Page 1


kaaitheater 2011>12


iNhOUD/SOMMaire/CONteNtS

iNDeX

PrOgraMMa/PrOgraMMe/PrOgraM – p. 6–82 het theaterFeStival – p. 6 klaraFeStival – p. 7 SPOkeN wOrlD 2011 – pp. 26–34 bUrNiNg iCe #5 – pp. 73–76 MatiNee kaDee – pp. 80–81 CUrSUSSeN – p. 82 tiCketS & iNFO – pp. 89–91 ageNDa – pp. 92–95 COlOFON/COlOPhON – p. 96 aNy qUeStiONS? – cover 2 k-teaM – cover 3

a twO DOgS COMPaNy 31 avDal heiNe 62 baraka aMiri 30 barba FabiáN 51 baUer eleaNOr 29, 38, 72 bel jérôMe 44 bl!NDMaN 7, 60 blOet 40 bUlOUrDe gaëtaN 76 bUrNiNg iCe #5 73–76 bUrrOwS jONathaN 46–47 CaSSierS gUy 54, 68 ChirONi CriStiaN 75 COMbier jérôMe 35 COMP. MariUS 40 COMPagNie greFFe 58–59 Crew 52 DaMageD gOODS 9, 42 DaNSaND! 79 De bOeCk ChriStOPh 74 De PaUw jOSSe 68 De SMeDt ChriStiNe 67 De vrieS erki 36–37 De warMe wiNkel 12–13 DeCOrte jaN 40 DeePblUe 62 DiMChev ivO 14 DOOD PaarD 70 etChellS tiM 28 FargiON MatteO 46–47 FOrCeD eNtertaiNMeNt 28, 63 FreeMaN DaviS 11 gehMaCher PhiliPP 42 gOOD MOve 29, 38, 72 graiNDelavOiX 20 grOOtbOOM MPUMelelO PaUl 27 hariNg abke 61 haUert thOMaS 45 herON SCOtt 45 het theaterFeStival 6 hOyt SatCh 34 i have a DreaM 33 iCtUS 35, 55, 71 iNgvartSeN Mette 74 jONeS lerOy 30 laUwerS jaN 8 leS balletS C De la b 67

Fr ? >>> SpectacleS acceSSibleS aux francophoneS ou autreS allophoneS – p. 82

eN? >>> productionS for SpeakerS of engliSh and other languageS – p. 82

t 02 201 59 59 | www.kaaitheater.be

liNehaN DaNiel 22 lOeMij CyNthia 64 lOriMer Mark 64 MaatSChaPPij DiSCOrDia 19 MaiSONDahlbONNeMa 39 MaPa teatrO 32 MarNhaM PatriCk 66 MciNtOSh kate 69 MUziektheater traNSParaNt 7 NatUre theater OF OklahOMa 56–57 NeeDCOMPaNy 8 NtgeNt 23, 50 Ovaal 64 PartS 78 POrtela PatríCia 74 qUeSNe PhiliPPe 16–17 raNDOM SCreaM 11 riChe MaNU 66 rODrigUeS lia 24–25 rOSaS 20–21, 71 SaNChiS Salva 41 ShiNOzaki yUkikO 62 SleiChiM eriC 7 SöDerberg alMa 77 SOUlier NOé 10 SPOkeN wOrlD 2011 26-34 StUart Meg 9, 42 SUDerMaNN jOlika 77 tg StaN 15, 50 tONeelgrOeP aMSterDaM 18 tONeelhUiS 54, 61, 68 triSterO 43 vaN aCker CiNDy 58–59 vaN aerSChOt tiNe 53 vaN harSkaMP NiCOliNe 34 vaN hOve ivO 18 vaNDeCaSteele jOOSt 29 vaNDewalle beNjaMiN 36–37 verDONCk kriS 31 verhelSt Peter 23 vieNNe giSèle 48–49 vivariUM StUDiO 16–17 we gO 36–37 weSt FraNz 14 williaMS SaUl 30 wright traCy 53 zita SwOON grOUP 21


De tijD Die je aaN kUNSt SPeNDeert ‘kunst biedt geen evidente return. haar wisselkoers is energie voor energie, intensiteit voor intensiteit. De tijd die jij aan kunst spendeert is gelijk aan de tijd die de kunst met jou doorbrengt: er is geen binnenweg, geen spoedcursus, geen ‘fast tracks’. enkel de ervaring. […] wat kunst kan doen is een authentiek verlangen bij ons oproepen. Daarmee bedoel ik dat het ons bewust kan maken van waarheden over de wereld en over onszelf; waarheden die meestal verstikt worden door de druk van de permanente noodsituatie genaamd ‘het echte leven’. kunst kan ons weer bij bewustzijn brengen, soms subtiel, soms dramatisch, maar de verantwoordelijkheid om iets te doen met wat de kunst ons aanbiedt, ligt bij ons.’ — jeanette winterson Het nieuwe Kaaitheaterseizoen biedt u een zorgvuldige selectie van hedendaagse podiumkunsten. Het is een programma dat risico’s neemt: de meeste voorstellingen moeten nog gemaakt worden. Maar het wekt ook vertrouwen: we kiezen voor kunstenaars in wie we rotsvast geloven en met wie we vaak al jaren samenwerken. Het kloppend hart van het Kaaitheater blijft de productieondersteunende werking. De nauwe relatie met kunstenaars en hun verbondenheid aan het huis vormen een solide basis voor ons werk. De aard van de samenwerking is heel divers, maar altijd staat de aandacht voor de kunstenaar en de zorgvuldigheid in de omgang met zijn werk voorop. U kan zo uitkijken naar nieuw werk van vertrouwde namen als Meg Stuart/Damaged Goods, Kris Verdonck, Mette Ingvartsen, deepblue, Needcompany, Rosas, tg STAN, Jan Decorte, Tristero, Jonathan Burrows, Guy Cassiers, Ivo Van Hove, Thomas Hauert, Peter Verhelst, Maatschappij Discordia, Tine Van Aerschot, enz. We zijn als coproducent ook nauw betrokken bij nieuwe producties van jonge, in Brussel residerende talenten zoals Eleanor Bauer, Ivo Dimchev, Noé Soulier, Fabián Barba, Joost Vandecasteele en Gaëtan Bulourde. En we engageren ons verder in Workspace Brussels, de werkplaats voor jong danstalent in Brussel. Het Kaaitheater is ontstaan o.a. vanuit de nood om onze podiumkunsten in een internationale context te plaatsen. De Kaaitheaterfestivals in de jaren 1970 en 1980 waren eyeopeners, voor publiek en artiesten. Deze rol speelt het Kaaitheater ondertussen al meer dan dertig jaar. In het seizoen 2011-2012 zit, al zeggen we het zelf, een bijzonder sterke reeks internationale producties. We kondigen met enige fierheid nieuw werk aan van het Amerikaanse Nature Theater of Oklahoma, de Braziliaanse choreografe Lia Rodrigues, de Zuid-Afrikaanse schrijver en regisseur Mpumelelo Paul Grootboom, het Columbiaanse Mapa Teatro, het Britse Forced Entertainment en de Belgisch-Zwitserse choreografe Cindy Van Acker. We tonen bestaande producties van de Franse theatermakers Gisèle Vienne en Philippe Quesne, en we

introduceren het flamboyante Nederlandse gezelschap De Warme Winkel met niet minder dan vier producties. Kritische reflectie op een snel veranderende wereld zien we in steeds meer voorstellingen terugkomen. De ‘grote vragen’, het zoeken naar enige ordening in de chaos, de wereld proberen binnen te brengen in het werk… steeds meer artiesten wagen zich eraan. Deze nadrukkelijke koppeling van het artistieke werk met de maatschappelijk realiteit zet ons ertoe aan om dat werk ook meer te contextualiseren. Dat doen we al enkele seizoenen via de formats Spoken World en Burning ice. Spoken World201 1 heeft als ondertitel Powers of Speech. Samen met de Siemens Stiftung wijden we een theatraal onderzoek aan de vormelijke en inhoudelijke kracht(en) van de toespraak. De vijfde editie van Burning ice gaat onder de noemer We the Gardeners. We laten er kunstenaars, wetenschappers en theoretici aan het woord over de oplopende spanning tussen natuur en cultuur. Het bovenstaande citaat komt uit de tekst What is Art for? van Jeanette Winterson. Ze gaat er in tegen de heersende trend van ‘economisering’ van de kunst en benadrukt voluit de unieke spirituele return. ‘Kapitalisme wil niet dat u zich concentreert — u zou kunnen merken hoeveel er ontbreekt. […] Laat u niet vangen door de manier waarop de markt de kunst coöpteert. Het lijkt alleen maar alsof het om geld gaat. In werkelijkheid gaat het om angst. Angst dat er een andere manier van leven zou zijn. Die andere manier bestaat wel degelijk; […] het is er één waar de menselijke geest zegeviert! Kunst herinnert ons aan mogelijkheden waarvan men ons reeds overtuigd had ze te vergeten.’ We hopen dat de kunst die we u op de volgende bladzijden met veel liefde en overtuiging aanbieden, aan Winterson’s hoge verwachtingen beantwoordt.

gUy gyPeNS & katleeN vaN laNgeNDONCk

3


le teMPS qUe l’ON CONSaCre à l’art « l’art n’offre pas de profit évident. Son taux de change équivaut à de l’énergie pour de l’énergie, de l’intensité pour de l’intensité. le temps que l’on consacre à l’art est du temps que l’on se consacre, à soi-même ; il n’y a pas de raccourci, pas de cours accéléré, pas de voie royale. Uniquement de l’expérience. […] Ce que l’art peut accomplir, c’est susciter un authentique désir en nous. j’entends par là qu’il peut nous rendre conscients de vérités sur nous-mêmes et sur nos vies ; des vérités qui suffoquent en général sous la pression de la situation d’urgence permanente que l’on appelle “la vraie vie”. l’art peut nous ramener à la conscience, parfois en douceur, parfois de manière dramatique, mais la responsabilité d’agir par rapport à ce que l’art nous fait découvrir nous incombe. » — jeanette winterson La nouvelle saison du Kaaitheater vous offre une sélection minutieuse des arts du spectacle vivant contemporains. Le programme n’hésite pas à prendre des risques : la plupart des spectacles doivent encore être créés. Mais il s’appuie aussi sur la confiance : nous choisissons des artistes en qui nous croyons dur comme fer et avec lesquels nous collaborons souvent depuis des années. Le cœur battant du Kaaitheater demeure le soutien à la production. Cette relation étroite avec les artistes et leurs liens avec la maison constituent une base solide pour notre fonctionnement. La nature des collaborations est très diverse, mais l’attention est toujours accordée en premier lieu à l’artiste et à l’approche méticuleuse et respectueuse de son œuvre. Ainsi, vous pouvez d’ores et déjà vous attendre à retrouver des noms familiers comme Meg Stuart/ Damaged Goods, Kris Verdonck, Mette Ingvartsen, deepblue, Needcompany, Rosas, tg STAN, Jan Decorte, Tristero, Jonathan Burrows, Guy Cassiers, Ivo Van Hove, Thomas Hauert, Peter Verhelst, Maatschappij Discordia, Tine Van Aerschot, etc. En tant que coproducteurs, nous sommes étroitement associés aux nouvelles productions de jeunes talents résidant à Bruxelles, comme Eleanor Bauer, Ivo Dimchev, Noé Soulier, Fabián Barba, Joost Vandecasteele et Gaëtan Bulourde. Et nous poursuivons notre engagement dans Workspace Brussels, l'atelier pour jeunes talents de la danse contemporaine à Bruxelles. Le Kaaitheater est né, entre autres, de la nécessité de cadrer les arts de la scène dans un contexte international. Dans les années 1970 et 1980, le Kaaitheaterfestival constituait un événement révélateur, à la fois pour le public et les artistes. Entre-temps, le Kaaitheater assume ce rôle depuis plus de trente ans. La saison 2011-2012 comprend, même si c’est nous qui l’affirmons, une série de productions internationales de très haut vol. Nous annonçons avec fierté de nouveaux spectacles de la compagnie états-unienne Nature Theater of Oklahoma, de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, de l’auteur et metteur en scène sud-africain Mpumelelo Paul Grootboom, du collectif colombien Mapa Teatro, des Anglais de Forced Entertainment et la chorégraphe belgo-helvétique Cindy Van Acker. Nous présentons des specta4

cles existants des créateurs français de théâtre Gisèle Vienne et Philippe Quesne, et nous vous faisons découvrir, avec non moins de quatre productions, la compagnie néerlandaise flamboyante De Warme Winkel. De plus en plus de spectacles engagent une réflexion critique sur un monde qui ne cesse de se transformer à toute vitesse. Les « grandes questions », la quête d’un certain ordre dans le chaos, les tentatives d’introduire le monde dans l’œuvre… Toujours plus d’artistes s’y essaient. Le lien explicite de l’œuvre artistique avec la réalité sociétale nous incite à davantage contextualiser ces œuvres. C’est ce que nous faisons depuis quelques saisons, à travers des formules comme Spoken World et Burning ice. Spoken World 2011 a pour sous-titre Powers of Speech. De concert avec la Fondation Siemens, nous consacrons une analyse théâtrale au(x) pouvoir(s) du discours, à la fois sur le plan de la forme et du contenu. La cinquième édition de Burning ice porte le titre de We the Gardeners. Nous donnons la parole à des artistes, des scientifiques et des théoriciens à propos de la tension croissante entre la nature et la culture. La citation d’introduction est extraite du texte What is Art for? de Jeanette Winterson, dans lequel elle s’inscrit en faux contre la tendance dominante de la « marchandisation » de l’art et souligne pleinement le seul profit spirituel que l’art puisse offrir. « Le capitalisme ne veut pas que vous vous concentriez — vous pourriez remarquer tout ce qui ne tourne pas rond. […] Ne vous laissez pas berner par la manière dont le capitalisme coopte l’art. Il prétend le faire pour l’argent, mais sous l’argent, il y a la terreur. La terreur qu’il pourrait y avoir un autre mode de vie. Or, il y a un autre mode de vie ; […] c’est une célébration de l’esprit humain. L’art nous rappelle toutes les possibilités que l’on nous convainc d’oublier. » Nous espérons que l’art que nous vous proposons avec beaucoup d’amour et de conviction dans les pages suivantes répond aux attentes élevées de Winterson. gUy gyPeNS & katleeN vaN laNgeNDONCk


the tiMe yOU SPeND ON art ‘art can offer no obvious return. its rate of exchange is energy for energy, intensity for intensity. the time you spend on art is the time it spends with you; there are no shortcuts, no crash courses, no fast tracks. Only the experience. what art can do is prompt in us authentic desire. by that i mean it can waken us to truths about ourselves and our lives; truths that normally lie suffocated under the pressure of the 24-hour emergency zone called real life. art can bring us back to consciousness, sometimes quietly, sometimes dramatically, but the responsibility to act on what we find is ours.’ — jeanette winterson The new Kaaitheater season offers you a considered selection of contemporary performing arts. It is a programme that takes risks: most of the productions still have to be put together. But it inspires confidence too: we go for artists in whom our faith is rock-solid, and with many of whom we have cooperated for years. The beating heart of the Kaaitheater remains our work giving production support. Our close relations with artists and their sense of connection to us are a solid basis for our work. The nature of our cooperation can be quite varied, but the focus is always primarily on the artist and the care taken in handling their work. So you can look forward to new work by such familiar names as Meg Stuart/Damaged Goods, Kris Verdonck, Mette Ingvartsen, deepblue, Needcompany, Rosas, tg STAN, Jan Decorte, Tristero, Jonathan Burrows, Guy Cassiers, Ivo Van Hove, Thomas Hauert, Peter Verhelst, Maatschappij Discordia, Tine Van Aerschot, and so on. We are also closely involved as coproducers in new productions by such talented young Brussels-based artists as Eleanor Bauer, Ivo Dimchev, Noé Soulier, Fabián Barba, Joost Vandecasteele and Gaëtan Bulourde. And we are also continuing our commitment to Workspace Brussels, the workshop for young and talented dancers in Brussels. The Kaaitheater arose out of the need to set our performing arts in an international context. The Kaaitheater Festivals in the 1970s and 1980s were eye-openers for both the public and the performing artists. The Kaaitheater has now maintained this function for more than thirty years. Even though we say it ourselves, the 2011-2012 season includes an exceptionally potent series of international productions. It is with some pride that we announce new productions by the American Nature Theater of Oklahoma, the Brazilian choreographer Lia Rodrigues, the South-African writer and director Mpumelelo Paul Grootboom, the Colombian Mapa Teatro, the British Forced Entertainment and the Belgian-Swiss choreographer Cindy Van Acker. We are also showing existing productions by the French theatre-makers Gisèle Vienne and Philippe Quesne, and we are introducing the flamboyant Dutch company De Warme Winkel,

who will perform no less than four productions. We see critical reflection on a constantly changing world in more and more productions. Increasing numbers of performing artists venture to tackle the ‘big issues’, search for some sort of order in the chaos, and try to introduce the world into their work. This distinct linkage of artistic work with social reality prompts us to contextualise this work more too. We have already been doing this for several seasons in the form of Spoken World and Burning ice. The subtitle for Spoken World 2011 is ‘Powers of Speech’. In association with the Siemens Stiftung we are concentrating theatrical research on the power of the speech in both form and content. The fifth Burning ice is called ‘We the Gardeners’ and gives an opportunity to artists, scientists and theorists to speak about the rising tension between nature and culture. The quote at the top of the page is from Jeanette Winterson’s book What is Art for? She opposes the prevailing trend towards ‘economising’ art and emphasises at length its unique spiritual return. ‘Capitalism doesn’t want you to concentrate — you might notice that much is amiss. […] Don’t be fooled by the way capitalism co-opts art. It pretends to do it for money, but underneath money is terror. Terror that there might be a different way to live. There is a different way; […] it’s a celebration of the human spirit. Art reminds us of all the possibilities we are persuaded to forget.’ We hope that the art we offer you with much love and conviction on the following pages meets Winterson’s high expectations.

gUy gyPeNS & katleeN vaN laNgeNDONCk 5


het theaterFeStival 25/8>3/9 2011 Nl Jaarlijks selecteert het theaterfestival de meest belangwekkende voorstellingen van het voorbije seizoen. de jury 2011 bestond uit eva brems (ugent/groen!), Valentijn dhaenens (Skagen), pietjan dusee (productiehuis brabant), eddie guldolf (c-Mine genk) en Sarah Vankersschaever (de Standaard). Samen zagen zij ruim 500 voorstellingen, van kinder- en jeugdtheater tot dans en muziektheater. Ze kozen daaruit de tien beste producties, die nu voor iedereen nog één keer te zien zijn, net voor de start van het nieuwe theaterseizoen. daarnaast presenteert het festival ook twee voorstellingen uit de selectie van het nederlands theaterfestival (dat gelijktijdig in amsterdam plaatsvindt) en vijf producties uit het gloednieuwe circuit x: een reeks voorstellingen van jonge en/of minder gekende theatermakers die, nadat ze worden voorgesteld op het theaterfestival, op tournee gaan langs een aantal cultuurcentra in Vlaanderen. het theaterfestival vindt dit jaar plaats in en rond het kaaitheater in brussel. Fr chaque année, le theaterfestival sélectionne les spectacles les plus impressionnants de la saison passée. le jury a visionné quelque 500 spectacles de danse et de théâtre — y compris du théâtre jeune public et musical —, dont il a choisi les dix meilleurs. le theaterfestival est l’occasion de (re)voir ces spectacles. cette année, le theaterfestival a lieu à bruxelles, au kaaitheater et à proximité. eN every year, the theaterfestival selects the most interesting productions from the past season. in 2011 the jury members watched altogether at least 500 performances, from children’s and youth theatre to dance and musical theatre. from these they chose the best ten productions, which are now being shown once again, in and around the kaaitheater in brussels.

theaterFeStival 2011 • Jurgen delnaet/de tijd, ‘Berckmans’ 25 & 26/08 20:30 kaaitheater | € 16/12

• rosas, ‘en Atendant’ 2 & 3/09 20:30 kaaitheater | € 25/20

• alexandra broeder/bonte hond, ‘Kind’ data nog te bepalen, kaaiStudio’S | € 12/10

• toneelgroep amsterdam, ‘Nooit van elkaar’ 3/09 20:30 kVS bol | € 20/16

• Studio orka, ‘Warmoes’ 26/08 19:00 + 27 & 28/08 14.00 & 16.00, op locatie | € 12/10

• Steigeisen/de Werf, ‘Lethal Inc.’ 3/09 19:00 bronkS | € 12/10

• bart Meuleman/kVS/ro theater, ‘Gregoria’ 26 & 27/08 20:30 kVS bol | € 16/12

CirCUit X

• lazarus, ‘oblomov’ 28 & 29/08 20:30 kVS box | € 12/10 • hetpaleiS, ‘Aleksej’ 29 & 30/08 19:30 kaaitheater | € 16/12 • laura Van dolron/het nationale toneel, ‘Sartre zegt sorry’ data nog te bepalen, kaaiStudio’S | € 12/10 • ugo dehaes/kwaad bloed/Stuk, ‘Women’ 1/09 20:30 kaaitheater | € 12/10 • dood paard, ‘Freetown’ data nog te bepalen, 20:30 kaaiStudio’S | € 12/10

>>> www.theaterFeStival.be 6

eXtra

• pieter ampe & guilherme garrido, ‘Still Standing You’ 28/8 20:30 bronkS | € 8 • Sadettin kirmiziyuz, ‘De vader, de Zoon en het Heilige Feest’ 29/8 20:30 bronkS | € 8 • tom Struyf, ‘The Tatiana Aarons experience’ 30/8 20:30 bronkS | € 8 • koen de preter & Maria ibarretxe, ‘While Things can change’ 31/8 20:30 bronkS | € 8 • annelies Van hullebusch, ‘Dorp’ 1/09 19:00 + 22:00 bronkS | € 8

• d°effekt, ‘Agamemnon’ 27/8 20:30 kaaitheater | € 12/10


Sep klArAFeSTiVAl & kAAiTHeATer preSent

eriC SleiChiM, bl!NDMaN & MUziektheater traNSParaNt[be] utopia::47 — a Very laSt paSSion Sa 10 & SU 11/09/2011 20:30 kaaitheater OPera/PerFOrMaNCe | Ca. 80 MiN. | € 20/16 © Kurt D’Haeseleer

UtOPia::47 presenteren we samen met het klarafestival. deze editie van het festival heeft als motto ‘imagine paradise’. het thema van de utopie loopt als een rode draad door een groot aantal concerten. est présentée conjointement avec le klarafestival. cette édition du festival a pour devise ‘imagine paradise’. le thème de l’utopie sous-tend bon nombre de concerts comme un fil rouge. is presented together with the klara festival. the festival motto this year is ‘imagine paradise’. the theme of utopia is the thread running through many of the concerts. www.klaraFeStival.be

eeN MUzikale PaSSie Utopia::47 is een muzikale Passie in twee delen. Het uitgangspunt van het eerste deel is de geestelijke muziek die Heinrich Schütz (1585-1672) tijdens de Dertigjarige Oorlog componeerde en die in haar schoonheid en verfijning uitdrukking geeft aan de hoop op een andere, betere wereld. Het tweede deel voert ons naar 2047, het laatste jaar van een toekomstig Dertigjarig Wereldconflict dat de menselijke beschaving aan de rand van de afgrond brengt. Wat betekent muziek the day after? Wat blijft er over van de muzikale traditie? Utopia::47 is een aangrijpende visuele en muzikale passie die zich beweegt tussen melancholie en utopie, tussen verlangen naar schoonheid en besef van gruwel, tussen zuiver esthetisch genot en dwingende politieke vragen.

UNe PaSSiON MUSiCale Utopia::47 est une Passion musicale en deux parties. Point de départ de la première partie est la musique spirituelle que Heinrich Schütz (1585-1672) composa pendant la guerre de Trente Ans. La beauté et le raffinement de cette musique est le signe ultime de l’espérance d’un monde différent et meilleur. La seconde partie joue en 2047, dernière année d’un futur conflit mondial de Trente Ans qui amène la civilisation humaine au bord du gouffre. Que signifie la musique le jour d’après ? Que reste-t-il de la tradition musicale ? Utopia::47 est une Passion visuelle et musicale poignante qui évolue entre mélancolie et utopie, entre désir de beauté et conscience de l’horreur, entre pur plaisir esthétique et des questions politiques essentielles.

a MUSiCal PaSSiON Utopia::47 is a musical Passion in two parts. The point of departure of the first part is the sacred music composed by Heinrich Schütz (1585-1672) during the Thirty Years War. The beauty and sophistication of his music expresses the longing for another and better world. The second part leads us to 2047, the final year of a future Thirty Year global conflict, which brings human civilisation to the edge of the abyss. What is the point of music the day after? What remains of musical tradition? Utopia::47 is a poignant visual and musical Passion that moves between melancholy and utopia, between a longing for beauty and sense of horror, between pure aesthetic pleasure and compelling political questions.

DireCtiON, MUSiC, SCeNOgraPhy erIc SLeIcHIm | viDeO KurT D’HAeSeLeer | eleCtrONiCS mAx BrucKerT (GrAme/LYoN) | MezzO-SOPraNO crISTINA ZAvALLoNI | with BL!NDmAN [vox] & BL!NDmAN [SAx] | PrODUCtiON muZIeKTHeATer TrANSpArANT (ANTWerp) & BL!NDmAN (BruSSeLS) | COMMiSSiONeD by mAFeSTIvAL (BruGeS) & KLArAFeSTIvAL (BruSSeLS) | CO-PrODUCtiON mAFeSTIvAL, KLArAFeSTIvAL (BruSSeLS), DeSINGeL (ANTWerp)

>>> www.bliNDMaN.be | www.traNSParaNt.be | bl!ndMan, cube, p. 60 7


Sep BelgiAn preMiere

jaN laUwerS & NeeDCOMPaNy[be] the art of entertainMent needcoMpany Speelt de dood Van dirk roofthooft th 15, Fr 16 & Sa 17/09 20:30 + SU 18/09/2011 15:00 kaaitheater theatre | Nl, Fr, eN, SUrtitleD | 100 MiN. | € 20/16 | eXtra: MatiNee kaDee ON SU 18/09, See PP. 80–81 eXtra: ChriStel StalPaert Over jaN laUwerS & NeeDCOMPaNy, 16/9, 18:00, zie P. 82 © Anna Stöcher (Burgtheater Wien)

eeN zwarte kOMeDie De beroemde acteur Saul J. Waner besluit een einde te maken aan zijn leven omdat hij voelt dat zijn geheugen, het huis van de ziel, langzaam kapotgaat. Hij wordt uitgenodigd om zichzelf te doden in de wereldwijd bekeken reality-show ‘De kunst der vermakelijkheid’. Daar ontspint zich het relaas van een acteur die is ingehaald door de tijd. Toch geeft hij zich niet gewonnen. Tot het bittere eind blijft hij zijn spel spelen. De kunst der vermakelijkheid ontvouwt zich als de apologie van een entertainer en een conversatie over de decadentie van het Avondland. Een komedie à la Monty Python: absurd, zwart, scherp, snijdend. ••• Jan Lauwers schreef De kunst der vermakelijkheid in opdracht van het Weense Burgtheater. In 2011-2012 viert Needcompany zijn 25ste verjaardag. Een kwarteeuw spannend theater, dat u in het Kaaitheater van op de eerste rij kon meemaken. Proficiat — en komt ú vooral meevieren!

UNe COMéDie NOire Un acteur célèbre, Saul J. Waner, décide de mettre fin à sa vie parce qu’il sent sa mémoire, le foyer de son âme, se disloquer lentement. Il est invité à se tuer lors d’un reality-show d’audience mondiale: ‘L’art du divertissement’. Se déroule alors l’histoire de l’acteur épuisé et rattrapé par le temps. Et pourtant, il ne s’avoue pas vaincu. Il joue le jeu jusqu’à la fin, amère. L’art du divertissement se déploie tel une apologie du divertisseur et une conversation sur la décadence de l’Occident. Une comédie à la Monty Python : absurde, noire, acerbe, corrosive. ••• L’art du divertissement est le nouveau texte de théâtre signé Jan Lauwers: il l’a écrit à la demande du Burgtheater à Vienne. En 2011-2012, Needcompany fête ses 25 ans. Un quart de siècle de théâtre passionnant, auquel le Kaaitheater vous a permis d’assister au premier rang. Félicitations — et venez surtout fêter l’événement avec nous !

MatiNee kaDee

a blaCk COMeDy The famous actor Saul J. Waner decides to end his life because he feels that his memory, the home of the soul, is slowly breaking down. He is invited to kill himself in a reality show with a worldwide audience: ‘The Art of Entertainment’. Here the story unfolds of an exhausted actor who has been overtaken by time. But he doesn’t give up that easily. He plays his role until the bitter end. The art of entertainment thus unfolds as an entertainer’s apologia and a conversation about the decadence of the Occident. A Monty Python style comedy: absurd, black, sharp, incisive. ••• The art of entertainment is Jan Lauwers’ new play, commissioned by the Burgtheater in Vienna. In 2011 Needcompany is celebrating its 25th anniversary. A quarter of a century of exciting theatre, which you were able to watch from the first row at the Kaaitheater. Congratulations — make sure you come and join in the celebrations!

‘een avond met Needcompany — dat is alsof je op visite bent bij deze ongelofelijke familie… geweldig dat ze er zijn!’ — Falter (vienna)

NeeDCOMPaNy’S 25th aNNiverSary!

teXt, DireCtiON, Set JAN LAuWerS | with DIrK rooFTHooFT, GrAce eLLeN BArKeY, vIvIANe De muYNcK, mISHA DoWNeY, JuLIeN FAure, YumIKo FuNAYA, BeNoîT GoB, eLéoNore vALère | MUSiC GIovANNI BATTISTA perGoLeSI, mAArTeN SeGHerS, JAN LAuWerS, NIcoLAS FIeLD | PrODUCtiON NeeDcompANY (BruSSeLS) & BurGTHeATer (vIeNNA)

>>> www.NeeDCOMPaNy.Org | MaiSondahlbonneMa, p. 39 8


Sep/ocT A kAAiTHeATer co-producTion

Meg StUart/DaMageD gOODS[US/be] Violet

BelgiAn preMiere

th 29, Fr 30/09 & Sa 1/10/2011 20:30 kaaitheater DaNCe | € 16/12 tOUrbillON Dans VIOLET, Meg Stuart revient au mouvement comme premier moteur de son œuvre, et associe l’abstraction à l’individuel dans une alchimie des sens. Un ensemble de cinq danseurs s’embarque dans un voyage de plus d’une heure. Le musicien Brendan Dougherty accompagne en direct le flot des événements sur des instruments électroniques et des percussions. VIOLET est un tourbillon, dont l’énergie attise à la fois la danse et l’imagination. Le spectacle s’inscrit dans le prolongement de l’amorce entamée avec Atelier (2011). ••• La chorégraphe bruxello-états-unienne Meg Stuart est une figure clé de la danse contemporaine. Ses spectacles avoisinent les arts plastiques et le théâtre ; ce sont des « sculptures physiques » qui dessinent en gestes et mouvements l’image intense d’une fragile condition humaine. Meg Stuart est depuis longtemps une artiste maison du Kaaitheater. whirl-DaNCe In VIOLET, Meg Stuart returns to movement as the primary motor of her work, pairing abstraction with the personal in an alchemy of the senses. An ensemble of five dancers embarks on a journey of more than an hour. The musician Brendan Dougherty accompanies the stream of events live on electronics and percussion. VIOLET is a whirl-dance whose energetic currents stir the wavelengths of both dance and imagination. This performance continues along the lines Meg Stuart set out in Atelier (2011).

© Janina Audick

wervelStOrM In VIOLET keert Meg Stuart terug naar beweging als de eerste drijfveer van haar werk en paart zij abstractie aan het persoonlijke in een alchemie van zintuigen. Een ensemble van vijf dansers begeeft zich op een trip van ruim een uur. Muzikant Brendan Dougherty begeleidt de stroom van gebeurtenissen live op elektronische instrumenten en percussie. VIOLET is een wervelstorm, waarvan de energie zowel de dans als de verbeelding oppookt. De voorstelling gaat verder op de aanzetten die Meg Stuart gaf in Atelier (2011), waarvoor de Kaaistudio’s werden vertimmerd tot een all-round observatorium. ••• De Amerikaans-Brusselse choreografe Meg Stuart is een sleutelfiguur in de hedendaagse dans. Haar voorstellingen leunen sterk aan bij beeldende kunst en theater. Het zijn ‘fysieke sculpturen’ die in gebaar en beweging een intens beeld tekenen van een broze ‘condition humaine’. Meg Stuart is sedert jaar en dag huisartieste van het Kaaitheater.

••• Meg Stuart is key figure in contemporary dance. Her pieces lean very much towards visual art and theatre. They are ‘physical sculptures’ whose gestures and movement draw an intense image of a frail ‘condition humaine’. Meg Stuart has been a resident artist at the Kaaitheater for many a year.

CONCePt & ChOreOgraPhy meG STuArT | CreateD with & PerFOrMeD by ALexANDer BAcZYNSKI-JeNKINS, vArINIA cANTo vILA, ADAm LINDer, KoTomI NISHIWAKI, roGer SALA reYNer | DraMatUrgy mYrIAm vAN ImScHooT | SCeNOgraPhy JANINA AuDIcK | live MUSiC BreNDAN DouGHerTY | light DeSigN JAN mAerTeNS | COStUMeS NINA KroScHINSKe | PrODUCtiON DAmAGeD GooDS (BruSSeLS) | CO-PrODUCtiON pAcT ZoLLvereIN (eSSeN), FeSTIvAL D’AvIGNoN (AvIGNoN), FeSTIvAL D’AuTomNe à pArIS/ceNTre pompIDou (pArIS), LA BâTIe-FeSTIvAL De GeNève (GeNevA), KAAITHeATer (BruSSeLS)

>>> www.DaMageDgOODS.be | Maybe foreVer, p. 42 9


ocT A kAAiTHeATer co-producTion BelgiAn preMiere

NOé SOUlier[Fr/be] ideography Fr 7 & Sa 8/10/2011 20:30 kaaiStUDiO’S PerFOrMaNCe | eN | € 12/10 © Noé Soulier

liens et de générer de nouvelles interprétations. Ainsi, Ideography est une création de Noé Soulier et de son public.

geMeNgD DiSCOUrS Danser-choreograaf Noé Soulier vervolmaakte zijn opleiding aan PARTS. En dit jaar rondt hij zijn master filosofie af aan de Sorbonne. In Ideography verbindt Soulier het filosofische en het artistieke. Hij vraagt zich af wat er met filosofische theorie gebeurt als je haar binnen andere werkof denkomstandigheden brengt, b.v. in het theater? Hij vertrekt niet van één enkele filosofische tekst of traditie maar wil gedachten en denkpistes bij elkaar brengen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Welk resultaat kan b.v. voortkomen uit de confrontatie van de ‘narratieve’ denkstijl van Descartes met de systematische filosofie van Spinoza? Voor de compositie van dit ‘gemengde’ discours gebruikt hij strategieën uit muziek, dans en film. Hij wil dit discours geen duidelijk omlijnde richting uitsturen: het is de toeschouwer die de verbanden legt — of niet — en die nieuwe interpretaties kan genereren. Ideography is een creatie van Noé Soulier én van zijn publiek.

DiSCOUrS MiXte Le danseur et chorégraphe Noé Soulier a parachevée sa formation à PARTS. Et cette année il achève sa maîtrise en philosophie à la Sorbonne. Dans Ideography, Soulier relie le philosophique à l’artistique. Il se demande ce qu’il advient de la théorie philosophique lorsqu’on la présente dans d’autres conditions de travail ou de réflexion, au théâtre, par exemple. Il ne prend pas un texte précis ou une tradition philosophique spécifique pour point de départ, mais cherche à réunir des pensées et des pistes de réflexion, qui, à première vue, n’ont pas grand-chose en commun. Quel résultat peut-on, par exemple, attendre de la confrontation du style de pensée « narratif » de Descartes et de la philosophie systématique de Spinoza ? Pour la composition de ce discours « mixte », il se sert de stratégies empruntées à la musique, la danse et le cinéma. Il ne souhaite pas faire prendre à ce discours une ligne directrice bien circonscrite : c’est au spectateur d’établir — ou non — les

MiXeD DiSCOUrSe Dancer and choreographer Noé Soulier completed his training at PARTS in Brussels. This year he will be completing his Master’s degree in philosophy at the Sorbonne. In Ideography Soulier links the philosophical to the artistic. He wonders what happens to philosophical theory when you introduce it into other working and conceptual circumstances such as the theatre. He does not start out from a single piece of philosophical writing or tradition, but aims to combine ideas and lines of reasoning which at first sight have little to do with each other. For example, what might be the result of a confrontation between Descartes’ ‘narrative’ style of thinking with Spinoza’s systematic philosophy? To compose this ‘mixed’ discourse Soulier uses strategies from music, dance and film. He does not want to send this discourse in any clearly-defined direction: it is up to the spectator to make the connections, or not, and to generate new interpretations from the network offered. Ideography is created by Noé Soulier and his audience.

CONCePt & PerFOrMaNCe Noé SouLIer | PrODUCtiON WpZImmer (ANTWerp) | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer (BruSSeLS), LeS LABorAToIreS D’AuBervILLIerS (pArIS), HAu (BerLIN)

>>> www.wPziMMer.be 10


ocT A kAAiTHeATer co-producTion

DaviS FreeMaN/raNDOM SCreaM[US/be] expanding energy

BelgiAn preMiere

Sa 8/10/2011 15:00>23:00 kaaitheater CONFereNCe/PerFOrMaNCe| eN | € 12/10 (DiNNer NOt iNClUDeD) © random Scream

ONze ObSeSSie Met eNergie In Expanding Energy, een eendaagse conferentie-in-vier-performances, onderzoekt Davis Freeman onze obsessie met energie. Wie vorig seizoen Investment or Seven Promises zag van het duo Freeman & Killick weet dat ook dit geen gewone voorstelling wordt. Onbetrouwbaar politiek theater op z’n best! NOtre ObSeSSiON De l’éNergie Dans Expanding Energy, une conférence d’un jour en quatre performances, Davis Freeman analyse notre obsession de l’énergie. Celui qui a vu la saison passée Investment or Seven Promises du duo Freeman & Killick sait que ce ne sera pas un spectacle comme les autres. Du théâtre politique subversif de la meilleure espèce ! OUr ObSeSSiON with eNergy In Expanding Energy, a one-day conference-in-four-performances, Davis Freeman examines our obsession with energy. Anyone who saw Investment or Seven Promises by the Freeman & Killick duo last season will know that this is no ordinary show either. Devious political theatre at its best! part 1: defining energy – 15:00 NL Twee performers en een ingenieur onderzoeken verschillende definities van energie — een potentiële, spirituele, kinetische, seksuele, elektrische, persoonlijke, performatieve, politieke, enz. — en voeren daarbij de meest uiteenlopende experimenten uit. FR Deux performeurs et un ingénieur analysent les différentes définitions de l’énergie — potentielle, spirituelle, cinétique, sexuelle, électrique, personnelle, performative, politique, etc. — et mènent, pour ce faire, les expériences les plus diverses.

EN Two performers and an engineer explore different definitions of energy from the potential to the spiritual, the kinetic to the sexual, the electrical to the personal, the performative to the political, conducting a series of experiments from facts to feelings and back again. part 2: Securing energy – 17:00 NL Twee mannen in maatpak analyseren de complexe matrix van energievoorraden, milieu-impact en geopolitieke spanningen. Snelt de technologie ons nogmaals ter hulp? FR Deux hommes en costume sur mesure analysent la matrice complexe des réserves d’énergies, de l’impact environnemental et des tensions géopolitiques. La technologie viendra-t-elle une fois de plus à notre rescousse ? EN Two men in suits analyse the complex matrix of shrinking fossil fuel reserves, environmental impact and geopolitical tensions. Will technology once more rush to our aid? part 3: conSuMing energy – 19:00 NL Rond een grote tafel bekijken politici, wetenschappers, financieel analisten, investeerders en kunstenaars urgente energievraagstukken. U kunt kiezen uit twee menu’s: een biologische maaltijd of een diepgevroren burger met friet!

FR Autour d’une grande table des politiciens, des scientifiques, des analystes financiers, des investisseurs et des artistes étudient des questions d’énergie urgentes. Vous pouvez choisir deux menus : un repas biologique ou hamburgers surgelés et frites ! EN Around a large dining table politicians, scientists, financial analysts, investors and artists consider the urgent energy issues. You can choose between two dishes: an organic meal or a frozen hamburger and chips! part 4: expanding energy – 21:00 NL Muzikanten Paul Lemp en Joachim Arbeit (Einstürzende Neubauten) en Freeman & Killick mixen een explosieve cocktail van energiekwesties. Er zal gedanst worden! FR Les musiciens Paul Lemp et Joachim Arbeit (Einstürzende Neubauten), Freeman & Killick nous mixent un cocktail explosif de questions énergétiques. Alors, on danse ! EN The musicians Paul Lemp and Joachim Arbeit (Einstürzende Neubauten) and Freeman & Killick mix up an explosive cocktail of energy issues. There will be dancing!

CONCePt & DireCtiON DAvIS FreemAN | PerFOrMaNCe JerrY KILLIcK, WeNDY HouSTouN, KYLIe WALTerS, DAvIS FreemAN & GueSTS | MUSiC pAuL Lemp, JocHeN ArBeIT | CO-PrODUCeD by KAAITHeATer (BruSSeLS), SZeNe (SALZBurG), roTTerDAmSe ScHouWBurG, KuNSTeNceNTrum BuDA (KorTrIJK), vooruIT (GeNT), WorKSpAce (BruSSeLS) 11


ocT kAAiTHeATer, cc WeSTrAnd & cc STroMBeek-griMBergen preSent

De warMe wiNkel[Nl] WeenSe herfSt Villa europa tU 11, we 12/10 20:30 kaaiStUDiO’S rainer Maria Fr 14, Sa 15/10 20:30 + SU 16/10 15:00 het NeerhOF, NeerhOFStraat 2, 1700 Dilbeek totaal thoMaS tU 18, we 19/10 20:30 De kriNg, rOMeiNSeSteeNweg 55, 1800 kONiNgSlO alMa Sa 22/10 20:30 kaaitheater theater | Nl | 1 vOOrStelliNg: € 13/10, 4 vOOrStelliNgeN: € 30 SPiegelS eN SlaPStiCk Het Nederlandse acteurscollectief De Warme Winkel heeft de jongste jaren naam gemaakt met een serie voorstellingen over vijf Oostenrijkse kunstenaars: Thomas Bernhard, Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Alma Mahler en Oskar Kokoschka. Onder de titel Weense Herfst presenteren het Kaaitheater, CC Strombeek en CC Dilbeek vier van deze vijf voorstellingen in het Brusselse. Wenen was rond 1900 de culturele hoofdstad van Europa. In het centrum van het welvarende Habsburgse rijk bloeiden de letteren, de schone kunsten en het theater op een ongekende schaal en met een ongeziene intensiteit. Boven deze bruisende periode —– die onmiskenbaar verweven was met een zekere decadentie — hing het naderende onheil van de Grote Oorlog, het einde van deze cultuur. In de voorstellingen wordt het begin van de vorige eeuw als spiegel genomen voor het begin van de huidige, en het uitstervende Habsburgse rijk als metafoor voor Europa. ••• De Warme Winkel maakt voorstellingen die vertrekken vanuit een fascinatie voor geschiedenis en liefde voor de literatuur. De groep bedient zich van alle mogelijke speelstijlen en invloeden: van Stanislavski tot Artaud en van ballet tot slapstick. Kokoschka, het vijfde deel van de Weense Herfst, was vorig jaar te zien tijdens Het Theaterfestival.

Villa europa In zijn postuum verschenen autobiografie De wereld van gisteren geeft Stefan Zweig (1881-1942) een indrukwekkend beeld van het oude Europa waarmee hij zich als geassimileerde jood, geëngageerd schrijver en humanist sterk verbonden voelde. Bijzonder energiek smeedt De Warme Winkel Zweigs levensverhaal om tot tegendraads en intrigerend theater.

totaal thoMaS Thomas Bernhard was een vlijmscherp analist en pessimist, die met zijn zwarte stukken op onnavolgbare wijze de waan van de dag fileerde. Afkeer van Oostenrijk en haar cultuur, striemende taal en wrange humor kenmerken zijn oeuvre; Totaal Thomas viert de paradox van Bernhards bestaan, want hoewel hij kunst haatte, bleef hij toch verwoed kunst produceren.

‘ik hield mijn adem in en genoot.’

‘een zinderend stuk muziektheater… pure lust voor oog, oor en hart…’

— De groene amsterdammer

— trouw rainer Maria Rainer Maria Rilke is één van de belangrijkste dichters in de Duitse taal. Met Rainer Maria brengt de groep de getormenteerde schrijver en zijn werk tot leven. Van bij de première, in een boerderijschuur, tijdens het Nederlandse openluchtfestival Oerol (2007) werd de voorstelling alom bejubeld. Nu wordt Rainer Maria gespeeld in de schuur van de boerderij Het Neerhof in Dilbeek.

‘wat een speelplezier, wat een gevoel voor humor […] een parelende symbiose van schoonheid en goorheid, lichtvoetig, — trouw warmbloedig en gelaagd.’

alMa Alma was een muze voor componisten, schilders, dichters en toneelschrijvers. Haar leven liep parallel met de culturele revolutie van het fin de siècle in Wenen. Zij was de vrouw van Gustav Mahler, en gastvrouw van haar eigen extravagante salons. De culturele elite van toen kwam bij haar over de vloer. In Alma wekt De Warme Winkel deze gevaarlijke muze tot leven.

‘een indrukwekkend feestje dat ontaardt in een regelrechte gangbang met een soundtrack van Duitstalige popsongs.’ — de volkskrant

weeNS SalON een salon zoals alma Mahler het had kunnen houden. Schrijvers en kunstenaars over europa toen en nu. gastvrouw is chantal pattyn. vrijDag 21/10 20:30 kaaiCaFé | gratiS

villa eUrOPa (2009) SPel & CONCePt mArA vAN vLIJmeN, vINceNT rIeTveLD | eiNDregie JoS THIe | raiNer Maria (2007) SPel & CONCePt mArA vAN vLIJmeN, mArIA KrAAKmAN, vINceNT rIeTveLD, JeroeN De mAN | eiNDregie mArIeN JoNGeWAArD | tOtaal thOMaS (2006) CONCePt JeroeN De mAN, mArA vAN vLIJmeN, vINceNT rIeTveLD, Joep vAN Der GeeST | SPel JeroeN De mAN, vINceNT rIeTveLD, mArIA KrAAKmAN, WArD WeemHoFF | eiNDregie pAuL KoeK | alMa (2009): CONCePt vINceNT rIeTveLD, mArIA KrAAKmAN, mArA vAN vLIJmeN, JeroeN De mAN, HArperT mIcHIeLSeN | SPel vINceNT rIeTveLD, mArIA KrAAKmAN, mArA vAN vLIJmeN, JeroeN De mAN, WArD WeemHoFF | eiNDregie mArIeN JoNGeWAArD

>>> www.DewarMewiNkel.Nl 12


© Sofie Knijff

CiNq artiSteS aUtriChieNS Ces dernières années, le collectif d’acteurs néerlandais De Warme Winkel s’est forgé une réputation avec une série de spectacles sur cinq artistes autrichiens : Thomas Bernhard, Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Alma Mahler et Oskar Kokoschka. Le collectif se sert de tous les styles et influences possibles : de Stanislavski à Artaud et du ballet au burlesque. • Villa europa Dans son autobiographie posthume Le Monde d’hier Stefan Zweig donne une image impressionnante de la vieille Europe. De Warme Winkel a adapté, avec une énergie exceptionnelle, le récit de la vie de Zweig en théâtre surprenant qui va à contre-fil. • rainer Maria Rainer Maria Rilke est l’un des plus importants poètes de la langue allemande. De Warme Winkel ressuscite le poète tourmenté et son œuvre. Rainer Maria se produit dans la grange de la ferme Het Neerhof à Dilbeek.

• totaal thoMaS Thomas Bernhard brossait de manière inégalable la folie furieuse d’une époque dans des pièces d’une noirceur absolue. Totaal Thomas célèbre le paradoxe de son existence : malgré sa haine de l’art, Bernhard n’a cessé d’en produire avec acharnement. • alMa Alma Mahler était une muse pour bon nombre d’artistes et l’hôtesse de son célèbre salon assez extravagant. Toute l’élite culturelle de l’époque s’y rencontrait. Dans Alma, De Warme Winkel ranime cette muse dangereuse. Five aUStriaNS In recent years, the Dutch actors collective De Warme Winkel has made a name for itself with a series of performances on five people from the Austrian arts: Thomas Bernhard, Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Alma Mahler and Oskar Kokoschka. The group avails himselve of every possible acting style and influence: from Stanislavski to Artaud and from ballet to slapstick.

• Villa europa In his posthumous autobiography The World of Yesterday Stefan Zweig creates an impressive image of the old Europe. De Warme Winkel energetically forges Zweig’s life-story into unruly and intriguing theatre. • rainer Maria Rainer Maria Rilke is one of the most important poets in the German language. De Warme Winkel brings to life this tormented writer and his work. Rainer Maria is being performed in the barn at Het Neerhof farm in Dilbeek. • totaal thoMaS Thomas Bernhard was a razor-sharp analyst and pessimist, who in his dark plays inimitably took apart the illusions of the day. Totaal Thomas does credit to Bernhard. • alMa Alma Mahler was a muse to many and hostess in her own extravagant salons. With Alma, De Warme Winkel brings this dangerous muse to life.

13


ocT A kAAiTHeATer co-producTion

ivO DiMChev/FraNz weSt[bg/be/at] x-on

BelgiAn preMiere

th 13, Fr 14 & Sa 15/10/2011 20:30 kaaitheater PerFOrMaNCe | € 12/10 © Ivo Dimchev

••• De Bulgaarse kunstenaar Ivo Dimchev woont en werkt sinds 2009 in Brussel. Zijn werk munt uit door een weirde fantasie en een indrukwekkende lichaamstaal en stemgebruik. Zijn solo Som Faves werd geselecteerd voor het Theaterfestival 2010. Vorig jaar was hij opener en afsluiter van ons Performatikfestival met I-on en we.art.dog.com.

liChaMeN eN kUNStObjeCteN Begin jaren ‘70 maakte de Oostenrijker Franz West, een topnaam in de beeldende kunst, zijn eerste adaptives, alledaagse voorwerpen verpakt in gaas en gips waar het publiek zelf mee mag rondlopen. Vorige zomer vroeg West aan Ivo Dimchev om twee ‘demonstratievideo’s’ te maken met de adaptives. Dimchev vroeg op zijn beurt of hij met de sculpturen een voorstelling mocht maken. Dat resulteerde in de solo I-on en mondt nu uit in een voorstelling voor vijf performers, waaraan Dimchev en West nauw zullen samenwerken. West zal nieuwe, grotere adaptives maken, waar meerdere lichamen een relatie mee kunnen aangaan. Net als in I-on zal muziek een grote rol spelen in deze unieke relatie tussen lichamen en kunstobjecten.

COrPS et ObjetS D’art Au début des années 70, l’Autrichien Franz West, l’un des grands noms de l’art contemporain, réalise ses premiers adaptives, des objets du quotidien qu’il emballe dans de la gaze et du plâtre, dans le but que le public se promène avec les œuvres. L’été passé, West a demandé à Ivo Dimchev de réaliser deux ‘vidéos de démonstration’ avec les adaptives. À son tour, Dimchev a demandé à West s’il pouvait créer un spectacle avec les sculptures. Cela a donné lieu au solo I-on et inspire à présent un spectacle pour cinq performeurs, auquel Dimchev et West collaboreront de manière étroite. West va réaliser de plus grandes adaptives, avec lesquelles plusieurs corps peuvent engager une relation. De même que dans I-on, la musique jouera un rôle important dans cette relation unique entre corps et objets d’art. ••• L’artiste bulgare Ivo Dimchev vit et travaille à Bruxelles depuis 2009. Son œuvre est émaillée d’une fantaisie assez étrange, ainsi que d’un vocabulaire gestuel et un usage de la voix très impressionnants. Son solo Som Faves a été sélectionné pour le Theaterfestival 2010. La saison passée, il a ouvert et clôturé le festival Performatik avec I-on et we.art.dog.com.

bODieS aND art ObjeCtS In the early seventies, the Austrian Franz West, a leading figure in the visual arts, made his first adaptives. He encased everyday objects in gauze and plaster so that the public could walk around with them. Last summer, West asked Ivo Dimchev to make two ‘demonstration videos’ using his adaptives. In his turn, Dimchev asked if he could create a performance using the sculptures. This resulted in the solo I-on and will now lead to a production for five performers on which Dimchev and West will collaborate closely. West will make some larger adaptives with which several bodies can enter into a relationship. Just as in I-on , music will play a major part in this unique relationship between bodies and art objects. ••• The Bulgarian artist Ivo Dimchev has lived in Brussels since 2009. His work excels in weird fantasies and an impressive physical idiom and use of the voice. His solo Som Faves was selected for the 2010 Theaterfestival. Last year he both opened and closed the Performatik festival, with I-on and we.art.dog.com.

i-on : ‘ivo Dimchev “dialogue” avec des sculptures minimales de Franz west … une performance réjouissante.’ — guy Duplat, la libre belgique

by Ivo DImcHev | iN COllabOratiON with FrANZ WeST | PerFOrMerS Ivo DImcHev & Four perFormerS | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer (BruSSeLS), ImpuLSTANZ (vIeNNA)

>>> www.ivODiMChev.COM 14


ocT tg StaN[be] bedrog we 26, th 27, Fr 28 & Sa 29/10/2011 20:30 kaaiStUDiO’S theater | Nl |€ 16/12 © National Archives of Australia

eeN klaSSieke DriehOekSverhOUDiNg ‘Een man en een vrouw ontmoeten elkaar in een café.’ Zo begint Bedrog (1978) van de Engelse theaterauteur, scenarist en Nobelprijswinnaar Harold Pinter. Het stuk gaat over een doodgewone, ‘klassieke’ driehoeksverhouding tussen Emma, haar man Robert en diens beste vriend Jerry. Pinter weet dit banale gegeven om te buigen tot een superieure theatertekst. Zijn belangrijkste dramaturgische ingreep betreft het tijdsverloop: Bedrog wordt verteld in omgekeerde chronologische volgorde. ••• Een kleinood uit het Angelsaksische theaterrepertoire van vorige eeuw. En drie heerlijke rollen voor drie heerlijke acteurs: STAN-leden Jolente De Keersmaeker en Frank Vercruyssen krijgen het gezelschap van Robby Cleiren (de Roovers).

UN triaNgle aMOUreUX ClaSSiqUe « Un homme et une femme se retrouvent dans un café. » C’est par cette phrase d’une banalité absolue que commence Bedrog (Betrayal, 1978) de l’auteur dramatique, scénariste et prix Nobel de littérature, Harold Pinter. La pièce traite d’un triangle amoureux « classique ». De sa main de maître, Pinter métamorphose ce fait divers en un texte de théâtre magistral. L’intervention dramaturgique majeure concerne la chronologie : Bedrog se joue selon un ordre chronologique inversé. Le spectateur sait donc d’emblée « comment l’histoire se termine ». ••• Un bijou du répertoire théâtral anglo-saxon du XXe siècle. Et trois rôles délicieux pour des comédiens non moins délicieux.

a ClaSSiC lOve triaNgle ‘A man and a woman meet in a café.’ This is the extremely banal beginning of Betrayal (1978) by the English playwright, scenarist and Nobel Prize winner Harold Pinter. This play is about a straightforward, ‘classic’ love triangle. Pinter is unerringly able to turn this into a play of superior quality. His main dramaturgical modification is to the course of time: the story is told in reverse chronological order. ••• A gem from the Anglo-Saxon repertoire of the last century. And three wonderful parts for three wonderful actors.

tekSt HAroLD pINTer | eeN vOOrStelliNg vaN eN Met roBBY cLeIreN, JoLeNTe De KeerSmAeKer, FrANK vercruYSSeN | liCht THomAS WALGrAve | KoSTuumS ANN D’HuYS | teChNiek rAF De cLercq, TIm WouTerS | PrODUCtie TG STAN (ANTWerpeN)

>>> www.StaN.be | deceMberhonger, p. 50 15


ocT PhiliPPe qUeSNe/vivariUM StUDiO[Fr] l’effet de Serge we 26/10/2011 20:30 kaaitheater theatre | laNgUage NO PrObleM | 75 MiN. | € 16/12 © pierre Grosbois

Philippe quesne is op korte tijd uitgegroeid tot een van de favorieten in het internationale theater. dat heeft te maken met het erg visuele karakter van zijn werk, maar ook met de humor waarmee hij onze soort portretteert. We presenteren twee producties. en peu de temps, Philippe quesne est devenu la coqueluche du théâtre international. c’est sans doute dû au caractère très visuel de son œuvre, mais aussi à l’humour avec lequel il brosse le portrait de notre espèce. nous présentons deux productions. Within a short space of time Philippe quesne has become one of the favourite performers in international theatre. this has to do with the highly visual nature of his work, but also with the humorous way he portrays our species. We will be presenting two productions.

laCONiek In zijn appartementje knutselt ene Serge minivoorstellingen in elkaar. Ze duren één tot drie minuten en zitten vol special effects. Op zondag toont hij ze aan een handvol vrienden. Voor de laconieke Serge is het leven van alledag even opwindend als een uitvinderssalon. De rituelen van het moderne leven worden in deze voorstelling kleine ceremonieën, grappig en ludiek en vol bitterlol. ••• De Franse theatermaker Philippe Quesne bouwt sinds 2003 met de vaste trawanten van zijn Vivarium Studio aan een oeuvre waarin hij theater, beeldende kunst en muziek mengt tot mild ironische, cartooneske voorstellingen. Begin 2010 toonden we La mélancolie des dragons, dat toen door De Morgen werd bejubeld als ‘een absoluut meesterwerk’. iMPaSSible Dans son appartement, un personnage nommé Serge bricole des minis spectacles d’une durée de une à trois minutes à partir d’effets spéciaux. Chaque dimanche, il les présente à ses amis. Pour l’impassible Serge, le quotidien est une flamboyante matière à invention. Les rituels de la vie contemporaine se transforment ici en de petites cérémonies dérisoires et ludiques, pleines de drôlerie et d’amertume.

CONCePt, DireCtiON & DeSigN pHILIppe queSNe | with GAëTAN vourc’H, ISABeLLe ANGoTTI, roDoLpHe AuTé & LocAL GueSTS | PrODUCtiON vIvArIum STuDIo 2007 | CO-PrODUCtiON méNAGerIe De verre (pArIS)

>>> www.vivariUMStUDiO.Net 16

••• Depuis 2003, le créateur français de théâtre Philippe Quesne construit avec ses fidèles complices du Vivarium Studio une œuvre mariant théâtre, arts plastiques et musique dans des spectacles qui rappellent la bande dessinée. Début 2010, nous avons présenté La mélancolie des dragons, que le quotidien Le Soir a acclamé comme « un moment de grâce et de plaisir ». laCONiC In his flat, a character called Serge puts together mini-performances of one to three minutes that are full of special effects. On Sundays he shows them to a few friends. The laconic Serge finds everyday life just as exciting as a gathering of inventors. In this production, the rituals of modern life become little ceremonies, comical and playful and full of sour laughs. ••• The French theatre-maker Philippe Quesne, together with the loyal companions at his Vivarium Studio, have since 2003 been working on a consistent oeuvre in which they combine theatre, art and music to create mildly ironic, cartoon-like performances. In early 2010 we showed La mélancholie des dragons, which De Morgen at the time praised as ‘an absolute masterpiece’.


ocT PhiliPPe qUeSNe/vivariUM StUDiO[Fr] big bang Fr 28 & Sa 29/10/2011 20:30 kaaitheater theatre | laNgUage NO PrObleM | 75 MiN. | € 16/12 © martin Argyroglo callias Bey

evOlUtietheOrie Philippe Quesne bracht als kind uren door voor zijn vivarium (terrarium) en dat heeft sporen nagelaten in de voorstellingen die hij maakt. Daarin observeert hij de mens in zijn grootsheid én zijn knulligheid, tegen de achtergrond van een appartementje (L’Effet de Serge), een leeg landschap (La Mélancolie des dragons) of de kosmos (Big Bang), maakt niet uit. Big Bang is een opeenvolging van tableaus waarin een groepje individuen zijn eigen evolutietheorie geeft. Een beeldend epos, poëtisch en fantasierijk. ••• Big Bang is de recentste productie van Philippe Quesne en zijn Vivarium Studio. Ze was in 2010 te zien op het festival van Avignon. Stevent de mensheid af op een ecologische Apocalyps? ‘Dat zo’n destructief einde niet de enige uitkomst hoeft te zijn, toont het magistraal banale labotheater van de Franse kunstenaar Philippe Quesne’, aldus Wouter Hillaert in rekto:verso.

la théOrie De l’évOlUtiON Enfant, Philippe Quesne a passé des heures devant son vivarium et ses spectacles en portent la trace. Il y observe l’être humain, sur fond de petit appartement (L’Effet de Serge), de paysage vide (La Mélancolie des dragons) ou de cosmos (Big Bang), peu importe. Big Bang est une succession de tableaux dans lesquels un petit groupe d’individus déroule sa propre théorie de l’évolution. Une épopée visuelle, poétique et fantaisiste, du plancton au post-moderne. ••• Big Bang, la dernière production de Philippe Quesne et son Vivarium Studio, que l’on a pu voir en 2010 au festival d’Avignon, pose peut-être la question de savoir si l’humanité se dirige tout droit vers une apocalypse écologique. « Le théâtre de laboratoire magistralement banal de l’artiste français Philippe Quesne nous montre qu’une fin aussi destructrice n’est pas une fatalité », écrit Wouter Hillaert dans rekto:verso.

evOlUtiON theOry As a child, Philippe Quesne spent hours at his vivarium (terrarium) and this has made its mark on the performances he creates. In these works he observes humanity in all its splendour and its awkwardness, against the background of either a small flat (L’Effet de Serge), an empty landscape (La Mélancolie des dragons) or the cosmos (Big Bang). Big Bang is a succession of scenes in which a small group of individuals gives their own evolution theory. A visual epic, poetical and full of fantasy. ••• Big Bang is the latest production by Philippe Quesne and his Vivarium Studio. It was at the Avignon Festival in 2010. Is mankind heading for an ecological apocalypse? As Wouter Hillaert wrote in rekto:verso, ‘the masterfully banal ‘laboratory theatre’ of the French artist Philippe Quesne shows that this sort of destructive end does not have to be the only outcome’.

CONCePt, DireCtiON, DeSigN pHILIppe queSNe | with ISABeLLe ANGoTTI, roDoLpHe AuTé, YvAN cLéDAT, JuNG-Ae KIm, SYLvAIN rAuSA (or cYrIL GomeZ-mATHIeu), émILIeN TeSSIer, céSAr vAYSSIé, GAëTAN vourc’H | PrODUCtiON vIvArIum STuDIo | CO-PrODUCtiON LA méNAGerIe De verre (pArIS), HeBBeL Am uFer (BerLIN), FeSTIvAL D’AvIGNoN, KuNSTeNceNTrum vooruIT (GeNT), INTerNATIoNALeS SommerFeSTIvAL HAmBurG, LeS SpecTAcLeS vIvANTS – ceNTre pompIDou (pArIS), THéâTre De L’AGorA ScèNe NATIoNALe D’evrY eT De L’eSSoNNe, NxTSTp (WITH THe SupporT oF THe cuLTure proGrAmme oF THe europeAN uNIoN): FeSTIvAL BALToScANDAL (rAKvere), roTTerDAmSe ScHouWBurG

>>> www.vivariUMStUDiO.Net 17


Nov tONeelgrOeP aMSterDaM[Nl] de Vrek Fr 4 & Sa 5/11/2011 20:30 kaaitheater theater | Nl, SUrtitrage Fr | € 20/16 | eXtra: Peter vaN kraaij Over ivO vaN hOve & tga, 4/11, 18:00, zie P. 82 © Jan versweyveld

MOlière eN Sarah kaNe... De Vrek, Molières klassieke komedie uit 1668, wordt in de handen van Ivo Van Hove het grimmige portret van een familie waarin alle relaties worden bepaald en geperverteerd door geld. Ivo Van Hove: ‘Bij het repeteren aan dit stuk ontdekte ik een rijkdom aan theatrale vormen. Naast de komedie vond ik een koningsdrama tussen vader en zoon, ik ontdekte scènes die door Ingmar Bergman en andere die door Tennessee Williams zouden kunnen geschreven zijn, ik ontdekte suïcidale scènes als uit het werk van Sarah Kane. En zo heb ik het stuk geregisseerd: vol stijlbreuken, vol onderbrekingen, als een muziekstuk dat pijn doet, dat wringt en schuurt.’ ••• Van Hove regisseerde De Vrek (Der Geizige) in 2006 in het Schauspielhaus in Hamburg. Zijn regie werd opgemerkt omwille van de vlijmscherpe analyse van een samenleving waarin de mechanismen van de bedrijfswereld binnensijpelen in de meest intieme levenssfeer.

MOlière et iNgMar bergMaN ... Aux mains d’Ivo van Hove, L’avare, la comédie classique de Molière de 1668, devient le portrait d’une famille dans laquelle l’argent sous-tend et pervertit toutes les relations. Ivo van Hove : « Lors des répétitions de cette pièce, j’y ai découvert des trésors de genres théâtraux. Outre la comédie, j’y ai trouvé un drame royal entre père et fils, certaines scènes qui auraient pu être écrites par Ingmar Bergman, d’autres par Tennessee Williams, des scènes suicidaires dignes de Sarah Kane. Et c’est dans cet esprit que je l’ai mise en scène : pleine de ruptures de style et d’interruptions, comme une pièce musicale abrasive qui heurte et ébranle. ••• Van Hove a créé De Vrek (Der Geizige) en 2006 à la Schauspielhaus à Hambourg. Sa mise en scène y fut remarquée pour son analyse acerbe d’une société dans laquelle les mécanismes du monde des affaires s’infiltrent jusque dans la sphère la plus intime de nos vies.

MOlière aND teNNeSSee williaMS... In Ivo Van Hove’s hands, The Miser, Molière’s classic 1668 comedy, becomes a hideous portrait of a family where all the relationships are defined and perverted by money. Ivo Van Hove: ‘While rehearsing this play I discovered a wealth of theatrical forms. In addition to the comedy I found a drama of a kingly father and son, I discovered scenes that could have been written by Ingmar Bergman and others by Tennessee Williams, and I discovered suicidal scenes similar to those of Sarah Kane. And that’s how I directed the play: full of changes of style, full of interruptions, like a piece of music that hurts, that pinches and rubs.’ ••• Van Hove directed The Miser at the Schauspielhaus in Hamburg in 2006. His version was noted for its razorsharp analysis of a society in which the mechanisms of the business world seep into the most intimate human situations.

tekSt moLIère | regie Ivo vAN Hove | DraMatUrgie BArT vAN DeN eYNDe | SCeNOgraFie & kOStUUMS JAN verSWeYveLD | Met ISIS cABoLeT, HéLèNe DevoS, FreD GoeSSeNS, mArIeKe HeeBINK, HANS KeSTING, ALWIN puLINcKx, eeLco SmITS, LeoN voorBerG

>>> www.tONeelgrOePaMSterDaM.Nl 18


Nov MaatSChaPPij DiSCOrDia[Nl] ding an Sich th 10 & Fr 11/11/2011 20:30 kaaiStUDiO’S theater | Nl |€ 16/12 kleiN vaDeMeCUM Voor hun nieuwste creatie haalt Maatschappij Discordia de titel bij Immanuel Kant. Volgens de Duitse verlichtingsfilosoof kan de mens de werkelijkheid zoals ze is (Ding an sich) niet kennen. Het ervaren van de werkelijkheid is immers altijd afhankelijk van onze eigen waarnemingen en interpretatie. Vanuit die veronderstelling speelt Discordia een sur-place-onderzoek: Ding an sich of de geheimen van het stilleven en de doorkijkkast. Een klein vademecum van theatrale mogelijkheden. Misschien maakt Discordia met Ding an sich een volgende in de reeks ingenieuze montagevoorstellingen waarvan in de Kaaistudio’s eerder Over de kunst, Marionett en Monolog te zien waren. ••• Van bij hun oprichting in 1982 opende Maatschappij Discordia nieuwe wegen. Het Amsterdamse gezelschap koos voor een nieuwe manier van acteren, waarbij een grote autonomie is weggelegd voor de speler. Discordia werd al vlug een begrip in Nederland én Vlaanderen. Groepen als tg STAN, Dito’Dito, ‘t Barre Land en Dood Paard haalden inspiratie uit hun vernieuwende ideeën. Intussen staat Discordia voor toneelmakers met een indrukwekkende staat van spel. Op en naast het toneel zoeken de spelers zorgvuldig en onvermoeibaar naar de essentie van theater, kunst en filosofie.

Petit vaDe-MeCUM Pour sa nouvelle création, Maatschappij Discordia puise son titre dans l’œuvre d’Immanuel Kant. Selon le philosophe allemand des Lumières, l’homme ne peut pas connaître la réalité d’une chose en soi (Ding an sich). L’expérience de la réalité est toujours dépendante de notre propre perception et interprétation. À partir de ce présupposé, Discordia joue une étude sur place : Ding an sich ou les secrets de la nature morte et de l’armoire vitrée. Un petit vade-mecum de possibilités théâtrales. ••• Dès sa fondation en 1982, Maatschappij Discordia a ouvert de nouvelles pistes. La compagnie de théâtre amstellodamoise a opté pour une nouvelle façon de jouer, qui réserve une grande autonomie au comédien. Discordia est rapidement devenu un concept aux Pays-Bas et en Flandre. Des groupes comme tg STAN, Dito’Dito, ‘t Barre Land et Dood Paard se sont inspirés de ses idées innovantes.

a SMall haNDbOOk Maatschappij Discordia relied on Immanuel Kant to supply the title for their latest piece. According to this German philosopher of the Enlightenment, man cannot know reality as it is (Ding an sich). After all, the experience of reality always depends on our own perceptions and interpretation. Discordia carries out an onsite study on the basis of this supposition: Ding an sich or the mysteries of the still-life and the viewing box. A small handbook of theatrical possibilities. ••• Maatschappij Discordia opened up new directions from the moment it was founded in 1982. This actors’ company from Amsterdam opted for a new way of acting in which the actor is given a high level of independence. The company was soon well-known in the Netherlands and Flanders and their innovative ideas have been an inspiration to such companies as tg STAN, Dito’Dito, ‘t Barre Land and Dood Paard.

vaN eN Met ANNeTTe KouWeNHoveN, JAN JorIS LAmerS, JorN HeIJDeNrIJK, mATTHIAS De KoNING, mIrANDA preIN

>>> www.DiSCOrDia.Nl 19


Nov roSAS, de MunT/lA MonnAie & kAAiTHeATer preSent

rOSaS & graiNDelavOiX[be] ceSena

eXTrA MuroS BelgiAn preMiere

anne tereSa de keerSMaeker & bJörn SchMelZer

Sa 12, tU 15 & we 16/11 20:00 + SU 13/11/2011 15:00 De MUNt/la MONNaie DaNCe & MUSiC | € 25/20 (cannot be included in kaai-abo: other price categorieS: See de Munt/la Monnaie) © Anne van Aerschot

het begiN vaN De Dag Voor Cesena werken Anne Teresa De Keersmaeker en Rosas samen met Björn Schmelzer en diens ensemble Graindelavoix. Deze nieuwe voorstelling is haast de pendant te noemen van voorganger En Atendant. Waar de schemering toen haast onmerkbaar overliep in de nacht, luidt dit stuk het begin van de dag in. Negentien dansers en zangers tasten de grenzen van hun kunnen af. Dansers zingen en zangers dansen, opnieuw in dialoog met de 14eeeuwse weerbarstige partituren van de Ars Subtilior. Ann Veronica Janssens staat voor de derde keer in voor de creatie van een scenografie van kleur en licht. Het begin van de nieuwe dag, of een nieuwe kijk op een ver verleden.

la NaiSSaNCe DU jOUr Pour Cesena, Anne Teresa De Keersmaeker et Rosas collaborent avec Björn Schmelzer et son ensemble Graindelavoix. La nouvelle pièce peut être vue comme le pendant du spectacle précédent, En Atendant. Alors que dans ce dernier, le crépuscule se transformait presque imperceptiblement en nuit noire, le nouveau spectacle salue la naissance du jour. Dix-neuf danseurs et chanteurs y explorent leurs limites ; les danseurs chantent et les chanteurs dansent. Ils dialoguent une fois de plus avec les partitions récalcitrantes de l’Ars Subtilior du XIVe siècle. Ann Veronica Janssens crée sa troisième scénographie pour Rosas. Le début d’une nouvelle journée, ou un nouveau regard posé sur un passé lointain.

the Start OF the Day For Cesena, Anne Teresa De Keersmaeker and Rosas will be collaborating with Björn Schmelzer and his Graindelavoix ensemble. This new production might almost be called the counterpart to its predecessor, En Atendant. Whereas in that piece the twilight merged almost imperceptibly into night, this piece heralds the start of the day. Nineteen dancers and singers explore the limits of their ability. Dancers sing and singers dance, once again in dialogue with the wilful 14th-century scores of the Ars Subtilior. Ann Veronica Janssens will for the third time provide a stage setting in colour and light. The start of a new day, or a new look at a distant past.

CONCePt ANNe TereSA De KeerSmAeKer, BJörN ScHmeLZer | ChOreOgraPhy ANNe TereSA De KeerSmAeKer | CreateD with aND DaNCeD by roSAS & GrAINDeLAvoIx: oLALLA ALemáN, HAIDer AL TImImI, BoSTJAN ANToNcIc, AroN BLom, cArLoS GArBIN, mArIe GouDoT, LIeveN GouWY, DAvID HerNANDeZ, mATeJ KeJZAr, mIKAeL mArKLuND, TomàS mAxé, JuLIeN moNTY, cHrYSA pArKINSoN, mArIuS peTerSoN, mIcHAeL pomero, ALBerT rIerA, GABrIeL ScHeNKer, YveS vAN HANDeNHove, SANDY WILLIAmS | SCeNOgraPhy ANN veroNIcA JANSSeNS | CO-PrODUCtiON roSAS, LA moNNAIe/De muNT (BruSSeLS), FeSTIvAL D’AvIGNoN, THéâTre De LA vILLe (pArIS), GrAND THéâTre De LuxemBourG, FeSTIvAL ouDe muZIeK uTrecHT, GuImArãeS 2012, STeIrIScHer HerBST (GrAZ), DeSINGeL (ANTWerp), coNcerTGeBouW BruGGe

>>> www.rOSaS.be | www.graiNDelavOiX.be | druMMing, p. 71, Zita SWoon group, p. 21 20


Nov zita SwOON grOUP/rOSaS[be] dancing With the Sound hobbyiSt we 16/11/2011 20:30 kaaitheater MUSiC & DaNCe | rerUN | 95 MiN. + iNterMiSSiON | € 25/20

harMONieUX à CONtre-Fil Un dialogue magistral entre la musique et la danse. Un voyage dansant, une aventure à travers le monde musical cosmopolite du groupe de Stef Kamil Carlens. Dancing with the Sound Hobbyist continue sa tournée à grand succès, en Belgique et à l’étranger. Avec toujours plus de liberté musicale, Zita Swoon Group joue aussi bien des morceaux instrumentaux qui vont à contre-courant que des chansons mélancoliques, et alternent des percussions endiablées avec de petites pièces musicales plus intimes. Le danseur Simon Mayer, qui a créé la chorégraphie originale avec Anne Teresa De Keersmaeker, trouve aisément sa place parmi les membres de Zita Swoon Group et se meut avec

© Barreteau & Lapasin

tegeNDraaDS harMONieUS Een meesterlijke dialoog tussen muziek en dans. Een avontuurlijke danstrip doorheen de kosmopolitische muziekwereld van de band rond Stef Kamil Carlens. Dancing with the Sound Hobbyist blijft met groot succes toeren in binnen- en buitenland. Met steeds meer muzikale vrijheid speelt Zita Swoon Group zowel dwarse instrumentale stukken als melancholische songs, opzwepende percussie afgewisseld met intieme muziekstukjes. Danser Simon Mayer, die de originele choreografie opzette samen met Anne Teresa De Keersmaeker, vindt moeiteloos zijn plek tussen de bandleden van Zita Swoon Group. Virtuoos en spontaan beweegt hij zich doorheen de verschillende muzikale sferen. Dancing with the Sound Hobbyist groeit zo iedere keer opnieuw uit tot een uniek, tegendraads harmonieus concert.

virtuosité et spontanéité à travers les diverses atmosphères musicales. Dancing with the Sound Hobbyist se révèle chaque fois à nouveau un concert unique, harmonieux à contre-fil. CONtrary aND harMONiOUS A masterly dialogue between music and dance. An adventurous dance trip through the cosmopolitan musical world of the band led by Stef Kamil Carlens. Dancing with the Sound Hobbyist continues to tour to great acclaim in Belgium and abroad. With increasing musical freedom, the Zita Swoon Group plays contrary musical works as well as melancholy songs and stirring percussion alternated with shorter intimate pieces. Dancer Simon Mayer, who created the original choreography together with Anne Teresa De Keersmaeker, is entirely at home amongst the members of the

Zita Swoon Group. He moves through the various musical settings in a spontaneous and virtuoso manner. In this way, each performance of Dancing with the Sound Hobbyist develops anew into a unique, contrary, harmonious concert.

ChOreOgraPhy, DaNCe, vOCalS, gUitar SImoN mAYer | ChOreOgraPhiCal aDviCe ANNe TereSA De KeerSmAeKer | MUSiCal DireCtiON, OrgaN, eleCtriC & aCOUStiC gUitar, vOCalS STeF KAmIL cArLeNS | PerCUSSiON AArIcH JeSperS | vOCalS, XylOPhONe, PerCUSSiON, DaNCe KApINGA GYSeL | eleCtriC baSS, CONtrabaSS BArT vAN LIerDe | graND PiaNO, keybOarD WIm De BuSSer 2ND SeASoN | PerCUSSiON AmeL SerrA GArcíA | vOCalS, XylOPhONe, PerCUSSiON, DaNCe evA TSHIeLA GYSeL | PrODUCtiON vZW WoLvIN (ANTWerp) iN aSSOCiatiON with roSAS (BruSSeLS)

>>> www.zitaSwOONgrOUP.be | roSaS, p. 20 & 71 21


Nov DaNiel liNehaN[be/US] ZoMbie aporia th 17 & Fr 18/11/2011 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe | € 12/10 © Jean Luc Tanghe

les mouvements déterminent le chant. ••• Le danseur new-yorkais Daniel Linehan a achevé ses études à PARTS l’année passée. Son solo Not About Everything a été présenté sur plusieurs scènes internationales. Son œuvre tend à dissimuler la ligne qui sépare la danse de tout le reste.

ONMOgelijke CONtraDiCtieS Zombie Aporia lijkt qua vorm op een rockconcert. Het bestaat uit verschillende nummers die losstaan van elkaar, maar samen wel een volledige set vormen. Het gemeenschappelijke uitgangspunt is de idee van onmogelijke contradicties, b.v. een ‘levende dode’ of ‘zombie’. Choreograaf en danser Daniel Linehan stelt vragen bij de relatie tussen dans en muziek en onderzoekt hoe emotie de expressie bepaalt en of het ook anders kan? Is het de muziek die tot dansen aanzet, of kan dans ook de muziek sturen? Kunnen we onze emoties veranderen door onze expressie aan te passen? Drie dansers nemen zowel de dans als de zang voor hun rekening. Het ene moment lijkt de zang de dans te leiden, een tel later bepalen de bewegingen de zang. ••• De New Yorkse danser Daniel Linehan studeerde vorig jaar af aan PARTS en stond met zijn solo Not About

Everything al op verschillende internationale podia. In zijn werk verdoezelt hij de lijn die dans van al het andere scheidt. CONtraDiCtiONS iMPOSSibleS En matière de forme, Zombie Aporia ressemble à un concert de rock : plusieurs numéros séparés qui se succèdent, mais constituent un ensemble. Le point de départ commun est l’idée de contradictions impossibles, par exemple le mort vivant ou « zombie ». Le chorégraphe et danseur Daniel Linehan examine la relation entre la danse et la musique, analyse la manière dont l’émotion détermine l’expression et se demande si le contraire est possible ? Est-ce la musique qui incite à danser, ou la danse peut-elle diriger la musique ? Nos émotions peuvent-elles changer en adaptant notre expression ? Trois danseurs assurent la danse et le chant ; par moments, le chant paraît conduire la danse, à d’autres moments,

iMPOSSible CONtraDiCtiONS As far as its form is concerned, Zombie Aporia is like a rock concert. It consists of several numbers that are independent of each other, but together do form a complete set. The idea they share is that of impossible contradictions, like the living dead or ‘zombie’. Choreographer and dancer Daniel Linehan questions the relationship between dance and music and examines how emotion determines expression and whether it could be any different. Is it the music that makes people dance, or is the dancing able to direct the music? Can we change our emotions by adapting our expression? Three dancers perform not only the dance but also the singing. One moment the singing seems to be leading the dancing, the next it’s the other way round. ••• The New York dancer Daniel Linehan graduated from PARTS last year and has already performed his solo, Not About Everything, in several international theatres. In his work he blurs the line separating dance from everything else.

CONCePt, ChOreOgraPhy DANIeL LINeHAN | CreatiON & PerFOrMaNCe DANIeL LINeHAN, SALKA ArDAL roSeNGreN, THIBAuLT LAc | light DeSigN BrIAN BroeDerS | vOCal COaCh JoNAS coLe | SPeCial thaNkS tO BoJANA cveJIc AND Noé SouLIer For THe DrAmATurGY | CO-PrODUCtiON reNcoNTreS cHoréGrApHIqueS INTerNATIoNALeS De SeINeSAINT DeNIS, ceNTre NATIoNAL De LA DANSe (pANTIN), ceNTre De DéveLoppemeNT cHoréGrApHIque TouLouSe/mIDI-pYréNéeS, IN THe coNTexT oF THe europeAN proJecT ‘DepArTS’, vooruIT (GHeNT), BuDA (KorTrIJK)

>>> httP://DliNehaN.wOrDPreSS.COM 22


Nov NtgeNt/Peter verhelSt[be] nero Fr 18 & Sa 19/11/2011 20:30 kaaitheater theater | Nl | € 16/12

‘een klein kunstwerkje… een intrigerend spel van woorden… een kwetsbaar portret van een man die verloren loopt.’ — De Morgen à la reCherChe De qUelqUe ChOSe De ChaUD L’histoire a dépeint Néron comme un paillasse, un empereur cruel qui transformait les chrétiens en torches humaines et sa Rome bien-aimée en gigantesque brasier pour accompagner ses chants. Dans sa nouvelle pièce, Peter Verhelst met en scène l’enfance de Néron. Wim Opbrouck joue, interprète la musique et danse. Il est le petit Néron, cet enfant qui dissèque des animaux vivants par curiosité. Et par amour. Toujours à la recherche de quelque chose de chaud, de doux et d’aimable.

••• Le poète et romancier Peter Verhelst est connu pour sa langue charnelle. Cette tangibilité du langage s’exprime également dans son théâtre. Depuis quelques années, Verhelst est lié au NTGent, pour lequel il a créé les pièces Headbangers Wall, les quasi-monologues Lex (sur Alexandre le Grand) et Julius Caesar, qui étaient tous à l’affiche des Kaaistudio’s.

© Dimitri van Zeebroeck

OP zOek Naar ietS warMS De geschiedenis heeft Nero afgeschilderd als een paljas, een wrede keizer die christenen als fakkels gebruikte en die zijn geliefde stad Rome als brandend decor wilde voor zijn gezangen. In zijn nieuwe stuk voert Peter Verhelst Nero op als kleine jongen. Wim Opbrouck speelt, maakt muziek en danst. Hij is de kleine Nero die in zijn stad op zoek gaat naar iemand die met hem wil spelen. Een jongetje dat in het donker zingt om zijn angst te bezweren. Dat dieren uit nieuwsgierigheid opensnijdt. Uit liefde. Altijd op zoek naar iets warms, iets liefs, iets zachts. ••• Dichter en romanschrijver Peter Verhelst staat bekend om zijn zinnelijke, lichamelijke taal. Die tastbaarheid van de taal komt ook tot uiting in zijn theaterwerk. Sinds enkele jaren is Verhelst verbonden aan het NTGent. Daar maakte hij eerder Headbangers Wall en de bijna-monologen Lex (over Alexander De Grote) en Julius Caesar, die alle in de Kaaistudio’s te zien waren.

iN SearCh OF SOMethiNg warM History has portrayed Nero as a buffoon, a cruel emperor who used Christians as torches and who wanted his beloved city of Rome to provide a burning backdrop to his songs. In his new play, Peter Verhelst presents Nero as a young boy. Wim Opbrouck acts, plays music and dances. He is the little Nero, the boy who cuts animals open out of curiosity. Out of love. Always in search of something warm, something sweet, something soft. ••• The poet and novelist Peter Verhelst is well known for his sensual, physical language. This tangibility of language is also apparent in his works for theatre. Verhelst has been associated with NTGent for several years now, and his previous pieces there include Headbangers Wall and the near-monologues Lex (on Alexander the Great) and Julius Caesar, all of which have been performed in the Kaaistudios.

tekSt & regie peTer verHeLST | SPel WIm opBroucK, JoHANNA LeSAGe | DraMatUrgie BerNArD DeWuLF | SCeNOgraFie Luc GoeDerTIer, FLup BeYS | kOStUUMS AN De moL | MUzikaal CONCePt roN reumAN | PrODUCtie NTGeNT

>>> www.NtgeNt.be | deceMberhonger, p. 50 23


© Sammi Landweer

CONCePt, ChOreOgraPhy LIA roDrIGueS | DaNCeD & CreateD iN COllabOratiON with AmáLIA LImA, ANA pAuLA KAmoZAKI, LIDIA LArANGeIrA, cALIxTo NeTo, THAIS GALLIAc, JAmIL cArDoSo, LeoNArDo NuNeS, GABrIeLe NAScImeNTo, pAuLA De pAuLA, BruNA THImoTHeo, FrANcISco cAvALcANTI | CO-PrODUCtiON FeSTIvAL D’ AuTomNe (pArIS), Le ceNquATre (FrANce), THéâTre JeAN vILAr (vITrY-Sur-SeINe), KING’S FouNTAIN (pArIS), KAAITHeATer (BruSSeLS), cHArLeroI/DANSeS, SecreTArIA De cuLTurA Do eSTADo Do rIo De JANeIro

>>> www.liarODrigUeS.COM 24


Nov kAAiTHeATer, europAliA & cHArleroi/dAnSeS preSent

A kAAiTHeATer co-producTion BelgiAn preMiere

lia rODrigUeS[br/Fr] creation 2011 tU 22 & we 23/11/2011 20:30 kaaitheater

DaNCe | € 16/12 | aS part of europalia braSil (4/10>15/1) and of biennale de charleroi/danSeS (9>27/11) eeN iNteNSe geMeeNSChaPPelijkheiD Als een golf rolden, spoelden, buitelden elf lichamen over de scène, een stroom die van begin tot einde in beweging bleef: Pororoca, een voorstelling van de Braziliaanse choreografe Lia Rodrigues die we vorig jaar toonden in het Kunstenfestivaldesarts, verraste door de levendigheid, de inzet, de kracht. Nu komt Rodrigues met een nieuwe creatie. Creation 2011 is opnieuw een stuk voor elf dansers waarin de relaties tussen groep en individu — een thema dat reeds aanwezig was in Pororoca — verder worden uitgediept. Dit keer zijn de persoonlijke verhalen van de dansers het uitgangspunt: van de kleine dagelijkse voorvallen tot de grote en wilde dromen en verlangens. Deze performers maken zich de krachtige, energieke danstaal van Rodrigues eigen: uit de figuurlijke botsing van hun individuele emoties en dromen, uit de fysieke botsing van hun lichamen ontstaat op de scène als vanzelf een intense gemeenschappelijkheid. ••• Sinds 1990 werken Lia Rodrigues en haar Companhia de Danças vanuit hun thuisbasis in Maré, één van de grootste favela’s in het hart van Rio de Janeiro. Hun activiteiten beperken zich niet tot het creëren en repeteren van choreografieën. Het Casa de Cultura dat Rodrigues er leidt, huisvest ook een dansopleiding; naast lessen voor beginners en professionelen worden er ook workshops, lezingen en debatten georganiseerd. De activiteiten zijn gratis of zeer goedkoop: op die manier wordt er gebouwd aan een nieuw publiek afkomstig uit de sloppenwijken. In het geheel van haar werking brengt Rodrigues het artistieke samen met het sociale en het educatieve. Zij is er vast van overtuigd dat via ontmoeting en gesprek, via openheid en onderzoek op lange termijn nieuwe vormen van samenleven gevonden kunnen worden waarin ook de minderbedeelden in de samenleving een plek kunnen vinden.

UNe iNteNSe COMMUNaUté Sur scène, onze corps roulent, ondulent et culbutent telle une vague, tel un flot continu du début à la fin : Pororoca, un spectacle de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues que nous avons présenté l’année passée dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts, a surpris par sa vivacité, son engagement, sa force. À présent, Lia Rodrigues nous revient avec une nouvelle création. Creation 2011 est à nouveau une pièce pour onze danseurs, dans laquelle les relations entre le groupe et l’individu — un thème déjà abordé dans Pororoca — sont approfondies. Cette fois, les histoires personnelles des danseurs sont le point de départ : de petits faits du quotidien aux grands rêves et désirs les plus fous. Les performeurs s’approprient le vocabulaire gestuel puissant et énergique de Rodrigues : du choc imaginaire de leurs rêves et émotions et du choc physique de leurs corps naît spontanément une intense communauté. ••• Depuis 1990, Lia Rodrigues et sa Companhia de Danças travaillent à partir de leur port d’attache à Maré, l’une des plus grandes favelas au cœur de Rio de Janeiro. Leurs activités ne se limitent pas à la création et les répétitions de chorégraphies. La Casa de Cultura que Rodrigues y dirige accueille aussi une formation de danse : outre les cours pour débutants et pour professionnels, elle y organise des ateliers, des conférences et des débats. Les activités sont gratuites ou très peu chères : ainsi, elle essaie de constituer un nouveau public issu des bidonvilles. L’ensemble de sa pratique réunit l’artistique, le social et l’éducatif. Elle est convaincue que par le biais de rencontres et de débats, d’ouverture et de recherche, de nouvelles formes de société peuvent être forgées à long terme dans lesquelles les plus défavorisés peuvent trouver leur place.

aN iNteNSe SeNSe OF COlleCtivity Eleven bodies rolled, washed, tumbled over the stage like a wave, a flowing movement that remained in motion from beginning to end: Pororoca, a production by the Brazilian choreographer Lia Rodrigues which we showed at last year’s Kunstenfestivaldesarts, was astonishing in its liveliness, effort and power. And now Rodrigues is returning with a new creation. Her Creation 2011 is again a piece for eleven dancers, which explores in greater depth the relationships between the group and the individual — a theme that was already to be seen in Pororoca. This time the starting point is provided by the dancers’ personal stories: from the little everyday incidents to the great wild dreams and desires. These performers master Rodrigues’ powerful, energetic dance idiom: an intense sense of collectivity arises of its own accord on stage, out of the figurative clash of their own individual emotions and dreams and the physical clash of their bodies. ••• Lia Rodrigues and her Companhia de Danças have been working from their base in Maré, one of the biggest favelas in the heart of Rio De Janeiro, since 1990. Their activities are not limited to creating and rehearsing choreographic works. The Casa de Cultura, which Rodrigues heads, is also home to a dance course; in addition to lessons for beginners and professionals, workshops, talks and debates are also organised there. These activities are either free or very cheap: in this way a new audience from the slums is being built up. Throughout her work, Rodrigues combines the artistic with the social and educational. She is utterly convinced that, by way of encounter and dialogue, and by openness and research in the long term, new social forms can be found so that the less well-off can find a place for themselves in society.

25


Nov/Dec kAAiTHeATer & SieMenS STiFTung preSent

SPOKENWORLD2011 POwerS OF SPeeCh 25/11>10/12/2011 Say It Loud © Satch Hoyt. photo © peter Gabriel

Spoken World ABo 4 SHoWS = € 30!

beklijveNDe reDevOeriNgeN Met de slogan Yes, we can en een aantal beklijvende redevoeringen veroverde Barack Obama in 2009 stormenderhand het Witte Huis. In alle tijden, landen en culturen, in alle maatschappelijke contexten — van de meest democratische tot de meest dictatoriale — zijn toespraken een van de belangrijkste hefbomen geweest in het politieke functioneren van staten en gemeenschappen. Samen met de Siemens Stiftung wijdt het Kaaitheater in SPOkeN wOrlD een theatraal onderzoek aan de vormelijke en inhoudelijke kracht(en) van de toespraak. Krachten die een gemeenschap naar oorlog of naar vrede kunnen leiden, naar ‘het goede’ of naar ‘het kwade’. Of de tekst vooraf geschreven is ofwel ter plekke geïmproviseerd wordt, het uitspreken van een redevoering gebeurt in een welbepaalde context, in een ‘hier en nu’ — net als in het theater. Iemand geeft vorm aan een betoog, terwijl een publiek luistert — net als in het theater. Theatermakers uit verschillende werelddelen maken voor SPOkeN wOrlD een voorstelling waarin ze hun relatie met het gegeven ‘speech’ nagaan en die een plek geven binnen hun eigen politieke en culturele context. DeS DiSCOUrS POigNaNtS Avec le slogan Yes, we can et un certain nombre de discours poignants, Barack Obama a conquis le cœur des électeurs états-unien en 2008. De tout temps, dans tous les pays et toutes les cultures, dans tous les contextes sociaux — du plus démocratique au plus dictatorial — les discours représentent l’un des leviers les plus importants du fonctionnement politique des États et des communautés. De concert avec la Siemens Stiftung, le Kaaitheater consacre, dans le cadre du festival SPOkeN wOrlD, une recherche théâtrale sur la force du discours, tant

26

sur le plan de la forme que du contenu. Ces forces qui peuvent mener une collectivité vers la guerre ou vers la paix, vers « le bien » ou vers « le mal ». Que le texte soit rédigé au préalable ou improvisé, la prononciation d’un discours se déroule toujours dans un contexte précis, dans un ici et maintenant particulier — exactement comme au théâtre. Quelqu’un donne forme à un discours, tandis que le public écoute — exactement comme au théâtre. À l’occasion de SPOkeN wOrlD, des créateurs de théâtre de tous les continents créent chacun un spectacle qui examine leur relation au discours et les situent dans leur propre contexte politique et culturel. COMPelliNg SPeeCheS In 2009, Barack Obama took the White House by storm on the basis of the slogan Yes, we can plus a number of compelling speeches. In every age, country and culture, and in every societal context — from the most democratic to the most dictatorial — speeches have been one of the most important driving forces in the political functioning of states and communities. In SPOkeN wOrlD, the Kaaitheater, together with the Siemens Stiftung, will be devoting theatrical research to the formal and substantive forces behind the speech. Forces that can lead a community to war or peace, to ‘good’ or to ‘evil’. Whether it is written beforehand or improvised on the spot, a speech is always given in a specific context, in a ‘here and now’ — just as in the theatre. Someone gives shape to an argument while an audience listens — just as in the theatre. Theatre makers from several continents will be creating a performance for SPOkeN wOrlD in which they examine their relationship with the speech given and make a space for it in their own political and cultural context.


Nov a kAAiTHeATer & SieMenS STiFTung coMMiSSion

MPUMelelO PaUl grOOtbOOM[za] it’S a rhetorical queStion

BelgiAn preMiere

Fr 25 & Sa 26/11/2011 20:30 kaaitheater theatre | eN, bOveNtitelS Nl, SUrtitrage Fr | € 12/10

jeUNe et iNCONSiDéré Pour It’s a rhetorical question l’auteur dramatique et metteur en scène Mpumelelo Paul Grootboom se plonge dans le passé récent de l’Afrique du Sud. Il décrit le déclin du président intellectuel Thabo Mbeki qu’il raconte par le biais de discours du jeune politicien séditieux Daniel « Dada » Mokone. Pour camper ce personnage, il s’est inspiré du jeune dirigeant des jeunesses ANC, Julius Malema, que certains vilipendent comme un populiste inconsidéré et que d’autres voient comme le futur président de l’Afrique du Sud.

© mpumelelo paul Grootboom

jONg eN rOekelOOS Toneelauteur en regisseur Mpumelelo Paul Grootboom duikt voor It’s a rhetorical question in het recente Zuid-Afrikaanse verleden. Hij beschrijft de val van de intellectuele president Thabo Mbeki, verteld in de speeches van de jonge, opruiende politicus Daniel “Dada” Mokone. Voor dit fictieve personage baseerde Grootboom zich op de ANCjongerenleider Julius Malema, die door sommigen wordt afgedaan als een roekeloze populist, en door anderen getipt wordt als de toekomstige president van Zuid-Afrika. Via de blitse verschijning van Dada laat Grootboom een jonge generatie Zuid-Afrikanen commentaar leveren op het politieke verleden van hun land. ••• Zijn succesproductie Township Stories bezorgde Grootboom de bijnaam ‘Township Tarantino’. Hij reist de hele wereld af met zijn werk en was twee keer in Brussel op het Kunstenfestivaldesarts. Mpumelelo Paul Grootboom is zonder twijfel de meest interessante en verrassende theatermaker op het Afrikaanse continent. Hij is ‘artist in residence’ aan het Pretoria State Theater en maakte ook naam met scenario’s voor films en televisieproducties.

À travers l’apparition tape-à-l’œil de Dada, Grootboom donne voix au chapitre à la jeune génération de Sud-Africains et leur permet de commenter le passé politique de leur pays. ••• Son spectacle à succès, Township Stories lui a valu le surnom de « Township Tarantino ». Ses pièces partent en tournées dans le monde entier, et il était deux fois à l’affiche du Kunstenfestivaldesarts. Mpumelelo Paul Grootboom est sans aucun doute le créateur de théâtre le plus intéressant et le plus surprenant du continent africain. Il est artiste en résidence au Pretoria State Theater et s’est aussi forgé une réputation avec des scénarios de films et productions télévisées. yOUNg aND reCkleSS For It’s a rhetorical question, playwright and director Mpumelelo Paul Grootboom delves into South Africa’s recent past. He describes the fall of the intellectual president Thabo Mbeki, told through the speeches of the inflammatory young politician Daniel ‘Dada’ Mokone. This fictional character is based on the leader of the ANC Youth League, Julius Malema, whom some dismiss as a reckless populist, while others tip him as the future president of South Africa. Through the channel of Dada’s lively persona, Grootboom enables a young generation of South Africans to comment on their country’s political past.

••• Mpumelelo Paul Grootboom’s successful production Township Stories gained him the nickname ‘Township Tarantino’. He travels the whole world with his work and has twice appeared at the Kunsten-festivaldesarts in Brussels. He is un-doubtedly the most interesting and surprising theatre-maker on the African continent. He is artist in residence at the Pretoria State Theatre and has also made a name for himself with scenarios for film and television productions.

Spoken World ABo 4 SHoWS = € 30!

teXt & DireCtiON mpumeLeLo pAuL GrooTBoom | PrODUCtiON KAAITHeATer, SIemeNS STIFTuNG, THe mArKeT THeATer (JoHANNeSBurG) | CO-PrODUCtiON GoeTHe INSTITuT SuD AFrIKA

>>> www.Markettheatre.CO.za 27


Nov a kAAiTHeATer & SieMenS STiFTung coMMiSSion World preMiere

tiM etChellS/FOrCeD eNtertaiNMeNt[gb] although We fell Short Sa 26/11 20:30 + SU 27/11/2011 19:00 kaaiStUDiO’S theatre | eN, bOveNtitelS Nl, SUrtitrage Fr | € 12/10 © Tim etchells

••• Tim Etchells est metteur en scène et auteur de textes pour Forced Entertainment, dont nous présentons un nouveau spectacle au printemps. Although We Fell Short est une commande du Kaaitheater. Au printemps, Kate McIntosh est elle aussi à l’affiche du Kaaitheater avec une nouvelle production.

vrOlijk eN verwarreND Uit brokstukken en fragmenten van andere toespraken bouwt schrijver en theatermaker Tim Etchells een nieuwe voorstelling op: een speech voor performanceartieste Kate McIntosh. Tekstflarden van hedendaagse en historische politieke campagnes, partijcongressen, debatten, aftredingspeeches en revolutionaire traktaten smeedt Etchells om tot een tekst vol onverwachte wendingen en aanvaringen. Betekenissen worden vervormd en woorden geweld aangedaan tot ze betekenis krijgen, verliezen en weer terugvinden. Although We Fell Short stemt tot vrolijkheid en verwarring, en test vertrouwde strategieën van de politieke redekunst op hun breekpunt. ••• Tim Etchells is regisseur en tekstschrijver bij Forced Entertainment, van wie we in de lente nieuw werk tonen. Although We Fell Short maakt hij op vraag van het Kaaitheater.

Ook KateMcIntosh is in de lente te gast met nieuw werk. jOyeUX et CONFUS De fragments et d’extraits d’autres discours, l’auteur et créateur de théâtre Tim Etchells compose un nouveau spectacle : un discours pour l’artiste de performance Kate McIntosh. Etchells refond des bribes de campagnes politiques contemporaines et historiques, de congrès de partis, de débats, de déclaration de démission et de traités révo-lutionnaires en un texte émaillé d’inflexions et de collisions inattendues. Les sens sont détournés et les mots sont malmenés jusqu’à ce qu’ils obtiennent une signification, la perdent et la retrouvent. Although We Fell Short rend joyeux et confus, et éprouve le point de rupture de stratégies familières de la rhétorique politique.

COMiCal aND UNSettliNg The writer and theatre-maker Tim Etchells builds up a new performance — a speech for the performance artist Kate McIntosh — out of bits and pieces of other speeches. He fuses scraps of text from historical and contemporary political campaigns, party congresses, debates, resignation speeches and revolutionary tracts into unexpected dialogues and collisions. Meanings are distorted and words twisted until they take on a meaning, lose it and then get it back again. Although We Fell Short is comical and unsettling, subjecting the familiar rhetorical strategies of political speeches to a test of their linguistic breaking-point. ••• Tim Etchells is a director and playwright with Forced Entertainment, whose new work we shall be showing in the spring. He made Although We Fell Shortt at the request of the Kaaitheater. Kate McIntosh will also be our guest with new work in the spring.

Spoken World ABo 4 SHoWS = € 30!

teXt & DireCtiON TIm eTcHeLLS | PerFOrMaNCe KATe mcINToSH | PrODUCtiON ForceD eNTerTAINmeNT | COMMiSSiONeD by KAAITHeATer & SIemeNS STIFTuNG

>>> www.tiMetChellS.COM | www.FOrCeDeNtertaiNMeNt.COM | forced entertainMent p. 63 | kate McintoSh, p. 68 28


Nov/Dec eleaNOr baUer[US/be] parliaMent Without WordS Sa 26/11 22:00 + SU 27/11/2011 20:30 kaaiStUDiO’S PerFOrMaNCe | withOUt wOrDS | € 5 wOOrDeNlOze SPeeCh In een festival geconcentreerd op het woord, richt choreografe en performer Eleanor Bauer met studenten van PARTS een parlement zonder woorden op. Elk parlementslid houdt een woordenloze speech tot een object. Bauer vertrekt hier van de vaststelling dat het parlement door zijn beslissingen in feite fysieke ‘objecten’ verandert: mensen, wegen, gebouwen, wapens, geld, etc. Vervolgens worden alle objecten verwijderd, de context van het parlement opzijgezet en een nieuw soort taal ontwikkeld.

DiSCOUrS MUet Dans un festival concentré sur le mot, la chorégraphe et performeuse Eleanor Bauer érige un parlement sans paroles avec des étudiants de PARTS. Chaque membre tient un discours muet à l’adresse d’un objet. Bauer part de la constatation qu’à travers ses décisions, le parlement change en fait des objets « physiques » : les personnes, les routes, les bâtiments, les armes, l’argent, etc. Ensuite, tous les objets sont retirés et le contexte du parlement est écarté pour développer une nouvelle sorte de langage.

wOrDleSS SPeeCh In a festival that concentrates on the word, the choreographer and performer Eleanor Bauer will set up a parliament without words together with students from PARTS. Each member of the parliament gives a wordless speech to an object. Bauer starts out from the observation that, by the decisions it takes, parliament actually changes physical ‘objects’: people, roads, buildings, weapons, money, etc. Then all the objects are removed, the context of the parliament is set aside and a new sort of language is developed.

a kAAiTHeATer coMMiSSion

jOOSt vaNDeCaSteele Speech

[be]

© Jérôme De perlinghi

Fr 2/12/2011 20:30 kaaitheater SPeeCh | Nl, SUrtitrage Fr | € 12/10 verwarDe tijDeN In deze verwarde tijden zijn er maar twee zekerheden. Eén: Joost Vandecasteele zal een speech schrijven. Twee: een politicus zal die uitspreken. Al de rest blijft twijfelachtig. ••• Tot zover de auteur over zijn nieuwe project. Vandecasteele: theatermaker, schrijver, stand-up comedian en nog zo een en ander. Later op het seizoen komt hij zijn nieuwe, derde boek presenteren. Werktitel: Afbraak van een mensmachine. teMPS De CONFUSiON En ces temps de confusion, il n’y a plus que deux certitudes. Un : Joost Vandecasteele va rédiger un discours. Deux : un politicien le prononcera. Tout le reste est sujet à caution. ••• Jusque-là, l’auteur sur son nouveau projet. Vandecasteele : créateur de théâtre, auteur, comédien de stand-up,

et plus si affinités. Plus tard dans la saison, il viendra nous présenter son troisième livre. Titre provisoire : Afbraak van een mensmachine (Destruction d’une machine humaine). CONFUSiNg tiMeS Only two things are certain in these confusing times. One is that Joost Vandecasteele will write a speech. The second is that a politician will record it. All the rest remains in doubt. ••• This is all the author has to say about his new project. Vandecasteele is a theatre-maker, writer, stand-up comedian and one or two other things. Later in the season he will be coming to launch his new book, his third. The working title is: Dismantling a Human Machine.

PrODUCtiON KAAITHeATer

Spoken World ABo 4 SHoWS = € 30! 29


Dec aMiri baraka & SaUl williaMS[US] black poWer of Speech Sa 3/12/2011 20:30 kaaitheater SPOkeN wOrD | eN | € 16/12

SlaM POetS Met Amiri Baraka en Saul Williams hebben we twee grote namen van het Afro-Amerikaanse ‘spoken word’ op de affiche. Eind jaren vijftig maakte Amiri Baraka (1934), toen bekend onder zijn oorspronkelijke naam LeRoi Jones, naam als beat poet. Hij was een compagnon de route van Allen Ginsberg e.a. Half de jaren 1960 sloot hij aan bij de black nationalists. Tien jaar later distantieerde zich van het zwarte nationalisme en werd een ‘Third World Socialist’. Baraka inspireerde o.a. The Last Poets, de vaders van de hiphop. Saul Williams (1972) is enkele generaties jonger en een van de krachtigste stemmen van de alternatieve hiphop. Hij is actief als dichter, schrijver, muzikant, acteur en filmmaker. De cd Saul Williams (2004) zorgde voor een muzikale doorbraak hier te lande. Hij werkte samen met DJ SPOOKY voor het Not in Our Name-project tegen de oorlog in Irak en met het gerenommeerde Arditti String Quartet voor NGH WHT – The Dead Emcee Scrolls (2009).

Spoken World ABo 4 SHoWS = € 30! 30

SlaM POetS Deux grands noms du spoken word afro-américain sont à l’affiche du Kaaitheater : Amiri Baraka et Saul Williams. À la fin des années 1950, Amiri Baraka (1934), connu alors sous son vrai nom, LeRoi Jones, se forge une réputation en tant que poète Beat. Il était un compagnon de route d’Allen Ginsberg, et autres. Au milieu des années 60, il rejoint les nationalistes noirs. Dix ans plus tard, il prend ses distances avec les nationalistes noirs et se rallie au mouvement tiers-mondiste. Baraka a inspiré, entre autres, The Last Poets, les pères du hip-hop. Saul Williams (1972), plus jeune de quelques générations, est l’une des voix les plus puissantes de la scène hip-hop alternative. Il est actif en tant que poète, auteur, musicien, comédien et cinéaste. Le CD Saul Williams (2004) lui a valu sa percée musicale en Europe. Il a collaboré avec DJ SPOOKY pour le projet Not in Our Name contre la guerre en Irak et avec le célèbre Arditti String Quartet pour NGH WHT – The Dead Emcee Scrolls (2009).

SlaM POetS Amiri Baraka and Saul Williams are two big names in Afro-American spoken word. In the late fifties, Amiri Baraka (1934) made his name as a beat poet under his original name of LeRoi Jones. He was a fellow traveller of Allen Ginsberg et al. In the mid-sixties he decided to join the black nationalists. Ten years later he distanced himself from that movement and became a ‘Third World Socialist’. Among those whom he influenced were The Last Poets, the fathers of hip hop. Saul Williams (1972) is several generations younger and one of the most powerful voices in alternative hip hop. He is a poet, writer, musician, actor and film-maker. His CD Saul Williams (2004) signalled his breakthrough in Belgium. He collaborated with DJ Spooky on the Not in Our Name project, against the war in Iraq, and with the renowned Arditti String Quartet on NGH WHT – The Dead Emcee Scrolls (2009).


Dec A kAAiTHeATer co-producTion

kriS verDONCk/a twO DOgS COMPaNy[be] talk tU 6 & we 7/12/2011 20:30 kaaiStUDiO’S PerFOrMaNCe | Nl, SUrtitrage Fr | 90 MiN. | rerUN | € 12/10

FONCtiONNel, SaNS FiOritUreS Talk du plasticien et créateur de théâtre Kris Verdonck est à la fois une installation et une lecture théâtrale. Deux stucateurs sont à l’œuvre ; ils plâtrent un mur et effectuent leur tâche de la manière la plus fonctionnelle possible. Entretemps, un comédien anonyme, méconnaissable raconte une histoire. Lui aussi souhaite accomplir sa tâche de la manière la plus fonctionnelle possible : dire le texte, sans fioritures. Faire disparaître tout ce qui dévie l’attention. Il raconte la situation actuelle au Rwanda : un cauchemar épouvantable, comme décrit par Kafka ou Orwell. Dissimulations, mensonges, façades, trahisons. Tout est mis en place pour ne pas ressentir la douleur sous-jacente. Le comédien reste imperturbable : clair, allant droit au but avec objectivité, il

© A Two Dogs company

FUNCtiONeel, zONDer FraNjeS Talk van beeldend kunstenaar en theatermaker Kris Verdonck is een installatie én een theatrale lezing. We zien twee stukadoors aan het werk; ze bezetten een muur; ze voeren die taak zo functioneel mogelijk uit. Ondertussen vertelt een anonieme, onherkenbare acteur een verhaal. Ook hij wil zijn taak zo functioneel mogelijk vervullen: de tekst zeggen, zonder franjes. Al wat afleidt, laten verdwijnen. Hij vertelt hoe Rwanda vandaag functioneert: als een gruwelijke nachtmerrie, zoals Kafka of Orwell ze beschreven. Een samenleving vol verhulling, leugens, façades, verraad, om de ontzettende pijn die daaronder zit niet te voelen. De acteur blijft er rustig bij: helder, ‘to the point’ en zo ‘objectief’ mogelijk zet hij het business plan uiteen waaraan deze maatschappij wil beantwoorden. En wij zitten erbij en kijken ernaar. Wij ‘weten’ wel wat er gebeurd is en wat er nu nog gebeurt. We weten het wel, maar kunnen het ons niet voorstellen…

expose le plan d’entreprise auquel cette société souhaite répondre. Et nous, nous assistons et regardons. Nous « savons » très bien ce qui s’est passé, et ce qui se passe encore. Nous le savons, mais ne pouvons pas nous l’imaginer… FUNCtiONally, NO FrillS Talk, a work by the artist and theatremaker Kris Verdonck, is both an installation and a theatrical lecture. We see two plasterers at work on a wall; they perform the task as functionally as possible. Meanwhile, an actor, unrecognisable, anonymous, tells a story. He too wishes to perform his task as functionally as possible: to speak his lines, no frills. To banish anything that distracts. He tells us how Rwanda is functioning these days: like a horrific nightmare, like those Kafka and Orwell described: a society full of concealment, lies, facades and betrayal, so as not to feel the terrible pain inside. The actor stays calm: clearly, to the point and as ‘objectively’ as possible, he sets out the business plan this society wishes to fulfil. And we just sit and watch. We ‘know’ what happened and what is still happening. We know it, but we cannot imagine it.

Spoken World ABo 4 SHoWS = € 30!

CONCePt & DireCtiON KrIS verDoNcK | with x | teXt JorIS verHAeGeN | DraMatUrgy mArIANNe vAN KerKHoveN (KAAITHeATer) | PlaStererS N.N. | SOUND FeLIx Luque, cHrIS SeGerS (KAAITHeATer) | teChNiqUe Luc ScHALTIN (KAAITHeATer) | CONStrUCtiON BArT verHAeGeN | PrODUCtiON A TWo DoGS compANY (BruSSeLS) | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer (BruSSeLS) 31


Dec a kAAiTHeATer & SieMenS STiFTung coMMiSSion

MaPa teatrO[CO] i’M a decent Man Who exportS floWerS (WorKING TITLe)

World preMiere

we 7 & th 8/12/2011 20:30 kaaitheater theatre | eS/eN, bOveNtitelS Nl, SUrtitrage Fr | € 12/10

DrUgSbarON Pablo Emilio Escobar, de meedogenloze drugsbaron uit Medellín, werd aanbeden als weldoener in de armste wijken van zijn stad. Na een klopjacht werd hij op 2 december 1993 neergeschoten. In zijn achterzak zat een speech, geschreven voor de dag dat hij tot president van Colombia zou verkozen worden. Daarin verkondigde hij zijn oplossing om Colombia uit de lijst van derdewereldlanden te doen verdwijnen: het legaliseren van drugs. Speciaal voor SPOkeN wOrlD maakt het Mapa Teatro een voorstelling geïnspireerd op zijn figuur en in de geest van de satirische theaterteksten van de Spaanse auteur Valle Inclán. ••• Mapa Teatro is een gezelschap uit Bogotá. In hun voorstellingen zoomen ze in op de vaak absurde werkelijkheid van het leven in Colombia. Zij maken werk op het kruispunt van beeldende kunst en theater. Als vertrekpunt voor hun voorstellingen kiezen ze theaterteksten van bv. Beckett, Müller of Shakespeare (tijdens het Kunstenfestival 2002 toonden ze Ricardo III) maar net zo goed baseren ze zich op een item uit het nieuws of een mythe.

NarCOtraFiqUaNt Pablo Emilio Escobar, le narcotrafiquant impitoyable de Medellín, était aussi un bienfaiteur apprécié dans les quartiers pauvres de la ville. Après une traque, il fut abattu le 2 décembre 1993. Dans sa poche arrière se trouvait un discours pour le jour où il serait élu président de la Colombie. Il y annonce sa solution pour faire disparaître la Colombie de la liste des pays en voie de développement : légaliser la drogue. Pour SPOkeNwOrlD, Mapa Teatro crée un spectacle inspiré de ce personnage, dans l’esprit des textes théâtraux satiriques de l’auteur espagnol Valle Inclán. ••• Mapa Teatro est une compagnie de Bogotá. Leurs spectacles se concentrent sur la réalité, souvent absurde, de la vie en Colombie et se trouvent à la croisée des arts plastiques et du théâtre. Comme point de départ, ils choisissent souvent des textes d’auteurs dramatiques comme Beckett, Müller ou Shakespeare (lors du Kunstenfestival 2002, ils ont présenté Ricardo III), mais ils s’inspirent tout autant de l’actualité ou de mythes.

PrODUCtiON KAAITHeATer, SIemeNS STIFTuNG, FeSTIvAL IBeromArIcANo De TeATro De BoGoTá

>>> www.MaPateatrO.Org 32

DrUgS barON Pablo Emilio Escobar, the ruthless drugs baron from Medellin, was at the same time loved as a benefactor of the poorest neighbourhoods of his city. After a manhunt, he was shot on 2nd December 1993. In his back pocket was found a speech intended for the day he would be elected president of Colombia. In it he put forward a solution that would remove Colombia from the list of third world countries: the legalisation of drugs. Mapa Teatro is creating a production specially for SPOkeNwOrlD, inspired by Escobar and in the spirit of the satirical plays by the Spanish author Valle Inclán. ••• Mapa Teatro is a company from Bogotá. They use their productions to zoom in on the often absurd daily life of Colombia. Their work lies on the crossroads of art and theatre. They base their productions on plays by such authors as Beckett, Müller and Shakespeare (they performed Ricardo III at the 2002 Kunstenfestivaldesarts), or else on a news item or a myth.

Spoken World ABo 4 SHoWS = € 30!


Dec A kAAiTHeATer producTion

i haVe a dreaM! Sa 10/12/2011 20:30 kaaitheater SPeeCheS | Nl, Fr, eN, bOveNtitelD, SUrtitré, SUrtitleD | € 5 tieN brUSSelSe jONgereN Waar geloof je in? Waar droom je van? Met deze vragen gaan tien Brusselse jongeren tussen 16 en 25 aan de slag om een speech te schrijven én voor te dragen tijdens SPOkeN wOrlD 2011. We leven op een keerpunt in de geschiedenis. Er wacht ons een eeuw van overweldigende veranderingen. De uitdagingen zijn gigantisch: ecologische crisissen, religieus extremisme, hongersnood, technologische ontwikkelingen,… Hoe gaan jongeren om met die vooruitzichten? Komt er een angstige generatie aan die zich overlevert aan doemscenario’s of wordt er teruggevochten? In I have a dream! peilen we naar de temperatuur bij een generatie die in het volgende decennium in pole position zal staan. Wat is in tijden van Twitter, Facebook, Youtube en andere interactieve podia de rol en impact van een weldoordachte, goed opgebouwde live speech? Regisseur Dirk Verstockt coacht de jongeren om hun inhoudelijke boodschap zo scherp mogelijk te verwoorden. DiX jeUNeS brUXellOiS En quoi crois-tu ? De quoi rêves-tu ? Sur base de ces questions, dix jeunes Bruxellois entre 16 et 25 ans se lancent dans la rédaction et la tenue d’un discours lors du festival SPOkeN wOrlD 2011. Nous vivons un tournant de l’Histoire. Un siècle de changements foudroyants nous attend. Les défis sont gigantesques : crises écologiques, extrémisme religieux, famines, développements technologiques, etc. Comment les jeunes envisagent-ils ces perspectives ? Doit-on s’attendre à une génération angoissée qui s’abandonne à des scénarios catastrophes ou va-t-elle contreattaquer ? Dans I have a dream!, nous prenons la température d’une génération qui sera en pole position au cours de la prochaine décennie.

À l’ère de Twitter, Facebook, Youtube et autres forums interactifs, quels sont le rôle et l’impact d’un discours bien pensé, bien construit et prononcé en direct ? Le metteur en scène Dirk Verstockt accompagnera les jeunes dans la formulation la plus pointue possible de leur message. teN yOUNg PeOPle FrOM brUSSelS What do you believe in? Do you have any dreams? Ten young people from Brussels, between 16 and 25, will be taking these questions as the basis for a speech they will write and give at SPOkeN wOrlD 2011. We are at a turning point in history. A century of overwhelming changes awaits us. The challenges are immense: ecological crises, religious extremism, starvation, technological developments, and so on. How do young people deal with these prospects? Is there a fearful generation on its way that gives in to doom scenarios, or will they fight back? In I have a dream! we take the temperature of a generation which will be in ‘pole position’ in the next decade. What, in the age of Twitter, Facebook, Youtube and other interactive platforms, is the role and impact of a thoroughly considered, well-composed live speech? The director Dirk Verstockt will be coaching the young people so they can express their message as clearly as possible.

OPrOeP/aPPel/aPPeal NL Woon je in Brussel, ben je tussen 16 en 25 jaar en wil je je dromen en overtuigingen delen met een groot publiek? Mail een korte tekst (A4) waarover je het wilt hebben. In juli en augustus werk je aan een concrete schrijfopdracht. Tussen oktober en november werken we met individuele begeleiding en enkele groepsrepetities naar de presentatie toe, begin december 2011 in het Kaaitheater. FR Tu habites à Bruxelles, tu es âgé de 16 à 25 ans et tu souhaites partager tes rêves et tes convictions avec un grand public ? Envoie-nous un texte bref (une page A4) à propos des sujets que tu aimerais aborder. En juillet et en août, tu t’attelleras à la tâche concrète de l’écriture. En octobre et en novembre, tu bénéficieras d’un accompagnement individuel et nous organisons quelques répétitions de groupe en vue de la présentation, qui aura lieu au début du mois de décembre au Kaaitheater. EN If you live in Brussels, are between 16 and 25 years old, and want to share your dreams and convictions with a broad public, mail us a short text (A4) on what you want to talk about. In July and August you will work on an actual writing assignment. Between October and November we shall be giving individual coaching and several group rehearsals leading up to the presentation, at the Kaaitheater in early December. iNFO & regiStratiON: lana.willems@kaaitheater.be

COMMiSSiONeD by KAAITHeATer | SUPPOrt De mINISTer BevoeGD voor De HAveN vAN BruSSeL 33


Nov/Dec NiCOliNe vaN harSkaMP[Nl] character WitneSS DateS tO be CONFirMeD | PerFOrMaNCe | eN | Free bekeNDe POlitieke FigUreN Character Witness is een speech samengesteld uit fragmenten van autobiografieën van bekende politieke figuren, o.a. Benazir Bhutto, Nelson Mandela, Malcolm X, Fidel Castro, Hillary Clinton, Kwame Nkrumah, Margaret Thatcher, Frederik Willem de Klerk, Ayaan Hirsi Ali, Barack Obama en Ariel Sharon. Uit elk boek worden twee fragmenten geselecteerd: een ervaring uit de kindertijd en een politieke gebeurtenis of statement. Verschillende acteurs brengen de speech tijdens het festival. ••• In het werk van de Nederlandse Nicoline van Harskamp (1975) staat een betrokkenheid met politieke onderwerpen centraal. Met behulp van opnamemateriaal van gesprekken, toespraken en debatten schrijft zij de scripts voor haar films en live stukken. In 2009 won zij de Prix de Rome.

CUratOrial aDviCe GorAN peTrovIc >>> www.vaNharSkaMP.Net

POlitiCieNS CélèbreS Character Witness est un discours composé d’extraits d’autobiographies de politiciens célèbres, dont, entre autres, Benazir Bhutto, Nelson Mandela, Malcolm X, Fidel Castro, Hillary Clinton, Kwame Nkrumah, Margaret Thatcher, Frederik Willem de Klerk, Ayaan Hirsi Ali, Barack Obama et Ariel Sharon. Deux passages sont sélectionnés dans chaque livre : une expérience durant l’enfance et un événement ou une prise de position politique. Plusieurs acteurs prononcent le discours pendant le festival. ••• L’engagement politique est au centre de l’œuvre de la Néerlandaise Nicoline van Harskamp (1975). Au moyen d’enregistrements de discussions, de discours et de débats qu’elle écoute ou visionne, elle écrit des scénarios pour ses films et ses pièces en direct. En 2009, elle a remporté le Prix de Rome.

well-kNOwN POlitiCal FigUreS Character Witness is a speech composed of extracts from autobiographies by well-known political figures including Benazir Bhutto, Nelson Mandela, Malcolm X, Fidel Castro, Hillary Clinton, Kwame Nkrumah, Margaret Thatcher, Frederik Willem De Klerk, Ayaan Hirsi Ali, Barack Obama and Ariel Sharon. Two extracts were selected from each book: a childhood experience and a political event or statement. Several actors will give the speech at the festival. ••• At the heart of the work by the Dutch Nicoline van Harskamp (1975) lies an involvement with political topics. She writes the scripts for her films and live performances using recordings of conversations, speeches and debates. In 2009 she won the Prix de Rome.

Say It Loud © Satch Hoyt. photo © peter Gabriel

SatCh hOyt[gb] Say it loud! 25/11>10/12, beFOre & aFter the PerFOrMaNCeS, kaaitheater SPreekStOel In zijn installatie Say it Loud! bouwt de Londens-Berlijnse kunstenaar Satch Hoyt letterlijk een platform voor zijn publiek. Honderden boeken over de Afrikaanse diaspora, kolonialisme en politiek in het algemeen zijn gestapeld als een spreekstoel en terwijl James Browns Say it Loud! I’m Black and I’m Proud! speelt, mag het publiek zelf komen zeggen waar ze trots op zijn. ••• Hoyt stelde eerder tentoon in o.a. het Museum of Arts and Design in New York, de Temporäre Kunsthalle in Berlijn en de National Art Museum of China in Beijing. De installatie in het Kaaitheater ent hij op de lokale situatie met boeken die ook in onze contreien van belang zijn. PUPitre Dans son installation Say it Loud!, l’artiste londonien et berlinois d’adoption Satch Hoyt construit littéralement une plate-forme pour son public. Des 34

centaines de livres sur la diaspora africaine, le colonialisme et la politique en général sont empilés et forment un pupitre de conférence. Au son de Say it Loud! I’m Black and I’m Proud! de James Brown, le public peut venir dire de quoi il est fier. ••• Hoyt a exposé, entre autres, au Museum of Arts and Design à New York, à la Temporäre Kunsthalle à Berlin et au National Art Museum of China à Pékin. Il greffe l’installation au Kaaitheater sur la situation locale en choisissant des livres qui concernent notre région. leCterN In his installation Say it Loud!, the Berlin-based London artist Satch Hoyt literally builds a platform for his visitors. Hundreds of books on the African diaspora, colonialism and politics in general are stacked up to form a lectern, and while James Brown’s song Say it Loud! I’m Black and I’m Proud! is

played, the visitors themselves have the opportunity to come and say what they are proud of. ••• Hoyt has exhibited at the Museum of Arts and Design in New York, the Temporäre Kunsthalle in Berlin and the National Art Museum of China in Beijing. The installation at the Kaaitheater connects with the local situation through the use of books that also have an importance in our part of the world. CUratOrial aDviCe GorAN peTrovIc


Dec kAAiTHeATer, BoZAr & icTuS preSent

iCtUS/jérôMe COMbier/jOhaN leySeN[be/Fr] auSterlitZ we 14/12/2011 20:30 kaaitheater MUSiC/theatre/FilM| € 16/12

baNDe SONOre POUr FilM iMagiNaire Jour pour jour dix ans après le décès du grand écrivain allemand W.G. Sebald, Ictus et le compositeur français Jérôme Combier lui rendent hommage. Dans Austerlitz, un des romans de Sebald, l’Anglais Jacques Austerlitz, historien de l’art et de l’architecture, part en quête de ses racines. Ce voyage l’emmène à Anvers, Bruxelles, Paris, Prague… Il découvre que son vrai père a fui le régime nazi et que sa mère fut déportée à Treblinka. Ses pérégrinations à travers la vieille Europe et ses conversations avec le narrateur livrent des considérations fascinantes. ••• « Le sujet principal dans ce projet », déclare Jérôme Combier, « c’est la mémoire. Il s’agit également d’une

© Ictus

SOUNDtraCk bij eeN iMagiNaire FilM Dag op dag tien jaar na het overlijden van de grote Duitse schrijver W.G. Sebald brengen Ictus en de Franse componist Jérôme Combier een hommage. In Sebalds roman Austerlitz gaat de Engelse kunst- en architectuurhistoricus Jacques Austerlitz op zoek naar zijn roots. Dat brengt hem in Antwerpen, Brussel, Parijs, Praag… Hij ontdekt dat zijn echte vader het naziregime ontvluchtte en dat zijn moeder gedeporteerd werd naar Treblinka. Zijn omzwervingen door het oude Europa en zijn gesprekken met de verteller leveren fascinerende beschouwingen op. ••• ‘Het voornaamste onderwerp van dit project’, aldus Jérôme Combier, ‘is het geheugen. Het is ook een reflectie over het toeval.’ Combier schreef een ‘soundtrack bij een imaginaire film’ en zorgt samen met de Franse videast en scenograaf Pierre Nouvel voor de enscenering. Johan Leysen brengt fragmenten uit Sebalds roman.

réflexion sur le hasard. » Combier a composé « une bande sonore pour un film imaginaire » et assure la mise en scène, aux côtés du vidéaste et scénographe français Pierre Nouvel. Johan Leysen lit des textes du roman de Sebald. a SOUNDtraCk FOr aN iMagiNary FilM On the very day when, ten years ago, the great German writer W.G. Sebald died, Ictus and the French composer Jérôme Combier are paying him a tribute. In Sebald’s novel Austerlitz, the English art and architecture historian Jacques Austerlitz goes looking for his roots. This takes him to Antwerp, Brussels, Paris, Prague and elsewhere. He discovers that his real father fled the Nazi regime and that his mother was deported to Treblinka. ••• ‘The chief subject of this project,’ according to Jérôme Combier, ‘is the memory. It is also a reflection on chance.’ Combier wrote a ‘soundtrack for an imaginary film’ and will design the setting with the French video filmmaker and stage designer Pierre Nouvel. Johan Leysen will read from Sebald’s novel.

iCtUS’ ONeONlyONe@bOzar ictus is once again picking up the thread of the oneonlyone sessions: commentated concerts in the presence of the composer or an expert. this series will be on at bozar. • MiqUel berNat & eNSeMble beSiDeS programme: Frédéric pattar, Jérôme combier | comment Tom pauwels (in Dutch) Mo 14/11/2011 20:00 boZar • iCtUS StriNg qUartet programme: first string quartet by György Ligeti | comment Jean-Luc plouvier (in French) Mo 19/12/2011 20:00 boZar • iCtUS programme: roque rivas | with Dirk Noyen (bassoon) | comment Jean-Luc plouvier (in French) Mo 6/02/2012 20:00 boZar • iCtUS StriNg qUartet programme: first string quartet by michaël Levinas | comment Jean-Luc plouvier (in French) Mo 5/03/2012 20:00 boZar

CONCePt & COMPOSitiON Jérôme comBIer, AFTer W.G. SeBALD’S NoveL | viDeO & SCeNOgraPhy pIerre NouveL | light DeSigN BerTrAND couDerc | with FrANçoIS Deppe (ceLLo), DIrK DeScHeemAeKer (cLArINeT), ALAIN pIre (TromBoNe), JeAN-Luc pLouvIer (KeYBoArDS), mIcHAeL ScHmID (FLuTe), AuréLIe eNTrINGer (ALTo), ALex FoSTIer (SouND), JoHAN LeYSeN (AcTor) | PrODUCtiON FeSTIvAL D’AIx-eN-proveNce | CO-PrODUCtiON opérA De LILLe | CO-PreSeNtatiON BoZAr, KAAITHeATer & IcTuS

>>> www.iCtUS.be | thiS iS not a pop Song, p. 55 35


Dec beNjaMiN vaNDewalle & erki De vrieS/we gO[be] birdWatching we 14/12 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 22:00 & th 15/12/2011 19:00 20:00 21:00 22:00 kaaiStUDiO’S DaNCe | 45 MiN. | € 12/10 © erki De vries

‘Fenomenaal’ — Pieter t’jonck, De Morgen

vOOrtDUreNDe veraNDeriNg In Birdwatching wordt het publiek uitgenodigd om plaats te nemen in een bijzondere, bewegende installatie die dienst doet als observatieplek. Danser, ruimte en publiek worden deel van een choreografie die hun onderlinge verhouding voortdurend herbepaalt. In een omgeving waar ruimte en lichaam elkaar voortdurend herdefiniëren is niets wat het op het eerste gezicht lijkt... ••• Choreograaf Benjamin Vandewalle studeerde aan PARTS en maakte er indruk met de solo Skinsidout, het duet We Go (met Vincenzo Carta) en de installatie Théâtre de La Guillotine. Nadien maakte hij, opnieuw met Carta, de installatievoorstelling Inbetween en werkte hij aan projecten in Zuid-Afrika en Mozambique. Met beeldend kunstenaar Erki De Vries deelt hij een fascinatie voor alles wat met waarnemen te maken heeft. Hoe ervaren we ruimte en omgeving en hoe beïnvloedt onze ervaring die ruimte?

eN MUtatiON PerPétUelle Dans Birdwatching, le public est invité à prendre place dans une installation mobile particulière, qui fait office de lieu d’observation. Danseur, espace et public font partie d’une chorégraphie qui redéfinit sans cesse les rapports mutuels. Dans un environnement dans lequel corps et espace se redéfinissent de manière continue, rien ne correspond à son apparence … ••• Le chorégraphe Benjamin Vandewalle a étudié à PARTS où il s’est fait remarquer pour son solo Skinsidout, son duo We Go (avec Vincenzo Carta) et l’installation Théâtre de La Guillotine. Ensuite et à nouveau avec Carta, il a réalisé le spectacle-installation Inbetween et a travaillé à des projets en Afrique du Sud et au Mozambique. Avec le plasticien Erki De Vries, il partage une fascination pour tout ce qui concerne la perception. Comment percevons-nous l’espace et l’environnement et comment notre perception influence-t-elle l’espace ?

CONStaNt ChaNge In Birdwatching, the audience is invited to sit in an extraordinary mobile installation that acts as an observation post. Dancer, room and audience all become part of a choreography that constantly redefines their mutual relationships. In an environment where space and body are continually redefining each other, nothing is what it at first appears. ••• The choreographer Benjamin Vandewalle studied at PARTS and made an impression there with his solo Skinsidout, the duet We Go (with Vincent Carta) and the installation Théâtre de la Guillotine. After this, again with Carta, he made the installation performance Inbetween and worked on projects in South Africa and Mozambique. He shares with the artist Erki De Vries a fascination for everything connected to perception. How do we experience space and surroundings and how does our experience influence this space?

‘Dat een voorstelling je je grip doet verliezen op de ruimte waarin je je bevindt, dat ze je zintuiglijke waarneming manipuleert en daardoor ook thematiseert, fascineert mij in het werk van deze makers.’ — guy Cassiers

« qu’un spectacle puisse vous faire perdre prise sur l’espace dans lequel vous vous trouvez, qu’il manipule votre perception sensorielle et la thématise de la sorte, voilà ce qui me fascine dans l’œuvre de ses créateurs. » — guy Cassiers

‘what fascinates me in these people’s work is that a performance makes you lose your grip on the space you are in, and that they manipulate your sensory perception and thus make a subject of it.’ — guy Cassiers

CONCePt BeNJAmIN vANDeWALLe, erKI De vrIeS | ChOreOgraPhy BeNJAmIN vANDeWALLe | SCeNOgraPhy erKI De vrIeS | DaNCe mArISA cABAL | DraMatUrgy mArNIx rummeNS | PrODUCtiON We Go | CO-PrODUCtiON moNTY (ANTWerp), STuK (LeuveN), DeTHeATermAKer (ANTWerp)

>>> www.CaravaNPrODUCtiON.be 36


Dec Working TiTle producTion & kAAiTHeATer preSent

beNjaMiN vaNDewalle & erki De vrieS/we gO[be] one/Zero Sa 17 & SUN 18/12/2011 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe | € 12/10 © erki De vries

twee liChaMeN Na Birdwatching (zie p.34) zochten choreograaf Benjamin Vandewalle en beeldend kunstenaar Erki De Vries elkaar weer op voor een nieuwe creatie. In One/Zero bespelen en ontregelen zij opnieuw de grondslagen van onze waarneming. Dit keer focussen ze op de manier waarop we tijd en beweging ervaren. Ook deze choreografie betrekt de ervaring van het publiek onvermijdelijk in haar spel. Net als een film bestaat One/Zero strikt genomen uit onbeweeglijke beelden. De dansers veranderen enkel van positie in het donkere moment tussen twee lichtflitsen in. Voor het oog van de toeschouwer echter vormt de opeenvolging van stills als vanzelf een beweging of verhaal. Geïnspireerd door inzichten uit de neuropsychologie, zenmeditatie, fysica en filosofie maken Vandewalle en De Vries een eigenzinnige montage van twee lichamen in een ruimte.

DeUX COrPS Après Birdwatching (voir p.34), le chorégraphe Benjamin Vandewalle et le plasticien Erki De Vries se retrouvent une fois de plus à créer un spectacle ensemble. Dans One/Zero ils jouent à nouveau avec les fondements de la perception et les dérèglent. Cette fois, ils se concentrent sur la manière dont nous percevons le temps et le mouvement. Cette chorégraphie associe l’expérience du public à son jeu. De même qu’un film, One/Zero se compose stricto sensu d’images immobiles. Les danseurs ne font que changer de position dans les moments d’obscurité entre deux flashs de lumière. Pour le spectateur, la succession de photos constitue cependant spontanément un mouvement ou une histoire. Inspirés par des notions de neuropsychologie, de méditation zen, de physique et de philosophie, Vandewalle et De Vries réalisent un montage singulier de deux corps dans un espace.

twO bODieS After Birdwatching (see p.34), choreographer Benjamin Vandewalle and artist Erki De Vries joined forces again for a new creation. In One/Zero they again play on and upset the foundations of our perception. This time they focus on the way we experience time and movement. This choreography also unavoidably draws the audience experience into the performance. Like a film, One/Zero strictly speaking consists of still images. The dancers only change position in the dark interval between two flashes of light. But to the viewer’s eye this sequence of stills forms a movement or story. Inspired by insights drawn from neuropsychology, zen meditation, physics and philosophy, Vandewalle and De Vries make a highly unusual montage of two bodies in a space.

ONe/zerO will be shown during Working title platform #3, the presentation platform organised by Workspace brussels, a workshop supported by the kaaitheater. Working title platform shows work by up-and-coming artists in the kaaistudio’s and elsewhere. >>> www.wOrkSPaCebrUSSelS.be

CONCePt, ChOreOgraPhy BeNJAmIN vANDeWALLe | SCeNOgraPhy erKI De vrIeS | DaNCe ALBerT queSADA, verA TuSSING | DraMatUrgy mArNIx rummeNS | COMPOSitiON, live MUSiC KurT Du Tré | SOUND DeSigN LuISA mArIA ALvAreZ | lightiNg DeSigN BeNJAmIN vANDeWALLe, erKI De vrIeS | COStUMeS BerT GILLeT | SOFtware DevelOPMeNt vINceNT JAcoBS | PrODUCtiON cArAvAN proDucTIoN For We Go | CO-PrODUCtiON moNTY (ANTWerp), STuK (LeuveN), WorKSpAce BruSSeLS

>>> www.CaravaNPrODUCtiON.be 37


Dec A kAAiTHeATer co-producTion

eleaNOr baUer/gOOD MOve[US/be] a dance for the neWeSt age (the triangle piece) Fr 16 & Sa 17/12 20:30 + SU 18/12/2011 15:00 kaaitheater DaNCe | rerUN | 66 MiN. | € 12/10 | eXtra: MatiNee kaDee ON SU 18/12, See PP. 80–81

MatiNee kaDee

© Bart Grietens

ration des arts scéniques » (De Morgen). En mai 2012, nous présentons la première du spectacle A Newest Testament (the tent piece), la suite de la pièce A Dance for the Newest Age. Avec ces productions, Eleanor Bauer engage le corps en tant qu’instrument en vue de saisir l’expérience humaine contemporaine dans toute son urgence et sa complexité.

hOOFD–haND–hart Het publiek neemt plaats aan drie zijden van een gelijkzijdige driehoek. In het midden circuleren zes dansers in een symmetrisch systeem. A Dance for the Newest Age ging vorig seizoen in het Kaaitheater in première en werd enthousiast onthaald. Het is een briljante choreografie rond drieledige paradigma’s als vast-vloeibaar-gas, hoofd-hand-hart, natuur-samenleving-spiritualiteit, sensatie-verbeelding-expressie, oudheidmoderniteit-New Age... die de dans centraal stelt, onverzadigbaar en gulzig. ••• De Amerikaans-Brusselse danseres en choreografe Eleanor Bauer maakte o.m. de hilarische solo ELEANOR! en (BIG GIRLS DO BIG THINGS), een ‘verbluffende soloverkenning van performancekunst’ (De Morgen). In mei 2012 gaat A Newest Testament (the tent piece) in première, het vervolg op A Dance for the Newest Age. Met deze twee voorstellingen zet Eleanor Bauer

het lichaam in als instrument om de hedendaagse menselijke ervaring te vatten in al zijn urgentie en complexiteit. tÊte–MaiN–CŒUr Le public prend place des trois côtés d’un triangle équilatéral. Au milieu, six danseurs circulent dans un système symétrique. A Dance for the Newest Age, dont la première a eu lieu la saison passée au Kaaitheater et a connu un accueil enthousiaste, est une chorégraphie brillante autour de triples paradigmes comme solide-liquide-gaz, têtemain-cœur, nature-société-spiritualité, sensation-imagination-expression, antiquité-modernité-New Age, etc. La danse, insatiable et gourmande, est véritablement au cœur de ce spectacle. ••• La chorégraphe et danseuse bruxello-états-unienne Eleanor Bauer a réaliisé, entre autres, le solo désopilant ELEANOR! et (BIG GIRLS DO BIG THINGS), « un stupéfiant solo d’explo-

heaD–haND–heart The audience sits on all three sides of an equilateral triangle. In the middle, six dancers circulate, following a symmetrical system. A Dance for the Newest Age, which premiered at the Kaaitheater last season and was received with enthusiasm, is a brilliant piece of choreography on three-part paradigms such as solid-liquid-gas, head-hand-heart, nature-society-spirituality, and sensation-imagination-expression and antiquity-modernity-New Age. It is focused on dance, insatiable and greedy. ••• The Brussels-based American dancer and choreographer Eleanor Bauer created a.o. the hilarious solo ELEANOR! and (BIG GIRLS DO BIG THINGS), a ‘stunning solo exploration of performance art’ (De Morgen). In May 2012 we shall be putting on the premiere of A Newest Testament (the tent piece), the sequel to A Dance for the Newest Age. In these performances, Eleanor Bauer uses the body as an instrument to capture contemporary human experience in all its urgency and complexity.

‘zes prima dansers […] zetten de verbeelding aan het werk (en soms ook op het verkeerde been). Op volle toeren.’ — De Morgen

ChOreOgraPhy eLeANor BAuer | CreatiON, PerFOrMaNCe eLeANor BAuer, cecILIA LISA eLIcecHe, DoLoreS HuLAN, LIZ KINoSHITA, THIBAuLT LAc, NAIArA meNDIoroZ | MUSiC cHrIS pecK | light BArDIA moHAmmAD | drAMATurgy JeroeN peeTerS | COStUMeS ADA rAJSZYS | SPeCial thaNkS tO BeTH GILL, pAuL LAFFoLeY, mårTeN SpåNGBerG, ANNA WHALeY | PrODUCtiON cArAvAN proDucTIoN For GooDmove vZW | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer (BruSSeLS), vooruIT (GeNT), STuK (LeuveN)

>>> www.gOODMOve.be | www.CaravaNPrODUCtiON.be | a neWeSt teStaMent (the tent piece), p. 72 38


Dec MaiSONDahlbONNeMa[be/Nl] analySiS — the Whole Song. we 21 & th 22/12/2011 20:30 kaaiStUDiO’S POP OPera | € 16/12

‘hans Petter Dahl en anna Sophia bonnema schaatsen op de grens tussen het alledaagse en het absurde, tussen liefde en vervreemding. De intimiteit die uit hun aanwezigheid op het podium spreekt, is een staaltje van kwetsbaarheid dat maar heel weinig in het theater valt mee te maken.’

— etcetera

© maarten vanden Abeele

harteNkreteN Analysis – The Whole Song. vormt het sluitstuk van een drieluik rond hedendaagse opera. Na The Ballad of Ricky and Ronny – a Pop Opera (2007) en Ricky and Ronny and Hundred Stars – a Sado Country Opera (2010) gaat MaisonDahlBonnema nu een dialoog aan met de nieuwe media. Het wordt een reis door tijd en ruimte waarbij onze protagonisten, Ricky en Ronny, de confrontatie aangaan met iconische figuren uit de geschiedenis. Het wordt een hedendaags poëtisch, mythisch en religieus verhaal, waarin de hele menselijke geschiedenis mee vibreert. Hans Petter Dahl zorgt voor de muzikale compositie en Anna Sophia Bonnema schrijft de teksten. Verwacht een concert vol hartenkreten. ••• MaisonDahlBonnema is het duo Hans Petter Dahl en Anna Sophia Bonnema. Naast hun persoonlijk werk vervullen beide artiesten sinds 1999 een belangrijke rol in de theaterproducties van Jan Lauwers & Needcompany.

CriS DU CŒUr Analysis – The Whole Song. constitue le volet final d’un triptyque autour de l’opéra contemporain. Après The Ballad of Ricky and Ronny – a Pop Opera (2007) et Ricky and Ronny and Hundred Stars – a Sado Country Opera (2010), MaisonDahlBonnema entre à présent en dialogue avec les nouveaux médias. Cette fois, nos protagonistes, Ricky et Ronny, entreprennent un voyage dans le temps et dans l’espace où ils affrontent des personnages légendaires de l’Histoire. Un récit contemporain, poétique, mythique et religieux, dans laquelle vibre toute l’histoire de l’humanité. Hans Petter Dahl assure la composition musicale, Anna Sophia Bonnema écrit les textes. Attendez-vous à un concert émaillé de cris du cœur. ••• MaisonDahlBonnema se compose du duo Hans Petter Dahl et Anna Sophia Bonnema. Outre leurs œuvres personnelles, les deux artistes jouent depuis 1999 un rôle important dans les productions théâtrales de Jan Lauwers & Needcompany.

CrieS FrOM the heart Analysis – The Whole Song. is the final piece in a trilogy on contemporary opera. After The Ballad of Ricky and Ronny – a Pop Opera (2007) and Ricky and Ronny and Hundred Stars – a Sado Country Opera (2010), MaisonDahlBonnema are now entering into dialogue with the new media. It will be a journey through time and space in which our protagonists, Ricky and Ronny, find themselves in various historical situations and confront iconic historical figuures. It will be a contemporary, poetic, mythical and religious story, where one can feel the whole of human history vibrating. Hans Petter Dahl provides the musical compositions and Anna Sophia Bonnema writes the lyrics. You can expect a concert full of cries from the heart. ••• MaisonDahlBonnema consists of the duo of Hans Petter Dahl and Anna Sophia Bonnema. In addition to their personal work, since 1999 they have both played an important part in the productions by Jan Lauwers & Needcompany.

CONCePt, PerFOrMaNCe, librettO, DeSigN ANNA SopHIA BoNNemA | CONCePt, PerFOrMaNCe, COMPOSitiON, DeSigN HANS peTTer DAHL | PrODUCtiON MaNageMeNt Luc GALLe | aNiMatiON, DeSigN & graPhiC CONCePt JAN BuLTHeeL | traiNee 3D artiSt peTer pAuL mILKAIN | COStUMeS LoT Lemm | PrODUCtiON mAISoNDAHLBoNNemA & NeeDcompANY & m-A-p | CO-PrODUCtiON BIT TeATerGArASJeN (BerGeN) iN aSSOCiatiON with BuDA (KorTrIJK), 3D SquAre/HoWeST (KorTrIJK), KAAITHeATer (BruSSeLS) with reSiDeNCieS iN ImpuLSTANZ (WIeN), pAcT ZoLLvereIN (eSSeN)

>>> www.NeeDCOMPaNy.Org | the art of entertainMent, p. 8 39


JAN A kAAiTHeATer co-producTion

jaN DeCOrte/blOet & COMP. MariUS[be] nikS of nikS

World preMiere

th 12, Fr 13 & Sa 14/01/2012 20:30 kaaitheater theater | Nl | € 16/12 | eXtra: MariaNNe vaN kerkhOveN Over jaN DeCOrte, 13/01, 18:00, zie P. 82 Tekening van pisanello (1395-1455)

rijkDOM eN gelUk In zijn reeks ‘verdichtingen’ van klassieke teksten schrijft Jan Decorte een nieuw hoofdstuk: Niks of niks, zeer vrij naar Shakespeares ‘romantische’ komedie Much Ado About Nothing. Deze komedie over de onbenulligheid van het menselijk gedoe leek Decorte een logisch vervolg op het succesvolle Wintervögelchen (2008). Ook hier sterft ogenschijnlijk één van de personages en zal deze doodgewaande aan het einde terug onder de levenden verschijnen. De twee liefdesparen in het verhaal om wie alles draait zijn jonge mensen die alle rijkdom en geluk in de schoot geworpen krijgen en hun tijd verdrijven met elkaar het leven zuur te maken. Het beeld van de voorstelling toont drie hertjes die ons de rug toekeren. We zien drie donzige ‘assholes’, maar het blijven bambi’s die tegen beter weten in onze vertedering opwekken. ••• De volledige cast van Wintervögelchen treedt aan in Niks of Niks, nl. Waas Gramser, Kris Van Trier, de ondertussen ‘beroemd’ geworden Herwig Ilegems en uiteraard Sigrid Vinks en Jan Decorte zelf. Zij zullen, zoals gebruikelijk, de talrijke rollen onder elkaar verdelen en —

beweeglijk als ze zijn — in een oogwenk van het ene personage in het andere kruipen. FOrtUNe et bONheUr Dans la série « condensation » de textes classiques, Jan Decorte écrit un nouveau chapitre : Niks of niks, une adaptation très libre de la comédie romantique de Shakespeare Much Ado About Nothing. Decorte a considéré cette comédie sur la futilité du comportement humain comme une suite logique à son spectacle à succès Wintervögelchen (2008). Cette fois à nouveau, l’un des personnages semble mourir, mais réapparaît parmi les vivants à la fin du spectacle. Les deux couples d’amoureux autour desquels toute l’histoire tourne sont de jeunes gens à qui la fortune et le bonheur sont assurés dès le berceau et qui passent leur temps à se faire enrager les uns les autres. ••• Toute la distribution de Wintervögelchen se retrouve au complet dans Niks of niks. Comme d’habitude, chacun interprète plusieurs rôles et passe, grâce à une formidable flexibilité, d’un personnage à l’autre en un clin d’œil.

wealth aND haPPiNeSS Jan Decorte is writing a new chapter in his series of ‘compression’ of classical plays, called Niks of niks (‘Nothing or Nothing’), a very loose adaptation of Shakespeare’s ‘romantic’ comedy Much Ado About Nothing. This comedy on the inanity of human goings-on appeared to Decorte to be a logical sequel to his successful Wintervögelchen (2008). Here too, one of the characters appears to die but returns to the land of the living at the end of the play. The two loving couples in this story, around whom everything revolves, are young people into whose laps fall all the wealth and happiness they could desire and who spend their time making each other’s lives miserable. ••• The complete cast of Wintervögelchen returns for Niks of niks. As usual, they will divide up the many parts between them and — nimble as they are — will leap from one character to another in the wink of an eye.

tekSt & regie JAN DecorTe | Met JAN DecorTe, SIGrID vINKS, WAAS GrAmSer, KrIS vAN TrIer, HerWIG ILeGemS | DeCOr JAN DecorTe, JoHAN DAeNeN | kOStUUMS JAN DecorTe, SIGrID vINKS, SoFIe D’Hoore | liCht JAN DecorTe, Luc ScHALTIN (KAAITHeATer) | PrODUCtie JAN DecorTe/BLoeT (BruSSeL), comp. mArIuS (ANTWerpeN) & KAAITHeATer

>>> www.MariUS.be 40


JAN A kAAiTHeATer co-producTion World preMiere

Salva SaNChiS[be/Nl] angle Fr 13 & Sa 14/01/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe | € 16/12 zeN abStraCt Twee monniken discussiëren over de tempelvlag die wappert in de wind. ‘De vlag beweegt,’ zegt de ene. ‘De wind beweegt,’ zegt de andere. ‘Het is niet de vlag, ook niet de wind, het is uw geest die beweegt,’ zegt hun Zesde Voorouder. Tot zover zenmeester Hui-Neng. En dan nu Salva Sanchis. SpaansBrussels danser en choreograaf. Eerste lichting PARTS. Heeft gedanst bij en gechoreografeerd voor Rosas. Begenadigd danser, dwingende présence. Van zijn dans wordt gezegd dat hij ‘abstract’ is. Okay, maar dan wel lyrisch abstract. Misschien wordt deze voorstelling ‘meditatief abstract’, ‘zen abstract’, als dat al bestaat. Sanchis: ‘Men kan zich afvragen of dans wel abstract kan zijn, tegelijk ontsnapt dans aan een directe interpretatie. Informatie over de dans kan ons helpen bij het kijken, bij het “begrijpen”, maar het kan de “ervaring” in de weg gaan zitten. Angle zal niet over dans gaan, maar over het kijken naar dans.’ abStrait zeN Deux moines discutent à propos du drapeau du temple qui flotte au vent. « Le drapeau bouge », dit l’un. « Le vent bouge », répond l’autre. « Ce n’est ni le vent, ni le drapeau, c’est votre esprit qui bouge », dit leur sixième Patriarche. Jusque-là pour le maître zen Huìnéng. Revenons-en à Salva Sanchis. Danseur et chorégraphe hispano-bruxellois. Première promotion de PARTS. Il a dansé avec Rosas et a créé des chorégraphies pour la compagnie. Danseur talentueux, présence impérieuse. On dit de sa danse qu’elle est « abstraite ». D’accord, mais abstraite lyrique. Peutêtre que cette production sera « abstraite méditative », « abstraite zen », si tant est que cela existe. Sanchis : « On peut se demander si la danse peut être

abstraite ; parallèlement, la danse échappe à une interprétation directe. De l’information sur la danse peut nous aider à la regarder, à la “comprendre”, mais peut aussi entraver “l’expérience”. Angle ne traite pas de la danse, mais de la manière de regarder la danse. » zeN abStraCt Two monks were arguing about the temple flag waving in the wind. One said, ‘The flag is moving.’ The other said, ‘The wind is moving.’ They argued back and forth but could not agree. Their Sixth Ancestor said, ‘Gentlemen! It is not the wind that is moving; it is not the flag that is moving; it is your mind that is moving.’ So tells Zen master Hui-Neng And so to Salva Sanchis, a Brusselsbased Spanish dancer and choreographer who was among the graduates of the first year of PARTS. Has danced and choreographed for Rosas and is a gifted dancer with a compelling presence. His dance is said to be ‘abstract’. Alright, but then lyrically abstract. This production may become ‘meditatively abstract’ or ‘Zen abstract’, if that exists. Sanchis: ‘One wonders whether abstraction can apply to dance. And yet, dance is escaping direct interpretation. Information about the dance can help us see and ‘understand’, but it can also get in the way of the ‘experience’. Angle will not be about dance, but about the way we look at it.’

While approaching the Rotating Tilted Line Illusion (Gori & Hamburger, in press), the radial lines appear to rotate in counter-clockwise direction, whereas when receding from it, they appear to rotate clockwise. It presumably represents the simplest form of apparent motion illusions where self-motion is required for perceiving circular rotation.

ChOreOgraPhy & DaNCe SALvA SANcHIS | PiaNO YuTAKA oYA | PrODUCtiON KuNST/WerK (ANTWerp) | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer (BruSSeLS)

>>> www.kUNSt-werk.be 41


JAN A kAAiTHeATer co-producTion

Meg StUart & PhiliPP gehMaCher[be/at] Maybe foreVer Fr 20 & Sa 21/01/2012 20:30 kaaitheater DaNCe | DerNiere | 80 MiN. | € 16/12 © eva Würdinger

balSeM OP De ziel Een man en een vrouw op de scène. Zijn het toevallige passanten of minnaars? Ze vechten, met zichzelf, met elkaar, met de eindigheid der dingen, met de eeuwigheid. Gelukkig zijn er songs die zorgen voor een beetje warmte, balsem op de ziel. De man en de vrouw pendelen tussen droom en daad, tussen houden van en rouwen om. Onder de zoete melancholie suddert het onuitgesprokene. MAYBE FOREVER is een album van relationele snapshots, emoties en uitspraken over de tijdelijkheid van het leven. Hoe laten we de dingen langer duren dan hun voorspelde deadlines? ••• In MAYBE FOREVER laten Meg Stuart en Philipp Gehmacher hun artistieke werelden in elkaar vloeien. De Brusselse singer-songwriter Niko Hafkenscheid, die samen met hen op de scène staat, nodigt hen uit om te walsen op ballads en wiegeliedjes. De voorstelling ging in juni 2007 in wereldpremière in het Kaaitheater en krijgt er nu ook zijn dernière.

DU baUMe aU CŒUr Un homme et une femme sur scène. Passants fortuits ou amants ? Ils se battent, avec eux-mêmes, entre eux, avec la finitude des choses, avec l’éternité. Heureusement, il y a des chansons pour nous mettre du baume au cœur et le réchauffer. L’homme et la femme oscillent entre rêve et action, entre amour et deuil. Sous la mélancolie doucereuse mijote l’inexprimé. MAYBE FOREVER est un album d’instantanés relationnels, d’émotions et d’expressions sur l’aspect provisoire de la vie. Comment laisser la durée de vie des choses dépasser leurs limites prévues? ••• Dans MAYBE FOREVER, les univers artistiques de Meg Stuart et Philipp Gehmacher se fondent. Sur scène, le compositeur et interprète bruxellois Niko Hafkenscheid les invite à valser sur des ballades et des berceuses. La première mondiale du spectacle a eu lieu en juin 2007 au Kaaitheater et c’est là qu’en sera donnée la dernière.

tO SOOthe the SOUl A man and a woman on stage. Are they chance passers-by or lovers? They fight, with themselves, with each other, with the finiteness of things, with eternity. Fortunately there are some songs that provide a little warmth, to soothe the soul. The man and woman swing between dream and action, between loving and mourning. But beneath this sweet melancholy simmers that which remains unspoken. MAYBE FOREVER is an album of relational snapshots, emotions and statements on the transience of life. How do we let the lifespan of things extend beyond their predicted deadlines? ••• In MAYBE FOREVER Meg Stuart and Philipp Gehmacher let their artistic worlds merge. The Brussels singersongwriter Niko Hafkenscheid, who joins them on stage, invites them to waltz to ballads and lullabies. This production premiered at the Kaaitheater in June 2007 and is now having its final performances there too.

ChOreOgraPhy & DaNCe meG STuArT & pHILIpp GeHmAcHer | live MUSiC NIKo HAFKeNScHeID | DrAmATurGY mYrIAm vAN ImScHooT | light DeSigN JAN mAerTeNS | SCeNOgraPhy & COStUMeS JANINA AuDIcK | MUSiC & SOUND vINceNT mALSTAF | PrODUCtiON DAmAGeD GooDS (BruSSeLS), mumBLING FISH (vIeNNA) | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer (BruSSeLS), WexNer ceNTer For THe ArTS (coLumBuS, oHIo), THéâTre De LA vILLe (pArIS), voLKSBüHNe Am roSA-LuxemBurG-pLATZ (BerLIN)

>>> www.DaMageDgOODS.be | Violet, p. 9 42


JAN A kAAiTHeATer co-producTion World preMiere

triSterO[be] reSet we 25, th 26, Fr 27 & Sa 28/01/2012 20:30 kaaiStUDiO’S theatre | Nl & Fr | € 16/12

© mirjam Devriendt

ONDergrONDS In The Search Project stond Tristero met niet minder dan dertien acteurs op de scène; met Reset gaat het gezelschap terug naar de kern. Kristien De Proost, Youri Dirkx en Peter Vandenbempt geven zichzelf de opdracht om het gezelschap een reboot te geven, compleet met een nieuwe ontstaansgeschiedenis: ‘Nadat Tristero in de 18e eeuw wordt verslagen door Thurn & Taxis, gaan ze ondergronds door met hun activiteiten. Hun postbussen duiken op de meest onverwachte plaatsen op, slim vermomd als ordinaire vuilnisbakken met daarop in grote letters, hun slogan W.A.S.T.E , een acroniem voor We Await Silent Tristero’s Empire.’ Tristero zou een samenzwering kunnen zijn, een hallucinatie, iets waarin je gelooft of niet gelooft zonder ooit bewijzen te vinden, of simpelweg het begin van een nieuw epos, et cetera. Oftewel: een ideaal moment om Tristero te (her)ontdekken.

ClaNDeStiNeMeNt Dans The Search Project, Tristero réunissait non moins de treize comédiens sur scène. Avec Reset, la compagnie retrouve son noyau dur. Kristien De Proost, Youri Dirkx et Peter Vandenbempt se donnent pour mission de « réinitialiser » la compagnie, avec une toute nouvelle genèse à la clé. ‘Au XVIIIe siècle, vaincu par Thurn & Taxis, Tristero poursuit clandestinement ses activités. Ses boîtes postales apparaissent aux endroits les plus inattendus, astucieusement déguisées en poubelles ordinaires sur lesquelles on peut lire en toutes lettres son slogan, W.A.S.T.E., l’acronyme de We Await Silent Tristero’s Empire.’ Tristero pourrait être un complot, une hallucination, une vision à laquelle on croit ou ne croit pas, sans jamais trouver de preuves, ou simplement le début d’une nouvelle épopée, et cetera. Soit le moment idéal de (re)découvrir Tristero.

UNDergrOUND In The Search Project, Tristero appeared on stage with no fewer than thirteen actors; in Reset the company goes back to the essence. Kristien De Proost, Youri Dirkx and Peter Vandenbempt take on the task of giving the company a ‘reboot’, complete with a new genesis story. ‘In the 18th century Tristero was defeated by Thurn & Taxis. It continued its activities underground. Its letterboxes turn up in the most unexpected places, cleverly disguised as ordinary rubbish bins with the slogan W.A.S.T.E. printed on them in big letters, an acronym for We Await Silent Tristero’s Empire.’ Tristero might be a conspiracy, a hallucination, something you believe in or not, without ever finding proof, or simply the beginning of a new epic, etcetera. The ideal moment to (re)discover Tristero!

vaN eN Met KrISTIeN De prooST, YourI DIrKx, peTer vANDeNBempT | proDucTIe TrISTero (BruSSeL) & KAAITHeATer

>>> www.triSterO.be 43


JAN jérôMe bel[Fr] cédric andrieux

With extractS froM pieceS by triSha broWn, Merce cunninghaM, philippe tréhet & JérôMe bel

Fr 27 & Sa 28/01/2012 20:30 kaaitheater DaNCe/PerFOrMaNCe | eN | 80 MiN. | € 16/12 © Herman Sorgeloos

particulièrement personnelle dans le répertoire de la danse contemporaine. La série a débuté en 2004 avec Véronique Doisneau, un solo pour cette ballerine du corps de ballet de l’Opéra de Paris. En février 2010, lors du festival Re:Move, le Kaaitheater a présenté Lutz Förster, par le performeur légendaire qui a dansé toute sa vie avec Pina Bausch.

‘Une page de l’histoire de la danse en chair et en os, une sorte de mémoire vive, avec anecdotes en prime (frustration, déprime, douleur, ridicule...)’ — le Monde

het leveN vaN eeN DaNSer De voorstelling Cédric Andrieux is een fascinerende inkijk in het leven van een danser. In anekdotes en korte danspassages blikt Cédric Andrieux terug op belangrijke momenten in zijn carrière: van zijn opleiding hedendaags ballet als tiener in Brest, over zijn studie aan het befaamde Parijse Conservatorium, tot zijn loopbaan bij choreografen als Merce Cunningham, Trisha Brown en William Forsythe. ••• De Franse choreograaf Jérôme Bel is met deze voorstelling niet aan zijn proefstuk toe: Cédric Andrieux is de vijfde in een serie solo’s en duetten die via de autobiografie van een danser op een zeldzaam persoonlijke manier in het repertoire van de hedendaagse dans graven. De serie opende in 2004 met Véronique Doisneau, een solo voor de gelijknamige ballerina uit het corps de ballet van de Parijse Opera. In februari 2010 was tijdens het Re:Move-festival

in het Kaaitheater nog Lutz Förster te zien, door de legendarische performer Lutz Förster, die bijna zijn hele leven lang bij Pina Bausch danste. la vie D’UN DaNSeUr Le spectacle Cédric Andrieux est un tour d’horizon fascinant de la vie d’un danseur. À travers des anecdotes et de brefs passages dansés, Cédric Andrieux porte un regard rétrospectif sur les temps forts de sa carrière : sa formation en danse contemporaine à Brest, ses études au célèbre Conservatoire à Paris, sa carrière de danseur avec des chorégraphes comme Merce Cunningham, Trisha Brown et William Forsythe. ••• Avec ce spectacle, le chorégraphe français Jérôme Bel n’en est pas à son coup d’essai : Cédric Andrieux est le cinquième d’une série de solos et de duos qui, par le biais de l’autobiographie d’un danseur, se plongent de manière

the liFe OF a DaNCer The piece entitled Cédric Andrieux offers a fascinating glimpse into the life of a dancer. In anecdotes and short dance sequences, Cédric Andrieux looks back at important moments in his career: from his course in contemporary ballet as a teenager in Brest, through his studies at the renowned Paris Conservatoire, to his career with such choreographers as Merce Cunningham, Trisha Brown and William Forsythe. ••• The French choreographer Jérôme Bel is no beginner: Cédric Andrieux is the fifth in a series of solos and duets that delve in an exceptionally personal manner into the contemporary dance repertoire by way of a dancer’s story. The series opened with Véronique Doisneau in 2004, a solo for the ballerina of that name in the corps de ballet at the Paris Opera. In February 2010, during the Re:Move Festival at the Kaaitheater, it was the turn of Lutz Förster, by the legendary performer of that name who danced for Pina Bausch almost all his life.

CONCePt Jérôme BeL | by aND with céDrIc ANDrIeux | with eXtraCtS FrOM PieCeS by TrISHA BroWN (NeWArK), merce cuNNINGHAm (BIpeD, SuITe For 5), pHILIppe TréHeT (NuIT FrAGILe), Jérôme BeL (THe SHoW muST Go oN) | COaCheS JeANNe STeeLe (merce cuNNINGHAm), LANce GrIeS (TrISHA BroWN) | CO-PrODUCtiON THéâTre De LA vILLe (pArIS), FeSTIvAL D’AuTomNe (pArIS), r.B. Jérôme BeL (pArIS)

>>> www.jerOMebel.Fr 44


FeB A kAAiTHeATer co-producTion

thOMaS haUert & SCOtt herON[be/Ch & US] h:h we 1, th 2, Fr 3 & Sa 4/02/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe | € 16/12

jOUrNal traNSatlaNtiqUe Après les spectacles de groupe Accords et You’ve changed, Thomas Hauert explore actuellement des constellations plus intimes. Pour H:H (working title), il collabore avec l’Américain Scott Heron, un danseur, chorégraphe et artiste de performance queer qui a notamment longtemps travaillé avec Deborah Hay ainsi qu’avec le cirque transgenre Amok. Si les deux artistes développent un travail a priori très éloigné, ils partagent une même volonté de remettre en question les conventions sociales et formelles, ainsi qu’un amour d’une intense et innocente physicalité. Pour nourrir leur collaboration transatlantique, ils ont créé un journal commun, qu’ils enrichissent en permanence de

textes, de vidéos et de photos. Et quand ils prendront l’avion pour se rencontrer, ils apporteront chacun une valise remplie d’objets porteurs de narrations publiques ou privées. Ils exploiteront ces points de départ pour construire une partition à travers laquelle ils pourront naviguer dans le spectacle.

© Axel Lamal

traNS-atlaNtiSCh lOgbOek Na de groepsvoorstellingen Accords en You’ve changed zoekt Thomas Hauert het nu in een meer intieme constellatie. Voor H:H (working title) werkt hij samen met de Amerikaan Scott Heron, een queer danser, choreograaf en performancekunstenaar die o.a. werkte met Deborah Hay en met het transgender circus Amok. Beide kunstenaars mogen dan heel erg verschillend werk maken, ze delen beiden de wil om sociale en vormelijke conventies in vraag te stellen, en een liefde voor een intense, onschuldige lichamelijkheid. Om hun trans-Atlantische samenwerking te voeden, houden ze een gemeenschappelijk logboek bij waarop ze continu teksten, video’s en foto’s posten. En wanneer zij mekaar in levende lijve ontmoeten, brengen ze een valies vol objecten mee die alle een persoonlijk of een publiek verhaal vertellen. Vertrekkend van al die inspiratiebronnen zullen zij een partituur ontwikkelen die hen doorheen de voorstelling laat navigeren.

traNSatlaNtiC Diary After the large group pieces Accords and You’ve changed, Thomas Hauert returns to more intimate universes. For H:H (working title), he collaborates with Scott Heron, an American dancer, choreographer and queer performance artist who has worked at length a.o. with Deborah Hay and the New York gender-bending circus Amok. Their work appears on the surface to be quite different from each other’s. Nevertheless, the two artists share a willingness to flaunt societal and formal conventions, as well as a love for an intense and innocent physicality. To nourish their transatlantic collaboration, they have created an online diary where they post texts, images and videos. And when meeting, they will each bring a suitcase full of objects containing private or public narratives. Together, they will mine all these starting points to create a choreography as something to navigate through and around.

CONCePt, DireCtiON & PerFOrMaNCe THomAS HAuerT & ScoTT HeroN | light DeSigN JAN vAN GIJSeL | COStUMeS mAT voorTer | PrODUCtiON Zoo/THomAS HAuerT | CO-PrODUCtiON moNTpeLLIer DANSe, cHArLeroI/DANSeS, KAAITHeATer (BruSSeLS), pAcT ZoLLvereIN (eSSeN)

>>> www.zOO-thOMaShaUert.be 45


© Herman Sorgeloos

‘Op de duur gaat het een beetje dansen in je hoofd. Dat is prachtig.’ — Pieter t’jonck, De Morgen

‘Met elk gelezen blaadje dat op de grond dwarrelt, dwarrelen je eigen gedachten ook een stukje vrijer, meegaand in de speelse flow die burrows en Fargion creëren.’ — Mirjam van der linden, de volkskrant

‘there are few performers who can hold an audience captive like this double act… the timing of every note, shrug, laugh and gesture is awesome. hhhhh’ — the guardian

46


FeB jONathaN bUrrOwS & MatteO FargiON[be/Uk] cheap lecture, the coW piece & counting to one hundred cheap lecture + the coW piece we 8/02/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe/PerFOrMaNCe | eN | rerUN | 60 MiN. | € 16/12

counting to one hundred Fr 10 & Sa 11/02/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe/PerFOrMaNCe | 35 MiN. | € 12/10 | eaCh Night aFtertalk with the artiStS beDrieglijk eeNvOUDige MeDitatieS ‘Voorstellingen die dansen in je hoofd.’ Zo omschreef Pieter T’Jonck het werk van choreograaf Jonathan Burrows en componist Matteo Fargion. Wat zij doen, oogt bedrieglijk eenvoudig, maar het is knap doordacht, virtuoos en geestig. Verrukkelijk, kortom. We presenteren nu hun tweede trilogie. Cheap Lecture (2009) is een vertaling van Lecture On Nothing van John Cage. Burrows en Fargion brengen het als een ritmisch gesproken performance op muziek, een filosofische en humoristische reeks van onverwachte beelden en bedenkingen over lege handen, publiek, tijd, herhaling en dans. The Cow Piece (2009) gaat verder op dezelfde structuur en onderzoekt die tot het uiterste. Met behulp van objecten, tekst, beweging en geluid, geven Burrows en Fargion een chaotische en opnieuw erg grappige meditatie over dans, muziek en sterfelijkheid. Met Counting To One Hundred werken zij voor de derde keer op het canvas van John Cages Lecture On Nothing. Het wordt opnieuw een verhaal over ritme en contrapunt, over de relatie tussen performer en publiek, over de vrijheid en de beperking van een gegeven vorm. ••• Cheap Lecture en The Cow Piece waren totnogtoe te zien in 28 landen. Cheap Lecture werd geselecteerd voor Het Theaterfestival 2009. Eerder maakten Burrows en Fargion de veel bejubelde trilogie Both Sitting Duet (2002), The Quiet Dance (2005) en Speaking Dance (2006), die meermaals te zien was in het Kaaitheater.

DeS MéDitatiONS qUi ONt l’air SiMPle « Des spectacles qui dansent dans nos têtes », c’est ainsi que Pieter T’Jonck définit l’œuvre du chorégraphe Jonathan Burrows et du compositeur Matteo Fargion. Ce qu’ils font a l’air simple, mais ne vous y trompez pas, c’est réfléchi, virtuose et drôle. Bref, exquis. Nous présentons leur deuxième trilogie. Cheap Lecture (2009) est une transposition de Lecture On Nothing de John Cage dont Burrows et Fargion font un spectacle rythmé, mis en mots et en sons, une série philosophique et humoristique composée d’images inattendues et de considérations sur des mains vides, le public, le temps, la répétition et la danse. The Cow Piece (2009) reprend la même structure et la met à l’épreuve jusqu’à l’extrême. À l’aide d’objets, de textes, de mouvements et de sons, Burrows et Fargion proposent une méditation chaotique et une fois de plus très comique, sur la danse, la musique et la mortalité. Avec Counting To One Hundred, ils travaillent pour la troisième fois sur la trame de Lecture On Nothing de John Cage. À nouveau une histoire à propos de rythme et de contrepoint, de la relation entre performeur et public, de liberté et de limites d’une forme donnée. ••• Jusqu’à présent, Cheap Lecture et The Cow Piece ont pu être vus dans 28 pays. Cheap Lecture a été sélectionné pour le Theaterfestival 2009. Avant cela, la trilogie très applaudie de Burrows et Fargion — Both Sitting Duet (2002), The Quiet Dance (2005) et Speaking Dance (2006) — était plusieurs fois à l’affiche du Kaaitheater.

DeCePtively SiMPle MeDitatiONS ‘Performances that dance in your mind’ is how the critic Pieter T’Jonck described the work of the choreographer Jonathan Burrows and composer Matteo Fargion. The things they do look deceptively simple, but it is cleverly thought out, virtuoso and witty. Quite delightful, in other words. We are now offering you their second trilogy. Cheap Lecture (2009) is a translation of John Cage’s Lecture On Nothing, presented as a rhythmic spoken performance set to music, a philosophical and humorous series of unforeseen images and digressions on empty hands, audiences, time, repetition and dancing. The Cow Piece (2009) repeats the same structure, testing it to the limit. Using objects, text, movement and sound, it is a chaotic meditation on dance, music and mortality. Counting To One Hundred completes their second trilogy, continuing the unfolding narrative of rhythm, counterpoint and openness to the spectator, which characterises their performances. In this new piece, they repeat for a third time the structure of John Cage’s Lecture On Nothing. ••• Cheap Lecture and The Cow Piece have so far been invited to 28 countries around the world, and Cheap Lecture was selected for the 2009 ‘best of the year’ at the Theatre Festival in Brussels. Burrows and Fargion had previously made the highly acclaimed trilogy comprising Both Sitting Duet (2002), The Quiet Dance (2005) and Speaking Dance (2006), which were on several times at the Kaaitheater.

CONCePt & PerFOrMaNCe JoNATHAN BurroWS & mATTeo FArGIoN | CheaP leCtUre waS COMMiSSiONeD by cuLTureeL ceNTrum mAASmecHeLeN & DANS IN LImBurG | the COw PieCe waS CO-PrODUCeD by KAAITHeATer (BruSSeLS)

>>> www.jONathaNbUrrOwS.iNFO | untitled 4, p. 67 47


FeB giSèle vieNNe[Fr] thiS iS hoW you Will diSappear th 9, Fr 10/02/2012 20:30 kaaitheater theatre | laNgUage NO PrObleM | € 16/12 De DUiStere kaNt vaN het bOS Met This is how you will disappear lijkt de Franse theatermaakster Gisèle Vienne het werk van David Lynch, Alain Robbe-Grillet of Lewis Carroll ten tonele te voeren. Ze begeeft zich op de grens tussen droom en realiteit, tussen schijn en werkelijkheid. Niets is wat het lijkt, alles barst van de symboliek. De scène is omgebouwd tot een mystiek woud van hoge bomen, ondoordringbare slierten mist waartussen echte roofvogels vliegen en drie figuren de confrontatie met elkaar aangaan. Het zijn drie archetypen van de schoonheidsidealen uit de popcultuur: de tirannieke trainer staat voor discipline en autoriteit, een jonge atlete vertegenwoordigt de fysieke schoonheid en de hippe rockster symboliseert al enigszins het verval, zoals we het kennen van Kurt Cobain of van Goethes Werther. Vienne onderzoekt het esthetische en de schoonheid, maar komt daarbij onvermijdelijk ook uit bij chaos, wanorde en de duistere kant van het bos. Zich baserend op Nietzsches filosofie, schippert ze tussen de bevlogen Dionysische luister en de orde en perfectie van de Apollinische schoonheid. ••• Gisèle Vienne studeerde filosofie en voltooide nadien een opleiding aan de Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette. Zij is werkzaam als choreografe, regisseur en beeldend kunstenaar. This is how you will disappear was een succes op het festival van Avignon en werd ook in Nederland enthousiast onthaald.

le Côté ObSCUr De la FOrÊt Avec This is how you will disappear, la créatrice française de théâtre Gisèle Vienne paraît vouloir porter à la scène l’œuvre de David Lynch, Alain RobbeGrillet ou Lewis Carroll. Elle touche à la frontière du rêve et de la réalité, de l’apparence et du réel. Rien ne correspond à son apparence, tout est truffé de symbolique. La scène est transformée en forêt mystique avec de grands arbres, des bancs de dense brouillard à travers lesquels volent de véritables rapaces et où s’affrontent trois personnages. Trois archétypes de l’idéal de beauté de la culture pop : l’entraîneur tyrannique incarne la discipline et l’autorité, la jeune athlète représente la beauté physique et la rock star branchée symbolise quelque peu le déclin, comme Kurt Cobain ou le Werther de Goethe. Vienne analyse l’esthétique et la beauté, mais aboutit inévitablement au chaos, au désordre, au côté obscur de la forêt. Inspirée par la philosophie de Nietzsche, elle oscille entre le lustre dionysiaque animé et l’ordre et la perfection de la beauté apollinienne. ••• Gisèle Vienne a étudié la philosophie et a ensuite suivi une formation à l’École supérieure nationale des Arts de la Marionnette. Elle est chorégraphe, metteur en scène et plasticienne. This is how you will disappear a connu un accueil très enthousiaste au festival d’Avignon ainsi qu’aux Pays-Bas.

the Dark SiDe OF the wOOD In This is how you will disappear, the French theatre-maker Gisèle Vienne appears to be bringing the work of David Lynch, Alain Robbe-Grillet or Lewis Carroll to the stage. She is working on the boundary between dream and reality, and between appearance and reality. Nothing is what it seems, and everything is bursting with symbolism. The stage is transformed into a mystical forest of high trees, impenetrable wisps of mist amongst which fly birds of prey, and where three figures confront one another. They are three archetypes of the ideals of beauty found in pop culture: the tyrannical trainer represents discipline and authority, a young athlete represents physical beauty and the cool rock star to some extent already symbolises decline, as in the cases of Kurt Cobain and Goethe’s Werther. Vienne examines aesthetics and beauty, but in so doing inevitably also finds chaos, disorder and the dark side of the wood. On the basis of Nietzsche’s philosophy, she moves back and forth between inspired Dionysian splendour and the order and perfection of Apollonian beauty. ••• Gisèle Vienne studied philosophy and later completed a course at the Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionette. She works as a choreographer, director and artist. This is how you will disappear was a great success at the Avignon Festival and was also warmly received in the Netherlands.

CONCePt, DireCtiON, ChOreOgraPhy & SCeNOgraPhy GISèLe vIeNNe | MUSiC writteN & PerFOrMeD by STepHeN o’mALLeY & peTer reHBerG | teXt & SONg lyriCS DeNNIS cooper | light pATrIcK rIou | FOg SCUlPtUre FuJIKo NAKAYA | viDeO SHIro TAKATANI | PerFOrMeD by & CreateD with JoNATHAN cApDevIeLLe, mArGréT SArA GuDJóNSDóTTIr & JoNATHAN ScHATZ | PrODUCtiON & aDMiNiStratiON BureAu cASSIopée | eXeCUtive PrODUCer DAcm with the COllabOratiON OF THe quArTZ-ScèNe NATIoNALe De BreST

>>> www.g-v.Fr 48


© Silveri

‘Met haar prachtige beelden vol spanning en suspense… komt viennes benadering dicht bij die van filmregisseur David lynch.’ — tM theatertijdschrift

giSèle vieNNe Jerk Nl op dinsdag 7/02 herneemt de beursschouwburg Jerk van gisèle vienne. het is de fictieve reconstructie van de misdaden van een amerikaanse serial killer. Vienne gebruikt hier de vorm van het marionettentheater om de gruwel te vatten in een voorstelling die donker maar ook poëtisch en grappig is. Jerk is een synthese van drie eerdere producties die Vienne maakte met de amerikaanse auteur dennis cooper. Fr le mardi 7 février, le beursschouwburg reprend Jerk de gisèle vienne. il s’agit de la reconstruction fictive des crimes d’un tueur en série états-uniens. Vienne se sert ici du théâtre de marionnettes pour saisir l’horreur dans une représentation qui est certes très sombre, mais par moments poétique et drôle aussi. Jerk est une synthèse des trois dernières productions de Vienne avec l’auteur états-unien dennis cooper. eN gisèle vienne’s Jerk will be on at the beursschouwburg on tuesday 7 february. it is a fictional reconstruction of the crimes of an american serial killer. Vienne made it as puppet theatre so as to frame the horror in a performance which, although dark, is also poetical and humorous. Jerk is a synthesis of three previous productions Vienne did with the american author dennis cooper. >>> www.beUrSSChOUwbUrg.be

49


FeB tg StaN & NtgeNt[be] deceMberhonger Fr 3 & Sa 4/02/2012 20:30 + SU 5/02 15:00 kaaitheater

MatiNee kaDee

theater | Nl | 85 MiN. | € 16/12 | eXtra: MatiNee kaDee ON SU 5/02, See PP. 80–81 © Bart Grietenss

phase de la vie et une histoire d’amour et de séparation. ••• Sara De Roo et Steven Van Watermeulen ont fait leurs premiers pas sur les planches ensemble, mais ont ensuite suivi chacun leur propre voie. Sara a trouvé sa place dans la compagnie tg STAN, Steven auprès de NTGent. Maya Sannen les rejoint pour la première fois sur une scène, mais les connaît de sa formation pendant laquelle tous deux lui ont donné des cours.

relatie ONDer DrUk Tien jaar na Lucia smelt schreef Oscar van den Boogaard met Decemberhonger een vervolg voor Sara De Roo en Steven Van Watermeulen. Het koppel uit Lucia smelt is nog altijd samen maar de rek is uit hun relatie. Ze moeten op zoek naar nieuwe manieren om met elkaar om te gaan. Ze spreken af mekaar binnen hun relatie volledig vrij te laten. Tot de vrouw een jonge theaterstudente (Maya Sannen) mee naar huis brengt. Haar onbevangenheid lijkt het koppel goed te doen maar al snel wordt ze een bedreiging en komt hun relatie opnieuw onder druk te staan. Net als Lucia smelt is Decemberhonger een sterke weergave van een bepaalde levensfase en een verhaal over liefde en scheiding. Zowel de schrijver, de acteurs als hun personages waren toen jonge dertigers en zijn nu veertigers met andere vragen en nieuwe overtuigingen.

••• Sara De Roo en Steven Van Watermeulen zetten samen hun eerste stappen op de scène maar gingen nadien elk hun eigen weg. Sara vond haar plek bij tg STAN, Steven bij NTGent. Vanuit die verschillende achtergronden en dito speelstijlen gaan ze opnieuw de confrontatie met elkaar aan. Maya Sannen kent Steven en Sara sinds haar eigen opleiding waarbij ze van de twee les kreeg. relatiON SOUS PreSSiON Dix ans après Lucia smelt, Oscar van den Boogaard écrit une suite pour Sara De Roo et Steven Van Watermeulen, Decemberhonger. Si le couple de Lucia smelt est toujours ensemble, la relation n’a plus de marge de manœuvre. Il leur faut chercher un nouveau modus vivendi. Ils conviennent de s’accorder une liberté totale au sein du couple… À l’instar de Lucia smelt, Decemberhonger est une restitution puissante d’une certaine

relatiONShiP UNDer PreSSUre Ten years after Lucia smelt, Oscar van den Boogaard has written a sequel called Decemberhonger for Sara De Roo and Steven Watermeulen. The couple from Lucia smelt is still together, but their relationship is no longer so supple. They have to look for new ways of dealing with each other. They agree to leave each other entirely free within the relationship... Like Lucia smelt, Decemberhonger is a striking rendering of a particular phase of life and a story of love and separation. ••• Sara De Roo and Steven Watermeulen took their first steps onto the stage together, but later went their separate ways. Sara found a place for herself with tg STAN, Steven at NTGent. Maya Sannen is joining them for the first time, but has known Steven and Sara from her studies, when she was taught by both of them.

tekSt oScAr vAN DeN BooGAArD | vaN eN Met SArA De roo, mAYA SANNeN & STeveN vAN WATermeuLeN | vOrMgeviNg B-ArcHITecTeN | PrODUCtie TG STAN (ANTWerpeN) & NTGeNT (GeNT)

>>> www.StaN.be | www.NtgeNt.be | bedrog, p. 15 | nero, p. 23 50


FeB A kAAiTHeATer co-producTion

FabiáN barba[eC/be] a perSonal yet collectiVe hiStory th 16, Fr 17 & Sa 18/02/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe | € 12/10

hiStOire eN MOUveMeNtS Fabián Barba est un danseur fascinant et envoûtant. En 2009, il crée son premier solo, A Mary Wigman Dance Evening, un spectacle qui lui a valu des prix dans le monde entier et dans lequel il reconstitue neuf chorégraphies brèves de Mary Wigman, l’une des figures de proue de la danse expressionniste allemande d’avant la Seconde Guerre mondiale. A personal yet collective history s’inscrit dans le prolongement de ce premier solo. « Quand j’improvise librement, » dit Barba, « je reproduis un amalgame de différents éléments de l’histoire de la danse que j’ai appris au cours de mes études et intégrés dans ma pratique. » Barba veut examiner la manière dont il a intériorisé cette his-

toire de la danse et dont elle devient visible dans ses mouvements. ••• Fabián Barba a d’abord suivi une formation de danse dans son pays natal, l’Équateur, qu’il a ensuite parfaite à P.A.R.T.S., à Bruxelles. Il est membre du collectif Busy Rocks, et a travaillé avec Thomas Hauert, entre autres. Bientôt, il va collaborer avec la chorégraphe DD Dorvillier.

© ramsay Burt

bewOgeN geSChieDeNiS Fabián Barba is een fascinerende en bezwerende danser. In 2009 creëerde hij zijn eerste solo, A Mary Wigman Dance Evening. In die veel gelauwerde voorstelling reconstrueerde hij negen korte dansen van Mary Wigman, een van de boegbeelden van de Duitse expressionistische dans voor de Tweede Wereldoorlog. A personal yet collective history ligt in het verlengde van die eerste solo. ‘Als ik vrij improviseer,’ zegt Barba, ‘reproduceer ik een amalgaam van alle verschillende elementen uit de dansgeschiedenis die ik via mijn opleiding geleerd heb.’ Barba gaat na hoe hij die dansgeschiedenis verinnerlijkt heeft en hoe ze zichtbaar wordt in zijn bewegingen. ••• Fabián Barba kreeg in zijn geboorteland Ecuador een dansopleiding die hij later bij PARTS in Brussel vervolmaakte. Hij is lid van het collectief Busy Rocks, werkte o.a. met Thomas Hauert en gaat binnenkort aan de slag met choreografe DD Dorvillier.

hiStOry iN MOveMeNtS Fabián Barba is a fascinating and compelling dancer. In 2009 he created his first solo, A Mary Wigman Dance Evening, a performance with which he toured the world and won prizes. In that piece he reconstructed nine short dances by Mary Wigman, one of the figureheads of German expressionist dance before the Second World War. A personal yet collective history is an extension of that first solo. ‘If I improvise freely,’ says Barba, ‘I reproduce an amalgam of all the various elements of dance history that I learnt during my practical dance training.’ Barba’s aim is to check how he has absorbed this dance history and in what way it is visible in his movements. ••• Fabián Barba studied dance in Ecuador, his native country, and later added to this at PARTS in Brussels. He is a member of the Busy Rocks collective, has worked with Thomas Hauert and others, and will soon be working with choreographer DD Dorvillier.

CONCePt, ChOreOgraPhy, PerFOrMaNCe FABIáN BArBA (BuSY rocKS) | DraMatUrgy mArIANNe vAN KerKHoveN | PrODUCtiON cArAvAN proDucTIoN For BuSY rocKS (BruSSeLS) | CO-PrODUCtiON BeurSScHouWBurG (BruSSeLS), WorKSpAceBruSSeLS (BruSSeLS), KAAITHeATer (BruSSeLS) A.o.

>>> www.bUSyrOCkS.Org | www.CaravaNPrODUCtiON.be 51


FeB Crew[be] terra noVa Fr 17/02 19:00 (nl) 21:30 (nl), Sa 18/02 19:00 (nl) 21:30 (fr) & SU 19/02/2012 15:00 (nl) 19:00 (en) kaaitheater iMMerSive PerFOrMaNCe, theatre & FilM | Ca. 80 MiN. | € 12/10 © eric Joris

iN het breiN vaN r.F. SCOtt Zin in een avontuur waarin u zelf de hoofdrol speelt? Terra Nova dompelt u onder in een multisensoriële ervaring. U beleeft de verovering van de Zuidpool door R.F. Scott, begin 20ste eeuw, en treedt letterlijk in diens brein, dank zij het gebruik van immersieve spitstechnologie. De voorstelling is geïnspireerd door recente ontwikkelingen in de neurologie en de vragen die deze oproepen in verband met het bewustzijn. Wie zijn wij? Wat is het ‘zelf’? Kunnen we ons lichaam wel vertrouwen als ‘instrument’ om de link te maken tussen de realiteit en onszelf? ••• Regisseurs Eric Joris en Stef De Paepe en schrijver Peter Verhelst trekken een parallel tussen hersenonderzoek en Scotts dramatische ontdekkingsreis op de Zuidpool. De voorstelling vuurt een mix van visuele, auditieve en sensoriële impulsen op de toeschouwer af. Ze kadert in een Europees samenwerkingsproject over de rol van de toeschouwer in de hedendaagse podiumkunsten.

DaNS le CerveaU De r.F. SCOtt Envie d’une aventure dont vous seriez le protagoniste ? Terra Nova vous plonge dans une expérience multisensorielle. Vous vivez l’exploration de l’Antarctique par R.F. Scott, au début du XXe siècle, et vous entrez littéralement dans son cerveau, grâce à la technologie immersive de pointe déployée sur scène. Le spectacle s’inspire des évolutions récentes de la neurologie et des questions que celles-ci soulèvent par rapport à la conscience. Qui sommesnous ? Comment définir le « soi » ? Peut-on s’appuyer sur notre corps en tant qu’« instrument » pour nous relier à la réalité et à nous-mêmes ? ••• Les metteurs en scène Eric Joris et Stef De Paepe et l’auteur Peter Verhelst établissent un parallèle entre la recherche sur le cerveau et l’expédition de Scott au pôle Sud, qui connut une issue tragique. Le spectacle bombarde le spectateur d’un mélange d’impulsions visuelles, auditives et sensorielles. Il cadre avec un projet de collaboration européen autour du rôle du spectateur dans les arts de la scène contemporains.

iN CaPtaiN SCOtt’S braiN Fancy an adventure in which you yourself play the leading part? Terra Nova immerses you in a multi-sensory experience. You will get to know the story of the conquest of the South Pole by Captain Scott in the early 20th century, and literally step into his brain, thanks to the immersive high-technology used on stage. The production was inspired by recent developments in neurology and the questions they raise in connection with the consciousness. Who are we? What is the ‘self’? Can we really trust our body as an ‘instrument’ to make the link between reality and ourselves? ••• The directors Eric Joris and Stef De Paepe and writer Peter Verhelst draw a parallel between brain research and Scott’s dramatic expedition to the South Pole. The performance will fire off a mixture of visual, auditory and sensory impulses at the audience. It is part of a European joint venture concerning the role of the spectator in the contemporary performing arts.

CONCePt erIc JorIS | DireCtiON erIc JorIS & STeF De pAepe | teXt peTer verHeLST | aCtOrS STeF De pAepe, roBBY cLeIreN, Jorre vANDeNBuSScHe | SkiN SliDer WouDI TAT | SOFtware DeSigN pHILIppe BeKAerT, eDm, uNIverSITY HASSeLT & vINceNT JAcoBS | teChNOlOgiCal DireCtiON vINceNT JAcoBS | Set DeSigN Leo verLINDeN | light DeSigN KIm reNS & LAureNS De GrANDe | SOUND KreNG | PrODUCtiON creW (BruSSeLS) terra noVa KADerT IN HeT proJecT ‘NeW meDIA, perFormING ArTS AND SpecTATorSHIp’ (2011-2012) oNDerSTeuND Door De europeSe commISSIe (cuLTuur 2007-2013 proGrAmmA)

>>> www.CrewONliNe.Org 52


mAr A kAAiTHeATer co-producTion

tiNe vaN aerSChOt & traCy wright[be/Ca] We are not afraid of the dark

World preMiere

th 1, Fr 2 & Sa 3/03/2012 20:30 kaaiStUDiO’S theatre | eN | € 12/10

PetitS MOMeNtS De COMPréheNSiON En novembre 2009, Tine Van Aerschot présente son deuxième texte de théâtre, Triple Trooper Trevor Trumpet girl. L’une des comédiennes est la Canadienne Tracy Wright. Quelques semaines après la première, on lui diagnostique un cancer incurable. Tine et Tracy décident de néanmoins poursuivre leur collaboration. Elles ont beaucoup parlé, jusqu’à en être transformées toutes les deux. Jusqu’à ce que Tracy meure. Le texte que Tine a distillé de ces conversations ne traite pas du cancer, de la maladie ou de la mort. Il s’agit plutôt d’un exercice de survie. Un

© Tine van Aerschot

kleiNe MOMeNteN vaN begrijPeN In november 2009 creëerde Tine Van Aerschot haar tweede theatertekst, Triple Trooper Trevor Trumpet girl. Eén van de actrices was de Canadese Tracy Wright. Enkele weken na de première werd bij Tracy een terminale kanker vastgesteld. Tine en Tracy beslisten om desondanks samen verder te werken. Ze hebben veel gepraat. Tot zij beiden veranderd waren. Tot Tracy doodging. De tekst die Tine schreef met deze gesprekken als uitgangspunt gaat niet over kanker, ziek zijn of doodgaan. Het is eerder een oefening in overleven. Een tocht naar die kleine momenten van begrijpen. Een monoloog voor één actrice en twee stemmen, geesten die commentaar geven op de levenden en op elkaar. Tijdens de voorstelling kiest de actrice op goed geluk uit het vooraf opgenomen materiaal van de stemmen. Elke vertoning kent een ander verloop afhankelijk van hoe de actrice de dobbelstenen werpt. Tine van Aerschot: ‘Het ziet ernaar uit dat het vooral een project wordt over liefde. Zoals we dat hadden afgesproken.’

petit voyage vers de petits moments de compréhension. Un monologue pour une comédienne et deux voix. Ces voix sont des esprits qui livrent des commentaires sur les vivants et sur eux-mêmes. Pendant le spectacle, la comédienne choisit au gré du hasard des parties d’enregistrement de ces voix. Chaque représentation connaît un autre déroulement selon le résultat du jet de dés. Tine van Aerschot : « On dirait qu’au final, le projet s’articule surtout autour de l’amour. Comme nous en avions convenu. » SMall MOMeNtS OF UNDerStaNDiNg In November 2009 Tine Van Aerschot created her second play, Triple Trooper Trevor Trumpet girl. One of the actresses was the Canadian Tracy Wright. A few weeks after the premiere she was diagnosed with terminal form of cancer. Tine and Tracy decided to continue working together anyway. They talked

and talked. Until they had both changed. Until Tracy died. The text Tine wrote on the basis of these conversations is not about cancer, being ill or dying. It is more an exercise in survival. A journey to those small moments of understanding. A monologue for one actress and two voices. The voices are ghosts who comment on the living and on one another. During the performance the actress chooses at random from the pre-recorded selection of text spoken by the voices. Each performance takes a different direction depending on how the dice will roll when the actress throws it. Tine Van Aerschot: ‘It looks like this project will after all be mainly about love. As we had agreed.’

CONCePt, teXt & DireCtiON TINe vAN AerScHoT | iNSPiratiON & CO-thiNker TrAcY WrIGHT (1959-2010)| PerFOrMer N.N. | vOiCe ghOSt #1 cLAIre mArSHALL | vOiCe ghOSt #2 DoN mcKeLLAr | light DeSigN & teChNiqUe Luc ScHALTIN (KAAITHeATer) | PrODUCtiON pALINDroom vZW | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer (BruSSeLS), vooruIT (GHeNT), mouSoNTurm (FrANKFurT), pAcT ZoLLvereIN (eSSeN) 53


mAr tONeelhUiS/gUy CaSSierS[be] bloed & roZen. het lied Van Jeanne en gilleS Fr 2 & Sa 3/03 20:30 + SU 4/03/2012 15:00 kaaitheater theater | Nl, SUrtitrage Fr | € 20/16 | eXtra: MatiNee kaDee ON SU 4/03, See PP. 80–81

MatiNee kaDee

© reporters/contrasto/Davide monteleone

fone compositie die live wordt uitgevoerd door negen zangers van Collegium Vocale Gent. Na de première in de Cour d’Honneur op het festival van Avignon, nu in Brussel! FONDaMeNtaliSMeS DaNgereUX Jeanne d’Arc, une simple fille de paysans, prétend que Dieu lui a confié la mission de libérer la France de l’occupation anglaise. Après quelques victoires spectaculaires, elle est arrêtée, jugée et condamnée au bûcher pour sorcellerie. Gilles de Rais, l’un des nobles les plus fortunés de France, se bat à ses côtés. ••• Après Mefisto for ever et Atropa, Guy Cassiers et Tom Lanoye réitèrent leur collaboration fructueuse avec Bloed & Rozen. Dominique Pauwels a écrit une composition polyphonique qui sera interprétée en direct par neuf chanteurs du Collegium Vocale Gent. Après la première dans la Cour d’Honneur au festival d’Avignon, maintenant à Bruxelles !

gevaarlijke FUNDaMeNtaliSMeN Jeanne d’Arc, een eenvoudig boerenmeisje, beweert van God de opdracht te hebben gekregen om Frankrijk van de Engelse bezetting te bevrijden. Na enkele spectaculaire overwinningen wordt ze gevangengenomen en als een heks op de brandstapel ter dood gebracht. Gilles de Rais, een van de rijkste edellieden van Frankrijk, vecht aan de zijde van Jeanne. Na haar dood geeft hij zich over aan magie en seksuele excessen. Hij

wordt veroordeeld wegens tovenarij, sodomie en moord op tientallen jongelingen. In 1920 wordt Jeanne heilig verklaard. ••• Na Mefisto for ever en Atropa zetten Guy Cassiers en Tom Lanoye hun succesvolle samenwerking verder met Bloed & Rozen. In de eerste stukken concentreerden zij zich op de politieke en militaire macht, nu op het gerechtelijke apparaat en de religieuze macht. Dominique Pauwels schreef een poly-

DaNgerOUS FOrMS OF FUNDaMeNtaliSM Jeanne d’Arc, a simple farmer’s girl, claimed to have received from God the task of liberating France from English occupation. After several spectacular victories she was imprisoned and burnt at the stake as a witch. Gilles de Rais, one of the richest nobles in France, fought at Jeanne’s side. ••• After Mefisto for ever and Atropa, Guy Cassiers and Tom Lanoye are continuing their successful collaboration in Bloed & Rozen. Dominique Pauwels wrote a polyphonic composition that will be performed live by nine singers from Collegium Vocale Ghent.

DireCtiON GuY cASSIerS | teXt Tom LANoYe | with KATeLIJNe DAmeN, STeFAAN DeGAND, JoHAN vAN ASScHe, ABKe HArING, HAN KercKHoFFS, JoHAN LeYSeN, JoS verBIST | DeSigN GuY cASSIerS, eNrIco BAGNoLI, IeF SpINcemAILLe | lightiNg DeSigN eNrIco BAGNoLI | SOUND DeSigN DIeDerIK De cocK | viDeO DeSigN IeF SpINcemAILLe | COStUMe DeSigN TIm vAN STeeNBerGeN | MUSiC DomINIque pAuWeLS | vOCalS coLLeGIum vocALe GeNT | PrODUCtiON ToNeeLHuIS (ANTWerp) | CO-PrODUCtiON FeSTIvAL D’AvIGNoN, LeS THéâTreS De LA vILLe De LuxemBourG, De TIJD (ANTWerp), coLLeGIum vocALe GeNT, DeSINGeL (ANTWerp)

>>> www.tONeelhUiS.be | duiSter hart, p. 68 | flou, p. 61 54


mAr kAAiTHeATer, BoZAr & icTuS preSent

iCtUS[be] thiS iS not a pop Song Fr 9 & Sa 10/03/2012 20:30 kaaiStUDiO’S MUSiC | € 16/12 © Weird Wonder Tales

tO-ta-le vrijheiD Vele jonge componisten van ‘nieuwe muziek’ putten gretig uit de verworvenheden van de avant-garderock en vice versa. En tijdens de Liquid Roomconcerten kon u al horen dat ook het ‘serieuze’ Ictus behoorlijk rockend uit de hoek kan komen. Voor This is not a pop song treedt Ictus aan in de opstelling van een typische rockband: stem, gitaar, bas, sax, drums en synthesizer. Aan een groot aantal bevriende componisten vraagt het ensemble om voor deze bezetting een korte song of compositie te schrijven. Verder hebben zij de to-ta-le vrijheid. Heerlijk!

liberté tO-ta-le Bon nombre de jeunes compositeurs de « musique nouvelle » puisent avec avidité dans les acquis du rock d’avantgarde et vice versa. Pendant les concerts Liquid Room, vous avez déjà pu entendre la très « sérieuse » formation Ictus sortir du bois avec des accents très rock. Pour This is not a pop song, Ictus se produit avec l’effectif typique d’un groupe de rock — voix, guitare, basse, saxophone, batterie et synthétiseurs — pour lequel l’ensemble a demandé à de nombreux compositeurs amis d’écrire une chanson ou une composition. Pour le reste : liberté to-ta-le. Génial !

COMPlete FreeDOM Many young composers of ‘new music’ draw eagerly on the accomplishments of avant-garde rock, and vice versa. And the Liquid Room concerts also gave you the opportunity to hear that the ‘serious’ Ictus ensemble can also rock quite respectably. For This is not a pop song, Ictus is appearing in the form of a typical rock band: singer, guitar, bass, sax, drums and synthesizer. They asked a lot of composer friends to write a short song or composition for this group. In every other respect they were given complete freedom. Marvellous!

eleCtriC SONgS & COMPOSitiONS | with GérY cAmBIer (BASS), DIrK DeScHeemAeKer (SAxopHoNe, cLArINeT), ALex FoSTIer (SouND), GerrIT NuLeNS (DrumS), Tom pAuWeLS (GuITArS), JeAN-Luc pLouvIer (KeYBoArDS), mIcHAeL ScHmID (voIce) | CO-PreSeNtatiON BoZAr, KAAITHeATer & IcTuS

>>> www.iCtUS.be | auSterlitZ, p. 35 | druMMing, p. 71 55


© Anna Stöcher (Burgtheater Wien)

‘een hilarische ode aan Suburbia. een zalige muzikale komedie.’ — yves Desmet, De Morgen

“One of New york’s most talented ensembles…”

— the village vOiCe

“in ‘life and times’ these New yorkers combine the spirit of american avant-garde with musicals.” — Neue zürcher zeitung

56


mAr A kAAiTHeATer co-producTion BelgiAn preMiere

NatUre theater OF OklahOMa[US] life and tiMeS — epiSode 2 th 8, Fr 9 & Sa 10/03/2012 20:30 kaaitheater MUSiC theatre | eN | 120 MiN. | € 16/12 eXtra: jOhaN thieleMaNS Over NatUre theater OF OklahOMa, 9/03, 18:00, zie P. 82 warhOliaaNSe MUSiCal Hoera! Nature Theater of Oklahoma komt naar het Kaaitheater met de tweede aflevering van Life and Times. Deze saga is gebaseerd op het levensverhaal van een van de leden van het gezelschap, dat letterlijk woord voor woord genoteerd werd van 16 uur telefonische interviews. Deze ‘texte trouvé’ is even banaal als meeslepend, een ontroerende ode aan het alledaagse. Ging deel 1 over de prille kindertijd, deel 2 evoceert de vroege tienerjaren (8-14 jaar), een tijd van smachtend verlangen, van verlorenheid en verveling en van — natuurlijk — stiekem roken in de bosjes. In deze nieuwe episode speelt Rosasdanseres Fumiyo Ikeda mee! ••• Met deel 1 realiseerde Nature Theater of Oklahoma onder de leiding van Pavol Liska en Kelly Copper een soort warholiaanse musical met perfecte popsongs en dito doowop-koortjes. Het New Yorkse cultgezelschap heeft een poëtica die al even warholiaans is: ‘We maken werk waarvan we niet weten hoe we het moeten maken en gebruiken readymade materiaal dat we rondom ons vinden, ruimte, gesprekken, gebaren, die we extreem vormelijk manipuleren.’ Deel 3 van Life and Times zal in het Kaaitheater te zien zijn in september 2012.

COMéDie MUSiCale warhOlieNNe Hourra ! Le Nature Theater of Oklahoma nous présente le deuxième épisode de Life and Times. Cette saga est inspirée du récit de vie de l’un des membres de la compagnie, transcrit mot à mot à partir de 16 heures de conversations téléphoniques. Ce « texte trouvé », aussi banal qu’entraînant, est une ode émouvante au quotidien. Si la première partie se penchait sur l’enfance, la deuxième partie évoque la (pré-)adolescence (8-14 ans), un temps de désir ardent, d’égarement, d’ennui et — bien entendu — de cigarettes fumées en cachette dans les bois. Fumiyo Ikeda, la danseuse de Rosas, participe à ce nouvel épisode ! ••• Avec la première partie, le Nature Theater of Oklahoma, dirigé par Pavol Liska et Kelly Copper, a réalisé une sorte de comédie musicale warholienne, avec une sélection idéale de chansons pop et de chœurs shoobidoowop. La poétique de cette compagnie culte newyorkaise est tout aussi warholienne : « Nous réalisons des œuvres sans vraiment savoir comment nous y prendre et nous nous servons de matériaux readymade à portée de la main : espace, conversations, gestes que nous manipulons de manière extrêmement formelle. » La troisième partie de Life and Times sera à l’affiche du Kaaitheater en septembre 2012.

a warhOliaN MUSiCal Hurrah! The Nature Theater of Oklahoma is returning to the Kaaitheater with the second episode of its serial saga Life and Times. A performance based on the life story of one of its own company members, Life and Times uses a verbatim transcript of over 16 hours of recorded telephone interviews as found material, which is as banal as it is compelling. While Episode 1 began with birth and continued to age 8, Episode 2 takes the tale on to the age of 14: The Adolescent Years, a time of full longing, losers, and — of course! — smoking in the woods. The Rosas dancer Fumiyo Ikeda is also taking part in this new episode! ••• In part 1, the Nature Theater of Oklahoma under the direction of Pavol Liska and Kelly Copper created a sort of Warholian musical with perfect pop songs and doo-wop choruses. The poetics of this cult New York company are just as Warholian: ‘We make the work we don’t know how to make. We use the readymade material around us, found space, overheard speech, and observed gesture, and through extreme formal manipulation, and superhuman effort, we affect in our work a shift in the perception of everyday reality.’ Part 3 of Life and Times will be on at the Kaaitheater in September 2012.

CONCeiveD & DireCteD by pAvoL LISKA & KeLLY copper | FrOM a telePhONe CONverSatiON with KrISTIN WorrALL | OrigiNal MUSiC roBerT m. JoHANSoN & JuLIe LAmeNDoLA | DeSigN peTer NIGrINI | FeatUriNg eLISABeTH coNNer, ANNe GrIDLeY, FumIYo IKeDA, roBerT m. JoHANSoN, JuLIe LAmeNDoLA, ALISoN WeISGALL | with ILAN BAcHrAcH, GABeL eIBeN, DANIeL GoWer, mATTHeW KorAHAIS, KrISTIN WorrALL | DraMatUrgy FLorIAN mALZAcHer | PrODUCtiON MaNager KeLLY SHAFFer | aUDiO eNgiNeer mArK KLeINFeLDer | PrODUCtiON NATure THeATer oF oKLAHomA & BurGTHeATer WIeN | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer (BruSSeLS), KAmpNAGeL (HAmBurG), FeSTIvAL D’AvIGNoN, THéâTre De LA vILLe (pArIS), roSAS (BruSSeLS) | with FUNDiNg by THe NeW eNGLAND FouNDATIoN For THe ArTS’ NATIoNAL THeATer pILoT | with leaD FUNDiNg FrOM THe ANDreW W. meLLoN FouNDATIoN

>>> www.Oktheater.Org 57


mAr CiNDy vaN aCker/COMPagNie greFFe[Ch] nixe + obtuS we 14 & th 15/03/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe | 70 MiN. + iNterMiSSiON | € 12/10 | eXtra: 4 DaNCe FilMS at 19:00 > Free eNtraNCe © Isabelle meister

De vlaams-Zwitserse choreografe Cindy van acker is gepassioneerd door het menselijk lichaam. In haar minimalistische danstaal zoekt ze naar de interactie tussen lichaam, ruimte, tijd en geluid en speelt ze met licht en schaduw, zichtbaar en onzichtbaar, versnelling en vertraging. We tonen twee van haar solo’s in de Kaaistudio’s, haar nieuwste groepscreatie in het Kaaitheater, en op beide locaties de films die gemaakt werden van haar solo’s. La chorégraphe flamando-helvétique Cindy van acker se passionne pour le corps humain. Dans son vocabulaire gestuel minimaliste, elle recherche l’interaction entre le corps, l’espace, le temps et le son. elle joue avec l’ombre et la lumière, le visible et l’invisible, l’accélération et le ralentissement. Nous présentons deux de ses solos aux Kaaistudio’s, sa nouvelle création de groupe au Kaaitheater et aux deux endroits les films réalisés autour de ses solos. The Flemish-Swiss choreographer Cindy van acker is passionate about the human body. In her minimal dance idiom she seeks interactions between body, space, time and sound and plays with light and shade, visible and invisible, acceleration and deceleration. We are showing two of her solo pieces in the Kaaistudios, her latest group creation at the Kaaitheater and in both venues the films that have been made of her solos.

hyPNOtiSereND Nixe (2009) is een hypnotiserend ballet van armen. Danseres Cindy Van Acker beweegt zich door het neonlicht als een meermin door het water. Ze wordt gedragen door de elektronische soundscape van Mika Vainio. Haar lichaam lijkt te versmelten in de omgeving van licht en geluid. In Obtus (2009) drijft Tamara Bacci met bijna meditatieve bewegingen haar lichaam en evenwicht tot het uiterste. De danseres beweegt met een grote precisie en gevoeligheid waarin ze met het bereik van de neonlichten speelt en af en toe haar lichaam laat verdwijnen in de duisternis. ••• In de jaren ‘90 liet Cindy Van Acker de wereld van het klassieke ballet achter zich om haar eigen weg te zoeken in de hedendaagse dans. Ze heeft haar eigen compagnie Greffe en werkte samen met Romeo Castellucci e.a. hyPNOtiSaNt Nixe (2009) est un ballet de bras hypnotisant. La danseuse Cindy Van Acker se meut à travers la lumière de néon telle une sirène dans l’eau. Elle est portée par un paysage sonore de Mika Vainio. Son corps semble se fondre dans l’environnement de lumière et de sons.

Dans Obtus (2009), Tamara Bacci pousse son corps et son équilibre à l’extrême avec des mouvements quasi méditatifs, qu’elle exécute avec grande précision et sensibilité. Elle joue avec le champ des lumières néon et fait par moments disparaître son corps dans l’obscurité. ••• Cindy Van Acker a dansé, entre autres, avec le Ballet Royal de Flandre. Dans les années 90, elle quitte le monde du ballet classique pour chercher sa voie dans la danse contemporaine. Elle a monté sa propre compagnie, Greffe, et a collaboré avec, entre autres, Romeo Castellucci. hyPNOtiC Nixe (2009) is a hypnotic ballet for the dancer’s arms. Dancer Cindy Van Acker moves through the neon light like a mermaid through water. She is borne along by Mika Vainio’s electronic soundscape. Her body seems to merge into the environment of light and sound. In Obtus (2009) Tamara Bacci pushes her body and balance to extremes in almost meditative movements. The dancer moves with great precision and sensitivity, playing with the range of the neon lights and occasionally letting her body disappear into the darkness. ••• In the nineties Cindy van Acker left the world of classical ballet to seek her own direction in contemporary dance. She set up her own company, Compagnie Greffe, and collaborates with Romeo Castellucci and others.

ChOreOgraPhy cINDY vAN AcKer | NiXe PerFOrMeD by cINDY vAN AcKer (creATeD BY perrINe vALLI) | ObtUS PerFOrMeD by TAmArA BAccI (creATeD BY mArTHe KrummeNAcHer) | live MUSiC mIKA vAINIo | lightS, SCeNOgraPhy Luc GeNDroZ, vIcTor roY, cINDY vAN AcKer | COStUMeS ALINe courvoISIer | teChNiqUe vIcTor roY | CO-PrODUCtiON LA BâTIe – FeSTIvAL De GeNève

>>> www.CiegreFFe.Org 58


mAr BelgiAn preMiere

CiNDy vaN aCker/COMPagNie greFFe[Ch] diffraction Sa 17/03/2012 20:30 kaaitheater DaNCe | € 12/10 | eXtra: 4 DaNCe FilMS at 19:00 > Free eNtraNCe © Dorothée Thébert

lOS vaN het liChaaM In haar recentste creatie gaat Cindy Van Acker verder in haar nauwgezette onderzoek naar de betrekkingen tussen lichaam en geest, geluid en ritme. Zes dansers op de scène. Als in een estafette wisselen hun formaties in kwintetten, kwartetten, trios, duo’s en sextetten. De basis voor Diffraction is het fenomeen van diffractie: het afbuigen van licht- of geluidsgolven langs een obstakel. De dansers nemen de plaats in van obstakels die de bewegingen als golven in hun richting afbuigen en verder sturen, zonder de kwaliteit of de sterkte van de beweging aan te passen aan hun eigen lichaam- of danstaal. iNDéPeNDaMMeNt DU COrPS Avec sa nouvelle création, Cindy Van Acker poursuit son analyse détaillée des rapports entre le corps humain et l’esprit, le son et le rythme. Sur scène, six danseurs. Comme dans une course de relais, la formation alterne quintettes, quatuors, trios, duos et sextettes. Comme l’indique son titre, Diffraction s’appuie sur le phénomène de la diffraction : la déviation des rayons lumineux ou des ondes sonores qui rencontrent un obstacle. Van Acker applique cette donnée comme principe du matériau de danse et le prolonge dans la conception de la lumière. Les danseurs incarnent les obstacles qui dévient les mouvements dans leur direction, telles des vagues, et les redirigent, sans en adapter la qualité ou la force, vers leur propre corps ou vocabulaire gestuel. iNDePeNDeNt OF the bODy In her latest creation, Cindy Van Acker goes further in her meticulous research into the relations between body and mind, sound and rhythm. Six dancers on

the stage. As if in a relay race, they shift their formations into quintets, quartets, trios, duos and sextets. Diffraction is the bending of waves of light or sound when they meet an obstacle. Van Acker uses this phenomenon as the principle for her dance material and also extends it into the

lighting design. The dancers play the part of obstacles that change the direction of movements, like waves, and send them onward, without adapting the quality or strength of the movement to the language of their own body or dance.

CiNDy vaN aCker & OrSOla valeNti[Ch] 4 dance filMS van elke solo die cindy van Acker creëerde, maakte ze een filmische interpretatie. Zowel het visuele van de choreografie als de begeleidende soundscape worden op een heel eigen manier verwerkt in beel-den waarin de ruimte — een steengroeve — een toonaangevende rol speelt. De chaque solo qu’elle a créé, cindy van Acker a réalisé une interprétation filmique. Tant l’aspect visuel de la chorégraphie que le paysage sonore qui l’accompagne sont travaillés de manière très singulière en images dans lesquelles l’espace — une carrière — joue un rôle prépondérant. cindy van Acker has made an interpretation in film of all the dance solos she has created. Both the visual aspect of the choreography and the accompanying soundscape are in a very personal way processed into images in which space — a quarry — plays a leading part. • 1/6 (Solo obVie) is a metaphor for the cycle of a single day, a lifetime, life itself. • 2/6 (Solo lanx) tells the story of our state as individuals in the world. • 5/6 (Solo nixe) zooms in on the sensual relationship between the dancer and her surroundings. • 6/6 (Solo obtuS) shows a timeless space where an animal body tries to free itself from its inorganic environment.

ChOreOgraPhy cINDY vAN AcKer | DaNCerS TAmArA BAccI, ANNe-LISe BreverS, cAroLe GArrIGA, LucA NAvA, ruDI vAN Der merWe, cINDY vAN AcKer | MUSiC mIKA vAINIo | light, SCeNOgraPhy Luc GeNDroZ, vIcTor roY, cINDY vAN AcKer | realiSatiON SCeNOgraPhy vIcTor roY | COStUMeS ALINe courvoISIer

>>> www.CiegreFFe.Org 59


mAr kAAiTHeATer & ArS MuSicA preSent

A kAAiTHeATer co-producTion

bl!NDMaN[be] kWadratur#3/cube we 14/03/2012 20:30 kaaitheater MUSiC | |€ 16/12 Hans peter Kuhn, ‘Frozen Heat’, Tokushima modern Art museum, Japan 2007. photo © Tadasu Yamamoto

wOrkS by aNNelieS vaN ParijS (CreatiON), lUC brewaeyS, wiM heNDeriCkX, riCCarDO NOva, Pierre heNry, raPhaël CeNDO, FaUStO rOMitelli, Matt wright, OSCar bettiSON, Mayke NaS, haNS Peter kUhN & eriC SleiChiM

‘One can experience here that new music can also be about sensually perceptible art.’ — Frankfurter allgemeine zeitung on ‘kwadratur #1’

eeN aUDitieF ParCOUrS In Cube, het laatste deel van de Kwadratur-triptiek, vermengt BL!NDMAN klank met licht en architectuur. De muziek bespeelt de perceptie van tijd en ruimte. De toeschouwer legt een auditief parcours af en is beurtelings diegene die observeert en geobserveerd wordt. Eric Sleichim tekent voor het concept en zet een samenwerking op met Hans Peter Kuhn, die als componist werkte voor o.a. Bob Wilson en The Wooster Group. ••• In 1988 richtte Eric Sleichim het saxofoonkwartet BL!NDMAN op. Twintig jaar later kwamen er drie kwartetten bij: BL!NDMAN [drums], BL!NDMAN [vox] en BL!NDMAN [strings]. BL!NDMAN staat nog altijd voor een eigenzinnige keuze uit het wereldrepertoire van oude en nieuwe muziek en blijft andere kunstdisciplines omarmen. Dat maakt van elk concert een belevenis.

UN ParCOUrS aUDitiF Dans Cube, le dernier volet du triptyque Kwadratur, BL!NDMAN marie le son avec la lumière et l’architecture. La musique joue avec la perception du temps et de l’espace. Le spectateur effectue un parcours auditif et est tour à tour l’observateur et l’observé. Eric Sleichim signe le concept et engage une collaboration avec le compositeur Hans Peter Kuhn, qui a travaillé avec, entre autres, Bob Wilson et The Wooster Group. ••• En 1988, Eric Sleichim fonde le quatuor de saxophones BL!NDMAN. En 2008, trois nouveaux quatuors se sont formés : BL!NDMAN [drums], BL!NDMAN [vox] et BL!NDMAN [strings]. BL!NDMAN incarne toujours un choix singulier du répertoire mondial de musique ancienne et nouvelle et conti-nue à embrasser d’autres disciplines. Voilà qui fait de chaque concert un événement.

aN aUDitOry rOUte In Cube, the final part of the triptych Kwadratur, BL!NDMAN interweaves sound, light and architecture. The music plays on the perception of time and space. The listener follows an auditory route and is alternately the observer and the observed. Eric Sleichim is responsible for the concept and is entering into collaboration with Hans Peter Kuhn, who has worked as a composer for Bob Wilson, the Wooster Group and others. ••• In 1988 Eric Sleichim founded the BL!NDMAN saxophone quartet. In 2008 they were joined by three more quartets: BL!NDMAN [drums], BL!NDMAN [vox] and BL!NDMAN [strings]. BL!NDMAN is still characterised by unusual choices from the world repertoire of both early and new music and continues to embrace other disciplines. This makes every concert a real experience.

CONCePt & DireCtiON erIc SLeIcHIm | bl!NDMaN [SaX] KoeN mAAS, roeLAND vANHoorNe, pIeT reBeL, rAF mINTeN | bl!NDMaN [DrUMS] ruBeN coomAN, Tom De cocK, YveS GoemAere, HANNeS NIeuWLAeT, percuSSIoN | bl!NDMaN [StriNgS] FLorIS uYTTerHoeveN, FemKe verSTAppeN, INe KuYperS, JoYce KuIperS | bl!NDMaN [vOX] GrIeT De GeYTer, GuNTHer vANDeveN, KevIN SKeLToN, HuGo oLIveIrA | PrODUCtiON BL!NDmAN (BruSSeLS) | CO-PrODUCtiON coNcerTGeBouW (BruGeS), DeSINGeL (ANTWerp), ArS muSIcA (BruSSeLS), KAAITHeATer (BruSSeLS)

>>> www.bliNDMaN.be | utopia, p. 7 60


mAr tONeelhUiS/abke hariNg[be] flou Fr 22 & Sa 23/03/2012 20:30 kaaiStUDiO’S theater | Nl | € 12/10

UN DUO, UN DUel Abke Haring fait un gros plan sur une femme et un homme, deux personnes qui partagent une part de passé. FLOU est un dialogue, un duo, un duel. Dans ce nouveau spectacle, Abke Haring poursuit sa recherche d’équilibre entre le silence et la parole, entre la chorégraphie et la conversation. Senjan Jansen crée une fois de plus la bande sonore originale, Jean Bernard Koeman assure la scénographie et les images. ••• Abke Haring (1978) a joué dans des productions, entre autres, de Luk Perceval, Josse De Pauw, Lotte van den Berg et Guy Cassiers et a réalisé ses propres spectacles : Maison fragile, Kortstond, Hoop (sélection du

© Weird Wonder Tales

eeN DUet, eeN DUel Abke Haring zoomt in op een vrouw en een man, twee mensen die een onverteerd stuk verleden delen. FLOU is een dialoog, een duet, een duel. In deze nieuwe voorstelling drijft Abke Haring haar zoektocht naar de balans tussen stilte en gesproken woord, tussen choreografie en conversatie op. Senjan Jansen ontwerpt opnieuw een originele soundtrack, Jean Bernard Koeman tekent voor de scenografie en visuals. ••• In de Studio Herman Teirlinck deed Abke Haring (1978) van zich spreken met haar afstudeerproject Nageslachtsfarce/genocide. Sindsdien is ze schrijven en spelen blijven combineren. Ze acteerde in producties van o.m. Luk Perceval, Josse De Pauw, Lotte van den Berg en Guy Cassiers en maakte eigen werk: Maison fragile, Kortstond, Hoop (selectie Theaterfestival 2006), Linoleum/Speed (première Kaaistudio’s 2009). Over Hout, dat vorig seizoen bij ons te zien was, schreef De Standaard: ‘van de meest dwingende kunst ooit gezien.’

Theaterfestival 2006), Linoleum/Speed (première aux Kaaistudio’s en 2009). A propos de Hout, qui était à l’affiche du Kaaitheater la saison passée, De Standaard a écrit : « Du théâtre hallucinatoire, l’art le plus méticuleux jamais vu. » a DUet, a DUel Abke Haring zooms in on a woman and a man, two people who share a past they have not yet dealt with. FLOU is a dialogue, a duet, a duel. In this new production Abke Haring intensifies her search for the balance between silence and the spoken word, and between choreography and conversation. Senjan Jansen is once again creating an original soundtrack, and Jean Bernard Koeman is responsible for the stage design and visuals.

••• Abke Haring (1978) has acted in productions by Luk Perceval, Josse De Pauw, Lotte van den Berg, Guy Cassiers and others and also does her own work: Maison fragile, Kortstond, Hoop (selected for the 2006 Theaterfestival) and Linoleum/Speed (premiered at the Kaaistudio’s in 2009). Hout, which we presented last season, was described by De Standaard newspaper as ‘Trip theatre with the most compelling art ever seen’.

tekSt ABKe HArING | SPel ABKe HArING, HAN KercKHoFFS | gelUiDSONtwerP SeNJAN JANSeN | liChtONtwerP mArK vAN DeNeSSe | SCeNOgraFie & viSUalS JeAN BerNArD KoemAN | PrODUCtie ToNeeLHuIS | CO-PrODUCtie DeSINGeL

>>> www.tONeelhUiS.be | bloed & roZen, p. 54 | duiSter hart, p. 68 61


mAr A kAAiTHeATer co-producTion

heiNe avDal & yUkikO ShiNOzaki[be] nothing’S for SoMething

World preMiere

Fr 23 & Sa 24/03/2012 20:30 kaaitheater DaNCe PerFOrMaNCe & iNStallatiON | € 12/10 © deepblue

se concentre sur le monde des créateurs eux-mêmes : le théâtre. ••• Tant Avdal que Shinozaki sont danseurs de formation. Après avoir accordé dans leurs œuvres précédentes une grande attention à l’espace et à la relation entre performeurs et spectateurs, avec ce projet, ils souhaitent revenir à l’exploration du corps. nothing’s for something est donc un moment d’interrogation de leurs propres points de départ et veut transférer leurs expériences avec des publics très restreints vers un public plus nombreux dans le cadre des codes d’un lieu de théâtre « normal ».

kleiNe verSChUiviNgeN In de voorbije jaren creëerden Heine Avdal en Yukiko Shinozaki verschillende Field Works-projecten: een klein aantal toeschouwers wordt op een locatie gebracht — bv. een kantoor of een hotelkamer — die er bij aanvang doodnormaal uitziet maar waar kleine verschuivingen in de realiteit ontstaan. Waren deze Field Works uitstapjes naar andere plekken in de maatschappij, dan focust nothing’s for something op de wereld van de makers zelf: de locatie is een theater. ••• Van opleiding zijn zowel Avdal als Shinozaki dansers. Na de aandacht die zij in hun voorbije werk vooral aan de ruimte hebben besteed en aan de relatie tussen performers en toeschouwers, willen zij in dit nieuwe project opnieuw

het lichaam exploreren. nothing’s for something wordt dus ook een moment van bevraging van hun eigen uitgangspunten en zal hun ervaringen met zeer kleine publieken toetsen aan een groter publiek binnen de codes van een ‘normale’ theaterlocatie. PetitS DéCalageS Au cours des dernières années, Heine Avdal et Yukiko Shinozaki ont créé différents projets Field Works : un petit nombre de spectateurs sont emmenés dans un lieu — p.ex. un bureau ou une chambre d’hôtel — qui semble parfaitement normal de prime abord, mais où apparaissent de petits décalages avec la réalité. Si ces Field Works étaient de petites excursions vers d’autres lieux dans la société, nothing’s for something

SMall ShiFtS Over the years, Heine Avdal and Yukiko Shinozaki have created various Field Works projects: a small number of spectators are taken to a location — such as an office or a hotel room — which looks quite normal at the start but where small shifts in reality occur. If these Field Works are excursions to other places in society, then nothing’s for something focuses on the world of the makers themselves: the location is a theatre. ••• Both Avdal and Shinozaki are dancers. Having focused primarily on space and the relationship between performers and spectators in their previous work, in this new project their aim is to once again explore the body. nothing’s for something is also a questioning of their own assumptions, and will be transferring their experiences with very small audiences to a wider audience in a ‘normal’ theatre location.

CONCePt & DireCtiON HeINe røSDAL AvDAL, YuKIKo SHINoZAKI | CreateD & PerFOrMeD by HeINe røSDAL AvDAL, BrYNJAr åBeL BANDLIeN, FABrIce moINeT, TAKA SHAmoTo, YuKIKo SHINoZAKI, N.N., N.N. | SOUND DeSigN & eleCtrONiCS FABrIce moINeT | lightiNg DeSigN & teChNiCal DireCtiON HANS meIJer | DraMatUrgy mArIANNe vAN KerKHoveN | PrODUCtiON DeepBLue (BruSSeLS), HeINe røSDAL AvDAL | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer (BruSSeLS), ApAp NeTWorK, BuDA (KorTrIJK), vooruIT (GHeNT), BIT-TeATerGArASJeN (BerGeN), BLAcK Box TeATer (oSLo), STuK (LeuveN), Wp ZImmer (ANTWerp)

>>> www.DeePblUe.be | plantS & gardenS, p. 74 62


mAr A kAAiTHeATer co-producTion

FOrCeD eNtertaiNMeNt[gb] toMorroW’S partieS

BelgiAn preMiere

we 28, th 29, Fr 30 & Sa 31/03/2012 20:30 kaaiStUDiO’S theatre | eN | € 16/12

iMageS D’aveNir Dans son dernier spectacle en date, Forced Entertainment rassemble des utopies et des dystopies célèbres auxquelles le metteur en scène et auteur Tim Etchells a ajouté de nouveaux scénarios. Tomorrow’s Parties part des fictions que l’on aime s’imaginer. Le spectacle porte un regard ludique, acerbe et d’un humour parfois délirant sur des images d’avenir possibles et totalement impossibles. ••• Depuis 25 ans déjà, Forced Entertainment confirme sa position de pionnier du théâtre britannique contemporain et sa renommée s’étend bien au-delà des scènes nationales. Mené par le metteur en scène Tim Etchells,

© Tim etchells

tOekOMStbeelDeN In hun nieuwste voorstelling verzamelt Forced Entertainment alom bekende utopische verhalen en dystopieën en voegt daar nieuw geschreven scenario’s aan toe van de hand van regisseur en schrijver Tim Etchells. Tomorrow’s Parties vertrekt bij de verzinsels die we onszelf graag voorhouden en biedt een speelse, scherpe, soms uitzinnig komische kijk op mogelijke en volstrekt onmogelijke toekomstbeelden. ••• Al 25 jaar voert Forced Entertainment het hedendaagse Britse theater aan. Ook op internationale podia bouwden ze een sterke reputatie op. Aangevoerd door regisseur Tim Etchells ontmantelt de groep uit Sheffield lustig alle theaterconventies en halen ze de verwachtingen van het publiek voortdurend onderuit. Forced Entertainment voelt zich thuis in Brussel, waar ze de meeste van hun stukken speelden. In 2010 ging The Thrill of it All in wereldpremière in het Kaaitheater, als opener van het Kunstenfestivaldesarts.

‘britain’s most brilliant experimental theatre group’ — the guardian le collectif de Sheffield bouscule toutes les conventions théâtrales et déjoue toutes les attentes du public. Forced Entertainment se sent à la maison à Bruxelles, où il a présenté la plupart de ses productions. En 2010, The Thrill of it All était à l’affiche du Kaaitheater en tant que spectacle d’ouverture du Kunstenfestivaldesarts. iMageS OF the FUtUre In their new production, Forced Entertainment collect widely-known utopian stories and dystopias and add newlywritten scenarios by the director and writer Tim Etchells. Tomorrow’s Parties starts out from the fabrications we ourselves like to believe in, and offers a playful, incisive and sometimes deliriously comical look at possible and utterly impossible images of the future.

••• For quarter of a century, Forced Entertainment have been confirming their position as trailblazers in contemporary theatre. Led by Tim Etchells, this Sheffield company’s explorations of the mechanics of performance, the role of the audience and the machinations of contemporary urban life have made them pioneers of British theatre and earned them an international reputation. Forced Entertainment feels at home in Brussels, where they have performed most of their work. In 2010 The Thrill of it All premiered at the Kaaitheater as the opener for the Kunstenfestivaldesarts.

CONCeiveD & DeviSeD by the COMPaNy roBIN ArTHur, TIm eTcHeLLS, rIcHArD LoWDoN, cLAIre mArSHALL, cATHY NADeN, TerrY o’coNNor | PerFOrMerS ForceD eNTerTAINmeNT | DireCtiON TIm eTcHeLLS | DeSigN rIcHArD LoWDoN | PrODUCtiON BeLLuArD BoLLWerK INTerNATIoNAL | CO-PrODUCtiON BIT TeATerGArASJeN (BerGeN), INTerNATIoNALe SommerFeSTIvAL (HAmBurG), KAAITHeATer (BruSSeLS), KüNSTLerHAuS mouSoNTurm (FrANKFurT), THeATerHAuS GeSSNerALLee (ZurIcH) & SHeFFIeLD cITY couNcIL

>>> www.FOrCeDeNtertaiNMeNt.COM | although We fell Short, p. 28 63


mAr A kAAiTHeATer co-producTion

CyNthia lOeMij & Mark lOriMer/Ovaal[be] to intiMate Fr 30 & Sa 31/03/2012 20:30 kaaitheater DaNCe & MUSiC | € 12/10 © Thierry De mey

néerlandais Armando (1929), des conversations banales entendues dans des cafés, dans la rue, etc. De même que les capriccios retrouvés, ses textes se prêtent à de multiples interprétations dès qu’on les sort de leur contexte d’origine. Dans To intimate, les mouvements, les sons et les mots s’influencent et se fécondent…

verSChilleNDe betekeNiSSeN De dansers Cynthia Loemij (Rosas), Mark Lorimer (Rosas, ZOO) en cellist Thomas Luks (Il Fondamento, Leporello) gaan een gesprek aan tussen beweging en klank waarbij ‘de spraak’ als brug functioneert. Als muzikaal uitgangspunt kozen zij 11 Capriccio’s voor Cello van Joseph Marie Clément dall’Abaco (1710-1805). Een kopie van deze partituur werd pas op het einde van de 19de eeuw in Milaan teruggevonden: op het manuscript staan echter enkel noten, geen aantekeningen. Een muziekstuk-zondertaal, dat dus door de musicus heel vrij geïnterpreteerd kan worden. Als talig uitgangspunt werd gekozen voor enkele korte dialogen van de Nederlandse auteur en beeldend kunstenaar Armando (1929), banale gesprekjes die op straat, in een café, enz. opgevangen werden. Net als de teruggevonden capriccio’s kan men deze tekstjes heel verschillende betekenissen geven, eens

ze losgemaakt worden van de context waarin ze zijn ontstaan. In To intimate zullen bewegingen, klanken en woorden elkaar beïnvloeden en bevruchten… MUltiPleS iNterPrétatiONS Les danseurs Cynthia Loemij (Rosas) et Mark Lorimer (Rosas, ZOO) et le violoncelliste Thomas Luks (Il Fondamento, Leporello) entament un dialogue entre le mouvement et le son, dans lequel « la langue » fait office de passerelle. Comme point de départ musical, ils ont choisi 11 Capriccios pour Violoncelle de Joseph Marie Clément dall’Abaco (1710-1805). Une copie de cette partition ne fut retrouvée qu’à la fin du XIXe siècle, à Milan : sur le manuscrit, il n’y a que des notes, aucune annotation. Une pièce musicale sans « mots », que le musicien peut donc interpréter très librement. Comme point de départ langagier, ils ont choisi quelques brefs dialogues de l’auteur et plasticien

variOUS MeaNiNgS The dancers Cynthia Loemij (Rosas), Mark Lorimer (Rosas, ZOO) and the cellist Thomas Luks (Il Fondamento, Leporello) enter into a dialogue between sound and movement, where ‘speech’ acts as a bridge between the two forms of expression. For their musical basis they chose 11 Capriccios for Cello by Joseph Marie Clément dall’Abaco (1710-1805). It was not until the end of the 19th century that a copy of this score was found, in Milan: the manuscript contained only the musical notes, no instructions. A piece of music without ‘language’, which a musician can therefore interpret as he likes. The linguistic basis chosen was a few short dialogues which the Dutch author and artist Armando (1929) heard in the street, in cafés, etc. Like the newly discovered Capriccios, one can give these texts various meanings, once they are detached from the context in which they arose. In To intimate, movements, sounds and words will influence and fecundate one another…

CreateD & DaNCeD by mArK LorImer & cYNTHIA LoemIJ (ovAAL vZW) | MUSiCiaN THomAS LuKS | Set HermAN SorGeLooS | COStUMeS ANNe-cATHerINe KuNZ | lightiNg DeSigN cLIve mITcHeLL | DraMatUrgy mArIANNe vAN KerKHoveN | OUtSiDe eye JoNATHAN BurroWS | CO-PrODUCtiON GrAND THéâTre De LuxemBourG, cHArLeroI-DANSeS, KAAITHeATer (BruSSeLS), mAISoN De LA muSIque (NANTerre), pAcT ZoLLvereIN (eSSeN), roSAS (BruSSeLS), LA BâTIe (GeNève) 64


Apr kriS verDONCk/a twO DOgS COMPaNy & aliX eyNaUDi[be] exit th 12 & Fr 13/04/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe/PerFOrMaNCe | € 12/10

la qUÊte De rePOS En 1880, Paul Lafargue, politicien socialiste français et gendre de Karl Marx, écrit le traité satirique Le droit à la paresse. Si Lafargue revenait aujourd’hui dans notre monde toujours plus trépidant, il secouerait la tête avec stupeur. Quelles valeurs la détente, le repos, le calme, le silence, le sommeil, la paresse, ont-ils encore dans notre société actuelle ? Ne sommes-nous pas, plus que jamais, prisonniers de la production et la consommation qui nous sont imposées ? Ce même capitalisme que combattait Lafargue a de surcroît trouvé toute sorte de moyens pour

© A Two Dogs company

De zOektOCht Naar rUSt In 1880 schreef Paul Lafargue, Frans socialist én schoonzoon van Karl Marx, het satirisch tractaat Le droit à la paresse. Keerde Lafargue vandaag terug in onze wereld, hij zou verbijsterd het hoofd schudden. Welke waarde hebben ontspanning, rust, stilte, slaap, luiheid in onze maatschappij? Zitten wij niet meer dan ooit gevangen in de dwangmatigheid van produceren en consumeren? Datzelfde kapitalisme waar Lafargue tegen ten strijde trok heeft bovendien allerlei middelen gevonden om onze rust, ontspanning en luiheid te exploiteren. ••• De zoektocht naar rust staat centraal in Exit, een voorstelling en een onderzoek van theatermaker en beeldend kunstenaar Kris Verdonck en danseres en choreografe Alix Eynaudi in samenwerking met muziekmaker Rutger Zuydervelt. Zij willen nagaan welke invloed de verschillende media van het theater (licht, klank, beweging, taal, beeld, scenografie enz.) kunnen uitoefenen op de zintuiglijke waarnemingen van de toeschouwer en op zijn mentale ingesteldheid.

exploiter notre repos, nos loisirs et notre paresse. ••• La quête de repos est un élément central d’Exit, un spectacle et une recherche du créateur de théâtre et plasticien Kris Verdonck et de la danseuse et chorégraphe Alix Eynaudi, en collaboration avec le créateur de musique Rutger Zuydervelt. Ils souhaitent examiner quelle influence les divers médias du théâtre (lumière, son, mouvement, langage, image, scénographie, etc.) peuvent exercer sur les perceptions sensorielles et l’état d’esprit des spectateurs. the SearCh FOr reSt In 1880, the French socialist politician and journalist Paul Lafargue, son-in-law of Karl Marx, wrote the satirical treatise Le doit à la paresse. If he were to return to our world today, with its ever-increasing agitation, he would shake his head in astonishment. What value does our society attach to relaxation, rest, silence, sleep and laziness? Are we not caught up more than ever in the relent-

lessness of production and consumption? What is more, the same capitalism against which Lafargue went into battle has found all sorts of ways of exploiting our rest, relaxation and laziness. ••• The search for rest is at the heart of Exit, a performance and a study by theatre-maker and artist Kris Verdonck and dancer and choreographer Alix Eynaudi, together with Rutger Zuydervelt, a creator of music and sound. They want to examine what influence the various media the theatre has at its disposal (lighting, sound, movement, language, visuals, set design, etc.) can have on the sensory perceptions and mental attitude of the audience.

CONCePt KrIS verDoNcK & ALIx eYNAuDI | DaNCe ALIx eYNAuDI | DrAmATurGY mArIANNe vAN KerKHoveN | MUSiC ruTGer ZuYDerveLT/mAcHINeFABrIeK | light DeSigN & teChNiqUe Luc ScHALTIN | PrODUCtiON A TWo DoGS compANY (BruSSeLS) | CO-PrODUCtiON üBer LeBeNSKuNST (BerLIN)

>>> www.atwODOgSCOMPaNy.Org | Spoken World 2011, talk, p. 31 65


Apr A kAAiTHeATer co-producTion

MaNU riChe & PatriCk MarNhaM[be/ie] Snake dance

BelgiAn preMiere

MO 16 & tU 17/04/2012 20:30 kaaitheater FilM & leCtUre PerFOrMaNCe | FilM 90 MiN. + PerFOrMaNCe 30 MiN. | eNgliSh, SPaNiSh | € 12/10 © manu riche

Hopis qui vivaient à proximité du laboratoire de Los Alamos. Le film est précédé d’une lecture performance. Jerry Killick, comédien du collectif Forced Entertainment, nous fait la lecture de l’exposé de Aby Warburg sur la symbolique religieuse des Hopis. ••• Manu Riche et Patrick Marnham ont réalisé un film sur Georges Simenon. Manu Riche a gagné ses galons de documentariste avec la série Strip-Tease pour la RTBF et la série Hoge Bomen pour la chaîne Canvas.

De atOOMbOM eN De hOPi-iNDiaNeN Snake Dance, de nieuwe film van de Belgische documentairemaker Manu Riche en de Engels-Ierse scenarist Patrick Marnham, vertelt over het ontstaan van de atoombom. In de voetsporen van Leopold II en van de schrijver Joseph Conrad (Heart of Darkness) gaan we in het Congolese oerwoud op zoek naar uranium. We trekken naar Los Alamos in Nieuw Mexico, waar begin jaren 1940 J. Robert Oppenheimer de atoombom ontwikkelt, en naar Japan waar de bom in 1945 Hiroshima en Nagasaki verwoest. Een tweede rode draad vertelt van de Duitse antropoloog Aby Warburg (1866-1929) die de Hopi Indianen bestudeerde. Zij leefden vlakbij het Los Alamos-kamp. De film wordt voorafgegaan door een lecture performance. Jerry Killick, acteur bij Forced Entertainment, brengt Warburgs historische lezing over de religieuze symboliek van de Hopi Indianen.

••• Manu Riche en Patrick Marnham realiseerden samen een film over Georges Simenon. Riche verdiende zijn sporen met documentaires voor StripTease van de RTBF en de serie Hoge Bomen voor Canvas. la bOMbe atOMiqUe et leS aMériNDieNS hOPi Snake Dance, le nouveau film du documentariste belge Manu Riche et du scénariste anglo-irlandais Patrick Marnham, raconte la genèse de la bombe atomique. Dans le sillage du roi Léopold II et de l’écrivain Joseph Conrad (Heart of Darkness), on plonge dans la jungle congolaise à la recherche de l’uranium. On rejoint Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où J. Robert Oppenheimer développe la bombe atomique au début des années 40, et le Japon où la bombe anéantit Hiroshima et Nagasaki en 1945. Un second fil rouge dans le film, traite de l’anthropologue allemand Aby Warburg (18661929), qui a étudié les Amérindiens

the atOM bOMb aND the hOPi iNDiaNS Snake Dance, the new film by the Belgian documentary-maker Manu Riche and the English-Irish scenarist Patrick Marnham, is about the genesis of the atomic bomb. We plunge into the jungle of the Congo in the footsteps of Leopold II and the writer Joseph Conrad (Heart of Darkness), in search of uranium. We go to Los Alamos, in New Mexico where Robert J. Oppenheimer developed the atom bomb. We follow the bomb to Japan, where it destroyed Hiroshima and Nagasaki in 1945. A second thread in the film, is that of the German anthropologist Aby Warburg (1866-1929). Warburg studied the Hopi Indians, who lived very near the Los Alamos camp. The film is preceded by a lecture performance. Forced Entertainment actor Jerry Killick gives Aby Warburg’s lecture on the religious symbolism of the Hopi Indians. ••• Manu Riche and Patrick Marnham had previously made a film on Georges Simenon. Manu Riche gained his experience as a documentary-maker in the RTBF Strip-Tease series and the Hoge Bomen series for Canvas.

FilM SCeNariO, DireCtiON mANu rIcHe, pATrIcK mArNHAm | PrODUCer mANu rIcHe (rIcHe, rIcHe & rIcHe) | CO-PrODUCerS erIc vAN ZuYLeN, rYvA (WALLoNIA), SuZANe vAN voorST, ID Tv DocS (NeTHerLANDS), JAmeS mITcHeLL, SoHo mooN pIcTureS (IreLAND), vrT-cANvAS (BeLGIum) | leCtUre PerFOrMaNCe teXt ABY WArBurG | PerFOrMeD by JerrY KILLIcK | DireCtiON mANu rIcHe | CO-PrODUCtiON KAAITHeATer

>>> duiSter hart, p. 68 66


Apr ChriStiNe De SMeDt/leS balletS C De la b[be] untitled 4 portraitS of Jonathan burroWS, alain platel, xaVier le roy & eSZter SalaMon tU 17 & we 18/04/2012 19:30 kaaiStUDiO’S DaNCe/PerFOrMaNCe | eN | Ca. 215 MiN., 2 iNterMiSSiONS iNClUDeD | € 16/12

het PerSOONlijke Tot nu weerde choreografe Christine De Smedt elk persoonlijk verhaal uit haar werk, maar in Untitled 4 wordt het persoonlijke net het thema van de voorstelling. Wat is het persoonlijke? Hoe voer je het op of hoe drukt het zich uit in een artistiek werk? Met deze en andere vragen stapte De Smedt naar haar collega-choreografen Jonathan Burrows, Alain Platel, Xavier Le Roy en Eszter Salamon. Op basis van deze interviews creëerde zij vier kunstenaarsportretten die evolueren tot een zelfportret van De Smedt. Zij staat alleen op de scène, met een voorstelling die een verlangen naar auteurschap uitdrukt maar dat auteurschap tegelijk uit handen geeft. De artistieke identiteit krijgt vorm door de grens met de nietidentiteit op te zoeken, door zich op een radicale manier een ‘ander’ toe te eigenen. ••• Christine De Smedt is al 20 jaar verbonden aan les ballets C de la B waar haar werk zich situeert op de grens tussen dans/performance, choreografie, artistieke coördinatie en artistieke projecten van diverse aard.

l’iNtiMe Jusqu’à présent, la chorégraphe Christine De Smedt a toujours refusé d’inclure toute histoire intime dans son œuvre mais, dans Untitled 4, l’intime est le thème du spectacle. Que signifie l’intime ? Comment met-on l’intime en scène et comment s’exprime-t-il dans une œuvre artistique ? De Smedt a posé ces questions, et d’autres encore, à ses collègues chorégraphes Jonathan Burrows, Alain Platel, Xavier Le Roy et Eszter Salamon. Sur base de ces interviews, elle a réalisé quatre portraits d’artiste qui évoluent en autoportrait. Elle est seule sur scène, dans un spectacle qui exprime un désir d’être auteur, mais en même temps, elle se dessaisit de cette qualité d’auteur. L’identité artistique prend forme à travers la recherche de la frontière de la non-identité, en s’appropriant un « autre » de manière radicale. ••• Christine De Smedt est liée depuis vingt ans aux ballets C de la B. Son œuvre se situe à la croisée de la danse, la performance, la chorégraphie, la coordination artistique et la réalisation de projets artistiques de nature diverse.

the PerSONal Christine De Smedt has until now always kept any form of personal story out of her work but in Untitled 4 it is precisely the personal things that are the subject of the performance. What is personal? How do you present it or express it in artistic work? De Smedt took these and other questions to fellow choreographers Jonathan Burrows, Alain Platel, Xavier Le Roy and Eszter Salomon. On the basis of these interviews, she created portraits of four artists which evolve into a portrait of herself. She stands alone on stage, with a performance that expresses a desire for authorship but which at the same time puts the authorship into other people’s hands. Artistic identity takes shape by seeking out the boundary of the nonidentity, by radically appropriating an ‘other’. ••• Christine De Smedt has been with les ballets C de la B for 20 years now, and her work there is situated at the point where dance and performance, choreography, artistic coordination and varied artistic projects meet.

CONCePt & PerFOrMaNCe cHrISTINe De SmeDT | artiStiC SUPPOrt & CO-OPeratiON KrISTIeN vAN DeN BrANDe, BoJANA cveJIc, vLADImIr mILLer, ANA vuJANovIc | vOiCe COaCh & aDviCe SONgS euruDIKe De BeuL | teChNiqUe WIm pIqueur, BeNNerT vAN coTTem | PrODUCtiON LeS BALLeTS c De LA B | CO-PrODUCtiON muSée De LA DANSe/ceNTre cHoréGrApHIque NATIoNAL De reNNeS eT BreTAGNe, BuDA (KorTrIJK), pAcT ZoLLvereIN (eSSeN)

>>> www.leSballetSCDela.be | Jonathan burroWS, p. 46-47 67


Apr tONeelhUiS/gUy CaSSierS/jOSSe De PaUw[be] duiSter hart th 19, Fr 20 & Sa 21/04/2012 20:30 kaaitheater theater | Nl, SUrtitrage Fr | € 20/16 © Jespers & maelfeyt

••• In 2009 tekenden Josse De Pauw en Guy Cassiers voor een indrukwekkende bewerking van een ander meesterwerk uit de wereldliteratuur: Onder de vulkaan van Malcolm Lowry. Met Duister Hart voegt rasverteller Josse De Pauw een nieuwe titel toe aan zijn lange lijst van alleenspraken.

De grUwel! De grUwel! Heart of Darkness is zonder twijfel het bekendste werk van de Pools-Engelse schrijver Joseph Conrad (1857-1924). De roman inspireerde o.a. Francis Ford Coppola voor diens Apocalypse Now (1979). Josse De Pauw bewerkt Conrads novelle en zal die, in een regie van Guy Cassiers, ook zelf vertolken. Marlow, de verteller van het verhaal, is op zoek naar de losgeslagen handelsagent Kurtz die zich ergens in de Congolese brousse bevindt. Via wreedaardige, ongeoorloofde praktijken weet Kurtz veel meer ivoor te verzamelen en te leveren dan alle andere agenten. Diep in de jungle heeft hij zijn paradijs gebouwd. Als de expeditie die plek eindelijk bereikt, is Kurtz stervende. Hij spreekt zijn laatste woorden uit over het/zijn leven: ‘De gruwel! De gruwel!’ Het verhaal eindigt met Marlows bezoek aan de verloofde van Kurtz in Londen…

l’hOrreUr ! l’hOrreUr ! Heart of Darkness est sans aucun doute l’œuvre la plus connue de l’écrivain polonais-britannique Joseph Conrad (1857-1924). Ce roman a inspiré e.a. Francis Ford Coppola (Apocalypse Now). Josse De Pauw a adapté la nouvelle de Conrad, qu’il jouera lui-même, dans une mise en scène de Guy Cassiers. Marlow, le narrateur, est à la recherche de l’agent commercial Kurtz, qui se trouve au fond de la brousse et a perdu pied avec la réalité. Kurtz collecte et fournit beaucoup plus d’ivoire que les autres agents, par le biais de pratiques cruelles et illicites. Dans la jungle profonde, il a créé son petit paradis. Quand l’expédition atteint finalement sa destination, Kurtz est mourant ; il pro-nonce ses dernières paroles sur la/sa vie : « L’horreur ! L’horreur ! » Marlow emportera cet « héritage » vers « le monde civilisé » … ••• En 2009, Josse De Pauw et Guy Cassiers ont signé une adaptation impressionnante d’un autre chef-d’œuvre de la littérature mondiale : Onder de vulkaan (Sous le volcan) de Malcolm Lowry. Avec Duister Hart, le conteur né Josse De Pauw ajoute un nouveau titre à sa longue liste de monologues.

the hOrrOr! the hOrrOr! Heart of Darkness is without doubt the most famous work by the Polish-English writer Joseph Conrad (1857-1924). This ‘parable’ has inspired a.o. Francis Ford Coppola (Apocalypse Now). Josse De Pauw has adapted Conrad’s novella and will perform it on stage, directed by Guy Cassiers. Marlow, the narrator of the story, is looking for the reprobate agent Kurtz who is somewhere in the bush. Kurtz is able to collect and deliver far more ivory than any other agent, but the profits he makes are apparently gained through cruel and illegal practices. Deep in the jungle he has built his paradise. The expedition finally arrives there only to find that Kurtz is dying. He speaks his last words on life and his life: ‘The horror! The horror!’ Marlow brings Kurtz’ ‘legacy’ to ‘the civilized world’... ••• In 2009 Josse De Pauw and Guy Cassiers tackled an impressive adaptation of yet another masterpiece of world literature: Under the Volcano by Malcolm Lowry. In Duister Hart, the storyteller Josse De Pauw adds yet another title to his long list of monologues.

regie GuY cASSIerS | tekSt JoSSe De pAuW | Naar De rOMaN vaN JoSepH coNrAD vertaalD DOOr BAS HeIJNe | DraMatUrgie erWIN JANS | SPel JoSSe De pAuW | vOrMgeviNg GuY cASSIerS, eNrIco BAGNoLI | liChtONtwerP eNrIco BAGNoLI | gelUiDSONtwerP DIeDerIK De cocK | viDeO-ONtwerP ArJeN KLerKx | kOStUUMS KrISTIN vAN pASSeL, cHArLoTTe WILLemS | griMe INGeBorG vAN eeTveLDe | PrODUCtie ToNeeLHuIS (ANTWerpeN) | CO-PrODUCtie THéâTre De LA vILLe (pArIS), FeSTIvAL D’AuTomNe (pArIS)

>>> www.tONeelhUiS.be | bloed & roZen, p. 52 | flou, p. 59 | Snake dance, p. 66 68


Apr kate MciNtOSh[be] lifelike Fr 20 & Sa 21/04/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe PerFOrMaNCe | € 12/10 De werelD alS briCOlage Kate McIntosh is een Nieuw-Zeelandse danseres en performancekunstenares die al een hele tijd Brussel als uitvalsbasis heeft. Twee jaar geleden creëerde zij het succesvolle Dark Matter waarin showbizz, musical en stand-up comedy als ‘artistieke verpakking’ fungeerden voor wetenschappelijke proefnemingen en filosofische bespiegelingen over de wereld en het heelal. In Lifelike verplaatst de focus zich van de gesproken taal naar de visuele en fysieke woordenschat van lichamen en materies. Op de scène wordt een soort landschap gecreëerd, dat daarna wordt verwoest en vervolgens — in een andere vorm — opnieuw opgebouwd, weer afgebroken, enz. We zijn getuige van een ‘perpetuum mobile recyclage’. ••• Kate McIntosh toont de wereld als het resultaat van één grote bricolage: het lukt nooit helemààl en daarom beginnen we telkens opnieuw. Bricolage en deskundigheid gaan niet samen, maar Kate McIntosh zouden we een ‘deskundige in de bricolage’ kunnen noemen. le MONDe COMMe briCOlage La Néo-zélandaise Kate McIntosh est une danseuse et artiste de performance installée à Bruxelles depuis tout un temps. Il y a deux ans, elle a créé le spectacle à succès Dark Matter dans lequel le showbiz, la comédie musicale et la stand-up comedy faisaient office d’expériences scientifiques et de considérations philosophiques sur le monde et le cosmos. Dans Lifelike, le point de mire se déplace de la langue parlée au vocabulaire visuel et physique des corps et des matières. Sur scène, les performeurs créent un paysage, qu’ils anéantissent pour ensuite le reconstruire — sous une autre forme — et à nouveau le détruire, etc. Nous

sommes témoins d’un « mouvement perpétuel de recyclage ». ••• Kate McIntosh montre le monde comme le résultat d’un grand bricolage : on ne réussit jamais entièrement, voilà pourquoi on n’a de cesse de recommencer. Même si bricolage et expertise ne vont pas de pair, on pourrait néanmoins qualifier Kate McIntosh « d’experte en bricolage ». the wOrlD aS a raMShaCkle CONStrUCtiON Kate McIntosh is a New Zealand dancer and performance artist who has been based in Brussels for many years. Two years ago she created the successful Dark Matter, in which showbiz, musicals and stand-up comedy served as ‘artistic packaging’ for scientific experiments and philosophical reflections on the world and the universe. In Lifelike, the focus shifts from the spoken language to the visual and physical idiom of bodies and materials. A kind of landscape is installed on stage, which the performers destroy and then — in another form — reconstruct, demolish and so on. What we are witnessing is a ‘perpetual motion recycling’ process. ••• Kate McIntosh shows us the world as the result of one great ramshackle construction: because it never fully succeeds we continue to start all over again. Although ‘do-it-yourself’ and expertise are not compatible, we could describe Kate McIntosh as an ‘expert in DIY’.

CONCePt & DireCtiON KATe mcINToSH | PrODUCtiON cAmpo (GHeNT)

>>> www.CaMPO.NU | although We fell Short, p. 28 69


Apr DOOD PaarD[Nl] creatie 2012 tU 24 & we 25/04/2012 20:30 kaaiStUDiO’S theater | Nl |€ 16/12 © Dood paard

FaMiliebaNDeN Het Amsterdamse toneelgezelschap Dood Paard reageert met zijn voorstellingen steeds op gebeurtenissen in de maatschappij. De tekstkeuze van een nieuw stuk houden ze daarom liefst zo lang mogelijk open. Hun voorjaarscreatie 2012 zou Familie kunnen gaan heten en een speciaal voor Dood Paard geschreven stuk zijn van een schrijver met een giftige pen. Over knellende familiebanden en de onmogelijkheid om met en zonder elkaar te leven. Net zo goed kan Dood Paard Long Day’s Journey Into Night van Eugene O’Neill gaan doen, een autobiografisch familieverhaal dat pas na de dood van de schrijver gepubliceerd mocht worden. Maar het zou ook nog iets heel anders kunnen worden. ••• Dood Paard bestaat meer dan 17 jaar en speelde o.a. Reigen ad lib van Arthur Schnitzler, Freetown van Rob de Graaf, Answer Me van Gerardjan Rijnders, Zomernachtliefde van Shakespeare en Wachten op Godot van Samuel Beckett. Samen met Maatschappij Discordia maakte de groep de hilarische filosofische klucht Mannetje met de lange lul, die ook in de Kaaistudio’s te zien was. lieNS FaMiliaUX Avec ses spectacles, la compagnie amstellodamoise Dood Paard réagit toujours à des événements sociétaux. C’est pour cette raison qu’ils préfèrent, aussi longtemps que possible, laisser le choix du texte d’une nouvelle pièce ouvert. Leur création de printemps 2012 pourrait s’intituler Famille, un texte écrit pour Dood Paard, par un auteur à la plume acerbe. À propos de liens familiaux oppressants. Dood Paard pourrait tout aussi bien choisir de monter Long Day’s Journey Into Night d’Eugene O’Neill, un récit familial autobiographi-

SPel KuNo BAKKer, GILLIS BIeSHeuveL, mANJA Topper, e.A. | PrODUCtie DooD pAArD (AmSTerDAm)

>>> www.DOODPaarD.Nl 70

que. Mais cela pourrait devenir tout à fait autre chose. ••• Dood Paard existe plus de 17 ans et a réalisé, entre autres, Reigen ad lib d’Arthur Schnitzler, Freetown de Rob de Graaf, Answer Me de Gerardjan Rijnders, Zomernachtliefde de Shakespeare et En Attendant Godot de Samuel Beckett. Avec Maatschappij Discordia, le group a créé la comédie philosophique désopilante Mannetje met de lange lul, que l’on a pu voir aux Kaaistudio’s. FaMily tieS In their productions, the Dood Paard company from Amsterdam always react to events in society. So they like to keep the choice of texts for a new play open as long as possible. Their new creation in spring 2012 might be called Family and it might be a piece written specially for them by a writer with a poisonous pen. On oppressive family ties. On the other hand, Dood Paard may just as easily stage Eugene O’Neill’s Long Day’s Journey Into Night, an autobiographical family story that was only allowed to be published after the writer’s death. But it could be something completely different. ••• Dood Paard has existed for more than 17 years and has staged Reigen ad lib (after Arthur Schnitzler), Rob de Graaf’s Freetown, Gerardjan Rijnders’ Answer Me, Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream and Samuel Beckett’s Waiting for Godot. With Maatschappij Discordia they made the hilarious philosophical farce Mannetje met de lange lul, which was also shown in the Kaaistudios.


Apr roSAS, de MunT/lA MonnAie & kAAiTHeATer preSent

rOSaS & iCtUS[be] druMMing we 25, th 26, Fr 27 & Sa 28 20:30 + SU 29/04/2012 15:00 kaaitheater DaNCe | rerUN | 60 MiN. | € 25/20 (Cat. 1), € 20/16 (Cat. 2) | eXtra: MatiNee kaDee ON SU 29/04, See PP. 80–81

UN tOUrbillON D’éNergie De vie Drumming (1998) est l’un des spectacles les plus fascinants d’Anne Teresa De Keersmaeker, un coup d’éclat chorégraphique à partir de la puissante partition pour percussions de Steve Reich. La musique du minimaliste new-yorkais était déjà le fil conducteur de son premier spectacle Fase (1982). Reich a écrit Drumming en 1970-1971, peu de temps après un voyage d’études en Afrique. La partition manipule un seul motif rythmique obsédant, qui se multiplie et se déploie en une riche variété de textures, une infinité de canons miroitants. Ictus donne vie à

© Herman Sorgeloos

DraaikOlk vaN leveNSeNergie Drumming (1998) is een van Anne Teresa De Keersmaekers meest fascinerende choreografieën: een wervelende dans op een krachtige percussiepartituur van Steve Reich. De muziek van de New Yorkse minimalist was ook al bij haar eerste voorstelling Fase (1982) de leidraad. Reich schreef Drumming in 19701971, kort na een studieverblijf in Afrika. De partituur vertrekt vanuit één enkel obsederend ritmisch motief : dit vermenigvuldigt zich en ontplooit zich in een rijke variëteit aan texturen, een eindeloos spel van zich spiegelende canons. Die bezwerende partituur brengt het Ictus ensemble met een adembenemende precisie tot leven. In haar choreografie respecteert Anne Teresa De Keersmaeker de geest van de partituur en verrijkt haar tegelijkertijd: de choreografische complexiteit ontstaat net als de muziek uit één enkele bewegingszin waarop eindeloze variaties in tijd en ruimte worden toegepast. Een golf van pure dans en pure klank, een draaikolk van levensenergie.

MatiNee kaDee

cette partition ensorcelante avec une précision stupéfiante. Dans sa chorégraphie, Anne Teresa De Keersmaeker surenchérit sur la partition en respectant son esprit : la complexité chorégraphique germe d’une seule phrase dansée soumise à une infinité de mutations dans le temps et l’espace. Une vague de sons et de danse à l’état pur, un tourbillon d’énergie de vie. a vOrteX OF liFe eNergy Drumming (1998) is undoubtedly one of Anne Teresa De Keersmaeker’s most fascinating choreographic works: a dazzling dance set to a powerful score for percussion by the American minimalist Steve Reich. Reich’s work had provided De Keersmaeker with a guiding musical thread ever since Fase (1982), her debut as a choreographer. Reich wrote Drumming in 1970-71, shortly after a study trip to Africa. The

scored is based on a single obsessive rhythmic motif: it multiplies and develops into a rich variety of textures, an endless interplay of canons, each reflecting the other. The Ictus Ensemble bring this compelling score to life with breath-taking precision. In her choreography, Anne Teresa De Keersmaeker preserves the spirit of the score and at the same time enriches it: just as in the music, the complexity of the choreography arises out of a single phrase of movement to which endless variations in time and space are applied. A wave of pure dance and pure sound, a vortex of life energy.

ChOreOgraPhy ANNe TereSA De KeerSmAeKer | DaNCeD by roSAS | MUSiC STeve reIcH ‘DrummING’ | PerFOrMeD by IcTuS | DireCteD by GeorGe-eLIe ocTorS | Set & lightiNg JAN verSWeYveLD | COStUMeS DrIeS vAN NoTeN | PrODUCtiON roSAS | CO-PrODUCtiON roSAS (BruSSeLS), GrAND THéâTre De LuxemBourG, De muNT/LA moNNAIe (BruSSeLS) | CO-PreSeNtatiON roSAS, De muNT/LA moNNAIe, KAAITHeATer | PreMiere 07/08/1998 ImpuLSTANZ WIeN

>>> www.rOSaS.be | roSaS, ceSena, p. 20 | ictuS, pp. 35, 55 | Zita SWoon group & roSaS, p. 21 71


mAY kAAiTHeATer & kunSTenFeSTiVAldeSArTS preSent

A kAAiTHeATer co-producTion

eleaNOr baUer/gOOD MOve[US/be] a neWeSt teStaMent (the tent piece)

World preMiere

Fr 4, Sa 5 & MO 7/05 20:30 + SU 6/05/2012 15:00 kaaitheater DaNCe | € 16/12

iNStaller UNe teNte La chorégraphe Eleanor Bauer fait commencer son nouveau spectacle là où le précédent s’arrêtait. Comme dans A Dance for the Newest Age (the triangle piece), le public prend place autour d’un triangle équilatéral. Neuf danseurs installent littéralement une tente en forme de pyramide à trois faces qui englobe l’ensemble de la scène. Bauer et son groupe de performeurs utilisent cet espace et le théâtre pour représenter collectivement un tout nouveau testament. A Newest Testament est le deuxième volet d’une trilogie, qui a commencé par A Dance for the Newest Age. Dans ces

© Inneke van Waeyenberghe

eeN teNt OPzetteN Choreografe Eleanor Bauer laat haar nieuwe voorstelling beginnen waar haar vorige eindigde. Net als in A Dance for the Newest Age (the triangle piece) neemt het publiek opnieuw plaats langs de drie gelijke zijden van een driehoek. Negen dansers zetten letterlijk een tent op die het hele speelvlak in een driezijdige piramide omsluit. Bauer gebruikt deze ruimte en het theater om met haar groep performers collectief een nieuwste testament te verbeelden. A Newest Testament is het middelste luik van een trilogie, die begon met A Dance for the Newest Age. In deze voorstellingen, die ook volledig op zichzelf staan, probeert Bauer met dans en het lichaam als instrument het mens-zijn en ons denken in verleden, heden en toekomst te vatten. ••• A Dance for the Newest Age (the triangle piece) ging vorig seizoen in het Kaaitheater in première, werd meteen op groot enthousiasme onthaald en is dit seizoen opnieuw bij ons te zien.

spectacles, qui sont également des productions entièrement autonomes, Bauer tente de saisir, à travers la danse et le corps en tant qu’instrument, la condition humaine et notre pensée dans le passé, le présent et l’avenir. ••• Cette saison, nous présentons à nouveau le spectacle A Dance for the Newest Age (the triangle piece), dont la première a eu lieu la saison passée au Kaaitheater et a connu un accueil enthousiaste. tO PUt UP a teNt The choreographer Eleanor Bauer starts her new performance where the last one ended. Just as in A Dance for the Newest Age (the triangle piece), the audience once again takes up a position along the three equal sides of a triangle. Nine dancers literally put up a tent that encloses the acting area in a threesided pyramid. Bauer and her group of

performers use this space and the theatre to collectively imagine a newest testament. A Newest Testament is the middle part of a trilogy, which started with A Dance for the Newest Age. In these productions, each of which also stands up in its own right, Bauer tries to use dance and the body as instruments to grasp being human, and our thinking in the past, present and future. ••• A Dance for the Newest Age (the triangle piece) premiered at the Kaaitheater last season, was immediately received with great enthusiasm and can be seen here again this season.

CONCePt & ChOreOgraPhy eLeANor BAuer | ChOreOgraPhy & PerFOrMaNCe cecILIA LISA eLIcecHe, mAGALI cAILLeT-GAJAN, mIcHAeL HeLLAND, LIZ KINoSHITA, NAIArA meNDIoroZ, ANDreAS müLLer, mIcHIeL reYNAerT, mANoN SANTKIN, GABrIeL ScHeNKer, ALTerNATe perFormerS eLeANor BAuer, pIerre ruBIo | DraMatUrgy pIerre ruBIo | MUSiC cHrIS pecK | COStUMeS ADA rAJSZYS | ligHTing deSign BArDIA moHAmmAD | PrODUCtiON cArAvAN proDucTIoN For GooDmove vZW (BruSSeLS) | CO-PrODUCtiON KuNSTeNFeSTIvALDeSArTS (BruSSeLS), KAAITHeATer (BruSSeLS)

>>> www.gOODMOve.be | www.CaravaNPrODUCtiON.be | a dance for the neWeSt age, p. 38 72


JuN kAAiTHeATer & ArguS preSent © André Thijssen

we the garDeNerS... tU 5>Sa 9/06/2012 Natuur en cultuur, het is altijd een gespannen relatie geweest. Waar cultuur de mens ooit moest beschermen tegen de natuur, moeten we nu de natuur beschermen tegen de cultuur. Al onze ecologische intenties ten spijt, vinden we vandaag nog altijd dat de natuur er ‘voor ons’ is. De klimaatverandering, de explosie van de wereldbevolking en de slinkende voorraden van nogal wat natuurlijke hulpbronnen zetten deze antropocentrische houding onder steeds grotere druk maar van een ommeslag is nog geen sprake. De natuur moet in de eerste plaats economisch nuttig zijn en daarnaast mag zij ons ook nog wat esthetisch plezier verschaffen. In de vijfde editie van Burning ice tonen we werk van kunstenaars voor wie de oplopende spanning tussen natuur en cultuur als inspiratiebron diende. We laten zoals steeds ook wetenschappers en theoretici aan het woord, over stadstuinen en volkstuintjes, over het verlangen naar wildernis, over biodiversiteit, landschapsarchitectuur, de voedselcrisis,...

Het volledige programma wordt begin 2012 bekendgemaakt.

Nature et culture ont toujours entretenu des rapports tendus. Si la culture devait autrefois protéger l’homme de la nature, la nature doit aujourd’hui protéger l’homme de la culture. En dépit de toutes nos bonnes intentions écologiques, à ce jour, nous estimons toujours que la nature est là « pour nous ». Le changement climatique, l’explosion de la population mondiale et l’amenuisement des réserves de bon nombre de ressources naturelles mettent cette attitude anthropocentrique sous une pression toujours plus forte, mais il n’est toujours pas question d’un renversement. La nature a pour fonction première de nous être utile sur le plan économique, et parallèlement, elle peut nous offrir du plaisir esthétique. Lors de la cinquième édition de Burning ice, nous présentons les œuvres d’artistes qui s’inspirent de ces tensions accrues entre nature et culture. Comme toujours, nous donnons la parole à des scientifiques et des théoriciens, qui nous parleront de jardins ouvriers et urbains, du désir de nature sauvage, de biodiversité, d’architecture paysagère, la crise alimentaire …

Nature and culture; this has always been a tense relationship. Whereas culture was once meant to protect man from nature, we now have to protect nature from culture. In spite of all our ecological intentions, we even now consider that nature exists ‘for us’. Climate change, the world population explosion and diminishing stocks of many natural resources are putting increasing pressure on this anthropocentric attitude, but there is still no sign of any aboutturn. Nature must in the first place be of economic use, and should furthermore provide us with a degree of aesthetic pleasure. In the fifth Burning ice we are showing the work of artists inspired by the rising tension between nature and culture. As always, we let scientists and theorists have their say, on town gardens and allotments, on the yearning for the wilderness, on biodiversity, landscape architecture, the food crisis, and so on.

Le programme complet vous sera communiqué au début 2012.

The full programme will be announced in early 2012.

>>> www.kaaitheater.be/bUrNiNgiCe 73


JuN BelgiAn preMiere

Mette iNgvartSeN[be] the extra SenSorial garden DateS tO be CONFirMeD | PerFOrMaNCe/iNStallatiON | € 5 eeN FySieke ervariNg The Extra Sensorial Garden nodigt je uit in een fictieve tuin die de zintuigen stimuleert. Je kijkt en luistert, ziet en hoort en beleeft de tuin als een fysieke ervaring. Veranderingen in licht, kleur, temperatuur en geluid bepalen de sensatie van deze artificiële natuurervaring. ••• De Deense Mette Ingvartsen woont en werkt in Brussel en Berlijn. Ze studeerde in 2004 af aan PARTS en bouwde een oeuvre van sterk conceptuele en heel fysieke choreografieën en performances. Ze is een van de huisartiesten van het Kaaitheater. Vorig seizoen was ze nog te gast tijdens Walk+Talk en Performatik.

UNe eXPérieNCe PhySiqUe The Extra Sensorial Garden vous invite dans un jardin fictif qui stimule les sens. On regarde et on écoute, on voit, entend et vit le jardin comme une expérience physique. Les changements de lumière, de couleur, de température et de son déterminent la sensation de cette expérience artificielle de la nature. ••• La Danoise Mette Ingvartsen vit et travaille à Bruxelles et à Berlin. Elle a achevé sa formation à PARTS en 2004, et a construit une œuvre composée de chorégraphies et de performances fort conceptuelles et très physiques. Elle est une des artistes maison du Kaaitheater. La saison passée, elle était l’une des hôtes de Walk+Talk et de Performatik.

a PhySiCal eXPerieNCe The Extra Sensorial Garden is an invitation for the visitor to enter into a fictional garden that stimulates the senses. You look and listen, see and hear, and experience the garden primarily physically. Changes in light, colour, temperature and sound create the texture of sensation in this artificial nature experience. ••• The Danish Mette Ingvartsen lives and works in both Brussels and Berlin. She graduated from PARTS in 2004 and built up an oeuvre of highly conceptual and very physical choreography and performance. She is one of the resident artists at the Kaaitheater. Last season she was our guest for Walk+Talk and Performatik.

CONCePt meTTe INGvArTSeN | SOUND GerALD KurDIAN | aSSiStaNCe mANoN SANTKIN | PrODUCtiON MaNageMeNt KerSTIN ScHroTH | SUPPOrt meLLemrum FeSTIvAL (copeNHAGeN), Sommer.BAr 2010, TANZ Im AuGuST (BerLIN)

A kAAiTHeATer co-producTion

ChriStOPh De bOeCk & PatríCia POrtela[be/Pt] plantS & gardenS DateS tO be CONFirMeD | € 12/10 al waNDeleND Christoph De Boeck ontwikkelt een ingenieus sensornetwerk dat geluid en ander informatieverkeer tussen planten waarneembaar maakt. Daarvoor zoekt hij inspiratie bij Oosterse zen- en geluidstuinen. Patricia Portela bouwt een serie mobiele ‘kweekkasten’ en ‘terrassen’ waar de mens ingrijpt op de natuur maar ook omgekeerd. Het geheel vormt een parcours dat uitnodigt tot filosoferen zoals de grote denkers dat al wandelend pleegden te doen. Al wandelend door haar tuin ontdek je de installatie Plants. ••• Geluidskunstenaar Christoph De Boeck (deepblue) benadert in zijn installaties geluid als een tastbaar, soms zelfs zichtbaar medium. Patricia Portela is schrijfster en theatermaakster.

eN Se PrOMeNaNt Christoph De Boeck développe un réseau ingénieux de capteurs qui rend perceptibles les sons et autres flux d’informations entre les plantes. De Boeck s’inspire des jardins orientaux ; jardins zen et jardins sonores. Patricia Portela construit une série de « serres » et de « terrasses » mobiles où l’être humain intervient dans la nature et vice versa. L’ensemble forme un parcours qui invite à philosopher en se promenant, comme les grands penseurs avaient l’habitude de le faire. En se promenant à travers son jardin, on découvre l’installation Plants. ••• Dans ses installations sonores, l’artiste Christoph De Boeck (deepblue) approche le son comme un média tangible, voire visible. Patricia Portela est auteure et créatrice de théâtre.

walkiNg Christoph De Boeck develops an ingenious network of sensors that makes sound and the passage of other information between plants perceptible. He took his inspiration from Eastern sound gardens and Zen gardens. Patricia Portela is building a series of mobile ‘seed-boxes’ and ‘terraces’ where man can intervene in nature, and vice versa. The project intends to form a circuit that is an invitation to philosophise, in the same way as the great thinkers used to do as they walked. You come across the Plants installation as you walk through her garden. ••• Sound artist Christoph De Boeck (deepblue) approaches sound as a tangible, sometimes even visible medium. Patricia Portela is a writer and theatre maker.

CONCePt & eXeCUtiON cHrISTopH De BoecK (pLANTS) & pATrícIA porTeLA (GArDeNS) | PrODUCtiON garDeNS prADo | PrODUCtiON PlaNtS DeepBLue | SUPPOrt ToWN HALL oF LISBoN/ GArDeN DepArTmeNT, KAAITHeATer (BruSSeLS), ZDB (LISBoN), BuDA (KorTrIJK), HAppY NeW eArS FeSTIvAL (KorTrIJK), verBeKe FouNDATIoN (KemZeKe) 74


JuN BelgiAn preMiere

CriStiaN ChirONi[it] cutter we 6/06/2012 19:00 kaaiStUDiO’S PerFOrMaNCe | 30 MiN. | € 5 | eXtra: PerMaNeNt iNStallatiON De wONDereN vaN De aarDe Een man aan een tafel. Met een cutter snijdt hij fragmenten uit foto’s: ijsbergen, bloemen, planten, dieren… al wat met uitsterven bedreigd of al uit uitgestorven is. De Italiaanse kunstenaar Cristian Chironi dissecteert beelden en structuren en creëert nieuwe, contrasterende verbanden. We kijken gefascineerd en verbaasd naar de wonderen van de aarde. ••• Cristian Chironi woont en werkt in Bologna. Hij werkt met verschillende media, zoals fotografie, video, tekeningen, live acties en ruimtelijke interventies.

cutter (The Alps), detail © cristian chironi 2010

leS MerveilleS De la terre Un homme assis à une table. Il découpe des fragments de photos au cutter : glaciers, fleurs, plantes, animaux… Tout ce qui est menacé d’extinction ou a déjà disparu. L’artiste italien Cristian Chironi dissèque images et structures et crée des liens nouveaux et contrastants. Fascinés et surpris, nous regardons les merveilles de la terre. ••• Cristian Chironi vit et travaille à Bologne. Il varie les médias : photographie, vidéo, dessin, performance, intervention dans l’espace.

the wONDerS OF the earth A man at a table. With a sharp instrument he cuts pieces out of photos: glaciers, flowers, plants, animals, all things that might be threatened with extinction or have already become extinct. Italian artist Cristian Chironi dissects images and structures and creates new and contrasting relationships. We look in fascination and astonishment at the wonders of the earth, from Robinson Crusoe’s Deserted Island to the Equatorial Forest, from deserts to. ••• Cristian Chironi lives in Bologna. He works in several media, including photography, video, drawing, live actions and site-specific interventions.

75


JuN A kAAiTHeATer co-producTion

gaëtaN bUlOUrDe[Fr/be] robert plant we 6 & th 7/06/2012 20:30 kaaiStUDiO’S PerFOrMaNCe | eN | € 12/10 bekeNDe rObertS De Franse, in Brussel wonende kunstenaar Gaëtan Bulourde zoekt naar wat een individu kan zijn via een aantal bekende Roberts — Robert de Niro, Bob Marley, Robert Smith van The Cure,… — en via teksten, films of anekdotes die met hen te maken hebben. Daarnaast zoekt hij naar de relatie van het individu met de natuur, door mensen te interviewen over hun relatie met hun huisplanten. Een en ander leidt tot een grappige, filosofische en muzikale performance. ••• Gaëtan Bulourde werkt op de grens tussen dans, theater, geluidskunst en performance. Als performer was hij te zien in het werk van ondermeer Meg Stuart en Xavier Le Roy. DeS rObertS CONNUS L’artiste français vivant à Bruxelles, Gaëtan Bulourde, part à la recherche de ce que peut être un individu via des Robert connus — Robert de Niro, Bob Marley, Robert Smith de The Cure, … — et des textes, films ou anecdotes qui sont susceptibles d’être associés à l’un de ces Robert. Il part aussi en quête de la relation de l’individu avec la nature, en interviewant des personnes sur leurs relations avec leurs plantes. Tout cela donne lieu à un spectacle philosophique et musical, émaillé d’humour. ••• Gaëtan Bulourde entreprend des projets à la croisée de la danse, du théâtre et de la performance. En tant que performeur, on a pu le voir dans des spectacles d’entre autres Meg Stuart et Xavier Le Roy.

76

FaMOUS rObertS Brussels-based French artist Gaëtan Bulourde looks for what an individual might be starting with some famous Roberts — Robert de Niro, Bob Marley, Robert Smith of The Cure,… — and every film, anecdote or piece of writing that can be associated with any one of them. He also seeks the individual’s relationship with nature, by interviewing people about their relations with their house plants. This leads to a funny, philosophical and musical performance. ••• Gaëtan Bulourde has been initiating projects at the intersection of dance, theatre, sound art and performance. He has appeared as a performer in work by Meg Stuart, Xavier Le Roy a.o.

preMiere


JuN jOlika SUDerMaNN & alMa SöDerberg[De/Se] a talk th 14/06/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe/PerFOrMaNCe | eN | € 12/10

qUaND ON Se Parle ... Quelle est la mélodie d’une histoire d’amour ? Avec quel rythme doute-t-on l’un de l’autre ? Danse-t-on différemment quand on se dit des secrets ? Nous parlons tous les jours de choses et d’autres. Parfois pour communiquer quelque chose qui nous tient à cœur, parfois juste pour entendre le son de notre voix. Jolika Sudermann et Alma Söderberg ont observé et écouté des conversations, les leurs et celles d’autres personnes, et y ont découvert mélodie, geste et rythme. Quand on se parle, ont-elles remarqué, on est au fond en train de danser et de chanter ensemble. A Talk est un jeu ludique mais virtuose de compositions et

© oliver paul

waNNeer we Met elkaar SPrekeN... Wat is de melodie van een liefdesverhaal? Met wat voor ritme twijfelen we aan elkaar ? Dansen we anders wanneer we elkaar geheimen vertellen? We praten iedere dag, over van alles en nog wat. Soms om iets over te brengen dat belangrijk voor ons is, soms slechts om het geluid van onze stem te horen. Jolika Sudermann en Alma Söderberg observeerden en beluisterden conversaties, van zichzelf en van anderen. Wanneer we met elkaar spreken, merkten ze, zijn we eigenlijk met elkaar aan het zingen en dansen. A Talk is een luchtig maar virtuoos spel van taalcomposities en taalimprovisatie, gebracht door een verfrissend en charmant vrouwenduo! ••• Jolika Sudermann en Alma Söderberg studeerden recent af aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hun debuut Freedom of Speech (2008) speelde op festivals en in theaters in heel Europa en won in 2010 de publieksprijs van het 100° Berlin Festival.

d’improvisations linguistiques, présentées par un duo féminin tout de charme et de fraîcheur ! ••• Jolika Sudermann et Alma Söderberg ont récemment achevé leurs études à école supérieure des arts d’Amsterdam. Leur première production, Freedom of Speech (2008), était à l’affiche de multiples festivals et théâtres à travers toute l’Europe et a remporté le prix du public au 100e Festival de Berlin. wheN we SPeak tO eaCh Other... What is the melody of a love story? With what sort of rhythm do we doubt each other? Do we dance differently when we tell each other secrets? We talk every day about all sorts of things. Sometimes it is to convey something that’s important to us, sometimes just to hear the sound of our own voice. Jolika Sudermann and Alma Söderberg observed and listened to conversations, their own and others. What they found was melody, gesture and rhythm.

They noticed that when we speak to each other we are actually singing and dancing with each other. A Talk is a light but virtuoso game of word compositions and language improvisation, performed by a charming and refreshing female duo! ••• Jolika Sudermann and Alma Söderberg recently graduated from the Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Their debut Freedom of Speech (2008) was performed at festivals and theatres all over Europe and in 2010 won the audience prize at the 100° Berlin Festival.

jOlika SUDerMaNN & alMa SöDerberg will be in residence at Workspace brussels in 2012 and will be showing a work in progress at the working title Platform in June.

CONCePt, ChOreOgraPhy, PerFOrMaNCe JoLIKA SuDermANN & ALmA SöDerBerG | artiStiC aDviCe IGor DoBrIčIć, mArTIN NAcHBAr | light DeSigN erIK GrAmBerG, TILo ScHWArZ | PrODUCtiON MaNageMeNt STepHANIe LüHN | PrODUCtiON HeT veemTHeATer (AmSTerDAm) | CO-PrODUCtiON ZeITrAumexIT (mANNHeIm), FFT (DüSSeLDorF)

>>> www.hetveeMtheater.Nl 77


JuN P.a.r.t.S.[be] neW WorkS neW WorkS #1 we 20 & th 21/06/2012 20:30 kaaiStUDiO’S neW WorkS #2 Fr 22 & Sa 23/06/2012 20:30 kaaiStUDiO’S neW WorkS #3 tU 26 & we 27/06/2012 20:30 kaaiStUDiO’S DaNCe | € 12/10 © Bart Grietens

FriSSe iDeeëN Om de twee jaar studeert een nieuwe generatie dansers en choreografen af van de Brusselse dansopleiding PARTS, opgericht en geleid door Anne Teresa De Keersmaeker. Steevast zie je die jonge kunstenaars de jaren nadien uit de hoek komen met frisse perspectieven op dans en performance. De internationale tournee van hun afstudeercreaties geldt telkens als een spannend voorsmaakje van wat komen zal. Negentien studenten uit elf landen werken in het voorjaar van 2012 gedurende drie maanden aan hun afstudeercreaties. De details over de werken zullen pas in mei 2012 bekend zijn. Het programma zal bestaan uit een tiental stukken met evenveel uiteenlopende benaderingen van compositie, theatraliteit en beweging.

>>> www.PartS.be | roSaS, p. 20, 21, 70 78

PerSPeCtiveS raFraÎChiSSaNteS Tous les deux ans, une nouvelle génération de danseurs et de chorégraphes achève sa formation à PARTS, l’école fondée et dirigée par Anne Teresa De Keersmaeker à Bruxelles. Quelques années plus tard on voit immanquablement ces jeunes artistes nous présenter leurs perspectives rafraîchissantes sur la danse et la performance. La tournée internationale de leurs créations de fin d’études donne toujours un avant-goût captivant de ce qui sera bientôt porté à la scène. Au printemps 2012, dix-neuf étudiants venus de onze pays travaillent trois mois durant à leur création de fin d’études. Les détails des créations ne seront divulgués qu’au mois de mai 2012. Le programme se composera d’une dizaine de pièces avec autant d’approches différentes de la composition, de la théâtralité et du mouvement.

FreSh PerSPeCtiveS Every two years a new generation of dancers and choreographers graduates from the PARTS dance school in Brussels, which was founded and is headed by Anne Teresa De Keersmaeker. One invariably sees these young artists appearing soon afterwards with fresh perspectives on dance and performance. The international tour of their graduation pieces always gives an exciting foretaste of what’s to come. In spring 2012, nineteen students from eleven countries will be working on their graduation pieces for three months. Details of these works will only be released in May 2012. The programme will consist of ten pieces, each with a different approach to composition, theatricality and movement.


JuN/JuL

DaNSaND! 28/06>1/07/2012 DaNCe FeStival | OSteND beaCh

the beaCh OF OSteND The Kaaitheater is for the second time joining forces with the Vrijstaat O. arts centre in Ostend. Our very own Katleen Van Langendonck is once again compiling the programme for Dansand!, the dance festival on the beach at Ostend. Book your seaside hotel now, because it promises to be another long weekend with lots of new creations.

mette Ingvartsen & Jefta van Dinther, ‘It’s in the air’ © Tine Declerck

la Plage D’OSteNDe Le Kaaitheater s’associe pour la deuxième fois avec le centre d’art ostendais Vrijstaat O. Notre programmatrice maison, Katleen Van Langendonck compose à nouveau l’affiche de Dansand!, le festival sur la plage d’Ostende. Réservez d’ores et déjà votre chambre d’hôtel, car cela promet de devenir une fois de plus un long week-end, riche en créations.

Sidi Larbi cherkaoui, ‘Faun-rein’ © Tine Declerck

het StraND vaN OOSteNDe Voor de tweede keer gaat het Kaaitheater in zee (sic) met het Oostendse kunstencentrum Vrijstaat O. Onze bloedeigen Katleen Van Langendonck stelt opnieuw het programma samen van Dansand!, het dansfestival op het strand van Oostende. Boek alvast je hotel aan zee want het belooft weer een lang weekend te worden met tal van nieuwe creaties.

>>> www.vrijStaat-O.be | www.kaaitheater.be 79


80


MatiNee kaDee 5 wOrkShOPS vOOr kiNDereN Matinee Kadee, dat zijn onze leuke kinderworkshops op zondagnamiddag! Terwijl u geniet van de matineevoorstelling, organiseren we voor uw kinderen (van 4 tot 12 jaar) een speelse workshop; voor de allerkleinsten is er een knusse speelkamer met oppas. De workshops en de speelkamer zijn gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, op voorhand inschrijven is nodig! U dient enkel tickets voor uw voorstelling te kopen. aUtOlOze zONDag! Een dag in Brussel zonder auto’s en dus speelt Matinee Kadee op straat! We maken een speelparcours langs de Akenkaai. Wie wil, brengt de fiets mee. zONDag 18/09/2011 15:00 kaaitheater >>> NeeDCOMPaNy, the art of entertainMent, p. 8 wOrkShOP (StriP)tekeNeN Van strips tot gedichten: we maken er zelf tekeningen bij. zONDag 18/12/2011 15:00 kaaitheater >>> eleaNOr baUer, a dance for the neWeSt age, p. 38 wOrkShOP POPPeN MakeN Welkom in het poppentheater! We maken grote en kleine poppen, uit mousse en stof. zONDag 5/02/2012 15:00 kaaitheater >>> tg StaN & NtgeNt, deceMberhonger, p. 50 wOrkShOP verbeelDiNg Leve de fantasie! We gaan aan de slag met houten planken en bouwen zo onze dromen: hoge torens, ruimteschepen of bizarre beesten… zONDag 4/03/2012 15:00 kaaitheater >>> tONeelhUiS, bloed & roZen, p. 54 kOOkwOrkShOP (FeeSt!) We sluiten Matinee Kadee af met een feestje! We maken zelf onze hapjes en

drankjes en we nodigen alle ouders uit om gezellig mee te komen vieren, na de voorstelling. zONDag 29/04/2012 15:00 kaaitheater >>> rOSaS & iCtUS, druMMing, p. 71

5 atelierS POUr eNFaNtS Matinee Kadee, ce sont les chouettes ateliers pour enfants du dimanche après-midi ! Pendant que vous assistez à la représentation en matinée, nous organisons un atelier ludiques pour vos enfants (entre 4 et 12 ans) ; pour les tout petits, nous prévoyons une garderie conviviale. Les ateliers et les espaces de garderie sont gratuits. Le nombre de places est limité, il faut impérativement inscrire les enfants ! Vous devez seulement acheter vos billets pour le spectacle. DiMaNChe SaNS vOitUreS ! Une journée sans voitures à Bruxelles, du coup, Matinee Kadee joue dans la rue ! Nous organisons un parcours de jeu le long du quai aux Péniches. Qui le souhaite apporte sa bicyclette. DiMaNChe 18/09/2011 15:00 kaaitheater >>> NeeDCOMPaNy, the art of entertainMent, p. 8 atelier DeSSiN/baNDe DeSSiNée Des bandes dessinées aux poésies : nous ajoutons les dessins. DiMaNChe 18/12/2011 15:00 kaaitheater >>> eleaNOr baUer, a dance for the neWeSt age, p. 38 atelier FabriCatiON De MariONNetteS Bienvenue au théâtre de marionnettes ! Nous fabriquons de grandes et de petites marionnettes, avec de la mousse et du tissu. DiMaNChe 5/02/2012 15:00 kaaitheater >>> tg StaN & NtgeNt, deceMberhonger, p. 50 atelier FaNtaiSie Vive la fantaisie ! Nous nous mettons au travail avec des planches en bois et construisons nos rêves : des tours, des vaisseaux spatiaux, des animaux étranges… DiMaNChe 4/03/2012 15:00 kaaitheater >>> tONeelhUiS, bloed & roZen, p. 54 atelier CUiSiNe (FÊte !) Nous clôturons Matinee Kadee par une fête ! Nous préparons nous-mêmes les amuse-bouche et les boissons et invitons les parents à venir fêter avec nous, après le spectacle. DiMaNChe 29/04/2012 15:00 kaaitheater >>> rOSaS & iCtUS, druMMing, p. 71

5 wOrkShOPS FOr ChilDreN Matinee Kadee is the name of our fun children’s workshops on Sunday afternoons. While you enjoy the matinee performance, we organise a playful workshop for your children (from 4 to 12 years old); for the very youngest there is a cosy playroom with a babysitter. The workshops and the playroom are free but the number of places is limited, so it’s necessary to book in advance! All you have to do is buy tickets for your performance. Car-Free SUNDay! A day without cars in Brussels, so Matinee Kadee will be playing in the street! We’ll be making a play-route along Akenkaai/Quai des Péniches. If you want you can bring your bike. SUNDay 18/09/2011 15:00 kaaitheater >>> NeeDCOMPaNy, the art of entertainMent, p. 8 DrawiNg wOrkShOP (iNClUDiNg CartOON StriPS) From cartoon strips to poems: we do our own drawings for them. SUNDay 18/12/2011 15:00 kaaitheater >>> eleaNOr baUer, a dance for the neWeSt age, p. 38 PUPPet-MakiNg wOrkShOP Welcome to the puppet theatre! We make puppets large and small, from foam and fabrics. SUNDay 5/02/2012 15:00 kaaitheater >>> tg StaN & NtgeNt, deceMberhonger, p. 50 iMagiNatiON wOrkShOP Long live fantasy! We’ll be using wooden boards to build our dream world: high towers, spaceships and bizarre animals. SUNDay 4/03/2012 15:00 kaaitheater >>> tONeelhUiS, bloed & roZen, p. 54 COOkery wOrkShOP (Party tiMe!) We’ll be closing Matinee Kadee with a party! We’ll make our snacks and drinks ourselves and invite all the parents to come and celebrate with us after the show. SUNDay 29/04/2012 15:00 kaaitheater >>> rOSaS & iCtUS, druMMing, p. 71

Met de Steun Van Vgc StedenfondS en Stad bruSSel

81


Needcompany © Anna Stöcher (Burgtheater Wien)

CUrSU SSeN NL Naar goede gewoonte neemt het Kaaitheater u in een reeks van vier lessen mee in de wereld van enkele toonaangevende kunstenaars. Tussen de lezing en de voorstelling kan u aanschuiven voor soep en brood. De lezingen worden gegeven in het Nederlands. FR Selon ses bonnes habitudes, le Kaaitheater vous propose une série de quatre cours qui vous emmène dans le monde de quatre artistes qui font autorité. Après la conférence, une bonne soupe bien chaude et ensuite le spectacle. Les conférences sont données en néerlandais. EN As usual, the Kaaitheater will be introducing you to the world of several leading artists in a series of four lessons. Between the talk and the performance you will be served soup and bread. The talks are in Dutch.

Over jaN laUwerS & NeeDCOMPaNy door Christel Stalpaert, professor theaterwetenschappen Universiteit Gent vrijDag 16/09/2011 18:00-19:30, voorafgaand aan De kunst der vermakelijkheid Over ivO vaN hOve & tONeelgrOeP aMSterDaM door Peter van Kraaij, dramaturg Toneelgroep Amsterdam vrijDag 4/11/2011 18:00-19:30, voorafgaand aan De vrek Over jaN DeCOrte door Marianne Van Kerkhoven, dramaturge Kaaitheater vrijDag 13/01/2012 18:00-19:30, voorafgaand aan Niks of Niks Over NatUre theater OF OklahOMa door Johan Thielemans, publicist vrijDag 9/03/2012 18:00-19:30, voorafgaand aan Life and Times – Episode 2 leziNg | Nl | € 5, SOeP eN brOOD iNbegrePeN

Nature Theater of oklahoma © Anna Stöcher (Burgtheater Wien)

82


Fr? eN? la laNgUe N’eSt PaS UNe barrière Spectacles accessibles aux francophones ou autres allophones

laNgUage iS NO barrier Productions perfect for speakers of English and other languages

• bl!NDMaN & traNSParaNt uTopIA operA, p. 7

• MaiSONDahlbONNeMa ANALYSIS – THe WHoLe SoNG. pop operA, p. 39

• NeeDCOMPaNy THe ArT oF eNTerTAINmeNT THeATre, NL, Fr, eN, SurTITLeD, p. 8

• triSterO reSeT THeATre, NL & Fr, p. 43

• NOé SOUlier IDeoGrApHY perFormANce, eN, p. 10

• jérôMe bel céDrIc ANDrIeux DANce/perFormANce, eN, p. 44

• DaviS FreeMaN expANDING eNerGY coNFereNce/perFormANce, eN, p. 11

• jONathaN bUrrOwS & MatteO FargiON cHeAp LecTure + THe coW pIece DANce/perFormANce, eN, p. 46

• ivO DiMChev/FraNz weSt x-oN perFormANce, LANGuAGe No proBLem, p. 14

• jONathaN bUrrOwS & MatteO FargiON couNTING To oNe HuNDreD DANce/perFormANce, LANGuAGe No proBLem, p. 47

• PhiliPPe qUeSNe L’eFFeT De SerGe THeATre, LANGuAGe No proBLem, p. 16

• giSèle vieNNe THIS IS HoW You WILL DISAppeAr THeATre, LANGuAGe No proBLem, p. 48

• PhiliPPe qUeSNe BIG BANG THeATre, LANGuAGe No proBLem, p. 17

• Crew TerrA NovA perFormANceS IN NL, Fr & eN, p. 52

• tONeelgrOeP aMSterDaM De vreK THeATre, NL, SurTITrAGe Fr, p. 18

• tiNe vaN aerSChOt & traCy wright We Are NoT AFrAID oF THe DArK THeATre, eN, p. 53

• MPUMelelO PaUl grOOtbOOM IT’S A rHeTorIcAL queSTIoN THeATre, eN, SurTITLeD NL & Fr, p. 27

• tONeelhUiS BLoeD & roZeN THeATer, NL, SurTITrAGe Fr, p. 54

• FOrCeD eNtertaiNMeNt ALTHouGH We FeLL SHorT THeATre, eN, SurTITLeD NL & Fr, p. 28

• NatUre theater OF OklahOMa LIFe AND TImeS – epISoDe 2 muSIc THeATre, eN, p. 56

• eleaNOr baUer pArLIAmeNT WITHouT WorDS perFormANce, WITHouT WorDS, p. 29

• FOrCeD eNtertaiNMeNt TomorroW’S pArTIeS THeATre, eN, p. 63

• jOOSt vaNDeCaSteele SpeecH SpeecH, NL, SurTITrAGe Fr, p. 29

• MaNU riChe & PatriCk MarNhaM SNAKe DANce FILm & LecTure perFormANce, eN + eS, p. 66

• aMiri baraka & SaUl williaMS BLAcK poWer oF SpeecH SpoKeN WorD, eN, p. 30

• tONeelhUiS/jOSSe De PaUw DuISTer HArT THeATre, NL, SurTITrAGe Fr, p. 68

• kriS verDONCk/a twO DOgS COMPaNy TALK perFormANce, NL, SurTITrAGe Fr, p. 31

• gaëtaN bUlOUrDe roBerT pLANT perFormANce, eN, p. 76

• MaPa teatrO I’m A DeceNT mAN WHo exporTS FLoWerS (WorKING TITLe) eS/eN, BoveNTITeLS NL, SurTITrAGe Fr, p. 32

• jOlika SUDerMaNN & alMa SöDerberg A TALK DANce/perFormANce, eN, p. 77

• i have a DreaM SpeecHeS, NL, Fr, eN, SurTITLeD, p. 33

+ DaNCe, MUSiC, etC.

83


FMBRUSSEL.BE

84


kaai abO: dAnSAerTSTrAAT CaDeaU!

jONger DaN 26? = tiCketS à € 8!

Bestel je abonnement vóór 1 juli en win een exemplaar van de fotoroman Dansaertstraat, de 5 afleveringen in 1 verzamelbox.

Ben je jonger dan 26, kan je elke productie zien tegen de sympathieke prijs van € 8!

Zie p. 89 + bestelbon midden in dit magazine.

Zie p. 89 + bestelbon midden in dit magazine.

kaaiCaFé

SABAM WENST ALLE THEATERAUTEURS VEEL SUCCES

yOUr reNDez-vOUS beFOre & aFter the PerFOrMaNCeS

foto’s © sxc

> snacks, soups, plat du jour & more > kitchen: from 12:00 till 20:30 > free wifi, free press

SaiNCteletteSqUare 18, 1000 brUSSelS t 02 427 87 72 | iNFO@kaaiCaFe.be www.kaaiCaFe.be

SABAM PARTNER VAN DE THEATERAUTEUR CONTACT :

TANIA.GHYSELINCK@SABAM.BE T. 02 286 83 87 > WWW.SABAM.BE SABAM-AARLENSTRAAT 75/77-1040 BRUSSEL

85


Alleen als ’t op OB48190

Al 40 jaar lang is Knack een kritische recensent en een enthousiaste sponsor van cultuur in Vlaanderen. Op www.knack.be/cultuur verschijnen bijna dagelijks recensies over theater, muziek en cultuur.

n 3 ttalen ale n A All h het et s stadsnieuws tadsnieuws iin T oute ll’info ’info rré é gionale e n 3 llangues ang ues Toute régionale en T he llocal ocal n ews iin n 3 llanguages a n g u ag es The news

86


We houden van cultuur. Cultuur is adembenemend. Schreeuwt het uit. Of maakt je stil. Cultuur brengt leven in de maatschappij. En KBC leeft graag mee. Met culturele initiatieven. En met u. Want als grote bankverzekeraar geven we graag iets terug. Daarom helpen we culturele projecten vooruit: muziek, theater, dans, tentoonstellingen, kunst, ... Kortom, cultuur waar u van houdt. KBC, trotse sponsor van het Kaaitheater.

kbc.be/sponsoring

Wij spreken uw taal.

Klara en Kunst. Maar 4 letters verschil. We krijgen er maar niet genoeg van. Of het nu een fascinatie voor schilderkunst is, liefde voor architectuur, interesse in theater, passie voor muziek of verslaving aan literatuur. Kunst is de bestaansreden van Klara. En dat valt op. Luister maar eens naar Klara of surf naar klara.be. We kunnen het moeilijk verbergen. Het zit zelfs in onze naam. Een beetje toch. Klara. Alles voor de kunst.

87


kaaitheater 2011>12

SUbSiDieS | SUbveNtiONS

SteUN | SUPPOrt

PartNerS beUrSSChOUwbUrg | bOzar | brONkS | CC StrOMbeek-griMbergeN | De MUNt/la MONNaie | DeSiNgel | eUrOPalia | het theaterFeStival | iMagiNe 2020 NetwOrk | klaraFeStival | kUNSteNFeStivalDeSartS | kvS | CharlerOi DaNSeS | OikOS | PlatFOrM kaNal vzw | vlaaMS theateriNStitUUt | vrijStaat O. | CC weStraND | wOrkSPaCe brUSSelS

eUrOPeaN iMagiNe 2020 NetwOrk the imagine 2020 network brings together european performing arts organisations to consider the issue of climate change. the network believes in the power of the artistic imagination to come up with new and different future scenarios. imagine 2020 is recognised by the european commission for a period of five years (2010–2015) in the context of the european culture programme and has received a subsidy of € 2.2 million for its activities. in addition to the kaaitheater, the other partners in the network are le domaine d’o (Montpellier, fr), artsadmin (london, gb), kampnagel (hamburg, de), bunker (ljubljana, Si), transforma (torres Vedras, pt), london international festival of theatre (london, gb), theatre le quai (angers, fr), domino (Zagreb, hr), Stichting rotterdamse Schouwburg (rotterdam, nl), new theatre institute of latvia (riga, lV).

SUPPOrt education, audioViSual and culture executiVe agency (eu) 88


iNFO & tiCketS 2011>12

baSiSPrijS/reDUCtiePrijS De prijzen vermeld bij de voorstellingen zijn de basis- en de reductieprijs. De reductieprijs geldt voor houders van een K-kaart (zie verder), voor 65+, werk-zoekenden, personen met een handicap, Knack-Club, Lerarenkaart, oKo, Dans-punt en sociaal-culturele verenigingen (vanaf 10 personen). Reducties zijn niet cumuleerbaar. Wie jonger is dan 26: even verder lezen! NieUw: jONger DaN 26 = tiCketS à € 8 Ben je jonger dan 26, kan je — op vertoon van je identiteitskaart — elke productie zien tegen de sympathieke prijs van € 8. De tickets worden niet opgestuurd. kaai abO: tiCketS aaN halve PrijS! Verbeter je leven: boek 8 of meer verschillende voorstellingen en je krijgt -50% op de basisprijs. Je stelt je abonnement geheel naar eigen smaak samen. Boek je later extra voorstellingen, krijg je dezelfde reductie. k-kaart: reDUCtie vOOr late beSliSSerS Je wil meerdere voorstellingen zien maar je agenda nog niet vastleggen? Met een K-kaart (€ 10) krijg je het hele seizoen je tickets tegen reductietarief. Je hebt je K-kaart snel terugverdiend! CUltUUrwaarDebON & artiCle 27 Het Kaaitheater aanvaardt de Cultuurwaardebons en Article 27. MatiNee kaDee Leve de zondagmatinees van het Kaaitheater! Mama en papa gaan naar de voorstelling, ondertussen halen de kinderen (4-12 jaar) hun hart op in gratis workshops. Er is gratis opvang voor de allerkleinsten. Het is wel echt nodig om te reserveren! Zie p. 80-81. kiNDereN tOegelateN? Onze voorstellingen richten zich tot een (jong)volwassen publiek. Wil je met je kinderen naar de voorstelling, check dan telefonisch de aanbevolen minimumleeftijd. Baby’s en kleuters mag je niet meenemen in de voorstellingen. SChOleN Voor scholen hebben we heel wat programmatips. We bezorgen graag extra

informatie of organiseren zo mogelijk een inleiding. Studenten en begeleidende leraars krijgen de tickets tegen de eenheidsprijs van € 8. Soms nodigen we uit voor try-outs, bezorg ons je e-mailadres. Voor alle info: scholen@kaaitheater.be. rOlStOelgebrUikerS Het Kaaitheater en de Kaaistudio’s zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers; meld je komst vooraf, dan zorgen wij voor een goede plaats en zo gewenst ook voor begeleiding; er is een rolstoel beschikbaar. beStelleN • via internet: www.kaaitheater.be (24/24 u); • via telefoon: 02 201 59 59 (uren: zie ticketshop); • in de ticketshop van het Kaaitheater (zie hierna); • aan de avondkassa (zie hierna). betaleN • cash; • met Bancontact of Visa/MasterCard (niet in de Kaaistudio’s); • overschrijving: binnen 5 werkdagen na reservering en uiterlijk 3 werkdagen voor de voorstelling; • rekening 432-9192433-80, IBAN: BE47 4329 1924 3380, BIC: KREDBEBB tiCketShOP kaaitheater Sainctelettesquare 20 • seizoen: di-vr, 11-18 u; za, vanaf 18 u; • schoolvakanties: di-vr, 11-17 u; za gesloten; • gesloten van 11 juli tot en met 1 augustus avONDkaSSa’S Vanaf 1 uur voor aanvang van de voorstelling, in de zaal waar deze plaatsheeft. Enkel tickets voor de voorstelling van die avond. Niet betaalDe reServeriNgeN Niet betaalde reserveringen vervallen een half uur voor aanvang van de voorstelling. aNNUleriNg Tickets worden alleen terugbetaald wanneer een voorstelling wordt afgelast en enkel per overschrijving.

aDreSSeN & vervOer kaaitheater • Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel • te voet: op 20’ van het Noordstation • per fiets: fietsenstalling voor het theater; Villo-station Saincteletteplein (overkant kanaal) • metro IJzer (lijnen 2 & 6) • MIVB tram 51, bus 47, Noctis N18 (Heizel-De Brouckère) • De Lijn bussen 129, 190, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 235, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 260 en 355; • auto: Kleine Ring, Leopold II-tunnel tussen Rogier en Basiliek, uitritten Sainctelette & IJzer kaaiStUDiO’S • Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel • te voet: op 5’ van de Dansaertstraat, 10’ van de Beurs • per fiets: fietsenstalling in het theater; Villo-station Ninoofsepoort • metro: Sint-Katelijne (lijnen 1 & 5) • MIVB tram 51, bus 86 • De Lijn bussen 126, 127, 128 • auto: Kleine Ring, nabij de Ninoofsepoort, aan het kanaal; Parking Dansaert (Nieuwe Graanmarkt 2) en Parking Lepage (Léon Lepagestraat 23-31): voordeeltarief € 5 per avond tiCketShOP Sainctelettesquare 20, B-1000 Brussel T 02 201 59 59 F 02 201 59 65 tickets@kaaitheater.be vervoer: zie Kaaitheater hOreCa: kaaiCaFé Sainctelettesquare 18, B-1000 Brussel • free wifi, free press • T 02 427 87 72 • info@kaaicafe.be • www.kaaicafe.be • bar: ma-vr, vanaf 11:00, en voor en na de voorstellingen • keuken: doorlopend 12:00 tot 20:30 aDMiNiStratie kaaitheater vzw Akenkaai 2, B-1000 Brussel T 02 201 58 58 info@kaaitheater.be vervoer: zie Kaaitheater

89


iNFOS & billetS 2011>12

PriX De baSe/PriX réDUitS Les prix mentionnés à côté des spectacles sont les prix de base et les prix réduits. Les prix réduits s’appliquent aux détenteurs d’une Carte K (voir ciaprès), aux 65+, demandeurs d’emploi, personnes handicapées, Knack-Club, détenteurs d’une carte d’enseignant, oKo, Danspunt, associations socioculturelles (à partir de 10 personnes). Les réductions ne sont pas cumulables. Pour les moins de 26 ans, lire les informations qui suivent. NOUveaU : MOiNS De 26 aNS ? billetS à € 8 Vous avez moins de 26 ans, alors vous pouvez assister — sur présentation de votre carte d’identité — à tous les spectacles pour la somme modique de € 8. Les billets ne sont pas envoyés. abO kaai : billetS à MOitié PriX ! Faites-vous plaisir : réservez 8 spectacles différents ou plus et obtenez une réduction de 50% sur le prix de base. Vous composez votre abonnement à votre guise. Si vous réservez d’autres spectacles par la suite, vous avez droit à la même réduction. Carte k : réDUCtiON POUr DéCiDeUrS tarDiFS Vous souhaitez voir plusieurs spectacles, mais vous ne souhaitez pas encore bloquer de dates ? Avec une Carte K (€ 10), vous avez droit à billets à prix réduits toute la saison durant. Vous récupérez rapidement votre investissement. ChèqUe CUltUre & artiCle 27 Le Kaaitheater accepte les Cultuurwaardebons (chèques culture) et l’Article 27. MatiNee kaDee Vive le dimanche après-midi au Kaaitheater ! Maman et papa vont au spectacle, entre-temps les enfants (4-12 ans) s’en donnent à cœur joie à l’atelier gratuit. Un accueil gratuit est prévu pour les tout petits. Il faut cependant impérativement réserver ! Voir p. 80-81. eNFaNtS aDMiS ? Nos spectacles s’adressent en général à un public de (jeunes) adultes. Vous avez envie d’emmener vos enfants au théâtre ? Contactez-nous pour vérifier l’âge minimum conseillé. Les spectacles ne sont pas accessibles aux bébés et aux tout petits (élèves de maternelle). éCOleS Pour les écoles, nous avons un tas de bons conseils à propos du programme. 90

Nous vous fournissons de l’information supplémentaire et organisons si possible une introduction. Les élèves et les enseignants qui les accompagnent reçoivent les billets au prix unitaire de € 8. Parfois, nous invitons à des essais, envoyez-nous votre adresse électronique. Pour toutes les informations : scholen@kaaitheater.be. USagerS De FaUteUilS rOUlaNtS Le Kaaitheater et les Kaaistudio’s sont accessibles aux usagers de fauteuils roulants ; si vous nous annoncez votre venue, nous vous réservons une bonne place et si nécessaire, nous vous procurons un accompagnement. Nous disposons d’un fauteuil roulant. réServer • par internet : www.kaaitheater.be (24/24h) ; • par téléphone : 02 201 59 59 (horaire : voir Billetterie) ; • à la billetterie du Kaaitheater (voir ci-après) ; • à la billetterie du soir (voir ci-après). PayeMeNtS • en espèces ; • Bancontact ou Visa/MasterCard (pas aux Kaaistudio’s) ; • virement bancaire : dans les 5 jours ouvrables après la réservation et maximum 3 jours ouvrables avant le spectacle ; • compte : 432-9192433-80, IBAN : BE47 4329 1924 3380, BIC : KREDBEBB billetterie DU kaaitheater 20, place Sainctelette • en saison : ma-ve 11-18h ; sa à partir de 18h ; • vacances scolaires : ma-ve 11-17h ; sa fermé ; • fermé du 11 juillet au 1er août billetterieS DU SOir Cette billetterie ouvre une heure avant le spectacle, dans la salle où celui-ci a lieu. Uniquement des billets pour la représentation du soir même. réServatiONS NON PayéeS Les réservations impayées sont annulées une demi-heure avant le début du spectacle. aNNUlatiON Les billets ne sont remboursés qu’en cas d’annulation d’un spectacle et uniquement par virement bancaire.

aDreSSeS & traNSPOrt kaaitheater • 20, square Sainctelette, 1000 Bruxelles • à pied : 20’ de la Gare du Nord • à vélo : range-vélos devant le théâtre ; station Villo place Sainctelette (autre côté du canal) • métro Yser (lignes 2 & 6) • STIB tram 51, autobus 47, Noctis N18 (Heysel-De Brouckère) • De Lijn autobus 129, 190, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 235, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 260 et 355 ; • en voiture : petite ceinture, tunnel Léopold II entre Rogier et Basilique, sorties Sainctelette & Yser kaaiStUDiO’S • 81, Notre-Dame du Sommeil, 1000 Bruxelles • à pied : 5’ de la rue Dansaert, 10’ de la Bourse • à vélo : range-vélos à l’intérieur du théâtre ; station Villo Porte de Ninove • métro : Sainte-Catherine (lignes 1 & 5) • STIB tram 51, autobus 86 • De Lijn autobus 126, 127, 128 • en voiture : petite ceinture, à proximité de la Porte de Ninove, à hauteur du canal ; Parking Dansaert (Nouveau Marché aux Grains 2) et Parking Lepage (rue Léon Lepage 23-31) : tarif avantageux € 5/soir billetterie 20, square Sainctelette, B-1000 Bruxelles T 02 201 59 59 F 02 201 59 65 tickets@kaaitheater.be transport : voir Kaaitheater hOreCa : kaaiCaFé 18, Sainctelettesquare, B-1000 Bruxelles • free wifi, free press • T 02 427 87 72 • info@kaaicafe.be • www.kaaicafe.be • bar : lu-ve, à partir de 11:00, et avant et après les représentations • cuisine : de 12:00 à 20:30 aDMiNiStratiON kaaitheater vzw 2, quai des Péniches, B-1000 Bruxelles T 02 201 58 58 info@kaaitheater.be transport : voir Kaaitheater


iNFO & tiCketS 2011>12

StaNDarD PriCe/reDUCeD PriCe The prices given for each performance are the standard and reduced prices respectively. The reduced price applies to K-cardholders (see below), over-65s, jobseekers, people with disabilities, Knack-Club members, holders of Teacher’s cards, oKo, Danspunt, sociocultural associations (10 people or more). Only one reduction applies at a time. For those under 26, read on!

send us your e-mail address. For all information: scholen@kaaitheater.be.

New: UNDer 26 = tiCketS at ONly € 8 If you are younger than 26, you can see — on presentation of your identification card — any production at the friendly price of € 8. Tickets are not sent by post.

bOOkiNg • internet: www.kaaitheater.be (24/24); • telephone: 02 201 59 59 (for times, see Ticketshop) • in the Kaaitheater Ticketshop (see below) • at the box office in the evenings (see below)

kaai abO: tiCketS at halF-PriCe! Improve your life: book 8 or more different performances and you get a 50% reduction on the standard price. Compile your own Kaai Abo season ticket. If you book extra performances later you will be entitled to the same discount. k-CarD: reDUCtiON FOr laSt-MiNUte DeCiSiONS Do you want to see several performances but don’t want to fix the dates yet? With a K-card (€ 10) you get your tickets at a reduced rate throughout the season. You will soon cover the cost! CUltUre vOUCher & artiCle 27 The Kaaitheater accepts Cultuurwaardebons (culture vouchers) and Article 27. MatiNee kaDee Long live the Kaaitheater Sunday matinees! Mum and dad go to the performance while the children (4-12 years old) have fun in a free workshop. Free care facility for tiny tots. But it is necessary to book! See p. 80-81. ChilDreN allOweD? Our performances are intended for an audience of (young) adults. If you would like to bring your children, call first to check the recommended minimum age. Babies and toddlers are not admitted to performances. SChOOlS We have a lot of programme tips for schools. We are happy to provide extra information or if possible organise an introductory talk. Students and accompanying teachers get their tickets at the uniform price of € 8. Sometimes we send out invitations to try-outs, so

wheelChair USerS The Kaaitheater and Kaaistudio’s are accessible to wheelchair users; if you tell us in advance that you are coming, we shall provide a good place and if desired someone to assist you too; a wheelchair is also available in the theatres.

PayMeNt • cash; • with Bancontact debit card or Visa/ MasterCard (not in the Kaaistudio’s) • bank transfer: within 5 workdays of booking and no later than 3 workdays before the performance; • account no. 432-9192433-80, IBAN: BE47 4329 1924 3380, BIC: KREDBEBB kaaitheater tiCketShOP Sainctelettesquare 20 • during the season: Tu-Fr, 11-6, Sat from 6 pm • school holidays: Tu-Fr, 11-5, closed on Sat • closed from 11 July to 1 August eveNiNg bOX OFFiCe From 1 hour before curtain-up at the theatre concerned. Only tickets for the performance of that evening. UNPaiD bOOkiNgS Unpaid bookings expire half an hour before curtain-up. CaNCellatiONS Tickets are only refunded when a performance is cancelled, and only by bank transfer.

aDDreSSeS & traNSPOrt kaaitheater • Sainctelettesquare 20, 1000 Brussels • walk: 20 minutes from North Station • by bike: cycle racks in front of the theatre; Villo stand on place Sainctelette (other bank of the canal) • metro to IJzer/Yser station (lines 2 & 6) • STIB tram 51, bus 47, Noctis N18 (Heizel-De Brouckère) • De Lijn buses 129, 190, 212, 213, 214, 230, 231, 232, 233, 235, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 260 and 355; • car: Inner Ring, Leopold II-tunnel between Rogier and Basilique, exits Sainctelette & Yser kaaiStUDiO’S • Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussels • walk: 5 min. from rue Dansaert, 10 min. from place de la Bourse (Stock Exchange) • by bike: cycle parking inside theatre; Villo stand at Porte de Ninove • metro to Sint-Katelijne/SainteCatherine station (lines 1 & 5) • STIB tram 51, bus 86 • De Lijn buses 126, 127, 128 • car: Inner Ring, near Ninoofsepoort, close to the canal; Parking Dansaert (Nouveau Marché aux Grains 2) and Parking Lepage (rue Léon Lepage 2331): reduced fare € 5/night tiCketShOP Sainctelettesquare 20, B-1000 Brussels T 02 201 59 59 F 02 201 59 65 tickets@kaaitheater.be transport: see Kaaitheater hOreCa: kaaiCaFé Sainctelettesquare 18, B-1000 Brussels • free wifi, free press • T 02 427 87 72 • info@kaaicafe.be • www.kaaicafe.be • bar: Mo-Fr, as from 11:00, and before & after the performances • kitchen: from 12:00 till 20:30 kaaitheater vzw OFFiCeS Akenkaai 2, B-1000 Brussels T 02 201 58 58 info@kaaitheater.be transport: see Kaaitheater

91


ageNDa 2011>12

aUg 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

22

23

24

25

26

27

28

29

30

HeT THeATerFeSTiVAl 25/8>3/9/2011 kaaitheater, kaaiStudio’S, bronkS, kVS SeP 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HeT THeATerFeSTiVAl 25/8>3/9/2011 kaaitheater, kaaiStudio’S, bronkS, kVS bl!NDMaN & MUziektheater traNSParaNt utopia :: 47 – a Very laSt paSSion Sa 10 & Su 11/09/2011 20:30 kaaitheater jaN laUwerS & NeeDCOMPaNy the art of entertainMent th 15, fr 16 & Sa 17/09 20:30 + Su 18/09/2011 15:00 kaaitheater exTrA: cHrISTeL STALpAerT over JAN LAuWerS & NeeDcompANY, 16/9, 18:00 MatiNee kaDee

MatiNee kaDee: aUtOlOze zONDag! Su 18/09/2011 15:00 kaaitheater Meg StUart/DaMageD gOODS Violet th 29 & fr 30/09 + Sa 1/10/2011 20:30 kaaitheater

OCt 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

NOé SOUlier ideography fr 7 & Sa 8/10/2011 20:30 kaaiStudio’S DaviS FreeMaN/raNDOM SCreaM expanding energy Sa 8/10/2011 15:00>23:00 kaaitheater De warMe wiNkel WeenSe herfSt Villa europa tu 11 & We 12/10 20:30 kaaiStudio’S rainer Maria fr 14 & Sa 15/10 20:30 + Su 16/10 15:00 het neerhof, neerhofStraat 2, 1700 dilbeek totaal thoMaS tu 18 & We 19/10 20:30 de kring, roMeinSeSteenWeg 55, 1800 koningSlo alMa Sa 22/10 20:30 kaaitheater weeNS SalON – SchriJVerS en kunStenaarS oVer europa toen en nu. fr 21/10 20:30 kaaicafé ivO DiMChev/FraNz weSt x-on th 13, fr 14 & Sa 15/10/2011 20:30 kaaitheater tg StaN bedrog We 26, th 27, fr 28 & Sa 29/10/2011 20:30 kaaiStudio’S PhiliPPe qUeSNe/vivariUM StUDiO l’effet de Serge We 26/10/2011 20:30 kaaitheater PhiliPPe qUeSNe/vivariUM StUDiO big bang fr 28 & Sa 29/10/2011 20:30 kaaitheater NOv 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

tONeelgrOeP aMSterDaM de Vrek fr 4 & Sa 5/11/2011 20:30 kaaitheater exTrA: peTer vAN KrAAIJ over Ivo vAN Hove & ToNeeLGroep AmSTerDAm, 4/11, 18:00 MaatSChaPPij DiSCOrDia ding an Sich th 10 & fr 11/11/2011 20:30 kaaiStudio’S rOSaS & graiNDelavOiX ceSena Sa 12, tu 15 & We 16/11 20:00 + Su 13/11/2011 15:00 de Munt/la Monnaie zita SwOON grOUP/rOSaS dancing With the Sound hobbyiSt We 16/11/2011 20:30 kaaitheater

92

19

20

21

31


NOv 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DaNiel liNehaN ZoMbie aporia th 17 & fr 18/11/2011 20:30 kaaiStudio’S

2

3

4

5

6

7

8

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

tiM etChellS/FOrCeD eNtertaiNMeNt although We fell Short Sa 26/11 20:30 & Su 27/11/2011 19:00 kaaiStudio’S

9

eleaNOr baUer parliaMent Without WordS Sa 26/11 22:00 & Su 27/11/2011 20:30 kaaiStudio’S 10

11

12

13

14

15

iCtUS/jérôMe COMbier/jOhaN leySeN auSterlitZ We 14/12/2011 20:30 kaaitheater

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Spoken World 2011 jOOSt vaNDeCaSteele Speech fr 2/12/2011 20:30 kaaitheater

beNjaMiN vaNDewalle & erki De vrieS/we gO birdWatching We 14/12 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 22:00 th 15/12/2011 19:00 20:00 21:00 22:00 kaaiStudio’S

aMiri baraka & SaUl williaMS black poWer of Speech Sa 3/12 20:30 kaaitheater

beNjaMiN vaNDewalle & erki De vrieS/we gO one/Zero Sa 17 & Su 18/12/2011 20:30 kaaiStudio’S

kriS verDONCk/a twO DOgS COMPaNy talk tu 6 & We 7/12/2011 20:30 kaaiStudio’S

eleaNOr baUer/gOOD MOve a dance for the neWeSt age (the triangle piece) fr 16 & Sa 17/12 20:30 + Su 18/12/2011 15:00 kaaitheater MatiNee kaDee

18

MPUMelelO PaUl grOOtbOOM it’S a rhetorical queStion fr 25 & Sa 26/11/2011 20:30 kaaitheater

lia rODrigUeS creation 2011 tu 22 & We 23/11/2011 20:30 kaaitheater

1

17

Spoken World 2011

NtgeNt/Peter verhelSt nero fr 18 & Sa 19/11/2011 20:30 kaaitheater

DeC 2011

16

MaPa teatrO i’M a decent Man Who exportS floWerS (WorKING TITLe) We 7 &th 8/12/2011 20:30 kaaitheater i have a DreaM Sa 10/12/2011 20:30 kaaitheater

MatiNee kaDee: wOrkShOP (StriP)tekeNeN Su 18/12/2011 15:00 kaaitheater MaiSONDahlbONNeMa analySiS – the Whole Song. We 21 & th 22/12/2011 20:30 kaaiStudio’S

jaN 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

jaN DeCOrte/blOet, COMP. MariUS & kaaitheater nikS of nikS th 12, fr 13 & Sa 14/01/2012 20:30 kaaitheater exTrA: mArIANNe vAN KerKHoveN over JAN DecorTe, 13/01, 18:00 Salva SaNChiS angle fr 13 & Sa 14/01/2012 20:30 kaaiStudio’S Meg StUart & PhiliPP gehMaCher Maybe foreVer fr 20 & Sa 21/01/2012 20:30 kaaitheater triSterO reSet We 25, th 26, fr 27 & Sa 28/01/2012 20:30 kaaiStudio’S jérôMe bel cédric andrieux fr 27 & Sa 28/01/2012 20:30 kaaitheater Feb 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

thOMaS haUert & SCOtt herON h:h We 1, th 2, fr 3 & Sa 4/02/2012 20:30 kaaiStudio’S tg StaN & NtgeNt deceMberhonger fr 3 & Sa 4/02/2012 20:30 + Su 5/02 15:00 kaaitheater MatiNee kaDee

MatiNee kaDee: wOrkShOP POPPeN MakeN Su 5/02 15:00 kaaitheater

93


Feb 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

23

24

25

26

27

28

29

jONathaN bUrrOwS & MatteO FargiON cheap lecture + the coW piece We 8/02/2012 20:30 kaaiStudio’S jONathaN bUrrOwS & MatteO FargiON counting to one hundred fr 10 & Sa 11/02/2012 20:30 kaaiStudio’S giSèle vieNNe thiS iS hoW you Will diSappear th 9 & fr 10/02/2012 20:30 kaaitheater FabiáN barba a perSonal yet collectiVe hiStory th 16, fr 17 & Sa 18/02/2012 20:30 kaaiStudio’S Crew terra noVa fr 17/02 19:00 (nl) 21:30 (nl), Sa 18/02 19:00 (nl) 21:30 (fr) & Su 19/02/2012 15:00 (nl) 19:00 (en) kaaitheater Mar 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

tiNe vaN aerSChOt & traCy wright We are not afraid of the dark th 1, fr 2 & Sa 3/03/2012 20:30 kaaiStudio’S tONeelhUiS/gUy CaSSierS bloed & roZen. het lied Van Jeanne en gilleS fr 2 & Sa 3/03 20:30 + Su 4/03/2012 15:00 kaaitheater MatiNee kaDee

MatiNee kaDee: wOrkShOP verbeelDiNg Su 4/03/2012 15:00 kaaitheater NatUre theater OF OklahOMa life and tiMeS – epiSode 2 th 8, fr 9 & Sa 10/03/2012 20:30 kaaitheater exTrA: JoHAN THIeLemANS over NATure THeATer oF oKLAHomA, 9/03 18:00 iCtUS thiS iS not a pop Song fr 9 & Sa 10/03/2012 20:30 kaaiStudio'S bl!NDMaN kWadratur#3/cube We 14/03/2012 20:30 kaaitheater CiNDy vaN aCker/COMPagNie greFFe nixe + obtuS We 14 & th 15/03/2012 20:30 kaaiStudio’S exTrA: 4 DANce FILmS AT 19:00 CiNDy vaN aCker/COMPagNie greFFe diffraction Sa 17/03/2012 20:30 kaaitheater exTrA: 4 DANce FILmS AT 19:00 tONeelhUiS/abke hariNg flou fr 22 & Sa 23/03/2012 20:30 kaaiStudio’S heiNe avDal & yUkikO ShiNOzaki/DeePblUe nothing’S for SoMething fr 23 & Sa 24/03/2012 20:30 kaaitheater FOrCeD eNtertaiNMeNt toMorroW’S partieS We 28, th 29, fr 30 & Sa 31/03/2012 20:30 kaaiStudio’S CyNthia lOeMij & Mark lOriMer/Ovaal to intiMate fr 30 & Sa 31/03/2012 20:30 kaaitheater

17

18

19

20

21

22

MatiNeevOOrStelliNgeN 2011>12 • jaN laUwerS & NeeDCOMPaNy THe ArT oF eNTerTAINmeNT Su 18/09/2011 15:00 KAAITHeATer, p. 8 • DaviS FreeMaN/raNDOM SCreaM expANDING eNerGY SA 8/10/2011 15:00>23:00 KAAITHeATer, p. 11 • De warMe wiNkel WeeNSe HerFST rAINer mArIA, Su 16/10 15:00 HeT NeerHoF, DILBeeK, pp. 12–13 • rOSaS & graiNDelavOiX ceSeNA Su 13/11/2011 15:00 De muNT/LA moNNAIe, p. 20 • beNjaMiN vaNDewalle & erki De vrieS/we gO BIrDWATcHING We 14/12 16:00 17:00 18:00 KAAISTuDIo’S, p. 36 • eleaNOr baUer/gOOD MOve A DANce For THe NeWeST AGe Su 18/12/2011 15:00 KAAITHeATer, p. 38 • tg StaN & NtgeNt DecemBerHoNGer Su 5/02 15:00 KAAITHeATer, p. 50 • Crew TerrA NovA Su 19/02/2012 15:00 (NL) KAAITHeATer, p. 52 • tONeelhUiS/gUy CaSSierS BLoeD & roZeN. HeT LIeD vAN JeANNe eN GILLeS Su 4/03/2012 15:00 KAAITHeATer, p. 54 • rOSaS & iCtUS DrummING Su 29/04/2012 15:00 KAAITHeATer, p. 71 • eleaNOr baUer/gOOD MOve A NeWeST TeSTAmeNT Su 6/05/2012 15:00 KAAITHeATer, p. 72 Zie ook/voir aussi/see also MatiNee kaDee, pp. 80–81

94

30

31


aPr 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

kriS verDONCk/a twO DOgS COMPaNy & aliX eyNaUDi exit th 12 & fr 13/04/2012 20:30 kaaiStudio’S MaNU riChe & PatriCk MarNhaM Snake dance Mo 16 & tu 17/04/2012 20:30 kaaitheater ChriStiNe De SMeDt/leS balletS C De la b untitled 4 tu 17 & We 18/04 19:30 kaaiStudio’S tONeelhUiS/gUy CaSSierS/jOSSe De PaUw duiSter hart th 19, fr 20 & Sa 21/04/2012 20:30 kaaitheater kate MciNtOSh lifelike fr 20 & Sa 21/04/2012 20:30 kaaiStudio’S DOOD PaarD creatie 2012 tu 24 & We 25/04/2012 20:30 kaaiStudio’S rOSaS & iCtUS druMMing We 25, th 26, fr 27 & Sa 28 20:30 + Su 29/04/2012 15:00 kaaitheater MatiNee kaDee

May 2012

MatiNee kaDee: kOOkwOrkShOP (FeeSt!) Su 29/04/2012 15:00 kaaitheater

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

31

eleaNOr baUer/gOOD MOve a neWeSt teStaMent (the tent piece) fr 4, Sa 5 & Mo 7/05 20:30 + Su 6/05/2012 15:00 kaaitheater

jUN 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Burning ice #5 gaëtaN bUlOUrDe robert plant We 6 & th 7/06/2012 20:30 kaaiStudio’S ChriStOPh De bOeCk & PatríCia POrtela plantS & gardenS dateS to be confirMed Mette iNgvartSeN the extra SenSorial garden dateS to be confirMed CriStiaN ChirONi cutter We 6/06/2012 19:00 kaaiStudio’S jOlika SUDerMaNN & alMa SöDerberg a talk th 14/06/2012 20:30 kaaiStudio’S PartS neW WorkS neW WorkS #1 We 20 & th 21/06/2012 20:30 kaaiStudio’S neW WorkS #2 fr 22 & Sa 23/06/2012 20:30 kaaiStudio’S neW WorkS #3 tu 26 & We 27/06/2012 20:30 kaaiStudio’S

DaNSaND! th 28, fr 29 & Sa 30/06 + Su 1/07/2012 oStend

95


COlOFON | COlOPhON

kaaitheater vzw raaD vaN beStUUr/CONSeil D’aDMiNiStratiON/ bOarD OF MaNagiNg DireCtOrS Marc Ooms, voorzitter/président/chairman; Peter De Jonge, voorzitter dagelijks bestuur/président du comité de direction/ chairman of executive committee; Bart Claes, secretaris/secrétaire/secretary; Eddy Van Gelder, penningmeester/trésorier/treasurer; Sarah Avci, Ton Broeders, Joachim Declerck, Guido Fonteyn, Farida Lamkanfi, Bénédicte Lobelle, Olivier Onghena, Mia Vaerman, Dirk Vanoverbeke, bestuurders/administrateurs/directors; Kaat Exterbille, Gert Nys, regeringscommissarissen/commissaires d’état/government commissioners; Dirk Broekaert, waarnemer VGC/observateur de la VGC/ observer of the VGC. algeMeNe vergaDeriNg/aSSeMblée géNérale/ geNeral aSSeMbly Karel Anthierens, Sigrid Bousset, Herman Croux, Jean De Groef, Bart Decoster, Ivo Goris, Peter Maenhout, Peter Thomas, Piet Van Waeyenberge, leden/membres/ members algeMeNe leiDiNg/DireCtiON géNérale/ geNeral MaNageMeNt Hugo Vanden Driessche, algemeen directeur/directeur général/general director; Miriam Rottiers, boekhouding/comptabilité/ bookkeeper; Tanja Wentzel, personeelsadministratie/administration du personnel/ personnel administration artiStieke leiDiNg/DireCtiON artiStiqUe/ artiStiC DireCtiON Guy Gypens, artistiek directeur/directeur artistique/artistic director; Katleen Van Langendonck, programmator/programmatrice/programmer; Lana Willems, project manager; Marianne Van Kerkhoven, dramaturge; Myriam Drabs, planning; Valerie Vernimme, administratie & productie/ administration & production; COörDiNatie/COOrDiNatiON Paul Van Santvoort, preventieadviseur, verantwoordelijke infrastructuur/conseiller de prévention, responsable de l’infrastructure/safety advisor, building maintenance manager; Ann De Ridder, adjunct coördinatie/assistante à la coordination/coordination assistant; Hilde Fauconnier, coördinatie Kaaistudio’s/coordination Kaaistudio’s/ Kaaistudio’s coordination; Jonas Maes, beheer horeca/gestion restauration/catering manager; Esther Michiels, coördinatie voorstellingen/coordination des représentations/coordination performances COMMUNiCatie/COMMUNiCatiON Johan Wambacq, leiding communicatie/ 96

responsable communication/communication manager; Katelijne Meeusen, pers & communicatie/presse & communication/ press & communication; Jonas Maes, marketing, webmaster; Karen De Cooman, publiekswerking/relations avec le public/ public relations; Esther Michiels, archief/ archives/archivist teChNiek/teChNiqUe/teChNiCal StaFF Mark Bisaerts, technische leiding/directeur technique/technical manager; Inne Box, adjunct/assistante/assistant; Piet De Koster, Peter Fol, Guy Peeters, Luc Schaltin, Chris Segers, Frank Vandezande, Herman Venderickx, podiumtechniek/techniciens de plateau/stage technicians tiCketShOP/billetterie/tiCketShOP Wanda Horemans, Geertje Terlaeken, Wati Koesharto reCePtie/réCePtiON/reCePtiON Lus Baleci, Safahatou Roufai ONDerhOUD/eNtretieN/MaiNteNaNCe Emeterio Temino, Mohammad Amini, technisch onderhoud/entretien technique/ technical maintenance; Erna De Raes, verantwoordelijke onderhoud/responsable entretien/maintenance manager; Serpil Akgün, Gus De Winter, Fatima Raklih, onderhoud/entretien/maintenance eNSeMbleS & vereNigiNgeN iN het kaaitheaterCOMPleX/eNSeMbleS & aSSOCiatiONS DaNS le COMPleXe DU kaaitheater/eNSeMbleS & aSSOCiatiONS iN the kaaitheater COMPleX • akenkaai 2 quai deS pénicheS: a tWo dogS coMpany/kriS Verdonck perFormANce compANY MokuM VZW ArTISTS mANAGemeNT & proDucTIoN oFFIce theaterfeStiVal Vlaanderen • SaincteletteSquare 19 Square Sainctelette: bko BruSSeLS KuNSTeNoverLeG bl!ndMan muZIeKeNSemBLe cJp cuLTureeL JoNGereN pASpoorT dēMoS KeNNISceNTrum voor pArTIcIpATIe & DemocrATIe ietM INTerNATIoNAL NeTWorK For coNTemporArY perFormING ArTS kaaitheater KuNSTeNceNTrum voor DANS, THeATer & muZIeK karuur oNDerSTeuNT LoKALe JeuGDpArTIcIpATIe kunStenloket AANSpreeKpuNT voor ZAKeLIJK ADvIeS laSSo BruSSeLS NeTWerK voor KuNSTeDucATIe & puBLIeKSBemIDDeLING oko overLeG KuNSTeNorGANISATIeS pearle perFormING ArTS empLoYerS ASSocIATIoNS LeAGue europe Sfp SocIAAL FoNDS voor De poDIumKuNSTeN taaluniecentruM nVt STeuNpuNT voor DoceNTeN vAN NeDerLANDS ALS vreemDe TAAL Vti STeuNpuNT voor De poDIumKuNSTeN

eNSeMbleS iN het COMPleX vaN De kaaiStUDiO’S / eNSeMbleS DaNS le COMPleXe DeS kaaiStUDiO’S / eNSeMbleS iN the kaaiStUDiO’S COMPleX • oNZe-LIeve-vrouW vAN vAAKSTrAAT 83 rue NoTre-DAme Du SommeIL: triStero THeATerGeZeLScHAp Meg Stuart/daMaged goodS DANSGeZeLScHAp Zoo/thoMaS hauert DANSGeZeLScHAp WorkSpacebruSSelS WerKpLAATS Met SteUN vaN/aveC le SUPPOrt De/SUPPOrteD by De vLAAmSe overHeID, De vLAAmSe GemeeNScHApScommISSIe vAN HeT BruSSeLS HooFDSTeDeLIJK GeWeST, HeT BruSSeLS HooFDSTeDeLIJK GeWeST eN De STAD BruSSeL SPONSOrS hoofdSponSor/SponSor principal/Main SponSor KBc BANK & verZeKerINGeN MediaSponSorS/SponSorS MédiaS/Media SponSorS BruSSeL DeZe WeeK KLArA KNAcK Tv-BruSSeL Fm BruSSeL MagaziNe redactie/rédaction/editorS Guy Gypens, Katelijne Meeusen, Marianne Van Kerkhoven, Katleen Van Langendonck, Johan Wambacq, Lana Willems; Johan Wambacq, eindredactie franSe Vertaling/traduction françaiSe/ french tranSlation Isabelle Grynberg engelSe Vertaling/traduction anglaiSe/ engliSh tranSlation Gregory Ball beeld coVer/iMage couVerture/coVer iMage André Thijssen – www. andrethijssen.com VorMgeVing/Maquette/deSign Paul Boudens – www.a-g-i.org/paulboudens druk/iMpreSSion/printed by Arteprint, Brussels VerZending/expédition/Mailing Etiket, Brussels – etiket@ateliergrooteiland.be WetteliJk depot/dépôt légal/legal regiStration D/2011/2871/1


Kaaitheater seizoensmagazine 11-12  
Kaaitheater seizoensmagazine 11-12  

Overzicht van het programma van het Kaaitheater (Brussel) voor het seizoen 2011-2012. Alle info op http://www.kaaitheater.be

Advertisement