.

‘the tender, melancholic piece is a portrait of lost love, where movement, more than theatrics or text, is of overriding importance.’ — time Out new york

chOreOgraphy & dance MEG STUART & PHILIPP GEHMACHER | live muSic NIKO HAFKENSCHEID | prOductiOn DAMAGED GOODS (BRUSSELS), MUMBLING FISH (VIENNA) | cO-prOductiOn KAAITHEATER (BRUSSELS), WEXNER CENTER FOR THE ARTS (COLUMBUS, OHIO), THÉÂTRE DE LA VILLE (PARIS), VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ (BERLIN) >>> www.damagedgOOdS.Be 8


Jérôme Bel[Fr] cédric andrieux

With extracts from pieces by trisha broWn (‘neWarK’), merce cunninGham (‘biped’, ‘suite for 5’), philippe tréhet (‘nuit fraGile’) and Jérôme bel (‘the shoW must Go on’).

Fr 27 & Sa 28/01/2012 20:30 Kaaitheater dance/perFOrmance | en | 80 min. | € 16/12 © Herman Sorgeloos

nl Vijfde in een fascinerende serie solo’s en duetten van de Franse choreograaf Jérôme Bel, gebaseerd op de autobiografie van dansers. In anekdotes en korte danspassages blikt Cédric Andrieux terug op belangrijke momenten in zijn carrière: van zijn opleiding hedendaags ballet als tiener in Brest, over zijn studie aan het befaamde Parijse Conservatorium, tot zijn loopbaan bij choreografen als Merce Cunningham, Trisha Brown en William Forsythe.

‘cédric andrieux incarne une page de l’histoire de la danse en chair et en os, une sorte de mémoire vive, avec anecdotes en prime (frustration, déprime, douleur, ridicule...).’ — le monde

Fr Cinquième d’une série fascinante de solos et de duos du chorégraphe français Jérôme Bel, basés sur l’autobiographie d’un danseur. À travers des anecdotes et de brefs passages dansés, Cédric Andrieux porte un regard rétrospectif sur les temps forts de sa carrière : sa formation en danse contemporaine à Brest, ses études au célèbre Conservatoire à Paris, sa carrière de danseur avec des chorégraphes comme Merce Cunningham, Trisha Brown et William Forsythe.

en Fifth in a fascinating series of solos and duets by the French choreographer Jérôme Bel, based on the autobiographies of dancers. In anecdotes and short dance sequences, Cédric Andrieux looks back at important moments in his career: from his course in contemporary ballet as a teenager in Brest, through his studies at the renowned Paris Conservatoire, to his career with such choreographers as Merce Cunningham, Trisha Brown and William Forsythe.

cOncept JÉRÔME BEL | By and with CÉDRIC ANDRIEUX | cO-prOductiOn THÉÂTRE DE LA VILLE (PARIS), FESTIVAL D'AUTOMNE (PARIS), R.B. JÉRÔME BEL (PARIS) >>> www.JerOmeBel.Fr 9


alles is in orde. tout est en ordre. de rekken liggen vol. het licht is zacht. de muziek onopvallend. les étagères sont pleines. la lumière est douce. la musique est discrète. de blonde koopt een cola light. de dikke een pak chips. de kleine snoep in zakjes. la blonde achète un coca light. le gros, un paquet de chips. le petit, un sachet de bonbons. alles is in evenwicht. tout est en équilibre. boven de uitgang hangt een bordje met ‘uitgang’. au-dessus de la sortie, un écriteau indique « sortie ». alles is in orde. tout est en ordre. (Waar wachten we op?) (Qu’attendons-nous ?) 10


A KAAITHEATER CO-PRODUCTION WORLD PREMIERE

triSterO[Be] reset we 25, th 26, Fr 27 & Sa 28/01/2012 20:30 KaaiStudiO’S theatre | nl & Fr | € 16/12 extra: post-performance talK on 26/01

© Mirjam Devriendt

nl Met elke productie vindt Tristero zichzelf weer uit. Voor Coalition (2009) gingen ze in zee met het gezelschap Transquinquennal; de droogkomische voorstelling was onlangs nog te zien in… Brazilië. In The Search Project (2010) stond Tristero met niet minder dan dertien acteurs op de scène; het was een hartveroverende enscenering van een reeks uit de pers geplukte zoekertjes. Met Reset gaat het gezelschap terug naar de kern. Kristien De Proost, Youri Dirkx en Peter Vandenbempt geven zichzelf de opdracht om het gezelschap een reboot te geven. Reset vertrekt vanuit de stelling dat ons vermogen om in opstand te komen wordt verlamd door de onmetelijke wereld waarin alles in onderling verband staat. Een ideaal moment om Tristero te (her)ontdekken.

Fr À chaque production, Tristero se réinvente. Pour Coalition (2009), ils ont uni leurs forces avec la compagnie Transquinquennal : ce spectacle à l’humour pincesans-rire était récemment à l’affiche au… Brésil. Dans The Search Project Tristero réunissait non moins de treize comédiens sur scène. Avec Reset, la compagnie retrouve son noyau dur. Kristien De Proost, Youri Dirkx et Peter Vandenbempt se donnent pour mission de « réinitialiser » la compagnie. Le moment idéal de (re)découvrir Tristero. Reset part de la thèse que notre potentiel à nous révolter est paralysé par le monde incommensurable dans lequel tout est interconnecté.

en In The Search Project, Tristero appeared on stage with no fewer than thirteen actors; in Reset the company goes back to the essence. Kristien De Proost, Youri Dirkx and Peter Vandenbempt take on the task of giving the company a ‘reboot’. The ideal moment to (re)discover Tristero! Reset starts out from the notion that our ability to rebel is paralysed by the immeasurable world in which everything is interrelated.

‘coalition is tristero op zijn best: grappig, aanschouwelijk theater met een pokerface, [...] van een vervreemding die je wenkbrauwen nog lang in een frons houdt.’ — de Standaard

van en met KRISTIEN DE PROOST, YOURI DIRKX, PETER VANDENBEMPT | prOductie TRISTERO (BRUSSEL) & KAAITHEATER >>> www.triSterO.Be 11


A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

thOmaS hauert & ScOtt herOn[Be/ch & uS] liKe me more liKe me we 1, th 2, Fr 3 & Sa 4/02/2012 20:30 KaaiStudiO’S dance | € 16/12 extra: post-performance talK on 2/02

Fr Pour la nouvelle création Like Me More Like Me, connue auparavant sous son titre de travail H:H, Thomas Hauert collabore avec Scott Heron, un habitué de la scène newyorkaise d’avant-garde. Si les deux artistes développent des œuvres très différentes — Hauert est admiré pour son exploration d’une écriture chorégraphique basée sur l’improvisation, tandis que Heron crée de singulières performances constellées d’accessoires camp —, ils partagent une même défiance

des conventions sociales et esthétiques, ainsi qu’un amour d’une intense et innocente physicalité. Se sentir part d’une communauté est l’un des besoins humains les plus profonds qui soient. Ayant tous deux commencé à danser durant l’enfance dans l’intimité de la maison familiale, des deux côtés de l’Atlantique, les créateurs savent comment un monde privé peut se développer dans, ou en dehors de la culture environnante. Leur rencontre bouscule allègrement les oppositions entre unicité et dualité, centre et marge, corps et esprit, raison et sentiment.

creatiOn & perFOrmance THOMAS HAUERT & SCOTT HERON | lighting deSign JAN VAN GIJSEL | prOductiOn ZOO/THOMAS HAUERT (BRUSSELS) | cO-prOductiOn MONTPELLIER DANSE, CHARLEROI/DANSES, KAAITHEATER, PACT ZOLLVEREIN (ESSEN) >>> www.zOO-thOmaShauert.Be 12

© Filip Vanzieleghem

© Filip Vanzieleghem

nl Voor Like Me More Like Me, eerder aangekondigd onder de werktitel H:H, werkt Thomas Hauert samen met de Amerikaanse performancekunstenaar Scott Heron, een bekend gezicht uit de New Yorkse avant-garde scène. Beide kunstenaars mogen dan heel erg verschillend werk maken — Hauert kennen we van zijn inventieve, op improvisatie gebaseerde danstaal, Heron is de man van performances vol camp accessoires —, ze delen beiden de wil om sociale en vormelijke conventies in vraag te stellen, en een liefde voor een intense, onschuldige lichamelijkheid.

Deel uitmaken van een gemeenschap is een van de meest fundamentele menselijke behoeften. Hauert en Heron zijn beiden als kinderen beginnen dansen in de intimiteit van de huiselijke kring — aan weerszijden van de Atlantische oceaan — en weten uit eigen ervaring hoe een privé wereld zich kan ontwikkelen binnen of buiten de omgevende cultuur. Hun ontmoeting zorgt voor een vrolijke botsing van de tegenstellingen tussen uniciteit en dualiteit, mainstream en marge, lichaam en geest, verstand en gevoel.


en In Like Me More Like Me, formerly known by its working title H:H, Thomas Hauert collaborates with American performance artist Scott Heron, a familiar face from the New York avant-garde scene. Although the two artists create very different work — Hauert is admired for his improvisation-based choreographic language while Heron makes singular performances layered with camp — they share a mistrust of social and aesthetic conventions, as well as a love of intense and innocent physicality.

To belong to a community is one of the deepest human needs. Having both started dancing as kids in their family living room, on opposite sides of the Atlantic, the two creators know how a private world can develop out of, or outside of, surrounding culture. Their encounter blithely rattles the opposition between uniqueness and “two-ness,” centre and fringe, body and mind, reason and feeling.

13


‘a bewitchingly witty dance of words and music and props.’ — deborah Jowitt on ‘cheap lecture’, artsjournal.com, new york

‘there are few performers who can hold an audience captive like this double act… the timing of every note, shrug, laugh and gesture is awesome. hhhhh’ — the guardian en For the past ten years choreographer Jonathan Burrows and composer Matteo Fargion have been creating a furore with their deceptively simple but humorous, virtuoso duets where dance and music enter into an exciting relationship. It began with Both Sitting Duet (2002), The Quiet Dance (2005) and Speaking Dance (2006). Cheap Lecture (2009) is a rhythmic spoken performance set to music, a tirade about empty hands, audiences, time, 14

repetition and dance and a few other things. It continues the journey Burrows and Fargion began in the first three duets. The Cow Piece (2009) repeats the structure of Cheap Lecture. It plays with text, movement and sounds, but also with objects. It is a meditation on dance, music and mortality. Counting To One Hundred (2011) again plays breathtakingly with rhythm and counterpoint, once again embroi-

dering on the structure of Cheap Lecture. Deborah Jowitt, the first lady among New York dance critics, wrote the following on Cheap Lecture: ‘When I occasionally feel gloomy during some performance or other, I’ve wished that a fed-up theater goblin would whisk away the show I’m watching and deposit Burrows and Fargion in its place.’ May her will be done.


JOnathan BurrOwS & matteO FargiOn[Be/uK] cheap lecture, the coW piece & countinG to one hundred cheap lecture + the coW piece we 8/02/2012 20:30 KaaiStudiO’S dance/perFOrmance | en | rerun | 60 min. | € 16/12 countinG to one hundred Fr 10 & Sa 11/02/2012 20:30 KaaiStudiO’S dance/perFOrmance | 30 min. | € 12/10 | each niGht aftertalK With the artists © Herman Sorgeloos

nl In de voorbije tien jaar maakten choreograaf Jonathan Burrows en componist Matteo Fargion furore met hun bedrieglijk eenvoudige maar virtuoze en geestige duetten. Dans en muziek gaan er een spannende relatie aan. Het begon met Both Sitting Duet (2002), The Quiet Dance (2005) en Speaking Dance (2006). Cheap Lecture (2009) is een ritmisch gesproken performance op muziek, een tirade over lege handen, publiek, tijd, herhaling, dans en nog zo een en ander. Het zet de trip verder die Burrows en Fargion begonnen in de eerste drie duetten. The Cow Piece (2009) herneemt de structuur van Cheap Lecture. De voorstelling speelt met tekst, beweging en klank maar ook met objecten. Het is een meditatie over dans, muziek en sterfelijkheid, Counting To One Hundred (2011) is opnieuw een adembenemend spel met ritme en contrapunt, andermaal voortbordurend op de structuur van Cheap Lecture.

Deborah Jowitt, de first lady van de New Yorkse danskritiek, schreef naar aanleiding van Cheap Lecture: ‘Als ik me tijdens een of andere voorstelling verveel, hoop ik wel eens dat het toneelgordijn de show ook beu is, ‘m wegveegt en Burrows en Fargion in de plaats zet.’ Haar wil geschiede. Fr Au cours des dix dernières années, le chorégraphe Jonathan Burrows et le compositeur Matteo Fargion ont fait fureur avec leurs duos d’une simplicité trompeuse, néanmoins virtuoses et spirituels. La danse et la musique y nouent une relation captivante. Tout a commencé avec Both Sitting Duet (2002), The Quiet Dance (2005) et Speaking Dance (2006). Cheap Lecture (2009) est une performance parlée et rythmique sur fond de musique, une diatribe sur les mains vides, le public, le temps, la répétition, la danse, et tant d’autres sujets. Le spectacle poursuit le périple entamé par Burrows et Fargion dans les trois premiers duos.

The Cow Piece (2009) reprend la structure de Cheap Lecture. Le spectacle joue avec le texte, le mouvement et le son, mais aussi avec des objets. Il s’agit d’une méditation sur la danse, la musique et notre condition de mortels. Counting To One Hundred (2011) est à nouveau un jeu stupéfiant avec le rythme et le contrepoint, une fois de plus dans le sillage de la structure de Cheap Lecture. Deborah Jowitt, la papesse de la critique new-yorkaise de la danse a écrit à propos de Cheap Lecture : « Lorsque je m’ennuie pendant un spectacle, je rêve que le rideau en ait assez lui aussi, qu’il tombe, balaie le tout et le remplace par Burrows et Fargion. » Que sa volonté soit faite.

‘Op de duur gaat het een beetje dansen in je hoofd. dat is prachtig.’ — pieter t’Jonck, de morgen

cOncept & perFOrmance JONATHAN BURROWS & MATTEO FARGION | cheap lecture waS cOmmiSSiOned By CULTUREEL CENTRUM MAASMECHELEN & DANS IN LIMBURG | the cOw piece waS cO-prOduced By KAAITHEATER (BRUSSELS) | SuppOrt ARTS COUNCIL ENGLAND >>> www.JOnathanBurrOwS.inFO 15


‘een prachtig, teder gevecht van spelers en mensen, met elkaar en zichzelf, met het leven en vooral: de liefde. [...] mooi en intrigerend om naar te kijken. allen daarheen.’— de morgen

16


tg Stan & ntgent[Be] decemberhonGer Fr 3 & Sa 4/02 20:30 + Su 5/02/2012 15:00 Kaaitheater theater | nl | 85 min. | € 16/12 extra: matinee Kadee op zo 5/02 © Bart Grietens

nl Tien jaar na Lucia smelt schreef Oscar van den Boogaard met Decemberhonger een vervolg voor Sara De Roo en Steven Van Watermeulen. Het koppel uit Lucia smelt is nog altijd samen maar de rek is uit hun relatie. Ze moeten op zoek naar nieuwe manieren om met elkaar om te gaan. Ze spreken af mekaar binnen hun relatie volledig vrij te laten. Tot de vrouw een jonge theaterstudente (Maya Sannen) mee naar huis brengt... Net als Lucia smelt is Decemberhonger een sterke weergave van een bepaalde levensfase en een verhaal over liefde en scheiding. Zowel de schrijver, de acteurs als hun personages waren toen jonge dertigers en zijn nu veertigers met andere vragen en nieuwe overtuigingen.

Fr Dix ans après Lucia smelt, Oscar van den Boogaard écrit une suite, Decemberhonger. Si le couple de Lucia smelt est toujours ensemble, la relation n’a plus de marge de manœuvre. Il leur faut cher-cher un nouveau modus vivendi. Une histoire d’amour et de séparation. en Ten years after Lucia smelt, Oscar van den Boogaard has written a sequel called Decemberhonger. The couple from Lucia smelt is still together, but their relationship is no longer so supple. A story of love and separation.

matinee Kadee

matinee Kadee wOrKShOp pOppen maKen nl Gratis workshop voor kinderen van 4 tot 12 jaar. voor de kleinsten (-4) is er een knusse speelkamer met oppas. beperkt aantal plaatsen, op voorhand inschrijven aub. zO 5/02 15:00 Kaaitheater atelier de cOnFectiOn de pOupéeS Fr atelier gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans. pour les tout petits (-4), nous avons prévu une garderie douillette. di 5/02 15:00 Kaaitheater puppet-maKing wOrKShOp en free workshop for children aged 4 to 12 years. for very young children (-4) there is a cosy playroom complete with babysitter. Su 5/02 15:00 Kaaitheater

‘het spelplezier spat tot in de poriën van de toeschouwer. […] een aanrader. de moeite waard om meer dan eens te zien.’ — Knack

teKSt OSCAR VAN DEN BOOGAARD | van en met SARA DE ROO, MAYA SANNEN & STEVEN VAN WATERMEULEN | vOrmgeving B-ARCHITECTEN | prOductie TG STAN (ANTWERPEN) & NTGENT (GENT) >>> www.Stan.Be | www.ntgent.Be 17


crew[Be] terra nova Fr 17/02 19:00 (nl) 21:30 (nl) Kaaitheater Sa 18/02 19:00 (nl) 21:30 (Fr) Kaaitheater Su 19/02 15:00 (nl) 19:00 (en) Kaaitheater immerSive perFOrmance, theatre & Film | ca. 80 min. | max. 55 viSitOrS per perFOrmance | € 12/10 en Crew’s ‘immersive theatre’ penetrates inside the spectator’s body. He or she inhabits the theatrical space, walks around it and gets lost in it. There are two themes in Terra Nova: the expedition to the South Pole early last century and recent research on the human brain. Directors Eric Joris and Stef De Paepe and writer Peter Verhelst draw a parallel between discoveries about the human mind and the fatal expedition to the South Pole of the explorer Robert Falcon Scott. Crew takes you to the heart of these two inhospitable worlds by way of impressive choreographic tableaux and a mixture of visual, auditory and sensory impulses.

cOncept ERIC JORIS | directiOn ERIC JORIS & STEF DE PAEPE| text PETER VERHELST | actOrS STEF DE PAEPE, ROBBY CLEIREN, JORRE VANDENBUSSCHE | prOductiOn CREW (BRUSSELS) >>> www.crewOnline.Org 18

© Eric Joris

Fr Le « théâtre immersif » de Crew pénètre pour ainsi dire dans le corps du spectateur. Il ou elle « habite » l’espace théâtral, s’y promène et s’y égare. Terra Nova est soustendu par deux thèmes : l’expédition en Antarctique au début du siècle passé et la recherche récente autour du cerveau humain. Les metteurs en scène Eric Joris et Stef De Paepe et l’auteur Peter Verhelst établissent un parallèle entre les découvertes sur l’esprit humain et l’expédition fatale de l’explorateur Robert Falcon Scott au pôle Sud. Crew vous emmène au cœur de ces deux mondes inhospitaliers par les biais de tableaux chorégraphiques impressionnants et un mélange d’impulsions visuelles, auditives et sensorielles.

© Stefan Dewickere

nl Het ‘immersieve theater’ van Crew dringt als het ware binnen in het lichaam van de toeschouwer. Hij of zij bewoont de theatrale ruimte, stapt erin rond en verdwaalt erin. Twee thema’s in Terra Nova: de Zuidpoolexpeditie begin vorige eeuw en het recente onderzoek rond het menselijk brein. Regisseurs Eric Joris en Stef De Paepe en schrijver Peter Verhelst trekken een parallel tussen de ontdekkingen omtrent de menselijke geest en de fatale zoektocht op de Zuidpool van ontdekkingsreiziger Robert Falcon Scott. Crew neemt u mee naar het hart van deze twee onherbergzame werelden, via impressionante choreografische tableaus en een mix van visuele, auditieve en sensoriële impulsen.


19


‘met haar prachtige beelden vol spanning en suspense… komt viennes benadering dicht bij die van filmregisseur david lynch.’ — tm theatertijdschrift

giSèle vienne JerK en gisèle vienne’s JerK will be on at the beursschouwburg on tuesday 7 february. it is a fictional reconstruction of the crimes of an american serial killer. vienne made it as puppet theatre so as to frame the horror in a performance which, although dark, is also poetical and humorous. JerK is a synthesis of three previous productions vienne did with the american author dennis cooper. >>> www.BeurSSchOuwBurg.Be

20


giSèle vienne[Fr] this is hoW you Will disappear th 9 & Fr 10/02/2012 20:30 Kaaitheater theatre | language nO prOBlem | € 16/12 extra: post-performance talK on 09/02 © Silveri

nl Met This is how you will disappear lijkt de Franse theatermaakster Gisèle Vienne het werk van David Lynch, Alain Robbe-Grillet of Lewis Carroll ten tonele te voeren. Ze begeeft zich op de grens tussen droom en realiteit. Niets is wat het lijkt, alles barst van de symboliek. De scène is omgebouwd tot een mystiek woud van hoge bomen, ondoordringbare slierten mist waartussen echte roofvogels vliegen en drie figuren de confrontatie met elkaar aangaan. Het zijn drie archetypen van de schoonheidsidealen uit de popcultuur: de tirannieke trainer, een jonge atlete en de hippe rockster. Vienne onderzoekt het esthetische en de schoonheid, maar komt daarbij onvermijdelijk ook uit bij chaos, wanorde en de duistere kant van het bos. ••• This is how you will disappear was een succes op het festival van Avignon en werd ook in Nederland enthousiast onthaald.

Fr Avec This is how you will disappear, la créatrice française de théâtre Gisèle Vienne paraît vouloir porter à la scène l’œuvre de David Lynch, Alain Robbe-Grillet ou Lewis Carroll. Elle touche à la frontière du rêve et de la réalité, de l’apparence et du réel. Rien ne correspond à son apparence, tout est truffé de symbolique. La scène est transformée en forêt mystique avec de grands arbres, des bancs de dense brouillard à travers lesquels volent de véritables rapaces et où s’affrontent trois personnages. Trois archétypes de l’idéal de beauté de la culture pop : l’entraîneur tyrannique, la jeune athlète et la rock star branchée. Vienne analyse l’esthétique et la beauté, mais aboutit inévitablement au chaos, au désordre, au côté obscur de la forêt. ••• This is how you will disappear a connu un accueil très enthousiaste au festival d’Avignon ainsi qu’aux PaysBas.

en In This is how you will disappear, the French theatremaker Gisèle Vienne appears to be bringing the work of David Lynch, Alain RobbeGrillet or Lewis Carroll to the stage. She is working on the boundary between dream and reality, and between appearance and reality. Nothing is what it seems, and everything is bursting with symbolism. The stage is transformed into a mystical forest of high trees, impenetrable wisps of mist amongst which fly birds of prey, and where three figures confront one another. They are three archetypes of the ideals of beauty found in pop culture: the tyrannical trainer, a young athlete and the cool rock star. Vienne examines aesthetics and beauty, but in so doing inevitably also finds chaos, disorder and the dark side of the wood. ••• This is how you will disappear was a great success at the Avignon Festival and was also warmly received in the Netherlands.

cOncept, directiOn, chOreOgraphy & ScenOgraphy GISÈLE VIENNE | muSic written & perFOrmed By STEPHEN O’MALLEY & PETER REHBERG | text & SOng lyricS DENNIS COOPER | light PATRICK RIOU | FOg Sculpture FUJIKO NAKAYA | videO SHIRO TAKATANI | perFOrmed By & created with JONATHAN CAPDEVIELLE, MARGRÉT SARA GUDJÓNSDÓTTIR & JONATHAN SCHATZ | prOductiOn-adminiStratiOn BUREAU CASSIOPÉE | executive prOducer DACM with the cOllaBOratiOn OF THE QUARTZ-SCÈNE NATIONALE DE BREST >>> www.g-v.Fr 21


A KAAITHEATER CO-PRODUCTION

FaBián BarBa[ec/Be] a personal yet collective history

WORLD PREMIERE

th 16, Fr 17 & Sa 18/02/2012 20:30 KaaiStudiO’S dance | € 12/10 extra: post-performance talK on 17/02 van de voorstellingen die we voordien hebben gezien.’ In Tuning vraagt Barba ons te luisteren naar de verschillende stemmen in zijn lichaam. ••• Fabián Barba studeerde dans in zijn geboorteland Ecuador en bij PARTS in Brussel. Daarnaast kwam hij met nog vele andere benaderingen van dans in contact, in de voorstellingen die hij zag, in workshops en ontmoetingen. Fr En 2009, Fabián Barba a créé A Mary Wigman Dance Evening. Dans ce premier solo, dont l’accueil fut plus qu’élogieux, il a reconstitué neuf solos courts de Mary Wigman, l’une des figures de proue de la danse expressionniste allemande. Dans A personal yet collective history, Barba poursuit l’amorce entamée avec son spectacle précédent. Il présente une série de danses « créées pour d’autres personnes, à une autre époque ou en d’autres lieux ». Parfois, il interrompt ce florilège dansé pour une brève réflexion sur sa propre entreprise. Barba

a copié méticuleusement chaque chorégraphie, jusque dans ses intentions de mouvement les plus nuancées. Ainsi, il tente — avec attention et respect — de rejoindre « l’autre » sur la même longueur d’onde précise. Un réglage que Barba appelle tuning. « Tous les artistes prolongent ce qui les a précédés. Même Shakespeare recyclait des histoires existantes. Personne n’est une page blanche, le spectateur non plus. Nous percevons les choses sur base de ce que nous connaissons, à travers le filtre des spectacles que nous avons vus précédemment. » Dans Tuning, Barba nous demande d’écouter les différentes voix de son corps. ••• Fabián Barba a suivi une formation de danse dans son pays natal, l’Équateur, qu’il a ensuite complétée à PARTS à Bruxelles. En outre, il s’est inspiré de multiples autres approches de la danse, découvertes à travers divers spectacles, ateliers et rencontres.

cOncept, chOreOgraphy, perFOrmance FABIÁN BARBA (BUSY ROCKS) | dramaturgy MARIANNE VAN KERKHOVEN | prOductiOn CARAVAN PRODUCTION FOR BUSY ROCKS (BRUSSELS) | cO-prOductiOn BEURSSCHOUWBURG (BRUSSELS), WORKSPACEBRUSSELS (BRUSSELS), KAAITHEATER (BRUSSELS) A.O. >>> www.BuSyrOcKS.Org | www.caravanprOductiOn.Be 22

‘Tuning’ © Jean-Luc Tanghe

nl In 2009 creëerde Fabián Barba A Mary Wigman Dance Evening. In die veel gelauwerde eerste solo reconstrueerde hij negen korte dansen van Mary Wigman, een van de boegbeelden van de Duitse expressionistische dans. In A personal yet collective history bouwt Barba verder op de aanzetten van die voorstel-ling. Hij brengt een verzameling van dansen die ‘gecreëerd werden door andere mensen, in een andere tijd of op andere plaatsen’. Soms onderbreekt hij deze gedanste bloemlezing voor een korte reflectie op zijn eigen onderneming. Elke dans heeft Barba nauwgezet gekopieerd tot in zijn meest genuanceerde bewegingsintenties. Op die manier probeert hij — met aandacht en respect — op de golflengte van ‘de andere’ te komen. Barba noemt dat: ‘tuning’. ‘Alle kunstenaars bouwen verder op wat voorafging. Zelfs Shakespeare recycleerde bestaande verhalen. Niemand is een blanco bladzijde, ook de toeschouwer niet. We zien dingen op basis van onze kennis, door de filter


en In 2009 Fabián Barba created A Mary Wigman Dance Evening. In this muchlauded first solo he reconstructed nine short dances by Mary Wigman, one of the figureheads of German expressionist dance. In A personal yet collective history Barba expands on the initial ideas set out in that performance. He brings us a collection of dances that ‘are created by other people in another time or at another place’. Occasionally he interrupts this danced anthology with a brief reflection on his own work. Barba has copied

each dance very precisely, right down to its most subtle intentions of movement. In this way he attempts — with attention and respect — to get on the same wavelength as ‘the other’. Barba describes this as: ‘tuning’. ‘All artists build on what preceded them. Even Shakespeare recycled existing stories. No one is a blank page, not the spectator either. We all see things on the basis of the knowledge we have, through the filter of performances we have seen before.’ In Tuning, Barba asks us to listen to the various voices in his body.

••• Fabián Barba started training as a dancer in his native land Ecuador and then continued this at PARTS in Brussels. Moreover, he came into contact with many other approaches to dance in the performances he saw, as well as in workshops and other encounters.

23


het K-team

‘Alma’ – De Warme Winkel © Sofie Knijff

‘L’Effet de Serge’ – Philippe Quesne/Vivarium Studio © Pierre Grosbois

nl Het K-team is ondertussen flink op dreef. Ze zijn met twaalf, zijn tussen 18 en 26 jaar, en hebben sedert begin dit seizoen in het Kaaitheater of de Kaaistudio’s zo een zeven producties gezien. Een wereld gaat open. En dat is de bedoeling: het K-team wil een virus zijn, dat jongeren besmet met enthousiasme voor de podiumkunsten van vandaag. Rosanne Claes: ‘We hebben kennis gemaakt met heel verschillende internationale gezelschappen. De Warme Winkel en Phillipe Quesne waren echte aanraders. In de voorstelling Alma van De Warme Winkel werd ik meegesleept door de speelse acteerstijl. Lang geleden dat ik nog zo heb gelachen. Met het K-team krijgen we ook de mogelijkheid een blik achter de schermen te werpen en het werkproces van een theaterproductie te leren kennen. Ik ben benieuwd naar de volgende voorstellingen!’ Marie Claes: ‘L’Effet de Serge van Philippe Quesne was een serene voorstelling over het leven van de ingetogen Serge, maar door de herhaling van banale situaties en menselijke interacties kon je toch vaak je lach niet onderdrukken. Een ontroerende blik op de routine en de alledaagsheid van het leven waarin de mens tracht zin te zoeken.’ Siska Baeck: ‘'t Kaai is een plek waar niets moet. Misschien beginnen de meeste dingen in het Kaaitheater wel bij een mogelijkheid. En wat uit die mogelijkheid voortvloeit (misschien wel het spannendste aan heel het zaakje) varieert (geen klein beetje). GRAAG MEERRRRR!!!’ Margot De Boeck: ‘In het Kaaitheater is er zoveel te zien: iets experimenteels, iets bevreemdends (L’Effet de Serge), iets ontroerends (L’Effet de Serge), iets hilarisch (L’Effet de Serge), iets inspirerends (Sartre zegt sorry van Laura van Dolron), iets groots, iets echts (Ding an sich van Discordia), iets oprechts (hoe contradictorisch ook: Bedrog van STAN), iets liefs, iets boos. En zo vaak is het liefde op het eerste gezicht — een liefde die niet blind maakt, maar laat zien.’ Thomas Schoofs: ‘In het K-team zitten mensen die helemaal in het theater gedrenkt zijn maar er zijn er ook die er helemaal niks van weten. Dat is een aangename combinatie. Iedereen vindt zijn plaats in de gesprekken voor en na. We delen namelijk dezelfde interesse, op heel verschillende niveaus.’ Elke Depreter: ‘Jongeren en theater zijn geen vanzelfsprekende combinatie. Onder jongeren leeft vaak de overtuiging dat theater saai is, en het Kaai elitair. Misschien. Maar theater kan ook opwindend zijn, schoon, ontroerend… Vul zelf maar aan. We komen vertellen wanneer we iets hebben gezien dat de moeite is. Als het niet goed is, zeggen we het ook. U hoort nog van ons.’

24


liefde die niet blind maaKt

‘De Kunst der Vermakelijkheid’ – Needcompany © Anna Stöcher/Burgtheater

‘It’s a rhetorical question’ – Paul Mpumelelo Grootboom © Ruphin Coudyzer

‘X-on’ – Ivo Dimchev © Ivo Dimchev

Fr L’équipe-K est entre-temps sur sa lancée. Ils sont douze, entre 18 et 26 ans, et ont vu sept productions depuis le début de la saison, au Kaaitheater et aux Kaaistudio’s. Un monde s’ouvre à eux. Et c’était l’objectif de l’opération : l’équipe-K se veut un virus contagieux qui transmet aux jeunes la fièvre du spectacle vivant contemporain. en The K-Team is already hard at work. There are twelve of them, from 18 to 26 years old, and since the start of this season they have seen about seven productions at the Kaaitheater or Kaaistudios. A whole world is opening up to them. And that’s the intention: the K-Team is meant to be a virus that infects young people with enthusiasm for today’s performing arts. het K-team = aStrid aKay SiSKa BaecK JOle carlé marie claeS rOSanne claeS margOt de BOecK elien de Schryver Sarah lederman elKe depreter thOmaS SchOOFS adriaan verdOncKt Ode windelS

vOlg de Berichten, recenSieS, tweetS en hartenKreten van het K-team Op Suivez leur actualité, leurS critiqueS, leurS tweetS et leurS criS du cœur Sur Keep up with the meSSageS, reviewS, tweetS and crieS FrOm the heart at www.Kaaitheater.Be/K-team 25


daar iS de lente! vOilà le printempS! Spring iS here! © Tine Van Aerschot

nature theater OF OKlahOma[uS] life and times – episode 2

© Koen Broos

ictuS[Be] this is not a pop sonG

2 & 3/03 20:30 + 4/03 15:00 Kaaitheater over Jeanne d’arc en Gilles de rais etc. etc. à propos de Jeanne d’arc et Gilles de rais etc. etc. on Jeanne d’arc and Gilles de rais etc. etc.

4/03 15:00 Kaaitheater de kinderen bouwen hun dromen. les enfants construisent leurs rêves. the children build their dreams.

26

cindy van acKer/ cOmpagnie greFFe[ch] nixe + obtus 14 & 15/03 20:30 KaaiStudiO’S

diffraction 17/03 20:30 Kaaitheater 2 solo’s, 1 groepscreatie en 4 films van de vlaams-zwitserse choreografe. 2 solos, 1 création de groupe et 4films de la chorégraphe flamando-helvétique. 2 solo pieces, 1 group creation and 4 films by the flemish-swiss choreographer. © Isabelle Meister

matinee Kadee: imaginatiOn wOrKShOp

© Eric Verberdt

tOneelhuiS/guy caSSierS[Be] bloed & rozen. het lied van Jeanne en Gilles

9 & 10/03 20:30 KaaiStudiO'S ictus-in-rockopstelling. ictus en tant que groupe de rock. ictus as a typical rock band: singer, guitar, bass, drums and synthesizer.

Hans Peter Kuhn, ‘Frozen Heat’, Tokushima Modern Art Museum, Japan 2007. Photo © Tadasu Yamamoto

1, 2 & 3/03 20:30 KaaiStudiO’S een oefening in overleven. en in liefde. un exercice de survie. et d’amour. an exercise in survival. and in love.

14/03 20:30 Kaaitheater muziek vermengd met licht en architectuur. bl!ndman marie la musique avec la lumière et l’architecture. bl!ndman interweaves music, light and architecture.

© Anna Stöcher (Burgtheater Wien)

tine van aerSchOt & tracy wright[Be/ca] We are not afraid of the darK

8, 9 & 10/03 20:30 Kaaitheater Warholiaanse musical. Cursus: Johan Thielemans over Nature Theater of Oklahoma, 9/03, 18:00 comédie musicale warholienne. a Warholian musical.

Bl!ndman[Be] KWadratur #3 / cube


© Paul Kooiker © Thierry De Mey

tOneelhuiS/aBKe haring[Be] flou 22 & 23/03 20:30 KaaiStudiO’S een vrouw en een man. een dialoog, een duet, een duel. une femme et un homme. un dialogue, un duo, un duel. a woman and a man. a dialogue, a duet, a duel.

heine avdal & yuKiKO ShinOzaKi/deepBlue[Be] nothinG’s for somethinG

cynthia lOemiJ & marK lOrimer/Ovaal [Be] to intimate

23 & 24/03 20:30 Kaaitheater de meesters van het unheimliche onderzoeken de wereld van het theater. les maîtres de l'inquiétante étrangeté analysent le monde du théâtre. the masters of the sinister examine the world of theatre.

30 & 31/03 20:30 Kaaitheater dans, oude en nieuwe muziek in samenklank of tegenklank. danse, musique ancienne et nouvelle en harmonie ou discordance. dance, baroque and new music in consonance or dissonance.

© deepblue

28, 29, 30 & 31/03 20:30 KaaiStudiO’S een scherpe, soms komische kijk op mogelijke en onmogelijke toekomstbeelden. un regard ludique et acerbe sur des images d’avenir possibles et impossibles. an incisive and sometimes comical look at possible and impossible images of the future.

© Hugo Glendinning

FOrced entertainment[gB] tomorroW’s parties

27


inFO & ticKetS 2011>2012 nl

Fr

en

BASiSpriJS/rEductiEpriJS De prijzen vermeld bij de voorstellingen zijn de basis- en de reductieprijs. De reductieprijs geldt voor houders van een K-kaart (zie verder), voor 65+, werkzoekenden, personen met een handicap, Knack-Club, Lerarenkaart, oKo, Danspunt en sociaal-culturele verenigingen (vanaf 10 personen). Reducties zijn niet cumuleerbaar. Wie jonger is dan 26: even verder lezen!

prix dE BASE/prix réduitS Les prix mentionnés à côté des spectacles sont les prix de base et les prix réduits. Les prix réduits s’appliquent aux détenteurs d’une Carte K (voir ciaprès), aux 65+, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, Knack-Club, détenteurs d’une carte d’enseignant, oKo, Danspunt, associations socioculturelles (à partir de 10 personnes). Les réductions ne sont pas cumulables. Pour les moins de 26 ans, lire les informations qui suivent.

StANdArd pricE/rEducEd pricE The prices given for each performance are the standard and reduced prices respectively. The reduced price applies to K-cardholders (see below), over-65s, jobseekers, people with disabilities, Knack-Club members, holders of Teacher’s cards, oKo, Danspunt, sociocultural associations (10 people or more). Only one reduction applies at a time. For those under 26, read on!

NiEuw: JoNgEr dAN 26 = tickEtS à € 8 Ben je jonger dan 26, kan je — op vertoon van je identiteitskaart — elke productie zien tegen de sympathieke prijs van € 8. De tickets worden niet opgestuurd. kAAi ABo: tickEtS AAN hAlVE priJS! Verbeter je leven: boek 8 of meer verschillende voorstellingen en je krijgt -50% op de basisprijs. Je stelt je abonnement geheel naar eigen smaak samen. Boek je later extra voorstellingen, krijg je dezelfde reductie. k-kAArt: rEductiE Voor lAtE BESliSSErS Je wil meerdere voorstellingen zien maar je agenda nog niet vastleggen? Met een K-kaart (€ 10) krijg je het hele seizoen je tickets tegen reductietarief. Je hebt je K-kaart snel terugverdiend! cultuurwAArdEBoN & ArticlE 27 Het Kaaitheater aanvaardt de Cultuurwaardebons en Article 27. mAtiNEE kAdEE Vijf zondagmatinees: voorstellingen voor volwassenen, gratis workshops voor kinderen (4-12 jaar). kiNdErEN toEgElAtEN? Check telefonisch de aanbevolen minimumleeftijd. Baby’s en kleuters mag je niet meenemen in de voorstellingen. rolStoElgEBruikErS Het Kaaitheater en de Kaaistudio’s zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

BANk 432-9192433-80 iBAN: BE47 4329 1924 3380 Bic: krEdBEBB

moiNS dE 26 ANS ? BillEtS à € 8 Vous avez moins de 26 ans, alors vous pouvez assister — sur présentation de votre carte d’identité — à tous les spectacles pour la somme modique de € 8. Les billets ne sont pas envoyés. ABo kAAi : BillEtS à moitié prix ! Faites-vous plaisir : réservez 8 spectacles différents ou plus et obtenez une réduction de 50 % sur le prix de base. Vous composez votre abonnement à votre guise. Si vous réservez d’autres spectacles par la suite, vous avez droit à la même réduction.

kAAi ABo: tickEtS At hAlF-pricE Improve your life: book 8 or more different performances and you get a 50% reduction on the standard price. Compile your own Kaai Abo season ticket. If you book extra performances later you will be entitled to the same discount. k-cArd: rEductioN For lASt-miNutE dEciSioNS Do you want to see several performances but don’t want to fix the dates yet? With a K-card (€ 10) you get your tickets at a reduced rate throughout the season. You will soon cover the cost!

cArtE k : réductioN pour lES décidEurS tArdiFS Vous souhaitez voir plusieurs spectacles, mais vous ne souhaitez pas encore bloquer de dates. Avec une carte K (€ 10), vous avez droit à billets à prix réduits toute la saison durant. Vous récupérez rapidement votre investissement.

cultuurwAArdEBoNS & ArticlE 27 The Kaaitheater accepts Cultuurwaardebons (culture vouchers) and Article 27.

cultuurwAArdEBoNS & ArticlE 27 Le Kaaitheater accepte les Cultuurwaardebons (chèques culture) et l’Article 27.

mAtiNEE kAdEE 5 Sunday matinees: performances for adults and free workshops for children (4-12 years old).

mAtiNEE kAdEE 5 dimanches après-midi : spectacles pour adultes, ateliers gratuits pour les enfants (4-12 ans).

childrEN AllowEd? Call to check the recommended minimum age. Babies and toddlers are not admitted to performances.

ENFANtS AdmiS ? Contactez-nous pour vérifier l’âge minimum conseillé. Les spectacles ne sont pas accessibles aux bébés et aux tout petits.

whEElchAir uSErS The Kaaitheater and Kaaistudios are accessible to wheelchair users.

uSAgErS dE FAutEuilS roulANtS Le Kaaitheater et les Kaaistudio’s sont accessibles aux usagers de fauteuils roulants.

t 02 201 59 59 | www.Kaaitheater.Be 28

NEw: uNdEr 26 = tickEtS At oNly € 8 If you are younger than 26, you can see — on presentation of your identification card — any production at the friendly price of € 8. Tickets are not send by post.

KaaicaFé sainctelettesQuare 18, 1000 brussels • Bar: mo-fr, as from 11:00, and before & after the performances • Kitchen: from 12:00 till 20:30 t 02 427 87 72 | www.KaaicaFe.Be


agendamagazine.be

Uit in Brussel | Vos sorties Ă Bruxelles | Out and about in Brussels

FMBRUSSEL.BE


Alleen als ’t in

staat

We houden van cultuur.

KBC, trotse sponsor van het Kaaitheater.

kbc.be/sponsoring

Wij spreken uw taal.


Klara en Kunst. Maar 4 letters verschil. We krijgen er maar niet genoeg van. Of het nu een fascinatie voor schilderkunst is, liefde voor architectuur, interesse in theater, passie voor muziek of verslaving aan literatuur. Kunst is de bestaansreden van Klara. En dat valt op. Luister maar eens naar Klara of surf naar klara.be. We kunnen het moeilijk verbergen. Het zit zelfs in onze naam. Een beetje toch. Klara. Alles voor de kunst.


belGië – belGiQue p.b.–p.p. brussel x bc 6407

magazine | 6 edities per Jaar | verschiJnt in februari, april, Juni, auGustus, oKtober & december afGifteKantoor brussel x | p3a9139 | decemBer 2011

A12 NOORDSTATION GARE DU NORD

1

METRO IJZER/YSER

CA

NA

L

SAINCTELETTE SQUARE

LAA

NA

N

AL

ROGIER

M AX L

AA

N

AIN A. DA NS AE RT ST RA .D .V. .D V AT U AN SO V AA M PORTE M K E DE NINOVE IL

A.

E. J ACQ M

RU E

E40–E19

AA

SP AC HL

NINOOFSEPOORT

N

2 N O.L

AN

2 KaaiStudiO’S onze-lieve-vrouW van vaaKstraat 81 81 rue notre-dame du sommeil b-1000 brussels tram 51

KOEKELBERG E40–E19

KA

1 Kaaitheater sainctelettesQuare 20 20 sQuare sainctelette b-1000 brussels tram 51, metro 2 & 6, iJzer/yser

GROTE MARKT CENTRAAL STATION GARE CENTRALE

LOI–

WET

E411

1 ticKetShOp sainctelettesQuare 20 20 sQuare sainctelette b-1000 brussels t 02 201 59 59 f 02 201 59 65 ticKets@Kaaitheater.be

ZUIDSTATION GARE DU MIDI

info & ticKets 24/24h:

www.Kaaitheater.Be

v.u.: bart claes, c/o aKenKaai 2, 1000 brussel | WetteliJK depot d/2010/2871/5 beeld cover: thomas hauert & scott heron, ‘liKe me more liKe me’ | foto © filip vanzieleGhem ontWerp: paul boudens – WWW.a-G-i.orG/paulboudens

Bulletin Kaaitheater jan-feb 2012  

Kaaitheater's bi-monthly magazine in Dutch, French & English

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you