Idom El ESG-rapport

Page 1

ESG-RAPPORT 22/23

Idom El ApS er en veletableret elvirksomhed grundlagt i 1969 i Idom, og siden flyttet til Holstebro. Idom El er et ungt team, som er kendetegnet ved en stor gejst og engagement og med fokus på god kvalitet.

Vil du vide mere om ESG-rapporten?

Har du spørgsmål til ESG-rapportens indhold, er du velkommen til at kontakte Idom El direktør Torben Dyrmose på mobil +45 2022 5093 eller medejer Michael Christensen på mobil +45 3094 3130. Du kan også finde mere om rapporten på www.idomel.dk

Forord Idom El Udvalgte ESG-nøgletal for 2023 Verdensmål Vores bæredygtige ansvar CO2 og klima Sociale forhold Medarbejdere og kunder ESG-nøgletal Certificeringer Mål for næste år 5 6 7 9 10 12 14 17 21 22 23

FORORD

Vi har mange gode og stærke kompetencer samlet i virksomheden, og vi har altid fokus på at kunne tilbyde vores kunder den absolut bedste kvalitet. For at vi kan tilbyde vores kunder den bedste kvalitet, fremsætter vi høje krav internt. Vores medarbejdere har stor betydning for virksomhedens udvikling, og derfor anerkender vi vigtigheden af det gode arbejdsmiljø. Samtidig anerkender vi også, at vi ser ind i en tid med et langt større fokus på bæredygtighed, og dermed vil vi som virksomhed stå over for langt flere krav. Derfor har vi valgt at at arbejde videre hen

mod bæredygtighed i Idom El.

ESG-rapporten

Den høje kvalitet vil vi gerne kunne fortsætte med at kunne tilbyde vores kunder - derfor har vi valgt at udarbejde en ESG-rapport, der definerer vores arbejde inden for de tre forhold. Rapporten fokuserer på klima, miljø, sociale- og ledelsesforhold i virksomheden. Det er vores første ESG-rapport, som vi kan offentliggøre. Vi tror på, at rapporten vil være med til at styrke virksomheden. Rapporten er for regnskabsåret 2022/2023.

5
Torben Dyrmose Ejer & direktør Michael Christensen Medejer

Idom EL ApS har eksisteret siden 1969, hvor hovedkontoret oprindeligt var placeret i Idom, mens det i dag er placeret i Holstebro. I 2000 overtog Torben Dyrmose virksomheden, som i dag beskæftiger knap 30 fuldtidsansatte. Teamet er forholdsvist ungt og kendetegner sig ved et stort engagement og gejst i forbindelse med de forskellige opgaver. Der er altid en god omgangstone og godt humør i teamet. Medarbejderne er, sammen med vores kunder, forretningens største aktiv, og de er med hele vejen.

Kvaliteten af vores udførte arbejde

har højeste prioritet. Dette sker med fokus på den bedste løsning for kunden, baseret på vores solide erfaring og ekspertise. Vi sætter en stor ære i at skabe en god ånd med tætte relationer til vores kunder, så de bliver vores samarbejdspartnere, som vi kan udvikle os sammen med. Vores teknikere, både indenfor køl- og det varme køkken, yder service og reparationer på stort set alt i stor- og industrikøkkener. Vores teknikere har mange års erfaring med at få produkterne til at holde og yde deres optimale ydeevne. Vi står altid til rådighed med rådgivning om, hvad den bedste løsning er.

6

ESG-NØGLETALSRAPPORT FOR 22/23

Baseret på Idom Els hoved- og nøgletal samt FN´s Verdensmål, er denne rapport udarbejdet for 2022/2023. Hoved- og nøgletalsoversigt er anbefalet af Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR– Danske Revisorer og Nasdaq Copenhagen. Hensigten er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed.

Environment

Klima

Miljø og vand

Cirkulær økonomi

Social

Arbejdsforhold

Samfund Kunder og slutbrugere

Governance

Virsomhedsledelse

Styring og standarder

Virksomhedsadfærd

7

FN’s Verdensmål er vedtaget af FN, og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Idom El vil gerne gøre det synligt for omverdenen, hvordan vi arbejder hen mod bæredygtighed og hvilke, specifikke verdensmål vi arbejder med. Det gør vi gennem denne ESG-rapport.

Rapporten viser fokus og status for vores arbejde hen mod bæredygtighed via udvalgte Verdensmål og nøgletal.

VERDENSMÅL

Det er vigtigt for os at være en sund og attraktiv virksomhed, da vores medarbejdere er et vigtig aktiv for virksomheden. Vi ønsker en arbejdskultur, der skaber gode relationer, godt humør og højt engagement. Den nuværende kultur er allerede præget af disse vigtige elementer, og det ønsker vi at videreudvikle.

Vores medarbejdere har stor værdi for virksomheden og den gode kvalitet, vi kan tilbyde vores kunder. En stor del af virksomheden er vores dygtige lærlinge, hvor vi bidrager positivt til deres uddannelse, ved at give dem relevante opgaver og udfordringer.

Vi ønsker at sikre gode og anstændige jobs til lokalområdet i Holstebro. Vi tror på, at vi kan forsætte vores positive vækst, og herigennem kunne tilbyde jobs til lokalsamfundet.

9

VORES BÆREDYGTIGE ANSVAR

VISION

Idom El leverer kvalitet med personlighed.

MISSION

I Idom El vil vi bygge et socialt, økonomisk og miljørigtigt byggeri.

Idom El ønsker at være en virksomhed, der arbejder hen mod et bæredygtigt afsæt. Vi tager ansvar for det sociale, miljømæssige og økonomiske. Vores sociale perspektiv er, at vi vil kunne bidrage til, at alle får lige mange goder. Vi fokuserer blandt andet på det miljømæssige, hvor vi eksempelvis affaldssorterer, køber råvarer, der taler ind i miljøperspektivet, og sikrer genbrug af materialer.

I Idom El sætter vi fokus på tre udvalgte verdensmål. Verdensmålene er i tråd med vores værdier og forretningsgrundlag - og derfor er de vigtige at arbejde med for os. De tre verdensmål vi fokuserer på, er SUNDHED OG TRIVSEL, KVALITETSUDDANNELSE og ANSTÆNDIGE JOB OG ØKONOMISK VÆKST.

10

CO2 OG KLIMA

CO2-beregningerne er baseret på Idom Els nøgletal for bl.a. brændselsforbrug, samt på Erhvervsstyrelsens Klimaberegner, og overholder dermed den internationalt anerkendte standard for opgørelse af klimaaftryk jf. Green House Gas Protocol (GHG-protokol).

Den 01.06.2023 flyttede Idom El ind på Niels Kjeldsens Vej 33 i Holstebro. Det vil derfor på sigt være oplagt at investere i en elbil, da mange af kunderne bor indenfor bygrænsen. Ligeledes forventes det, at forbruget af brændstof vil mindskes, da mange af kunderne bor i og omkring Holstebro, og derfor formodes det, at tiden på landevejene vil mindskes.

12
Mercedes Sprinter Mercedes Vito Toyota RAV Hybrid Toyota Proace
8 8 4
1

CO2e CO2e

22/23 22/23

Scope 3 100 %

13
Scope 1 Scope 2 175 ton 1,18 ton Forbrug af vedvarende energi

SOCIALE FORHOLD

Idom El er inde i en god stime i 2022/2023, hvor vi har fået positiv medieomtale. Sidste år, oktober 2022, vandt firmaet i hele 2 kategorier ved Årets Erhvervskulturfest, afholdt af Holstebro Erhvervsforum. Priserne var ”Bedste Medarbejderkultur” og ”Årets Virksomhed”. Dette gav masser af omtale i medierne.

Da vi begyndte at bygge på NKV 33, blev der lavet et stort indlæg i blade og aviser omkring Idom El ideer, visioner og mål. Ved afholdelse af åbent hus på NKV 33, fik virksomheden en gammel sodavandsflaske i en glasmontre i indflyttergave af Kaj Bech. Også her blev det omtalt i de lokale blade og aviser. Det viste sig nemlig, at sodavandsflasken stammede fra et tidligere

17 %

Medarbejderomsætning mod et gennemsnit i branchen på 28,8 %

firma, som havde haft virke på grunden, NKV 33.

Vi indstillede vores kollega til legatet ”Thora og Harald Olesens legat”, ”Kender du en ung dygtig håndværker, der fortjener anerkendelse?”. Her fik han fik tildelt 50.000 kr. Det gav masser af omtale, lokalt og nationalt, i aviser og magasiner.

Som udspring af det tildelte legat, blev Idom El nomineret til Inspirationsprisen 2023, EY Entrepreneur Of The Year. Idom El fik i oktober 2023 tildelt diplom nr. 2, som succes virksomhed 2023. I 2022 fik vi også tildelt dette diplom af SparNord og BDO, sammen med en statuette.

14
15
Vinder af Årets Medarbejderkultur og Årets Virksomhed 2022 EY Entrepreneur of the Year 2023 Thora og Harald Olesens legat 2023

MEDARBEJDERE OG KUNDER

I det forgangne år har Idom El haft knap 30 fuldtidsansatte. Ud af disse medarbejdere, har der været syv lærlinge ansat i perioden, og der er fem udlærte svende i 2022/2023. En af disse fem har fået tildelt ”Fagets medalje” fra TEKNIQ Arbejdsgiverne. Medaljen tildeles de lærlinge, som har opnået et særligt flot resultat ved svendeprøven.

Vi ansætter løbende lærlinge - en til to hvert halve år - så der hele tiden bliver lærlinge udlært, og hele tiden er lærlinge på de forskellige semestre. Vi har udlærte svende, som vælger nye udfordringer efter

deres lærlingeforløb. Vi har også mange udlærte svende, som vælger at blive hos os efterfølgende.

Vi har ansat en voksenlærling hos Idom El. Det startede med et praktikforløb, hvor vi stille og roligt begyndte med få timer, for at ende ud med fuldtid, og hvor vi valgte at fortsætte den lærlingeuddannelse, lærlingen var på før, nu bare som voksenlærling. Han skal til svendeprøve i april 2024. Vi har også ansat et ungt menneske i praktik, hvilket skal ende ud i, at han bliver ansat som 3. års lærling.

17

Udvikling på sygefravær fra 2019-2023 ser ud som følgende:

Sygefraværet i byggeog anlægsbranchen

Der er ansat en rengøringsassistent - en ung kvinde på ca. 2,5-3 timer om ugen. Der er en fuldtidsansat kvinde, som varetager regnskabsdelen, og udgør blækspruttefunktion i virksomheden.

29,8 % Fuldtidsansatte

3,33 %

Kvindelige ansatte

18
0 % 2019 2020 2021 2022 2023
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

ESG-NØGLETAL

ESG favner tre emner: miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold.

Valified: Rapporten verificeres ikke af en uafhængig tredjepart. Selvom vi har bestræbt os på at sikre, at indholdet af rapporten er retvisende, garanteres der ikke for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden heraf, og vi fraskriver os derfor ansvar for enhver skade eller tab, som måtte opstå somfølge af dispositioner foretaget på baggrund af rapporten.

21
Miljø og klimag klima Enhed 2023 Total CO2e emission i Scope 1* ton 175 Total CO2e emission i Scope 2 ton 1,18 Årligt energiforbrug MJ 120,96 Andel af energiforbrug fra vedvarende energikilder % 100 Årligt vandforbrug m3 212 * Indeholder dieselforbrug til biler og opvarmning Sociale Enhed 2023 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte antal 29,8 Andel af kvinder af fuldtidsansatte % 3,33 Andel af kvinder i de øvre ledelseslag % 0 Lønforskel mellem kønnene mænd : kvinder 1:1 Medarbejderomsætning % 16,7 Sygefravær ifølge seneste opgørelse dage 7,88 Fastholdelsesgrad af kunder % 95 Ledelse Enhed 2023 Kønsdiversitet i bestyrelsen % 0 Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder % 100 Lønforskel mellem CEO og medarbejdere* – –* Opgøres ikke

CERTIFICERINGER

ISO 9001:2015 er en international standard for kvalitetsstyringssystemer. Den anvendes af organisationer til at sikre, at de konsekvent leverer produkter og tjenester, der opfylder kundens krav. Standarden fokuserer på kundefokus, ledelsens engagement, procesorientering og løbende forbedring.

DBI Retningslinje 001 (2021) – ’Godkendelse af virksomheder til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg’, registreret som godkendt installationsvirksomhed.

MÅL FOR NÆSTE ÅR

På sigt kan det være en ide at have følgende mål i pipelinen

Danmarks bedste arbejdsplads

Mindske sygedage med 10% 5% ansatte med sociale behov

Målbar kvalitetsarbejde udføres

Ingen arbejdsopgaver er for små, ej heller for svære til at udføre

23

7500

www.idomel.dk

TLF: 97 48 50 93

mail@idomel.dk

CVR 78573619

Grafisk udtryk: JVR Consult
Niels Kjeldsens Vej 33
Holstebro
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.